Page 101

Les mides de sofàs i butaques redacció

o de la butaca que es vol adquirir cal tenir en compte l’espai necessari per col·locar-los a casa. Per poder passar bé entre dues butaques col·locades en posició perpendicular, caldrà disposar d’un espai lliure en diagonal de 50 cm, separant les butaques aproximadament uns 35-40 cm. Si no es preveu circulació de persones, es poden ajuntar els dos elements, deixant un espai de només 10 cm de distància. La distància entre el sofà i la tauleta de la sala serà de 40 cm si no es preveu cap més altra circulació que la d’anar a seure, mentre que serà necessari deixar-hi 90 cm si es vol permetre el pas.

TOT SANT CUGAT

01_04_10

Perquè una butaca resulti còmoda i ergonòmica el seient ha de tenir una mida de 60 cm, i el seu volum, tenint en compte la gruixària dels braços i del respatller, ha de ser aproximadament de 90 cm. En proporció, un sofà de dues places ha de ser d’1,50 m de llarg i el de tres places, de 2,10 m, amb una fondària que serà sempre de 90 cm. Les variacions respecte a aquestes mides en la fabricació estàndard depenen, generalment, de les diverses dimensions dels braços i del respatller. Un cop es coneix la mida del sofà

LA LLAR 101

Seients

LLAR.indd 101

25/3/10 16:47:28

TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010

Advertisement