Page 1

Badalona a la vista! Dimoni per aquest 2013

Del 15 al 22 de març de '13 Número 1574

Disposats a negociar una moció de censura

Agrupació esportiva Cros segona regional, temporada 1969 – 70. Foto. Tomàs Monteserin

Portada.indd 1

12/03/2013 18:45:28


FOTODEPILACIÓ

Sol UVA x Baixa i alta pressió x Sol des de 1,75 €

ARA F DEPIL EM AC ÍNTIMAIÓ DE DO NA

(per sessió, preu amb abonament)

x Abonaments mensuals des de 20 €

Depilació làser x Aixelles ....................................................................................................19 € x Aixelles + engonals brasileres .................................................................................................39 € x Cames senceres + aixelles + engonals .............................................................................................99 € x Pit i abdòmen ..............................................................................49 € (preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Depilació cera x Cames senceres +

engonals brasileres

................................ 9,99

Francesc Layret, 30

Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2012.indd 11

12/03/2013 10:28:02


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 14 16 - 17 18 - 19 20 - 22 24 - 25 26 - 30 28 - 29

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

30 34 - 37 42 - 44 38 - 41 48 - 49 61 45

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

50 - 53 46 - 47 46 47 54 - 60 62

Agrupació esportiva Cros segona regional, temporada 1969 – 70. Entre ells, Santi, Tomàs, Sanchis, Lopez, Ulises, Samdalio, Navarro, Sevilla, Hernandez, Ayala, Angel. Entrenador, Juan Rojo. Foto:Tomàs Monteserin.

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1574.pag.04.indd 1

12/03/2013 14:04:32


VELSAT.indd 1

22/02/2013 13:02:07


L'oposició inicia les negociacions per presentar una moció a García Albiol

t Representants del PSC, CiU i ICV-EUiA a Badalona, durant la primera trobada de l'oposició per estudiar una possible moció de censura

Política Carles Carvajal

Els tres partits a l'oposició, PSC, CIU i ICV- EUiA , han començat, aquest dimarts, a negociar la possible moció de censura contra el govern del Partit Popular. Tant socialistes, convergents com ecosocialistes són conscients que un possible acord no serà gens fàcil. L'anunci del líder de CIU a Badalona, Ferran Falcó, el passat dijous, d'obrir negociacions amb la resta de forces polítiques a l'oposició s'han traduït aquesta setmana amb la primera reunió oficial per començar a treballar un possible acord. Els tres grups van fer dimarts una valoració positiva després de la primera trobada. Les diferències poden s o r g ir q u a n “ e s tre bal l i la configuració del govern", va assegurar el convergent

Fer r a n Fa l c ó. Per l a s eva b an d a , e l líd er s o c i ali st a , Jordi Serra, va afirmar que s ' h a c r e at u n " b o n c l i m a" per començar a explorar les possibilitats reals de l'acord. "És pot fer un govern millor", va assegurar. Ta m b é o p t i m i s t a e s v a mostrar l'ecosocialista Carles Sagués. "Hi ha una coincidència total que aquesta és una situació d'excepcionalitat que ens exigeix un gran exercici de responsabilitat", va dir. Sagués va d et allar que durant la reunió es va compar tir aquesta "visió general" de la situació actual a Badalona i espera que en pro peres reunions "es desgranin actuacions i propostes concretes". Amb la mateixa visió positiva, però sense cap senyal d'eufòria es va pronunciar el cap de files de CiU, Ferran

Falcó. "Hem parlat d'algunes qüestions de fons que tenen a veure amb les coses que ens uneixen, que no pas amb l'estructura de govern, que és on hi ha el moll de l'os de la qüestió". Segons Falcó serà quan es parli sobre aquest tema quan es podrà valorar de veritat si hi ha possibilitat que la moció prosperi. CIU aposta per un alcalde tècnic i deixar de banda els caps de llistes La federació nacionalista es m o s tr a o b er t a a "exp lorar l'acord", però es manté ferma e n l a s eva p r o p o s t a , fe t a pública la setmana passad a: " El g overn n o l ' hauri a de liderar cap dels caps de llista. No ens hem mogut de les nostres posicions", insisteix. Per Falcó aquest és un element clau de la negociació i no amaga que serà el principal escull.

6i

Actualitat-06-07(V8).indd 2

12/03/2013 18:14:52


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Aquest divendres, la segona reunió A par tir d'aquest primer contacte de dimar ts, en el qual es va voler comptar amb la presència dels mitjans de comunicació, la resta de trobades es preveuen fer en secret i sense la pressió dels fo c us. El que sí ha trans cendit, però, és que ja hi ha programades dues reunions més dels equips negociadors i la propera serà aquest mateix divendres. En aquestes reunions es podrien començar a

d ebatre temes c laus, c om l'organització del que seria el nou govern de la ciutat. El líder de CiU, Ferran Falcó, explica que en alguna d'aquestes dues pròximes reunions posarà sobre la taula la seva proposta de triar un alcalde amb "perfil tècnic" i que, en cap cas, sigui un dels tres caps de llista del 2011. Abans de les Festes de Maig I és que tot i que no s'ha fixat cap termini per tancar l'acord, PSC i ICV-EUiA volen que les

negociacions no s'allarguin més del que sigui estrictament necessari. Preguntat per si el límit podrien ser les Festes de Maig de Badalona, que se celebren a partir del 3 de maig, el líder socialista va ser clar: "Encara falten dos mesos i això seria massa temps", va afirmar Jordi Serra. En aquest mateix sentit es va posicionar el líder ecosocialista. "No hi ha terminis fixats, però haurien de ser terminis curts. No cal allargar-ho innecessàriament", va afirmar Carles Sagués sobre aquesta qüestió.

García Albiol adverteix que s'ha de respectar la "voluntat dels veïns" L' a l c a l d e i l í d e r d e l PP a B a d a l o n a , Xav i e r G a r c ía Albiol, ha assegurat que CiU haurà de triar entre un " p a c t e d e p e rd e d o rs" i e l fet de respectar la "voluntat dels veïns". García Albriol ha valorat d'aquesta manera l'anunci de les negociacions, entre els tres partits a l'oposició, per tirar endavant una possible moció de censura a l'Ajuntament de Badalona. Xavier García Albiol ha defensat la seva acció de govern a Badalona assegurant que estan "tirant els projec tes end avant en moments de dificultat econòm i c a", tot afe g i nt q u e "e s neteja més que mai" i que "hi ha més policia que mai al carrer". En aquest sentit, i referint-se al possible suport de CiU a una moció de censura, ha afirmat: "vull pensar que els interessos de Badalona estan per sobre dels interessos de la política general". L'alcalde de Badalona, també s'ha mostrat confiat que "a CiU imperarà el sentit comú". "La voluntat dels veïns és que hi ha un govern i un alcalde millorables però que estan fent coses i es mouen", ha assegurat García Albiol, tot

Actualitat-06-07(V8).indd 3

afegint que "tots sabem que dins del PSC, el seu cap de llista, si no recupera el poder del seu partit, no el presentarà". "El d'ICV, tres quarts del mateix", diu l'alcalde. En clau de futur, García Albiol

ha assegurat que "sigui al final de la legislatura o demà p a s s at, s e g u i ré t re b a l l a n t amb la mateixa normalitat". A l b i o l ha anu n c i at q u e e s tornarà a presentar de candidat el 2015.

c/. Alfons XII, 17 entl. 1a. 08912 BADALONA Tel./Fax 93 399 19 18 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dijous i divendres de 11 a 13h.

Plaça Trafalgar, 15 baixos - Llefià BADALONA Tel. 93 460 08 35 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dilluns i dimecres de 11 a 13h.

www.badaweb.com/diagnostic i7

12/03/2013 18:14:56


El trencaclosques impossible Andreu Mas, director de Revista de Badalona

No tinc ganes de ser un aixafaguitarres, però això de la moció de censura per fer fora el PP de l'alcaldia de Badalona ho trobo una fita entre molt difícil i impossible. Del discurs de Ferran Falcó està clar que una condició innegociable és que el nou alcalde no sigui cap dels tres caps de llista que encapçalaven les llistes a les passades eleccions. Es descarta ell mateix i tanca la porta a Jordi Serra (PSC) i Carles Sagués (ICV). No és cap secret que, a més a més, CDC aposta perquè el possible nou govern el liderés un (en aquest cas una) nacionalista. Aquesta és una condició que no li acceptaran els socialistes, que de les tres forces a l'oposició és la que té un major nombre de vots. Jordi Serra ja ha deixat clar en les seves declaracions que no pensa enretirar-se. I dubto molt que ICV, que ja no es va posar d'acord al principi de mandat amb els convergents, els faci costat en aquesta proposta, excepte en cas que la persona que es proposi sigui d'Iniciativa. Ara bé, si es donés el cas, també dubto que Convergència donés el seu suport a un candidat d'Iniciativa. O sigui que intenten quadrar un cercle. Per acabar-ho d'arrodonir, el cap de llista d'Unió es desmarca dels socis de federació i diu que ell no està per mocions de

censura i al primer a qui ho explica és a l'alcalde García Albiol. La cosa té un toc surrealista innegable. Sigui com vulgui la latent bomba de rellotgeria que són les relacions CDC-UDC a Badalona s'ha despertat i qualsevol dia ens trobem que fa un pet i Subirana es converteix en regidor no adscrit. Temps al temps. Badalona no està bé. La ciutat està atenallada per una crisi econòmica evident i el govern municipal, que ha hagut d'afrontar diversos escàndols, està desconnectat de les forces cívils de la societat que, a dia d'avui, encara no el reconeixen com un interlocutor vàlid. Societat civil organitzada i Ajuntament, avui més que mai, viuen d'esquenes. Ara bé, això no vol dir que la ciutat no vulgui el PP, com diuen els partits de l'oposició. Hi ha una Badalona, la que sociològicament identifiquem amb el Centre, que ni el volia ni el vol i que creu fermament que Badalona necessita un canvi de govern urgent. Hi ha una Badalona informada i socialment activa, repartida per diversos barris de la ciutat -inclòs el Centre- que pensa el mateix. Però, què pensen la majoria dels votants? Dubto molt que ningú ho sàpiga, però la projecció mediàtica de l'alcalde del PP és molt important en els canals que consumeixen molts votants badalonins. I en aquests canals no en qüestionen ni el discurs, ni el mètode, ni els incompliments del programa electoral (que són uns quants). I la seva

audiència només sap que el PP -així en general, no pas a Badalona- no ho està fent bé, però tampoc s'identifica amb els socialistes. Aquests barris que els anys vuitanta eren socialistes irreductibles ara són conservadors conformistes i no ha passat res en dos anys que els pugui haver fet canviar, majoritàriament, d'opinió. D'aquí el to xulesc i prepotent que va fer servir l'alcalde quan va instar els opositors a medir forces a les urnes el 2015. Està convençut que la partida la té més o menys guanyada. O, dit d'altra manera, que els socialistes no li passen la mà per la cara. I ells són els únics que poden fer canviar la minoria majoritària que governa. Estem encallats. Només un pacte d'extrema generositat de totes les parts entre CiU, PSC i ICV pot fer canviar les coses. Ara bé, l'endemà de posar-se a governar, ja poden començar a trepitjar el carrer de veritat i explicar a la gent què han fet i què poden fer en el futur per la ciutat, perquè el PP tindrà dos anys per matxacar-los. Badalona necessita un canvi -el PP ha demostrat que no era el canvi que la ciutat necessitava-, però serà impossible si no es canvien els esquemes mentals de la classe política badalonina i no es recupera el contacte amb els ciutadans. Ara com ara, hi ha massa càlcul electoral en tots els caps per conduir la ciutat pel camí que necessita. Les peces del trencaclosques no encaixen.

El moviment veïnal de Badalona dóna suport a un "horitzó sense Albiol" com a alcalde Política Redacció

La Federació d'Associacions de Veïns de Badalona "aplaudeix un horitzó sense Albiol" a l'Ajuntament de Badalona "davant del clima de moció de censura que els partits de l'oposició han fet arribar a l'opinió pública". Segons ha

informat en un comunicat la federació, inclosa a la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), l'alcalde badaloní no s'ha trobat amb els representants dels moviments veïnals des de la seva elecció. Les associacions consideren que la gestió d'Albiol ha estat caracteritzada pel "menys-

preu abs olut al movi ment veïnal" i per "l'activació de polítiques clarament xenòfobes contra el veïnat nouvingut d'altres cultures i països". Les entitats veïnals han denunciat també el fet que el consistori badaloní no hagi fet front els compromisos econòmics ni del 2012 amb les associacions de veïns de la ciutat.

8i

Actualitat-8.indd 1

12/03/2013 17:51:07


Entrevista amb Ferran Falcó, president del grup municipal de CIU a Badalona

"Els tres caps de llista hauríem de fer un pas enrere, i deixar pas a un alcalde de transició" Carles Carvajal

Han passat uns dies des de l’anunci de l’inici de les converses amb la resta dels grups de l’oposició. CIU, i en aquest cas vostè, torna a marcar la l’agenda política de la ciutat. Quina diferència hi ha entre les negociacions de fa dos anys i les d’ara? Hi ha una diferència notable. L’any 2011, vàrem entendre que calia deixar que el PP governés la ciutat després de guanyar les eleccions tot i quedar en minoria. Pensàvem que en quatre anys la ciutadania havia de tenir l’oportunitat de comprovar si el PP podria complir totes les promeses que el van fer guanyar les eleccions, o si es demostraria com un govern realment eficaç i transforma-

dor. La realitat, lamentablement, és que en tan sols dos anys ja s’ha fet evident l’engany programàtic del PP, amb més romanesos que abans, amb cap llibre gratis, un gran pla de pisos de lloguer social que ha acabat amb 15 habitatges lliurats, i primeres pedres que han quedat en obres parades. Quins creu que són els principals compromisos que el govern del Partit Popular ha incomplert amb vostès? El problema no són els compromisos que hagi pogut incomplir amb el nostre grup, que n’hi ha, com la biblioteca de Canyadó, les subvencions a l’impost dels vehicles professionals dels autònoms, la disminució del suport econòmic a les entitats esportives i comercials,

per citar-ne alguns. El principal problema és, com he dit, l’incompliment amb la ciutat, l’engany que s’ha perpetrat en dos anys per part del govern del PP, i que ha deixat l’Ajuntament més paralitzat del que podíem imaginar. S’ha assegut, oficialment, una vegada amb els grups de l’oposició per poder tirar endavant una possible moció. Quina sensació li ha deixat la reunió d’aquest dimarts amb el PSC i ICV-EUiA? Ha estat un primer pas, que valoro positivament, i que anirà acompanyat d’altres. La nostra posició de partida ja la vàrem expressar, la mantenim, i és pública. Es pot consultar, fins i tot, al web ferranfalco.cat. Hem tingut una primera presa

10 |

Persones-10-11.indd 2

12/03/2013 19:25:48


de contacte en què hem abordat qüestions generals. No serà fàcil arribar a un acord, però el buscarem. De les propostes que planteja Convergència i Unió a Badalona amb quines no estan disposats a cedir? La nostra proposta subratlla renúncies personals, recerca de nova gent, i impuls per recuperar la il·lusió de la gent. El primer principi irrenunciable és que aquest ha de ser un govern de transició que es fonamenti en la presa de decisions compartides per tots els seus membres, amb una organització transversal que sigui eficaç i estigui a prop de la gent i dels seus problemes. Vostè ha plantejat un perfil d’alcalde o alcaldessa més tècnic i gerencial. Aquest punt es també innegociable? Els tres caps de llista hauríem de fer un pas enrere, i deixar pas a un alcalde de transició. Estem en una situació d’excepció i transitorietat. I l’alcalde o alcaldessa, a mig mandat, creiem que ho ha de ser de consens polític però també social, i amb una funció de coordinació tècnica. L’alcalde podria ser d’algun dels tres partits de l’oposició? Òbviament. A aquesta possibilitat no ens tanquem, tot i que puguem tenir, legítimament, una preferència determinada dins el nostre propi grup. El nou govern que vostès plantegen, segons expliquen, ha de trencar amb el passat i amb com s’ha governat fins ara. Si finalment tiren endavant la moció tindran temps amb dos anys per a fer-ho? Si penséssim que un govern diferent de l’actual no podria ser operatiu i fer les coses de manera diferent, no plantejaríem la possibilitat d’explorar un acord. Les converses d’aquests dies han de servir precisament per a acordar els mecanismes organitzatius i els temes clau que facin possible aquest objectiu de canvi

Persones-10-11.indd 3

i de recuperació del temps que ha perdut la ciutat en aquests dos anys. Tot fa preveure que els dos propers anys seran molt durs econòmicament i socialment. La crisi no pot fer “cremar” un govern en dos anys? La crisi és un factor que enlloc de tirar-nos enrere al voltant d’aquest canvi, ens estimula a intentar-ho. Entre altres coses perquè el govern del PP està fent ben poc per l’economia local. Abans parlàvem dels incompliments que han tingut amb el nostre grup: un és la bateria d’ajuts a autònoms i emprenedors que vàrem acordar pel pressupost del 2012, i que el PP ha ignorat com la majoria d’assumptes que vàrem tancar amb ells per als comptes d’aquell any.

"La nostra proposta subratlla renúncies personals, recerca de nova gent, i impuls per recuperar la il·lusió de la gent" I si tira endavant la moció, vostè creu, com algunes veus afirmen, que Albiol pot aconseguir la majoria absoluta d’aquí a dos anys? Això forma part de les opinions i els diagnòstics que legítimament pot fer cadascú. Si penséssim que més que un risc, aquesta majoria absoluta seria una seguretat, no ens plantejaríem parlar sobre un possible canvi. Creiem que el PP ha tocat sostre, i que en tot cas l’any 2015 els ciutadans de Badalona ja sabran la diferència que hi ha entre el que el PP de García Allbiol diu quan és a l’oposició i el que fa quan és al govern. Si hi sumem que el PP governa a Madrid amb mà dura contra Catalunya i amb un reguitzell impressionant d’incompliments electorals, la marca del partit no creiem que ajudi Albiol en els comicis de 2015. Però tot això són especulacions. Nosal-

"Si penséssim que un govern diferent de l’actual no podria ser operatiu i fer les coses de manera diferent, no plantejaríem la possibilitat d’explorar un acord"

tres preferim centrar-nos en resoldre els problemes urgents que Badalona té avui. El que és clar és que Badalona no és de dretes, ni espanyolista, ni conservadora. Va guanyar el PP, però la ciutat és majoritàriament de centre-esquerra. I creu que els ciutadans de Badalona ho entendran? Sí, però òbviament, en cas que el govern de canvi sigui finalment una realitat, hauríem d’esforçarnos molt per a explicar-ho als badalonins, i sobretot per a fer-los participar de la tasca que s’ha de fer fins al 2015. El president d’Unió a Badalona, Jordi Subirana, s’ha desmarcat d’una possible moció i s’ha mostrat públicament contrari. Convergència i Unió a Badalona està dividida sobre aquest tema? No crec que hi hagi una divisió. Hi ha una disparitat d’opinions sobre l’oportunitat i els riscos potencials de presentar una moció. També hi ha algunes coincidències sobre oportunitats i riscos. A més a més, de moment el que ha passat és que els partits ens hem assegut a parlar. I a això el representant d’Unió a Badalona, òbviament, no s’hi ha negat perquè parlar de qüestions de transcendència forma part de la feina de qualsevol polític. I per acabar, vostè ha repetit moltes vegades, que més enllà del Riu Besòs no s’han pres decisions sobre la composició del govern de Badalona. Torna a ser així? Sí, torna a ser així. Els fets ho estan demostrant, com sempre hem dit. | 11

12/03/2013 19:25:49


Tiana, Interactua! Guillem Cuní Redacció

Un g r u p d e p er s o n e s d e l municipi ha creat una nova iniciativa amb la finalitat de fer front a la crisi i l’atur. Tiana, Interactua! és un g r u p,o x a r x a s o c i a l , q u e n e i x ar r e l d e l p o c c o n e i xement de les ac tivitats i perfils professionals de tots aquells que ens envolten, així doncs el que es busca és aconseguir que la gent interactuï, es conegui millor

i es puguin ajudar mútuament en l’àmbit professional. Aquest grup, que el podem trobar a Linkedin.com, un lloc web orientat als negocis on tothom qui vulgui hi pot penjar el seu perfil professional, ha estat creat amb els ulls posats a les persones que es troben a l’atur, aquelles que estiguin treballant i estiguin interessades en buscar altres opor tunitats de neg o c i o senzillam e nt p er g e nt q u e v u l g ui

col·laborar i millorar el seu e nto r n p r òx i m. D ’aq u e s t a manera es vol aconseguir que cada membre utilitzi els seus contactes personals en benefici dels integrants de la xarxa aportant oportunitats de feina, recomanacions o l ’or ient ac ió c ap a se c tor s determinats. Actualment el grup ja existeix i aquest diumenge 17, a les 11:00h es farà un acte inaugural a la sala “Casa de la Punxa” del Casal.

Fotonotícia

&ŽƚŽŐƌĂĮĞƐƉĞƌ salvar el patrimoni de Badalona 250 persones van apropars e d i s s a bte fin s al c ar rer Sant Llorenç, al Centre, per defensar el patrimoni de Badalona. L'acte, organitzat per Òmnium Badalona, La Sargantana i l'Associació de Veïns del Centre pretenia reflexionar sobre la necess i t at d e m a n te n ir e d i f i c i s històrics de la ciutat.

Construeixen dues rampes adaptades a Nova Lloreda L'Ajuntament ha construït dues rampes adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda al passatge del Riu Segre, al barri de Nova Lloreda. Les obres han servit també per ampliar les escales, col·lcar noves baranes i treure les rampes que comptaven amb una inclinació excessiva. Les noves rampes tenen el pendent adequat que permet als veïns amb problemes de mobilitat desplaçar-se amb facilitat. Amb aquesta actuació es dóna resposta a les demandes que els veïns venien reclamant des de fa anys. 12 i

Actualitat-12.indd 1

Badalona celebra les primeres jornades de Gospel El Grup de gospel badaloní, Gospel Sentits, que enguany està celebrant el seu desè aniversari ha preparat per aquest cap de setmana les primeres jornades de Gospel a Badalona. A través de diverses activitats com la xerrada, el debat, el taller i un concert, es vol apropar el món del gospel a qualsevol persona que s'hi vulgui interessar, ja sigui per descobrirlo de nou com per aprofundir-hi. Les jornades tindran lloc, durant dissabte i diumenge, a la Fundació Ateneu de Sant Roc.

ƚƵƌĂĚĞƐĂĂŶZƵƟĞŶ protesta per les retallades Els treballadors i les treballadores de l'Hospital de Can Ruti van aprovar dimarts en assemblea iniciar una sèrie d’accions com a mostra de rebuig a les retallades, que segons asseguren, malmeten dia a dia la sanitat pública i de qualitat. S'ha acordat fer aturades d’una hora –de 8 a 9 del matí- fins el proper dilluns, 18 de març. Coincidint amb les aturades, els treballadors es concentren davant les portes del recinte hospitalari. Tanmateix, l’assemblea ha aprovat una tancada de 24 hores el proper dimarts 19.

12/03/2013 18:05:09


BADALONA CC.indd 1

12/03/2013 10:45:12


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

AFons

Badalona prepara, per primera vegada, el //&ĞƐƟǀĂůĚĞůDĂƌ

t Imatge del Port de Badalona Carles Carvajal

El II Festival del Mar espera 25.0 0 0 visitants i més de c e n t e m p r e s e s ex p o s i t o res entre maig i juny amb l'objectiu de revitalitzar el mercat d'embarcacions recreatives i acostar la nàutica als ciutadans. Enguany, l'esdeveniment tindrà lloc en tres localitats costaneres com són Badalona (10-12 de maig), Cambrils (17-20 de maig), on se celebrarà j u n t a m e n t a m b l a VI F ir a Marítima de la Costa Daurada, i Mataró (31 de maig-2 de juny), paral·lelament a la II Festa del Port. El secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis N àu t i c s (A D I N), M i q u e l Guarner, ha explicat que la crisi del sector ha obligat a celebrar l'esdeveniment en els municipis que han ofert "col·laboració" a la fira. E l p r e s i d e n t d e l 'A D I N , Car l o s R i c o, ha lam e nt at també que Barcelona finalment no participi enguany en

l'esdeveniment i ha lamentat que el Saló Nàutic que se celebra a la capital catalana "relegui" la seva associació en favor de l'agrupació estatal del sector. Davant d'això, Rico ha cridat el públic interessat a aprofitar les opor tunitats d e c o m pra i les ac tivit at s que es trobaran a Badalona, Cambrils i Mataró. En aquest sentit, Guarner ha remarcat que els mesos de maig i juny, quan se celebra el Festival del Mar, són el moment "ideal" per adquirir una embarcació. El secretari general de l'ADIN també h a m o s tr at l a vo l u nt at d e la fira d'acostar els por ts i la nàutica als ciutadans de Badalona, Cambrils i Mataró i que aquestes activitats no es vegin només com a pròpies de gent de fora dels municipis. En un ac te a la seu d e la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, la regidora de promoció econòmica, comerç, consum i turisme de l'Ajuntament de Badalona, Rosa Bertran, s'ha

mostrat "satisfeta" d'acollir un esdeveniment d'aquest tipus en una ciutat de "tradició marinera" com la seva. "Volem potenciar l'economia de la ciutat i que el Port de Badalona faciliti la multipropietat, ja que les embarcacions són un producte de poc ús durant part de l'any", ha indicat. Per la seva banda, el gerent del Port de Mataró, Miquel Bellavista, ha explicat que la ciutat també vol aprofitar el Festival del Mar per potenciar el seu eix marítim com un dels vectors de promoció econòmica de la localitat. El director general de Pesca i Afers Marítims de la General i t at , J o r d i C i u r a n e t a , h a c e l e b r at q u e l a f ir a d ó n a "continuïtat" a la "important" col·laboració públicoprivada en el sector de la nàutica. Ciuraneta ha explicat que, tot i la importància dels afers amb les confraries de pescadors que tracta la seva direcció general, el sector de la nàutica també és una de les seves "prioritats".

14 i

AFons-14.indd 1

12/03/2013 10:44:30


BADATERRA.indd 1

12/03/2013 14:09:11


Els pescadors de Badalona preparen un dinar badaloní dins del Badaterra Fires Carles Carvajal

Badaterra, la fira del consum responsable, sostenible i ecològic torna aquest cap de setmana, a la Plaça Pompeu Fabra, amb una extensa representació d'expositors especialitzats i un nodrit programa d'activitats per a tota la família. Durant tres dies, amb accés lliure per tots els assistents, la plaça de Pompeu Fabra es convertirà en un espai de referència per conèixer de primera mà botigues i empreses especialitzades en alimentació ecològica i teràpies alternatives, tant locals com d'altres parts del territori. Badaterra 2013, organitzada per l'empresa badalonina EvidentEvents, posarà també una atenció especial en la gastronomia local. Per això, comptarà amb la participació de la 'Confraria de pescadors de Badalona' que el dissabte 16 oferirà un 'Dinar mariner' amb producte i recepta local: pop amb patates a la badalonina. Unió d’una quinzena de restaurants de la ciutat Aquest any, dins del BadateSSB FTQSFTFOUBSËFMDPMtMFDUJV Forquilla Badaterra, un grup de restaurants de la ciutat que oferiran un obsequi especial, un vermutet artesà i un aperitiu de la terra, a tots els participants de la Fira que s'acostin a

t Imatge de la primera edició del Badaterra

alguns dels locals. Els restaurants que participen en aquesta promoció són: Aromakaori, La Sargantana, Can Mario's Restaurant, Cat-Astur BDN, Dalt La Vila, El Cafè de les Antípodes, Forn Bertran Mar, Hirus, Kebap House Badalona, La Costa, La Donzella de la Costa, Restaurant Can Pelat, Restaurant Tresmil 9 i Tariq. Mercat d’intercanvi Badaterra posarà en marxa un mercat d'intercanvi per a grans i petits Un mercat per un consum responsable per reciclar peces de vestir i complements que encara tenen vida però que ja no s'utilitzen. Per a cada peça de roba i/o complement que es porti s'obtindran uns punts que es poden bescanviar per altres peces del mercat durant els 3 dies de la fira. [+] 2ªedició de la Fira Badaterra, divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de març

Assalt violent en un habitatge del carrer Sitges, del barri de Pomar U n m at r i m o n i d 'ava n ç a d a e d at van ser a s s alt at s, l a setmana passada, a l'interior del seu domicili. Tres persones, d'origen espanyol, es van fer passar per revisors del gas per entrar dins del habitatge. Un cop a dins, els lladres van lligar el matrimoni en una cadira i van obligar a les víctimes a lliurar-los joies i uns 2.000 euros que el matrimoni guardava dins de casa. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.

Suprimiran la línia d'autobusos 44 que comunica Badalona i Barcelona El Consell de Mobilitat de Badalona ha mostrat la seva preocupació per la supressió de la línia 44 de Transports Metropolitans de Barcelona. L'entitat insta al govern local a negociar amb l'operadora per tal de garantir la integració de Badalona en la xarxa d'altres prestacions de bus. La línia 44, que uneix l ' Est ac ió d e Sants am b el Palau Olímpic passant per l'Eixample i Sant Adrià, deixarà de prestar servei a partir de l'abril, segons fonts sindicals. El recorregut, segons han reconegut TMB, no serà ofer t per cap altra línia.

16 i

Actualitat-16-17(H6).indd 2

12/03/2013 18:25:08


Sos Racisme demana un any de presó per Garcia ůďŝŽůƉĞůƐƉŽůğŵŝĐƐĚşƉƟĐƐ

La badalonina Raquel Riera guanya el concurs per dissenyar el dimoni

L'entitat SOS Rac isme ha demanat un any de presó per l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, pels díptics que va repartir el 2010 en contra dels gitanos romanesos de la ciutat. SOS Racisme està personada com acusació popular en la causa contra Albiol que l'Audiència de Barcelona va obligar a reobrir després que el jutjat de Badalona l'arxivés inicialment. L'entitat demana la mateixa pena, 1 any i 8.100 euros, i pel mateix delicte, que la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació.

Denuncien l'aparició de xeringues al costat de ůΖĞƐĐŽůĂDŽŶƟŐĂůă Un grup de pares i mares de l'escola Montigalà han denunciat l'aparició de xeringues a l'aparcament situat a prop del centre escolar. Segons els pares, durant les darreres setmanes han aparegut xeringues utilitzades en un descampat situat al costat de l'escola. Els pares també han denunciat la degradació que pateix la zona, on asseguren s'acumula una gran quantitat de deixalles i cotxes abandonats. Els pares han demanat a l'ajuntament una neteja ràpida de les xeringues que apareixen a la zona.

/ŶĐĞŶĚŝĂůĂĨăďƌŝĐĂƌŝƐƚĂůů Badalona Un incendi, va afectar la matinada de dissabte a diumenge, part de la nau industrial de l'empresa Cristall Badalona. El foc, que va començar a l'altell de l'empresa, es va estendre a l'interior i va cremar un bidó de benzina i caixes de cartrons acumulats. Tot i que l'incendi va afectar també el mur d'una empresa contigua, les flames no es van estendre i els bombers van poder controlar el foc. Fins a 14 dotacions dels Bombers van participar per apagar el foc. No s'ha de lamentar cap dany personal.

Actualitat-16-17(H6).indd 3

Festes de Maig Carles Carvajal

La badalonina Raquel Riera ha estat la guanyadora del quinzè Premi de Disseny del Dimoni de Badalona -Crema’l Tu!, segons ha acordat el jurat que es va reunir ahir dilluns. El dimoni que aquest 2013 es cremarà durant les Festes de Maig de Badalona està inspirat en els pescadors que van ser l’origen de la tradició de la Cremada del dimoni. Segons Raquel Riera, l’obra titulada Badalona a la vista s’inspira en l’al·lusió als pescadors que el Baró de Maldà cita en la seva obra Calaix de sastre. L’autor descriu l’any 1785 com uns pescadors cremaven un figurón a la platja de Badalona. A partir

d’aquest fet, els membres de la Confraria de Sant Anastasi van crear l’any 1940 l’actual Cremada del Dimoni, que l’any 1991 va ser declarada d’interès turístic per la Generalitat de Catalunya. Raquel Riera i Baldo va néixer a Badalona el 1988. Va estudiar il·lustració a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona i actualment està estudiant Educació Infantil a la Universitat de Barcelona. El jurat ha declarat finalistes del concurs els dissenys amb els títol: Bon Vent i Barca Nova, de Carles Carreras i Serra, i Pinten Bastos, d’Albert Navarro. El premi per aquest disseny guanyador és de 1.000 euros. Com cada any, el dimoni es plantarà a la platja a principis del proper mes de maig.

Situació econòmica de Tiana Economia Guillem Cuní

L’ajuntament de Tiana ha fet arribar al llar g dels últims dies un full informatiu on s’avisa que el proper divendres 15 es celebrarà una sessió pública per tal de donar a conèixer la situació econòmica actual

del propi consistori. L’equip de govern, juntament amb el Servei Econòmic de Gestió Local contrastarà i valorarà el tanc ament d e l ’exerc i c i pressupostari del 2012. L'acte, organitzat pel mateix ajuntament de Tiana, començarà a les 19h, a la Sala Albéniz i està obert a tota la ciutadania. i 17

12/03/2013 18:25:14


El Badalona fa un pas endavant cap a la permanència al camp del Mallorca B (0-1) Futbol Artur Piquet

El Badalona va aconseguir una important victòria al camp del Mallorca B en les aspiracions per aconseguir assegurar-se el més aviat possible la permanència a la categoria. El filial vermelló també tenia necessitat de puntuar, pel que als minuts inicials es va mostrar amb molta empenta i va disposar de diverses oportunitats, però l'encert d'en Marcos va evitar que els locals s'avancessin al marcador. No obstant, aquest ímpetu dels locals va fer que el Badalona no gaudís de cap ocasió de gol fins al minut 18, en un remat de cap d'en Gallardo en la sortida

d'un córner. Després, el partit va entrar en una fase d'igualtat, amb molt joc al mig del camp, fins que al minut 40, un xut des de la frontal de l'àrea d'en Robert va entrar per l'escaire i va avançar als escapulats en el marcador. que La primer part es va acabar amb un xut al travesser per part dels mallorquins, igual que va començar la segona , en la que el Mallorca B va por tar la iniciativa amb l'objectiu d'aconseguir l'empat, mentre que el Badalona va intentar trobar la seva opció a la contra. Al minut 66 l'equip d e l 'A l b e r t C à m a r a e s va quedar amb un home menys després que en Gallardo veiés la segona targeta groga, i el

cos tècnic va fer entrar a en Marcelo en el lloc d'en Yagüe. En superioritat numèrica els mallorquins van intensificar el seu domini, però el Badalona va aguantar les envestides locals fins al xiulet final. El proper diumenge, a les 12:00 hores, el Camp del Centenari acollirà un nou partit contra un rival directe per la salvació, el CD At. Balears.

El Fiatc Joventut es sobreposa a les baixes i guanya a la pista de l'Ucam Múrcia (78-80) Bàsquet Artur Piquet

Tot i les baixes d'en Kuzmic, per una lesió al peu dret, i d'en Gaffney, que es va negar a viatjar per qüestions econòmiques, el Fiatc Joventut va aconseguir un merescut triomf per un sol punt (79-80) a la pista del Múrcia, una visita que últimament li és molt favorable (en els darrers 14 enfrontaments disputats a la pista de l'Ucam, els verd-i-negres han aconseguit 11 victòries). La Penya va tenir un inici demolidor, amb un parcial de 0 a 12 en els primers 3 minuts de joc, però gràcies a la reacció local, que va arribar a posar-se per davant gràcies a un parcial de 19 a 6, la diferència al final del primer quart va ser mínima, tot i que favorable al Fiatc Joventut (19-20). En el segon quart el partit ha mantingut els marcadors alternatius, amb moments d'encert per cada equip que, a base d'anotar punts

consecutius, anaven eixamplant i reduint les diferències. L'encert local en la lluita sota el cèrcol va permetre al Múrcia aconseguir el màxim avantatge pel seu equip, de 7 punts (42-35), a poc més d'un minut per al descans. Però la reacció verd-i-negra va arribar de la mà del capità, Pere Tomàs, i d'en Fisher, que abans d'arribar a la mitja part van anotar un triple cadascú i van minimitzar la diferènccia a un sol punt (42-41). Després del pas pel vestidor, l'equip de Badalona va sortit molt intens a la pista i va aconseguir un avantatge de 9 punts (51-60) i, al final del quart, en Maldonado va ordenat una defensa zonal tres-dos, i es va afrontar en darrer quart amb un 59 a 64 al marcador. A l'equador del darrer quart, l'avantatge pels verd-i-negres va tornar a augmentar fins els 8 punts, però l'UCAM va reaccionar i va aconseguir empatar el partit a 79 quan faltaven pocs segons pel final del partit. En

aquest instant en Savané va gaudir de dos tirs lliures però, després d'anotar el primer, va fallar el segon. Afortunadament, en Lewis i en Ragland no es van entendre en la darrera acció del partit i el triomf del Fiatc Joventut no es va escapar (79-80). D'altra banda, el club ja ha presentat el V campus de Setmana Santa del Màgic Badalona, que tindrà lloc des del 25 al 28 de març a les instal·lacions del Palau Olímpic i que està destinat a nens i nenes d'entre 4 i 15 anys.

18 |

Esports-18-19(H12).indd 2

12/03/2013 16:33:44


L'alpinista Juanjo Garra serà el protagonista de la propera sessió del Centre Excursionista de Badalona Alpinisme Artur Piquet

El Centre Excursionista de Badalona continua amb el Cicle de Projeccions d'HivernPrimavera i, el proper 21 de m a r ç , a l e s 19:0 0 h o r e s , l 'a l p i n i s t a l l e i d at à J u a n j o Garra en serà el protagonista amb una projecció impres-

cindible, el film "Al redós d'un gegant- Lhotse 8.156 mts", que tindrà lloc al Museu de Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1). En Garra, que ha fet 11 expedicions a muntanyes de més de 8.000 metres, entre les q u e d e s t a q u e n l ' Eve r e s t , el Manaslu o el Lhotse, ha filmat 6 documentals sobre

ascensos en muntanyes de l'Himàlaia, aportant diferents coneixements culturals, religiosos, d'estil de vida i costums dels diferents llocs del planeta. Actualment, és el cap de la secció d'Esports a l'Ajuntament de Lleida i el director tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

El 14 d'abril es celebra la primer edició de la cursa BH 6,2 Montgat Cursa BH Artur Piquet

El proper diumenge 14 d'abril es celebrarà la primera edició de la cursa BH 6,2 Montgat, que permetrà recórrer els carrers de Montgat durant els 10 quilòmetres del seu traçat, que en el nom de la cursa s'expressen en milles (6,2).

La prova, que començarà a les 9:30 des de la Plaça de les Mallorquines, ofereix un circuit molt planer i ràpid en el que els participants podran tenir una bona ocasió de batre les seves marques personals, a més a més de gaudir de les diferents activitats preparades al llarg de la jornada. Els tres primers classificats de la categoria

masculina i femenina tindran premi, així com també els tres primers corredors locals de la classificació general i el darrer participant que creui la meta. Els menors de 12 anys també podran gaudir de la Segona Milla Urbana, una carrera feta a mida per ells. [+] www.lifeforevents.com o mail a hola@lifeforevents.com.

| 19

Esports-18-19(H12).indd 3

12/03/2013 16:33:50


Trobar el to Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

ƌſŶŝĐĂĚĞDŽŶƚŐĂƚ

DŝƚũăƌŽŵăŶƟĐ María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Mirant enrere per mirar endavant Joan Soler i Amigó

Això va bé. La batalla pel dret a decidir avança. I si no ho creieu, mireu la senyora Sànc hez Camacho. Sí,la que va sortir al balcó del nostre Ajuntament acompanyant l'Alcalde el dia de la investidura. Ella, quan perd la confiança en una administració, en tria una altra. Que no t'agrada la policia catalana? Doncs tries l'espanyola. I ja està. Estava tan contenta dilluns, després d'haver pogut escollir, que va voler fer-nos partíceps a tots de la seva joia convocant una roda de premsa. Imagineu quin pas endavant pel dret a decidir: la líder del PP, des de la seu del seu partit al carrer Urgell de Barcelona, fent-ne bandera. Vaig tenir ocasió d'escoltar la roda de premsa en directe, des de la ràdio del cotxe. Però no us espanteu, no faré pas un repàs del seu

contingut. Als dos minuts ja vaig desconectar mentalment i vaig començar a elaborar la reflexió que avui us trasllado i que gira al voltant d'aquesta qüestió: alguns líders polítics, no se n'adonen que el to de les seves paraules ha de variar segons el format de l'acte al que assisteixen? No és el mateix un míting que un debat al parlament, no és el mateix un passeig matinal per un mercat que una roda de premsa, no és el mateix una entrevista a televisió que una reunió de treball al despatx, posem per cas. A cada tipologia d'acte li escau un to, un registre comunicatiu. I cada to va bé per una tipologia d'acte. Fàcil, oi? Doncs no, no deu ser tan fàcil en vistes del què ens hem d'empassar cada dia darrerament. I el cas de la senyora Sànchez Camacho és paradig-

Cada matí, ben aviat, l’estació de Montgat m’espera i m’acull. Més de 150 anys de paciència i de rutines i segueix sense cansar-se. El ferrocarril va arribar al municipi de la mà de Miquel Biada i Bunyol, un mataroní emigrant a Amèrica que, en tornar a la terra, decidí unir Mataró i Barcelona per una via de transport, de progrés i d’evolució. El 1948, a través d’una companyia anglesa, Miquel Biada i Bunyol construïa la pionera línia ferroviària del

país. I Montgat va guardar-se l’exclusivitat de conformar, al seu municipi, el primer túnel de ferrocarril d’Espanya. Aquest canvi va suposar una gran revolució en la indústria de la localitat, i especialment, al raval de les Mallorquines. Des de llavors, amb més o menys eficàcia i puntualitat, la costa del litoral és vorejada per una sèrie de vagons, plens de personetes i de vida, que viatgen, que recorren, que travessen el temps i l’espai. Un

Les coses a vegades sembla que no avancin, d'altres van més de pressa que corrent. Hi haurà consulta... però quan? Ara avisen que cal estar a punt per si es convoca aquest any mateix. Com enguany celebrem l'any Espriu, també hem de celebrar els cinquanta anys del llibre Els altres catalans, de Paco Candel, immigrant del Rincón de Ademuz. Han passat unes quantes generacions, de la dels avis, recent immigrants del sud d'Espanya, a la dels néts i

besnéts. Aleshores es discutia si eren murcians, andalusos, gallecs... o catalans. Ara, els immigrants ja són uns altres. Potser l'alcalde de Badalona, si ho hagués estat llavors, hauria fet fora aquells nouvinguts i ara els seus fills i néts no serien badalonins ni catalans. O potser no els hauria fet fora perquè potser eren els seus pares o els seus avis. Per això no ens anirà malament llegir alguns fragments del llibre del Candel, Sobretot abans d'emetre el vot

20 |

Opinio-20-21.indd 2

12/03/2013 16:50:27


màtic per mi, tot i que trobariem exemples a totes les cases, que això és com allò dels joans, joseps i els ases. Ella té un to, un sol to, el mitinero per qualificar-lo d'alguna manera. I li funciona bé en els mítings, naturalment, li pot funcionar en un debat electoral, també i fins i tot li pot anar bé en alguna sessió parlamentària d'aquelles tipus debat de política general. Però quan el mateix to, el mateix èmfasi, el mateix nivell de decibels, el posa al servei d'una entrevista o d'una conversa de carrer tot se'n va en orris i la credibilitat del missatge, -sigui quin sigui-, perd gas. Perquè mentalment et qüestiones: si ha de cridar tant a una persona que té a un metre o metre i mig, no serà que no està prou convençuda del què diu? No sé si ser filla de Guàrdia Civil, -com recorda amb freqüèn-

cia-, la pot condicionar d'alguna manera, (en el meu imaginari un Guàrdia Civil sol parlar a crits, però ja admeto que en aquesta construcció mental, en Tejero,que sí que va trobar el to pel tipus d'acte que havia organitzat- hi té molt de protagonisme). No sé si és la presència de la premsa la que li acciona el mecanisme que la fa parlar així. Està clar que no he estat mai a casa seva fent sobretaula un dia de Nadal o de Sant Esteve i no puc asseverar si la presència d'una càmera i un micro són el detonant de tot plegat. La conversa gravada a La Camarga ens podria fer sortir de dubtes, però el jutge ha prohibit la seva reproducció i ens quedarem amb les ganes d'escoltar el to que utilitza de natural. El que és cabdal és que no ens hi acostumem a això. Que no

ens resignem a pensar que és normal que els representants polítics hagin de cridar sempre, per exemple. La naturalitat és un do que ha d'acompanyar els polítics pel bé de la política. I la naturalitat porta a adaptar la forma del missatge en funció del fòrum en el que et moguis. Els polítics monòtons, -sigui quin sigui el to que utilitzen-, són poc creïbles en general. Tan trist és escoltar una entrevista feta a base de repetir eslògans electorals a 40 decíbels de potència, com assistir a un míting i trobar-te l'orador llegint uns folis amb to monocorde. És important trobar el to. Si la majoria de polítics el trobessin, fariem un gran pas en pro de la credibilitat de la política. I si a sobre admetéssin errors propis amb naturalitat, això ja seria Hollywood!

embolic tendre i romàntic per les ments sensibles. Durant aquest temps, cadascuna de les estacions que conformen aquest tram ha patit canvis, reformes. S’han anat recreant. I crec que és molt important adonar-se de la necessitat que comporta utilitzar aquest tipus de transport. Els trens són una eina imprescindible d’aprenentatge. Més enllà de constituir un gran sistema de comunicació entre el món rural i el món urbà, socia-

litzen. Es creen vincles entre les diferents classes socials i s’estableixen relacions, gairebé invisibles, entre passatgers que s’han acostumat a veure’s, a la mateixa hora i amb el mateix objectiu: moure’s. Per conèixer qualsevol indret, és important trepitjar i recórrer el transport públic que el connecta. La diversitat, la pluralitat i la base de qualsevol societat pot ser retractada en aquests ambients. I em refereixo a la base de veritat, a la que treballa i

es desplaça per construir coses. A la que es converteix en un mirall, en una retrospecció i en un anàlisi d’elements dispersos que es veuen obligats a comparar-se amb més o menys consciència. I la gent em continua preguntant per què utilitzo tant aquest mitjà... Cada matí, ben aviat, l’estació de Montgat m’espera i m’acull. Més de 150 anys de paciència i de rutines i segueix sense cansar-me.

a la consulta sobre el dret a decidir: "Els fills d'aquests catalans fills de murcians seran catalans amb pares catalans i avis murcians. Però els fills d'aquests fills seran catalans amb pares catalans i avis catalans. Purs, ja? No, és clar. I els que vindran? No, és clar. O sí, és clar. La puresa de la raça és una falòrnia. Com allò de la sang blava..." "Si els diuen murcians o gallecs, s'enfaden; si els diuen catalans, no. Si els diuen murcians ho

neguen. "Jo he nascut a Catalunya". "I els teus pares, què? Sí, els pares d'ells no són catalans. Però ells han nascut a Catalunya. Ara, no els insulteu Múrcia. Ells sí que poden fer-ho. Vosaltres, no. Davant la persistent i discutida qüestió: '...heu vingut a menjar-vos el pa dels catalans...' es posen furiosos. I aleshores, només aleshores, malparlen de Catalunya. A ells no els el regala ningú, el pa; ells se'l suen. Què farien els catalans sense ells?". Així comença el llibre. I així

acaba. Com una profecia: "Bé podria ser que en el curs de les generacions venidores la catalanitat passés a mans d'aquests "altres catalans". D'aquesta terra forta, noble i renovadora que és Catalunya dimana una saba tremenda de llibertat. I una atraccció que es torna afecció envers ella. Aquests altres catalans, alletats pel país, es veuran cridats a la revaloració de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat un cop més." | 21

Opinio-20-21.indd 3

12/03/2013 16:50:27


Amb veu pròpia Micaco madur Amb només dues edicions, la Fira Badaterra ja s’ha fet un lloc en el calendari d’esdeveniments de la ciutat. Badaterra, la fira del consum responsable, sostenible i ecològic tornarà aquest cap de setmana a la Plaça Pompeu Fabra. Els seus organitzadors han anunciat una extensa representació d'expositors especialitzats i un nodrit programa d'activitats per a tota la família. Fires com el Badaterra demostren que es possible organitzar actes que atreguin visitants a la ciutat i passin unes hores passejant per Badalona.

Micaco podrit

Ja hi tornem a ser. Badalona convertida en un gran plató de televisió, i tot gràcies als polítics locals. Aquesta vegada, Ferran Falcó, l’actor principal, davant una infinitat de mitjans, cridats només perquè escoltin que CIU s’asseurà a negociar amb PSC i ICV-EUiA per intentar una moció de censura que derroqui el govern del PP. Creiem que potser s’ha començat el castell per la teulada i abans de convocar tots els mitjans de comunicació, de fora de la ciutat, s’hauria de tenir el castell més acabat i endreçat...

Ho hem trobat al carrer La imatge parla per si sola. La cruïlla del carrer de Mar, amb Pietat, s’ha convertit en una cantonada totalment degradada. No ha passat ni un mes del tancament del Zara i així es troba ja l’aparador. No descobrirem a ningú que el carrer de Mar

és el carrer de la ciutat que més persones que no són de Badalona i passegen i la mala imatge que s’emporten cal canviar-la urgentment. Per no parlar de l’estat del paviment, trencat i en mal estat, que acaben d’agreujar la situació.

Badalona en tweets Per enèsima vegada el parc de Ca l'Arnús està tancat quan fa una hora que hauria d'estar obert #Badalona @nucka_

Per la zona del Carrer de la Indústria, de #Badalona, hi ha cartells de l'Ajuntament escrits només en castellà i en xinès. (!?) @sergi_meduza

Segons ElPeriódico, la població romanesa a #Badalona ha augmentat un 50% ds q el 2010 #albiol #pp repartís fullets xenòfobs!#canvibdn @mverdun

Acabo de comprar algo de menjar a l'Ikea de #Badalona. No és conya #punk @JoseVM3

Pagar bitllet de metro i que darrere teu es colin 4 persones amb el que tu pagues. #SantAdrià #Badalona @Jikochch

#Badalona sota el focus en moment delicat. Fem el q fem, fem-ho bé. Evitem l'espectacle. @ferranfalco @CarlesSagues@JordiSerra2015 @Txell79

Gravant el nou videoclip dels Catarres a #Badalona :) @AlbenizAnna

22 |

Opinio-22.indd 1

12/03/2013 16:46:26


TVB_1573.indd 1

05/03/2013 13:13:00


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

ZĞĐƵƉĞƌĂƌůĂĐƌĞĚŝďŝůŝƚĂƚĚĞůƐƉŽůşƟĐƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ Alfons Lasso

L'oposició política a Badalona segueix insistint que vol fer fora al govern del PP per recuperar la credibilitat en els polític s posant-se ells

a g ove r n ar. J o p r o p o s o a TOTS els polítics badalonins i càrrecs de confiança que es baixin el sou i passin a cobrar el salari mínim interprofesional de 600 euros. Això SÍ que em faria recuperar

la credibilitat en els nostres polítics. Només amb el que ens estalviaríem en 1 any, podríem començar a reallotjar a la gent afectada del lateral de Sant Crist, per exemple.

entre partits, alts càrrecs de la CEOE que han de dimitir p er pr àc t i q u e s p er ver s e s, màxims dirigents de bancs i caixes repartint-se milionades per assegurar-se un bon retir com a premi de la seva magnífica gestió, alguna ONG que no ha fet be la seva feina, etc, etc Això pren una deriva d’astracanada que em recorda la pel·lícula ”el mundo està loco, loco, loco” de Stanley Kramer en que una munió de

gent embogida corre darrera d’uns diners amagats i es fan entre ells totes les trampes que poden per quedar-se amb el botí. El pitjor de tot, és que el suflé ens esclati a la cara, i el sistema se’n vagi en orris amb els de UPiD i Ciutadans ben contents per anar ocupant espais en l’àmbit de la política amb el seu populisme descarat. Si us plau, atureu el ventilador que no para d’escampar merda! SOCORS!

ůƐƵŇĠĞƐĐůĂƚĂƌă Jordi Lleal

A m b l ’a c t u a l e m b r a n z i d a d ’a c u s a c i o n s i fo c c r e u at entre par tits, entre mitjans de comunicació, personatges de la política involucrats en corrupteles, assumptes com els dopatges a l’esport, prevaricacions, comissions i sobres, diners amagats a paradisos fiscals, indults escandalosos, amnisties fiscals per aflorar diner “negre”, els afers d’espionatge

José Luís Martinez

E s t o e s l o q u e h ay e n e l camino (al lado de la entrada de la autopista) de los Institutos ubi c ad os en el Parc Serentill, por donde pasan cada día cientos de alumnos.

Tota l’actualitat més immediata a Twitter

twitter.com/totbadalona www.eltotdigital.com facebook.com/totbadalona

24 |

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 2

11/03/2013 12:08:23


#totbadalona

Imatge de la setmana: @juanustrell Jordi Juan i Ustrell

Títol: 4/5 del #5shotchallenge de @ambsenseres amb el tema #quebonitoesbadalona

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista.

Segueix-nos a Instagram: @totbadalona

Crisis Pedro Martínez

La acción realizada por los bancogánsteres con las preferentes es escandalo sa. Ningún directivo bancario ha sido penado por ello. Es la demostración de que

los ahorradores no pueden confiar en el Banco de España, ni en la CNMV, ni en el gobierno de turno, que ayuda masivamente a la banca. Mientras, los ciudadanos

españoles están muy felices con sus desahucios, nóminas reducidas, sin trabajo, comiendo en Cáritas, en las parroquias gracias a la solidaridad de los vecinos, yendo a los bancos de Alimentos, manifestaciones, huelgas...

Fe d'errades: En el TOT 1973 la fotografia de Sant Roc que apareix a nom de Pedro Jesús Fernandez en realitat correspon a Núria Puignero.

Concurso

R CI NExL A K

¿Te

xLAK AR apetece ver

A el último es

A

treno en los

gic Badalon Megacine Mà

sorteo de 1 entrad a

ine de megac idos en la la estrella rec Encuentrae los anuncios apa de la en uno d nvíanos el nombre aparece, el revista. E anunciante donde s y datos de empresa e revista, tus dato lectrónico número d a nuestro correo e. l.com contacto eltotdigita badalona@

a?

Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1573: Pep Moral Tomás, Carla Font Satorras Santi Ponça Cortés

¿Cómo participar?

.com badalona@eltotdigital

| 25

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 3

11/03/2013 12:08:28


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

Darrers dies per presentar els manuscrits als Premis Ciutat de Badalona de Literatura

Un dels grans esdeveniments c ulturals d e l ’any són els Premis Ciutat de Badalona de Literatura, un certamen que han guanyat diversos autors que més tard han assolit una més que notable trajectòria literària. Des de la Llibreria El Full, amb el suport de l’Àrea de Cultura, l’entitat Festa Nacional dels Països Catalans i els Amics del Teatre Zorrilla

s’ha anat tirant endavant un concurs literari amb solvència contrastada. Fins al 8 d’abril tenim temps per presentar els nostres manuscrits en alguna de les següents categories: el XXVI premi Països Catalans Solstici d’Estiu - XXII Ciutat de Badalona de Narrativa, el XIII premi literari Betúlia de Poesia Memorial Carme Guasch, el

XV Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil, i el VI premi Teatre Breu Inicia’t. Les obres aspirants als premis s’han de presentar, d’acord amb les condicions establer tes en les bases que es poden consultar a www.badalona. cat. La concessió dels premis es realitzarà en un acte cultural que es farà durant el mes de juny.

Impresión de: · Folletos · Flyers · Dípticos · Trípticos · Cuadrípticos · Carteles · Posters · Tarjetas · Carpetas · Vinilos · Señalética · Revistas · Catálogos · etc... 26 |

1574.pag.26.27.indd 2

12/03/2013 11:17:26


T'estimo pare!!

Que un badaloní aconsegueixi fer-se un lloc en el món de la música sempre és una bona notícia. Juanma Sánchez leal “Yuanma” porta més de 15 anys dalt de l’escenari i en estudis de gravació. Fins ara ha fet de cantant en programes c o m ara “ M ira quien baila” o de corista a discos com ara “Corazón latino” de David Bisbal o de discos de Il Divo. A més de fer feines de doblatge, publicitat i televisió. És un dels músics que s’han format a l’Escola de Música Moderna de Badalona, fet que constata, una vegada més, el nivell d’aprenentatge d’aquest centre que sovint queda deixat de la mà de Déu, i del que han sortit importants músics i d’estils ben diversos. “Palante” és un disc carregat de cançons optimistes, com ara “Wake up” o “Buen feeling”. També hi trobem una cançó en català “Lluna, lluna”, es tracta d’una emocionant cançó de bressol. Un treball variat, que se’ns fa difícil etiquetar estilísticament però amb la veu com a protagonista. Pop, soul, funk... Cançons que ens emocionaran i d’altres que ens faran moure el cos una estona. El dia 5 d’abril Yuanma presentarà “Palante” en un concert a la Sala Sarau 08911, l’ocasió perfecte per adquirir el disc i veure’l en directe.

Foto: Jordi Montlleó

El badaloní Yuanma presenta el seu primer disc “Palante”

"DIA DEL PARE" C/ Guifré, 82 · Tel. 93 397 71 56 www.joierialaplana.com

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94 | 27

1574.pag.26.27.indd 3

12/03/2013 11:17:31


agenda badalona Dijous 14 XXğ&ĞƐƟǀĂů “Grup de dones ĚĞDŽƌĞƌĂ͟

AL TEATRE ZORRILLA DE BADAͳ LONA” 14 d´abril a les 18,00hores venda d´entrades Centre Civic de Morera AV Bac de Roda 42-48 tel 93 395 44 57

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC DEL BADALONÍ ISMAEL DUEͳ ÑAS, i1JBOJTNFJMtMVTUSBUw BMFT 20h, a la llibreria Saltamartí.

ŽŶĨĞƌğŶĐŝĂ ĂůDƵƐĞƵ

“LA PERCEPCIÓ EN TRES DIMENͳ SIONS I LES SEVES APLICACIONS ALS MITJANS AUDIOVISUALS DEL SEGLE XXI”, A càrrec de Carles E. Moner, President E&VSPTUFSFP'VOEBUJPO BMFT I BM.VTFV

WƌŽũĞĐĐŝſ

A L’ESPAI BETÚLIA projecció de MB QFMtMÓDVMB EF .BYJNJMJBOP Viale Gerard Sala: L'esperit JOUBOHJCMF JQPTUFSJPSDPMtMPRVJ amb el pintor Gerard Sala i .BYJNJMJBOP7JBMF BMFTI

Divendres 15 Ϯǐ&ŝƌĂĂĚĂƚĞƌƌĂ

A PARTIR DE LA TARDA, a la QMBÎB1PNQFV'BCSB

&ŽƌĂƐƚŽĐƐ

DE CENTRE COMERÇ BADALOͳ NA, a la plaça de la Plana, EVSBOUUPUFMEJB

ŝĂŵƵŶĚŝĂůĚĞůƐ ƌĞƚƐĚĞůĞƐWĞƌƐŽŶĞƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ

A LES 13H, a la sala de premsa EFM7JWFS FTEPOBSËBDPOÒJYFS MFTEBEFTEFDPOTVNEFM

ŝĐůĞĚĞŽŶĐĞƌƚƐ

AL C.C. CANYADÓ, a les 21h, BDUVBDJØEFMTA;VJUNJOJPSRVFTUSB&OUSBEBMMJVSF

^ŽƉĂƌĚĞůŝĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůĞƐŽŶĞƐĚĞ

ĂĚĂůŽŶĂ

ŝĂĚĂĚ͛ŝŶŝĐŝĚĞůƐ ĂƐƚĞůůĞƌƐĚĞĂĚĂůŽŶĂ

DEL GRUP DE DONES DE LA CIUͳ TAT,BMFTI BM1PMJFTQPSUJV EF$BTBHFNFT1SFVFVros .

A LES 12H, A LA PLAÇA “DEL POU DEL GREIX” al final del carrer de Mar amb la Rambla.

Dissabte 16

:ĂƌĚşƉĞƌĂƉĂƉĂůůŽŶĞƐ

Ϯǐ&ŝƌĂĂĚĂƚĞƌƌĂ

DURANT TOT EL DIA, a la plaça 1PNQFV'BCSB

CONSTRUÏM UN JARDÍ PER A PAPALLONES al parc de Can 4PMFJJEF$BM"SOÞT EVSBOUFM matí, al parc.

&ŽƌĂƐƚŽĐƐ

sŝƐŝƚĂŐƵŝĂĚĂ

&ŝƌĂĚĞƉƌŝŵĂǀĞƌĂ

ϭϯăĂůĕŽƚĂĚĂ ĂůďĂƌƌŝĚĞůĂ^ĂůƵƚ

DE CENTRE COMERÇ BADALOͳ NA, a la plaça de la Plana, EVSBOUUPUFMEJB

A LA RAMBLA DE FLORIDABLANͳ CA, EVSBOUUPUFMEJB PSHBOJU[BUQFMTDPNFSDJBOUTEF+VBO Valera.

ŽŶĐĞƌƚ

AMB ELS DOCTOR CALYPSO I FREAK SKA, a les 23h, a la Sala Estraperlo.

ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ>ĂDŽƌĂů

A LA MASIA DE CAN MIRAVITͳ GES DE BADALONA, a les 11h. $BMJOTDSJQDJØQSÒWJBBM.VTFV de Badalona.

DURANT EL MATÍ, al caSSFS "SRVJUFDUF 'SBEFSB J B M&TDPSYBEPS

dĞĂƚƌĞ

PER A TOTA LA FAMÍLIA, “EL RATOLÍ PÉREZ” EFUFBUSF*NBHJnari. A les 18h, al Teatre Blas *OGBOUF

OBRA DE TEATRE "TOP MODEL" el dissabte 16 març a 22.30h JEJVNFOHFNBS°fBI

dĞĂƚƌĞ

Diumenge 17

Dimarts 19

>ĂĂĚĂůŽŶĞŶƐĞ

yĞƌƌĂĚĂ

SANT ANASTASI, 14 tel. 93 384 %JVNFOHFEFNBSÎ a les 18 hores PRESENTA “ FTQFDUBDVMBSwQSFTFOUBJDPPSEJOB.‹1BV*MMBOB

ĞŶƚƌĞƉĂƌƌŽƋƵŝĂů ^ĂŶƚ:ŽƐĞƉ

MATÍ A LES 12 H. pl. Rector Rifés /n 08912 Badalona, Cobla DJVUBUEF5FSSBTTB

ϭϯǐ'ƌĂŶĐĂůĕŽƚĂĚĂ ƉŽƉƵůĂƌĂůĂ^ĂůƵƚ

DIUMENGE 17 DE MARÇ A PARͳ TIRDE LES 11 DEL MATI al llarg EFIPUFMDBSSFSEF-}"SRVJUFDUF 'SBEFSB DBOUPOBEBBMDBSSFS Don Pelai “ Davant de l´Antic FTDPSYBEPSwPSHBOJU[B"TTPBDJBDJØ"NJDTEFMB4BMVUQFSB més informació 93 460 42 54

Ϯǐ&ŝƌĂ ĂĚĂƚĞƌƌĂ

DURANT TOT EL DIA, a la plaça 1PNQFV'BCSB

“CLUENDO”, a les 18:30h, al Teatre del Círco.

TXÈKHOV A CÀRREC D’OLGA STAROVOITOVA, dins el cicle clàssics de la narrativa dels TFHMFT9*9J99 BMFTI  a l’Espai Betúlia.

Dimecres 20 WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "L'ESTIU QUE COMENÇA", de Sílvia Soler, a les 20h, a l’Espai Betúlia.

EŝƚĚĞ ůĞƐ'ƵŝŶĞƵĞƚĞƐ

NIT DEL TEATRE BADALONÍ, a MFTI BM5FBUSF;PSSJMMB

Pròxims actes džƉŽƐŝĐŝſĚĞƉŝŶƚƵƌĞƐ

EL GRUP DE BELLES ARTS DEL CASAL CAN MERCADER de Ba-

28 |

1574.pag.28.29.indd 2

12/03/2013 11:25:46


EBMPOBGBSBVOBNPTUSBEFMT TFVTUSFCBMMTBM$FOUSF$JWJD %BMUEFMB7JMB -}FYQPTJDJPSP mandrĂ oberta des del 5 al 26 E}BCSJM-}*OHVSBDJĂ˜FTGBSĂ‹FM dia 5 a les 8 de la tarda.

Dimarts 19

se Di

yÄžĆŒĆŒÄ‚ÄšÄ‚

Ăąo

grĂĄ

fico

“LA INTEGRACIĂ“ SENSORIALâ€?, A LES 17:30H, a l’Escola Lola Anglada de Tiana.

dÄ‚ĹŻĹŻÄžĆŒĹ?ŜĨĂŜĆ&#x;ĹŻ

^/dE^EdZĎŻ/Ď­ĎŽEz^Í•s/Íł NE AL TALLER D’ESPAI DE JOC DE L’ESPLAI DIPLODOCUS RVF realitzarem el proper 23 de març a l'escola Lola Anglada. Comencem a les 10h i acabem BMFTI1SFVFVSPT.Ă?TJO GPSNBDJĂ˜BM$&EVBSE.BSRVJOB MPDBM EJNBSUT EJKPVTJEJ vendres de 17h a 20h. Telèfon de contacte : 93.384.26.36 $PSSFV FMFDUSĂ›OJD   FTQMBJEJ QMPEPDVT!HNBJMDPN  XXX FMNJDBRVFSDPN

montgat

4JTPVVOBBTTPDJBDJĂ˜  centre cĂ­vic, BHSVQBDJĂ˜ 0/( de carĂ cter social o TFOTFĂ‹OJNEFMVDSF Posa't en contacte amb nosaltres i BOVODJBUPUFTMFT vostres activitats FOBRVFTUBTFDDJĂ˜ Soledat, 20 1r 3ÂŞ 93 464 69 79 93 464 69 83 CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

DiseĂąo de: Logotipos, catĂĄlogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trĂ­pticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, seĂąalĂŠtica, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es

Dissabte 16 DÄžĆŒÄ?Ä‚ĆšÄ‚ĆŒĆšÄžĆ?ĂŜĂů Ĺ?ÄžÄ?ŽůŞĹ?Ĺ?Ä?

DURANT EL MAT�, a la plaça de MFT.BMMPSRVJOFT

tiana Divendres 15 yÄžĆŒĆŒÄ‚ÄšÄ‚

SESSIĂ“ PĂšBLICAQFSFYQMJDBSMB TJUVBDJĂ˜FDPOĂ›NJDBJGJOBODFSB BDUVBMEFMh"KVOUBNFOUEF5JB na, a les 19h, a la Sala AlbĂŠniz.

Vols practicar el catalĂ fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? NomĂŠs cal 1 hora a la setmana

T’hi animes?

93 398 46 30 vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

Segueix-nos a:

yÄžĆŒĆŒÄ‚ÄšÄ‚

“LA LLAR INTERIORâ€?, A CĂ€RREC D’OLGA CAMPUZANO , a les 19h, a la Biblioteca.

7PMVOUBSJBU-MFOHVB Badalona-Sant AdriĂ

!7Y-@#%/4"#

CNL de Badalona i Sant AdriĂ

Ă MUJNBQFMtMĂ“DVMBEFMCINC:

Diumenge 17 dÄžÄ‚ĆšĆŒÄž

DÍžZ^W>>Í&#x;  > KDÍł PANYIA NU, a les 18h, a la Sala "MCĂ?OJ[ QSFVFVSPT

EN RALPH, EL DESTRUCTOR dissabte 16 i diumenge 17 al MĂ gic Badalona! (+info a www.cpnl.cat/badalona i a www.facebook.com/cnlbadalonasantadria) | 29

1574.pag.28.29.indd 3

12/03/2013 11:25:52


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 15 de març al 21 de març del 2013 17.03.13 15/16.03.13 Sala

Film DANDO LA NOTA HANSEL Y GRETEL: CAZADORES... DIJOUS 21 DE MARÇ HANSEL Y GRETEL: CAZADORES... (4,50€) EL LADO BUENO DE LAS COSAS ROMPE RALPH DIJOUS 21 DE MARÇ EL LADO BUENO DE LAS COSAS (4,50€) ANNA KARENINA ESTRENO LOS AMANTES PASAJEROS JACK EL CAZAGIGANTES ESTRENO OZ: UN MUNDO DE FANTASIA JACK EL CAZAGIGANTES 3D ESTRENO ROMPE RALPH (CAT) DIG DISSABTE 16-03-13 ROMPE RALPH (CAT) DIG JACK EL CAZAGIGANTES 3D PARKER EL ATLAS DE LAS NUBES HERMOSAS CRIATURAS DIJOUS 21 DE MARÇ HERMOSAS CRIATURAS (4,50€) SPRING BREAKERS ESTRENO DJANGO: DESENCADENADO MAMA ARGO EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN

PORTADA

música

Pase 1 16:00 16:15

Pase 2 18:10 18:15

Pase 3 20:20 20:15

Pase 4 22:30 22:15

16:15 16:00

18:15

20:15 20:00

22:15 22:20

ESTRENOS

18:25 16:00 16:30 16:30 16:00 16:15 16:30

18:10 18:30 18:15

12:30 20:20 19:30 20:30 20:30 19:15 19:30

22:30 22:00 22:30 22:45 22:00 22:00

12:00 12:30 12:00 12:00

0:25 0:30 0:20 0:15

16:15 19:30 19:30 20:40

16:30 16:00

18:20

16:00 16:15

18:10 18:15

16:30 16:10

18:30

22:00 22:00

20:20 20:15 20:30

22:30 22:15

20:15

22:25

18:20

12:15

0:15 0:15

12:05

23:40

12:25

0:15

12:20

23:25 0:35

12:05

EVENTOS

SHOUT OUT LOUDS Optica El seu segon disc “Our Ill Wills” va ser una de les joies indies de 2006. Ara, els suecs ens presenten un nou treball. El cantant segueix imitant a Robert Smith i per tant la semblança amb The Cure és més que evident.

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

Per Saltamartí Llibres

L'ESTIU QUE COMENÇA Sílvia Soler PLANETA « PREMI RAMON LLULL 2013 »

L'HEROI PERDUT Rick Riordan LA GALERA

L’estiu que comença recull els cinquanta anys de vida de la Júlia Reig i l’Andreu Balart, vinculats abans de néixer per l’amistat de les seves maSFT RVFIBOJNBHJOBUBNCJMtMVTJØMB possibilitat que heretin aquest lligam o fins i tot que puguin arribar a enamorar-se.

Els més venuts L'estiu que comença Sílvia Soler

0:15

12:15

L’autor de “Nashville” ja fa UFNQT RVF TIB JOTUBMtMBU B l’estat espanyol per amor, no a la terra sinó a una dona. Des d’aleshores els seus discos giren al voltant de l’amor i ara la maternitat.

1

Golfa

Per Gina de Tera

JOSH ROUSE The happiness Waltz

llibres

Matinal 12:15 12:25

El primer llibre de la saga ELS HEROIS DE L'OLIMP, de Rick Riordan. En Jason té un problema: no recorda de res. De cop s'ha despertat en un autobús escolar ple de nois i noies que van d'excursió.Pel que sembla, la seva nòvia es diu Piper i el seu millor amic, Leo. Llista facilitada per Saltamartí Llibres

2

Espriu transparent Agustí Pons

3

Plans de futur Màrius Serra

30 |

1574.pag.30.indd 1

12/03/2013 15:39:47


Hem inaugurat Sun & Travel

Hem inaugurat el dia 1 de març la vostra agència de viatges al carrer Soledat, 12. Els nostres viatges son personalitzats i amb la nostra experiència ens adaptem a qualsevol idea i pressupost. Oferim financiació fins a nou mesos.

Si tu vols nosaltres podem. El nostre tracte serà especial. Amb els nuvis oferim descomptes interessants.

www.suntravelviajes.com Telf.: 93 384 31 48 - 639 65 34 82 barcelona@suntravelviajes.com | 31

1574.pag.31.indd 1

12/03/2013 16:26:37


49.000 lectors setmanal

Plantilla.indd 1

03/04/2012 13:58:25


Catรกlogos Delta

Optima.indd 3

12/11/2012 10:20:06


Cuina compacte per a l'aire lliure: Artusi de Arclinea

Ara que comença a aproparse el bon temps, ja pots cuinar a l'aire lliure amb aquesta cuina compacta a l'aire lliure de l’empresa italiana Arclinea. L'illa Artusi, dissenyada per Antonio Citterio, Ês una cuina fresca que ofereix un munt de possibilitats amb el seu petit paquet. I nomÊs perquè Ês petit, el seu disseny ergonòmic, ens permet que no haguem de comprome tre la nostra comoditat o les nostres prà ctiques culinàries

habituals. S’ofereix en un acabat d'acer inoxidable que coincideix amb estil, força i qualitats superiors que fan que sigui tan funcional com que estigui de moda. Les portes mesuren 4 cm de gruix amb un aïllament d'escuma intern i un segell magnètic dissenyat per mantenir l'aigua i evitar els intrusos no desitjats. Aquesta cuina està equipada amb una aixeta d'acer inoxidable i una pica, per a la preparació del menjar i desprÊs una

1*/501*40103&6304

PERSIANES

Trabajos de paleta y lampista. 9 â‚Ź/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

 (+VBO.BOVFM) Limpiezas Lina S.L. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553 Presupuestos sin compromiso

ReparaciĂł - Instal.laciĂł MotoritzaciĂł

fà cil neteja. Compta tambÊ amb uns profunds calaixos d'emmagatzematges tèrmics p er m a nte n ir e l s a l i m e nt s frescos freds i calents els aliments calents. Funciona amb gas barbacoa i està disponible en diferents mides i configuracions adequades per al xef de la casa (o en aquest cas, el xef del jardí!). PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

No cobrem desplaçaments

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT "MUSFT4FSWFJT$POUSPMTEh"DD�Tt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

Tel. 608 74 20 17

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

Electricitat - Aigua Instal.lacions - Avaries EFICĂ€CIA I RAPIDESA

Tels. 620 53 45 28 93 464 18 28 I N S T A L . L A C I O N S S . C . P.

info@dcacinstall.com C/ Santiago RusiĂąol, 75 08911 Badalona

FECARE

ARREGLOS EN PRENDAS De vestir, napa y piel

%/GTEĂ‚PĹ–$ # & # . 1 0 #

Telf. 93 384 45 21

34 |

1574.pag.34 - 37.indd 2

11/03/2013 9:28:57


Llums translĂşcids Veli de Slamp

Ve l i Ê s u n l l u m d e s o s t r e contemporani que esvalota el món del disseny interior - Veli de l’empresa italiana d ’il¡luminac ió Slamp tÊ un d i s s e ny e l e g a nt c r e at p e l dissenyador Adriano Rachele que a creat una peça vestida per impressionar, que a estat inspirada en els plecs

d’un vel. Fet de Opalflex, un material dià fan, translúcid que tÊ una brillantor fantasmal quan s'il¡lumina, projectant una llum suau i difusa a travÊs del seu material. E l l l u m p e n j a n t Ve l i e s t à disponible blanc o amb un toc dramàtic fosc per ressaltar la

seva silueta elaborada. Veli, aquesta obra mestra, estĂ pensada per penjar- la per sobre de la taula de menjador o a la sala d'estar, o per vestir el teu vestĂ­ bul i crear una sorprenent benvinguda a la teva llar. TambĂŠ podeu triar entre les seves mides grans o petites.

ELECTROMARTI, S.L. #PWNNCEKĂŽFGHQUUGU KOCNGUQNQTU &GUGODWUUQU ODWUUQU

mociĂł

- ReparaciĂł i millora del clavegueram $WKFCVIGFGRQWU

a Pro el 5% tura d e t mp fac

desco a la sevca i o n s. t e s. % r c o n di un 10 Consultalre a altres ofe No ac u

m ul a b

URGĂˆNCIES 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 35

1574.pag.34 - 37.indd 3

11/03/2013 9:29:00


^Ĺ˝Ä¨ÄƒÄ?Ĺ˝ĹśĆšÄžĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄ‚ĹśĹ?WĹ?ĆľĚĞ/ĹśĆšÄžĆŒĆ&#x;žĞ

A primera vista, el sofà Pui de l’empresa Intertime sembla un sofà contemporani d'estil convencional. Però hi ha molt mÊs del que sembla en aquest petit sofà de cuir! Dissenyat per Werner Baumhakl, el sofà Piu tÊ les línies netes, la llum dels seus còmodes coixins

plens de ploma d 'o c a, els peus de crom prim. Però a mÊs amb un simple moviment sense esforç es transforma el que sembla ser un sofà bàsic en una gandula de luxe, revelant reposabraços abatibles, respatllers reclinables i reposacaps extraïbles per a

fer-te la vida mĂŠs fĂ cil. Aquest elegant sofĂ  es presenta com a configuraciĂł de cantonada o com un sofĂ  llit individual, i estĂ  disponible en una varietat de materials d'entapissat amb coixins opcionals i crom brillant, crom raspallat o de crom fumat.

✓ Arquitectura ✓ RehabilitaciĂłn de edificios REHABILITACIĂ“N Y CONSTRUCCIĂ“N BONAVISTA, S.L.

✓ Fachadas ✓ Cubiertas

e D e sd 8 8 9 . 1

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

*/45"-"$*0/&4:4*45&."4 %&5&-&$0.6/*$"$*0/&4 */45"-"$*0/&4: 3&1"3"$*0/&4%&5%5:4"5²-*5& 1035&304:7*%&01035&304 $."3"4%&4&(63*%"% %*453*#6*%030'*$*""W"N�SJDB #BEBMPOBLIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

Pintura Decorativa Rehabilitació de Façanes Alfons XII, 135 Interior

933 891 678 657 971 450

2626jordan@gmail.com

36 |

1574.pag.34 - 37.indd 4

11/03/2013 9:29:03


Si teniu un jardí, però no temps...

Si no disposeu de gaire temps per dedicar-lo al vostre jardí, és millor que en comptes de gespa, que requereix tall i reg s c o nst ants, o pteu per plantes entapissants, que també poden crear una catifa verda sobre la terra però que no cal tallar sovint, ni requereixen reg en excés i, a més, eviten l ’apar i c ió d e males herbes. L’únic inconvenient és que les entapissants no

resisteixen que se les trepitgi. Algunes plantes entapissants que podeu plantar són l’ungla de gat, mesembriantems, Lampranthus, etc. que, a més, a l’estiu tenen flors. Eviteu plantar arbres de fulles caduques i, si és possible, escolliu plantes perennes, fins i tot les florals, així no haureu d’estar escombrant fulles seques, ni havent de llençar les plantes mor tes.

U b i q u e u p l a n t e s ve r d e s i de flor s en testos grans o àmfores disposats formant conjunts, així podreu regar totes les plantes alhora. Si voleu crear una zona de descans al jardí que no necess i t i m o l t d e m a nte n i m e nt , escolliu mobles resistents a la pluja i una pèrgola coberta amb canyes en comptes de plantes enfiladisses perquè us doni ombra.

info@bbsbadalona.com | 37

1574.pag.34 - 37.indd 5

11/03/2013 9:29:09


Gastronomia Carme Ruscalleda: 'La cuina és cultura que dóna salut i ƉůĂĞƌĂůƐƐĞŶƟƚƐΖ és el que ens va millor. Potser ens hem allunyat massa del que menjaven els nostres avis? Sí, el doctor dóna una frase molt diver tid a que diu que hem de menjar com menjaven els nostres besavis però amb mentalitat del 2013. Els nostres avantpassats no tenien ni nevera a casa i, per tant, anaven al dia prenent aquell producte de proximitat i sempre fresc. Això és el que també hem de fer nosaltres.

Ramon Texidó | ACPG thesecretlarevista.com

Com ens ajuden els aliments a mantenir-nos joves? La clau és mantenir-nos joves o envellir amb molta força i energia. Els que hem nascut a la riba mediterrània tenim la sort que en cada estació es succeeixen un productes boníssims per aquest cas. Per tant, es tracta de que els facis arribar a la teva taula en el moment òptim de l’estació i que ja et fa una prevenció per a tot l’any. Així, cal adaptar els àpats a cada període estacional? És totalment prioritari i cal que els posem a la llista de les

nostres compres. Però, com avui dia hi ha de tot al mercat i supermercats, i durant tot l’any, això ens fa desviar fàcilment de la dieta que ens pertoca. Quins són els productes més Antiaging? Principalment els productes de proximitat que sempre hem barrejat a la dieta mediterrània com ho són les fruites, les verdures, els peixos blaus, els fruits secs. De fet, el Dr. Sánchez reclama i defensa que en el nostre organisme tenim un xips de memòria del que varen menjar els nostres avantpassats i, per tant, això

Nutricionalment parlant, què hem millorat respecte els nostres avis? Hem millorat molt perquè científicament sabem moltes més coses dels aliments. Sabem què passa durant la cocció. També sabem que no hem de menjar tanta quantitat com els nostres avis perquè avui dia ens movem en un món professional i domèstic molt robotitzat; gastem poques energies. Per tant, és important tenir en compte la qualitat i també la quantitat. Com ha estat l’experiència d’escriure a sis mans? segueix...

Les teves receptes Migdies er sp L aborable

0€ 10IVA,8 inclò s!!

Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia. Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bé per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

38 |

1574.pag.38 - 41.indd 2

12/03/2013 18:30:53


WĂƐƟƐƐĞƌŝĂ&ŽƌŶĂƚĂůƵŶLJĂĨĂƵŶĂŵŽŶĂĚĞůWŽŶƚĚĞů WĞƚƌŽůŝ

El Pont del Petroli s'ha convertit, des de la seva restauració, en tot un símbol per Badalona. Per aquest motiu, la Pastisseria Forn Catalunya, del carrer Sant Bru, ha triat el pantalà per fer una gran mona per aquesta Setmana Santa. La idea, segons han explicat des de la pastisseria, era realitzar una mona “molt badalonina”. Aprofitant la primera edició del Badaloní de l'Any, organit-

zat per la Revista El Tot, on e s va pre m iar J o se p Vall s persona que va lluitar per la seva conservació, s'ha decidit reproduir el Pont del Petroli a m b xo c o l at a . D ur a nt u n a setmana, i dedicant moltes i mo ltes hores, s' ha p o gut realitzar aquesta monumental mona. Les dificultats, alhora de c onstruir- se, han estat els acabats del pantalà badaloní

i les pilones que aguanten el Pont del Petroli. El gerent de la pastisseria, Josep Díaz, ha explicat al Tot, que la mona s e r à e n t r e g a d a , e l m at e i x dilluns de Pasqua, als nens i nenes inter nats al c entre d 'ac ollid a d e Can Solei d e Badalona. La mona ja està exposada a l'aparador de la Pastisseria Forn Catalunya perquè grans i petits puguin gaudir-la durant aquests dies.

YA TENEMOS CALÇOTS YAMENÚ TENEMOS CALÇOTADESCALÇOTS 29,90 € € MENÚSCALÇOTADES DE GRUPOS POR 26,90 € MENÚ 29,90 CENAS DE EMPRESA DE NAVIDAD MENÚS POR 26,90 MENÚS DE GRUPOS POR 26,90CON€BAILE HASTA LAS 2:30 DE LA MADRUGADA LOS VIERNES 14 Y 21 DICIEMBRE Y SÁBADOS. AbiertaTODOS laLOScampaña de Abierta la campaña de COMUNIONES 2013 COMUNIONES 2013

| 39

1574.pag.38 - 41.indd 3

12/03/2013 18:31:10


col·laborem des de la Fundació Alicia amb la Universitat de Harvard per explicar Ciència a través de la cuina als alumnes que treballen ciències. És molt important que la Ciència entri a la cuina i ens expliqui aquelles coses que per intuïció ja fèiem o sabíem i, en canvi, és tangible quan ens ho expliquen científicament. Creu que menjar també ha de ser divertit? Sí, i tant! Ens hem de divertir a taula. Un plat de patata i bleda bullida al punt, amb un bon oli d’oliva, pot ser divertit perquè la fulla no haurà perdut la forma, ni el color, ni l’olor, ni el sabor. Hem de diver tir-nos amb el valor qualitatiu dels aliments.

...continuació Molt bona perquè ens hem t r o b a t d ’u n a m a n e r a m o l t natural. De fet aquest llibre va néixer dins l’Hotel Mandar ina O r i e nt al, o n e l n o stre fill és el Xef del Restaurant Moments. Quan l'hotel es va posar en contacte amb Clínica Planas per afegir valor qualitatiu al seu SPA de 1.000 m2, és quan vàrem descobrir que el puntal més important dels seus tractaments antiaging és l’alimentació. I, a més, vam descobrir que entronca amb la nostra filosofia de cuina, de treballar amb el producte de proximitat. Buscar que els productes no perdin caràct e r, s a b o r i à n i m a ; s e n s e

malmetre'ls durant la cocció. Com va evolucionar la col·laboració? Ens vam sentir tan còmodes amb aquesta fórmula que vàrem començar a oferir dinars de gastronomia antiaging, al migdia, al Restaurant Moments. I, és clar, gràcies al calendari teníem una gran quantitat d’informació i de receptes molt interessants i molt bones. El valor nutricional de l’aliment fresc, de proximitat, ben cuinat, però que també et faci sentir plaer i il·lusió, això és antiaging. Ciència i Gastronomia ja han d’anar sempre de la mà? Sí, ja fa temps que van de la mà. De fet, aquest any serà el tercer que cuiners catalans

I quin serà el seu següent pas? Tenim sobre la taula un projecte que ens fa molta il·lusió que és treballar per fer menjar a la canalla, perquè s’apropin al món del peix i la verdura. També per ajudar les parelles joves que tenen petits a casa i tenen la voluntat de que mengin molt bé. Aquí hi ha una llacuna de molt d’interès per aquest jovent que vol menjar bé i formar bé als infants de la casa, i ens fa molta il·lusió sumar-nos-hi. És tracta d’un nou repte per explorar? Sí, és una novetat perquè la cuina és cultura; sempre ho hem defensat. I una cultura que dóna salut i, alhora, és un plaer per als sentits.

Peix fresc diari matí i tarda, de primera qualitat a preus econòmics, al barri de la Salut el peix de sempre C/ Floridablanca, 12 - 08914 Badalona 40 |

1574.pag.38 - 41.indd 4

12/03/2013 18:31:16


ůƉŽƌƌŽ͕ƵŶĂůŝŵĞŶƚĚŝƺƌğƟĐ͕ĂŵďĂĐĐŝſĂŶƟŽdžŝĚĂŶƚ ACPG

El porro és una hortalissa de la família dels alls i de les cebes. Es poden trobar en els nostres mercats pràcticament tot l’any, ja que hi ha la variant de tardor i hivern (més gruixuts i de gust intens) i la varietat d’estiu (més prims i de gust més suau). En general, el sabor és semblant al de la ceba, però molt més suau i dolç. A la cuina s’utilitzen en sofregits i també en cremes de verdures .El component principal del porro és l’aigua, en una proporció del 90 %. Aquesta qualitat, juntament amb el fet que aquesta hortalissa compti un baix índex d’hidrats de

carboni fa que el porro tingui un escàs poder energètic, amb tan sols unes 40 calories per cada 100 grams consumits. Els minerals hi són presents de manera destacable. Cal fer menció al contingut en potassi, magnesi, calci i ferro. Per l’alt contingut en aigua i en potassi i la pobresa en sodi, el porro es caracteritza per ser un excel·lent aliment diürètic, fet que beneficia les persones que pateixen de retenció de líquids, hipertensió o gota. D’altra banda, per l’aportació en components de sofre, un consum excessiu pot provocar flatulència. El porro també és una font de folats i

vitamines, especialment del grup C i B6. En relació amb l’aportació de folats, aquests són importants perquè intervenen en la producció de glòbuls vermells i blancs. La vitamina C, té una acció antioxidant i augmenta la resistència respecte de les infeccions.

| 41

1574.pag.38 - 41.indd 5

12/03/2013 18:31:18


Més de 200.000 persones han donat sang l'any 2012 L’any 2012 s’ha tancat amb 275.499 donacions de 203.036 donants a tot Catalunya, recollides i processades pel Banc de Sang i Teixits. Dels donants, 40.401 ho eren per primera vegada, un 6% més que l’any anterior. De mitjana, cadascun ha donat sang 1,34 vegades, però hi ha hagut 4.913 persones que han donat el màxim de vegades possible (1.548 homes n’han donat 4 cops l’any i 3.365 dones n’han donat 3 cops). El Banc de Sang ha organitzat aquest 2012 un total de 3.269 col·lectes distribuïdes per gairebé tot el territori català, que han permès que més del 97% de la població hagi pogut donar sang al seu municipi com a mínim en una ocasió. La comarca on hi ha hagut més

donacions en relació amb el seu nombre d’habitants ha estat la Terra Alta, on s’han fet 1.003 donacions amb una població de 12.713 persones. En el document adjunt es pot visualitzar el nombre de donacions per municipi i per regió sanitària. De les més de 275.0 0 0 donacions, quasi el 36% s’han fet en els centres fixos que el Banc de Sang té als principals hospitals de Catalunya, mentre que el 64% restant s’ha fet en les campanyes mòbils que s’organitzen periòdicament en empreses, universitats o equipaments públics. El nombre total de donacions (donacions de sang, plasmafèresi, plaquetofèresi, etc.) ha disminuït lleugerament respecte al 2011, quan se’n

van registrar 281.744. En canvi, les donacions totals de sang han augmentat en 1.206 unitats. De cada donació de sang, se’n

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

U R 24 GE H NC O R IA A S S

Novadent BDN CENTRO DENTAL E IMPLANTOLÓGICO PACK ANTICRISIS 2013 Primera visita + revisión GRATIS

Empaste 25€ Implante Dental 450€ Endodoncia 70 € Blanqueamiento 99 €

Ortodoncia 50% de descuento Higiene dental 25 € + OBSEQUIO SET LIMPIEZA Novadent BDN | Centro Dental e Implantológico Francesc Layret, 19-23, 1º 2ª - 08911 Badalona (junto ayuntamiento) www.novadentbdn.es

931 653 003

LINEAS BUS 1,2,4, B17, B25 B27, B29, B30, B31 METRO Linea 2 Pompeu Fabra

42 |

1574.pag.42.43.44.indd 2

12/03/2013 9:40:54


poden beneficiar fins a tres persones, ja que cada donació se separa en glòbuls vermells, plaquetes i plasma. El 56% dels glòbuls vermells s’usa per a tractament de malalties (càncers, malalties digestives, anèmies, etc.), el 41,2% per a intervencions quirúrgiques (trasplantaments, pròtesis, tumors, etc.) i el 2,8% restant per a obstetrícia i ginecologia. Pel que fa al plasma, el 53% es destina a tractament de malalties (cirrosis, recanvis plasmàtics, etc.), el 44% a inter vencions quirúrgiques (trasplantaments, pròtesis, tumors, etc.) i el 3% restant a obstetrícia i ginecologia. Finalment, les plaquetes es destinen majoritàriament al tractament de tumors i leucèmies en un 82,6% i en un 17% a intervencions quirúrgiques (hemorràgies durant les intervencions, etc.). Les motivacions del donant El 2012 el Banc de Sang va fer

Dra. M. CARME PARÉS Homeopatia Bioenergètica Auriculomedicina Tractament Abac-3 per Deixar de Fumar

Tel. 620 920 700 www.carmepares.es Via Augusta 45

Badalona

l’enquesta més gran que s’ha fet mai entre els donants de sang i que ha permès conèixer els motius que fonamenten l’acte de la donació i altres valors que l’acompanyen. Van respondre l’enquesta més d’11.000 donants i evidencia que un 80% donen sang per solidaritat. Com a segon i tercer motiu, els donants argumenten que algun familiar o amic havia necessitat sang i per això es fan fer donants. Ta m b é é s r e m ar c a b l e l e s persones que s’inicien en la donació per tradició familiar, perquè així ho fan els pares i ells o elles han continuat donant sang seguint aquest exemple.

Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

MªDOLORS MAS DELBLANCH

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ

PSICÓLOGA

CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fábra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

NOCTURN De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 43

1574.pag.42.43.44.indd 3

12/03/2013 9:40:56


>ĂƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂ͕ŵĠƚŽĚŽŵĄƐƐĞŐƵƌŽLJĞĮĐĂnjĞŶĐĂƐŽĚĞ ůĂƟŐĂnjŽĐĞƌǀŝĐĂů alinear las vértebras y quitar la presión del sistema nervioso y del sistema esquelético. Lo que se necesita es el arte quiropráctico: ajuste de la columna vertebral que vuelve a alinearla sin peligro y fácilmente.

Se entiende por latigazo c er v i c a l e l m e c a n i s m o de una contusión debida a una híper extensión seguida inmediatamente por una hiperflexión del cuello, cuyos resultados son daños en los músculos, ligamentos y tendones – especialmente los que soportan la cabeza. Hoy sabemos que los latigazos no resultan sólo de una hiperextensión o hiperflexión (extensión y flexión más allá de las barreras fisiológicas), sino de una extensión y flexión MUY RÁPIDAS. Los daños que resultan de tal movimiento se notan sobre todo en los ner vios, lo que puede afectar a largo plazo a la salud general , ya que el sistema nervioso controla y regula todas las funciones del cuerpo.

Cualquier clase de accidente o trauma (montañas rusas, caídas con patinete, Rollerblades o patines por ejemplo) puede causar subluxaciones o interferencias nerviosas de la columna vertebral (y lo hacen generalmente). En otras palabras, las vértebras se hallan fuera de su alineamiento apropiado y están «oprimiendo» o más pre c is amente, «o bst ac uli zando» y «estorbando» a los nervios. Con frecuencia este es un estado sin dolor, pero en las lesiones en el cuello, las vér tebras desalineadas son a menudo muy dolorosas a causa de la anatomía del cuello. No hay cantidad posible de calmantes, relajantes musculares, sedantes o terapia física que puedan volver a

Por lo tanto, toda persona que haya sufrido un accidente o un trauma debe consultar a un quiropráctico para hacerse examinar la columna vertebral para ver si hay presión sobre los ner vios causada por subluxaciones vertebrales o tensión de la columna. Aunque un hueso fracturado sea más dramático, la presión constante sobre un ner vio puede causar a la larga más dolor y sufrimiento porque puede afectar el funcionam i e n to d e t o d o e l c u e r p o durante muchos años. INVESTIGACION Un artículo publicado en el “Journal of Orthopedic Medicine” en 1999 señala la superioridad del cuidado quiropráctico para los pacientes que han sufrido un latigazo. Una investigación previa demostró que 26 de 28 pacientes, o el 93% de los pacientes, con síntomas crónicos de latigazo mejoraron con el cuidado quiropráctico. Además, estudiaron a 100 pacientes referidos con latigazo crónico; los resultados muestran que de los 93 pacientes que seguían en estudio, 69 de ellos – o el 74% - notaron una m e j o ra c o n s i d e ra b l e. Es o apoyó su primer comentario: “Los resultados de esta investigación traen aún más pruebas de que la Quiropráctica es un tratamiento muy eficaz para los latigazos cervicales”.

Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona 44 |

1574.pag.42.43.44.indd 4

12/03/2013 9:40:58


Legal ¿Es posible cobrar una deuda de una persona fallecida? Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

Diariamente se dan numerosas situaciones en las que una persona fallece dejando deudas impagadas y ante este tipo de situaciones los acreedores se preguntan cómo proceder para poder llegar a cobrar estas deudas. Es importante destacar que junto con los bienes y derechos del fallecido persisten también las deudas, por lo que con

la muerte de la persona las deudas que tiene no desaparecen. Si el fallecido dejó herederos y éstos aceptan la herencia deberán hacerse cargo de ella en su totalidad de manera que, junto el disfrute de los bienes y derechos heredados, deberán también liquidar las deudas y pagar a los acreedores. Si el fallecido no hubiera dejado herederos o éstos no aceptan se iniciaría el llamamiento a los familiares hasta el cuarto grado para que decidieran si se hacen

cargo o no de la herencia. En última instancia se llamaría a la Generalitat de Cataluña, que también tendría la facultad de aceptarla o no. En definitiva, las deudas de una persona no se extinguen cuando esta muere, pero la posibilidad de que los acreedores puedan cobrar va íntimamente relacionada con que los

llamados a heredar decidan aceptar la herencia. Existe la posibilidad de heredar a beneficio de inventario y todos los llamados tienen la posibilidad de hacerlo. Esta opción, que comentaremos en el artículo siguiente, suele ser la más sensata cuando no estamos seguros de lo que hay detrás de la herencia.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 45

1574.pag.45.indd 1

11/03/2013 9:40:29


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Us sentireu molt còmodes en tot el que feu i això és genial ja que hi ha moltes possibilitats que us comuniqueu amb gent de fora i la seva aportació a la vostra vida sigui molt important. Es bo que parleu de les vostres preocupacions, fent-ho podeu trobar algú que us doni alguna solució i us faci veure que la cosa no està tant difícil.

CRANC (22/6 al 21/7) Haureu de dedicar-vos a fer el que us vingui de gust, ja que si us esforceu a fer coses a contra corrent del que voleu us podeu trobar en que les coses no us aniran bé i tot es farà més feixuc. També cal que busqueu la manera de poder parlar amb els vostres fills si en teniu perquè necessiten que estigueu per ells més.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Encara que no tingueu ganes de parlar haureu d’esforçar-vos a ex pressar el que sentiu, és el millor que podeu fer davant de la necessitat de que us entenguin. Els malentesos poden p o s ar m o l t s e nt r e bancs en tot i això us crea molta inseguretat que no us cal, és millor deixar- ho tot ben clar.

BESSONS (22/5 al 21/6) Us podeu sentir molt estranys i tenir moltes sensacions rares, com ara que us passin coses que us sembla que ja heu viscut, o bé que sentiu la presència d’algú que sabeu que ja ens ha deixat, o coses per l’estil. No us espanteu es una cosa puntual però que al llarg d’aquests dies notareu més proper.

En pla de guerra, i es que tot serà bo per entrar en conflicte i bu s c ar enfro n taments, estaria bé que miréssiu de frenar-vos i sobretot que us plantegéssiu si realment cal estar tant a la defensiva, seria bo que us relaxéssiu una mica i deixéssiu de ser tant radicals en segons quines coses.

VERGE (24/8 al 23/9) Tot anirà lligat amb els diners i cal que us poseu una mica les piles per no caure en l’errada de deixar de controlar aquest tema, ja que les despeses poden ser una mica grosses i sense motiu, cosa que pot fer-vos perdre el control que tant us convé. Tingueu clar que aquests dies seran per vigilar l’economia.

tarot

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Sobretot no se us acudeixi jugar-vos diners a res, ni fer cap mena d’inversió amb el plantejament d e que us pot donar bons rendiments perquè no serà així i us hi podeu enganxar els dits, aneu amb molt de compta en aquest tema. Per altra banda seran uns dies genials per dedicar als vostres projectes.

No intenteu ser originals en el ve s t i r q u e l a cosa pot ser una mica desastrosa, és millor seguir en el vostre tarannà de sempre que anireu més bé. Per altra banda seria recomanable que estiguéssiu pendents de la vostra salut ja que estareu propensos a arreplegar qualsevol cosa.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Seran uns dies en els que parlar no serà el vostre for t i que n e c e s s i t ar e u e s t ar actius però sense dir gaire res, de fet abans de que les coses semboliquin és millor callar i deixar p a s s ar e l m o m e nt , més t ar d p ot sor t ir l’ocasió per dir el que convingui sense que por t i males c o nse qüències.

Voldreu estar macos i ben arreglats pel que pugui venir, i és que tot us va relacionat en el camp de la parella i és molt bo però el més important és que no us deixeu envair del tot per un altra, feu el que us dicti el cor però abans de fer-ho deixeu que el cap també hi participi una mica.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Estareu molt sensibles i p r à c t i c a m e nt tot us afecta molt, ara bé no te perquè ser per mal, tot al contrari hi haurà un punt de sensibilitat bo per créixer i per sentir de maneres bones per descobrir p a r t s d e vo s a l t r e s que no acabàveu de conèixer, us convido a obrir la vostra ment i gaudir d’aquest descobriment.

PEIXOS (20/2 al 20/3) La veritat és que ho tindreu molt bé en gairebé tots els aspectes i agraireu molt tal com arriba tot i de la manera que la gent e s b o l c a e n vos a l tres. A part de que el somriure serà habitual a la vostra cara i la mirada desprendrà una energia d’allò més bona, deixeu-la gaudir als demés i compartiu aquest bon rotllo.

anuncia’t

anuncia’ten enaquesta aquestasecció secció 93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

46 |

1574.pag.46.47.indd 2

12/03/2013 11:30:29


Mirant al cel...

La méteo de la setmana: del 4 al 10 de març Meteorologia Oriol Rodríguez

Les precipitacions varen ser les protagonistes entre dilluns i dimecres, amb el temporal de pluges més destacable dels últims mesos (des del passat mes de setembre que no queia tanta aigua). Al llarg d’aquells 3 dies vam recollir més de 70mm, gairebé el 13% de la pluja mitjana anual i és que per algun motiu es diu que al nostre país “no sap ploure”: tant podem estar setmanes sense veure caure ni una sola gota com, de cop i volta, pot començar a ploure a bots i barrals. La típica irregularitat del clima mediterrani! Les rieres, els rius i els torrents han tornat a baixar com feia setmanes que no passava. A més, un cop passada la “xalocada” (aquesta vegada era una situació de vent

de xaloc, del sud-est, més càlid i humit) el sol i la bonança s’han apoderat de la situació meteorològica, fent enfilar les temperatures màximes per damunt dels 20ºC. Això sí, el vent de ponent ha fet la guitza al llarg dels últims tres dies de la setmana, amb cops que oscil·laven entre els 50 i 60km/h. Temp màx

21.2ºC el dia 8

Temp mín

7.4ºC el dia 4

Hr màx

96% els dies 5 i 6

Hr mín

35% el dia 8

Press atm màx 1015.2hPa dia 4 Press atm mín 990.1hPa el dia 6 Vent màx

62.8km/h (nordoest) el dia 8

Precip màx 24h 46.4 l/m2 dia 5 Precip anual

147.1 l/m2

Aquesta setmana hem pogut tornar a gaudir d’un nou temporal de mar i vent, el segon d’aquest any! Les onad es han superat altra vegada els 4 metres d’alçària arran de platja i ha estat molta la sorra que el mar s’ha endut. Fotografia enviada per en Jordi Clarà, des de Badalona. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 TAROTVIDENCIA SUSANA RESPUESTAS

CLARAS Y RAPIDAS 806474861 VISA 902737476/931220096 CHAT SUSANA 27771 SABER LA VERDAD TE AYUDARÁ

| 47

1574.pag.46.47.indd 3

12/03/2013 11:30:32


Citroën C-Elysée

El nou C-Elysée és la resposta de Citroën per a les famílies amb 'economia de guerra'. Fabricat a Vigo sobre la plataforma del petit C3, aquesta berlina es basa en la senzillesa i l'espai. Amb 4,43 metres, gran habitabilitat i molt maleter (506 litres), el C-Elysée arriba al mercat amb uns preus que osciliaen entre 13.650 i 18.050 euros. Elegància, línies ex teriors suaus i am pli inter ior són algunes de les característiques del Citroën C-Elysée, una berlina de quatre portes, disponible en dos nivells d’equipament: Seduction i Exclusive. La personalitat del vehicle és patent en el frontal, amb l’ampla graella cromada que integra la imatge de marca.

A Si per fora el nou Citroën C - El ys é e e n s m o s t r a u n a i m atg e c ui d ad a , i a m b u n musculós frontal que ens recorda al seu germà el C5, per dins sens dubte és l'habitabilitat l'autèntica protagonista.

La gran bassa del Citroën C-Elysée és l’amplitud en totes les places i la gran quantitat d’espais portaobjectes, que faciliten el fet de tenir un espai endreç at. Aquesta berlina compta també amb un ampli

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA

48 |

1574.pag.48.49.indd 2

08/03/2013 11:26:38


maleter, que té una capacitat de 506 litres. A més a més, sota el maleter hi ha un espai extra amb capacitat per a 20 litres. Constatat el seu gran espai, i també els seus detalls menys vistosos, arrenquem el nou Citroën C-Elysée. Motor Quant a propulsors, el Citroën C-Elysée compta amb dos motors a benzina, de 72 i de 115 cavalls i un dièsel, de 92

cavalls. Aquest motor dièsel, acredita un consum mixt de 4,1 litres als 100 quilòmetres, amb una velocitat màxima de 180 km/h i una acceleració de 0 a 100 en 11,2 segons. En benzina, el propulsor de 72 cavalls permet una velocitat punta de 160 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en poc més de 14 segons i un consum mixt de 5,2 litres als 100 km. L’altre motor a benzina de 115 cavalls aporta

una velocitat màxima de 188 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 9 segons i mig i un consum mitjà de 6,5 litres als 100 km. En relació amb la caixa de canvis, l’Elysée ofereix una de manual de 5 relacions i una d’automàtica de 4 velocitats. Seguretat Dins el sistema de seguretat activa, cal parlar de la frenada, amb antibloquejament ABS, que impedeix el bloquejament de les rodes en cas de frenada brusca. També hi ha el giny d’Ajuda a la Frenada d’Urgència (AFU), que té la missió d’amplificar la pressió de la frenada en cas de col·lisió imminent. A la vegada, aquest sistema també encén, automàticament, les llums d’emergència. El Control Dinàmic d’Estabilitat i els coixins de seguretat frontals i laterals, són altres dels elements de sèrie que s’equipen en aquest Citroën C-Elysée. | 49

1574.pag.48.49.indd 3

08/03/2013 11:26:41


>͛şŶĚĞdžĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ L’atur, el creixement econòmic negatiu i la falta de respostes polítiques convincents repercuteixen en l’escassa c o n f i a n ç a d e l s e s p a nyo l s pel que fa al devenir de l’economia. Segons l’últim informe del CIS, l’índex de confiança durant el mes de febrer de 2013 es situa en 50,7 punts – cinc punts menys que en el mes de gener i vuit punts per sota del nivell de febrer de 2012. A causa d’aquest pessimisme, el mercat immobiliari sembla que seguirà sense recuperarse a nivell nacional, ja que només un 3% dels enquestats declara estar interessat en la compra d’un habitatge durant el proper any.

Els motius principals del baix nombre d’aquells que estan interessats en la compra d’un habitatge són l’elevada inestabilitat laboral, l’absència de perspectives de millora pel que fa el futur de l’economia –només el 14 % dels enquestats declara que la seva situació millorarà durant els propers sis mesos– i el reduït marge que disposen la majoria ciutadans per estalviar –el 90% dels entrevistats creu que les seves possibilitats d’estalvi no augmentaran durant el pròxim semestre. No obstant, no tota la informació de l’últim informe del CIS resulta negativa per al present i futur del sector immobilia-

r i. Per una ban d a , p o d em observar com la majoria dels enquestats (el 52%) no creu que el preu d e l ’habitatg e segueixi disminuint durant els propers sis mesos; la qual cosa reforça la tesi defensada pel Col·legi dels API de Catalunya que reivindica que ara és un molt bon moment per comprar un immoble. Per l ’altra , c al que d est aquem que un nombre força important dels entrevistats (el 43,9%) pensa que els tipus d’interès es mantindran al nivell actual: el 0,75%. Un n i ve l l fo r ç a r e d uït q u e e n un principi hauria d’afavorir la circulació del crèdit i la concessió d’hipoteques.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es LLOREDA A PROP DEL MERCAT Ref B-2393:Pis completament reformat amb 3hab, menjador 24m² ext a balcó gran de 15m², calef, cierre, alumini, pis alt amb ascensor, tot exterior amb molt de sol. 42.3Mpts (206.000€)

CENTRE LA PLANA Ref B-2347:Pis de 4hab exteriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ext, calef i a/c, gres alumini, per entrar a viure, ascensor. 52.5Mpts (315.000€)

PEP VENTURA-PROGRÉS Ref B-2379:Pis de 55m² amb 2hab, cuina i bany arreglats, menjador de 18m², a/c amb bomba de calor, balcó petit. 19.8Mpts (119.000€)

PISOS EN LLOGUER NOVA LLOREDA:120m², 4hab, 2banys, mobles, asc, pk inclòs.850€ PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m²,balcó,asc, reformat.740€ LA PLANA:50m², 2hab, conservat, 2 balcons petits.525€ CENTRE: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.650€ ST.CRIST: Pis de 3hab conservat en bon estat, calef.450€ LLOREDA:4hab, bany, cuina, pati de 15m² , reformat:600€ PEP VENTURA: Pis tipus casa, 3hab, reformat en bon estat, balcó i terrassa.640€ PEP VENTURA-PROGRÉS: Dúplex, 160m², 4hab, 2banys, 2 balcons, a/c.850€ GORG:75m², 3hab, conservat amb mobles opcionals, asc.600€ CENTRE-LA PLANA:107m², 3hab, 2banys, balcó, calef i asc.750€

MORERA PART BAIXA Ref B-2377:Pis de 120m², 4hab, 2 banys complerts, cuina quadrada, menjador de 30m² ext a balcó, ascensor. 31.3Mpts (188.000€)

PEP VENTUCENTRE LA PLANA Ref BRA –PRO2347:Pis de 4hab GRÉS Refi exteriors, bany B-2337:Pis de aseo, cuina reformada amb galeria, 70m², 3hab, menjador ext, calef reformar i a/c,per gres alumini, perideal entrarparelles. a viure, ascensor. 15Mpts 52.5Mpts (90.000€) (315.000€) ÀTIC A PEP VENTURA Ref B2390:Àtic de 70m², 3hab, tot reformat, menjador de 25m² ext a terrassa de 30m², calef i a/a, parquet, finca amb ascensor . 48.9Mpts (244.000€) PEP VENTURA

FRONT MARÍTIM Ref B-2389: Pis de 50m² amb 1hab, finca seminova, calef i a/c, zona comunitària amb piscina. 22.Mpts (132.000€)

PLÇ.PEP VENTU- CASA AL MERCAT SALESIANS Ref TORNER Ref RA Ref B-2137: B-2326:Pis de 75m², B-2226: Casa de 2hab, bany complert, Pis de 90m²,4hab, 260m² en PB+1+ sócuina office ext 2 banys consertan, terrat de 20m² i a galeria de 7m², vats, cuina amb pati, 4hab, 2 banys menjador de 24m² ext galería, menjador a balcó gran de 8m², , cuina, menjador de 22m² ext a a/c, calef, alumini, d’estiu i d’hivern, es roure, i marbre, balcó, pis alt amb pot edificar PB+2+ ascensor, finca ascensor. golfes. seminova. 36.6Mpts 42.5Mpts 36.5Mpts (220.000€) (255.000€) (219.500€)

SISTRELLS Ref B-2320:Casa de 85m² + terrat de 85m², 3hab, gres, alumini, calef , bany i cuina conservats. Oportunitat. 19.1Mpts (115.000€) FRONT MARÍTIM Ref B-2019:110m², 3 hab, 2 banys, cuina office, menjador de 28m² ext a balcó gran de 10m², a/c i calef, parquet, alumini i cirerer, ascensor, piscina comunitaria. 49Mpts (295.000€) Pk opcional.

50 |

1574.pag.50 - 53.indd 2

12/03/2013 13:48:15


YƵŝŶĞƐƐſŶůĞƐĐůĂƵƐƉĞƌŐĂƵĚŝƌĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂƚŐĞƐĂůƵĚĂďůĞ͍ El moment en què decidim comprar un habitatge resulta crucial en la vida de la majoria d e n os altres. Una veg ad a hem conformat una família, tendim a viure casa durant un llarg període de temps. Per aquest motiu, a l’hora d’escollir la nostra futura llar, cal que siguem conscients que amb aquesta decisió probablement decidirem el nostre estil de vida durant almenys els propers deu anys. Un dels aspectes més importants que depèn de la llar en què vivim és la possibilitat de gaudir d’una vida saludable. Segon el portal nord-americà Realty Biz News, depenent de la localització del nostre habitatge disposarem de majors o menors facilitats p e r fer e s p o r t a m b q u ot i -

dianitat, per mantenir una alimentació més sana, per no ingerir gasos contaminants en quantitats excessives, etc.

mantenir una dieta sana i per no sofrir de forma excessiva la contaminació atmosfèrica i acústica.

Aleshores, perquè puguem descobrir si un barri resulta adequat per mantenir un tipus de vida saludable, cal que observem quins són els hàbits dels nostres veïns i com els posen en pràctica.

Aleshores, resulta fonamental que, per una banda, el nostre habitatge es trobi situat en un barri on pugem trobar b ot i g u e s d e pr o d u c te s d e proximit at o d ’aliment ac ió ecològica i que, per l’altra, estigui força allunyat d’aquells carrers on el trànsit vial sigui més dens i, per conseqüent, la respiració de l’aire resulti més perjudicial per la nostra salut.

Per exe m p l e, c al q u e e n s fixe m s i aq u e st s van am b bicicleta, sur ten a córrer o juguen amb els seus fills pels parcs o les places. A més, hem de ser força primmirats al valorar si el nostre barri disposa de suficients zones verdes. A par t de la possibilitat de fer esport a l’aire lliure, hem d’avaluar les facilitats que ens ofereix la nostra llar per

Si aconseguim que la localització de la nostra futura llar compleixi tots aquests requisits, podrem posar en pràctica de forma més òptima l’estil de vida saludable que anhelem i que augmenta la nostra felicitat.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 475 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano ........................... 800e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. .....................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................800 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ CASTILLEJOS (Bufalà) 200 m2, diàfan, 5,7 d'alçada.............................690 e C/ Dr. ROBERT/C. SARDANA Forn de pa semi equipat, 2 portes d'accés, 30m2....500 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 2 hab., balcó ......................................500 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...600 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................600 e C/ PASSATGE SANT JORDI (BUFALÀ), 3 hab., 1er sense ascensor........500 e C/ SELVA, 3 hab., cuina i bany reformat, 4rt amb ascensor, exterior.............650 e C/ NAVATA, àtic, 3 hab., terrassa 18m2 aprox ....................................................550 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

C/ PLAÇA LA PLANA, 4rt. sense ascensor, 3 hab., tot exterior....................650 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc.3.400e POL. BONAVISTA, 420 m2 aprox.,totalment habilitada + 4 places aparcament..... 1.950e

VENDA C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet,A/A, calefacció, 110 m2 aprox..285.000e PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, park. inclòs ........................................ 350.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció..40.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .95.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ ROSELLA 3 hab., 1 bany, exterior, 1er amb ascensor. A reformar........85.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com | 51

1574.pag.50 - 53.indd 3

12/03/2013 13:48:16


F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA 93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 www.fincas-rojas.es LOCALES EN ALQUILER Y VENTA

C/. CALD. DE LA BARCA â&#x20AC;&#x201C; 180 m.2 diĂĄfanos, 2 puertas, aseo, (ideal comercio, supermercado, etc.) alq. ...... ................................................................................................................................ 550 euros posibilidad venta ARTIGAS â&#x20AC;&#x201C; c/. Sagrada Familia â&#x20AC;&#x201C; local de 30 m.2 (ideal peluqueria, locutorio, almacen, etc.) ................... 300 â&#x201A;Ź GUIFRĂ&#x2030;-PONENT-OĹ&#x152;CUGQĹ&#x152;KFGCNCNOCEGPEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE .............................................. 500 â&#x201A;Ź IDEAL INVERSORES â&#x20AC;&#x201C; local de 150 m.2 . aseo . salida de humos...........................................GANGA 40.000 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; CASTILLEJOS â&#x20AC;&#x201C; 130 m.2 /ideal empresa de servicios) ............................................................ 500 â&#x201A;Ź C/.CORTIJO â&#x20AC;&#x201C; JTO C/. DEL MAR â&#x20AC;&#x201C; 2 pequeĂąos locales uno de 24m2. y el otro de 37 m.2 â&#x20AC;&#x201C; alquiler ................ ........................................................................................................................................................NEGOCIABLE C/. IGNACI DE LOIOLA â&#x20AC;&#x201C; CENTRO â&#x20AC;&#x201C; 200 m.2- salida de humos, sin vecinos, ideal restauraciĂłn, supermercado, etc....2.000 â&#x201A;Ź NAVES INDUSTRIALES POLĂ?GONO CAN RIBĂ&#x201C; desde 300 m.2 ..................................... ALQUILER A 6 â&#x201A;Ź m2 CENTRO â&#x20AC;&#x201C; SANTA ANA â&#x20AC;&#x201C; local del 150 m2 (iniciado para Restauracio) a dos calles, 2 aseos, salida de emergencia, salida de humos .........................................................................................650 â&#x201A;Ź Carencia para terminar obras.

VIVIENDAS EN ALQUILER ESTUDIO â&#x20AC;&#x201C; JTO. AYUNTAMIENTO â&#x20AC;&#x201C; 1 hab. armario empotrado, com. coc. Americana con electrodomesticos, baĂąo desde................................................................................................................................................... 500 â&#x201A;Ź PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; Baldomero SolĂ â&#x20AC;&#x201C; 65 m2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc. Muy buen estado, Jto. Metro .......550 â&#x201A;Ź PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; %.CVTKNNCGFKĹżEKQ#DCEWUĹ&#x152;JCD%QOEQEDCĂ&#x152;QVGTTC\CCUE\QPCEQOWPKVCTKCFGNCXCFQ KFGCNRCTGLCQRGTUQPCUQNCGPRGTHGEVQGUVCFQ/CUICUVQU2QUKDKNKFCFRNC\CFGRCTMKPI ........................ 600 â&#x201A;Ź CENTRO â&#x20AC;&#x201C; C/. Colòn â&#x20AC;&#x201C; 4 hab,. Com., coc., baĂąo., SEMI / AMUEBLADO, asc., buen estado ..................... 650 â&#x201A;Ź JTO. PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C;JCDEQODCNEEQEDCĂ&#x152;QCUEVQFQGZVOW[DWGPGUVCFQ2QUKDKNKFCFRCTMKPI ...........680 â&#x201A;Ź MARQUES DE MONTROIG â&#x20AC;&#x201C; viviendas San Jaime â&#x20AC;&#x201C; 60 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, asc. ................. 500 â&#x201A;Ź JTO. PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; C /. Jocs Florals â&#x20AC;&#x201C; 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, calefac., asc., perfecto estado, 700 â&#x201A;Ź METRO POMPEU FABRA Finca 2 vecinos â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., com., balc., coc. americana, baĂąo, AMUEBLADO, todo nuevo............................................................................................................................................................. 650 â&#x201A;Ź MORERA â&#x20AC;&#x201C; Finca 2 vecinos â&#x20AC;&#x201C; bajos con patio, 2 hab. Com., baĂąo, coc., calefaccion, perfecto estado ....... 725 â&#x201A;Ź PEP VENTURA C/. Cervantes â&#x20AC;&#x201C; bajos de 3 hab., com., coc., baĂąo, buen estado ...................................... 600 â&#x201A;Ź PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; BAJOS CON PATIO DE 75 M.2 â&#x20AC;&#x201C; NUEVO DE DISEĂ&#x2018;O â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo....... 680 â&#x201A;Ź ALFONS XII / JTO. LA PLANA ATICO TERRAZA 30 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, asc., recien reformado, asc.......700 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; Av. Marti Pujol â&#x20AC;&#x201C; 65 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 hab., com., coc., baĂąo, buen estado ............................................. 500 â&#x201A;Ź COLL Y PUJOL â&#x20AC;&#x201C; BUHARDILLA â&#x20AC;&#x201C; TERRAZA 15 m.2 â&#x20AC;&#x201C; com., coc., baĂąo, semi/amueblado,Suministros incluidos......500 â&#x201A;Ź

VISITE NUESTRA PĂ GINA WEB PARA VIVIENDAS EN VENTA ttttttAMPLIA

OFERTA

tttttt

TRAMITACIĂ&#x201C;N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂ&#x161;LTENOS

PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambĂŠ! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

tNTJODPMVNOBT CBĂ&#x2014;PZUSBTUFSP UPUBMNFOUFSFGPSNBEPT t1MBOUBCBKBBWJFOUPT  con persianas QBSBBDSJTUBMBNJFOUPGSPOUBMZMBUFSBM t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB  DPNFSDJP y

0$"4*Âť/ ĂĽ 5FMFTPMF!POPDPN

52 |

1574.pag.50 - 53.indd 4

12/03/2013 13:48:24


VISITI LA NOSTRA PĂ&#x20AC;GINA WEB ON TROBARĂ&#x20AC; LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIĂ&#x20AC;RIES I TOTS ELS SERVEIS EN EL QUE EL PODEM ASSESSORAR www.salvatassessors.com Av. Sant Ignasi de Loiola 110 Badalona 08912 Tel. 93 399 46 61 Fax 93 399 01 69

PISOS DE LLOGUER CENTRE

TEMPLE IBC EPCMF  NFOKBEPSDVJOB

TBMBFTUBS3FGPSNBU Preu:&VSPT

CARME 1-&3/&45--6$) Ă&#x20AC;TIC DĂ&#x161;PLEX .IBC  NIBC DVJOBNFOKBEPS CBOZT5FSSBTTBN

TBMBFTUBS #BMDĂ&#x2DC;N Preu:&VSPT Preu: &VSPT

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda MartĂ­ Pujol, nĂşm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJĂ&#x2039;SJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. MĂ xima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA DĂ&#x161;PLEX C/RIERA MATAMOROS, 100 m ,4 hab, 2 banys cuina, Terrassa, calefaccio .......................................................................................................... 480,000â&#x201A;Ź CASA CĂ&#x2030;NTRICA, 3 hab, 1 bany, aseo de cortesĂ­a, a.a, calefaccio, amoblat, per estrenar .................................................................................................. 450,000â&#x201A;Ź CASA AL CENTRE: 3 habitacions, un bany, salo menjador, badiu........... 180.000â&#x201A;Ź CASAS C/ CARME: de tres plantes ........................................................ 540.000â&#x201A;Ź C/PRIM LOCAL+ pis+golfes ................................................................... 595.000â&#x201A;Ź PIS AL C/IGNASI IGLESIAS 3 hab, 2 banys ............................................ 300.000â&#x201A;Ź

PISOS

LLOGUER

PIS A SANTA COLOMA: , carrer ciutadella baixa 3 hab, 1 bany, ascensor, cuina, menjador i hab matrimoni, ben conservat .........................700â&#x201A;Ź+gastos escala. PIS CARRER SANT FRANCESĂ&#x2021; Dâ&#x20AC;&#x2122;ASSIS: 70m2, 2hab, pintat, ben conservat, per entrar a viure .......................................................... 800â&#x201A;Ź+ despeses dâ&#x20AC;&#x2122;escala. PIS CENTRE, 3 hab, cuina reformada,150 metresâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś750â&#x201A;Ź PIS PEP VENTURA: 3 hab, bany, cuina, menjador, conservat, tot moblat ... 700â&#x201A;Ź PIS CARRER GĂ&#x153;ELL I FERRER, 1 hab, bany, Terrassa, moblat .................... 700â&#x201A;Ź LOCAL C/JOAN PEIRĂ&#x201C;: 200m, despatx + zona oberta, ideal taller mecanic o magatzemâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;ŚA CONSULTAR

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mitjana ........................................................... 85â&#x201A;Ź GARATGE: C/SANT PAU cotxe o moto .......................................A CONSULTAR GARATGE: C/ MARQUĂ&#x2C6;S DE MONTROIG................................................... 90â&#x201A;Ź LOCAL: S GONĂ&#x2021;AL, 100m2, bany, magatzem, molt lluminĂłs ......500â&#x201A;Ź NEGOCIABLES LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450â&#x201A;Ź

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

| 53

1574.pag.50 - 53.indd 5

12/03/2013 13:48:32


Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

SE VENDE PISO 130m2totalmente exterior, con hipoteca concedida TELS. 645 45 03 56 - 93 460 75 68 REF.2627 SISTRELLS piso 3 habitaciones reformado ascensor balcon ex terior 135.000 €TEL. 93 460 06 96 REF. 576 PEP VENTURA piso duplex 3 habitaciones dobles 106 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 2006 todo exterior muy luminoso aacc calefacción al lado metro 256.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2630 LA SALUT piso duplex 3 habitaciones baño y aseo calefaccion gas natural aacc 2 terrazas y 2 balcones amplio salon al lado metro 186.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 607 AVD. CARITG piso 3 habitaciones reforma a estrenar patio exterior planta baja cerca metro 120.000 € TEL. 93 460 06 96 ES VEN PIS D’OBRA NOVA A PRIMERA LINEA DE MAR de Badalona carrer Eduard Maristany, 90m2, menjador, cuina equipada, 2 banys, 3 habitacions, 2 balcons grans, aire acondicionat, parket, per sianes automàtiques, traster, parking cotxe gran, terrassa individual 10m2 al

Classes

PEP VENTURA MERCAT TORNER REF B-2301: Pis de 50m² amb 2hab , cuina i bany reformats, menjador ext, gres, alumini, embero, c al ef , i d eal pare ll e s tot reformat amb molt de sol. 22Mpts(132.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Compra - Venta URBANITZACIÓ MAS RAM, casa en venta, parcela 600 m2 530.000 euros TEL. 616 55 96 92

Amistats

terrat comunitari, ascensor. 3 3 0.0 0 0,0 0 e u r o s . T E L . 605.80 13 81 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327: Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA SALESIANS REF B-2218: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor.34.6Mpts (208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R CAT T O R N E R R E F B-2361: Casa 120m², 3hab, 2 banys i aseo, cuina office r e fo r m ad a ex t a p at i d e 27m², menjador de 25m² ext a balcó, roure, calef i a /c, golfes de 25m² ext a terrassa de 15m² .63.9Mpts (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LLEFIÀ PART BAIXA REF B-2358: Pis de 80m², 3hab, cuina i bany per actualitzar, 20m² ext a balcó gran, gres, finca amb ascensor. 21Mpts(126.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

BONAVISTA REF B-2143: Casa de 255m², 4hab, 2banys compler ts + aseo, cuina of fice, menjador de 45m² ex t a pati de 80m², terrassa de 40 m², calef , faig, alumini, marbre, tota ex terior i reformada. 73. 2 M p t s (4 4 0 . 0 0 0 € ) T E L S . 93 383 28 06- 93 383 04 68 C E N T R E A M B U L AT O R I REF B-2380: Pis de 70m² amb 3 hab, menjad or de 20m² amb sortida a balcó, bany i cuina per actualitz a r, a s c e n s o r. I d e a l p e r zona. 26.5Mpts (159.000€) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 GORG PAVELLÓ OLÍMPIC R E F B - 2 3 81:Pi s d e 8 0 m ², 3 h a b, b a ny i a s e o complert conservats, cuina conservada amb galeria de 15m², menjador de 20m² ext a balcó, calef, gres i alumini, finca amb ascensor 28Mpts (168.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE- LA PLANA REF B-2374:Pis de 120m² + 32m² de terrassa, 4hab, bany i aseo reformats, cuina office r e fo r m a d a , m e n j a d o r d e 24m² ext a terrassa, finca de pocs veins. 45.8Mpts (275.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA PROGRÉS REF B -2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.19.8Mpts(119.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 54 |

Economics_Nou.indd 54

12/03/2013 16:00:48


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

PLÇ. PEP VENTURA REF B-2220:Pis de 85m², 4hab (2 d o b l e s), c u i n a i b a ny d ’o r i g e n , m e n j a d o r d e 20m² ex t a balcó, ascensor. 26.6Mpts (160.000€) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 GORG – PEP VENTUR A REF B-2311: Pis de 75m², 3hab, cuina i bany conservats, menjador de 20m² ext a balcó, calf i a/c, finca amb ascensor i exterior. 30Mpts (180.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

S I S T R E L L S CA S A R E F B - 2 3 7 8:Pb + 1er, 16 5 m ², 3hab, cuina i bany per actualitzar, menjador de 20m² amb sortida a balcó, garatge per 4 cotxes a la Pb, alumini, terrazo i terrat de 70m². 34.6Mpts(208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Lloguer PISO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/ Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, c o c i n a r e fo r m a d a , c a r p. ex terior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

PI SO EN ALQU ILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA

URBANITZACIÓ MAS RAM, casa en venta, parcela 600 m2 530.000 euros TEL. 616 55 96 92

| 55

Economics_Nou.indd 55

12/03/2013 16:00:50


LOCAL EN ALQUILER, 2 escapartes, esquinero, 85m servicios de alta TEL. 600 81 81 22

Líders gràcies a tu! A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 28 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descàrregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter.

LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano. 1 wc, PRECIO ALQUILER 450€ TEL . 93 39 9 54 9 6 LAURA PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan de la Cruz, junto supermercado DIA, 4º piso, muy amplio, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a vivir, cocina y baños nuevos. PRECIO ALQUILER 750€ TEL . 93 399 54 96 LAURA PISO EN ALQUILER B A DA L O N A P i s o e n C / Conquista, 4º piso, 3 habitaciones, muy soleado, todo al exterior, ventanas de aluminio. A 5 min. del centro de Badalona. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 LAURA PISO EN ALQUILER BADALONAPiso en C/ Ausias March, tercer piso, tres habitac i ones, ventanas de aluminio, puer ta de la calle blindad a . PRECIO ALQ UILER 50 0€ TEL . 9 3 39 9 5 4 9 6 L AUR A

Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista!

SE ALQUILA PISO CENTRO DE BADALONA 3hab, baño, cocina, comedor a dos calles, sol todo el dia, dos balcones, 600€/mes eswcalera incluida TELS. 93 387 79 14 - 609 55 89 89

*Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

SE ALQUILA HABITACION en Badalona, solo chicas o señoras, bien comunicada, con autobuses y metro TEL. 93 395 53 41

SE ALQUILA UNA VIVIENDA EN LA CONRERIA, con algunos muebles, para entrar a vivir, piscina, precio 650 euros al mes con luz y agua todo incluido , no se admiten animales TELS. 93 387 79 14 - 609 55 89 89 SE ALQUILA HABITACION con baño incluido, a chica o sra española, con todos los servicios, riera Marti Pujol, precio 370€/mes TEL. 608 33 62 61 REF. 615 LLEFIÀ BAJA piso 70 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon sin muebles exterior cerca metro 600€ TEL. 93 460 06 96 REF. 2640 BUFALÀ piso 65 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon patio 25 m2 sin muebles 600 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 2 6 4 9 L L O R E D A piso 70 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado todo exterior muy luminoso amueblado con electrodomesticos 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 614 CENTRE piso 80 m2 3 habitaciones ascensor balcon aacc calefaccion todo exterior amueblado con electrodomesticos cerca renfe y al lado playa 700 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2647 SANT CRIS piso 60 m2 3 habitaciones balcon reformado aacc amueblado con electrodomesticos 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2646 PEP VENTURA piso 2 habitaciones reformado aacc amueblado con electrodomesticos 550 € TEL. 93 460 06 96

CA N YA D Ó 8 0 M 2 a m b 3 hab., 1 bany, tot ex terior amb magnífiques vistes al mar. Preu lloguer: 630€/mes. mòbil. TEL. 645 84 45 20

56 |

Economics_Nou.indd 56

12/03/2013 16:00:52


ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al carrer sant Isidre de Badalona, 240m2, dona a dos carrers, diafan, ideal per a qualsevol tipus de negoci. 700 euros al mes. TEL. 605.80 13 81 REF. 618 SISTRELLS piso 3 habitaciones 2 dobles reformado terraza 24 m2 aacc y calefacción todo exterior muy luminoso cerca metro 600 € TEL . 93 460 06 96 REF. 619 NOVA LLOREDA piso 4 habitaciones 2 dobles ascensor reformado 2 baños calefaccion y aacc todo exterior balcon vistas mar con o sin muebles parking opcional 800 € TEL. 93 460 06 96 SE ALQUILA HABITACION con derecho a luz, agua, cocina, Badalona Lloreda , 300 euros, para chica estudiante TEL. 666 90 03 46 LOCAL DE 80 M. comercial, 2 escaparates, esquinero , ser vicios agua y luz de alta, en calle Pau i Piferrer,42 . TEL.600 81 81 22

ES LLOGA PIS NOU A ESTRENAR al carrer Roger de Flor de Badalona, 60m2, cuina office, menjador, 2 habitacions, bany, petit badiu 15m2. 650 euros al mes. TELS. 93 384 55 96 - 605 80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA, zona la plana, 55m2, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, aire acondicionat. 540 euros al mes TEL. 605.80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA CENTRE (carrer Sant Bru), 75m2, menjador, cuina, bany i aseo, 4 habitacions i balco, ascensor, possibilitat de plaça de parking a la mateixa finca. 650 euros al mes. TEL. 605.80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA carrer Alfons XII, 100m2, 4 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo, aire acondicionat, balco, ascensor. 700 euros al mes. TEL. 605.80 13 81

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

S E A L Q U I L A ÁT I C O 2 habitaciones para entrar a vivir , gran terraza en pep ventura, 600€/mes escalera incluida TELS. 93 387 79 14 - 609 55 89 89

solucions passatemps

ES LLOGA LOCAL al carrer Santiago Rusiñol de Badalona apte per a qualsevol tipus de negoci, 100m2. 650 euros al mes. TEL. 605.80 13 81

460 06 96

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DESDE LA WEB: www.eltotdigital.com

fàcil

difícil

| 57

Economics_Nou.indd 57

12/03/2013 16:00:55


GORG: 75m², 3hab, conservat amb mobles opcionals, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SANT CRIST: Pis de 3hab, arreglat en bon estat. 450€ TELS. 9 3 3 8 3 28 0 6 - 9 3 383 04 68

ES LLOGA PIS al carrer Enric Borras de Badalona, 16 0 m 2, 4 h a b i t ac i o n s, 2 banys, cuina, calefacció i aire acondicionat, parket, altelll habitable de 40m2, f i n c a m o d e r n i s t a . 1. 0 0 0 euros al mes. TEL. 605.80 13 81 ES LLOGA LOCAL COMERCIAL de 100m2 a Badalona centre carrer Sant Pere, tot cantoner, apte per a qualsevol tipus d e neg o c i. 6 0 0 euros al mes. TEL. 605.80 13 81

LLAVANERES:95m², 3hab, 2banys, terrassa de 8m²,asc. 1.000€ (pis+ pk+ traster) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m²,balcó,asc, reformat. 740€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68 L L O R E DA : 4 h a b , b a n y i cuina reformats, pati de 15m² tot reformat 600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis tipus casa, 3hab, reformat en bon estat, balcó i terrassa 640€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA PLANA: 50m², 2hab, conservat, 2 balcons petits. 525€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA-PROGRÉS: Dúplex, 160m², 4hab, 2banys, 2balcons, a/c. 850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 NOVA LLOREDA:120 m ², 4hab, 2banys, mobles, asc, pk inclòs.850€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE-LA PLANA:107m², 3hab, 2banys, balcó, calef i asc. 750€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA- LOCAL:30m² amb wc i sortida de fums. 450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ROGER DE FLOR:Local ideal per botiga o despatx. 325€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

NÚMEROS PREMIATS Març 2013 Dilluns, 4/3 ............................. 52.247 Dimarts, 5/3 ............................ 99.350 Dimecres, 6/3 .......................... 65.848 Dijous, 7/3 .............................. 34.526 Divendres, 8/3 ..........12.818 sèrie: 119 Dissabte, 9/3 ............67.388 sèrie: 038 Diumenge, 10/3 ........94.218 sèrie: 024 58 |

Economics_Nou.indd 58

12/03/2013 16:00:58


SE OFRECE PA R A C U I DA R NAS MAYORES, vigilante o similar 31 22 48

Immobiliaris Traspassos SE TRASPASA PELUQUERIA UNISEX, equipada en pleno funcionamiento,centro Badalona precio 3000 TEL. 93 389 96 28

CHICO PE R S O limpieza, TEL. 698

SE PRECISAN DISTRI BUIDORES PARA FIRMA Nº1 DE COSMÉTICOS N AT U R A L E S , ve n t a por catálogo, sueldo a comisión, compatible con otras actividades. TEL. 625 93 70 24 SE OFRECE OFICIALA DE 1ª, para trabajar en peluqueria, jornada completa TEL. 653 59 60 67 C H I CA R E S P O N S A B L E BUSCA TRABAJO DE LIMPIEZA, cuidaco personas mayores, niños, con experiencia y referencias TEL. 683 39 61 47 CHICO HONESTO Y RESPON SABLE BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, jardinero o lo que surja. Disponibilidad inmediata, interino o por jhoras TEL. 605 18 14 97

Treball SE PREC I SA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. rambla San Juan, 99, d. Lloreda. CHICA BUSCA TRABAJO con refeencias para cuidar personas mayores, canguro TEL. 600 05 80 47 SE OFRECE SEÑORA AUXILIAR DE GERIATRIA, para cuidafo de personas m ayo r e s , c o n p a p e l e s y referencias TEL. 622 13 31 89 SE OFRECE SEÑORA BRASILEÑA PARA LIMPIEZ A por horas, canguto y personas mayores TEL. 610 83 09 77 C H I CA B U S CA T R A BA JO cuidar personas mayores o niños TEL . 6 9 8 3 2 17 5 3

Economics_Nou.indd 59

tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

SE OFRECE SRA POR LAS NOCHES , fin de semana o fija para cuidar personas mayores TEL. 610 88 38 61 CHICA RESPONSABLE se ofrece a cuidar personas mayores , canguro o limpieza TEL. 698 60 39 49 SEÑORA RESPONSABLE B U S CA T R A BA J O p a r a cuidar personas mayores fija o interina TEL. 634 66 75 21

SEÑORA RESPONSABLE BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, de lunes a viernes, jornada completa o por horas TEL. 648 76 98 14

SE NECES ITAN 5 TELEOPERADORAS turno de mañana o tarde, Mº Jose TEL. 649 75 84 72 SE OFRECE SRA para cuidar personas amyores, canguro, interina o por horas TEL. 602 30 14 37

C H I CA R E S P O N S A B L E BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, nilos, con experiencia y referencias TEL. 698 40 95 71

5 3 A N Y S , C ATA L A N A m'ofereixo per cuidar gent gran o canguro TEL. 659 59 05 58 TERESA

SI NECESSITES UNA PERSONA per ajudar-te a casa, ja m´has trobat. badalonina74@hotmail.com SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AYOR ES , c anguro c on buenas referencias disponabilidad horaria TEL. 602 14 10 14

VIGL ANTE DE SEGURI DAD.accede a nuestra bolsa de trabajo formándote con nosotros como Vigilante de Seguridad TEL. 93 386 36 02 CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, canguro TEL. 699 21 91 00 SEÑOR AS AC T IVIDAD SERIA tiempo parcial o completo 500 a 1000 e. mes. llamar a sra Veronica TEL. 93 100 29 57 SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA o cuidar persona mayores TEL . 6 3 6 12 78 93 | 59

12/03/2013 16:01:02


SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZ A , cuidar perso nas mayores y canguro con referencias tambien fines de semana TEL. 632 47 12 18

SE OFRECE CHICA CON EXPERIENCIA y muy buenas referencias para limpieza por horas, y camarera TELS. 651 14 58 71 - 93 528 03 28

SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA cuidar personas m ayor e s, d i s p o n a b i l i d ad inmediata de lunes a viernes TELS. 93 436 07 36 - 658 66 21 58

VENDO SILLA AUTO BEAT FIX DE CASUALPLAY (9 a 25kg) 150€. Trona Omega de bébé confort 60€. Silla paseo puima neonato 100€. TEL. 626 25 17 95

SEÑORA CON EXPERIENCIA y refeencias se ofrece para cuidar persona mayores por horas y limpieza de lunes a vieren de 10 a 16horas TEL. 620 08 76 88

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR PERSONAS mayores canguro o limpieza TEL. 667 38 68 57

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS MAYORES, canguro o limpieza en general con experiencia TEL. 633 84 87 92 B U S C O T R A BA J O p a r a cuidar personas mayores fines de semana, con referencias y experiencia TEL. 664 39 05 08 SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA, canguro y personas mayores, por horas o interina, con experiencia. TEL. 647 51 03 10 CATAL ANA SE OFRECE cuidado personas mayores. experiencia TEL.636 37 47 66 CH I CO JOVEN BUSCA TRABAJO para el cuidado de persona mayor o cualquier tipo de trabajo TEL. 674 65 39 90 SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA doméstica,cuidar personas mayores TEL. 637 75 96 97

Classes ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés,Selec tividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24

ESPIRITU SANTO, tu que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que se hace contra mi y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto dialogo, agradecerte por todo, y confirmar una vez mas que no quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusion material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada. F.E. ELENA TAROT. 806 59 95 95. Visa TEL . 972 21 55 90.Tornará,trucará,cuan,el seus sentiments?.... Atiendo personalmante. tf,1,21 tm,1,53.+18a. apdo.580.cod.17001.Girona. PERDIDAS GAFAS GR AD UADAS , montura violeta,Barrio Bufala, (se ruega devolucion), TEL. 93 388 92 42 GRACIAS

Motor

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultraligera TEL. 93 464 23 76 COMPRAMOS COLECCIONES ANTIGUAS. Juguetes. Cromos fútbol. tebeos. Etc. TEL. 651 43 56 31 GRACIAS A SAN JUDAS TADEO y Sagrado Corazon por los deseos recibidos M.R.L.

B U S C O T R A BA J O P O R HORAS por las noches o fines de semana cuidar personas mayores, limpieza por horas TELS. 632 44 16 50 - 606 72 14 29 SE OFRECE CHICA PARA CANGURO, limpieza cuidar personas mayores TEL. 671 49 50 00 SE OFRECE CHICA PARA CUIDADO DE NIÑOS, con experiencia total disponibilidad TELS. 680 77 01 80 - 93 528 03 28

60 |

Economics_Nou.indd 60

12/03/2013 16:01:06


ĮĐŝŽŶĂƚƐĂůĂďŝĐŝĐůĞƚĂĚĞŵƵŶƚĂŶLJĂŚĂŶŝŶŝĐŝĂƚƵŶĂĂĐƟǀŝƚĂƚƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚ ĞƐƉŽƌƚĂŵďů͛ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚĚĞůĂhŶŝƚĂƚĚĞ&ŽŵĞŶƚŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚĞů͛/DWK

En que consisteix Ruta Tramo Bike? En facilitar tots els mitjans necessaris i en adaptar a cada persona o grup d’amics les rutes en bicicleta de muntanya per les comarques de la Selva, Osona i la Garrotxa. Aquesta pràctica es pot realitzar durant tot l’any i les rutes previstes poden tenir una durada de 2, 3 o 4 dies. L'inici i l’arribada és a Santa Coloma de Farners, i segons el tram escollit, es visiten preciosos pobles com Hostalric, Sant Feliu Buixalleu, Joanet, Sant Hilari Sacalm, Vilanova de Sau, Rupit, Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles i Osor. Una ruta dividida per etapes, que es realitza seguint el recorregut a través d'un GPS. La contractació de la ruta inclou: La reserva i gestió dels allotjaments, assessorament i planificació del tram escollit, suport tècnic durant la ruta, Track actualitzat per a qualsevol GPS, dossier de ruta i

a part, oferim als ciclistes el servei del transport d'equipatge, per total comoditat en realitzar la ruta. A qui va dirigida? Aquesta ruta té l'avantatge de ser apta per a diferents nivells tècnics i físics. Des del ciclista principiant que s'està iniciant, fins al més experimentat en l'alta competició. Escollir entre un dels cinc trams és tan senzill com tenir en compte la freqüència de dies i hores que practiques aquest esport a la setmana. Què aporta al ciclista? "BTTOURIST" (turisme amb btt) és una paraula que hem ideat i que engloba el que aporta aquesta ruta. Gaudir de vistes panoràmiques i encants naturals en què alliberar emocions i sentiments per compartir amb els amics. Fins i tot al final de la ruta, s’arriba al centre termal "Magma" per gaudir-hi durant dues hores, el

tResolución de TODO tipo de asuntos legales y mercantiles. tDERECHO MERCANTIL Y COMERCIAL tCONCURSO DE ACREEDORES tINSOLVENCIAS tCONTROL CIERRES EMPRESARIALES tNUEVOS PROYECTOS COMERCIALES tFINANCIACIONES MERCANTILES tCOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

e-mail: torrents@seyde.es - Telf.: 932 851 614 Móvil 629 71 06 06 - Fax 93 285 13 57 Web: www.seyde.es www.seyde.es VIA AUGUSTA, 4 - BADALONA (08911) (Junto a Parque Pompeu Fabra)

que dóna una idea de les moltes sensacions que t'esperen. A més, en finalitzar la ruta t'obsequiem amb el mallot i els guants de Ruta Tramo Bike, com a guardó per a l'esforç realitzat en aconseguir el teu repte. Com va sorgir la idea de crear aquest projecte? L'equip de Ruta Tramo Bike amb una llarga experiència en Mountain Bike i després de diversos anys descobrint Catalunya a sobre d'una btt, ens vam proposar exportar les nostres vivències a la resta de ciclistes a través del disseny i planificació d'un recorregut per la zona que més ens havia sorprès. I per digerir els temps que actualment vivim, és molt gratificant per als que formem Ruta Tramo Bike, oferir boniques experiències per a ser recordades i que derivin en instants de felicitat. Sincerament, quan els nostres clients finalitzen la ruta i ens traslladen les seves emocions apreciant el nostre esforç, ens sentim afortunats de realitzar aquesta feina. Si volem fer la ruta, Quins passos hem de seguir? A www.rutatramobike.com cada tram té detallades les seves característiques i la mínima experiència que s’ha de tenir per recórrer el seu trajecte. N'hi haurà prou amb omplir el formulari a la web del tram triat, per començar la planificació de la ruta. La teva nova il·lusió! | 61

1574.pag.61.indd 1

08/03/2013 11:53:18


hŶŶŽƵƟƉƵƐĚĞĐĞƌĐĂǁĞď Sorprenent la revelació que fa l'anuari de la consult o r a a m e r i c a n a d ' i n te r n e t ComScore. Segons aquesta, el nombre de cerques realitzades a la xarxa a partir de cercadors durant l'últim a ny, va d i s m i n u ir e n u n 3 per cent. En casos com el de Yahoo! fins catastròfiques xifres del 19 per cent. De tot a manera en c o ntra d 'aq u e s t a x i fr a e l n o m b r e d ' i n te r n au te s va au g m e n tar en un 4 per cent. Això significa que els usuaris empren un 7 per cent menys els cercadors per trobar la informació que necessiten. S'ha acabat la llarga vida de pàgines com Google o Bing? Afirmar-ho és una estupidesa de mesures colossals. No obstant això sí que podem dir que els internautes estan adoptant noves formes de relacionar-se amb internet. Es tracta d'uns usuaris més madurs que tenen els seus portals de referència i que ja no estan tan perduts com fa 10 anys. D'altra banda dos fet s aju d en a c o m pren dre aquesta situació. En primer lloc, vam desco-

brir que els internautes fan r e c er q u e s e n p l at afo r m e s que abans no eren emprades per a tal cosa. Quan algú vol saber sobre un llibre no es dirigeix a Google. Ara el que fa és bus c ar a Amazon. Altres pàgines com Facebook o eBay també compleixen aquesta característica.

Timehop.- Que feies fa un any ? Po drem establir connexió amb les xarxes socials més destacades i des d'aquest moment començarà a registrar totes les nostres publicacions elaborant un timeline.

En se g o n ll o c, t am b é han estat molt impor tants els smartphone en aquest procés. Quan es tracta de breg ar am b un te c lat més p et i t q u e l a m à , m i l l o r n o perdre el temps buscant en un motor genèric, millor fer-ho directament en plataformes especialitzades.

ACADÈMIES Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

Thef tSpy.- A p l i c a ció de control remot dels nostres terminals, molt útil en casos extrems que ens els robin o els perdem, però també quan vulguem c ontrolar- los des d'altres dispositius diferents al del propi Smartphone.

62 |

1574.pag.62.indd 1

08/03/2013 11:18:45


H o l a ! S ó c l ’A d r i à O l i v e r Casamajó, badaloní del barri de Casagemes i estudiant d ’Ad m i n i s tr ac i ó i D ir e c c i ó d’Empreses. Us escric des de la ciutat de Mannheim, situada al sud-oest d’Alemanya, a la confluència entre els rius Rin i Neckar. Vaig arribar aquí al mes de gener per fer-hi el meu Erasmus i acabar la carrera. Mannheim és una ciutat una mica més gran que Badalona (uns 300.000 habitants), situada en una regió plena d’activitat econòmica i industrial. A primera vista pot sem b lar una c iut at gr is a i sense gaires atractius, però després d’un temps vivinthi puc dir que és una ciutat plena de vida i diversitat, on hi pots trobar de tot i on és molt difícil avorrir-te. A més, està fantàsticament comunicada am b trans p or t públi c am b tot Alemanya i mitja Europa, cosa que tots els estudiants d’intercanvi aprofitem per fer tots els viatges que podem! Un dels llocs més importants de la ciutat és precisament la meva universitat, que es troba en un enorme palau barroc, el segon més gran d’Europa després de Versalles. És una sort poder estudiar en un lloc tan singular i en una universitat de les més prestigioses del país. Estudiar fora de Catalunya està sent una gran experiènc i a i a l h o r a t o t u n r e p t e: marxar tot sol lluny de casa, la família, els amics, i haver d’espavilar-te tu mateix en t o t s e l s a s p e c te s s e m p r e fa una mica de respecte d’entrada. Però tot plegat val la pena, i molt! La oportunitat que et brinda un intercanvi a l’estranger per conèixer gent fantàsticad’arreu del món, aprendre, viatjar i créixer com

Adrià Oliver, des de Mannheim (Alemanya) a persona és de les que, si es tenen, crec que no es poden deixar escapar.Jo estic molt content d’haver-la aprofitat, i a més m’ho estic passant genial! Els dies aquí passen volant entre la universitat i les moltes coses que fem en el temps lliure, o sigui que tinc poc temps per enyorarme. Malgrat tot, hi ha certes coses que sí que es troben a faltar inevitablement: el temps (aquí podem passar setmanes sense veure el sol), el menjar (a Alemanya no es menja del tot malament, però com a casa, enlloc!) i la meva estimada platja de Badalona.A vegades que no

sabem el que tenim fins que marxem! Em quedaré aquí fins el mes de juny, i després vull buscar feina a Catalunya, encara que les perspectives a Alemanya siguin francament millors. Per si de cas aprofito per millorar el meu alemany, que no se sap mai! AufWiedersehen!

Adrià Oliver, des de Mannheim

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón.indd 1

11/03/2013 10:11:39


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ&#x2DC;MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat, Tiana. Número 1574  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1574.

Advertisement