Page 1

TE H C I PL R DE E O V C LD 11 E M 20 R PE

AANBOD & AANBIEDINGEN TRAINING WERKEN MET EEN MELDCODE

€ 600

Eén dagdeel, incompany, tot 25 deelnemers in 1 keer getraind. Bij het volle aantal deelnemers betaalt u dus slechts

TRAINING KINDERMISHANDELING herkennen, signaleren en handelen

€ 24 p.p

€ 1.450

en

Kindermishandeling per 2011

Implementatie & Trainingsaanbod Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Parafoil 2011

15 deelnemers (max.), eendaagse training, incompany, boek Kindermishandeling; signaleren en handelen van A. Wolzak online trainingsmateriaal & online studieondersteuning.

IMPLEMENTATIETRAJECT MELDCODE OP MAAT

Wet Meldcode Huiselijk Geweld

Voldoet uw € 2.450

Meldcode

Meldcode op maat afgestemd op uw organisatie of praktijk en organisatiehandboek, powerpointpresentatie voor uw organisatie, voorlichtingsbijeenkomst medewerkers, advies implementatietraject, terugkomdag medewerkers, follow-up .

aan de wet?

Heeft u nog geen meldcode of moeten uw medewerkers worden getraind ? Kijk op www.totzoo.nl voor een overzicht van voordelige pakketten voor organisaties met tien tot honderd medewerkers.

Profiteer van hoge korting, Reserveer voor 31 januari 2011 Foto: Paul Post

Minder dan 10 meer dan 100 medewerkers? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Achterhoven 7 tel: 06 55 868 138

7205AH Zutphen www.totzoo.nl

KVK: 08207166 info@totzoo.nl

Iedereen die met kinderen werkt

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moet werken met een

Is uw praktijk of organisatie hier op voorbereid ?


Elk jaar zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt. Hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken, grijpen drie keer zo vaak in. Daarom gaat de overheid dit verplichten.

Uw organisatie of praktijk en de Wet Alle beroepsbeoefenaren moeten werken met een meldcode. Raadpleeg uw beroepsvereniging voor uw specifieke verplichtingen. De wet geldt voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg, Justitie Onderwijs, Kinderopvang, Politie, Maatschappelijke ondersteuning & Jeugdzorg.

U dient te beschikken over meldcodes

Wat kan Parafoil voor u doen? Paul Post, eigenaar van Parafoil, heeft veel ervaring in het opleiden van professionals die met kindermishandeling te maken krijgen. Hij heeft nu voor kleine en grote organisaties nieuw aanbod ontwikkeld dat speciaal gericht is op de wettelijke ontwikkelingen. Sinds 1998 zijn honderden professionals van tientallen organisaties door Paul Post getraind. Hij staat geregistreerd in die databank bij- en nascholing huiselijk geweld en kindermishandeling en is gecertificeerd voor de training Werken met een Meldcode.

Implementatie- & trainingsaanbod Als u nog geen meldcode heeft kunt u met het beschikbare basismodel zelf een code opstellen. Het basismodel moet worden aangepast voor een organisatie of een praktijk van zelfstandige beroepsbeoefenaren. Daarin horen meldcodes voor: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis), kindermishandeling & huiselijk geweld.

Parafoil heeft drie producten die naadloos op elkaar aansluiten. Daarmee bent u er zeker van dat uw processen en protocollen kloppen en de deskundigheid van uw medewerkers op orde is.

Implementatie en training

Eéndaagse training Kindermishandeling; herkennen, signaleren en handelen . Deelnemers leren signalen herkennen en duiden, deze bespreekbaar te maken en adequaat te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

De meldcode moet ook worden gebruikt. Eén miljoen beroepskrachten dienen getraind te zijn, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat iemand wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De basis is zoveel mogelijk hetzelfde, zodat iedereen op de dezelfde manier handelt.

Wettelijk toezicht Gedegen implementatie moet het gebruik waarborgen. Voor toezicht en handhaving wordt aangesloten bij het toezicht op uw sector. De inspectie controleert of u over een meldcode beschikt en het gebruik ervan borgt.

Implementatietraject Meldcode op maat; passend bij uw organisatie. Implementatie is immers meer dan alleen een meldcode opstellen.

Ook de training Werken met een Meldcode, ontwikkeld door het NJI en Movisie is onderdeel van het trainingsaanbod. In deze training van een dagdeel leren deelnemers wat een verplichte meldcode is en wat te doen bij het signaleren van (vermoedens van) kindermishandeling.

Foto’s: Paul Post

Waarom een meldcode?

or t vo jven, h c i pl bli Ver agver alen, sen, erd eelz rart kind tersp kinde en peu ugd- / isarts litie, o n, je en hu n de p , e l o – sch tand ers va rleners Z, erk ve GG dew gdhulp jeugde m jeu g, zor , CJG, d g BJZ Jeu

implementatie en trainingsaanbod Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Parafoil 2011  

In 2011 gaat de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Parafoil heeft een aanbod voor alle professionals die met ki...

Advertisement