Page 1

Del 30 al 6 d'abril de '12· www.eltotdigital.com

Número 1524

Unes banyes vermelles serviran per anunciar les Festes de Maig

El carrer Francesc Layret ĂĐŽůůŝƌăƵŶĂĮƌĂĞůĚŝĂĚĞ Sant Jordi

L’Òscar ja és a casa

Dinar de carreters de Badalona durant l’1 de maig a Ca l'Artille. Foto. Lluis Alsina.

Portada.indd 1

27/03/2012 17:16:51


C/ Arnús, 17 BADALONA Tel. 93 464 21 92

arqué

s de

Mori C/

Do

NOVA BOTIGA

Pa

nP ela

ig

C/

sse

yo

de

de

la i To r

Psg. La Salut, 93 BADALONA Tel. 93 397 12 18

C/

do

lut

e ve

Sa

Qu

de

av. M

AURUM_1507-08.indd 1

29/11/2011 13:56:06


ASFA.indd 2

17/10/2011 11:47:49


LleĂł 11-13 2n 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY I MAQUETACIĂ“: M. Subirats, M. LĂłpez. REDACCIĂ“: C. Carvajal,Gina de Tera, Mertxe LaTorre ADMINISTRACIĂ“: X. Subirats, N. Ferrer DIPĂ’SIT LEGAL: B-3737-83 DistribuciĂł gratuĂŻta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. La redacciĂł no es fa necessĂ riament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'ediciĂł. Queda terminantment prohibida la reproducciĂł total o parcial d'aquesta publicaciĂł. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicaciĂł, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

Actualitat Esports A fons Persones OpiniĂł Lectors Espai C Agenda Cinemes La Llar Salut Empresa

6 - 12 22 16 18 - 19 20 - 21 24 - 25 26 - 32 28 - 29 31 36 - 40 46 - 49 57

Consultori Legal Animà lia Badalonins al Món Immobiliària Gastronomia Guia Comercial Motor Passatemps/ Horòscops Classificats Tendències Tecnologia

59 76 79 60 - 65 42 - 45 77 50 - 51 54 - 55 66 - 73 34 - 35 78

$POTVMUBMhĂžMUJNBIPSBBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

Dinar de carreters de Badalona durant l’1 de maig a Ca l'Artille, entre ells, Pere i Ramon Deulofeu i fills, Sra Rita, Miquel Tomeu i fills, Lluis Alsina i filles, la Sra Pepa i laSra Maria. Foto: Lluis Alsina. t"TFTPSBNJFOUPFOEJTFĂ—PFEJUPSJBM t$SFBDJĂ˜OEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJĂ˜OEFDPOUFOJEPT 4FSWFJT&EJUPSJBMTrr

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB Revistas externas: Revistas internas: Institucionales:

Memorias:

Destinadas a pĂşblicos externosa su empresa. Potencia la proyecciĂłn de marca. En formato impreso o digital.

PublicaciĂłn anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el aĂąo y del resultado logrado.

Canal de comunicaciĂłn interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la informaciĂłn y el valor aĂąadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

4|

1524.pag.04.indd 1

27/03/2012 19:24:54


FOTODEPILACIÓ

Sol UVA t BAIXA I ALTA PRESSIÓ

s de Sol d e

€ 0 5 , 1 essió *per s amb p r eu ment abona

Depilació làser t AIXELLES ........................19 € t AIXELLES + ENGONALS

BRASILERES ..................... 39 € tCAMES SENCERES + AIXELLES + ENGONALS ..................... 99 € t PIT I ABDÒMEN .............. 49 € (preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Francesc Layret, 30 Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2012.indd 4

13/03/2012 17:04:09


La delinqüència a Badalona baixa lleugerament durant els primers tres mesos d’aquest any Seguretat Carles Carvajal

Els índex de delinqüència a Badalona es mantenen gairebé inalterables en els últims dos anys. En els últims dotze mesos hi ha hagut un petit repunt d 'un 1,9% d e c aos respecte al 2010 i pel conseller d'Interior, Felip Puig, això denota una "certa estabilitat". La seguretat és una de les principals preocupacions del govern local i l'alcalde, Xavier Garcia Albiol no se sent satisfet davant aquestes dades. Assegura, però, que l'animen a continuar treballant i insisteix en assenyalar els gitanos romanesos com un col·lectiu problemàtic. Puig va r e c o n è i xe r d i l l u n s q u e els problemes de seguretat a determinats barris de la ciutat, però aposta per "no estigmatitzar col·lectius" ni a fer una política de seguretat "a cop de titular". Tot i que la valoració general és positiva, els màxims represent ants d el Depar tament d'Interior de la Generalitat i de l'Ajuntament de Badalona veuen amb matisos diferents les dades que ha presentat la Junta Local de Seguretat. Respecte al 2010, l'any 2011 la delinqüènc ia va créixer lleument (1,9%) i durant el p r i m e r t r i m e s t r e d e l 2 012 això s'ha compensat amb un lleu descens de les dades de criminalitat. Les dades de Badalona, per sota de la mitjana catalana El c onseller Felip Puig va destacar que la delinqüènc i a a l a c i u t at s e s i tu a a l vo lt ant d ’un 10% per sot a de la mitjana catalana i va apuntar que, tenint en compte l'entorn de dificultats econòmica i la precarietat laboral,

t Junta Local de Seguretat de Badalona, celebrada dilluns amb la presència del conseller d'Interior, Felip Puig

l'estabilització de les dades s'ha de veure com a "força positiva". Tot i això, reconeix que hi ha "barris i situacions" on s'ha de reforçar l'actuació policial. L'alcalde de Badalon a , X av i e r G a r c i a A l b i o l , no va voler ser tan optimista i reconeixia dilluns que l'evolució de les dades durant els últims tres mesos no el fa sentir satisfet. Aquestes xifres, diu, "ens animen a treballar perquè estem en el bon camí". Tot i això, en determinats barris “el problema és molt seriós", afirma l'alcalde. Des que va accedir a l’alcadia, Albiol va posar com a prioritat principal millorar la seguretat d'una ciutat que en alguns casos havia titllat de "polvorí". Ara, vuit mesos després, ha assegurat que la vigilància "està augmentant", però reconeix que el problema encara "no està resolt". En aquest sentit, va voler agrair la "predisposició" d'Interior per millorar alguns aspectes. Lluita contra les estrebades i l’ocupació il·legal d’habitatges Segons l'alcalde, els principals problemes que té actualment Badalona en relació a la seguretat són les "estrebades" a la gent més dèbil, com persones grans o dones, i l'ocupació JMtMFHBMEhIBCJUBUHFT BJYÓDPN qüestions relacionades amb la immigració. Garcia Albiol

insisteix en assenyalar els r o m a n e s o s d 'è t n i a g i t a n a com un dels col·lectius més problemàtics: "Estadísticam e n t e s t à d e m o s t ra t " , va apuntar. En aquest sentit, el conseller Felip Puig va dir que la voluntat de col·laboració amb Badalona "està per davant de visions polítiques", però davant les afirmacions de l'alcalde de Badalona va voler fer una crida a "no estigmatitzar ni criminalitzar" els col·lectius i a no fer una política de seguretat "a cop de titular." Va insistir, però, en reafirmar el seu compromís amb Badalona

Que s’ha dit al Facebook del Tot? Guifré Lluís: Si, estable, en quatre mesos ja m'han robat al cotxe dues vegades Alexandra Dilla: En mi barrio roban dentro de los parkings, rompen papeleras, retrovisores y queman contenedores a plena luz del día.... que encima ni se reponen. Llevo una semana sin poder reciclar. Mi barrio siempre había sido muy tranquilo, suerte q vamos a mejor q si fuéramos a peor...

6|

Actualitat6-7(H9).indd 2

27/03/2012 17:38:38


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Unes banyes vermelles protagonistes del cartell de les Festes de Maig 2012 Festes Carles Carvajal

t L’obra és de la dissenyadora tarragonina Laia Domenech

W

Connexió telemàtica amb DGT

W

Badalona ja té cartell per les properes Festes de Maig. El cartell d’enguany, es obra de la dissenyadora Laia Domenech. Des de l’any 2007 el cartell de les Festes de Maig es tria B USBWÏT EF MB DPMtMBCPSBDJØ entre l’Àrea de Cultura i Ciutadania i l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona. Laia Domenech va néixer a Gandesa (Tarragona) l’any 1992. Després d’estudiar el batxillerat artístic a Tortosa, l’any 2010 va començar a estudiar Grau en Disseny Gràfic a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona on actualment fa segon curs.El cartell de les Festes de Maig de Badalona ha estat el seu primer treball com a dissenyadora gràfica. L’autora ha explicat que per a la confecció del cartell va treballar sobre la idea recrear les marques de cendra que el dimoni hauria deixat després de ser cremat durant la nit de Sant Anastasi.

Tramitació instantània gratuïta Sense foto

W

HORARI De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19h.

93 176 20 12

C/ Francesc Macià 6 (plaça Pompeu Fabra) Badalona |7

Actualitat6-7(H9).indd 3

27/03/2012 17:38:52


També és notícia

Badalona prepara una Fira de Sant Jordi al carrer Francesc Layret

Les àrees de Via Pública i de Promoció Econòmica preparant, pel proper dilluns 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, una nova fira al carrer Francesc Layret. El regidor de Via Pública, Daniel Gràcia, ha explicat al Tot, que la nova proposta pretén complementar els actes tradicionals que cada any se

restarà oberta el dissabte 21, diumenge 22 i dilluns 23 d’abril. El regidor de Via Pública no descarta, tal i com ha explicat al Tot, ampliar la Fira de Sant Jordi cap al carrer Sant Anastasi si hi ha moltes entitats de la DJVUBURVFWPMFOJOTUBMtMBSFMTFV estand. La Fira de Sant Jordi també tindrà diverses activitats

S’acaben les obres de la segona fase del carrer Saragossa Després de 5 mesos d'obres, des de divendres, ja esta obert al trànsit el carrer Saragossa, des del carrer Baldomer Solà i fins al lateral. Els treballs realitzats han permès renovar completament les voreres, el paviment, l'arbrat, l'enllumenat públic i el mobiliari urbà. A partir del mes de juny, i durant tres mesos, les obres del dipòsit d'aigües de l'Estrella obligaran a tallar la Rambla de Sant Joan, per aquest motiu s’eliminarà el carril d’aparcar al carrer Saragossa.

ĞƟŶŐƵƚƵŶďĂĚĂůŽŶşƉĞƌ ƌŽďĂƌĂϰϱƌĞƉĞƟĚŽƌƐĚĞ telefonia mòbil Els Mossos d'Esquadra van detenir in fraganti a Vandellòs (Tarragona) l'autor confés de 45 robatoris de bateries en repetidors de telefonia mòbil i cablatge de coure a la província de Girona. Segons un comunicat de la policia, Juan Vicente C., de 41 anys i veí de Badalona , va ser acomiadat a l'octubre d'una empresa subcontractada de telefonia mòbil, on va robar les claus per accedir als repetidors i als seus plans d'ubicació.

dĞƐƟŵŽŶŝƐƌĞĚƵĞŝdžĞŶ dues atracadores armades en un comerç de Sant Roc i acaben ferits

celebren a la Plaça de la Vila. i-BJOUFODJØFTJOTUBMtMBSVOBGJSB des de l’Avinguda Martí Pujol, i fins a la Sopera, amb estands de llibres, flors, forns de pa, entitats culturals, d’escoles i també per promocionar la ciutat”. Aquest nou espai no farà traslladar la tradicional Fira del Llibre, que organitzen cada any els llibreters badalonins, a la Plaça de la Vila. Enguany la Fira del Llibre 8|

Actualitat-8.indd 1

programades, com un espai on s’explicaran contes en directe. Gràcia també ha avançat que s’està acabant de definir com afectarà el tall de trànsit al carrer Francesc Layret, durant tot el dia de Sant Jordi. Per aquest motiu s’estan estudiant les millors alternatives per desviar totes les línies d’autobusos que creuen aquest cèntric carrer de la ciutat.

Dos clients i el propietari d'una botiga d'aliments de l’Avinguda Marquès de Mont-Roig van aconseguir, dimecres passat, reduir dues lladres que anaven armades amb una pistola simulada i un bisturí de 18 centímetres després que atraquessin el comerç. El propietari va resultar ferit amb un bisturí i li va fer un tall profund en el canell, mentre que l'altra atracadora va mossegar un dels testimonis fins a fer-li sagnar. Les dues lladres van ser detingudes.

27/03/2012 17:35:28


VELSAT.indd 1

28/02/2012 13:16:08


També és notícia

La reducció als mitjans de comunicació protagonitza el ple del mes de març

L’Ajuntament de Badalona no subvencionarà el Concurs de Musica Local El consistori badaloní, no subvencionarà el Concurs de Música, organitzat per l’associació juvenil La Rotllana. El govern municipal anterior va aportar l’any passat 6.000 euros en aquest certamen, una xifra que ja ha anunciat el govern popular no aportarà enguany. El consistori ha justificat aquesta retallada per motius econòmics. Des de la Rotllana, ja han anunciat que organitzaran el Concurs, però que hauran d’esperar uns mesos per trobar finançament.

Campanya per recollir adhesions “Per un Centre Cultural Argenté”

El futur dels mitjans de comunicació públics de Badalona, amb l’acomiadament de 21 persones, va ser un dels temes destacats del ple municipal, celebrat aquest dimarts. Abans del ple, la Junta General de Badalona Comunicació es va reunir per parlar del futur de la corporació on es va aprovar que el director general de l’empresa té la La fotonotícia

Bon inici de temporada dels Castellers de Badalona Els Castellers de Badalona van començar diumenge la temporada amb molt bon peu: van descarregar el tres de set a la seva primera aparició en públic, la setmana passada, i van afegir-hi el primer quatre de set aquest cap de setmana. Castellers de Badalona: 3d7, 4d7, 4d6a, P5 10 |

Actualitat-10-11.indd 2

competència per presentar un expedient de regulació d’ocupació (ERO). A l’exterior de la Sala de Plens, els treballadors dels mitjans públics van convocar a les entitats de la ciutat perquè participessin d’un pilar casteller en senyal de protesta contra l'ERO. A la plaça de la Vila també es van concentrar diverses entitats d e l a c i u t at e n c o nt r a l e s retallades de serveis.

Òmnium Cultural Badalona ha iniciat una recollida d’adhesions per aconseguir que el nou Centre Cultural que s’està construint a l’antiga clínica del Carme dugui el nom del poeta badaloní Joan Argenté. L’entitat ha obert una pàgina web (centreculturalargente.wordpress.com) des d’on ciutadans i entitats poden adherir-se a la campanya. Qualsevol persona o entitat que vulgui adherir-se pot omplir el formulari que trobarà a la pàgina web.

El Casino de Tiana organitza un curs gratuït de tennis El Ca s i n o d e T i a n a . a m b el sup or t d e la Regid or ia d’Esports i Serveis Socials de l’Ajuntament de Tiana han programat una nova opció de classes de tennis gratuïtes. El cur s tindrà llo c durant aquesta Setmana Santa, del 2 al 5 d’abril, des de les 16h i fins a les 17h. Les inscripcions es podran trobar a les instal·lacions del Casino de Tiana, al registre general de l’Ajuntament i a la web municipal, www.tiana.cat. El curs tindrà lloc al Casino de Tiana.

27/03/2012 19:14:16


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Precinten un establiment d’alimentació a Sant Roc que presentava diverses irregularitats Tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut, de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Par ticipació i agents de la Guà rdia Urbana van precintar el passat divendres un establiment d’alimentació i carnisseria situat al carrer d e S i m a n c a s , n ú m e r o 15 baixos, d es prÊs d e realitzar una inspecció conjunta amb l’objectiu de comprovar si el local disposava de la documentació necessària per exercir l’activitat i si presentava alguna irregularitat. Els tècnics del Departament de Salut van aixecar una acta per irregularitats sanitàries ja que van haver d’immobilitzar per a la seva posterior destrucció un total de 85 quilograms de carn que es trobaven a l’interior d’un congelador que no funcionava correctament.

t L’establiment clausurat esta situat al carrer Simancas

Es va procedir al precinte de l’activitat per manca de llicència d’activitats i altres irregularitats. En aquest sentit, es van trobar materials no comestibles al costat de productes d’alimentació i un pati que no complia les condicions de seguretat i higiene. Als titulars de l’establiment se’ls ha donat un termini de 30 dies per realitzar tota una sèrie

t.PCMFTDVJOBJCBOZ t1PSUFTJOUFSJPST

de mesures correctores com netejar el soterrani i regularitzar la xarxa de sanejament de l’establiment. TambÊ es va aixecar una acta per manca d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria. Per últim, es van comissar 12 ampolles de whisky que s’han posat a disposició del Grup Fiscal de la Guà rdia Civil per verificar el seu origen.

t.Ă‹SNPMT SBKPMFT TBOJUBSJT FUD t'JOBODJBDJĂ˜GJOTB BOZT

$(VJGSĂ? ]5FM]#"%"-0/" $*SMBOEB ]5FM]#"3$&-0/"

XXXPCSBEFDPSDPN | 11

Actualitat-10-11.indd 3

27/03/2012 19:14:30


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Comencen els actes de la Marató Badalona Contra el Càncer 2012 Solidaritat Carles Carvajal

Aquest divendres a les 21 h a l'Església dels Pares Carmelites, al carrer Sant Miquel 44, tindrà lloc el primer acte, d’aquest any, de la Marató Badalona Contra el Càncer, amb un concert de corals badalonines. Actuaran conjuntament les corals de Pep Ventura, Coral Mercader, Gent Gran de la Morera, Coral La Badalonense, Coral Congrés, Coral Catalunya Caixa Badalona i la Coral Betúlia.

El concert de corals és un dels actes que es celebra des de la primera Marató Badalona Contra el Càncer l'any 2000. El següent acte serà el Dinar Popular el proper diumenge 15 d’abril a l’entorn de la Masia de Canya-

dó. Aquest any l’acte tornarà a estar emmarcat dintre de la Festa Medieval. A finals d’abril, seguiran els actes amb el Sopar de Gala, un triangular de bàsquet, la prova d’agility,l’exhibició de Balls de Saló o el Sopar de blanc.

El grup de Dones de la Morera organitza un cicle de xerrades sobre cuina per elaborar un receptari El grup de Dones de la Morera esta preparant un cicle de xerrades sobre el món de la cuina. A partir del 18 d’abril, i durant 15 setmanes, tots els dimecres a les 17h. un professional del món de la cuina serà el protagonista. Fins el

25 de juliol es tractaran diverses temàtiques, com el menjar de forquilla, les croquetes, els ous i les truites, les fruites i verdures, el peix, el marisc o la carn, entre d’altres temes. El grup de dones de la Morera ha convidat

professionals de la restauració o cuiners professionals. Durant les sessions també hi haurà espai per intercanviar receptes i la idea es poder fer un llibre culinari. Les xerrades tindran lloc els dimecres al Centre Cívic de la Morera.

detinguts. Vestint uns texans, un jersei blau i unes sabates d’esport blanques, l’Óscar es va exposar davant del Tribunal d’Apel·lacions de Nàpols. En ell, es va presentar l’últim peritatge de veu de les converses interceptades per la policia, que havien contribuït en la detenció de Sánchez. Gràcies a l’anàlisi de les mateixes, va quedar demostrada la seva innocència, assegurant que el culpable era un narcotraficant uruguaià que havia suplantat la identitat del rentacotxes, al utilitzar el seu DNI per a falsificar uns documents. Durant el judici, l’Óscar va romandre a la sala del Tribunal, dins d’una mena de gàbia de gruixuts barrots reservada pels reus. Al escoltar la sentència, l’alegria

i la satisfacció del resultat van aparèixer al semblant de l’Óscar i en el dels seus familiars. Aquests, incansables i persistents en la seva lluita i en la credibilitat dipositada sobre l’Óscar, van assaborir l’ànsia de llibertat i de calma que tant s’havia retardat. Durant aquest temps, l’Óscar ha comptat també amb el recolzament de la majoria del seu poble. El col·lectiu de veïns, familiars i amics es manifestava cada divendres a la Plaça de les Mallorquines per demanar la seva alliberació. La justícia, tot i que tard, arriba per a complir amb el seu tan qüestionat paper. Montgat es reuneix una vegada més, tot i que aquesta, ho fa per rebre amb els braços ben oberts al seu ciutadà més demandat.

Crónica de Montgat

L’Óscar torna a casa María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Com una mena d’aventura amb massa risc i poca voluntat per ser viscuda. L’Óscar Sánchez, més conegut com el rentacotxes de Montgat, torna a casa després de passar més de vint mesos en una presó italiana per equivocació judicial. El nostre protagonista, acusat inicialment per la justícia italiana a catorze anys de presó per delictes de narcotràfic i col·laboració amb la Camorra Italiana, va estar absolt el passat 21 de Març, al demostrar la seva innocència. Al llarg d’aquest més d’un any i mig d’espera, l’Óscar ha restat a presó, on assegura que ha patit els maltractes per part d’altres 12 |

Actualitat-12.indd 1

27/03/2012 11:20:50


GORG

04620 Piso 60 m2, 3 dormitorios, cocina reformada con lavadero, salon 17 m2, baĂąo completo, puertas roble, suelo gres. PISO ALTO CON ASCENSOR. MUY SOLEADO Y TRANQUILO. 136.000 â‚Ź

BUFALĂ€

04549 Piso con electrodomesticos 75 m2, 3 hab.(2 dobles), salon 22 m2 con salida a balcon, aire acond., puertas roble, ventanas climalit. TOTALMENTE REFORMADO. 179.000 â‚Ź

CENTRO

s-1 , SOHL

CASAGEMES

04712 Piso 70 m2, salĂłn 18 m2 con salida a balcĂłn, 3 dormitorios, cocina y baĂąo completos y reformados, suelo gres, calefac. aire acond., ASCENSOR. 187.000 â‚Ź

CENTRO

PEP VENTURA

04622 Piso 80 m2, 4 dormitorios (2 dobles), salon 18 m2 con salida a balcon, baĂąo completo, suelo gres y terrazo. MUY BUENA ZONA. 208.000 â‚Ź

BUFALĂ€

04662 Piso 98 m2, 4 dormitorios, amplia cocina, salon 25 m2 con salida a precioso balcon, 2 baĂąos completos, suelo terrazo, calefa., aire acond. EXTERIOR. 223.000 â‚Ź / PARKING OPCIONAL 16.000 â‚Ź

CENTRO

CENTRO

TIANA 04548 Casa 90 m2 + 20 m2 patio y Parking, 3 hab.(2 dobles), salon 20 m2 con chimenea, suelo parket, calefac., ventanas climalit. 240.000 â‚Ź

04697 Piso 95 m2, salĂłn 24 m2, 3 hab VXLWWHYHVWLGRU FRFLQDRIÂżFFH baĂąos (1 suitte), suelo parket, calefac., aire acond. 340.000 â‚Ź / PARKING OPCIONAL

BUFALĂ€

CASAGEMES

04618 Casa 200 m2, 4 dormitorios, cocina grande y arreglada, salon 25 m2 2 ambientes con precioso jardin 40 m2, 2 baĂąos, aseo, suelo mĂĄrmol, buhardilla 30 m2 con terraza 15 m2, calefac. aire acond., PARKING. 412.000 â‚Ź

04517 Casa SUPER-REFORMADA 100m2 + jardin25m2 + terraza 15m2, 3hab.(2 dobles), gran cocina, calefac., aire acond., 2 baĂąos, parket y gres. PARKING INCLUIDO.CANYET

04438 Casa 4 vientos 300 m2 + JARDIN 500 m2, 4 hab.(3 dobles), salĂłn 50 m2, chimenea, terraza 30 m2, EDxRVDVHRDPSOLDFRFLQDRIÂżFFH calefac. PISCINA. GRANDES VISTAS. 630.000 â‚Ź

LA MORERA

04685 Apartamento 40 m2, salĂłn 18 m2, 1 dormitorio doble, cocina equipada, baĂąo completo, suelo terrazo, trastero. JUNTO A PLAYA Y PASEO MARITIMO. PARKING OPCIONAL. 150.000 â‚Ź

04278 Piso 110 m2, salĂłn 22 m2 con salida a balcĂłn, 4 hab, baĂąo, aseo, FRFLQDRIÂżFFHFDOHIDFVXHORJUHV TOTALMENTE EXTERIOR. 288.000 â‚Ź 04531 Piso 65 m2, terraza 12 m2, 3 dormitorios, salĂłn 18 m2 salida a balcĂłn, baĂąo completo, suelo parket, calefac., aire acond., PISO CON ASCENSOR Y TOTALMENTE REFORMADO. 235.000 â‚Ź

BUFALĂ€

04696 Piso 75 m2, salĂłn 20 m2 con salida a balcĂłn, 3 hab., cocina equipada y SUPER-ARREGLADA, 2 baĂąos, suelo gres. FINCA CON ASCENSOR. 170.000 â‚Ź

04718 Atico dĂşplex 120 m2, TERRAZA 70 m2, salĂłn 25 m2 con salida a balcĂłn, 3 hab.(dobles), 2 baĂąos completos, suelo parket, aire acond. con bomba de calor. PARA ENTRAR A VIVIR. 290.000 â‚Ź

TIANA

CENTRO

04370 DĂşplex 120 m2, TERRAZA 20 m2, salĂłn 35 m2, 3 hab.(2 bobles), cocina 18 m2, 2 baĂąos, suelo mĂĄrmol, calefac., aire acond. ASCENSOR. 322.000 â‚Ź / PARKING Y TRASTERO OPCIONAL.

GORG 04462 Piso 100 m2, 4 hab.(2 dobles-1 suitte-), amplio salĂłn, patio 70 m2, DPSOLDFRFLQDRIÂżFFHEDxRVFRPSOHtos, suelo terrazo, calefac. 269.000 â‚Ź / PARKING OPCIONAL.

BUFALĂ€

04536 Piso SEMI-NUEVO 100 m2, 3hab., 2 balcones, gran cocina soleada, salon 30 m2, 2 baĂąos completos, suelo terrazo, calefac., aire acond., PISCINA Y ZONA COMUNITARIA. 309.000 â‚Ź

CENTRO

BUFALĂ€

CENTRO

CENTRO

MONTGAT

EL MASNOU 04417 Piso, 3 hab., salĂłn 17 m2, calefac., aire acond. JUNTO MERCADO. LISTO PARA VIVIR. TODO EXTERIOR. 210.000 â‚Ź / PARKING: 18.000 â‚Ź

04732 Casa SEMI-NUEVA 220 m2, salĂłn 30 m2, 3 hab.dobles (1 suitte), amplia cocina abierta a comedor, 2 baĂąos, aseo, suelo parket, calefac., aire acond. JARDIN 25 m2. TERRAZA 16 m2. PARKING 4 coches. 398.000 â‚Ź

433.000 â‚Ź

04574 Casa 250 m2, JARDIN 70 m2, salĂłn-cocina 50 m2, 3 hab.+ buhardilla, 2 baĂąos, aseo, suelo gres, calefacc., PARKING, terraza 20 m2. ZONA COMUNITARIA PISCINA, BARBACOA Y LOCAL SOCIAL. 362.000 â‚Ź

04654 Soleado Atico 70 m2 y 40 m2 TERRAZA, 3hab.(2 dobles), salon 18 m2, suelo terrazo. MUY BUENA ZONA Y BIEN COMUNICADO (Metro y tranvia). 196.000 â‚Ź

LLOREDA

04237 Piso 90 m2, 3 dormitorios (1 suitte), baĂąo completo, aseo, amplia cocina 12 m2, salĂłn 24 m2 salida a balcĂłn, suelo terrazo y gres, calefac., aire acond., PISO ALTO C/ASCENSOR. 237.000 â‚Ź / PARKING OPCIONAL

04668 Casa 220 m2, 110 m2 PARKING / trastero o local, 3 dormitorios, baĂąo completo, salon 16 m2, calefaccion, patio-terraza 30 m2, una segunda terraza 22 m2. 330.000 â‚Ź

03325 Casa 230 m2, sotano, garaje, salon 25 m2, cocina muy grande, 3 hab.+ 1 polivalente, 2 baĂąos, aseo, suelo parket y gres, calefac., ascensor, NUEVA. 335.000 â‚Ź

PEP VENTURA

04674 Casa 265 m2 P.baja + 2 pisos, 3 hab. dobles (1 suitte), 2 salas, saloncomedor 35 m2, buhardilla 29 m2, 3 baĂąos, aseo, terraza 55 m2, garaje 50 m2, calefac., aire acond., hilo musical, suelo parket, mĂĄrmol y gres. 1.550.000 â‚Ź

04724 Casa 290 m2 en una planta, salĂłn 35 m2, 3 hab.dobles, amplia cocina, 2 baĂąos, JARDIN alrededor de la casa, suelo gres, calefac., aire acond., barbacoa. PARKING 3 coches. 450.000 â‚Ź

CENTRO

02945 Piso 130 m2, 5 dormitorios (1 VXLWWH EDxRVFRFLQDRIÂżFFHFRQ lavadero, salon 35 m2 salida a balcĂłn, suelo marmol y gres, aire acond. con bomba de calor, persianas electricas. FINCA SEMI-NUEVA C/ ASCENSOR. 399.000 â‚Ź

| 13

1 pagina.indd 1

26/03/2012 17:48:59


ůĞdžWĂƐƚŽƌ͕ŶŽƵƐĞĐƌĞƚĂƌŝĚĞůW^ďĂĚĂůŽŶş Política Carles Carvajal

L'A g r u p a c i ó d e B a d a l o n a del PSC va celebrar, divendres passat, la seva assemblea ordinària en el decurs de la qual va elegir la nova Comissió Executiva Local, una executiva que ha comptat amb el supor t del 93% del vots. El nou secretari, Àlex Pastor va demanar unitat al par tit i “estendre la mà” al govern municipal per “ajudar” en temes de ciutat. La nova executiva està formada per: Àlex Pastor (Primer Secretari), Rubén Guijarro (Secretaria d'Organització), Christian Carneado (Secretaria d'Acció Política i Comunicació), Raquel López (Secretaria

de Política Municipal), Reyes Solaz (Secretaria d’Economia i Ocupació), Ramon Capdet (S e c ret ar i a d e For m ac i ó), Araceli Cruz (Secretaria de Cohesió Territorial), Paquita Teruel (Secretaria de Polítiques d’Igualtat i Gent Gran), Òscar Mantilla (Secretaria de Cultura), Joan Carles Lacruz (S e c r e t ar i a d e F i n a n c e s), Josep A. Xurigué (Secretaria de Programes i Conferències). La candidatura d’Àlex Pastor va ser l’única que es va votar després que Josep Duran, regidor del grup municipal, finalment es retirés en arribar a un acord en la renovació de la nova executiva. Tot i els canvis al PSC badaloní, Jordi Serra continua com a primer secretari del Barce-

t Àlex Pastor, durant la seva intervenció

lonès Nord i manté les seves aspiracions a encapçalar la candidatura socialista a les properes eleccions municipals de 2015.

ZŝůĂhWĐĞůĞďƌĞŶƵŶĂƐĞƐƐŝſŽďĞƌƚĂƉĞƌƉĂƌůĂƌƐŽďƌĞĞů ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂĚĂůŽŶĂ Política Carles Carvajal

El Centre Cívic de Dalt la Vila va acollir, el passat divendres, una sessió oberta i participativa, per parlar del pressupost municipal de l’Ajuntament de Badalona. L’acte va ser organitzat conjuntament entre Esquerra i la CUP de la ciutat. La sessió va comptar amb la participació d'una trentena de persones, la majoria d'elles molt vinculades al teixit associatiu badaloní. Des de les

dues agrupacions organitzadores, ERC i la CUP, han valorat molt positivament la sessió celebrada. Segons les dues formacions, la intenció principal de la sessió era debatre sobre un tema important de ciutat, en aquest cas la confecció dels pressupostos, per tal de ser discutits i analitzats per la població, tot aprofundint en els valors de la democràcia participativa. Tant ERC com la CUP han explicat que malgrat la dificultat tècnica que suposa la discussió oberta dels pressupostos,

aquesta primera sessió posa de manifest que és finalment la voluntat política la que pot fer possibles aquests processos. En la discussió es van enumerar i denunciar les retallades que ha aprovat el govern del PP amb el suport de CiU. Des d’ERC i la CUP consideren afectaran de manera dramàtica als serveis públics de la corporació municipal. Així mateix, les dues formacions opinen que l’aprovació dels pressupostos s’han envoltat de “mentides i d’una opacitat general”.

/sͲhŝƋƺĞƐƟŽŶĂůΖŽƉĞƌĂĐŝſƵƌďĂŶşƐƟĐĂĚĞůŐŽǀĞƌŶƋƵĞ ďĞŶĞĮĐŝĂĂůΖĞŵƉƌĞƐĂƵƌŽƐƚĂŶĚŝŶŐ^͘ Política Carles Carvajal

Iniciativa els Verds- Esquerra Unida i Alternativa de Badalona ha rebutjat la permuta que el govern té previst fer de tres solars públics ubicats a les Guixeres per tres terrenys

propietat de l'empresa privada Euroestanding S.A. a l'entorn de la Serralada de Marina. El regidor ecosocialista, Àlex Mañas, ha demanat que el govern municipal presenti a concurs públic les parcel·les del polígon industrial de les Guixeres. Per la seva part, el

govern municipal ha assegurat que els tècnics municipals van fer una valoració ajustada a la normativa urbanística. L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha instat als ecosocialistes a presentar una denúncia en cas que dubtin de la legalitat del conveni.

14 |

Actualitat-14.indd 1

27/03/2012 11:27:09


Mobla casa teva

amb nosaltres per tan sols Dormitori de matrimoni, capçal, tauletes i calaixera en detalls. Inclou banyera, mirall i armari (llunes de l'armari i somier opcionals)

Taula de 90x90cm. extensible a 90x180cm. Quatre cadires tapissades. Menjador. Mesura 240cm.

www.sayez.com

Còmode sofà de tres places (tapissat segons disponibilitat).

Sayes.1415.indd 1

29/03/2011 18:15:30


AFONS

www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Montgat rep l’Oscar Sánchez després de 20 mesos a la presó

t L'Òscar Sánchez va rebre l'efecte dels seus veïns i amics Carles Carvajal

Va aparèixer, divendres al vespre, amb una samarreta de la sele c c ió de bàsquet signada pels jugadors. "Ja és aquí, ja és aquí!", van cridar alguns dels 350 veïns que esperaven l'Òscar Sànchez a la Plaça de Les Mallorquines. Tothom volia abraçar-se al rentacotxes de Montgat a qui la justícia italiana va condemnar erròniament a 14 anys de presó. Sánchez va ser rebut i aclamat a la mateixa plaça on des de fa molts mesos els veïns es concentraven cada d i ve n d re s p er d e m a n ar l a seva llibertat. El passat divendres, va ser l'última concentració, amb m o l t a m é s g e nt d e l a q u e era habitual. Per aclamació popular, van demanar que la

plaça porti a partir d'ara el nom d'Òscar Sánchez. L'Òscar s'abraçava i parlava amb tothom. Tots volien saber com estava. Tots volien donar-li la benvinguda. Juntament amb els membres de la Plataforma d’Ajuda a l'Òscar Sánchez, va pujar a la tarima del monument de la plaça. Des d'allà, i visiblement emocionat, l'Òscar va agrair el suport de tots els veïns i va exclamar que "Montgat és una gran família!" Plaça Òscar Sánchez En un moment dels discursos dels membres de la Plataforma, els veïns van començar a cridar a favor d'un canvi de nom de la plaça. El cosí del rentacotxes, Juan Fernández, va agafar llavors el megàfon i va fer una petició pública i en veu alta perquè la Plaça de Les Mallorquines por ti a

par tir d'ara el nom d'Òscar Sànchez. El públic va ovacionar la petició. I és que aquesta ha estat la plaça en què els veïns s' han c o n c entr at cada divendres per demanar la lliber tat del rentacot xes. L'Òscar va ser empresonat durant 20 mesos a Itàlia, fins que el passat dimecres, de la setmana passada, la justícia italiana va deixar-lo en llibertat. Havia estat condemnat erròniament a 14 anys de presó per narcotràfic. L'home va ser víctima d'una suplantació d'identitat, segons va p o d er d e m o str ar l a d efe n sa. La Plataforma d'Ajuda a l'Òscar Sanchez, que va divulgar el cas, va quedar dissolta el passat divendres. "Avui ja he dinat amb la família", deia l'Òscar a un veí. El rentacotxes, ara, ja és a casa seva, a Montgat.

16 i

AFons-14.indd 1

26/03/2012 11:21:49


badagrafia Envia'ns una ĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͊

www.facebook.com/tot.badalona

Sol Cristina Serrano

Badagrafia és un espai dedicat exclusivament a la participació dels lectors a través dels seus telèfons mòbils. Podeu enviar-nos fotografies de tot tipus, des de personals, divertides, de crítiques socials o quotidianes. O també les que heu publicat al vostre perfil de Cada setmana triarem les millors fotos i les publicarem a la revista, i al Facebook. Pod eu enviar la vostra fotografia, realitzada per telèfon mòbil, al correu: badalona@eltotdigital.com IMPORTANT: El format no pot ser superior als 5 Mb. Les imatges han de ser captades a través del telèfon mòbil.

Puedes contactar con nosotros en:

Av. Gran Via, 919 local 3 08018 Barcelona

Assistents Personals

NO ET PREOCUPIS SI NECESSITES AJUDA PER A TU SI NECESSITES AJUDA PER ELS TEUS Des de 60€/mes 652 56 57 79 www.angelsdelaguarda.com | 17

1524.pag.17.indd 1

27/03/2012 17:25:05


persones

Entrevista a Judith Themistanjioglus, pintora Judith Themistanjioglus és una explosió de color. D’origen grec, la família de la Judith es va traslladar a Catalunya pel mar. El seu avi era coraller, i es va instal·lar a Roses, Cadaqués ŝ͕ĮŶĂůŵĞŶƚ͕ĂůƚůĂsŝůĂ͘/ĞŶ ĂƋƵĞƐƚďĂƌƌŝĐŽŶƟŶƵĂĞƐƚĂďůĞƌƚĂů͛ĂƌƟƐƚĂƋƵĞĂǀƵŝĞŶƐŽďƌĞ la porta a la seva peculiar manera de veure el món. Mertxe La Torre

Per què de tots els racons del món t’has quedat a Dalt la Vila? Dalt la Vila em permet estar a prop de tots els avantatges de les grans ciutats, i lluny dels seus inconvenients. És el barri més antic d’aquesta ciutat, i antigament un poble de pescadors. M´agrada el mar, la tranquil·litat d’aquest petit llogarret en mig d’aquest caos de ciutat, la proximitat amb el veïnat, els culs de sac, les llambordes, els carrerons... Estem trepitjant història ja que aquí sota mateix tenim tot un tresor del passat romà. Tan

“L´art és art quan el seu propòsit parteix de l´honradesa ŝůDzĂƵƚĞŶƟĐŝƚĂƚ͟ de bo rebéssim l´ajut que cal per restaurar i arreglar les nostres cases i tot el barri, que mica en mica es van degradant! Evidentment, aquest no és l´únic racó del món a on hi viuria. He conegut altres llocs on, si pogués, també m´hi instal·laria ara mateix. No obstant, em sento afortunada de poder gaudir d’aquest lloc tan entranyable. Com a artista t’has format al centre Sant Lluch de Barcelona i a l’Escola Pau Gargallo de Badalona. Quan se’t va despertar el cuquet per l’art? La meva mare ha pintat tota la

vida. Ella m´asseia a la seva falda mentre pintava i jo viatjava visualment amb el moviment del pinzell.... Ho he mamat de ben petita! Per si no fos poc, a casa meva disposàvem de tota una gran paret per poder pintar el que volguéssim sense censura. Quan estava ben plena, la repintàvem de blanc i Sant torne-m’hi! Creus que el món de l’art és elitista? El món de l’art és força complicat. Quan sento dir la paraula “artista” amb tanta facilitat, se’m posen els pèls de punta.

18 |

Persones-18-19.indd 2

27/03/2012 17:53:39


D´artistes n'hi ha molts i de molt bons que s´ho han guanyat a pols i que s´hi han entregat amb cos i ànima. Allò que més greu em sap -com passa en la majoria de coses- és que també n’hi ha que si en alguna cosa són ar tistes és en fer creure que són el que no són, i això és gairebé una traïció, ja que l´art és art quan el seu propòsit parteix de l´honradesa i l´autenticitat. Es pot viure de l’art? Visc de l´art, però visc per l´art. Què diuen de tu les teves pintures? Pinto per saber què pinto jo en un món com aquest. Poques vegades he exhibit els meus fantasmes... El meu missatge, de moment, és el de plasmar l´amor vers a la vida tal i com m´agrada. La majoria del meus quadres transmeten serenitat, bellesa i molta força de color... Mirades, joc s, contrastos, Grècia, mar i algun rampell amb tons budistes... El meu estil és pintar sense pensar en cap estil en concret, fluint positivament... A Badalona has exposat en diferents ocasions a la Sala el Refugi, al Centre Cívic Dalt la Vila,... I fins i tot vam poder veure una obra teva onejant a la platja amb la iniciativa “Art al Vent”. A on t’agradaria exposar? Sí, és ben cert. He exposat a molts llocs de Badalona i també fóra d’aquí. Em faria molta il·lusió exposar a la Fundació Miró, m´encanta l´espai! Vas ser una de les encarregades d’inaugurar la Plaça Pompeu Fabra, juntament amb el músic de jazz Ismael Dueñas. Com va ser l’experiència? “Sons i imatges” va ser per a tots dos una experiència inoblidable. Feia temps que volíem fer un tàndem artístic. Ens ho vam proposar i ho vam fer amb molta alegria. Va ser una celebració, un gran regal i un repte alhora.

En aquest tipus de performances t’agrada posar un punt teatral a la teva pintura, oi? Em refereixo a l’actitud... Aquest tipus de performances són les que, veritablement, obren una porta directa amb l’espectador. Normalment, treballem tancats a casa o a l’estudi en la intimitat, com dic jo: de cara a la paret. El més important no és tan sols el resultat; sinò l´execució i el transcurs del que habitualment ignorem d’una obra per conscienciar al receptor de tot el que ha passat per alt. El contacte en directe amb el públic és més proper e immediat. Les reaccions, les emocions... Les amalgames i la fusió entre les diferents disciplines artístiques ens proposen un ventall molt més ampli de contingut.

“Pinto per saber què pinto jo en un món com aquest” Parlem de la teva particular manera de veure la vida. Quina és la teva visió sobre: 1. La Crisi. L´amarga crisi! Què voleu que us digui que ja no sabeu? Maleïda malaltia la dels diners i la dels especuladors sense escrúpols! I la gran ignorància! I la poca voluntat de moure’s del sofà per defendre i per protegir-nos de tot el que sabem que no ens pertany i també del que ningú té dret a prendre’ns! La crisi va més enllà dels bitllets. 2. L’acció social i el moviment d’Indignats. Traiem-nos la bena dels ulls i col·laborem modificant les nostres actituds egocèntriques més enllà del nostre melic, donant supor t a les per sones que hi dediquen part del seu temps i de la seva energia en trobar la manera de solucionar els problemes socials que ens afecten a tots.

“De vegades sembla que hem de vendre l´art com si fossin ous en una cistella” 3. L’art a Badalona. En aquesta ciutat no hi ha una bona sala exclusiva per l´art, ben cèntrica i amb una bona infraestructura amb les condicions adequades. Això de veure les coses en blanc i negre fa per tu? La vida és en blanc i negre q u a n e s c o nver te i x e n u n tauler d’escacs i ens deixem a c l a p ar ar p e l s p r o b l e m e s sense veure res més. Recomana’ns un llibre, una cançó... Un llibre que recomanaria és “Momo”, de Michael Ende... La facultat de saber escoltar. U n a p e l · l í c u l a , “ T h e Fa l l “ (S u e ñ o d e A l e x a n d r í a ), d’en Tarsem Singh, amb una fotografia espectacular. I un bon espectacle, “Raoul” d’en James Thiérrée, el nebot d’en Charlie Chaplin: indescriptible, el millor que he vist en un escenari. Una cançò... Una? “Gracias a la vidaaaa que me ha dado tantooo...”. Si tinguéssis carta blanca per fer a Badalona una proposta artística, què faries? Això es somiar truites! En comptades ocasions, i des que tinc ús de raó que s´han fet moltes propostes interessants i cap color de la casa gran ha donat suport desinteressadament les iniciatives. Més aviat ben al contrari... Per exemple, han tancat els pocs i únics espais lúdicsartístics que teníem a casa nostra.... El primer que canviaria és la visió tan limitada que hi ha en referència als ar tistes i l´art, que de vegades sembla que hem de vendre l´art com si fossin ous en una cistella. | 19

Persones-18-19.indd 3

27/03/2012 17:53:39


amb veu pròpia

Vaga General Jordi Crisol www.jordicrisol.com

Llegiran, segurament, aquest article després de la jornada de Vaga General convocada per al dijous 29 març. La Vaga General és una de les principals eines que té la classe treballadora per aconseguir millores de tipus social o econòmic. Vull puntualitzar però, que la vaga és tan sols una eina més de les diverses possibilitats d’acció col·lectiva que podem exercir els i les treballadores. És a dir, la vaga per si mateixa, hauria de ser un complement d’aquestes accions col·lectives, per tal d’evitar el joc pactista en el qual ens trobem immersos des de fa 30 anys gràcies als sindicats institucionals. Podeu intuir a qui em refereixo. Per tant, podríem dir que si després de la vaga no seguim fent feina,

aquesta Vaga romandrà com un mer exercici legítim i refermant, però a efectes pràctics bastant poc resultant. Una vaga general és un esdeveniment d’interès general, i com a tal, els mitjans de comunicació se n’acaben fent repercussió abans, durant i després. Dic que és d’interès general perquè afecta al dia a dia de la majoria de persones del país on es convoca. El tractament que fan els mitjans de comunicació sobre actes i/o esdeveniments com aquest, marquen sobradament quina és la percepció i resultats que n’acaben obtenint els ciutadans i ciutadanes. El mantra, o agenda neoliberal dels nostres governs, amb la clau dels majors motors comunicatius del país ja s’han encarregat de desprestigiar la lluita sindical des de fa anys. Una agenda neoliberal que ja van començar a aplicar la socialdemocràcia catalana i

espanyola. Dies abans de la Vaga hem vist com mitjans generalistes i públics han publicat recomanacions pràctiques o guies amb consells per evitar molèsties durant la jornada de Vaga. És el que es coneix, tal i com expliquen a Media.Cat, com informació de servei i és un dels objectius fonamentals de la premsa. Per altra banda, cap mitjà ha explicat algun tipus d’informació pràctica per a tots aquells treballadors i treballadores que se sumin a la vaga i que puguin tenir dubtes sobre aspectes legals o pràctics de com portar-la a terme. És avui, en aquests, moments quan els mitjans haurien d’ajudar a tornar el prestigi a la lluita sindical, que avui pren més sentit que mai. Cal una informació de servei per part de la premsa al servi dels i les ciutadans i no de les institucions i patronal, tal i com hem vist aquests dies.

Centre cultural Joan Argenté Joan Soler i Amigó

Badalona és poble de poetes. La mostra més recent és l'acte celebrat a l'Espai Betúlia: PRICE i cia... organitzat per l'editorial badalonina Pont del Petroli. Hi van participar 48 poetes. D'entre ells, els badalonins Odile Arqué, Paco Fanés, Biel Granya, Coloma Lleal, Pep Mita, Dionís Orrit, Joan Puche, Gerard Sala, Màrius Sampere, Valentí Soler i Joan Soler i Amigó. El Nomenclàtor de carrers i places de la nostra ciutat inclou poetes destacats, del nostre Segle d'Or, com Anselm Turmeda i Ausies March, de la Renaixença com Àngel Guimerà, Víctor Balaguer, Jacint Verdaguer i Bori i Fontestà, modernistes i noucentistes com Guerau de Liost, Joaquim Ruyra, Ventura Gassol i Joan

Maragall, fins a Josep M. de Sagarra, Salvador Espriu, J.V. Foix i Carme Guasch. A més de poetes de llengua castellana com Sant Joan de la Creu i Santa Teresa, Rodrigo Caro, Rubén Darío, García Lorca i Miguel Hernández, i, per què no? John Lennon. Si hi afegim noms d'escoles públiques tindrem els badalonins Pere de Tera i Joan Coret, a més de Josep Carner i Rafael Alberti. Pel que fa a espais urbans, tenim l'anomenat Racó d'en Gual a la Rambla, ran de l'Escola del Mar. I allà on acaba el Pont del Petroli, on hi ha l'últim poema de Jordi Sarsanedes. I pareu de comptar. Tanmateix, Badalona es pot ben enorgullir de tres premis Carles Riba -un hat tricke-, el màxim guardó de la poesia catalana: en Màrius Sampere, en Joan Argenté i, la Nit de Santa Llúcia del 2011, en Marcel Riera.. Per això he trobat tan encertat

que en Marcel hagi proposat que el local fins ara anomenat del Carme estigui dedicat a Joan Argenté. El nom del Carme és poc significatiu: li ve de l'antiga clínica, traslladada a Montigalà com a equipament sociosanitari. La idea ha caigut molt bé a tothom Òmnium Cultural l'ha fet seva i moltes entitats culturals i personalitat s'hi han adherit. En Joan Argenté s'ho ben mereix. El seu curriculum literari va començar l'any 1950 participant a l'Antologia poètica Universitària i a la revista cultural clandestina Ariel. El 1959 va obtenir el premi Salvat-Papasseit amb El temps, de tants dits i el 1975 el Carles Riba amb Seminocturn, semidiürn. Ha estat una persona culturalment activa, un badaloní il·lustre, indiscutible, que ha dut arreu el nom de Badalona. Amigues i amics lectors, digueu també que sí.

20 |

Opinio-20.indd 2

27/03/2012 13:05:13


Ensaïmada mental Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

Probablement aquest exemplar del Tot l'has agafat en un forn. Et proposo una cosa: torna-hi un moment, -al mateix o al que et caigui més a prop, tu mateix-, demana una ensaïmada i tranquil.lament, quan tinguis un moment, te la menges a la salut dels mallorquins, (titulars inequívocs del copyright d'aquella pasta). Serà un brindis ensucrat, dolç i positiu, a favor de tots els illencs que veuen com el PP, -sí, el mateix partit que governa a casa nostra -, atempta impunement contra els drets lingüístics dels catalanoparlants de les Balears. Els nacionalistes espanyols, -de dretes o d'esquerres, tan se val-, solen manifestar-se així, amb accions que subratllen la supèrbia per sobre de la cohesió social, la divisió i l'enfrontament per sobre de la concòrdia, la força per sobre de la raó. Metòdics en la estultícia, els anys passen, la feina se'ls hi acumula, la crisi se'ls menja, però ells, fidels als seus referents més sòlids, - en Martínez Soria,

e n aq u e s t c a s -, er r e q u e erre. Si el temps que han arribat a perdre els nostres veïns intentant subjugar als diferents, l'haguéssin dedicat a enfortir el seu país, a crear riquesa, a establir ponts de diàleg, ara serien una potència amb tots els ets i uts! I conseqüentment, a nosalt r e s, (o a l s i l l e n c s), - e l s diferents -, ens haurien estalviat la immensa pèrdua de temps que portem acumulat, en 300 anys, en la defensa de la pròpia supervivència. És tant el temps, (i tants els diners) que hauriem pogut dedicar a fer millor el país i la seva gent... No hi ha manera que ho e n te n g u i n, p e r ò. L a s eva ensaïmada és mental. L'e s t a t e s p a n y o l , a m b l a Constitució de 1978, (que, per cert, cap dels que tenim avui menys de 52 anys vem votar), podia haver optat per ser una estruc tura plural, reconeixedora de la diferència, còmoda i acollidora. Però ai, com l'escorpí de la faula de la granota, -si no la c oneixeu, busqueu - la-, als nostres veïns el seu codi genètic, la seva naturalesa, els pot. I ara toca la llengua a Mallorca, ahir tocava TV3

De tot i força A B ar c el o na ar a fan una campanya de neteja que diu que tan net és qui neteja com qui no embruta. Sàvies paraules les d'aquesta campanya! Però ja us ho dic ara no es tracta de dir que qui no embruta és net, no! Es tracta de dir les coses clares qui embruta és un porc! Quan era petit recordo que a l'autobús posava "Prohibido escupir". Avui a l'autobús hi ha una llista llarga de coses que

a l P a í s Va l e n c i à , d e m à tocarà el sistema d'immersió a Catalunya i demà passat ens faran pagar a nosaltres els peatges de Madrid. I tot plegat amanit amb un dèficit fiscal impressionant i una imposada i malentesa solidaritat interterritorial, que diuen ells. El darrer cap de setmana, (i permeteu-me fer una excepció en la meva moderadíssima exhibició de partidisme que faig normalment en aquestes pàgines), de tot això en vem parlar al Congrés de CDC, a Reus. Una vintena de badalonins i badalonines hi érem. Badalonins convergents i de la JNC que ens vem sumar al clam de sempre: volem ser un país nor mal. Un país que ara, sobretot, pugui administrar els seus recursos amb l'objectiu determinadíssim de sortir de la crisi. Un país que no hagi de demanar permís per existir. Un país amb dret a parlar en el concert de les nacions. Definitivament l'estructura de l'estat espanyol no ens permet ser un país normal i no ens garanteix la nostra per vivèn c ia c om a nac ió. Necessitem un estat propi. Francisco Planas

no es poden fer: no pots fumar, no pots parlar amb el conductor, no pots pagar amb bitllets de més de 10 euros, no pots entrar amb bicicletes, no pots parlar amb el mòbil... Però no et prohibeixen escupir... Clar! Ara som més civilitzats que quan jo era petit, ho sap tothom que no es pot escupir... Però es veu que ara això de fer el guarro i escupir pel carrer és moda! Cada dia em trobo amb més joves i homenots

i vells que vinga a escupir! Fins i tot he vist alguna noia! Ve r g e S a n tís s i m a!! C o m ens estem tornant! Diuen que els xinesos escupen però jo de xinesos no en veig masses i de gent que escup molta! Que no ens despisti l'interculturalitat, hem d'acceptar les coses bones de les altres cultures no les dolentes! Em pregunto si no hi pot haver algun tipus de sanció per als porcs que escupen. | 21

Opinio-20.indd 3

27/03/2012 13:05:14


Mantenir-se concentrat Albert Lloreta

Llegeixo "Ara és el moment" de Martí Sales (nebot del gran Joan Sales i frontman del grup de música Sur fing Sirles). És un conjunt d'entrevistes a diferents personatges import a nt s d e l 'e s c e n a m u s i c a l ac tual a Cat alunya , so bre els seus primers contactes amb la música, sobre la seva relació amb el món musical... Promotors, ar tistes, direc tors de festivals, de sales, mànagers... Tots ells tenen històries de juventut fantàstiques, en què tot són dificultats per aconseguir discos, passió per quatre o cinc grups, i la vida és precària i misteriosa. I el primer que penso és: què trist. La meva generació ho té tot a dos clics de distància i mai podrem envoltar-nos de l'aura de misteri d'allò que no es pot aconseguir amb facilitat. Som víctimes de la informació eterna i sense context.

Encara els diaris, les teles i les ràdios fan la seva feina domesticant la fera informativa a nivells del públic general... però, com en tot, si vols aprofundir, has d'investigar. I investigar és avui dia infinitament més difícil que fa vint o trenta anys. Abans, les possibilitats eren poques i calia esforçar-s'hi, però acabaves trobant allò que desitjaves. Avui dia això sembla una missió impossible. Hem mort d'èxit. Que només hi hagi una font, amagada, d'informació és extremadament millor que n'hi hagi infinites i líquides, per molt a la vista que semblin estar. Centrem-nos en el cas de la música, les descobertes i els gustos musicals. Cada dia, Spotify afegeix 10.000 cançons noves al seu repertori gratuït, una de les vies que actualment es fan ser vir més per descobrir nous grups. Hi ha projectes com last.fm que et recomanen grups a partir de la música que ja has escoltat,

i també hi ha blogs i bons periodistes que fan una bona feina recomanant grups i músics de tot arreu... però fins i tot aquest volum d'informació filtrada és excessiu! Al final acabes escoltant discos ràpid i malament perquè tens feina pendent amb d'altres discos, que aviat també consumiràs massa ràpid i oblidaràs per sempre. Potser, si d'aquí vint anys es fan entrevistes biogràfiques a p er s o n atg e s d e l a m eva generació, la nostra heroïcitat haurà sigut sobreviure en aquestes condicions, construïr i mantenir un criteri, aguantar dalt del vaixell i fins i tot, disfrutar i gaudir a ritmes d'altres èpoques. Mantenir-se concentrat és el nostre repte, i, com ens recorda Martí Sales, no hi ha mai cap resposta en la nostàlgia del passat, hem de recordar-nos constantment que, precisament, ara és el moment.

El micaco madur

Badalona ha demostrat, una vegada més, que és capaç d’organitzar un acte esportiu de primer nivell. Les dues etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, al seu pas per la ciutat, van ser un èxit de públic i també d’organització. Amb actes com la Volta es demostra que Badalona té ganes d’acollir esdeveniments de primera categoria.

L’Associació de locals d’oci nocturn de Can Ribó ha lamentat les darreres baralles registrades a la discoteca Bachata del mateix polígon, tal i com ha publicat el Tot, durant les darreres dues setmanes. Cal que s’actuï aviat per evitar fets més desagradables i greus en aquest local de la carretera de Mataró.

El micaco podrit

Ho hem trobat al carrer Una plaga de tor tugues ha envaït, des de fa uns mesos, el llac romàntic del Parc de Ca l’Arnús. On hi havia ànecs, ara hi ha tortugues i sembla que aquests animals no paren de reproduir-se en aquest llac. Si seguim amb aquest creixement, aviat s’anomenarà el “llac de les tortugues”. 22 |

Opinio-21-22.indd 1

27/03/2012 10:48:25


Esther Arimón s’emporta tres entrades VIP per veure el Barça, gràcies a Xarcuteries Margenat /ŐƵĂůĐŽŵǀĂƉĂƐƐĂƌĚƵƌĂŶƚĞůŵĞƐ ĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ͕ĂŵďĞůƐŽƌƚĞŝŐĚĞ ƚƌĞƐĞŶƚƌĂĚĞƐƉĞƌĂŶĂƌĂǀĞƵƌĞ ĞůƉĂƌƚŝƚĚĞŽƉĂĚĞZĞŝ͕ĞŶƚƌĞ el Barça i l’Hospitalet, aquest ĐŽƉƚĂŵďĠŚŝŚĂǀŝĂŵŽůƚĂĞdžƉĞĐͲ ƚĂĐŝſƉĞƌƐĂďĞƌĞůƌĞƐƵůƚĂƚĚĞů ƐŽƌƚĞŝŐĚĞƚƌĞƐĞŶƚƌĂĚĞƐƉĞƌĂŶĂƌ ĂůĂnjŽŶĂs/WŝŐĂƵĚŝƌĚĞůƉĂƌƟƚ ĞŶƚƌĞĞůĂƌĕĂŝů͛ƚůğƟĐĚĞŝůďĂŽ͕ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĚŝƵŵĞŶŐĞ͘ƋƵĞƐƚĐŽƉĞů ƐŽƌƚĞŝŐĞƐǀĂƌĞĂůŝƚnjĂƌĂů͛ĞdžƚĞƌŝŽƌ ĚĞůĂďŽƚŝŐĂĚĞůĐĂƌƌĞƌ^ĂŶƚŝĂͲ ŐŽZƵƐŝŹŽůŝǀĂĐŽŵƉƚĂƌĂŵďůĂ

ƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞŶŽŵďƌŽƐŽƐĐůŝĞŶƚƐ ŝĂŵŝĐƐĚĞyĂƌĐƵƚĞƌŝĞƐDĂƌŐĞŶĂƚ͘ ůĐŽŶĞŐƵƚĂĐƚŽƌďĂĚĂůŽŶş͕:ŽƌĚŝ şĂnj͕ǀĂƐĞƌů͛ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĚĞƚƌŝĂƌ ĞůŐƵĂŶLJĂĚŽƌĚĞůĞƐƚƌĞƐĞŶƚƌĂĚĞƐ VIP per anar a veure el proper ƉĂƌƚŝƚĚĞůĂƌĕĂĂůĂŵƉEŽƵ͘ >͛ĞdžƉĞĐƚĂĐŝſĞƌĂŵădžŝŵĂ͕ƉĞƌƋƵğ Ăů͛ƵƌŶĂŶŽŚŝĐĂďŝĞŶŵĠƐƉĂƉĞƌƐ ƉĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂůƐŽƌƚĞŝŐ͘ƐƚŚĞƌ Arimón, va ser la persona afortuŶĂĚĂƋƵĞǀĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂƋƵĞƐƚĞƐ ĞŶƚƌĂĚĞƐŝĞůůĂ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵď ĚƵĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐŵĠƐ͕ƚŝŶĚƌĂŶĞů

ƉƌŝǀŝůĞŐŝĚĞǀĞƵƌĞĞůĂƌĕĂĚĞƐ Ě͛ƵŶĂnjŽŶĂƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂ͕ůĂnjŽŶĂ VIP. El sorteig va aplegar amics i ĐůŝĞŶƚƐƋƵĞŶŽŶŽŵĠƐǀĂŶƉŽĚĞƌ ǀĞƵƌĞĞůƐŽƌƚĞŝŐĞŶĚŝƌĞĐƚĞ͕ƐŝŶſ ƋƵĞƚĂŵďĠǀĂŶƉŽĚĞƌƚĂƐƚĂƌƵŶĂ ƐĞůĞĐĐŝſĚĞǀŝŶƐ͕ŐƌăĐŝĞƐĂZƵďğŶ WĂƌĞƌĂ͕ŝƚĂŵďĠƵŶƉŝĐĂͲƉŝĐĂ͕Ăŵď ƉƌŽĚƵĐƚĞƐĚĞDĂƌŐĞŶĂƚ͕ĐŽŵůĞƐ ďŽŶşƐƐŝŵĞƐĐƌŽƋƵĞƚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐĂďŽƌƐ͘ĞƐĚĞyĂƌĐƵƚĞƌŝĞƐDĂƌŐĞͲ ŶĂƚũĂĞƐƚĂŶƉƌĞƉĂƌĂŶƚĚ͛ĂůƚƌĞƐ ƐŽƌƚĞũŽƐƉĞůƐƐĞƵƐĐůŝĞŶƚƐŝĂŵŝĐƐ ĚƵƌĂŶƚůĞƐƉƌŽƉĞƌĞƐƐĞƚŵĂŶĞƐ͘

I amb la targeta client, sempre hi guanyes! A Xarcuteries Margenat, volem ƉƌĞŵŝĂƌůĂƚĞǀĂĮĚĞůŝƚĂƚĐŽŵ a client. Demana'ns la nostra targeta client-VIP i acumula ĚŝŶĞƌƐƉĞƌĐĂĚĂĐŽŵƉƌĂĂůƐ ŶŽƐƚƌĞƐĚŽƐĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ͘ ŵďůĂŶŽƐƚƌĂƚĂƌŐĞƚĂ͕ƐĞŵƉƌĞ ŚŝƐŽƌƟƌăƐŐƵĂŶLJĂŶƚ͘ Xarcuteries Margenat ĂƌƌĞƌ^ĂŶƟĂŐŽZƵƐŝŹŽů͕ϯ dĞůğĨŽŶ͗ϵϯ͘ϯϴϵ͘ϰϴ͘ϮϬ ǀŝŶŐƵĚĂDĂƌơWƵũŽů͕Ϯϯϳ dĞůğĨŽŶ͗ϵϯ͘ϯϴϵ͘Ϯϳ͘ϴϱ

Publireportatge-Margenat.indd 1

26/03/2012 17:28:14


lectors Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

Agraïment Prat i Prats

Estic molt agraïda als meus fills per haver estimat tant als seus avis, i des d'aquest mitjà els vull donar les gràcies pel repor tatge que han fet dedicat al meu pare: "JOSEP PRAT I GIRALT, UN CAMPIÓ DEL CICLISME BADALONÍ".

També donar les gràcies a la revista “EL TOT BADALONA” per aquestes publicacions. Així com re cordar el meu germà, Antoni Prat i Prats, ciclista també, que va morir a la carretera (22-11-1987), anant d'excursió amb el Club B a e t u l o, c o m f e i e n c a d a diumenge.

Respuesta al señor Ballesteros Ángel Escolano Rubio Abogado de Convivencia Cívica Catalana

He leído en este diario el artículo de opinión remitido por el conocido exconcejal convergente señor Jordi Ballesteros, en el que dicho señor se lamenta profundamente de que quien suscribe haya estudiado y vivido en Badalona, y en el que, además, demostrando una ignorancia rayana en la manipulación, realiza una serie de afirmaciones que son categóricamente falsas. No voy a responder a las alusiones a mi persona que realiza el señor Ballesteros, ni voy a opinar sobre la mayor o menor vergüenza que le produzca mi condición de badalonense, porque, ciertamente, tales extremos, citando al castizo, “me la traen al pairo”. Pero lo que si que no voy a consentir es que el señor Ballesteros diga cosas que son radicalmente falsas, y que ponga en mi boca teorías y conceptos que jamás he defendido y contra los que estoy totalmente en contra. El señor Ballesteros no hace más que repetir las mentiras que Omnium Cultural, el Gobierno de la Generalitat y toda la constelación de marcas blancas subvencionadas que arrastran (Som Escola, Escola en Catalá… etc) repiten hasta la saciedad,

para ver si con mentiras consiguen desvirtuar algo que es de sentido común, y es que el castellano debe ser también, junto con el catalán, lengua de enseñanza en la escuela. Mentiras que se repiten una y otra vez: http://www.keepandshare.com/ doc/3684231/las-2010-20mentiras-20de-20la-20inmersionpdf-march-16-2012-6-37-am471k?da=y No es cierto que esté defendiendo, ni en los tribunales ni en ningún sitio, que se separe en las escuelas a los niños en Cataluña por motivos de lengua, hecho que creo es una aberración. Lo que estamos pidiendo a los Tribunales (y de momento el Tribunal Supremo ha considerado que es lo ajustado a derecho, estimando el recurso que formulé) es que todos los niños de Cataluña estudien en los colegios en los dos idiomas oficiales y propios de Cataluña, catalán y castellano. No queremos separar: queremos que en las aulas se refleje lo que es la realidad social de Cataluña; queremos que en las escuelas tanto el catalán como el castellano sena, por igual, lenguas vehiculares y de uso normal en la enseñanza; no queremos que se trate al castellano, lengua que es propia de muchos badaloneses (si aplicásemos las rocam-

bolescas teorías nacionalistas podríamos incluso llegar a la conclusión de que la lengua propia de Badalona es el castellano, y no el catalán) como una mera lengua extranjera. Por tanto, señor Ballesteros, no falte a la verdad diciendo que defendemos cosas que no son ciertas; defendemos que en Cataluña, y por tanto en Badalona, la enseñanza se imparta en los dos idiomas oficiales y para todos los alumnos. Basta ya de un sistema educativo que discrimina a los castellanohablantes (que son inmersionados en catalán, lengua que no es la suya materna) con respecto a los catalanohablantes (que no se les inmersiona).De todas maneras, señor Ballesteros, si le queda alguna duda puede venir al acto que realizamos para informar a todos los padres de Badalona del derecho que les asiste a reclamar la enseñanza en castellano en Badalona, este sábado 24 de marzo, a las 19:00, en el restaurante Micacos (al lado de Hacienda), y en el que explicaremos todo esto y anunciaremos, además, la interposición de demandas para que se aplique la jurisprudencia del Tribunal Supremo en todos los colegios de Badalona, incluido el colegio al que lleva usted a sus hijos.

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com 24 |

Lectors-24(V8)-25.indd 2

26/03/2012 14:48:23


Foto DenĂşncia

cartes dels lectors En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit.

>ÄžĆ?žĂůĂůĆ&#x;ÄžĆ?Ć?ÄžĹ?ƾĞĹ?džĞŜĞůĆ?ĞƾÄ?ĆľĆŒĆ? Albert Biayna

Envio una foto que vaig fer l'altra dia a un cartell de la Generalitat

que estava a fora de la consulta del meu metge al CAP Doctor Robert! IncreĂŻble Ara les malalties es curaran soles per estalviar!

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com

INFORMES MĂˆDICS PER A PERMISOS DE CONDUIR

c/. Alfons XII, 17 entl. 1a. 08912 BADALONA Tel./Fax 93 399 19 18

Plaça Trafalgar, 15 baixos - Llefià BADALONA Tel. 93 460 08 35

TRAMITACIĂ“ ONLINE A TRĂ€NSIT GRATUĂ?TAMENT

NO CAL FOTO!!! PERMISOS D'ARMES SEGURETAT PRIVADA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS - GRUISTA CERTIFICATS ORDINARIS NÀUTICA SUBMARINISME ESPORTS - CICLISME SERVEI DE FISIOTERÀPIA

www.badaweb.com/diagnostic

DES DE 1984 AL SEU SERVEI

Els comentaris referents a informació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament responsabilitat de la persona o institució que la realitza, i en cap cas serà responsabilitat de la nostra publicació. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicació aquelles que compleixen la normativa aquí explicada. Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBV les, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessàriament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM nom, dades de contacte i DNI de l’autor. El TOT no Ês fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFT que continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ Ês facilitarà la informació facilitada pels autors. t/P�TNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒO cia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a travÊs de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Foto Denúncia | 25

Lectors-24(V8)-25.indd 3

26/03/2012 14:48:26


espai c

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

La 4a edició d'El Joc de Badalona arriba carregada de novetats

t Alguns dels experts consultant les preguntes per a l'edició del Joc de Badalona 2012

El Joc de Badalona, el primer joc on-line de preguntes sobre la ciutat, ja és a punt per encetar una quarta edició carregada de novetats. La més destacada és el nou disseny del web que a partir d'ara anirà a càrrec de l'empresa badalonina www. pimpampum.cat. Amb aquest canvi s'ha pogut introduir tota una sèrie de millores del Joc, com ara l'opció de posarhi fotografies o adaptar el programa per fer-lo compat i b l e a m b s m ar t p h o n e s o tablets. Una altra novetat és important de la 4a edició d'El Joc de Badalona és la reducció de quatre a tres setmanes per tal d'agilitzar molt més el joc. La dinàmica d'El Joc serà la mateixa dels altres anys. Cada participant rebrà tres preguntes cada dia que haurà de respondre abans

de mitjanit. Les preguntes de dissabte, que poden incloure alguna qüestió que obligui al concursant a desplaçar-se, es podran respondre fins al diumenge a les dotze de la nit. El premi, com cada any, serà un viatge a París per a dues persones. A partir del 16 d'abril s'obrirà el període d'inscripcions a w w w.eljocdebadalona.cat. El tret de sortida serà el 7 de maig i la darrera pregunta el 26 de maig. Una setmana més tard, l'1 de juny es formularà la ja tradicional pregunta final. El guanyador de la quarta edició es donarà a conèixer el 8 de juny en la Festa Final. A q u e s t 2 012 E l J o c d e Badalona compta amb nous membres de la Comissió d'Experts que han formulat

les preguntes. La consolidació del Joc com una de les activitats més destacades de la ciutat ha fet que importants personalitats de Badalona enguany hi formin part com ara la directora de la Biblioteca Nacional, Glòria Pérez Salmerón, els periodistes Pilar Rahola i Quim Morales o el reporter del programa Quiquecom? Pere Renom, a més dels guanyadors de les tres primeres edicions Núria Vinyals, Toni Climent i Clara Forn.

26 |

1524.pag.26.27.indd 2

27/03/2012 10:03:44


>Ä‚ĹŻĹŻĹ?Ä?ĆŒÄžĆŒĹ?Ä‚LJÄ?ÄžĆŒŞžĹ?Ä?Ć?Ć‰Ä‚ĆŒĆ&#x;Ä?Ĺ?ƉĂÄ‚ĹŻĆ‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžÄ?ƚĞ Ilusionaria Ilusionaria ĂŠs un projecte que reuneix a 22 il¡lustradors i 22 escriptors per elaborar un llibre els diners del qual es destinen a alguna causa. Des de l'any passat la llibreria de Badalona Cyber Còmics se suma a aquesta iniciativa, l'espai on podem comprar o encarregar el llibre a mĂŠs de buscar d'altres comerços, entitats o particulars que es vulguin sumar a la iniciativa. Hi ha moltes maneres de

col¡laborar des de fer diferents donacions econòmiques fins a comprar l'exemplar. Amb el primer llibre van ajudar a l'associació Matrioska Fons Mellaria, que va poder portar a l 'e s t at e s p a nyo l a n e n s afectats per la catà strofe de Txernòbil per poder rebre un tractament de desconteminació. Enguany, els diners que es recaptin amb aquesta iniciativa es destinaran a la família

d'un nen, Abraham, que pateix un adrenoleucodistrofia, per millorar el seu estat de salut l'han d'operar de la medúl¡la als Estats Units, amb la desgrà cia que la família no pot fer-se al càrrec de les despeses. A mitjan de juny ja podrem comprar el llibre, però ara ja es pot encarregar. Per a mÊs informació podeu consultar el blog: [+] ilusionaria2.blogspot.com.es

This is not another Freaky TV Show s'acomiada de la graella televisiva Ara que es parla de la importà ncia del còmic, dels fruits que donarà el Museu del Còmic i la Il¡lustració a Badalona, la graella televisiva perd el programa que a apropat el món del còmic com cap altre. "This is not another Freaky TV Show" va començar les seves emissions a Televisió Badalona el 2005 com un modest espai de crítica. Amb els anys, el programa va combinar la crítica amb d'altres formats i entrevistes a grans mestres com ara Paco Roca, Hiroshi Hirata, Camille Jourdy o RubÊn Pellejero. L'espai deixa d'emetres per motius econòmics i de programació, malgrat tot seguirà actiu a travÊs de www.freakyonline. tk. Divendres a les 23h podrem veure el darrer programa.

Di

s

o eĂą

f grĂĄ

i ¡ ed ico

toria

l

AURUMQU4ATRO comprem el seu

DiseĂąo de: Logotipos, catĂĄlogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trĂ­pticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, seĂąalĂŠtica, etc.

659 08 74 59 ¡ info@singulars.es

Badalona

J1-"5" +0*&4 .0/&%&4 %*"."/54 3&--05(&4 1BHVFNFOFGFDUJVBMhJOTUBOUt5BYBDJĂ˜HSBUVJUB

1PTTJCJMJUBUEFSFDVQFSBDJĂ˜

0,50â‚Ź * "SOĂžT Badalona

QFSHSBN

* NĂ?TFOMBUFWBUBYBDJĂ˜ TJQSFTFOUFTBRVFTUBOVODJ

Tel. 93 464 21 92 | 27

1524.pag.26.27.indd 3

27/03/2012 10:03:48


agenda Badalona

Dijous 29 Exposició sobre el Perú HISTÒRIES DEL TREBALL INFANͳ TIL, a la Biblioteca de Sant Roc.

Hora del conte A LA BIBLIOTECA CAN CASACUͳ BERTA, a les 18h, s'explicarà el conte 'Two can Toucan. La història de Toucàn'. Conte en anglès i català.

Tertúlia literària A LA BIBLIOTECA CAN CASACUͳ BERTA, a les 19h, tindrà lloc una tertúlia literària sobre el llibre 'El llapis del fuster', de Manuel Rivas.

Tertúlia literària >/>/Kd>>&/ͳys/Z SOTO,a les 19h, tindrà lloc una tertúlia literària sobre el llibre 'Amarse con los ojos abiertos', de Jorge Bucay.

Concert A L'AUDITORI DEL CONSERVAͳ TORI, a les 19:30h, 'La Música un descobriment: Una mirada al naixement de la polifonia', a càrrec de Marcos Bosch. Concert del Cor Jove i Orquestra de guitarres del Conservatori.

Concert D/>K^ϯϬZK/^ͳϱ ǑE/sZ^Z/KͳϯϬΖ:h'K^ NOCHE, a les 23:30h, a la Sala Estraperlo.

Dissabte 31 Concert DE MARCIA BALL, a les 21h, al Teatre Zorrilla.

Concert CONCERT DE EL ULTIMO TIBUTO, banda tribut a El Ultimo de la Fila, a les 24h, al Sarau.

Concert AMB BANDALOS+ 2 BANDES, A LES 22H, a la Sala Estraperlo

Concert

Divendres 30

AMB BACK TO 80 PARTY PATIͳ LLES AMB DJ+DJ ERROR, a la 1 de la matinada a la Sala Estraperlo.

ĐƟǀŝƚĂƚƐ ŝŶĨĂŶƟůƐ

Diumenge 1

A LA BIBLIOTECA POMAR, 17:30h, es fa l'activitat 'Els divendres a la Biblioteca'.

Hora del conte A LA BIBLIOTECA LLOREDA, a les 18h, es farà l'activitat Arrelarreu 'Expliquem contes del país on vam néixer', en aquest cas es tracta de dos contes catalans 'El patufet' i 'Els quatre dracs'.

Que no se t'escapi!

Visites VISITES AL MUSEU DE BADALONA, a les 11h, s'organitza una Visita comentada a les Termes i el Decumanus, amb reserva prèvia

Pròxims actes XXVI Trobada de puntaires A LA RAMBLA DE BADALONA

dissabte matí 5 de MAIG inscripcions puntaires: del 10 al 20 d'Abril al Tel. 93 464 46 24

montgat

Divendres 30 Jornada de portes obertes A L’ESCOLA BRESSOL MONTͳ GATETS, de 10h a 15.30h, jornada per donar a conèixer a les famílies l’equipament en funcionament i facilitar informació a les famílies que estiguin interessades en escolaritzar als seus fills al centre.

tiana

Divendres 30 Club de lectura AMB EL LLIBRE: IL GATTOͳ PARDO, de Tomasi de Lampedusa, a les 19h, a la Biblioteca.

Dilluns 2 Dia Internacional ĚĞů>ůŝďƌĞ/ŶĨĂŶƟů i Juvenil PER TAL DE PROMOCIONAR ELS LLIBRES INFANTILS I JUVENILS i la lectura entre els més joves, a les 18h, a la Biblioteca Can Baratau

Dissabte 10 Exposició ĨŽƚŽŐƌăĮĐĂ del Senegal FINS EL 19 D’ABRIL, a la Biblioteca de Can Baratau.

Divendres 30 Arrelarreu 'Expliquem contes del país on vam néixer' Biblioteca Lloreda. Avd. Catalunya, bloc 56-62. 93 387 31 75

28 |

1524.pag.28.29.indd 2

27/03/2012 19:11:57


Obert el període d’inscripció a la 38a edició de FILMETS Badalona Film Festival 2012 A partir d’aquesta setmana ja es podrà fer la inscripció on line de curtmetratges de la 38a edició del festival, que se celebrarà del 16 al 25 de novembre al Teatre Zorrilla i a El Círcol.

Els pirates a Badalona Dimarts 27 de Març de 2012 A les 19:30h a l’Escola del Mar Amb Joan Rosàs Com arribar-hi:

Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció!

Lleó 11-13 2n. 3a. 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Nota de la direcció del Tot: La direcció de la Revista El Tot informa que a causa d’un canvi d’impremta el tipus de paper variarà temporalment.

Dissabte 31 Concert de jazz: ‘Clara Blanco Trio’ Centre Cívic Dalt la Vila. Germà Bernabé, 1-7. 93 384 44 44

Diumenge 1 Museu de Badalona. Visita comentada a les Termes i el Decumanus. 11h. Pl. Assemble de Catalunya, 1. 93 384 17 50 | 29

1524.pag.28.29.indd 3

27/03/2012 19:12:05


Història de la Festa del Badiu (I) La festa va començar com un espai de llibertat on pares i mares, fills i filles, amics i amigues convivíem treballàvem i gaudíem a partir d’una forma d’entendre la formació, el servei a la comunitat, el servei al país i l’educació en el lleure. Aquesta manera de fer i viure era l’escoltisme i els agrupaments escoltes en aquell moment eren l’agrupament escolta Sant Jaume i l’agrupament Rosa Busqué. Més endavant, quan amb el pas dels anys, el moviment escolta va decaure, va agafar el relleu el Congrés de Cultura Catalana i al cap d’un any va ser l’associació de veïns i veïnes del Centre, que li ha donat la continuïtat fins al dia d’avui. H a n c anv i at l e s p er so n e s “responsables”, en el sentit de ser “titulars” de la Festa, però moltes continuem essent les mateixes, amb els mateixos valors i inquietuds: el lleure en família, la manifestació de la ciutadania i la identitat catalana entesa de forma inclusiva. Al principi era l’escoltisme, manifestant les nostres habilitats i coneixements en l’excursionisme, la construcció de “pont del mico”, les “tirolines”, plataformes elevades per a tendes d’acampada, fent jocs d’habilitat, nusos o cantant cançons. En la promesa de la llei escolta hi havia també aquestes paraules: “Pel meu honor i amb la gràcia de Déu prometo fer tot el que pugui per ser fidel al meu país, ajudar tothora a l’altre gent …” Més endavant va aparèixer la vessant reivindicativa ciutadana badalonina i catalana. Però sempre amb l’educació en el lleure en llibertat i en un context sempre intergeneracional. I en aquesta vessant de “fer ciutat”, de fer de Badalona “un gran Badiu”, oferint un espai d’acollida i de construcció de ciutadania,

fent xarxa i fent servir aquest espai a totes les associacions i entitats que hi vulguin participar, perquè pugui ser un “aparador” de la nostra vida associativa en el lleure, la cultura tradicional, organitzacions solidàries, ONGs i de les reivindicacions ciutadanes que es produïen en aquells moments. Qui fa possible la festa? És una festa de la societat civil.

És una festa de ciutat però no és una festa de l'ajuntament. Volem que l’ajuntament tingui un paper de facilitació, recolzant els desitjos de la ciutadania. Hem rebut ajuts municipals, però aquests no han estat mai determinants. Sempre hem estat i ens hem sentit lliures, sense dependències ni condicionants polítics ni econòmics dels poders públics. La festa del Badiu és un mostra de com n’és de viva la nostra ciutat.

30 |

AFons-14.indd 1

26/03/2012 13:22:45


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 30 de març al 3 d'abril del 2012 Nuevo " CICLO DE CINE DE AUTOR", todos los martes como único día en los meses de ENERO a MARZO. 01.04.12 30/31.03.12 Sala

Film

Pase 1

Pase 2

Pase 3

Pase 4

DĂƟŶĂů

Golfa

TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA

16:10

18:15

20:20

22:30

12:15

0:35

LORAX, EN BUSCA DE LA TRU... (CAT)

16:45

18:45

20:45

22:35

12:35

LUCES ROJAS

0:30

AL BORDE DEL ABISMO

18:20

EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD

16:00

22:35

0:35

20:20

LA INVENCION DE HUGO

12:10

BLANCANIEVES

16:00

18:10

20:25

22:30

12:15

0:40

INTOCABLE

16:00

18:10

20:20

22:30

12:15

0:40

LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA

16:15

18:15

20:15

IRA DE TITANES

16:15

18:15

20:15

22:15

12:00

0:15

LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA 3D

16:30

18:30

20:30

22:30

12:30

0:30

REC 3

16:10

18:15

20:20

22:30

12:15

0:35

VIAJE A CENTRO DE LA TIERRA 2

16:20

18:20

LOS IDUS DE MARZO

12:00 22:20

CONTRABAND

0:20

12:20 20:20

22:20

20:30

22:30

EXTRATERRESTRE

0:20

IRA DE TITANES 3D (TECN)

16:30

JOHN CARTER

16:10

18:30

19:00

THE DEVIL INSIDE

12:15 12:00

22:10

LA CAZARRECOMPENSAS

16:05

18:15

20:25

0:30

22:30

0:15 12:15

0:35

32 i TOT Badalona

Concurso

C I N E xL A K

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ¿Te ape as Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1523: Javier Orozco López, Paulina Gutiérrez Sánchez, Josepa Font Escarlat

| 31

1524.pag.31.indd 1

26/03/2012 16:33:44


novetats

llibres

mĂşsica Per Gina de Tera

ROGER MAS I LA COBLA SANT JORDI Roger Mas a banda de ser "La veu" Ês un dels músics mÊs i m p o rtants dels darrers temps. Els seu darrer projecte Ês un regal per a les orelles una mena d'incursió en el món de la cobla a travÊs del seu repertori i versions d'himnes de nacions properes com ara França, Ità lia, Galicia o Euskadi.

KINDNESS World, you need a change of mind Quin gran debut! Un disc d' electrònica carregat de soul, hip hop, jazz i funky. Balades es combinen amb temes mÊs ballables en un disc amb un so molt acurat que ens recorda al disco u al funk dels 80-90, amb Prince DPN B NËYJNB FYDFMtMÒODJB QFSÛ SFOPWBU QFSRVÒ B EJB d'avui soni actual.

PAUL WELLER Sonik kicks Com ens agrada Paul We ller! vaja.. a mi molt! L' e x l í d e r de The Jam i Style Council segueix la seva carrera en solitari amb un nou i excitant disc. És un d'aquells à lbums que constaten la grandesa de Weller, FMQFSRVÒDBEBEJTD�TVOBNF ravella i ho fa a travÊs d'un treball carregat de pop, d'eletrònica, de rock i, fins i tot, dub!

Per SaltamartĂ­ Llibres

UN CEL DE PLOM Carme MartĂ­ CantĂ­ ARA LLIBRES Una història de solidaritat, coratge i TVQFSWJWĂ’ODJBFY plicada per Neus $BUBMĂ‹JOPWFMtMBEB per Carme MartĂ­. La vida de Neus CatalĂ , la darrera supervivent catalana dels camp d'extermini de RavensbrĂźck, ĂŠs la història viva d'un segle i d'una lluita constant. Els seus records, OPWFMtMBUTQFS$BSNF.BSUĂ“BNC una sensibilitat i una intensitat FYUSBPSEJOĂ‹SJFT TĂ˜OBVUĂ’OUJRVFT lliçons de vida.

GUERRILLERS DEL TECLAT Lali Sandiumenge LA MAGRANA La Primavera Ă rab i, en concret, els aixecaments populars que van aconseguir derrocar Ben Ali i Hosni MubĂ rak a principis del 2011 no van sorgir del no-res: al contrari, feia anys que s'estaven covant al carrer i al ciberespai. Aquest llibre ĂŠs un homenatge a la jove generaciĂł digital Ă rab i al paper que ha tingut a l'hora de preparar el camĂ­ de les revoltes contra les dictadures.

BĂ€SQUET SCRABBLE I TU Silvia Soler / Ferran MuĂąoz ESTRELLA POLAR En aquest llibre no trobarĂ s grans aventures, ni traHĂ’EJFT OJUBOTPMT hi surt cap vampir. Hi trobarĂ s professores malhumorades, taquilles que costen d'obrir, amics d'infĂ ncia i d'altres de mĂŠs recents, entrepans mal descongelats, ties bones que no sabrien situar Catalunya en una mapamundi, entrenadors de bĂ squet sonats...

mĂşsica Llista d'Ă lbums 1

2

3

4

5

Wrecking ball Bruce Springsteen La orquesta del.. Serrat&Sabina 21 Adele Pablo AlborĂĄn Pablo AlborĂĄn Via Dalma II Sergio Dalma

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Yo te esperarĂŠ Cali&El Dandee Ai si eu te pego Michel Telo International love Pitbull&Chris Brown Sexy and I kow it LMFAO Someone like you Adele

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

BĂ squet, scrabble i tu SĂ­lvia Soler

2

Guerrillers del teclat Lali Sandiumenge

3

Les hores llunyanes Kate Morton

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com

32 |

1524.pag.32.indd 2

26/03/2012 16:58:56


"LAS COSAS BIEN HECHAS"

COLL I PUJOL,188-190 BADALONA 93 460 93 21 620 76 85 30

OFERTAS DE PISOS Y LOCALES EN ALQUILER SISTRELLS. Piso 45m2, 3 hab. amueblado y equipado, muy luminoso y en zona bien comunicada. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 500€/MES. REF.: ST-144. C/ COLL I PUJOL. Piso de 3 habitaciones en buena finca con ascensor, comedor con salida a balcón exterior a la C/ Coll i Pujol. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 550€/MES. REF.: SC-220. PRÓXIMO AL C.C. MÀGIC. Piso totalmente exterior a C/. Amplia cocina. 3 habitaciones, en perfecto estado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 600€/MES. REF.: SL-261 JUNTO A LA PISCINA SISTRELLS. Piso totalmente reformado de 3 habitaciones, finca con ascensor, balcón. Junto a los colegios, transporte urbano, gimnasio…PK OPCIONAL. ALQUILER: 650€/MES. REF.: ST-145. CTRA. ANTIGUA VALENCIA. Piso reformado, amueblado y equipado de 2 habitaciones en finca con ascensor. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/MES. REF.:SL-266.

BUFALÀ. C/ Independencia. Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Amueblado y reformado. Exterior a calle. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/ MES. REF.: BU-170. LA MORERA. Piso de 3 habitaciones en buena zona. Amplio comedor con salida a terraza, muy luminoso. Cocina equipada. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/ MES. REF.: MR-142 PEP VENTURA. Amplio piso de 80m2, 3 habitaciones. Comedor con salida a balcón, finca con ascensor. Gastos de comunidad incluidos. PRECIO: 750€/MES. REF.: PV-206. MONTGAT. Piso en finca de solo 4 años, 2 habitaciones, balcón, terraza, a/a, suelo de parket, ascensor, 70m2. PARKING y gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 800€/MES. REF.: MG-199. CASA EN EL CENTRO (LA RAMBLA) 177m2, 3 habitaciones, excelente zona junto al mar. Muy bien conservada. Sin gastos de comunidad. ALQUILER: 1.200€/MES. REF.: CE-051.

OFERTAS DE PISOS EN VENTA SANTO CRISTO. Piso en finca con ascensor, 50m2, 2 habitaciones (antes 3), comedor con salida a balcón exterior a calle, cocina y baño impecables. Zona muy bien comunicada con comercios. PRECIO: 99.000€ (16.470.000.-) REF.: SC-1652. JUNTO AV. MARTÍ PUJOL (CENTRO). Ático muy luminoso y bien ubicado (junto a todos los servicios: <M>, hospital, autobuses, colegios, renfe…) 2 terrazas de 10m2 orientadas a mar y montaña. ¡Impecable! PRECIO: 103.000€ (17.135.000.-) REF.: CE-454. CANYADÓ. PRÓXIMO AL MAR. Piso muy bien ubicado de 3 habitaciones en buena finca con ascensor. Comedor exterior a calle. ¡Ocasión por precio y zona! SOLO: 124.000€. (20.600.000.-) REF.: CA-196. BUFALÀ (Jto. al Mercado): Amplio piso de 90m2, 3 habitaciones, exterior a calle, buena finca, cocina y baño reformados. ¡OCASION POR ZONA Y PRECIO! SOLO: 138.000€ (22.960.000.) REF.: BU-953. JUNTO A MONTIGALÀ. Amplio piso de 80m2, 4 habitaciones, comedor con salida a balcón, muy bien conservado, buena finca con ascensor. Muy buena distribución y excelente ubicación. PRECIO: 149.000€. (24.790.000.-) REF.: SC-1650. PRÓXIMO A LA PLANA (CENTRO): Piso de 3 habitaciones totalmente reformado íntegramente, suelo de grés, puertas de roble, finca con ascensor. PRECIO: 176.000€ (29.280.000 Ptas.) REF.: CE-459.

GORG. Excelente zona. Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. ¡Impecable! Amplio comedor con salida a balcón exterior. Junto a todos los servicios (<M>, autobuses, C.C. Màgic, colegios…) PRECIO: 219.000€ ( 36.435.000.-) REF.: GG-653. NOVA LLOREDA. Piso esquinero de 100m2, 4 hab. (1 suitte), balcón tipo terraza con vistas panorámicas. completamente reformado hace solo 5 años, a/a con calefacción oculta, s. de marmol, baño con bañera y paredes de mármol con sanitarios suspendidos, aseo con plato de ducha con hidromasaje. buena finca con ascensor. totalmente exterior a calle. PRECIO: 259.000E (43.000.000.-) REF.: LO-814. BUFALÀ. ZONA MUY TRANQUILA. Amplio piso de 120M2, comedor de 21m2 con salida a balcón, totalmente reformado, 4 habitaciones, completamente exterior a calle, calefacción, suelo mármol, puertas de haya, ventans de aluminio, finca con ascensor. PARKING INCLUIDO. PRECIO: 270.000 € (44.924.000 Ptas.) REF.: BU-954. CASAGEMAS. CASA A POCOS METROS DEL MAR. Totalmente reformada, 160m2, 4 habitaciones, 3 baños, 2 terrazas y 2 balcones orientados a mar y montaña. Reformada, comedor de 20m2, suelo grés catalán, puertas de cedro, calefacción. PRECIO: 422.000€ (70.200.000 Ptas.) REF.: CE-458.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.fincasvazquez.com

Èxit massiu en la xerrada de les preferents convocada per Estafa Banca a Badalona

t Imatge de la Sala d’Actes on va tenir la xerrada

Societat Carles Carvajal

Aquest dilluns el col·lectiu d'afectats per l'estafa de les par ticipacions preferents i altres productes tòxics, Estafa Banca, va fer una xerrada al Centre Cívic de La Salut de Badalona. L'èxit de convo catòria va ser tant gran que molta gent no va poder entrar a l a S a l a d 'A c t e s q u e v a quedar petita. En la xerrada es va explicar l'experiència viscuda pels estafats per la banca, i quines son les activitats que està duent a terme la plataforma Estafa Banca. En l'acte també va haver-hi temps per la participació dels assistents amb diversos torns de preguntes i respostes per par t dels convocants. Des d ’Estafa Banca Badalona, degut a la resposta massiva de la convocatòria no descarta preparar noves xerrades en altres barris de la ciutat, perquè la gent pugui organitzar-se en els seus respectius barris. Per a més informació els veïns i veïnes de Badalona poden contactar amb la plataforma a través del Facebook o a l’adreça de correu electrònic, estafabanca.badalona@ gmail.com | 33

1524.pag.33.indd 1

27/03/2012 18:20:50


tendències Tens el cuir cabellut sensible? Una de cada dues persones diu que sí Àngels Marín i Elisabet Parra http://bellezaactiva.com

Una de cada dues persones, el 44% de la població, diu tenir el cuir cabellut sensible, una xifra altíssima només superada pels qui diuen tenir la pell del rostre sensible. Picor, punxades, cremor, dolor, són alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones sense que els dermatòlegs coneguin quin és el desencadenant. Esther Serra, dermatòloga especialista en dermatitis de contacte de l'Hospital de Sant Pau (Barcelona), explica que "encara que sembla que s'hagi posat de moda el conte de la princesa i el pèsol", el cert és que cada vegada són més les

persones que manifesten sensibilitat cutània. I a tu? Et pica el cap? El cuir cabellut sensible és una realitat que afecta gairebé la meitat de les dones (47%) i homes (41%), segons un

estudi realitzat a França sobre 1.011 persones majors de 15 anys ("Sensitive scalp: does this condition exist? An Epidem i o l o g i c a l s tu d y "C o nt ac t dermatitis vol 58 n º 4, 2008). Però, què és exactament un cuir cabellut sensible? Segons

Rbla. Sant Joan, 97 E (Lloreda)

Tel. 93 387 64 50 RECUPERA TU EQUILIBRIO ÚLTIMAS TENDENCIAS EN: FACIAL Y CORPORAL CHOCOLATERAPIA, FANGO NOVEDAD: CEREZATERAPIA Y CASTAÑATERAPIA

NOVEDAD EN MAQUILLAJE DE DE NOVIAS, ÉXITO GARANTIZAN INFÓRMATE!!! QUE ES LA CURSOS DE SOLUCIÓN DEFINITIVA AL ACNÉ AUTOMAQUILLAJE antes

después

15 AÑOS

34 |

1524.pag.34.35.indd 2

27/03/2012 8:31:12


explica la doctora Serra, "la definició de pell sensible Ês la de patir sensacions anòmales en la pell com punxades, cremor, picor, dolor, etc. sense que sapiguem la causa ". I explica: "es pot tenir sensibilitat cutà nia sense tenir una al¡lèrgia". Aquests símptomes poden ser originats per una malaltia (patologia) del cuir cabellut: caiguda, descamació, dermatosis, etc. Però si sorgeixen de forma aïllada ens trobem amb un cuir cabellut sensible. La picor Ês la molèstia mÊs generalitzada (60% dels que pateixen de cuir cabellut sensible), seguit de la sensació de punxades (30%), mentre que poques vegades se sent coïssor (10-15%). I s'ha observat que en el cuir cabellut sensible no hi ha eritema (cremada) visible, segons un altre estudi realitzat a França sobre 2.117 persones. Per què pica? Segons explica la doctora

Serra, "no hi ha causes conegudes per la pruïja", entre altres coses "perquè no s'ha estudiat massa". TambÊ es creu que el cabell en fase telògena (de caiguda) pot produir una sensació de cremor a causa de l'acció d'un neuropèptid. O que la raó pot trobar-se en l'estreta relació entre el fol¡licle pilós i les terminacions nervioses. En aquest sentit, s'apunta que potser la raó del cuir cabellut sensible seria una neurosensibilidad exacerbada. La veritat Ês que el cuir cabellut tÊ prop de 600 terminacions nervioses per cm2. En activar alliberen neuromediadors que transmeten els missatges a travÊs del sistema nerviós central fins al cervell, on es tradueix el missatge i s'ordena la "solució". En poques paraules: pica, doncs a gratar. Tens el cuir cabellut sensible? Un test creat pel professor Laurent Misery, Derma-

tòleg responsable del Servei de Dermatologia i director del Laboratori de Neurobiologia CutĂ nia l'Hospital Universitari de Brest (França) i els Laboratoris Dermatològics Ducray permet saber de manera senzilla si es tĂŠ el cuir cabellut sensible. Vols provar? Puntua cada sĂ­mptoma de 0 a 4, en què: tOP DBQTĂ&#x201C;NQUPNB tTĂ&#x201C;1FSĂ&#x203A;OPFNNPMFTUB tTĂ&#x201C; JFNNPMFTUBVOBNJDB tTĂ&#x201C; JFNNPMFTUBNPMU tTĂ&#x201C; JĂ?TJOTPQPSUBCMF SĂ­mptomes: t1JDPST t1JDBOUPS t5JCBOUPS t%PMPS t4FOTBDJĂ&#x2DC;EFDSFNPS Total de 1 a 3: tens el cuir cabellut sensible Total de 4 o mĂŠs: tens el cuir cabellut molt sensible

| 35

1524.pag.34.35.indd 3

27/03/2012 8:31:13


llar Mobles de fusta de teca reciclada de Karpenter

M'encanta la nova col·lecció de mobles reciclats amb fusta de teca Roadie de l'empresa Karpenter. Karpenter és una empresa de mobiliari que aposta per la innovació, tenint en compte el medi ambient i el respecte de l'estil més clàssic, i fan un gran treball,

construcció i rehabilitació

REHABILITACIÓ INTEGRAL EN VIVENDES, BANYS, CUINES, FAÇANES, COBERTES, ETC.. C/ RIVERO, 22 BXS. - TEL./FAX 93 384 42 03

com ho prova aquesta nova col·lecció. Els Mobles Roadie són rústics, industrials i moderns, aconseguint amb aquesta combinació unes peces realment especials. La c o l·l e c c i ó e s c ar ac ter it z a per oferir solucions úniques

d 'e m m a g a t z e m a t g e, c o m les prestatgeries, i tota la col·lecció porta rodes perquè puguis moure'ls al teu gust. Suposo que podríem dir que estan perfectament equipades perquè segueixin el camí que nosaltres els volem donar.

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

BODEGA SANTO CRISTO Venda de vino a granel Calidad al mejor precio

CONSTRUCCIONES I REFORMAS R.MOYA, S.L. Reformasen general. Pida presupuesto sin compromiso, le ofrecemos calidad a buen precio. Contacto: 610 08 58 64 reformasrmoya@gmail.com SE OFRECE CARPINTERO ESPECIALIDAD: ENPUERTAS INTERIORES Y BLINDADAS, PARQUET FLOTANTE Y ALTILLOS DE MADERA. TEL. 661 56 07 46

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

PINTO PAREDES TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, MUEBLES A PISTOLA Y ESTUCO VENECIANO 8 € hora o presupuesto

605 85 26 61

EL DIA 3 DE ABRIL APERTURA DE BODEGA SANT CRIST Todos los clientes que hagan una compra superior a 5€, serán obsequiados, con 1/2 docena de huevos frescos de granja. (hasta agotar existencias) Buenos Aires, 19 08917 Badalona Te. 651 35 16 18

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

LO DEJO TODO LIMPIO JOSE

36 |

1524.pag.36.37.indd 2

27/03/2012 17:50:14


Dutxa electrònica Ä&#x161;Ä&#x17E;'Ć&#x152;Ä&#x201A;ÄŤ Ă&#x2030;s molt possible que el futur del disseny passi per les mans de l'empresa Graff, una bona mostra d'aquesta afirmaciĂł ĂŠs la nova dutxa Aqua Sense, un sistema de dutxa electrònica. Graf f fa Ăşs de tecnologies innovadores per tal d'oferir un spa de luxe, però, sense d e i x a r d e s e r s o s t e n i b l e. Llavors, què fa el sistema? Heus aquĂ­ una petita llista: els capçals de dutxa integrats al sostre, l'efecte d'il¡luminaciĂł RGB, altaveus, pantalla tĂ ctil d e l t au l er d e c o ntr o l, u n a dutxa en cascada, una cascada de paret, la dutxa de pluja i una cascada de paret. Amb la dutxa Aqua Sense, tots els seus sentits estan involucrats (bĂŠ, menys gust, ĂŠs clar) per a una experiència que es vol conver tir en quelcom realment Ăşnic. Graf f pretĂŠn que l'ac te d e dutxar-se passi a un nivell completament nou.

ELECTROMARTI, S.L. - Anul.laciĂł de fosses i males olors - Desembussos mbussos

mociĂł

- ReparaciĂł i millora del clavegueram - Buidatge de pous

a Pro el 5% tura d e t mp fac

desco a la sevca o n s. % o n di i o f e r t e s. c 0 r a 1 t l un C o n s u l e a al t r e s N o ac u

m ul a b

URGĂ&#x2C6;NCIES 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ&#x2DC;OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ&#x2DC;OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ&#x2DC;MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ&#x201C;BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 37

1524.pag.36.37.indd 3

27/03/2012 17:50:21


Liquorice, prestatgeria de disseny innovador de B-LINE La traducció de Liquorice Ês regalèssia, i tots sabem que la regalèssia Ês molt divertida i deliciósa i l'empresa B-Line sembla estar d'acord i ens ho demostra amb el seu nou disseny de prestatgeries innovador. Dissenyat per Alessandro Masturzo i fet per semblar-se als coneguts caramels, les prestatgeries Liquorice estan fetes de polietilè rotomoldejat. Amb els seus múltiples colors B-Line pretÊn aportar-nos part de la diversió de la regalèssia. Són una gran manera d'injectar un toc de color i afegir un toc divertit a qualsevol espai modern. Oh, sí, i a mÊs aconsegueix un bon lloc per emmagatzemar o mostrar les nostres coses. Caram, gairebÊ ens oblidem d'aquesta part - massa distrets pel seu aspecte. DesprÊs de tot, es tracta d'una plataforma i no nomÊs un tros de regalèssia.

PERSIANAS J.A. ReparaciĂłn, instalaciĂłn y motorizaciĂłn, no cobramos desplazamientos.

Tel. 637 57 67 20

COBERTES I FAĂ&#x2021;ANES, S.L. ¡ ¡ | ¡ #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | web: YYYEQ[HGEQO|e-mail: EQ[HG"EQ[HGEQO ¡

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂ&#x17D;PFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes 2CVKQUFGNWEGU Bajantes (DesagĂźes)

Limpiezas Lina Scp. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553 Presupuestos sin compromiso

38 |

1524.pag.38.39.40.indd 2

26/03/2012 14:21:02


Cadires de jardí d'acer inoxidable de Kirv

Nest, és una solució realment única d'estar a l'aire lliure aquestes modernes cadires d e j ar dí d 'a c er i n ox i d a b l e presentades per l'empresa Kirv. El seu disseny és molt

S

Toldos

Persianas

d'acer inoxidable, aquesta cadira és resistent i fàcil de mantenir, així que és perfecte per al jardí. Nest, i tots els productes Kir v, estan fets i fets a mà al Regne Unit.

Automatismos

Reparación todo tipo de persianas

CUEN

TO

DE

Aluminios

captivador i únic i ens crea el lloc ideal per a un retir de la nostra vida diària. El disseny ergonòmic i l'afegit de tela p e r m e t e n u n c o n fo r t m é s acollidor. Fet d'electro-polit

15%

C/Pere Martell, 249 bjos. Badalona 93 399 88 11

toldosmobel@hotmail.com Tel.

Nº Autorización Junta Residuos T-023

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general Extracción de pozos negros Fosas sépticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONA Tels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235 e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com | 39

1524.pag.38.39.40.indd 3

26/03/2012 14:21:22


IND. BADALONA Cadira penjant LIMPIEZAS+0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5 Ä&#x161;Ä&#x17E;ZÄ&#x201A;ĆŠÄ&#x201A;Ĺś &'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

ReparaciĂłn de calderas Aire Acondicionado CalefacciĂłn, calentadores, placas solares.

E PLAN R

NOVE SERVICIO TĂ&#x2030;CNICO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

TODAS Y MARCAS S URGENCIA

proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ÂĄEn tiempo de crisis, la reparaciĂłn es su mejor inversiĂłn!

El mÊs sorprenent de Nautica, una cadira de vímet de Expormim, Ês la seva interpretació moderna de la utilització del Ratan. Aquesta cadira, molt divertida visualment, està pensada per descansar i el seu balanceig casual Ês el company perfecte per a les tardes mandroses al sol. El disseny de la cadira projecta ombres a mesura que es mou. El seu disseny Ês tranquil¡litzador en tots els detalls. D i s s e nya t p e r l 'e s t u d i d e d i s s e ny e s p a nyo l M u t , l a cadira penjant ret homenatge a les peces originals Expormim. Un bon retorn a l'origen, però amb un enfocament completament modern.

 LQIR#QHWLLSROLWFRP ZZZQHWLSROLWFRP Especialistes en: Â&#x2021;6HUYHLVRUGLQDULVGHQHWHMD (VFDOHVRĂ&#x20AC;FLQHVQDXVSDUNLQJV Â&#x2021;6HUYHLVH[WUDRUGLQDULVGHQHWHMD )LQDOVG REUDYLGUHVJUDĂ&#x20AC;WV Â&#x2021;7UDFWDPHQWLUHFXSHUDFLyGHSDYLPHQWV WHUUDVVD PDUEUHSDUTXHW 5HEDL[DWVGLDPDQWDWVGHFDSDWVFULVWDOLW]DWVSROLWV Â&#x2021;6HUYHLVSURIHVVLRQDOV (OHFWULFLWDWLODPSLVWHULDREUDSODGXUSDYLPHQWV SLQWXUDUHIRUPHVDwOODPHQWVSDUTXHW 75848, 16(/6$&216(//$5(0*5$78Ă&#x17D;7$0(17/$ 0,//2562/8&,Ă?3(5$&$'$1(&(66,7$7 $0%/$*$5$17,$'(0e6'(&/,(176

40 |

1524.pag.38.39.40.indd 4

26/03/2012 14:21:31


9

"

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

å å

å å

å å

Ã¥

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSBDBSBT

DBSBT

Ã¥

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

9

 Y 

DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB

å å

å å

å å

å å

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSB'PSNBUP

"

"

  

'PSNBUP

å å å

å å å

 Y DBSB

'PMMFUPTJOEE

" DBSB

DBSBT

"

"

"

"

DBSBT

Y

Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

å å å

å å å

å å å

å å å

Y

 Y 

DBSB DBSBT

DBSB DBSBTå å

å å

å å

 

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å
gastronomia El calçot, un aliment de temporada saludable

Els calçots no sĂłn res mĂŠs que brots de ceba blanca replantats. Es tracta dâ&#x20AC;&#x2122;un producte estacional, que es pot trobar del mes de novembre al mes dâ&#x20AC;&#x2122;abril, tĂ­pic de lâ&#x20AC;&#x2122;Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, tot i que actualment estĂ força estès arreu de Catalunya. Les qualitats nutritives del calçot sĂłn molt similars a les de la ceba blanca. Destaca pel seu alt contingut en aigua, la qual cosa es tradueix en el fet que ĂŠs un aliment poc

Especialistas en cenas y comidas para grupos NUESTRO MENĂ&#x161; ESPECIAL: Comida, bebida y baile 11,95â&#x201A;Ź

energètic. A mĂŠs, aporta vitamines i minerals. TambĂŠ, pel contingut principal dâ&#x20AC;&#x2122;aigua, el calçot tĂŠ la condiciĂł de diĂźrètic perquè, a mĂŠs, ĂŠs una hortalissa rica en potassi i pobra en sodi. El fet de ser diĂźrètic implicar una neteja de les substĂ ncies residuals que es troben en lâ&#x20AC;&#x2122;organisme. A mĂŠs a mĂŠs, resulta indicat per a les persones amb la tensiĂł alta. Els calçots tambĂŠ representen una bona font dâ&#x20AC;&#x2122;antioxidants, grĂ cies a què, dâ&#x20AC;&#x2122;entre els components, trobem flavo-

noides i compostos sulfurats. TambÊ Ês destacable la quantitat de vitamina C, però com que Ês una vitamina molt sensible a les altes temperatures, quan es couen els nivells de vitamina C es redueixen. El consum de calçots Ês saludable, sempre que no ens excedim amb la salsa que els acompanya. Una ració recomanable seria sobre els 250 grams, que equivaldria, segons les mides, entre 10 i 15 unitats de calçots. Un consum superior o desproporcionat pot provocar un excÊs de gasos.

Zona bar copas Chill-out, Especial parejas, mĂşsica y buen ambiente

amanides ¡ botifarres ¡ pa de coca ¡ vins ¡ xatonada ¡ patÊs formatges ¡ carns a la brasa ¡ tapes ¡ xampanyet ¡ embotits ibèrics

5FMt.W

Plaça de la font, 6 ¡ 08911 Badalona Tel. 934 644 121 ¡ 661 422 400

.POUJHBMĂ&#x2039;/PTFODPOUSBSĂ&#x2C6;TFOinter@nunci

Bar - Restaurant de 1973 des

ESPECIALITAT en Tapes Variades i tĂ­piques d'AragĂł

Menú laborables. Carta, amanides, carns, peixos, torrades, embotits ibèrics i vins Santa Madrona, 122 - 123 08911 Badalona Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09 labotadearagon@wanadoo.es 42 |

1524.pag.42 - 45.indd 2

27/03/2012 19:14:22


͚WĂƐơƐĚĞŐĂŵďĞƐŽĞƐƉăƌƌĞĐƐǀĞƌĚƐĂŵďƐĂůƐĞƚĂ ĚĞƉĞďƌŽƚĞƐĐĂůŝǀĂƚ͛ Recepta facilitada per:

Ingredients 250 gr gamba llagostinera, ½ manat d’espàrrecs verds, ½ ceba, 1 c. mantega, 4 ous, 150 ml llet, 150 crema de llet, Sal, Pebre. 1 pebrot escalivat, ½ got d’aigua, 2 c. oli d’oliva, Sal, Pebre. 1 Carabassó. Elaboració 1. Sofregir les gambes senceres. Retirar i pelar les gambes separant les cues. 2. A la mateixa casola sofregir la ceba, la mantega, els espàrrecs tallats a rodanxetes i afegir les cues de gambes també en trossets.

3.Batre els ous, salpimentar i afegir la llet I la crema de llet. Incloure tot el sofregit anterior a aquesta mescla. 4.Forrar un motllo adient pel forn amb mantega i paper antiadherent i abocar toda la mescla anterior. 5. Coure al forn entre 40 a 50 min a 180 graus fins que la superficie

"SURT A DINAR ELS CAPS DE SETMANA SENSE TRENCAR EL TEU PRESSUPOST"

Menú Cap de setmana 16,95 € Menú Infantil 10,95 € Per a reserves truqueu al 93 384 00 40 Francesc Layret, 113 Badalona

del pastís estigui ben doradeta. 6.Per la salseta: torrar el pebrot sencer al forn, pelar-lo i trossejar-lo. Afegir l’aigua, l’oli, la sal i la pebre. Pot servir-se freda. 7.Tallar els carabassons a daus o rodanxes i escaldar-los en aigua bullent. Quan estiguin ‘al dente’ es poden escorrer. Sal, pebre i oli al gust. Presentació 1. Un parrell de cullerades de salseta al fons del plat. 2. Podem els carabassons en forma de ventall i un tall quadrat de pastís a sobre. Pot servir-se fred o calent.

RESTAURANTE

MASIA CAL DIMONI

facebook.com/elcafedelesantipodes T NOVtrEecToAt

En ngus" "Black Araska, de Neb ente" m "posibler carne la mejo ndo del mu

Carns a la Brasa amb Llenya d'Alzina CARGOLS ESTIL DE LLEIDA Francesc Planas i Casals 26 BADALONA (Barcelona)

Per Reserves 93 384 52 35 Dilluns tancat

www.elrebostdenmanel.com

¡¡TODOS LOS SÁBADOS NOCHE, cena/baile con la animación y música de Marcos!!! RESERVAS: TEL. 93 465 76 78- 93 395 06 28 www.masia-caldimoni.com tinfo@masiacaldimoni.com - Cra. de la Vallesana km. 3,3 08916 Badalona (BCN) | 43

1524.pag.42 - 45.indd 3

27/03/2012 19:14:31


ƌĞŵĂĚĞůůĞŶƟĞƐĂŵďƉĞďƌĞǀĞƌŵĞůůĚĞůĂsĞƌĂ Extret del Bloc badaloní: La Taula d'en Bernat http://taulabernat.blogspot.com

Aquest mes, la Marina de Xocolata Desfeta i la Sandra i el Xavier de Els fogons de Labordeta ens proposen una Recepta del 15 ben temptadora. L’ingredient principal: les llenties!!! I com que a casa les llenties ens encanten, no he volgut deixar escapar l’oportunitat d’experimentar una mica i, enlloc de les clàssiques llenties estofades, he volgut presentar aquesta crema. La primera vegada que vaig tastar la crema de llenties va ser a Egipte i a tota la família ens va encantar, però la veritat és que mai m’havia animat a preparar-la a casa. L’altre dia, consultant diferents receptes per Internet, vaig trobar una idea molt bona al blog de la Su. Es tractava d’acabar la presentació de la crema amb uns daus de pa fregits amb oli i pebre vermell de la Vera. Jo no he fregit els daus de pa, perquè els compro ja torradets al Forn Bertran, però he acabat de decorar el plat amb una mica de pebre vermell de la Vera, que a més aporta a la crema aquest puntet de fumat tan típic dels estofats. El resultat: com si estiguéssim menjant un estofat amb xoricet i tot, però amb la textura d’una crema.

Ingredients per a 4 persones: 400 g de llenties (cocció fàcil), 1 porro, 1 branqueta d’api, 1 pastanaga, 1 tomàquet, 1 fulla de llorer, oli d’oliva, sal, pebre vermell de la Vera, una branqueta de julivert Preparació: Temps estimat: 5 minuts + 45 minuts de cocció Netegem les verdures, pelem la pastanaga i la partim per la meitat longitudinalment i pelem el tomàquet i en traiem el peduncle. Val la pena aprofitar la part més verda del porro perquè és on hi ha més vitamines. Posem les verdures en una olla amb aigua freda, un polsim de sal i la fulla de llorer, i portem a ebullició. Quan arrenqui el bull hi incorporem les llenties i un raig d’oli d’oliva. Si no són de cocció fàcil les haurem de deixar tota la nit anterior en remull.

Deixem coure a foc mig durant uns 45 minuts aproximadament. Un cop cuites les llenties, retirem de l’olla la fulla de llorer i ho passem tot per la batedora elèctrica. Si veieu que hi ha molta aigua, millor treure’n una mica abans de triturar i afegir-la al final si és necessari. Penseu que la crema ha de quedar més aviat clareta perquè a mesura que es va refredant agafa molta densitat. Passem la crema pel passapurés per tal d’evitar les pells de les llenties i del tomàquet. Així obtindrem una crema ben fineta. Serviu la crema en plats fondos, afegiu-hi un grapat de crostons de pa, decoreu amb una branqueta de julivert i empolvoreu amb el pebre vermell de la Vera. Si voleu evitar evitar calories podeu prescindir dels crostons de pa i igualment tindreu un plat ben saborós i saludable.

Les teves receptes Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia. Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bé per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

44 |

1524.pag.42 - 45.indd 4

27/03/2012 19:14:43


hŶĂŶŽǀĂĐĞƌǀĞƐƐĂŵĂĚĞŝŶĂĚĂůŽŶĂ

Una vegada mes les 4 pedres ens sorprèn amb una nova cervesa made in Badalona, s’ha fet pensant amb la ciutat i la seva historia!

de la nostra estimada historia Badalonina! La novetat recau també en el fet de què la cervesa ha estat elaborada per les 4 pedres i per un dels millors elaboradors del món a la fàbrica De Molen a Holanda. Menno Olivier és el nom del famós cerveser holandès, amb premis interna-

El nom de la cervesa és 1897, any que la Reina Maria Cristina va reconèixer Badalona com a ciutat. Fita important

cionals i conegut com un dels millors cervesers, actualment encapçala el panorama cerveser amb una creació de 50 cerveses diferents. La 1897 és una cervesa negra amb un stout 6,2% molt herbàcia i resinosa tant en nas com en boca. Tot un regal pels amants de la cervesa negre!

DEGUSTACIÓ:

Càtering Tria el teu menú i gaudeix d'un bon àpat a casa teva!!

Croquetes de pollastre, pernil i bolets Tartaleta de ensaladilla russa Barqueta de anxoves i pebrot escalivat Barqueta de pernil de glà amb figues Barqueta de formatge cremós amb llima Esqueixada de bacallà Broqueta de brie arrebossat i coulis de fruits vermells Carbassó farcit Cullereta de pop a la gallega Cullereta de pop amb patata i allioli Cullereta de bacallà amb oli de alfàbrega

tEscollir 6 entrants +

SEGONS :

t Servei a particulars i a empreses tLunch tCàtering

Fideuà ..................................... 18,00 € Rap allagostat i romesco ............. 36,00 € Pollastre rostit........................... 20,00 € Rodó de vedella amb bolets i castanyes .... ............................................... 23,00 € Farcellets de vedella amb champinyons.... ............................................... 24,00 € Melòs de vedella amb puré de patates ...... ............................................... 25,00 € Espatlla de cabrit amb guarnició.... 36,00 € Calamar farcit............................ 28,50 €

SERVEI A DOMICILI

t Altres opcions consultar

t Joan Carbó Bettineschi

Comandes:

93 570 88 41

jcrostibo@gmail.com | 45

1524.pag.42 - 45.indd 5

27/03/2012 19:14:49


salut &ĂƌŵĂĐŝŽůĂŚŽŵĞŽƉăƟĐĂ En Homeopatia no hi ha una farmaciola d’urgència ideal, la millor és la que cada família es va constituint en funció de cada un dels seus membres, hem de considerar la llei de la similitud. Incloem a continuació una farmaciola bàsica que ens ser virà en els c asos d ’urgènc ia més freqüents, per a problemes aguts i lleus, fins que no es pugui establir contacte amb el metge homeòpata. Estats gripals Febre alta, pell seca i enfebrada, miosi (contracció excessiva de la pupil·la), angoixa i inquietud, set de petits glops d’aigua: Aconitum D i l u c i o n s m é s fr e q ü e nt s: 7-9CH, D4. 3 grànuls 3 cops al dia. 4CH: si es dóna a l’inici, 2 grànuls repetits uns quants cops al dia, fins que aparegui la sud orac ió, i llavor s donarem Belladona o Ferrum p h o s p h o r i c u m, s e g o n s e l

CENTRE DE MEDICINA TRADICIONAL XINESA (ACUPUNTURA—DIETOTERÀPIA FISIOTERÀPIA—MASSATGES)

EI ERV I S U L NO M IC I A DO

Més de 20 anys d’experiència en tractaments de: Obesitat-Sobrepès Processos dolorosos Lesions esportives

Trastorns menstruals Trastorns emocionals Trastorns respiratoris

Consulta informativa gratuïta!! www.carf.cat C/Baldomer Solà 5 Baixos (Badalona) (Davant la parada de l’autobús del: BD1, BD3, B25, B30, B31)

93 388 60 34

46 |

1524.pag.46 - 49.indd 2

27/03/2012 16:58:22


cas i la pauta següent. Febre alta, vermellor a la cara, pell humida, midriasi (dilatació anormal de la pupil·la), abatiment, set amb deglució dolorosa: Belladona D i l u c i o n s m é s fr e q ü e nt s: 7CH-9CH, D4. 3 grànuls 3 cops al dia o 4CH 2 grànuls repetits uns quants cops al dia i espaiar segons millora. Benestar relatiu, malgrat la febre, palmells de les mans calents i secs, pols dèbil i de difícil percepció: Ferrum phosphoricum D i l u c i o n s m é s fr e q ü e nt s: 5CH-7CH, D4. 3 grànuls 3 cops al dia.

D3. 3 grànuls 3 cops al dia. Existeix en nebulitzador nasal: 1-2 inhalacions a cada fossa nasal, 3-4 cops al dia.

Esternuts matutins en salves, secreció nasal aquosa de dia i a l’aire lliure, amb congestió nasal a la nit: Nux vomica D i l u c i o n s m é s f r e q ü e n t s: 5CH-7CH, D4. 3 grànuls 3-4 cops al dia.

Febre amb deixadesa general, dolors musculars i articulars: Eupatorium perfoliatum D i l u c i o n s m é s f r e q ü e n t s: 5CH-7CH, D3. 3 grànuls 2 cops al dia. En tot s e l s c a s o s, d e s d e l’inici, per evitar l’evolució infecciosa i l’empitjorament: Oscillococcinum 200K: una dosi, seguida una hora després d’una dosi de Pyrogenium: 9CH. Repetir-ho a les 24 hores.

Secreció nasal aquosa no irritant, amb llagrimeig irritant: Euphrasia D i l u c i o n s m é s f r e q ü e n t s: 4CH-5CH. 3 grànuls cada hora i espaiar segons millora. Refredats Secreció nasal aquosa i irritant, fosses nasals envermellides i amb escares ( l e s i o n s d e l a p e l l ), q u e empitjoren en habitac ions calentes: Allium cepa D i l u c i o n s m é s f r e q ü e n t s: 4CH-5CH, D4. 2 grànuls cada hora i espaiar segons millora. Esternuts, secreció nasal, picor: Euphorbium

LLAR FAMILIAR TIANA Llar per a gent gran

Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

MªDOLORS MAS DELBLANCH

A

de par t i r

1. 5 0 0 €

- centre de dia HVWDGHV¿[HV - estades i hores convingudes - gran jardí i carpa

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

centre mèdic gran jardí i carpa

habitacions dobles i individuals

Avda. Vilesa, 44 - Tiana

cuina pròpia

activitats

Tel. 93 395 57 58

www.llarfamiliar.com - info@llarfamiliar.es

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO Y FIBROMIALGIA, ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, REUMÁTICAS Y ALERGIAS Visitas concertadas

Tel. 93 464 23 76 | 47

1524.pag.46 - 49.indd 3

27/03/2012 16:58:29


Les llistes d'espera d'operacions creixen un 40,06% als hospitals de l'Àrea de Barcelona Les llistes d 'espera per a operacions han crescut un 40,06% a Barcelona i el seu àmbit metropolità durant el 2011. Al desembre del 2010 hi havia 3 8.9 8 3 per sones esperant per operar-se d'una de les catorze intervencions quirúrgiques garantides en temps pel Departament de Salut, mentre que al desembre del 2011 havien augmentat fins les 54.602. Aquest augment se situa per sota del general a Catalunya, que és d'un 42%. El temps d'espera per ser intervingut també ha crescut passant de 4,20 a 4,43 mesos. Pel que fa a les proves diagnòstiques, la llista d'espera s'ha reduït en un 10,4% de mitjana, mentre que al conjunt de Catalunya s'ha reduït un 15,7%.

L'Hospital Vall d'Hebron és on hi ha més pacients L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és el que acumula més pacients en llista d'espera, amb un total de 4.056, tot i que pel que fa a temps d 'espera no està

entre els cinc primers llocs. El segon hospital amb més llista és la Mútua de Terrassa, amb 3.603 pacients esperant una intervenció i és el segon pel que fa a temps d'espera amb 6,32 mesos. El tercer hospital és Bellvitge, amb 3.337 persones esperant, que és a la vegada el cinquè pel que fa al temps d'espera amb 5,84 mesos. El quart lloc l'ocupa l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb 3.173 pacients i el cinquè

l'Hospital General de Granollers amb 3.128. Pel que fa al temps d'espera, l'hospital on els pacients han d'esperar més per a una intervenció és el de Viladecans, amb 10,03 mesos. Per darrera es troben la Mútua de Terrassa (6,32), l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (6,28 mesos), l'Instut Municipal d'Assistència Sanitària, format per Hospital del Mar i Esperança (6,03) i el de Bellvitge (5,84 mesos).

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

Residencia Tercera Edad C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

- Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

EMI - ROSA t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

48 |

1524.pag.46 - 49.indd 4

27/03/2012 16:58:31


ůĐƵŝĚĂĚŽƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐŽĚĞůĂŵƵũĞƌ embarazada

La Quiropráctica, tercera profesión sanitar ia d el mundo, es la profesión que se ocupa del análisis, cuidado y prevención de las alteraciones del sistema músculoesquelético, y de los efectos que producen estos desórdenes en la función del sistema ner vioso y en la salud en general. Pone especial énfasis en la capacidad inherente de curación del organismo y en el predominio del sistema nervioso en relación con los demás sistemas en cuanto al control del equilibrio general del cuerpo humano. Más sencillamente, imaginad un circuito eléctrico. Cuando salta un fusible, la electricidad no puede pasar. De la misma manera si se produce una inter ferencia nerviosa, el cerebro pierde su conexión con el resto del cuerpo. Esta interferencia no sólo puede ocasionar problemas en el sistema músculoesquelético, sino que puede tener efectos negativos en la salud en general. En el caso de la mujer embarazada, el cuidado

quiroprác tic o es esenc ial. Sus sistemas y órganos trabajan para dos seres y es fundamental que funcionen de forma óptima para el desarrollo del bebé. L a columna vertebral y la pelvis d e l a fu tur a m adre su fre n muchos cambios y se aumenta el riesgo de interferencia en el sistema nervioso.

Una pelvis bien equilibrada contribuye a un crecimiento adecuado del útero, proporcionando al bebé el espacio necesario. Además, debido al estrés de la vida diaria de la madre y al trauma al que se ven expuestas su pelvis y su columna, su apertura pélvica se puede ver afectada, convir tiéndose en un canal no apto para el paso del bebé. Cualquier contracción de los diámetros pélvicos (cuando se desplaza el sacro por ejemplo) disminuye la capacidad de la pelvis y puede ocasionar dificult ad durante el par to. Este desplazamiento se llama «

subluxacion ». Los Doctores en Quiropràctica detectan y corrigen las subluxaciones. Mediante los ajustes vertebraesl se restablece el buen funcionamiento del sistema nervioso permitiendo asi al cuerpo recuperar sus funciones y potencial de curación máximo . En las embarazadas, utilizan técnicas específicas para reequilibrar la pelvis de la mujer y reducir el riesgo de “encierro intrauterino”. Un cuidado quiropráctico durante to d o el embara zo mejora la función del sistema ner vioso incrementando el potencial de la salud de la madre y del niño. Y si el niño tiene la posibilidad de colocarse correctamente para el momento del parto tendremos partos más sencillos y seguros tanto para la madre como para el bebé. Con el cuidado quiropráctico ayudamos al proceso natural del parto.

Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona | 49

1524.pag.46 - 49.indd 5

27/03/2012 16:58:34


motor Volvo V40

www.VENTADENEUMATICOS.com

Vo l v o , i g u a l q u e m o l t e s marques, busc a diver sifi car-se. És per això que des de fa temps que ja sabíem que caminava buscant un altre model compacte que acompanyés a l'actual Volvo C 3 0, i s e m b l a q u e h o h a aconseguit. El cas és que finalment, ara sí, Volvo ha desvetllat totes

DONEM LA VOLTA ALS PREUS

les fotos oficials del nou Volvo V40, un bonic compacte tipus hatchback que de ben segur agradarà a tots els amants del món del motor. De totes maneres, ens farem una millor opinió d'aquest gran petit compacte, quan es present en el proper Saló de Ginebra 2012.

Encara no està a la venda però ja es coneixen les especificacions del nou Volvo V40, una berlina de cinc portes, amb 4,37 metres de longitud.Es tracta d’un vehicle elegant, p er ò a m b t r et s e s p o r t i u s, figura aerodinàmica i una part posterior realment atractiva, amb una por ta de maleter amb una àmplia super fície

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83

93 307 25 21

badalona@eltotdigital.com

50 |

1524.pag.50.51.indd 2

27/03/2012 14:53:08


envidriada, grups òptics que perfilen el maleter cap amunt i doble tub d’escapament. Estarà disponible en quatre n i ve l l s d ’e q u i p a m e nt: Bàsic, Kinetic, Momentum i Summum. Com a elements comuns en totes les opcions, s e n ’e s p e c i f i q u e n e l s s e t coixins de seguretat, la d ir e c c i ó a s s i s t i d a e l è c t r i ca, el control d’estabilitat, l’aire condicionat, el sistema de frenada automàtic ‘Cit y Safety’, els fixadors Isofix per a cadiretes infantils i els recolzacaps actius. Pel que fa a la capacitat del maleter, aquesta és de 335 litres. Motor El Volvo V40 està disponibles amb tres versions dièsel (115, 150 i 177 cavalls) i una a benzina (180 cavalls). Els motors dièsel tenen consums que van dels 3,6

litres als 100 quilòmetres en circuit mixt als 4 litres i mig en la versió dièsel més potent Pel que fa al motor a benzina, el consum mitjà se situa en els 6 litres als 100 quilòmetres en circuit combinat carretera /ciutat.

Safety, que actua eficientment B MIPSB EFWJUBS DPMtMJTJPOT B baixa velocitat, especialment en situacions de congestió de trànsit en ciutat.

Seguretat El paquet bàsic de seguretat inclou de sèrie coixí de seguretat frontal per al conductor i el passatger, coixins de seguretat davanters i posteriors, i laterals davanters. Altres elements de la seguretat del vehicle, comú en tots els acabats, són l’assistència a la frenada d’emergència, l’alerta del cinturó de seguret at en totes les plac es, el bloquejament automàtic de les portes i els cinturons de se g uret at am b preten s or s pirotècnics. Un altre dels ginys de seguretat del Volvo és el sistema City | 51

1524.pag.50.51.indd 3

27/03/2012 14:53:12


ImpactMedia.indd 1

08/11/2011 16:40:20


47.000 lectors setmanal

Plantilla.indd 1

10/01/2012 19:30:47


horĂ&#x2019;scops Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4) Dies de molta intensitat emocional, renovaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;energies internes que activen els desitjos, esplèndida història dâ&#x20AC;&#x2122;amor. Tr e b a l l: e l s c a nv i s solen arribar-te tots de cop el que suposa un repte, però això et motiva.

CRANC (22/6 al 21/7) Experimentes c e r t e s sensacions que no pots entendre, perquè la força dels teus desitjos no et deixa veure les coses amb nitidesa. Medita en solitud. Treball: no has de preocupar-te, les possibilitats dâ&#x20AC;&#x2122;èxit arriben en el moment mĂŠs oportĂş.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8)

No ĂŠs un bon mo ment per a les lamentacions, però tendirĂ s a queixar-te per tot. Mira el que tens en lloc dâ&#x20AC;&#x2122;enyorar del que m a n q u e s . Tr e b a l l : tens molt que donar i ensenyar, activaâ&#x20AC;&#x2122;t i ofereix la teva creativitat ja.

Lâ&#x20AC;&#x2122; a f e c t e i l a passiĂł cal acaronar-los, i no amb regals materials. Cal fe r- h o a m b d o l c e s paraules i gestos que encenguin la flama de lâ&#x20AC;&#x2122;amor. Treball: estar ficada en mil coses i no poder acabar-les tâ&#x20AC;&#x2122;atabala, paciència aviat passarĂ .

BESSONS (22/5 al 21/6) Bona etapa p e r a n a l i t z ar què li falta o que li sobra a la teva relació sentimental, si Ês que la tens. Treball: hi ha tasques que són importants, però ho Ê s m Ê s f e r- l e s e n bones condicions per oferir el millor de tu.

VERGE (24/8 al 23/9) La forma que aq u e s t s d i e s expressarĂ s les teves emocions li encantarĂ  a la teva parella. Els problemes poden bloquejar la teva energia, relaxaâ&#x20AC;&#x2122;t. Treball: moments de tensiĂł i aclaparament, has de recolzar-te en els altres, confia, tâ&#x20AC;&#x2122;ajudaran.

EMBRUJADA CONSULTAS PRIVADAS - HORAS A CONVENIR TAROT TELEFĂ&#x201C;NICO TEL. 93 387 57 24 C/ Alfons XII, 69 - Badalona 2 NUEVO hor 4 as SERVICIO LINEA TAROT 806 405 105 Solo mayores 18 aĂąos. Precio mĂĄximo - red fija 1,18 â&#x201A;Ź/min..Red mĂłvil 1,53 â&#x201A;Ź/min.(IVA incl.)

TAROT MAYTE 806 575 516 Profesora de Tarot y Vidente

VISA 93 113 54 52 674 08 08 38

BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Hi ha moments que un somriure de complicitat i un â&#x20AC;?tâ&#x20AC;&#x2122;estimoâ&#x20AC;? poden aconseguir canvis im por tants. M ostra el teu afecte. Treball: procura superar l â&#x20AC;&#x2122;a c t i t u d n e g a t i v a dâ&#x20AC;&#x2122;els qui tâ&#x20AC;&#x2122;envolten, o afectarĂ al teu rendiment i no et convĂŠ.

Si el que persegueixes ĂŠs viure bĂŠ la teva relaciĂł, no aguantis situacions que et fan infeliç. Treball: fes-te un favor: desconnecta del que no tâ&#x20AC;&#x2122;incumbeix. Estar pendent de tot el que passa no et converteix en millor professional.

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Obre el teu cor a sentir i viure emocions. La passiĂł et persegueix; deixaâ&#x20AC;&#x2122;t atrapar ara. Comparteix els teus sentiments amb la persona estimada. Treball: el que creies perdut potser remunti, tâ&#x20AC;&#x2122;esperen canvis molt positius.

La teva forma d e p o r t ar l e s relacions xoca amb lâ&#x20AC;&#x2122;opiniĂł de la teva parella, que no ho veu igual que tu. No entreu en conflicte. Treball: voldrĂ s sortir-te amb la teva i la veritat ĂŠs que cedir tâ&#x20AC;&#x2122;alliberarĂ  i et donarĂ  major satisfacciĂł.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Els teus amics sâ&#x20AC;&#x2122;esforcen per d e m o s t r a r- t e el molt que els importes i això tâ&#x20AC;&#x2122;ajudarĂ a superar una emociĂł negativa. Treball: si les coses no van com esperaves, enlloc de lamentar-te, posa-li optimisme i confia mĂŠs en tu.

ENCARNACIĂ&#x201C;N TAROTISTA MĂĄxima seriedad

tel. 627 44 72 18 TAROT VIDENCIA SUSANA Y LUCIA

PEIXOS (20/2 al 20/3) Cada emociĂł que experimentes ĂŠs un ensenyament, ja sigui mĂŠs o menys gratificant. Aprèn de totes les teves vivències. Treball: t â&#x20AC;&#x2122;e s p e r e n c a n v i s , veurĂ s les coses des dâ&#x20AC;&#x2122;una altra perspectiva, mĂŠs oberta a possibles OPWFTDPMtMBCPSBDJPOT

TAROT ANA

a TUS DUDASâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś a TUS PREGUNTASâ&#x20AC;Ś.. RESPUESTAS SINCERAS SOLO LA VERDAD

ACIERTOS GARANTIZADOS

806 433 694 (las 24 horas)

PERSONALMENTE

T.F :1,18â&#x201A;Ź. TM: 1,53â&#x201A;Ź Apd:57204 CP 28223+18a

806 40 56 53 VISA 902 73 74 76 / 93 122 00 96 CHAT SUSANA AL 27771 RESPONDO

ELENA TAROT

LlamarĂĄ? VolverĂĄ? Cuando? Cuales son sus sentimientos?....

806 599 592 Visa 972 21 55 90

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambÊ! Truca i informa't 93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

TF. 1,16 TM.1,53 apdo. 596 cod. 17080 + 18 aĂąos.

54 |

1524.pag.54.55.indd 2

27/03/2012 11:12:29


méteo

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3.

La méteo de la setmana: del 19 al 25 de març

Nivell fàcil

Meteorologia Oriol Rodríguez

Després de 29 dies sense precipitacions, aquesta setmana ha plogut i amb ganes, fins i tot amb llamps i trons la matinada de dijous. Una pertorbació en alçada ens va passar per l’oest fent que arribessin les esperades precipitacions arreu del país: en alguns llocs de manera poc important, en d’altres fent mal i anant acompanyades de fenòmens de temps sever, com el petit tornado que afectà la població lleidatana d’Ivars d’Urgell (l’Urgell). A Tiana, Montgat i Badalona hem recollit entre 20 i 30mm segons la zona, molt ben caiguts i sense estridències, malgrat que el vent sí que va fer de les seves aixecant un onatge considerable i tombant algun arbre.

Nivell difícil

Temp màx

18.9ºC el dia 25

Temp mín

8.1ºC el dia 20

Hr màx

93% el dia 22

Hr mín

41% el dia 20

Press atm màx 1030.4hPa el dia 19 Press atm mín 1021.3hPa el dia 22 Vent màx

61.2km/h (nord -est) el dia 21

Precip màx 24h 19.9l/m2 dia 22 Precip anual

43.2l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

la fotografia

TAROT MARTA

PROMOCIÓN ESPECIAL

1 hora de tarot 20 euros para la 1º visita, Ángeles de regalo

CARTAS ESPAÑOLAS REIKI RITUALES VELAS

Tel 619 73 15 35 Isabel.luzdeangel@gmail.com Badalona

100% de sinceridad

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI

Te atiendo personalmente

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

El temporal marítim vist des de la platja dels Pescadors de Badalona, dimarts passat, amb onades que varen superar els 2 metres d’alçada. Fotografia d’Adrià Abellán.Envia’ns les teves fotografies a l’adreça: totmeteo@gmail.com

| 55

1524.pag.54.55.indd 3

27/03/2012 11:12:36


La pregunta no es si su empresa perderá los datos sinó ... ¿cuando sucederá? Proteja sus valiosos archivos y datos, de virus, robo, errores humanos, fallos de hardware o de catástrofes naturales! La pérdida, o simplemente la inaccesibilidad temporal de los datos puede poner en serio peligro su negocio. CopiaPro Secure Backup.hŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐŽƉŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůşŶĞĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕ que guarda los datos de forma remota, protegiéndolos ante cualquier riesgo. CopiaPro és la solución completa de copia de seguridad, diseñada para la salvaguarda de sus datos y sistema.

Una cómoda, fácil y rentable solución de copia de seguridad en línea para empresas. ^ŝŵƉůĞLJŇĞdžŝďůĞĐŽƉŝĂĞŶůşŶĞĂ CopiaPro Secure Backup es una herramienta de copia de seguridad fácil de usar y rentable. Un ŝƐĂƐƚĞƌZĞĐŽǀĞƌLJ^ŽůƵƟŽŶĚŝƐĞŹĂĚŽĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ hƐƚĞĚƌĞĂůŝnjĂƌĄƐƵĐŽƉŝĂĞŶƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂůƚĂĮĂďŝůŝĚĂĚ;ĂƚĂĞŶƚĞƌƌĞƉůŝĐĂĚŽͿĚĞ ƐƵDŝĐƌŽƐŽŌdžĐŚĂŶŐĞ^ĞƌǀĞƌ͕DŝĐƌŽƐŽŌ^Y>^ĞƌǀĞƌ͕>ŽƚƵƐŽŵŝŶŽͬEŽƚĞƐ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐ KƌĂĐůĞ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐDLJ^Y>͕ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐİƐŝĐŽƐtŝŶĚŽǁƐŽ>ŝŶƵdž͕ǀŝƌƚƵĂůĞƐďĂũŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ,ŝƉĞƌsŽsDǁĂƌĞ͕ŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĞƐŽďƌĞŵĞƐĂLJƉŽƌƚĄƟůĞƐ͘ Cómo funciona CopiaPro ĂƐƚĂĐŽŶŝŶƐƚĂůĂƌƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ƉĐŽƉŽƌƚĄƟůĚĞůƋƵĞƋƵŝĞƌĞƌĞĂůŝnjĂƌĐŽƉŝĂĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕LJĠƐƚĂƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĄĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƐĞƌĄŶĐŝĨƌĂĚŽƐ͕ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐLJ ĐŽƉŝĂĚŽƐĞŶƵŶĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĚĞĂůƚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĐĂŶĂůĚĞĐŽŶĞdžŝſŶƐĞŐƵƌĂ^^>͕Ă ƐƵǀĞnjŽƉŝĂWƌŽƌĞĂůŝnjĂƵŶĂƌĠƉůŝĐĂĞŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƟŶͲ gencia podrá restaurar sus datos de forma inmediata. Le ayudamos a obtener los mejores resultados ^ŝŶĞĐĞƐŝƚĂĂLJƵĚĂĐŽŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞŽƉŝĂWƌŽ^ĞĐƵƌĞĂĐŬƵƉ͕ƵŶŽ de nuestros técnicos le daran soporte o incluso realizará la instalación de forma remota.

Distribuidor Autorizado: 659 08 74 59 Lleó, 11 2º 3ª info@singulars.es

www.copiapro.net H18-Tecnologia.indd 1

23/01/2012 16:49:29


economia

Les agències de viatges preveuen un descens d'entre el 6% i el 7% per Setmana Santa L' A s s o c i a c i ó C a t a l a n a d'Agències de Viatges (ACAV) ha previst un descens d'entre el 6 i el 7% de les reserves de Setmana Santa, segons una enquesta realitzada entre els seus associats. L'estudi ha confirmat que els catalans retarden el moment de reservar, en alguns casos fins la mateixa setmana de vacances, fet que podria fer augmentar aquestes contractacions d'última hora. El preu torna a ser un factor decisiu a l'hora d'escollir el viatge i els desplaçaments de curta i mitja distà ncia concentren la majoria de les reserves, especialment a destinacions estatals, com

Andalusia, Galícia, Madrid o les Illes Balears, o de la resta d'Europa, on els catalans es decanten per Roma, París o Londres. L'ACAV ha destacat una tendència cap al turisme cultural i centrat en les grans ciutats, que cada vegada pren mÊs protagonisme. DesprÊs de la incertesa provocada pels accidents de creuers dels darrers mesos, l'ACAV ha destacat "l'evolució favorable" de les vendes en aquest sector, que prà cticament no ha vist afectades les seves reserves. Pel que fa a l'arribada de turistes, les agències tambÊ han

notat un lleuger descens de les reserves de Setmana Santa, però no de forma tan accentuada com en el turisme emissor. L'ACAV ha informat que les reserves d'última hora tambÊ seran importants en aquest cas, ja que moltes agències ja estan tenint mÊs reserves aquests últims dies. Els principals països emissors són Alemanya, els Països Baixos, Finlà ndia, Suècia i els EUA, mentre que altres mercats com el britànic ha caigut en nombre de reserves. L'ACAV no espera "descensos importants" de reserves de cara a la temporada d'estiu.

Roll ups publicidad Aviso al Ciudadano 5SBTVOBDDJEFOUFFTQSFDJTP t$POUBSDPOFMNFKPSTFSWJDJPQBSBMBSFDVQFSBDJĂ&#x2DC;ONĂ&#x2C6;YJNBQPTJCMF EFMBsaludZPCUFOFSMBmĂĄximaindemnizaciĂłn econĂłmica. t1BSBFMMPTFQSFDJTBEFMPTmejoresFRVJQPTEFQSPGFTJPOBMFT NĂ?EJDPT BCPHBEPT JOHFOJFSPT BDUVBSJPT QFSJUPT BTJTUFOUFTTPDJBMFT 

t&YQPTJUPSFT enrollables t5PEPUJQPEF formatos publicitarios, roll ups, paneles, banderas, etc.

Se lo recomienda "para consulta gratuita" SEGURIDAD Y DERECHO, S.L. (cobro a porcentaje) Especialistas en indemnizaciones por Responsabilidad Civil

7JB"VHVTUB QJTP GSFOUF)PTQJUBMEF#BEBMPOB Tel. 93 285 16 14 - MĂłvil 629 71 06 06 - FAX 93 285 15 57 | 57

1524.pag.57.indd 1

26/03/2012 14:11:00


TVB_1524.indd 1

26/03/2012 15:02:41


consultori legal Separación judicial y divorcio Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

En materia de separac ión judicial y divorcio, la legislación actual establece que puede solicitarse directamente el divorcio transcurridos tres meses desde el matrimonio sin ser necesaria la separación judicial previa. Los tres meses son un requisito siempre y cuando no exista un riesgo para la vida. Para ambos casos se utiliza el mismo procedimiento, sin ser necesario que exista causa alguna. Donde sí existen diferencias es en los efectos que producen cada una de las formas. La separación judicial del matrimonio no extingue el vínculo matrimonial, que sólo se disuelva con la muerte de uno de los cónyuges o con el divorcio. Tras una separación no puede contraerse matrimonio ni constituir pareja de hecho con otra persona ya que el matrimonio continúa vigente entre

los cónyuges, se mantiene en suspenso. Los efectos de la separación judicial son los siguientes: los cónyuges no podrán interferir en la vida del otro y no podrán vincular los bienes del otro cónyuge, es decir existirá independencia en el ámbito personal y en el patrimonial. En caso de reconciliación de los cónyuges tras la separación, no tienen que volver a casarse, tan sólo comunicarlo al juez que dictó la sentencia

de separación. En ningún caso terminan las obligaciones de los cónyuges respecto a los hijos del matrimonio. En cuanto al divorcio, se producen los mismos efectos ya comentados, pero además se disuelve el vínculo matrimonial. Por tanto los cónyuges pueden volver a casarse con otras personas. Si se produjese la reconciliación de los cónyuges deberían volver a contraer nuevo matrimonio.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 59

1524.pag.59.indd 3

26/03/2012 14:56:17


immobiliària Despeses de la compravenda d'un habitatge A continuació, s'ofereix també un resum d'aquestes despeses seguint un criteri cronològic. El valor de cada despesa és orientatiu i pot variar segons molts factors. Despeses prèvies La compra de qualsevol habitatge que es pagui mitjançant un crèdit hipotecari genera unes despeses extres independentment del fet que es concedeixi o no: La taxació de l'habitatge (150€250€): un expert independent farà un peritatge de l'immoble per a l'entitat financera. Normalment la certificació no valdrà per sol·licitar el préstec en una altra entitat. Comprovació en el Registre de la Propietat (15€-30€): serveix

perquè el banc tingui la seguretat que l'habitatge està lliure de càrrecs abans de concedir la hipoteca. Un cop s'hagin comprovat aquestes dades, es formalitzarà el préstec hipotecari en un termini que acostuma a variar entre 15 dies i un mes. Despeses de l'escriptura de compravenda Despeses de notaria (400€600€): aquesta despesa es produeix en efectuar l'escriptura de l'habitatge davant de notari. L'import varia segons el preu de la venda, però també hi influeixen altres factors com l'ex tensió de l'escriptura, el nombre de c ò pies que se sol·liciten o l'existència d'operacions paral·leles, com la subrogació en una hipote-

ca preexistent o el fet d'afegir clàusules ex traordinàries. Els notaris cobren segons un aranzel fixat pel govern, fet que suposa que tots tenen les mateixes tarifes. Despeses d'inscripció en el Registre de la Propietat (250€4 5 0 €): s ó n l e s d er i vad e s d'inscriure l'escriptura realitzada en el Registre de la Propietat. La seva quantia és proporcional a l'import escripturat i es cobra un aranzel fixat per l'Estat. Tot i això, variarà segons el municipi on s'hagi de registrar l'habitatge, la zona del municipi i els metres quadrats. Despeses de gestoria (200€250€): són els honoraris del gestor per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la liquidació d'impostos i la Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques

ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER ZONA MERCAT TORNER, 71m2 aprox., planta baixa + 71m2 aprox. de sótan500e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ............................................................. Consultar C/ARNÚS-SOLEDADentresolcomercial,50m2aprox.,moltalluminositat,enperf.estat..................550e ZONA MERCAT TORNER. 135m2 aprox. en planta baixa + 135m2 aprox. de sòtan..1180 e OFICINA. 90m2 aprox., 2ª planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat........................................ Precio total: 690 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2 aprox., varis despatxos, A/A, asc.1.100e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem ............................. 475 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 550 e C/ CARLES I (SANT CRIST), 50m2 aprox.. ..................................... 325 e C/ FRANCESC LAYRET local oficina, de 40 m2, 3ª planta ........................... 450 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano .......................1.100 e C/ INDEPENDÈNCIA. Zona molt comercial . 110 m2 aprox. En perfecte estat...875 e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. ........PREU A CONVENIR C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

PISOS I CASES EN LLOGUER

C/ PORVENIR, 3er sense ascensor, 3 hab., exterior, reformat. ....... 650 e PL. LA PLANA, 3 hab., terraza, 4º sin asc.. Armarios empotrados 650 e C/ SAGUNT, 2 hab. 2on sense ascensor........................................... 550 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 675 e C/ SARDANA, 75m2 aprox., 3 hab., 1 bany, 1er pis, ascensor, moblat .... ..................................................................... 650 lloguer - 210.000 venda C/ GOYA, 2 hab., 1er sense ascensor................................................. 450 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 700 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................60 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e

NAUS EN LLOGUER POLÍGON BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparcament.................................................................................................................................................................3.600 e NAU 420m2, 2 plantes + 4 places de aparcament .......................1.950 e

VENDA OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e MONTGAT Junt ajuntament, local 75 m2 aprox., planta baixa.75.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com 60 |

1524.pag.60.61.indd 2

27/03/2012 17:05:47


inscripció en el Registre de la Propietat. Les tarifes dels gestors no són fixes i, per tant, convé informar-se préviament. Assegurança de danys de l'habitatge: N'hi ha tres tipus bàsics: Assegurança de danys de l'habitatge (75€-100€): és obligatòria per llei una assegurança de cobertura sobre l'habitatge en cas de contractar un préstec hipotecari. Cobreix només el continent (l'estructura). En cas de pèrdua total de l'immoble, l'asseguradora liquidarà el deute pendent a l'entitat financera i la resta fins a l'import cobert es lliurarà a l'assegurat. Assegurança de multirisc de l'habitatge (150€): inclou tant el continent com el contingut (des d'electrodomèstics, joies i mobles fins a la responsabilitat civil a tercers). Assegurança de vida o amortització de préstec (200€): cobreix les contingències de defunció, invalidesa absoluta i invalidesa

permanent. Normalment no cobreix la invalidesa parcial. Impostos IVA (impost sobre el valor afegit): s'aplicarà només en el cas dels habitatges nous (primera transmissió). L'import es calcula aplicant un percentatge sobre el preu escripturat. Aquest percentatge és del 7% en habitatges lliures o de protecció oficial, i del 4% en habitatges qualificats de protecció oficial de règim especial. Impost sobre transmissions patrimonials: s'aplicarà només en els lliuraments d'habitatges de segona mà o posteriors transmissions. El seu import és el 7% sobre el preu escript u r a t . En a q u e s t c a s , n o s'aplica l'impost d'actes jurídics documentats. Plusvàlua: varia depenent de les característiques de l'habitatge i dels municipis i comunitats autònomes on s'ubiqui. El venedor és, legalment, l'obligat al pagament.

Despeses de constitució de la hipoteca Aquestes despeses es calculen a partir de l'import del préstec demanat i no de l'import escripturat de l'habitatge que es vol finançar: Despeses de notaria (400€600€): només varia pel fet que la quantia depèn del capital garantit. Despeses d'inscripció en el Registre de la Propietat (250€400€): despeses derivades d'inscriure la hipoteca en el Registre. Aquestes tarifes estan regulades oficialment i s'apliquen calculant la base liquidable del préstec. Despeses de gestoria (200€250€): despeses ocasionades per la tramitació de l'escriptura del préstec davant d'Hisenda i la seva inscripció en el Registre de la Propietat. Impostos: en aquest cas es tributa a través dels impostos sobre actes jurídics documentats. La seva quantia ascendeix al 0,5% del capital garantit.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es PLAÇA PEP VENTURA Ref B-2220:Pis de 4hab( 2 dobles), cuina i bany d’ origent, menjador de 20m² ext a balcó, calefacció i ascensor. 35.8Mpts (215.000€)

PISOS EN LLOGUER CENTRE/DALT LA VILA:80m², 3hab, 2banys, menjador de 25m², balcó, a/c, calef,asc.850€ pk opcional ST.CRIST:Pis tot reformat de 2hab,menjador ext balcó, per entrar a viure.600€ NOVA LLOREDA:80m²,3hab, cuina reformada, bany conservat, balcó gran.Asc.700€ PEP VENTURA/PART ALTA: 2hab, cuina i bany reformats, per entrar a viure.600€ BUFALÀ:3hab, menjador de 18m² ext a balcó, tot amoblat.Asc.650€ POMAR:3hab,bany i cuina conservats, balcó, a/c, terrazo i alumini.550€ GORG: 3hab, cuina i 2 banys conservats, menjador ext a balcó,asc.750€ CENTRE:60m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext, a/c i calor.550€ LA SALUD:Àtic de 50m², 2hab, tot reformat, terrassa de 10m², a/c amb bomba calor. 520€

PEP VENTURA/ OBRA SEMINOVA Ref B-2281:Pis de 67m² amb 2hab, cuina i bany nous, menjador de 20m² ext a balcó gran, gres, alumini , faig, calef, zona comunitària amb piscina i asc. 39.1Mpts (235.000€) CENTRE A PROP POMPEU FABRA Ref B-2271:Bxs de 75m² amb entrada independent, 2hab+ despatx, cuina i bany arreglats, menjador de 22m² ext a pati de 25m², a/c i parquet .Per entrar viure. 32.5Mpts (195.000€)

CASA CENTRICA A BADALONA Ref B2286:Casa de PB + 1er + sòtan de 96m², terreny de 126m², 5hab, 2 banys, pati de 15m², terrat de 10m². 63.2Mpts (380.000€) Ideal per posar al teu gust

MORERA A PROP BAC DE RODA Ref B-2258:Pis de 95m², 4 hab ext, 2 banys complerts, cuina reformada, menjador de 25m², parquet, alumini, a/c i calef, zona comunitària amb parc infantil, per entrar a viure.Tot reformat 36.6Mpts (220.000€)

LLOREDA A PROP AMBULATORI Ref B-2217: 85m²,3 hab dobles, bany i aseo, menjador de 23m² ext a balcó, parquet, alumini i faig, pis alt amb asc, tot reformat i exterior per entrar a viure. 37.5Mpts (225.000€)

PEP VENTURA / PROGRÉS Ref B2276:PB amb entrada independent, 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, persianes elèctriques, a/c amb bomba calor i altells, per entrar a viure . 26.6Mpts (160.000€) LLOREDA –A PROP DEL MERCAT Ref B-2274:Pis de 70m², 3hab ext, bany i cuina office conservats, menjador de 18m² ext a balcó gran, finca amb ascensor. Pis amb molt de sol. 26.3Mpts (158.000€) oportunitat

GORG- PROGRÉS Ref B-2269:Pis de 60m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext, gres, alumini, roure, a/c amb bomba calor, per entrar a viure. Ascensor . 26.6Mpts (160.000€)

DÚPLEX A PEP CENTRE A PROP CENTRE A PROP AMBULATORI PREALCALDE XIFRÉ VENTURA OBRA SESIDENT COMPANYS MINOVA Ref B-2287: Ref B-2280:Pis de Ref B-2284:Pis Pis de 100m², 4hab, 3hab, tot completade 160m²,4hab, aseo i bany nous, cuina office de 22m² ment reformat, men- menjador de 20m², teconservada, 3 banys (2 rrassa de 31m², pati de jador ext a balcó, reformats), menjador gres, alumini, roure, 10m² i sòtan de 16m², de 40m² ext a balcó, parquet, alumini, faig, parquet, roure, alumini, calef i a/c,ascensor. persianes elèctriques, calef i a/c, asc, pk Per entrar a viure. calef i a/c. opcional. 29.6Mpts 54.2Mpts 62.4Mpts (178.000€) (326.000€) (375.000€)

| 61

1524.pag.60.61.indd 3

27/03/2012 17:05:51


F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA 93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 www.fincas-rojas.es LOCALES EN ALQUILER Y VENTA

C/. CIRCUNVALACIĂ&#x201C;N â&#x20AC;&#x201C; JĂşpiter -180 m.2 aseo, ideal almacĂŠn, comercio, etc. (posibilidad salida de humos) .. ...................................................................................................................... ALQUILER 600 â&#x201A;Ź VENTA 60.000 â&#x201A;Ź C/. CALD. DE LA BARCA â&#x20AC;&#x201C; 180 m.2 diĂĄfanos, 2 puertas, aseo, (ideal comercio, supermercado, etc.) alq. 650 euros posibilidad venta C/. ISAAC PERAL â&#x20AC;&#x201C; JTO. PABELLĂ&#x201C;N OLĂ?MPICO - local de 100 m.2, aseo, puerta a la calle, entrada de vehĂ­culos, ideal (taller mecĂĄnico, almacĂŠn etc,) ............................................................................................................600 â&#x201A;Ź GUIFRĂ&#x2030; - PONENT -OCUGQKFGCNRGSWGĂ&#x152;QCNOCEĂ&#x192;PEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE ...................................600 â&#x201A;Ź ARTIGAS â&#x20AC;&#x201C; SIMANCAS â&#x20AC;&#x201C; 200 m.2 (ideal supermercado, fruta, etc.) ..........................................................700 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; CASTILLEJOS â&#x20AC;&#x201C; 130 m.2 /ideal empresa de servicios) ............................................................650 â&#x201A;Ź GRAL. WEYLER / LLEFIĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; 55 M.2, aseo, vidriera, ideal pequeĂąo comercio ............................................550 â&#x201A;Ź C/.LATRILLA â&#x20AC;&#x201C; 125 m.2 mas sĂłtano (ideal almacen, empresa de servicios, etc.) entrada de vehiculos, aseo, puerta electrĂłnica , 650 â&#x201A;Ź. C/. CAMELIAS â&#x20AC;&#x201C; EDIFICIO TRES PLANTAS INDUSTRIAL â&#x20AC;&#x201C; 900 m.2 aseos ........................................2.500 â&#x201A;Ź C/. GENERAL WEYLER ESQ. GUIFRĂ&#x2030; â&#x20AC;&#x201C; 2 plazas de parking juntas, precio Negociable ................ URGE VENDER NAVES INDUSTRIALES POLĂ?GONO CAN RIBĂ&#x201C; desde 300 m.2 .....................................ALQUILER A 6 â&#x201A;Ź m2

VIVIENDAS EN ALQUILER

BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; terraza 20 m.2 â&#x20AC;&#x201C; amueblado â&#x20AC;&#x201C; diseĂąo â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, asc ..........................................900 â&#x201A;Ź ESTUDIO â&#x20AC;&#x201C; jto. ayuntamiento â&#x20AC;&#x201C; 1 hab. armario empotrado, com. coc. americana con electrodomesticos, baĂąo 600 â&#x201A;Ź C/. CONQUISTA â&#x20AC;&#x201C;LOFT buen estado ............................................................................................................ 480 â&#x201A;Ź PZA. BADALONA â&#x20AC;&#x201C; AMUEBLADO â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., com., coc., baĂąo, asc., todo ext. Muy buen estado ..................... 560 â&#x201A;Ź CENTRO â&#x20AC;&#x201C; calle, LleĂł, Ă TICO TERRAZA 40 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., 2 baĂąos, com., coc., americana, muy buen estado ......850 â&#x201A;Ź C/. LLEFIĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; 60 m2. 3 hab. Com. coc. BaĂąo, todo para estrenar, Jto. Metro Pep Ventura ................................ 580 â&#x201A;Ź C/, CANIGO â&#x20AC;&#x201C; Jto. Ppep Ventura â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., com., coc., baĂąo, buen estado......................................................... 500 â&#x201A;Ź

VIVIENDAS EN VENTA

CAĂ&#x2018;ADĂ&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;/Ĺ&#x152;JCD%QODCNEEQEDCĂ&#x152;QCUGQCUEĹżPECUGOKPWGXCECNGHCECCSE ACEPTAN OFERTAS GANGA! STO. CRISTO â&#x20AC;&#x201C; 65 m.2 - 3 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc, buen estado, ext PRECIO DE OFERTA. muchas posibilidades CAĂ&#x2018;ADO â&#x20AC;&#x201C; Sant Jordi â&#x20AC;&#x201C; 68 m.2 3 hab. Com. balc., coc. BaĂąo, vistas al parque, NEGOCIABLE â&#x20AC;&#x201C; URGE VENDER antes 180.000 ahora .........................................................................................................................................................................165.000 â&#x201A;Ź JTO. Pep Ventura â&#x20AC;&#x201C; 70 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab. Com. balc., coc. BaĂąo, calefac., parquet, asc., PERFECTO ESTADO â&#x20AC;&#x201C; antes ......................................................................210,000 â&#x201A;Ź. â&#x20AC;&#x201C; ahora 185.000 â&#x201A;Ź - posibilidad plaza de parking. PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; C/. Zaragoza â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., independiente, coc., baĂąo, TERRAZA 40 m.2 â&#x20AC;&#x201C; asc., antes 294.500 â&#x201A;Ź - ahora240.000 â&#x201A;Ź GORG â&#x20AC;&#x201C; C/. PONENT â&#x20AC;&#x201C; 90 M.2 â&#x20AC;&#x201C; 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc., roble, alum. PVC, parket, calefac., aire acond.................................................................................................... antes 286.000 euros. â&#x20AC;&#x201C; ahora 245.000 â&#x201A;Ź AV. PRES. COMPANYS â&#x20AC;&#x201C; 90 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, bomba calor-frio, puertas haya, vent., alum..........226.000 â&#x201A;Ź CAĂ&#x2018;ADĂ&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; 70 M2. 3 hab., com., balc., coc., baĂąo, muy buen estado, PRECIO SENSACIONAL ...... 210.000 â&#x201A;Ź C/. CERVANTES â&#x20AC;&#x201C; 60 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, buen estado, junto metro Pep Ventura, .......... 126.000 â&#x201A;Ź LLEFIĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; 65 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., balc., coc., baĂąo, precio asequible ................................................... 126.000 â&#x201A;Ź C/. JOCS FLORALS â&#x20AC;&#x201C; calle muy tranquila, jto. c/. Zaragoza â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, perfecto estado de diseĂąo, ĹżPECURQEQUXGEKPQUCUE..................................................................................................................... 186.000 â&#x201A;Ź

TRAMITACIĂ&#x201C;N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂ&#x161;LTENOS

PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

tNTJODPMVNOBT CBĂ&#x2014;PZUSBTUFSP UPUBMNFOUFSFGPSNBEPT t1MBOUBCBKBBWJFOUPT con persianas QBSBBDSJTUBMBNJFOUPGSPOUBMZMBUFSBM t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB DPNFSDJP y

0$"4*Âť/ ĂĽ 5FMFTPMF!POPDPN

62 |

1524.pag.62.63.indd 2

27/03/2012 17:16:44


VISITI LA NOSTRA PÀGINA WEB ON TROBARÀ LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIÀRIES I TOTS ELS SERVEIS EN EL QUE EL PODEM ASSESSORAR www.salvatassessors.com Av. Sant Ignasi de Loiola 110 Badalona 08912 Tel. 93 399 46 61 Fax 93 399 01 69

(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PISOS AL CARRER LLIBERTAT, primer pis i segon 2 hab 1 bany, 1 aseo,cuina americana, nou a estrenar ideal parelles també en lloguer amb opcio a compra. ........340.000 € LOCAL, en venda 78m2 en planta, planta baixa 52 m2+sotan de 50 m2, 2 aseos i dutxa.Ideal per consultori,centre d’estetica etc .....................................300.000 € PIS AL CENTRE: prop de metro, 2 hab, a.a, calefacción, perfet per entrar a viure. . .............................................................................................................. 250.000.€ PIS 80M2 4hab, menjador, cuina 1 bany 1aseo, terra de 12m2 vistes al mar i muntanya, zona CAN MERCADER. ................................................................ 420.000€ CASA AL CENTRE 3 habitacions , un bany, saló menjador, badiu ....... 180.000€ CASA C/ DEL CARME de tres plantes ............................................... 540.000 € C/ PRIM LOCAL + pis + golfes .......................................................... 595.000 € PIS AL C/ IGNASI IGLESIAS 3 hab., 2 banys ..................................... 300.000 €

PISOS

LLOGUER

PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, ascensor, cuina,menjador i habitació matrimoni exterior,ben conservat ......... 700.€+gtos de escalera i Ibi. PIS CARRER SANT FRANCESC D’ASSIS 70m2, 2hab,pintat, ben conservat,per entrar a viure ........................................................800.€+despeses d’escala i ibi. PIS AL C/ GUIFRÉ, 4 hab., cuina + 2 banys, tot per estrenar. Preu ... 850 €/mes PIS C/ GÜELL I FERRER, 2 hab., cuina office i terrassa ..................... 600 €/mes

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mediana ......................................................... 85€ GARATGE EN LLOGUER Sant Pau, 15 ......................................................... 100€ GARATGE EN LLOGUER Caritat, 8, ............................................................. 100€ LOCAL: S. GONÇAL, 100m, bany, magatzem, molt lluminós.. 500€ negociables LOCAL:78m2 en planta, planta baixa 52 m2+ sòtan de 50m2, 2 aseos i dutxa.ideal per consultori, centre d’estetica, etc .......................................................... 1.200€ LOCAL (CENTRE D’ESTÈTICA Y PERRUQUERIA A LLOREDA),saló de perruqueria, 2hab.per estetica, 1hab de UVA,recepcion,(inclou màquinaria) .................... 800€ LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450€

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

| 63

1524.pag.62.63.indd 3

27/03/2012 17:16:51


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

PISOS EN VENTA PISO EN VENTA EN BARCELONA RBLA GUIPUZCUA, DE 65 MTS, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, TODO EXTERIOR, REFORMADO, CON ASCENSOR, 175.000 €. PISO O LOCAL EN VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 MTS, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR, VENTA 370.000 €. ANTES CONSULTORIO MEDICO, NECESITA REFORMAS. EN VENTA CASA EN BADALONA, BUENAVISTA, AVD ROS I GUELL, VIVIENDA DE DOS PLANTAS 115 MTS MAS 43 MTS DE JARDIN, 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS, CON PISCINA, 409.000 € (68.200.000 PTS). PEP VENTURA, C/ GUIFREDO, PISO EN VENTA DE 3 HAB, ASCENSOR, A/A. CONSERVADO. 126.000 € CASA EN VENTA EN EL CENTRO, JTO ESTACION, PB+2, ACTUALMENTE PB+1, MAS PATIO DE 25 MT, CONSERVADA, PRECIO 280.000 € FRONT MARITIM, PISO EN VENTA, FINCA SEMINUEVA, 2ª LINEA DE MAR, 60 M2, 2 HAB, PARKET, CALEF. A/A, PRECIOSO Y PISCINA COMUNITARIA, PRECIO 237.000 € PEP VENTURA, Mª AUXILIADORA, PISO EN VENTA EN FINCA DE OBRA VISTA, 135 M2, 4 HAB, 2 BAÑOS, TODO EXTERIOR, ASC. PARKING OPCIONAL EN LA MISMA FINCA. PRECIO 347.000 € SISTRELLS, C/ ESTADIO, DUPLEX EN FINCA DE 5 AÑOS, 90 M2, 3 HAB, MUY LUMINOSO Y MUY BONITO, PARKING. PRECIO 253.000.00€ EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €. MARTI PUJOL, EN VENTA, POR DEBAJO DE LA AUTOPISTA, PISO REFORMADO, 80 M2, 3 HAB, TZA DE 70 M2. PRECIO: 283.500 E LA SALUD, PISO EN VENTA EN PABLO PIFERRER, 80 M2, 3 HAB, EXTERIOR, ASCENSOR, CONSERVADO Y RECIEN PINTADO, OCASIÓN 99.800 € PISO EN VENTA EN FRONT MARITIM, 2ª LINEA DE MAR, PRECIOSO PISO ACABADOS DE DISEÑO, 76 M2, 2 HAB DOBLES, ARMARIOS EMPOTRADOS, PARKET, BALCON DE 12 M2 A ZONA COMUNITARIA CON PISCINA, PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO: 285.000 € OPORTUNIDAD!!!

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER EN POLIGONO LES GUIXERES, PLAZA DEL VAPOR, 374 MTS, ENTRADA DE CAMIONES, OFICINAS, TODAS LAS INSTALACIONES, 2000 € AL MES. OFERTA SOLAR EN VENTA, EN BADALONA CARRETERA DE MATARO, BARIO MANRESÁ INMEJORABLE ZONA FRANTE AL MAR, FINCA EDIFICABLE 1.487.5 MTS DE TECHO, 550 MTS PARKING, 937.50 VIVIENDAS. 1.500.000.00 € LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS. TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1.000 € AL MES DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS. TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1.000 € AL MES EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 50 MTS, 480 € AL MES, MAS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, C/ GUIFRE, 212 M2, ALTO 3,85 MTRS DE 5X42 MTS, UNA PUERTA DE ENTRADA VEHICULOS 5 MTS Y OTRA DE 1,20 MTS, LAVABO Y PEQUEÑO DESPACHO, ALQUILER 800.- € AL MES MAS IVA. LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO C/ MILA I FONTANALS, 60 MTS Y 30 MTS DE PATIO, A REFORMAR. 250.- € AL MES MAS IVA.

CONSULTAR PRECIOS 64 |

1524.pag.64.65.indd 2

27/03/2012 17:11:59


IMMOBILIàRIA

Troba el teu immoble

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) | 65

1524.pag.64.65.indd 3

27/03/2012 17:12:02


CLASSIFICATS Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta SE VENDE CASA de 400 m2 en Gironella (Berga) a pie salida autopista. OCASIÓN 150.0 0 0 € refor mad o. + INFO TEL. 601 204 544 LOCAL EN VENTA EN C/ QUEVEDO (barrio La Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048

Motor

Varis

MAS RAM TORRE EN VENTA de 300m2, parcela de 600m2 , 4 dormitorios, 2 Baños, 1 aseo, garaje , porche y jardin 560.000€ TEL. 616 55 96 92 PA R T I C U L A R V E N D E LOCAL 20 m2, c/ Dr Rober t, 65.0 0 0,- euros posibilidad alquiler TEL . 619 62 94 38 REF. 494 CANYADÓ piso 80 m2 3 habitaciones ascensor balcon todo exterior muy luminoso reforma ac tu al vistas mar calefacción gas natural AACC parking opcional 231.000 € TEL.93 460 06 96

66 |

Economics_Nou.indd 66

Classes

REF.2472 CENTRE piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo exterior 2 balcones muy luminoso estupendas vistas al lado metro Pompeu Fabra. 255.400 € TEL.93 460 06 96 REF.4 47 PEP VENTUR A piso 70 m2 3 habitaciones balcon exterior conservado calefaccion gas natural al lado metro y cerca playa 129.000 € TEL.93 460 06 96

C A S A E N V E N TA D E 300M2 En contruccion patio 70m2, sótano más 3 plantas buhardilla precio anterior 420€ actualmente por 350€ TELS. 93 397 77 16 - 646 77 33 74 DALT DE LA VILA PIS de 72m2 4hab, asc a reformar, preu 178.000€ TEL. 609 30 77 56

Amistats

REF. 506 LLOREDA piso 83 m2 3 habitaciones ascensor balcon exterior conser vado calefacción gas natural parking opcional y parking c o m u n i t a r i o 19 9 . 0 0 0 € TEL.93 460 06 96 REF. 409 LLOREDA piso 3 h a b i t a c i o n e s r e fo r m a do balcon ascensor todo exterior 141.000 € TEL.93 460 06 96 PEP VE N T U R A A PROP C/SARAGOSSA REF B-2208:Dúplex de 90m²+ 60m² de golfes + balco gran i terrassa de 25m², 4hab, bany i cuina c onser vats, menjador de20m² ext, calef ,a /c, gres, alumini. Finca de dos veïns 45Mptes (270.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 CASA A PEP VENTUR A R E F B -18 0 7: C a s a a m b terreny de 113m² i façana de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de 75m², orientació mar, té sol tot el dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES. 37MPts (222.500 €) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PEP VENTURA PROGRÉS A PROP GORG REF B -2239:95m², 3hab, 2 b a nys c o m p l e r t s i reformats, c ui na of fi c e reformada, menjador de 25m² ex t a balcó gran de 9m², gres, embero, alumini, a /c i c alef, ascensor. 48.5Mpts(292.0 0 0 €)PK opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 GORG PAVELLÓ OLÍMPIC REF B-2241: Pis de 4hab (2 dobles), 2 banys complerts, cuina ext a terrassa de 70m², menjador de 24m² ext a balcó gran, terrazo, embero, alumini, calef, ascensor. Per entrar a viure. 45Mpts(270.000€)PK opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 MORERA- A PROP GASOLINERA REF B -218 8 - B -218 9:Pisos de 55m², 3hab, cuina i bany per reformar, menjador de 16m², ideal per posar al teu gust.12.8Mptes(77.000€) i 9.7Mptes (58.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 MANRESÀ A PROP ESTACIÒ DE MONTGAT REF B -2263:Pis de 3hab ex teriors, cuina i bany d’origent, menjador de 16m², a/c amb bomba calor, ideal parelles.29.1M pts(175.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

27/03/2012 18:05:59


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

G O R G A PR O P M E T R O REF B-2234:Pis de 105m² amb 4hab, bany i aseo reformats, cuina office reformada, menjador de 25m² ext a gran balcó, terrazo, alumini, roure, a/c amb bomba calor i ascensor. 45Mpts(270.455€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 SOLAR- GORG- TORTO SA REF B -2242:Solar de 50m², es pot edificar PB +1+ golfes .16.6Mpts(100.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 CENTRE CASAGEMES REF B-2252: Pis de 90m², 3 h a b (2 d o b l e s), b a n y i cuina of fice conserva t s , m e n j a d o r d e 24 m ² e x t a t e r r a s s a d e 15 m ², parquet, roure i alumini, calef i a /c, finca a m b a s c e n s o r. 4 5 . 9 M p t s (276.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

LLOREDA A PROP A M BU L ATO R I R E F B - 2 217: 8 5 m ²,3 ha b dobles, bany i aseo, menjador de 23m² ex t a balcó, parquet, alumini i faig, pis alt amb asc, tot reformat i exterior per entrar a viure.37.5Mpts(225.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PEP VENTURA / PROGRÉS REF B-2276:Pb amb entrada independent, 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, persianes elèctriques, a/c amb bomba calor i altells, per entrar a viure .26.6Mpts(160.000€)ideal parelles TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 PEP VENTURA-GORG REF B-2277: Pis de 100m², 3hab (2 dobles), 2 banys, cuina office ext, menjador de 24m² ext a balcó gran, terrassa de 70m², parquet, faig, alumini, calef i a/c. Asc. Piscina comunitària, obra seminova. 48.8Mpts (293.000€) Pk opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B - 2185: Pis de 75m², 3 hab ( 2 d o bles), c uina i bany conser vats en bon estat, menjador amb galeria, calefacció, ideal per zona i preu. 20MPts (120.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

| 67

Economics_Nou.indd 67

27/03/2012 18:06:02


Immobiliaris Lloguer

PEP VEN TUR A PL AÇA BADALONA REF B-1953: Pis de 50m², 3hab, cuina reformada, bany per actualitzar, menjador ext a balcó, embero, alumini i ascensor. 17.6Mpts (10 6.0 0 0 €) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

M O N T G AT A P R O P D E L’ A J U N TA M E N T R E F B - 219 0 : Pi s d e 70 m ², 2hab abans 3, cuina i bany conser vat, menjador de 25m² ext a balcó, calef i a /c, parquet, per entrar a viure.36.6Mpts (220.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

SE ALQUILA UNA CASA EN LA CONRERIA, con 3 habitaciones, para entrar a vivir, precio 600,- euros al mes, no se admiten perros ni gatos TELS. 93 387 79 14 - 609 55 89 89 S E A L Q U I L A PA R K I N G Avda. President Companys, c o c he pe queño/me d iano TEL. 606 82 25 85 PISO ALQUILER C/ T O R T O S A - BA DA L O N A , 3hab., balcón, cocina y baño reformados. precio: 650 € .comunidad e ibi incluida. TEL. 93 465 61 65 PIS C/ MARIA AUXILIADORA CANTONADA GU IFR É , nou estrenar 2 habitacions, 2 banys, 79m2, 45m2 terrassa, amoblat y asolellat, electrodomestics, aire condiconat i calefacció, gastos comunitat inclosos 790€/mes TELS. 93 387 78 46 - 654 51 96 09

LLOREDA-AMBULATORI REF B-2278: Pis de 90m², 4 hab(2 dobles)cuina reformada, 2 banys reformats, menjad or d e 2 2m ² ex t a balcó gran, terrazo, alumini, sapeli, calef i asc.Orientat Mar.37.5Mpts (225.0 0 0€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 6

PISO ALQUILER C/VALENCIA (Barrio Morera)-Badalona, 3hab., Balcón Exterior, mucha luz, Cocina y Baño reformad os. Amueblad o. Precio: 650 €./mensuales. TEL. 93 465 61 65

fàcil

SOLUCIONS PASSATEMPS

SUDOKU

dificil

SE ALQUILA PISO JUNTO METRO PEP VENTURA, 3 hab., exterior con balcón, 650,- euros mes, escalera incluida, ascensor, TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14

68 |

Economics_Nou.indd 68

27/03/2012 18:06:06


L L O G O L O CA L P R E S I DENT COMPANYS Nº 9 de 200m2 PREU 950€/MES 4º PLANTA AMB asc, y Local 1ª planta de 220m2 1110€/mes TELS. 93 349 01 77 - 678 42 50 39 REF. 2588 COLL I PUJOL piso 70 m2 3 habitaciones ascensor reformado sin m u e b l e s b a l c o n ex ter i o r cerca metro 600 € TEL.93 460 06 96 REF. 416 AL LADO MÀGIC piso 70 m2 3 habitaciones ascensor balcon exterior muy luminoso amueblado sin electr. al lado metro y centro comercial 600 € TEL.93 460 06 96 REF. 2489 MONTIGALÀ piso 90 m2 3 habitaciones (2 dobles) 2 balcones reformado ex terior muy luminoso amueblado con ele c tro d o m e sti c o s c er c a metro 650 € TEL . 9 3 4 6 0 06 96 REF. 504 LLOREDA piso 65 m2 2 habitaciones ascensor reformado balcon calefacción gas natural amueblado con electrodomesticos todo exterior 650 € TEL.93 460 06 96 REF. 507 LLOREDA piso 70 m2 3 habitaciones ascensor reforma actual exterior amueblado con electrodomesticos 650 €TEL.93 460 06 96 REF. 508 LA SALUT piso 70 m2 3 habitaciones reformado terraza exterior muy luminoso al lado metro amueblado con electrodomesticos 595 € TEL.93 460 06 96

REF. 510 PEP VENTURA piso 2 habitaciones reformado amplio salon aacc algun mueble al lado metro 550 € TEL.93 460 06 96 ST. ANDREU DE LLAVANERES: 95m², 3hab, terrassa, 2banys, asc.1.200€ (pk + traster) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 CENTRE/DALT LA VILA: 80m², 3hab, 2banys, menjador de 25m², balcó, a/c, calef,asc.850€ pk opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 ST.CRIST:Pis tot reformat de 2hab,menjador ext balcó,per entrar a viure.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 N OVA LLO R E DA: 8 0 m ², 3 hab, cuina reformada, bany conservat, balcó gran. Asc.700€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! P E P V E N T U R A / PA R T ALTA: 2hab, cuina i bany reformats, per entrar a viure.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 BUFALÀ:3hab, menjador de 18m² ext a balcó, tot amoblat. Asc.650€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

POMAR:3hab,bany i cuina conservats, balcó, a/c, terrazo i alumini.550€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 GORG: 3hab, cuina i 2 banys conservats, menjador ext a balcó,asc.750€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 CENTRE:60m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext, a/c i calor.550€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 LA SALUD:Àtic de 50m², 2hab, tot reformat, terrassa de 10m², a /c amb bomba calor. 520€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

Economics_Nou.indd 69

Truca i informa't

| 69

27/03/2012 18:06:09


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

Immobiliaris Traspassos SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

GANGA SE TRASPASA BAR precioso, 12,000 Euros, 100 m2, TELS. 655 83 02 49 -93 105 37 33

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

SE TRASPASA BAR KARAOKE Y SALÓN PARA EVENTOS Centro de Badalona TELS. TEL 93 384 25 98 - 600 91 32 36

Treball LA PLANA- LOCAL: 30m² amb wc i sortida de fums.450€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. Rambla San Juan, 99, D. Lloreda.

LOCAL- PEP VENTURAMERCAT TORNER :70m² apte per oficines.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

BUSCAMOS OFICIALAS Y AYUDANTAS DE PELUQUERÍA PARA BADALONA, se precisa buena imagen, ser muy activa y dinámica con don de gentes, y se ofrece jornada completa en cotrato minimo de un año con sueldo desde 12000 euros netos año, interesadas enviar curriculum vitae a estilistasbadalona@yahoo.es

LO CA L- PRO G R É S:Id eal per magatzem,100m².400€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 6

R O G E R D E F LO R:Lo c a l d e 25m ², id eal per botig a o despat x.375€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

SE NECESITA ESTETICIEN que domine uñas acrílicas o de gel para cabina de peluquería en Badalona, muy buenas condiciones, interesadas enviar curriculum a lacongadejalisco@yahoo.es

NÚMEROS PREMIATS Març 2012 Dilluns, 19/3 ............................ 47.273 Dimarts, 20/3 .......................... 36.165 Dimecres, 21/3 ........................ 39.049 Dijous, 22/3 ............................ 78.423 Divendres, 23/3 ........42.796 sèrie: 100 Dissabte, 24/3 ..........69.466 sèrie: 046 Diumenge, 25/3 ........12.984 sèrie: 031 70 |

Economics_Nou.indd 70

27/03/2012 18:06:13


TA L L E R D E M E C Á N I CA, CHAPA Y PINTURA, necesita de forma urgente m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a con dominio de máquina de diagnosis. interesados enviar c.v.:info@autobuenavista.com o al fax: 93 398 18 85 GANE DINERO COMPRAMOS SUS VIEJOS. Tebeos, Comics, Albumes Cromos Futbol, Etc. TEL.651 43 56 31 SE OFRECE ENFERMERO PARA CUIDAR PERSONAS mayores o en hospitales TELS. 93 385 56 33 - 664 80 36 38 SEÑORA CON REFERENCIAS Y EXPERIENCIA B U S CA T R A BA J O p a r a impieza por horas TEL. 690 14 48 58

S E Ñ O R A B U S CA TRABAJO de limpieza, cuidado de personas m ay o r e s d e 9 a 15 h ., T E L . 6 6 4 0 8 4 2 91 C O M PA Ñ Í A D E A LTA COSMÉTICA SELECCIONA PERSONAL para asesoría de la piel.formación a cargo de la empresa.ruth TEL. 653 47 61 22 SE OFRECE CHICA DE 40 AÑOS PARA TRABAJAR de reponedora, dependienta de zapateria, manipuladora y en tienda eurogangas, zona Badalona t Santa coloma TEL. 93 397 37 86 CH ICA BUSCA FAENA , mañanas, limpieza, camarera pisos, ayudante cocina adelantada, TEL . 693 47 79 54

SE OFRECE CHICA PARA SERVICIO DOMESTICO, vcanguro, cuidar personas mayores TEL. 603 91 46 04 SE OFRECE CHICA PARA CUIDADO DE PERSONAS mayores o canguro TEL. 689 03 11 23 SE OFRECE CHICA PARA CUIDADO DE PERSONAS mayores o canguro TEL. 620 40 76 85 SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS mayores, canguro, limpieza en general, con refeenciaS TEL. 666 85 68 37 SE PRECISA CONTABLE JUBILADO/A con experiencia en sl TEL. 609 33 65 76 CHICA CON PAPELES BUSCA TRABAJO por horas o jornada completa TEL. 647 10 09 74

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS MAYORES , limpieza domestica TEL. 688 39 17 55

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AY O R E S , l i m p i e z a , canguro, TEL . 688 43 71 80

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AY O R E S , c a n g u r o , limpieza, por las no c hes interina o fija TEL. 674 22 12 49

CHICA SE OFRECE PARA H AC E R H O R A S , i n t e r i na, fija, camarera, cuidado personas mayores, incorporación inmediata. TEL. 688 21 85 74

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AYO R E S , l i m p i e z a e n generl, canguro TEL. 674 63 39 68

SE OFRECE PAR A FIJA HORAS O INTERINA por las noches o fines de semana como canguro, cuidar personas limpieza mayores TEL . 669 70 92 10

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA PARA LIMPIEZA con experiencia y refeencias y coche propio TEL. 691 09 38 23

SE OFRECE CHICA PARA SERVICIO DOMÉSTICO, limpieza, cuidar personas mayores cnaguro TEL. 693 67 31 16

SEÑOR CON CONOCIMIENTOS MÉDICOS desea cuidar personas mayores TEL . 666 68 39 86

CHICO CON MOTO SE OFRECE PARA TRABAJAR horario indiferente , experiencia y buenas referencias TEL. 634 20 64 90

S E G U R I D A D P R I VA D A ACCEDE A NUESTR A BOLSA DE TRABAJO formándote como Vigilante de Seguridad o Escolta. TEL. 93 386 36 02

C H I C O C O N PA P E L E S BUSCA TRABAJO jornada completa, camarero o independiente TEL. 666 19 81 19

SEÑORA SE OFRECE PA R A T R A B A J A R D E LIMPIEZA, cuidado person a s m ayo r e s, c o m o f i j a , noches o fines de semana TEL. 610 88 38 61 CHICA BUSCA TRABAJO cuidado de niños o personas mayores TEL. 698 27 81 42 SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar a personas mayores, limpieza TEL. 688 26 91 80 | 71

Economics_Nou.indd 71

27/03/2012 18:06:14


SEÑORA BOLIVIANA BUSCA TRABAJO fija, interina, buenas referencias, disponabilidad inmediatata TEL. 625 87 81 61

Líders gràcies a tu! A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 28 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descarregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter.

Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista!

*Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

72 |

Economics_Nou.indd 72

C H I C A PA R A G U AYA BUACA TRABAJO ya sea p or horas o jor nad a c on experiencia y referencias TEL. 692 35 75 06 CHICA CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS se ofrece para limpieza por horas, media jornada o todo el dia ,cuidar personas mayores , canguro TELS. 628 86 33 44 - 632 20 00 76

SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZ A , CANGURO, c u i d ar p er s o n a m ayore s experiencia a tiempo completo TEL. 648 07 30 43 CH ICA JOVEN BUSCA TRABAJO de fija, o p o r h o r a s ,c u i d a r p e r s o nas mayores o niños con experiencia y referencias TEL. 698 23 02 06

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AYO R E S , l i m p i e z a e n general, canguro, con referencias TEL. 647 08 49 31 SE OFRECE CHICA PARA CAMARERA limpieza por horas con referencias TEL . 93 528 03 28 AUXILIAR ENFERMERIA EN GERIATRIA titulada se ofrece para cuidar personas mayores a domicilio TEL. 663 13 65 95

BUSCO TRABAJO por horas o todo el dia de limpieza TEL . 666 34 12 39 ENFERMERA ARGENTINA SE OFRECE PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES, interna, externa o por horas TELS. 682 88 12 94 - 93 187 62 14 SE OFRECE CHICA PARA SERVICIO DOMÉSTICO, limpieza, cuidar personas m ayore s c n ag ur o T E L S . 688 46 60 68 - 931 82 49 29 Glenny

E M PR E SA D E M ATA R O BUSCA 23 PERSONAS PA R A D I F E R E N T E S DEPARTAMENTOS, estudios básicos, ganas de trabajar, impresc indible c atalán y castellano. Contrato indefinido y formación a cargo de la empresa. Llamar para entrevista personal TEL. 630 59 33 41 señorita González SE OFRECE SRA DE 13 A 19 HORAS PARA CUIDAR PERSONAS mayores, limpieza o canguro TEL. 632 40 36 50 SE OFRECE CHICA PARA SERVICIO DOMESTICO, canguro, limpieza con experiencia y referencias TEL. 633 83 12 50

SE OFRECE COMO AYUDANTE DE COCINA, limpieza en general, o camarera de piso, cuidado personas mayores. TELS. 685 44 10 02 - 93460 90 70 SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA, canguro,personas mayores, con referencias, inclusive fines de semana TEL. 699 14 87 04 CHICO SE OFRECE PARA TR ABAJAR EN EMPRE SAS Y PA R T I C U L A R E S con experiencia en fontanería, lampistería, y reformas y pintrua TEL. 636 35 72 81

27/03/2012 18:06:15


SE OFRECE SR A PAR A MEDIA JORNADA por las tardes para cuidar personas mayores, canguro o limpieza, buenas referencias TEL. 606 81 89 75 S E N E C E S I TA E S T E T I C I STA CO N E XPER I EN CIA minimo 5 aĂąos jornada de tardes.entregar c.v en rambla Sant Joan nÂş 97-e Lloreda. Abstenerse sin experiencia

Motor MOTOS SE VENDEN : Ky m ko 25 0 c c g r a n d d i n k 10 0 0 â&#x201A;Ź Ky m ko 12 5 c c 5 0 0 â&#x201A;Ź Ya m a h a X T 6 0 0 c c 12 0 0 â&#x201A;Ź T E L . 6 0 1 2 0 4 544 SE VENDE AUDI A6 buen estado, 1000â&#x201A;Ź TEL. 609 77 51 08

Varis

Classes CLASES de inglĂŠs y polaco TEL. 630 17 32 08 PROFESORA TITUL ADA DA CLASES particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, mĂłdulos, francĂŠs, selectividad, formaciĂłn habitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 ANGLĂ&#x2C6;S, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 ARREL DE PI: reforç ciències a ESO, Batxillerat, selectivitat. Molta experiència. Miquel. TEL. 654 40 39 63 MESTRA DĂ&#x201C;NA CLASSES particulars de primĂ ria i eso. carme TEL. 617 08 02 89

SE VENDE COFRE MASCOTAS Dogpack de Carrypack ex tensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado. No limita la velocidad. De 1 a 7 perros 600 â&#x201A;Ź + INFO TEL. 601 204 544

A S A N J U D A S TA D E O abogado de lo imposib l e. Rez ar 9 Ave M ar i a s , d u r a nte 9 d i a s . Pi d a 3 deseos y al noveno dia publica este anuncio. Se cumplirĂĄ aunque no lo creas. N.G.X VENDO VITRINA KOXK A V 14 C , , m e d i d a s 13 3 0 x 9 7 x 12 3 0 ,, 2 n e v e r a s Eurofred 2 puer tas, tienen 3 aĂąos y medio al 50% de su valor TEL . 619 6 2 9 4 38 VENDO LICENCIA TA XI, festivo jueves impar 120.000â&#x201A;Ź TELS. 617 31 53 11 / 93 388 57 83

SE VENDE MOBILIARIO DE OFICINA DE OCASIĂ&#x201C;N y antigĂźedades TEL . 601 204 544 GRACIAS Al EspĂ­rito Santo D.C. V E N D E M O S M AQ U I N A RIA HOSTELERĂ?A DE O CAS I Ă&#x201C; N c o n g ar a n tĂ­a . Interesados /as llamar TELS. 654 311 506 - 902 11 75 57

A S A N J U D A S TA D E O abogado de lo imposible. Rezar 9 Ave Marias , durante 9 dias. Pida 3 deseos y al noveno dia publica este anuncio. Se cumplira aunque no lo creas. R.B.

COMPRO JUEGOS de guerra y construcciĂłn Tente, Exin Castillos, nac. TEL. 651 43 56 31

ALQUILO HABITACION A CHICA en Coll i Pujol, 350â&#x201A;Ź todo incluido TEL. 635 62 55 14

ES PRECISA COMERCIAL COMERCIAL/VENTA PER REVISTA PUBLICITĂ&#x20AC;RIA A LA ZONA DE BADALONA MONTGAT TIANA Sâ&#x20AC;&#x2122;OFEREIX: t$POUSBDUFMBCPSBM DPNJTTJPOTt$BSUFSBEF$MJFOUT

ES PRECISA: t"QUJUVETDPNFSDJBMT t#POBQSFTĂ&#x2019;ODJBJIBCJMJUBUTDPNVOJDBUJWFT t&TWBMPSBSĂ&#x2039;FYQFSJĂ&#x2019;ODJBFOWFOUFT (en qualsevol sector). t$BSOFUEFDPOEVJSJDPUYFQSPQJ

Per a mĂŠs informaciĂł:

Tel. 93 464 69 79 de 9,30 a 14,00 hores | 73

Economics_Nou.indd 73

27/03/2012 18:06:16


RUTES guiades amb BTT CICLOTURISME o SENDERISME Descobreix el Maresme com mai l'has vist. ET PORTEM PER: t$PSSJPMT t-MPDTFNCMFNร‹UJDT t-MPDTBNCIJTUร›SJB t.POVNFOUT EPMNFOT GPOUT FUD

RUTES: t*OJDJBDJร˜ t'BNJMJBST t(BTUSPOร›NJRVFT t&TQPSUJWFT t$VMUVSBMT t&YUSFNFT

SORTIDES: t%FNBUร“ UBSEB EJFT TFODFSTPNรTEhVOEJB

t/PDUVSOFTTFUNBOBMT t(SBOTSVUFT t3VUFTBMBDBSUB

...descobreix un entorn al costat de casa que no t'imagines

PREUS ESPECIALS PER A GRUPS Informaciรณ i reserves als telรจfons

606 96 03 78 - 629 34 21 84 รณ info@pedals.cat PEDALS.indd 2

www.pedals.cat

04/10/2011 19:27:06


Quieres colaborar? Vols col·laborar? ANM pone a tu disposición el máximo de facilidades a la hora de hacerte socio y formar parte de este gran proyecto de ayuda integral para las niñas y niños huérfanos de Wukro. Con este fin, ANM te ofrece tres caminos posibles para hacerte socio: - A través de nuestra página web africanosmira.com. - A través de nuestros folletos que encontrarás en las oficinas y tiendas de nuestros colaboradores. - Y finalmente, una tercera vía posible es contactando directamente con nosotros mediante nuestro número de teléfono.

- 76 -


animà lia Animals Fa uns dies em va insultar una dona quan estàvem recollint signatures per prohibir els correbous, que Êrem un g.....BÊ, reconec que no em vaig sentir ferit, ni tant sols em vaig parar a valorar si aquella dona es sentia insultada per l'acte. Em vaig sentir pitjor quan una dona amb els seus fills va dir que perquè no fèiem alguna cosa per als nens del Tercer Món o per la gent gran. Si em va fer capacitar, per què no ho he fet?, NomÊs recordo un coa fleca que hi ha prop de casa que tenia una guardiola per a ells i que sempre ficava el que tenia per la butxaca, molt poc, certament. Els meus avis van tenir una nena apadrinada que els hi escrivia i els dibuixava casetes i altres nens. Ah, tambÊ tinc uns amics, molt animalistes, que participen a Bon dia Gàmbia i una altra voluntària que participa en campanyes per als rodamóns a l'hivern. I si em poso a pensar hi ha una noia que va en crosses que bÊ a passejar gossos, de totes mides. No sÊ si està bÊ dir-ho, però es

normal? Per què aquest temps que capfiquen en nens i animals no els dediquen a netejar voreres o pintar cases per als pobres o perquè no donen tot el seu sou a obres de caritat?, Ens estem tornant bojos. Ara es una època on costa trobar bones persones. Aquí a Espanya, si em permeten, ens costa veure homes donant-se un petó, ens costa acceptar que hi ha dones que no volen ser mares, ens costa ficar a la presó a delinqßents que surten per la televisió; però si volem veure com club de futbol es gasten milions mentre tenim que veure com algú ens demana diners al metro, ens agrada veure animals sagnants i anomenar-ho cultura i ens agrada veure per la televisió nens morts, guerres i violència, però et posen una multa si fas l'amor al carrer o et peguen si et manifestes contra qui et roba. Si aquest es un país on volem viure potser si que defensar els animals ens queda massa lluny i que fan falta altres moviments mÊs productius.

adopta' m Sort Sort ĂŠs un preciĂłs i jovenet mestĂ­s que necessita una nova llar. TĂŠ un carĂ cter FYDFMtMFOU NPMUBGFDUVĂ&#x2DC;TJBMFHSF7B sortir d'una gossera no fa massa temps i malauradament necessita una nova famĂ­lia novament per raons alienes a ell, però esperem que el nom d'una vegada li faci honor i aquesta vegada sigui la definitiva. EstĂ  castrat i xipat.

Mixeta La Mixeta nomĂŠs tĂŠ 1,5 anys i necessita una nova famĂ­lia. Va ser rescatada del carrer amb nomĂŠs 2 mesos i ĂŠs una gateta ben educada, cassolana, especialment afectuosa amb els nens... una petita joia. AsociaciĂłn Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Si ho volen, em quedarĂŠ a casa i no ajudarĂŠ a creuar als avis amb bastĂł, no ajudarĂŠ a un estranger a trobar una direcciĂł, no li donarĂŠ la pilota a un nen que creui la carretera per agafar-la ni donarĂŠ de menjar a un animal brut i prim que vagui per les escombraries. Però estarĂŠ fent un lleig a tots aquells que sense necessitat s'aixequen un matĂ­ i donen diners a qui no els malgastarĂ en un partir de futbol, als meus avis que amb la seva pensiĂł van ajudar a una noia a tenir sabates per anar a lâ&#x20AC;&#x2122;escola, o als meus amics que donen el seu temps i la seva força en animals que sense voler-ho ni fer res dolent passen gana i que els hi han pegat o han utilitzat per baralles. Tampoc crec que els hi faci gaire grĂ cia als meus pares, que em van ensenyar a que si veia una injustĂ­cia que fes el possible per evitar-ho, als meus professors que com a persona em van demanar que lluitĂŠs per un mĂłn mĂŠs pacĂ­fic. TambĂŠ faria un lleig a qui rep cops per defensar en el que crec. Si tu penses que aquest mĂłn necessita animals morts i diversiĂł al seu voltant et repto a defensar-ho. AixĂ­ si que podrĂŠ dir que t'admiro. Ah, i una cosa: ho faig per que em dona la gana. Que guanyi el millor. Aleix Vitoria Voluntari ASOA

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

76 |

1524.pag.76.indd 1

27/03/2012 14:49:28


guia comercial ESTÈTICA BADALONA SOL Sol uva, depilació laser C/ Francesc Layret, 30 DECORACIÓ LASPEGATINAS.NET vinilos decorativos, decoracion www.laspegatinas.net PINTORES GARCÍA Alicatados, cocina y pintura TEL. 685 05 44 19

DISSENY SINGULARS Logotips, maquetació, publicitat TEL. 659 08 74 59

IMPREMTA SERVEIS EDITORIALS Creació revistes, catàlegs, etc. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

WEBNALIA Creació de pàgines web www.webnalia.com

ÓPTIMA IMPRESIÓN Flyers, díptics, tríptics TEL. 676 06 32 53

MODA 08302 COMPLEMENTS Complements de moda TEL. 676 06 32 53 MOTOR VENTA NEUMÁTICOS Juegos de 4 neumáticos www.ventadeneumaticos.com

CLIC DISSENY Disseny pàgines webs www.clicdisseny.com

LLANTAS Llantas adaptables online www.llantasreplica.com

ANUNCIA'T A LA SECCIÓ GUIA COMERCIAL

PER NOMÉS 3,5 € / SETMANA *

( )

INFORMA'T AL 93 464 69 79 · 93 464 69 83 (*) Contractació mínima

TELÈFONS BADALONA AJUNTAMENT BADALONA www.badalona.cat 93 483 26 00 GUÀRDIA URBANA 092 COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 MOSSOS D'ESQUADRA 088 COMISSARIA MOSSOS 93 497 72 00 BOMBERS GENERALITAT 112 POLICIA NACIONAL 93 497 24 60

TAXIS BÉTULO 93 460 10 20

CAP TIANA 93 469 49 30

RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

RÀDIO TIANA 93 465 33 99

FUNERÀRIA BADALONA funerariabadalona.com 93 497 04 97

RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

TELÈFONS MONTGAT

PORTALS LOCALS

AJUNTAMENT MONTGAT www.montgat.cat 93 469 49 00

EL TOT eltotdigital.com VILAWEB vilaweb.cat/badalona EL BADIU elbadiu.net BADAWEB badaweb.com TV BADALONA tvbadalona.cat BADABIT badabit.org FÒRUM BÉTULO betulo.cat INFO MONTGAT montgat.cat

POLICIA LOCAL 93 469 07 07 CAP MONTGAT 93 469 49 30 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016

TELÈFONS TIANA

HOSPITAL MUNICIPAL BSA.CAT 93 464 83 00 HOSPITAL CAN RUTI gencat.cat/ics/germanstrias 93 465 12 00

AJUNTAMENT TIANA www.tiana.cat 93 395 50 11 POLICIA LOCAL 93 395 15 15

EL DIAL LOCAL RÀDIO CIUTAT BADALONA 94.4 FM RÀDIO TIANA 107.2 FM RÀDIO POMAR 101.2 FM ONA MAR 99,7 FM TELEVISIÓ TELEVISIÓ BADALONA Canal 26 TDT

El Tot Badalona més a prop teu!

Cada setmana troba EL TOT BADALONA, MONTGAT i TIANA en els teus punts de distribució habitual

Ara, A MÉS A MÉS, si vols el pots rebre AL TEU CORREU ELECTRÒNIC! Envia'ns les teves dades personals i el teu correu electrònic a badalona@eltotdigital.com*. Rebràs còmodament i cada setmana el TOT DIGITAL amb tota l'actualitat, notícies i publicitat en format PDF al teu correu

* no s'atendran sol·licituds que no estiguin degudament complimentades amb nom, adreça i correu electrònic. | 77

1524.pag.77.indd 1

26/03/2012 13:44:25


TECNOLOGIA Tombs virtuals per la Sagrada Família ĚĞƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƟƵƐƉƉůĞ

Badalona en tweets El centre cívic El Carme a #Badalona sembla acabadet, a veure si deixen de bloquejar el carrer! @granludo

Comença l'Assemblea General del Club Natació #Badalona . L'Ajuntament ens deu 200.000 € en factures. #etfelicitofill @MiquelEstruch

#VoltaCatalunya els ciclistes han maleït els adoquins de la plaça Pompeu Fabra! #Badalona @benvolgut77

La basílica de la Sagrada Família de Barcelona ja disposa d'una aplicació per a dispositius d'Apple -iPod, iPhone i iPad- que permet realitzar una visita virtual i interactiva per l'interior del temple modernista. Segons que ha informat el patronat de la Sagrada Família, l'aplicació es pot descarregar gratuïtament des de la botiga d'Apple a internet, l'AppStore.

INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ

La visita virtual al temple va acompanyada de breus textos explicatius sobre els diferents espais que es poden visualitzar, vídeos, així com de dades i fotografies de caràcter històric sobre la seva construcció. L'aplicació està disponible en català, castellà i anglès, i ofereix a més la possibilitat de comprar entrades en línia per visitar la basílica.

S. I. A D.

Gran pas de la @voltacatalunya per #Badalona. Alguns problemes de seguretat, s'hauria de revisar la tasca dels voluntaris, no tot és bona fe @rogervidal

Preparats per veure la sortida de la #voltacatalunya al museu de#Badalona! @mariona_mc

24 h #Badalona el lloc on per casarte per lo civil, tens espera de com a poc uns 7 mesos... vergonya mode ON @Xavebe

Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

ACADÈMIES VENTA Y REPARACIÓN

Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

SERVICIO A DOMICILIO El dimoni de gominola. Fruits secs Jose Mercat La Salut, fent #Badalona @Manelmaho

C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

www.integer.cat

78 |

1524.pag.78.indd 2

27/03/2012 8:40:08


Badalonins al món

Núria Mejias, des de Copenhaguen (Dinamarca) Vaig arribar a Copenhaguen (K øbenhavn) ara farà dos mesos, al mateix avió que l'onada de fred. Una gran rebuda, sí senyor! “Perquè no vaig marxar a les Açores?” em vaig preguntar més d'un cop. Ara visc a Frederiskberg, un poble amb Ajuntament propi dins de la capital danesa. Copenhaguen és una ciutat resseguida per carrils bici, que estan completament integrats en la vida dels danesos i tant s'hi poden veure nens de cinc anys com persones més grans de setanta utilitzant-los. Jo ja tinc la meva pròpia bicicleta i em va perfecte per anar a la universitat. També hi ha molts parcs, són preciosos a qualsevol època de l'any. Vaig decidir venir aquí uns mesos per fer unes pràctiques de la carrera. Sóc estudiant de biologia i em va semblar molt bona idea formar-me una mica més per tenir més oportunitats en aquesta carrera que té tantes sortides laborals en el nostre país. Estic a un laboratori amb molt bon ambient: al grup del departament són molt amables, volen que tregui el màxim profit de la meva estada aquí i m'estan

BadaloninsAlMón-79.indd 1

planejant un munt d'activitats per aprendre moltíssimes coses. A més a més, hi ha la “cake bell”... sí, sí, la campaneta del pastís: normalment la fan servir pels aniversaris, però tampoc els cal cap excusa per fer-la sonar i asseure's a la taula a menjar i beure te i cafè (que en beuen molt). Les classes per aprendre danès són gratuïtes i m'hi he apuntat. És considerat un dels idiomes més complicats d'aprendre per la seva pronunciació. A les classe de danès hi podem arribar unes nou nacionalitats diferents. El que m'agrada dels danesos és la confiança que tenen amb la gent, tant dels comerços com a la universitat. Podria donar un munt d'exemples que allà abaix serien molt difícils de trobar. M'agrada que reciclant les ampolles de plàstic i les llaunes pugui guanyar unes corones daneses (moneda de Dinamarca) i poder-me comprar algun caprici, que la beca erasmus no dona per gaire i aquí tot és molt car. El que no m'agrada és que no tenen persianes a les finestres, no sé com s'ho fan al juliol quan

tenen sis hores de foscor. Tot i que ja m'estic acostumant, ja que la llum em desperta de sobte i almenys puc aprofitar més l'estona de llum que hi ha ara al març. El que em va sorprendre és la multitud de banderetes daneses que et trobes per tot arreu. Tot i saber que només estaré uns mesos fora, poc a poc te'n adones que trobes a faltar una mica Badalona: la família, passejar el gos per Pompeu Fabra, sopar fora amb els amics els caps de setmana (aquí és molt car), el parc de Martí Pujol on no sé per què hi ha conills...

Núria Mejias, des de Copenhaguen (Dinamarca)

26/03/2012 17:31:37


ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA, ORTODONCIA Y ODONTOLOGÍA GENERAL

Roberto Koening. Odontólogo Propietario de la clínica de Badalona

Dr. Roberto Koenig nº colegiado 3183 - Máster en Implantología y Rehabilitación oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - Título nivel Europeo en Implantología.

Dra. Fátima Dominici nº colegiado 3184 - Máster en Odontología conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - Máster en Implantación Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJØO Española de Implantes (SEI) t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJØO Española Endodoncia.

IMPLANTES 2

1 4

3 5

1ª CONSULTA Y RADIOGRAFÍA

“GRATUITA”

BADALONA - LA SALUD

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellón Juventud) Tel. 93 387 58 L2 Pep Ventura UniDental.indd 2

Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

02

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut 06/03/2012 15:41:59

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1524  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1524.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you