Page 91

Encertar-la amb la pintura

redacció

TOT SANT CUGAT

01_04_10

• Per a la cuina escolliu una pintura acrílica que sigui impermeable, fàcilment netejable, resistent a la humitat i que incorpori agents antiverdet. • Al bany, la pintura ha de tenir les mateixes característiques que a la cuina (incorporar agents fungicides, resistir el vapor d’aigua i la condensació, l’ús de lleixiu i productes químics, etc.).

• En zones infantils és important que la pintura pugui resistir tant els cops com els fregaments. Per això, s’utilitzen pintures acríliques de gran cobriment i duresa. • Per als radiadors s’utilitzen esmalts amb una gran capacitat d’adherència i resistents a la calor, que no es tornen grocs amb el temps. • Les portes i finestres s’han de pintar amb esmalts. • En terrasses o en patis interiors cal utilitzar pintures acríliques o viníliques, resistents a la intempèrie. Les viníliques són més cobridores, resisteixen millor els fregaments i tenen un assecatge més ràpid. • Les baranes d’alumini es pinten amb esmalts sintètics i acrílics, aplicats després d’una capa d’imprimació. Per evitar el deteriorament dels elements de ferro, cal aplicarhi esmalt antioxidant.

LA LLAR 91

Pintura

LLAR.indd 91

25/3/10 11:13:37

TOT Sant Cugat 1204  
TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010

Advertisement