Page 1

Del 17 al 24 de setembre '10 · www.eltotdigital.com

Número 1444

EspaiC:

Actualitat:

Persones:

Política:

El badaloní Josep Palau s’estrena al món dels musicals amb 40 El Musical .24

Badalona guanya 107 noves places d’escola bressol gràcies a un nou centre ubicat a Bufalà .08

Entrevista a Isabel Rojas .14

Chalmeta ocupa el lloc de Bertran com a candidat comarcal al Parlament.18

Les obres més esperades

Grup d’amigues treballadores de “Les Bobinadores” de l’empresa La Bomba Prat, durant l’any 1953 Foto. Carme Murcia

Portada.indd 1

Opinió:

A Fons:

Dolors Sabater, Jordi Crisol, Lorenzo Merchán i Francisco Planas .22

L’enigma de les bambes penjades als cables elèctrics de Badalona .16

14/09/2010 13:01:47


TOT Badalona i 35

PlantillaBase-N ova.indd 1

14/09/2010 13:44:16


TOT Badalona i 35

PlantillaBase-N ova.indd 1

13/09/2010 10:33:52


sumari D’entrada Actualitat Política Esports A fons Persones Instantàneas Espai C Agenda

6-7 8 - 12 18 - 19 21 16 14 20 28 - 34 30 - 31

Cinemes Novetats La Llar Medicina Necrològiques Consultori Legal Animàlia Nins Lectors

32 34 36 - 39 42 - 45 62 35 51 - 53

Immobiliària Gastronomia Guia de Serveis Motor Passatemps Horòscops Classificats Tendències Tecnologia

63 - 69 48 - 50 17 58 - 59 56 - 57 56 - 57 70 - 77 46 - 47 78

Foto antiga

Grup d’amigues treballadores de “Les Bobinadores” de l’empresa La Bomba Prat, entre elles, durant l’any 1953 Foto. Carme Murcia Tothom que desitgi veure publicada de forma gratuïta alguna fotografia seva antiga de Badalona, Montgat i Tiana, pot fer-les arribar a la nostra redacció ubicada a: C/. Lleó, 11-13 2n. 3a. - Badalona

C/Lleó 11-13 20n 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 · 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ: M. Subirats, L. Catalán, M. López. REDACCIÓ: M. Subirats, C. Carvajal, C. Tornero, Gina de Tera, J. García, N. Ribó ADMINISTRACIÓ: X. Subirats, A. Soriano, N. Ferrer OFICINES:C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona IMPRIMEIX: Tugrupográfico DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Es distribueix totes les setmanes a les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Fa saber que edita la revista amb paper ecològic, seguint les normatives europees vigents. La redacció de Revistes el TOT no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials compresos en el setmanari. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de la competència, aquesta editorial comunica que queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels anuncis, articles, imatges o col·laboracions que apareixen en aquesta publicació, fins i tot citant la seva procedència. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de la procedència de les dades facilitades pels anunciants.

4 i TOT Badalona

1444.pag.04.indd 1

14/09/2010 13:17:19


TOT Badalona i 35

lantillaBase-N P ova.indd 1

/09/2 3 1 01 0 1 0:3 9:5 3


d'entrada

Comencen les obres del esperat i reivindicat passeig marítim Progrés t Una de les obres més esperades, durant els d arrer s anys a Bad alona, començarà a ser una realitat a partir d’aquest dijous. La primera pedra del passeig marítim, entre el carrer del Mar i el Port, serà l’inici de 18 mesos de feina per canviar de fisonomia del litoral badaloní. En paraules de l’alcalde d e l a c i u t at , J o r d i S e r r a , “es una obra històrica i des de la dècada dels 80 que s’estava parlant de poder tirar endavant el passeig marítim en aquest tram”, ha explicat Serra en declaracions a la Revista El Tot. L’alcalde també ha volgut afegir que “l’inici d’obres arriba en un moment on molta gent creia que aquest passeig no tiraria

endavant a causa de la crisi econòmica i hem de recordar que el govern central també esta portant a terme les obres de remodelació de l’estació de Renfe”. El nou passeig marítim farà créixer el nombre de visitants del port Si les previsions es compleixen l’estiu del 2012 el nou passeig serà una realitat. Un dels canvis d’hàbits que això pot compor tar es el fet que molts ciutadans passegin des del carrer del Mar i fins al Port. L’alcalde de Badalona, Jordi Serra, s’ha mostrat convençut que el nou passeig atraurà més visitants a l’equipament. “Només per la novetat, li injectarà una nova

força al port.” Recordem que actualment a l’equipament portuari s’està construint la nova llotja de pescadors, que entrarà en funcionament a finals del mes d’octubre, i que aviat es construirà una Escola Municipal de Vela. L a primera pedra del nou passeig marítim arriba una setmana després de l’anunci, del mateix alcalde, que el canal del port es construirà i de l’obertura del carrer de la Indústria. Serra ha admès que la zona necessitava urgentment aquests projectes i “que s’està intentant recuperar el temps perdut”. Les característiques del nou passeig marítim L'amplada del passeig serà

6 i TOT Badalona

DEntrada-6-7.indd 2

14/09/2010 11:02:55


Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

t Estat actual de la façana marítima i imatge virtual de com quedarà el passeig marítim.

va r i a b l e, e n f u n c i ó d e l a morfologia i les necessitats urbanes, amb un mínim de 5,20 metres a la zona de la piscina municipal. El passeig comprèn dues tipologies de paviment, una de formigó a la zona interior propera a l'à mbit urbà, i una altra franja de paviment de fusta al costat de la platja. L'extrem sud del passeig es transformarà en una gran p l a ç a d 'a c c Ê s a l p r i m e r i segon nivells de les noves JOTUBM t MBD JPOT E FM 1PS U E F Badalona. Així mateix, es contemplen la construcció de diferents Q B T T B S F M t M F T E h B D D � T B l a p l at j a d e s d e l p a s s e i g distanciades adequadament i permetent total accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. TambÊ es condicionaran els

passos inferiors d'accĂŠs al passeig des del nucli urbĂ de Badalona, permetent donar mĂŠs seguretat als usuaris de la platja i aconseguint vertebrar el passeig amb la resta de la xarxa viĂ ria municipal. Dins de les actuacions previstes es contempla, tambĂŠ, el EFTWJBNFOU EhVO DPMtMFDUPS d'aigĂźes pluvials que va a parar al mar, cap a una ubicaciĂł situada al costat del dic del por t, a fi de canalitzar les aigĂźes i no afec tar la

estabilitat de la platja. Finalment, es dotarĂ la platja dels FRVJQBNFOUTJJOTUBMtMBDJPOT Aquestes actuacions formen part de la polĂ­tica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i MarĂ­, per recuperar i millorar el litoral respectant les caracterĂ­stiques mediambientals i paisatgĂ­stiques de cada zona. L'import previst de les obres ĂŠs de 9.483.156 e ur o s i l 'e m p r e s a q u e s e s'encarregarĂ  ĂŠs Construccions i Estudis, S.A. (CYES).

Actes de la primera pedra del passeig marítim Dijous 16 de setembre 17:15h: Estels al Pont del Petroli, a cà rrec del Club Mira-Mira 18h: Acte oficial d’inici d’obres del Passeig Marítim amb

l’assistència de l’alcalde de Badalona Jordi Serra, entre altres autoritats polítiques. 18:30h: Animació Infantil: amb pompes de sabó i Xocolatada popular TOT Badalona i 7

DEntrada-6-7.indd 3

14/09/2010 11:02:58


actualitat

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

a Bdalona guanya 7 01noves places d’escola bressol gràcies a un nou centre ubicat a u Bfalà Bufalà t L a c iutat compta aquest curs amb 415 places d'escola bressol, més del 50% de la demanda que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament ha obert tres escoles bressols en els últims tres anys. La propera que obrirà serà la del Virolet, al barri de Bufalà, que compta amb 107 noves places per a infants de fins a tres anys. To t i a i x ò , e n c a r a h i h a més de 300 nens en llista

d'espera per poder accedir a una plaça d'escola bressol pública. L'alcalde de Badalona, Jordi Serra, celebra que s'hagi superat ja el 50% de la demanda i reconeix que serà impossible arribar a cobrir tota la demanda d'una ciutat com Badalona. La nova escola bressol s'ubica a l’avinguda Extremadura, 35, al barri de Bufalà. Es preveu que les classes s'iniciïn el pròxim 18 d'octubre.

tLa nova escola bressol esta ubicada al barri de Bufalà

i’Snaugura l’ambulatori del Progrés que entrarà en funcionament el dia 7 2de setembre Pr o g r é s - El n o u CA P d e l Pr o g r é s o b r i r à l e s s eve s portes el proper dilluns 27 de setembre i donarà servei a u n s 14.0 0 0 b a d a l o n i n s dels barris centrals de la ciutat. Aquest divendres al matí tindrà lloc la inauguració a càrrec de la consellera de Salut, Marina Geli i de l’alcalde de Badalona, Jordi Serra. Abans de la seva entrada en servei es programarà una jornada de portes

tImatge del nou CAP del Progrés que obrirà les seves portes el proper 27 de setembre.

ober tes. L’ober tura arriba gairebé 15 anys després del que estava previst i de més

de tres anys d’obres. El nou ambulatori es troba situat a la plaça Ovidi Montllor.

Presó per a un o hme per 41robatoris amb violència aa Bdalona i a Snt Adrià

a Bralla multitudinària al parc infantil de la eVrge de la a Slut

El jutge ha dictat presó provisional per a un detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant A d r i à a c u s at d e c o m e t r e presumptament 14 robatoris amb violència i intimidació en comerços de Badalona i Sant Adrià. El 'modus operandi' utilitzat per l'autor era la intimidació amb arma blanca a les víctimes, que solien ser dones i solien estar soles en el seu lloc de treball després de la caixa registradora. L’autor, que ja esta a la presó, esta acusat de 14 robatoris.

El parc infantil, situat al grup de vivendes Verge de la Salut, va ser l’escenari, divendres passat a la nit, d’una multitudinària baralla entre veïns de la zona. Segons alguns testimonis, els fets s’haurien originat perquè un nen hauria donat una cop de pilota a una dona embarassada i a partir d’aquí s’hauria originat una gran discussió entre una vintena de veïns. La Guàrdia Urbana, que va efectuar un gran desplegament, no va detenir a ningú i només es té constància d’un ferit.

L’A.V . de Canyet demana a l’Ajuntament una comis sió per controlar els porcs senglars

També és notícia

L’entitat veïnal ha emès un comunicat on informa que durant les darreres setmanes han disminuït el nombre d’exemplars de porcs senglars a la zona de Canyet, tot i que aquesta setmana han malmès uns cultius situats al Camí de la Font de l’Amigó. L’associació ha denunciat que la solució no passa per sacrificar aquests animals, tal i com han fet les administracions, sinó que s’hauria de crear una comissió i intentar esterilitzar els porcs senglars.

8 i TOT Badalona

Actualitat-08.indd 1

14/09/2010 9:32:49


JUNTO AV. CARITG 02948 OCASIĂ“N POR PRECIO, Piso 40 m2 con 1 hab. exterior, cocina con Vitro y galerĂ­a, salĂłn 14 m2, pocos vecinos, 2Âş altura. 76.000 â‚Ź / 12.650.000 PTS

LA MORERA

M.MONTROIG 04049 Piso con ASCENSOR, junto y TranvĂ­a, 70 m2, 3 hab., salĂłn 19 m2 con balcĂłn a la calle, mucha luz, de orĂ­gen. 169.000 â‚Ź / 28.119.234 PTS

CENTRO

BUFALA 03997 Piso en MARTĂ? PUJOL con 3 hab. (2 dobles exteriores), salĂłn 20 m2 exterior, bien orientado, ESQUINADO con MUCHA LUZ, pocos vecinos. 180.000 â‚Ź / 29.949.480 PTS

03944 Casa 40 m2 + TERRAZA 40 m2, 2 hab., REFORMADA, cocina abierta al salĂłn, arie frĂ­o-calor, LISTA PARA VIVIR. 175.000 â‚Ź / 29.117.000 PTS

CENTRO

C/SARAGOSSA Piso SEMI NUEVO con 1 hab., SĂ“LO 3 AĂ‘OS, balcĂłn a la calle, parket y JUHVDLUHIUtRFDORUFDOHIDFÂżQFDFRQ ascensor. JUNTO PEP VENTURA. 185.000 â‚Ź / 30.780.000 PTS

LLEFIA

CASAGEMES

03864 Piso JUNTO c/PRIM de 72 m2, 3 hab., baĂąo y aseo, cocina con patio 10 m2, salĂłn 20 m2 orientado a mar, carp.aluminio. 268.000 â‚Ź / 44.591.448 PTS

CANYADĂ“

04041 Ă TICO 67 m2 + TERRAZA 12 m2, 2 hab. (antes 3), salĂłn 25 PFRQVDOLGDDW]DÂżQFDFRQ ASCENSOR, muchas posibilidades. 207.000 â‚Ź / 34.441.902 PTS

03869 Piso DE CINE. 78 m2, 2 hab. (antes 3), salĂłn 20 m2, parket, calefac., aire acond., MEJOR QUE NUEVO. 187.000 â‚Ź / 31.115.000 PTS

BUFALĂ€

03923 Piso IMPECABLE con 2 hab. dobles exteriores, salĂłn 24 m2 independiente, patio 15 m2, calefac., aire acond., mucha luz, obra vista con ascensor. 227.000 â‚Ź / 37.769.622 PTS

03936 Piso JUNTO PLAYA en ÂżQFDSEMI NUEVA, 100 m2, 4 hab., 2 baĂąos, salĂłn 20 m2, calefac., todo exterior. Facilidades de pago. 320.000 â‚Ź / 53.243.520 PTS

CENTRE

MARTĂ? PUJOL

03943 Piso en PTE.COMPANYS, 90 m2, 3 hab. (2 dobles), REFORMADO, salĂłn 22 m2 con balcĂłn, soleado, calefac., aire acond., ascensor, muy tranquilo. 380.000 â‚Ź / 63.225.000 PTS

03828 PISO de OBRA NUEVA a estrenar, 4 hab., 2 baĂąos, cocina con vitro, horno y micro, salĂłn 26 m2 con TERRAZA 15 m2, balcĂłn, aire acond., calefac., parking y trastero incl. 410.000 â‚Ź / 68.218.260 PTS

03794 Piso con PARKING y TRASTERO opc., 4 hab., baĂąo y aseo, salĂłn

CASAGEMES

MAS RAM

CENTRE

02494 Torre a 4 vientos en parcela de 1.298 m2, 392 m2 construidos, habitacioQHVGREOHV GHVHUYLFLR FRFLQDRIÂżFH de 30 m2, terraza con barbacoa, salĂłn 60 m2 con chimenea, calefac., a.acond., alarma, piscina. VISTAS AL MAR. 830.000 â‚Ź / 138.100.380 PTS

CENTRE

04088 Gran piso 127 m2 + 2 balcones, 4 hab. (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 30 m2, calefac., aire acond., listo para vivir, ÂżQFDFRQDVFHQVRU PARKING Y TRASTERO INCL. 530.000 â‚Ź / 88.180.000 PTS

CANYADĂ“

LA MORERA 03967 Piso en PRESIDENT COMPANYS con 3 hab., cocina y baĂąo reformados, balcĂłn, puertas haya, PARA ENTRAR A VIVIR. 167.000 â‚Ź / 27.800.000 PTS

03320 Piso SEMI NUEVO con 2 hab., PARKING OPCIONAL, balcĂłn a la calle, calefac., aire acond., ascensor, video portero, pocos vecinos. EXTERIOR. 245.000 â‚Ź / 40.760.000 PTS

COLL I PUJOL

STO. CRISTO

03361 Piso IDEAL PAREJAS con 2 hab., TOTALMENTE REFORMADO, salĂłn 17 m2 en 2 ambientes con balcĂłn, parket, toldos, puertas haya. IMPECABLE. 147.000 â‚Ź / 24.458.742 PTS

04007 Casa JUNTO PLAYA en planta baja, fachada 5 mts, actualmente pl.baja con 2 grandes salas y EDxRV3RVLEOHHGLÂżFDU pl.baja + piso y buhardilla. 370.900 â‚Ź / 61.700.000 PTS

04075 Gran piso 120 m2 en MARTĂ? PUJOL con 4 hab., 2 baĂąos, calefac., aire acond., balcĂłn tipo terraza, armarios empotrados, ascensor, todo exterior. 462.779 â‚Ź / 77.000.000 PTS

04008 Piso TODO EXTERIOR con 3 hab., alto y con ascensor, salĂłn 18 m2 indep., balcĂłn con VISTAS A MAR, parket y gres. LISTO PARA VIVIR. 225.000 â‚Ź / 37.400.000 PTS

COLL I PUJOL 03905 Ă TICO 85 m2 + 2 TERRAZAS, 3 hab. (2 dobles), precisa reformas, TODO EXTERIOR, salĂłn 25 m2, pocos vecinos. 186.500 â‚Ź / 31.030.000 PTS

TIANA

04053 Piso OBRA NUEVA con 2 hab. en CENTRE de TIANA, PARKING INCLUIDO, acabados alto standing, cocina equipada abierta al salĂłn 20 m2, pocos vecinos, ascensor. 275.000 â‚Ź / 45.756.150 PTS

BUFALĂ€

03981 Piso en INDEPENDENCIA con 3 hab., salĂłn 20 m2 en 2 ambientes, balcĂłn, calefac. y aire DFRQGÂżQFDFRQDVFHQVRU LISTO PARA VIVIR. 242.500 â‚Ź / 40.500.000 PTS

CENTRO

04039 Piso SOLO 1 AĂ‘O, 82 m2, 3h (1 suitte), 2 baĂąos (baĂąera y ducha), salĂłn 27 m2, 2 balcones a la calle, LQVWDODLUHIUtRFDORUÂżQFDFRQDVFHQsor, parking opcional. 345.500 â‚Ź / 57.486.363 PTS

03624 Piso de 135 m2 TODO EXTERIOR, para reformar, hay que hacer la distribucion, posibilidad de hacer 4 habitaciones, baĂąo y aseo., ascensor. JUNTO MERCADO TORNER 247.000 â‚Ź / 41.097.342 PTS

CENTRE

CASAGEMES

28 m2 indep., balcĂłn, parket y gres, calefac., aire acond., ascensor,

JUNTO CAN SOLEI. 303.900 â‚Ź / 50.600.000 PTS

04005 DUPLEX en STA.MADRONA junto playa, 90 m2 + TERRAZA 25 m2, 3 hab. (posible hacer 4), VISTAS A MARÂżQFDSRFRVYHFLQRV ZONA IDEAL. 490.000 â‚Ź / 81.529.140 PTS

BUFALĂ€

03974 Casa 180 m2 + PATIO y JARDĂ?N, 3 hab., 2 baĂąos y 2 aseos, sala estar con cocina y salida a patio, salon 35 m2, silla elevadora, garaje, toda exterior, sĂłtano 40 m2, IMPECABLE. 510.700 â‚Ź / 84.950.000 PTS TOT Badalona i 9

1 pagina.indd 1

13/09/2010 13:54:19

0 TE 2


actualitat

Troba totes les notĂ­cies a www.eltotdigital.com

Badalona redueix les multes per venda ambulant a la platja Badalona tLa unitat de vigilĂ ncia contra la venda ambulant a la platja de Badalona feta per la Unitat Ciclista de la GuĂ rdia Urbana ha sancionat durant els mesos del juliol i l'agost 27 QFSTPOFTQFSWFOEBJMtMFHBM fet que suposa una reducciĂł del 50% respecte als 56 de l'any passat. Aquesta reducciĂł del nombre de sancions imposades per la unitat, que han mantingut el mateix nivell de patrulla que l'any passat, respon al fet que s'ha reduĂŻt aquesta activitat, consistent en la venda de productes alimentaris i complements als banyistes. La Unitat Ciclista tambĂŠ ha ofert atenciĂł a les autocaravanes que estacionen prop de la platja i acampen. Davant d'aquesta

situació, els agents han intervingut en 137 ocasions, advertint els usuaris d'aquests vehicles de la prohibició. Menys sancions al Pont del Petroli D u r a n t a q u e s t e s t i u s' h a interposat menys sancions al Pont del Petroli. Mentre que l'any passat es van tramitar 26 denúncies per llançar-se a l'aigua des del pont, enguany la xifra s'ha quedat en nomÊs 5 denúncies. Pel que fa a la pesca des del Pont del Petroli, que recordem que no esta permesa, la Unitat Ciclista ha tramitat 4 denúncies en els mesos de juliol i agost, mentre que durant l'estiu passat les denúncies van ascendir a 10.

tA la platja de Badalona hi han treballat vuit agents de la GuĂ rdia Urbana.

La Fundació Badalona Contra el Cà ncer organitza una festa blanca a la platja Centret Abans que s’acabi l’estiu, aquest dissabte 18 de setembre, la Fundació Badalona Contra el Càncer ha preparat la primera festa blanca a la platja badalonina. El donatiu,

que serà de 40 euros, permetrà tastar els plats d’una desena de restaurants i participar en una festa on hi haurà havaneres, amb el grup Mar Endins, i tambÊ ball. L’únic requisit de la

vetllada es que els participants hauran d’anar vestits de blancs. El donatiu anirà cap a la marató contra el càncer. La festa blanca començarà a les 21h. [+] 93.384.55.07

Els caixers automà tics del carrer del Mar tancats durant la tarda i la nit desprès d’un incident amb un indigent

Els castellers de Badalona podrien canviar de local d’assaig

TambĂŠ ĂŠs notĂ­cia Detenen a quatre persones quan estaven robant a l’interior d’un magatzem de Coll i Pujol La GuĂ rdia Urbana va detenir, la matinada de dissabte, a quatre persones com a presumptes autores d’un robatori amb força a l’interior d’un magatzem de ferralla situat al carrer Santa BĂ rbara. La detenciĂł es va produir grĂ cies BMBDPMtMBCPSBDJĂ˜EVOWFĂ“RVF va sentir sorolls a l’interior del local i va trucar a la policia local, que hi va desplaçar una patrulla camuflada i, posteriorment, una de reforç logotipada. La policia va trobar als 4 detinguts carregant barres de coure.

Els dos caixers automĂ tics de l’entitat bancĂ ria “La Caixaâ€? del carrer de Mar resten tancats fora de l’horari d’oficina. Tot i que fa temps que restaven tancats de nit, un incident que va provocar un indigent que dormia dins el caixer ha obligat als responsables de l’entitat a tancar l’accĂŠs a dins l’oficina. Dimecres passat va aparèixer tota l’oficina plena d’excrements humans que va obligar a mantenir l’entitat tancaEBEVSBOUHBJSFCĂ?UPUFMNBUĂ“

Els Castellers podrien veure's obligats a abandonar l'antiga fà brica de la Mobba, local on realitzen els seus assajos des del 2005. Segons han informat, a travÊs d’un comunicat, a hores d’ara es troben a l'espera de la resolució d'un litigi entre el propietari de la vella fàbrica i l'Ajuntament de Badalona per un tema d'expropiació. Els castellers han explicat que hi ha tantes possibilitats de poder quedarse a la Mobba com d'haver-se de buscar un nou local.

10 i TOT Badalona

Actualitat-10.indd 1

14/09/2010 15:57:01


W

<UJVTWYVTxZWLYTHULU[HTISHX\HSP[H[PLS TLKPHTIPLU[ +LZKLZLTWYLS»LZMVYsKL;<:.:(3tZKVUHYLSTPSSVYZLY]LPHSZUVZ[YLZ\Z\HYPZPHSH ZVJPL[H[HSHX\LZLY]PT 7LYHJVUZLN\PYOVLUZ]HYLTJVTWYVTL[YLLUTPSSVYHY[V[ZLSZHZWLJ[LZKLSHUVZ[YHNLZ[P} ZLN\PU[UVYTLZKLX\HSP[H[X\LOHULZ[H[YLJVULN\KLZPJLY[PÃ&#x201E;JHKLZWLY(,569(ZVJPHJP}U ,ZWH|VSHKL5VYTHSPaHJP}U`*LY[PÃ&#x201E;JHJP}U!

0:6 .LZ[P}KLSHX\HSP[H[ *LY[PÃ&#x201E;JHSH\[PSP[aHJP}K»\U ZPZ[LTHKLNLZ[P}WLYTPSSVYHY S»LÃ&#x201E;JnJPHPWYVK\J[P]P[H[ PUJYLTLU[HYSHJVTWL[P[P]P[H[ PWYVWVYJPVUHYZLY]LPZX\L ZH[PZMHN\PULSZYLX\PZP[ZKLSZ JSPLU[Z

0:6 .LZ[P}HTIPLU[HS :PZ[LTH[P[aHPJLY[PÃ&#x201E;JHLSZ WYVJLZZVZX\LHWSPJH;<:.:(3 WLYYLK\PYLSZPTWHJ[LZ TLKPHTIPLU[HSZULNH[P\ZP L]P[HYSHJVU[HTPUHJP}JVTWSPU[ HTISLZL_PNuUJPLZHTIPLU[HSZ X\LLSZ\Z\HYPZSHZVJPL[H[P S»(KTPUPZ[YHJP}KLTHULU

25,BWRW%$'B[LQGG

6/:(: :LN\YL[H[PZHS\[LULS[YLIHSS (ZZLN\YHX\LS»LTWYLZH WYHJ[PJH\UJVTWSL[ZPZ[LTH WLYPKLU[PÃ&#x201E;JHYPH]HS\HYLSZ YPZJVZKLYP]H[ZKLS[YLIHSS PS»HJ[P]P[H[PHWSPJH[V[ZLSZ YLJ\YZVZULJLZZHYPZWLYH JVU[YVSHYSVZMVTLU[HU[HSOVYH \UHJ\S[\YHWYL]LU[P]HX\L HIHZ[H[V[ZLSZUP]LSSZKL S»,TWYLZH <5,,5 ;YHUZWVY[KL]PH[NLYZ :LN\YL[H[PZHS\[LULS[YLIHSS (JYLKP[HLSJVTWSPTLU[KL [V[ZLSZYLX\PZP[ZKLX\HSP[H[ YLZWLJ[LHSZLY]LPKLSHSxUPH! HJJLZPIPSP[H[PUMVYTHJP} YLN\SHYP[H[W\U[\HSP[H[H[LUJP} HSJSPLU[JVUMVY[ZLN\YL[H[P YLZWLJ[LTLKPHTIPLU[HS
actualitat

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Uns brètols roben les flors de la Diada i la Guàrdia Urbana els hi fa tornar Badalona tUn grup de brètols van robar durant la tarda de diumenge algunes de les ofrenes florals que s’havien dipositat durant la Diada a Badalona, al monument situat a la Plana. Segons han explicat a aquest setmanari diversos testimonis, i gràcies a la trucada d’un veí de la zona, la Guàrdia Urbana va obligar a un grup de joves, que havien portat les flors a la plaça Doctor Rifé, a tornar-les al monument. S’ha de destacar que algunes de les

t La Guàrdia Urbana va obligar al grup de joves a tornar les flors a la Plana. Fotografia cedida i efectuada des d’un telèfon mòbil.

ofrenes florals ja van ser robades durant la matinada de dissabte a diumenge.

Primer Badalona, després Barcelona, València i ara Madrid Badalona t Han passat 30 anys des que Esteve Rabat i la seva dona, Cuca, van obrir la joieria del carrer Francesc Layret. L’any 2005, Rabat va obrir la seva primera botiga a Barcelona, amb dos centres al Passeig de Gràcia, després vindria València i ara obre una nova botiga al prestigiós carrer Serrano, 32 de Madrid. La joieria Rabat, que va néixer a Badalona, ara mateix ja disposa 7 botigues a l’Estat.

Badalona prepara la Setmana de la Solidaritat

Badalona t La tercera Setmana de la Solidaritat i la XVIII Mostra d’entitats solidàries escalfa motors. Enguany començarà dissabte 25 de setembre i acabarà diumenge 3 d’octubre. Ha estat organitzada per les organitzacions no governamentals que formen el Consell de Solidaritat i la Regidoria de Ciutadania i Convivència que han programat un seguit d’actes i exposicions per donar a conèixer els projectes de cooperació internacional al desenvolupament i de sensibilització ciutadana que porten a terme. D’altra banda el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre, al passeig de la Rambla, i dins el marc de la Setmana de la Solidaritat, se celebra la Mostra d’entitats solidàries amb l’objectiu de consolidar un espai de coneixement, reflexió i sensibilització.

També és notícia Desè fòrum d’internet al barri de Llefià

Continua la festa major de Sant Cebrià de Tiana

Festa per acomiadar l’estiu a Montgat

La plaça Trafalgar, al barri de Llefià, acollirà aquest cap de setmana el desè fòrum d’internet. D’entre els actes programats, durant les tardes de divendres i dissabte, destaca una taula rodona que portarà per títol; “Més enllà dels Telecentres”, creant xarxa cívica i social”. La xerrada mostrarà que a partir d'espais físics per accedir a internet es poden promoure la participació comunitària, les xarxes d'aprenentatge i l’acció social. [+] www.llefia.org

Després del pregó del music Xavier Maristany, celebrat aquest dimecres, Tiana celebra fins diumenge la seva festa major. Aquest dijous, dia de Sant Cebrià, tindrà lloc una tarda de circ i l’Ofici Solemne. Divendres serà torn per les sardanes, els concerts joves i la xocogresca. De cara a dissabte la festa major aplegarà la trobada de gegants, el correfoc i el gran ball amb l’Orquestra Plateria. La festa acabarà diumenge amb els castellers i el castell de focs.

La plaça de les Mallorquines acollirà aquest dissabte, a partir de les 18h, la festa de cloenda de l’estiu. La celebració arrencarà amb una festa infantil i un berenar per a nens i nenes. A les 20:30h, s’ha preparat una botifarrada popular i a les 21:30h, una sessió de Dj amb ball. D’altra banda, aquest mateix dissabte, tindrà lloc el concert del grup “Manu Factoria” que presentarà el seu treball “La maldición del IV menor” a partir de les 22h, a la sala Pau Casals.

12 i TOT Badalona

Actualitat-12.indd 1

14/09/2010 9:59:40


36 mesos sense interesos

C/Creu, 19-21 Badalona Tel. 93 464 32 49 www.facilmobel.es

acilMobel.indd 8 F

18 /05/2010 10:14:15


persones

Redacció: Mertxe La Torre

Entrevista a Isabel Rojas L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia del sistema nerviós. És mortal i, actualment, no té cura. Per això és important la investigació i donar-la a conèixer, perquè la ELA existeix. Isabel Rojas pateix aquesta malaltia, però també els seus familiars i tota la gent que l'envolta. Des de la Plataforma de Afectados por la ELA s'està fent una campanya de visibilitat per donar-la a conèixer. Com actua la ELA? Les cèl·lules que controlen el moviment de la musculatura voluntària es degeneren, moren. La conseqüència és una debilitat progressiva que avança cap a la paràlisi total del malalt, inclosa la capacitat per menjar, parlar... Normalment, moren per insuficiència respiratòria en un temps de 2 a 5 anys des de l'inici de la malaltia. Quanta gent està afectada a Espanya? Entre quatre i cinc mil persones! Com canvia la vida d'una persona la ELA? La vida va canviant segons avança la malaltia. Primer, es deixa de treballar i així cada dia es va perdent autonomia fins arribar al punt que es depèn dels altres per absolutament tot. Les facultats mentals, però, queden intactes, és a dir, el malalt és totalment conscient de tot el procés. És una de les pitjors malalties i la més cruel. Molts cops quan es parla de la ELA, es parla del cos com una presó. És la sensació que tenim els malalts: ens sentim presoners dins d'un cos que no respon les nostres inquietuds i les ganes de fer coses. I la dels familiars? Arriba un punt que el malalt necessita atenció tot el dia,

t

“Quan es parla de la ELA, es parla del cos com una presó” per això és probable que algun dels familiars hagi de deixar de treballar per tenir-ne cura, o bé contractar algú; però això no queda cobert pels serveis socials. La Llei de dependència no contempla, de cap manera, les necessitats especials d'un malalt d'ELA. En el terreny emocional és encara pitjor, la família veu impotent com avança la malaltia fins que arriba el dia en que ha de tenir cura del seu ésser estimat com si fos un bebè de tres mesos. La Plataforma de Afectados por la ELA va néixer ara fa dos anys. Quina és la teva tasca com a representant a Catalunya? La plataforma és una organització nacional, tenim gent a gairebé totes les comunitats; però funcionem de forma virtual, a través d'Internet. Com a repre-

sentant vaig a totes les reunions que s'organitzen a Catalunya (equips mèdics, Conselleria de Sanitat, etc). De totes maneres, el càrrec de representant és només per tenir una figura de referència propera, però som una organització horitzontal on totes les opinions tenen el mateix pes. Defensem les nostres vides i creiem que és una tasca massa important com per deixar-la en mans alienes. Què és el que demaneu? Demanem més investigació. També que ens apliquin teràpies que encara estan en fase experimental, però que ja han superat la fase de toxicitat. Demanem que no ens donin per morts en el moment del diagnòstic, que pels hospitals la ELA sigui una prioritat. I demanem més empatia per part les neuròlegs, una actitud ètica diferent.

14 i TOT Badalona

Persones-14.indd 1

14/09/2010 11:10:36


Quieres colaborar? Vols col·laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69

Administradors de Finques Gestors de Patrimonis Assessorament Integral en Operacions Immobiliàries

TEL. 93 399 46 61 VIVENDES EN LLOGUER PROVIDENCIA (CENTRE). 3 HAB. CUINA, MENJADOR, BANY, TRASTER ......................600€ CALDERON (SABADELL) APARTAMENTS DE 1 O 2 HAB., CUINA AMERICANA, ARMARI ENCASTAT, BALCÓ, PL. PKG. I TRASTER. DESDE ......................................................................560€ HIPOLITO LAZARO (B. SALUT). NOVA PROMOCIO. BX, 94 M2, PISOS 70 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA OFF., MENJADOR, ESTUDI, TSSES, TRASTERS .. DES DE 850 € A 950 €/M. F.PLANAS CASALS, PL. BAIXA, 1 HAB., 1 BANY, PATI 18 M2, CALEF., REBOST ..........600€ APARTAMENT A BENIDORM 2 HAB. CAP 4 PERSONES, MOBLAT,PARK. I PISC. COM.400€

LOCALS EN LLOGUER CALDERON (SABADELL). 135M2 + 200M2 BAILEN (BUFALÀ). LOCAL

COMERCIAL

PATI.

A

REFORMAR .......................

1.100€

73M2 ....................................................400€

BUFALA (SARDANA) 550 M2, 2 PL., 2 ACCESSOS, 2 ASEOS, OPC. OFICICINES ANEXES 96 M2..2.800€ TORNER (MERCAT)

LOCAL

CARME (CENTRE). 80M2,

150€, 2

PLANTES I SÒTAN,

REFORMAT, DIÀFAN,

PROVIDÈNCIA (MERCAT TORNER) 53M2

1

1

WC, DIFERENTS DISTRIBUC.

....900€

WC ......................................

EN P. BAIXA

+ 200M2

1.200€

SOTERRANI, MAGATZEM,

MONTC., ASEO ............................................................................................700€

ALFONS XII (PL. PAÏSSOS CATALANS). LOCAL PLANTA BAIXA, 120M2 D’OFICINIES, 40M2 CTRA ANT. VALENCIA (SALUT) 3 HABITACIONS, CUINA, MENJADOR, BANY, TOTALMENT MOBLAT..................................................... 750€

DE MAGATZEM, NECESSITA REFORMES ..........................................................700€

CTRA. CANYET. 2 LOCALS (165 M2) I (240 M2) PLANTA BAIXA SENSE COLUMNES, ALÇADA 3,5 M,

OFICINES

..................................................................................... 2.700€

ALFONS XII (PROGRES). 40M2,

MAGATZEM, ALTA SUM .....................................800€

DEMOCRACIA (LLEFIA) 3 HABITACIONS, 1 BANY, 2 TERRASSES, CUINA MOBLADA ........690€ F. PLANAS I CASALS (CENTRE) 3 HAB., 1 BALCÓ, CUINA, MENJADOR, BANY, NO ASC. 700€ SANTA MADRONA (CENTRE) 3 HAB., BANY, AACC, NO ASC, AMOBLAT ................650€ LES ERES (DALT DE LA VILA) PLANTA BAIXA, 2 HAB., BANY, AMOBLAT, JARDÍ, PARKET, AACC 750€ TORNER (MERCAT) CASA, 3 HABITACIONS, CUINA, BANY, MENAJADOR, SALA D’ESTAR,TERRASSA, PATI, SOTAN .............................................................................................. 700€

PJE. RIU LLOBREGAT (LLOREDA). 50M2,

VIVENDES EN VENDA

PASSEIG LA SALUT (LA SALUT) 94 M2, 2

TEIÀ. 3 HAB., 2 BANYS, CUINA, SAFAREIG, MENJ., TSSA, PER REF ........................ 295.000€ LLEÓ (CENTRE) 2 HAB., CUINA, BANY, MENJADOR, PATI, PER REFORMAR. ............... 270.000€ FRONT MARITIM (PORT). PIS 120M2, 4 HAB., ALTA QUALITAT, 2 BANYS, 2 TRRS, VISTES AL MAR, MARBRE, CALEF., A/A, OPC. PARQ. I TRASTER. .......................................... 750.000€ HIPOLITO LAZARO (B. SALUT). NOVA PROMOCIÓ. BX, 94 M2, PISOS 70 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA OFF., MENJ-, ESTUDI, TSSES, TRASTERS....................DES DE 240.000€ LLEIDA (GORG) 65 M2, 3 HAB., 2 BALCONS, TOTALM. REFORMAT, AMOBLAT. 257.500 € SARAGOSSA (RAVAL), 2 HAB., CUINA-MENJADOR, BANY, SAFAREIG, A.A., PARQUET.217.00€

P L A C E S D E PA R K I N G MARIA AUXILIADORA PL. PARQUING MOTO .................................................. 35€ RIERA MATAMOROS (PLAÇA DE PARKING COTXE).............................................. 95€

FRONT MARITIM (PORT). 90M2, 6M VÍA AUGUSTA (CENTRE)

OFICINES,

ADECUAT OFICINES ............................400€

ALÇADA,

NOU ................................ 1.400€

229 M2,

CALEFACCIÓ, AACC, CAIXA FORTA, TERRASSA

100M2. ............................................................................................... 3000€ ELECTRONICA (LES GUIXERES) OFICINES, 103M2, TOTAL. EQUIPADES, CONSERJE, A/A, 4 DESPATXOS 1.200€ JAUME BALMES (LA LLAGOSTA)

VENTA DE PA, ASEO, ALTA SUMINISTRES.................400€ APARADORS, PARKET, ALTA SUM ........

1200€

PASSEIG LA SALUT( LA SALUT) 118 M2, CANTONADA C/TORÍ, PARKET, VARIES DISTRIBUCIONS, ALTA SUM..............................................................................................

ROGER DE FLOR ( CENTRE) LOCAL-MAGATZEM, 82 M2, 3

PLANTES,

2

4.000€

ASEOS ..........600€

LOCALS EN VENDA BAR I NEGOCI (JULI GALVEZ BRUSON). 100M2 .................................. 576.000€ ALFONS XIII (P.OLIMP.) DIÀFAN, 1ASEO, PATI INT., ADEQUAT OFI ................ 135.000€ ALFONS XII (PL. PAÏSSOS CATALANS) LOCAL PLANTA BAIXA, 120M2 D’OFICINES, 40M2 DE MAGATZEM, NECESSITA REFORMES ............................................................... 210.355€ CTRA. CANYET. 2 LOCALS (165 M2) I (240 M2) PLANTA BAIXA SENSE COLUMNES, ALÇADA 3,5 M, OFICINES ................................................................................. 562.000€ LINARES (SALUT) SOLAR EDIFICABLE PARKING I VIVENDES ................................ 365.000€

SANT IGNASI DE LOIOLA 110 - 08912 BADALONA

GRUPSALVAT@SALVATASSESSORS.COM TOT Badalona i 15

.pag.1 4 1 .indd 1 5

/09/2 4 1 01 0 1 :0:4 6


a fons

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Lâ&#x20AC;&#x2122;enigma de les bambes penjades als cables elèctrics de Badalona

t Bambes situades al carrer Mossèn Antón Romeu. Carles Carvajal

t Bambes penjades davant lâ&#x20AC;&#x2122;estaciĂł de Renfe, al costat de mar. Carles Carvajal

Badalona t Badalona no es queda al marge de la moda de penjar bambes als cables elèctrics o telefònics. Una practica, que ve de lluny i no es pas nova. Durant els darrers mesos han aparegut força bambes penjades als cables elèctrics, sobretot al centre de la ciutat. De bambes seâ&#x20AC;&#x2122;n trobem a prop de lâ&#x20AC;&#x2122;estaciĂł de Renfe i tambĂŠ a diversos carrers de Dalt la Vila, entre altres indrets. Algunes porten penjades fins i tot des de fa un parell dâ&#x20AC;&#x2122;anys. Com unes situades al capdavall del carrer del Mar que aguanten les inclemències del temps.

Art o vandalisme? Es desconeix l'origen d'aquesta moda. Uns diuen que l'objectiu ĂŠs donar a la ciutat una visiĂł mĂŠs artĂ­stica (el que es coneix com a "art de carrer" i en anglès "shoefiti", una barreja entre "shoes" i "graffiti"). Altres, que es tracta d'un ritus propi de les bandes llatinoamericanes per marcar territori i fins i tot, d'una forma de dir que allĂ es ven droga. La imatge, sigui com sigui, recorda l'entrada al poble EF MB QFMtMĂ&#x201C;DVMB #JH 'JTI u n c a b l e p l e d e s a b ate s. 'JOT J UPU IJ IB QMBOFT XFC que afirmen, tot i que no es pot confirmar i que es força

t Bambes penjades a Dalt la Vila. Carles Carvajal

discutible aquesta idea, que aquesta practica va nĂŠixer al nostre paĂ­s, durant la dècada dels 90, quan els joves que havien acabat de fer la â&#x20AC;&#x153;miliâ&#x20AC;? penjaven les seves botes com a senyal que havien acabat el servei militar. Sobre aquest enigma, diu la llegenda que un esportista desconegut es passeja per tot el mĂłn penjant les bambes que, al llarg del seu viatge, fa malbĂŠ. A Internet s'han creat blogs dedicats Ăşnica i exclusivament a captar imatges de bambes penjades arreu. A Estats Units, per exemple, ĂŠs habitual trobar-se fotografies com la d'aquest article.

16 i TOT Badalona

"'POTJOEE
"LAS COSAS BIEN HECHAS"

COLL I PUJOL,188-190 BADALONA 93 460 93 21 902 077 767

OFERTAS DE PISOS EN ALQUILER “ LLEFIA. (JUNTO A SANTA COLOMA) Piso muy económico de 3 habitaciones. Zona muy bien comunicada. Cerca de metro. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 500€/MES. REF.: LF-166. SANTO CRISTO. Piso de 3 habitaciones, cocina con salida a lavadero con electrodomésticos. Muy bien comunicado. Semi. Amueblado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 620€/MES. SANTO CRISTO. Piso de 3 habitaciones amueblado y equipado. Muy bien conservado y bien comunicado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/MES. REF.: SC-127. JUNTO A MONTIGALA. Piso completamente reformado, amueblado y equipado. Muy acogedor, 2 habitaciones dobles exteriores a calle. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/ MES. REF.: BA-154. SANTO CRISTO. (JTO. A LLOREDA) Buena calle y muy tranquila. Piso totalmente nuevo a estrenar, baño y aseo, amplia cocina, s. parquet, calefacción. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 750€/MES. REF.: SC-137. LLOREDA. Piso de 75m2 recién reformado, a estrenar. Finca de obra vista con ascensor. 3 habitaciones, calefacción, suelo parquet. Muy buena ubicación. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 750€/MES. REF.: LO-202. CASA RUSTICA EN EL CENTRO. (JUNTO A LA NUEVA LINEA DE METRO). 2 plantas, amplia cocina, 3 habitaciones. Comedor con chimenea. Sin gastos de comunidad. ALQUILER: 800€/MES. MONTGAT. DUPLEX DE OBRA SEMI NUEVA. 87m2 + amplio balcón de 17m2 + terraza de 37m2, Amueblado, ascensor. PARKING Y GASTOS DE COMUNIDAD INCLUIDOS. ALQUILER: 950€/ MES. REF. MG-155. LOCAL EN STA. COLOMA EN VENTA O ALQUILER. 700m2, 3 plantas. Ideal para montar un negocio y vivienda. Tiene permiso de apertura para actividad textil. Con vado. INFORMESE SIN COMPROMISO. REF.: STL-201. NAVE EN ALQUILER EN MONTIGALA. (PRONTO MODA). 700m2, 3 plantas. Zona nueva. INFORMESE SIN COMPROMISO. REF.: MO-200.

OFERTAS DE PISOS EN VENTA SANTO CRISTO (JUNTO A LLOREDA). Piso en calle muy tranquila y bien comunicada. Ideal para independizarse. 1º de altura, cocina muy bien conservada. 2 habitaciones. PRECIO: 93.200€ (15.500.000.-) CUOTA DE 230€/MES. REF.: SC-1493. BUFALA.(JUNTO A MOLI DE LA TORRE) 3 habitaciones, totalmente exterior, impecable, baño reformado, calefacción y a/a, muy luminoso y tranquilo. PRECIO: 130.000€ (21.600.000.-) CUOTA DE 325€7MES. REF.: BU-921. SANTO CRISTO. Piso muy económico de 3 habitaciones en finca con ascensor. Calle principal con comercios y muy bien comunicada. Muy luminoso. PRECIO: 135.000€ (22.460.000.-) CUOTA DE 335€/MES. REF.: SC-1585. PEP VENTURA. A POCOS METROS DEL <M> PEP VENTURA. Piso de 2 habitaciones (antes 3), amplia cocina, 2º de altura. Muy luminoso y económico. Excelente comunicación. PRECIO: 150.000€ (24.950.000.-) CUOTA DE 375€/MES. REF. PV-735. LLEFIA. JUNTO A LA PLAZA TRAFALGAR. Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Excelente ubicación, comedor con salida a balcón exterior a calle. PRECIO: 165.000€ (27.450.000.-) CUOTA DE 410€/MES. REF.: LF-1554. CONGRESO. C/ DOCTOR MODREGO. (Jto. todos los servicios: Tranvía, transporte publico, colegios, mercado…) Amplio piso de 70m2 con 3 habitaciones, comedor de 19m2 con salida a balcón exterior a calle. Cocina con salida a galeria. Muy luminoso. Para entrar a vivir. PRECIO:162.000€. (26.950.000.-) CUOTA DE 400€/MES. REF.: CO-460.

guia serveis BADALONA · AJUNTAMENT 93 483 26 00 badalona.cat · GUÀRDIA URBANA 092 · COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 . MOSSOS D’ESQUADRA 088 · COMISSARIA MOSSOS BADALONA 93 497 72 00 . BOMBERS GENERALITAT 112 . POLICIA NACIONAL BDN 93 497 24 60 . ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016 . HOSPITAL MUNICIPAL 93 464 83 00 bsa.cat . HOSPITAL CAN RUTI 93 465 12 00 gencat.cat/ics/germanstrias . TAXIS BÉTULO 93 460 10 20 . FUNERÀRIA BADALONA 93 497 04 97 funerariabadalona.com

MONTGAT . AJUNTAMENT montgat.cat . POLICIA LOCAL . CAP MONTGAT

93 469 49 00 93 469 07 07 93 469 49 30

TIANA . AJUNTAMENT tiana.cat . POLICIA LOCAL . CAP TIANA . RÀDIO TIANA

93 395 50 11 93 395 15 15 93 469 49 30 93 465 33 99

PORTALS LOCALS · REVISTA EL TOT · VILAWEB · BADANOTIS · EL BADIU · BADAWEB · TV BADALONA · BADABIT · FÒRUM BÉTULO · INFO MONTGAT

eltotdigital.com vilaweb.cat/badalona badanotis.com elbadiu.net badaweb.com tvbadalona.cat badabit.org betulo.cat montgat.net

LLEFIA. PROXIMO AL METRO. Piso esquinero de 3 habitaciones, Amplia cocina nueva, baño reformado, completamente exterior a calle. 2º de altura. Calefacción y a/a. Pocos vecinos. PRECIO: 189.000€ (31.445.000.-) CUOTA DE 470€/MES. REF.: LF-1555.

el dial local

PEP VENTURA (RBLA. SANT JOAN) Amplio piso de 3 habitaciones totalmente exterior a dos calles. Orientado a mar y montaña. Finca con ascensor. Excelentes vistas. Jto. al Mercadona. ¡¡Ocasión por zona!! PRECIO: 201.000€ (33.500.000.-) CUOTA DE 500€/MES. REF.: PV-734.

. Ràdio Ciutat Badalona 94.4 FM rcb.cat també emet per T.D.T . Ràdio Tiana 107.2 FM . Ràdio Pomar 101.2 FM radiopomar.com . Ona Mar 99.7 FM onamar.net

LLOREDA. CERCA AMBULATORIO. Amplio piso de 80m2, 3 habitaciones. Completamente reformado. Gran comedor con salida a balcón exterior. Finca de obra vista con ascensor. Excelente ubicación. ¡OCASION POR PISO Y PRECIO! PK. OPCIONAL. PRECIO: 233.000€ (38.760.000€) CUOTA DE 580€/MES. REF.: LO-793. JUNTO A PEP VENTURA. ATICO EN FINCA DE SOLO 7 AÑOS. 3 habitaciones + vestidor. Todo nuevo. Completamente exterior a calle. Comedor con salida a balcón, terraza de 25m2, calefacción y a/a. Ascensor. Inmejorable zona. Junto a todos los servicios. PRECIO: 270.000€ (44.950.000.-) CUOTA DE 675€/MES. REF.: CE-436.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.fincasvazquez.com

televisió · Televisió Badalona tvbadalona.cat

Canal 26 TDT TOT Badalona i 17

1444.pag.17.indd 1

14/09/2010 11:58:39


política

Chalmeta ocupa el lloc de Bertran com a candidat comarcal al Parlament Badalona t No hi hagut sorpreses d ’última hora i, tal com avançava aquesta revista la setmana passada, Mateu Chalmeta, actual regidor d’ERC a l’Ajuntament de Badalona, ha estat escollit candidat del Barcelonès Nord a les properes eleccions al Pa r l a m e n t d e C at a l u nya . D’aquesta manera, Chalmeta ocupa el lloc que va deixar el badaloní Uriel Bertran quan es va d o nar d e baixa d e l partit per impulsar la nova formació Solidaritat Catalana juntament amb Joan Laporta. Chalmeta va aconseguir el 80% dels vots dels assistents a l’assemblea extraordinària celebrada la setmana passada, davant dels 12% de Ruben Arenas, d’ERC Sant Adrià de Besòs. L’únic regidor independentista al consistori badaloní ocuparà el número 14 a la demarcació de Barcelona, mentre que Bertran n’ocupava l’11. Aquesta posició a la llista dóna poques possibilitats a Chalmet a perquè o c upi una cadira al Parlament de Catalunya, almenys si fem cas a les enquestes sobre

tMateu Chalmeta durant la seva intervenció a l’assemblea que el va escollir/ ERC

intenció de vot. Davant una assemblea que s’esperava més concorreguda, Chalmeta va explicar els motius pels quals es va presentar com a candidat: “ perquè em fa JM t MVTJØ QFSRVÒ FN TFOUP QSFQBSBUJQFSRVÒUPDBw. El nou candidat va prometre portar la veu de la comarca al Parlament i acostar aques-

ta institució a la comarca. Chalmeta no descarta presentar-se també com a candidat d’ERC a les eleccions municipals però és poc provable que ho faci. Tot apunta que el proper 23 de setembre serà l’actual president local, Miquel Estruch, qui encapçalarà la llista de les municipals.

CiU proposa unificar l’entorn del port en un sol barri Façana Marítima t Després de l’anunci de l’Alcalde sobre la construcció del canal del port, el soci del govern local, CiU, proposa ara que l’entorn del port i la façana marítima s’unifiquin en un sol barri que depengui d’un sol districte. Segons el líder de la federació nacionalista, Ferran Falcó, iOP UÏNBTTBTFOUJURVFVOB[POB RVF DPNQBSUFJY VO UFSSJUPSJ J VOFTDBSBDUFSÓTUJRVFTTJNJMBST RVF TBSUJDVMB BM WPMUBOU EFM NBSJEFMQPSU JRVFUÏQSPVQFT JQFSTPOBMJUBU WJTRVJQBSUJUFO EPTEJTUSJDUFT FMTJTÒJFMTFUÒ 

JFOUSFTCBSSJT MB.PSB JMB QBSUEFM(PSHJEFM1SPHSÏTRVF IJIBQFSTPUBEFMBWJBw. Tot i així, segons Falcó, aquest és un debat que s’haurà de plantejar durant el proper mandat i iBNC FM DPOTFOT EFMTWFÕOTw. El Primer Tinent d’Alcalde no vol parlar encara de noms ni del Districte a qui hauria de dependre, tot i que proposa que sigui el número 1, un districte que ara depèn de CiU. Els veïns estan d’acord L’Associac ió de Veïns del

Front Marítim està d’acord en unifi c ar la zo na en un sol barri, sobretot, perquè l’actual separació en 3 barris comporta problemes pel que fa a escoles, centres d’atenció primària o equipaments esportius. El s veïn s vo l d r i e n q u e e l nou barri s’anomenés Front Marítim de Badalona o Façana Marítima de Badalona, i que inclogui Sant Ignasi de Loiola com a frontera nord, fins al carrer Mar Negre com a frontera sud, i des de el mar fins al carrer Indústria.

18 i TOT Badalona

Politica-18-19.indd 2

14/09/2010 10:36:41


Carles Tornero redaccio@eltotdigital.com

El PP obligarĂ lâ&#x20AC;&#x2122;alcalde a donar explicacions sobre lâ&#x20AC;&#x2122;afer del poliesportiu de MontigalĂ  MontigalĂ  t La despesa de mĂŠs de 700.000 euros que va fer lâ&#x20AC;&#x2122;Ajuntament de Badalona per a unes obres al poliesportiu de MontigalĂ  que mai sâ&#x20AC;&#x2122;han arribat a fer continua portant cua. Aquesta setmana el PP ha decidit que forçarĂ  la convocatòria dâ&#x20AC;&#x2122;un ple extraordinari â&#x20AC;&#x201C; cosa que pot fer grĂ cies als 7 regidors que tĂŠ al consistori badalonĂ­ â&#x20AC;&#x201C; perquè lâ&#x20AC;&#x2122;alcalde de Badalona doni explicacions sobre el que els populars titllen de iOFGBTUBHFTUJĂ&#x2DC;w. TambĂŠ volen sotmetre a votaciĂł la reprovaciĂł de lâ&#x20AC;&#x2122;alcalde, malgrat que, encara que votin conjuntament els partits de lâ&#x20AC;&#x2122;oposiciĂł, no tindrien majoria per tirar-ho endavant. El president del PP a Badalona, Xavier GarcĂ­a Albiol, ha declarat que â&#x20AC;&#x153;4FSSBĂ?TM"MDBMEFEF #BEBMPOBEFTEFMBOZJ QFS UBOU Ă?TSFTQPOTBCMFEFMTJODPNQMJNFOUTRVFTIBOQSPEVĂ&#x2022;UEFT EFBMFTIPSFT"SBFMRVFWPMFN Ă?TRVFM"MDBMEFFOTFYQMJRVJFO VO1MFFYUSBPSEJOBSJQFSRVĂ&#x2019;OP IBGFUDPNQMJSMFTTFWFTQSĂ&#x203A;QJFT EFDJTJPOTJRVFFOTFYQMJRVJMFT DPOTFRĂ Ă&#x2019;ODJFTFDPOĂ&#x203A;NJRVFT

tEl grup municipal del PP en una sessiĂł del Ple Municipal. Arxiu

EBRVFTUTJODPNQMJNFOUTw Albiol vol que es depurin responsabilitats polĂ­tiques i recorda que Badalona iOPFTUĂ&#x2039;BDUVBMNFOU QFSNBMCBSBUBSEJOFSTw. Des del govern municipal han explicat que el projecte dâ&#x20AC;&#x2122;ampliaciĂł del poliesportiu de MontigalĂ es va encarregar lâ&#x20AC;&#x2122;any 2003 i que ara, 7 anys desprĂŠs i en lâ&#x20AC;&#x2122;actual situaciĂł econòmica, ĂŠs impossible realitzar-lo. Els retards i modificacions del projecte de 2003 per part de lâ&#x20AC;&#x2122;Ajuntament van acabar amb una despesa de quasi 800.000 euros i una indemnitzaciĂł de 7.000 mensuals a la gestora de lâ&#x20AC;&#x2122;equipament espor-

tiu, qui va ser lâ&#x20AC;&#x2122;encarregada de redactar el projecte que mai es va arribar a fer.

La JSC de Tiana vol recuperar un històric tramvia

El PP vol reunir un miler de persones en un dinar a la plaça Trafalgar

La FAVB tambĂŠ vol una explicaciĂł La vocalia dâ&#x20AC;&#x2122;espor ts de la FederaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;Associacions de VeĂŻns de Badalona (FAVB) tambĂŠ ha demanat una explicaciĂł a lâ&#x20AC;&#x2122;Ajuntament perquè sâ&#x20AC;&#x2122;aclareixi què ha passat i quin ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;acord a què sâ&#x20AC;&#x2122;ha arribat amb la concessionĂ ria del poliesportiu de MontigalĂ . La FAVB tambĂŠ creu que iOPIBFTUBUMBNJMMPS HFTUJĂ&#x2DC;NVOJDJQBMw en lâ&#x20AC;&#x2122;actual crisi econòmica.

TambĂŠ ĂŠs notĂ­cia El president dâ&#x20AC;&#x2122;ICV a Badalona estrena blog a internet El president dâ&#x20AC;&#x2122;Iniciativa per Catalunya Els Verds, Ă&#x20AC;lex MaĂąas, igual que altres polĂ­tics de Badalona, sâ&#x20AC;&#x2122;ha sumat a la moda dels blogs a internet. El nou blog es diu http://www. badalonaenpositiu.blogspot. com perquè, segons explica el mateix MaĂąas, â&#x20AC;&#x153;estic fart, cansat del desĂ nim que sovint sâ&#x20AC;&#x2122;expressa en aquesta ciutat. Els problemes de Badalona tenen soluciĂł, a Badalona pot haver-hi futurâ&#x20AC;?. MaĂąas avisa que seran reflexions personals que no sempre coincidiran amb lâ&#x20AC;&#x2122;opiniĂł del seu partit.

La Diada de Catalunya va donar el tret dâ&#x20AC;&#x2122;inici a la campanya de la Joventut Socialista de Tiana per recollir diners per recuperar el tramvia que unia Tiana i Montgat, i que ara es troba abandonat en un descampat. De moment, es recullen diners entre els comerços a travĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;unes guardioles. Segons el primer secretari dels joves socialistes tianencs, Pau Blasco, â&#x20AC;&#x153;fem la DBNQBOZBOPUBOTPMTQFSRVĂ&#x2019; DSFJFNRVFFMTPNOJTFTQPEFO GFSSFBMJUBU TJOĂ&#x2DC;QFSRVĂ&#x2019;OPTBMUSFT TĂ&#x201C;DPOTJEFSFNRVFĂ?TOFDFTTBSJ SFDVQFSBSFMTTĂ&#x201C;NCPMTEJEFOUJUBU EFMOPTUSFQPCMFw.

A q u e s t d i u m e n g e 19 d e setembre, el Partit Popular de Badalona sâ&#x20AC;&#x2122;ha proposat fer una mostra de poder i reunir gairebĂŠ mil persones en un dinar a la plaça Trafalgar. A lâ&#x20AC;&#x2122;acte es preveu que assisteixi la presidenta del PP a Catalunya, AlĂ­cia SĂĄnchez Camacho, en la que serĂ la seva primera visita a la ciutat desprĂŠs de la famosa polèmica amb els fullets repartits a la Salut. Aquest passat divendres, ICV-EUiA i CiU van fer els seus respectius sopars dâ&#x20AC;&#x2122;inici del curs polĂ­tic. TOT Badalona i 19

Politica-18-19.indd 3

14/09/2010 10:36:45


instantĂ nies

Troba totes les imatges a www.eltotdigital.com

Les Ofrenes florals i els castellers marquen la Diada a Badalona La tradiciĂł va marcar lâ&#x20AC;&#x2122;Onze de Setembre a Badalona. A lâ&#x20AC;&#x2122;acte institucional, celebrat a la Plana, van fer lâ&#x20AC;&#x2122;Ofrena la corporaciĂł municipal i una quarantena dâ&#x20AC;&#x2122;entitats badalonines. La Diada es va acabar amb lâ&#x20AC;&#x2122;actuaciĂł castellera dels Castellers de Badalona, CornellĂ i Barcelona.

Els Agents Rurals localitzen una serp en un pis de Badalona Els Agents Rurals van localitzar, la setmana passada, una serp rei de Sonora en un à tic de Badalona. Aquesta serp es una espècie molt DPNVOBFOUSFFMTDPMtMFDDJPOJTUFTEhBRVFTU tipus de rèptils.

Els Bombers de Badalona, tercers del mĂłn en la maniobra rĂ pida d'excarceraciĂł Els cos dels Bombers de Badalona ha participat, durant els darrers EJFT BMDBNQJPOBUEFMNĂ&#x2DC;OEhFYDBSDFSBDJĂ&#x2DC; FMOPNBNCFMRVBMFTDPOFJYMBUĂ&#x2019;DOJDB QFSSFTDBUBSWĂ&#x201C;DUJNFTEhBDDJEFOUEFUSĂ&#x2039;OTJU EFMhJOUFSJPSEFMTWFIJDMFT RVFThIBDFMFCSBU B$PSL *SMBOEB &MDPTEF#BEBMPOBWB quedar tercer del mĂłn en la maniobra rĂ pida EhFYDBSDFSBDJĂ&#x2DC;

Pere TomĂĄs nou capitĂ del DKV Joventut El jugador format al planter de la Penya serĂ  FMOPVDBQJUĂ&#x2039;EFMhFRVJQ&MKVHBEPSOBTDVUB Palma de Mallorca acaba de fer 22 anys, i va arribar al Joventut ara fa vuit temporades.

20 i TOT Badalona

Instantanies-20.indd 1

14/09/2010 15:55:25


esports

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

La Penya juga aquest dissabte la semifinal de la lliga catalana davant el Girona Badalona tCom cada mes de setembre la lliga catalana obre la temporada del DKV. La Penya obrirà l'esdeveniment el aquest dissabte, a les cinc de la tarda, davant el Girona CF de Darryl Middleton i Ricard Casas. Els horaris de la lliga catalana Dissabte 18 de setembre 17h: DKV Joventut - Girona CF 19h: Regal FC Barcelona Assignia Manresa Diumenge 19 de setembre 17h: Final

t El DKV obrirà l'esdeveniment el dissabte a les cinc de la tarda davant el Girona CF de Darryl Middleton i Ricard Casas

El Badalona s’emporta el derbi comarcal davant la Grama Badalona t Un Badalona superior es va endur el derbi comarcal contra la Gramenet, amb un gol de David Prats (0-1) al minut 86 . Els escapulats van dominar durant bona part del partit, i només el gran encert del porter Barragán va evitar que el conjunt de Manolo Marquez arribés al descans amb un clar avantatge. Va ser en el segon període, i quan el Badalona es va quedar amb 10 jugadors , per expulsió de Sidibe, quan el partit es va decantar cap el costat badaloní. Prats va a p r of i t ar u n a c e ntr ad a d ' Oscar Ramírez per fer pujar el gol de la victòria. Amb aquest

t Partit Grama-Badalona

triomf , el Badalona es manté invicte, i es situa en el sisè lloc de la taula amb cinc punts. Els

escapulats rebran al Camp de Centenari aquest diumenge, a les 17h, el Athletic Balears.

DINERO AL INSTANTE a cambio de ORO, JOYAS, TELEVISORES, ORDENADORES PORTÁTILES, VEHÍCULOS...

Con garantía y seguridad.

CONVIERTE EN EFECTIVO TUS OBJETOS DE VALOR Avenida Martí Pujol, 209 - Badalona (junto a Vía Augusta y a 100m. del Hospital Municipal)

S PÉRALO U C E R ¡Y MES! EN UN

T. 93 464 04 55 www.hellomoney.es TOT Badalona i 21

1444.pag.21.indd 1

14/09/2010 10:53:48


amb veu pròpia

Tots som una colla Dolors Sabater CMPDTNFTWJMBXFCDBUNJP[[

C o n s t r u ir s e m p r e ĂŠs m ĂŠs complex que no pas destruir. $POTUSVJSWPMFTGPSĂ&#x17D; JOUFMtMJHĂ&#x2019;ODJB i comptar amb els altres;vol sentit EFHSVQ EFDPMMB WPMDPPQFSBDJĂ&#x2DC; JVOPCKFDUJVDPNQBSUJU.BHSBEB simbolitzar-ho amb els castellers. En canvi, per destruir, de WFHBEFT OIJIBQSPVBNCVOHFTU CBSSPFSJBHSFTTJVRVFTBMJNFOUB dels instints mĂŠ s baixos i mĂŠ s JHOPSBOUT JRVFFTDBNQBPEJJ intolerĂ ncia. Com els tancs. A Badalona ho tenim tot: tenim centenars, milers de persones implicades, compromeses en la DPOTUSVDDJĂ&#x2DC;EVOBDJVUBUJODMVTJWB CBTBEBFOMBDPOWJWĂ&#x2019;ODJBJUFOJN BMHVOTMĂ&#x201C;EFSTJOGMBNBOUTRVFFT dediquen a sembrar discò rdies i a ventar el foc de la intolerĂ ncia. Jo mâ&#x20AC;&#x2122;a punto a lâ&#x20AC;&#x2122;e quip dels DPOTUSVDUJVTĂ?TNĂ?TĂ&#x17E;UJMJHSBUJGJDBOU Ă?TVOFRVJQQMFEFHSBOT persones, sovint anò nimes, que aporten el millor dâ&#x20AC;&#x2122;elles mateixes

i fan coses realment positives. M â&#x20AC;&#x2122;a punto a lâ&#x20AC;&#x2122;e quip dels qui acullen i donen eines als mĂŠ s febles, dels qui afavoreixen el EJĂ&#x2039;MFHJOUFSSFMJHJĂ&#x2DC;T MMVJUFOQFMT ESFUTIVNBOTJPSHBOJU[FOBDUJWJUBUT EF DPIFTJĂ&#x2DC; TPDJBM FM EF les persones que fan funcionar les associacions, entitats culturals, les festes populars, les xarxes ciutadanes. Lâ&#x20AC;&#x2122;equip dels qui posen en marxa iniciatives QFSNJMMPSBSMBQBSUJDJQBDJĂ&#x2DC;JFM sentit de pertinença, lâ&#x20AC;&#x2122;estima a MBDJVUBUJBMQBĂ&#x201C;T FMDPOFJYFNFOU NVUVJMBDPPQFSBDJĂ&#x2DC;.BQVOUPB lâ&#x20AC;&#x2122;equip dels qui teixeixen cultu res preparant per a lâ&#x20AC;&#x2122;o ctubre els Colors de la aTrdor a LlefiĂ J-B4BMVU EFMFTRVJPSHBOJU[FO una cadena humana per unir el dia 23 de setembre tot el litoral contra el trĂ fic de persones; i a JEFFTNBHJTUSBMTDPNi&M1SPKFDUF S T O SO M U NA CO LLAâ&#x20AC;?, una iniciativa de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya que aviat serĂ  una realitat a la nostra ciutat, amb lâ&#x20AC;&#x2122;objectiu que es converteixi en una eina

EhJOUFHSBDJĂ&#x2DC;EFDJVUBEBOTFTEF #BEBMPOBRVFUJOHVJOJORVJFUVET culturals i socials, de tots els CBSSJTJEFUPUFTMFTQSPDFEĂ&#x2019;ODJFT FMTQBSUJDJQBOUTQPESBODPOĂ&#x2019;JYFS BGPOTMBUSBEJDJĂ&#x2DC;DBTUFMMFSBEF manera prĂ ctica i activa, amb els Castellers de Badalona, i viure de ben a prop tot allòque envolta FMNĂ&#x2DC;ODBTUFMMFS VONĂ&#x2DC;ORVFUĂ? VOHSBOTJNCPMJTNFSFTQFDUFFMT WBMPSTIVNBOTEFMBDPOWJWĂ&#x2019;ODJB plural, inclusiva. Irespecte lâ&#x20AC;&#x2122;anar sempre mĂŠ s amunt. La colla de castellers, per fer les seves construccions, necessita equips plurals, entrenats en lâ&#x20AC;&#x2122;esforçi la DPPQFSBDJĂ&#x2DC; JNPMUBDPOGJBOĂ&#x17D;BJ DPPSEJOBDJĂ&#x2DC;QFSBTTPMJSSFQUFT EJGĂ&#x201C;DJMT EJGĂ&#x201C;DJMTQFSĂ&#x203A;BNCSFTVMUBUT FNPDJPOBOUT EVOBHSBOCFMMFTB BSUĂ&#x201C;TUJDBJIVNBOB Icom que mâ&#x20AC;&#x2122;apunto a lâ&#x20AC;&#x2122;equip dels constructius, no mâ&#x20AC;&#x2122;unirĂŠmai al bĂ ndol dels destructius barroers que diu que potser desfilin amb els tancs aquest dissabte, U s proposo que els feu el buit, i que el seu soroll es perdi en la mĂŠ s BCTPMVUBJHOPSĂ&#x2039;ODJBNFEJĂ&#x2039;UJDB

Raons de pes avalen el canvi Lorenzo MerchĂĄn MPSFO[PNFSDIBOHPO[BMF[CMPHTQPUDPN

{3FDPSEFOFMDPOUFODJĂ&#x2DC;TEFMT professors de l'Escola de Ăş Msica EF#BEBMPOBRVF TFHPOTTFOUĂ&#x2019;Ocia ferma, van ser acomiadats improcedentment, i l'Ajuntament WBTFSPCMJHBUBSFBENFUSFhMT QBHBOUFMTTFVTIPOPSBSJTSFUSPBDtivament i abonant les despeses KVEJDJBMT TFOTFRVFOJOHĂ&#x17E;EJNJUĂ&#x201C;T OJGĂ&#x2DC;SBDFTTBUQFSBJYĂ&#x203A; e R Âżcorden els 2.329 milions de pessetes que es van embutxacar, presumptament, els imputats FOFM$BT1SFUĂ&#x203A;SJBBUSBWĂ?TEhVO TPMBS BMDPTUBUEFM1PSUEF#BEBMPna, i que nomĂŠ s el responsable de M arina Badalona va renun ciar al seu cĂ rrec, a instĂ ncies EFMh"MDBMEF {*TBCJFORVFBSB FOT UPDBSĂ&#x2039; QBHBS UBNCĂ? NĂ?T de 120 milions de pessetes a la 'FEFSBDJĂ&#x2DC;$BUBMBOBEh&TQPSUT BNC%JTDBQBDJUBU'Ă&#x201C;TJDB DPNB concessionĂ ria del poliesportiu EF.POUJHBMĂ&#x2039; QFSTPMVDJPOBSVO DPOGMJDUFTPCSFMBHFTUJĂ&#x2DC;EFMB JOTUBMtMBDJĂ&#x2DC; RVFGBNĂ?TEFWVJU

anys que dura, a fi de paralitzar BJYĂ&#x201C;MBEFOĂ&#x17E;ODJBKVEJDJBMQFSMBRVBM MBDJUBEB'FEFSBDJĂ&#x2DC;SFDMBNBWB mĂŠ s de 565 milions de pessetes, i que, a mĂŠ s, l'Ajuntament abonarĂ a la mateixa entitat 1.164.660 de pessetes mensuals mentre el projecte, que resta parat, no es realitzi, i que, com en el cas EFMTNĂ&#x17E;TJDT OPIJIBIBHVUDBQ EJNJTTJĂ&#x2DC;OJDFTTBNFOU C Âż al ficar a tots els partits de HPWFSOJBUPUTFMTQPMĂ&#x201C;UJDTFOFM NBUFJYTBD {/PĂ?TNĂ?TDFSURVF aquests fets responen a la mala HFTUJĂ&#x2DC;EVUBBUFSNFFOMFTĂ&#x17E;MUJNFT MFHJTMBUVSFTBMFTĂ&#x2039;SFFTEF$VMUVSB HFTUJPOBEBQFS&3$ BJYĂ&#x201C;DPN 6SCBOJTNFJ&TQPSUT HFTUJPOBEFT QFM14$ Âż Ă&#x2030; s que no disposem d'una oportunitat d'or, en les properes eleccions municipals, per passar comptes, deixant a aquestes GPSNBDJPOTFOMBPQPTJDJĂ&#x2DC; -B SFTQPTUBBBRVFTUFTQSFHVOUFT en un sentit o en un altre, ens farĂ  mĂŠ s o menys responsables del GVUVSEFMBOPTUSBDJVUBU1FSRVĂ&#x2019; EBWBOUMPCMJHBDJĂ&#x2DC;UFĂ&#x203A;SJDBRVF DBEBQPMĂ&#x201C;UJDSFTQPOHVJEFMTTFVT

BDUFT RVBOVOBGPSNBDJĂ&#x2DC; QFS RĂ FTUJPOTEhFTUSBUĂ&#x2019;HJBQBSUJEJTUB oculta, empara o defensa la mala HFTUJĂ&#x2DC;EhVOEFMTTFVTNFNCSFT FTUĂ&#x2039;BCPOBOUFMUFSSFOZEFMBDSĂ&#x201C;UJDBJMBSFQSPWBDJĂ&#x2DC;%JDUPUBJYĂ&#x203A; FODPNQSPWBS VOBWFHBEBJVOB altra, com a Badalona, durant les campanyes electorals, es repeteix un procĂŠ s dâ&#x20AC;&#x2122;adormiment de la memò r ia que, combinat amb altres mecanismes molt mĂŠ s perversos, com les campanyes de la por o la compravenda de voluntats, perjudiquen al procĂŠ s OBUVSBMEFSFOPWBDJĂ&#x2DC;JSFHFOFSBDJĂ&#x2DC; QPMĂ&#x201C;UJDB BGBWPSJOUBMGFURVFFMT NBUFJYPTRVFTĂ&#x2DC;ORĂ FTUJPOBUT DPOTUBOUNFOU TFHVFJYJOFOFMT seus llocs com si res. Votar en llistes obertes seria una possible TPMVDJĂ&#x2DC; QFSRVĂ&#x2019;DPNQPSUBSJBRVF FMTQBSUJUTQPMĂ&#x201C;UJDTBVHNFOUFTTJO el seu propi nivell dâ&#x20AC;&#x2122;autocontrol JEBVUPFYJHĂ&#x2019;ODJB QFSĂ&#x203A;NFOUSF BRVFTUBGĂ&#x2DC;SNVMBFMFDUPSBMTFHVFJYJ TFOUVOBVUPQJB VOHSVQQPMĂ&#x201C;UJD RVFFOHBOZJBMDJVUBEĂ&#x2039; QFSNFUFOU comportaments impropis entre les TFWFTGJMFT OPIBVSJBEFTFSEJHOF de la nostra confianç a.

22 i TOT Badalona

pinio-22-23.indd 2 O
El Canal, ara sĂ­ Jordi Crisol w .jordicrisol.com

E x p l i c a r e l q u e ex p l i c a r ĂŠ sobtarĂ a mĂŠ s d'un, com quan WBJHQPTJDJPOBSNFGBWPSBCMFNFOUBMBDPOTUSVDDJĂ&#x2DC;EFMUĂ&#x17E;OFM de la B-500. El canal del port GBBOZT JHVBMRVFMBSFTUB EFMQSPKFDUFEFM1PSUOPIBVSJB d'haver estat un projecte prioriUBSJQFSRVĂ&#x2019;OPThBEFRVBWBBMFT necessitats del conjunt de la QPCMBDJĂ&#x2DC;EF#BEBMPOB1PUTFS IBHVĂ?TFTUBUNĂ?TFODFSUBUVO QSPKFDUFEFSFTUBVSBDJĂ&#x2DC;BNCJFOUBMJEhPSEFOBDJĂ&#x2DC;UFSSJUPSJBMEFM GSPOU NBSĂ&#x201C;UJN EF #BEBMPOB 1PUTFSBSBTJHVJEFEFNBHPHT justificar-se en que la feina estĂ  començada i que cal acabar-la. 4Ă&#x201C; DBMBDBCBSMB QFSĂ&#x203A;OPIBVSJB de justificar-se amb contractes de constructores i immobiliĂ ries. -B DPOTUSVDDJĂ&#x2DC; EFM QPS U IB GFUDBOWJBSNPMUTJHOJGJDBUJWBment una zona de Badalona; una zona compresa entre dos districtes de la nostra ciutat; el sis i el set si no recordo NBMBNFOUJUBNCĂ?QFSFYUFOTJĂ&#x2DC; dels barris adjacents. Ara desprĂŠ s de dos anys de suposades deliberacions

B OJWFMM QPMĂ&#x201C;UJD J UĂ&#x2019;DOJD IBO anunciat la definitiva construcDJĂ&#x2DC; EFM DBOBM EFM QPS U 6OB EFDJTJĂ&#x2DC; RVF BM NFV FOUFOESF ajudarĂ a acabar la transformaDJĂ&#x2DC;EhBRVFTUB[POB"KVEBSĂ&#x2039;BMT WFĂ&#x2022;OTJWFĂ&#x2022;OFT CPUJHVFSTJQFUJUT FNQSFTBSJTBTVQFSBSMBTJUVBDJĂ&#x2DC; EhFYDFQDJĂ&#x2DC;UFSSJUPSJBMJVSCBOĂ&#x201C;TUJDBFOMBRVFWJVFO6OBTJUVBDJĂ&#x2DC; viscuda des de fa set anys i RVFIBEFTGSBHNFOUBUNPMUFT [POFTEFCBSSJTDPNFMEFM(PSH FM 1SPHSĂ?T J MB .PSB 1FM CĂ? dels habitants dels barris i la SFTUBEFMBQPCMBDJĂ&#x2DC;DPOWĂ?RVF BRVFTUBUSBOTJDJĂ&#x2DC;VSCBOĂ&#x201C;TUJDB s'acabi el mĂŠ s aviat possible. sĂ&#x2030; molt dur viure set anys rodejat EhPCSFT QPMTJHSVFTEFSSVJOU QBSFUTEhBOUJHVFTGĂ&#x2039;CSJRVFT$BM acabar-lo, peròno per dir que NBDPRVFIBRVFEBU TJOĂ&#x2DC;QFS MBHFOURVFWJVBMUFSSJUPSJ El primer tinent d 'alc alde, 'FSSBO'BMDĂ&#x2DC;FOTFYQMJDBBMTFV bloc que cal donar respostes a MBEJTQPTJDJĂ&#x2DC;UFSSJUPSJBMJVSCBOĂ&#x201C;Ttica resultant d'aquestes obres, i estudiar la possibilitat de crear VOOPVCBSSJRVFFOHMPCJBRVFTUFTUSFT[POFTBGFDUBEFT5Ă?SBĂ&#x2DC; JNFOhBMFHSP 1FSĂ&#x203A; IFN EhBOBS NĂ?T FOMMĂ&#x2039; no ens podem quedar amb la HSBUVĂ&#x2022;UBU EF QBT QFM QPSU FMT

De tot i força /PTBMUSFT TPN EFOUSFNJH 7VMMEJSRVFTPNEFVOBĂ&#x2019;QPDB NĂ?TBWJBUHSJTB/PTBMUSFTOP WBNBSSFQMFHBSOJiFMTCBĂ&#x2014;PT EF QJMB V PMFBHFw EF $BO 5JUVT OJ MĂ&#x2019;QPDB IJQQJF EFM DĂ&#x2039;NQJOH EF MB QMBUKB "JYĂ&#x203A; TĂ&#x201C; BDBTB UBOUMBEPOBDPN jo, hem estat sempre dâ&#x20AC;&#x2122;a nar a mar. Ă&#x2030; s una cosa dâ&#x20AC;&#x2122;aquelles que FOT BHSBEB CFO EIPSB EF NBUĂ&#x201C;BOBSIBGFSVOFTCSBĂ&#x17D;Bdes... "JYĂ&#x201C; EFTUVQFOEPT FTUFN %F GFU BMHVO EJB EF DBMPS J

parc infantils, la CACIi el M useu del Còm ic, etc... S'han de marcar uns objectius i accions RVFBKVEJOBMBDPIFTJĂ&#x2DC;EFMB nova comunitat d'habitants que resideixen a la zona. D e ixant QBTTBSFMUFNQTOPBDPOTFHVJrem que obrin nous comerços, ni locals d'oci per a petits i HSBOT J QFS NPMU RVF MB HFOU QVHVJQBTTBSHSBUVĂ&#x2022;UBNFOUFO cotxe pel pont del carrer IndĂşs USJBPFMQPSUOPThBDPOTFHVJSĂ&#x2039; consolidar aquest espai com un nou barri. rTeballem per construir un nou barri, peròa partir d'ara d'acord amb uns objectius socials i culturals; noves escoles, nous $FOUSFT Eh"UFODJĂ&#x2DC; 1SJNĂ&#x2039;SJB transport pĂşblic, que no vol dir QPTBSNĂ?TMĂ&#x201C;OJFTEF564(4"- TJOĂ&#x2DC;BWBOĂ&#x17D;BSFMNĂ&#x2039;YJNQPTTJCMF MhBMMBSHBNFOUEFM5SBNWJBEFT EF4BOU"ESJĂ&#x2039;GJOTBM1SPHSĂ?T ConstruĂŻm -lo bĂŠ , adequat a les necessitats del territori i la TFWBHFOU H o hem de fer, peròsaben que no ha estat una de les millors solucions per als barris, zones afectades i pel conjunt de la ciutat. Ni econò m ica ni TPDJBMNFOUIBBDPOTFHVJUFMT resultats que suposadament s'havien plantejat. Francisco Planas

YBGPHPS VOBNJDBEBNBHBU com si fĂŠ s sim una excentri DJUBU FOTFTDBQFNEFTQSĂ&#x2019;T de sopar a fer un bany. A lâ&#x20AC;&#x2122;h ora de mĂŠs sol no que no hi anem, no. Som molt calorosos tots dos. Lâ&#x20AC;&#x2122;h ora del sol ĂŠ s per tancar les persianes i deixar passar la marinada i fer aquella mica de son. D e s de fa una temps, però , UPU BJYĂ&#x203A; IB DBOWJBU -B TPO MBGFNJMBNBSJOBEBFOUSBTĂ&#x201C; peròamb la pudor de pixats

del carrer no es pot ni respirar. Q u e no pot sortir pixada EFDBTBMBHFOU A mar tambĂŠhi anem, bĂŠ ... IJBOFNFMEJBRVFMBJHVBOP sembla lâ&#x20AC;&#x2122;o lla del caldo amb tota aquella bromera bruta J QVEFOUB RVF IFN UJOHVU UPU MFTUJV * BM WFTQSF KB OP podem fer la nostra escapadeta secreta, es veu que has de demanar tanda per tenir un espai entre els pescadors. Fils,canyes,hams, casum lâ&#x20AC;&#x2122;o lla encara hi prendrem mal. TOT Badalona i 23

pinio-22-23.indd 3 O
9BWJ(BSDÃ&#x201C;B"MCJPM

1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
el teu carrer

Carrer Mestre Antoni Nicolau %BMUEFMB7JMBt Antoni Nicolau i Parera. Compositor, figura essencial del renaixement musical català. Fou el primer a interpretar, l'any 1900, les nou simfonies de Beethoven i obres corals mostren contemporània. Les seves obres corals mostren uns coneixements tècnics i estilístics tan extraordinaris que se situen al cim de la música d'aquesta modalitat. El

seu talent musical posà en relleu el sentit poètic i dramàtic dels textos de Jacint Verdaguer. Fou un dels forja-

dors de l'escola coral catalana moderna. Situat en una zona on hi ha diversos carrers que tenen nom de músics.

ABRAS, M.; CARRERAS, M.; NIETO, D. Els carrers de Badalona: Museu de Badalona i Consorci per a la Normalització Lingüística, 2003.

Puedes contactar con nosotros en:

Av. Gran Via, 919 local 3 08018 Barcelona

26 i TOT Badalona

1444.pag.26.indd 1

14/09/2010 11:13:59


teatre

Un espectacle de circ

G r à c i e s a l a p o l i va l è n c i a del Teatre Principal podrem gaudir d’espectacles de circ durant aquesta temporada. C o m e n c e m l a te m p o r ad a amb un espectacle creat i dirigit per una companyia de circ de Badalona que conjuntament amb altres artistes també badalonins i de renom internacional, han creat: Pista!. A continuació el dia 30

de setembre seguirem a l’espectacle de la Fura que dóna vida a un personatge des de l’acció teatral, des del moviment aeri de circ. Nell’aria aperta és el retrat d’algú que emprèn un camí per allunyar-se de la soridesa que l’envolta. I per acabar la temporada pels voltants de nadal s’oferirà l’espectacle Limbus on es podrà gaudir de malabars,

acrobàcia, clown dirigits per Leandre Ribera amb la producció de l’Ateneu de 9 barris . Les entrades de tots aquests espectacles es podran començar a comprar a partir del dia 15 de setembre fins al dia 18 de setembre en l’horari de 17h – 20.30 i a partir del dia 23 de setembre en els horaris i dies habituals de taquilla del Teatre Zorrilla.

TOT Badalona i 27

31.indd 1

14/09/2010 17:05:10


espai c

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

El badalonĂ­ Josep Palau sâ&#x20AC;&#x2122;estrena al mĂłn dels musicals amb 40 El Musical â&#x20AC;&#x153;40 El Musicalâ&#x20AC;? ĂŠs una producciĂł teatral basada en els nĂşmeros 1 de lâ&#x20AC;&#x2122;emissora radiofònica Los 40 Principales. Un musical gira al voltant dâ&#x20AC;&#x2122;un grup de joves i els moments dramĂ tics conviuen amb dâ&#x20AC;&#x2122;altres dâ&#x20AC;&#x2122;esbojarrats, i tot plegat amb gairebĂŠ 100 cançons que acompanyen les aventures dels protagonistes, entre els quals hi troben Josep Palau, actor badalonĂ­ que ha crescut al Teatre del CĂ­rcol i que afronta el seu primer paper en el circuĂŻt teatral professional. Què se sent formant part d'un dels musicals que, de ben segur, marcaran la temporada? Ă&#x2030;s tot un honor i un orgull, de debò, però per sobre de tot ĂŠs un gran repte. Ă&#x2030;s un musical amb el qual volem arribar al gran pĂşblic, i amb el que de moment estem tenint una rebuda espectacular. I això et dĂłna una força i et fa sentir una adrenalina inexplicable!

Abans de l'estrena segur que heu estat treballant de valent! Quins aspectes has treballat mÊs? Sí, han estat un mes i una setmana de treball intens, d'assajos durs, de coreografies que ens duien de corcoll, de notes que no afinà vem... Bàsicament hem treballat la par t interpretativa, perquè amb el director, en Miquel Fernåndez, volíem aconse-

$SDUWLUG DUDD &6DQW0LTXHOQSLV

LA Â&#x2021;0LOORUVSUHXV MATRĂ?CU T OBER A Â&#x2021;1RXV&XUVRV Â&#x2021;$PSOLHPKRUDULV ,1)250$ 7

7H O       

guir uns personatges amb una à nima diferent a l'espectacle a Madrid. Ets molt jove i ja deus haver fet realitat un dels teus somnis! Ara què?? Doncs sí, realment per mi estar actuant a l'escenari del Teatre Victòria Ês un somni complert, i mÊs amb un musical i amb un repartiment com el que Ês. Ara toca treballar dur per mantenir el ritme i per alternar-ho amb el Tags (Canal Super 3), i perquè l'espectacle creixi dia rere dia. I seguir aprenent, evidentment, que amb 21 anys queden tantíssimes coses per aprendre i viure! I amb el Círcol? Et tornarem a veure a dalt l'escenari? Ni que sigui a Els Pastorets! Amb 40 el musical tenim funció pràcticament cada dia i, evidentment, el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any estarem al peu del canó per fer saltar i ballar el Victòria sencer. Però evidentment segueixo totalment vinculat al Círcol, si mÊs no emocionalment, i sempre que pugui Els Pastorets són Els Pastorets. Sempre porto un Lluquet dintre meu!

28 i TOT Badalona

1444.pag.28.29.indd 2

14/09/2010 13:47:16


Gospel Sentits presenta el seu primer disc a Santa Maria aquest diumenge El grup de gospel Sentits ja porta 8 anys a les esquenes i aquest 2010 han editat el seu primer disc “En clau de gospel”, gravat als estudis Trama. Es tracta de l’única formació de gospel de Badalona i cada cop que han actuat a la ciutat han sorprès a tots els assistents, que sempre acaben repetint. Aquest diumenge a quar ts de nou a l’església de Santa Maria tenim l’oportunitat de veure’ls en directe i gratuïtament i a més a més comprar el disc (que actualment amb la manca de botigues de discos això pot arribar a ser una odissea).

El portal Badanotis celebra el seu primer aniversari amb una exposició a Els Genis Ja fa un any que els badalonins també podem saber què passa a la nostra ciutat a t r avé s d e l p o r t a l w w w. badanotis.com. En tot aquest primer any, els companys

de Badanotis han seguit l’actualitat de Badalona i per commemorar l’efemèride, des d’aquesta setmana podem veure un recull de les millors fotografies a la sala Els Genis

de la nostra ciutat (C. Sta Teresa 22). Una oportunitat per donar supor t a aquesta iniciativa 2.0 i alhora per recordar què a passat a casa en aquests 12 mesos.

Si ens vols informar de qualsevol notícia cultural envia’ns un mail a espaiC@eltotdigital.com

www.masbici.com

- Bicicletes - Taller - Accesoris C/Castillejos nº1 BADALONA

Tl. 93 399 46 59 TOT Badalona i 29

1444.pag.28.29.indd 3

14/09/2010 13:47:23


agenda Badalona

Trobada

Dijous 16

PUNTAIRES, al Parc de la Pl. dels Països Catalans, a partir de les 10h.

Tertúlia Literària

Teatre

CODI GENÈTIC, d’Amàlia Lafuente, a les 18.30h, a la Bibl. Lloreda.

MENTIDERS (comèdia), d’Anthony Neilson, amb el grup de teatre Progrés, a la sala de teatre dels Salesians de Badalona, a les 21h, i diumenge 19, a les 19h. Reserva d’entrades: AAVV Barri Progrés (933834111 o avbarriprogres@ gmail.com)

Contes L’OVELLETA QUE VA VENIR A SOPAR, de Steve Smallman, a les 18h, a la Bibl. Can Casacuberta. LES SET CABRETES I EL LLOP, dels Germans Grimm, seguit del taller: pintem el conte. Per a infants de 3 a 8 anys, a les 18h, a la Bibl. Sant Roc.

Seminari DONES ARTISTES-DONES MODELS. Les creadores de Música (2ª part), a les 17h, a la Regidoria de la Dona.

Festa Blanca a la Platja LA FUNDACIÓ BADALONA CONTRA EL CÀNCER té preparada la seva festa de blanc amb sopar. Una iniciativa solidària que se celebrarà al Club Bétulo de Badalona, a les 21h.

Ball i Música en viu

ESTANY D’IVARS D’URGELL, més info: Orfeó Badaloní (93 384 37 13)

CASAL PEP VENTURA celebra ball i música en viu C/ Alfons XII, 133 i Maria Auxiliadora 168 de Badalona a la mitja part berenar per a tothom aportacions del soci 5€

Divendres 17

Diumenge 19

Concert

Campionat d'Excursionisme

Excursió

CHAYANNE, a les 21h, al Palau Municipal d’Esports Badalona. Info: 934602040

LA SARDANA A BADALONA, de Jordi Puerto i Eduard Boada, a les 19.30h, a l’Espai Betúlia.

CAN LORONYO, 90 km, 7h. (A) Masnou, Font de Cera, La Roca, Sta. Agnès, Cardedeu, L’Ametlla, Sta. Eulàlia. (T) Caldes Montbui, Sentmenat, Polinyà, Sta. Perpètua, La Llagosta, Montcada, Vallensana. (Sport Ciclista Bétulo)

Dissabte 18

Festes Populars

Tertúlia Literària

Sardanes 66È APLEC DE LA SARDANA DE BADALONA, a les 22 h a la Pl. de la Vila (Cobles Marinada i Jovenívola de Sabadell) i diumenge 19, a les 10.30h - tarda 16.30h, al Parc Can Solei (Cobles Marinada – Ciutat de Girona – Principal de Llobregat)

Que no se t'escapi!

LXVI APLEC DE LA SARDANA, amb les Cobles: Marinada, Ciutat de Girona, La Principal de la Bisbal, al matí i la tarda, al Parc de Can Solei.

Dilluns 20 Tertúlia Literària LA CIUTAT INVISIBLE, de Lluis

Rosales, a les 17.30h, a la Bibl. Sant Roc. CRIME NEVER PAYS (short stories), en anglès, d’autors diversos (nivell mitjà), a les 19h, a la Bibl. Can Casacuberta.

Dimarts 21 Curs LECTURA EXPRESSIVA I DRAMATITZADA (Narració, Poesia, Teatre), info: Regidoria de la Dona (93 483 29 69)

Dimecres 22 Trobada 8È CICLE MÚSICA DE COBLA (per escoltar i ballar) amb el Grup Sardanista del Casal Pep Ventura i Agrup. Amics Sardana de Tiana, tots els dimecres al vespre. Info: Casal Pep Ventura (933992605)

Contes PAPAGUENO, L’OCELLAIRE DE LA FLAUTA MÀGICA, a càrrec de Tantàgora, a les 18h, a la Bibl. Llefià. FATOU, LA NENA TOSSUDA. De Fatou Secka i Ramon Girona, a les 18h, a la Bibl. Pomar.

Cooperativa La Moral CURS SARDANES, per a nens/es a partir de 6 anys. Tots els dimecres a la tarda de 18,15 a 19,30h.

Dijous 23 Contes PILIQUEMPORTES, MILIQUEMDIUS. A càrrec de Regina Martí i Mariona Trenchs, a les 18h, a la Bibl. Can Casacuberta. DESCOBRINT LA LECTURA, a càrrec de Planeta Impro. Per a infants a partir de 6 anys, a les 18h, a la Bibl. Lloreda.

Divendres 17 Concert de "Chayanne" Al Palau Municipal d'Esports de Badalona 21.00h ·93 460 20 40

30 i TOT Badalona

1444.pag.30.31.indd 2

13/09/2010 14:5 4:40


HANSEL I GRETEL, dels Germans Grimm, per infants de 3 a 8 anys, a les 18h, a la Bibl. Sant Roc.

Regidoria de la Dona DIA INTERNACIONAL CONTRA LA PROSTITUCIÓ I EL TRÀFIC DE DONES. Convocatòria Unitària de les dones de Badalona. A la franja costera de Badalona, de 10 a 12h. Info: 93 483 29 68

Sortides

Activitat Festiva

CREUER PEL MEDITERRANI, el 18 d’octubre (8 dies). Info: Plataforma Social i Cultural Gent gran (93 464 70 84 o 93 389 95 00)

FESTA CLOENDA D’ESTIU, a partir de les 18h, a la Pl. de les Mallorquines.

Cursos ESCALADA EN ROCA, nivell 1 i 2, del 28 de setembre a l’11 de novembre. Places limitades. Info: 93 389 43 97 (Centre Excursionista Badalona)

Tallers

Pròxims actes Exposicions ART AL VENT, projecte artístic de veles al Ps.Marítim de Badalona, fins al 30 de setembre. 75 ANYS FENT BARRI, 5A0 ANYS FENT COMUNITAT. A la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, a la Bibl. Llefià, fins al 30 de setembre. SIMPLEMENT GRAVAT, fins setembre, al Centre Sociosanitari El Carme.

TEATRE, cursos trimestrals, diferents grups i edats, al teatre Zorrilla. Info: 93 384 40 22 o info@ teatrezorrilla.cat

Dimarts 21 Taula Rodona EL CATALÀ BUSCA PARELLA, a càrrec dels participants del projecte de voluntariat lingüístic “Que dius què?”, a les 19h, a la Sala Pau Casals

Pròxims actes Activitats

TEATRE INFANTIL, per a nens/es de 4 a 9 anys, al Centre Sant Josep. Més info: triuskateatre@gmail.com o 651 59 59 23 – 637 87 70 95

tiana

Dijous 16 Activitat Festiva

ACTIVITATS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL (matins i tardas), a partir de l’1 de setmebre fins al 31 de juliol de 2011.

Cursos CURS CATALÀ PER ADULTS, inscripcions a partir del 15 de setembre de 18 a 20h, al centre de formació d’adults Timó.

CIRC, a les 18.30h, a la pl.de la Vila.

Exposicions GRUP BELLES ARTS MUSEU BADALONA (mostra d’art de tardor) fins al 26 de setembre, a la sala d’exposicions El Refugi.

OFICI SOLEMNE de Sant Cebrià, a les 20h, a l’Església Parroquial.

VEDANTHANGAL, L’HERÈNCIA D’UN SOMNI (fotografies), fins al 2 d’octubre, al CC Dalt la Vila.

Lectura

5 COLORS DIFERENTS (pintures), fins al 28 de setembre, al CC Dalt la Vila.

Dijous 23

BADALONA I EL MAR (fotografies), inauguració dijous 23 de setembre a les 19.30h, fins al 31 d’octubre, al Museu Badalona 2A EDICIÓ MOSTRA DE CÒMIC, del 23 al 30 de setembre, al CC Can Canyadó.

Divendres 17 RERE ELS MURS, de Núria Esporellà, a les 19h, a la Bibl. Can Baratau.

Conte CONTE CONTAT, amb Glòria Arrufat, a les 18h, a la Bibl. Can Baratau.

montgat

Dissabte 18 Concert MANU FACTORIA, a les 22h, a la Sala Pau Casals, entrada gratuïta.

Divendres 17 Festes 2010 ACG Agarimos: Ball amb Orquestra Parc Turó Caritg ·93 460 20 22

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: Barris Mariners, a la Bibl. Tirant lo Blanc, fins al 27 de setembre.

Tallers TALLER D’ARTESANIA I MANUALITATS, tots els dimecres fins al 30 de setembre, de 17 a 20h, al local de l’Av. Can Maurici.

Sortides SORTIDA A CANTABRIA, durant 6 dies, sortim dilluns 27, des del Casal Joan Maragall, a les 6h, inscripcions al local del Casal. Si sou una associació, centre cívic, agrupació, G N O... de carà cter social o sense n àim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Lleó 11-13 2n. 3a. 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@ eltotdigital.com

Dissabte 18 Setmana Solidaritat: Exposició "Badalona-Alhoceima" CC La Salut ·Av. Mar qué s de Sant Mori s/n TOT Badalona i 31

1444.pag.30.31.indd 3

13/09/2010 14:5 4:41


cinemes

Blow Hom

Contracorriente

El Americano

De la mano de un grupo de prac tic antes budistas que viajan al monasterio de Sherab Ling en la India, el film conduce al espectador hacia un espacio de meditación. Con la apariencia de una road movie, “Blow horn” se adentra en un camino de introspección y silencio.

Miguel está casado con Mariela, embarazada de siete meses del primer hijo de ambos, pero tiene un romance extremadamente secreto con otro hombre, Santiago, un pintor que se mudó al pueblo hace un año y que es rechazado por la gente por ser agnóstico y abierto acerca de su sexualidad.

Jack es un asesino solitario en constante movimiento. Un encargo en Suecia acaba de forma inesperada para este expatriado americano, y decide retirarse un tiempo a una pequeña ciudad medieval italiana. Durante su estancia, acepta el encargo de un contacto misterioso, Mathilde, para fabricar un arma. Jack disfruta de la serena tranquilidad que le proporcionan los Abruzos. Dir.: Anton Corbijn. USA. 2010. Thriller. Inter.: George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten.

Dir.: Lluís Miñarro. España. 2009. Documental Guión: Lluís Miñarro y Lama Jinpa Gyamtso.

Ramona y su hermana Las aventuras de la joven Ramona Quimby y su hermana mayor, Beezus, cobran vida en esta película basada en los libros de Beverly Cleary. La rica imaginación de Ramona, su energía que no conoce límites y sus travesuras, que la hacen propensa a los accidentes, hacen que todo el que la conozca se mantenga ojo avizor. Dir.: Elizabeth Allen. USA. 2010. Aventuras, comedia, familiar. Inter.: Joey King, Selena Gomez, John Corbett.

Dir.: Javier Fuentes-León.Perú, Colombia, Alemania y Francia.2009. Drama. Inter.: Cristian Mercado, Manolo Cardona, Tatiana Astengo.

Step Up 3 Tercera entrega de la serie de películas dedicadas al baile. Aquí un grupo de bailarines callejeros se enfrenta a los mejores bailarines de hip hop.

Dir.:Jon M. Chu. USA. 2010. Drama, musical, romance. Inter.: Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Kendra Andrews, Stephen Boss, Joe Slaughter.

Al tancament de l'edició d'aquesta setmana d'El Tot Badalona, no ens ha estat facilitat el llistat de les pel·lícules per la propera estrena a cartellera.

32 i TOT Badalona

1444.pag.32.indd 4

14/09/2010 16:11:36


Juan Diego Botto, Kristen Stewart i Milla Jovovich, a la gran pantalla eixos com la infància i l'educació 'Todo lo que tú quieras' és una història complexa en la que una nena de 4 anys es queda sobtadament orfe de mare i demana al seu pare que la suplanti. El pare farà "tot el que la nena vulgui", i això passa també per haver-se de disfressar de dona cada nit per exercir 'visiblement' de mare. El guió, que de vegades sembla trencat, no evita que s'intueixin situacions massa òbvies i al diàleg li falta ganxo. Però el tema és interessant i actual.

TODO LO QUE TÚ QUIERAS 'El bola' li va valer al director abans actor- Achero Mañas un Goya. Després va fracassar - i molts coincideixen a afirmar que de manera injusta- amb 'Noviembre' . Ara, vuit anys després torna amb un drama que gira sobre

Concurso

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA Crítiques per donar i per vendre. La quarta entrega de la nissaga no ha deixat indiferents aquells que ja han tingut ocasió de veure-la. Fins i tot n'hi ha que l'han qualificada com 'la nissaga dels despropòsits'. La diferència vers els films precedents: aquesta arriba en

C I N E xL A K

3D. El que se salva segons molts crítics: Milla Jovovich, que coneix perfectament el personatge i sap impregnar-lo d'aquest encant especial de lluitadora incondicional a favor de la humanitat. I el que sembla que els crítics no acaben d'entendre: A la primera entrega els elements importants eren la intriga i l'acció. A la segona, el gènere és força més indefinit i la UFSDFSBÏTOPNÏTVOBQFMtMÓDVMB d'acció. Sense més. SALVANDO LAS DISTANCIAS 'Salvando las distancias' és una QFMtMÓDVMBEFUBMMSPNËOUJD CFO digerible durant la primera mitja hora, però que va perdent força a mesura que es van rodant metres de cinta. Burstein combina improvisació i acudits pujats de to -i diuen que sense gràcia-, petons i rialles... un còctel un pèl dolç i una història de dos enamorats condemnats a viure lluny l'un de l'altre.

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ¿Te ape as Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1443: Rocío Sánchez Muñoz, Salvador Ponsa Fornells, Emilio Medina Cansado

TOT Badalona i 33

1444.pag.33.indd 3

13/09/2010 12:43:36


novetats llibres

música Per Gina de Tera

MISHIMA Ordre i Aventura Minimúsica és un cicle de concer ts que apropen la música moderna a la canalla i Els Aliments és la primera recopilació de cançons relacionades amb el menjar cantades per artistes com ara El Petit de Ca l’Eril, Fred i Son, Sedaiós o Cake & The Cookie. Un disc per a famílies modernes o per a persones amb aquell punt naïf.

Per Saltamartí Llibres

LAS VISPERAS DE STA INÉS John Keats REINO DE CORDELIA Keats se inspiró en una antigua l eye n d a s o b r e la patrona de los adolescentes para escribir este largo poema en 1819. Amores contrariados, fugas de amantes, mezcla de géneros en esta obra representativa del mundo poético y sentimental de quien fue uno de los poetas imprescindibles de Romanticismo inglés.

LEGENDARY ROCKIN’R&B vvaa

NORTE Y SUR Elisabeth Gaskell ALBA

Keb Darge és l’autor d’aquesta fantàstica recopilació sobre la música negra dels 50 i 60. Una anys carregats de blues i gospel i amb una riquesa musical brutal. Aquest és una joia de disc imprescindible per entendre els anys posteriors. Un disc que fa justícia davant de la discriminació cap a la música negra que es va patir.

A tr avé s d e l a historia de Margaret Hale, una joven del sur de Inglaterra que por circunstancias familiares se ve obligada a trasladarse al norte, Elizabeth Gaskell plasma los conflictos sociales y políticos derivados de la revolución industrial en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Para la heroína, el sur donde ha nacido simboliza el idilio rural; frente a él, el norte es sucio, rudo y violento.

LOVE OF LESBIAN Maniobras en Japón

CECIL Manuel Mujic Láinez RBA

Si ets el grup de m o d a ho has d’aprofitar i Love of Lesbian ho han fet editant “Maniobras en Japón. O cómo llevarte a casa dos discos de love of lesbian a precio de colmado chino” Un doble disc que no és res més que “Maniobras de escapismo” i “Cuentos chinos para niños del Japón”.

"Creo que lo he fascinado, y sé que él me ha fascinado también. Presumo que nos perteneceremos el uno al otro hasta que la muerte ocurra." Así comienza Cecil, y quien así habla es precisamente el narrador que da título a la novela, que no es otro que un perro de raza whippet.

música Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

One Love David Guetta The Final Frontier Iron Maiden Introversiones Celtas Cortos Teenager Dream Katy Perry Paraiso Express Alejandro Sanz

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Waka Waka Shakira We no speak Americano Yolanda BeCool/DCUP Alejandro Lady Gaga Bob Esponja Pantalones... Spongebob Squarepants I like it Enrique Iglesias/Pitbull

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

El tiempo entre costuras Maria Dueñas Vinuesa

2

Maldito Karma David Safier

3

Los ojos amarillos de... Katherine Pancol

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

34 i TOT Badalona

1444.pag.34.indd 2

14/09/2010 15:32:42


Carles Carvajal

Badalona celebra l’Aplec de la Sardana amb la presentació d’un llibre sobre la dansa catalana a la ciutat

Badalona tEls amants sardanís t i c s b ad a l o n i n s v i u r a n un cap de setmana intens. Badalona Sardanista organitza, un any més, l’Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 66è edició. L’Aplec tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 22h, a la Plaça de la Vila i seguirà diumenge, durant tot el dia, al Parc

de Can Solei. A banda de l ’A p l e c, aqu e s t d i ven d r e s tindrà lloc a l’Espai Betúlia, a les 19:30h, la presentació del llibre “ La sardana a Badalona”, d’Eduard Boada i Jordi Puerto. El llibre fa un recorregut pels diversos aspectes del món de la sardana a la ciutat a través del temps. El llibre també inclou un DVD

amb nombroses fotografies, algunes d’ells molt antigues, RVFJMtMVTUSFOFMGFUTBSEBOÓTtic badaloní. [+] 66è Aplec de la Sardana a Badalona Dissabte 18 de setembre, a les 22h, Plaça de la Vila Diumenge 19 de setembre, durant tot el dia, Parc de Can Solei

Badalona recorda la figura de Pompeu Fabra a través d’una exposició Badalona tLa ciutat recordarà a partir de dilluns la figura del filòleg Pompeu Fabra. El “Mestre” va dedicar tota la vida, la més fructífera des de la ciutat de Badalona, a construir els fonaments de la llengua catalana, a estudiar-la científicament, a inventariarne el lèxic i redactar-ne el Diccionari, a establir-ne les bases gramaticals i ortogràfiques. L’exposició BadalonaPompeu Fabra. Una llengua

per a tot i per tothom és un tribut més de la c iutat de Badalona a la figura d’una de les personalitats clau de la cultura catalana de tots els temps. L’exposició s’inaugurarà el proper dilluns, 20 de setemb r e, a l e s 19 h , a l ’ E s p a i Betúlia. [+]Exposició Pompeu Fabra Del 20 de setembre al 20 de novembre, a l’Espai Betúlia. TOT Badalona i 35

35.indd 1

14/09/2010 12:41:07


llar

Fes un cop d'ull a aquests atractius dissenys de portes que a creat Karim Rashid. Tots els dissenys compten amb grĂ fics diver tits i una paleta de colors impactant que ofereixen un munt de diferents aspectes, des de els molt moderns â&#x20AC;&#x201C; nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha

PINTORES PROFESIONALES ECONĂ&#x201C;MICOS y de CONFIANZA. ALTA DECORACIĂ&#x201C;N Y PINTURA EN GENERAL. Pisos, escaleras, locales,...

OFERTA!!! Pintamos su piso por 800â&#x201A;Ź

TEL. 628 28 55 38

PERSIANES ReparaciĂł - Instal.laciĂł MotoritzaciĂł

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17 PINTOR 3B

Pintura de pisos, escaleras, locales, etc. Presupuesto sin compromiso. Pintura de piso desde 650â&#x201A;Ź

TEL. 677 85 18 37 PINTOR PROFESIONAL ECONĂ&#x201C;MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

una per a tots els gustos -, als mĂŠs clĂ ssics. I si t'agrada la varietat en la barreja, Rashid ofereix una BNQMJB DPMtMFDDJĂ&#x2DC; EF HSĂ&#x2039;GJDT diferents en una gran barreja de colors per a habitacions infantils. Motius generats per PSEJOBEPS TĂ&#x2DC;O QFSGFDUFT QFS

l'oficina a casa o a una sala d'informĂ tica, o tambĂŠ per posar una mic a d 'energia extra a la seva sala de jocs. Fins i tot hi ha alguna cosa QFSBMTHVTUĂ&#x2DC;TNĂ?TTPGJTUJDBUT MBQPSUB'FOEBNCVOQBUSĂ&#x2DC; d'ona elegant, disponible en diversos colors.

COBERTES I FAĂ&#x2021;ANES, S.L. ¡ ¡ | ¡ #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | web: YYYEQ[HGEQO|e-mail: EQ[HG"EQ[HGEQO ¡

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂ&#x17D;PFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes 2CVKQUFGNWEGU Bajantes (DesagĂźes)

PALETA LAMPISTA Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. BaĂąos. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

REPARACIĂ&#x201C; DE PERSIANES I FINESTRES DE TOT TIPUS. PREUS ECONOMICS. TEL. 654 56 71 71

5HSDUDFLyQGHODYDGRUDVIULJRULĂ&#x20AC;FRV calentadores, cocinas, hornos, encimeras, etc. Instalaciones de Aire Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

Tel. 93 399 82 18

36 i TOT Badalona

1444.pag.36.37.indd 2

14/09/2010 16:55:56


Soft Touch Control per a les seves aixetes

NÂş AutorizaciĂłn Junta Residuos T-023

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general ExtracciĂłn de pozos negros Fosas sĂŠpticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONA Tels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235 e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com

ReparaciĂłn de calderas Aire Acondicionado CalefacciĂłn, calentadores, placas solares.

E PLAN R Per a donar un look suau i aerodinĂ mic al bany, fes un cop d'ull als moderns controls que a presentat Kaesch. L'element Kaesch-Feel FreeControl estĂ  integrat a la QBSFU FO TVCTUJUVDJĂ&#x2DC; EF MFT aixetes tradicionals de bany. El control del flux d'aigua, la QSFTTJĂ&#x2DC; J MB UFNQFSBUVSB IP podrĂ s regular amb un toc de dit. U n a l l u m i n d i c a f i n s i tot la temperatura de l'aigua, reduint el risc de cremades. Aquest concepte futurista que funciona molt bĂŠ en espais minimalistes, on menys ĂŠs mĂŠs. Ă&#x2030;s pot aplicar a les aigĂźeres i lavabos, banyera, dutxa i fins i tot el vĂ ter.

NOVE SERVICIO TĂ&#x2030;CNICO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

TODAS Y MARCAS S URGENCIA

proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ÂĄEn tiempo de crisis, la reparaciĂłn es su mejor inversiĂłn!

LIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

TOT Badalona i 37

1444.pag.36.37.indd 3

14/09/2010 16:56:03


Col.lecció de sofàs brodats per Patrícia Urquiola A primera vista, realment aquesta tapisseria de teles que té uns patrons únics i distintius són adorables. No tenen res a veure amb els sofàs o coixins d’altres, la tapisseria brodada porta aquest disseny a un nivell completament nou. Gràcies a Patrícia Urquiola que ha dissenyat aquesta nova DPMtMFDDJØ EF NPCMFT QFS B l’empresa italiana Fergana M o r o s o, q u e c o m b i n a u n perdut i fa molt de temps oblidat ar t amb les noves tecnologies. El sofà té brodats increïbles, barreja de motius antics, amb símbols de clar estil pop, nous i moderns, que accentuen l’estil en la fabricació d'aquesta moderna cadira, i que els converteix en peces de sofà modular ideal per a u n a h a b i t a c i ó f a m i l i a r, o l'habitació principal de qualsevol casa actual. Si t'agrada aquest dissenys i vols veure tota la col·lecció sempre pots visitar la web de Fergana Moroso: [+] moroso.it

ELECTROMARTI, S.L. ADAPTAMOS LA ANTENA COLECTIVA AL NUEVO SISTEMA

T.D.T. Hacemos copia de mandos a distancia en al acto de: tParquings tTV (todo tipo) tTDT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 34 y 36 // Coll i Pujol, 176 BADALONA

- Desembussos - Buidatge de pous - Anul.lació de fosses i males olors - Reparació i millora del clavegueram

URGÈNCIES Fora d'horari Laboral i Festius 608 49 09 81 Calif. empresarial núm. 3887

93 460 19 52

C/. Progres - Nave Industrial 238-240 08918 BADALONA

38 i TOT Badalona

1444.pag.38.39.indd 2

13/09/2010 9:55:49


Creatius Mobles per a l'aire lliure de Avanzini La companyia italiana Avanzini Group i lâ&#x20AC;&#x2122;arquitecte Giancarlo Zema sâ&#x20AC;&#x2122;han unit per a desenvolupar aquests creatius mobles d'exterior. Aquesta lĂ­nia de cadires i taules per a l'aire lliure no sĂłn els tĂ­pics mobles del pati. Aqu e s t s m o d er n s m o b l e s sens dubte desafien els lĂ­mits, caracterĂ­stic per les seves formes naturals que semblen fluir amb una ment pròpia. Les superfĂ­cies llises, les corbes espectaculars i els vibrants colors fan d'aquesta DPMtMFDDJĂ&#x2DC;VOBEFMFTGBWPSJUFT per a qualsevol llar moderna.

REHABILITACIONS TIANA

Tancaments Finsar DISTRIBUIDOR OFICIAL

t'*/&453&4*1035&4 t17$*"-6.*/* REFORMES EN GENERAL FAĂ&#x2021;ANES COBERTES ARQUITECTURA

5FM

t1&34*"/&4 t3&*9&4

GUANYI EN ESTALVI I SEGURETAT A LA SEVA LLAR

SFIBCJMJUBDJPOTUJBOB!HNBJMDPN

5FM $4BOU#SĂ&#x17E; #"%"-0/"tMBSSBO[!IPUNBJMFT

ÂĄÂĄEn MOBEL te ofrecemos nuestro PLAN

-30% dto.

PERSIANAS

* en

*En presupuestos superiores a 4.000â&#x201A;Ź

RENOVE!!

TOLDOS ALUMINIOS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

DESCUENTOS ESPECIALES EN TODO TIPO DE TRABAJOS C/Pere Martell, 249 bjos. Badalona toldosmobel@AHMF:BE <HFdPPP MHE=HLFH;>E <HF

Tel. 93 399 88 11 TOT Badalona i 39

1444.pag.38.39.indd 3

13/09/2010 9:55:54


PISOS DE OCASIÓN BADALONA FRONT 1ª LINEA MAR

BADALONA CENTRO C/ZARAGOZA Expectacular á tico dúplex con 42 m2 terraza. Perfecto estado. 2 hab. y 2 bañ os. Amplio salón. Cocina equip. Plz. de Pk. opc. y trastero en la finca incluidos en el precio. F inanciación a su medida 100% . "M ejor que un alquiler"llá menos y le informaremos. PRECIO 319.500€

rFont M aritim 1ºL IN EA. a Fntá stico de piso 3 hab y 2 bañ os. Terraza. V istas Plaza aparcamiento opcional. “M ejor que nuevo” PRECIO 433.000€

BADALONA LLOREDA RAMBLA SANT JOAN Expectacular piso 97m2 en finca de obra vista. Alto. Soleado. B uenas vistas. 3 amplias hab. G ran salón. 2 bañ os. Todo en per fecto estado. Para entrar a vivir. F inanciación a su medida 100% . "M ejor que un alquiler"llamenos y le informaremos. PRECIO 299.500€

BADALONA SISTRELLS C/ OLIVERA DE SISTRELLS Piso de diseñ o. Salon comedor. 2 Habitaciones. En perfecto estado. Alto con ascensor y muy soleado. PRECIO 206.000€

BADALONA FRONT MARITIM C/CERVANTES Piso frente puerto deportivo B adalona. Amplio salón. 2 Hab. dobles. En perfecto estado. Alto con asc. Impresionantes vistas. G ran tza. Incluido en precio dos aparcamientos y un trastero en la misma finca. L lá menos y venga verlo. PRECIO 425.000€

CENTRO C/ASSAMBLEA CATALUNYA Impresionante piso de 17 5 m. Exterior a calle y a patio de manzana. D ispone de 5 hab. incl. la de servicio. Para actualizar a su gusto. Parking grande incl. en el precio. L lá menos y le informaremos. PRECIO 450.000€

BADALONA MORERA C/RIERA DE CANYADÓ

DO REBAJA

-Integral.doble.pag.indd M te eg 2

Piso de 7 0 m, 2/3 habitaciones, Todo reformado. Para entrar a vivir. V ER A DD ER A O CASIÓ N ! PRECIO 136.000€

MONTGAT C/SANT VICTORIA

DO REBAJA

¡¡¡CHOLLAZO EN MONTGAT!!! Piso de dos habitaciones, reformado, terraza Con espectaculares vistas. “M ejor que un alquiler" SUPER - PRECIO 150.000€

BADALONA BUFALÀ C/NOU CASAS Casa unifamiliar. Amplio salón. Cocina office. 3 Habitaciones +amplia buardilla. 2 B añ os +1 aseo. Pequeñ o jardin y terraza. F inca obra vista. Para entrar a vivir. Aparcamiento para 3 coches. “Z ona muy tranquila” PRECIO 458.000€

BADALONA MAS RAM Casa 350 metros +aparta mento independiente de 65 metros. Parcela de 1.150 metros. 6 habitaciones. 4 bañ os. Ascensor. Espectaculares vistas. PRECIO 1.175.000€

BADALONA ARTIGAS C/ANTIGUA VALENCIA F inca de obra vista. Piso de 4 habitaciones. Ascensor. Exterior a la calle. Todo reformado. rFente futura zona verde. PRECIO 209.000€

BADALONA C/JUAN DE AUSTRIA F inca obra vista. Piso amplio con gran salón comedor. Cocina office. M uy soleado. 4 habitaciones. Perfecto estado. PRECIO 291.600€

12/07 12/ 2/0 /0//72010 2010 10:22:35 20 0:2 22:3 35


"WEB#VGBMĂ&#x2039; Â&#x2039;QMBOUB#BEBMPOB tXXXNJOUFHSBMDPN

PISOS DE OBRA NUEVA MONTGAT CENTRO C/RIERA SANT JORDI

BDN CENTRO C/PRINCIPE DE VERGARA

Ă&#x161;LTIMOS DĂ&#x161;PLEX A LA VENTA

OBRA NUEVA V â&#x20AC;&#x153;Ă&#x161;LTIMO Ă TICO A LA VENTAâ&#x20AC;?

Amplios salones. 3 habitaciones con 3 baĂą os. G ran terra za. Aparcamiento opcional. A " CAB AD SD O E G R ANCAL A D ID "

Tiene 3-4 hab. Solarium de 0 7 metros. B ao Ăąy aseo. Acabados de calidad. Plaza de aparcamiento opcional.

DESDE 380.000â&#x201A;Ź

PRECIO 339.000 EUROS

OCASIĂ&#x201C;N Ă&#x161;NICA ÂĄÂĄCOMPRAR NUNCA FUE TAN FĂ CIL!! En el 2010 todo ha cambiado, compruĂŠbalo: *L as primeras 12 cuotas las paga en promotor *O bra nueva con todos los electrodomĂŠsticos SĂ&#x201C;LO TIENES QUE SENTARTE Y DISFRUTAR DE TU NUEVO HOGAR TOTALMENTE EQUIPADO

BADALONA CENTRO C/ Baldomero SolĂĄ Pisos de 2 habitaciones, desde 890â&#x201A;Ź /mes

ÂĄÂĄĂ&#x161;ltimos pisos!!

BADALONA CENTRO C/MARINA Ă&#x161;LTIMOS Ă TICOS EN VENTA

-Integral.doble.pag.indd M te eg 3

BADALONA JUNTO MĂ&#x20AC;GIC Ă&#x161;LTIMOS PISOS

2/3 habitaciones con tres baĂą os. Terraza. Acabados de gran calidad. Plazas aparcamiento opcionales.

2y3 habitaciones con solarium. Planta baja dĂşplex independiente con terraza. Plazas de aparcamiento opcionales.

DESDE 315.000â&#x201A;Ź

DESDE 199.000â&#x201A;Ź

12/07 12/ 2/0 /0//72010 2010 10:22:44 20 0:2 22:4 44


salut Tractament de la hipertensió El tractament de la hipertensió té com a objectiu mantenir-la dintre de límits que no suposin un risc per a la salut. Un control incorrecte d'una tensió arterial elevada pot donar lloc a situacions d'insuficiència cardíaca, lesions renals, accident vascular cerebral... El tractament farmacològic s’estableix en funció de l'edat del pacient i de les altres característiques i malalties que pugui presentar. Tanmateix, tractar la hipertensió no és tan sols una qüestió de medicació. Adoptar una forma de vida més saludable forma part imprescindible del tractament. Canvis en l'alimentació i evitar el sedentarisme poden ajudar a la regulació d'una hipertensió moderada i complementar el tractament amb fàrmacs. Cal adaptar la dieta, per exemple, a ingestes menors de sal i alcohol. Així mateix, és molt recomanable aumentar l'activitat física. A més s'ha de mantenir el pes dintre dels límits correctes en funció de l'edat i talla de cadascú.

És també especialment important deixar de fumar. El tabac és un factor de risc de malalties cardiovasculars i augmenta de forma significativa la tensió arterial. Pel que fa al tractament farmacològic, els fàrmacs diürètics són normalment els primers a prescriure's en pacients d'edat avançada. Afavoreixen l'eliminació d'aigua i de sal, cosa que redueix la pressió arterial. Si la resposta obtinguda no és suficient, se sol augmentar la dosi o associar a un altre medicament antihipertensiu. Un altre grup de medicaments que es prescriuen en cas

d’hipertensió són els que actuen com a vasodilatadors, relaxant la paret arterial. Aquesta dilatació dels vasos comporta una disminució de la pressió. També es poden prescriure medicaments que impedeixen la formació d'hormones que augmenten la pressió arterial. Hi ha també un grup d’antihipertensius que actuen sobre el centre cerebral regulador de la pressió arterial, anomenats d'acció central, però actualment són menys utilitzats. Si es tracta d'una hipertensió secundària, és a dir, conseqüència d'una altra malaltia, s’ha de tractar la malaltia causant.

Pròxims Cursos de Reiki a : Badalona

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

- Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

42 i TOT Badalona

1444.pag.42.indd 2

13/09/2010 9:59:06


¿Cómo puede ayudarme la Quiropráctica? Esto es lo que algunos de mis clientes dicen: > ¡Desde los 18 años, no me había sentido tan bien!!! Antes, pensaba hacer cosas, planeaba viajes ….. ¡Hoy los hago!!! Ha sido una gran mejora en mi calidad de vida. Muchas Gracias. Alba 25 años (Badalona) > Ahora llevo meses sin sufrir más migrañas. Ya no tomo ningún medicamento. Ha mejorado mi estado general de salud, no me siento ya tan cansada y llevo una vida mucho más activa. Natalia 24 años (Badalona) Es sorprendente cómo la gente viene a visitarme con todo tipo de problemas, desde ASMA, INSOMNIO, MIGRAÑAS, MAREOS, CIATICA, ANSIEDAD o DEPRESIÓN y, por supuesto, PROBLEMAS CERVICALES, HERNIAS DISCALES y DOLOR DE ESPALDA. Sin embargo, sin reparar demasiado en lo que le pasa a cada uno de ellos, siempre practico lo mismo. Busco las zonas de la columna que están bloqueadas y suavemente ayudo al cuerpo a corregir el problema sacando presión del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo curarse por sí mismo. Los resultados son increíbles y la gente me agradece continuamente el ayudarles a mejorar su salud y recuperar una buena calidad de vida. Pero en realidad no he sido yo quien he curado nada ni a nadie. Todo lo que hago es permitir al cuerpo funcionar a su máximo potencial y completo estado de salud.

Quiro.1444.indd 1

> ¡Soy un hombre nuevo! No me duelen las lumbares ni las piernas. He recuperado movilidad y mi calidad de vida ha aumentado mucho. ¡Y hoy ni siquiera pienso en operarme! Joan 63 años (Badalona) > Tenía muchas crisis de bronquitis y tomaba muchos medicamentos, algunos con efectos segundarios bastante graves. Desde que empecé a ajustarme, no he vuelto a usar ningún medicamento. No he tenido resfriados importantes ni bronquitis. Joel 4 años (Sta Coloma G.)

Benefíciate de una oferta increíble ¿Quieres saber si la quiropráctica es la solución a muchos de tus problemas? Aquí tienes la mejor parte, mi primera visita que incluye una sesión informativa, unas pruebas específicas con un escáner termográfico, un análisis de radiografías y un informe personal detallado por SOLO 35€. (precio normal 60€ - oferta válida hasta el 30 de septiembre 2010) Todo lo que espero es que aceptes mi oferta; quiero que experimentes lo fácil que es permitir a la quiropráctica cambiar tu vida y la de tu familia, tal y como lo hizo conmigo y la mía. ¡NO SOLO SE TRATA DE BUENAS OFERTAS… SINO DE UN BUEN CUIDADO! Tengo absoluta confianza en mi habilidad para ayudarte en tu camino hacia una buena salud. Aprendí con un equipo excelente de doctores de todo el mundo. Nos especializamos en un cuidado específico y eficaz. Como resultado, me confían el cuidado desde recién nacidos hasta personas mayores y deportistas de élite. Laura, mi asistente, es la mejor. Es muy cariñosa, agradable y competente y te hará sentir bienvenido, como en casa.

Subluxación t%PMPSEF&TQBMEB t%PMPSEF$VFMMP t%PMPSEFDBCF[B.JHSB×BT t)FSOJBTEJTDBMFT$JÈUJDB t"TNB t.BSFPT7ÏSUJHPT

Centro Quiropráctico de Badalona C/ Méndez Núñez 33, Badalona – 93 384 37 75 www.quiropracticabadalona.com

¡Llámanos hoy y empezarás un camino hacia el bienestar y la calidad de vida!

Laurence Goxes (Doctor of Chiropractic – USA)

PD: Esta oferta también es para tus familiares

10/09/2010 11:13:10


Dosis massives de vitamina B poden retardar l'Alzheimer Dosis massives de vitamina B poden retardar i fins i tot aturar l'Alzheimer a les persones grans, segons un estudi publicat a la Public Library of Science One. Un equip d'investigadors de la Universitat d'Oxford, juntament amb altres exper ts noruecs, ha descobert que si es prenen diàriament píndoles de tres vitamines B es retarda la reducció de la mida del cervell que es produeix amb l'edat. El test, que ha durat dos anys i en el qual han par ticipat 168 ancians, demostra una reducció de fins a un 50% el ritme d'atròfia del cervell i una mitjana del 30%. A les proves mèdiques es van utilit zar dosis 300 vegades superiors a la ingesta recomanada de la vitamina B12 i quatre vegades als nivells recomanats d'àcid fòlic. Això significa que es va utilitzar aquesta vitamina com un fàrmac i no com un suplement vitamínic, cosa que requereix esbrinar si hi ha riscos associats. La vitamina B es troba de forma natural a la carn i en els cereals

i contribueix al creixement i a la divisió cel·lular, a més d'enfortir el sistema immunològic i mantenir sana la pell i l'estructura òssia. Segons el professor David Smith, del Departament de Farmacologia de la Universitat d'Oxford, un dels que va dirigir l'experiment, "els resultats són espectaculars". "Esperem que aquest tractament senzill i segur retardarà el desenvolupament de la malaltia de l'Alzheimer en persones que pateixen lleugers problemes

de memòria", ha dit Smith. Amb tot, però, els investigadors es mostren prudents i diuen que és prematur recomanar la ingesta d'aquest tipus de suplements vitamínics als ancians abans de portar a terme ulteriors estudis i sospesar risc s i beneficis. Aproximadament 14 milions d'europeus i 5 milions d e n o r d - a m e r i c an s te n e n problemes de memòria i altres funcions mentals conegudes com el Deteriorament Cognitiu Lleuger i que poden degenerar en l'Alzheimer.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

FLORIDADORADA Tel. 93 791 32 46 Fax 93 791 50 74 - CALDETES (Caldes d'Estrac) Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual. C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

centre mèdic

MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO Y FIBROMIALGIA, ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, REUMÁTICAS Y ALERGIAS Visitas concertadas

Tel. 93 464 23 76

Trastornos del aprendizaje y/o conducta, TDAH. Trastornos afectivos, de personalidad y alimentarios.

Adultos

Trastornos de ansiedad, estrés, depresión, fobias. Ludopatías y adicciones sociales. Psicosis.

Neuropsicología

Demencias, trastornos del sueño. Evaluación neuropsicológica, rehabilitación cognitiva.

Psicoterapia

Familiar y pareja Horas convenidas.

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Tel. 687 81 40 56

44 i TOT Badalona

1444.pag.44.45.indd 2

13/09/2010 10:02:47


farmĂ cies Del Dilluns 20 al div. 24 de setembre

guĂ rdia diĂźrna (9h a 22h) Dissabte 18 de setembre - AGUILAR

- AGUILAR Francesc Layret, 83 - BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL Mar, 23 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica)

Francesc Layret, 83

- BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX

Av. Catalunya, 60-62

- CONDON

Ptge. Riu Ter, 18-20

- FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY

Av. Marti Pujol, 6-8

- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL

Mar, 23

- VIAYNA Av. President Companys, 45

guĂ rdia nocturna

- VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica)

(22h a 9h del dia segĂźent)

Dissabte 18 de setembre

Diumenge 19 de setembre - AGUILAR - BOIX

- GARCĂ?A-VELA Av. Pius XII, 1-7 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Francesc Layret, 83 Av. Catalunya, 60-62

- CONDON

Ptge. Riu Ter, 18-20

Diumenge 19 de setembre

- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31

- LLUCH Av. Prat de la Riba, 46 - VIAYNA Av. President Companys, 45

- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dilluns 20 de setembre - NEBOT Bellavista, 38 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimarts 21 de setembre - ABALAT-CATURLA Francesc Layret, 205 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 22 de setembre - GAMISANS MariĂ Benlliure, 84 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 23 de setembre - VALERO GuifrĂŠ, 184 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 24 de setembre - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - VIAYNA Av. President Companys, 45

63(¾/$*&45 3 "6. "5 0- ž (*2 6&4 CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DRES. SERRANO

1&3"-h&41035 t&/5*5"54&41035*7&4t$-6#4t'&%&3"$*0/4t&4$0-&4t&5$

0#&355".#²5054&-4%*44"#5&4%&" ) *(/"4**(-&4*"4 &/5-0#"%"-0/"t5&- '"9t& ."*-53"6."!4&33"/0&5&-&'0/*$"/&5

Residencia Tercera Edad C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

EMI - ROSA t1&/4*/$0.1-&5" .&%*"1&/4*/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%œ/ t1-";"4-*.*5"%"4

medicina i salut t"$0.1"/:".&/54 t)*(*&/&4%*ÂŽ3*&4

anunciaâ&#x20AC;&#x2122;t en aquesta secciĂł

93 464 69 79/83

t"1"54*$0.13&4 t(&3*"53*"1&%*"53*" 93 464 21 34

Av. President Companys, 57 - BADALONA

www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com TOT Badalona i 45

1444.pag.44.45.indd 3

13/09/2010 10:02:48


tendències

Nens: guapos de tornada a l'escola L'inici del curs escolar és un bon moment per rec ordar la necessitat que nadons i nens aprenguin les normes d'higiene bàsiques. És important que aquestes normes es marquin des de la llar i no es delegui aquest ensenyament a l'escola, que ja s'ocupa de fer complir als nens algunes mesures d'higiene mínimes. Però competeix als pares establir la rutina diària de la dutxa, la neteja de les dents, el rentat de mans i cara, el pentinat, etc. Així com controlar que tot això es realitza

correctament per mantenir la salut infantil. Encara que hi ha nens que es resisteixen, aqu e s t s h à b i t s q u e s o l e n ser agradables a la majoria dels nens, especialment si es realitzen amb cosmètics i estris adaptats a la seva mida i gustos. Mantenir cada dia uns bons hàbits d'higiene és especialment important a l'hora de la neteja bucal. Ca l te n ir e n c o m pte q u e, d u r a n t u n p e río d e m é s o

DISTRIBUIDORA CRISTIAN LAY Vende a domicilio. Mary

Tel. 664 11 95 13 93 458 74 26

menys llarg, a la boca del nen conviuran dents de llet i dents definitius, cosa que dificulta la neteja, ja que les diferències entre mides creen nombroses irregularitats que propicien l'acumulac ió de residus de menjar i placa, que pot desencadenar l'aparició de càries i gingivitis. A més, ells solen "picar" a deshores dolços i pastisseria, cosa que augmenta els riscos. Cal, doncs, que el raspall de dents sigui l'adequat a la seva edat i la seva dentició. Abans dels vuit anys un nen sol neces-

NOVIAS PROMOCIÓN INVIERNO Ramos de novia + Arreglo coche 140€ Réplicas de Ramos de novias. Flor natural a Flor Artificial.

Consultas TEL. 697 50 42 12

46 i TOT Badalona

1444.pag.46.indd 2

14/09/2010 12:34:44


sitar ajuda o, com a mínim, supervisió, per raspallar les dents. A partir d'aquesta edat, cal controlar que es raspallin bé dues vegades al dia, matí i nit, durant almenys dos minuts. I controlar la neteja també dels aparells d'ortodòncia, ja que s'hi acumula la placa dental. És impresc indible netejar l'aparell cada vegada que es rentin les dents, que en aquests casos es recomana sigui tres vegades al dia, és a dir, també al migdia després de dinar, ja que l'aparell pot pr o p i c i ar l 'ac u mul ac i ó d e restes. Un raspall de dents elèctric és molt adequat en aquests casos, evita els raspallats excessius que poden danyar l'aparell d 'o r t o d ò n c i a i , e n c a n v i , garanteix arribar correctament a tots els racons. Encara que a cer ta edat se solen pentinar sols, cal estar atents als seus caps, e s p e c i a l m e nt s i m a n i fe s ten picors. Els polls s'han convertit en una plaga difícil d'eradicar dels caps infantils, ja que s'han fet resistents als antiparasitaris i, a més, senten predilecció pels cabells nets, cosa que la dutxa diària sol garantir. Encara que tractarem aquest tema més àmpliament d'aquí a uns dies, recordar que en aquests casos és imprescindible l'ús d'un tractament anti-polls i pentinar detingudament amb una pinta antillémenes. És l'única forma en què els especialistes coincideixen que es pot eliminar convenientment el risc de reaparició. També és convenient alertar l'escola perquè la resta de pares c ontroli els caps dels seus fills i no persisteixi la plaga. És convenient dutxar i rentar cada dia el cabell dels nens. Si la higiene és diària, amb una ensabonada de cabell és suficient. No està de més utilitzar un condicionador o un producte desenredant, especialment en el cas dels

infants amb el cabell llarg. Si el c abell està enredat, ¡paciència! Cal començar a desenredar per les puntes i anar pujant a poc a poc, i no donar mai estirades que puguin tallar el cabell i obrir les cutícules. També és important assecar convenientment els cabells amb un assecador a temperatura mitjana i a una distància mínima de 20 centímetres. Encara que vulguin acabar ja, no cal deixar que els n e n s vag i n a d o r m ir a m b els cabells humits, ja que la humitat és molt perjudicial per als cabells. Bebès fora de perill Pel que fa als nadons, s'ha de pensar que en les guarderies solen arrossegar-se pel terra, intercanviar joguines i menjar i, amb ells, fluids, cosa que afecta especialment a zones com la boca i la pell dels nadons, per la qual cosa cal tenir una especial cura en la seva higiene. La pell és la barrera protectora del cos, però en els nadons el seu funcionament és encara immadur fins als tres anys, pel que és més sensible i menys resistent a les agressions externes. El film hidrolipídic que recobreix la pell i la protegeix (format per aigua i greix) és més fi i feble que en els adults, ja que els nadons no tenen encara suficients glàndules sebàcies i sudorípares i, encara que ens pugui semblar que suen moltíssim, secreten molt menys suor i greix que els adults. En néixer el seu pH és proper al 7, per tant gairebé neutre, i va tornant-se més àcid a mesura que creix, però durant anys encara està distant del de l'adult. És per això que l e s s u b s t à n c i e s a l c al i n e s agredeixen tant a la seva pell. I quines són aquestes substàncies? Bàsicament: suor, orina i sabó. És habitual la presència d e d e r m at i t i s , p r o b l e m e s cutanis, o que algunes nenes presenten molèsties i, fins

i tot, infeccions vulvars, tot això propi de la seva forma de relacionar-se amb el món exterior, que passa bàsicament per la pell i la boca, i del seu encara immadur sistema de protecció cutani. Una higiene correcta de la pell del nadó inclou l'ús de sabons sense detergent (syndet) de pH neutre que no alterin l'equilibri de la seva pell, així com el rentat suau (millor amb la mà que amb l'esponja) i un bon aclarit que elimini qualsevol resta de detergent. Es recomana una temperatura per l'aigua d'uns 36 graus centígrads. El bany no ha d'excedir de cinc minuts en el cas del lactant, per evitar que la pell s'estovi i, posteriorment, es ressequi. L'assecat també és important: cal embolicar el nadó en una tovallola de cotó i assecar sense fregar, tenint especial cura en assecar amb tacte els plecs (genitals, aixelles, genolls, engonals, coll). És molt re comanable aplic ar després un hidratant corporal que restauri el seu film hidrolipídic. Per evitar els eritemes del bolquer, cal canviar el nadó sovint, rentar i assecar bé la zona, especialment entre els plecs. En cas de sequedat o irritació, és convenient l'ús de productes adequats que evitaran mals majors. I ells també han de rentarse les dents, encara que en aquest c as c orrespon als pares realitzar el raspallat amb raspalls adaptats a la seva boca. Les ungles de peus i mans s'han de revisar sovint i mantenir-les curtes, tant en els nadons com en els nens més grandets, ja que és fàcil que amb elles puguin rascarse, esgarrapar- se i fer- se ferides que s'infecten amb facilitat. Elisabet Parra/Àngels Marín (http://bellezaactiva.wordpress.com) TOT Badalona i 47

1444.pag.46.indd 3

14/09/2010 12:34:48


gastronomia

Ruta de la cuina tradicional La cuina tradicional catalana té una rica trajectòria històrica documentada des del segle xiv al Llibre de Sent Soví. Des de llavors, Catalunya ha esdevingut exemple culinari i plats com l’escudella i carn d’olla, el xató, el suquet de peix o la coca de recapte o el pa amb tomàquet són reconeguts arreu. La qualitat i gran varietat del nostres productes així com l’esforç de tantes cuineres i cuiners, coneguts o anònims, per no perdre aquest tresor culinari ens permet gaudir de meravellosos receptaris tradicionals i d’una de les taules més exquisides i lluïdes d’Europa. Peix El rei dels plats de peix catalans és el suquet, que se solia fer a la barca amb el peix que s’havia acabat de pescar. Es pot tastar a molts indrets, però sobretot al Concurs de Suquet de Peix Calero que se celebra al febrer a l’Ametlla de Mar. Un altre tipus de cassola marinera és el ranxo, fet amb els peixos de menys sortida al mercat. La reballa, en canvi, és un assortiment de peix fregit que pren el nom de la part de la pesca diària que correspon a cada membre de la tripulació. Tampoc no podem oblidar l’all cremat, una olla de peix que es pot tastar, entre d’altres, al restaurant Peixerot, a Vilanova i la Geltrú. A destacar també la cuina marinera a Cambrils derivada de la seva tradició

pesquera i el bull de tonyina de Torredembarra. Sopes La sopa més tradicional de Catalunya és l’escudella i carn d’olla. El dia de Nadal és tradició servir-ne un bon plat, sense escatimar-hi res. L’olla aranesa, que es fa a la Vall d’Aran, es pot tastar al restaurant Casa Irene, a Arties. El calendari festiu català assenyala algunes dates per provar les sopes més tradicionals del país, com el dia de l’Olla Barrejada, que se celebra el mes de gener a Artesa de Lleida (Segrià), o l’Escudellada Popular que té lloc al febrer a Pineda de Mar (Maresme). Verdures I Llegums Tradicionalment, a la comarca de la Cerdanya s’esmorzava un bon plat de trinxat, preparat amb col i patata i una mica

de cansalada. Avui és un plat de dinar o sopar. El trinxat es pot tastar a diversos establiments de la comarca i a la Festa del Trinxat a Puigcerdà. Altres plats tradicionals fets amb verdures són l’escalivada i la samfaina. Amanides I Entrants L’esqueixada de bacallà és, juntament amb l’empedrat, un dels entrants clàssics de la cuina catalana. En canvi, el xató es fa exclusivament al Garraf i a l’Alt i Baix Penedès. Un bon xató ha de tenir escarola, ceba, anxoves salades, bacallà, tonyina, tomàquet i nyora, i sovint s’acompanya de truites. De gener a març se celebren les xatonad es po pular s a Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Vilafranca del Penedès, Sitges

48 i TOT Badalona

1444.pag.48.49.50.indd 2

14/09/2010 13:04:27


i Calafell. Aquests pobles tenen una interessant oferta gastronòmica anomenada la Ruta del Xató, que permet fer turisme i degustar als millors restaurants aquest plat tan català. Arrossos I Pastes Per tot Catalunya trobem plats típics elaborats amb arròs. Al Delta de l’Ebre, per exemple, es pot tastar un bon arròs negre, una paella o un rossejat al Restaurant l’Estany i durant les Jornades Gastronòmiques que es fan al juliol a Amposta. Al mateix poble se celebra al mes de juny la festa de la plantada de l’arròs i al setembre la festa de la sega. Les Jornades de l’Arròs, que es fan a l’octubre a Amposta, i el Dia del Rossejat, que se celebra cap al 20 d’agost a l’Ametlla de mar, també són una bona oportunitat de tastar aquests plats. A Pals hi ha molts restaurants on es pot degustar l’arròs fosc de l’Empordà, sobretot durant les jornades Pals i la Cuina de l’Arròs. També hi té lloc, al mes de juny, la Fira Mediterrània de l’Arròs. Menció a part mereix el famós arròs Parellada, de peix i carn, del restaurant Les set portes de Barcelona. I ja als Pirineus, val la pena tastar l’arròs de muntanya, fet amb porc, conill, pollastre i botifarra. I de l’arròs passem a la pasta, en què destaquen plats tan tradicionals com els canelons, els fideus a la cassola i els fideus. gastroteca.cat

amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patés formatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotits ibèrics

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

Restaurant Típic

Carns a la Brasa amb llenya d'Alzina. Cargols estil de Lleida. -

P

Reserves - Badalona TEL. 93 384 52 35 C/Francesc Planas i Casals,26 Diumenges nit i dilluns tancat

CLIENTS EL VIVER

www.elrebostdenmanel.com

Espatlla de cabrit al forn Peus de Porc a la brasa Verdures a la brasa Pop a la gallega Et don em Entrecot qua - Novillo Argentí amb litat plats - Bou comp lets - Vedella i al m illor - "Secreto Ibéric" preu!! - Fabes Catalanes - "Migas" Extremeñas - Assortit de botifarres - "Callos" amb cap, pota i cigrons

MENJARS CUINATS? PIZZERIES? VULL ANAR A UN RESTAURANT, A QUIN? Si no et coneixen no et poden trucar! ARA ES EL MOMENT!! RESERVA EL TEU ESPAI PUBLICITARI AL TOT BADALONA PER L’EXTRA D’ESTIU desde 12,95€

Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

CERVESSERIA/TAPES/FRANKFURT

TOT Badalona i 49

1444.pag.48.49.50.indd 3

14/09/2010 13:04:32


S’ha de fer pagar una taxa per buscar bolets als boscos catalans? Alguns micòlegs i propietaris de boscos demanen que es reguli la recollida de bolets a Catalunya. Segons els experts, així s'aconseguiria reduir l'impacte humà als boscos i s'evitaria l'entrada a propietats privades. Els boletaires professionals no hi estan d'acord, tot i que són conscients dels problemes que genera la gran afluència de gent als boscos. S'inicia la temporada de bolets a Catalunya i, per tant, la polèmica de si cal regular-ne la recollida o no. Propietaris i professionals del sector es queixen de l'impacte que provoca la gran afluència de gent als boscos durant la temporada de bolets. Diuen que s'hi barregen boletaires experts i d'altres sense experiència que malmeten la vegetació. Juan Martínez, investigador i micòleg del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i que ha participat en diferents estudis sobre l'impacte del fenomen boletaire als boscos, diu que "els catalans no som conscients que la majoria dels boscos són privats i fem coses rares com entrar-hi i amagar-nos". Per

tot això, considera necessari regular l'activitat i coinciliar la part lúdica i de vegades econòmica amb la protecció i el futur dels boscos. Algunes zones boscoses, com l'Alt Solsonès, poden arribar a rebre la visita d'unes 50.000 persones, la majoria amb l'objectiu d'omplir els cistells de bolets. A Catalunya el 85% dels boscos són privats i alguns dels seus pro p i et ar i s re c l am e n u na compensació econòmica per poder fer una bona gestió de les seves terres. Amb la llei a la mà, diuen, "els bolets són dels propietaris dels boscos" i els veuen com una font d'ingressos. Què n'opinen els boletaires? Des de la Penya Boletaire de Berga, veuen perillós el fet de pagar una taxa per poder collir bolets, ja que es podrien crear conflictes d'interessos com passa amb els espais privats de caça i podrien haver-hi incendis provocats. Tot i això, diuen que "si hi hagués una normativa ben elaborada i no fos molt estricta sense passar del blanc al negre", podrien acabar donant-hi suport

perquè són conscients dels problemes que origina la gran quantitat de gent als boscos. Exemples de regulació L'opinió de pagar per poder collir bolets encara costa de creure a Catalunya, on la tradició boletaire hi està molt arrelada, però a Aragó o Castella i Lleó ja fa temps que la població paga per collir bolets. A Catalunya en trobem exemples al Pirineu lleidatà, a Pont de Suert, on hi ha una normativa aprovada per l'Ajuntament el 2009 que obliga els venedors del mercat ambulant de bolets a estar donats d'alta a la Seguretat Social i tenir l'espai net. I al Pallars Sobirà, al municipi d'Alins, es regula la recollida de bolets als boscos municipals des del 1996. Es fa pagar una taxa de 5 euros que dóna dret a recollir 15 quilos de bolets per persona i dia.

Aquest mes de Setembre celebrem el nostre

30 ANIVERSARI VINE EL DISSABTE 18 I EMPORTAT AQUESTA BOSSA DE COTÓ!! 50 i TOT Badalona

1444.pag.48.49.50.indd 4

14/09/2010 13:04:47


lectors "Pitoreig total" Com cada divendres llegeixo El TOT Badalona, la meva sorpresa va ser que quan vaig arribar a la pàgina 12 del de la setmana del 10 al 17... Que fort! Com que no es tornarà a obrir el carrer que separa Alcalde Xifré de l’Illa Central? A quin cap, cap que una persona que estigui a l'alçada de l'estació del tren i hagi d'anar a Casagemes amb cotxe hagi de donar tota la volta a tot Badalona per anar a Casagemes? Abans hi havia el carrer de

la Creu o pujaves per Coll i Pujol quan van fer les obres al carrer de la Creu. Però no ara has d'anar fins el lateral de l'autopista de la Riera de Sant Joan a buscar el lateral baixar per Martí Pujol o President Companys per anar a Casagemes? Sort que es parla de menys contaminació i tota la “mandanga” però si ens esteu fent fer mes quilometratge que l'Alsina Graells d'aquí a Lleida! Algú de l'Ajuntament s'ha adonat que a la Plaça

Alcalde Xifré si produeix una caravana de la gent que va a Lloreda, la que va a buscar l'autopista per anar a Barcelona i ara els que també han d'anar en direcció a Casagemes o Canyadó? No ho entenc la veritat qui és el llumbreres.... Crec que Martí Pujol hauria de ser com antigament jo havia vist, en dues direccions des de l'estació del tren fins a dalt el pont de l'autopista de Bufalà...

tada políticament pel Partit Popular. Aquesta dreta mai no ha perdut el seu poder econòmic i la seva influència institucional. També les seves idees conservadores es mantenen inalterables, encara que a vegades, amb un discurs oportunista, creï confusió entre els treballadors i molts escoltin els seus cants de sirena i optin electoralment per una opció política contrària als seus interessos. És el vot de la desesperació, dels desmoralitzats. Oblidant que mai la dreta renunciarà als seus privilegis i que els avanços socials només es produeixen amb la unitat de les esquerres, encara que el comportament d’alguns que es diuen d’esquerres, són més propis de la dreta reaccionària. Possiblement aquest comport a m e n t d ’a l g u n s q u e e s reclamen d’esquerres (si no

vius com penses, ac abes pensant com vius) sigui la causa que explica que els treballadors desconfiïn dels seus i votin un partit que mai voldrà realment canviar les coses ja que la seva raó de ser resideix a “canviar-ho tot perquè tot continuï igual”. És a dir, ells vivint amb tot tipus de privilegis i nosaltres, els treballadors, pagant-ne les obscenitats. Per això, si volem canviar les coses de veritat, cal coherència i un compromís seriós i responsable dels que es reclamen d’esquerres i cal, també, la participació activa i la complicitat dels treballadors en l’acció política. Només així aconseguirem millorar les nostres condicions de vida i acabar amb les desigualtats socials i amb les injustícies.

tor, i aquest amablement me'l va por tar a casa. Moltes, moltíssimes gràcies.

Totes les cartes dels lectors al nostre web: www.eltotdigital.com

Estela Ruiz

Sí, és possible Segons el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juliol, desprès de l’atur i dels problemes econòmics, l’un i els altres conseqüència de la crisi generada per l’especulació financera i la corrupció urbanística, darrere dels quals hi ha noms i cognoms de persones vinculades a la dreta política d’aquest país, el tercer lloc l’ocupa la classe política. Sembla ser que la dita “tots són iguals” ha DBMBUFOMJNBHJOBSJDPMtMFDUJVJ ara tothom es resigna i accepta que no és possible canviar les coses. Que tots els partits polítics han renunciat a l’objectiu d’acabar amb les desigualtats socials i garantir el benestar de les persones. Són certes les divisions entre l’esquerra política, com també ho és que la dreta està unida i represen-

Pedro Jesús Fernández

Agraïment El dia 2 de setembre vaig perdre el por tamonedes a l'autobús de Línia 27, vull agrair a la señora que el va trobar i el va donar al conduc-

Victoria TOT Badalona i 51

Arreglat-Lectors-51-52-53.indd 1

14/09/2010 11:09:36


Carta abierta a la sra. Roser Castillo Concejala de sanidad del Ayuntamiento de Badalona Sra. Castillo, soy consciente de las dificultades que conlleva el combatir una plaga como la del Mosquito Tigre en nuestra ciudad. Soy igualmente consciente de las medidas informativas que vds han generado con el reparto de folletos indicando a la población las medidas de prevención aconsejables, eliminación de aguas residuales en las casa, ya sea en recipientes, macetas etc. Pero de la misma forma debo denunciar que el Ayuntamiento esta de una forma descarada dejando de tomar las medidas que el mismo aconseja, permitiendo que en medio de la ciudad, Pep Ventura, y en barrios como Canyet, Montigala etc, existan situaciones de aguas estancadas que son un reservorio continuo de larvas de dicho mosquito. Por otra parte Sra. Castillo, que tratamiento se

esta dando a los imbornales de nuestra ciudad? No me diga Vd. que la OMS aconseja que no se utilicen agentes bactericidas, porque no hace ni una semana que el Periódico de Cataluña explicaba las medidas que los Ayuntamientos del Bajo Llobregat estaban realizando, tratamiento con agentes biológicos de mas de 800 imbornales etc. La situación en diversas zonas se hace difícilmente sostenible, y por mi responsabilidad territorial ( Presidente de la AV. de Canyet ) le puedo asegurar que sufrimos un continuo bombardeo de los vecinos exigiendo medidas, de limpieza y de tratamientos antimosquitos y por las profesionales que desarrollo, que estamos atendiendo cada día mas casos de picadas que complican la salud de los vecinos. Lo mas preocupante Sra. Castillo es que además ahora se añaden nuevos especi-

menes que junto con el mosquito tigre están ya provocando en Europa la propagación de enfermedades como la encefalitis , Y no me diga Vd que creo alarma social, solo tiene Vd que leer la Vanguardia del día 30 de Agosto, la preocupación Sra ya esta en la calle, y la necesidad de actuar también. El epidemiólogo Antoni Trilla asegura que la única medida hoy eficaz son las campañas antimosquitos, yo estoy de acuerdo y por eso desde esta carta le requiero para que realice acciones contundentes que nos ayuden a ello, la primera es cumpliendo por parte del Ayuntamiento lo que pide para la población civil, y después que realice actuaciones con insecticidas biológicos que ayuden a esta campaña. Miguel Jurado Tejada Diplomado en Enfermería Asistencia Primaria y Salud Publica

Qui ha dit que no hi han calers? Qui ha dit que les Administracions que cuiden i mimen els nostres calers estan sota mínims?. Només heu d'anar a la rotonda de davant de la caserna dels Mossos, entrant al

polígon Les Guixeres, i hi veureu unes obres pagades de tots els nostres impostos, que son per a un Bicipark i Skatepark. 265.000,- euros de res. A més, el cartell està posat davant del

cartell que anuncia la venda de naus. És clar: El primer és el primer. Fa mal a la vista quan s'està discutint la manera de sortir de la crisi. Polítics...!

alguns canvis en la família, per trasllats a altres poblacions, per motius de la feina dels pares o per canvis de domicili, tindran d’anar a una nova escola i trobar nous condeixebles. Però tots començaran. A les escoles. També nous c a nv i s, s o bretot a m b e l s ordenadors, en els que els nens hi treballaran, dirigits pels mestres i que significaran unes noves modalitats que tindran per resultat el desenvolupament de noves capacitats dels alumnes. Unes noves estructures que modificant els plans d’estudis tradicionals donaran

unes varietats a les tècniques educatives dels professors vers els alumnes. Els pares. Per molts la USBORVJMtMJUBU RVF SFQSFTFOta l’acolliment dels fills a les aules, després de les vacances estivals. Els materials escolars, els uniformes, els llibres... Aquestes obligacions dels horaris escolars, dels treballs, de les lliçons que mantindran els fills ocupats de manera regulada, els donarà un benestar que els compensarà de les despeses que representen la entrada al nou curs.

Falciot

Començar el curs Un nou curs va a començar. Voldríem analitzar el que representa tant pels alumnes, per les escoles i professors i també pels pares dels nens. Diria que per els alumnes, després del recés de l’estiu, significa uns nous reptes: un curs més alt de nivell, uns nous estudis, en els que estrenaran llibres, quaderns, ordenadors i també al passar de nivell, u n s n o u s p r ofe s s o r s, e l s que ells veien en els nivells més avançats i que enguany seran els seus docents. Alguns seguiran amb els seus companys, altres, motivats per

Teresa Batlle

52 i TOT Badalona

Arreglat-Lectors-51-52-53.indd 2

14/09/2010 11:09:36


La ciutat somniada

cartes dels lectors

L a bellesa va ser a par tir de Plató l’harmonia que fa cessar tot conflicte. La bellesa entra en la vida de la polis, EFMBDPMtMFDUJWJUBUBQBSUJSEF la seva arquitectura; és la bellesa que veiem en l’antic edifici restaurat; és la bellesa reflectida en el disseny d’una nova plaça, d’un nou parc...; és la bellesa que potencia l’economia creativa; és la bellesa que ens acompanya quan passegem la ciutat. L’arquitectura ciutadana crea somnis que perduraran més enllà de l’efímera existència humana. La ciutat i la seva arquitectura són un teixit on s’integren història, memòria, creativitat i imaginació. La trama ur bana i els seus edific is s’aixequen com l’expressió

En aquesta secció es publiquen les opinions rebudes a la secció de cartes dels lectors del TOT.

ciutadana construïda a través d’innumerables tradicions i pràctiques socials produint a la vegada identitat i cultura. Aquest lligam urbà ens deixa escoltar la veu d’una ciutat oberta i atrevida que parla un nou llenguatge estètic que cerca embellir els edificis i els espais ciutadans amb noves formes, nous colors, nous projectes.... I així els ciutadans valorem que el paisatge ur bà que habitem també és casa nostre, que forma par t de la nostra convivència i del nostre esdevenir, és el paisatge que trepitgem tots els dies i que necessita de la nostra cura i estimació com part de la nostra identitat ciutadana. Mari Carmen Lozano

Totes les cartes dels lectors al nostre web: www.eltotdigital.com

Foto Denúncia

Dit i fet! Així de fàcil ha estat gràcies al Tot! La setmana passada va sortir publicada una fotografia (la torno a enviar perquè sortir publicada) del mal estat de les voreres de l’Avinguda Martí Pujol, a l’alçada de Can Barriga, i el dia següent ja estava totalment arreglat, tal i com mostra la nova imatge que us

envio. Animo a tots els ciutadans a enviar la seva fotografia al Tot, perquè sembla que es la única forma que l’Ajuntament faci cas del mal estat dels carrers. Agraeixo a l'Ajuntament que llegueixi el Tot per poder arreglar els carrers. Maria del Mar Martí

La direcció no és fa responsable de les opinions expressades en aquesta secció. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament responsabilitat de la persona o institució que la realitza, i en cap cas serà responsabilitat de la nostra publicació. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicació aquelles que compleixen la normativa aquí explicada. Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVles, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessàriament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM nom, dades de contacte i DNI de l’autor. El TOT no és fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si és considera que vulnerin el següent punt de la normativa. t/PÏTQVCMJDBSBOMFTDBSUFT que continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ és facilitarà la informació facilitada pels autors. t/PÏTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒOcia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a través de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Foto Denúncia TOT Badalona i 53

Arreglat-Lectors-51-52-53.indd 3

14/09/2010 11:09:42


TOT Badalona i 35

1444.indd 1

13/09/2010 13:10:35


zàping Dijous 16 de setembre 21.50h: Humor Polonia

Divendres 17 de setembre 22.15h: Pel·lícula P.D. T'estimo

Dissabte 18 de setembre 21.55h: Pel·lícula ¿Conoces a Joe Black?

Diumenge 19 de setembre 22.25h: Sèrie Ventdelplà

Dilluns 20 de setembre 17.15h: Reportatge Thalassa

M a l d i ve s: l 'a m e n aç a d e l m a r. L' i l l o t d e s'Espartar.

Nova temporada de l’espai d’humor polític que dirigeix Toni Soler.

Holly K e nnedy és una dona jove que es queda viuda quan Gerr y, el seu marit, mor a c ausa d 'una llarga malaltia.

20.30h: Esports W i lliam Parrish (A n t h o n y Hopkins) és un poderós i meticul ó s m ag n at l a vida.

Darrers capítols, que s’emetran durant els propers dies, de la sèrie gravada a Breda.

L'esport R e p à s a l’actualitat esportiva del cap de setmana a Badalona.

TOT Badalona i 55

1444.pag.55.indd 1

13/09/2010 13:13:24


horÒscops ÀRIES (21/3 al 20/4)

CRANC (22/6 al 21/7)

BALANÇA (24/9 al 23/10) CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Sigues coherent amb l’exemple que pretens donar. L’ambient a casa pot veure’s alterat per una situació que se t’escapa de les mans, tret que cedeixis i siguis sincer. Treball: si et sents controlat i això et desmotiva, pensa en tot el que has aconseguit.

Tal vegada sigui el moment de pensar en les teves prioritats i no en la dels altres. Posa més alegria a la teva vida, és una bona teràpia contra qualsevol patologia. Treball: no estàs per a massa conflictes laborals, desconnecta uns minuts cada dues hores.

Aprofita per passar revista a la teva situació sentimental, per analitzar el que pots millorar i del que has de prescindir. Treball: Hauràs d’assumir alguns canvis, per la qual cosa és necessari que et vagis preparant, a la llarga serà pel teu bé.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

ESCORPÍ (24/10 al 22/11) AQUARI (21/1 al 19/2)

Mantenir l’amor en qualsevol circumstància no és fàcil, però quan et sentis desmoralitzat és quan has d’utilitzar els teus millors recursos i aixecar l’ànim. Treball: quan sorgeixi un problema, l’has de resoldre i pregunta’t, perquè es va generar aquest.

Estàs sempre a punt per a la conquesta i aquesta setmana més. Però, alerta!, el cap de setmana un fracàs pot sentarte malament. Cuida les teves cervicals. Treball: Si estàs a l’atur és un bon moment per contactar. No et conformis amb enviar currículums.

Et tocarà demostrar el molt que t’importen els teus amics i que estàs aquí per quan et necessiten. Solucionaràs un problema familiar i sentimental. Treball: setmana de problemes que regiren l’ambient. Les coses no sortiran com esperaves.

BESSONS (22/5 al 21/6)

VERGE (24/8 al 23/9)

SAGITARI (23/11 al 21/12) PEIXOS (20/2 al 20/3)

No et queixis de la teva mala sort, valora la teva vida com es mereix; l’èxit depèn de com vius les experiències. Pensa en positiu i encertaràs. Treball: resoldràs el conflicte que et preocupa. Tracta d’alleujar la tensió de qui el va generar i et sentiràs millor.

Obtindràs un premi a la teva pacient labor humanitària. L’amor que ets capaç de donar desinteressadament obté la seva justa recompensa. Gaudeix-lo. Treball: et sorprendràs perquè apareixeran les oportunitats que necessites, en el moment just.

La teva alegria és contagiosa quan et connectes amb el teu nen interior. Dónali ales perquè t’ajudi a enriure-te’n quan alguna cosa amenaci la teva estabilitat. Treball: no resoldràs els teus problemes immediatament, però ho solucionaràs, no et preocupis.

Calma, les teves emocions estan alterades des de fa massa temps. La clau està en el teu interior, és aquí on has de buscar. Treball: evita donar consells, podries portar-te un desencís, algú aprofitarà per deixar clar que no compta amb tu. La teva espontaneïtat és la clau per agradar-li a algú que et porta de cap. Que parli el teu cor, no et bloquegis els teus impulsos. Treball: els teus interessos són molts importants, però no perdis de vista la realitat en la que estàs vivint. Si desitges que l’amor perduri, fes el necessari, sigues amorós i confia en que tot va bé i que ha de seguir així. Treball: Tindràs facilitats que no pensaves poder aconseguir. Però no visquis esperant, treballa el dia a dia i tot et serà més fàcil.

passatemps Nivell difícil

Nivell fàcil

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3. Per SudokusWeb.com

56 i TOT Badalona

1444.pag.56.57.indd 4

14/09/2010 13:10:13


passatemps 1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 Solucions a la secc. econòmics

6 7 8 9 10 11 12 13 Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Entrada en acció per no deixar sol l’interventor / 2. Pedra molt valorada en una mar bressolada. Essent això no resultarà inaudit / 3. El mànec de la paella. Pixera amb aquella elegància. Les darreres del paradís / 4. Metall present en tots els malalts d’anòsmia. Mort després de la informació del temps / 5. Abans només podia fer-ho la mort i ara qualsevol jutge. Aneu de cul / 6. Posaren fi al vas s allatg e. Minyona provinent de l’est. Entrant en matèria / 7. Satisfets en ses exigències gastronòmiques. Un peix atrapat al trapezi / 8. En la mateixa direcció que el

TAROT MARTA

comunisme. Condemna de tot eczematós / 9. Nevera mentidera. Ni és consogra ni contieta, senzillament la de sempre / 10. Clavi contra el piló el pit del camorrista. O triava sense cap o viarà sense ordre / 11. Asta i bandera. Deslliguin, però no cal que despullin ningú. Per recular va bé / 12. I per fer recular l’ase també. Llegarà insòlitament una barbacoa / 13. El lletraferit no està tan ferit com ell. Tinc el costum de deixar rastre, com els bous.

balena. Ho fèiem arran per defensar la terra. Extrems de la Reial / 3. Aquesta no és antiga, només va bufadeta. L’únic del convent capaç d’alterar l’orde / 4. I aquesta ja ho ha experimentat. Incerta incerta, des del moment que no està fet / 5. Sortida sud d’Esterri. Homes del sac per motius de negoci. Actrius sense actius / 6. Ratxa que bufa com una plantofada. Cinc quadrets buits de cap presència humana / 7. Ve sense ni cinc. Solen tenir fe en els llibres. Símptomes d’urticària / 8. Té una sogra, com tota noia que canta. Impossibilitat d’orinar per inutilització de les vies / 9. Fa de mal cuinar, car el perill és matar. Prolamines de la zebra o de les reines? / 10. Riba sense ribes. Desprèn un poli camuflat com si fos un gra de pus. Heus-lo aquí / 11. Amaneixin sense sal ni vinagre. Flor que a mesura que creix va treient la mà / 12. Imprimeix la clàssica foto de la mare de déu. Alta tecnologia de club de billar.

tarot anuncia’t en aquesta secció

93 464 69 79 / 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

VERTICALS: 1. És clar que és imposat, si no, qui el pagaria? Antiga trompeta c apaç de provocar xocs / 2. Cua de

TAROT NURIA

TAROT DE PAQUITA

CARTAS ESPAÑOLAS REIKI RITUALES VELAS

¿Tienes dudas en el amor? Negocio y salud ¿Eres sensible?

Llámame, tu Amiga y Confidente. Atiendo personalmente.

100% de sinceridad

Mayores de 18 años. Coste llamada red fija 1.18€. Móvil 1.54€. AP. Correos 1126 08203 Sabadell BCN-NCS

Te atiendo personalmente

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

¡¡Llámame!! 806 40 25 77

806 51 60 27 PSICOTERAPEUTA Precio fijo 1,16 Eur Móvil 1,51 Eur. Mayores de 18 años · Por alta S.L. C/ Orense, 85 - 28020.

Escuela de Terapias Alternativas y Movimientos de Energía para la Ayuda del SER Humano Ramón 605 519 071 y Rosalía 606 757 625

www.asociacioncentroajna.com TOT Badalona i 57

1444.pag.56.57.indd 5

14/09/2010 13:10:20


motor

Renault Wind, descapotable per a dos Encara no es troba als concessionaris però ja es coneixen les característiques del Renault Wind, un descapotable amb sostre metàl·lic d’accionament elèctric, de dues places. Destaca el disseny d ’aquesta capota dura, que en el cas del Wind és d’una sola peça, que quan es vol amagar bascula sobre un eix i es guarda sota la tapa del maleter. Aquest sostre s’obre o es tanca en tan sols

12 segons, però únicament es pot accionar amb el vehicle atur at . El ve h i c l e m e d e i x 3.83 metres de longitud, dimensions amb les quals s’aconsegueixen cotes altes de comoditat a l’interior. El Wind està disponible amb un únic nivell d’equipament, el Dynamique, que inc lou elements de sèrie com l’aire condicionat, els fars antiboira, les llandes d’aliatge de 16 polzades, el programador de

velocitat o la ràdio CD amb MP3. Opcionalment, permet escollir detalls com els seients de cuir amb calefacció, climatitzador, llandes de 17 polzades i mans lliures Bluetooth per a telèfons mòbils. El maleter té una capacitat de 270 litres, independentment que la capota estigui oberta o estigui tancada, una xifra considerable tenint en compte que es tracta d’unbiplaça amb capota.

ALQUILER DE FURGONETAS Y TURISMOS

OFICINA EN BADALONA: C/ELECTRÓNICA, nº3 Pol. Ind. "Les Guixeres" TEL. 902 02 60 60 www.grupomarthe.com 58 i TOT Badalona

1444.pag.58.59.indd 2

13/09/2010 10:20:47


10,5 segons i un promig de consum sobre circuit mixt de 6,3 litres als 100 km.

Motor El vehicle estarà disponible amb dos propulsors a benzina, un 1.6 de 16v i 133 cavalls i el TCe 100 de 101 cavalls. L’1.6 de 133 cavalls permet circular a una velocitat punta

superior als 200 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 9,2 segons i un consum mitjàde 7 litres als 100 km. El TCe 100 acredita una velocitat màxima de 190 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en

Seguretat Com a sistema de protecció específic en cas de bolcada, el Renault Wind equipa un arc fix darrere dels seients. També inclou de sèrie sis coixins de seguretat (frontal del conduc tor, frontal del passatger i laterals de cap i de tòrax), antibloquejament de frens ABS, assistència a la frenada d’emergència, bloquejament automàtic de portes en circular, cinturons de seguretat amb pretensors, control d’estabilitat ESP, fars antiboira, repartidor electrònic de frenada.

Homologación de vehículos Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició: President Companys, 11 08911 BADALONA

Tel.: 93 464 05 53 Fax 93 464 05 19

NOU WEB www.motosbadalona.com

Homologaciones de vehículos 4x4, tuning, competición, vehículos industriales, remolques, caravanas y otros. Estudio de ingeniería

info@gbtekingenieria.es Del. Barcelona: 634 42 26 67 Del. Málaga: 634 42 26 68

s i no t ' an unc i e s , c o m vo l s q u e et t ro b in?

TOT Badalona i 59

1444.pag.58.59.indd 3

13/09/2010 10:20:54


empresa

Treball obre una nova línia de préstecs per a persones emprenedores Destinarà 22 milions d'euros i podria beneficiar uns 600 nous empresaris El depar tament de Treball ha creat Inicia Finançament, una nova línia de préstecs per finançar persones emprenedores que volen crear una empresa o fer créixer una una empresa de recent creació. D 'aq u e s t a m a n e r a e s vo l ajudar als nous empresaris en un moment especialment difícil per la situació de crisi i les dificultats per accedir a un crèdit bancari. En total, es destinaran 22 milions d’euros per a aquesta línia i es preveu que pugui arribar a més de 600 persones emprenedores. L a c o n s e l l er a d e Tre b a l l, Mar Serna, ha destacat que "Catalunya té un gran potenc ial em prenedor i q u e e n m o m e n t s d e c ri s i é s e n c ara m é s i m p o r t a n t fomentar l’emprenedoria". En aquest sentit ha explicat que "el finançament és el greu problema que tenen moltes persones que estan posant

e n m ar xa e l s e u p ro j e c t e empresarial, tant en els inicis com en el moment just de fer el salt, i per això posem en marxa aquest projecte per les persones emprenedores bé sigui amb una forma jurídica de societat mercantil, societat cooperativa o bé siguin persones autònomes". Aquesta nova línia de préstecs és per finançar inversions i circulant, té un tipus d’interès del 0% i sense comissions i té un termini m à x i m d ’a m o r t i t z a c i ó d e cinc anys amb la possibilitat d’un any de carència. L’import mínim del préstec és de 15.000 euros, i el màxim és de 60.000 euros. Hi poden accedir persones emprenedores, empreses i autònoms i autònomes amb un projecte empresarial ubicat a Catalunya de menys de tres anys, amb un màxim de 10 treballadors, que facturin menys de

dos milions d'euros anuals i tinguin un aval bancari. S’emmarca en el Pla Inicia que el Departament de Treball va posar en mar xa el segon semestre de 2008 amb l’objectiu de potenciar la creació de més i millors empreses. El Pla Inicia engloba de forma integral el suport a l’activitat emprenedora en totes les fases de la creació d’empreses, des de la sensibilització fins a la consolidació empresarial. I n i c i a o fe r e i x i n fo r m a c i ó, orientació, assessorament, for mac ió, ajuts i sup or t a la creació i consolidació d’empreses. Enguany, Treball té previst assessorar més de 17.000 persones emprenedores i espera promoure la creació i consolidació de 10.896 microempreses (de 0 a 9 treballadors) que permetran la creació i consolidació de 14.126 llocs de feina.

60 i TOT Badalona

1444.pag.60.indd 2

13/09/2010 10:31:02


animĂ lia Estimats lectors,

2VBOUFT GBNĂ&#x201C;MJFT QBTTFO FMT BOZTDPOWFODFOUBMTGJMMTQFSOP UFOJSIJVOBOJNBMBMBGBNĂ&#x201C;MJB N o rmalment pensem "S i , si, MhFTUJNBSFVNPMUQFSĂ&#x203A;EFTQSĂ&#x2019;T el que s'encarregarĂ d'ell soc KP EPODTCFQFSRVĂ&#x2019;OPTBUJTGFS totes dues necessitats?Per que

OPGFSTF$BTBEhBDPMMJEB &TVOBGPSNBEFUFOJSDPOUFOUB B MB GBNĂ&#x201C;MJB J TBCFOU RVF FT UFNQPSBMNFOU D 'a q u e s t a m a n e r a m o l t s animals que hi son al carrer o en gosseres pot tenir una estada en una llar al mateix temps que

TFMJJOUFOUBUSPCBSVOBGBNĂ&#x201C;MJB EFGJOJUJWBQFSMhBEPQDJĂ&#x2DC; /PDBMGFSTFSFTQPOTBCMFEF per vida d'u n animal quan SFBMNFOU OP WPMFN MMJHBSOPT tant ja que desprè s arrel de tot BJYĂ&#x203A;WFOFOFMTBCBOEPOBNFOUT JBRVFTUBFTVOBGPSNBEFQPEFS gaudir de la companyia dâ&#x20AC;&#x2122;u n HPT P HBU TBCFOU RVF OP FT QFSTFNQSF -BNFOUBCMFNFOU BSB FTUFN F O V O B Ă&#x2019; Q P D B N P M U G P S U B EhBCBOEPOBNFOUTJTFOTFDBQ mirament, per tant, animo a les persones almenys per a que us IPQMBOUFHFV M oltes grĂ cies Judit Lalana 7PMVOUĂ&#x2039;SJB"40"

adopta' m Marge (BUFUBBEVMUBKPWF FOUSFJBOZT RVFIBTPCSFWJTDVU BRVFTUTBOZTFOVOBDPMĂ&#x203A;OJBDPOUSPMBEB"SBWPMFOBDBCBSBNC BRVFTUBDPMĂ&#x203A;OJBJVOBCPOBQFSTPOB FTWFVSFRVFĂ?TNPMUBGFDUVPTB JUSBORVJMtMBBNCMBHFOU MhIBBDPMMJEBBDBTBTFWB TBMWBOUMJMBWJEB &MMUĂ?NĂ?THBUTJOPMBQPUUFOJSNBTTBUFNQT QFSBJYĂ&#x203A;OFDFTTJUB VSHFOUNFOUVOBMMBS&TUĂ&#x2039;FTUFSJMJU[BEBJBNCMFTQSPWFTEhJNNVOPJ MFVDĂ&#x2019;NJBOFHBUJWFT²TQFSGFDUBQFSDBTBUFWB

Linda La Linda ĂŠ s una maca mestissa molt joveneta (1,5 anys BQSPYJNBEBNFOU EhVODBSĂ&#x2039;DUFSFYDFMtMFOUUBOUQFSGBNĂ&#x201C;MJFTBNC OFOTDPNQFSTPOFTHSBOTKBRVFĂ?TUSBORVJMtMBJBGFDUVPTB²TVOB NJDBUĂ&#x201C;NJEBQFSĂ&#x203A;UBOCPOQVOUBHBGBDPOGJBOĂ&#x17D;B EFJYBWFVSFFMTFV CPODBSĂ&#x2039;DUFS5Ă?VOQPTTJCMFQSPCMFNBEFUJSPJEFTQFSĂ&#x203A;FTUĂ&#x2039;FO USBDUBNFOUJMBQFSTPOBRVFMhBEPQUJOPThIBVSĂ&#x2039;EFGFSDĂ&#x2039;SSFDEhBRVFTU USBDUBNFOUEVSBOUUPUBMBWJEBEFMB-JOEB&TNFSFJYVOBPQPSUVOJUBU DPNRVBMTFWPMBMUSFBOJNBMTB AsociaciĂłn Segunda Oportunidad Animal"QBSUBEPQPTUBM

D'EN BOSC GOFERD $SFV B js B adalona

5FM 'BY

BTPB!BTPBOFU 

/;# XXXBTPBOFU "QU #BEBMPOB

t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* BADALONA TEL. 659 86 77 23 PAGINAWEB.DEGOFERD TOT Badalona i 61

QBHJOEE
consultori legal Las videocámaras en las Comunidades de Propietarios Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinte.net

Ante la necesidad de mejorar la seguridad algunas Comunidades de Propietarios han decidido instalar cámaras de vídeo vigilancia en sus instalaciones lo cual ha dado lugar a una serie de cuestiones que trataremos a continuación. La captación de imágenes es considerada como un dato personal, y por tanto se le aplica la Ley de protección de datos. Respecto a la instalación de video cámaras en las comunidades la Ley dispone lo siguiente: t4JTFEFTFBDSFBSVOGJDIFSP de video vigilancia por parte de una comunidad de propietarios TFFYJHFTVQSFWJBOPUJGJDBDJØO a la AGPD (Agencia General

de Protección de Datos) para la inscripción en su Registro Central. t&TUÈQSPIJCJEPDPOTFSWBSMBT HSBCBDJPOFT NÈT EF VO NFT desde su captación t/PTFDPOTJEFSBVOGJDIFSPMB mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo real. t -B DPNVOJEBE EF WFDJOPT EFCFDVNQMJSDPOFMEFCFSEF JOGPSNBDJØOQSFWJTUPFOMB-FZ de Protección de Datos. Por FMMP EFCFQPOFSFOMBT[POBT video vigilado al menos un EJTUJOUJWPJOGPSNBUJWP VCJDBEP FOVOMVHBSWJTJCMF t&MDBSUFMJOGPSNBUJWPJODMVJSÈ VOBNFODJØOBMBGJOBMJEBEQBSB la que se tratan los datos y una NFODJØOFYQSFTBBMBJEFOUJGJDB DJØOEFMSFTQPOTBCMFEFMGJDIFSP ante quien pueden ejercitarse MPTEFSFDIPTEFBDDFTPZSFDUJGJ cación previstos en la Ley. -B -FZ FTQFDJGJDB RVF TPMP

se admitirá la instalación de DÈNBSBTDVBOEPMBGJOBMJEBEEF “vigilar” no pueda lograrse por otros medios. &O QSJODJQJP TF QSPIÓCF RVF las cámaras instaladas capten imágenes de la calle, pero hay dos excepciones: t 2VF SFTVMUF JNQSFTDJOEJCMF QBSBMBGJOBMJEBEEFMBWJHJMBODJB que se pretende. t2VFTFBJNQPTJCMFFWJUBSMPQPS SB[ØOEFVCJDBDJØOEFBRVFMMBT &MSFTQPOTBCMFEFMGJDIFSPEFCF HBSBOUJ[BSMBTFHVSJEBEEFMPT datos y evitar la perdida, alteración o acceso no permitido a los mismos. Las instalaciones de cámaras EFWJHJMBODJBTFSÈOSFBMJ[BEBT PCMJHBUPSJBNFOUF QPS FNQSF sas instaladores de cámaras EFWJHJMBODJB RVFEFCFOFTUBS inscritas en el Registro de &NQSFTBTEF4FHVSJEBEEFMB Dirección General de la Policía.

Envíenos sus preguntas sobre Derecho, Administración de Comunidades o Asesoría: hv@gabinete.net

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

62 i TOT Badalona

1444.pag.62.indd 2

10/09/2010 12:56:55


immobiliària La venda d'habitatges va créixer un 16,4% al juliol Al juliol, es van registrar 43.838 operacions de compravenda d'habitatges al juliol. És un 16,4% més respecte al mateix mes de l'any anterior, amb la qual cosa aquest indicador encadena ja set mesos consecutius amb pujades malgrat la pujada de l'IVA. A Catalunya, s'han venut 5.826 habitatges al juliol. Són dades de l'estadística de transmissions de drets de la propietat publicada aquest dilluns al matí per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La venda d'habitatges usats ha experimentat un increment del 16,8% de mitjana en el conjunt d'Espanya respecte a juliol de 2009, mentre que la de cases noves va augmentar el 16%.

El 51% de les vendes van correspondre a immobles nous (22.597 operacions) i el 48,5% a usats (21.241). En el setè mes de l'any es van registrar 38.838 transaccions d'immobles lliures, el 88,6% del total, el que representa un augment del 13,4% en taxa interanual, mentre que les vendes d'habitatge protegit van augmentar el 45,9%, encara que només van registrar 5.000 operacions. Les vendes també han registrat un augment del 17,5% respecte al passat mes de juny, al mateix temps que consoliden la tendència a l'alça iniciada al gener de 2010, quan es va produir una pujada del 2,1%, la primera dels últims dos anys.

La mitjana de compravendes per cada 100.000 habitants a Espanya es va situar en 117, mentre que, per comunitats, la qual va registrar més transaccions d'habitatges per cada 100.000 habitants va s er L a R i o j a , a m b u n total de 227 compravendes d'immobles. La van seguir C a n t à b r i a (16 4 ) , A r a g ó (151), la Comunitat Valenciana (140), la Comunitat de Castella-la Manxa (136), Murcia (132), Castella-Lleó (121), Extremadura (121) i Galícia (119). Per sota de la mitjana es van situar M a d r i d (116), A n d a l u s i a (114), Balears (114), País Basc (104), Astúries (103), Catalunya (97), Navarra (95) i Canàries (80). Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques

ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

LOCALS EN LLOGUER

PISOS I CASES EN LLOGUER

ZONA MERCAT TORNER, 71m2, planta baixa + 71 m2 de sótan....................500 e C/. SALVADOR ESPRIU, (Lloreda) 35 m ..............................................................300 e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2(140m2+60m2). Molta lluminositat C/ARNÚS-SOLEDAD entresol comercial, 50 m2, molta lluminositat, en perf. estat...650 e C/PROVIDÈNCIA. 53m2, planta baixa + 225m2 sòtan. ....................................... 700 e LOCAL LLOGUER. ZONA MERCAT TORNER. 135m2 en planta baixa + 135m2 de sòtan1180 e OFICINA LLOGUER. 90m2, 2ª planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat ................................................................... Precio total: 750 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2, varis despatxos, A/A, asc.1.400 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2, entresol ...................................................................480 e RAMBLA SANT JOAN: baixos 102 m2 + 35 de pati, pis 102 m2. Ideal abaix magatzem o taller i a dalt oficines. Finca sense veïns. ..........................................................1.300 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 45m2, zona de pas...............................................550 e SISTRELLS 60 m2......................................................................................................300 e C/GIRONA - BUFALÀ. 200m2, magatzem-taller................................................ 1000 e C/ GIRONA, 160m2, oficina +magatzem, zona carrega-descarrega ....................900 e C/SANT MIQUEL (CENTRE). 110m2. Sortida fums...........................................1.300 e C/SELVA. SANT CRIST. 50m2, 45m2, en bon estat ..........................................450 e LOCAL LLOGUER 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem .................475 e LOCAL ZONA LA MORERA, 224m2, actualment oficines i magatzem....... 1.400 e LOCAL ZONA SANT CRIST, 100m2 ...................................................................450 e LOCAL BARRI BONAVISTA, 25m2, en perfecte estat ......................................350 e LOCAL EN LLOGUER, 40m2, C/Tramuntana de Bufalà.....................................350 e LOCAL ZONA LA MORERA, 130 m2, almacén o similar.......................................500 e LOCAL C/HAVANA, 30m2 aprox...........................................................................................480 e

ÀTIC DÚPLEX, PEP VENTURA, 110m2 aprox., obra nova, 3 habitacions, balcó, 2 terrasses + 2 pàrquings i traster..............................................................................990 e PIS C/ ÀNGEL GUIMERÀ (SANT CRIST), 4 hab., 2 banys, terrassa, asc. ..........695 e PIS C/PRIM, 2 hab., cuina gran, 4art sense ascensor, reformat.........................690 e CASA A ZONA SANT CRIST, 4 habitacions, pati, terrassa.................................. 675 e PISAVDA. MORERA, salón 32m2, 2 hab.+ estudio de 12m2, 2 baños, terraza de 30m2, todo esterior, calefacción, A/A, agua, gas y luz, ascensor ................................. 750 e PIS C/ SAGUNT, 2 hab., baño recién reformado , 1º sin ascensor, todo incluido. 680 e PIS ZONA LLEFIA, 2 habitacions, interior.................................................................550 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA................. 150 e PÀRQUING ..............................................................................................................110 e PARKING LLOGUER Avda. Morera, 26-22 Cotxe Mitjà .................................... 70 e TRASTER, 3m2 aprox. ................................................................................................ 60 e

NAUS EN LLOGUER NAUS INDUSTRIALS-COMERCIALS, POLÍGÓN BONAVISTA, a partir de 450 m2. en dues plantes .......................................................................................................2.600 e

VENDA PIS ZON ALLEFIÀ, 90m2 aprox., 4 hab., 1 bany, balcó, 6é amb asc., cuina i bany reformats, v. d'alumini .......................................................... 240.000 e (40 mill. ptas) CASA EN VENTA, (ALQUILADA POR 700€), C/ Góngora (Sant Crist), 100 mts aprox., a reformar ................................................................174.300 e (29 mill. ptas.)

HORARIO: 9 a 13 HORAS - 15 a 19 HORAS - Plaça Baró de Maldà nº 3 - Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 650 17 61 04 Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona) - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com

TOT Badalona i 63

1444.pag.63.indd 1

13/09/2010 13:08:14


OLVERDI PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES

C/Sardana, 5 Baixos - Badalona

Tel./Fax 93 460 02 18 www.olverdi.com e-mail: olverdisl@olverdi.com

VENDA OBRA NOVA BUFALA OBRA NOVA.- DOCTOR ROBERT pisos des de 73 m2, calefacció radiadors, a/a menjador i hab., s'inclou en el preu plaça d'aparcament, posibilitat lloguer amb opció de compra ..........................................................des de 324.500 més IVA

VIVENDA USADA CENTRE, Junt ambulatori. 4 hab., bany i aseo, reformat, cuina 12 m2 i menjador 25 m2. Garatge opcional ............330.000 € BUFALÀ, C/. Independència Dúplex 90 m2, terrassa 40 m2, 3 hab., a/a, ref. 20109 ........................................................327.500€ BUFALÀ, C/. Sardana. pis amoblat, 80 m2, 3 hab.,A.A., calef, Per entrar a viure , Garatge opcional. Ref. 201020. 262.000 € BUFALÀ CASA, 250 m2 construits, 3habitacions, sala de jocs, golfes, terrassa de 20 m2, garatge 2 cotxes, Aire Condicionat, calefacció , Ref. 201026. ...............................................................................................................................................................464.000 € APARTAMENT, (Bufalà). 40 m2 2 hab., bany complet, asoleiat. ..........................................................................................148.500€ LLOREDA. Avgda. Catalunya 80 m2, 3hab, asc., calef. Ref. 201027.................................................................................. 226.600€ PLANTA BAJA (Bufalà). 65 m2, 2 hab.,sala de estar, exterior. Ref. 20101 ........................................................................163.000 €

LLOGUER MARTÍ PUJOL, 65 m2, 2 hab.,a estrenar, calefacció, ......................................................................................800€ CASA BONAVISTA AMOBLADA, 90 m2, 3 hab. pati 20 m2, traster, calef. , Ref. 201025. ............................850€ LOCAL BONAVISTA, 40 m2. A.A. Tot exterior. Ref. 201024. ............................................400€. + IVA tot inclòs

SOLAR I EDIFICI PREMIA DE MAR. Primera línea de mar, frente puerto 836 m2...............................................................750.000 € EDIFICIO BUFALA PB+4 700 m2 construidos. En venta o alquiler .......................................... Consultar precio.

Es precisen pisos per a lloguer

IMMOBILIàRIA LOCALES EN VENTA y ALQUILER FRANCESC LAYRET Local Comercial Pl. Baja 50 m2 + sótano 60 m2. GUIFRE Local Comercial OBRA NUEVA Pl. Baja 150 m2. + 93 m2. Altillo. SANT BRU Local Comercial 150 m2. Fachada ctra. 10 mts. Abstenerse Hostelería. MARINA Local 350 m2., Apto para despachos, centros médicos, etc.. CENTRE Edificio comercial 410 m2., en 3 plantas + altillo.

Troba el teu immoble

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda Martí Pujol, núm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

64 i TOT Badalona

1444.pag.64.65.indd 2

14/09/2010 15:04:09


Centre de GestiĂł d'Immobles AdministraciĂł de Comunitats LLOGUER SANT CRIST â&#x20AC;&#x201C; Pis 3 habitacions, bany, cuina, balco .............................550 â&#x201A;Ź CANYADO â&#x20AC;&#x201C; Loft 33m2, cuina americana, lavabo ..................................490 â&#x201A;Ź CRTRA. STA COLOMA â&#x20AC;&#x201C; Pis 2 hab., 2 sales dâ&#x20AC;&#x2122;estar, cuina, lavabo.....590 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; reformat, 2 hab., 1 suite, 1 bany, cocina, balcĂłn, todo ext.900 â&#x201A;Ź PROGRĂ&#x2C6;S â&#x20AC;&#x201C; 3 habitacions, cuina, lavabo ...................................... 620 â&#x201A;Ź C/CONQUISTA â&#x20AC;&#x201C; Casa 6 hab., 3 lavabos, garatge, pati 50m2 ..CONSULTAR PK GUIFRĂ&#x2030; â&#x20AC;&#x201C; Places parking cotxe petit, mitjĂ , gros .............................. 80 â&#x201A;Ź

VENTA PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; Pis 3 habitacions, lavabo, cuina, ascensor ...... 170.000 â&#x201A;Ź PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; Pis 73m2, balcĂł, terrassa, per reformar ...........165.000 â&#x201A;Ź

email:fincas@navarrocatalan.com C/Roger de Flor, 127, baixos ¡ 08912 BADALONA (Barcelona)

Tels. 93 387 56 66 - 387 52 50 Fax 93 387 53 44

$-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJĂ&#x2DC;BHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNĂ&#x2019;TUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNĂ&#x2039;UJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.Âľ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUĂ&#x2039;UJDB t0QDJĂ&#x2DC;QBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFĂĽ Trucar per concertar visita

Tel. 686 74 15 92 TOT Badalona i 65

1444.pag.64.65.indd 3

14/09/2010 15:04:13


Foix Carbó & associats Güell i Ferrer, 77, baixos. BADALONA · www.foixcarbo.es L L O G U E R B A D A L O N A PIS M. AUXILIADORA, 80m2, 3 hab....................850€

VENDA BADALONA CASA C/M. SERVET, 5 hab., 3 banys, tsses + solar....660.000€

PIS A C/CERVANTES, 3 hab.,bxos .......................800€

CASA C/ISIDRE, 3hab., 2 banys, badiu.........490.000€

PIS A C/PRESIDENT COMPANY, 4 hab .......... 1.000€

CASA C/GARBI, 144m2, 4 hab......................536.403€

PIS A C/A.MARCH, 3hab,moblat. ........................630€

CASA C/UNIO,138m2,3hab,+badiu ...............489.250€

PIS C/COLL I PUJOL, 3 hab.. ...............................650€

PIS A PRES. COMPANYS,4 hab. ................265.000€

PIS C/ALFONS XII, 70m2, 3 hab. .........................750€

PIS C/AGUEDA MOMPEL, 55m2, 2 hab., Ref.155.000€

PIS C/ GUIXERES, 4hab.s, àtic, tsses ...................900€

PIS C/MADOZ,104m2, 4hab ........................350.200 €

TRASTER C/GUIXERES, 3m2 ................................ 65€ LOCAL A /PASSATGE A.LLANAS, 275m2 ..........900€ LOCAL C/FONT I ESCOLA,1550m2 ................ 9.400€ LOCAL C/IG.I LOIOLA-LA PLANA, 260m2 ...3.300 € LOCAL C/G. I FERRER, 64m2 (+soterr. 67m2) ....700€ LOCAL C/PROVIDENCIA, 64m2 (+soterr. 67m2) .700€ LOCAL C/MIQUEL SERVET,100m2 .....................700€ LOCAL C/ALFONS XII, 60m2 (soterr. 80m2) .......800€

PIS C/MARTI PUJOL, 80m2, 3 habitacions, reformat, terrassa. ...........................................................278.568€ PIS C/M. NICOLAU, 130m2, 4 hab.,+pk.......480.809€ PIS C/MERÇE, 121m2, 3hab., tssa................463.500€ PIS CALD. BARCA, 155m2, 3 hab., pati.......298.700€ PL. PARKING. G.WEYLER, ..........................17.300€ PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARA-

LOCAL C/OLIVERAS, 75m2 .................................600€

GALL .................................................................14.000€

DESPATX C/CREU,128m2 ....................................600€

PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARA-

DESPATX C/F. MACIÀ, 80m2 (3 despatxos + sala espera)900€

GALL .................................................................23.000€

DESPATX C/IGNASI LOIOLA-LA PLANA, 60m2800€

LOCAL C/ALFONS XII,405m2 ......................615.000€

PLAÇA PK. MOTO A C/GUIXERES ....................... 40€

LOCAL C/M. AUXILIADORA,132m2 ...........200.000€

PLAÇA PK. COTXE A C/ARNÚS............................ 90€ STA COLOMA

TIANA PL. PK. C/PASSEIG VILESA .........................18.000€

PIS A C/LISTZ, 4 hab., amb mobles......................850€

SANT ISCLE DE VALLALTA

PIS A C/JACINT VERDAGUER, 3 hab ....................600€

PARCELA,1258m2 .........................................150.000€

Tel.: 93 387 29 98 "ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PIS A LA RAMBLA 90M2, 1ER PIS, ASCENSOR, ASOLEIAT, EN PERFECTE ESTAT, MAGNIFIQUES VISTES AL MAR, IDEAL PARELLES ............ 280.000€ TERRENY PER EDIFICAR varis-urb.Mas Ram 600 m .......................... 450.760 € MAS RAM magnífica torre, vistes excel.Lents p.b, menjador a 2 nivells, sala d’estar, cuina 15m, despatx, lavabo, gran terrassa, pis 4 hab, 2 banys complets, terrassa, garatge i celler ................................................................................ 1.060.000 € 2 PLACES GARATGE al costat dels jutjats de Prim, per cotxe petit ....... 36.000 € PIS C/CIRCUNVALACIÓ 60m2, 2 hab. dobles (abans 3), cuina equipada, a/c, calefacció, ascensor ........................................................................... 147.000 € PIS C/BAILÉN "Pisos rojos" 2on pis, sense ascensor, 3 hab., parket, a/c...183.000 €

LLOGUER PISOS PIS AL CENTRE, (A la Plana) 120 m2 , 4hab, 2 banys, asc. despeses d’escala incloses ...................................................................................................... 850€ PIS AL CARRER JUAN DE LA CRUZ, 70m2, 3hab, 1bany, ascensor i moblat 700€

DESPATXOS DESPATX, President Companys, tot reformat, 65 m2 aprox. ..............Consultar DESPATX DÒOUSJD BMDPTUBUEFM"KVOUBNFOU FTUBUFYDFMtMFOU JEFBMQFS a qualsevol tipus de negoci, 65m2 aprox. ...........................................Consultar

LOCALS I GARATGES LOCAL: sant Gonçal, 100m, cuarto de bany, magatzem, molt lluminós .500€ NEGOCIABLES LOCAL: Artigues c/ Balmes 100m, reformat, 2 portes ................................ 700€ PLAÇES RIERA MATAMOROS .................................................................. 100€ CONQUISTA, cotxe gran ........................................................................... 110€ PLAZA DE GARATGE A LA MORERA .............................. 90€ NEGOCIABLES GARATGE, Carrer Marti Pujol .................................................................... 100€

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

66 i TOT Badalona

1444.pag.66.67.indd 2

14/09/2010 15:53:12


C/. Francesc Layret, nº 20 08911 BADALONA

T. 93 384 29 60

IMMOBILIÀRIA PISOS EN VENDA

Àtic Dúplex a Martí Pujol157 m2 + 50 m2 de terrassa4 habitacions3 banys Àtic únic a Martí Pujol amb zona comú amb piscina Àtic C/ Providència 95 m2 + 25 m2 terrassa 3 habitacions 2 banys De luxe Impecable Àtic Dúplex C/ Providència 120 m2 + 65 m2 de terrassa 3 habitacions 2 banys Àtic dúplex amb jacuzzi i terrassa. Dúplex Santa Madrona 110 m2 + 4 balcons 3 habitacions 2 banys Únic. Nou a estrenar. Acabats de luxe. Sobreàtic C/ Mar 140 m2 + 70 m2 de terrassa 4 habitacions 3 banys Pis únic al carrer del Mar. C/ Conquista 80 m2 + 65 m2 de terrat 2/3 habitacions 2 banys Reformat. Impecable. Avda. Martí Pujol 75 m2 2 habitacions 1 bany De Luxe. Reformat Plaça Ernest Lluch 80 m2. 2 habitacions 1 bany Semi-Nou. Balcó de 8m2. Plaça Ernest Lluch 105 m2 3 habitacions 2 banys Semi-Nou. 2 balcons.de luxe Avda. Martí Pujol 105 m2 4 habitacions 1 bany Pis reformat. Ocasió Ignasi Iglèsies 70 m2 3 habitacions 1 bany Cuina i banys reformats.Balcó gran Molí de la Torre 100 m2 3/4 h 2 banys Pis semi-nou. Impecable C/Sant Jaume 65 m2 + 12 m2 de pati 2 habitacions 1 bany Semi-Reformada. C/ Ignasi Iglèsies 90 m2 4 habitacions 1 bany Per Reformar. C/ Conquesta 80 m2. 2 habitacions 1 bany Totalment reformat. C/ Guifré 100 m2 3 habitacions 2 banys De Luxe. Tot de disseny. C/ Eduard Marquina 115 m2 3 habitacions 2 banys Pis totalment impecable. Alcalde Xifré 120 m2 + balcons 4 habitacions 2 banys Pis inmillorable amb pkg i traster inclòs. Saragossa 70 m2. 2 habitacions 1 bany Totalment reformat. Montigalà 115 m2 + balcó 4 habitacions 2 banys Pis semi-nou impecable. Francesc Macià 85 m2 + 20 m2 de terrassa 3 habitacions 2 banys Pis semi-nou. Impecable Pis C/ Rector 70 m2 3 habitacions 1 bany Calefacció + aire cond. Necessitat petites reformes

695.000,00 € 340.000,00 € 398.000,00 € 530.000,00 € CONSULTAR 324.000,00 € 285.000,00 € 295.000,00 € 380.000,00 € 330.000,00 € 237.000,00 € 290.000,00 € 247.000,00 € 299.000,00 € 239.000,00 € 352.000,00 € 309.000,00 € 458.000,00 € 216.000,00 € 338.000,00 € 359.000,00 € 198.000,00 €

CASES EN VENDA C/ Eres 500 m2. Edifici per restaurar. S'hi poden fer 7 habitatges. Projecte inclòs en el preu. Casa per reformar. C/ Magatzem 220 m2 + 20 m2 de pati + 35 m2 de terrassa 4 habitacions 3 banys Casa de disseny premiada. C/ Arnús 180 m2 + 35 m2 de pati. 3 habitacions 3 banys Casa semi-nova de soterrani+pb+pis+golfes C/ Conquesta 290 m2 + 60 m2 badiu 4 habitacions 4 banys Casa de Luxe nova Casa Tiana 250 m2 + 130 m2 de pati 4 habitacions 3 banys Ocasió! Casa en venta al centre de Tiana. Casa c/ Cervantes 200 m2 + 70 m2 de pati 4 habitacions 3 banys De Luxe Impecable. C/ Fluvià 250 m2 + 50 m2 de pati 4 habitacions 2 banys Nova. Falta acabar-la Casa tiana 250 m2 + 120 m2 de pati 5 habitacions 3 banys Ocasió! Casa amb ascensor i piscina. Casa Canyet 550 m2 + parcel.la de 3,800 m2 Planas i Casals 120 m2 + 35 m2 de pati 4 habitacions 2 banys Necessita petites reformes.

550.000,00 720.000,00 568.000,00 720.000,00 410.000,00 530.000,00 410.000,00 498.000,00 1.000.000,00 380.000,00

€ € € € € € € € € €

PISOS I CASES EN LLOGUER Casa Sant Pau 105 m2 + 15 m2 de pati 3 habitacions 1 bany C/ Termes Romanes 300 m2 + 100 m2 de terrassa. 6 habitacions 3 banys C/ Progrés 100 m2 + 20 m2 de terrassa. 4 habitacions 1 bany Tiana 120 m2 + 30 m2 de pati. Piscina + pkg 4 habitacions 2 banys C/ Doctor Robert 70 m2 3 habitacions 1 bany C/ Mar 75 m2 3 habitacions 1 bany C/ Termes Romanes 130 m2 3/4 habitacions 1 bany Avda. Bufalà 90 m2 3 habitacions bany Obra nova Don Pelayo 75 m2, 2/3 habitacions 2 banys C/ Canonge Baranera 70 m2 2 habitacions 1 bany C/ Josep Oriol 65 m2 + 2 terrasses 3 habitacions 1 bany Casa 125 amb pati 3 habitacions bany Pis carrer Guifré 85 m2 4 habitacions 2 banys Pis carrer Martí Julià 55 m2 1 habitació 1 bany

1100 €/mes 1,800 €/mes. 790 €/mes. 1,100 €/mes. 675 €/mes. 850 €/mes 1100 €/mes 800 €/mes 750 €/mes. 780 €/mes. 795 €/mes 1000 €/mes. 800 €/mes. 700 €/mes

LOCALS Festa Major D'Iquique 90 m2 + 65 m2 altell Local totalment impecable amb dues estrades. Parquet, calefacció i aire condicionat.

TOT EL QUE BUSQUES HO TROBARÀS A WWW.PARELLADA.CAT

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es BUFALÀ INDEPENDÈNCIA - PLÇ. BOADA Ref B-2061:Pis de 65m²,3hab, cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, portes blanques, alumini, calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure. 33Mptes (198.000€)

CASA A PEP VENTURA Ref B-1807: Casa amb terreny de 113m² i façana de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de 75m², orientació mar, té sol tot el dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES. 51.7MPtes (310.723 €)

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:2hab,cuina i bany en bon estat, menjador ampli i ext. Ascensor.625€ LLOREDA:75m²,3hab,balcó,reformat, calef , amoblat i ascensor.730€ PEP VENTURA:Pis 55m²,2hab,cuina i bany arreglats, pis amoblat.650€ LLEFIÀ:70m², 3hab, cuina i bany en bon estat, balcó,ascensor i amoblat.680€ CENTRE-CAN SOLEY: 115m², 4hab, 2 banys,balcó, calef i a/a.790€ ST ANDREU DE LLAVANERES:3hab,menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, ascensor.1.200€ (pis+pk+traster) ST.CRIST:Pis reformat amb 2 hab.,balcó i ascensor.550€ ST.CRIST:2hab,cuina i bany reformats, menjador ext a balcó petit. Ascensor.600€ Tenim més pisos de lloguer, truca’ns!

PEP VENTURA-A PROP SALESIANS Ref B-1932: Pis de diseny de 95m², 3hab, aseo i bany complert amb banyera i dutxe, cuina americana, menjador de 20m² ext a balcó gran, calef i a/a, parquet, alumini, faig. Per entrar a viure. 54.7Mptes (329.000€)

CENTRE- MERCAT MAIGNON Ref B-2063:Baixos de 2hab, menjador ext a pati de 15m², cuina i bany per reformar, ideal per posar al vostre gust. Preu immillorable per zona. 32.5Mptes (195.000€)

GORG / TORTOSA Ref B-2065: Pis de 60m², 3hab, bany complert i reformat, cuina reformada, menjador de 18m² ext a balcó, gres, roure, alumini, a/a amb bomba de calor, finca de 4 veïns, terrat comunitari. 34.5Mptes (207.350€)

PEP VENTURACENTRE Ref B-2027: Pis de 4hab, 2 banys complerts arreglats, cuina office arreglada, menjador de 24m² ext, parquet, roure, alumini, balcó, a/a i calefacció, finca amb ascensor. Per entrar a viure. 60Mptes (360.607€)

PIS TIPUS CASA A PEP VENTURASALESIANS Ref B-2039: Pis de 70m² amb 3hab, cuina conservada i bany reformat, menjador ext a terrassa, finca d’un veí. Ideal parelles. 36.8Mptes (221.172€) DRET A VOL

SANT CRIST / AV.PUIGFRED Ref B-1998: Casa de 100m² amb 3hab, cuina reformada, 2 banys complerts, menjador ext a pati de 10m², terrat de 30m², pàrquin, gres, embero, alumini, calefacció i a/a. 41.9Mptes (251.824 €)

PEP VENTURASALESIANS Ref B-2048:Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacció, a/a, alumini, ascensor, ideal parelles. 31.1 Mptes (187.000€)

LLEFIA - RND ST ANTONI /PÉREZ GALDOS Ref B2060:Apartament de 2hab, bany reformat, cuina reformada, menjador de 20m², parquet, alumini, per entrar a viure, ideal parelles. 21.2Mptes (127.000€)

ECONÒMIC-PEP VENTURA/GORG Ref B-2034:Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria d’origen, menjador ext, terres de parquet, portes de roure, finestres d’alumini, a/a amb bomba de calor, ideal parelles. 28.5Mptes (171.288€)

PEP VENTURA- PLÇ. BADALONA Ref B-2068: Pis de 55m² amb 2hab, cuina i bany reformats, menjador de 21m² exterior, terres de parquet, portes de roure i finestres d’ alumini. Per entrar a viure. Ideal parelles. 30.6Mptes (184.000€)

TOT Badalona i 67

1444.pag.66.67.indd 3

14/09/2010 15:53:19


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA BAR EN VENTA EN LA C/ PAU PICASO, ZONA LLEFIÀ, BADALONA, BAR DE 100 MTS EN PLENO FUNCIONAMIENTO, SALIDA DE HUMOS, CON TODOS LOS PERMISOS EN REGLA, PERMISO DE ZONA DE TERRAZA, TODO REFORMADO, EQIUIPADO CON TODO EL MOBILIARIO, CÁMARAS, NEVERAS, PREPARADO PARA POLLOS A L'AST, MOBILIARIO DE TERRAZA Y PLAZA DE PARKING INCLUIDA, GRAN OPORTUNIDAD, 102.000 EUROS OFERTA 2 NAVES INDUSTRIALES CONTINUAS EN VENTA EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 800MTS. EN DOS PLANTAS DE 430 MTS. CADA UNA, PATIO DE 800 MTS., 1.200.000 EUROS LAS DOS. SE VENDEN TAMBIÉN POR SEPARADO.

Per a compartir

LOCAL DESPATX al centre de Badalona

OFERTA NAVE EN VENTA BADALONA C/CORDERS 350M2 BAJOS MAS 200 M ALTILLO. TODOS LOS SUMINISTROS, ENTRADA DE CAMIONES. 600.000 EUROS LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, CTRA. DE MATARO, 200 MTS. PLANTA BAJA, ESCAPARATE. ENTRADA DE COCHES Y TALLER DE REPARACIÓN, 1.800 €/ MES

Zona c/ Lleó

EN VENTA LOCAL EN BADALONA, C/ GALILEU, LOCAL DIÁFANO DE 144M2. APTO PARA CUALQUIER NEGOCIO, OPCIÓN A CONSTRUIR, VIVIENDA O DÚPLEX ENCIMA DE 78M2. 390.000 €.

EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SAN SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, DESPACHOS, 4 DE ELLOS 35 M2. 1.000 € / MES. EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, 3 DESPACHOS 75 M2. 600 € / MES. EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV. PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 70 M2, 480 €/MES MÁS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN C/ SAN JUANISTAS, ZONA C/ BALMES, BARCELONA, PLANTA BAJA DE 50 MTS Y SÓTANO 50 MTS, TOTAL 100 MTS, 550 EUROS AL MES EN ALQUILER LCOAL EN BADALONA, BUFALA C/DOCTOR RUBER, 80M2, DIÁFANO, LAVABO, SÁLIDA DE HUMOS, NO HAY CONTADORES, PERMISO DE OBRAS HACE DOS AÑOS. 850€ MÁN IVA.

PISOS EN VENTA Y ALQUILER LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO C/ MILA I FONTANALS, DE 100 M2, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, CON PATIO 400.000 EUROS AL MES PISO O LOCAL EN ALQUILER Y VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 M2, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR. 700€ AL MES. VENTA 370.000€ ANTES CONSULTORIO MÉDICO, NECESITA REFORMAS. EN VENTA CASA BADALONA BUENAVISTA, AV. ROS I GÜELL, VIVIENDA 2 PLANTAS 115 MTS. MÁS 43 MTS. DE JARDÍN, 3 HAB., 3 BAÑOS, CON PISCINA. 409.000€ (68.200.000 PTAS.) EN VENTA PISO EN C/ SAN BRU BADALONA, 4 HAB., 2 BAÑOS, TODO REF., CALEF., PARKET, TERRAZA DE 9 MTS., VENTANAS DE ALUMINIO, LAVADERO, ZONA COMUN. AJARDINADA, 2 TRASTEROS, PLAZA DE PARKING OPC. 420.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BADALONA. C/ SANTA MARIA. 2 HABITACIONES. 70M2. NO TIENE ASCENSOR (3º PISO). 348.000 EUROS. EN VENTA PISO BUFALA, 3 HAB., 1 BAÑO, COCINA NUEVA, 85 M2. 267.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BARCELONA C/BALMES, 5 HABITACIONES, 1 BAÑO, COCINA, GALERIA CUBIERTA, 140M2. 600.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BADALONA, LLEFIÀ BAJA, C/ REUS, 65 MTS, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO Y COCINA REFORMADOS, SUELO DE GRES, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS DE EMBERO, BALCÓN Y ASCENSOR, GAS NATURAL, 164.325 EUROS EN VENTA VIVIENDA EN BADALONA, C/MURILLO, PLANTA BAJA,125M, DIÁFANO, CON SALÓN COMEDOR, LAVABO, ASEO, COCINA, 3 HAB., CLARABOYAS, TRASTERO, TERRAZA, SÓTANO 125 M2, PATIO JAPONÉS DIÁFANO, OBRA PENDIENTE TERMINAR: 253.000€. TERMINADA: 330.000€ CASA EN VENTA CAMÍ D'ALELLA, 4 PLANTAS, 280M2 HABITABLES Y 180M2 SIN HABITAR. 1ª PLANTA, 4 CUARTOS DE BAÑO COMPL., SALÓN, COMEDOR, 2 COCINAS, 3 HAB., GOLFAS, GARAJE PARA 2 COCHES, ESQUINERA, JARDÍN 60M2 Y OTRO DE 100M2. 2 TERRAZAS DE 15M2. ZONA COMUNITARIA CON PISCINA. A 500 MTS. DE LA PLAYA. 735.000 EUROS.

CONSULTAR PRECIOS

Interessats trucar al

TEL. 676 06 32 53 (Agencies NO) Condicions a convenir. (metratge, espai etc )

ES BUSCA EMPRESA

EN VENTA BADALONA, RIERA MATAMOROS LOCAL, ALMACÉN 90 MTS, LAVABO. 130.000 € EN ALQUILER 2 NAVES INDUSTRIALES CONTÍNUAS EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS 430M2. EN PLANTA BAJA 430M2. EN PLANTA SUPERIOR GRAN PATIO DE 800M2. 1.500 €/ MES CADA UNA

68 i TOT Badalona

1444.pag.68.69.indd 2

13/09/2010 13:22:13


PISOS EN ALQUILER · GORG – MÀGIC BDN > PISO 3 HABITACIONES E554 - 85 m², 3 hab, salón 20 m², baño y aseo, cocina 10m², soleado, 680 €/mes E253 - 94 m², 3 hab, salón 20 m², 2 baños, cocina 10 m², muy tranquilo, 690 €/mes

> PISO 4 HABITACIONES 120M2 ͳZ&KZDK E453 - 115 m², 4 hab, salón 22 m², cocina 10 m², terraza 16 m², 770 €/mes - Mucha luz. Grandes terrazas y balcones. - Caldera - calefacción a gas. - Baños completamente equipados. - Puerta entrada blindada. - Armarios empotrados. Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞĂŶƚĞŶĂƌĂĚŝŽLJd͘s͘ ͲWŽƌƚĞƌŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͘ƐĐĞŶƐŽƌ͘ - Parquing opcional accesible directamente al piso por ascensor. - Amplias cocinas con encimera, horno, campana extractora, armarios....

;'ĂƌĂŶơĂƐ͗ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶŝŶĨŽƌŵĞƐLJƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐͿ

645 84 45 20 · 93 389 99 01 | www.gpv.es

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) TOT Badalona i 69

1444.pag.68.69.indd 3

13/09/2010 13:22:18


Classificats Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta CASA A TIANA A PROP ESGLÈSIA Ref B-2003:Casa de 120m², 4hab(2 dobles), 2 banys complers, cuina office , menjador de 35m² amb llar de foc ext a pati de 45m², a/a i calef.69Mptes(415.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 OPORTUNITAT CASA A PEP VENTURA Ref B-1807: Casa amb terreny de 113m² i façana de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de 75m², orientació mar, té sol tot el dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES.51.7MPtes (310.723 €) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 OPORTUNITAT ÚNICA A BUFALÀ- INDEPENDÈNCIA Ref B-2061: Pis de 65m², 3hab, cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, alumini, calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure tot reformat. 33Mptes (198.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 ECONÒMIC-PEP VENTURA/ GORG Ref B -2034: Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria d’origen, menjador ext, terres de parquet, portes de roure, finestres d’alumini, a/a amb bomba de calor, ideal parelles. 28.5Mptes(171.288€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

Motor

Varis

Amistats

Classes

SANT CRIST – SOLAR PER EDIFICAR Ref B-2049: Solar de 140m², es pot edificar PB +1 +golfes, la planta baixa es pot edificar tota; actualment es un magatzem de construcció .25.8Mptes(155.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

CENTRE- MERCAT MAIGNON Ref B-2063:Baixos de 2hab, menjador ext a pati de 15m², cuina i bany per reformar, ideal per posar al vostre gust. Preu immillorable per zona.32.5Mptes(195.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SANT CRIST /AV.PUIGFRED Ref B-1998: Casa de 100m² amb 3hab, cuina reformada, 2 banys complets, menjador ext a pati de 10m², terrat de 30m², pàrquin, gres, embero, alumini, calefacció i a/a. 41.9Mptes (251.824 €) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SE VENDE PISO 98 m2 en morera. 3 hab, 2 baños, 2 balcones. A/C + calefacción. Zona comunitaria con jardín, piscina y pista de básquet. 299.000 € + INFO TEL. 609 984 147 SE VENDE CASA de 400 m2 en gironella (Berga) a pie salida autopista. OCASIÓN 250.000 € reformado. + INFO TEL. 609 984 147 LO CA L E N V E N TA e n C/ Quevedo (barrio La Salud), de 110m2 , diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048

PER MOTIU DE JUBILACIÓ ES VEN NEGOCI D’ ARTICLES DE DETALLS PER CERIMONIES (CASAMENTS, BATEJOS, ETC..) Clientela fixa. Firma de reconegut prestigi a Badalona des de fa més de 30anys. Ubicació en el mercat Torner. Preu a convenir entre les parts, no hi ha traspàs. TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA Ref B-2052: Pis de 75m², 3hab(2 dobles), cuina i bany reformats, menjador de 18m² ex t a balcó, parquet, roure, a/a amb bomba calor i ascensor. 40Mptes(240.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

LOCAL EN BÚFALA VENTA, traspaso o alquiler. 380 m2. 1000 €/mes. +INFO TEL. 609 984 147 ATICO EN VENTA COLL Y PUJOL REF- 830 piso de tres habitaciones, cocina, baño y terraza de 12 metros con ascensor precio 173.500€ ptas. 28.867.970. www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 PISO EN VENTA REF- 885 piso amplio bien situado cerca metro pº de la salud y , con 4 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, lavadero, patio de 21,36 m. aa. calefacción, ascensor. precio 173.488€ (28.865.913,-ptas.) w w w.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

PEP VENTURA-SALESIANS Ref B -20 4 8: Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacció, a/a, alumini, ascensor, ideal parelles. 31.1Mptes(187.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 70 i TOT Badalona

Economics_N.indd 70

14/09/2010 16:42:51


Com insertar un anunci classificat? · A través d’Internet: Insereixi el seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots els anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

VENTA PISOS OBRA NUEVA ZONA PEP –VENTUR A con calefaccion, ascensor, dos, tres, habitaciones desde 246.0 0 0 €. w w w.me troscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 VENTA ATICO SEMINUEVO EN INDUSTRIA REF- 934 ático único con terrazas de 100 y de 11 m2, tres habitaciones, dos baños, parket, calefacción, vistas a mar, barcelona, montaña. precio 477.041€ (79.372.913,00ptas) posibilidad de parking y trastero en la misma finca. www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

PISOS EN VENTA ZONA PROGRES REF-945-dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, precio 131.959€. - ref-944-dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, sin ascensor. precio 154.639€ www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

CENTRO PISO REFORMADO REF-915 vivienda en perfectas condiciones 3 habitaciones baño y aseo, balcón, aire acondicionado, calefacción, pla za de parking opcional en el mismo edificio. precio 272.000€(45.256.992,-ptas.) w w w.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 VIVIENDA AMPLIA Y LU MINOSA ZONA PROGRES REF-958 piso reformado de 89 m2, con tres habitaciones, baño, lavadero, comedor, suelos de parquet, ascensor precio 278.351€ (46.313.629,-ptas.) w w w.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 VENTA PISOS OBRA NUEVA CENTRO 3 habitaciones, c o m e d or, c o c i n a , d o s b a ños, terraza de 30 m2.precio 360.000€, 4 habitaciones, comedor, cocina, dos baños, balcón 2 metros precio 420.000€ w w w. m e t r o c u a d r a d o s . n e t TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 VENTA PISO CALLE GUIFRE REF-979 primer piso con derecho a vuelo en zona progres pep ventura, con terraza de 8 m2, tres habitaciones, baño cocina. precio 210.354,- euros ( 35.000.000,-pts.)www.metrocuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 BADALONA PARTICULAR vendo piso 75 m2, ascensor, reformado, zona pabellón, 3 habitaciones dobles. Para entrar a vivir. TEL . 652 54 17 07

F R A N C E S C M AC I À - L A TRILLA EDIFICIO ABACUS. Piso 110 m2, 3 hab, 2 baños, a /a, calefac gas, 419.000€. Parking opcional. TEL. 652 76 49 05 LOCAL JUNTO RAMBLA DE SAN JUAN 50 m2 con vado. Reformado, nuevo, puerta automática. 118.000€ (venta), 475,00€ (alquiler). TEL. 652 76 49 05 SE VENDE PISO de 40 m2. 70.000€ . TEL . 654 12 0 2 14 VENC PARKING Mª Auxiliadora / Garriga 23.500€ TEL. 93 387 44 71 GRAN OPORTUNIDAD PA R E J A S . P i s o e n P e p Ventura, todo reformado a estrenar: cocina, baño, parquet, puertas, instalaciones. 205.000€. TEL. 609 00 35 25 (QUIQUE) SE VENDE O SE TRASPASA BAR EN BADALONA con facilidades,más información TELS. 93 460 75 68 - 645 45 03 56 OCASIO LOCAL EN VENDA 13 2 m 2 . c / M a r i a A u x i l i a dora/Progrès. Badalona. TELS. 93 388 25 50 - 619 73 63 93

CENTRO OBRA NUEVA REF928 3 habitaciones, dos baño, calefacción, aire acondicionado, exteriores, pk y trastero en el mismo edificio, entrega finales del 2011, precio 391.000€ w w w.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 TOT Badalona i 71

Economics_N.indd 71

14/09/2010 16:42:52


BADALONA - MONTIGALÁ Alcalde Martínez de Écija. Piso de 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, armarios empotrados, altillo, parquet, zona comunitaria, bien comunicado. 295.000€. TEL. 654 55 13 56 REF. 2537- CENTRE- piso 3 habitaciones 75 m2 reformado balcon todo ex terior patio calefaccion gas natural zona comunitaria parking opcional 270.455 € TEL. 93 460 06 96

BADALONA- General We yler. Piso 70m², a reformar, finca con ascensor. Muchas posibilidades. Ocasión única. 160.000.- €. TEL. 656 65 67 67

REF. 301 – PEP VENTURApiso 3 habitaciones reforma actual a estrenar balcon suelos parket para entrar a vivir al lado metro 210.354 € TEL. 615 589 382 REF. 322- GORG- piso 2 habitaciones dobles reformado suelos parket balcon muy luminoso finca 2 vecinos al lado metro y cerca de la playa 159.268 € TEL. 93 460 06 96

BADALONA- Jto. Pep Ventura. Piso 60m², 3 hab., bien comunicado. Gran Ocasión. Ideal para inversión. 110.000.-€. TEL. 655 52 23 23 SANT ADRIÀ DE BESÓS – CASA para actualizar, cerca estación de Renfe y tranvía, casa de 80m² con terreno (huerto de 35m²), 3 hab., com., coc., gal., baño. Zona tranquila, bien situada. Muchas posibilidades. Precio: 179.180.- €. TEL. 655 52 23 23

CASA EN VENTA O ALQUILER EN SANT CEBRIÁ DE VA L L A LTA Casa en Sant Cebrià de Vallalta, de 3 años de antigüedad, de 170 mtrs. construidos, más 250 mtrs. de jardín y 600 mtrs. de terreno. 4 habitaciones, 2 baños, terraza, plaza garaje, trastero, calefacción, buen estado. PRECIO ALQUILER 1.300,00 € MES, PRECIO VENTA 457.600,00 € TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN VENTA C/ BAILEN BADALONA Sup. 56 m2, 3 habitaciones, 1 wc reformado, cocina con lavadero, comedor, suelos terrazo, carp. Interior madera, carp. Exterior madera. IDEAL PAREJAS. A REFORMAR. PRECIO: 120.000 € TEL. 93 399 54 96 SARA OCASIÓN PISO EN VENTA CALLE LISZT Nº 47 ENT. 1ª Sup. 85 m2, 4 habitaciones. , cocina reformada, wc reformado, carp. Exterior aluminio con mosquiteras y rejas, suelo terrazo, terraza y galería. PRECIO: 203.600 € TEL. 93 399 54 96 SARA

REF. 319 - LLOREDA- piso 3 h a b i t ac i o n e s r efo r m ad o ascensor balcon calefaccion gas natural aacc todo exterior 219.369 € TEL. 615 589 382 MATARÓ- Via Europa 190. Piso semi-nuevo de 98 m2. Consta de comedor, cocina con galería, tres habitaciones (una suite), dos baños, armarios empotrados y balcón sobre la Via Europa. Párking y trastero incluidos en el precio. PVP 260.000 €. Posibilidad de financiación 100 % (aportando gastos). TEL. 654 50 64 32

BADALONA – AVDA. PRESIDENT COMPANYS piso muy amplio, 4 hab., sal.- com. 20m², baño, coc., con amplia gal., balcón 8m² ext., a calle, finca con asc., zona bien comunicada. Precio: 285.000.- Eur TEL. 655 52 23 23

BADALONA – BUFALÀ (JTO. AVDA. MARTÍ I PUJOL, centro) Piso de 2 hab., (antes 3 hab.,), ext., balcón, asc., com., coc., gal., baño completo, suelo parquet, calef., a. acond., Impecable, Z. muy tranquila. Precio: 170.000.- Eur TEL. 655 52 23 23 BADALONA – CANYADÒ Piso alto, muy sol., ext., 70m², 3 hab., suelo parquet, finca con dos asc., balcón con vistas al mar. A dos min., de la playa. Precio 225.000.- Eur TEL. 655 52 23 23

Immobiliaris Lloguer ST.CRIST: 2hab,cuina i bany refor mats, menjad or ex t a balcó petit. Ascensor.600€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA:2hab,cuina i bany en bon estat, menjador ampli i ext.Ascensor.625€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

72 i TOT Badalona

Economics_N.indd 72

14/09/2010 16:42:52


MONTGAT ALMACEN EN ALQUILER de 80m2, y 4 metros de altura TEL. 610 88 92 11 SE ALQUILA HABITACION hombre solo al lada Metro pep Ventura, derecho a a todo el piso 300€/MES TEL. 659 50 09 41 SE ALQUILA HABITACIÓN con T V, aire ac ondicionad o, c alefac c ión, muy bien c omuni c ad a. TEL . 6 91 0 9 38 23

LLEFIÀ: Pis de 70m², 3hab, cuina i bany en bon estat, menjador de 18m² ext a balcó,ascensor i amoblat.680€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CENTRE-CAN SOLEY: 115m², 4hab, 2 banys, menjador amb balcó, calef i a/a, per entrar a viure.790€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SANT ANDREU DE LLAVANERES: 95m²,3hab,menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina reformada,ascensor.1.200€ (pis+pk+traster)1ª linia de mar TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 ST.CRIST: Pis reformat amb 2hab,balcó i ascensor.550€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis 55m², 2hab, cuina i bany arreglats. 650€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 LLOREDA: 75m², 3hab,balcó, reformat, calef, amoblat i ascensor.730€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SE ALQUILA CON OPCIÓN A COMPRA piso en Pontons (vilafranca del penedes) nuevo amueblado. Alquiler 350 €. + INFO TEL. 609 984 147 LOCAL EN ALQUILER REF949 local de 90 m2, cerca de los juzgados de c/ santa barbara precio del alquiler 600/euros mensuales.www.metroscuadrados.net TELS. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

ES LLOGA PLAÇA DE PÃRQUING gran a la quinta Elvira TEL. 660 20 76 83 REF.334- LA SALUT- piso 3 habitaciones ascensor reformado balcon todo exterior semiamueblado con electrodomésticos al lado metro 680 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2538 – LLOREDA piso 4 habitaciones 95 m2 ascensor balcon 2 baños completos calefacción gas natural todo exterior amueblado con electrodomésticos parking opcional 850 € TEL. 93 460 06 96

BADALO NA – ALQU I LER Piso en CENTRO Badalona, 70m², 3 hab., com., coc., y baño, balcón ext., hacia Avda. Martí Pujol. Precio alquiler: 750.- € /mes. TEL. 655 52 23 23 LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA Local comercial en Badalona, c/ Conquista, 121, 70 metros, diáfano.1 wc, escaparate, inst. eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 SARA

REF. 354- CENTRE- piso 3 habitaciones 60 m2 2 balcones todo exterior muy luminoso calefacción al lado metro 650 € TEL. 93 460 06 96 REF.2540- BONAVISTA- piso 2 habitaciones reformado balcon A/A amueblado con electrodomésticos zona tranquila con pocos vecinos 625 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 3 47 – R B L A . SA N T JOAN- piso 3 habitaciones ascensor reformado calefacción gas natural todo exterior amplio balcón amueblado con electrodomésticos 780 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2543- BUFALA- piso 2 habitaciones reforma actual aacc todo exterior muy luminoso sin muebles 650 € TEL. 93 460 06 96

PISO EN ALQUILER EN SABADELL Piso en C/San Ferrán de Sabadell, Sup. 75,60 m2, 3 hab., 1 wc completo, cocina ofice,carp. Interior roble, carp.ext. alum. blanco, azotea particular, plaza de aparcamiento. Finca seminueva. PRECIO ALQUILER 750,00 € TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER. C/ CUBA BADALONA Sup. 55 m2, 3 habitaciones. (2 dobles y 1 individual), 1 wc , cocina, lavadero, comedor salon, SEMIAMUEBLADO, balconcito. PRECIO: 650 € todo incluido. PRECIO VENTA: 150.000 € TEL. 93 399 54 96 SARA

ALQUILO LOCAL en Av. Puigred,4 de 50m2 + 8m2 de patio, todo reformado, frente dos colegios TEL. 93 501 36 16 - 625 91 63 97 TOT Badalona i 73

Economics_N.indd 73

14/09/2010 16:42:53


PISO EN ALQUILER C/ MIQUIEL SERVET, 214 SUP. 45 m2, 2 habitaciones y 1 vestidor, comedor, cocina office, baño completo, suelos terrazo, carp. Exterior madera, armarios empotrados, terraza comunitaria y trastero. PRECIO: 650 € TODO INCLUIDO TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER C/ AGUEDA MOMPEL, 53 SUP. 85m2, 3 habitaciones amplias, comedor amplio, cocina y wc recién reformado, lavadero, puerta lacadas en blando, suelo de Gres, piso Climatizado, calefacción y Aire Acondicionado. PRECIO: 750 € TEL. 93 399 54 96 SARA PLAZA DE PARQUING PARA COCHE C/ VILA VALL LLEBRERA Párquing individual en alquiler para coche en la calle Vila Vall Llebrera en Badalona. Parquing con altillo amplio. PRECIO: 125 € TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER C/ SELVA, 26 Domicilio con ascensor, superficie de 70m2, semiamueblado, con 3 Habitaciones amplias, un cuarto de baño, cocina, galería. Tiene dos aires acondicionados, las puertas están lacadas en blanco. PRECIO: 665 € TEL. 93 399 54 96 SARA

Immobiliaris

SE TRASPASA BAR-RES TAURANTE de Club Esportiu Mas- Ram de Badalona. (interesados preguntar por Manel) TEL. 93 395 26 61

FURGONETA OPEL COMBO trabajaría solo mañanas de martes a sabado. TEL. 645 61 39 29

Treball MENSAJEROS FURGONETA PARA REPARTOS Y PEQUEÑA PAQUETERÍA en Barcelona y cinturón. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en C/Poniente, 170 bjs. Badalona. MENSAJEROS MOTO, ELEVADOS INGRESOS. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en C/Poniente, 170 bjs. Badalona. SERVICIO TÉCNICO EN BADALONA PRECISA TÉCNICO DE HARDWARE para taller informático. Se ofrece contrato 20/40 horas semanales, alta en S.S., incorporación inmediata. Enviar CV a info@lekkernet. es SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prácticas en peluqueria. Rambla San Juan, 99, D. Lloreda.

Traspassos

PARA SERVICIO DOMÉSTICO, SE NECESITA, CHICA FIJA marroquí para dormir. Miércoles fiesta, 600€ als mes más alta S.S. TEL. 93 384 75 30

sudokus

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA para tareas del hogar. TEL. 656 91 39 49

SEÑORA CON BUENAS REFERENCIAS SE OFRECE para cuidar personas mayores, canguro, limpieza. TEL. 680 11 70 28 CHICA SE OFRECE para cuidar niños, personas mayores, limpieza. TEL. 661 07 08 91 SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, limpieza. Media jornada o jornada completa. TEL. 678 34 89 79 SEÑORA CON BUENAS REFERENCIAS se ofrece para cuidar personas mayores, canguro, limpieza TEL. 663 62 66 58 SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar per sonas mayores, limpieza, por horas, todo el día, media jornada, no c hes, fines de semana. Referencias y experiencia. D i s p o n i b i l i d a d i n m e d i at a . TEL. 638 33 09 93 SE OFRECE SOLDADOR con experiencia tambien peon de mano de obra horario a convenir TEL. 630 60 66 87 SEÑORA SE OFRECE para tabajar en limpieza por horas o bien cuidar personas mayores por las noches, con experiencia y referencias TEL. 659 31 49 11

DIFICIL

SOLUCIONS PASSATEMPS

FÀCIL

TRASPASO TIENDA de golosinas y frutos secos, nueva de 6 meses en pleno centro de badalona, por no poder atender, traspaso a convenir, alquiler 500€ TEL. 680 39 79 19

JOVEN BUSCA TRABAJO en el sector eléctrico, con experiencia de armado de cuadros eléctricos. TEL. 697 61 04 85

SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, canguro, limpieza, fija, interina, fines de semana. TEL. 688 21 85 57

MOTS ENCREUATaS

74 i TOT Badalona

Economics_N.indd 74

14/09/2010 16:42:57


CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, canguro, cuidado de personas mayores, con experiencia , referencias y papeles en regla TEL. 608 0138 09 CHICA SE OFRECE PARA TRABAJAR con personas mayores, canguro con experiencia media jornada o por horas TEL .618 18 27 64 SE OFRECE CHICA con experiencia, limpieza por horas, plancha, canguro y cuidar personas mayores, disponabilidad horaria, con referencias TEL .600 69 37 59 SEÑORA SERIA RESPONSABLE experiencia, referencias, busca trabajo de limpieza, cuidado niños, personas mayores TEL. 638 57 58 45 BUSCO TRABAJO, jornada completa de limpieza, cuidado personas mayores TEL. 652 14 04 42 (ELEM) JOVEN BUSCA TRABAJO para cuidado de personas mayores, con experiencia y referencias. TEL. 697 61 04 85

SE NECESITA SEÑORA LIMPIEZA casa particular. Zona Montigalà. 12h/semana. 320€/ mes. TEL. 636 20 12 24 SE OFRECE SRA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES fines de semana con experiencia y referencias TEL. 676 71 51 10

SEÑORA BUSCA TRABAJO media jornada, jornada completa o por horas. Cuidar personas mayores, niños, limpieza. Llamar a los TELS. 686 81 27 52 - 664 08 42 91 SEÑORA SE OFRECE PARA TRABAJAR por horas, con experincia responsable y con referencias TEL. 669 76 45 74 SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza o camarera con experiencia referencias , pepeles en regla TEL. 660 59 52 83 ES NECESSITA OPERARI/A per confecció de tapisseria i/o cortines. Millor amb experiència. Jornada intensiva. TEL. 93 395 22 85

tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

SEÑORA SERIA Y RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, fija, interina, media jornada, jornada completa. TEL. 617 96 56 52 CHICO GRIEGO se ofrece como paleta. TEL. 672 23 98 29 C H I C O S E O F R EC E p ar a cuidar personas mayores, por horas, fijo. Con buenas referencias. TEL. 603 09 55 16

CHICO SE OFRECE como Soldador para trabajar en empresas. Con experiencia en estructura o cerrajería. TEL. 620 16 85 80

CHICA LATINA CON EXPERIENCIA y referencias comprobables se ofrece para trabajar por horas, interina o fija. Como empleada doméstica o cuidando personas mayores. TELS. 93 533 65 03 - 648 74 35 92

SENYORA CATALANA amb àmplia experiència s'ofereix per cuidar nadons i nens de totes les edats, a les tardes. Es poden demanar referències. TELS. 93 389 07 00 - 617 90 68 00 (preguntar per Victòria)

SEÑORA JOVEN muy responsable busca trabajo por horas, jornada completa o media jornada. Cuidar personas mayores, coser en taller. Con referencias y experiencia. TEL. 620 82 40 59

SEÑORA SERIA Y RES PONSABLE DE 52 AÑOS SE OFRECE para cuidar personas mayores, fines de semana, noches. Con experiencia y referencias. TEL. 679 01 85 33

CHICO DE 29 AÑOS CON ESTUDIOS busca trabajo como Ayudante de cocina, Mozo de almacen, intérprete de árabe, repartidor de propaganda. Disponibilidad horaria y responsabilidad. TEL. 661 12 48 88

CHICO JOVEN CON GANAS DE TRABAJAR se ofrece para cualquier tipo de trabajo, en especial para cuidar personas mayores, enfermos, niños, limpieza, tareas domésticas. Con experiencia y referencias. TEL. 638 42 88 38

¡ALTO! SOLO EMPRENDEDORES ¿De verdad quieres ganar dinero? Te enseño como. www.eurosgrupoento.es TRABAJO ESTABLE Y SEGURO. En tiempo libre desde casa, formación a cargo de la empresa. TEL. 93 100 05 23

Soluciones inmobiliarias...

SE PRECISA AYUDANTA Y OFICIALA DE PELUQUERIA jornada a convenir TEL. 689 40 26 07 o currículum a: xlospelos96@gmail.com TOT Badalona i 75

Economics_N.indd 75

14/09/2010 16:42:59


CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado de personas mayores, canguro, por horas. TEL. 628 76 17 00 EMPRESA LIDER del sector de venta directa en España, precisa: personal 18 a 40 años, imprescindible permiso trabajo, personas alegres y con iniciativa de futuro. Formación a cargo de la empresa. Interesados TEL. 659 16 05 80

SE NECESITA APRENDIZA para taller de confección. TEL. 93 465 89 01 CHICA SE OFRECE para cuidar personas mayores fines de semana, limpieza. TEL. 630 23 67 82 CHICA SE OFRECE para limpieza jornada completa, fines de semana, cuidado de personas mayores. TEL. 616 56 67 87

SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidar personas mayores, canguro. Con experiencia. TEL. 646 16 68 57 SEÑORA SE OFRECE para limpieza, canguro, cuidar personas mayores. TEL. 685 43 17 65 B U S C O T R A BA J O PA R A CUIDAR PERSONA MAYOR de lunes a viernes TEL. 617 22 94 16

CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza (6€/h). TEL. 600 05 06 84

SE OFRECE SEÑORITA RESPONSABLE PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, hacer limpieza fija o por horas TEL. 673 72 60 73 SE OFRECE CHICA ECUATORIANA para limpieza o cuidar personas mayores TEL. 620 30 03 12 CATALANA SE OFRECE PARA EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES y niños. Disponibilidad total. Experiencia y referencias. TEL . 636 37 47 66 SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, limpìeza, tardes y noches con experiencia y referencias, con certiifaco de geriatria, TELS. 93 385 56 33 - 695 55 99 42 - 666 65 36 42 SE OFRECE SRA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, limpieza de dia, noche y fine de semana con experienciA TEL. 677 36 45 34

SEÑORA BUSCA TRABAJO, por horas, de limpieza. Documentación en regla. TEL. 673 00 72 73 CHICA SERIA y responsable se ofrece para cuidar personas mayores, limpieza de casas, por horas o media jornada. TEL. 689 70 52 31

SEÑOR A RESPONSABLE con experiencia, busca trabajo, cuidando personas mayores, canguro, limpieza, de interina noches o fija . disponabilidad inmediata TEL. 648 76 28 08

SE OFRECE CHICA para trabajar en limpieza, cuidar personas mayores, canguro, por horas. TELS. 673 18 00 60 - 672 54 54 40

BUSCO TRABAJO para cuidar personas mayores de lunes a viernes TEL. 617 87 02 03

COMPTABLE S'OFEREIX a hores, facturació, comptabilitat, impostos i nòmines. Professionalitat i serietat. TEL. 689 31 79 21

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia para cuidar niños y limpieza por horas o interina, con coche propio TEL. 691 09 38 23

SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza, por horas. Documentación en regla. TEL. 671 13 24 27

CHICO BUSCA TRABAJO para cuidar persona mayor de lunes a sábado TEL. 673 55 69 84

Setembre ’10

NÚMEROS PREMIATS

SEÑORA ESPAÑOLA de mediana edad se ofrece para cuidar personas mayores dia y noche TEL. 630 40 73 95 SE OFRECE CHICA por horas o interina ,para cuidar personas mayores , tareas domesticas TEL. 672 77 06 62 SE NECESITA ESTRETICIEN AUTONOMA con experiencia para peluqeria de 20 años en funcionamiento en Montgat TEL. 93 469 22 40 CHICA BUSCA TR ABAJO plancha casas, talleres, limpieza, empresas, canguro o para trabajar en guarderia cuidar personas mayores TELS. 93 383 42 36 - 699 13 91 18

Lunes, 06/09/10.........................................................................................................................78.570 Martes 07/09/10.......................................................................................................................43.259 Miércoles, 08/09/10...........................................................................................................91.744 Jueves, 09/09/10..................................................................................................................90.242 Viernes, 10/09/10...................................................................................................................54.065 Sábado, 11/09/10.......................................................................................................................25.868 Domingo 12/09/10......................................................................................87907 serie 13

76 i TOT Badalona

Economics_N.indd 76

14/09/2010 16:43:01


SE OFRECE SRA ESPAÑOLA cuidar persona mayor, quehaceres domésticos dos o tres dias a la semana de 3 a 4 horas TEL. 658 64 20 36

Immobiliaris Motor

SE VENDE MOTO INFANTIL de 7 a 13 años de 4t. y 90 cc semiautomatica en perfecto estado. 500 €. Kawasaki 85 cc de competición carbono en buen estado 1200 € + INFO TEL. 609 984 147

Classes MESTRA DONA CLASSES DE REFORÇ de Primària i Secundària. TEL. 617 08 02 89 (CARME) ANGLÈS, classes particulars individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24 - 93 389 61 00 LLICENCIAT DÓNA CLASSES D'ESO, BATXILLERAT, SELECTIVITAT, MÒDULS, etc. (Mates, Física, Química). C/Industria,102. TEL S . 9 3 383 37 15 - 93 389 34 33 - 635 33 63 28 (RAMON) INFORMÀTICA A DOMICILI Internet Mail Excel Word Gravació Cd Arxiu Fotos 15 Eur hora iniciació. TEL. 657 57 33 78 (JORDI)

SAGRADO CORAZON DE JESUS en vos confio San Judas Tadeo , os quiero que los latidos de mi pobre corazón estén siempre contigo os pido la gracia F.M SE ALQUILA habitación, chica. TEL. 657 69 79 03

AT E N C I O N! G A N E D I N E RO VENDIENDO SUS AN T I G U OS Cómic s, Te beos, Álbumes,Cromos,Juguetes Etc. TEL. 65143 56 31

OPORTUNITAT V W POLO 1. 4 , 6 4. 0 0 0 k m , m a t r í c u l a #8, HSJT NFUBMtMJU[BU TFNpre garatge. 3.500€. TEL. 606 57 73 94

Varis SE VENDE COFRE MASCOTAS Dogpack de Carrypack extensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado. No limita la velocidad. De 1 a 7 perros 900 € + INFO TEL. 609 984 147

Amistats ATREVETE AMISTAD , PAREJA TEL. 649 50 14 31

GRACIAS AL ESPIRTU SANTO por los favores recibidos FM

CHICO DE 39 AÑOS, 1,70 mts. 69 kg., soltero sin hijos, cariñoso, simpático, honesto, educado, trabajador, deportista, buen físico, no fumador. Soy de Badalona, busco chica delgada, que sea rockera, hippie o sudamericana. Busco amistad, amor y formar pareja estable. TEL. 605 54 04 03

ES LLOGA HABITACIO A BADALONA a prop de la platja i Rambla, per senyors o joves seriosos TEL. 93 384 12 70

CHICO DE 51 AÑOS, desearía conocer a señora para posible relación estable. TEL. 669 41 79 12

SE VENDE CAMA ARTICULADA Y SILLA de ruedas plegable ultraligera. TEL. 93 464 23 76

Publique sus anuncios directamente desde la web: www.eltotdigital.com

ESPIRITU SANTO, tu que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que se hace contra mi y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto dialogo, agradecerte por todo, y confirmar una vez mas que no quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusion material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada. F.E.

OPORTUNIDAD!! SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA nueva, 800 euros. TEL. 660 93 07 29

SE VENDE SUZUKY QUAD 400cc por no usar . 2200€ + INFO TEL. 609 984 147

YAMAHA XMAX 250cc. Any 2007. 27000 Km. Revisions al dia. 2500 € TEL. 615 50 34 13

COLCHÓN Y CANAPÉ FLEX calidad extra de 1,05 cm x 1,90 cm. 450€ (negociable regalo sábanas y faldón canapé). TEL. 669 30 48 86

TOT Badalona i 77

Economics_N.indd 77

14/09/2010 16:43:01


tecnologia La pitjor amenaça actual per als usuaris de Facebook Un dels principals reptes del moment per als hackers (pirates informàtics) és fer-se amb el control de les identitats dels milions d'usuaris de facebook, la xarxa social mundial més important. Un nou atac, aquesta vegada més simple però no per això menys perillós que els ja coneguts phishing o spam, ha sembrat el pànic en molts usuaris que han perdut el control de tot el seu perfil. Les notícies i les denúncies es succeïxen en les darreres setmanes, com ha reconegut PandaLabs, una de les companyies encarregada de fer front a aquests atacs. Així és la pitjor amenaça actual per als usuaris de facebook.

El ganxo El parany ve, normalment, des del perfil d'un amic que ja ha estat infectat. L'usuari rep un missatge (que sembla lícit i autèntic) indicant que cal punxar en un enllaç per alguna cosa. En la majoria dels casos, aquest missatge és del tipus "vídeo impactant" o "apareixes en aquest vídeo", i normalment va personalitzat amb el nom de l'usuari. La falsa pàgina d'inici Ara que els cibercriminals han atret l'atenció de l'usuari, necessiten el seu nom d'usuari

i contrasenya per iniciar la següent fase de l'atac. L'enllaç de l'aplicació en la que han fet clic sembla exactament igual que la pàgina d'entrada de Facebook, però en realitat és una còpia allotjada en una altra adreça web. La pèrdua del control Ara que l'usuari ha punxat a l'enllaç i ha subministrat les seves dades d'accés, li demanaran concedir a l'aplicació maliciosa ple accés a la seva informació personal, així com drets per publicar informació a través del seu perfil. Això els assegura que podran difondre aquest atac entre tots els amics i familiars de l'usuari. Després d'obtenir el permís, l'atac es dirigirà als contactes i començarà de nou el procés amb nous usuaris.

INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ

ACADÈMIES

Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

TÉCNICO INFORMÁTICO LAS 24 HORAS S.I.A D.

Reparaciones puntuales y totales a domicilio. También programador Web, electrónico, analista... Desplazamientos y presupuestos gratis para siempre. Rafael Martínez.

Tel. 666 82 16 24

Com solucionar-ho? El primer de tot és eliminar els permisos que l'usuari li ha donat a l'aplicació maliciosa. És un procés senzill: fer-ho des de Compte> Configuració de les aplicacions a la part superior dreta del perfil. Això garantirà que l'aplicació no segueixi tenint accés al perfil una vegada canviada. Després cal canviar la contrasenya d'accés. Per assegurar-nos que la nostra identitat està fora de perill, és recomanable canviar tant l'usuari com la contrasenya d'accés a la xarxa social (pràctica que es recomana realitzar cada poc temps). També és fàcil: anant a Compte> i Configuració del Compte al menú de la part superior dreta del perfil. Recordin que és recomanable utilitzar contrasenyes que no es puguin esbrinar fàcilment.

Webs a mida

eb W Int er ne t!

Gestió de Correus dominis electrònics www.clicdisseny.com Demani'ns una demostració gratuïta sense cap compromís: info@clicdisseny.com Tel. 937 942 712 616 367 985

78 i TOT Badalona

1444.pag.78.indd 2

13/09/2010 14:33:12


9

"

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

å å

å å

å å

Ã¥

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSBDBSBT

DBSBT

Ã¥

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

9

 Y 

DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB

å å

å å

å å

å å

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSB'PSNBUP

"

"

  

'PSNBUP

å å å

å å å

 Y DBSB

'PMMFUPTJOEE

" DBSB

DBSBT

"

"

"

"

DBSBT

Y

Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

å å å

å å å

å å å

å å å

Y

 Y 

DBSB DBSBT

DBSB DBSBTå å

å å

å å

 

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGĂ?A, ORTODONCIA Y ODONTOLOGĂ?A GENERAL 1ÂŞ CONSULTA Y RADIOGRAFĂ?A

â&#x20AC;&#x153;GRATUITAâ&#x20AC;? Pague su tratamiento financiado hasta 60 meses

IMPLANTES 1

2

ER

4

PASO

0

3

ER

PASO

PASO

UN IMPLANTE POR

590â&#x201A;Ź*

0

5

0

PASO

PASO

*PrĂłtesis Aparte

Dr. Roberto Koenig

Dra. FĂĄtima Dominici

nÂş colegiado 3183

nÂş colegiado 3184

- MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

- MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJB

TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:

WWW.UNIDENTALBADALONA.ES C/Alfonso XIII, 27 Badalona (Esq. Pza. Manuel Carrasco i Formiguera. Frente antiguo pabellĂłn Joventut y metro linea 2, salida Pep Ventura)

TEL. 93 387 58 02 UniDental.indd indd 1

30/08/2010 30/ 0/0 /08/ 8/2 /201 12:51:05 5

TOT Badalona, Montgat i Tiana  

Revista setmanal gratuita amb l'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1444.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you