Page 1

Effect

TOTSAWAT SAEYANG 530310193


หนังสือเล่นนี้ผมได้รวบรวมรูปจากสิ่งที่ผมชอบทํา ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ไฟ ควัน หรือแสงไฟก็ตามผมหวังว่าผู้เปิดดูจะชอบในสิ่งที่ผมทํา

Page 2


Fire


Light

Page 7


Light & Smoke

Page 8


Effect  

Effect,Smoke,Light,Fire

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you