Page 1

/ÞNFSP %FMBMEFKVMJPMA

&TQBJ$

&M.VTFVFYQPTB MFTEPOBDJPOTGFUFT FOFMTEBSSFSTEPT BOZT

3FQPSUBUHF

&YQPTFOBM.ËHJD #BEBMPOBMBKBRVFUB EFA#BEJPCKFD UFTNÏTEF.JDIBFM +BDLTPO

"DUVBMJUBU

6OYPDFOUSFVOBVUPCÞT JVOUSBNWJBEFJYBTFU GFSJUTBMCBSSJEF4BOU 3PD

1PMÓUJDB

&M11BDVTBUPUTFMT HSVQTNVOJDJQBMTEF DBTUJHBSCBSSJTEFMB DJVUBUBNCFMQSPKFDUF EF$BO$PMPNFS

&MTEBSSFSTQFTDBEPSTEF#BEBMPOBQPESJFO EFTBQBSÒJYFSEFMQPSU

"NCWFVQSÛQJB

+PBO4BCBUFSJ"NJHØ J%PMPST4BCBUFS 7FÕOTUPSSFEF$PEJOBEF$BOZFU%FTRVFSSB BESFUB3PTFUB BNËMJB 3PTB.BJFMTGJMMT EBNËMJB 'PUP3PTB.B$BNEFQFESØT

1PSUBEBJOEE

1FSTPOFT

7ÓDUPS3PKP NFNCSFEF M"TTPDJBDJØEF.BMBCBSJTNF EF#BEBMPOBi7PMFNPGFSJS VOBBMUFSOBUJWBBMPDJEF DPOTVNEFMFTDJVUBUTw 
VXPDUL %FOUSBEB "DUVBMJUBU 1PMÓUJDB &TQPSUT 3FQPSUBUHF 1FSTPOFT 4FUNBOBFO*NBUHFT &TQBJ$ "HFOEB

    

$JOFNFT  /PWFUBUT -B-MBS .FEJDJOBJ4BMVU /FDSPMÛHJRVFT $POTVMUPSJ-FHBM "OJNËMJB /JOT $BSUFTEFMT-FDUPST 

'PUP%FOÞODJB *NNPCJMJËSJB (BTUSPOPNJB (VJBEF4FSWFJT 5PU.PUPS 1BTTBUFNQT)PSÛTDPQT

$MBTTJmDBUT 5FOEÒODJFT 5FDOPMPHJB

    

)RWRDQWLJD

7FÕOT5PSSFEF$PEJOBEF$BOZFU%FTRVFSSBBESFUB3PTFUB "NËMJB 3PTB.BJFMTmMMTE"NËMJB 'PUPDFEJEB3PTB.B$BNEFQFESØT 5PUIPNRVFEFTJUHJWFVSFQVCMJDBEBEFGPSNBHSBUVÕUBBMHVOBGPUPHSBmBTFWBBOUJHBEF#BEBMPOB .POUHBU J5JBOB QPUGFSMFTBSSJCBSBMBOPTUSBSFEBDDJØVCJDBEBB$-MFØ OB#BEBMPOB

r XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN &%*5"4VCJSBUT4VCJSBUT&EJUPST4-/*'# %*44&/: (3®'*$ * ."26&5"$*» . 4VCJSBUT - $BUBMÈO .-ØQF[ 47JMMÏO3&%"$$*».4VCJSBUT $ $BSWBKBM $ 5PSOFSP (JOB EF 5FSB + (BSDÓB / 3JCØ "%.*/*453"$*» 9 4VCJSBUT " 4PSJBOP / 'FSSFS*.13*.&*9-JUPHSBmB3PTÏT%*1¾4*5-&("- # 0'*$*/&4$-MFØ  O B #BEBMPOB r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPNrXXXFMUPUEJHJUBMDPN %JTUSJCVDJØHSBUVÕUBB#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB 'BTBCFSRVFFEJUBMBSFWJTUBBNCQBQFSFDPMÛHJD TFHVJOU MFTOPSNBUJWFTFVSPQFFTWJHFOUT

QBHJOEE

-BSFEBDDJØEF3FWJTUFTFM505OPFTGBOFDFTTËSJBNFOU SFTQPOTBCMFEFMDPOUJOHVUEFMTBSUJDMFT PQJOJPOT JNJTT BUHFTDPNFSDJBMTDPNQSFTPTFOFMTFUNBOBSJ %hBDPSEBNCMBMFHJTMBDJØWJHFOUFONBUÒSJBEFQSPUFDDJØ EFMBDPNQFUÒODJB BRVFTUBFEJUPSJBMDPNVOJDBRVFRVFEB UFSNJOBOUNFOUQSPIJCJEBMBSFQSPEVDDJØUPUBMPQBSDJBM EFMTBOVODJT BSUJDMFT JNBUHFTPDPMrMBCPSBDJPOTRVF BQBSFJYFOFOBRVFTUBQVCMJDBDJØ mOTJUPUDJUBOUMBTFWB QSPDFEÒODJB-hFNQSFTBFEJUPSBOPBDUVBDPNBNJUKBO DFSBFOMFTUSBOTBDDJPOTRVFQVHVJOEFSJWBSTFEhBRVFTUB QVCMJDBDJØ OJFTSFTQPOTBCJMJU[BEFMBWFSJDJUBUEFMBQSP DFEÒODJBEFMFTEBEFTGBDJMJUBEFTQFMTBOVODJBOUT

727%DGDORQD
+6-*0%&-0$63" 7*4$0&-«45*$0 $"/"1²10-*1*&-

Ã¥

9Ã¥ 9Ã¥

9

Ã¥

30%6 41

$504 5

04 0% /

"º04 ("3"/5*"

4530 6&

9Ã¥ 9Ã¥

$"/"1²."%&3"

$&3&;008&/(6&

Ã¥

-«5&9 "35*$6-"%0

7*4$0&-«45*$09å 7*4$0&-«45*$09å

Ã¥

&-²$53*$04 7*4$0&-«45*$04

Ã¥

$3PTFMMØO #"%"-0/" 

*7":53"/41035&4*/$-6*%04 "35¶$6-04%& %&4$"/40 3PTTFMMP/PVJOEE

1*&;"4%& &416." $035"%"4" .&%*%" 


DFWXDOLWDW

G HQWUDGD

t&MTQFTDBEPSTEF#BEBMPOBIBOEFOVODJBURVF.BSJOB#BEBMPOBOPWPMFNCBSDBDJPOTQFTRVFSFTBMQPSU&M5PU

&MTEBSSFSTQFTDBEPSTEF#BEBMPOBQPESJFO EFTBQBSÒJYFSEFMQPSU #BEBMPOB t &MT QFTDBEPST RVF GFJOFHFO BM 1PSU EF #B EBMPOB IBO EFOVODJBU RVF MFNQSFTB.BSJOB#BEBMPOB RVF TFODBSSFHB EF MB HFT UJØJFYQMPUBDJØEFM1PSU FTUË QSFTTJPOBOU QFSRVÒ NBSYJO EBRVFTUBJOTUBMtMBDJØ"JYÓEF DPOUVOEFOU TIB NPTUSBU FM WPDBMEFMB$POGSBSJBEF1FT DBEPSTEF#BEBMPOB 3BNPO $PTUB&MQFTDBEPSIBFYQMJDBU BMB3FWJTUB&M5PURVFBDUVBM NFOU OPNÏT RVFEFO RVBUSF FNCBSDBDJPOTUSFCBMMBOUEJOT FMSFDJOUFEFMQPSU i/PUFOJN BJHVBDPSSFOU OJNËRVJOBEF HFM OJMBWBCP OJMMPUKB OJDBQ NFOBEFTFSWFJ JBNÏTBNÏT DBEB WFHBEB EJTQPTFN EF NFOZTFTQBJw $PTUBIBBGFHJU 

%&OUSBEBJOEETIBDPOTUSVÕUFM1PSU i5FOJN MB TFOTBDJØ RVF NPMFTUFN QPUTFSQFSRVÒBNCOPTBMUSFT OPUSFVFOEJOFST DPNTÓGBO BNCMFTFNCBSDBDJPOTFTQPS UJWFTw IBBGFHJU$PTUB

RVFTFNCMBRVFFMTSFTQPO TBCMFTEFMQPSUUJOHVJOHBOFT RVFiGPUFNFMDBNQEFMQPSUEF #BEBMPOBw&MTQFTDBEPSTIBO EFOVODJBURVF mOTJUPU BMT OPVTDBSUFMMTTJUVBUTBMBQPSUB EFMQPSUOPNÏTIJBQBSFJYFO FNCBSDBDJPOTFTQPSUJWFTJOP IJ TVSU DBQ QFTRVFSB $PT UB IB BGFHJU RVF FMT QPMÓUJDT CBEBMPOJOTTIBOPCMJEBUEFM QPSUQFTRVFSJQSPOPTUJDBRVF EBRVÓBEPTBOZT TJUPUTF HVFJYJHVBM OPIJIBVSËDBQ FNCBSDBDJØQFTRVFSBBMQPSU CBEBMPOÓ &O FMT EBSSFST BOZT TFHPOTMB$POGSBSJB IBO EFTBQBSFHVUNÏTEVOBTFUBO UFOBEFNCBSDBDJPOTEFQFT DBBSUFTBOBMB#BEBMPOB NÏT EVOB RVJO[FOB EFT EF RVF 

&MTQFTDBEPSTUBNCÏ QBUFJYFOQFSMBHSBORVBO UJUBUEFCSVUÓDJBEFMNBS 3BNPO$PTUBIBFYQMJDBURVF iFMTQPMÓUJDTFTQBTTFOMBQJMP UB VOTBBMUSFT-"$"EJVRVF UFOFOMFTNJMMPSTEFQVSBEPSFT E&VSPQB QFSÛOPTBMUSFTOP NÏTUSBJFNEFJYBMMFTEFEJOT FMNBS w2VBOFMTQFTDBEPST CBEBMPOJOTSFDVMMFOMFTTFWFT YBSYFTEFMNBSUSPCFODPN QSFTFTFOMMPDEFMMFOHVBEPT QBQFST J MMBVOFT FO MMPD EF 

727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

t&MWBJYFMMUSFCBMMBOUEBWBOUFM1PSUE"SFOZTEF.BS

DSBODT J QBQFS EF WËUFS BE IFSJUBMFTDPSEFTPOIBVSJFO EFRVFEBSBUSBQBUTFMTMMBHPT UJOT&MTQFTDBEPSTOPUFOFO EVCUFRVFFMMJUPSBMCBEBMPOÓ ÏT VOB EF MFT QMBUHFT NÏT BGFDUBEFT QFS MB CSVUÓDJB B MBDPTUBDBUBMBOB-BJHVBÏT OFUB QFSÛBMGPOTEFMNBS MFT QBSUÓDVMFTEFTFEJNFOUDBVFO J TBKVOUFO J B TPUB OPNÏT TFTUBOBDVNVMBOUDBQFTEF GBOH 1FS MB TFWB CBOEB MB SFHJEPSB EF .FEJ "NCJFOU .FSDÒ3JVT IBFYQMJDBURVF FMT DPMtMFDUPST FT EFTCPS EFO RVBO QMPV J RVF NPMUFT EFJYBMMFTBDBCFOBMNBS3JVT TIBDPNQSPNÒTBFTUVEJBSMB TJUVBDJØEFMFTEFJYBMMFTRVF USPCFOFMTQFTDBEPSTCBEBMP OJOTEJOTFMNBS &MTQFTDBEPSTEFNBOFO FVSPTQFS DPNQFOTBSFMTFGFDUFT EFMBSFHFOFSBDJØEFMFT QMBUHFTEFM.BSFTNF &MTQFTDBEPSTEFM.BSFTNFJ EF#BEBMPOBIBOUBYBUFOVOT 727%DGDORQD

%&OUSBEBJOEE

 FVSPT MFT QÒSEVFT RVFTJHOJmDBQFMTFVOFHPDJ MBSFHFOFSBDJØEFMFTQMBUHFT EFMBDPNBSDBNJUKBOÎBOUFM ESBHBUHFEFMGPOTNBSÓ"JYÓ IP IBO USBTMMBEBU BM DBQ EFM HBCJOFU UÒDOJD EFM .JOJTUFSJ EF .FEJ "NCJFOU 4FCBT UJBO 'SBJMF J BRVFTU EJMMVOT TIBO SFVOJU BNC FM TFDSF UBSJ HFOFSBM EFM .BS +VBO $BSMPT.BSUÓO'SBHVFJSP QFS EFNBOBSPmDJBMNFOUBRVFTUB DPNQFOTBDJØ 4J MBDPSE FT NBUFSJBMJU[ÏT FMTQFTDBEPST NBSFTNFODT FYQMJRVFO RVF TFSJB MB %JSFD DJØ (FOFSBM EF 1FTDB MFODBSSFHBEB EF SFQBSUJS FMT EJOFST FOUSF MB TFUBOUFOB EFNCBSDBDJPOT BGFDUBEFT .FOUSF IB EVSBU MBOFHPDJBDJØ FMTQFTDBEPST OPTIBONPCJMJU[BU &O BRVFTU DPOUFYU FMT QFT DBEPST EFNBOFO RVF TFMT DPNQFOTJ FDPOÛNJDBNFOU BNC VOB YJGSB RVF FTUBSJB QSÛYJNB BMT FVSPT 4FHPOT IB FYQMJDBU FM QBUSØ NBKPSE"SFOZTEF.BS .BV 

SJDJP1VMJEP MBDPNQFOTBDJØ FTUBSJBFOUSFFMJFM EFM QSFTTVQPTU EFM QSPKFDUF EF SFHFOFSBDJØ EF QMBUHFT RVF ÏT E VOT OPV NJMJPOT EFVSPT 6OB EF MFT DPTFT BNC MFT RVBMT OP FTUBSJB EBDPSE FM .JOJTUFSJ ÏT RVF MFT DPOGSB SJFTEFM.BSFTNFUPSOFTTJOB CPJDPUFKBSMBESBHB DPNWBO GFS TFUNBOFT FOSFSF NFO USFEVSJMBOFHPDJBDJØ i4FSJB JMtMÛHJDw IBO TFOUFODJBU EFT EFMBENJOJTUSBDJØQÞCMJDB%F NPNFOU QFSÛ OPFTQSFWFV DBQ BDDJØ " NÏT DVSJPTB NFOU MB ESBHB RVF GJOT MB TFUNBOB QBTTBEB GFJOFKBWB EBWBOU EFM QPSU E"SFOZT OP IB BQBSFHVU NÏT &M QBUSØ NBKPSEFMBDPOGSBSJBE"SFOZT EF.BS .BVSJDJP1VMJEP IB WBMPSBUQPTJUJWBNFOURVFEFT EFM HPWFSO EF M&TUBU TIBHJ FODBSSFHBU VO FTUVEJ TPCSF MFT DPOTFRàÒODJFT EFM ESB HBUHF FO FM RVBM FM TFDUPS QPESË QBS UJDJQBS EF GPSNB BDUJWB 


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

6OYPDFOUSFVOBVUPCÞTJVOUSBNWJBEFJYBTFU GFSJUTBMCBSSJEF4BOU3PD

t-BDDJEFOUWBUFOJSMMPDBMBDSVÕMMBFOUSFMBWJOHVEB.BSRVÒTEF.POUSPJHJM"WJOHVEB$POHSÏT&VDBSÓTUJD&M5PU

4BOU3PDt%PTGFSJUTHSFVT JDJODNÏTEFMMFVTWBTFSFM CBMBOÎEFMBDDJEFOUFOUSFVO USBNWJBEFMBMÓOJBEFM5SBN CFTÛT J VO BVUPCÞT EF MB MÓOJB BMCBSSJEF4BOU3PD -BDDJEFOU FT WB QSPEVJS FM QBTTBUEJVNFOHF BMBDSVÕMMB FOUSFM"WJOHVEB.BSRVÒTEF .POUSPJH J MBWJOHVEB $PO HSÏT&VDBSÓTUJD5PUTFMTGFSJUT FSFOQBTTBUHFSTEFMBVUPCÞT NFOUSFRVFFMTPDVQBOUTEFM USBNWJB WBO TPS UJS JMtMFTPT 4FHPOTMBUFTUBUEFMB(VËS EJB6SCBOB FMDPOEVDUPSEF MBVUPCÞTEF5.#FTWBTBMUBS MB QSJPSJUBU EF QBT 1FM RVF GB BMT GFSJUT RVBUSF WBO TFS

EPOBUTEBMUBSËQJEBNFOU VO DJORVÒDPOUJOVBWBJOHSFTTBU EJNBSUT JFMTEPTGFSJUTNÏT HSFVTFWPMVDJPOBWFOGBWPSB CMFNFOUBMTIPTQJUBMTEF$BO 3VUJJM&TQFSJU4BOU

WFSEFSFTDBUBSFMDPOEVDUPS EFMBVUPCÞT RVFWBRVFEBS BUSBQBUDPNBDPOTFRàÒODJB EFMYPD-BDDJEFOUWBQSPWP DBSDPNQMJDBDJPOTBMBDJSDV MBDJØ EF MB [POB BM CBSSJ EF 4BOU3PD"CBOTEFMFTWVJU EFM WFTQSF EF EJVNFOHF FT WBQPEFSSFTUBCMJSFMTFSWFJEFM 5SBNCFTÛT VODPQFMDPNCPJ BGFDUBUWBTFSSFUJSBU%JWFSTFT QBUSVMMFTEFMB(VËSEJB6SCB OB EFMT.PTTPTE&TRVBESB WVJU EPUBDJPOT EF #PNCFST BJYÓDPNFGFDUJVTEFM4FSWFJ E&NFSHÒODJFT .ÒEJRVFT WBO DPMtMBCPSBS FO MFT UBT RVFT EBUFODJØ J FWBDVBDJØ EFMTGFSJUT

&MDPOEVDUPSEFMBVUPCÞT WBQFSESFFMDPOUSPM 4FHPOT MBUFTUBU MBVUPCÞT EFMBMÓOJBEFMT5SBOTQPSUT .FUSPQPMJUBOT EF #BSDFMPOB WB UPQBS BNC FM USBNWJB &M DPOEVDUPSEFMCVTWBQFSESF FMDPOUSPMEFMWFIJDMF RVFWB BDBCBSUPQBOUDPOUSBMBQBSFU EFMSFDJOUFEFMBDPPQFSBUJWB $PJOSF BMDBSSFSEF+VMJ(BMWF #SVTTPO&MTCPNCFSTWBOIB

7DPEÉÉVQRWÍFLD *OUFSWFOFONFEJDBNFOUT BVOBCPUJHBEF#BEBMPOB -B(VËSEJB$JWJMIBJOUFSWJO HVUNFEJDBNFOUTFOVOMPDBM DPNFSDJBM EF #BEBMPOB &MT DPNFSDJBOUT FYQPTBWFO BMT QSFTUBUHFTEFMTMPDBMTBRVFTUT NFEJDBNFOUTQFSMBTFWBWFO EB-BJOTQFDDJØEFMTBHFOUT WBDPNQPSUBSFMDPOmTDBNFOU EFNÏTEFEVFTDFOUFTVOJ UBUTEFEJGFSFOUTUJQVTEFNF EJDBNFOUT FOUSFBOBMHÒTJDT DSFNFTJTPMVDJPOTNFEJDJOBMT RVFFTWFOJFOJMtMFHBMNFOU6O DJVUBEËEPSJHFOYJOÒTIBFTUBU JODVMQBU QFMT GFUT J EFUJOHVU QFMTBHFOUT 

"DUVBMJUBUJOEE%FTBMMPUHFOVOBUSFOUFOB EFWFÕOTQFSMJODFOEJ EVOTDBCMFT

6OGFSJUQFSBSNBCMBODBBM #FSFOBEPSEF$BO3VUJ 6OBQFSTPOBWBSFTVMUBSGFSJEB QFS BSNB CMBODB FM QBTTBU EJTTBCUF BMB[POBEFM#FSF OBEPS EF $BO 3VUJ &MT GFUT WBO QBTTBS RVBO VO DMJFOU EFM DPODFTTJPOBSJ PO WFOFO MMFOZB OP WB WPMFS QBHBS FM NBUFSJBM RVF TFNQPS UBWB 7BTFSMMBWPST RVBOEFTQSÒT EVOBGPSUBEJTDVTTJØ FMDMJFOU WBQSPQJDJBSEJWFSTPTUBMMT QFS BSNBCMBODB BMSFTQPOTBCMF EFM DPODFTTJPOBSJ EFM CFSF OBEPS-B(VËSEJB6SCBOBEF #BEBMPOB WB QPEFS EFUFOJS MBHSFTTPS

&OTVS U BM DBSSFS 3PHFS EF 'MPS &M QBTTBU EJVNFOHF B MBUBSEB VOBWÓTQFSVOBGVJUB EFHBTWBGFSEFTBMMPUKBSB WFÕOTEFMDBSSFSJWBPCMJHBSB DPOmOBS B QFSTPOFT NÏT BMJOUFSJPSEFDBTBTFWB4F HPOTFMT#PNCFSTEFMB(F OFSBMJUBU MBGPSUBPMPSQSPWFOJB EF MB DSFNB EF OPNCSPTPT DBCMFTTJUVBUTBMBWJBQÞCMJDB 4JTEPUBDJPOTWBOQBSUJDJQBS QFSTPMVDJPOBSMJODJEFOU/P FT WBO MBNFOUBS DBQ EBOZ QFSTPOBM 727%DGDORQD
3 & #"*9& 4 EFTEF

Ã¥

$0*9*/4

(SVQP

#"4& "#"5*#-& %&'645"

.®9*.%&4$"/4 .¶/*.13&6

DPJYJOT EFTEF

hå

#"4&4

mOBOCFEhT#&%h4JOEE

$0*9¶ ."5"-"4404

"#"%"-0/" "WEB"MGPOT9*** "WEB1SFTJEFOU$PNQBOZT 

TVCKFDUFB MFTDPOEJDJPOTEF MhFOUJUBUGJOBODJFSB

1SPNPDJØTPUNFTTBBMBDPNQSBFODPOKVOUBNCVONBUBMËTWJTDPQMVT $POTVMUBSDPOEJDJPOTCPUJHB


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW #BEBMPOBUÏDJODCBSSJTBNCIBCJUBUHFT BNCNBMFTDPOEJDJPOT #BEBMPOB t 4FHPOT FM 1MB 5FSSJUPSJBM4FDUPSJBMEFMB7J WFOEB 1547 EFMB(FOFSB MJUBUEF$BUBMVOZB MBDJVUBUEF #BEBMPOBUÏDJODCBSSJT "SUJ HVFT 3FNFJ 4BOU3PD -MFmË J%BMUMB7JMB BNCIBCJUBUHFT FONBMFTUBU&M1547QBSUFJY EVOBOËMJTJ EFMBOZ EF MB'VOEBDJØ#PmMMRVFWBEF UFDUBSCBSSJTDBUBMBOTBNC IBCJUBUHFTBNCNBMFTDPOEJ DJPOT&M1547ÏTMÞMUJNEFMT USFT EPDVNFOUT EFMT RVBMT IB EFTUVEJBS MB (FOFSBMJUBU

QFS UJSBS FOEBWBOU MB TFWB FTUSBUÒHJB EIBCJUBUHF 6OB WFHBEB BQSPWBEB MB MMFJ J FM QBDUFEIBCJUBUHF FMQMBÏTFM GVMMEFSVUBQFSBEFTQMFHBSFMT PCKFDUJVTEBNCEØTUFYUPT* VO EFMMT ÏT FSBEJDBS BRVFTU UJQVTEIBCJUBUHF EFTEFMTQJ TPTQBTUFSB POTBNVOUFHVFO TPCSFUPU JNNJHSBOUT GJOT B MFT DBTFT BVUP DPOTUSVÕEFT QFSBQFSTPOFTRVFWBOBSSJ CBS EVSBOU MB EÒDBEB EFMT QSPDFEFOUTEFEJWFSTFT SFHJPOTEFM&TUBU

t4FHPOTFM1547 BMCBSSJEF%BMU MB7JMB IJIBIBCJUBUHFTFONBMFT DPOEJDJPOT

&MTFSWFJEF#JDJOHB#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOBIBVSË EFTQFSBS #BEBMPOB t &M #BSDFMPOÒT /PSE OP UJOESË TFS WFJ EF #JDJOH MBOZ WJOFOU "RVFTU NFT FT DPOWPDB FM DPODVST EBEKVEJDBDJØQFSRVÒEJWFSTFT DJVUBUT EF MËSFB NFUSPQPMJ UBOB TBEIFSFJYJO B BRVFTU JOOPWBEPSTFSWFJEFMMPHVFSEF CJDJDMFUFT&M#BSDFMPOÒT/PSE QFSÛ FODBSBOPIBTJHOBUFM DPOWFOJBNCM&OUJUBU.FUSP QPMJUBOBEF5SBOTQPSURVFFO QFSNFUSJBMBJOTUBMtMBDJØ-ËSFB #JDJOH RVFÏTFMOPNRVFSF

CSËMBNQMJBDJØEBRVFTUTJTUF NBEFUSBOTQPSUQFMTWPMUBOUT EF#BSDFMPOB TFTUFOESË EF

NPNFOU DBQBMTVEEFMBDB QJUBM DBUBMBOB -)PTQJUBMFU 4BOU#PJP(BWËTFSBOBMHVOT EFMTNVOJDJQJTRVFHBVEJSBO EFMTFSWFJEFCJDJDMFUFTBQBS UJS EFM NBSÎ EF MBOZ WJOFOU #BEBMPOB BJYÓDPN.POUHBUP 5JBOBOPEJTQPTBSBO EBRVFTU TFSWFJMBOZWJOFOU-FTBVUP SJUBUTDPNQFUFOUTQFSÛ FTQF SFORVFFOVOBTFHPOBGBTF EBNQMJBDJØ BRVFTUTNVOJDJQJT EFM#BSDFMPOÒT/PSETIJQV HVJOBEIFSJS

4VO$IFNJDBMQSFTFOUB VO&30UFNQPSBMB #BEBMPOB

4BNQMJBMIPSBSJEF M0mDJOBEF5VSJTNFEF #BEBMPOB

&MDPOTFMMFSEFEVDBDJØ WJTJUBM&TDPMB#SFTTPMEF 5JBOB

/PWB&30EVOBFNQSFTBBNC TFVB#BEBMPOB4VO$IFNJDBM FNQSFTBEFEJDBEBBMBGBCSJ DBDJØEFUJOUTJWFSOJTTPT IB QSFTFOUBUVOFYQFEJFOUEFSFHV MBDJØEPDVQBDJØ &30 UFNQPSBM RVFBGFDUBSËUSFCBMMBEPST DPTBRVFSFQSFTFOUBFMEF MBQMBOUJMMB4FHPOTIBJOGPSNBU MBDPNQBOZJB MBTVTQFOTJØEF GFJOB RVFFTWBQSPQPTBSRVF TJHVJEFMEFTFUFNCSFEFM mOTBMEFEFTFNCSFEFM J BGFDUBSËFMTUSFCBMMBEPSTRVF IJIB#BEBMPOB

-0GJDJOB EF 5VSJTNF EF #B EBMPOBIBBNQMJBUFMTFVIP SBSJEBUFODJØBMQÞCMJDEVSBOU BRVFTUTNFTPTEFTUJV"RVFTU PmDJOB TJUVBEBBMQBTTBUHFEF -B1MBOB SPNBOESËPCFSUB EVSBOUFMTNFTPTEFKVMJPMJBHPTU EFEJMMVOTBEJVNFOHF&MTEJTTB CUFTSFTUBSËPCFSUBNBUJJUBSEB JFMTEJVNFOHFTOPNÏTBMNBUJ &OHVBOZ M"KVOUBNFOUIBEFDJEJU OPPCSJSMBUSBEJDJPOBMPmDJOBNÛ CJMRVFTVCJDBWBEBWBOUMFTUBDJØ EF3FOGF VOEFMTJOESFUTBNC NÏTQBTEFMBDJVUBU

&M$POTFMMFSE&EVDBDJØ &SOFTU .BSBHBMM WBWJTJUBS MBTFUNBOB QBTTBEB 5JBOBQFSQSFTJEJS MBDUFQFSEPOBSOPNPGJDJBM NFOUBMFTDPMBCSFTTPMNVOJ DJQBM&MDPOTFMMFSWBTFSSFCVU BM"KVOUBNFOUQFSM"MDBMEFJJ QPTUFSJPSNFOUFTWBUSBTMMBEBS BMFTDPMBCSFTTPMi&MNÏT1F UJUEF5PUTw OPNFOIPOPSEF MBSUJTUB-PMB"OHMBEB POFMTWB SFCSFMBTFWBEJSFDUPSB 5FSFTB 1BSÓT JUPUMFRVJQIVNËRVFGB GVODJPOBSMFTDPMB-FTDPMBGB EPTBOZTRVFFTUBPCFSUB

t&MTFSWFJEF#JDJOHOPBSSJCBSËMBOZ WJOFOUBMBDPNBSDB"SYJV

7DPEÉÉVQRWÍFLD"DUVBMJUBUJOEE727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

&MT"HFOUT3VSBMTJOUFSWFOFOPDFMMT QSPUFHJUTB#BEBMPOB #BEBMPOBt&MDPTE"HFOUT3V SBMTEFM%FQBSUBNFOUEF.FEJ "NCJFOUJ)BCJUBUHFWBOJOUFSWF OJSB#BEBMPOB MBTFUNBOBQBT TBEB PDFMMTEFDBOUEFMFT FTQÒDJFT$BEFSOFSB 7FSEVN 1BTTBSFMMDPNÞJ1JOTËDPNÞ VOUSPCBUJVOBUFSSFSPMBWVMHBS UPUFTQSPUFHJEFTQFSMBOPSNB UJWBWJHFOU TFOUMBUFSSFSPMB B NÏT VOBFTQÒDJFBNFOBÎBEB BNCMBDBUFHPSJBEFiFOQFSJMMw TFHPOTMFTCPSSBOZEFDBUËMFH EFTQÒDJFT BNFOBÎBEFT EF $BUBMVOZB"SSBOEFMBJOWFT UJHBDJØEFMT"HFOUT3VSBMT FT WBQPEFSEFOVODJBSVOWFÓEF #BEBMPOBRVFQSFTVNQUBNFOU USBmDBWB EFTEVONBHBU[FN 

t-BNBKPSJBEFMTFYFNQMBSTDPNJTTBUTTØOPDFMMTOPWFMMTEFMFTFTQÒDJFT$BEFS OFSB 7FSEVNP1BTTBSFMMDPNÞ

BNCVOBHSBORVBOUJUBUEPDFMMT GSJOHÓMtMJET NBKPSJUËSJBNFOUOP WFMMT OBTDVUTBRVFTUBQSJNB WFSB "NCFMUPUBMEPDFMMTDP NJTTBUTFOBRVFTUBPQFSBDJØ J UFOJOUFODPNQUFRVFFOUSFFMT

PDFMMTJOUFSWJOHVUTIJIBFYFN QMBSTBEVMUTKBFOTJOJTUSBUTQFS BMTFVDBOU TFTUJNBRVFFMCF OFmDJPCUJOHVUQFMTQSFTVNQUFT USBGJDBOUTQPESJBIBWFSFTUBU TVQFSJPSBMTå

%FOVODJFOMBNBODBEFQFSTPOBMEFOFUFKBBM)PTQJUBM EF$BO3VUJ #BEBMPOBt-FTUSFCBMMBEPSFT EFOFUFKBEFMFNQSFTB$MFDF RVFUSFCBMMFOBM)PTQJUBM(FS NBOT5SJBTJ1VKPM EFOVODJFO MBNBODBEFQFSTPOBM%FDMB SFORVFOPEPOFOBMBCBTUQFS BSFBMJU[BSMFTUBTRVFTEFOFUF KBRVFFTSFBMJU[FOEJËSJBNFOU BMDFOUSFTBOJUBSJ"BRVFTUB TJUVBDJØBNÏTTIJIBBGFHJUFM

DPNJBUJNQSPDFEFOUEFEVFT USFCBMMBEPSFT-FTFNQMFBEFT DSFVFORVFBSSJCBUBRVFTUQVOU MFNQSFTB QPU GFS GPSB RVBM TFWPM "DUVBMNFOU IJ IB QFSTPOFTRVFUFOFOMBCBJYB JOPNÏTTFOIBODPOUSBDUBU QFSBTVQMJSBRVFTUQFSTPOBM -FNQSFTB$MFDFFTUËTVCDPO USBDUBEBQFMDFOUSFTBOJUBSJQFS

SFBMJU[BS UBTRVFT EF OFUFKB -FT USFCBMMBEPSFT OP EPOFO B MBCBTU BNC MB GFJOB RVF IBOEFGFSJDPOTJEFSFORVFFM RVFWPMMFNQSFTBÏTPCUFOJS NÏTCFOFmDJTBNCFMNÓOJN QFSTPOBM QPTTJCMF -B SFTUB EF MFT USFCBMMBEPSFT EFNB OFOMBSFBENJTTJØJNNFEJBUB EBRVFTUFTDPNQBOZFT

&MTFSWFJEFHJOFDPMPHJB EF5JBOBDPOUJOVBSËTFOU HSBUVÕU

&OUJUBUTFDPMPHJTUFT BUPSHVFOVOSFDPOFJYF NFOUB5JBOB

$BNQBOZBEFEPOBDJØEF TBOHB.POUHBU

&M $BQ 4BMVU NBOUJOESË FM TFSWFJEFHJOFDPMPHJBTFOTF DBQDPTUQFSM"KVOUBNFOUEF 5JBOB-B3FHJEPSJBEF4BMVU IBBDPOTFHVJUMBHSBUVÕUBUEFM TFSWFJ NBOUFOJOUUPUBMBDBS UFSBEFTFSWFJT"RVFTUTFSWFJ KBWBUFOJSVODPTUBMEVO UPUBMEFFVSPTRVFWB BTTVNJSFMDPOTJTUPSJNVOJDJ QBM1FSBRVFTUBOZMBQBSUJEB FSB EF "NC BRVFTU BDPSEBSBTFSËUPUBMNFOUHSB UVÕU UBOQFMTUJBOFODTDPNQFS MFTBSRVFTNVOJDJQBMT

-FTFOUJUBUTFDPMPHJTUFT(SFFO QFBDF %FQBOBJ&DPMPHJTUFTFO "DDJØGBSBOVOBHSBÕNFOUJSFDP OFJYFNFOUQÞCMJDTEFMTFTGPSÎPT JDPNQSPNÓTEF5JBOBBNCMB SFDPMMJEBTFMFDUJWB EPOBURVFÏT FMNVOJDJQJBNCVOQFSDFOUBUHF NBKPSEFSFDPMMJEBTFMFDUJWBEF #BSDFMPOB"RVFTUEJNFDSFT MBMDBMEFEF5JBOB &NJMJ.V×P[ IBSFCVUEFNBOTEFMFTFOUJ UBUT VOSFDPOFJYFNFOU5JBOB WBJNQMBOUBSEVSBOUMBOZMB SFDPMMJEBTFMFDUJWBQPSUBBQPSUB BUPUFMNVOJDJQJ

7DPEÉÉVQRWÍFLD

727%DGDORQD

"DUVBMJUBUJOEE.POUHBUUPSOBSËBBDPMMJS BRVFTU QSPQFS EJVNFOHF VOB OPWB DPMtMFDUBFYUSBPSEJOËSJBEFTBOH -B6OJUBU.ÛCJMEF4BOHJ5FJYJUT EFMB(FOFSBMJUBUEF$BUBMVOZB PSHBOJU[BBMNVOJDJQJVOBOPWB DBNQBOZBEFEPOBDJØEFTBOH BMNBUFJY$"1-IPSBSJTFSËEFT EFMFTEFMNBUJJmOTBMFT EFMNJHEJB3FDPSEFNRVFQPU EPOBSTBOHRVBMTFWPMQFSTPOB TBOBFOUSFJBOZTRVFQFTJ NÏTEFRVJMPT1PUTEPOBS mOTBWFHBEFTMBOZTJFUTEPOB JmOTBTJFUTIPNF < >XXXCBODTBOHOFUDB 


1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
DFWXDOLWDW

3ROÍWLFD &M11BDVTBUPUTFMTHSVQTNVOJDJQBMTEFDBTUJHBS CBSSJTEFMBDJVUBUBNCFMQSPKFDUFEF$BO$PMPNFS 1PNBSt&MQSFTJEFOUEFM11 9BWJFS (BSDÓB "MCJPM BDVTB FMHPWFSO 14$ $J6J&3$ J *$7 BMPQPTJDJØ EFDBTUJHBS 1PNBS .PSFSB .POUJHBMË #VGBMË J 3BWBM TFOTF [POFT WFSEFT J FRVJQBNFOUT QFS DPOTFS WBS MB GJODB EF $BO $PMPNFS -B QPMÒNJDB OFJY BSSBO EFM EBSSFS 1MF .VOJDJQBM RVBO UPUT FMT HSVQT NVOJDJQBMT FYDFQUF FM 11 WBO WPUBS B GBWPS EBRVFTU DPOWFOJ RVF QFSNFUSË FEJGJDBS NÏT EVO D F OUF O BS E I B C J U BUH F T F O FMT NFUSFT RVBESBUT EF $BO $PMPNFS " DBOWJ EF QSPUFHJS BRVFTU FTQBJ EF MB 4FSSBMBEB EF .BSJOB MB JOUFSWFODJØ EF M"KVOUBNFOU GBSË RVF OP FT DPOTUSVFJYJO FMT NÏT QSFWJTUPT QFS MFTQSPNPUPSFTQSJWBEFT FT DPOTUSVJSBO IBCJUBUHFT SFQBSUJUTQFSEJGFSFOUTCBSSJT EFMBDJVUBU EFMTRVBMT TFSBOEFQSPUFDDJØPmDJBM4F HPOT(BSDÓB"MCJPM MPQFSBDJØ TVQPTB RVF BRVFTUT CBSSJT iIBHJOEFTFSFMTRVFQBHVJO MFTDPOTFRàÒODJFTwEBRVFTU BDPSEKBRVFiQFSESBOFTQBJT WFSETJFRVJQBNFOUTw %FGFU FM11KBIJWBWPUBSFODPOUSB BM OPWFNCSF EF RVBO MB NPEJGJDBDJØ VSCBOÓTUJDB EBRVFTUB [POB WB QBTTBS QFM1MF

t*NBUHFTPCSFQMËOPMEFMBmODBEF$BO$PMPNFS BMCBSSJEF1PNBS J.BTSBN QFSTPCSFEFMB#

$J6SFUSFVBM11RVFOP QSFTFOUÏTBMtMFHBDJPOT -FT DSÓUJRVFT NÏT EVSFT EF (BSDÓB "MCJPM IBO FTUBU QFS B $J6 QFM DBOWJ EF DSJUFSJ FO BRVFTUB RàFTUJØ KB RVF TFHPOT SFDPSEB FM SFHJEPS QPQVMBS RVBO 'FSSBO 'BMDØ $J6 FTUBWBBMPQPTJDJØ iWB BNFOBÎBSBNCVODPOUFODJØT BENJOJTUSBUJVJWBSFDMBNBSMB UBYBDJØ QFSQBSUEVOBTPDJF UBUJOEFQFOEFOU EFMTUFSSFOZT RVFQBTTBWFOBTFSVSCBOJU [BCMFT J EFMT RVF EFJYBWFO EFTFSIPw 'BMDØIBWPMHVUSFTQPOESFFO BRVFTUBSFWJTUBBMFTBDVTB DJPOTEFMMÓEFSEFM11MPDBM

&M 1SJNFS 5JOFOU E"MDBMEF SFUSFVBM11RVFOPQSFTFOUÏT BMtMFHBDJPOTNFOUSFRVF$J6 FO WB QSFTFOUBS J FYQMJDB RVFBNCMFOUSBEBEFMTDPO WFSHFOUTBMHPWFSOFTWBJO DMPVSFVOJOGPSNFFDPOÛNJD 1FS B 'BMDØ iFM 11 MMVOZ EBQPSUBS QSPQPTUFT QFS NJ MMPSBS FM QSPKFDUF WB PQUBS QFSMBWJBGËDJMEFOPGFSDBQ BMtMFHBDJØ o NBMHSBU BOVO DJBS RVF FO GBSJB FO FM QMF EBQSPWBDJØJOJDJBM WPUBSm OBMNFOUFODPOUSB JEFTQSÏT DSJUJDBSFMRVFTBQSPWB6OB PQPTJDJØ NÏT SFTQPOTBCMF GBSJBFMRVF$J6WBGFSw 

*$7&6J"SFDMBNBNÏTEJËMFHBMBMDBMEFQFS TJHOBSFM1BDUF4PDJBM #BEBMPOB t *$7&6J" JO TJTUFJYFOMBOFDFTTJUBUEVO QBDUFTPDJBMRVFJNQMJRVJUPUT FMTTFDUPSTQPMÓUJDT TPDJBMTJ FDPOÛNJDT EF MB DJVUBU QFS UBM EF MMVJUBS DPOKVOUBNFOU DPOUSBFMTFGFDUFTEFMBDSJTJ FDPOÛNJDB -B EBUB mYBEB QFS B MB TJH OBUVSB EBRVFTU QBDUF BNC QSPQPTUFTBOUJDSJTJQBDUBEFT QFSM"KVOUBNFOUJMBDPNJTTJØ 

1PMÓUJDBJOEEUBODBNFOUJTJHOBUVSBTFOTF UFOJSOF FM DPOTFOT QSFWJ 2VBO TBDUVB BJYÓ FM GJOBM OPNÏTQPUTFSFMGSBDËTw &M MÓEFSE*$7&6J"GBVOBDSJEB BMBMDBMEF +PSEJ4FSSB iQFS RVÒFTSFQSFOHVJOMFTOFHP DJBDJPOTBNCVOFTQFSJUNÏT EJBMPHBOUw J RVF BRVFTUFT TPCSJO B MB SFTUB EF HSVQT NVOJDJQBMT J B MB 'FEFSBDJØ E&NQSFTBSJT

EFOUJUBUT TPDJBMT FSB FM EF KVOZ QFSÛ GJOBMNFOU OP FT WB QPEFS GJSNBS QFS VOT TVHHFSJNFOUT EÞMUJNB IPSB EF$$00 4FHPOTFMQSFTJEFOUEFMHSVQ NVOJDJQBMFDPTPDJBMJTUB $BS MFT4BHVÏT i14$J$J6IBO NPTUSBUNPMUBQSFTTBQFSTJH OBSJNPMUQPDBWPMVOUBUQFS OFHPDJBSwJIBBGFHJURVFOP FTQPUiQMBOUFKBSVOBEBUBEF 727%DGDORQD
6OEJBSJBDVTBVOBMUDËSSFDEFM"KVOUBNFOUEF SFGPSNBSTFMBDBTBTFOTFQFSNÓTEPCSFT #BEBMPOB t -B OPUÓDJB WB BQBSÒJYFS BRVFTU EJMMVOT BM EJBSJ&M.VOEPJBTTFHVSBWB RVFFMDPPSEJOBEPSEËSFBEF M"KVOUBNFOU FMDPOWFSHFOU1FSF 4JØ IBVSJBSFOPWBUMJOUFSJPSEF DBTBTFWB MBDPOFHVEBDPN $BM&TDBOZBSBMFUTBMB3BNCMB JDBUBMPHBEBDPNBQBUSJNPOJ EFMBDJVUBU TFOTFFMDPSSFTQP OFOUQFSNÓTEPCSFT4FHPOT BRVFTUEJBSJEFUJSBEBOBDJPOBM 4JØWBSFOPWBSFMQBWJNFOU WB TVCTUJUVJSMBDPCFSUB WBUPNCBS NVST WBDSFBSOPWFTQMBOUFT FOUSFEBMUSFTPCSFTJNQPSUBOUT TFOTFIBWFSTFSFTPMUFODBSB MBTPMtMJDJUVEEPCSFTNBKPST "NÏTBNÏT BMBSUJDMFOPFT EFTDBSUBWBMBQPTTJCJMJUBURVF MFTPCSFTEF4JØIBHJOEFTUSVÕU QBUSJNPOJKBRVF TFHPOTFMEJBSJ FTWBOSFOPWBSSBKPMFTEFMÒQPDB JMB-MFJ$BUBMBOBEF1BUSJNPOJ $VMUVSBMIPQPESJBDMBTTJGJDBS DPNBJOGSBDDJØHSFV &M11EFNBOBFYQMJDBDJPOTB MBMDBMEF &MQSFTJEFOUEFM11B#BEBMPOB 9BWJFS(BSDÓB"MCJPM IBFYJHJU RVFMBMDBMEF +PSEJ4FSSB BDMB SFJYJMBTJUVBDJØTPCSFBRVFTU DPPSEJOBEPSE®SFB&MMÓEFSQP QVMBSKBIBBWBOÎBURVF TJFT DPOmSNFTTJOMFTJOGPSNBDJPOT iFTUSBDUBSJBEVOGFUNPMUHSFV KBRVF EVOBCBOEB BGFDUBSJB VOEFMTQSJODJQBMTDËSSFDTEF DPOGJBOÎBEFM"MDBMEF 1FSF 4JØ JEFMBMUSB M"MDBMEFÏTFM NËYJNSFTQPOTBCMFEFMTBGFST

DFWXDOLWDW

$BSMFT5PSOFSP

t$B-&TDBOZBSBMFUTBMB3BNCMB POWJVFMDPPSEJOBEPSEËSFB1FSF4JØ

E6SCBOJTNFEFMBDJVUBUw&O BRVFTUBNBUFJYBMÓOJB FM11FT NPTUSBTPSQSÒTQFSDPNIBO QBTTBU JOBEWFSUJEFT BRVFT UFTPCSFTFOFMDBTRVFGPTTJO JMtMFHBMTiMB3BNCMBoEJV(BSDÓB "MCJPMOPÏTVODBSSFSRVBMTFWPM TJOØFMQBTTFJHNÏTDÒOUSJDEF MBDJVUBU JFTUFNQBSMBOUEVOB DBTBRVFOPQBTTBQSFDJTBNFOU EFTBQFSDFCVEBw

UBNCÏIPIBWJBGFUBCBOTMB+VO UBEF(PWFSO-PDBMiTFOTFRVF FTQSFTFOUFTTJOBMtMFHBDJPOTw&M NBUFJYEPDVNFOUWBTFSSBUJmDBU TFHPOTFYQMJDBM"KVOUBNFOU QFSMB(FOFSBMJUBUEF$BUBMVOZB BNCFMWJTUJQMBVEFMB$PNJTTJØ 5ÒDOJDB"TTFTTPSBEFM1BUSJNP OJ"SRVJUFDUÛOJDJ$VMUVSBMJEFM HPWFSOBVUPOÛNJD²TBEJS RVF QFSBM"KVOUBNFOUFMQSPKFDUF EPCSFT iIBDPNQMFSUBNCUPUB MBUSBNJUBDJØEFQMBOFKBNFOU FYJHJCMFQFSBVO#Ï$VMUVSBM E*OUFSÒT-PDBMwDPNÏTFMDBT EF$BM&TDBOZBSBMFUT1FSMB TFWBCBOEB 1FSF4JØUBNCÏ TIBEFGFOTBUEFMFTBDVTBDJPOT BTTFHVSBOURVFUPUÏTDPSSFDUFJ RVFEJTQPTBEFUPUTFMTQFSNJTPT FOSFHMB

-"KVOUBNFOUBTTFHVSBRVF UPUFTUËFOSFHMB 4FHPOTM"KVOUBNFOU MBQSPQJF UËSJBEFMFEJmDJ $ÒMJB1VJH NBSF EF1FSF4JØ WBQSFTFOUBSVOi1MB &TQFDJBM6SCBOÓTUJDBMB3BNCMB OÞNFSPwRVFFTWBBQSPWBS QSPWJTJPOBMNFOUFOFM1MF.VOJ DJQBMEFMEPDUVCSFEFJ

$POWFSHÒODJBDPMtMBCPSBBNCMFTFOUJUBUTQFSMBDSJTJ #BEBMPOB t $POWFSHÒODJB %FNPDSËUJDBEF#BEBMPOBTF TVNBBMBDBNQBOZBi$POWFS HÒODJBTPMJEËSJBwRVFTJOJDJB BRVFTUNFTEFKVMJPMBUPUFM QBÓT-PCKFDUJVÏTDPOTDJFODJBS MBNJMJUËODJBEFMBOFDFTTJUBU EJODSFNFOUBS MB TPMJEBSJUBU BNCQFSTPOFTJGBNÓMJFTRVF QBUFJYFOVOBTJUVBDJØEFQP CSFTBBHSFVKBEBQFSMBDSJTJ 727%DGDORQD

1PMÓUJDBJOEE

IB DPOUBDUBU BNC EJWFSTFT FOUJUBUT TPDJBMT EF MB DJVUBU QFSDPOÒJYFS EFQSJNFSBNË MFTTFWFTOFDFTTJUBUTJNBO DBODFTQFSDPODSFUBSMBNJMMPS NBOFSBEBKVEBSMFT4FHPOT FMTDPOWFSHFOUT MFTQSJODJQBMT EFNBOEFTEFMFTFOUJUBUTTØO MBSFDPMMJEBEBMJNFOUTCËTJDTJ FMQPUFODJBNFOUEFMTQSPHSB NFTEFWPMVOUBSJBU

1FSBMUSBCBOEB FTWPMEPOBS TVQPSU B MFT FOUJUBUT RVFFT EFEJRVFO B BKVEBS FMT NÏT OFDFTTJUBUT4FHPOTFMQSFTJ EFOUEFMBHSVQBDJØMPDBMEF $%$ .BSUÓ4ÈODIF[ iDPNB SFDPOFJYFNFOUBMBTFWBUBTDB TPDJBMJTPMJEËSJB WPMFNEPOBS VODPQEFNËBMFTFOUJUBUTRVF NÏTEFQSPQWJVFOFMTFGFDUFT EFMBDSJTJBDUVBMw &MQBSUJUKB 


DFWXDOLWDW

HVSRUWV -B1FOZBmUYBFMCBTF,SJTUBQT 7BMUFSTQFSBMFTEVFTQSÛYJNFT UFNQPSBEFT

#BEBMPOBt,SJTUBQT7BMUFST FT DPOWFSUFJY FO FM QSJNFS GJU YBUHF EFM %, 7 +PWFOUVU QFS MB QSPQFSB UFNQPSBEB 7BMUFSTWBKVHBSMBUFNQPSBEB QBTTBEBBMFRVJQNBESJMFOZ "MUB(FTUJØO'VFOMBCSBEB FO MBRVFWBTFSMBTFWBQSJNFSB UFNQPSBEB FO MB MMJHB "$#

QBHJOEE

&M#BEBMPOB DPNFOÎBMB QSFUFNQPSBEBMB QSPQFSBTFUNBOB

"NC MFRVJQ EF M"( 'VFO MBCSBEB WB KVHBS VO UPUBM QBSUJUTBNCVOBNJUKBOBEF NJOVUT QVOUTQFSQBSUJU JVOFOUJSTEFUSFT&T USBDUBEVOCBTFE RVFWB OÏJYFSFMEFTFUFNCSFEFM B MB MPDBMJUBU EF 3JHB 7BMUFST FT WB GPSNBS DPN B KVHBEPSBMFTDBUFHPSJFTJOGF SJPSTEFM"4,#SPDFOJ3JHB J WBEFCVUBSFOMBMMJHBMFUPOB NPMU KPWF -BOZ FT WB QSPDMBNBSDBNQJØEFMBMMJHB EF-FUÛOJB

#BEBMPOBt&MQSPQFSEJNBSUT FMTKVHBEPSTFTDBQVMBUTIBV SBOEFQSFTFOUBSTFBM&TUBEJ QFS JOJDJBS MB QSFUFNQPSBEB VOTEJFTEFTQSÏT WJBUKBSBOB&TUFMMB B/BWBSSB &OBRVFTUBFTUBEBKVHBSBOFM EJBEFKVMJPMDPOUSBM0TBTVOB # BMBUPSOBEBE&TUFMMB FT EJTQVUBSËFM5PSOFJHEFMT)JT UÛSJDT FOUSFFMJFMEBHPTU KVHBOUFMQSJNFSQBSUJUDPOUSBFM .BTOPVJFM.BSUJOFOD EFTQSÏT FTKVHBSBOUSFTBNJTUPTPTNÏT BNCFM$PSOFMMË FM$BTUFMMEF GFMTJFM1SFNJË FMTEJFT JEBHPTU&MEBHPTU B MFTIPSFT FTEJTQVUBSËFM 5PSOFJH $JVUBU EF #BEBMPOB DPOUSBM&VSPQB BM$BNQEFM $FOUFOBSJ < >XXXDGCBEBMPOBOFU

*BRVFTUEJMMVOTTIBEPOBUB DPOÒJYFS VO OPV GJYBUHF &M QJWPU"OUPOJP#VFOPÏTMBTF HPOBJODPSQPSBDJØEFM%,7 FM KVHBEPSUPSOBB#BEBMPOBPO KBWBKVHBSEVFTUFNQPSBEFT GBTJTUFNQPSBEFT

727%DGDORQD
&$10(5&$'(5

320$5

%8)$/¬

3LVRPKDE\VWXGLR EDxRVFRQGXFKDVDOyQDQLYHOHV FRQWHUUDFLWD72'2(;7(5,25]RQD DMDUGLQDGDGHSRUWLYDFRPXQLWDULD $/48,/(5¼

3LVRHQ0$57Ë38-2/ FRQPKDEFRFLQD\EDxR UHIRUPDGRVVDOyQPFRQ EDOFyQFDOHIDFILQFDFRQDVFHQVRU $/48,/(5¼

%8)$/¬

&$1<$'Ï

3LVRFRQKDEEDxR FRQGXFKD¿QFDFRQDVFHQVRU 'LVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD 08&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

-81720$57Ë38-2/ 3LVRFRQKDELWDFLRQHVFDOHIDF FLyQVDOyQH[WHULRUOLVWRSDUDYLYLU %8(1$=21$ ¼376

3LVR72'2(;7(5,25FRQ KDE683(55()250$'2DLUH IUtRFDORUžDOWXUDUHDO-8172,*/(6,$ ¼376

&(175(

%8)$/¬

/$025(5$

/RFDOHQOD5$0%/$PHQ SOEDMDIDFKDGDDFDOOHVYDGRSDUD YHKtFXORVWHFKRVPWV3RVLEOHKDFHU FDPELRXVR VHSXHGHKDFHUYLYLHQGD 08&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

&(175( 3LVRHQ'2&72552%(57 FRQKDEEDOFyQDODFDOOHYLVWDV GHVSHMDGDVELHQGLVWULEXLGR ¼376

3LVR-81725$0%/$GH PKDEFRFLQD\EDxRVDOyQFRQ VDOLGDDEDOFyQDODFDOOHSDUNHW SRFRVYHFLQRV ¼376

'$/79,/$

7,$1$

3LVR72'2(;7(5,25FRQ KDE¿QFDFRQDVFHQVRUEDxR\DVHR VDOyQPFRQEDOFRQHUDSDUNHW\ JUHVSRFRVYHFLQRV6(0,18(92 ¼376

&DVDP3$7,2P 7(55$=$6GHPFXKDEEDxR \DVHRVDOyQPFDOHIDDWUDVWHUR &$6$&2108&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

%8)$/¬

0217*$7

6RODUPHGL¿FDEOH-72 ,1'(3(1'(1&,$IDFKDGDPWV[PWV IRQGRSRVLEOHFRQVWUXLUSOEDMDSLVRV DFWXDOPHQWHJDUDMH\JUDQSDWLRP ¼376

'$/7/$9,/$ &DVDFRQ 08&+$6 326,%,/,'$ '(6GH P-$5',1 GHP KDEWUDVWHUR SDUNLQJ ¼ 376

QBHJOBJOEE3(39(1785$

3LVR6$17&(%5,$'(9$//$/7$ 72'2(;7(5,25PKDE VXLWWH EDxRVFRFLQDRI¿FH7(55$=$P FDOHIDFDVF=21$&2081,7$5,$ &3,6&,1$3.,1&/ ¼376

'$/79,/$

%8)$/¬

&DVD,'($/3$5(-$6KDEL WDFLyQGHPEDxRGHSLH]DVFRQ SODWRGHGXFKDFRFLQDDELHUWDDOVDOyQ SHTXHxRSDWLR-8172+263,7$/ ¼376

/$025(5$

È7,&2'83/(;P 7(55$=$PKDEGREOHVEXKDU GLOODPEDxRVFRFLQDFHOHFWURGRP VDOyQFVDOLGDDWHUUD]DDVFFDOHI $08(%/$'2),1&$6(0,18(9$ ¼376

3LVRGHPKDEEDxR \FRFLQDUHIRUPDGRVVDOyQP EDOFyQDODFDOOHFDOHIDF¿QFDFRQ DVFHQVRU-8172$0%8/$725,2 ¼376

%8)$/¬

&$6$*(0(6

3LVR72'2(;7(5,25HQ ¿QFDSRFRVDxRVPKDE VXLWWH VDOyQPFEDOFyQFDOHIDF DUPHPSDVF-81720217,*$/¬ ¼376

&(1752

&$6$*(0(6

3LVR6(0,18(92MXQWR &$162/(,KDE7(55$=$ PSDUNHWSDUNLQJRSFWRGR H[WHULRUDVFHQVRU ¼376

&DVDPEXKDUGLOOD KDEFRFLQDRI¿FHFRQSDWLR FDOHIDF683(5=21$GLYLGLGDHQ SOEDMDSLVR\EXKDUGLOOD ¼376

7,$1$

&35,0 3LVRHQHO&(1752GH%DGD ORQDPKDEEDxR\DVHRVDOyQ PFRQEDOFyQDODFDOOHFDOHIDF¿QFD FRQDVFHQVRU$076'(/$3/$<$ ¼376&(175( 3,62$3$57$0(172P 7(55$=$PKDE¿QFDSRFRV YHFLQRVFRQDVFHQVRU -8172&35,0 ¼376

2&$6,Ï1

&DVD72'$(;7(5,25FRQ KDE'267(55$=$6SDUNHW\ JUHVEDxRV/,67$3$5$9,9,5 ±,03(&$%/( ¼3763LVRFRQ$6&(1625HQF 5$021//8//KDEH[WHULRUHV DPXHEODGR\5()250$'2 ¼376

3,62&213$5.,1*,1&/8,'2 KDEGREOHVFRFLQDDELHUWDDOVDOyQ PEDOFyQFDOHIDFDD$6&(1625 7RGRH[WHULRU,03(&$%/( ¼376

*UDQSLVRPHQ$9 $/)216;,,,WRGRH[WHULRU$ 5()250$5727$/0(17(HUSLVR FRQDVFHQVRU ¼376

0217*$7 3LVRGHPKDELWD FLRQHV(;7(5,25EDxR\DVHR VDOyQFVDOLGDDEDOFyQFDOHIDFFLyQ DVFHQVRU%,(1&216(59$'2 ¼

727%DGDORQD

-723(39(1785$3LVR6(0,18(92KDE VXLWWH EDxRVEDOFyQWLSRWHUUD]D9,67$6$ 0$5FDOHI~OWLPRSLVRFDVFHQVRU]RQD FRPXQLWDULDFSLVFLQDSDUNLQJRSFLRQDO ¼376

&DVDPSDWLRPHQ &(1752MXQWR$\WRK\EXKDUGLOOD EDxRV\DVHRFDOHIDFVDOyQFRQ FKLPJDUDMHWRGDH[WPX\VROHDGD ¼376

        
DFWXDOLWDW

UHSRUWDWJH

$BSMFT$BSWBKBM

t-FYQPTJDJØFTQPESËWJTJUBSmOTFMEJBEBHPTUBM.ËHJD#BEBMPOB/3JCØ

&YQPTFOBM.ËHJD#BEBMPOBMBKBRVFUBEF A#BEJPCKFDUFTNÏTEF.JDIBFM+BDLTPO -B4BMVUt-BNPTUSBA.JDIBFM +BDLTPO 3FJ EFM 1PQ SFV OFJYPCKFDUFTEFMDBOUBOU RVFWBTFSFOUFSSBU MBTFUNB OB QBTTBEB B -PT "OHFMFT &6" FOUSFFMTRVBMTIJIBMB KBRVFUBRVFWBVUJMJU[BSQFSB A#BE BNCMFTTFWFTJOJDJBMT JEJCVJYPTPSJHJOBMTGFUTQFM DBOUBOUBmOBMEFMT FOUSF FMMT VO BVUPSFUSBU J VO SFUSBU EFMNBOEBUBSJDVCË'JEFM$BT USP&MTPCKFDUFTQSPDFEFJYFO EFM GPOT .VTFV EFM 3PDL $PMtMFDDJØ+PSEJ5BSEËJFTQP ESBOWFVSFmOTBMEBHPTU BMDFOUSF$PNFSDJBM.ËHJDEF #BEBMPOB&OUSFFMTPCKFDUFT FYQPTBUT UBNCÏ EFTUBRVFO FM QSJNFS EJTD EF QMBUÓ RVF WBPCUFOJSQFSMFTWFOEFTEF A5ISJMMFS FMHVBOURVFVTBWB &M3FQPSUBUHFJOEE

FMDBOUBOU DPNQFSFYFNQMF QV[MFT MMJCSFT WBTPT QFSÛ TPCSFUPU EJTDPT FMT QSFVT EFMT RVBMT WBO EFT EFMT mOTBFVSPT 'JOT BSB M BS UJD MF NÏT D BS RVF TIB BOVODJBU B AXXX TFHVOEBNBOPFT IB FTUBU VOB DPMtMFDDJØ EF .57 RVF SFVOFJY%7%JJODMPVVO$% PSJHJOBM QFSMBRVBMFMWFOFEPS FOEFNBOBFVSPT "MUSFT EFMT SFDPSET RVF UF OFOVOQSFVNÏTFMFWBUTØO VO $% EF MB JOGËODJB E&M SFJ EFM QPQ FVSPT VOWJOFUEFA5ISJMMFS FVSPT USFTWJOJMTEFQSJNFSB FEJDJØ FVSPT WJOJMEF A#BE FVSPT J VO MPU QFS B DPMtMFDDJPOJTUB FVSPT 

EVSBOU MÒQPDB EF +BDLTPO MBDBJYBQSPNPDJPOBME& 55IF&YUSB5FSSFTUSJBM RVF JODMPVVOWJOJMBNCMBOBSSB DJØ EFM 3FJ EFM QPQTPCSFMB QFMtMÓDVMB JEJWFSTPT-1EFMT BOZTJ &MTDPCFKBUTWJOJMTEF .JDIBFM+BDLTPO &MT WJOJMT TØO FMT PCKFDUFT NÏT WBMPSBUT QFMT GBOT EF .JDIBFM+BDLTPO QSPWBEBJYÛ ÏTRVFFOFMQPSUBMEFDMBTTJ mDBUTAXXXTFHVOEBNBOPFT FTWFOFOEJWFSTPTEBRVFTUT PCKFDUFT RVFBSSJCFOBMQSFV EFFVSPT %FT EFM EJB EF MB TFWB NPSU FO MFTNFOUBU QPS UBM TIBO QPTBU B MB WFOEB DFOUFOBST EPCKFDUFT SFMBDJPOBUT BNC 727%DGDORQD
727%DGDORQD

QBHJOEE

        
DFWXDOLWDW

SHUVRQHV

$BSMFT5PSOFSP

7ÓDUPS3PKP NFNCSFEFM"TTPDJBDJØEF.BMBCBSJTNFEF#BEBMPOB

i7PMFNPGFSJSVOBBMUFSOBUJWBBMPDJ EFDPOTVNEFMFTDJVUBUTw

6OHSVQEFKPWFTCBEBMPOJOTIBOEFDJEJURVFMBTFWBBmDJØBMT NBMBCBSTQVHVJTFSWJSQFSBMHVOBDPTBNÏTRVFQFSQBTTBSTIP CÏ"NCBRVFTUBJOUFODJØIBODSFBUM"TTPDJBDJØEF.BMBCBSJT NFEF#BEBMPOBJBDUVBMNFOUBTTBHFOBMBNBTJBEF$BOZBEØ &TUBOEJTQPTBUTBFOTFOZBSHSBUVÕUBNFOUUPUFMRVFTBCFOBMT CBEBMPOJOTJOUFSFTTBUT&M7ÓDUPS3PKPÏTNFNCSFEFMBOPWB FOUJUBU 2VÒWPMFVBDPOTFHVJSBNC BRVFTUBBTTPDJBDJØ &TWBDSFBSMFHBMNFOUFOUSF mOBMTEFJQSJODJQJTEF B QBSUJS EF MB JOJDJBUJ WB EVO HSVQ EF KPWFT RVF QSBDUJRVFNFMTNBMBCBSTJFM RVFWPMÓFNFSBPCSJSBRVFTUB BmDJØBMBSFTUBEFMBDJVUBU &OUSFFMTPCKFDUJVTRVFUFOJN ÏTPCSJSVOBBMUFSOBUJWBBMPDJ EF DPOTVN RVF NBKPSJUËSJB NFOU PGFSFJYFO MFT DJVUBUT USFCBMMBS MB EFTJOIJCJDJØ EF MFTQFSTPOFTJUFOJSVOFTQBJ QFSUSPCBSOPTFMTRVFQSBD UJRVFNFMTNBMBCBST 0OBTTBHFV -BOPTUSBNBODBOÎBQSJODJQBM ÏTEFTQBJGÓTJD"SBFTUFNB $BOZBEØFMTEJNBSUTJEJKPVT  IPSFT B MBT TFUNBOB RVF ÏT VO UFNQT JOTVGJDJFOU QFM RVFWPMFNGFS"NÏT ÏTVO FTQBJSFEVÕU 

1FSTPOFTJOEE2VÒJODMPVFMNBMBCBSJTNF )JIBEJGFSFOUTUJQVT/PTBM USFTQSBDUJRVFNMFTNBDFT MFT CPMFTEFSFCPU MBDPSEBnVJYB FMNPOPDJDMF FMTEJËCPMPT FM EFTDFOTEFNVOUBOZB FMUSJBM JM6SCBO4USFFU 6TIJEFEJRVFVQSPGFTTJP OBMNFOU /P IPGFNQFSBmDJØ/PUFOJN BNCJDJØEFHVBOZBSOPTMBWJEB TJOØ IBHVÏTTJN NVOUBUVOB FNQSFTB 2VJOFTBDUJWJUBUTUFOJV QFOTBEFT " CBOEB EF TFS VO QVOU EF USPCBEB EBTTBJH WPMFN GFS UBMMFSTEJOJDJBDJØBMNBMBCB SJTNFJVOTBMUSFTUBMMFSTNÏT BWBOÎBUTFOBMHVOFTEJTDJQMJ OFT DPODSFUFT * IP GFN EF NBOFSBHSBUVÕUB%FNPNFOU FTQPUDPOUBDUBSBNCOPTBMUSFT BNBMBCBSTCEO!IPUNBJMDPN 727%DGDORQD
HOWHXFDUUHU

$BSSFSEF'MVWJË %BMUEFMB7JMBt'MVWJËÏTFM DPHOPNEhVOBGBNÓMJBRVFUFOJB EJWFSTFTQSPQJFUBUTJMBDBTBFO BRVFTUDBSSFS RVFQSPHSFTTJWB NFOUWBBOBSQSFOFOUFMOPNEF MBGBNÓMJB&MDBSSFSEF'MVWJË EhPSÓHFONFEJFWBM FSBFMDBNÓ EFTPSUJEBEFMB4BHSFSB FMOVDMJ VSCËEF#BEBMPOB DBQB1PNBS JDBQBM.BSFTNF-BNBOFSB EhBOPNFOBS BRVFTU DBNÓ WB BOBSDBOWJBOUBMMMBSHEFMUFNQT UPUJRVFFMTOPNTRVFNÏTWBO QFSEVSBS JmOTJUPUFTWBOFT

DSJVSFFOQMËOPMT GPSFODBSSFSEF Mh6MMBMQFSBMBQBSUNÏTQSPQFSB BMBQMBÎBEFMh0MJJ $PTUBEFM .FDVQFSBMBQBSUNÏTQSPQFSB B MB SJFSB EhFO .BUBNPSPT "

QBSUJSEFM RVBOTFNCMB RVFFTWBCFOFJSFMDFNFOUJSJEF 4BOU$SJTU QPQVMBSNFOUUBNCÏ FSBDPOFHVUQFSDBSSFSEFMDBNÓ EFM$FNFOUJSJ

"#3"4 .$"33&3"4 ./*&50 % &MTDBSSFSTEF#BEBMPOB.VTFVEF#BEBMPOBJ$POTPSDJQFSBMB/PSNBMJU[BDJØ-JOHàÓTUJDB 

L1<L H< < 6 &c P 7 H " TL1GT&1H L ™¯ĖûØØ邼ØÐgÆû™™āÐ

'JORVFT #MBODI3PJH4-

6gû¼gP™û™āgHؼ¯».Øā™é ÆgЂ¹Hؼ¯

uL āċûØāgÆðĖ¼Æ™ ÐĖ™

P™ÆíÔďď  ďĬ« »Ôďď ÔĬć­ďĉíØÐðĖ™āċg‹áĬ«xg¼ģØā»Ĭ ÔáĔ 1<7

F&L<L71GT&1H 1"3,*/(;POB.*26&- 4&37&5 QMB[BBNQMJB DPDIFZ NPUP åNFT 1"3,*/(;POB53*0/' QMB[BBNQMJBåNFT ;POB4*453&--4 «UJDP N IBCT DPDJOBZ CB×PTFODJMMPT SFBMTJOBTD åNFT ;POB&45"$*»/.0/5("5 QJTPEFN IBCT DPNFEPS N DPDJOBZCB×PNPEFSOPT 50%0&95&3*03 åNFT ;POB1&17&/563" QJTP N IBCNVZBNQMJB DPNFEPSDPDJOB CB×PDPOQMBUP EFEVDIB CBMDØO TJOBTD .6: -6.*/040åNFT ;POB$(6*'3² QJTPN IBCT NBUSJZJOE DPNN DTBMJEBBCBMDØO DPDJOBOVFWBB FTUSFOBSTJOBTDåNFT ;POB$(3"-8&:-&3 N IBCT NBUSJDWFTUJEPSZQMBMUJMMP CBMDØO UFDIPTNBEFSB DPNFEPS BNQMJP DPDJOBZCB×PNPEFSOPT BB SFBMTBTDåNFT

727%DGDORQD

QBHJOEE;POB1&17&/563" QJTPN IBCT DPDZDPNUJQPPGGJDF C×T BB DBMFG CBMDØO FYU1"3" &453&/"3åNFT

;POB13&4$0.1"/:4 QJTPEFN IBCT DPNFEPS N DPDJOBZCB×PT .6:#*&/ $0/4&37"%0åNFT

;POB$0/26&45" QJTPIBC BNQMJBT FTUVEJP DPDZCB×P NPEFSOPT U[BDVCJFSUBN åNFT

;POB$$".&-*" QJTPN IBC CB×PDPNQMFUP BTFP TBMØONZDPNFEPS U[B N TFNJBNVFCMBEP50%0&95 åNFT

;POB$130(3²4 EÞQMFYN IBCT FTUVEJP DPNFEPSNVZ BNQMJP DPDJOBNPEFSOBBMUPTUBO EJOH BTFP CB×P BB DBMFG UFSSB[B '*/$""º0åNFT ;POB$4"/5.*26&- QJTP EFN IBCT NBUSJZJOEJW DPNFEPSBNQMJP CB×PDPNQMFUP HBMFSÓBHSBOEFDMBWBEFSP UFSSB[B N SFBMTBTDåNFT ;POB"7.03&3" QJTPIBC NBUSJZEPTJOEJW DPDJOBBNQMJB CB×PTNPEFSOPTZDPNQMFUPT DPNFEPSN CBMDØON 50%0&95&3*03åNFT ;POB-"4"-6% QJTPN IBCT NBUSJZJOEJW DPNFEPS ZDPDJOBBNQMJPT CB×PDPNQMFUP BB DBMFG50%0&95&3*03 åNFTF&L<L7]7P ;POB$10/&/5 QJTPIBC DPNN DPDZC× NPEFSOPT CBMDØO TJOBTD å NJMM

;POB."5"3» QJTPIBC DPNFEPS N DPDJOBZCB×PPSJHFO BTD $0.1-&95&3"‹-*/&"%&."3 å NJMM

;POB$&/530 QJTPEFN DPNFEPSBNQMJP DPDJOBZCB×PFO QFSGFDUPFTUBEP IBCT UFSSB[B N SQJTPTJOWFDJOPT ;0/" */.&+03"#-&å NJMM ;POB$&/530 QJTPN DPOTUSVJEPT SFGPSNBEPIBDFB×PT TJOBTD IBCT CB×PNPEFSOP DPDJOBBSSFHMBEB&95&3*03 å NJMM

;POB$(6*'3² QJTPN IBC DPNFEPSN DPDJOBZ CB×PTCJFODPOTFSWBEPT CBMDP OFT DPOBTDFOTPSåNFT;POB$503504" DBTBQMBO UBT N TFNJOVFWB IBCT CB×PTZBTFP BTDQSJWBEP QLJODM 4&.*".6&#-"%0åNFT1..')+#6

$PMMFHJBUOVN

$PMMFHJBUO

1<1L7]7P `1GT&1H 1"3,*/("7."35¶16+0- DPDIFHSBOEF å ;POB(3"/-"/% OBWFEF NUPUBM TFNJOVFWB NVZMVNJOPTB å ;POB$/"7"5" MPDBMN QVFSUBTBDBMMF BDDWFIÓDVMPT åNFT ;POB$"-'0/49** -PDBMNUPUBM NQCZ TØUBOP QBSRVFU åNFT ;POB$1307*%&/$*" TVQ N EJÈGBOP FOUSBEBWFIÓDVMPT åNFT ;POB1"3"%".&530(03( MPDBMEFN TBMJEBEFIVNPT åNFT ;0/"$"-'0/409*** MPDBM NFOOJWFMFT DPDJOB BB CB×P TVFMPQBSRVFU0'*$*/" "-5045"/%*/(å.&4 ;POB$13*. NFOQMBOUB NBTNEFTPUÈOP ;0/"$0.&3$*"- åNFT

        
DFWXDOLWDW

H/WR85HQLPDWJHV 

NJMQFSTPOFTWBOTPSUJSBMTDBSSFSTEF#BEBMPOB FM QBTTBUEJKPVT QFSWFVSFFMTDJDMJTUFTRVFQBSUJDJQFOBM5PVSEF 'SBOÎB5PUJFMHSBOYËGFDRVFWBDBVSF NJOVUTBCBOTRVF QBTTFTTJOFMTDPSSFEPST RVBOFMTDJDMJTUFTWBOFOUSBSB#BEB MPOBMBQMVKBWBGFSVOBUSFWB.PMUTDJVUBEBOTWBOBHVBOUBSMB GPSUBQMVKBQFSWFVSFMBHSBODBSBWBOBEFQBUSPDJOBEPSTRVF WBOSFQBSUJSNJMFSTEFSFHBMT DPNHPSSFT CPTTFTPQSPEVDUFT BMJNFOUBSJT&MTDPSSFEPSTWBOFOUSBSBMBDJVUBUQSPDFEFOUTEF MB$POSFSJB CBJYBOUQFSMBWJOHVEB1SFTJEFOU$PNQBOZT 7JB "VHVTUBJTFHVJOUDBQB"MGPOT9***'FJBBOZTRVFFM5PVSOP QBTTBWBQFS#BEBMPOB'PUPT#FSOBU1BEJMMB

-B4FUNBOB&O*NBUHFTJOEE

727%DGDORQD
"CBOTEFWBDBODFT QBSMFNEFSBDJTNF

0OBOJSÏEFWBDBODFT

%PMPST4BCBUFS CMPDTNFTWJMBXFCDBUNBSJBEPMPST

+PBO4PMFSJ"NJHØ

4PNBNJUKBOKVMJPMJFODBSBOPIFEFDJEJUPO BOBSEFWBDBODFT5JODDMBSRVFWVMMBOBSB MBQMBUKB/PTÏBRVJONBS TJBMFTUSBOHFSP BMBQFOÓOTVMB"VOQPCMFNBSJOFS BNCVOB QMBUKBEBVSBEBJVOCMBVJOmOJU"SFMBYBSNF EFMTOFHVJUTEBRVFTUBDSJTJRVFOPTBCFNDPN BDBCBSË6OBBJHVBDMBSBJVOBTPSSBCFOOFUB JOPEFMFTRVFFUEFJYFOMBDBSOFOGBSJOBEB BSSFCPTTBEBQFSBUPSSBSMBBMTPM 6O QBTTFJH SBO EF NBS BNC UFSSBTTFT PO QSFOESFIJVOHSBOJTTBUPFMHFMBEFUEFNJUKB UBSEB0OWFVSFQBTTBSFMTCBOZJTUFTWFSNFMMT BNCCPTTFTJQBSBTPMTQMFHBUTTPUBMBJYFMMB 4FOTFHSBUBDFMTEBQBSUBNFOUTRVFFUSPCFOFM QBJTBUHF VSCBOJU[BDJPOTBUBQFÕEFTEFUVSJTUFT RVFWBOPOWBUPUIPNQFSBQPEFSIPFYQMJDBSB MBGFJOBJBMWFÕOBU "NCSFTUBVSBOUTPOFTNFOHJCPOQFJYJCFO DVJOBU*VOBMMPUKBPODBEBNBUÓFMTQFTDBEPST QSFTFOUJOMFTDBJYFTBNCFMQFJYSFHBMJNBOUNB SBHEFT SPCJOTJBJHVBNBSJOFTEFMBSURVFCFMMV HB JGBDJOMBTVCIBTUBFOWPMUBUTEFNCBEPDBUT UVSJTUFT1FJYWJV EFMBCBSDBBMTGPHPOT QFTDBU OFUJNFOKBU1FSBGFSVOCPOTVRVFU PVOB HSBFMMBEB VOBPSBEBBMBTBM VOBNVTDMBEB VO BSSÛTDBMEØTRVFOPUÏSFTBFOWFKBSBDBQQBFMMB BEPU[FOBEB1FSBEPOBSUFFMHVTUEFQBHBS VOQFUJUQMVTJEFJYBSUFEF#VMMJT 6OMMPDPOGFSMBNJHEJBEBDPN/FQUÞPRVBM TFWPMTJSFOB1FSEFTQSÏTTPSUJSBWBHBSFKBS QFMTDBSSFSTFTUSFUTJMFTQMBDFUFTPNCSJWFTEFM CBSSJBOUJD0BWJTJUBSVONVTFV PVONPOFTUJS SPNËOJDPHÛUJD0BUSJBSJSFNFOBSQFMTDBSSFST EFCPUJHVFTJFOUSBSBMFTHBMFSJFTEBSUBNCPMJT JBRVBSFMtMFTEFQBJTBUHFTNBSJOFST0BMMJHBS FOVOKBSEÓSPNËOUJDBNCFTUBOZT CBMVTUSBEFT JBSCSFTEPNCSB*BMFTOJUT BVODPODFSUEF NÞTJDBDMËTTJDBTPUBMFTWPMUFTEVOFEJmDJCB SSPD PBVOBKBNTFTTJPO PBTFOUJSSPDLTPUB VOBDBSQB UPUQSFOFOUMBGSFTDB )FPCFSUFMNBQB JIFDPNFOÎBUBQBTTBSFM EJUQFSMBSBUMMBDPTUBOFSB"MMFWBOUPBQPOFOU %FTCPSEBUBOUBPGFSUB$JUFTUBOQMFOFTEFUV SJTUFT POUPUIPNGBFMNBUFJYJWBBMTNBUFJYPT MMPDTBMFTNBUFJYFTIPSFT7PMFVEJSRVFGFS WBDBODFTÏTBJYÛ 5PUBM RVF NJSBOUVOBCPOB SFMBDJØRVBMJUBUQSFV FNTFNCMBRVFBOJSÏEF WBDBODFTB#BEBMPOB BQBTTFKBSNIJBNCVOT BMUSFTVMMT BEFTDPCSJSIJJUBTUBSIJEFUBMMTRVF NBJOPIFWJTU"RVFTUBDJVUBURVFEFWFHBEFT NFNQSFOZBQFSÛBNCMBRVFTFNQSFBDBCPGFOU MFTQBVT1PESJBTFSVOBPDBTJØEFSFUSPCBSMB 727%DGDORQD

0QJOJPJOEE

RSLQLÓ

DPEYHXSUÒSLD

"RVFTUÏTFMEBSSFSBSUJDMFEBRVFTUQFSÓPEF BCBOT EF MFT WBDBODFT EFTUJV &TQFSP RVF FOTSFUSPCBSFNBMTFUFNCSF"WVJQBSMBSÏEVO UFNBEFMJDBU VOUFNBEFMRVFTPWJOUOPFTWPM QBSMBS QFSÛEFMRVFDSFDRVFDPOWÏQBSMBSOF QSFDJTBNFOUBSBNÏTRVFNBJ1SJNFSBNFOU QFSRVÒBNCMFTWBDBODFTJMBDBMPSBSSJCBBRVFTU NPNFOUFORVÒIJIBNÏTUFNQTQFSBUPU FORVÒ QBTTFNNÏTIPSFTBMDBSSFS BMTQBSDT WJBUKBOU QBTTFKBOU KVHBOU DFMFCSBOU FUD*TJIJIBNÏT PQPSUVOJUBUTEFDPOUBDUFJDPOWJWÒODJBUBNCÏ IJIBNÏTPQPSUVOJUBUTQFSBBMHVOTDPOnJDUFT WFÕOBMTGPSÎBOPSNBMT QFSTPSPMMT IPSBSJT PDV QBDJØEFTQBJT QFSÛRVFNBMHSBUIBOFYJTUJU TFNQSF BSBTBQSPmUFOQFSGFSDSJNJOBMJU[BDJPOT JOKVTUBNFOUHFOFSBMJU[BEFTBDPMtMFDUJVTTFO DFST&OTFHPOMMPDQFSRVÒKBGBVOUFNQTRVF B#BEBMPOBFTDPNFODFOBGFSTFOUJSVOFTWFVT RVFQSPNPVFOPCFSUBNFOUQSPDMBNFTDPOUSBMB DPOWJWÒODJB BMHVOFTDMBSBNFOUSBDJTUFT RVFDBM DPNCBUSF5PUTEJFNiKPOPTØDSBDJTUBw QFSRVÒ BTTPDJFNFMSBDJTNFBHSFVTDSJNTIJTUÛSJDT IPMPDBVTU FTDMBWJUVE JOPWPMFNBMJFOBSOPT BNCBRVFTUFTJEFFTJOIVNBOFT QFSÛFODBOWJ ÏTQPTTJCMFRVFUJOHVFNQSFKVEJDJTJDSFFODFT RVFFOTTFNCMFONFOZTHSFVTJRVFBMHVOFT WFHBEFTFOTGBOTFOUJSVOBDPTBTFNCMBOUBiFMT RVFTØOEJGFSFOUTEFNJ PFMTRVFIBOBSSJCBUEF GPSB TØOJOGFSJPSTPNFOZTNFSFJYFEPSTEFESFUT RVFFMTRVFTØONÏTTFNCMBOUTBNJwPRVFFOT JNQFEFJYFOCBSSFKBSOPTJSFMBDJPOBSOPTBNCFMT EJGFSFOUTBNCOPSNBMJUBUPRVFFOTFMTGBOWFVSF DPNBVTVSQBEPSTEFESFUTRVFDPOTJEFSFN OPNÏTTØOOPTUSFT"RVFTUBJEFBÏTQFSJMMPTBJ TPWJOUMBUFOJNJOUFSJPSJU[BEBTFOTFRVFMBSFDP OFHVFN JQPUNBOJGFTUBSTFEBWBOUVOBTJUVBDJØ DPOnJDUJWBRàPUJEJBOB&MSBDJTNFTBQSÒOBUSBWÏT EFMTEJTDVSTPTEPNJOBOUTBMBTPDJFUBU EJBB EJB JIJIBNPMUFTJEFFTRVFJOUFSJPSJU[FNTFOTF BEPOBSOPTFO%BMUSBCBOEB FOHFOFSBM OPIJ IBQFSTPOFTFTUSJDUBNFOUSBDJTUFTPQFSTPOFT RVFOPIPTØOHFOT UPUFTJUPUTQPEFNFOVO NPNFOUDPODSFU UFOJSBDUJUVETSBDJTUFT mOTJUPU RVBOEFGFOTFNFMDPOUSBSJ5PUTTPN FOBRVFTU TFOUJU WVMOFSBCMFT-BQSJODJQBMOPSNBRVFFOT DBMBQMJDBSDPNBQSFWFODJØÏTDPOTJEFSBSB MBMUSF BRVBMTFWPMBMUSF VOÏTTFSNFSFJYFEPS EFMTNBUFJYPTESFUTJEFVSFT JEFMBNBUFJYB EJHOJUBURVFKPNBUFJY"SBRVFFMSBDJTNFKBOP QPUFTHSJNJSBSHVNFOUTCJPMÛHJDT FTWPMCBTBS JTBQMJDBBMFTEJGFSÒODJFTDVMUVSBMTJÒUOJRVFT J DPOTJTUFJYFOFYFSDJSEJTDSJNJOBDJØQFSBRVFTUT NPUJVT QSJWBOU BMTRVFTØO EJGFSFOUT EFESFUT RVFBDDFQUFNQFSBMTRVFTØOTFNCMBOUTJEPNJ OFO DPNFMEFDVMUF QFSFYFNQMF &MSBDJTNF OPUÏDBQKVTUJmDBDJØDJFOUÓmDBJÏTVOBUFNQUBUB MBJOUFMtMJHÒODJBJEJHOJUBUIVNBOFT1FSÛFYJTUFJY *EØOBWPUT$BMFTUBSBMFSUB        
ĂĚĂůŽŶĂ ƋƵĞƐƚĞƐƚŝƵ͕ƌĞĨŽƌŵĞƐĂƚŽƚĞƐůĞƐ

:ƵůŝŽůĚĞϮϬϬϵ

ĞƐĐŽůĞƐƉƷďůŝƋƵĞƐŝĂůƐƉĂǀĞůůŽŶƐ ŵďĞůĮŶĂŶĕĂŵĞŶƚƋƵĞĞůŐŽͲ ǀĞƌŶƐŽĐŝĂůŝƐƚĂĚĞů͛ƐƚĂƚŚĂĚĞƐͲ ƟŶĂƚĂůƐĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů WůĂĂƉĂƚĞƌŽ͕ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞ ĂĚĂůŽŶĂŚĂĐŽŵĞŶĕĂƚĂƋƵĞƐƚ ĞƐƟƵƌĞĨŽƌŵĞƐƉĞƌƵŶǀĂůŽƌĚĞϰ͕ϱ ŵŝůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐĂƚŽƚĞƐůĞƐĞƐĐŽůĞƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐĚĞůĂĐŝƵƚĂƚ͘ WĞƌĂƋƵĂŶƚŽƌŶŝĂĐŽŵĞŶĕĂƌĞů ĐƵƌƐĞƐĐŽůĂƌ͕ĂůƵŵŶĞƐ͕ŵĞƐƚƌĞƐ͕ ƉĂƌĞƐŝŵĂƌĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂĞƐƚƌŽͲ ďĂƌĂŶĂŵďƵŶƐĐĞŶƚƌĞƐĞƐĐŽůĂƌƐ ƋƵĞƟŶĚƌĂŶŵŝůůŽƌƐŝŶƐƚĂůͻůĂĐŝŽŶƐ ĚĞŐĂƐŝĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ͕ŵŝůůŽƌƐĐƵŝŶĞƐ͕ ŵĠƐŝŵŝůůŽƌƐƐĞƌǀĞŝƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͘ ůƐĞƌǀĞŝĞĚƵĐĂƟƵƉƷďůŝĐĚĞĂĚĂͲ ůŽŶĂƌĞďƌăĂŵďĂƋƵĞƐƚĞƐŽďƌĞƐƵŶ ŝŵƉƵůƐŵĠƐĚĞĐŝĚŝƚƋƵĞŵĂŝƉĞƌͲ ƋƵğ͕ƉĞƌĂůƐƐŽĐŝĂůŝƐƚĞƐ͕ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ĠƐƵŶĚƌĞƚŝƵŶĂƉŽůşƟĐĂĨŽŶĂŵĞŶͲ ƚĂůƉĞƌĨŽƌũĂƌƵŶĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂůůŝƵƌĞ ŝƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘ hŶĂŝŶǀĞƌƐŝſĞdžĞŵƉůĂƌŝƚnjĂŶƚĚĞ ů͛ĂƉŽƐƚĂƌĞĂůŝƐŝŶĐĞƌĂƉĞƌƵŶĂ ĞĚƵĐĂĐŝſƉƷďůŝĐĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘ ůƚƌĞƐƉƌŽƉŽƐƚĞƐĐŽŵůĂĚĞƉĂŐĂƌ ĞůƐůůŝďƌĞƐĚĞƚĞdžƚĂƚŽƚŚŽŵ;ĮŶƐ

ŝƚŽƚĂĂƋƵĞůůƐƉĂƌĞƐƋƵĞũĂƐĞ͛ůƐ ƉŽĚĞŶƉĂŐĂƌͿŶŽƐſŶŵĠƐƋƵĞ ĚĞŵĂŐžŐŝĂĚĞůWWĂůĂƌĞĐĞƌĐĂĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚƐĞůĞĐƚŽƌĂůƐĨăĐŝůƐ͘^ŽͲ ďƌĞĂŝdžž͕ů͛ĂƉŽƐƚĂĚĞůW^ĚĞĂĚĂͲ ůŽŶĂƐĞŐƵĞŝdžĞƐƐĞŶƚůĂĚ͛ĂǀĂŶĕĂƌ ĞŶů͛ŝŵƉƵůƐĚĞĐŝĚŝƚŝƌĞĂůŝƐƚĂĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĞƐĚĞƐŽĐŝĂůŝƚnjĂĐŝſĚĞ ůůŝďƌĞƐƚĂůŝĐŽŵĞƐǀĂĂƉƌŽďĂƌĞŶ ĞůĚĂƌƌĞƌƉůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŵďƵŶĂ ĂƐƐŝŐŶĂĐŝſƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚăƌŝĂŝŶŝĐŝĂů ĚĞϯϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘ dĂŵďĠĮŶĂŶĕĂƚƐĂŵďĞůWůĂĂͲ ƉĂƚĞƌŽ͕ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂƉƌŽĨŝƚĂ

ĞůƐŵĞƐŽƐĚ͛ĞƐƟƵƉĞƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ ƉŽůŝĞƐƉŽƌƟƵƐ͘ŵďƵŶƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ ƚŽƚĂůĚ͛ϭ͕ϯŵŝůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ůĞƐ ŽďƌĞƐƐĞƌǀŝƌĂŶƉĞƌƐƵďƐƟƚƵŝƌůĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐƉĞƌƌĞƐŽůĚƌĞƉƌŽďůĞŵĞƐ ĚĞĨŝůƚƌĂĐŝŽŶƐŝŐŽƚĞƌĞƐĂ>ůĞĨŝă͕ ĂƐĂŐĞŵĞƐŝ>ĂWůĂŶĂ͘dĂŵďĠĞƐ ƌĞĨŽƌŵĞŶǀĞƐƟĚŽƌƐ͕ŝŶƐƚĂůͻůĂĐŝŽŶƐ ĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐŝƉĂǀŝŵĞŶƚƐ͕ĞŶƚƌĞĂůͲ ƚƌĞƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘ƐƉƌĞǀĞƵƋƵĞůĞƐ ŽďƌĞƐĂĐĂďŝŶĂĮŶĂůƐĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ͕ ĂƚĞŵƉƐƉĞƌĂůƌĞƚŽƌŶĚĞů͛ĂĐƟǀŝƚĂƚ ŚĂďŝƚƵĂůĚĞůĞƐĞŶƟƚĂƚƐĞƐƉŽƌƟǀĞƐ ƋƵĞĞŶƐſŶƵƐƵăƌŝĞƐ͘

ϮϬƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐƐŽĐŝĂůƐŵĠƐ ƉĞƌƉĂůͼůŝĂƌĞůƐĞĨĞĐƚĞƐĚĞůĂĐƌŝƐŝ >͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂĚĂůŽŶĂƋƵĞ ůŝĚĞƌĂů͛ĂůĐĂůĚĞƐŽĐŝĂůŝƐƚĂ͕:ŽƌĚŝ ^ĞƌƌĂ͕ǀĂĂƉƌŽǀĂƌĞŶĞůĚĂƌƌĞƌWůĞ ůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚĞϮϬƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ ƐŽĐŝĂůƐŵĠƐƉĞƌĂƚĞŶĚƌĞŵŝůůŽƌůĞƐ ĨĂŵşůŝĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶĞƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐ ƉĞƌůĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶžŵŝĐĂŵƵŶĚŝĂů͘ ƐǀŽůƵŶƚĂƚĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚƐŶŽƵƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƉƵͲ ŐƵŝŶĐŽŵĞŶĕĂƌĂƚƌĞďĂůůĂƌĂƉĂƌƟƌ ĚĞůƉƌŽƉĞƌŵĞƐĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ͘ ƋƵĞƐƚĂŵĞƐƵƌĂƐĞƐƵŵĂĂĂůƚƌĞƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐƋƵĞũĂĚĞƐĚĞĨĂŵĞƐŽƐ Ɛ͛ĞƐƚĂŶĂƉůŝĐĂŶƚĂůĂŶŽƐƚƌĂĐŝƵƚĂƚ͕ ĐŽŵĂƌĂů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞŶů͛ĂĐƚƵĂů ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉĂƌƟĚĞƐĚ͛ĂƚĞŶĐŝſƐŽĐŝĂů͘^͛ŚĂŶ

ĚŽďůĂƚĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƌĂũƵƚƐĚŝͲ ƌĞĐƚĞƐŝƉĞƌĂďĞƋƵĞƐĚĞŵĞŶũĂĚŽƌ ŝƐ͛ŚĂƚƌŝƉůŝĐĂƚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚƉĞƌ ĂƚĞŶĐŝſĂĚŽŵŝĐŝůŝ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚ͕ ĐŽůnjĞĂŵďĐŽůnjĞĂŵďůĞƐĞŶƚŝͲ ƚĂƚƐĚ͛ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐŽĐŝĂůĞƐƚƌĞďĂůůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂŵĞŶƚƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌ ĞůƌĞƉĂƌƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐĂůĞƐ ĨĂŵşůŝĞƐŵĠƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞƐ͘ dŽƚƉůĞŐĂƚ͕ƐĞŶƐĞĚĞŝdžĂƌĚ͛ĂŵƉůŝĂƌ ůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƚĞůĞĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĞƐ ƉĞƌĂůĂŐĞŶƚŐƌĂŶ͘ƵƌĂŶƚů͛ƷůƟŵ ĂŶLJƐ͛ŚĂƉĂƐƐĂƚĚĞϴϳϯĂϭϴϬϰƵŶŝͲ ƚĂƚƐŝŐƌăĐŝĞƐĂĂƋƵĞƐƚŝŶĐƌĞŵĞŶƚ ĞƐƉŽƚĚŽŶĂƌƐĞƌǀĞŝĂƚŽƚĞƐůĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐĚĞĂĚĂůŽͲ ŶĂĂůĞƐƋƵĂůƐƐĞŶ͛ŚĂĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƚ

ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ͛͘ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ ƵŶŽďũĞĐƚŝƵƋƵĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂǀŝĂĮdžĂƚĂĂŶLJƐǀŝƐƚĂĞŶů͛ŝŶŝĐŝ ĚĞŵĂŶĚĂƚƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚĂǀĂŶĕĂƌ ƉĞƌ͕ĞŶƚĞŵƉƐĚĞĐƌŝƐŝ͕ĂũƵĚĂƌ ůĞƐĨĂŵşůŝĞƐĂŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƐĞǀĂ ƐĞŐƵƌĞƚĂƚŽůĂĚĞůƐƐĞƵƐĨĂŵŝůŝĂƌƐ ƐĞŶƐĞŚĂǀĞƌĚĞĨĞƌĚĞƐƉĞƐĞƐĞdžͲ ƚƌĂŽƌĚŝŶăƌŝĞƐ͘ hŶƋƵĂŶƚƐĞdžĞŵƉůĞƐ͕ĞŶĚĞĮŶŝͲ ƚŝǀĂ͕ĚĞů͛ĂƉŽƐƚĂĚĞĐŝĚŝĚĂĚĞůƐ ƐŽĐŝĂůŝƐƚĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂƉĞƌůŝͲ ĚĞƌĂƌƉŽůşƟƋƵĞƐƐŽĐŝĂůƐƋƵĞŵĂŝ ĐŽŵĂƌĂŚĂǀŝĞŶĚŝƐƉŽƐĂƚĚĞƚĂŶƚƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶƐŝĞĐŽŶžŵŝĐƐƉĞƌ ĚŽŶĂƌƐƵƉŽƌƚĂůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſĚĞŵĂũŽƌǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ͘

ƵƚůůĞơŝŶĨŽƌŵĂƟƵĚĞůW^ĚĞĂĚĂůŽŶĂͻďĂĚĂůŽŶĂ͘ƐŽĐŝĂůŝƐƚĞƐ͘ĐĂƚ

14$*OGPSNBJOEE
&ĞƚƐŝĨĞŝŶĂ

ůĐĂůĚĞĚĞĂĚĂůŽŶĂ͕:ŽƌĚŝ^ĞƌƌĂ͗͞ƚƌĞďĂůůĞŵ ĂŵďĂŵďŝĐŝſ͕ƌŝŐŽƌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ͟ ŶĂƌƌŝďĂƌͲƐĞĂů͛ĞƋƵĂĚŽƌĚĞůŵĂŶĚĂƚĂĐƚƵĂů͕ƉĞƌĂůƐƐŽĐŝĂůŝƐƚĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂĂƋƵĞƐƚƐĚŽƐƉƌŝŵĞƌƐĂŶLJƐŚĂŶ ĚĞĮŶŝƚƵŶŐŽǀĞƌŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ͞ĨĞƚƐŝĨĞŝŶĂ͘͟:ŽƌĚŝ^ĞƌƌĂ͕ĠƐů͛ĂůĐĂůĚĞƋƵĞůŝĚĞƌĂů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďůĂŵĂƚĞŝdžĂ ŝůͻůƵƐŝſŝĞŵƉĞŶƚĂĚĞůƉƌŝŵĞƌĚŝĂ͘ ͻYƵŝŶĠƐĞůďĂůĂŶĕƋƵĞĨĂ ů͛ĂůĐĂůĚĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵ ĚĞŵĂŶĚĂƚ͍ ƌĞĐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĞŵƵŶŐŽǀĞƌŶ ĞĮĐĂĕĞŶů͛ŽďũĞĐƟƵĚ͛ĂƚĞŶĚƌĞůĞƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞůƐŶŽƐƚƌĞƐĐŽŶĐŝƵƚĂͲ ĚĂŶƐ͕ƵŶŐŽǀĞƌŶƋƵĞƚƌĞďĂůůĂĂŵď ĂŵďŝĐŝſ͕ƌŝŐŽƌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚŝ ƋƵĞŶŽĚĞĨĂůůĞŝdžĚĂǀĂŶƚůĂĐŽŵͲ ƉůĞdžĂƐŝƚƵĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂĂĐƚƵĂů͘ hŶŐŽǀĞƌŶƋƵĞĞƐƚăŐĞƐƚŝŽŶĂŶƚ ƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐĞƉƌĞͲ ĐĞĚĞŶƚƐŝƋƵĞŚŽĨĂƐĞŶƐĞĚĞŝdžĂƌ Ě͛ĂƚĞŶĚƌĞůĂƌĞƐƚĂĚĞƉƌŝŽƌŝƚĂƚƐ ďăƐŝƋƵĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚůĞƐƉŽůşƟͲ ƋƵĞƐƐŽĐŝĂůƐ͘ ͻ>ĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶžŵŝĐĂĞƐƚă ŽĐƵƉĂŶƚŵŽůƚů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘ ďĂŶĚĂĚĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƌĂĂƚĞŶĐŝſƐŽĐŝĂů͕ ĞůWůĂĂƉĂƚĞƌŽŚŝŚĂĂũƵĚĂƚ͕Žŝ͍ ĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚ͘ ůƐ ϯϴ ŵŝůŝŽŶƐ Ě͛ĞƵƌŽƐƋƵĞĞŶƐǀĂŶĂĚũƵĚŝĐĂƌ ĞŶƐŚĂŶƉĞƌŵğƐŐĞŶĞƌĂƌŽŵĂŶͲ ƚĞŶŝƌƵŶŵŝůĞƌĚĞůůŽĐƐĚĞƚƌĞďĂůů ĂůƚĞŵƉƐƋƵĞŵŝůůŽƌăǀĞŵůĂĐŝƵƚĂƚ͗ ŶŽŶŽŵĠƐĐĂƌƌĞƌƐŝƉůĂĐĞƐ͕ƐŝŶſ ƚĂŵďĠĞƐĐŽůĞƐ͕ƚĞĂƚƌĞƐŝƉĂǀĞůůŽŶƐ ƉŽůŝĞƐƉŽƌƟƵƐ͘ŵĠƐ͕ůĞƐŽďƌĞƐŶŽ ŶŽŵĠƐǀĂŶĂďŽŶƌŝƚŵĞƐŝŶſƋƵĞ Ɛ͛ĞƐƚĂŶŐĞƐƟŽŶĂŶƚĂŵďĞĮĐăĐŝĂ͕ ĂŵďŵĞŶLJƐŵŽůğƐƟĞƐĚĞůĞƐƉƌĞͲ ǀŝƐŝďůĞƐĞŶů͛ĞdžĞĐƵĐŝſĚ͛ƵŶǀŽůƵŵ ĚĞϱϯƉƌŽũĞĐƚĞƐƋƵĞƐ͛ŚĂŶĚĞĚƵƌ ĂƚĞƌŵĞƚŽƚƐĂů͛ŚŽƌĂŝĞŶŶŽŵĠƐ ŶŽƵŵĞƐŽƐ͘ ͻďĂŶĚĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐĚĞůWůĂ ĂƉĂƚĞƌŽ͕ŚŝŚĂĂůƚƌĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶƐ ƋƵĞƚĂŵďĠƟƌĞŶĞŶĚĂǀĂŶƚ͘ ^ş͕ĂĚĂůŽŶĂŶŽƐ͛ĂƚƵƌĂ͘ŶƉŽĐƐ ŵĞƐŽƐ͕ůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŽďƌŝƌăƋƵĂͲ ƚƌĞƉĂƌĂĚĞƐŵĠƐĚĞŵĞƚƌŽƋƵĞƌĞͲ ůůŝŐĂƌĂŶůĂĐŝƵƚĂƚŝůĂĐŽŶŶĞdžŝſĂŵď ƵŶŶŽƵĐĞŶƚƌĞĞŝdžĂŵƉůĂƚ͕ƐƵƉĞƌĂŶƚ ůĂďĂƌƌĞƌĂĚĞů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂƉĞƌƐŽƚĂ͘ >ĂWůĂĕĂĐĞŶƚƌĂůƚĂŵďĠĂǀĂŶĕĂĂ ďŽŶƌŝƚŵĞŝ͕ĞŶƉŽƋƵĞƐƐĞƚŵĂŶĞƐ ĞŶĚĞƌƌŽĐĂƌĞŵů͛ĂŶƟŐĂůşŶŝĐĂĚĞů

ĂƌŵĞƉĞƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞŶƚƌĞ şǀŝĐŝƵůƚƵƌĂůƋƵĞǀĂŵƉƌŽŵĞƚƌĞ ĞŶĞůŶŽƐƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĞůĞĐƚŽͲ ƌĂů͘ůƚƌĞƐŐƌĂŶƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚƐĚĞ ĐŝƵƚĂƚƚĂŵďĠƐĞƌĂŶƵŶĂƌĞĂůŝƚĂƚ ĐŽŵĞůĨƵƚƵƌWĚĞů'ƌĂŶ^Žů͕ ůĞƐĞƐĐŽůĞƐďƌĞƐƐŽůĚĞDŽŶƟŐĂůă ƋƵĞĞƐƚƌĞŶĞŵĂƋƵĞƐƚƐĞƚĞŵďƌĞŝ ůĂĚĞƵĨĂůăƋƵĞĂƌĂĐŽŵĞŶĕĂƌĞŵ ĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͘ ͻ>ĂŵŝůůŽƌĂĚĞůĂZĂŵďůĂƚĂŵďĠ ĐŽŵĞŶĕĂƌăĂǀŝĂƚ͘ ^ŝƚŽƚǀĂďĠ͕ĂƋƵĞƐƚĂŵĂƚĞŝdžĂƚĂƌͲ ĚŽƌ͘>ĂDĂŶĐŽŵƵŶŝƚĂƚĚĞDƵŶŝͲ ĐŝƉŝƐũĂƚĠƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƐƐŝŐŶĂƚĚĞ Ϯ͕ϱŵŝůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐŝĞůƉƌŽũĞĐƚĞ ŵŝůůŽƌĂƌăŵŽůƚůĂƐĞǀĂŝŵĂƚŐĞ͘ >ĂZĂŵďůĂĠƐĚ͛ĂƋƵĞůůĞƐŽďƌĞƐ ƋƵĞŶŽŶŽŵĠƐƐſŶƉĞƌĂůĂŐĞŶƚ ƋƵĞŚŝǀŝƵƐŝŶſƋƵĞďĞŶĞĨŝĐŝĞŶ ƚŽƚŚŽŵƉĞƌƋƵğƚŽƚƐĞůƐǀĞŢŶƐŝ ǀĞŢŶĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂƐĞůĂƐĞŶƚĞŶ ƐĞǀĂ͕ƵŶĂŵŝĐĂĐŽŵƉĂƐƐĂĂŵď ůĂƉůĂƚũĂŽ͕ĐŽŵŚĂƉĂƐƐĂƚĂŵď ĞůWŽŶƚĚĞůWĞƚƌŽůŝ͘ĞƐƉƌĠƐĚĞůĂ ƐĞǀĂŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſƐĞŵƉƌĞƋƵĞŚŝ ŚĞĂŶĂƚĂƉĂƐƐĞũĂƌĞƐƚĂǀĂƉůĞĚĞ ŐĞŶƚŐĂƵĚŝŶƚĚ͛ƵŶĂŽďƌĂƐŝŶŐƵůĂƌ͕ ĞŵďůĞŵăƚŝĐĂŝƋƵĞĞƐĚĞǀŝŶĚƌă ƐşŵďŽůĚĞůĂĐŝƵƚĂƚ͘ ͻDĠƐĞŶůůăĚĞůĞƐŽďƌĞƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐ͕ƋƵŝŶĞƐĂůƚƌĞƐ

ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚ ŵĂŶĚĂƚĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌŝĂ͘ ^ŽďƌĞƚŽƚů͛ĞƐĨŽƌĕƐĞŶƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐ ƋƵĞĞƐƚĞŵĨĞŶƚĞŶĞůĐĂŵƉĚĞůƐ ƐĞƌǀĞŝƐƐŽĐŝĂůƐ͕Ăŵďů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ ĚĞƚĞůĞĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĞƐŝĚĞůĞƐďĞͲ ƋƵĞƐĚĞŵĞŶũĂĚŽƌŽĚĞůƐĂũƵƚƐĂ ƉĞƌƐŽŶĞƐƋƵĞƉĂƐƐĞŶƉĞƌĚŝĮĐƵůͲ ƚĂƚƐ͘dĂŵďĠĨĞŵƵŶĂĂƉŽƐƚĂŵŽůƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĂůƚƌĞƐăŵďŝƚƐĐŽŵĞů ĚĞůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĂŵďŵĠƐƉŽůŝĐŝĞƐ ůŽĐĂůƐŝŶŽƵƐǀĞŚŝĐůĞƐƉĞƌĂůĂŶŽƐͲ ƚƌĂ'ƵăƌĚŝĂhƌďĂŶĂ͘ ͻŽŵǀĞƵĞůĨƵƚƵƌĚĞůĂŶŽƐƚƌĂ ĐŝƵƚĂƚ͘ ĞƉŽƌƚĞƐĞŶĚŝŶƐ͕ĐƌĞĐƋƵĞĂŶĞŵ ƉĞƌďŽŶĐĂŵşĂŵďůĂĨĞŝŶĂƋƵĞ ĞƐƚĞŵĨĞŶƚŝůĂƋƵĞĞŶĐĂƌĂĞŶƐ ƋƵĞĚĂƉĞƌĨĞƌŝƋƵĞĨĂƌĞŵ͘ŵĠƐ͕ ĚĞƉŽƌƚĞƐĞŶĨŽƌĂ͕ĂĚĂůŽŶĂĞƐƚă ŐƵĂŶLJĂŶƚƉĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĂƚĂͲ ůƵŶLJĂ͘hŶĞdžĞŵƉůĞ͗ĐĞŶƚƌĞƐĚĞ ƌĞĐĞƌĐĂďŝŽŵğĚŝĐĂĐŽŵĞůƋƵĞ Ɛ͛ĞƐƚăĐŽŶĨŽƌŵĂŶƚĂĂŶZƵƟĂŵď ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſĂƌƌĞƌĂƐŽů͛/ŶƐƟƚƵƚ ĚĞDĞĚŝĐŝŶĂWƌĞĚŝĐƟǀĂĚĞůăŶͲ ĐĞƌƋƵĞĚŝƌŝŐĞŝdžĞůƉƌĞƐƟŐŝſƐƌ͘ WĞƌƵĐŚŽĞŶƐĞƐƚĂŶĐŽŶǀĞƌƚŝŶƚ ĞŶĐŝƵƚĂƚĚĞƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĞŶŶŽƵƐ ăŵďŝƚƐ͘^ſĐŽƉƟŵŝƐƚĂŝĐƌĞĐƋƵĞ͕ ƚŽƚŝůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂƚƐĚĞůŵŽŵĞŶƚ ĂĐƚƵĂů͕ĞůĨƵƚƵƌĚĞůĂĐŝƵƚĂƚĠƐŵŽůƚ ŝůͻůƵƐŝŽŶĂŶƚ͘

ƐƉĂŝĚΖŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƉŽůşƟĐĂĚĞůW^ͻďĂĚĂůŽŶĂ͘ƐŽĐŝĂůŝƐƚĞƐ͘ĐĂƚ

14$*OGPSNBJOEE
HVSDLFGURCKE

FXOWXUD‡DJHQGD‡OOLEUHV‡PÙVLFD‡FLQHPHV‡QRWÍFLHV

&M.VTFVFYQPTBMFTEPOBDJPOTGFUFTFO FMTEBSSFSTEPTBOZT #BEBMPOBt"RVFTUTEJFTRVBO FOUSFNBM.VTFVEF#BEBMPOB ÏTDPNTJGÏTTJNVOWJBUHFFO FMUFNQT5PDBEJTDPT SËEJPT BOUJHVFT J FM NBUFJY UFMFWJ TPSRVFUFOJFOFMTNFVTBWJT FOTEPOFOMBCFOWJOHVEB FO VOB QMBOUB CBJYB DBSSFHBEB EPCKFDUFTBNCNPMUBIJTUÛSJB QFSÛIJTUÛSJBQPQVMBS IJTUÛSJB RVPUJEJBOB $BEBEPTBOZTQPEFNWJTJUBS i'FN.VTFV0CKFDUFTJEP DVNFOUTEPOBUTBMT.VTFVw RVFBRVFTUFTUJVFOHMPCBFMT BOZTDPNQSFTPTFOUSFFM J MBDUVBMJUBU 6OB NPTUSB PO QPEFNWFVSFEFTEFNPCMFT NPEFSOJTUFT B DSJTUBMMFSJFT QBTTBOU QFS VOB DPMtMFDDJØ EFMMBVOFTEFNFEJDBNFOUT VO TBMDPOEVJU QFS BM SFGVHJ EFMUVSØEFO3PTÏT WFTUJUT MB DBNQBOB EFM DPOWFOU EF M F T " E P S B U S J V T E F M D B S S F S (VJGSÏ DËNBSFT EF SFUSBUBS E FTDSJVSF FMFD USPEPNÒT UJD P MBSYJV EPDVNFOUBM EF MFNQSFTB.FDBOJDB3JCB 6OTPCKFDUFTRVFGPSNFOQBSU EFMBSYJVEFM.VTFVHSËDJFTB MFTGBNÓMJFTJFOUJUBUTRVFFO DPNQUFT EF EFTGFSTFO EF RVBMTFWPMNBOFSBEFDJEFJYFO

PCKFDUFIJIBVOBIJTUÛSJB QMF OBEFNPDJPOTJBNCBRVFTUB FYQPTJDJØ FM .VTFV FOT GB SFDPSEBS VOT BOZT QBTTBUT EFTDPOFHVUTQFSBMHVOTJOPT UËMHJDTQFSNPMUTEBMUSFT

BNQMJBS FM QBUSJNPOJ EF MB DJVUBU * ÏT RVF TPWJOU UFOJN PCKFDUFT B DBTB RVF UFOFO NÏT WBMPS EFM RVF FOT QFO TFN EF MB NBUFJYB NBOFSB RVF QPEFN UFOJS KPJFT P VO MMJCSFBNCVOWBMPSTFOUJNFO UBMFOPSNF%BSSFSFEFDBEB

(JOBEF5FSB

+PSEJ$FSWFSBFYQPTBMBNPSBMBUFSDFSBFEBUBi.BJOPÏT5BSEw #BEBMPOBt%FTQSÏTEFMFYJUØT i.PSUBTJTWJOUJDJODwFMQFSJP EJTUBJFTDSJQUPS+PSEJ$FSWFSB DBOWJBEFSFHJTUSFJEFMFDUPST BNCFMMMJCSFi.BJOPÏTUBSEwVO SFDVMMEPO[FIJTUÛSJFTEBNPSJ TFYFBNCQFSTPOFTEFMBUFS DFSBFEBUDPNBQSPUBHPOJTUFT 1BSUJOUEFMBMMFHFOEBRVFB MFTSFTJEÒODJFTIJBDPTUVNFO BIBWFSNPMUFTIJTUÛSJFTBNP SPTPT $FSWFSBIBBOBUQBSMBOU BNCHFOUHSBOQFSBDBCBSGFOU QBHJOEE

BRVFTUMMJCSFRVF NÏTFOMMËEF MBOÒDEPUB OPEFJYBEFTFSVO DBOUBMBWJEBJVOBDPOTUBUBDJØ RVFMBNPSOPUÏFEBU)JTUÛSJFT RVFTPSQSFOFOBMMFDUPSJRVF WBOEFTEFUSJBOHMFTBNPSPTPT mOTBSFMBDJPOTMÒTCJRVFT6O MMJCSFRVFBMIPSBEFNPTUSBDPN FMT GJMMT BDBCFO FTTFOU NÏT FYJHFOUTBNCFMTTFVTQBSFT RVFFMTQBSFTRVBOFMMTFSFO KPWFT 6OBMFDUVSBQFSBHFOUBEVMUB 

RVFNPTUSBVOUFNBQPDUSBDUBU JNPMUDPNÞBMBTPDJFUBUJÏT RVFNFOUSFIJIBHJWJEB IJIB BNPSPTJNÏTOP IBVSJBEF TFSBJYÓ i.BJOPÏT5BSEw +PSEJ$FSWFSB &E"SB-MJCSFT727%DGDORQD
#BEBMPOBt-B#JCMJPUFDB.V OJDJQBM EF 4BOU "ESJË TIB USBOTGPSNBU EFT EBIJS FO FM SBDØQFSFYDFMtMÒODJBEFMUF SSPS J FM GBOUËTUJD EF M®SFB .FUSPQPMJUBOB&M$SZQUTIPX 'FTUJWBM VOBOZNÏTTFHVFJY GFOUBQPMPHJBEFHÒOFSFBNC R V BU S F E J F T D B S S F H BU T E F DJOFNB J BDUJWJUBUT DPNQMF NFOUËSJFT RVF BQSPQFO BMT BTTJTUFOUT B EFTDPCSJS OPVT NØOTPFOUSBSFOFMNØOEFMT [PNCJFT HP[JMMFT J EBMUSFT ÏTTFST EF MB NJUPMPHJB DPO UFNQPSËOJB 'JOTBRVFTUEJTTBCUF DJOFNB EFQSJNFSPSESFBNCMBQSP KFDDJØEFMMBSHNFUSBUHFTDPN BSB %POU XBLF UIF %FBE P $IFNJDBM8FEEJOHEF+VMJBO %PZMF VO SFBMJU[BEPS NPMU MMJHBUBMT.POUZ1IZUPOJRVF IB DPOGJSNBU MB TFWB BTTJT UÒODJB BM 'FTUJWBM EJTTBCUF QFSBMBQSPKFDDJØEFMBTFWB QFMtMÓDVMB " NÏT DBEB EJB TFDDJØPmDJBMBNCDVSUNFUSBU HFTEBSSFVEFMNØOJDBQÓUPMT EF MB TÒSJF EJOUFSOFU 4WBS NPEFS " NÏT MFYQPTJDJØ i & " 1PFT WJTJPOFT EFT EF FM .BFMTUSPNw EFEJDBEB BM QBSF EFM HÒOFSF PO USFT JMtMVTUSBEPST 5POJ #FOBHFT J

3DUOHVKDELWXDOPHQWHQFDWDOjLYROGULHVDMXGDU DOJ~DOWUHTXHQHFHVVLWDSUDFWLFDUOR"

(BMMBSE +PBO*HOBTJ"MPOTPJ .BSUB"OBÕT(BSDJBNPTUSFO MB TFWB WJTJØ EF MFTDSJQUPS 4FOTFPCMJEBSFTQBJTDPNFM RVJPTDDBSSFHBUEFGBO[JOFTJ

VOCBSRVFVTGBSËQBTTBSMB TFEJDPNBDPMPGØVOB[PNCJF QBS UZ 6O DMËTTJD EFTUJV B 4BOU"ESJË (JOBEF5FSB

$*$-&4 (0/;«-&;

3DUOHVXQDPLTXHWDGHFDWDOjSHUzHWFRVWD SUDFWLFDUORHQHOWHXHQWRUQ"

7XSRWVVHUDSUHQHQW #

7XSRWVVHUYROXQWDUL #

HVSDLF

-BTFUNBOBEFM5IF$3:154)08B4BOU"ESJË

$1PNBSEFCBJY #BEBMPOB 5FM

6LHWVPDMRUG¶HGDWLWHQVXQDKRUDDODVHWPDQD SHUSDUODUHQFDWDOjDPEDOJ~DOWUHDO¶KRUD DOOORFLVREUHHOVWHPHVTXHYXOJXHX

#JDJDMFUBT OVFWBTZEFPDBTJØO 3FQBSBDJPOFT

&2086+,32'(8$38 17$5"

Ɣ$ OZHEZ Z ZY [OFDW Ɣ$ O&1 /GH%DGDORQDL6DQW$GULjDYG¶$ OIRQV;,,, HQWOD Ɣ7U XF DQWDOWHOqIRQ  Ɣ(QYLDQWXQF RU UHXHOHFWUzQLFD%ODQF D6DODEVDOD # FSQOFDW

QSFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP /PTRVFEBNPTUVCJDJDMFUBBM DPNQSBSVOBOVFWB 4&37*$*0 3«1*%0:4&3*0

/064&37&*%"650"13&/&/5"5(& *3&$63404%&$"5"-®"*/5&3/&5

0'&35"

"VMBEJOGPSNËUJDBEFMB#JCMJPUFDB$BO$BTBDVCFSUB 5PUTFMTEJNBSUTEFBI4FSWFJHSBUVÕUJTFOTFDJUBQSÒWJB &MTFSWFJOPTPGFSJSËFMTNFTPTEFKVMJPMJBHPTU

3FWJTJØO DPNQMFUBZ FOHSBTF

å $0/403$*1&3" -"/03."-*5;"$*ª -*/(³¤45*$"

727%DGDORQD

QBHJOEE"º04"-4&37*$*0%&- .6/%0%&-"#*$*$-&5"        
HVSDLF

DJHQGD %DGDORQD

$BNQJPOBU &YDVSTJPOJTNF

%JKPVT $JOFNBBCBJYBNBS

4-6.%0( .*--*0/"*3& "M $MVC/BUBDJØ#BEBMPOB D&EVBSE .BSJTUBOZ  FOUSBEB MMJVSF BGPSBNFOU MJNJUBU 0CSJN B MFT I

#"%"-0/" o /*$"3"(6"  "/:4%&$001&3"$*»*"(&3 ."/".&/5 'JOT EJKPVT EF KVMJPM$$%BMU-B7JMB D(FSNË #FSOBCÏ 

$"/5"--014  LN  IPSFT " 4UB $PMPNB .POU DBEB 4U$VHBU 3VCÓ .PMJOTEF 3FJ M0SEBM 5 QFMNBUFJYMMPD 4QPSU $JDMJTUB #ÏUVMP +PWFMMBS  FTDBMB MPDBM 

$PODVST-JUFSBSJ

7*** $0/$634 -*5&3"3* %& $"/:&5$0/$634%&10&4*" /"33"5*7" * "626&4 $PN NFNPSBDJØ Ò "OJW +PTÏ " (PZUJTPMP"RVFTUBDPOWPDBUPSJB FT SFBMJU[BSË EFT EF MB 7PDBMJB EF $VMUVSB 1PU QBSUJDJQBSIJ RVBMTFWPM QFSTPOB EBSSFV EF $BUBMVOZB )J IB USFT QSFNJT J VO BDDÒTTJU QFS B MFT USFT NP EBMJUBUT&OWJBSMFTPCSFTBCBOT EFM EF TFUFNCSF B "TTPD 7FÕOTEF$BOZFU 3JFSB$BOZFU  CJT .ÏTJOGPSNBDJØ P 4SB/ÞSJB "SHFSJDI

%JMMVOT $VST

%JWFOESFT "DUFTJBDUJWJUBUT

/*54 %&45*6 " -"/¶4 %&- .0/0 7JTJUFN MB GËCSJDB *OT DSJQDJØ QSÒWJB .VTFV #BEB MPOB

$634 %& 1&3*0%*4.& 'JOT EJWFOESFT EF KVMJPM EF B I"#BEBMPOB.ÏTJOGPS NBDJØXXXVCFEVKVMJPMTP 

%JKPVT $JOFNBBCBJYBNBS

.ÞTJDB

$0-t-&$5*6#3044"%FM.F EJUFSSBOJBM*MMBEFOMMPD NFMP EJFTEBJSFNFEJUFSSBOJBNCSF HJTUSFTNVTJDBMTEF+B[[ NÞTJDB (JQTZ "EFEFMWFTQSF B M"OÓT EFM .POP &EVBSE .B SJTUBOZ 7FOEBEFOUSBEFT BM.VTFV#BEBMPOB

8"--&"-$-6#/"5"$*»#" %"-0/" D&EVBSE .BSJTUBOZ  FOUSBEB MMJVSF BGPSBNFOU MJNJUBU0CSJNBMFTI

$VSTPT

$634 %& $04563" 5PUT FMT EJMMVOT J EJNFDSFT EF B I $$ -B .PSFSB "W #BD EF 3PEB  0SHBOJU[B $$ (FOUHSBO

%VSBOUMBTFUNBOB

$MBTTFTEFTDBDT BEVMUT

&YQPTJDJØ

%JTTBCUF 4PSUJEB EJFT

7"-- %"3"/ ".# 9 &-4 (Ã&--4%&5)+0&6 BMFTI FO 1FQ 7FOUVSB o B MFT I .VTFV #BEBMPOB *OGPSNBDJØ ""777FÕOTEFM1SPHSÒT 

%JVNFOHF 7JTJUB

7 * 4 * 5 & . - " ' ® # 3 * $ " " / ¶ 4 %&-.0/03FDPSSFSFNBMHVOT FTQBJT BNC NÏT EF DFOU BOZT EBOUJHVJUBU )PSB J EFM NBUÓ-MPDUSPCBEBD&EVBSE.B SJTUBOZ *OTDSJQDJØQSÒWJBBM .VTFV#BEBMPOB

'&. .64&6 0CKFDUFT J EP DVNFOUT EPOBUT BM .VTFV EF #BEBMPOB"QSPYJNBEBNFOU EPOBUT QFS QBSUJDVMBST FNQSF TFTJFOUJUBUTEF#BEBMPOB GJOT EJVNFOHF EBHPTU BM .VTFV EF#BEBMPOB

$-6# 4"/5 +04&1 %& #"%" -0/" )PSBSJT GMFYJCMFT 4S .BOFM 4S1BCMP QGFSOBOEF[!TPMJETBGFFT

(SVQ'JMBUÒMJD #BEBMPOB

5 & 3 3 " 1 & % 3 " . " 3 6 / 4 & 4 1 " * 4 $ 0 . 1 " 3 5 * 5 4  " N C QJOUVSFTE"OUPOJ#FOBHFTJUFYU EF7BMFOUÓ4PMFS'JOTEJKPVT EF KVMJPM &TQBJ #FUÞMJB &OSJD #PSSËT 

&/43&6/*.$"%"%*--6/4"- -0$"-%&-"440$7&¸/4%&- $&/53& $."("5;&.  EF MFT B MFT I "MUSFT DPMtMFDDJPOT/VNJOËUJDB -PUP GJMJB 9BQFTEFDBWB $SPNPT

&9104*$*»%&-¶%*""/50/*0 530#"5"-'0/4*/5&3/"$*0 /"-%&1*/563"(VBOZBEPSB EFMQSFNJEF1JOUVSBQFSBKPWFT QJOUPST'JOTEJTTBCUFKVMJPMBM .VTFV#BEBMPOB

$BTBM $BO .FSDBEFS QFSBKVCJMBUT

"-"4"-"-"#"%"-0/&/4& DBEBEJNBSUTEFMFTBMFT IPSFTFTGB#BMMBNCNÞTJDB

2VFOPTFUhFTDBQJ %JWFOESFT $PODFSUT

%JTTBCUF #BMMQPQVMBS "DËSSFDEFMDPOKVOU A4UBS4FYUFUBM3FNFJ $1SÓODFQE"TUÞSJFT 7FTQSF/JU

%FM.FEJUFSSBOJBM*MMBE&OMMPD $PMrMFDUJV#SPTTB *ODMPVWJTJUB OPDUVSOBBMBGËCSJDB"DUJWJUBU EJOTEFMDJDMF/JUE&TUJVBM .VTFVBMBOÓTEFMNPOP(6*"$6-563"-/07"JOEE727%DGDORQD
IPSFT $$ %BMU MB 7JMB (FSNË #FSOBCÏ 

"DUJWJUBUTQFSB JOGBOUTJKPWFT

"$5*7*5"54 DMBTTFT DBUBMË OJ WFMMJOJDJBM QPFTJBJEFDMBNBDJØ IJQIPQ CSFBL EBODF FUD $$ 5PSSF.FOB 1M5SBGBMHBS TO

5"--&34 1&5*54 "35*45&4 #3&",%"/$& %"/4"&41"/ :0-" */'"/5*- &5$ $$ -B $PMJOB 1M 3BGBFM $BNQBMBOT TO

5"--&341&3"+07&4"TTPD %F +PWFT EF."4*"UT HSVQ EF 3PM %SBHPO )JMM DPNQBOZJB UFBUSF i-B GÞSJB EFM QMBUBOBSw $$ $BO $BOZBEØ 1PNQFV GB CSB TO

&41-"* %*1-0%0$64 %JTTBC UFT EF B I$$ $BO $BOZBEØ 1PNQFVGBCSB TO

"$5*7*5"54 1&3 */'"/54 ""/:4 3BDØEFMKPD EBO TB DMËTTJDB CBMMFU GMBNFOD J TFWJMMBOFT $$ 5PSSF .FOB 1M 5SBGBMHBS TO

"$5*7*5"541&3*/'"/54*+0 7&4&TQMBJ.BTTBHSBO 3BDØEF KPDT ,BTBMEBDUJWJUBUTEFKPWFT BMUFSOBUJVT ,"+" $$ .PSFSB "W#BDEF3PEB 

"MUSFT"DUJWJUBUT

$"'µ45&35Á-*"5PUTFMTEJKP VT BMFTI$$$BO$BCBOZFT 3CMB4BOU+PBO 

&41-"*4 $"5"-"/4 &41-"$ "DUJWJUBUTEFMMFVSFQFSBJOGBOUT DBTBMT EFTUJV FTQMBJ DBQT EF TFUNBOB $$%BMUMB7JMB (FSNË #FSOBCÏ 

$0/4&--%&-"+07&/565%& #"%"-0/" 3FVOJØ UPUT FMT EJMMVOTBMFTI$$%BMUMB7JMB (FSNË#FSOBCÏ 

530#"%" %& 3"%*0"'&$ $*0/"54 %JNBSUT EF B 

%JKPVT &TQFDUBDMF 3PEBNPOT

&- 1&326µ %& -&4 $04&4 $POUFTEFMNØOFYQMJDBUQFSVO UJUFMMB"DËSSFDE&OHSVOB5FB USF BMFTIPSFT#JCM$FOUSBM 4UB$PMPNB(SOFU +BSEÓEF$BO 4JTUFSÏ TO

"TTPDJBDJPOT

+6("%034 "/¾/*.4 *OUFS HSVQEF#BEBMPOBJ4BOU"ESJËEF #FTÛT4JFMKPDTIBDPOWFSUJUFO VOQSPCMFNB OPTBMUSFTQPEFN BKVEBSUF 5&-   IPSFT

63(&/5 "TTPD"NJDT(PSH.BS#BEB MPOB OFDFTTJUFN VOB $"%*3" %& 30%&4 */'"/5*- QFS B VO OFOEFBOZTRVFIBQBUJUVOB UFUSBQMÒHJB'JOTRVFFMTTFSWFJT TPDJBMTOPFOEJTQPTJOEVOB FMM OP FT QPESË EFTQMBÎBS BOBS B FTDPMB SFIBCJMJUBDJØ -BGBNÓMJB OPEJTQPTBEFSFDVSTPTFDPOÛ NJDTQFSDPNQSBSOFVOB

&YDVSTJPOT

53&/ (30$ * -" $&3%"/:" %JTTBCUF J EJVNFOHF EF TFUFNCSF %F .POU -MPVJT B 7JMMFGSBODIFEV$POGMFOU7JTJUFT 1VJHDFSEË #PVSH .BEBNF"O EPSSB 1SFV QFS QFSTPOB å QFOTJØ DPNQMFUB 3FTFSWFT GJOTEJWFOESFTEFKVMJPM$BTBM 1FQ 7FOUVSB "MGPOT 9**  5FM

1PEFVBESFÎBSWPTB

$1POFOU 5&-

$"/5"#3*" %JMMVOT B EJ WFOESFT EPDUVCSF 7JTJUFT 4BOUJMMBOB EFM .BS 4BOUBOEFS $VFWBT EF "MUBNJSB 1JDPT EF &VSPQB FUD 1FOTJØ DPNQMFUB J QSFVQFSQFSTPOBå3FTFS WFTJQBHBJTFOZBMGJOTEJKPVT EFTFUFNCSF$BTBM1FQ7FOUVSB "MGPOT 9**  5FM  

4PMJEBSJUBU %FT EF M"TTPDJBDJØ 4PDJBM "NJDT EFM (PSH  . B S # B E B M P O B O F D F T T J U F N B N C VSHÒODJB $PUYFUT EF SPEFT NBOUFT NFOKBS SPCBEFOFOJRVBMTFWPM BMUSFUJQVTEBKVEB

6$17$&2/20$

%JKPVT &TQFDUBDMF 3PEBNPOT

$0/5&4 %& -" 4033" $POUB DPOUFT B USBWÏT EVO UJUFMMB J NÞTJDB FO EJSFDUF " DËSSFD 5BSUSBOB5JUFMMFT BMFTI#JCM $FOUSBM4UB$PMPNB(SOFU +BSEÓ EF$BO4JTUFSÏ TO

$1POFOU  CBJYPT#BEBMPOB 5&-

%JVNFOHF %FTDPCSJSMBTFSSBMBEB EF.BSJOB %FTDPCSJSMFTGPOUT 7BMMEFMB7BMMFOTBOBI < >®SFBEFNFEJBNCJFOU JNPCJMJUBU 727%DGDORQD(6*"$6-563"-/07"JOEE

HVSDLF

FO WJV B DËSSFD EFM DBOUBVUPS J NÞTJD«OHFMP 

%JVNFOHF 'FTUBJOGBOUJM "NCMBDUVBDJØEFMHSVQ EBOJNBDJØ&MnBCJPMBM 3FNFJ $1SÓODFQE"TUÞSJFT I< > 

        
HVSDLF

FLQHPHV

)BSSZ1PUUFSZFM NJTUFSJPEFMQSÓODJQF 7PMEFNPSUWBUPNBOEPDPOUSPM UBOUPEFMNVOEP.VHHMFDPNP EFMNVOEPEFMBNBHJB Z)P HXBSUTZBOPFTFMMVHBSTFHVSP RVFTPMÓBTFS)BSSZTPTQFDIB RVFUBMWF[IBTUBFMDBTUJMMPTFB QFMJHSPTP%VNCMFEPSFTBCF RVFMBCBUBMMBmOBMTFBQSPYJNB SÈQJEBNFOUF ZQPSFTPTFQSF PDVQBNVDIPNÈTQPSQSFQBSBS B )BSSZ QBSB FMMP 5SBCBKBO KVOUPTQBSBFODPOUSBSMBDMBWF QBSBEFTUSVJSMBTEFGFOTBTEF 7PMEFNPSU %JS %BWJE:BUFT6,Z64" 'BOUBTÓB NJTUFSJP *OUFS%BOJFM3BEDMJGGF 3VQFSU (SJOU &NNB8BUTPO

  

  QBHJOEE

/PNJSFTQBSBBCBKP

4BTIBIBDSFDJEPFOVOBDP NVOJEBERVFBZVEBBMBHFOUF BTBMJSEFMBUPYJDPEFQFOEFO DJB &T IJKP EF ESPHBEJDUPT "KFOPBMNVOEPFOFMRVFIB TJEPDPOEFOBEPBGPSNBSTF ÏMFTFMÞOJDPTBOPFOUSFMPT FOGFSNPT:BIÓIBDPOPDJEP B#FOFEFUUB VOBDIJDBEFTV FEBERVFDBEBEPNJOHPWJTJUB MBJOTUJUVDJØOMMFWÈOEPMFVOBSÈ GBHBEFFTFNVOEPWFSEBEFSP RVFQBSFDFRVFBÏMTFMFIB OFHBEP4BTIBTFFOBNPSBEF #FOFEFUUB %JS 4JMWJP .VDDJOP *UBMJB Z &TQB×B%SBNB *OUFS4JMWJP.VDDJOP "JUBOB 4ÈODIF[(JKØO

&MPZFTVOBEPMFTDFOUFRVF USBCBKBKVOUPBTVTQBESFT4V USBCBKP DPOTJTUF FO SFQBSUJS MÈQJEBT Z GJHVSBT PSOBNFO UBMFTFOMBTTFQVMUVSBTFOFM DFNFOUFSJP EF MB DJVEBE "M NPSJSTVQBESF &MPZMMFHBSÈB MBBEVMUF[FOVONVOEPIPTUJM ZBKFOP&OFMDBNJOPDPOPDF B&MWJSB VOBKPWFOBOEBMV[B RVFNFEJBOUFFMBQSFOEJ[BKF EFDJFSUBTQSÈDUJDBTTFYVBMFT MFQFSNJUJSÈBDDFEFSB[POBT EFTDPOPDJEBTEFTVFTQÓSJUVZ EFMBSFBMJEBE %JS&MJTFP4VCJFMB"SHFOUJOB Z'SBODJB%SBNB *OUFS "OUPOFMMB$PTUB -FBO ESP4UJWFMNBO )VHP"SBOB

-PT PKPT EF "SJBOB

i-PTPKPTEF"SJBOBwFTVOEPDV NFOUBMRVFDVFOUBMBIJTUPSJBEF DØNPBMHVOPTEFMPTUSBCBKBEP SFTEFM"GHIBO'JMN -B'JMNPUFDB /BDJPOBMEF"GHIBOJTUÈO TBMWB SPOEFMBEFTUSVDDJØOFMBSDIJWP GÓMNJDPEFTVQBÓT FTDPOEJÏEPMP FOEPCMFTUFDIPTRVFDPOTUSVZF SPOFMMPTNJTNPTBOUFMBDPOT UBOUF BNFOB[B EFM (PCJFSOP 5BMJCÈO BSSJFTHBOEPTVTWJEBT QBSBRVFiMPTPKPTEF"SJBOBw BOUJHVPOPNCSFEF"GHIBOJTUÈO OPTFDFSSBSBOQBSBTJFNQSF %JS 3JDBSEP.BDJÈO&TQB×B %PDVNFOUBM *OUFS 4BZFE.BKPP)VTTBJOJ .JSXBJT3FLBC 

)ÈCMBNFEFBNPS

"MUBODBNFOUEFMhFEJDJØ EhBRVFTUBTFUNBOB Eh&M5PU#BEBMPOB OPFOT IBFTUBUGBDJMJUBUFMMMJTUBUEF MFTQFMrMÓDVMFTQFSMBQSPQFSB FTUSFOBBDBSUFMMFSB

616'PEWNVWTC BOVODJBhUFO BRVFTUBTFDDJØ

 CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

727%DGDORQD
6O1BHBGBOUBTTFSFDPOPDFQPS RVFFTFMÞOJDPRVFUPEBWÓBIBDF FMSPCPUFOMBEJTDPUFDB -BEFGJOJDJØOFYBDUBTFSJBiQFS TPOBRVFTJOOJOHVOBPQDJØOTF FODP×BFJOUFOUBQPSUPEPTMPT NFEJPTDPOTFHVJSRVFVOBUÓBEF PUSPQMBOFUBTFGJKFFOÏM-BUÓBFO DVFTUJØOMFWF TBCFRVFFYJTUF QFSP/6/$"TFMFPDVSSJSÓBMMFHBS

UPSQF QFSPTPO EFOUSPEFMBFYB HFSBDJØO DSFÓCMFTFJEFOUJGJDBCMFTZ CJFOJOUFSQSFUBEPT-BTFYQMJDBDJP OFTSPMMPEPDVNFOUBMFTDPMBSTPCSF iFMBCSB[PEFMLPBMBwPFMiBUBRVF EFMBDPCSBwTPOJNQBHBCMFT"M JHVBMRVF (PSLB0DIPB BDUPSB[P RVFMMFHBSÈMFKPT4JMFEFKBO -BEJSFDDJØOZNPOUBKFEF$PCFBHB TPOEFiDIBQØw BMJHVBMRVFFM HVJØOFMBCPSBEPZCJFOEFGJOJEP 1PDPBQPDPOPTWBNPTBMFKBOEP EFMUÏSNJOPiQFMÓDVMBFTQB×PMBw FOHFOFSBMBiQFMÓDVMBEFIVNPSw FOQBSUJDVMBS/PUPEPTPODIJTUFT EFDVMPTZUFUBT ZFTUFFTVONVZ CVFOFKFNQMP 5BNCJÏOTFEFNVFTUSBRVFFTUF FMFORVJMMPEFOVFWPTDØNJDPTFT QB×PMFTEFCFSÓBOUFOFSNÈTQFTP FOMBQBOUBMMBHSBOEFFO64"IBDF VOPTQPDPTB×PTRVFIBOSFTVDJ UBEPMBDPNFEJBDPOHFOUFDPNP +VEE"QBUPX2VJ[ÈTUPRVFIBDFS MPNJTNPBRVÓZPMWJEBSOPTZBEF 5PSSFOUF

DPOÏMBOBEBNÈTRVFBNJHPTw &TDPNQMFKP QFSPRVJFOUFOHB BNJHPTQBHBGBOUBTTBCSÈEFRVÏ WBFMUFNB -BQFMÓDVMB EF #PSKB$PCFBHB OBSSBMBFYJTUFODJBEFVOPEFFTUPT TFSFT $IFNB (PSLB0DIPB VOB QFSTPOBDPNPUÞZDPNPZP RVF TFFOBNPSBEFVOBDIJDB 4BCSJOB (SBDJBSFOB SPMMPiWFDJOBEFMRVJO UPwRVFBTVWF[UJFOFVOFYOPWJP RVFFTSPMMPiFMOPWJPEFMBWFDJOB EFMRVJOUPw FTEFDJSDIJDBNPOB RVFUSBUBB$IFNBEFPTPBNPSPTP BCSB[PTJODMVJEPT UJFOFFYOPWJP NPMØORVFWVFMWFEF"SHFOUJOB DPOFSØUJDPTSFTVMUBEPT5PEPFTUP BEFSF[BEPDPOFYUSB×BTSFMBDJPOFT GBNJMJBSFTZMBBQBSJDJØOEFBMHÞO RVFPUSPDIBOBOUF DPNP &SOFTUP 4FWJMMBZ +VMJÈO-ØQF[ QJF[BTEF .VDIBDIBEB -BQFMÓDVMBIBDFHSBDJBQPSRVF OPTQSFTFOUBTJUVBDJPOFTRVFCJFO IFNPTWJTUPIBDFSBBMHVJFO PCJFO IFNPTIFDIPOPTPUSPTNJTNPT&T BTÓEFTJNQMF4FOPTQSFTFOUBBVO HSVQPEFHFOUFTBOPUB JOHFOVBZ

&RQFXUVR

&, 1([/ $ .

HVSDLF

-B$SÓUJDB1BHBGBOUBT

5BNBZPhT UBNBZP@CEO!IPUNBJMDPN

5$

#BEBMPOB BDJOF.ËHJD H F . T MP O F P MUJNPFTUSFO ","3"FMÞ Y S F W TPSUFPEFFOUSBE F D UF {5FBQF BT *OGPSNBDJØOTPCSFFMDPODVSTP$BEBKVFWFTTPSUFBNPTFOUSBEBTQBSBBDVEJSBWFSDVBMRVJFS QFMÓDVMBFOMPTDJOFT.FHBDJOF.ËHJD#BEBMPOB4JSFTVMUBTTFSVOPEFMPTHBOBEPSFTQPESÈTWFS DVBMRVJFSQFMÓDVMBFODVBMRVJFSTFTJØOEFMVOFTBKVFWFT NFTEFTEFMBGFDIBEFMTPSUFP {$ØNPTBCFSTJIBTSFTVMUBEPHBOBEPS $BEBTFNBOBTBMESÈOMPTHBOBEPSFTEFMBTFOUSBEBT FOFMBQBSUBEPEFDJOFTEFMBTFDDJØO&TQBJ$EPOEFQVCMJDBSFNPTMPTOPNCSFTEFMPTQSFNJBEPT

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBM

{$ØNPQBSUJDJQBSDPN

 MMBEFNFHBDJOF &ODVFOUSBMBFTUSF TFO VODJPTBQBSFDJEP FOVOPEFMPTBO MOPNCSFEFMB TF OP WÓB &O B JTU FTUBSFW F FM OUFEPOEFBQBSFD FNQSFTBBOVODJB EBUPTEF TZ BUP TE UV UB OÞNFSPEFSFWJT P DPSSFPFMFDUSØOJD DPOUBDUPBOVFTUSP N JHJUBMDP CBEBMPOB!FMUPUE

(BOBEPSFTEFMTPSUFPEFFOUSBEBEFMBSFWJTUB .-VJTB$BOBT3PNBOPT $PODIJ+VTUJDJB1BSHB -PSFOB.BEVF×P(BSSJHB

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
HVSDLF

QRYHWDWV PÙVLFD

1FS(JOBEF5FSB

OOLEUHV

6*',#;*#9-5 5QWPFQH.KGU % J T D E F M  R V F Q P U T F S NBJOPIB FTUBUQSPV W B M P S B U J R V F W B M MB QFOB SFDVQFSBS TPCSFUPU QFS SFJWJOEJDBS BM 5IF +B ZIBXLT6OUSFCBMMBHSFEPMÎ J DBSSFHBOU EF MBNFOUT PO FM EFTBNPS ÏT FM QSPUBHP OJTUB 6O EJTD RVF DBOUB B BRVFMMFTWFSJUBURVFNBJFOT BHSBEFO

QBHJOEE

: #FCF ,JOHPG1PQ .JDIBFM+BDLTPO 0QFSBDJØOUSJVOGP 0QFSBDJØOUSJVOGP -JOFT WJOFTBOEUSZJOHUJNFT +POBT#SPUIFST 5IFDPMMFDUJPO .JDIBFM+BDLTPO

'BBOZT MBUF MFWJTJØEPOBWBMFT QSJNFSFTQBTTFTB $BUBMVOZBEFTEFMT NÓUJDTFTUVEJTEF57&.JSBNBS5PUT IFNWJTUPIFNTFOUJUBQBSMBSE)FSUB 'SBOLFMJMBHPTTFUB.BSJMÓO EFMT GFTUJWBMTE&VSPWJTJØRVFWBOHVBOZBS .BTTJFMJ4BMPNÏPEFMFTQSJNFSFT SFUSBOTNJTTJPOTEFM#BSÎB.BESJE BNCMPDVDJØEF.BUÓBT1SBUTQBSF 3FSFBRVFTUBWJTJØFOTVDSBEBEF M&TQBOZBEFMTTFJYBOUB TBNBHBWFO MFTEJmDVMUBUTEVOQBÓT

-MJTUBEFDBOÎPOT $PMHBOEPEFUVTNBOPT $#BVUF.4ÈODIF[ .PWJOH .BDBDP 5ISJMMFS .JDIBFM+BDLTPO 1PLFSGBDF -BEZ(BHB 7FSBOPB[VM .BHBOQSFTFOUT

.y*1/'37'8# %#08+#4%#5# 5'8#2'470# 67.+2# (GTPCPFQ6TÈCU FG$GU %1.7/0# 2VJOBDVSJPTBMÛ HJDBWBQPEFSGFSRVFVOOFFSMBO EÒT RVFBCBOTFSBBTTFOZBU WFJÏT RVFFSBVOCPOOFHPDJDBOWJBSMB TFWBDBTBQFSVOBUVMJQB 2VJOT QBSBMtMFMJTNFTFYJTUFJYFOFOUSFMB OPTUSBDSJTJJNNPCJMJËSJB MBCPNCPMMB EFMT.BSTEFM4VEJMBEFM+BQØEFMT OPSBOUB &OEFmOJUJWB QFSRVÒmOT FMNÏTQSVEFOUQPUUSBOTGPSNBSTFFO VOOFDJRVFDPOGPOWBMPSJQSFV

,#0+5,12.+0 6JG9QQFUVQEM'ZRGTKGPEG ²T VOB EF MFTHSBOTEF SPDLJBRVFTU ÏTVOEPCMF DE JNQSFT DJOEJCMF1FS DPNNFNP SBSFMÒBOJWFSTBSJEFMNÓUJD GFTUJWBM EF 8PPETUPDL TVSU BMNFSDBUBRVFTUUSFCBMMRVF JODMPVMËMCVNi*(PU%FN0* ,P[NJD"HBJO.BNBwJFMYPV RVFUPUTFMTNÞTJDTWBOQPSUBS BUFSNFBNC+PQMJODPNBMÓEFS 6OB KPJB NPMU CFO FEJUBEB J BNCVOCPOTP

-MJTUBEhËMCVNT

.#6'.'516# (4#0%1 4COQP5QNCPGU #4#..+$4'5

6*'570&#;&4+8'45 6JG'PFQH/CKFGP6TKR 2VBSUEJTD EF MB GPS NBDJØBNC VO GBOUËT UJDTPEFEJ SFDUF.PMU NÏTFMÒDUSJDJBNCNPMUFTNÏT HVJUBSSFT TFOTF BCBOEPOBS MB CBTF SÓUNJDB J MB HSBO WFV EF +FSP 3PNFSP %FTUBRVFO DBOÎPOTDPNBSBi1BTTJOHZPV CZwPi&WFSZUIJOHSFNJOETNF PGZPVw6OBCBOEBRVFFTDPO TPMJEBDPNVOBEFMFTNJMMPSTB OJWFMMFTQBOZPM

PÙVLFD

1FS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

-MJTUFTGBDJMJUBEFTQFS1SPNVTJDBF

OOLEUHV &MTNÏTWFOVUT -BOPJBRVFTPNJBWBVOMMVNÓ JVOCJEØEFHBTPMJOB 4UJFH-BSTTPO -PTIPNCSFTRVFOPBNBCBO BMBTNVKFSFT 4UJFH-BSTTPO -BTFUNBOBUSËHJDBEF#BSDFMPOB "MFYJB%PNÅOHVF["MWBSF[

%14#.+0'

%ÍOKE 0GKN)CKOCP '&'/2­4+'5

-MJTUBGBDJMJUBEBQFS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

1$SBJH3VTTFMM EØOBWJEBJDPMPS BMDMËTTJDEF(BJ NBO JPGFSFJYBM MFDUPSVOBCPOBEPTJEFUFSSPSJ TVTQFOT"MQJTOPVEFMBGBNÓMJB EFMB$PSBMJOFIJIBWJOUJVOBm OFTUSFTJDBUPS[FQPSUFT5SFU[FEF MFTQPSUFTTPCSFOJFTUBORVFO -BDBUPS[FOB OP*NBHJOBURVF MPCSFTJMBUSBWFTTFTJRVFBMBMUSB CBOEBFUUSPCFTVOBDBTBJEÒOUJDB POWJVFOVOTQBSFTNPOTUSVPTB NFOUJEÒOUJDTBMTUFVT 

$BOPOHF#BSBOFSB  #BEBMPOB XXXTBMUBNBSUJDPN TBMUBNBSUJ!TBMUBNBSUÓDPN727%DGDORQD
MRJXLQHVÂ&#x2021;FRPSUHVÂ&#x2021;FRQVHOOVÂ&#x2021;MRFVÂ&#x2021;QDGRQV

727QLQV+BGM: +BGM:

PVUMFU

.0%"*/'"/5*$+PTFQ.Â&#x2039;$VZÃ&#x2039;TJ5PMPTB .POUJHBMÃ&#x2039; #BEBMPOB

DPDDPMJOP

3

5FM "NEFM$BSSFGPVSEF.POUJHBMÃ&#x2039; XXXDPDDPMJOPFT

40.04'"#3*$"/5&4

/HV1LQHV

1FSDPNQSFT NKY!UFMFGPOJDBOFUr 1BHBNFOUBMhFOUSFHBEFMBTBNBSSFUB åBGFHJUTQFSFOWJBNFOUTGPSBEF#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB

3HUVRQDOLW]D W&UHDFLyGHVDPDUUHWHVSLQWD

GHVDPjGLVVHQ\VH[FOXVLXVL~QLFV(GDWVGH DDQ\V PRGHOVSHUDQHQHV &DGDPRGHO pVGLIHUHQWDPEFRORULWDOOD1RPpVKDVGH PLUDUHOPRGHOTXHW DJUDGDPpVLGHPDQDUOD

7DOOD 3UHX½ 727%DGDORQD

QBHJOEE

7DOOD 3UHX½

7DOOD 3UHX½ 5FOJNEJGFSFOUTNPEFMTJEJGFSFOUTUBMMFT$POTVMUBhOT 4JFUTVOBCPUJHBJWPMTUFOJSMFTOPTUSFTTBNBSSFUFT JOGPSNBhUTFOTFDPNQSPNÃ&#x201C;T

        
ODOODU

NCNNCTGHFRUDFLÓ‡FRQVHOOV‡PRELOLDUL‡5HIRUPHV‡MDUGLQHULD

-MBSt-FTUVEJEFEJTTFOZEF "SJIJSP.JZBLFSFBMJU[BNPMUFT BQPSUBDJPOTDSFBUJWFTBMNØO EFMEJTTFOZ .JZBLF RVFUÏVOBËNQMJBFY QFSJÒODJBFOMBQMBOJmDBDJØEF MFTQBJJMBEFDPSBDJØJOUFSJPS IBEFTFOWPMVQBUVOTJTUFNB EFQBSUJDJØBDÞTUJDBRVFFTUË SFBMJU[BU BNC GJCSB SFDJDMBU EBNQPMMFT1&5 &M'PSU4ZTUFN BNÏTEFTFS VO NVS EJWJTPS BEBQUBCMF ÏT VO TJTUFNB JEFBM QFS TFS VUJMJU[BUFOFOUPSOTPOFMTP EFHVUBRVÒÏTEJGFSÒODJBEF MBNBKPSJBQFSTFSSFDPOmHV SBCMF QFS BEBQUBSTF B MFT OFDFTTJUBUTFTQFDÓmRVFT -BQBSFUEJWJTÛSJBQPUTFSFO WJBEBFOGPSNBEFDVCTJQPU TFSNVOUBEBTPCSFFMUFSSFOZ QFMDMJFOU &MTFVNVOUBUHFOPSFRVFSFJY DBSHPMTQFSTVCKFDUBSPDMBVT EFHVUBRVÒFMTCMPDTWÏOFO JOUFHSBUT BNC JNBOUT EBMU SFOEJNFOU RVFQFSNFUFOVO GËDJMNVOUBUHFJMBNPEJmDBDJØ EFMTJTUFNBEVOBGPSNBSËQJ

6(55$//(5

/]PKX\OZK\KMSYX] KNYWSMSVSNO\OSbO] NOPO\\YZY\^O] PY\TKZKXc]O^M MPFVHUUDOOHU#JPDLOFRP

7(/ L

'PSU4ZTUFN.VSEJWJTPS BDÞTUJDEF"SJIJSP.JZBLF EBJTFO[JMMB %F GFU QPU TFS FM TFHàFOU QBTFOMFTUÓQJRVFTEJWJTJPOT EPmDJOBEFEJTTFOZJEFmOJ UJWBNFOU FT WFV NJMMPS RVF

FM UFJYJU RVF DPCSFJY MFT QB SFUTRVFWFJFNFOMBNBKPSJB EFTQBJTEPmDJOFT < >XXBSJIJSPNJZBLFDPN

3$/(7$/$03,67$

3(56,$1$6-$ 5HSDUDFLyQ LQVWDODFLyQ\ PRWRUL]DFLyQ QRFREUDPRVGHVSOD]DPLHQWRV

5HDOL]RWRGRWLSRGHUHIRUPDV&RFLQDV %DxRV6XHORV7HFKRVGHSODGXU3LQWXUD 0XHEOHVGHFRFLQD3XHUWDVGHLQWHULRU $UPDULRVHPSRWUDGRV(WF 3UHVXSXHVWRVVLQFRPSURPLVR

7HO

7HO

/$03,67$ (/(&75,&,67$

',5(&725, OODU

3,1725(6 352)(6,21$/(6 (&21Ð0,&26\GH&21),$1=$ $/7$'(&25$&,Ð1<3,1785$(1 *(1(5$/3LVRVHVFDOHUDVORFDOHV

,QVWDODGRU$XWRUL]DGR

2)(57$3LQWDPRVVXSLVRSRU½

1*/503130'&4*0/"-&$0/».*$0 )BDFUPEPUJQPEFQJOUVSBT FTUVDBEPT WFOFDJBOPT1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP 5&-

7(/ 0Ó%,/

7(/

B SB R VF N B J 

"/6/$*"h5 &/"26&45%*3&$503*

T J O P I J F UT O P F Y J TUF J YF T

QBHJOEE å å

1&31"3"6-&41&3 0".# .*(3&$6"%3&1&3727%DGDORQD
ODOODU

$POTUSVJS VOBSPDBMMB

 IPZ QSFPEPTQMB[PT N P `$ ODPN FMPF

ZQรˆHV

3&'03."4&/(&/&3"#-*/%"%"4r*/5&3*03&4

-MBSt'FSVOBSPDBMMBDPOTJT UFJY B BHSVQBS QMBOUFT SPDT J BMUSFT FMFNFOUT DPN QFS FYFNQMFVODVSTEBJHVB VOB DBTDBEB VOFTFTDBMFTSรžTUJ RVFT FTUBOZTQFUJUT FUD &MMMPDNรTBEFRVBUQFSGFSIP รTVOUFSSFOZJSSFHVMBSJPOEV MBUEFGPSNBOBUVSBM FODBSB RVF UBNCร FT QPU GFS FO VO UFSSFOZQMB $ P OWร D P N Q S PWB S R V F F M TVCTร›M TJHVJ QFSNFBCMF 4J รT BSFOร˜T OP EPOBSร‹ QSP CMFNFT QFSร› TJ รT BSHJMร˜T MFT QMBOUFT RVF OFDFTTJUJO UFSSFOZTTFDTQPEFOQBUJS&O BRVFTUDBTTIBEFSFDร˜SSFSB VO TJTUFNB EF ESFOBUHF &M ESFOBUHF FO VOB SPDBMMB QPU DPOTJTUJSFOVOBDBQBGPSNBEB QFS FMFNFOUT HSVJYVUT DPN QFESFT USPTTPT EF UFTUPT FUD TJUVBEB B DN EF MB TVQFSGร“DJF EFM Tร›M QBSUJOU EFMQVOUNรTFMFWBU 6OBBMUSBPQDJร˜รTJOTUBMrMBSIJ UVCTEFESFOBUHF1SJNFSTIBO EFDPMrMPDBSMFTQFESFTHSBOT RVFGPSNBSBOMFTUSVDUVSBEFM DPOKVOU JEFTQSรTMFTQFESFT NรTQFUJUFT $PMrMPRVFVFMTSPDTFOHSVQT JSSFHVMBST J NPTUSBOU DPN B DBSBWJTJCMFMB[POBNรTFSP TJPOBEB-FTQFESFTTIBOEF TPUFSSBSQBSUTEFMTFVWP MVNJQSPVTFQBSBEFTQFSRVร’ MFTQMBOUFTQVHJODSรJYFSCร -FTQMBOUFTTIBOEFDPMrMPDBS FOHSBPOTTVDDFTTJVT IBSNP OJU[BOUFMTDPMPST MFTGPSNFTJ MFTร’QPRVFTEFnPSBDJร˜

"-5*--04r.63"-&4 $0$*/"4r#"ยบ04 1"326&5r"-6.*/*0 .6&#-&4".&%*%" #BMEPNFS4PMร‹ #BEBMPOB 5FM 'BY

(361%"-%"6 4&OSJRVF(SBOBEPT 1SFNJBEFNBS #BSDFMPOB

5SBCBKPTQBSBDPNVOJEBEFT EFWFDJOPTZQBSUJDVMBSFT t3FIBCJMJUBDJร˜OEFWJWJFOEBTZMPDBMFT t3FIBCJMJUBDJร˜OZSFQBSBDJPOFTEFGBDIBEBTZ QBUJPTEFMVDFT t3FIBCJMJUBDJร˜OZSFQBSBDJPOFTEFUFSSB[BTZDVCJFSUBT t$BNCJPZSFQBSBDJPOFTEFCBKBOUFTDPNVOJUBSJPT t$BSQJOUFSร“BFOBMVNJOJPZNBEFSB t5SBCBKPTEFMBNQJTUFSร“B BHVB HBT ZFMFDUSJDJEBEZ"$

t1JOUVSBFODPNVOJEBEFTZEPNJDJMJPTQBSUJDVMBSFT t.POUBKFTEFDPMFDUPSFTUรSNJDPT t.POUBKFTEFQMBDBTTPMBSFT t$PMPDBDJร˜OEFUPMEPTFOUFSSB[BTZCBMDPOFT t"OUFOBT5%5 t.POUBKFTFJOTUBMBDJร˜OEFBTDFOTPSFT t$POTUSVDDJร˜OZNBOUFOJNJFOUPEFQJTDJOBT t$POTUSVDDJร˜OZNBOUFOJNJFOUPEFKBSEJOFT

1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTPt$POUBNPTDPOPGJDJOBUรDOJDB /VFTUSPTUSBCBKPTFTUรˆOHBSBOUJ[BEPTTFHรžOMBOPSNBUJWBTWJHFOUFT 5FMt'BYt.WMtXXXEBMEBVDPN

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

-MJUEFKBSEÓ 4UBEJVNEF +BDRVFT1FSHBZ

-*.1*&;"4 */%#"%"-0/" +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5 -MBS t "NQMJBS MB TFWB DB TB BQSPGJUBOU FMT CBMDPOT UFSSBTTFT KBSEJOT QJTDJOFT "RVFTUBÏTMBJEFBEFMBOPWB DPMtMFDDJØQSFTFOUBEBQFSMB mSNB+BDRVFT1FSHBZ &MTTFVTNPCMFTEFYUFSJPSFOT TPSQSFOFOQFMTTFVTSFRVJTJUT UÒDOJDTJQFSMIBSNPOJBEFMT TFVTEJTTFOZTRVFFODBJYFO BNCUPUTFMTFTUJMTEFEFDP SBDJØ %F UPUB MB DPMtMFDDJØ WPMFNEFTUBDBSFMMMJUEFKBSEÓ 4UBEJVN 5SFOBUBNCmCSFTEFQPMÓNFST SFDJDMBCMFT EBTQFDUF OBUVSBM "RVFTU MMJU EF KBSEÓ ÏT JEFBM QFS QSFOESF FM TPM USBORVJMtMBNFOUBMBJSFMMJVSF -ÞOJD QSPCMFNB RVF QPEFV UFOJSÏTRVFIFVEFUFOJSNPMU EFTQBJQFSBHBVEJSMP

&'5#6#5%15&' 67$'4 #5 21<15(15#5 5œ26+%#5' +070&#%+10'5

$FSWBOUFT #"%"-0/"

6SHFODJBTMBTIPSBTJODMVTP'FTUJWPT5FMZ'BY /05*3&46%*/&30 $0/4Á-5&/04

$0#&35&4*'"±"/&4 4- | | | | #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | XFCYYYEQ[HGEQO|FNBJMEQ[HG"EQ[HGEQO |

6GTTC\CU[EWDKGTVCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGHCEJCFCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGGFKſEKQUCNWOKPQUQU 6CDKSWGURNWXKCNCGU 2CVKQUFGNWEGU $CLCPVGU &GUCI×GU

HE EFBEEHK=>E. ´ LE[*F;K: 7&/%"**/45"-r-"$*» %&5055*164%&5&/%"-4

4J USPCFV VOB NJDB FHPJTUB FTUËTPMTQSFOFOFMTPMFOFM WPTUSF+BDRVFT1FSHBZDPO WJEFV B BNJDT J GBNJMJBST B HBVEJSEFMTDPJYJOTEFMMMJUSPEØ EFKBSEÓ4UBEJVNEF+BDRVFT 1FSHBZ %JNYY)DN

r5FOEBMT4UPS r5FOEBMT&YUFOTJCMFT r$BQPUFT%FDPSBUJWFT r5FSSBTTFT1MBOFT r5PUBNFOBEh"VUPNBUJTNFT

13&446104504(3"56¸54 5FMr.PC $#BMEPNFS4PMËr#BEBMPOB XXXUPMEPT[BCBMMPTDPN JOGP ! UPMEPT[BCBMMPTDPN

< >XXXKBDRVFTQFSHBZDPN QBHJOEE

727%DGDORQD
-MBSt"SBRVFFMCPOUFNQTKB FTUËJOTUBMtMBUBDBTBOPTUSB FMTEJTTFOZBEPSTEF.PSFEF TJHOIBODSFBUQFSBMBmSNB .ZZPVSMBHBOEVMB$MPF"NC VOB GPSNB EPOB FSHPOÛNJ DB JDSFBEBBNCVOTPMCMPD EF QPMJFUJMÒ $MPF ÏT JEFBM QFSBFTQBJTBMBJSFMMJVSF ÏT JNQFSNFBCMF J SFTJTUFOU BMT SBJHT67 1FSGFDUFQFSBRVBMTFWPMFEBU 

BRVFTUBHBOEVMBÏTJEFBMQFS BRVBMTFWPMEFDPSBDJØ &MEJTTFOZNJOJNBMJTUBEFDP MPST FMEJTTFOZEFMFTTFWFT DPSCFT J MFTQFSJU EBRVFTUB CVUBDB ÏT VOB JOWJUBDJØ BM EFTDBOT "NÏTTJOPFUTBUJTGËEFDPMPS UBSPOKB BRVFTUB CVUBDB EF EJTTFOZ UBNCÏ FTUË EJTQP OJCMF FO BMUSFT DPMPST DPN OFHSF CMBODPWFSNFMM

3&)"#*-*5"$*»/: $0/4536$$*»/#0/"7*45" 4- "TVTFSWJDJPEFTEFFMB×P

-BHBOEVMB;PF -B TPGJTUJDBEB HBOEVMB EF QJTDJOB;PFÏTBKVTUBCMFQFS MBTFWBQBSUQPTUFSJPSBUSBWÏT EVO TJTUFNB QOFVNËUJD "J JHVBM RVF MB HBOEVMB $MPF FTUË GBCSJDBEB FO QPMJFUJMÒ JEFBMQFSSFTJTUJSBMBJSFMMJVSF -FTQBSUTNFUËMtMJRVFTFTUBO UPUBMNFOUDSPNBEFTQFSBMTFV ÞTBMFYUFSJPS < >XXXNZZPVSFV 4&37*$*045²$/*$04

4&37*$*00#3" 3FIBCJMJUBDJØOJOUFHSBMEFFEJmDJPT 3FIBCJMJUBDJØOEFGBDIBEBT t3FWFTUJNJFOUPNPOPDBQB t.PSUFSPBDSÓMJDP1SPZFDUBEP t&TUVDPTBMBDBM t"JTMBNJFOUPJOUFHSBM

ODOODU

1SFOESFFMTPMBNC.ZZPVS$MPF

*NQFSNFBCJMJ[BDJØOEF DVCJFSUBT t1SPUFDDJØOQFTBEB t1SPUFDDJØOMJHFSB t1SPUFDDJØOFMÈTUJDB $POTUSVDDJØOFOHFOFSBM

%FTQBDIPEFBSRVJUFDUVSBUÏDOJDB t1SPZFDUPTZEJSFDDJØOEFPCSB t5SBNJUBDJØOEFQFSNJTPTZTVCWFODJPOFT t%JBHOØTUJDPEF1BUPMPHÓBTFTUSVDUVSBMFT

.JHVFM4FSWFU #"%"-0/"'BY &NBJMJOGP!SDCPOBWJTUBDPNrXXXSDCPOBWJTUBDPN

 

$%SBD 5FOEB#BEBMPOB5FMt JOGP!OPNFTQBSLFUDPNtXXXOPNFTQBSLFUDPN

7&/%"**/45"-r-"$*» %&1"326&54 QFS /PUBORVFNT WBDBODF

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHVGH&XELHUWDV ‡5HIRUPDVGH9HVWtEXORV ‡3LQWXUDVGH(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJHV &ROHFWRUHV

&9104*$*»%&1"326&54 t1BSRVFUT'MPUBOUt.BOUFOJNFOU *OTUBMrMBDJPOTt3FTUBVSBDJØt5BSJNFTJOUFYU

352<(&726< ',5(&&,Ð1'(2%5$ "W.BSRVÏTEF.POUSPJH #"%"-0/"

7HO)D[0yYLO VHUYLGHFR#DXQDFRPVHUYLGHFREDGDORQD#KRWPDLOFRP

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

i5SBDFPGUJNF 6OSFMMPUHFQFS QMBOJmDBSMFT GFJOFTEFMUFV EJBBEJB

4&37*$*05²$/*$0

3&1"3"$*»/ $" -%&3 "4 .BOUFOJNJFOUP $BMFOUBEPSFT BJSFBDPOEJDJPOBEP HBT QMBDBTTPMBSFT

5FM 5FM50%"4 ."3$"4:4 *" $ / & ( 3 6

QSPZTFSDMJNB!QSPZTFSDMJNBDPN

EUPBM QSFTFOUBS FTUFBOVODJP

`&OUJFNQPEFDSJTJT MB SFQBSBDJØOFTTVNFKPSJOWFSTJØO .VFCMFTBNFEJEB "SNBSJPT EJTF×PTQSPQJPT 1VFSUBT $PDJOBT 1BSRVFUT FUD

"OESÏT'FSOÈOEF[(JNÏOF[

1"35*$6-"3&4*/%6453*"-&4 3&'03."4*/5&(3"-&4%&467*7*&/%"$0.&3$*0

-MBS t "NC RVJOB GSFRàÒO DJBTFOTQBTTFOUSVDBEFTP SFVOJPOT JNQPSUBOUT QFSRVÒ TFOTIBOPCMJEBU 4 J E F M R V F O P F O T I F N EPCMJEBS ÏT EVO FTEFWFOJ NFOU PSEJOBSJ QPEFS FM RVF QPEFN VUJMJU[BS ÏT RVFMDPN DPNBRVFTUSFMMPUHF i5SBDFPGUJNFwÏTFTTFODJBM NFOU VO UÓQJD SFMMPUHF BNC MIPSBSJ EPGJDJOB EF QMBOJ GJDBDJØ P EFTUVEJ QFSÛ VOB NJDB EJGFSFOU EBMHVOT EFMT RVFIFNWJTUBCBOT BNCFM i5SBDFPGUJNFwQPEFNFTDSJV SFBMBTVQFSGÓDJFEFMSFMMPUHF MFTUSVDBEFTJNQPSUBOUTJMFT SFVOJPOTEFMOPTUSFEJBBEJB -BJEFBÏTEFMEJTTFOZBEPS*M (V$IB &TUËSFBMJU[BUBNCBDFSJOPYJ EBCMF J MB DBSB GSPOUBM ÏT EF WJESF PO FU QFSNFU BOPUBS MFT SFVOJPOT J BMUSFT FTEF WFOJNFOUTJNQPSUBOUT2VBO MB NBOFUB EFM SFMMPUHF QBT TB QFM NJTTBUHF FM OFUFKB BNC VO FTCPSSBOZ RVF QPS UB JODPSQPSBU B MB NBUFJYB NBOFUB IPSBSJB ÏT DMBS RVF TIBEFNBOUFOJSVOVMMFOFM SFMMPUHF QFSRVÒQPUFTCPSSBS BMHVOBDPTBJNQPSUBOUBCBOT EBSSJCBSBGFSMB "NC i5SBDF PG UJNFw BSB OP UFOT FYDVTFT QFS TBMUBSUF MFT SFVOJPOT J MFT USVDBEFT JNQPSUBOUTEFMEJB

5FMT

('%#4'

$55(*/26(135(1'$6 'HYHVWLUQDSD\SLHO

%/GTEÂPŖ6GNH $#&#.10#

 &GUCVCUEQU 8CEKCFQURQ\QU #PWNCEKÎPHQUCU [OCNQUQNQTGU 4GRCTCEKÎP[ OGLQTCFGCNECPVCTKNNCFQU

63(&/$*"4 'VFSBEFIPSBSJP -BCPSBMZ'FTUJWPT 

$BMJGFNQSFTBSJBMOÞN

$1SPHSFT/BWF*OEVTUSJBM #"%"-0/"

< >XXXPIHJ[NPDPN QBHJOEE727%DGDORQD
FRQVHOOV‡DQLPDOVGHFRPSDQ\LD‡YHWHULQDULV‡RSLQLÓ EFMBGBNÓMJB JQFSBJYÛMFTUJNFO /PVTQSFPDVQFV IJIBONPMUFT TPMVDJPOT &MQPEFVEFJYBSBNCBMHVO GBNJMJBSRVFTBQJHVFVRVFFTUBSË QFSFMM &MQPEFVQPSUBSBVOBSFTJ EFODJBDBOJOBJGFMJOBFTVOMMPD POFMEFJYFVQFSVOTEJFTBNC HFOURVFFTQSFPDVQBSË "RVFTUBFTMBNJMMPSJMBRVF NFTMJBHSBEBBMHPTPBMHBU RVF FTRVFFMQPSUFVBNCWPTBMUSFT OIJIBNPMUTIPUFMTJDËNQJOHT RVFFMEFJYFOQPSUBS FMTBWJTTF HVSRVFOPEJVFOSFTTJFMQPSUFV BDBTB JQFSWJBUKBSFODPUYF QSFHVOUFVMJBMWPTUSFWFUFSJOBSJ QFSTJUÏOFDFTTJUBUEFQSFOESF VOUSBORVJMrMJU[BOUQFSRVÒQBTTJO VOCPOWJBUHF #Ï EFTQSÏT EBJYÛ EFT EF "40" EJSWPTRVFGFVFMRVF GFV NBJBCBOEPOFVVOBOJNBMOJ BMDBSSFSOJBRVBMTFWPMMMPD FTFM NÏTEPMFOURVFFTQPUGFSDPOUSB FMMT RVFBNÏTBNÏTBGPSNBU QBSUEFMBWPTUSBWJEBJIBFTUBU FONPNFOUTNPMUEFMJDBUT1FS BJYÛ QBTTFVVOCPOFTUJVJGFVMJ QBTTBSBMWPTUSFHPTPHBU /0-"#"/%0/&6."*

1FSmBSSJCBMFTUJV

-FTUJVKBIBBSSJCBUJBNCFMMMB DBMPS FMTNPTRVJUTUJHSFTJDPN OP MFTWBDBODFTEFMTOFOT VOB BMUSBWFHBEBTPOBDBTBTFOTF TBCFSRVFGFS BOFNBMBQMBUKB BMDJOFNB FTQFSBOUBOBSOPT BMQPCMFBQBTTBSVOTEJFTBNC FMTBWJT BMDËNQJOH BMIPUFM QFUJUFUEFMBOZQBTTBU QFSÛEF DPQJWPMUBFOTBEPOFNEFRVÒ UFOJNVOHPTPVOHBUBDBTB RVFGFN

DQLPÁOLDCPKOÀNKC

"RVFTUBIJTUPSJB BRVFTUFTUJV FTSFQFUJSËBNJMFSTEFMMBSTB MFTOPTUSFTDJVUBUT EPODTFM QSPCMFNBFTUBTPMVDJPOBU "RVFTUHPTPHBURVFEVSBOUUPU MBOZ VTIBTBUJTGFUEBMFHSJFTBM BSSJCBSBDBTB EFTBUJTGBDDJPOT RVBOVOBDPTBMBGFJBCÏOP QPEFVEFJYBSMPBOBSBMDBSSFS QSJNFSBNFOU QFSRVÒFTVOEF MJDUFGFSIP QFSÛFMNÏTJNQPS UBOU QFSRVÒFTVONFNCSFNÏT

3JDBSEP.BSUÓO $PPSEJOBEPS7PMVOUBSJB"40"

DGRSWD P (0,6

#&/*

.BDIP KPWFO NVZUSBORVJMP ZEFNVZCVFO DBSÈDUFS NÈT EFVOB×P FTQFSBOEPVO IPHBS

.BDIP KPWFO NVZDBSJ×PTP TPDJBCMFDPO MPTQFSSPTZMF HVTUBDPSSFS USBTEFUJ

"TPDJBDJØO4FHVOEB0QPSUVOJEBE"OJNBM"QBSUBEPQPTUBM )041*5"7&5&3*/"3*-"3$" %h&/#04$ (0'&3%$SFV #KT#BEBMPOB

5FM 'BY 727%DGDORQD

QBHJOEEBTPB!BTPBOFU t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* #"%"-0/"5&- 1®(*/"8&#%h&/(0'&3%

/;# XXXBTPBOFU "QU #BEBMPOB

        
JDVWURQRPLDICUVTQPQOKC

UHFHSWHV‡UHVWDXUDQWV‡SL]]HULHV‡PHQMDUVSUHSDUDWV

&MCMBUEFNPSP VODFSFBMFOFSHÒUJD (BTUSPOPNJBt&MCMBUEFNP SPÏTVODFSFBMRVF PSJHJOËSJB NFOU QSPDFEFJY E"NÒSJDB 7BTFS$SJTUÛGPS$PMPNRVJFM WBQPSUBSBMDPOUJOFOUFVSPQFV BmOBMTEFMTFHMF97%FTUBDB QFSMBQPSUBDJØFOIJESBUTEF DBSCPOJ BNCVOQFSDFOUBUHF EF HSBNT QFS DBEB EF DPOTVNJUT 6O BMUSF EFMT

DPNQJPOFOUT JNQPSUBOUT ÏT MBmCSB RVFFTVOUJQVTFT QFDJBMEFDBSCPIJESBURVFOP BQPSUBDBQOVUSJFOUFTQFDÓmD QFSÛ RVF TF MJ BUSJCVFJYFO BMUSFTRVBMJUBUT DPNÏTFMGFU RVFGBDJMJBFMUSËOTJUJOUFTUJOBM JRVFBKVEBBBCBJYBSFMTÓO EFYEFDPMFTUFSPMFOMBTBOH %BMUSBCBOEB FMTHSFJYPTTØO

FTDBTTPT BQSPYJNBEBNFOU HSBNT QFS DBEB &O RVBMTFWPM DBT FMT HSFJYPT RVFDPOUÏTØOTBMVEBCMFTQFS BM OPTUSF PSHBOJTNF KB RVF TØO EFM UJQVT QPMJJOTBUVSBUT (FOFSBMNFOU FMTHSFJYPTQP MJJOTBUVSBUT FMT USPCF FO FMT DFSFBMT J FO FMT GSVJUT TFDT J DPNQMFJYFOEJWFSTFTGVODJP

."%36("%"4

>Q_`Ma^MZ`

"/5*(607"*9&--

+04& #,,EØ "ADALONA

4EL

CALAMERCE

TELEFONICANET

%FTBZVOPTZDPQBT VVHGGN>OHAHK:KBH >F:KM>L:FB´K<HE>L =>A :A >CN>O>L:=HFBG@HR?>LMBOHL =>A =>E:F:¼:G::A => E:F:=KN@:=: .­;:=HL =HFBG@HLR?>LMBOHL <HGEHLF>CHK>LIE:MHLM¸IB<HL ><N:MHKB:GHL <HFH >G<>;H

EE:=H <:E=H=>@:EEBG: <>OB<A> => I>L<:=H R @:F;: :KKHS F:KBG>KHR<A:NE:?­G >M< 

+KBF  :=:EHG: QBHJOEE

4JHVFMBmFTUB 4«#"%0:%0.*/(0 WÓTQFSBTEFmFTUB

$6*/"$"40-"/" t/PWJMMP"SHFOUJOP %*--6/4 t9BUØEF4JUHFT 5 " $ / 5" t4FDSFUP*CÏSJDP t'JMFUEh&TUSVÎBMBCSBTB t$BSOTBMBCSBTBBNCMMFOZBEhBM[JOB t$BSHPMTBMBMMBVOBBMhFTUJMEF-MFJEB

)03"3*0 IB #3&",'"45 %3*/,4 '65#0-*/

1

"W1SFTJEFOU$PNQBOZT 5&- #"%"-0/" 

$-*&/54$$PORVJTUB #"%"-0/" 5FM

727%DGDORQD
727%DGDORQD

QBHJOEE

&DPEDODFKH 3&45"63"/5& 1*;;&3¶"t1"33*--""3(&/5*/"

``%VSBOUF&-7&3"/0BCSJNPT

JDVWURQRPLD

OT QPTJUJWFT KB RVF DPOUSJ CVFJYFOFOFMDSFJYFNFOUEF MPSHBOJTNF FO MB GPSNBDJØ EFM UFJYJU OFSWJØT J FO MB GPS NBDJØJSFOPWBDJØEFMBQFMM "MUSFT EFMT DPNQPOFOUT EFM CMBUEFNPSPTØOFMTNJOFSBMT EFMTRVBMTEFTUBRVFOFMGÛTGPS JFMQPUBTTJJ FONFOPSNFTV SB FMTNBHOFTJJFMGFSSP &OSFMBDJØBNCMFTQSPUFÕOFT FMCMBUEFNPSPUBNCÏFODPO UÏFOVOBRVBOUJUBU QFSÛ OP HBJSFTJHOJmDBUJWBEFHSBNT QFSDBEB-FTOFDFTTJUBUT EJËSJFTEFQSPUFÕOFTRVFSFDP NBOBMB0SHBOJU[BDJØ.VOEJBM EF MB 4BMVU QFS VO BEVMU FT QPEFO DBMDVMBS NVMUJQMJDBOU FMT RVJMPHSBNT RVF QFTFN QFS $PNBNJUKBOB MFT OFDFTTTJUBUT EVO BEVMU EF QSPUFÕOFTSPOEBSJFOFMTP HSBNTEJBSJT1FMRVFGBB MFTDBMPSJFT FMCMBUEFNPSP OBQPSUBVOUPUBMEFQFS DBEB HSBNT DPOTVNJUT VOB YJGSB GPSÎB DPOTJEFSB CMF J RVF SFQSFTFOUB VO BM QFSDFOUBUHFEFMFOFSHJBRVF OFDFTTJUFNEJËSJBNFOU

50%04-04%¶"4 0'&35"+6-*0 .FOÞ$SJTJT å .FOÞ&KFDVUJWP å

$$PORVJTUB t#"%"-0/"t5FM

BNBOJEFTrCPUJGBSSFTrQBEFDPDBrWJOTrYBUPOBEBrQBUÏT GPSNBUHFTrDBSOTBMBCSBTBrUBQFTrYBNQBOZFUrFNCPUJUTJCÒSJDT

1MBÎBEFMBGPOU r#BEBMPOB5FMr .&/+"34$6*/"54 1*;;&3*&4 76--"/"3"6/ 3&45"63"/5 "26*/ 4JOPFUDPOFJYFOOPFUQPEFOUSVDBS "3"&4&-.0.&/5 3&4&37"&-5&6&41"*16#-*$*5"3*

505#"%"-0/"

"-

5FMr

        
WHQGÈQFLHVVGPFÇPEKGU &RPHUÇSURSHUHOFRPHUÇGHFDVD

4BUJTGBDDJØEFYQPTJUPSTJWJTJUBOUTBMBDMPFOEB EFMBQSJNFSBFEJDJØEF5IF#SBOEFSZ 5FOEÒODJFTt5IF#SBOEFSZ FMOPVTBMØEFNPEBVSCBOB DPOUFNQPSËOJBPSHBOJU[BUQFS 'JSBEF#BSDFMPOBIBDPNQMFSU BNCMFTQSFWJTJPOTJIBSFVOJU BM SFDJOUF EF .POUKVÕD QSPGFTTJPOBMT EFM TFDUPS EF MB NPEB &MT FYQPTJUPST QSFTFOUT EFMT RVBMT FM FTUSBOHFST IBOBUSFUEVSBOU FMTUSFTEJFTEFMFTEFWFOJNFOU BVOCPOOPNCSFEFDPNQSB EPSTOBDJPOBMTJJOUFSOBDJPOBMT QSJODJQBMNFOUJUBMJBOT GSBO DFTPTJQPSUVHVFTPT EJTUSJ CVÕEPSTJSFUBJMFSTJOUFSFTTBUT FO MFT DPMrMFDDJPOT QFS B MB QSJNBWFSBFTUJVEF -BNBKPSJBEFNBSRVFTQBSUJ DJQBOUTKBIBDPOmSNBUMBTFWB QSFTÒODJBFOMFEJDJØEIJWFSO RVFTFDFMFCSBSËBQSJODJQJTEF MBOZWJOFOU "FMMFTTIJTVNBSBOEBMUSFT GJSNFT BCTFOUT FO BRVFTUB QSJNFSBDJUB RVFKBIBONB OJGFTUBU MB TFWB JOUFODJØ EF

QBSUJDJQBSFOMBDPOWPDBUÛSJB QSFWJTUBQFSBHFOFSEF BTQFDUFRVFDFSUJmDBMBCPOB BDPMMJEBRVFFMTBMØIBUJOHVU FOFMTFDUPSEFMBNPEB &OMBTFWBQSJNFSBFEJDJØ 5IF #SBOEFSZTIBFTUSVDUVSBUFO RVBUSFHSBOTËSFFT5IF$BUIF ESBM 5IF-PGU 5IF8BSFIPVTF J5IF0VUFSTQBDF5IF$BUIF ESBMIBNPTUSBUMFTQFDFTEF EJTTFOZBEPSTRVFEPOFOOPN BMFTTFWFTNBSRVFT 5IF-PGU IBBHSVQBUHSVQTDPODSFUTEF QFDFTNFOUSFRVF5IF8BSF IPVTF IB SFVOJU UPUB MPGFSUB EF %FOJN J 5IF 0VUFSTQBDF IB DPODFOUSBU MTUSFFUXFBS J FM NØO EFMT TOFBLFST TB CBUJMMFT FTQPSUJWFT &M TBMØ UBNCÏIBQSFTFOUBUEVFTFY QPTJDJPOTMB4OFBLFS&YQP BNCNÏTEFTBCBUJMMFTEF DPMrMFDDJPOJTUB JVOBFYQPTJDJØ GPUPHSËmDBEFMBOJWFSTBSJ EFMBOJOB#BSCJFTJHOBEBQFS ,BSM-BHFSGFME

.ÏTRVFNPEB -BNCJFOUBDJØ EF 5IF #SBO EFSZIBFTUBUVOEFMTFMFNFOUT DBSBDUFSÓTUJDTEFMOPVTBMØ&M EJTTFOZ EF MFT RVBUSF ËSFFT JOTUBMrMBEFTFOFMQBMBVEFM SFDJOUFEF.POUKVÕD KVOUBNFOU BNCMFMFDDJØEFTQBJTEFDVJ EBEBFTUÒUJDB DPNFMQBWFMMØ .JFTWBOEFS3PIF FTDFOBSJ EF5IF-BVOESZ IBEPUBUBM OPVTBMØEVOBNBSDBEBQFS TPOBMJUBUQSÛQJB"BJYÛUBNCÏ IB DPOUSJCVÕU MB NÞTJDB EF EJWFSTPT%+TJFMTFTQBJTEF DIJMMPVUVCJDBUTBMFYUFSJPS &MTUPOTDËMJETJiHBTUBUTw UFOZJSBOMFTDPMrMFDDJPOTEF MBUBSEPSIJWFSO &MT DPMPST HBTUBUT J FMT UPOT DËMJET DPN FM HSJT FM CMBV DFMPFMSPTBQËMJETFSBOFMT HSBOT QSPUBHPOJTUFT EF MFT DPM t MFDDJPOT UBSEPSIJWFSO  TFHPOT FMT BOB MJTUFT EF UFOEÒODJFT SFVOJUT

GHVGH¼

)UDQFHVF/D\UHW ‡ 7HO 

7 RIHULP ODPLOORU WHFQRORJLD %521=(-$7 $/0,//25 35(8

)272'(3,/$&,Ï ODGHSLODFLy DOWHXDEDVW &DPHVVHQFHUHV¼ $L[HOOHV%UDVLOHUHV¼ (QJRQDOVEUDVLOHUHV $L[HOOHV¼ QBHJOEE

)2725(-29(1,0(17 )$&,$/

¼

),1$1&(0 3(56(66,Ï DPEDERQDPHQW FOXE 727%DGDORQD
WHQGÈQFLHV B5IF-BVOESZ MFTQBJEFEJ DBUBMBSFnFYJØEFMTBMØ5IF #SBOEFSZ -BOBUVSBUPSOBBTFSMBGPOU EJOTQJSBDJØ QFS B MFT QFDFT EBCSJD FMT FTUBNQBUT OBUV SBMT BNC EJCVJYPT GMPSBMT P BNCNPUJVTBOJNBMT JFMTDP MPSTEFMBUFSSBJMBJHVBBNCVO UPDHBTUBUUFOZJSBOHSBOQBSU EFMFTDPMtMFDDJPOTRVFFMTEJT TFOZBEPSTJMFTTJHOBUVSFTEF NPEBKBFTUBOQSFQBSBOUQFSB

MBUBSEPSIJWFSO "JYÓ IP BQVOUFO EPT EF MFT FNQSFTFTEBOËMJTJEFUFOEÒO DJFTNÏTJNQPSUBOUTEFMNØO .VEQJFJ4UZMFTJHIU QSFTFOUT FOMFTKPSOBEFTEFEFCBUDFMF CSBEFTB5IF-BVOESZ

BCMBOEBFMTDPMPSTUPSOBOUMPT NÏTTVBVTJEFMJDBUT "NCFMMBDPJODJEFJY#FO)B SSJT %JSFDUPS EF 7FOEFT EF .VEQJF 4FHPOT )BSSJT FM HSJT FM CMBV DFM FM SPTB QBM PFMWFSEBJHVBTFSBOFMTRVF NÏTTFOEVSBOJBQSPQBFMQSP UBHPOJTNFEFUSFTUFOEÒODJFT NPMUEJGFSFODJBEFTFMTFTUBN QBUTÒUOJDTFODPMPSTUFSSB MFT QFDFT WJOUBHF BNC VO QVOU FYÛUJD J MFT DPMtMFDDJPOT EF HSBOTJNQMJDJUBU

4FHPOT(MPSJB4FSSB EJSFDUP SBEF7FOEFTQFSB&TQBOZB J 1PSUVHBM EF 4UZMFTJHIU FM DPODFQUF RVF NBSDBSË MFT QFDFTEIJWFSOTFSËMwFGFDUF BRVBSFMtMBw RVF EJGVNJOB J

4BMVE #FMMF[B Z#JFOFTUBS &/53"

XXXNVKFSOBUVSBMFT

3CMB4BOU+PBO % -MPSFEB

5FM

.&405&3"1*"7*356"-

1SPNPDJPOFT FTQFDJBMFT FO 1BDLT QBSB OPWJBT

r.*$301*(.&/5"$*»/ r53"5$03103"-&4 r$IPDPMBUFSBQJB '050%&1*-"$*»/ r'BOHPUFSBQJB EF-6;16-4"%" */5&/4" ‹HFOFSBDJØO

r53"5'"$*"-&4 r"OUJBDOÏ */'»3."5& 1&&-*/(%&-""-&(3*" r%&1*-"$*0/&4 %FTDVFOUPTFODPTNÏUJDPT

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
PHGLFLQD

OGFKEKPCIDUPÁFLHVGHWRUQ‡FRQVHOOV‡PHWJHV‡VDOXW

1MBOUFTNFEJDJOBMTJQSPUFDDJØTPMBS 4BMVUt4FOTFMFYJTUÒODJBEFM 4PMOPIJIBDBQEVCUFRVFOP IJIBVSJBWJEBBMB5FSSB QFS BJYÛMFTDJWJMJU[BDJPOTBOUJHVFT MBTTPDJBWFOBNCMBEJWJOJUBU &MTPMÏTJNQSFTDJOEJCMFQFSBM EFTFOWPMVQBNFOUEFMFTQMBOUFT JEFMTÏTTFSTWJVTTVQFSJPST1FS BMOPTUSFPSHBOJTNFFYFSDFJY OPDBMEJSIP FGFDUFTNPMUCF OFmDJPTPT&TUJNVMBMBTÓOUFTJ EFWJUBNJOB% FTTFODJBMQFS BMEFTFOWPMVQBNFOUEFMTPT TPT KBRVFQSFWÏFMSBRVJUJTNF JMPTUFPQPSPTJ BGBWPSFJYNPMUFT EFMFTOPTUSFTGVODJPOTWJUBMTJ mOTJUPU FTUJNVMBFOFMOPTUSF DFSWFMMMBTÓOUFTJEFMTOFVSP USBOTNJTTPSTSFTQPOTBCMFTEF MFTUBUBOÓNJD 5BONBUFJY TIBEFQSFOESFFO MBNFTVSBKVTUB"WVJEJBUPUIPN TBQRVFVOFYDÏTEFYQPTJDJØ TPMBSTFOTFQSPUFDDJØFOTQPU QSPWPDBSUSBTUPSOTTFSJPTPT &MTFGFDUFTOPDJVTNÏTQFSKV EJDJBMTFMTQPEFNEJWJEJSFOEPT HSVQTWJTJCMFTJJOWJTJCMFT&MT

QBHJOEE

-FTQSJODJQBMTNFTVSFTQFS FWJUBSBRVFTUTFGFDUFTOPDJVT TØO t*OJDJBSMFTFYQPTJDJPOTEFNB OFSBQSPHSFTTJWB t&WJUBSMFYQPTJDJØTPMBSFOUSF MFTJMFTIPSFT t'FSTFSWJSHPSSFTJVMMFSFTEF TPM t"QMJDBSVOGPUPQSPUFDUPSBEF RVBUBMUJQVTEFQFMMBMNFOZT NJOVUTBCBOTEFMFYQPTJDJØ t"QMJDBSMBQSPUFDDJØFODBSBRVF FMEJBFTUJHVJFOOVWPMBU t&YUSFNBSMFTQSFDBVDJPOTFO FNCBSBTTBEFT OFOT J HFOU HSBO t/PVUJMJU[BSQFSGVNTEFGPSNB TJNVMUËOJBBMFYQPTJDJØTPMBS t$POTVMUBSFMGBSNBDÒVUJDFO DBTEFQSFOESFNFEJDBNFOUT KBRVFBMHVOTTØOGPUPTFOTJCJ MJU[BOUT t)JESBUBSNPMUCÏMBQFMMEFTQSÏT EFMFTFYQPTJDJPOT

WJTJCMFTUBRVFTBMBQFMM BSSV HVFTJDBUBSBDUFT JBMBMMBSHB DËODFSDVUBOJPUVNPSBDJPOT TVQFSGJDJBMT&MTJOWJTJCMFTB MMBSHUFSNJOJ FMTSBJHT67#TØO BCTPSCJUTQFSM"%/ DBVTBOU BMUFSBDJPOTBMHFOPNB JFMTSBJHT 67"FTUSBOTGPSNFOFOSBEJDBMT MMJVSFT RVFBMUFSFOFMNBUFSJBM HFOÒUJDJTBUVSFOFMTTJTUFNFT EFGFOTJVTEFMBQFMM UFOJOUDPNB DPOTFRàÒODJBMBQSPMJGFSBDJØEF DÒMrMVMFTBOPSNBMTJMBGPSNBDJØ EFDBSDJOPNFTPNFMBOPNFT+VOUBNFOUBNCUPUFTBRVFT727%DGDORQD
IDUPÁFLHV

BEJWFSTFTQMBOUFT QSPUFHFJYMB QFMMQFMTFVFGFDUFBOUJPYJEBOU JBGBWPSFJYFMCSPO[FKBU&MTFV EÒmDJUFTNBOJGFTUBQFSTFRVF EBUEFQFMM JSSJUBDJPOT DSFNBEFT TPMBSTQSFDPDFTJNÏTSJTDEF DËODFSDVUBOJ KBRVFFMTOJWFMMT EFCFUBDBSPUÒEJTNJOVFJYFOMB TFWBDPODFOUSBDJØBMBTBOHJB MBQFMMEVSBOUMFYQPTJDJØTPMBS /PPCTUBOUBJYÛ OPTIBOEF TPCSFQBTTBSMFTEPTJTFmDBDFT KBRVFVOFYDÏTUBNCÏQPESJB TFS FODFSUTDBTPT QFSKVEJDJBM QFSMBRVBMDPTBTBDPOTFMMB QSFOESFQSFQBSBUTFTUBOEBSEJU [BUTJEPTJmDBUT

JXÁUGLDGLÛUQD

JCJ

PHGLFLQD

UFTNFTVSFT JTFOTFRVFMFT TVCTUJUVFJYJO FOMBQSFQBSBDJØ EFMBQFMMQFSBMCSPO[FKBUMFT QMBOUFTNFEJDJOBMTUBNCÏUFOFO VOMMPDJFOTQPEFOPGFSJSVOB HSBOBKVEB-FTQMBOUFTNFEJDJ OBMTBNCQSPQJFUBUTBOUJPYJEBOUT IBOEFNPTUSBUMBTFWBFmDËDJB JMBTVQMFNFOUBDJØEFMBEJFUB BNCQSFQBSBUTEFCFUBDBSPUÒ PMJTEFCPSSBUKBJFOPUFSBJWJUB NJOB&DPOUSJCVFJYBSFUBSEBS MFOWFMMJNFOUDVUBOJJQSPUFHJS MBQFMMEFMTSBJHTVMUSBWJPMBUT 1SFOFOUMPTEFTEFRVJO[FEJFT BCBOTEFMFYQPTJDJØTPMBS BD UVFODPNBDPNQMFNFOUQFS SFGPSÎBSMBGPUPQSPUFDDJØEFMB QFMMJBKVEFOBQSFWFOJSMBQBSJDJØ EFQSPDFTTPTJOnBNBUPSJTPBM UFSBDJPOTEFMBQFMM NBOUFOJOU MBTFWBFMBTUJDJUBU QSFWFOJOUMB GPSNBDJØEBSSVHVFTJBGBWPSJOU FMCSPO[FKBU &MTPMJTEFOPUFSB 0FOPUIFSB CJFOOJT JCPSSBUKB #PSBHPPGm DJOBMJT DPOUFOFO FOEJGFSFOUT QSPQPSDJPOT ËDJETHSBTTPTFT TFODJBMTOPTBUVSBUT FTQFDJBM NFOUMJOPMFJDJHBNNBMJOPMÒOJD 5FOFOVOHSBOQPEFSBOUJPYJEBOU JJOUFSWFOFOFOFMTQSPDFTTPTEF SFHFOFSBDJØEFMBQFMM QSFWFOFO MFOWFMMJNFOUJBKVEFOFOFMUSBD UBNFOUEFDFSUFTBMUFSBDJPOT EÒSNJRVFT SFGPSÎBOU DPNIFN EJU MBTFWBGPUPQSPUFDDJØ &MCFUBDBSPUÒÏTVOQSFDVSTPS EFMBWJUBNJOB"RVFFTUSPCB

&KUUCDVGFGLWNKQN "(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

&KWOGPIGFGLWNKQN

$POTFMMT

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

t6OFYDÏTEFTPMJMBNBODB EFQSPUFDDJØQPEFOPSJHJOBSB MBMMBSHBNFMBOPNFTNBMJHOFTJ BMUSFTDËODFSTEFQFMM t²TJNQSFTDJOEJCMFQSFOESFFM TPMBNCMBEFHVEBQSPUFDDJØ VUJ MJU[BOUGPUPQSPUFDUPSTBEFRVBUTBM UJQVTEFQFMM t#FUBDBSPUÒ PMJTEFOPUFSBJCP SSBUKBJWJUBNJOB&DPOUSJCVFJYFO BQSPUFHJSMBQFMMEFMTSBJHT67 t$POTVMUJFMTFVGBSNBDÒVUJDQFS USJBSFMGPUPQSPUFDUPSJFMDPNQMF NFOUEFQMBOUFTNÏTBEFRVBU QFSBMTFVUJQVTEFQFMM

&GN&KNNWPUFGLWNKQNCN&KXGPFTGUFGLWNKQN "(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

.‹+PTÏ"MPOTP 7PDBMEF1MBOUFT.FEJDJOBMTEFM $PMrMFHJEF'BSNBDÒVUJDTEF#BSDFMPOB

JXÁUGLDQRFWXUQD

JCJFGNFKCUGI×GPV

&KUUCDVGFGLWNKQN '&33² &OSJD#PSSËT 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KWOGPIGFGLWNKQN

(VXQVHUYHLGLULJLWDSHUVRQHVJUDQVDXWzQRPHV DPEXQWUDFWHDFROOLGRULIDPLOLDU 640'&3*. ‡(VWDGHVSHUPDQHQWV ‡(VWDGHVWHPSRUDOV ‡&DSVGHVHWPDQD ‡'LHVLKRUHVFRQYLQJXGHV

."4/06 -MFmË MPD 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KNNWPUFGLWNKQN

SFTTBUT 4JFTUBOJOUFJBOB TPNB5

.03&3" +FSF[EFMB'SPOUFSB MD 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

XXXDPNBDBTBUJBOBDPN

&KOCTVUFGLWNKQN

5FM

16$)0-$SUB"OUEF7BMFODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

QSFHVOUBSQFS/ÞSJB 1MBDFTMJNJUBEFT

&KOGETGUFGLWNKQN $07&4 $SFV 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

G F T Q V C M J D J U B U 

&KLQWUFGLWNKQN 16+0- -FQBOU 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

B S B R V F N B J T J O P FU WF V F O  O P F Y JTU F J Y F T

727%DGDORQD

QBHJOEE&KXGPFTGUFGLWNKQN &416/:+PBRVJN3VZSB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT         
PHGLFLQD

-BEFSNBUJUJTEFMCPMRVFS 4BMVUt-BEFSNBUJUJTEFMCPM RVFSÏTVOBFSVQDJØEÒSNJDB RVF BQBSFJY B MB [POB EF MB QFMMRVFFTUSPCBFODPOUBDUF BNC FM CPMRVFS ²T VO EFMT QSPCMFNFT NÏT GSFRàFOUT J DPNVOT EFM CFCÒ EVSBOU FM QSJNFSBOZEFWJEB5PUTFMT OBEPOT UFOFO VOB QFMM NPMU TFOTJCMF J EFMJDBEB RVF ÏT FYUSBPSEJOËSJBNFOUmOBJQFS NFBCMF J ÏT QFS BJYÛ RVF SËQJEBNFOUQPUTFSBGFDUBEB 1FSÛ UPUJRVFBJYÛÏTVOGBD UPSRVFJOUFSWÏDMBSBNFOUFO MBQSFTFOUBDJØEFMQSPCMFNB MBSFBMJUBUÏTRVFBMHVOTOFOT TFNCMFONÏTQSPQFOTPTRVF EBMUSFTBQSFTFOUBSBRVFTUB DMBTTFEFEFSNBUJUJT - F T Q S J O D J Q B M T D B V T F T RVF BGBWPSFJYFO MBQBSJDJØ E BR V F T U B J O G M B N B D J Ø T Ø O MFYDÏT EIVNJUBU J MB GSJDDJØ EF MB [POB RVF DPNQPSUFO VOBJSSJUBDJØNÏTPNFOZTJO UFOTBEFMBQFMM1FSFYFNQMF QFM DPOUBDUF QSPMPOHBU BNC MPSJOBJMFTGFNUFT QFSMFGFDUF EFMGSFHBNFOUBMËSFBFODF UBEB QFSMBUFNQFSBUVSBNÏT FMFWBEBRVFBSSJCBBMB[POB FOSFMBDJØBNCMBSFTUB QFSMB IVNJUBURVFFTNBOUÏEJOTEF

MËSFBRVFDPCSFJYFMCPMRVFS P UBNCÏ QFM EFTFOWPMVQB NFOUEFCBDUFSJTJGPOHT

QFSRVÒOPTFODFUJMBQFMM IB EJTNJOVÕUOPUBCMFNFOUMBGSF RàÒODJBEFQSFTFOUBDJØEFMFT EFSNBUJUJT EFM CPMRVFS "JYÛ TÓ TFNQSFRVFFMTCPMRVFST FT WBHJO DBOWJBOU EF GPSNB RVFOPTFTVQFSJMBDBQBDJUBU EBCTPSDJØ QFSRVÒBMFTIPSFT FMCFCÒOPFTNBOUJOESJBUP UBMNFOUTFD

&M SFTVMUBU EF UPUT BRVFTUT GBD UPS T D PNCJOBUT ÏT VOB BHSFTTJØ DPOUÓOVB B MB [P OB RVF BDBCB QSPEVJOU VOB BMUFSBDJØEFMBCBSSFSBDVUË OJB-BQSJNFSBNBOJGFTUBDJØ ÏT MFOWFSNFMMJNFOU EF MFT ËSFFTEFNÏTDPOUBDUF RVF TFSPTJPOFO GËDJMNFOU J mOT J UPU QPEFO BSSJCBS B TBHOBS JBDBCBSTFOUNPMUNPMFTUFTJ EPMPSPTFTQFSBMOFO/PSNBM NFOU MFTMFTJPOTTØOFWJEFOUT JOPIJIBEVCUFQFMRVFGBBM EJBHOÛTUJD QFSÛQPEFOBTTP DJBSTFBBMUSFTFSVQDJPOTEF MBNBUFJYB[POBDBVTBEFTQFS EFSNBUJUJTBUÛQJDBPEFSNBUJ UJTBMrMÒSHJDBEFDPOUBDUF'JOT JUPU FOBMUSFTPDBTJPOT RVBO FMQSPCMFNBWBBNÏTBDPN QBOZBUEFTPCSFJOGFDDJØ QPU EPOBSMMPDBVORVBESFNFOZT FWJEFOUEFGPSNBJNNFEJBUB 4FSË FM QFEJBUSF RVJ FO EF GJOJUJWB QVHVJ FTUBCMJS BNC DFSUFTBFMEJBHOÛTUJD

-BQSFWFODJØÏTMBNJMMPSNB OFSBEFWJUBSMBTFWBBQBSJDJØ J DPOTJTUJSË GPOBNFOUBMNFOU B FWJUBS FMT GBDUPST JSSJUBOUT NJUKBOÎBOUVOBCPOBIJHJFOF DBOWJBSFMCFCÒRVBOFTUËNV MMBU ÏT VOB SFHMB BEFRVBEB .JMMPSDBOWJBSMPEFTQSÏTEFMT ËQBUTJOPBCBOT NPNFOUFO RVÒTPMUPSOBSTFBFNCSVUBS VOBBMUSBWFHBEB %BMUSB CBOEB UBNCÏ ÏT SF DPNBOBCMF MÞT EF CPMRVFST USBOTQJSBCMFT J OP PDMVTJVT BJYÓDPNFMDBOWJGSFRàFOUEF CPMRVFS &T SFDPNBOB BJYÓ NBUFJY OFUFKBSBDVSBEBNFOU MFTOBUHFTBDBEBDBOWJ BNC BJHVB UÒCJB P BNC VOB MMFU EF OFUFKB BEFRVBEB QFS B BRVFTUB[POB*HVBMNFOU SF TVMUB GPOBNFOUBM MBQMJDBDJØ EVOHàFOUT QSPUFDUPST RVF

"DUVBMNFOU BNCMBVUJMJU[BDJØ EFCPMRVFSTEVOTPMÞTJRVF BNÏTUFOFOEJTTFOZTQFOTBUT

505"&%"5 4&37&*4%h"5&/$*»"%0.*$*-* 4"%

"MTFVTFSWFJEFTEF 1&340/&4(3"/4 &/'&3.&5"54$3¾/*26&4 104501&3"503*4 )041*5"-)03&4

WFJ

$POUSBDUBOUFM4FS

MMFJ MBEPDVNFOUBDJØEFMB MhBKVEFNBUSBNJUBS VÕUBNFOU SBU B( ODJ OEÒ QF EFMB%F

*OGPSNJhT

1&340/"-26"-*'*$"5*".#&91&3*µ/$*"7*4*5&4$0/$&35"%&4

&NQSFTBSFHJTUSBEBB#FOFTUBS4PDJBMOÞN4

"WEB.BSFTNF PmDJOB‹QMBOUB#BEBMPOB rXXXUPUBFEBUDPNrJOGP!UPUBFEBUDPN

5(6,'Ë1&,$*(5,­75,&$

*$8', $FOUSFDPMMBCPSBEPSEFMB(FOFSBMJUBU

&$QWRQL*DXGt SREOH

6$17)267'(&$036(17(//(6

7HO QBHJOEE

$PELHQWIDPLOLDULWUDQTXLOHQPLJ GHODQDWXUD &DVDDPEMDUGtLWHUUDVVHV &XLQDSURSLD

727%DGDORQD
PHGLFLQD BD UVBSBO EF CBSSFSB J EF TVCTUËODJFTIJESBUBOUT

$POTFMMTEFMUFV GBSNBDÒVUJD

2VBO FTUË KB FTUBCMFS UB MB EFSNBUJUJT UBNCÏBKVEBNPMU USFVSF FM CPMRVFS J EFJYBS MB [POBFYQPTBEBBMBJSFMMJVSF EVSBOUUPUFMUFNQTQPTTJCMF &MQFEJBUSF FORVBMTFWPMDBT QPUQSFTDSJVSFUSBDUBNFOUUÛ QJDQFSBMBTPCSFJOGFDDJØQFS GPOHTPQFSCBDUFSJT

t-BIVNJUBUDVUËOJBEFHVEB BMDPOUBDUFEFMPSJOBEFMT CPMRVFSTGBRVFMBQFMMTJHVJ NÏTGSËHJMJJSSJUBCMF t1FSQSFWFOJSJUSBDUBSMB EFSNBUJUJTEFMCPMRVFS ÏT GPOBNFOUBMNBOUFOJSTFDFM DVMFUEFMCFCÒ t/PGFVTFSWJSQPNBEFT

DFOUSFNÒEJD

BNCBOUJCJÛUJDTPBNCDPSUJ TPOBTJOPVTMFTIBQSFTDSJU FMNFUHF t-BOFUFKBEFMB[POBTIB EFGFSBNCTBCPOTOP BCSBTJVTFMGBSNBDÒVUJDVT BDPOTFMMBSË $FOUSFE*OGPSNBDJØEFM.FEJDBNFOU $PMrMFHJEF'BSNBDÒVUJDT EFMB1SPWÓODJBEF#BSDFMPOB

.‹%0-034."4%&-#-"/$)

14*$»-0(" /J×PTZBEPMFTDFOUFT

53"5".*&/50%&- %0-03$3»/*$0 :'*#30.*"-(*" &/'&3.&%"%&4 %&(&/&3"5*7"4 3&6.«5*$"4:"-&3(*"4

5SBOTUPSOPTEFMBQSFOEJ[BKFZP DPOEVDUB 5%")5SBOTUPSOPTBGFDUJWPT EFQFSTPOBMJEBEZBMJNFOUBSJPT

"EVMUPT

/FVSPQTJDPMPHÓB

t)*(*&/&4 %*®3*&4

1TJDPUFSBQJB

t"1"54* $0.13&4

%FNFODJBT USBOTUPSOPTEFMTVF×P &WBMVBDJØOOFVSPQTJDPMØHJDB SFIBCJMJUBDJØODPHOJUJWB 'BNJMJBSZQBSFKB )PSBTDPOWFOJEBT

5FM

&.*304"

$+VBO99*** 5FM 4BOU'PTUEF$BNQTFOUFMMFT #BSDFMPOB

QBHJOEE

t(&3*"53*" *1&%*"53*"

FEPMPSTNBT!HNBJMDPN $$PMMJ1VKPM SBr#BEBMPOB

5HVLGHQFLD 7HUFHUD(GDG 727%DGDORQD

t"$0.1" /:".&/54

5SBOTUPSOPTEFBOTJFEBE FTUSÏT EFQSFTJØO GPCJBT-VEPQBUÓBTZ BEJDDJPOFTTPDJBMFT1TJDPTJT

7JTJUBTDPODFSUBEBT

5FM

 "W1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4 

        
GURGEKCNXCECPEGU GNRTÃ&#x2018;ZKOFGLWNKQN

GFKVCTÃ&#x20AC;EQOÃ&#x2C6;UEQUVWON GURGEKCNFGXCECPEGU 6GPUQDGTVGNVGWEQOGTÃ&#x2020;Q NCVGXCDQVKICCSWGUVOGUF~CIQUV!

{'52'%+#.1$'46616.~'56+7|

'.616$#&#.10#FGHQTOCKPPQXCFQTCKFGURTÃ&#x2C6;UFGNCFGOCPFC

FGPQGZKUVKTWPUWRNGOGPVFKPUFGN'URGEKCNFGXCECPEGU|QHGTKO EQOGTÃ&#x2020;QUSWGFQPGPUGTXGKVQVGNOGUF CIQUVCQPRQFGOVTQDCT 2K\\GTKGUTQUVKUUGTKGUOGPLCTURTGRCTCVUTGUVCWTCPVUOCP[CEU NCORKUVGTKGUEWDGUGORTGUGUFGPGVGLCKPHQTOÃ&#x20AC;VKEURGVKVGUTGHQTOGU EQPUWNVQTKGUHCTOÃ&#x20AC;EKGUUGTXGKUGUVÃ&#x2021;VKEU

'6570#'/24'5#37'&10#5'48'+'./¬5&~#)156+016#037'5! 215#'.6'7'52#+27$.+%+6#4+FGUFGKV CPGZCTGOWPRGVKVGUETKV Ã¥ CODNGUGURGEKCNKVCVUFGNVGWEQOGTÃ&#x2020;UGPUGECREQUV

5+01'68'7'001':+56'+:'5

UKGUVGWKPVGTGUUCVUCRWDNKECTCNIWPCPWPEKGPCSWGUVC GFKEKÃ&#x2019;VTWSWGWRGTTGUGTXCTN GURCKRWDNKEKVCTK CDCPUFGNFGLWNKQNVGN 1307"&45*6JOEE


YHK,FOHV‡FLUFXODFLÓ‡QRYHWDWV‡FRQFHVVLRQDULV

727PRWRU

616OQVQT ÀLPEB:FUJ

.PUPSt-4LPEB:FUJÏTVOWF IJDMFUPUUFSSFOZQFOTBUQFSMB DJSDVMBDJØFODBSSFUFSB QFSÛ RVFJODPSQPSBBMHVOTFMFNFOUT RVFFMGBOUSBOTJUBCMFFOUFSSFOZT NÏTEJmDVMUPTPT%JTQPTBEFDB SSPTTFSJBEFQPSUFT BNCVOB MPOHJUVEEF NFUSFT"OJWFMM FYUFSJPSJJOUFSJPSFTUSBDUBEVO WFIJDMFTFOTFHBJSFFTUSJEÒODJFT RVFNBOUÏVOBMÓOJBSPCVTUBJ FMFHBOU&TUËEJTQPOJCMFFOUSFT OJWFMMTEFRVJQBNFOU"DUJWF "NCJUJPOJ&YQFSJFODF-BWFSTJØ NÏTCËTJDB M"DUJWF JODPSQPSB DPNBFMFNFOUTEFDPOGPSUBJSF DPOEJDJPOBU TFJFOUTEBWBOUFST BKVTUBCMFTFOBMUVSBJQPTUFSJPST

BMFTRVBUSFSPEFT FYDFQUVBOUFM NPUPSEJÒTFMEFDBWBMMTJM 54J RVFOPQPEFOJODPSQPSBS MBUSBDDJØUPUBM&MWFIJDMFOP EJTQPTBEFSFEVDUPSBQFSÛTÓ EVOTJTUFNBEBKVEBQFSCBJYBS QFSQFOEFOUTTVQFSJPSTBMT HSËDJFTBMRVBMFTNBOUÏVOBWF MPDJUBUDPOTUBOUEBWBOUVOEFT DFOTQFSMMPOHBU&M:FUJEJTQPTB EFRVBUSFDPJYJOTEFTFHVSFUBU EFTÒSJF BMBSNBEFMDJOUVSØEF TFHVSFUBUEFMDPOEVDUPSJEF MBDPNQBOZBOU BOUJCMPRVFKB NFOUEFGSFOT BODPSBUHFT*TPmY SFDPM[BDBQTBKVTUBCMFTFOBMUVSB JFMTEBWBOUTBDUJVTJGBSTBOUJCPJ SB FOUSFEBMUSFT

MMJTDBOT UBODBNFOUDFOUSBMJUBU BMÎBWJESFTFMÒDUSJDTBMEBWBOUJ BMEBSSFSF SFDPM[BDBQTQPTUFSJPS QMFHBCMF SFUSPWJTPSTFYUFSJPST BKVTUBCMFTFMÒDUSJDBNFOUJWPMBOU BKVTUBCMFFOBMUVSBJFOQSPGVOEJ UBU1FMRVFGBBMBDBQBDJUBUJOUF SJPS FM:FUJDPNQUBBNCVOHSBO FTQBJEFDËSSFHB&MNBMFUFS EFTUSVDUVSBnFYJCMF QFSNFUVOB ËNQMJBDBQBDJUBU RVFQPUBSSJCBS BBVHNFOUBSOPUBCMFNFOUmOT BMTMJUSFT TJUSBJFNFMT TFJFOUTQPTUFSJPST&MWFIJDMF QFSNFUEJTQPTBSEFEPTNPUPST BCFO[JOBJUSFTEJÒTFM5PUTFMT QSPQVMTPSTEJTQPTFOEVODBOWJ NBOVBMEFTJTSFMBDJPOTJUSBDDJØ

GF T

$&/530%& 3&$&1$*»/ 7'6

Q V C M JD JU B U B S B R V F N B J T J O P 

5BMMFST 3FDBOWJT 7FOEFTJ&YQPTJDJØ

FU WF V F O  O P F Y JTU F J Y F T 727%DGDORQD

QBHJOEE

2%4)2!-/34/$! #,!3%$%6%(Ù#5,/3 42!-)4!-/3 "!*!42¬&)#/

1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

5FM 'BY

5FMÏGPOPT 

NPUPTCBEBMPOB!UFSSBFT         
/HFWRUV

NGEVQTUFDUWHV‡IRWRGHQÙQFLD‡SURWDJRQLVWD‡FRO‡ODERUDFLRQV

5BMBEBSCSFT - B + V O U B % J S F D U J W B E F M"TTPDJBDJØEF7FÕOTEF1FQ 7FOUVSBM*MMB'SBEFSB EFTJUKB NBOJGFTUBSFMTFVNBMFTUBSJ JOEJHOBDJØBNCMBUBMBJOEJT DSJNJOBEB EFMT BSCSFT EFM DBSSFS#BMEPNFS4PMË .VMUJUVEEFWFÕOTJTPDJTEFM OPTUSFCBSSJTIBOEJSJHJUBOP

3FHJEPSJB EF .FEJ "NCJFOU J .PCJMJUBU BNC MB GJOBMJUBU EJOUFOUBS HFTUJPOBS VOB SF QBSBDJØTBUJTGBDUÛSJBQFSBMT JOUFSFTTPTEFMCBSSJJFMTTFVT WFÕOT

TBMUSFTDPNSFQSFTFOUBOUTMF HÓUJNTEBWBOUMBENJOJTUSBDJØ QFSRVÒTFMTEPOJVOBFYQMJ DBDJØ " DBVTB EF MBMBSNB TPDJBM RVFIBEFTFODBEFOBUBRVFT UBBDDJØTFOTFQSFDFEFOUTFO MB OPTUSB DJVUBU TPMtMJDJUFN VOB SFVOJØ VSHFOU BNC MB

+VOUBEJSFDUJWB "TTPDJBDJØEF7FÕOTEF 1FQ7FOUVSBM*MMB'SBEFSB

$JÒODJBB#BEBMPOB %BWBOUFMUBVMØEBOVODJT MB NJSBEBOFHVJUPTBEFO.BSD OPWPMBUVSBSTFBMBEBSSFSB OPUBmOBMEFDVSTBMDBQEVO JOTUBOU BNC EFDJTJØ GFSNB NJSB MB MÓOJB EFM TFV OPN J DPHOPNT WFJFOUSFTTBMUBEB FOOFHSFUBMBQBSBVMBwBQUFw -BMFHSJBJMFNPDJØTBQPEFSFO EFMM)FBQSPWBU -BOZ WJOFOU FO . BSD D P NFOÎBSËUFSDFSEFNFEJDJOB BM)PTQJUBM5SJBTJ1VKPM NÏT DPOFHVU DPN MIPTQJUBM EF $BO3VUJB#BEBMPOBFMTEPT QSJNFSTBOZTFMTWBFTUVEJBS B MB 6OJWFSTJUBU "VUÛOPNB EF#FMMBUFSSBEBRVFMMTBOZT HVBSEBCPOTSFDPSETEBNJDT QSPGFTTPSTJBMHVOBRVFBMUSB BWFOUVSB"SBFTUËNPMUDPO UFOUQFSRVÒQPESËDPOUJOVBS FMTFTUVEJTVOJWFSTJUBSJT UBOU FMTUFÛSJDTDPNFMTQSËDUJDT B MBTFWBDJVUBU

DPOOFDUJVT EF MFT DÒMtMVMFT OFSWJPTFT"MFYBOESF'MFNJOH RVFWBUSPCBSMBOUJCJÛUJDEFMB QFOJDJMtMJOB$IBSMF5PXOFT FMEFTDPCSJEPSEFMSBJHMËTFS 4FWFSP0DIPBRVFWBUSFCB MMBSFOFMEFTYJGSBNFOUEFMDP EJHFOÒUJD2VBOMJBHSBEBSJB BMHVOEJB FODBSBRVFGPTFO VOBNÓOJNBQBSUQPEFSDPO USJCVJSBBMHVOEFTDPCSJNFOU RVFBKVEÏTBEJTNJOVJSFMQB UJNFOUJFMEPMPSEFQFSTPOFT RVFQBUFJYFOHSFVTNBMBMUJFT DPNFMDËODFS MBM[IFJNFS FM 1BSLJOTPO 4JVOBWFHBEB 4FWFSP0DIPB WBEJSRVFi-BNPSÏTMBGVTJØ EFGÓTJDBJRVÓNJDBw FO.BSD DSFVRVFMBNPSQFSMBNFEJ DJOB QFSMBDJÒODJBÏTUBNCÏ MB VOJØ EF DPOFJYFNFOUT J IVNBOJUBU

&ODBSBOPUÏDMBSRVJOBTFSË MB TFWB FTQFDJBMJUBU QFSÛ BSB RVF TBQ RVF $BO 3V UJ DPNQUBSË BNC VO DFOUSF EJOWFTUJHBDJØCJPNÒEJDBQFS B MB NFEJDJOB QSFWFOUJWB J QFSTPOBMJU[BEB BNC FM RVF FTQPESËEJBHOPTUJDBSMBQSF EJTQPTJDJØ HFOÒUJDB B QBSUJU EFMTUVNPST QPUTFSWBMPSJVOB BMUSBQPTTJCJMJUBU JFTEFEJRVJ BM DBNQ EF MB JOWFTUJHBDJØ % VOT BOZT FOÎË #BEBMPOB IB GFU VO SFDPSSFHVU B GPOT EJOT EF MËNCJU EF MB NFEJ DJOB M)PTQJUBM .VOJDJQBM FM $FOUSF 4PDJPTBOJUBSJ EFM $BSNF M)PTQJUBM5SJBTJ1VKPM M*OTUJUVU(VUUNBO MB'VOEBDJØ $BSSFSFT 4PNOJB EFTQFSU J QFOTB FO JOWFTUJHBEPSTRVFIBOGFUEFT DPCSJNFOUTJNQPSUBOUTQFSB MÏTTFSIVNË3BNPOJ$BKBM RVFWBSFWFMBSFMTQSPDFTTPT

.BSJ$BSNFO-P[BOP

&OWJBOhTMFTUFWFTDBSUFT &OWJBOhTMFTDBSUFTPGPUPTEFOÞODJB t²TPCMJHBUPSJFMOPN EBEFT%/*PQBTTBQPSUEFMBVUPS t$BQEPDVNFOURVFFOTTJHVJFOWJBUTFSËSFUPSOBU t&M505FTSFTFSWBFMESFUBSFEVJSJFEJUBSMFTDBSUFTRVFIPSFRVFSFJYJOJQVCMJDBSBRVFMMFT RVFDPOTJEFSJPQPSUÞ t/PFTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒODJBOJTBUFOESBOWJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUFFMTPSJHJOBMT FOWJBUTPQVCMJDBUT $-MFØ OB#BEBMPOBCBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN 

1-FDUPST1BH1BH1BHJOEE727%DGDORQD
IRWRGHQÙQFLD

/PTÏTJMBHFOUEF#BEBMPOB DPOFJYBRVFTUJOESFUTJUVBUBM DBSSFS "CBU &TDBSSF MBUFSBM BVUPQJTUB BMCBSSJEF4BOU$SJTU TFNCMB VO WBJYFMM BODPSBU B

QFSTPOFTOPUFOÓFNNBTTFT ESFUT TJQSPUFTUBWFT FUSFQSJ NJFOBDPQTEFCBTUØ CÏ DPN EJVMBDBOÎØ UFNQTFSBUFNQT "SBFOTUSPCFNBMTFHMF99* TBDPTUBVOBBMUSBFYQSPQJBDJØ JIBVSFNEFUPSOBSBOFHPDJBS BSB BNC FMT BDUVBMT HPWFS OBOUT4FSFNUSBDUBUTDPNB QFSTPOFT &OT FTDPMUBSBO /PTÏDPNFYQMJDBSRVFNIF QBTTBUUPUBVOBWJEBFTQFSBOU MBDPOTUSVDDJØEFMMBUFSBM WJWJOU FOVOBDBTBEFDFOU QFSÛ TFO TFMFTDPNPEJUBUTRVFIBVSJB QPHVU UFOJS TJ OP UJOHVÏT MB DSFVEFMFYQSPQJBDJØ FOWPMUBUT EFEJmDJTBCBOEPOBUTRVFNJDB FONJDBFTUBODBJFOUBUSPTTPT JBNCSBUFTQFSIBCJUBOUT&O m TJWPMFOQBTTFKBSQFS#BEB MPOB WJOHVJOBWFVSFBRVFTUB [POB TFNCMBVOBMUSFQBÓT OP MBOPTUSB#BEBMPOBRVFUBOUFOT FTUJNFN

UFSSB QFSÛ OPTFOZPST ÏTVO FEJGJDJDPOTUSVÕUBMBNBUFJYB WFHBEB RVF MBVUPQJTUB GSVJU EVOBFYQSPQJBDJØRVFOPUFOJB DBSBOJVMMT FOBRVFMMUFNQT MFT

"MGPOT-BTTP

WXHWVHOSURWDJRQLVWD

5SPCBUPUFTMFTDBSUFTEFMTMFDUPSTBMOPTUSFXFC XXXFMUPUEJHJUBMDPNDBSUFTEFMTMFDUPST

'BTBOZT )FVDFMFCSBUFMT WPTUSFTQSJNFSTBOZTKVOUT 1PSUBhOTPFOWJBhOTVOB GPUPHSBmBJFMSFEBDUBUEFUFYU 1FSOPNÏTåGFTVOSFHBM PSJHJOBM $-MFØ POB #BEBMPOB

1POUEFM1FUSPMJ &TUBNB×BOBNFGVJBQBTFBS QPSFMOVFWPi1POUEFM1FUSPMJw EF#BEBMPOB /P IBDF VO NFT RVF MP JO BVHVSBSPO Z TF UJFOF RVF DPOTUBUBSRVF -PT BMBNCSFT RVF TJSWFO EFQSPUFDDJØOIPSJ[POUBM ZB FNQJF[BOBPYJEBSTF -BT SFHMJMMBT EF MPT -&%T BQBSFDFO PYJEBEBT FO BM HVOPTQVOUPTEFMBMÓOFBEF JMVNJOBDJØO 1FSPMPNÈT TPOMBTUJSBTEF QMÈTUJDPEFQSPUFDDJØOEFMPT -&%T TVQPOHPRVFTFIBCSÈ VUJMJ[BEPBDSÓMJDP RVF FOUSF MB EJMBUBDJØO Z MB IVNFEBE

EFMMVHBS ZBTFMFWBOUBOQPS MPTFYUSFNPT

.BOPMP Z1BRVJUB

$PODMVTJØO &O P D UVCSF OPWJFNCSF ZB TF FTUBSÈO SPUBT P IBCSÈO EFTBQBSFDJEPFTUBTUJSBTEF 1.."ZQBSUFEFMPT-&%TTF IBCSÈOBQBHBEP PSPUP yZ TJOPBMUJFNQP $PO MB OVFWB GJOBODJBDJØO WPMWFSFNPTBSFEFDPSBS&M 1POUEFM1FUSPMJw FTUBWF[DPO NBUFSJBMFTNÈTSFTJTUFOUFTZ NÈTBDPSEFTDPOMBTJUVBDJØO NBSÓUJNBEFMMVHBS $(

'FMJDJEBEFT .BOPMPZ1BRVJUB )BZRVFTFSWBMJFOUFQBSB DBTBSTFPUSBWF[ ZDPOMB NJTNBP EFKVMJPBMBTI&OMB *HMFTJBEF4BOU'SBODFTD `.ÈYJNB"TJTUFODJB

2VJFSFTDPMBCPSBS 7PMTDPMrMBCPSBS DPMrMBCPSB

*OGØSNBUFBRVÓPFO*OGPSNBhUBRVÓPB

727%DGDORQD

XXXBGSJDBOPTNJSBDPN

 

1-FDUPST1BH1BH1BHJOEE/HFWRUV

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

        
1(&52/¶*,48(6

*OGPSNBDJËQSPQPSDJPOBEBQFS10.1"4'Á/&#3&4%&#"%"-0/" 4"

"/"."3*"'&3/«/%&;#"3#" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+04&13&(6*--3*#05 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

4&3"'¶/#&3.Á%&;5033&4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

«/(-&41&3«/4050 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+6"/"36&%"$".104 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

0304*"#&3(&4-"$"45" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

1&%3010."3&44"/$)&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+"6.&7*%"-*("3$¶" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

5&3&4"46#*3"/"#"33&%" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$"7"3("4#-"/$0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"$"3.&/ .03&/0.03&/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

."/6&-"".1"30("--&(0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

."3¶""3"/%".«326&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+0"/53&/$)*."/6#&/4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

«/(&-&4."35¶/&;7"-7&3%& -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

&/$"3/"$*»/$"3/&*30 '&3/«/%&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

1"6-*/0-«;"30.6º0; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

"/50/*0+*.²/&;(».&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

$"3.&/1*;"3301²3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+0"/5&36&-*&91»4*50 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

.0/54&33"5.03&3"*#07² -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

.&3$&%&4507"3.&/%0;" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# "/50/*0$"/"-4*9"64 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

+04².&$"30%3¶(6&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# 304"1²3&;'&33® -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

&-&/"1&3&(3*/"3&:&4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

."/6&-(».&;+*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"-6*4"4&("33".0/$"%" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# ."/&-4"-035*10/4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# +04&14"-"%3*("4*1*+0"/ -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# +04²-»1&;%&)"30 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# 1&3&$030.*/"4*1"-0.&3"4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'# (6.&34*/%"$"4"4+63¶0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFKVMJPBMh0SBUPSJ1'#

"HSBÕNFOUTJBOJWFSTBSJT &TRVFMFTBMBSFWJTUBFM505 4JWPMQVCMJDBSVOBFTRVFMBBMBSFWJTUBFM505 USVRVJhOTPQBTTJQFSMBOPTUSBPmDJOB $-MFØ POFS#BEBMPOBr 5FMr OFDSPTQBHJOEE

727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQD
=ÁSLQJ %JKPVT EFKVMJPM

%JWFOESFT EFKVMJPM

I $VJOB

%JTTBCUF EFKVMJPM I .JOJTÒSJF

I *OGBOUJM

$PDJOBDPO #SVOP0UFJ[B

%JVNFOHF EFKVMJPM

%PSBFNPO

%JMMVOT EFKVMJPM I .BHB[JOF

I 4ÒSJF

&MMFTJKP

&MDPSEFMB DJVUBU

&MTNBUJOT EhFTUJV &NJTTJØ FTUJVFODBEFM NBHB[JOFEFMT NBUJOTEF57 I *OGPSNBUJV

$BEBNBUJ EVSBOUBRVFTU FTUJV FNJTTJØ EVODBQÓUPMEFM HBUDÛTNJD

&TQBJEJBSJBNC VOSFDVMMEFMFT NJMMPSTSFDFQUFT EFDVJOB

727%DGDORQD

QBHJOEE

(FOFS -BDBJHVEB EF#BSDFMPOB DPOTBHSBMB EFTGFUBEFMT SFQVCMJDBOT $JODDFOUFTNJM QFSTPOFTFTDV MMFOMFYJMJ#BEBMPOB /PUJDJFT &NJTTJØEFMEB SSFSDBQÓUPMEFMB OPWFOBUFNQP SBEBEFM$PSEF MB$JVUBU$BEBWFTQSF UBNCÏEVSBOU MFTUJV FTQBJ JOGPSNBUJVBNC MFTOPUÓDJFTEF #BEBMPOB

        
KRU¶VFRSV ®3*&4 BM

$3"/$ BM

#"-"/±" BM $"13*$03/ BM

-BDPTBFTUËFOGPDB EB B MB GFJOB BM MMBSH EBRVFTUT EJFT QFSÛ OP QJOUB NBMBNFOU EFM UPU FODBSB RVF IBVSFV EF GFS DPTFT RVF OP VT BHSBEFO J VT TFOUJSFV PCMJHBUT EFT B EFJYBS MFT WPTUSFT PQJOJPOT B VOB CBOEB J GFS FM RVF VT EJVFO OPVTIPBHBGFVNBTTB BQJU ÏTFMRVFTPMQBTTBSB MBGFJOB QBDJÒODJB

"WPTBMUSFTVTBOJSJB QFSGFDUFWJBUKBS TPSUJS EFMBSVUJOBJUSFODBS BNCMBOBSGFOUEFDBEBEJB TJOPQPEFVBOBSEFWJBUHF QPEFV GFS FM RVF FO EJVFO TPNJBSUSVJUFT PTPNJBSEFT QFSU TFNQSFJRVBOOPUJOHVFV VOB GFJOB EF SJTD RVF TJ VT GFVNBMOPNIPQFSEPOBSJB UBNCÏFTUBSFVNPMUNÏTCÏ GÓTJDBNFOU

&TUBSFVNPMUYFSSBJSFT JUJOESFVNPMUFTHBOFT EFYQSFTTBS FM RVF TFOUJV B DBEB NPNFOU OP VT UBMMFV RVF KB VT GB GBMUB FTUBSPCFSUTJFYQSFTTBSWPT PTJHVJRVFMBDPTBWBGPSÎB CÏ FO BRVFTU TFOUJU "SB CÏ IBVSÓFVEFQMBOUFKBSWPTRVF QFOTFVGFSBNCFMTEJFTEF GFTUB RVF WJOESBO BWJBU MFT WBDBODFT

"WPTBMUSFTVTBGFDUFO NPMUBRVFTUTEJFTFOFM TFOUJURVFUJOESFVVOB NJDBEFNBMHFOJ DPTBRVF QPUTFSOPÏTNBTTBDPSSFOU FO WPTBMUSFT QFSÛ RVF QFS DJSDVNTUËODJFTBTUSPMÛHJRVFT QFSEFVMBQBDJÒODJBJBJYÛGB RVFQFSOPSFTTBMUFVJDPO UFTUFVEVOBNBOFSBEJSFDUB JDPOUVOEFOU4PSURVFÏTVOB DPTBQBTTBUHFSB

5"63& BM

--&» BM

&4$031¶ BM "26"3* BM

1BTTBSFV VOB FUBQB 5PU J RVF FMT BMUSFT 6T FTQFSFO VOT EJFT )JIBVOJOTUJOUEFDSJT GBOUËTUJDT TPCSFUPU FO FMDBNQEFMBQBSFMMB TJQPEFVGFVTFSWJSFMTWPTUSFT FODBOUTQFSEFNPTUSBSFMRVF QPSUFVBEJOT OPDBMTFSFYB HFSBU TFO[JMMBNFOUDBMNPT USBSTF BNC USBOTQBSÒODJB J TJODFSJUBU /FDFTTJUFV RVF VTFTUJNJOJÏTNPMUQSPCBCMF RVFIPQVHVFVDBQUBSBNCMB HFOURVFVTFOWPMUB

QBDJØ NPMU JNQPSUBOU OP UJOESFV QBDJÒODJB QFS SFT J UPU TIB EF EJS ÏT NJMMPSRVFOPVTUPRVJONBTTB MB NPSBM QFSRVÒ OP FTUFV EF QVOZFUFT &O MBNCJFOU GBNJMJBSUBNCÏIJSPOEBSËMB UFOTJØJTFSËEJGÓDJMNBOUFOJS VOBDPOWFSTBBNCWPTBMUSFT TJ OP ÏT QBT RVF OP QBSMB OJOHÞNÏTRVFWPTBMUSFT

OPNÏT GBSBO RVF FT USPODBSWPTMFTDPTFT OPIFVEFQBUJSOJEPOBSMPTIJ MFTDVMQFTEFUPU BMDBQJBMBm HSËDJFTBRVFVTUBMMJOBMHVOB DPTBRVFWPMÓFVVTFTUBMWJBSFV VOHSBQBUEFNBMEFDBQTSFMBDJP OBUTBNCFMGFURVFOPUPUFMRVF UFOJVFONFOUQFSGFSÏTBEF RVBUTFNQSFJVTOFTDBQBSFV EBMHVOBEFHSPTTB

EF EJFT BNC NPMUT TPNOJT BM DBQ J BNC NPMUFT JEFFT RVF FO BMHVO NPNFOU QPEFO TFNCMBS JODPIFSFOUT QFSÛFOSFBMJUBU TØO CPOFT J UFOFO MB TFWB MÛHJDB/PEFJYFVEFQFOTBS DPTFT QFS GFS KB RVF QPEFV USPCBS TPMVDJPOT B DPTFT RVF VT BGFDUFO EF NBOFSB JNQPSUBOU

#&440/4 BM 7&3(& BM

4"(*5"3* BM 1&*904 BM

/FDFTTJUFVQBSMBSEF 1 SFQBSFVWPT 1FS B WPTBMUSFT TFSË " OFV FO DPNQUF FTQFDJBMFMGFURVFFT UBSFVNPMUSPNËOUJDT TFOUJSFV CPOFT WJCSBDJPOT BNC UPUIPN J CVTDBSFV FM TJTUFNB QFSGFDUF QFS USPCBS FMCFOFTUBSEFMTEFNÏT DPTB RVF VT GBSË USBOTNFUSF VOB QBVJVOCPOSPUMMPFOWFKBCMF 1FSUBOU TFSBOEJFTEFUJQTEF SJVSF EFTPSQSFTFTEJWFSUJEFT JEBGFDUFFOUSFUPUT

DPTFTRVFVTQBTTFO JÏTNPMUGËDJMRVFIP BDBCFVGFOUBMMMBSHEBRVFTUT EJFT KVTUBNCQFSTPOFTRVF OPVTQFOTËWFVRVFVTFTDPM UBSJFO QBSMBSFVNPMUEFDPTFT QSPGVOEFTRVFVTBGFDUFOEF NBOFSBFTQFDJBMJMFTQFSTP OFTPQFSTPOBFORVJDPOmFV TFSËCBTUBOUOPCMF JQPESFV DPOmBSUSBORVJMrMBNFOU

BNC FMT EJOFST TF VT FTDBQBSBO EF MFT NBOTTFOTFWPMFSJRVBOVT OBEPOFV KB TFSË VOB NJDB UBSE QFS SFDVQFSBSMPT UPU ÏTRàFTUJØEFQFOTBSBCBOT EBDUVBS P NÏT CFO EJU EF DPNQSBS RVF EF WFHBEFT DPNQSFN DPTFT CFO JOÞUJMT P TFO[JMMBNFOU RVF OP FOT GBODBQGBMUB

QFS TFOUJS EF UPU TFN CMBSFV VO DPOGFT TJPOBSJ MB HFOU VT WJOESË B EFNBOBS DPOTFMM TPCSF RVBMTFWPMUFNB MBHSBOTPSU ÏTRVFEJOTMBQBSUDPNQMFYB EBRVFTUBIJTUÛSJBIJIBVOB QBSU BNBHBEB RVF TFSJB MB GBDJMJUBURVFUJOESFVQFSUBMMBS FM SPUMMP B RVJ OP VT WF CÏ EFTDPMUBS

SDVVDWHPSV/JWFMMEJGÓDJM

/JWFMMGËDJM

0NQMJVMFTDBTFMMFTCVJEFTEFMSFRVBESFEFYRVBESBUTBNCYJGSFTEFMhBM/PThIBEFSFQFUJSDBQOÞNFSP FOVOBNBUFJYBmMBIPSJU[POUBMPWFSUJDBMOJTVCRVBESJDVMBEFY 1FS4VEPLVT8FCDPNQBHJOEE

727%DGDORQD
SDVVDWHPSV 

 

&-&/"5"305 7*4" "UFODQFSTPOBMNFOU 5PSOBSË 5SVDBSË 2VBO &MTTFVTTFOUJNFOUT $0.130#")0505 EFIBNBIQNUG UN "QUDPE B

   

,"*."5"30503*&/5"$*»/)VNBOB BZVEB&TQJSJUVBM MJNQJF[BTFOFSHÏUJDBT

4PMVDJPOTBMBTFDDFDPOÛNJDT   

7*4"5&- &.#36+"%" 5*&/%" &405²3*$"

1SPEVDUPT&TPUÏSJDPT Z"SUÓDVMPTEF3FHMP

5FBUJFOEPQFSTPOBMNFOUF

1FS1BV7JEBM

)03*5;0/5"-4 $BOUBS MB DBOÎPOFUB EFM USBMBSË USBMBSË &M EBSSFS EFMT NPIJDBOT  'B EF HVJB QFSÛ WPMESJB TFS VO DBCEJMM 5SBVTNBMNFTPTQFSMFTTBMT 1 BNC DSPTTB 1SPWPDB MJODFOEJ EFMBGFCSF"QBHVFOFMTGBST ²TBM.BSFTNFJFTUËRVFDSFNB 3VDBEFT OP DPMMFT EF CPVT 1FSBEPSNJSTFDPNQUBPWFMMFT FMÒDUSJRVFT"DBCFOBNCUPUTFMT ËOJNT&TUSBOZGSF FMRVFPNQMF FM DPS EFMT PSGFT 5JSBOU FOSFSF DPNMBEWPDBURVFOPEØOBMBDBSB /PÏTDPTBEFMFMFGBOUBOTEFMT FTUFMT -J GPU VOB QFSEJHPOBEB BM TVQFSJPS&OHFHPBNBSMBWFSTJØ DBTUFMMBOBEF.PMJÒSF1FODBDPN VOGSBODJTDË)FVTMBBRVÓ.F OIJ KVHP RVF FO UFNQT EF MB #ÓCMJB KB FSB VO QFSTPOBUHF -B EBSSFSB EF MFT NPIJDBOFT  'SBHNFOUTEFWPMUBDJDMJTUB"QMFDT CPMFUBJSFT'BSFNPS.VMUJQMJDP FMT FTGPSÎPT EFM UJNCBMFS * BSB IFVTMP BRVÓ  $PN B WFTUJU ÏT RVBTJ FUFSO -MJHVFTTJO TFOTF OFDFTTJUBUEFnJSUBS$PNRVF IBODPNFOÎBUWBOEFOUFTPT6O NFTQÒTTJN

WDURW

 XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

QBHJOEE

5FM $(àFMMJ'FSSFS +UP.FUSP1FQ7FOUVSB

7$5270$5,1$ /$6 + 5(638(67$6 48(%86&$6/$6 (1&2175$5É6

££//É0$0(

 9,6(6(&21Ó0,48(6  606 HQYLDPDU \WXSUHJXQWDDO 

0$(675$'(5(,., 5HLNL KRUDVFRQYHQLGDV

7(/

3UHFLR)LMR½3UHFLRPyELO½0D\RUHVDxRV

%$%$/$:2

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

727%DGDORQD

$63404%&

5BSPU /VNFSPMPHÓBZWFMBT 4FNJOBSJPEF3FJLJ

7&35*$"-4 -IPNF BTJËUJD GFUCJTUFD"WJTJRVFM"MCFSUÓOPIJ ÏTUPU"MDPSEFDBEB%FUBO FNCBEBMJURVFFTUËTFNCMBFOGB EBUJUPU5SJQMJRVFOMFOUSFOBNFOU "QBSFEJTEFRVBMTFWPMNBOFSB QFSÛ B UPUB WFMPDJUBU 'ØSNVMB NËHJDB QFS GFS BOBS FM UBUBOP  6OJS TFOTF IBWFS EF DBTBS .POKP BUSBQBU FO FM DJTUFSDFOD  -JSJTNF FTUSPODBU &OWJP QSFTPOFST BMT DBNQT EFM OPSE 4JT TFOTF TFHVSFUBU TPDJBM  -MPCBSSPEBTQFDUFNÏTJOPGFOTJV $PNQPTU RVÓNJD JNQSFTDJOEJCMF QFMTWJHBUBOT'JOBMEFUSBKFDUF +B FT WFV RVF EF HSBO TFSBO VOT QPSDT .JUKB CVUBDB QFSÛ B MBOHMFTB3FWJTUBIVNPSÓTUJDB EFEJDBEB B MFT YVFUFT 1SJNBUT FWPMVDJPOBOUDBQBUFMFT&T DSVTQFJYMBSPCBQFSRVÒIJUSPCB GPSÎBDBSOBTTB(VTUØTDPNGSVJU QPÒUJD5SBÎTFOTFWPSFT&M NÏTFOEJNPOJBUEFMTKPDT'PSÎB TFU1BTTBSTIPEBMMÛNÏT CÏ BNC FM GFSSP DBMFOU 'BOH BM MMJNPOFS3FQÛRVFSTVQFSTJ MFODJØT/BMUSPTIJmRVFNMMFUJFMT NBMMPSRVJOTWJ

&RQVXOWDVOLPSLH]DVPLVDV HVSLULWXDOHVHQWUHJDGHJXHUUHURV PDQRRUXODVDQWRVHLID %DGDORQDMXQWR0jJLF RGXGXDPLJXHO#PVQFRP

7HO         
2%5$18(9$56$17-25',

2%5$18(9$&*8,)5e

2%5$18(9$&0$5,1$

-725(1)(021*$73LVRVKDEH[WHULRUHV VRODULXP3ODQWDG~SOH[KDE\EDxRVDVHR \JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHH[FHOHQWHFDOLGDG 9LVWDVPX\DJUDGDEOHV([FHOHQWH]RQDMXQWRDO PDU3DUNLQJ\WUDVWHURRSFL(175(*$,10( ',$7$35(&,26KDEVRODULXP½ '~SOH[KDE\JUDQWHUUD]D½

-726$/(6,$126%$'$/21$&(17523LVRV GH\KDE$FDEDGRVFDOLGDG([WDFDOOH 0X\VROHDGRV&OLPDOLW$$ERPEDGHFDORU 3OD]DVSDUNLQJRSF(175(*$,10(',$7$ 35(&,26/RIWKDE½3LVRKDE ½3LVRKDE\JUDQWHUUD]DSOD]D SDUNLQJ½

(QODPHMRU]RQDGH%DGDORQDMXQWRODHVWDFLyQGH 5(1)($WLFRVGHWUHVGRUPLWRULRVGRVEDxRV\ JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHFDOLGDG)DFLOLGDGHVGH ¿QDQFLDFLyQ3UHFLRGHVGHVROR(XURV /ODPH\OHLQIRUPDUHPRV

££$OOHJDGRHOPRPHQWRGHFRPSUDU

2%5$18(9$ &%$/'20(5262/­ %$'$/21$&(17523LVRVGH\KDEJUDQGHV WHUUD]DV)LQFDREUDYLVWD$FDEDGRVGHFDOLGDG$$ERP EDGHFDORU3OD]DVGHSDUNLQJRSFLRQDOHQODPLVPD¿QFD 9,6,7(3,62'(08(675$ 35(&,26'HVGH½ KDE ½ KDE ½ KDE\JUDQWHUUUD]D

2%5$18(9$-720­*,&%'1 &0$57Ì38-2/%$'$/21$

2%5$18(9$(1&$1(7'(0$5

3LVRVKDEFRQVRODULXP3LVRVKDEFRQ VRODULXP3ODQWDVG~SOH[\KDEFRQWHUUD]D\ HQWUDGDLQGHS$FDEDGRVGHFDOLGDG0X\EXHQDV YLVWDV(175(*$,10(',$7$ 35(&,26KDE\WHUUD]D½KDE VRODULXP½3ODQWDEDMDLQGHSHQGLHQWH JUDQWHUUD]D½

&$1(7'(0$5&(1752)DQWiVWLFRVSLVRVGHQXHYD FRQVWUXFFLyQ3LVRVGH\GRUPLWRULRVÈWLFRVGXSOH[ FRQWHUUD]D$FDEDGRVGHJUDQFDOLGDG7RGRVFRQ SOD]DGHSDUNLQJ\WUDVWHURLQFOXLGRHQSUHFLR3UHFLRV GHVGH3LVRKDE½3LVRKDE ½ÉWLFRG~SOH[\WHUUD]D½/ODPH\OH LQIRUPDUHPRV

)DQWiVWLFRVSLVRVGHHQWUHJDLQPHGLDWD$PSOLRV VDORQHVGRUPLWRULRVDPSOLRVEDxRV&RFLQDV RI¿FH\HTXLSDGDV6XHORGHPiUPRO&OLPDOLW$LUH DFRQGLFLRQDGR\FDOHIDFFLyQLQGDJDV7RGRV H[WHULRUHV*UDQGHVWHUUD]DV\VRODULXP3DUNLQJ RSFLRQDO(175(*$,10(',$7$ 35(&,26½

6LHVXVWHG35202725 OOiPHQRV\KDEODPRV$YHQLGD%XIDOi3ODQWD%DGDORQD

ZZZPLQWHJUDOFRP

727%DGDORQD

.*OUFHSBMQBHJOEE

        
FRQVXOWRUL‡FRPXQLWDWV‡ODERUDO‡ILVFDO‡DVVHVVRULD

FRQVXOWRULEQPUWVQTKNGICN -BKPSOBEBEFUSBCBKP

UJWP IBEFFTUBS FTUBCMFDJEP FOFMDPOWFOJPDPMFDUJWPPFO FMDPOUSBUPEFUSBCBKP

EP FOUSF MB FNQSFTB Z MPT SFQSFTFOUBOUFTEFMPTUSBCB KBEPSFTTFQVFEFQBDUBSVOB EJTUSJCVDJØO JSSFHVMBS EF MB KPSOBEBMBCPSBMBMPMBSHPEFM B×P &TUB EJTUSJCVDJØO UJFOF RVFSFTQFUBSFOUPEPDBTPMPT EFTDBOTPTEJBSJPTZTFNBOB MFTRVFFTUBCMFDFMBMFZ

&OFMTVQVFTUPEFRVFFMUSB CBKBEPSTFBNFOPSEFFEBE FM QFSÓPEP EF EFTDBOTP OP QVFEF TFS JOGFSJPS B USFJOUB NJOVUPT TJFNQSFRVFMBKPS OBEB EJBSJB DPOUJOVBEB TFB TVQFSJPS B MBT DVBUSP IPSBT ZNFEJB

&OUSFFMmOBMEFVOB KPSOBEBMBCPSBMZFM DPNJFO[PEFMB TJHVJFOUFIBOEFNFEJBS EPDFIPSBTDPNP NÓOJNP

(BCJOFUF+VSÓEJDP )FSOÈOEF[7JDFOUF IW!HBCJOFUFOFU

&TUB TFNBOB BOBMJ[BSFNPT MB KPSOBEB MBCPSBM TVT DB SBDUFSÓTUJDBT EVSBDJØOZEFT DBOTPT -BEVSBDJØOEFMBKPSOBEBEF USBCBKPFTMBQBDUBEBFOMPT DPOWFOJPTDPMFDUJWPTPFOMPT DPOUSBUPT EF USBCBKP $PNP NÈYJNPMBKPSOBEBPSEJOBSJB EF USBCBKP QVFEF TFS EF IPSBTTFNBOBMFTEFUSBCBKP FGFDUJWP &OMPTDPOWFOJPTDPMFDUJWPT P BGBMUBEFÏTUPT FOMPTBDVFS

$BEBB×P MBFNQSFTBIBEF FMBCPSBSVODBMFOEBSJPMBCP SBMRVFTFIBEFFYQPOFSFO VOMVHBSRVFTFBWJTJCMFEFM DFOUSPEFUSBCBKP

4PMBNFOUFTFQVFEFOSFBMJ[BS BMEÓBOVFWFIPSBTPSEJOBSJBT EFUSBCBKPFGFDUJWP BOPTFS RVF TF FTUBCMF[DB PUSB EJT USJCVDJØO EFM UJFNQP FO FM DPOWFOJP DPMFDUJWP P FO TV EFGFDUP FOVOBDVFSEPFOUSF MBFNQSFTBZMPTSFQSFTFOUBO UFTEFMPTUSBCBKBEPSFT

DPOTVMUPSJ 4JMMFWPEPTB×PTZNFEJP USBCBKBOEPFOVOBFNQSF TB{UFOHPEFSFDIPBQFEJS VOBFYDFEFODJBWPMVOUB SJB

&OFMDBTPEFRVFFMUSBCBKB EPSTFBNFOPSEFEJFDJPDIP B×PTOPQPESÈSFBMJ[BSNÈTEF PDIPIPSBTEJBSJBTEFUSBCBKP FGFDUJWP

4J5JFOFOEFSFDIPBQFEJS VOBFYDFEFODJBWPMVOUBSJB UPEPTBRVFMMPTUSBCBKBEPSFT RVFMMFWFONÈTEFVOB×P USBCBKBOEPFOMBFNQSFTB -B FYDFEFODJB OP QVFEF TFSQPSVOQFSÓPEPJOGFSJPSB DVBUSPNFTFT OJTVQFSJPSB DJODPB×PT

4JMBKPSOBEBEJBSJBDPOUJOVB EB FYDFEF EF TFJT IPSBT FM USBCBKBEPSUJFOFEFSFDIPBVO QFSÓPEPEFEFTDBOTP RVFOP QVFEFTFJOGFSJPSBRVJODFNJ OVUPT1BSBRVFÏTUPTRVJODF NJOVUPTQVFEBODPOTJEFSBSTF DPNPUJFNQPEFUSBCBKPFGFD

&OWÓFOPTTVTQSFHVOUBTTPCSF %FSFDIP "ENJOJTUSBDJØOEF $PNVOJEBEFTP"TFTPSÓB IW!HBCJOFUFOFU

$ERJDGRV $FFLGHQWHV7Ui¿FR/DERUDOHV $GPLQLVWUDFLyQ&RPXQLGDGHV $XWyQRPRV/DERUDO)LVFDO $VHVRUHV

%FMFHBDJØO#BEBMPOBrD$PMMJ1VKPM #BEBMPOB

%FMFHBDJØO1SFNJËr(SBO7JB ‹ 1SFNJË

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
HPSUHVD

GORTGUCVHUYHLV‡HPSUHVD‡HFRQRPLD‡LQGXVWULD‡JHVWLÓ

&M#$&DSFVRVFMFDPOPNJBUPSOBSËBDSÏJYFS BNJUKBOTEFMBOZWJOFOU

&NQSFTB t &M #BOD $FOUSBM &VSPQFV #$& FTQFSB RVF MBDUJWJUBU FDPOÛNJDB EF MB [POBFVSPFTNBOUJOHVJGFCMF EVSBOUMBSFTUBEFM QFSÛ QSFWFVUBYFTEFDSFJYFNFOU QPTJUJWFT DBQ B NJUKBOT EFM &O FM TFV CVUMMFUÓ EF KVMJPM  MFOUJUBU TPTUÏ RVF FM DPOTJEFSBCMFFTUÓNVMEFSJWBU EFMFTNFTVSFTBEPQUBEFTFO MFT QSJODJQBMT [POFT FDPOÛ NJRVFTIBVSJFOEBGBWPSJSFM DSFJYFNFOU NVOEJBM JODMÛT FMEFMB[POBEFMFVSP&OFM RVFRVFEBEBOZ OPPCTUBOU BJYÛ MBDUJWJUBU FDPOÛNJDB FTNBOUJOESËGFCMF UPUJRVF FM TFV SJUNF EF DPOUSBDDJØ IBVSJBEFTFSNFOZTBDVTBU RVF FO FM QSJNFS USJNFTUSF EFMBOZ &O PQJOJØ EFM #$& FMT SJT DPT QFS B MFT QFSTQFDUJWFT FDPOÛNJRVFT FTUBO FRVJMJ CSBUT J RVBOU BMT BTQFDUFT QPTJUJVT WBUJD JOB RVF FMT FGFDUFT EFSJWBUT EF MFT JN QPSUBOUT NFTVSFT EFTUÓNVM

TFHPOT MFTUJNBDJØ QSFMJNJ OBSEFMPmDJOBEFTUBEÓTUJDB DPNVOJUËSJB &VSPTUBU MB JO nBDJØJOUFSBOVBMNFTVSBQFS M¶OEFY)BSNPOJU[BUEF1SFVT BM $POTVN *"1$ FT WB TJ UVBS FO FM  EBWBOU EFM EFNBJHi&MOPVEFTDFOT EF MFT UBYFT EJOnBDJØ JOUF SBOVBMFTUBWBQSFWJTUJSFnFD UFJYQSJODJQBMNFOUFGFDUFTEF MFT CBTFT SFTVMUBOUT EF MFT GPSUFTPTDJMrMBDJPOTBOUFSJPST EFMT QSFVT NVOEJBMT EF MFT NBUÒSJFTQSJNFSFTw TPTUÏFM #$&7BSFJUFSBS EFDBSBBM GVUVS RVFMFTUBYFTEJOnBDJØ FTNBOUJOESBOUFNQPSBMNFOU FOOJWFMMTOFHBUJVTFMTQSÛYJ NTNFTPT BCBOTEFSFUPSOBS BWBMPSTQPTJUJVT "RVFTUBFWPMVDJØBDVSUUFS NJOJOPÏTSFMMFWBOUEFTEFMB QFSTQFDUJWBEFMBQPMÓUJDBNP OFUËSJB 'JOBMNFOU TFHPOT FM QBSFS EFM #$& iFM OJWFMM BDUVBMEFMTUJQVTEJOUFSÒTFO [POBEFMFVSP TJUVBUTBDUVBM NFOUFOMÏTiMBQSPQJBUw

NBDSPFDPOÛNJDQPESJFOTFS NBKPST EF MFTQFSBU 5BNCÏ ÏTQPTTJCMF TFHPOTFM#$& RVFMBDPOmBOÎBNJMMPSJNÏT SËQJEBNFOUEFMRVFFTQSFWFV BDUVBMNFOU1FSBMUSBCBOEB EFTUBDBFM#$& iFODBSBFYJT UFJYQSFPDVQBDJØRVFMFTQJSBM EFSFBDDJPOTBEWFSTFTFOUSF MFDPOPNJBSFBMJMFTUVSCVMÒO DJFT EFMT NFSDBUT mOBODFST QVHVJ UFOJS NÏT JOUFOTJUBU J EVSBEBEFMFTQFSBUw 5BNQPDFTEFTDBSUFOiOPVT BVHNFOUTEFMTQSFVTEFMQF USPMJJBMUSFTNBUÒSJFTQSJNF SFT VOBJOUFOTJmDBDJØEFMFT QSFTTJPOT QSPUFDDJPOJTUFT VOB FWPMVDJØ EFMT NFSDBUT EFUSFCBMMDBEBWFHBEBNÏT EFTGBWPSBCMFTJVOBFWPMVDJØ BEWFSTBEFMFDPOPNJBNVO EJBMEFSJWBEBEVOBDPSSFDDJØ EFTPSEFOBEBEFMTEFTFRVJMJ CSJTNVOEJBMTw 1FM RVF GB B MFWPMVDJØ EFMT QSFVT FM #$& SFDPSEB RVF

Ċ1RPHSDJDODSHQVLyQ Ċ1RPHGHMDQYHUDPLVKLMRV Ċ+DFHDxRVQRYHRDPLVQLHWRV Ċ1RPHDOFDQ]DODSHQVLyQRTXLHURUHEDMDUOD

0(',$'25$ <$%2*$'$6

(VSHFLDOLVWDVHQ'žGH)DPLOLD

 %DGDORQD &&DWDORQLDž IUHQWH*XDUGLDXUEDQD 7HO %DUFHORQD &%DLOHQž7HO7HO)D[&RQVXOWDVPDUWLMR\D#WHUUDHV

QBHJOEE

727%DGDORQD
JXLDVHUYHLV 6'NÇ(105

NCZCTZC r"+6/5#"%"-0/"XXXCBEBMPOBDBU r"+6/5.0/5("5XXXNPOUHBUDBU r"+6/55*"/"XXXUJBOBDBU r3&7*45"&-505XXXFMUPUEJHJUBMDPN r1035"-*..0#*-*"3*XXXIBCJUBMJTOFU r7*-"8&#XXXWJMBXFCDBUCBEBMPOB #%/$0.6/*$"$*»XXXCBEBMPOBDPNDBU '¾36.%&#"5#²56-0XXXCFUVMPDBU 1035"-#"%"8&#XXXCBEBXFCDPN */'-0$"-#"%"#*5XXXCBEBCJUPSH #"%"-0/"01*/"XXXCBEBMPOBPQJOBDPN (6*"%&#"%"-0/"XXXHVJBECODPN */'03."$*».0/5("5XXXNPOUHBUOFU

$#&#.10# r"+6/5".&/5 $FOUSBMFUB r(6®3%*"63#"/" 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" 6SHÒODJFT #0.#&34(&/&3"-*5"5 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" (6®3%*"63#"/" 10-*$*"/"$*0/"- )041*5"-.6/*$*1"- )041*5"-$"/365* 5"9*4#²56-0 4&37&*%"5&/$*»$*65"%® "5&/$*»7*0-µ/$*"%0.µ45*$"

TÀFKQU 3ËEJP$JVUBU#BEBMPOB 3$# '. UBNCÏFNFUQFS5%5

3ËEJP5JBOB'. 3ËEJP1PNBS'. 3ËEJP4BOU"ESJË'. (SBNB3ËEJP'. 3ËEJP-B.JOB'. 3ËEJP#ÏUVMP'. 0OB.BS'.

/106)#6 "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"1 .0/5("5          

6+#0# "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"15*"/" 3®%*05*"/"

VGNGXKUKÒ r5FMFWJTJØ#BEBMPOB 57# $BOBMBOBMÛHJD$BOBM5%5

2VJFSFTDPMBCPSBS 7PMTDPMrMBCPSBS *OGØSNBUFBRVÓPFO*OGPSNBhUBRVÓPB DPMrMBCPSB

XXXBGSJDBOPTNJSBDPN 727%DGDORQD

QBHJOEE

         
LPPRELOLÁULDKOOQDKNKÀTKC

/DPLOORUVHOHFFLÓLPPRELOLÁULDGHO%DUFHORQÈV1RUG

&MQSFVNJUKËEFMIBCJUBUHFEFMBQSPWÓODJBEF#BSDFMPOB FTWBTJUVBSFOFVSPTMBOZ *NNPCJMJBSJBt&MQSFVNJUKË EFMIBCJUBUHFEFMBQSPWÓODJB EF#BSDFMPOBFTWBTJUVBSFO FVSPTMBOZ VO NFOZTRVFMBOZBOUFSJPS JMB TVQFSGÓDJFNJUKBOBWBTFSEF NFUSFTRVBESBUT NÏTRVF FM TFHPOTM"TTPDJBDJØ EF 1SPNPUPST $POTUSVDUPST E&EJGJDJTEF#BSDFMPOB "1 $& -FTUVEJGFUQFS"1$&FO DPMrMBCPSBDJØBNCMB(FOFSBMJUBU DPNQSÒOVOUPUBMEFNVOJDJ QJTEFMBQSPWÓODJBEF#BSDFMPOB JFTWBSFBMJU[BSTPCSFVOBNPT USBEFQSPNPDJPOTEPCSB OPWBBNCVOUPUBMEF IBCJUBUHFTFOWFOEB &MQSFVNJUKËÏTTVQFSBUQFS

NVOJDJQJTDPN$BCSJMT FVSPT "MFMMB FVSPT J $BCSFSBEF.BS FVSPT FODBOWJ FMWBMPSNÏTCBJYFT WBMPDBMJU[BSBMNVOJDJQJEF3P EBEF5FS&MUJQVTEIBCJUBUHF QSFEPNJOBOUÏTFMEFUSFTEPS NJUPSJTJEPTCBOZT RVFTVQPTB FM EFMTIBCJUBUHFTBMB WFOEBEPCSBOPWB NFOUSFRVF FMEFEPTEPSNJUPSJTJVOCBOZ SFQSFTFOUFOFM -FRVJQBNFOU NÏT DPNÞ B MBQSPWÓODJBEF#BSDFMPOBÏT MBTDFOTPS RVFFTUSPCBFOVO EFMTIBCJUBUHFT TFHVJUQFM USBTUFS  MBQJTDJOBDPNV OJUËSJB JMB[POBFOKBSEJ OBEB &MQSFVQFSNFUSF

RVBESBUÞUJMIBEJTNJOVÕUUBNCÏ VO BNCEFTDFOTPTNPMU TVQFSJPSTFOFMTIBCJUBUHFTEF UJQVTMPGU VO JFOFMT IBCJUBUHFTEFDJODPNÏTEPS NJUPSJT 1FSNVOJDJQJT EFTUBRVFOFMTEFTDFOTPTSFHJT USBUTB.BMHSBUEF.BS  5PSEFSB  4JUHFT  J7JMBEFDBOT 4FHPOTFMTNPEFMTEIBCJUBUHF FMTIBCJUBUHFTVOJGBNJMJBSTUF OFOVOBTVQFSGÓDJFNJUKBOBÞUJM EF NFUSFTRVBESBUT VO QSFVEFFVSPT NFOUSF RVFFMTIBCJUBUHFTQMVSJGBNJMJBST UFOFONFUSFTRVBESBUTEF TVQFSGÓDJFJFVSPTEF QSFVNJUKË

+BVNF.POUTFSSBUJ7JWFT (FTUPS"ENJOJTUSBUJV$PMMFHJBU "TTFTTPS'JTDBM "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB "ENJOJTUSBEPSEF'JORVFT "44&4403&.-&401&3"$*0/4*..0#*-*®3*&4 &/5054&-4"41&$5&4 '*4$"- -&("'*/"/$&3 "%.*/*453"5*6

 

)$0.13" )7&/%" )--0(6&3 )53"41"4404

)"%.*/*453"$*0/4 )"44&4403".&/5 )J(&45*«*..0#*-*®3*"

-0$"-4&/--0(6&3

1*404*$"4&4&/--0(6&3

;0/".&3$"5503/&3 N QMBOUBCBJYB NEFTØUBO1SFVB$POTVMUBS $4"-7"%03&413*6 -MPSFEB NF ;0/"-"1-"/" NTFNJTÛUBO WFOUBMhFYUFSJPS"DDÏTGVSHPOFUFT F $'3"/$&4$%&1"6-" KUP$.BS ‹QMBOUB N N N .PMUBMMVNJOPTJUBU $"3/Á440-&%"%FOUSFTPMDPNFSDJBM N NPMUBMMVNJOPTJUBU FOQFSGFTUBUF $1307*%µ/$*"N QMBOUBCBJYB NTÛUBO F 1"3,*/(--0(6&3"WEB.PSFSB $PUYF.JUKË F -0$"---0(6&3;0/".&3$"5503/&3NFOQMBOUBCBJYB NEFTÛUBOF 0'*$*/"--0(6&3N ‹QMBOUB BTDFOTPS BMDPTUBUBVUPQJTUB"NJOEFM DFOUSFFOQFSGFDUFFTUBU 1SFDJPUPUBMF 0'*$*/&4 --0(6&3 "WEB #VGBMË FOUSFTVFMP N WBSJPT EFTQBDIPT "" BTDFOTPS F $®/(&-(6*.&3®N FOUSFTPMF 3".#-"4"/5+0"/CBJYPTN EFQBUJ QJTN*EFBMBCBJYNBHBU[FN PUBMMFSJBEBMUPGJDJOFT'JODBTFOTFWFÕOT F 3#-"45+0"/(6*9&3&4N [POBEFQBTF Y Y  N $$BTUJMMFKPT 4FOTF WFÕOT.BHBU[FNUBMMFS 'ËDJM $BSHB%FTDBSHBF $0-*7&3"4 4JTUSFMMT NF $(*30/"#6'"-®N NBHBU[FNUBMMFSF $(*30/" N PGJDJOB BMNBDÏO [POBDBSHBEFTDBSHBF $4"/5.*26&- $&/53& N4BMJEBIVNPT F $$"3-04* 4BOU$SJTU NF

5*"/" UPSSFBÕMMBEBFOMMPHVFS IBCEPCMFT CBOZT YFNFOFJB UFSSBTTFT KBSEÓ HBSBUHF FOQFSGFDUFFTUBU BEPTNJOVUTEhBVUPQJTUB F $1037&/*3IBC CBMDØO HBMFSÓB NVDIBDMBSJEBE TJOBTDFOTPSF 1--"1-"/" IBC CBMDØ UPUFYUFSJPS SUTFOTFBTDF $13*. IBC TJOBTDFOTPSF ;0/"/6&7"%&#6'"-® IBC TVJUUF CB×PTDPNQMFUPT DBMFGZ"" UFSSB[BEFN DPNPOVFWPF 1*40"-26*-&3 $4FMWB IBC CBMDØO BTDFOTPSF 1*40"-26*-&3 $"OUPOJ#PUFZ IBC CBMDØO TJOBTDFOTPSF 1*40&456%*0 $5PSUPTB IBC BNVFCMBEP1SFDJPTP OVFWPF $"4"&/"-26*-&3 BOUJHVB $(POHPSB IBCHSBOEFT QFRVF×BT CB×P DPDJOB QBUJP UFSSB[BF

1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1-"±"-"1-"/" 1®326*/( 53"45&30 01$*0/"- F

/"64*%&41"59&/--0(6&3 /"64*/%6453*"-4$0.&3$*"-4 10-¶(»/#0/"7*45" BQBSUJSEFN FOEVFTQMBOUFTF /"6#BSDFMPOB[POB! $#BEBKP[ N F /"61PM-FT(VJYFSFT N FRVJQBEBDPOJOTUBMBDJPOFT F %&41"59;0/"--03&%" N "" QFSGFDUPFTUBEPF

7&/%" -0$"-7*7&/%"$*/%Á453*" O N TBMJEBIVNPT3FGF

*14#4+1C*14#5C*14#52NCÁC$CTÎFG/CNF´P6GNU #RCTVCV$#&#.10# $CTEGNQPC (#:|YYYIGUVQTKCOQPVUGTTCVEQO

QBHJOEE

727%DGDORQD
$.BS OÞN

*(/"4**(-&4*"4NIBC BTFPT UFSSBTTB BOUJD CPOFTUBU åNFT '3"/$&4$-":3&5N IBC CBOZ FYUFSJPS CFODPOTFSWBU åNFT 1-&3/&45--6$)N IBCJUBDJPOT CBOZT UFSSBTTB 0CSBOPWB åNFT 1$0.1"/:4 N IBC CBOZT UFSSBTTBN 0CSBOPWB åNFT

%*3&$5&$0/4536$503

LPPRELOLÁULD

5*"/"

1*404%&--0(6&3

'*/26&4010356/*5"5*/7&34*0/4 '*/$";0/"$&/53&N1MBOUBCBJYB QMBOUFT'BÎBOBDBSSFUFSB*ORVJMÓBNC DPOUSBDUFJOEFGJOJU6MUJNBTVCSPHBDJØ1SFVPQPSUVOJUBU&VSPT "1"35".&/54%Á1-&9;0/"$&/53&IBC CBOZT"QUFJOWFSTJØSFOEB010356/*5"5 7*5"-*$*1*4;0/"-"1-"/"N.ÏTN5FSSBDFTåNFT$0/46-5*/4

1JTPTIBCJUBDJPOT CBOZT CBMDØ QMBDFTEFQËSRVJOH JUSBTUFS

8QDILUPDGHSUHVWLJL XXXmORVFTCFMMBWJTUBDPN

5FM

"WJOHVEB.BSUÓ1VKPM OÞN SB

®UJDIBCJUBDJPOT CBOZT UFSSBTTBN QMBDFTEF QËSRVJOHJUSBTUFS #BJYPTIBCJUBDJPOT CBOZT BTFP KBSEÓN QMBDFTEFQËSRVJOHJUSBTUFS $BMFGBDDJØJBJSFDPOEJDJPOBU

5FM

T J O P U h B O V O D J F T D P N WP M T R V F FU U SP C JO 

$'SBODFTD-BZSFU O #"%"-0/"

5

*..0#*-*®3*" 1*404&/7&/%"

$7JMBOPWBJMB(FMUSÞNIBCJUBDJPOTCBOZ1FSSFGPSNBS å -B1MBOBNIBCJUBDJPOT CBOZ/FDFTTJUBSFGPSNFT å $4BOUB.BSJBQJTPTEFN IBCJUBDJPOT CBOZ/FDFTTJUFOQFUJUFTSFGPSNFT %FTEFå $*HOBTJ*HMÒTJFTN IBCJUBDJPOT CBOZ1FSSFGPSNBS å $$PORVFTUBNIBCJUBDJPOT CBOZ5PUBMNFOUSFGPSNBU å $4BOU7JDFOÎNIBCJUBDJPOT CBOZ0DBTJØ#BOZJDVJOBSFGPSNBUT å $(VJGSÏN IBCJUBDJPOT CBOZT.JMMPSRVFOPV å $(VJGSÏN IBCJUBDJPOT CBOZT%FMVYF5PUEFEJTTFOZ å $(BMJMFPN IBCJUBDJPOT CBOZT1FSFTUSFOBS%F-VYF å 1JTPT$BO.FSDBEFSN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT5PUBMNFOUSFGPSNBU(SBOTWJTUFT å $.BSN IBCJUBDJPOT CBOZ å $4BOU3BGBFMN NEFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZ å $4BOU3BGBFMNIBCJUBDJPOT CBOZ1FSFOUSBSBWJVSF/PVQSFV å 1SPNPDJØ0CSB/PWB-B.PSFSB1JTPTEFIBCJUBDJPOT CBOZT $POEJDJPOTIJQPUÏDBJNNJMMPSBCMFT 

$"4&4&/7&/%"

$.BHBU[FNN NEFQBUJ EFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFEJTTFOZQSFNJBEB $.JRVFM4FSWFUN NEFQBUJ IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFMVYFBNCDFMMFS $$PORVFTUBN NEFCBEJV IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFMVYFOPWB

å å å

1*404*$"4&4&/--0(6&3 $#BOZPMFTNIBCJUBDJPOT CBOZT "WEB1SFTJEFOU$PNQBOZTN IBCJUBDJPOT CBOZ $%PTEF.BJHN EFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT $*HOBTJJHMÒTJFTNIBCJUBDJPOT CBOZ $4BOU3BNPON IBCJUBDJPOT CBOZ $.BSN IBCJUBDJPOT CBOZ $-BJFUBOBN NEFUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT $1VJHNBMN$BTBEFQCBJYB QJTIBCJUBDJPOT CBOZT $#BMEPNFSP4PMËN#BOZJDVJOBSFGPSNBUT IBCJUBDJPOT CBOZ $4BSBHPTTBN N CBMDØ IBCJUBDJPOT CBOZT

åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT

-0$"-4 %FTQBUYPT$'SBODFTD-BZSFU%FTEFN0GJDJOB $*HOBTJ*HMÒTJFTN*EFBMPGJDJOB $*OEÞTUJB$PORVJTUBN"D DBMFGBDDJØ*NQFDBCMF

åNFT åNFT å

505&-26&#6426&4)0530#"3®4"8881"3&--"%"$"5

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLÁULD

>D:KZWZ/Kн>D:KZ,/WKd

>KE

ŶƟŐƵĂsĂůĞŶĐŝĂͬŶĚƌĞƐ^ĞŐŽǀŝĂ WŝƐŽĚĞŽĐĂƐŝſŶ͖ϰ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕džƚ͕͘ĂůĐſŶĂůĂĐĂůůĞ͕ƐĐĞŶƐŽƌ͕ ZĞĨŽƌŵĂĚŽ͕DƵLJďŝĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͘&ƌĞŶƚĞĨƵƚƵƌŽƉĂƌƋƵĞ͘ ͞y>EdKWKZdhE/KDWZ͟

KDWZ>K͊͊͊^ŽůŽϲϰϱƵƌŽƐ͘

ϵϯϱϭϳϵϵϳϳ (VJGSÏ #"%"-0/"

XXXQSPNPDBUFT

5F M        Ø       

1&17&/563"

.03&3"" 1301"713"5 %&-"3*#"3FG #1JTEF IBC NFOKBEPS FYUBCBMDØ DVJOB SFGPSNBEB CBOZ SFGPSNBU BDJ DBMFGBDDJØ BMUFMMT UPUSFGPSNBU*EFBM QBSFMMFT QUFT å

130(3²43FG ##BJYPT BNCFOUSBEB JOEFQFOEFOUEF IBC EPCMFT NFOKBEPSFYU DVJOBJCBOZ DPOTFSWBUT QJT EFTUJMBOUJDBNC TPTUSFTBMUT *EFBMQBSFMMFT 1UFT å

1&17&/563" o130(3²4 3FG#1JT EFN¤BNC IBCFYU CBOZTDPNQMFSUT DVJOBBNFSJDBOB NFOKBEPSFYU BCBMDØ QJT DPNQMFUBNFOUSF GPSNBUEFEJTFOZ QUFT å

1&17&/563" "7'3"/$&4$ ."$*®3FG# (SBOQJTEF IBC NFOKBEPSFYU BCBMDØHSBO BTFP

CBOZDPNQMFSU BDBNCCPNCBEF DBMPS BTDFOTPS QUFT å QBHJOEE3.#45+0"/ ".##"-%03 .&340-®3FG# 1JTEFN¤ BNCIBC NFOKBEPS FYUBCBMDØ DVJOB JCBOZBSSFHMBUT UFSSFTEFHSFT QPSUFTEFSPVSF BDBNCCPNCBEF DBMPS mODBBNCBT DFOTPS QUFT å

*EFBMQBSFMMFT

010356/*5"5" 1&17&/563" 1-±#"%"-0/" 3FG#1JT IBC NFOKBEPSFYU DVJOBSFG CBOZFO CPOFTUBU DBMFGJ BD QJTBNCNPMUB MMVN JEFBMQBSFMMFT QUFT å

#"'"-®0#3" 4&.*/07"%& "/:43FG# (SBOQJTEFN¤ IBC EPCMFT CBOZTDPNQMFSUT DVJ OBPGmDF NFOKBEPSEF N¤FYUBCBMDØHSBO DBMFGBDDJØ NBSCSF BMVNJOJ DJSFSFS'JODB BNCBTDFOTPS 1,PQDJPOBM QUFT å

0#3"4&.* /07"'30/5 ."3*5*.3FG #1JTIBC NFOKBEPSBNQMJ N¤ CBOZDPNQMFU DVJOBBNFSJDBOB QBSRVFU BMVNJOJ DBMFGBDDJØ UPUOPV 1,JUSBTUFSPQD 1UFT å(03("1301 %&-#0.#&34 3FG#1JT N¤BNCIBC NFOKBEPSFYUB CBMDØ DVJOBJCBOZ FOCPOFTUBU UFSSB[P FNCFSP BMVNJOJJ BMUFMMT'JODBBNC BTDFOTPS QUFT å727%DGDORQD
1..')+#6

$*(17('(/$3523,('$',102%,/,$5,$

&2/(*1ž

) , 1 4 8 ( 6 

%$ '$ /2 1$

9(1'(6 3,6&'26'(0$,*PGRUPGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRVDODPHQMDGRUFXLQDPROWH[WHULRUDPESDUNLQJ ½ 3,6&-$80(62/$ FHQWUH PKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDLEDQ\SHUIHFWHHVWDWSRFVYHwQV ½ $9'%8)$/­PKDELWDFLRQVPHQMDGRUJUDQFXLQDQRYDEDQ\FRPSOHWFDOHIDFFLy ½ 3,6&02/Ì'(/$7255(SLVPKDELWDFLRQVEDQ\VPHQMDGRUJUDQFXLQDHTXLSDGDFDOHIDFFLy7RWH[WHULRU ½ 3,6558%,$/ &(175( REUDQRYDPKDEVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\DLUHFRQGLFLRQDWFDOHIWHUUDVVDP ½ 3,6$/$3/$1$PpVEDOFyJUDQVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQUHIRUPDGDKDEWRWHVGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRWRWH[WHULRUSODoDGHJDUDWJHL WUDVWHU ½ 3,67,$1$&(175(9GHOD0HUFHQRXDQ\VPKDEEDQ\VVDORPHQMDGRULFXLQDJUDQVJDUDWJHV]RQDFRPDPESLVFLQD ½ 3,6$9'$025(5$PKDEEDQ\FVDODPHQMDGRUFXLQDEDOFRQVWRWH[WHULRUPROWGHVROYLVWDDOPDU ½ 3,6&,1'(3(1'(1&,$PKDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\ERQHVWDW ½ 3,63&203$1<6 &(175( PKDEEFRPSOHWFXLQDRIILFHVDIDUHLJUHIRUPDWH[WHULRU ½ 'Ó3/(; 0$15(6­ &085,//2PKDEJUDQVVDODPHMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWLWHUUDVVDSODQWDJROIHVPGLDIDQVLVRODULXPGHPILQFDGH YHwQV ½ 'Ó3/(;038-2/ &(175( PPWHUUDVVDKDE VXLWHDPEYHVWLGRULEDQ\VDPEMDFX]]L FXLQDRIILFHVDOyGHPJROIHVDPE[HPHQHLD EDQ\VFRPSOHWV]RQDFRPDPESLVFLQDSDUTXLQJ ½ 7255(0$65$0PWVFRQVWUXwWVSDUFHOODPWVQRYDGRUPLWRULV VXLWWHV VDOyPHQMDGRUFXLQDJUDQVDODJDUDWJHMRFVERGHJDIDQWjVWLTXHV YLVWHV ½ 7255( 0$65$0 PYLYHQGDPSODQWHVVDOyPHQMDPE[HPHQHLDEDQ\KDEKDEDPEVXLWWHJROIHVGHP ½ 7255(0$65$0VXSSDUFHOODPPHGLILFDWVWHYLYHQGHVLQGHSDPSOLHVJDUDWJHERGHJDHQSHUIHVWDWFDOHIERQHVYLVWHV ½ &$6$$7,$1$PROWQRYDGHGLVVHQ\JDUDWJHSODFHVVDIDUHLJVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQKDELWDFLRQV VXLWWH EDQ\VFRPSOHWVDVHRHVWXGLVRODULXP MDUGtFDOHIDFFLyLDLUHFRQGLFLRQDW ½ &$6$5&$0Ì' $/(//$PSDWLGRUPLWRULVVDORQVEDQ\VDDFDOHIDFFLyJROIHVYLVWHVDOPDUHVSHFWDFXODURSRUWXQLWDW ½ &$6$&-+21/(121 %8)$/$ PSDWLPVXLWHDPEEDQ\KDEEDQ\FDVHRHVWXGLRERGHJDLJDUDWJH ½ 3$5.,1*&&2//,38-2/SODoDDPSOLD ½ 3$5.,1*01,&2/$8SDUNLQJHQYHQGD ½ 3$5.,1*038-2/&$10217$/DPEWUDVWHUSODoDJUDQ ½ 3$5.,1*)5$1&(6&/$<5(7(19(1'$ ½

/ /2 * 8 ( 5 6 3,6,*/(6,$6 &(175( KDEVDOyPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDWRWVHOHFWUDPREODW ½0(6 3,650$7$02526 &(175( 2EUDQRYDKDEEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDPHQMDGRUH[WHULRU$$FDOHIDFFLy ½0(6 3,60217*$7&(6*/(6,$KDEPHQMDGRUJUDQWHUUDVVDEDQ\FRPSOUHIRUPDWWRFDQWDODSODWMD ½0(6 3,6'552%(57%8)$/­KDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWEDOFyVHPLDPREODW ½0(6 3,67(50(6520$1(6 &(175( KDEJUDQPHQMDGRUFXLQDLEDQ\UHIRUPDWVVDIDUHLJPROWGHVRO ½0(6 3,63&203$1<6PKDEVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDFDOHIDFFLySDUTXHWSHUIHFWHHVWDWERQHVYLVWHVWUDVWHU ½0(6 3,6&0$5PUHIRUPDWVHQVHYHwQVKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDH[WHULRUWUDVWHU ½0(6 3,60'(021752,* 0$5(60( PWRGRH[WHULRUPXHEOHV\HOHFWURGRPpVWLFRVKDEEDQ\FRPSOHWFRFLQDFRPHGRU ½0(6 3,6&129$&$1d2 %8)$/­3$57%$,;$ PKDEEDQ\VFXLQDJDOHUtDPHQMDGRUH[WHULRUPROWGHVRO½0(6 (678',6,3,626LKDEHQREUDQRYDSHUDHVWUHQDUFRVWDWSDYHOOy3HQ\D'(6'(½0(6$½0(6 7255($&$1<(7%HQVLWXDWFDVDDPEKDEEDQ\PHQMDGRUFXLQDLEDQ\MDUGLGHPJDUDWJH ½0(6 7255(0$65$0PROWEpVLWXDGDKDEGREOHV VXLWWHV HVWXGLERGHJDVDODPHQMDGRUQLYHOOVPFXLQDRIILFHJDUDWJHFRW[HVHQXQDSDUFHOODGHP SLVFLQD ½0(6 2),&,1(67255(*8,;(5(6PSHUHVWUHQDUIDQWiVWLTXHVYLVWHVGHPDQHXLQIRUP 326,%,/,7$7'(',9,6,216 2),&,1(6$/)21;2;,,, 39(1785$ PDPEGLYLVLRQV ½0(6 2),&,1$$9'$3&203$1<6 &(175( PGHVSDW[RVJUDQVUHFHSFLyLVHUYHLV7RWH[WHULRU ½0(6 /2&$/&6$10$5&26PFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/&/$75,//$FRPHUFLDOPTXDOVHYRODFWLYLWDW ½0(6 /2&$/)0$&,$ 72&$17,//$)5$'(5$ 6XSSODQWDPPDOWHOOLPSDWLDFFHVYHKLFOHV]RQDPROWFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/0(675(1,&2/$8PSHURILFLQHVRFRPHUo ½0(6 /2&$/&20(5&,$/&%$5$1(5$P½0(675$63­6 /2&$/3,&$6$/6PDPESODQWHVPROWOOXPLQRVHVSHUTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDORUHVWDXUDFLyVHQVHYHwQV ½0(6 /2&$/&*,521$PGLjIDQVHQVHFROXPQHVHQWUDGDIXUJRQHWDOOXPLDLJXD ½0(6 /2&$/&&267$&267$79,$$8*867$FRPHUFLDOPSHUIHFWHHVWDWSHUDRILFLQHVSODQWDEDL[DDFFpVGLUHFWHDFDUUHU ½0(6 3,63&203$1<6 &(175( PREUDQRYDKDELWDFLRQVGREOHV HVVXLWWHDPEEDQ\ LQGLYLGXDORQEDQ\FRPSOHW6DODPHQMDGRUFXLQDHTXLSSDUTXHWFDOHIDFFLy DLUHFRQGLFLRQDWEDOFRQV7RWH[WHULRU3DUTXLQJRSFLRQDO ½0(6 3,6&/$,(7­1,$ &(175( KDELWDFLRQVGREOHVVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDEDOFy7RWH[WHULRU ½0(6 3,6&(15,&%255­6 67-26(3 KDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\FRPSOHWDVHRUHERVWLJDOHULD ½0(6 3,6&/(6&2576KDEVDODPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDFDOHISHUIHFWHHVWDW ½0(6 3,6&67$0$5,$ 5$0%/$ KDEEDQ\VFRPSOHWVVDODPHQMDGRUJUDQFXLQDJUDQPREODWSHUIHFWHHVWDW½

7HOqIRQ CBEBMPOB/PVEFGJOJUJVJOEE

&/DLHWDQLD%$'$/21$
LPPRELOLÁULD

' */26&43 0+"4 "44&4403".&/5J(&45*»*..0#*-*®3*"

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10#

(CZ .1%#.'5'0#.37+.'4;8'06# %%#.&'4¦0&'.#$#4%#OCUGQKFGCNVCNNNGTEQPHGEEKÎPIKOPCUKQEQPUWNVCŝ %'0641%.NGÎOQſEKPCCUGQOW[DWGPGUVCFQ ŝ )#5615 /14'4##824#6&'.#4+$#OCUGQ +FGCNQſEKPCRCRGNGTKCLVQIWCTFGTKCGVE ŝ 561%4+5616TCURCUQGEQPÎOKEQVKGPFCWNVTCOCTKPQUOŝ 5+564'..5OUÎVCPQRCVKQ KFGCNRGSWGÌQVCNNGTUGTXKEKQUGVE ŝ %#.&'410&'.#$#4%#NQECNO KFGCNRCTCOQPVCTWPNQHV ŝ %'0641E%QNÎPOCUGQ CRVQRCTCEWCNSWKGTEQOGTEKQQſEKPCUGVE 0')1%+#$.'ŝ 2#4-+0),61/#4+56#5+IPCEKQ+INGUKCRNC\CULWPVCUICPIC6QVCN ŝ 2'28'0674#,615#.'5+#015OUCNKFCFGJWOQU KFGCNTGUVCWTCEKÎQſECNOCEÃP ŝ 2#4-+0)/161%.CKGVCPCCNSWKNGTŝ

8'06#&'2+515;%#5#5 5+564'..52GTG/CTVGNNJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEDCÌQVQFQTGEKÃPTGHITGUTQDNGCNWO ŝ %'0641#X2TGUKFGPV%QORCP[UOJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPCUEGPUQTDWGPGUVCFQ0')1%+#$.' 2'28'0674#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQECNGHRCTMGV4GEKÃPTGHQTOCFQ&+)01&'8'4 561%4+561OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQTGHQTOCFQ1('46¦0 %%1037+56#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQ DCÌGTCTGFQPFC RCTMGVCNWOCCECNGH2'4('%61'56#&10')1%+#$.' /106)#6&­2.':HTGPVGCNOCTOJCDVGTTC\CſPECCÌQURGTHGEVQGUVCFQFKIPQFGXGT %1057.6#4 %10)4'51(TGPVGOGTECFQOJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQQTKIGP ŝ %'0641OJCDEQODCNEÎPEQEDCÌQU CUEGPUQT2'4('%61'56#&10')1%+#$.' ŝ 6+#0#%#5#2#4'#&#OICTCLGLCTFÈPDQFGICEQODCÌCUGQſPECFGCÌCECDCNVQUVCPFKPI ŝ #46+)#5%4#(#'.%#5#018#5(KPECOZHQPFQ5ÎVCPQNQECNXKXKGPFCVGTTC\C$WGPGUVCFQ%1057.6#424'%+1 

#.37+.'4 )'0'4#.9';.'4&­2.':­0+%1EQOOEQEPCCUGQVGTTC\CJCD UWKVVG ECNGHſPECFGCÌQURGTHGEVQŝ /106)#6OJCDEQOEQEKPCDCÌQCOWGDNCFQVQFQGZVGTKQTŝ 2'28'0674#OJCDEQOEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPVQFQPWGXQŝ 56#%1.1/#&')4#/'0'6NQHVO OFGVGTTC\CUGOKCOWGDNCFQDCÌQEQEKPCCOGTKECPCRGTHGUVCFQŝ %'0641,61/#4+56#5UGOKCOWGDNCFQJCDEQODCNEÎPEQEKPCDCÌQCUGQCUEŝ %'0641#8/#46 27,1.OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQDWGPGUVCFQŝ %'0641%..'¦VKEQVGTTC\COJCDFQDNGUDCÌQUEQOGFQTEQEKPCCOGTKECPCEGNGEVTQF#UEGPUQTŝ %'0641'.8+4#2#4-OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHCUE6QFQGZVGTKQT/W[DWGPGUVCFQŝ

53".*5"$*»/)*105&$"45&33&/04"#0("%05"4"$*0/&41-";"4 %&1"3,*/("%.*/*453"$*0/&4$0/4Á-5&/04

&91&3504*/.0#*-*"3*04

)UDQFHVF/D\UHW%$'$/21$ 3,626(1$/48,/(5 5HI$//25('$3LVRPKDEDLUHDFRQGVHPLDPXHEODGRDVFHQVRUH[WHULRU½ 5HI$/$6$/873LVRPDPXHEODGR¿QFDREUDQXHYDDVFHQVRUFDOHIDFFLyQ ½ 5HI$0217,*$/­3LVRPKDEDPXHEODGRDLUHDFRQG ½ 5HI$%8)$/­7RWDOPHQWHUHIRUPDGRDHVWUHQDUKDESDUNHWFDOHI*DVWRVLQFO ½ 5HI$3(39(1785$KDEWHUUD]DDPXHEODGR7RGRLQFOXLGR ½ 5HI$&(1752PKDEEDxRVH[WEDOFyQ\DVF3iUTXLQJRSF ½JDVWRV 5HI$3(39(1785$PKDEEDxRVUHIRUPDGRDHVWUHQDU½ 5HI$&(1752&35,0PKDEEDxRVDVFHQVRUH[WHULRUEDOFyQ½ 5HI$3(39(1785$&&(59$17(6SLVRGHPKDEWHUUD]DUHIRUPDGR GHGLVHxRDPXHEODGR ½ 5HI$025(5$KDEDPXHEODGRWRGRUHIRUPDGR ½ 5HI$//(),­&3(5(=*$/'Ð6KDEVHPLDPXHEODGRFDOOHFRPHUFLDO ½

7HOV QBHJOEE

727%DGDORQD
1JTPFOFM DFOUSP EF#PO 1BTUPS #BSDFMPOB

6OLLLOGARELSEUPIS&ACI HOSENSEPOR,IGARANTIMELCOBRAMENTDELLLOGUERCADAMES-ÌXIMA ElCACIAISERIETAT4ENIMUNAAMPLIABORSADELLOGATERS0ROFESSIONALSDESDE

7&/%" $"4"$&/53&1# 1*4. SFCFEPS NFOKBEPSTBMB DVJOBSFGPSNBEB QBUJ QFUJU MBWBCP IBC#BOZDPNQMFUOPV UFSSBTTB CBMDØJBMUFMMå 5&33&/:1&3&%*'*$"37"3*4o63#."43".Nå ."43".o."(/*'*$"5033& 7*45&4&9$&-t-&/541#NFOKBEPSBEPT OJWFMMTBNCTBMBEFTUBS DVJOBN EFTQBUY MBWBCP HSBOUFSSBTTB1JTIBC CBOZTDPNQMFUT UFSSBTTB(BSBUHFJCPEFHBå

--0(6&3

LPPRELOLÁULD

"-26*-&3

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1*

1*404 $"4""-$&-7*413&4-&: QMBOUFTIBCJUBDJPOT CBOZT DVJOFT QBUJ EFN HBSBUHFJDFMMFSå %&41"59 1SFTJEFOU$PNQBOZ UPUSFGPSNBU NBQSPY$0/46-5"3 1*4 $"33&3 ."3*/" ‹ QJT  IBCJUBDJPOT NPCMBU CFO DPOTFSWBU QMBÎB EF QËSLJOHJODMPTBå %&41"59 DÒOUSJD BM DPTUBU EF M"KVOUBNFOU FTUBU FYDFMrMFOU JEFBM QFS RVBMTFWPMUJQVTEFOFHPDJ NBQSPY$0/46-5"3

$4BOU "ESJË GSFOUF NFSDBEP ZGVUVSB -NFUSP N IBC CB ×P DPDJOB DPNFEPS FSQJTP DPOHBMF SJBJOUFSJPS å NFT

-0$"-0$"-$4"/5(0/±"- NJEFBMNBHBU[FNå -0$"-;0/"(03( N¤ GBÎBOBBEPTDBSSFSTå -0$"-"35*(6&4$#BMNFT N¤ SFGPSNBU QPSUFTå 1"3,*/( 1-"±"("3"5(& $3JFSB.BUBNPSPTå 7JB"VHVTUB -MFUSB#S (BMFSJFT7JDUÛSJB 5FM 'BYt#BEBMPOB

G F T Q V C M J DJ U B U 

B S B R V F N B J T J O P FU WFV F O  O P F Y JTU F J Y F T

5&-&'0/ 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLรULD

$0/46-5*/(Z(&45*ยป/*/5&(3"- 4- 1SFTJEFOU$PNQBOZT ยย‹#BEBMPOB'BY +PSHF'JMFMMB.BT"5&/$*ยป/1301*&5"3*04 $0.13".04461*40%&)"45" &6304 1"(0"-$0/5"%0

-0$"-&4:/"7&4&/7&/5":"-26*-&3 /"7&&/7&/5"-"4'3"/26&4"4%&-7"--ยต4.&/%041-"/5"4 %&.$"%"6/0 1"5*0%&.&6304 /"7&&/7&/5"#"%"-0/"$$03%&34..1-"/5"#"+" "-5*--050%04-0446.*/*45304&6304 &/7&/5"-0$"-&/4"%3*ยซ/. &/53"%"%&$0$)&4รฅ &/7&/5"#"%"-0/" 3*&3"."5".0304 -0$"-07*7*&/%" 16&35".54 "-."$ยฒ/.54:-"7"#0.&4 &/"-26*-&3/"7&*/%6453*"--&4'3"/26&4&4%&-7"--ยต4.&/1-"/ 5"#"+".&/1-"/5"461&3*03(3"/1"5*0%&.&.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-503*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04 %&&--04.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-503*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04.รฅ.&4 &/"-26*-&3#"%"-0/"-0$"-$*#&3*" . #"ยบ0 รฅ.&4 &/ "-26*-&3 -0$"- &/ #"%"-0/" $+0)/ -&//0/ . #"ยบ0 &95&3*03 รฅ.&4 #"33&45"63"/5&/53"41"40 .0/5("5/"$*0/"-** .%*453*#6*%04 $0.&%03 #"3" $0$*/" "-."$ยฒ/ : -"7"#0 %0#-& 50%04 -04 46.*/*4 5304&/1&3'&$50&45"%0$0/53"50%&"ยบ040.ยซ4 "-26*-&3 รฅ.&453"41"40&6304/&(0$*"#-&41-&/03&/%*.*&/50

1*404&/7&/5":"-26*-&3 &/"-26*-&3 -"4"-65 )"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 1"3"&/53"3"7*7*3"- 26*-&3&6304"-.&4 &/"-26*-&31*40 1&17&/563" )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 &/"-26*-&31*40 45"$0-0." )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 &/7&/5"1*40$+07&--"3#"%"-0/" )"#*5"$*0/&4 $0.&%03%&. $0/1"326&5 $0$*/" #"ยบ0:5&33";"1"3"&/53"3"7*7*3 &/7&/5"1*40&/$4"/#36#"%"-0/" )"# #"ยบ04 50%03&' $"-&' 1"3,&5 5&33";"%&.54 7&/5"/"4%&"-6.*/*0 -"7"%&30 ;0/"$0 .6/"+"3%*/"%" 53"45&304 1-";"%&1"3,*/(01$&6304 &/7&/5"1*40&/#"%"-0/"$4"/5"."3*")"#*5"$*0/&4./05*& /&"4$&/403 ย1*40 &6304 7&/5"1*40#6'"-" )"# #"ยบ0 $0$*/"/6&7" .&6304 &/7&/5"1*40 4"/50$3*450 )"# #"ยบ0 .&6304 &/7&/5"1*40&/#"3$&-0/"$#"-.&4 )"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 $0$*/" ("-&3*"$6#*&35" .&6304 1*40&/7&/5"-"4"-65$.*(6&-13"54 . )"#*5"$*0/&4:6/#"ยบ0 $0$*/" $0/ ("-&3*" #0.#" %& "*3& '3ยถ0 : $"-03 /0 5*&/& "4$&/403 13&$*0&6304 &/ 7&/5" $"4" $.63*--0 #"%"-0/"  1-"/5"4  #"ยบ0 $0.1-&504 4" -ยป/ $0.&%03 $0$*/"  )"# 4ยป5"/0 $0/ 1"5*0 +"10/ยฒ4 : %*ยซ'"/0 5&33";"1&/%*&/5&5&3.*/"3&6304 $"4" &/ 7&/5" $".ยถ %h"-&--"  1-"/5"4 . )"#*5"#-&4 : . 4*/ )"#*5"3ย‹1-"/5"#"ยบ04$0.1- 4"-ยป/ $0.&%03 $0$*/"4 )"# (0-'"4 ("3"+&1"3"$0$)&4 &426*/&3" +"3%ยถ/.:0530%&. 5&33";"4%&.&6304

$0/46-5"313&$*04 QBHJOEE

727%DGDORQD
W/^K^ϰ,/d/KE^ϭϭϱŵϮ ϰϭϯͲϭϭϱŵϸ͕ϰŚĂď͕ƐĂůſŶϮϮŵϸ͕ϮďĂŹŽƐ͕ƚĞƌƌĂnjĂŝŶƚĞƌŝŽƌϭϲŵϸ͕ĂͲŐͲůϳϱϬΦͬŵĞƐ ϯϮϭͲϭϭϱŵϸ͕ϰŚĂď͕ƐĂůſŶϮϱŵϸ͕ϮďĂŹŽƐ͕ĐŽĐŝŶĂϭϭŵϸ͕ƚŽĚŽĞdžƚĞƌŝŽƌ͕ĂͲŐͲůϳϱϬΦͬŵĞƐ 

LPPRELOLÁULD

W/^K^E>Yh/>Zͼ'KZ'ʹD'/E

ͲDƵĐŚĂůƵnj͘'ƌĂŶĚĞƐƚĞƌƌĂnjĂƐLJďĂůĐŽŶĞƐ͘ ͲĂŹŽƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝƉĂĚŽƐ͘ ͲĂůĚĞƌĂͲĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĂŐĂƐ͘ ͲWƵĞƌƚĂĞŶƚƌĂĚĂďůŝŶĚĂĚĂ͘ ͲƌŵĂƌŝŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͘ Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞĂŶƚĞŶĂƌĂĚŝŽLJd͘s͘ ͲWŽƌƚĞƌŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͘ƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲWĂƌƋƵŝŶŐŽƉĐŝŽŶĂůĂĐĐĞƐŝďůĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉŝƐŽƉŽƌĂƐĐĞŶƐŽƌ͘ ͲŵƉůŝĂƐĐŽĐŝŶĂƐĐŽŶĞŶĐŝŵĞƌĂ͕ŚŽƌŶŽ͕ĐĂŵƉĂŶĂĞdžƚƌĂĐƚŽƌĂ͕ĂƌŵĂƌŝŽƐ͘͘͘͘ ;'ĂƌĂŶơĂƐ͗ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶŝŶĨŽƌŵĞƐLJƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐͿ

ϲϰϱϴϰϰϱϮϬͮǁǁǁ͘ŐƉǀ͘ĞƐ

6HxRU3URSLHWDULR &RQItHQRVHODOTXLOHUGHVXYLYLHQGDRORFDOFRPHUFLDO'LVSRQHPRV GHXQDFDUWHUDGHFOLHQWHVVROYHQWHVVHOHFFLRQDGRVSDUDXVWHG

£,QIyUPHVH

$)"-&54%&$"5"-6/:"4- 5MG ZZZFKDOHWVGHFDWDOXQ\DFRP 

££&$6$62%5$18(9$ D.P&DPSR*ROI 6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV

&$6$6$9,(1726 2%5$9,67$P3$5&(/$ +$% VXLWWH %$f26 3$5.,1*35,9$'2)5(17( ))&&$0,1%&1 ,QIyUPHVHVLQFRPSURPLVR

727%DGDORQD

QBHJOEE3,6$=2(1 %$'$/21$

2%5$18(9$ $PLQ3(39(1785$

),1&$(648,1(5$ 2%5$9,67$ &21$6&(1625 72'2(;7(5,250 %$/&Ï1 +$% '2%/(6 3$5.,1*,1&/8,'2

'Ò3/(;(;7(5,25(6 2%5$9,67$ +$%%$f26 3$5.,1*35,9$'2 3$7,20ð7=$6 25,(170$5 62/29(&,126

``*%&"-10313&$*0 35(*817( 6,1&203520,62

Ò1,&2(1/$=21$

7 * 7 * & / %" 4 % & 0 # 3 " / 6 & 7" % &  ‹ $ " - * %" % " 1 3 & $ * 0 % & $ 0 4 5 & $ 0 / 4 Á -5 & / 0 4  &O#BEBMPOBZPUSBTQPCMBDJPOFT

        
FODVVLILFDWV

&ODVVLILFDWV

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"MFTOPTUSFTPmDJOFT$-MFØ FSB#BEBMPOBr5FMr

4*453&--4&ODBMMFQSJODJQBM 1JTP EF IBCJUBDJPOFT DPDJOB SFGPSNBEB FYUFSJPS B DBMMF `.VZ FDPOPNJDP 1PS å $VPUB EFåNFT3FG4U5&- 

+OOQDKNKCTKU %QORTC8GPFC 3&' 1&1 7&/563" 1JTP IBCJUBDJPOFT BOUFT SFGPSNBEP BTDFOTPS BD BM MBEP NFUSP BNVFCMBEP å5&-

"-'0/40 9*** -" 4"-6% 1JTP EF IBCJUBDJPOFT FO QFSGFDUP FTUBEP CVFOB GJODB DPO BTDFOTPS DPNFEPS DPO TBMJEB B CBMDØO &YDFMFOUF DPNVOJDBDJØO1SFDJPå å.FT 3FG4M5&- 

3&' $&/530 1JTP IBCJUBDJPOFT N UPEP FYUFSJPS SFGPSNBEP BTDFOTPS CBMDØO BD CB×P Z BTFP å5&- 0QPSUVOJEBE

-" .03&3" 1JTP EF N DPO IBCJUBDJPOFT .VZ CJFODPOTFSWBEP.VZCVFOB VCJDBDJØO Z DFSDB EFM DFOUSP 0DBTJØO QPS [POB Z QSFDJP 1SFDJP å  $VPUB EF åNFT 3FG .S 5&-

3&' --03&%" 1JTP IBCJUBDJPOFT N BTDFOTPS CBMDØO UPEPFYUFSJPS å5&- 1" 3 , * / ( & / 7 & / 5" #BEBMPOB$4BHVOUPå 5&-

+6/50" .0/5*("-® 1JTP JEFBM QBSB JOEFQFOEJ[BSTF )BCJUBDJPOFT BOUFT  SFGPSNBEP TVFMP QBSRVFU FYUFSJPSBDBMMF QBUJPEFN 0DBTJPO QSFDJP å  $VPUB EF å NFT3FG#B5&- 

-0$"- &/ 7&/5" #6'"-® $*OEFQFOEFODJBN PCSB BFTUSFOBS TBMJEBEFIVNPT QVFSUBTBODIBT MBWBCP UFDIP BMUP TJO DPMVNOBT å 5&- 7&/%0 1*40 4 .03* N SFGPSNBEP NVZCVFO FTUBEP5&-

4"/50 $3*450 1JTP FO DBMMF QSJODJQBM `*NQFDBCMF )BCJUBDJPOFT 'JODB DPO BTDFOTPS5PEPFYUFSJPSBDBMMF 0DBTJPO QPS QJTP Z QSFDJP 4PMP å  $VPUB EF åNFT 5&- 

7&/%01"3,*/(.&%*"/0 FO $#BMEPNFSP 4PMË  +VOUP GVUVSP $PSUF *OHMÏT Z GVUVSB MÓOFB NFUSP $BCF DPDIF NFEJBOP  NPUPT HSBOEFTZVOUSBTUFSP1SFDJP å 5&-   «/(&-

;0/" $&/530 1BSLJOH FO WFOUB1SFDJPå5&- 4&7&/%& $"4" %& . &/(*30/&--" #&3(" BQJF TBMJEB EF BVUPQJTUB 0DBTJØO å */'0

+50 ."3*45"4 *(/"$*0 *(-&4*"4QMB[BTEFQBSLJOH +VOUBTQPSå(BOHB 5&-    

4& 7&/%& 5&33&/0 MMBOP EF N FO .POUNFMM 7JMBGSBODB DPO QSPZFDUP EF WJWJFOEB WJTBEP )JQPUFDB EF åNFT */'0  

7&/5" 103 &- 13&$*0 %& 6/ 1*40 $"4" -0$"- "DUVBMNFOUF QFMVRVFSJB QSFDJP B DPOWFOJS 5&-  FDPOPNJDTOPVTJOEE

727%DGDORQD
5SFCBMM

.PUPS

7BSJT

"NJTUBUT

$MBTTFT

FODVVLILFDWV

*NNPCJMJBSJT

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"USBWÏTE*OUFSOFU*OTFSFJYJFMTFVTBOVODJTBUSBWÏTEFMBOPTUSBXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPN

4& 7&/%& 1*40 . &/ .03&3" IBC  CB×PT  CBMDPOFT BB DBMFGBDDJØO ;POBDPNVOJUBSJBDPOKBSEÓO QJTDJOB Z QJTUB EF CÈTRVFU 1ËSRVJOHZUSBTUFSPJODMVJEPT å */'0 -0$"- &/ 7&/5" &/ $ 26&7&%0 #BSSJP MB 4BMVE EFN EJÈGBOP DPOWBEP å5&- 1-";"%&1"3,*/(&/7&/5" 5033&/5 %& #"5--03*" 5JFOF BTDFOTPS 1MB[BT P .FEJEBT  Y  1SFDJPå5&- 1"53* 1-";"%&1"3,*/(&/7&/5" 0"-26*-&3 5033&/5 %& #"5--03*" 5JFOF BTDFOTPS 1MB[BT QMBOUB QSJNFSB .FEJEBT  Y  1SFDJP WFOUBå1SFDJPBMRVJMFS å5&-1"53* 4& 7&/%&/ 1-";"4 %& 1"3,*/( */%&1&/%*&/5&4 5033&/5%&#"5--03*"" QJFEFDBMMF'ÈDJMBDDFTP5JFOF BTDFOTPS.FEJEBT Y 1SFDJPå5&- 1"53* 0 $ " 4 * » / 1 * 4 0 50 % 0 3&'03."%0 1JTP FO WFOUB FO D -JT[U N BMUVSB  SFBM)BCJUBDJPOFT DPDJOBZ CB×PSFGPSNBEPT DBSQJOUFSÓB EFBMVNJOJPDPONPTRVJUFSBT SFKBT UFSSB[BZHBMFSÓB1VFSUBT Z TVFMP DPOTFSWBEPT 1SFDJP å5&- 1"53* "5*$0 &/ 7&/5" &/ $ .*-" * '0/5"/"-4 45" $ 0 -0 . " ( 3 " . " / & 5 N  IBCJUBDJPOFT TBMØO DPNFEPS EF N¤ DPDJOB Z CB×P DPNQMFUP SFGPSNBEPT BEFNÈT EF UFSSB[B EF N¤ $BSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP QVFSUBT SPCMF TVFMP EF HSFT "JSF BDPOEJDJPOBEP GSÓP Z DBMPS 4PMFBEP1SFDJP å5&-1"53* 727%DGDORQD

FDPOPNJDTOPVTJOEE

1*40&/7&/5";0/"$0-- * 16+0- N¤ 'JODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT EPCMF CB×PEFPSJHFO DPDJOB SFGPSNBEB CBMDØO FYUFSJPS DFSSBEP DPO DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP QVFSUBTEFPSJHFO "B DPO CPNCB EF DBMPS DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP Z TVFMPHSFT(BTDJVEBE1SFDJP WFOUBå5&- 1"53*

%61-&9 &/ 7&/5";0/" "-$".10 45 "%3*" N¤ 'JODB OVFWB EF UBO TPMP WFDJOPT IBCJUBDJPOFT CB×P DPNQMFUPZBTFP EPTCBMDPOFT Z HSBO UFSSB[B DBMFGBDDJPO 1SFDJPå5&- 1"53* 1*40 &/ 7&/5" +0$4 ' -0 3 " - 4 # " %" -0 / " N¤ 'JODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT TBMØO TPMFBEP DPO CBMDØO DPDJOB Z CB×P EFDVBUSPQJF[BTSFGPSNBEPT TVFMPEFQBSLFU DBMFGBDDJØO Z BJSF BDPOEJDJPOBEP 1SFDJP WFOUBå5&- 1"53*

$"4"&/7&/5"0"-26*-&3 & / 4 " / 5 $ & # 3 * ® % & 7"--"-5" EF B×PT EF BOUJHàFEBE EF NUST $POTUSVJEPT NÈTNUST%F KBSEÓOZNUST%FUFSSFOP )BCJUBDJPOFT  CB×PT UFSSB[B QBMB[BHBSBKF USBTUFSP DBMFGBDDJØO CVFO FTUBEP 1SFDJPBMRVJMFS å.FT 1SFDJPWFOUBå5&- 1"53*

``0$"4*»/1-"/5" #"+" &/7&/5";0/"450$3*450 . IBCJUBDJPOFTEPCMFT DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT XD Z EVDIB JOEFQFOEJFOUF BEFNÈTEFHBMFSÓB$BSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP QVFSUBT TBQFMZ TVFMPEFHSFT4PMFBEP-JTUB QBSB FOUSBS B WJWJS 1SFDJP å5&- 1"53*/&(0$*"#-&4

1*40&/7&/5"-MPSFEB NUSTIBC VOBEFFMMBTTVJUF $PDJOBBNQMJB CB×PT UPEP OVFWP1BSRVFU DBMFGBDDJØOZ BJSFBDPOEJDJPOBEP"TDFOTPS 1SFDJPWFOUBå5&- 1"53*

0 $ " 4 * » / 1 * 4 0 50 % 0 3&'03."%0 &/ 7&/5" 450 $3*450 1JTP EF N¤BTDFOTPS TPMFBEPZUPEP SFGPSNBEP  IBCJUBDJPOFT QBSLFU Z QVFSUBT EF IBZB DBSQJOUFSJBEFBMVNJOJPCMBODB HBTOBUVSBMZCBMDPO"MUJMMPFO QBTJMMP 'BDIBEB SFGPSNBEB 1SFDJPå5&- 1"53* 1*40 &/ 7&/5" ;0/" 1"#&--0/ %& +07&/565 N¤ 'JODB DPO BTDFOTPS Z NVZMVNJOPTP UPEPFYUFSJPS IBCJUBDJPOFT EPCMF BTFPZ CB×PDPODVBUSPQJF[BT DPDJOB SFGPSNBEBDPOHBMFSÓB CBMDØO FYUFSJPS BSNBSJPTFNQPUSBEPT FO QBTJMMP DBMFGBDDJØO DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP DPO DSJTUBM EPCMF Z TVFMP UFSSB[P ;POB DPNVOJUBSJB Z GJODB UPUBMNFOUFSFIBCJMJUBEB1SFDJP WFOUBå5&- 1"53*/&(0$*"#-&4         
FODVVLILFDWV

$"4"&/7&/5"0"-26*-&3 FO $.JHKPSO #BEBMPOB EF NIBCJUBDJPOFTZVOB CVIBSEJMMB TBMØO DPNFEPS EPT CB×PT NÈT VO BTFP DPDJOB KBSEÓO HBSBKF QBSB EPT DPDIFT USBTUFSP EPT UFSSB[BT QBSB FOUSBS B WJWJS 1SFDJPWFOUBå1SFDJP BMRVJMFSå5&- 1"53* 1-";" %& 1"3,*/( FO MB D4BO +VBO EF MB $SV[ EF #BEBMPOB .FEJEBT Y  NUST 1SFDJP WFOUB  å 5&-1"53* 010356/*5"5 $"4" " 1&17&/563" 3&' # DBTBBNCUFSSFOZEFN¤J GBÎBOBEF N QBUJEFN¤J UFSSBTTTBN¤ PSJFOUBDJØNBS JNVOUBOZB UÏTPMUPUFMEJB &T QPU FEJGJDBS QC HPMGFT QUFT å 5&-     $"4" " 1&1 7&/563" 4"-&4*"/43&'#$BTB EF N FO QC 1BUJ N HBSBUHF1PTTJCJMJUBUEFGFS EVFTWJWFOEFTJOEFQFOEFOUT 1SFV NQUT å 0QPSUVOJUBUVOJDBTBDDFQUB FMTFVQJTEFOUSBEB5&- $"4" $"4"(&.&4 ;0/" $13*. 3&' # QC QJT HPMGFT QBUJ EF N¤ UFSSBTTBEFN¤ IBC CBOZ BTFP J DVJOB EPSJHFO UÏ N¤ DPOTUSVÕUT $BTB BNC NPMUB MMVN QUFT å 5&- 0 1 0 3 5 6 / * 5"5 " 1 - ± #"%"-0/" " 1301 $ $"/*(»3&'#QJTEF IBC NFOKBEPS FYU DVJOB BSSFHMBEB CBOZFOCPOFTUBU DBMFGBDDJØJBD QJTBNCNPMUB MMVN PSJFOUBDJØ CBSDFMPOB *EFBMQFSQBSFMMFT QUFT å 5&- 

1*4 *%&"- 1&3 1"3&--&4" #6'"-® %$ 30#&35 3&' # QJT BNQMJ EF IBC NFOKBEPS FYU CBOZ J DVJOB SFGPSNBUT QJTFYUFSJPSJBNC NPMUB MMVN QUFT å 7JOB B WFVSFM 5&-    

.NQIWGT 3&' --03&%" 1JTP IBCJUBDJPOFT N PCSB CB×PT BTDFOTPS DBMFGBDDJØO HBT OBUVSBM BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT QBSLJOH PQDJPOBMå"MRVJMFSDPO PQDJØOEFDPNQSBNFT5&- 

FDPOPNJDTOPVTJOEE

1*40 13&.*® "-26*-&3  N  S F G P S N B E P  IBCJUBDJPOFT BB Z CPNCB EF DBMPS TPMFBEP TVFMP EF QBSLFU DBSQ*OU"MVN BTDFOTPS BNVFCMBEP NVZ DÏOUSJDP åNFT 5&- 

3&' 4"-65 #"*9" «UJDP IBCJUBDJØO  N UFSSB[B SFGPSNBEP BTDFOTPS BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT å NFT5&-

5 3 " 4 1 " 4 0 - 0 $ " - # " % " - 0 / " K V O U P QBWFMMØO EF .POUJHBMË DPNP UJFOEB EF BMJNFOUPT P TVQFSNFSDBEP N QVFSUBTBODIBT BDUVBMNFOUF F O G V O D J P O B N J F O U P DPNQMFUBNFOUF FRVJQBEP MBWBCP å "MRVJMFS åNFT 5&-  

3&' &- 3&.&* 1JTP IBCJUBDJPOFT  EPCMFT SFGPSNBEP BD BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT BM MBEP NFUSP å 5&-  3&' 4"/50 $3*450 1JTPIBCJUBDJPOFT BTDFOTPS SFGPSNBEP N DBMFGBDDJØO HBTOBUVSBMZBDå5&- 

1*4 3*&3" ."5".0304 N  IBC  CBOZT NFOKBEPS OJWFMMT CBMDØ HSBO DBMFGBDDJØ J BTDFOTPS 1JTDJOB DPNVOJUËSJB 1SFV å HBTUPTEFTDBMB5&- 

3&' 45" $0-0." 3 * & 3 " " -5"  1 J T P  IBCJUBDJPOFT N CBMDØO NVZ MVNJOPTP BNVFCMBEP D P O F M F D U S P E P N Ï T U J D P T SFGPSNBEP WJTUBT BM NBS MPDBMPQDJPOBMNå 5&-

.03&3"-0$"-1-"/5"4 N N 4BOU "HVTUÓ $ P R V F U Ø O N V M U J Q M F T QPTJCMJEBEFT WBEP å NFT5&-4 1"35*$6-"3

3&'4"-65#"*9"1JTP IBCJUBDJPOFT SFGPSNBEP UPEP FYUFSJPS BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT å5&-

/Á.&304 13&.*"%04 

1*40.0/5*("-®"-26*-&3 N  IBCJUBDJPOFT  MBWBCPT DPDJOB BNQMJB Z FRVJQBEB DBMFGBDDJØO FYUFSJPS TPMFBEP BTDFOTPS UFSSB[BEFN QJTDJOBDPO DFTQFE DPNVOJUBSJB å NFT5&-

+OOQDKNKCTKU

.FT+VMJPh3&'#0/"7*45"1JTP IBCJUBDJPOFT SFGPSNBEP FYUFSJPS [POB BKBSEJOBEB UFSSB[B BD DPO CPNCB EF DBMPS BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT å 5&-"-26*-0 -0$"- &/ "7 16*('3&% DEFN N EFQBUJP UPEPSFGPSNBEP5&- 

.WPGU /CTVGU /KÈTEQNGU ,WGXGU 8KGTPGU VHULH

5ÁDCFQ &QOKPIQ VHULH727%DGDORQD
4& "-26*-" 1*40 &/ -" $"--&'&-*1&** BNVFCMBEP 5PEPJNQFDBCMF5&- 4& "-26*-" 1*40 &/  -*/&" %& ."3 .0/5("5 /PSE.POUTPMÓT 4PM UPEP FM EÓB UFSSB[B DPO WJTUBT FYDFQDJPOBMFT BM NBS QBTP TVCUFSSBOFP EJSFDUP QMBZB N IBC CBMDØO USBTUFSP QBSBEBCVTZFTUBDJØO3FOGF BNUT NJOVUT1MBÎB $BUBMVOZB QBSBFOUSBSBWJWJS DPOTVNJOJTUSPTå5&- 4&"-26*-"-0$"-0'*$*/" $0.&3$*"-;POBDPNFSDJBM Q F B U P O B M  $ 3 P T T F M M Ø #BEBMPOBNåNFT 5&- "-26*-0-0$"-&/--&'*« BOUJHVB QFMVRVFSÓB N åNFT 5&-   1*4$13*. N IBC FYUFSJPS DVJOB FRVJQBEB BBJDBMFGBDDJØ5&- 4& "-26*-" -0$"- $ (&/&3"-8&:-&3 1MBOUB CBKB N UFSSB[B N TØUBOPN NPOUBDBSHBT MV[ HBT BHVB DVBSUP CB×P DPO EVDIB 5&-   .&3$µ

4& "-26*-" -0$"- $ 130(3&40  FTRVJOB HFOFSBM8FZMFS FOUSF N -V[ BHVB CB×P QVFSUB IJFSSP DPO NPUPS QVFSUB DSJTUBM EF UPEB MB GBDIBEB 5&- .&3$µ

%"-5 %& -" 7*-" FT MMPHB MPDBMDPNFSDJBM BMDBSSFSEF #BSDFMPOB DBOUPOBEB BNC 2VJOUBOB "MUB EF N BMUFMM *OUFSFTTBUT USVDBS BM 5&- 727%DGDORQD

FDPOPNJDTOPVTJOEE

$ 0 / ( 3 & 4 0 1 J T P E F  IBCJUBDJPOFT FO [POB NVZ CJFO DPNVOJDBEB "NQMJP DPNFEPS 5PEP FYUFSJPS B DBMMF "MRVJMFS åNFT 3FG $P 5&-  

"636.26"530

$0.130030 t.ÈYJNB7BMPSBDJØO t1BHP&GFDUJWP t1BTBNPTBEPNJDJMJP QBHBNPTBMNPNFOUP

t5BMMFSQSPQJP t0VUMFUEFKPZFSJB

1-";" %& -" %0/" -B TBMVE 1JTP FO GJODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT DPNFEPSDPOTBMJEBBCBMDØO FYUFSJPS B D $PDJOB DPO MBWBEFSP .VZ MVNJOPTP "MRVJMFSåNFT3FG 5&-

FODVVLILFDWV

"-26*-0)"#*5"$*»/EPCMF QBSB QFSTPOBT Z TFODJMMB 4 J U V B D J Ø O J O N F K P S B C M F KVOUPNFUSP1FQ7FOUVSB57 *OUFSOFU DBNBEPCMFPMJUFSB 5FSSB[B JOEJWJEVBM DPDJOB DPNFEPS  DVBSUPT CB×P UFSSB[B DPNVOJUBSJB UPEP WJHJMBEPDPODÈNBSBTå 5&-

5FM $"SOÞT ``4JWJFOFDPO #BEBMPOB FMBOVODJP MFEBNPTåNÈT QPSHSBNP

#6'"-" +VOUPBMNFSDBEP * O N F K P S B C M F [ P O B  )BCJUBDJPOFT GJODB DPO BTDFOTPS QBSBFOUSBSBWJWJS FYUFSJPS B DBMMF "MRVJMFS åNFT3FG#V5&- 

7HO

"-'0/40 9***"NQMJP QJTP EF N  IBCJUBDJPOFT EPCMFT DFSDB EFM N Z BVUPCVTFT &YUFSJPS B DBMMF BNVFCMBEP 4PMP WFDJOP "MRVJMFSåNFT3FG4M 5&-

#(#"%"(&45*&.4$1 (&45*»/*/.0#*-*"3*"

XXXCBEBHFTUJFNDPNJOGP!CBEBHFTUJFNDPN

#"%"-0/" &%*'*$*0&/#6'"-®"7."35¶16+0- $&3$"%&-$&/530 1*404:%Á1-&9&/"-26*-&3:01$*»/$0.13" "1"35*3%&å&41&$5"$6-"3'*/$"%&%*4&º0 "5&/$*»/1301*&5"3*045&/&.04(3"/$"35&3"%&$-*&/5&41"3" "-26*-"34641*404:-0$"-&4130'&4*0/"-*%"%"#40-65"

0 1 0 3 5 6 / * %" % & 4 % & 1 * 4 0 4 : $" 4 " 4 & / " - 2 6 * - & 3 $&/530"QBSUBNFOUPBNVFCMBEPEFEJTF×PN IBC"BDBMFG #B×PDPNQMFUP å $&/5300QDJØOBDPNQSB%FUSÈTEFMBSBNCMB N IBC3FGPSNBEP"MR$POPQDJPODPNQSB å $&/530"NJO3FOGF SFGPSNBEP N IBC CBMDPOUFSSB[B BTDFOTPS ‹MJOFBNBS1BSLJOHPQDJPOBMå $&/530. CB×PT IBC CBMDPOFT4VFMPQBSLFU å $&/5300CSBOVFWB$FSDBSBNCMB ‹MJOFBEFNBS)BC CBMDPOFT'JODBEFWFDJOPT%FEJTF×P å $&/530"NVFCMBEPN CBMDPO IBC CB×PT$BMFG.VZCVFOFTUBEP å $&/530$QSJN.JOQMBZB. IBC CB×PT(BTUPTDPNVOJEBEJODMVJEPT å $&/530. IBC CB×PT CBMDPOFT [POBQSJW$POQJTDJOB BMMBEPEFMBQMBOB QM1BSLJOH å $&/530. IBC CB×PT5FSSB[B CBMDPO4FNJOVFWPT;POBTBKBSEJOBEBT1BSLJOHPQDJPOBM å $&/530%VQMFYOVFWPBFTUSFOBS. IBC WFTUJEPS(SBOTBMPOEFN QBUJP(BSBKF å $&/530«UJDPFOMBDNBS NDPOUFSSB[B å $&/530"NVFCMBEPN US[BN;POBQSJWDQJTDJOBDMJN HJNOBTJP$FSDBKV[HBEPT1LPQDå $&/530. IBC CB×PT1[1BSLJOH USBTUFSP"QUPQBSBWJWJFOEBZPGJDJOB å ;0/"16&350‹MJOFBNBS N IBC HSBOUFSSB[B[POBQSJWBEBDPOQJTDJOBZQBSLJOH å 1&17&/563". IBC(SBOTBMPO QBUJP"NJOVUPEFMNFUSP3FGPSNBEP'JODBEFWFDJOPT å 1&17&/563". CBMDPOUFSSB[B IBC CB×PT"NJONFUSP [POBTBKBSEJOBEBT å #6'"-®0CSBOVFWB"W.BSUJQVKPM DFSDBEFMDFOUSP N IBCEFEJTF×P å #6'"-®1MBOUBCBKBEVQMFYEFN UFSSB[BEFN KBSEJO å .0/5*("-®%VQMFYBNVFCMBEP.FOQMBOUBT UFSSB[BTEFNZN IBC FTUVEJP å 45$0-0.".0/5*("-®. IBC HBMFSJB$FSDBUSBOTQ1VC%FUSÈTIPTQJUBMFTQJSJUVTBOUP å "35*("4"NJONFUSP"QBSUBNFOUPIBC4JOBTDFOTPS å 4"-6%#"+"+UPBNCVMBUPSJP DFSDBNFUSP N IBC#B×PZDPDJOBSFG SFDJFOQJOUBEP BBZBTDFOTPSFTå .0/5("5"NVFCMBEP‹MJOFBNBS. IBC CB×PT5FSSB[B4WJTUBTQBOPSÈNJDBTBNBSZ#DOå

1 * 4 0 4 : 1" 3 , * / ( 4 & / 7 & / 5" $&/530-PDBMN "W.BSUÓ1VKPM BNJO3FOGF NVZDPNFSDJBM HSBOEFTFTDBQBSBUFT å $&/5300GJDJOBN%JÈGBOB FTRVJOFSB UPEPDSJTUBMFSBT TJUVBEBFOFEJGJDJPEFPGJDJOBT CJFODPNVOJDBEB 3FOGFZDFSDBBZVOUBNJFOUP å

$$PMMJ1VKPM ‹ #EODFOUSP 5FM         
&4 --0(" 6/" 1-"±" %& 1"3,*/( EF NPUP BM DFOUSF EF#BEBMPOB5SVDBBM 

FODVVLILFDWV

#6'"-"$.PMÓEFMBUPSSF 1JTPEFIBCJUBDJPOFTFOGJODB EF QPDPT B×PT &YDFMFOUF VCJDBDJØO 5PEP OVFWP BNVFCMBEP#BMDØOFYUFSJPS "TDFOTPS1L*ODMVJEPFOFM QSFDJP å.FT 3FG #V 5&-

1"35*$6-"3"-26*-"1-";" %& 1"3,*/( FO5PSSFOU EF #BUMMPSJB 5JFOF BTDFOTPS .FEJEBTY 1SFDJPå 5&-1"53* 1"35*$6-"3"-26*-"1-";" %& 1"3,*/( FO5PSSFOU EF #BUMMPSJB.FEJEBT 9 NFO‹QMBOUB1SFDJPå5&- 1"53*

--03&%" .BHOÓGJDP QJTP FO MB NFKPS [POB ;POBT BKBSEJOBEBTN IBC CB×PT#BMDØOFYUFSJPSå .FT5&- % 6 1 - & 9 & / " - 2 6 * - & 3 "-'0/40 9** +UP 1VFSUP PCSB OVFWB " FTUSFOBS  IBC CB×PT DPNFEPSDPO DPDJOB BNFSJDBOB Z TBMJEB B UFSSB[B N (BSBKF #POJUPTBDBCBEPT'JODBTØMP WFDJOPTå5&- %*3&$50130.0503

1"35*$6-"3"-26*-"1-";" %& 1"3,*/( FO5PSSFOU EF #BUMMPSJB &O QSJNFSB QMBOUB .FEJEBT Y 1SFDJP å5&-1"53* "-26*-&31-";"%&1"3,*/( .0504 FO DBMMF UPSSFOU EF CBUMMPSJB 1SFDJP å NPUPT 5&-1"53*

%61-&9 &/"-26*-&3 KUP .FUSP Z Q[B 1FQ WFOUVSB 0CSB OVFWB B FTUSFOBS UPUBMNFOUF FYUFSJPS Z NVZ TPMFBEP  IBC CB×PT BNQMJP DPNFEPSTBMØO DPO DPDJOBBNFSJDBOBUFSSB[BT TPMBSJVN `7FBMP  å 5&-%*3&$50 130.0503 "-26*-01-"/5"#"+"%F PCSB OVFWB B FTUSFOBS FO DBTDP BOUJHVP EF 4U #PJ  IBCJUBDJPOFT QBUJPEFN CB×P Z DPDJOB FRVJQBEPT åNFTZåEFGJBO[B 5&-

1*40 &/"-26*-&3 $ 4"/ +6"/ %& -" $36; N TJOBTDFOTPSIBCJUBDJPOFT DPNFEPSDPOCBMDØOBMBDBMMF $PDJOB  MBWBCP HBT OBUVSB MV[ BHVB1SFDJPå5&- 1"53* 1"35*$6-"3"-26*-"1-";" %& 1"3,*/( $--&'*" .FEJEBT Y N JEFBM DPDIF QFRVF×P 1SFDJP å BM NFT 5&-   1"53* 1-";" %& 1"3,*/( &/ "-26*-&3[POBDFOUSP1MB[B EFQBSLJOHFOBMRVJMFS FOBW 1SFTJEFOUDPNQBOZT1SFDJP BMRVJMFSåNFT5&- 1"53*

1*404"-26*-&3$"OUPOJP #PSJ  1JTPT EF B N  IBC 4VJUUF DPO CB×P Z BSNBSJP EPCMFT  CB×P HFOFSBM DPO CB×FSB DPDJOBN DPNFEPSZ CBMDØO "MRVJMFS åNFT *OGØSNFTF

1*40 &/ "-26*-&3 &/ -" $"--& +0$4 '-03"-4 %& #"%"-0/" EF NUST  )BC .ÈT VO WFTUJEPS #B×P DPDJOB SFGPSNBEB QBSRVFU DBMFGBDDJØO BJSF BDPOEJDJPOBEP WFOUBOBT EF BMVNJOJP "TDFOTPS 1SFDJP BMRVJMFSåNFT5&- 1"53*

51.7%+105 2#55#6'/25

FKHÌEKN

HÀEKN

&4 --0(" 1*4 "MGPOT 9** N  IBC %PCMFT CBOZ DVJOBJNFOKBEPS&YUFSJPS UPU SFGPSNBUJQJOUBU"JNJOVUEFM NFUSPåNFT UPUJODMÛT 5&-

/165 '0%4'7#65

57&1-75 FDPOPNJDTOPVTJOEE

727%DGDORQD
1*40 "-26*-&3 $ $&37"/5&4IBC DPNFEPS DPDJOBFRVJQBEB3FGPSNBEP QFSGFDUPFTUBEP"NVFCMBEP 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53* 4 & " - 2 6 * - " - 0 $ " - & / # " %" -0 / " $ " - - & $&37"/5&4 EF NUST EF TVQFSGJDJF Z BEFNÈT JODMVZFVOQFRVF×PBMNBDÏO BQUPQBSBDVBMRVJFSOFHPDJP 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53* -0 $ " - & / " - 2 6 * - & 3 #"%"-0/" $4BOUB#ÈSCBSB EF NUST .UST EF OBWF UPUBMNFOUFEJÈGBOB DPO BMUJMMPZSFTUPPGJDJOBT&OUSBEB QBSBWFIÓDVMPT BMUVSBIBTUB NUST 1VFSUB JOEFQFOEJFOUF FOUSBEB B PGJDJOBT $POTUB EFVOMBWBCPZVOQBUJP"QUP BMNBDÏO1SFDJPBMRVJMFS å5&-1"53* 1*40"-26*-&3&/-"$"--& +04$ '-03"-4 FOUMP EF NUST IBC HSBO TBMØO DPNFEPS DPDJOB MBWBCP 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53*

0#3" /07" "- $&/53& QJTEFIBC HSBONFOKBEPS EFN¤ DVJOBJCBOZ HSBO CBMDØ BD BNC CPNCB EF DBMPS1JTOPVåNFT UPU JODMÛT 5&- 

1*40&/"-26*-&3$--&'*® #"%"-0/" NUSTIBC DPNFEPS DPDJOB MBWBEFSP CBMDØO SFGPSNBEP"TDFOTPS 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53* 1*40 &/ "-26*-&3 $".¶ 4"/5+&30/*%&-".6353" FO #BEBMPOB EF NUST )BCJUBDJPOFT CB×P DPDJOB MBWBEFSP BJSFBDPOEJDJPOBEP DBMFGBDDJØO NVZ MVNJOPTP #JFODPOTFSWBEP"TDFOTPS 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53*

FODVVLILFDWV

1*40 &/ "-26*-&3 &/ -" $"--& (6*'3² PQDJPOBM PGJDJOBT Z UBNCJÏO WJWJFOEB N IBC CB×P DPDJOB UFSSB[B EF N 7FOUBOBT BMVNJOJP #VFO FTUBEP EF DPOTFSWBDJØO $POTVMUBS QSFDJP 5&-   1"53*

1&17&/563"0#3"/07" QJTBNCIBC CBOZDPNQMFU DVJOBJOEFQFOEFOU NFOKBEPS FYU B CBMDØ DBMFGBDDJØ J BD BTDFOTPSåNFT UPU JODMÛT QJT QL USBTUFS5&- 1&1 7&/563" DBTB N¤ BNCIBC NFOKBEPSEFN¤ FYUBUFSSBTTBEFN¤ CBOZ SFGPSNBU DVJOBBNFSJDBOB BDBNCCPNCBDBMPS MPDBM EF N¤1SFV å.FT UPUJODMÛT 5&- 

&4 --0(" )"#*5"$*» B #BEBMPOBBQSPQEFMBQMBUKB QFSBTFOZPSTPOPJTTFSJPTPT 5&- 1&1 7&/563" QJT N¤  IBC DVJOB J CBOZ BD BNC CPNCBDBMPS NFOKBEPSFYUB CBMDØ åNFT UPU JODMÛT 5&-     4"/5$3*45QJTN¤ IBC NFOKBEPSHSBOFYUBUFSSBTTB EF N¤ UPU SFGPSNBU å NFT UPU JODMÛT 5&-  $&/53& 1-"±" #"3» %& ."-%® QJTPT EPCSB OPWB EFIBC NFOKBEPSTBNQMJT UFSSBTTFT EF N¤ DVJOBT PGGJDF CBOZT"TDFOTPSå 1LPQDJPOBMå JWB5&- 

1*40 &/ "-26*-&3 &/ "7 "-'0/40 9*** DFSDB NFUSP +VBO99***1JTPEFNUST BQSPY  IBCJUBDJPOFT Z V O B Q F R V F × B  $ P D J O B Z CB×P SFGPSNBEPT BJSF BDPOEJDJPOBEP BTDFOTPS 5JFOF UPEPT MPT TFSWJDJPT 1SFDJPBMRVJMFSå5&- 1"53* 1*40&/"-26*-&3&/-"$ $&37"/5&4%&#"%"-0/" DFSDBNFUSPQFQWFOUVSB .UST "QSPYJNBEBNFOUF  IBCJUBDJPOFT DPDJOB Z CB×P FO QFSGFDUBT DPOEJDJPOFT 4BMPODPNFEPS CBMDØO B MB DBMMF DFSWBOUFT 1SFDJP BMRVJMFSå5&- 1"53* 727%DGDORQD

FDPOPNJDTOPVTJOEE

        
FODVVLILFDWV

1&1 7&/563" .&3$"5 50 3 / & 3 Q J T E F  I B C NFOKBEPS FYU B CBMDร˜ UPU SFGPSNBU DBMFGBDDJร˜ BD TFNJ BNPCMBU QFS FOUSBS B WJVSF 1JT BNC NPMUB MMVNรฅ.FT UPU JODMร›T 5&-    

4& /&$&4*5" ":6%"/5" Z PGJDJBMBQBSBQFMVRVFSJBFO #BEBMPOB5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" QPS IPSBT QPS MBT UBSEFT QBSB MJNQJF[B P QPS MBT OPDIFT DVJEBOEP QFSTPOB NBZPSFT CVFOBT SFGFSFODJBT Z DPO QBQFMFT5&-

1"3,*/( WFOUB BMRVJMFS รฅ#BSSJP.PSFSB5&- 

$ ) * $ 0 # 0 - * 7 * " / 0 4 & 0'3&$& DPNP TPMEBEPS DPO FYQFSJFODJB P BZVEBOUF NFDรˆOJDBBWBO[BEB5&- 

'30/5."3ยถ5*.EรžQMFYPCSB TFNJOPWBBNCIBC CBOZ BTFP DVJOB NFOKBEPSFYU BD JDBMFGBDDJร˜ [POBDPNVOJUร‹SJB BNCQJTDJOBรฅ 5PUJODMร›T 5&-    

4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT OJร—PT P MJNQJF[B $PO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT %JTQPOJCMFUPEPTMPTEร“BT5&- 

1-"ยฑ" %& 1"326*/( FO WFOUB B CVGBMร‹ B QSPQ EF USBWFTTFSBEFTUKFSPOJ1SFV รฅ 5&-   

+07&/ #0-*7*"/0 CVTDB USBCBKPEFMJNQJF[B DBOHVSP DVJEBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT )PSBSJP EJTQPOJCMF %F B IPSBT $PO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT 5&-  4& 0'3&$& $)*$0 QBSB NBOUFOJNJFOUPEFKBSEJOFT QFร˜OEFPCSB QJOUVSB BZVEBOUF EFDBSQJOUFSร“B-MBNBSBM5&- 

10."3QJTIBC NFOKBEPS FYU B CBMDร˜ CBOZ J DVJOB FO CPO FTUBUรฅ.FT UPU JODMร›T 5&- 1-ยฑ1&1 7&/563" QJT EF NยคBNCIBC NFOKBEPS FYU B CBMDร˜ CBOZ J DVJOB BSSFHMBUT BTDFOTPS 1FS FOUSBS B WJVSFรฅ.FT UPU JODMร›T 5&- 1&17&/563" CBJYPT BNC FOUSBEBJOEFQFOEFOU Nยค  IBC  CBOZT DPNQMFSUT NFOKBEPSEFNยค DBMFGBDDJร˜ JBD QFSFOUSBSBWVSFรฅ .FT UPUJODMPT 5&- 4& "-26*-" 1-";" %& 1"3,*/( FO $BO $BCBร—BT 5&-

+OOQDKNKCTKU 6TCURCUUQU 53"41"40 1&-626&3*" N .PSFSB FRVJQBEB DPODMJFOUFMBGJKB QPSDBNCJP EF EPNJDJMJP "MRVJMFS รฅ USBTQBTPOFHPDJBCMF5&- FDPOPNJDTOPVTJOEE

6TGDCNN

$ & % & * 9 0 ) " # * 5" $ * ยป ( 3 "5 6 ยธ 5" " 4 & ยบ 0 3 " &41"/:0-" BDBOWJEFOFUFHB EPNร’TUJDBJDPNQBOZJB5&- 

4&ยบ03" 4& 0'3&$& 1"3" 53"#"+"3 DPO QFS TPOBT NBZPSFT QPSIPSBT$POCVFOBT SFGFSFODJBT5&-

4 & ยบ 0 3 " $ 0 / . 6 $ ) " &91&3*&/$*" CVTDB USBCBKP EFMJNQJF[B QMBODIB DVJEBEP EF QFSTPOBT NBZPSFT QPS IPSBT /PDIFT Z GJOFT EF TFNBOB 5&-   

4&0'3&$&4&ยบ03"&41"ยบ0-" QBSBDVJEBSQFSTPOBTNBZPSFTEF OPDIFPEร“B$POSFGFSFODJBT5&- 4 & ยบ 0 3 "   " ยบ 0 4 D P O SFGFSFODJBT NVZUSBCBKBEPSB TF PGSFDFQBSBMBCPSFTEPNรTUJDBT QPSIPSBT-VOFTZWJFSOFT I NBSUFTUPEPFMEร“B1BQFMFTFO SFHMB5&-

4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT MJNQJF[B %JTQPOJCMF UPEPT MPT Eร“BT DPO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT 5&-  

4& /&$&4*5" 1"3" 5"--&3 %& 1-"/$)" QMFHBEPSB DPO FYQFSJFODJB QMBODIBEPSB DPO FYQFSJFODJB Z BQSFOEJ[B EF B Bร—PT 5&-   #"%"-0/"

$)*$"#0-*7*"/"4&0'3&$& QBSB DVJEBEP EF QFSTPOBT NBZPSFT P DBOHVSP DPO FYQFSJFODJB 5&-  

#0-*7*"/" 4& 0'3&$& DVJEBS NBZPSFT OJร—PT MJNQJF[B EPNJOHPT Eร“BOPDIF 5&- 

4& 0'3&$& $)*$0 QBSB DVJEBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT DPOFYQFSJFODJBZSFGFSFODJBT JOUFSJOP5&- 

727%DGDORQD
4&ยบ03"#64$"53"#"+0EF MVOFT B WJFSOFT UBSEF 'JOFT EFTFNBOBPOPDIFT5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" QBSB MJNQJF[BFOHFOFSBM DBOHVSP DVJEBSQFSTPOBTNBZPSFT DPO FYQFSJFODJB QBQFMFTFOSFHMB 5&- $)*$" 4& 0'3&$& QBSB MJNQJF[B QPS IPSBT DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT P OJร—PT 5&- 4&ยบ03" #0-*7*"/" CVTDB USBCBKPDPNPJOUFSOB GJKBPQPS IPSBTQBSBQFSTPOBTNBZPSFT PDPDJOB DPOSFGFSFODJBT5&- 4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB DVJEBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT MJNQJF[B5&- 4& 0'3&$& $)*$" QBSB BZVEBOUBEFDPDJOB DVJEBEP QFSTPOBTNBZPSFT MJNQJF[B $POFYQFSJFODJBZSFGFSFODJBT 5&-     $)*$" $0/ &91&3*&/$*" 4&0'3&$&QBSBMJNQJF[BQPS IPSBT DBHVSP DVJEBSQFSTPOBT NBZPSFTPCJFOJOUFSJOB5&- "(505"&%"5OFDFTTJUBGJYFT JOUFSJOFTQFSIPSFT QFSTPOFT EFDPNQBOZJBQFSOFOTJBWJT 5&- "( 505" &%"5 OFDFTTJUB JOGFSNFSFT QVFSJDVMUPSFT GJTJPUFSBQFVUFT BVY%FDMร“OJDB BEPNJDJMJJIPTQJUBMI FUD 5&- .&/4"+&304 '63(0/&5" QBSB SFQBSUPT Z QFRVFร—B QBRVFUFSร“B FO CBSDFMPOB Z DJOUVSร˜O 1SFTFOUBSTF MVOFT Z NBSUFT UBSEFT EF B FO $10/*&/5&  #+4#"%"-0/"

'"-5" %&1&/%&/5" 1&3 '03/%&1" OPFTOFDFTTร‹SJB FYQFSJร’ODJB GPSNBDJร˜ B Dร‹SSFD EF MFNQSFTB 1PSUBS DVSSร“DVMVNB$$0/26&45" 

FODVVLILFDWV

4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB USBCBKBSQPSIPSBT EFMJNQJF[B DBOHVSP$POSFGFSFODJBT5&- 

4 & 37 * $ * 0 5 ยฒ $ / * $ 0 & / # " % " - 0 / " 1 3 & $ * 4 " UรDOJDP EF IBSEXBSF QBSB U B M M F S J O G P S N รˆ U J D P  4 F PGSFDF DPOUSBUP IPSBT TFNBOBMFT BMUB FO TT *ODPSQPSBDJร˜O JONFEJBUB &OWJBS DW B JOGP!MFLLFSOFU FT 4& /&$&4*5" ":6%"/5" %& 1&-626&3ยถ" Z PGJDJBMB DPOFYQFSJFODJB JOUFSFTBEBT FOWJBS DVSSJDVMVN P EFKBS E B U P T Q F S T P O B M F T F O YUVQFMP!IPUNBJMDPN 4& 13&$*4" $)*$" %& "$"%&.*" QBSB QSรˆDUJDBT FOQFMVRVFSJB3".#-"4"/ +6"/ %--03&%" 4& /&$&4*5" 0'*$*"-" EF QFMVRVFSJBFO#BEBMPOB5&- o 0 ' * $ * " - " % &  ย‹ % & 1&-626&3ยถ" 4& 0'3&$& QBSB USBCBKBS FO #BEBMPOB UBNCJรO FO QBOBEFSร“BT TVQFSNFSDBEPT5&- 4"3"

$)*$0 #0-*7*"/0 #64$" 5 3 " # " + 0 D V J E B E P E F QFSTPOBT NBZPSFT DPNP BZVEBOUFEFDPDJOB MJNQJF[B ZFNQSFTBEFNVEBO[BT5&- 4& 0'3&$& 4&ยบ03" QBSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT DBOHVSP GJKB P *OUFSJOB 5B N C J F O O P DI F T D P O FYQFSJFODJB 5&-  4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB MJNQJF[B QPS IPSBT NFEJB KPSOBEBUBSEF NBร—BOB5&- 

. & / 4 " + & 3 0 4 . 0 5 0 FMFWBEPTJOHSFTPT1SFTFOUBSTF MVOFTZNBSUFTUBSEFTEF BFO$10/*&/5& #+4#"%"-0/" 727%DGDORQD

FDPOPNJDTOPVTJOEE

        
FODVVLILFDWV

/QVQT

#OKUVCVU

7&/%0 .050 4$001:  DPO LN FO NVZ CVFO FTUBEP 1SFDJP å *OUFSFTBEPT MMBNBS 5&- 

"53&7&5&"NJTUBE QBSFKB 5&-

4&7&/%&.050*/'"/5*- EFBB×PTEFU:DD TFNJBVUPNÈUJDB FO QFSGFDUP FTUBEPå,BXBTBLJDD EF DPNQFUJDJØO DBSCPOP FO CVFO FTUBEP å */'0 4& 7&/%& #.8 4&3*& % 5FDIP TPMBS SVFEBT E F B M V N J O J P W P M B O U F NVMUJGVODJØO CMVFUPPUI FUD1FSGFDUPFTUBEPå

*/'0

4& "-26*-" )"#*5"$*»/ &/#"%"-0/""$)*$" DPO EFSFDIPBUPEPFMQJTP(BTUPT JODMVJEPT DFSDB NFUSP M å.FT -MBNBS B QBSUJS EF MBT I"OB 5&-  

8CTKU

7&/%0 /&7&3" $0.#* 4&.*/6&7"&VSPT5&- 

4h0'&3&*9 )"#*5"$*» B OPJB QFSBDPNQBSJSQJTBNCBMUSFT OPJFT5&-

/07&/""4"/+6%"45"%&0 FM 4BDSBEÓTJNP $PSB[ØO EF +FTÞT TFBBNBEP HMPSJGJDBEP BEPSBEPZQSFTFSWBEPFOUPEP FM NVOEP BIPSB Z TJFNQSF 4BMWBEP $PSB[ØO EF +FTÞT SVFHBQPSOPTPUSPT 4BO+VEBT RVFBZVEBTBMPTEFTFQFSBEPT SVFHBQPSOPTPUSPT EJHBFTUB PSBDJØO EVSBOUF OVFWF EJBT QSPNFUJFOEP QVCMJDBSMB FT FGFDUJWJTJNB 5FO GF Z WFSÈT NJMBHSPT94/

7&/%0 %03.*503*0 EF NBUSJNPOJPZEFOJ×B NVFCMFT DPNFEPS&OCVFOFTUBEP5&- 4&7&/%&4*--"%&36&%"4 &-²$53*$" FO CVFO FTUBEP å5&- "(3"¸.&/5 " -&41&3*5 4"/5.3

2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVG FGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO

FDPOPNJDTOPVTJOEE

&41¶3*56 4"/50 UV RVF NF BDMBSBTUPEP RVFJMVNJOBTMPT DBNJOPT QBSB RVF ZP BMDBODF NJJEFBM5VRVFNFEBTFMEPO %JWJOPEFQFSEPOBSZPMWJEBSFM NBMRVFTFIBDFDPOUSBNJZFO UPEPTMPTJOTUBOUFTEFNJWJEB FTUBT DPONJHP ZP RVJFSP FO FTUFDPSUPEJÈMPHP BHSBEFDFSUF QPSUPEP ZDPOGJSNBSVOBWF[ NÈTRVFOPRVJFSPTFQBSBSNF EF UJ QPS NBZPS RVF TFB MB JMVTJØO NBUFSJBM %FTFP FTUBS DPOUJHP Z UPEPT NJT TFSFT RVFSJEPT FO MB HMPSJB FUFSOB (SBDJBTQPSUVNJTFSJDPSEJBQBSB DPONJHPZMPTNJPT"HSBEFDFMB HSBDJBBMDBO[BEB$#& 0$"4*»/ 7&/%0$&/53"-*5" %*(*5"-/&3*4 OVFWBTPMP NFTFT EF VTP å 5&- 

727%DGDORQD
FODVVLILFDWV

%NCUUGU " / ( - µ 4 $ - " 4 4 & 4 1"35*$6-"34 JOEJWJEVBMT QFUJUT HSVQT IPSBSJ GMFYJCMF DPOWFSTB CVTJOFTT.ÒUPEFT QFSTPOBMJU[BUT 5&-  

$0.&3$*"-4 "5&.141"3$*"-

-*$&/$*"%"%"$-"4&4EF JOHMÏT SVTP VDSBOJBOP5&- $ - " 4 & 4 % & * / ( - ² 4 " 1 " 3 5 * $ 6 - " 3 & 4 B N F S J D B O P O B U J W P NÏUPEPT QFSTPOBMJ[BEPT DPOWFS TBDJØO CVTJOFTT *OUFSFTBEPT MMBNBS 5&-  130'&403" 5*56-"%" %" $-"4&4 1"35*$6-"3&4 Z HSVQP QSJNBSJB TFDVOEBSJB C B DI J M M F S B U P N Ø E V M P T G S B O D Ï T T F M F D U J W J E B E GPSNBDJØOIÈCJUPTEFFTUVEJP 5&-    

&M505#"%"-0/"OFDFTTJUB $0.&3$*"-4BVUÛOPNT B5&.141"3$*"4J KB USFCBMMFT J WPMT HVBOZBS VO TPCSF TPV CVTRVFN QFSTPOFTDPNUÞ RVFWVMHVJOUSFCBMMBSBIPSFTMMJVSFTEF DPNFSDJBMTEFQVCMJDJUBUQFSMBSFWJTUB&M505#BEBMPOB 3&26&3*. t#POBQSFTFODJB t(BOFTEFUSFCBMMBS 0'&3*. t$PNJTTJØEFMBWFOEBEFQVCMJDJUBU t-MJTUBUTEFDMJFOUTJDBSUFSB

3&'03± &4$0-"3 GÓTJDB R V Ó N J D B N B U F T F T P J CBUYJMMFSBU $POUSPM EFVSFT QPUFODJBDJØ NBUFNËUJRVFT "M DPTUBU EF MB 3FOGF 5&- $ - "4 & 4 % & ( 6 * 5" 3 3 " $-«4*$" QBSUJDVMBSFT *OUFSFTBEPT MMBNBS BM 5&- +0"/

727%DGDORQD

FDPOPNJDTOPVTJOEE

1FSBNÏTJOGPSNBDJØ

5FMP PFOWJBSDVSSÓDVMVNBNCGPUPB

YFTDB!FMUPUEJHJUBMDPN

        
727 %DGDORQD

SFKJMMBQMBOBJOEE

727%DGDORQD 


QRYHWDWV‡JDGJHWV‡WHOHIRQLD‡VRIWZDUH‡LQWHUQHW

WHFQRORJLD

VGEPQNQIKC

(PPHMFUSBOTGPSNB$ISPNFFOVOTJTUFNBPQFSBUJV 5FDOPMPHJBt(PPHMFUSBVSË BMNFSDBUMBOZRVFWFVOTJT UFNBPQFSBUJVCBTBUFOFMTFV OBWFHBEPS $ISPNF TFHPOT IBBOVODJBUPmDJBMNFOUBMTFV CMPD&TUSBDUBSËEVOTJTUFNB EFDPEJPCFSUJEBSRVJUFDUVSB TJNQMF J MMFVHFSB EJTTFOZBU QFSTFSJOTUBMrMBUBMTNJOJQPS UËUJMTPOFUCPPLTJWJOESËEF TÒSJF FO BMHVOT PSEJOBEPST EVSBOU MB TFHPOB NFJUBU EF MBOZ"RVFTUBOVODJTIB QSPEVÕUVOBTFUNBOBEFTQSÏT RVFMFNQSFTBUBJXBOFTB"DFS BOVODJÏT RVF EBRVÓ B VOT NFTPT TPSUJSË BM NFSDBU VO PSEJOBEPSQPSUËUJMEFTUJM/FU CPPLFRVJQBUBNC"OESPJE FMT TJTUFNBPQFSBUJVEF(PPHMF QFSBNÛCJMT &M OPV TJTUFNB PQFSBUJV EF (PPHMFSFQSFTFOUBVOBQFUJUB SFWPMVDJØKBRVFFTUËEJTTFOZBU QFOTBOUFOMBYBSYBJMFTTFWFT QBSUJDVMBSJUBUTFMTQSJNFSTTJT UFNFTPQFSBUJVTWBODPOTUSVJS TFFOVOFOUPSOPO*OUFSOFUOP FTGFJBTFSWJSEFNBOFSBHFOF SBM4FHPOTFYQMJDBFMCMPDEF (PPHMF FMOPVTJTUFNBPQF SBUJVFTUBSËGFUQFSBMTVTVBSJT RVFOBWFHVFOJGBOTFSWJSMB YBSYB EF NBOFSB DPOUJOVB iFTUFNSFQFOTBOUFMTTJTUFNFT PQFSBUJVTw FYQMJRVFO

7e&1,&2,1)250É7,&2/$6 +25$66,$'

5HSDUDFLRQHVSXQWXDOHV\WRWDOHVDGRPLFLOLR 7DPELpQSURJUDPDGRU:HEHOHFWUyQLFR DQDOLVWD'HVSOD]DPLHQWRV\SUHVXSXHVWRVJUDWLV SDUDVLHPSUH5DIDHO0DUWtQH]

6OTJTUFNBEFDPEJPCFSU (PPHMF$ISPNF04TFSËEF DPEJPCFSUJQSJNBSËMBTJNQMJ DJUBU DPNEFGFUTFTQFSBEVO TJTUFNBPQFSBUJVQFOTBUQFSB OFUCPPLT(PPHMFFTUËOFHP DJBOUBNCEJGFSFOUTTPDJTJBWJBU DPNFOÎBSËBUSFCBMMBSBNCMB DPNVOJUBUEFDPEJPCFSUQFSUBM EFEFTFOWPMVQBSFMOPVQSP HSBNBSJ/PPCTUBOU (PPHMF KB BWBOÎB RVF MFT QSJPSJUBUT TFSBOMBWFMPDJUBU MBTJNQMJDJUBU JMBTFHVSFUBU&MOPVTJTUFNB IBVSËEBSSBODBSJDPOOFDUBS TFB*OUFSOFUFOQPDTTFHPOT MJOUFSGÓDJFTFSËNÓOJNBJCPOB QBSUEFiMFYQFSJÒODJBEVTVBSJ

Ejtfòbnpt!tv!Mphpujqp nât!upeb!mb!qbqfmfsîb Sfejcvkbep-!wfdupsj{bdjôo!z bduvbmj{bdjôo!ef!tv!mphpujqp Ejtfòbnpt!dbnqbòbt!ef!qvcmjdjebe

76:!19!85!6:!¸ xxx/tjohvmbst/ft

7HO 8FCT BNJEB

FC 8 *OU FS OF U

FTQSPEVJSËFOMÓOJBw1FSMBTF WBCBOEB MBTFHVSFUBUBGFDUBSË MBSRVJUFDUVSBEF$ISPNF04J QFSNFUSËOBWFHBSTFOTFQFO TBSFOWJSVTPNBMXBSF (PPHMF$ISPNF04TFSËVO TJTUFNBEFmOFTUSFTDPOTUSVÕU TPCSFVOOVDMJ-JOVYJMFTBQMJ DBDJPOTPQSPHSBNFTFTUBSBO B MB YBSYB DPN BSB (PPHMF %PDT FMQSPDFTTBEPSEFUFYUPT FOMÓOJBEF(PPHMF 'BOPVNFTPTRVF(PPHMFWB MMBOÎBSFMTFVOBWFHBEPS$ISP NF J TFHPOT MB DPNQBOZJB QSPQEFNJMJPOTEFQFSTP OFTFMGBOTFSWJSSFHVMBSNFOU BUPUFMNØO

(FTUJØEF $PSSFVT EPNJOJT FMFDUSÛOJDT

m ¸ qvcmjdjubsjp ¸ Joufsofu ¸ fejupsjb sâgjdp òp h f t Ej

XXXDMJDEJTTFOZDPN

mphpujqpt-!dbuâmphptgpmmfupt-!sfwjtubtjnbhfo!dpsqpsbujwbcpmfujoft-!usîqujdpt-!xfct bovodjpt-!mjcspt-!///

%FNBOJhOTVOBEFNPTUSBDJØ HSBUVÕUBTFOTFDBQDPNQSPNÓT JOGP!DMJDEJTTFOZDPN 5FM 

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
1MBOUJMMB#BTFJOEE

727%DGDORQDTOT Badalona 1383  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana, número 1383.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you