Page 1

Del 16 al 23 de novembre de '12· www.eltotdigital.com · Número 1557

WĂƌƟĐŝƉĂĂůĐŽŶĐƵƌƐĚĞů dKd>Ă'ƌĂŶWĂŶĞƌĂĚĞ EĂĚĂů

ŽƌƚƌĞŶĐĂƚĂů ŽƌĚĞDĂƌŝŶĂ

Filmets, mil històries curtes

Camp Mossèn Anton dels Salesians, entre Progrés i Guifre, any 1941. Foto. Ramon Malonda

Portada.indd 1

13/11/2012 17:34:36


C/ Arnús, 17 BADALONA Tel. 93 464 21 92

arqué

s de

Mori C/

Do

NOVA BOTIGA

Pa

nP ela

ig

C/

sse

yo

de

de

la i To r

Psg. La Salut, 93 BADALONA Tel. 93 397 12 18

C/

do

lut

e ve

Sa

Qu

de

av. M

AURUM_1507-08.indd 1

29/11/2011 13:56:06


BALLESOL.indd 1

20/03/2012 10:41:55


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 16 - 17 18 - 19 20 - 22 24 - 25 26 - 29 27

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

28 30 - 35 40 - 42 36 - 37 46 43

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

61 48 - 53 44 - 45 44 45 54 - 60 62

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com i a les xarxes

Camp Mossèn Anton dels Salesians, entre Progrés i Guifré, any 1941. Foto: Ramón Malonda. Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB Revistas externas:

Revistas internas:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Institucionales:

Memorias:

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

4|

1557.pag.04.indd 2

13/11/2012 16:28:45


ASFA.indd 2

17/10/2011 11:47:49


284 curts es podran veure durant ůΖĞĚŝĐŝſϮϬϭϮĚĞů&ĞƐƟǀĂů&ŝůŵĞƚƐ

El Museu de Badalona ƐΖŝŵƉůŝĐĂĞŶůĂ^ĞƚŵĂŶĂĚĞ la Ciència El Museu participa per primera vegada en la Setmana de la Ciència, que enguany celebra la seva 17a edició, amb l'organització de dues conferències que portaran a terme dos reconeguts científics badalonins, com són Abel Mariné, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la UB, i Claudi Mans, catedràtic emèrit d'Enginyeria Química de la mateixa universitat. La conferència d'Abel Mariné tindrà lloc el proper 20 de novembre.

Motos, castellers i inauguracions de locals, actes per aquest cap de ƐĞƚŵĂŶĂ t Imatge d’un dels curts que es projectaran en aquesta edició

Filmets 2012 Carles Carvajal

qualitatiu en el sistema de projecció.

Badalona es conver teix, durant els propers dies, en la capital mundial dels curts. Arriba la que ja és la 38ena edició de Filmets Badalona Film Festival, que enguany ha batut un nou rècord de curtmetratges inscrits ja que més de 3.100 pel·lícules han volgut par ticipar en aquest cer tamen de referència en el món del cur tmetratge. D'aquest total, la secció oficial projectarà 284 pel·lícules proce dents de 57 països. Les seus oficials del Filmets Badalona Film Festival seran el Teatre Zorrilla, el Teatre El Círcol i l a s a l a d 'a c t e s d e l C ES Joan Maragall, que enguany acollirà per primer cop les projeccions de la secció 'Petit Filmets'. Entre les novetats d'aquest any cal destacar que totes les sessions en el Teatre Zorrilla es podran veure, per primera vegada, en alta definició, la qual cosa significa un salt

Sessions de pagament per primera vegada Una altra de les novetats és q u è e l c e r t a m e n c o b r ar à , un preu mòdic, per algunes sessions. Tot i així es tracta, seg ons els organit zad or s, d'un preu simbòlic: dos euros, i quinze per l'abonament per veure totes les pel·lícules. En aquest sentit, el pagament es farà per les sessions de tarda i de nit que no disposin de patrocinador. Per a les cerimònies d'inauguració i cloenda cal invitació, acreditació de premsa o de par tic ipant. El país convi dat de l'edició d'enguany és Corea del Sud, que presentarà en el festival una selecció dels seus curtmetratges més internacionals i guardon at s . A m é s, e s m a nté l a sessió dedicada al cinema del Quebec, present a les programacions dels principals festivals de tot el món. [+] www.filmets.cat

6i

Actualitat-6-7(H3).indd 2

Aquest cap de setmana, Badalona serà l'escenari de diverses activitats, per a tots els públics. El Centre Excursionista de Badalona ha organitzat, per aquest diumenge, la popular Caminada de Reguralitat que arriba a la 59è edició. El mateix diumenge, a les 12h, els castellers de Badalona tancaran temporada la Plaça de la Vila. D'altra banda, durant el cap de setmana, s'inauguraran les noves seus de l'AV Pep VenturaIlla Fradera i Amics de la Salut.

ŽŶĮƐƋƵĞŶϭϰϬƋƵŝůŽƐ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐĞŶŵĂůĞƐƚĂƚĂ la Pau La Guàrdia Urbana de Badalona va confiscar, la setmana passada, 140 quilos d'aliments congelats que eren transportats en un vehicle al qual se li havia trencat la cadena del fred. Els productes havien d'estar a 18 graus negatius i la temperatura a l'interior de la caixa isotèrmica era molt superior, de manera que es va trencar la cadena del fred. La Guàrdia Urbana va aturar el vehicle al carrer de Listz cantonada amb el carrer de Granada, al barri de la Pau.

13/11/2012 12:52:38


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

ůĞĐĐŝŽŶƐĂůWĂƌůĂŵĞŶƚϮϬϭϮ͗>ĞƐŝŵĂƚŐĞƐŝĞůƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ ĚĞůĂĐĂŵƉĂŶLJĂĂĂĚĂůŽŶĂ Eleccions Carles Carvajal

La campanya electoral enfila la primera setmana, i Badalona ja s’ha demostrat que es clau de

cara a les eleccions del proper 25 de novembre. De fet, CIU farà el seu acte central, aquest dissabte al vespre, amb Artur Mas al capdavant. El PSC ha preparat, per aquest dijous, un

acte centrat amb el federalisme amb el diputat i exalcalde de San Sebastià Odón Elorza. ICV i ERC han organitzat, per aquest dijous al vespre, els seus actes centrals a Badalona.

/h͗&ĞůŝƉWƵŝŐ͗ “Estem ƚƌĂƐůůĂĚĂŶƚĂůĂƉŽůşƟĐĂ ĞůĐůĂŵĚĞůĂƐŽĐŝĞƚĂƚ ĐĂƚĂůĂŶĂ͕ƚĂŵďĠĚĞůĂ ďĂĚĂůŽŶŝŶĂ͟ Puig va visitar dilluns Badalona, acompanyat pel badaloní, i número 21 a les llistes de CIU, Ferran Falcó. Puig va destacar que CiU es proposa “mobilitzar aquella gent que, sense una gran motivac ió p at ri ò t i c a , t é u n e s u rg è n cies absolutes i comença a veure que l’estat espanyol no és la solució, i que una Catalunya amb estructures d’estat en el marc europeu ofereix noves possibilitats per a viure millor”.

WW͗ůşĐŝĂ^ĄŶĐŚĞnjĂŵĂĐŚŽ͗ L a pre s i d e nt a i c a n d i d at a d e l PP C a l a G e n e r a l i t at , Alicia Sánchez-Camacho, va escollir, dilluns, el barri de la Salut per explicar les iniciatives que recull el seu programa en matèria d'immigració. Entre l e s m e sure s qu e va proposar la líder dels populars catalans, destaca la limitació dels ajuts socials no bàsics -per tant, excloent sanitat, educació i accés a l'alimentació- als immigrants que puguin acreditar una residència continuada a Catalunya que sigui almenys de 18 mesos.

i7

Actualitat-6-7(H3).indd 3

13/11/2012 12:52:43


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Cor trencat al Cor de Marina Entitats Carlota Camps

El Cor de Marina passa per un dels moments mĂŠs delicats de la seva llarga trajectòria. DesprĂŠs de mĂŠs de cent anys, fortes desavinences entre la quasi totalitat de la junta directiva i el president de l’entitat han portat a un clima de tensiĂł i enfrontaments entre els socis. Tots aquells que hi hagin estat presents podran recordar els esplèndids carnestoltes, les divertides festes de negre i de blanc, els caps d’any celebrats com si fossin una gran famĂ­lia i tantes altres activitats que s’hi duien a terme. Aquest any, però, no hi haurĂ celebraciĂł de cap d’any i ja veurem si es celebrarĂ  el carnestoltes de l’any vinent. L’origen d’aquest enrenou ĂŠs la JOTUBMtMBDJĂ˜EVOTBQBSFMMTEBJSF condicionat a la seu del Cor de Marina, situada a la Rambla, aprovada en assemblea per la majoria dels socis,el gener de 2012. En arribar el mes de juny i veure que les obres no havien començat, part de la junta directiva va demanar explicacions al president de l’entitat, Robert Blanch. Fou en aquest moment quan s’assabentaren que el pressupost havia augmentat en un 10%, ja que l’empresa escollida havia comès un error en el nombre d’aparells a subministrar. Finalment, però, diverses gestions aconseguirien reduir part d’aquest augment. És en aquest moment quan varen començar les discrepĂ ncies entre els diversos membres de la junta, ja que alguns d’ells no veien clars els pressupostos i volien demanar-ne de nous. Però el president no ho va considerar necessari i va insistir que la millor opciĂł era que ho portĂŠs a terme l’empresa inicialment escollida, i que si calia, ja pagaria la diferencia de la seva pròpia butxaca. La junta del Cor de Marina va aprovar, el dia 31 de juliol, amb cinc vots a favor, dos en contra i una abstenciĂł, continuar amb 8i

Actualitat-8(RADIOTAXI).indd 1

t Façana del Cor de Marina, a la Rambla

aquesta empresa, acceptant-ne aixĂ­ l’augment. No obstant això, els enfrontaments i desqualificacions que es varen produir en l’esmentada reuniĂł va provocar la pèrdua de confiança en el president d’una part de la junta directiva. AixĂ­ el 6 d’agost, el vicepresident, Josep Maria Pujol va presentar la seva dimissiĂł i deu dies mĂŠs tard sis membres mĂŠs de la junta tambĂŠ varen dimitir. Aquesta acciĂł fou interpretada pel president com “un cop d’estatâ€? i com un “bloqueig de MBJOTUBMtMBDJĂ˜EFMBDMJNBUJU[BDJĂ˜w El fins aleshores secretari del Cor de Marina, Manel Gasulla, en dimitir, es va quedar amb les actes de l’entitat, entre les quals hi figura l’última acta del 31 de juliol, on s’aprovĂ l’augment del pressupost, tot i que no es va arribar a signar. Tanmateix, l’aire condicionat ja estĂ  instal¡lat i en ple funcionament. Els ex-membres de la junta directiva van iniciar una campanya de recollida de signatures per demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinĂ ria. Josep Maria Pujol argumenta que l’assemblea serviria perquè “el soci, una vegada hagi escoltat les dues parts, pugui decidirâ€?. Els estatuts de l’entitat estableixen que si un 10% dels socis demanen una assemblea extraordinĂ ria, el president estĂ  obligat a convocar-la, i malgrat que en van presentar 147, i sĂłn

uns 400 socis, el president no la vol convocar i assegura que la majoria d’aquestes signatures es varen aconseguir “a base de mentidesâ€?. El mandat de Robert #MBODIGJOBMJU[BFMQSJNFSUSJNFTtre de l’any 2013, moment en què caldrĂ convocar la corresponent assemblea ordinĂ ria. Per aquest motiu, el president considera que l’assemblea extraordinĂ ria no tĂŠ TFOUJUQFSRVĂ’TFOSFBMJU[BSJFO dues en un perĂ­ode de temps molt curt, amb el cost que això comporta. Tot i aixĂ­ manifesta que no es nega a celebrar-la, però sĂ­ a pagar-la amb diners de l’entitat. Robert Blanch assegura que no es tornarĂ  a presentar, si bĂŠ afegeix que aquest assumpte no quedarĂ  aquĂ­ i que cadascun dels ex-membres de la junta haurĂ  d’assumir la seva part responsabilitat. Tot aquest mal estar ha provocat fortes divergències i enfrontaments entre socis que fins ara havien gaudit d’una llarga amistat i compartit infinitat de bons moments. El Cor de Marina s’ha fragmentat en dos bĂ ndols que seran difĂ­cils de reconciliar. Esperem però, que els socis siguin capaços de fer tornar la calma i la concòrdia a l’entitat, deixant de banda les rancĂşnies i l’orgull,i d’aquesta manera, recuperi la seva força i que la fraternitat torni a regnar entre els socis, com ho havia fet durant tants i tants anys.

13/11/2012 13:18:06


CIU.indd 2

13/11/2012 12:34:48


Tiana independent Política Guillem Cuní

Dos mesos després que Sant Pere de Torelló, a O sona, fos el primer municipi en declarar-se Territori Català Lliure ja se n’hi ha sumat cent seixanta més; l’últim d’ells Tiana. El dia 6 de novembre, durant el ple municipal, CiU, ERC i GPT(Gent pel Progrés de Tiana) van presentar la moció a favor de la declaració municipal d’independència de Catalunya. Enric Nolis (CiU), Jordi Gost (ERC) i Joan Pau Hernández (GPT) van fer una lectura compartida en la que donaven el seu suport a un Estat català, lliure, independent, democràtic i social. El resultat va ser de vuit vots a favor, un en contra del PP i l’abstenció del PSC i a partir d’ara com a símbol de llibertat i suport a la independència l’estelada onejarà al jardí de Lola Anglada. Enric Nolis, molt satisfet per l’acord entre els tres grups munic ipals, va comentar que "ha estat una feina molt senzilla, sense protag onisme de cap dels tres grups" i es va mostrar “esperançat de que aquesta

t Estelada als Jardins Lola Anglada de Tiana

iniciativa servirà per recórrer un camí que començarà el proper 25 de novembre”. Joan Pau Hernández va declarar que “s’entén la moció com un recolzament al procés pel dret a decidir” i que aquest s’ha d’aconseguir “ fruit de la deliberació en profunditat i amb un referèndum impecable”, també va tenir en compte que “és un procés positiu que no va contra ningú i que només amb seny, lògica i passes clares es podrà tirar e n d ava n t ”. J o r d i G o s t v a recordar que “ERC és l’únic partit independentista amb representació al municipi i

per tant és evident el nostre suport a la moc ió”. A més va remarcar que “la proposta ja ve d’altres municipis” i que “aquesta iniciativa s’està escampant arreu del país”. D’altra banda, Manuel Gonzalo (PP) no va fer cap tipus de declaració rellevant fora de que “la posició del partit és suficientment coneguda al res pec te” i per par t d el PSC, H é c to r G o nz á l ez va manifestar que “l’opinió del partit socialista és abastament coneguda”.També va afegir que estan a favor del dret a decidir però que cal tenir en compte la situació actual a Catalunya la qual ha empitjorat respecte l’any passat. La moció ha estat possible per la iniciativa de l’associació Fòrum Tiana Decideix, que promou i dona supor t a la creació d’un Estat propi català i si bé és cert, de moment, això no és res més que un fet simbòlic amb el qual els tianencs s’hi poden identificar o no, però si s’ha dut a terme és per alguna cosa, ar a j a n o e n s p o d e m t ir ar enrere, Tiana dona públicament supor t al pro cés i al moviment independentista i espera que aquesta iniciativa serveixi per construir el país que vol el poble de Catalunya.

10 i

Actualitat-10-11.indd 2

13/11/2012 17:57:01


Albiol remodela el govern municipal per suplir la baixa de David Gómez Política Carles Carvajal

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha designat Sònia Egea com a nova regidora de Serveis Socials i Salut, i a Miguel Jurado com a regidor responsable del distric-

te sis -Sant Roc, El Remei i Artigues-. Tots dos, a més, mantindran les seves responsabilitats actuals al capdavant de Medi Ambient i Seguretat, respectivament. Amb aquesta remodelació interna del govern municipal se supleix la baixa del regidor trànsfuga, David

Gómez, que va abandonar el PP setmanes enrere arrel d'un cas de presumptes extorsions a comerciants. Posteriorment, el govern municipal també va acusar Gómez d'utilitzar el seu càrrec de regidor per encarregar obres a dit a esquenes de l'Ajuntament.

ůƐƉĂƌƟƚƐƉŽůşƟĐƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůƐĞƵĨƵůůĚĞƌƵƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĂ Òmnium Badalona durant la campanya electoral Òmnium Badalona - Barcelonès Nord ha preparat un novembre ple d’activitats relacionades amb les eleccions més transcendents de la història recent de Catalunya. Trobades de proximitat amb els candidats, debats amb representants de les formacions juvenils, anàlisi postelectoral i seguiment de la nit de les eleccions configuren un programa ambiciós per acostar la política i les eleccions del 25N a tots els ciutadans. Durant la campanya electoral, candidats de diverses formacions polítiques explicaran en sessions independents (una per partit) quins són els objectius nacionals dels seus partits i amb quin full de ruta pretenen assolir-los. El cicle, que duu per nom ‘Un cafè amb el candidat’, constarà de trobades

de proximitat a la seu de l’entitat, d’una hora de durada, amb representants de les formacions que donen suport al dret a decidir de Catalunya. La primera trobada serà divendres 16 de novembre a les 18h i comptarà amb la presència de la número 2 de CiU i vicepresidenta en funcions del Govern de la Generalitat, Joana Ortega. Dilluns següent, dia 19 de novembre, a les 16.30h serà el torn de la número 2 d’ICVEUiA, Dolors Camats. Dijous 22 de novembre, a les 19h, parlarà l’advocada Gemma Calvet que es presenta com a independent en el número 4 d’ERC. També hi ha previst que participin en aquest cicle candidats del PSC, SI i CUP però encara no s’ha pogut tancar la data. Paral·lelament, també a la seu

de l’entitat, els Joves organitzen aquest dissabte 17 de novembre a les 12 del migdia el #DebatJoveOC, juntament¡ amb altres nuclis de Joves d’Òmnium del país com Baix Camp i Gironès. La Nit electoral a la Sargantana El cicle continuarà amb una activitat que ja ha esdevingut un clàssic: el seguiment de la nit electoral. En col·laboració amb la revista El Tot i el restaurant La Sargantana, Òmnium convida tots els seus socis i amics a seguir plegats la nit d’unes eleccions que marcaran el futur de Catalunya. A partir de les 19.30h, la Sargantana obrirà les portes per seguir, amb pantalla gegant, el minut a minut de l’escrutini.

Fotonotícia

ĞƐĮůĂĚĂĚĞŵŽĚĂĂŵď segell badaloní La carpa de Titus va acollir dissabte una nova desfilada organitzada per diferents comerços de Badalona dedicats, en la seva majoria, a la imatge. Una vintena de joves van fer de models lluïnt vestuari de les botigues del grup badaloní Vidal. i 11

Actualitat-10-11.indd 3

13/11/2012 17:57:02


Crónica de Montgat

La tecnologia també pot ser solidària María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Po s s i b l e m e nt , m o l t s d e nosaltres tinguem per algun racó de casa telèfons mòbils que no utilitzem perquè els hem renovat o “han quedat vells”. Doncs bé, ha nascut una nova alternativa que els pot donar vida novament a l’hora que ofereixen un bon ús social. L’organització Projecte Home ha iniciat una campanya de reciclatge de mòbils que els permeti esdevenir una nova font d’ingressos per a totes les activitats que realitzin. Els mòbils lliurats són recaptats per empreses dedicades a la recollida d’aquests aparells. D’aquesta manera, a més,

es dóna utilitat a mòbils que no podrien tenir moltes més sortides, es contribueix a una bona causa i beneficiem al medi ambient amb les nostres pràctiques. Els mòbils que es vulguin proporcionar caldrà enviar-los a qualsevol Centre Projecte Home de Catalunya (a Barcelona, Montgat o Montcada i Reixac). Aquesta organització no governamental, que va néixer fa 15 anys per a donar tractament i prevenció de les drogodependències, l’alcoholisme i la ludopatia, ha anat creixent per promoure la dignitat i l’autonomia de les persones. Apostant per la reinsersió social i la rehabilitació, treballa amb més de 150 persones al seu servei per a prestar ajut a les més de 12.000 que l’han demanat.

Amb la labor dels treballadors, dels socis col·laboradors i donants i dels voluntaris, Projecte Home ofereix atenció i tractament als seus usuaris, prevenció escolar i familiar, programes per a empreses, accions de sensibilització, té BDPSETEFDPMtMBCPSBDJØBNCMB Universitat de Barcelona i facilita la inserció laboral a través del programa “Incorpora” de La Caixa. Per tal de realitzar totes aquestes tasques, és necessari reinventar-se i explorar nous mètodes de finançament i d’ajuda. Aquesta, la del reciclatge de mòbils, no és més que una alternativa adaptada a una societat en crisi que sap jugar amb l’evolució i els canvis de les noves tecnologies. Projecte Home, les bones accions ajuden a les bones persones.

>ΖĞƐƉŽƚĚĞůĂDĂƌĂƚſŝŵĂŐŝŶĂĐŽŵŚĂƵƌŝĂĞƐƚĂƚĮŶƐĂǀƵŝůĂǀŝĚĂĚΖƵŶũƵŐĂĚŽƌ ĚĞůĂĚĂůŽŶĂ͕ƋƵĞǀĂŵŽƌŝƌĂůƐϮϮĂŶLJƐĚΖƵŶĐăŶĐĞƌĚĞƉƵůŵſ Solidaritat Carles Carvajal

TV3 va estrenar dimarts l'espot de La Marató d'aquest any, que imagina com hauria estat fins avui la vida de Diego Parra, un jugador de futbol del Badalona que va morir el 1960 als 22 anys a causa d'un càncer de pulmó, just quan la seva carrera esportiva començava una trajectòria ascendent i estava a punt de casar-se. Ara tindria 85 anys i l'anunci fa una recreació anant enrere en el temps sobre com hauria estat la seva vida personal, la

seva carrera i com hauria viscut fets històrics com els Jocs Olímpics de Barcelona i la final de Wembley, entre d'altres, fins que acaba amb la seva mort als 22 anys, o si hauria tingut fills i néts. Amb aquest anunci, l'objectiu és posar-se a la pell de les famílies que han perdut algú a causa del càncer i mostrar que si això hagués succeït més tard, haguessin tingut l'oportunitat de viure.L'espot dóna el tret de sortida a la campanya de promoció del programa, que s'emetrà el pròxim 16 de desembre. L'anunci dura un minut i deu segons i consta de set

versions més curtes, en què l'eslògan, per primera vegada a La Marató, evoluciona i passa a ser: "La mort és el final de la vida, gràcies a la investigació. El càncer, no". La cançó de l'espot és "Mai caminaràs sol" (Christine Johnson, "You'll never walk alone", himne del Liverpool), interpretada per Glaucs i Menaix a Truà. L'enregistrament s'ha fet a diverses localitzacions catalanes, entre les quals Badalona, Barcelona i la comarca del Garraf. I s'ha comptat amb la col·laboració de la nòvia de Diego Parra, la badalonina Rosa Garriga.

Els grups de l'oposició forcen un ple per tractar el cas dels pisos socials Política Carles Carvajal

Tots els grups municipals a l'oposició,(PSC, CIU i ICV-EUiA) demanen explicacions sobre els pisos buits en règim de lloguer social i que són propietat de diferents entitats bancàries. D'aquesta manera Iniciativa

Esquerra Unida, Partit dels Socialistes i Convergència i Unió s'han unit per demanar explicacions al govern del Partit Popular sobre la situació d'extrema pobresa en la que estarien algunes famílies de Badalona. La sol·licitud l'han formalitzat aquest dimarts on també reclamen documentació diversa sobre

l'adjudicació d'aquests pisos i els acords contrets amb els bancs. L'oposició també sol·licita conèixer quins són els criteris que s'han fet servir, quina puntuació s'ha donat als adjudicataris per cedir-los un d'aquests habitatges i per quines raons altres ciutadans haurien quedat exclosos de l'oferta.

12 i

Actualitat-12.indd 1

13/11/2012 17:59:01


ACPG.indd 1

12/11/2012 14:52:47


OMINIUM.indd 1

12/11/2012 14:12:21


L'ENVELAT.indd 1

12/11/2012 11:48:22


ŶƚƌĞǀŝƐƚĂĂŵďDĂƌơDŽŶƚĂŶLJă͕ŵĞŵďƌĞĚĞůĞŶƚƌĞdžĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚĂĚĞĂĚĂůŽŶĂ

͞KƌŐĂŶŝƚnjĞŵĂĐƟǀŝƚĂƚƐƋƵĞƉƌŽŵŽŐƵŝŶĞůĐŽŶĞŝdžĞŵĞŶƚ ŝĞůƌĞƐƉĞĐƚĞƉĞƌůĂŵƵŶƚĂŶLJĂ͕ĐŽŵĂƌĂĞůĐĂŵƉĂŵĞŶƚ ĚΖĞƐƟƵ͕ůĂĂŵŝŶĂĚĂĚĞZĞŐƵůĂƌŝƚĂƚŽůΖŶĚŝŵŽŶŝĂĚĂ͟ El Centre Excursionista de Badalona compta amb més de 85 anys d'història. Va néixer l'any 1925 i, tot i ƋƵĞǀĂƐĞƌĐůĂƵƐƵƌĂƚĞŶğƉŽĐĂĨƌĂŶƋƵŝƐƚĂ͕ĞƐƌĞĨƵŶĚăůΖĂŶLJϭϵϱϬĂŵďĞůŶŽŵĂĐƚƵĂů͘>ĂĮůŽƐŽĮĂĚĞůĠƐ apropar la gent a la natura a través de diferents esports com el senderisme, l'escalada, l'esquí de muntanLJĂŽĞůdd͘DĂƌơDŽŶƚĂŶLJăĠƐŵĞŵďƌĞĚĞůĂũƵŶƚĂĚĞůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚΖƵŶĂĚĞůĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐŵĠƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĞƐĚĞůĐĞŶƚƌĞ͗ůĂĂŵŝŶĂĚĂĚĞZĞŐƵůĂƌŝƚĂƚ͕ƋƵĞƟŶĚƌăůůŽĐĂƋƵĞƐƚĚŝƵŵĞŶŐĞϭϴŝƋƵĞĞŶŐƵĂŶLJ celebra el seu 59è aniversari. Mertxe la Torre

Com funciona el Centre Excursionista de Badalona? El funcionament més habitual del CEB és que la gent es troba els dijous al nostre local i després de fer petar la xerrada sobre les darreres activitats realitzades, es prepara i es queda per al següent cap de setmana. També n'hi ha molts que no passen gaire sovint pel local i que queden a través d'e-mail, telèfon... Per exemple, ja fa gairebé un any que tenim una família que organitza sortides familiars, les prepara amb una

visita prèvia al lloc en qüestió i la penja tant al nostre web com a la cartellera que tenim en paper. El més curiós és que, malgrat no venir sovint, estem tenint una assistència mitja de 25 persones amb nens d'entre 4 i 12 anys. En qualsevol cas, som una entitat amb una filosofia molt participativa, on volem que la gent nova o els que no estan avesats a organitzar activitats també ens portin les seves propostes o idees i les puguem portar a terme. A més, tenim una bona colla d'experts que poden ajudar a preparar les activitats i donar bons consells i idees.

És una entitat amb una llarga trajectòria a la ciutat, com ha evolucionat amb el pas dels anys? Als seus inicis l'excursionisme anava més lligat a un caràcter reivindicatiu i fins a cert punt científic. Gent del centre va obrir i descobrir importants rutes d'espeleologia, vies d'escalada. També estem lligats a la troballa de la Venus de Badalona i un llarg etcètera. Actualment, estem promovent molt la formació en tots els àmbits de la muntanya: fem cursos de vies ferrades, alta muntanya i escalada. Ens hem obert més

16 |

Persones-16-17.indd 2

13/11/2012 11:58:56


a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya; però no hem oblidat els nostres orígens i fonaments: organitzem activitats que promoguin el coneixement i el respecte per la muntanya, com ara el campament d'estiu, la Caminada de Regularitat i, més recentment, la cursa de muntanya Endimoniada.

dues persones. Al final es fa un comptatge i, en base a unes taules amb mitjanes de temps, es defineix la classificació. De totes formes, no hem perdut l'esperit de sempre de Caminada Popular amb esmorzar durant el recorregut i un ambient molt familiar.

Hi ha molta afició per les activitats de muntanya a Badalona? A Badalona sempre hi ha hagut molta afició, encara que, actualment, només hi ha dos entitats. El que veiem és que la gent s'organitza pel seu compte sense adherir-se a una entitat. Això pot suposar un estalvi econòmic per la persona que ho fa; però s'està deixant, pel camí, una bona quantitat de coneixements i experiències que li poden aportar els membres d'una entitat com la nostra.

Tu ets el responsable de la Caminada, com s’organitza una activitat així? Encara que jo sigui el responsable tècnicament, és entre tots els que la organitzem any rere any que la fem possible i aconseguim tenir èxit i assistència. Per organitzar-la hem d'encarregarnos de diferents àrees: recorregut, controls, esmorzar i menjar per als controls, obsequis i trofeus per als primers classificats i, sobretot, una feina molt impor tant de contacte amb administracions i permisos per a realitzar-la.

I les noves generacions estan interessades? Crec que l'interès per un àmbit com el muntanyisme es genera des de les pròpies famílies i escoles, quan una persona s'està formant. Avui en dia hi ha moltes activitats a fer fora d'aquest àmbit i, si la família no surt d'excursió o fa activitats a la muntanya, és complicat que els infants o adolescents s'hi enganxin.

Com serà el recorregut d’aquest any? Aquest any hem preparat un recorregut que transcorre per elements arquitectònics històrics de la Serralada de Marina com Sant Jeroni de la Murtra, les ermites de Sant Climent i Sant Onofre i el poblat ibèric de Puigcastellar. Tenim bona part de senders i un desnivell acumulat força important d'uns 1.000m. En total, uns 18kms.

Quines són les activitats més destacades que hi feu? Senderisme, escalada, alta m u n t a n y a , B T T, e s q u í d e muntanya, vies ferrades i, de forma més esporàdica, curses d e m u n t a nya , d e s c e n s d e barrancs...

L’any passat vau tenir rècord de participació, com va anar? L'any passat va ser de les més nombroses de les darreres edicions. Ens va sorprendre tenint en compte l'efecte de la famosa crisi. De totes formes, molts dels participants queden encantats amb el recorregut i l'ambient que s'hi troben i això fa que animin a família, amics... A més, al formar part de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat, tenim participants de tot Catalunya. En concret, l'any passat vam tenir unes 18 parelles de fora de Badalona, i entre elles estava la guanyadora, formada per Paco Fernández i Marta Díaz.

D’aquí uns dies celebreu la Caminada de Regularitat. En què consisteix aquesta competició? Es tracta d'una caminada que recorre per camins i senders del nostre entorn més proper i, a través d'uns punts de control, es fa un cronometratge dels equips, que són formats per

DĂƌƚĂşĂnjŝWĂĐŽ &ĞƌŶĄŶĚĞnj͕ŐƵĂŶLJĂĚŽƌƐ ĚĞůĂĂŵŝŶĂĚĂĚĞ ZĞŐƵůĂƌŝƚĂƚϮϬϭϭ

Esperàveu ser els guanyadors? No! va ser més una sorpresa nostra que de ningú. El fet que no s'hagi de córrer fa que no sembli tan competitiva, per tant vas més relaxat. La veritat és que vam quedar molt contents amb la bona organització que hi havia. Mai no havíem participat en una competició i ens va sobtar molt que, per exemple, a les parades de controls hi hagués begudes, o l'esmorzar amb botifarres que vam fer a mig matí. A més, la gent va ser molt amable. La veritat és que a la muntanya és complicat trobar gent de mal rotllo... La Caminada és maca perquè no guanya qui arriba abans, per tant tothom pot participar trobant el seu ritme. La veritat és que intentàvem ser regulars, però no esperàvem ser els guanyadors! Era molt complicada la ruta? No, l'itinerari no era gens complicat. Feia uns dies que havia plogut i havia algun tram més difícil, però no gaire. A més estava tot molt ben indicat i saber que cada x temps hi havia un control et donava més seguretat. Quin és el secret per mantenir aquesta regularitat? Jo crec que el secret és no pensar i mantenir el mateix pas tots dos. A més, la ruta és espectacular i animem a la gent a que gaudeixi de la Serralada de Marina, que s'hauria de valorar més perquè hi ha racons realment macos, com la font de l'Amigó o les vistes del litoral. La tenim aquí ben a prop i no sempre es valora com mereix. | 17

Persones-16-17.indd 3

13/11/2012 11:59:04


El Badalona segueix negat de cara a porteria i perd contra el Prat (1-2) Futbol Artur Piquet

El CF Badalona va perdre una bona oportunitat per escalar posicions a la classificació al perdre al Camp del Centenari contra el Prat. Durant la primera part els homes de l'Albert Càmara van tenir la possessió de la pilota i van arribar sovint a la porteria del Prat, però sense massa perill. En Canario i en Robert van tenir les millors ocasions per avançar al Badalona al marcador, però els dos xuts van sortir desviats per sobre del travesser. Quan semblava que estava a punt d'arribar el primer gol dels escapulats, en David López va aconseguir inaugurar el marcador per l'equip del Baix Llobregat, al minut 36, en una acció en la que el davanter visitant va rematar sense oposició de la defensa badalonina una centrada d'en Ferran Vila. Abans d'acabar la primera part els homes de l'Albert Càmara van tenir una bona ocasió d'empatar el partit en una jugada assajada en una acció de pilota aturada, però finalment es va arribar al descans amb el 0 a 1 al marcador. El Prat va començar els segons 45 minuts amb la

clara intenció d'ampliar el marcador ben aviat i, en el primer quart d'hora de joc, va gaudir de fins a tres ocasions per marcar el segon gol. En la quarta arribada en perill de l'equip visitant, al minut 73, Kante va aconseguir marcar després de rematar de cap un córner. Amb el 0 a 2 en contra el Badalona es va veure contra les cordes i va reaccionar amb diverses arribades a la porteria del Prat, però sense encert de cara al gol. No va ser fins al minut 80 que en Gabri, en una jugada enreves-

sada dins de l'àrea, va aconseguir batre al porter visitant. Amb aquest gol l'afició i els jugadors van creure amb la remuntada i, tot i que l'equip badaloní va comptar amb fins a 3 ocasions abans d'acabar el partit, no hi va haver prou temps per aconseguir tornar a marcar. Amb aquesta derrota el Badalona queda molt a prop de les posicions de descens, pel que serà molt important aconseguir un bon resultat al camp del Reus el proper diumenge a les 17:00 hores.

La Mireia Belmonte marxa a Niça per preparar-se pels propers compromisos Natació Artur Piquet

Tot i que com van comentar fa temps al Tot Badalon a l 'A j u n t a m e n t b a d a l o ní va negociar amb la Mireia Belmonte perquè la nedadora badalonina competís en nom de la localitat, de moment la Mireia ha decidit desplaçarse fins a Niça per preparar les properes competicions. L'entrenador francès Fabrice Pellerín serà l'encarregat de

dirigir els entrenaments de la badalonina amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles al Mundial de Natació que es celebrarà a Barcelona. La Mireia ha assegurat que és una mesura provisional, però necessària per poder afrontar la propera competició amb garanties. Després dels malentesos amb el seu anterior club la nedadora ha recuperat la motivació per tornar a llançar-se a la piscina i tornar a gaudir dins de l'aigua.

18 |

Esports-18-H9-19.indd 2

13/11/2012 17:42:05


ů&/d:ŽǀĞŶƚƵƚƉĞƌĚĞůƐĞƵƉƌŝŵĞƌƉĂƌƟƚĂůΖKůşŵƉŝĐĂůĂ pròrroga (81-87) Bàsquet Artur Piquet

Els homes d'en Salva Maldonado van veure com se'ls hi escapaven els primers punts a l'Olímpic de Badalona contra el Blancos Rueda Valladolid (81-87) en un partit que es va decidir a la pròrroga. El partit va començar molt bé per l'equip verd-i-negre que, gràcies a la bona feina d'en Kuzmic i en Gaffney a la zona interior, van aconseguir un avantatge de 9 punts després del primer quart. No obstant, el domini de la Penya no va durar gaire més i durant els segons 10 minuts

de partit el Blancos Rueda va aconseguir capgirar el marcador gràcies a un parcial inicial de 2 a 7, fins a posar-se per davant. No obstant, el Fiatc Joventut va reaccionar en els darrers 5 minuts de la primer part i va aconseguir arribar al descans del partit amb el mínim avantatge d'1 punt al marcador (31-30). La segona part va començar marcada per la inspiració de Tripkovic que va permetre al Valladolid posar-se 3 punts per davant del marcador, però en els darrers minuts del tercer quart l'empenta de l'equip de Badalona va permetre acabar encarar el darrer quart amb un avantatge al marcador de

4 punts (55-51) i amb confiança per encarar els últims deu minuts del partit. Els homes d'en Maldonado van començar amb aquesta mentalitat i gràcies a l'encert d'en Enhambe en els tirs exteriors la distància va arribar a ser de 10 punts (66-56), moment en el que semblava que la Penya aconseguiria la quarta victòria consecutiva a l'Olímpic. Però els castellans, amb molt d’interès, van provocar un parcial que forçava la pròrroga (76-76), i en el temps extra, la gran actuació d’Uros Tripkovic va decantar la balança per al Blancs de Rueda Valladolid, que es va acabar enduent el partit per 6 punts de diferència (81-87).

| 19

Esports-18-H9-19.indd 3

13/11/2012 17:42:07


ŽŵƵŶŝƋƵĞŶ Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

L'alçament ;ĚĞůΖĂƌƟĐůĞ>ΖĂůĕĂŵĞŶƚ͕ĚĞ:ŽĂŶ Maragall. 13 d'abril de 1907).

Joan Soler i Amigó

EĞƚĞũĂ͛ƚĞůĐĂƉ͕ ƋƵĞĞůƉŽƌƚĞƐ brut Jordi Crisol www.jordicrisol.com

De nano recordo haver donat voltes, alguna vegada, a la paradoxa del comuniquen. És una parad oxa infantil, d ’estar per c asa, natural ment, però a aquella edat em devia fer gràcia quedar-m’hi enganxat uns minuts, (com m’encantava també quedar atrapat, per exemple, en el dibuix d’un pot de llauna de casa els avis, en què una escena es reproduïa sencera dins d’un fragment de la mateixa escena, fins arribar a un infinit sorprenent).

què, quan a l’altra banda del fil telefònic ningú deia res i només es sentien uns xiulets estranys, a casa em deien: penja, que comuniquen, quan justament la comunicació no s’havia pogut ni establir.

El plantejament de la paradoxa del comuniquen e r a a i x í d ’e l e m e n t a l: p e r

No gaire tard, per descompt at , va i g a c a b ar a s s u m i nt l’aparent incoherència i vaig apuntar-me a continuar fent girar la roda d’aquella contradicció, de manera que a dia d’avui aquell soroll estrident que aleshores em sorprenia quan trucava, - molt probablement a casa d’algun familiar -, ara el rebo inconscientment amb un vaja, comuniquen.

Vine -ho a veure - m'ha dit l 'a m i c -, é s u n a c o s a q u e mai no s'ha vist ni potser es tornarà a veure mai més. La gent va de poble en poble a grans corrues; els del camp acuden al poblat amb les dones i els fills; els dels racons de muntanya ho senten dir i també en volen la seva par t. Les passions polítiques han sigut ofegades com un no-res sota aquesta rierada patriòtic a. Aquest fet, que és el que més ha escandalit zat als fariseus de partit o de conveniència,

és el signe sagrat d'aquesta causa, és el que fa la seva grandesa. Solidaritat! Aquesta paraula inventada Déu sap com i després tan arrossegada pels diaris i tan mal parlada pels que no sabien o no volien entendre-la, ara ha pres el seu veritable sentit al posar-la en contacte amb el poble, que en duia el secret a l'ànima. I quan una paraula pren son veritable sentit, el popular, quan es torna viva, llavors és quan obra la potència creadora del verb i no hi ha potència

En moments de crisi econòmica quan moltes persones tenen greus problemes, una part de la societat reacciona culpabilitzant a les persones immigrades de les seves pors i descontent, fomentant els tòpics i prejudicis RVFBDPNQBOZFOBMDPMtMFDUJV immigrat. I Segons un estudi d e l a FAV B ( F e d e r a c i ó d ’A s s o c i a c i o n s d e Ve ï n s de Barcelona), “amb la crisi augmenta el racisme i les problemàtiques que sembla-

ven estar superades”. Això, en efecte, es el que està passant a Badalona, i que el Par tit Popular ha instrumentalitzat indecentment. L’acusada campanya electoral que estem vivint, passa factura i a Badalona ja ha deixat algunes perles, com les declaracions del nostre alcalde que ha preguntat públicament a veïns i veïnes sense cap tipus de vergonya a ser gravat per les càmeres, si “Estem netejant Badalona

20 |

Opinio-20-21.indd 2

13/11/2012 16:53:08


És més, còmplice com ja sóc d’aquest absurd, l’he traspassat impunement als meus fills.

pel concentrat de mala bèstia i acabant per l’ex tracte de cretí momificat).

D’això en podriem dir, potser, una convenció. Tots plegats ens hem posat d ’acord en d ir- n e q u e c o m u n i q u e n quan en realitat sabem que no ho fan. Per entendre’ns vindria a ser el mateix del què passa amb certs diaris editats a Madrid: només fan soroll, però per entendre’ns e l s a n o m e n e m m i tj a n s d e comunicació. Davant el producte periodístic que es perpetra aquests dies a la capital d’Espanya, -salvant les lloables excep-

cions que evitin la generalització injusta-, als qui estem immersos en el propòsit de fer néixer un nou estat d’Europa i perseguim el nord espriuà (noble, culte, ric, lliure,...), només fem que apressar el pas. Escoltar a diari, - amb veu solemne, greu, barro ca i, sobretot, espantada -, com elaboren un relat sobre nosaltres que, amb malícia, s’assembla com un ou a una c a s t a nya a m b l a r e a l i t a t , faria emergir constantment el capità Haddocks que tots portem dins per recitar, -com si fos el vers de Nadal-, la col.lecció completa dels seus insults i renecs, (començant

humana que l'aturi. Solidaritat és la terra, ho sents? És la terra que s'alça en els seus homes. No has sentit mai dir allò de: -'Si tal cosa succeís, fins les pedres s'alçarien?'-. Doncs ara som en això: que les pedres s'alcen; que cada home és un tros de la terra nadiua amb cara i ulls i esperit i braç; i la terra no és carlina, ni republicana, ni monàrquica, sinó que és ella mateixa, que crida en tots els seus fills, republicans, monàrquics, r evo l u c i o n a r i s , c o n s e r va d or s, pagesos, c iutad ans,

blancs i negres, rics i pobres. Perquè sols quan ella sigui en pau podrà cadascú ser republicà, carlí, pagès, blanc o negre, pobre o ric, d'una millor manera que abans, de l'única manera en què un home pot ser ben bé el que sigui: això és, en conformitat a la naturalesa que la terra mateixa li donava. Sempre me'n recordo del que tantes vegades m'havia dit don Joan Mañé: 'El dia que Catalunya tingués quaranta diputats ben seus al Parlament espanyol, ningú més

li faria la llei'. Heus aquí la n e c e s s i t a t d e l a u n i ó, d e l'avinença, del contuberni, del montón. Sagrat montón el de tots els fills d'una mare! Sols d'aquests montóns surten les grans gestes històriques, les fortes afirmacions nacionals i les resurreccions dels pobles. I trist del fill de mare que no hi sigui, en el seu montón! No és un montón, senyor Maura amb la companyia. Que no ho veu? És un alçament...

o no l'estem netejant?” Declaracions com aquestes, que són d’una irresponsabilitat descomunal perquè s’utilitza el context de crisi per discriminar per qüestió d’origen em porten a fer algunes reflexions al respecte. Que cal responsabilitat política, tant en l’elaboració de lleis i polítiques des del respecte als principis democràtics i drets humans com en les declaracions que es fan. Que cal un enfor timent de

l’estat del benestar, i per tant, un augment de la despesa pública i no de retallada. Que cal responsabilitat en els discursos polítics i també per part dels mitjans de comunicació. Que cal avançar cap al reconeixement del dret de vot als immigrants perquè podria suposar un punt i final a aquesta instrumentalització. Que des de l’administració local cal fomentar i reconèixer social i econòmicament la

implicació del teixit associatiu en la vertebració del discurs, i en la lluita contra el racisme i el treball en pro de la convivència des de diferents espais de la societat i a peu de carrer als barris. En definitiva, respostes reals i globals a la crisi social i econòmica. Per c er t , s e g o n s l ’I n s t i t u t d’Estudis Catalans, netejar é s Tre u re l a b ru t í c i a , l e s taques, (d’una cosa), fer-la neta. Neteja’t el cap, que el portes brut.

H e d i t f a r i a . C o n d i c i o n a l. I donc s, què ho fa que no sur t i e l n o s tre H ad d o c k a passejar? Senzillament l’experiència. Són molts anys, ja. Els c oneixem prou. En aquest escenari ens guanyaran sempre, (Guardiola, dixit). Nosaltres volem guanyar al camp, al camp de la democràcia. Votant. Just el que ells ens volen impedir. La Razón? El Mundo? l’ABC? Intereconomia?... Comuniquen!

(Tria i transcripció a càrrec de Joan Soler I Amigó)

| 21

Opinio-20-21.indd 3

13/11/2012 16:53:09


Amb veu pròpia Micaco madur Badalona torna a respirar cinema, durant aquesta setmana. La 38ena edició de Filmets Badalona Film Festival, amb més de 3.100 curtmetratges inscrits, oferirà a la secció PGJDJBMVOUPUBMEFQFMtMÓDVMFTQSPDFEFOUT de 57 països, demostra un any més la consolidació d’aquest festival badaloní, a punt de complir el seu quarantè aniversari. Enguany, a més, totes les sessions del Filmets seran en alta definició, la qual cosa significa un salt qualitatiu en el sistema de projecció.

Micaco podrit Badalona es una de les ciutats del país on més desnonaments hipotecaris s’han registrat, des de l’esclat de la crisi. Hi ha lleis que serveixen per a determinats temps, però quan les execucions hipotecàries es compten per desenes de milers no és perquè tothom s'hagi posat d'acord per convertir-se en morós, sinó perquè una conjuntura excepcional ha enfonsat el sistema. I és aleshores quan els governants -fins ara, se n'han desentès- han de reformar la lleis per trobar una solució, almenys transitòria, per protegir els ciutadans.

Ho hem trobat al carrer El Parc de Nelson Mandela, a Montigalà, s’ha convertit en l’indret idoni per uns ocells que omplen el parc del seu verd i

també el seu soroll. Les cacatues verdes s’han instal·lat en aquesta zona de Badalona i sembla que cada dia són més.

Badalona en tweets A punt de veure un atropellament a la riera de Martí Pujol #Badalona. Porto mesos dientho per aquí. Quan prendran mesures? Quan sigui tard? @JoaquimGGil

Aquesta moda de les festes d'aniversari okupant els parcs estaria molt bé si almenys et convidessin a l'aperitiu #Badalona #calarnús. @ToniMorata

25 minuts sense servei a la #rod1 desde #Badalona direcció#Barcelona. Això no és un servei. @Jordicrisol

A les parades electorals #Badalona veus la motivació d la militància: l'única parada sense cartell és PSC_Badalona. @Pvallesc

Busos enganxats de línies bessones que fan que després t'esperis 20min.per un bus. #nova xarxa útil ja! #Badalona @bdnmobilitat. @lolamsala Que estes en la parada del autobus y passe un coche y tire un petardo para que explote en la parada no és normal #Badalona. @annacarranza1

L'estatueta de #Badalona que tot BTV voldria tenir. @Mingulina 22 |

Opinio-22.indd 1

13/11/2012 16:59:15


Catรกlogos Delta

Optima.indd 3

12/11/2012 10:20:06


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

Que els que més tenen, paguen més Pedro Jesús Fernández

Ar a que tot ho m par la d el concert econòmic, cal recordar certes coses que demostren la manca de coherència i l’oportunisme dels que fan bandera de catalanitat i obliden el seu comportament quan van tenir la possibilitat de negociar amb el govern central que a Catalunya arribessin més recursos de l’Estat. Iñaki Anasagasti escriu que, durant la transició, quan els bascos reclamaven el concert econòmic el representant de CiU, i ponent constitucional, Sr. Roca, li recriminava el seu comportament i li deia que no reclamessin “antigalles”. En paraules textuals, sempre segons Anasagasti, Roca afirmava que “No hi ha res més odiós que la recaptació per això que aquesta la faci Madrid”. És més greu que, com afirma

Pujol, la culpa fos dels catalans que llavors consideraven el concert, segons ell, “reaccionari, medieval, insolidari i no modern”. Així que durant molt de temps el pragmatisme i “el peix al cove” van ser les característiques de les negociacions amb Madrid. Ara vivim una situació complicada de la que els de Madrid (PP) i els de Barcelona (CiU) ens volen responsabilitzar i culpabilitzar a nosaltres, deien que hem estirat més el braç que la màniga. S’obliden que els responsables de la crisi no són els treballadors, sinó els poders financers, el deute dels quals vo len que paguem nosal tres. De fet l’estem pagant ja amb retallades a l’estat del benestar. La irresponsabilitat i la complicitat amb els poders econòmics dels que ens g o ve r n e n a r r i b a a s i t u a -

cions com negar qualsevol tipus d’ajuda als més febles i, tanmateix, indemnitzar els corruptes amb sous milio naris. Pe r a i xò, e l q u e e n r e a l i tat s’ha de canviar són els politics que actuen al servei dels poderosos. La societat civil hem de recuperar la iniciativa i dignificar la política. Per això el dia 25 de novembre tenim una nova oportunitat. Només necessitem utilit zar el nostre vot am b coherència i responsabilitat. No tornem a confiar en els que ens retallen i menteixen. No tots som iguals. Hi ha qui vol reduir despeses, però no les prestacions ni els drets socials. Per aconseguir això només cal que paguin més el que més tenen, recuperant l’impost de successions i incrementant la tributació de les rendes de capital.

de 20 años que vivimos aquí, concretamente en Rio Llobreg at ,c o n a c er a s a A m b o s lados de 2mtrs, y una acera central en la que aparcábamos algunos coches por la noche y retirábamos a las 7Am para no molestar ni entorpecer a peatones y vehículos. Ahora venga la Guardia Urbana a denunciar dichos vehículos a las 3AM. Cuando repito esos vehículos no

molestan a nadie a esas horas. Yo creo que estos señores que están mandado y que p ag a m o s l o s c i u d ad a n o s, deberían ser mas tolerantes y sino facilitar mas espacios para el aparcamiento en vía publica de noche, pues creo que para algo pagamos impuestos. Y sino es así solo me queda pensar que todo es afan recaudador.

Afan recaudador Inma Brusau

Que Badalona tenga problemas de financiación es entendible. Pero el Ayuntamiento también debe entender que la crisis la padecemos todos, y que hay mucha gente que no puede permitirse una plaza de aparcamiento y que cuando llegan del trabajo de noche no hay aparcamientos libres. Yo creo que es totalmente injusto que después de mas

Llegeix totes les nostres cartes a: www.eltotdigital.com 24 |

1557.pag.24.25.indd 2

13/11/2012 11:04:40


#totbadalona

Imatge de la setmana: @loyutima MartĂ­ Alemany

TĂ­tol: Font a Badalona amb #grafiti per a #totbadalona

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista.

Segueix-nos a Instagram: @totbadalona

| 25

1557.pag.24.25.indd 3

13/11/2012 11:04:48


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

ŽŶǀŽĐĂĚĂůĂ/sDŽƐƚƌĂƌLJƉƚƐŚŽǁ&ĞƐƟǀĂůĚĞ ŶĂƌƌĂĐŝſĚĞƚĞƌƌŽƌ͕ĨĂŶƚĂƐŝĂŝĐŝğŶĐŝĂĮĐĐŝſ Atenció tots aquells que tinguin el cap ple d’històries per explicar! Cryptshow Festival ja ha obert la convocatòria per participar a la IV Mostra de narració de terror, fantasia i ciència ficció. Un concurs que va més enllà de l’escriptura i que des de l’any passat s’ha obert a d’altres àmbits com ara el còmic, la il·lustració, la fotografia i la fotonovel·la. D’aquesta manera, el festival amplia el ventall de possibilitats “Un dels objectius del Cryptshow des que va començar era obrir- se al major nombre de disciplines possibles: cinema (la competició de curts i la mostra de llarga), pintura i il·lustració (l'exposició), música (les presentacions de discos i els concerts...)”, explica David González, codirector del festival. La condició per par ticiparhi és explicar sempre una història de terror, fantasia o ciència-ficció. Una de les novetats d ’aquesta quar ta edició és el premi per a la

categoria menors de 16 anys “Ens hem adonat que hi havia coses molt interes sants de nois i noies de 13 o 14 anys, que tot i estar molt bé no podien competir amb la qualitat d'autors adults. Per tant, enguany, hi haurà dos guanyadors, un per a la categoria de menors de 16 i una altra per a majors”. En aquests dos premis hauran de competir tots els par ticipants, siguin de la disciplina que siguin. L’obra presentada ha de ser original i inèdita, escrita en català o castellà. El conte ha de tenir una extens i ó mín i m a d e l c o nte s e r à d'una frase i la mà xima de 7.000 caràcters, inclosos els espais. La il·lustració haurà de ser en blanc i negre, així com també el còmic, que ha d’ocupar 3 pàgines, la fotografia i la fotonovel·la, també de 3 pàgines. L a data límit és l’1 d ’abril. C r y p t s h o w Fe s t i v a l p u b l i carà les obres guardonades i les finalistes en un llibre titulat "Cr yptonomikon

6", que es podrà adquirir a través d'Internet a par tir de la celebració del Cr yptsow Festival'13. Al festival es po dran llegir les obres guanyadores dins a la revista del festival, de distribució gratuïta. Tots els finalistes i guanyadors rebran gratuïtament una còpia digital del llibre "Cryptonomikon 6". Per consultar les bases podeu entrar a www.cryptshow.com

Ciència i cinema al Museu El M u s e u d e B ad a l o n a e s prepara per uns dies carregats d’activitats. Per primera vegada el Museu se suma als actes de la Setmana de la Ciència, que enguany celebra la seva 17ena edició, i ho fa amb dues conferències de dos grans científics badalonins. D’una banda, el doctor Abel Mariné, catedràtic en Nutrició Bromatologia de la Universitat de Barcelona, ens parlarà de nutrició i seguretat

alimentària en una xerrada que porta per nom “Com és el que mengem i com hauria de ser” (dimarts 20 a les 19h). Per al tr a b an d a , e l d o c tor Claudi Mans, professor emèrit d ’ En g i nyer i a Q uím i c a a l a U n i ver s i t at d e B ar c e l o n a i actualment col·laborador del Campus de l’Alimentació de Torribera, oferirà una xerrada sota el nom de “Envoltats de química” (dijous 22 a les 19h).

A més de la Setmana de la Ciència, el Museu de Badalona també participarà activament en el Festival Internacional Film e t s d e B ad a l o n a a m b l’onzena edició de la sessió Cinema Històric, aquest 2012 dedicada a Lluís Durà. Dijous 22 a les 19h al Teatre Zorrilla podrem assistir a la projecció d’una selecció de pel·lícules de 1970 que ens mostraran una nostàlgica Badalona.

Si ens vols informar de qualsevol notícia cultural envia’ns un mail a espaiC@eltotdigital.com 26 |

1557.pag.26.indd 2

13/11/2012 12:13:18


ŝŶĞŵĂŝŶĨĂŶƟů

agenda

'ELS CADELLS I EL CODI DE MARCO POLO', a les 16:15h, als cinemes del Màgic.

badalona

Diumenge 18

Dijous 15

Teatre

L'hora del conte

'QUE TE GUSTARIA SER?', a les 18h, a la Biblioteca de Can Casacuberta.

dĂůůĞƌ/ŶĨĂŶƟů

'FEM TITELLES DEL CONTE ALADÍ', a les 18h, a la Biblioteca de Llefià

Presentació del llibre

"POEMAS QUE TE ESPERAN" de Domingo Javier Sánchez Castelló,a les 19:30h, a l’Espai Betúlia.

Divendres 16 Presentació social

DE NOVA SEU DE L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SALUT, a la Nau 1 de l'Escorxador Municipal, a les 19h.

Inauguració

DE LA 38È EDICIÓ DE FILMETS. A les 22h, al Teatre Zorrilla, entrada amb invitació. Fins el 24 de novembre sessions al Zorrilla i al Círcol.

Dissabte 17

Open Solidari Pesca Embarcació 2012

DE ELS COLORS DE LA TARDOR, a les 9:15h, trobada a l’Avinguda Sant Mori, cantonada Quevedo.

Dilluns 19 Presentació del llibre

"LA CASA DE LA COMPASSIÓ", D’EUGÉNIA DE VASCONCELLOS, a les 19:30h, a l’Espai Betúlia Xerrada, “les dones i la seva sexualitat”, a les 18h, a Can Cabanyes.

Dimarts 20 Setmana de la Ciència de Badalona

CONFERÈNCIA: ‘COM ÉS EL QUE MENͳ GEM I COM HAURIA DE SER: nutrició i seguretat alimentària’ a càrrec de Abel Mariné, al Museu a les 19h.

Conferència gratuïta

NADAL+FENG SHUI=++ PROSPEͳ RITAT a càrrec de Montserrat Beltran a les 18:30 h. Al carrer Canonge Baranera, 75 (El Cullerot). Reserva de plaça 647 458 546

Exposició Cooperativa la Moral EXPOSICIO EN PIROGRABAT D´EN MIQUEL BELLES del 4 al 26 de Novembre. Nous horaris. Guell y Ferrer 86-92 tel 93 399 59 54

montgat Dissabte 17 Fira de productes ecològics

DURANT EL MATÍ, a la plaça de les Mallorquines.

Decoració nadalenca

DEL CASC ANTIC DE MONTGAT, tots els dissabte a la tarda del mes de novembre

tiana Dissabte 17

Taller de reparació de dĂůůĞƌŝŶĨĂŶƟůĚĞĐŝğŶĐŝĂ bicicletes A LES 19H, a la Biblioteca de Can Casacuberta.

Diumenge 25

EN EL QUETX CIUTAT DE BADAͳ LONA per a l'albirament d'aus, a partir de les 11h, al Port.

Dijous 22

A LES 8H, al Port de Badalona.

Dimecres 21

ZƵƚĂĚΖĞŶƟƚĂƚƐ

^ŽƌƟĚĂ

A LES 18 H.A LA SALA D’ACTES DE L’ENTITAT G.T. DEL CENTRE PARROQUIAL DE MONISTROL DE CALDERS presenta la comèdia còmica “Vostè sera meva”, autor: Louis Verneuil, director: Pere Antón Lapeña. Organitza cooperativa la Moral.

de Llefià. A la Plaça Trafalgar. Cobla Premià.

ƚĞŶĞƵƵůƚƵƌĂůĚĞ>ůĞĮă

MATI, A LES 12 H. Ateneu Cultural

A LES 17H, al Casal de Joves.

Diumenge 18 &ŝƌĂĚĞƐĞŐŽŶĂŵă

DURANT EL MATÍ, al parc de l’Antic Camp de Futbol de Tiana.

DINERO AL INSTANTE a cambio de ORO, JOYAS, TELEVISORES, ORDENADORES PORTÁTILES, VEHÍCULOS...

Con garantía y seguridad.

CONVIERTE EN EFECTIVO TUS OBJETOS DE VALOR Avenida Martí Pujol, 209 - Badalona (junto a Vía Augusta y a 100m. del Hospital Municipal)

S PÉRALO U C E R ¡Y MES! EN UN

T. 93 464 04 55 www.hellomoney.es | 27

1557.pag.27.indd 3

13/11/2012 17:30:18


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 16 de novembre al 22 de novembre del 2012 18.11.12 16/17.11.12 Sala

Film

Pase 1

LO IMPOSIBLE EL LADRÓN DE PALABRAS EN LA CASA CAMPANILLA: EL SECRETO.... 007: SKYFALL LO IMPOSIBLE FENIX 11-23 ( CAT ) SINISTER TODO ES SILENCIO ELS CADELLS I EL CODI DE MARCO. ( CAT ) DISSABTE 17/11/2012 SINISTER TODO ES SILENCIO ELS CADELLS I EL CODI DE MARCO. ( CAT ) AMANECER 2 AMANECER 2 CAMPANILLA: EL SECRETO....3D DRACULA 3D LOS AMOS DEL BARRIO HOTEL TRANSYLVANIA ARGO DIJOUS 22-11-12 (4,50€) EL LADRÓN DE PALABRAS AMANECER 2 007: SKY FALL LAS AVENTURAS DE TADEO JONES EN LA MENTE DEL ASESINO

PORTADA

16:00

Pase 2 18:10

16:20 16:15

18:15

16:00

17:40 18:20

16:10

Pase 3

Pase 4

20:20

22:30

20:10

22:20

19:00 19:20

22:00 22:00

Matinal

Golfa

12:15 0:40 0:15 12:15 12:00 0:15 12:25

22:35

0:40

20:30 12:15 18:20

22:35

0:40

20:30 16:15 16:00 16:30 16:10 16:15

18:10 17:00 18:30 18:20 18:15

20:20 19:15

22:30 22:00

20:25 20:30 20:15

22:30 22:30

12:00 12:25 12:05 12:30

22:30 16:15 16:30 16:15 16:10

ESTRENOS

0:40 0:10

18:15 18:35 18:00

20:15 20:45 20:45

22:15

18:20

20:30

22:30

0:35

12:30 12:30 12:10

23:00 23:30 0:30

EVENTOS

SORTEGEM DUES ENTRADES PER ANAR A VEURE EL DUO DE L’AFRICANA Sortegem dues entrades per anar a veure l'obra EL DUO DE L’AFRICANA el proper dia 25 d'octubre a les 19h en el Teatre Zorrilla, per concursar només has de contestar a la següent pregunta: Qui és l’autor d’aquesta sarsuela còmica ? Envia'ns la teva resposta i dades de contacte a: badalona@eltotdigital.com i entraràs en el sorteig de les dues entrades Lloc: Teatre Zorrilla Data: Diumenge 25 19.00h

Concurso

RA CI NExL A K

¿Te

xLAK ARA apetece ver

el último es

treno en los

gic Badalon Megacine Mà

sorteo de 1 entrad a

ine de megac idos en la la estrella rec Encuentrae los anuncios apa de la en uno d nvíanos el nombre aparece, el revista. E anunciante donde s y datos de empresa e revista, tus dato lectrónico número d a nuestro correo e contacto eltotdigital.com. badalona@

a?

Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1556: Gregorio Ruiz Padua, Maria Lourdes Gómez Corrido, Marta Ponsa Camps

¿Cómo participar?

.com badalona@eltotdigital

28 |

1557.pag.28.indd 1

13/11/2012 10:17:19


SARAU CLĂ€SSIC celebra el seu 9ĂŠ aniversari amb humor i bona mĂşsica mĂşsica i l'humor, per celebrar el seu aniversari. El dijous 15 novembre arriba un dels plats forts: l'actuaciĂł especial de +6"/.6Âş0; EF$SV[Z3BZB RVFSFBMJU[BSĂ‹MBTFWBQSJNFSB actuaciĂł a Badalona. El divendres 16 continua l'humor amb l'actuaciĂł de Miky McPhantom un monologuista clĂ ssic de la factoria Paramount Comedy. El dissabte 17 novembre festa grossa amb el DJ resident de

la sala Martin T, on punxarà els millors temes musicals. Aquella mateixa nit i pels amants de la música electrònica a la terrassa EFM4"3"6FTQSPEVJSËVOEVFM entre les dues festes de música electrònica que mÊs han funcionat els últims anys. Crocant Social Club Vs Fresh nights o el que Ês el mateix Marc Liceras Vs Jan Pich. A mÊs a mÊs, es sortejaran 2 salts en paracaigudes gràcies a SkyDive Bcn.

BENJAMIN BIOLAY Vengeance

MARTHA WAINWRIGHT Come home to mama

PRIN LA LĂ Un nuevo orden

No sabem si Ês el conscient o l’ inconscient però el cert Ês que el francès cada cop tÊ mÊs aires de David Bowie. Deixant de banda aquest comentari, el rei de l’alternativa chanson ens ofereix un altre bon disc, amb fantà stiques cançons JDPMtMBCPSBDJPOT6OEJTDBNC aires de grandesa i barroquisme, carregat de sons diversos.

M a i deixarà d e ser la germana d e Ru fu s però per a molts la seva mú sica Ês molt millor que la del TFVHFSNË6OEJTDRVFHJSBJ neix al voltant de la figura de la mare, a travÊs d’elegants melodies plenes de contrastos. Val la pena descobrir a Martha i sobretot deixar-nos captivar per la seva veu.

Al 2007 tres nenes van trencar esquemes am b Pr in La LĂĄ. Cinc anys mĂŠs tard presenten el segon treball, amb unes veus que ja no sĂłn de nenes però amb la mateixa atmosfera de Fernando Vacas. El mĂŠs interessant TĂ˜OMFTMMFUSFTJFMDPODFQUFEFi6O nuevo ordenâ€?: L’abducciĂł d’unes nenes a un altre planeta des d’on observen la terra. Espectacular.

La coneguda sala d'oci badalonina 4 " 3 " 6 CLÀSSIC està d'aniversari, aquesta setmana celebra el seu 9Ê aniversari a la nostra ciutat. Per això ha preparat una programació, centrada en la

mĂşsica

llibres

Per Gina de Tera

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com

Per SaltamartĂ­ Llibres

LLOP ENTRE LLOPS Hans Fallada EDICIONS DE 1984

ES PERD EL SENYAL Joan Margarit EDICIONS PROA

EL GORG NEGRE Margarida Aritzeta ESTRELLA POLAR

Ambientada durant la RepĂşblica d e We i m a r, l a gran obra mestra de Hans Fallada fa un retrat del DPMtMBQTF EF MB cultura, l'economia i la polĂ­tica alemanyes durant els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial.

Sigui quina sigui la familiaritat del lector amb la poesia, un llibre de Joan Margarit sempre tĂŠ una primera lectura emocionant, plena de vida i de veritat. Es perd el senyal ĂŠs un llibre singular en la carrera de Margarit.

L'Alba, turmentada pels malsons sobre el seu germĂ desaparegut, abandonarĂ  la casa de Gualba per buscarlo. S'endinsarĂ  en un mĂłn desconegut i fantĂ stic que, tot i semblarli sorprenentment familiar, aviat descobrirĂ  que ĂŠs molt perillĂłs.

Els mĂŠs venuts 1

Cinquanta ombres d'en Grey James E.L

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres 2

Stoner John Williams

3

El silenci dels telers Assumpta Montella | 29

1557.pag.29.indd 3

13/11/2012 12:30:54


dĂƉĹ?Ć?Ć?ÄžĆŒĹ?Ä‚Ĺ?ÄžĹšÄ‚ĆŒĆ?ŽĎĹŹÄ‚Ć‰ÄžĆŒDÄžĹ?ĹŹÄž,Ä‚ĆŒÄšÄž

El dissenyador alemany Meike Harde ha dissenyat una gamma de bancs i tamborets entapissats amb

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT "MUSFT4FSWFJT$POUSPMTEh"DD�Tt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

AndrĂŠs FernĂĄndez GimĂŠnez

matalassos d'escuma plegats i fixats al bastidor de fusta amb bandes elà stiques. Meike Harde ha creat aquests m o b l e s a m b l a m ot i va c i ó d'explorar nous mètodes de construcció i entapissat. L a c at i fa d 'e s c u m a Ê s e n capes i es va reunint per crear ones que es mantenen unides a la part superior i inferior amb bandes elàstiques. El

amor tidor es comprimeix i es fixa mitjançant bandes elà stiques mÊs llargues en la direcció contrària, abans que el banc de fusta s'insereixi sota l'elàstica. Aquest disseny evita connexions permanents entre l'escuma i la fusta, pel que Ês fàcil de reemplaçar els coixins quan s'hagi desgastat.

- Muebles a medida - Armarios - diseĂąos propios - Puertas - Cocinas - Parquets, etc...

OBRA NUEVA Y PARTICULAR.FabricaciĂłn y taller propio. Presupuestos sin compromiso.

PARTICULARES/INDUSTRIALES REFORMAS INTEGRALES DE SU VIVIENDA/COMERCIO

Tels. 93 397 52 71 - 610 39 01 62

PERSIANES ReparaciĂł - Instal.laciĂł MotoritzaciĂł

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17

Limpiezas Lina S.L. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553

CARPINTERĂ?A DE ALUMINIO Y REFORMAS.

Tel.652 68 63 84 - 654 06 66 68 Email:colvelalu@colvelalu.es

PINTOR PROFESIONAL ECONĂ“MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambÊ! Truca i informa't 93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Presupuestos sin compromiso

30 |

1557.pag.30.31.indd 2

13/11/2012 13:06:55


Ear Sofa per Lerival

Amb seu a Mont-real l'equip de disseny St Ely han creat un sofà format per tres mòduls intercanviables. St Ely és una col·laboració entre el dissenya d o r i n d u s t r i a l Eu g e n i e Manseau i l'arquitecte Hubert Pelletier. El seient ha estat llançat per l'empresa Lerival, una casa de disseny americà que connecta el disseny dels

mobles amb l'arquitectura. El disseny es va inspirar en els sofàs de 1920 i 1930 i combinada amb la rigidesa ortogonal dels mobles contemporanis. Plegat pels extrems a cada mòdul es crea un angle entre la part posterior i els costats, que ha inspirat el nom al sofà ja que els dissenyadors diuen que s'assemblen a les

- Desatascos - Vaciados pozos - Anulación fosas - Reparación y mejora de y malos los olores alcantarillados

ció5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u l a o t r as onsu C le a m ul a b N o ac u

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. Progrés 238-240 - 08918 BADALONA

orelles. "La majoria de sofàs modulars són una peça contínua tallada", explica Pelletier. "Volíem destacar subtilment la idea de les unitats individuals i l'acte de combinar aquestes unitats entre si." "El doblec a cada extrem és el detall dominant del disseny i crea un motiu repetitiu quan diverses unitats es munten," explica.

SERVICIO TÉCNICO AN Reparación PELNOVE de calderas R Aire Acondicionado Calefacción, calentadores, placas solares.

ARCAS TODAS M CIAS N E G R U Y proyserclima@proyserclima.com

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

93 278 18 67 676 02 81 76 ¡En tiempo de crisis, la reparación es su mejor inversión!

| 31

1557.pag.30.31.indd 3

13/11/2012 13:06:57


͞K<dKZ&^d͟>ĂĂƵƚĠŶƟĐĂĮĞƐƚĂĚĞĂǀĂƌŝĂ La Oktoberfest es una fiesta Alemana que tiene sus orígenes en Octubre del año 1810, con motivo de la celebración de la boda entre el príncipe LUIS I de BAVARIA con la princesa Teresa de Sajonia/Altenburgo. Esta boda real a la que fueron invitados los habitantes de la ciudad de Munich y la que fue acompañada de una carrera de caballos, tuvo tanto éxito entre los asistentes que al año siguiente volvió a repetirse llamándola “OKTOBERFEST”. “Fiesta de Octubre”. Con el paso de los años, esta fiesta anual creció en popularidad y llego a ser una de las fiestas mas grandes del Mundo, en la que el folclore y la diversión se convierten en los protagonistas. La empresa BavariaWiesnEvents trae a España esta fiesta con mas de 200 años de tradición, en una elegante carpa de mas de 1.200m2 que viene decorada como las carpas que se montan en le Oktoberfest de Munich “predominando los colores Azul y Blanco” que son los de la bandera Bávara,

October.indd 1

con una tarima de madera en todo el suelo, los largos bancos que visten junto a unas Bellas coronas gigantes el interior de nuestra carpa. En el interior se encontrara el verdadero ambiente Oktoberfest con su música, sus bailes típicos, “en los cuales también se invita al publico asistente a participar” y bailar al ritmo de la Oktoberfest y en la que nuestro animador y DJ Alemán, guiara al publico a través de la Historia, costumbres y la tradición Germana. La fiesta viene acompañada de tradicionales platos bávaros como las salchichas bávaras:

“bratwurst, Frankfurt o Weisswurst” y el conocido codillo de cerdo acompañado de puré de patatas y choucrut. En la carpa tampoco puede faltar la bebida dorara! Y serán todas cervezas Alemanas como: VELTINS “CERVEZA DE CEVADA (RUBIA), MAISELS WEISSE ( CERVEZA DE TRIGO ), BAYREUTHER LANDBIER (TOSTADA / NEGRA ) Y VELTINS ( CERVEZA RUBIA SIN ALCOHOL”. También habrá refrescos y agua. La entrada es gratuita y la fiesta es apta para el publico de todas las edades.

13/11/2012 17:31:00


Lâ&#x20AC;&#x2122;abc de la moda t % F OJN ĂŠ s e l ter m e p er referir-se als texans. t 'BTIJPO designa el que estarĂ de moda en els pròxims sis mesos. t )JQQZ $IJD vestimenta hippy (armilles, serrells, flors, pantalons acampanats) que llueixin elegants. t*Oes refereix al mĂŠs nou en la moda i vol dir que alguna cosa estĂ  dins del que ĂŠs actual. t . B YJN B MJT N F s i g n i f i c a que com mĂŠs ornament i color millor. t.JDSPNJOJfaldilles curtes q u e g a ir e b ĂŠ c o b r e i xe n l a part alta de les cames, ac aben sota els glutis i a vegades es confonen amb e l s c inturo n s am p l e s q u e es van utilitzar als anys vuitanta. t.JOJNBMJTNF el seu lema ĂŠs â&#x20AC;&#x153;menys ĂŠs mĂŠsâ&#x20AC;?. Significa utilitzar menys accessoris i colors per aconseguir una millor aparenç a, mĂŠs classe i elegĂ ncia. t .VMFT ĂŠs un estil de calçat molt femenĂ­, que estĂ  completament descobert del talĂł i subjecta el peu per la par t davantera. El talĂł ĂŠs prim i dâ&#x20AC;&#x2122;uns 4 cm. t0VUĂŠs estar fora de moda i no seguir les tendències. t3FUSPĂŠs la tornada dâ&#x20AC;&#x2122;una moda passada. t 5S F O E Z  ĂŠ s a q u e l l q u e segueix al peu de la lletra les tendències de la moda. t 7JOUBHF ĂŠs un terme per descriure la roba de segona mĂ , però que alhora sĂłn peces Ăşniques, originals o antiguitats en el mĂłn de la moda i de costos força elevats.

Aprofita les super ofertes de novembre!!! C/ GuifrÊ, 82 ¡ Tel. 93 397 71 56 www.joierialaplana.com

DOMĂ&#x2C6;NECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94

NUEVO SERVICIO DE ESTĂ&#x2030;TICA!! depilaciones femeninas y masculinas limpiezas de cutis....desde 25.00 e MANICURAS Y PEDICURAS SHELLAC (esmaltado semipermanente)desde 16.00e TINTE Y PERMANENTE DE PESTAĂ&#x2018;AS PACK DEPILACION: PIERNAS ENTERAS + INGLES + AXILAS: 22E PELUQUERIA UNISEX CRISTINA rambla San Juan 33- 35 Badalona, 93 / 399 18 08 HORAS CONVENIDAS

| 33

1557.pag.33.indd 1

13/11/2012 15:12:31


Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI Delegació BCN: TIANA

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86 www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat

"EL MANETES ECONÒMIC"

PINTURAS

MADERO S.C.P. Pintura decorativa e industrial Estucs, locals, escala, façana, etc. Avda. Catalunya, 45 - 47 Tels. Juan: 679 975 193 Alfonso: 660 740 242 Tel. 93 383 12 73 - 08917 Badalona juanmabell@gmail.com

Pequeñas 11€/ hora reparaciones del hogar Mantenimiento de comunidades

- Pintura - Pequeños trabajos de paleta, OFE TÓ fontanería y electricidad : cambieR su bañN - Instalación electrodomésticos por un plato era de ducha - Montaje y traslados de muebles

(con material)

Tel. 679 651 943 500 € Sr. Juan Manuel ✓ Arquitectura

FECARE

ARREGLOS EN PRENDAS De vestir, napa y piel

✓ Rehabilitación de edificios REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN BONAVISTA, S.L.

Telf. 93 384 45 21

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

✓ Cubiertas

e D e sd 8 8 9 . 1

www.rcbonavista.com

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

Doncs els teus clients també! Truca i informa't

✓ Fachadas

93 383 78 42

%/GTEÂPŖ$#&#.10#

Veus aquest anunci?

50 0 €

¡¡¡Sin gastos de desplazamientos!!! Pintar piso completo

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

34 |

1557.pag.34.35.indd 2

12/11/2012 11:13:07


Capçals amb prestatges

Quan al dormitori es disposa de poc espai cal trobar solucions imaginatives per aprofitar fins l’últim racó, en aquest sentit una soluc i ó per aprofitar l’espai extra pot venir de la mà del capçal del llit.Hi ha un gran ventall de capçals i alguns incorporen es pais on po der c ol·lo c ar llibres, despertadors o altres objectes.

Els podeu trobar de diferents estils (moderns, c làssic s, romàntics, etc.) i fabricats amb infinitat de materials com el ferro de forja, la fusta o el plàstic. Podeu aprofitar els capçals c o m s i e s tr ac té s d ’u na prestatgeria convencional i, fins i tot, col·locar-hi diversos punts de llum o posarh i c a i xe s d e c o r a t i ve s (s i

l’espai és prou ampli) per guardar tot tipus d’objectes personals o fins i tot la vostra col·lecció de perfums, nines, figuretes, etc.Però el més recomanable és encarregar fer un capçal d’obra a mida, ja que d’aquesta forma també podreu dissenyar l’amplada dels diferents prestatges que necessiteu per aprofitar al mil·límetre els espais.

| 35

1557.pag.34.35.indd 3

12/11/2012 11:13:10


Gastronomia Galetes d'avellana www.receptes.cat

Ingredients: tHEFNBOUFHB tHEFTVDSF tHEFGBSJOBJOUFHSBM tPVT t-BQFMMSBUMMBEBEhVOBMMJNPOB t6OQFTTJDEFDBOZFMMB tQFTTJDEFTBM Elaboraciรณ: #BUFVMBNBOUFHBJFMTVDSF "CBOEB QSFQBSFVVOBQBTUB BNCMFTBWFMMBOFT MBGBSJOB FMTPVT MBMMJNPOB MBDBOZFMMB JMBTBM -BNBTTBIBEFRVFEBSUPWB "GFHJVMBBMBCBSSFKBBOUFSJPS JEFJYFVMBSFQPTBSVOBIPSB 1BTTBUBRVFTUUFNQT FTUFOFV

TPCSFFMNBSCSFVOBDBQBGJOB EhVOTNNEFQBTUBJUBMMFVMB BRVBESFUTPBNCVONPUMMF

1JOUFVMFTHBMFUFTBNCSPWFMM E hP V J D P F V M F T B M G P S O B UFNQFSBUVSBNJUKBOB

CARGOLADES - menรบ 29,90 โ‚ฌ t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2012 y todo tipo de eventos, calรงotades, etc t.FOรžTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOรžEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSรฅ t0GFSUB.FOรž%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF รฅ

36 |

1557.pag.36.37.indd 2

13/11/2012 15:52:25


Trufes de xocolata www.receptes.cat

R E S T A U R A N T

Ingredients: HSEFOBUBMJRVJEB HSEFYPDPMBUBGPOEBOU HSEFCSBOEJ ElaboraciĂł: 1PTFNBFTDBMGBSMBOBUBFO VODBTTĂ&#x2DC; JRVBOFTUJHVJCFO DBMFOUBThBGFHFJYMBYPDPMBUBEF GPOESFUSPTTFKBEB SFNPWFOUCĂ? GJOTRVFFTUJHVJCFOCBSSFKBUJ FOTRVFEJDPNVOBDSFNB DPN NĂ?TQFUJUTTJHVJOFMTUSPTTPT NĂ?TSĂ&#x2039;QJEFTGPOESĂ&#x2039; -MBWPST BGFHJSFNFMDPOZBDJIPCBSSF KBSFNCĂ?BNCMBDSFNB

 DVMMFSFUFT J BDBCBSFN EF EPOBSMPT MB GPSNB BNC MFT NBOT

3FUJSFNMBDSFNBEFMSFDJQJFOU POMhIFNQSFQBSBUJMBQPTBSFN FOVOCPM

% F T Q S Ă? T M F T Q B T T B S F N QFS DBDBV FO QPMT P GJEFVT EF YPDPMBUB J MFT TFSWBSFN DPMrMPDBOUMFTFOQFUJUFTDĂ&#x2039;QTV MFTEFQBQFS

)P EFJYFN BM DPOHFMBEPS J RVBO MB DSFNB IBHJ FOEVSJU GBSFNCPMFUFTBNCMhBKVEBEF

%FTQSĂ?TEFGFUFT MFTQPTBSFN BMDPOHFMBEPS GJOTBMNPNFOU EFDPOTVNJSMFT

BNBOJEFTrCPUJGBSSFTrQBEFDPDBrWJOTrYBUPOBEBrQBUĂ?T GPSNBUHFTrDBSOTBMBCSBTBrUBQFTrYBNQBOZFUrFNCPUJUTJCĂ&#x2019;SJDT .FOĂ&#x17E;NJHEJBt0CFSUEJNFDSFTNJHEJB

1MBĂ&#x17D;BEFMBGPOU r#BEBMPOBTel. 934 644 121 ¡ 661 422 400

MENĂ&#x161; DIARIO Y DE FIN DE SEMANA ¡ Especialistas en grupos y celebraciones familiares, cumpleaĂąos, aniversarios, etc. ¡ Servicio a la carta y banquetes

ÂĄÂĄJA TENIM CALĂ&#x2021;OTS!!! Calçotada 30 â&#x201A;Ź Cena con disco 32 â&#x201A;Ź (14-15-21-22 de diciembre) Y disponibles los menĂşs navideĂąos: Dia 25 y 26 de diciembre 45â&#x201A;Ź Dia 1 y 6 de enero 40 â&#x201A;Ź y cotillĂłn nochevieja 80 â&#x201A;Ź

BODAS 2013 MenĂş todo incluido 60 â&#x201A;Ź + IVAâ&#x20AC;?

Restaurant

t"QFSJUJWPT t$FOBT t$Ă&#x2DC;DUFMFT t(JOUPOJDT

CUINA CASOLANA t "Novillo Argentino". DILLUNS t Xató de Sitges. TANCAT t "Secreto IbÊrico". t Filet d'Estruç a la brasa. t Carns a la brasa amb llenya d'alzina t Cargols a la llauna a l'estil de Lleida

P

CLIENTS

C/ Conquista, 87 BADALONA Tel. 93 383 53 07

"...un lugar mĂĄgico donde la mĂşsica y el mar se funden..."

PARKING GRATUITO Tel. 663 920 492 Port de Badalona Veus aquest anunci? DPODTFMTUFVTDMJFOUTUBNCĂ? 5SVDBJJOGPSNBhU r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

Ctra. Badalona Montcada Km. 6 (Canyet) www.cantoy.es cantoy@cantoy.es

Reservas

Tel. 93 564 75 94 | 37

1557.pag.36.37.indd 3

13/11/2012 15:52:45


TVB_1554.indd 1

23/10/2012 14:38:43


TVB_1554.indd 1

06/11/2012 9:48:29


L'aigua de mar i les seves propietats. Una altra forma de combatre els refredats

Que pot fer per nosaltres l'aigua de mar? J a t e n i m a q u í l a t a r d o rhivern i per tant els “irremediables” refredats, Hi ha moltes formes de poder combatre'ls i tornar a reestructurar el nostre sistema immunitari que és el primer que es veu

afectat. Però avui vull parlar d'un remei molt potent que ja és molt conegut i utilitzat per molts però és un gran desconegut per a molts d'altres, es tracta de l'aigua de mar. El 97,5% de l'aigua està en

el mar i els oceans, el 2% està en els pols congelada i el 0,5% està en els llacs o circula pels rius i és la que utilitzem. L' a i g u a d e m a r h a e s t a t considerada des de l'antiguitat una font inesgo-

40 |

1557.pag.40.41.indd 2

12/11/2012 11:19:20


table i gratuĂŻta de salut, c onsiderada per c ientĂ­fic s com plasma marĂ­ capaç de crear plasma sanguini humĂ i d'oferir nombrosos beneficis per a la salut. SĂ­, per qui els sorpren no estic intentant incitar a ningĂş al fet que vagi a l a p l atj a , sâ&#x20AC;&#x2122;a c o s t i a l m ar i comenci a beure (això seria mĂŠs que contraproduent p er a q u al s evo l p er s o n a). El procĂŠs ĂŠs una mica mĂŠs laboriĂłs, ja que l'aigua ĂŠ s ex t r et a a p ar t ir d ' u n e s profunditats on sĂłn riques en fitoplĂ ncton i zooplancton i desprĂŠs de passar per una rigurosa depuraciĂł, deixant nomĂŠs el realment essencial de les seves propietats ĂŠs embotellada i posada a la venda (les hi ha amb diferents %). L'aigua de mar la formulaciĂł mineral de la qual ĂŠs idèntica a la del nostre cos, contĂŠ la totalitat dels elements de la taula periòdica de MendelĂŠyev en la mateixa proporciĂł que el nostre mitjĂ  intern, composat per diferents lĂ­quids orgĂ nics:, lĂ­quid extracel¡lular, plasma sanguini, etc,â&#x20AC;Ś. D ur a nt e l 18 97 c o m e n c e n

els estudis de la mĂ de RenĂŠ Quinton i el 1904 es publica e l l l i b r e â&#x20AC;&#x153; L' a i g u a d e m a r, mitjĂ  orgĂ nicâ&#x20AC;? on demostra cientĂ­ficament les vir tuts terapèutiques de l'aigua de mar. A partir del seu treball es continua avançant en les investigacions, perque a mĂŠs d'estar indicada per als refredats l'aigua de m ar aju d a e n m o l t s a l tre s processos. Actualment al mercat es comercialitzen a travĂŠs de diferents laboratoris i tambĂŠ en diferents formats. Recomano que preguntis al professional mĂŠs proper: el teu metge, el teu terapeuta, farmacèutic o a la dietètica, quin ĂŠs el mĂŠs indicat per a tu. TambĂŠ hi ha versions per a nens.

farmĂ cies guĂ rdia diĂźrna (9h a 22h) Dissabte 17 de novembre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

Diumenge 18 de novembre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20

Del Dilluns 19 al divendres 23 nov.

No està de mÊs tornar a remarcar que àdhuc sent un estupend remei natural no per això està exempt de contraindicacions, així que demanaria prudència per a aquelles persones amb hipertensió (el mercat, ja ho tÊ en compte i disposa de preparats mÊs dissolts per aquestes persones) pel seu alt contingut en sodi (sal).

- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

MÂŞDOLORS MAS DELBLANCH

Dissabte 17 de novembre

guĂ rdia nocturna (22h a 9h del dia segĂźent)

PSICĂ&#x201C;LOGA Gretel de Escalada Amarillo Profesional Certificada

www.antigimnasia.com Tel.: 93 187 44 56

NiĂąos y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a ¡ Badalona

- VIAYNA

Av. President Companys, 45

Diumenge 18 de novembre - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dilluns 19 de novembre - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dimarts 20 de novembre - VIAYNA Av. President Companys, 45

Aviso al Ciudadano 5SBTVOBDDJEFOUFFTQSFDJTP t$POUBSDPOFMNFKPSTFSWJDJPQBSBMBSFDVQFSBDJĂ&#x2DC;ONĂ&#x2C6;YJNBQPTJCMF EFMBsaludZPCUFOFSMBmĂĄximaindemnizaciĂłn econĂłmica. t1BSBFMMPTFQSFDJTBEFMPTmejoresFRVJQPTEFQSPGFTJPOBMFT NĂ?EJDPT BCPHBEPT JOHFOJFSPT BDUVBSJPT QFSJUPT BTJTUFOUFTTPDJBMFT Se lo recomienda "para consulta gratuita" SEGURIDAD Y DERECHO, S.L. (cobro a porcentaje) Especialistas en indemnizaciones por Responsabilidad Civil

7JB"VHVTUB QJTP GSFOUF)PTQJUBMEF#BEBMPOB Tel. 93 285 16 14 - MĂłvil 629 71 06 06 - FAX 93 285 15 57

Dimecres 21 de novembre - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 22 de novembre - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 23 de novembre - VIAYNA Av. President Companys, 45 | 41

1557.pag.40.41.indd 3

12/11/2012 11:19:22


La Gran Panera Com cada any arriba La Gran Panera de Nadal del TOT

Els regals acumulats aquesta setmana a La Gran Panera ja sumen un total de:

910 €

Com cada any arriba La Gran Panera de Nadal, organitzada per El TOT conjuntament amb una gran selecció d'empreses col·laboradores. Aquest any comencem amb força i la Gran Panera ja compta d'entrada amb 910 euros en regals entregats per les empreses col·laboradores: L'empresa Aventura Park, et farà entrega com a guanyador d'un abonament anual per a que gaudeixis de les seves instal·lacions. Forn Bertran s'encarregarà d'endolcir el premi amb un magnífic tortell de reis. I l'empresa BBS Serveis t'oferirà 3 hores dels seus serveis com a afortunat guanyador de la Gran Panera. I per a que tot a la teva llar o

oficina estigui en el seu lloc i ben harmonitzat, la especialista en Feng Shui, Montserrat Beltran t'oferirà un estudi de casa teva o el teu negoci. Per gaudir en família i en parella la Pastisseria Comas et farà entrega de barres de torró i un esmorzar per a dues persones al guanyador, per a començar bé el dia. I per a que puguis gaudir d'una bona lectura, la coneguda Saltamartí llibres t'oferirà un val per a llibres. I per a que gaudiu tu i tota la família Pastisseria Catalunya et regalarà un pastís decorat en forma d'arbre de Nadal per a 10 persones. I per a que tinguis un dia complet, gaudeix del boníssim sopar que el Restaurant Tariq ofereix per a dues persones.

Empreses col·laboradores:

Montserrat Beltran, Consultora Escola Europea de Feng Shui

Omple la butlleta i envia-la per correu, també pots portar-la a les nostres oficines

Butlleta de participació: Nom: Adreça: Ciutat:

Cognoms: C.P.: Telèfon de contacte:

Llocs d'entrega de la butlleta: Directament portant la butlleta omplerta a les nostres oficines o enviant-la per correu ordinari a CONCURS LA GRAN PANERA El TOT C/Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona o omplint el formulari que trobareu al web www.eltotdigital.com/lagranpanera Bases de participació: NOMÉS S'ADMETRÀ UNA BUTLLETA PER PERSONA Trobaràs la resta de bases de participació a la web: www.eltotdigital.com/lagranpanera. El concursant que no vulgui accedir a la web i sol·liciti una còpia de les bases El TOT Badalona, Montgat i Tiana, se li facilitara la mateixa perquè estigui informat de les bases que regeixen aquest concurs.

PlantillaPAGINA.indd 1

13/11/2012 12:15:04


Legal ¿Cuál es la ley aplicable en las rupturas matrimoniales? Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

Las rupturas matrimoniales son algo muy común y a la orden del día en nuestra sociedad. En el ordenamiento jurídico actual existe una doble regulación de la separación y el divorcio a través del Código Civil Español y el Código Civil de Cataluña. Dependiendo de qué norma apliquemos, los efectos legales de la ruptura podrán variar y por eso hay que tener muy claro cuál es la ley aplicable en cada caso concreto. En el artículo 107 del Código Civil Español se expone que la

separación y el divorcio se regularan por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentar la demanda . Por tanto, si ambos son catalanes se aplicará la norma catalana. Cabe recordar que es catalana aquella persona que lleve diez años viviendo en Cataluña y no haya hecho

ninguna manifest ac ión en contra o quien, llevando dos años, manifieste que quiere serlo. En caso de no haber nacionalidad común, se aplicará la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en ese momento. Finalmente, en defecto de la anterior, se aplicará la Ley de

la última residencia habitual común del matrimonio. En definitiva, dependiendo de qué ley apliquemos podrán variar los efectos de algunos aspectos importantes de la separación o divorcio tales como la atribución y uso de la vivienda familiar, la guarda y custodia de los hijos si los hay, los alimentos o la pensión

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 43

1557.pag.43.indd 1

12/11/2012 11:42:34


horòscops Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4) La setmana comença amb disputes a casa. Perdre lâ&#x20AC;&#x2122;harmonia va suposar estar malament, per tant no fomentis el conflicte. Treball: el teu consell ĂŠs vital, decisiu per enfocar una situaciĂł complicada. Busca les paraules adequades.

CRANC (22/6 al 21/7) Ă&#x2030;s fĂ cil conviure amb tu; nomĂŠs cal cedir una mica a alguns dels teus capritxos, ja ĂŠs hora d â&#x20AC;&#x2122;inver tir els QBQFST5SFCBMMJMtMVTJĂ&#x2DC; i ganes de començar alguna cosa nova ĂŠs la forma dâ&#x20AC;&#x2122;iniciar la UFWB DPMtMBCPSBDJĂ&#x2DC; TJ tâ&#x20AC;&#x2122;entusiasma.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8)

Oblida el que hagi pogut ofendreâ&#x20AC;&#x2122;t abans. Posa-li molta expressiĂł als teus sentiments; el teu optimisme fa molta falta. Treball: un acord de signatura pot complir les teves expectatives, bon olfacte per als negocis.

BESSONS (22/5 al 21/6) Has dâ&#x20AC;&#x2122;escollir una cita. Tens dues opcions, les dues sĂłn atractives. Opta per la reflexiĂł i pren-te les coses amb calma. Tr e b a l l : i n s p i r a â&#x20AC;&#x2122; t i sabrĂ s donar-li la volta a una operaciĂł alguna cosa difĂ­cil i això et va a motivar.

TrobarĂ s persones disposades a ajudar-te, encara que pots sentir que envaeixen la teva intimitat. Treball: la sensibilitat i la diplomĂ cia sĂłn rendibles sempre que hagis de defensar les teves idees i atraure clients, aconseguirĂ s superar la crisi.

VERGE (24/8 al 23/9) Si els teus interessos i els dels altres xoquen, sâ&#x20AC;&#x2122;espera que siguis tu qui cedeixi. Apar ta la idea de que tens mĂŠs raĂł que ningĂş. Treball: no trigarĂ s a rebre una oferta si estĂ s disposat/da a apostar per alguna cosa nova.

EMBRUJADA CENTRO ESOTĂ&#x2030;RICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFĂ&#x201C;NICO

Tel. 93 387 57 24 CURSOS DE TAROT

VENTA DE PRODUCTOS ESOTĂ&#x2030;RICOS C/ Alfons XII, 69 - Badalona

BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Hi ha nĂşvols que amenacen tempesta en el teu horitzĂł sentimental, però tu pots canviar les prediccions, p er un so l r ad iant, fes-ho. Treball: no et DPMtMBQTJT SFWJTB MFT teves tasques. Has de plantejar-te la forma dâ&#x20AC;&#x2122;organitzar-te.

Si demanes suport el trobarĂ s, però OPMFYJHFJYJT TPMtMJDJUBM amorosament i en traurĂ s mĂŠs profit que queixantte. Treball: ĂŠs probable que les teves responsabilitats estiguin per sobre de les teves possibilitats, no tâ&#x20AC;&#x2122;exigeixis tant, estimaâ&#x20AC;&#x2122;t mĂŠs

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Tot funciona si la teva actitud millora. Has de mostrar el que sents i apostar per la uniĂł. Treball: amb les ganes que tens que les coses surtin bĂŠ res es dispersarĂ , ĂŠ s u n b o n m o m e nt per situar-se laboralment.

Les coses canviaran si t â&#x20AC;&#x2122;o b s t i n e s i aconsegueixes posarte en el lloc de lâ&#x20AC;&#x2122;altre. Em f a t i t z a . Tr e b a l l: haver dâ&#x20AC;&#x2122;estar sempre pendent de molts assumptes et desbordarĂ aquesta setmana. Intenta desconnectar i relaxar-te.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Aprèn a cedir, la tensió Ês el pitjor per a la reconciliació. Tr o b a r s o l u c i o n s no Ês fà cil, però compartir-ho alleuja molt. Treball: jutjar Ês fàcil, comprendre molt menys. Aprèn a perdonar i passar la pàgina.

PEIXOS (20/2 al 20/3) No permetis que els problemes dels altres tâ&#x20AC;&#x2122;afectin. Centraâ&#x20AC;&#x2122;t en el que desitges; si ĂŠs felicitat, busca- la i defensa-la. Treball: no deixis que ningĂş abusi dels teus dots professionals. Comparteix QFSĂ&#x203A;FWJUBRVFUBOVMtMJO o et sotmetin.

tarot

anunciaâ&#x20AC;&#x2122;t en aquesta secciĂł anunciaâ&#x20AC;&#x2122;t en aquesta secciĂł

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

44 |

1557.pag.44.45.indd 2

13/11/2012 13:14:26


La méteo de la setmana: del 5 a l’11 de novembre Meteorologia Oriol Rodríguez

Dilluns vàrem començar la setmana amb una mica de vent i amb un cel cada vegada més ennuvolat, a l’espera dels ruixats poc importants de dimarts que donarien pas a una refrescada l’endemà mateix, fent baixar les temperatures mínimes per sota dels 10ºC (5ºC a la Conreria, 6ºC a Tiana, 7ºC a Bufalà i 8ºC a Montgat i Llefià). L’estabilitat i la calma va durar ben bé un parell de dies amb una notable pujada de temperatures, fregant gairebé els 20ºC, però divendres a la nit i la matinada de dissabte ens va afectar una pertorbació poc activa que ens deixà 1.1mm en total, poca pluja però molt ben caiguda. Ja diumenge les clarianes guanyaren terreny i el

sol dominà la situació meteorològica. Si hi ha quelcom curiós són les altes pressions que es van registrar dimecres: el baròmetre va fer una pujada molt important, arribant gairebé als 1030hPa. metre d’alçada! Temp màx

19.6ºC el dia 10

Temp mín

8.3ºC el dia 7

Hr màx

90% el dia 10

Hr mín

43% el dia 5

Press atm màx 1029.6hPa el dia 7 Press atm mín 1004.7hPa dia 11 Vent màx

49.9km/h (oest) el dia 5

Precip màx 24h 0.5 l/m2 el dia 9 Precip anual

383.2 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Mirant el cel

Les últimes setmanes ens han anat visitant diverses borrasques amb pluges, vent i, com sol passar, amb mala mar. És en el moment en el que les depressions s’allunyen quan les onades, tot i perdre alçada, tenen més força com per a entrar més terra endins, tenint un període més gran. Aquest tipus de mar se la coneix com a mar de fons. A la fotografia que ens ha enviat l’Araceli Àlvarez en veiem una mostra ben clara: notable mar de fons amb onades de 0.5m a 1m el dia 21 d’octubre.

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

TAROT Y VIDENCIA SUSANA

Respuestas claras ,rápidas, siempre la verdad 806 47 48 61 VISA 927 37 476 - 93 122 00 96

CHAT SUSANA 27771

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 | 45

1557.pag.44.45.indd 3

13/11/2012 13:14:31


Parlem amb... Marina Pujadas, guanyadora del BDNmoda 2011 Text facilitat per IMPO Badalona www.impo.cat

Que va suposar per tu guanyar el BDNmoda 2011? BdnModa em va donar un impuls per tirar endavant el meu projecte de disseny. Els premis em va donar oportunitat per ensenyar les meves peces i entusiasme per fer-ne de noves. Em va il·lusionar molt que el jurat valores els meus disseny on, darrera de formes força depurades, s’hi amaguen moltes hores de recerca. Vas ser premiada amb una participació a la fira alemanya de núvia i vestit de nit MODATEX. Com valores aquest premi i com va anar l’experiència? Anar a Modatex va ser una experiència interessant i instructiva. Em va apropar a la realitat comercial i em va fer plantejar com orientar el meu futur com a dissenyadora. La fira tenia un enfoc estrictament comercial, tot i això, les meves propostes més experimentals van tenir bona acollida. El feedback positiu que vaig rebre de gent de gran part d’Europa em va donar a entendre que en el sector de la novia i els vestits de nit, també existeix un mercat potencial que es deixa seduir per propostes innovadores.

A que et dediques actualment? De moment he instal·lat el meu taller de costura al cor de Paris i aquí realitzo peces a mida i, sense baixar la guàrdia, segueixo buscant oportunitats. Cada dissenyador descobreix la seva manera de treballar, els seus punts forts I els febles. Jo procuro combinar creativitat i destresa per igual i per això m’agrada estar al taller. És el lloc on es confronten les idees i les limitacions tècniques Trobar la manera de resoldre cada peça és una feina que m’interessa. Com veus el panorama actual pels joves dissenyadors? Tenen prou recolzament públic i privat? Els joves ho tenim força complicat per fer-nos un lloc, i més ara. Totes les iniciatives que ens puguin ajudar son benvingudes, ja sigui finançament, oportunitats,

tRESOLUCIÓN DE TODO TIPO DE ASUNTOS LEGALES. tESPECIALISTAS EN EMPRESAS Y

COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL. tBÚSQUEDA DE FINANCIACIONES ESPECIALES PARA REMODELACIÓN DE COMERCIOS Y EMPRESAS, Y COMPRA-VENTA DE EMPRESAS e-mail: torrents@seyde.es - Telf.: 932 851 614 Móvil 629 71 06 06 Fax 93 285 13 57 Web: www.seyde.es VIA AUGUSTA, 4 - BADALONA (08911) (Junto a Parque Pompeu Fabra)

publicitat… Suposo que tots els joves dissenyadors anem coixos d’alguna cosa. Els concursos son un bon estímul per no deixar de dissenyar. Quan entrem en el mercat professional sovint prioritzem trobar feina i crec que també es important que trobem temps per seguir desenvolupar els nostres projectes de disseny. Aquests ens mantenen l’esperit viu i son la nostra carta de presentació. Et sembla que hi ha molta diferència en aquest sentit entre Paris i Barcelona, o entre França i Espanya? Potser no estic prou informada per respondre a aquesta pregunta. Ara bé, a França hi veig alguns avantatges: existeix l’estatut d’“autoentrepreneur” que permet començar una activitat d’autònom d’una manera molt senzilla, sense tenir cap cost fix. També hi ha un estatut que es diu “intermitent du spectale” que protegeix els oficis vinculats a l’espectacle. En aquest aspecte, aquí tenen sort. D’altra banda, en una ciutat tan gran com París es més difícil destacar i tenir visibilitat. Quins plans tens de cara al futur? Especialitzar-se en un sector de la moda és imprescindible per poder marcar objectius de futur. Les experiències d’aquest últim any m’han ajudat a reafirmar-me i concentrar-me en el sector de l’alta costura i el vestuari escènic, si puc, a cavall entre Paris i Barcelona.

46 |

1557.pag.46.indd 1

13/11/2012 9:58:48


¿Se pueden girar dos recibos independientes al propietario y al inquilino? HS Calvet administradores de fincas info.badalona@hscalvet.com

Con frecuencia nos llegan consultas sobre la obligatoriedad de girar dos recibos comunitarios de forma separada al propietario y al inquilino ya que así consta en el contrato de arrendamiento. Vicente acaba de alquilar un piso y en el contrato aparece una cláusula pactada con el propietario en la que asume el pago de las cuotas de comunidad. Su duda es sobre la forma de pago: “El contrato especifica que el arrendatario es el destinatario de los recibos. ¿A quién deben girarse los recibos, al propietario o al inquilino?”. Recordemos que el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal dice es obligación

del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el Título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. Por lo tanto, al ser el propietario el obligado al pago frente a la comunidad, le será girado únicamente a éste un único recibo en el que se incluirán la totalidad de los conceptos: cuota ordinaria, agua fría, agua caliente, cuotas por obras, regularizaciones de cuota, etc. El contrato de arrendamiento celebrado entre arrendador y arrendatario debe quedar al m a rg e n d e l a g e s t ió n económica de la comunidad. Además, el administrador de la finca no está obligado a girar los

recibos de forma separada al propietario y al inquilino. Siguiendo estas directrices evitaremos la morosidad que puede generar pasar al cobro un determinado concepto del recibo a los arrendatarios así como los gastos derivados de la devolución de recibos y por domiciliación bancaria. Caso aparte es cuando el piso pertenece en “pro indiviso” a varios propietarios, como ocurre cuando hay herencias o separaciones. En cualquiera de los dos supuestos, deberá nombrarse a un representante así como facilitar al secretario-administrador una dirección a efectos de notificaciones y un número de cuenta corriente al que se girará la totalidad del importe del recibo correspondiente a esa propiedad.

www.hscalvet .com

CONSULTORIA GRATUITA: info.badalona@hscalvet.com . Presupuesto sin compromiso: 93 397 39 03

hs calvet administradores de fincas - nuevas formas de entender la buena gestión a unos costes mínimos, utilizando la tecnología y la tradición del trato personalizado.

t comptes bancaris a nom de la comunitat tsense despeses de correspondència tsense despeses bancàries tliquidació semestral (opcional) tassistència 24 hores tservei de renegociació de contractes i reducció de costos

Pl. Vaixell Mª Assumpta, 10 - 08912 Badalona

Tel. 93 397 39 03 . Fax 93 397 38 92 Oficines a: Santa Perpètua de la Mogoda i Barcelona | 47

1557.pag.47.indd 1

13/11/2012 17:54:03


Oriol Aguilera, arquitecte tècnic.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es OPORTUNITAT ÚNICA- PEP VENTURA –METRO Ref B-2348: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany complert, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a/a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m². 48.3Mpts (290.000€) PEP VENTURA PROGRÉS Ref B-2354: Dúplex seminou de 120m², 3hab dobles + golfes de d’uns 15m², 2 banys, cuina office, menjador de 30m² ext, balcó i terrassa de 35m², calef i a/c, per entrar a viure.Ascensor. 53.3Mpts (320.000€)

PISOS EN LLOGUER LA SALUD BAIXA: Pis de 60m², 3hab, amb mobles, ascensor.590€ MERCAT TORNER: Pis de 2hab, terrassa de 12m², balcó.550€ PEP VENTURA: Pis de 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ BUFALA: Pis de 2hab + traster, calef, per entrar a viure.450€ SISTRELLS:55m²,3hab, reformat amb ascensor.530€ PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, en bon estat.480€ BUFALÀ:75m², 2hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó.750€ MORERA:70m², 3hab,reformat amb balcó.625€ PEP VENTURA:70m², 3hab, bany i cuina en bon estat, calef i a/a.ascensor.575€ CENTRE A PROP PLANA:70m², 3hab, conservat amb ascensor.685€ MONTGAT:2hab + estudi, terrassa de 20m², menjador ext a balcó,tot reformat.650€ Tenim mes pisos de lloguer

1557.pag.48.49.50.indd 2

OFERTA PEP VENTURA / PROGRÉS Ref B-2276:PB amb entrada independent, 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, a/c i calor, per entrar a viure . 26.6Mpts (160.000€)

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m² amb 3hab, cuina ext en bon estat, 2 banys en bon estat, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 26.2Mpts (157.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, alumini, roure, i marbre, ascensor, finca seminova. 36.5Mpts (219.500€)

PEP VENTURA PART ALTA Rf B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor. 12.6Mpts (76.000€)

PEP VENTURA – SALESIANS Ref B-2357: Pis de 2hab, bany reformat, cuina americana reformada, menjador de 20m², gres, alumini,portes de faig, a/c amb bomba calor. 13.2Mpts (79.000€)

CASA AL MERCAT TORNER Ref B-2226:Casa de 260m² en PB+1+ sótan, terrat de 20m² i pati , 4hab, 2 banys , cuina, menjador d’estiu i d’hivern, es pot edificar PB+2+ golfes. 50Mpts (300.000€)

PEP VENTURA – PROGRÉS Ref B2311:Pis de 75m² , 3hab, menjador de 20m² ext a balcó, calef i a/a, gres, alumini, embero. Ascensor. 30Mpts (170.000€)

CENTRE MARTI PUJOL Ref B2310:Pis de 60m², 3hab, menjador de 16m² ext, cuina i bany conservats, gres, sapeli, finca amb ascensor. 22.50Mpts (135.000€)

PEP VENTURA Ref B-2355: Pis de 65m², 3hab, tot exterior, cuina i bany conservats, ascensor. 14.2Mpts (85.000€)

13/11/2012 16:47:46


Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ..................................................................2.000 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2 aprox., varis despatxos, A/A, asc...900 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas. ............ 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ................................... 500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ............... 800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox. ......................................... 500 e C/ CARLES I (SANT CRIST), 50m2 aprox..LLOGUER 300 e - VENDA 65.000 e C/ FRANCESC LAYRET local oficina, de 40 m2, 3ª planta ........................... 375 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano .......................... 800e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant Mertcat Torner ....750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar......................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci .....................575 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual ......................................990 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ CASTILLEJOS (Bufalà) 200 m2, diàfan, 5,7 d'alçada ............................800 e C/ Dr. ROBERT/C. SARDANA Forn de pa semi equipat, 2 portes d'accés, 30m2 ....500 e C/ CORTIJO (JUNT C/ MAR) 40m2 aprox., AA, ideal negocio ..... 600 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ..295 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

PISOS I CASES EN LLOGUER

C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 2 hab., balcó ...................................... 500 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor...600 e C/ VIRIATO (BUFALÀ), entlo., 3 hab., exterior ................................ 600 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................625 e C/ PASSATGE SANT JORDI (BUFALÀ), 3 hab., 1er sense ascensor.......500 e C/ NAVATA (LLOREDA), baixos, 2 hab., reformat integral. Per estrenar. Plaça pàrquing inclòs ........................................................................... 600 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ............................................. 110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc.3.400e

VENDA

PARKINGS PEP VENTURA ........................................................ 17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, park. inclòs .........................................360.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior170.000e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums.........180.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........ 48.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció .59.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .95.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual .............................360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial .62.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com

1557.pag.48.49.50.indd 3

13/11/2012 16:47:48


Sr. Propietario:

Es ven local a Badalona centre, de 340 m2 adequat per a professionals. Consultar condicions

Tel. 639 82 69 46

Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ÂĄÂĄ INFĂ&#x201C;RMESE!!

(

$GPLQLVWUDGRUV$VVRFLDWV $JHQWGHOD3URSLHWDW,PPRELOL½ULD$3, Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. MĂ xiPDHĂ&#x20AC;FDFLDLVHULHWDW7HQLPXQDDPSOLDERUVDGHOORJDWHUVProfessionals des de 1967

VENDA PISOS AL CARRER LLIBERTAT, primer pis i segon 2 hab 1 bany, 1 aseo,cuina americana, nou a estrenar ideal parelles tambĂŠ en lloguer amb opciĂł a compra. ........340.000 â&#x201A;Ź LOCAL, en venda 78m2 en planta, planta baixa 52 m2+sĂłtan de 50 m2, 2 aseos i dutxa.Ideal per consultori,centre dâ&#x20AC;&#x2122;estètica etc .....................................300.000 â&#x201A;Ź CASA AL CENTRE 3 habitacions , un bany, salĂł menjador, badiu ....... 180.000â&#x201A;Ź CASA C/ DEL CARME de tres plantes ............................................... 540.000 â&#x201A;Ź C/ PRIM LOCAL + pis + golfes .......................................................... 595.000 â&#x201A;Ź PIS AL C/ IGNASI IGLESIAS 3 hab., 2 banys ..................................... 300.000 â&#x201A;Ź

PISOS

LLOGUER

PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, ascensor, cuina,menjador i habitaciĂł matrimoni exterior,ben conservat ................700 â&#x201A;Ź+despeses d'escala PIS CARRER SANT FRANCESC Dâ&#x20AC;&#x2122;ASSIS 70m2, 2hab,pintat, ben conservat,per entrar a viure ................................................................800 â&#x201A;Ź+despeses dâ&#x20AC;&#x2122;escala PIS C/ GĂ&#x153;ELL I FERRER, 2 hab., cuina office i terrassa ..................... 550 â&#x201A;Ź/mes PIS C/ SANT JOSEP, 3 hab., menjador gran, cuina, 1 bany .............. 500 â&#x201A;Ź/mes PIS C/ MADOZ, 2 hab., menjador, cuina, cuarto de bany, 2n sense ascensor, per entrar a viure ........................................................................................... 550 â&#x201A;Ź PIS C/ SANT BRU, Tipo loff, menjador gran, cuina i lavabo grans, balco, 1 hab 625 â&#x201A;Ź PIS A PEP VENTURA, 3 hab., bany, cuina, menjador, conservat, tot moblat ......700 â&#x201A;Ź LOCAL C/JOAN PEIRĂ&#x201C;, 200m, despatx + zona oberta, ideal taller mecĂ nic o magatzem............................................................................................................A CONSULTAR

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mitjana ........................................................... 85â&#x201A;Ź GARATGE: C/SANT PAU ............................................................................ 100â&#x201A;Ź GARATGE: C/ MARQUĂ&#x2C6;S DE MONTROIG................................................... 90â&#x201A;Ź LOCAL: S GONĂ&#x2021;AL, 100m2, bany, magatzem, molt lluminĂłs ......500â&#x201A;Ź NEGOCIABLES LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450â&#x201A;Ź

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 )D[s%DGDORQD

50 |

1557.pag.48.49.50.indd 4

13/11/2012 16:47:51


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ................................................................................................................................................... 170.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS AV. PRES. COMPANYS, 100 m2 + traster, 4 hab., 2 banys complets, cuina, sala menjador gran, bon estat, tot exterior ................. 260.000 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PISOS OBRA NOVA C/ EDUARD MARISTANY (pocs veins), construcció tradicional i qualitat, sup. 89 m2, 2 hab. dobles, bany, hab., suite amb bany, cuina, menjador amb plaça parquing, traster i terrat privat ..................................................................................................... 390.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € DÚPLEX C/BRUC (BUFALÀ) planta 1ª, sala-menajdor gran, cuina amb office, aseo, planta 2ª 2 hab. dobles, 1 individual, bany complet, planta 3ª terrassa de 40m2 amb traster, tot exterior, parquet, calefacció, reformat total .................................................................................. 290.000 € TRIPLEX STA MADRONA - M.JULIA obra nova, 190m2, 5 dormitorios (2 tipus suitte), 2 banys complets amb jacuzzi, 1 lavabo, sala-menjador 35m2, cuina office, terrasses, calef. + a/a, Tot exterior, vistes al mar ............................................................................................ CONSULTAR TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes . 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA C/MIQUEL SERVET (PEP VENTURA) 184m2, saló-menjador gran, cuina equipada amb office, terrassa ajardinada de 38m2, hab. suite, 3-4 hab., 2 banys, solarium, perfecte estat, acabats qualitat, molt assoleiada, a/a, calefacció ........................................................... 500.000 € CASA (MORERA) C/ Pirineos, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ....................................................................................................................................................................... 397.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € 3 PLACES GARATGE C/ JULI GARRETA (AMBULATORI) es ven el "lot" ................................................................................................... 48.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € CASA/BUFALÀ. construcció seminova, garatge 2 cotxes, traster, p. baixa: sala- menjador-cuina, aseo i terrassa, 60m2:pl. 1ª: 4 hab. amb 2 banys, i planta golfes amb hab. suitte i solarium. Perfecte estat ......................................................................................................................... 390.000 € C/ GRACIA (SISTRELLS). casa pl. baixa, en bon estat, en bon estat, 3 hab., bany, pati i terrat de 50 m2 ................................................... 62.000 €

LLOGUERS

PIS C/ LAIETANIA(CENTRE) 4 hab., 1 bany, 1 aseo, menjador, cuina ................................................................................................ 600 €/MES PIS C/ VALLROMANES sense ascensor, 3 hab., 1 bany amb banyera hidromassatge, tot reformat amb electrodomèstics i moblat, molt guapo, tot inclòs ......................................................................................................................................................................................... 700 €/MES PIS C/ FERRER I BASSA (DAVANT MOSSOS) 2hab., 1 bany, menjador cuina, terrassa amb mobles i electrodomèstics + plaça de garatge 700 €/MES PIS C/ VALÈNCIA (MORERA) 3 hab., sala menjador, cuina, 2 banys, amb mobles i electrodomèstics .......................................................... 800 €/MES PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ................... 1.000 €/MES PIS PRES. COMPANYS . OBRA NOVA 3 hab. (1 suite amb bany), 2on. bany, menjador-cuina, balcó, tot exterior, AA, calefacció .................800€/MES OFICINES TORRE GUIXERES 213m2 per estrenar, fantástiques vistes, demaneu inform .......................................POSIBILITAT DE DIVISIONS LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred........................................................................................................................900€/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 800 €/MES LOCAL INDUSTRIAL C/ SAN VICENS (LA MORERA) 300 m2, diàfan, entrada camions amb serveis ............................................... 1.200 €/MES LOCAL MORERA (TOCANT BENZINERA) 160m2, entrada furgoneta i camions, 2 portes, bon estat .................................................. 700 €/MES LOCAL C/ ISIDRE (FRONT ESTACIÓ RENFE) local de 120 m2 + 120 de pati totalment reformat, parquet, A/A, porta automàtica amb serveis d'alta ............................................................................................................................................................................................ 1.500 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

13/11/2012 16:23:51


$-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

Á-5*.41*404&/7&/%" t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJØBHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNÒTUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNËUJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.µ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUËUJDB t0QDJØQBSLJOHJUSBTUFS

Aprofite-ho el 4% d'IVA Trucar per concertar visita

Tel. 686 74 15 92

PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

tNTJODPMVNOBT CB×PZUSBTUFSP UPUBMNFOUFSFGPSNBEPT t1MBOUBCBKBBWJFOUPT con persianas QBSBBDSJTUBMBNJFOUPGSPOUBMZMBUFSBM t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB DPNFSDJP y

0$"4*»/ å 5FMFTPMF!POPDPN

52 |

1557.pag.52.53.indd 2

13/11/2012 15:07:49


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

OFERTA DE LA SEMANA PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €.

IMMOBILIàRIA

PISO EN ALQUILER EN SANTA COLOMA C/ JOAN RAFOLS AL LADO DE LA RAMBLA, TODO REFORMADO, 60 MTS 2 HABITACIONES, BAÑO, COCINA COMPLETA, 550 €. AL MES

PISO EN ALQUILER EN PINEDA DE MAR C/ JUSTICIA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, 500 €. AL MES

Troba el teu immoble

OFERTA DE LA SEMANA LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER 40-"3 &/ 7&/5" &/ #"%"-0/" DELANTE DEL MAR EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS, 13 VIVIENDAS 1.000.000 €. -0$"- &/ "-26*-&3 &/ #"%"-0/" C/ALFONSO XII, AL LADO DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA PEP VENTURA, 90 MTS, 2ª PLANTA IDEAL PARA DESPACHO O CONSULTORIO MEDICO

LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS, TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1000 €. AL MES.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

DESPACHO EN ALQUILER EN BADALONA, C/ IGNACIO IGLESIAS, 12 MTRS, TRES DIAS A LA SEMANA, AGUA, LUZ, RECEPCIONISTA INCLUIDA, MUY CENTRICO, ALQUILER 380 €. AL MES

CONSULTAR PRECIOS | 53

1557.pag.52.53.indd 3

13/11/2012 15:07:51


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta CASAGEMAS. PER CANVI DE DOMICILI, es ven pis al carrer Mar tí Julià de 110 m 2, a 2 minuts d e la platja, cantoner, totalment exterior, amb moltíssima llum natural. Balcó, menjador-sala d’estar de 30m2, cuina-office amb dos ambients, quatre dormitoris (tres dobles), dos lavabos i galeria. calefacció. Finca amb ascensor. per l’increïble preu de 280.000€ (abans 350.000€) TELS. 644 517 524 - 644 508 405 O P O R T U N I TAT ! ! ! P E R CANVI DE DOMICILI, es ven plaça de pàrquing, situada al pàrquing Engestur - Santiago Rusiñol, davant del cap Martí Julià. per l’increïble preu de 18.000€ (abans 25.000€) TELS. 644 517 524 - 644 508 405 PISOS DE OBRA NUEVA EN CALLE PROGRES REF 1153 2 hab. Baño,cocina comedor, calef. Aa. Ascensor 197.000€ TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 REF 1157 DUPLEX 4 hab. 2 baños, cocina comedor, aa. Calefa 285.000€ Hasta el 30 de noviemnbre promotor paga el 50% DEL IVA www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 C A S A S V E N TA Z O N A CENTRO REF-1045 Casa con patio, solar de 216 m2, precio 309.000,00€. ref- 1119 casa con patio, en solar de 100 m2 precio 380.000€ ref-1163 casa con patio , solar de 137 m2 precio 360.000€ ref-1178 casa cerca de la rambla con patio PRECIO 350.000 w w w.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20

54 |

Economics_Nou.indd 54

Motor

Varis

PISO EN VENTA EN CALLE FLUVIA REF-576 Dalt de la vila 83 m2 3 hab. Baño ascensor ex terior 174.0 0 0,0 0 € R e f-119 4 C a s a Pr o g r e s Planta baja patio- sótano reformada 90 m2 270.000€ www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 P I S O E N V E N TA O B R A NUEVA REF- 928 Vivienda frente al mar de 89 m2, con tres habitaciones, dos baños, comedor, cocina, dos terrazas de 8 m2 cada una, terraza privada de 10 m2, calefacción a gas, aire acondicionado por conductos, exterior, sol mañana y tarde, plaza d e park ing y trastero en la misma finca, ascensor, cerca de la estación de renfe PRECIO TOTAL 370.000€ www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 PISOS EN VENTA Ref-1207 Progres 2 hab. 1 baño reformado 87.629,00€ Ref-11262 Santo Cristo 3 hab. 1 baño, ascensor 100.000,00€ www. metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 FINCA EN VENTA Pompeu Fabra. 350 m2, llaves en mano, TEL. 639 25 78 00 URBANITZACIO MAS RAM Torre en venta para entrar a vivir ocasión TEL. 616 56 96 92 ES VEN PLAÇA PARKING al c/Eduard Maristany de Badalona ( a prop estació tren). Preu 25.000€ TEL. 667 51 78 54

Amistats

Classes

Es ven local a Badalona centre, de 340 m2 adequat per a professionals. Consultar condicions

Tel. 639 82 69 46 T R A S T E R O P R I VA D O . Junto autopista, frente campo futbol, fácil acceso. 4m2, ideal bicicletas, herramientas, juguetes, etc.. 10.000 euros TEL. 656 84 74 99 URBANITZACIO MAS RAM Torre en venta para entrar a vivir ocasión TEL. 616 55 96 92 L A PL A N A ( B D N ) PI S O 10 0 M 2 . Finca rehabilitada, todo exterior y soleado, perfecto estado, ascensor. 360.000 €, parking opcional aparte. TEL. 666 41 10 95 REF.2472 CENTRE piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo exterior 2 balcones muy luminoso estupendas vistas al lado metro pompeu fabra. 243.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 576 PEP VENTURA piso duplex 3 habitaciones dobles 10 6 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 20 0 6 to d o ex ter i or muy luminoso aacc calefacción al lado metro 279.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon todo ex terior calefaccion parking opcional cerca metro 183.000 € TEL . 93 460 06 96 REF. 500 NOVA LLOREDA piso 3 habitaciones 95 m2 2 baños reformado balcon todo exterior muy luminoso calefaccion parking opcional 190.000 € TEL. 93 460 06 96

13/11/2012 16:52:50


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

MERCAT TORNER - PEP VENTURA REF B-2301:Pis de 2 hab ext, cuina i bany arreglat, menjador de 16m² ext, gres, alumini, embero, calef. Per entrar a viure. 27.5Mpts(165.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 URBANIZ ACIÓN MAS RAM venta casa parcela de 600m2,habitables 280m2 (posibilidad dos viviendas) ocasión TEL. 660 27 92 20 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327:Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE - AMBULATORI REF B-2289:Pis tot reformat completament nou, 3hab, menjador de 25m² ext a balcó, parquet, alumini, cirerer i calef. Asc. 41.6Mpts (250.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 O P O R T U N I TAT- P E P VENTURA SALESIANS REF B-2041: Pis de 2hab, bany reformat, cuina americana i reformada amb el menjador de 20m², a/c i calor.13.8Mpts (83.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

C E N T R E M A R T I PUJ O L REF B-2310:Pis de 60m², 3 hab, menjador de 16 m ² ex t, cuina i bany conservat s , g r e s , s a p e l i , f i n c a a m b a s c e n s o r. 2 2 . 5 M p t s (135.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PLÇ. PEP VENTURA REF B-2220:Pis de 85m², 4hab (2 dobles), cuina i bany d’origen, m e nj ad or d e 20 m ² ex t a balcó, ascensor. 29.1Mpts (175.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE- AMBULATORI DE PRESIDENT COMPANYS REF B -2288:Pis completament reformat de 65m², 3hab, gres, roure, alumini, a/a i ascensor.Per entrar a viure. 32.5Mpts(195.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

O P O R T U N I TAT Ú N I C A PEP VENTURA – METRO REF B -23 4 8: Casa nova a estrenar de 3 habitacions, bany complet, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a /a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m². 52.5Mpts (315.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 P E P V E N T U R A SALESIANS REF B-2218: Pis de 75m² amb 3habitacions, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor.34.6Mpts (208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA – PROGRÉS REF B 2311:Pis de 75m² , 3habitacions, menjador de 20m² ext a balcó, calef i a/a, gres, alumini, embero Ascensor. 30Mpts(170.0 0 0€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PEP VENTURA PART ALTA RF B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor.12.6Mpts(76.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTUR A- METRO REF B-2137: Pis de 90m² amb 4hab, cuina i 2 banys conservats, menjador de 22m² ext a balcó, a/c i calef, roure, alumini,finca amb ascensor .37.9Mptes (228.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Economics_Nou.indd 55

| 55

13/11/2012 16:52:52


PEP VENTUR A A PROP METRO REF B-2291:Dúplex de 140m²amb 4 hab(2 dobles), 2 banys complerts, cuina office nova, menjador de 35m² ext, parquet i gres, alumini, embero, a/c i calef.55Mpts(330.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE A PROP ALCALDE XIFRÉ REF B-2280:Pis de 3hab, tot completament reformat, menjador ext a balcó, gres, alumini, roure, calef i a /c,ascensor. Per entrar a viure.26Mpts(156.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Lloguer PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con a s c e n s o r, p i s o e n Ps j e. Fortuny, planta 1, Sup. 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, c o c i n a , c ar p.ex ter i o r aluminio. Todo exterior, dos balcones. Posibilidad de dejarlo amueblado. Muebles como nuevos. A 5 minutos del Mercad ona. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA Local comercial en Badalona, calle Conquista, 121, 70 m², diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550€ (negociable) TEL. 93 399 54 96 Laura

PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera .PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en Ramón Llull, 55 m2, 2 habitaciones, 1 wc completo, carp. ex terior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 510,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura PI SO EN ALQUILER EN PREMIÀ DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, listo para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura ALQUILER REF- 631 PROGRÉS amueblado 2 habitaciones 620,00€/mes TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20

solucions passatemps

Ref-1179 PEP VENTURA 3 habitacions. 1 baño calefacción, ascensor 700,00€/mes TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20

fàcil

difícil

56 |

Economics_Nou.indd 56

13/11/2012 16:52:57


SE ALQUILA HABITACION EN MONTGAT a señor que no sea fumador y responsable TEL. 93 469 48 06 D A LT D E L A V I L A . E S LLOGA LOCAL de 60 m2, amb aire acondicionat, carrer de Barcelona, 26-28, cantonada carrer Quintana Alta. TEL.93 389 55 72 REF. 544 LLEFIÀ BAIX A piso 3 habitaciones ascensor reformado aacc sin muebles al lado metro 500 € TEL. 93 460 06 96 REF-1139 DALT DE LA VILA 83 m2 3 hab. Baño ascensor 750,00€/mes. Ref-450 S i s t r e l l s 2 h a b. 1 b a ñ o, cocina comedor 450,00€/ mes www.metroscuadrados. net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 ALQUILER LOCAL JUNTO A BIBLIOTECA DE CAN CASACUBERTA REF-598 Frente a colegio en zona de mucho paso, apto despacho, oficina, consultorio. PRECIO 500€ www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 LOCAL EN ALQUILER REF- 992 Local de 50 m2, ju nto a l m er c ad o tor n er, calle Alfonso XII y Güell i Ferrer PRECIO 70 0,0 0 € MENSUALES www.metroscuadrados.net T E L S . 9 3 383 88 40 – 618 28 44 20 LOCAL EN ALQUILER REF-1182 Local de 100 m2, en Zona Pep Ventura con baño, cerca del metro y zona comercial, apto cualquier negocio. PRECIO 500,00/ MENSUALES www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 – 618 28 44 20 PIS LLOGUER 3h + Pk Port c/ Mar Jònica. 800E. TEL. 690 14 06 07

REF. 579 POMAR piso 3 habitaciones reformado todo exterior muy luminoso patio 24 m2 amueblado alquiler con opcion compra 550 € pv.p. 138.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 570 SANT CRIST piso 3 habitac iones ascensor aacc conservado amueblado con electrodomesticos cerca metro 500 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 5 7 1 LL E F I À A LTA piso 3 habitaciones ascensor balcon todo exterior muy luminoso sin muebles al lado metro 600 € TEL . 93 460 06 96 REF. 2624 LLOREDA piso 4 habitaciones 95 m2 ascens or b al c o n to d o ex ter i or baño y aseo amueblado sin electrodomesticos parking opcional 700 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2622 LLOREDA piso 78 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado todo exterior amueblado cerca metro 650 € TEL . 93 460 06 96 R E F. 2 6 2 5 S I S T R E L L S casa 80 m2 3 habitaciones reformado terraza 80 m2 calefaccion amueblado con electrodomesticos parking opcional en la finca 700 € TEL. 93 460 06 96 REF. BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones balcon reformado calefaccion y aacc amueblado con electrodomesticos 550 € TEL. 93 460 06 96

Economics_Nou.indd 57

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

E S L L O G A H A B I TAC I Ó gran,lluminosa 300€ Casa 200m amb jardins a Tiana centre. David TEL. 622 52 38 35 HABITACIÓN SE ALQUILA en Montgat.Trato familiar. Bien comunicado.Internet. TEL. 636 37 47 66 CENTRO C/ IGNASI IGLESIAS SE ALQUILA PISO 3 hab, todo reformado para entrar a vivir, 850 euros TEL. 639 59 30 74 MEDIODIAS PEP VENTURA-CENTRE: 80m², 3hab, cuina i bany en bon esta, deixen mobles.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD BAIXA: Pis de 60m², 3hab, amb mobles, ascensor.640€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R C AT T O R N E R : P i s de 2hab, terrassa de 12m², balcó.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis de 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis amb mobles de 75m², 3hab, en bon estat, ascensor.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 | 57

13/11/2012 16:53:00


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

BU FAL A: Pis de 2hab + traster, calef, per entrar a viure.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SANT CRIST: Pis de 65m², 3hab, arreglat en bon estat.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS: 55m², 3habitacions, reformat amb ascensor. 530€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:60m², 2habitacions, calefac ci'o i a /c, pis conser vat.460€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 P E P V E N T U R A PA R T ALTA: 3habitacions, menjador ext, en bon estat. 480€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

BUFALÀ:75m², 2hab, bany i cuina reformats, menjador de 22m² ext a balcó.750€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA PLANA- LOCAL: 30m² amb wc i sortida de fums. 450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

M O R E R A : 7 0 m ² , 3hab,reformat amb balcó. 625€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68

R O G E R D E F LO R:Lo c al ideal per botiga o despatx.325€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

ST ANDREU DE LLAVANERES: 95m², 3hab, 2banys, terrassa de 8m² asc.1.000€ (pis+ pk+ traster) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:70m², 3hab, en bon estat balcó, ascensor i mobles.650€ Pk opcional. TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LOCAL COMERCIAL PEP V E N T U R A :13 6 m ² + 8 0 m ² soterrani, c antoner.70 0 € TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Traspassos S E T R A S P A S A PELUQUERÍA UNISEX, equipada en pleno funcionamiento,zona centro TEL . 636 91 02 01 FUSTERIA EN TRASPÀS PER JUBIL ACIÓ zona centre de Badalona, en funcionament i amb maquinàr ia T EL . 6 6 0 6 5 59 96

NÚMEROS PREMIATS Novembre 2012 Dilluns, 5/10 ............................ 18.809 Dimarts, 6/10 .......................... 60.396 Dimecres, 7/10 ........................ 57.481 Dijous, 8/11 ............................ 71.524 Divendres, 9/11 ........63.977 sèrie: 044 Dissabte, 10/11 ........22.904 sèrie: 027 Diumenge, 11/11 ......67.482 sèrie: 101 58 |

Economics_Nou.indd 58

13/11/2012 16:53:04


E S T R AS PASA C E RV E CERIA A LA RAMBLA DE BADALONA. en ple funcionament. especialitzada en tapas, frankfurts, entrepans, plats combinats, etc. clientela fixa. Tot completament nou JOTUBMtMBDJPOT NËRVJOBSJB mobiliari, etc.) posada en marxa fà tres anys. amb una amplia terrassa, amb tendall que es pot tancar a l’hivern i estufa de propà. El lloguer és de 600€, amb una durada de 12 anys. traspàs negociable. TELS. 644 517 524 - 644 508 405

SEÑORA JOVEN MUY RESPONSABLE busca trabajo de limpieza, por horas o interina, con experiencia y referencias TEL. 610 07 02 76- 602 08 13 36

SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AY O R E S (a c o m p a n y a r médico), canguro y servicio domestico con papeles y referencias TEL 669 92 72 17 CHICA BUSCA TRABAJO inter na c ui d ad o p er s o na mayores o ñiños TEL. 671 21 37 17 SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR PERSONAS M AYO R E S , lim pieza p or horas , TEL. 607 97 35 76

Treball SE PREC ISA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. rambla San Juan, 99, d. Lloreda. SEÑORA DE 40 AÑOS NECESITA TRABAJAR DE LIMPIEZA, cuidado personas mayores, niños TEL. 603 21 15 85

CHICA BUSCA TRABAJO interna, interina, por horas, fines de semana, para cuidar niños, personas mayores o limpieza, disponibilidad inmediata, con referencias TEL. 698 67 14 34

COMPRAMOS COSAS ANTIGUAS. juguetes ,decoracion ,tebeos TEL. 651 43 56 31 SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOla para limpieza por horas con experiencia TEL. 686 08 99 72

CHICA BUSCA TRABAJO para limpieza, disponible por las mañanas TEL. 662 34 03 21

SE OFRECE SEÑORA PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES y tareas domestica, amplia experiencia y buenas referencias TEL. 667 25 01 03

SE OFRECE CHICO JOVEN para cuidar personas mayores TEL. 658 68 55 75 S E Ñ O R N EC ES I TA TRABAJAR con experiencia en brasa y cuarto frio, disponibilidad inmediata, TELS. 634 18 71 64 - 678 82 89 83

CHICA DE 35 AÑOS , LATINA, BUSCA TRABAJO DE LIMPIEZA, canguro, acompañante de gente mayor, media o jornada completa, con referencias y experiencia TEL. 674 24 94 87 CHICA BUSCA TRABAJO O MEDIA JORNADA para cuidar adultos y niños TEL. 661 06 88 42

S R A E S PA Ñ O L A S E OFRECE con experiencia y referencias para limpieza TEL. 691 09 38 23

CHICA JOVEN SE OFRECE PA R A H A C E R T R A B A JOS por horas, canguro, personas mayoresbuenas referenc ias TEL . 6 0 2 07 86 64

BARBERO A DOMICILIO, precios económicos TEL . 676 78 90 93

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR PERSONA MAYOR, canguro limpuieza TEL. 632 04 55 06 CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, por horas, TEL 619 64 15 34

SE OFRECE SEÑORA PA R A C U I DA R PE R S O NAS MAYORES, niños, con experiencia y referencias TEL. 698 75 77 80 BUSCAMOS COMERCIALES elevados ingresos TEL. 615 91 62 70 SEÑORA SE OFRECE PARA TRABAJO de limpieza por las tardes con referencias TEL. 634 12 52 03

SE OFRECE POR LAS MAÑANAS por horas o interina para servicio domestico cuidar personas mayores , canguro o limpieza TEL. 678 24 32 69 ENFERMERO BUSCA TRABAJO cuidando personas enfermas , con experiencia TELS. 93 385 56 36 - 664 80 36 38 C H I C O C O N PA P E L E S BUSCA TRABAJO con experiencia en gastronomia, cuidando personas mayores y tareas del hogar TELS. 648 49 92 28 - 654 78 77 12 CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, por las tardes TEL. 48 76 98 14 S.O.S NECESITO TRABAJAR MINIMO UN AÑO para alcanzar la jubilacion aceptaria cualquier trabajo, peon albañil lampisteria, montar muebles etc.. TEL. 636 73 52 90 JOSE MARIA | 59

Economics_Nou.indd 59

13/11/2012 16:53:05


CONTABLE con experiencia se ofrece a horas TEL. 689 31 79 21 CHICO NECESITA COCHE para mobilizarse si ya no necesita el suyo llamar TEL. 677 08 59 69 SE OFRECE CHICA POR LAS MAÑANAS de 9 a 14horas,limpieza, cuidar personas mayores TEL. 602 47 50 05 SEÑORA BUSCA TRABAJO por las noches cuidado personas mayores TELS. 93 385 56 36 - 666 65 36 42 SEÑORA BUSCA TRABAJO por horas, fija o interina TEL. 617 22 70 23 SE OFRECE SEÑORA PA R A C U I DA R PE R S O NAS mayores limpieza con experiencia TEL. 630 36 43 57 SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidsar personas mayores, canguro, limpieza con experiencia TEL. 632 72 20 24 SEÑORA SERIA Y RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores por horas de 8 a 20 horas TEL. 634 66 75 21 SEÑORA JOVEN SE OFRECE CUIDAR PERSON A S M AYO R E S , n i ñ o s , limpieza, experiencia y referencias TEL. 93 179 13 28 SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, niños limpieza con experiencia y refefencias TEL. 617 09 37 85 MUJER DE 40 AÑOS CON REFERENCIAS se ofrece para cuidar personas mayores, horario a convenir TEL. 634 11 97 06 URGE INCORPORAR A 17 CH ICOS JOVENES para puesto fijo de trabajo. Formación a cargo de la empresa. Concertar entrevista personal TEL. 630 59 33 41 SRA RUBIO.

NOIA RESPONSABLE, amb titulació i amb experiència, s'ofereix per cuidar nens. també per acompanyar a persones grans. TEL. 638 20 31 99 NÚRIA SE OFRECE CHICA para realizar la limpieza de escaleras y comunidades. con experiencia y responsable. interesados llamar TEL. 629 44 00 77 CATAL ANA SE OFRECE para cuidar personas mayores en casa, hospitales... Experiencia. TEL. 636 37 47 66 VIGILANTE DE SEGURI DAD. Accede a nuestra bolsa de trabajo formándote con nosotros como Vigilante de Seguridad.TEL. 93 386 36 02

Classes PROFESORA TITUL ADA DA CLASES particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formac i ó n ha b ito s d e estu d i o. TELS. 93 461 09 24 ANGLÈS, CLASSES PARTIC U L AR S I N D I V I D UA L S , petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81

Jud as Tadeo, san Jud as Tadeo apóstol de nuestro señor Jesucristo, tú que predicaste por el mundo el evangelio de la salvación for teceme en las tentciones y liberame del pecado, socórreme en mis necesidades temporales que no me oprima la miseria ni mi angustia la Incertidumbre del mañana, confio en tu poderosa interseccion. San Judas Tadeo ruega con nosotros V i v a S a n J u d a s Ta d e o abogado de los casos dificiles y deseperados, Rezar 9 Padres nuestro y 9 Ave Marias por nuve dias pidanse 3 necesidades con la siguiente oracion: San Judas Tadeo Santo misericordioso haz que mis penas se conviertan en gozos glorioso San Judas Tadeo, se que vos intercedaras por mi el milagro me hará Dios. Al noveno dia se debe publicar esta oración y se cumplirá aunque no lo creas. Muchas Gracias DORI

Amistats D I VO R C I A D O 5 8 A Ñ O S busca mujer amistad, relacion seria TEL. 675 58 82 15

Motor

C L A S E S G U I TA R R A Badalona todos los niveles joanmariasole@gmail.com TEL. 664 36 72 08

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultraligera TEL. 93 464 23 76 COMPR AMOS MAQUI NARIA DE HOSTELERÍA de ocasión.Interesados/as TELS. 654 31 15 06 - 666 45 26 00 COMPRO ANT IGU ITAT i trastos vells TEL . 93 397 74 97 ORACIÓN MILAGROSA A SAN JUDAS TADEO San

60 |

Economics_Nou.indd 60

13/11/2012 16:53:06


AnimĂ lia La leishmaniosi canina Aquesta malaltia tambĂŠ coneguda com a malaltia del mosquit ,es transmet en el cas dels gossos, per una mosca hematòfaga del gènere Phlebotomus, i es produeix per un parĂ sit del gènere Leishmania. Es el que es coneix com a zoonosi transmisible, es a dir que es pot encomanar e les persones. Tot i que la forma visceral de les persones, de la qual els gossos son el principal reservori, sol ser baixa, fins i tot en llocs on hi ha una elevada tassa dâ&#x20AC;&#x2122;infecciĂł canina. A Asia i part dâ&#x20AC;&#x2122;Africa el principal reservori es lâ&#x20AC;&#x2122;home i en altre casos els rosegadors, i altres animals silvestres. De fet lâ&#x20AC;&#x2122;any 1998 hi havien 12 milions de persones infectats a tot el mĂłn, i es calculava que al voltant de 350 milions de persones podien contraure la malaltia. Hi han moltes espècies i subespècies de leishmania descrites, però a la nostra Ă rea dâ&#x20AC;&#x2122;influència la majoria dels casos en gossos son produĂŻts per l´infantum i l´donovani. Es una malaltia complexa, ja que en alguns casos els gossos

infectats no desenvolupen la malaltia, i en altres poden trigar fins a 7 anys en desenvoluparla. De la mateixa manera els seus símptomes són molt variables i poden afectar la pell (la forma cutà nia) donant alopècia progressiva, amb descamació, ulceracions, infeccions oculars, alteracions a les ungles (onicogrifosi), lesions de les mucoses etc.

clĂ­niques evidentment dependran de lâ&#x20AC;&#x2122;estat de lâ&#x20AC;&#x2122;animal i del facultatiu que el tracti. En qualsevol cas es convenient recordar que els animals sâ&#x20AC;&#x2122;hauran de sotmetre a una sèrie de controls periòdics per determinar lâ&#x20AC;&#x2122;evoluciĂł de la malaltia

La forma visceral sol donar pèrdua de pes, atrofia muscular, intolerĂ ncia a lâ&#x20AC;&#x2122;exercici fĂ­sic, insuficiència renal i un llarg seguit de sĂ­mptomes menys especĂ­fics.

D´una manera molt especial agraïm a Alfredo Ortega, com a tots els veterinaris i veterinà ries, que tractin un tema tan dur com la leishmània d´una manera clara i explícita, dient i oferint d´una manera professional els tractaments i pautes a seguir amb gossos afectats per la malaltia, això fa possible que les entitats protectores d´animals i refugis puguem donar aquet tipus de gossos en adopció, que tan especialment ho necessiten. I critiquem, denunciem i repudiem al centres que a dia d´avui MATEN aquet tipus de gossos per el fet de patir o ser portadors d´aquesta malaltia crònica i amb tractament, si no DVSBUJVTJQBMtMJBUJV

Un cop diagnosticada la malaltia per part del veterinari mitjançant qualsevol de les tècniques disponibles avui en dia, es valorarĂ el tractament o en cas necessari lâ&#x20AC;&#x2122;eutanĂ sia de lâ&#x20AC;&#x2122;animal. BĂ sicament hi ha dos tipus de medicament que es fan servir: Antimoniat de meglumina o Miltefosina, generalment combinats amb alopurinol. Les pautes

adopta' m

Alfredo Ortega Veterinari Col. 1581

Nara

Oscar Montoro President ASOA Tresorer FEBA

La Nara ĂŠs aquesta bonica mestissa de labradora de nomĂŠs tres anys. Es una gossa perfecta per nens perque ĂŠs especialment afectuosa, molt juganera i equilibrada. EstĂ vacunada i xipada.

Arla Creuat de pastor alemany, gran, 9 anys ,femella, data d'entrada: 07/ 04/ 2009 Sta. Coloma de Gramenet Gossa molt bona, simpĂ tica i juganera. Perfecte per tot tipus de famĂ­lia. TĂŠ molt per donar. NomĂŠs li fa falta una persona que lâ&#x20AC;&#x2122;estimi. AsociaciĂłn Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

61 |

1557.pag.61.indd 1

13/11/2012 13:01:43


Apple en el terreny mini

Apple és el més semblant a un nen entremaliat i mogut de 10 anys. És una empresa enormement creativa, amb ganes de jugar una mica i que mai pot mantenir-se estàtica. Malgrat mantenir-se en el pedestal més elevat del mercat no té suficient amb ser la firma capdavantera d'aquest mercat. Des que va entrar en el marcat de les tablets, les seves xifres de vendes han estat de 84 milions d'unitats. De totes maneres existeix una taca negra amb la que la companyia de la poma és incapaç de bregar: la seva quota de mercat ha passat, en aquest sector, del 81 per cent l'any passat fins al 52 per cent en el curs recent. Aquesta caiguda propiciada per l'entrada d'altres firmes amb gran poder econòmic com poden ser Amazon, Google o

Samsung, ha suposat el declivi relatiu que s'observa en les estadístiques. És per aquest motiu que la nova innovació de l'empresa ja ha arribat als mercats. Abans del seu funest final, Steve Jobs va defensar aferrissadament la tablet de 9,7 polzades. Considerava que aquelles idees de la competència que creien en una tablet més petita, estaven destinades a fracassar. Segons el gurú aquest tipus d'artilugios estaven entre dos mars: el seu iPad i el seu iPhone. Sembla ser que els hereus empresarials de Jobs han passat per sobre de la seva opinió. Apple vol reconquistar aquest espai on abans era el rei. Veurem que succeeix amb l'entrada de la companyia en un mercat on no té el domini.

www.integer.cat

VENTA Y REPARACIÓN

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

iBasket.- IBasket és un joc cent per cent addictiu. L'únic objectiu del mateix consisteix a encistellar el màxim nombre de pilotes en els 90 segons que dura la partida. Un joc pura passió pel basquet.

Taptu.- Excel·lent lector de feeds RSS. Què té d'especial? Se sincronitza amb e l teu c o m pte d e G o o g l e Reader i vincula els feeds entre ambdues comptes. D'un cop d'ull pot analitzar i llegir un munt d'articles, reexpedir-los a comptes socials, o guardar-los.

62 |

1557.pag.62.indd 1

12/11/2012 11:09:33


Manel Tarragona, des de la Xina So c en M anel Tarrag ona, visc a Shanghai, treballo de d’agent turístic a la Xina. Sona molt bé però és una feina molt exigent, no pares de viatjar i no tens vida pròpia quan hi han cops que passes tres setmanes al mes fora de casa.Vaig marxar ja fa cinc anys en busca d'aventures, per aprendre xinès, el qual ja parlo bastant bé, i perquè veia venir la situació econòmica en la que es troba el país ara mateix. Vaig marxar quan encara tot eren flors i violes i pocs entenien com ho podia deixar tot i començar de zero a la Xina. El temps ha acabat donant-me la raó. Ara per ara, ni se'm passa pel cap la idea de tornar, per a mi ja no hi ha marxa enrere, després de viure a una ciutat de mes de 25 milions d'habitants, no puc tornar a Badalona, Shanghai m'ha canviat massa com a persona com per tornar. La Xina no es un país diferent, es

un món diferent! La societat, l'ètica, els valors, l'idioma, la manera d'entendre i viure la vida, tantes coses...La velocitat dels canvis en aquest país, tant a nivell econòmic com social. Quan torno a Badalona de visita, em sembla que estic en una pel·lícula a càmera lenta, no es mou res i tot segueix igual que quan vaig marxar. Això sí, trobo a faltar la platja i el mar! M'he acostumat a tot, clima, societat, idioma, menjar, cultura, però no hi ha dia que passi que no trobi a faltar la platja i passejar per la Rambla de Badalona. Tot i que l'únic lligam que em queda amb la ciutat son els amics, però tothom ha continuat el seu camí, llei de vida. Badalona sempre serà on son les meves arrels, no oblido mai d'on vinc. Els xinesos diferencien entre d'on ets i d'on vens. Quan em pregunten d'on soc, dic que soc de Shanghai, perquè així m'hi

sento ara mateix, i quan em pregunten d'on vinc, primer dic de Barcelona, perquè em situïn al mapa, però acte seguit deixo ben clar que soc de Badalona. Per acabar, un consell a tothom que estigui pensant en marxar a viure a l'estranger, que s'ho pensin molt be abans de prendre una decisió com aquesta, perquè has de renunciar a la teva vida tal i com la coneixes, passaràs moments molt i molt durs i no tothom té el que fa falta per tirar endavant tot sol tan lluny de casa. Jo he tingut sort i me n'he sortit, però he conegut a moltíssima gent que no.

Manel Tarragona, des de la Xina

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón-63.indd 1

13/11/2012 17:14:14


CONFĂ?A TU SALUD BUCODENTAL A VERDADEROS

EXPERTOS

BADALONA CENTRO

t3Ă&#x2C6;QJEBF Invisible t3FDPOTUSVDDJĂ&#x2DC;O de piezas t#MBORVFBNJFOUP 3Ă&#x2C6;QJEPZ Duradero

C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ&#x2DC;MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana 1557  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1557.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you