Page 1

Del 2 al 9 de novembre de '12· www.eltotdigital.com · Número 1555

L’Ajuntament portarà a ů͛KĮĐŝŶĂŶƟĨƌĂƵƉƌĞƐƵŵƉͲ ƚĞƐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚĂƚƐĐŽŵĞƐĞƐ ƉĞůƌĞŐŝĚŽƌƚƌăŶƐĨƵŐĂ

hŶĂŵăŶĞŐĂŵĂƌŝŶĂĚĂǀĂŶƚ ůĂĐŽƐƚĂĚĞĂĚĂůŽŶĂŝ DŽŶƚŐĂƚ

Proposen tallar Francesc Layret durant el cap de setmana

Drapaire al carrer Menéndez Pelayo, durant l'any 1953. Foto. Josep Martinez

Portada.indd 1

30/10/2012 19:13:04


C/ Arnús, 17 BADALONA Tel. 93 464 21 92

arqué

s de

Mori C/

Do

NOVA BOTIGA

Pa

nP ela

ig

C/

sse

yo

de

de

la i To r

Psg. La Salut, 93 BADALONA Tel. 93 397 12 18

C/

do

lut

e ve

Sa

Qu

de

av. M

AURUM_1507-08.indd 1

29/11/2011 13:56:06


TODAS LAS ESPECIALIDADES EN EL MISMO CENTRO

IMPL ANTES DENTALES - ESTÉ TICA DENTAL - ORTODONCIA R ADIOGR AFÍAS - BL ANQUE AMIENTO - URGENCIAS - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA PAR A NIÑOS

AV. CATALUNYA, 68 - 70 - BADALONA - TEL. 93 383 05 05 Av. de Catalunya : BD5

Rbla. de Sant Joan : BD1, BD17, B19, B27

www.robdental.com NOU_1507-8.indd 2

31/01/2012 17:33:31


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 22 24 - 26 28 - 35 30 - 31

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

32 36 - 43 48 - 51 44 - 47 52 - 53 54 59 55

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

76 62 - 67 77 56 - 57 56 57 68 - 74 78

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com i a les xarxes

Drapaire al carrer Menéndez Pelayo, durant l'any 1953. Foto: Josep Martínez. Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB Revistas externas:

Revistas internas:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Institucionales:

Memorias:

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

4|

1555.pag.04.indd 2

30/10/2012 14:51:44


ASFA.indd 2

17/10/2011 11:47:49


>͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂĚĂůŽŶĂƉŽƌƚĂĂůΖKĮĐŝŶĂŶƟĨƌĂƵĞů ƌĞŐŝĚŽƌĂǀŝĚ'ſŵĞnjƉĞƌĞŶĐĂƌƌĞŐĂƌŽďƌĞƐŝƌƌĞŐƵůĂƌƐ Política Carles Carvajal

Nou capítol del culebrot David Gómez. El regidor trànsfuga, David Gómez, hauria utilitzat el seu càrrec de regidor per encarregar, en nom de l'Ajuntament, obres irregulars per valor de 700.000 euros. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat el govern municipal després d'investigar la gestió de l'exregidor. Segons documentació que l'Ajuntament ha enviat a l'Oficina Antifrau, Gómez hauria encarregat més d'una vintena d'obres a dues úniques empreses sense que es fes la tramitació corresponent. Les obres s'haurien fet en equipaments públics i privats i es dóna el cas que una de les obres és la del pis d'un particular que l'excoordinador de Sant Roc, número dos de Gómez en aquest districte, va oferir a un veí com a pis social. El cas de presumptes extorsions a comerciants de Badalona, per part de l'excoordinador del barri de Sant Roc, Antonio Cortés, i el regidor del districte, David Gómez, sembla que pren major envergadura. Arrel d'aquell cas, l'Ajuntament va començar a investigar la gestió de Gómez al capdavant de la regidoria. Segons la documentació recollida per l'Ajuntament, i que dimecres es va lliurar a l'Oficina Antifrau perquè l'investigui a fons,

t L'exregidor del PP David Gómez, amb el seu advocat

Gómez hauria adjudicat obres a dit en nom de l'Ajuntament, però a esquenes de la institució. Des de finals del 2011 dues empreses constructores haurien presentat a l'Ajuntament factures per valor de prop de 700.000 euros, per obres que l'Ajuntament no havia encarregat.L'encàrrec a les empreses, segons es desprèn de la documentació del consistori, l'hauria fet el mateix Gómez, sense cap tramitació prèvia d'expedients ni consignació pressupostària. L'Ajuntament aporta a Antifrau alguns correus electrònics que provarien les comunicacions entre l'exregidor i els propietaris d'alguna de les empreses implicades: "Ja t'avisaré quan puguis començar l'obra", diu en un dels correus. Albiol, “Si tingués dignitat hauria de plegar”

Per l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, aquest cas és el que serveix per explicar la vinculació entre la presumpta trama de Gómez amb les extorsions a comerciants, presumptament liderada per l'excoordinador del districte. "Si tingués dignitat hauria de plegar", ha dit l'alcalde, tot recordant que Gómez va abandonar el PP, però no la seva acta de regidor. Actualment és regidor no adscrit. Albiol també va explicar que les adjudicacions fraudulentes d'obres "no han costat ni un sol euro a l'Ajuntament" perquè "el servei de fiscalització ha funcionat" i no s'ha arribat a pagar cap de les factures presentades per les empreses. David Gómez, "No he encarregat cap obra" L'exregidor del govern municipal del PP de Badalona, David Gómez, va negar dimarts les acusacions que va fer l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, i va assegurar que ell no va encarregar "cap obra". Diu que legalment no tenia competències en matèria d'Urbanisme i sobre les presumptes adjudicacions irregulars repta a Garcia Albiol a que ho demostri. Amb un to irònic, Gómez va tornar a demanar a l'alcalde que dimiteixi per "manca de control" sobre ell mateix: "Si un regidor és capaç de fer tot això sense que l'alcalde de la ciutat s'assabenti, hauria de plegar”.

6i

Actualitat-6-7(H3).indd 2

30/10/2012 19:03:10


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

ƐƚƵĚŝĞŶƚĂŶĐĂƌĂůƚƌăŶƐŝƚĞůĐĂƌƌĞƌ&ƌĂŶĐĞƐĐ>ĂLJƌĞƚĚƵƌĂŶƚĞůƐ ĐĂƉƐĚĞƐĞƚŵĂŶĂ Via pública Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona està estudiant la possibilitat de convertir el carrer Francesc Layret, entre l'Avinguda Martí Pujol i el carrer del Temple, només per a vianants, durant el cap de setmana. L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat a la Revista El Tot, que, ara per ara, s'està estudiant la viabilitat d'aquesta proposta que neix, segons Albiol, d'un grup de comerciants del mateix carrer. La idea, segons l'alcalde, seria convertir aquesta zona es un eix comercial durant els dies festius, igual com passa en d'altres ciutats catalanes, com per exemple Granollers. De fet, l'experiència de tancar un tram d'aquesta arteria principal de la ciutat no es nova i ja es va provar durant el Dia de Sant Jordi, on segons fonts municipals, va ser tot un èxit. Xavier Garcia Albiol ha avançat al Tot que si el projecte tira endavant,

durant el proper any, s'haurien de fer unes petites obres per anivellar el carrer, tal i com esta urbanitzat el carrer al seu pas per la Plaça de la Vila. L'alcalde ha volgut deixar clar que la proposta de tancar el carrer es tirarà endavant si existeix un consens important per part dels veïns i comerciants. Albiol ha assegurat que la Regidoria del Districte primer, governada per CIU, estaria disposada, també, a estudiar el projecte. De fet, la mateixa regidora del districte, Mercè Rius, ha avançat que

la proposta encara està molt embrionària. Canvi de direcció en alguns carrers del Centre Tancar al trànsit el carrer Francesc Layret, durant el cap de setmana, comportaria canviar de direcció, alguns carrers del barri del Centre que creuen Francesc Layret. L'Ajuntament de Badalona també està estudiant com garantir l'entrada i sortida de vehicles en els aparcaments privats que es troben al carrer Francesc Layret.

WůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŵďĚŝǀĞƌƐĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶƐĂůĂWůĂĕĂĚĞůĂsŝůĂ

E l p l e d e l m e s d 'o c t u b r e, celebrat el dimarts a la tarda, va aplegar diverses m a n i fe s t ac i o n s a l a p l aç a

de la Vila. Concentracions contra les retallades, l'atur, veïns del Mas Ram contra el Mercadona o de la plata-

forma a favor de l'alcalde, X av i e r G a r c i a A l b i o l , va n omplir la plaça de pancartes i sorolls.

i7

Actualitat-6-7(H3).indd 3

30/10/2012 19:03:19


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

L’Ajuntament de Badalona es coordinarà amb administradors ĚĞĮŶƋƵĞƐƉĞƌĐŽŵďĂƚƌĞŽĐƵƉĞƐ Urbanisme Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona va signar dilluns un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida per combatre l'ocupació il·legal d ' e d i f i c i s . L' a c o r d a r r i b a després que la ciutat hagi experimentat un creixement d'aquest fenomen al registrar 143 ocupacions el primer trimestre del 2012, quan el 2011 van ser 537, 134 més que el 2010 --403--; 304 el 2009, 183 el 2008 i 180 el 2007. L'alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que "a la majoria de casos, les ocupacions a Badalona no estan provocades per un problema social, sinó que obeeixen a un problema delictiu protagonitzat per màfies organitzades". El conveni, el primer que firma el c onsistori en aquesta matèria, estableix mesures d e c ol·laborac ió, mediació i assessorament davant d'"actituds incíviques" en les comunitats de veïns, i permetrà que el Col·legi faciliti al consistori la llista de pisos

t La xifra d’ocupacions a Badalona ha crescut de manera progressiva en els últims anys

buits que administren amb més risc de ser ocupats. El Col·legi també cont ac tarà amb la Guàrdia Urbana, que actuarà de "forma immediata", perquè pugui sancionar els ocupes i l'Ajuntament contactarà amb el propietari del pis perquè formalitzi una denúncia. CIU valora positivament el conveni però insta Albiol a reconèixer “el fracàs en aquest àmbit” El president de CIU a Badalo-

na, Ferran Falcó ha considerat que “tota col·laboració en aquesta línia és positiva, i ha de contribuir a la prevenció d’un fenomen de difícil solució, especialment tenint en compte el context econòmic actual i la legislació vigent”. Sobre aquestes d ad es, Fal c ó ha destacat que “demostren el frac às d e l g overn d ’Al b io l en aquesta matèria”, ja que “posen de manifest que també aquí el poniendo orden és poc més que una frase electoralista”.

hŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨĞƌŝĚĂƉĞƌƵŶ ƟƌŽƚĞŝŐĂůďĂƌƌŝĚĞůĂ^ĂůƵƚ

8i

Actualitat-8(RADIOTAXI).indd 1

Els Mossos d'Esquadra investigaven, al moment de tancar aquesta edició, un tiroteig que es va produir, la matinada de dilluns, a prop de la benzinera BP situada a darrera del Centre Comercial Màgic. El resultat del succés, del qual se'n descartava que fos un robatori, va acabar amb una persona ferida per un tret. Segons fonts policials, durant l’incident, on hi haurien participat un grup de persones, s’haurien disparat fins a tres trets de pistola.

30/10/2012 17:02:25


El PSC presenta al¡legacions al Pla Director d’infraestructures de transport públic

Entren a robar a l’escola BetĂşlia i s’emporten part ĚĞůĹľÄ‚ĆšÄžĆŒĹ?Ä‚ĹŻĹ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄƒĆ&#x;Ä? Uns lladres van entrar a robar, la matinada de diumenge a dilluns,a l’Escola BetĂşlia, situada al barri del ProgrĂŠs. Segons va confirmar el centre educatiu, els lladres es van emportar material informĂ tic i audiovisual. Concretament van trobar a faltar ordinadors portĂ tils, projectors i micròfons. Fonts de l'escola BetĂşlia han explicat que aquesta ĂŠs la segona vegada que es produeix un robatori al centre educatiu d’aquestes caracterĂ­stiques.

ÄžÄ?ŽžĹ?Ć?Ć?ĞŜÄ‚ĆŒĆ&#x;Ä?ĹŻÄžĆ?ĚĞ contraban en un local de Badalona

t Imatge de l’estació de Renfe de Badalona

Transport Carles Carvajal

La intenció del PSC badaloní Ês recuperar el calendari d’execució de les obres de perllongament de la L1 de Metro fins a Badalona Centre i la del perllongament de la T4 del Trambesòs cap al Maresme que en la nova redacció, segons els socialistas badalonins, han quedat ajornades sine die. Les BMtMFHBDJPOTEFM14$WBFOMB línia de recuperar, en la mesura dels possible, aquest calendari i que totes dues estiguin executades amb l’horitzó de l’any 2020. El govern demana una sortida de l’estació de Renfe a la banda de mar D’altra banda, l’Ajuntament de Badalona tambè ha presentat al¡legacions al Pla director d’Infraestructures 2011-2020, aprovat inicialment per l’Autoritat del Transport Metropolità el passat mes de juliol 10 i

Actualitat-10-11.indd 2

i que no preveu cap actuació a la ciutat. La reclamació mÊs urgent, segons el govern m u n i c i p a l, c o n t i n g u d a e n aquestes al¡legacions Ês la de crear, abans de 2015, un accÊs a l’estació de tren de Rodalies des del costat mar, facilitant la connexió amb l’estacionament de vehicles de la zona. CiU recorda que el nou accÊs dependrà de l’ens estatal ADIF La federació considera que la inclusió de l’actuació al Pla Director d’Infraestructures que ha sol¡licitat el govern de Badalona no garanteix l’obra, perquè aquesta serà competència, mentre Catalunya no tingui la titularitat de les infraestructures ferroviàries, de l’ens estatal ADIF. CiU recorda al govern badaloní que un objectiu tambÊ important Ês aconseguir que Madrid repari les tanques de la via al seu pas pel terme de Badalona.

La Guà rdia Civil ha decomissat en una operació articles diversos de contraban per un valor total d'11.160 euros. Les inspeccions fiscals s'han realitzat a Barcelona, Badalona, Vilanova i la Geltrú i Manresa i s'han inculpat 4 ciutadans xinesos. L'escorcoll amb material de mÊs valor es va decomissar a Badalona. Efectius de la Guàrdia Civil van trobar en un local 80 bosses amb l'anagrama del Barça, 5 bosses mÊs d'altres marques i 600 carteres, sumant en total 6.850 euros.

Intervingut material ĨĂůĆ?Ĺ?ÄŽÄ?Ä‚ĆšĆ‰ÄžĆŒÇ€Ä‚ĹŻĹ˝ĆŒĚĞ 60.000 euros a Sant Roc La GuĂ rdia Urbana i la GuĂ rdia Civil van intervenir, fa uns dies, mĂŠs de mil productes falsificats de primeres marques de roba, cosmètica i complements en un magatzem de lloguer de trasters de l'avinguda Maresme, 90, on es venien. L'operatiu es va portar a terme arran de les sospites que en aquest local es podien estar fent activitats JMtMFHBMT&OMBNBUFJYBPQFSBciĂł es van trobar mĂŠs de 100 ampolles de whisky de baixa qualitat per falsificar-ne d’altres.

30/10/2012 17:02:45


hŶŝŶĐĞŶĚŝĂůĞĚŝĮĐŝZŽŵă causa sis intoxicacions per fum Sis persones van quedar intoxicades lleument dijous en un incendi d'una fàbrica tèxtil a Sant Roc. L'incendi es va produir en una fàbrica, de vuit plantes amb diferents tallers i oficines, situada al carrer Alfons XII, número 653. El foc va cremar una sala de la tercera planta i el fum va afectar la resta de l'edifici. Els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i sis d'ells van quedar intoxicats lleument. Els ferits han estat atesos i donats d'alta al mateix lloc dels fets.

Prorrogada l’exposició sobre el 900è aniversari de Santa Maria El Museu de Badalona ha decidit prorrogar fins al diumenge 18 de novembre l’exposició Santa Maria de Badalona 900è aniversari,a causa de l’interès que aquesta mostra està provocant entre els ciutadans. L’exposició és una de les activitats que s’han organitzat per commemorar els 900 anys de la consagració del temple. Entre els elements destacats hi ha el pergamí escrit fa 900 anys en què es documenta la consagració del temple romànic de Santa Maria.

Comença a caminar la Comissió de Festes de Badalona

t Imatge de la primera reunió de la Comissió de Festes

Entitats Carles Carvajal

Una cinquantena entitats de la ciutat es van reunir dissabte per crear la Comissió de Festes de Badalona, un òrgan amb representació de gairebé tots els col·lectius culturals i socials de la ciutat. En aquesta primera reunió de treball es va aprovar el document sobre el qual treballarà la Comissió.

Un full de ruta que defineix qui pot formar part d'aquesta taula de treball, com s'organitzarà i quina serà la relació que tindrà amb l'Ajuntament. De moment ja han aprovat com s'organitzen a través de diferents comissions i han creat les subcomissions de Carnestoltes i de Festes de Maig per començar a treballar. En un futur tambè volen treballar en activitats de cara al Nadal i a la Festa Major d’Agost.

Fotonotícia La Castanyada Solidària de Badacentre recapta més de 1.000 euros

/ŶǀĞƐƟŐƵĞŶĞůũŽŝĞƌďĂĚĂůŽŶş Esteve Rabat per blanqueig en vendes a narcos Un jutge de Barcelona investiga la joieria Rabat per blanqueig de capitals de diners procedents del tràfic de drogues. La investigació s'emmarca dins el 'cas Macedònia', la presumpta xarxa de tractes de favor entre Mossos i narcotraficants i té el seu origen en l'escorcoll que es va fer el mes de febrer. Segons el fiscal, hi ha la sospita que la joieria hauria ocultat compres de rellotges cars de narcotraficants i també d’un empresari processat per drogues.

Actualitat-10-11.indd 3

La Castanyada Solidària organitzada per l'associació de comerciants BadaCentre el passat divendres va recaptar un total de 1.049 euros que s'han destinat a l’ONG Bits sense Fronteres. En total es van vendre més de 100 kg de castanyes en les

quatre carpes situades a diferents punts del carrer de Mar i Canonge Baranera. Els encarregats d'oferir les paperines als clients van ser 40 nens voluntaris de l'escola Sant Andreu de Natzaret, que gestiona la ONG Bits sense Fronteres. i 11

30/10/2012 17:02:51


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

El proper any es renovarà el carrer de la Costa de Dalt la Vila Urbanisme Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'han compromès a iniciar plegats la redacció d'un projecte de renovació del barri de Dalt la Vila amb l'objectiu de "dignificar les arrels de la ciutat". Les dues administracions volen deixar enllestida la planificació "abans de tres anys" per poder començar a actuar de manera prioritària quan la situació econòmica sigui més favorable. El conseller Lluís Recoder i l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, van signar dijous el c onveni que c ompromet a les dues administracions a treballar conjuntament per saldar un deuet històric amb Dalt la Vila. El consistori va demanar a la Generalitat que es faci càrrec de la redacció del projecte de remodelació de l'espai públic del barri. "Badalona no és una ciutat més, és una ciutat molt important per Catalunya i hi ha diverses qüestions que encara hem de resoldre", va reconèixer el

conseller de Territori i Sostenibilitat en la seva visita a la c iutat. Garc ia Albiol va va l o r ar m o l t p o s i t i va m e nt aquest "primer pas", tot i que de moment no s'hi apreciïn canvis. Al marge d'aquest pla global, però, sí que aviat s'hi començarà a fer alguna actuació puntual, segons va detallar Recoder. Durant el 2013, va dir el titular del Departament, es renovarà el carrer de la Costa, entre la plaça de la Font i el carrer Sant Anastasi. Serà una obra que "no modificarà la imatge històrica del carrer, però sí que li donarà una configuració física renovada". El carrer de la Costa esta considerat el carrer més antic de la Badalona. Actuació a Sant Roc De manera paral·lela i i m m e d i at a , l a G e n e r a l i t at actuarà també al barri de Sant Roc. El conseller va aprofitar la seva visita a la ciutat per anunciar que el pròxim mes de desembre començarà la construcció d'un bloc de 28 pisos per reallotjar veïns del propi barri afectats per processos de renovació de l'espai

t Imatge del carrer de la Costa, que serà remodelat el proper any

públic. L'actuació, valorada en 3,2 milions d'euros, també preveu l'enderroc d'un altre bloc d'habitatges i la remodelació de la zona de l'antiga Creu Roja, a tocar de l'autopista C-31. "A Sant Roc s'hi concent re n m o l t s d e l s e l e m e n t s positius de la Catalunya de la segona meitat del segle XX, però també les contradiccions d'un creixement que no es va saber gestionat correctament", va dir Recoder sobre el barri.

Malestar entre un grup de veïns de Bufalà per l’obertura d’una Associació Cannàbica Societat Carles Carvajal

L’obertura, fa pocs dies, d’un local de l’Associació “Bufannabis Private Club”, situada al número 63 del carrer Nou Cases, al barri de Bufalà, ha aixecat malestar a la zona. Un grup de veïns s’ha posat en contacte amb el Tot per explicar la seva posició. Segons asseguren, l’obertura del local s’ha traduït en un augment de la sensació d’inseguretat a la zona. Els veïns expliquen que grups de joves, alguns menors, fumen porros davant les seves cases. Per la seva banda, des

de l’Associació Cannàbica de Bufalà, la portaveu, Irene López, ha volgut matisar les opinions dels veïns. Des de l’entitat privada s’ha respòs que el local no comporta cap perill pels veïns i que no es pot relacionar amb un augment del vandalisme a la zona. L’Associació Bufannabis ha volgut aclarir que es tracta d’un local privat dedicat a consumidors habituals de cànnabis i que cap veí s’ha interessat personalment en el projecte. López ha desmentit els veïns i ha assegurat que no es permet a menors utilitzar el local per consumir marihuana.

t Local de l’entitat a Bufalà

12 i

Actualitat-12.indd 1

30/10/2012 17:03:17


FOTODEPILACIÓ

Sol UVA

ARA F DEPIL EM AC ÍNTIMAIÓ DE DO NA

x Baixa i alta pressió x Sol des de 1,50 € (per sessió, preu amb abonament)

Depilació làser x Aixelles ....................................................................................................19 € x Aixelles + engonals brasileres .................................................................................................39 € x Cames senceres + aixelles + engonals .............................................................................................99 € x Pit i abdòmen ..............................................................................49 € (preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Depilació cera x Cames senceres +

engonals brasileres

................................ 9,99

Francesc Layret, 30

Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2012.indd 10

28/09/2012 10:26:26


AFons

Una tarda de mànegues

t La mànega davant de la platja dels Pescadors, dissabte passat a la tarda

Meteorologia Oriol Rodríguez

Dissabte passat a la tarda vàrem ser molts els que quedàrem bocabadats (i alguns fins i tot espantats) al veure l’espectacle meteorològic que teníem a tocar: mentre les nuvolades marxaven mar e n d i n s d e s p r é s d e d e i xar quatre gotes mal comptades, es va formar una mànega a l’alçada del Pont del Petroli que, amb molta velocitat, anava avançant paral·lelament a la platja dels Pescadors, tot resseguint el litoral badaloní fins a dissipar-se a l’arribar més enllà de Montgat. Mentre això passava, una altra mànega més petita apareixia a l’alçada de la Vila Olímpica de la capital catalana fins a arribar a la Central Tèrmica del Besòs. Però és que uns minuts abans, se n’havia vist una altra enfront de Montjuïc! Com es forma un tornado (o una mànega, que no deixa de ser

un tornado però sobre el mar)? És habitual que n’apareguin a la nostra comarca? Què és el que va passar dissabte? Aquestes preguntes claus mirarem de resoldre-les al llarg de la crònica. Un tornado no és res més una columna d’aire que gira molt ràpidament amb una pressió atmosfèrica molt més baixa al seu centre que al voltant i que pren la forma d’una tromba que penja de la base d’un núvol fins a tocar a terra, fent destrosses per allà on passa. L’origen d’aquest fenomen rau en la rotació que té VOBDÒMtMVMBDPOWFDUJWB VOOÞWPM de tempesta) causada pel vent que canvia de força i de direcció amb l’alçada que, al concentrarse en un punt guanya força i acaba donant lloc al tornado. Mànega, tornado, fibló, cap de fibló, tuba o bufarut no deixen de ser noms diferents per a un mateix fenomen. Una mànega o fibló (paraula d’origen balear) és un tornado que, enlloc de trobarse a terra ferma, se situa sobre

el mar o en un llac, xuclant aigua i sense provocar danys, tot i que de vegada pot ser prou forta com per a succionar peixos, granotes o d’altres animals i, posteriorment, fer-los caure uns metres o quilòmetres enllà. Aquest és l’origen de la pluja de peixos que fins i tot a Catalunya s’ha pogut veure testimonialment en alguna ocasió puntual. Un bufarut és un tornado com a tal (una denominació molt usada a la Catalunya Central, al Bages o Osona, per exemple), mentre que un cap de fibló o una tuba és un tornado que no arriba a tocar la superfície terrestre i, per tant, no és cap maldecap per a ningú. Catalunya és un país en el que és relativament habitual que hi hagi tornados. De mitjana n’hi ha al voltant de 3 cada any, tot i que hi ha hagut temporades molt actives, com la del 2005 que es van registrar 7 tornados. De mànegues, en canvi, se’n solen veure amb més freqüència, ben bé una desena cada any repartides per tota

14 |

AFons-14.indd 2

30/10/2012 15:53:34


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

la costa catalana, tot i que on més acostumen a aparèixer és a la costa central, entre el Baix Penedès i el Maresme. A Badalona, Montgat i Tiana hem pogut veure diverses mànegues al llarg dels últims anys: sense anar més lluny, l’1 de juny de l’any passat se’n va formar una enfront de la capital catalana i va poder ser vista des de casa nostra. També anys com el 2002, el 2005 o el 2008 se’n varen poder fotografiar més d’una. De tornados, per sort, no ens n’ha afectat cap al llarg dels últims anys, malgrat que n’hem tingut ben a la vora, com per exemple a Santa Coloma de Gramanet el 17 d’abril de 2008 o el mític tornado del Masnou del 20 de novembre de 2002, tot just ara farà 10 anys. Tot i això tenim antecedents històrics com és el fatídic tornado del 15 de juny de 1892 que va causar danys molt importants (i fins i tot algunes víctimes) a la part baixa

de Badalona, amb vents que, probablement, deurien superar els 180km/h. Dissabte a la tarda el panorama fou molt fotogènic. Cap a les 18:45h es va poder veure una primera mànega just davant de la Zona Franca de Barcelona, tot i que va ser força petita. Ràpidament, els núvols que venien de mestral, a l’arribar a mar (encara amb l’aigua ben calenta de l’estiu) s’inflaven amb celeritat gràcies a l’energia aportada per la Mediterrània. Arran de platja teníem vent de migjorn i xaloc (sud i sud-est), mentre que a capes altes el vent bufava amb força de ponent (oest)... Ja ho teníem tot a punt per tal que es formés la mànega més destacable del dia! Va ser a les 18:50h quan es va formar a l’alçada del Pont del Petroli un petit cap de fibló que ràpidament va arribar a tocar la superfície marina, convertintse en una mànega de primera

categoria, aixecant aigua al seu voltant i fent-se cada vegada més i més gran. Com que, tal i com ja hem dit, el vent a 4-6km d’alçada era fort, les nuvolades i conseqüentment la mànega, s’anaven desplaçant a gran velocitat i, en 8 minuts es va plantar a tocar del Masnou. Mentre el fibló anava avançant molt a la vora de la platja dels pescadors, a tan sols 1km de la sorra, una altra mànega es va començar a formar a la Vila Olímpica de la Ciutat Comtal i, ràpidament, va anar avançant cap al Fòrum i fins a dissiparse tot just havent passat la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs. Finalment, abans de poder entrar a terra ferma, l’altra mànega es va desfer després d’haver estat recorrent el litoral de Badalona i Montgat sense causar cap ensurt però havent deixat unes imatges inesborrables d’una tarda de temps sever al Baix Maresme.

Roll ups publicidad t1VCMJDJEBEFYUFSJPS t&YQPTJUPSFTFOSPMMBCMFT t5PEPUJQPEFGPSNBUPTQVCMJDJUBSJPT SPMMVQT paneles, banderas, etc.

| 15

AFons-14.indd 3

30/10/2012 15:53:46


Entrevista amb Sergi Labori, imatge de la campanya electoral d'Obama “Hipsters for Obama”

͞EŽŵΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂůĂƉŽůşƟĐĂĞŶĂďƐŽůƵƚ͕ŶŝůĂ ĚĞůŵĞƵƉĂşƐŝŵĞŶLJƐůĂĚĞůƐƐƚĂƚƐhŶŝƚƐ͟ Quan només falten uns dies per les eleccions presidencials als Estats Units, ens hem volgut apropar a un badaloní estretament relacionat amb la campanya electoral d'Obama: Sergi Labori. Ell ha sigut imatge de la campanya de l'actual president de la Casablanca “Hipsters for Obama”. Però ho ha sigut involuntàriaŵĞŶƚ͕ũĂƋƵĞĞŶ^ĞƌŐŝĞŶĐĂƉŵŽŵĞŶƚǀĂĚŽŶĂƌĞůƐĞƵĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚƉĞƌĂƉĂƌğŝdžĞƌĂůĞƐdžĂƉĞƐĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚ ĚĞŵžĐƌĂƚĂ͘ŽŵũĂŚĂĞdžƉůŝĐĂƚ͕ƵŶĂŵŝĐĨŽƚžŐƌĂĨĚĞůďĂĚĂůŽŶşǀĂƉĞŶũĂƌƵŶĂĨŽƚŽƐĞǀĂĂƵŶďĂŶĐĚΖŝŵĂƚŐĞƐ͘ WŽĐĚĞƐƉƌĠƐǀĂŶĐŽŵƉƌĂƌůĂƐĞǀĂĨŽƚŽƉĞƌϮϬĞƵƌŽƐŝůĂŶŽơĐŝĂƐĂůƚĂǀĂĂĮŶĂůƐĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ͗ƵŶǀĞşĚĞů ĐĞŶƚƌĞĚĞĂĚĂůŽŶĂ͕ŝŵĂƚŐĞĚĞůĂĐĂŵƉĂŶLJĂĚΖKďĂŵĂ͘ĞƐĚĞůdŽƚŚĞŵǀŽůŐƵƚĐŽŶğŝdžĞƌŵĠƐĚĞƉƌŽƉůĂ ĮŐƵƌĂĚĞ^ĞƌŐŝ>ĂďŽƌŝ͘ 16 |

Persones-16-17.indd 2

30/10/2012 6:53:05


Mertxe la Torre

Ara fa ja més d'un mes que va esclatar la notícia que un català era imatge de la campanya d' Obama i tots els mitjans van posar la seva mirada a sobre teu. Com vas viure aquest periple? Realment va ser una bogeria. Feia un parell de dies que m'havien operat el genoll i entre anar a platós de televisió, que ells vinguessin i mil entrevistes, va ser un no parar. Mai hagués pensat que tindria aquesta repercussió. I el teu entorn: pares, amics...? El meu entorn com jo: no donàvem crèdit a tot el que estava passant i com havia anat a parar a una campanya política d'Obama. Ets usuari molt actiu de Twitter. Explica'm en 140 caràcters què és el primer que et va passar pel cap quan vas comprovar que, efectivament, eres tu el noi que sortia a les xapes? Si no recordo malament va caure un tweet com: "Mare meva, surto a la campanya política d'Obama!" En declaracions a mitjans deies que estaves consultant amb advocats si era legal que una campanya política fes servir la teva imatge. Has sabut ja si és totalment legal? Sí, un cop firmes un contracte d'aquest tipus tenen pràcticament tots els teus drets i la poden utilitzar gairebé per tot allò que vulguin, política inclosa. Explicaves en una entrevista a un mitjà nacional que no ets gaire aficionat a la política. Ara que has format part (involuntàriament) d'una campanya, has volgut saber més sobre les presidencials als Estats Units i les seguiràs el 6 de Novembre? No, no m'interessa la política en absolut, ni la del meu país i menys la d'allà. Si que miraré qui ha guanyat però no em posaré a mirar què fan o deixen de fer.

Sergi, t'has fet famós per aquesta campanya política als Estats Units, però al Tot volem saber més sobre tu, per exemple, sobre la teva carrera com a criminòleg i detectiu privat. D'on et ve aquesta passió? És un tema que sempre m'havia agradat. Vaig començar fent informàtica, que també m'agradava, però vaig veure que no m'acabava de fer el pes i que no voldria viure d'allò i vaig tirar per la meva passió. Tant la criminologia com la investigació són apassionants i si a sobre veus mil series per televisió relacionades amb el tema… És inevitable acabar fent-ho! Actualment, però, tens un altre tipus de feina. A on t'agradaria treballar? A mi m'encanta la criminologia i l' investigació privada aixi que qualsevol empresa relacionada amb això em serviria. Molts de nosaltres aspirem a entrar en agències internacionals de renom, però la cosa està bastant complicada. Al final acabem treballant tots en un petit despatx fent el que podem. Has fet, a més, un màster en avaluació de la veritat i credibilitat en les expressions facials. A la gent no li fa por seure davant teu? Més que un màster, va ser un curs intensiu d'una universitat de psicologia de Manchester. Pel que faig, però també pel meu dia a dia, està molt bé poder analitzar a la gent per saber quines son les seves emocions, com reaccionen i també saber si t'estan enganyant o no. La gent que no ho sap, cap problema; però hi ha gent que al principi sí que els hi fa cosa (riu). Una altra de les teves vessants és la d'esportista, una afició que et ve dels teus pares, que són entrenadors de natació i patinatge. Tu t'has decantat pel triatló. Quin és el teu proper objectiu? Ara primer de tot, recuperar

“El primer objectiu destacat del 2013 és l'Abu Dhabi International Triathlon” i acabar la rehabilitació del genoll, operat fa tot just un mes. El primer objectiu destacat del 2013 és l'Abu Dhabi International Triathlon, el 2 de març, que consisteix en nedar 3km, pedalejar 200km i córrer 20km més. El següent ja l'Ironman de Zurich, el 28 de juliol, que són 3.8km nedant, 180km de bici i 42.2km de córrer. Entremig segur que cauran altres coses; però els meus grans objectius són aquestes dues competicions, si les lesions i l'economia m'ho permeten. Com t'entrenes per aquestes proves, perquè suposo que hauràs de dedicar-hi moltes hores diàries... Normalment, intento entrenar un mínim de dues hores al dia fins a un màxim de quatre i els caps de setmana, una mica més. El triatló, tant de curta com de llarga distància, és molt sacrificat i pel fet d'haver d'entrenar tres disciplines com són la natació, bici i córrer, no et pots deixar res. Són moltes hores de competició en la llarga distància i el teu cos i el teu cap han d'estar preparats per poder fer- ho, i això només s'aconsegueix amb l'esforç i el sacrifici de cada dia. De quina manera et compensa tot aquest esforç? La meva principal recompensa és poder fer allò que m'agrada i gaudir. Poder acabar una proba d'aquestes característiques és una sensació impressionant. Jo crec que la recompensa és la superació personal i veure que tothom pot fer-ho si s'ho proposa. A vegades, amb detalls com quan alguna empresa s'interessa pel que fas i et volen donar un cop de mà sense ser un professional. Són coses per les quals val molt la pena tot aquest sacrifici. | 17

Persones-16-17.indd 3

30/10/2012 6:53:08


El Badalona aconsegueix un valuós empat a un contra el Llevant B Futbol Artur Piquet

El C.F Badalona va superar totes les adversitats que va patir el diumenge i va aconseguir un empat al Camp del Centenari contra el Llevant B, un equip que arribava a Badalona després d’encadenar cinc victòries consecutives. El partit no va poder començar pitjor pels badalonins, que van veure com l’equip valencià s’avançava al marcador al primer minut després que el davanter Andy transformés un penal comès per en Gallardo. El porter Marcos va evitar el segon gol en una gran intervenció després d’un xut d’en Roger i, poc després, a la mitja hora, el partit es va complicar més pel Badalona amb la lesió al genoll d’en Javi Moreno, que va haver de ser substituït per en Canario. Els dos equips van tenir diverses oportunitats durant la primera part, sent en Pelegrí, en Bayon i en Gabri els jugadors més actius per part del Badalona, tot i que el marcador no es va moure abans del descans.

A la segona part els homes de l’Albert Camara van sortir amb molta empenta i van generar varies ocasions per aconseguir l’empat, les més clares a càrrec d’en Canario i en Ferron. El Llevant va tenir alguna oportunitat a la contra però el Badalona seguia pressionant i generant oportunitats, com la que va tenir en Juanma, que va substituir a en Bayo al minut 55 i es va convertir en l’home més actiu de l’atac badaloní, amb el remat d’un córner llençat per en Canario que

va sortir lleugerament desviat. Ja en el temps afegit, quan semblava que tots els esforços dels jugadors del Badalona no es veurien recompensats amb l’empat, en Robert va aconseguir el gol de la igualada al rematar un nou servei de córner. El proper diumenge, a les 17:00 hores, el Badalona jugarà al camp del Yeclano, un rival que a priori es idoni per aconseguir tres punts que distanciarien l’equip de l’Albert Camara de la zona baixa de la classificació.

La 59ª edició de la Caminada de la Regularitat es celebrarà el proper 18 de novembre Caminada regularitat Artur Piquet

El proper diumenge 18 de novembre es celebra la 59ª edició de la popular Caminada de Regularitat organitzada pel Centre Excursionista de Badalona. L'objectiu de la caminada, emmarcada en la Copa Catalana de marxes tècniques reguladesFEEC, és gaudir del recorregut de 17,5 km i apropar els participants a l’entorn natural badaloní. La prova és una competició per parelles en la que s’ha de trobar un ritme de pas i mantenir-lo al llarg del recorregut. La organització establirà punts de control

en els que s’anotarà el temps que ha trigat cada parella en fer el tram, i la que aconsegueixi una velocitat més constant serà la guanyadora. En aquesta edició el punt de sortida i arribada de la prova serà dins de la ciutat, al barri de Montigalà, a la confluència del Camí de Sant Jeroni i el carrer d'Anna Tugas. Totes les parelles que hi vulgueu participar per apuntarvos-hi, abans del 15 de novembre, a través del formulari que trobareu al web www.cebadalona.org o bé presencialment al centre del Club Excursionista (C/ de la Costa 13, 1r, els dimarts i dijous de 20h a 22h).

18 |

Esports-18-H12-19.indd 2

30/10/2012 17:33:26


El FIATC Joventut passa per sobre de l’UCAM Murcia (92-70) Bàsquet Artur Piquet

El Fiatc Joventut va aconseguir la tercera victòria consecutiva com a local superant de 22 punts a l’UCAM Murcia. Els verd-i-negres es van mostrar molt superiors durant tot el partit i no van donar cap opció al seu rival (la valoració final és un clar exemple d’aquesta superioritat, amb 119 punts pels locals i 42 pel murcians), reafirmant el bon nivell que l’equip està demostrant davant de la seva afició. Des del salt inicial la Penya va dominar al marcador, amb una gran actuació dels bases i d’en Nacho Llovet que, amb els seus 12 punts i 9 rebots, va protagonitzar la millor actuació personal com a jugador del primer equip, i es va arribar al descans amb un avantatge de 15 punts, 49 a 34. Aquest

domini va donar la oportunitat a en Pere Tomàs de tenir els primers minuts sobre el parquet. A la segona meitat va semblar que l’UCAM volia entrar de nou al partit i va aconseguir un parcial de 3 a 9 en els primers instants, però dos triples consecutius d’en Ehambe van restablir l’avantatge al marcador. A partir d'aquí el Fiatc Joventut es va sentir molt còmode i

això es va notar al marcador, arribant a l'últim quart amb el partit molt ben encarat pels locals. L'UCAM no va aconseguir inquietar als homes d’en Maldonado i la diferència final de 22 punts (92-70) no deixa cap mena de dubte de qui va ser el clar dominador del partit. El proper dissabte, a les 19:00 hores, el Fiatc Joventut buscarà la primera victòria a domicili a la pista del Fuenlabrada.

Puedes contactar con nosotros en:

Av. Gran Via, 919 local 3 08018 Barcelona

| 19

Esports-18-H12-19.indd 3

30/10/2012 17:33:30


El que ens ha passat; el que ens passa; el que ens passarà Jordi Marcos Advocat i llicenciat en Ciències polítiques i de l'Administració

La família i la muntanya Albert Lloreta

Epíleg Christian Carneado elcontrapuntbadaloni.com @Ch_Carneado

La situació és per posar-se a plorar. No ho dic jo. Ho diu el Rei. I ho diu més gent. Ho pateixen milions de compatriotes. Espanya afronta la pitjor cris econòmica i social que ha patit en el decurs dels darrers setanta anys, com a mínim. Espanya afronta les incerteses del futur més immediat en una situació de debilitat econòmica, de qüestionablilitat institucional, i de postració anímica que espanten. Espanya té por, perquè la situació fa por. A Espanya hi conviuen múltiples factors que expliquen, en tot o en part, com hem arribat aquí. No hi ha una conjura còsmica per perjudicar els interessos espanyols; no hi ha una confluència astral que determini que l’inexorable destí de la nostra nació sigui la d’enfonsarse en el caos. No hi ha res de tot

això; la veritat és més senzilla que tot això. És més bàsica; és -si se’m permet- més barroera. El darrer cicle alcista de la nostra economia va fonamentar-se en una bombolla immobiliària de proporcions obscenes, en un apalancament massiu per part de particulars i empreses, i en una inundació de liquiditat a baixos tipus d’interès que va atiar l’incendi amb benzina. Aquesta bombolla immobiliària va ser estimulada per incentius de naturalesa fiscal per l’adquisició de nova vivenda; i va ser estimulada per una gestió negligent per part dels departaments de riscos de moltes entitats bancàries i per un excés de finançament per part d’entitats creditícies de base territorial -caixes d’estalvi-. Un silenci còmplice per part de

L'altre dia parlàvem de famílies amb uns amics, en una terrassa d'un bar a Barcelona. Uns es queixaven que els seus pares eren molt durs amb ells, que els havien intentat fer estudiar carreres de ciències o de números. Criticaven el conservadorisme paternal que es posa alerta a cada euro gastat de més. En el cas femení, es va fer palès el malestar, molt visible a les celles maternes, quan una falda era massa ajustada o un escot massa profund. Les pessigades de les notes de batxillerat, el temps "perdut" a casa "sense estudiar" i, finalment, el perdre el temps en anar a buscar un

pis de lloguer amb uns amics i viure una vida postadolescent normal són les típiques coses que toquen els pebrots a la gent de la meva generació (per cert, jo sóc de finals dels 80). No ens n'adonem gaire, però, que som una generació absolutament inusual i que l'última generació similar a la nostra ja en fa dues que va morir: era la dels pares dels nostres avis. Som la primera generació en molt de temps que, en general, hem nascut i viscut en certa abundància. Abundància no només a nivell alimentari (no ens ha faltat res), també a nivell intelectual (les nostres escoltes públiques i priva-

Epíleg: “ Part final de l'obra dramàtica amb la qual té lloc la conclusió de la trama plantejada”. Malauradament, aquesta és la definició que més li escau a la situació política que estem vivint a Badalona. Garcia Albiol va començar a escriure les pàgines del seu particular llibre al maig del 2011, aquells llunyans dies de glòria on el pròleg li escrivia Alícia Sánchez Camacho a un hotel de Badalona. L’o b r a , q u e h a e s d ev i n g u t dramàtica, aquests darrers dies sembla estar escrivint les darreres línies, i el seu punt i final hauria de ser qüestió de mesos, fins i tot setmanes. Badalona no es mereix donar aquesta imatge, no es mereix sortir cada dia a la premsa per qüestions fosques, molt fosques,

i no es mereix un govern que viu d’esquenes a la llei i a la seva pròpia paraula. La realitat és que tenim l’alcalde Garcia Albiol imputat per incitació a l’odi, que el regidor David Gómez i un coordinador han estat cessats per un presumpte cas d’extorsió, que un altre coordinador va ser cessat per conduir ebri, que el regidor Miguel Jurado té oberta una Comissió especial d’investigació, i que el mateix regidor Jurado i els regidors Riera i Lerma han estat denunciats per delictes de tràfic d’influències, suborn i violació de domicili. Que tenim un govern que ha fet pagar lloguers a famílies per pisos ocupats, i que ha atorgat habitatges també ocupats sense tenir signat cap conveni amb l’entitat financera propietària.

20 |

Opinio-20-21.indd 2

30/10/2012 18:41:52


totes les administracions públiques, de tots els organismes reguladors, que amb una mà recaptaven i amb l’altra silenciaven les poques (poquíssimes) veus que s’alçaven en contra d’aquest despropòsit, no van fer sinó afegir l’insult a la tragèdia que lentament, s’anava forjant. Ara ha caigut el vel. Espanya deu cinc vegades el seu PIB, a pagar en una moneda forta, i de la que no controla els tipus d’interès. Espanya s’asfixia econòmicament, esperant un rescat que OPFTTPMtMJDJUB BNCUJQVTEJOUFSÒT del 0,75% (imaginin què passarà quan els tipus d’interès es posin als 2 ó el 3%). A Espanya fan fallida la immensa majoria de les caixes EFTUBMWJ FTDPMtMPRVFOQBSUJDJpacions preferents en el mercat minorista, s’arruïna als tenidors, es

bancaritzen les caixes, es titulitza el capital social en accions, s’arruïna els accionistes, es salven els bancs (ex-caixes) amb diners públics, es crea un banc dolent que mantindrà artificialment alt el preu de la vivenda durant dècades i hi ha sis milions de compatriotes sense feina. A Espanya passa tot això i no passa res. A Espanya, la fallida de les caixes d’estalvi provoca la inviabilitat de l’Estat de les Autonomies; posa de manifest duplicitats i triplicitats administratives; posa en coneixement de la ciutadania l’existència de dèficits autonòmics de desenes de milers d’euros, la plena insolvència d’estructures administratives descentralitzades que s’atribueixen competències que no poden assumir pressupostàriament, per desplegar i mantenir

qualsevol cosa menys serveis a la ciutadania. Ara, alguns dels beneficiaris (durant dècades) d’aquest estat de coses embolcallen les seves misèries amb una estelada, i fien la felicitat futura de tots a fer confiança en un projecte sobiranista que no saben ni articular, en contra d’un model (millorable) que els reconeix, els empara, els dota de poder i legitimitat, i del que ara reneguen. Hi ha molt d’interès en què continuem mirant el dit, quan el dit està assenyalant la lluna. El problema no és d’atribució de més competències, sinó de ser competent en aquelles matèries que gestiones. El problema és que qui s’arroga el dret d’embarcar-nos a tots en la dimensió desconeguda té memòria selectiva. Té poca consciència. I no té cap vergonya.

des són molt més bones que les d'abans) i a nivell, sobretot, d'oci: un món d'oportunitats capitalistes ens ha arribat a la bústia de casa cada nadal, ens hem tret granets de la cara per anar a discoteques de tots els estils i característiques, hem après a disfrutar de bona música i bons concerts, no hem perdut mai l'encant d'anar al cinema... i alguns fins i tot hem anat al teatre. Tot això que ens ha semblat sempre absolutament normal i fins fa ben poc no ho era. A la meva àvia no la deixaven anar a ballar sardanes massa sovint i, quan hi havia ball de festa major, no podia ballar amb el mateix noi

dues vegades. Evidentment, si es feia fosc, calia tornar a casa. El meu avi per veure alguna cosa d'interessant havia de caminar 20 quilòmetres fins al poble del costat. No van deixar que estudiés fins a la universitat, així que es va casar i va passar a ser la dona de. La meva mare va venir a estudiar amb 16 anys a Barcelona: ja era prou fort el sacrifici familiar com per dedicar el temps a coses intrascendents, així que calia estudiar de valent. L'àvia d'un amic va entrar per primer cop en un bar sola als seixanta anys, i li va fer vergonya. Els avis d'un altre amic van néixer a una txabola al Poblenou. Tots ells van haver de fer

sacrificis per tirar endavant i per, a la llarga, donar-nos la vida que hem tingut. Són històries d'escalada. Han pujat una muntanya i ens han parit a dalt. Quan has encarat la teva vida a ser òptim, vols que els fruits de la teva vida facin el mateix. Així que encara ressona per moltes cases catalanes allò de: o advocat o metge o militar. Nosaltres no en tenim la culpa, però a vegades està bé saber que ens ha tocat la loteria i, si ens queixem que el wifi va lent, més val que ho fem amb la boca petita. A més, hem de començar a preparar la baixada, perquè haurem de baixar algun dia, de dalt de la muntanya.

És un drama. És un drama perquè una ciutat com Badalona requereix d’una gran capacitat de gestió, i aquest govern no està preparat per gestionar, és la gran errada de Garcia Albiol, que es va veure obligat a satisfer la feina de la campanya electoral amb càrrecs públics a persones que no estaven preparades, i que a més a més han cregut que podien interpretar les directrius ideològiques del seu alcalde amb total impunitat. La setmana passada sortia a la llum una entrevista al regidor del grup mixt David Gómez. Les declaracions del regidor no fan més que confirmar el tarannà d’aquest govern, i com Garcia Albiol distribueix l’assumpció de responsabilitats en funció del mal que li pot fer a la seva figura, i no pensant en Badalona.

D’aquesta entrevista a més es desprenen presumptes delictes de prevaricació que haurien de ser analitzats per la fiscalia. Morir d’èxit, és el que li està succeint a l’alcalde que ara paga el car preu de pujar molt amunt sense honestedat, prometent pisos, llibres, ocupació, menys impostos, seguretat, gestió, i de tot això res de res, només escàndols: publicats, no publicats i que es publicaran. Aquesta situació està provocant la descomposició del govern local, el Partit Popular compta amb tan sols 10 regidors, i una OVMtMB DBQBDJUBU QFS BSSJCBS B pactes amb l’oposició. En poques setmanes veurem com la liquidació del pressupost municipal presenta una desviació de milions d’euros que condicionarà el futur de Badalona dels

propers anys. Els propers mesos seran durs, i la ciutat necessita un govern estable, seriós, sincer, honest i treballador. Un govern que estigui al costat de les persones en tot allò que sigui possible i viable, on les notícies siguin els fets i no les promeses. Vull un govern que sigui jutjat pels ciutadans i no pels jutges. En literatura és inusual que la mateixa persona escrigui el pròleg i l’epíleg, però en aquest cas sembla que també Alícia Sánchez Camacho ha començat a escriure l’epíleg d’aquest drama al situar a Garcia Albiol al lloc 84 de les llistes del Partit Popular per les eleccions autonòmiques. Ara ja només cal esperar al “punt i final”, tancar aquest capítol de la història política de Badalona, i tornar a començar un nou llibre escrit entre tots. | 21

Opinio-20-21.indd 3

30/10/2012 18:41:53


Amb veu pròpia Micaco madur Les pastisseries de Badalona, Montgat i Tiana han estat a ple rendiment durant aquests dies de Tots Sants. I és que segons les previsions del gremi, enguany s’ha mantingut la producció de panellets de l'any passat, tot i la delicada situació econòmica que travessen moltes famílies. Unes dades que per als pastissers "reflexa l'interès del consumidor pels productes artesanals".

Micaco podrit Segons dades de l’Ajuntament de Badalona, durant el primer trimestre d’aquest any s’han produït a la ciutat 143 ocupacions de pisos. L’any passat, però, van ser 537, 134 més que el 2010 --403--; 304 el 2009, 183 el 2008 i 180 el 2007. Unes dades que demostren que a la ciutat hi ha carta blanca per ocupar edificis sense cap tipus d’impediment.

Badalona en tweets El 87% de les palmeres de #Badalona no presenta cap risc estructural. (@Totbadalona) ... O sigui el 13% presenten risc? @JoanFamadas

A #Badalona, mentre el govern del PP persegueix políticament independentistes, partits i agents polítics diversos, callen. #Vergonya @RogerSallas

Ara que estan de moda les consultes d'independència de barris de municipis, el MasRam podria plantejar-se deixar #Badalona i passar a #Tiana @ToniMorata

Gran capítlo el de hoy de "Poniendo Orden", la trama que emocionó a Spielberg, TV3 queremos serie ya de lo de #Badalona @Cresleaks

Ho hem trobat al carrer A través de Twitter, un badaloní ha penjat una imatge que ens hauria de fer reflexionar a tots. La fotografia correspon a l'Avinguda de Martí Pujol on dues persones estan agafant la roba d'un contenidor de

Roba Amiga. Recordem que el material d'aquesta entitat es destina, justament, a persones que també ho necessiten. Són imatges que darrerament, amb l'actual situació econòmica, estan augmentant a Badalona.

Avui hem provat @tariqbadalona Molt recomanable, producte de qualitat i cuina original al costat d casa. #Badalona @Toniveraa

Periodista cubà, exiliat a Miami, pregunta si a #Badalona hi ha el carrer General Weyler; li dic que si i em respón si no tenim vergonya @Estanisalcover

Razones por las que recoger las cacas de tu perro!!#perro #gos @ Barrio Santo Cristo @Sergin4 22 |

Opinio-22.indd 1

30/10/2012 18:48:02


21X10

A5

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

95€ 105€

95€ 105€

105€ 125€

155€

5.000 115€ 125€ 7.500 125€ 135€ 10.000 145€ 165€

125€ 145€ 135€ 155€ 185€ 195€

145€ 175€ 185€ 215€ 245€ 275€

245€ 295€ 315€ 365€ 435€ 505€

Formato

A6 1 cara

2.500

2 caras

2 caras

175€

Formato

10,5x10,5

A6

21x10

A5

2.500

135€

155€

175€

205€

5.000 7.500 10.000

175€ 235€ 295€

195€ 290€ 345€

245€ 335€ 415€

305€ 445€ 565€

Formato

10,5x10,5

A6

21x10

A5

2.500

175€

195€

225€

295€

5.000 7.500 10.000

225€ 325€ 395€

285€ 415€ 495€

325€ 475€ 595€

445€ 655€ 815€

Formato

A6 1 cara

250

2 caras

Formato

21X10

12,5x23,5

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

1 cara

115€

105€ 125€

105€ 125€

105€ 125€ 115€ 135€ 135€ 155€

115€ 135€ 135€ 155€ 165€ 185€

115€ 135€ 135€ 155€ 165€ 185€

85€ 105€

500 95€ 110€ 1.000 105€ 115€ 2.500 115€ 125€

A5

95€

A4

50 100 250 500

Formato

85€ 90€ 95€

100€ 105€ 115€

8,5x5,5 1 cara

Folletos2.indd 3

A4 1 cara

2 caras

A3

A2

A5

A1

2 caras

50x70

115€

145€

215€

175€

125€ 135€ 145€

155€ 165€ 175€

225€ 235€ 285€

185€ 195€ 220€

9x5

10,5x7,4

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

100

95€ 110€

95€ 110€

105€ 115€

250 500 1.000

105€ 115€ 115€ 125€ 125€ 135€

105€ 115€ 115€ 125€ 120€ 135€

110€ 125€ 115€ 135€ 125€ 145€

27/08/2012 10:21:32


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

SĂ­ al Mercadona al Mas Ram RubĂŠn DĂ­az

Aquests dies, a travÊs de la xarxa, he vist una campanya contra la instal¡lació d’un supermercat en un terreny al costat de la urbanització del Mas Ram. D’entrada m’he informat de com ha anat l’operació urbanística, recordem que la junta de la urbanització i el Club Joventut Badalona van

realitzar una dubtosa operació per vendre el terreny als senyors del Mercadona. Però ara, segons he pogut saber, els veïns d’aquesta zona s’oposen a la instal¡lació. Voldria fer dues puntualitzacions perquè considero que s’ha d’instal¡lar un Mercadona a prop del Mas Ram. Un dels veïns de la zona, propietari d’un coneguda empresa de lots de Nadal, va

ser part impulsora del projecte i ara els veïns nomÊs carregen contra l’Ajuntament i l’altra, i la que mÊs ciutadans estaran d’acord amb mi, tots els barris de Badalona pateixen inconvenients i crec que els veïns de la ciutat tenim dret d’anar a comprar on vulguem. Sóc veí de la Morera i espero, aviat, poder anar a comprar al nou supermercat del Mas Ram.

Mala memòria, senyor Ballesteros Miguel Jurado, regidor de Seguretat, Convivència i Participació Ciutadana

M'ha sorprès l'escrit de l'amic Jordi Ballesteros publicat a MBSFWJTUB&M5PU EFMBTFUNB na passada. I dic que m'ha sorprès perquè ell sap que quan era regidor del Districte 1 les queixes sobre els conflictes a Can Ribó eren habituals. No podem oblidar l'incendi de cot xes, les amenaces a membres de la Junta de l'AV Canyadó i els aldarulls i les bretolades que passaven cada cap de setmaOB&MTFOZPS#BMMFTUFSPT BNC la col¡laboració de totes les entitats del districte, van elaborar un programa d'actuació que, com molts altres projectes del govern socioconvergent, van quedar en un calaix d'algun despatx de l'Ajuntament. Anys mÊs tard, el seu cap de llista, el

senyor Ferran FalcĂł, va assumir la responsabilitat de la GuĂ rdia Urbana i ningĂş millor que ell sap els problemes que aquesta zona d'oci de la ciutat generava als veĂŻns del districte primer. Les manifestacions i les intervencions dels veĂŻns de CanyadĂł en el Ple Municipal queixantse de l'incivisme i demanant solucions per aquest encallat problema, eren constants. Ara, com a responsable de la GuĂ rdia Urbana, intento, disminuir l'impacte de la concentraciĂł d'oci nocturn en aquesta zona EFMBDJVUBU5BNCĂ?QSFTJEFJYP una ComissiĂł, juntament amb la resta de forces polĂ­tiques amb representaciĂł a l'Ajuntament, els sindicats, els joves i representants veĂŻnals, que estĂ  treballant per buscar la manera de dignificar la zona, ampliant els usos existents i aconseguir fer compatible oci i descans

veïnal. De moment hem aprovat la congelació de llicències d'oci dins el polígon de Can Ribó. Crec que no podem oblidar que quan tenien responsabilitats els que ara critiquen les mesures que intenten buscar solucions als problemes, ells no varen ser capaços de trobar una solució. I si bÊ encara continuen els problemes, nomÊs cal preguntar al veïnat de la zona si ha millorat, o no, l'incivisme a Can Ribó. I pensi, senyor Ballesteros, que ara ens gasten menys diners públics que quan era regidor el seu company i ex responsable EFMB(VËSEJB6SCBOB5BONB teix estic a la seva disposició per tractar el tema i si tÊ una solució definitiva m'encantaria conèixerla personalment. Mentrestant continuarÊ treballant per millorar la seguretat de Badalona i no dimitirem de seguir lluitant contra l'incivisme.

Roll ups publicidad t1VCMJDJEBEFYUFSJPSt&YQPTJUPSFTFOSPMMBCMFT t5PEPUJQPEFGPSNBUPTQVCMJDJUBSJPT 24 |

Sin tĂ­tulo-1 2

30/10/2012 17:48:00


#totbadalona

Imatge de la setmana: @cavalletsdemar cavalletsdemar

TĂ­tol: Sortida de #sol a la #platja de #Badalona

&UJRVFUBBMFTUFWFT imatges de Badalona, Montgat J5JBOBBNCFMIBTIUBH #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista.

Segueix-nos a Instagram: @totbadalona

Salvar un arbre de 20 anys ValĂŠ

La nostra comunitat de veïns va votar arrancar un arbre de 20 anys que es va posar al costat de la piscina fa 6 anys. La raó es que les seves arrels arriben al aparcament i IJGBOGPSBUT&TVOQJDBOBSJ Nosaltres uns dels veïns el volem salvar, a mes de les p l a n te s b e n m aq u e s q u e MhBDPNQBOZBSBO&TWBEFDJEJS treure tot fora. Vam anar al departament de Medi ambient de Badalona per proposar al Ajuntament de deixar-nos un lloc per posar-hi l'arbre que es farà cada vegada mes maco i que donarà cada vegada mes oxigen a la ciutat. Però en s van c o nte st ar que la varietat no entrava en el pla d'urbanisme de la ciutat. Com es que, estant en una època de poques despeses de tot arreu, i amb arbres i plantes morts a la plaça del Vaixell

que tenim al costat, o al Parc de Pompeu Fabre com ho vau DPNFOUBS FO FM 5PU #BEBMP na 1550 del 28 al 5 d'octubre 2012, titulat: "2.200 plantes i 15 arbres s'hauran de substituir a la plaça Pompeu Fabra", com es que l'Ajuntament parla de normes si nomÊs es tracta de no deixar que un arbre maco i

vell es mori i fer-lo viure molts mes anys i embellir la ciutat a cost zero (el transport ja estaria pagat), com es pot dir que no? /PIPBDBCPEhFOUFOESF&OUFOD que hi hagin normes, i son mes que necessaris, però tambÊ a vegades som persones pensant i la vida d'un arbre es una cosa practica i no un text. | 25

Sin tĂ­tulo-1 3

30/10/2012 17:48:06


Deixalles sota la publicitat de les tanques Isabel Pascual

Aquesta fotografia esta captada a la zona dels pins de la Pineda, sota l’autopista. Fa p o q u e s s e t m a n e s , e s van instal¡lar unes tanques publicità ries, que per cert fan molt mal a la vista, però els operaris van deixar totes les deixalles, papers, plàstics, c a r t r o n s , a l c o s t at d e l e s tanques. Tant costa netejar l’entorn?

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com

CARTES DELS LECTORS Vols comunicar quelcom? Escriu-nos i ho publicarem a la secciĂł Cartes dels Lectors

badalona@eltotdigital.com

Tota l’actualitat mÊs immediata a Twitter twitter.com/totbadalona www.eltotdigital.com facebook.com/totbadalona

Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada.

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessà riament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no Ês fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ‹DPSSFTQPOEĂ’ODJBOJ TBUFOESĂ‹WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia

26 |

Sin tĂ­tulo-2 1

29/10/2012 10:11:20


49.000 lectors setmanal

Plantilla.indd 1

03/04/2012 13:58:25


Crónica de Montgat

Segones oportunitats María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

En un món ple de presses, de canvis, de sortides i de moviment, és necessari aturar el ritme de les coses, de tant en tant, per donar vida a les segones oportunitats. El consumisme, tant present i tant pesat, ha absorbit una gran part de la nostra lògica i s’ha apoderat de les nostres consciències, convertint-nos en esclaus de la moda, de les tendències i de la manca de sentit i de sentiment. Deixem entrar a les idees amb tanta facilitat com les deixem anar i tot plegat ha generat un ambient de materialisme i

de buit que ja és preocupant. I el pitjor és que aquesta poca sensibilitat en el tractament dels nostres objectes s’ha traslladat també a les nostres relacions personals. Ens hem acostumat a infravalorar la nostàlgia i les coses de sempre i hem començat a patir un procés d’estima cap a la novetat i la innovació. ¿Però què n’hi ha de les segones vides? Reciclar, reutilitzar, retransmetre i repetir són conceptes que hauríem de tenir més en compte quan entren en joc les nostres prioritats. Compartir i oferir allò que ja no ens resulta del tot necessari significa donar el relleu i el testimoni a d’altres com nosaltres que disposaran del poder

de gaudir-ho. I d’això se’n diu també “generositat”. És per això que considero adient reconèixer l’esforç del municipi de Montgat, que ha rebut recentment el premi a la Responsabilitat Socio-Ambiental per contribuir amb el reciclatge de roba. El poble, a través d’uns contenidors distribuïts per diferents punts, ha estat capaç de recaptar una important quantitat de roba. D’aquesta, una part es reciclarà, un 15% es distribuirà a botigues de 2a mà i la resta, es repartirà al continent africà. Aquesta és una iniciativa tant senzilla com productiva que posa de manifest una mentalitat i una manera de fer enfocades al món global i a la justícia social.

Ja es pot circular per l’Avinguda Cerdanya de la Morera Urbanisme Carles Carvajal

El passat cap de setmana es va obrir al trànsit l’avinguda de Cerdanya. Concretament, els vehicles tornen a circular pel carril de la banda muntanya, entre el carrer Molí de la Torre i el carrer Joan d’Àustria, en sentit Barcelona-Mataró.L’avinguda de Cerdanya té dos carrils. El de la banda muntanya és el que ha quedat obert al trànsit mentre que

el de la banda mar s’ha destinat a aparcament de camions de la neteja municipal. El PSC pregunta sobre l’obertura de l’Avinguda Justament, el Grup Municipal Socialista va dirigir una pregunta al Govern del PP sobre el tancament al tràfic rodat de l’avinguda Cerdanya i sobre el fet que els vehicles del servei de neteja de l’empresa Fomento a Badalona estiguin aparcats en aques-

ta via. Aquest fet altera la vida quotidiana dels veïns d’aquesta avinguda. Segons el PSC, ara fa una any i mig, el regidor de la Via Pública Daniel Gràcia es va comprometre públicament en el decurs d’un Ple municipal a que en el termini d’un mes construiria una estació de servei i aparcament per als vehicles de neteja referits. Aquesta promesa, segons el PSC, és evident no s’ha dut a terme, davant el malestar quotidià dels veïns i veïnes.

La CUP presenta la campanya electoral a Tiana i Montgat Segueix la preparació de la campanya electoral al Barcelonès Nord. Després de realitzar-se el passat cap de setmana a Badalona i Santa

Coloma de Gramenet, es programen Assemblees Obertes a Montgat (diumenge 4-nov, 18h) i a Tiana (diumenge 4-nov, 20h). L'objectium segons la Candida-

tura d’Unitat Popular, és muntar grups de suport locals a la candidatura de "CUP - Alternativa d'Esquerres" a tots els municipis del Barcelonès Nord.

La taxa d’escombraries de Tiana penalitzarà qui més residus produeixi El govern de Tiana ha decidit tornar a separar la taxa d’escombraries d’aquest impost de manera que a partir d’ara els tianencs hauran de pagar un altre

rebut. L’Ajuntament ha decidit que a la taxa d’escombraries constarà un import fix i un altre de variable. Per una banda, pagarà més qui tingui un nombre

més elevat de residents, ja que es dóna per fet que generarà més residus, i, per l’altra, també pagarà més qui tingui una major superfície de l’habitatge.

28 i

Actualitat-28.indd 1

30/10/2012 17:04:06


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

Presentada la cinquena edició del Musica’t El proper gener, el Festival Musica’t celebrarà la seva cinquena edició a Badalona. En el Musica’t hi haurà una representació del moment que viu l’escena musical de c asa nostra. L’eix central del festival serà el seguit de concer ts que es realitzaran, però també hi trobaS F N B D U J W J U BU T QBS B M t M F M F T que complementaran l’oferta durant els dies del Musica’t 2013. En concer ts, destaca la presència del cantautor Roger Mas, un dels artistes més valorats ac tualment. També actuaran Acousters, la proposta pop del festi val, Verd i Blau amb la seva melodia a ritme de jazz, i el rock d’Albert Solà en un format acústic. A part, es realitzarà el taller “ Fer una c an ç ó” a c àrre c del poeta i músic Josep Pe d r a l s i d e J a u m e P l a , músic, productor i líder de M a zo n i . El s e s p a i s o n e s faran els diferents concerts del Musica’t Badalona són el

t Roger Mas serà un dels cantants que actuarà al Musica’t 2013

Teatre i el Bar del Círcol (C/ St. Anastasi 2) i La Sargant a n a (C / S t . S e b a s t i à , 2). Tots els espais són de fàcil accés amb transport públic per facilitar el moviment del públic provinent de tota la ciutat, de les ciutats veïnes, i de Barcelona. Les entrades anticipades es poden aconseguir a través de la pàgina web del festival i pròximament a Saltamartí

Llibres (C/Canonge Baranera, 78 – Badalona). El dia de concert es podran comprar les entrades a les taquilles a partir d’una hora abans del concert. A més, com ja és habitual, del dia 1 de desembre fins el dia 5 de gener a Saltamartí Llibres es podrà aconseguir l’abonament per tots els concerts de pagament a un preu reduït.

Presentació del llibre "El quadern de tardor de Joan Vidal" de Joan Soler i Amigó Joan Solé i Amigó va trobar, ja fa molts anys, uns plecs de fulls volanders escrits pel seu besavi Joan Vidal, una mena de memòries novel·lades que retrataven l’últim quart del segle XIX i els començaments del XX. Prenent com a base aquell quadern, Joan Soler ha FOMMFTUJUBSBBRVFTUBOPWFMtMB teixida amb fils d’història. La presentació del llibre,que tindrà lloc el dimecres 7 de n ove m b r e a l e s 19:3 0 h a l’Espai Betúlia, anirà a càrrec de Dolors Lamarca. | 29

EspaiC-28-29.indd 1

30/10/2012 17:21:07


agenda de contacte: 93.384.26.36 o esplaidiplodocus@gmail.com / www.elmicaquer.com

migraciĂł com el procĂŠs de les arpilleres a la FundaciĂł Ateneu Sant Roc.

Dijous 1

Diumenge 4

Dimecres 7

Concert

3a Fira Modernista

PresentaciĂł

badalona

THE CASUALTIES+BAD CO WZK:dн^Zd ZDzнEd/ͳ PATIKS, a les 19h, a la Sala Estraperlo.

Divendres 2 3a Fira Modernista

AMB EXPOSICIONS. SORTIDES, PARADETES, I MOLT MÉS, durant el cap de setmana, a la Plana i diversos espais de Badalona.

VI Concurs Poesia Ĺ?ĹśÄ‚ĆŒĆŒÄ‚Ć&#x;ǀĂ

PER A PERSONES GRANS convocat per l'AssociaciĂł de VeĂŻns Iris Sol Casagemas, obert el termini.

ĹŻÄ‚Ć?Ć?ÄžĆ?ĚĞ^ĞǀĹ?ůůĂŜĞĆ?

AL CENTRO ARAGONÉS DE BAͳ DALONA. Per petits i adults, diferents nivells. Comencem al Novembre. C/ Sant Felip i de RosÊs, 69 (barri de Bufalà )Telf: 634 86 95 78

Dissabte 3 3a Fira Modernista

AMB EXPOSICIONS. SORTIDES, PARADETES, I MOLT MÉS, durant el cap de setmana, a la Plana i diversos espais de Badalona 8 Festa Titus-Fashion. a les 22h, al Carpa de Titus de Badalona.

dÄ‚ĹŻĹŻÄžĆŒĹ?ŜĨĂŜĆ&#x;ĹŻ

SI TENS ENTRE 3 I 12 ANYS, VINE AL TALLER D’ESPAI DE JOC DE L’ESPLAI DIPLODOCUS que realitzarem el proper 3 de novembre a l’escola Artur Martorell de Casagemes. Horari: de 10h a 13h. Preu: 3₏. MÊs informació al C/Eduard Marquina 18-20 local, dimarts, dijous i divendres de 17h a 20h. Telèfon

Que no se t'escapi!

AMB EXPOSICIONS. SORTIDES, PARADETES, I MOLT MÉS, durant el cap de setmana, a la Plana i diversos espais de Badalona.

Visita comentada

A LES TERMES I EL DECUMANUS DEL MUSEU DE BADALONA, visita a les 11h, al Museu.

ActuaciĂł

ACTUACIĂ“ DEL DUO LIRICACORD, a les 18h, a la Badalonense.

Concert

DE JOANA SERRAT,a les 19h, a la Sargantana.

PRESENTACIĂ“ DEL LLIBRE “EL QUADERN DE TARDOR DE JOAN VIDALâ€?, de Joan Soler i AmigĂł, a les 19:30h,a l’Espai BetĂşlia.

Dijous 8 Concert

D’ISMAEL DUEÑAS amb el conDFSU i1JBOJTNF *MtMVTUSBUw B MFT 21h, al Teatre Principal.

Esplai els caps de setmana

MAT�, A LES 12 H. Aniversari de la Cooperativa La Moral Al carrer Gßell i Ferrer 84 (a prop del metro/plaça Pep Ventura. Cobla Marinada. 108 aniversari a les 12 del matí ballada de sardanes amb la cobla marinada. $PMtMBCPSBCBEBMPOBTBSEBOJTUB A les 6 de la tarda.

L’ESPLAI DIPLODOCUS TÉ LES SEVES PORTES OBERTES tots els dissabtes a la tarda de 16.30h a 18.30h. Si tens entre 3 i 12 anys i ganes de passar-t’ho bÊ, vine a provar l’esplai el proper dissabte 3 de novembre a les 16.30h. MÊs informació al C/ Eduard Marquina 18-20 local, dimarts, dijous i divendres de 17h a 20h. Telèfon 93.384.26.36 o esplaidiplodocus@gmail.com // www.elmicaquer.com

ĂŜƚĂĚĂÄšÍ›ĹšÄ‚Ç€Ä‚ĹśÄžĆŒÄžĆ?

Diumenge 25

ĹśĹ?Ç€ÄžĆŒĆ?Ä‚ĆŒĹ?

A LES 18 HORES A LA SALA D’ACTES DE L’ENTITAT cantada d’havaneres pel grup Barcanova, hi haurà rom cremat per a tothom.

Cobla PremiĂ

MATI, A LES 12 H. Ateneu Cultural de Llefià .A la Plaça Trafalgar Cobla Premià.

Dimarts 6 ExposiciĂł

L'EXPOSICIÓ MALETA, FARCELL, ARPILLERA, amb històries de migració de les dones del barri de Sant Roc,es podrà veure durant el mes de novembre al Centre Cívic de Trinitat Vella. Dimarts 6 de novembre a les 18.30 h, tambÊ a aquest Centre Cívic, es farà una taula rodona explicant, tant les històries de

montgat Dissabte 10 Ballada de sardanes

DIA 10 DE NOVEMBRE, A LES 12 H., a la Ermita de Sant MartĂ­, de Montgat. Cobla Flama de Farners.

Divendres 2 VI Concurs Poesia i narrativa per a persones grans convocat per l'AssociaciĂł de VeĂŻns Iris Sol Casagemas. Tel. 93 464 31 06

30 |

1555.pag.30.31.indd 2

30/10/2012 15:43:48


Dijous 8

tiana

Xerrada

XERRADA PER A PARES I MARES Com parlar de sexualitat amb adolescents, a les 19h, al Casal de Joves.

Divendres 2 Exposició

>^ Zd^ ,hDE^ >^ Kͳ NES, cedida per Amnistia Internacional.

Dissabte 3 Nascuts per Llegir

EL CIGNE QUE VOL CONÈIXER EL SOL amb Olga Campuzano i Anna Cebrián, a les 11h, a Can Baratau.

Dimarts 6 Formació d'usuaris

dZhͳ>/^h>/>/Kds/Zͳ TUAL, a les 18h, a la Biblioteca de Can Baratau

en català, llegim i parlem

Hora del conte

ZK^ZD>͕DZ>D/ͳ NE, a les 17:30h, a la Biblioteca de Can Baratau. Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Soledat, 20 1r 3a 93 464 69 79 93 464 69 83

Vine a les biblioteques de Badalona a llegir i parlar en català! Informació: Tel. 93 398 46 30 badalona@cpnl.cat http://blocs.cpnl.cat/llegimiparlem

badalona@eltotdigital.com

Vols practicar el català fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? Només cal 1 hora a la setmana

T’hi animes?

93 398 46 30 vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

I si us agrada el cinema, no us perdeu MFTQFMtMÓDVMFTFODBUBMËBQSFVSFEVÕU del Màgic Badalona! (+info a www.cpnl.cat/badalona i a www.facebook.com/CNLBadalonaSantAdria)

Dissabte 3 3a Fira Modernista a Badalona. Plaça de la Plana. 10h.

Diumenge 4 Visita comentada a les Termes i el Decumanus del Museu de Badalona. 11h. Tel. 93 384 17 50 | 31

1555.pag.30.31.indd 3

30/10/2012 15:43:54


cinemes

Skyfall

Sinister

O apóstolo

En “Skyfall”, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Tras el fracaso de la última y fatídica misión de Bond y revelarse la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta, la sede del MI6 es atacada, obligando a M a trasladar su agencia. Dir.: Sam Mendes. Reino Unido y USA .2012. Acción, thriller. Inter.: Daniel Craig, Judi Dench, Bérénice Marlohe, Helen McCrory, Javier Bardem.

Ellison (Ethan Hawke) es un novelista de éxito que por casualidad encuentra unos fragmentos de película de cine en su casa. Tras analizarla, cree que con ella podría desvelar cómo y por qué murió una familia años atrás en aquel mismo lugar. Poco a poco irá descubriendo pistas horribles de lo que pudo haber causado la tragedia, poniendo al mismo tiempo a toda su familia en peligro. Dir.: Scott Derrickson. USA. 2012. Terror. Inter.: Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Fred Dalton Thompson.

Un convicto recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea, pero lo que allí encontrará supone una condena incluso mayor de la que huyó. Siniestros ancianos, extrañas desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el mismísimo arcipreste de Santiago cruzarán sus caminos en una historia de terror, humor y fantasía. Dir.: Fernando Cortizo. España. 2012. Animación. Doblaje.:Carlos Blanco (Ramón), Jorge Sanz (Pablo).

Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 31 d'octubre al 8 de novembre del 2012 4.11.12 Sala

Film

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Pase 1

LOOPER ARGO EL LADRON DE PALABRAS LO IMPOSIBLE 007: SKY FALL VENGANZA: CONEXIÓN ESTAMBUL LO IMPOSIBLE RESIDENT EVIL: VENGANZA 007: SKY FALL HOTEL TRANSYLVANIA 3D 007: SKY FALL (DIG) HOTEL TRANSYLVANIA PARANORMAL ACTIVITY 4 EL FRAUDE SINISTER VACACIONES EN EL INFIERNO FRANKENWEENIE LAS AVENTUTAS DE TADEO JONES RUBY SPARKS DIJOUS 08-11-12 (4,50€) VEGANZA: CONEXION ESTAMBUL

PORTADA

ESTRENOS

16:30 16:20 16:30

Pase 2

Pase 3

Pase 4

Matinal

2/3.11.12 Golfa

18:30 17:00 18:00

19:15 19:30 20:30 19:15 20:45

22:00 22:00 22:30 22:00

18:10

20:20

22:30

16:15 16:20

22:00

12:20 12:00 12:30

0:40 0:40

18:20

19:00 20:20

16:05 16:15

18:05 18:15

22:30 22:05 22:15

12:05

0:05 0:15

16:00

18:10

16:15 16:15

18:15 18:15

16:15 16:00

16:15

12:00 12:00 12:15 12:15

0:20 0:20 0:30 0:15 23:30

12:30

18:15

20:05 20:10 20:20 20:15

22:30 22:15

12:25 12:05

0:40 0:15

12:20 12:25 20:15

22:15

20:15

22:15

0:15

EVENTOS

Bus: 3, 4, B25, B26, B29, B30, B31, N11 Metro: Línia 2 Gorg - TRAM: T5, T6 32 |

1555.pag.32.indd 1

30/10/2012 10:44:07


cinemes

El ladrón de palabras El hombre de las mariposas

Vulnerables

“El ladrón de palabras” embarca al espectador en un viaje que le traslada desde el París de la posguerra hasta la Nueva York de hoy en día para contar la historia de Rory Jansen, un joven y exitoso escritor que descubre el precio que debe pagar por plagiar la obra de otro cuando un misterioso anciano se enfrenta a él afirmando ser el verdadero autor de su novela. Dir.: Brian Klugman y Lee Sternthal. USA. 2012. Drama,.Inter.: Bradley Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Olivia Wilde .

"Vulnerables" es un sobrecogedor thriller que navega entre lo fantástico y lo psicológico. Explora los miedos de una madre primeriza por su bebé, y sufriremos en nuestras propias carnes la angustia de Carla la protagonista, que tras un parto prematuro, tendrá que enfrentarse a sus fantasmas del pasado y mudarse la vieja finca familiar enmarcada en un austero ambiente manchego.Dir.:Miguel Cruz . España. 2012. Fantasía Inter.:Joaquín Perles, Paula Echevarría.

Concurso

En “El hombre de las mariposas”, Sergey es un ex militar soviético relacionado con las mafias del Este que vive escondido en un viejo caserón entre viñedos. Su extraña y solitaria vida cambia cuando debe hacerse cargo de su sobrina Natasha, una conflictiva niña de 12 años. Algo inesperado cambiará sus vidas para siempre. Dir.: Maxi Valero. España. 2011. Drama Inter.:Lluís Soler, Ana Milán, Claudia Silva, Carlos Manuel Díaz.

C I N E xL A K

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 1 entrad e c te ¿Te ape a Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1554: Simón Serra Costa, Lluisa Palau González, Carlos Falcon Vent

33 |

1555.pag.33.indd 1

30/10/2012 10:53:43


novetats

música Per Gina de Tera

BLAUMUT Blaumut Es parla d'ells com d'un dels grups més prometedors de l'escena musical catalana. Els anomenen els nou "Manel" i els comparen amb "Els Amics de les Arts" però els Blaumut són únics. No us perdeu l'oportunitat d'escoltar un dels grups emergents de l'escena musical catalana.

ANTÒNIA FONT 'Vostè és aquí' 'Vostè és a q u í ', n o és el disc de format pop que el públic podia esperar-se, i és que són quaranta cançons molt breus, sense tornada, recollides en un àlbum que dura una hora i escaig. Repartides en una mena de viatge en tres etapes, aquestes 'microcançons' són un producte de l'univers d'Antònia Font servit en gèneres diversos.

IVETTE NADAL 'Mestres i amics' Ivette Nad a l to r n a amb un nou treball desp r é s d 'A l’esquena d ’u n e l e fant, disc amb el qual va trepitjar escenaris com el de L'Auditori de Barcelona o el Palau de la Música Catalana. Ara presenta el seu tercer àlbum, titulat Mestres i amics, amb l'objectiu d'acostar la poesia d'autors actuals a tots els públics a través de la música.

llibres

música Per Saltamartí Llibres

VICTUS BARCELONA 1714 Albert Sánchez Piñol EDICIONS LA CAMPANA Victus és una OPWFMtMBIJTUÛSJDB que se situa a inicis del segle XVIII i narra la Guerra de Successió a través d’un jove barceloní, Martí Zuviría. Victus és la tragèdia d’un individu que es converteix en un geni en les arts de fortificació i expugnació pròpies del segle XVIII, però a qui el destí duu a fortificar i expugnar la seva pròpia ciutat: Barcelona.

LA NECESSITAT DE SER ÚTIL Moisés Broggi EDICIONS 62 PENINSULA Gràcies a les converses que durant anys el doctor Broggi ha mantingut amb M. Teresa Pous recollim en aquest llibre unes reflexions profundes, plenes de saviesa, sobre com donar sentit a la vida. La meditació principal se centra en la necessitat de ser útils, tant per a un mateix com per als altres, i tant en el pla individual com en el social.

Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

La música no se toca Alejandro Sanz En acústico Pablo Alborán Campamento Labandón El arrebato Pablo Alborán Pablo Alborán The 2nd law Muse

Llista de cançons 1

2

3

4

5

You are not alone Robert Ramírez Te voy a esperar Juan Magán & Belinda Tanto Pablo Alborán Gangnam Style PSY Somebody that I used.. Gotye

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

Victus Albert Sànchez Piñol

2

Cinquanta ombres d'en Grey E.L. James

L'ESTRANY CAS DE L'ORIGAMI YODATom Angleberger ESTRELLA POLAR En Dwight té moltes coses rares com portar la mateixa samarreta tot un mes seguit o demanar a la gent que l'anomeni «capità Dwight». És bastant ridícul, sobretot per en Tommy que li toca dinar cada dia amb ell. Però en Dwight té una gran virtut, sap construir un munt de coses d'origami i aquesta vegada ha fet una titella del Yoda.

3

Res no s'oposa a la nit Delphine de Vigan

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

34 |

1555.pag.34.indd 2

30/10/2012 9:34:16


Concert La Sargantana 4 de novembre, a les 19h.

JOANA SERRAT

Amb el suport de:

35 |

1555.pag.35.indd 1

30/10/2012 14:23:02


Els 5 elements a casa nostra

Decorar sota els principis del Feng Shui permet utilitzar tots els tipus d’estils; s’aconsella utilitzar el teu propi estil decora-

tiu (no has de canviar) però en una combinaciĂł harmònica. I l’harmonia s’aconsegueix quan “reproduĂŻmâ€? a casa nostra els patrons de la natura. No obstant, no vol dir que la teva casa hagi de ser una selva però sĂ­ ha de contenir la natura ja sigui de forma figurativa, en colors, en materials o simbòlicament.

Heu sentit parlar dels 5 elements? Nosaltres, a occident, per la influència de l’antiga Grècia fem ser vir 4 elements, que els p o d e m c o n è i xer av u i d i a per l’astrologia. Són com els diferents estats de la matèria. U n exe m p l e: s a b e m q u e H2O Ês la fórmula química de l’aigua, i l’aigua la podem

PINTOR PROFESIONAL ECONĂ“MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

VOL CANVIAR DE MATALĂ€S????

VOL TENIR EL SEU PROPI NEGOCI DE BUGADERIA AUTOSERVEI ?

Montserrat Beltran Miras Consultora i Instructora de l’Escola Europea de Feng Shui fengshuimb.com

taller propio. Presupuestos sin compromiso.

Estalviï temps i diners preus de magatzem, retirem l´antic truquin i el visitem

Email:colvelalu@colvelalu.es

TEL. 677 39 25 17

CARPINTERĂ?A DE ALUMINIO Y REFORMAS. OBRA NUEVA Y PARTICULAR.FabricaciĂłn y

Tel.652 68 63 84 - 654 06 66 68

PERSIANES ReparaciĂł - Instal.laciĂł MotoritzaciĂł

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT "MUSFT4FSWFJT$POUSPMTEh"DD�Tt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

No cobrem desplaçaments

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

Tel. 608 74 20 17

Nosaltres li diem com fer-ho

TEL.938 42 24 46

Limpiezas Lina S.L. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553 Presupuestos sin compromiso

36 |

1555.pag.36 - 39.indd 2

30/10/2012 14:29:13


trobar en diferents estats: líquid/pluja, sòlid/glaçó, gasós/ vapor, condensat/núvol. En Feng Shui ens basem en els 5 elements: FUSTA, FOC, TERRA, METALL, AIGUA. Són els diferents estats de l’energia que ens envolta. I sabem que tot el que ens envolta és energia: les persones, els animals, les plantes, i t am b é tot s e l s o bj e c te s (mobles, quadres, etc.) En el cas dels éssers humans, per exemple si una persona és tranquil·la i calmada podríem dir que la seva energia està

associada a l’element “terra”; si una altra persona va molt al seu rotllo, no li afecta el que puguin dir els demés i s’adapta a les situacions, podríem dir q u e l a s eva e n er g i a e s t à associada a l’element “aigua”. Quan parlem de decoració, dels objectes que tenim a les nostres llars, cadascun d’ells també l’associem als 5 elements. Per això s’ha de tenir en compte: el color (verd/ fusta, vermell/foc, groc/terra, b l a n c /m e t a l l, n e g r e - b l au / aigua); la forma geomètrica (rectangle, triangle, cercle,

- Desatascos - Vaciados pozos - Anulación fosas - Reparación y mejora de y malos los olores alcantarillados

ció5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u l a o t r as onsu C le a m ul a b N o ac u

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. Progrés 238-240 - 08918 BADALONA

quadrat, lliure), el material del que està fet aquell objecte i el seu significat (explícit o implícit). Per exemple, una taula de menjador, de fusta i forma rectangular, l’associarem a l’element “fusta”. Un cop hem identificat a quin element pertany cada objecte de casa nostra (existeixen llistes que defineixen amb detall cadasqun dels 5 elements), mirarem si tenim harmonia, és a dir, si hi ha un equilibri entre tots ells. Perquè el Feng Shui diu que l’harmonia s’aconsegueix amb una combinació dels 5 elements, en equilibri del Yin i Yang (que en termes col·loquials vol dir que ni poc ni massa). Fes servir una decoració FOC per augmentar la teva motivació, o una decoració FUSTA per més adaptabilitat, o decoració METALL per el creixement financer, TERRA per una millor estabilitat i AIGUA per una major claredat mental. Això sí, en harmonia.

Serralleria 24 h t1FSTJBOFT t/PDPCSFNEFTQMBÎBNFOUT tEFTDPNQUFFOVSHÒODJFT

Tel. 634 087 588 SERVICIO TÉCNICO AN Reparación PELNOVE de calderas R Aire Acondicionado Calefacción, calentadores, placas solares.

ARCAS TODAS M CIAS N E G R U Y proyserclima@proyserclima.com

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

93 278 18 67 676 02 81 76 ¡En tiempo de crisis, la reparación es su mejor inversión!

| 37

1555.pag.36 - 39.indd 3

30/10/2012 14:29:16


Stones, seients per UNStudio

Aquests sofàs triangulars presentats per l'estui d'arquitectes holandès UNStudio que es van inspirar en les formacions geològiques per crear-los. Dissenyat per els fabricants de mobles fabricants Walter Knoll, els seients Stones forman grups que trenquen els espais comuns com ara vestíbuls i salons. Estan fets d'escuma de poliuretà en

un marc d'acer i poden ser revestits en una varietat de combinacions de colors que estan destinats a fer referència a una col¡lecció de pedres precioses. "Els seients Stones estan dissenyats per generar ambients diferents, de manera que no nomÊs hem inclòs una gran varietat de possibles configuracions i colors, sinó que tambÊ una amplia selecció de

materials", ha explicat el cofundador de UNStudio Ben van Berkel Dezeen. "TambÊ hem creat una disseny que no Ês reconeix instantà niament com una cadira i que en realitat Ês una mica mÊs escultòric en la seva forma." Durant tota la història, les formacions naturals s'han utilitzat per proporcionar elements de seient per al descans, la relaxació i la

✓ Arquitectura ✓ RehabilitaciĂłn

PINTURAS

de edificios

MADERO S.C.P. Pintura decorativa e industrial Estucs, locals, escala, façana, etc. Avda. Catalunya, 45 - 47 Tels. Juan: 679 975 193 Alfonso: 660 740 242 Tel. 93 383 12 73 - 08917 Badalona juanmabell@gmail.com

FECARE

ARREGLOS EN PRENDAS De vestir, napa y piel %/GTEĂ‚PĹ–$#&#.10#

Telf. 93 384 45 21

✓ Fachadas

REHABILITACIĂ“N Y CONSTRUCCIĂ“N BONAVISTA, S.L.

✓ Cubiertas

e D e sd 8 8 9 . 1

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV ‡+XPHGDGHV

‡5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJ HV &ROHFWRUHV

PROYECTOS Y DIRECCIĂ“N DE OBRA Av. MarquĂŠs de Montroig, 181 08918 BADALONA Tel. // Fax. 93 399 84 56 - MĂłvil 610.89.39.64

servideco@ono.com

servidecobadalona@hotmail.com

38 |

1555.pag.36 - 39.indd 4

30/10/2012 14:29:19


comunicació. Inspirat per la suavitat rítmica de les formacions geològiques, els seients Stones mostren una presa de consciència de l'espai lúdic i versà til, presentant múltiples possibilitats de col¡locació, el color, la textura, la disposició i la comunicació. Els seients estan dissenyats com objectes individuals que es poden utilitzar de manera autònoma. No obstant això, tambÊ es poden col¡locar junts. La forma i els contorns dels elements del seient faciliten una àmplia gamma de possibles agrupacions. Inspirat pels teixits naturals brillants i variats produïts pels inques d'Amèrica Llatina, els seients Stones es pot entapissar en una àmplia varietat de teles i colors. A mÊs, els tipus de teixits i colors es poden barrejar, creant diferents aparences i textures a cada element. Els teixits poden fer referència a una simple pedra, individual, o bÊ pot semblar-se a una formació mixta de minerals de colors vius.

AndrĂŠs FernĂĄndez GimĂŠnez

- Muebles a medida - Armarios - diseĂąos propios - Puertas - Cocinas - Parquets, etc...

PARTICULARES/INDUSTRIALES REFORMAS INTEGRALES DE SU VIVIENDA/COMERCIO

Tels. 93 397 52 71 - 610 39 01 62

Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86

5HSDUDFLyQGHODYDGRUDVIULJRULĂ€FRV calentadores, cocinas, hornos, encimeras, etc. Instalaciones de Aire Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat

Tel. 93 399 82 18

DelegaciĂł BCN: TIANA

| 39

1555.pag.36 - 39.indd 5

30/10/2012 14:29:24


DEL RIO.indd 1

30/10/2012 17:41:49


DEL RIO.indd 2

30/10/2012 17:41:51


Rocker Nº1 per Brendan Gallagher L' e s t u d i a n t d e d i s s e n y canadenc Brendan Gallagher ha dissenyat la vRocker N º 1, feta de fusta de noguera, malla de filferro teixit i tela, acabada de presentar i ja sembla un clà ssic en potència. Per aquest projecte Brendan explica que li van encarregar crear una peça de mobiliari basat en les qualitats estilístiques d'un dissenyador de m o d a . Va tr i ar e l d i s s e n yador canadenc Bustle, dissenyant un balancí que atraguÊs als joves professionals i encaixes bÊ en una llar moderna. Inspirat per

la combinaciĂł de la barreja de les siluetes nĂ­tides, els patrons, els colors i les llums, va crear el Rocker. Particu-

DAVID F. R. FUSTERIA DECORATIVA E INDUSTRIAL EN MADERA

UFMDPOUBDUP EBWJENPOUHBU!HNBJMDPN

La vostra casa pintada... Ês una altra casa Qualitats i preus excel¡lents Tot tipus de pintats Isidre Duùó, 6 08390 Montgat 93 469 11 48 ¡ 607 29 39 02 jordi@pintorstorrent.com www.pintorstorrent.es

larment m'encanta l'opció de malla de filferro - que li dóna interès i alhora fa que sembli molt mÊs espaiós i lleuger. tMONTAJE DE PUERTAS EN BLOCKS tCERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD tPANELADOS DE PAREDES Y VEST�BULOS tARMARIOS DE TODO TIPO Y COCINAS tALTILLOS Y ESTANTES

(APROVECHE SUS ESPACIOS)

tREPASOS DE CERRADURAS, CIERRES PUERTAS, CAJONES

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBER�AS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

☎

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂšLTENOS

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambĂŠ! Truca i informa't

DE

badalona@eltotdigital.com

Aluminios S

CUEN

TO

93 464 69 79 93 464 69 83

15%

Toldos

Persianas

Automatismos

ReparaciĂłn todo tipo de persianas

C/Pere Martell, 249 bjos. Badalona 93 399 88 11

toldosmobel@hotmail.com Tel. 42 |

1555.pag.42.43.indd 4

29/10/2012 10:28:37


XTable per KiBiSi

Aquest escriptori d'oficina creat per l'estudi de disseny danès KiBiSi per a Holmris, una empresa familiar que ha dissenyat mobles d'oficina de qualitat des de fa 3 generacions.

íntegrament dins el tauler de la taula. S'utilitza el mateix principi de les taules de

planxar redissenyant radicalm e nt l 'e s c r i ptor i d 'ofi c i n a tradicional.

XTable és un encreuament del disseny d'una taula de planxar i d'una taula - simplement gires el selector de la cantonada per pujar o baixar la super fície. Anomenat XTable, té parts mecàniques amagades a la seva taula que connecta el mànec amb els braços de tisora ajustables. "Una vareta roscada connecta les dues parts superiors de l'estructura d'acer cap a la part davantera a través d'un engranatg e de 9 0 graus," explica el seu director creatiu Jens Martin Skibsted. "Quan es gira la maneta la distància entre els dos punts superiors canviarà i la taula s'aixeca o baixa." "[És] una peça per a l'oficina que s'adapta a diversos llocs de treball". L'escriptori està acompanyat per una caixa d'emmagatzematge opcional. Totes les característiques tècniques estan construïdes | 43

1555.pag.42.43.indd 5

29/10/2012 10:28:43


Gastronomia Menú de Tardor Bloc d'educació i benestar alimentari www.menjasa.es menjasa. wordpress.com

El fred sembla que es resisteix a “treure el nas” però no ens adonarem que ja haurem de sortir al carrer amb les jaquetes i les bufandes. Per això, des de Menja sa i abans d’acomiadar el mes d’octubre, us oferim una proposta de tardor que segur us vindrà de gust tastar. 1er plat: Sopa de ceba gratinada 2on plat: Patates pizza Postres: Taronja amb canyella i nous Sopa de ceba gratinada Quan parlem d’aquesta recepta segurament a molts ens ve al cap la casa de l’àvia on de la cuina quasi sempre sortien aromes de cócs molt agradables. La sopa de ceba és una recepta d’orígen francès, es basa en la cuina de l’aprofitament. Ja que els elements principals són l’aigua, les cebes i el pa eixut (o sec). És una bona recepta per hidratar el cos i reconfortar els vespres, ara que comença el fred. Fins i tot quan tenim el rebost buit ben segur trobarem aquests ingre-

dients per preparar el sopar. Gràcies a la seva llarga trajectòria ha anat adquirint modificacions i amb els anys ha esdevingut una menja fins i tot present als millors restaurants. Des de Menjasa us proposem la nostra recepta de sopa de ceba. Amb una amanida i la sopa de ceba gratinada tenim un sopar equilibrat per a tota la familia. Ingredients per 4 persones: 4 Cebes mitjanes 10g Farina 200g Formatge Gruyère o emmental ratllat 8 Llesques petites de pa integral, una mica sec 1,5 L Brou de pollastre Oli d’oliva verge extra, Sal Preparació

1- Tallar les cebes en juliana i sofregir-les en una cassola amb oli, fins que quedin toves, però blanques, que no s’enfosqueixin. 2- Afegir la farina, barrejar-la amb les cebes i coure-la uns dos minuts. Afegir el brou i coure una mitja hora. Rectificar de sal al gust. 3- En cassoletes individuals, repartir el brou amb la ceba. 4- Afegir 2 llesques de pa a cada cassoleta i el formatge al damunt. 5- Posar-ho al forn ben calent i gratinar fins que el formatge s’enrosseixi. En el cas d’estar seguint una dieta per perdre pes, convé que controleu la quantitat d’oli per sofregir la ceba. En cas d’hipertensió, és necessari que modereu l’ús de sal a l’hora de preparar tan el brou

44 |

1555.pag.44 - 47.indd 2

30/10/2012 12:38:38


R E S T A U R A N T

com la sopa. Si voleu podeu utilizar farigola o alguna altra herba aromática per donar més sabor. El plat proposat és lleuger i digestiu, així que combinat amb un primer plat d’amanida, constituiran un menú equilibrat.

en plats individuals Empolvora-les de canyella Pela les nous i tira cada grapat pel damunt de les taronges, esmicolant-les una mica amb les mans i servir.

Patates Pizza Ingredients per a 4 persones: 600g de patata de mida mitjana 200g de salsa de tomàquet 100g de pernil cuit picat 40g de formatge rallat Orenga i pebre negre Preparació: Tria les patates d’una mida semblant i posa-les a bullir senceres i amb pell. Un cop cuites, retira de l’aigua i deixa refredar Pela i talla les patates a talls rodons d’1cm. de gruix i posa’ls en una safata apta pel forn Al damunt de cada tall posahi salsa de tomàquet, pebre, orenga, el pernil cuit i picat i escampa-hi el formatge rallat Gratina al forn fins que el formatge agafi color Serveix calent Taronja amb canyella i nous Ingredients per a 4 persones: 4 taronges 4 grapats de nous (unes 6 nous per persona) Canyella en pols Preparació: Pela i talla les taronges a rodanxes rodones i disposa-les

Les taronges són conegudes, principalment per la seva aportació en vitamina C. Tan preuada durant els mesos de més fred. Però, a part d’aquest, també té altres nutrients molt interessants. Com els b-carontens o l’àcid fòlic. Les nous, per la seva banda, són riques en greixos “cardiosaludables”. És a dir, àcids grassos monoinsaturats i poliinsaturats, que ens ajudaran a potenciar la producció del colesterol “bo” i reduir els nivells del “dolent”. A més a més, les nous són també riques en proteïnes i fibra. I sense oblidar les vitamines del grup B, indispensable pel metabolisme de greixos, proteïnes i carbohidrats, i minerals com el magnesi o el fòsfor, entre d’altres. En conjunt són un aliment nutritiu, energètic i que podem incloure en la nostra dieta habitual.

MENÚ DIARIO Y DE FIN DE SEMANA · Especialistas en grupos y celebraciones familiares, cumpleaños, aniversarios, etc. · Servicio a la carta y banquetes · Salones individuales de 25 a 200 personas · Carnes a la brasa de 1a calidad, paella, fideua, caracoles a la llauna, foie,... · Servicio de catering a particulares y empresas

Bodas, Comuniones, Bautizos y menús para grupos a partir de 25€

Ctra. Badalona Montcada Km. 6 (Canyet) www.cantoy.es cantoy@cantoy.es

Reservas

Tel. 93 564 75 94 | 45

1555.pag.44 - 47.indd 3

30/10/2012 12:38:51


Flam Napolità

Comensals: 8 Ingredients: 6 ous 2 llaunes de llet condensada 2 tasses de llet corrent 1/2 kg de formatge crema natural 1 cda d’essència de vainilla 1/2 tassa de sucre Preparació: Poseu el sucre amb 2 cullerades d’aigua en un cassó, escalfeu-ho fins aconseguir

el punt correcte de caramel, quan les vores comencen a enfosquir-se. Llavors retireu del foc i aboqueu ràpidament sobre una flanera o motlle de púding. Liqüeu tots els altres ingredients, vesseu-los a la flanera i poseu-la al bany maria, quan l’aigua sigui calenta. Deixeu fer a forn moderat aproximadament 1 hora. Es recomana controlar-ho

amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patés formatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotits ibèrics .FOÞNJHEJBt0CFSUEJNFDSFTNJHEJB

amb la punta d’un ganivet de tant en tant. Si surt seca, és que ja esta cuit. Un altre detall: si notem que la superfície comença a daurarse però no està cuita totalment, cobriu-la amb paper d’alumini perquè no es cremi. U n a ve g a d a fe t , r e t i r e u i d eixeu refre d ar bé abans de desemmotllar. Després deixeu-ho a la safata fins al moment de servir. Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

CARGOLADES - menú 29,90 € t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2012 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSå t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF å

46 |

1555.pag.44 - 47.indd 4

30/10/2012 12:38:59


Degustar els vins

El vi no només es degusta amb el gust, sinó amb els sentits: pel seu color, el seu aroma i la seva textura. Existeix una normativa per beure els vins. Per exemple, s’aconsella acompanyar les carns blanques, en especial el peix i el marisc, amb vins blancs, i les carns vermelles amb vins negres o vermells de molt cos. Això es deu al fet que els sabors dels vins blancs acostumen a ser menys intensos que els dels negres, i les carns de peix i crustacis són magres, per la qual cosa no tenen tants greixos com per dificultar la degustació dels vins blancs. També és costum

que els vins blancs es beguin frescos (de 8 a 10º C) i que els negres es beguin a temperatura ambient (de 18 a 25º C). El que no s’ha de fer mai és posar una ampolla de vi al congelador, ja que una regla bàsica per a tot bon vi és evitar que pateixi canvis bruscos de temperatura. Pel que fa a la cristalleria, per als vins fins es recomana l’ús de copes de vidre translúcides, per poder apreciar el color i les tonalitats del vi. A més, les copes han de tenir una lleugera corba cap a dins i una boca bastant ampla, per mantenir més bé els aromes i veure més

bé els matisos i les brillantors del vi. Recipients Hi ha recipients decantadors on s’aboquen els vins perquè s’airegin i se’n decantin els sediments. S’acostumen a decantar els vins anyencs i que han estat molt temps estacionats.

Restaurant

Les teves receptes Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia. Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bé per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

CUINA CASOLANA t "Novillo Argentino". DILLUNS t Xató de Sitges. TANCAT t "Secreto Ibérico". t Filet d'Estruç a la brasa. t Carns a la brasa amb llenya d'alzina t Cargols a la llauna a l'estil de Lleida

P

CLIENTS

C/ Conquista, 87 BADALONA Tel. 93 383 53 07 | 47

1555.pag.44 - 47.indd 5

30/10/2012 12:39:08


Refredat

El refredat és una malaltia lleu provocada per virus. Els símptomes que causa són: mocs, nas tapat, mal de coll i de cap, tos i ulls plorosos. Acostuma a començar pel nas i per la gola, i després pot baixar als bronquis. Al

c a p d 'u n s q u a nt s d i e s e s cura sense tractament. Es poden patir entre dos i cinc refredats l'any. Les criatures en tenen més. No s'ha de confondre el refredat amb la grip, tot i que

també és una malaltia causada per virus. La grip apareix com a epidèmia a l'hivern, coincidint amb els mesos de fred. Comença de cop, amb febre alta (39 o 40ºC), dolors musculars, mal de cap i de coll, malestar general, nas

48 |

1555.pag.48 - 51.indd 2

30/10/2012 9:19:31


tapat i tos seca. Pot provocar diarrees, nàusees i vòmits (sobretot en infants). La febre que provoca la grip dura de quatre a cinc dies, i la tos i el cansament poden durar tres setmanes. Causes Més de 200 virus diferents poden causar refredats. En canvi, no hi ha tants virus que puguin causar la grip. És per això que hi ha una vacuna per a la grip i no n'hi ha cap per als refredats. Símptomes febre fins a 38,9ºC nas amb mucositat mal de coll tos esternuts fatiga dolors musculars mal de cap ulls plorosos Tractament Els antibiòtics no curen el refredat. De fet, no hi ha cap medicament que el curi, però n'hi ha alguns, com ara el paracetamol, que ajuden a millorar-ne els símptomes: el mal de cap, la febre i les altres molèsties. També es poden seguir una sèrie de recomanacions útils per alleugerir-los. Prevenció El refredat, com la grip, es contagia mitjançant les mans i l'aire. Si esteu refredats o c o nviviu am b algú que ho MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

està, seguiu aquests consells: Renteu-vos sovint les mans i feu ser vir mocadors d'un sol ús per mocar-vos i per tapar-vos la boca i el nas quan tossiu o esternudeu; Llenceu els mocadors en una bossa i lligueu-la, i Ventileu l'habitació on hi ha algú amb la grip, obrint la finestra diver ses ve g ades al dia. Viure amb Algunes recomanacions per alleugerir els símptomes del refredat són: Descanseu i tingueu cura de la vostra salut. Beveu aigua, sucs, brous o infusions. Si no teniu g ana, no c al que mengeu aliments sòlids; No fumeu. Pot ser un bon moment per deixar definitivament el tabac; Dutxeu-vos o feu un bany per estovar els mocs. Poseu-vos sovint sèrum fisiològic o aigua amb sal al nas; Per a la irritació de la gola van bé els caramels sense sucre. Eviteu tossir i gargamellejar si no és per treure mocs: quan tossiu us rasqueu la gola i augmenteu la irritació i la tos, i Sobretot, quan tingueu un refredat o la grip no deixeu cap altre tractament que estigueu seguint.

BERMÚDEZ I ALONSO PSICÒLEGS Col. 17.302 i 14.990

farmàcies guàrdia diürna (9h a 22h) Dissabte 27 d'octubre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

Diumenge 28 d'octubre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20

Del Dilluns 29 al divendres 2 nov. - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

guàrdia nocturna (22h a 9h del dia següent)

Dissabte 27 d'octubre - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Diumenge 28 d'octubre - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dilluns 29 d'octubre - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dimarts 30 d'octubre

Benestar i Qualitat de vida

- VIAYNA Av. President Companys, 45

Especialistes en Psicoteràpia Individual, Parella i Família. Peritatges Psicològics i Processos de Mediació

Dimecres 31 d'octubre - VIAYNA Av. President Companys, 45

C/Arbres nº 37 baixos Badalona

Dijous 1 de novembre

Tels. 659 10 36 53 618 857 895

- VIAYNA Av. President Companys, 45

bermudez@copc.cat psicoforense@gmail.com Hores convingudes

Divendres 2 de novembre - VIAYNA Av. President Companys, 45 | 49

1555.pag.48 - 51.indd 3

30/10/2012 9:19:32


Como reaccionar al sufrir un accidente Daniel Garcia Greblo Colegiado nÂş 1613 ICAMAT Seguridad y Derecho, S.L. Seyde.es

8-ÂżAccidente de trĂĄfico: in itinere o comĂşn? Es de especial relevanc ia plantear se c uĂĄnd o un accidente de trĂĄfico se puede considerar como accidente laboral y cuando no , o lo que es lo mismo, cuĂĄndo se trata de un accidente de trĂĄfico "in itinere". S e s u e l e c at a l o g ar c o m o accidente laboral in itine re principalmente en estos supuestos: 1- Cuando el trabajador se desplaza de su domicilio a su lugar o centro de trabajo para desempeĂąar su actividad laboral. 2- Cuando el trabajador regresa de su domicilio o centro de trabajo a su domicilio. Teniendo en cuenta estos dos supuestos se considerarĂĄ accidente de trĂĄfico itinere siempre y cuando el accidente se produzca: - En u n e s p a c i o t e m p o r a l razonablemente posterior a la salida del trabajo o anterior a la entrad a al puesto de trabajo. AquĂ­ descar tamos supuestos en que el accidente se ha producido varias horas antes o despuĂŠs de la actividad laboral.

-El principal motivo del desplazamiento ha de ser de tipo laboral, no cabiendo desplazamientos por motivos personales ajenos al puesto de trabajo, y realizando dicho desplazamiento siempre p or el traye c to habitual o normal, salvo excepciones por causas mayores que nos obliguen a variar nuestro trayecto habitual. Ad emĂĄs d e los requisitos expuestos, reciente jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, ademĂĄs de otra jurisprudencia y doctrina , seĂąala que no puede considerarse como siniestro laboral un accidente de trĂĄfico 'in itinere', producido en el trayecto de casa al trabajo o viceversa, si el conductor comete impruden-

RESIDĂˆNCIA GERIĂ€TRICA

GAUDI $FOUSFDPMMBCPSBEPSEFMB(FOFSBMJUBU

Tel. 93.593.86.56

Residencia Tercera Edad C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

cia temeraria (es decir, por ejemplo si el conductor se desplazara en sentido contrario, o conduciendo manifiestamente de forma temeraria, a pesar de ir o volver de su puesto de trabajo, ya no se considerarĂ­a ac cidente de trĂĄfico "in itinere"). Cumpliendo todo lo expuesto, el trabajador, siempre que demuestre el nexo c ausal "accidente de trĂĄfico - acudir o salir del puesto de trabajo" , tendrĂĄ derecho a solicitar una baja por accidente laboral, y deberĂĄ guardar los partes mĂŠdicos y do cumentac iĂłn mĂŠdica que vaya obteniendo durante su perĂ­odo de baja l a b o r a l (d o c u m e n t o s q u e serĂĄn de vital impor tancia para una futura reclamaciĂłn econĂłmica). - Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardĂ­ i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni GaudĂ­, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

EMI - ROSA t1&/4*/$0.1-&5" .&%*"1&/4*/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%œ/ t1-";"4-*.*5"%"4

50 |

1555.pag.48 - 51.indd 4

30/10/2012 9:19:38


Este otoĂąo: ÂĄajusta tus defensas! David Foelten, MD, PhD, profesor de NeurobiologĂ­a de la Universidad de Rochester School of Medicine, (New York) fue el primero a demostrar que hay fibras nerviosas que unen el sistema nervioso con el sistema inmunitario, comprobando asĂ­ la relaciĂłn directa entre los dos sistemas. DescubriĂł, en efecto, que fibras nerviosas del sistema nervioso autĂłnomo conectan con cĂŠlulas de varios Ăłrganos claves del sistema inmune como la mĂŠdula, la tiroides o el bazo. Por otra parte, unos investigadores alemanes llegaron a la misma conclusiĂłn en ratones, confirmando asĂ­ que las defensas del sistema inmunitario estĂĄn, al menos parcialmente, influenciadas por el sistema nervioso. Sabiendo esto, ÂżCuĂĄl es la causa de las gripes, resfriados, infecciones, y cĂĄnceres? ÂżUn sistema inmunolĂłgico dĂŠbil e ineficaz? ÂżUnas defensas inadecuadas? ÂżO un sistema nervioso deficiente, con interferencias e incapaz de conectar con el resto del cuerpo? La QuiroprĂĄctica, tercera profesiĂłn sanitaria del mundo, se dedica a restablecer el buen funcionamiento del sistema nervioso permitiendo asĂ­ al resto del cuerpo de recuperar su potencial de curaciĂłn mĂĄximo. “Imaginad un circuito elĂŠctrico. Cuando salta un fusible, la electricidad no puede pasar. De la misma manera si

ocurre una interferencia nerviosa, el cerebro pierde su conexiĂłn con el resto del cuerpo. Esta interferencia no sĂłlo puede producir problemas en el sistema mĂşsculo-esquelĂŠtico, sino que puede tener efectos negativos sobre los otros sistemas del cuerpo es decir el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, hormonal, de eliminaciĂłn, y claro inmunitario! Cualquier aspecto de la salud quedarĂĄ debilitado cuando se produzca una interferencia en el sistema nervioso. El doctor en quiroprĂĄctica, corrigiendo estas interferencias nerviosas o subluxaciones, permite de restablecer la conexiĂłn entre el sistema nervioso (cerebro, mĂŠdula espinal y nervios) y los Ăłrganos del sistema inmunolĂłgico entre otros. El ajuste quiroprĂĄctico restaura la funciĂłn del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo la habilidad de manifestar un mayor grado de salud y bienestar. Resultados: un cuerpo mĂĄs capaz de adaptarse a nuestro entorno siempre cambiando, un cuerpo mĂĄs fuerte! LOSANTIHISTAMĂ?NICOSSONMĂ S PELIGROSOS QUE EL ALCOHOL PARA LA CONDUCCIĂ“N El antihistamĂ­nico, un medicamento tan fĂĄcil de obtener en farmacias para constipados y alergias, puede causar mayores daĂąos en la conducciĂłn que el estar embriagado, segĂşn dijeron los investigadores de la Universi-

dad de Iowa (UI). Los investigadores estudiaron la reacciĂłn de un grupo de personas alĂŠrgicas al polen y que fueron suministrados diphenhydramina (Benadryl), fexofenadina (Allegra), alcohol y placebo. Se comprobĂł que la reacciĂłn de los sujetos, controlada a partir de un simulador de la conducciĂłn en la universidad de Iowa, era menos eficiente tras la toma de diphenhydramina, y menos eficiente aĂşn que despuĂŠs de encontrarse en estado de embriaguez. Dr. Weiler aĂąadiĂł que los participantes tampoco fueron capaces de percibir su propia ineficacia a la hora de conducir basĂĄndose en su estado de somnolencia. La investigaciĂłn estudiĂł a 40 conductores licenciados, de entre 25 y 44 aĂąos, alĂŠrgicos al polen y quienes habĂ­an ingerido antihistamĂ­nicos como tratamiento.Los investigadores comprobaron la capacidad de los participantes para ir detrĂĄs de un coche que cambiaba de velocidad a menudo y sin lĂłgica alguna. Los sujetos bajo los efectos del alcohol superaron bien esta prueba, pero se acercaron demasiado al coche y presentaron un menor control de la direcciĂłn. FUENTES: "Estudio de la Universidad de Iowa: El principal grupo de antihistamĂ­nicos tiene un mayor impacto en conductores que el alcohol," Universidad de Medicina de Iowa, 7 de marzo. Dra. Laurence Goxes Centro QuiroprĂĄctico Badalona

PSICĂ“LOGA CLĂ?NICA

- ATENCIĂ“N CLĂ?NICA ADULTOS - TERAPIA DE PAREJA - ORIENTACIĂ“N FAMILIAR

HORAS CONVENIDAS

. 636 01 55 27

Gretel de Escalada Amarillo Profesional Certificada

www.antigimnasia.com Tel.: 93 187 44 56

Aviso al Ciudadano 5SBTVOBDDJEFOUFFTQSFDJTP t$POUBSDPOFMNFKPSTFSWJDJPQBSBMBSFDVQFSBDJĂ˜ONĂˆYJNBQPTJCMF EFMBsaludZPCUFOFSMBmĂĄximaindemnizaciĂłn econĂłmica. t1BSBFMMPTFQSFDJTBEFMPTmejoresFRVJQPTEFQSPGFTJPOBMFT NĂ?EJDPT BCPHBEPT JOHFOJFSPT BDUVBSJPT QFSJUPT BTJTUFOUFTTPDJBMFT Se lo recomienda "para consulta gratuita" SEGURIDAD Y DERECHO, S.L. (cobro a porcentaje) Especialistas en indemnizaciones por Responsabilidad Civil

7JB"VHVTUB QJTP GSFOUF)PTQJUBMEF#BEBMPOB Tel. 93 285 16 14 - MĂłvil 629 71 06 06 - FAX 93 285 15 57

| 51

1555.pag.48 - 51.indd 5

30/10/2012 9:19:40


Dossier cabell: cabell normal, com és i com cuidar-lo

Al principi podria semblar que tenir un cabell normal hauria de ser el més normal d el m ó n p erò, a par tir d e l'adolescència tenir el cabell normal és bastant anormal. S i l ’h ag u é s s i m d e d ef i n ir podríem dir que es caracteritza per ser fort i suau amb un aspecte saludable, brillant i amb volum. Si el teu cabell és normal pots pentinar-te fàcilment perquè és un cabell manejable. A partir d'aquí, t a m b é e l p o d r íe m d e f i n i r dient què no és: no és un cabell sec, ni gras, ni tenyit, ni encrespat, ni laci. A par tir d'aquí, si ets una persona afortunada amb un

cabell normal nostra principal recomanació és que el cuidis per mantenir-lo així durant molt de temps, i t'expliquem com. És imprescindible alimentar el cabell des de l'interior amb una dieta equilibrada que inclogui fruites i verdures, així com proteïnes i greixos. El cabell està compost bàsicament de proteïnes (compostes al seu torn d'aminoàcids), l í p i d s (g r e i x) i a i g u a , d e manera que per mantenir-lo sa no cal oblidar en la dieta la carn, peix i altres fonts clàssiques de proteïnes (lactis, ous , llegums), així com els greixos (olis, fruits secs, etc.).

Aquesta, doncs, és la millor recomanació per mantenir el cabell normal i equilibrat. Cures del cabell normal Tots els cabells, fins i tot els normals, necessiten cures. Estar pendent d'ells és la primera norma per lluir una cabellera bonica i plena de salut i vida. Si vols mantenir el teu cabell normal no ho sotmetis a tints, processos de decoloració o alteracions químiques. Si ho fessis el teu ja no seria un cabell normal, sinó que ho hauries de tenir cura com un cabell sec o, fins i tot, danyat. A par tir d'aquí, la cura del

52 |

1555.pag.52.53.indd 2

30/10/2012 13:32:24


cabell normal passa pel rentat, l'assecat i la utilització de productes d'acabat (condicionador o fixació). Així doncs si el teu cabell és normal: · escull productes específics per al cabell normal · no cal que el rentis cada dia, fes-ho cada dos o tres dies o quan notis que està brut · aboca el xampú sobre el palmell de la mà i reparteix pel cuir cabellut. Si el tens llarg no cal que ho t'ensabonis tot, amb el que rellisca per ell és suficient · si ho rentes cada dia fes una sola aplicació d'un xampú suau · aprofita l'aplicació del xampú per fer massatges al cuir cabellut, el que ajudarà a activar la circulació i oxigenació del mateix · esbandeix amb aigua tèbia el cabell, ja que l'aigua massa calenta és un dels principals enemics del seu cabell: provoca l'obertura de les cutícules del cabell i pot descamar el cuir cabellut · per assecar el cabell, embolica'l amb una tovallola i deixa que aquesta absorbeixi la humitat, no el freguis perquè és un maltractament que a la llarga ho pot danyar · si ho creus necessari, pots u t i l i t z a r, o c a s i o n a l m e n t , l'assecador de cabell, però has de mantenir el seu filtre almenys a quinze centímetres i la seva temperatura ha de ser la mínima o la mitjana. no abusis dels productes que poden saturar el teu cabell transformant-lo en gras no dormis amb els cabells mullat perquè en quedar humits, es tornen més prims i trencadissos

Aprofita les super ofertes de novembre!!! C/ Guifré, 82 · Tel. 93 397 71 56 www.joierialaplana.com

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

| 53

1555.pag.52.53.indd 3

30/10/2012 13:32:36


Mitsubishi Outlander

To t t e r r e n y c o n f i g u r a b l e en cinc o en set places, el Mitshubishi presenta la tercera generació de l’Outlander, amb millores de l’espai interior, especialment a la tercera filera de seients, i de l’equipament, amb acabats que milloren l’aspecte i el tacte d’altres edicions de la casa nipona. A mÊs a mÊs, l’exterior presenta una nova estètica, amb línies mÊs harmonioses i un disseny nou, amb canvis en la graella frontal, els grups òptics i la finestra posterior. El maleter tÊ una capacitat de 550 litres, ampliables a mÊs de 1.000, en funció de si es pleguen els seients posteriors. El Mitsubishi Outlander tÊ totes les qualitats necessà ries com per tenir un comportaNFOUFYDFMtMFOUFOUPUUJQVTEF superfícies. Des de la posició del conductor, gràcies a la seva ubicació

alçada, gaudeix d’una bona visibilitat, a la vegada que la ubicació Ês la perfecta com per sentir-se còmode i controlar tots els comandaments necessaris. Motor El Mitsubushi Outlander disposa d’un únic motor dièsel de 150 cavalls, que es pot acoblar a dos tipus de caixes de canvi, una manual de sis relacions i una altra d’automà tica, tambÊ de 6 marxes. Aquest motor, que pot portar tracció a dues o quatre rodes tÊ un consum mitjà de prop de 5 litres als 100 quilòmetres, amb una velocitat punta de 200 km/h i una acceleració de 0 a 100 en 10,3 segons. Seguretat Aquest nou Mitsubishi Outlander compta amb equipament de seguretat que antigues

versions no comptaven. Com a novetats, cal destacar el sistema d ’aler ta per c anvi involuntari de carril, un sistema que funciona mitjançant radar que esmorteeix la força pr ovo c ad a p er u n a p o s s i CMF DPMtMJTJĂ˜ GSPOUBM BOPNF nat FWD i el programador de velocitat actiu per radar que ĂŠs capaç, en cas necessari, d’aturar el vehicle. Altres elements bĂ sics que in c l ou l ’O ut land er s Ăł n e l s set coixins de seguretat (dos de frontals, dos de laterals davanters, dos de posterior i un de genoll per al conductor). Ta m b ĂŠ s ’ h i h a n d ’a f e g i r els ancoratges Isofix per a cadiretes infantils, l’antibloquejament de frens A B S , e l d ’a s s i s t è n c i a d e frenada BAS i el d’estabilitat i el de distribuciĂł electrònica de frenada.

54 |

1555.pag.54.indd 2

26/10/2012 13:33:15


Legal La successió intestada i l’ordre de crides Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

La successió intestada es dona quan la persona difunta no ha fet testament, o aquest ha estat invàlid o ineficaç. En moltes ocasions el vox populi tendeix a dir que els béns del difunt passen a mà de l’Estat. Però, si bé és cert que podria arribar a ser així, no sol passar gairebé mai. Això és gràcies al fet que la nostra legislació preveu un sistema d’ordre per succeir per tal que els béns del causant passin a mà de la família com a primera opció. Les crides sempre es fan a favor dels parents consanguinis seguint un ordre establert. Cada persona cridada exclourà a la següent. Els primers que serien cridats en la suc c essió intestad a serien els parents en línea directa descendent, és a dir, els fills i els nets del difunt.

En aquest cas, el cònjugue o convivent en Unió Estable de Parella supervivent rebria l’usdefruit. Si no hi haguès fills o, essent majors d’edat, hi renuncien, els béns passarien al cònjugue vidu o convivent en Unió Estable de Parella. Si no existeixen els anteriors, els cridats serien els parents en línia ascendent, és a dir, el pare i la mare del causant per parts iguals i, si només n’existeix un, l’altre succeeix en la totalitat. De no ser possible, vindrien a heretar els avis i

àvies del causant. Els parents col.laterals, és a dir, els germans i els nebots del difunt vindrien a succeir com a última opció dins la família, en els casos on haguès estat impossible trobar a tots els anteriors. La Generalitat de Catalunya acabaría rebent els béns si finalment cap dels anteriors no ho ha pogut fer. Es tracta d’una successió liquidatòria i haurà de destinar els béns o llur producte a establiments d’assistència social o cultural.

Envíenos sus preguntas sobre Derecho, Administración de Comunidades o Asesoría: hv@gabinete.net

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 55

1555.pag.55.indd 1

26/10/2012 12:47:16


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Són uns dies per fectes per solucionar coses de feina i per aconseguir que us augmentin el sou, o bé us donin una compensació pel que feu normalment. Sempre és d’agrair que reconeguin la feina que es fa. Per altra banda, tindreu bones noticies d’alguna persona gran que està al vostre entorn i a qui li dediqueu molta atenció per un vincle emocional concret, ja sigui de família o no, vosaltres us l’estimeu.

CRANC (22/6 al 21/7) A vosaltres us anirà molt bé en tema de feina i en tema de manar als demés que facin el que us sembla, o teniu molt bé per fer de directors a casa i fora de casa, però no us ho agafeu massa a pit que de vegades això de manar puja al cap i pot ser perillós. Per altra banda aneu amb compte amb els diners, ja que us serà fàcil gastar sobretot per quedar bé davant dels demés, cosa que la veritat és força absurd.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Patireu una mica pels diners, no és pas que no n’hi hagin però és fàcil que us cremin als dits i us els gasteu més ràpid del que convé. Ara bé heu de tenir present que serà molt fàcil que us donin un cop de mà en el que us faci falta i de ben segur que no us quedareu pas sense el plat a taula. Per altra banda, ho teniu força bé a l’aspecte sexual, si teniu parella cap problema i si no en teniu tindreu feina a buscar-ne.

BESSONS (22/5 al 21/6) A vosaltres sembla que tot us ve del revés, teniu una forta tendència a que us surtin entrebancs força absurds però que us trenca l’aire del que aneu a fer i això en un moment donat us fa angoixar una mica, haureu de tenir paciència com molt bé us dic un munt de vegades. El millor que teniu és la part del lleure i de la creativitat, són uns dies genials per dedicar-vos a deixar fluir la imaginació.

H o teniu molt bé per parlar de negocis, tindreu un sisè sentit desenvolupat per detectar situacions per fer diners, això sempre va bé, però aneu amb compte no us enredeu a gastar que desprès la cosa canvia i no us sortirà tant bé. El que no teniu massa bé és el tema d’anar a lligar, aneu massa al gra i espanteu al personal, més poc a poc va millor i s’aconsegueix més, el romanticisme és un bon punt.

VERGE (24/8 al 23/9) Heu de sor tir al carrer sense pensar i anar a veure coses noves, que esteu molt receptius i us convé emplenar la vostra vida d’emocions, si no ho feu pensareu massa i veureu coses negatives a tot arreu i això no interessa, per tant ja esteu agafant l’agenda del que fan i a voltar ara mateix. Per cert, esteu mandrosos a la feina i això no és massa bo que diem, a veure si us han d’avisar de que no rendiu prou.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Us sentireu cansats i fora de lloc en moments diferents d’aquests dies i seria bo que us ho agaféssiu amb calma perquè sols és una sensació, és una punyeta però us fa sentir malament i això no és bo. De totes maneres, us refugiareu a la feina i allà us sentireu més valents a part de que us reconeixeran l’esforç que feu i l’empenta que hi demostreu, potser us donin una bona sorpresa allà, us agradarà molt.

Trobareu algú que us farà remoure per dins, no te perquè ser res en tema de parella, potser algú més gran que vosaltres o molt més jove però sentireu que hi ha molt bon rotllo i és com si naixés algun sentiment molt especial d’amistat, aquestes coses no passen gaire sovint i és bo que les gaudiu amb molta intensitat, són vivències que ens desperten la nostra part més tendre.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

El camp dels diners serà un dels més i m p o r t a n t s a l l l ar g d ’aq u e s t s d i e s, h o portareu molt bé i, a sobre, sabreu com heu d’administrar-vos tal com toca, hi guanyareu temps i posició. De totes maneres, el que us agradarà més serà el bon rotllo amb el que us trobareu amb la gent que us envolta, serà molt divertit i les rialles apareixeran sovint, això us anirà molt bé, ja que us fa falta.

Necessiteu estar en contacte amb la gent, parlar i divertir-vos amb els amics, i heu de fer-ho perquè si no la casa us cau a sobre, no literalment parlant, ara no us penseu que us ha de caure la casa pel damunt de veritat. La cosa està en que si us tanqueu us entristiu i no és bo ni per vosaltres ni pels de casa que si us veuen malament pateixen i tampoc és bo, el millor és sortir i envoltar-vos de gent divertida.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Heu d’anar amb peus de plom amb els vostres comentaris a casa, tindreu una facilitat molt gran en ficar-hi la pota explicant coses que no toca a qui no toca, i el més fumut és que ho fareu sense adonarvos de l’embolic que es provocarà. El millor és anar en compte i sobretot no ficar-vos al mig de res per si de cas. De fet, si la cosa a casa està perillosa, millor sortir al carrer i evitar situacions difícils.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Aneu molt en compte a la feina que la cosa està una mica malament i esteu al punt de mira de molta gent, o sigui que a portar-se bé i a vigilar el que digueu perquè us ho analitzaran tot. A part d’això podem dir que tindreu molt bon rotllo amb la figura de la mare que us donarà suport en el que vulgueu fer i a més us defensarà les opinions, ara bé no us passeu que està de bon rotllo però alerta del que feu.

56 |

1555.pag.56.57.indd 2

29/10/2012 11:05:33


La méteo de la setmana: del 22 al 29 d’octubre Meteorologia Oriol Rodríguez

Déu ni do quin octubre més mogut estem tenint! Una setmana d’altibaixos de temperatures, de tamborinades, xàfecs, nuvolades... i mànegues! Tot i que que aquesta setmana no hem tingut cap gran ploguda, sí que la matinada de divendres va venir marcada pel pas d’una borrasca que ens deixà 11.8l/m2 que sumats als que ja portàvem acumulats fan un total de 72.6l/m2, aquest mes. Un cop la depressió enfilava camí cap a centreeuropa, va entrar una tramuntanada molt forta, impulsant una massa d’aire molt freda que, al trobar-se amb la massa d’aire més càlida i humida que

Mirant el cel

teníem sobre nostre, va provocar les grans nuvolades que dissabte a la tarda formaren les mànegues. Després d’aquest rebombori les baixes temperatures ha estat les protagonista, fent baixar el termòmetre fins als 3.9ºC a la Conreria. Temp màx

21.3ºC el dia 23

Temp mín

7.4ºC el dia 28

Hr màx

93% el dia 26

Hr mín

11% el dia 28

Press atm màx 1019.2hP dia 22 Press atm mín 993.7hPa dia 15 Vent màx

62.8km/h (oest) el dia 28

Precip màx 24h 7.3 l/m2 dia 26 Precip anual

315.7 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Sens dubte que el fenomen més destacable de la setmana han estat les dues mànegues que van recórrer el litoral badaloní dissabte passat a la tarda. Malgrat que se’n produeixen un bon nombre al llarg de l’any a gran part de la costa catalana, feia molts anys que no es deixaven veure tan a la vora de les platges del Baix Maresme. Per sort, no van tocar terra i no es varen haver de lamentar destrosses. Envia’ns les teves fotografies a l’adreça: totmeteo@gmail.com

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

TAROT Y VIDENCIA SUSANA

Respuestas claras ,rápidas, siempre la verdad 806 47 48 61 VISA 927 37 476 - 93 122 00 96

CHAT SUSANA 27771

10% descuento en todos los artículos tTarot t"NVMFUPT Providència, 158 - Badalona Tel. 93 127 66 45 t.JOFSBMFT (L2

Pep Ventura)

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 | 57

1555.pag.56.57.indd 3

29/10/2012 11:05:39


ImpactMedia.indd 1

08/11/2011 16:40:20


Rellançar una pime en crisi El 2010, les pimes, van sofrir u n a r e d u c c i ó d e l ' 1, 6 8 % pel que fa a 2009 i del 5% respecte al màxim aconseguit en 2008. El que les estadístiques no indiquen és el nombre d'empreses que han sobreviscut després de fregar la destrucció. Però quines son les causes de crisi empresarial més habituals i les estratègies de sortida, que passen per neutralitzar aquests problemes? Fallades en els comptes Amb la recessió, les dificult at s f i n a n c e r e s h a b i t u a l s com la contracció del crèdit, l'excés d'endeutament o els impagaments s'han tornat més perillosos. La solució consisteix, a tenir una planificació financera adequada, que ens permetrà tenir una caixa sanejada i liquiditat per afrontar pagaments. En els casos més greus, els experts recomanen adoptar un pla anticrisi integral com l a r e d u c c i ó d 'e s t r u c t u r a , un major control intern o la investigació de nous mercats. Entorn de crisi Els hàbits dels consumidors han canviat. Les empreses q u e h a n s a b u t veure u n a opor tunitat i s'han adaptat a les noves situacions del merc at són les que millor han superat l'entorn crític. Algunes accions passen per revisar el portafoli de productes, veure si estan enfocats a satisfer les necessitats del client i estudiar la rendibilitat per client. Altres estratègies que estan tenint èxit són: El low cost triomfa. Tenen èxit els negocis que adapten les

estratègies low cost a nous serveis, sobretot als dirigits al gran públic, que ara té menys capacitat de compra. Venda online, a l'alça. La facturació del comerç electrònic va créixer en el tercer trimestre de 2011 un 27,4% més que en el mateix període de l'any anterior, nou màxim històric. El luxe, un cavall guanyad o r. S e g o n s l 'A s s o c i a c i ó Espanyola del Luxe Luxury

Spain, aquest mercat, un dels menys afectats per la crisi, va acabar 2011 amb un alça en les vendes del 25% i ha seguit creixent en 2012. La basa exportadora. Sectors especialment tocats per la crisi, com el tèxtil i el moble, han trobat la seva taula de salvació en la internacionalització. Una opció per a les pimes sense grans mitjans és associar-se amb empreses del mateix sector per potenciar un producte.

tRESOLUCIÓN DE TODO TIPO DE ASUNTOS LEGALES. tESPECIALISTAS EN EMPRESAS Y

COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL. tBÚSQUEDA DE FINANCIACIONES ESPECIALES PARA REMODELACIÓN DE COMERCIOS Y EMPRESAS, Y COMPRA-VENTA DE EMPRESAS e-mail: torrents@seyde.es - Telf.: 932 851 614 Móvil 629 71 06 06 Fax 93 285 13 57 Web: www.seyde.es VIA AUGUSTA, 4 - BADALONA (08911) (Junto a Parque Pompeu Fabra) | 59

1555.pag.59.indd 1

29/10/2012 10:19:12


TVB_1554.indd 1

23/10/2012 14:38:43


͎WŽĚĞŵŽƐĞdžŝŐŝƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚǀĞĐŝŶĂƋƵĞƌĞƟƌĞůŽƐ árboles que invaden nuestro jardín? HS Calvet administradores de fincas info.badalona@hscalvet.com

El normal funcionamiento de una comunidad de propietarios puede verse afectado por un problema de lindes e incluso de servidumbres con la comunidad vecina. Carlos nos ha remitido la siguiente consulta: “En nuestra comunidad tenemos un grave problema. El edificio está situado en una manzana formada por dos edificios más, independientes entre sí. En todas las comunidades existe un pequeño jardín. En los últimos años los árboles de la comunidad vecina se han desplazado y están rompiendo nuestro muro. ¿Podemos exigir a la comunidad que retire estos árboles? ¿Quién deben hacerse cargo de los daños ocasionados?

¿El Ayuntamiento puede intervenir para resolver el problema?”. Según el Código Civil (artículos 591 y 592), “no se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad”. “Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen

en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad”. En consecuencia y, en defecto de normativa municipal existente en la materia, es aplicable la normativa civil por lo que si no se cumplen las medidas reguladas en los citados artículos, podemos obligar a la comunidad que tiene plantados los árboles que respete las distancias. Los daños causados teniendo como causa directa el incumplimiento en las medidas de plantación, serán imputables a la comunidad que los ha plantado por lo que estará obligada a reparar el muro. Además, pueden ponerse los hechos en conocimiento del Ayuntamiento con el objeto de que requiera a la comunidad para que proceda a plantarlos conforme a la normativa civil.

www.hscalvet .com

CONSULTORIA GRATUITA: info.badalona@hscalvet.com . Presupuesto sin compromiso: 93 397 39 03

hs calvet administradores de fincas - nuevas formas de entender la buena gestión a unos costes mínimos, utilizando la tecnología y la tradición del trato personalizado.

t comptes bancaris a nom de la comunitat tsense despeses de correspondència tsense despeses bancàries tliquidació semestral (opcional) tassistència 24 hores tservei de renegociació de contractes i reducció de costos

Pl. Vaixell Mª Assumpta, 10 - 08912 Badalona

Tel. 93 397 39 03 . Fax 93 397 38 92 Oficines a: Santa Perpètua de la Mogoda i Barcelona | 61

1555.pag.61.indd 1

25/10/2012 12:51:13


>ĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝƚnjĂĐŝſ͗ƵŶĐĂŵşĚĞƐŽƌƟĚĂƉĞƌĂ ƉƌŽŵŽƚŽƌƐŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝƐ API va aprofitar el marc de B a r c e l o n a M e e t i n g Po i n t per celebrar, el passat 18 d’octubre, una jornada de d e b at a l vo l t a n t d e l l e m a E x p e c t at i ve s d e f u tur d e l sector immobiliari. La primera taula rodona de la jornada duia per títol La internacionalització: un camí de sortida per a promotors i intermediaris, i va ser integrada per Gerard Duelo, president de GD CONSULTING Group, ambaixador empresarial de la Generalitat i president de l’Associació d ’Empresaris Espanyols a Panamà; i per Ramon Riera, president de FIABCI a Espanya.

Partint de la premissa que “la internacionalització no és una opció estratègica, sinó una condició de supervivència”, Gerard Duelo va començar la seva intervenció afirmant que hi ha dos camins per a la internacionalització: atraure inversors estrangers o sortir a fer negoci a l’exterior. La seva ponència es va basar en el segon camí. Com a antecedents, Duelo va explicar que, fins a mitjans del 2008, les pimes dedicaven gairebé tota la seva atenció al mercat interior sense veure la ne c essitat de por t ar el seu negoci a l’exterior. Arran de la crisi, però, la interna-

cionalització ha esdevingut una sor tida destacada per a moltes empreses, ja que “permet recuperar els marges de rendibilitat i diversificar el risc de romandre en un mercat únic”. Això ha fet que les exportac ions espanyoles hagin acumulat un increment del 19,8% entre el 2010 i el 2011, i que les expor tac ions de C at a l u nya r e g i s t r e s s i n e l juliol passat un valor un 6,7% més alt que el 2011. El pr o c é s d ’i nter n ac i o n a lit zac ió pot seguir moltes opcions, segons Duelo. En tot cas, es composa de quatre

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es CASA AL MERCAT TORNER Ref B-2226:Casa de 260m² en PB+1+ sótan, terrat de 20m² i pati , 4hab, 2 banys , cuina, menjador d’estiu i d’hivern, es pot edificar PB+2+ golfes. 50Mpts (300.000€)

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA-CENTRE: 80m², 3hab, cuina i bany en bon esta, deixen mobles.600€ LA SALUD BAIXA: Pis de 60m², 3hab, amb mobles, ascensor.640€ MERCAT TORNER: Pis de 2hab, terrassa de 12m², balcó.550€ PEP VENTURA: Pis de 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ PEP VENTURA: Pis amb mobles de 75m², 3hab, en bon estat, ascensor.670€ BUFALÀ: Pis de 2hab + traster, calef, per entrar a viure.450€ SANT CRIST: Pis de 65m², 3hab, arreglat en bon estat.550€ SISTRELLS:55m²,3hab, reformat amb ascensor.530€ PEP VENTURA:60m², 2hab, calef i a/c, pis conservat.460€ PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, menjador ext, bany i cuina en bon estat.500€ BUFALÀ:75m², 2hab, bany i cuina reformats, menjador de 22m² ext a balcó.750€

OPORTUNITAT ÚNICAPEP VENTURA –METRO Ref B-2348: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany complert, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a/a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m². 52.5Mpts (315.000€) CENTRE A PROP POMPEU FABRA Ref B-2271:Planta baixa de 75m² amb entrada independent, 2hab, menjador de 22m² ext a pati de 25m², a/c, pis arreglat. Per entrar viure. 26.3Mpts (158.000€)

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m² amb 3hab, cuina ext en bon estat, 2 banys en bon estat, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 26.2Mpts (157.000€)

PEP VENTURA PART ALTA Rf B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor. 12.6Mpts (76.000€)

PEP VENTURA – MORERA-PART BAIXA Ref BPROGRÉS Ref B2311:Pis de 75m² , 2325:Pis de 60m², 3hab exteriors, 3hab, menjador de 20m² ext a balcó, cuina i bany en bon estat, menjador calef i a/a, gres, de 18m² ext, gres, alumini, embero. embero, sol tot Ascensor. el dia. 30Mpts 18.1Mpts (170.000€) (109.000€)

CENTRE LA PLANA Ref B2347:Pis de 95m², 4hab,banys i aseo reformats, cuina reformada, menjador de 18m² ext, calef i a/c, ascensor. Per entrar a viure. 52.4Mpts (315.000€)

OFERTA PEP VENTURA / PROGRÉS Ref B-2276:PB amb entrada independent, 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, a/c i calor, per entrar a viure . 26.6Mpts (160.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, alumini, roure, i marbre, ascensor, finca seminova. 36.5Mpts (219.500€)

CENTRE MARTI PUJOL Ref B2310:Pis de 60m², 3hab, menjador de 16m² ext, cuina i bany conservats, gres, sapeli, finca amb ascensor. 25Mpts (150.000€)

62 |

1555.pag.62.63.64.indd 2

30/10/2012 12:42:13


fases: analitzar el mercat, aproximar-s’hi, introduir-s’hi i consolidar-se. Es tracta d’un pro c és “ lent, c ostós i que requereix un gran esforç”. Quant als països a triar p e r i n t e r n a c i o n a l i t z a r- s e, el ponent es va centrar en les oportunitats que ofereix Amèrica Llatina, una regió que rep actualment només el 4,2% de les nostres exportacions però a la qual, segons la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib, les ex por tac ions generals van experimentar un creixement del 23% el 2011. A més, diferents organismes internacionals com el Banc Mundial o l’FMI hi auguren un creixement econòmic superior al 3% el proper any. Duelo va destacar especialment les facilitats per trebal l a r a m b Pe r ú , C o l ò m b i a , Panamà, Brasil i Xile, països que estan fent grans reformes

en l’àmbit empresarial i que “s’estan obrint molt”. També va fer una referència especial a l’Aliança del Pacífic (formada per Mèxic, Colòmbia, Perú i Xile), ja que s’estima que el 66% del comerç mundial es durà a terme al Pacífic cap al 2030. Finalment, Gerard Duelo va e s m e nt ar l e s c ar ac teríst i ques necessàries per assolir l’èxit en la internacionalització, entre les quals destaquen: tenir iniciativa, saber negociar, triar bé els mercats on establir-se, busc ar l’eficàcia, ser responsable, ajustar-se a les normatives de cada país, mostrar una atenció constant als mercats o innovar de manera continuada. Per la seva banda, Ramon R i e r a va va l o r a r q u e, a l s països emergents, hi ha un ac c és c ad a c o p més gran de la poblac ió a la c lasse

mitjana, així com un augment important del consum i de la compra a través de les xarxes socials. Ta m b é v a a s s e n y a l a r l ’ex i s t è n c i a d e p o lít i q u e s d’habitatge interessants en aquests països. Quant al paper dels agents immobiliaris, Riera va destacar la necessitat d’“internacionalitzar els nostres despatxos” i aprofitar el potencial de consumidors estrangers. En aquest sentit, va advertir sobre la c ompetènc ia que suposen els agents immobil i a r i s d ’a l t r e s p aï s o s q u e s’instal·len al nostre territori conscients de les possibilitats de negoci que aporten els inversors de l’ex terior. “Cal saber captar a aquests inversors. És important que sapiguem vendre’ls la nostra cultura, gastronomia, etc.”, va concloure.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.000 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2 aprox., varis despatxos, A/A, asc..900 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox...........................................500 e C/ CARLES I (SANT CRIST), 50m2 aprox..LLOGUER 300 e -VENDA 65.000 e C/ FRANCESC LAYRET local oficina, de 40 m2, 3ª planta ........................... 375 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano ........................... 800e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. .....................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................990 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ CASTILLEJOS (Bufalà) 200 m2, diàfan, 5,7 d'alçada.............................800 e C/ Dr. ROBERT/C. SARDANA Forn de pa semi equipat, 2 portes d'accés, 30m2....500 e C/ INDEPENDÈNCIA molt comercial, actualment tenda, 50 m2 aprox., 650 e C/ CORTIJO (JUNT C/ MAR) 40m2 aprox., AA, ideal negocio .....600 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 2 hab., balcó ......................................500 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...625 e C/ VIRIATO (BUFALÀ), entlo., 3 hab., exterior.................................................. 600 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..........................625 e C/ PASSATGE SANT JORDI (BUFALÀ), 3 hab., 1er sense ascensor................. 500 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc.3.400e

VENDA

PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, park. inclòs ........................................ 360.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior170.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció..59.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .95.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com | 63

1555.pag.62.63.64.indd 3

30/10/2012 12:42:13


sesoria Pereira

LLAVANERAS CASA EN VENTA Jto. Golf. 2.100 m2 terreno 7 hab., 4 baños, comedor 80 m2, Piscina. Total Edificado 900 m2. Gran Jardín. Oportunidad. 850.000 Euros

Psj Ríu Llobregat, 10-12 08917-Badalona Telf. 933830376 www.asesoriapereira.es

Assessoria Fiscal, Laboral d’ empreses i particulars. Gestions Notarials, Tramitació d’herencies. Visita advocats.

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda Martí Pujol, núm. 174, 3r 1a

Administració de finques

Tel. 93 389 33 66

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!! tTraspàs Parada Mercat Maignon per jubilació. Excel.lent clientela tLocal en venda Cr. Anselm Clave (Arenys de Mar) Preu 140.000,00€ Negociables. tPlaça d’Aparcament

en Venda Psj Riu Llobregat, (Badalona) Preu 12.000,00€ tLocal en Venda Psj Milà i Fontanals Preu 45.000,00€ opció lloguer 400,00€/mes tLocal en lloguer Psj Ríu Llobregat, 17 (Badalona) Preu 500,00€/mes. tCasa en lloguer Impecable. Cr. Bruc, (Badalona) Preu 1.100,00€/mes.

(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PISOS AL CARRER LLIBERTAT, primer pis i segon 2 hab 1 bany, 1 aseo,cuina americana, nou a estrenar ideal parelles també en lloguer amb opció a compra. ........340.000 € LOCAL, en venda 78m2 en planta, planta baixa 52 m2+sótan de 50 m2, 2 aseos i dutxa.Ideal per consultori,centre d’estètica etc .....................................300.000 € CASA AL CENTRE 3 habitacions , un bany, saló menjador, badiu ....... 180.000€ CASA C/ DEL CARME de tres plantes ............................................... 540.000 € C/ PRIM LOCAL + pis + golfes .......................................................... 595.000 € PIS AL C/ IGNASI IGLESIAS 3 hab., 2 banys ..................................... 300.000 €

PISOS

LLOGUER

PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, ascensor, cuina,menjador i habitació matrimoni exterior,ben conservat ................700 €+despeses d'escala PIS CARRER SANT FRANCESC D’ASSIS 70m2, 2hab,pintat, ben conservat,per entrar a viure ................................................................800 €+despeses d’escala PIS C/ GÜELL I FERRER, 2 hab., cuina office i terrassa ..................... 550 €/mes PIS C/ SANT JOSEP, 3 hab., menjador gran, cuina, 1 bany .............. 500 €/mes PIS C/ MADOZ, 2 hab., menjador, cuina, cuarto de bany, 2n sense ascensor, per entrar a viure ........................................................................................... 550 € PIS C/ SANT BRU, Tipo loff, menjador gran, cuina i lavabo grans, balco, 1 hab 625 € PIS A PEP VENTURA, 3 hab., bany, cuina, menjador, conservat, tot moblat ......700 € LOCAL C/JOAN PEIRÓ, 200m, despatx + zona oberta, ideal taller mecànic o magatzem............................................................................................................A CONSULTAR

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mitjana ........................................................... 85€ GARATGE: C/SANT PAU ............................................................................ 100€ GARATGE: C/ MARQUÈS DE MONTROIG................................................... 90€ LOCAL: S GONÇAL, 100m2, bany, magatzem, molt lluminós ......500€ NEGOCIABLES LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450€

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

64 |

1555.pag.62.63.64.indd 4

30/10/2012 12:42:18


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ................................................................................................................................................... 170.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS AV. PRES. COMPANYS, 100 m2 + traster, 4 hab., 2 banys complets, cuina, sala menjador gran, bon estat, tot exterior ................. 260.000 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PISOS OBRA NOVA C/ EDUARD MARISTANY (pocs veins), construcció tradicional i qualitat, sup. 89 m2, 2 hab. dobles, bany, hab., suite amb bany, cuina, menjador amb plaça parquing, traster i terrat privat ..................................................................................................... 390.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € DÚPLEX C/BRUC (BUFALÀ) planta 1ª, sala-menajdor gran, cuina amb office, aseo, planta 2ª 2 hab. dobles, 1 individual, bany complet, planta 3ª terrassa de 40m2 amb traster, tot exterior, parquet, calefacció, reformat total .................................................................................. 290.000 € TRIPLEX STA MADRONA - M.JULIA obra nova, 190m2, 5 dormitorios (2 tipus suitte), 2 banys complets amb jacuzzi, 1 lavabo, sala-menjador 35m2, cuina office, terrasses, calef. + a/a, Tot exterior, vistes al mar ............................................................................................ CONSULTAR TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes . 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA C/MIQUEL SERVET (PEP VENTURA) 184m2, saló-menjador gran, cuina equipada amb office, terrassa ajardinada de 38m2, hab. suite, 3-4 hab., 2 banys, solarium, perfecte estat, acabats qualitat, molt assoleiada, a/a, calefacció ........................................................... 500.000 € CASA (MORERA) C/ Pirineos, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ....................................................................................................................................................................... 397.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € 3 PLACES GARATGE C/ JULI GARRETA (AMBULATORI) es ven el "lot" ................................................................................................... 48.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € CASA/BUFALÀ. construcció seminova, garatge 2 cotxes, traster, p. baixa: sala- menjador-cuina, aseo i terrassa, 60m2:pl. 1ª: 4 hab. amb 2 banys, i planta golfes amb hab. suitte i solarium. Perfecte estat ......................................................................................................................... 390.000 € C/ GRACIA (SISTRELLS). casa pl. baixa, en bon estat, en bon estat, 3 hab., bany, pati i terrat de 50 m2 ................................................... 62.000 €

LLOGUERS

PIS C/ LAIETANIA(CENTRE) 4 hab., 1 bany, 1 aseo, menjador, cuina ................................................................................................ 600 €/MES PIS C/ VALLROMANES sense ascensor, 3 hab., 1 bany amb banyera hidromassatge, tot reformat amb electrodomèstics i moblat, molt guapo, tot inclòs ......................................................................................................................................................................................... 700 €/MES PIS C/ FERRER I BASSA (DAVANT MOSSOS) 2hab., 1 bany, menjador cuina, terrassa amb mobles i electrodomèstics + plaça de garatge 700 €/MES PIS C/ VALÈNCIA (MORERA) 3 hab., sala menjador, cuina, 2 banys, amb mobles i electrodomèstics .......................................................... 800 €/MES PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ................... 1.000 €/MES PIS PRES. COMPANYS . OBRA NOVA 3 hab. (1 suite amb bany), 2on. bany, menjador-cuina, balcó, tot exterior, AA, calefacció .................800€/MES OFICINES TORRE GUIXERES 213m2 per estrenar, fantástiques vistes, demaneu inform .......................................POSIBILITAT DE DIVISIONS LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred........................................................................................................................900€/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 800 €/MES LOCAL INDUSTRIAL C/ SAN VICENS (LA MORERA) 300 m2, diàfan, entrada camions amb serveis ............................................... 1.200 €/MES LOCAL MORERA (TOCANT BENZINERA) 160m2, entrada furgoneta i camions, 2 portes, bon estat .................................................. 700 €/MES LOCAL C/ ISIDRE (FRONT ESTACIÓ RENFE) local de 120 m2 + 120 de pati totalment reformat, parquet, A/A, porta automàtica amb serveis d'alta ............................................................................................................................................................................................ 1.500 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

30/10/2012 13:11:44


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

Es ven local a Badalona centre, de 340 m2 adequat per a professionals. consultar condicions

Tel. 639 82 69 46

OFERTA DE LA SEMANA PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €.

PISO EN ALQUILER EN SANTA COLOMA C/ JOAN RAFOLS AL LADO DE LA RAMBLA, TODO REFORMADO, 60 MTS 2 HABITACIONES, BAÑO, COCINA COMPLETA, 550 €. AL MES

PISO EN ALQUILER EN PINEDA DE MAR C/ JUSTICIA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, 500 €. AL MES

OFERTA DE LA SEMANA LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER SOLAR EN VENTA, EN BADALONA DELANTE DEL MAR EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS, 13 VIVIENDAS 1.000.000 €. LOCAL EN ALQUILER, EN BADALONA C/ALFONSO XII, AL LADO DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA PEP VENTURA, 90 MTS, 2ª PLANTA IDEAL PARA DESPACHO O CONSULTORIO MEDICO

LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS, TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1000 €. AL MES.

DESPACHO EN ALQUILER EN BADALONA, C/ IGNACIO IGLESIAS, 12 MTRS, TRES DIAS A LA SEMANA, AGUA, LUZ, RECEPCIONISTA INCLUIDA, MUY CENTRICO, ALQUILER 380 €. AL MES

CONSULTAR PRECIOS 66 |

1555.pag.66.67.indd 2

30/10/2012 12:49:27


$-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

Á-5*.41*404&/7&/%" t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJØBHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNÒTUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNËUJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.µ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUËUJDB t0QDJØQBSLJOHJUSBTUFS

Aprofite-ho el 4% d'IVA Trucar per concertar visita

Tel. 686 74 15 92

IMMOBILàRIA anuncia’t en aquesta secció 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) | 67

1555.pag.66.67.indd 3

30/10/2012 12:49:32


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta

Motor

Varis

URGE VENDER CASA c/ Guifré,87 135m2 pati 60m2 (+sotàn pb-1 + terraça en pb1) 375.000€ negociables. edificable pb+4. TELS. 93 465 13 14 - 656 825136/37/38

CASAGEMAS. PER CANVI DE DOMICILI, es ven pis al carrer Mar tí Julià de 110 m 2, a 2 minuts d e la platja, cantoner, totalment exterior, amb moltíssima llum natural. Balcó, menjador-sala d’estar de 30m2, cuina-office amb dos ambients, quatre dormitoris (tres dobles), dos lavabos i galeria. calefacció. Finca amb ascensor. per l’increïble preu de 280.000€ (abans 350.000€) TELS. 644 517 524 - 644 508 405

ES VEN PLAÇA PARKING al c/Eduard Maristany de Badalona ( a prop estació tren). Preu 25.000€ TEL. 667 51 78 54

BADALONA CAMBIARÍA PARQUING triple en zona pabellon olimpico de badalona por parquing en zona de Marti i Pujol TEL . 629 38 24 48

T R A S T E R O P R I VA D O . Junto autopista, frente campo futbol, fácil acceso. 4m2, ideal bicicletas, herramientas, juguetes, etc.. 10.000 euros TEL. 656 84 74 99

O P O R T U N I TAT ! ! ! P E R CANVI DE DOMICILI, es ven plaça de pàrquing, situada al pàrquing Engestur - Santiago Rusiñol, davant del cap Martí Julià. per l’increïble preu de 18.000€ (abans 25.000€) TELS. 644 517 524 - 644 508 405

URBANITZACIO MAS RAM Torre en venta para entrar a vivir ocasión TEL. 616 55 96 92

ES VEN PLAÇA DE PARKING a la Plana. Preu 20.000€ negociables TEL 664 69 68 35

PIS BDN-GRAN OPORTUNITAT, 5min. del Mercadona. 100m2,saló menjador de 25m.sor tida a terrasa,3 Hab. matrimoni,bany, cuina,safareig,traster i terrat,molt solejat a reformar. 95000 euros TELS. 698 22 43 42 - 616 42 46 82

LA PLANA CASA ESPECTAC U L A R R E F B - 2 3 2 7: Te r r e n y d e 3 9 6 m ² a m b 750m² edificats en PB+1er+ GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Amistats

Classes

Es ven local a Badalona centre, de 340 m2 adequat per a professionals. consultar condicions

Tel. 639 82 69 46 CENTRE - AMBULATORI REF B-2289:Pis tot reformat completament nou, 3hab, menjador de 25m² ext a balcó, parquet, alumini, cirerer i calef. Asc. 41.6Mpts (250.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 O P O R T U N I TAT- P E P VENTURA SALESIANS REF B-2041: Pis de 2hab, bany reformat, cuina americana i reformada amb el menjador de 20m², a/c i calor.13.8Mpts (83.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA RF B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor.12.6Mpts(76.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTUR A- METRO REF B-2137: Pis de 90m² amb 4hab, cuina i 2 banys conservats, menjador de 22m² ext a balcó, a/c i calef, roure, alumini,finca amb ascensor .37.9Mptes (228.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MERCAT TORNER- PEP VENTURA REF B-2301:Pis de 2 hab ext, cuina i bany arreglat, menjador de 16m² ext, gres, alumini, embero, calef. Per entrar a viure.27.5Mpts(165.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

68 |

Economics_Nou.indd 68

30/10/2012 14:17:30


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

C E N T R E M A R T I PUJ O L REF B-2310:Pis de 60m², 3 hab, menjador de 16 m ² ex t, cuina i bany conservats, gres, sapeli, finca amb ascensor.25Mpts(150.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PLÇ. PEP VENTURA REF B-2220:Pis de 85m², 4hab (2 dobles), cuina i bany d’origen, m e nj ad or d e 20 m ² ex t a balcó, ascensor. 29.1Mpts (175.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2311:Pis de 75m² , 3hab, menjador de 20m² ext a balcó, calef i a/a, gres, alumini, embero. Ascensor.30Mpts(170.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE- AMBULATORI DE PRESIDENT COMPANYS REF B -2288:Pis completament reformat de 65m², 3hab, gres, roure, alumini, a/a i ascensor.Per entrar a viure. 32.5Mpts(195.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTUR A A PROP METRO REF B-2291:Dúplex de 140m²amb 4 hab(2 dobles), 2 banys complerts, cuina office nova, menjador de 35m² ext, parquet i gres, alumini, embero, a/c i calef.55Mpts(330.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE A PROP ALCALDE XIFRÉ REF B-2280:Pis de 3hab, tot completament reformat, menjador ext a balcó, gres, alumini, roure, calef i a/c,ascensor. Per entrar a viure.26Mpts(156.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

O P O R T U N I TAT Ú N I CA PEP VENTURA – METRO REF B -23 4 8: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany complert, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a /a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m².52.5Mpts(315.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 P E P V E N T U R A SALESIANS REF B- 2218: Pis de 75m² amb 3 habitacions, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor. 34.6Mpts (208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Economics_Nou.indd 69

REF.2472 CENTRE piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo exterior 2 balcones muy luminoso estupendas vistas al lado metro pompeu fabra. 243.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 576 PEP VENTURA piso duplex 3 habitaciones dobles 10 6 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 20 0 6 to d o ex ter i or muy luminoso aacc calefacción al lado metro 279.000 € TEL. 93 460 06 96

Líders gràcies a tu! A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 28 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descàrregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter. Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista! *Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació. | 69

30/10/2012 14:17:30


REF. 578 SISTRELLS piso 3 habitaciones ascensor reformado terraza 15 m2 exterior estupendas vistas calefacc ion y aacc cerca metro 179.000 € TEL. 93 460 06 96 ES VEN PLAÇA DE PARKING a la Plana. Preu 20.000€ negociables TEL 664 69 68 35

Immobiliaris Lloguer PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con a s c e n s o r, p i s o e n Ps j e. Fortuny, planta 1, Sup. 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, c o c i n a , c ar p.ex ter i o r aluminio. Todo exterior, dos balcones. Posibilidad de dejarlo amueblado. Muebles como nuevos. A 5 minutos del Mercad ona. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA Local comercial en Badalona, calle Conquista, 121, 70 m², diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550€ (negociable) TEL. 93 399 54 96 Laura SE ALQUILA HABITACION p ar a p ar e j a c er c a m e t r o Pep Ventura TEL . 615 16 65 72

solucions passatemps

ALQUILO LOCAL DIVIDIDO en despachos TEL. 690 17 31 38

fàcil

PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera .PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en Ramon Llull, 55 m2, 2 habitaciones, 1 wc completo, carp. ex terior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 Laura PARTICULAR LLOGA PIS Al carrer guifre, prop del metro, finc a amb ascen sor, 3 habitacions, cuina i lavabo reformat. despeses de comunitat incloses: 700 €. TEL. 617 41 22 24 SE ALQUILA HABITACIÓN EN MONTGAT Trato familiar. Bien comunicado.Internet. TEL. 636 37 47 66 DALT DE LA VILA.Es lloga local de 60 m2, amb aire condicionat,Carrer de Barcelona, 26-28,cantonada carrer Quintana Alta.TEL. 93 389 55 72

difícil

70 |

Economics_Nou.indd 70

30/10/2012 14:17:33


PEP VENTURA-CENTRE: 80m², 3hab, cuina i bany en bon esta, deixen mobles.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD BAIXA: Pis de 60m², 3habitacions, amb m o b l e s , a s c e n s o r. 6 4 0 € TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 M E R C AT T O R N E R : P i s de 2hab, terrassa de 12m², balcó.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SE ALQUILA PISO c/ Arnús, 5 0 m 2 , 2 h a b., p r e c i o a convenir TELS. 665 01 12 73 - 665 01 12 70 ALQUILO LOCAL DIVIDIDO en despachos TEL. 690 17 31 38 ALQUILO PAR ADA COMESTIBLES EN FUNCIONAMIENTO mercado montgat. buen precio. TEL. 678 64 03 83 Montserrat

PEP VENTURA: Pis de 60m², 3habitacions, reformat, ascensor.700€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis amb mobles de 75m², 3hab, en bon estat, ascensor.670€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 BU FAL A: Pis d e 2hab + traster, calef, per entrar a viure.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

ALQUILER OFICINA. Badalona dir. Prop junto C-31 salida Centre (frente a futuro Cor te ingles) 30 m2 en perfecto estado, gran b a l c o n e r a a c a l l e, a s e o exclusivo con agua, luz y aire 300,. Euros TEL. 678 34 13 32

SANT CRIST: Pis de 65m², 3habitacions, arreglat en bon estat.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

SE ALQUILA UNA CASA EN LA CONRERIA, 3 habitaciones, cocina, comedor y cuarto de baño, gran porche, piscina, para entrar a vivir, no se admiten animales 600 euros TELS. 93 387 79 14 609 55 89 89

PEP VENTURA:60m², 2hab, calef i a/c, pis conservat.460€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

S E A L Q U I L A H A B I TA CIÓN GRANDE en Rambla S a nt J o a n. T E L . 6 4 5 8 7 48 86 HABITACIÓN ALQUILER EN MONTGAT.Trato familiar. Internet. Bien comunicado. TEL. 636 37 47 66 SE ALQUILAN DOS LOCALES en Av. Puigfred (juntos o separados) 50m2 cada uno, uno de ellos con patio TELS. 93 501 36 16 - 625 91 63 97

Economics_Nou.indd 71

S I S T R E L L S : 5 5 m ², 3 h a b, reformat amb ascensor.530€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, menjador ext, bany i cuina en bon estat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 BUFALÀ:75m², 2hab, bany i cuina reformats, menjador de 22m² ext a balcó.750€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

ST. ANDREU DE LLAVANERES: 95m², 3hab, 2 banys, terrassa de 8m²,asc. 1.0 0 0€ (pis+ pk+ traster) TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 LOCAL COMERCIAL PEP V E N T U R A :13 6 m ² + 8 0 m ² soterrani, c antoner.70 0 € TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA- LOCAL:30m² amb wc i sortida de fums.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 R O G E R D E F LO R:Lo c al ideal per botiga o despatx.325€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 REF. 544 LLEFIÀ BAIX A piso 3 habitaciones ascensor reformad o A ACC sin muebles al lado metro 550 € TEL. 93 460 06 96 REF. 579 POMAR piso 3 habitaciones reformado todo exterior muy luminoso patio 24 m2 amueblado alquiler con opcion compra 550 € pv.p. 138.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 570 SANT CRIST piso 3 habitac iones ascensor aacc conservado amueblado con electrodomesticos cerca metro 520 € TEL. 93 460 06 96 | 71

30/10/2012 14:17:36


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

R E F. 5 7 1 L L E F I À A LTA piso 3 habitaciones ascensor balcon todo exterior muy luminoso sin muebles al lado metro 650 € TEL . 93 460 06 96 R E F. 4 3 1 G O R G p i s o 4 habitaciones ascensor amplio balcon todo exterior calefacción y aacc amueblado con electrodomesticos al lado metro y centro comercial 750 € TEL. 93 460 06 96

REF. 580 MONTIGALÀ atico 4 hab. terraza 15 m2 calefacc i o n r e f o r m a d o ex t e r i o r amueblado con electrodomesticos al lado metro 650 € TEL. 93 460 06 96 S E A L Q U I L A H A B I TA CIÓN GRANDE en Rambla S a nt J o a n. T E L . 6 4 5 8 7 48 86

Treball SE PRECI SA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. rambla San Juan, 99, d. Lloreda. C H I CA R E S P O N S A B L E BUSCA TRABAJO limpiando casas, cuidando personas mayores, niños, por horas, media jornada o fija TEL. 689 70 52 31

Immobiliaris Traspassos

REF. 2622 LLOREDA piso 78 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado todo exterior algunos muebles cerca metro 700 € TEL. 93 460 06 96

ES TR AS PASA CERVE CERIA A LA RAMBLA DE BADALONA. en ple funcionament. especialitzada en tapas, frankfurts, entrepans, plats combinats, etc. clientela fixa. Tot completament nou JOTUBMtMBDJPOT NËRVJOBSJB mobiliari, etc.) posada en marxa fà tres anys. amb una amplia terrassa, amb tendall que es pot tancar a l’hivern i estufa de propà. El lloguer és de 600€, amb una durada de 12 anys. traspàs negociable. TELS. 644 517 524 - 644 508 405

SE TRASPASA PELUQUERÍA UNISEX, equipada en pleno funcionamiento,zona centro TEL. 636 91 02 01 SE TRASPASA PARQUE DE BOLAS INFANTIL en Badalona,por no poder atender. 11.000€ TEL. 678 67 82 25

CH ICA RESPON SABLE , PAPELES EN REGLA.Se ofrece como canguro, cuidado de personas mayores, asistenta TEL. 627 80 60 04 SE NECESITA CAMARERAS para mañanas y tardes, TEL. 608 69 66 55 BARBERO A DOMICILIO, precios economicos TEL . 676 78 90 93

NÚMEROS PREMIATS Octubre 2012 Dilluns, 22/10 .......................... 83.777 Dimarts, 23/10 ........................ 74.654 Dimecres, 24/10 ...................... 44.854 Dijous, 25/10 .......................... 48.213 Divendres, 26/10 ......00.948 sèrie: 130 Dissabte, 27/10 ........49.837 sèrie: 024 Diumenge, 28/10 ......31.547 sèrie: 035 72 |

Economics_Nou.indd 72

30/10/2012 14:17:41


SEÑORA SE OFRECE PARA TRABAJO de limpieza por las tardes con referencias TEL. 634 12 52 03

SEÑORA SE OFRECE PA R A C U I DA R PE R S O NAS MAYORES, limpieza por horas TEL . 607 97 35 76 SEÑORA BUSCA TRABAJO como interina o por horas TEL. 648 76 98 14 SE OFRECE CHICO JOVEN para cuidar personas mayores TEL. 658 68 55 75 CHICA BUSCA TRABAJO interna o por horas, cuidado personas mayores o niños. TEL. 671 21 37 17 EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS BUSCA 42 PERSONAS para trabajar en diferentes puesto. Formación a cargo de la empresa, ingresos entre 1100€ y 1670€. Llamar para entrevista personal al TEL. 650 22 32 33 Sra .Rubio. COMPRAMOS COSAS ANTIGUAS. juguetes ,decoracion ,tebeos. TEL. 651 43 56 31 SEÑORA RESPONSABLE se ofrece de fija con yayos, canguro etc.. TEL. 632 72 20 24 BUSCAMOS COMERCIALES elevados ingresos TEL. 615 91 62 70 CH ICA JOVEN BUSCA TRABAJO de limpieza, personas mayres TEL. 632 06 46 56 CHICA DE 37 AÑOS BIEN PREPARADA trabajarÍa , sábados y domingos todo el dia, en el cuidado de personas mayores o bien en trabajos del hogar, por horas TEL . 607 60 44 50 Mina SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO de fija, con referencias TEL . 667 38 68 57

Economics_Nou.indd 73

CHICA BUSCA TRABAJO inter na c ui d ad o p er s o na mayores o niños TEL. 671 21 37 17 CONTABLE con experiencia se ofrece a horas TEL. 689 31 79 21 SE OFRECE FIJA PAR A CUIDAR PERSONAS MAYORES, limpieza por las tardes o noche TEL. 659 38 13 21 SEÑORA BUSCA TRABAJO cuidado de personas mayores, como fija TEL. 679 01 85 33 SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza, miercoles y sabado por la mañana TEL. 663 79 51 28

SE OFRECE SRA DE MEDIANA EDAD ESPAÑOL A para cuidar personas mayores y dormir TEL. 630 40 73 95 SRA JOVE AMB REFERÈNCIES família catalana de Badalona, molt neta i responsable, s'ofereix per a tenir cura d'avis, nens, neteja, tardes, nits, caps de setmana. Maria TEL. 688 49 60 96 S E G U R I DA D P R I VA DA . Accede a nuestra bolsa de trabajo fromándote con nosotros como vigilante de seguridad. TEL. 93 386 36 02 CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza durante todo el dia TEL. 672 76 24 21 SRA ESPAÑOLA se ofrece con experiencia y referencias para limpieza TEL. 691 09 38 23

| 73

30/10/2012 14:17:43


C H I CA S E O F R E C E D E FIJA sin papeles TEL. 698 41 21 18 SE OFRECE SEÑORA, LUNES Y VIERNES para cuidar pesonas mayores, limpieza TEL. 634 80 25 07

Motor RENAULT ESPACE DIESEL2.2 DCI

CLASSES PARTÍCULARS Batxillerat, Física, Química imatemàtiques. TEL . 625 17 55 88

SE OFRECE SRA LIMPIEZA, canguro, cuidar personas mayores solo tardes TEL .672 20 18 91 SE OFRECE INTERINA PA R A C U I DA R PE R S O NAS MAYORES , canguro o limpieza o bien por horas 5 años de buenas referencias TEL. 634 80 36 39 CATAL ANA SE OFRECE PARA CUIDAR PERSONAS mayores y niños.experiencia. TEL. 636 37 47 66 S.O.S NECESITO TRABAJAR MÍNIMO UN AÑO para alcanzar la jubilación. Aceptaría cualquier trabajo, peón, albañil, lampistería, montar muebles etc.. TEL. 636 73 52 90 Jose María

ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS INDIVIDUALS, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81

Varis Any 2005 140kms, muy bien conservada navegador original, techo eléctrico panorámico, 6 velocidades, radio con cargador de CD´S, Climatizador bizona, porta bultos techo original, Luces de Xenon. Precio 7300€

Tel. 676 06 32 53 Classes PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul a r e s y g r u p o, p r i m a r i a , secundaria, bachillerato, módulos, francés, selec tividad, formación habitos de estudio. TELS. 93 461 09 24

SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultraligera TEL. 93 464 23 76 G R AC I A S a S a n J u d a s Tadeo E.V. COMPR AMOS MAQUI NARIA DE HOSTELERÍA de ocasión.Interesados/as TELS. 654 31 15 06 - 666 45 26 00 ES VEN LLIT ANTIC DE MATRIMONI, de fusta de caoba, somier i matalàs nous, 400 euros TEL. 93 384 10 36 G R AC I A S a S a n J u d a s Tadeo E.V.

Quieres colaborar? Vols col·laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69

74 |

Economics_Nou.indd 74

30/10/2012 14:18:20


Per què anunciar-te al TOT? T’oferim 4 respostes clares tDiu la teoria del mà rqueting que si no et veuen no existeixes i per existir t'has d'anunciar al mitjà mÊs proper tEl setmanari el Tot es la revista local mÊs llegida a Badalona, Montgat i Tiana, segons la darrera onada del Baròmetre tEl Tot segueix superant a la competència mÊs directa amb una diferència molt important t4 Cada setmana, el Tot treu al carrer 23.000 exemplars. Cap setmanari local tÊ tanta difusió /PTBMUSFTUPGFSJNSFTQPTUFT USVDBOTJFUSFTQPOESFNBN�TQSFHVOUFT EFMQFSRVÒBOVODJBSUFBM5PU Al Tot, trobem la millor idea per a cada client, en funció de les seves necessitats de publicitat i de la imatge que vol transmetre. Truca’ns o envia’ns un correu, nosaltres t’informarem de TOT

&MEBSSFS#BSÛNFUSF KVMJPM BUPSHBBM505#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB MFDUPSTTFUNBOBMT

93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 ¡ C/Soledat, 20 - 1er 3a despatx ¡ 08911 Badalona badalona@eltotdigital.com ¡ www.eltotdigital.com

Publicitat.indd 1

23/07/2012 8:42:10


Animàlia Circo si – con animales no Llegadas las fechas navideñas son varios los circos que invaden nuestras ciudades, decenas de caravanas y centenares de personas que viven su vida en la carretera, y trabajando en las mas duras condiciones. Trabajo que solo es compensado, y a veces, a través de la carcajada de un niño, o el aplauso de sus padres. Pero detrás de esta gran fantasía, tras el maquillaje de los payasos y artistas, se encuentra un verdadero drama, el drama de vivir en una cárcel con ruedas. Privados de libertad, de sus más mínimas necesidades vitales, sin gozar de sus derechos, atados en muchos de los casos por enormes cadenas en sus patas. ¡Los animales!, participantes involuntarios, de una manera c r u el, s o n c o nver t i d os en espectáculo, hechos esclavos para el divertimento de perso-

nas ingenuas, desconocedoras de la cruel realidad que se esconde cuando se baja el telón. Elefantes a los que se mutila los colmillos para evitar accidentes, que viven dentro de vagones, encadenados por sus patas traseras. Osos que bailan al son de un acordeón, habiendo sido adiestrados, torturándolos sobre brasas (por lo que por eso se alzan a dos patas) y se les ha extraído los dientes para evitar mordeduras. Leones y tigres que viven hacinados en caravanas, en muchos de los casos habiendo sido mutilados para extraerles las garras, drogados para acabar pasando por el aro, de fuego. Leones marinos, privados de su medio de subsistencia básica, vivir en el mar, para pasar el resto de su vida dentro de un trailer, remojados en bañeras y obligados a hacer el “payaso”,

humanizándolos a cambio de un pescado. En fin, todo un mundo que no sale a la pista del circo, que se queda detrás, oculto a la inocencia y desconocimiento del espectador, animales privados de libertad, maltratados y vejados con un solo fin, ENTRETENER. Siendo el circo un espectáculo ancestral, retrogrado y de otros tiempos ya muy lejanos, hoy solo tienen cabida en esta sociedad, que ha de ser respetuosa con todos los derechos, también con los de los animales, aquellos espectáculos circenses, llenos de talento, de artistas, de acróbatas y payasos, PERO SIN ANIMALES.

Oscar Montoro President ASOA Tresorer FEBA

adopta' m Cocker Aquest bonic Còcker americà busca una nova llar. És un adult jove de set anys, tranquil i gens sorollós. És un gos afectuós que necessita una nova família per raons alienes a ell. Està xipat i censat.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Homer Mestís mitjà, 4 anys mascle. Data d'entrada: 04 /05 / 2009, Sta. Coloma de Gramenet.El Homer és un gos molt bo i especial. Necessita una persona amb experiència amb gossos ja que porta molt de temps al centre. Li encanta passejar i jugar amb altres companys. Li vols retornar la confiança? Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

76 |

1555.pag.76.indd 1

29/10/2012 12:06:54


ESTÈTICA BADALONA SOL Sol uva, depilació laser C/ Francesc Layret, 30 DECORACIÓ LASPEGATINAS.NET vinilos decorativos, decoracion www.laspegatinas.net

DISSENY SINGULARS Logotips, maquetació, publicitat TEL. 659 08 74 59

IMPREMTA SERVEIS EDITORIALS Creació revistes, catàlegs, etc. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

WEBNALIA Creació de pàgines web www.webnalia.com

ÓPTIMA IMPRESIÓN Flyers, díptics, tríptics TEL. 676 06 32 53

MODA 08302 COMPLEMENTS Complements de moda TEL. 676 06 32 53 MOTOR VENTA NEUMÁTICOS Juegos de 4 neumáticos www.ventadeneumaticos.com

CLIC DISSENY Disseny pàgines webs www.clicdisseny.com

LLANTAS Llantas adaptables online www.llantasreplica.com

ANUNCIA'T A LA SECCIÓ GUIA COMERCIAL

PER NOMÉS 3,5 € / SETMANA *

( )

INFORMA'T AL 93 464 69 79 · 93 464 69 83 (*) Contractació mínima

TELÈFONS BADALONA AJUNTAMENT BADALONA www.badalona.cat 93 483 26 00 GUÀRDIA URBANA 092 COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 MOSSOS D'ESQUADRA 088 COMISSARIA MOSSOS 93 497 72 00 BOMBERS GENERALITAT 112 POLICIA NACIONAL 93 497 24 60

TAXIS BÉTULO 93 460 10 20 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37 FUNERÀRIA BADALONA funerariabadalona.com 93 497 04 97 TELÈFONS MONTGAT AJUNTAMENT MONTGAT www.montgat.cat 93 469 49 00 POLICIA LOCAL 93 469 07 07 CAP MONTGAT 93 469 49 30 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016

TELÈFONS TIANA

HOSPITAL MUNICIPAL BSA.CAT 93 464 83 00 HOSPITAL CAN RUTI gencat.cat/ics/germanstrias 93 465 12 00

AJUNTAMENT TIANA www.tiana.cat 93 395 50 11 POLICIA LOCAL 93 395 15 15

CAP TIANA 93 469 49 30 RÀDIO TIANA 93 465 33 99 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37 PORTALS LOCALS El TOT www.eltotdigital.com BADANOTIS www.badalonotis.com BADALONAPROP http://badalonaprop.wordpress.com BADAWEB www.badaweb.com TV BADALONA www.tvbadalona.cat INFO MONTGAT www.montgat.cat EL DIAL LOCAL RÀDIO CIUTAT BADALONA 94.4 FM RÀDIO TIANA 107.2 FM RÀDIO POMAR 101.2 FM ONA MAR 99,7 FM TELEVISIÓ TELEVISIÓ BADALONA Canal 26 TDT

El Tot Badalona més a prop teu!

Cada setmana troba EL TOT BADALONA, MONTGAT i TIANA en els teus punts de distribució habitual

Ara, A MÉS A MÉS, si vols el pots rebre AL TEU CORREU ELECTRÒNIC! Envia'ns les teves dades personals i el teu correu electrònic a badalona@eltotdigital.com*. Rebràs còmodament i cada setmana el TOT DIGITAL amb tota l'actualitat, notícies i publicitat en format PDF al teu correu

* no s'atendran sol·licituds que no estiguin degudament complimentades amb nom, adreça i correu electrònic. 77 |

1555.pag.77.indd 1

25/10/2012 11:00:01


Desaparèixer per 35 euros

No és gens estrany que els directors dels departaments de recursos humans de moltes empreses, siguin uns ardus experts en les xarxes socials. És en aquest àmbit on troben les respostes que necessiten per saber si els seus candidats són els més aptes per a un lloc de treball. En quantes ocasions un treballador no ha completat un procés de selecció perquè els entrevistadors van trobar fotografies d'alguna de les seves festes compromeses a Facebook? La resposta és del tot desconeguda però cal suposar que no han estat poques. És per aquest motiu i en aquest sentit que va néixer la firma catalana Netclean4.me. Dirigida per Joan Miró la signatura esborra els rastres apareguts a la xarxa menys desitjats pels usuaris. Mentre els famosos o els rostres públics de la política disposen d'advocats i experts

en la matèria de la desaparició de dades, Netclean4.me proposa un servei assequible per totes les butxaques. Amb tan sols 35 euros un usuari pot esborrar del mapa del ciberespai aquelles informacions o fotografies que no fan altra cosa que comprometre'l en les reunions o entrevistes de treball. El sistema de Netclean4.me és senzill. Primerament cal registrar-se a la web de la companyia. Aquesta fa una recerca de tota la informació que apareix amb el nostre nom. Per cada referència que desitgem eliminar haurem de pagar 35 euros. Per si fos poc, les referències que no puguin ser esborrades no són abonades per Netclean4.me. Si fa 50 anys tothom tenia dret a desaparèixer, ara sembla que la cosa s'ha complicat i és gràcies a empreses com aquestes que la possibilitat es manté.

Safe.- Et permet organitzar i guardar les teves dades personals. Tot xifrat amb la segura AES 256-Bit! Un suport segur per a imatges i informació de contacte! Les teves dades estaran sempre protegides.

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10 Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

VENTA Y REPARACIÓN SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

R o b in . - Ig u al que l 'a s s i s te nt d e ve u d 'A p p l e, R o b i n é s capaç de respondre a les teves preguntes de llocs, estacionament, preus, el clima, formes d'arribar a alguna destinació etc. L'actualització 2.0 li va donar a aquesta app una nova interfície d'usuari que resulta molt agradable.

78 |

1555.pag.78.indd 1

29/10/2012 9:45:24


Vanessa Leiva des de Londres Em dic Vanessa i visc a Montgat des de fa vuit anys. Ara mateix resideixo a Londres, on hi passarÊ un total de deu mesos, tornant a casa per Nadal. Vaig estudiar Comunicació Audiovisual i, amb la confusió del llicenciat que surt de la universitat amb la sensació que li queda molt per aprendre, vaig decidir emprar els 3 segßents anys ampliant estudis en grafisme per tenir mÊs possibilitats en el món laboral. DesprÊs d’uns anys treballant en el camp i en adonar-me que definitivament allò no estava fet per a mi, em vaig trobar de nou a la casella de sortida, i amb una crisi galopant a tots els titolars de les notícies. Sobrevivint a base de feines temporals que no m’omplien gens, em va sortir l’opció d’anar a treballar a Londres en una empresa de turisme durant 9 mesos. Sense pensar-m’ho gaire, vaig decidir llançar-m’hi de ple i en dues setmanes ja estava a la capital anglesa buscant pis i començant la feina. Algú molt savi va dir una vegada que les crisis són una oportunitat. En un moment en què els

BadaloninsAlMĂłn-79.indd 1

joves tenim grans dificultats per independitzar-nos, per crÊixer i sortir endavant, passar una temporada fora i començar de zero en un context totalment aliè al teu, crec que Ês una oportunitat única i que, mÊs enllà de l’aspecte laboral, t’ofereix una experiència de vida molt útil i enriquidora. En un país que no Ês el teu, la cosa mÊs superflua o rutinària com buscar pis o fer-se un compte bancari esdevÊ tota una aventura.A Londres, a mÊs, com a totes les grans capitals, tens l’oportunitat de conviure amb moltes cultures diferents: persones que originàriament no tenen res a veure amb tu es converteixen en la teva família. I això et dóna la possibilitat d’aprendre coses q d’altra manera no podries, de veure punts de vistaalternatius i plantejar-te coses. Londres Ês una ciutat meravellosa: Ês llum, Ês color, Ês moviment, Ês el paradís dels parcs i dels mercats, el paradís dels edificis de totxo, itÊ una oferta cultural i social que no te l’acabes. De Badalona, però,trobo a faltar: anar de compres amb

ma mare pel Carrer del Mar i que es torni boja amb la mĂşsica de les tendes de roba; que mon pare, orgullĂłs, ens convidi a fer un vermut al xiringuito; prendre un cafè amb ma germana a la vora del mar mentre ens posem al dia; i quedar amb els amics per anar a sopar o passar l’estona.I tambĂŠ trobo a faltar a un badalonĂ­ molt especial que, desprĂŠs d’aquests mesos, ha desenvolupat una relaciĂł d’amor-odi amb Londres i que, sobretot, espera amb molta JMtMVTJĂ˜MBNFWBUPSOBEB D’aquĂ­ unes setmanes tornarĂŠ a casa, amb l’esperança que aquesta experiència m’ajudi a nivell laboral i amb la certesa que, a nivell personal, serĂ una vivència inoblidable. Vanessa Leiva des de Londres

29/10/2012 10:20:37


CONFĂ?A TU SALUD BUCODENTAL A VERDADEROS

EXPERTOS

BADALONA CENTRO

t3ĂˆQJEBF Invisible t3FDPOTUSVDDJĂ˜O de piezas t#MBORVFBNJFOUP 3ĂˆQJEPZ Duradero

C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ˜MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana, número 1555  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1555.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you