Page 97

Llums per a la llibreria redacció

Sovint cometem l’error d’il· luminar la llibreria de forma escassa, amb la qual cosa la sala d’estar o l’habitació on estigui ubicada la llibreria sembla més fosca.

Focus orientables També es poden encastar focus orientables al sostre, a uns 50 cm de distància de la llibreria, i dirigir-los cap als llibres. Focus halògens A les llibreries d’obra o de Pladur es poden encastar focus halògens per il·luminar el contingut dels prestatges. Aquesta és una bona solució si voleu utilitzar la llibreria per exposar-hi objectes, però no és recomanable si la voleu utilitzar per guardar-hi llibres.

TOT SANT CUGAT

01_04_10

Aplics de pinça La solució consisteix a il· luminar la llibreria de dalt a baix amb diversos aplics de pinça amb pantalla cònica i bombetes halògenes dicròiques, que emeten una llum molt blanca i agradable. La llibreria s’ha d’il·luminar de forma regular per evitar les molestes ombres. A més, és important que es

puguin llegir els títols gravats als lloms dels llibres.

LA LLAR 97

llibreries

LLAR.indd 97

25/3/10 11:28:06

TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010

TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010

Advertisement