Page 1

2012. október 30.

Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

Kedves Olvasó, a szokásosnál is nagyobb várakozás előzte meg azt a rendszeres napirendi pontot az EP-ben, amikor a Tanács elnöke ismerteti a plénummal a legutóbbi európai csúcs eredményeit. A várakozás okául szolgált, hogy Európa történetének legmélyebb pénzügyigazdasági (ennek következtében szükségesen politikai) integrációjára, az EU eddigi legnagyobb reformjára készül, így minden szónak, hangsúlynak tétje van. Hangos vita kerekedett aztán abból, hogy ki-ki vérmérséklete szerint elégedett-e az ott történtekkel, gyorsítaná, mélyítené a folyamatot, vagy épp óvatosabbra fogná a galoppot. A Tanács és a Bizottság által menedzselt, az egyre elhúzódó és egyre több tagállam stabilitását fenyegető válság hatására életre hívott csomag minimumprogramja, hogy az egységes európai bankfelügyelettel és a közös bankmentő alappal létrejön az egységes európai banki szabályozás, tulajdonképpen az egységes bankrendszer. A folyamat itt azonban nem áll meg. Ezt követheti a

költségvetési politikák koordinációja és felügyelete (értsd: betartatása), a gazdaságpolitika koordinációja végül a nemzeti hatáskörök egy jókora adagjának átruházása az európai fórumoknak. (Csak mellesleg jegyzem meg: ez pontosan ugyanaz, amit kicsiben a kormány a napokban tesz az 1900 hazai önkormányzattal, amikor átvállalja a hiteleiket, cserébe meg is csonkítja jogosítványaikat!) Időzzünk el most egy pillanatra azon, hogy ennek a sztorinak milyen magyarországi következményei vannak, és hogyan is áll a magyar kormány ehhez a folyamathoz. Ismerjük Orbán Viktor álláspontját, hiszen a német kancellárral folytatott találkozó után elmondta, Magyarország nem gördít akadályt a folyamat elé, de mi, magyarok nem kívánunk csatlakozni az Unió fejlődő, stabil magját alkotó államokhoz. Folytatás a következő oldalon


Úgy vélem, valaki nagyon félreért itt valamit. Évek óta a brüsszeli politika sűrűjében dolgozva számtalanszor emeltem szót a „kétsebességes Európa” ellen, azért, hogy a 27-ek, és ne a 15-ök európája jöjjön létre. Az elmúlt egy-két évben azonban fordult a széljárás, változott a retorika. Ma már azt mondják az EU magjában helyet foglalók: mi rákapcsolunk, növekedni akarunk, cserébe lemondunk számos előjogunkról a közös célok és a biztonság érdekében. Lehet csatlakozni ezekkel és ezekkel a feltételekkel. Az EU nem diktál. Aki időben felismeri érdekeit, az lép, aki nem az lemarad. Ezt a kristálytiszta üzenetet persze lehet kétféleképpen olvasni. Első - és a szerintem helyes - olvasatban a viharos tengeren hánykolódó bárkánk mellé sikló nagy hajóról kezet nyújtanak nekünk és felvesznek a fedélzetre. A második olvasatban pedig azt mondja nekünk a tanárnő, hogy nem kötelező a házi feladat, de cserébe osztálykirándulás sem lesz. Azt gondolom Orbán ez utóbbi, hibás módon közelít a kérdéshez. A probléma csak az, hogy itt egy osztálykirándulásnál, vagy néhány piros pontnál

többről van szó. Olyan kérdésekről, amelyeket a nemzet egészének kellene eldöntenie. Akarjuk-e Európa biztonságát? Szeretnénk-e élvezni az európai csatlakozásba az egész társadalom által befektetett munka gyümölcsét? Kívánjuk-e, hogy a szélsőséges pénzpiaci trendeknek kitett kisállam polgárai legyünk, vagy elérjük végre a növekedést, a foglalkoztatás bővülését? Nézzünk csak körbe az újonnan csatlakozott tagállamok körében! Szlovákia vagy Lengyelország kezét-lábát töri, hogy az új Európa eminenseiként eurókompatibilis maradjon. A nálunk lényegesen kisebb államadóssággal sújtott Szlovénia is a centrumba törekszik, hiszen pici gazdaságként bankrendszerét így is sorozatos támadások érik. De nézzük más oldalról: tudjuk, hogy a nálunk lényegesen rozogább lábon álló görögök is részesülnek majd a szövetség előnyeiből. Ezek szerint a miniszterelnök a magyar társadalom teljesítőképességét Görögország alá árazta be? Vagy egyszerűen csak nem ismeri fel, hogy azokban az időkben, amikor az erősek annyira gyengének érzik magukat, hogy vállukat egymásnak vetik, nekünk gyengéknek még inkább így kellene tennünk ...

Az EP-ben történt Egységes piac nélkül nincs Európai Unió ,,A 20. születésnapját ünneplő egységes piac megváltoztatta az európai polgárok életét, munkáját, életünk szerves részévé vált. Egységes piac nélkül nincs Európai Unió. Ez teszi Európát erősebbé, ez a jólét alapja” - hangzik a plenáris ülésen az idén 20. szülinapját ünneplő egységes piaccal kapcsolatban benyújtott írásbeli hozzászólásom érvelése. A 20. születésnapját ünneplő egységes európai piac megváltoztatta az európai, így a magyar polgárok életét, munkáját, mozgását. Életünk szerves részévé vált. A szocialista képviselő hangsúlyozta, az egységes piac teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy könnyebben kilépjenek az európai piacokra. Ez megélhetést, fejlődést, innovációt jelent. Meg kell nyitnunk az elménket, hogy a kreativitás és a tudás is akadálymentesen áramoljon, mert ez eredményez innovációt és növekedést. Nem csak az unokákra, hanem a mai fiatalokra is gondolni kell, amikor az egységes európai piac erősítését szorgalmazzuk. Nekik most kell munkahely, most kell lehetőség, hogy ne érezzék magukat elveszett nemzedéknek. Összekötöttük a közlekedési hálózatokat, most pedig össze kell kötnünk az energiaés telekommunikációs hálózatokat is, hogy végeredményben az 500 millió európait összekössük. Álmodjunk nagyot, álmodjunk egy egységes és virágzó Európát!


Az ITER finanszírozása nem mehet az egyéb kutatás-fejlesztési programok rovására Az uniós innovációs és kutatás-fejlesztési programok célja a növekedés és foglalkoztatás segítése. Ennek ellentmond a Tanács és a Bizottság álláspontja, miszerint éppen ezeket a sorokat kell csökkenteni a 2013-as költségvetésben – érveltem hétfőn a strasbourgi plenáris ülésen. Az Európai Parlament fontosnak tartja az innovatív kisvállalkozások és a fiatalok támogatását. Ennek tesz tanúbizonyságot a több száz innovatív vállalkozásnak tartott múlt heti európai parlamenti konferenciasorozat is, valamint az „Erasmus for all” fiataljainak tartott gálavacsora, ahol a legjobb kisvállalkozói partnerségekt díjztuk. Az EP Ipari Bizottságának jelentéstevőjeként elfogadhatatlannak tartom a Tanács és a Bizottság javaslatát, miszerint a 2013-as költségvetésben megkurtítanák a Versenyképességi és innovációs keretprogramon (CIP) belül a vállalkozási és innovációs programot, a kutatás-fejlesztési programokat valamint a Digitális menetrendet. A foglalkoztatás bővüléshez szükséges növekedés miatt határozottan javaslom ezen sorok eredeti javaslat szerinti finanszírozásának visszaállítását. A szavaknak és cselekedeteknek egy irányba kell mutatniuk. „Nem ezt várták, nem is ezt ígértük a választóinknak, a hazai vállalkozóknak. Növekedést és foglalkoztatást ígértünk. Gondoljanak a fiatalokra, a jövőnkre. Fektessünk forrásokat ezen programokba a 2013-as uniós költségvetésből” - összegeztem érveimet a plénum előtt.

Elérkezett a változtatás és az összefogás ideje „Elérkezett a változtatás és az összefogás ideje”- tolmácsoltam a képviselők felé a következő, hétéves költségvetési keretprogram fő üzenetét. Kifejtettem, hogy a válságból való kilábaláshoz növekedésre és beruházásokra van szükség, amelyek egyik kulcsfontosságú eleme a megerősített európai ipar. Eljött az ideje, hogy megteremtsük a növekedés keretfeltételeit, azt a struktúrát, amely előmozdítja gazdaságunkat. Beruházásokra, egységes belső és külső piacokra, a kereskedelemben rejlő potenciál kihasználására, illetve növekedésserkentő szabályozásra van szükség. Szignifikáns lépésekkel Európa visszanyerheti a bizalmat és fokozni tudja versenyképességét. Az Európa 2020 stratégia szellemében külön kiemeltem annak a fontosságát, hogy ugrásszerűen meg kell erősíteni az európai ipart, fokozni az innovációt, segíteni vállalkozásokat piachoz és finanszírozási forrásokhoz jutni, illetve a munkavállalókat a piaci igényekhez igazítva képezni. Szükség van kutatásra és fejlesztésre, a vállalkozások versenyképességét segítő COSME programra és a különféle nemzeti infrastruktúrákat összekötő Európai Összekapcsolási Eszközre. A fiatal munkavállalók kizárólag egy új iparpolitikával megerősített Európában állhatnak munkába. A pénzügyi válság legnagyobb vesztesége ez az elveszett fiatal nemzedék. Kötelességünk az ő munkába állásukat segíteni!


Az már ma is kristálytisztán látszik, hogy a jövő a hatékonyságé. Nagyobb érték, kevesebb erőforrással. Legyen ez alapanyag, munka, pénz vagy akár az idő. Azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amelyek a lehető legnagyobb mértékben a fenntartható hatékonyságra törekednek. Arra buzdítottam képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak hosszú távon, és összefogva tegyenek azért, hogy a befektetők és munkavállalók visszatérjenek egy jobb Európába.

Itthon történt Róka Gyula Európai Polgári Díjat kapott A székesfehérvári Hiemer-házban ünnepélyes keretek között adtam át az Európai Polgári Díjat Róka Gyulának. Az eseményen családtagok, barátok, kollégák, pályatársak fejezték ki gratulációjukat és köszönetüket. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgári Díjat olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek ítélik oda, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítanak ki. Idén Európa-szerte 37 jelöltnek ítélték oda a díjat.


Bemutatkozik az iskolám A program keretében ezúttal a Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény dikjai helyezték el rajzaikat a fehérvári képviselői iroda vitrinjeiben.


Október 4. - Az állatok világnapja Az állatok világnapja alkalmából hatalmas gyereksereg népesítette be az irodát, ahol többek között Kovács Saci öttusázó és Berki Krisztián tornász is megjelentek kedvenceikkel.

Magyar Szocialista Párt – Európai Parlamenti Delegáció

Tagságaim az Európai Parlamentben: Szocialisták és Demokraták Szövetsége Európai parlamenti frakciójának kincstárnoka; Ipari, Kutatás-Fejlesztési és Energiaügyi Bizottság, Költségvetési Bizottság, Költségvetési Ellenőrző Bizottság; EU-Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia parlamentközi delegáció, EU-USA parlamentközi delegáció; Hamisítás, csalás és szervezett bűnözés elleni parlamenti fórum elnöke; Kis- és középvállalkozásfejlesztési Munkacsoport tagja, Elnökségi tagságaim egyéb európai szervezetekben: Transatlanti Hálózat, Európai Energia Fórum, Európai Internet Alapítvány, Fórum a Nukleáris Energia Jövőjéért, Kangaroo Csoport

elérhetőségek

Felelős kiadó: Herczog Edit | E-mail: edit.herczog@europarl.europa.eu | Internet: www.herczogedit.hu

Székesfehérvár: Regionális Európai Parlamenti Képviselői Iroda 8000 Székesfehérvár Fő utca 3. tel: +36 22 582 030 | fax: +36 22 582 031 e-mail: edit.herczog@t-online.hu

Brüsszel: Parlement Européen Rue Wiertz B-1047 Bruxelles ASP 13G107 tel: +32 (0) 228 47596 | fax: +32 (0) 228 49596

Strasbourg: Parlement Européen Bâtiment Louise Weiss | Allée du Printemps T05043 | BP 10024/F F-67070 Strasbourg Cedex tel: +33 (0) 3881 77596; fax: +33 (0) 3881 79596

Hírmozaik Strasbourgból  
Hírmozaik Strasbourgból  

Képviselői hírlevél 2012. október 30.

Advertisement