Page 1

GARAGEBAND FÖR NYBÖRJARE MANUAL D E T TA Ä R E N M A N U A L F Ö R D I G S O M V I L L UTFORSKA G ARAG EB AND


F Ö R S TA G Å N G E N DU LOGGAR IN Du kommer till denna sida som sedan kommer bli ditt bibliotek med alla dina låtar eller ljudspår. Tryck för att skapa ny låt för att komma vidare. En visuell metronom blinkar och spelar upp ljud för att hjälpa dig att hålla takten (denna kan du stänga av om du inte vill ha den) Smarta instrument får dig att känna dig som ett proffs, även om du aldrig har spelat tidigare

Tove Andersson iktsidan.com

2


AUDIO RECORDER Här kan du spela in din egen röst, ett instrument eller annat ljud med mikrofonen på din enhet och sedan spela upp ljudet i Garageband.

Tove Andersson iktsidan.com

3


FUNKTIONER I AUDIORECORDER Genom att trycka på frågetecknet längst upp till höger får du upp hjälpfunktionen med mer information. Vill du spela in ett ljud tryck på inspelningsknappen. När du är klar stänger du av inspelningen genom att trycka på stoppknappen. Om mätaren går upp på rött när du spelar in. Tryck på inmatningsknappen och reglera ljudet så du kommer ner på en bättre nivå.

Tove Andersson iktsidan.com

4


ÄNDRA LJUDETS KARAKTÄR Efter du spelat in ett ljud visas de förinställningsknappar som finns att välja på. Genom att trycka på de olika knapparna ändras ljudets karaktär. Längst ner på sidan finns olika reglage kopplade till just det valet du gör. Dra i reglagen för att ändra ljudets karaktär ytterligare. Är du nöjd som det är?

Tove Andersson iktsidan.com

5


REDIGERA ELLER TA B O RT L J U D ? För att lägga till fler ljudspår eller redigera/ta bort ljud tryck på spårvyn, då öppnar sitt ett annat visningsläge på skärmen. Genom att hålla inne på ljudspåret kommer de olika alternativen upp som du kan välja mellan.

Tove Andersson iktsidan.com

6


S PA R A Ljudet sparas automatiskt.Vill du se dina ljudfiler trycker du längst upp till vänster på Mina Låtar. Du kommer då till biblioteket.Vill du döpa ditt ljudspår? Håll inne på ikonen för ditt ljudspår i biblioteket och valet ändra namn visar sig. Genom att hålla inne på bilden får du alternativ att:

Tove Andersson iktsidan.com

7

Exportera (e-post, Airdrop, Youtube eller öppna i annan app)

Duplicera

Slänga i papperskorgen

Överföra till iCloud


DET FINNS FLERA I N S T R U M E N T AT T VÄLJA PÅ TEX TRUMMOR De instrument som finns att välja på går att spela på/spela in på, och tillsammans kan de skapa en hel orkester. Till exempel trummor: Du spelar genom att trycka på trummorna. Akustiska trumset visar ett verklighetstroget trumset medan eltrumset visar en uppsättning trumplattor. Om du håller ner två (eller fler) fingrar på en trumma spelas ett upprepat mönster. Genom att ändra avståndet mellan fingrarna kan du få upprepningarna att spelas fortare eller långsammare. Tove Andersson iktsidan.com

8


S M A RTA INSTRUMENT De smarta med Garageband är att man kan spela instrument fast man egentligen inte kan… Med de smarta instrumenten kan du spela vilket instrument du vill. Du kan spela ackord, bastoner och skapa mönster genom att trycka på ackordremsor.

Tove Andersson iktsidan.com

9


S M A RT S T R I N G S Med hjälp av dessa olika stråkinstrument kan du spela kompmönster och skapa dina egna låtar eller ljudslingor. Välj klassiskt eller rock, romantiskt eller poppigt. När du använder smarta strängar kan du välja mellan olika strängljud och spela en eller flera strängar samtidigt. Du kan spela toner, ackord och rytmiska mönster och antingen spela legato med stråke eller pizzicato.

Tove Andersson iktsidan.com

10


SPELA FLERA STRÅKINSTRUMET BLI DIN EGEN ORKESTER När du öppnar de smarta strängarna är alla instrument aktiva. Tryck på det eller de instrument du vill stänga av. Tryck på dem igen för att slå på dem. Håll på en del av en ackordremsa och svep sedan uppåt och nedåt för att spela ett ackord med stråke. Om du sveper långsammare eller snabbare spelas ackordet tystare eller högre.

Tove Andersson iktsidan.com

11


R E G L AG E T A C KO R D / TO N E R Du kan spela enskilda toner på ett enda stränginstrument. Tryck på reglaget för ackord/toner till höger. Om du vill spela tonerna i en viss skala, tryck på skal-knappen och sedan på den skala du vill spela.

Tove Andersson iktsidan.com

12


S M A RT D R U M S Du kan snabbt skapa trumgrooves med Smart Drums. Du drar trummorna till rutnätet och placera dem där du vill. När du har spelat in ett trumgroove kan du göra ändringar och provlyssna på dem innan du spelar in trumgroovet på nytt. Beroende på var i rutnätet du placerar trummorna kommer groovet att låta annorlunda.

Tove Andersson iktsidan.com

13


T R U M G R O OV E Tryck på trumsymbolen i det övre vänstra hörnet och tryck sedan på trumsetet du vill spela. I rutnätet fungerar det så att ju längre till höger du placerar trumman, desto mer komplex blir den. Ju högre upp du placerar den, desto högre spelar den. Du kan flytta trummorna i rutnätet tills de låter som du vill. Stoppa uppspelningen genom att stänga av strömbrytaren . Tryck på Återställ om du vill rensa rutnätet.

Du kan prova olika automatiskt genererade grooves genom att trycka flera gånger på tärningsknappen. Tove Andersson iktsidan.com

14


S M A RT K E Y B O A R D Med hjälp av dessa olika pianon/keyboards kan du spela kompmönster och skapa dina egna låtar eller ljudslingor. Välj piano, flygel eller keyboard

Tove Andersson iktsidan.com

15


S M A RT K E Y B O A R D Tryck för att välja ditt piano/keyboard. För att spela kompmönster, vrid reglaget för automatisk uppspelning till en av de numrerade positionerna. Tryck på en av de fem högre delarna av en ackordremsa om du vill spela ackord högre upp eller längre ned på klaviaturen.

Tryck på en av de tre nedre delarna av en ackordremsa om du vill spela en baston eller en uppsättning bastoner. Tryck på både övre och nedre delarna samtidigt om du vill spela ackord och bastoner samtidigt.

Tove Andersson iktsidan.com

16


S M A RT G U I TA R Med hjälp av dessa olika gitarrer kan du spela kompmönster och skapa dina egna låtar eller ljudslingor. Välj om du vill spela ackord eller enskilda toner, klassiskt eller rock.

Tove Andersson iktsidan.com

17


S P E L A A C KO R D Vrid reglaget för automatisk uppspelning till en av de numrerade positionerna. Tryck på en ackordremsa. Om du trycker på en annan ackordremsa spelas samma mönster med tonerna i det ackordet. Om du trycker med två eller tre fingrar spelas istället variationer av mönstret. Tryck på ackordremsan igen för att sluta spela mönstret. Tryck överst på en ackordremsa om du vill spela hela ackordet. Tove Andersson iktsidan.com

18


A C KO R D / E N S K I L D A TO N E R Spela enskilda toner Tryck på reglaget för ackord/toner till höger. Tryck på strängarna på greppbandet för att spela toner. Du kan också ändra tonhöjden på en ton uppåt genom att böja strängarna. Om du vill spela tonerna i en viss skala , på skalknappen och sedan på den skala du vill spela.

Tove Andersson iktsidan.com

19


SK APA DIN EGEN L Ă…T Tove Andersson iktsidan.com

20


SPELA IN DIN ORKESTER Spela in ett instrument i taget genom att välja instrument och sedan på Rec-knappen. Växla instrument och välj ett annat instrument och spela in.Vill du se ljudspåren tryck här. Genom att klicka på ett inspelat ljudspår kan du dra i ljudet så du kan få det att starta precis där du vill i din låt.

Tove Andersson iktsidan.com

21


L O O PA R Genom att trycka på ikonen för Loopar får du välja instrument, gengre och loop för att få ett komp som passar till din låt. Detta kan ge låten spännande karaktär.

Loop är en ljudslinga som spelas om och om igen i bakgrunden.

Tove Andersson iktsidan.com

22


DELA MED DIG När du är nöjd kan du publicera dina låtar direkt på Facebook, YouTube eller SoundCloud. Du kan också exportera dem till iTunes-biblioteket, så att du har dem i din musiksamling och kan ta dem med dig överallt.

Tove Andersson iktsidan.com

23


LĂ„S MER OM ALLA FUNKTIONER I G A R AG E B A N D http://help.apple.com/garageband/ip ad/2.0.2/?lang=sv#/chsff8c943

Tove Andersson iktsidan.com

24

Profile for Tove Andersson

Garageband för nybörjare, manual  

Garageband för nybörjare. Manual för nybörjare med bilder och beskrivningar.

Garageband för nybörjare, manual  

Garageband för nybörjare. Manual för nybörjare med bilder och beskrivningar.

Advertisement