Page 26

LECTORS 26

Cap de trons PER FRANCESC MAURI

LA PERCEPCIÓ DEL CLIMA A LES CIUTATS

L

a percepció climàtica i meteorològica és d’aquelles coses que més força té, ja que es fonamenta en vivències personals. Sempre se sent dir: avui ja no fa tant de fred com abans o ja no neva tant, o la calor d’aquest estiu jo no l’havia viscut mai. De vegades pot ser cert, sovint però no ho és. Està clar que la memòria ens fa males passades i té tendència a realitzar una selecció irregular tot oblidant o fins i tot magnificant i, a més, amb un calendari fet “a mida” de cadascú. A més d’aquests trets de percepció climàtica s’hi ha d’afegir la gran transformació de la manera de viure. A les ciutats, tot plegat, encara és més exagerat. El medi rural, sovint més aïllat, afavoreix una contemplació millor del temps. En canvi, a les ciutats, amb prou feines es veu un trosset de cel. A més, la setmana es divideix clarament en dies laborables (tancats en alguns casos en oficines o fàbriques) i caps de setmana (es pot observar millor el temps). Precisament, a la pregunta: quin dia de la setmana plou més? La resposta és clara: el cap de setmana. El professor de la Facultat de Geografia de la Universitat de

Barcelona Javier Martín Vide ha treballat aquest tema (en el seu treball es basa aquest article) i va realitzar una enquesta a 178 persones amb la pregunta: “Quin dia de la setmana és més plujós?”. El 32,9 per cent va dir el dissabte, el 26,6 per cent el diumenge (tots dos sumen un 59,5 per cent). La resta es reparteix entre els dies de la setmana. Evidentment, això només respon a les percepcions, ja que el temps no hi entén de dies laborables o festius. Qualsevol estudi climàtic posa de manifest que plou igual al cap de l’any els 7 dies de la setmana. Fins i tot, en àrees industrialitzades, els contaminants emesos a l’aire provoquen un lleugeríssim increment de la facilitat per ploure els dies laborables (quan funcionen les indústries). Està clar que la percepció de ploure més els caps de setmana respon al fet que és el dia d’oci quan ens hi fixem més i un dia de pluja afecta, marca més. En canvi, els dies laborables i plujosos s’obliden amb facilitat. Tot plegat dependrà de les activitats laborals de cadascú, ja que un taxista o transportista se’n recordarà perfectament del dia plujós que va provocar problemes de trànsit.

La pregunta de la setmana

TOT SANT CUGAT

01_04_10

Què opines de la instal·lació de càmeres al centre de Sant Cugat?

ROSARIO EGEA Mestressa de casa Em sembla molt bé perquè això reduirà la delinqüència. No em preocupa la pèrdua d’intimitat, que em vegin caminant pel carrer no m’importa.

LECTORS-C.indd 26

ramon sala Advocat Estar controlats constantment per càmeres és una violació de la intimitat. Està bé que les posin on hi ha hagut antecedents de robatoris, però no a altres llocs.

bianca keles Consultora És positiu que s’instal·lin càmeres perquè a botigues del centre hi ha hagut robatoris i d’aquesta manera augmentaria la seguretat.

26/3/10 13:33:38

TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010