Page 1

Del 6 al 13 d'abril de '12· www.eltotdigital.com

Número 1525

Mona elaborada per Pastisseria Forn Catalunya

El Govern d’Albiol i CIU disposats a desbloquejar l’afectació històrica del carrer Francesc Macià

Pasqua dolça: mona Colla d'amics passant el dia a Ca l'Artiller. Any 1953. Foto. Ramon Navarro

Portada.indd 1

Totes les Processons, i els seus horaris, de Badalona a l’interior 04/04/2012 10:02:08


C/ Arnús, 17 BADALONA Tel. 93 464 21 92

arqué

s de

Mori C/

Do

NOVA BOTIGA

Pa

nP ela

ig

C/

sse

yo

de

de

la i To r

Psg. La Salut, 93 BADALONA Tel. 93 397 12 18

C/

do

lut

e ve

Sa

Qu

de

av. M

AURUM_1507-08.indd 1

29/11/2011 13:56:06


TODAS LAS ESPECIALIDADES EN EL MISMO CENTRO

IMPL ANTES DENTALES - ESTÉ TICA DENTAL - ORTODONCIA R ADIOGR AFÍAS - BL ANQUE AMIENTO - URGENCIAS - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA PAR A NIÑOS

AV. CATALUNYA, 68 - 70 - BADALONA - TEL. 93 383 05 05 Av. de Catalunya : BD5

Rbla. de Sant Joan : BD1, BD17, B19, B27

www.robdental.com NOU_1507-8.indd 2

31/01/2012 17:33:31


LleĂł 11-13 2n 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY I MAQUETACIĂ“: M. Subirats, M. LĂłpez. REDACCIĂ“: C. Carvajal,Gina de Tera, Mertxe LaTorre ADMINISTRACIĂ“: X. Subirats, N. Ferrer DIPĂ’SIT LEGAL: B-3737-83 DistribuciĂł gratuĂŻta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. La redacciĂł no es fa necessĂ riament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'ediciĂł. Queda terminantment prohibida la reproducciĂł total o parcial d'aquesta publicaciĂł. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicaciĂł, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

Actualitat Esports A fons Persones OpiniĂł Lectors Espai C Agenda Cinemes La Llar Salut Empresa

6 - 14 20 16 19 - 19 22 - 24 26 - 28 30 - 36 32 35 38 - 45 50 - 53 61

Consultori Legal Animà lia Badalonins al Món Immobiliària Gastronomia Guia Comercial Motor Passatemps/ Horòscops Classificats Tendències Tecnologia

59 76 79 62 - 67 46 - 49 77 54 - 55 56 - 57 68 - 75 78

$POTVMUBMhĂžMUJNBIPSBBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

Colla d'amics passant el dia a Ca l'Artiller. Any 1953. Foto. Ramon Navarro

t"TFTPSBNJFOUPFOEJTFĂ—PFEJUPSJBM t$SFBDJĂ˜OEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJĂ˜OEFDPOUFOJEPT 4FSWFJT&EJUPSJBMTrr

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB Revistas externas: Revistas internas: Institucionales:

Memorias:

Destinadas a pĂşblicos externosa su empresa. Potencia la proyecciĂłn de marca. En formato impreso o digital.

PublicaciĂłn anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el aĂąo y del resultado logrado.

Canal de comunicaciĂłn interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la informaciĂłn y el valor aĂąadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

4|

1525.pag.04.indd 1

03/04/2012 15:29:11


ASFA.indd 2

17/10/2011 11:47:49


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

El Govern d’Albiol i CIU disposats a desafectar el carrer Francesc Macià

t Aquests habitatges, estan afectats per un pla urbanístic des de fa dècades

Urbanisme Carles Carvajal

El Govern del Partit Popular vol aixecar l’afectació, que des de fa dècades, pateixen les cases situades a la banda m a r d e l c a r r e r Fr a n c e s c Macià i també la vora nord del barri del Progrés. Es un tema històric, que fa dècades q u e s ’a r r o s s e g a . E l P l a General Metropolità, redact at d u r a n t l a d è c ad a d e l s setanta, preveia enderrocar els edificis d’aquesta banda de mar i fer més ampla el carrer. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat al Tot, que el Govern està treballant per iniciar els tràmits per la desafectació del carrer Francesc Macià i de l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola. El Govern popular, que ja ha mantingut dues reunions amb els veïns afectats, també ha mantingut converses amb el líder de CIU a Badalona, Ferran Falcó qui veuria amb bons ulls aquest desbloqueig. Ara serà la Genera-

litat de Catalunya qui haurà de donar el seu vist-i-plau perquè aquesta desafectació sigui una realitat. Albiol, ha explicat que “els veïns fa anys que estan desesperats perquè no poden realitzar cap reforma en els seus habitatges”. L’alcalde de Badalona, però, ha admès que aquest serà un procés llarg, però que cal que es treballi plegats. Gairebé 20 anys d’una afectació urbanística Els pisos i cases de la banda de mar del carrer Francesc Macià, estan sotmesos, des de fa dècades, a una afectació prevista al Pla General Metropolità, el PGM, per tal de poder fer més ampla l’avinguda. En funció del PGM actual els edificis s’haurien d ’e n d e r r o c a r p e r t a l q u e Francesc Macià guanyés 15 metres i es convertís en un gran boulevard d’una amplada de 30 metres. Anys enrere, segons el document del PGM, de l’any 1975, el carrer havia de tenir una amplada de 50

metres, però el c o nsistori badaloní va canviar el projecte. L’afectació, d ’aquestes darreres dècades, ha impedit al s veïn s d e l c ar rer fer- hi obres majors, com arranjar façanes o tocar les parets mestres. Això ha fet que tingui po c a veure l’aspec te que presenten els edificis d’una i altra banda de l’avinguda de Francesc Macià. Al costat de mar són, en general, cases baixes o de poca alçada, amb façanes antigues i envellides. Al costat de muntanya hi ha edificis molt més alts i nous. Els veïns han escoltat, en diverses ocasions, que els polítics locals solucionarien aquesta afectació. L’any 2007, en plena campanya electoral de les eleccions municipals, l’alcaldessa d’aleshores, Maite Arqué, va anunciar que “lideraria” la desafectació d’aquest carrer. Aquestes paraules, però, no es van complir. Ara, d e s p r é s d ’a n y s d e l l u i t a , els veïns podrien veure la desafectació del tram mar del carrer Francesc Macià.

6i

Actualitat-6.indd 1

03/04/2012 17:09:20


FOTODEPILACIÓ

Sol UVA t BAIXA I ALTA PRESSIÓ

s de Sol d e

€ 0 5 , 1 essió *per s amb p r eu ment abona

Depilació làser t AIXELLES ........................19 € t AIXELLES + ENGONALS

BRASILERES ..................... 39 € tCAMES SENCERES + AIXELLES + ENGONALS ..................... 99 € t PIT I ABDÒMEN .............. 49 € (preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Francesc Layret, 30 Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2012.indd 4

13/03/2012 17:04:09


Els danys provocats durant la Vaga General a Badalona costaran 21.000 euros

t Els piquets van impedir que funcionessin els serveis mínims a Tusgsal

Vaga 29M Redacció

Els danys provo c ats en el m o b i l i ar i ur b à d e B ad a l o na tindran un cost per a l'Ajuntament de 21.150 euros, més de la meitat , 15.0 0 0, pels 14 contenidors que es van cremar durant el passat dijous. Segons ha informat el

consistori, eliminar pintades i grafits costarà 5.000 euros, reposar els quatre bancs afectats, 1.000 euros, i les tres papereres trencades, 150.El regidor de Via Pública i Mobilitat, Daniel Gracia, ha qualificat “d'intolerable que alguns incívics converteixin la vaga general en una manifestació d'actes violents", i ha lamentat

el cost que aquestes accions tindran per a les arques municipals. D’altra banda, el Govern de Badalona, va exigir a l’empresa Tusgsal que complís els ser veis mínims acordats. Els autobusos no van circular fins a les 5 de la tarda, després que un piquet cremés pneumàtics a les portes de les cotxeres.

ĞƚĞŶĞŶĚŽƐŵŝůŝƚĂŶƚƐĚ͛hŝ͕ĚƵƌĂŶƚůĂŵĂƟŶĂĚĂĚĞůĂ sĂŐĂ'ĞŶĞƌĂů͕ĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůŝŶŇĂŵĂďůĞ Els Mossos d’Esquadra van identificar, la matinada de dimecres a dijous, al carrer Juan Valera del barri de la Salut, a tres persones dins d ’un vehi c le am b mater ial inflamable. A. Lumbreras i J.A. Estevan, dos destacats militants d’EUiA a Badalona, juntament amb J. Nieto, van ser identificats per una patrulla dels agents dels Mossos d’Esquadra cap a dos quarts de sis de la matinada. Segons informacions policials, que ha tingut accés aquest setmanari, dins del vehicle, els agents hi van trobar una ampolla d’alcohol de cremar, 4 caixes de petards, una capsa de pastilles d’encesa de 32 unitats “Barbacon”, una pisto-

la de silicona, un encene dor, dos sprays, entre d’altre material. Es dona el cas que durant la matinada de la Vaga General a Badalona es van cremar un total de 14 contenidors a diversos barris de la ciutat. Segons fonts policials, e l s a g e n t s v a n e s c o l t a r, durant els incendis, petards i detonac ions als c onteni dors que cremaven. Des del govern municipal de Badalon a , c o n s u l t at s p er aq u e s t setmanari, han anunciat que si el jutge acaba imputant als tres identificats, durant la matinada de dijous, el consistori badaloní es personarà com a par t acusatòria per danys contra el mobiliari urbà de la ciutat.

EUiA afirma que es una “estratègia de pressió” D’altra banda, en un comunicat, des de EUiA han manifestat que aquesta actuació dels Mossos respon a un criteri d'obstaculització de la tasca informativa dels piquets i a una estratègia de pressió policial per impedir l'èxit de la jornada de vaga. Des d’EUiA a Badalona, també han denunciat que els militants detinguts van ser obligats a signar actes falses s o bre e l su p o s at m ater i al requisat, així com mentides sobre el procediment legal a l'hora de fer les declaracions on, segons els Mossos, els declarants havien de buscar-se tres advocats diferents, segons ha explicat el grup polític.

8i

Actualitat8-9(H9).indd 2

03/04/2012 18:20:42


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

t Manifestació contra la Reforma Laboral convocada a Badalona

Clam contra la Reforma Laboral. Amb aquest lema va sortir el migdia de dijous passat, una manifestació des de les portes del Centre Comercial Màgic i fins a la plaça de la Vila. 5.000 ciutadans, segons els sindicats i

un miler, segons la Guàrdia Urbana van participar-hi. Tant UGT, com CCOO, van xifra el seguiment de la vaga a Badalona al voltant d’un 80%. Molts comerços, però, van obrir les seves portes, un cop passaven els piquets informatius.

Connexió telemàtica amb DGT

W

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha denunciat que la detenció de tres militants de la formació a Badalona dijous passat, coincidint amb la Vaga General, "respon clarament a una motivació política fruit de la creixent mobilització social i popular". Segons s’explica,en un comunicat, en el moment de ser detinguts havien participat en una marxa que va recórrer la ciutat durant el matí sense incidents. "Els Mossos van intervenir de forma deliberada, violenta i del tot injustificada per detenir els tres militants". Els detinguts, que van passar tres hores a la Comissaria dels Mossos d ’Esquadra, van ser M arc Sallas, portaveu nacional de la CUP; Roger Sallas, responsable d'organització de la CUP a Badalona, i Francesc Duran, el que va ser l'alcaldable de la formació a les passades eleccions municipals.

'ƌĂŶĂŇƵğŶĐŝĂĚĞĐŝƵƚĂĚĂŶƐĂůĂ manifestació convocada pels sindicats

W

La CUP denuncia que la detenció de tres militants de l'organització "respon a una motivació política"

Tramitació instantània gratuïta Sense foto

W

HORARI De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19h.

93 176 20 12

C/ Francesc Macià 6 (plaça Pompeu Fabra) Badalona i9

Actualitat8-9(H9).indd 3

03/04/2012 18:20:49


També és notícia

L’atur torna a pujar a Badalona i arriba als 23.367 aturats Treball Redacció

L’atur c o nt inu a c r e i xe nt a Badalona. Durant el mes de març, 139 badalonins o badalonines van perdre el seu lloc de feina. A Montgat, les dades també són negatives i 837 persones resten a l ’atur, 5 mes que durant el febrer. A Tiana, 438 persones resten sense treballar, 12 més que durant el mes de febrer. En canvi, el nombre d 'aturats regis trats a les llistes del Servei

d'Ocupació de Catalunya (SOC) el març va sumar 638.247 persones, cosa que suposa una disminució de 3.701 desocupats (-0,58%) en relació amb el febrer, segons xifres del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Per primer cop des del 2007 un mes de març recull una caiguda dels aturats i també per primer cop aquest any el nombre de desocupats registrats disminueix. En el conjunt de l'Estat, l'atur va pujar el m ar ç e n 3 8 .76 9 p er s o n e s per tancar el període amb 4.750.867 desocupats.

La fotonotícia

Les obres de l’escola Bufalà 2 començaran després de Setmana Santa Els treballs de construcció del nou edifici de l’escola Bufalà 2, començaran després d’aquesta Setmana Santa. Justament, en el darrer ple municipal es va aprovar la cessió a la Generalitat de Catalunya del terreny del carrer de la Ciència per construir el nou centre educatiu. Per altra banda, el regidor va explicar que properament s'haurà d'aprovar una altra cessió per iniciar les obres de l'escola Lola Anglada al mes d'octubre o novembre d’aquest any.

Busquen diners per ĮŶĂŶĕĂƌĞůƐĐĂƐĂůƐĚ͛ĞƐƟƵŝ les colònies de la Fundació La Salut Alta Des de la Fundació La Salut Alta han encetat una nova campanya a Migranodearena.org per aconseguir un total de 3.300 euros per ajudar a finançar els casals i colònies d’estiu dels nens i nenes dels diferents projectes de l’entitat badalonina. Les persones interessades en participar-hi poden finançar les beques, 30 euros, per una plaça de casal i 50 euros per una plaça de colònies. [+] www.elmeugradesorra.org/ fundaciolasalutalta1

Reordenen la plaça de la Vila de Montgat L’Ajuntament de Badalona es queda sense estocs de contenidors de cartró i paper Durant el darrer mes de març, a Badalona, s’han cremat més de 50 contenidors de la via pública. Una part important d’aquests contenidors, i que sembla que són el blanc dels brètols, són els de cartró i paper, els de color blau. Des de la Regidoria de Via Pública han confirmat al Tot que l’Ajuntament no té estoc d’aquests contenidors, però que en pocs dies s’instal·laran els nous contenidors. La imatge correspon al carrer Sagunt, on fa uns setmanes van incendiar el contenidor de reciclatge de paper i cartró. 10 i

Actualitat-10.indd 1

La regidoria de Promoció Econòmica actualitza les dades dels comerços, serveis i indústries de Montgat. L'objectiu és actualitzar la base de dades i potenciar la comunicació via correu electrònic amb els diferents establiments. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Montgat demana a tots els empresaris que notifiquin els canvis dels seus negocis a Promoció Econòmica, això com els comerços i activitats de recent creació al municipi.

03/04/2012 17:47:02


VELSAT.indd 1

26/03/2012 11:28:32


PP i CIU pacten construir 1.000 pisos més a l’entorn del Port

t Des de fa poques setmanes, una immobiliària torna a anunciar noves promocions de pisos al Gorg

Urbanisme Carles Carvajal

El darrer ple municipal, celebrat la setmana passada, va aprovar modificar el Pla Urbanístic al Port de Badalona perquè els pisos que han d'envoltar el futur canal siguin de 9 0 metres quadrats en comptes de 120 o 130 que s’havien previst inicialment. C o n s t r u i r h a b i t atg e s m é s petits permetrà que hi hagi 1.000 pisos més que els 2.170 previstos inicialment. L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va assegurar, durant la sessió plenària, que ja hi ha dues llicències demanades per aixecar 300 pisos. Albiol, a petició dels grups de l’oposició, es va comprometre a crear una comissió de seguiment dels pisos que es construiran. L’alcalde, també va avançar que es contractaran persones de Badalona per construir els edificis. La primera promoció a la zona, tal i com ja s’anuncia en uns grans cartells, es podria començar a construir durant aquest mes d’abril. Albiol va explicar que aquestes promocions immobiliàries ajudaran les escanyades arques municipals.

Els grups de l’oposició opten per crear una comissió de seguiment Després de la demanda dels grups de l’oposició, Albiol, es va comprometre a crear una comissió de seguiment dels pisos que es construiran al voltant del Port de Badalona. I n i c i at i va Ve r d s E s q u e r r a Unida, durant la seva intervenció al ple, va opinar que l'alcalde podria negociar millor per obtenir fins a un 15% de beneficis de les promocions al voltant del canal. Per la seva part, Convergència i Unió va votar a favor de la proposta del govern, tot i que al darrer minut. El president de la formació nacionalista, Ferran Falcó, també va dubta que l'Ajuntament no pugui treure més beneficis de l'operació urbanística. Serra afirma que la zona del Gorg seguirà el “model Sant Roc” El president del grup municipal del PSC, Jordi Serra, s’ha mostrat contrari a construir 1.000 pisos més al voltant del Port. Segons Serra, en declaracions al Tot, dels 287.000 metres quadrats de sostre construïbles, només el 75%

correspon a vivenda. Amb aquestes dades, segons el presi d ent lo c al so c ialist a , uns 215.000 metres quadrats serviran per a pisos. Serra ha explicat que “si finalment es construeixen 1.000 pisos més, en total 3.193 vivendes, cada habitatge tindrà 67,33 però no seran metres útils, perquè s’ha de descomptar l’escala comunitària o l’ascensor. Els pisos tindran uns 50 metres quadrats, seran uns minipisos”. El socialista badaloní acusa al govern de seguir un model del passat, i l’ha comparat amb la construcció, durant l’època franquista, del barri de Sant Roc. Serra afirma q u e l a zo n a n o d i s p o s ar à d’espai per construir equipaments, zones verdes o el 15% d’aprofitament per la ciutat. En aquest sentit, el regidor del PSC, que tampoc es reservarà cap espai per construir vivenda protegida. Els socialistes badalonins han anunciat que QSFTFOUBSBO BMtMFHBDJPOT BM projecte, però també confien que la Comissió Urbanística de la Generalitat de Catalunya “tombarà” la construcció de 1.000 pisos més a la zona del Port.

12 i

Actualitat-12-13(H12).indd 2

03/04/2012 14:21:34


El Trambesòs va superar la taxa de frau del Trambaix el 2011 amb la meitat de viatges

Mobilitat Carles Carvajal

Les línies del Trambesòs van enregistrar frau --passatgers que es colen o viatgen amb el bitllet incorrecte-- en 24 3.915 viatg es so bre un total de 8 milions el 2011, fet que suposa una taxa del 3%, gairebé dues vegades més amb la meitat de viatges

a la detectada al Trambaix. Pel que fa a la detecció del frau, segons fonts de Tram, el 2011 es van realitzar 560.000 inspeccions al Trambaix, de les quals en van resultar 9.700 sancions amb multa, mentre que al Trambesòs es van realitzar menys de la meitat de controls --204.000--, amb un resultat de 6.200 sancions. Segons les mateixes fonts, el

t.PCMFTDVJOBJCBOZ t1PSUFTJOUFSJPST

desequilibri en el frau es troba en el fet que al Trambesòs es detecten "certs problemes d'inseguretat " en algunes zones del seu recorregut, com al seu pas pel barri de Sant Roc, si bé han assegurat que treballen al costat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Mossos d'Esquadra per minimitzarlos.

t.ËSNPMT SBKPMFT sanitaris, etc tFinanciació fins a BOZT

C/ Guifré, 150 | Tel. 93 464 63 39 | 08912 BADALONA C/ Irlanda, 5 -7 | Tel. 93 311 46 85 | 08030 BARCELONA

www.obradecor.com i 13

Actualitat-12-13(H12).indd 3

03/04/2012 14:21:47


El Tot Badalona manté el lideratge entre els mitjans de comunicació locals amb 49.000 lectors setmanals, segons el Baròmetre Comunicació Carles Carvajal

El passat divendres, es va donar a conèixer els resultats de la primera onada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de la Fundacc per aquest any 2012 i el Tot Badalona, Montgat i Tiana manté el lideratge, entre els mitjans de comunicació locals. El Tot arriba als 49.000 lectors setmanals, una xifra que converteix el setmanari amb el desè gratuït més seguit del país. A més, el Tot guanya 2.000 lectors més, respecte la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació. En aquesta nova onada, la segona publicació de la ciutat passa a ser el Diari de Badalona, amb 13.000 lectors

setmanals, Revista de Badalona, amb 12.000 lectors, Línia Badalona, amb 11.000 lectors i Badalona 2000 amb 10.000 lectors. El Baròmetre és l’estudi d’audiències de referència a Catalunya i es basa en entrevistes individualitzades de fiabilitat molt superior a altres estudis com l’EGM. El Twitter del Tot supera els 2.000 seguidors El setmanari no només està d’enhorabona pels resultats del darrer Baròmetre. Durant els darrers dies, El Tot ja que ha arribat a la xifra rodona dels 2.000 seguidors al Twitter. Des d’aquesta xarxa social, a part del Facebook, s’ofereix la darrera hora de la informació local.

La fotonotícia

També és notícia Montgat aprova un conveni de cooperació en transport adaptat L’Ajuntament de Montgat ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme que garanteix el transport de les persones discapacitades amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, del municipi als centres socials d’atenció especialitzada (centres de dia, ocupacionals, residencials, etc..) o als que els permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.El conveni s’ha signat conjuntament amb altres ajuntaments del Maresme.

La Creu Roja de MontgatTiana busca socorristes Com cada any, l'assemblea de Creu Roja Montgat-Tiana, realitza el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Montgat. Aquest any el servei serà prestat en el període comprès entre els dies 11 de juny i 9 de setembre, ambdós inclosos, en l'horari de 11-18 h,. de dilluns a diumenge. La Creu Roja busca socorristes, que siguin veïns de Montgat o Tiana, majors de 18 anys i que disposin del títol de socorrisme. (+)93.469.00.01

Tiana celebra el tradicional Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria

Tanca el Casal de Pares i Mares i els usuaris es concentren a les seves portes Una quinzena d'usuaris i usuàries del Casal de Pares i Mares de Badalona, situat al carrer Jaume Solà, es van concentrar dilluns a les portes de l'equipament en contra del seu tancament. Els pares i mares tenien l'esperança de que continués obert després que al passat ple municipal s'aprovés una moció que reclamava que no se suprimís aquest servei. Recordem que per motius econòmics, el govern de Badalona ha decidit tancar el centre que oferia serveis de conciliació familiar i laboral. 14 i

Actualitat-14.indd 1

Aquest dilluns de Pasqua es tornarà a celebrar el tradicional Aplec de la Mare de Déu de l'Alegria. L'acte organitzat per les parròquies de Tiana i .POUHBUBNCMBDPMtMBCPSBDJØ de l'Agrupació Amics de la Sardana de Tiana, comptarà amb una ballada de sardanes, amb la cobla Iluro. Els actes començaran a les 10:30h, amb el Rosari i l’Ofrena, a les 11h, la missa cantada i a les 12h, la benedicció de coques i les sardanes. Hi haurà transport públic gratuït des del poble.

03/04/2012 14:06:21


ACPG.indd 1

02/04/2012 11:44:22


AFONS

www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

La Processó dels Misteris celebra els 25 anys de la seva recuperació Carles Carvajal

Aquest Dijous Sant, a partir de les 9 del matí, començaran els actes més tradicionals de la Setmana Santa badalonina. Des de bon matí, a l’església de Santa Maria, tindrà lloc l’enramada i l’ornamentació floral dels misteris, que es farà a porta oberta. A partir de les 18h, tindrà lloc la Recollida de Sant Sepulcre, a càrrec dels Estaferms de la Confraria de Sant Anastasi. A partir de les 22h, s’iniciarà la Processó dels Misteris, o també anomenada del Silenci, amb el Cant de la Passió i la Celebració de la Paraula. La foscor i el silenci ambientaran els petits carrers i carrerons de Dalt la Vila. L a Pro cessó c omenç arà a les por tes de la parròquia de Santa Maria, per seguir pels carrers antics de Dalt de la Vila, i recorrerà la plaça Barberà, el carrer de la Costa, les places Font i Constitució, els carrers Barcelona, Rector, Santa Bàrbara, Anselm Clavé, Museu, Gaietà Soler, plaça Pau Casals, Sant Sebastià, Barc elona, Q uint ana Alt a , Lladó, Oli, la plaça de l’Oli i acabarà a la plaça Barberà. Presentació d’un llibre i DVD de la Processó La Processó del Dijous Sant a Badalona celebra enguany els 25 anys de la seva recuperació. Per aquest motiu, el proper divendres 13 d’abril, a les 19h, es presentarà al Teatre del Círcol un llibre i un DVD, que recollirà els 400 anys d’història de la Processó dels Misteris. La Processó de Llefià celebra els seus 30 anys Els carrers del barri de Llefià, acolliran aquest divendres,

t Imatge d’un pas de la Processó dels Misteris

t Imatge de les Caramelles badalonines.

la Processó del Santíssim Crist Redemptor i de Nostra Senyora de la Soledat, organitzada per la Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y de Nuestra Señora de la Soledad, que començarà a les 18:30h. Des de 1982, ara fa 30 anys, Sant Joan de Llefià commemora el Divendres Sant amb aquesta processó. La comitiva sortirà des de la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua per seguir per la Ronda Sant Antoni, les avingudes Doctor Bassols i Marquès de Sant Mori, la plaça Trafalgar i el carrer Pérez Galdós. D’altra banda, el mateix Divendres Sant, a les 19:30h, l’Església

Pa r r o q u i a l d e S a n t J o s e p acollirà la viacrucis solemne a càrrec del Cos de Portants de Sant Crist de Badalona. Dilluns de Pasqua, matí de Caramelles C o m c ad a m atí d e D i l l u n s de Pasqua, pels carrers de Badalona tornaran a sonar les Caramelles. Des de fa una dècada, l’entitat Soca-Rel, del Círcol, fa possible aquest acte tradicional. Des de les 10h, i fins a les 14 hores les Caramelles a Baix a Mar sortiran a cantar com cada any pels carrers i places dels barris de Dalt la Vila,Casagemes,Progrés i Centre.

16 i

AFons-16.indd 1

02/04/2012 14:24:03


ÚLTIMS HABITATGES EN VENDA

Vine a viure al costat del mar! VENDA DIRECTA D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL CARRER INDÚSTRIA, 255 de Badalona Informació: Oficina Local d’Habitatge de Badalona Tel. 93 461 04 18

OficinaLocalHabitatge.indd 1

www.engestur.cat

03/04/2012 14:04:10


persones

Entrevista a Anna Molina, presidenta de l’Associació Processó del Dijous Sant de Badalona

“Al llarg d’aquests 25 anys, hem anat veient com cada vegada hi ha més badalonins que s’esperen a marxar de vacances un cop acabada la processó” ůƉƌŝŵĞƌĐŽƉƋƵĞů͛ŶŶĂDŽůŝŶĂǀĂĂƐƐŝƐƟƌĂůĂWƌŽĐĞƐƐſĚĞů^ŝůĞŶĐŝǀĂƐĞƌĐŽŵĂĐĂŶƚĂŝƌĞĚĞůĂĐŽƌĂůĚĞů ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͘DŝĐĂĞŶŵŝĐĂǀĂĂŶĂƌĂũƵĚĂŶƚĞŶůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſĮŶƐƋƵĞĞůϮϬϬϱǀĂĞƐĚĞǀĞŶŝƌůĂƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſWƌŽĐĞƐƐſĚĞůŝũŽƵƐ^ĂŶƚĚĞĂĚĂůŽŶĂ͘ůƌĞĐƚŽƌĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĠƐůĂ ƉĞƌƐŽŶĂĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚĂĚĞůĂŽƌŐĂŶŝƚnjĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĚĞůĞƐƉƌŽĐĞƐƐŽŶƐŵĠƐĂŶƟŐƵĞƐĚĞĂƚĂůƵŶLJĂ͘ůƉĂƉĞƌ͕ ƉĞƌž͕ĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſĠƐĨŽŶĂŵĞŶƚĂů͗ƉƌŽŵŽƵƌĞ͕ĚŝĨŽŶĚƌĞŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌůĂWƌŽĐĞƐƐſ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂŶƚƚŽƚƐĞůƐ ŐƌƵƉƐƋƵĞŚŝƉĂƌƟĐŝƉĞŶŝƉŽƐĂŶƚĞŶŵĂƌdžĂƚŽƚĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌĂƉŽĚĞƌͲůĂĐĞůĞďƌĂƌ͘ Mertxe La Torre

La Processó del Sile nci és una de les més antigues del territori català. On té els seus orígens? L a notícia més antiga que coneixem és de l’any 1627, quan el govern municipal de la vila es va reunir per a fer construir uns misteris. L’any 1974 es va decidir cancel·lar la processó, tal i com ja s’havia fet l’any 31. Per què es va prendre

aquesta decisió? Per q u è er a u n a è p o c a d e canvis. Simplificant’ho molt, diria que l’Església veia les processons com quelcom a n a c r ò n i c i l ’a j u n t a m e n t franquista hi veia un instrument de propaganda a mantenir, encara que el sentit de l’acte s’hagués devaluat. Enguany, però, es celebra el 25 aniversari de la recuperació de la processó. Per Badalona és important recuperar una tradició

que data de tants segles enrere, oi? Des del punt de vista cultural i patrimonial, sí, perquè la Pro c essó es va recuperar sota uns criteris molt diferents als de la darrera processó c e l e b r ad a l ’a ny 1973 i h a guanyat moltíssim, tant en autenticitat com en qualitat estètica. Quant de temps necessiteu cada any per preparar la processó? Per a les gestions i les tasques

18 |

Persones-18-19.indd 2

02/04/2012 17:46:48


d e manteniment mínimes, entre 3 i 4 mesos. Si s’han d ’e f e c t u a r r e s t a u r a c i o n s , reparacions o dur a terme altres projectes, com enguany que hem produït un llibre i un DVD, un any sencer. Què hi trobarem en aquests llibre i DVD? Per commemorar els 25 anys de la recuperació, hem recollit la història de la processó i unes fotografies de certa qualitat en un llibre, on hi podrem llegir tres ar ticles escrits per en Joan Rosàs, en Joseph Maria Rojo-Pijoan i en Jaume Aymar. El llibre s’acompanya d’un DVD on hi trobarem expressada la dimensió més vivencial i humana d’aquest acte. La presentació serà el divendres 13 d’abril, a les 19h, al teatre del Círcol. Quanta gent participa a la processó? És impossible de saber! La processó va ser recuperada sota el criteri de que fos una processó oberta, és a dir, que qualsevol persona hi podia participar sense pertànyer a cap grup concret. Una de les coses més impactants de la processó és l’ambient que l’envolta: la tènue llum dels ciris, un silenci solemne únicament trencat pels tambors i els cants... De fet, l’escenografia lumínica que ara tant ens impacta no és més que l’evocació de la llum o la foscor que hi podia haver hagut als carrers fins que no va arribar la llum elèctrica. Les teieres enceses que col·loquem al llarg del recorregut, els pans de cera que els veïns posen a finestres i balcons i el silenci que tothom m anté am b t ant res p e c te, esdevenen característiques genuïnes de la processó. Com és el recorregut de la processó? La processó s’inicia dalt de les escales de Santa Maria

amb l’escenificació musicada d’”El Cant de la Passió”, amb lletra de Mn. Cinto Verdaguer i una melodia recuperada l’any 1987 d’algú que recordava haver-la cantat o escoltat, que va ser harmonitzada. Aquesta representació, d’una durada molt reduïda, evoca l’escena de l’últim sopar de Jesús amb els apòstols i dóna inici a la Processó. El recorregut acaba de nou davant de l’església de Santa Maria i allí es fa una pregària conjunta final. La processó, com deies, surt de l’Església de Santa Maria i recorre els carrers de Dalt la Vila, un marc immillorable, no? Sí, els carrers estrets de Dalt la Vila faciliten enormement la sensació de recolliment, de caliu. Els pocs metres que es fan en carrers més amples, resulten molt poc acollidors i gens propicis per a la reflexió o la introspecció. Per aquests motius no contemplem sortir gaire més enllà del barri antic. Què evoca el cant de Record i Memòria? Cal dir que aquesta cantarella es cantava en algunes processons del bisbat de Barcelona i que era un pregó d’indulgències que feia saber a tothom que qui resés un parenostre davant de cada misteri obtindria 40 dies de perdó. A Badalona tenim constància de que només es canta la primera part de la lletra i no sabem si es va perdre o és que no es va cantar mai una segona part que explicaria el rés dels parenostres i la indulgència.

“Els carrers estrets de Dalt la Vila faciliten enormement la sensació de recolliment, de caliu” Quants misteris surten a la processó? A la processó hi ha dos misteris vivents, els Estaferms i els

“Per a la nostra Associació, reconèixer la crisi de l’any passat, assumir-la i abordar el problema ha estat més una oportunitat que un risc. N’hem sortit molt enfortits” Apòstols, i tretze misteris figuratius. L’any passat, la crisi va fer perillar la continuïtat de la processó. Heu tingut problemes aquest any amb les retallades? La veritat és que per a la nostra Associació reconèixer la crisi de l’any passat, assumir-la i abordar el problema ha estat més una oportunitat que un risc. N’hem sortit molt enfortits; d’una banda perquè vam fer un esforç per donar a conèixer públicament la processó des de l’anàlisi de totes les seves fortaleses i, de l’altra, perquè molts ciutadans i ciutadanes hi van respondre, han donat el seu suport i han agafat el compromís compartit de mantenir-la i de recolzar-la. Gràcies a aquest suport dels ciutadans i d’institucions, la processó va sortir al 2011. Hi ha molta gent la nit de dijous sant esperant els passos o la gent aprofita aquestes vacances per fer un viatge? Hi ha de tot, no? Tanmateix, no són activitats incompatibles. Al llarg d’aquests 25 anys, hem anat veient com cada vegada hi ha més badalonins que s’esperen a marxar de vacances un cop acabada la processó. Creus que les processons són una de les tradicions que es van perdent de mica en mica? Perdem allò que no cuidem, que no vivim i que deixem morir. | 19

Persones-18-19.indd 3

02/04/2012 17:46:55


esports

Segueix tota l'acutalitat: www.eltotdigital.com

>ĂďĂĚĂůŽŶŝŶĂDŝƌĞŝĂĞůŵŽŶƚĞŶĞĚĂƌăƐŝƐƉƌŽǀĞƐ Ă>ŽŶĚƌĞƐϮϬϭϮ Natació

.JSFJB#FMNPOUFWBBDPOTFHVJS FMDBQEFTFUNBOBQBTTBU MB TJTFOBNÓOJNBPMÓNQJDBQFSB -POESFT-BOFEBEPSB CBEBMPOJOBWBGFSVODBNQJPOBU FTUBUBMFTQFDUBDVMBSJTFSËB -POESFTDPNQFUJOUFOFMT JMMJVSFT FOFMTJ FTUJMTJFOFMTQBQBMMPOB "NCBRVFTUTSFTVMUBUT #FMNPO UF WB DPOGJSNBS FM TFV CPO NPNFOUEFGPSNBJWBCBUSFFM SÒDPSEEFM&TUBUBNCVOUFNQT EF FOFMTFTUJMT&O BRVFTUBNBUFJYBQSPWBUBNCÏWB BDPOTFHVJSMBNÓOJNBPMÓNQJDB VOBBMUSBOFEBEPSBDBUBMBOB $MËVEJB%BTDB

t.JSFJB#FMNPOUF BNC$MËVEJB%BTDB EFTQSÏTEFEJTQVUBSFMTNFUSFT FTUJMT

ů&ŝĂƚĐ:ŽǀĞŶƚƵƚƉĂƚĞŝdž͕ƉĞƌžŐƵĂŶLJĂĞůůĂŶĐŽƐZƵĞĚĂsĂůůĂĚŽůŝĚ ;ϴϯͲϳϯͿ Bàsquet

&M'JBUD+PWFOUVUWBQBUJSEF WBMFOUQFSUPNCBSMBSFTJTUÒODJB EFM#MBODPTEF3VFEB7BMMBEP MJE EJVNFOHF BMh0MÓNQJDJFT WBBDBCBSJNQPTBOUQFSB VOSFTVMUBUFOHBOZØTJRVF OPSFGMFDUFJYMBHSBOJHVBMUBU RVFIJWBIBWFSTPCSFMBQJTUB EVSBOUFMTNJOVUT&MDVFSEF MB-MJHB&OEFTBWBQMBOUBSDBSB FOUPUNPNFOUJWBUFOJSDPOUSB MFTDPSEFTMhFRVJQWFSEJOFHSF HSËDJFTBMBHSBOBDUVBDJØEF $VSUJT#PSDIBSEU BNPJTFOZPS EF MB [POB BNC QVOUT 

t*NBUHFEFMQBSUJU'JBUD+PWFOUVU#MBODPT3VFEB7BMMBEPMJE

SFCPUTJEFWBMPSBDJØ1FSÛFO MhÞMUJNNJOVUJBNCBFOFM NBSDBEPS MhFODFSUEF7BO-BDLF J1PPI+FUFSFOFMTNPNFOUT EFDJTJVTWBQFSNFUSFBMB1FOZB TVNBSVOBWJDUÛSJBNÏTUSFCBMMB EBEFMQSFWJTUJBMMVOZBSTFEF

MBQBSUCBJYBEFMBDMBTTJGJDBDJØ BNCVOCBMBOÎEFUSJPNGTJ EFSSPUFT&M'JBUD+PWFOUVUOP BUVSBFMTTFVTQBSUJUTQFS4FUNB OB4BOUBJBRVFTUEJTTBCUF B MFTI KVHBSËBMBQJTUBEFM 7BMÒODJB#ËTRVFU

'ƌĂŶƉĂƌƟƚĚĞů͘&͘ĂĚĂůŽŶĂĚĂǀĂŶƚů͛ƚůğƟĐĂůĞĂƌƐ͕ƉĞƌžƐĞŶƐĞ ƉƌĞŵŝ;ϬͲϬͿ Futbol

&MTFTDBQVMBUTFTWBOSFUSPCBS BNC FMMT NBUFJYPT BM $BNQ EFM$FOUFOBSJ QFSÛOPWBTFS TVGJDJFOU DPN QFS EFSSPUBS FM MÓEFS M"UMÒUJD #BMFBST -B TVQFSJPSJUBU EFMT CBEBMPOJOT OP WB TFS WJS QFS FNQPSUBS TF VOB WJDUÛSJB RVF IBVSJB

20 |

&TQPSUTJOEE

FTUBUUPUBMNFOUKVTUBJOPNÏT WBO Q P E FS TVNBS VO QVOU JOTVGJDJFOU UFOJOU FO DPNQUF FMRVFFTWBWFVSFEJVNFO HF B #BEBMPOB &M QBSUJU WB DPNFOÎBSGSFOÒUJDJ UPUT EPT DPOKVOUTWBOHBVEJSEFCPOFT BQSPYJNBDJPOT QFS NBSDBS 1FSÛFMSJUNFEFMTCBMFBSTWB EFTDFOEJSJ UPUJHBVEJSEVOT

CPOT NJOVUT WBO WFVSF DPN FM #BEBMPOB QMBOUBWB DBSB J EPNJOBWBFMNBUY GJOTBMQVOU EFHBVEJSEJOGJOJUFTPDBTJPOT QFSÛMBNBMBTPSUOPWBBSSJCBS JBMGJOBMTEFMTNJOVUTDBQ EFMT EPT FRVJQT WB GFS DBQ HPM&M#BEBMPOBKVHBSËBRVFTU EJVNFOHF MBFKPSOBEB BM DBNQEFM0MÓNQJD
badagrafia Envia'ns una ĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͊

www.facebook.com/tot.badalona

Racons de Dalt la Vila Inma Delmonte

Badagrafia és un espai dedicat exclusivament a la participació dels lectors a través dels seus telèfons mòbils. Podeu enviar-nos fotografies de tot tipus, des de personals, divertides, de crítiques socials o quotidianes. O també les que heu publicat al vostre perfil de Cada setmana triarem les millors fotos i les publicarem a la revista, i al Facebook. Pod eu enviar la vostra fotografia, realitzada per telèfon mòbil, al correu: badalona@eltotdigital.com IMPORTANT: El format no pot ser superior als 5 Mb. Les imatges han de ser captades a través del telèfon mòbil.

21 |

1525.pag.21.indd 1

02/04/2012 13:49:50


amb veu pròpia

Que el nom faci la cosa Marcel Mauri president d’Òmnium Barcelonès Nord

En menys d’una setmana, mÊs de 150 persones ja s’han sumat a la proposta de posar el nom de Joan ArgentÊ al nou Centre Cultural que s’està acabant de construir a l’antiga Clínica del Carme. Una iniciativa que va llençar el poeta Marcel Riera, flamant guanyador del premi Carles Riba de poesia (el mÊs prestigiós de les lletres catalanes) i que Òmnium Cultural va fer-se seva. Ara, una pàgina web (centreculturalargente.wordpress. com) recull adhesions d’entitats i ciutadans cap a una proposta que vol servir de reconeixement a un dels poetes nacionals mÊs importants del segle XX. De raons per batejar aquest nou espai com a Centre Cultural Joan ArgentÊ en sobren. Premi Carles Riba de poesia (1975) i Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2006), ArgentÊ no representa nomÊs una de les expressions poètiques mÊs nítides del panorama nacional i un dels creadors que mantÊ viva

la flama de la llengua i la cultura durant el franquisme, connectant la tradició poètica popular dels temps de la República amb la represa clandestina del moviment cultural en els darrers anys de la dictadura. Joan ArgentÊ Ês tambÊ un intel¡lectual compromès amb la seva ciutat i el seu país. Un ciutadà que ha exercit sempre la seva badalonitat amb orgull, un poeta que ha situat Badalona en els versos i ha transportat la ciutat mÊs enllà de les seves fronteres físiques i culturals. De reconeixements cívics i ciutadans cap a ArgentÊ se n’han fet diversos en els darrers anys. Però comença a ser hora que la ciutat reconegui de forma permanent la figura del poeta amb un espai de referència com ho hauria de ser aquest nou Centre Cultural. Tanmateix, reconec que la proposta amaga un cert risc: encetar el debat sobre el nom d’un espai on encara ningú sap del cert què s’hi farà. Els responsables de Cultura de l’ajuntament no han fet públiques les seves intencions sobre el futur d’aquest centre ni tampoc han obert converses amb entitats o creadors per tal de definir-ne els usos. Badalona compta amb

molt pocs espais culturals de referència; a fe que en fan falta com tambÊ Ês cert que la interlocució i participació de tots els agents possibles (administració, societat civil, creadors...) Ês vital per tal que el nou espai compleixi amb les expectatives creades i la ciutadania se’l faci seu. Posar el nom de Joan ArgentÊ no ha de servir nomÊs de reconeixement a un poeta cabdal i a un badaloní compromès. El propi nom ha de dotar de contingut al projecte. Ha d’exercir una funció d’obligació moral cap a aquells que n’han de definir usos per tal que esdevingui un centre de referència a la ciutat i a la comarca que treballi a favor d’una cultura transformadora amb el català com a llengua de trobada i al servei d’una Badalona diversa; un centre que incorpori en el seu govern creadors i entitats culturals mitjançant instruments participatius eficaços tal i com queda recollit en el manifest de la campanya. Un espai, en definitiva, que respongui a les dues característiques principals de +PBO"SHFOU�FYDFMtMÒODJBFO la creació i compromís amb la ciutadania.

Jo tambĂŠ sĂłc Badalona ComunicaciĂł Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Treballar a partir de notícies d’actualitat Ês motivador i instructiu, i en à rees de coneixement com són les Ciències Socials, els mitjans de comunicació són una font inesgotable de material pedagògic, viu i molt útil per als aprenentatges significatius i l’estímul de l’esperit crític. Ara que els ordinadors ja són una eina quotidiana i imprescindible, i el domini digital i el tractament de la informació formen part de les competències bàsiques que totes les noies i els nois han d’assolir en acabar l’ensenyament obligatori, les persones que ens dediquem a l’educació ens fem un tip de navegar per aquest univers cibernètic carregat de tot tipus de documents fàcilment aplicables a les finalitats pedagògiques. És el paradís de l’era audiovisual. No cal ni gravar. N’hi ha prou

en buscar els documents, les notĂ­cies, els reportatges o els videoclips a la xarxa, i posar-los a l’abast mitjançant un mĂ gic enllaç. I en aquest univers, els portals digitals de les televisions, de les rĂ dios i de la premsa escrita sĂłn una font inesgotable de matèria prima: s’hi ha de fer força feina extra abans de servir el producte a l’alumnat, però a mi aquesta ĂŠs una feina que m’apassiona. Ara que estic acabant de preparar activitats didĂ ctiques per al Crèdit de SĂ­ntesi sobre Badalona, remeno contĂ­nuament el portal digital de Badalona ComunicaciĂł. La qualitat dels seus programes i informatius m’ofereix una bona gamma de material que puc convertir en didĂ ctic. De la tele, de la rĂ dio, del “paperâ€?... Tota la ciutat es fa present a la pantalla, i a cavall del ratolĂ­, viatjo per cada barri, per cada festa, per cada lluita. Petites i grans històries humanes, petites i grans històries de participaciĂł, de sensibilitats diverses, de motivacions socials,

culturals, esportives, urbanístiques, mediambientals... Petites i grans històries que fan Badalona, aquesta Badalona rica i plural que Ês de totes i tots, diversos com som. La història de la rà dio - la RCB – Ês la nostra història, la història de la Tele - la TVB – Ês la nostra història. Al llarg dels anys m’he fet tips de portar alumnes a visitar els estudis dels nostres mitjans de comunicació, i he participat a desenes de programes. I he comprovat la força d’alguns nivells d’audiència com a referència cohesionadora. He vist crÊixer aquesta casa, amb les seves virtuts explícites i la intuïció d’alguns defectes implícits. I malgrat aquests, me la sento meva, la sento de tota la ciutat. I la sento viva, exigent, professional, lluitadora, oberta a superar els seus punts febles. Em sento orgullosa de tenir-la, i de la seva qualitat. No em puc creure que estiguem a punt de desmantellar-la.

22 i

Opinio-22.indd 2

03/04/2012 13:54:29


Que se pongan las pilas, por favor Lorenzo Merchán lorenzomerchangonzalez.blogspot.com

Se de lo que hablo. Lo vivo todos los días por lo que no me cabe en la cabeza tanta inoperancia, tanta dejadez y tanta falta de ganas por hacer bien las cosas. L o c i e r t o e s q u e l eye n d o mensajes en internet me topé con uno, enviado por uno de los miembros de la asociación de vecinos de Pep VenturaIlla Fradera, cuya transcripción literal decía: “miembros de la Asociación de Vecinos reclamamos que no siguieran colocándolas y utilizaran las redondas, como las habían colocado en todos los vados de la C/ Zaragoza, petición que hicimos desde este lunes. Bien, esta mañana un técnico de Urbanismo cuyo nombre no quiero recordar me dice textu al m e nte: N o s o tro s lo vamos a hacer como hemos previsto con estos cantos, vosotros tenéis que acudir a los políticos y entonces enviarán a otra empresa que es ACSA y esta empresa vendrá y cambiará todas las esquinas de las rampas y las pondrá redondas. Ole tú”.

Al mensaje le acompañaba una fotografía en la que podía verse que el bordillo instalado en uno de los vados, con canto incluido, no tenía nada que ver con el demandado por la Asociación para mejorar la movilidad en la zona. Pero lo del técnico, su contestación y lo de ACSA no son casualidades. Son el pan de cada día, para mayor vergüenza del humilde funcionario que escribe estos párrafos. Si no, ¿a qué espera el Ayuntamiento para cambiar de lugar los contenedores de basura situados frente al número 73 de la calle Prat de la Riba, si como aseguran todo está aprobado? ¿De qué sirvieron las instancias y los informes municipales demandando y avalando su retirada ante el peligro de explosión del transformador eléctrico situado en los bajos del edificio, después de que un incendio afectara la fachada del inmueble? ¿Porqué un técnico municipal sigue retrasando la cuestión si los camioneros de FOGSA no ven mayor problema en la nueva ubicación prevista? Y qué tiene que ocurrir o qué astros se tienen que alinear para que de una vez por todas

De tot i força Diuen que l'ésser humà és s o c i a l p er n atur a l e s a , j o us dic és l'ésser humà és burro per naturalesa. Cada cop ho tinc més clar. I parlo per mi, eh? El que passa és que no tot és blanc o negre, en general crec que és el nostre entorn el que ens fa ser burros, no és pas cosa meva, tu! Mireu, ja sabeu que estem jubilats nosaltres i us diré més! Encara no som avis, a veure si els m e u s f i l l s s ' e s p a v i l e n ... Doncs tot i poder "viure molt bé" mai fem les vacances fora de temporada! Demà

los técnicos del Ayuntamiento consigan que se limpie de ratas el solar situado entre la Carretera de Santa Coloma y la calle París, a consecuencia de la acumulación de basura arrojada desde lo alto de un piso por una familia de incívicos que se dedican a recoger chatarra de los contenedores. Un espacio que podría servir como aparcamiento para los vecinos y que sin embargo sigue siendo un auténtic o estercolero urbano, eso sí, cercado por vallas publicitarias al corriente de cobro. Tres c asos c o n un patrón similar de vecinos necesitados de una inter vención puntual, que aportan soluciones compartiéndolas con los técnicos encargados de tomar las decisiones y que acaban siendo ignorados o ven como los problemas se enquistan cada vez más. Tres ejemplos de mala praxis, falta de implicación y desatenciones, difíciles de justificar, que requieren que algunos responsables municipales se pongan las pilas, para que ni se desperdicie el dinero público ni el trabajo previo realizado por otros caiga en saco roto.

Francisco Planas

mateix, ens agrada anar a la Professó dels Misteris, agafarem el cotxe i cap a Calella a passar uns dies fins el dilluns! Ho podríem fer la propera setmana, però sempre fem el mateix! A l'estiu hi anem a l'agost! Pe r q u è? N o h o s é p a s! Potser perquè sihi anéssim al setembre o a l'octubre e n s a v o r r i r í e m ! To t h o m ens atabala dient: Viatgeu! Viatgeu! I què carai!! Ara hem d'anar amb els vells de l'Inserso?? No som pas uns vells nosaltres! Ens agrada anar a la nostra! Agafar el

cotxe i cap aquí i cap allà! perquè encara que siguem uns jubilats sempre tenim feines per fer, s'ha d'anar amb compte avui en dia, amb els bancs per exemple, que són uns lladregots! O les mútues que a la més mínima et pugen la quota i et treuen prestacions. Vivim en un món de lladres i com que sóc un jubilat tinc temps per mirarho bé! que no m'estafin! Seré burro per no voltar pel món i mirar els calers però no vull pas que em prenguin per burro els banquers i d'altres estafadors! i 23

Opinio-22.indd 3

03/04/2012 13:54:30


Ni Shakira, ni PiquÊ, ni waka-waka Gemma Liùån gemmalinan.blogspot.com

Deu mesos desprĂŠs del Waka-rumor, Shakira, PiquĂŠ i l a c a s a d e l s Ve s s a n t s han tornat a saltar al paper couchĂŠ. No sabem ben bĂŠ c o m però l ’any pas sat en plena campanya electoral va circular el rumor a Tiana que la Shakira s’havia comprat una casa al poble. L’embolic es va fer gran quan el diari El Pu n t- Av u i e n va fe r l a notĂ­cia... allò es va quedar en el “waka-rumorâ€?, una anècdota amb hastag propi al twitter (#shakiratiana) i amb un munt de bromes i far ts de riure dels tianencs. La setmana passada la revista “In Touchâ€? publicava en exclusiva que la Shakira i en PiquĂŠ s’havien comprat un bĂşnquer. Publicaven la foto i tot a la portada. I, oh, sorpresa! els tianencs vam conèixer perfectament la casa. La mateixa que fa un any va patir els flaixos dels

papara z zis. L a gran c asa que hi ha a Can Guinar t. I d e n o u l a m a q u i n ar i a d e l Waka-rumor es va activar. I de nou, la propietĂ ria real de la casa va tornar a desmentir la notĂ­cia. L’Ajuntament va rebre trucades de periodistes per confirmar el rumor entestats en donar la notĂ­cia. I ho van fer. Tot i ser mentida. Tot i que el mateix Gerard PiquĂŠ fes aquest tuit el dijous, 29 de març: “Me acabo de enterar por varios medios de comunicaciĂłn que he comprado una casa en Tiana! Vaya sorpresa! Una mas... Y ya son muchas! Jajaja!â€?. És sensacional. Com ho van ser fa molts anys els dos altres rumors tianencs QFSFYDFMtMĂ’ODJB.BSBEPOB WFBWJVSFB5JBOB* MBJOGBO UB$SJTUJOBWFBWJVSFB5JBOB TambĂŠ se sabia on volien viure. Volien comprar Can Xipell. Fins i tot van trobar l'argumentaciĂł perquè el DĂŠu suprem del futbol no vinguĂŠs: &T RVF FT WFV RVF IB EJU que no perquè la casa no

UĂ? QJTDJOB -hFYDVTB EF MB infanta van ser els problemes de seguretat que tindria tot el poble i l'Ajuntament. Tinc ganes de saber perquè finalment Shak ira s'ac aba desdient de venir a viure al poble. A veure què ens inventem aquest cop: perquè ha de reciclar-ho tot? perquè el transpor t pĂşblic ĂŠs una murga? Però encara ĂŠs mĂŠs sensacional la manca de rigor d’alguns periodistes i mitjans. Els que van trucar a l’Ajuntament i tot i no trobar cap confirmaciĂł van decidir publicar el tema l’endemĂ , i els qui posen a portada la foto d’una casa on hi viu una famĂ­lia que no tĂŠ res a veure n i a m b l a S h a k ir a n i a m b en PiquĂŠ. Que no vindran a viure a Tiana i punt. I el wakarumor nomĂŠs ha ser vit per fer riure els tianencs. BĂŠ, a tots menys els inquilins de la famosa casa, mĂŠs popular ja que els malucs hiperactius de la cantant i el “piquetĂłnâ€? del crack del futbol.

El micaco madur

Les tradicions de Setmana Santa es mantenen amb mĂŠs força que mai a Badalona. La mostra d’això, sĂłn els 25 anys de la recuperaciĂł de la 1SPDFTTĂ˜EFMT.JTUFSJT FMTBOZTEFMB1SPDFTTĂ˜EF-MFGJĂ‹JMFT$BSBNFMMFTEF%JMMVOTEF1BTRVB6OFT tradicions, que mĂŠs enllĂ del simbolisme religiĂłs, fan ciutat.

Contenidors cremats, mobiliari trencat, pintades, adhesius enganxats per tot arreu...aquest es el rastre de la Vaga General de la setmana passada. Tothom tÊ dret, o no, a fer vaga, però els desperfectes han costat milers d’euros, no nomÊs a les arques públiques sinó que tambÊ a propietats privades.

El micaco podrit

Ho hem trobat al carrer Així va quedar la persiana, fa pocs dies, de l’estanc del carrer EFO $VFUB 6OT MMBESFT WBO tallar la porta, amb una serra, i es van emportar diners i tabac. En aquesta zona del Centre de Badalona, durant les darreres setmanes, els botiguers han patit mÊs d’una desena de robatoris. 24 i

0QJOJPJOEE
9

"

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

å å

å å

å å

Ã¥

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSBDBSBT

DBSBT

Ã¥

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

9

 Y 

DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB

å å

å å

å å

å å

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSB'PSNBUP

"

"

  

'PSNBUP

å å å

å å å

 Y DBSB

'PMMFUPTJOEE

" DBSB

DBSBT

"

"

"

"

DBSBT

Y

Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

å å å

å å å

å å å

å å å

Y

 Y 

DBSB DBSBT

DBSB DBSBTå å

å å

å å

 

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å
lectors Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

El corsari catxidiable a Badalona Pedro JesĂşs FernĂĄndez

La pirateria era una prĂ ctica molt antiga de bandolerisme per mar. La seva finalitat era robar, segrestar persones i demanar rescat, esclavitzar als segrestats‌ Haradin CATXIDIABLE era un dels capitans mĂŠs terribles del pirata BARBAROJA i des d’ Argel assolava les costes de tota la mediterrĂ nia i per aquest motiu, i desprĂŠs de molts atacs i agressions, e l C o n s e l l d e C e nt , l ’a ny 1513, “acordĂ  armar algunes naus, però la idea no prospera per la despesa i la poca eficĂ ciaâ€?. Però la fortificaciĂł de les costes si que va ser una prioritat i va ser aixĂ­ com els propietaris de Can Canya-

dó aixecaren l’edificació que avui es conserva (la masia originaria del segle XV era mÊs modesta que l’actual), com tambÊ la Torre de Guaita de Mongat o la torre del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Hem de tenir present que a finals de la edat mitjana la majoria de la població de Badalona vivia en la zona de l’actual barri de Dalt la Vila i uns pocs a l’Arenal, al costat de la platja. Q uan els pirates sarraïns s’apropaven a les costes de Badalona, els pesc ad or s, a l e r t at s p e r l e s fo g u e r e s encenses al turó de Mongat o d e M o ntj u i c , p u j ave n a refugiar-se a Dalt la Vila. Tanmateix, segons escriu

J. M ÂŞ Cu yĂ s i To l o s a , “ e l dijous 13 de juny del 1527, disset naus pirates avançaren cautelosament vers la nostra platja, emparades per la nit; un cop desembarcats uns 500 homes, aquests, a travĂŠs del camĂ­ del mar (actualment conegut per carrer de Mar), es presentaren a Dalt la Vila, la qual poc sospitava el greu perill que li atansava, car EPSNJBUSBORVJMtMBJDPOGJBEBw Aquest any, el dia 14 d’abril a les 10’30 h, de nou, les naus pirates desembarcaran a les nostres costes. Una altre vegada els pescadors seran sorpresos i intentaran refugiar-se a la torre de Can CanyadĂł a on es concentren els vilatans en el seu cèlebre tradicional mercat.

i llibertats propis i eximir-nos de les responsabilitats; això Ês com voler usar monedes d’una sola cara. L’exercici de la ciutadania no nomÊs Ês exigir respostes sinó tambÊ formular propostes; harmonitzar l a p r ote s t a c o n s t r u c t i va i l’autocrítica activa; creure mÊs en l’evolució amatòria que en la revolució intimidatòria; apostar per l’acció

productiva i no per la reacció destructiva... L’e s s è n c i a i n d i g n a d a Ê s il¡legítima i lloable però tinc la impressió que s’està desvirtuant i estem passant de l’originària insubordinac i ó líc i t a i p acífi c a a u n a rebequeria indiscriminada i maniquea. D e n o d i s c i p l i n a r- s e , e l moviment acabarà generant... indignació.

Saber indignar-se Ă“scar Pujol

En època de crisi la indignació Ês millor que la resignació i l'anà lisi Ês preferible a la paràlisi. Però la rebel¡lia amb causa no nomÊs Ês combatre els abusos de poder sinó tambÊ modificar activament tot allò que està al nostre abast. La reivindicació fàcil i gratuïta consisteix en apel¡lar als drets

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com

Segueix l’actualitat de la ciutat a travÊs de Facebook

facebook.com/tot.badalona www.eltotdigital.com twitter.com/totbadalona

26 |

Lectors-26-27-28.indd 2

03/04/2012 9:42:50


Foto Denúncia

cartes dels lectors En aquesta secció es publiquen les opinions rebudes a la secció de cartes dels lectors del TOT. La direcció no és fa responsable de les opinions expressades en aquesta secció. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit.

Quan les netejaran? Marina Gassó

Al carrer Independència cantonada Bufalà, des de fa 2 mesos, el vent va portar

u n e s t ir e s d e p l à s t i c, q u e es van enrotllar en aquests arbres i des de llavors s'han quedat. Quan les netejaran?

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com

Foto Denúncia

Els panells de Tusgsal i el català Eduard Castell

Aquest panell, situat al carrer Francesc Layret, indica el carrer Martí i Pujol com a Martin

Pujol. Demanaria a l’empresa de transport de Badalona una mica més de respecte i que respectin els noms propis amb l’idioma original, en aquest cas el català.

Els comentaris referents a informació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament responsabilitat de la persona o institució que la realitza, i en cap cas serà responsabilitat de la nostra publicació. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicació aquelles que compleixen la normativa aquí explicada. Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVles, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessàriament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM OPN EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EF l’autor. El TOT no és fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si és considera que vulnerin el següent punt de la normativa. t/PÏTQVCMJDBSBOMFTDBSUFT que continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ és facilitarà la informació facilitada pels autors. t/PÏTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒOcia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a través de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Foto Denúncia | 27

Lectors-26-27-28.indd 3

03/04/2012 9:42:56


BlackBird Ester sin H

Com a sòcia de l’associació Blackbird de Badalona, he volgut escriure aquesta carta per mostrar el meu descontent amb el que esta passant. Els joves i no tant joves de la ciutat que han visitat l’associació tarda si i tarda també saben , de bon grat, el que es el BlackBird per tots els socis. Fumadors, no fumadors, estudiants, treballadors, aturats... Tots em conformat l’associació aquests mesos.

Hem fet d’aquest espai la nostra segona casa i es que sempre ens hem sentit acollits per la resta. Tardes de cartes, de tornejos a la play, de fer treballs per a la universitat als sofàs de l’associació, divendres de DJ en directe, nits de Champions, de lliga, de copa del rei... Amb mes companyia o menys, hem fet vida dins d’aquest local. És , en certa manera, el que mai hem tingut a Badalona: un espai pensat per tots i cada un de

nosaltres, un espai on reunir-nos dia a dia, on descansar després de la jornada de treball o d’estudi, on conèixer gent, on divertirnos... Això és el Blackbird. Crec que es hora d’agrair a les persones que ho han fet possible que ens hagin apropat un lloc així a Badalona. I també crec que es hora de seguir lluitant perquè això no s’acabi i puguem seguir compartint el nostre temps amb la gent que volem, com volem i on volem. Molts d’ànims BlackBird.

Alcalde de la ciutat que és ètic en els temps de crisi que estem vivint es malbaratin els diners, si tenim en compte que aquest ajuntament té un deute de 30 milions d'euros i

que aura de retallar el pressupost en 10 milions, segons les instruccions rebudes del seu cap de partit. O potser en donarà la culpa de la despesa a l’anterior equip de govern?

Volta ciclista Antoni Vives

Pel que conec, les arribades i sortides de les voltes c ic listes no son gratuïtes pels municipis. Creu el Sr.

Foto Denúncia

Tota l’actualitat més immediata a Twitter

Pintades al Boulder de Montgat Sergi G.

Pintades al boulder de

twitter.com/totbadalona

Montgat. La roca es troba costat del cementiri antic de Montgat.

www.eltotdigital.com facebook.com/totbadalona

CARTES DELS LECTORS Vols comunicar quelcom? Escriu-nos i ho publicarem a la secció Cartes dels Lectors badalona@eltotdigital.com 28 |

Lectors-26-27-28.indd 4

03/04/2012 9:42:59


49.000 lectors setmanal

Plantilla.indd 1

03/04/2012 13:58:25


espai c

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

El documental 'Jordi Dauder, la revolució pendent' es presenta a Lleida La Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya va t a n c a r d i ve n d r e s l a s eva 18a edició amb el lliurament de premis i un homenatge al recentment desaparegut Jordi Dauder, amb la preestrena del documental 'Jordi Dauder, la revolució pendent', dirigit per Antoni Verdaguer. Nombrosos amics i companys de professió del badaloní, com ara els directors Ventura Pons i Ramon Térmens o els actors Sergi Mateu i Juan Diego, que van assistir a l'acte, van destacar de Dauder que a més de ser un secundari indispensable va ser un home compromès amb la lluita per la llibertat. El documental, de 75 minuts de durada, és un repàs a la vida de l’actor de Badalona, Jordi Dauder a partir d'una entrevista feta poques setmanes abans de la seva mort. El d ir e c to r A n t o n i Ver d a guer va explicar que aquest documental és el treball número 12 que va fer amb

t Amics i companys del desaparegut Jordi Dauder van assistir a l'homenatge a l'actor de Badalona

Jordi Dauder i va lamentar que "malauradament, sigui l'últim". El documental se centra en una entrevista que Verdaguer va fer a Dauder poques setmanes abans de la seva mort on, tot i estar ja malalt,

se'l veia encara vital i amb el somriure que el caracteritzava, explica. A partir d'aquí el d ire c tor va d emanar la col·laboració d'una trentena d'amics de l'actor badaloní de tots els àmbits com ara el cultural, el social i el polític.

La Nit de les Guineuetes homenatja d’actriu badalonina, Maria Carme Massip El Teatre Zorrilla va acollir, la setmana passada, coincidint amb el Dia Internacional del Teatre, la tradicional Nit de les Guineuetes. Com cada any, els Amics del Teatre Zorrilla, organitzen aquesta gala que té l’objectiu fer un homenatge i premiar les millors produccions teatrals de la ciutat. Entre els premiats, la representació de l'obra de teatre 'Món Animal' d'Arrels Grup

de teatre i dirigida per Míriam Puntí, l'obra 'Això no és vida' del quadre escènic del Círcol' i dirigit per Ricard Planas, 'Ni cap ni peus' del Grup la Banda i dirigit per Enric Fernández. Altres guineuetes van ser per Jordi Paulí, músic i compositor badaloní, l'espectacle 'Escrit amb el cos, pintat amb la paraula', del Grup de Teatre Dones de Badalona-plataforma Anastàsies" dirigida per

Paco Escudero i 'Pedra de Tartera' escollit pel públic com a millor espectacle de fora de Badalona. El moment més motiu va ser l’entrega de la menció honorífica d'aquesta edició a l’actriu badalonina Maria Carme Massip, qui va recollir el premi enmig d’una gran ovació del públic. Durant la gala també es va recordar el desaparegut actor badaloní, Jordi Dauder.

Si ens vols informar de qualsevol notícia cultural envia’ns un mail a espaiC@eltotdigital.com 30 |

1525.pag.30.31.indd 2

03/04/2012 13:52:07


La Sala Sarau 08911 presenta la programació de concerts tribut per aquest mes d’abril

La música en directe no s’atura a la Sala Sarau 08911, durant les nits de dissabte. La sala badalonina ja ha presentat els concerts que ompliran les nits primaverals del cap de setmana. Durant el primer mes de funcionament, d’aquesta nova opció d’oci, més d’un miler de persones ja han gaudit dels concerts en directe amb bandes tribut. Durant aquest mes d’abril, la primera proposta serà aquest dissabte, 7 d’abril, amb el grup Tequila Sunrise, un grup que interpreta les millors bandes de rock. El dissabte 14, el concert retrà

homenatge al grup The Doors, amb els The Other Doors. Pel següent cap de setmana, el Sarau proposarà dos concerts, un per divendres 20 abril i l’altra per dissabte dia 21. El divendres serà el torn dels Obi- Funk Kenobi, que interpretaran temes de Thank God It’s Frdiday i el dissabte els The Logical Group, versionaran temes dels Supertramp. El dissabte 28, la Sala S ar au 0 8 911, a c o l l ir à e l s Lies N’Roses, banda tributs dels Guns N´Roses. Tots els concerts comencen a les 24h. El Sarau 08911 es prepara per les Festes de Maig

Casal Pep Ventura ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES Alfons XII, nº 133 - Maria Auxiliadora, nº 168 08912 Badalona

Convoquem als Srs. socis i sòcies a l'Assemblea general ordinària que es celebrarà el dia 25 d'abril del 2012 a les 17 h. en una única convocatòria en la seu del nostre casal.

La sala badalonina participarà, aquest any, dins de la programació oficial de les Festes de Maig amb un concert d’una coneguda banda de música que canta en català. El Sarau 08911 també esta acabant d’enllestir un esdeveniment molt badaloní, que tindrà lloc la nit del 18 de maig.

PARC TEMÀTIC INFANTIL

VINE A JUGAR!! VINE A CELEBRAR EL TEU ANIVERSARI AMB ELS TEUS AMICS!! ttt

NOUS PREUS ttt

temporada primavera-estiu

Obert tots eLs dies

Av. del Guix, 22-24 (Pol. Ind. Les Guixeres) 08915 Badalona

Tel. 93 465 52 53

| 31

1525.pag.30.31.indd 3

03/04/2012 13:52:11


agenda Badalona

Dijous 5 A PARTIR DE LES 22H, pels carrers de Dalt la Vila i de Coll i Pujol.

PELS CARRERS DEL CENTRE, PROͳ GRÉS, CASAGEMES I DE DALT LA VILA, durant tot el matí del Dilluns de Pasqua

Concert

Dimarts 10

Divendres 6

S ͳ

à, a a, a

Caramelles

Processó del Silenci

AMB METAL FARMERS BATLLE AMB DAYS TO DIE+NYCTOPHOBIA+ BLACK SWAN ANATOMY, a les 22h, a la Sala Estraperlo

t

Dilluns 9

Lectura

A LA BIBLIOTECA POMAR, a les 15:30h, es fa l'activitat En català llegim i parlem amb el llibre 'Petons de diumenge', de Sílvia Soler.

Processó del Divendres >ůĞŐŝŵĞŶĐĂƚĂůă ^ĂŶƚĂ>ůĞĮă A LES 18:30H,la processó començarà a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, passant per la Ronda Sant Antoni fins a Doctor Bassols, desprès Av. Marqués de Sant Mori, Plaça Trafalgar, carrer Pérez Galdós i de nou a la Parròquia.

Concert

DE METAL FARMER BATLLE AMB INSTINTO CANIBAL+UNPRAISE+EN GORRIMENT+SURVIVAL IS SUICIDE,a les 22h,a la Sala Estraperlo.

Dissabte 7 Fira de productes agroalimentaris artesanals

DURANT TOT EL DIA, a la Plana.

Concert

DELS TEQUILA SUNRISE, versions de grups de rock, a les 24h, a la Sala Sarau, a Can Ribó.

A LA BIBLIOTECA CAN CASACUBERͳ TA, A LES 19H, es fa l'activitat En català llegim i parlem amb el llibre 'El final del joc', de Gemma Lienas.

Dimecres 11 Lectura

A LA BIBLIOTECA LLOREDA , A LES 16H, es fa l'activitat En català llegim i parlem amb el llibre 'El final del joc', de Gemma Lienas Dimecres a la biblioteca, a la Biblioteca Lloreda, a les 17:30h, es fa l'activitat 'Els dimecres fem biblioteca'.

Conte

 > />/Kd >>&/ͳys/Z SOTO,a les 17:30h, es representarà un conte a càrrec del Màgic Empenta. A LA BIBLIOTECA POMAR, a les 18h, s'explicarà el conte 'La vella del bosc', adaptació Anna Grau

Concert Festa Heavy 80’s

Pròxims actes

Diumenge 8

FILMETS Badalona Film &ĞƐƟǀĂůϮϬϭϮ

GRATIS AMB DJ PATILLES I DJ ERROR, a la 1 a la Sala Estraperlo.

Concert

BERTA’S BIRTHDAY PARTY AMB CRIM+ UNDERDOGS, a les 23h, a la Sala Estraperlo.

Que no se t'escapi!

OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ a la 38a edició de FILMETS Badalona Film Festival 2012. Ja es podrà fer la inscripció on line de curtmetratges de la

38a edició del festival, que se celebrarà del 16 al 25 de novembre al Teatre Zorrilla i a El Círcol. FILMETS Badalona Film Festival 2012.Obert el període d'inscripció on line fins el 30 de juny.Ja pots participar, esperem el teu curt. www.festivalfilmets. cat. Visiteu-nos al facebook.

La Badalonense

PRESENTA “ SHOW DE LA Mª PAU” Diumenge 15 d´abril tarda a les 18,00 hores Presenta “ Femines Show” presenta i coordina Mª Pau Illana. C/ Sant Anastasi, 14 tel. 93 384 38 53,

Sardanes

DISSABTE 14 D'ABRIL, TARDA A LES 6 H. plaça Trafalgar /Llefià, homenatge al compositor Salvador Simón i donatiu cobla Baix Llobregat.

tiana

Dilluns 9 Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria

L'ACTE ORGANITZAT PER LES PARRÒQUIES DE TIANA I MONTͳ GAT BNC MB DPMtMBCPSBDJØ EF l'Agrupació Amics de la Sardana de Tiana, compta amb una participació de luxe i serveix alhora per reunir tot el poble al voltant d'una sardana. A les 10:30h, Rosari i Ofrena, a les 11h, Missa cantada i a les 12h, benedicció de coques i sardanes amb la Cobla Iluro.

džƉŽƐŝĐŝſĨŽƚŽŐƌăĮĐĂ

LES DONES DE KAOLACK DEL SENEͳ GAL, a la Biblioteca Can Baratau, fins el dia 19 d’abril.

Dijous 12 L’hora del conte

AMB JOSEP MARIA IBERN, a les 17:30h, a Can Baratau.

Divendres 6 Processó al Barri de Llefià 18.30h. La processó començarà a la Parroquia de Sant Antoni de Pàdua.

32 |

1525.pag.32.33.indd 2

03/04/2012 14:01:00


Envia'ns un dimoni! Tu també pots dibuixar el dimoni de Badalona! Vols participar al tradicional concurs d'EL TOT BADALONA per les festes de maig d'aquest any?

Fes un dibuix, relacionat amb al dimoni de Badalona, la il.lustració guanyadora serà serà la portada interior de l'Especial Festes de Maig, que sortirà al carrer el proper 3 de maig.

animeu-vos a participar!!

El guanyador serà entrevistat per EL TOT BADALONA a l'Especial de Maig. Concurs obert a nens i nenes de 3 a 12 anys. El premi serà una reproducció del Dimoni d'aquest any a sobre del pastís, gentilessa de Pastisseria Forn Catalunya

Podeu enviar el dibuix per correu electrònic juntament DPEODIRWRJUDÀDGHO DUWLVWDD

badalona@eltotdigital.com

o bé per carta o personalment al C/ Lleó 11-13, 2n 3ra de Badalona.

CONCURS DIMONI--10.indd 5

03/04/2012 16:35:50


Història de la Festa del Badiu (II) 1962: És per casualitat que sigui el primer any de la Festa del Badiu? Crec que és un any especial a molts nivells. És com si hi hagués una acumulació de fets que comportés la formació d’una “massa crítica” per comportar un canvi de cicle. Repassem per sobre alguns fets: S’inaugura “El Corte Inglés” de plaça Catalunya. Hi havia altres grans magatzems : Can Jorba, El Siglo, El Sepu... però el que s’adaptava als nous temps , d’inici de la societat de consum era “El Corte Inglés”. Qualitat mitja-alta, hi ha de tot ,fins i tot productes d’alimentació, restaurant a la planta alta, aparadors espectaculars... La natura desfermada, com si fos la fi dels temps a les inundacions del Vallès i a la gran nevada, van originar el treball solidari i la col·laboració entre veïns de forma espontània que va superar i de molt els ajuts oficials d’un govern incapaç de defensar als seus ciutadans en moments difícils Després d’una vaga massiva a la mineria del carbó a Astúries es funden les Comissions Obreres, amb un nou model de sindicalisme, formada a partir de comitès elegits des de les bases, prenen decisions unitàries per objectius comuns. Aquest va ser l’origen. Altra cosa és valorar l’evolució del Sindicats. El Papa Joan XXIII inaugurava les sessions del Concili Vaticà II. Tothom esperava que florís una nova església, més lliure, més humil, més senzilla, més austera, més ecumènica... Avui en dia han retrocedit en gran mesura els avenços d’aquells temps i continuem –en molts aspectes- amb una església esclava de les normes, amb poc amor i comprensió per els ciutadans, lligada al poder i lluny dels pobres. Mentrestant, la Guerra Freda estava en ebullició. La URSS havia plantat a Cuba- víctima del bloqueig- , míssils apuntant als USA . Les àligues i els falcons volien la guerra i la destrucció

atòmica. Varem tenir sort de la prudència dels presidents Kennedy i Krustchev. En música, Bob Dylan enregistrava el seu primer disc. La resistència de Pete Seeger va servir perquè del folk en sortís la cançó de protesta que ja habitava dins seu. A Catalunya va néixer el grup dels “Setze Jutges”. La versió badalonina va ser el grup Estrop. Els poetes Gual Lloveras i Joan Argenté van aportar-hi poesia, crítica i festa. Tots amb l’objectiu de crear la cançó catalana i en català d’avui en dia És l’any de “Edicions 62” i la Gran Enciclopèdia Catalana. És l’any de Omnium Cultural. Retrobar i construir la nostra identitat com a poble. És el moment de les escoles de mestres “Rosa

Sensat”. Tot el mon cultural i educatiu en defensa de la escola pública, catalana innovadora i democràtica es posava dempeus. A Badalona iniciaven el seu camí les escoles “Junfrau” i “Gitanjali”. Noms gens casuals. Una muntanya que representa un País, en aquest cas , Suiza i un poema de Rabindranat Tagore titulat – en català- la “lluna nova”.PAÍS I CANVI. Mentrestant un grup de famílies de Badalona, al entorn del moviment escolta inicien la nostra festa. Primer per els familiars i després per els amics, per els coneguts i per tot Badalona. Va ser una llavor de la que va créixer un arbre. Us sembla casual que en aquesta cruïlla de camins, aspiracions, lluites i esperança comenci la FESTA DEL BADIU?

34 |

AFons-14.indd 1

02/04/2012 9:26:12


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 4 de abril al 12 d'abril del 2012 07.04.12 06/07.04.12 Sala

Film

Pase 1

Pase 2

Pase 3

Pase 4

DĂƟŶĂů

Golfa

TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA

16:10

18:15

20:20

22:30

12:15

0:35

GRUPO SIETE

16:30

18:30

20:30

22:30

12:15

0:30

AL BORDE DEL ABISMO

18:20

22:35 20:20

0:35

EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD

16:00

12:10

BLANCANIEVES

16:00

18:10

20:25

22:30

12:15

INTOCABLE

16:00

18:10

20:20

22:30

12:15

LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA

16:15

18:15

20:15

IRA DE TITANES

16:15

18:15

20:15

LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA 3D

16:00

CONTRABAND

0:35

LOS IDUS DE MARZO

0:40

12:00 22:20

TITANIC 3D

22:15

0:15 12:00

0:15

12:30 18:00

22:00

DEL 10 AL 12 DE ABRIL TITANIC 3D

16:30

REC 3

16:10

18:15

20:30 20:20

22:30

12:15

0:15

LA FRÍA LUZ DEL DÍA

16:10

18:10

20:10

22:15

12:15

0:15

IRA DE TITANES 3D (TECN)

16:30

18:30

20:30

22:30

12:15

0:30

19:40

22:10

12:00

JOHN CARTER VIAJE A CENTRO DE LA TIERRA 2

16:00

17:50

16:30

18:25

LUCES ROJAS

0:40

LORAX, EN BUSCA DE LA TRU... (CAT)

12:35

EL CAZARRECOMPENSAS

20:20

22:10

20:15

22:15

0:00

DIMARTS 10-04-12 DECLARACIÓN DE GUERRA

PORTADA

Concurso

16:15

ESTRENOS

C I N E xL A K

18:15

EVENTOS

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ¿Te ape as Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1524: Jimena López Sotero, Mª Ángeles Clotet Gasull, Juliana Font Escoda

35 |

1525.pag.35.indd 1

03/04/2012 10:13:28


novetats

llibres

música Per Gina de Tera

MISHIMA L'amor feliç El punt d ' i n f l ex i ó que trob à v e m entre "Set tota la vida" i "Ordre i Aventura", no el trobem entre "Ordre i Aventura" i "L'amor feliç", algunes cançons recorden a d'altres temes de la banda, tot i així s'ha de dir que estem davant d'un molt bon disc, sí senyor!!! Des del hit L'última aUn disc on es parla de l'amor des de diferens vessants i que més que una afirmació és com una pregunta si existeix o no l'amor.

GOLDFRAP The singles Cançons com Train, Ooh La La, Utopia... han fet de Goldfrap una de les bandes de pop més destacades de les darreres dècades. Si no sabeu qui són o us sonen però no acabeu de saber qui són aquí teniu una recopilació ideal per descobrir aquesta banda. S'ha de dir que és un greatest hits ben fet.

THE SHINS Port of Morrow Un altre bon disc d'aquesta banda de Honolulu 2012 amb aires de radio-fórmula dels 70 però alhora ens presenten un disc apte per tot tipus d'orelles. No és que s'hagin fet més comercials però sí que el seu so és d'aquells que agradarà a tots els seguidors de l'onada indie, sonen més madurs.

Per Saltamartí Llibres

UN TROS DE CEL Isabel-Clara Simó BROMERA EDICIONS Wing ha nascut en una casa on només són valorats -i ben tractats- els seus dos germans. Quan els seus pares l a d e i xe n a m b Wong, sa tia, perquè li façi de minyona, la sort li canvia. Wong és una dona acomodada i culta que li ensenya a llegir, a escriure, a parlar anglés... i li compra les seves primeres sabates.

AMB UNA MÀ AL DAVANT I L'ALTRA AL DARRERE Alan Bennett - EMPURIES ED. Amb una mà al d avant i l 'a l tr a al darrere és la QSJNFSBOPWFMtMB d'Alan Bennett, autor molt conegut a casa nostra per la seva brillant i celebradíssima Una lectora poc corrent. Els Ransome són una parella convencional, típica i tòpica: vagament insatisfets, de classe mitjana i mitjana edat, sense fills i emocionalment bloquejats.

música Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

Wrecking ball Bruce Springsteen 21 Adele La orquesta del.. Serrat&Sabina Pablo Alborán Pablo Alborán En acústico Pablo Alborán

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Yo te esperaré Cali&El Dandee Ai si eu te pego Michel Telo International love Pitbull&Chris Brown Perdóname con Carminho Pablo Alborán Sexy and I kow it LMFAO

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

El lector de Julio Verne Almudena Grandes

2

Carretera secundaria Joan Carreras

LA PRINCESA INVISIBLE Mercè Anguera LA GALERA És una època de canvis per a la jove Mei: ajudarà la seva mare a la perruqueria, anirà a viure amb la seva àvia i, sobretot, començarà a sortir amb el Sergi. Aquesta relació, que per a la Mei hauria de ser de descoberta i d'autoafirmació, pren un caire inesperat que la desconcerta i la fereix.

3

La dona veloç Imma Monsó

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

36 |

1525.pag.36.indd 2

03/04/2012 10:01:53


La pregunta no es si su empresa perderá los datos sinó ... ¿cuando sucederá? Proteja sus valiosos archivos y datos, de virus, robo, errores humanos, fallos de hardware o de catástrofes naturales! La pérdida, o simplemente la inaccesibilidad temporal de los datos puede poner en serio peligro su negocio. CopiaPro Secure Backup.hŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐŽƉŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůşŶĞĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕ que guarda los datos de forma remota, protegiéndolos ante cualquier riesgo. CopiaPro és la solución completa de copia de seguridad, diseñada para la salvaguarda de sus datos y sistema.

Una cómoda, fácil y rentable solución de copia de seguridad en línea para empresas. ^ŝŵƉůĞLJŇĞdžŝďůĞĐŽƉŝĂĞŶůşŶĞĂ CopiaPro Secure Backup es una herramienta de copia de seguridad fácil de usar y rentable. Un ŝƐĂƐƚĞƌZĞĐŽǀĞƌLJ^ŽůƵƟŽŶĚŝƐĞŹĂĚŽĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ hƐƚĞĚƌĞĂůŝnjĂƌĄƐƵĐŽƉŝĂĞŶƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂůƚĂĮĂďŝůŝĚĂĚ;ĂƚĂĞŶƚĞƌƌĞƉůŝĐĂĚŽͿĚĞ ƐƵDŝĐƌŽƐŽŌdžĐŚĂŶŐĞ^ĞƌǀĞƌ͕DŝĐƌŽƐŽŌ^Y>^ĞƌǀĞƌ͕>ŽƚƵƐŽŵŝŶŽͬEŽƚĞƐ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐ KƌĂĐůĞ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐDLJ^Y>͕ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐİƐŝĐŽƐtŝŶĚŽǁƐŽ>ŝŶƵdž͕ǀŝƌƚƵĂůĞƐďĂũŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ,ŝƉĞƌsŽsDǁĂƌĞ͕ŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĞƐŽďƌĞŵĞƐĂLJƉŽƌƚĄƟůĞƐ͘ Cómo funciona CopiaPro ĂƐƚĂĐŽŶŝŶƐƚĂůĂƌƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ƉĐŽƉŽƌƚĄƟůĚĞůƋƵĞƋƵŝĞƌĞƌĞĂůŝnjĂƌĐŽƉŝĂĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕LJĠƐƚĂƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĄĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƐĞƌĄŶĐŝĨƌĂĚŽƐ͕ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐLJ ĐŽƉŝĂĚŽƐĞŶƵŶĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĚĞĂůƚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĐĂŶĂůĚĞĐŽŶĞdžŝſŶƐĞŐƵƌĂ^^>͕Ă ƐƵǀĞnjŽƉŝĂWƌŽƌĞĂůŝnjĂƵŶĂƌĠƉůŝĐĂĞŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƟŶͲ gencia podrá restaurar sus datos de forma inmediata. Le ayudamos a obtener los mejores resultados ^ŝŶĞĐĞƐŝƚĂĂLJƵĚĂĐŽŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞŽƉŝĂWƌŽ^ĞĐƵƌĞĂĐŬƵƉ͕ƵŶŽ de nuestros técnicos le daran soporte o incluso realizará la instalación de forma remota.

Distribuidor Autorizado: 659 08 74 59 Lleó, 11 2º 3ª info@singulars.es

www.copiapro.net H18-Tecnologia.indd 1

23/01/2012 16:49:29


llar Aranya de vidre vermell de Lolli Memmoli

Prepareu-vos per ser enlluernats per el llum Ugolino - un canelobre de vidre vermell creat per la fantàstica Lolli Memmoli. Sí, amics, vidre vermell - que pot ser més i m p a c t a n t q u e a i x ò? E l s cristalls pengen d'una estructura circular i semblen estar

entrellaçats com una tela. La llum rebota i es filtra a través d'aquesta increïble estructura, creant una atmosfera plena d'esplendor. Lolli Memmoli són molt famosos pels seus dissenys d'il·luminació. Els seus llums són probablement millor definits si

en parlem com a projectes d'il·luminació arquitectònica. Cada producte està curosament fet a mà, de manera que c ad a element és una representació diferent del disseny original. Per fecte per a aquells que aprecien la qualitat i la singularitat.

Limpiezas Lina Scp.

PERSIANAS J.A.

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

www.limpiezas-lina.com Tels. 661 933 656 - 661 713 553 Presupuestos sin compromiso

Reparación, instalación y motorización, no cobramos desplazamientos.

Tel. 637 57 67 20

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

38 |

1525.pag.38 - 41.indd 2

02/04/2012 15:00:44


Ć‰ĆŒĹ˝ÄŽĆšÄ‚ĆŒĆŒÄ‚Ä?ŽŜĆ?

t 7FTUJEPS QFS BM EPSNJUPSJ Amb diversos prestatges de fusta col¡locats en una c antonada es pot aconse guir aprofitar amb enginy un racó del dormitori per disposar d’un prà ctic vestidor, que pot quedar amagat a la vista rere d’unes cortinetes que el tanquin. t ;POB EF USFCBMM "NC VOB m i c a d ’i m a g i n a c i ó e s p o t organitzar una pràctica zona de treball en un dels racons que a vegades queden

d e s a p r ofi t at s e n s a l o n s o dormitoris. En aquest cas es pot col¡locar una taula en una cantonada que incorpora un supor t per a la pantalla de l’ordinador i, damunt d’ella, una prestatgeria per col¡locar els ar xivadors i el material necessari. t 4 B M B C F O B Q S PGJ U BE B 6O sofà amb extensió de chaise longue permet aprofitar al mà xim l’espai i tenir algun punt mÊs de seient. Per completar-ho, es pot escollir

una banqueta de mida mitjana que faci de taula auxiliar quan sigui necessari. t .FOKBEPS B MB DVJOB 1FS aprofitar una cantonada a la cuina es pot col¡locar u n b a n c i d a m u n t d ’e l l unes prestatgeries lleuge res de fusta per col¡locar-hi ornaments i part de la vaixella. Una prà ctica calaixera de vímet resol el problema de l’emmagatzematge i serveix, a la vegada, com a tauleta auxiliar.

construcciĂł i rehabilitaciĂł

- Desatascos - Vaciados pozos - AnulaciĂłn fosas - ReparaciĂłn y mejora de y malos los olores alcantarillados

ciĂł5n% o m o Pr nto del ura

e ct descu en su nfa . s e o % i 0 t a r c o n di c o f e r t a s. 1 n u l s a otr a onsu C le a m ul a b N o ac u

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

REHABILITACIÓ INTEGRAL EN VIVENDES, BANYS, CUINES, FAÇANES, COBERTES, ETC.. C/ RIVERO, 22 BXS. - TEL./FAX 93 384 42 03

Pintura Decorativa Rehabilitació de Façanes Alfons XII, 135 Interior

933 891 678 657 971 450

2626jordan@gmail.com | 39

1525.pag.38 - 41.indd 3

02/04/2012 15:00:48


Il·luminar la llibreria

S o v i n t e s c o m e t l ’e r r o r d’il·luminar la llibreria de forma escassa, amb la qual cosa la sala d’estar o l’habitació on estigui ubicada la llibreria sembla més fosca. Aplics: La solució consisteix a il·luminar la llibreria de dalt a baix amb diversos aplics de pinça amb pantalla cònica i bombetes halògenes dicròi-

ques, que emeten una llum molt blanca i agradable. La llibreria s’ha d’il·luminar de forma regular per evitar les molestes ombres. A més, és important que es puguin llegir els títols gravats als lloms dels llibres. També es poden encastar focus orientables al sostre, a uns 50 cm de distància de la llibreria, i dirigir-los cap als llibres.

Focus encastats: A les llibreries d’obra o de Pladur es poden encastar focus h a l ò g e n s p e r i l·lu m i n ar e l contingut dels prestatges. Aquesta és una bona solució si voleu utilitzar la llibreria per exposar-hi objectes, però no és recomanable si la voleu utilitzar per guardar-hi llibres.

ABÓNATE Liga

+ Liga 2

Nº Autorización Junta Residuos T-023

Por solo

16,95 €/mes iva no incluido

Toda la temporada partidos cada jornada

8

Abónate en: Onda Digital Av. América, 40 Badalona

tel. 93 397 30 54

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general Extracción de pozos negros Fosas sépticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONA Tels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235 e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡ Comunidades de Propietarios ‡ Impermeabilizaciones de Cubiertas ‡ Humedades

‡ Reformas i Pintura de: Vestíbulos - Escaleras Fachadas - Patios de Luces,... ‡ Bajantes (desagües) Colectores

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA Av. Marqués de Montroig, 181 08918 BADALONA Tel. // Fax. 93 399 84 56 - Móvil 610.89.39.64

servideco@ono.com

servidecobadalona@hotmail.com

40 |

1525.pag.38 - 41.indd 4

02/04/2012 15:00:53


>ůƾžĆ?ĚĞžĞƚĂůůĚĞ&Ä‚Ä?Ä?Ĺ?Ä‚Ĺś

Has vist aquestes llums penjants de metall anomenad es B ijou i cread es per Fa b b i a n? S Ăł n t a n b o n i c s, moderns i elegants.Disponible en tres acabats diferents,

crom, brillant blanc, negre o polit platejat, el gran atractiu d'aquests penjolls de metall son el seu disseny minimalista que les conver teix en veritables joies per a qualse-

vol esquema d'il¡luminació modern. De fet, la paraula fr a n c e s a B i j o u e n r e a l i t at significa joia. I això Ês el que són aquestes peces, joies per als espais interiors.

Portes t Finestres tTancaments

LIDERS EUROPEUS EN PVC I ALUMINI DelegaciĂł BCN: TIANA

Tels.: 93 384 20 76 - 600 57 62 86 www.finestram.cat mail: antoni@finestram.cat

✓ Arquitectura ✓ RehabilitaciĂłn de edificios REHABILITACIĂ“N Y CONSTRUCCIĂ“N BONAVISTA, S.L.

✓ Fachadas ✓ Cubiertas

e D e sd 1.988

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

5HSDUDFLyQGHODYDGRUDVIULJRULĂ€FRV calentadores, cocinas, hornos, encimeras, etc. Instalaciones de Aire Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

Tel. 93 399 82 18 | 41

1525.pag.38 - 41.indd 5

02/04/2012 15:00:56


Cuines ben ordenades

Us donem algunes idees de mobles, mòduls ex traïbles i c alaixos dissenyats p e r g u ar d ar- h i tot t i p u s d’accessoris, vaixella, coberts, recipients i aliments. t .ÛEVM FYUSBÕCMF FTUSFU BNC d u e s b a l d e s m e t à l¡l i q u e s que serveixen per guardar-hi espècies i olis. t "NQMF NÛEVM SBDPOFS QFS aprofitar cantonades, amb baldes giratòries de vores cromades. t1BOFSBJBNQPMMFSBNCWBSFUFT

d’acer i guies metà l¡liques per instal¡lar en mobles baixos. t *OUFSJPS HJSBUPSJ QFS B VO armari baix de cantonada, q u e c o n s t a d e p r e s t atg e s metàl¡lics d’altura regulable. t .ÛEVM FTUSFU RVF QFSNFU a p r o f i t ar a l m à x i m l ’e s p a i entre dos mòduls o entre un armari baix i un electrodomèstic. Disposa de prestatges extraïbles, un dels quals tÊ un suport de fusta per col¡locarhi ganivets i pales, i l’altre Ês metàl¡lic.

t " S N B S J B N C D J T U F M M F T metà l¡liques fixes a la porta, que es desplacen cap a fora quan la porta s’obre. TÊ una gran amplitud, per allotjar-hi paelles i bateries de cuina. t $B M B J Y BN C S P E F T J BN C f r o n t a l d e p i, q u e p e r m e t aprofitar el sòcol de la cuina i va bÊ per guardar les tapes de les cassoles. t "DDFTTPSJ QFS HVBSEBS FMT plats dins d’un ample calaix, evitant que es moguin i es trenquin.

COBERTES I FAÇANES, S.L.

FECARE

· · | · #NHQPUQ:++|$#&#.10#Tel. 93 397 76 85 | web: YYYEQ[HGEQO|e-mail: EQ[HG"EQ[HGEQO ·

ARREGLOS EN PRENDAS

De vestir, napa y piel C/. Mercè nº 63

Tel. 93 384 45 21 BADALONA

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂŽPFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes 2CVKQUFGNWEGU Bajantes (DesagĂźes)

ReparaciĂłn de calderas Aire Acondicionado CalefacciĂłn, calentadores, placas solares.

E PLAN R

NOVE SERVICIO TÉCNICO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

TODAS Y MARCAS S IA C N E G UR

proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ÂĄEn tiempo de crisis, la reparaciĂłn es su mejor inversiĂłn!

42 |

1525.pag.42 - 45.indd 2

03/04/2012 13:39:37


>Ä‚ĚŽžŞĆ&#x;Ä?Ä‚ĂŊƾĚĂÄ‚ÄžĆ?ƚĂůǀĹ?Ä‚ĆŒÄžĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?Ä‚

L a domòtica contribueix a l’estalvi d’energia i al consum r e s p o n s a b l e. S u p o s a u n a gestiĂł intel¡ligent de l’habitatge que, en la majoria dels casos, es tradueix en una disminuciĂł de la despesa en electricitat, aigua i combustibles com el HBT $POUSPMB J BVUPNBUJU[B els sistemes d’il¡luminaciĂł, DMJNBUJU[BDJĂ˜ BJHVB DBMFOUB sanitĂ ria, reg, i fins i tot el

llaR

Troba els millors especialistes de la llar

funcionament dels electrodomèstics i el moviment E F M F T Q F S T J B O F T " N Ă? T NJUKBOĂŽBOU MB NPOJUPSJU[BDJĂ˜ dels consums, l’usuari coneix la despesa energètica de la seva llar i aixĂ­ pot modificar els seus hĂ bits per incrementar l’estalvi i l’eficiència. En el cas de la il¡luminaciĂł serveix per adaptar el nivell d’aquesta en funciĂł de la variaciĂł de la

AndrĂŠs FernĂĄndez GimĂŠnez

MMVNTPMBS MB[POBEFMBDBTB o la presència de persones. L’encesa i apagada es gestiona de forma automà tica per evitar que els llums es quedin encesos en sortir de casa o d’una habitació.

JOGP 1FM RVF GB BMT FMFDUSP domèstics, la domòtica programa el seu funcionament en horaris en els quals el preu de l’energia Ês menor. - Muebles a medida - Armarios - diseùos propios - Puertas - Cocinas - Parquets, etc...

PARTICULARES/INDUSTRIALES REFORMAS INTEGRALES DE SU VIVIENDA/COMERCIO

Tels. 93 397 52 71 - 610 39 01 62

LIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS | 43

1525.pag.42 - 45.indd 3

03/04/2012 13:39:44


93 465 74 06

Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152;ƾŜĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?

LQIR#QHWLLSROLWFRP ZZZQHWLSROLWFRP

Especialistes en:

t.BUFSJBMTllistons de fusta recta, vidre, cartró, paper de vidre de grau fi, cola de fuster, trossos de conglomerat, claus fins, vernís, bagues tancades i filferro o penjadors, caixa de biaixos, xerrac de beina, NBS UFMM QJO[FMM HSBQBEPSB Escolliu llistons de fusta i VUJMJU[FV FM YFSSBD J MB DBJYB de biaixos per ac onseguir la mida i la forma desitjada. 1PMJV FMT MMJTUPOT BNC VO UBD de fusta embolicat en el paper de vidre. Uniu els llistons per formar el marc amb cola de fuster i encoleu per la part posterior uns petits triangles de conglomerat per reforçar la unió de MFT DBOUPOBEFT "QMJRVFVIJ una mà de vernís i deixeu-ho assecar. Talleu uns llistons fins d e fusta, mÊs curts que el marc, i claveu-los a la part del darrere. Serviran per rebre el plafó i el vidre.

Â&#x2021;6HUYHLVRUGLQDULVGHQHWHMD (VFDOHVRĂ&#x20AC;FLQHVQDXVSDUNLQJV Â&#x2021;6HUYHLVH[WUDRUGLQDULVGHQHWHMD )LQDOVG REUDYLGUHVJUDĂ&#x20AC;WV Â&#x2021;7UDFWDPHQWLUHFXSHUDFLyGHSDYLPHQWV WHUUDVVD PDUEUHSDUTXHW 5HEDL[DWVGLDPDQWDWVGHFDSDWVFULVWDOLW]DWVSROLWV Â&#x2021;6HUYHLVSURIHVVLRQDOV (OHFWULFLWDWLODPSLVWHULDREUDSODGXUSDYLPHQWV SLQWXUDUHIRUPHVDwOODPHQWVSDUTXHW

75848, 16(/6$&216(//$5(0*5$78Ă&#x17D;7$0(17/$ 0,//2562/8&,Ă?3(5$&$'$1(&(66,7$7 $0%/$*$5$17,$'(0e6'(&/,(176

FABRICANTES DE SOMBRA

TOLDOS, CORTINAS, PERSIANAS. ESPECIALIDAD EN MOTORIZACIĂ&#x201C;N, AUTOMATISMOS Y PROTECCIĂ&#x201C;N SOLAR

C/ Habana NÂş 27 - 08914 - Badalona / Tel/Fax. 933 871 905 toldosjguirao@hotmail.com / www.toldosj.guirao.com

DE

Aluminios S

CUEN

TO

Encaixeu el vidre, la lĂ mina i el cartrĂł a lâ&#x20AC;&#x2122;espai que queda FOUSF FMT MMJTUPOT 1PTFV B la par t interna dels llistons uns petits claus per subjecUBSUPUFMDPOKVOU$PMrMPRVFV per darrere del marc unes bagues tancades per posar-hi un filferro i penjar el quadre, o claveu un penjador, que podeu comprar en qualsevol CPUJHBFTQFDJBMJU[BEB

15%

Toldos

Persianas

Automatismos

ReparaciĂłn todo tipo de persianas

C/Pere Martell, 249 bjos. Badalona 93 399 88 11

toldosmobel@hotmail.com Tel.

44 |

1525.pag.42 - 45.indd 4

03/04/2012 13:40:04


ĹŻĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;

El paper pintat ĂŠs un dels protagonistes de la decoraciĂł i defineix lâ&#x20AC;&#x2122;ambient que es WPM DSFBS " NĂ?T QPU DPNCJ nar-se amb els tons de les teles, tapisseries, mobiliari i complements. El paper pintat tĂŠ molts avantatges i es poden trobar moltes varietats dâ&#x20AC;&#x2122;estampats, acabats i textures. Ă&#x2030;s un material que sâ&#x20AC;&#x2122;embruta i deteriora menys que la pintura, ĂŠs mĂŠs fĂ cil de rentar i serveix per cobrir les imper-

feccions de les parets.Hi ha diferents tipus de paper pintat: t &M USBEJDJPOBM dâ&#x20AC;&#x2122;una sola capa, fĂ cil de col¡locar i de s u b s t i t u i r, p e r ò d i f Ă­ c i l d e rentar. t&MWJOĂ&#x201C;MJD amb una capa de 17$TPCSFVOBBMUSBEFDPUĂ&#x2DC; o paper, ĂŠs rentable, resistent i durador, però complicat dâ&#x20AC;&#x2122;instal¡lar. t%FUFMB contĂŠ seda, cotĂł, lli o polièster.

t"NCUFYUVSBelaborats amb fibres naturals o altres compoOFOUT"MHVOTJNJUFONBUFSJBMT i acabats.Els estampats de ratlles amplien visualment les habitacions. Les franges amples donen fondà ria i les estretes, alçada. Els sòcols de paper clar a mitja alçada tambÊ donen mÊs amplitud visual. En molts casos, Ês possible trobar teles a joc. Queden molt bÊ en dormitoris, sobretot infantils, banys, passadissos i [POFTEFQBT | 45

1525.pag.42 - 45.indd 5

03/04/2012 13:40:07


gastronomia Faves i pèsols a la catalana de la iaia Roser Extret del Bloc badaloní: La Taula d'en Bernat http://taulabernat.blogspot.com

Tot i que no és un plat que a casa preparem massa sovint, cada primavera, quan és temps de les faves, m’agrada preparar un bon plat de faves a la catalana, amb botifarra negra i cansalada. El toc final de la recepta sempre són unes fulletes de menta que li donen aquest aroma característic i tan apetitós. La meva àvia materna, també hi afegia un rajolí d’anís. Però avui, us vull explicar la recepta de la meva àvia Roser, la mare del meu pare, a qui tinc dedicada una secció d’aquest blog. Ingredients per a 4 persones: 2 kg de faves fresques (sense pelar), 1 kg de pèsols frescos (sense pelar), 4 talls de cansalada viada, 1 ceba tendra, 7 alls tendres, 1 tomàquet, 1 copeta de brandi, canyella en pols, pebre negre, 1 botifarra negra, menta, sal i oli d’oliva Preparació: Temps estimat: 1 hora

Restaurant

CUINA CASOLANA t "Novillo Argentino". DILLUNS t Xató de Sitges. TANCAT t "Secreto Ibérico". t Filet d'Estruç a la brasa. t Carns a la brasa amb llenya d'alzina t Cargols a la llauna a l'estil de Lleida

P

CLIENTS

C/ Conquista, 87 BADALONA Tel. 93 383 53 07

Primer de tot, desgranem les faves i els pèsols. Reservem. En una cassola amb un raig d’oli sofregim la cansalada a trossos i, una vegada cuita, la reservem. Pelem la ceba i la piquem ben fineta i tallem els alls tendres a rodanxes molt petites reservantne els finals sencers. Pelem el tomàquet, en retirem les llavors i el piquem també ben fi. Coem totes les verdures a la mateixa cassola on havíem sofregit la cansalada i, quan estigui tot cuit, hi incorporem les faves i els pèsols. Al cap d’uns minuts, hi afegim la copeta de brandi. Remenem, incorporem els

trossos d’all tendre sencers i tapem la cassola. Deixem coure 20 minuts a foc mig procurant que no s’enganxi. La meva tieta diu que la meva àvia no hi afegia gens d’aigua, però jo n’hi he afegit un rajolinet perquè no quedessin tan seques. Passats els 20 minuts de cocció, hi afegim la botifarra i la menta picada. Salpebrem i empolvorem amb una mica de canyella en pols. Sacsegem la cassola i, dos minuts abans d’apagar el foc, hi tornem a incorporar la cansalada. Serviu ben calent procurant que la botifarra no es desfaci. I bon profit!!!!

RESTAURANTE

Les teves receptes

MASIA CAL DIMONI

¡¡TODOS LOS SÁBADOS NOCHE, cena/baile con la animación y música de Marcos!!!

Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia. Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bé per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

RESERVAS: TEL. 93 465 76 78- 93 395 06 28 www.masia-caldimoni.com tinfo@masiacaldimoni.com - Cra. de la Vallesana km. 3,3 08916 Badalona (BCN)

46 |

1525.pag.46 - 49.indd 2

03/04/2012 17:37:45


>Ä&#x17E;Ć?Ä?ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2022;ƾŜÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹľÄ?Ä&#x201A;ĹŻĆ&#x161;Ä?ŽŜĆ&#x;ĹśĹ?ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĆľÄ&#x201A;Ĺ? minerals Lâ&#x20AC;&#x2122;elevat contingut en aigua ĂŠs una de les caracterĂ­stiques principals de les bledes, un vegetal que, com a conseqßència dâ&#x20AC;&#x2122;aquest fet, tĂŠ un escĂ s poder energètic. Una altra de les conseqßències ĂŠs el fet que les bledes tenen un alt efecte diĂźrètic, per la qual cosa ĂŠs molt recomanable per a la depuraciĂł de lâ&#x20AC;&#x2122;organisme, una acciĂł que es complementa grĂ cies a la quantitat de fibra que contĂŠ la bleda. Per tot plegat, aquest vegetal, resulta indicat per seguir una dieta sana i equilibrada. La bleda destaca per lâ&#x20AC;&#x2122;alta quantitat en Vitamina A i, en menor mesura, tambĂŠ contĂŠ vitamina C. La vitamina A ĂŠs espeÂŹcialment important en la formaciĂł i en el manteniment de les dents sanes. ConeÂŹguda tambĂŠ amb el nom de retinol, tĂŠ un paper fonamental en el bon funcionament de la retina.

En relaciĂł amb els minerals, cal parlar, especialment, del potassi, el ferro, el calci, el magnesi i el iode. Els minerals sĂłn imprescindibles per al manteniment del bon estat muscular, del sistema nerviĂłs i de lâ&#x20AC;&#x2122;estructura òssia. EspecĂ­ficament, pel contingut en ferro, la bleda tĂŠ una acciĂł antianèmica. Cal apuntar que la bleda, per 100 grams consumits, cobreix el 25% de les necesÂŹsitats diĂ ries de potassi; el 30% de calci, la meitat de ferro i prĂ cticament la meitat de magnesi. Aporta entre 15 i 20 calories, amb un percentatge gairebĂŠ imperceptible de greixos. A nivell culinari, cal anar amb molt de compte amb la sal que hi posem a lâ&#x20AC;&#x2122;hora de coure. A banda que cal vigilar sempre amb el consum de sal, a causa de la retenciĂł de lĂ­quids, la bleda, igual que passa amb els

espinacs, tendeix a accentuar un gust fort i intens si les coem amb mĂŠs sal del que cal. Quan les anem a comprar, mirarem de triar-les que no siguin gaire grans, tambĂŠ fermes i sense taques. Cal apuntar que es fan malbĂŠ de seguida i que no sâ&#x20AC;&#x2122;han de guardar durant gaire dies a la nevera.

Especialistas en cenas y comidas para grupos NUESTRO MENĂ&#x161; ESPECIAL: Comida, bebida y baile 11,95â&#x201A;Ź Zona bar copas Chill-out, Especial parejas, mĂşsica y buen ambiente

5FMt.W

.POUJHBMĂ&#x2039;/PTFODPOUSBSĂ&#x2C6;TFOinter@nunci

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambĂŠ! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

| 47

1525.pag.46 - 49.indd 3

03/04/2012 17:38:05


DŽŶĞƐĂƌƚĞƐĂŶĂůƐĂůĂWĂƐƟƐƐĞƌŝĂ&ŽƌŶĂƚĂůƵŶLJĂ La tradició més dolça de la Setmana Santa a Catalunya, té un nom; les Mones de Pasqua. A la Pastisseria Forn Catalunya, del carrer Sant Bru 56 de Badalona, com sempre, disposen d’una gran varietat de Mones de Pasqua, elaborades de manera artesana i totes fetes a mà, una per una. A la Pastisseria Forn Catalunya elaboren Mones de Pasqua per a tots els gustos, des de les més innovadores a les més tradicionals i amb els personatges animats més clàssics i els que estan més de moda. “Delícies de xocolata”, a la Pastisseria Forn Catalunya Com a novetat i només en època de Pasqua, Pastisseria Forn Catalunya ofereix un producte que té el nom; "Delícies de Xocolata". Aquest és un producte pensat per les dones que estan embarassades, que els permetrà cada més, durant l'embaràs

donar-se un capritx dolç de xocolata, a més a més, aquest dolç va acompanyat d'una divertida samarreta. El Tot i Forn Catalunya entreguen la Mona a Bernat Casamajó, guanyador del concurs Aquesta Setmana Santa, des de la Pastisseria Forn Catalunya, han tingut la gentilesa d’elaborar una Mona dedicada a la nostra revista. La pastisseria badalonina ha fet una Mona que va ser entregada aquest dimarts a Bernat Casamajó, guanyador del Concurs que fa dues setmanes varem proposar. La Mona del Tot també ha servit per il·lustrar la portada d’aquesta setmana. Des de la redacció, volem agrair la col·laboració de la Pastisseria Forn Catalunya per l’elaboració d’una rèplica de la Mona del Tot que ha estat obsequiada a l’equip de la revista.

t Bernat Casamajó, guanyador del concurs

48 |

1525.pag.46 - 49.indd 4

03/04/2012 17:38:13


ƵŶLJŽůƐĚĞƉŽŵĂĂŵďĨĂůƐĂĐƌĞŵĂĂŶŐůĞƐĂ Extret del Bloc badaloní: La Taula d'en Bernat http://taulabernat.blogspot.com

Aquest mes de març, en motiu del Carnestoltes i la Quaresma, les noies de Memòries d’una Cuinera, ens engresquen amb una proposta ben temptadora: els bunyols! I és que, com diu el poeta català Miquel Martí i Pol… La veritat és que, si hagués de decidir-me entre uns bunyols dolços o salats, ho tindria ben difícil perquè d’ambdues maneres em tornen boja. Dels dolços, sens dubte, em quedo amb els bunyols de vent amb un punt de matafaluga; dels salats, per a mi els reis indiscutibles són els de bacallà. Però aquest cop tenia ganes de preparar uns bunyols diferents. Al final, tot i que vaig dubtar molt, m’he decidit per aquests bunyols dolços de poma, que han estat tot un èxit. Ingredients per als bunyols: 3 pomes Golden, un grapat de panses, 150 g de farina, 1/2 sobre de llevat químic (Royal), una culleradeta de canyella en pols, 2 ous, un polsim de sal, 125 ml de llet, 4 cullerades soperes se sucre moreno, 1 l d’oli d’oliva suau, un rajolí de licor de poma àcida Per a decorar: 2 cullerades de mel (si pot ser de romaní), 2 cullerades de sucre, 1 poma Golden, 1 natilla (Danone), un rajolí de llet, canyella en pols Preparació: Temps estimat: 1 hora + 30 minuts (+ 20 minuts de repòs) Abans de començar deixeu les panses en remull durant uns 10 minuts. Primer de tot pelem les pomes i les tallem a daus petits, com si fos per fer una truita de patates. Posem els daus en un plat

fondo i escalfem al microones a temperatura màxima durant 5-7 minuts. Deixem temperar. En un bol, mesclem els dos ous batuts amb un polsim de sal, el sucre i la llet. Hi incorporem el llevat i, mica en mica, sense deixar de remenar, hi afegim la farina. Ha de quedar una massa força espessa, així que, si cal, hi podeu afegir una cullerada de farina més. Afegim a la massa les panses ben escorregudes i una cullerada generosa de canyella en pols. Mesclem fins que quedi una pasta homogènia. Un cop els daus de poma estiguin temperats, els afegim també a la massa. Mesclem bé i deixem reposar 20 minuts. Posem l’oli en una cassola alta fins que estigui ben calent. Aleshores abaixem el foc i el deixem a mitja temperatura. Anem agafant porcions de la massa amb una cullera i les empenyem amb una altra. Jo he fet servir culleres soperes, però si no voleu uns bunyols tan grans podeu emprar culleretes de postres. Ajudem els bunyols a donar la volta i, un cop ben rossets per tots costats, els retirem del foc i els deixem escórrer un un paper absorbent. Repetim l’operació fins acabar la massa. Un cop s’hagi absorbit l’excés d’oli, pintem els bunyols amb el licor de poma i els reservem.

Si no us voleu complicar la vida amb la decoració, podeu arrebossar els bunyols amb una mica de sucre i llestos. Jo he fet una ració decorada per a l’Aleix, que avui tindrà unes postres extres per a després de sopar. Però els que m’enduré demà per esmorzar amb els companys de feina, els he arrebossat amb sucre. Per acompanyar els bunyols, farem un llit de poma caramel·litzada: només cal que peleu la poma i la talleu a rodanxes molt fines, si pot ser amb ajuda d’una mandolina. Fregiu les làmines de poma en una paella amb una miqueta d’oli i empolvoreu amb una mica de sucre. Un cop daurades pels dos costats, retireu les làmines de poma i poseu-les sobre un paper de forn. Deixeu refredar. Seguidament, preparem la falsa crema anglesa: només cal que barregeu una natilla amb un rajolí de llet i introduïu la crema dins un biberó de cuina. Reserveu. Abans de muntar el plat, escalfeu dues cullerades de mel al microones durant un minut. Po s e u e n u n p l a t f o n d o, un llit de làmines de poma caramel·litzades. Disposeu-hi a sobre els bunyols (3 o 4 per ració) i pinteu-los amb la mel líquida. Decoreu amb la falsa crema anglesa i empolvoreu amb una mica de canyella en pols. | 49

1525.pag.46 - 49.indd 5

03/04/2012 17:38:15


salut ,ŽŵĞŽƉĂƟĂƉĞƌĂůΖĂůͼůğƌŐŝĂĂůƉŽůĞŶ

Un dels problemes de salut més freqüent a la primavera és l’al·lèrgia als pòl·lens. Els símptomes més característics són esternuts, picors i irritació al nas, al paladar, a la faringe i fins i tot als ulls, abundant mucositat aquosa al nas (rinorrea), inflamació i obstrucció nasal i possible llagrimeig. És el que es

coneix com a rinitis al·lèrgica. En alguns casos més greus hi pot haver dificultat o xiulets al respirar, així com mal de cap, irritabilitat, astènia i insomni. Les al·lèrgies es poden tractar amb medicació convencional i també amb homeopatia. L'homeopatia és un mètode terapèutic que es basa en

administrar petites dosis de substàncies medicamentoses per activar les defenses pròpies del nostre organisme i arribar suaument a la millora o curació de les malalties. Bàsicament es tracten tenint en compte tres grups de medicaments: medicaments de terreny o de fons, medica-

50 |

1525.pag.50 - 53.indd 2

03/04/2012 13:23:49


ments que podríem anomenar simptomàtics i medicaments isoteràpics. Grups de medicaments Medicaments de terreny o de fons, són els relacionats amb la manera de reaccionar de cada persona davant de la malaltia i que milloren el seu estat general. Es tindrà en compte la manera com la per sona sent les seves molèsties per prescriure-li el o els medicaments que més s'ajustin a les seves característiques, la seva morfologia, caràcter i tipus sensible. Medicaments que podríem anomenar simptomàtics, són els relacionats amb els sím pto m e s, c o m l a h i p ersecreció, el llagrimeig, els esternuts, etc. Entre aquests hi ha: Allium cepa, la característica principal del qual és la rinorrea aquosa irritant amb llagrimeig no irritant; Eu fr a s i a , q u e e s c ar a c te ritza per llagrimeig irritant i rinorrea no irritant; Sabadilla, amb rinorrea i llagrimeig no irritants; Histaminum, per a qualsevol reacció al·lèrgica; Poumon histamine per a l'anomenada febre del fenc, i d'altres. M e d i c a m e nt s i s oter à p i c s, s ó n el s pre par at s a par t ir de l'al·lèrgogen que causa el problema. En el c as de les al·lèrgies als pòl·lens, el medicament isoteràpic seria precisament Pollens, medicament preparat a par tir dels pòl·lens. Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

El farmacèutic pot orientar les persones amb rinitis al·lèrgic a so bre els medicaments homeopàtics simples o compostos d'acció simptomàtica que poden alleugerir els símptomes més lleus. Tanmateix, el malalt al·lèrgic que cada any pateix el problema o aquells amb símpto mes més greus i que vulguin recórrer a l'homeopatia, han d'acudir al metge homeòpata perquè estableixi el tractament que s’ajusti més a les seves característiques individuals, i el tractament de fons corresponent. Consells Les al·lèrgies poden tractar-se amb medicació convencional i també amb homeopatia. En homeopatia no hi ha tractaments estàndard i per a cada persona cal tenir en compte les seves característiques par ticular s per establir un tractament determinat.

SERVEI DE PSICOLOGIA I PSICOTERÀPIA, INDIVIDUAL, PARELLA I FAMILIAR Sara Bermúdez i Helena Parnaud Avaluació i tractament en Trastorns de l'Estat d'ànim, Ansietat, Problemes d'Estrès, Trastorns Adaptatius, de Personalitat i del Son, Conductes Addictives, Trastorns Alimentaris, Habilitats Socials, Autoestima, Orientació i Tractament de les dificultats d'Aprenentage. C/ Arbres, 37 bxs. - Badalona Tels. 659 10 36 53 - 655 37 61 02

MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

farmàcies guàrdia diürna (9h a 22h) Dissabte 7 de abril - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

Diumenge 8 de abril - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20

Del Dilluns 9 al divendres 13 de abril - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

guàrdia nocturna (22h a 9h del dia següent)

Dissabte 7 de abril - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Diumenge 8 de abril - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dilluns 9 de abril - VIAYNA

Av. President Companys, 45

Dimarts 10 de abril - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 11 de abril - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 12 de abril - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 13 de abril - VIAYNA Av. President Companys, 45 | 51

1525.pag.50 - 53.indd 3

03/04/2012 13:23:51


DĞĚŝĐĂŵĞŶƚƐŝĐŽŶĚƵĐĐŝſ Tots som conscients dels efectes adversos de l'alcohol i les drogues en la capacitat de conducció. Tanmateix, la majoria de persones desconeixen que determinats medicaments poden resultar igualment perillosos a l'hora de posar-nos al volant, ja que, per la seva activitat, disminueixen la destresa necessària per conduir un vehicle. Encara que normalment els accidents solen produir-se per la convergència de diverses circumstàncies i no per una sola causa, certs fàrmacs arriben a produir veritables alteracions de l’adequada capacitat per conduir amb seguretat. Per això, en el cas d’haver de posar-nos en tractament amb algun fàrmac, és molt important esbrinar si pot tenir algun efecte sobre la nostra capacitat de conducció, informació que sempre trobarem especificada al prospecte. Capacitat de resposta menor En altres casos, el que ocasiona una disminució de la capacitat de resposta i pot, per tant, propiciar un accident, no són les característiques específiques d'un medicament per ell mateix, sinó les interaccions que es puguin produir amb altres fàrmacs que estiguem prenent al mateix temps. Un altre factor que pot influir-hi és el desconeixement dels efectes que poden tenir els medicaments quan ens automediquem i desconeixem aquest

possible efecte sobre les nostres capacitats. Eviti conduir a l’inici d’un tractament amb fàrmacs que potencialment puguin disminuir els seus reflexos o la seva capacitat visual. Hi ha estudis que han volgut posar de manifest l'augment del risc que suposa conduir sota els efectes d'alguns fàrmacs, a partir de subjectes que s’han vist implicats en un accident després d’haver pres medicaments. Tanmateix, la majoria no permeten establir-hi una implicació directa, i és difícil establir una relació entre la dosi administrada i el grau de deteriorament de la capacitat de conducció. Efectes indesitjables Els efectes negatius dels medicaments sobre la capacitat de conducció s’anomenen efectes indesitjables, però no sempre són igual d’intensos en unes persones que en d’altres.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

Residencia Tercera Edad C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

Els principals efectes secundaris dels medicaments que poden afectar negativament en la capacitat de conduir són: l'efecte sedant (somnolència, disminució de l'alerta...), les alteracions oculars (visió borrosa, trastorns d'acomodació...), les alteracions auditives (brunzits, acúfens...), els vertígens i les tremolors, entre d’altres. La prevenció és una arma fundamental Com prevenir una situació de risc causada per medicaments? És molt recomanable que el pacient que comença a prendre un medicament que potencialment pugui alterar la capacitat de conduir, procuri esbrinar com reacciona davant la medicació, abans de seure al volant d’un vehicle. Per a això, haurà d'observar com li influeix en els reflexos, en la capacitat de concentració i si li produeix excessiva somnolència. - Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

EMI - ROSA t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

52 |

1525.pag.50 - 53.indd 4

03/04/2012 13:23:54


&ŝďƌŽŵŝĂůŐŝĂ͗ƌĞĐƵƉĞƌĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĐŽŶ ůĂƋƵŝƌŽƉƌĄĐƟĐĂ La palabra Fibromialgia viene del latín “fibro” que significa tejido fibroso, y del griego “myo” para músculo y “algia” para dolor. El síndrome de Fibromialgia es un trastorno crónico que se caracteriza con un dolor generalizado de músculos, cansancio, y varios puntos tiesos. Afecta a más de 2 millones de españoles. Debido a razones indeterminadas, más del 85% de la gente que desarrolla fibromialgia son mujeres. Todavía no se sabe si esta predominancia es un fenómeno de socialización en las culturas occidentales o si viene de la combinación de las hormonas del sistema reproductivo femenino y otras predisposiciones genéticas. De acuerdo con el Colegio Americano de Reumatolo gía (ACR), la fibromialgia es definida como una historia de dolor en los cuatro cuadrantes del cuerpo durante al menos 3 meses. Esto significa que el dolor se resiente en los dos lados –izquierdo y derecho – así como arriba y debajo de la línea media del vientre. Además, el ACR asocia a l a e n fer m e d ad 18 p u nto s dolorosos característicos, y el diagnóstico está verificado cuando 11 o más de estos puntos aparecen tiesos. En adición al dolor y cansancio, los siguientes síntomas pueden estar asociados: t %JGJDVMUBEFT QBSB EPSNJS insomnio t3JHJEF[QPSMBNB×BOB t%PMPSEFDBCF[B t*OUFTUJOPJSSJUBCMF t%PMPSNFOTUSVBM t)PSNJHVFPTFOMBT extremidades t1JFSOBTJORVJFUBT t4FOTJCJMJEBEBMB temperatura t1SPCMFNBTEFNFNPSJB

Quiropráctica y Fibromialgia: La opción más natural

Imaginad una manguera (la médula espinal). Su “trabajo” es de llevar agua (mensajes nerviosos) desde su fuente (el cerebro) hasta las plantas (los órganos y tejidos del cu e rpo). S i p o n e m o s u n a piedra (subluxación vertebral) sobre esta manguera o hacemos un nudo al principio donde la presión de agua es más fuerte, ¿que ocurre? Pues el agua no puede pasar o el flujo se debilita.

Concretamente, la médula espinal no puede transmitir la información necesaria para el buen funcionamiento de cada órgano, tejido o célula del cuerpo. Así ocurren muchos desórdenes, trastornos o enfermedades con varios síntomas, dependiendo del caso.

El papel del Doctor en Quiropráctica es el de quitar la piedra del camino, a fin de permitir un buen flujo de información desde la fuente hasta el resto del cuerpo.

Cuand o la subluxac ión se sitúa al nivel de la 1ª Cervic a l, ad e m á s d e o c luir l o s mensajes nerviosos, puede al mismo tiempo presionar la ar teria ver tebral lo que disminuye el flujo de sangre hasta el cerebro. Y esto puede afectar el funcionamiento de la glándula pituitaria y provocar la serie de mecanismos enumerados más arriba.

Además porque la Fibromialgia afecta a los tejidos blandos, notamos una tensión creciente y una pérdida de la flexibilidad natural de los músculos lo que resulta en una pérdida de movimiento global de la columna vertebral. Y esto resulta en un reflejo neurológico que causa una tensión muscular aún más fuerte. Es u n cír c u l o v i c i o s o q u e continuará hasta que lleve con el tiempo a más dolor, más tensión muscular, pérdida de movimiento, más dificultades para dormir, etc. …. De hecho, con los ajustes vertebrales evitamos también que la columna vertebral pierda el movimiento que le caracteriza.

Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona | 53

1525.pag.50 - 53.indd 5

03/04/2012 13:23:55


motor Mini Roadster

Ara també en la versió Roadster és el sisè model del fabricador britànic i és el primer descapotable per a dues persones. La nova interpretació d'un descapotable que, alhora, de mantenir les formás típiques de MINI, genera nous impulsos en el segment dels cotxes petits. Els potents motors i l'avançada tecnologia del xassís, específica d'aquest model, aconsegueixen que es tingui la sensa-

ció d'estar al volant d'un kart. La clàssica capota tèxtil s'obre de manera molt ràpida i senzill, i és ideal per aprofitar qualsevol oportunitat per gaudir conduint a l'aire lliure. El MINI Roadster compta amb dues barres muntades darrere dels seients per protegir al conductor i al seu acompanyant. El maleter té un volum de 240 litres, sense importar si la capota està oberta o tancada. El pas

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

entre l'habitacle i el maleter per transportar càrregues llargues. El MINI Roadster té una silueta elegant i allargada encara que la capota estigui tancada. Gràcies a la forma de la base posterior de la capota i la posició de la tapa del maleter, s'obté la característica forma de tres volums. El Roadster s'oferirà amb quatre potents i eficients motors diésel i de gasolina. La gamma de models abarca des del MINI

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA

54 |

1525.pag.54.55.indd 2

02/04/2012 13:14:13


Cooper Roadster (90 kW/122 CV), pasant pel Cooper SD Roadster (105 kW/143 CV) i el Cooper S Roadster (135 kW/184 CV), i arribant fins al John Cooper Works Roadster (155 kW/211 CV), el model més esportiu de la gamma. La direcció assistida electromecànicament en funció de la velocitat i el sistema de control de l'estabilitat (DSC) estan inclosos de sèrie. El sistema

de control dinàmic de la tracció (DTC) aconsegueix que el cotxe pugui dominar-se al conduir sobre calçades relliscoses i, a més permet un estil de conducció més esportiu per carreteres sinuoses. Aquest sistema inclou al també el control electrònic de bloqueig del diferencial EDLC, que el MINI John Cooper Works Roadster porta de sèrie i que es pot adquirir com a opció per tots els altres models.

Els ocupants dels seients estan protegits mitjançant coixins de seguretat frontals, coixins de seguretat laterals per al cap i la zona toràcica, un marc del parabrisa extremadament rígid i barres d'acer polit, fixament unides a la carrosseria. L'equilibri aerodinàmic del *MINI *Roadster s'optimitza mitjançant un aleró posterior que s'estén automàticament a partir d'una velocitat de 80 km/h.

| 55

1525.pag.54.55.indd 3

02/04/2012 13:14:19


horĂ&#x2019;scops Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4) Amb compte amb la parella, lâ&#x20AC;&#x2122;esteu deixant una mica de banda i això no es bo, haurĂ­eu dâ&#x20AC;&#x2122;intentar escoltar i entendre la situaciĂł amb la que es troba pot ser dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta manera li podeu donar un cop de mĂ . Si no en teniu de parella tindreu uns dies mĂŠs tranquils.

CRANC (22/6 al 21/7) G r a n s tendències a voler quedarvos a casa i a no voler saber res de ningú, si no Ês pas que tingui una importà ncia especial per vosaltres. Per altra banda us haig de dir que es possible que veieu com hi ha persones que es preocupen per vosaltres.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8)

BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Per culpa d â&#x20AC;&#x2122;a l g u n a amistat perdreu el bon rotllo que teniu amb una persona que coneixeu de fa molt temps, potser perquè la vostra amistat us farĂ veure realment com es aquesta persona en realitat, us sabrĂ  greu però ho superareu.

Tindreu la necessitat d â&#x20AC;&#x2122;e s t a r a m b la mare i sentir-vos acotxats i protegits, son coses que passen i la veritat es que en certa forma no ĂŠs pas que tingueu motiu per sentir-vos malament, ĂŠs tant sols que trobeu a fa l t ar l a p au i l a USBORVJMtMJUBU

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Es plantegen uns dies divertits amb moltes c o s e s o p r o p o s te s b o n e s p e r p a s s a rho be, tot ĂŠs posarhi ganes i endavant. Una de les coses mĂŠs maques que us podeu trobar es la simpatia que la gent us mostrarĂ amb tot el que feu i allĂ  on aneu.

Podreu fer una mica el que us doni la gana , ja que moltes de les c o se s q u e n or m al ment us priven de ser lliures, com ara els pares o la parella, o bĂŠ la feina us permetran fer una mica la vostra i això es dâ&#x20AC;&#x2122;agrair ja que gairebĂŠ sempre esteu lligats.

A l l l a r g dâ&#x20AC;&#x2122;aquests dies semblarĂ que estigueu flotant i, a s o b r e, e s p o s s i b l e que la sensaciĂł que tingueu es la de no estar en aquest planeta, sort que serĂ  per poc temps perquè si no la feina seria per f e r- v o s b a i x a r d e l globus.

Ă&#x161;ltimament sembla que no hi ha manera que us surti res bĂŠ, nomĂŠs feu que veure entrebancs a tot i pensar que no sâ&#x20AC;&#x2122;arreglarĂ mai res de res. No us heu de desesperar, les coses recalen temps i ara ĂŠs el moment de saber agafar-vos-ho tot amb el mĂ xim de paciència .

BESSONS (22/5 al 21/6)

VERGE (24/8 al 23/9)

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Haureu dâ&#x20AC;&#x2122;anar amb compte perquè la rapidesa amb la que us enfadareu serĂ molt grossa, per tant hi hauran moments de força crispaciĂł sobretot dins de casa amb grans tendències a discutir amb el pare, mireu de controlar-vos una mica i relaxar-vos.

Ja era hora que podĂŠssiu passar uns dies com els que es presenten, amb punts molt favorables i facilitat de sortir-vos amb la vostra. Sempre que us ho proposeu tindreu un poder de convicciĂł que no soleu tenir i dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta manera podreu fer girar les coses.

TAROT BARATO DEL AMOR ALBA

806 131 258 Si el destino te ha traido hasta aquĂ­ es porque tienes un problema y necesitas una soluciĂłn, yo no creo en las casualidades asi que que si estĂĄs en un momento delicado y necesitas respuestas y decides llamarme es que estĂĄs preparada para saber la verdad positiva o negativa, dolorosa o alegre, porque yo solo te dirĂŠ la verdad.Vidente desde niĂąa con mĂĄs de 30 aĂąos ayudando a quiĂŠn me ha consultado.

VISAS 912 186 179 5â&#x201A;Ź x 10min -10â&#x201A;Ź x 20min -15â&#x201A;Ź x 30min

806 131 258

0,41â&#x201A;Źmin red fija 0,77â&#x201A;Źmin red mĂłvil impuestos incluidos telefono express muy barato 905456723 1,18rf 1,53rm mayores de 18 aĂąos servicios ofrecido por tarot Alba 0700008 Valencia

Si en qßestió de diners sempre anÊssiu així la cosa estaria força be, ja que podeu guanyar diners fà cilment i això es bo e im por t ant. Com tambÊ Ês bo que sapigueu que Ês favorable per vosaltres fer alguna inversió sobretot comprant, o bÊ una casa o be un pis.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Ja era hora que comencĂŠssiu a posar ordre a casa, sempre la soleu tenir de potes enlaire i segons diferents cultures orientals, si teniu desordre a casa tambĂŠ el teniu a la vostra vida, o sigui que ja sabeu el que us toca, poseu-vos les piles i a endreçar sâ&#x20AC;&#x2122;ha dit.

EMBRUJADA TAROT - REIKI RITUALES VELAS

20 AĂ&#x2018;OS NOS AVALAN Tel. 607 51 08 50 (Marta)

tarot

CONSULTAS PRIVADAS - HORAS A CONVENIR TAROT TELEFĂ&#x201C;NICO TEL. 93 387 57 24 C/ Alfons XII, 69 - Badalona 2 NUEVO hor 4 as SERVICIO LINEA TAROT 806 405 105 Solo mayores 18 aĂąos. Precio mĂĄximo - red fija 1,18 â&#x201A;Ź/min..Red mĂłvil 1,53 â&#x201A;Ź/min.(IVA incl.)

anunciaâ&#x20AC;&#x2122;t

en aquesta secciĂł

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com / badalona@eltotdigital.com

56 |

1525.pag.56.57.indd 2

03/04/2012 12:53:32


méteo

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3.

La méteo de la setmana: del 26 de març a l’1 d’abril

Nivell fàcil

Meteorologia Oriol Rodríguez

Estabilitat altra vegada amb un ambient primaveral i sense vent, núvols i pluges. Una setmana CFOUSBORVJMtMBFOMBRVBMKBTIB superat el llindar dels 20ºC a tota la nostra àrea, fregant els 24ºC a les zones més càlides de Tiana i Canyet i quedant les temperatures més frenades arran de costa a causa del mar, amb una temperatura de l’aigua encara fresca, voltant els 16ºC. Però sembla que la Setmana Santa vol trencar la monotonia i oferir-nos unes jornades més inestables i amb variabilitat, típic per aquestes dates. Quantes vegades no ha plogut per pasqua? Sembla que aquest any no serà una excepció!

Nivell difícil

Temp màx

20.9ºC el dia 30

Temp mín

11.1ºC el dia 29

Hr màx

92% el dia 31

Hr mín

32% el dia 28

Press atm màx 1027.2hPa el dia 27 Press atm mín 1006.6hPa el dia 1 Vent màx

29.0km/h (oest) el dia 30

Precip màx 24h 0.0l/m2 el dia -Precip anual

43.2l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

la fotografia

ENCARNACIÓN TAROTISTA Máxima seriedad

tel. 627 44 72 18 PROMOCIÓN ESPECIAL

1 hora de tarot 20 euros para la 1º visita, Ángeles de regalo

Tel 619 73 15 35 Isabel.luzdeangel@gmail.com Badalona

TAROT VIDENCIA SUSANA Y LUCIA ACIERTOS GARANTIZADOS

806 40 56 53 VISA 902 73 74 76 / 93 122 00 96 CHAT SUSANA AL 27771 RESPONDO PERSONALMENTE

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

A falta de moviment meteorològic, recuperem una imatge de les nuvolades del matí del dia 19 de març, les quals varen deixar xàfecs intensos mar endins. Fotografia de Guillem Rodríguez, des de Badalona. Envia’ns les teves fotografies a l’adreça: totmeteo@gmail.com | 57

1525.pag.56.57.indd 3

03/04/2012 12:53:38


ImpactMedia.indd 1

08/11/2011 16:40:20


consultori legal Derecho de visita de los abuelos Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

El artículo 135 del Código de Familia reconoce expresamente el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos, señalando que “El padre y la madre deben facilitar la relación del hijo o hija con los parientes, especialmente con el abuelo y la abuela, y demás personas y sólo la pueden impedir cuando exista causa justa.” El principio general base del que parte este precepto para cualquier interpretación será el interés del menor. Estamos en presencia de un derecho legítimo no sólo de los abuelos para comunicarse con los nietos, sino también de una facultad de éstos hacia aquéllos. Uno de los planteamientos importantes del precepto es que sólo se puede impedir la relación hijo o hija con los abuelos cuando exista una causa justa, por lo que será el sujeto que se oponga a la relación quien deba demostrar los hechos en que se sustenta

para impedir la relación. Como causas que podrían justificar el impedimento de la relación podrían ser las cualidades personales o accidentales concurrentes en el pariente o allegado, o una relación no conveniente para el menor, para su formación, o por desarrollarse en unas circunstancias o en un entorno poco propicio. Los cónyuges, en proceso de separación o divorcio, podrán establecer en el Convenio Regulador, por mutuo acuerdo, la inclusión de los abuelos en el régimen de visitas. Si los cónyuges no se pusieran de acuerdo,

el Juez establecerá un régimen de visitas a favor de los abuelos, cuando éstos acudan al procedimiento contencioso correspondiente porque el consenso mutuo haya resultado imposible. En este supuesto, deberá ser el Juez quien establezca, atendiendo a las circunstancias y, especialmente, al interés del menor, un sistema de visitas que asegure la relación de los abuelos y los nietos. Si no se aprobó por Convenio y son los abuelos los que desean reclamarlo independientemente, es necesario acudir al juicio verbal.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

59 |

1525.pag.59.indd 1

02/04/2012 13:22:00


TVB_1524.indd 1

26/03/2012 15:02:41


economia Como reaccionar al sufrir un accidente (III) Daniel Garcia Greblo Colegiado nÂş 1613 ICAMAT Seyde Abogados, S.L.

La importancia de atestados policiales y otros medios probatorios del accidente Uno de los principales problemas que encontramos a la hora de plantear nuestra reclamaciĂłn al sufrir un accidente, es el problema probatorio, necesitamos documentos y personas que atestigĂźen los hechos que han ocasionado el accidente para reforzar nuestra reclamaciĂłn. Tras comprobar que nuestra reclamaciĂłn es legĂ­tima, es decir, que tenemos el derecho a que nos compensen los daĂąos personales y materiales sufridos, nos hemos de fijar en las circunstancias de los hechos para elegir uno o mĂĄs de los siguientes medios probatorios: 1-Atestado Policial/informe policial/acta policial: en determinadas ocasiones la policĂ­a (en CataluĂąa PolicĂ­as Locales y Mossos d'Esquadra) e s t ĂĄ o b l i g a d a a l ev a n t a r atestado policial o informe policial, como en los casos como por ej., un accidente con vehĂ­culos con heridos (si no hay heridos ni otros terceros afectados podrĂ­a ser suficien-

te con el par te amistoso de los vehĂ­culos), e n otr o s c a s o s la policĂ­a tiene la potestad de levantar acta si considera relevante los hechos (por ejemplo, caerse por el desnivel de un acera, a pesar de que es reclamable no en todos los casos obtendremos una acta o informe policial) o simplemente redundante la aportaciĂłn de su informe (ej.: accidente de trĂĄfico que se puede solventar con el parte amistoso de los vehĂ­culos). 2-Informes de ambulancias y/o bomberos: tambiĂŠn nos ayudarĂĄn a probar los hechos en el caso de que intervengan despuĂŠs del accidente. 3-Partes amistosos entre vehĂ­culos: esclarecen las causas e implicados en un accidente. 4-Informes de otras entidades y las reclamaciones presentadas ante estas: todo establecimiento abierto al pĂşblico tiene la obligaciĂłn de aceptar reclamaciones de los accidentes ocurridos en sus instalaciones o fuera de ellas bajo su responsabilidad. 5-Grabaciones (por ejemplo, cĂĄmaras de video vigilancia) o fotos que se hayan podido

realizar durante el accidente. 6 -Testigos presenciales: han estado presentes en el momento del accidente, es necesario tener a mano su telĂŠfono para proponerles ser nuestros testigos en el momento de reclamar (recordemos que el falso testimonio es delito por lo que se debe ser fiel a la verdad cuando actĂşan los testigos en la reclamaciĂłn del accidente). Debemos tener siempre presente obtener y conservar pruebas suficientes del ac c id ente para refor zar y fundamentar nuestra reclamaciĂłn, y acudir a profesionales en reclamaciones de accidentes para informar-nos cĂłmo se deben solicitar y gestionar esos medios probatorios del accidente.

Roll ups publicidad t&YQPTJUPSFT enrollables t5PEPUJQPEF formatos publicitarios, roll ups, paneles, banderas, etc.

Aviso al Ciudadano 5SBTVOBDDJEFOUFFTQSFDJTP t$POUBSDPOFMNFKPSTFSWJDJPQBSBMBSFDVQFSBDJĂ&#x2DC;ONĂ&#x2C6;YJNBQPTJCMF EFMBsaludZPCUFOFSMBmĂĄximaindemnizaciĂłn econĂłmica. t1BSBFMMPTFQSFDJTBEFMPTmejoresFRVJQPTEFQSPGFTJPOBMFT NĂ?EJDPT BCPHBEPT JOHFOJFSPT BDUVBSJPT QFSJUPT BTJTUFOUFTTPDJBMFT Se lo recomienda "para consulta gratuita" SEGURIDAD Y DERECHO, S.L. (cobro a porcentaje) Especialistas en indemnizaciones por Responsabilidad Civil

7JB"VHVTUB QJTP GSFOUF)PTQJUBMEF#BEBMPOB Tel. 93 285 16 14 - MĂłvil 629 71 06 06 - FAX 93 285 15 57 61 |

1525.pag.61.indd 1

02/04/2012 13:28:30


immobiliària Gairebé un 17% de compravendes registrades menys el 2011 Durant el quart trimestre del 2011 es van inscriure 75.649 habitatges als registres de la Propietat, és a dir, un 10,85% menys que durant el trimestre anterior, segons dades re c o lli d e s p e l C o l·l e g i d e Registradors. Amb aquests resultats, el total de compravendes d’habitatge realitzades a Espanya durant l’any passat es va situar en 370. 2 0 4, l a q u a l c o s a va suposar un descens del 16,97% en comparació amb les operacions corresponents al 2010. “Veient els resultats produïts, s’aprecia que els incentius fiscals derivats de la reducció de l’IVA i la reincorporació

de la deducció per habitatge a l’IRPF no han incentivat la demanda d’habitatge, mantenint-se la tendència a la baixa derivada de la difícil situació econòmica, les limitacions de crèdit hipotecari i l’elevat nivell d’atur”, afirma el Col·legi de Registradors al seu informe. El 49,71% de les compravendes registrades durant el quart trimestre del 2011 va correspondre a obra nova (un 12,78% menys que durant el tercer trimestre), mentre que el 50,29% va correspondre a segona mà (un 8,84% intertrimestral menys). L’import mitjà concedit per

hipoteca va ser de 112.697€, amb un augment lleugerament superior a l’impor t mitjà del trimestre anterior però amb un descens del 3,85% a la taxa interanual. Segons l’informe, aquests resultats serien similars als obtinguts el 20 04, quedarien molt propers als nivells mínims dels darrers nou a nys i c o n t r a s t ar i e n a m b els màxims del 2007, al qual l’import mitjà s’apropava als 150.000€. Quant a la quota hipotecària m e n s u a l, d u r a n t e l q u a r t t r i m e s t r e e s va s i t u a r e n 619,96€ i va correspondre al 32,84% del sou. Aquests resultats, tot i mantenir-se en Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques

ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER ZONA MERCAT TORNER, 71m2 aprox., planta baixa + 71m2 aprox. de sótan500e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ............................................................. Consultar C/ARNÚS-SOLEDADentresolcomercial,50m2aprox.,moltalluminositat,enperf.estat..................550e ZONA MERCAT TORNER. 135m2 aprox. en planta baixa + 135m2 aprox. de sòtan..1180 e OFICINA. 90m2 aprox., 2ª planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat........................................ Precio total: 690 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2 aprox., varis despatxos, A/A, asc.1.100e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem ............................. 475 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 550 e C/ CARLES I (SANT CRIST), 50m2 aprox.. ..................................... 325 e C/ FRANCESC LAYRET local oficina, de 40 m2, 3ª planta ........................... 450 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano .......................1.100 e C/ INDEPENDÈNCIA. Zona molt comercial . 110 m2 aprox. En perfecte estat...875 e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. ........PREU A CONVENIR C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

PISOS I CASES EN LLOGUER

C/ PORVENIR, 3er sense ascensor, 3 hab., exterior, reformat. ....... 650 e C/ SAGUNT, 2 hab. 2on sense ascensor........................................... 550 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 675 e C/ SARDANA, 75m2 aprox., 3 hab., 1 bany, 1er pis, ascensor, moblat .... ..................................................................... 650 lloguer - 210.000 venda C/ GOYA, 2 hab., 1er sense ascensor................................................. 400 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 700 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................60 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e

NAUS EN LLOGUER POLÍGON BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparcament.................................................................................................................................................................3.600 e NAU 420m2, 2 plantes + 4 places de aparcament .......................1.950 e

VENDA OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e MONTGAT Junt ajuntament, local 75 m2 aprox., planta baixa.75.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com 62 |

1525.pag.62.63.indd 2

02/04/2012 13:33:59


nivells històricament baixos, s e m b l e n a l l u nyar- s e d e l s mínims assolits en trimestres anteriors. Pel que fa a Catalunya, el 2011 es van registrar 48.997 compravendes d’habitatge, un 14,26% menys que un any abans. Per províncies, Barcelona es va endur el 64,7% de les operacions (-16,55% interanual); Tarrag ona, el 15% (- 2 , 5 3 %); G i r o n a , e l 14,4% (-12,97%); i Lleida, el 5,9% (-17,61%). L’import mitjà concedit per hipoteca es va situar en 122.158€, la qual cosa va suposar un 4,28% menys a la taxa interanual. La quota mensual mitjana va quedar fixada en 689,6€ i va correspondre al 34% del sou.

IMMOBILàRIA anuncia’t en aquesta secció 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es CENTRE AMBULATORI Ref B-2288:Pis de 3hab ext, cuina i bany reformats, menjador de 20m² ext a balcó, gres, alumini, roure, calef i a/c, ascensor.Tot nou per entrar a viure. 36.6Mpts (220.000€)

PISOS EN LLOGUER ST. ANDREU DE LLAVANERES:95m², 3hab, terrassa, 2banys, asc. 1.200€(pk + traster) CENTRE/MARTI PUJOL/ OBRA NOVA:3hab, 2 wc, pk i traster opcionals.850€ ST.CRIST:Pis tot reformat de 2hab,menjador ext balcó,per entrar a viure.600€ NOVA LLOREDA:80m²,3hab, cuina reformada, bany conservat, balcó gran. Asc.700€ PEP VENTURA/PART ALTA: 2hab, cuina i bany reformats, per entrar a viure.600€ POMAR:3hab,bany i cuina conservats, balcó, a/c, terrazo i alumini.550€ PEP VENTURA/GORG: 3hab, cuina i 2 banys conservats, menjador ext a balcó,asc.670€ CENTRE:60m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext, a/c i calor.550€ LA SALUD:Àtic de 50m², 2hab, tot reformat, terrassa de 10m², a/c i calor. 520€ ROGER DE FLOR:Local de 25m², ideal per botiga o despatx.375€

PEP VENTURA/ OBRA SEMINOVA Ref B-2281:Pis de 67m² amb 2hab, cuina i bany nous, menjador de 20m² ext a balcó gran, gres, alumini , faig, calef, zona comunitària amb piscina i asc. 39.1Mpts (235.000€)

CENTRE A PROP POMPEU FABRA Ref B-2271:Bxs de 75m² amb entrada independent, 2hab+ despatx, cuina i bany arreglats, menjador de 22m² ext a pati de 25m², a/c i parquet .Per entrar viure. 32.5Mpts (195.000€)

CENTRE-AMBULATORI Ref B2289:Pis tot reformat completament nou, 3hab, menjador de 25m² ext a balcó, parquet, alumini, cirerer i calef. Ascensor. 42.9Mpts (258.000€) CENTRE A PROP LLOREDA A PROP ALCALDE XIFRÉ AMBULATORI Ref Ref B-2280:Pis de B-2217: 85m²,3 3hab, tot complehab dobles, bany i tament reformat, aseo, menjador de menjador ext a 23m² ext a balcó, balcó, gres, aluparquet, alumini i mini, roure, calef i faig, pis alt amb asc, a/c,ascensor. Per tot reformat i exterior entrar a viure. per entrar a viure. 27.5Mpts 37.5Mpts (165.000€) (225.000€)

OFERTA PEP VENTURA / PROGRÉS Ref B-2276:PB amb entrada independent, 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, persianes elèctriques, a/c i calor, altells, per entrar a viure . 26.6Mpts (160.000€)

CASA CENTRICA A BADALONA Ref B2286:Casa de PB + 1er + sòtan de 96m², terreny de 126m², 5hab, 2 banys, pati de 15m², terrat de 10m². 63.2Mpts (380.000€) Ideal per posar al teu gust

MORERA- A PROP GASOLINERA Ref B-2188-B2189:Pisos de 55m², 3hab, cuina i bany per reformar, menjador de 16m², ideal per posar al teu gust. 12.8Mptes (77.000€) i 9.7Mptes (58.000€)

CASA A PEP VENTURA Ref B-1807: Casa amb terreny de 113m² i façana de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de 75m², orientació mar, té sol tot el dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES. 37MPts (222.500 €)

GORG A PROP METRO Ref B2234:Pis de 105m² amb 4hab, bany i aseo reformats, cuina office reformada, menjador de 25m² ext a gran balcó, terrazo, alumini, roure, a/c amb bomba calor i ascensor. 45Mpts (270.455€)

DÚPLEX A PEP VENTURA OBRA SEMINOVA Ref B-2287: Pis de 100m², 4hab, aseo i bany nous, menjador de 20m², terrassa de 31m², pati de 10m² i sòtan de 16m², parquet, alumini, faig, persianes elèctriques, calef i a/c. 54.2Mpts (326.000€)

| 63

1525.pag.62.63.indd 3

02/04/2012 13:34:06


PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

tNTJODPMVNOBT CBÃ&#x2014;PZUSBTUFSP UPUBMNFOUFSFGPSNBEPT t1MBOUBCBKBBWJFOUPT con persianas QBSBBDSJTUBMBNJFOUPGSPOUBMZMBUFSBM t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB DPNFSDJP y

0$"4*»/ å 5FMFTPMF!POPDPN

64 |

1525.pag.64.65.indd 2

03/04/2012 15:11:53


(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PISOS AL CARRER LLIBERTAT, primer pis i segon 2 hab 1 bany, 1 aseo,cuina americana, nou a estrenar ideal parelles també en lloguer amb opcio a compra. ........340.000 € LOCAL, en venda 78m2 en planta, planta baixa 52 m2+sotan de 50 m2, 2 aseos i dutxa.Ideal per consultori,centre d’estetica etc .....................................300.000 € PIS AL CENTRE: prop de metro, 2 hab, a.a, calefacción, perfet per entrar a viure. . .............................................................................................................. 250.000.€ PIS 80M2 4hab, menjador, cuina 1 bany 1aseo, terra de 12m2 vistes al mar i muntanya, zona CAN MERCADER. ................................................................ 420.000€ CASA AL CENTRE 3 habitacions , un bany, saló menjador, badiu ....... 180.000€ CASA C/ DEL CARME de tres plantes ............................................... 540.000 € C/ PRIM LOCAL + pis + golfes .......................................................... 595.000 € PIS AL C/ IGNASI IGLESIAS 3 hab., 2 banys ..................................... 300.000 €

PISOS

LLOGUER

PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, ascensor, cuina,menjador i habitació matrimoni exterior,ben conservat ......... 700.€+gtos de escalera i Ibi. PIS CARRER SANT FRANCESC D’ASSIS 70m2, 2hab,pintat, ben conservat,per entrar a viure ........................................................800.€+despeses d’escala i ibi. PIS AL C/ GUIFRÉ, 4 hab., cuina + 2 banys, tot per estrenar. Preu ... 850 €/mes PIS C/ GÜELL I FERRER, 2 hab., cuina office i terrassa ..................... 600 €/mes

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mediana ......................................................... 85€ GARATGE EN LLOGUER Sant Pau, 15 ......................................................... 100€ GARATGE EN LLOGUER Caritat, 8, ............................................................. 100€ LOCAL: S. GONÇAL, 100m, bany, magatzem, molt lluminós.. 500€ negociables LOCAL:78m2 en planta, planta baixa 52 m2+ sòtan de 50m2, 2 aseos i dutxa.ideal per consultori, centre d’estetica, etc .......................................................... 1.200€ LOCAL (CENTRE D’ESTÈTICA Y PERRUQUERIA A LLOREDA),saló de perruqueria, 2hab.per estetica, 1hab de UVA,recepcion,(inclou màquinaria) .................... 800€ LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450€

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes. Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!! | 65

1525.pag.64.65.indd 3

03/04/2012 15:11:56


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

PISOS EN VENTA PISO EN VENTA EN BARCELONA RBLA GUIPUZCUA, DE 65 MTS, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, TODO EXTERIOR, REFORMADO, CON ASCENSOR, 175.000 €. PISO O LOCAL EN VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 MTS, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR, VENTA 370.000 €. ANTES CONSULTORIO MEDICO, NECESITA REFORMAS. EN VENTA CASA EN BADALONA, BUENAVISTA, AVD ROS I GUELL, VIVIENDA DE DOS PLANTAS 115 MTS MAS 43 MTS DE JARDIN, 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS, CON PISCINA, 409.000 € (68.200.000 PTS). PEP VENTURA, C/ GUIFREDO, PISO EN VENTA DE 3 HAB, ASCENSOR, A/A. CONSERVADO. 126.000 € CASA EN VENTA EN EL CENTRO, JTO ESTACION, PB+2, ACTUALMENTE PB+1, MAS PATIO DE 25 MT, CONSERVADA, PRECIO 280.000 € FRONT MARITIM, PISO EN VENTA, FINCA SEMINUEVA, 2ª LINEA DE MAR, 60 M2, 2 HAB, PARKET, CALEF. A/A, PRECIOSO Y PISCINA COMUNITARIA, PRECIO 237.000 € PEP VENTURA, Mª AUXILIADORA, PISO EN VENTA EN FINCA DE OBRA VISTA, 135 M2, 4 HAB, 2 BAÑOS, TODO EXTERIOR, ASC. PARKING OPCIONAL EN LA MISMA FINCA. PRECIO 347.000 € SISTRELLS, C/ ESTADIO, DUPLEX EN FINCA DE 5 AÑOS, 90 M2, 3 HAB, MUY LUMINOSO Y MUY BONITO, PARKING. PRECIO 253.000.00€ EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €. MARTI PUJOL, EN VENTA, POR DEBAJO DE LA AUTOPISTA, PISO REFORMADO, 80 M2, 3 HAB, TZA DE 70 M2. PRECIO: 283.500 E LA SALUD, PISO EN VENTA EN PABLO PIFERRER, 80 M2, 3 HAB, EXTERIOR, ASCENSOR, CONSERVADO Y RECIEN PINTADO, OCASIÓN 99.800 € PISO EN VENTA EN FRONT MARITIM, 2ª LINEA DE MAR, PRECIOSO PISO ACABADOS DE DISEÑO, 76 M2, 2 HAB DOBLES, ARMARIOS EMPOTRADOS, PARKET, BALCON DE 12 M2 A ZONA COMUNITARIA CON PISCINA, PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO: 285.000 € OPORTUNIDAD!!!

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER EN POLIGONO LES GUIXERES, PLAZA DEL VAPOR, 374 MTS, ENTRADA DE CAMIONES, OFICINAS, TODAS LAS INSTALACIONES, 2000 € AL MES. OFERTA SOLAR EN VENTA, EN BADALONA CARRETERA DE MATARO, BARIO MANRESÁ INMEJORABLE ZONA FRANTE AL MAR, FINCA EDIFICABLE 1.487.5 MTS DE TECHO, 550 MTS PARKING, 937.50 VIVIENDAS. 1.500.000.00 €

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS. TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1.000 € AL MES DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS. TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1.000 € AL MES EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 50 MTS, 480 € AL MES, MAS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, C/ GUIFRE, 212 M2, ALTO 3,85 MTRS DE 5X42 MTS, UNA PUERTA DE ENTRADA VEHICULOS 5 MTS Y OTRA DE 1,20 MTS, LAVABO Y PEQUEÑO DESPACHO, ALQUILER 800.- € AL MES MAS IVA. LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO C/ MILA I FONTANALS, 60 MTS Y 30 MTS DE PATIO, A REFORMAR. 250.- € AL MES MAS IVA.

CONSULTAR PRECIOS 66 |

1525.pag.66.67.indd 2

03/04/2012 15:16:20


IMMOBILàRIA anuncia’t en aquesta secció 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) | 67

1525.pag.66.67.indd 3

03/04/2012 15:16:23


CLASSIFICATS Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta SE VENDE CASA de 400 m 2 e n G ir o n e l l a (B er g a) a pie salida autopista. OCASIÓN 150.000 € reformado. + INFO TEL . 601 204 544 L O C A L E N V E N TA E N C / Q U E V E D O (barr i o L a Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048 MAS RAM TORRE EN VENTA de 300m2, parcela de 600m2 , 4 dormitorios, 2 Baños, 1 aseo, garaje , porche y jardin 560.000€ TEL. 616 55 96 92 CASA E N V E N TA CASA TRES VIENTOS 400m2 t e r r e n o , 24 0 e d i f i c a d o s , 5habitaciones ( 1 suitte)3 baños con bañeras grandes, comedor salon con chimenea salida terraza, cocina salida patio con barbacoa, garaje 2 coches, piscina en la mejor zona sant fost de campcentelles cerca todos los ser vicios publicos, 15 minutos Barcelona 490.000€ posibilidad piso a cuenta TEL . 600 51 30 43

68 |

Economics_Nou.indd 68

Motor

Varis

Amistats

Classes

C A S A E N V E N TA e n construcció , carrer Lleida, preu 235..000€ TEL . 667 71 20 63 DALT DE LA VILA PIS de 72m2 4hab, asc a reformar, preu 178.000€ TEL. 609 30 77 56 SE VENDE PLAZA DE APARCAMIENTO, situada en el parking Engestur – Santiago Rusiñol, frente al cap martí julià. 25.000€ TEL. 644 517 524

SOLAR- GORG- TORTO SA REF B -2242:Solar de 50m², es pot edificar PB +1+ golfes .16.6Mpts(100.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PEP VENTUR A A PROP C/SARAGOSSA REF B-2208:Dúplex de 90m²+ 60m² de golfes + balco gran i terrassa de 25m², 4hab, bany i cuina conservats, menjador de20m² ext, calef ,a/c, gres, alumini. Finca de dos veïns 45Mptes (270.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

CENTRE CASAGEMES REF B-2252: Pis de 90m², 3 h a b (2 d o b l e s), b a n y i c u i n a o f f i c e c o n s e r vat s , m e n j a d o r d e 24 m ² ex t a terrassa de 15m², parquet, roure i alumini, calef i a /c, finca amb ascensor. 45.9Mpts(276.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PEP VENTURA PROGRÉS A PROP GORG REF B-2239: 95m², 3hab, 2 banys complerts i reformats, cuina of fice reformada, menjad or d e 25m ² ex t a bal c ó gran de 9m², gres, embero, alumini, a/c i calef, ascensor. 48.5Mpts(292.000€)PK opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 GORG PAVELLÓ OLÍMPIC REF B-2241: Pis de 4hab (2 dobles), 2 banys complerts, cuina ext a terrassa de 70m², menjador de 24m² ext a balcó gran, terrazo, embero, alumini, calef, ascensor. Per entrar a viure. 45Mpts(270.000€)PK opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

LLOREDA A PROP AMBULATORI REF B-2217: 85m²,3 hab dobles, bany i aseo, menjador de 23m² ext a balcó, parquet, alumini i faig, pis alt amb asc, tot reformat i exterior per entrar a viure.37.5Mpts(225.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

MANRESÀ A PROP ESTACIÒ DE MONTGAT REF B -2263:Pis de 3hab ex teriors, cuina i bany d’origent, menjador de 16m², a/c amb bomba calor, ideal parelles.29.1M pts(175.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

03/04/2012 16:17:11


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

PEP VENTURA / PROGRÉS REF B-2276:Pb amb entrada independent, 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó, alumini, faig, persianes elèctriques, a/c amb bomba calor i altells, per entrar a viure .26.6Mpts(160.000€) ideal parelles TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 PEP VENTURA- GORG REFB-2277: Pis de 100m², 3hab(2 dobles), 2 banys, c u i n a o f f i c e ex t , m e n j a d or d e 24m ² ex t a b a l c ó g r a n , t e r r a s s a d e 70 m ², parquet, faig, alumini, c a l e f i a /c. A s c. Pi s c i n a comunitària, obra seminova. 48.8Mpts(293.000€)Pk opcional TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

PEP VENTURA PROGRÉS REF B-2185:Pis de 75m², 3hab (2 dobles), cuina i bany conser vats en bon estat, menjador amb galeria, calefacció, ideal per zona i preu. 20MPts(120.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

REF.4 47 PEP VENTUR A piso 70 m2 3 habitaciones balcon exterior conser vado calefaccion gas natural al lado metro y cerca playa 129.000 € TEL. 93 460 06 96

LLOREDA-AMBULATORI REF B-2278:Pis de 90m², 4 hab(2 dobles)cuina reformada, 2 banys reformats, menjador de 22m² ext a balcó gran, terrazo, alumini, sapeli, calef i asc.Orientat Mar.37.5Mpts(225.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 M O N T G AT A P R O P D E L’ A J U N T A M E N T R E F B-2190:Pis de 70m², 2hab abans 3, cuina i bany conservat, menjador de 25m² ext a balcó, calef i a/c, parquet, per entrar a viure.36.6Mpts(220.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 REF. 494 CANYADO piso 80 m2 3 habitaciones ascensor balcon todo exterior muy luminoso reforma ac tu al vistas mar calefacción gas natural aacc parking opcional 231.000 € TEL. 93 460 06 96

REF. 506 LLOREDA piso 83 m2 3 habitaciones ascensor balcon exterior conser vado calefacción gas natural parking opcional y parking comunitario 199.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 409 LLOREDA piso 3 h a b i t a c i o n e s r efo r m a do balcon ascensor todo exterior 141.000 € TEL. 93 460 06 96 SE VENDE PISO EN CASAGEMAS de 110 m2, a 2 minutos de la playa, esquinero, totalmente exterior, con muchisima luz natural. balcón, comedor-sala de estar de 30m2, cocina-office con dos ambientes, cuatro dormitorios (tres dobles), dos lavabos y galeria. finca con ascensor. no dejes pasar la oportunidad. 350.000€ TEL. 644 517 524

REF.2472 CENTRE piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo exterior 2 balcones muy luminoso estupendas vistas al lado metro pompeu fabra. 255.400 € TEL. 93 460 06 96

P E P V E N T U R A P L AÇ A BADALONA REF B-1953: Pis de 50m², 3hab, cuina reformada, bany per actualitzar, menjador ext a balcó, embero, alumini i ascensor. 17.6Mpts(106.000€) TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

| 69

Economics_Nou.indd 69

03/04/2012 16:17:12


Immobiliaris Lloguer ST. ANDREU DE LL AVANERES: 95m²,3hab, terrassa, 2banys, asc. 1.200€(pk + traster) TELS. 93 383 28 0 6 - 933 83 04 68

ES VEN PLAÇA DE PÀ R Q U I N G , s i t u a d a a l pàrquing engestur - Santiago Rusiñol, davant del cap mar tí julià. 25.000€ TEL . 644 517 524

CENTRE / MARTI PUJOL / OBRA NOVA:3hab, 2 wc, pk i traster opcionals.850€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 S T.C R I S T: Pi s tot reformat de 2hab,menjador ext balcó,per entrar a viure.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

ES VEN PIS A CASAGEMAS de 110m2, a 2 minuts de la platja, cantoner, totalment exterior, amb moltíssima llum natural. balcó, menjador-sala d’estar de 30m2, cuina-office amb dos a m b i e nt s , q u at r e d o r m i t o r i s (t r e s d o b l e s), d o s lavabos i galeria. finca amb ascensor. no deixis passar l’oportunitat. 350.000€ TEL. 644 517 524

Veus aquest anunci?

N OVA LLO R E DA: 8 0 m ², 3 h a b, c u i n a r e f o r m a d a , bany conservat, balcó gran. Asc.700€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

Doncs els teus clients també!

P E P V E N T U R A / PA R T ALTA: 2hab, cuina i bany reformats, per entrar a viure.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83

POMAR:3hab,bany i cuina c o nser vat s, bal c ó, a /c, terrazo i alumini.550€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

fàcil

SOLUCIONS PASSATEMPS

SUDOKU

dificil

badalona@eltotdigital.com

70 |

Economics_Nou.indd 70

03/04/2012 16:17:17


PISO ALQUILER C/VALENCIA (Barrio Morera)-Badalona, 3hab., Balcón Exterior, mucha luz, Cocina y Baño reformad os. Amueblad o. Precio: 650 €./mensuales. TEL. 93 465 61 65 SE ALQUILA PISO JUNTO METRO PEP VENTURA, 3 hab., exterior con balcón, 650,- euros mes, escalera incluida, ascensor, TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14

PEP VENTURA /GORG: 3hab, cuina i 2 banys conservats, menjador ext a balcó,asc.670€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 CENTRE:60m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext, a/c i calor.550€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 LA SALUD:Àtic de 50m², 2hab, tot reformat, terrassa de 10m², a/c i calor. 520€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

ESTUDIANTES HAB .DOBLE 150 €/mes Frente playa y renfe Caldetas TEL. 681 20 86 65 SE ALQUILA HABITACION GRANDE CON TERRAZA 90 m., ideal para disfrutarla, preferible señora o señorita, no fumadores, 350 euros mas mas 50 de gastos, se puede llegar a un acuerdo, esta bien comunicada, con metro linia roja (fondo), autobuses montigala TEL. 93 465 24 59

REF. 510 PEP VENTURA piso 2 habitaciones reformado amplio salon aacc algun mueble al lado metro 550 € TEL. 93 460 06 96

LA PLANA- LOCAL:30m² amb wc i sortida de fums.450€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

R E F. 2 5 9 6 C O N G R E S O piso 3 habitaciones bajos exterior algunos muebles al lado metro y tranvía 500 € TEL. 93 460 06 96

LOCAL- PEP VENTURAMERCAT TORNER : 70m² apte per oficines.600€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68

REF, 519 SISTRELLS piso 2 habitaciones conservado balcon cerca centro comercial 350 € TEL. 93 460 06 96

LOCAL- PROGRÉS: Ideal per magatzem,100m².400€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 ROGER DE FLOR: Local de 25m², ideal per botiga o despatx.375€ TELS. 93 383 28 06 - 933 83 04 68 PISO ALQUILER C/ T O R T O S A - BA DA L O N A , 3hab., balcón, cocina y baño reformados. precio: 650 € .comunidad e ibi incluida. TEL. 93 465 61 65

REF. 2588 COLL I PUJOL piso 70 m2 3 habitaciones a s c e n s o r r e fo r m a d o s i n muebles balcon exterior cerca metro 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 24 8 9 MONT I G AL A piso 90 m2 3 habitaciones (2 dobles) 2 balcones reformado exterior muy luminoso amueblado con electrodomesticos cerca metro 650 € TEL. 93 460 06 96 REF. 504 LLOREDA piso 65 m2 2 habitaciones ascensor reformado balcon calefacción gas natural amueblado con electrodomesticos todo exterior 650 € TEL. 93 460 06 96 REF. 508 LA SALUT piso 70 m2 3 habitaciones reformado terraza exterior muy luminoso al lado metro amueblado con electrodomesticos 595 € TEL. 93 460 06 96

Economics_Nou.indd 71

SE ALQUILA PISO. al lado d e p r e s i d e nt c o m p a nys . calle Fluvià. 90 m2. 3 hab., baño, cocina semi nueva y gran comedor. reformado. todo exterior. ascensor. aire acond. precioso. 700 euros/ mes TEL. 605 80 77 66

| 71

03/04/2012 16:17:20


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC MÒBIL

93 185 58 60 699 60 35 69

PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

Treball SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prác tic as en peluquería. Rambla San Juan, 99, D. Lloreda . SE ALQUIL A PISO. al lado de la calle Mar. 2º con ascensor. reformado. 100 m2. 3 habitaciones, baño, cocina con lavadero y gran comedor. todo exterior. aire acond., parquet. impecable.750 euros/mes TEL. 605 80 77 66

BUSCAMOS OFICIAL AS Y AY U DA N TAS D E PE LU Q U E R Í A PA R A BA DA LO N A , s e p r e c i s a buena imagen, ser muy activa y dinámica con don de gentes, y se ofrece jornada completa en cotrato minimo de un año con sueldo desde 12 0 0 0 e u r o s n e t o s a ñ o, interesadas enviar curriculum vitae a estilistasbadalona@yahoo.es

BUSCO TRABAJO por horas o todo el dia de limpieza TEL . 6 6 6 3 4 12 39 SE NECESITA ESTETICISTA con experiencia minimo 5 años jornada de tardes. e n t r e g a r c .v e n r a m b l a Sant Joan nº 97-e lloreda. abstenerse sin experiencia CHICO SE OFRECE PARA trabajar en empresas y particulares con experiencia en fontanería, lampistería, y reformas y pintura TEL. 636 35 72 81 G A N E D I N E R O c o m pr a mos sus viejos. tebeos, comic s, albumes cromos fu t b o l, etc. T E L . 6 51 4 3 56 31 SE OFRECE COMO AYUDANTE DE COCINA , limpieza en general, o camarera de piso, cuidado personas mayores. TELS. 685 44 10 02 - 93460 9 0 70

SE NECESITA ESTETICIEN que domine uñas acrílicas o d e g el par a c a b ina d e peluquería en Badalona, muy buenas condiciones, interesadas enviar curriculum a lacongadejalisco@yahoo. es

NÚMEROS PREMIATS Març - Abril 2012 Dilluns, 26/3 ............................ 95.403 Dimarts, 27/3 .......................... 19.566 Dimecres, 28/3 ........................ 98.994 Dijous, 29/3 ............................ 77.473 Divendres, 30/3 ........10.760 sèrie: 078 Dissabte, 31/3 ..........24.662 sèrie: 021 Diumenge, 1/4 ..........74.936 sèrie: 029 72 |

Economics_Nou.indd 72

03/04/2012 16:17:25


SEÑORA BUSCA TRABAJ O P O R H O R AS , j o r n a da completa, de limpieza, cuidado personas mayores, con muy buenas referen c ias T E L . 6 7 2 9 2 15 11 E M PR E SA D E M ATA R O BUSCA 23 PERSON A S PA R A D I F E R E N TES DEPARTAMENTOS, e s tu d i o s b á s i c os, g a n a s de trabajar, imprescindible catalán y castellano. contrato indefinido y formación a cargo de la empresa. llamar para entrevista per sonal TEL. 630 59 33 41 señorita Gonzalez SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA PARA LIMPIEZA con experiencia y refeencias y coche propio TEL. 691 09 38 23 SEÑORA CON REFERENCIAS y EXPERIENCIA B U S CA T R A BA J O p a r a limpieza por horas TEL. 690 14 48 58 S E G U R I D A D P R I VA D A accede a nuestra bolsa de trabajo formándote como v i g ilante d e seg ur i d ad o escolta. TEL. 93 386 36 02 SE OFRECE CHICA PARA SERVICIO DOMESTICO, limpieza, cuidar personas m ayore s c n ag ur o T E L S . 688 46 60 68 - 931 82 49 29 Glenny SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado de personas mayores de 9 a 15 h., TEL. 664 08 42 91

SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, canguro, limpieza con titulo auxiliar de clinica experiencia y referencias TELS. 686 87 11 72 - 93 465 40 48 SEÑORA CENTRE DE BADALONA AMB BONES REFERENCIAS s´ofereix per cuidar nenes, preferentement en aquesta zona, experienc ia en bessons, TEL. 627 74 18 47 SE OFRECE CHICO PARA CONSTRUCCION Y REFORMAS o lampisteria y pintura con experiencia TEL .646 77 19 54 SE OFRECE SR A PAR A CUIDAR PERSONAS M AYO R E S , l i m p i e z a e n general, canguro, con referencias TEL. 647 08 49 31 SE OFRECE CHICA PAS R A L I M P I E Z A y cuidado de niños a tiempo completo o horas TEL. 662 25 22 04

SEÑORA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, martes y jueves, buenas referéncias TEL. 676 20 79 71 SE OFRECE CHICA PARA CAMARERA LIMPIEZA por horas con referencias TEL. 93 528 03 28 CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, canguro, persona mayores,con experiencia y referencias, disponabilidad papeles en regla TEL. 692 73 07 41 SEÑORA CON PAPELES BUSCA TRABAJO de cuidado de personas mayores y limpieza en general llamar al TEL. 630 47 45 48 AUXILIAR ENFERMERIA EN RGERIATRIA titulada se ofrece para cuidar personas mayores a domicilio TEL. 663 13 65 95 S E P R E C I S A C O N TA BLE JUBI L AD O/A con experiencia en sl TEL. 609 33 65 76 S E O F R E C E S R PA P E L E S E N R E G L A , cuidar personas mayores, hostelria,(fregaplatos,)jard neria o similar TEL. 627 20 98 79

SE OFRECE SR A PAR A LIMPIEZA por horas TEL. 696 20 08 32 SE OFRECE SR A PAR A SERVICIO DOMESTICO, ayudante de cocina, camarera para hotel TEL. 638 30 17 31 SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO de limpieza, canguro, con referencias, experiencia, documentacion en regla, por horas o media jornada. TEL . 602 16 25 44 | 73

Economics_Nou.indd 73

03/04/2012 16:17:25


CHICA RESPONSABLE Y HONESTA BUSCA TRABAJ O, p a r a l i m p i ez a o f i j a cuidado de niños, perso nas mayores, con buenas referen c ias, interes ad o s llamar TELS. 646 67 37 18 - 650 75 03 46

Líders gràcies a tu! A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 28 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descarregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter.

Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista!

*Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

Classes CLASES de inglés y polaco TEL. 630 17 32 08 PROFESORA TITUL ADA DA CLASES particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación habitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 MESTRA DÓNA CLASSES particulars de primària i eso. carme TEL. 617 08 02 89

Motor MOTOS SE VENDEN : Kymko 250 cc grand dink 1000 € Kymko 125 cc 500 € Yamaha XT 600 cc 1200 € TEL. 601 204 544

V E N D E M O S M AQ U I N A RIA HOSTELERÍA DE O CAS I Ó N c o n g ar a n tía . Interesados /as llamar TELS. 654 311 506 - 902 11 75 57 ALQUILO HABITACION A CHICA en Coll i Pujol, 350€ todo incluido TEL. 635 62 55 14 COMPRO JUEGOS de guerra y construcción Tente, Exin Castillos, nac. TEL. 651 43 56 31

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també!

Varis SE VENDE COFRE MASCOTAS Dogpack de Carrypack ex tensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado. No limita la velocidad. De 1 a 7 perros 600 € + INFO TEL. 601 204 544 SE VENDE MOBILIARIO DE OFICINA DE OCASIÓN y antigüedades TEL . 601 204 544

Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultraligeraTEL. 93 464 23 76 GRACIAS ESPIRITU S A N T O p o r l o s f av o r e s recibidos M.P.V.

74 |

Economics_Nou.indd 74

03/04/2012 16:17:26


Quieres colaborar? Vols col¡laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col¡labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69

ES PRECISA COMERCIAL COMERCIAL/VENTA PER REVISTA PUBLICITĂ&#x20AC;RIA A LA ZONA DE BADALONA MONTGAT TIANA Sâ&#x20AC;&#x2122;OFEREIX: t$POUSBDUFMBCPSBM DPNJTTJPOT t$BSUFSBEF$MJFOUT

ES PRECISA: t"QUJUVETDPNFSDJBMT t#POBQSFTĂ&#x2019;ODJBJIBCJMJUBUTDPNVOJDBUJWFT t&TWBMPSBSĂ&#x2039;FYQFSJĂ&#x2019;ODJBFOWFOUFT FORVBMTFWPMTFDUPS t$BSOFUEFDPOEVJSJDPUYFQSPQJ

Per a mĂŠs informaciĂł:

Tel. 93 464 69 79 de 9,30 a 14,00 hores | 75

Economics_Nou.indd 75

03/04/2012 16:17:34


animàlia Fuler desitjo que tingui molta sort amb la seva família. El trobarem a faltar però ens omple d'alegria saber que estarà bé, m'agradaria agrair a l'adoptant per aquesta bona obra que ha fet gràcies de tot cor. Desitjo que et faci tan feliç com en el seu dia ens va fer a nosaltres.

Sort Fuler!

Veronica Espuis Voluntària ASOA

Avui en obrir el facebook m'he emocionat. Notícia: Fuler després de tant de temps adoptat. He sentit una alegria immensa, és un gos meravellós, ple de vida i que ens ha fet passar molt bons moments a la gossera. No creia que s'adoptés, no pel seu caràcter sinó perquè era un gos adult i de

mida gran. Ha patit massa va arribar a l'any 2007 si no m'equivoco a la gossera i ningú s'havia fixat en ell fins ara, això és molt depriment per a un animal però ell mai va perdre l'alegria i les ganes d'aprendre. M'alegro per aquesta adopció tan esperada per a tots i més per a ell

adopta' m Rodolfo El Rodolfo es un peque mascle que ha estat rescatat d'un solar a Badalona. El Rodolfo estava refredat i hagués mor t si no l'haguessin rescatat. Ara és un gat sa de només cinc mesos, preciós, feliç, tranquil i molt sociable. Es deixa tallar les ungles i medicar-se sense problemes. Necessita la companyia d'un altre gat per estar feliç, així que seria ideal que pogués sortir adoptat amb el Nemo, el Vini (germanets) o a una casa on ja hi hagi un altre gat.

Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

76 |

1525.pag.76.indd 1

02/04/2012 15:57:22


guia comercial ESTÈTICA BADALONA SOL Sol uva, depilació laser C/ Francesc Layret, 30 DECORACIÓ LASPEGATINAS.NET vinilos decorativos, decoracion www.laspegatinas.net

DISSENY SINGULARS Logotips, maquetació, publicitat TEL. 659 08 74 59

IMPREMTA SERVEIS EDITORIALS Creació revistes, catàlegs, etc. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

WEBNALIA Creació de pàgines web www.webnalia.com

ÓPTIMA IMPRESIÓN Flyers, díptics, tríptics TEL. 676 06 32 53

MODA 08302 COMPLEMENTS Complements de moda TEL. 676 06 32 53 MOTOR VENTA NEUMÁTICOS Juegos de 4 neumáticos www.ventadeneumaticos.com

CLIC DISSENY Disseny pàgines webs www.clicdisseny.com

LLANTAS Llantas adaptables online www.llantasreplica.com

ANUNCIA'T A LA SECCIÓ GUIA COMERCIAL

PER NOMÉS 3,5 € / SETMANA *

( )

INFORMA'T AL 93 464 69 79 · 93 464 69 83 (*) Contractació mínima

TELÈFONS BADALONA AJUNTAMENT BADALONA www.badalona.cat 93 483 26 00 GUÀRDIA URBANA 092 COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 MOSSOS D'ESQUADRA 088 COMISSARIA MOSSOS 93 497 72 00 BOMBERS GENERALITAT 112 POLICIA NACIONAL 93 497 24 60

TAXIS BÉTULO 93 460 10 20 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37 FUNERÀRIA BADALONA funerariabadalona.com 93 497 04 97 TELÈFONS MONTGAT AJUNTAMENT MONTGAT www.montgat.cat 93 469 49 00 POLICIA LOCAL 93 469 07 07 CAP MONTGAT 93 469 49 30 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016

TELÈFONS TIANA

HOSPITAL MUNICIPAL BSA.CAT 93 464 83 00 HOSPITAL CAN RUTI gencat.cat/ics/germanstrias 93 465 12 00

AJUNTAMENT TIANA www.tiana.cat 93 395 50 11 POLICIA LOCAL 93 395 15 15

CAP TIANA 93 469 49 30 RÀDIO TIANA 93 465 33 99 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37 PORTALS LOCALS El TOT www.eltotdigital.com BADANOTIS www.badalonotis.com BADALONAPROP http://badalonaprop.wordpress.com BADAWEB www.badaweb.com TV BADALONA www.tvbadalona.cat INFO MONTGAT www.montgat.cat EL DIAL LOCAL RÀDIO CIUTAT BADALONA 94.4 FM RÀDIO TIANA 107.2 FM RÀDIO POMAR 101.2 FM ONA MAR 99,7 FM TELEVISIÓ TELEVISIÓ BADALONA Canal 26 TDT

El Tot Badalona més a prop teu!

Cada setmana troba EL TOT BADALONA, MONTGAT i TIANA en els teus punts de distribució habitual

Ara, A MÉS A MÉS, si vols el pots rebre AL TEU CORREU ELECTRÒNIC! Envia'ns les teves dades personals i el teu correu electrònic a badalona@eltotdigital.com*. Rebràs còmodament i cada setmana el TOT DIGITAL amb tota l'actualitat, notícies i publicitat en format PDF al teu correu

* no s'atendran sol·licituds que no estiguin degudament complimentades amb nom, adreça i correu electrònic. 77 |

1525.pag.77.indd 1

02/04/2012 13:59:30


TECNOLOGIA Angry Birds Space supera els deu milions de descàrregues en tres dies

Badalona en tweets Qui certifica la mort d'una rata de claveguera? Els veïns del carrer Cadis de #Badalona no ho tenen clar i continuen picant amb l'escombra @hospitabulis

Flipo i em preocupa la demagògia de #StJordiBDN! El temps posarà les coses al seu lloc, espero i alguns es menjaran els mocs...#Badalona @rogermelcior

El que le puso Barrio de La Salud era un cachondo #Badalona @homemade_drugs

La versió espacial del popular videojoc de la companyia finlandesa Rovio, Angry Birds Space, ha superat els deu milions de descàrregues en menys de tres dies, després del seu llançament el passat dijous.

anunciat que treballa en una versió per a Windows Phone. La nova versió d'Angry Birds, porta els furiosos ocells de colors fins a l'espai exterior per seguir lluitant contra els porcs verds que han robat els seus ous.

Gran dia de platja, i primer bany encara que l'aigua estigui congelada! Falta el termo! Molta sorra aquest any a les platges de#Badalona!! @XaviGarcia7

Desenvolupat en col·laboració amb la NASA, Angry Birds Space incorpora conceptes d 'ex p l o r ac i ó e s p ac i a l. L a descarrega del joc, disponible per a les plataformes iOS, Android, Mac i PC, té un cos d'entre 0,79 i 3,99 euros, tot i que també hi ha disponible una versió gratuïta amb publicitat per al sistema operatiu Android.

El joc, presenta nous personatges amb de poders espe c ials que els perme ten desafiar la ingravidesa espacial i realitzar espectaculars cabrioles.

Curiós que, amb la quantitat de manifestants i piquets a #Badalona, els Mossos hagin detingut just a tres membres de la @cupbadalona @xavigiro

S. I. A D.

24 h Volem fer sol·licitud d'una placa al Pont del Petroli en reconeixement al Sr. Josep Valls i Pla. #Badalona #PlacaValls @marc_esteve

Per altra banda, Rovio ha

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10 Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

VENTA Y REPARACIÓN SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

La Rambla de #Badalona @Toni_SK

78 |

1525.pag.78.indd 1

02/04/2012 13:56:25


Badalonins al món Sóc de Badalona, nascuda a l’any 1967. Des de fa 4 anys i per motius personals visc a Frankfurt (Alemanya). Estic casada amb un alemany i tenim un nen de 15 mesos. Al meu marit el vaig conèixer l’any 1985 a Blanes durant unes curtes vacances, 2 anys vam mantenir el contacte per carta i aleshores vaig decidir estudiar alemany; tot I que varem perdre la pista l’un de l’altre durant 20 anys aprox. Per circumstàncies de la vida ens vam retrobar un altre cop. Sempre he treballat a Barcelona com a administrativa amb idioma alemany a diferents empreses multinacionals (alemanyes). Quan vaig arribar a Frankfurt ja coneixia l’idioma del país cosa que va facilitar-me, en gran mesura, l’adaptació. He de dir que no em va costar gaire trobar una feina però he de deixar clar també que a través d’ETT. En aquesta situació laboral he estat treballant en tres empreses conegudes (Tetra Pack, Du Pont i Areva), només a Du Pont era imprescindible el coneixement del castellà per treballar al Departament d’atenció al client (Espanya-Brasil). Vaig treballar fins dos mesos abans del naixement del meu fill; és a dir, fins l’octubre 2010. A Alemanya les dones tenen l’opció d’agafar-se la baixa per maternitat durant tres anys; jo però, vaig decidir que amb un anyet n’hi havia prou. Comparat amb el nostre país ja és una avantatja el poder dedicar-te al teu fill durant el seu primer any de vida. Actualment he decidit reciclar-me abans d’entrar un altre cop al cercle de l’ETT I donat que al Gener em vaig quedar a l’atur, l’oficina de treball a Alemanya (Agentur für Arbeit) em va oferir l’opció de fer un examen a la Cambra de Comerç de Frankfurt per a obtenir un certificat oficial com a “Bürokauffrau”(equivalent a Oficial Administrativa, perquè ens entenem). Al nostre país amb el batxillerat pots treballar de forma reconeguda com

BadaloninsAlMón-79.indd 1

Antònia Valverde, des d’Alemanya a Administrativa; a Alemanya existeix un sistema de formació molt complex I que ofereix multitud d’opcions I sortides professionals a on les empreses UBNCÏIJDPMtMBCPSFOBDUJWBment per assolir la formació de treballadors qualificats amb l’objectiu que tothom tingui el seu “Ausbildung”. Jo he pogut demostrar que tinc experiència professional I és per això que puc accedir a l’examen oficial per lliure. Des del febrer 2012 i fins el 9 de maig participo en un curs per a la preparació d’aquest examen. Vaig a una acadèmia de dilluns a divendres de 8.15 a 15.15 hores. Aquest curs val uns 2500 EUR (tres mesos). L’oficina de treball t’assigna un tutor que fa seguiment de la teva formació/reciclatge en el cas que ells considerin necessari que ho facis, I a diferència del nostre país, vas rebent ofertes de treball que s’adapten en menor o major mesura al teu perfil professional I estàs obligat a anar presentant de forma regular un informe de totes les sol·licituds de treball que has enviat i els resultats de la recerca de feina. Jo diria que l’actitud d’aquest servei és més actiu i interactua conjunta-

ment i col·laborant amb l’aturat. Alemanya no representa, des de el meu punt de vista, un model o sistema social perfecte, ni molt menys, però penso que molts aspectes podrien ser copiats al nostre país per millorar alguns punts. Moltes coses es troben a faltar quan estàs lluny de casa, naturalment. La família, els amics, el clima I el menjar. Badalona és una ciutat amb personalitat, el mar, la seva proximitat a la Costa Brava amb les seva costa, el centre comercial de la nostra ciutat; dels que de mica en mica van quedant pocs arreu el món, la Rambla i el poder anar caminant a pràcticament tots els llocs, són algunes de les coses que més trobo a faltar aquí. Antònia Valverde, Alemanya

30/03/2012 10:54:58


S ยกMUCHA RA S PA E N O Z A R VENIR A ! TAL N E D I N U

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGรA, ORTODONCIA Y ODONTOLOGรA GENERAL

IMPLANTES 2

1

Menos Molestias Mรกs Rapidez Mรกs Seguridad Menos Coste

3

4

5 1ยช Consulta y Radiografia

GRATUITA

ORTODONCIA "TENER UNA

SONRISA BONITA, ME ABRE MUCHAS PUERTAS" Dr. Roberto Koenig 0EPOUร˜MPHPtOยDPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$Mร“OJDBEF#BEBMPOB - Mรกster en Implantologรญa y Rehabilitaciรณn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - Tรญtulo nivel Europeo en Implantologรญa.

Dra. Fรกtima Dominici OยDPMFHJBEP - Mรกster en Odontologรญa conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - Mรกster en Implantaciรณn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJร˜O&TQBร—PMB de Implantes (SEI) t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJร˜O&TQBร—PMB Endodoncia.

t3รˆQJEBF Invisible t3FDPOTUSVDDJร˜O de piezas t#MBORVFBNJFOUP Rรกpido y Duradero

BADALONA CENTRO

BADALONA - LA SALUD

$"MGPOTP9*** #BEBMPOB "W.BSRVร’T4BOU.PSJ GSFOUFBOUJHVPQBC+VWFOUVE GSFOUFNFSDBEP4BMVU 

Tel. 93 387 58 02

Tel. 93 387 12 65

L2

L10

Pep Ventura

La Salut

TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:

WWW.UNIDENTALBADALONA.ES 6OJ%FOUBMJOEETOT Badalona, Montgat i Tiana 1525  
TOT Badalona, Montgat i Tiana 1525  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1525.

Advertisement