Page 1

/ÞNFSP %FMBMEhPDUVCSFA

&TQBJ$

$SJTUJOB.FKÓB 'FSOÈOEF[HVBOZB FMÒQSFNJEF QJOUVSB.FOBSJOJEF QJOUPSTKPWFT

"DUVBMJUBU

1SPQPTFOCVTDBSFMT USFTPSTEFMQBUSJNPOJ DVMUVSBMNBUFSJBMEF #BEBMPOB

3FQPSUBUHF

/PVJNQVMTQFSRVÒ FMGVUVS.VTFV-PMB "OHMBEBEF5JBOB TJHVJVOBSFBMJUBU

1PMÓUJDB

&MUSJQBSUJUEF #BEBMPOBOPFT QPTBEBDPSEFO FMQFBUHFEFMB #

6OHSBOCBEJVPDVQBSËHSBOQBSUEF M*MMB$FOUSBM

"NCWFVQSÛQJB 0SJPM-MBEØJ -PSFO[P.FSDIÈO &RVJQEFGVUCPMEF#VGBMËEVSBOUMBOZ 'PUP+PTFQ(JNÏOF[

1PSUBEBJOEE

1FSTPOFT

.PTTÒO"OESFV1BTRVBM i-BHFOUKPWFÏTNÏT TJODFSB OPFTDBTB JEJVNÏTFMRVFQFOTBw 
VXPDUL %FOUSBEB "DUVBMJUBU 1PMÓUJDB &TQPSUT 3FQPSUBUHF 1FSTPOFT 4FUNBOBFO*NBUHFT &TQBJ$ "HFOEB

    

$JOFNFT  /PWFUBUT -B-MBS .FEJDJOBJ4BMVU /FDSPMÛHJRVFT $POTVMUPSJ-FHBM "OJNËMJB /JOT $BSUFTEFMT-FDUPST 

'PUP%FOÞODJB *NNPCJMJËSJB (BTUSPOPNJB (VJBEF4FSWFJT 5PU.PUPS 1BTTBUFNQT)PSÛTDPQT

$MBTTJmDBUT 5FOEÒODJFT 5FDOPMPHJB

    

)RWRDQWLJD

&RVJQEFGVUCPMEF#VGBMËEVSBOUMBOZ 'PUPDFEJEB+PTFQ(JNÏOF[ 5PUIPNRVFEFTJUHJWFVSFQVCMJDBEBEFGPSNBHSBUVÕUBBMHVOBGPUPHSBmBTFWBBOUJHBEF#BEBMPOB .POUHBU J5JBOB QPUGFSMFTBSSJCBSBMBOPTUSBSFEBDDJØVCJDBEBB$-MFØ OB#BEBMPOB

r XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN &%*5"4VCJSBUT4VCJSBUT&EJUPST4-/*'# %*44&/: (3®'*$ * ."26&5"$*» . 4VCJSBUT - $BUBMÈO .-ØQF[ 47JMMÏO3&%"$$*».4VCJSBUT $ $BSWBKBM $ 5PSOFSP (JOB EF 5FSB + (BSDÓB / 3JCØ "%.*/*453"$*» 9 4VCJSBUT " 4PSJBOP / 'FSSFS*.13*.&*9-JUPHSBmB3PTÏT%*1¾4*5-&("- # 0'*$*/&4$-MFØ  O B #BEBMPOB r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPNrXXXFMUPUEJHJUBMDPN %JTUSJCVDJØHSBUVÕUBB#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB 'BTBCFSRVFFEJUBMBSFWJTUBBNCQBQFSFDPMÛHJD TFHVJOU MFTOPSNBUJWFTFVSPQFFTWJHFOUT

QBHJOEE

-BSFEBDDJØEF3FWJTUFTFM505OPFTGBOFDFTTËSJBNFOU SFTQPOTBCMFEFMDPOUJOHVUEFMTBSUJDMFT PQJOJPOT JNJTT BUHFTDPNFSDJBMTDPNQSFTPTFOFMTFUNBOBSJ %hBDPSEBNCMBMFHJTMBDJØWJHFOUFONBUÒSJBEFQSPUFDDJØ EFMBDPNQFUÒODJB BRVFTUBFEJUPSJBMDPNVOJDBRVFRVFEB UFSNJOBOUNFOUQSPIJCJEBMBSFQSPEVDDJØUPUBMPQBSDJBM EFMTBOVODJT BSUJDMFT JNBUHFTPDPMrMBCPSBDJPOTRVF BQBSFJYFOFOBRVFTUBQVCMJDBDJØ mOTJUPUDJUBOUMBTFWB QSPDFEÒODJB-hFNQSFTBFEJUPSBOPBDUVBDPNBNJUKBO DFSBFOMFTUSBOTBDDJPOTRVFQVHVJOEFSJWBSTFEhBRVFTUB QVCMJDBDJØ OJFTSFTQPOTBCJMJU[BEFMBWFSJDJUBUEFMBQSP DFEÒODJBEFMFTEBEFTGBDJMJUBEFTQFMTBOVODJBOUT

727%DGDORQD
4&15*&.#3& %&-0$63" 7*4$0&-«45*$0 $"/"1²10-*1*&-

Ã¥

9Ã¥ 9Ã¥

9

Ã¥

30%6 41

$504 5

04 0% /

"º04 ("3"/5*"

4530 6&

9Ã¥ 9Ã¥

$"/"1²."%&3"

$&3&;008&/(6&

Ã¥

-«5&9 "35*$6-"%0

7*4$0&-«45*$09å 7*4$0&-«45*$09å

Ã¥

&-²$53*$04 7*4$0&-«45*$04

Ã¥

$3PTFMMØO #"%"-0/" 

*7":53"/41035&4*/$-6*%04 "35¶$6-04%& %&4$"/40 3PTTFMMP/PVJOEE

1*&;"4%& &416." $035"%"4" .&%*%" 


DFWXDOLWDW

G HQWUDGD

t.BRVFUBEFMBOPWBQMBÎBRVFFTDPOWFSUJSËFOVOHSBOCBEJV FONJHEFM$FOUSFEF#BEBMPOB

6OHSBOCBEJVPDVQBSËHSBOQBSU EFM*MMB$FOUSBM -JMMB$FOUSBMDPNFOÎBBBHBGBSGPSNB&MEBSSFSQBTTIBQSPEVÕUBRVFTUB NBUFJYBTFUNBOBBNCMBUSJBEFMQSPKFDUFHVBOZBEPSEFM$PODVST BSRVJUFDUÛOJDDPOWPDBUQFSEFmOJSDPNTFSËMBQMBÎB-BMDBMEFEF#BEBMPOB +PSEJ4FSSB IBFYQMJDBURVFMFTQBJFTDPOWFSUJSËFOVOBHSBO[POBWFSEB #BEBMPOBt&MDPODVSTDPOWP DBUQFSEFmOJSMBVSCBOJU[BDJØ EF M*MMB $FOUSBM KB UÏ HVBO ZBEPS -FRVJQ EBSRVJUFDUFT RVF TFODBSSFHBSË EF UJSBS FOEBWBOUBRVFTUQSPKFDUFÏT FMEF+PSOFU-MPQ1BTUPS-*MMB $FOUSBM PO FO QSFWFV RVF MFTUJV EFM QSPQFS BOZ KB IJ BSSJCJFMNFUSP TFSËVOBHSBO QMBÎBQÞCMJDBEFNF USFT RVBESBUT QSFTJEJEB QFS VOFEJmDJTJOHVMBSEVONËYJN EF NFUSFT RVBESBUT -"KVOUBNFOU WPM RVF MB VS CBOJU[BDJØ EF MB TVQFSGÓDJF EFMBQMBÎBFTUJHVJUBNCÏFO MMFTUJEBMBOZRVFWF NFOUSF RVFMBDPOTUSVDDJØEFMFEJmDJ FODBSB OP UÏ VO DBMFOEBSJ 

%&OUSBEBJOEEEFmOJU&MQSPKFDUFHVBOZBEPS FT EFmOFJY B TJ NBUFJY DPN VOHSBOCBEJV EFM$FOUSFEF #BEBMPOB -BEFDJTJØTPCSFRVJOIBEF TFS FM GVUVS EF M*MMB $FOUSBM IB FTUBU QSFTB QFS VOBOJ NJUBUQFSVODPNJUÒJOUFHSBU QFSM"KVOUBNFOUEF#BEBMP OB FM$PMtMFHJE"SRVJUFDUFT E F $BU BMVOZB $0"$ MB (FOFSBMJU BU MB 'FEFSBD JØ E"TTPDJBDJPOT EF 7FÕOT EF #BEBMPOB '"7# JMFT"TTP DJBDJPOTEFWFÕOTEFMTCBSSJT EF$PMMJ1VKPMJEFM$FOUSF &M QSPKFDUF EF +PSOFU -MPQ 1BTUPSTIBUSJBUFOUSFFMTTJT 

GJOBMJTUFT RVF WBO TVQFSBS VO QSJNFS UBMM FO FM RVBM FT WBOQSFTFOUBSmOTBQSP KFDUFT-FRVJQEBSRVJUFDUFT HVBOZBEPS DPNQUB BNC MB DPMtMBCPSBDJØ EF 'SBOD 'FS O ÈO E F[ J 'J O B 'SP OU BE P J MBTTFTTPSBNFOU EF .BOFM $PMPNJOFT FOHJOZFSBHSÓDPMB FTQFDJBMJTUB FO KBSEJOFSJB J QBJTBUHJTNF 6OHSBOCBEJVFOQMF$FOUSF &MTBVUPSTEFMQSPKFDUFFMEF mOFJYFODPNVOBQMBÎBQBSD FMHSBOCBEJVEFM$FOUSFEF #BEBMPOB4FHPOTIBFYQMJDBU MBMDBMEF +PSEJ4FSSB MBJOUFO DJØÏTRVFBRVFTUBHSBOQMBÎB UPWBKBFTUJHVJiNPMUBDBCBEBw         727 %DGDORQD
DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

t*NBUHFEFMBMDBMEFEF#BEBMPOB +PSEJ4FSSB BDPNQBOZBUQFSMFRVJQEBSRVJUFDUFTHVBOZBEPST $BSMFT-MPQ +PBO&OSJD1BTUPS "OOB1BTUPSJ'SBOD'FSOÈOEF[

RVBO FOUSJ FO GVODJPOBNFOU MFTUBDJØEFNFUSPEFMDFOUSF EF #BEBMPOB J MBQBSDBNFOU TPUFSSBU RVF TFTUË GFOU BM NBUFJY JOESFU EVSBOU MFTUJV EFMBOZRVFWF -BMDBMEF UBNCÏ IB FYQMJDBU B MB 3FWJTUB &M 5PU  RVF MB OPWB QMBÎB FTEFWJOESË VO OPV QVOU EF DFOUSBMJUBU SF GFSÒODJBJTJOHVMBSJUBUQFSBMB DJVUBU * IB EFTUBDBU RVF FT QMBOUFHJBMIPSBDPNVOQBSD VSCË PO MB WFHFUBDJØ UJOESË VO QBQFS NPMU JNQPS UBOU J RVFBRVFTUOPVFTQBJTFSËVO MMPDEFQBTQFSBMTDJVUBEBOT QFSRVÒDPOOFDUBSËEJGFSFOUT WJFT JNQPSUBOUT EF MB DJVUBU QSPDFEFOUT EF EJWFSTPT CB SSJT$PNBFYFNQMF IJIBVSË VOBDBNÓEJSFDUFQFSBOBSEFT EFMDBSSFS$PMMJ1VKPMJmOTBM DBSSFS'SBODFTD-BZSFU -FEJmDJTJOHVMBSFODBSBOP FTUBEFmOJU 1FMRVFGBBMFEJmDJ RVFFO DBSB OP UÏ VO DBMFOEBSJ EF 727%DGDORQD

%&OUSBEBJOEE

UBEBOJB RVF FT GBSË BM .V TFVEF#BEBMPOBJRVFTFSË DPOWPDBU DPOKVOUBNFOU QFS M"KVOUBNFOU EF #BEBMPOB J MB'"7#

DPOTUSVDDJØ mYBU BRVFTU FT DPOmHVSBFOEPTWPMVNTTV QFSQPTBUT &M QSJNFS EVOB BMÎBEB JHVBM BMT FEJGJDJT EF MFOUPSO NFOUSFRVFFMTFHPO FTUËTPCSFTPSUJUJUÏVOBPSJFO UBDJØ UPUBMNFOU EJGFSFOU &M TPTUSFNËYJNRVFFTQFSNFU ÏT EF NFUSFT RVB ESBUT 5PU J RVF FODBSB OP FTUBO EFGJOJUT FMT VTPT MPCKFDUJV EF M"KVOUBNFOU TFHPOT IB EFUBMMBU MBMDBMEF  ÏT RVF BRVFTUT TPCSFQBTTJO #BEB MPOBJFTDPOWFSUFJYJVOFEJ GJDJ EF SFGFSÒODJB OBDJPOBM *OEFQFOEFOUNFOU EFM RVF TBDBCJGFOU IJIBMBWPMVOUBU RVFMFTÞMUJNFTQMBOUFTTJHVJO VONJSBEPSPCFSUBMQÞCMJD B MFTUJMEFMT iHSBOTHSBUBDFMTw EFMT&TUBUT6OJUT TFHPOTIB DPNFOUBU4FSSB

-BQMBÎBQPESJBBOPNFOBSTF "MDBMEF9JGSÏ 6OB BMUSB EF MFT JODÛHOJUFT EBRVFTUB HSBO QMBÎB FT FM OPNPmDJBMRVFEVSË6OUFNB RVFIBBJYFDBUEFCBUDJVUBEË JQPMÓUJD BNCMBQSPQPTUBEF EJWFSTPTOPNT 4FHPOTEJWFSTFTGPOUT DPO TVMUBEFTQFSBRVFTUTFUNBOB SJ MPQDJØRVF BSBQFSBSB UÏ NÏTOÞNFSPTFTMBE"MDBMEF 9JGSÏ OPNEFMBMDBMEFBGVTF MMBU MBOZ QFSMFTUSPQFT GSBORVJTUFT %BMUSB CBOEB MBMDBMEF EF #BEBMPOB +PSEJ4FSSB QSPQP TBSËQSPQFSBNFUBM"VUPSJUBU EF5SBOTQPSUT.FUSPQPMJUBOT RVFMBOPWBFTUBDJØEFMNFUSP EFM$FOUSFEF#BEBMPOB EFMB MÓOJB TBOPNFOJi#BEBMPOB 1PNQFV'BCSBw 

&T QSFWFV RVF B QSJODJQJT EFM NFT EPDUVCSF MFRVJQ EBSRVJUFDUFTRVFIBEJTTFO ZBU FM QSPKFDUF MFYQMJRVJ FO VOBDUFQÞCMJDPCFSUBMBDJV 
DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW 1SPQPTFOCVTDBSFMTUSFTPSTEFMQBUSJNPOJ DVMUVSBMNBUFSJBMEF#BEBMPOB

t&MCBSSJEF%BMUMB7JMBQPESJBDPOWFSUJSTFFOUSFTPSEFMQBUSJNPOJDVMUVSBMEF#BEBMPOB&M5PU

#BEBMPOB t 2VJO ÏT FM USF TPSQBUSJNPOJBMEF#BEBMPOB -0SHBOJU[BDJØ EF MB $VMUVSB $BUBMBOBFTUBQSFQBSBOUVOB DBNQBOZB QPQVMBS QFS USJBS FMT USFTPST EFM QBUSJNPOJ DVMUVSBMNBUFSJBMEF#BEBMPOB DPNBQSFMVEJEFMTBDUFTEFMB DBQJUBMEFMB$VMUVSB$BUBMBOB #BEBMPOB"QBSUJSEFM EPDUVCSFTPCSJSËFMUFSNJOJEF QSFTFOUBDJØEFMFTQSPQPTUFT JVONFTEFTQSÒTFTQSPDMB NBSBO UPUFT MFT DBOEJEBUV SFTRVFPQUFOBDPOWFSUJSTF

FO BMHVO EFMT USFTPST EFM QBUSJNPOJ DVMUVSBM CBEBMPOÓ -PSHBOJU[BDJØIBQSFWJTUPCSJS MFTWPUBDJPOTQPQVMBST BUSB WÏTEJOUFSOFU BQBSUJSEFM EFOPWFNCSFJmOTFMEJB EFM NBUFJY NFT -B WPUBDJØ FTGBSËOPNÏTQFSJOUFSOFUB USBWÏTEFMBQËHJOBXFCXXX DDDDBU/PNÏTFTQPESËWPUBS VOBWFHBEBJMBWPUBDJØTFSË HSBUVÕUB&OUSFFMTDBOEJEBUT RVF QPEFO DPOWFS UJSTF FO USFTPSTEFMQBUSJNPOJEF#B EBMPOB FTUSPCFO4BOU+FSPOJ

EF MB .VSUSB $B M"SOÞT FM $BTUFMMEF(PUNBS FM5VSØEFO #PTDË MFT5FSNFT3PNBOFT %BMUMB7JMBP$BO.JSBWJUHFT FOUSFTEBMUSFT'JOTFMEJB EPDUVCSFFTQPESËQSFTFOUBS NÏTQSPQPTUFTEFDBOEJEBUT -0SHBOJU[BDJØ $BQJUBM EF MB $VMUVSB$BUBMBOBJFM#VSFBV *OUFSOBDJPOBMEF$BQJUBMT$VM UVSBMTIBOEFTFOWPMVQBUDBN QBOZFTEFMFDDJØEFMTUSFTPST EFMQBUSJNPOJDVMUVSBMNBUFSJBM B#BSDFMPOB $BUBMVOZB 4BSB KFWP FOUSFEBMUSFT

&MTUSFCBMMBEPSTEFMB OFUFKBEFMFTFTDPMFTEF #BEBMPOBEFOVODJFORVF TØOiFYQMPUBUTw

6OBVUPCÞTJUJOFSBOU NPTUSBMBRVBMJUBUEFMBJSF NFUSPQPMJUË

7DPEÉÉVQRWÍFLD -B4FUNBOBEFMB 4PMJEBSJUBUEF#BEBMPOB FTDBMGBNPUPST -B4FUNBOBEFMB4PMJEBSJUBU BSSFODBBRVFTUEJWFOESFT EF TFUFNCSF J BDBCBSË EJV NFOHF EPDUVCSF %VSBOU BRVFTUT EJFT TIBO QSFQBSBU VOTFHVJUEBDUFTJFYQPTJDJP OT QFS EPOBS B DPOÒJYFS FMT QSPKFDUFT FO FMT RVBMT QBS UJDJQFOJMFTGPSNFTEFDPN QSPNÓTRVFFTQPEFOBEPQUBS 1FS BMUSB CBOEB MB 'JSB EF MB 4PMJEBSJUBU FT DFMFCSBSË EVSBOUFMDBQEFTFUNBOBEFM J EPDUVCSF B MB 3BNCMB EF #BEBMPOB BNC EJWFSTFT BDUJWJUBUTQBSBMtMFMFT 

"DUVBMJUBUJOEE-B QMBÎB EF M"TTFNCMFB EF $BUBMVOZBEF#BEBMPOBBDV MM EFT EBRVFTU EJMMVOT  MB NPTUSB JUJOFSBOU i3FTQJSFN CFOFTUBSw VOB VOJUBU NÛCJM E F E V D BD J Ø BN C J F OU B M E F M %FQBS UBNFOU EF .FEJ "N CJFOUJ)BCJUBUHF-FYQPTJDJØ TFNNBSDBFOFMTBDUFTEFMB 4FUNBOBEFMB.PCJMJUBU4PT UFOJCMFJ4FHVSBJFYQMJDBRVF FM USBOTQPSU UFSSFTUSF ÏT VO EFMTQSJODJQBMTSFTQPOTBCMFT EFMBDPOUBNJOBDJØBMFOUPSO NFUSPQPMJUË EF #BSDFMPOB J DPNQSFWFOJSMB

&MDPNJUÒEFUSFCBMMBEPSTEF MFNQSFTBFODBSSFHBEBEFMB OFUFKBEFMFTFTDPMFTCBEBMP OJOFTIBOEFOVODJBURVFIBO FTUBUiFYQMPUBUTwQFSQPTBSB QVOUFMTDFOUSFTFEVDBUJVT" USBWÏTEVODPNVOJDBU FMDPNJ UÒ EFOVODJFORVFOPTIBOQSFT NFTVSFTFTQFDJBMTQFSOFUFKBS BRVFTUT DFOUSFT EVSBOU MFT EBSSFSFTTFUNBOFT1FSMBTFWB QBSU FMSFHJEPSEFEVDBDJØ +P TFQ%VSBO IBMBNFOUBUBRVFTUB TJUVBDJØJIBBTTFHVSBURVFOP FOUFOJBDPOFJYFNFOU 727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

&MTDPNFSDJBOUTEFMDBSSFS#BMEPNFS4PMËEFNBOFO DPNQFOTBDJPOTFDPOÛNJRVFTBDBVTBEFMFTPCSFT &M 3BWBM t &MT DPNFSDJBOUT EFMDBSSFS#BMEPNFS4PMËIBO QSFTFOUBU BRVFTUBTFUNBOB VOBDJORVBOUFOBEJOTUËODJFT BM"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB QFSEFNBOBSDPNQFOTBDJPOT FDPOÛNJRVFT &MTDPNFSDJBOUTSFDMBNFORVF TFMTSFUPSOJOMFTEBSSFSFTUBYFT USJCVUËSJFT RVFIBOQBHBU JUBN CÏMFTEFMQSPQFSBOZ4FHPOT IBOFYQMJDBUFMTDPNFSDJBOUT BMHVOFTCPUJHVFTIBOIBHVUEF UBODBSMFTTFWFTQPSUFTEFHVUB MBNBMBDPNVOJDBDJØJBDDFTTJCJ MJUBUQFSMFTPCSFTRVFTFGFDUVFO BMDBSSFS%FTEFMBSFDFOUDSFBEB QMBUBGPSNBEBGFDUBUTEFMDBSSFS #BMEPNFS4PMËBTTFHVSFORVF

t&MTDPNFSDJBOUTEFMDBSSFSIBOFOUSFHBUMFTJOTUËODJFT BM"KVOUBNFOUEF#BEBMPOB&M5PU

UBNCÏIBOQBUJUSPCBUPSJTRVF FNQJUKPSFOMBTFWBTJUVBDJØ-FT PCSFTBMDBSSFSWBODPNFOÎBS

EVSBOUFMNFTEBCSJMJTFTQFSB RVFFTUJHVJOFOMMFTUJEFTBCBOT EBDBCBSMBOZ

-B1FOZBWPMSFRVBMJmDBSVOTUFSSFOZEFM.BT3BNQFS DPOTUSVJSVOHSBOTVQFSNFSDBU .BT3BNt&M$MVC+PWFOUVUEF #BEBMPOBWFOESËQSPQFSBNFOU VOTUFSSFOZTTJUVBUTBMCBSSJEFM .BT 3BN EFTQSÒT EBSSJCBS BVOBDPSEBNCMFTUBCMJNFOU .FSDBEPOB QFSVCJDBSIJVO HSBOTVQFSNFSDBU4JmOBMNFOU UJSBFOEBWBOUBRVFTUQSPKFD UF BRVFTUB TFSJB MB TFHPOB PQFSBDJØJNNPCJMJËSJBEFMDMVC

FTQPSUJV FO QPDT NFTPT EF EJGFSÒODJB EFTQSÏTEFMBQPT TJCJMJUBUEFSFRVBMJmDBSMBmODB EF$BO.PSBQFSVCJDBSIJVOB FTDPMBEFM0QVT 1FSMBTFWBCBOEB BMHVOTWFÕOT EFMCBSSJEFM.BT3BNTIBO BHSVQBU QFS TFHVJS EBQSPQ BRVFTUQSPKFDUF&MTWFÕOTFTUB QSFPDVQBUTQFSMFTNPMÒTUJFT

RVF QPU PDBTJPOBS MFOUSBEB J TPSUJEB EF DBNJPOT J DPN TBEFRVBSËVOHSBOTVQFSNFS DBUEJOTMBVSCBOJU[BDJØ%BMUSB CBOEB FMQSPKFDUFEFMFTDPMB EF$BO.PSB B$BOZFU FTUB QBSBMJU[BU BSBQFSBSB EFTQSÏT EFMFTBMtMFHBDJPOTEFMTWFÕOT RVFSFDMBNFOVOQMBEFNPCJ MJUBUBMB[POB

.BSBUØEFEPOBDJØEF TBOHBMB1MBÎBEFMB7JMB

-BNPEBUBNCÏMMVJUB DPOUSBFMDËODFS

&M D MV C 4BOU + PS E J TJUVBU B MB 1MBÎB EF MB 7JMB TFSË MFTDFOBSJ BRVFTUEJWFOESFT EVOBNBSBUØEFTBOH&MDFO USF BDPMMJSË EVSBOU IPSFT TFHVJEFT BRVFTU BDUF EFT EFMFTEFMNBUÓJmOTBMFT EFMBOJU1FSEPOBSTBOH RVBMTFWPMQFSTPOBTBOBFOUSF JBOZTRVFQFTJNÏTEF RVJMPT&MCBODEFTBOHJ UFJYJUTEFMB$SFV3PKB SFDPS EBRVFFTQPUEPOBSmOTB WFHBEFTMBOZTJFUTEPOBJmOT BTJFUTIPNF < >XXXCBODTBOHOFU

"RVFTUEJWFOESFT BMFTEFM WFTQSF MB$BSQBEF5JUVTBDP MMJSËVOBEFTmMBEBEFNPEBQFS MMVJUBDPOUSBFMDËODFS-BDUF RVF QPSUB QFS UÓUPM i#BFUVMP EF.PEBw TFSËQSFTFOUBUQFM MPDVUPSEFSËEJP+VMJP'VFOUFT &M QSFV TPMJEBSJ EF MFOUSBEB TFSË EF FVSPT J UPUT FMT EJOFSTSFDBQUBUTBOJSBOEFT UJOBUTBM"TTPDJBDJØEF$BUB MVOZBDPOUSBFMDËODFS4IB EFEFTUBDBSRVFMBEFTmMBEB IB FTUBU QPTTJCMF HSËDJFT B MB DPMtMBCPSBDJØ EF EJWFSTPT FTUBCMJNFOUTCBEBMPOJOT

&M3PUBSZ$MVCEF #BEBMPOBFOUSFHB FVSPTBM1SPKFDUF)PNF

7DPEÉÉVQRWÍFLD"DUVBMJUBUJOEE

-FOUJUBUCBEBMPOJOBIBFOUSF HBU BRVFTUEJNBSUT FMTEJOFST SFDBQUBUTFOFMTFUÒTPQBS1BVM )BSSJT&OHVBOZ FM3PUBSZ$MVC EF#BEBMPOBIBFOUSFHBU FVSPT BM1SPKFDUF)PNF RVF UÏ MB TFV DFOUSBM B .POUHBU -BTTPDJBDJØUÏQFSPCKFDUJVQSP NPVSFMBVUPOPNJBEFMFTQFSTP OFT USFCBMMBOUQFMUSBDUBNFOUJMB QSFWFODJØEFMFTESPHPEFQFO EÒODJFT&M$MVC3PUBSZUBNCÏ IBGFUVOBEPOBDJØEF FVSPTBMTQBSFTDBSNFMJUFTQFS QSPKFDUFTTPMJEBSJT 

727%DGDORQD
ĂĚĂůŽŶĂĞŶƚƌŽ jůƟŵŽƐϯƉŝƐŽƐĂĐŽƐƚΦ

DĠŶĚĞnjEƷŹĞnj

sŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞĐƵĂƚƌŽŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽƐďĂŹŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐ ĞdžĐĞůĞŶƚĞƐĂĐĂďĂĚŽƐ

͋/ŶĐƌĞŝďůĞĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ƉƌĞĐŝŽͬĐĂůŝĚĂĚͬƵďŝĐĂĐŝſŶ͊

ZĞĂůŝŵĂƌ͘ĞƐ ϲϳϴϳϭϰϰϰϰͻϵϯϰϱϮϳϱϭϱ 3FBMJNBSJOEE
DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW $$00BEWFSUFJYEFMBNPEJmDBDJØEFQPMÓHPOT JOEVTUSJBMTFO[POFTSFTJEFODJBMT #BEBMPOBt&MTJOEJDBU$$00 EFM#BSDFMPOÒT/PSEIBBEWFSUJU FOVODPNVOJDBURVFMBQSPQPT UBEFNPEJmDBDJØEFMTQPMÓHPOT JOEVTUSJBMT#BEBMPOB4VE .BO SFTËJFMQPMÓHPO.POUTPMÓTEF 4BOU"ESJËEF#FTÛT SFDPMMJUT QFM1MB5FSSJUPSJBM.FUSPQPMJUË BNCMPQDJØEFUSBOTGPSNBSTF FOUFSSBSFTJEFODJBM GFURVFB NÏTQPESJBQSPWPDBSMBQÒSEVB EFiDFOUFOBSTEFUBTRVFTw&M TJOEJDBUQSPQPTBRVFFMQMB RVFDPOWFSUJSËMB[POBQFSB ÞTSFTJEFODJBM DPOTPMJEJJBN QMJÕFMTÛMJOEVTUSJBMJBQSPGJUJ MFT iPQPSUVOJUBUTwRVFCSJOEFO FMTTFDUPSTFNFSHFOUTDPNFM GBSNBDÒVUJDJFMGVUVSDBNQVT

%FTEFMQVOUEFWJTUBEF$$00 MBQSPQPTUBFTUËiNPMUMMVOZwEFM NPEFMEFDJVUBURVFFMTJOEJDBU QMBOUFKB"TQJSFOBUFOJSiDJVUBUT FRVJMJCSBEFT J DPNQBUJCMFTw FOUSFBDUJWJUBUJOEVTUSJBM TFS WFJT GPSNBDJØ DPOFJYFNFOU JDVMUVSB$SFVFORVFFMOPV NPEFMDPOWFSUJSJBMFTDJVUBUT FOCBSSJTEPSNJUPSJiTVCVSCJBMT NBTTJmDBUTJJOTPTUFOJCMFTw1FS UPUBJYÛ $$00 iTFSËBDUJWBw FOMBEFGFOTBEFMTFVNPEFM EFDJVUBUJFOFMSFCVJHBVOB QSPQPTUBiQSPGVOEBNFOUJOKVT UBw JWBNPTUSBSFMTFVTVQPSU BMTBKVOUBNFOUTEF#BEBMPOB J4BOU"ESJË RVFUBNCÏFTUBO FODPOUSB

t$PNJTTJPOT0CSFSFTIBFYQMJDBUMB OFDFTTJUBUEFNBOUFOJSFMTQPMÓHPOT JOEVTUSJBMT&M5PU

VOJWFSTJUBSJEF4BOU"ESJËQFS DPMtMPDBSMPTFOBRVFTUTQPMÓ HPOT KBRVFOFDFTTJUBSBOTÛM JOEVTUSJBMSFHVMBUJVSCBOJU[BU

#BEBMPOBTFTVNBBMFTDJVUBUT5IBPQFSQSFWFOJSMPCFTJUBUJFM TPCSFQÒTJOGBOUJM #BEBMPOBt-BDJVUBUTIBTVNBU BRVFTUBTFUNBOB BM1SPHSBNB 5IBP4BMVU*OGBOUJMQFSBMBQSF WFODJØEFMPCFTJUBUJFMTPCSFQÒT JOGBOUJM-B'VOEBDJØ%,7+PWFO UVUTIBJNQMJDBUEFNBOFSBBDUJ WBJEFDJEJEBFOBRVFTUQSPKFDUF TBMVUJBQPSUBSËDPOKVOUBNFOU BNCM"KVOUBNFOUFMGJOBOÎB NFOUJFMTSFDVSTPTOFDFTTBSJT

QFSBMEFTFOWPMVQBNFOUEFM1SP HSBNB"NÏT TPSHBOJU[BSBO EVSBOUFMBRVFTUDVSTEJGFSFOUT BDUJWJUBUTQFSBMBQSPNPDJØEVOB WJEBNÏTTBMVEBCMF"QBSUJSEF MBJODPSQPSBDJØEF#BEBMPOB BMFTDJVUBUT5IBP FMTRVBTJ OFOTJOFOFTFOUSFJ BOZTCBEBMPOJOTFOUSBSBOB GPSNBSQBSUEFM1SPHSBNB5IBP

RVFFMTBDPNQBOZBSËEVSBOUVO NÓOJNEFRVBUSFBOZT-PCKFDUJV ÏTQSFWFOJSMPCFTJUBUJTPCSFQÒT JOGBOUJMBQBSUJSEFNÞMUJQMFTBD UJWJUBUTPSJFOUBEFTBDPOTPMJEBS FOFMTJOGBOUTJMFTTFWFTGBNÓMJFT VOTIËCJUTTBMVEBCMFTEFWJEB UBOUBMJNFOUBSJTDPNEBDUJWJUBU GÓTJDB RVFQFSEVSJOBMMMBSHEF MFTTFWFTWJEFT

7DPEÉÉVQRWÍFLD -*.10QSPNPVMBJOTFSDJØ 7FÕOTEF.POUHBUTPQPTFO &MEJTTFOZBEPSCBEBMPOÓ MBCPSBMEFQFSTPOFT BMBJOTUBMtMBDJØEVOB 5POJ'SBODFTDUSJPNGBB FOTJUVBDJØEBUVS BOUFOBEFUFMFGPOJBNÛCJM /PWB:PSL -*OTUJUVU .VOJDJQBM EF 1SP NPDJØEFM0DVQBDJØ *.10 IB QPTBU FO NBS YB BRVFTU NFT EF TFUFNCSF EPT QMBOT EPDVQBDJØRVFIBOQFSNÒTMB DPOUSBDUBDJØ EVSBOUTJTNFTPT EFQFSTPOFT TFOTFGFJOB JSFTJEFOUTB#BEBMPOB RVFKB IBOFYIBVSJUMFTQSFTUBDJPOT DPSSFTQPOFOUT"RVFTUFTQFS TPOFTEFTFOWPMVQBSBOGFJOFT RVFSFWFSUFJYFOFOMBNJMMPSB EFMBDJVUBU5BNCÏSFBMJU[B SBOUBTRVFTEPCSFTJTFSWFJT EJOUFSÒTHFOFSBMJTPDJBM 

"DUVBMJUBUJOEE-"TTPDJBDJØEFWFÕOTEFM1MB EF.POUHBUJM".1"EFM&TDPMB .BSJOBTPQPTFOBMBJOUFODJØEF M"KVOUBNFOUNPOUHBUÓEJOTUBMtMBS VOBBOUFOBEFUFMFGPOJBNÛCJMB VOTPMBSTJUVBUBQPDTNFUSFT EVOOVDMJEIBCJUBUHFTJEFMDFO USFFTDPMBS&MTEPTDPMtMFDUJVT IBOEFNBOBUBMDPOTJTUPSJRVF SFDPOTJEFSJMBVCJDBDJØEBRVFTU EJTQPTJUJVJRVFTBMMVOZJEFMB [POB-"KVOUBNFOU QFSMBTFWB QBSU SFDPSEBRVFMBSFEJTUSJCVDJØ EBRVFTUTBQBSFMMTWBTFSBQSP WBEBQFMQMFNVOJDJQBM 

5POJ'SBODFTDIBDBVTBUNPMU CPOBJNQSFTTJØBMB'BTIJPO 8FFLEF/PWB:PSL-BQSFNTB OBDJPOBMTIBGFUSFTTÛEFMÒYJU EF'SBODFTDFOMBQSFTFOUBDJØ EFMBTFWBDPMtMFDDJØi8BUFST .PPEw JOTQJSBEBFOMBUFNËUJDB EFMBJHVB.ÏTEFQFSTPOFT WBOBTTJTUJSBMBEFTGJMBEBEFM EJTTFOZBEPSCBEBMPOÓ-BTFWB DPMtMFDDJØIBFTUBUBWBMBEBJUBN CÏTIBEFTUBDBUMBTFWBPSJHJOB MJUBUJTPCSJFUBU5POJ'SBODFTD UBNCÏIBWJBUKBUB.ÒYJDQFS QSFTFOUBSMBTFWBDPMtMFDDJØ 

727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
RSLQLÓ

DPEYHXSUÒSLD 2VFMBJOGPSNBDJØÏTDPNMBMDPIPM 0SJPM-MBEØ CMPDTNFTWJMBXFCDBU BMCVNEFSFUBMMT PSJPMMMBEPDBU

&UNJSFTFMUFVAJOCPYBNCUF SSPS DPNTJGPTVOBTFMWBGPTDB JYJTDMBJSF NFOUSFFUQSFHVO UFTRVBOUEFUFNQTGBRVFOP BQBHVFTMPSEJOBEPS&MDBQEF TFUNBOBGBUFNQTRVFIBEFJYBU EFTFSBRVFMMBIBCJUBDJØBNBCMF FOMBRVFIPNFTQFSBWBQPEFS GVNBSFOQJQBJDPMtMFDDJPOBS TFHFMMTQFSTFSVOWPMËUJMFTUBU NFOUBMDPOKVHBUFODPOEJDJPOBM "MNFUSP RVBOUBORVFTFMTVMMT ÏTDPNTJGFTTJT[ËQQJOHFOUSF MFTDPTFTRVFOPGBSËT/PÏT RVF OP TËQJHVFT RVÒ GFS ÏT RVFOPUFNQTUFNQTQFSGFSIP UPU&UQPUTNPSJSEFHBOB&U QPUTNPSJSEVOFNQBUY2VFMB

UIFNwÏTMBSUJDMFQVCMJDBUQFS ,JMMJBO'PYBM0CTFSWFSCSJUËOJD BRVFTUBTFUNBOB

JOGPSNBDJØÏTDPNVOBCFHVEB BMDPIÛMJDB RVFTFNQSFFOWPMT NÏT JBWFHBEFTKBOPTBQTOJ QFSRVÒ

-BSUJDMFÏTQSPVDVSJØT JNPMU EJTDVUJCMF &MT FTUSFTTBUT QFSÛ IBOEFTBCFSRVFIJIB USFTQMBUTRVFFTQPEFONFOKBS BQSPQEFDBTBEPTB#BSDFMP OBQBUBUFTGSFHJEFTBMB$PWB 'VNBEB EFMB#BSDFMPOFUB J UBQFT B$BM1FQ BMBQMBÎBEF MFT0MMFTJVOBMUSFBMFT*MMFT QPSD B&TUFMMFODT .BMMPSDB

&OFMGPOTMBGFJOBEFMQFSJPEJT UB DPNMBEFMCBSNBO TFNQSF IBFTUBUMBEBENJOJTUSBSOPT BNCTVCUJMPmDJVOHPUBHPUB JVOCPOFTNÛRVJOHMBOPTUSB ËOTJBEFTBCFSNÏT-BQSFNTB BOHMPTBYPOBFTEFWJBJOWFOUBS FMGPSNBUEFAMMJTUB BMFTRVBMT ÏTUBOBmDJPOBEB QFSBKVEBS FOBRVFTUQSPDÏTEFTFMFDDJØ &MTIPNFTNÏTSJDT MFT DJVUBUTNÏTCPOJRVFT FMT NJMMPSTEJSFDUPSTEFDJOFNB MFT DBQÎBMFSFTNÏTJOnVFOUT FMT MMPDTRVFIBTEFDPOÒJYFSP FMTDJORVBOUBNJMMPSTQMBUTJFMT MMPDTPONFOKBSMPT1SFDJTB NFOUi5IFCFTUUIJOHTUPFBU JOUIFXPSME BOEXIFSFUPFBU

1FSÛNFOUSFGBJHWJBDBQBMNF USPBBHBGBSMBMJMB JEFTQSÏTMB HSPHB QFOTPyJB#BEBMPOB 1FSRVÒOPGFSVOBMMJTUBEFMT NJMMPST QMBUT J PO NFOKBSMPT BEBQUBEBBMOPTUSFUFSNFNVOJ DJQBM "OFNIJQFOTBOU 5JDUBDFMUFNQTDPSSF

-BFTDBMBEFWBMPSFT VOBRVJNFSB -PSFO[P.FSDIÈO MPSFO[PNFSDIBOHPO[BMF[ CMPHTQPUDPN

"VORVFOPSFQSFTFOUB OJNVDIP NFOPT VOQBUSJNPOJPFYDMVTJWP EF#BEBMPOB MPDJFSUPFTRVF QSPHSFTJWBNFOUFMBTDPUBTEFJO TPMJEBSJEBEDJVEBEBOBSFTQFDUP BMPTDPNQPSUBNJFOUPTJODÓWJDPT TFIBOBEVF×BEPEFOVFTUSP QBJTBKFVSCBOP EFUBMNBOFSB RVFMBDPNCJOBDJØOEFDPODFQ UPTDPNPFMEFDJVEBEBNBCMFZ FMEF DJVEBETPTUFOJCMFSFTVMUB JOWJBCMFTJQFSNJUJNPTRVFMBT BDUJUVEFTJODÓWJDBTDPOUJOÞFOTP DBWBOEPOVFTUSBDPOWJWFODJB &TVOIFDIPDPOTUBUBCMFRVF HSBDJBTBOVFTUSPTJNQVFTUPT TF DPOTUSVZFOFRVJQBNJFOUPTQÞCMJ DPTZRVFVOBWF[FOUSFHBEPT EFNBOFSBJONFEJBUBZDPOMB BDFQUBDJØOEFUPEPT BDBCBNPT PUPSHBOEPBMB BENJOJTUSBDJØO FMSBOHPEFiÞOJDPWJHJMBOUFZ DVJEBEPSwEFTVNBOUFOJNJFOUP PCWJBOEPOVFTUSBSFTQPOTBCJMJ EBEDPNPDJVEBEBOPT &OFTUFTFOUJEP ZFYJTUJFOEPDP NPFYJTUFOUBOUPTNFDBOJTNPT 

0QJOJPJOEEEFEFOVODJB{QPSRVÏQBTBNPT QPSBMUPMPTBDUPTEFBRVFMMPT RVFEFTUSP[BOMPRVFDPOUBOUP FTGVFS[PTFIBDPOTFHVJEP {1PSRVÏTJHVFJNQPOJÏOEPTF FMWBOEBMJTNPBMBDPSEVSB {1PS RVÏMBNBMBFEVDBDJØOQSFEPNJ OBTPCSFFMCVFODPNQPSUBNJFO UPZDBMMBNPT "NÓTFNFBOUPKBRVFMBBENJ OJTUSBDJØOOPEFCFSFTQPOEFS BFTUBTQSFHVOUBT ZQPSFTP DSFPRVFOFDFTJUBNPTIBDFS BVUPDSÓUJDBSFTQFDUPEFMBBQBUÓB ZMBJOTFOTJCJMJEBERVFOPTIBDF JOEJGFSFOUFTZRVFUBOUPEB×P TPDJBMQSPWPDB :IBCMBOEPEFFEVDBDJØO {DVÈM FTMBRVFMFTFTUBNPTQSPQPSDJP OBOEPBOVFTUSPTIJKPT 1BSFDF RVFÞOJDBNFOUFTFBDFQUFDPNP BOUJTPDJBMQJOUBSHSBmUJTFOMBT QBSFEFT MBQSÈDUJDBEFMCPUFMMØO PEFTUSP[BSNPCJMJBSJPVSCBOP QFSP OJMBO[BSQBQFMFTZDPMJMMBT BMTVFMPFTUÈCJFO/JFTDVQJS OJPSJOBS OJEFGFDBSFOQMFOB DBMMFFTBMHPOPSNBM/JBSSP KBSDIJDMFT OJBSSBODBSQMBOUBT UJFOFFYQMJDBDJØO7BNPT RVF BVORVFQVFEBOTFSWBOBMFTQBSB NVDIPT OJOHVOPEFFTUPTDPN QPSUBNJFOUPTOJTJNJMBSFTUJFOFO 

GVOEBNFOUBDJØOMØHJDB QPSMP RVFÞOJDBNFOUFOPTRVFEBQFO TBSRVFMBFTDBMBEFWBMPSFTIB EFKBEPEFUSBOTNJUJSTF %FIFDIP OPTØMPOPTDVFTUB SFDPOPDFSOVFTUSPGSBDBTPFOFM UFSSFOPFEVDBUJWPPMBDPNJTJØO EFOVFTUSPTQSPQJPTDPNQPSUB NJFOUPTJODÓWJDPT TJOPRVFZ MPRVFFTQFPSOPTEFEJDBNPT ÞOJDBNFOUFBDVMQBSTJTUFNÈUJ DBNFOUFZEFGPSNBEFNPMFEPSB BMB BENJOJTUSBDJØO QPOJFOEP FOFMQVOUPEFNJSBBMPTTFS WJDJPTNVOJDJQBMFTEFMJNQJF[B EFQBSRVFTZKBSEJOFT EFNFEJP BNCJFOUF EFWÓBQÞCMJDB EF HVBSEJBVSCBOB FUD ZBRVFSF TVMUBNVDIPNÈTDØNPEPRVF VOUFSDFSPDBSHVFDPOMPTGBMMPT EFMTJTUFNB 1FSPMBSFBMJEBEFTCJFOEJTUJOUB "RVÓUPEPT FONBZPSPNFOPS NFEJEB IBDFNPTEFOVFTUSB DJVEBEMPRVFFT ZTØMPOPTPUSPT QPEFNPTSFDVQFSBSFMKVTUPWBMPS EFMBTDPTBT QBSBMVFHPFYJHJSB MBBENJOJTUSBDJØORVFDVNQMBTV QBSUF MBEFQSPQPSDJPOBSOPTFM FOUPSOPZMPTTFSWJDJPTRVFOPT NFSFDFNPT&TUÈFOOVFTUSBT NBOPTDBNCJBSFMPSEFOEFMPT BDPOUFDJNJFOUPT 

727%DGDORQD
//(),¬

0217*$7

320$5

$SDUWDPHQWRP727$/ 0(17($08(%/$'2FRQKDE GREOHEDxR\FRFLQDVDOyQGH PFDOHIDF/,6723$5$9,9,5 $/48,/(5¼

3LVRHQ&$1&,85$1$ GHPKDE\WUDVWHURP 5()250$'2EDOFyQ\JDOHUtD EXHQDVYLVWDV/,6723$5$9,9,5 $/48,/(5¼

%8)$/¬

&21*5e6

3LVR-81720(5&$'2GH PHQ¿QFDFRQ$6&(1625 EDOFyQDODFDOOHPXFKDOX] KDE\WUDVWHUR%LHQFRPXQLFDGR ¼376

-81720$57Ë38-2/ 3LVRFRQKDELWDFLRQHVFDOHIDF FLyQVDOyQH[WHULRUOLVWRSDUDYLYLU %8(1$=21$ ¼376

3LVR72'2(;7(5,25FRQ KDE683(55()250$'2DLUH IUtRFDORUžDOWXUDUHDO-8172,*/(6,$ ¼376

//(),¬

//25('$

3LVRPKDE FRQ VDOLGDDEDOFyQ FRFLQD\EDxR VDOyQP683(5=21$PX\ FHUFDGHOFHQWUR ¼376

672&5,672

3LVRPFRQKDE 5()250$'2VDOyQPFDOH IDFDLUHDFRQGDPXHEODGR¿QFD FRQDVFHQVRU,03(&$%/( ¼376

&(175(

È7,&2WRGRH[WHULRUWHUUD]DV P\P KDEFDOHIDFDLUH DFRQG9,67$60$50217$f$ WRGRUHIRUPDGR ¼376

&$1<$'Ï

3,62$3$57$0(172P 7(55$=$PKDE¿QFDSRFRV YHFLQRVFRQDVFHQVRU -8172&35,0 ¼376

3LVR72'2(;7(5,25FRQ *5$1'(69,67$6$0$5KDE DQWHV VDOyQHVWDUP EDOFyQW]DDOWR\FRQDVFHQVRU 376

2&$6,Ï1

&$6$*(0(6

3LVR6$17&(%5,$'(9$//$/7$ 72'2(;7(5,25PKDE VXLWWH EDxRVFRFLQDRI¿FH7(55$=$P FDOHIDFDVF=21$&2081,7$5,$ &3,6&,1$3.,1&/8,'2 ¼376

7,$1$

ÒOWLPRSLVRGHPKDE GREOHVEDxRFGXFKDSUHFLVDUHIRUPDV VDOyQGHPWHUUD]DFRPXQLWDULDFRQ WUDVWHUR-72&$121*(%$5$1(5$ ¼376

*25* 3LVR6(0,18(92MXQWR&$1 62/(,KDE7(55$=$PSDUNHW SDUNLQJRSFWRGRH[WHULRUDVFHQVRU ¼376

3LVR-81726$/(6,$ 126GHKDEFRFLQD\EDxR UHIRUPVDOyQPFRQEDOFyQ $6&(1625 ¼376

&//(),¬

7,$1$

3LVR/,6723$5$9,9,5GHP K GREOHV EDxR\FRFLQDUHIRUPDGRV VDOyQPFVDOLGDDEDOFyQSDUTXHW\JUHV FDOHIDFDDFRQGDVFHQVRU ¼376

3LVR3$5$(175$5$9,9,5 GHPKDESDUNHW\JUHV EDOFyQPX\VROHDGRFDOHIDFDLUH DFRQGSDUNLQJLQFOXLGR ¼376

&(175(

&$6$*(0(6 &DVDP3$7,2P 7(55$=$6GHPFXKDEEDxR \DVHRVDOyQPFDOHIDDWUDVWHUR &$6$&2108&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

)52170$5Ë7,0

727%DGDORQD

QBHJOBJOEE%8)$/¬

3LVRP6(0,18(92FRQ ]RQDFRPXQLWDULDKDE VXLWWH DPSOLREDOFyQFDOHIDFDLUHDFRQG -81723/$<$ ¼376

&DVD,'($/3$5(-$6KDEL WDFLyQGHPEDxRGHSLH]DVFRQ SODWRGHGXFKDFRFLQDDELHUWDDOVDOyQ SHTXHxRSDWLR-8172+263,7$/ ¼376

&(175(

&(175(

3LVR-8172&$162/(,GH KDE5()250$'2EDOFyQFRQ WROGRVSDUNHWFDOHI\ DDFRQGDVFHQVRU ¼376

&DVDPPSDWLRWHUUD]D KDE GREOHV EDxR\DVHRVDOyQ PFRQOODUGHIRFDUPHPSRWUDGRV EXHQDGLVWULEXFLyQ72'$(;7(5,25 ¼376

'$/7/$9,/$

%8)$/¬

3LVRPKDEEDxR\ FRFLQDUHIRUPDGRVVDOyQP FVDOLGDDEDOFyQVXHORJUHVFDOHIDF DDDVF3$5$(175$5$9,9,5 ¼376

%8)$/¬

È7,&2FRQ7(55$=$ PKDEWRWDOPHQWHUHIRUPDGR FDOHIDFSDUNHW\JUHV$6&(1625 /LVWRSDUDYLYLU ¼376

3LVRFRQ$6&(1625HQF 5$021//8//KDEH[WHULRUHV DPXHEODGR\5()250$'2 ¼376

/$025(5$

%8)$/¬

3,62FRQKDEGREOHV 5()250$'2VDOyQPFDOHI DLUHDFRQG¿QFDFRQDVFHQVRU -8172%,%/,27(&$ ¼376

3LVRPKDEEDxR\FRFLQD UHIRUPDGRVODYDGHURVDOyQVDOLGDDEDOFyQ DLUHIULRFDORUDVFHQVRU72'2(;7(5,25 $08(%/$'2<&21(/(&752'20 ¼376

-723(39(1785$3LVR72'2(;7(5,25GH KDE6(0,18(92DPSOLREDOFyQ ]RQDFRPXQLWDULDFRQSLVFLQD DVFHQVRUSDUNLQJRSFLRQDO 97$¼376

6RODUPHGL¿FDEOH-8172 ,1'(3(1'(1&,$IDFKDGDPWV[PWV IRQGRSRVLEOHFRQVWUXLUSOEDMDSLVRV DFWXDOPHQWHJDUDMH\JUDQSDWLRP ¼376

        
DFWXDOLWDW

3ROÍWLFD &MUSJQBSUJUEF#BEBMPOBOPFTQPTBEBDPSEFOFM QFBUHFEFMB#

t-BDPOTUSVDDJØEFMB#ÏTVOQSPKFDUFRVFTBSSPTTFHBEFTEF QFSÛTIBBOBUBSSPTTFHBOUQFSDBMDVMBSMJNQBDUFNFEJPBNCJFOUBMw

#BEBMPOBt&MTUSFTQBSUJUTEFM HPWFSOB#BEBMPOB 14$ $J6 J &3$ NBOUFOFO QPTJDJPOT DPOUSËSJFTQFMRVFGBBMQPTTJ CMFQFBUHFRVFIJIBVSËBMUÞ OFMEFMB#'BVOTEJFT FM 4FDSFUBSJ EF .PCJMJUBU EF MB(FOFSBMJUBU .BOFM/BEBM FYQSFTTBWB EF OPV QÞCMJDB NFOUMBQPTTJCJMJUBUEIBCJMJUBS VOQFBUHFEFDÒOUJNTFO BRVFTUB DBSSFUFSB RVF VOJSË #BEBMPOBJ.PMMFUBUSBWÏTEF MB $POSFSJB i&MT FTUVEJT EF NPCJMJUBU JOEJRVFO RVF TJ FM UÞOFMEFMB#FTGBHSBUVÕU FT DPMtMBQTBSJB FO DBOWJ TJ ÏT EF QFBUHF FT SFEVFJY MB NPCJMJUBU FO VO P w IBEJU/BEBM&MQBSUJUNBKPSJ UBSJFOFMUSJQBSUJUCBEBMPOÓ FM 14$ OP FT NPTUSB DPOUSBSJ BM QFBUHF BSHVNFOUBOU RVF iFMTCFOFmDJTRVFDPNQPSUBSË MB # TFSBO TFHVS NPMU TVQFSJPST BMT  FVSPT RVF QPESJBDPTUBSVOQFBUHFw 4ØO QBSBVMFTEFMQSJNFSTFDSFUBSJ EFM 14$ B #BEBMPOB J "M 

1PMÓUJDBJOEEDBMEF +PSEJ 4FSSB RVJ UBN CÏDSFVRVFFMQMBOUFKBNFOU EFM(PWFSOEF.POUJMMBFTUË iBDPSEBUwBNC#BEBMPOBJMB SFTUBEFNVOJDJQJTJNQMJDBUT J RVF ÏT iNÏT SFTQFDUVØTw BNC FM .FEJ "NCJFOU RVF MB QSPQPTUB RVF IBWJBGFUFM HPWFSO EF +PSEJ 1VKPM /P IJFTUBOEBDPSEFMTEPTTP DJT EFM HPWFSO MPDBM $J6 J &3$ RVF TIBO NBOJGFTUBU QÞCMJDBNFOU B GBWPS RVF MB WJBTJHVJMMJVSFEFQFBUHF1FS BM MÓEFS EF $J6 J 1SJNFS 5J OFOUE"MDBMEF 'FSSBO'BMDØ FM QFBUHF ÏT VOB iFYDVTBw RVF iOP FMJNJOB FM SJTD EF DPMtMBQTF DPNIPEFNPTUSFO MFTDVFTEJËSJFTB7BMMWJESFSB PFMTFQJTPEJTRVFFTEPOFOB M"1w %FTE&3$ FMEJQVUBU CBEBMPOÓ 6SJFM#FSUSBO PQJOB RVFIJIBUFNQTQFSQFOTBS DPN GJOBOÎBS MPCSB TFOTF iDBSSFHBSFMTDPOUSJCVFOUTw J BOJNBFMUFJYJUTPDJBMEF#B EBMPOBBQSPOVODJBSTFTPCSF MBRàFTUJØ 

-BSFTUBEFNVOJDJQJT UBNQPDWPMFOQFBUHF -BMDBMEFEF.PMMFU FMTPDJB MJTUB+PTFQ.POSËT IBEFNB OBUMBHSBUVÕUBUEFMQFBUHFQFS BMT WFÕOT EF MFT QPCMBDJPOT QFSPOUSBOTDPSSFMB#FO FMDBTRVFmOBMNFOUTBDBCJ BQMJDBOUMBUBSJGB -BMDBMEFTTBEF4BOU'PTUEF $BNQTFOUFMMFT .POUTFSSBU 4BONBSUÓ UBNCÏ IB SFCVU KBUMBCBSSFSBEFQBHBNFOUJ OIBEFNBOBUMBHSBUVÕUBUQFS BMT WFÕOT EFM TFV NVOJDJQJ FMNÏTBGFDUBUQFMQBTEFMB DBSSFUFSB &M DPTU EF MPCSB TFSË EVOT  NJMJPOT J JODMPVSË VO USBNEFDBSSFUFSBEFRVBUSF RVJMÛNFUSFTJVOBMUSFEFUÞOFM UBNCÏ EF RVBUSF BNC EPT DBSSJMTQFSTFOUJU&MQSPKFDUF TPSUJSË B JOGPSNBDJØ QÞCMJDB BCBOTEFmEBOZ JEFTQSÏT EF MFMBCPSBDJØ EFM QSPKFDUF DPOTUSVDUJVFO MB(FOF SBMJUBUQSFWFVRVFFTMJDJUBSË MBOZ 

727%DGDORQD
&M11EFOVODJBMBMFOUJUVEEFMBENJOJTUSBDJØEF#BEBMPOB #BEBMPOBt-BTFUNBOBQBT TBEB FM QSFTJEFOU EFM 11 B #BEBMPOB 9BWJFS(BSDÓB"MCJPM FTWBUSBTMMBEBSBDPNQBOZBUEF EPTSFHJEPSTQPQVMBSTmOTBMB TFVEFMBTPDJFUBUNVOJDJQBM &OHFTUVSQFSFYJHJSRVFTFMJ QFSNFUÏTDPOTVMUBSMBJOGPSNB DJØSFMBUJWBBMTDPOUSBDUFTEF MFTUBORVFTQVCMJDJUËSJFTRVF HFTUJPOB BRVFTUB FNQSFTB "MCJPMWBEJSRVFOPNBSYBSJB mOTUFOJSBRVFTUBJOGPSNBDJØ BUÒTRVF TFHPOTFM3FHMBNFOU 0SHËOJD.VOJDJQBM FMTQPQVMBST UFOJFOUPUFMESFUBUFOJSMBKBRVF

GFJBNÏTEFEJFTRVFIBWJFO GFUMBTPMtMJDJUVEBMSFHJTUSFEF M"KVOUBNFOU&M11WBGFSMB TPMtMJDJUVEFMQBTTBUEFTFU FNCSFJFOFM30.TFTQFDJmDB RVFTJFMUSËNJUOPFTSFTPMUFO EJFTOBUVSBMT TFOUÏORVF RVFEB BDDFQUBU MBDDÏT B MB JOGPSNBDJØ2VBOVOSFHJEPS QPQVMBSFTWBBDPTUBSBMFTPm DJOFTE&OHFTUVS TFMJWBOFHBS QBSUEFMBJOGPSNBDJØ GFUQFM RVBM (BSDÓB"MCJPMWBQSFTFO UBSTFFOQFSTPOBBMFNQSFTB QFSRVÒTFMBEPOFTTJO%FTQSÏT EFOUSFWJTUBSTFBNCFMHFSFOU

E&OHFTUVS 'SBODFTD1BOF MMB FMMÓEFSQPQVMBSWBPCUFOJS FMDPNQSPNÓTEFDPOTVMUBSMB UPUBMJUBUEFMFYQFEJFOUFMNB UFJYEJB&MDBTÏTRVF1BOF MMBWBFYQMJDBSRVFOPIBWJB SFCVUDBQTPMtMJDJUVEUPUJRVF BMSFHJTUSFDPOTUBRVFTIBWJB GFUMBSFDMBNBDJØGFJBEJFT %BWBOUEBJYÛ (BSDÓB"MCJPM IBEFDMBSBURVF iM"KVOUBNFOU OPGVODJPOBDPNDBMwJRVFiQFS QBSUEFM"MDBMEFIJIBVOBDMBSB WPMVOUBUEFEJmDVMUBSRVFFM11 QVHVJBDDFEJSBEFUFSNJOBEB JOGPSNBDJØw

DFWXDOLWDW

$BSMFT5PSOFSP

.JRVFM&TUSVDIÏTFMOPVQSFTJEFOUEVOB&3$ SFFTUSVDUVSBEB #BEBMPOBt&MQBSUJUJFMHSVQ NVOJDJQBME&3$EF#BEBMPOB TIBOSFFTUSVDUVSBUBSSBOEFM OPNFOBNFOUEF.BUFV$IBM NFUBDPNSFHJEPSEF$VMUVSB FOTVCTUJUVDJØEFMSFDFOUNFOU EFTBQBSFHVU +BVNF7JWFT "RVFTUEJNFDSFT EFTF UFNCSF MBEJSFDDJØEFMQBSUJU IBEPOBUBDPOÒJYFSMBSFTUB EFDBOWJT FOUSFFMMT MBNBS YBEF+PSEJ"MCBMBEFKPEFMB QSFTJEÒODJBEFMQBSUJU

&O FM TFV MMPD IJ TFSË .J RVFM &TUSVDI NFNCSF EF

MFYFDVUJWB QSFTJEFOUEFM$MVC /BUBDJØ#BEBMPOBJDBOEJEBU EFMBDPNBSDBBMFTQBTTBEFT FMFDDJPOTHFOFSBMT 1FSMBTFWBCBOEB "MCBMBEFKP TVCTUJUVJSË .BUFV $IBMNFUB FYFSDJOUEF%JSFDUPSEFM®SFB EF$VMUVSBJ1BUSJNPOJ"NC BRVFTUT DBOWJT MB GPSNBDJØ JOEFQFOEFOUJTUB UBNCÏ FT QSFQBSB FO WJTUFT BM SFQUF EF MB $BQJUBM EF MB $VMUVSB $BUBMBOBQFSBM

6OJØ%FNPDSËUJDB DFMFCSBVOBUSPCBEBBNC MBQSFNTB

"SRVÏQPSUBBM4FOBUFM DBTEFMFTBOUFOFTEF #BEBMPOB

"RVFTUQBTTBUEJNBSUT MBQFS NBOFOUJOUFSDPNBSDBME6OJØ %FNPDSËUJDB EF $BUBMVOZB EF#BSDFMPOBIBDFMFCSBUVOB USPCBEBBNCMBQSFNTBEVSBOU VOEJOBSBMSFTUBVSBOU.JDBDPT EF#BEBMPOB"MBDUFIJIBO BTTJTUJUFM4FDSFUBSJ(FOFSBM EFMQBSUJU +PTFQ.BSJB1FMFHSÓ J FM WJDFQSFTJEFOU FYFDVUJV EPSHBOJU[BDJØ "OUPOJ$BTUF MMË -B JOUFSDPNBSDBM E6OJØ %FNPDSËUJDBMBGPSNFONFN CSFTEF#BEBMPOB 4BOUB$P MPNBEF(SBNFOFU 4BOU"ESJË EF#FTÛTJ)PTQJUBMFU

-BTFOBEPSBJFYBMDBMEFTTB .BJUF"SRVÏ IBQSPQPTBUBM4F OBUVODSJUFSJDPNÞFOMBRVBOUJ mDBDJØEFMBUBYBNVOJDJQBMRVF FTDPCSBBMFTFNQSFTFTEFUF MFGPOJBQFSDPMtMPDBSMFTBOUFOFT "SRVÏIBQBSUJUEFMDBTEF#BEB MPOBFORVÒFM5SJCVOBM4VQSFN WBEPOBSMBSBØBMBDJVUBURVF NJUKBOÎBOUVOBPSEFOBOÎBNV OJDJQBM WBJNQPTBSVOBUBYBEF åBOVBMTBMTPQFSBEPST EFUFMFGPOJB"SRVÏIBEFNBOBU RVFFMQBHBNFOUEFMBUBYBOP TVQPTJVOBVHNFOUEFMFTUBSJGFT BMTVTVBSJT

t.JRVFM&TUSVDIÏTFMOPV QSFTJEFOUE&3$

7DPEÉÉVQRWÍFLD &TDPOTUJUVFJY3FBHSVQB NFOUBM#BSDFMPOÒT/PSE -BDPSSFOUDSÓUJDBE&3$ 3FBHSV QBNFOU MJEFSBEBQFSMFYDPOTFMMFS +PBO$BSSFUFSP IBPCFSUVOB EFMFHBDJØBM#BSDFMPOÒT/PSE -BTTFNCMFBFTUËGPSNBEBQFS VOBKVOUBRVFDPPSEJOBSËMFT UBTRVFTRVFQSPNPHVJMBGPSNB DJØBMBDPNBSDBmOTBMBDFMF CSBDJØEFMDPOHSÏTGVOEBDJPOBM RVFTFDFMFCSBSËB#BSDFMPOBB MPDUVCSF%FTE&3$#BEBMPOB BTTFHVSFORVFIBOUJOHVUNPMU QPRVFTCBJYFTEFNJMJUBOUTEFT EFMBDSFBDJØEF3FBHSVQBNFOU FOUSFFMMFT FMDBOEJEBUEFMQBSUJU BMFTFMFDDJPOTNVOJDJQBMTEF 'SBODFTD-MFBM 727%DGDORQD

1PMÓUJDBJOEE

       
DFWXDOLWDW

UHSRUWDWJH

$BSMFT$BSWBKBM

t-BDBTBEF-PMB"OHMBEB B5JBOB"SYJV

/PVJNQVMTQFSRVÒFMGVUVS.VTFV-PMB "OHMBEBEF5JBOBTJHVJVOBSFBMJUBU 5 J B O B t -" K V O U B N F O U E F 5JBOB MB %JQVUBDJØ EF #BS DFMPOB J FM %FQBSUBNFOU EF $VMUVSBEFMB(FOFSBMJUBUIBO BSSJCBU B VO BDPSE QFS B MB DSFBDJØ EVO NVTFV EFEJDBU BMBJMtJMtMVTUSBEPSB-PMB"O HMBEB 5PU J RVF MB WPMVOUBU EFMDPOTJTUPSJFSBRVFMB(F OFSBMJUBUBTTVNÓTMBUJUVMBSJUBU EF MFRVJQBNFOU GJOBMNFOU TFSË M"KVOUBNFOU RVJ TFO GBDJDËSSFD 1FSHBSBOUJSMBTFWBWJBCJMJUBU FDPOÛNJDB QFSÛ FT DSFBSË VOB GVOEBDJØ HFTUPSB RVF GBDJMJUJMBQPSUBDJØEFSFDVSTPT QSJWBUT4FHPOTVOFTUVEJEFM NBUFJY "KVOUBNFOU FM DPTU BOVBM EF NBOUFOJNFOU TFSË EVOTFVSPT%BMUSB CBOEB %JQVUBDJØJ(FOFSBMJ UBUBQPSUBSBO DBEBTDVOB VO UFSÎ EFM DPTU EF MPCSB RVF M"KVOUBNFOU FTUJNB FO VOT EPT NJMJPOT EFVSPT 5JBOB UJOESËVONVTFVEFEJDBUBMB JMtMVTUSBEPSB -PMB "OHMBEB RVFIBEFTFSWJSQFSSFMMBOÎBS FM NVOJDJQJ EFT EFM QVOU EF WJTUBEFMUVSJTNFDVMUVSBM'B &M3FQPSUBUHFJOEE

QFS QBSU EBHFOUT QSJWBUT J BJYÓ HBSBOUJSMBTFWBWJBCJMJUBU FDPOÛNJDB4FHPOTVOFTUVEJ EFM"KVOUBNFOU FMDPTUBOVBM EF NBOUFOJNFOU EFM NVTFV TFSËEFFVSPT %BMUSBCBOEB MFTUSFTBENJ OJTUSBDJPOTJNQMJDBEFTFOFM QSPKFDUFQBSUJDJQBSBO BQBSU JHVBMT EFMDPTUFDPOÛNJDEF MPCSB ²T B EJS RVF UBOU MB %JQVUBDJØDPNMB(FOFSBMJUBU BQPSUBSJFOVOUFSÎEFMTQSPQ EFEPTNJMJPOTEFVSPTRVFFT DBMDVMBRVFDPTUBSËGFSFMNV TFV-BTFVQSJODJQBMTFSËMB $BTBEFMB1BMNFSBJ BRVFTU NBUFJYNFTEFTFUFNCSFKBFT QSFWFVFODBSSFHBSFMQSPKFDUF BSRVJUFDUÛOJD "NÏT MB%JQVUBDJØDPMrMBCP SBSË FO FM GVODJPOBNFOU EFM NVTFVBUSBWÏTEFMBYBSYBEF NVTFVTMPDBMTNFOUSFRVFFM %FQBSUBNFOUEF$VMUVSBFTUB CMJSËVODPOWFOJBNCFMNV TFV-PMB"OHMBEB BUSBWÏTEFM $FOUSF/BDJPOBMEFM$ÛNJDJMB *MtMVTUSBDJØRVFFTDSFBSËMBOZ QFSEPOBSTVQPSUUÒDOJD JMPHÓTUJDBMNVTFV

EFV BOZT RVF M"KVOUBNFOU WBEBSSFSFEBRVFTUQSPKFDUF JOPIBFTUBUmOTBSBRVFMFT USFTBENJOJTUSBDJPOTJNQMJDB EFT FMNBUFJY"KVOUBNFOU MB (FOFSBMJUBUJMB%JQVUBDJØ IBO BSSJCBUBVOBDPSE -BMDBMEFEF5JBOB &NJMJ.V ×P[ BTTFHVSB RVF UBOU MFT JOTUJUVDJPOT DBUBMBOFT DPN MBENJOJTUSBDJØ MPDBM UFOFO QFOEFOU SFUSF VO iIPNFOBU HFEFmOJUJVwB-PMB"OHMBEB GFOU RVF MB TFWB WJEB J PCSB FTEJGPOHVJOBSSFVJTJHVJOB MBCBTUEFMBDJVUBEBOJBBUSB WÏTEFMNVTFV-PMB"OHMBEB EF5JBOB.V×P[EFTUBDBMB TJHOJmDBDJØ BSUÓTUJDB J DÓWJDB EF-PMB"OHMBEBFOMB$BUB MVOZBEFMTFHMF99 -BDPSEBMRVBMTIBBSSJCBUQFS UJSBSFOEBWBOUBRVFTUNVTFV GBO RVF TJHVJ M"KVOUBNFOU FM RVF OBTTVNFJYJ MB UJUVMB SJUBU UPU J RVF MFRVJQBNFOU FTHFTUJPOBSËBUSBWÏTEVOB GVOEBDJØ QSJWBEB QFS GBDJMJ UBS MBQPSUBDJØ EF SFDVSTPT 727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

SHUVRQHV

$BSMFT5PSOFSP

i-BHFOUKPWFÏTNÏTTJODFSB OPFTDBTBJ EJVNÏTFMRVFQFOTBw .PTTÒO"OESFV1BTRVBM "RVFTUEJVNFOHF NPTTÒO "OESFV1BTRVBMWBPmDJBSMB TFWBEBSSFSBNJTTBDPNB SFDUPSEFM&THMÏTJBEF4BOUB .BSJB4BDPNJBEBEFTQSÏT EFBOZTEFEJDBOUTFFO DPTJËOJNBBMBDJVUBU QSJNFS DPNBSYJQSFTUJEFTQSÏT DPNBSFDUPS*IPTFHVJSË GFOUQFSRVÒDPOUJOVBSËGFOU DBTBNFOUTJCBUFKPT&MTFV MMPDMPDVQBSËFMQSPQFS EPDUVCSF.PTTÒO7JDFOÎ .JSB QSPWJOFOUEF.BUBSØ 2VJOCBMBOÎGBEFMTFVQBT QFSMBDJVUBU .PMUQPTJUJV+PEFTUBDBSJBMBGFJ OBGFUBBM1BUSPOBUEFMB'VOEB DJØ3PDBJ1JRVFIBDPTUBUUJSBS FOEBWBOUQFSÛRVFBMmOBMFOT OIFNTPSUJU5BNCÏTIBGVOEBU MBDBTB#JTCF$BSSFSBQFSEPOBS BJYPQMVDBNCNÏTQPCSFT²T VOHSBODPOTPMWFVSFRVFMFT DPTFTBMmOBMTVSUFOCÏ 

1FSTPOFTJOEE²TGËDJMTFS3FDUPSEF M&THMÏTJBNÏTBOUJHBEF #BEBMPOB 'ËDJM OP IP ÏT UPU J RVF KP WFOJB EF 5FSSBTTB J KB DP OFJYJBMFTFTHMÏTJFTEFCBSSJ 4FNQSFDPTUBUSBDUBSMBHFOU EFM$FOUSFEFMBDJVUBUQFSRVÒ TPWJOU UFOFO MB TFOTJCJMJUBU NPMUmOBJIBTEFUFOJSDVSB BNCFMRVFEJVT 5PUJBJYÓ BRVFTUÏTVOCBSSJ BDPMMJEPSPOMBHFOUFNTBMVEB BMMË PO WBJH .IJ IF TFOUJU NPMUDÛNPEF

)BOUSJHBUBOZTBEPOBSMJ MBSFOÞODJB +PIBWJBGFUMBSFOÞODJBQFSÛ BNCFMCJTCFNBJFOQBSMËWFN mOTRVFVOEJBFNWBDSJEBSJ FNWBGFMJDJUBS&NWBEJSRVF IBWJBEFNBSYBSQFSRVÒFN NFSFJYJBVOEFTDBOT *RVÒGBSËBQBSUJSEBSB "KVEBSÏ B MB QBSSÛRVJB EF $BOZFU J FN EFEJDBSÏ B FT DSJVSF DPTBRVFNBJIFUJO HVU UFNQT EF GFS * TFHVJSÏ GFOUDBTBNFOUT UPUJRVFOP NBHSBEBHFOT5SPCPRVFÏT VOBDPNÒEJBUPUBJYÛEFMBSSÛT MBHFOURVFFTUSFOBWFTUJU²T UPUVOBQBSBGFSOËMJB-BHFOUKP WFÏTNÏTTJODFSB OPFTDBTB JEJVNÏTFMRVFQFOTB

"MHVOBBOÒDEPUB 6O EJB FN WBJH USPCBS RVF IBWJB EF GFS VO DBTBNFOU EVOB QFSTPOB RVF TFTUBWB NPSJOU -J WBJH QSFHVOUBS QFS RVÒ IBWJB FTQFSBU UBOU QFS VOJS TF FO NBUSJNPOJ J FNWBEJS RVFMJIBWJBQSPNÒTBMBTFWB NBSFRVFOPMBEFJYBSJBNBJ 7B WPMFS TFS mEFM B MB NBSF mOTBMmOBM 

2VJODPOTFMMEPOBSJBBMOPV .PTTÒORVFFM TVCTUJUVJSË 2VFSFTJGPSÎB QFSRVÒTPWJOU FMTDBQFMMBOTOPSFTFNUBOU DPNEFNBOFNBMTmEFMT 

727%DGDORQD
&M$'#BEBMPOBDPOUJOVB TFOTFQVOUVBSGPSBEFDBTB

%FM(BN+PWFOUVUBM (SBO)FSNBOP *WBO5PTDBOP VOKPWFKVHBEPS EFMFRVJQEFCËTRVFUEFM(BN +PWFOUVUFODBEJSBEFSPEFTÏT VOEFMTQBSUJDJQBOUTEFMQSPHSB NB(SBO)FSNBOPEF5FMFDJODP "RVFTUFTQPSUJTUBNVSDJËEF BOZTWBmUYBSQFM(BN+PWFOUVU FMQBTTBUNFTEFNBJH&MRVF OJOHÞTFTQFSBWBFSBRVFM*WBO OPQPESJBDPNFOÎBSMBUFNQPSB EBQFSRVÒWBTFSTFMFDDJPOBUQFS QBSUJDJQBSB(SBO)FSNBOP

$%%ÒOJB$'#BEBMPOB #BEBMPOB t &MT FTDBQVMBUT WBOUPSOBSEF%ÒOJB FMQBT TBUEJVNFOHF TFOTFFMTUSFT QVOUT  J IBWFOU QBUJU EVFTFYQVMTJPOT MBEFMQPS UFS 3VCÏO .BSUÓOF[ J MB EFM EFGFOTB0TDBS3BNÓSF[ 5PUT EPT WBO IBWFS EBCBO EPOBS FM UFSSFOZ EF KPD QFS VOFTTVQPTBEFTBHSFTTJPOT VODPQFTWBYVUBSFMQSJNFS QFOBMGBWPSBCMFBMTMPDBMT

&MTFHPOHPMUBNCÏWBTFSEF QFOBM J BNC UPUB MB TFHPOB QBSUQFSFOEBWBOU JBNCEPT IPNFTNFOZT FMTEF.BOPMP (PO[ÈMF[KBOPWBOUFOJSPQ DJPOT QFS QPEFS BDPOTFHVJS VOQVOU %FTQSÏTEFKVHBSBRVFTUEJ NFDSFT DPOUSB FM 4BOU "O E S F V F M # BE B M P O B K V H BS Ë BRVFTU EJVNFOHF BM DBNQ EFM4BCBEFMM

"RVFTUDBQEFTFUNBOB TFDFMFCSBMB7$PQB #BEBMPOBEF.JOJCËTRVFU

-B1FOZBEJTQVUBBRVFTUEJTTBCUFMB TFNJmOBMEFMB-MJHB$BUBMBOB #BEBMPOBt"SSJCBMIPSBEF MB WFSJUBU &M %,7 +PWFOUVU EJTQVUBBRVFTUEJTTBCUF BMFT I MBTFNJGJOBMEFMB-MJHB $BUBMBOBEBWBOUFM.BOSFTB 4JMB1FOZBHVBOZBFMQBSUJU EJTQVUBSËMBmOBMEJVNFOHF B

DFWXDOLWDW

HVSRUWV

"RVFTUEJTTBCUF JEJVNFOHF EJB FM1PMJFTQPSUJV$BTBHF NFTBDPMMJSËMB7$PQB#BEBMPOB EF.JOJCËTRVFUo.FNPSJBM"O ESFV(BSDJB#BUMMF&ODBUFHPSJB GFNFOJOBFTGPSNBSBOEPTHSVQT EFRVBUSFJUSFTFRVJQT JFONBT DVMJOBFTGPSNBSBOHSVQTEF USFTFRVJQT RVFKVHBSBOFOUSF FMMT

MFT I-B-MJHB$BUBMBOB UJOESËMMPDBM1BMBV4BOU+PSEJ EF#BSDFMPOB%BMUSBCBOEB FM %,7 WBUBODBSMBTFWBQBSUJDJ QBDJØFOFMUPSOFJH4UBHF1SP EF3FVTTFOTFBDPOTFHVJSVOB TPMBWJDUÛSJB

5*"/"

7&/5"1*4040#3"/07"

5FM 888-(.4"$0. 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
DFWXDOLWDW

ODVHWPDQDHQLPDWJHV -BQMVKBBDPNQBOZBMB'FTUB.BKPSEF4BOU$FCSJËEF5JBOB5JBOBIBWJTDVU EVSBOU

FMTEBSSFSTEJFT MB'FTUB.BKPSEF4BOU$FCSJË&MQSFHØEFOHVBOZWBBOBSBDËSSFDEFMBDUPS UJBOFOD.JRVFM(FMBCFSU BDUPSEFMBTÒSJF7FOUEFMQMË4IBEFEFTUBDBSMÒYJUEBTTJTUÒODJBFO UPUTFMTBDUFT DPNMBNPOHFUBEBPFMTDPODFSUT-BQMVKBWBPCMJHBSBTVTQFOESFPDBOWJBS EFNQMBÎBNFOUBMHVOTBDUFT

i4PQBSQFSM"GHBOJTUBOwBM"TTPDJBDJØEF WFÕOTEFM$FOUSF-"7EFM$FOUSFEF#BEBMPOB WBTFSMBTFV EJVNFOHFBMWFTQSF EVOTPQBS TPMJEBSJQFSBVOBGBNÓMJBBGHBOB QFSTPOFT WBOQPEFSUBTUBSQMBUTUÓQJDTEFM"GHBOJTUBO-B SFDBQUBDJØUPUBMWBTFSEFNÏTEFFVSPT$JORVFOB5SPCBEBEFMB.VSUSB-B

'VOEBDJØ*OUFSOBDJPOBM0MPG1BMNF BNCTFVB #BEBMPOB WBPSHBOJU[BSFMQBTTBUEJTTBCUFMB DJORVFOB5SPCBEBEFMB.VSUSB BMNPOFTUJSEF 4BOU+FSPOJ&OHVBOZMBKPSOBEBTIBDFOUSBU FOFMÒBOJWFSTBSJEFMFTNJTTJPOTEF1BVEF MFT/BDJPOT6OJEFT-BDUFWBSFVOJSEJWFSTFT QFSTPOBMJUBUTEFMËNCJUQPMÓUJD BDBEÒNJDJ NJMJUBS

-BDPNVOJUBUNVTVMNBOBEF#BEBMPOB EFNBOBFOGPSUJSFMTMMJHBNTBNCMFTBMUSFT SFMJHJPOT3FQSFTFOUBOUTEFMBDPNVOJUBU NVTVMNBOBEF#BEBMPOBWBOEFNBOBS MB TFUNBOBQBTTBEB FOGPSUJSFMTMMJHBNTBNCMFT BMUSFTSFMJHJPOTRVFFYJTUFJYFOBMBDJVUBU)PWBO GFSEVSBOUMBDUFEFDFMFCSBDJØEFMBDBCBNFOU EFMEFKVOJ BMRVBMWBOPCSJSMFTQPSUFTBUPUTFMT CBEBMPOJOT&MTQPSUBWFVTEFMBDPNVOJUBU NVTVMNBOBNBHSFCJOBJEFMBNVTVMNBOB QBLJTUBOFTBWBOEFTUBDBSRVFiFMHSBOFOFNJD ÏTFMEFTDPOFJYFNFOUw-B4FUNBOB&O*NBUHFTJOEE

727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
9

"

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

å å

å å

å å

Ã¥

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSBDBSBT

DBSBT

Ã¥

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

'PSNBUP

 Y 

"

Y

"Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

 

å å å

å å å

å å å

å å å

9

 Y 

DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB DBSBT

DBSB

å å

å å

å å

å å

 å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å

'PSNBUP

" DBSB'PSNBUP

"

"

  

'PSNBUP

å å å

å å å

 Y DBSB

'PMMFUPTJOEE

" DBSB

DBSBT

"

"

"

"

DBSBT

Y

Ã¥

Ã¥

Ã¥

Ã¥

å å å

å å å

å å å

å å å

Y

 Y 

DBSB DBSBT

DBSB DBSBTå å

å å

å å

 

å å å å å å

å å å å å å

å å å å å å
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
HVSDLFGURCKE

FXOWXUD‡DJHQGD‡OOLEUHV‡PÙVLFD‡FLQHPHV‡QRWÍFLHV

$SJTUJOB.FKÓB'FSOÈOEF[HVBOZBFMÒ1SFNJ EF1JOUVSB.FOBSJOJEFQJOUPSTKPWFT

#BEBMPOB t &MT MBCPSBUPSJT GBSNBDÒVUJDT .FOBSJOJ KVO UBNFOUBNCFM.VTFVEF#B EBMPOB J FM (SVQ EF #FMMFT "SUTTFHVFJYFOBQPTUBOUQFS JODFOUJWBSMBSUEFMTKPWFTQJO UPSTBNCVODFSUBNFOQJDUÛSJD RVFDBEBBOZDSFJYFORVBMJUBU JRVBOUJUBU &OMBTFUFOBFEJDJØEFMDPO DVSTTIBOSFCVUPCSFTEF MFT RVBMT IBO FTUBU TF MFDDJPOBEFT $SJTUJOB .FKÓB 'FSOÈOEF[ OBTDVEBB7BMEF QF×BTJBNCSFTJEÒODJBB(SB OBEB IBFTUBUMBHVBOZBEPSB EBRVFTU BOZ BNC MB QFÎB i4JO5ÓUVMPw&TUBSDUBEVOPMJ

$*$-&4 (0/;«-&; 

QBHJOEE

'JOT B M EPDUVCSF FT QPU WJTJUBS BRVFTUB FYQPTJDJØ BM .VTFV EF #BEBMPOB EF EJ NBSUTBEJTTBCUFEFB IPSFT J EJTTBCUF J EJVNFOHF EFBI (JOBEF5FSB

#JDJDMFUBTOVFWBTZEFPDBTJØO 3FQBSBDJPOFTQSFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP /PTRVFEBNPTUVCJDJDMFUBBMDPNQSBSVOBOVFWB 4&37*$*0 3«1*%0: 4&3*0

$1PNBSEFCBJY #BEBMPOB 5FMKVOUBNFOU BNC MB MFT EF MB SFTUBEBSUJTUFTTFMFDDJPOBUT J MB HVBOZBEPSB EF MFEJDJØ BOUFSJPS6OBFYQPTJDJØNPMU WBSJBEB BNC FTUJMT RVF FT NPVFOEFTEFMSFBMJTNFmOT B MBCTUSBDDJØ QBTTBOU QFS MFYQSFTTJPOJTNF P mOT J UPU FMDPMMBHF

TPCSF UFMB RVF SFnFYJPOB BM WPMUBOU EFM QBT EFM UFNQT B USBWÏTEFMBNJSBEBEVOBOPJB RVFWJBUKBFOUSFO &M WJESF EF MB GJOFTUSB ÏT FM NJSBMMRVFFOTNPTUSBBVOB OPJB EF NJSBEB NFMBOHJP TB RVF PCTFSWB DPNMBWJEB QBTTBEBWBOUTFV&MTKPWFT DSFBEPSTRVFIBOSFCVUVOB NFODJØ EIPOPS IBO FTUBU "ESJBO &TQJOØT 'FSSFSP QFS MPCSB -VHBS UFOJFOUF "CFM 1BSEP7FMMFKPQFSMPCSB-FT TFQT J"OOB"NFUMMFS.PMJOB QFS MPCSB /JUT E&TUJV -FT PCSFT EBRVFTUT KPWFT BSUJT UFT SPNBOESBO FYQPTBEFT 

"º04"- 4&37*$*0%&-.6/%0 %&-"#*$*$-&5"

0'&35" 3FWJTJØO DPNQMFUBZ FOHSBTF

å

727%DGDORQD
#BEBMPOBt&M$FOUSF$ÓWJD%BMU MB7JMBTFHVFJYBQPTUBOUQFS VOBQSPHSBNBDJØFTUBCMFUPUT FMTEJWFOESFTEFDBEBNFT" QBSUJSEFMBQSPQFSBTFUNBOBJ EVSBOUUPUFMNFTEPDUVCSFFMT BNBOUTEFMBNÞTJDBUFOFOVOB DJUBJNQSFTDJOEJCMFFOBRVFTU FRVJQBNFOU -BGPSNBDJØEFNÞTJDBBGSJDBOB "GSJDB-JWF GPSNBEBQFSNÞTJDT EFMDPOUJOFOUOFHSFJEFMFTUBU FTQBOZPM TFSBOFMTFODBSSFHBUT EFODFUBSFMDJDMFFMEPDUVCSF 

&MEPDUVCSFVODPODFSUEF iDMËTTJDBNCTPSQSFTFTwPBJYÓIP EFmOFJY"MFKBOESP1ÏSF[NFN CSFEFMB5SPVQF*CÒSJDB 5BODBSËFMNFTEPDUVCSF"HàJUB 'SFTLB VOUSJPEFnBNFODGVTJØ BNC VOB USBKFDUÛSJB NVTJDBM EFUSFTBOZTRVFIBOBDUVBUB GFTUJWBMTDPNBSBFMEF+B[[EF $JVUBU7FMMBPM*NBHJOB EF.ÞSDJB .ÞTJDBFOEJSFDUFJEFTUJMTEJWFS TPTUPUTFMTEJWFOESFTBMFT BM$FOUSF$ÓWJD%BMUMB7JMB

BNCVOSFQFSUPSJWBSJBUJNPMUCB MMBCMFBNCUFNFTQSPQJTJBMHVOT FTUËOEBSET6OBBDUVBDJØRVF TFNNBSDBEJOTEFMB4FUNBOB EFMB4PMJEBSJUBUEF#BEBMPOB &MEJB FMQJBOJTUB*TNBFM%VF ×BTJMBDBOUBOU.BSJPOB$BTUJMMP QSFTFOUBSBOB#BEBMPOBFMTFV QSJNFSEJTDi1BQBMMPOBBMBUFWB NËwVOEJTDEFQPQFMFHBOUJ EFRVBMJUBUPOWFVJQJBOPDPO WJVFOFOVOFTNFMPEJFTNPMU FMBCPSBEFT6ODPODFSU SFDPNBOBCMF

HVSDLF

5PSOBMBNÞTJDBFOEJSFDUFBM$FOUSF$ÓWJD%BMUMB7JMB

4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIU #BEBMPOBt&M5FBUSF;PSSJMMBIB FODFUBUMBUFNQPSBEBEFUBSEPS BNCÒYJU MPDBMJUBUTFYIBVSJEFT JVOFTPCSFTEFHSBORVBMJUBU -BTFUNBOBQBTTBEB FMTCB EBMPOJOTWBNQPEFSHBVEJSEF MBSFQSFTFOUBDJØEFi)BNMFUwB DËSSFDEFMBDPNQBOZJB-B1FSMB EJSJHJEBQFS0SJPM#SPHHJJ BNCVOSFQBSUJNFOUFODBQÎBMBU QFS+VMJP.BOSJRVF-PCSBFT QMÒOEJEB VOBCPOBJOUFSQSFUBDJØ FTDFOPHSBmBJVOBWFSTJØmEFMB

4IBLFTQFBSFQFSÛBNCBQVOUT DÛNJDTJSFGFSÒODJFTBMBDUVBMJUBU &YDFMtMFOU1FSÛ DPNUPU IJIB VOBOPUBOFHBUJWB FOBRVFTU DBTÏTBMQÞCMJDEFMUFBUSF4JFOT BOVODJFORVFBQBHVFNFMTNÛ CJMT QFSRVÒOPIPGFN 1PEFN QPSUBSDBSBNFMTRVFOPFTUJHVJO FNCPMJDBUTBNCQBQFSTPSPMMØT 3FBMNFOUUPTTJNUBOUFTWFHBEFT BMMMBSHEFMEJB ²TOFDFTTBSJ DPNFOUBSMPCSBFOWFVBMUBJ DPNBNCNÏTHFOUNJMMPS $BM

SFDPSEBSBRVJOTFSJBMIBOBQB SFHVUFMTBDUPST 4JUSFTRVBSUFT QBSUTEFMUFBUSFFTUBOFOTJMFODJ DPNQPUTFSRVFFMRVBSUSFTUBOU OPQBSJEFNQJQBS -PCSBWBTFS FYDFMtMFOU QFSÛNPMUTWBNTPSUJS BNCWFSHPOZBBMJFOBEFMDPN QPSUBNFOUEFDFSUTFTQFDUBEPST 6OBTQFDUFRVFFOUSFUPUTFTQPU NJMMPSBS$PNUBNCÏBJYFDBSOPT UPUTQMFHBUTQFSBHSBJSMBCPOB GFJOBGFUB (JOBEF5FSB

4JFOTWPMTJOGPSNBSEFRVBMTFWPMOPUÓDJBDVMUVSBMFOWJBOTVONBJMBFTQBJ$!FMUPUEJHJUBMDPN

BOVODJBhUFO BRVFTUBTFDDJØ CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

$63404(3"56¸54 QFSB"563"54JUSFCBMMBEPSTFOBDUJV B#"%"-0/" */5&3/&5*$3&"$*»1"(*/&48&# */530%6$$*»"-"$0.15"#*-*5"5 "650$"% &9$&-

ÁMUJNFT1MBDFT .ÏTJOGPSNBDJØ 5FMÒGPO JJOTDSJQDJPOTB 'FEFSBDJØ&NQSFTBSJBM 

616'P %7.674# 727%DGDORQD

QBHJOEEEF#BEBMPOB        
HVSDLF

DJHQGD %DGDORQD

%VSBOUMBTFUNBOB

%JTTBCUF

.0453" %"35 5SFCBMMT EFMT BMVNOFTEFMUBMMFSEFEJCVJYJQJO UVSBEFM$$%BMUMB7JMB%JMMVOTBEJ WFOESFT BJBI GJOTEJNBSUTEFTFUFNCSF

4PSUJEFT

#BMM #"-- * .Á4*$" &/ 7*6 " MFT IPSFT $BTBM 1FQ 7FOUVSB "MGPOT9** 

%JVNFOHF .ÞTJDB .Á4*$"&/7*6"MFTIPSFT " MB TBMB EBDUFT EF MFOUJUBU MB $PPQFSBUJWB MB .PSBM (àFMM J 'FSSFS 

$PODFSU ".*$4%&-".Á4*$"%&#"%" -0/"*".*$4%&-.0/&45*3 %& 4"/5 +&30/* %& -" .63 53" " MFT I BM .POFTUJS EF 4BOU +FSPOJ EF MB .VSUSB " DËSSFDEFMHSVQi2VBSUFU#BSSPD EF4BOU5JNØw.ÏTJOGPSNBDJØ 

$BNQJPOBU EFYDVSTJPOJTNF '03"5 %&- 7&/5 LN TPS UJEB IPSFT " 4UB $PMPNB .POUDBEB $FSEBOZPMB 4U $V HBU 3BCBTTBEB -BUFSBM 3EB %BMU 7FMÛESPN)PSUB 'PSBUEFM 7FOU 5 $FSEBOZPMB 4U$VHBU #FMMBUFSSB 6OJWFSTJUBU6"# $FS EBOZPMB .POUDBEB 7BMMFTBOB

%JNBSUT $POGFSÒODJB %&-*544&/4*#-&4SFQSFTFOUB DJPOTEFMBTFYVBMJUBUFOFM5JSBOU MP #MBOD J BMUSFT UFYUPT NFEJF WBMT " DËSSFD EFM QSPGFTTPS EF MJUFSBUVSB DBUBMBOB .FEJFWBM EF MB6"# +PTFQ1VKPM"MFT I &TQBJ #FUÞMJB &OSJD #PSSËT 

.64&6 *4""$ "-#²/*; 4PSUJN %JKPVT EPDUVCSF B MFT IPSFT 1SFVå.ÏTJOGPSNBDJØ$BTBM 1FQ7FOUVSB "MGPOT9** 

&4$0-&4 %"-53&4 .»/4 GP UPHSBGJFT 'JOT EJVNFOHF EF TFUFNCSF EFEJMMVOTBEJWFOESFTEF BI$$-B4BMVU "W .BSRVÒT4.PSJ

.64&6 %& #"%"-0/" 03(" /*5;" 6/ 7*"5(& $6-563"- " ."%3*% 4PSUJN EJWFOESFT GJOT EJMMVOT EPDUVCSF .ÏT JOGPSNBDJØ .VTFV EF#BEBMPOB 

&- .*44"5(& %& -"*(6" GPUPHSBGJFTEFQBSUÓDVMFTEFMBJHVB DSJTUBMtMJU[BEFT EPOBOU CFMMFT GPS NFT 'JOT EJKPVT EPDUVCSF %JMMVOT B EJWFOESFT EF  B I$$-B4BMVU "W.BSRVÒT 4.PSJ

$"/5"#3*"%JMMVOTBEJWFOESFT EPDUVCSF 7JTJUFT 4BOUJMMBOB EFM .BS 4BOUBOEFS $VFWBT EF "MUBNJSB 1JDPT EF &VSPQB FUD 1FOTJØDPNQMFUB1SFVQFSQFSTPOB å $BTBM 1FQ 7FOUVSB "MGPOT 9** 

 "/:4 %&- /"*9&.&/5 %& +0"/05 ."3503&-- 5JSBOU MP #MBOD JOJDJB MB HFTUB %JWFSTPT BSUJTUFTSFGMFYJPOFOEFTEFMBTFWB PCSB QJDUÛSJDB TPCSF MFTDSJQUPS J MB MJUFSBUVSB 'JOT EJTTBCUF EPDUVCSF &TQBJ #FUÞMJB &OSJD #PSSËT 

5BMMFS 5"--&3%&$04563"1BUSPDJOBU QFS(FOU(SBO.PSFSB*OUFSFTTBUT USVDBS BM   o  $$.PSFSB D#BDEF3PEB  

&4$6-563"%&4033""-.®(*$ #"%"-0/"&TQPESËWFVSFEVSBOU TFUFNCSFEFBI

&YQPTJDJPOT &9104*$*» %& #*$*$-&5&4 "/ 5*(6&4 "M .ËHJD #BEBMPOB B MB QMBOUBCBJYBEFMDFOUSF'JOTEJTTB CUFEPDUVCSF

&9104*$*»*--*63".&/5%&-µ 13&.*%&1*/563".&/"3*/*QFS B KPWFT QJOUPST " MFT I BM .VTFVEF#BEBMPOB'JOTEJVNFOHF EPDUVCSF

#"%"-0/" o /*$"3"(6" "/:4%&$001&3"$*»*"(&3." /".&/51SPKFDUFTRVFTIBOGFU B/JDBSBHVBJNQVMTBUTQFS"TTPD %F #BEBMPOB %JMMVOT B EJWFOESFT BI 'JOTEJNFDSFTEF TFUFNCSF

"TTPDJBDJØ +6("%034 "/¾/*.4 */5&3 (361 %& #"%"-0/" * 4"/5 "%3*® %& #&4¾4 4J FM KPD TIB DPOWFSUJUFOVOQSPCMFNB OPTBM USFTQPEFNBKVEBSUF5&- IPSFT

"05&"30" 40.*"/5 ".# &- --"3( /Á70- #-"/$ GPUPHSB GJFT %JMMVOTBEJWFOESFT B IJBI $$%BMUMB7JMB (FSNË#FSOBCÏ 

$VSTPT $634 &4$"-"%" &/ 30$" %FM EJNBSUT EF TFUFNCSF BM EJKPVT

2VFOPTFUhFTDBQJ %JWFOESFT 1BTTBSFMrMB #BÏUVMPEF.PEB 5JUVT$BSQB 1PMÓHPO$BO3JCØ 

(6*"$6-563"-/07"JOEE

%JWFOESFT .BSBUØEPOBDJØ EFTBOH $MVC4BOU+PSEJ 1MBÎBEFMB7JMB II 

727%DGDORQD
$&/53& %&41-"* "41*3"/5"5 %& 4"/5 +04&1 *OJDJFN FM DVST EJTTBCUFE0DUVCSF1FSJOGBOUTJ KPWFTEFBBOZT DBEBEJTTBCUF EF B I BMT MPDBMT EF TPUB MB QBSSÛRVJB EF 4U +PTFQ 1FS NÏT JOGPSNBDJØ XXXBTQJSBOUBUDPN BTQJSBOUBU!BTQJSBOUBUDPNPFMUFM $634 %& $04563" 5PUT FMT EJMMVOTJEJNFDSFTEFBI $$-B.PSFSB "W#BDEF3PEB  0SHBOJU[B$$(FOUHSBO

$MBTTFTEFTDBDT $-6# 4"/5 +04&1 %& #"%" -0/" )PSBSJT GMFYJCMFT 4S .B OFM   4S 1BCMP QGFSOBOEF[!TPMJETBGFFT

(SVQmMBUÒMJD #BEBMPOB &/4 3&6/*. $"%" %*--6/4 "- -0$"- %& -"440$7&¸/4 %&- $&/53& D.BHBU[FN  EF MFT B MFT I "MUSFT DPMtMFDDJPOT/VNJTNËUJDB -PUPGJ MJB 9BQFTEFDBWB $SPNPT

$BTBM $BO .FSDBEFS QFSBKVCJMBUT

" -" 4"-" -" #"%"-0/&/4& DBEB EJNBSUT EF MFT B MFT IPSFTFTGB#BMMBNCNÞTJDBFO WJV BDËSSFDEFMDBOUBVUPSJNÞTJD «OHFMP

"DUJWJUBUT ""77$PMMJ1VKPM

5"--&34 (JNOËTUJDB MBCPST NBOVBMJUBUT QJOUVSB UFMB DBUBMË J BOHMÒT QBSMBU UBMMFS NFNÛSJB J

EÛNJOP EJCVJYQJOUVSB PMJ .ÏT JOGPSNBDJØ

4PMJEBSJUBU

10&4*"OEJNBSUTEFDBEBNFT .ÏTJOGPSNBDJØ

%FT EF M"TTPDJBDJØ 4PDJBM "NJDT EFM (PSH  . B S # B E B M P O B O F D F T T J U F N B N C VSHÒODJB $PUYFUT EF SPEFT NBOUFT NFOKBS SPCBEFOFOJRVBMTFWPM BMUSFUJQVTEBKVEB

$634 "44&35*7*5"5 TBCFS EJS RVF OP BNC &ODBSOB $BNQPZ QTJDÛMPHB .ÏT JOGPSNBDJØ 

#BMMT #"--%&4"-»%JTTBCUFTEFB IBM#BSSJ$BO$BOZBEØ #BEB MPOB (SVQSFEVÕU.ÏTJOGPSNBDJØ o

$1POFOU  CBJYPT#BEBMPOB 5&-

PRQWJDW

%VSBOUMBTFUNBOB $PODVSTQBFMMFT

4JTPVVOBBTTPDJBDJØ DFOUSFDÓWJD BHSVQBDJØ 0/(EFDBSËDUFSTPDJBM PTFOTFËOJNEFMVDSF1PTBhUFODPO UBDUFBNCOPTBMUSFTJBOVODJBUPUFTMFT WPTUSFTBDUJWJUBUTFOBRVFTUBTFDDJØ

µ $0/$634 1"&--&4 %JVNFOHF EPDUVCSF B QBSUJS EF MFT I " M"W .FEJUFSSËOJB1M.BMMPSRVJOFT .POUHBU *OTDSJQDJØ GJOT EJKPVT EPDUVCSF %SPHVFSJB"SB(FSNBOT "W .FEJUFSSËOJB 5FM

-MFØOB  CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

3DUOHVKDELWXDOPHQWHQFDWDOjLYROGULHVDMXGDU 3DUOHVXQDPLTXHWDGHFDWDOjSHUzHWFRVWD SUDFWLFDUORHQHOWHXHQWRUQ" DOJ~DOWUHTXHQHFHVVLWDSUDFWLFDUOR"

7XS RW VVHUDSU H QHQW D

7XS RW VVHUYR OXQW DU L D

6LHWVPDMRUG¶HGDWLWHQVXQDKRUDDODVHWPDQDSHUSDUODUHQ FDWDOjDPEDOJ~DOWUHDO¶KRUDDOOORFLVREUHHOVWHPHV TXHYXOJXHX

&2086+,32'(8$3817$5" Ɣ$OZHEZZZY[OFDWRDOZHEGHO&1/GH%DGDORQDL6DQW$GULj ZZZFSQOFDWEDGDORQD FOLFDQWODLFRQDGH9ROXQWDULDWSHUOD OOHQJXD Ɣ$O&1/GH%DGDORQDL6DQW$GULj DYG¶$OIRQV;,,,HQWOD Ɣ7UXFDQWDOWHOqIRQ %ODQFD6DODR$QQD*DOOHJR

Ɣ(QYLDQWXQFRUUHXHOHFWUzQLFD%ODQFD6DODEVDOD#FSQOFDW ,VLYROHXDSUHQGUHRSHUIHFFLRQDUHOFDWDOjOD LQVFULSFLySHUDOVFXUVRVGHOVGLIHUHQWVQLYHOOVFR PHQoDHOGHVHWHPEUHSHUDOVSUHVHQFLDOVLGH O¶DOG¶RFWXEUHSHUDOVGHGLVWjQFLD8VDWHQGUHP DO&1/ DY'¶$OIRQV;,,,HQWUOD HQKRUDUL GHDK3RGHXFRQVXOWDUODSURJUDPDFLyGH FXUVRVDZZZFSQOFDW

%JTTBCUF 4FUNBOBEFMB NPCJMJUBUTPTUFOJCMF "NCJCÞTFYQPTJDJØA3FT QJSFN#FOFTUBS 1M"TTFNCMFBEF $BUBMVOZB-MJVSF 727%DGDORQD(6*"$6-563"-/07"JOEEHVSDLF

EPDUVCSF1MBDFTMJNJUBEFT.ÏT JOGPSNBDJØEJNBSUTJEJKPVTEF BI$FOUSF&YDVSTJPOJTUB#BEB MPOBDEFMB$PTUB 5FM PDFCBEBMPOB!DFCBEBMPOB PSH%JVNFOHF &YQPTJDJØ A&TDPMFTEBMUSFTNPOT EF,JN.BOSFTB $FOUSF$ÓWJD-B4BMVU "W.BSRVÏT EF4BOU.PSJ 

        
HVSDLF

FLQHPHV

+FOOJGFShTCPEZ

`&MTPQMØO

-PTTVTUJUVUPT

+FOOJGFS VOBFTUVEJBOUFEFJOT UJUVUPFTQPTFÓEBQPSVOEFNP OJPIBNCSJFOUP%FiEJBCMFTB EFMJOTUJUVUPwTFDPOWJFSUFFO VOBWFSEBEFSBEJBCMFTBEJBCMP -BCFMMB+FOOJGFSTFUSBOTGPS NBFOVOBQÈMJEBZFOGFSNJ[B DSJBUVSBÈWJEBEFDBSOF ZMPT DIJDPTRVFIBTUBFOUPODFTOP IBCÓBOUFOJEPPQPSUVOJEBEDPO +FOOJGFS BERVJFSFOEFSFQFOUF VOOVFWPDBSJ[BMBMV[EFTV JOTBDJBCMFBQFUJUP %JS ,BS ZO ,VTBNB 64" $PNFEJB UFSSPS *OUFS .FHBO 'PY "NBOEB 4FZGSJFE +PIOOZ4JNNPOT

8IJUBDSF VOFKFDVUJWPDPOVO QPSWFOJSCSJMMBOUFEFOUSPEFMB NBDSPFNQSFTB"%. TFDPO WJFSUFFOVOTPQMØO.JFOUSBT JOGPSNBBM'#*EFMBDPOTQJSB DJØOEFTVFNQSFTBQBSBmKBS QSFDJPTBOJWFMNVMUJOBDJPOBM 8IJUBDSF TF DPOUFNQMB B TÓ NJTNPBDMBNBEPDPNPIÏSPFZ PCKFUPEFVOBTDFOTP1FSPBO UFTEFRVFTVDFEBFTP FM'#* OFDFTJUBQSVFCBT BTÓ8IJUBDSF TFQSFTUBDPOFOUVTJBTNP %JS4UFWFO4PEFSCFSHI64" $PNFEJB UISJMMFS * OUFS .BU U %BNPO 4DPU U #BLVMB +PFM.D)BMF

-PTBHFOUFTEFM'#*JOWFTUJ HBO FM NJTUFSJPTP BTFTJOBUP EFVOFTUVEJBOUFVOJWFSTJUBSJP SFMBDJPOBEP DPO FM IPNCSF RVFQBSUJDJQØFOMBDSFBDJØO EFMGFOØNFOPIJHIUFDIEFMPT TVCTUJUVUPT RVFQFSNJUFOBMB HFOUFDPNQSBSWFSTJPOFTQFS GFDUBTEFTÓNJTNPTFOCVFOB GPSNB HVBQPT ZDPOUSPMBEPT QPSDPOUSPMSFNPUP&TUBTNÈ RVJOBTQFSGFDUBTBDBCBOBTV NJFOEPTVTSPMFTWJUBMFT %JS +POBUIBO.PTUPX64" "DDJØO DJFODJBmDDJØO *OUFS#SVDF8JMMJT 3BEIB.J UDIFMM 3PTBNVOE1JLF

0DFBOXPSME%

5IFTFQUFNCFSJTTVF

%FTUJOP8PPETUPDL

&TUBQFMÓDVMBFTVOIPNFOBKFB MPTPDÏBOPT-PTFTQFDUBEPSFT QPESÈOTVNFSHJSTFMJUFSBMNFOUF FOMBTQSPGVOEJEBEFTEFMNBS VO VOJWFSTP QSÈDUJDBNFOUF EFTDPOPDJEP &O DPNQB×ÓB EF VOB UPSUVHB NBSJOB RVF IBSÈEFHVÓB BMBRVFQPOF WP[#FMÏO3VFEB FMQÞCMJDP EJTGSVUBSÈEFVOBWJTJØONVDIP NÈTDFSDBOBEFFTUFFDPTJTUF NBJOmOJUBNFOUFSJDPBMBWF[ RVFGSÈHJM %JS +FBO+BDRVFT.BOUFMMP 6,%PDVNFOUBM (VJØO+FBO+BDRVFT.BOUFMMP Z'SBOÎPJT.BOUFMMP

"OOB 8JOUPVS MB MFHFOEBSJB FEJUPSBKFGFEF7PHVFEVSBOUF MPTÞMUJNPTB×PT FTMBmHV SBNÈTQPEFSPTBFJOnVZFOUF EFMNVOEPEFMBNPEB)BTUB BIPSB IBCÓB QFSNJUJEP RVF OBEJFTFBEFOUSBSBFOMPTFO USFTJKPTEFTVSFEBDDJØO$PO VOBDDFTPTJOQSFDFEFOUFT FM SFBMJ[BEPS3+$VUMFSJOUSPEVDF BM FTQFDUBEPS FO VO NVOEP RVFIBTUBFTFNPNFOUPDSFÓB DPOPDFS %JS 3+$VUMFS64" %PDVNFOUBM *OUFS "OOB 8JOUPVS (SBDF $PEEJOHUPO ,BSM-BHFSGFME

"×P&MMJPU5JCFS VOEFDP SBEPSBmODBEPFO(SFFOXJDI 7JMMBHF /VFWB :PSL BM RVF MBTDPTBTMFWBOGSBODBNFOUF NBM EFCFWPMWFSBTVQVFCMP FOFMFTUBEPEF/VFWB:PSL QBSB BZVEBS B TVT QBESFT B MMFWBSVOWJFKPNPUFMMMBNBEP&M .POBDP&MCBODPFTUÈBQVOUP EFRVFEBSTFDPOFMOFHPDJPFM QBESFEF&MMJPUBNFOB[BDPO RVFNBSFMFEJmDJP QFSPOPIB QBHBEPFMTFHVSP %JS"OH-FF64"$P NFEJB *OUFS %FNFUSJ.BSUJO *NFMEB 4UBVOUPO &NJMF)JSTDI

QBHJOEE

727%DGDORQD
²SBTF VOB WF[ FO MB 'SBODJB PDVQBEBQPSMPTOB[JTy &TEJGÓDJMIBCMBSEFMBSHVNFOUP EF FTUB QFMÓDVMB TJO FYQMJDBS OBEBFODPODSFUP QPSRVFFTUB QFMÓDVMBFTVOBPCSBEFFTDF OBT GSBTFT EJÈMPHPTZNPNFO UPT*OUSBTDFOEFOUFTQPSFMMBT NJTNBTQFSPRVFFOHMPCBM FT MPRVFIBDFHSBOEFFTUBQFMJ

"EFNÈT RVF UPEPT TBCFNPT NÈTPNFOPTEFRVÏWB -BIJTUPSJBOPFTOBEBEFMPUSP KVFWFT MBIFNPTWJTUPNJMWFDFT ZFTMPNÈTUSJMMBEPEFMNVOEP 7FOHBO[B1FSPMPCVFOPOPFT FMRVÏDVFOUBMBQFMÓDVMB TJOØFM DØNPMPDVFOUB"MNBSHFOEF SJHPSFTIJTUØSJDPTZEFNÈT 6OB WF[ EJKFSPO EF 5BSBOUJOP RVFTVTQFMÓDVMBTOPTFQPEÓBO DPOUFNQMBSDØNPTJPDVSSJFSBEF WFSEBEFOFMNVOEPiSFBMw4JOØ RVFFMEJSFDUPSIBCÓBDSFBEPTV QSPQJPVOJWFSTPDJOFNBUPHSÈ GJDP EØOEF QPESÓB QBTBS UPEP MPRVF²-RVJTJFSB:DPOFTUB QFMÓDVMBMPIBDPOGJSNBEP/P FYQMJDBSRVÏQBTØ TJOPFMRVÏ QBTBSJBTJy 5BSBOUJOPIBQSFUFOEJEPDSFBS VOOVFWPHÏOFSPFOFMDJOF&M EFMB**(VFSSB.VOEJBMDPNP DPOUFYUP TJOQSFUFOEFSFYQMJDBS RVÏQBTØFOMBDPOUJFOEB TJO JNQPSUBSMPTWFSEBEFSPTIFDIPT IJTUØSJDPTi.BMEJUPT#BTUBS EPTwFTBMB(VFSSB.VOEJBMMP

&RQFXUVR

&, 1([/ $ .

RVFMPT4QBHIFUUJ8FTUFSOBMB DPORVJTUBEFM0FTUFPBMB(VF SSBEF4FDFTJØOBNFSJDBOBT %FIFDIPSFDVFSEBBNVDIPT 4QBHIFUUJ8FTUFSO1MBOPTNVZ DFSSBEPTZNVZMBSHPT NVDIB NVHSFFOFMBNCJFOUFZTVEPS ZHSBTBFOMBTDBSBTEFMPTQFS TPOBKFT.F[DMBHÏOFSPTZUJFOF FTUÏUJDBEFDØNJD 5BSBOUJOPIBIFDIPVOBQFMÓDVMB QBSBÏMZQBSBFMQÞCMJDP BQBSUFT JHVBMFT Z EØOEF MB DSÓUJDB TF RVFEBTJODBDIPEFMQBTUFM &TQMÏOEJEBNFOUFmMNBEB DPO NVZCVFOHVTUP CVFOBNÞTJDB VOHVJØOOBEBGVFSBEFMPOPSNBM BÞOBTÓQPSFODJNBEFMBNF EJB VOBTJOUFSQSFUBDJPOFTNVZ MPHSBEBT TPCSFUPEP $ISJUPQI 8BMU[ RVFJOUFSQSFUBBMi$B[B KVEÓPTw FMNFKPSQFSTPOBKFEF MBQFMÓDVMB )BCSÓB RVF QSPQPOFS i UBSBO UJOJBOPw DPNP OVFWP HÏOFSP DJOFNBUPHSÈmDP

HVSDLF

-B$SÓUJDB.BMEJUPTCBTUBSEPT

3VCÏOi#BTUBSEPw5BNBZP UBNBZP@CEO!IPUNBJMDPN

5$

#BEBMPOB BDJOF.ËHJD H F . T MP O F P MUJNPFTUSFO ","3"FMÞ Y S F W TPSUFPEFFOUSBE F D UF {5FBQF BT *OGPSNBDJØOTPCSFFMDPODVSTP$BEBKVFWFTTPSUFBNPTFOUSBEBTQBSBBDVEJSBWFSDVBMRVJFS QFMÓDVMBFOMPTDJOFT.FHBDJOF.ËHJD#BEBMPOB4JSFTVMUBTTFSVOPEFMPTHBOBEPSFTQPESÈTWFS DVBMRVJFSQFMÓDVMBFODVBMRVJFSTFTJØOEFMVOFTBKVFWFT NFTEFTEFMBGFDIBEFMTPSUFP {$ØNPTBCFSTJIBTSFTVMUBEPHBOBEPS $BEBTFNBOBTBMESÈOMPTHBOBEPSFTEFMBTFOUSBEBT FOFMBQBSUBEPEFDJOFTEFMBTFDDJØO&TQBJ$EPOEFQVCMJDBSFNPTMPTOPNCSFTEFMPTQSFNJBEPT

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBM

{$ØNPQBSUJDJQBSDPN

 MMBEFNFHBDJOF &ODVFOUSBMBFTUSF TFO VODJPTBQBSFDJEP FOVOPEFMPTBO MOPNCSFEFMB TF OP WÓB &O B JTU FTUBSFW F FM OUFEPOEFBQBSFD FNQSFTBBOVODJB EBUPTEF TZ BUP TE UV UB OÞNFSPEFSFWJT P DPSSFPFMFDUSØOJD DPOUBDUPBOVFTUSP N JHJUBMDP CBEBMPOB!FMUPUE

(BOBEPSFTEFMTPSUFPEFFOUSBEBEFMBSFWJTUB +BWJFS"MJO+PTVFG .BOJDB4BODIÓT4BMUPS +VEJUI9BWJFS(PSLB

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
HVSDLF

QRYHWDWV PÙVLFD

1FS(JOBEF5FSB

OOLEUHV

QBHJOEE

-MJTUBEFDBOÎPOT *LOPXZPVXBOUNF 1JUCVMM &TDMBWPEFUVTCFTPT %BWJE#JTCBM -PCB 4IBLJSB *HPUUBGFFMJOH #MBDL&ZFE1FBT $PMHBOEPFOUVTNBOPT $#BVUF.4ÈODIF[

'.37''.&+# &'7#.#0+6 ;CUOKPC-JCFTC '&+%+105 & M O B S S B E P S EBRVFTUB IJT UÛSJB SFDPSEB MB TFWB JOGËO DJB RVBOWJWJBDPNVOQPCSF OFOËSBCFOMBNÏTBCTPMVUB NJTÒSJB "NC UFOESFTB SF DPSEBMFTFTQFSBODFTEFMTFV QBSF RVFTPNOJBWBRVFVOEJB QPESJBPGFSJSBMBTFWBGBNÓMJB VOGVUVSNJMMPS:PVOFT DPOWFS UJUFO+POBT WJVSËVOBJOGËODJB JBEPMFTDÒODJBQMFOBBMDPTUBU EFMTTFVTOPVTBNJDTDPMPOT

-MJTUFTGBDJMJUBEFTQFS1SPNVTJDBF

OOLEUHV &MTNÏTWFOVUT -BOPJBRVFTPNJBWBVO MMVNÓJVOCJEØEFHBTPMJOB 4UJFH-BSTTPO -BDIJDBRVFTP×BCBDPO VOBDFSJMMBZVOCJEØOEF HBTPMJOB 4UJFH-BSTTPO -BSFJOBBMQBMBVEFMFT DPSSFOUTEBJSF 4UJFH-BSTTPO

$#62#6 '..70#6+% *1/'..12 FG88## '56421.#4

/#4+#41&œ5 5KP6ÃEPKEC .BSJB 3P E Ï T F S B V O B Q B S U E 0 O Ó S J D CBOEB RVF W B E V S B S Q P D Q FS Û RVFFTUËCÏ"SB3PEÏTFTQSF TFOUBDPNBUBM BNCVOUSFCBMM JEFBMQFSFTDPMUBSBDBTBBNC USBORVJMtMJUBU RVFWBHJFOUSBOUEJOT OPTUSF6OEJTDEFMJDBU BNCUPDT OBÕGT BJSFTGPMLNFTDMBUTBNC CPTTBOPWB FMFDUSÛOJDBJMBWFV EF3PEÏTRVFIPFOHBMBOBUPU

3FMPKFTEFBSFOB %BWJEEF.BSJB "WJPOFT 1FSF[B -JOFT WJOFTBOEUSZJOH +POBTCSPUIFST 5IF#FBUMFTTUFSFPCPY 5IF#FBUMFT 'JFTUB 1PDPZØ

-ÞMUJNB DBSUB EF$PNQBOZT ÏTVOBIJTUÛSJB EFmDDJØRVFQMBOUFKBGFUTJN QSPCBCMFTJIJQÛUFTJTEJGFSFOUT &M NPTTP EFTRVBESB .BSUÓ -MBOFSBTSFQMFODËSSFDEFSFT DBUBS-MVÓT$PNQBOZTBMDBTUFMM EF.POUKVÕD-FODËSSFDFMGB MBNCJDJPTBWJDFQSFTJEFOUBEFM HPWFSO RVFWPMBDPOTFHVJSVO DPQEFGFDUFBNCFMSFTDBUEF $PNQBOZT

37+/+2146'6 8KCVIGC/QPVUGTTCV 1 P S U F U Ï T V O B Q F S T P O B JOUFMtMJHFOU J V O C P O NÞTJD VO D P N C J O B U RVFQSPQJDJBEJTDPTDPNBRVFTU -FTDPMUFT SJVT IJ QFOTFT J UBHSBEB JUBHSBEBQFSRVÒNV TJDBMNFOUFTUËCÏJQFSRVÒUPU QMFHBUGPSNBQBSUEVODPTNPT POUPUMMJHB1FSÛOPTFQFSRVÒ FTDPMUBOU1PSUFUTFNQSFNBHBGB VOTFOUJNFOUEFTFOGPUEFNJ *DSFDRVFTÓ EFUPUJEFOPTBMUSFT UBNCÏ

-MJTUBEhËMCVNT

. ­.6+/# %#46#&' %1/2#0;5 6QPK5QNGT %1.7/0#

0+%-%#8'9#44'0'..+5 9JKVGNWPCT + B G B  B O Z T R V F /JDL$BWFJ FM HVJPOJT UB 8BSSFO &MMJT USF C B M M F O QMFHBUT GFOU CBOEFT TPOPSFT "RVFTUB TFUNBOB IB TPSUJU B MB WFOEB BRVFTUB SFDPQJMBDJØ BNCUFNFTGJMNTDPNBSB5IF 3PBE 5IF1SPQPTJUJPOTP5IF "TTBTTJOBUJPOPG+FTTF+BNFT IPQPTPFOBOHMÒTRVFÏTNÏT HVBJ 5FNFT BNC MFTTÒODJB GPTDBJTJOJTUSBEF$BWF

PÙVLFD

1FS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

-MJTUBGBDJMJUBEBQFS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

)PMB4ØD#BU 1BU FM WPTUSF BNJDSBUQFOBU 4BCFVBRVÒFNEFEJDPBMBWJ EB 4ØDVOFTDSJQUPSJMBNFWB FTQFDJBMJUBUTØOFMTMMJCSFTEFQPS BRVFMMTRVFQBSMFOEFCSVJYFT GBO UBTNFT DFNFOUJSJTIJTUÛSJFTRVF GBOQPTBSMBQFMMEFHBMMJOB1FSÛ VTIFEFDPOGFTTBSVOTFDSFUFO SFBMJUBUTØDVOBNJDBFTQBOUBEÓT QFSÛBJYÛOPNJNQFEFJYWJVSFVO NVOUEBWFOUVSFT 

$BOPOHF#BSBOFSB  #BEBMPOB XXXTBMUBNBSUJDPN TBMUBNBSUJ!TBMUBNBSUÓDPN727%DGDORQD
HOWHXFDUUHU

$BSSFSEF 4BOUB.BSJB $BTBH FNFT J $ F OUS F t - B EFWPDJØ NBSJBOB QSFOHVÏ VO SFMMFV FTQFDJBM B MhFEBU NJU KBOB QFSÛ UBNCÏ BVHNFOUË B QBSUJU EFM TFHMF 97** J 9*9 -FTEJWFSTFTSFQSFTFOUBDJPOT BS UÓTUJRVFT EF MB JNBUHF EF .BSJBTØOVOUFNBJNQPSUBOU FOMhBSUFVSPQFV "RVFTUBWJBQÞCMJDB BMTFHMF 9*9 FSB DPOFHVEB QPQVMBS NFOUQFS DBSSFSEFMT#VEFMMT

&MOPNQSPWFOJBEFMhFNQSFTB EFUSJQFTBOJNBMT QSPQJFUBUEF 1FSFJ+PTFQ(SBVFTUBCMFSUB FO BRVFTU DBSSFS J EFEJDBEB

B MB GBCSJDBDJØ EF DPSEFT EF WJPMB 4BOUB.BSJB % $BQJUË 4BODIP 1. 

"#3"4 .$"33&3"4 ./*&50 % &MTDBSSFSTEF#BEBMPOB.VTFVEF#BEBMPOBJ$POTPSDJQFSBMB/PSNBMJU[BDJØ-JOHàÓTUJDB 

L1<L H< < 6 &c P 7 H " TL1GT&1H L ™¯ĖûØØ邼ØÐgÆû™™āÐ

'JORVFT #MBODI3PJH4-

6gû¼gP™û™āgHؼ¯».Øā™é ÆgЂ¹Hؼ¯

uL āċûØāgÆðĖ¼Æ™ ÐĖ™

P™ÆíÔďď  ďĬ« »Ôďď ÔĬć­ďĉíØÐðĖ™āċg‹áĬ«xg¼ģØā»Ĭ ÔáĔ 1<7

F&L<L71GT&1H 1"3,*/(;0/".*26&-4&37&5 QM[BNQMJB DPDIFZNPUP åNFT ;0/""7.16+0- "UJDPN IBCDPDPGJDPNQMFUB FMFDUSJDP BB U[B3&'03."%0)"$&"º04 åNFT ;0/"4*453&--4 "UJDPN IBCT DPDZC×TFODJMMPT SFBMTJOBTD åNFT ;0/".03&3" 1JTPEFN IBC DPDJOBBNFSJDBOB CB×PBNQMJP CBMDØO SFBM FYUFSJPSåNFT ;0/"4"/5"%3*® N IBCT U[BN DPDZC×QFR BB FYU åNFT ;0/"&45.0/5("5 N IBCT DPN N DPDZCB×PNPEFSOPT 50%0&95åNFT ;0/"1&17&/563" N IBCNVZBNQMJB DPNDPD CB×P DPOQEVDIB CBMDØO TBTD .6: -6.*/040åNFT ;0/"1&17&/563" N IBCTZFTUVEJP DPNBNQMJP DPDZ CB×PNPEFSOPT BB DBMFG‹SFBMTBTD åNFT ;0/"$(6*'3² N IBCT NBUSJ JOEJW DPNNDTBMJEBB CBMDØO DPDOVFWBBFTUSFOBS TJOBTD åNFT ;0/"$4"/5--03&/± QJTP IBCT DPDN C×QEVDIB UFSSBEP N FMFDUSJDP FYU50%03&'TJO BTDåNFT

727%DGDORQD

QBHJOEE;0/"$(3"-8&:-&3 QJTPN IBCT NBUSJNPOJPD WFTUJEPSZQMBMUJMMP CBMDØO UFDIPT EFNBEFSB DPNBNQMJP DPDZ C×NPEFSOPT BB SFBMTBTD åNFT ;0/".03&3" QJTPN  IBC DPNFEPSBNQMJPDPOCBMDØO "" DBMFGBD &YUFSJPSåNFT ;0/"1&17&/563" QJTPN IBCT DPDZDPNUJQPPGGJDF C×T BB DBMFG CBMDØO FYU1"3" &453&/"3åNFT ;0/"$130(3²4 EVQMFYEF N IBCT FTUVEJP DPNNVZ BNQMJP DPDNPEFSOBBMUPTUBOEJOH BTFP C× BB DBMFG U[B'*/$" "º0åNFT

;0/"1$0.1"/:4 N IBCT DPNN DPDZC×T .6:#*&/$0/4åNFT ;0/"$$".&-*" N IBCT C×DPNQM BTFP TBMØOEF NZDPN U[BN TFNJBNVFC 50%0&95åNFT ;0/"$503504" DBTB QMBOUBT N TFNJOVFWB IBCT C×TZBTFP BTDQSJWBEP QLJODM4&.*".6&#-"%0 åNFT

F&L<L7]7P

1..')+#6

$PMMFHJBUOVN

$PMMFHJBUO

1<1L7]7P `1GT&1H 1"3,*/("7."35*16+0- DPDIFHSBOEFå ;POB(3"/-"/% OBWFEF NUPUBM TFNJOVFWB NVZ MVNJOPTBå ;POB$/"7"5" MPDBMEF N QVFSUBTBDBMMF BDDFTP WFIÓDVMPTåNFT ;POB$$&37"/5&4 MPDBM EJÈGBOPN NEFBMUVSB BTFPåNFT

;0/""7.03&3" QJTP IBCT NBUSJZJOEJW DPDBNQMJB C×TNPEFSOPTZDPNQM DPN N CBMDØON50%0&95 åNFT

;POB$10/&/5 QJTP IBCT DPNN DPDZC× NPEFSOPT CBMDØO TJOBTD å NJMM

;POB4"/5"%3*« QJTPN IBCT TVÓUF DPNFEPSZHBMFSÓB BNQMJPT C×T&95$&3$"&45 %&-53&/åNFT

;POB$&/530 QJTPIBCT CB×PNPEFSOP DPDBSSFHM  TJOBTD3FGPSIBDFB×PT NJMM

;0/"-"4"-6% QJTPN IBCT NBUSJZJOEJW DPNZ DPDBNQMJPT C×DPNQM BB DBMFG 50%0&95åNFT

;POB."5"3» QJTPIBCT DPN N DPDZC×EFPSJHFO BTD $0.1-&95"13*.&3"-*/&" %&."3å NJMM

;POB$"-'0/409*** MPDBM EFNFOOJWFMFT DPD BB C× TVFMPQBSRVFU0'*$*/" "-5045"/%*/(åNFT

;0/"$(6*'3& QJTPN IBCT DPNN DPDZC×TCJFO DPOTFSWBEPT CBMDPOFT BTD åNFT

;POB#6'"-« ÈUJDPEFIBCT DPNFEPSBNQMJP C×T U[BZ CBMDØO&95:1&3'&$$0/ 4&37"%0 NJMM

;POB$13*. NFNQMBOUB NBTNEFTPUÈOP;0/" $0.&3$*"-åNFT;POB--03&%" MPDBM N BTFP QBUJPN TBMJEB EFIVNPT"&453&/"3 åNFT

        
ODOODU

NCNNCTGHFRUDFLÓ‡FRQVHOOV‡PRELOLDUL‡5HIRUPHV‡MDUGLQHULD

5FLB7JUSPDFSËNJDB53%9JDBNQBOFT EFYUSBDDJØ

-MBSt-BWJUSPDFSËNJDB-%9 EF 5FLB WF FO VOB HSBO WBSJFUBUEFGPSNFTJÏTDPOKVOUB QFSGFDUBNFOUBNCMBDBNQBOB EFYUSBDDJØ%9RVFDPNQBSUFJY BNCMBWJUSPDFSËNJDBMBTFWB GPSNBBSSPEPOJEB "RVFTUBMÓOJBJOOPWBEPSBJBNC VOFTUJMQFSDVJOFTNPEFSOFT UÏVOBTQFDUFVMUSBGSFTDRVFIB

FTUBUDPNQBSBUBNCVOUBVMFS EJOTUSVNFOUTiQFSBVOBOBV FTQBDJBMw RVFOPÏTFYBHF SBUWFJFOUMBHSBOBNQMJUVEEF DBSBDUFSÓTUJRVFTJTFSWFJTRVF PGFSFJYFO -BDFSJOPYJEBCMFRVFPGFSFJYMB 5FLB%9ÏTTPSQSFOFOUQFSMB TFWBRVBMJUBURVFDPOKVOUBNFOU BNCFMWJESFCJTFMMBUDSFBVOB

3$/(7$/$03,67$

1"-&5"

5HDOL]RWRGRWLSRGHUHIRUPDV&RFLQDV %DxRV6XHORV7HFKRVGHSODGXU3LQWXUD 0XHEOHVGHFRFLQD3XHUWDVGHLQWHULRU $UPDULRVHPSRWUDGRV(WF 3UHVXSXHVWRVVLQFRPSURPLVR

*/45"-"$*»/%&

7HO

-".1*45"$0/&91&3*&/$*"&/ BHVB MV[ DBMFGBDDJØO HBT GPOUBOFSJB DPMPDB DJØOBOUFOBT SFGPSNBTDPDJOBT CB×PT FUD 4FPGSFDFQBSBFNQSFTBTZQBSUJDVMBSFT 5&-

$BMFGBDDJØO "JSF"DPOEJDJPOBEP $BM EFSBT -V[ "HVB HBT&DPOØNJDP 5&-

1*/5030'*$*"-

OODU

4FPGSFDFQBSBUPEPUJQPEFQJOUVSBT 1SFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP 5&-

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

1"-&5" 1*/563" 3&'03."4

r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

QBHJOEE

7(/ L

',5(&725,OODU

5HSDUDFLyQ LQVWDODFLyQ\ PRWRUL]DFLyQ QRFREUDPRVGHVSOD]DPLHQWRVMPFVHUUDOOHU#JPDLOFRP

5FM

3(56,$1$6-$6(55$//(5

/]PKX\OZK\KMSYX] KNYWSMSVSNO\OSbO] NOPO\\YZY\^O] PY\TKZKXc]O^M

$PDJOBT CB×PT UFSSB[BT GBDIBEBT QPSUFSÓBT CBKBOUFT UFDIPT IVNFEBEFT FUD 1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP

7HOQFÎBDFOUSBMQFSMBTFWBDVJOB EFEJTTFOZRVFDPNCJOBVOFMF HBOUUBVMFSEFDPOUSPMUËDUJMBNC VOQPEFSØTNPUPSEFUVSCJOBJ FYIBVSFJYMBDBQBDJUBUEF NI"MUSFTDBSBDUFSÓTUJRVFT TPOMFTUSFTWFMPDJUBUTRVFJO DMPVFO MËNQBEFTIBMÛHFOFT JOUFHSBEFTJVOUFNQPSJU[BEPS EFSFUBSEEFQBSBEB&-&$53*$*%"% '0/5"/&3*"Z 3&'03."4&/(&/&3"&DØOPNJDP 5&- 1*/503130'&4*0/"-&$0/».*$0 )BDFUPEPUJQPEFQJOUVSBT FTUVDBEPT WFOFDJBOPT1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP 5&-

)BDFNPTUPEPUJQPEFBSSFHMPTB CVFOQSFDJP 5&-

727%DGDORQD
ODOODU

6OBHPUBEBJHVBEFTEFMTPTUSFmOTBMKBSEÓ -MBSt"NCFMTDBOWJTESËTUJDT FOMFTDPOEJDJPOTDMJNËUJRVFT BDBVTBEFMFTDBMGBNFOUHMP CBM MBJHVBTFTUËDPOWFSUJOU FO VOB CÏ NPMU WBMVØT J FM TFVFTUBMWJIBEFTFSBCPSEBU BJYÓ DPN QPUFODJBU B UPU FM NØO &M EJTTFOZBEPS OFFS MBOEÒTWBTWBOEFS7FFS IB DSFBU VO CBSSJM QFS VUJMJU[BS

MBJHVBEFMBQMVKBJOOPWBEPSB BOPNFOBU i" ESPQ PG XBUFSw VOBHPUBEBJHVB RVF mMUSBJ FNNBHBU[FNBBJHVBEFQMVKB FOVOBSFHBEPSB RVFFTQPU VUJMJU[BS OPÒUJDNBTTBTFHVS EFTJÏTQPUBCMF QFSSFHBSFM KBSEÓEFDBTB&OFMGPOTEFM CBSSJMIJIBVOBQFUJUBBJYFUB RVFQFSNFUDPOUSPMBSFMSFH 

BJYÓ QPEFS FWJUBS MFYDÏT EF WFTTBS P EFTBQSPGJUBS VOB HPUBEBJHVB"NCVOEJTTFOZ DPNQBDUF TFNCMBOU B VOB HPUBEBJHVB i"ESPQPGXBUFSw QPU TFS JOTUBMtMBU FO KBSEJOT QFUJUTCBMDPOT PmOTJUPUQFS SFDPMMJS MBJHVB EF QMVKB QFS TFS VUJMJU[BEB FO DPOEJDJPOT ËSJEFT

$%SBD 5FOEB#BEBMPOB 5FMt

(678',' $57 &856 $'8/76

JOGP!OPNFTQBSLFUDPNtXXXOPNFTQBSLFUDPN

t1BSRVFU 7&/%"* 'MPUBOU */45"-r-"$*» %&1"326&54 t.BOUFOJNFOU &TQFDJBMJTUFT&O5BSJNFT*3FTUBVSBDJPOT

727%DGDORQD

QBHJOEE$MBTTJD%JCVJY 1JOUVSB.PTBJD (SBWBU

t*OTUBMrMBDJPOT t3FTUBVSBDJØ t5BSJNFT JOUFYU

)PSBSJEJNFDSFT JEJVNFOHFTUBSEB *OGPSNBDJØ

7HO        
ODOODU

%VUYB,JOFEP*OmOJUZ

-MBS t%FTQSÏT EVOCPOEJB USFCBMMBOU TFNQSFUFOJNVOB DPTBFONFOUNFOKBS QSFO ESFVOBCPOBEVUYBJEPSNJS *QFSBQSFOESFVOBCPOBEV U YB SFT NJMMPS RVF MB OPWB DPMtMFDDJØ EF EVUYFT *OmOJUZ EFMBmSNB,JOFEP%JTQPOJCMF FOEJGFSFOUTGPSNFT SPEPOFT RVBESBEFTPSFDUBOHVMBSTQFS

FODBJYBS NJMMPS FO UPU UJQVT EJOUFSJPST MFTEVUYFT,JOFEP FTUBOGFUFTEFSFTJOBEFQF ESBBNCVOSFDFQUPSBEEJDJP OBMEFTVQFSGÓDJFTÛMJEB1FSÛ NÏTFOMMËEFMTFVBTQFDUFÏT FTQFDJBMNFOUBMJOUFSJPSRVF EFTUBRVFO 5FOTMPQDJØEFGFSRVFMBJHVB DBJHVJDPNVOBQMVKBTPCSF

DBSSFHBEB PBNCNBTTBUHF EFSBJHT PTJNVMBOUMBQMVKB P UBNCÏ UÏ GJMUSFT BNC VO FGFDUFEFDBSÓDJB 1FSDPNQMFUBSFMEJTTFOZEF MBEVUYBÏTNPMUFmDJFOU mOT J UPU JODMPV MPQDJØ EVO EJGV TPSEFTTÒODJFTBSPNËUJRVFT CBOZ EF WBQPS UFSËQJB EF DPMPSJSËEJP'.

4&37*$*05²$/*$0

3&1"3"$*»/ $" -%&3 "4 .BOUFOJNJFOUP $BMFOUBEPSFT BJSFBDPOEJDJPOBEP HBT QMBDBTTPMBSFT

5FM 5FM50%"4 ."3$"4:4 *" $ / 6 3(&

QSPZTFSDMJNB!QSPZTFSDMJNBDPN

EUPBM QSFTFOUBS FTUFBOVODJP

`&OUJFNQPEFDSJTJT MB SFQBSBDJØOFTTVNFKPSJOWFSTJØO

(VXQVHUYHLGLULJLWDSHUVRQHVJUDQVDXWzQRPHV DPEXQWUDFWHDFROOLGRULIDPLOLDU 640'&3*. ‡(VWDGHVSHUPDQHQWV ‡(VWDGHVWHPSRUDOV ‡&DSVGHVHWPDQD ‡'LHVLKRUHVFRQYLQJXGHV QBHJOEESFTTBUT 4JFTUBOJOUFJBOB 5 B N TP

XXXDPNBDBTBUJBOBDPN

5FM

QSFHVOUBSQFS/ÞSJB 1MBDFTMJNJUBEFT 

727%DGDORQD
-*.1*&;"4 */%#"%"-0/"

$0#&35&4* '"±"/&4 4-

$FSWBOUFT #"%"-0/"

ODOODU

+0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5 &'5#6#5%15&' 67$'4 #5 21<15(15#5 5œ26+%#5' +070&#%+10'5

| | | | | |

6SHFODJBTMBTIPSBTJODMVTP'FTUJWPT5FMZ'BY /05*3&46%*/&30 $0/4Á-5&/04

6GTTC\CU[EWDKGTVCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGHCEJCFCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGGFKſEKQUCNWOKPQUQU 6CDKSWGURNWXKCNCGU 2CVKQUFGNWEGU $CLCPVGU &GUCI×GU

#NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN XFCYYYEQ[HGEQO|FNBJMEQ[HG"EQ[HGEQO

OODU

 IPZ QSFPEPTQMB[PT N P `$ ODPN FMPF

ZQÈHV

3&'03."4&/(&/&3"#-*/%"%"4r*/5&3*03&4

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

"-5*--04r.63"-&4

 XXXFMUPUEJHJUBMDPN

$0$*/"4r#"º04 1"326&5r"-6.*/*0 .6&#-&4".&%*%" #BMEPNFS4PMË #BEBMPOB 5FM 'BY

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHVGH&XELHUWDV ‡5HIRUPDVGH9HVWtEXORV ‡3LQWXUDVGH(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJHV &ROHFWRUHV

352<(&726< ',5(&&,Ð1'(2%5$ "W.BSRVÏTEF.POUSPJH #"%"-0/"

7HO)D[0yYLO VHUYLGHFR#DXQDFRPVHUYLGHFREDGDORQD#KRWPDLOFRP

"MVNJOJPT ("-*-&0 4-

*/ 504 6& 4 * 40 1 6 4 13 & .130. $0

$BSQJOUFSÓB.FUÈMJDP $BSQJOUFSÓB.FUÈMJDB $3PHFSEF'MPS O #"%"-0/" 1ÈHJOB8FCXXXCBEBXFCDPNHBMJMFP &NBJMHBMJMFP!CBEEBXFCDPN r4JTUFNBT&VSPQFPTFOWFOUBOBDPSSFEFSB QSBDUJDBCMFZQFSJNFUSBM r.BNQBSBTEFCB×PFOUPEPTMPTDPMPSFT

727%DGDORQD

QBHJOEE

5FM 'BY

r1FSTJBOBTFO"MVNJOJPUÏSNJDPZQMÈTUJDP r7JESJPEFDÈNBSB$MJNBMJU B×PTHSBOUÓB

r5PEPUJQPEF-BDBEPT DPMPSFT NBEFSBT

`/0.&5*3& QVFEPTFSMFÞUJM         
ODOODU

3&)"#*-*5"$*0/45*"/"

-FYDVTBTØO FMTMMJCSFT

'"±"/&4 $0#&35&4 "326*5&$563" $0/4536$$*»

5FM

SFIBCJMJUBDJPOTUJBOB!HNBJMDPN 2 V B O F M T J O U F H S B O U T E F MIBCJUBUHFTØOBmDJPOBUTBMB MFDUVSBP QFSNPUJVTQSPGFT TJPOBMT OFDFTTJUFOVOBHSBO WBSJFUBUEFMMJCSFTQFSBMBTFWB GFJOB JOTUBMrMBSVOBCJCMJPUFDB BDBTBSFTVMUBVOBPQDJØGVO DJPOBMRVFFTDPOWFSUFJYFOVO FMFNFOUEFDPSBUJVEFHSBOWBMPS WJTVBM"CBOTEFDSFBSVOPSESF CJCMJPHSËGJD TIB EJOTUBMrMBS VONPCMFJEPOJTFHPOTMFTQBJ EJTQPOJCMF MFTUJMEFDPSBUJVHF OFSBMJFMQSFTTVQPTUFDPOÛNJD RVFTIJWVMHVJJOWFSUJS 6OBTQFDUF RVF DBM UFOJS FO DPNQUFÏTFMMMPDPOWPMESFN TJUVBSMB KBRVFTFMJQPUDPO DFEJSVOMMPDQSPQJPDPMrMPDBSMB FOBMHVOBEFMFTEFQFOEÒO DJFT MFTNÏTSFDVSSFOUTTØO MBTBMBPFMNFOKBEPS FODBSB RVFUBNCÏQPEFODPMrMPDBSTF BM EPSNJUPSJ P FO VO FTUVEJ 4JFTUBOJOUFHSBEFTBMBTBMB EFTUBS FMNÏTQSPQJÏTRVFMB MMJCSFSJBFTGVTJPOJBNCMBSFTUB EFMFNFOUT EFNBOFSBRVFTJ FM TPGË J MB SFTUB EF NPCMFT TØOCMBODT BRVFTUBUJOHVJFM NBUFJYUP $PNRVFMBDBSBDUFSÓTUJDBQSJO DJQBMEBRVFTUTBQBSBEPSTÏT RVFFTUBOQSPWFÕUTEFNÞMUJQMFT QSFTUBUHFT FOFMMTFTQPEFO DPNCJOBSMMJCSFTJQFDFTFTDVM UÛSJRVFT DPNHFSSPT mHVSFT PGSVJUFST NPMUJEÛOJFTTJFT UBOTJUVBEFTBMBTBMB KBRVF DPNQMFNFOUFO MB EFDPSBDJØ EFMMMPD "NÏTEFMFTRVFFTGBOBNJEB FODBTUBEFTBMBQBSFU FMNFS DBUQSPQPTBBMHVOTNPEFMTRVF DPNCJOFOBMBQFSGFDDJØMBGVO DJPOBMJUBUJMFTUJMTVHHFSJEPS QBHJOEE

.VFCMFTBNFEJEB "SNBSJPT EJTF×PTQSPQJPT 1VFSUBT $PDJOBT 1BSRVFUT FUD

"OESÏT'FSOÈOEF[(JNÏOF[

1"35*$6-"3&4*/%6453*"-&4 3&'03."4*/5&(3"-&4%&467*7*&/%"$0.&3$*0

5FMT

('%#4'

$55(*/26(135(1'$6 'HYHVWLUQDSD\SLHO

%/GTEÂPŖ6GNH $#&#.10#

 &GUCVCUEQU 8CEKCFQURQ\QU #PWNCEKÎPHQUCU [OCNQUQNQTGU 4GRCTCEKÎP[ OGLQTCFGCNECPVCTKNNCFQU

63(&/$*"4 'VFSBEFIPSBSJP -BCPSBMZ'FTUJWPT 

$BMJGFNQSFTBSJBMOÞN$1SPHSFT/BWF*OEVTUSJBM #"%"-0/" 727%DGDORQD
FRQVHOOV‡DQLPDOVGHFRPSDQ\LD‡YHWHULQDULV‡RSLQLÓ

DQLPÁOLDCPKOÀNKC /FDFTTJUFNNBJOBEFSFT

4FSNBJOBEFSBÏTEVOBHSBO HFOFSPTJUBU QFSRVÒ ÏT VOB UBTDBEVSB OPFOHBOZBSFN CJCFSPOT DBEB USFT IPSFT NBMHSBUUPUTFMTFTGPSÎPTOP TFNQSFUPUTFMTHFSNBOTTP CSFWJVFOyQFSÛDPNBSFDPN QFOTB MBTBUJTGBDDJØEFWFVSF DSÏJYFS J UJSBS FOEBWBOU VOT CFCÒT RVF TFOTF OPTBMUSFT OP UFOJFO DBQ PQPSUVOJUBU J RVF VOB CPOB GBNÓMJB FMT IJ EØOBMBMMBSRVFFTNFSFJYFO UPUBJYÛOPUÏQSFV

QFMMBEB FOWFSJOBEBPCÏFMT TFVTQSPQJFUBSJT RVFOPMIBO FTUFSJMJU[BEB FO FM TFV NP NFOU FT EFTGBO EFMT CFCÒT DPNTJGPTTJOEFJYBMMFT

.BMBVSBEBNFOU VOB EF MFT USVDBEFT NÏT IBCJUVBMT RVF SFCFN B MFT QSPUFDUPSFT ÏT RVFBMHÞTIBUSPCBUVOBDB NBEB EF HBUT P HPTTPT PS GFT - F T S B P O T Q F S M F T R V B M T BRVFTUTQFUJUTFTUSPCFOTFO TF MB TFWB NBSF QPEFO TFS WËSJFTBRVFTUBIBNPSUBUSP

1FSBJYÛOFDFTTJUFNQFSTPOFT BNC MFT HBOFT MFTUJNB J FM UFNQTQFSGFSEFNBJOBEFSFT /PTBMUSFTQPTFNMBMJNFOUBDJØ J MFT EFTQFTFT WFUFSJOËSJFT NFOUSFFTUBOEBDPMMJEBJFMTIJ CVTRVFNBEPQUBOUT"KVEBOT BQPEFSSFTQPOESFBMBQSÛYJ NB QFSTPOB RVF FOT USVRVJ QFSRVÒIBUSPCBUVODBEFMMEF HBUHPT PSGF RVF 4* QPEFN BKVEBSMP

"RVFTUTQFUJUTFTUBODPOEFN OBUT B NPSJS TJ BMHÞ OP FMT QSPWFFJY EF MFT BUFODJPOT J BMJNFOUBDJØRVFFMTIJEPOBSJB MB TFWB NBSF NFOKBS DBEB USFT IPSFT DBMPSyJBRVÓÏT POMFTNBJOBEFSFTKVHVFOVO QBQFS GPOBNFOUBM QFS UJSBS FOEBWBOUBRVFTUFTDBNBEFT JRVFFMTQFUJUTUJOHVJOVOBTF HPOBPQPSUVOJUBUFOVOBDBTB VO DPQ KB TØO JOEFQFOEFOUT QFSNFOKBS

/PFMJB3PNFSP5FTPSFSB"40"

DGRSWD P "%3*" )FNCSB +PWFO &VSPQFB .VZDBSJ×PTB SFDPHJEBEF MBDBMMF ZB FTUFSJMJ[BEB

3*/90.BDIP +PWFO .FTUJ[P 1FRVF×P .VZKVHVFUØO ZTPDJBCMF SFDPHJEP DPNJFOEPEF VODPOUFOFEPS EFCBTVSB

"TPDJBDJØO4FHVOEB0QPSUVOJEBE"OJNBM"QBSUBEPQPTUBM

%h&/#04$ (0'&3% $SFV #KT#BEBMPOB

5FM 'BY 727%DGDORQD

QBHJOEEBTPB!BTPBOFU t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* #"%"-0/"5&- 1®(*/"8&#%h&/(0'&3%

/;# XXXBTPBOFU "QU #BEBMPOB

        
WHQGÈQFLHVVGPFÇPEKGU &RPHUÇSURSHUHOFRPHUÇGHFDVD

&M.ËHJD#BEBMPOBFTDFOBSJEFMFMFDDJØEFMB 5PQ.PEFM$BUBMVOZB

-B4BMVUt&MQBTTBUEJTTBCUF EFTFUFNCSFFTWBDFMFCSBS MB GJOBM EFM DFS UBNFO i5PQ .PEFM$BUBMVOZBwBMDFOUSF DPNFSDJBM .ËHJD #BEBMPOB &TUSBDUBEFMDFSUBNFOPmDJBM RVF DPSSFTQPO B 5PQ .PEFM &TQBOZB RVF B MB WFHBEB DPSSFTQPOB5PQ.PEFMPGUIF 8PSME-BmOBMNVOEJBMUJOESË MMPDBM®TJB EVSBOUFMNFT

EFEFTFNCSF TFOUBRVFTUBMB ‹FEJDJØ &MDFSUBNFOFTWBEFTFOWP MVQBSBNCÒYJU FOVOFOUPSO FMFHBOU J EF EJTTFOZ BNC BQFSJUJVQFSWJQTJNÞTJDBDIJ MMPVU&MQFSmMEFMFTDPODVS TBOUTWBTFSNPMUBMUDPNQMJOU UPUFTFMMFTBNCFMTDSJUFSJTEFM DFSUBNFO DPNQFSFYFNQMF TVQFSBSFMEBMÎBEB

-BHVBOZBEPSBEBRVFTUDPO DVSTDPNQUBSËBNCMBQSPNP DJØB$BUBMVOZBQFSEFTFOWP MVQBSVOBDBSSFSBDPNNPEFM QSPGFTTJPOBM &M KVSBU FTUBWB GPSNBU QFS QFSTPOBMJUBUT EFM NPO EF MB NPEBDPNPFMQSFTJEFOUEF .PEB #BEBMPOB 'SBODJTDP (PO[ÈMF[ "MGPOTP.BSUPTEF SBEJPOBDJPOBM -JEJB$PEJOB

tÁOJD(JNOËTB#BEBMPOBFYDMVTJWBNFOUGFNFOÓ t4JTUFNBTFOTFIPSBSJTEFBhI t1SPHSBNFTQFSTPOBMJU[BUT t%JWFSTJØJ3FTVMUBUT t1JMBUFT

DJ VFTUBOVO 1PSUBOUBR "(3"5*4 ."53¶$6

t5POJmDBDJØ $IJLJOH 5BOHP $1SJNOQJT5FMÒGPO CBEBMPOB!NJOVUPTOFUXXXNJOVUPTOFU QBHJOEE

727%DGDORQD
WHQGรˆQFLHV DIT 'SBODFTD +VMJร‹ HFSFOU EF.ร‹HJD#BEBMPOB -PMB(B UJVTEF$IBSP3VJ[ 7FSPOJDB )JEBMHP MB รžOJDB DBUBMBOB HVBOZBEPSB EFM DFS UBNFO .JTT&TQBร—B -MVJT.J SBOEBEJSFDUPSEFM 1FSJร˜EJDP EF $BUBMVOZB -MVJT 3PJH EF

#BOBOB.PPOJ.ร“SJBN7JDUP SJBQSFTJEFOUBEF.PEB$BUB MVOZBFOUSFEBMUSFT -BQSFTFOUBEPSBEFMBDUFWB TFS MB CBEBMPOJOB -PSFOB 1รSF[ BDUVBM.JTT#BSDFMPOB &MKVSBUIPWBUFOJSEJGร“DJMQFSร› mOBMNFOUMBHVBOZBEPSBEFMUร“

UPMUPQ.PEFM$BUBMVOZBWBTFS "OBร•T3PESร“HVF[ EFBOZT JEBMรŽBEB4FHVJEBQFS VOFT FTQFDUBDVMBST EBNFT EIPOPSMBQSJNFSB*SZOB;B CBMPUOJLBWBJMBTFHPOB$BSMB .VSUSBBNCVOHSBOGVUVSDPN BNPEFMT 1&33626&34)0.&%0/"

)PSFTDPOWJOHVEFT

'PUPEFQJMBDJร˜O MรˆTFS %FQJMBDJPOFT )0.#3&.6+&3

3

4&ยบ03" r$IBNQรž QFJOBS รฅ r$IBNQรž DPSUF QFJOBS รฅ r$IBNQรž DPSUF QFJOBS DPMPS USBUBNJFOUP รฅ r.PMEFBEP DPSUF QFJOBS รฅ r.FDIBT DPSUF QFJOBS รฅ

3CMB4BOU+PBO CYT 5 #"%"-0/" -MPSFEB 

$"#"--&30 r-BWBS DPSUBS รฅ r.FDIBT DPSUF TFDBEP รฅ r$PMPS DPSUF TFDBEP รฅ

)H<>KK:FHL :EF>=BH=ยธ: $$PORVJTUB #BEBMPOB 5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
%&1*-"4&3

0pVGHWUDFWDPHQWVÀQDOLW]DWVDPEq[LW (TXLSSURIHVVLRQDODOWDPHQWTXDOLÀFDW 3LRQHUVHQHOPHUFDWGHODIRWRGHSLODFLy LGHOVWUDFWDPHQWVOjVHU (OVSUHXVPpVFRPSHWLWLXV /·RSFLyGHPpVGHFOLHQWV

/PNÏTMBUFDOPMPHJBNÏTBWBOÎBEBHBSBOUFJY FMTNJMMPSTSFTVMUBUT

$0/'*"&/&--¶%&3 '(3,/$6(5%$'$/21$ &6DQW-RDTXLP FDQWRQDGD&GHO0DU

 +RUDULLQLQWHUURPSXW 'LOOXQVGHKDK 'LPDUWVDGLYHQGUHVGHKDK 'LVVDEWHGHKDK 3jUTXLQJJUDWXwW %$'$/21$0$7$5Ð*,521$*5$12//(56

ZZZGHSLODVHUHV

EFQJMBTFSCBEBMPOBJOEE
ZZZGHSLODVHUHV 1"$,4130.0$*0/"-4 &OHPOBMT BJYFMMFTå

1JU BCEPNFOå

.JUHFTDBNFTJOGFSJPST FOHPOBMTå

1JU BJYFMMFTå

$BNFTTFODFSFT FOHPOBMT BJYFMMFT å

1JU FTRVFOBå

.JUHFTDBNFTTVQFSJPST BJYFMMFTå

1JU BCEPNFO BJYFMMFTå

//8032/6$'$/­6(5$/(-$1'5,7$ $SWHSHUDSHOOVIRVTXHV "CEPNFO BCEPNFO å "JYFMMFT BYJMBT å "OVT BOP å "SÒPMB BSFPMB å #BSCBNBTDVMJOB CBSCBNBTDVMJOB å #SBÎPTEPOB CSB[PTNVKFS å #SBÎPTIPNF CSB[PTIPNCSF å $BNFTTFODFSFT QJFSOBTFOUFSBT å $MBUFMM OVDB å $PMM DVFMMP å %JUT EFEPT å &OHPOBMT JOHMFT å &OUSFDFMMB FOUSFDFKP å &TQBUMMB IPNCSPT å &TRVFOBDPNQMFUB FTQBMEBDPNQMFUB å

GWHDVHVVLy

*OUFHSBM JOUFHSBM å -ÓOJBBMCB MÓOFBBMCB å -ÓOJBCJRVJOJ MÓOFBCJLJOJ å -MBWJJOGFSJPS MBCJPJOGFSJPS å -MBWJTVQFSJPS MBCJPTVQFSJPS å .FOUØ NFOUØO å .JUHFTDBNFTJOG NFEJBTQJFSOBTJOG å .JUHFTDBNFTTVQTFOTFFOHPOBMT NFEJBTQJFSOBTTVQTJOJOHMFT å /BUHFT HMÞUFPT å 0SFMMFT PSFKBT å 1BUJMMFT QBUJMMBT å 1JU QFDIP å 1ÛNVMT QØNVMPT å 3FHJØMVNCBS MVNCBSFT å

'0505&3®1*"&45µ5*$" 3FKPWFOJNFOUDVUBOJGBDJBM 3FKVWFOFDJNJFOUPDVUÈOFPGBDJBM

5BTRVFT$FSBUPTJ4PMBST3PTËDJFT .BODIBT2VFSBUPTJT4PMBSFT3PTÈDFBT

-FTJPOTWBTDVMBST$BQJMrMBSTUSFODBUT -FTJPOFTWBTDVMBSFT$BQJMBSFTSPUPT

å

5FOTBUGBDJBM 5FOTBEPGBDJBM

1PUFTEFHBMM3JDUVT1FSJMBCJBMT'MBDDJEJUBU 1BUBTEFHBMMP3JDUVT1FSJMBCJBMFT'MBDJEF[

*/5&(3"-

å

3FKPWFOJNFOUDVUBOJGBDJBM 5FOTBUGBDJBM 3FKVWFOFDJNJFOUPDVUÈOFPGBDJBM 5FOTBEPGBDJBM

å 'PUPUFSËQJBBDOF TFTTJPOT 'PUPUFSBJBBDOÏ TFTJPOFT å

1SFVTQFSTFTTJØ1307"(3"56¸5"

EFQJMBTFSCBEBMPOBJOEE
PHGLFLQD

OGFKEKPCIDUPÁFLHVGHWRUQ‡FRQVHOOV‡PHWJHV‡VDOXW

&MTPGUBMNÛMFHTBVHVSFOMBmEVMMFSFTJMFOUT EFDPOUBDUFiFOVOGVUVSOPNPMUMMVOZËw 4 BMVU t i &MT BWFOÎ PT RVF TFTUBOQSPEVJOUFOPGUBMNP MPHJBGBOQSFWFVSFRVFFOVO GVUVSOPHBJSFMMVOZËQPESFN QSFTDJOEJSUPUBMNFOUEFDPSSFD DJØÛQUJDBDPOWFODJPOBMw IB QSPOPTUJDBUBRVFTUEJNFDSFT FM EPDUPS +-MVÓT (àFMM QSF TJEFOUEFM&4$34 4PDJFUBU &VSPQFBEF$BUBSBDUBJ$JSVS HJB3FGSBDUJWB BNCNPUJVEF MBDMPFOEBEFMTFV97***$PO HSÏT B #BSDFMPOB "RVFTUB ÏTVOBEFMFTQSJODJQBMTDPO DMVTJPOTEFMBNBKPSUSPCBEB JOUFSOBDJPOBM EPGUBMNPMPHJB DFMFCSBEBB&VSPQB FORVÒ PGUBMNÛMFHT IBO DPN QBSUJUFMTEBSSFSTBWFOÎPTFO MFTQFDJBMJUBU IBO JOGPSNBU GPOUT EFM $POHSÏT B USBWÏT EVOBOPUBEFQSFNTB

FMT OJWFMMT EF TFHVSFUBU RVF PGFSFJY J MB RVBMJUBU EF WJTJØ RVF BDPOTFHVFJY TØO DBEB DPQNJMMPSTJBSSJCBSËBTVQFSBS MBEFMTTJTUFNFTEFDPSSFDDJØ &MTFYQFSUTIBOBOVODJBURVF DPOWFODJPOBMT DPNVMMFSFTJ iMB DJSVSHJB SFGSBDUJWB BVH MFOUTEFDPOUBDUFi 4FHPOT NFOUBSË FYQPOFODJBMNFOU FMT PGUBMNÛMFHT MB RVBMJUBU FO FMT BOZT WJOFOUT QFSRVÒ EF WJTJØ RVF TBDPOTFHVFJY

QBHJOEEBNCMBDJSVSHJBSFGSBDUJWBJEF DBUBSBDUB KB ÏT BWVJ EJB FO BMHVOT DBTPT TVQFSJPS B MB RVF PGFSFJYFO VMMFSFT J MFOUT EFDPOUBDUF MBRVBMDPTBGB QPTTJCMFRVFBMHVOTQBDJFOUT WFHJO iNJMMPSEFMRVFNBJOP IP IBWJFO GFU w EFTQSÏT EF TFSPQFSBUT727%DGDORQD
JXÁUGLDGLÛUQD

JCJ

PHGLFLQD

IDUPÁFLHV &KUUCDVGFGUGVGODTG "(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

"JYÓ NBUFJY FM OJWFMM EF TF HVSFUBUEFMFTUÒDOJRVFTRVJ SÞSHJRVFT QFS B MB DPSSFDDJØ EFMBWJTJØTØODBEBWFHBEB NÏTHSBOTJQPEFOBSSJCBSB TVQFSBS FO QFSDFOUBUHF EF DPNQMJDBDJPOT BMFTRVFQSP WPDBMÞTDPOUJOVBUEFMFOUTEF DPOUBDUF VOBDBVTBOPJOGSF RàFOUEFMFTJPOTDPSOFBMT FO PDBTJPOTEFDBSËDUFSHSFV &MT HSBOT BWFOÎPT BGFDUFO UBNCÏMBDJSVSHJBEFMBDBUB

SBDUBJMFTMFOUTJOUSBPDVMBST RVFTJOUSPEVFJYFOFOBRVFTUB DJSVSHJB FO TVCTUJUVDJØ EFM DSJTUBM UÒDOJDB RVF UBNCÏ TVUJMJU[B QFS DPSSFHJS EFUFS NJOBUT EFGFDUFT EF SFGSBD DJØJFODFSUTQSFTCÓPQT GFU RVFGBQSFWFVSFRVF iFOFMT BOZTWJOFOUT FMTQBDJFOUTEF DBUBSBDUBBDPOTFHVJSBOVOB JOEFQFOEÒODJBUPUBMEVMMFSFT JVOBNBKPSRVBMJUBUEFWJTJØi TFHPOTVOBEFMFTDPODMVTJP OTEFMDPOHSÏT

.‹%0-034."4%&-#-"/$)

&KWOGPIGFGUGVGODTG "(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&GN&KNNWPUFGUGVGODTGCNFKXGPFTGUF QEVWDTG "(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

DFOUSFNÒEJD

14*$»-0(" /J×PTZBEPMFTDFOUFT

5SBOTUPSOPTEFMBQSFOEJ[BKFZP DPOEVDUB 5%")5SBOTUPSOPTBGFDUJWPT EFQFSTPOBMJEBEZBMJNFOUBSJPT

"EVMUPT

5SBOTUPSOPTEFBOTJFEBE FTUSÏT EFQSFTJØO GPCJBT-VEPQBUÓBTZ BEJDDJPOFTTPDJBMFT1TJDPTJT

/FVSPQTJDPMPHÓB

%FNFODJBT USBOTUPSOPTEFMTVF×P &WBMVBDJØOOFVSPQTJDPMØHJDB SFIBCJMJUBDJØODPHOJUJWB

1TJDPUFSBQJB

5SBUBNJFOUPSFHFOFSBUJWP BOUJFOWFKFDJNJFOUPGBDJBM ZSFNPEFMBDJØODPSQPSBM TJODJSVHJB

JXÁUGLDQRFWXUQD

JCJFGNFKCUGI×GPV

5FSBQJBOFVSBM ZNFEJDJOBCJPMØHJDB

'BNJMJBSZQBSFKB )PSBTDPOWFOJEBT

&KUUCDVGFGUGVGODTG $0/%"- 3BNJSPEF.BF[UV 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

7JTJUBTDPODFSUBEBT

FEPMPSTNBT!HNBJMDPN $$PMMJ1VKPM SBr#BEBMPOB

5FM

5FM

&KWOGPIGFGUGVGODTG 30%3¶(6&;1UHB4BOU&MJFT 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

PHGLFLQD LVDOXW

&KNNWPUFGUGVGODTG #"5--&3*®"W.BSUÓ1VKPM 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT &KOCTVUFGUGVGODTG

"W1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

.03&3"+FSF[EFMB'SPOUFSB MD 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

t"$0.1" /:".&/54

&KOGETGUFGUGVGODTG 16$)0- $SUB"OUH7BMFODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

t)*(*&/&4 %*®3*&4&KLQWUF QEVWDTG

t"1"54* $0.13&4

QBHJOEE

&KXGPFTGUF QEVWDTG

t(&3*"53*" *1&%*"53*"

XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

727%DGDORQD

$"1%&7*-"®OHFM(VJNFSË 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 13"5 1M1FQ7FOUVSB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT         
PHGLFLQD

4BOJUBUQSPIJCJSËGVNBSFOFMTCBSTBCBOTEF 4BMVUt-BNJOJTUSBEF4BOJ UBU 5SJOJEBE +JNÏOF[ TIB DPNQSPNÒTBSFGPSNBSMBMMFJ BOUJUBCBDEVSBOUBRVFTUBMF HJTMBUVSB RVFmOBMJU[BSËMBOZ BNCMPCKFDUJVEFQSP IJCJSGVNBSBUPUTFMTFTUBCMJ NFOUTQÞCMJDT JODMPTPTMMPDT EPDJ CBSTJSFTUBVSBOUT -BOPWBNFTVSBEFMNJOJTUFSJ EF4BOJUBUIBDBVTBUJOEJHOB DJØFOFMTFDUPSIPTUBMFS FO VONPNFOUFOFMRVFFMTFDUPS QBTTBSQFSHSFVTEJmDVMUBUTB DBVTBEFMBDSJTJTFDPOÛNJDB 1FSMBTFWBCBOEB MBNJOJTUSB IB HBSBOUJU RVF MB SFGPSNB EF MB MMFJ OP TVQPTBSË DBQ UJQVT EF QFSKVEJDJ FDPOÛNJD BMTFDUPS KBRVFOJOHÞEFJYBSË EBOBS B CBST J SFTUBVSBOUT QFSRVÒFTUJHVJQSPIJCJUGVNBS BEJOT -B NJOJTUSB IB TFOZBMBU RVF EJTQPTBEVOFTUVEJFYIBVTUJV RVFDPOTUBUBRVFMFTEFTQF TFTRVFWBOUFOJSFMTFNQSF

TBSJT QFS BEFRVBS FMT MPDBMT FO MB QSJNFSB GBTF EF MB MMFJ BOUJUBCBD TPO QPDT QFSRVÒ MBHSBONBKPSJB WBPQUBSPCÏ QFSEFJYBSGVNBSEJOTEFMMPDBM PCÏJOTUBMrMBSVOBNBNQBSB QFSEJWJEJSFMTFTQBJT 1FS UPU BJYÛ +JNÏOF[ DPO TJEFSB RVF MFT RVFJYFT EFMT FNQSFTBSJTUFOFOVOQMBOUFKB NFOUJSSFMMFWBOUEFTEFMQVOU EFWJTUBFDPOÛNJDSFTQFDUFMB EFGFOTBEFMBTBMVUQÞCMJDB

5(6,'Ë1&,$*(5,­75,&$

*$8', $FOUSFDPMMBCPSBEPSEFMB(FOFSBMJUBU

%BMUSBCBOEB EJWFSTFTDJVUBUT JQBÕTPTFTUBOFOEVSJOUMBTFWB MMFJBOUJUBCBDBNCMBmOBMJUBU EF SFEVJS FMT FTQBJT QÞCMJDT PO FT QFSNFUJ GVNBS ²T FM DBTEF/PWB:PSL POFMTFV BMDBMEF .JDIBFM#MPPNCFSH UÏMBJOUFODJØEFQSPIJCJSGVNBS FOFMTQBSDTJMFTQMBUHFTEFMB DJVUBU"RVFTUBNFTVSBGPSNB QBSUEVOQSPHSBNBNÏTBNQMJ RVF QSFWFV BVHNFOUBS FMT JNQPTUPTEFMUBCBD

$PELHQWIDPLOLDULWUDQTXLOHQPLJ GHODQDWXUD &DVDDPEMDUGtLWHUUDVVHV &XLQDSURSLD

&$QWRQL*DXGt SREOH

6$17)267'(&$036(17(//(6

7HO

&.*304"

5HVLGHQFLD 7HUFHUD(GDG $+VBO99*** 5FM 4BOU'PTUEF$BNQTFOUFMMFT #BSDFMPOB

t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

505"&%"5

4&37*$*04%&"5&/$*»/"%0.*$*-*0 4"%

"TVTFSWJDJPEFTEF

1&340/"4.":03&4 &/'&3.&%"%&4$3»/*$"4 104501&3"503*04 )041*5"-)03"4

FSWJDJP

$POUSBUBOEPFM4

EFMB JUBSMBEPDVNFOUBDJØO MFBZVEBNPTBUSBN OUF NF VJUB SBU B( MFZEFMB%FQFOEFODJ

``*OGØSNFTF

1&340/"-$6"-*'*$"%0:$0/&91&3*&/$*"7*4*5"4$0/$&35"%"4

&NQSFTBSFHJTUSBEBFO#JFOFTUBS4PDJBMOÞN4

"WEB.BSFTNF PmDJOB‹QMBOUB#BEBMPOB rXXXUPUBFEBUDPNrJOGP!UPUBFEBUDPN

QBHJOEE

727%DGDORQD
JXLDVHUYHLV 6'NÇ(105

NCZCTZC

$#&#.10# r"+6/5".&/5 $FOUSBMFUB r(6®3%*"63#"/" 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" 6SHÒODJFT #0.#&34(&/&3"-*5"5 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" (6®3%*"63#"/" 10-*$*"/"$*0/"- )041*5"-.6/*$*1"- )041*5"-$"/365* 5"9*4#²56-0 4&37&*%"5&/$*»$*65"%® "5&/$*»7*0-µ/$*"%0.µ45*$"

/106)#6 "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"1 .0/5("5          

6+#0# "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"15*"/" 3®%*05*"/" 8FCT BNJEB

r"+6/5#"%"-0/"XXXCBEBMPOBDBU r"+6/5.0/5("5XXXNPOUHBUDBU r"+6/55*"/"XXXUJBOBDBU r3&7*45"&-505XXXFMUPUEJHJUBMDPN r1035"-*..0#*-*"3*XXXIBCJUBMJTOFU r7*-"8&#XXXWJMBXFCDBUCBEBMPOB #%/$0.6/*$"$*»XXXCBEBMPOBDPNDBU '¾36.%&#"5#²56-0XXXCFUVMPDBU 1035"-#"%"8&#XXXCBEBXFCDPN */'-0$"-#"%"#*5XXXCBEBCJUPSH #"%"-0/"01*/"XXXCBEBMPOBPQJOBDPN (6*"%&#"%"-0/"XXXHVJBECODPN */'03."$*».0/5("5XXXNPOUHBUOFU

TÀFKQU 3ËEJP$JVUBU#BEBMPOB 3$# '. UBNCÏFNFUQFS5%5

3ËEJP5JBOB'. 3ËEJP1PNBS'. 3ËEJP4BOU"ESJË'. (SBNB3ËEJP'. 3ËEJP-B.JOB'. 3ËEJP#ÏUVMP'. 0OB.BS'.

VGNGXKUKÒ r5FMFWJTJØ#BEBMPOB 57# $BOBMBOBMÛHJD$BOBM5%5

(FTUJØEF $PSSFVT EPNJOJT FMFDUSÛOJDT

8F C *OUFSOFU

).)#)!g4!,0!4#(7/2+ #REACOSESNOVES AMBTROSSETSDEROBA

XXXDMJDEJTTFOZDPN JOGP!DMJDEJTTFOZDPN

%FNBOJhOTVOB EFNPTUSBDJØHSBUVÕUB TFOTFDBQDPNQSPNÓT

5FM 

VÌNOVES TAPISSOS BOLSOS NINOTS ETC

4RUCAgNSALNŽ

 OPASSAgTPER LAPLA¥ADEL3OL NŽ"ADALONA

4g(/0!33!2±3-/,4"¡

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
JDVWURQRPLDICUVTQPQOKC

UHFHSWHV‡UHVWDXUDQWV‡SL]]HULHV‡PHQMDUVSUHSDUDWV

"SSJCBMBDVJOBEFMTCPMFUT (BTUSPOPNJBt-BUFNQPSBEB EFCPMFUTKBIBDPNFOÎBUJBM #FSHVFEË TØO DPOTJEFSBUT VOBKPJB "NC M P CKF D UJV E F QSPNP DJPOBS BRVFTU QSPEVDUF TIB QPTBU FO NBSYB EF OPV MB DBNQBOZBi-BDVJOBEFMCP MFU w RVF JNQVMTFO FM $PO TFMM $PNBSDBM J )PTUBMFSJB J 5VSJTNF EFM #FSHVFEË 6OB WJOUFOB EF SFTUBVSBOUT EF MB DPNBSDB PGFSFJYFO mOT B GJOBMT EF OPWFNCSF NFOÞT FMBCPSBUTBNCCPMFUT 6OQSPEVDUFNPMUQSFVBURVF FTQPUUSPCBSFOVOBQFSJUJV FOVOQSJNFSQMBUJ mOTJUPU FOVOQPTUSF6OQJOYPEFSP WFMMØ VOBCPUJGBSSBBNCDFQT QFSEJVBNCMMFOFHBJVOQBTUÓT EF YPDPMBUB BNC NÞSHPMFT TØOBMHVOTEFMTQMBUTRVFFT QPEFOUSJBS 5PUTDVJOBUTBNCMBJOUFODJØ EF WFOESF VOB HBTUSPOPNJB

CPMFUJSFDPSEBRVFTIBQBT TBUEVOBDVJOBUSBEJDJPOBMB VOB EF NPEFSOB J BUSFWJEB 5PUQMFHBU FYQMJDB.ËSRVF[ BNC MB WPMVOUBU EF NPTUSBS RVFMBHBTUSPOPNJBEFM#FS H V F E Ë F T U Ë W J W B  " R V F T U BOZ DPNBOPWFUBU FMTSFT UBVSBOUT RVF QBSUJDJQFO B MB DBNQBOZB EF i-B DVJOB EFM CPMFU w UFOFO VOFT UBSHFUFT -PGFSUBBNCFMCPMFUDPNBJO DPMtMFDDJPOBCMFTRVFEPOBSBO HSFEJFOUQSPUBHPOJTUBÏTMMBS TFHFMMBEFT B MFT QFSTPOFT HBJWBSJBEB6OBHFMBUJOBEF RVFGBDJOFMNFOÞEFMCPMFU MMFOFHB QBUBUBFNNBTDBSBEB 2VBOUJOHVJODJODUBSHFUFTEJ BNCGSFEPMJDT QBTUÓTEFWFS GFSFOUTTFHFMMBEFTMFTQPESBO EVSFTBNCQJDPSOFMM HFMBUJOB FOWJBSB)PTUBMFSJBJ5VSJTNF EFGSVJUTEFNBSBNCMMFOFHB J SFCSBO VO MMJCSF EF DVJOB JCPUJGBSSBBNCDFQT4ØOOP EFM #FSHVFEË BNC SFDFQUFT NÏTBMHVOTEFMTQMBUTDVJOBUT WBSJBEFT BNCCPMFUTRVFTPGFSFJYFOB MB DBSUB EFM SFTUBVSBOU 4BMB "NÏTBNÏT BRVFTUBOZFMT EF#FSHB SFTUBVSBOUT EPOFO MB QPT TJCJMJUBU RVF MB HFOU RVF IP &M TFV DVJOFS .JRVFM .ËS WVMHVJFTQVHVJBQVOUBSBGFS RVF[ EFTUBDBMFWPMVDJØRVF TPSUJEFT BM CPTD QFS BOBS B IBFYQFSJNFOUBUMBDVJOBEFM CVTDBSCPMFUT

BNBOJEFTrCPUJGBSSFTrQBEFDPDBrWJOTrYBUPOBEBrQBUÏT GPSNBUHFTrDBSOTBMBCSBTBrUBQFTrYBNQBOZFUrFNCPUJUTJCÒSJDT

#,,EØ "ADALONA

4EL

CALAMERCE

AWJWB E}FO .JRVFM RVF IB EFEJDBUCPOBQBSUEFMBTFWB WJEBBMBDVJOBEFMCPMFU QSF QBSB VO DBSQBDDJP EF DFQT BNCWJOBHSFUBJTBMNØGVNBU &MQMBUQPSUBPMJEPMJWFTBSCF RVJOFTQFSEPOBSMJFMASFmOB NFOU MBTVBWJUBUJMFMFHËODJB RVFFOTEPOFOFMTCPTDPTJMB DVJOBNFEJUFSSËOJB

1MBÎBEFMBGPOU r#BEBMPOB5FMr

TELEFONICANET

VVHGGN>OHAHK:KBH >F:KM>L:FB´K<HE>L =>A :A >CN>O>L:=HFBG@HR?>LMBOHL =>A =>E:F:¼:G::A => E:F:=KN@:=: .­;:=HL =HFBG@HLR?>LMBOHL <HGEHLF>CHK>LIE:MHLM¸IB<HL ><N:MHKB:GHL <HFH >G<>;H

EE:=H <:E=H=>@:EEBG: <>OB<A> => I>L<:=H R @:F;: :KKHS F:KBG>KHR<A:NE:?­G >M< 

+KBF  :=:EHG: QBHJOEE

727%DGDORQD
%JmDVMUBUNJUKBOB

JDVWURQRPLD

3JTPUUPEFCPMFUTJFTQËSSFDTWFSET

*OHSFEJFOUTQFSQFSTPOFT H"SSÛTCPNCB H$FQTTFDT &TQËSSFDTWFSET QPEFOTFSDPOHFMBUT

 M#SPVEFWFSEVSFT FMQPEFVGFSEFQBTUJMMB

 "MMTQPSSPT H'PSNBUHFQBSNFTËSBUMMBU H.BOUFHB $PQBEFWJCMBOD 0MJ TBMJQFCSF 1SFQBSBDJØ .JUKBIPSBBCBOTEFDPNFOÎBSQPTFVBSFNVMMBSFMT CPMFUTBNCMJUSFEBJHVBDBMFOUB RVFBQSPmUBSFN QFSGFSIJFMCSPV5JOHVFVFMCSPVDBMFOUFOVODBT TØ BQBSUQJRVFVFMTQPSSPTJQPTFVMPTBTPGSFHJS BNCVOSBJHEPMJFOVOBDBTTPMBEFNFUBMM2VBO FTUJHVJOUPVTIJBGFHJVFMTFTQËSSFDTUBMMBUTQFUJUT JUBNCÏFMTCPMFUTFTDPSSFHVUTJUBMMBUT JTBMUFHFV IPUPUKVOU "DPOUJOVBDJØUJSFVIJMBSSÛTJSFNFOFVMPEVSBOUP NJOVUTQFSTPGSFHJSMPVOBNJDB%FTQSÏTBGFHJV IJFMWJCMBODJEFJYFVRVFTFWBQPSJUPUSFNFOBOU "WPRVFVIJVODVMMFSPUEFCSPVCVMMJOUJDPOUJOVFV SFNFOBOU "OFVIJBGFHJOUCSPVDBEBWFHBEBRVFMBSSÛTRVFEJ TFDJOPEFJYFVEFSFNFOBSIP&OUPUBMIBEFDPVSF VOTNJOVUT1SPWFVMP IBEFRVFEBSHSFOZBM FM RVFFMTJUBMJBOTFOEJVFOBMEFOUF BQBHVFVFMGPD RVBOMBSSÛTFODBSBFTUJHVJVOBNJDBDBMEØTJIJ BGFHJVFMGPSNBUHFSBUMMBU MBNBOUFHBBEBVTJIP BOFVSFNFOBOUmOTRVFFTGPOHVJ3FDUJmRVFVEF TBMJBGFHJVIJQFCSFJKBFTQPUTFSWJS

.&/+"34$6*/"54 1*;;&3*&4 76--"/"3"6/3&45"63"/5 "26*/

>Q_`Ma^MZ`

4JOPFUDPOFJYFOOPFUQPEFOUSVDBS "3"&4&-.0.&/5 3&4&37"&-5&6&41"*16#-*$*5"3*"-505 #"%"-0/"1&3-&953"%&45*6EFTEF å

5FMr

&DPEDODFKH 3&45"63"/5& 1*;;&3¶"t1"33*--""3(&/5*/"

$6*/"$"40-"/" t/PWJMMP"SHFOUJOP %*--6/4 t9BUØEF4JUHFT 5 " $ / 5" t4FDSFUP*CÏSJDP t'JMFUEh&TUSVÎBMBCSBTB t$BSOTBMBCSBTBBNCMMFOZBEhBM[JOB t$BSHPMTBMBMMBVOBBMhFTUJMEF-MFJEB

1SVFCBOVFTUSB

1"33*--"%"%&$"3/&4 "-"#3"4" OPTPUSPTQBHBNPT MBT1"5"5"4ZMB&/4"-"%"

1

0GFSUBWÈMJEBIBTUBFM

$$PORVJTUB t#"%"-0/"t5FM

727%DGDORQD

QBHJOEE$-*&/54$$PORVJTUB #"%"-0/" 5FM

        
2%5$18(9$ -720­*,&%$'$/21$ 3LVRVKDEFRQVRODULXP3LVRVKDEFRQVRODULXP 3ODQWDVG~SOH[\KDEFRQWHUUD]D\HQWUDGDLQGHS $FDEDGRVGHFDOLGDG0X\EXHQDVYLVWDV(175(*$ ,10(',$7$35(&,26KDE\WHUUD]D½ KDEVRODULXP½3ODQWDEDMDLQGHSHQGLHQWH JUDQWHUUD]D½ &0$57Ì38-2/%$'$/21$

2%5$18(9$&*8,)5e

2%5$18(9$&0$5,1$

)DQWiVWLFRVSLVRVGHHQWUHJDLQPHGLDWD$PSOLRV VDORQHVGRUPLWRULRVDPSOLRVEDxRV&RFLQDV RI¿FH\HTXLSDGDV6XHORGHPiUPRO&OLPDOLW$LUH DFRQGLFLRQDGR\FDOHIDFFLyQLQGDJDV7RGRV H[WHULRUHV*UDQGHVWHUUD]DV\VRODULXP3DUNLQJ RSFLRQDO(175(*$,10(',$7$ 35(&,26½

-726$/(6,$126%$'$/21$&(17523LVRV GH\KDE$FDEDGRVFDOLGDG([WDFDOOH 0X\VROHDGRV&OLPDOLW$$ERPEDGHFDORU 3OD]DVSDUNLQJRSF(175(*$,10(',$7$ 35(&,26/RIWKDE½3LVRKDE ½3LVRKDE\JUDQWHUUD]DSOD]D SDUNLQJ½

(QODPHMRU]RQDGH%DGDORQDMXQWRODHVWDFLyQGH 5(1)($WLFRVGHWUHVGRUPLWRULRVGRVEDxRV\ JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHFDOLGDG)DFLOLGDGHVGH ¿QDQFLDFLyQ3UHFLRGHVGHVROR(XURV /ODPH\OHLQIRUPDUHPRV

££$OOHJDGRHOPRPHQWRGHFRPSUDU

2%5$18(9$&%$/'20(5262/­ 2%5$18(9$(1&$1(7'(0$5

%$'$/21$&(17523LVRVGH\KDE JUDQGHVWHUUD]DV)LQFDREUDYLVWD$FDEDGRVGH FDOLGDG$$ERPEDGHFDORU3OD]DVGHSDUNLQJ RSFLRQDOHQODPLVPDILQFD9,6,7(3,62'( 08(675$ 35(&,26'HVGH½ KDE ½ KDE ½ KDE\JUDQWHUUUD]D

&$1(7'(0$5&(1752)DQWiVWLFRVSLVRVGHQXHYD FRQVWUXFFLyQ3LVRVGH\GRUPLWRULRVÈWLFRVGXSOH[ FRQWHUUD]D$FDEDGRVGHJUDQFDOLGDG7RGRVFRQ SOD]DGHSDUNLQJ\WUDVWHURLQFOXLGRHQSUHFLR3UHFLRV GHVGH3LVRKDE½3LVRKDE ½ÉWLFRG~SOH[\WHUUD]D½/ODPH\OH LQIRUPDUHPRV

6LHVXVWHG35202725 OOiPHQRV\KDEODPRV

2%5$18(9$56$17-25',

-725(1)(021*$73LVRVKDEH[WHULRUHV VRODULXP3ODQWDG~SOH[KDE\EDxRVDVHR \JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHH[FHOHQWHFDOLGDG 9LVWDVPX\DJUDGDEOHV([FHOHQWH]RQDMXQWRDO PDU3DUNLQJ\WUDVWHURRSFL(175(*$,10( ',$7$35(&,26KDEVRODULXP½ '~SOH[KDE\JUDQWHUUD]D½$YHQLGD%XIDOi3ODQWD%DGDORQD

ZZZPLQWHJUDOFRP

.*OUFHSBMQBHJOEE

727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
727PRWRU

616OQVQTYHK,FOHV‡FLUFXODFLÓ‡QRYHWDWV‡FRQFHVVLRQDULV

"VEJ"4QPSUCBDL FTQPS UJWB B BRVFTU NPEFM " MJOUFSJPS FT HBVEFJY EVO DMJNBBHSBEBCMFJDPOGPSUBCMF UPUJRVFKBTIBDPNFOUBURVF ÏTVOWFIJDMFBQUFQFSBRVB USFPDVQBOUT &MNBMFUFSUÏVOBDBQBDJUBUEF MJUSFTJQPUBSSJCBSmOTBMT MJUSFTFODBTRVFFTUJSJO DBQFOEBWBOUFMTTFJFOUTEFM EBSSFSF SPCVTUJMÓOJFTNÏTBMMBSHBEFT BMEBSSFSF M4QPSUCBDLUÏVOFT EJNFOTJPOTEF NFUSFTEF MPOHJUVE 6OEFMTEFUBMMTRVFNÏTDSJEB MBUFODJØ EFM WFIJDMF ÏT RVF MFTQPSUFTOPUFOFONBSD GFU RVF BUPSHB VOB JNBUHF NÏT

1FM RVF GB B MFRVJQBNFOU EFDPOGPSU DBMQBSMBSEFMDMJ NBUJU[BEPS EFMT BMÎBWJESFT FMÒDUSJDT EBCBOUFST J QPTUF SJPST EFMT DPNBOEBNFOUT NVMUJGVODJØFOFMWPMBOU FOUSF EBMUSFT

XXX7&/5"%&/&6."5*$04DPN

.PUPSt-"VEJ"4QPSUCBDL ÏTVOUVSJTNFEFQPSUFTBNC JNBUHFEFDPVQÏ IPNPMPHBU QFS B RVBUSF PDVQBOUT RVF FTQSFWFVRVFFTDPNFSDJB MJU[J B &TQBOZB BM MMBSH EFM NFT EF TFUFNCSF "NC VO FYUFSJPS FMFHBOU EF GSPOUBM

5BMMFST 3FDBOWJT 7FOEFTJ&YQPTJDJØ 1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

5FM 'BY NPUPTCBEBMPOB!UFSSBFT

%0/&.-"70-5" "-4 13&643&1"3"$*»/(&/&3"-%&-"650.»7*-

1MBODIBt1JOUVSBt4FDBEPBMIPSOPt.FDÈOJDBt&MFDUSJDJEBE 130.0$*»/ 050º0*/7*&3/0

-FPGSFDFNPTQPSVODBNCJPEFBDFJUFZG JMUSPT VOBSFWJTJØO(3 "56*5"EFOJWFMFT BNPSUJHVBEPSFTZ VOBSFWJTJØOEFQSF*57

*OEÞTUSJB #"%"-0/" QBHJOEE

727%DGDORQD
VOBWFMPDJUBUJVOBEJTUËODJB EFUFSNJOBEBSFTQFDUFEFMWF IJDMF EFM EBWBOU &M TJTUFNB EFOMMVNFOBUQPUTFSEFEPCMF YFOØBNCJMMVNJOBDJØBEBQUB UJWB RVFFTDPNQMFNFOUBBNC VOTJTUFNBEFMMVNEFNBSYB EJàSOBBNCEJPEFTMMVNJOPTPT -FRVJQBNFOUEFTFHVSFUBUEF TÒSJFJODMPVTJTDPJYJOTEFTF HVSFUBU BOUJCMPRVFKBNFOUEF GSFOT"#4 DPOUSPMEFTUBCJMJUBU &41 DPOUSPMEFMBQSFTTJØEFMT OFVNËUJDT GBSTBOUJCPJSBJSF DPM[BDBQTEBWBOUFSTBDUJVT

727PRWRU

.PUPS -"VEJ"4QPSUCBDLJODMPVSË VOUPUBMEFTJTNPUPSJU[BDJPOT BCFO[JOB BNCQPUÒODJFTEF JDBWBMMT JEJÒTFM JDBWBMMT 5P U T F M T Q S P Q V M T P S T T Ø O EJOKFDDJØEJSFDUBJFMTEJÒTFM DPNQUFOBNCGJMUSFEFQBSUÓ DVMFT &MTNPUPST'4*J7WBO BTTPDJBUTBVOBDBJYBBVUPNË UJDBEFEPCMFFNCSBHBUHFJTFU WFMPDJUBUT 4FHVSFUBU " M H V O T E F M T F M F N F O U T E F MFRVJQBNFOUEFTFHVSFUBUTØO FMTJTUFNBEBMFSUBQFSDBOWJ JOWPMVOUBSJEFDBSSJM RVFBMFSUB FMDPOEVDUPSTJFTTVSUEFMF MÓOJFTEFMDBSSJM TFNQSFJRVBO OPIBHJBDUJWBUFMTJOUFSNJUFOUT "RVFTUBWÓTFTGBNJUKBOÎBOU VOTFHVJUEFWJCSBDJPOTBMWP MBOU 5BNCÏ DBM NFODJPOBS M"VEJ4JEF"TTJTU BNCFMRVBM FTDPOUSPMBMBOHMFNPSU RVF JODMPVVOTJTUFNBEFSBEBSJ VOQSPHSBNBEPSEFWFMPDJUBU BDUJV BNC FMRVBM FT NBOUÏ

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
/HFWRUV

NGEVQTUFDUWHV‡IRWRGHQÙQFLD‡SURWDJRQLVWD‡FRO‡ODERUDFLRQV

3ËEJP$JVUBUSFTQPO &OMFTEBSSFSFTFEJDJPOTE&M 5PU TIBO QVCMJDBU EJWFSTFT PQJOJPOT EPJFOUT EF 3ËEJP $JVUBU 3$# SFTQFDUF BMT DBOWJT RVF TIBO GFU FO MB QSPHSBNBDJØEBRVFTUBOPWB UFNQPSBEB FO FTQFDJBM FO MB OPTUSB GSBOKB NBUJOBM EF EJMMVOTBEJWFOESFT0QJOJPOT MFHÓUJNFT ÛCWJBNFOU QFSÛ QPTTJCMFNFOU CBTBEFT FO FMEFTDPOFJYFNFOUPFOVOB JOUFSQSFUBDJØQPDBKVTUBEBB MB SFBMJUBU QFS EFTDPNQUBU oWPMFNQFOTBS‰TFNQSFEFT EFMBCPOBGF &O EFGFOTB EFM QSFTUJHJ EF MFNJTTPSB J EFMT QSPGFTTJP OBMTRVFMBGBO DBMDPOUSBEJS EFNBOFSBGPOBNFOUBEBBM HVOFTBmSNBDJPOTRVFTIBO GFU&OQSJNFSMMPD MBSFNP EFMBDJØEFMBHSBFMMBE3$# OPOPNÏTFOMBTFWBGSBOKB EFNBUJOT IBPCFÕUBDSJUFSJT FTUSÓDUBNFOUUÒDOJDT CBTBUT FO MB SFOPWBDJØ QFSJÛEJDB EFMBOPTUSBPGFSUB4PCSFUPU RVBO EFTQSÏT EF EJWFSTFT UFNQPSBEFT BNC VO NBUFJY FTRVFNB o FYJUÛT DPN IB RVFEBU EFNPTUSBU FT DP NFODFO B OPUBS TÓNQUPNFT EFTHPUBNFOU J EF QFSJMM EF DBVSF FO MB SVUJOB SFQFUJUJ WB 3FT NÏT BMMVOZBU EVOB SËEJP RVF WPM TFS WJWB 6O

B #BEBMPOB FO FMT EBSSFST UFNQT&OTFHPOMMPD B3ËEJP $JVUBUJB5FMFWJTJØ#BEBMPOB OPGFNiQSPHSBNFTEBVUPSw TJOØQSPHSBNFTEFRVJQTEF QSPGFTTJPOBMT-BQPTTJCJMJUBU EF SPUBDJØ FO MFT EJWFSTFT UBTRVFT ÏT VO EFMT WBMPST BGFHJUT FO MB HFTUJØ RVF GB #BEBMPOB$PNVOJDBDJØEFMT NJUKBOT QÞCMJDT J HBSBOUFJY MBQSFOFOUBUHFJFMSPEBUHFFO ËNCJUTEJWFSTPTEFMBQSPGFT TJØ1PUTFSUBNCÏBJYÛIBGFU RVF TJHVFN VO SFGFSFOU FO MBDPNVOJDBDJØMPDBMB$BUB MVOZB4FOTFFOUSBSFORàF TUJPOTQFSTPOBMT DBMEJSRVF OJOHÞQBUFJYJQFMGVUVSMBCPSBM EFMmOTBSBQSFTFOUBEPSEFMT NBUJOTOPOPNÏTDPOUJOVBB MBNBUFJYBFNQSFTB FYFSDJOU MBTFWBQSPGFTTJØBNCMBNB UFJYBRVBMJUBU TJOØRVFFMDBO WJEFGVODJPOTMJIBQFSNÒTGFS VOSFDJDMBUHFFOFEJDJØEF57 EJHJUBM RVFTIBWJBQFSEVUQFS MB TFWB EFEJDBDJØ BOUFSJPS *OWPDBOU FM ESFU EF SÒQMJDB J EJTDVMQBOUOPTQFSMFYUFOTJØ QSFHVFNBMBEJSFDDJØE&M5PU RVFQVCMJRVJBRVFTUBDBSUBFO MBTFWBFEJDJØFOQBQFS DPN IPIBOFTUBUMFTPQJOJPOTRVF MIBONPUJWBEB(SËDJFT

FTHPUBNFOU RVF OP OPNÏT FOTIBWJBGFUBSSJCBSQBSUEF MBVEJÒODJB TJOØ UBNCÏ FM NBUFJYDPOEVDUPSEBRVFTUFT IPSFTNBUJOBMT &MTOPVTNBUJOTE3$#DPO UJOVFO BQPTUBOU DPN TFN QSF QFS MB JOGPSNBDJØ MPDBM QFS MFOUSFUFOJNFOU J QFS MB DVMUVSB 3FTVMUB TJ NÏT OP YPDBOU RVF TFOT EJHVJ RVF BSBQBSMFNQPDEF#BEBMPOB RVBO IFN EPCMBU MB EVSBEB EFM OPTUSF JOGPSNBUJV EF MFT i#BEBMPOBNBUÓw BNCNÏT DPOUJOHVUT J MB JODPSQPSBDJØ EVOBUBVMBEBDUVBMJUBUQMVSBM BNC MB QBS UJDJQBDJØ EVOB USFOUFOBEFDPMrMBCPSBEPSTEF MVYF QFSTPOFTSFMMFWBOUTEF MB TPDJFUBU DJWJM EFMBDJVUBU *UBNCÏDPOUJOVFNBQPTUBOU QFSMFOUSFUFOJNFOUJMBDVMUV SB DPN IP IFN GFU TFNQSF FOFMTOPTUSFTNBHB[JOT EFT EFMT PSÓHFOT E3$# &M OPV QSPHSBNB i$JVUBU PCFS UBw EBI BNCWFVTJJEFFT SFOPWBEFT SFDVMMBRVFTUPC KFDUJVJNBOUÏMBMÓOJBEFDPO UJOHVUT IBCJUVBMT TFDDJPOT mYFT EFT EFMT FTUVEJT BNC MFT NBUFJYFT UFNËUJRVFT J BMHVOFT BNC FMT NBUFJYPT DPMrMBCPSBEPST JVOJUBUTNÛ CJMT 6OB GØSNVMB RVF FWJ EFOUNFOU OP TIB JOWFOUBU

+PBO.POUPSOÒT HFSFOUEF#BEBMPOB$PNVOJDBDJØ

7FOEBJMtMFHBM &M NPUJV EF MB NFWB DBSUB ÏT FYQPTBS VO GFU RVF ÏT QSPEVFJY DPODSFUBNFOU BM DBSSFS 4BOU -MVD BNC .BS RVÏTEF.POUSPJH POIJIBVO TFNËGPS²TUSBDUBEVOHSVQ EFEPOFTEÒUOJBHJUBOBRVF ÏTQPTFOBWFOESFVMMFSFTEF

4 B C F O R V F Ï T V O B D P T B JMtMFHBM WBMESJB MB QFOB RVF HVBSEJË 6SCBOB P .PTTPT E&TRVBESB ÏTEPOFTTJOVOB WPMUBQFSBRVFMMCBSSJRVFGB NPMUBGBMUB

TPM BUPUFTMFTQFSTPOFTRVF WBOFODPUYFJBJYÛQSPEVFJY VODPOTJEFSBCMFBVHNFOUEF USBOTJU KBRVFBQSPmUFORVBO FTUBOQBSBUTJUBNCÏQBTTFO EVFTMÓOJFTEBVUPCÞT EFMFT RVBMTKPBHBGPVOB "JYÛTPMQBTTBSDBQBMNJHEJB

"OOB.B/BWBSSP

5PUFTMFTDBSUFTEFMTMFDUPSTBMOPTUSFXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPNDBSUFTEFMTMFDUPST 

-FDUPST1BH1BH1BHJOEE727%DGDORQD
"MUFBUSF;PSSJMMB WËSFNQPEFS HBVEJSEVOBFYDFMtMFOUSFQSF TFOUBDJØEF)BNMFUQFSFMHSVQ UFBUSBM-BQFSMB+BWËSFN UFOJSPDBTJØEFDPOÒJYFSMPT FOVOTPQBSDPMtMPRVJBMFOi-B 4BSHBOUBOBwRVFWBUFOJSMMPDFM EJBEFTFUFNCSF &M HSVQ i-BQFSMBw FT WBO BEPOBSRVFDBEBQSPEVDDJØ UFBUSBMBÕMMBEBFYJHFJYVOHSBO FTGPSÎBSUÓTUJD FTUSVDUVSBMJNB UFSJBMJFTWBOQSPQPTBSRVFFM TFVUSFCBMMFOMFTDFOBSJOPOBT RVÏTJNPSÓTFODBEBNVOUBUHFJ RVFFMTQFSNFUÏTEFTFOWPMVQBS FMUSFCBMMEFMBMFDUVSB MBTTBJHJ MFYQFSJNFOUBDJØmOTBSFBMJU[B DJØEFTQFDUBDMFT i-BQFSMBwÏTEPODTVOQSP

KFDUFUFBUSBMRVFFTEJTUJOHFJY QFM EJËMFH DPOTUBOU FOUSF MB QSPEVDDJØJMBDSFBDJØ 4PUBMBEJSFDDJØE0SJPM#SPHHJ FMTBDUPSTEFTFOWPMVQFOMPCSB EF4IBLFTQFBSFBNCVOBHSBO mBCJMJUBUEFEJDDJØJFYFDVDJØ 7BO TFHVJS MPCSB QBT B QBT JWBNHBVEJS BUSBWÏTEFMMT EFMFTFNPDJPOTRVFFOTWBO USBOTNFUSFBMMMBSHEFMBSF QSFTFOUBDJØRVFNBOJGFTUBMB SJRVFTBTFOUJNFOUBMJFTQJSJUVBM EFMBVUPS-PCSBMBTFHVFJYFO EF NBOFSB DPOUJOVBEB J FMT DPMtMPRVJTTØOUBOIVNBOTRVF FTQPEFOUSBTMMBEBSBMÒQPDB BDUVBM FMRVFFWJEFODJBFMDB SËDUFSVOJWFSTBMEFMBVUPSDPN VOHFOJEFUPUFTMFTÒQPRVFT

)JGSBHNFOUTDPNRVBO-BFS UFTMJEJVB0GFMJBEFTDPOmBEF MBTFWBWPMVOUBUOPÏTOPNÏT FMMJFMTFVMMJOBUHFRVFÏTBMIPSB MBTFWBFTDMBWJUVUEBMMÛRVFFMM USJBFOEFQFOESBOMBTBMVUJFM EFTUÓEFUPUVOSFHOF

"SB TPD KP MB NBSF J WBMPSP BRVFMMTQBSFT 5JODEPTmMMT JFMNFTEFTF UFNCSF ÏT VO NFT EVS QFS OPTBMUSFT NPMUFTEFTQFTFT DPMtMFHJ MMJCSFT NBUFSJBM IJQP UFDB TVCNJOJTUSFT *#* &OGBJHDSFVTEFDPNQPEFN BNCUPU 1FSÛUFOJNBNJDTJGBNJMJBST RVF FODBSB QBUFJYFO NFT TIBORVFEBUBMBUVS FOQSPDÏT EFTFQBSBDJØ PTJNQMFNFOU TPONJMFVSJTUFT 1FSFMMTBRVFTUNFTÏTVONBM TPO DPOFDRVFFODBSBOPIBO

QPHVUDPNQSBSFMTMMJCSFT 1FSÛNIFBTTBCFOUBURVFMB WFÕOBQPCMBDJØEF4BOUB$PMP NBEF(SBNFOFU TJIBUJOHVU FODPNQUFBMFTGBNÓMJFTJFMT BMVNOFT IB BKVEBU B QBHBS FMTMMJCSFTFTDPMBSTJFMTOPVT PSEJOBEPST EFM OPV QSPKFDUF FEVDBUJV 5PUT FMT BMVNOFT RVFFTUVEJFOBBRVFTUBQPCMB DJØTIBOCFOFmDJBUEBRVFTUB NFTVSB 4JODFSBNFOU'FNVOQFO TBNFOU FMMTIPIBOGFU QPU TFSOPÏTUBOEJGÓDJM

QBSB BDDFEFS BM QJTP$PNP FWJEFOUFNFOUSFOPEJTQPOJB NPTEFFTBDBOUJEBEMBVOJDB TPMVDJPOFSBEPTIJQPUFDBT DPO MP DVBM MB DVPUB NF TVCJB B å ZBRVFQPSOVFTUSBFEBE TPMPOPTMBEBCBOBB×PT 4SFTEFFOHFTUVSZEFMFYDNP BZVOUEF#BEBMPOB{$SFFO SFBMNFOUFRVFTJZPEJTQVTJFSB EFåZMBQPTJCJMJEBEEF QBHBSåIVCJFSBFTQFSBEP B×PTBUFOFSVOQJTP {/P DSFFORVFNFMPIVCJFSBDPHJEP NBTQFRVF×PQPSTVQVFTUP 

EPOEFZPIVCJFSBRVFSJEPZOP EPOEFNFNBOEBCBOiBMDVMP EFCBEBMPOBw .FEBMPNJTNP RVFNFUBDIFOEFSBDJTUBQFSP QPCSFHFOUFRVFMMFWBWJWJFOEP BMMJUPEBMBWJEBMPRVFUJFOFO BHVBOUBSQPSFTPRVJFOUFOHB MBTJMVTJPOFTQVFTUBTFOFTUPT QJTPTZBTBCFMPRVFMFFTQFSB 6OBQSFHVOUBNÈTTSFT{4J OP MPT WFOEFO 2VF OP MPT WFOEFOOJBMBEFUSFT{1PSRVF OPOPTEBOMBPQPSUVOJEBEEF BMRVJMBS

/HFWRUV

)BNMFU

*FM3FJRVBONPSVOSFJ NBJ OPFTNPSTPM JHVBMRVFVO SFNPMÓ TFOEÞUPUFMRVFFTUË BMBWPSB *BJYÓBOJSÓFNSFMMFHJOUMPCSBJ USPCBSÓFNQBTTBUHFTUBOQSP GVOETDPNBOUJDTJBDUVBMTB MIPSB QFSRVÒTØOMFYQSFTTJØ EFMËOJNBIVNBOBFOUPUTFMT UFNQT 5FSFTB#BUMMF

4FUFNCSF 3FDPSEP FMT TFUFNCSFT EF MBNFWBJOGËODJBBNCNPMUT OFSWJTQFMDPNFOÎBNFOUEFM DVSTFTDPMBS UPSOBSBWFVSF FMT DPNQBOZT DPOÒJYFS FM OPV NFTUSF FTUSFOBS SPCB MMJCSFT JUBNCÏBMTNFVTQBSFT QSFPDVQBUT QFSRVÒBMTTFVT RVBUSFmMMTBOFTTJOBDMBTTF BNCFMTMMJCSFT FMNBUFSJBMJ MFTCBUFT "DBTBOPTPCSBWBSFT QFSÛ NBJFOTWBNBODBSSFT UPUJ RVFFMTQBSFTGFJFONBMBCBSJT NFT QFSRVÒOPTBMUSFTBOFTTJO BDMBTTFBNCFMOFDFTTBSJ

(BUP

7JWJFOEB 4PZVOBEFMPTBHSBDJBEPTDPO MPTGBNPTPTiQJTPTEFQSPUFD DJØOPmDJBMw.FKPSEJDIPGVJ %FTQVÏTEFB×PTEFFTQFSB NFMMFHPMBDBSUB USBTNVMUJUVE EFQBQFMFPZBUFOÓBNPTFMQJTP DPODSFUBNFOUFMBQSPNPDJØO EFMBDBMMFQMVUØO GVJNPTBMBTPmDJOBTEFFOHFT UVS ZOPTFOTF×BSPOMPTQMBOPT EFTEFMVFHPMBSFMBDJPOQSFDJP NFTUBCBNVZCJFODPNQBSB EPDPOMPTEFWFOUBOPSNBM MB TPSQSFTBMMFHPDVBOEPOPTEJ DFORVFOFDFTJUBNPTå 727%DGDORQD-FDUPST1BH1BH1BHJOEE

6OBFYBHSBDJBEB        
/HFWRUV

WXHWVHOSURWDJRQLVWD

IRWRGHQÙQFLD

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

'BTBOZT )FVDFMFCSBUFMT WPTUSFTQSJNFSTBOZTKVOUT 1PSUBhOTPFOWJBhOTVOB GPUPHSBmBJFMSFEBDUBUEFUFYU 1FSOPNÏTåGFTVOSFHBM PSJHJOBM $-MFØ POB #BEBMPOB

+PTFQ/JVCØ

'BBOZTRVFUFOT BOZTJKBFOGBRVFFOT DPOFJYFN .PMUFT'FMJDJUBUT +VEJUI/JVCØ

&OWJBOhTMFTUFWFTDBSUFT

&OWJBOhTMFTDBSUFTPGPUPT EFOÞODJB t²TPCMJHBUPSJFMOPN EBEFT %/*PQBTTBQPSUEFMBVUPS t$BQEPDVNFOURVFFOT TJHVJFOWJBUTFSËSFUPSOBU t&M505FTSFTFSWBFMESFU BSFEVJSJFEJUBSMFTDBSUFT RVFIPSFRVFSFJYJOJQVCMJ DBSBRVFMMFTRVFDPOTJEFSJ PQPSUÞ t/PFTNBOUJOESËDPSSFT QPOEÒODJBOJTBUFOESBOWJTJ UFTPUSVDBEFTSFTQFDUFFMT PSJHJOBMTFOWJBUTPQVCMJDBUT $-MFØ O B#BEBMPOB CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

2VF M"KVOUBNFOU EF #BEB MPOB FTUB FO DSJTJ UPUIPN IP TBQ QFSÛRVFOPUJOHVJOOJVO DÒOUJNQFSVOUSJTUDBSUFMM OP NIPFTQFSBWB .FOZTDBSUFMMTEFMi1MB;BQB

UFSPwJNÏT DBSUFMMTQFSTFO ZBMJU[BSFMTDBSSFSTRVFFTUBO UBMMBUTPPCFSUT "MCFSU1FUSJT

SRHVÍDDPDWHXU

&MQPOUEFMQFUSPMJ -BMUSFEJBWBNBOBSIJ BQBTTFKBSQFSMBQMBUKB JWBNRVFEBSCFOBUVSBUT NJSBOUFMCPOJDQBJTBUHF

2VJOFTBWBOUBUHFTUSPCFN 6OFTQBJSFDVQFSBU 1FSÛFMNÏT NÏTQSJODJQBM ÏTRVF KBOPÏTNPVSËNBJ

&SBFM1POUEFM1FUSPMJ SFDVQFSBUBNCTBWJFTB USBOTGPSNBUFOVOQBTTFJH NBSFOEJOT RVJOBCFMMFTB

/PÏTWBFOEFSSPDBS QFSTPSU HSBDJFTBVOCBEBMPOÓ 1FSF7BMMT MJODBOTBCMF WBMMVJUBSQFSDPOTFSWBSIP

/PMJNBHJOËWFNBCBOT FMRVFGPTUBOOFDFTTBSJ SFDPSEFNUFNQTFOSFSF i$BNQTBwFSBQSPQJFUBSJ KBEJOTMBDJVUBUEFGSPOU DPNTJBOÏTTJNFOCBSDB BNCMPCTFSWBUPSJNBSÓ JWPMUFKBUEFHSBOGBVOB

"NÏTBJYÓQPEFNHBVEJS EFMTOPVTIBCJUBOUTNBSJOT FTQFDJFTFOFYUJODJØ iFMTDBWBMMFUTCBEBMPOJOTw 5BOBRVFTUTDPNFMOPVQPOU KBTÓNCPMTEFMBDJVUBU MBi#BEBMPOB.BSJOBw 1FSÛFMTQFTDBEPST 0OFTUBO .B1BV*MMBOB-FDUPST1BH1BH1BHJOEE727%DGDORQD
1(&52/¶*,48(6 %6-$&/0.#3&%&."3*" '&3/«/%&;(«.&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'# %0-03&4'&3/«/%&;1²3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

*OGPSNBDJËQSPQPSDJPOBEBQFS10.1"4'Á/&#3&4%&#"%"-0/" 4"

+6"/(».&;(*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

.&3$µ"-."/4"10/4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

*4"#&-)6."/&41"&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"%0-03&4$«3%&/"4 0$"º" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

.0/54&33"513"54&3"4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"(0/;«-&;("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."/6&-%&-"1*&%3"%&-("%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

4&3"'¶/4«/$)&;30%3¶(6&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

-6*4-»1&;&4$0#&%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

)&3.*/*"("3$¶"1"--"3µ4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

"26*-*/0"-0/40$"4"%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

«/(&-"3&%0/%0--"/04 -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"$"3.&/."º"41"(&0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

53*/*%"%%6&º"4#&/¶5&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."/6&-3*041&3"-FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+0"26*."4"#"5²4*-&»/ -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

7*$&/±'"/507"46'&33* -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"30%3¶(6&;%&-("%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSMh EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

&/3*$"1"3*$*1²3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

%"/*&-("46--3*64 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

&6(&/*"&4$6%&304&33"/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

$0/$&1$*»30$""%.&5--" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."/6&-(».&;-»1&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3*"7&3%63"4&(03#& -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

3"'"&-"-»1&;1"-0.*/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

1&1*5"(*-*40-&3 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

*4*%300$"º".0:" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

1"26*5"."35¶/&;-»1&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

%0-03&4("--&(04"3.*&/50 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

"/50/*036*;#6&/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

$0/$&1$*»/4"/7*$&/4.*3 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

1&%30$"33*--0$"33*--0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+6"/1"#-0:&45&16-*%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

$3*45»#"-(0/;«-&;-»1&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+6"/"(645¶/$"45*--&+0 %&-"$36; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+6"/$";03-"$"."$)0 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+04²)*/0+04"1&-"&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

+04²030.*(*/&45" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"%0-03&4(«;26&; ("/%*" -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'# (6/5&3,6,-*/4,* -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'# '3"/$*4$"4"/5*"(0#"3/&4 -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'# ."/6&-$"3.0/"+*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFSFM EFTFUFNCSFBMh0SBUPSJ1'#

"HSBÕNFOUTJBOJWFSTBSJTr&TRVFMFTBMBSFWJTUBFM505 4JWPMQVCMJDBSVOBFTRVFMBBMBSFWJTUBFM505 USVRVJhOTPQBTTJQFSMBOPTUSBPmDJOB $-MFØ POFS#BEBMPOBr5FMr 727%DGDORQD

OFDSPTQBHJOEE

        
SFKJMMBQMBOBJOEE
=ÁSLQJ %JKPVT EFTFUFNCSF

%JWFOESFT EFTFUFNCSF

I %JWVMHBUJV

%JTTBCUF EFTFUFNCSF I .ÞTJDB

I 1FMrMJDVMB

&TQBJ5FSSB

)PTUBHF

%JVNFOHF EFTFUFNCSF I "DUVBMJUBU

/PEJTQBSFOBM QJBOJTUB

®HPSB

%JMMVOT EFTFUFNCSF I 7JBUHFT $BMMFKFSPT 7JBKFSPT %FTQSÏTEF UFNQPSBEFTJ SFQPSUBU HFT FMTiDBMMFKF SPTwWJBUHFOQFM NØO

&MCBEBMPOÓ 5PNËT.PMJOB QSFTFOUBBRVFTU FTQBJTPCSF NFUFPSPMPHJB

727%DGDORQD

QBHJOEE

I &OUSFUFOJNFOU

+FGG5BMMFZ VO OFHPDJBEPSEF MBQPMJDJBEF-PT "OHFMFT RVFEB NPMUBGFDUBU EFTQSÏTRVF FOVOBNJTTJØ TFWBNPSFOEPT JOOPDFOUT

&TQBJRVFPGF SFJYFOUSFWJTUFT JSFQPSUBUHFT NVTJDBMT®HPSBw BNC 9BWJFS#PTDI BQPTUBQFS MBDUVBMJUBU QSJPSJU[BOUMFT JOGPSNBDJPOT QPMÓUJRVFTJ FDPOÛNJRVFT#VFOBGVFOUF &TQBJEIVNPS RVFQSFTFOUB DBEBNJUKBOJU "OESFV#VFOB GVFOUF

        
KRU¶VFRSV ®3*&4 BM

$3"/$ BM

#"-"/±" BM $"13*$03/ BM

$PNQUF BNC FM RVF EJHVFVBMBGFJOB IJIB QPTTJCJMJUBUTRVFBMHVO DPNFOUBSJRVFGFVEFMBWPTUSB WJEBQSJWBEBTBDBCJDPOWFS UJOUFOVOGFUEFEJmDVMUBUQFS FMWPTUSFEFTFOWPMVQBNFOUFO FMMMPDEFUSFCBMM1FSWPTBMUSFT TFSËNPMUNJMMPSEFEJDBSUPUB MBUFODJØBMRVFFTUJHVFVGFOU J QBTTBS EJNQMJDBSWPT FO MBNJTUBUBMBGFJOB

&TUBSFVBNCFMTOFS WJT EF QVOUB J SFBM NFOUOPWBMMBQFOB FTUBSIJ VT BUBCBMB NPMU MB SFBDDJØEBWBOUFMTQSPCMFNFT RVF UFOFO MB HFOU RVF VT FOWPMUB VT TFNCMB RVF OP UFOFOTBOHBMFTWFOFT/PDBM USFODBSTIJMFTCBOZFT SFBD DJPOFVEFNBOFSBJNNFEJBUB EBWBOUFMRVFDSFJFVRVFÏT VOBJOKVTUÓDJB

)FV EF NJSBS EF OP QBUJS UBOU QFS UPU TFO[JMMBNFOUQBUJSOP WBM MB QFOB TJ VO OP GB SFT QFSEFJYBSEFGFSIP EFQBUJS ÏT DMBS -B WPTUSB SFBDDJØ B MIPSBEFQBUJSÏTFOGBEBSWPT BNCRVJVTFOWPMUB QPUTFSFM RVFIFVEFGFSÏTQBSMBSOFJ EFTGPHBSWPTQPDBQPDQFSOP FTWBMPUBSWPT BCBOT EIPSB BOJSFVNÏTCÏ

6T EFJYBSFV QPSUBS GPSÎBQFSMFTJEFFTEF MBNBSF ÏTDPNTJUJO HVÏTTJVMBOFDFTTJUBUEFGFSMB FTUBS DPOUFOUB P SFBMJU[BEB %FWFHBEFT OPDPTUBSFTGFS GFMJÎBMHÞ UBOUTPMTBNCVOB NJDBEFDPNQSFOTJØJEFJYBOU RVFFTTFOUJJNQPSUBOUQFSMB WJEBEVO%FUPUFTNBOFSFT TIB EF EJS UBNCÏ RVF EF WFHBEFT DPTUB

5"63& BM

--&» BM

&4$031¶ BM "26"3* BM

"RVFTUTEJFTOPTFSBO 6T FTQFSFO EJFT EF 5 FOJV HBOFT EF GFS "RVFTUT EJFT TFNCMB DBOWJT QFSÛ OP TB CFVQFSPODPNFOÎBS QPUTFS VT DBM TFS VOB NJDB NÏT BGFDUJVT QPTBOU NÏT EFMJDBEFTB B MB SFMBDJØ RVF KBUFOJV JTJOPUFOJVQBSFMMB QPUTFSFMRVFVTDBMÏTNPTUSBS MB WPTUSB QBSU NÏT UFOESF FTTFOU DPOTDJFOUT RVF MB UFOESFTB ÏT VOB WJSUVU J OP VOBEFCJMJUBU

RVF UPU VT WB MFOU UFOJV NPMUB NBOESB J VTDPTUBDPODFOUSBSWPTFOFM RVFIFVEFGFS OPQBUJVRVF TFSË VOB DPTB QBTTBUHFSB UPUFTUPSOBSËBQPTBSBMMPD TFOTF QSPCMFNFT FO QPDT EJFT%FUPUFTNBOFSFT UFOJS VOBNJDBEFNBOESBUBNQPD ÏT DBQ QFDBU FM DPT UBNCÏ OFDFTTJUBSFMBYBSTF

NPMUCPOSPUMMP FTUB SFV BMFHSFT TJNQË UJDTJFMNÏTJNQPSUBOUUJOESFV MB HSBO TFOTBDJØ RVF UPU TBSSFHMBSËTFOTFIBWFSEFGFS VO FTGPSÎ NBTTB JNQPSUBOU DPTBRVFVTGBSËFTUBSBNC USBORVJMtMJUBU &TUBSFV VOB NJDBEJTUBOUTBDBTBBNCMB GBNÓMJB DPTBRVFIFVEFNJSBS EFDBOWJBSKB

FMTNJMMPSTRVFUJOESFV KBRVFUPUTFVTQPTBSË NBMBNFOU J VT EPOBSË MB TFOTBDJØ RVF OP IJ IB SFT RVFGVODJPOJ FOSFBMJUBUOPÏT BJYÓ QFSÛQBTTBRVFSFTVT WJOESËBMBQSJNFSBJDPNRVF MBWPTUSBJEFBÏTMBEFRVFIP WPMFVUPUKBVTBGFDUBSËNBMB NFOU/PDBMRVFVTBHBGFV MFTDPTFTUBOUBQJU

#&440/4 BM 7&3(& BM

4"(*5"3* BM 1&*904 BM

-FT BNJTUBUT EF WF 7PMESFV MB QFSGFDDJØ 4FSBO VOT EJFT QFS & MT EJOFST TFNCMB DBQUBSDPTFTGPSBEFM OPSNBM OPUBSFV EF NBOFSB CBTUBOU DMBSB UPU FM RVFQBTTBBMWPTUSFWPMUBOU /P VT FTQBOUFV BM DPOUSBSJ QBSFVBUFODJØ KBRVFÏTQSP CBCMF RVF HSËDJFT B BRVFTU GFU BDPOTFHVJV BOBS BNC QSFWJTJØEFMRVFVTQPUWFOJS JEBRVFTUBNBOFSBSFBDDJP OBSFVBCBOT

HBEFT TØO FM NJMMPS RVF FOT QPEFN USP CBS B MB WJEB KB RVF FOT EPOFO MPQPSUVOJUBU EF WJVSF NPNFOUT JNQPSUBOUT J JSSF QFUJCMFT$BEBTDÞIBEFTFS VONBUFJYJOPEFJYBSRVFQFS FGFDUFTEFOJOHÞFTDBOWJÕMB NBOFSBEFTFS QFSÛFMNÏT JNQPSUBOUÏTEFJYBSMFTQPSUFT PCFSUFTBDPOÒJYFS

RVF VT DSFNFO FMT EJUT OPNÏT GBO RVF BSSJCBSBMFTWPTUSFTNBOTJ EF TFHVJEB EFTBQBSFJYFO BJYÛ ÏTQFSRVÒOPTPVDPOTDJFOUT RVFTIBEFWJHJMBSNPMUJEF TFHVJEBWFJFVDPTFTRVFVT GBOHSËDJBJDPNQSFV%PODT OPIPIFVEFGFS VTFOIFV EFTUBSJNJSBSRVÒVTDPOWÏ SFBMNFOU

FOWPTBMUSFTNBUFJYPT VT NJSBSFV BM NJSBMM J VT WFVSFV DPTFT RVF OP VT BHSBEFOJGBSFVMFTNJMJVOB QFSDBOWJBSIP"MDBQJBMBm MÞOJDBDPTBRVFIBVSËDBOWJBU FOWPTBMUSFTTFSBOMFTNBOJFT RVFIBVSFVBHBGBUFOUPU)FV EFUFOJSCFODMBSRVFBMMMBSH EBRVFTUTEJFTVTDPTUBSËNPMU QPDFTUBSiUJRVJTNJRVJTw

SDVVDWHPSV/JWFMMEJGÓDJM

/JWFMMGËDJM

0NQMJVMFTDBTFMMFTCVJEFTEFMSFRVBESFEFYRVBESBUTBNCYJGSFTEFMhBM/PThIBEFSFQFUJSDBQOÞNFSP FOVOBNBUFJYBmMBIPSJU[POUBMPWFSUJDBMOJTVCRVBESJDVMBEFY 1FS4VEPLVT8FCDPNQBHJOEE

727%DGDORQD
SDVVDWHPSV 

 

     4PMVDJPOTBMBTFDDFDPOÛNJDT

    1FS1BV7JEBM )03*5;0/5"-4 4FHPOT DPN EFSJ WBSËT TFSËT UPO QSPQJ SJWBM 2VJO SJVSF MBVYJMJBS-BOPJBEFMCBSSFU MBRVBTJ GSÓHJEB -FOU EF SBPOBNFOU QFS FYDÏT EFYPDPMBUB /PEFMUPUUBSE7FMFS BOHMÒT BNC OPN EFODFOFEPS &M DVM EFO +BVNFU  "RVFMMB GPTDPS QSÛQJB EFMBJOGPSNBDJØ"MËOJNBEFMTCSÒUPMT 1FSEFVEÒDJNFTOPWBGFSQSJNFS5BO FJYVU RVF TFNCMB EFTÒSUJD  "NQPMMB BOUJHB FO EFTÞT QFS SVQUVSB )ËCJUT TFEJNFOUBUT"WÓTJNNJOFOUEFDBSBJ .JMJUBSTBMBCBORVFUB&TDSFVFOQFS GFSOPTQFSESFFMTFTUSFQT3BNBUWPMBEPS  1 BNC DSPTTB $POUFTUFT BNC VOB QSFHËSJB QFMT EJGVOUT 'MPS TFOTF HFOT EFWBMPS3PWFMMOPBQUFQFSTVDBSIJ QB²TBMFTJEFFTDPNBMFTSFCVEFTMB SFDFQDJØ  5SFO BNC FM RVBM OPNÏT FT QPU FOTPQFHBS VOB WFHBEB "ÎÛ UBO EFTDPNQPTU  *OTU EF MFT -MFU $BU /PÏTVOSPDBMBGBJYBBOTBMPSFMMB;FSP BMBESFUB(PTTPTDBQBÎPTEBDBCBS BNCFMTDBUBMBOT'BSU UJQJQMF

7&35*$"-4.BMBMUEFMFTJPOTFSVQUJWFT J BNCUPT /PÏTRVFOPUJOHVJDPMPS ÏTRVF OPOIJIB#PUJHBUÒYUJMRVFTPWJOUUSFVFO BMTPM/PÏTDBQHBOHB BOBSFTRVJMBU .BTDMPUFOGPSNBEF:BNBIB1FSTFSVOBUJKB USPCPRVFTBMUBNPMU*OEJDJTEFHPMBUSJB 'VMMBEFMFTRVFDFMFCSFOFM$BQE"OZ$BQ EFOPTBMUSFT"MDBMPJEFTRVFOBWFHVFOFO PMJ$PMPSEFDBCFMMEFMOFOCMBORVFU/IJ IBNPMUTRVFEVOFTQMBOUFOB(JSPOB²TBM KBTQJDPNBMBUPSSFFMUPSSBU"MBQVOUBEF MBGBWB5ÓQJDBFYDMBNBDJØFOWFVSFMBQVKBEB &TGBJOTPGSJCMF BNCMFTTFWFTJOWPDBDJPOTBM EÏVWFÓ&O1FSFUBNBHBU UPUVOEFTBGJB NFOU/PUÏBOFMMB ÏTVOUSBWFTTFSEFGVTUB "MJOUFSJPSEFMQJTFU5PUEFWBRVFTJOPNÏT USFTDBOUPOT6OBWJEBTFOTFMÓNJUT/P ÏTRVFFMQSFTTJPOJO ÏTRVFUÏQSFTTB4JÏT NBTTBGMVJYQFSWFTUJS BMBGBSNBDJPMB &ODBSBSJV5FPSJBHFOFSBMEFMÏTTFSEFDPN FTWBOFOSPUMMBSFO5FPJMB4PGJB2VJOUPEF MJUSF$PNRVFTØODPTUFTNPMUNBMNFTFT MFTUFOFOBMTNBHBU[FNT$ËOPONFEJFWBMQFS DBOWJBSEFMMPDFMMMFOÎPM

5"305"3"/%"

&-&/"5"305

.BZPSFTEFB×PT$PTUFMMBNBEBSFE mKBå.ØWJMå"1$PSSFPT 4BCBEFMM#$//$4

4E03D0AC4 ;PÞ]XRPeXST]cT`dT]^]TRTbXcPRPacPb STcPa^cb×[^cdUTRWPST]PRX\XT]c^ 5TRWPbR^]RaTcPb BX]VPQX]TcT  %aTSUXYP $ aTS\^eX[

QBHJOEE

££//É0$0(

 9,6(6(&21Ó0,48(6  606 HQYLDPDU \WXSUHJXQWDDO 

0$(675$'(5(,., 5HLNL KRUDVFRQYHQLGDV

7(/

3UHFLR)LMR½3UHFLRPyELO½0D\RUHVDxRV

5"305%&

1"26*5"."35¶/&; 5BSPUFWPMVUJWP 5JFOFTEVEBT "NPS USBCBKP EFQSFTJØO #VTDBTSFTQVFTUBT

&YQFSJFODJBZSFTQVFTUBTDMBSBT "UJFOEPQFSTPOBMNFOUF 5G UN "QEP B

 "UJFOEPQFSTPOBMNFOUF

WDURW

5FSBQFVUBFTQJSJUVBM .ÈYJNBTFSJFEBE

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

 )PSBSJPIBI

 XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

'%#'# '%h(!$"#' 727%DGDORQD

48(%86&$6/$6 (1&2175$5É6

 7*4"

{5JFOFTEVEBTFOFMBNPS /FHPDJPZTBMVE{&SFTTFOTJCMF

``-MÈNBNF

7$5270$5,1$ /$6 + 5(638(67$61SFDJPGJKP &VS.ØWJM &VS .BZPSFTEFB×PT 1PSBMUB4-$0SFOTF .BESJE        
FRQVXOWRULEQPUWVQTKNGICN

FRQVXOWRUL‡FRPXQLWDWV‡ODERUDO‡ILVFDO‡DVVHVVRULD QBSBDPOTUJUVJSWÈMJEBNFOUFMB KVOUBEFQSPQJFUBSJPTFOTFHVO EBDPOWPDBUPSJB

-B$POTUJUVDJØOEFMBKVOUB EFQSPQJFUBSJPT

 1BSB BEPQUBS WÈMJEBNFOUF BDVFSEPT FO TFHVOEB DPO WPDBUPSJBTPMPTFSFRVJFSFMB NBZPSÓBEFMBTDVPUBTEFMPT QSPQJFUBSJPT QSFTFOUFT Z SF QSFTFOUBEPT FO MB SFVOJØO FYDFQUVBOEPMPTDBTPTFOMPT RVF TF SFRVJFSB VO RVØSVN FTQFDJBM -B BVTFODJB EFM QSFTJEFO UFZTFDSFUBSJPFOMBKVOUBEF QSPQJFUBSJPT OP BGFDUB B TV WBMJEF[ DVBOEPÏTUBIBTJEP EFCJEBNFOUFDPOWPDBEB

DPOTVMUPSJ (BCJOFUF+VSÓEJDP )FSOÈOEF[7JDFOUF IW!HBCJOFUFOFU

 &TUB TFNBOB BOBMJ[BSFNPT MPTSFRVJTJUPTRVFFYJHFOMBT MFZFTQBSBRVFVOBKVOUBEF QSPQJFUBSJPTTFDPOTUJUVZBWÈ MJEBNFOUF 6OBKVOUBEFQSPQJFUBSJPTTF DPOTUJUVZFWÈMJEBNFOUFFOQSJ NFSBDPOWPDBUPSJBTJBTJTUFOB MBNJTNBDPNPNÓOJNPMBNJUBE EFMPTQSPQJFUBSJPT BEFNÈT ÏTUPT IBO EF SFQSFTFOUBS MB NJUBEEFMBTDVPUBTEFQBSUJ DJQBDJØO %FFTUBGPSNBMBKVOUBRVF EBSÓBWÈMJEBNFOUFDPOTUJUVJEB 

{%F DVBOUP UJFNQP EJT QPOHPQBSBJNQVHOBSVO BDVFSEP BEPQUBEP FO MB KVOUBEFQSPQJFUBSJPT

QFSPDPOVORVØSVNEFTØMP MBNJUBEEFMPTQSPQJFUBSJPTZ DVPUBTOPTFQPESÓBBEPQUBS OJOHÞOBDVFSEP ZBRVFQBSB FMMPTFOFDFTJUBMBNBZPSÓBEFM UPUBMEFMPTQSPQJFUBSJPTZEF DVPUBTEFMBDPNVOJEBE

&MQMB[PEFUJFNQPQBSBJO UFSQPOFSMBJNQVHOBDJØOEF QFOEFEFMNPUJWPEFÏTUB 1PSMPHFOFSBMFMQMB[PQBSB JNQVHOBS FT EF EPT NF TFT&TUFQMB[PBTDJFOEFB VOB×PDVBOEPFMBDVFSEP JNQVHOBEPFTDPOUSBSJPBM UJUVMPDPOTUJUVUJWPPBMPTFT UBUVUPT &MQMB[PEFJNQVHOBDJØOTF DPNQVUBBQBSUJSEFMBOPUJm DBDJØOEFMBDVFSEP

 /PSNBMNFOUF MBT KVOUBT TF DFMFCSBOFOTFHVOEBDPOWP DBUPSJB1BSBDPOTUJUVJSWÈMJEB NFOUFMBKVOUBEFQSPQJFUBSJPT FOTFHVOEBDPOWPDBUPSJBTF IBEFIBCFSFTQFDJGJDBEPMB GFDIBZMBIPSBEFBNCBTDPO WPDBUPSJBT&OUSFMBQSJNFSBZ MB TFHVOEB DPOWPDBUPSJB IB EF USBOTDVSSJS DPNP NÓOJNP NJOVUPT

&OWÓFOPTTVTQSFHVOUBTTPCSF %FSFDIP "ENJOJTUSBDJØOEF $PNVOJEBEFTP"TFTPSÓB IW!HBCJOFUFOFU

/PTFOFDFTJUBOJOHÞORVØSVN

$ERJDGRV $FFLGHQWHV7Ui¿FR/DERUDOHV $GPLQLVWUDFLyQ&RPXQLGDGHV $XWyQRPRV/DERUDO)LVFDO $VHVRUHV

%FMFHBDJØO#BEBMPOBrD$PMMJ1VKPM #BEBMPOB

%FMFHBDJØO1SFNJËr(SBO7JB ‹ 1SFNJË

QBHJOEE

727%DGDORQD


/DPLOORUVHOHFFLÓLPPRELOLÁULDGHO%DUFHORQÈV1RUG

LPPRELOLÁULD

KOOQDKNKÀTKC

6OBQBSFMMBEF#BEBMPOBDPNQSBVOQJTB#FSHBBNFJUBUEFQSFV *NNPCJMJBSJBt-BJNNPCJMJËSJB EF#FSHBRVFWBQPTBSBMBWFO EBVOQJTBNCVOBSFCBJYBEF FVSPTQFSDBEBEJBRVF QBTTBWBKBUÏDPNQSBEPS&T USBDUBEVOBGBNÓMJBEF#BEBMP OBRVFTFMFOEVSË mOBMNFOU BNFJUBUEFQSFV ÏTBEJS QFS FVSPT4FHPOTFMTSFT QPOTBCMFTEFMB*NNPCJMJËSJB 1JSJOFVTIBUSFUVOCPO QSPmUEFMBDBNQBOZBQFSRVÒIB QFSNÒTGFSDPOUBDUFTBNCOPVT DMJFOUT1FSBJYÛOPEFTDBSUFOGFS VOBBMUSBQSPNPDJØUSFODBEPSB QFSJODFOUJWBSMFTWFOEFT&M SFTQPOTBCMFEFMBJNNPCJMJËSJB 4FCBTUJË'SBODI IBEFDMBSBU i1PESJBTFSRVFGÏTTJNBMHV OBBMUSBDPTB5FOJNFOFTUVEJ

VOBBMUSBQPTTJCJMJUBU.FOUSF FMTCBODTFTUJHVJOUBODBUT MFT WFOEFTTØOTVQFSDPNQMJDBEFTw &MQJTRVFTIBWFOVUFOBRVFTUB QSPNPDJØBNCMBSFCBJYBEJËSJB EFFVSPTÏTEFOPWBDPOT USVDDJØJUÏN&TUËTJUVBUBM

QMBE"MFNBOZ FSBMÞMUJNQJTRVF RVFEBWBEVODPOKVOUEFEJmDJT RVFFTWBODPOTUSVJSGBVOQBSFMM EBOZT-EFKVMJPM FMQSFVEF TPSUJEBFSBEFå QFSÛ mOBMNFOUIBUSPCBUDPNQSBEPS BVOQSFVEFå

+BVNF.POUTFSSBUJ7JWFT (FTUPS"ENJOJTUSBUJV$PMMFHJBU "TTFTTPS'JTDBM "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB "ENJOJTUSBEPSEF'JORVFT

 

"44&4403&.-&401&3"$*0/4*..0#*-*®3*&4 &/5054&-4"41&$5&4 '*4$"- -&("'*/"/$&3 "%.*/*453"5*6

)$0.13" )7&/%" )--0(6&3 )53"41"4404

)"%.*/*453"$*0/4 )"44&4403".&/5 )J(&45*«*..0#*-*®3*"

-0$"-4&/--0(6&3

1*404*$"4&4&/--0(6&3

;0/".&3$"5503/&3 N QMBOUBCBJYB NEFTØUBO1SFVB$POTVMUBS $4"-7"%03&413*6 -MPSFEB NF ;0/"-"1-"/" NTFNJTÛUBO WFOUBMhFYUFSJPS"DDÏTGVSHPOFUFT F $'3"/$&4$%&1"6-" KUP$.BS ‹QMBOUB N N N .PMUBMMVNJOPTJUBU $"3/Á440-&%"%FOUSFTPMDPNFSDJBM N NPMUBMMVNJOPTJUBU FOQFSGFTUBUF $1307*%µ/$*"N QMBOUBCBJYB NTÛUBO F 1"3,*/(--0(6&3"WEB.PSFSB $PUYF.JUKË F -0$"---0(6&3;0/".&3$"5503/&3NFOQMBOUBCBJYB NEFTÛUBOF 0'*$*/"--0(6&3N ‹QMBOUB BTDFOTPS BMDPTUBUBVUPQJTUB"NJOEFM DFOUSFFOQFSGFDUFFTUBU 1SFDJPUPUBMF 0'*$*/&4--0(6&3"WEB#VGBMË FOUSFTPM N WBSJTEFTQBUYPT "" BTDF $®/(&-(6*.&3®N FOUSFTPMF 3".#-"4"/5+0"/CBJYPTN EFQBUJ QJTN*EFBMBCBJYNBHBU[FN PUBMMFSJBEBMUPGJDJOFT'JODBTFOTFWFÕOT F 3#-"45+0"/(6*9&3&4N [POBEFQBTF 4*453&--4NF $(*30/"#6'"-®N NBHBU[FNUBMMFSF $(*30/" N PGJDJOB NBHBU[FN [POBDBSSFHBEFTDBSSFHBF $4"/5.*26&- $&/53& N4PSUJEBGVNT F %&41"59;0/"--03&%" N "" QFSGFDUFFTUBUBUF $(0/(03"4"/5$3*45N UBMMFS NBHBU[FN FUDF

$1037&/*3IBC CBMDØ HBMFSÓB NPMUBDMBSFUBU TFOTFBTDFOTPSF 1--"1-"/" IBC CBMDØ UPUFYUFSJPS SUTFOTFBTDF $13*. IBC TFOTFBTDFOTPSF 1*40"-26*-&3 $4FMWB IBC CBMDØ BTDFOTPSF 1*40"-26*-&3 $"OUPOJ#PUFZ IBC CBMDØ FSTFOTFBTDFOTPSF 1*40&456%*0 $5PSUPTB IBC NPCMBU1SFDJØT OPVF 1*4&/--0(6&3 1MBÎBMB1MBOB IBC CBOZ UTTB TBTD SFGPSNBUF 1*4&/--0(6&3 ;POB#VGBMBIBCJUBDJPOT DBMFGBDDJØ UPUJODMØTF

1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1-"±"-"1-"/" 1®326*/( 53"45&3 01$*0/"- F

/"64&/--0(6&3 /"64*/%6453*"-4$0.&3$*"-4 10-¶(»/#0/"7*45" BQBSUJSEFN FOEVFTQMBOUFTF /"6#BSDFMPOB[POB! $#BEBKP[ N F /"61PM-FT(VJYFSFT N FRVJQBEBBNCJOTUBMBDJPOT F

7&/%" -0$"-7*7&/%"$*/%Á453*" O N TPSUJEBGVNT3FGF

*14#4+1C*14#5C*14#52NCÁC$CTÎFG/CNF´P6GNU #RCTVCV$#&#.10# $CTEGNQPC (#:|YYYIGUVQTKCOQPVUGTTCVEQO

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLÁULD

6-5*.041*404&/7&/5"$"-'0/409** N IBC CB×P TJOBTDFOTPS 'JODBBOUJHVB

13&$*04%FTEF&VSPTB&VSPT "5*$0IBC CB×P UFSSB[BN&VSPT

6U3URSLHWDULR 3UHFLVDPRVSLVRV GHDOTXLOHUSDUD GDUVDOLGDDODJUDQ

$POEJDJPOFTQBHP

 &OUSBEB HBTUPTFTDSJUVSB"QBSUJSEF&VSPT $VPUBTNFOTVBMFT%FTEF&VSPTNFT BQSPY

8QDILUPDGHSUHVWLJL XXXmORVFTCFMMBWJTUBDPN

"WJOHVEB.BSUÓ1VKPM OÞN SB

5FM

GHPDQGDGH FOLHQWHVTXH WHQHPRVHQFDUWHUD VHOHFFLRQDGRV \VROYHQWHV 7HO

$(VJGSÏ #BEBMPOB 5FM

XXXQSPNPDBUFT 010356/*5"5 "1&17&/56 3"3FG# 1JTIBC NFOKBEPSFYU DVJOBSFGPSNBEB CBOZFOCPO FTUBU DBMFGBDDJØ JBD QJTBNC NPMUBMMVN JEFBM QBSFMMFT 1UFT å

1*404&/--0(6&3 $&/53&"7."3516+0-1JTIBC FYU CBMDØ DBMFG BTDFOTPS1FSFOUSBSBWJVSF 1SFVNFT UPUJODMÛT

1-±1&17&/563"1JTIBC CBMDØ CBOZ JDVJOBBSSFHMBUT BTDFOTPS1SFVåNFT UPUJODMÛT 1035%&#"%"-0/"0#3"/07"®UJD N¤ IBC CBOZT BTFP UFSSBTTFT JN¤ [POBDPNVOJUËSJB1SFVåNFT JODMPVQJT QL USBTUFS

#6'"-®"1301$4"3%"/" IBC EPCMFT SFGPSNBU DBMFG1SFVåNFT UPUJODMÛT 1&17&/563"0#3"4&.*/07"IBC CBOZDPNQMFU DVJOBPGmDF UFSSBTTBN¤ DBMFGJBD BNPCMBU1LPQDJPOBM1SFV åNFT UPUJODMÛT

$"4"(&.&4IBC CBOZ BTFP NFOKBEPS FYU UFSSBTTBN¤1SFVåNFT UPUJODMÛT

--&'*®IBC NFOKBEPSFYU SFGPSNBU BTDFOTPS1SFVåNFT UPUJODMÛT

5FOJNNÏTQJTPTEFMMPHVFS USVDBOT

QBHJOEE#6'"-®%$ 30#&353FG #1JTEF IBCJUBDJPOT CBOZJDVJOB SFGPSNBUT NFO KBEPSFYUFSJPS CBMDPOBEB*EFBM QBSFMMFT 1UFT å

1&17&/563" 130(3²43FG ##BJYPT BNCFOUSBEBJOEF QFOEFOU IBC EPCMFT NFOKBEPS FYU DVJOBJCBOZ DPOTFSWBUT QJT EFTUJMBOUJDBNC TPTUSFTBMUT *EFBMQBSFMMFT 1UFT å

0#3"4&.*/07" "/:4'30/5." 3*5*.3FG# 1JTIBC NFOKBEPS BNQMJ CBOZDPNQMFU DVJOBBNFSJDBOB QBSRVFU BMVNJOJ DBMFGBDDJØ UPUFYUF SJPS"TDFOTPS1,J USBTUFSPQDJPOBM 1UFT å

3.#45+0"/ ".##"-%03.&3 40-®3FG# 1JTN¤ IBC NFOKBEPSFYUB CBMDØ DVJOBJCBOZ BSSFHMBUT UFSSFTEF HSFT QPSUFTEFSPVSF BDBNCCPNCBEF DBMPS BTDFOTPS QUFT å

.&3$"5503/&3 $&/53&3FG #1JTIBC CBOZSFGPSNBU DVJOB PGmDFFYUBUFSSBTTB N¤ NFOKBEPSFYU QBSRVFU BMVNJOJ GBJH UPUSFGPSNBUQFS FOUSBSBWJVSF*EFBM QBSFMMFT 1UFT å

1&17&/563" "1301 (6*9&3&43FG #1JT IBC NFOKBEPS FYUBCBMDØ DVJOB PGmDFSFGPSNBEB CBOZBSSFHMBU BTDFOTPS1FS FOUSBSBWJVSF QUFT å

0#3"4&.*/07" "/:41&17&/563" 3FG#-PGUN¤

N¤UFSSBTTB IBC NFOKBEPSBNC DVJOBBNFSJDBOB CBOZ DPNQMFSUJBTFP UPU OPV BTDFOTPS 1FSFOUSBSBWJVSF *EFBMQBSFMMFT QUFT å

10."31"35 "-5"3FG# 1JTDPNQMFUBNFOU SFGPSNBUBNCIB CJUBDJPOT NFOKBEPS FYU DBMFGBDDJØ QFS FOUSBSBWJVSF QUFT å

(03("1301 %&-#0.#&343FG #1JTEFN¤ BNCIBC NFOKBEPS FYUBCBMDØ DVJOBJ CBOZFOCPOFTUBU UFSSB[P FNCFSP BMV NJOJ JBMUFMMT'JODB BNCBTDFOTPS QUFT å

$"4""1&17&/56 $"4""1&17&/ 3"4"-&4*"/43FG 563"3FG# #$BTBN $BTBBNCUFSSFOZ FO1# 1BUJN N¤JGBÎBOB HBSBUHF1PTTJCJMJUBU N QBUJN¤J EFGFSEVFTWJWFOEFT UFSSBTTTBN¤ PSJFO JOEFQFOEFOUT UBDJØNBS UÏTPMUPU 010356/*5"5 6/*$"4"$$&15"&- FMEJB&TQPUFEJmDBS 1# (0-'&4 4&61*4&/53"%" 1UFT QUT å å727%DGDORQD
1..')+#6

$*(17('(/$3523,('$',102%,/,$5,$

&2/(*1ž

) , 1 4 8 ( 6 

%$ '$ /2 1$

9(1'(6 3,6&'26'(0$,*PGRUPGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRVDODPHQMDGRUFXLQDPROWH[WHULRUDPESDUNLQJ ½ 3,6&-$80(62/$ FHQWUH PKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDLEDQ\SHUIHFWHHVWDWSRFVYHwQV ½ $9'%8)$/­PKDELWDFLRQVPHQMDGRUJUDQFXLQDQRYDEDQ\FRPSOHWFDOHIDFFLy ½ 3,6&02/Ì'(/$7255(SLVPKDELWDFLRQVEDQ\VPHQMDGRUJUDQFXLQDHTXLSDGDFDOHIDFFLy7RWH[WHULRU ½ 3,6558%,$/ &(175( REUDQRYDPKDEVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\DLUHFRQGLFLRQDWFDOHIWHUUDVVDP ½ 3,6$/$3/$1$PpVEDOFyJUDQVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQUHIRUPDGDKDEWRWHVGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRWRWH[WHULRUSODoDGHJDUDWJHL WUDVWHU ½ 3,67,$1$&(175(9GHOD0HUFHQRXDQ\VPKDEEDQ\VVDORPHQMDGRULFXLQDJUDQVJDUDWJHV]RQDFRPDPESLVFLQD ½ 3,6$9'$025(5$PKDEEDQ\FVDODPHQMDGRUFXLQDEDOFRQVWRWH[WHULRUPROWGHVROYLVWDDOPDU ½ 3,6&,1'(3(1'(1&,$PKDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\ERQHVWDW ½ 3,63&203$1<6 &(175( PKDEEFRPSOHWFXLQDRIILFHVDIDUHLJUHIRUPDWH[WHULRU ½ 'Ó3/(; 0$15(6­ &085,//2PKDEJUDQVVDODPHMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWLWHUUDVVDSODQWDJROIHVPGLDIDQVLVRODULXPGHPILQFDGH YHwQV ½ 'Ó3/(;038-2/ &(175( PPWHUUDVVDKDE VXLWHDPEYHVWLGRULEDQ\VDPEMDFX]]L FXLQDRIILFHVDOyGHPJROIHVDPE[HPHQHLD EDQ\VFRPSOHWV]RQDFRPDPESLVFLQDSDUTXLQJ ½ ),1&$(19(1'$&085,//2 0$15(6­ HVFRPSRQGHVRWHUUDQLGHPSDWLGHPSODQWDEDL[DDPEKDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\LJDUDWJH3ULPHUSLVDPE KDEEDQ\PHQMDGRUFXLQDLWHUUDVVDJROIHVLWHUUDW7RWHQERQHVWDW9HQGDWRWDODILQFD ½ 7255(0$65$0PWVFRQVWUXwWVSDUFHOODPWVQRYDGRUPLWRULV VXLWWHV VDOyPHQMDGRUFXLQDJUDQVDODJDUDWJHMRFVERGHJDIDQWjVWLTXHV YLVWHV ½ 7255( 0$65$0 PYLYHQGDPSODQWHVVDOyPHQMDPE[HPHQHLDEDQ\KDEKDEDPEVXLWWHJROIHVGHP ½ 7255(0$65$0VXSSDUFHOODPPHGLILFDWVWHYLYHQGHVLQGHSDPSOLHVJDUDWJHERGHJDHQSHUIHVWDWFDOHIERQHVYLVWHV ½ &$6$$7,$1$PROWQRYDGHGLVVHQ\JDUDWJHSODFHVVDIDUHLJVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQKDELWDFLRQV VXLWWH EDQ\VFRPSOHWVDVHRHVWXGLVRODULXP MDUGtFDOHIDFFLyLDLUHFRQGLFLRQDW ½ &$6$5&$0Ì' $/(//$PSDWLGRUPLWRULVVDORQVEDQ\VDDFDOHIDFFLyJROIHVYLVWHVDOPDUHVSHFWDFXODURSRUWXQLWDW ½ &$6$&-+21/(121 %8)$/$ PSDWLPVXLWHDPEEDQ\KDEEDQ\FDVHRHVWXGLRERGHJDLJDUDWJH ½

/ /2 * 8 ( 5 6 3,6,*/(6,$6 &(175( KDEVDOyPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDWRWVHOHFWUDPREODW ½0(6 3,650$7$02526 &(175( 2EUDQRYDKDEEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDPHQMDGRUH[WHULRU$$FDOHIDFFLy ½0(6 3,6'552%(57%8)$/­KDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWEDOFyVHPLDPREODW ½0(6 3,67(50(6520$1(6 &(175( KDEJUDQPHQMDGRUFXLQDLEDQ\UHIRUPDWVVDIDUHLJPROWGHVRO ½0(6 3,63&203$1<6PKDEVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDFDOHIDFFLySDUTXHWSHUIHFWHHVWDWERQHVYLVWHVWUDVWHU ½0(6 3,6&0$5PUHIRUPDWVHQVHYHwQVKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDH[WHULRUWUDVWHU ½0(6 3,6&129$&$1d2 %8)$/­3$57%$,;$ PKDEEDQ\VFXLQDJDOHUtDPHQMDGRUH[WHULRUPROWGHVRO½0(6 3,6&/$,(7­1,$ &(175( KDELWDFLRQVGREOHVVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDEDOFy7RWH[WHULRU ½0(6 3,6&(15,&%255­6 67-26(3 KDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\FRPSOHWDVHRUHERVWLJDOHULD ½0(6 3,6&/(6&2576KDEVDODPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDFDOHISHUIHFWHHVWDW ½0(6 3,6&67$0$5,$ 5$0%/$ KDEEDQ\VFRPSOHWVVDODPHQMDGRUJUDQFXLQDJUDQPREODWSHUIHFWHHVWDW ½0(6 3,6&6$1&$5/(6 &(175( DSDUWDPHQWQRXKDEGREOHEDQ\FRPSOHWVDODPHQMDGRUJUDQDPEFXLQDDPHULFDQDWUDVWHU ½0(6 3,6&085,//2 0$15(6­ KDEJUDQVEDQ\FXLQDPHQMDGRUWHUUDVVDWRWH[WHULRU0REODW½0(6 3,6&6$13(5(PWHUUDVVDKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDEDQ\VDDFDOHIDFFLySHUIHFWHHVWDWGLVVHQ\½0(6 3,6&128&$6(6QRXKDEGREOHVEDQ\VPHQMDGRUFXLQDHVWHULRUFDOHIDFFLySHUIHFWHHVWDW½0(6 3,6&*$/,&,$025(5$­WLFKDEEDQ\VVDODPHQMDGRUFXLQDFDOHIDFFLyWHUUDVVDPDPERIILFHSSDUTXLQJPREODWH[WHULRU ½0(6 3,63529,'(1&,$ 39(1785$ KDEJUDQVVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\FFDOHIDFLy½0(6 (678',6,3,626LKDEHQREUDQRYDSHUDHVWUHQDUFRVWDWSDYHOOy3HQ\D'(6'(½0(6$½0(6 7255(0$65$0PROWEpVLWXDGDKDEGREOHV VXLWWHV HVWXGLERGHJDVDODPHQMDGRUQLYHOOVPFXLQDRIILFHJDUDWJHFRW[HVHQXQDSDUFHOODGHP SLVFLQD ½0(6 2),&,1(67255(*8,;(5(6PSHUHVWUHQDUIDQWiVWLTXHVYLVWHVGHPDQHXLQIRUP 326,%,/,7$7'(',9,6,216 2),&,1(6$/)21;2;,,, 39(1785$ PDPEGLYLVLRQV ½0(6 2),&,1$$9'$3&203$1<6 &(175( PGHVSDW[RVJUDQVUHFHSFLyLVHUYHLV7RWH[WHULRU ½0(6 /2&$/&6$10$5&26PFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/&/$75,//$FRPHUFLDOPTXDOVHYRODFWLYLWDW ½0(6 /2&$/)0$&,$ 72&$17,//$)5$'(5$ 6XSSODQWDPPDOWHOOLPSDWLDFFHVYHKLFOHV]RQDPROWFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/0(675(1,&2/$8PSHURILFLQHVRFRPHUo ½0(6 /2&$/3,&$6$/6PDPESODQWHVPROWOOXPLQRVHVSHUTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDORUHVWDXUDFLyVHQVHYHwQV ½0(6 /2&$/&*,521$PGLjIDQVHQVHFROXPQHVHQWUDGDIXUJRQHWDOOXPLDLJXD ½0(6 /2&$/&&267$&267$79,$$8*867$FRPHUFLDOPSHUIHFWHHVWDWSHUDRILFLQHVSODQWDEDL[DDFFpVGLUHFWHDFDUUHU ½0(6 /2&$/&3529,'Ë1&,$FRPHUFLDOP½0(6 /2&$/,1'8675,$/&6$19,d(16 025(5$ PGLjIDQDPEVHUYHLVHQWUDGDFDPLRQV ½0(6 /2&$/&20(5&,$/6$17%58PTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDODPEVHUYHLV½0(6

7HOqIRQ CBEBMPOB/PVEFGJOJUJVJOEE

&/DLHWDQLD%$'$/21$
LPPRELOLÁULD

' */26&43 0+"4 "44&4403".&/5J(&45*»*..0#*-*®3*"

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10#

(CZ .1%#.'5'0#.37+.'4;8'06# %%#.&'4¦0&'.#$#4%#OCUGQKFGCNVCNNNGTEQPHGEEKÎPIKOPCUKQEQPUWNVCŝ %'0641%.NGÎOQſEKPCCUGQOW[DWGPGUVCFQ ŝ )#5615 /14'4##824#6&'.#4+$#OCUGQ +FGCNQſEKPCRCRGNGTKCLVQIWCTFGTKCGVE ŝ 5+564'..5OUÎVCPQRCVKQ KFGCNRGSWGÌQVCNNGTUGTXKEKQUGVE ŝ %#.&'410&'.#$#4%#NQECNO KFGCNRCTCOQPVCTWPNQHV ŝ %'0641E%QNÎPOCUGQ CRVQRCTCEWCNSWKGTEQOGTEKQQſEKPCUGVE 0')1%+#$.'ŝ 2#4-+0),61/#4+56#5+IPCEKQ+INGUKCRNC\CULWPVCUICPIC6QVCN ŝ 2'28'0674#,615#.'5+#015OUCNKFCFGJWOQU KFGCNTGUVCWTCEKÎQſECNOCEÃP ŝ 2#4-+0)/161%.CKGVCPCCNSWKNGTŝ

QBHJOEEhZ'sEZ

,KZϮϬϵ͘ϬϬϬΦͲhKdϴϰϬΦ^ƌ͘ŶƚŽŶŝŽϲϲϬ͘ϴϭϵ͘ϰϭϯ

&ĂŶƚĄƐƟĐŽƉŝƐŽĚĞϰŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽĐŝŶĂĞƋƵŝƉĂĚĂ͕ďĂŹŽĐŽŵƉůĞͲ ƚŽ͕ďĂůĐſŶĂůĂĐĂůůĞ͕ƚŽĚŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽ͘WĂƌĂĞŶƚƌĂƌĂǀŝǀŝƌ͘&ƌĞŶƚĞ ĨƵƚƵƌĂƉůĂnjĂ͘DƵLJďŝĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͘KĐĂƐŝſŶ͊͊ŶƚĞƐϮϳϱ͘ϬϬϬΦ

>KEͬƚƌĂ͘ŶƟŐƵĂsĂůĞŶĐŝĂͲŶĚƌĞƐ^ĞŐŽǀŝĂ

8'06#&'2+515;%#5#5 %'0641#X2TGUKFGPV%QORCP[UOJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHCUEDWGPGUVCFQ0')1%+#$.' 2'28'0674#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQECNGHRCTMGV4GEKÃPTGHQTOCFQ&+)01&'8'4 561%4+561OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQTGHQTOCFQ1('46¦0 %%1037+56#O JCD EQOGFQT EQEKPC DCÌQ DCÌGTC TGFQPFC RCTMGV CNWO CC ECNGH 2'4('%61 '56#&10')1%+#$.' /106)#6&­2.':HTGPVGCNOCTOJCDVGTTC\CſPECCÌQURGTHGEVQGUVCFQFKIPQFGXGT %1057.6#4 %10)4'51(TGPVGOGTECFQOJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQQTKIGP ŝ %'0641OJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQU CUEGPUQT2'4('%61'56#&10')1%+#$.' ŝ #46+)#5%4#(#'.%#5#018#5(KPECOZHQPFQ5ÎVCPQNQECNXKXKGPFCV\C$WGPGUVCFQ%1057.6#424'%+1 

#.37+.'4 /106)#6OJCDEQOEQEKPCDCÌQCOWGDNCFQVQFQGZVGTKQTŝ 2'28'0674#OJCDEQOEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPVQFQPWGXQŝ %'0641,61/#4+56#5UGOKCOWGDNCFQJCDEQODCNEÎPEQEKPCDCÌQCUGQCUEŝ %'0641#8/#46 27,1.OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQDWGPGUVCFQŝ %'0641%..'¦VKEQVGTTC\COJCDFQDNGUDCÌQUEQOGFQTEQEKPCCOGTKECPCEGNGEVTQF#UEGPUQT ŝ %'0641'.8+4#2#4-OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEDCÌQECNGHCUE6QFQGZV/W[DWGPGUVCFQŝ %'0641%%1037+56#OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHVQFQPWGXQŝ /14'4#OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUEGPUQTOW[DWGPGUVCFQŝ %#¤#&¦OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQCUGQCUEGPUQTRGTHGEVQGUVCFQŝ %'0641#8/#46 27,1.'NXKTC2CTMOJCDEQOGFQTDCNEÎPGUVEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPŝ $#.&1/'4151.#OWGDNCFQOJCDFQDNGUEQOGFQTDCNEÎPEQEDCÌQUCUE2'4('%61ŝ %'0641,61#;706#/+'061JCDEQOGFQTEQEKPCCOGTKECPC GNGEVTQFQOÃUVKEQU $CÌQEQORNGVQŝ

53".*5"$*»/)*105&$"45&33&/04"#0("%05"4"$*0/&41-";"4 %&1"3,*/("%.*/*453"$*0/&4$0/4Á-5&/04

$-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJØBHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNÒTUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNËUJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.µ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUËUJDB t0QDJØQBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFå

5SVDBSQFSDPODFSUBSWJTJUB5FM 

727%DGDORQD
6OLLLOGARELSEUPIS&ACI HOSENSEPOR,IGARANTIMELCOBRAMENTDELLLOGUERCADAMES-ÌXIMA ElCACIAISERIETAT4ENIMUNAAMPLIABORSADELLOGATERS0ROFESSIONALSDESDE

7&/%" $"4" $&/53& 1# 1*4 . SFCFEPS NFOKBEPSTBMB DVJOB SF GPSNBEB QBUJQFUJU MBWBCP IBC#BOZDPNQMFUOPV UFSSBTTB CBMDØJ BMUFMMå 5&33&/:1&3&%*'*$"37"3*4o63#."43".Nå ."43".o."(/*'*$"5033& 7*45&4&9$&-t-&/541#NFO KBEPS B EPT OJWFMMT BNC TBMB EFTUBS DVJOB N EFTQBUY MBWBCP HSBOUFSSBTTB1JTIBCJUBDJPOT CBOZTDPNQMFUT UFSSBTTB(BSBUHFJ CPEFHBå -0$"- PGJDJOFTN$+PBO1FJSØ JEFBMQFSBRVBMTFWPMOF HPDJ åOFHPDJBCMFT

--0(6&3

5SPCB FM UFV JNNPCMF

LPPRELOLÁULD

+//1$+.+À4+#

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1*

1*404

%&41"59 1SFTJEFOU$PNQBOZT UPUSFGPS N BQSPY$0/46-5"3 %&41"59 $µ/53*$ "- $045"5 %& -"+6/5".&/5 &45"5 &9$&-r-&/5 *%&"-1&326"-4&70-5*164%&/&(0$* . "1309 $0/46-5"3 -0$"-

-0$"-"35*(6&4$#"-.&4 N¤ SFGPSNBU QPSUFTå -0$"-*0'*$*/&4+PBO1FJSØ EJTQPTBEFHVBM "$0/7&/*3 1"3,*/(

1-"±"("3"5(& $3JFSB.BUBNPSPTå 7JB"VHVTUB -MFUSB#S (BMFSJFT7JDUÛSJB 5FM 'BYt#BEBMPOB$'SBODFTD-BZSFU O #"%"-0/"

5

*..0#*-*®3*" 1*404&/7&/%"

"WEB.BSUÓ1VKPMN IBCJUBDJPOT CBOZ%F-VYF3FGPSNBU å 1MBÎB&SOFTU-MVDINIBCJUBDJPOT CBOZ4FNJ/PV#BMDØEFN å 1MBÎB&SOFTU-MVDIN IBCJUBDJPOT CBOZT4FNJ/PVCBMDPOTEFMVYF å -B1MBOBNIBCJUBDJPOT CBOZ/FDFTTJUBSFGPSNFT å $4BOU+BVNFN NEFQBUJ IBCJUBDJPOT CBOZ4FNJ3FGPSNBEB å $*HOBTJ*HMÒTJFTN IBCJUBDJPOT CBOZ1FS3FGPSNBS å $$PORVFTUBNIBCJUBDJPOT CBOZ5PUBMNFOUSFGPSNBU å $4BOU7JDFOÎNIBCJUBDJPOT CBOZ0DBTJØ#BOZJDVJOBSFGPSNBUT å $(VJGSÏ 0DBTJØ N IBCJUBDJPOT CBOZT.JMMPSRVFOPV å $(VJGSÏN IBCJUBDJPOT CBOZT%F-VYF5PUEFEJTTFOZ å 1JTPT$BO.FSDBEFSN NEFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT5PUBMNFOUSFGPSNBU(SBOT7JTUFT å $.BSN IBCJUBDJPOT CBOZ å $4BOU3BGBFMN NEFUFSSTTB IBCJUBDJPOT CBOZ å $4BOU3BGBFMNIBCJUBDJPOT CBOZ1FSFOUSBSBWJVSF /PVQSFV å $7JMBOPWBJMB(FMUSÞNIBCJUBDJPOT CBOZ1FSSFGPSNBS å 1SPNPDJØ0CSB/PWB$BSSF#BMEPNFSP4PMË'JOBODJBDJØ %FTEF å

$"4&4&/7&/%" $.BHBU[FNN NEFQBUJ EFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFEJTTFOZQSFNJBEB $.JRVFM4FSWFUN NEFQBUJ IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFMVYFBNCDFMMFS $$PORVFTUBN NEFCBEJV IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFMVYFOPWB

å å å

1*404*$"4&4&/--0(6&3 $#BOZPMFTNIBCJUBDJPOT CBOZT $*HOBTJJHMÒTJFTNIBCJUBDJPOT CBOZ $#BMEPNFSP4PMËN IBCJUBDJPOT CBOZ $4BOUB.BSJBNNIBCJUBDJPOT CBOZT $1VJHNBMN$BTBEFQCBJYB QJTIBCJUBDJPOT CBOZT $#BMEPNFSP4PMËN#BOZJDVJOBSFGPSNBUT IBCJUBDJPOT CBOZ $4BSBHPTTBN N CBMDØ IBCJUBDJPOT CBOZT

åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT

-0$"-4 %FTQBUYPT$'SBODFTD-BZSFU%FTEFN0GJDJOB $*HOBTJ*HMÒTJFTN*EFBMPGJDJOB $*OEÞTUJB$PORVJTUBN"D DBMFGBDDJØ*NQFDBCMF

åNFT åNFT å

505&-26&#6426&4)0530#"3®4"8881"3&--"%"$"5

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLรULD

$0/46-5*/(Z(&45*ยป/*/5&(3"- 4- 1SFTJEFOU$PNQBOZT ยย‹#BEBMPOB'BY +PSHF'JMFMMB.BT"5&/$*ยป/1301*&5"3*04 $0.13".04461*40%&)"45" &6304 1"(0"-$0/5"%0

-0$"-&4:/"7&4&/7&/5":"-26*-&3 /"7&&/7&/5"-"4'3"/26&4"4%&-7"--ยต4.&/%041-"/5"4%&. $"%"6/0 1"5*0%&.&6304 /"7&&/7&/5"#"%"-0/"$$03%&34..1-"/5"#"+" "-5*--0 50%04-0446.*/*45304&6304 &/7&/5"-0$"-&/4"%3*ยซ/. &/53"%"%&$0$)&4รฅ &/7&/5"-0$"-&/#"%"-0/" $("-*-&6 -0$"-%*ยซ'"/0%&."1501"3"$6"- 26*&3/&(0$*0 01$*ยป/"$0/4536*3 7*7*&/%"0%ร1-&9&/$*."%&.รฅ &/7&/5"#"%"-0/" 3*&3"."5".0304 -0$"-07*7*&/%" 16&35".54 "-."$ยฒ/ .54:-"7"#0&6304 &/ "-26*-&3 /"7& */%6453*"- -&4 '3"/26&4&4 %&- 7"--ยต4 . &/ 1-"/5" #"+" .&/1-"/5"461&3*03(3"/1"5*0%&.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-50 3*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04 %&&--04.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-50 3*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04.รฅ.&4 &/"-26*-&3#"%"-0/" #6'"-ยฎ-0$"-$*#&3*" . #"ยบ0 รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-#"%"-0/" #6'"-ยฎ$+0)/-&//0/ . #"ยบ0 &95&3*03รฅ.&4

1*404&/7&/5":"-26*-&3 &/"-26*-&3 -"4"-65 )"# #"ยบ0 1"3"&/53"3"7*7*3"-26*-&3รฅ.&4 1*40"-26*-&34"/50$3*450 #"%"-0/")"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 $0$*/" "4$&/403 ".6&#-"%0 1"3"&/53"3"7*7*3&6304"-.&4 &/"-26*-&31*40 45"$0-0." )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 1*40 &/ "-26*-&3 &/ #"%"-0/" $&/530 $ 4"/5 +04&1 %& 304&4  )"#*5"$*0/&4  #"ยบ04  )"# $0/ #"ยบ0 4"-ยป/ $0$*/" $0.1-&5" 5&33";" #"-$ยป/ "4$&/403 1"3,*/( 1"3"&/53"3"7*7*3รฅ&63041"3,*/(&6304 &/7&/5"1*40$+07&--"3#"%"-0/" )"#*5"$*0/&4 $0.&%03%&. $0/1"3 26&5 $0$*/" #"ยบ0:5&33";"1"3"&/53"3"7*7*3&6304 &/7&/5"1*40&/$4"/#36#"%"-0/" )"# #"ยบ04 50%03&' $"-&' 1"3,&5 5&33";" %& .54 7&/5"/"4 %& "-6.*/*0 -"7"%&30 ;0/" $0.6/ "+"3%*/"%"  53"45&304 1-";"%&1"3,*/(01$&6304 &/7&/5"1*40&/#"%"-0/"$4"/5"."3*")"#*5"$*0/&4./05*&/&"4$&/ 403 ย1*40 &6304 7&/5"1*40#6'"-" )"# #"ยบ0 $0$*/"/6&7" .&6304 &/7&/5"1*40 4"/50$3*450 )"# #"ยบ0 .&6304 &/ 7&/5" 1*40 &/ #"3$&-0/" $#"-.&4  )"#*5"$*0/&4  #"ยบ0 $0$*/" ("-&3*" $6#*&35" .&6304 &/7&/5"1*40 #"%"-0/" -"4"-65$.*(6&-13"54 . )"#*5"$*0/&4:#"ยบ0 $0$*/"$0/("-&3*" #0.#"%&"*3&:$"-03/05*&/&"4$&/40313&$*0รฅ &/7&/5"1*40&/$ยซ/(&-(6*.&3ยซ #"%"-0/"4"/50$3*450)"# #"ยบ0 $0$*/" "4$&/403 ".6&#-"%0 1"3"&/53"3"7*7*3&6304"-.&4 &/ 7&/5" 7*7*&/%" &/ #"%"-0/" $.63*--0 1-"/5" #"+" . %*ยซ'"/0 $0/ 4"-ยป/ $0.&%03 -"7"#0 "4&0 $0$*/" )"# $-"3"#0:"4 53"45&30 5&33";" 4ยป5"/0 . 1"5*0+"10/ยฒ4%*ยซ'"/0 0#3"1&/%*&/5&5&3.*/"3รฅ5&3.*/"%"รฅ $"4"&/7&/5"$".ยถ%h"-&--" 1-"/5"4 .)"#*5"#-&4:.4*/)"#*5"3ย‹ 1-"/5"  $6"3504 %& #"ยบ0 $0.1- 4"-ยป/ $0.&%03  $0$*/"4  )"# (0-'"4 ("3"+& 1"3" $0$)&4 &426*/&3" +"3%ยถ/ . : 0530 %& . 5&33";"4 %& .&6304

$0/46-5"313&$*04 QBHJOEE

727%DGDORQD
W/^K^ϰ,/d/KE^ ϯϰϮͲϭϭϴŵϸ͕ϰŚĂď͕ƐĂůſŶϮϯŵϸ͕ďŹнĂƐĞŽ͕ĐŽŵŽŶƵĞǀŽͲĞdžƚĞƌŝŽƌďĂůĐſŶϮϭŵϸ͕ĂͲŐͲů͘ϴϯϬΦͬŵĞƐ

LPPRELOLÁULD

W/^K^E>Yh/>Zͼ'KZ'ʹD'/E W/^K^Ϯ,/d/KE^ͳ/^WKE/>ϮϬ^Wd/DZ ϭϯϮͲϳϱŵϸ͕ϮŚĂď͕ƐĂůſŶϮϮŵϸ͕ďŹ͕ďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͕ĞdžƚĞƌŝŽƌ͕ƚĞƌƌĂnjĂϵ͕ϱŵϸ͕ĂͲŐͲůϲϬϬΦͬŵĞƐ 

ͲDƵĐŚĂůƵnj͘'ƌĂŶĚĞƐƚĞƌƌĂnjĂƐLJďĂůĐŽŶĞƐ͘ ͲĂůĚĞƌĂͲĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĂŐĂƐ͘ ͲĂŹŽƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝƉĂĚŽƐ͘ ͲWƵĞƌƚĂĞŶƚƌĂĚĂďůŝŶĚĂĚĂ͘ ͲƌŵĂƌŝŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͘ Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞĂŶƚĞŶĂƌĂĚŝŽLJd͘s͘ ͲWŽƌƚĞƌŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͘ƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲWĂƌƋƵŝŶŐŽƉĐŝŽŶĂůĂĐĐĞƐŝďůĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉŝƐŽƉŽƌĂƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲŵƉůŝĂƐĐŽĐŝŶĂƐĐŽŶĞŶĐŝŵĞƌĂ͕ŚŽƌŶŽ͕ĐĂŵƉĂŶĂĞdžƚƌĂĐƚŽƌĂ͕ĂƌŵĂƌŝŽƐ͘͘͘͘ ;'ĂƌĂŶơĂƐ͗ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶŝŶĨŽƌŵĞƐLJƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐͿ

ϲϰϱϴϰϰϱϮϬͮǁǁǁ͘ŐƉǀ͘ĞƐ

$4BOU"ESJË GSFOUFNFSDBEPZGVUVSB- NFUSPN IBC CB×P DPDJOB DPNFEPS FSQJTPDPOHBMFSJBJOUFSJPS

åNFT

$)"-&54%&$"5"-6/:"4- 5MG ZZZFKDOHWVGHFDWDOXQ\DFRP 

££&$6$62%5$18(9$ D.P&DPSR*ROI 6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV

&$6$6$9,(1726 2%5$9,67$P3$5&(/$ +$% VXLWWH %$f26 3$5.,1*35,9$'2)5(17( ))&&$0,1%&1 ,QIyUPHVHVLQFRPSURPLVR

727%DGDORQD

QBHJOEE3,6$=2(1 %$'$/21$

2%5$18(9$ $PLQ3(39(1785$

),1&$(648,1(5$ 2%5$9,67$ &21$6&(1625 72'2(;7(5,250 %$/&Ï1 +$% '2%/(6 3$5.,1*,1&/8,'2

'Ò3/(;(;7(5,25(6 2%5$9,67$ +$%%$f26 3$5.,1*35,9$'2 3$7,20ð7=$6 25,(170$5 62/29(&,126

``*%&"-10313&$*0 35(*817( 6,1&203520,62

Ò1,&2(1/$=21$

7 * 7 * & / %" 4 % & 0 # 3 " / 6 & 7" % &  ‹ $ " - * %" % " 1 3 & $ * 0 % & $ 0 4 5 & $ 0 / 4 Á -5 & / 0 4  &O#BEBMPOBZPUSBTQPCMBDJPOFT

        
FODVVLILFDWV

&ODVVLILFDWV

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"MFTOPTUSFTPmDJOFT$-MFØ FSB#BEBMPOBr5FMr

1"3,*/( &/7&/5" 3&' ;0/" 130(3&4 .&5304 13&$*0 å XXXNF USPTDVBESBEPT OFU 5&-   1*40 &/7&/5" $0-- * 16+0- 3&' &EJGJDJP DPO BTDFOTPS QJTPJNQFDBCMF DPOUSFTIBCJUB DJPOFT CB×P DPDJOB MBWBEFSP CBMDØO ""$BMFGBDDJØO FYUFSJPS 13&$*0 å  1UBT XXXNFUSPTDVBESBEPT OFU5&-

$"4" $30(&3 %& '-03 SFG $BTB EF EPT QMBOUBT N DPOTØUBOPEFNZQBUJP EF N BDUVBMNFOUF EPT WJ WJFOEBT OFDFTJUBSFGPSNBT1SF DJP å  1UBT XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

+OOQDKNKCTKU %QORTC8GPFC

1&17&/563" 3FG QJTP IBCJUBDJPOFT BOUFT  SFGPS NBEP BTDFOTPS BBDD BMMBEP 7&/5" 1*40 1&17&/563" NFUSP BNVFCMBEP å 3&' «UJDP SFGPSNBEP VOB 5&- IBCJUBDJØO BOUFT CB×P DPDJOB DPNFEPS MBWBEFSP EPTUFSSB[BT '30/5 ."3*5*. 3FG EFZN TVFMPTEF1BSLFU QJTPIBC%PCMFT CB×PT DBMFGBDDJØO "" 4JO BTDFOTPS CBMDØO BTDFOTPS ‹ MJOFB EF 13&$*0 å  NBS [POBDPNVOJUBSJBDPOQJT 1UBT XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU DJOB PCSB DBMFGBDD(BT 5&- OBUVSBM å 1UT5&- 7&/5" 1*40 4&.*/6&70 3&' $"4" " 1&17&/563" 3FG # $BTB BNC UFSSFOZ EF N¤JGBÎBOBEF N QBUJ EF N¤ J UFSSBTTTB EF N¤ PSJFOUBDJØ NBS UÏ TPM UPU FM EJB&TQPUFEJGJDBS1# (0'&4.1UFT å 5&-  010356/*5"5 $"4"" 1&1 7&/563" " 1301 $(6* '3²3FG#(SBODBTBFO 1#  1BUJ N J HBSBUHF 1PTTJCJMJUBUEFGFSEVFTWJWFO EFTJOEFQFOEFOUT1SFV.QUT å 4"$$&15"&-4&6 1*4%&/53"%"5&- 010356/*5"5" 1-± #"%" -0/""1301$$"/*(¾3FG #1JTEFIBC NFOKBEPS FYU DVJOB BSSFHMBEB CBOZ FO CPOFTUBU DBMFGBDDJØJBD QJT BNC NPMUB MMVN PSJFOUBDJØ #BSDFMPOB*EFBMQFSQBSFMMFT .QUFT å 5&- 1*4 *%&"- 1"3&--&4" #6 '"-® %$ 30#&35 3FG # 1JT BNQMJ EF IBC NFOKBEPS FYU CBOZ J DVJOB SFGPSNBUT QJT FYUFSJPS J BNC NPMUB MMVN.QUFT å 7JOBBWFVSFM5&- &DPOPNJDTJOEE

;0/"13*.$"4"(&.&41MB[B EFQBSLJOHHSBOEFQBSBDPDIFZ NPUPFOWFOUB1SFDJPå 5&- 7&/%" 1-"/5" #"*9" $"4" (&.&4 IBC  CBOZT  N

NUFSSBTTBå5&- 

%BMUEFMB7JMB IBCJUBDJP OFT DBMFGBDDJØO "" 1BSRVFU BTDFOTPS  CB×PT 13&$*0 å 15"4 XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

--0(6&3 -0$"- $$"/0/(& #"3"/&3" N;POBDFOUSF .PMUDPNFSDJBMåNFT5&- 104 4*#*-*5"57&/%"

/6&7"130.0$*0/$&3$"%& 1&17&/563":1-";""-$"- %&9*'3& QJTPTEFZIBCJUB DJPOFT DPOUFSSB[BTZQBUJPT DPO QMB[BTEFQL:USBTUFSPTFOMBNJT NBGJODB QSFDJPTEFTEFå XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

&47&/1*44*56"5"-$"33&3 +"6.& 40-® 3FGPSNBU BNC FMFDUSPEPNÒTUJDT JODPSQPSBUT #BOZ NFOKBEPS DVJOB HSBO SFCFEPS SFCPTU J IBCJUBDJPOT DBMFGBDDJØN QSFVå 5&- "MCFSU

"5*$0&/7&/5"$0--:16+0M SFG 1JTP EF USFT IBCJUBDJP OFT DPDJOB CB×P Z UFSSB[B EF NFUSPT DPO BTDFOTPS QSFDJP å1UBTXXX NFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

;0/"$&/53&"+6/5".&/5 1MB[B EF QBSLJOH HSBOEF QBSB DPDIF Z NPUP FO WFOUB 1SFDJP å5&- ;0/" 3*&3" ."5".0304 1MB[BEFQBSLJOHFOWFOUB1SFDJP å5&-

1*40 &/7&/5" +6/50". #6-"503*0 #6'"-" 3&' 1JTP FYUFSJPS TFNJOVFWP  EF N  DPO UFSSB[B EF NFUSPT IBCJUBDJPOFT CB×PT BJSFBDPOEJDJPOBEP DBMFGBDDJØO BTDFOTPS [POBDPNVOJUBSJBDPO QJTDJOB13&$*0å1UBT XXXNFUSPTDVBESB EPTOFU5&- 

;0/"1&17&/563"1MB[BEF QBSLJOHFOWFOUB1SFDJPå 5&- ;0/"1&17&/563"1MB[BEF QBSLJOHHSBOEFFOWFOUB1SFDJP å5&- & / 7 & / % " 1 - " ± " %}"1"3$".&/5BMDBSSFSHVJGSF  QSFV å 5&-  

$0.130 1"3,*/( QBSB DPDIF FOFMCBSSJP#VFOBWJTUB5&- .BZ

727%DGDORQD
5SFCBMM

.PUPS

7BSJT

"NJTUBUT

$MBTTFT

FODVVLILFDWV

*NNPCJMJBSJT

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"USBWÏTE*OUFSOFU*OTFSFJYJFMTFVTBOVODJTBUSBWÏTEFMBOPTUSBXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPN 7&/%01*404"--&/5N IBCDPOCBMDPOFYUFSJPS CB ×PT DPNFEPS TBMJEBBUFSSB[B DBMFGBDJPO BJSF BDPOJEJPOBEP BTDFOPTS QBSLJOHå5&- 7&/%0«5*$0 N IBCJUB DJPOFT UFSSB[B QFSGFDUP+VOUPB 3CMB4BO+VBO å5&- ;0/" #"-%0.&3 40-® 1"#&--» 1MB[B EF QBSLJOH FO WFOUBNVZHSBOEFYQBSB DPDIF Z NPUP 1SFDJP å 5&- "7."326&4%&.0/530*( 4"/ 3026& 1JTP EF N IBCJUBDJPOFT DPNQMFUBNFO UF FYUFSJPS B DBMMF TVFMP EF QBSRVFU DPDJOBZCB×PFOQFS GFDUP FTUBEP HSBO DPNFEPS DPOTBMJEBBCBMDØOFYUFSJPSB DBMMF'JODBDPOBTDFOTPS103 å $605" %&å.&43&'435&- 10."31JTPEFIBCJUBDJPOFT UPUBMNFOUFFYUFSJPSBDBMMF1BSB SFGPSNBSBTVHVTUP;POBNVZ USBORVJMB Z CJFO DPNVOJDBEB 13&$*0å  $605"%&å.&43&'10 5&- #6'"-" ``("/(" $ *OEF QFOEFODJB 1JTP EF IBCJUB DJPOFT N DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT DPDJOB FRVJQBEB ZBNVFCMBEB*EFBM‹WJWJFOEB 13&$*0å  $605"%&å.&43&'#6 5&- 4&7&/%& $"4" %& . &/(*30/&--" #&3(" "QJF TBMJEB EF BVUPQJTUB 0$"4*»/ å */'0

727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
FODVVLILFDWV

-".03&3"1JTPEFNDPO IBCJUBDJPOFT ``*NQFDBCMF MJTUP QBSB FOUSBS B WJWJS .VZ CVFOBVCJDBDJØOZDFSDBEFMDFO USP0DBTJØOQPS[POBZQSFDJP 13&$*0 å  $605"%&å.&43&'.3 5&- #6'"-" .6: #6&/" $"--& 1JTPJEFBM‹WJWJFOEBIBCJUBDJP OFT CBMDØOFYUFSJPSBDBMMF EF BMUVSBSFBM.VZCJFODPOTFSWBEP 13&$*0 å  $605"%&å.&43&'#6 5&- 4&7&/%&1*40.&/.03& 3"IBC CB×PT CBMDPOFT "" DBMFGBDDJØO;POBDPNVOJ UBSJB DPO KBSEÓO QJTDJOB Z QJTUB EFCÈTRVFU1ËSRVJOHZUSBTUFSP JODMVJEPTå */'05&- -0$"- &/7&/5" &/ $ 26& 7&%0 #"33*0 -" 4"-6% EF N EJÈGBOP DPO WBEP 5&- 4&7&/%&1*40&/"7%".0/5 4&33"5 %& #"%"-0/" N BQSPY *OUFSJPS  TJO BTDFOTPS IBC ZTFFOUSFHBSFGPSNBEPB TVHVTUPå */'05&- 4&7&/%&0"-26*-"1*40&/ 10/50/4 OVFWP BNVFCMBEP "MRVJMFSå7FOUBå */'05&- 4& 7&/%& &41&$5"$6-"3 $"4"&/-".03&3""7*&/ 504EFN QBUJPT UFSSB[BT Z TPMBSJVN IBCJUBDJPOFT  CB×PT BTFP HBSBKF QJTDJOB CPEFHB $BMFGBDDJØO BJSF BDPO EJDJPOBEP FUD å *7" "CUÏOHBOTFDVSJPTPT */'05&- 4&7&/%&1-";"%&1"3,*/( DBOZBEØ å 5&-  1-";"%&1"3,*/(&/7&/5" 5033&/5%&#"5--03*"5JFOF BTDFOTPS1MB[BTP.F EJEBT Y 13&$*0 å5&-1"53* 1-";"%&1"3,*/(&/7&/5" 0"-26*-&35033&/5%&#" 5--03*"5JFOFBTDFOTPS1MB[BT 1MBOUB1SJNFSB.FEJEBT Y  13&$*07&/5" å 13&$*0"-26*-&3 å 5&- 1"53* &DPOPNJDTJOEE

0$"4*»/ 1*4050%0 3&'03 ."%0 1*40 &/7&/5" 450 $3*4501JTPEFN¤BTDFOTPS TPMFBEP Z UPEP SFGPSNBEP  IBCJUBDJPOFT QBSLFU Z QVFSUBT EFIBZB DBSQJOUFSJBEFBMVNJOJP CMBODB HBT OBUVSBM Z CBMDPO "MUJMMPFOQBTJMMP'BDIBEBSFGPS NBEB1SFDJPå5&- 1"53*

4&7&/%&/1-";"4%&1"3 ,*/( */%&1&/%*&/5&4 50 33&/5 %& #"5--03*" " QJF EF DBMMF 'ÈDJM BDDFTP5JFOF BTDFOTPS .FEJEBT  Y  13&$*0å5&- 1"53* 0$"4*»/ 1*4050%0 3&'03 ."%0 1*40 &/7&/5" &/ $ -*4;5 1JTP EF N BMUVSB  SFBM IBCJUBDJPOFT DPDJOB Z CB×PSFGPSNBEPT DBSQJOUFSÓBEF BMVNJOJPDPONPTRVJUFSBT SFKBT UFSSB[BZHBMFSÓB1VFSUBTZTVFMP DPOTFSWBEPT13&$*0 å 5&-1"53* "5*$0 &/7&/5" &/ $ .*-" * '0/5"/"-4 45" $0-0." (3"."/&5  N  IBCJUB DJPOFT TBMØODPNFEPS EF N¤ DPDJOBZCB×PDPNQMFUPSF GPSNBEPT BEFNÈTEFUFSSB[BEF N¤$BSQJOUFSÓBEFBMVNJOJP QVFSUBTSPCMF TVFMPEFHSFT"JSF "DPOEJDJPOBEP 'SÓP Z $BMPS 4PMFBEP13&$*0å5&- 1"53*

1*40 &/7&/5"o;0/" 1" #&--0/ %& +07&/565 .¤ GJODB DPO BTDFOTPS Z NVZ MVNJOPTP 5PEP FYUFSJPS  IBCJUBDJPOFT EPCMF BTFPZ CB×PDPODVBUSPQJF[BT DPDJOB SFGPSNBEB DPO HBMFSÓB CBMDØO FYUFSJPS BSNBSJPT FNQPUSBEPT FO QBTJMMP DBMFGBDDJØO DBSQJO UFSÓB EF BMVNJOJP DPO DSJTUBM EPCMF Z TVFMP UFSSB[P ;POB $PNVOJUBSJBZ'JODBUPUBMNFOUF SFIBCJMJUBEB 13&$*07&/5" å /&(0$*"#-&4 5&- 1"53* 1*40 &/7&/5"o ;0/" $0-- * 16+0- .¤ GJODB DPO BT DFOTPS IBCJUBDJPOFT EPCMF CB×PEFPSJHFO DPDJOBSFGPSNB EB CBMDØOFYUFSJPSDFSSBEPDPO DBSQJOUFSÓBEFBMVNJOJP 1VFSUBT EF PSJHFO"" DPO CPNCB EF DBMPS DBSQJOUFSÓBEFBMVNJOJPZ TVFMPHSFT(BTDJVEBE13&$*0 7&/5"å5&- 1"53*

%61-&9 &/7&/5";0/""- $".1045"%3*".¤'JODB OVFWB EF UBO TPMP WFDJOPT  IBCJUBDJPOFT CB×P DPNQMFUP Z BTFP EPTCBMDPOFTZHSBOUFSSB [B DBMFGBDDJØO 1SFDJP &VSPT5&-1"53* 1*40 &/7&/5"o+0$4 '-0 3"-4#"%"-0/".¤'JODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT TBMØOTPMFBEPDPOCBMDØO DPDJOB ZCB×PEFDVBUSPQJF[BTSFGPSNB EPT TVFMPEFQBSLFU DBMFGBDDJØO Z BJSF BDPOEJDJPOBEP 13&$*0 7&/5"å5&- 1"53*

$"4" &/7&/5" 0"-26*-&3 &/4"/5$&#3*®%&7"--"-5" EFB×PTEFBOUJHàFEBE EF NUST DPOTUSVJEPT  NÈT NUST EF KBSEÓO Z NUST EF UFSSFOPIBCJUBDJPOFT CB×PT UFSSB[B QBMB[BHBSBKF USBTUFSP DBMFGBDDJØO CVFOFTUBEP13& $*0"-26*-&3 å.&4 13&$*07&/5" å 5&-1"53*

0$"4*»/1-"/5"#"+"&/ 7&/5"‰;0/"450$3*450 N IBCJUBDJPOFTEPCMFT DPDJ OBZCB×PSFGPSNBEPT 8$ZEV DIBJOEFQFOEJFOUF BEFNÈTEF HBMFSÓB$BSQJOUFSÓBEFBMVNJOJP QVFSUBT TBQFMZ TVFMP EF HSFT 4PMFBEP-JTUBQBSBFOUSBSBWJWJS 13&$*0å/&(0$*"#-&4 5&-1"53*

$"4" &/7&/5" 0"-26*-&3 &/$"--&.*(+03/ #BEBMPOB EF NUST USFT IBCJUBDJPOFT Z VOB CVIBSEJMMB TBMØO DPNF EPS EPT CB×PT NÈT VO BTFP DPDJOB KBSEÓO HBSBKF QBSB EPT DPDIFT USBTUFSP EPT UFSSB[BT QBSBFOUSBSBWJWJS13&$*07&/ 5"å13&$*0"-26*-&3 å5&-1"53*

1*40 &/7&/5" &/ --03&%" EFNUSTIBCJUBDJPOFT VOB EF FMMBT TVJUF $PDJOB BNQMJB  CB×PT UPEP OVFWP 1BSRVFU DBMFGBDDJØO Z BJSF BDPOEJDJPOB EP "TDFOTPS13&$*07&/5" å 5&-   1"53* 

1-";"1"3,*/(&/7&/5"FO MB DBMMF 4BO +VBO EF -B $SV[ EF#BEBMPOB.FEJEBT9 NUST 13&$*07&/5" å 5&-1"53* 

727%DGDORQD
.NQIWGT --03&%"3FGQJTPIBC 3FGPSNBEP BTDFOTPS CBMDØO BNQMJP TBMØO NVZ MVNJOPTP BNVFCMBEPDPOFMFDUSPEPNÏT UJDPTå5&- --03&%" 3FG QJTP IBC .  SFGPSNB BDUVBM TVFMPT QBSLFU BTDFOTPS DBMFG (BT OBUVSBM BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPTåNFT 5&- (03(3FGQJTPIBCJUB DJPOFT BTDFOTPS SFGPSNBEP DBMFGBDDJØO HBT OBUVSBM BBDD CB×P Z BTFP CBMDØO WJTUBT BM NBS BNVFCMBEP DPO FMFD USPEPNÏTUJDPT  å 5&-  4"/50$3*4503FGQJTP IBCJUBDJPOFT BTDFOTPS SF GPSNBEP N DBMFGBDDJØO HBTOBUVSBMZBBDDå5&- 1&17&/563"3FGQJTP  IBCJUBDJPOFT SFGPSNBEP QMBOUB CBKB DPO QBUJP N BNVFCMBEPDPOFMFDUSPEPNÏT UJDPT BBDD BNQMJP TBMØO BM MBEPNFUSPå5&- --&'*" #"+" 3FG QJTP IBCJUBDJPOFT BNQMJP TBMØO SFGPSNBEP CBMDØO BTDFOTPS UPEP FYUFSJPS BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPTåå5&- #"3/" #"$ %& 30%" 3FG QJTPN IBCJUBDJPOFT BTDFOTPS CBMDØO BNVFCMBEP DPOFMFDUSPEPNÏTUJDPT BMMBEP NFUSPå5&- 1&17&/563"3&'1JTP IBCJUBDJPOFT BTDFOTPS CBMDØO BNVFCMBEPDPOFMFDUSPEPNÏT UJDPT BMMBEPNFUSPå5&- 

1-"±" #"30 %& ."-%" QJTPT EPCSB OPWB EF IBC NFOKBEPST BNQMJT UFSSBTTFT EFN¤ DVJOBTPGGJDF CBOZT "TDFOTPS å1L PQDJPOBM å JWB5&- 1&17&/563"QJT UJQVT DBTB BNCIBC NFOKBEPSEFN¤ FYU B UFSSBTTB EF N¤ CBOZ SFGPSNBU  DVJOB BNFSJDBOB BD BNC CPNCB DBMPS 1SFV å.FT UPUJODMÛT 5&- #6'"-®"1301$4"3%"/" IBC EPCMFT SFGPSNBU DBMFG 1SFVåNFT UPUJODMÛT 5&- $ " 4 " ( & . & 4  I B C CBOZ BTFP NFOKBEPS FYU UF SSBTTB EF N¤1SFV åNFT UPUJODMÛT 5&- 1-±1&17&/563" QJT EF N¤BNCIBC NFOKBEPSFYU BCBMDØ CBOZJDVJOBBSSFHMBUT BTDFOTPS 1FS FOUSBS B WJV SFå.FT UPUJODMÛT 5&- 1035 %& #"%"-0/" 0#3" /07"ËUJDEFN¤BNCIBC  CBOZT BTFP NFOKBEPS EF N¤ UFSSBTTFTEFJN¤ [POBDPNVOJUËSJB/PVBFTUSF OBSå.FT JODMPVQJT QL USBTUFS 5&- $"4"(&.&4QJT EF N¤ IBC NFOKBEPS EF N¤ FYU" CBMDØHSBO DBMFGBDDJØJBD QFS FOUSBS B WJVSFå.FT UPU JODMÛT 5&- 1&17&/563" 0#3" 4&.* /07"QJTEFN¤BNCIBC CBOZ DPNQMFSU DVJOB PGGJDF NFOKBEPSEFN¤ UFSSBTTBEF N¤ DBMFGBDDJØJBD BNPCMBU 1JTNPMUNBDPå.FT UPU JODMÛT QLPQDJPOBM5&- &KNNWPU &KOCTVU &KOGETGU &KLQWU &KXGPFTGU VÈULH

&KUUCDVG &KWOGPIG VÈULH

.FTTFUFNCSFh

/Á.&304 13&.*"54 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

FODVVLILFDWV

+OOQDKNKCTKU

        
FODVVLILFDWV

1&17&/563"QJT EF IBC BNC NPCMFT BTDFOTPS QFS FOUSBS B WJVSFå.FT UPU JODMÛT 5&- "7"'3*$"QJTEFN¤ IBC SFGP SNBU BTDFO T PS å .FT UPUJODMÛT 5&- "-26*-&3-0$"-$0.&3$*"- SFG $FOUSP KVOUP B MB CJ CMJPUFDBZDPMFHJP BQUPUJFOEB EFTQBDIPQSPGFTJPOBM DPOTVM UBT  N BOUFT QPEPMPHP 1SFDJP å NFOTVBMFTXXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-  $&/53&"7."3516+0-1JT EFIBC FYU CBMD DBMFG BTDFO TPS1FSFOUSBSBWJVSFNFT UPUJODMT 5&- #64$0$)*$"&456%*"/5&0 4*.*-"3QBSBDPNQBSUJSQJTP 4FSJFEBE Z CVFOBT DPOEJDJP OFT5&- %"-5 %& -"7*-" &T MMPHB MPDBM DPNFSDJBM BM DBSSFS EF #BSDFMPOB DBOUPOBEB BNC 2VJOUBOB"MUB EFN BM UFMM JOUFSFTTBUT USVDBS BM 5&- -0$"-"-26*-&3 3BNCMB 4 +PBON å5&- "MCFSU"QUPQFMVRFSJB 4& "-26*-" )"#*5"$*»/ DIJDB5&- "-26*-0 -0$"- &/"7 16* ('3&%$EFNY.%& 1"5*0UPEPSFGPSNBEP5&- --0(6&3 1*4 3*&3" ."5" .0304 )BCJUBDJPOT VOB TVJUUF CBOZT NFOKBEPSEPT OJWFMMT CBMDØHSBO DBMFGBDDJØ BTDFOTPSJQJTDJOBDPNVOJUBSJB 1SFVNÏTHBTUPTE}FTDBMB 5&-     &4 --0(" )"#*5"$*» B CB EBMPOBBQSPQEFMBQMBUKBQFS TFOZPST P OPJT TFSJPTPT 5&- "-26*-0 )"#*5"$*»/ QBSB QBSFKBPVOBTPMBQFSTPOBB NJOVUPTEFNFUSPQFQWFOUVSB 5&- &DPOPNJDTJOEE

1-";"%&1"326*/(&/"- 26*-&3 åEJB ;POB DFOUSP 5&- 4&"-26*-")"#*5"$*»/CJFO BNVFCMBEB DPO EFSFDIP B UPEP [POB4UP$SJTUP5&- +6/50"$0--*16+0-1JTP FYUFSJPSBDBMMFEFIBCJUBDJP OFT TFNJBNVFCMBEP BNQMJP DPNFEPS CB×P DPNQMFUP BB ZDBMFGBDDJØO"-26*-&3å .&4 (BTUPT EF DPNVOJEBE JODMVJEPT 3&' 4$ 5&- $&3$" %& .0/5*("-": . 1JTP EF IBCJUBDJPOFT BOUFT  BNQMJP DPNFEPS DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT TVFMP QBSRVFU "-26*-&3 å.&4(BTUPTDPNVOJEBE JODMVJEPT3&'#"5&- +50"- $$ ."(*$ 1JTP EF IBCJUBDJPOFT FO GJODB DPO BTDFOTPS `*NQFDBCMF"NVF CMBEP DPNFEPS DPO TBMJEB B CBMDØOFYUFSJPSBDBMMF`.VF CMF OVFWPT 1, 01$*0/"- (UPTEFDPNVOJEBEJODMVJEPT "-26*-&3å.&43&'4- 5&- $0/(3&40 1JTP EF IBCJ UBDJPOFT FO [POB NVZ CJFO DPNVOJDBEB "NVFCMBEP 5PUBMNFOUF FYUFSJPS B DBMMF "-26*-&3å.&4(BTUPT EFDPNVOJEBEJODMVJEPT3&' $05&- $&/530 $FSDB EFM NVTFP 1JTP EF N Z IBCJUBDJP OFT SFGPSNBEPZFOGJODBDPO BTDFOTPS#BMDØOFYUFSJPSB$ "-26*-&3å.&4(BTUPT DPNVOJEBEJODMVJEPT3&'$& 5&- &4 --0(" 6/" 1-"±" %& 1"3,*/( %& .050 BM DFOUSF EF #BEBMPOB5SVDB BM  %61-&9 &/ "-26*-&3 "- '0/409**+UP1VFSUP 0#3" /6&7"" FTUSFOBS  IBC  CB×PT DPNFEPS DPO DPDJOB BNFSJDBOB Z TBMJEB B UFSSB[B N(BSBKF#POJUPT"DBCB EPT'JODBTØMPWFDJOPT å 5&-   %JSFDUP QSPNPUPS 

1*4 --0(6&3".#"4$&/ 403  IBCJUBDJPOT BSNBSJT FNQPUSBUT NFOKBEPS HSBO UPU FYUFSJPS BB DBMFGBDDJØ DVJOB FRVJQBEB UPUBMNFOU TJ UVBU D1SJN DFOUSF 5&-  %61-&9 &/"-26*-&3 +50 .&530:1;"1&17&/563" 0CSB OVFWB B FTUSFOBS UPUBM NFOUFFYUFSJPSZNVZTPMFBEP IBCCB×PT BNQMJPDPNFEPS TBMØODPODPDJOBBNFSJDBOB 5&33";"440-"3*6.`7FBMP å5&-%JSFDUP QSPNPUPS "-26*-0 1-"/5" #"+" %F PCSBOVFWBBFTUSFOBS FODBTDP BOUJHVP EF 4U #PJ  IBCJUB DJPOFT QBUJP EF N CB×P ZDPDJOBFRVJQBEPTåNFT Z å EF GJBO[B 5&-  1*404"-26*-&3$"/50/*0 #03* 1JTPTEFBN IBC TVJUUFDPOCB×PZBSNB SJP EPCMFT CB×PHFOFSBMDPO CB×FSB DPDJOBN DPNFEPS ZCBMDØO"MRVJMFSåNFT *OGØSNFTF 1"3,*/( &/7&/%" B MB 1MB OB %PT EF .BJH DBOUPOBEB &OSJD#PSSËTå5&- 1"35*$6-"3"-26*-" 1-";" %&1"3,*/(&/5033&/5%& #"5--03*"5JFOF BTDFOTPS .FEJEBTY 13&$*0å 5&-1"53* 1"35*$6-"3"-26*-" 1-";" %&1"3,*/(&/5033&/5%& #"5--03*" .FEJEBT Y NFO‹1MBOUB13&$*0å 5&-1"53* 1"35*$6-"3"-26*-" 1-";" %&1"3,*/(&/5033&/5%& #"5--03*"&OQSJNFSBQMBOUB .FEJEBT  Y  13&$*0 å5&-1"53* "-26*-&31-";"%&1"3,*/( .0504 &/ $"--&5033&/5 %&#"5--03*"1SFDJPåNP UPT5&-1"53* 1"35*$6-"3"-26*-" 1-";" %& 1"3,*/( $--&'*" .FEJ EBT Y  N JEFBM DPDIF QFRVF×P13&$*0å"-.&4 5&-1"53* 727%DGDORQD
FODVVLILFDWV

1*40&/"-26*-&3&/-"$" --&+0$4'-03"-4%&#"%" -0/" EFNUST IBCNÈT VOWFTUJEPSCB×P DPDJOBSF GPSNBEB QBSRVFU DBMFGBDDJØO BJSF BDPOEJDJPOBEP WFOUBOBT EFBMVNJOJP"TDFOTPS13&$*0 "-26*-&3 å.&45&- 1"53* 1*40&/"-26*-&3&/-"$" --&(6*'3² PQDJPOBMPGJDJOBT ZUBNCJÏOWJWJFOEBNUST  IBCJUBDJPOFT CB×P DPDJOB UFSSB[B EF NUST WFOUBOBT BMVNJOJP#VFOFTUBEPEFDPO TFSWBDJØO $0/46-5"3 13& $*05&-1"53* 1*40&/"-26*-&3&/$"--& $&37"/5&4 EFIBCJUBDJPOFT DPNFEPS DPDJOB FRVJQBEB 3FGPSNBEP QFSGFDUP FTUBEP "NVFCMBEP 13&$*0 "-26* -&3  å 5&-  1"53* -0$"-"-26*-&3 &/ #"%" -0/" DBMMF$FSWBOUFT EF NUST EF TVQFSGJDJF Z BEFNÈT JODMVZF VO QFRVF×P BMNBDÏO BQUP QBSB DVBMRVJFS OFHPDJP 13&$*0"-26*-&3å5&- 1"53*

%QPPGEVC~VCN~GFKEKÒ FKIKVCNFGN6Q6

YYYGNVQVFKIKVCNEQO

GNRQTVCNFGNCVGXCTGXKUVC

7HO

-0$"- &/"-26*-&3 &/ #" %"-0/" DBMMF4BOUB#ÈSCBSB EFNUSTNUSTEFOBWF UPUBMNFOUF EJÈGBOB DPO BMUJMMP ZSFTUPPGJDJOBT&OUSBEBQBSB WFIÓDVMPT BMUVSBIBTUBNUST 1VFSUB JOEFQFOEJFOUF FOUSBEB BPGJDJOBT$POTUBEFVOMBWBCP ZVOQBUJP"QUPBMNBDÏO13& $*0"-26*-&3å5&- 1"53*

%$'$/21$1$9(6,1'8675,$/(6

51.7%+105 2#55#6'/25

FKHÌEKN

HÀEKN

1*40&/"-26*-&3&/$"--& .*26&- 4&37&3  NUST BQSPYJNBEPT IBCJUBDJPOFT DPDJOB Z CB×P CJFO DPOTFSWB EPT 13&$*0"-26*-&3 å 5&-1"53* 1*40&/"-26*-&3FOMBDBMMF +PTD'MPSBMT &OUMPEFNUST UJFOF IBCJUBDJPOFT HSBO TB MØODPNFEPS DPDJOB MBWBCP 13&$*0"-26*-&3å5&- 1"53*

/165 '0%4'7#65

57&1-75 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
FODVVLILFDWV

4&ยบ03" +07&/ #64$" 53"#"+0 QPS IPSBT P NF EJBKPSOBEBFOMJNQJF[B$PO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT %PDVNFOUBDJร˜O FO SFHMB 5&-

1*40"-26*-&3&/-"$"--& $&37"/5&4 %& #"%"-0/" DFSDB NFUSP 1FQ7FOUVSB NUST BQSPYJNBEBNFOUF  IBCJUBDJPOFT DPDJOB Z CBร—P FO QFSGFDUBTDPOEJDJPOFT 4B MPODPNFEPS CBMDร˜OBMBDBMMF $FSWBOUFT13&$*0"-26*-&3 รฅ5&-1"53* 1*40&/"-26*-&3&/$"--& --&'*ยฎ %& #"%"-0/"  NUST IBCJUBDJPOFT DPNF EPS DPDJOB MBWBEFSP CBMDร˜O SFGPSNBEP"TDFOTPS13&$*0 "-26*-&3รฅ5&- 1"53* 1*40 &/"-26*-&3 &/ $".* 4"/5 +&30/* %& -" .63 53" FO#BEBMPOB EFNUST IBCJUBDJPOFT CBร—P DPDJOB MBWBEFSP BJSFBDPOEJDJPOBEP DBMFGBDDJร˜O NVZ MVNJOPTP #JFO DPOTFSWBEP "TDFOTPS 13&$*0"-26*-&3รฅ5&- 1"53* 1*40 &/ "-26*-&3 &/ -" $"--& $&37"/5&4 %& #" %"-0/"  NUST BQSPYJ NBEBNFOUF  IBCJUBDJPOFT DPDJOB UPUBMNFOUF FRVJQBEB "NVFCMBEP DBMFGBDDJร˜O13& $*0 "-26*-&3 รฅ 5&- 1"53*

+OOQDKNKCTKU

53"41ยฎ4 26*04$ 13&.4" QFS KVCJMBDJร˜ 5&-  4&53"41"4" 1&-626&3ยถ" : $&/530 %& #&--&;" FO #BEBMPOB $FOUSP  N  UPDBEPSFT MBWBDBCF[BT MB CPSBUPSJP WFTUVBSJPDMJFOUFT UPDBEPSNBRVJMMBKF DBCJOBT FTUรUJDB  TBMB 67" IPSJ [POUBM VMUSB SรˆQJEP EVDIB BMNBDFO CBร—P WFTUVBSJP QFSTPOBM BMRVJMFSJOUFSFTBO UF `USBTQBTP PQPSUVOJEBE 5&-     53"41"401"/"%&3*"1"4 5&-&3*" DFOUSP #BEBMPOB 'SFOUF DPMFHJP5PUBMNFOUF FRVJQBEB 0DBTJร˜O QPS OP QPEFS BUFOEFS *OUFSFTBEPT MMBNBS5&- 

&DPOPNJDTJOEE

6TGDCNN #64$0 '&*/" $"1 %& 4&5 ."/" FYQFSJFODJBE}BKVEBOU EFDVJOB DBNCSFSBEFNBOKB EPSJEFQFOEFOUBEFQBTUJTF SJB )PSBSJ/PDUVSO/05&- 

4&0'3&$&43"QBSBUSBCBKBS DVJEBOEPQFSTPOBTNBZPSFT DBOHVSP MJNQJF[BZDPOTFSKF SJB DPOFYQFSJFODJB5&- 

53"45&301"35*$6-"3&/ 7&/5"รฅ5SBTUFSPEF N BQSPY #BEBMPOB DFOUSP GSFOUFBVUPQJTUB QSJWBEPZGรˆ DJMBDDFTP5&-

$)*$" #64$"53"#"+0 QPS IPSBT NFEJB KPSOBEB OPDIFT$VJEBSQFSTPOBTNB ZPSFT5&-

4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB BDPNQBร—BS B QFSTPOBT NB ZPSFT EJB OPDIF QPSIPSBT 5&-

4&ยบ03"4&0'3&$&$0.0 DBOHVSP GJOFT EF TFNBOB 1SFGFSJCMF[POB-MPSFEB5&- 

4& 0'3&$& $)*$0 EF Bร—PT DPNP BZVEBOUF EF BMNBDFO MJNQJF[B DBSHBT Z EFTDBSHBTPTJNJMBS5&- 

4&ยบ03" #0-*7*"/" %& "ยบ04 $0/ 1"1&-&4 &/ 3&(-" TF PGSFDF QBSB USB CBKBS GJOFT EF TFNBOB EF DBOHVSP MJNQJF[B QPS MBT NBร—BOBT $VJEBEP QFSTPOBT NBZPSFT OPDIFT $PO SFGFSFODJBT 5&-

$)*$" +07&/ 4& 0'3&$& QBSB DVJEBS QFSTPOBT NB ZPSFT DBOHVSP B IPSBT P B UJFNQP DPNQMFUP DPO FYQF SJFODJB 5&-

6TCURCUUQU"&3016&350 /6&7"5&3 .*/"- 13&$*4"1&340/"- DPO*OHMรTQBSB4VQFSWJTPSFT EF WVFMP "HFOUFT EF QBTB KFSPTZ "[BGBUBT EF UJFSSB 4VFMEP IBTUBรฅ1SFQรˆSBUFQBSB BDDFEFS5&-

4& 0'3&$& 43" DPO FYQF SJFODJBFOBVYJMJBSEFMJNQJF [B BZVEBOUF EF DBNBSFSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT 5&-

4& 0'3&$& 43" QBSB DVJ E B S Q F S T P O B T N B Z P S F T DBOHVSP MJNQJF[BFOHFOFSBM EJTQPOBCJMJEBE JONFEJBUB DPN FYQFSJFODJB 5&- 

4& 0'3&$& 4&ยบ03 $0.0 BMCBร—JM DPOTFSKF MJNQJF[B P TJNJMBSEJQPOJCMJEBEJONFEJB UB5&-

'"-5"0'*$*"-ย‹%&1"/" %&3ยถ": 0'*$*"- %& ย‹ %& #0--&3ยถ" *OUFSFTBEPT 4S +PTFQ5&-

{5*&/&4 $"3/ยฒ %& $0/ %6$*3 6SHFO1SPGFTPSFTEF "VUPFTDVFMB QBSB QSรˆDUJDBT $PNQBUJCMF DPO PUSB BDUJWJ EBE(BOBIBTUBรฅNFT 1SFQรˆSBUFQBSBJODPSQPSBSUF 5&-

3&$&1$*0/*45"4: "69* -*"3&4"%.*/*453"5*704 QSFDJTBO "ZVOUBNJFOUPT Z 6OJWFSTJEBEFT 1SFQรˆSBUF QBSB BDDFEFS 5&-  

4&13&$*4"/"69%&'"3 ."$*"QBSBBUFODJร˜OBDMJFO UFTZ"VYEFHVBSEFSร“BQBSB QBSRVFT JOGBOUJMFT Z DIJRVJ QBSL *OGร˜SNBUF MMBNB 

4& 0'3&$& $)*$" +07&/ QBSB MJNQJF[B DBOHVSP DVJ EBEPQFSTPOBTNBZPSFT5&- 727%DGDORQD
FODVVLILFDWV

#64$053"#"+0%&IPTUF MFSJB MBWBQMBUPT BZVEBOUF EFDPDJOB MJNQJF[B WFIJDVMP QSPQJP5&- 63(&/(6"3%"4'03&45" -&4:#0.#&304QBSB#BS DFMPOB4VFMEPBQSPYรฅ 4ร˜MP/BDJPOBMJEBE&TQBร—PMB *OGร˜SNBUF 4&ยบ03" 3&410/4"#-& #64$"53"#"+0QPSIPSBT PKPSOBEBDPNQMFUB5&- 4&ยบ03" +07&/ #64$" 53"#"+0.&%*"+03/"%" PQPSIPSBT NBร—BOBTPUBS EFT$POFYQFSJFODJBZSFGF SFODJBT5&- $)*$" 4& 0'3&$& 1"3" $6*%"3 QFSTPOBT NBZPSFT EF JOUFSOB $PO SFGFSFODJBT 5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" 1"3" MJNQJF[B QPSIPSBT5&- 4& 0'3&$& $)*$" 1"3" 53"#"+"3QPSIPSBT NFEJB KPSOBEBFOMJNQJF[B DVJEBO EP QFSTPOBT NBZPSFT 5&- 4& 0'3&$& 43" DPNP DBO HVSP QPS IPSBT P MJNQJF[B FO HFOSBM DPOFYQFSJFODJBZSF GFSFODJBT5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" 1"3" $6*%"%0 %& 1&340/"4 .":03&4 DPO FYQFSJFODJB MJNQJF[BQPSIPSBT5&- 4& /&$&4*5" 0'*$*"-" %& ย %& 1&-62&3*" [POB NPOUJHBMB NFEJB KPSOBEB QSFHVOUBS QPS HMPSJB 5&- 4&0'3&$&$)*$"QBSBDVJ EBS QFSTPOBT NBZPSFT P MJNQJF[BFOHFOFSBM EVSBOUF FMEJBZQPSMBTOPDIFT5&- '"-5" %&1&/%*&/5" 1"3" .&/"+& FO GFSSFUFSJB EF #BEBMPOB JOUFSFTBEBT FO WJBS DVSSJDVMVN DPO GPUP B GFSSFUFSJB #$) $ 'SBODFTD -BZSFU #BEBMPOB 727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
FODVVLILFDWV $)*$0 4& 0'3&$& $0.0 40-%"%03 DPOFYQFSJFODJB FO DVBMRVJFS UJQP EF USBCBKP FO 4PMEBEVSB 5&-  

4&0'3&$&$)*$"FOMJNQJF [B DBOHVSP DVJEBEPQFSTP OBTNBZPSFT$POFYQFSJFO DJB Z SFGFSFODJBT 5&- 

0'3&;$0 .*4 4&37*$*04 &/ MJNQJF[B DVJEBEP EF OJÃ&#x2014;PT QFSTPOBT NBZPSFXT USBCBKP QPS IPSBT NFEJB KPSOBEB P OPDIFT TPZ TFSJB Z SFTQPOTBCMF DPO CVFOBT SFGFSFODJBT %JTQPOJCJMJEBE JONFEJBUB5&-

$"5"-"/"4&0'3&$&QBSB FMDVJEBEPEFOJÃ&#x2014;PTZBODJB OPT $PO FYQFSJFODJB 5&- 

$)*$"4&0'3&$&1"3"USB CBKBSQPSIPSBT EFMJNQJF[B P QFSTPOBT NBZPSFT 5&- 0 4&0'3&$&43"&41"º0-" QBSBMJNQJF[BFOHFOFSBMQPS MBTUBSEFT5&- 4&0'3&$&43"103)03"4 5"3%&4 MJNQJF[B OPDIFT DVJEBOEP QFSTPOB NBZPSFT CVFOBTSFGFSFODJBTZDPOQB QFMFT5&- 4&º03" 3&410/4"#-& 4& 0'3&$& 1"3" MJNQJF[B QMBODIB DBOHVSP QPSIPSBT 5&- '"-5" %&1&/*&/5& 1"3" '&33&5&3*"&/#"%"-0/" JOUFSFTBEPT FOWJBS DVSSJV MVN DPO GPUP B 'FSSFUFSJB #$) $ 'SBODFTD -BZSFU  #BEBMPOB &.13&4" %& 4&37*$*0 %& -*.1*&;" /&$&4*5"*/$03 103"3 -*.1*"%03&4"4 QBSBMB[POBEFM#BSDFMPOÃ&#x2019;T 4F SFRVJFSF FYQFSJFODJB NÃ&#x201C; OJNB EF BÃ&#x2014;PT *OUFSFTB EPT FOWJBS DVSSÃ&#x201C;DVMVN B UTFSWFJT!ZBIPPFT 4& 0'3&$& $)*$" 1"3" DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT DBOHVSP5&- 4&0'3&$&$)*$0QBSBDVJ EBSQFSTPOBTNBZPSFT KBSEJ OFSÃ&#x201C;B MJNQJF[B&UD5&- &DPOPNJDTJOEE

'"-5" %&1&/%&/5" 1&3 '03/ %& 1" OP FT OFDFT TÃ&#x2039;SJB FYQFSJÃ&#x2019;ODJB GPSNBDJÃ&#x2DC; BDÃ&#x2039;SSFDEFMFNQSFTB1PSUBS DVSSÃ&#x201C;DVMVN B $$PORVFTUB 

4&º03" 4& 0'3&$& QBSB MJNQJF[B DVJEBEPEFQFSTP OBT NBZPSFT DBOHVSP QPS IPSBT KPSOBEB DPNQMFUB 5&-

4&37*$*05²$/*$0 &/ #" %"-0/" 13&$*4"5²$/* $0 %& )"3%8"3& 1"3" 5"--&3 */'03.«5*$0 4F PGSFDFDPOUSBUPIPSBT TFNBOBMFT BMUB FO 44 JODPSQPSBDJÃ&#x2DC;O JONFEJBUB &OWJBS$7BJOGP!MFLLFSOFU FT

1*/503 4& 0'3&$& QBSB USBCBKBSFOFNQSFTBTZQBS UJDVMBSFT $PO NVDIB FYQF SJFODJB5&-

4&13&$*4"$)*$"%&"$" %&.*" 1"3" 13«$5*$"4 &/ 1&-626&3*" 3BNCMB 4BO+VBO %-MPSFEB

4& 0'3&$& $6*%"3 ." :03&4 0 -*.1*&;" SFGF SFODJBT MVOFT EPNJOHPT OPDIFT5&-

4&/&$&4*5"0'*$*"-"%& 1&-626&3*" FO #BEBMPOB 5&-   o  

4&0'3&$&4&º03"$0.0 GJKB P JOUFSJOB DVJEBS QFSTP OBT NBZPSFT 5&-  

4&/&$&4*5"&45&5*$*45" QBSBNFEJBKPSOBEB5&- 3&45"63"/5 /&$&44*5" $".#3&34QFMDBQEFTFU NBOB5&-

"(505"&%"5/&$&44*5" GJYFT JOUFSJOFT QFS IPSFT QFSTPOFTEFDPNQBOZJBQFS OFOTJBWJT5&- 

4&º03" 3&410/4"#-& DPOCVFOBTSFGFSFODJBTCVT DBUSBCBKPQPSIPSBTPNFEJB KPSOBEB MJNQJF[B DVJEBEP EF QFS TPOBT NBZPSFT P DBOHVSP JODPSQPSBDJPO JO NFEJBUB5&-

"(505"&%"5/&$&44*5" JOGFSNFSFT QVFSJDVMUPSFT GJ TJPUFSBQFVUFT BVYEFDMÃ&#x201C;OJDB BEPNJDJMJJIPTQJUBMI FUD 5&-

5 3 " / 4 1 0 3 5 * 4 5" " . # '63(0/&5"13¾1*"01&- $0.#0 TPGFSFJY QFS USF CBMMBS FO FNQSFTFT QFS GFS USBOTQPSUT BMT NBUJOT QFS IPSFTBCBSDFMPOBJSPEBMJFT 5&-

.&/4"+&304'63(0/&5" QBSB SFQBSUPT Z QFRVFÃ&#x2014;B QBRVFUFSÃ&#x201C;B FO #BSDFMPOB Z DJOUVSÃ&#x2DC;O 1SFTFOUBSTF MVOFT Z NBSUFT UBSEFT EF B FO$1POJFOUF CKT #BEBMPOB

/&$&4*501-"/*45" 07&3 -0,*45" $PO FYQFSJFODJB 5&- -VDÃ&#x201C;B

.&/4"+&304 .050 FMF WBEPTJOHSFTPT1SFTFOUBSTF MVOFT Z NBSUFT UBSEFT EF BFO$1POJFOUF CKT#BEBMPOB 

YYYGNVQVFKIKVCNEQO 

727%DGDORQD
FODVVLILFDWV

8CTKU %QPPGEVC~VCN~GFKEKÒ FKIKVCNFGN6Q6

(3"$*&4BM}FTQFSJUTBOUQFS FMGBWPSSFCVU.3

YYYGNVQVFKIKVCNEQO

GNRQTVCNFGNCVGXCTGXKUVC

'N6QV&KIKVCNÈU+PHQTOCEKÒRTQRGTC /PUÓDJFTMPDBMTBDUVBMJU[BEFT 3FQPSUBUHFT -&TQBJ$VMUVSBM &MT&TQPSUT

' N6QV&KIKVCNGNHCUVW 4VHHFSJSOPUÓDJFT *ODMPVSFBDUFTDVMUVSBMTJTPDJBMT &TDSJVSFMFTUFWFTDBSUFT&OWJBSMFTUFWFT GPUPHSBGJFTEFOÞODJFT

'N6QV&KIKVCN V~JQRQUCHÀEKN &TDSJVSFDMBTTJGJDBUT %FTDBSSFHBSMBSFWJTUB "OVODJBMBUFWBFNQSFTB *OGPSNBDJØEFUBSJGFTJQSFVT

%NCUUGU $-"44&4 %& (6*5"33" $-®44*$"1016-"35PUTFMT OJWFMMT #BEBMPOB +PBO .‹ 5&- --*$&/$*"5 EØOB SFGPSÎ FT DPMBS EF NBUFT GÓTJDB J RVÓ NJDB B #BEBMPOB -B 1MBOB 5&- --*$&/$*"5 %»/" 3&'03± &4$0-"3EFNBUFNËUJRVFT GÓTJDBJRVÓNJDB&40J#BUYJ MMFSBU #BEBMPOB -B 1MBOB 5&- "/(-µ4 DMBTTFTQBSUJDVMBST JOEJWJEVBMT QFUJUTHSVQT IP SBSJ GMFYJCMF DPOWFSTB #VTJ OFTT.ÒUPEFTQFSTPOBMJU[BUT 5&- 130'&403"5*56-"%" %" $-"4&4QBSUJDVMBSFTZHSVQP 1SJNBSJB 4FDVOEBSJB #BDIJ MMFSBUP .ØEVMPT 'SBODÏT 4FMFDUJWJEBE 'PSNBDJØO )È CJUPTEF&TUVEJP5&- 

" 4"/ +6%"45"%&0 BCP HBEPEFMPJNQPTJCMF3F[BS "WF.BSJBT EVSBOUFEJBT 1JEB EFTFPT Z BM OPWFOP EJBQVCMJDBFTUFBOVODJP4F DVNQMJSBBVORVFOPMPDSFBT .73 4&7&/%& $"." 4*/ $0- $)»/ DPODBCF[BMZEPTNF TJUBT .BSDB ,JCVD B×PT å -MBNBS B QBSUJS EF MBT I5&-

YYYGNVQVFKIKVCNEQO

/QVQT

0$"4*»/ 7&/%0$&/53" -*5"%*(*5"-/&3*4 OVFWB TPMP NFTFT EF VTP å 5&-

4&7&/%& .050 */'"/5*- %&""º04EFUZDD TFNJBVUPNÈUJDB FO QFSGFDUP FTUBEPå,BXBTBLJDD EF DPNQFUJDJØO DBSCPOP FO CVFO FTUBEP å */'0 

4& "-26*-" )"#*5"$*»/ FO#BEBMPOBBDIJDB DPOEF SFDIPBUPEPFMQJTP(BTUPT JODMVJEPT $FSDB .FUSP - åNFT -MBNBS B QBSUJS EFMBTI"OB5&- 

4&7&/%&$0$)&$$SPKP DPOFRVJQP)*'**EFBMHFOUF TJODBSOFUå */'05&- 

7&/%0 4*--" %& 36&%"4 FO CVFO FTUBEP å 5&- 

2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVGFGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO

#OKUVCVU "53&7&5&".*45"% 1"3& +"5&- +04& %& "º04 CVTDB NVKFS DPO GJOFT TFSJPT EF B B×PT EF CBEBMPOB QSFGFSFOUFNFOUF #BSSJP 4UP $SJTUP P DFSDBOJBT 5&- 

.&453" EØOB DMBTTFT EF SFGPSÎ5&-

$6340446#7&/$*0/"541&3" 53&#"--"%034 "650/0.4*"563"54 t803% t13&7&/$*»3*4$04-"#03"-4 t&9$& 4&$503$0.&3±

t"$$&44 t13&7&/$*»3*4$04-"#03"-4 t"650$"% "%*45"/$*" )PSBSJTDVSTPTFOHSVQTEFNBUÓJUBSEB

)PSBSJEBUFODJØ

#"%"-0/" '03 . "$*»

.BUJOT%JMMVOT %JNFDSFTJ%JWFOESFTEF 5BSEFT%JMMVOTEF %JKPVTEF

*HOBTJ *HMFTJBT  4  #BEBMPOB 5FMT  $POUFTUBEPS

727%DGDORQD

&DPOPNJDTJOEE

        
WHFQRORJLD

VGEPQNQIKCQRYHWDWV‡JDGJHWV‡WHOHIRQLD‡VRIWZDUH‡LQWHUQHW

3BDØEFMWJEFPBmDJPOBU $BQ7*

5FDOPMPHJBt&MTNPEFSOTFRVJQT BVEJPWJTVBMT USFCBMMFO BNC BSYJVTJOGPSNËUJDTRVFRVFEFO FNNBHBU[FNBUTFOVOBUBSHFUB EFNFNÛSJBPFOVOEJTDEVS UBMDPNKBIFNFYQMJDBUBMHVOB WFHBEBFOBRVFTUBTFDDJØ"JYÛ ÏTFMRVFTVCTUJUVFJYBMTDMËTTJDT SPEFUTGPUPHSËmDTJBMFTDJOUFTEF WÓEFPRVFIFNFTUBUVUJMJU[BOUmOT GBSFMBUJWBNFOUQPDJRVFNBMHSBU UPUFTUBOFODBSBPQFSBUJVT "NCBRVFTUTWFMMTTJTUFNFTRVBO VOSPEFUPVOBDJOUBTBDBCBWFO FMTTVCTUJUVÓFNQFSBMUSFTJQPEÓFN DPOUJOVBSQSFOFOUJNBUHFT&MT TJTUFNFTNPEFSOT TPOEJGFSFOUT TJCÏVOBUBSHFUBEFNFNÛSJBQPU TFSUBNCÏTVCTUJUVÕEBTPCSFMB NBSYBQFSVOBBMUSB DBMmOBMNFOU CVJEBSFMDPOUJOHVUFOVOPSEJ OBEPSQFSUBMEFSFBQSPmUBSMFT &OFMDBTEFMFTDËNFSFTBNC EJTDEVSBJYÛÏTBCTPMVUBNFOU OFDFTTBSJ KBRVFRVBOFMEJTD FTUËQMF OPÏTQPUFOSFHJTUSBS NÏT&OBRVFTUQSPDÏT DBMUFOJS DVSBEFMFTJNBUHFTEJHJUBMTQFS UBMEFRVÒRVBMTFWPMFSSPSQSPQJP EFMTJTUFNB OPBDBCJFTCPSSBOU QBSDJBMPUPUBMNFOUFMNBUFSJBM 4FHVSFUBUBNCFMTBSYJVT EJHJUBMTEJNBUHFT "MDPOOFDUBSMBUBSHFUBPMBDËNF SBBMPSEJOBEPS FMTJTUFNBEFUFD UBBVUPNËUJDBNFOUMFTJNBUHFTB USBOTGFSJS USJBSFNVOBDBSQFUBQFS BSYJWBSMFT JJOJDJBSFNFMQSPDÏT

7e&1,&2,1)250É7,&2/$6 +25$66,$'

5HSDUDFLRQHVSXQWXDOHV\WRWDOHVDGRPLFLOLR 7DPELpQSURJUDPDGRU:HEHOHFWUyQLFR DQDOLVWD'HVSOD]DPLHQWRV\SUHVXSXHVWRVJUDWLV SDUDVLHPSUH5DIDHO0DUWtQH]

7HO

$BEBQBTRVFSFBMJU[FNQFSUBM EFUSBOTGFSJSFMNBUFSJBMIBEF TFSUPUBMNFOUTFHVS QFSUBOU NBJFTCPSSBSFNSFTmOTRVFOP FTUJHVJUPUDPQJBUBMPSEJOBEPS &OBMHVOTDBTPT MPSEJOBEPS QSFHVOUBTJWPMFNRVF VODPQ USBOTGFSJUTFMTBSYJVT TFTCPSSJO BVUPNËUJDBNFOU.FTWBMEJSRVF OP JFOUPUDBTFMTFTCPSSBSFN OPTBMUSFT VODPQFTUFNTFHVST "QBSUJSEBRVÓEJGFSFODJBSFN FOUSFBSYJVTEFGPUPTJEFWÓEFP KBRVFMÞTRVFFOGBSFNÏTNPMU EJGFSFOUNFOUSFRVFMFTGPUPT MFTBSYJWBSFNFOVOBDBSQFUBKB IBCJMJUBEB FMTBSYJVTEFWÓEFP FMTVUJMJU[BSFNDPNBQBTQSFWJ QFSDSFBSVOEJTDEF%7%QFSTFS SFQSPEVÕUFORVBMTFWPMBQBSFMM

EB OPFTUËDPNQSPWBURVFFMT EJTDT$%J%7%OPFTEFUFSJPSJO BNCFMQBTEFMUFNQT+PUJODFMT NFVTEVCUFT JVTSFDPNBOBSJB RVFVUJMJU[ÏTTJVTFNQSFEJTDTEF CPOBRVBMJUBU EFNBSRVFTCP OFT FTQFDJBMNFOUQFSGFSEJTDT %7%EFWÓEFP6ODPQFTUËGFU FMEJTDPSJHJOBMJMBDÛQJB QPEFN FTCPSSBSmOBMNFOUFMTBSYJVTEF WÓEFPEFMPSEJOBEPS KBRVFFOT PDVQFONPMUEFTQBJ-BDÛQJB MBHVBSEFVDPNBUBMFOVOMMPD TFHVSJOPMBVUJMJU[FVNBJNFOUSF MPSJHJOBMGVODJPOJ6ODPQGFUUPU BJYÛ mOBMNFOUQPEFNFTCPSSBS FMTBSYJVT JBJYÓQPEFSDPOUJOVBS FOSFHJTUSBOUJNBUHFT &MTBSYJVTEFGPUPT 6ODPQUSBOTGFSJEFTMFTGPUPT BMPSEJOBEPS OPUPUFTUËTF HVS*NBHJOFVRVFUFOJVUPUB MBDPMtMFDDJØFOFMEJTDEVSEF MPSEJOBEPSJBRVFTUGBMMBIBVSFV QFSEVUUPUFTMFTWPTUSFTGPUPT4J UFOJVVOEJTDEVSFYUFSO GFVOF VOBDPQJBEFUPUFTMFTDPTFT JNQPSUBOUTRVFHVBSEFVFOFM EJTDEVS GPUPHSBGJFTJODMPTFT "WVJFOEJBFMDPTUEFMTEJTDTÏT NPMUBTTFRVJCMFJQBHBMBQFOB BRVFTUBTFHVSFUBU'JOBMNFOU GFUFTMFTDPQJFTQFSUJOFOUT FT QPUFTCPSSBSFMDPOUJOHVUEFMFT UBSHFUFTQFSTFHVJSQSFOFOUJNB UHFTTFOTFQSPCMFNFT

&MTBSYJVTEFWÓEFP 6ODPQDPQJBUTFMTBSYJVTEFWÓ EFP VUJMJU[BSFNVOQSPHSBNBRVF FOTQFSNFUSËDPOWFSUJSMPTFOVO EJTD%7% TJHVJEJSFDUBNFOUUBM RVBMFMTWBNFOSFHJTUSBS PCÏ FEJUBOUMPT EFUPUBJYÛKBFOWBN QBSMBSFODBQÓUPMTBOUFSJPST 6O DPQGFUFMEJTDJDPNQSPWBURVFFT QPUSFQSPEVJSDPSSFDUBNFOU DBM SFBMJU[BSVOBDÛQJBEFTFHVSFUBU &OUFPSJB TJFMEJTDFTUËDPSSFD UBNFOU TJFMDVJEFNJFMUFOJN CFOOFU OPFTGBSËNBMCÏNBJ 1FSÛQPUTFSGËDJMRVFFMEJTDSFCJ VODPQPFTSBUMMJQFSMBQBSUPO FTUËFOSFHJTUSBU JBMFTIPSFTQFS ESÓFNFMDPOUJOHVU%BMUSBCBO 8FCT BNJEB

8F C *OUFSOFU

3BNPO"MBSØ 5ÒDOJDFOBVEJPWJTVBMTr%*(*5"-61

2EGALAgTELS TEUSRECORDS

(FTUJØEF $PSSFVT EPNJOJT FMFDUSÛOJDT

XXXDMJDEJTTFOZDPN JOGP!DMJDEJTTFOZDPN

.ODEIXISQUEESFACINMALBÏ ALgARMARI

%FNBOJhOTVOB EFNPTUSBDJØHSBUVÕUB TFOTFDBQDPNQSPNÓT

2EPORTATGESDEVIDEO FOTOGRAlA AUDIOVISUALS

5FM 

0OSEMALDIATOTS ELSTEUSRECORDS

CINEMADEMM DIAPOSITIVES FOTOS VIDEO 6ISITALAWEBWWWDIGITAL UPCAT 4EL

VGEPQNQIKC QBHJOEE

727%DGDORQD
CBTLFUJOEE
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQDTOT Badalona 1393  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1393.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you