Page 1

/ÞNFSP %FMBMEFOPWFNCSFA

&TQBJ$

+PBRVJN4BSSJFSB BOZTEFM DPMMBHFBNC TFHFMMCBEBMPOÓ 

"DUVBMJUBU

&OEFSSPRVFO MFNCMFNËUJD SFTUBVSBOU&M3FGVHJ TJUVBUBMBQMBUKB CBEBMPOJOB

1FSTPOFT

4FHFMMBSMBNPS BM1POUEFM1FUSPMJ 

1PMÓUJDB

.ÏTEVODFOUFOBS EFQFSTPOFTFT NBOJGFTUFOB #BEBMPOBFODPOUSB EFMBDPSSVQDJØ

-BNBKPSJBEFNQSFTBSJTYJOFTPTEF#BEBMPOBUSJFO MBDJVUBUQFSMBTFWBQSPYJNJUBUBNC#BSDFMPOB

"NCWFVQSÛQJB 0SJPM-MBEØJ -PSFO[P.FSDIÈO 'POFSJB$PNBTBMDBSSFS$PMPN BMDFOUSFFM 4SDPNBTSPEFKBUEFMTUSFCBMMBEPST BOZ 'PUP'BNÓMJB-PSFOUF4VCJSBUT

1PSUBEBJOEE

-B(SBO1BOFSB

&MTSFHBMTBDVNVMBUT BRVFTUBTFUNBOBKB TVNFOå 6OÞOJDHVBOZBEPS ThFNQPSUBSË-B(SBO 1BOFSB
```-*26*%"$*»/

&/450$,4%&#"º04:$0$*/"4

¢&UHHVTXHHVKRUDGHUHQRYDUWXKRJDU"

`"IPSBFTFMNPNFOUP -*26*%".04450$,%&5*&/%"103$".#*0%&&9104*$*»/

      5PBMMFSPEF BOJMMBCMBODP Ã¥     &TDPCJMMFSPCMBODP Ã¥    &TQFKPCB×PCMBODP Ã¥   %PTJGJDBEPSKBCØOHSJT  Ã¥   $VCPTBOJUBSJPQFEBMCMBODP Ã¥  #SB[PEVDIBCMBODP Ã¥  3PNQFDIPSSPTDSPNP Ã¥ &TQFKPBVNFOUPEJBNDNDSPNPÃ¥ .POPNBOEPGSFHBEFSBDSPNP Ã¥ (SJGFSÓBCB×PEVDIB Ã¥ (SJGPTEFMBWBEPSB Ã¥ (SJGPEFCJEFU Ã¥ 1BQFMFSB-JOPYNBUF Ã¥ $PMHBEPSFTEFCB×P Ã¥ +BCPOFSB Ã¥ &TQFKPY Ã¥ )PSOP5FLBÃ¥  -BWBWBKJMMBTJOUFHSBCMF Ã¥  1MBDBDPDDJØO5FLBGVFHPT Ã¥  &YUSBDUPS$BUB Ã¥   'SFHBEFSBDVCFUBTJOPYÃ¥   1PSUBSSPMMPT Ã¥    (SJGPMBWBCP Ã¥

&6.&4" $%FQØTJUP #BEBMPOB5FM XXXFVNFTBDPNtFVNFTB!FVNFTBDPN &VNFTBJOEE

)03"3*0 EFMVOFTBWJFSOFT EFIBIZEFIBI 4ÈCBEPTEFIBI
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
VXPDUL %FOUSBEB "DUVBMJUBU 1PMÓUJDB &TQPSUT 3FQPSUBUHF 1FSTPOFT 4FUNBOBFO*NBUHFT &TQBJ$ "HFOEB

    

$JOFNFT  /PWFUBUT -B-MBS .FEJDJOBJ4BMVU /FDSPMÛHJRVFT $POTVMUPSJ-FHBM "OJNËMJB /JOT $BSUFTEFMT-FDUPST 

'PUP%FOÞODJB *NNPCJMJËSJB (BTUSPOPNJB (VJBEF4FSWFJT 5PU.PUPS 1BTTBUFNQT)PSÛTDPQT

$MBTTJmDBUT 5FOEÒODJFT 5FDOPMPHJB

    

)RWRDQWLJD

'POFSJB$PNBTBMDBSSFS$PMPN BMDFOUSFFM4SDPNBTSPEFKBUEFMTUSFCBMMBEPST BOZ 'PUP$FEJEB'BNÓMJB-PSFOUF4VCJSBUT 5PUIPNRVFEFTJUHJWFVSFQVCMJDBEBEFGPSNBHSBUVÕUBBMHVOBGPUPHSBmBTFWBBOUJHBEF#BEBMPOB .POUHBU J5JBOB QPUGFSMFTBSSJCBSBMBOPTUSBSFEBDDJØVCJDBEBB$-MFØ OB#BEBMPOB

r XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN &%*5"4VCJSBUT4VCJSBUT&EJUPST4-/*'# %*44&/: (3®'*$ * ."26&5"$*» . 4VCJSBUT - $BUBMÈO .-ØQF[ 47JMMÏO3&%"$$*».4VCJSBUT $ $BSWBKBM $ 5PSOFSP (JOB EF 5FSB + (BSDÓB / 3JCØ "%.*/*453"$*» 9 4VCJSBUT " 4PSJBOP / 'FSSFS*.13*.&*9-JUPHSBmB3PTÏT%*1¾4*5-&("- # 0'*$*/&4$-MFØ  O B #BEBMPOB r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPNrXXXFMUPUEJHJUBMDPN %JTUSJCVDJØHSBUVÕUBB#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB 'BTBCFSRVFFEJUBMBSFWJTUBBNCQBQFSFDPMÛHJD TFHVJOU MFTOPSNBUJWFTFVSPQFFTWJHFOUT

QBHJOEE

-BSFEBDDJØEF3FWJTUFTFM505OPFTGBOFDFTTËSJBNFOU SFTQPOTBCMFEFMDPOUJOHVUEFMTBSUJDMFT PQJOJPOT JNJTT BUHFTDPNFSDJBMTDPNQSFTPTFOFMTFUNBOBSJ %hBDPSEBNCMBMFHJTMBDJØWJHFOUFONBUÒSJBEFQSPUFDDJØ EFMBDPNQFUÒODJB BRVFTUBFEJUPSJBMDPNVOJDBRVFRVFEB UFSNJOBOUNFOUQSPIJCJEBMBSFQSPEVDDJØUPUBMPQBSDJBM EFMTBOVODJT BSUJDMFT JNBUHFTPDPMrMBCPSBDJPOTRVF BQBSFJYFOFOBRVFTUBQVCMJDBDJØ mOTJUPUDJUBOUMBTFWB QSPDFEÒODJB-hFNQSFTBFEJUPSBOPBDUVBDPNBNJUKBO DFSBFOMFTUSBOTBDDJPOTRVFQVHVJOEFSJWBSTFEhBRVFTUB QVCMJDBDJØ OJFTSFTQPOTBCJMJU[BEFMBWFSJDJUBUEFMBQSP DFEÒODJBEFMFTEBEFTGBDJMJUBEFTQFMTBOVODJBOUT

727%DGDORQD
ĂĚĂůŽŶĂĞŶƚƌŽ jůƟŵŽƐϯƉŝƐŽƐĂĐŽƐƚΦ

DĠŶĚĞnjEƷŹĞnj

sŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞĐƵĂƚƌŽŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽƐďĂŹŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐ ĞdžĐĞůĞŶƚĞƐĂĐĂďĂĚŽƐ

͋/ŶĐƌĞŝďůĞĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ƉƌĞĐŝŽͬĐĂůŝĚĂĚͬƵďŝĐĂĐŝſŶ͊

ZĞĂůŝŵĂƌ͘ĞƐ ϲϳϴϳϭϰϰϰϰͻϵϯϰϱϮϳϱϭϱ 3FBMJNBSJOEE
DFWXDOLWDW

G HQWUDGD

t-BNBKPSJBEFNQSFTBSJTYJOFTPTFTDPODFOUSFOBM1PMÓHPO*OEVTUSJBM#BEBMPOB4VE&M505

-BNBKPSJBEFNQSFTBSJTYJOFTPTEF#BEBMPOBUSJFO MBDJVUBUQFSMBTFWBQSPYJNJUBUBNC#BSDFMPOB -B'FEFSBDJØE&NQSFTBSJTEF#BEBMPOB '&# IBSFBMJU[BU FODPMtMBCPSBDJØBNCMFNQSFTB NVOJDJQBM3FBDUJWBDJØ#BEBMPOB VOFYIBVTUJVFTUVEJBNCMPCKFDUJVEFDPOÒJYFSMBJNQMBO UBDJØEFMFTFNQSFTFTYJOFTFTB#BEBMPOB KBRVFFTUSBDUBEFMDPMtMFDUJVJNNJHSBOUBNC NÏTOFHPDJTBMBDJVUBU&MUSFCBMMTJUVBFM1PMÓHPO4VEMBNBKPSJBEFMFTFNQSFTFTYJOFTFT JEFTUBDBRVFUPUTFTEFEJRVFOBMBWFOEBBMFOHSÛTEFQSPEVDUFTGBCSJDBUTBMB9JOB RVF EFTQSÏTTØODPNQSBUTQFSDPNQBUSJPUFTTFVTRVFSFHFOUFOCPUJHVFT-BNFJUBUEFMTFNQSF TBSJTWJVFOB#BEBMPOB QFSÛBTTFHVSFORVFOPDPOFJYFOHBJSFMBDJVUBU -B.PSBt-BTFWBQSPYJNJUBU BNC#BSDFMPOBJMBCPOBDP NVOJDBDJØTØOFMTQSJODJQBMT GBDUPSTRVFEFTUBRVFOFMTFN QSFTBSJTYJOFTPTEFM1PMÓHPO #BEBMPOB 4VE 5PU J BJYÛ MB NBKPSJBEFMMTDPOTJEFSBRVF MB NBODB EBQBSDBNFOU J MB MFOUJUVEFOMBUSBNJUBDJØEFQFS NJTPTJMMJDÒODJFT QFSQBSUEF M"KVOUBNFOU TØOFMTQSPCMFNFT NÏTJNQPSUBOUTRVFDPNQPSUB MBQPTBEBFONBSYBEVOBFN QSFTBYJOFTBBBRVFTUB[POB EFMBDJVUBU"RVFTUFTTØOMFT QSJODJQBMTEBEFTRVFFTQPEFO FYUSFVSFEVOFTUVEJFMBCPSBU QFSMB'FEFSBDJØE&NQSFTBSJT EF#BEBMPOBTPUBFMUÓUPM i*N QMBOUBDJØEFNQSFTFTEFDBQJUBM FTUSBOHFSFNQSFTFTYJOFTFT BMB[POBEFMQPMÓHPO4VEEF #BEBMPOBw %&OUSBEB1BH1BHJOEE

-FTUVEJWPMDPOÒJYFSNJMMPSMB TJUVBDJØEFMFTFNQSFTFTYJOF TFTFTUBCMFSUFTB#BEBMPOBJMFT BDUJWJUBUTRVFEFTFOWPMVQFO DPNBQBSUEFMUFJYJUFDPOÛNJD EF#BEBMPOB1FSGFSIP TIBO FOUSFWJTUBUVOTFNQSFTBSJT YJOFTPTEFM1PMÓHPO4VEEFMB DJVUBU5PUTFMMTQSPWFOFOEFMBQSPWÓODJBEF;IFKJBOH TJUVBEB BMTVEFTUEFMB9JOB BMTVEEF 9BOHBJ-BHSBONBKPSJBEFMT FORVFTUBUTIBOWJOHVUB$BUB MVOZBQFSOFHPDJTJHBJSFCÏMB NFJUBUWJVFOB#BEBMPOB QFSÛ OPDPOFJYFOHBJSFMBDJVUBU6OB EFMFTQSJODJQBMTEJmDVMUBUTRVF TFMTQSFTFOUBBMTFNQSFTB

        727 %DGDORQD
SJTYJOFTPTÏTFMDPOFJYFNFOU EFMDBUBMËPFMDBTUFMMË%FT EFMB'FEFSBDJØE&NQSFTBSJT EF#BEBMPOBBTTFHVSFORVF MFNQSFTBSJYJOÒTUÏVODPOFJYF NFOUTVmDJFOUEFMJEJPNBQFS EFTFOWPMVQBSFMTFVOFHPDJ QFSÛUPUBMNFOUJOTVmDJFOUQFS UFOJSVOEFTFOWPMVQBNFOUOPS NBMFOMBOPTUSBTPDJFUBUJFOMB RVPUJEJBOJUBU .BODBEBQBSDBNFOUBM QPMÓHPO#BEBMPOB4VE 1FMRVFGBBMQPMÓHPO4VE MB NBKPSJBEFMTFNQSFTBSJTFTUBO TBUJTGFUTBNCMBTFWBFTUBEB BMQPMÓHPOJWBMPSFONPMUQPTJUJ WBNFOUMBTFWBQSPYJNJUBUBNC #BSDFMPOB$POUSËSJBNFOU DPO TJEFSFOVOQSPCMFNBMBNBODB EBQBSDBNFOUBMB[POB6O BMUSF EFMT GFUT OFHBUJVT RVF EFTUBRVFOFMTFNQSFTBSJTYJ

SJBEFMTFNQSFTBSJTYJOFTPTFO USFWJTUBUTEFTDPOFJYMBSFBMJUBU MPDBMEF#BEBMPOB2àFTUJPOT DPNBSBMBIJTUÛSJBPMBDVMUVSB TØOUPUBMNFOUEFTDPOFHVEFT % B M U S B C B O E B E F T E F M"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB FM SFHJEPSEF1SPNPDJØ&DPOÛ NJDB 'SBODFTD4FSSBOP IB WBMPSBUQPTJUJWBNFOUBRVFTUFT UVEJKBRVFTIBQPHVUDPOÒJYFS RVJOFTTØOMFTOFDFTTJUBUTEF MBDPNVOJUBUYJOFTB&MSFHJ EPSQFSÛ UBNCÏIBWPMHVUSF DPSEBSFMTEFVSFTRVFUFOFO -FTUVEJIBFTUBUFMBCPSBUQFS MB'FEFSBDJØE&NQSFTBSJTEF #BEBMPOB BNCMBDPMtMBCPSBDJØ EFM"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB QFS NJUKË EF 3FBDUJWBDJØ EF #BEBMPOB

OFTPTÏTMBUSBNJUBDJØEFQFS NJTPTJMMJDÒODJFTQFSQBSUEF M"KVOUBNFOU$SFVFORVFÏT VOQSPDÏTNPMUMBCPSJØTJMFOU 6OBMUSFEFMTQVOUTEFTUBDBUT EBRVFTUFTUVEJ FTRVFMBNBKP

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM SFEBDDJP!FMUPUEJHJUBMDPN

< >JTTVVDPNGFCCBEBMPOB

t.PNFOUEFMBQSFTFOUBDJØEFMhFTUVEJ MBTFUNBOBQBTTBEB BM#$*/&M505

3BEJPHSBmBEFMTFNQSFTBSJTYJOFTPTB#BEBMPOB - F T Q S J N F S F T F N Q S F T F T EPSJHFO YJOÒT WBO BSSJCBS B#BEBMPOBBQSJODJQJTEFMT BOZTOPSBOUB-BDJVUBUQFS MBTFWBTJUVBDJØHFPHSËGJDB WB TFS DPOTJEFSBEB QFS FM DPMtMFDUJVVOCPOJOESFUQFS FTUBCMJSTF J QFS JOWFSUJS B MBDSFBDJØEFNQSFTFTQSÛ QJFT%FVBOZTNÏTUBSEMB DPNVOJUBU YJOFTB DSFJYFSJB DPNFOÎBOUBEJWFSTJmDBSTF DSFBOUFNQSFTFTBEJWFSTPT TFDUPST FTQFDJBMNFOUFOFM 727%DGDORQD

%&OUSBEB1BH1BHJOEE

TFDUPSUÒYUJM&MEFMNÏT EFYJOFTPTB$BUB MVOZBQSPWFOFOFMBQSPWÓODJB EF;IFKJBOH FODPODSFUEFMB DPNBSDBEF2VJOHUJBOJ#BEB MPOBOPÏTVOBFYDFQDJØ 6OBEFMFTDBSBDUFSÓTUJRVFT RVF QSFTFOUB FM DPMtMFDUJV EFNQSFTBSJTYJOFTPTFTMB TFWBSËQJEBFYQBOTJØFOFM UFSSJUPSJPOTFTUBCMFJYFO"M NBUFJYUFNQT FMEFTDPOFJYF NFOU EFM DPMtMFDUJV GB RVF TJHVJOWJTUPTBNCVODFSUSF 

DFMQFSQBSUEFMTFNQSFTBSJT BVUÛDUPOT"DUVBMNFOU MFT FNQSFTFTYJOFTFTEF#BEB MPOBDFOUSBEFTGJOTBSBFO QSPEVDUFTHBNNBCBJYBDBEB DPQ IBO QBTTBU B TFS NÏT QSPGFTTJPOBMJU[BEFT&MTQSP EVDUFTTØOGBCSJDBUTB9JOB JBSSJCFOB#BEBMPOBPOTØO FNNBHBU[FNBUTJDPNQSBUT HFOFSBMNFOUQFSDPNFSÎPT NJOPSJTUFT FMT QSPQJFUBSJT EFMTRVBMTTØOUBNCÏEPSJHFO YJOÏT 


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM SFEBDDJP!FMUPUEJHJUBMDPN

&OEFSSPRVFOMFNCMFNËUJDSFTUBVSBOU&M3FGVHJ TJUVBUBMBQMBUKBCBEBMPOJOB $BOZBEØt"RVFTUBTFUNBOB IBODPNFOÎBUFMTUSFCBMMTQFS FOEFSSPDBSMFEJmDJEFMBOUJD SFTUBVSBOU&M3FGVHJTJUVBUBMB QMBUKBEFMQPOUEFO#PUJGBSSFUB -FOEFSSPDBNFOU EBRVFTUB FEJmDBDJØ BGFDUBEBQFSMB-MFJ EF$PTUFTJBNCVOBTVQFSGÓDJF EFNFUSFTRVBESBUT QFS NFUSËHVBOZBSVOOPVFTQBJ QFSBMBQMBUKBEBRVFTUBDJVUBU &MTUSFCBMMTEFOEFSSPDBNFOU UFOFOVOBEVSBEBQSFWJTUBEF EVFTTFUNBOFT"DBVTBEFMB QPDBBMÎBEBEFMQBTTVCUFSSBOJ EF MB SJFSB EF $BOZBEØ FMT DBNJPOT RVF USBOTQPSUBSBO MFT SVOFT GJOT B MBCPDBEPS BVUPSJU[BUTFHVJSBOQFMNBUFJY QBTTFJH.BSÓUJNmOTBSSJCBSBM QBTTVCUFSSBOJEFWFIJDMFTEF

t-FOEFSSPDEFMBOUJDSFTUBVSBOU&M3FGVHJIBDPNFOÎBUBRVFTUBTFUNBOB&M505

BDUVBDJØÏTEFFVSPT "RVFTUJNQPSUWBBDËSSFDEF M"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB

MBWJOHVEBEFMB.FEJUFSSËOJB EFMNVOJDJQJWFÓEF.POUHBU &MQSFTTVQPTUUPUBMEBRVFTUB

$SJEBQFSUSPCBSJOGPSNBDJØTPCSFVOFTNPUPTDMËTTJRVFT GBCSJDBEFTB#BEBMPOB $BOZBEØt&MCBEBMPOÓ.BSD &TUFWFQSPQJFUBSJEVOBNPUP FTUJMDVTUPN,BXBTBLJ7VMDBO DMËTTJDJBNBOUEFMFT NPUPTDMËTTJRVFTIBEFNBOBU MBDPMtMBCPSBDJØEFMB3FWJTUB &M505QFSUSPCBSJOGPSNBDJØ TPCSFVOFTNPUPTRVFTIBWJFO GBCSJDBUB#BEBMPOB4FHPOT

&TUFWFEVSBOUBOZT BQBSUJS EFMBOZ FTWBOGBCSJDBS NPUPT 1BUSJB FO VO UBMMFS P GBCSJDBBOPNFOBU$BO$BOB MFTJTJUVBUBMWPMUBOUEFMDBSSFS (FOFSBM 8FZMFS .BSD &TUF WFIBFYQMJDBURVFQPESJBTFS RVF #BEBMPOB IBHVÏT TJHVU QJPOFSB FO MB GBCSJDBDJØ EF

NPUPDJDMFUFT4JBMHVOMFDUPS EJTQPTBEFNÏTJOGPSNBDJØP EBMHVOB GPUPHSBGJB QPU DPO UBDUBSBUSBWÏTEFMDPSSFVFMFD USÛOJD NBSD@FTUFWF!NTO DPN3FDPSEFNRVFEVSBOUMB #BEBMPOB*OEVTUSJBMMBDJVUBUWB BDPMMJSMBGBCSJDBDJØEFEJWFSTPT NPEFMTEFNPUPDJDMFUFT

&MQSFTTVQPTUNVOJDJQBM QFSBMBOZÏTEF FVSPT

$PNFSÎEØOBMMVN WFSEBBMBNQMJBDJØ E*,&"EF#BEBMPOB

$PNFODFOMFTPCSFTEF SFNPEFMBDJØBUSFTDBSSFST E"SUJHVFT

-"KVOUBNFOUEF#BEBMPOBIB QSFTFOUBU BRVFTUEJMMVOT FO "VEJÒODJB1ÞCMJDBFMTQSFTTV QPTUNVOJDJQBMQFSBMBOZ DPSSFTQPOFOUBM"KVOUBNFOUJBMT TFVTPSHBOJTNFTBVUÛOPNTJTP DJFUBUTBOÛOJNFTNVOJDJQBMT&M QSFTTVQPTUEFM"KVOUBNFOUEF #BEBMPOBQFSBMBTDFOEFJY BMBRVBOUJUBUEF FVSPT&OSFMBDJØBM FM QSFTTVQPTUQSFTFOUBVOEFTDFOT EVO DPNBDPOTFRàÒODJB EFMTFGFDUFTEFMBDSJTJ

&MEFQBSUBNFOUE*OOPWBDJØ 6OJWFSTJUBUTJ&NQSFTBRVFEJSJ HFJY+PTFQ)VHVFUIBEPOBUMMVN WFSEBBMBNQMJBDJØE*,&""NC BRVFTUBBVUPSJU[BDJØTBNQMJBSË VOB TVQFSGÓDJF DPNFSDJBM EF NFUSFTRVBESBUTBM*LFB EF.POUJHBMË"NCBRVFTUBBN QMJBDJØFMDFOUSFDPNFSDJBMEJTQP TBSËEVOBTVQFSGÓDJFEFWFOEB UPUBMEFN-BNQMJBDJØ QSPKFDUBEB UÏ DPN PCKFDUJV MFTQPOKBNFOUEFMFYQPTJDJØ QFSUBMEFNJMMPSBSFMTFSWFJ

%VSBOUFMTEBSSFSTEJFTTIBO JOJDJBUMFTPCSFTEFSFNPEFMBDJØ EFMTDBSSFST#BMNFT 3BGBFM $BTBOPWBJ4BOUJBHP BMCBSSJ E"SUJHVFT"RVFTUBNJMMPSB JN QVMTBEBQFSMB-MFJEF#BSSJT TFSËFYFDVUBEBQFSMFNQSFTB NVOJDJQBM&OHFTUVS-FTPCSFT RVFKBIBODPNFOÎBU FTGBSBO FOEVFTGBTFTJFTUBSBOFOMMFT UJEFTEVSBOUFMNFTEPDUVCSF EFMQSPQFSBOZ"RVFTUFT PCSFTUFOFOVOQSFTTVQPTUEF NJMJPOTEFVSPT

7DPEÉÉVQRWÍFLD

"DUVBMJUBU1BHJOEE

727%DGDORQD
&(175(

3ž/$6$/8'

//(),¬

/RFDOPGLYLGLGRHQVyWDQR PSOEDMDPDOWLOORP IDFKDGDDODFDOOHDSWRFXDOTXLHU QHJRFLR-81720$57Ë38-2/ $/4¼,9$

3LVRFRQKDE GREOHV EDxRFRQGXFKDEDOFyQDODFDOOH SRFRVYHFLQRVžDOWXUDEXHQD GLVWULEXFLyQ2&$6,Ï1 ¼376

320$5

3LVR72'2(;7(5,25 PKDEGREOHVVDOyQP FDOHIDFDDFRQG%8(1$=21$ 3$5$(175$5$9,9,5 ¼376

672&5,672

%8)$/¬ 3,62FRQKDEGREOHV5()25 0$'2VDOyQPFDOHIDLUHDFRQG ¿QFDFRQDVFHQVRU-8172%,%/,27(&$ ¼376

3LVR-817202/Ë'(/$ 7255(FRQKDE]RQDPX\ WUDQTXLOD5()250$'2EDOFyQ EXHQDGLVWULEXFLyQ ¼376

/$6$/8'

6$17$'5,¬

3LVRHQ*329,5*(1/$ 6$/8'GHKDE72'2(;7( 5,25DOWR\FRQDVFHQVRUVDOyQ PFRQEDOFyQSUHFLVDUHIRUPDV ¼376

/$025(5$ 3LVR/,6723$5$9,9,5FRQ KDE5()250$'2VDOyQPHQ DPELHQWHVFRQEDOFyQSXHUWDVKD\D ,03(&$%/( ¼376

3LVR6(0,18(92FRQKDE WRGRH[WHULRU¿QFDFRQDVFHQVRUSDUNHW \JUHVFDOHIDFDLUHDFRQG -8172&(1752 ¼376

$/)216;,,,

&(175(

3LVRFRQ$6&(1625GH KDE GREOHV 5()250$'2 EDOFyQPFDOHIDLUHDFRQG /,6723$5$9,9,5 ¼376

3LVR-8172/$3/$1$FRQ KDEFRFLQD\EDxRUHIRUPDGRV VDOyQPFRQEDOFyQ¿QFDFRQ DVFHQVRU%8(1$=21$ ¼376

0217*$7

-81720(5&$'21$

&(175(

%8)$/¬ 3LVRHQF,1'(3(1'(1&,$ GHKDE FRQEDOFyQ 5()25 0$'2FDOHIDFDLUHDFRQG¿QFD FRQDVFHQVRU,03(&$%/( ¼376

&$1<$'Ï

QBHJOBJOEE3LVR72'2(;7(5,25GHP KDEEDxR\FRFLQDUHIRUPDGRVVXHOR JUHVFDOHIDFDDFRQGLQVWQXHYDV WUDVWHURWHUUD]DFRPXQLWDULD ¼376

%8)$/¬

7,$1$

*UDQSLVRFRQKDE VXLWWH DPSOLDFRFLQDRI¿FHVDOyQP EDOFRQHVFDOHIDF¿QFDFRQDVFHQVRU 32&26$f26SDUNLQJRSF ¼376

&$6$*(0(6

&$6$*(0(6 &DVD3/$17$%$-$3$7,2 P7(55$=$6KDEEDxR\ DVHRVDOyQPFDOHIDFDDWUDVWHUR SRVLEOHHGL¿FDUSODQWDVPiV 08&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

%8)$/¬

3LVRP6(0,18(92FRQ ]RQDFRPXQLWDULDKDE VXLWWH DPSOLREDOFyQFDOHIDFDLUHDFRQG -81723/$<$ ¼3760217,*$/¬ '83/(;PWHUUD]D P,'($/3$5$)$0,/,$6 KDEDLUHIUtRFDORUSXHUWDVUREOH -8172$3(1,126 ¼376

&(175(

3LVR6(0,18(92PKDE FRFLQDDELHUWDDOVDOyQEDOFyQSDUNHW\ JUHVDLUH\FDOHIDFLyDVFHQVRU 0(-2548(18(92 ¼3763LVRFRQ$6&(1625HQF 5$021//8//KDEH[WHULRUHV DPXHEODGR\5()250$'2 ¼376

3LVR-8172&'(/0$5K GREOHV P683(55()250$'2 DLUHDFRQ\FDOHI¿QFDSRFRVYHFLQRV WHUUD]DFRPXQLW=21$,10(-25$%/( ¼376

)52170$5Ë7,0

727%DGDORQD

//(),¬ *UDQSLVR-81723/ 75$)$/*$5PKDEEDxR \DVHRVDOyQPFRQEDOFyQDOD FDOOHGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD ¼376

3LVR72'2(;7(5,25MXQWR LJOHVLDKDE5()250$'2VDOyQHQ DPELHQWHV¿QFDSRFRVYHFLQRV ¼376

3LVR/,6723$5$9,9,5 PK GREOHV EDxR\FRFLQDUHI VDOyQPFVDOLGDDEDOFyQSDUTXHW \JUHVFDOHIDFDDFRQGDVFHQVRU ¼376

3LVR6(0,18(92MXQWR&DQ 62/(,GHKDEEDOFyQJUDQGH FDOHIDFDLUHDFRQGWRGRH[WHULRU DPXHEODGR3$5.,1*23& ¼376

3LVR/,6723$5$9,9,5GH PKDEEDxR\FRFLQDUHIRUPDGRV SUHFLRVREDOFyQDLUHIUtRFDORUDVFHQVRU -XQWR+RVSLWDO(VStULWX6DQWR ¼376

-723(39(1785$

2&$6,Ï1

3LVRHQ6$17&(%5,$'( 9$//$/7$72'2(;7(5,25P KDE VXLWWH EDxRVFRFRI¿FH 7(55$=$PFDOHIDFDVF=21$ &20&3,6&,1$3.,1&/ ¼376

3LVR72'2(;7(5,25MXQWR $\XQWDPLHQWRPKDEEDxR\ DVHRDPSOLREDOFyQFDOHIDF9,67$6$ 0$5¼376

67$&2/20$3LVRPSDWLRWHUUD]D PKGREOHV VXLWWH EDxRV FDOHIDFDLUHDFRQG-81723/$<$ ¼376

3LVRP3$7,2P KDE72'2(;7(5,25FDOHIDF SRFRVYHFLQRV6(0,18(92 PiUPRO\JUHVSDUNLQJLQFO ¼376


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

5SPCBUPUFTMFTOPUÓDJFTBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

'FSJUVOQPMJDJBB#BEBMPOBFOFOWFTUJSVOTMMBESFT FMTFVDPUYFQBUSVMMBNFOUSFSPCBWFOVOCBS -MFmËt6OBHFOUEFMB(VËSEJB 6SCBOBWBSFTVMUBSDPOUVTJP OBUEFTQSÏTEFTFSFOWFTUJEBMB QBUSVMMBQPMJDJBMRVFDJSDVMBWB QFSMB3BNCMBEFMB4PMJEBSJUBU EFTQSÏTEIBWFSEFTDPCFSUiJO GSBHBOUJwUSFTMMBESFTGPSÎBOUMB QFSTJBOBEVOCBS&OEFUFDUBS MBQSFTÒODJBQPMJDJBM VOJOEJWJEV WBGVHJS BJYÓDPNVOBMUSFRVF FTUBWBGPSÎBOUMBQFSTJBOB"M DPTUBUEVOBUFSDFSBQFSTPOBJ UBQBOUTFMBDBSBBNCVOQBT TBNVOUBOZFT WBOQVKBUBVO DPUYFJWBOFOWFTUJUMBQBUSVMMB 6OEFMTJOEJWJEVTWBTPSUJSDPSSFOU EFMWFIJDMF NFOUSFRVFFMTBMUSFT EPTWBOGVHJSFODPUYF&MTEPT BHFOUTWBOQFSTFHVJSBQFVFM GVHJUJFMWBOEFUFOJSDPNBQSF TVNQUFBVUPSEVOSPCBUPSJBNC GPSÎB SPCBUPSJEFWFIJDMFJEBOZT JBUFNQUBUDPOUSBMBVUPSJUBU

t&TUBUFORVÒWBRVFEBSFMWFIJDMFQPMJDJBMJNQMJDBUFOMBDDJØ (6SCBOB

(SBOBMBSNBTPDJBMB-MFmËJ MB4BMVUQFSSPCBUPSJTQSPEVÕUT BCBST *OWFTUJHBDJPOTIBOQFSNÒTEF UFSNJOBSRVFMBSSFTUBU EF BOZT QPESJBGPSNBSQBSUEVO HSVQRVFÞMUJNBNFOUFTUËGFOU NÞMUJQMFTSPCBUPSJT TPCSFUPUB

CBSTEFMB4BMVUJ-MFmË"RVFTUT GFUT IBWJFO QSPWPDBU BMBSNB TPDJBMJMBSFDPMMJEBEF TJHOBUVSFT5FTUJNPOJTEBMUSFT SPCBUPSJTIBOBTTFHVSBURVF FMNPEFMEFDPUYFDPJODJEFJY BNCFMRVFWBQSPUBHPOJU[BS MJODJEFOU

7FÕOTEF#VGBMËEFOVODJFOVOTCSÒUPMTRVFDBMFO GPDBQSPQEFDBTBTFWB #VGBMËt&MTWFÕOTEVOBEFTFOB EFDBTFTTJUVBEFTBMBDPOnVÒO DJBEFMBWJOHVEBEF.BSUÓ1VKPM BNCMBVUPQJTUBIBOBMFSUBUEFM QFSJMMRVFFMTTFVTIBCJUBUHFT JMB[POBEFQJOTEF$BO.PO

UBMTBDBCJODSFNBOU KBRVFVOT CSÒUPMTIBODBMBUGPDEJWFSTFTWF HBEFTFOVODBNÓTFOTFTPSUJEB RVFTFQBSBMB[POBEFMFTDBTFT "MHVOTWFÕOTIBODPOUBDUBUBNC M"KVOUBNFOUQFSEFNBOBSRVF

OFUFHJFMTPMBSJJOUFOUJQPTBSQVOU JmOBMBBRVFTUFTCSFUPMBEFT&MT WFÕOTUBNCÏIBOEFOVODJBURVF FOBMHVOFTPDBTJPOTIBOTBMUBU BMQBUJEFMFTDBTFTQFSDPNFUSF SPCBUPSJT

#BMBOÎQPTJUJVEFMT QSJNFSTSFTJEFOUTEFMB -MBS+PTFQ/JVCØ

&MQPOUEFMBVUPQJTUBBDVMM DBEBTFUNBOBFMiNFSDBU EFMBNJTÒSJBw

&MDBSSFS2VFWFEPUBMMBUBM USËOTJU

-B-MBSSFTJEÒODJB+PTFQ/JVCØ TJUVBEBBMCBSSJEF$BTBHFNFTJ HFTUJPOBEBQFSM"TTPDJBDJØ"T QBOJO KBUÏSFTJEFOUT%VSBOUFM NFTEFTFUFNCSFWBODPNFOÎBS BBSSJCBSFMTQSJNFSTOPJTJOPJFT BMBMMBSEFTQSÏTEIBWFSUJOHVU NPMUTQSPCMFNFT*ÏTRVF EFT EFMBTFWBJOBVHVSBDJØFMQBTTBU NFTEFEFTFNCSF OP IBWJB QPHVUPCSJSMFTTFWFTQPSUFT QFSBDPMMJSQFSTPOFTEJTDBQBDJ UBEFT%FNPNFOU FMTQSJNFST SFTJEFOUTIBOGFUVOBWBMPSBDJØ QPTJUJWBEFMBMMBS

$PJODJEJOUBNCFMTFODBOUTEF 4BOU"ESJËEF#FTÛT DBEBEJ NBSUTTPSHBOJU[BEFNBOFSB QBSBMtMFMBJJMtMFHBMVOBMUSFNFS DBUTPUBMBVUPQJTUBBMCBSSJEFM 3FNFJ&TUSBDUBEFMNBMBOPNF OBUNFSDBUEFMBNJTÒSJB FORVÒ EJWFSTFTQFSTPOFT MBNBKPSJB QSPDFEFOUTEFM®GSJDB WFOFO B QSFVT CBJYÓTTJNT UPU UJQVT EPCKFDUFTRVF PCÏIBOUSPCBU BMTDPOUFOJEPSTEFTDPNCSBSJFT PCÏIBOSPCBU-B(VËSEJB6S CBOBIBSFDPOFHVURVFFTNPMU EJGÓDJMDPOUSPMBSBRVFTUNFSDBU

7DPEÉÉVQRWÍFLD

"DUVBMJUBU1BHJOEE%FT EBRVFTU EJNFDSFT IB RVFEBUUBMMBUBMUSËOTJUFMDB SSFS EF 2VFWFEP FOUSF FMT DBSSFST EF #SBTJM J EF #FS OBU .FUHF &M UBMM EF USËOTJU FT QSPEVFJY B DBVTB EF MFT PCSFT RVF TFTUBO GFOU FO VO DPOKVOU EF TFU DBSSFST J EVFTQMBDFUFTEFMCBSSJEF-B 4BMVU HSËDJFTBM'POT&TUBUBM E*OWFSTJØ -PDBM "RVFTU UBMM EFUSËOTJU RVFEVSBSËVOT EJFTBQSPYJNBEBNFOU BGFDUB FM SFDPSSFHVU EF EVFT MÓOJFT EBVUPCÞT DPODSFUBNFOU MB #JMB#% 

727%DGDORQD
/07*&.#3& %&-0$63" 7*4$0&-«45*$0 $"/"1²10-*1*&-

Ã¥

9Ã¥ 9Ã¥

9

Ã¥

30%6 41

$504 5

04 0% /

"º04 ("3"/5*"

4530 6&

9Ã¥ 9Ã¥

$"/"1²."%&3"

$&3&;008&/(6&

Ã¥

-«5&9 "35*$6-"%0

7*4$0&-«45*$09å 7*4$0&-«45*$09å

Ã¥

&-²$53*$04 7*4$0&-«45*$04

Ã¥

$3PTFMMÃ&#x2DC;O #"%"-0/" 

*7":53"/41035&4*/$-6*%04 "35¶$6-04%& %&4$"/40 3PTTFMMP/PVJOEE

1*&;"4%& &416." $035"%"4" .&%*%" 


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM SFEBDDJP!FMUPUEJHJUBMDPN

3FNPEFMFOMFTUBDJØNFUFPSPMÛHJDBTJUVBEBB$BM"SOÞT JDPOTJEFSBEBVOBEFMFTNÏTBOUJHVFTE&VSPQB $BTBHFNFT t -FTUBDJØ NF UFPSPMÛHJDB TJUVBEB BM 1BSD EF$BM"SOÞT TIBSFNPEFMBU HSËDJFTBMBDPMtMBCPSBDJØEF M"KVOUBNFOUEF#BEBMPOBJMB .BODPNVOJUBUEF.VOJDJQJTEF M®SFB.FUSPQPMJUBOBEF#BSDF MPOB&OVOBQSJNFSBGBTFTIB SFTUBVSBUMFEJmDJJFMSFMMPUHFJ BSB TIBOBDBCBUEFQPTBSB QVOUFMTBQBSFMMTNFUFPSPMÛ HJDT "RVFTUB FTUBDJØ FT WB DPOTUSVJSPSJHJOBMNFOUBMKBSEÓ EFM5FBUSF-ÓSJDEF#BSDFMPOB QSPQJFUBUEFMCBORVFS&WBSJTU "SOÞT-B5PSSFEFM3FMMPUHF

GPSNBWB QBSU EFMT FMFNFOUT RVF FT USPCBWFO FO BRVFTU KBSEÓ TJUVBUFOUSFFMTBDUVBMT DBSSFSTEF.BMMPSDBJEF1BV $MBSJT B#BSDFMPOB&TWBJO BVHVSBSMBOZJWBTFSVO FMFNFOUNPMUJOOPWBEPSQFSMB TFWBÒQPDB6ODPQFOEFSSP DBU FMTEFTDFOEFOUTE&WBSJTU "SOÞTWBOEFDJEJSEFTNVOUBSMB UPSSFQFESBBQFESBJUPSOBSMB BDPOTUSVJSBMBDUVBMQBSDEF $BM"SOÞT-FTUBDJØNFUFPSP MÛHJDBFTDPOTJEFSBEBVOBEF MFT NÏT BOUJHVFT E&VSPQB -B JOGSBFTUSVDUVSB BSB SFT

UBVSBEBÏTMPSJHJOBMJDPOTUB EVOUFSNÛNFUSF VOCBSÛNF USFJMBQBSFMMNÏTTJOHVMBS VO QMVWJÛNFUSFFMÒDUSJD5PUTFMT BQBSFMMTTIBOSFTUBVSBUJTIBO QPTBUFOGVODJPOBNFOU SFT QFDUBOUTFNQSFRVFIBFTUBU QPTTJCMFMFTQFDFTPSJHJOBMT .FSDÒ 3JVT ÏT SFHJEPSB EF .FEJ"NCJFOUEFM"KVOUBNFOU EF#BEBMPOB"RVFTUBSFGPSNB TFNNBSDBEJOTFMQSPKFDUFEF DSFBDJØEVOBBVMBEFNFUFP SPMPHJBEJOTFMQBSDJQPESJBTFS MJOJDJEVOQSPKFDUFQFSSFBMJU[BS VO.VTFVMMJHBUBMUFNQT

7FÕOTEFM1VJHGSFEEFOVODJFOVOQPTTJCMFDBTEF TÓOESPNFEFEJÛHFOFT 1JVHGSFE t 7FÕOT EVO FEJGJ DJTJUVBUBM"WJOHVEB*UËMJB IBOEFOVODJBUFMTQSPCMFNFT TBOJUBSJT J IJHJÒOJDT RVF QB UFJYFOQFSDVMQBEVOWFÓRVF WJVBMTFVFEJmDJJRVFQPESJB QBUJSMBTÓOESPNFEFEJÛHFOFT &MT WFÕOT IBO EFOVODJBU B BRVFTUTFUNBOBSJ RVFEFTEF GBNFTPTQBUFJYFONBMFTPMPST JVOBQMBHBJNQPSUBOUEFDVDT FTDBSBCBUT J EBMUSFT JOTFD UFTEJOTFMTTFVTIBCJUBUHFT

%FTQSÒTEFEJWFSTFTSFVOJP OTJEFQPTBSTFFODPOUBDUF BNCFM%FQBSUBNFOUEF4BMVU EFM"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB FMTWFÕOTIBOBTTFHVSBURVF EFNPNFOUOPIBOSFCVUVOB SFTQPTUB DMBSB QFS TPMVDJP OBSBRVFTUDBT&MTSFTJEFOUT EBRVFTUFEJmDJUBNCÏIBOFY QMJDBURVFUFOFOQPSEVOQPT TJCMFJODFOEJQFSRVÒBMQJT EFM EFOVODJBU TIJBDVNVMBVOB HSBORVBOUJUBUEFCSVUÓDJB

t*NBUHFFOWJBEBQFMTWFÕOTEFMQJT POWJVMBQFSTPOBBGFDUBEBQFSMB TÓOESPNFEFEJÛHFOFT&M505

7DPEÉÉVQRWÍFLD #BEBMPOBDFMFCSBVOBOZ NÏTMB4FUNBOBEFMB $JÒODJB

"KPSOFOFMEFTBMMPUKBNFOU EFMFTGBNÓMJFTEFMBOUJHB DBTFSOBEF.POUHBU

-BDJVUBUIBPSHBOJU[BU VOBOZ NÏT MB4FUNBOBEFMB$JÒO DJB VOBTFUNBOBEFEJDBEBB JNQVMTBS FM DPOFJYFNFOU EF MBDJÒODJBFOUSFFMTFTUVEJBOUT NPTUSBOUMBWFTTBOUIVNBOB EFMUSFCBMMDJFOUÓmDJUFDOPMÛHJD JEPOBOUTVQPSUBMFTGVUVSFT WPDBDJPOTDJFOUÓGJRVFTDPNB CBTFQFSQPUFODJBSMBSFDFSDBB $BUBMVOZB+VTUBNFOU BRVFTU EJNFDSFT DPJODJEJOUBNCFM%JB EFMB$JÒODJB IBOUJOHVUMMPD EJWFSTFTYFSSBEFTDPMtMPRVJTB MBDJVUBU

-FTWVJUGBNÓMJFTRVFPDVQFO EFTEFGBBOZT FMTQJTPTEF MBOUJHBDBTFSOBEFMB(VËS EJB$JWJMEF.POUHBUWBOWJVSF MBTFUNBOBQBTTBEB VOBMUSF FQJTPEJEJODFSUFTBJOFSWJTQFS VOQPTTJCMFEFTBMMPUKBNFOU5PUJ RVFFTUBWBQSFWJTURVFFGFDUJVT QPMJDJBMTJKVEJDJBMTFTQSFTFOUFT TJOBMBDBTFSOBQFSFYFDVUBSMB EFDJTJØEFM"VEJÒODJBEF#BSDF MPOB FMEFTOPOBNFOUOPFTWB QSPEVJS JBSBTIBQPTBUFMEF OPWFNCSFDPNBOPWBEBUBEF EFTOPOBNFOU

"DUVBMJUBU1BHJOEE$SJTUJOB"SFTOPNFOBEBMB SFHJEPSBNÏTTFYZ -BSFWJTUB*OUFSWJÞBDBCBEF QVCMJDBS VOB FORVFTUB BNC FM SËORVJOH EF MFT EPOFT NÏTEFTJUKBEFT RVFFTEFEJ RVFOBMBQPMÓUJDBBUPUM&TUBU -FORVFTUBFTUBEJWJEJEBTF HPOT FM UJQVT EF SFTQPOTB CJMJUBURVFEFTFOWPMVQFO&O MBQBSUBUMPDBM MBSFHJEPSBEF $PNVOJDBDJØ $POTVNJ4BMVU 1ÞCMJDB EF M"KVOUBNFOU EF .POUHBU $SJTUJOB "SFT BQB SFJY BM DBQEBWBOU EBRVFTU SËORVJOH"SFTUÏBDUVBMNFOU BOZTJIBFTUVEJBUMBDBSSFSB EFQFSJPEJTNF 

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
DFWXDOLWDW

3ROÍWLFD .ÏTEVODFOUFOBSEFQFSTPOFTFTNBOJGFTUFO B#BEBMPOBFODPOUSBEFMBDPSSVQDJØ #BEBMPOBt-B1MBUBGPSNB6OJ UËSJB$JVUBEBOBWBBSSFQMFHBS VOFT QFSTPOFT FO VOB NBOJGFTUBDJØBMB1MBÎBEFMB 7JMBiFODPOUSBEFMBDPSSVQDJØ J B GBWPS EF MB EFNPDSËDJBw &OUSFFMTNBOJGFTUBOUTIJIB WJB NFNCSFT EF MB 1MBUBGPS NBE"GFDUBUTEF4BOU$SJTU EF$$00 EF146$7*6 EF MB1MBUBGPSNB$PMPNFODBEF $BO;BNJUBNCÏIJFSFOFMT SFHJEPSTEFM11 .JRVFM+VSB EPJ4BMWBEPS-FSNB%VSBOU QSPQEVOBIPSB FTWBOTFOUJS DSJUTEFNBOBOUMBEJNJTTJØEF MBMDBMEF +PSEJ4FSSB JEFM1SJ NFS5JOFOUE"MDBMEF 'FSSBO 'BMDØ JQSFHVOUBOUTFPOTØO FMT NJMJPOT EFVSPT RVF TFHPOTFM+VUHF(BS[ØO TIBO FNCVUYBDBUFMTJOUFSNFEJBSJT EFTQSÏT EF WFOESF FM TPMBS EFMBGBÎBOBNBSÓUJNB&OFM NBOJGFTU RVF FT WB MMFHJS MB 1MBUBGPSNB6OJUËSJB$JVUBEBOB WBEFNBOBSiSFTQPOTBCJMJUBUTJ EFQVSBDJPOTQFSBDBCBSBNC MB JNQVOJUBU EFMT DPSSVQUFT J FTQFDVMBEPSTw J FYJHFJYFO BMBMDBMEF iNÏTUSBOTQBSÒO DJBJNFOZTDPOOJWÒODJBw &M QPSUBWFV EFMT NBOJGFTUBOUT 1FESP +FTÞT 'FSOÈOEF[ IB FYQMJDBU RVF WPMFO SFVOJSTF BNCMBMDBMEFQFSEFNBOBSMJ RVFTBSSJCJmOTBMmOBMQFSOP NBMNFUSF NÏT MB DPOGJBOÎB EFMTDJVUBEBOTFOMFTJOTUJUV DJPOTQÞCMJRVFT FOSFMBDJØB MB QSFTVNQUF JNQMJDBDJØ EFM DPOTFMMFSEFMFHBUEF.BSJOB #BEBMPOB +VBO'FMJQF3VÓ[ FOMBUSBNBEFDPSSVQDJØ

t/PWBOIBWFSJODJEFOUTFOMBDPODFOUSBDJØBMBQMBÎBEFMB7JMBEFMQBTTBUEJWFOESFT

EVOB EJDUBEVSB J iEJOUFOUBS UBQBS MB CPDB BMT WFÕOT RVF DSJUJRVFOBMHPWFSOEFM14$w %FTE*$7&6J" FMTFVMÓEFS $BSMFT4BHVÏTIBNBOJGFTUBU RVFEFNBOBSBOFYQMJDBDJPOT B4FSSBJB'BMDØTPCSFFMRVF IBQBTTBUQFSRVÒMBDDJØ iEF OJHSBOUwEFMB(VËSEJB6SCBOB iÏTVOQBTFOSFSFFOMBMMJCFSUBU EFYQSFTTJØw%FTEFMHPWFSO MPDBM OP IBO SFTQPTU B DBQ EBRVFTUFTBDVTBDJPOT

#BMEPNFS4PMË-B1MBUBGPSNB IBWJBEFNBOBUFMTQFSNJTPT QFSÛOPIBWJBSFCVUDBQSFT QPTUBEFM"KVOUBNFOU JKVTUB NFOUBRVFTUQFSNÓTÏTFMRVF WBOSFRVFSJSFMTBHFOUT RVF UBNCÏWBOJOUFSQPTBSVOBNVM UBEFFVSPTQFSiNPEJmDB DJØTVCTUBODJBMwEFMDPUYF&M QSFTJEFOUEFM11 9BWJFS(BS DÓB"MCJPM IBBDVTBUMBMDBMEF JFM1SJNFS5JOFOUE"MDBMEFEF UFOJSVOBBDUJUVEiNÏTQSÛQJB

-PQPTJDJØBDVTBFMHPWFSO EBDUVBSDPNVOBiEJDUBEV SBwBNCFMTNBOJGFTUBOUT "NJUKBOTEFMBTFUNBOBQBT TBEBFMTPSHBOJU[BEPSTEFMB NBOJGFTUBDJØ BOVODJBWFO MB DPODFOUSBDJØ EF EJWFOESFT BNCVOBGVSHPOFUBBNCNF HËGPOTRVBONPUPDJDMFUFTJ VOWFIJDMFEFMB(VËSEJB6SCB OBFMTWBOJOUFSDFQUBSBMDBSSFS

t-B(VËSEJB6SCBOBWBUFOJSSFUJOHVEBEVSBOUVOBIPSBMBGVSHPOFUBRVF BOVODJBWBMBNBOJGFTUBDJØ1PMÓUJDB1BH1BHJOEE727%DGDORQD
4BHVÏTÏTFTDPMMJUDBOEJEBUE*$7BNCFM TVQPSUEF+PBO)FSSFSB #BEBMPOBt"mOBMTEFMBTFU NBOBQBTTBEB $BSMFT4BHVÏT WBSFCSFFMEFMTWPUTEFM EFMBNJMJUËODJBQFSRVÒ UPSOJBTFSDBOEJEBUE*$7B MFTQSPQFSFTFMFDDJPOTNVOJDJ QBMT%FGFU FSBMÞOJDDBOEJEBU RVFFTWBQSFTFOUBS4BHVÏT KBIBBWBOÎBURVFBMBQSPQFSB DBNQBOZBNVOJDJQBMDPOUJOVFO WJHFOUTMFTNBUFJYFTQSPQPTUFT EFGBBOZTiMBSFHFOFSBDJØEF MBENJOJTUSBDJØNVOJDJQBMNÏT EFTDFOUSBMJU[BDJØ NÏTQPEFSBMT EJTUSJDUFT NÏTUSBOTQBSÒODJBy JMBQSPGVOEJNFOUEFMBQBSUJDJ QBDJØEFNPDSËUJDBw&OBRVFTU TFOUJU TFHPOT4BHVÏT #BEBMP OBiFTUËQJUKPSRVFBCBOTQFSRVÒ TIBQFSEVUNJTFSBCMFNFOUFM UFNQTFOBRVFTUTBOZTw"SB GBMUBRVF&6J"GPSNBMJU[JPmDJBM NFOUMBDBOEJEBUVSBEF4BHVÏT QFSRVÒTJHVJFMDBQEFMMJTUBEFMB DPBMJDJØBMTDPNJDJTEF )FSSFSB EFGFOTB *$7 DPN MBMUFSOBUJWBB#BEBMPOB &OVOBWJTJUBB#BEBMPOBEJ WFOESFTQBTTBU FM4FDSFUBSJ (FOFSBME*$7 +PBO)FSFSSB oRVFTFSËFMDBQEFMMJTUBFDP

DFWXDOLWDW

$BSMFT5PSOFSP SFEBDDJP!FMUPUEJHJUBMDPN

5SPCBUPUFTMFTOPUÓDJFTBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

t&MQSFTJEFOUE*$7B#BEBMPOB ®MFY.B×BT JFMSFFTDPMMJUDBOEJEBUEFMB GPSNBDJØ $BSMFT4BHVÏT

1BTTFJH.BSÓUJNEF#BEBMPOB FOFMTQSFTTVQPTUPTEFM&TUBU &MTFDPTPDJBMJTUFTOPIBOQPHVU BDPOTFHVJSFMTNJMJPOTRVF SFDMBNBWFOQFSBMUSBNEFTEF .POUHBUmOTB#BEBMPOB QFSÛTÓ RVFWBUJSBSFOEBWBOUMFTNFOB E)FSSFSBQFSJOWFSUJS FVSPTEFM&TUBUQFSBMFYDBWBDJØ JNVTFÕU[BDJØEFMKBDJNFOUJCÒSJD EFM5VSØEFO#PTDË"M5VSØ EFO#PTDËIJIBMFTSFTUFTEFM RVFIBWJBFTUBUVOQPCMBUJCÒSJD EF#BEBMPOB FNNVSBMMBUJBNC EVFTUPSSFTEFEFGFOTB

TPDJBMJTUBBMFTFMFDDJPOTBM 1BSMBNFOUEF$BUBMVOZBoWB EFGFOTBSMFMFDDJØEF$BSMFT4B HVÏTDPNBHBSBOUJBEVONPEFM VSCBOÓTUJDEJGFSFOUBMEFMBDUVBM USJQBSUJUEFM"KVOUBNFOUEF#B EBMPOB&MEJQVUBUBM$POHSÏTFT WBQSPOVODJBSFOMBNBUFJYBMÓOJB RVF4BHVÏTFMEJBEFMBTFWB FMFDDJØDPNBDBOEJEBURVBO WBSFDMBNBSVOB iSFHFOFSBDJØ QPMÓUJDBwJ iVOQBDUFDPOUSBMB DPSSVQDJØw1FSBMUSBCBOEB )F SSFSBTIBNPTUSBUEJTHVTUBUQFS MFTiJOTVmDJFOUTwQBSUJEFTQFSBM

7DPEÉÉVQRWÍFLD $JVUBEBOTDSÓUJDBFM14$ #BEBMPOB NÏTBQSPQ QFSMBHFTUJØEFMDBT QFSRVÒMB$EFJYJEFTFS 1SFUÛSJBBM®SFB VOBGSPOUFSB .FUSPQPMJUBOB "NCFMMFNB i$BUBMVOZBTPN UPUTw $JVUBEBOT IB DFMFCSBU VOBYFSSBEBB$BO$BCBOZFT BNCMBQSFTÒODJBEFMMÓEFSEFM QBSUJU "MCFSU 3JWFSB 3JWFSB WB EFGFOTBS VOB $BUBMVOZB iPCFSUB JOUFHSBEPSBJUSFCBMMB EPSBwFOVONPNFOUFORVÒMB EFNPDSËDJB iFTUËFTRVJUYBEB QFS WFSHPOZPTPT FTDËOEPMT EFDPSSVQDJØw "SSBOEFMDBT 1SFUÛSJB FM MÓEFS EF $T WB DBSSFHBS DPOUSB FM 14$ QFS iDPOGPOESFMFTQPCMBDJPOTEF M®SFB.BFUSPQPMJUBOBBNCFM TFVADPSUJKPw 727%DGDORQD

1PMÓUJDB1BH1BHJOEE

&3$ TBUJTGFUBBNCMFT JOWFSTJPOTEFMB(FOFSBMJUBU &MT NJMJPOT EFVSPT EF MB (FOFSBMJUBURVFSFCSË#BEBMPOB MBOZWJOFOUTVQPTFOFMEPCMF EJOWFSTJØRVFMBOZ VOB EBEBRVFIBWBMPSBUQPTJUJWB NFOUFMEJQVUBUCBEBMPOÓE&3$ 6SJFM#FSUSBO JFMSFHJEPS.BUFV $IBMNFUB$BO3VUJSFCSË NJMJPOT 4BOU3PDJMBNQMJBDJØ EFMNFUSPHBJSFCÏ&OMËNCJU DVMUVSBM FMHPWFSODBUBMËDPO UFNQMBMBVSCBOJU[BDJØiNBOUF OJOUMBGFTPNJBBDUVBMwoTFHPOT $IBMNFUBEFMDBSSFSEFMB $PTUBBM%BMUMB7JMB"RVFTUFT QBSUJEFTFSFOSFDMBNBEFTEFT EFGBUFNQTQFMHSVQQBSMBNFO UBSJE&3$

-BMDBMEFEF#BEBMPOB +PSEJ4F SSB IBFYQMJDBURVFMBSFJWJOEJDB DJØQFSRVÒMB$FTUSBOTGPSNJ FOVOBWJBTVCVSCBOB DPNB MFOUSBEBB#BSDFMPOB TJODMPVSË FOFM1MB5FSSJUPSJBM.FUSPQPMJUË RVFFTUBSËFOMMFTUJUMBOZWJOFOU &OVOBYFSSBEBTPCSFJOGSBT USVDUVSFTRVFFTWBDFMFCSBSBM .VTFVEF#BEBMPOB 4FSSBIB BEWFSUJU QFSÛ RVFQFSRVÒMB $EFJYJEFTFSVOBGSPOUFSB TIBOEFGFSQSJNFSFMTMBUFSBMTEF MBVUPQJTUBJNJMMPSBSFMTBDUVBMT QBTTPTTVCUFSSBOJT VOBUBTDB RVF TFHPOTMBMDBMEF KBTFTUË GFOUEFTEFMHPWFSOMPDBM        
DFWXDOLWDW

UHSRUWDWJH

$BSMFT$BSWBKBM SFEBDDJP!FMUPUEJHJUBMDPN

4FHFMMBSMBNPSBM1POUEFM1FUSPMJ %FTEBRVFTUFTUJV BMFTCBSBOFTEFM1POUEFM1FUSPMJ BQBSFJYFODBEBTFUNBOB DBEFOBUTFOHBOYBUT&MMMJCSFi5JODHBOFTEFUVw EF'FEFSJDP.PDDJB IBFTUBUFM SFTQPOTBCMFEBRVFTUBNPEBBMBJOGSBFTUSVDUVSBCBEBMPOJOB.PMUFTQBSFMMFT TFHFMMFOFMTFVBNPSQFOKBOUDBEFOBUTBM1POUJUJSBOUMBDMBVBMNBS #BEBMPOBt+BUFOJNVOBOP WBVUJMJUBUBMGBNØTFNCMFNB CBEBMPOÓ FM1POUEFM1FUSPMJ .PMUFT QBSFMMFT TFHVJOU MB IJTUÛSJB EVO MMJCSF QFOHFO DBEFOBUTQFSTFHFMMBSFMTFV BNPSBMFTCBSBOFTEFMQPOU 5PUWBDPNFOÎBSBRVFTUFT UJV UPUKVTUEFTQSÒTEFMBJO BVHVSBDJØ EFM QBTTFJH RVF WBODPNFOÎBSBBQBSÒJYFSFMT QSJNFSTDBEFOBUTQFOKBOUTB MBQBSUmOBMEFMBOUJDQBOUBMË &OVOQSJNFSNPNFOU TFHPOT IBFYQMJDBUBRVFTUBTFUNBOB MBSFHJEPSBEF.FEJ"NCJFOU EFM"KVOUBNFOU .FSDÒ3JVT OPFOUFOJFOFMQFSRVÒNPMUB HFOUQFOKBWBFMTDBEFOBUTBM QPOU QFSÛEFTFHVJEBJHSË DJFTBMMMJCSFUFSEF4BMUBNBSUÓ -MJCSFT (FSBSE 3FNFOEP WBOQPEFSDPNQSPWBSRVFUPUB BRVFTUBQSËDUJDBWFOJBEVOB OPWFMtMBEÒYJU )JTUÛSJB SFDPMMJEB BM MMJCSF i5JODHBOFTEFUVw 4FHPOTSFDVMMFOMFTQËHJOFT EF MB OPWFMtMB EF 'FEFSJDP &M3FQPSUBUHF1BHJOEE

.PDDJB i5JOD HBOFT EF UVw FM QSPUBHPOJTUB EFTQSÏT EF QBTTBSEPTBOZTB/PWB:PSL UPSOBB3PNB&MSFDPSEEFMB TFWBFTUJNBEBMIBBDPNQBO ZBUEVSBOUUPUBRVFTUUFNQT 2VBO FT SFUSPCB MB QBSFMMB SFWJVFO MB NËHJB EFM QSJNFS BNPSJTFHFMMFOBRVFTUTFO UJNFOUQFOKBOUVODBEFOBUBM QPOU.JMWJPEF3PNBJMMFOÎBOU MBDMBVBMSJV5ÓCFS1SFDJTB NFOU JEFTQSÒTEFMBQVCMJDB DJØEFMMMJCSF BRVFTUBQSËDUJDB TIB SFQFUJU B EBMUSFT QBSUT EFMNØOJBM1POUEFM1FUSPMJEF #BEBMPOB OPTIBRVFEBUBM NBSHFEBRVFTUBQSBDUJDB%F NPNFOUEFTFOFTEFQBSFMMFT IBOTFHFMMBUFMTFVBNPSFO BRVFTUB JOGSBFTUSVDUVSB J FM SPNBOUJDJTNF TIB BQPEFSBU EFMBQMBUKBCBEBMPOJOB QFS RVÒBNÏTMBDMBVFTMMBOÎBEB BMGPOTEFMNBS&MDPOTJTUP SJ QFSÛ KB IB BOVODJBU RVF TFTUBOSFUJSBOUFMTDBEFOBUT QFSRVÒ BNC QPRVFT TFUNB OFTRVFEBSJFOSPWFMMBUTJQP ESJFOBGFDUBSFMQPOU 

&MTUÒDOJDTNVOJDJQBMT SFUJSFOUPUTFMTDBEFOBUT 4FHPOTEBEFTEFM"KVOUBNFOU EF #BEBMPOB DBEB TFUNBOB FT QFOHFO VOB EFTFOB EF DBEFOBUTBMQPOU RVFBMDBQ EFQPDTEJFTTØOTPTUSFUTQFS QBSUEFUÒDOJDTNVOJDJQBMT-B SFHJEPSBEF.FEJ"NCJFOUIB FYQMJDBURVFUPUTTØOSFUJSBUT iEFJYBSMPTBMQPOUQSPEVJSJB B NÏTBNÏT VOFGFDUFEFDSJEB RVF WPMFN FWJUBS w IB WPM HVUEFJYBSDMBS3JVT%FTEF M"KVOUBNFOU TIB EFTDBSUBU MBQPTTJCJMJUBURVFFTQFSNFUJ EFJYBS QFSNBOFOU FMT DBEF OBUTFOBRVFTUQBTTFJH %BMUSB CBOEB BM XFC PmDJBM EFMBVUPS JODJUBEPSEBRVFTUB NPEB TIBDSFBUVOBTFDDJØ FTQFDJBM RVF QPSUB QFS UÓUPM i&M DBOEBEP EFM BNPSw PO TJODMPV VO NBQB EF M&TUBU PO FMT MFDUPST QPEFO FYQMJ DBS PO IBO QFOKBU FMT TFVT DBEFOBUT < >XXXGFEFSJDPNPDDJBFT 

727%DGDORQD
727%DGDORQD

QBHJOEE

        
RSLQLÓ

DPEYHXSUÒSLD 6OAXFTUFSOBMDPTUBUEFDBTB 0SJPM-MBEØ CMPDTNFTWJMBXFCDBU BMCVNEFSFUBMMT PSJPMMMBEPDBU

5PUBCPOBQFMtMÓDVMBUÏBMHVOB DPTBEVOXFTUFSOFOFMTFVJO UFSJPS"MDBQEBWBMM FMXFTUFSO SFQSFTFOUB MB RVJOUBFTTÒODJB EFMDJOFNBJEFOUJUBSJ JMBSFnFYJØ TPCSFRVJTPNÏT EFTFNQSF VO NBUFSJBMBSUÓTUJDTVQFSMBUJVBMFT QFMtMÓDVMFTEFMPFTU EFMPFTUF IJ USPCFNMBOBSSBDJØEVOQBÓTFO DPOTUSVDDJØ RVFFTGBDBNJOBOU WFSTMBQSÛYJNBGSPOUFSBMBDPO GSPOUBDJØBNCMFOFNJDJOUFSJPS EVHVJMBEFTUSBMEFMBHVFSSBPVO XJODIFTUFSGVNFKBOUIJUSPCFN UBNCÏMBCFMMFTBVOJWFSTBMFOMB OJUFTUSFMMBEBMVEPMEFMBQPSRVF IJQMBOBDPNMËOHFMEFMBNPSU FO FTQFDUBDVMBSDJOFTNBTDPQF4ØO JOUFSFTTBOUTFMTXFTUFSOT QFSRVÒ GBOOÏJYFSMFTTFWFTIJTUÛSJFTFO MFTQBSBVMFTNBKPST*OPFMTGB WFSHPOZB*ÏTGBOUËTUJD QFSRVÒ GBORVFMBJOHFOVÕUBUJMBMVDJEFTB GBDJOCPOBQBSFMMB)JIBXFTUFSOT

NÏTFOMMËEF.POVNFOU7BMMFZ ²T CFO TBCVU 'JOTJUPUIJIB XFTUFSOTBM#FTÛT BMDPTUBUEF MBOPTUSBDJVUBU.BSD3FDIBFOT SFHBMBBJYÛ FOFMTFVÞMUJNmMN 1FUJU*OEJÏTVOXFTUFSOEBRVÓ BWVJ )JSFTQPOVOBQSFHVOUBHSBO DPNTPN 1FSÛMBSFTQPTUBQSPWÏ EVOQFSTPOBUHFQFUJU"TTBKB VOBSFTQPTUBBMBGSPOUFSB JO HSFEJFOUQSJODJQBMEFMHÒOFSFMB #BSDFMPOBEFTEJCVJYBEBFOVO VSCBOJTNFPCMJEBUFOUSF.POU DBEBJ3FJYBDJ4BOUB$PMPNBEF (SBNFOFU6OBQFSJGÒSJBJHOPUB RVFUBNCÏQPESJBTFS#BEBMPOB TVTQFTBFOUSFMBSVOB MBOBUVSB JVOGJOBOÎBNFOUFVSPQFVRVF OPBDBCBEBSSJCBS-"SOBV FM OPTUSFQFUJU*OEJ USBOTJUBBRVFTU UFSSFOZEJGÞTFOUSFMVSCBOJTNF PmDJBMJFMCBSSBRVJTNF QPTBOU FOFWJEÒODJBVOB$BUBMVOZBRVF IBWPMHVUBOBSNBTTBSËQJE RVF IBEFJYBUHFOUBMBSFTFSWB"MB SFTFSWBUSPCFNDJVUBEBOTRVF FOTTFNCMFOFTUSBOZT QFSOP EJSFYÛUJDT7JVFOFOMBOBUVSB RVFDSFJYQPUFOUJUPTTVEBFOUSF

MBTGBMU JOFTDPMUFOFMTTFOZBMT ²TVOQBÓTEJOTFMQBÓT$BQQBÓT RVFWVMHVJTFSBNCOPSNBMJUBU QPUPCMJEBSTFEFMTQBÕTPTPCMJ EBUT6OBSFJWJOEJDBDJØMBUFOUFO BRVFTUJNQSFTDJOEJCMFQFMtMÓDVMB QPÒUJDB-"SOBV FMQSPUBHPOJTUB FNNJSBMMBMBDFSDBFOFMSJV FM #FTÛT RVFÏTVOSJVGPTD QMFEF NJTUFSJ²TDPNTJFMSJVQPHVÏT FTDPMUBSFMTEVCUFTEFMKPWF DPN FMSJVRVFFTDPMUBWBFMTQFSTPOBU HFTEF+BNFT4UFXBSUJ3JDIBSE 8JENBSLB%PTDBCBMHBOKVOUPT EF +PIO 'PSE &O UPU DBT ÏT UBNCÏFMSJVRVFDBMUSBWFTTBSQFS BOBSBMBDJVUBUJBMBTFWBMMFJJO DPNQSFOTJCMF"MMËFTUSPCBBNC MBNJSBEBUSJTUBEFMBNBSF RVF IJÏTFNQSFTPOBEB&OFMTTFVT VMMTUSPCBMBSFTJHOBEBQFSQMFYJUBU EFMTRVFIBOFTUBUEFJYBUTFO SFSB-"SOBVFTDPOTPMBFOFMT VMMTJORVJFUTJCVJUTEFMTPDFMMT RVFQFJYB1FSÛmOBMNFOUUSPCB MBSFTQPTUBFOMBNJSBEBQFSJMMPTB EFMBHVJOFV SFTDBUBEBBMBSJCB EFMSJV&MXFTUFSOBDBCBDPN VOBGBVMB FOBRVFTUBQFUJUBHSBO QFMtMÓDVMB*NQSFTDJOEJCMF

1FSRVÒMBOPNFOFOEFTBGFDDJØRVBOWPMFO EJSGËTUJD -PSFO[P.FSDIÈO MPSFO[PNFSDIBOHPO[BMF[ CMPHTQPUDPN

+PFUEPOPTVQPSU UVFNSFDP NBOFT FMMHVBOZBMFTFMFDDJP OT OPTBMUSFTDBMMFN WPTBMUSFT DPOUSPMFVFMOFHPDJJFMMT RVF FTRVFEFOFOMPQPTJDJØ QFSÛ TFHVFJYFO DPCSBOU UBNQPD EJVFOSFT "NCVOBDPOKVHBDJØEJOUFSFTTPT DPNBRVFTUB QBSUJDJQBEBDBEB EJB QFS NÏT J NÏT EFMT BOP NFOBUT QPMÓUJDT J TJMFODJBEB QFSUBOUTJUBOUTBDØMJUT OPÏT EFTUSBOZBSRVFFMTOPTUSFTQBS MBNFOUBSJT BNCFMTTFVTMÓEFST BMDBQEBWBOU JOUFOUJOFTCBOEJS MBQFSDFQDJØRVFMBDUJWJUBUQP MÓUJDBQSPWPDBFOMBDJVUBEBOJB VMUJNBNFOU 1FSÛOPNÏTBNCMBQFSDFQDJØ OPÏTTVmDJFOU4IBEFNPVSF BMHVOBDPTBNÏTFOFMTJEFMT QBSUJUTQFSRVÒ FODBTDPOUSBSJ WPUBSFOCMBODP TJNQMFNFOU EFJYBSEFWPUBSTFSËVOBDUFEF 0QJOJP1BHJOEE

TBCJMJUBUFOMFMFDDJØEFMTTFVT SFQSFTFOUBOUTQPMÓUJDTJMBGBDVMUBU QFSFYJHJSDPNQUFTTPCSFFMTFV USFCBMM BDPTUBOUBJYÓMBDUJWJUBU QPMÓUJDBBMDPOUSPMEFMWPUBOU IB EFTFSMPCFSUVSBEFMFTMMJTUFT FMFDUPSBMT QFSRVÒ IB BSSJCBU MIPSB EF SFDVQFSBS FM QSPUB HPOJTNFEFNPDSËUJDDFEJUBMT QBSUJUTQPMÓUJDT )FNEFSFTQPOESFBNCGFSNFTB JWBMFOUJBQFSEFNBOBSBMTQPMÓUDT RVFOPÏTRVFEJOFOFMMMJOEBSEF MBDBUBSTJJFYJHJSMPTRVFBDPSEJO EVOBWFHBEB VOBMMFJFMFDUPSBM RVF FOT SFQSFTFOUJ EF WFSJUBU J RVF QFSNFUJ FMFWBS FM OJWFMM EFDPOmBOÎBJTFHVSFUBUFOFMT OPTUSFTNBOEBUBSJT "NCUPU ÏTQPTTJCMFRVFOPFT UBMMJO EBSSFM FMT DBTPT EF DP SSVQDJØ QFSÛEFCPOTFHVS FMT MMFTUPT PQPSUVOJTUFT BQSPmUBUT DPSSVQUFT WJWJEPST J NBODBUT EFTDSÞQPMT ËWJETQFSMVDSBSTF BUSBWÏTEFSBSJQÞCMJD IPUJO ESBOVOBNJDBNÏTDPNQMJDBU OPOPNÏTQFSBSSJCBS TJOØQFS NBOUFOJSTFJNQVOFNFOUFOFMT TFVTDËSSFDT

DJWJTNF QPUTFSEFMTQPDTRVFFT GBSBOFONBTTB TJMFTNFTVSFT DPOUSB MB DPSSVQDJØ OP WÏOFO BDPNQBOZBEFTEFMBVUPDSÓUJDB EFMBSFHFOFSBDJØJEFMBSFOP WBDJØOFDFTËSJB UBOUEBQUJUVET DPNEFQFSTPOFT %FGFU OPFTUBSÓFNQBSMBOUEFMT FGFDUFTQFSOJDJPTPTEFMBQSPGFT TJPOBMJU[BDJØEFMBQPMÓUJDBTJOP EVHVÏTBQBSFMMBEB FONPMUFT PDBTJPOT VOBJOTJEJPTBPCDFDB DJØWFSTFMTQSJWJMFHJTEFMQPEFS RVBOBRVFTUFTQFSTFHVFJYOP DPNMFTUBEJOBUVSBMQFSBHPWFS OBSKVTUBNFOU TJOØDPNMFUBQB JEFBMQFSBPCUFOJSFMTCFOFmDJT QFSTPOBMTNÏTJODPOGFTBCMFT *BQFTBSRVFOPIJIBSFTNÏT HSFVJEFDFCFEPSRVFVOTFSWJ EPSQÞCJDJNQVUBUQFSDPSSVQDJØ QBSUEFMBDMBTTFQPMÓUJDBDPOUJ OVBSFTQPOFOUBNCFMDMËTTJDiJ UVNÏTw FWJEFODJBOUVOBQSF PDVQBOUGBMUBEBVUPDSÓUJDB 1FS BJYÛ DSFD RVF FO BRVFTU NBSD FOFMRVFMBEFTDPOmBOÎB TIBJOTUBVSBUFOUPUTFMTGSPOUT MBNJMMPSNBOFSBEFDPNQBSUJS BNC MB DJVUBEBOJB MB SFTQPO 727%DGDORQD
HVSRUWV -B1FOZBDBVEFSSPUBEBEBWBOU FM4V[VLJ.BOSFTB #BEBMPOBt/PWBQPEFSTFS FM%,7+PWFOUVUOPWBQPEFS FNQPSUBSTF EJVNFOHFQBTTBU FMTQVOUTEFMQBSUJU EBWBOUVO 4V[VLJ.BOSFTBRVFWBFTUBS NPMUTFODFSEVSBOUUPUFMNB UY DPOUSPMBOUEFTEFMQSJODJQJ HSËDJFTBMBTFWBBDUJUVE-B 1FOZBOPWBQPEFSGJDBSTF FOFMQBSUJUNBMHSBUBQSPQBSTF QFSJMMPTBNFOUFOEJWFSTFTPDB TJPOT&MUSJPNGNBOSFTËWBUFOJS USFTOPNT FMTEFUSFTKVHBEPST FYUFSJPST FMCBTF4BO.JHVFMJ FMTFTDPSUFT3PNBO.POUÈ×F[ +PSEJ(SJNBVJ4FSHZJ(MBEZS &OUSFFMTUSFTWBOBOPUBSVOUPUBM EFQVOUTEFMTBDPOTFHVJUT QFSMFRVJQ&M4V[VLJWBMMBOÎBS VOUPUBMEFUJSTMMJVSFTBOPUBOU JTFVEPNJOJFOFMSFCPUWB TFSDMBS DBQUVSBOUSFCPUT QFSEFMB1FOZB7VJUFOB KPSOBEBBRVFTUEJKPVTEBWBOUFM 3FJBM.BESJE%JVNFOHF BMFT

727%DGDORQD

QBHJOEE

&M#BEBMPOBFNQBUB BDBTBEBWBOUMB7JMB +PJPTB 

#BEBMPOBt&MTFTDBQVMBUTOP WBOQBTTBSEFMFNQBUEBWBOU EF MB 7JMB +PJPTB J FT WBO FTDBQBS EPT QVOUT NÏT EFM $BNQEFM$FOUFOBSJ -BTFHPOBWJDUÛSJBDPOTFDVUJWB FTTFHVFJYSFTJTUJOU%JVNFO HFFM#BEBMPOBWBUPSOBSBTFS M}FRVJQBMRVFMJDPTUBTVNBS QVOUTBDBTB JRVFMJNBODB QSPGVOEJUBUJDPOUJOVÕUBUEVSBOU FMTNJOVUT&MQSJNFSUFNQT FTWBEFTFOWPMVQBSBNCNPMU QPD GVUCPM NBMHSBU RVF FMT FTDBQVMBUTFTWBOBWBOÎBSB MFTBDBCBMMFTHSËDJFTBVOHPM EF%JFHP5PSSFTEFTQSÏTEVOB DFOUSBEB EF #MBODP "RVFTU QVOUÏTJOTVmDJFOUQFSVO#B EBMPOBRVFBSBNBUFJYTVNB QVOUTBMBDMBTTJmDBDJØ J RVF BRVFTU EJVNFOHF WJTJUB FMDBNQEFM}0OUJOZFOU MÓEFS EFMBDMBTTJmDBDJØ

t*NBUHFEFMQBSUJU%,7.BOSFTB 1FOZBDBU

IEBWBOUFM$#.ÞSDJBBM 1BMBV0MÓNQJD 9BWJ.PSFSBEFJYBEFTFS MTQFBLFSEFMB1FOZB 1FSNPUJVQSPGFTTJPOBMT JEFT QSÒTEFNÏTEVOBEÒDBEBBOJ NBOUBMB1FOZBDPNBTQFBLFS 9BWJ.PSFSBTIBBDPNJBEBUEF M0MÓNQJDEVSBOUFMQBSUJUEBWBOU FM.BOSFTB

        
&/$6,),&$'26QBHJOEE

%$'$/21$ &$/)2162;,,,

6 $ 1 $ ' 5 , $ &(1752

% $ ' $ / 2 1 $ &(1752

$YGD$OIRQVR;,,,3LVR GHKDELWDFLRQHV([W $VFHQVRU7RGRUHIRUPDGR SDUDHQWUDUDYLYLU=RQD PX\ELHQFRPXQLFDGD ³%XHQDRSRUWXQLGDG´

&%RJDWHOO3LVRKDE $OWR([WHULRU$VF 7RGRUHIRUPDGR&DOHI $$3DUDHQWUDUD 9LYLU³8QDH[FHOHQWH RSRUWXQLGDGSDUDSDUHMDV´

&$VVHPEOHDFDWDOXQ\D )UHQWHDOQXHYR$\XQW*UDQ SLVRHQ¿QFDVHxRULDO PHWURV*UDQVDOyQ KDE\EDxRVKDE\ DVHRGHVHUYLFLR 3O]SNFRFKHJUDQGH ³/ODPHHLQIRUPHVH´

3UHFLR½

3UHFLR½

3UHFLRDFRQVXOWDU

6$17$&2/20$ &,5/$1'$

)52170$5,7,0 %$'$/21$

%'1&(1752 &'26'(0$<2

-WR-DFLQWRYHUGDJXHU 3LVRGHKDE$OWR $VFHQVRU ([WDODFDOOH3DUDHQWUDU DYLYLU³,QFUHLEOH RSRUWXQLGDGSRUSUHFLR´

OLQHDGHPDU³)DQ WDVWLFDVYLVWDV´3LVR +DEGREOHV$OWR$PSOLD WHUUD]D3HUIHFWRHVWDGR =RQDFXPFRQSLVF'RV SOD]DVSNLQFO\WUDVWHUR

3UHFLR½

3UHFLR½*UDQSLVRHQF'RVGH0D\R FRQF0RVVHQ$QWRQ5RPHX 6XSHU¿FLHGHPHWURV $PSOLRVDOyQLQGHSHQGLHQWH KDEEDxRV([WDODFDOOH %DOFRQHV$VFHQVRU3UHFLVD UHIRUPDV/OiPHQRV\OH LQIRUPDUHPRV

3UHFLR½727%DGDORQD
2%5$18(9$&*8,)5e

2%5$18(9$&0$5,1$

2%5$18(9$(1&$1(7'(0$5

-726$/(6,$126%$'$/21$&(17523LVRV GH\KDE$FDEDGRVFDOLGDG([WDFDOOH 0X\VROHDGRV&OLPDOLW$$ERPEDGHFDORU 3OD]DVSDUNLQJRSF(175(*$,10(',$7$ 35(&,26/RIWKDE½3LVRKDE ½3LVRKDE\JUDQWHUUD]DSOD]D SDUNLQJ½

%$'$/21$&(1752(QODPHMRU]RQDGH %DGDORQDMXQWRODHVWDFLyQGH5(1)($WLFRV GHWUHVGRUPLWRULRVGRVEDxRV\JUDQWHUUD]D $FDEDGRVGHFDOLGDG)DFLOLGDGHVGHILQDQ FLDFLyQ3UHFLRGHVGHVROR(XURV /ODPH\OHLQIRUPDUHPRV

&$1(7'(0$5&(1752)DQWiVWLFRVSLVRVGHQXHYD FRQVWUXFFLyQ3LVRVGH\GRUPLWRULRVÈWLFRVGXSOH[ FRQWHUUD]D$FDEDGRVGHJUDQFDOLGDG7RGRVFRQ SOD]DGHSDUNLQJ\WUDVWHURLQFOXLGRHQSUHFLR3UHFLRV GHVGH3LVRKDE½3LVRKDE ½ÉWLFRG~SOH[\WHUUD]D½/ODPH\OH LQIRUPDUHPRV

%'1&(1752&-2&6)/25$/6 2%5$18(9$56$17-25',

%$'$/21$&(1752&%$/'20(5262/­

-81725(1)(021*$73LVRVGHKDELWDFLRQHV H[WHULRUHVVRODULXP3ODQWDG~SOH[KDELWDFLRQHV\ EDxRVDVHR\JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHH[FH OHQWHFDOLGDG9LVWDVPX\DJUDGDEOHV([FHOHQWH]RQD MXQWRDOPDU3DUNLQJ\WUDVWHURRSFLRQDOHV(175(*$ ,10(',$7$35(&,26KDEVRODULXP½ '~SOH[KDE\JUDQWHUUD]D½

$SURYHFKHHVWDH[FHOHQWHRSRUWXQLGDG3LVRVWRWDO PHQWHDPXHEODGRV\HTXLSDGRV)LQDQFLDFLRQGHO JDUDQWL]DGDHQFRQGLRQHVSUHIHUHQWHV&XRWD PHQVXDOFRPRXQDOTXLOHU3LVRVGH\KDELWDFLR QHV*UDQGHVWHUUD]DV$FDEDGRVGHFDOLGDG //$0(126</(,1)250$5(026 7(/

ÒOWLPRVSLVRVHQYHQWDGHKDE\KDEFRQ3DU NLQJ\WUDVWHURRSFLRQDOHV$LUH$FRQGLFLRQDGR\ &DOHIDFFLyQ$FDEDGRVGHFDOLGDG0X\VROHDGRV ([FHOHQWHXELFDFLyQMXQWRIXWXURFHQWURFRPHUFLDO 0X\ELHQFRPXQLFDGREXVPHWUR\UHQIH 35(&,26'(6'((8526 /OiPHQRV\OHLQIRUPDUHPRV

´//(*Ð(/020(172'(&2035$5µ

2%5$18(9$ -720­*,&%$'$/21$ 3LVRVKDEFRQVRODULXP3LVRVKDEFRQVRODULXP 3ODQWDVG~SOH[\KDEFRQWHUUD]D\HQWUDGDLQGHS $FDEDGRVGHFDOLGDG0X\EXHQDVYLVWDV(175(*$ ,10(',$7$35(&,26KDE\WHUUD]D½ KDEVRODULXP½3ODQWDEDMDLQGHSHQGLHQWH JUDQWHUUD]D½

6LHVXVWHG35202725 OOiPHQRV\KDEODPRV$YHQLGD%XIDOi3ODQWD%DGDORQD

ZZZPLQWHJUDOFRP

727%DGDORQD

.*OUFHSBMQBHJOEE

        
DFWXDOLWDW

SHUVRQHV

$BSMFT5PSOFSP

i-&TUBU&TQBOZPM ÏTVOBQSFTØEF QPCMFTw

'SBODFTD-MFBMJ$BSMFT (JTQFSU NFNCSFTEF 3FBHSVQBNFOUBM#BSDFMPOÒT /PSE &MQBTTBUEFOPWFNCSF B MBTBMB-B#BEBMPOFOTF FT WBQSFTFOUBSEBWBOUEFNÏT EFQFSTPOFTMBEFMFHB DJØBM#BSDFMPOÒT/PSEEF 3FBHSVQBNFOU MBGPSNBDJØ MJEFSBEBQFS+PBO$BSSFUFSP RVFUBNCÏWBBTTJTUJSBMBDUF &OFMTFVQSPHSBNB MBGPS NBDJØWPMNBSYBSEFMBEJWJTJØ FOUSFESFUFTJFTRVFSSFTQFS QSJPSJU[BSMBJOEFQFOEÒODJB %FGFU 3FBHSVQBNFOUWB TPSHJSDPNVOBDPSSFOUDSÓUJDB EJOTE&3$ UPUJRVFFOUSFFMT TFVTNFNCSFTOPOPNÏTIJ IBJOEFQFOEFOUJTUFTEFTFO DBOUBUT DPN'SBODFTD-MFBM TJOØUBNCÏDPOWFSHFOUT DPN $BSMFT(JTQFSU 6TNPMFTUBRVFVT EJHVJORVFTPVVOBFTDJTTJØ E&3$ 'SBODFTD -MFBM o /P ÏT MB SFBMJUBU ²T DFSU RVF MFRVJQ JNQVMTPS QSPWÏ E&3$ QFSÛ BDUVBMNFOU NPMUT NFNCSFT QSPWFOFOEBMUSFTQBSUJUTQP MÓUJDT J MB HSBO NBKPSJB TØO QFSTPOFT RVF OP FTUBWFO B DBQQBSUJU 1FSTPOFT1BHJOEE

VOBGPSNBEBDUVBSQPDDMBSB RVFOPFOTBHSBEB1FSm BSB FTQBSMBEFEFTFODBMMBSMB-MFJ &MFDUPSBM UPUJRVFBVOBOZ WJTUB EF MFT FMFDDJPOT WFJH EJGÓDJMRVFFTDBOWJÕSFT $(3FBHSVQBNFOUFMRVFWPM TØO MMJTUFT PCFSUFT QFSRVÒ UPUIPNTËQJHBRVJWPUB MJNJ UBDJØ EF NBOEBUT QFSRVÒ B MBQPMÓUJDBTFTUËEFQBT JVO FTUBCMJNFOUEFTPVNPEFSBU

&O'SBODFTD-MFBMWBTFS DBQEFMMJTUBE&3$#BEBMPOB MBOZ2VBOUBHFOU DPNWPTUÒ IBEFJYBU&3$ '--&OFMNFVDBTWBTFSVOB EFDJTJØQFSTPOBMQFSRVÒEFT EFOPDPJODJEJBBNCNPM UFTEFMFTEFDJTJPOTRVFQSFOJB MFYFDVUJWBOBDJPOBMJFNWBJH QSFHVOUBSRVÒGFJBBMQBSUJU5PU JBJYÓ KPFNDPOTJEFSPFODBSB VOIPNFE&3$JBMMËIJUJOD FMTBNJDT+PDSFDRVFUBSEP EIPSBFOTUPSOBSFNBUSPCBS

4PVEFESFUFTP EFTRVFSSFT '-- &WJEFOUNFOU TPN QSP HSFTTJTUFTJWPMFNDBOWJBSMB TPDJFUBU QFSÛIJIBVOQSPKFDUF NPMU NÏT JNQPSUBOU RVF UPU BJYÛRVFÏTMBJOEFQFOEÒODJB -&TUBU&TQBOZPMÏTVOBQSFTØ EFQPCMFTJFOWPMFNTPSUJS/P FOT DBMFO SFUPDT B MB DFMtMB TFHPOT TJ NBOB FM 11 P FM 140& &OT DBM TPSUJS EF MB QSFTØJEFTQSÏTKBDBOWJBSFN MBTPDJFUBU $(&M+PBO$BSSFUFSPIPFYQMJ DBNPMUCÏB$BUBMVOZBEJFN RVFGFNQPMÓUJDBQFSÛFMRVF FTGBÏTHFTUJØ&OTEPOFOVOT ADBMFSTEF.BESJEJBNCBJYÛ USFCBMMFN QFSÛMFTEFDJTJPOT FTQSFOFOUPUFTEFTEFM&TUBU &TQBOZPM3FBHSVQBNFOUWPM PCSJSFMTVMMTQFSRVÒFOTBEP OFNRVFMBQSJPSJUBUÏTMFTUBU QSPQJJEFTQSÏTKBEFDJEJSFN RVÒÏTFMRVFIFNEFGFS

&ODBOWJ IJIBQFSTPOFT RVFQSPWFOFOEF$J6 DPN FM$BSMFT(JTQFSU $BSMFT(JTQFSU+PFTUJDFO DBOUBU EFTUBS B 3FBHSVQB NFOU"EJGFSÒODJBEFO'SBO DFTD KPTØDJOEFQFOEFOUJTUB EBEPQDJØ%FTQSÏTEFRVBTJ BOZTEFQVKPMJTNF BSBFOT IFNUPQBUBNCMBSFBMJUBUEF MFTQBOZPMJTNF"OZSFSFBOZ IJIBVOFTQPMJmTDBMJFOTWBO BOJRVJMBOUNJDBFONJDB 6OBEFMFTQBSBVMFTNÏT SFQFUJEFTQFSWPTBMUSFTÏT MBSFHFOFSBDJØ '--"NCUPUFMRVFFTUËQBT TBOU TFNCMBNPMUGËDJMJEFNB HPHRVFQBSMFNEFSFHFOFSBDJØ QPMÓUJDB QFSÛKBGBNPMUTNFTPT RVFOPTBMUSFTIPSFJWJOEJRVFN $SFJFN RVF FMT QBSUJUT TØO OFDFTTBSJTQFSÛNPMUTUFOFO 727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
DFWXDOLWDW

ODVHWPDQDHQLPDWJHV .ÏTEFFTQFDUBEPSTQBTTFO

QFM'JMNFUT&M'FTUJWBM'JMNFUTIB BSSJCBUBMBTFWBmEFTQSÒTEFOPVEJFTEF QSPKFDDJPOTEFDVSUNFUSBUHFT%JTTBCUFWB UFOJSMMPDMB/JUEFMFT7FOVTJFMQSFNJBMB NJMMPSQFMtMÓDVMBWBTFSQFSi5IJTJT)FSwEF ,BUJF8PMGEF/PWB;FMBOEB .ÏTJOGPSNBDJØBM&TQBJ$

7FÕOTEFMB4BMVUJ-MFmËTVSUFOBMDBSSFS

QFSSFDMBNBSFMTNFUHFTFTQFDJBMJTUFT6OFT QFSTPOFTFTWBONBOJGFTUBS MBTFUNBOB QBTTBEB QFMTDBSSFSTEFMCBSSJEF-MFmËQFSUPSOBS BSFDMBNBSFMSFUPSOEFMTNFUHFTFTQFDJBMJTUFTBMT DFOUSFTEBUFODJØQSJNËSJBEF-MFmËJMB4BMVU

-B1FOZBTJHOBFMMMJCSFEFM"TTPDJBDJØEF 7FÕOTEFMB1BV&MTDPNQPOFOUTEFMQSJNFS FRVJQJFMDPTUÒDOJDWBOSFBMJU[BSEJTTBCUFVOB WJTJUBBM"77-B1BVRVFDPNQMFJYFMTFVÏ BOJWFSTBSJEJOTEFMBDBNQBOZBTJHOBUVSFTQFS MBQBV&MTKVHBEPSTWBOQPEFSTJHOBSBMMMJCSF EIPOPSEFMFOUJUBU&MT$BTUFMMFSTEF#BEBMPOBUBORVFO

UFNQPSBEBBNCMBTFWB9**%JBEB&MTEFMBDBNJTB EFDPMPSNJDBDP BDPNQBOZBUTEFMT4BHBMTE0TPOBJ FMT$BTUFMMFSTEF$FSEBOZPMB WBOUBODBSUFNQPSBEB EJVNFOHFBNCMB9**%JBEBDBTUFMMFSB-BKPSOBEBOP WBTFSHBJSFQPTJUJWBQFMTDBTUFMMFSTEF#BEBMPOBQFS MFTNÞMUJQMFTDBJHVEFT

&MT3BJNTUFJOUSJPNGFOBM1BMBV0MÓNQJDEF #BEBMPOB"NCFOUSBEFTFYIBVSJEFT EFTEF GBUFNQT FMHSVQBMFNBOZEFNFUBMJOEVTUSJBM WBDPOWÒODFSBMQÞCMJDEVSBOUFMTFVDPODFSU B#BEBMPOB EFMBQBTTBEBTFUNBOB5PUJ BMHVOFTFSSBEFTFOFMTP FMTBTTJTUFOUTWBO QPEFSHBVEJSEFMFTQFDUBDMFRVFWBJODMPVSF GPDTBSUJmDJBMT

-B4FUNBOB&O*NBUHFT1BHJOEE727%DGDORQD
5FMFWJTJØ#BEBMPOBEØOBMBDBSBQFSMB4*%"BRVFTU EJVNFOHFBNCVOQSPHSBNBFTQFDJBM #BEBMPOBt"RVFTUEJVNFOHF EFOPWFNCSF 5FMFWJTJØ#B EBMPOBFNFUSËVOQSPHSBNBFT QFDJBM EFUSFTIPSFTEFEVSBEBJ FOEJSFDUF BNCFMOPN%POFN MBDBSBQFSMB4*%"&MQSPHSBNB FTUBQSPEVÕUDPOKVOUBNFOUQFSMB 'VOEBDJØ-MVJUBDPOUSBMB4*%"J 5FMFWJTJØ#BEBMPOB DPNFOÎBSË BMFTTFUEFMBUBSEBJBDBCBSËB MFTEFVEFMBOJU&MQSPHSBNB DPNQUBSËBNCMBQBSUJDJQBDJØ EFYQFSUTJBGFDUBUTQFSMBNBMBM UJB QFSÛUBNCÏIJIBVSËMBJOUFS WFODJØEFDBSFTDPOFHVEFT EFM NØOEFMFTQFDUBDMF5PUJRVFOP UJOESËMBGØSNVMBEVOBNBSBUØ UFMFWJTJWB FMQSPHSBNBUJOESË VOPCKFDUJVSFDBQUBUPSJEFGPOT FDPOÛNJDT.JUKBOÎBOUVOOÞNF SPEFDPNQUF RVFTBOVODJBSË EVSBOUFMQSPHSBNB FTQPESBO GFSEPOBDJPOTRVFTFTVNBSBO BMTGPOTSFDPMMJUTFOBMUSFTBDUJWJ

UBUTEFMB'VOEBDJØ-MVJUBDPOUSB MB4*%"&MQSPHSBNBFTUBSËQSF TFOUBUQFS.JRVFM-ØQF[J$SJT UJOB1JUBSRVFJDPNQUBSËBNCMB QBSUJDJQBDJØEFUPUFMQFSTPOBMEF #BEBMPOB$PNVOJDBDJØ

BOOFYBBMQMBUØEFUFMFWJTJØ DPCFSUBUBNCÏQFSMFTDËNF SFT POUPUIPNRVJIPWVMHVJ QPESËEFJYBSDPOTUËODJBEFMB TFWBQBSUJDJQBDJØBMQSPHSBNB FTQFDJBMi%POFNMBDBSBQFSMB 4*%"wRVFUJOESËMMPDFMQSPQFS EJVNFOHFEFOPWFNCSFEF BIPSFT&MTFTUVEJTEF 5FMFWJTJØ#BEBMPOBFTUSPCFOBM DBSSFS4BOU"HVTUÓ BMCBSSJEF MB.PSFSB

5PUIPNRVJIPWVMHVJQPESË EPOBSMBDBSBQFSMBTJEBB 5FMFWJTJØ#BEBMPOB 5FMFWJTJØ#BEBMPOBIBCJMJUBSË BRVFTU EJVNFOHF  VO [POB

 <L1<L H< 6 &c P 7 H " &1H LTLûØØ1éG‚¼TØÐgÆ™Ð

'JORVFT #MBODI3PJH4-

Ė uL™¯āċ ÆðĖ¼Æ™û™ā ÐĖ™ ûØāg

6gû¼gP™û™āgHؼ¯».Øā™é ÆgЂ¹Hؼ¯

P™ÆíÔďď  ďĬ« »Ôďď ÔĬć­ďĉíØÐðĖ™āċg‹áĬ«xg¼ģØā»Ĭ ÔáĔ 1<7

F&L<L71GT&1H 1"3,*/(;0/"3*&3" ."5".0304 QMB[BBODIB DPDIF QFRVF×P å.&4 1"3,*/(;0/".*26&- 4&37&5 QMB[BBNQMJB DPDIFZ NPUP å.&4

;0/"-"4"-6% QJTPN IBCT NBUSJZJOEJW DPNFEPSZ DPDJOBBNQMJPT CB×PDPNQMFUP BB DBMFG5PEPFYUFSJPSå.&4

;0/"1&17&/563" QJTP N IBCTZFTUVEJP DPNFEPS BNQMJP DPDJOBZCB×PNPEFSOPT BB DBMFGBD‹SFBMTBTD å.&4

;0/"$$".&-*" QJTPN IBCT CB×PDPNQMFUP BTFP TBMØO NZDPNFEPS UFSSB[BN TFNJBNVFCMBEP5PEPFYUFSJPS å.&4

;0/"--*±"%&.6/5 UPSSFB WJFOUPTN IBCT DPDJOBZ CB×POVFWPTå.&4

;0/"$503504" DBTB QMBOUBT N TFNJOVFWB IBCT CB×PTZBTFP BTDFOTPS QSJWBEP QBSRVJOHJODMVJEP4FNJ BNVFCMBEPå.&4

;0/"4"/5"%3*" ÈUJDPN IBCT UFSSB[BN DPDJOBZCB×P QFRVF×PT BB FYUFSJPS SFBMTBTD å.&4

;0/"1"#&--0/0-*.1*$0 QJTPEFN IBCT DPNFEPS BNQMJPDCBMDØO DPDJOBFO CVFOFTUBEP CB×PDPNQMFUP å.&4

;0/"$13*. FTUVEJPEFN IBC DPDJOBUJQPPGGJDF UFSSB[BN BB SFBM&95&3*03 å.&4

;0/"1&17&/563" QJTP N IBCNVZBNQMJB DPNFEPS DPDJOB CB×PDPOQEVDIB CBMDØO TBTDFOTPS NVZMVNJOPTP å.&4

;POB4*453&--&4 QJTPEFN IBCT DPDJOBZCB×PTTFODJMMPT CBMDØO SFBMTBTDåNFT

;0/"$."3 EÞQMFYEF N IBCT DPDJOBZ CB×PTFODJMMPT UFSSB[B CBMDØO ZUSBTUFSPå.&4

;0/"$&/530 QJTPIBCT CB×P NPEFSOP DPDJOBBSSFHMBEB TJOBTD 3FGPSNBEPIBDFB×PT .*--

;0/"$$0--*16+0- ÈUJDP EFN IBCNBUJNPOJPBNQMJB CB×PDPNQMFUP".6&#-"%0 å.&4

;0/"1&17&/563" QJTP N IBCT DBSNBSJP FNQPU $PDJOBDPNFEPSUJQP PGGJDF CB×PT CBMDØO BB DBMFG FYUFSJPS"FTUSFOBSå.&4

;0/"."5"3» QJTPIBCT DPNFEPSN DPDJOBZCB×PEFPSJHFO BTDFOTPS DPNQMFYUFSJPSBQSJNFSB MJOFBEFNBSå .*--

;0/"13&4*%&/5$0. 1"/:4 QJTPN IBCT DPNFEPSN DPDJOBZCB×PT NVZCJFODPOTFSWBEPå.&4

;0/"1&17&/563" BUJDPEF IBCTBNQMJBTZFTUVEJP DPDJOBUJQP PGGJDFFONVZCVFOFTUBEP CB×P BTFP CBMDØOZBTDQSJWBEP å .*-- 

;0/"1-;#"%"-0/" QJTPEFN IBCT DPDJOB ZCB×PQFRVF×PT&95&3*03 .&4

727%DGDORQD

QBHJOEEF&L<L7]7P ;0/"$10/&/5 QJTPIBCT DPNFEPSN DPDJOBZCB×P NPEFSOPT CBMDØO TJOBTD å .*--

DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW1..')+#6

$PMMFHJBUOVN

$PMMFHJBUO

1<1L7]7P `1GT&1H 1"3,*/("7."35*16+0- DPDIFHSBOEFå 1"3,*/([POBMB1MBOBå ;POB(3"/-"/% OBWFEF NUPUBM TFNJOVFWB NVZ MVNJOPTBå ;POB$$"-%&3»/%&-" #"3$" MPDBMEFN EJÈGBOP BTFPå ;POB$#"-.&4 MPDBMEFN NEFQBUJPåNFT ;POB$$&37"/5&4 MPDBM EJÈGBOPN NEFBMUVSB BTFPåNFT ;POB--03&%" MPDBMN BTFP QBUJPN TBMJEBEFIVNPT" &453&/"3åNFT ;POB$"-'0/409*** MPDBM EFNFOOJWFMFT DPDJOB BB CB×P TVFMPQBSRVFU0'*$*/""-50 45"/%*/(åNFT ;POB$13*. NFNQMBOUB NBTNEFTPUÈOP;0/" $0.&3$*"-åNFT

        
HVSDLFGURCKE

FXOWXUD‡DJHQGD‡OOLEUHV‡PÙVLFD‡FLQHPHV‡QRWÍFLHV

+0"26*.4"33*&3"BOZTEFMDPMMBHF BNCTFHFMMCBEBMPOÓ #BEBMPOBt&M.VTFVEF#B EBMPOB EFOUBOUFOUBOU FOT SFEFTDPCSFJYBSUJTUFTCBEBMPOJOT EBMUOJWFMMBQBSUJSEFYQPTJDJPOT SFUSPTQFDUJWFT TPWJOUNBJGFUFT "RVFTUJFONPUJVEFMTFV DFOUFOBSJ FM .VTFV FYQPTB HSBOQBSUEFMPCSBEF+PBRVJN 4BSSJFSB1VJHKBOÏ RVFBRVFTUB TFUNBOBBDBCBEFGFSFMT BOZT-BNPTUSBSFDVMMVOBTF MFDDJØEFMFTEJGFSFOUTFUBQFT EFMBMMBSHBUSBKFDUÛSJBBSUÓTUJDB EF4BSSJFSB EFTEFMFTTÒSJFTEF SPTUSFT OBUVSFTNPSUFTJCBEJVT mOTBMFTTBSSJFSFTRVFT QBTTBOU JOFMVEJCMFNFOUQFMTDPMMBHFT MFT PCSFTRVFSFnFDUFJYFONÏTCÏ MFYQSFTTJWJUBUJMFTUJMUBOQFSTP OBMEFMQJOUPSCBEBMPOÓ %FGPSNBDJØCËTJDBNFOUBVUP EJEBDUB UPUJFMTTFVTFTUVEJT B-MPUKB 4BSSJFSBWBKVHBSVO JNQPSUBOUQBQFSFOMBJOUSPEVD DJØEFMFTOPWFTUFOEÒODJFT BSUÓTUJRVFTB#BEBMPOB TPCSFUPU BUSBWÏTEFM(SVQ3&.RVFFMMWB DPOUSJCVJSBGVOEBSFMKVO UBNFOUBNCBMUSFTKPWFTBSUJTUFT EFMBDJVUBU-BQPSUBDJØQSJNPS EJBMEF4BSSJFSBWBQSPDFEJSEF MFYQFSJNFOUBDJØBNCMBUÒDOJDB EFMDPMMBHF BNCMBRVBMFTWBGFS NFSFJYFEPSEFMSFDPOFJYFNFOU EFMBDSÓUJDBJEFMQÞCMJD TPCSF

&M.VTFV BNÏT IBDPNQMF NFOUBUMFYQPTJDJØRVFBQBSUJS EFEJKPVTKBFTQPUWJTJUBSBNC VODBUËMFHEBMUÓTTJNBRVBMJUBU RVFJODMPVNÏTEFPCSFT EF4BSSJFSB VOBKPJBRVFWBMMB QFOBUFOJSBDBTB

UPUBMBEÒDBEBEFMTTFJYBOUB %FTQSÏTEVOQBSÒOUFTJEFEFV BOZT 4BSSJFSBSFQSFOESJBBMT BOZTWVJUBOUBMBTFWBBDUJWJUBU BSUÓTUJDB BNCOPWFTUFNËUJRVFT JFTUJMTRVF KVOUBNFOUBNCFMT DPMMBHFT IBODBSBDUFSJU[BUmOTB MBDUVBMJUBUMBTFWBQSPEVDDJØ

$*$-&4 (0/;«-&;

(JOBEF5FSB

#JDJDMFUBTOVFWBTZEFPDBTJØO 3FQBSBDJPOFTQSFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP /PTRVFEBNPTUVCJDJDMFUBBMDPNQSBSVOBOVFWB 4&37*$*0 3«1*%0: 4&3*0

$1PNBSEFCBJY #BEBMPOB 5FM

"º04"- 4&37*$*0%&-.6/%0 %&-"#*$*$-&5"

0'&35" 3FWJTJØO DPNQMFUBZ FOHSBTF

å

Ċ1RPHSDJDODSHQVLyQ Ċ1RPHGHMDQYHUDPLVKLMRV Ċ+DFHDxRVQRYHRDPLVQLHWRV Ċ1RPHDOFDQ]DODSHQVLyQRTXLHURUHEDMDUOD

0(',$'25$ <$%2*$'$6

(VSHFLDOLVWDVHQ'žGH)DPLOLD

 %DGDORQD &&DWDORQLDž IUHQWH*XDUGLDXUEDQD 7HO %DUFHORQD &%DLOHQž7HO7HO)D[&RQVXOWDVPDUWLMR\D#WHUUDHV

QBHJOEE

727%DGDORQD
#BEBMPOB t -B 1MBUBGPSNB EF#VGBMË RVFEFTEFGBVOT RVBOUTBOZTEFNBOBVODFOUSF TPDJPDVMUVSBMBMCBSSJ TFOTF SFCSFDBQSFTQPTUB IBQSPHSB NBUQFSBRVFTUEJTTBCUFVOB KPSOBEBSFJWJOEJDBUJWBJGFTUJWB "MFTTJTEFMBUBSEBTFTUSFOBSË FMEPDVNFOUBMi&M3FGVHJEFMB NFNÛSJBwGFUQFSMBQMBUBGPSNB

BQBSUJSEFEJWFSTPTDVSUNFUSBU HFTRVFNPTUSFOMFWPMVDJØEFM CBSSJFOFMTEBSSFSTBOZT VOBKPJFUBIJTUÛSJDBQFSB#B EBMPOB "QBSUJSEFMFTOPVEFMBOJU MB.BTJBEF$BO#BSSJHBBDP MMJSËVO DPODFSUEFSPDLRVF DPNQUBSËBNCMFTBDUVBDJPOT EF"SUBOHFMT EFYQFSJNFOUBM

OFX XBWF FM QVOLSPDL EF -PLBM MJOEJFHBSBHFEF 5IF'DLUJBOTJQFSBDBCBSIP EBEPCBS $SZOJHIU VOBCBOEB EFEFBUINFUBM $JOFNBOPTUËMHJDJSPDLEBMU WPMUBUHFQFSEFNBOBSVOFTQBJ OFDFTTBSJQFSEJOBNJU[BSVO CBSSJRVF TPWJOU SFTUBNBTTB PCMJEBU

HVSDLF

1SJNFSBFEJDJØEF$BO#BSSJHB3PDL

5IJTJT)FSEF,BUJF8PMGHVBOZBMBÒ 4FHPODPODFSUEF 7BMTPTBM;PSSJMMB 'FTUJWBM*OUFSOBDJPOBMEF'JMNFUTEF #BEBMPOBt6OEFMTDPODFSUT #BEBMPOB #BEBMPOB t -ÓEJB )FSFEJB J &TQBSUBD1FSBOWBOUPSOBSBGFS EFNFTUSFTEFDFSJNÛOJBFOMB DMPFOEBEFM'FTUJWBM*OUFSOBDJP OBMEF'JMNFUTEF#BEBMPOB FO VOUFBUSFQMFBWFTTBSJNPMUT NPMUTQSFNJTQFSSFQBSUJS6O DVSUEJSFDUFEF/PWB;FMBOEB 5IJTJT)FSWBPCUFOJSMB7FOVT DPNBNJMMPSmMNFUEBRVFTUB FEJDJØ6OBQFMtMÓDVMBPSJHJOBM POVOBOPJBNFOUSFFTUËQBSJOU SFnFYJPOBBNCJSÛOJDTDPNFO UBSJT TPCSF FM RVF IBVSË EF WJVSFFMTFVmMM FMTFVNBSJUJMB TFWBHPTTB &MQSFNJFTQFDJBMEFMKVSBUWB BOBSBNBOTEFMCFMHB1IJMJQF

FTQFSBUTEFMBUFNQPSBEBBM ;PSSJMMBÏTFMEFWBMTPT%POBU MÒYJU EF QÞCMJD FM UFBUSF IB QSPHSBNBUVOBTFHPOTGVODJØ QFSBMNBUFJYEJBBMFT IPSFT-0SRVFTUSB4JNGÛOJDB EF4BOU$VHBUPGFSJSËVOSFDJUBM EFWBMTPTJQPMRVFTEFMDPN QPTJUPS+PIBOO4USBVTT VOFT QFDFTBSYJDPOFHVEFTQFSUP UIPNRVFGBSBOMFTEFMÓDJFTEFMT BTTJTUFOUTJFOTGBSBOSFDPCSBS MFTQFSJUOBEBMFOD -FTFOUSBEFTFTQPEFODPN QSBSEFEJKPVTBEJTTBCUFEF EFMBUBSEBRRVBSUTEFOPVB MFTUBRVJMMFTEFMUFBUSF

-BNFOTDI BNC -FHFOEFEF +FBOM*OWFSTF$PNBNJMMPS BOJNBDJØi-F$BGÏE²NJMJF5B SBTDPO*FMNJMMPSDVSUNFUSBUHF EF#BEBMPOBIBDBJHVUFONBOT EF(FSBSE5VCBVJ"ESJË1FMF HSÓOBNCi$SØOJDBTw6OTDVSUT RVFFTQPESBOWFVSFQFS57# FOFMTQSPQFSTNFTPT

(JOBEF5FSB

3DUOHVKDELWXDOPHQWHQFDWDOjLYROGULHVDMXGDU 3DUOHVXQDPLTXHWDGHFDWDOjSHUzHWFRVWD SUDFWLFDUORHQHOWHXHQWRUQ" DOJ~DOWUHTXHQHFHVVLWDSUDFWLFDUOR"

7XSRWVVHUYROXQWDUL D

7XSRWVVHUDSUHQHQW D

6LHWVPDMRUG¶HGDWLWHQVXQDKRUDDODVHWPDQDSHUSDUODUHQ FDWDOjDPEDOJ~DOWUHDO¶KRUDDOOORFLVREUHHOVWHPHVTXHYXOJXHX

&2086+,32'(8$3817$5"

,.0!)d0% %*"*0%(

Ɣ$OZHEZZZY[OFDWRDOZHEGHO&1/GH%DGDORQDL6DQW$GULj ZZZFSQOFDWEDGDORQD FOLFDQWODLFRQDGH9ROXQWDULDWSHUODOOHQJXD Ɣ$O&1/GH%DGDORQDL6DQW$GULj DYG¶$OIRQV;,,,HQWOD Ɣ7UXFDQWDOWHOqIRQ %ODQFD6DODR$QQD*DOOHJR

Ɣ(QYLDQWXQFRUUHXHOHFWUzQLFD%ODQFD6DODEVDOD#FSQOFDW

7*/&"+6("3 7*/&"$&-&#3"3 &-5&6"/*7&34"3* ".#&-4 5&64".*$4

,VLMDVRXYROXQWDULVRDSUHQHQWVXVFRQYLGHPDSDUWLFL SDUHQHO,&RQFXUV)RWRJUj¿FGHO9[/GH%DGDORQDL6DQW $GULjGHVG¶DUDPDWHL[L¿QVDOPHVGHIHEUHUGH 3RGHXJXDQ\DUXQ&XUVG¶LQLFLDFLyDODIRWRJUD¿DDFjUUHF GHO¶$JUXSDFLy)RWRJUj¿FD6DQW-RDQ%DSWLVWD LQIRWUXFDQWDO %ODQFD6DODR$QQD*DOOHJR RDOZHEZZZFSQOFDWEDGDORQD DO¶DSDUWDW1RYHWDWVGH 9ROXQWDULDWSHUODOOHQJXD

727%DGDORQD

QBHJOEE0CFSUUPUTF-TEJFT $YGHO*XL[ 3RO,QG /HV*XL[HUHV %DGDORQD

7HO 

        
HVSDLF

DJHQGD %DGDORQD

$PODFSU

%JKPVT

30$,*/#"33*(" ".#%*7&3 404 (3614 B MB .BTJB EF $BO #BSSJHBEF#VGBMË BMFTI

%JKPVT $JOFNB'PSVN &-4 .07*.&/54 '&.*/*45&4 -&4 #0450/*"/"4 " MFT I B MB 3FHJEPSJB EF MB %POB

4BSEBOFT

%PDVNFOUBM ",6--*,6 B MFT I BM $$ -B 4BMVU

.ÞTJDB

"DUJWJUBU$VMUVSBM 7*4*5" "- 5"--&3 %&-4 ".*$4 %&-1&44&#3&%&#"%"-0/" B MFTI NÏTJOGPP RVFEFNCBEBMPOB!PNOJVNDBU 

9FSSBEB

%JNBSUT

065-&54 %*4$30$, BMFT IBM$$%BMUMB7JMB

(SVQEFMFDUVSB

5FBUSF -*/'&3/%&."35" BMFTI BM 5FBUSF;PSSJMMB3FTFSWFT3FHJEPSJB EFMB%POB 

-MJVSBNFOU1SFNJT 7***$&35".&/*/5&3/"$*0/"- %&1*/563"i;63#"3«/w BMFT IBM$$MB4BMVU

%PDVNFOUBM &- 3&'6(* %& -" .&.¾3*" B DËSSFD EF MB 1MBUBGPSNB QFS VO FRVJQBNFOUTPDJPDVMUVSBMEF#VGBMË BMFTI B$BO#BSSJHB

%& -" 10-*'0/*" #"330$" "- /"$*0/"-*4.& .64*$"- +BV NF 5PSSFOU HVJUBSSB %JNFDSFT EFEFTFNCSF BMUFBUSFEFM$PSEF .BSJOB 3BNCMB  B MFT I WFOEB EFOUSBEFT EJNFDSFT J EF OPWFNCSF D$BOPOHF #BSBOFSB 

%JB*OUFSOBDJPOBM 1FSTPOFTBNC EJTDBQBDJUBU

$PODFSU

#"--*.Á4*$"&/7*6"MFT IBM$BTBM1FQ7FOUVSB

$PODFSU

%JMMVOT

&9104*$*» '050(3®'*$" B MB 4BMBEFQMFOTEFMB1MBOUB#BJYBEF MB$BTBEFMB7JMB

#BMM

%VSBOUMBTFUNBOB

.Á4*$"&/7*6"MFTIBMB TBMB EBDUFT EF MB $PPQFSBUJWB MB .PSBM

-"/07"*/5&-t-*(µ/$*""MFT IBM$$%BMUMB7JMB

%JTTBCUF

&/ 13*.&3" 1&340/" BNC #FSUB&SSBOEPJ"HVJMË BMFT I"MB3FHJEPSJBEFMB%POB QSP QFSB TPSUJEB UFBUSBM EJKPVT EF EFTFNCSF 

%JVNFOHF '&45"%&5"3%03 BMB1MEFMB 1MBOB BEFEFMNBUÓ$PCMFT .BSJOBEBJ-MVÕTPTEF5BSBEFMM

%JWFOESFT

9FSSBEB

.ÞTJDB 97$0/$634%&$0.104*$*»%& /"%"-&4*/µ%*5&4BM1BWFMMØEFMT 1BÕTPT$BUBMBOT D"VTJBT.BSDI TF DFMFCSBSË FM QSPQFS EJWFOESFT EFEFTFNCSFEFBIPSFT i.PMU TPSPMM QFS SFTw OFDFTTJUB BDUPST{1FSRVÒOPWFOTBCBMMBS EBOTFT USBEJDJPOBMT DBUBMBOFT " QBSUJSEFBOZT{7PMTGPSNBSQBSU EFMBUSBEJDJØNVTJDBMEF#BEBMPOB NÏTJOGP 0SGFØ#BEBMPOÓ

&- 7*0-¶ %"64$)8*5; EF .‹®OHFMT "OHMBEB EF B I BMB3FHJEPSJBEFMB%POB

.ÞTJDB ** 5307"503& %& (*64&11& 7&3%* BMFTIBM$POTFSWBUPSJ EF.ÞTJDBEF#BEBMPOB

&YQPTJDJPOT

%JNFDSFT

7***$&35".&/*/5&3/"$*0/"- %& 1*/563" ;63#"3«/ RVB ESFT GJOTEJTTBCUFEFOPWFN CSF BM$$-B4BMVU

5BMMFSEh*MrMVTUSBDJØ &-3&53"5*"6503&53"5 QPSUBS QBQFS EBRVBSFMtMB J BRVBSFMtMFT EFBIBMB3FHJEPSJBEF MB%POB

#"%"-0/"/*$"3"(6""/:4 %& $001&3"$*» * "(&3."/" .&/5 GJOTEJKPVTEFOPWFNCSF BM$$-B4BMVU

%JB*OUFSOBDJPOBM 1FSTPOFTBNC EJTDBQBDJUBU

&- .*44"5(& %& -"*(6B GPUP HSBGJFT GJOTEJKPVTEFEFTFN CSF BM$$%BMUMB7JMB

5*5&--&4$0.1"/:4%&-#"33* BMFTI BM$$-B4BMVU

2VFOPTFUhFTDBQJ %JWFOESFT $PODFSU $PODFSUEF0VUMFUT %JTDSPDL $FOUSF$ÓWJD%BMUMB7JMB r

%JWFOESFT &YQPTJDJØEhFTTÒODJFTJ GSBHËODJFTOBUVSBMT 'JDBSIJFMOBT %BWBOUEFM7JWFS &YQPDBJYBr 

(6*"$6-563"-/07"JOEE727%DGDORQD
I BMB4BMB1BV$BTBMT

%JTTBCUF

%JVNFOHF

"DUJWJUBUJOGBOUJM

4&/4&$"-&34 QJOUVSB EF9BWJ .BSUÓOF[ GJOTEJMMVOTEFEFTFN CSF BM$$$BO$BOZBEØ

&TQFDUBDMF

'3"$5"-%&(645"70$"/5"3* /* GJOTEJKPVTEFOPWFNCSF BM $$$BO$BCBOZFT "4530/0.*" * ."3 GJOT HFOFS BM$$MB4BMVU .®(*$#"%"-0/"3"$»%&-" )*45¾3*" %&- #®426&5 .PT USB EFEJDBEB BM NØO EFM CËTRVFU TBNBSSFUFT GPUPHSBGJFT NFEBMMFT FUD EVSBOUOPWFNCSF

#0426*. #04$". FM GPMMFU BDPS EPOJTUBFOTGBEFTDPCSJSFMTTPOTEFM CPTDJFMTEJGFSFOUTQFSTPOBUHFT BMFT I BMB#JCMJPUFDB

&41&$5"$-&%&.®(*"*90$0 -"5"%" B MFT I B MB 4BMB 1BV$BTBMT

-FDUVSB

%JNFDSFT

&-$0/5&%&-"--&5&3" BDËSSFD EFMBDPNQBOZJB9JQ9BQ BMFTI B MB4BMB"MCÏOJ[

-FDUVSB

-&$563"%&-."/*'&45$0/53" -"7*0-µ/$*"%&(µ/&3& BMFT I BM"KVOUBNFOU

%JMMVOT

%VSBOUFM$BQEF4FUNBOB

&- $)",3" %&- $03";»/ EF MB NË EF MB NFUHFTTB OBUVSJTUB BMF NBOZB #SJHJUUF%VLFL BMFTI B MB#JCMJPUFDB

9FSSBEB

$&-&#3"$*»EFMEJB.VOEJBMEFMT ESFUTEFMTJOGBOUTB.POUHBU

%JNFDSFT

WLDQD

"DUJWJUBUT$FOUSFT $ÓWJDT OPWFNCSF

$"/$"#"/:&4 

"DUJWJUBUT 5BMMFST DVSTPT DBGÒT UFSUÞMJB FUD $$%"-5-"7*-" 

"DUJWJUBUT5BMMFST DVSTPT BDUJWJUBUT OFOT J KPWFT USPCBEFT SBEJPBGFD DJPOBUT FUD

$$-"$0-*/" 

"DUJWJUBUT 5BMMFST UFBUSF B MPDUVCSF YFSSBEB FUD

-FDUVSB

%JWFOESFT

%*"/"*/5&3/"$*0/"-%&-"/0 7*0-µ/$*"$0/53"-&4%0/&4 B MFTI BM"KVOUBNFOU

1FMrMÓDVMB

-"4 $)*$"4 %& -" -&/$&3¶" B MFT I B MB 4BMB "MCÏOJ[ %JB *OUFSOBDJPOBMQFSBMFMJNJOBDJØEFMB WJPMÒODJBFOWFSFTMFTEPOFT 

$$.03&3" 

"DUJWJUBUT5BMMFST BDUJWJUBUTOFOTJ KPWFT FUD

HVSDLF

#"%"-0/"*&-4&6&/503/ QJO UVSB GJOTEJMMVOTEFOPWFNCSF BM$$%BMUMB7JMB

9FSSBEB

$-"44&."(*453"-%&.&5&030 -0(*" BNC'SBODFTD.BVSJ BMFT IBMB#JCMJPUFDB

   

   ! "#%&'(

$$$"/$"/:"%» 

"DUJWJUBUT5BMMFST DVSTPT BDUJWJUBUT JUBMMFSTKPWFT BDUJWJUBUTJOGBOUJMT $$5033&.&/" 

"DUJWJUBUT5BMMFST BDUJWJUBUTJOGBO UJMT DVSTPT FUD  

PRQWJDW

%JWFOESFT

   

1FMrMÓDVMB

4-6.%0(.*--*0/"*3& BMFT

! "! ! # % *  $  % &  ( ) + ,- #. + ,+ /.0

%JVNFOHF &YQPTJDJØ A4FOTFDBMÏT EF9BWJFS .BSUJOF[ $FOUSFEF$VMUVSB 5SBEJDJPOBM$BO$BOZBEØr 

%JTTBCUF $PODFSU -PT(BOEVMFT -B3BNCMB 

727%DGDORQD(6*"$6-563"-/07"JOEE        
HVSDLF

FLQHPHV

-VOBOVFWB

"NFMJB

#FMMB4XBOUJFOUBBMEFTUJOPFO TVJOUFOUPEFDPOPDFSNFKPS BTVBNBEPWBNQJSP &EXBSE $VMMFO%FTDVCSJSÈVOQBSEF BOUJHVPTTFDSFUPTRVFMBQP OFOFOQFMJHSP&EXBSEEFDJEF BCBOEPOBSMBDPOJOUFODJØOEF QSPUFHFSMB6OBEFTDPOTPMBEB #FMMBTFWFQBTBOEPTVÞMUJNP B×PEFJOTUJUVUPTPMBFJOTFOTJ CMF IBTUBRVFEFTDVCSFRVF QVFEF WJTVBMJ[BS MB JNBHFO EF&EXBSETJFNQSFRVFDPSSF QFMJHSP %JS $ISJT8FJU[64" 'BOUÈTUJDP ESBNB SPNBODF *OUFS,SJTUFO4UFXBSU 3PCFSU 1BUUJOTPO 5BZMPS-BVUOFS

"NFMJB&BSIBSUGVFMBMFHFO EBSJB QJMPUP Z VO FOJHNÈUJDP TÓNCPMPEFMFTQÓSJUVMJCSFBNF SJDBOP DVZBFYJTUFODJBTFSJ HJØQPSVOBQSPGVOEBDVSJPTJ EBEQPSUPEPMPRVFMBWJEBMF QPEÓBPGSFDFS-PTQSFDPDFT USJVOGPTPCUFOJEPTQPS&BSIBSU FOMBBWJBDJØOZTVNFUFØSJDP BTDFOTP FO GBNB Z GPSUVOB SFDJCJFSPOFMFTUÓNVMPEFTV UFNQFTUVPTBBTPDJBDJØOZQPT UFSJPSNBUSJNPOJPDPOFMFEJUPS (FPSHF1VUOBN %JS .JSB /BJS 64" #JPQJD ESBNB *OUFS )JMBSZ4XBOL 3JDIBSE (FSF &XBO.D(SFHPS

6OMVHBSEPOEF RVFEBSTF -BJOFTQFSBEBMMFHBEBEFVO IJKP USBTUPDB MPT QMBOFT EF #VSUZ7FSPOB RVFTVGSFOVOB DSJTJTEFBOTJFEBE"EFNÈT MPTQBESFTEF#VSUEFKBOEF QSFTUBSMFTBZVEB"TÓRVFMB QBSFKBEFDJEFNVEBSTFBPUSP TJUJPEPOEFFDIBSSBÓDFTZDSJBS BMCFCÏ.JFOUSBTUBOUP VOB TFSJFEFFYDÏOUSJDPTBNJHPT MFTIBSÈFOUFOEFSRVF QBSB TFSGFMJDFT TØMPTFOFDFTJUBO FMVOPBMPUSP %JS4BN.FOEFT64" $PNFEJBESBNÈUJDB *OUFS +PIO,SBTJOTLJ .BZB 3VEPMQI +FGG%BOJFMT

7FOEBEhFOUSBEFT %FTEFMEFOPWFNCSFmOTBMEFOPWFNCSF 

'JMN

1BTF 1BTF 1BTF 1BTF 1BTF 1BTF .BUJOBM (PMGB 

"NFMJB $VFOUPEF/BWJEBE 5IFGSPTU «HPSB ('PSDF %FTUJOPmOBM +VMJFZ+VMJB 1BOEPSVN -VOBOVFWB $VFOUPEF/BWJEBE% %FTUJOPmOBM% 5SJBHF .JMMFOOJVN &MOFHSPEF#VFOPT"JSFT -VOBOVFWB

  

 

  

 

     

   

 

  

  

 

 

   

1301&3&4&453&/&41MBOFU#VTDBOEPB&SJD "WJOHVEB4BMWBEPS&TQSJV *OGPSNBDJØ#VT # # # # # / .FUSP-ÓOJB(PSH53".CFTÛT5 5 QBHJOEE

727%DGDORQD
EFDPNQPSUBNJFOUPTJONPSBMFT ZEFIFDIPFMUÓUVMP5SBTIACB TVSBFTDMBSPBFTUFSFTQFDUP QFSP FM NPEP EF NPTUSBS FTB SFBMJEBEFTCSVUBMNFOUFTØSEJEP FYQMÓDJUPZDPOUJOVP MPDVBMSFCB KBNVDIPFMFTGPS[BEPBTQFDUP GPSNBMDPOVOFmDB[NPOUBKFZ FOEFmOJUJWB FMSFTVMUBEPmOBM &MUSBCBKPEFMSFQBSUPFTOPUBCMF ZBDFOUÞBFMIFDIPEFRVFMB QFMÓDVMBFTKVTUPMPRVFDVBMRVJFS FTQFDUBEPSRVFSSÓBRVFOPGVFSB TVWJEB

DPNQB×ÓBEFPUSBTQFSTPOBT BNJHPT NBSJEPT OPWJPT -B NBESF WJVEBEFTEFIBDFQPDPT B×PT UJFOF RVF MJEJBS DPO VO DÈODFS4VTBOBTFWFEFTBUFO EJEBQPSTVQVTJMÈOJNFNBSJEP $ISJTUJBOZ$MBSBOPTBCSÈDØNP TPCSFWJWJSBMFOHB×PEFTVOPWJP FMHVJUBSSJTUB%BWJE

4FHVOEP USBCBKP EFM DBUBMÈO $BSMFT5PSSBT EFUSÈTEF MBTDÈNBSBT&MEJSFDUPSZHVJP OJTUBTFBEFOUSBFOVOBIJTUPSJB DPSBMCBTUBOUFEFQSJNFOUF BN CJFOUBEBFO#BSDFMPOB &M HVJØO HJSB FO UPSOP B MPT NJFNCSPTEFVOBNJTNBGBNJ MJB MBNBESF$BSNFZMBTEPT IJKBT 4VTBOBZ$MBSB-BTUSFT TPCSFMMFWBOTVTQFOBMJEBEFTFO

-B QFMÓDVMB PGSFDF VOPT QFS TPOBKFTNVZEFTPSJFOUBEPTZ VOBTWJEBTSFQMFUBTEFJOGFMJDJ EBE EPOEFMPÞOJDPRVFQBSFDF QBMJBSMBJOTBUJTGBDDJØOEFTVT DPSB[POFTFTFMEFTFOGSFOPEFM TFYPZMBTESPHBT)BZFHPÓTNP JOHFOVJEBEZIVJEBQPSEPRVJFS VOQPDPBMFTUJMPEF.FOUJSBT Z HPSEBT BVORVF 5SBTI IB CMBEFQFSTPOBTBEVMUBTZOP FTOJOHVOBQBZBTBEB TJOPVO SFUSBUP ESBNÈUJDP EFM BCJTNP IBDJB EPOEF EFTFNCPDB TJO SFNFEJPVOBTPDJFEBEFHØMBUSB ZIFEPOJTUB TBUVSBEBEFMAZP-B MFDUVSBFTDSÓUJDBBDFSDBEFFTBT WJEBTEFTQFSEJDJBEBT QMBHBEBT

&RQFXUVR

&, 1([/ $ .

HVSDLF

-B$SÓUJDB5SBTI

5$

#BEBMPOB BDJOF.ËHJD H F . T MP O F P MUJNPFTUSFO ","3"FMÞ Y S F W TPSUFPEFFOUSBE F D UF {5FBQF BT *OGPSNBDJØOTPCSFFMDPODVSTP$BEBKVFWFTTPSUFBNPTFOUSBEBTQBSBBDVEJSBWFSDVBMRVJFS QFMÓDVMBFOMPTDJOFT.FHBDJOF.ËHJD#BEBMPOB4JSFTVMUBTTFSVOPEFMPTHBOBEPSFTQPESÈTWFS DVBMRVJFSQFMÓDVMBFODVBMRVJFSTFTJØOEFMVOFTBKVFWFT NFTEFTEFMBGFDIBEFMTPSUFP {$ØNPTBCFSTJIBTSFTVMUBEPHBOBEPS $BEBTFNBOBTBMESÈOMPTHBOBEPSFTEFMBTFOUSBEBT FOFMBQBSUBEPEFDJOFTEFMBTFDDJØO&TQBJ$EPOEFQVCMJDBSFNPTMPTOPNCSFTEFMPTQSFNJBEPT

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBM

{$ØNPQBSUJDJQBSDPN

 MMBEFNFHBDJOF &ODVFOUSBMBFTUSF TFO VODJPTBQBSFDJEP FOVOPEFMPTBO MOPNCSFEFMB TF OP WÓB &O B JTU FTUBSFW F FM OUFEPOEFBQBSFD FNQSFTBBOVODJB EBUPTEF TZ BUP TE UV UB OÞNFSPEFSFWJT P DPSSFPFMFDUSØOJD DPOUBDUPBOVFTUSP N JHJUBMDP CBEBMPOB!FMUPUE

(BOBEPSFTEFMTPSUFPEFFOUSBEBEFMBSFWJTUB &WB.JSB)FSSBO[ +PTFQ.B4BOT"HSVFU .BSJB+PTÏ"MUF[B4PCSJP

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
HVSDLF

QRYHWDWV PÙVLFD

1FS(JOBEF5FSB

OOLEUHV

QBHJOEE

-MJTUBEFDBOÎPOT 2VFOBEJF .$BSSBTDP.BMÞ *HPUUBGFFMJOH 5IFCMBDLFZFEQFBT -PPLJOHGPSQBSBEJTF "4BO[",FZT "ZPUFDIOPMPHZ .JMPX $SØOJDBTEFVOBMPDB &M#BSSJP

. '/2'4#&14 &'.#:+0# 6KNOCP 4COOUVGFV .#%#/2#0# +BGBEFVEJFT RVF ,FJUI IB U B O D B U M F T QFSTJBOFT EF DBTBTFWBJWJVBNBHBUTPUB MFTDSJQUPSJ1FOTBRVFEBSTIJ EVFT TFUNBOFT NÏT QFS GFS WFVSFRVFIBNBSYBUEFWJBUHF BNCFMTFVBWJ5BOUFMMDPN FMTFVTRVBUSFHFSNBOTIBO FTUBUDSJBUTQFSVOBWJFYDÒOUSJD RVF DPNBSFHBMQFSDFMFCSBS FMTTFVTWVJUBOUBBOZT IBEF NBOBUBMTOÏUTVOWJBUHFBMB 9JOB,FJUIIBFTUBUFMHFSNË FTDPMMJUQFSBDPNQBOZBSMPJOP TIJWFVBNCDPS

61/9#+65 )NKVVGTCPF&QQO.KXG % P C M F D E VOBNCVOB DPM t MFDDJØ E FY US BPS E J O Ë S J F T DBOÎPOTJO UFSQSFUBEFT FO EJSFDUF EVSBOUMBHJSBRVF8BJUTWBGFSQFS &VSPQBJ&6"JMBMUSBBNCEJWFS TFTSFnFYJPOTEF8BJUTBMWPMUBOU EFEJWFSTPTUFNFT²TVOEJTD RVFNPTUSBFM8BJUTNÏTQVS NÏT EJSFDUF BNCVOBJOTUSVNFOUBDJØ CSVUBMRVFBDPNQBOZBBBRVFMMB WFVRVFFOTGBFTUSFNJS

%VFSNFWFMB &M#BSSJP 4JONJSBSBUSÈT %BWJE#JTCBM 5IJTJTJU .JDIBFM+BDLTPO "OUFTEFRVFDVFOUFEJF[ 'JUPZMPT'JUJQBMEJT 1SPQJFEBEEFOBEJF 3PTB

6OBOZEFTQSÏT EBCBOEPOBSMB ,3*10 #FSOJF (VOUIFSUSFCB MMBBM)PUFM"EMPO POTBMMPUKB MBQFSJPEJTUBOPSEBNFSJDBOB /PSFFO$IBSBMBNCJEFT RVF IBBSSJCBUB#FSMÓOBNCMBJO UFODJØEJOWFTUJHBSFMDSFJYFOU GFSWPSBOUJTFNJUBJMBTPTQJUPTB EFTJHOBDJØ EF MB DJVUBU DPN BTFVEFMT+PDT0MÓNQJDTEF 

/#46*#9#+094+)*6 5CPUHWUKNUPKUWNKGTUC2CTKU 4FHVJOUFMT QBTTPTEFM TFVHFSNË MB DBOUBOU BVTUSBMJBOB TBUSFWFJYB WFSTJPOBSP iIPNFOBU KBSw BMBHSBOEJWBGSBODFTB&EJUI 1JBG&WJEFOUNFOU OPMJBSSJCB OJBMBTPMBEFMBTBCBUB QFSÛ 8BJOXSJHIUDPNQUBBNCVOB JOUFSFTTBOUWFVJÏTVOBBSUJTUB RVFWBMMBQFOBFTDPMUBSJNÏT JOUFSQSFUBOUUFNFTDPNBSBi-F DIBOUEBNPVSw i/PO MBWJFOFTU QBTUSJTUFwPi"EJFVNPODPFVSw

-MJTUBEhËMCVNT

5+'.5/1465 01 4'5575%+6'0 2JKNKR-GTT .#/#)4#0#

)'4#4&37+06#0# &GVGTTCVGPVGTTCV %JV 2VJO U B O B R V F EBWBOUEF MBDSJTJTIB WJTUBNCMB OFDFTTJUBU EFTDSJVSF V O F T DBOÎPOTJMBWFSJUBU TFHVJN UPUTBSSVÕOBUTQFSÛBRVFTUEJTD ÏTVOCPOEJTD TJNÏTOPBNJ NIBBHSBEBUJNIBTPSQSÒT&T OPUBMBNËE"MCFSU1MBJ+VEJUI 'BSSÏTJRVFFMHJSPOÓFWPMVDJPOB JCVTDBOPVTTPOT DPNTFNQSF TIBBDPNQBOZBUEF'SBODFTD #FSUSBO EF#BEBMPOB

PÙVLFD

1FS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

-MJTUFTGBDJMJUBEFTQFS1SPNVTJDBF

OOLEUHV &MTNÏTWFOVUT $PMPNBOZTFOHBOZBUT

$IBSMFT.FSSJM &MTJNCPMPQFSEJEP

%BO#SPXO $POUSBFMWJFOUP

37›œ5!37› *+8'75! 4COQP$GUQTC 5GDCUVK´5GTTC '564'..# 21.#4

"OHFMFT$BTP -MJTUBGBDJMJUBEBQFS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

- M J C S F B N C B U S B D U J W F T J M t M V T U S B D J P O T E F O E FW J O B M M F T K P D T WF S CBMT FOJHNFT WJTVBMT KPDT EPCTFSWBDJØJNPMUFTDPTFT NÏT*ODMPVVOKPDEFEÛNJ OP6OMMJCSFRVFBKVEBOFOT JHSBOTFOFMTFVEFTFOWPMV QBNFOU JOUFMtMFDUVBM BMIPSB RVFGPNFOUBMBJNBHJOBDJØJ EFTQFSUBMBGBOUBTJB 

$BOPOHF#BSBOFSB  #BEBMPOB XXXTBMUBNBSUJDPN TBMUBNBSUJ!TBMUBNBSUÓDPN727%DGDORQD
&RPHUÇSURSHUHOFRPHUÇGHFDVD

WHQGÈQFLHV

VGPFÇPEKGU -FTUFOEÒODJFTFOQFOUJOBUT t$VBEFDBWBMM 1FSMMVJSVOBTQFDUFKVWFOJMQP EFVGFSWPTMBDVBEFDBWBMMBMUB 4JQSFGFSJVVOMPPLBNCVOUPD SPNËOUJDGFVWPTMBDVBCBJYB QFSÛOPHBJSF4JQPSUFVTFSSFMM QPEFVQFOUJOBSMPDBQFOSFSFJ mYBSMPBNCDFSBEFQFOUJOBU P QPEFVQFOUJOBSMPBNCMBSBUMMB BMDPTUBU4JOPUFOJVTFSSFMMQFSÛ UFOJVFMDBCFMMUBMMBUBDBQFT QPEFVUSFVSFVOQBSFMMEFDBQFT EFMBDVB t3FDPMMJUEFTFOGBEBU 'FVWPTEVFTDVFT QPEFVGFS MFTBMUFTQFSBDPOTFHVJSVOMPPL NÏTKVWFOJMPNÏTCBJYFTQFSB VOMPPLSPNËOUJD"DPOUJOVBDJØ FOSPUMMFVFMDBCFMMBMWPMUBOUEF

MFTDVFTDPNTJFTUJHVÏTTJVGFOU VONPOZPJmYFVMPBNCVOBGPS RVJMMBRVFOPFTWFHJ%FTQSÏT BNCVOBQJOUBGJOB USBJFVOF VOQBSFMMEFCMFOTQFSEPOBSVO UPDEFTFOGBEBU'JYFVFMSFTVMUBU mOBMBNCVOBNJDBEFMBDB

MBQSJNFSQFSQPEFSNPEFMBSMB GËDJMNFOU1PTFVWPTVOTSVMrMPT BNQMFTFOSPUMMBUTDBQBNVOUB MBDBQBNJUKBOBPVUJMJU[FVVOFT UFOBMMFTQFSEPOBSGPSNBQFSÛOP NPMUNBSDBEB-BDBQBNÏTDVS UBBMMJTFVMBQFSÛEPOBOUWPMVN BNCMBDBBMBQBSUBMUBEFMDBQ 4JUFOJVTFSSFMM BMMJTFVMPBNCVO SBTQBMMSPEØEFNJEBJOUFSNÒEJB QFSRVÒOPQFSEJWPMVN

t/JMMJTOJBSSJTTBU BDBQFT "MMJTFVMBDBQBNÏTMMBSHBEFMDB CFMM-BDBQBJOUFSNÒEJB BMMJTFV

HU$QLYHUVDUL 'FNVOBOZJWPMFN DFMFCSBSIPBNC WPTBMUSFT &MQSPQFSEJBEF OPWFNCSFBQBSUJSEF MFTIPSFT r.JDSPQJHNFOUBDJØ DFMMFT MMBWJT VMMT r%FQJMBDJPOT GBDJBMT DPSQPSBMT r'PUPEFQJMBDJØ

7FVSFV UBNCÏMB OPWB DPMrMFDDJØEF QSPEVDUFT JJEFFTQFS BSFHBMBS BRVFTU OBEBM

)PSFTDPOWJOHVEFT

3CMB4BOU+PBO CYT#"%"-0/" 5

8VKLHVSHUHP $$BOPOHF#BSBOFSB r#BEBMPOB 5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

NCNNCTGHFRUDFLÓ‡FRQVHOOV‡PRELOLDUL‡5HIRUPHV‡MDUGLQHULD

UPSSBEPSFTPSJHJOBMT "SSJCBFMGVUVSEFMFTUFWFTUPSSBEFTBNCBRVFTUBTFMFDDJØEFUPSSBEPSFT EFEJTTFOZNPMUBUÓQJRVFT -MBSt4JFMDBQEFTFUNBOBFOTQPEFNQFSQFUSFVOQFUJUQMBFS BQBSUEBJYFDBSOPTBMFT ÏT DMBS ÏTGFSVOCPOFTNPS[BSBNCVOFTCPOFTUPSSBEFT BJYÛTÓEFQBEFMCP*QFSBUFOJSBRVFTU FTNPS[BSEFTJUKBUFMDBQEFTFUNBOB BRVFTUBTFUNBOBFUQPSUFNVOBTFMFDDJØEFUPSSBEPSFTEF QB RVFEFTUBRVFOQFMTFVEJTTFOZ PSJHJOBMJUBU QFSTFSJOVTVBMT NPEFSOFT EJWFSUJEFT FUD

5PSSBEPSBUSBOTQBSFOU "RVFTUBUPSSBEPSB EJTTFOZBEB QFS0TNBO$BO0[DBOMJ DPOTUB EFQMBRVFTEFWJESFUSBOTQB SFOU RVFFUQFSNFUSBODPOUSP MBSNPMUGËDJMNFOUFMQBEVSBOU MBTFWBDPDDJØ BJYÓUFWJUBSËT FOTVSUTJOPÏTDSFNBSËNBJFO FYDÏTMBUFWBUPSSBEB

6(55$//(5

/]PKX\OZK\KMSYX] KNYWSMSVSNO\OSbO] NOPO\\YZY\^O] PY\TKZKXc]O^M MPFVHUUDOOHU#JPDLOFRP

7(/ L

 3PMMFS5PBTUFS QFS +BSFO (PI 3PMMFSUPBTUFSÏTVOBGPSNBEF UPSSBSFMQBUPUBMNFOUEJGFSFOU MB UPSSBEBÏTGBEFGPSNBIPSJU[PO UBM TJOUSPEVFJYVOBPEPTUPSSB EFTQFSMBTFWBQBSUQPTUFSJPSJ FTQFSFNRVFTVSUJQFSMBOUFSJPS BPOBDBCBSËBUFSSBOUTVBVNFOU TPCSFFMQMBU BNÏT HBJSFCÏOP PDVQBMMPDBMBDVJOB

 4DBO 5PBTUFS QFS 4VOH #BF$IBOH -BUPSSBEPSBNÏTHFFLQFSFY

1*/503&4 %&$03"5*704

3,1725(6 352)(6,21$/(6 (&21Ð0,&26\GH&21),$1=$ $/7$'(&25$&,Ð1<3,1785$(1 *(1(5$/3LVRVHVFDOHUDVORFDOHV

t1JOUVSBFOHFOFSBM t'BDIBEBT MPDBMFT FUD 1SFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP

2)(57$3LQWDPRVVXSLVRSRU½

5FM I

7(/

',5(&725, OODU

1"-&5"

3$/(7$/$03,67$ 5HDOL]RWRGRWLSRGHUHIRUPDV&RFLQDV %DxRV6XHORV7HFKRVGHSODGXU3LQWXUD 0XHEOHVGHFRFLQD3XHUWDVGHLQWHULRU $UPDULRVHPSRWUDGRV(WF 3UHVXSXHVWRVVLQFRPSURPLVR

3BEJDBM4JY1BSU5PBTUFSQFS .BUU(PTTJOHUPO "RVFTUBUPSSBEPSBBNCGPSNB EFTUSFMMBUÏVOEJTTFOZPSJHJOBM $BEBEFQBSUBNFOUFTEJQPTJUB EFGPSNBJOEFQFOEFOUBMBUPSSB EPSB-BUPSSBEPSBEPOBWPMUFT TPCSFTJNBUFJYBRVBODPNFOÎB BUPSSBS

$PDJOBT CB×PT UFSSB[BT GBDIBEBT QPSUFSÓBT CBKBOUFT UFDIPT IVNFEBEFT FUD 1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP

7HO

4&0'3&$&$)*$0+07&/ QBSBUSBCBKPTEFNVEBO[BTBDVBMRVJFS USBCBKP$POGVSHPOFUB

5FM

5&-

1*/503130'&4*0/"-&$0/».*$0 )BDFUPEPUJQPEFQJOUVSBT FTUVDBEPT WFOFDJBOPT1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP 5&-

3(56,$1$6-$ 5HSDUDFLyQ LQVWDODFLyQ\ PRWRUL]DFLyQ QRFREUDPRVGHVSOD]DPLHQWRV

/&5&(&4*4&37&*4&/(&/&3"-

7HO QBHJOEE

/FUFHFTEFt0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT "MUSFT4FSWFJTt$POUSPMTEh"DDÏTt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

"/6/$*"h5&/"26&45%*3&$503*

$1SPHSÏT #BEBMPOB 5FMt.ÛCJM TFSWJOUFSQMBOJGJDBDJPO!IPUNBJMDPN

1&31"3"6-&41&3 å ".#.*(3&$6"%3&1&3 å

727%DGDORQD
ODOODU DFMMÒODJB6ODPQDPOOFDUBUB VOPSEFOBEPSBUSBWÏTEFMTFV QPSU64# BRVFTUBUPSSBEPSB QFSNFUSFBMJU[BSRVBMTFWPMQB USØEFRVBESÓDVMBBMQB"NC FM4DBO5PBTUFS FMQBUPSSBU NBJIBTJHVUUBODSFBUJV

QBUSPOTEFYQJYFMT5ÏVO TFOTPSÛQUJDEJHJUBMRVFBDUJWBMB GVODJØEFUPSSBSVODPQWFVRVF FMQBÏTBMTFVJOUFSJPS

5PBTUJU/PUFTQFS4BTIB 5TFOH 1FSBMTRVFUFOFOQPSEPCMJEBS TFEFMFTGFJOFTBSFBMJU[BSEV SBOUFMEJB BRVFTUBUPSSBEPSB UÏ VOB QBOUBMMB UËDUJM FO MB RVF QPESFN FTDSJVSF OPUFT RVFTFSBOUSBTMMBEBEFTBMQB UPSSBU"EÏVBMT1PTUJU CFO WJOHVEFTMFT5PBTUJU

5PSSBEPSB5SFCVDIFUQFS *WP7ØT /P OP OP ÏT VOB DPOTPMB 8JJSFDPOWFSUJEBFOUPSSBEPSB "RVFTUBUPSSBEPSBMMFOÎBSËMFT UPSSBEFTEVODPTUBUBMBMUSFEF MIBCJUBDJØTFOTFUPDBSMFT&M EJTTFOZQFSNFUBMVTVBSJMBOHMF JMBQPUFODJBBNCMBRVFTPSUJSË MMFOÎBEB MB UPSSBEB"QVOUB EJTQBSBJQMBU

;VTFQFS*OTFR%FTJHO "RVFTUB QSFDJPTB UPSSBEPSB BDBCBEBFODSPN ÏTNPMUPSJ HJOBMKBRVFQFSNFUJNQSJNJS

NPMUTFO[JMMBJFmDBÎEFGFSTFSWJS TJOUSPEVFJYMBUPSSBEBQFSVO DPTUBUJTVSUQFSMBMUSFDPTUBUCFO UPSSBEBEJQPTJUBOTFBMTVQPSU

&HH/.VGmO5PBTUFS 6OUPSSBEPSBRVFGBPVTGFSSBUTBM NBUFJYUFNQTRVFGBMFTUPSSBEFT BMOPTUSFHVTU.PMUPSJHJOBM #,5#SFWJMMF#,5 JLPO,FUUMF5PBTUFS *EFBMDPNQMFNFOUEFMB&HHO NVGmO"RVFTUBUPSSBEPSBFOT QSPQPTBDPNCJOBSMFTGVODJPOT EFUPSSBSFMQBBNCMBEFCVMMJEPS EBJHVB1FSGFDUFQFMTBmDJPOBUT BMUF

5PSSBEPSBEFDFSËNJDBQFS (FPSHF8BUTPO $PNVOBDBSUBBMDPSSFV²T

 &GUCVCUEQU 8CEKCFQURQ\QU #PWNCEKÎPHQUCU [OCNQUQNQTGU 4GRCTCEKÎP[ OGLQTCFGCNECPVCTKNNCFQU

63(&/$*"4 'VFSBEFIPSBSJP -BCPSBMZ'FTUJWPT $BMJGFNQSFTBSJBMOÞN

$1SPHSFT/BWF*OEVTUSJBM #"%"-0/" 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

&MFHBOUTDPOUFOJEPSTEFTDPNCSBSJFTQFSB DVJOFTJCBOZTEF7JQQ

-MBS t &MT DMËTTJDT EJT T F O Z T E F M T D P O U F O J E P S T EFTDPNCSBSJFTWJQQIBOFTUBU FO QSPEVDDJØ EFT EF J FODBSBTPOSFBMJU[BUTBNË EFMTTFVTDPNQPOFOUT &MTDPOUFOJEPSTTPOSFBMJU[BUT

BNCBDFSJDBVUYÞ-FNQSFTB 7JQQEF%JOBNBSDBEØOBGFJ OBBNPMUTBSUFTBOTRVFDPOT USVFJYFO MB DPMMFDDJØ DPN QMFUB QFM CBOZ J FMT DVCFMMT EFTDPNCSBSJFT EF MB DVJOB RVFEJTQPTFOEVONFDBOJT

NF BNPSUJEPS FTQFDJBMNFOU EJTTFOZBU BNC VOB UBQB EF UBODBNFOUTVBV 4ÏRVFFMTQPUTEFTDPNCSBSJFT OPTØOVOUFNBHMBNVSØTQFS RVBMTFWPMNJUKË QFSÛBRVFTUT TØO MB NJMMPS PQDJØ TJ WPMFV

3FQBSBDJØOEFDBMEFSBT "JSF"DPOEJDJPOBEP

*/45"-"$*0/&4: 4*4*5&."4

$BMFGBDDJØO DBMFOUBEPSFT QMBDBTTPMBSFT 130(3"."4%&."/5&/*.*&/50

4&37*$*05²$/*$0 QSPZTFSDMJNB!QSPZTFSDMJNBDPN

3&1"3"$*0/: 4*/50/*;"$*0/1"3"-"5%5

50%"4 ."3$"4:4 63(&/$*"

"OUFOBTUFSSFTUSFTt7ÓBTBUÏMJUFZ5%5 1PSUFSPTBVUPNÈUJDPTt.BOUFOJNJFOUP EFDPNVOJEBEFT*OTUBMBEPSPGJDJBMEF "W"NÏSJDB #BEBMPOB 5FM .W FNBJMPOEBEJHJUBM!PSBOHFFT

_%NTIEMPODECRISIS LAREPARACIØNESSUMEJORINVERSIØN

Õ“ˆ˜ˆœÃÊ "]Ê-°°

*/ 504 6& 4 * 40 1 6 4 13 & .130. $0

$BSQJOUFSÓB.FUÈMJDP $BSQJOUFSÓB.FUÈMJDB $3PHFSEF'MPS O #"%"-0/" 1ÈHJOB8FCXXXCBEBXFCDPNHBMJMFP &NBJMHBMJMFP!CBEEBXFCDPN r4JTUFNBT&VSPQFPTFOWFOUBOBDPSSFEFSB QSBDUJDBCMFZQFSJNFUSBM r.BNQBSBTEFCB×PFOUPEPTMPTDPMPSFT QBHJOEE

5FM 'BY

r1FSTJBOBTFO"MVNJOJPUÏSNJDPZQMÈTUJDP r7JESJPEFDÈNBSB$MJNBMJU B×PTHSBOUÓB

r5PEPUJQPEF-BDBEPT DPMPSFT NBEFSBT

`/0.&5*3& QVFEPTFSMFÞUJM 727%DGDORQD
ODOODU .VFCMFTBNFEJEB "SNBSJPT EJTF×PTQSPQJPT 1VFSUBT $PDJOBT 1BSRVFUT FUD

"OESÏT'FSOÈOEF[(JNÏOF[

1"35*$6-"3&4*/%6453*"-&4 3&'03."4*/5&(3"-&4%&467*7*&/%"$0.&3$*0

5FMT BDPOTFHVJS MB NJMMPS RVBMJUBU FO VO QSPEVDUF GFU J QFOTBU BNCFTUJMQFSBMBDVJOBPFM CBOZ %JTQPOJCMF FO CMBOD HSPD J BDFS JOPYJEBCMF .ÏT JOGPSNBDJØB XXXEFTJHOQVCMJDDPN

$0#&35&4*'"±"/&4 4- | | | | #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | YGDYYYEQ[HGEQO|GOCKNEQ[HG"EQ[HGEQO |

6GTTC\CU[EWDKGTVCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGHCEJCFCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGGFKſEKQUCNWOKPQUQU 6CDKSWGURNWXKCNCGU 2CVKQUFGNWEGU $CLCPVGU &GUCI×GU

 IPZ QSFPEPTQMB[PT N P `$ ODPN

3&)"#*-*5"$*0/4 5*"/"

FMPF

ZQÈHV

3&'03."4&/(&/&3"#-*/%"%"4r*/5&3*03&4 "-5*--04r.63"-&4

3&'03.&4 &/(&/&3"'"±"/&4 $0#&35&4 "326*5&$563"

1"326&5r"-6.*/*0

5FM

#BMEPNFS4PMË #BEBMPOB 5FM 'BY

$0$*/"4r#"º04 .6&#-&4".&%*%"

SFIBCJMJUBDJPOTUJBOB!HNBJMDPN

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

1MBOJmDBSVO IPSUGBNJMJBS

&2081,'$''(3523,(7$5,26

-MBSt/PÏTOFDFTTBSJEJTQP TBSEVOBHSBOQBSDFMrMBQFS QPEFS DPOSFBS MFT WFSEVSFT JIPSUBMJTTFTTVmDJFOUTQFSB VOBGBNÓMJBEFRVBUSFQFSTP OFT BNCVOUFSSFOZEFB NFUSFTRVBESBUTOIJIB TVmDJFOU QFSÛIBVSFVEFUFOJS FODPNQUF

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHV GH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV

‡5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJHV &ROHFWRUHV

352<(&726<',5(&&,Ð1'(2%5$ "W.BSRVÏTEF.POUSPJH #"%"-0/" 7HO)D[0yYLO

VHUYLGHFR#DXQDFRPVHUYLGHFREDGDORQD#KRWPDLOFRP

t3FUJSFVMFTNBMFTIFSCFT $%SBD 5FOEB#BEBMPOB 5FMt

t&TDPMMJVVOUFSSFOZDPN NÏTQMBNJMMPS

JOGP!OPNFTQBSLFUDPNtXXXOPNFTQBSLFUDPN

t4JFMUFSSFOZÏTFOVO QFOEFOU FMNJMMPSÏTRVF FTUJHVJPSJFOUBUBMTVE t&WJUFVMFTUFSSFTQPD QSPGVOEFTTPCSFVOTÛM SPDØTQFSRVÒMBQSPEVDDJØ TFSËNPMUFTDBTTB

t1BSRVFU 7&/%"* 'MPUBOU */45"-r-"$*» %&1"326&54 t.BOUFOJNFOU &TQFDJBMJTUFT&O5BSJNFT*3FTUBVSBDJPOT

t/PÏTDPOWFOJFOUDPO SFBSFOGPOEBMBEFT QFS RVÒMBJHVBTFTUBODBJFMT DPOSFVTFTQPEFOBSSJCBSB QPESJS

"SRVJUFDUVSB 3FIBCJMJUBDJØO

t'FVSPUBDJØEFMTDPOSFVT QFSRVÒMFTQMBOUFTBQSPmUJO UPUTFMTOVUSJFOUT t1FSIBWFSEFSFHBSNFOZT FOWPMUFVMIPSUEVOB CBSEJTTB

t*OTUBMrMBDJPOT t3FTUBVSBDJØ t5BSJNFT JOUFYU

EFFEJmDJPT 3&)"#*-*5"$*»/ :$0/4536$$*»/ #0/"7*45" 4-

'BDIBEBT $VCJFSUBT

F % FTE   t6UJMJU[FVVOTJTUFNBEFSFH QFSHPUFJH

XXXSDCPOBWJTUBDPN

t%JWJEJVMIPSUFOQBSDFMrMFT E NEBNQMBEBJNEF MMBSHBEB t1SFQBSFVJBEPCFVFMUFSSFOZ QFSBJYÛDBWFVVOBSBTBEF BDNEFGPOEËSJB "GFHJVIJ VOB DBQB EF GFN CFO EFTDPNQPTU P RVBMTF WPMBEPCPSHËOJDQFSNJMMPSBS MB DPOTJTUÒODJB EF MB UFSSB J MB TFWB DBQBDJUBU EF SFUFOJS MBJHVB #BSSFHFVMBEPCBNCMBUFSSB EFMGPOTEFMBSBTBVUJMJU[BOU VOBGPSDBJUPSOFVBUBQBSMB SBTB QBHJOEE

727%DGDORQD
ODOODU

6OBNPEBWFOFDJBOB &TEJVRVFMFTQSJNFSFTQFS TJBOFT EFTUJM WFOFDJË WBO BQBSÒJYFS MBOZ %FT EBMFTIPSFT IB QFSWJTDVU FO FMUFNQTBRVFTUNPEFMEFQFS TJBOB RVF BWVJ EJB DPOUJOVB DPOWJWJOUBMFTOPTUSFTMMBST -FT QFSTJBOFT WFOFDJBOFT TIBO BEBQUBU B MB NPEFS OJUBU $POUJOVFOIBWFOUIJEFGVTUB SÞTUJRVFT QFSÛBSBJODPSQP SFONPUPSTJFTQPEFOSFHVMBS BNCDPNBOEBNFOUTBEJTUËO DJB-BQSJODJQBMWJSUVUEVOB QFSTJBOBWFOFDJBOBÏTMBTFWB GVODJPOBMJUBU /P TPMBNFOU FOT SFGVHJFO EF MB MMVN TPMBS RVF FOUSB QFSMBmOFTUSB MFTQFSTJBOFT WFOFDJBOFT UFOFO MB WJS UVU EF QFSNFUSFOT HSBEVBS MB

)&33&30&$0/».*$0

RVBOUJUBU EF MMVN RVF WPMFN RVFFOUSJ 5BNCÏTØODPOTJEFSBEFTDPN FMNJMMPSUJQVTQFSBGVODJPOT EF SFHVMBDJØ EF MB UFNQF SBUVSB EF MIBCJUBDJØ KB RVF TBTTPMFJY FM QBT EFTJUKBU EF MMVN NFOUSF FT SFGMFDUFJY DBQBMFYUFSJPSMBSFTUB JQFS NFUFOU FM QBT EVO DPSSFOU EBJSFTFOTFEJmDVMUBUBUSBWÏT EFMMB "NÏT OJUBOTPMTÏTEÞTFY DMVTJVQFSBmOFTUSFT"DBVTB EFMBGBDJMJUBUJMFTDËTTPSPMM BNCFMRVBMTFMFWFOJCBJYFO MFT QFSTJBOFT EBRVFTU FTUJM FTQPEFOVUJMJU[BS QFSFYFN QMF QFSTFQBSBSIBCJUBDJPOTJ FTQBJT PQFSVUMJU[BSMFTDPN BQPSUFTQFSBMTNPCMFT-FT QFSTJBOFT WFOFDJBOFT FYUF SJPST WÏOFO FRVJQBEFT BNC

+0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

5BNCJÏOUSBCBKPTEFQBMFUB QJOUPS BMCBMJ×FSÓB GPOUBOFSÓB 5FM

&'5#6#5%15&' 67$'4 #5 21<15(15#5 5œ26+%#5' +070&#%+10'5

$FSWBOUFT #"%"-0/"

&.13&4"+07&/ )BDFSFGPSNBTJOUFHSBMFT QJOUVSB QMBEVS QBMFUFSJB FUD

1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP

5&- 727%DGDORQD

QBHJOEE

&OFMNFSDBUUSPCFNQFSTJB OFT EF OPNCSPTPT D PMPS T RVF BNÏTFTQPEFOEFDPSBS FO GVODJØ EFM HVTU QFSTPOBM EF DBEBTDVO 1FS B BJYÛ ÏT BDPOTFMMBCMFVUJMJU[BSQJOUVSFT SFTJTUFOUTFOTQSBZ BNCMFT RVBMTFTQPUEPUBSEVOUPDEF NPEFSOJUBUPCÏBEFRVBSMFT BMBEFDPSBDJØEFMIBCJUBDJØ EFMTOFOT QFSFYFNQMF

-*.1*&;"4 */%#"%"-0/"

$BNCJPTEFDFSSBEVSBT CJTBHSBT DMBSBCPZBT

3&%&$03"

VONPUPSJVOBEJTDSFUBDBQTB BMJOUFSJPS EFTEFMBRVBMQP ESFNSFHVMBS BQVKBSPBCBJYBS MBQFSTJBOBTFOTFOFDFTTJUBU EFTUJSBS VO GJM P VOB DPSEB 'JOT J UPU BMHVOFT FT QPEFO DPOUSPMBS BNC VO DPNBOEB NFOUDFOUSBMJU[BU-FTQFSTJB OFTWFOFDJBOFTTPMFOTFSEF 17$PEBMVNJOJ QFSRVÒTØO NÏTGËDJMTEFOFUFKBS

6SHFODJBTMBTIPSBTJODMVTP'FTUJWPT5FMZ'BY /05*3&46%*/&30 $0/4Á-5&/04         
#BSDFMPOB 3PTTFMMØ 5FM 3POEB4BOU"OUPOJ 5FM +PBO(àFMM 5FM 1SPWFOÎB 5FM 1M(BMrMB1MBDÓEJB 5FM 1HEFMB#POBOPWB 5FM $SUB4BOUT 5FM 1TH'BCSBJ1VJH 5FM (SBOPMMFST 3PHFSEF'-PS 5FM 4BCBEFMM 3BNCMB 5FM 4BOU$VHBUEFM7BMMÒT "W-MVÓT$PNQBOZT 5FM .BUBSØ $BNÓEFMB(FHBOUB 5FM 5FSSBTTB (BMJMFV 5FM (JSPOB +PBO.BSBHBMM 5FM 1VFSUPMMBOP (PZB 5FM

'BDJM.PCFMJOEE
$PNQSJBSBJDPNFODJ BQBHBSEhBRVÃ&#x201C;B

NFTPT $$SFV #BEBMPOB 5FMtXXXGBDJMNPCFMFT 'BDJM.PCFMJOEE
PHGLFLQD

OGFKEKPCIDUPÁFLHVGHWRUQ‡FRQVHOOV‡PHWJHV‡VDOXW

$PNBDUVBSFODBTEFWPMUBEJUT 4BMVUt4BOPNFOFOWPMUBEJUT HFOÒSJDBNFOUQBOBEJTTPT FMT QSPDFTTPTJOGFDDJPTPTBHVUT RVFBGFDUFOMBQFMMJFMUFJYJU EFDÒMrMVMFTTVCDVUËOJFTEFMT EJUT-FTJOGFDDJPOTNÏTGSF RàFOUTFTMPDBMJU[FOBMWPMUBOU EFMFTVOHMFT FOMBTFWBVOJØ BNC MB QFMM &T QSPEVFJYFO QFUJUFT GFSJEFT B MBOHMF EF MB QFMM RVF DPCSFJY MB CBTF EF MVOHMB OPSNBMNFOU QFS BMHVOB EFGJDJÒODJB B MIPSB EF UBMMBSMB 5BNCÏ QPU TFS DBVTBEB QFS MB JODSVTUBDJØ EFMFTWPSFTEFMFTVOHMFTBMT EJUT IBCJUVBMNFOU QBTTB FO FMEJUHSPTEFMQFV SBØQFSMB RVBMFTQSPEVFJYVOBSFBDDJØ JOnBNBUÛSJBEFMB[POB

6ODPQQSPEVÕEBMBJOGFDDJØ FTGPSNBVOQFUJUBCTDÏT VOB BDVNVMBDJØEFQVT RVFTIB EF USBDUBS EF NBOFSB BEF RVBEBJSËQJEB&MTÓNQUPNB JOJDJBMÏTEFEPMPS RVFBEPQUB FMUJQVTQVMTBUJVJFTGBSËQJEB NFOUJOUPMFSBCMF BDPNQBOZBU EVOBJOnPSFOWFSNFMMJEB &ODBTPTNPEFSBUTFMTWPMUB EJUT QPEFO TFS USBDUBUT TVC NFSHJOU MVOHMB BGFDUBEB FO BJHVB DBMFOUB EVSBOU RVJO [F NJOVUT EF EVFT B RVB USF WFHBEFT BM EJB &O DBT EJOGFDDJØ NÏT HSFV TIB EF USBDUBSBNCQPNBEBBOUJCJÛ UJDBUBOBWJBUDPNFTEFTDP CSFJY1FSBGBWPSJSMBQMJDBDJØ JMBQFSNBOÒODJBJQFOFUSBDJØ

EFMBOUJCJÛUJD TIBEFNCFOBS MB [POB BGFDUBEB "RVFTUB DVSBDBMSFQFUJSMBDBEBEPU[F IPSFT OFUFKBSFMEJUBNCBJHVB UÒCJBQFSSFUJSBSMFTSFTUFTEF MBQPNBEBJEFTQSÏTBQMJDBS MB OPWBNFOU 1BTTBUT EPT P USFTEJFTFTDPNFOÎBBOPUBS VOB NJMMPSB TPCSFUPU BNC FM EPMPS UPU J RVF MB JOGMPS J MFOWFSNFMMJNFOUQFSTJTUFJYFO VOTEJFTNÏTmOTRVFFMWPM UBEJUTEFTBQBSFJYPFTESFOB EF NBOFSB FTQPOUËOJB BNC MB DPOTFHàFOU DVSBDJØ 6O NBUFJYOPIBEJOUFOUBSESFOBS FMQVT TJOØRVFIBEFGFSIP FMNFUHF 1FSBKVEBSBQSFWFOJSMBQBSJDJØ EFWPMUBEJUTTIBOEFUFOJSFO%S"EJM#BTIJS $FOUSF %FSNPMBTFS

%FSNBUPMPHÓBZ5SBUBNJFOUPMÈTFS

XXXEFSNPMBTFSDFOUSFDPN

QBHJOEE

# B E B M P O B

$4BHVOU #BEBMPOB

727%DGDORQD
JXÁUGLDGLÛUQD

JCJ

PHGLFLQD

IDUPÁFLHV &KUUCDVGFGPQXGODTG

DPNQUFNFTVSFTDPNNBOUF OJSOFUFTJTFRVFTMFTNBOTJ FMTQFVT DPOUSPMBSMBTVEPSB DJØFYDFTTJWB VUJMJU[BSHVBOUT TJ MFT NBOT FTUBO FYQPTB EFTIBCJUVBMNFOUBMBJHVBP B QSPEVDUFT RVÓNJDT FWJUBS NPTTFHBSTF MFT VOHMFT UB MMBSMFTBEFRVBEBNFOU ÏTB EJS RVF MFT VOHMFT EFM QFV OP TIBO EF UBMMBS FO GPSNB BSSPEPOJEB TJOØRVFTIBOEF UBMMBSSFDUFT

OÓ JBJYÛFTUËSFMBDJPOBUBNC MBGFJOBEFMTVOTJEFMTBMUSFT J UBNCÏFOMBUFODJØEBRVFTUFT [POFT NÏT IBCJUVBM FO MFT EPOFTRVFFOFMTIPNFT

$VSJPTBNFOU FM QFSDFOUBUHF EF QSFTÒODJB EF WPMUBEJUT B MBQPCMBDJØÏTFMEPCMFFOFM TFYFNBTDVMÓRVFFOFMGFNF

t&ODBTEJOGFDDJØNÏTHSFV TIBEFUSBDUBSBNCQPNBEB BOUJCJÛUJDB UBO BWJBU DPN FT EFTDPCSFJYJ

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

&KWOGPIGFGPQXGODTG

$POTFMMT t&ODBTPTMMFVT FMTWPMUBEJUT FTQPEFOUSBDUBSTVCNFSHJOU MVOHMBBGFDUBEBFOBJHVBDB MFOUB EVSBOU RVJO[F NJOVUT EF EVFT B RVBUSF WFHBEFT BMEJB

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&GN&KNNWPUFGPQXGODTGCNFKXGPFTGUFGPQXGODTG

.‹%0-034."4%&-#-"/$)

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

DFOUSFNÒEJD

14*$»-0(" /J×PTZBEPMFTDFOUFT

5SBOTUPSOPTEFMBQSFOEJ[BKFZP DPOEVDUB 5%")5SBOTUPSOPTBGFDUJWPT EFQFSTPOBMJEBEZBMJNFOUBSJPT

"EVMUPT

5SBOTUPSOPTEFBOTJFEBE FTUSÏT EFQSFTJØO GPCJBT-VEPQBUÓBTZ BEJDDJPOFTTPDJBMFT1TJDPTJT

/FVSPQTJDPMPHÓB

%FNFODJBT USBOTUPSOPTEFMTVF×P &WBMVBDJØOOFVSPQTJDPMØHJDB SFIBCJMJUBDJØODPHOJUJWB

5SBUBNJFOUPSFHFOFSBUJWP BOUJFOWFKFDJNJFOUPGBDJBM ZSFNPEFMBDJØODPSQPSBM TJODJSVHJB

JXÁUGLDQRFWXUQD

JCJFGNFKCUGI×GPV

5FSBQJBOFVSBM ZNFEJDJOBCJPMØHJDB

&KUUCDVGFGPQXGODTG

1TJDPUFSBQJB

'BNJMJBSZQBSFKB )PSBTDPOWFOJEBT

FEPMPSTNBT!HNBJMDPN $$PMMJ1VKPM SBr#BEBMPOB

5FM

5FM

 t"$0.1" /:".&/54 t)*(*&/&4 %*®3*&4

'69" $PMMJ1VKPM 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KOCTVUFGPQXGODTG 30%"4 1M1PNBS TO 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

630-0(¶"

&KOGETGUFGPQXGODTG .0/503*0-1ÏSF[(BMEØT 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KLQWUFGPQXGODTG

&0DULQD %DGDORQD

t(&3*"53*" *1&%*"53*"

QBHJOEE

&KNNWPUFGPQXGODTG

%S4BOUJBHP #VDBS5FSSBEFT

t"1"54* $0.13&4&KWOGPIGFGPQXGODTG (05;&/4 "W.BSUÓ1VKPM 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

"W1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

727%DGDORQD

#-"4$0 "W3PTJ(àFMM 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

7JTJUBTDPODFSUBEBT#-"4$0 'JHVFSFT 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KXGPFTGUFGPQXGODTG

 

."3503* 'SBODFTD.BDJË 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT         
PHGLFLQD

%FTEBRVFTUEJMMVOTTBENJOJTUSFONJMJPOTEF EPTJTEFWBDVOFTDPOUSBMBHSJQOPWB 4BMVU t -B WBDVOBDJØ TIB JOJDJBUBNCFMTHSVQTEFSJTD QSPGFTTJPOBMT TBOJUBSJT TFS WFJTFTTFODJBMT NBMBMUTDSÛ OJDTBQBSUJSEFMTTJTNFTPTJ EPOFTFNCBSBTTBEFT&MHP WFSOEFM&TUBUEJTQPTBEF NJMJPOTEFEPTJTFOBRVFTUB QSJNFSBGBTF-BWBDVOBDJØÏT WPMVOUËSJBJFMTRVFTIBHJOEF WBDVOBSUSPCBSBOJOGPSNBDJØ FNFSHÒODJFTTBOJUBSJTJUSFCB BMTTFVTDFOUSFTEFTBMVU MMBEPSTEJOTUJUVDJPOTQFOJUFO -B TFHPOB GBTF EF MB DBN DJBSJT J EF DFOUSFT EBUFODJØ QBOZBi(SJQ"-BQSFWFODJØ BMTSFGVHJBUTJJNNJHSBOUT-FT ÏT MB NJMMPS NFTVSBw CVTDB EPOFT FNCBSBTTBEFT J FMT JOGPSNBSTPCSFFMDBMFOEBSJEF NBMBMUTDSÛOJDTBNCNÏTEF WBDVOBDJØEFMBHSJQOPWBRVF TJTNFTPTEFEBU DPNQMFUFO IBBSSFODBUBRVFTUEJMMVOT FMTHSVQTEFSJTD EF OPWFNCSF -B DBNQBOZB QPTB EF SFMMFV MFGFDUJWJUBU &M .JOJTUFSJ EF 4BOJUBU SF EF MB WBDVOB JODJEJOU FTQF DPNBOB MB TFWB WBDVOBDJØ DJBMNFOUFOFMTHSVQTEFSJTD J IB GFU VOB DSJEB B MB SFT RVF FM .JOJTUFSJ EF 4BOJUBU QPOTBCJMJUBUTPCSFUPUQFSBMT SFDPNBOB RVF FT WBDVOJO QSPGFTTJPOBMTEFMBNFEJDJOB UPUJRVFQFSBOJOHÞTFSËVOB KBRVFMBTFWBWBDVOBDJØOP OPNÏT ÏT VOB NFTVSB QSF WBDVOBPCMJHBUÛSJB WFOUJWB QFS B MB TFWB TBMVU &MTHSVQTEFSJTDFTUBOGPSNB TJOØUBNCÏQFSMFTQFSTPOFT UTQFSUSFCBMMBEPSTTPDJPTBOJ NBMBMUFT RVF BUFOFO J RVF UBSJT UBOUEBUFODJØQSJNËSJB QPEFOQBUJSDPNQMJDBDJPOTFO DPN IPTQJUBMËSJB QÞCMJDB J DBTEFDPOUBHJ QSJWBEB BJYÓDPNFMQFSTPOBM -B NJOJTUSB EF 4BOJUBU 5SJ EFSFTJEÒODJFTEFHFOUHSBO OJEBE +JNÏOF[ IB FYQMJDBU JDFOUSFTEBUFODJØBNBMBMUT RVFMFTEPOFTFNCBSBTTBEFT DSÛOJDT TFSBO WBDVOBEFT BNC VOB 5BNCÏQFSUSFCBMMBEPSTEFMT WBDVOB NÏT TFHVSB RVF MB TFSWFJT QÞCMJDT FTTFODJBMT SFTUB EF HSVQT EF SJTD 1FS ÏT B EJS GPSDFT J DPTTPT EF MFTQFDJmDJUBUEBRVFTUBWBDV TFHVSFUBU EF M&TUBU CPN OB FMHPWFSOEFM&TUBUIBBE CFST TFS WFJT EF QSPUFDDJØ RVJSJUEPTJTFTQFDJBMT DJWJM QFSTPOFTRVFUSFCBMMFOB QFSBEPOFTFNCBSBTTBEFT

5(6,'Ë1&,$*(5,­75,&$

*$8', $FOUSFDPMMBCPSBEPSEFMB(FOFSBMJUBU

$+VBO99*** 5FM 4BOU'PTUEF$BNQTFOUFMMFT #BSDFMPOB

QBHJOEE

< >JOGPSNBDJPOHSJQFBFT

$PELHQWIDPLOLDULWUDQTXLOHQPLJ GHODQDWXUD &DVDDPEMDUGtLWHUUDVVHV &XLQDSURSLD

&.*304"

5HVLGHQFLD 7HUFHUD(GDG 

&OWJTUFTBM/BEBM MBDBNQBO ZBTJODPSQPSBBMDBOBMEFMFT 3JGFTJ"QPTUFTEFM&TUBUQFS BMBEJGVTJØEFMTNJTTBUHFTB MFT QBOUBMMFT TJUVBEFT B MFT BENJOJTUSBDJPOTEBRVFTUPS HBOJTNF5BNCÏTFSËWJTJCMF MB DBNQBOZB B MFT SFWJTUFT EFM .JOJTUFSJ E*OUFSJPS QFS EJSJHJSTFFTQFDÓmDBNFOUBMT DPMtMFDUJVTEFMBENJOJTUSBDJØ QFMT RVBMT FT SFDPNBOB MB WBDVOBDJØ

&$QWRQL*DXGt SREOH

6$17)267'(&$036(17(//(6

7HO&M QMB EF EJGVTJØ QSFWJTU QFS EPOBS B DPOÒJYFS FMT EFUB MMT EF MB NFTVSB QSFWFV VO QSFTTVQPTU EF FVSPT1FSMBTFWBEJGVTJØFT GBSBOTFSWJSEJGFSFOUTNJUKBOT EFDPNVOJDBDJØDPNMBSËEJP MB QSFNTB J FMT DBS UFMMT EF NPCJMJBSJ VSCË J DFOUSFT DP NFSDJBMT&OMBQËHJOBXFCEF SFGFSÒODJB XXXJOGPSNBDJPO HSJQFBFT TFTFHVJSËPGFSJOU JOGPSNBDJØADPNQSFOTJCMFQFS FOUFOESFMBNBMBMUJBt1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4 

727%DGDORQD
FRQVXOWRUL‡FRPXQLWDWV‡ODERUDO‡ILVFDO‡DVVHVVRULD

FRQVXOWRULEQPUWVQTKNGICN 3ÏHJNFOEFTFQBSBDJØOEFCJFOFT

SFDIPGPSBMEFMMVHBSEPOEFTF DFMFCSBFMNBUSJNPOJP

&MSÏHJNFOEFTFQBSBDJØO EFCJFOFTTFDBSBDUFSJ[B QPSRVFQFSUFOFDFBDBEB DØOZVHFMBQSPQJFEBEEF UPEPTMPTCJFOFT PCUFOJEPTBOUFTZEVSBOUF FMNBUSJNPOJP

(BCJOFUF+VSÓEJDP )FSOÈOEF[7JDFOUF IW!HBCJOFUFOFU

&TUBTFNBOBBOBMJ[BSFNPTMBT DBSBDUFSÓTUJDBTZFMDPOUFOJEP EFMSÏHJNFOEFTFQBSBDJØOEF CJFOFT )BZEJGFSFOUFTSFHJNFOFTFDP OØNJDPTNBUSJNPOJBMFT FOUSF FMMPTFODPOUSBNPTFMSÏHJNFO EFTFQBSBDJØOEFCJFOFT ÏTUF TFDBSBDUFSJ[BGVOEBNFOUBM NFOUF QPS FM IFDIP EF RVF QFSUFOFDFOBDBEBDØOZVHFMB QSPQJFEBEEFUPEPTMPTCJFOFT PCUFOJEPTBOUFTZEVSBOUFFM NBUSJNPOJP &OMPTDBTPTFOMPTRVFOPTFB QPTJCMFBDSFEJUBSBDVÈMEFMPT

-PTEPTDØOZVHFTEFCFODPO USJCVJSBMBEFDVBEPTPTUFOJNJFO UPEFMBTDBSHBTEFMNBUSJNPOJP FOQSPQPSDJØOBTVTSFTQFDUJWPT SFDVSTPTFDPOØNJDPT BOPTFS RVFTFBDVFSEFPUSBDPTB $BEBDØOZVHFFTSFTQPOTBCMF EFMBTPCMJHBDJPOFTRVFDPOUSBF &OFMDBTPEFMBTPCMJHBDJPOFT DPOUSBÓEBTFOFMFKFSDJDJPEF MBQPUFTUBEEPNÏTUJDBPSEJOB SJBTPOSFTQPOTBCMFTBNCPT DØOZVHFT

DØOZVHFTQFSUFOFDFBMHÞOCJFO PEFSFDIP ÏTUFDPSSFTQPOEFSÈ BBNCPTQPSNJUBE 4FBQMJDBSÈFMTJTUFNBEFTF QBSBDJØOEFCJFOFTQBSBSFHJS MBTSFMBDJPOFTFDPOØNJDBTEFM NBUSJNPOJPFOMPTTJHVJFOUFT TVQVFTUPT t$VBOEPMPTDØOZVHFTMPIBZBO QBDUBEPEFGPSNBFYQSFTB t$VBOEPMPTDØOZVHFTIBZBO QBDUBEPFOMBTDBQJUVMBDJPOFT NBUSJNPOJBMFTRVFTFSFHJSÈO QPSFMTJTUFNBEFTFQBSBDJØO EF CJFOFT FO WF[ EF QPS FM SÏHJNFOEFHBOBODJBMFT t$VBOEPEVSBOUFFMNBUSJNP OJPTFFYUJOHBMBTPDJFEBEEF HBOBODJBMFTPFMSÏHJNFOEF QBSUJDJQBDJØO t$VBOEPBTÓMPFTUBCMF[DBFM EFSFDIPEFMUFSSJUPSJPPFMEF

DPOTVMUPSJ

{2VÏFTVOBMFHÓUJNB -BMFHÓUJNBFTBRVFMMBQPS DJØOEFCJFOFTEFMPTRVFFM UFTUBEPSOPQVFEFEJTQPOFS ZBRVFMBMFZMPTIBSFTFS WBEPBEFUFSNJOBEPTIF SFEFSPT MMBNBEPTQPSFTUF NPUJWPIFSFEFSPTGPS[PTPT &OWÓFOPTTVTQSFHVOUBTTPCSF %FSFDIP "ENJOJTUSBDJØOEF $PNVOJEBEFTP"TFTPSÓB IW!HBCJOFUFOFU

$ERJDGRV $FFLGHQWHV7Ui¿FR/DERUDOHV $GPLQLVWUDFLyQ&RPXQLGDGHV $XWyQRPRV/DERUDO)LVFDO $VHVRUHV

%FMFHBDJØO#BEBMPOBrD$PMMJ1VKPM #BEBMPOB

%FMFHBDJØO1SFNJËr(SBO7JB ‹ 1SFNJË

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
JDVWURQRPLDICUVTQPQOKC

UHFHSWHV‡UHVWDXUDQWV‡SL]]HULHV‡PHQMDUVSUHSDUDWV

3FTUBVSBOUTEF.POUHBUJ5JBOBQBSUJDJQFOB MFTKPSOBEFTHBTUSPOÛNJRVFTEFMB%0"MFMMB

.POUHBU5JBOBt6OTSFT UBVSBOUT EF NVOJDJQJT EF MFTDPNBSRVFTEFM.BSFTNFJ FM7BMMÒT0SJFOUBMQBSUJDJQBSBO GJOT FM EJB EF OPWFNCSF FOMBDJORVFOBFEJDJØEFMFT +PSOBEFT (BTUSPOÛNJRVFT EFM 3BÕN J EFM 7J EF MB %0 " M F M M B  " R V F T U E J WF O E S F T TIBO QSFTFOUBU PGJDJBMNFOU BM.BT4BOU-MFÓEF7JMBOPWB EFM 7BMMÒT 7BMMÒT 0SJFOUBM -FTKPSOBEFTDPNQUBSBOBNC MBQBSUJDJQBDJØEFWVJUQPCMB DJPOT EFM .BSFTNF "MFMMB $BCSJMT &M.BTOPV .POUHBU 1SFNJËEF.BS 5FJË 5JBOBJ 7JMBTTBS EF %BMU J EVFT EFM 7BMMÒT 0SJFOUBM 7JMBOPWB J .POUPSOÒTEFM7BMMÒT -FTKPSOBEFTHBTUSPOÛNJRVFT DPNQUBSBO FOHVBOZ BNC MB QBSUJDJQBDJØEFSFTUBVSBOUT

OFHVU RVF MB WPMVOUBU EFMT NVOJDJQJT RVF DPOGPSNFO MB %0FMTIB AFOHSFTDBUBQBS UJDJQBS QFS QSJNFS DPQ B MFT KPSOBEFT'FSOÈOEF[IBEFT UBDBURVFFM7BMMÒT0SJFOUBMJ FM.BSFTNFDPNQUFOBNCEPT QVOUTHBTUSPOÛNJDTFODPNÞ MBNPOHFUBEFMHBOYFUJMB%0 "MFMMB " NÏT IB SFTTBMUBU RVFMFTKPSOBEFTTFSWJSBOQFS ASFGPSÎBSFMTMMJHBNTFOMËNCJU EFMUVSJTNFEFMTEPTUFSSJUPSJT &OBRVFTUTFOUJU IBQVOUVB MJU[BURVFMB4FSSBMBEB-JUPSBM FMTAVOFJY 'JOBMNFOU MBMDBMEFE"MFMMB "OESFV 'SBODJTDP IB EFT UBDBU RVF MFT KPSOBEFT ATØO MFNCSJØEFMRVFTIBEFGFS DPPSEJOBSTFJUSFCBMMBSEFGPS NBDPOKVOUBQFSQSPNPDJPOBS FMUFSSJUPSJ 

EJGFSFOUTEFQPCMBDJPOTEFM .BSFTNFJFM7BMMÒT0SJFOUBM 1SFDJTBNFOU FMT SFQSFTFO UBOUTEFMB%0IBOFMPHJBUMB DPMtMBCPSBDJØFOUSFMFTEJWFS TFTMPDBMJUBUTQFSBDPOTFHVJS PCKFDUJVTDPNVOT & M S F H J E P S E F 1 S P N P D J Ø &DPOÛNJDB EF M"KVOUBNFOU EF7JMBOPWBEFM7BMMÒT 4FSHJ 5SJMMB IBEFTUBDBURVFMFTKPS OBEFTAWBODSFJYFOUDBEBBOZ J RVF VO FYFNQMF EBRVFTUB DJSDVNTUËODJBÏTFMGFURVFKB TBSSJCJBMTSFTUBVSBOUT5SJ MMB BNÏT IBSFDPSEBURVFFMT NFOÞTRVFTPGFSJSBOFTUBSBO GFUTBNCQSPEVDUFTBVUÛDUPOT JBDPNQBOZBUTQFMTWJOTEFMB EFOPNJOBDJØEPSJHFO &M HFSFOU EFM $POTPSDJ EF 5VSJTNF EFM 7BMMÒT 0SJFOUBM $BSMPT 'FSOÈOEF[ IB SFDP

BNBOJEFTrCPUJGBSSFTrQBEFDPDBrWJOTrYBUPOBEBrQBUÏT GPSNBUHFTrDBSOTBMBCSBTBrUBQFTrYBNQBOZFUrFNCPUJUTJCÒSJDT

#,,EØ "ADALONA

4EL

1MBÎBEFMBGPOU r#BEBMPOB5FMr QBHJOEECALAMERCETELEFONICANET

727%DGDORQD
-BJOJDJBUJWBDPOWJEBMFTBTTP DJBDJPOT HSFNJT JOTUJUVDJPOT JDPOTVNJEPSTmOBMTBSFHBMBS MPUTOBEBMFODTDPOGFDDJPOBUT BNCQSPEVDUFTBHSPBMJNFOUB SJTEFQSPYJNJUBUJFOGBDJMJUBMB TFWBMPDBMJU[BDJØBUSBWÏTEFMB HBTUSPUFDBDBU²TMBTFHPOB FEJDJØEFMBDBNQBOZBRVFTIB EFDJEJUSFFEJUBSEFTQSÏTEFMÒYJU EFMBOZQBTTBU-BDBNQBOZB RVFFTEVSËUFSNFmOTBMHFOFS JTFOHMPCBEJOTFMQSPHSBNBEF $PNFSDJBMJU[BDJØ"HSPBMJNFO UËSJBEFMB%JSFDDJØ(FOFSBMEF $PNFSÎ UÏMPCKFDUJVEJODFOUJWBS FMDPOTVNJMBDPNFSDJBMJU[BDJØ EFQSPEVDUFTBHSPBMJNFOUBSJT DBUBMBOTEFRVBMJUBUEVSBOUMFT GFTUFTEF/BEBMFOUSFFNQSFTFT HSFNJT JOTUJUVDJPOTJFOUJUBUTFO

JDVWURQRPLD

/PWBFEJDJØEFMBDBNQBOZBA"RVFTU/BEBM UBTUB$BUBMVOZB

9BSDVUFST MB6OJØ7JOÓDPMBEFM 1FOFEÒT FM(SFNJEF'MFRVFST EF#BSDFMPOB FM(SFNJEF'MF RVFST1SPWJODJBMEF#BSDFMPOB M"TTPDJBDJØEF'VOEBDJPOTEF $BUBMVOZB .FSDBCBSOB EJWFS TPTBKVOUBNFOUT DPOTFMMTDP NBSDBMT FUD%POBEBMBSFQFS DVTTJØPCUJOHVEBMBOZQBTTBU MFTFYQFDUBUJWFTE"RVFTU/BEBM UBTUB$BUBMVOZBUPSOFOB TFSCPOFT DPNDPOTUBUFOEJWFS TFTWFVTEFMTFDUPS i&TUSBDUB EVOBJNQPSUBOUQMBUBGPSNBQFS QSPNPDJPOBSFMTQSPEVDUFTFMB CPSBUTQFSMFTOPTUSFT1*.&4 J RVFBDPOTFHVFJYQPTBSFOWBMPS MBQSPEVDDJØBMJNFOUËSJBGFUBB $BUBMVOZBw BmSNB.JSFJB1FSOB EJSFDUPSB1*.&$"HSPBMJNFO UËSJB< >HBTUSPUFDBDBU

MBDPNQSBEFMPUT QPTBOUBMTFV BCBTUJOGPSNBDJØTPCSFFTUBCMJ NFOUTRVFPGFSFJYFOBRVFTUT QSPEVDUFT-BJOJDJBUJWB RVFFT GBQFSTFHPOBWFHBEBDPOTF DVUJWBEFTQSÏTEFMÒYJUEFMBOZ QBTTBU UBNCÏQSFUÏOHFOFSBS TJOÒSHJFTEFDPNQMFNFOUBSJFUBU FOUSFQSPEVDUPST EJTUSJCVÕEPST JDPOTVNJEPSTJ TFOTJCJMJU[BS BRVFTUTÞMUJNTEFMBJNQPSUËO DJBEFDPOTVNJSBMJNFOUTEFM UFSSJUPSJ-BOZQBTTBUMBJOJDJBUJWB WBBDPOTFHVJSRVFFTDPNFS DJBMJU[FTTJOGJOTBVOT MPUTJWBTVNBSVODFOUFOBSEF TVQPSUTQFSQBSUEFOUJUBUTDPN MB$POGFEFSBDJØEF$PNFSÎEF $BUBMVOZB FM(SFNJEF1BT UJTTFSTEF$BUBMVOZB MB'FEF SBDJØ$BUBMBOBEF$BSOJTTFSTJ

>Q_`Ma^MZ`

$6*/"$"40-"/" t/PWJMMP"SHFOUJOP %*--6/4 t9BUØEF4JUHFT 5 " $ / 5" t4FDSFUP*CÏSJDP t'JMFUEh&TUSVÎBMBCSBTB t$BSOTBMBCSBTBBNCMMFOZBEhBM[JOB t$BSHPMTBMBMMBVOBBMhFTUJMEF-MFJEB

1

$-*&/54

$$PORVJTUB #"%"-0/" 5FM

727%DGDORQD

QBHJOEE

 Q V C M J D J UBU  SF T V M U B U T Y M B U F WB F N Q S F T B         
/HFWRUV

NGEVQTUFDUWHV‡IRWRGHQÙQFLD‡SURWDJRQLVWD‡FRO‡ODERUDFLRQV

-BDP×BNBSJOFSBEF#BEBMPOB 5PEPFNQJF[BDPOVOMÓRVJEP FTQFTP USBOTQBSFOUFZEVMDF DPOVOPTDVBOUPTHSBEPTEF BMDPIPM$PKPVOQFRVF×PWB TP MPMMFOP RVJOBCPOBPMPSF UB NBSFUBNFWB ZCFCPFOVO USBHPDPSUPFJOUFOTP QBMBEFP FMOÏDUBSEFMPTEJPTFT1FSP MMFWPZBUSFTWBTJUPTZFMNPOP EF%BSXJOFNQJF[BBCBJMBS "QFOBT BDJFSUP B MFFS VOBT MFUSBTEFMBQSFOTBTFSJB VO UJUVMBSi-B+VOUBEF&YUSFNB

×PSFTiQPMÓUJDPTwEFMB+VOUB &YUSFNF×B MBT QBKJMMBT TPO HSBUJT6TFOFMEJOFSPQÞCMJDP DPODPSSFDDJØOZCVFOBEJMJ HFODJB TFOUJEPDPNÞO 1FSP OPIBDFGBMUBJSTFB#BEBKP[ $BUBMV×B OP FT iEJGFSFOUFw .BUBSBMNFOTBKFSPOPTJSWF EFOBEB ZBRVFFMNFOTBKF FTMJCSFZBVUÏOUJDP{"DBTP OP WFO RVF FM QVFCMP FTUÈ IBSUP

EVSB EBDMBTFTEFNBTUVSCB DJØOBMPTKØWFOFTwQPSVOUPUBM EFå4VQPOHPRVFFM QSPGFTPSUJUVMBSEFMBTNFODJP OBEBTDMBTFTNBHJTUSBMFTTFSÈ FM 5PSSFOUF ZB TBCFO i{OPT IBDFNPTVOBTQBKJMMBT w{0 RVJ[ÈTFMWFSEFRVFIBZFOMB OPCMFCBOEFSBFYUSFNF×BFT NÈTJOUFOTP {/PTFSÈRVF MBDBCB×BQPSDJOBFYUSFNF×B FTUÈTJFOEPDPOUBNJOBEBQPS CFMMPUBT USBOTHÏOJDBT 4F

.BYJNJBOP-VFOHP

&OGSFOUBNJFOUPTFOUSFEVF×PTEFNBTDPUBTZ WFDJOPTFOFMQBSRVF*OHFOJFS%FVMPGFV .F HVTUBSÓB USBUBS FTUF UF NBDJWJTNPZSFTQFUPEFMPT WFDJOPTEF$BO$MBSJTIBDJB MPTQBTFBOUFTEFQFSSPT6O HSVQP FMFWBEP EF WFDJOPT HSJUBO WPDJGFSBOZIBCMBOEFT DPOUSPMBEPTQJEJFOEPRVFTF SFTQFUF MB QMB[B QBSB KVHBS MPTOJ×PT:PTPZMBQSJNFSB RVFMMFWPNJTIJKBTBMQBSRVF HSBDJBT BZVOUBNJFOUP QPS EFKBS[POBTUBOCPOJUBT QFSP FMQSPCMFNBWJFOFDVBOEPOPT WFOQBTFBSBMPTQFSSPTZTJ QPSVOEFTDVJEPTFTVCFOB MBTNPOUB×BTEFIJFSCBOPT PTQPEÏJTJNBHJOBSDPNPOPT HSJUBOQJEJFOEPSFTQFUPZDJ WJTNP

UFOFNPTMPTNJTNPTEFSFDIPT FMQBSRVFFTQVCMJDPZZPMP SFTQFUP0RVFRVJUFOQSPIJCJEP FMDBSUFMJUPOPQFSSPTDBVTBEF UBOUPNBMFTUBS {1PSRVFFTUPTWFDJOPTOPMV DIBSPODVBOEPUFOÓBOCPUFMMØO ESPHBTZEFMJODVFODJBTFOUBEPT EVSBOUFB×PTFOTVQMB[B /P OPTFNPMFTUBCBO`OJCBKBCBO OJMVDIBCBO 1FSP MP RVF TJ IBDFO FT FO HSVQPTEFFOGSFOUBSTFFO DPOUSBBDPONBTDPUB4ST RVFQBSBFTPFTUBMBHVBSEJB VSCBOB`:P NJTIJKPTZNJQFSSP QBTFBSFNPTUPEPTMPTEÓBT

`)BIBCJEPBHSFTJPOFTZEF OVODJBT &TUPTBMUFSDBEPTFTUÈOTVDF EJFOEPEFNBOFSBEJBSJB{&T RVF OP UFOFNPT EFSFDIP B UFOFSBOJNBMFTEFDPNQB×ÓBZ RVFQPEBNPTQBTFBSUBNCJÏO BOVFTUSBTNBTDPUBTBTÓDPNP BOVFTUSPTIJKPTFOFTUFQBSRVF UBOMVNJOPTPZCPOJUP 4SBMDBM EFMFTVHJFSPRVFRVJUFMBIJFSCB ZNPOUB×BTZQPOHBDFNFOUP " RVFOP OPOPTHVTUBSÓB "MDPODFKBMEFMCBSSJPZKVOUB EFMB"77EFMCBSSJP$BO$MBSJT RVFJOUFOUFODBMNBSBFTUPT WFDJOPT4FTJPOFTJOGPSNBUJWB EFUPMFSBODJBZSFTQFUPQBSBMPT BOJNBMFTZTVTEVF×PT5PEPT

.BSJB

&MTDPNFSDJBOUTEF-B4BMVUQSFTFOUFO TJHOBUVSFTQFSUBMRVFFTSFUPSOJOFMJNQPTUPT 5PUT FMT DPNFSDJBOUT EFMT DBSSFST EF -B 4BMVU FTUFN HSFVNFOU BGFDUBUT QFS MFT PCSFTEFM1MBOo& "MHVOFTEVSFONÏTEFRVBUSF NFTPT BNC MB DPOTFRàFOU QÒSEVB FDPOÛNJDB RVF TV QPTB JNÏTBMFUBQBEFDSJTJT RVFQBTTFNBSB 1FSBJYÛDSFJFNRVFMBEFWP 

-FDUPST1BH1BH1BHJOEEUBSFMTJNQPTUPTEFMQFUJUDP NFSÎ QFSBJYÛFMDPNFSDJBOUT J MB BENJOJTUSBDJØ IFN EF MMVJUBSKVOUTQFSRVFMBDUJWJUBU DPOUJOVÕWJWB 'JOBMNFOU IFNEFTUJNBSBM QFUJUDPNFSÎJEPOBSMJTVQPSU UPUTIFNEFQPTBSFMOPTUSF HSBEFTPSSB

MVDJØEFJNQPTUPTRVFEFNB OFNÏTKVTUB 1FOTFN RVF M"KVOUBNFOU IBVSJB EF UFOJS VO QSPUPDPM QFSEPOBSMFTDPNQFOTBDJP OT BMT DPNFSDJBOUT TFOTF EFNBOBSMP "MMMBSHEFM)JTUÛSJBFMDPNFSÎ BFTUBUJNQPSUBOUB#BEBMPOB TPNVOBDJVUBUEFDPNFSÎ -"KVOUBNFOUIBTBCVUSFDBQ 

.BSJ727%DGDORQD
1FSSBPOTEJWFSTFTIFUJOHVU RVF BOBS BM ##7" PGJDJOB EFM DBSSFS 'SBODFTD -BZSFU EF#BEBMPOB EVSBOUBMHVOT EJFT%FDBQEFMFTNBOFSFT IFQPHVUGFSMFTHFTUJPOTRVF BOBWB B SFBMJU[BS TFOTF GFS DVB $BEB EJB NIF USPCBU BNC QFSTPOFT GFODVB-FT RVFJYFTEFMTDMJFOUTTØODPOUJ OVFTNFOUSFFTQFSFOQBDJFOU NFOUBMBDVB"SBCÏOJOHÞ EFNBOBDBQFYQMJDBDJØ "WVJEJBEFOPWFNCSFGFO DVBIFQPHVUPCTFSWBSNÏT EVOBQFSTPOBRVF EFTQSÒT EVOBCPOBFTUPOB NBSYBWB TFOTFQPEFSSFBMJU[BSMBTFWB HFTUJØ %JVFO RVF MB QBDJÒODJB ÏT VOBWJSUVUQFSÛRVFBSSJCBVO NPNFOU RVF NÏT RVF WJSUVU FT DPOWFSUFJY FO VOB QSFTB EFQFM )FN QSFHVOUP RVF QBTTB BNC UPUB BRVFTUB HFOU RVF QSPUFTUB BOÛOJNBNFOU J OP

TBUSFWFJYBGFSQVCMJDBMBTFWB SFDMBNBDJØ $SFD RVF IFN EFQPTBSmB BRVFTUB TJUVBDJØ J EFNBOBS VOBNJMMPSBUFODJØ/PÏTMÛHJD RVFUJOHVFNRVFFTQFSBSNÏT EVOBIPSBDBEBWFHBEBRVF OFDFTTJUFNGFSHFTUJPOTRVF QPESJFOTFSSFTPMUFTFOEFVT NJOVUT 4ÓÏTVOQSPCMFNBEFNBODB EF QFSTPOBM B #BEBMPOB IJ IB NPMUT BUVSBUT J TÓ OP ÏT TVmDJFOUBNCVOBPmDJOBRVF PCSJONÏT )F EFNBOBU VO GVMM EF SF DMBNBDJPOT J DPN DMJFOU IF SFDMBNBUVOBNJMMPSBUFODJØ 5BNCÏFOWJBSÏMBNFWBRVFJYB BM"ENJOJTUSBDJØ &TQFSPRVF QFMCÏEFMTUSF CBMMBEPST RVF OP UFOFO QFS RVFTVQPSUBSDBQQSFTTJØEFMT DMJFOUT MB%JSFDDJØQSFOHVJMFT NFTVSFTOFDFTTËSJFTQFSTP MVDJPOBSBRVFTUQSPCMFNB

&OBRVFTUBTFDDJØFTQVCMJRVFO MFTPQJOJPOTSFCVEFTBMBTFDDJØ EFDBSUFTEFMTMFDUPSTEFM505 -BEJSFDDJØOPÏTGBSFTQPOTB CMFEFMFTPQJOJPOTFYQSFTTB EFTFOBRVFTUBTFDDJØ"RVFT UFTIBOTJHVUFYQSFTTBEFTMMJV SBNFOUJEFGPSNBWPMVOUËSJB QFSMFTQFSTPOFTRVFTJHOFO DBEBFTDSJU &MTDPNFOUBSJTSFGFSFOUTBJOGPS NBDJØ BQBSFHVEB FO BRVFTUB TFDDJØTØOÞOJDBJFYDMVTJWBNFOU SFTQPOTBCJMJUBUEFMBQFSTPOBP JOTUJUVDJØRVFMBSFBMJU[B JFODBQ DBTTFSËSFTQPOTBCJMJUBUEFMB OPTUSBQVCMJDBDJØ &M505BHSBFJYMFTDBSUFTEFMT TFVTMFDUPSTJFTDPMMFJYQFSBMB TFWB QVCMJDBDJØ BRVFMMFT RVF DPNQMFJYFOMBOPSNBUJWBBRVÓ FYQMJDBEB &MTUFYUTEhBRVFTUBTFDDJØ t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBV MFT FODBTDPOUSBSJTFSBOSFTVNJ EFTPOPTFSBOQVCMJDBEFT t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP OFDFTTËSJBNFOUTFSBOQVCMJDBEFT BMBSFWJTUB QFSTFSBJYÓIBVSBOEF DPNQMJSMBQSFTFOUOPSNBUJWB t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM OPN EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EF MBVUPS&M505OPÏTGBSFTQPOTB CMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT RVFTJHVJOGBDJMJUBUTQFMTVTVBSJT t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF QVCMJDBSMFTDBSUFT BJYÓDPNEF SFTVNJSMFTRVBOIPDPOTJEFSJ PQPSUÞ PFMJNJOBSQBSUEFMUFYUTJÏT DPOTJEFSBRVFWVMOFSJOFMTFHàFOU QVOUEFMBOPSNBUJWB t/PÏTQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF DPOUJOHVJOPCTDFOJUBUT BUBDTQFS TPOBMTJEJGBNBUPSJTFWJEFOUT BJYÓ DPNRVBMTFWPMUJQVTEFDPNQPS UBNFOUBOUJTPDJBMRVFBUFNQUJO BMFTCPOFTDPTUVNTPFTDSJUT NBMJOUFODJPOBUTPJOBEFRVBUT t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ÏTGBDJMJUBSËMBJOGPSNBDJØGBDJMJUBEB QFMTBVUPST t/PÏTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒO DJBOJTBUFOESËWJTJUFTPUSVDBEFT SFTQFDUFFMTPSJHJOBMTFOWJBUTP QVCMJDBUT

1FESP+FTÞT'FSOÈOEF[

IRWRGHQÙQFLD

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

1PEFOFOWJBSMFTTFWFTDBSUFT BUSBWÏTEF 'BY &NBJMCBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN "TTVNQUF$BSUFTEFMTMFDUPST XFCFMUPUEJHJUBMDPNQBHJOFTDBSUFT $PSSFV$-MFØ POB #BEBMPOB

"QBSDBNFOU "RVFTUB TFUNBOB +VBO +P 5PSSFOU EF #BUMMPSJB UPU J OP TFFOTFOWJBBRVFTUBJNBUHF TFSVOBGPUPEFOÞODJBTJRVF RVF ÏT WB USPCBS FM QBTTBU ÏTJNQBDUBOU +VBO+PTÏ'FSOÈOEF[ EJTTBCUF B MhBQBSDBNFOU 727%DGDORQD-FDUPST1BH1BH1BHJOEE

/HFWRUV

ECTVGU FGNUNGEVQTU

1BDJÒODJBPQSFTBEFQÒM

1FSFOWJBSMBGPUPEFOVODJB &NBJMCBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN "TTVNQUF'PUP%FOÞODJB        
/HFWRUV

3FDPSETEFBNJTUBUJEFDJVUBU )JIBVOBWJBTTFHVUBVOOPV CBODEFMB3BNCMB-FTTFWFT NBOT USFNPMPTFT BHVBOUFO FMCBTUØ NFOUSFRVFFMTVMMT WJESJPTPTFTmYFOFOFMTKBSEJOT BDPMPSJUTRVFIJIBBMDPTUBUEF MFTDPMBEFMNBS2VFCPOJDBIB RVFEBUMB3BNCMBBNCFMTOPVT BSSBOKBNFOUTFMTCBODT MFTQB QFSFSFT FMTGBOBMT FMUFSSB mOT MFTnPSTJMFTQBMNFSFTTFNCMFO BWFSFNCFMMJU %BSSFSBTFVFMNBS POFTRVF WFOFOJWBODPNFMTSFDPSET -FTUØNBDTFMBSSPOTBRVBO MBNFNÛSJBMJQPSUBBMDBQFMT EJFTFORVÒTFTFJBBNCFMTFV BNJD FO1FSF JQBSMBWFOTPCSF RàFTUJPOTVSCBOÓTUJRVFTSFMB DJPOBEFTBNCMBDJVUBU"RVFMMB DJVUBURVFFMTIBWJBWJTUDSÏJYFS 

SJFOEVOHSBOFTQBJWFSEPO QPESJFODPOUJOVBSDPNQBSUJOU DPOWFSTFT EJBSJTJBNJTUBU&MT GFUTWBSFOTFSBMUSFT %FMBCVUYBDBEFMBCSJDUSFVVO EJBSJ JMMFHFJYRVFBWJBUFTUBSË FOMMFTUJUFMOPVDPNQMFYFTQPSUJV EF$BO$BCBOZFT DPNMJGPT BHSBEBUBFO1FSFBRVFTUBCP OBOPUJDJB WFVSFDPNTBNQMJB MPGFSUBFTQPSUJWBB#BEBMPOBFMM UBOBmDJPOBUBMNØOGVUCPMÓTUJD CBEBMPOÓ

GPSNBSVOBGBNÓMJBJBOBSFOWF MMJOU"WJBUGBSËVOBOZRVFFO 1FSFWBNBSYBSQFSOPUPSOBS NBJNÏT*BSBEFTEFMBTFWB TPMJUVESFNFNPSBDPNHBVEJFO UPUTEPTTFOUJOUTFEJTTFOZBEPST JDSFBEPSTJNBHJOBSJTEBMHVOT EFMTQSPKFDUFTRVFTBCJFORVF TVQPTBSJFOVODBOWJJNQPSUBOU QFSBMBDJVUBURVBOUFTWFHBEFT IBWJFODBNJOBUKVOUT BNCQBT MFOUQFSÛEFDJEJU EFTEFMB3BN CMBmOTMBWJOHVEB.BSUÓJ1VKPM QFSWFVSFDPNBWFODBWBMPCSB EFMNFUSPDPNFMTGVSBUTEFMTÛM BOBWFODPCSJOUTFEFGPSNJHØJ DPNMBQMBÎB EJBBEJB BOBWB BHBGBOUDPTJGPSNB"NCEØT FSFOVOTGFSWFOUTEFGFOTPST EBRVFTUOPVFTQBJ EFMBNJMMP SBRVFTVQPTBSJBQFSBUPUTFMT DJVUBEBOTDSFJFORVFEJTQPTB

"CBOTEFMNJHEJB MBWJBDPNJB EBOUTFEFMTSFDPSET TBJYFDB EFMCBOD%BSSFSBTFV FMUSFO RVFQBTTBEBSSFSBMBWJB FM NBSEBSSFSBMBQMBUKB MJOmOJU EBSSFSBMFUFSOJUBU FO1FSF FM DPNQBOZ MBNJD .BSJ$BSNFO-P[BOP

"JYÛTFSËVOEFTBTUSF %FOUSBEBKBBWJTPRVFFTQFSP FRVJWPDBSNF QFSÛDSFDRVFMFT DPTFTBOJSBOBJYÓ.FYQMJDBSÏ #BEBMPOBIBFTUBUOPNFOBEB $BQJUBMEFMB$VMUVSB$BUBMB OB mOTBRVÓNPMUCÏ-B DJVUBUWJVSËVOBOZQMFEBDUFT EBJYÛUBNCÏFTUFNDPOUFOUT QFSÛRVBORVFEBNFTJNJH QFSMJOJDJEFMOPVBOZ JEFMT QSJNFSTBDUFT KBIBOTPSHJUBM HVOT QVOUT GPTDPT 1FS VOB

TPSTEF#BEBMPOBTIBDPOWFSUJU FOVOGSBDËTBCTPMVU UFOJOUFO DPNQUFRVFMFOUJUBUIBDPQJBU FMTUFYUPTEFMBDBOEJEBUVSB EJOUFSOFUJIBSPCBUMFTGPUPT TFOTFEFNBOBSQFSNÓT"MHÞEFM OPTUSFBKVOUBNFOUIBJOWFTUJHBU VOBNJDBFMTDPNQUFTEBRVFTUB FNQSFTB .BMBNFOUDPNFOÎB MB$BQJUBMEFMB$VMUVSB$BUBMBOB JNBMBNFOUBDBCBSË

CBOEB MB3FHJEPSJBEF$VM UVSB FONBOTE&3$ IBGFU GPSBEJWFSTFTFOUJUBUTCBEBMP OJOFTRVFWPMJFOQBSUJDJQBSFO MBQSFQBSBDJØEFMTBDUFT5PUBM RVFFMTRVBUSFEFTFNQSFFT UBOPSHBOJU[BOUBRVFTUTBDUFT BNC VO QSFTTVQPTU EF NÏT EFFVSPT-BMUSBQVOU GPTDÏTMFNQSFTBQSJWBEBRVF PSHBOJU[BMBDUFJTPCSFUPUFMTFV QSFTJEFOU-FMFDDJØEFMT4FU5SF

.BSJBEFM.BS4V×PM

QRWÍFLHVGHOVOHFWRUV

)PNFOBUHFB+PTFQ7BMMTJ1MB %JVNFOHFEBRVFTUNFTEF OPWFNCSF BMFTEFMBUBSEB JFOFMNBSDEFMB4PDJFUBU$P SBM-B#BEBMPOFOTF EJOTEFM BDPMMJEPSUFBUSFJBNCNPUJV EFM i(SBO &TQFDUBDMFw RVF KB FTUBWB QSPHSBNBU TF MIJ WBSFUSFVOQFUJUIPNFOBUHF BMCBEBMPOÓ+PTFQ7BMMTJ1MB QFSMBTFWBJODBOTBCMFMMVJUB QFMi1POUEFM1FUSPMJw UBNCÏ WB BDPOTFHVJS MFT FTDBMFT EFMDBSSFSEF4BOU"OBTUBTJ JFMMTPMFU WBBTGBMUBSFMTFV DBSSFS UPUVODSBD -B TPQSBOP J QJOUPSB DPPS EJOBEPSB EFMT FTQFDUBDMFT 

-FDUPST1BH1BH1BHJOEEE F - B # BE B M P O F O T F . B 1BV * M M B O B M J WB E F E J D B S MFTQFDUBDMF J MJ WBSFDJUBSFM WFSTEFM1POUEFM1FUSPMJ FT DSJUQFSFMMBNBUFJYBJUBNCÏ MB TFWB DBOÎØ i#BEBMPOBw BNÏTEFGFSMJFOUSFHBEVO EJCVJYEFM1POUEFM1FUSPMJEF MBTFWBmSNB &M QSFTJEFOU EF -B #BEBMP OFOTF +PBO&TUSBEBJ2VF SPM UBNCÏMJWBMMJVSBSVOUSP GFV EF MFOUJUBU 5PU TFHVJU MFTQFDUBDMFBNCNPMUTCPOT BSUJTUFT J EJTUJOHJEB BVEJÒO DJB NPMU OPNCSPTB RVF WB BQMBVEJSNPMUÓTTJN 727%DGDORQD
1(&52/¶*,48(6

*OGPSNBDJËQSPQPSDJPOBEBQFS10.1"4'Á/&#3&4%&#"%"-0/" 4" XXXGVOFSBSJBCBEBMPOBDPN

+04&'"#&/¶5&;"3²7"-0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

."(%".0/50-*0*1&31*º« -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+04²3"/$)"-("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

-«;"30%&-".03)*5" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

-6¶4405&30$*% -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+04²."/6&-36*;("-*/%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

."5&65633»*'03$"5 -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"/50/*0(*.²/&;(3"4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+04&'"7*;6&5&0+&%" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+6-*«/$0-"%0$)"7*"/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

3"'"&-.03"-&41²3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+&4Á4."35¶/&;'035&" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"%03"$*»/%&-3&:."326²4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

304&34"-"*#*/6² -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'# '3"/$*4$03&26&/"."35¶/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'# 50.«4":"-".6º0; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

304"."3*"."5&01²3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+6"/)"30-»1&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

'&3/"/%0/0("-&4#"33&30 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

."3¶"36*;$"37"+"-FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

#&/*(/01"33"("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$"4&(63""-$«;"3 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+0"/%6º»*(*41&35 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

%0-03&44«/$)&;;"1"5" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

-&0/030.4"-#*0-FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$0'&33&3'"-$»/ -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"/%3²4404"("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

$0/9*5"7*--"3&57*--"3» -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

."3$04("3$¶"-»1&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

7"-&/5¶/*#«º&;-&»/ -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"/"("3$¶"1*$)"3%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

4"3"("33*%0("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

+6"/."/6&-."3504$".&+0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

&/$"3/"$*»/.&%*/"3&:&4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

."3*"5&3&4"("4$"."/*$) -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

#&/*5""-0/403&7*--" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

*(/"$*04«/$)&;$6&7"4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

&-*4&03&(*%03"-'0/40 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

$-"6%*"7*7*"/"#6&/01"/& -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

$"3.&/$"#"--&30(*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

.&3$&%&4$"-704"/$)0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

&-7*3"$"-%&47*-"7&--" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"/"1"3%0107&%" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFOPWFNCSFBM0SBUPSJ1'#

"HSBÕNFOUTJBOJWFSTBSJTr&TRVFMFTBMBSFWJTUBFM505 4JWPMQVCMJDBSVOBFTRVFMBBMBSFWJTUBFM505 USVRVJhOTPQBTTJQFSMBOPTUSBPmDJOB $-MFØ POFS#BEBMPOBr5FMr 727%DGDORQD

OFDSPTQBHJOEE

        
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
=ÁSLQJ %JKPVT EFOPWFNCSF

%JWFOESFT EFOPWFNCSF

I 7JBUHFT

I 1FMrMÓDVMB

"GFST&YUFSJPST

QBHJOEE

I 1FMrMÓDVMB

(PTIU3JEFS &MNPUPSJTUB GBOUBTNB ' B N P M U E F UFNQT VODBN QJØEBDSPCËDJFT FO NPUP WB GFS VOUSBDUFBNCFM EJBCMF QFS QSP UFHJSMBHFOURVF FTUJNBWB

4JMBSFMBUJWJUBUJ MBOFVUSBMJUBUUF OFOBMHVOBDPTB BWFVSF Mw"GFST FYUFSJPSTwIPSF WFMBSËFOFMTF H P O Q S P H S B N B EFEJDBU B 4VÕT TB

727%DGDORQD

%JTTBCUF EFOPWFNCSF

I #ËTRVFU /#" 5SBOTNJTTJØEFM Q B S U J U # P T U P O $ÒMUJDT0SMBOEP .ËHJD&M GJMN FT TJ U V B B 'S B O Î B B QSJODJQJT EFM TFHMF9*9 BNC FMOPCMFJFYDSJ NJOBM 7BMKFBO J FM TFV FOFNJD MJODBOTBCMFJOT QFDUPS+BWFSU%POFNMBDBSB QFSMB4JEB

1SPHSBNBFTQF DJBM FO EJSFDUF EFUSFTIPSFTB 5FMFWJTJØ#BEB MPOB EFEJDBU B MBNBMBMUJBEFMB 4*%"%JMMVOT EFOPWFNCSF I .BHB[JOF

I &TQFDJBM

-PT.JTFSBCMFT%JVNFOHF EFOPWFNCSF

%JWFOESFT

9BWJ$PSBMJ&T Q B S U B D 1 F S B O QSFTFOUFODBEB UBSEB FM NBHB [JOFEFMBUBSEB EF57

        
KRU¶VFRSV , -Ê­Ó£ÉÎÊ>ÊÓäÉ{®

, Ê­ÓÓÉÈÊ>ÊÓ£ÉÇ®

 Ê­Ó{əÊ>ÊÓÎÉ£ä® *, ", Ê­ÓÓÉ£ÓÊ>ÊÓäÉ£®

BOPCMFTBEFMTUFVT TFOUJNFOUT TFSË FM RVF DPORVJTUBSË NÏTFOMMËEFMFTBQBSFODFT JEFMTEFUBMMTFYUFSOT4FUNB OBEVOIVNPSJNNJMMPSBCMF &O FM USFCBMM UJOESËT HSBOT PQPSUVOJUBUT OPNÏT BNC EFNBOBSMFT4FSËDPNBMHP NËHJD DPNUFOJSVOBWBSFUB NËHJDB

RVFTUBTFUNBOB FM QMFOJMVOJ UBGFDUBSË NPMUQBSUJDVMBSNFOU EFTQFSUBOU MB UFWB MÓCJEP J GFOUUF NÏT WVMOFSBCMF B MFT FOFSHJFT EF MBNPS &O FM USFCBMM VOB DPOGVTJØ EF DPNQUFT P FO EPDVNFOUT JNQPSUBOUT QPESJB QSPWP DBS MFNQJQBNFOU EVOB QFSTPOB

-FUNBOBEFSFDPODJ MJBDJPOTRVFBGFDUFO NPMUT ËNCJUT EF MB UFWB WJEB MB QBSFMMB FMT mMMT FMDBQPFMTWFÕOT5FOT MPDBTJØ EBDMBSJS NBMFOUF TPT BQSPmUBMB&OFMUSFCBMM FODBSBRVFOPIPWFHJTDMBS OPJOTJTUFJYJTJOPGPSDJTMFT DJSDVNTUËODJFT QPUT UFOJS DPOTFRàÒODJFT

/1, Ê­Ó£É{Ê>ÊÓäÉx®

 $Ê­ÓÎÉÇÊ>ÊÓÎÉn®

- ",*Ê­Ó{É£äÊ>ÊÓÓÉ££® +1,ʭӣɣÊ>Ê£™ÉÓ®

/BMMJCFSFT EVO QFT QPU TFS RVF FT USBDUJ EVOMMBTUEFMQBTTBU EVOBSFMBDJØRVFOPQPEJB TFHVJS FOEBWBOU QFS GBMUB EJMtMVTJØ FTUBSTPMFUTFOUBSË CÏ4JIBTFTUBUEFCBJYBP FOBUVSUPSOBSBJODPSQPSBSUF B MB GFJOB OFDFTTJUB UFNQT EFSFBEBQUBDJØ USBORVJM UPU BSSJCBSË

FNPTUSBS MB UFWB TFOTJCJMJUBU J MB UFWB FNQBUJB BVHNFOUB SË MB UFWB TFEVDDJØ J TJ B NÏT EFTQFSUFT JOUFSÒT FO BRVFTUBQFSTPOBRVFEFTJU HFT DPORVJTUBS IP UFOT UPU HVBOZBU &O FM USFCBMM VOB EJTUSBDDJØ QPU QSPWPDBS VO FNQJQBNFOU RVFTPMBNFOU SFTPMESËTEJTDVMQBOUUF

P FU QFOFEFJYJT EFMTEFUBMMTRVFQFO TBWFTUFOJSBNCVOB QFSTPOB RVF DPOTJEFSFT FTQFDJBM QFSRVÒFOVONP NFOUEPOBUFUQPUEFDFCSF -JEPOBSËTVOBMMJÎØEFWJEB &OFMUSFCBMMRVBOVOPCKFDUJV OPFTDPOTPMJEBÏTRVFFO SFBMJUBU BRVFTU PCKFDUJV OP ÏTCPQFSBUV

--" -Ê­ÓÓÉxÊ>ÊÓ£ÉÈ®

6 , Ê­Ó{ÉnÊ>ÊÓÎə®

-/,Ê­ÓÎÉ££Ê>ÊӣɣӮ * 8"-Ê­ÓäÉÓÊ>ÊÓäÉή

BSU EF MFTDBRVFJH OPFUTFSWJSËBRVFTUT EJFT QFSRVÒIBVSËT EF DPNQMJS BNC BMHVOT DPNQSPNJTPT GBNJMJBST BDDFQUBMT BNC IVNPS &O FM USFCBMM UPU BQVOUB RVF FUTPSUJSËTBNCMBUFWBJFU EPOBSBOMBGFJOBRVFFTQF SBWFT QFSÛIBTEFTFSNÏT EJTDSFUQFSRVFFUTPSUJSËNÏT BDPNQUF

*FSRVÒMFTUFWFTSF MBDJPOTTFOUJNFOUBMT GVODJPOJO EFJYB EF QFOTBS TJ TFSBO QFS TFNQSF BRVFTUB BOTJFUBU HFOFSBUFNPS QFOTBOPNÏT FOMBNPSJDPOmBFOMBUFWB QBSFMMB &O FM USFCBMM OP QPESËT DPOUSPMBSIP UPU J TJ IP JOUFOUFT UFRVJWPDBSËT RVFDBEBTDÞDBSSFHVJBNC MFTTFWFTJOJDJBUJWFT

YDFMtMFOU NPNFOU QFS B BMMJCFSBSUF EF MMBTUPT QBTTBUT "M CJSB VO GVUVS TFOUJNFOUBM NFSBWFMMØTQFSBUÞ-BNPS FU TVSU QFS UPUT FMT QPSVT HBVEFJY OF TFOTF DBQ QSPCMFNB &O FM USFCBMM VOBQFUJUBEJTDVTTJØBNJUKB TFUNBOB OP IB EFTQBUMMBS MFTUFWFTSFMBDJPOTBNCFMT DPNQBOZTEFUSFCBMM

/FTQFSB VOB TFU NBOB FTQMÒOEJEB SFQMFUB EJOTUBOUT NFSBWFMMPTPTJVOBUSPCBEB JNQPSUBOU %FEJDBMJ UFNQT BM DPS &O FM USFCBMM UPU FU TVSUCÏ FODBSBRVFFMRVF IBVSJFTEFSFWJTBS TØOMFT SFMBDJPOTBNCBMHVOTDPN QBOZT ÏTCPONPNFOUQFS BTPMVDJPOBSIP

B UFWB FTQFDJBMJUBU TØO FMT NPOÛMFHT JOUFSJPSTQFSÛ TJUFOT QBSFMMBQPUTFSRVFBRVFTUB FTDBOTJEFMTUFVTMMBSHTTJ MFODJT DPNVOJDBSUFTFNQSF BKVEBOPFTDBUJNJTQBSBVMFT JFYQSFTTBFMRVFTFOUJT&O FMUSFCBMMUFOTNPMUFTQPTTJ CJMJUBUTEBDPOTFHVJSFMTUFVT QSPQÛTJUT UJOHVFTGF

 BVSËT EBUFOESF NBTTBHFOUBRVFTUT EJFT RVBO UV UBNCÏ FUNFSFJYFTBUFODJPOT QFS USFVSFMFTUFWFTEFCJMJUBUTBMB MMVNOPUFTUJNBSBONFOZT &OFMUSFCBMMPCTFSWBS BQSFO ESF J DBMMBS TØO DPOTJHOFT RVFTFOTFEVCUFTUBKVEBSBO B FOGPDBS VO QSPCMFNB TFOTF TPSUJS QFSKVEJDBU FO DBQNPNFOU

SDVVDWHPSV/JWFMMEJGÓDJM

/JWFMMGËDJM

0NQMJVMFTDBTFMMFTCVJEFTEFMSFRVBESFEFYRVBESBUTBNCYJGSFTEFMhBM/PThIBEFSFQFUJSDBQOÞNFSP FOVOBNBUFJYBmMBIPSJU[POUBMPWFSUJDBMOJTVCRVBESJDVMBEFY 1FS4VEPLVT8FCDPNQBHJOEE

727%DGDORQD
SDVVDWHPSV 

 

7$5275(,., 5,78$/(69(/$6

  

$f26126$9$/$17HO 0DUWD5"305"3"/%"{5JFOFTEVEBTFOFMBNPS /FHPDJPZTBMVE{&SFTTFOTJCMF``-MÈNBNF

4PMVDJPOTBMBTFDDFDPOÛNJDT

    

.BZPSFTEFB×PT$PTUFMMBNBEBSFE mKBå.ØWJMå"1$PSSFPT 4BCBEFMM#$//$4

&.#36+"%" 5*&/%" &405²3*$" 1SPEVDUPT&TPUÏSJDPT Z"SUÓDVMPTEF3FHMP 7JTJUBTDPODFSUBEBT

1FS1BV7JEBM

)03*5;0/5"-4%FTCPS EBS TVQFSBS BNCMBDMBSFEBUB MIPSBEBDBQBSBS4JTSPNBOT BMQPSSØ-"OJUBEJTGSFTTB EBEFNPMtMVTD/BJYFNFOU EPDVNFOUBCMFNFDBOPHSËm DBNFOU"MDPSEFUPUmMM "SSBOKBS TFOTF QBTTBS QFS MPGJDJOB CBODËSJB $BQ EF DPOZ1FSTFSMBQVOUBÏT NPMUMMFHJEBJTËWJB1PESJBTFS FO'JEP TJOPGPTVOBOJNBM NBSÓ"NJDTEF.BTTB/F HVJUT5BRVFTUBOGPTRVFTRVF QPESJFOGFSFTUSBOZTHSBOFMMT %FTJHOFVVODËSSFDQFS B.BMMPSDB-BQBSUDBOUBCMF EFDBEBQPMBJOB"FMMB OPOIJEJBHOPTUJDBSBONBJ %FNBOPSFTQFDUVPTBNFOUGFS FMEJTDVSTJOBVHVSBM9BSYB QFSQFTDBSJFOHFHBSBMHÞBM DBSBMM/PUPDBSÏ QFSÛBCBJYB SÏFMDBQBNFOBÎBEPSBNFOU 1BSBUBVMB$PNVOBDPSEJØ QFSÛRVFTPOBNÏTBMEJB"M DPSEFM"MCB"USFWJSTF B NBSFKBS MB TPHSB &O[JN JNQSFTDJOEJCMFQFSBMBNJDDJØ /PGBMUFOBEJOBSOJBTP QBS/FDFTTJUBUFOJSVOTFOZPS QFSTPCSF1BNCDSPTTB 5ÏUSFTPQFSBOETJDBQÏT NFUHF0CKFDUFEFMEFTJHEFM OËVGSBH0ÏTBMB$BJYB PBMB1SPWFOÎB1SFPDVQBOU BJYÛRVFFOTWBHJOBWJTBOU 727%DGDORQD

QBHJOEE

$63404%& 5BSPU.BHJB0DVMUJTNP $POUSPM.FOUBM4BOBDJØO 4FNJOBSJPEF3FJLJ

7&35*$"-43FHJØHSFHB BNC HSBO UFSSBTTB /BWJMJ TPSHJUEVODPOWFOUIÓCSJE %JGBNBDJØBNCHSBODBQBDJ UBUEFQFSNBOÒODJB$FOUSF EFYQMPUBDJØ EPWFMMFT  FOVOQSPOPN5BOBWJBU SFNVOUFOSJVTDPNHSBFMMFT DPNBRVFTUB2VBOTBDBCB MFTRVBJY TVSU  7FMMVU EBRVFMMRVFWBBMJOSFWÏT 7JVBMFTUE&VSPQBJBMTUF CFJPTEFO5JOUÓO2VBO TFOBKVOUFOVOFTRVBOUFT BDBCBTPSUJOUFMMMJCSF-BNÏT FNQJQBEB"MDBQEBNVOU ²TVOBNFSBRàFTUJØEFKBSEÓ .BSYBSFOEFM#SBTJMQFSDB QCVTTBSTFFOFMTJMFODJ 5BMDPNBSFOHPFNTVSUVOB DPTBSVÕOPTB"QBHBFMMMVN EFMBNFOU6OBSCVTUB DBO#BSÎB"RVFTUBTÓRVF ÏTUSFODBEPSB'BNÏTSFNPS RVFDBQBMUSB(SBOTPSUJEB EFNBSFBMBCBSSJBEB.JMQV KBOUEVOBNBOFSBBQSPYJNB EB#BSSPFS TJNÏTOPFO FMQBSMBS2VFEBFOUSFBRVÓJ NPMUNÏTFOMMË DPNTJEJHVÏ TTJN&TQSFTFOUBNJH WFTUJU&OUSFnBNTJHMBÎPOT QÒMT$POUFOFOMBVEBO %JTDSFUUBMMFOUSFMJODJEFOUJMB DPODJTJØ"MBMMBSHBDPNQSBS BJYÓÏTDPNQSBSDBS 

5FM $(àFMMJ'FSSFS 

5"3055&-&'»/*$0

5"305%&

1"26*5"."35¶/&; 5BSPUFWPMVUJWP 5JFOFTEVEBT "NPS USBCBKP EFQSFTJØO #VTDBTSFTQVFTUBT

 "UJFOEPQFSTPOBMNFOUF 5FSBQFVUBFTQJSJUVBM .ÈYJNBTFSJFEBE

7JTJUBTDPODFSUBEBT

1PSBMUB4-$0SFOTF 1SFDJPGJKP &VS.ØWJM &VS .BZPSFTEFB×PT

WDURW

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

 XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN 

        
727PRWRU

616OQVQTYHK,FOHV‡FLUFXODFLÓ‡QRYHWDWV‡FRQFHVVLRQDULV

/JTTBO1JYP

.PUPSt&M/JTTBO1JYPÏTVO VUJMJUBSJEFSFEVÕEFTEJNFOTJP OT BQUF QFS FODBCJS RVBUSF BEVMUT BNC DPNPEJUBU 1FS MFT TFWFTDBSBDUFSÓTUJRVFT J GVODJPOBMJUBU FT USBDUB EVO DPUYF QFOTBU FNJOFOUNFOU QFSMBDJSDVMBDJØFODJVUBU&M WFIJDMFBMJOUFSJPSÏTGVODJP OBMJPGFSFJYNVMUJUVEEFTQBJT QPSUBPCKFDUFT &M NBMFUFS UÏ VOBDBQBDJUBUEFMJUSFTJ QFSNFUJOUSPEVÕSIJVOBNBMFUB EF QFUJUFT EJNFOTJPOT J VOB NPUYJMMB

TPSEFDBWBMMTEFQPUÒODJB NËYJNBJEFUSFTDJMJOESFT RVF BTTPMFJYVOBWFMPDJUBUQVOUB EFLNI BNCVOBBDDFMF SBDJØEFBFOTFHPOT JVODPOTVNNJUKË DPNCJOBOU DJSDVJUVSCËJDBSSFUFSB EF MJUSFT &O BRVFTU TFOUJU FT USBDUB EVO EFMT WFIJDMFT EF CFO[JOBEBRVFTUBDBUFHPSJB RVFHBTUBNFOZTDPNCVTUJCMF -BWFSTJØBVUPNËUJDBEFM1JYP HBTUBVOBNJDBNÏT MJUSFT BMT RVJMÛNFUSFT TPCSF TVQFSGÓDJFDPNCJOBEB

$PN B FMFNFOUT CËTJDT EFM DPOGPSUEBRVFTU/JTTBO1JYP QPEFNFTNFOUBSFMTQPSUBHPUT EBWBOUFSTJFMQPSUBBNQPMMFT QPTUFSJPS FMT TFJFOU QPTUF SJPS BCBUJCMF FO VOB QFÎB MPCFSUVSBBEJTUËODJBEFMEJ QÛTJUEFDPNCVTUJCMF FMNJSBMM EFDPSUFTJBFOFMQBSBTPMEFM DPTUBUEFMQBTTBUHFS FMSFMMPU HFEJHJUBMJFMWPMBOUBKVTUBCMF FOBMUVSB .PUPS &M1JYPPGFSFJYVOÞOJDQSPQVM

"-26*-&3%&'63(0/&5"4:563*4.04

0'*$*/"&/#"%"-0/"$&-&$53»/*$" O1PM*OE-FT(VJYFSFT 5&- XXXHSVQPNBSUIFDPN QBHJOEE

727%DGDORQD
727PRWRU

5BNCÏDBMBGFHJSIJFMUBODB NFOUEFTFHVSFUBUFOMFTQPS UFTEFMEBSSFSF FMTDJOUVSPOT EBWBOUFST BNC QSFUFOTPST J MJNJUBEPSTEFGPSÎB MBEJTUSJ CVDJØFMFDUSÛOJDBEFGSFOBEB &#% FMT GBST BKVTUBCMFT FO BMUVSB J FMT SFDPM[BDBQT FO UPUFTMFTQMBDFT JBMUSFTTJT UFNFTNÏT

4FHVSFUBU &MNPEFMCËTJDEFM/JTTBO1JYP PGFSFJYEFTÒSJFBODPSBUHFT *TPmY DJOUVSPOTQPTUFSJPST EFQVOUT DPJYÓEFTFHVSF UBUGSPOUBMQFSBMDPOEVDUPSJ FM QBTTBUHFS J MBUFSBMT BOUJ CMPRVFKBNFOUEFGSFOT"#4J BMFSUBEFMDJOUVSØEFTFHVSFUBU EFMDPOEVDUPS

XXX7&/5"%&/&6."5*$04DPN

"RVFTU NPUPS PGFSFJY VOB SFTQPTUBBEFRVBEBJQFSNFU VOB CPOB NPCJMJUBU UBOU FO DJSDVMBDJØ FO DJVUBU DPN FO DBSSFUFSB -B WFMPDJUBU NËYJNB EFM WF IJDMF TBDPOTFHVFJY BNC MB RVBSUBWFMPDJUBU UPUJRVFBNC MBDJORVFOBCBJYBPTUFOTJCMF NFOUFMOJWFMMEFTPSPMM

%0/&.-"70-5" "-4 13&64 5BMMFST 3FDBOWJT 7FOEFTJ&YQPTJDJØ 1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

5FM 'BYNPUPTCBEBMPOB!UFSSBFT

3&1"3"$*»/(&/&3"-%&-"650.»7*-

1MBODIBt1JOUVSBt4FDBEPBMIPSOPt.FDÈOJDBt&MFDUSJDJEBE 130.0$*»/ 050º0*/7*&3/0

-FPGSFDFNPTQPSVODBNCJPEFBDFJUFZG JMUSPT VOBSFWJTJØO(3 "56*5"EFOJWFMFT BNPSUJHVBEPSFTZ VOBSFWJTJØOEFQSF*57

*OEÞTUSJB #"%"-0/" 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODJUDQSDQHUD

NCITCPRCPGTC < >XXXFMUPUEJHJUBMDPNMBHSBOQBOFSB

"RVFTUBTFUNBOB-B(SBO1BOFSB DPNQUBBNCTJTOPWFTFNQSFTFT DPMrMBCPSBEPSFT &MTSFHBMT BDVNVMBUTBRVFTUB TFUNBOBB -B(SBO1BOFSB KBTVNFOVOUPUBMEF

å 2VBOUJUBURVF TFHVJSËDSFJYFOUTFUNBOB SFSFTFUNBOBHSËDJFTB MFTDPMrMBCPSBDJPOTEFMFT FNQSFTFT

"RVFTUBTFUNBOBIBOFOUSBU OPVTDPMtMBCPSBEPSTBNCNPMUB GPSÎB&OUSFFMMT &M3FCPTUEFO .BOFMRVFFOTPGFSFJYVOEJOBS PVOTPQBSQFSBEVFTQFSTPOFT EFEJMMVOTBEJWFOESFTQFSHBVEJS EFMBTFWBFYDFMtMFOUDVJOB 6ODPQEJOBUTOPPCMJEFVQBTTBS QFSMB'JSBEF/BEBMEF#BEBMP OBJBQSPmUBSFMWBMQFSDPOTVNJS BRVBMTFWPMEFMFTTFWFTQBSB EFT4JKBÏTIPSBEFQSFOESF RVFMDPN BQSPQBUB.BYJGPSO POUVJVOBMUSFQFSTPOBFTUB SFVDPOWJEBUTBVOFTNPS[BSP CFSFOBS*DPNTFNQSFOPFOT EFTDVJEFNEFMBDVSBQFSTPOBM BJYÓRVFTJWPMTBOBSCFOHVBQB PHVBQPBUPUBSSFVB&TUJMJTUB -BVSBFOTPGFSFJYFOVOTFSWFJ DPNQMFUEFSFOUBUJUBMMBU *QFSFTUBSFOGPSNBFM(JNOËT NJOVUTFOTPCTFRVJBBNC VONFTEFHJNOËTJNBUSÓDVMB

HSBUVÕUBQFSBVOBQFSTPOB QFS RVÒOPUJOHVJTFYDVTBEhFTUBS TB*DPNOPOPNÏTIFNEhFTUBS CÏQFSGPSB UBNCÏFOTIFNEF QPTBSTBOTQFSEJOT MBTBMVU DPNQUB MB$MÓOJDB%FOUBM3PC FUSFHBMBVOBIJHJFOFJSFWJTJØ HSBUVÕUB "QSPmUBQFSBOBSBNCMBGBNÓMJB BWFVSFFM1FTTFCSF7JWFOUEF 4BOU'PTU POUFOTFOUSBEFT FTQFSBOUQFSWFVSFVOBSFQSF TFOUBDJØJUBNCÏ%7%TBNC MBSFQSFTFOUBDJØQFSHBVEJSOF BDBTB *QFSRVÒOPUFOJSDPUYFOPTJ HVJFYDVTBQFSGFSRVBMTFWPM EBRVFTUFTBDUJWJUBUT .BSUIF MFNQSFTBEFMMPHVFSTMÓEFSBM NFSDBU UhPGFSFJYVOWBMQFMMMP HVFSEVOUVSJTNFEFHBNNB #UPUFMDBQEFTFUNBOB < >FMUPUEJHJUBMDPNMBHSBOQBOFSB

&NQSFTFTDPMrMBCPSBEPSFT OJUEhIPUFMQFSB QFSTPOFTNÏT FTNPS[BS

BCPOBNFOUTQFS BNFTPT

"CPOBNFOUEF CSPO[FKBU

(SBOUPSUFMMEF3FJT EFNBTTBQË

7BMQFSVO #VEBEFMBTPSU

5BSHFUBSFHBM QSPWBSTFSWFJT

7BMQFSVOB DBMÎPUBEB QFSBQFSTPOFT

7BMEFDPNQSB QFSBWJOJMT EFDPSBUJVT

FOUSBEFT BMQFTTFCSF 7JWFOUJ%7%T

-MPHVFSUVSJTNF (BNB#DBQEF TFUNBOB

%JOBSPTPQBSQFS BQFSTPOFTEF EJMMVOTBEJWFOESFT

4FSWFJEFUBMMBSJ QFOUJOBSDPNQMFU

7BMQFSDPOTVNJS EJOTMB'JSB BRVBMTFWPMQBSBEB

7BMFTNPS[BSP CFSFOBSQFS QFSTPOFT

NFTEFHJNOËTJ NBUSÓDVMBHSBUVÕUB QFSQFSTPOB

)JHJFOFJSFWJTJØ HSBUVÕUB

4JUFOJVVOOFHPDJJWPMFVDPMrMBCPSBSBNC-B(SBO1BOFSB QPTFVWPTFODPOUBDUFBNCFM505#BEBMPOBr

1MBOUJMMBJOEE
eeeRTKOGTEQPEWTUeee

NCITCPRCPGTC FGPCFCN

2#TVKEKRCCNPQWEQPEWTUFGN616 "RVFTU/BEBMFUQPSUFNVOOPVDPODVSTEFM505#BEBMPOB .POUHBU J5JBOB RVFDPOKVOUBNFOUBNCNPMUFTFNQSFTFTDPMrMBCPSBEPSFT FTUFNQSFQBSBOUMB(SBO1BOFSBEF/BEBM6OQBOFSBHSPTTB NPMU HSPTTB-FTFNQSFTFTDPMrMBCPSBEPSFTBOJSBOBGFHJOUTFUNBOB SFSFTFUNBOBSFHBMTJPCTFRVJT RVFBOJSBOBVHNFOUBOUFMUPUBMEFM QSFNJmOBMQFSBMHVBOZBEPSEFMBQBOFSB&MOPNEFMhBGPSUVOBU HVBOZBEPSEFMDPODVSTFTEPOBSËBDPOÒJYFSBMBSFWJTUB&TQFDJBM EF/BEBMEFMEÓBEFEFTFNCSF

WPØPKEIWCP[CFQTU GORQTVCTÀNCITCPRCPGTC QORNGNCDWVNNGVCKRCTVKEKRCJK 0NQMFMBCVUMMFUBJFOWJBMBQFSDPSSFV UBNCÏQPUTQPSUBSMBBMFTOPTUSFTPmDJOFT PFOUSBBMXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPNMBHSBOQBOFSBJPNQMFFMGPSNVMBSJ

#VUMMFUBEFQBSUJDJQBDJØ /PN "ESFÎB $JVUBU 

 

 

$PHOPNT $1  5FMÒGPOEFDPOUBDUF

-MPDTEhFOUSFHBEFMBCVUMMFUB%JSFDUBNFOUQPSUBOUMBCVUMMFUBPNQMFSUBBMFTOPTUSFTPmDJOFTPFOWJBOUMBQFSDPSSFVPSEJOBSJB $0/$634-"(3"/1"/&3"&M505$-MFØ POB#BEBMPOBPPNQMJOUFMGPSNVMBSJRVFUSPCBSFVBMXFCXXX FMUPUEJHJUBMDPNMBHSBOQBOFSB #BTFTEFQBSUJDJQBDJØ/0.²44h"%.&53®6/"#65--&5"1&31&340/"5SPCBSËTMBSFTUBEFCBTFTEFQBSUJDJQBDJØBMBXFC XXXFMUPUEJHJUBMDPNMBHSBOQBOFSB&MDPODVSTBOURVFOPWVMHVJBDDFEJSBMBXFCJTPMrMJDJUJVOBDÛQJBEFMFTCBTFT&M505#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB TFMJGBDJMJUBSBMBNBUFJYBQFSRVÒFTUJHVJJOGPSNBUEFMFTCBTFTRVFSFHFJYFOBRVFTUDPODVST

1MBOUJMMBJOEE
LPPRELOLÁULDKOOQDKNKÀTKC

/DPLOORUVHOHFFLÓLPPRELOLÁULDGHO%DUFHORQÈV1RUG

-FVSÓCPSCBJYBFOUBYBEJËSJBBM JTFODBNJOB BVOOPVNÓOJNIJTUÛSJD *NNPCJMJBSJBt-FVSÓCPS UJQVT EFSFGFSÒODJBEFMBNBKPSJBEF MFT IJQPUFRVFT B &TQBOZB IBCBJYBUBWVJmOTBTJUVBSMB TFWBUBYBEJËSJBFOM  SFTQFDUF B M RVF WB NBSDBSBIJS JTFODBNJOBBVO OPVNÓOJNIJTUÛSJDNFOTVBM "NC FMT OPV WBMPST EJTQP O J C M F T D P S S F T Q P O F O U T B M T EJFTRVFIJIBIBHVUBDUJWJUBU CBODËSJB MB UBYB BM OPWFN CSF FT DPMrMPDB FO M  J TJ MFVSÓCPS NBOUÏ BRVFTUB MMFVHFSB UFOEÒODJB CBJYJTUB mOTBmOBMEFNFT SFHJTUSBSË VO OPV NÓOJN IJTUÛSJD EFT

MFVSÓCPSFTNPHVJEJOTEVOB FTUSFUB GPSRVJMMB EFTUBCJMJUBU GJOT RVF FMT CBODT DFOUSBMT DPNFODJO B BQVKBS FMT UJQVT EJOUFSÒTBMBMMVNEFMTTJHOFT EFSFDVQFSBDJØEFMFDPOPNJB BMHVOBDPTBRVFBMB6&OP TVDDFJSË QSFWJTJCMFNFOU mOT BNJUKBO -"TTPDJBDJØ)JQPUFDËSJB&T QBOZPMB ")& BEWFSUFJY UPU J BJYÛ RVF MJOEJDBEPS TFN CMB FTUBS UPDBOU UFSSB J RVF KBTIBQSPEVÕUMBNBKPSQBSU QSÏT EF UBODBS MPDUVCSF FO EFMUSBTMMBUEFMEFTDFOTEFMT M UJQVTEJOUFSÒTBMFTDBSUFSFT &MT FYQFS UT QSFWFVFO RVF IJQPUFDËSJFT

$(VJGSÏ #BEBMPOB 5FM

XXXQSPNPDBUFT

1*404&/--0(6&3 10."3IBC FYUFSJPS NFOKBEPSFYUB CBMDØ DPOTFSWBUå 1035%&#"%"-0/"0#3"/07" ®UJDEFIBC CBOZT BTFP UFSSBT TFTEFJN¤å JODMPVQJT QL USBTUFS #6'"-®1JTEFIBC SFGPSNBU QFS FOUSBSBWJVSFå 1&17&/563"IBC CBOZJDVJOB DPNQMFUT CBMDØ BD QJTSFGPSNBUå ."35¶16+0-IBC DVJOBJCBOZ DPNQMFUT NFOKBEPSFYUBCBMDØ DBMFGJ BTDFOTPSå ."326µ4%&45.03*IBC CBOZ JDVJOBSFGPSNBUT NFOKBEPSFYUBCBMDØ "TDFOTPSå 30(&3%&'-03#BSEFN¤FOGVO DJPOBNFOU/PIJIBUSBTQBTåNFT 1&17&/563".‹"69*-*"%03"1JT EFN¤ IBCJHPMGFT CBOZDPNQMFSU NFOKBEPSEFN¤BNCDVJOBBNFSJDBOB FYUBUFSSBTTBEFN¤JUFSSBUå

5FOJNNÏTQJTPTEFMMPHVFS USVDBOT

QBHJOEE$"4""1&17&/ 563"4"-&4*"/4 3FG#N FO1# 1BUJN HBSBUHF1PTTJCJMJUBU EFGFSWJWFOEFTJOEF QFOEFOUT 010356/*5"5 4"$$&15"&-4&6 1*4%&/53"%" QUT å

4"/5$3*45 3FG#1JT EFIBC NFOKBEPS FYU DVJOBPGmDF SFGPSNBEB CBOZ DPNQMFSUJSFGPSNBU HSFT BMVNJOJ*EFBM QFSQBSFMMFT .QUFT å

$&/53&13*. 3FG#1JTEF IBC EPCMFT CBOZJDVJOBDPO TFSWBUT NFOKBEPS FYUBCBMDØ QJT QFSFOUSBSBWJVSF *EFBMQFS[POB "TDFOTPS QUFT å

1&17&/563" 130(3²43FG #1JTEFN¤ BNCIBC USBTUFS DVJOBJCBOZSFGPSNBU NFOKBEPSRVBESBU QPSUFTEFNCFSP BMV NJOJJHSFT DBMFGBDDJØ 5PUFYUFSJPSJSFGPSNBU *EFBMQBSFMMFT .QUFT å

#6'"-®%$ 30#&35 3FG#1JTEF N¤BNCIBC CBOZJDVJOBSFGPS NBUT NFOKBEPSFYU CBMDPOBEB *EFBMQBSFMMFT 0QPSUVOJUBU QUFT å 

*%&"-1"3&--&4 .&3$"5503/&3 3FG#1JTN¤ IBC NFOKBEPSFYUB CBMDØ DVJOBSFGPSNBEB JCBOZFOCPOFTUBU QBSRVFU QPSUFTCMBO RVFT BMVNJOJ BBBNC CPNCBDBMPS 'JODBEFTUJMBOUJD QUFT å

(03("1301 %&-1"#&--»3FG #1JTN¤BNC IBC EPCMFT CBOZ DPNQMFSUJDPOTFSWBU DVJOBSFGPSNBEBBNC HBMFSJB NFKBEPSFYUB HSBOCBMDØ DBMFGBDDJØ JBTDFOTPS 1FSFOUSBSBWJVSF QUFT å

$"4""1&1 7&/563" 3FG#$BTB BNCUFSSFOZEFN¤ JGBÎBOBEF N QBUJEFN¤J UFSSBTTTBEFN¤ PSJFOUBDJØNBS UÏ TPMUPUFMEJB &TQPUFEJmDBS 1# (0-'&4 1UFT å 

--&'*®#"*9" 3FG#1JT EFN¤ IBC NFOKBEPSEFN¤ FYU DVJOBJCBOZ FOCPOFTUBU QFS FOUSBSBWJVSF QUFT å

1&17&/563" 1&17&/563" 1-±#"%"-0/" 130(3²4 (6*9&3&43FG 1&17&/563" 3FG##BJYPT #1JTEF 3FG#1JT BNCFOUSBEBJOEF EFIBC NFOKBEPS QFOEFOUEFIBC IBC NFOKBEPSFYU FYUBCBMDØ DVJOBJ EPCMFT NFOKBEPS BCBMDØ DVJOBPGm FYU DVJOBJCBOZ CBOZQFSSFGPSNBS DFSFGPSNBEB CBOZ BTDFOTPS JEFBM DPOTFSWBUT QJTEFTUJM BSSFHMBU BTDFOTPS BOUJDBNCTPTUSFT QFSQPTBSBMWPTUSF 1FSFOUSBSBWJVSF BMUT*EFBMQBSFMMFT HVTU QUFT 1UFT .QUFT å

å

å 727%DGDORQD
$.BS OÞN

%*3&$5&$0/4536$503

"ENJOJTUSBDJØ EF$PNVOJUBUT

LPPRELOLÁULD

5*"/"

$FOUSFEF(FTUJØ Eh*NNPCMFT

1*404&/"-26*-&3 #"%"-0/"

%6&4Á-5*.&4 1-"/5&4#"*9&4 &/7&/%"

#"-%0.&3040-®N IBCJUBDJPOFT DPDJOB DVBSUPCB×PåNFT $"/:"%»MPGU CB×P DPDBNFSJDBOB FYUFS TFNJOVFWPåNFT 26*/5"&-7*3"."35¶16+0-N IBCJUBDJPOFTHSBOEFT DPNFEPS UFSSB[B DPDJOB DVBSUPCB×P FYUFSJPS åNFT

1*404&/7&/5"

6OBEFNEFKBSEÓ JMhBMUSFEFNEFKBSEÓ IBCJUBDJPOT CBOZT BTFP QMBDFTEFQËSRVJOH JUSBTUFS DBMFGBDDJØJBJSF DPOEJDJPOBU

$&/530``010356/*%"%'JODBOVFWB IBCJUBDJPOFT DPDJOB DVBSUP

5FMT 

130(3²4QJTPSFGPSNBEP IBCJUBDJPOFT BB DPDJOB CB×P BNVFCMBEP *.1&$"#-&åNFT #6'"-«[POBUSBORVJMB N IBCJUBD DPDJOB DVBSUPCB×PåNFT

#"%"-0/"

EFCB×P å 26*/5"&-7*3"o``0$"4*»/«UJDP QJTP SFGPSNBEP JNQFDBCMF N CB×PT IBCJUBDJPOFT BB å OFHPDJBCMFT 1-1&17&/563"0GJDJOBN MBWBCP U[B [POBNVZDPNFSDJBMå

6U3URSLHWDULR 3UHFLVDPRVSLVRVGHDOTXLOHUSDUDGDU VDOLGDDODJUDQGHPDQGDGHFOLHQWHVTXH WHQHPRVHQFDUWHUDVHOHFFLRQDGRV \VROYHQWHV

FNBJMGJODBT!OBWBSSPDBUBMBODPN $3PHFSEF'MPS CBJYPTr#"%"-0/" #BSDFMPOB 5FMT'BY

7HO +BVNF.POUTFSSBUJ7JWFT (FTUPS"ENJOJTUSBUJV$PMMFHJBU "TTFTTPS'JTDBM "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB "ENJOJTUSBEPSEF'JORVFT

 

"44&4403&.-&401&3"$*0/4*..0#*-*®3*&4 &/5054&-4"41&$5&4 '*4$"- -&("'*/"/$&3 "%.*/*453"5*6

)$0.13" )7&/%" )--0(6&3 )53"41"4404

-0$"-4&/--0(6&3

)"%.*/*453"$*0/4 )"44&4403".&/5 )J(&45*«*..0#*-*®3*"

-0$"-0'*$*/" N EJËGBO [POBBKVOU FEJGJDJEhPGJDJOFT QMBOUB‹ BTD F

;0/".&3$"5503/&3 N QMBOUBCBJYB NEFTØUBO1SFVB$POTVMUBS $4"-7"%03&413*6 -MPSFEB NF ;0/"-"1-"/" NTFNJTÛUBO WFOUBMhFYUFSJPS"DDÏTGVSHPOFUFT F $'3"/$&4$%&1"6-" KUP$.BS ‹QMBOUB N N N .PMUBMMVNJOPTJUBU $"3/Á440-&%"%FOUSFTPMDPNFSDJBM N NPMUBMMVNJOPTJUBU FOQFSGFTUBUF $1307*%µ/$*"N QMBOUBCBJYB NTÛUBO F -0$"---0(6&3;0/".&3$"5503/&3NFOQMBOUBCBJYB NEFTÛUBOF 0'*$*/"--0(6&3N ‹QMBOUB BTDFOTPS BMDPTUBUBVUPQJTUB"NJOEFM DFOUSFFOQFSGFDUFFTUBU 1SFDJPUPUBMF 0'*$*/&4--0(6&3"WEB#VGBMË FOUSFTPM N WBSJTEFTQBUYPT "" BTDF $®/(&-(6*.&3®N FOUSFTPMF 3".#-"4"/5+0"/CBJYPTN EFQBUJ QJTN*EFBMBCBJYNBHBU[FN PUBMMFSJBEBMUPGJDJOFT'JODBTFOTFWFÕOT F 3#-"45+0"/(6*9&3&4N [POBEFQBTF 4*453&--4NF $(*30/"#6'"-®N NBHBU[FNUBMMFSF $(*30/" N PGJDJOB NBHBU[FN [POBDBSSFHBEFTDBSSFHBF $4"/5.*26&- $&/53& N4PSUJEBGVNT F %&41"59;0/"--03&%" N "" QFSGFDUFFTUBUBUF $4&-7"4"/5$3*45N N FOCVFOFTUBEPF

1*404*$"4&4&/--0(6&3 $1037&/*3IBC CBMDØ HBMFSÓB NPMUBDMBSFUBU TFOTFBTDFOTPSF 1*4&/--0(6&3 1MBÎBMB1MBOB IBC CBOZ UTTB TBTD SFGPSNBUF 1*4&/--0(6&3 ;POB#VGBMBIBCJUBDJPOT DBMFGBDDJØ UPUJODMØTF 1*4&/--0(6&3 $4&-7" 4BOU$SJTU IBC EPCMFT CBMDØ BTDFOTPS F 1*4&/--0(6&3 $4"(6/5 $&/530 TJOBTDFOTPS IBC F 1*4&/--0(6&3 $13*.SUTFOTFBTDFOTPS IBCJUBDJPOT NPCMBU UFSSBTTBEF NBQSPY SFGPSNBUF

1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1-"±"-"1-"/" 1®326*/( 53"45&3 01$*0/"- F 1"3,*/(--0(6&3"WEB.PSFSB $PUYF.JUKË F

/"64&/--0(6&3 /"64*/%6453*"-4$0.&3$*"-4 10-¶(»/#0/"7*45" BQBSUJSEFN FOEVFTQMBOUFTF /"61PM-FT(VJYFSFT N FRVJQBEBBNCJOTUBMBDJPOT F

7&/%" -0$"-7*7&/%"$*/%Á453*" O N TPSUJEBGVNT3FGF

*14#4+1C*14#5C*14#52NCÁC$CTÎFG/CNF´P6GNU #RCTVCV$#&#.10# $CTEGNQPC (#:|YYYIGUVQTKCOQPVUGTTCVEQO

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLÁULD

1*40#3"/07"--0(6&33*&3"."5".0304 N IBC CBOZT FYUFSJPS5FSSBTTBN 1BSLJOHPQDJPOBM*NQSFTDJOEJCMF"WBM#BODBSJ &VSPT *ODMÛTEFTQFTTFTDPNVOJUBSJFT JCJ 7JTJUFTDPODFSUBEFTEJTTBCUFNBUÓ '*/$"$0.&3$*"-&/7&/%"$"33&3%&-."3 $POTUBEFQMBOUBCBJYB QMBOUFT -PDBMEFN QMBOUBEhÞTDPNFSDJBMEFN JNEFQMBOUBNBHBU[FN 4JUVBUBMBGSBOKBNÏTDPNFSDJBMEFMD.BS

8QDILUPDGHSUHVWLJL XXXmORVFTCFMMBWJTUBDPN "WJOHVEB.BSUÓ1VKPM OÞN SB

5FM

' */26&43 0+"4 "44&4403".&/5J(&45*»*..0#*-*®3*"

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10#

(CZ .1%#.'5'0#.37+.'4;8'06# %'0641%.NGÎOQſEKPCCUGQOW[DWGPGUVCFQ ŝ )#5615 /14'4##824#6&'.#4+$#OCUGQ +FGCNQſEKPCRCRGNGTKCLVQIWCTFGTKCGVE ŝ 5+564'..5OUÎVCPQRCVKQ KFGCNRGSWGÌQVCNNGTUGTXKEKQUGVE ŝ %'0641E%QNÎPOCUGQ CRVQRCTCEWCNSWKGTEQOGTEKQQſEKPCUGVE 0')1%+#$.'ŝ

8'06#&'2+515;%#5#5 561%4+561OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQTGHQTOCFQ1('46¦0 %%1037+56#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQ DCÌGTCTGFQPFC RCTMGVCNWOCCECNGH2'4('%61'56#&10')1%+#$.' %10)4'51(TGPVGOGTECFQOJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQQTKIGP ŝ ..'(+OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQCNVWTC ŝ ,6127'46107'81O VGTTC\CO RCTMKPI VTCUVGTQRGTHGEVQGUVCFQCECDCFQUCNVQUVCPFKPI %1057.6#424'%+1 %10)4'516144'OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUEGPUQTQTÈIGPDWGPGUVCFQ ŝ /106+)#.OJCDEQOGFQTEQEKPC[DCÌQPWGXQUDCNEÎPDQPKVCUXKUVCU ŝ %/1065'44#6OEQOEQEKPCDCÌQJCDKVDWGPGUVCFQ ŝ %'0641%)7+(4œOJCDDCÌQUEQODCNEÎPEQERCTMKPIVTCUVGTQ1214670+&#& $7(#.OJCDFQDNGUDCÌQUEQODCNEÎP\QPCRKUEKPC ŝ %24+0%+2'$'4)#4#RNC\CFGRCTMKPI ŝ %'0641%%1037+56#OJCDKVCEKQPGUEQOGFQTEQEKPCDCÌQCUEGPUQTOW[DWGPGUVCFQŝ ..'(+%#6.#06+&#COWGDNCFQJCDFQDNGUEQOGFQTEQEKPCDCÌQVQFQPWGXQCUEGPUQTŝ 2'28'0674#%%#0+)¦OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQCUEGPUQTŝ

#.37+.'4 /14'4#OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUEGPUQTOW[DWGPGUVCFQŝ %#¤#&¦OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUGQCUEGPUQTRGTHGEVQGUVCFQŝ %'0641,61#;706#/+'061JCDEQOGFQTEQEKPCCOGTKECPC GNGEVTQFQOÃUVKEQU $CÌQEQORNGVQŝ #.(1051:++%1037+56#COWGDNCFQJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUGQCUEGPUQTŝ /106)#6.#5%156'4#5RGSWGÌQGUVWFKQFGJCDEQOGFQTEQEKPCCUGQŝ %'0641+)0#5+&'.1+1.#JCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQŝ %..'¦RNC\CFGRCTMKPIEQEJGITCPFGŝ /106)#6.#5%156'4#5OVGTTC\CJCDEQOEQEKPCDCÌQPWGXQŝ %104'4+#%#5#,#4& 0)#4#,'JCDEQOEQEKPCDCÌQPWGXCŝ 5#.7&8+4)'0&'.#5#.7&COWGDNCFQJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQDWGPGUVCFQŝ

53".*5"$*»/)*105&$"45&33&/04"#0("%05"4"$*0/&41-";"4 %&1"3,*/("%.*/*453"$*0/&4$0/4Á-5&/04

QBHJOEE

727%DGDORQD
1..')+#6

$*(17('(/$3523,('$',102%,/,$5,$

&2/(*1ž

) , 1 4 8 ( 6 

%$ '$ /2 1$

9(1'(6 $9'%8)$/­PKDELWDFLRQVPHQMDGRUJUDQFXLQDQRYDEDQ\FRPSOHWFDOHIDFFLy ½ 3,6&02/Ì'(/$7255(SLVPKDELWDFLRQVEDQ\VPHQMDGRUJUDQFXLQDHTXLSDGDFDOHIDFFLy7RWH[WHULRU ½ 3,6558%,$/ &(175( REUDQRYDPKDEVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\DLUHFRQGLFLRQDWFDOHIWHUUDVVDP ½ 3,6$/$3/$1$PpVEDOFyJUDQVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQUHIRUPDGDKDEWRWHVGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRWRWH[WHULRUSODoDGHJDUDWJHL WUDVWHU ½ 3,67,$1$&(175(9GHOD0HUFHQRXDQ\VPKDEEDQ\VVDORPHQMDGRULFXLQDJUDQVJDUDWJHV]RQDFRPDPESLVFLQD ½ 3,6$9'$025(5$PKDEEDQ\FVDODPHQMDGRUFXLQDEDOFRQVWRWH[WHULRUPROWGHVROYLVWDDOPDU ½ 3,6&,1'(3(1'(1&,$PKDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\ERQHVWDW ½ 3,63&203$1<6 &(175( PKDEEFRPSOHWFXLQDRIILFHVDIDUHLJUHIRUPDWH[WHULRU ½ 3,63&203$1<6 &(175( PKDEFXLQDUHIRUPDGDEDQ\FH[WHULRUEDOFy ½ 3,69,$$8*867$ &(175( PKDEVDOyPHQMDGRUEDQ\DVHRPROWOOXPLQyVYLVWHVDPDU ½ 'Ó3/(; 0$15(6­ &085,//2PKDEJUDQVVDODPHMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWLWHUUDVVDSODQWDJROIHVPGLDIDQVLVRODULXPGHPILQFDGH YHwQV ½ 'Ó3/(;038-2/ &(175( PPWHUUDVVDKDE VXLWHDPEYHVWLGRULEDQ\VDPEMDFX]]L FXLQDRIILFHVDOyGHPJROIHVDPE[HPHQHLD EDQ\VFRPSOHWV]RQDFRPDPESLVFLQDSDUTXLQJ ½ ),1&$(19(1'$&085,//2 0$15(6­ HVFRPSRQGHVRWHUUDQLGHPSDWLGHPSODQWDEDL[DDPEKDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\LJDUDWJH3ULPHUSLVDPE KDEEDQ\PHQMDGRUFXLQDLWHUUDVVDJROIHVLWHUUDW7RWHQERQHVWDW9HQGDWRWDODILQFD ½ 7255(0$65$0PWVFRQVWUXwWVSDUFHOODPWVQRYDGRUPLWRULV VXLWWHV VDOyPHQMDGRUFXLQDJUDQVDODJDUDWJHMRFVERGHJDIDQWjVWLTXHV YLVWHV ½ 7255( 0$65$0 PYLYHQGDPSODQWHVVDOyPHQMDPE[HPHQHLDEDQ\KDEKDEDPEVXLWWHJROIHVGHP ½ 7255(0$65$0VXSSDUFHOODPPHGLILFDWVWHYLYHQGHVLQGHSDPSOLHVJDUDWJHERGHJDHQSHUIHVWDWFDOHIERQHVYLVWHV ½ &$6$$7,$1$PROWQRYDGHGLVVHQ\JDUDWJHSODFHVVDIDUHLJVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQKDELWDFLRQV VXLWWH EDQ\VFRPSOHWVDVHRHVWXGLVRODULXP MDUGtFDOHIDFFLyLDLUHFRQGLFLRQDW ½ &$6$5&$0Ì' $/(//$PSDWLGRUPLWRULVVDORQVEDQ\VDDFDOHIDFFLyJROIHVYLVWHVDOPDUHVSHFWDFXODURSRUWXQLWDW ½ &$6$&-+21/(121 %8)$/$ PSDWLPVXLWHDPEEDQ\KDEEDQ\FDVHRHVWXGLRERGHJDLJDUDWJH ½ 7255(0$65$0QRYDPROWEHQVLWXDGDKDEGREOHVVXLWWHVVDOyPHQMDGRUJUDQFXLQDHTXLSDGDWRWDOJDUDWJHJUDQERGHJD]RQDGHPjTXLQHVDFDEDWV TXDOLWDWDMDUGLQDWLSLVFLQD ½ %$,;26&5266,1<2/KDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\SDWLFDOHIDFFLyHQSHUIHFWHHVWDW ½

/ /2 * 8 ( 5 6 3,6,*/(6,$6 &(175( KDEVDOyPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDWRWVHOHFWUDPREODW ½0(6 3,6'552%(57%8)$/­KDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWEDOFyVHPLDPREODW ½0(6 3,67(50(6520$1(6 &(175( KDEJUDQPHQMDGRUFXLQDLEDQ\UHIRUPDWVVDIDUHLJPROWGHVRO ½0(6 3,63&203$1<6PKDEVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDFDOHIDFFLySDUTXHWSHUIHFWHHVWDWERQHVYLVWHVWUDVWHU ½0(6 3,6&0$5PUHIRUPDWVHQVHYHwQVKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDH[WHULRUWUDVWHU ½0(6 3,6&129$&$1d2 %8)$/­3$57%$,;$ PKDEEDQ\VFXLQDJDOHUtDPHQMDGRUH[WHULRUPROWGHVRO ½0(6 3,6&/$,(7­1,$ &(175( KDELWDFLRQVGREOHVVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDEDOFy7RWH[WHULRU ½0(6 3,6&67$0$5,$ 5$0%/$ KDEEDQ\VFRPSOHWVVDODPHQMDGRUJUDQFXLQDJUDQPREODWSHUIHFWHHVWDW ½0(6 3,6&085,//2 0$15(6­ KDEJUDQVEDQ\FXLQDPHQMDGRUWHUUDVVDWRWH[WHULRU0REODW½0(6 3,6&*$/,&,$025(5$­WLFKDEEDQ\VVDODPHQMDGRUFXLQDFDOHIDFFLyWHUUDVVDPDPERIILFHSSDUTXLQJPREODWH[WHULRU ½0(6 3,63529,'(1&,$ 39(1785$ KDEJUDQVVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\FFDOHIDFLy½0(6 7255(0$65$0PROWEpVLWXDGDKDEGREOHV VXLWWHV HVWXGLERGHJDVDODPHQMDGRUQLYHOOVPFXLQDRIILFHJDUDWJHFRW[HVHQXQDSDUFHOODGHP SLVFLQD ½0(6 2),&,1(67255(*8,;(5(6PSHUHVWUHQDUIDQWiVWLTXHVYLVWHVGHPDQHXLQIRUP 326,%,/,7$7'(',9,6,216 2),&,1(6$/)21;2;,,, 39(1785$ PDPEGLYLVLRQV ½0(6 2),&,1$$9'$3&203$1<6 &(175( PGHVSDW[RVJUDQVUHFHSFLyLVHUYHLV7RWH[WHULRU ½0(6 /2&$/&6$10$5&26PFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/&/$75,//$FRPHUFLDOPTXDOVHYRODFWLYLWDW ½0(6 /2&$/)0$&,$ 72&$17,//$)5$'(5$ 6XSSODQWDPPDOWHOOLPSDWLDFFHVYHKLFOHV]RQDPROWFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/0(675(1,&2/$8PSHURILFLQHVRFRPHUo ½0(6 /2&$/3,&$6$/6PDPESODQWHVPROWOOXPLQRVHVSHUTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDORUHVWDXUDFLyVHQVHYHwQV ½0(6 /2&$/&*,521$PGLjIDQVHQVHFROXPQHVHQWUDGDIXUJRQHWDOOXPLDLJXD ½0(6 /2&$/&&267$&267$79,$$8*867$FRPHUFLDOPSHUIHFWHHVWDWSHUDRILFLQHVSODQWDEDL[DDFFpVGLUHFWHDFDUUHU ½0(6 /2&$/&3529,'Ë1&,$FRPHUFLDOP½0(6 /2&$/,1'8675,$/&6$19,d(16 025(5$ PGLjIDQDPEVHUYHLVHQWUDGDFDPLRQV ½0(6 /2&$/&20(5&,$/6$17%58PTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDODPEVHUYHLV½0(6 %$55(67$85$17(175$63­6PROWFqQWULF]RQDDMXQWDPHQWQRXOORJXHU ½0(6 /2&$/&&2/Ð1 72&$17/$3/$1$ PGLjIDQTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDO½0(6 /2&$/&'26'(0$,*PSODQWDEDL[DLPVzWDQH[WHULRUTXDOVHYRODFWLYLWDWRILFLQHVFRPHUoRVHWF ½0(6 3,6//2*8(5'552%(57KDEEDQ\VVDOyPHQMDGRUFXLQDWHUUDVVDPFDOHIDFFLyERQHVWDW½0(6

7HOqIRQ CBEBMPOB/PVEFGJOJUJVJOEE

&/DLHWDQLD%$'$/21$
#(

LPPRELOLÁULDXXXCBEBHFTUJFNDPNJOGP!CBEBHFTUJFNDPN

#"%"-0/" "5&/$*»/1301*&5"3*045&/&.04(3"/$"35&3"%&$-*&/5&41"3" "-26*-"34641*404:-0$"-&4130'&4*0/"-*%"%"#40-65"

1 * 4 0 4 & / " - 2 6 * - & 3 17&/563"$&/530"QBSUBNFOUPOVFWPBFTUSFOBS. U[BN QBSLFU BB DBMFG"NJO.FUSPå #6'"-""5*$0N IBC UFSSB[BEFN;POBTBKBSEJOBEBT NVZDFSDBDFOUSP å $&/530"MMBEPBNCVMBUPSJP. IBC CB×PT"TDFOTPSZDBMFG å $&/530"5*$0N IBC CB×PT UFSSB[BEFN å 1&17&/563"‹MJOFBNBS)BC CB×P HBMFSJB CBMDPO å --03&%";POBSFTJEFODJBM. IBC CB×PT CBMDPOZUFSSB[B DBMFG å #6'"-""7."35*16+0-0CSBOVFWB. BNJOU$FOUSP%FTQBDIPT TBMB å #6'"-""7.16+0-0CSBOVFWB$FSDBDFOUSP. IBC CBMDPO"SNBSJPTFNQPU DBMFG%FEJTF×På #6'"-""7.16+0-%VQMFYBUJDPPCOVFWB. IBC CB×P U[BDPOFTUVEJPEFN%FEJTF×På #6'"-""7."35*16+0-0CSBOVFWB%VQMFYEFEJTF×PN UFSSB[BEFN KBSEJOEFN (BSBKFEFOUSPEFMBWJWJFOEB å #6'"-";POBSFTJEFODJBM$BTBDPOHBSBKFDPDIFT KBSEJO UFSSB[BT CB×PT å -"4"-65. IBC#VFOFTUBEP MVNJOPTP#JFODPNVOJDBEPDPOUSBOTQPSUFQVCMJDP å

1 * 4 0 4 & / 7 & / 5" ;0/"16&350‹MJOFBEFNBS&TQFDUBDVMBSFTWJTUBT;POBQSJWDPOQJTDJOB QBSLJOH. NEFUFSSB[B IBC CB×PT å $&/530$&3$"13*.3FGPSBFTUSFOBS. IBC CB×P$FSDBQMBZB [POBTDPN'JODBQPDPTWFDJOPTå 5*"/" %61-&9 EF EJTF×P PCSB OVFWB;POB DFOUSP"M MBEP BZVOU 4JO WFDJOPT. N EF UFSSB[B IBC CB×PT;POBSFTJEFODJBM å

- 0 $" - & 4 : 0 ' * $ * / " 4 & / " - 2 6 * - & 3 $&/530$0--*16+0-0GJDJOBTN BTFP BB å 1&17&/563"-PDBMFTRVJOFSPEFNFOQMBOUBDPNFSDJBMZNFOQMBOUBTPUBOPQSFQBSBEPQBSB QBSLJOH.VZDPNFSDJBM å $&/530-PDBMEFN NVDIPQBTPEFHFOUF"NJO%FSFOGFZNFUSP*EFBMQFMVRVFSJBT EFTQBDIPTå (03(-PDBMNBNJO.FUSPHPSH NVZDPNFSDJBM*EFBMPGJDJOBTZDPNFSDJPT å .0/5*("-";POBNVZDPNFSDJBM. å 130(3&40"MMBEPEFMOVFWPBNCVMBUPSJP.*EFBMGBSNBDJBT DBGFUFSJBT å

1" 3 , * / ( 4 & / " - 2 6 * - & 3 : 7 & / 5" $&/530$--&01MB[BEFQBSLJOHQBSBDPDIFNFEJBOP å 1&17&/563"$;"3"(0;"1MB[BQBSLJOHQBSBDPDIFHSBOEF å $&/530"-$"-%&9*'3&1MB[BQBSLJOHQBSBDPDIFNFEJBOP å

$$PMMJ1VKPM ‹ #EODFOUSP 5FM

&91&3504*/.0#*-*"3*04

)UDQFHVF/D\UHW %$'$/21$

3,626(1$/48,/(5 //(),$5HI$PKDEWRWDOPHQWHDPXHEODGR&HUFDGHPHWUR\EXV6ROWRGRHOGtD½ &(17525HI$3LVRFRQDFDEDGRVGHFDOLGDG)LQFDFRQSLVFLQDFOLPDWL]DGDJLPQDVLRHWFPKDEEDxRV JUDQVDOyQP%DOFyQJDUDMH\WUDVWHUR½ 6$172&5,6725HI$DVFKDEGREOHVFRFLQD\EDxRUHIRUWRGRH[WSDUNHW3UHFLRVR ½*$6726,1&/ 025(5$5HI$3LVRGHKDEFRQDVFHQVRUDPXHEODGRFRFLQD\EDxRUHIRUPDGRV([WHULRUFRQEDOFyQ½ //(),$-725'$6$1721,25HI$7RWDOPHQWHUHIRUPDGRKDE GREOHV PX\VROHDGRDPXHEODGR7RGRPX\ ERQLWR-XQWRIXWXURPHWUR½ //25('$5HI$3LVRGHKDEDOWR\DVFHQVRUH[WHULRUVHPLDPXHEODGR½ 6$172&5,672$-XQWR&ROOL3XMROKDELWDFLRQHVH[WHULRU\PX\VROHDGR½ /$6$/8'0$548e6'(6025,5HI$3LVRGHKDEH[WHULRUUHIRU\DPXHEODGRFRQHOHFWURGRPpVWLFRV½ &(1752-72-$5',1(6&$162/(,5HI$PKDEVDOyQDPSOLREDxRVWRGRUHIRUPDGR½ &(17525HI$PKDEUHIRUPDGRDHVWUHQDU-WRD\XQWDPLHQWR½ 6$1$'5,$15HI$ÈWLFRFRQWHUUD]D\DVFHQVRUKDEDPXHEODGRMWRD\XQWDPLHQWR ½*$6726,1&/8,'26

3,626(19(17$ %8)$/­5HIÈWLFRFRQWHUUD]DKDEFDOHIUHIRUPDGRDVFHQVRU ½37$6 6$172&5,6725HIÈWLFRFRQWHUUD]DKDEEDxRUHIRUPDGR]RQDWUDQTXLOD ½37$6 6$172&5,6725HIÈWLFRFRQWHUUD]D$VFHQVRUKDE£7RGRUHIRUPDGR½37$6 /$6$/8'&9,&725%$/$*8(55HIKDE GREOHV H[WHULRU£3LVRPX\FXLGDGR ½37$6 025(5$5HI3UHFLRVRVSLVRGHKDEFRQWHUUD]DGHP£7RGRUHIRUPDGR ½37$6 6,675(//65HIÈWLFRFRQDVFHQVRU\WHUUD]DKDEWRGRUHIRUPDGR£6ROHDGR½37$6 6$172&5,6725HI3LVRFRQDVFHQVRUPKDEH[WHULRUFRQEDOFyQ ½37$6 025(5$5HIPKDEDPSOLRVDOyQ£2FDVLyQSRUSUHFLR\]RQD½37$6 //(),­-723=75$)$/*$55HI3LVRGHKDEWRGRUHIPX\VROHDGREDOFyQ6LQHQWUDGD\UHVWRFRPRDOTXLOHU ½½ 025(5$5HI3LVRPKDEJUDQVDOyQH[WHULRUFRQEDOFyQ\DVF&DOHIDFFLyQ½37$6 %8)$/­5HIKDEEDxRUHIRUPDGRH[WHULRU£2FDVLyQSRUSUHFLR\]RQD ½37$6 &(1752-72,*/(6,$6-26e5HI3LVRGHKDEDPSOLRVDOyQFDOHIDVFEDOFyQ½37$6 //25('$5HI3LVRGHPSUHFLRVRKDEWRGRH[W\UHIRUGHDxRVEDOFyQDVF½37$6 &(17525HI$3LVRGHPKDEEDxRVVDOyQFRQFKLPHQHDEDOFyQWHUUD]DSDUNLQJ\WUDVWHUR ½

7HOV QBHJOEE

727%DGDORQD
LPPRELOLÁULD

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* 6OLLLOGARELSEUPIS&ACI HOSENSEPOR,IGARANTIMELCOBRAMENTDELLLOGUERCADAMES-ÌXIMA ElCACIAISERIETAT4ENIMUNAAMPLIABORSADELLOGATERS0ROFESSIONALSDESDE

7&/%" $"4"$&/53&QC QJTN SFCFEPS NFOKBEPSTBMB DVJOBSFG QBUJQFUJU MBWBCP IBC CBOZDPNQMFUOPV UFSSBTTB CBMDØJBMUFMM å 5&33&/:1&3&%*'*$"3WBSJTVSC.BT3BNN å ."43".NBHOÓGJDBUPSSF WJTUFTFYDFM-FOUTQC NFOKBEPSBOJWFMMT TBMBEFTUBS DVJOBN EFTQBUY MBWBCP HSBOUFSSBTTB QJTIBC CBOZTDPNQMFUT UFSSBTTB HBSBUHFJDFMMFS å 1-"$&4("3"5(&BMDPTUBUEFMTKVUKBUTEF1SJN QFSDPUYFQFUJU å 1*4$$*3$6/7"-"$*»N IBCEPCMFT BCBOT DVJOBFRVJQBEB BD DBMFGBDDJØ BTDFOTPS å 1*4$#"*-²/1JTPTSPKPTPOQJT TFOTFBTDFOTPS IBC QBSLFU BDå

--0(6&3

1*404

1*4 "- $&/53& D 4BOU #SÞ  IBC NFOK HSBO DVJOB PGGJDDF CBOZ DPNQMFU UFSSBTTB DBMFGBDDJØJBJSFDPOEJDJPOBU å 1*4 "- 1"7&--» 0-¶.1*$ NPCMBU  IBC  CBOZT CBMDP HSBO [POB NPMU USBORVJMB NPMUJMMVNJOBU $POTVMUBS %&41"59 1SFTJEFOU$PNQBOZT UPUSFGPSNBU NBQSPY $POTVMUBS %&41"59 DÒOUSJD BMDPTUBUEFM"KVOUBNFOU FTUBUFYDFMtMFOU JEFBMQFS RVBMTFWPMUJQVTEFOFHPDJ NBQSPY $POTVMUBS

-0$"-0$"-$4BOU(POÎBM N JEFBMNBHBU[FN å -0$"-"SUJHVFTD#BMNFT N¤ 3&'03."5QPSUFT å

7JB"VHVTUB -MFUSB#S (BMFSJFT7JDUÛSJB 5FM 'BYt#BEBMPOB

7HO

$-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJØBHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNÒTUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNËUJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.µ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUËUJDB t0QDJØQBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFå

5SVDBSQFSDPODFSUBSWJTJUB5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLรULD

$0/46-5*/(Z(&45*ยป/*/5&(3"- 4- 1SFTJEFOU$PNQBOZT ยย‹#BEBMPOB'BY +PSHF'JMFMMB.BT"5&/$*ยป/1301*&5"3*04 $0.13".04461*40%&)"45" &6304 1"(0"-$0/5"%0

-0$"-&4:/"7&4&/7&/5":"-26*-&3 /"7&&/7&/5"-"4'3"/26&4"4%&-7"--ยต4.&/%041-"/5"4%&. $"%"6/0 1"5*0%&.&6304

+//1$+.+ร€4+#

/"7&&/7&/5"#"%"-0/"$$03%&34..1-"/5"#"+" "-5*--0 50%04-0446.*/*45304&6304 &/7&/5"-0$"-&/4"%3*ยซ/. &/53"%"%&$0$)&4รฅ &/7&/5"-0$"-&/#"%"-0/" $("-*-&6 -0$"-%*ยซ'"/0%&."1501"3"$6"- 26*&3/&(0$*0 01$*ยป/"$0/4536*3 7*7*&/%"0%ร1-&9&/$*."%&.รฅ

5SPCB FM UFV JNNPCMF P BOVODJBhU FO BRVFTUB TFDDJร˜

&/7&/5"#"%"-0/" 3*&3"."5".0304 -0$"-07*7*&/%" 16&35".54 "-."$ยฒ/ .54:-"7"#0&6304 &/ "-26*-&3 /"7& */%6453*"- -&4 '3"/26&4&4 %&- 7"--ยต4 . &/ 1-"/5" #"+" .&/1-"/5"461&3*03(3"/1"5*0%&.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-50 3*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04 %&&--04.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-503*0 .ยฒ%*$0 %&41"$)04.รฅ.&4 &/"-26*-&3:7&/5"&/#"%"-0/" #6'"-ยฎ -0$"-$*#&3*".54 #"ยบ0 รฅ.&4 7&/5"รฅ &/"-26*-&3:7&/5"&/-0$"-#"%"-0/" #6'"-ยฎ$+0)/-&//0/ . #"ยบ0รฅ .&47&/5"รฅ &/"-26*-&3-0$"-#"%"-0/" $*/%&1&/%&/*$" . %*ยซ'"/0 /04"-*%"%&)6.04 -"7"#0 -0$"-&/1&3'&$50&45"%0 "-.&4

1*404&/7&/5":"-26*-&3 &/"-26*-&3 -"4"-65 )"# #"ยบ0 1"3"&/53"3"7*7*3"-26*-&3รฅ.&4 &/"-26*-&31*40 45"$0-0." )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 1*40-0$"- &/"-26*-&3&/#"%"-0/" 1-";"-"7*-" .54)"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 :"4&0 $0$*/" 53"45&30 "4$&/403 /6&70"&453&/"3 &6304"-.&4 1*40&/"-26*-&3&/#"%"-0/" #6'"-" $/06$"4&4 . )"#*5"$*ยป/ #"ยบ0 $0 $*/" /6&70"&453&/"3 1"3,*/(*/$-6*%0&6304"-.&4 &/7&/5"1*40&/$4"/#36#"%"-0/" )"# #"ยบ04 50%03&' $"-&' 1"3,&5 5&33";" %& .54 7&/5"/"4 %& "-6.*/*0 -"7"%&30 ;0/" $0.6/ "+"3%*/"%"  53"45&304 1-";"%&1"3,*/(01$&6304

 CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

&/7&/5"1*40&/#"%"-0/"$4"/5"."3*")"#*5"$*0/&4./05*&/&"4$&/ 403 ย1*40 &6304 7&/5"1*40#6'"-" )"# #"ยบ0 $0$*/"/6&7" .&6304 &/7&/5"1*40 4"/50$3*450 )"# #"ยบ0 .&6304 &/ 7&/5" 1*40 &/ #"3$&-0/" $#"-.&4  )"#*5"$*0/&4  #"ยบ0 $0$*/" ("-&3*" $6#*&35" .&6304 &/7&/5"1*40 #"%"-0/" -"4"-65$.*(6&-13"54 . )"#*5"$*0/&4:#"ยบ0 $0$*/"$0/("-&3*" #0.#"%&"*3&:$"-03/05*&/&"4$&/40313&$*0รฅ &/7&/5"1*40&/$ยซ/(&-(6*.&3ยซ #"%"-0/"4"/50$3*450)"# #"ยบ0 $0$*/" "4$&/403 ".6&#-"%0 1"3"&/53"3"7*7*3&6304"-.&4 &/ 7&/5" 7*7*&/%" &/ #"%"-0/" $.63*--0 1-"/5" #"+" . %*ยซ'"/0 $0/ 4"-ยป/ $0.&%03 -"7"#0 "4&0 $0$*/" )"# $-"3"#0:"4 53"45&30 5&33";" 4ยป5"/0 . 1"5*0+"10/ยฒ4%*ยซ'"/0 0#3"1&/%*&/5&5&3.*/"3รฅ5&3.*/"%"รฅ $"4"&/7&/5"$".ยถ%h"-&--" 1-"/5"4 .)"#*5"#-&4:.4*/)"#*5"3ย‹ 1-"/5"  $6"3504 %& #"ยบ0 $0.1- 4"-ยป/ $0.&%03  $0$*/"4  )"# (0-'"4 ("3"+& 1"3" $0$)&4 &426*/&3" +"3%ยถ/ . : 0530 %& . 5&33";"4 %& .&6304

$0/46-5"313&$*04 QBHJOEE

727%DGDORQD
W/^KϮ,/d/KE^ ϱϱϭͲϳϬŵϸ͕ϮŚĂď͕ƐĂůſŶϮϮŵϸ͕ϭďĂŹŽ͕ďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͕ďŝĞŶŝůƵŵŝŶĂĚŽϱϴϱΦͬŵĞƐ

LPPRELOLÁULD

W/^K^E>Yh/>Zͼ'KZ'ʹD'/E

ͲDƵĐŚĂůƵnj͘'ƌĂŶĚĞƐƚĞƌƌĂnjĂƐLJďĂůĐŽŶĞƐ͘ ͲĂůĚĞƌĂͲĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĂŐĂƐ͘ ͲĂŹŽƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝƉĂĚŽƐ͘ ͲWƵĞƌƚĂĞŶƚƌĂĚĂďůŝŶĚĂĚĂ͘ ͲƌŵĂƌŝŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͘ Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞĂŶƚĞŶĂƌĂĚŝŽLJd͘s͘ ͲWŽƌƚĞƌŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͘ƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲWĂƌƋƵŝŶŐŽƉĐŝŽŶĂůĂĐĐĞƐŝďůĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉŝƐŽƉŽƌĂƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲŵƉůŝĂƐĐŽĐŝŶĂƐĐŽŶĞŶĐŝŵĞƌĂ͕ŚŽƌŶŽ͕ĐĂŵƉĂŶĂĞdžƚƌĂĐƚŽƌĂ͕ĂƌŵĂƌŝŽƐ͘͘͘͘

;'ĂƌĂŶơĂƐ͗ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶŝŶĨŽƌŵĞƐLJƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐͿ

ϲϰϱϴϰϰϱϮϬͮǁǁǁ͘ŐƉǀ͘ĞƐ

>KE

hZ'sEZ

ͬƚƌĂ͘ŶƟŐƵĂ sĂůĞŶĐŝĂͲŶĚƌĞƐ ^ĞŐŽǀŝĂ

&ĂŶƚĄƐƟĐŽƉŝƐŽĚĞϰŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽĐŝŶĂĞƋƵŝƉĂĚĂ͕ ďĂŹŽĐŽŵƉůĞƚŽ͕ďĂůĐſŶĂůĂĐĂůůĞ͕ƚŽĚŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽ͘ WĂƌĂĞŶƚƌĂƌĂǀŝǀŝƌ͘&ƌĞŶƚĞĨƵƚƵƌĂƉůĂnjĂ͘DƵLJďŝĞŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͘KĐĂƐŝſŶ͊͊ŶƚĞƐϮϳϱ͘ϬϬϬΦ

,KZϮϬϵ͘ϬϬϬΦͲhKdϴϰϬΦ ^ƌ͘ŶƚŽŶŝŽϲϲϬ͘ϴϭϵ͘ϰϭϯ

$)"-&54%&$"5"-6/:"4- 5MG ZZZFKDOHWVGHFDWDOXQ\DFRP 

££&$6$62%5$18(9$ D.P&DPSR*ROI 6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV

&$6$6$9,(1726 2%5$9,67$P3$5&(/$ +$% VXLWWH %$f26 3$5.,1*35,9$'2)5(17( ))&&$0,1%&1 ,QIyUPHVHVLQFRPSURPLVR

727%DGDORQD

QBHJOEE3,6$=2(1 %$'$/21$

2%5$18(9$ $PLQ3(39(1785$

),1&$(648,1(5$ 2%5$9,67$ &21$6&(1625 72'2(;7(5,250 %$/&Ï1 +$% '2%/(6 3$5.,1*,1&/8,'2

'Ò3/(;(;7(5,25(6 2%5$9,67$ +$%%$f26 3$5.,1*35,9$'2 3$7,20ð7=$6 25,(170$5 62/29(&,126

``*%&"-10313&$*0 35(*817( 6,1&203520,62

Ò1,&2(1/$=21$

7 * 7 * & / %" 4 % & 0 # 3 " / 6 & 7" % &  ‹ $ " - * %" % " 1 3 & $ * 0 % & $ 0 4 5 & $ 0 / 4 Á -5 & / 0 4  &O#BEBMPOBZPUSBTQPCMBDJPOFT

        
FODVVLILFDWV

&ODVVLILFDWV

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"MFTOPTUSFTPmDJOFT$-MFØ FSB#BEBMPOBr5FMr

010356/*5"5$"4""1&1 7&/563"" 1301 $(6* '3² 3&' # (SBO DBTB FO 1#  1BUJ N J HB SBUHF1PTTJCJMJUBUEFGFSEVFT WJWFOEFTJOEFQFOEFOUT1SFV QUT å 4"$$&15" &- 4&6 1*4 %&/53"%" 5&-4  #6'"-®%$30#&353&' # 1JT BNQMJ EF IBC NFOKBEPS FYU CBOZ J DVJOB SFGPSNBUT FYUFSJPS J BNC NPMUB MMVN QUFT å 7JOF B WFVSFM 5&-4 

+OOQDKNKCTKU %QORTC8GPFC 3&' 1&17&/563" oQJTPIBCJUBDJPOFTBOUFT SFGPSNBEP BTDFOTPS"" BM MBEP NFUSP BNVFCMBEP 1SFDJP å 5&- 3&''30/5."3*5*. QJTPIBCEPCMFTCB×PT CBMDØO BTDFOTPS ‹ MJOFB EF NBS [POB DPNVOJUBSJB DPOQJTDJOB PCSB DB MFGBDD HBTOBUVSBM å  QUT 5&- 

4"-6% 1"35"-5" 3&' # 1JT EF N¤ BNC UF SSBTTBEFN¤ IBC CBOZT JDVJOBDPOTFSWBUT NFOKBEPS N¤ FYU B UFSSBTTB /P IP EFJYJT FTDBQBS QUFT å 5&-4 

3&' $&/53& QJTP IBCJUBDJPOFT BTDFOTPS SFGPSNBEP CB×P Z BTFP UPEPFYUFSJPS CBMDØOWJTUBT BMNBS DBMFGBDDJPOHBTOB UVSBM å5&- $"4""1&17&/563"3&' # $BTB BNC UFSSFOZ EFN¤JGBÎBOBEF N QBUJEFN¤JUFSSBTTTBEF N¤ PSJFOUBDJØNBS UÏTPM UPUFMEJB&TQPUFEJGJDBS1#

  (0-'&4 1UFT å 5&-4  

.&3$"5503/&3 3&' # 1JTEFTUJMBOUJDBNC IBC DVJOBSFGPSNBEB CBOZ FO CPO FTUBU BB QBSRVFU QFSFOUSBSBWJVSF QUFT å 5&-4 --&'*® #"*9" 3&' # 1JT EF N¤  IBC NFO KBEPS EF N¤ FYU DVJOB J CBOZ FO CPO FTUBU QFS FOUSBS B WJVSF QUFT å 5&-4 $&/53&13*.3&'# 1JTEFIBC EPCMFT CBOZ JDVJOBDPOTFSWBUT NFOKBEPS FYUBCBMDØ QJTQFSFOUSBSB WJVSF *EFBM QFS [POB 1SFV QUFT å "TDFOTPS5&-4 

&DPOPNJDTJOEE

727%DGDORQD
5SFCBMM

.PUPS

7BSJT

"NJTUBUT

$MBTTFT

FODVVLILFDWV

*NNPCJMJBSJT

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"USBWÏTE*OUFSOFU*OTFSFJYJFMTFVTBOVODJTBUSBWÏTEFMBOPTUSBXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPN

1&17&/563" 130(3²4 3&'#1JTEFN¤BNC IBC USBTUFS DVJOBJCBOZ SFGPSNBU NFOKBEPSRVBESBU QPSUFT EFNCFSP BMVNJOJ J HSFT DBMFGBDDJØ5PUFYUFSJPS J SFGPSNBU *EFBM QBSFMMFT QUFT å 5&-4 1-±#"%"-0/" 1&17&/ 563" 3&' # 1JT EF IBC NFOKBEPSFYUBCBMDØ DVJOB J CBOZ QFS SFGPSNBS BTDFOTPS JEFBM QFS QPTBS BM WPTUSF HVTU QUFT å 5&-4 

-0$"-3".#-"4"/+6"/  N DPO WBEP å 5&- 4"#"%&-- $3&6"-5" B NJO &TU 3&/'& Z NFUSP 3FIBCBFTUSFOBS DPOBHVB Z MV[ EF BMUB "JSF BDPOE *OWFSUFS4PMPå5&- -0$"- &/ 7&/5" EF N FO "WEB .BSRVÒT EF .POUSPJH #BEBMPOB &YDFMFOUF TJUVBDJØO TPM Z QFBUPOBM å 5&-  4&7&/%& 1*40 $&/530 16&#-013&.*®%&."3 N SFGPSNBEP IBCJUBDJP OFT DPNFEPS CB×P DPDJOB CBMDØO1BSBFOUSBSBWJWJS å B OFHPDJBS 5&- 

&47&/1-"±"%&1"3,*/( D%PT EF .BJH BNC &OSJD #PSSËT -B 1MBOB å 5&- "5*$0 &/7&/5" $0--: 16+0-3&'1JTPEFUSFT 010356/*%"%7&/%0-0 IBCJUBDJPOFT DPDJOB CB×P $"- $0.&3$*"- EF N Z UFSSB[B EF NFUSPT DPO FO1FQ7FOUVSB5&- BTDFOTPS 1SFDJP å QUBT  XXXNF USPTDVBESBEPTOFU 5&-4 4&7&/%& 1*40%61-&9 FO$#BMEPNFSP4PMË 1*40&/7&/5"$0--*16 CBKPT5&- +0- 3&' &EJGJDJP DPO BTDFOTPS QJTP JNQFDBCMF ."326µ4 4"/5 .03* DPOUSFTIBCJUBDJPOFT CB×P &42 %0$503 #"40-4 DPDJOB MBWBEFSP CBMDØO BB UPUBMNFOUF FYUFSJPS  IBC DBMFGBDDJØO FYUFSJPS 1SFDJP N BTDFOTPS CBMDØO å  QUBT JOTUBMBDJPOFTFMÏDUSJDBTGPO XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU UBOFSÓB OVFWBT BMVNJOJP 5&-4 QBSRVFU BB SBEJBEPSFT MB WBCPOVFWP PQDJØOQBSLJOH QBSUJDVMBS QUBT 1*40&/7&/5"3&'%FM TFNJOVFWP DPOUFSSB[B 5&- EF N  IBCJUBDJPOFT 1-";"1"3,*/(&/7&/5" CB×PT DPDJOB DPNFEPS 4F WFOEF QMB[B EF QBSLJOH DBMFGBDDJØO BJSF BDPOEJDJP OBEP TVFMP QBSLFU [POB QBSBDPDIFHSBOEFFO[POB DPNVOJUBSJBDPOQJTDJOB1SF 2VJOUB&MWJSB KVOUPBMGVUVSP DJPå QUT $PSUF *OHMÏT 1BSLJOH DPO XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU QPDPTWFIÓDVMPT5&- 5&-4 43+03%*

 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVG FGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO 

        
'30/5."3*5*.7*7*&/%" &/7&/5"3&'1JTPEF N DPOIBCJUBDJPOFT CBร—PT DPDJOBPGGJDFT TVFMPT EFNBSNPM "" DBMFGBDDJร˜O UPUBMNFOUF BNVFCMBEP TJ UVBDJPOQSJWJMFHJBEBEFMBOUF EFM NBS [POB DPNVOJUBSJB DPO QJTDJOB PQDJPOBM EPT QMB[BTEFQLZUSBTUFSP1SF DJP รฅ QUBT XXXNFUSPTDVBESB EPTOFU5&-4 

FODVVLILFDWV

$"4"4 &/7&/5" $&/530 :1&17&/563""SFGPSNBS EFTEF  รฅ Z SF GPSNBEB  รฅ JOGPS NBNPTFOMPTUFMรGPOPTZMB XFCXXXNFUSPTDVBESBEPT OFU5&-4 1&17&/563"3& EรžQMFY EF PCSB OVFWB  ZNรžUJMFT IBCJUBDJPOFTCBร—PT UFSSB[B NZCBMDร˜O DBMFGBDDJร˜OZ BBBTDFOTPS1SFDJPTรฅ รฅZรฅ QMB[BT EF QBSLJOH QFRVFร—BT HSBOEFTXXXNFUSPT DVBESBEPTOFU 5&-4  

7HO

1*404&.*/6&70&/#6 '"-""ยบ0 3&'  N รžUJMFT  IBCJUB DJPOFT EPT CBร—PT DPDJOB DPNFEPS UPEPFYUFSJPS BB Z DBMFGBDDJร˜O BTDFOTPS1SFDJP รฅ XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU5&-4 

.&3$"5503/& 3&' 1JTP ย TJO BTDFOTPS DPO IBCJUBDJPOFT CBร—P DPDJOB DPNFEPS DBMFGBDDJร˜O USBTUF SP UFSSBEPDPNVOJUBSJP TVFMP EF QBSLFU 1SFDJP  QUBT XXXNF USPTDVBESBEPTOFU 5&-4 

1*407&/5"3&'EF N DPO IBCJUBDJPOFT  CBร—PTBTFP DPDJOBPGGJDFT DBMFGBDDJร˜O BTDFOTPS QMB[B -" .03&3" 3&' 1JTP EF QL USBTUFSP DPO CBMDPO SFGPSNBEPBFTUSFOBS IBCJ EFNZQBUJPEF DFSDB UBDJPOFT CBร—P DPDJOB DP NFEPS CBMDร˜O MBWBEFSP ย EFMNVTFPZEFMOVFWPBZVO TJOBTDFOTPS1SFDJP UBNJFOUP 1SFDJP รฅ รฅ QUBT XXX QUBT XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-4 NFUSPTDVBESBEPTOFU5&-4  7*7*&/%" &/ $"4"(&."4 3&'1JTPEFN IB CJUBDJPOFT DPNFEPS DPDJOB  CBร—P MBWBEFSP HBMFSร“B WFOUBOBT DMJNBMJU ย TJO BT DFOTPS DFSDBEFMBQMBZB1SF DJP  รฅ  QUBT XXXNFUSPTDVBESB EPTOFU 5&-4   

#6'"-" 1JTP FTRVJOFSP B $*OEFQFOEFODJBIBCJUB DJPOFTN DPDJOBZCBร—P SFGPSNBEPT DPDJOB FRVJ QBEBZBNVFCMBEB*EFBMย‹ WJWJFOEB 13&$*0 รฅ  $605" %& รฅ.&4 3&' #6 5&-

%$'$/21$1$9(6,1'8675,$/(6

%$'$/21$/2&$/6,2),&,1(6

&DPOPNJDTJOEE

727%DGDORQD
$"/(&- (6*.&3" 450 $3*450 1JTPNVZBDPHFEPS EF IBCJUBDJPOFT FO GJODB DPOBTDFOTPS#BMDØOFYUFSJPS BDBMMF BNQMJBTIBCJUBDJPOFT 4FNJBNVFCMBEP 13&$*0 å $60 5" %& å.&4 5&-  #6'"-" ``".1-*0 "5*$0 &/ '*/$" 4&.*/6&7" N UFSSB[B EF N CBMDØO N #B×P Z BTFP  IBCJUBDJPOFT GJODB DPO BTDFOTPS $BMFGBDDJØO ;POB JONFKPSBCMFZUSBORVJMB103 å $60 5" %& å.&4 3&' #6 5&- "5*$0 &/ '*/$" $0/"4 $&/403 &/ -" .*4." $ $0--*16+0- +50"716* ('3&% N UFSSB[B EF NDPOWJTUBTQBOPSÈNJDB BNBSZNPOUB×B IBCJUBDJP OFT DPDJOBZCB×PSFGPSNB EPT DBMFGBDDJØO Z BB .VZ BDPHFEPS 13&$*0 å   $605" %& å.&4 3&' 4$ 5&- 4&7&/%&5&33&/0--"/0 %&.&/.0/5.&-- 7JMBGSBODB DPOQSPZFDUPEF WJWJFOEB WJTBEP 1PS WBMPS IJQPUFDB DPODFEJEB */'0 5&-

3&' #6'"-" o QJTP IBCJUBDJPOFT DPOTFSWBEP "" BNVFCMBEP DPOFMFD USPEPNÏTUJDPT UPEP FYUF SJPS CBMDØO å5&- 

4&7&/%&$"4"%&. &/(*30/&--" #FSHB "QJF TBMJEBEFBVUPQJTUB0$"4*»/ åFOTVBDUVBMFTUBEP

*/'05&- 4&7&/%& 1*40 . &/ .03&3"IBC CB×PT CBMDPOFT "" DBMFGBDDJØO ;POBDPNVOJUBSJBDPOKBSEÓO QJTDJOB Z QJTUB EF CÈTRVFU 1ËSRVJOHZUSBTUFSPJODMVJEPT å */'05&- 

FODVVLILFDWV

10."3``0$"4*0/1JTPEF NDPOIBCJUBDJPOFTFO [POB NVZ USBORVJMB $PDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT QVFSUBT EF IBZB WFOU EF BMVNJOJP "NQMJB DPDJOB $PNQMFUB NFOUF FYUFSJPS B DBMMF 13& $*0å  $605" %& å.&4 3&' 105&-

3&' ;0/" #&404 o QJTP IBCJUBDJPOFT  N SFGPSNBEP BTDFOTPS CBMDØO BNVFCMBEPDPOFMFD USPEPNÏTUJDPT KVOUPNFUSP Z CVT  å å 5&-  

-0$"- &/7&/5" &/ $ 26&7&%0 #"33*0 -" 4" -6% EF N EJÈGBOP DPO WBEP 5&- 

3&'$&/53&QJTP IBCJUBDJPOFT  N UPEP FYUFSJPS BTDFOTPS  CBMDØO SFGPSNBEP BDUVBM DBMFGBD DJØO HBTOBUVSBM BNVFCMB 4&7&/%& 1*40 &/"7%" EP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT .0/54&33"5 %& #"%"-0 å5&- /" N BQSPY *OUFSJPS  TJO BTDFOTPS  IBC Z 3&' 1&17&/563" TF FOUSFHB SFGPSNBEP B TV QJTP IBCJUBDJPOFT SFGPS HVTUPå */'05&- NBEP "" TJO NVFCMFT  BNQMJPTBMØO BMMBEPNFUSP å5&- 4&7&/%& 1-";" %& 1"3 ,*/( $BOZBEØå5&- #6'"-" ;0/" 3&4*%&/ $*"-$BTB DPO HBSBKF DP DIFT KBSEÓO UFSSB[BT CB ×PTå5&- +OOQDKNKCTKU $&/530 -PDBM EF N NVDIP QBTP EF HFOUF" NJOEF3FOGFZNFUSP*EFBM 3&' --03&%" QJTP QFMVRVFSÓBT EFTQBDIPT IBC SFGPSNBEP BTDFOTPS å5&- CBMDØO BNQMJP  TBMØO NVZ MVNJOPTP BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT å5&- &4--0("1*4.BSUJ1VKPM BM DPTUBU EF MFTUBDJØ 3&'4"-65#"*9"oQJTP N IBC CBOZ EF EJTTFOZ  IBCJUBDJPOFT SFGPSNBEP DVJOB NFOKBEPSZCBMDØUPU BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEP FYUFSJPS $PNQMFUBNFOU SF NÏTUJDPT BM MBEP NFSDBEP GPSNBU"TDFOTPSFVSPT NFT5&- å5&-

.NQIWGT

%QPPGEVC~VCN~GFKEKÒ FKIKVCNFGN6Q6

YYYGNVQVFKIKVCNEQO

GNRQTVCNFGNCVGXCTGXKUVC

727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
FODVVLILFDWV

1&1 7&/563"1JT UJQVT DBTB BNC IBC NFOKBEPS EF N¤ FYU B UFSSBTTB EF N¤ CBOZSFGPSNBU DVJOB BNFSJDBOB BDBNCCPNCB DBMPS1SFVå5&-4 1035%&#"%"-0/"0#3" /07"®UJD EF N¤ BNC IBC CBOZT NFOKBEPSEF N¤ UFSSBTTFTEFJN¤ [POBDPNVOJUËSJBå JO DMPVQJT QL USBTUFS 5&-4 # 6 '" - ® 1 J T E F  I B C SFGPSNBU QFS FOUSBS B WJV SFå5&-4   1&17&/563"1JTEFIBC BNC NPCMFT BTDFOTPS QFS FOUSBS B WJVSFåNFT 5&-4 . " 3 2 6 & 4 % & 4 5 .03*IBC CBOZ J DVJOB SFGPSNBUT NFOKBEPS FYU B CBMDØ"TDFOTPSå 5&-4 1 0 . " 3  I B C FYUFSJPS NFOKBEPS FYU B CBMDØ DPOTFSWBUå 5&-4 ."35* 16+0-IBC DVJOB J CBOZ DPNQMFSUT NFOKBEPS FYU B CBMDØ DBMFG J BTDFO TPSå5&-4 30(&3 %& '-03 #BS EF N¤ FO GVODJPOBNFOU /P IJ IB USBTQBTåNFT 5&-4 1*40 )"#*5"$*0/&4 &/ 1"4&0-"4"-6%4JONVF CMFT IBCJUBDJPOFT BNQMJBT USBORVJMP MVNJOPTPå BMRVJMFS 5&-

$$0--*16+0-&OMBNJT NB DBMMF"NQMJP QJTP EF IBCJUBDJPOFTNVZMVNJOPTP Z FO DBMMF QSJODJQBM GJODB DPOBTDFOTPS4JONVFCMFT "-26*-&3å.&4(BT "-26*-0 1-";" %& 1"3 UPTEFDPNVOJEBEJODMVJEPT ,*/($$FOUSF5JBOB5&- 3&'4$ 5033&"-26*-&3 N --&'*" +6/50" %0$503 ."43". #BEBMPOB DPDJOB #"440-4 1JTP BMUP DPO PGGJDFFRVJQBEBTBMJEBBUFSSB BTDFOTPS IBCJUBDJPOFT [B DPNFEPSTFNJBNVFCMBEP BNVFCMBEP $PNFEPS DPO EPSNJUPSJPT CB×PT TBMB TBMJEB B CBMDØO FYUFSJPS B QPMJWBMFOUF HBSFKF DBMFGBD $DPOWJTUBTQBOPSÈNJDBT DJØO HBT Z BB UFSSB[BT "-26*-&3å.&43&' KBSEÓODPOCBSCBDPBå -'5&- NFT5&- "-26*-&3 0'*$*/" #"%" -" .03&3" "NQMJP QJTP -0/" EJS 1SPQ +VOUP $ EF N  IBCJUBDJPOFT TBMJEB$FOUSF N CBMDØO DPNFEPSEFNDPOTBMJEB FOQFSGFDUPFTUBEP WFOUBOB BCBMDØOFYUFSJPSB$.VZ MFTFOGBDI BTFPFYDMVTJWP CVFOB GJODB DPO BTDFOTPS DPOBHVB MV[ZBJSFBD$PO ``*ONFKPSBCMF[POB"-26* CPNCBDBMPSå5&- -&3 å.&4 (BTUPT EF DPNVOJEBE JODMVJEPT 3&' .35&-4 4& "-26*-" )"#*5"$*»/ UJQP CVIBSEJMMB DPO UFSSB[B å HBTUPTJODMVJEPT 5&- --0(6&3 -0$"- $$" /0/(&#"3"/&3" N &4 #64$" -0(01&%" 0 ;POBDFOUSF.PMUDPNFSDJBM 14*$¾-0(" QFS DPNQBSUJS åNFT 5&-  EFTQBUY BNC QTJDPMPHVFT 1044*#*-* EPSJFOUBDJPEJOËNJDBTJUVBUB 5"57&/%" #BEBMPOBDFOUSF5&- 1SFHVOUBS 4&"-26*-"$0/01$*»/" $0.13"FTQFDUBDVMBSDBTB QFS"OOB.‹ FOMB.PSFSBBWJFOUPTEF +50 10-*%&1035*70 %& N QBUJPT UFSSB[BTZ $0--*16+0-1JTPEFIBCJ TPMBSJVN IBCJUBDJPOFT  UBDJPOFTDPODPDJOBZCB×PT CB×PT BTFP HBSBKF QJTDJ SFDJÏOSFGPSNBEPTBFTUSFOBS OB CPEFHB$BMFGBDDJØO BJSF EFBMUVSBSFBM"-26*-&3 BDPOEJDJPOBEP FUDå å.&4(BTUPTEFDPNV */'05&- OJEBEJODMVJEPT3&'4$ 5&- &4--0("6/"1-"±"%& 1"3,*/(%&.050BMDFOUSF $&3$"1*4$*/"4*453&--4 EF#BEBMPOB5SVDBBM5&- "NQMJP QJTP EF N DPO  IBCJUBDJPOFTBNQMJBT$PDJOB Z CB×P NVZ CJFO DPOTFSWB EPT GJODBDPOBTDFOTPS.VZ 4&"-26*-"1-";"%&1"3 CJFODPNVOJDBEP"-26*-&3 ,*/( 1"3" $0$)& (3"/ å.&4(BTUPTEFDPNV %&UJQPYFOMB$1JSJOFPT OJEBEJODMVJEPT3&'45 CBSSJP .PSFSB */'0 5&- 5&- --0(01-"/5"#"*9"".# +"3%¶B$FSEBOZB'SBODFTB NFUSFT QJTUB 4BOU 1FSF 'PSDBUT&JOFåNFT5&- 

.FTOPWFNCSFh

/Á.&304 13&.*"54 &DPOPNJDTJOEE&+..705 &+/#465 &+/'%4'5 &+,175 &+8'0&4'5 VÈULH

&+55#$6' &+7/'0)' VÈULH727%DGDORQD
t3&1"3"$*ยป t*/45"-r-"$*ยป t4&37&*5ยต$/*$ t."/5&/*.&/5 t505&4-&4."326&4

4&37&* 5ยต$/*$

 

.ยพ#*13&64&$0/ยพ.*$4 XXXJOGPSNBUJDBCBEBMPOBDPN

FODVVLILFDWV

4&ยบ03 4& 0'3&$& QBSB USBCBKBS FO FNQSFTBT DPO FYQFSJFODJBDPNP)FSSFSP QJOUPS QBMFUB 5&-  4& 0'3&$& $)*$" 1"3" -*.1*&;" DVJEBEP EF OJ 4& 0'3&$& 0'*$*"-" %& ร—PTZUBNCJFOEFBODJBOPT 1&-626&3*"FO#BEBMPOB $PO SFGFSFODJBT 5&- UBNCJรOTFSWJDJPBEPNJDJ MJP DPO FYQFSJFODJB 5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" &4 1"ยบ0-" QBSB DVJEBS QFS &/$0'3"%03*'&33"--" TPOBT NBZPSFT OPDIF P ThPGFSFJY FEBUBOZT PGJ Eร“B $PO SFGFSFODJBT 5&- DBMEFยQFSFNQSFTFT5&-      $)*$" #64$"53"#"+0 4&ยบ03" 3&410/4"#-& %&-*.1*&;"$6*%"%0%& 1&340/"4.":03&4QPS DPO FYQFSJFODJB CVTDB MBT NBร—BOBT QPS IPSBT USBCBKPDVJEBOEPQFSTPOBT DPO FYQFSJFODJB Z SFGFSFO NBZPSFT DBOHVSP MJNQJF DJBT5&- [B QPS MBT UBSEFT OPDIFT %JTQPOJCJMJEBE JONFEJBUB 4&ยบ03"+07&/4&0'3& 5&- $& 1"3"53"#"+"3 103 -"45"3%&4 MJNQJF[B DVJ 4& 0'3&$& $)*$" QBSB EBEP QFSTPOBT NBZPSFT EJWFSTBTUBSFBTEFMIPHBS UBNCJรO OPDIFT DBOHVSP DPOEJTQPOJCJMJEBEIPSBSJB DPO FYQFSJFODJB Z SFGFSFO DJBT5&- 5&-

6TGDCNN

"44*45ยต/$*""%0.*$*-*t%&41-"ยฑ".&/54(3"56ยธ54

$)*$"+07&/4&0'3&$& 4&ยบ03"+07&/4&0'3& QBSBUSBCBKBSQPSMBTNBร—B $& 1"3"53"#"+"3 103 -"45"3%&4 MJNQJF[BDVJ OBT5&- EBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT UBNCJรO OPDIFT DBOHVSP 4&ยบ03" "ยบ04 4& DPOFYFSJFODJBZSFGFSFODJBT 0'3&$&$0.0$0$*/&3" 5&- DPOFYQFSJFODJBFO.FOรžT UBQBT ZMMFWBOEPCBS)PSB 4&ยบ03*5" 4& 0'3&$& SJPJOUFOTJWP MVOFTBWJFS 1"3"53"#"+"3103-"4 OFT TรˆCBEPT B OFHPDJBS 5"3%&4 GJOFT EF TFNB OB QPS IPSBT MJNQJF[B 5&- QMBODIB DVJEBEPQFSTPOBT $)*$"+07&/4&0'3&$& NBZPSFT$POFYQFSJFODJB QBQFMFT FO SFHMB5&- QBSBMJNQJF[BQPSIPSBTP DBOHVSP5&- 4&ยบ03"$0/&91&3*&/ $*" CVTDB USBCBKP MJN QJF[B DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT QPSIPSBT Eร“BT QPS TFNBOB 5&-  

4&13&$*4"0'*$*"-"%& 1&-626&3*"&/7*-"44"3 %& ."3 MVOFT B KVFWFT NFEJB KPSOBEB WJFSOFT Z TรˆCBEPTDPNQMFUB UPUBM IPSBT JOUFSFTBEPT MMBNBS 5&-

7HO

2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVG FGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
4& 0'3&$& $)*$" 103 -"4."ยบ"/"4*103-"4 5"3%&4BQBSUJSEFMBT IBTUB IPSBTQBSBMJN QJF[B 5&-

FODVVLILFDWV

4&ยบ03" 1"3" &/53&7*4 5"4 1035&-&'0/0 &/ #"%"-0/" Tร˜MPNBร—BOBT $POUSBUPZ44GJKPNรˆTDP NJTJPOFT5&- 43-6ยถ4

4&ยบ03" 3&410/4#-& TF PGSFDFQBSBDVJEBSQFSTPOBT NBZPSFT MJNQJF[B DPDJOBZ QMBODIBGJKBPQPSIPSBT5&- 

{5*&/&4 $"3/ยฒ %& $0/ %6$*3 6SHFO 1SPGFTP SFT EF "VUPFTDVFMB QBSB QSรˆDUJDBT $PNQBUJCMF DPO PUSB BDUJWJEBE (BOB IBTUB รฅNFT 5&-  

4&ยบ03" 4&4 0'3&$& DVJ EBS QFSTPOBT NBZPSFT QPS IPSBT BBB  DVBMRVJFS IPSB ;POB DFOUSF1FQ7FOUVSB -MPSF EB 4BOUP $SJTUP 5&- 

63(&/(6"3%"4'03&4 5"-&4: #0.#&304 QBSB #BSDFMPOB 4VFMEP BQSPY รฅ 4ร˜MP /BDJPOBMJEBE &TQBร—PMB *OGร˜SNBUF 5&- 

4&ยบ03"4&0'3&$&$0.0 4& 0'3&$& %*1-0."%0 JOUFSJOB FTUVEJPT NFEJDJ &/"69*-*"3&/'&3.&3ยถ" OB 5&- QBSBDVJEBSQFSTPOBTNBZP SFT P SFTJEFODJBT 5&- 4&0'3&$&4&ยบ03"3&4 10/4"#-& QBSB USBCBKBS $)*$" 4& 0'3&$& 1"3" QPSIPSBT$POCVFOBTSFGF -*.1*&;"103)03"4 GJOFT SFODJBT5&- EFTFNBOB DPOFYQFSJFO DJB5&-

)$50$&ร‹87,&$ 68%67,787

51.7%+105 2#55#6'/25

FKHรŒEKN

Hร€EKN

2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVG FGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO

4&0'3&$&130'&403"%& */(-ยฒ4$"/(630 DPNP $)*$" #64$"53"#"+0 GJKBFOEPNJDJMJPTQBSUJDVMB MJNQJF[B QPS IPSBT NBร—B SFT5&- OBTPUBSEFT DBOHVSP DVJ EBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT 4& 0'3&$& $"."3&3" EJTDBQBDJUBEPT&YQFSJFODJB DPO QBQFMFT FO SFHMB $VJ ZSFGFSFODJBT5&- EBSQFSTPOBTNBZPSFT DB TBT SFTJEFODJBT 5&-  $)*$" 4& 0'3&$& GJKB JOUFSJOB MJNQJF[BQPSIPSBT 4&ยบ03 4& 0'3&$&" &. NBร—BOBT P UBSEFT DBO 13&4"4QBSBUSBCBKPTEF HVSP DVJEBEP EF QFSTPOBT DPOTUSVDDJร˜O QBMFUBQSPGF NBZPSFT EJTDBQBDJUBEPT TJPOBM5&-P &YQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT DF FYQFSUDPOTUSVDUPS!IP UNBJMDPN 5&- 4& 13&$*4"/ +ยป7&/&4 4&ยบ03" &41"ยบ0-" %& 1"3" $6&310 10-*$*" "ยบ04 $0/7&)*$6-0 : .0440 %&426"%3" 1301*04&0'3&$&VOEJBB 1MB[BT BCJFSUBT Tร˜MP DPO MBTFNBOBQBSBDVJEBEPSBEF /BDJPOBMJEBE&TQBร—PMB*O IPHBS5&- Gร˜SNBUF5&-

/165 '0%4'7#65

57&1-75 &DPOPNJDTJOEE

727%DGDORQD
3&$&1$*0/*45":"69* -*"3&4 "%.*/*453"5* 704QSFDJTBO"ZVOUBNJFO UPT Z 6OJWFSTJEBEFT 1SF QรˆSBUF QBSB BDDFEFS 5&- "&3016&350 /6&7" 5&3.*/"- QSFDJTBQFSTP OBMDPOJOHMรTQBSB4VQFS WJTPSFTEFWVFMP "HFOUFT EFQBTBKFSPTZ"[BGBUBTEF UJFSSB4VFMEPIBTUBรฅ 1SFQรˆSBUF QBSB BDDFEFS 5&- 1&340/"- 1"3"53"#" +"3DPNP$FMBEPS "VYJMJBS EFFOGFSNFSร“BZ"VYJMJBSEF HVBSEFSร“B1BSB*OTUJUVU$B UBMร‹EFMB4BMVU*OGร˜SNBUF 5&-

727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

"4*45&/5" %&- )0("3 4&ยบ03" &$6"503*"/" รฅIPSB1PSMBTUBSEFT5&- SFTQPOTBCMFDPOFYQFSJFO DJB Z SFGFSODJBT TF PGSFDF QBSB DVJEBEP EF QFSTPOBT 4&ยบ03"4&0'3&$&QBSB NBZPSFT DBOHVSP MJNQJF[B DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT EJQPOBCJMJEBE JONFEJBUB PMJNQJF[BGJKB JOUFSJOBDPO 5&- SFGFSFODJBT Z FYFQSFJODJB QBQFMFT FO SFHMB 5&- . 6 -5 * 0 1 5 * $ "4 $ & 3$ " "69"%.*/*453"5*7" UBS EBT QFSUBTRVFTEFHFTUJร˜ 7&/%0 '6/%*%03 %& JBUFODJร˜BDMJFOUTI EMM $&3" $"-*&/5& QSPGFT EW รฅ5&- TJPOBMEFNBSDB43*4"EF  Bร—PT EF VTP FO CVFO FTUBEP รฅ 5&-  4& 0'3&$& 43" 103 -"4 5"3%&4 QBSBMJNQJF[B DVJ EBSQFSTPOBTNBZPSFT DBO $)*$0 #64$"53"#"+0 HVSP5&- DPODBSOร# $ #51ZDBS "(505"&%"5/&$&44*5" OFU EF DBSSFUJMMFSP 1Fร˜O '*9&4 */5&3*/&4 1&3 )0 NP[P BMNBDรO DVJEBEP 3&4 QFSTPOFTEFDPNQBO GJODB FUD7FIร“DVMPQSPQJP ZJBQFSOFOTJBWJT5&- 5&- $)*$"4&0'3&$&1"3"&- $6*%"%0 %& 1&340/"4 NBZPSFT DPO SFGFSFODJBT EF JOUFSOB -MBNBS BM 5&- FODVVLILFDWV

/&$&44*5&.7&/&%03&4 1&3 WFOEB EJSFDUB #POT JOHSFTPT/PJNQPSUBFEBU 5&- USVDBSEF BOJU

"(505"&%"5/&$&44*5" */'&3.&3&4 QVFSJDVMUPSFT GJTJPUFSBQFVUFT BVYEFDMร“OJ DBBEPNJDJMJJIPTQJUBMI FUD5&-        
FODVVLILFDWV

.&/4"+&304 '63(0 /&5" 1"3" 3&1"3504: 1&26&º" 1"26&5&3¶" FO #BSDFMPOB Z DJOUVSØO 1SFTFOUBSTFMVOFTZNBSUFT UBSEFTEFBFO $10/*&/5& #+4#" %"-0/"

%NCUUGU "/(-µ4 DMBTTFTQBSUJDVMBST JOEJWJEVBMT QFUJUTHSVQT IP SBSJ GMFYJCMF DPOWFSTB #VTJ OFTT.ÒUPEFTQFSTPOBMJU[BUT 5&- 130'&403"5*56-"%" %" $-"4&4QBSUJDVMBSFTZHSVQP 1SJNBSJB 4FDVOEBSJB #BDIJ MMFSBUP .ØEVMPT 'SBODÏT 4FMFDUJWJEBE 'PSNBDJØO )È CJUPTEF&TUVEJP5&- 

.&/4"+&304.050 FMF WBEPTJOHSFTPT1SFTFOUBS TFMVOFTZNBSUFTUBSEFTEF BFO$1POJFO UF CKT#BEBMPOB 4&37*$*05²$/*$0 &/ #"%"-0/"13&$*4"5²$ /*$0%&)"3%8"3&1"3" 5"--&3*/'03.«5*$04F PGSFDFDPOUSBUPIPSBT TFNBOBMFT BMUB FO 44 JODPSQPSBDJØO JONFEJBUB &OWJBSDWBJOGP!MFLLFSOFU FT

$-"4&4 1"35*$6-"3&4 %& */(-²4 FOUPEPTMPTOJWFMFT IPSBSJPGMFYJCMF.BFTUSBOBUJ WBEF64"5&- -*$&/$*"5 %»/" $-"44&4 %&40 #"59*--&3"5 4& -&$5*7*5"5 .¾%6-4 FUD .BUFT 'ÓTJDB 2VÓNJDB $*O EVTUSJB 5&-4 3".0/

4& 13&$*4" $)*$" %& "$"%&.*" QBSB QSÈDUJDBT FOQFMVRVFSJB3BNCMB4BO +VBO %-MPSFEB

/QVQT 7&/$0$"/7*01&3$059& $#3 GJOBMT LN5&-

4&13&$*4".&$«/*$0EF BVUPNØWJM PGJDJBMEF‹DPO CBTUBOUF FYQFSJFODJB 5&- 

4&7&/%& .050 */'"/5*- EFBB×PTEFUZDD TFNJBVUPNÈUJDB FO QFSGFDUP FTUBEPå,BXBTBLJDD EF DPNQFUJDJØO DBSCPOP FO CVFOFTUBEP å */'0 5&-

4&/&$&4*5"0'*$*"-"%& 1&-626&3*"FO#BEBMPOB 5&-o 

4&7&/%& .050 ,:.,0 (SBOE %JOL DD FO CVFO FTUBEPå */'05&- 

+OOQDKNKCTKU 6TCURCUUQU

2WDNKSWGUWU CPWPEKQU FKTGEVCOGPVG FGUFG NCYGD GNVQVFKIKVCNEQO

&DPOPNJDTJOEE

3&' $"4"(&.&4 oUSBTQBTPOFHPDJPMBNQJT UFSÓBDPODBSUFSBEFDMJFOUFT MPDBMN NBMUJMMP  BTFP "" OFHPDJP FO BDUJWP  å  QSFDJP EFM BMRVJMFSå5&- #"3 &/53"41"40 HQ OD ]RQD GHO *RUJ HQ SOHQR IXQFLRQDPLHQWR P 5&- 727%DGDORQD
$0.&3$*"-4" 5&.141"3$*"&M505#"%"-0/" OFDFTTJUB $0.&3$*"-4 BVUÛOPNT B5&.141"3$*"-

"53²7&5& BNJTUBE QBSFKB 5&-

4&7&/%& $0'3& ."4 $05"4 %0(1"$, EF $B SSZQBDLFYUFOTJCMFDPOWBDB 8CTKU EFYYDN)PNPMP HBEP/PMJNJUBMBWFMPDJEBE %F B QFSSPT ! $)*$" 4& 0'3&$& 1"3" */'05&- 53"#"+"3 -*.1*&;" DVJ EBEPQFSTPOBTNBZPSFT QPS 4&"-26*-" )"#*5"$*»/ MBT UBSEFT DPO FYQFSJFODJB &/ 1*40 $0.1"35*%0 Z SFGFSFODJBT 5&-  ;POB #VGBMB QSFDJP å HBTUPT JODMVJEPT F JOUFSOFU .BSJB5&- 7&/%0 4*--" %& 36&%"4 -05 *%&"- #&440/4 $0 FOCVFOFTUBEPå5&- 59&5(&.&-"3.$-"3&/ BNC QMËTUJD J TBRVFUT FT DBMGBQFVT  NJOJDVOFT  7&/%05&-&7*403 40/: USPOFTDPOWFSUJCMFTFOUBVMB QVMHBEBT DPO5%5  JDBEJSFUB HBOEVMFUFTBNC FVSPT 5&- QPTJDJPOT CBCZDPPL BNC MMJCSFEFSFDFQUFT CBOZFSB &4$3*503*0 *,&" .0% 3FHBMP JOUFDPNVOJDBEPS +0/"4 DPMPS SPCMF DMBSP BNCDËNBSB IVNJEJGJDBEPS Y $PODBKPOFSB*N QSPKFDUPS iEVMDFT TVF×PTw QFDBCMF å 5&-  1SFV å5&-   

FODVVLILFDWV

0$"4*»/ 7&/%0 $&/ 53"-*5" %*(*5"- /&3*4  OVFWBTPMPNFTFTEFVTP å5&-

#OKUVCVU

1FSBNÏTJOGPSNBDJØ

5FMØ 

PFOWJBSDVSSÓDVMVNBNCGPUP BYFTDB!FMUPUEJHJUBM

DPN

4JKBUSFCBMMFTJWPMTHVBOZBSVO TPCSFTPV CVTRVFNQFSTPOFT DPNUÞ RVFWVMHVJOUSFCBMMBSB IPSFTMMJVSFTEFDPNFSDJBMTEF QVCMJDJUBUQFSMBSFWJTUB&M505 #BEBMPOB 3&26&3*. t#POBQSFTÒODJB t(BOFTEFUSFCBMMBS 0'&3*. t$PNJTTJØEFMBWFOEB EFQVCMJDJUBU t-MJTUBUTEFDMJFOUTJDBSUFSB

2VJFSFTDPMBCPSBS 7PMTDPMrMBCPSBS *OGØSNBUFBRVÓPFO*OGPSNBhUBRVÓPB DPMrMBCPSB

XXXBGSJDBOPTNJSBDPN 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

         
DQLPÁOLDCPKOÀNKC

FRQVHOOV‡DQLPDOVGHFRPSDQ\LD‡YHWHULQDULV‡RSLQLÓ

/FDFTTJUFNWPMVOUBSJT

5BHSBEFO FMT BOJNBMT &U QSFPDVQB MBCBOEPOBNFOU EBOJNBMTEFDPNQBOZJB 7PM ESJFTBKVEBSBCPTDBSMPTVOB TFHPOB PQPSUVOJUBU EPODT BRVFTUBBTTPDJBDJØÏTMBUF WB %FTE"40" BTTPDJBDJØQSP UFDUPSBRVFQPSUBNÏTEF BOZTMMVJUBOUQFMCFOFTUBSEFMT BOJNBMTB#BEBMPOB FOMBRVÒ BDUVBMNFOUIJIBVOTWPMVO UBSJT OFDFTTJUFNNÏTQFSTP OFTQFSUBMEBNQMJBSMBOPTUSB DPCFSUVSBB4UB$PMPNB /FDFTTJUFNHFOUDPNUV BDUJ WB BNCHBOFTEFMMVJUBSQFSMB EFGFOTBEFMTBOJNBMT EJTQP TBEBBEPOBSVOBNJDBEFMTFV UFNQT JRVFBNCNPMUBJMtMVTJØ JSFTQPOTBCJMJUBU GBDJQPTTJCMF BRVFTUQSPKFDUF

NPMUJNQPSUBOUQFSBRVBMTF WPMBTTPDJBDJØ JBMBOPTUSB WFJFOU RVF TØO BOJNBMT FMT RVÒOFDFTTJUFOMBKVEBIPÏT NPMUNÏT5FOJOUFODPNQUFB MÒQPDBEFMABOZRVFIJTPN OIJ IBEPTQSPCMFNFTBGFHJUTRVF BMFTWBDBODFTEFTUJVÏTRVBO NÏT BOJNBMT TBCBOEPOFN JVOBEFMFTÒQPRVFTEFDSJB EFMTHBUT1FSBJYÛÏTJNQPSUBOU TFSWPMVOUBSJE"40" &O EFGJOJUJWB FU OFDFTTJUFN QFSDPOUJOVBSMBOPTUSBUBTDB JBKVEBSBGFSQPTTJCMFRVFVO EJBKBEFJYFNEFGFSGBMUBQFS BRVFMBHFOUTJHVJDPOTDJFOU RVFVOHPT VOHBUPRVBMTFWPM BOJNBMEFDBTB OFDFTTJUBEFMB UFWBDVSBJRVFUÏTFOUJNFOUTJ QBUFJYDPNUV

%FT E"40" EVFN B UFSNF EJGFSFOUTBDUJWJUBUT"DUVBMNFOU QPTFN FTUBOET JOGPSNBUJVT BEJGFSFOUTMMPDTEFMBDJVUBU QFSUBMEFEJGPOESFFMOPTUSF QSJODJQBMNJTTBUHFFMOPBCBO EPOBNFOUJOPNBMUSBDUBNFOU BMTBOJNBMTQFSBJYÛGPNFOUFO MFTBEPQDJPOTJMBUJOFOÎBSFT QPOTBCMFFYQMJDBOUBMBHFOU FMRVÒÏTUFOJSVOHPTPVOHBU BDBTBTFWB5BNCÏBKVEFN GJOT PO QPEFN BMT BOJNBMT RVFOFDFTTJUFOVOBBDPMMJEB UFNQPSBM HBUTEFDBSSFSQFUJUT BOJNBMTRVFUFOFOVOBDDJEFOU J OFDFTTJUFO SFQÛT %BMUSB CBOEB VOBBMUSBQSPQPTUBRVF BDUVBMNFOUFOTDPMNBEFGFMJDJ UBUJFOUVTJBTNFÏTMBEFUFOJS DVSBEFMTHBUTEFMFTDPMÛOJFT RVFTØOBRVFTUTHBUTRVFFT UBOBMDBSSFS QFSÛDPOUSPMBUT QFS WPMVOUBSJT RVF FMT FTUF SJMJU[FO MJQPTFONFOKBSJFMT BSSFHMFO QFSRVÒUJOHVJOVOFT NJMMPSTDPOEJDJPOTEFWJEB 1FSTFHVJSGFOUUPUBJYÛ JGFS IPFODBSBNJMMPS OFDFTTJUFN WPMVOUBSJT 4FS WPMVOUBSJ ÏT

4JFTUËTJOUFSFTTBUFOGPSNBS QBSU QPTBUFODPOUBDUFBNC OPTBMUSFTBUSBWÏTEFMOPTUSF UFMÒGPO PNBJM BTPB!BTPBOFU JUJOGPSNBSFN BNCNPMUEFHVTU +VOUB%JSFDUJWBJ7PMVOUBSJT"40"

DGRSWD P (00': "EVMUP NBDIP DPDLFS .VZVSHFOUF OFDFTJUBVOB GBNJMJB EFCJEP BRVFTVBDUVBM GBNJMJBMPRVJFSF EBSFOBEPQDJØO

-6-" +PWFO IFNCSB FVSPQFB (BUJUBNVZ KVHVFUPOB CVTDBVOB GBNJMJBRVFMB BEPQUF

"TPDJBDJØO4FHVOEB0QPSUVOJEBE"OJNBM"QBSUBEPQPTUBM

%h&/#04$ (0'&3% t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* #"%"-0/"5&- 1"(*/"8&#%&(0'&3%

QBHJOEE$SFV #KT#BEBMPOB

5FM 'BY BTPB!BTPBOFU /;# XXXBTPBOFU "QU #BEBMPOB

727%DGDORQD


QRYHWDWV‡JDGJHWV‡WHOHIRQLD‡VRIWZDUH‡LQWHUQHW

WHFQRORJLD

VGEPQNQIKC 3BDØEFMWJEFPBmDJPOBU $BQ9

5FDOPMPHJBt"SBRVFTBDPTUB /BEBM QPEFN BOBS QFOTBOU DPNGFSSFHBMTEFNBOFSBRVF BQSPGJUBOUBRVFTUBEFTQFTB SFTPMESFBMHVOBOFDFTTJUBURVF UFOJN$BMQFOTBSFOFMTOPTUSFT SFDPSETRVFUFOJNFOGPSNB EJNBUHFTGPUPT EJBQPTJUJWFT WÓ EFPT DJOFNBEFNNJTVQFS 5PUBRVFTUNBUFSJBMÏTTFOTJCMF BMQBTEFMUFNQTJFTEFUFSJPSB BNCGBDJMJUBU1FSÛÏTRVFBNÏT BNÏT USFUEFMFTGPUPT UPUTFMT EFNÏTTJTUFNFTSFRVFSFJYFO EVOBQBSFMMQFSTFSWJTJPOBUT J DPNMBNBKPSJBKBOPUÏFOCPOFT DPOEJDJPOTBRVFTUTBQBSFMMT OJUBOTPMTQPEFNWFVSFFMT OPTUSFTSFDPSET&OBRVFTUTFO UJU VTSFDPNBOPRVFBQSPmUFV BRVFTUFTGFTUFTQFSSFHBMBSWPT FMTWPTUSFTSFDPSETQPSUBOUMPTB VOQSPGFTTJPOBMRVFFMTQBTTJB VOEJTD%7%"JYÛÏTFTQFDJBM NFOUJOUFSFTTBOUQFMRVFGBBM DJOFNBEFNNJTVQFS $POWFSTJØB%7%EFDJOFNB EFNNJTVQFS "EJGFSÒODJBEFMWÓEFP FMDJOFNB OPFTQPUQBTTBSEJSFDUBNFOUB VOEJTD%7%&OTDBMVOQSP KFDUPSEFDJOFNBRVFFTUJHVJFO CPOFTDPOEJDJPOTJRVFTJHVJ CFOMMVNJOØT VOBDBJYBEFNJ SBMMTRVFFTEJViUFMFTDSFFOw VOBDËNFSBEFWÓEFPEFHBNNB BMUBTFNJQSPGFTTJPOBM VOBDBJYB EFDPOOFYJPOTQFSDPOOFDUBSMB *" 13*. ®3 &40 "540$*"#"59*--&3 $&/53&%&3&1®4&456%*"/5*5µ$/ *26& 4*. µ50% &4% h&456 %* Eh"1307"54FO1307" %h"$$²4"$'(3"6.*5+" $*OEFQFOEÒODJB "#"%"-0/" 5FMTXXXUPUSFQBTDPN

7e&1,&2,1)250É7,&2/$6 +25$66,$' 5HSDUDFLRQHVSXQWXDOHV\WRWDOHVDGRPLFLOLR 7DPELpQSURJUDPDGRU:HEHOHFWUyQLFR DQDOLVWD'HVSOD]DPLHQWRV\SUHVXSXHVWRVJUDWLV SDUDVLHPSUH5DIDHO0DUWtQH]

7HO 727%DGDORQD

QBHJOEE

DËNFSBBMPSEJOBEPS JmOBMNFOU VOPSEJOBEPSBNCVOQSPHSBNB EFEJDJØEFWÓEFP &MQSPDÏTÏTFMTFHàFOUFMQSP KFDUPSFMQSPKFDUBTPCSFVOB QFUJUBQBOUBMMB-BJNBUHFFOUSB BMBDBJYBJNJUKBOÎBOUVONJSBMM RVFEBSFnFDUJEBFOVOBmOFTUSB EFTPSUJEBPOUFOJNMPCKFDUJV EFMBDËNFSB-BDËNFSBDBQ UBMFTJNBUHFTEFMQSPKFDUPSJ MFTUSBOTGPSNBFOVOTFOZBM BOBMÛHJDEFWÓEFPRVFTVSUEF MBDËNFSBQFMTDPOOFDUPST"7 JFMQPSUFNBMBDBJYBEFDPO OFYJPOTEFMPSEJOBEPSRVFFOT FOUSBSËFMTFOZBMKBEJHJUBMJU[BUB MPSEJOBEPS&MQSPHSBNBEFEJDJØ DBQUVSBSËBRVFTUTFOZBMJFOT DSFBSËVOBSYJVEFWÓEFPRVF USFCBMMBSFN ÏTBEJS UBMMBSFN MFTNBMFTJNBUHFT DSFNBEFTP GPTRVFT JUPUBMMÛRVFOPFTUJHVJ CÏ IJBGFHJSFNVOBQJTUBNVTJ DBM JmOBMNFOUFMQSPHSBNBFOT DSFBSËVOEJTD%7%$PNWFJFV FMQSPDÏTÏTMMBSH5SFCBMMBSCÏ ÏTNPMUFOUSFUJOHVUJQFSUBOUFM QSFVEBRVFTUFTDPOWFSTJPOTOP QPUTFSCBSBU)JIBNPMUTRVF QFSFTUBMWJBSTFBRVFTUBEFT QFTB QSPKFDUFOMBJNBUHFTPCSF VOBQBSFUCMBODBJDBQUVSFOMFT JNBUHFTEJSFDUBNFOUEFTEFMB TFWBDËNFSB FOSFHJTUSBOUMFT JNBUHFT&MQSPCMFNBRVFUÏ BRVFTUTJTUFNBTÞQFSDBTPMË ÏTRVFMBMMVNJOPTJUBUOPTPMTFS CPOBOJMFOGPDBNFOUBDVSBU B

QBSUEFRVÒMBWFMPDJUBUEFRVB ESFTEFMDJOFNBOPDPJODJEFJY BNCMBEFMWÓEFP JQFSUBOUMB JNBUHFSFTVMUBOUTVSUBNCVOFT NPMFTUFTQBNQBMMVHVFT "SB QFS /BEBM SFHBMB SF DPSET 3FTVNJOU SFHBMBSSFDPSETÏT VOBCPOBNBOFSBEFTUBMWJBS KBRVFGBTFMSFHBMJOWFSUJOUFO BMMÛRVFVOEJBPBMUSFIBVSËEF GFS2VFOPTBQTRVFSFHBMBS BRVFTU/BEBM %PODTSFHBMB SFDPSET BMDBQEFWBMM RVJQFSE FMTTFVTSFDPSET QFSQBSUEFMB TFWBJEFOUJUBU 3BNPO"MBSØ 5ÒDOJDFOBVEJPWJTVBMTr%*(*5"-61

(SVQT#BEBMPOJOT BM (SVQ #BEBMPOBDPOUSBMB EFMJORàÒODJBBMCBSSJ4BOU3PD .FNCSFT NFNCSFT *OUFSFTTPTQFSRVÒFMTWFÕOT EF4BOU3PDFTNFSFJYFOUPUFM SFTQFDUF1FSRVÒWJVSFBTBOU SPDIBEFTFSUBOUEJHOFDPN WJVSFBRVBMTFWPMBMUSFMMPD 3FQBSBDJØEhPSEJOBEPST YBSYFT WJSVT +PSEJr

2EGALAgTELS TEUSRECORDS

"$"%µ.*&4 $VSTPTEFJOGPSNËUJDB$POUBCJMJEBE GBDUVSBDJØO Z OØNJOBT QPS PSEFOBEPS $VSTPT FTQFDJBMFT QBSB FNQSFTBT 0GJNÈUJDB 1SPHSBNBDJØO Z .VMUJNFEJB

.ODEIXISQUEESFACINMALBÏ ALgARMARI2EPORTATGESDEVIDEO FOTOGRAlA AUDIOVISUALS

,167,787&$7$/­ '(&20(5d

0OSEMALDIATOTS ELSTEUSRECORDS

&XUVRVLQJOpVWRGRVORVQLYHOHV*UXSRVHVSHFLDOHVSDUDQLxRV DSDUWLUGHDxRV/DVDXODVFXHQWDQFRQ79FRQHFWDGRYtD VDWpOLWHSDUDKDFHUPiVGLYHUWLGRV\HIHFWLYRVORVHMHUFLFLRVGH DGLHVWUDPLHQWRGHORtGRDODGLFFLyQGHOLGLRPD

CINEMADEMM DIAPOSITIVES FOTOS VIDEO 6ISITALAWEBWWWDIGITAL UPCAT 4EL

7HO         
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        TOT Badalona 1401  

Revista d'informació local i comercial de les poblaciones de Badalona, Montgat i Tiana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you