Touchpoint Vastuullisuusraportti 2020

Page 1

Vastuullisuusraportti 2020 1

www.touchpoint.fi


Sisällysluettelo Touchpoint yrityksenä

3

Toimitusjohtajan puheenvuoro

4

Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet

5

Tavoite 9: kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja Tavoite 12: vastuullista kuluttamista Tavoite 13: ilmastotekoja Tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus Vastuullisuuden tekojen aikajana

Kestävä kehitys

8

1. Ympäristövastuu

9

Tekstiilin arvoketjun aikaiset päästöt Tuote, käyttö ja huolto Materiaalit Tuotanto & hankintaketjut Toimitusketjun valvonta

10 11 13 15 17

2. Liiketoimintavastuu

20

Materiaalivastuu Ympäristövaikutukset Take back -sitoumus Yhteistyö 2020

21 21 21 22

3. Sosiaalinen vastuu

23

Tiimi ja touchpoint työnantajana Code of conduct/ihmisoikeudet

24 25

Tavoitteet tuleville vuosille

2

5 6 6 6 7

26


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

Touchpoint yrityksenä Touchpoint on vuonna 2008 perustettu suomalainen työvaateyritys, jonka missio alusta alkaen on ollut tarjota vastuullisesti tuotettuja työvaatteita ja –palveluita asiakkailleen.

Vastuullinen työvaate on meille intohimo ja

haluamme olla työvaateyritysten edelläkävijä ja etujoukossa kehittämässä entistä vastuullisempaa ja tulevaisuudessa kiertotalouteen pohjautuvaa toimialaa. Asiakkaat ovat toimintamme keskiössä. Yrityksen brändi, asiakaskokemus ja työntekijöiden tyytyväisyys ovat kaikki tärkeitä tekijöitä työvaatteiden valinnassa ja siksi työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa, jotta löytäisimme juuri heidän tarpeisiinsa sopivat ratkaisut. Työvaatteet luovat ensivaikutelman yrityksestä, siksi niiden taustalla pitää olla kertomisen arvoinen tarina. Käytämme työvaatteiden valmistamiseen pitkälti uusiomateriaaleja ja tarjoamme käytöstä poistuville työvaatteille uuden elämän raaka-aineina. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia materiaaleja ja ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi. Asiakasyrityksemme edustavat laajasti eri toimialoja – terveydenhuollosta ravintoloihin, ja liikennöinnistä puolustusvoimiin. Toistaiseksi suurin osa asiakkaistamme toimii kotimaassa, mutta tavoitteemme on lähivuosina laajentaa myyntiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuosi 2020 oli Touchpointille merkittävä, sillä kasva-

timme toimintaamme ostamalla tamperelaisen työvaateyritys Domino Workwear Oy:n kokonaisuudessaan. Kaupan myötä vahvistimme tuotanto- ja toimitusketjuamme ja monipuolistimme asiakaskuntaamme.

Yritysten yhdistyminen luo entistä paremman valmiuden laajentaa kestävän kehityksen arvoketjua ja kiertotalouspalveluita uusille asiakkaille ja toimialoille. Vuonna 2020 tuotimme ja toimitimme yhteensä lähes

550 000 tuotetta. Emme omista suoraan tuotantolaitoksia, vaan toimimme tiiviissä yhteistyössä luotettavien ja pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa. Yli 60 % tuotannostamme tehtiin vuonna 2020 lähituotantona Virossa ja muualla Baltiassa. Materiaalit ostamme lähes poikkeuksetta eurooppalaisilta kangastoimittajilta, jotka ovat erikoistuneet työvaatemateriaaleihin. Meille tuotantoketjun läpinäkyvyys on edellytys kaikelle tekemiselle: vierailemme tuotantopaikoissa säännöllisesti ja luonnollisesti vaadimme kaikki oleelliset sertifikaatit. Muun muassa näistä asioista kerromme raportissamme tarkemmin lisää.

Meillä on vahva tahtotila muuttaa ja uudistaa tekstiilialaa työvaateyritysten edelläkävijänä. Siitä merkittävimpiä konkreettisia tekoja on poistotekstiililaitos Resterin perustaminen; kun kestävää ratkaisua työvaatteiden poistotekstiilihaasteeseen ei löytynyt, päätimme perustaa sen itse. Tätä raporttia tehdessä Resterin poistotekstiilitoiminta rakentuu Paimioon ja tavoitteena on käynnistää sen toiminta kesällä 2021. Touchpointilaisia on vuoden 2021 alussa yhteensä 16 ja meillä on toimistot Helsingissä ja Tampereella. 3


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

Toimitusjohtajan puheenvuoro "Vastuullisuus ja toimet kestävän kehityksen eteen ovat laajamittaista jatkuvaa kehitystä, jossa toisaalta pienillä yksityiskohdilla on suuri merkitys"

Meillä on ilo esitellä sinulle Touchpointin ensimmäinen vastuullisuusraportti. Vaikka olemmekin jo

vuosien ajan tehneet sinnikkäästi ja systemaattisesti töitä vastuullisuuden eteen, ei pieneltä tiimiltämme ole vielä irronnut resursseja toimintamme seikkaperäiseen raportointiin. Uskomme vahvasti siihen, että vastuullisuus on tekoja ja sitä, että laittaa jatkuvasti itsensä likoon tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme ylpeitä saadessamme kertoa asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille vuoden 2020 merkittävimmistä vastuullisuusteoistamme ja tavoitteista tuleville vuosille. Vuosi 2020 on meille monessa mielessä poikkeuksellinen. Vuoteen kuului paljon epävarmuutta vallitsevan

koronatilanteen takia, mutta samalla onnistuimme poikkeustilasta huolimatta ottamaan isoja ja merkittäviä askelia kasvupolullamme. Kuten kaikki yritykset, mekin jouduimme muokkaamaan toimintaamme ja työtapoja pandemiatilanteen takia. Siirryimme etätyöhön ja omaksuimme uusia käytäntöjä niin oman tiimin, kuin asiakkaiden ja toimittajiemme kanssa. Vuoden raskaimpia päätöksiä oli Helsingin tiimin osittaiset, mutta hetkelliset lomautukset keväällä. Toisaalta edistimme harppauksin kasvutavoitteitamme ja loimme kasvulle pohjaa tuleville vuosille: maaliskuussa yhdistimme voimamme pitkäaikaisen kumppanimme Domino Workwearin kanssa, mikä kasvatti yhteistä liikevaihtoamme merkittävästi ja vahvisti asemaamme markkinalla. Suurempana ja vahvempana yrityksenä meillä on entistä paremmat edellytykset viedä vastuullisuustavoitteitamme ja -lupausta laajemman asiakaskunnan saataville. 4

Toinen merkittävä askel kohti tulevaisuuden tavoitteita oli tytäryhtiömme Resterin peruskiven muuraus

elokuussa 2020. Rester tulee olemaan Pohjoismaiden ensimmäinen laajamittainen poistotekstiilien jalostuslaitos ja se tulee mahdollistamaan poistotekstiilien vastuullisen kierrätyksen uudeksi raaka-aineeksi eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Tekstiiliteollisuuden poistotekstiiliongelma on kestämätön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään kasvavassa määrin luonnonvaroja ja toisaalta elinkaarensa päässä materiaalit menetetään. Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain noin 100 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä*. Käyttämällä materiaali uudelleen voitaisiin pienentää tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälkeä ja vähentää luonnonvarojen käyttöä huomattavasti. Me uskomme, että tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on välttämätöntä, sillä neitseellisillä materiaaleilla tekstiiliteollisuuden nykyistä rakennetta ei pystytä ylläpitämään. Touchpointille ja asiakkaillemme Rester mahdollistaa ainutlaatuisen tilaisuuden olla edelläkävijöiden joukossa kehittämässä poistotekstiilien uutta kierrätysmallia ja edistämässä uudenlaisen toimialan kehittymistä. Rester on erinomainen esimerkki siitä sinnikkyydestä, rohkeudesta ja periksiantamattomuudesta, mitä edelläkävijän rooli joskus vaatii: kun markkinoilta ei löytynyt sopivaa ratkaisua, päätimme luoda edellytykset sille. Vastuullisuus on tekemisemme ydintä mutta samalla

on myönnettävä, että kukaan ei ole täydellinen ja aina löytyy parannettavaa. Yrityskaupan seurauksena olemme päivittäneet vastuullisuusstrategiaamme ja tavoitteita, johon liittyy olennaisesti myös materiaali- ja tuotantostrategiat.

Tätä kokonaisuutta tarkennamme vuoden 2021 aikana, samalla kun edistämme merkittävimpiä vas-

tuullisuustavoitteitamme.

Uskomme, että vastuullisuus ja toimet kestävän kehityksen eteen ovat laajamittaista jatkuvaa kehi-

tystä, jossa toisaalta pienillä yksityiskohdilla on suuri merkitys mutta toisaalta on koko ajan analysoitava ja tutkittava päätöksiä ja tekemistä suuremmasta ja holistisesta vinkkelistä. Kattavaan listaukseen tavoitteistamme voit tutustua raportin loppuosassa, mutta mielestäni kaksi seuraavien vuosien merkittävintä ovat tarjota markkinoiden kattavin valikoima ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tuottaa vuoteen 2023 mennessä ensimmäiset hiilineutraalit työvaatteet. Molemmat näistä tavoitteista ovat kunnianhimoisia, mutta uskon että loistavan ja ammattitaitoisen tiimimme ja kumppaneidemme kanssa saavutettavissa. Mahtava, ammattitaitoinen tiimimme on edellytys vastuulliselle toiminnalle ja jatkuvalle kehitykselle. Asiakkaamme ja kumppanimme mahdollista-

vat tämän kaiken ja meidän tulee jatkuvasti lunastaa odotukset ja tarjota entistä parempia ja vastuullisempia tuotteita ja palveluita. Toivottavasti tämä raportti raottaa näkemyksiämme ja tavoitteitamme vastuullisuuden saralla ja antaa lisää tietoa toiminnastamme ehkä jopa inspiroi ja haastaa! — Noora

*STJM Kolme kysymystä käytettyjen tekstiilien kierrätyksestä


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Vuonna 2016 astui voimaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Näiden tavoitteiden

toteuttamiseen tarvitaan valtiota, päättäjiä, kansalaisia ja myös meitä yrityksiä.

Tavoitteiden keskiössä on aina ollut köyhyyden vähentäminen, mutta tärkeiksi tavoitteiksi on nostettu myös ympäristön kestävä kehitys, talous sekä kansainvälinen yhteistyö ja ihmisoikeudet. Olemme tunnistaneet näistä meille tällä hetkellä 4 olennaisinta tavoitetta, joiden pohjalta olemme rakentaneet Touchpointin vastuullisuusstrategiaa.

Tavoite 9: Rakentaa vastuullisempaa ja kiertotalouteen pohjautuvaa tekstiiliteollisuutta

Kestävän kehityksen osalta suurin askeleemme vuonna

2020 on ehdottomasti ollut Paimioon nousevan kiertotalouslaitos Resterin peruskiven muuraus 18.8.2020. Resterin pääomistajana olemme luomassa pohjaa tekstiilien ekosysteemille Suomeen, sillä poistotekstiilien jalostuslaitos on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Resteristä voit lukea lisää sivulla 19. Uusia vastuullisia tuoteinnovaatioita kehitämme jatkuvasti yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi maaliskuussa 2020 julkistimme jyväskyläläisen Spinnovan kanssa biohajoavan esiliinan, joka on tehty kokonaan puupohjaisesta kuidusta. Näemme puupohjaiset kuidut yhtenä tulevaisuuden materiaalina, joka voisi jonain päivänä korvata puuvillan käytön raaka-aineena. Panostamme markkinakentän ja uusien potentiaalisen kumppaneiden ja innovaatioiden aktiiviseen kartoittamiseen, ja lähdemme ennakkoluulottomasti testaamaan uudenlaisten materiaalien soveltuvuutta tuotteissamme. Yhteistyö kumppaneidemme kanssa voi välillä myös yllättää. Jo yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö pikaruokaketju Hesburgerin kanssa on ollut alusta asti hyvin innovatiivista ja hedelmällistä. Työvaatteista komposiittikalusteiksi -projektin innoittamana haastoimme perinteiset tarjotinmateriaalit ja etsimme yhdessä menetelmän, jolla saimme Hesburgerin muovijätteen muuttumaan ravintolatarjottimeksi. Nyt näitä tarjottimia on käytössä jo yhteensä 19 000 kpl Hesburgerin ravintoloissa ympäri Suomen.

5


Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Tavoite 12: Varmistaa kulutusja tuotantotapojen kestävyys

Emme pystyisi ajamaan tekstiilialaa kohti kestävän kehitystä ilman kumppaneita. Me ajattelemme, että ala ei kehity Työvaatetoimialalla syntyy lähtökohtaisesti vähemmän hukkaa, sillä työvaatteita valmistetaan tarpeeseen ja useim-

ilman, että muutamme sitä yhdessä. Tekstiiliteollisuuden ekosysteemi ei toteudu ilman yhteistyötä välillä yllättävienkin kumppanuuksien myötä.

Vuonna 2020 lähes 60 % tuotannostamme tehtiin lähituotantona Baltian alueella, missä suurin yksittäinen tuotantomaa on Viro. 53 % tuotteistamme valmistettiin Virossa.

Olemme viime vuosina osallistuneet useisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa (mm. TEKI projekti, Telaketju 1 ja Telaketju 2). Näillä hankkeilla on ollut merkittävä rooli tärkeiden kumppanuuksien ja kontaktien hankkimisessa. Olemme saaneet oppeja ja näkemyksiä muilta toimialoilta, sekä uusia yhteistyötahoja.

miten ennalta määriteltyyn asiakasprojektiin. Tämän lisäksi tuotantotiimimme varmistaa, että kankaat ja lisätarvikkeet käytetään tehokkaasti, jotta jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Huomiomme jatkuvasti tuotantomme resurssitehokkuuden ja tulemme jatkossakin paneutumaan tuotteen ja materiaalien päästöihin ja niiden pienentämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme kädenjälkilaskentaa kierrätetyn polyesterin ja kierrätetyn puuvillan päästösäästöistä. Näistä eri toimista voit lukea lisää Tuotantoketju-osiossa sivulla 15.

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Lisäämällä vastuullisempien tekstiilimateriaalien käyt-

töä, edistämällä tekstiilien kierrätystä, suosimalla lähialueen tuotantoa ja minimoimalla kuljetuksen tuottamia ympäristöpäästöjä pyrimme pienentämään hiili- ja vesijalanjälkeämme tulevina vuosina. Vuonna 2021 pyrimme tunnistamaan nykyisten toimintamalliemme ja tuotantoketjujen ilmastovaikutukset ja sen pohjalta kehittämään toimintaamme tulevina vuosina tavoitteen 13 mukaisesti. Tästä kerromme lisää otsikon “Ympäristövastuu” alla (s. 9).

6

Tärkeitä kumppaneita ja yhteistyötahoja, jotka ovat tukeneet ja edistäneet missiotamme ovat mm. VTT ja STJM (Suomen Tekstiili ja Muoti ry). Tärkeä siivittäjä työllemme on myös Sitra, joka on valinnut Touchpointin jo useampana vuotena “Kiertotalouden Kiinnostavimmat” -yrityslistalle. Innovatiiviset materiaalit tulee testata myös kovimmassa huoltoprosessissa eli pesuloissa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä teollisten pesuloiden kanssa, mukaan lukien tuotteiden koepesut, materiaalitestaukset, ja oikean koon valintaprosessit.


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

Touchpointin vastuullisuustekojen aikajana

2017

2018

2019

2020

2021

Mahdollistimme työvaatemallisto-

Aloitimme yhteistyön Spinnovan

Tehostimme logistiikkaamme yhdis-

Touchpoint ja Domino Workwear

Lupaamme kierrättää kaiken tuotta-

Hesburgerin ensimmäinen 100 %

Järjestimme ensimmäiset sidosryh-

Touchpoint teki investointipäätöksen ja perusti Rester Oy:n kumppa-

Tytäryhtiömme Rester aloittaa toi-

neidensa kanssa

mintansa Pohjoismaiden ensimmäisenä tekstiilien kiertotalouslaitoksena

Tapio -essu lanseerattiin Gastro

Kehitämme vastuullisuus- ja mate-

jen suljetun kierron poistotekstiilistä komposiittikalusteeksi

kanssa

ekologinen mallisto lanseerattiin Hella Food -yhteistyö alkoi

tämällä varastotoimintoja mien aamupalatilaisuudet

yhdistyivät

-messuilla

mamme tekstiilin vastuullisesti

riaalistrategiaa, ja asetamme tavoitteemme vuosille 2021–2025

7


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

Kestävä kehitys

Olet ehkä kuullut meidän käyttävän termejä kuten ekologiset materiaalit ja vastuulliset työvaatteet. Nämä termit ovat osa isompaa kokonaisuutta, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä (eng. sustainability). Kestävän kehityksen päätavoitteena on ihmiskunnan kehitys, joka mahdollistaa yhteiskunnan nykytarpeet, viemättä tulevilta sukupolvilta samaa mahdollisuutta*.

Resurssitehokkuuden lähtökohta on käyttää maapallon resursseja kestävällä tavalla ja vähentää ympäristön

kuormittamista. Kiertotalous on resurssitehokkuutta parantava toimintamalli, jota yritämme omalla toiminnallamme implementoida tekstiilialalle. Vastuullisuus (eng. responsibility) taas on tekoja kestävän kehityksen eteen; vastuun ottamista omasta tekemisestämme ja pyrkimystä parempaan, sekä kehittää toimintaa tämänhetkisen tiedon varassa parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä raportissa katsomme hieman taaksepäin vuoteen 2020 ja tarkastelemme vastuullisuuttamme kolmen näkökulman mukaisesti, joiden ympärille olemme rakentaneet vastuullisuusstrategiamme ja –tavoitteet tuleville vuosille.

*Juutinen 2016, 24

8

Tarkastelemme vastuuta kolmen näkökulman mukaisesti:

1 2 3

Ympäristövastuu

Liiketoiminta -vastuu

Sosiaalinen vastuu


1 9

KESTÄVÄ KEHITYS

Ympäristövastuu Tuotantoaloilla ympäristövastuu on merkittävä; aina kun tuotetaan uutta, syntyy päästöjä. Tekstiili- ja jalkineteollisuuden vuotuiset kasvihuonepäästöt ovat jo noin 10 % maailman kaikista kasvihuonepäästöistä. Tämä tarkoittaa, että vaatetusteollisuuden arvoketjut tuottavat vuodessa 3,3 miljardia tonnia Co2 päästöjä*. Lyhytikäisillä tuotteilla tekstiilien ympäristövaikutukset ovat suhteellisesti aivan liian korkeat hintaan ja käyttöikään nähden.

*Quantis, Measuring Fashion Insights from the Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries Study, 2018

9


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Työvaatealalla tehdään lähtökohtaisesti pitkäikäisiä tuotteita suoraan asiakastarpeeseen, mikä onneksi osaltaan

vähentää turhaa hävikkiä ja täten vähentää päästöjä. Tavoitteemme ympäristövastuun osalta on määrittää tarkemmin yrityksemme hiilijalanjälki, sillä tavoitteenamme on tulevaisuudessa tuottaa vähäpäästöisiä ja jopa hiilineutraaleja työvaatteita. Tulemme arvioimaan oman toimintamme, sekä alihankkijoiden kautta tuotantoketjumme hiilijalanjäljen vuosina 2021–2022. Tavoitteenamme on vuonna 2022 saavuttaa oman toimintamme hiilineutraaliuus ja vuonna 2023 lanseerata ensimmäiset hiilineutraalit työvaatteet. Tekstiilin arvoketjun aikaiset päästöt Tutkimusten mukaan suurin osa vaatteen elinkaaren ympäristöpäästöistä syntyy ennen, kun kuluttaja pukee vaatetta edes päälleen. Kuviossa 1 on kuvattu tutkimustulos**, jossa tekstiilin arvoketjun vaiheiden päästöt on arvioitu. Tutkimustulos osoittaa, että vain neljännes vaatteen ympäristöpäästöistä syntyy käytön ja huollon aikana. Ennen kuin kangas on päätynyt ompelimon ovista sisään, on tuotteen elinkaaren ilmastopäästöistä syntynyt jo 70 %. Tutkimuksen tulos on laskettu tekstiilialan yleisten päästöjen mukaan ja suoraa vertailua emme pysty tekemään työvaatteisiin. Johtopäätöksenä uskallamme kuitenkin väittää, että vaatteen materiaalilla ja viimeistyksillä on suuri merkitys päästöihin.

Vaatetusalan globaalin arvoketjun ilmastopäästöjen keskiarvot

5% 36%

24% 1%

12% 12%

10%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Valkaisu, värjäys ja viimeistely Kankaan valmistus Langan valmistus Kuidun valmistus Käyttö ja huolto Rahdit ja jakelu Vaatteen ompelu

Kuvio 1: Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain - Global Stocktaking Published in 2020 by United Nations Environment Programme (UNEP) 10


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Tuote, käyttö ja huolto

Tavoitteena työvaatteen elinkaaren pidennys ja päästöjen vähentäminen Malliston ja palvelun kehitystyötä tehdään jatkuvasti, sillä asiakkaidemme tarpeet vaihtuvat, työvaatestandardit päivittyvät ja markkinalle tulee uusia ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja ratkaisuja. Haluamme olla edelläkävijöinä tuomassa uusia innovaatioita asiakkaidemme tarpeisiin. Tunnistamme, että kilpailuedun saavuttamiseksi mallistomme tulee olla riittävän kattava vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin, mutta samalla kokonaisuuden kannalta hallittavissa ja etenkin materiaalien suhteen tehokas.

Tuotesuunnitteluun ja tuotantoon liittyvän toimintamme perusperiaatteet voi yksinkertaistaa kahteen toimintamalliin:

1 Työvaatteiden ja tuotteiden valmistus asiakkaan etukäteen määrittelemien ohjeistuksien mukaisesti (esimerkiksi julkiset kilpailutukset) Vuonna 2020 valtaosa vaatteiden ja asusteiden tuotannostamme tehtiin erityisesti julkisissa hankinnoissa asiakkaan itse määrittelemillä ohjeistuksilla, mitoilla ja materiaaleilla. Tässä toimintamallissa emme pysty samalla tavalla vaikuttamaan ympäristöystävällisiin valintoihin, kuin jos vastaisimme itse tuotesuunnittelusta alusta alkaen. Pyrimme kuitenkin aktiiviseen markkinavuoropuheluun kilpailutuksia valmistelevien tahojen kanssa, jotta voimme edistää ympäristöystävällisempien materiaalien käyttöä ja kiertotaloutta. Kangaslaatujen muutokset vaativat sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä, mutta uskomme sen kannattavan sillä positiiviset ympäristövaikutukset ovat suuren mittakaavan projekteissa merkittäviä. Tavoitteemme on, että vuodesta 2023 lähtien julkisissa tarjouskilpailuissa on nähtävillä enemmän vaatimuksia ympäristöystävällisiin materiaaleihin liittyen.

2 Työvaatemalliston suunnittelu ja tuotanto alusta alkaen, asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Kun pääsemme kehittämään mallistoa alusta alkaen asiakkaan tarpeiden pohjalta, pystymme vaikuttamaan tuotesuunnitteluun, ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin ja palvelumalliin. Kaikki lähtee siitä, että tutustumme asiakasyritykseen ja siihen, kuinka voimme tukea heidän brändimielikuvaansa vastuullisella työvaatekonseptilla niin, että loppukäyttäjä saa toiminnallisen työvaatekokonaisuuden työpäiviensä tueksi.

Työvaatepalvelun suunnittelussa huomiomme, mm.:

• • • • •

Vastuullinen työvaatekonsepti: materiaalivalinnat, tuotteen kierrätettävyys elinkaarensa päässä Brändikuvan tukeminen: asiakasyrityksen tavoitteet, visuaalinen ilme Tekninen määrittely: työarjessa työvaatteilta vaaditut ominaisuudet Palvelumallin suunnittelu: varastointi, toimitukset asiakkaalle, tarpeiden ennustaminen Jatkokehitys: tuotteiden ja palvelukokonaisuuden kehitys asiakkaan palautteen perusteella, käyttäjätutkimukset ja haastattelut

11


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Vuodelle 2023 tavoitteemme on, että 50 % oman mallistomme asusteista on valmistettu selluloosamuuntokuitupohjaisista materiaaleista.

Kiertoon tarkoitettu työvaate

Vaatteen käyttö ja huolto

Tehokkaan malliston lisäksi on huomioitava yksittäisen tuotteen kierrätettävyys; mitä vähemmän erilaisia materiaaleja ja yksityiskohtia käytämme tuotteissamme, sitä helpommin ne pystytään elinkaarensa päässä kierrättämään. Kiertotalousajattelun mukainen työvaate tulisi käyttöikänsä päässä pystyä jatkojalostamaan niin, että raaka-aineiden laatu ja arvo heikkenisivät mahdollisimman vähän. Seuraavien vuosien tavoitteena on muokata tuotteitamme niin, että niiden kierrätettävyysaste paranee. Vuonna 2021 tulemme myös tutkimaan mallistomme tuotteiden vastuullisuuden sertifiointimahdollisuuksia.

Edellä esitellyn tutkimuksen mukaan vaatteen elinkaaren ympäristöpäästöistä noin neljäsosa syntyy käytön aikana (Kuvio 1). Oikeanlaisella käytöllä ja huollolla on merkittävä rooli tuotteen elinkaaren ympäristöpäästöjen vähentämisessä. Työvaateasiakkaidemme tarpeet ja käytännöt huollon suhteen vaihtelevat paljon: osa loppukäyttäjistämme huoltaa ja pesee vaatteet itse, kun taas toisilla on käytössä teollinen pesulakumppani. Ohjeistamme malliston käyttöönottovaiheessa ja sopimuskauden aikana etenkin niitä asiakkaita, joilla loppukäyttäjät pesevät ja huoltavat vaatteensa itse. Olemme käytännössä huomanneet, että hyvillä hoito-ohjeilla voimme pidentää oleellisesti tuotteen käyttöikää ja samalla helpottaa loppukäyttäjien arkea.

Kun tuotteen materiaalin raaka-aine ei ole kuitusekoite, vaan kangas on yhtä ja samaa kuitua, kutsumme näitä monomateriaalituotteiksi. Esimerkkejä onnistuneista kiertotalousystävällisistä tuotteista on muun muassa pesulapalveluita tarjoavan Sakupe Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu hoitohenkilökunnan työvaateasu. Työvaatteen kangas, langat, tuotetietomerkit ja kokolaput ovat kaikki 99 % yhtä ja samaa raaka-ainetta. Tällaisten ”ei sekoite”-materiaalien jatkojalostuksessa materiaalin käyttöarvo saadaan pidettyä parhaana mahdollisena ja kierrätysprosessi tehokkaana, koska tuote voidaan kierrättää kokonaisuudessaan. Uskomme, että vastaavanlaisten monomateriaalituotteiden laajemmalla käytöllä sekä niiden kierrätysprosessin jatkokehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia toimialamme ympäristösäästöihin. Tavoitteenamme on 2021 lähtien lisätä 5 monomateriaalituotetta mallistoomme vuosittain, sekä lisätä kierrätettyjen ja kierrätettävien tarvikkeiden osuutta omassa mallistossa. Vuodelle 2023 tavoitteemme on, että 50 % oman mallistomme asusteista on valmistettu selluloosamuuntokuitupohjaisista materiaaleista.

12

Oikeanlaisen huollon lisäksi työvaatteen pitkäikäisyyteen vaikuttaa paljon myös se, että vaatteen koko on käyttäjälleen oikea. Sen lisäksi, että oikean kokoinen vaate parantaa työturvallisuutta ja lisää työmukavuutta, oikea kokovalinta antaa tuotteelle myös mahdollisuuden säilyä käyttökelpoisena pidempään. Olemme aloittaneet digitaalisen sovitustyökalun ja –prosessin kehityksen yhdessä etämitoituspalvelua tarjoavan kumppanin kanssa. Lisäarvoa syntyy muun muassa siitä, että sopiva vaatekoko on heti alussa määritelty mahdollisimman tarkasti, jolloin vaihtoja ja palautuksia tulee vähemmän: näin vältymme edestakaisilta tuotelähetyksiltä ja minimoimme päästöt sekä mahdollisen hukan. Palvelun avulla pyrimme lisäksi saavuttamaan entistä hygieenisemmän sovitusratkaisun niihin tilanteisiin, joissa asiakkaan luo ei pysty turvallisesti mennä tekemään mittauksia tai sovituksia.

Case: Touchpoint × Hesburger Hesburger on yksi pitkäaikaisimmista asiakaskumppanuuksistamme. Perheyrityksen arvomaailma ja

aktiiviset teot kestävän kehityksen eteen ovat tehneet yhteistyöstämme luontevaa ja palkitsevaa. Olemme suunnitelleet ja tuottaneet Hesburgerille jo kolme työvaatemallistoa - seuraava aina edellistä ympäristöystävällisemmistä materiaaleista. Hesburgerin vuonna 2019 lanseerattu mallisto oli ensimmäinen 100 % ekologinen mallisto. Mallistossa kaikki materiaalit ovat kierrätettyjä - farkuista lippiksiin ja t-paidoista vyönsolkiin. Vuoden 2020 lopussa Hesburgerin työvaatteissa on hyötykäytetty 690 000 kierrätettyä muovipulloa. Kierrätetyn polyesterin käyttö on säästänyt luonnonvaroja 48 000 kg CO2e edestä*.


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Materiaalit

Merkittävimmät kangastoimittajamme vuonna 2020 Tavoitteena luoda kysyntää ympäristöystävällisemmille materiaaleille Aiemmin esitellyn tutkimuksen mukaan tekstiilikuidun tuotanto tuottaa keskimäärin 34 % vaatteen kokonaiselinkaaren päästöistä (Kuvio 1). Tekstiilialan kuormittavuus ei muutu parempaan, ellei sitä aktiivisilla teoilla muuteta. Touchpointin yksi tärkeimmistä lähtökohdista on tarjota markkinoiden ekologisimmat ja vastuullisesti tuotetut materiaalit. Tämä on konkreettisesti näkynyt kierrätettyjen materiaalien, sekä pienemmissä projekteissa ylijäämämateriaalien, käyttönä. Kehitystyö tällä saralla ei koskaan lopu ja siksi panostamme jatkuvaan dialogiin kangastoimittajiemme kanssa. Yhteistyön lisäksi tietoa alan innovaatioista ja kehityksestä haetaan vuosittaisilta kangasmessuilta. Vuonna 2020 messut ja muu yhteydenpito on toteutettu sähköisesti pandemiatilanteesta ja matkustusrajoitteista johtuen. Tuotamme ja suunnittelemme vaatteita moniin eri käyttötarkoituksiin, ja siitä johtuen materiaalihankintamme jakautuvat useisiin eri materiaaleihin. Lähtökohtaisesti ostamme kankaamme aina asiakastarpeeseen, jolloin hankinta kohdistuu tiettyyn tuotantoerään ja näin vältämme turhan hävikin. Joidenkin kierrätettyjen laatujen osalta minimiostomäärät saattavat olla suuret, jolloin päädymme varastoimaan, jotta kyseinen laatu voidaan taata asiakkaan jatkotoimituksiin. Euromääräisesti mitattuna lähes kaikki kangasostomme kohdistuvat eurooppalaisiin kangastoimittajiin. Työvaatemateriaalit Tulemme vuonna 2021 päivittämään materiaalistrategiaamme. Strategiassamme tulemme korostamaan ympäristöystävällisiä materiaaleja, käyttömukavuutta ja käyttöikää. Vaatteiden käyttötarpeet ja vaatimukset vaihtelevat niin paljon, että uskomme kestävän ja vastuullisemman tekstiiliteollisuuden tulevaisuus pohjautuvan monipuoliseen kuitujen käyttöön - niin raaka-aineiden, tuotantoketjujen, kuin kuitujen ominaisuuksienkin kannalta.

Käytetyimpien materiaaliemme suhteen olemme asettaneet tavoitteeksi pyrkiä korvaamaan neitseellinen polyesteri kierrätetyllä polyesterillä ja tehotuotettu puuvilla sertifioiduilla ja luomupuuvillalaaduilla. Näiden lisäksi pyrimme lisäämään selluloosamuuntokuitujen osuutta materiaaleissamme. Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä korvata 20 % käyttämästämme puuvillasta selluloosamuuntokuiduilla, sekä kasvattaa oman malliston ympäristöystävällisten materiaalien osuus 95 %:iin.

Orneule

Foxa Oy

Utexbel

Klopman International

Concordia Textiles

Carrington Textiles

Suomi

Suomi

Belgia

Italia

Belgia

Iso-Britannia

Vuonna 2020 tuottamiemme vaatteiden kankaiden ja neulosten kuitujakaumasta 89 % muodostui kahdesta kuidusta (Kuvio 2) : 54 % polyesteriä ja 34 % puuvillaa. Jäljelle jäävä 11 % koostuu muun muassa kierrätetyistä kuiduista, villasta, selluloosamuuntokuiduista sekä erikoiskuiduista kuten hiilikuidusta. Hiilikuitua käytetään varsinkin terveydenhuollon vaatteissa poistamaan tuotteesta sähkövarausta. Tuottamiemme tekstiilituotteiden materiaalit ovat pääsääntöisesti kuitusekoitteita, jonka koostumus on esimerkiksi: 65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa. Vuonna 2020 kierrätetyn polyesterin osuus kaikissa tuotteissamme oli vain 4 % (Kuvio 2). Vuonna 2019 Touchpointin vastaava luku oli noin 50 %. Tämä muutos johtuu vuonna 2020 tapahtuneesta yrityskaupasta, jonka seurauksena merkittävä osuus tuotannostamme kohdistuu projekteihin, joiden materiaalivalintoihin emme ole päässeet vaikuttamaan. Yrityskaupan myötä materiaalivirtamme on myös noin seitsenkertaistunut. Vuoden 2020 loppuun mennessä olemme kuitenkin yrityksenä käyttäneet noin 40 000 kg kierrätettyä polyesteriä. Ekologinen kädenjälkemme kierrätetyn polyesterin osalta on 153 363 kg CO2 e. Tämä vastaa 986 894 henkilöautokilometriä*. Vuoden 2021 tavoitteemme on triplata kierrätetyn polyesterin käyttö kilomääräisesti vuoteen 2020 verrattuna.

Käytetyt materiaalit 2020

3% 4% 2%

35%

1% 1% 54%

Kuvio 2.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Polyesteri Puuvilla Kierrätetty puuvilla Acryyli Polyamidi Muut Kierrätetty polyesteri

13


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Kierrätetty polyesteri

Kierrätetty Puuvilla

Puuvilla

Käytetty 2020 yhteensä 3400 kg *kilomäärä laskettu, kun tuotteen keskiarvopaino on 200 g

Käytetty 2020 yhteensä 1100 kg. *kilomäärä laskettu, kun tuotteen keskiarvopaino on 200 g

Käytetty 2020 yhteensä 31 000 kg. *kilomäärä laskettu, kun tuotteen keskiarvopaino on 200 g

Polyesteri on öljypohjainen synteettinen kuitu, joka jalostetaan raakaöljystä. Suosimme aina kierrätettyä polyesteriä neitseellisen polyesterin sijaan, jotta säästäisimme päästöjä ja edistäisimme kiertotaloutta. Olemme käyttäneet paljon polyesterikangasta, joka on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Suomessa muovipullot voidaan palauttaa ja kierrättää, mutta vastaavaa kierrätystä tapahtuu muualla maailmassa todella vähän. Koska lähtöraaka-aine muovipullolla ja polyesterillä on sama, voidaan muovipullo käytön jälkeen kuiduttaa langaksi ja valmistaa siitä kankaaksi.

Kierrätettyä puuvillaa tehdään jo kankaaksi valmistetusta ylijäämäpuuvillasta tai käytöstä poistuneesta puuvillavaatteesta uudelleen kuiduttamalla. Puuvillakuidun pituus lyhentyy prosessissa, jonka takia uusiomateriaaliin lisätään yleensä polyesterikuitua lisäämään materiaalin kestävyyttä. Kierrätetyn puuvillan hyödyntäminen neitseellisen puuvilla sijaan vähentää puuvilla viljelyyn kohdistuvia luonnonrasituksia sekä veden tarvetta.

Puuvillaa käytetään yleisesti varsinkin sekoitteena työvaatekäytössä polyesterin rinnalla, jolloin se tuo tuotteeseen käyttömukavuutta kosteudenimukykynsä ja pehmeän tuntunsa ansiosta. Lähtökohtaisesti työvaatteissa käytetään puuvillapolyesteri –sekoitetta, mutta olemme tuottaneet myös 100 % puuvillatuotteita, esimerkiksi hitsaajien asuissa. Puuvilla on kestävä ja imukykyinen kuitu, mikä tekee siitä erityisen hyvän materiaalin työvaatteisiin.

Olemme koepesujen myötä todenneet, että kierrätetty puuvilla kestää jopa neitseellistä paremmin pesuja ja trikoovaate pysyy muodossaan paremmin. Tämä takia tulemme jatkossa lisäämään kierrätetyn puuvillan käyttöä tuotteissamme. Leikkuujäte ei itsessään ole ainut ratkaisu materiaalien kiertotalouteen. Tavoitteenamme on vuonna 2021 tuoda asiakasmallistoihimme kierrätetyn leikkuujätepuuvillan rinnalle käytetyistä tekstiileistä kierrätettyä kangasta.

Puuvillan ympäristöä kuormittavat ongelmat keskittyvät lähinnä materiaalin kasvatuksen tuomiin haasteisiin. Puuvilla köyhdyttää maaperää ja sen kasvatus vaatii valtavia määriä puhdasta vettä ja lannoitteita. Olemme pyrkineet siirtymään neitseellisestä puuvillasta sertifioituun ja luonnonmukaisesti tuotettuun puuvillaan. Kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu, jonka voimme asiakkaillemme tällä hetkellä tarjota, on käyttää kierrätettyä puuvillaa aina kun se on mahdollista.

Polyesteri valmistetaan uusiutumattomasta luonnonvarasta ja tiedostamme, että kierrätyspolyesteri ei tule olemaan lopullinen ratkaisu tekstiilien tuotannossa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa saada kierrätetyn polyesterin rinnalle uusiutuvista raaka-aineista valmistettua synteettistä materiaalia.

Esimerkiksi Hesburgerin työntekijöiden t-paita on valmistettu kierrätetyn leikkuujätteen ja kierrätetyn polyesterin yhdistelmästä. Kierrätetyn puuvillan käyttö on tuonut yritykselle yhteensä 32 713 200 litran vedensäästöt vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna siihen, jos vastaavasti olisimme käyttäneet tuotteissa 100 % neitseellistä puuvillaa.

Case: Touchpoint × SOL

Selluloosamuuntokuidut Selluloosamuuntokuiduiksi kutsutaan tekokuituja, joiden raaka-aineena toimii selluloosa. Tällaiset tekstiilikuidut ovat tulevaisuudessa hyvä vaihtoehto puuvillan rinnalle tai jopa sen korvaajaksi tekstiileissä. Selluloosamuuntokuitujen kehitys on viime aikoina ollut nopeaa varsinkin Suomessa. Käytämme työvaatteissa jo jonkin verran lyocell-kuitua, joka on tullut vaihtoehdoksi puuvillan rinnalle sekoitemateriaaleissamme. Lyocell kuidun raaka-aineet voivat olla samat kuin perinteisen viskoosin, mutta kuidun valmistusmenetelmässä ei käytetä rikkihiiltä ja prosessin kemikaalit saadaan suurimmalta osin kierrätettyä. Vuonna 2020 lyocellin käyttöaste oli vasta 0,2 % käytetyistä materiaaleistamme. Käytännön haasteena työvaatteiden saralla on ollut selluloosamuuntokuitujen nopea kuivuminen, mikä aiheuttaa prosessihaasteita etenkin teollisissa pesuloissa. Uskomme kuitenkin vahvasti selluloosapohjaisten muuntokuitujen mahdollisuuksiin ja jatkamme tuotekehitystä tavoitteenamme lisätä niiden osuutta materiaalihankinnoissamme. Yhteistyökumppanimme Spinnova on yksi maailman edelläkävijöitä selluloosamuuntokuitujen tuottajana. Keväällä 2020 esittelimme maailmalle ensimmäisen prototyypin työvaatteesta, joka on valmistettu Spinnovan kankaasta. Tapio -essuun ei ole lisätty metalliosia ja suunnittelun lähtökohtana onkin ollut funktionaalisuuden lisäksi kierrätettävyys. 14

Ylijäämäkankaat Joskus kumppaneiltamme jää varastoon käyttökelpoista materiaalia, joista voi olla asiakkaillemme hyötyä. Ylijäämäkankaita hyödyntävät suunnitteluprojektit räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Haaste ylijäämämateriaalien osalta on rajoitteet ja jatkumo saatavuudessa. Emme pitkällä tähtäimellä pysty takaamaan tuotteiden jatkuvuutta, jos materiaalina on käytetty varaston ylijäämää. Kangashävikin pienentämiseksi ylijäämäkankaiden käyttö on kuitenkin perusteltua tulevaisuudessakin. Asiakkaamme Picnic uusi keväällä 2020 työvaatteensa ja valmistimme heille ylijäämäfarkkukankaasta essun, josta on tullut yksi suosituimmista tuotteistamme. Tiesitkö muuten, että farkku on yksi ensimmäisistä työvaatelaaduista ja se on aikoinaan kehitetty amerikkalaisten kullankaivajien työkäyttöön?

Vuonna 2019 lanseerasimme SOL pesulapalveluille

uuden työvaatemalliston, jonka lähtökohtana oli polyesterikankaiden korvaaminen kierrätyspolyesterillä. Malliston tuotteissa on hyötykäytetty vuoden 2020 loppuun mennessä 760 000 muovipulloa, joista on jalostettu n. 12700 kg kierrätettyä polyesteriä. Hiilikädenjälki on vuonna 2020 tuotetuissa työvaatteissa ollut noin 16 640 kg CO2 e*. Tämä kasvihuonepäästömäärä on 75 % vähemmän kuin jos vastaavaa mallisto olisi tuotettu neitseellisestä polyesteristä.

14


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Tuotanto & hankintaketjut

Tuotantoerien määrä 2020 60

Toimimme pitkäaikaisten tuotantokumppanien kanssa ja pyrimme samalla mahdollisimman läpinäkyvään toimitusketjuun.

50 40 30 20 10 0 Viro

Latvia

Vietnam

Kiina

Ukraina

Turkki

Intia

Madagascar Liettua

1 Touchpointin ensikäden tuotantoporras Oman alihankintaverkostomme osalta hoidamme itse kangashankinnat, tuotannonkuormituksen, laadunvarmistuksen, rahdit sekä tullit. Tämä mahdollistaa toimitusvarmuuden, laadun ja resurssitehokkuuden tuotannossamme. Olemme päivittäin yhteydessä alihankintapaikkoihin ja omat edustajamme vierailevat tuotantopaikoilla Baltiassa ja Vietnamissa päivittäin tuotannon aikana. Lisäksi hankinta- ja tuotantotiimimme Suomesta vierailee säännöllisesti tuotantopaikoissa ja tekee tiivistä yhteistyötä yhteyshenkilöidemme kanssa.

Tavoitteena tuotannon vastuullisuuden jatkuva kehittäminen Luotettavat tuotantokumppanit ja läpinäkyvyys tuotantoketjuihimme on ensiarvoisen tärkeää toiminnassamme. Emme omista tuotantolaitoksiamme itse, vaan teemme yhteistyötä tarkasti valikoitujen tahojen kanssa ja tavoite on aina pitkäkestoinen kumppanuus ja tiivis yhteistyö. Vuoden 2020 yritysoston myötä lähialueen tuotannon osuus kasvoi entisestään, ja alihankintaverkostoon saatiin vahvistusta myös Ukrainasta ja Vietnamista. Yksittäisiä tuotantoeriä valmistui vuonna 2020 ylivoimaisesti eniten Baltiassa.

2 Toisen tason tuotantoporras yhteistyökumppaneiden avulla Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavan, laadukkaan, kilpailukykyisen ja vastuullisen työvaatevalikoiman, minkä vuoksi hankimme tuotantoon liittyviä palveluita myös ensisijaisen alihankintaverkostomme ulkopuolelta. Kun ostamme tuotteita tällä ns. CMT-toimintamallilla (eng. Cut, Make, Trim), valitsemamme ja hyväksymämme tuotantokumppani hallinnoi suurinta osaa tuotantoketjusta (ml. laadunvalvonta, tuotannon kuormitus yms.). Ostamme jonkin verran tuotteita myös valmiita työvaatemallistoja tuottavilta tunnetuilta valmistuotevalmistajilta. Vaadimme kaikilta tavarantoimittajilta läpinäkyvyyttä ja voimassa olevia laatutason varmistavia sertifikaatteja. Teemme myös itse tarkastuskäyntejä tuotantopaikoilla varsinkin isojen tuotantoerien valmistuksen yhteydessä. 15


Y M PÄ R I STÖVAST U U

1

Touchpointin ensikäden tuotantoporras

BALTIA

VIETNAM

Lähes 60 % tuotannostamme vuonna 2020 tehtiin Baltian alueella, missä suurin yksittäinen tuotantomaa on Viro (49 %). Olemme tehneet Virossa tiivistä yhteistyötä saman toimijan kanssa jo 14 vuotta. Hyödynnämme virolaisen kumppanimme alihankintaverkostoa, mikä takaa joustavan tuotannon. Heidän avullaan pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja reagoimaan nopeasti. Lisäksi Baltian alueella on tuotantoa Latviassa (8 %) ja Liettuassa (alle 1 %). Oma edustajamme vierailee tuotantopaikoilla päivittäin tuotannon ollessa käynnissä. Normaalioloissa tuotanto- ja hankintatiimimme vierailevat tuotantopaikoilla kuukausittain.

Vuonna 2019 Touchpointilla ei ole ollut tuotantoa Vietnamissa, mutta vuoden 2020 Domino Workwearin kanssa tehdyn yrityskaupan myötä sen osuus yhteisestä tuotannosta on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2020 Vietnamin osuus tuotantovolyymillä mitattuna oli n. 16 %.

UKRAINA

Vuonna 2019 Ukrainan osuus Touchpointin kokonaistuotannossa ei ollut merkittävä, mutta vuonna 2020 Domino Workwear -yrityskaupan myötä sen osuus kokonaistuotantovolyymistä oli jo noin 8 %. Tuotantopaikkamme Ukrainassa ovat maan länsiosassa, eli ne eivät kuuluu viime vuosina levottomuuksista kärsiville alueille. Olemme toimineet Ukrainassa 5 vuoden ajan ja tuotantopaikoilla vieraillaan säännöllisesti.

2

Vietnam on meille tärkeä tuotantomaa ja olemme panostaneet merkittävästi viime vuosina yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Näemme Vietnamin myös jatkossa tärkeänä tuotantomaana yrityksen ja tuotantomäärien kasvaessa. Olemme tehneet Vietnamissa tiivistä yhteistyötä jo 4 vuoden ajan saman toimijan kanssa ja meillä on Vietnamissa useampi tuotantopaikka, jossa valmistamme tuotteitamme. Oma edustajamme valvoo läheisesti tuotantoa ja vierailee tuotantopaikoissa päivittäin tuotannon ollessa käynnissä. Vietnamisssa vaadimme tuotantopaikoiltamme seuraavia sertifikaatteja: Wrap, ISO 9001, SA 8000, Better work ja/ tai BSCI.

Toisen tason tuotantoporras yhteistyökumppaneiden avulla

AFRIKKA (MADAGASKAR & TUNISIA)

KIINA

INTIA

TURKKI

Vuonna 2019 aloitimme yhteistyön suuren belgialaisen CMT-työvaatetoimijan kanssa, jolla on omia tuotantopaikkoja mm. Tunisiassa ja Madagaskarissa. Toimittajallamme on erittäin tiukat laatuprosessit tuotannossa ja pitkä kokemus tuotannon johtamisesta Afrikassa. Lisäksi heidät on hyväksytty mukaan YK:n yritysvastuualoitteeseen. Kyseinen toimittaja pyrkii mallistoissaan hiilineutraaliuuteen ja joka neljättä myymäänsä vaatekappaletta kohden he kompensoivat päästöjään istuttamalla puun yhdessä kohdemaassaan. Tuotantopaikat auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta, ja olemme vierailleet tuotantopaikoilla vuonna 2019 omien tuotantoeriemme valmistuksen yhteydessä.

Myös Kiinassa tuotantomme tapahtuu alihankintana ja ostoina valmistuotetoimittajilta, joilla on oma tuotanto – tai alihankintaverkosto. Kiinan osuus tuotannosta on ollut aiemmin verrattain suurta, mutta vuonna 2020 yrityskaupan seurauksena se laski merkittävästi emmekä toistaiseksi ole keskittämässä tuotantoamme Kiinaan. Vuonna 2019 Kiinan osuus oli 23 %, kun vuonna 2020 se oli enää noin 1 % kokonaistuotantomääristä.

Intiassa tuotantomme on ollut sekä alihankintaa, että ostoja valmistuotevalmistajilta. Muun muassa leikkuujätteestä valmistetut paidat hankimme kotimaiselta toimittajalta Pure Waste:lta, jonka leikkuujäteprosessi ja tuotanto on keskitetty Intiaan.

Turkissa tuotantomme tapahtuu alihankintana ja ostoina valmistuotetoimittajilta. Turkin osuus Touchpointin työvaatteiden kokonaistuotannossa on kuitenkin hyvin pieni: vuonna 2019 se oli n. 3 % ja vuonna 2020 enää 0,1 %. Tuotantomäärien vaihtelu on johtunut osittain asiakasprojektien tuotetarpeista.

16

Olemme tehneet yhteistyötä Kiinassa pitkäaikaisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on Amfori BSCI -sertifikaatit.

Intiassa kumppaneidemme tuotantopaikoilla on Amfori BSCI sertifikaatit ja olemme vierailleet kohteissa viimeksi vuonna 2019. Intian osuus kokonaistuotannosta vaihtelee asiakasmallistoittain, ja vuonna 2020 se oli hyvin pientä – vain noin 1 % koko tuotantovolyymistä.

Työvaatetuotannon lisäksi ostamme Turkista tarvikkeita (mm. kudottuja merkintälappuja), joita hyödynnetään laajasti kaikissa tuotteissamme. Kyseinen tarviketoimittaja on johtavia toimialallamme ja on mukana mm. Amfori BSCI:ssa. 16


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Valmistuotteet Vuonna 2020 3 % asiakkaillemme toimitetuista tuotteista hankittiin yhteistyökumppaneidemme tuottamista katalogituotteista. Valmistuotetoimittajat valikoituvat kumppaneiksi siksi, että heillä on tarjota laaja valikoima vastuullisia ja/tai ympäristöystävällisistä materiaaleista tuotettuja tuotteita. Näiden toisen portaan tuotantokumppaneiden toiminnan vastuullisuutta arvioimme sertifiointien kautta. Esimerkki pitkäaikaisesta valmistuotekumppanuudesta on mm. kotimainen Pure Waste Textiles Oy. Toimitusketjun valvonta Toimimme pitkäaikaisten tuotantokumppanien kanssa ja pyrimme samalla mahdollisimman läpinäkyvään toimitusketjuun. Niin suorilta alihankintakumppaneilta kuin CMT-tuotantokumppaneiltakin vaadimme Touchpointin Code of Conductin hyväksymistä. Keräämme tietoa kumppaneidemme (tuotantokumppanit, valmistuotekumppanit, kankaat ja materiaalit) voimassa olevista laatu- ja vastuullisuussertifikaateista, ja mahdollisuuksien mukaan vierailemme itsekin tuotantopaikoilla. Asiakkaamme ovat myös aina tervetulleita vierailemaan tuotantopaikoillamme. Valitettavasti vuonna 2020 vallitsevan pandemiatilanteen takia tuotantopaikkavierailuja asiakkaidemme kanssa ei päästy toteuttamaan.

17


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Rahdit ja Kuljetus Rahdit ja Kuljetus Toimivan ja tehokkaan logistiikan rooli korostuu etenkin silloin, kun tuotanto tehdään kaukana. Kun teemme tuotannonsuunnitelmaa ja valitsemme tuotantopaikat, huomioimme luonnollisesti myös materiaalien ja tarvikkeiden rahdeista aiheutuvat kulut, vaikutuksen aikatauluun ja ympäristön kuormittavuuden. Tuotannossa käyttämämme materiaalit pyrimme tilaamaan tarpeisiin niin, että toimitusketju on mahdollisimman lyhyt ja kuljetuksia mahdollisimman vähän. Pyrimme minimoimaan varastotasot ja tuotannossa aiheutuvan hukan ennustamalla menekin parhaamme mukaan etukäteen. Kuljetusten osalta hyödynnämme yhteistyöverkostoamme ja kumppaneitamme maa- ja aluekohtaisesti. Myös logistiikkakumppaneiden osalta suosimme pitkäikäisiä kumppanuuksia ja tahoja, joille ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat etusijalla. Esimerkkejä logistiikkakumppaneistamme mm. Kotimainen Posti Oy ja perheyritys Hacking Logistics, sekä kansainväliset toimijat DHL ja TNT

5% 19%

maanteitä pitkin Suomeen. Merikuljetusten osuus vuonna 2020 oli 19 % ja lentokuljetusten 5 %. Merikuljetuksia tuli sekä Afrikasta että Aasiasta. Lentokuljetuksiin turvaudutaan harvoin ja niitä pyritään aina välttämään. Junakuljetuksia käytetään tapauskohtaisesti ja junayhteyksiä tutkitaan sekä pidetään vaihtoehtona esimerkiksi Aasian tuonnissa. Tulevaisuuden tavoitteemme rahtien ja kuljetusten osalta on kartoittaa vaikutus toimintamme hiilijalanjälkeen ja vähentää päästöjä jatkossa, mm. entistä ympäristöystävällisempiä ja vähäpäästöisempiä kuljetusmuotoja käyttämällä.

Rahdit 2020

Pakkaus ja Pakkausmateriaalit

■ ■ ■

Tuottamamme tuotteet päätyvät asiakkaillemme joko suoraan käyttöön tai ensin varastoon. Lähtökohtaisesti emme koskaan yksittäispakkaa tuotteita. Joskus kuitenkin käytämme tuotteiden varastointia parantaaksemme muoveja, joko asiakkaan toiveesta tai esimerkiksi minimoimaan likaantumisriskiä erityisesti herkemmissä tuotteissa, kuten valkoisissa paidoissa.

Rekka Laiva Lento

(Kuvio 4 *Data perustuu rahtitapahtumiin, Ei tuotantovolyymiin.) 76%

Vuonna 2020 76 % kuljetuksista (Kuvio 4) tapahtui rekalla: suurin osa kuljetuksista tulee tuotantopaikalta

Suosimme kierrätetystä pahvista valmistettuja pahvilaatikoita, sekä pyrimme kierrättämään pahvilaatikot jatkotoimituksissa. Domino Workwear on tehnyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tuottajavastuusopimuksen ja vuodesta 2021 Touchpoint on kokonaisuudessaan sopimuksen piirissä. Varastointi Touchpointilla on varastot Suomessa ja Virossa sopimuskumppaneiden kanssa. Virossa varastoimme lähinnä materiaaleja ja tarvikkeita tulevia tuotantoja varten. Materiaalien päävarastomme sijaitsee Viron Raplassa, mutta tämän lisäksi meillä on pieniä käsivarastoja tuotantokumppaneidemme varastoissa. Olemme päivittäin yhteydessä varastokumppaneihin ja käymme itse auditoimassa varastoja paikan päällä. Palvelumalliasiakkaiden tuotteita varastoimme Lahdessa. Kumppanimme varastoinnissa ja asiakaskohtaisten lähetysten hallinnassa on Alfaroc Logistics. Alfarocin varasto Lahdessa valmistui vuonna 2020 ja se käyttää kiinteistössä uusinta ympäristöteknologiaa, mm. aurinkopaneeleita katollaan, maalämpöä, automaattiohjattuja valoja ja lämpösäädeltyä varastotilaa.

18


Y M PÄ R I STÖVAST U U

Rester

Vuonna 2021 tavoitteenamme on alkaa toimittamaan lähituotannon leikkuujäte poistotekstiilien jalostuslaitos Resteriin. Touchpointin ja Resterin yhteisenä tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä olemme synnyttäneet Suomeen uudenlaisen poistotekstiilien kierrätykseen perustuvan liiketoiminnan.

Tavoitteena Pohjoismaiden suurin poistotekstiilien jalostuslaitos Olemme todenneet, että poistotekstiilihaasteen ratkaisu vaatii nykyteknologialla ja prosesseilla paikallisen ratkaisun, jotta materiaalin kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset ja ympäristövaikutukset saadaan pidettyä tasolla, jolla kierrätys vaihtoehtoa on kustannustehokasta. Koska Pohjoismaissa ei tuotannollisen mittakaavan tekstiilien kierrätys- ja jalostuslaitosta vielä ole, päätimme perustaa oman. Tytäryhtiömme Rester on Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos, joka valmistuu Paimioon vuonna 2021. Rester on Touchpointin kokoiselle yritykselle todella merkittävä strateginen teko ja investointi, jonka avulla haluamme olla mukana rakentamassa Suomeen ja Pohjoismaihin vastuullisempaa tekstiilialaa. Rester tulee keskittymään yritysten poistotekstiileihin, kun taas samaan laitoskiinteistöön alivuokralaiseksi tuleva kunnallinen toimija Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Kokonaisuudessaan tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Lopputuotteena molemmilta linjastoilta syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa teollisuuden eri käyttökohteisiin esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja, kuitukankaita ja suodatinmateriaaleja sekä muita teknisiä tekstiilejä, kuten geotekstiilejä.

19


2 20

KESTÄVÄ KEHITYS

Liiketoimintavastuu Jokaisella liiketoimintaa harjoittavalla toimijalla on tavoitteena pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys. Kestävän kehityksen mukaista työtä ei pysty tekemään, ellei liiketoiminta ole kannattavaa. Haluamme edistää toimialaamme kokonaisuudessaan ja olla tavoittelemassa tilannetta, jossa pystymme tarjoamaan entistä laajemmin vastuullisia ratkaisuja entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

20


LIIKETOIMINTAVASTUU

Ympäristövaikutukset Uskomme vahvasti yhdessä tekemisen voimaan ja tiedostamme, että pienenä toimijana emme pysty saa-

vuttamaan kaikkia tavoitteitamme yksin. Haluamme olla edistämässä ja kehittämässä uudenlaista tekstiiliekosysteemiä Suomeen, joka perustuu mm. kiertotalouteen ja uudenlaisiin selluloosapohjaisiin tekokuituihin. Olemme jo usean vuoden ajan panostaneet verkostointi – ja kumppanuusyhteistyöhön, osallistuneet erilaisiin projekteihin, tutkimushankkeisiin, seminaareihin ja luentoihin. Sidosryhmäviestinnän osalta tulemme vuonna 2021 keskittymään tuoreen viestintästrategian jalkauttamiseen.

Tavoitteemme kehittyä päästölaskennassa Asiakkaillemme tarjoamamme ympäristölaskenta on kattanut tällä hetkellä kierrätetyn polyesterin sekä kierrätetyn puuvillan positiiviset ympäristövaikutukset, silloin kun näitä kyseisiä materiaaleja on hyödynnetty mallistossa. Jatkossa pyrimme kehittämään toimintaamme niin, että asiakkaamme saavat vastuullisuusraportteihinsa positiivisen ympäristökädenjäljen analyysin entistä kattavammin. Tavoitteemme vuonna 2021 on selvittää, miten pystymme kehittämään ja monipuolistamaan laskentaamme. Tähän asti laskenta on tehty oman tiimimme toimesta hyödyntäen julkisia tai materiaalitoimittajilta saamiamme aineistoja, mutta seuraavaksi tulemme kartoittamaan myös ulkopuolisia kumppaneita laskennalle. Haaste näiden raporttien ja laskelmien osalta on se, että laskentamenetelmien käytännöt ovat kirjavia ja toistaiseksi ei ole olemassa yhdenmukaista laskentaa ympäristölaskelmille. Ohjeistuksia on onneksi kehitteillä: esimerkiksi Euroopan Unionin hyväksymän Product Environmental Footprint eli PEFohjeistus tähtää siihen, että EU-alueelle saataisiin yhdenmukainen laskentamenetelmä. PEF –ohjeistuksen mukaiset 16 eri ympäristövaikutusluokan mukaista laskentamenetelmää ovat kuitenkin kohtalaisen raskaita tämän ohjeistuksen soveltaminen vaatii ulkopuolisen asiantuntijatuen käyttöä.

Materiaalivastuu

Take Back- Sitoumus

Tavoitteemme on tarjota kattavin valikoima ympäristöystävällisiä työvaatemateriaaleja

Tavoitteemme on kiertotalouden lisääminen tekstiilialalle

Vuodesta 2021 lähtien tavoitteemme on säännönmukaisesti korvata asiakasmallistojen tuotteita kierrätetyillä materiaaleilla (minimissään 5 tuotetta/vuosi).

Vuodesta 2021 alkaen sitoudumme kierrättämään kaiken asiakkaillemme toimittamamme tekstiilin vastuullisesti sekä raportoimaan kierrätysmääristä (kg) vuositasolla. Tulemme vastaanottamaan asiakkailtamme kilomäärällisesti vastaavan määrän tekstiiliä jatkojalostukseen jokaista uutta toimitettua mallistoa kohden. Sitoumuksen mukaisesti asiakkaidemme tekstiilit eivät päädy savuksi ilmakehäämme, vaan tekstiili tulee käyttöikänsä päässä uudeksi raaka-aineeksi. 21


LIIKETOIMINTAVASTUU

Yhteistyö 2020 Vuonna 2020, Covid-19 pandemiasta huolimatta, pystyimme jatkamaan toimia tärkeiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Seuraavaksi muutamia nostoja vuosien 2019 ja 2020 aikaisista teoistamme.

Maskiwebinaari à la Ali Harlin

Touchpointin aamupalatilaisuudet

Spinnova

Maailmanlaajuisen pandemian seurauksenakeväällä 2020 aloimme välittömästi tuotekehittämään kasvomaskeja sekä suojavaatteita terveydenhuollon tarpeisiin. Muutamassa kuukaudessa keskustelu kasvomaskien ja hengityssuojaimien ympärillä kiihtyi ja saimme paljon kysymyksiä ja huolia asiakkailtamme niihin liittyen. Järjestimme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme maksuttoman infotilaisuuden aiheesta, jonka asiantutijana toimi VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. Webinaariin 27.5.2020 osallistui yli 20 henkilöä ja saimme vastauksia muuna muassa suodatinmateriaalien suodatuskykyyn, kangasmaskin suodatuskykyyn, sekä pisaroiden leviämiseen yleisissä tiloissa.

Lanseerasimme loppuvuonna 2019 asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ilmaisen tapahtumakonseptin, jossa keskitymme erilaisiin työelämän, työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen teemoihin maittavan aamupalan lomassa. Tilaisuuksien tarkoitus oli nostaa esille työelämän kestävän kehityksen teemoja ja luoda mukavat puitteet avoimelle keskustelulle.

Spinnova on suomalainen yritys, joka kehittää selluloosakuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Touchpoint ryhtyi ensimmäisten brändien joukossa yhteistyöhön Spinnovan kanssa vuonna 2018 ja olemme ainoa yhteistyökumppani työvaatteiden saralla.

LAMK yhteistyö

Pesulayhteistyö

Telaketju 1 & 2

Touchpoint on tehnyt yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa viimeiset 4 vuotta. Suunnittelijamme on toiminut opinnäytetöiden ulkopuolisena arvioitsijana ja olemme pyrkineet omalta osaltamme edistämään vastuullisuutta ja ekologista näkökantaa koulutusohjelmassa. Lisäksi vuonna 2018 järjestimme työvaatteiden suunnittelukilpailun 2. vuosikurssin oppilaille. Vuonna 2020 opinnäytetöiden joukossa on ollut paljon vakuuttavia ja ammattitaitoa osoittavia kokonaisuuksia.

Toimimme läheisessä yhteistyössä teollisten tekstiilipesuloiden kanssa, sillä jotta voimme valmistaa mahdollisimman kestäviä ja pitkäikäisiä työvaatteita, on meidän huomioitava jo suunnitteluvaiheessa pesulaprosessin erityispiirteet. Pesulat vuokraavat vaatteita asiakkailleen ja niiden tulee pysyä samankokoisina ja -näköisinä koko elinkaarensa ajan, mikä asettaa tiukat vaatimukset materiaalivalinnoille. Valituilla materiaaleilla tulee olla mm. hyvät värinkesto-ominaisuudet, mahdollisimman pieni kutistuma sekä erittäin hyvä hankauksen kesto. Luonnollisesti materiaalien tulee olla myös korkeissa lämpötiloissa pestäviä sekä tunnelikuivauksen lämpötilaa kestäviä. Lisäksi tuotteiden saumarakenteiden ja yksityiskohtien tulee toimia pesulaprosessin eri vaiheissa.

Touchpoint on ollut aktiivinen jäsen Telaketju verkostossa, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketjun tavoitteena on kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja ja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehittää kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa tekstiiliteollisuutta.

Tilaisuuksien teemat olivat mm. “kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit” ja “henkilöstökokemus ja johtaminen”. Valitettavasti vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi emme voineet järjestää aamupalatilaisuuksiamme vuonna 2020 mutta tulemme jatkamaan konseptin mukaisia tilaisuuksia tulevaisuudessa.

Viimeisin pesulayhteistyönä kehitetty tuote on ollut ekologisempi lämpötakki, jonka materiaali on luomupuuvillan ja kierrätetyn polyesterin sekoite. Tavoitteenamme on jatkossa lisätä pesuloille tarjoamissamme tuotteissa poistotekstiilikiertoon soveltuvia materiaaleja ja jatkaa selluloosamuuntokuituja sisältävien tuotteiden koepesuja. 22

Olemme tehneet muutamia tuotekehityskokeiluja Spinnovan sellukuidulla, mutta merkittävin yhteistyön tulos tähän asti on Tapio –essu: maailman ekologisin essu, joka on 100 % puupohjainen, ilman haitallisia kemikaaleja valmistettu ja nopeasti biohajoava.

Onnistuimme vuoden 2020 aikana saattaa tavoitteemme mukaisesti loppuun Telaketju projekti ja Touchpointin oma ”Workwear as a Service” -kokonaisuus. Touchpointille osallistuminen Telaketjuun on vaatinut suhteellisen paljon resursointia, mutta koemme työn ja panostuksen ensiarvoisen tärkeänä edelläkävijän asemassamme ja osana kehitystavoitteitamme. Telaketju –hankkeet ovat tuoneet ennen kaikkea tärkeitä kumppanuuksia ja kontakteja, oppeja ja näkemyksiä muilta toimialoilta sekä uusia yhteistyötahoja. Hanke on mahdollistanut meille myös oman suljetun kierron palvelukonseptimme kehittämisen ja jalostamisen.


3 23

KESTÄVÄ KEHITYS

Sosiaalinen vastuu

Touchpointilla sosiaalinen vastuu kattaa työnantajavastuun, välillistä yhteiskuntavastuuta yhteistyökumppaneiden työntekijöille, sekä vuorovaikutusta yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Touchpointin tahtotilana on olla vastuullinen ja haluttu työnantaja sekä liikekumppani.

23


SOSIAALINEN VASTUU

Tiimi ja Touchpoint työnantajana

Tavoitteena vastuullinen työnantaja

Mihin ikäryhmään kuulut?

■ ■ ■

20-39 vuotta

7%

40-59 vuotta Yli 60 vuotta

36%

57%

Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisellä työnantajallasi (Touchpoint/Domino Workwear)

■ ■ ■ ■ ■

Olen aloittanut vuonna 2020 1-2 vuotta

14%

yli 10 vuotta

Henkilöstön muutokset 2018-2020

Kuinka monta päivää viikossa olet keskimäärin etänä

■ Henkilöstä vuoden lopussa ■

Uudet työntekijät

Vuoden aikana lähteneet

2020

■ 2019

80%

18

70% 60%

14

14%

50%

12

44%

10

40%

8 6

17

2

30%

14

12

20%

4

8

6 2

0 2018

24

Kannustamme työtekijäitä hakeutumaan oman alan tai erikoisosaamisen koulutuksiin. Vuonna 2020 57 % henkilöstöstä osallistui työtehtäviään tukeviin koulutuksiin ja seminaareihin. Vuoden 2021 tavoite on nostaa tämä luku 75 %:iin. Ennen vuotta 2020 työskentelimme pääsääntöisesti toimistolta käsin, mutta 2020 kevät muutti etätyöskentelytottumuksiamme suuresti. Kun kävimme toimistolla, huomioimme turvavälit ja pidimme huolta käsihygieniasta. Asiakaskohtaamiset ovat hoituneet myös etäpalveluiden kautta.

16

14%

Tuemme työtekijöiden liikunta- ja kulttuuritoimintaa 200 eurolla vuosittain ePassi –palvelun kautta.

Vuoden 2021 tavoitteemme on sekä parantaa henkilöstötyytyväisyyttä, että vähentää henkilöstön vaihtuvuutta verratuna vuoteen 2020.

Henkilöä

14%

3-5 vuotta 5-10 vuotta

Touchpointin tiimi ja toiminnot kasvoivat vuonna 2020 merkittävästi yrityskaupan myötä. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella ja vuoden 2020 lopussa henkilöstömäärä oli yhteensä 16, joista 4 miestä ja 12 naista. Toimistojemme ikäjakauma on melko tasainen, suurin osa henkilöstöstä on 40–59-vuotiaita. Työurat Touchpointilla ovat toistaiseksi olleet suhteellisen lyhyitä, suurin osa työntekijöistämme on ollut yrityksen palveluksessa alle viisi vuotta. Vuodesta 2020 lähtien olemme tehneet 2 henkilöstötyytyväisyyskyselyä vuodessa.

4 2019

5 2

10% 0%

2020

En työskentele etänä lainkaan tai hyvin hyvin harvoin

1-2 päivää

3-4 päivää

Työskentelen yleensä etänä


SOSIAALINEN VASTUU

Non-profit -yhteistyöt 2020 Työmatkan pituus henkilökunnalla vaihtelee 1 km –100 km välillä.

Keskimääräinen työmatkan pituus on 20 km. Touchpointin työntekijöillä ei ole työsuhdeautoja. Työmatkan pituus sekä alueelliset erot julkisten kulkuneuvojen kesken selittävät auton pääasiallisena liikkumisvälineenä. Tavoitteemme on jatkossa selvittää ekologisempia työmatkavaihtoehtoja sekä kannustaa työntekijöitämme käyttämään entistä enemmän ympäristöystävällisiä kulkuneuvoja työmatkaliikenteessä.

Mitkä väittämät sopivat sinuun, kun lähdet työpaikallesi?

14%

29%

57%

■ ■ ■

Tulen yleensä autolla töihin Tulen yleensä julkisilla kulkuneuvoilla töihin Tulen yleensä kävellen tai pyörällä töihin

HELLA FOOD Hella Food on kaksi kertaa vuodessa 18–29-vuotiaille nuorille järjestettävä maksuton kurssi. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa nuoret ravintola-alaan ja avata suora väylä työelämään tai ravintola-alan opintoihin. Hella Food- kurssi kestää neljä kuukautta ja sen aikana nuoret pääsevät oppimaan Suomen parhaiden ravintoloitsijoiden ja keittiömestareiden ohjauksessa raaka-ainelähtöistä ruoanlaittoa. Olemme vaatettaneet vuodesta 2018 alkaen jo 95 Hella Food -opiskelijaa ja lisäksi heidän mahtavat ohjaajansa. Tavoitteenamme on ainakin yhden voittoa tavoittelemattoman järjestön tukeminen vuosittain.

WISENOSE koirat

Code Of Conduct Code of Conduct eli eettinen ohjeistomme määrittelee oman sekä yhteistyökumppaniemme minimitason mm. ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, korruption ehkäisemisen sekä lakien ja määräysten noudattamisen osalta. Touchpointin Code of Conduct nojaa vahvasti YK:n Global Compact –aloitteen periaatteisiin, joka puolestaan perustuu seuraaviin yleismaailmallisiin periaatteisiin:

• • • •

Wise Nose on kouluttanut neljä koiraa, Kössin, E.T:n, Valon ja Miinan, jotka työskentelevät Helsinki-Vantaan lentoasemalla 2020. Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry on koirien hajuerottelukoulutukseen ja -työskentelyyn erikoistunut yhdistys. Heidän koiransa suorittavat esitestien haistelua, joiden pohjalta mahdolliset koronavirusta kantavat matkustajat ohjataan hakeutumaan viralliseen koronatestiin. Toimitimme koirien kouluttajille työtehtäviin soveltuvat housut, liivit ja t-paidan, joilla he erottuvat kentän virkailijoista.

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ILO:n Työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus YK:n Korruption vastainen yleissopimus

Tavoitteemme vuoden 2021 aikana on, että kaikki suorat alihankintakumppanimme ovat allekirjoittaneet päivitetyn Code of Conductin. Vuoden 2022 aikana tavoitteenamme on laajentaa Code of Conductin piiriin kuuluvien kumppanien osuutta.

25


KESTÄVÄ KEHITYS

Vastuullisuusstrategian pääpainot: Mittarit, nykytila ja tavoitteet

YMPÄRISTÖVASTUU

MITTARI

NYKYTILA

LIIKETOIMINTAVASTUU SOSIAALINEN VASTUU

TAVOITE 2022–2025

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalanjälkilaskenta

2020: Yrityksen hiilijalanjälki ei ole kokonaisuudessaan tiedossa.

Määritellään Scope ja aloitetaan hiilijalanjäljen laskenta. Suoran tuotantoketjun hiilijalanjäljen mittaaminen.

2022 oma toiminta hiilineutraaliksi 2023: ensimmäiset hiilineutraalit työvaatteet

Vastuullinen tuotantoketju

Lento- ja pikakuljetusten osuus rahdeista

Suositaan maantie- ja laivakuljetuksia, lentorahteja 5 % kuljetuksista.

Toimitustavan valinta toimitusaika ja ympäristöystävällisyys huomioiden → pyritään yhä vähentämään lentokuljetuksia

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Vastuullinen tuotantoketju

Leikkuujätteen kerääminen kierrätettäväksi

Alihankintapaikat keräävät ja hävittävät leikkuujätteen itse

Omien lähituotantojen leikkuujätteen kerääminen ja toimittaminen Resteriin

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Vastuullisesti suunnitellut työvaatteet

Tuotteiden ja materiaalien kierrätettävyys

Sakupe hoitoasu, HB essu

Kierrätettävyyden parantaminen: 5 kpl lisää monomateriaalituotteita mallistossa

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Ympäristöystävälliset materiaalit ja kemikaalit

Ympäristöystävällisten materiaalien käyttöaste

Kierrätetyn polyesterin käyttö 2020 on 3400 kg tuotannoista. Selluloosamuuntokuitujen käyttö alle 1 % tuotannoista.

1. Kierrätetyn polyesterin käytön triplaaminen (vuoteen 2020 verrattuna) 2. Tarvikkeet: kierrätettyjen/kierrätettävien tarvikkeiden osuuden kasvattaminen omassa mallistossa

1. 2025: 95 % Omasta mallistosta ympäristöystävällisistä materiaaleista 2. 2025: puuvillaa sisältävistä tuotteista 20% korvattu muilla selluloosapohjaisilla materiaaleilla

Kierrätettävien tarvikkeiden saatavuutta ei ole säännönmukaisesti kartoitettu.

26

TAVOITE 2021

Poistotekstiilien kierrätys

Kanavat ja mahdollisuudet lähialueella poistotekstiilien kierrätykseen

Yhtiö (Rester) perustettu 2019 ja rakentaminen aloitettu 2020

2021 poistotekstiilien kierrätyslaitoksen valmistuminen ja toiminnan käynnistyminen

2025: Touchpoint ja Rester luoneet Suomeen uudenlaisen poistotekstiilien kierrätykseen perustuvan liiketoiminnan

Laaja valikoima ympäristöystävällisiä materiaaleja

Ympäristöystävällisten materiaalien osuus mallistoista

Ympäristöystävällisten materiaalien käyttö rajallista, vaatii tuotetestausta ja asiakkaiden koulutusta

Säännönmukainen asiakasmallistojen päätuotteiden materiaalien korvaaminen kierrätetyillä materiaalilla (min. 5 tuotetta/vuosi)

Säännönmukainen asiakasmallistojen päätuotteiden materiaalien korvaaminen kierrätetyillä materiaalilla (min. 5 tuotetta/vuosi)

Take back -malli

Take back asiakkuuksien määrä

Take back –malli työn alla, valmistaudutaan laitoksen käynnistymiseen

Touchpoint sitoutuu kierrättämään kaiken toimittamansa tekstiilin laitoksen kautta ja raportoi kierrätysmääristä (kg) vuositasolla

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Läpinäkyvä viestintä

Kaksisuuntainen, avoin kommunikaatio tärkeimpien sidosryhmien kanssa

2019 informaatiiviset aamupalatilaisuudet (2kpl), maskiwebinaari 2020

1. Syksyllä 2021 (pandemiatilanteen salliessa) jatkuu aamupalatilaisuudet 2. 2021 päivitetyn viestintästrategian jalkautus

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Liiketoiminnan kasvu vastuullisuuden kautta

Ympäristöystävällisempien tuotteiden kysynnän lisääminen

Ympäristöystävällisyydellä on painoarvoa, mutta asiakkaat / kilpailutukset painottavat usein muita ominaisuuksia enemmän (esim.hinta)

Jakaa tietoa asiakkaille ja kumppaneille ympäristöystävällisistä materiaaleista ja niiden vaikutuksista

2023 alkaen: julkisissa kilpailutuksissa enemmän ympäristöystävällisiä materiaaleja

Partneruudet ja yhteistyöverkostot

Aktiivinen osallistuminen projekteihin ja verkostoihin, jotka edistävät tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa

Telaketju

Saattaa loppuun Telaketju projekti ja Touchpointin oma ”Workwear as a Service”.

2022 → Määritetään jatkohankkeet vuosille 2022– 2025. Osallistumisen kriteereinä kiertotalouden, vastuullisuuden ja/tai kansainvälistymisen edistäminen.

Hyvä ja haluttu työnantaja

Henkilöstökyselyt, Henkilöstön vaihtuvuus %

Henkilöstökyselyitä tehty v.2020 2 kpl. Vaihtuvuus v.2020 23 %

1. Henkilöstötyytyväisyyskyselyt 2krt/v,: tavoitteena tyytyväisyyden kasvu 2. Tavoitteena henkilöstövaihtuvuuden vähentäminen, vaihtuvuus 10 %

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Tiimin vastuullisuus

Työmatkojen päästöt, oman auton käyttö suhteessa julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn yms.

Suuri osa henkilöstöstä asuu kaukana työpaikasta ja/tai sijainti on haasteellinen julkisen liikenteen käytön näkökulmasta

Tutkitaan ekologisempia työmatkavaihtoehtoja ja viestitään näistä henkilöstölle.

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Tiimin koulutus ja kehitys

Työtehtäviä tukeviin koulutuksiin ja seminaareihin osallistumisen %-osuus henkilöstöstä

57 % henkilöstöstä

75 % henkilöstöstä

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Sosiaalinen vastuu

Yhteistyöprojektit non-profit toimijoiden kanssa

Vuodesta 2018 alkaen vaatetettu Hella Food-opiskelijat ja ohjaajat

Tuetaan vähintään yhtä non-profit toimijaa

Tavoite tarkentuu vuoden 2021 aikana

Vastuullinen tuotantoketju

CoC allekirjoitus

Uusi Code of Conduct laadittu ja hyväksytty hallituksen toimesta tammikuussa 2021.

1. Kaikki Tier I toimittajat allekirjoittaneet päivitetyn CoC:n vuoden loppuun mennessä.2. Määritellään ne muut toimittajat ja kumppanit, jotka ovat TP:n CoC:n allekirjoituksen piirissä

2022: kaikki CoC:n allekirjoituksen piiriin kuuluvat allekirjoittaneet TP:n CoC:n tai ovat lähettäneet meille oman, vastaavan allekirjoitetun CoC:n.

Teams workshopit ja palaverit


Sanastoa

KIERTOTALOUS

Säilyttää tuotteiden ja materiaalien arvo mahdollisimman korkealla mahdollisimman pitkään pitäen ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Lähde: VTT JOHDATUS TEKSTIILIEN KIERTOTALOUTEEN esitys https://telaketju.turkuamk.fi/uploads/2020/03/c2ca846f-johdatus_tekstiilien_kiertotalouteen.pdf

KESTÄVÄ KEHITYS

Ihmiskunnan kehitys, joka tyydyttää yhteiskunnan nykytarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omiaan. (Juutinen 2016, 24) Lähde: Juutinen S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja. Helsinki: Talentum Media

RESURSSITEHOKKUUS

LÄHTEET JA VIITTAUKSET

Resurssitehokkuuden lähtökohtana on käyttää maapallon resursseja kestävällä tavalla ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Se on myös yksi tärkeimmistä keinoista tavoitteessa siirtyä vähähiiliseen ja niukkaresurssiseen talouteen eli vihreään talouteen. Vihreässä taloudessa ympäristö-, talous- ja sosiaalipolitiikat ja innovaatiot mahdollistavat luonnonvaroja tehokkaan käytön yhteiskunnassa. Resurssitehokkuus kattaa mm. materiaalien ja energian käytön tehostamisen, tuotteiden tai jätteiden kierrätyksen ja uudelleen käytön. Resurssitehokkuus laajassa merkityksessään sisältää materiaalin ja energian käytön lisäksi ilman, veden, maan ja maaperän käytön.

Kolme kysymystä käytettyjen tekstiilien kierrätyksestä, STJM 17.2.2020 https://www.stjm.fi/uutiset/kolme-kysymysta-tekstiilien-kierratyksesta/ (luettu 21.12.2020)

Lähde: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Resurssitehokkuus

Quantis, Measuring Fashion Insights from the Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries Study, 2018

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet (luettu 8.10.2020) Sustainability and circularity in the textile value chain — Global stocktaking, Published in 2020 by United Nations Environment Programme (UNEP)

Alsico UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/434275 (luettu 12.1.2021) EKOSYSTEEMI

Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvuuden verkostoja.

Waste2Wear® R-PET: Life Cycle Enviro nmental Impact/Analysis: Recycled Polyester Staple Fiber; October 2015, update September 2018

Lähde: https://tem.fi/ekosysteemit 27


www.touchpoint.fi 28