Page 1


Tõuloomakasvatus 2003/1  

Mõtlema paneb, kas Eestis keegi millegi eest kellegi ees vastutab. Sageli kuuleb, et ainukeseks otsustajaks on rahvas, ja sedagi iga nelja a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you