Page 1

/ÞNFSP %FMBMEFNBJHA

&M3FQPSUBUHF BOZTEFM 5JBOB"OUJDB 

"DUVBMJUBU

&M1BSDEF $BM"SOÞTJOJDJB MBUFSDFSBGBTF EPCSFT

1PMÓUJDB

$BTRVFUFJ(BSDÓB "MCJPMTJOTVMUFO QÞCMJDBNFOU

&TQBJ$

-BNÞTJDBJUFBUSF NVTJDBMBDMBQBSBMB QSPHSBNBDJØEFM #BEBMPOB&TDFOB

$POUJOVBMBJODÛHOJUBTPCSFFMDBOBM

"NCWFVQSÛQJB +PBO4PMFSJ"NJHØ J%PMPST4BCBUFS %JBEFMBDPNVOJØEFMFTBMVNOFTEFM&TDPMB .JOHVFMMB MBOZ'PUP4ÓMWJB(PO[BMF[

1PSUBEBJOEE

1FSTPOFT

&NJMJ'FSSBOEP BVUPSEF i)BJTTB)JTUÛSJBEVOB USBHÒEJBPCSFSBFOFM UBSEPGSBORVJTNFw
VXPDUL %FOUSBEB "DUVBMJUBU 1PMÓUJDB &TQPSUT 3FQPSUBUHF 1FSTPOFT ®MCVN'FTUFT &TQBJ$ "HFOEB

    

$JOFNFT /PWFUBUT -B-MBS .FEJDJOBJ4BMVU /FDSPMÛHJRVFT $POTVMUPSJ-FHBM "OJNËMJB /JOT $BSUFTEFMT-FDUPST

'PUP%FOÞODJB *NNPCJMJËSJB (BTUSPOPNJB (VJBEF4FSWFJT 5PU.PUPS

    

1BTTBUFNQT)PSÛTDPQT

$MBTTJmDBUT 5FOEÒODJFT 5FDOPMPHJB

    

)RWRDQWLJD

%JBEFMBDPNVOJØEFMFTBMVNOFTEFM&TDPMB.JOHVFMMB MBOZ 'PUP$FEJEB4ÓMWJB(PO[BMF[ 5PUIPNRVFEFTJUHJWFVSFQVCMJDBEBEFGPSNBHSBUVÕUBBMHVOBGPUPHSBmBTFWBBOUJHBEF#BEBMPOB .POUHBU J5JBOB QPUGFSMFTBSSJCBSBMBOPTUSBSFEBDDJØVCJDBEBB$-MFØ OB#BEBMPOB

r XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN &%*5"4VCJSBUT4VCJSBUT&EJUPST4-/*'# %*44&/: (3®'*$ * ."26&5"$*» . 4VCJSBUT - $BUBMÈO .-ØQF[ 47JMMÏO3&%"$$*».4VCJSBUT $ $BSWBKBM $ 5PSOFSP (JOB EF 5FSB + (BSDÓB / 3JCØ "%.*/*453"$*» 9 4VCJSBUT " 4PSJBOP / 'FSSFS*.13*.&*9-JUPHSBmB3PTÏT%*1¾4*5-&("- # 0'*$*/&4$-MFØ  O B #BEBMPOB r CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPNrXXXFMUPUEJHJUBMDPN %JTUSJCVDJØHSBUVÕUBB#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB 'BTBCFSRVFFEJUBMBSFWJTUBBNCQBQFSFDPMÛHJD TFHVJOU MFTOPSNBUJWFTFVSPQFFTWJHFOUT

QBHJOEE

-BSFEBDDJØEF3FWJTUFTFM505OPFTGBOFDFTTËSJBNFOU SFTQPOTBCMFEFMDPOUJOHVUEFMTBSUJDMFT PQJOJPOT JNJTT BUHFTDPNFSDJBMTDPNQSFTPTFOFMTFUNBOBSJ %hBDPSEBNCMBMFHJTMBDJØWJHFOUFONBUÒSJBEFQSPUFDDJØ EFMBDPNQFUÒODJB BRVFTUBFEJUPSJBMDPNVOJDBRVFRVFEB UFSNJOBOUNFOUQSPIJCJEBMBSFQSPEVDDJØUPUBMPQBSDJBM EFMTBOVODJT BSUJDMFT JNBUHFTPDPMrMBCPSBDJPOTRVF BQBSFJYFOFOBRVFTUBQVCMJDBDJØ mOTJUPUDJUBOUMBTFWB QSPDFEÒODJB-hFNQSFTBFEJUPSBOPBDUVBDPNBNJUKBO DFSBFOMFTUSBOTBDDJPOTRVFQVHVJOEFSJWBSTFEhBRVFTUB QVCMJDBDJØ OJFTSFTQPOTBCJMJU[BEFMBWFSJDJUBUEFMBQSP DFEÒODJBEFMFTEBEFTGBDJMJUBEFTQFMTBOVODJBOUT

727%DGDORQD
3BNCMB4BOU+PBO " #BEBMPOB

.0%"#"º0

`7&/:%&4$6#3&-"13&/%" 26&.«47"$0/5*(0

#*,*/*4:#"º"%03&4 5"--"4(3"/%&4

")03"1034»-0 7&/*3"130#"35& 6/#"º"%030#*,*/*

3&("-0

%&6/ $"-$&5¶/.&%*" 13&.*&3& 1SPNPDJØOWÈMJEBIBTUB $BQSJYJOEE
DFWXDOLWDW

' HQWUDGD

t&MOPVQPOUEF4BOU-MVD UPUJMBUVSBEBEPCSFTRVFWBQBUJS TFTUËDPOTUSVJOU/3JCØ

&MHPWFSOOPFYQMJDBRVÒGBSËBNCFM DBOBMQFSÛFTNPTUSBNFOZTUBYBUJV (PSH t &M 1MF &YUSBPSEJOBSJ DPOWPDBUMBTFUNBOBQBTTB EB QFM 11 OP WB EPOBS DBQ SFTQPTUBBMFUFSOBQSFHVOUB EFTJFTGBSËPOPFMDBOBMBM CBSSJ EFM (PSH 5PU J BJYÓ GB VO BOZ MBMDBMEF TFNCMBWB NPTUSBSTF NÏT BWJBU DPO USBSJ B MB TFWB DPOTUSVDDJØ KB RVF FMFWBS MB WJB EFM USFO QFS TPCSF MB MËNJOB EBJHVB HFOFSBWBVOBEFTQFTBNBTTB BMUBQFSRVÒIJQBTTÏTOPNÏT VOB A[PEÓBD TFHPOT WB FY QMJDBS FM CBUMMF B MB UFMFWJTJØ MPDBM &O BRVFTU EBSSFS QMF MFTQBSBVMFTEFMHPWFSO UBOU EFM 14$ DPN EF $J6 WBO TFSNFOZTUBYBUJWFTJOPWBO 

%&OUSBEBJOEEEFTDBS UBS FO DBQ NPNFOU MB QPTTJCJMJUBU EF DPOTUSVJS BRVFTUDBOBM UBMDPNFTUBWB QMBOFKBU"JYÛTÓ FMRVFFTWB EFJYBSDMBSÏTRVFFMQSPKFDUF EFM(PSHTIBVSËEBEBQUBSB MBOPWBTJUVBDJØFDPOÛNJDB %FGFU BDUVBMNFOUOPNÏTIJ IB EVFT JNNPCJMJËSJFT BNC UFSSFOZT BERVJSJUT B MB [POB UPUJRVFGBVOBOZOIJIBWJB TJT&OBRVFTUTFOUJU FM1SJ NFS5JOFOUE"MDBMEF 'FSSBO 'BMDØ $J6 WBFYQMJDBSRVF BSBNBUFJYOPÏTQPTTJCMFUJSBS FOEBWBOUMPQFSBDJØJNNPCJ MJËSJB QSFWJTUB J RVF iDBM VO OPVQSPKFDUF RVFQPUJODMPVSF P OP FM DBOBMw 1FS MB TFWB 

CBOEB MBMDBMEF +PSEJ4FSSB WB JOTJTUJS FO RVÒ MB EFDJTJØ FTQSFOESËBNCDPOTFOTJWB JOTUBSMPQPTJDJØBiBOBSKVOUTw FOBRVFTUUFNB &M11DFMFCSBRVFMBMDBMEF OPEFTDBSUJFMQSPKFDUF &MT QBSUJUT B MPQPTJDJØ UBOU 11DPN*$7&6J" WBOSFDMB NBSNÏTJOGPSNBDJØTPCSFMFT DPOTFRàÒODJFT EF MB DPOT USVDDJØPOPEFMDBOBMEFMQPSU EFTQSÏTRVFMBMDBMEFBOVO DJÏTGBVOBOZRVFFODBSSFHB SJBVOFTUVEJ&MQSFTJEFOUEFM HSVQ NVOJDJQBM E*$7&6J" $BSMFT 4BHVÏT WB EFDMBSBS RVF USPCBWB B GBMUBS iFYQMJ 

727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBMr$BSMFT5PSOFSP

DBDJPOTDMBSFTJQÞCMJRVFTEF RVÒÏTFMRVFQPSUBBQMBOUFKBS EVCUFTEFSFWJTJØEVOQSPKFD UFDPNBRVFTUw 4FSSB QFSÛ OPWBEPOBSDBQEBEBTPCSF FMTJOGPSNFTRVFIBFODBSSF HBUJUBOTPMTWBFYQMJDBSRVF BJYFDBSMBWJBEFMUSFODPTUBSJB NJMJPOTEFVSPT %FTEFM11 9BWJFS(BSDÓB"M CJPMWBSFTQPOESFMJRVFFMDB OBMTVSUHSBUJTBMBDJVUBUQFS RVÒIPTVGSBHVFOFMTBNBSSB EPST5PUJMBGBMUBEFTUVEJT FM QSFTJEFOUQPQVMBSWBDFMFCSBS RVFiDPNBNÓOJNBRVFTUQMF IBTFSWJUQFSRVÒOPEFTDBSUJO MBDPOTUSVDDJØEFMDBOBMwJWB BTTFHVSBSRVF TJmOBMNFOUFT GBMBMËNJOBEBJHVB FTUBSBO BMTFVDPTUBU %FNPNFOU FMHPWFSO BDUVBSËQFSGSFOBSMB EFHSBEBDJØEFMCBSSJ 4FSSBWBWPMFSFNGBTJU[BSRVF FMQSPKFDUF BNCDBOBMPTFO TF iÏT QPTJUJV J CP QFS B MB DJVUBU ²T CP FM RVF FT GBSË J FM RVF TFTUË GFOUw .FOUSF FTSFQMBOUFKBRVÒGFSBNCFM DBOBM FMHPWFSOWBBTTFHVSBS RVF OP FT RVFEBSË BUVSBU J RVFUJSBSËFOEBWBOUMBDPOT USVDDJØEFMQPOUEF4BOU-MVD JNQSFTDJOEJCMFQFSNJMMPSBSMFT DPNVOJDBDJPOTBNCFMTWFÕOT EFMBGBÎBOBNBSÓUJNB FTNJ MMPSBSËMBDPOOFDUJWJUBUEFMDB SSFS*OEÞTUSJBBNC4BOU"ESJË EF #FTÛT FT DPOTUSVJSË FM QBTTFJHEFTEFM1BMBV0MÓNQJD BMDBSSFS(VJGSÏJTPCMJHBSËFMT QSPQJFUBSJTEFMTTPMBST NPMUT EFMMTBCBOEPOBUTJQMFOTEF CSVUÓDJB BUBODBSMPT1FMRVF GB B MFT RVFJYFT EFMT WFÕOT TPCSFMBEFHSBEBDJØBMB[POB *$7&6J"WBSFDMBNBSMBmHV SB EVO SFHJEPS EVSCBOJTNF RVF GBDJ EJOUFSMPDVUPS BNC FMT WFÕOT KB RVF BSB NBUFJY MBMDBMEF BTTVNFJY QFSTP OBMNFOU MB SFTQPOTBCJMJUBU EBRVFTUBSFHJEPSJB &MTWFÕOTWPMFORVF TBDMBSFJYJFMGVUVSEF MB[POB $PJODJEJOU BNC BRVFTU QMF 727%DGDORQD

%&OUSBEBJOEE

t"MHVOTTPMBSTTIBODPOWFSUJUFOHSBOTBCPDBEPST -BJNBUHFFTUBQSFTTBBRVFTUBTFUNBOB/3JCØ

EFVSPTw -B QSFTJEFOUB WFÕ OBMTIBNPTUSBUDPOUVOEFOU BGBWPSEFMDBOBM i#BEBMPOB OFDFTTJUBVODBOBMJTJOPFT GB MB DJVUBU QPU QFSESF NPM UFT PQPSUVOJUBUTw .BSÒT IB MMBOÎBUVOBQSFHVOUBBMTQP MÓUJDTMPDBMT iRVFFTWFOESË NÏT VO QJT BNC VO DBOBM P BNCVOBSBNCMB w 

NPOPHSËmD MFTFOUJUBUTWFÕ OBMT EFM CBSSJ EFM (PSH.BS J M B E F M 'S P O U . BSÓU J N I B FNÒT VO DPNVOJDBU DPOKVOU FO RVÒ MBNFOUFO MB NBODB EJOGPSNBDJØ EBRVFTU QSP KFDUF4FHPOTFYQMJRVFO FO BRVFTU DPNVOJDBU MFT EVFT FOUJUBUT iIBO FTUBU NFOZT UJOHVEFTwJOPIBOSFCVUDBQ SFTQPTUB BDMBSJEPSB TPCSF TJ FT GBSË P OP FM DBOBM EFM QPSU&OMBDBSUB RVFIBFTUBU TJHOBEB QFS MFT QSFTJEFO UFT EF MFT EVFT BTTPDJBDJP OTEFWFÕOT IBOSFDPSEBUB MBMDBMEFEF#BEBMPOB +PSEJ 4FSSB RVF FMT WFÕOT FTUBO OFSWJPTPTJDBOTBUTEBRVFTU UFNB 5BNCÏ IBO SFDPSEBU RVF EVSBOU FM EBSSFS BOZ IJ IBIBHVUOPNCSPTPTJOUFOUT QFS BDMBSJS MB TJUVBDJØ J RVF MFT EVFT FOUJUBUT IBO FTUBU JHOPSBEFT &ODBSOB .BSÒT QSFTJEFOUBEFM"TTPDJBDJØEF WFÕOTEFMB'BÎBOB.BSÓUJNB IB FYQMJDBU B MB 3FWJTUB &M 5PU RVF iOP NFTQFSBWB SFT EBRVFTUQMFJIBRVFEBUEF NPTUSBURVFOPIJIBSFTQSF QBSBUw4FHPOT.BSÏT TFTUË USFCBMMBOUBMB[POBQFSGFSVO DBOBMJFMTiCBEBMPOJOTIBOEF TBCFSRVF TJOPTBDBCBGFOU TIBVSBO NBMHBTUBU NJMJPOT 

(SBOQBSUEFMFT JNNPCJMJËSJFTFTSFUJSFO EFM(PSH -FTJNNPCJMJËSJFTJDPOTUSVD UPSFTRVFIBWJFOBQPTUBUQFS DPOTUSVJSBMB[POBIBOBUVSBU FMT TFVT QSPKFDUFT P GJOT J UPU OP IBO BSSJCBU B NPVSF NBRVJOBSJB &NQSFTFT DPN 7BMMFIFSNPTP P - BZFUBOB TIBO WFOVU BMHVOT TPMBST J IBO BSSJCBU B SFUPSOBS FMT EJOFSTBEJWFSTPTDPNQSBEPST RVFIBWJFOBERVJSJUFMTFVGV UVSIBCJUBUHF-BDPOTUSVDUPSB -BZFUBOB RVFmOTJUPUFYQMJ DBWB GB VOT NFTPT MB TFWB QSPNPDJØ BM (PSH B MB TFWB QËHJOB XFC FODBSB OP IB SFUJSBUVODBSUFMMPOTBOVODJB VOBQSPNPDJØEFDBTFT BNCQJTDJOB FONJHEVOTP MBS-BDSJTJJMBJOEFmOJDJØEVO QSPKFDUFIBUPDBUEFQSPQFM GVUVSEFMCBSSJEFM(PSH 


DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

&M1BSDEF$BM"SOÞTJOJDJBMBUFSDFSBGBTFEPCSFT BMB[POB TIBQSPEVÕUBMHVODBT FTQPSËEJDEFiCPUFMMPOwPWFOEB EFESPHBEJOTFMQBSDJMBOÒDEPUB MBWBQSPUBHPOJU[BSVOBQBSFMMB RVFFTWBRVFEBSUBODBEBQFS OPJOEJDBSFMTIPSBSJTEPCFSUVSB JUBODBNFOU3JVTIBFYQMJDBU RVFKBTIBDPMtMPDBUVODBSUFMM POTFYQMJDBRVFFMQBSDUBODB BSBBMFTEFMWFTQSF FYDFQUF BMNFTEFKVMJPMRVFPCSJSËmOT MFT%BMUSBCBOEB FMQSFTJ EFOUEFM"TTPDJBDJØEFWFÕOT EF$BO4PMFJ "OUPOJP0MJWBSFT IBFYQMJDBUBM5PU RVFmOTBSB TIBOQSPEVÕUBDUFTBÕMMBUT UPUJ RVFBMBOJUBMHVOTKPWFTTBMUFO MFTUBORVFTEFMQBSD

t-BUFSDFSBGBTFEPCSFTBM1BSDEF$BM"SOÞTDPNFOÎBSBO EBRVÓBQPRVFTTFUNBOFT"SYJV

#BEBMPOBt-BSFHJEPSBEF.FEJ "NCJFOUJ.PCJMJUBU .FSDÒ3JVT IBFYQMJDBURVFFOCSFVFTQP ESJFOJOJDJBSMFTPCSFTEFMBUFS DFSBGBTFEPCSFTEFMQBSDEF$B M"SOÞTo$BO4PMFJ&MQMBQSFWFV JOTUBMtMBSVOB[POBEFKPDTJVOB HVJOHVFUBBMBCBOEBFTRVFSSB FOUSBOUQFMDBSSFS4BOU#SVJ UBNCÏTJMtMVNJOBSËFMQBTTFJH EFMTQMBUBOFST)FNEFSFDPSEBS RVFFMGVUVSEBRVFTUQBSDUBNCÏ QBTTBQFSMVCJDBDJØEVOBOPWB FTDPMB1FMRVFGBB$BO4P MFJ MFTFTDBMFTEFMFOUSBEBFT TVCTUJUVJSBOQFSVOBSBNQBRVF GBSBOFMQBSDNÏTBDDFTTJCMF "NCFMNBUFJYPCKFDUJV TPCSJSË VOBOPWBQPSUBBMKBSEÓSPNËOUJD 1FSBMUSBCBOEB TFHPOT3JVT BMHVOTEFMTKPDTJOGBOUJMTRVFFT

WBOSFUJSBSBMBQJOFEBEF$BO 4PMFJFTUPSOBSBOBDPMtMPDBS BSSBOEFMFTEFNBOEFTEFMT WFÕOT%FNPNFOU FMQSPKFDUF FTUËFOGBTFEFYQPTJDJØQÞCMJDB mOTFMEFKVOZQFSÛTFTQFSB RVFFOVOBOZMFTPCSFTQVHVJO TFSVOBSFBMJUBU

&M1POUEFMQFUSPMJFTQPESJB PCSJSFMEFKVOZ -BSFHJEPSBEF.FEJ"NCJFOUJ .PCJMJUBU .FSDÒ3JVT IBFYQMJ DBURVFFMQSPQFSEFKVOZ FO NPUJVEFMB'FTUBEFM"JHVB FT QPESJBPCSJSFM1POUEFM1FUSPMJB MBDJVUBEBOJB+BGBUFNQTRVF FTQBSMBEFMPCFSUVSBBMQÞCMJD EFMQBOUBMËJMPCKFDUJVFSBRVF GPTWJTJUBCMFEVSBOUVOTEJFTFO NPUJVEFMFTQBTTBEFT'FTUFT EF.BJH4FHPOT3JVT QFSÛ FTUBOQFOEFOUTEVOQBWJNFOU EFGVTUBRVFIBEBSSJCBSJRVF FTQFSFOSFCSFFOQSPQFSTEJFT QFSRVÒUPUFTUJHVJFOMMFTUJUQFS BMEJB

6OWJHJMBOUEFMQBSDWBTFS BHSFEJU 6OWJHJMBOUEFMQBSDWBTFSBHSFEJU GBVOTEJFTBMQBSDEF$BM"SOÞT 4FHPOTIBFYQMJDBUMBSFHJEPSB EF.FEJ"NCJFOU FMWJHJMBOUWB BEWFSUJSVOBQFSTPOBQFSRVÒ MMJHVÏTFMTFVHPTRVFBOBWB TFOTFDPSSFUKB-BNPEFMBOJNBM WBSFTQPOESFBNCBHSFTTJWJUBUJ WBIBWFSEJOUFSWFOJSMBQPMJDJB 5PUJRVFEPNJOBMBUSBORVJMtMJUBU

7DPEÉÉVQRWÍFLD *ODFOEJFOVOIBCJUBUHF BMCBSSJEFMB4BMVU

&OEFSSPDBOUEVFT mORVFTBMDBSSFS-JT[U

6OQJTTJUVBUBMDBSSFS+VMJÈO (BZBSSF OÞNFSP WBDSFNBS UPUBMNFOUFMQBTTBUEJTTBCUF BM WFTQSF4JTEPUBDJPOTEF#PN CFSTWBOQBSUJDJQBSQFSFYUJO HJSMP TFOTFRVFTIBHVÏTEF MBNFOUBSDBQEBOZQFSTPOBM -B DPNVOJUBU EF WFÕOT UBN CÏWBQBUJSVOBGVJUBEBJHVB %BMUSB CBOEB MB NBUJOBEB EF EJVNFOHF B EJMMVOT VOT EFTDPOFHVUTWBODSFNBSEPT WFIJDMFTBMDBSSFS"OUPOJ#PSÓ DBOUPOBEB DBSSFS (VJGSÏ BM CBSSJEFM(PSH

-B QBTTBEB TFUNBOBWBDP NFOÎBSMFOEFSSPDEFEVFTmO RVFTBMDBSSFS-JTU[RVFBMMJCF SBSBOFMTPMBSPOTFNQMBÎBSË VOOPVFEJmDJEIBCJUBUHFTEF QSPUFDDJØ PmDJBM -BDUVBDJØ RVF TJODMPV FO FM 1SPKFDUF E*OUFSWFODJØ *OUFHSBM EF MB 4FSSBMBEB EFO .FOB DPN QPSUBSË UBNCÏ MB NJMMPSB EF MFTQBJVSCË RVFDPOTJTUJSËFO MBNQMJBDJØEFMWJBMJMBWPSFSB EFM DBSSFS -JTU[ -FT PCSFT WBOBDËSSFDEFMBTPDJFUBU NVOJDJQBM&OHFTUVS"DUVBMJUBUJOEE

&YQPTJDJØTPCSFFMT QFTDBEPSTEFM¶OEJB BM&TDPMBEFM.BS -&TDPMBEFM.BS TJUVBEBBMB 3BNCMB BDVMMMBNPTUSBEFGPUP HSBmFTTPCSFMBWJEBEJËSJBEFMT QFTDBEPSTEFMTVEEFM¶OEJB -FTJNBUHFTNPTUSFOEJWFSTPT BTQFDUFTEFMBWJEBRVPUJEJBOB EFMFTDPNVOJUBUTEFQFTDBEPST SFBMJU[BEFTEVSBOUNFTPTQFM GPUÛHSBG$BSMFT4BO"HVTUÓO -FYQPTJDJØNPTUSBFMEJBBEJB EFMBHFOURVFWJVEFMBNBSJMFT DPTUVNTNBSJOFSFTEFM¶OEJB -BNPTUSBFTQPESËWFVSFmOT FMEFTFUFNCSF 

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

%FOVODJFOVOHSBOBCPDBEPSJMtMFHBM EFEFJYBMMFTBMQPMÓHPO#BEBMPOB4VE

t5POFTEFEFJYBMMFTTBDVNVMFOBMQPMÓHPOJOEVTUSJBM#BEBMPOB4VE

-B.PSBt/PNCSPTPTRVJMPT EF EFJYBMMFT TBNVOUFHVFO EFTEFGBTFUNBOFTBMQPMÓHPO JOEVTUSJBM#BEBMPOB4VE 4FHPOT IBO FYQMJDBU EJWFS TPT FNQSFTBSJT EF MB [POB MBCPDBEPSFTUBDPODFOUSBUBM GJOBM EFM DBSSFS +VMJ (BMWF J

HSBORVBOUJUBUEFCPTTFTHSBOT EFTDPNCSBSJFTQMFOFTEFSPCB P PCKFDUFT RVF QPESJFO TFS MMFOÎBUTQFSFNQSFTFTQSPQF SFT-BCPDBEPS TFHPOTBMHVOT UFTUJNPOJT BQMFHBDBEBEJBB QFSTPOFTRVFCVTRVFOPCKFD UFTFOUSFMFTEFJYBMMFT

#SVTTPO B UPDBS BNC MB WJB EFMUSFO &MTFNQSFTBSJTJUSFCBMMBEPST EFMB[POBIBOEFUFDUBURVF EJWFSTPT DBNJPOT USBOTQPS UBOUSFTJEVTJFMTBCPRVFOFO BRVFTU TPMBS " MBCPDBEPS JMtMFHBM UBNCÏ TIB EFUFDUBU

&EVDBDJØEFJYBSËMJOTUJUVU&VHFOJE0STTFOTF DMBTTFTOPDUVSOFT 4BOU 3PD t &M %FQBSUBNFOU E}&EVDBDJØEFMB(FOFSBMJUBUWPM FMJNJOBSFMCBUYJMMFSBUOPDUVSOEF DBSBBMDVSTWJOFOU"RVFTUGFUIB QSPWPDBUMBJOEJHOBDJØEFMTQSP GFTTPSTJBMVNOFTEBRVFTUTFT UVEJT%VSBOUFMDVST DFOUSFT FOUSFFMMTM"MCÏOJ[EF

#BEBMPOB PGFSJFOMBQPTTJCJMJUBU EFTUVEJBSFMCBUYJMMFSBUFOIPSBSJ EFUBSEB QFSÛ&EVDBDJØOPNÏT WBQFSNFUSFBEFMMTRVFTF HVJTTJONBUSJDVMBOUBBMVNOFTEF QSJNFSQFSBRVFTUDVST"SB&EV DBDJØIBBOVODJBUMBFMJNJOBDJØ EBRVFTUTDVSTPT BQBSUJSEFMNFT

EFTFUFNCSF"JYÛTJHOJmDBRVF MhJOTUJUVU&VHFOJE0ST RVFJN QBSUJBOPDUVSOIPEFJYBSËEFGFS 3FDPSEFNRVFUBNCÏ ÏTMÞOJD RVFJNQBSUFJYMIPSBSJOPDUVSOB UPUFM#BSDFMPOÒT/PSE"QBSUJS EFMTFUFNCSFFMTBMVNOFTIBVSBO EBOBSB.BUBSØP#BSDFMPOB

7DPEÉÉVQRWÍFLD -B$SFV3PKBEFM #BSDFMPOÒT/PSEHVBOZB FM$PODVST&TUBUBMEF 1SJNFST"VYJMJT -BTFDDJØEFM#BSDFMPOÒT/PSE EFMB$SFV3PKBIBHVBOZBU QFS QSJNFSDPQ FM$PODVST&TUBUBMEF 1SJNFST"VYJMJT-FRVJQEFWPMVO UBSJTEF4PDPSTJ&NFSHÒODJFTKB QSFQBSBMBTFWBQBSUJDJQBDJØFOFM DPODVSTFVSPQFVB0MEFOCVSH B "MFNBOZB"RVFTUÏTVODPODVST RVFQPTBBQSPWBFMTEJGFSFOUT DPOFJYFNFOUTTBOJUBSJTRVFIBO EFUFOJSFMTTPDPSSJTUFTQFSB FGFDUVBSVOBDPSSFDUBJOUFSWFODJØ TPDJBM"MDPODVSTIJQBSUJDJQBWFO QFSTPOFT 

"DUVBMJUBUJOEE-&TQBJ#FUÞMJBBDPMMJSËEPT &SDSPTEVQMJDBMFT DVSTPTEFTUJVEFMB6# QÒSEVFTFOFMQSJNFS USJNFTUSF -&TQBJ#FUÞMJB BDPMMJSËBRVFTU FTUJV QFSUFSDFSBWFHBEB EPT DVSTPTQSPHSBNBUTFOFMQSP HSBNBi&MTKVMJPMTwEFMB6OJ WFSTJUBU EF #BSDFMPOB 6# &O MFEJDJØ EBRVFTU BOZ FMT DVSTPTRVFTJNQBSUJSBOB#B EBMPOBTFSBOTPCSFMBNÞTJDB JMJUFSBUVSBJFMSFQUFEVOOPV QFSJPEJTNF "NCEØT DVSTPT GPSNFOQBSUEFMBQSPHSBNBDJØ EFTUJV BOPNFOBEB i&MT KV MJPMTw RVFPGFSFJYMB6OJWFSTJUBU EF#BSDFMPOB RVFDPOTJTUFJY FOPSHBOJU[BSDVSTPTGPSBEFMB QSPHSBNBDJØMFDUJWB 

&SDSPTIBSFHJTUSBUVOFTQÒS EVFTEF NJMJPOTEFVSPT FO FM QSJNFS USJNFTUSF NÏT EFMEPCMFEFMT NJMJPOTEFM NBUFJYQFSÓPEFEFM IB BOVODJBUBWVJMBDPNQBOZJB &MWPMVNEFOFHPDJTIBSFEVÕU VO  mOT B NJMJPOT $PNBFMFNFOUTQPTJUJVT FM HSVQTIBBQVOUBUVOBQSPWJ TJØ HSËDJFT B VOB TFOUÒODJB GBWPSBCMFTPCSFFMDPOUFODJØT JOUFSQPTBUQFS.BSJOB#BEB MPOB JIBSFEVÕUEFB NJMJPOTFMTFVEFVUF 

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
DFWXDOLWDW

DFWXDOLWDW

$BSMFT$BSWBKBM

"QBMMJTTFOVOOPJHBJBMBQBSBEBEFMNFUSP EF1FQ7FOUVSB 1SPHSÏTt"HSFTTJØIPNÛGPOB B MFTUBDJØ EF NFUSP EF 1FQ 7FOUVSB4FHPOTIBJOGPSNBU FMEJBSJ1ÞCMJDP FMQBTTBU EBCSJMWBUFOJSMMPDVOBHSFV BHSFTTJØ IPNÛGPOB B #BEB MPOB5PUWBDPNFOÎBSRVBO EPTKPWFTWBOBCPSEBSB$BS MFT 'FSOÈOEF[ EF BOZT B MFOUSBEB EF MB QBSBEB EF NFUSPEF1FQ7FOUVSBi5FOT UBCBD w MJWBOQSFHVOUBS&M OPJ FMT IJ WB SFTQPOESF RVF OP GVNBWB i/PNBHSBEBMB UFWBDBSB&UTHBJ w WBODPO UJOVBS$BSMFTOPWBEVCUBSFO SFTQPOESFMT i4Ó JRVÒ w &O BRVFTUNPNFOUFTWBEFTFODB

WBDPQFKBSMBDBCJOB POFSFO MFTUSFCBMMBEPSFT-BHSFTTJØ WBDPOUJOVBSmOTRVFWBOBQB SÒJYFSVOBQBSFMMBEJOUFSWFOUPST JFMKPWFWBDØSSFSDBQBFMMT&MT TFVTBHSFTTPSTWBODPOUJOVBS JOTVMUBOUMJ QFSÛFMTUSFCBMMB EPSTEFMNFUSPWBOBDPOTFHVJS GJOBMNFOU RVF NBSYFTTJO " NÏTEFMFTMFTJPOTGÓTJRVFT MBHSFTTJØMJIBQSPEVÕUBMOPJ TÓNQUPNFTEBOTJFUBUJJOTPN OJ&MOPJBHSFEJUIBBGFHJURVF iIJIBMMFJTRVFTØOVOBWBOÎ TPDJBM QFSÛMBWBOÎNFOUBMEF MBTPDJFUBUOPWBDPPSEJOBUFO QBSBMtMFMBNCBRVFTUFTMMFJTw

EFOBSMBHSFTTJØ RVFFTWBQFS MMPOHBSEVSBOURVJO[FNJOVUT 4FHPOTMJOGPSNFEFMFTJPOT FO$BSMFTWBQBUJSDPOUVTJPOT NÞMUJQMFTBMFTFYUSFNJUBUT BM DBQ JVOBIFNPSSËHJBOBTBM &MTBHSFTTPST RVFUFOFOFOUSF JBOZT WBOUBNCÏFTDPQJS JQFHBSBMOPJJMJWBOEFEJDBS HSFVTJOTVMUT UBMDPNEFUBMMB MBEFOÞODJBQSFTFOUBEBEBWBOU FMT.PTTPTE&TRVBESB1BSU EF MBHSFTTJØ WB QBTTBS QFM RVFTFNCMB FOFMWFTUÓCVMEFM NFUSP J EBWBOU MB NJSBEB EF EVFTUSFCBMMBEPSFTRVFTFHPOT IBFYQMJDBUFMKPWFBHSFEJUOP WBOGFSQFSBKVEBSMP UPUJRVF

-BTPSUFWJUBVOUSËHJDBDDJEFOUBMDBSSFS4BOU#SV $BTBHFNFT t &TQFDUBDVMBS BDDJEFOU EF USËOTJU BM DBSSFS 4BOU #SV %PT WFIJDMFT VO (PMGJVO1FVHFPU FTWBO WFVSF JNQMJDBUT EJTTBCUF B QSJNFSBIPSBEFMBUBSEB FO VOFTQFDUBDVMBSBDDJEFOURVF QPESJBIBWFSBDBCBUEFGPSNB NPMUUSËHJDB&MDPOEVDUPSEVO EFMT WFIJDMFT RVF DJSDVMBWB FO EJSFDDJØ B #BSDFMPOB WB QFSESFFMDPOUSPMJWBBOBSB

EF$BO.FSDBEFS&MDPOEVD UPSWBQBUJSGFSJEFTMMFVTJWB EPOBSQPTJUJVFOFMQPTUFSJPS DPOUSPMEBMDPIPMÒNJB TFHPOT WBJOGPSNBSMB(VBSEJB6SCBOB "MHVOTUFTUJNPOJTIBOFYQMJDBU BMB3FWJTUB&M5PU RVFFOFM NPNFOUEFMYPDIJIBWJBRVBUSF QFSTPOFTFTQFSBOUMBVUPCÞT QFSÛQFSTPSU WBOQPEFSBQBS UBSTFRVBOFMWFIJDMFWBUPQBS DPOUSBMBQBSBEBEFCVTPT

t-BNBSRVFTJOBWBRVFEBS UPUBMNFOUEFTUSPTTBEB$$BSWBKBM

YPDBS DPOUSB MB NBSRVFTJOB EBVUPCVTPT TJUVBEBEBWBOU

7DPEÉÉVQRWÍFLD &TQPSUTJKPDT BRVFTU EJVNFOHFB.POUHBU

#BEBMPOBJ5JBOB QSPNPDJPOBSBOFMWJ BNC%0E"MFMMB

-BUSFU[FOBFEJDJØEFMB'FTUB EFM+PDJM&TQPSUB.POUHBU RVF UJOESËMMPDBRVFTUEJVNFOHFBM NBUJ BSSJCBBNCOPWFTQSPQPT UFTMÞEJRVFTJFTQPSUJWFT5BO NBUFJY BRVFTUBOZDPNQUBSË BNCMBQBSUJDJQBDJØEFM1SPHSB NB5IBPDPOUSBMPCFTJUBUJOGBO UJM QSPHSBNBRVFQSPNPDJPOB UBOMBMJNFOUBDJØTBMVEBCMFDPN MBDUJWJUBUGÓTJDBDPNBNFTVSFT EFQSFWFODJØEFMPCFTJUBUJOGBO UJM-FTBDUJWJUBUTFTGBSBOFOUSF MB1ME"MDBOBSJFMTWPMUBOUTEF MB[POBFTQPSUJWB 

"DUVBMJUBUJOEE-B5JOUJONBOJBBSSJCB BMB#JCMJPUFDBEF5JBOB 5 J O U J O T F S Ë Q S P U BH P O J T U B BRVFTUEJKPVTBMBUBSEB BMB #JCMJPUFDBEF$BO#BSBUBVEF 5JBOB"USBWÏTEFMBDUJWJUBU 5JOUJOWFOUBSJQSFUÏORVFFMT JOGBOUTQBSUJDJQJOJTFEVRVJO BMIPSB-BDUFWPMTFSVOBJOWJ UBDJØBMBMFDUVSBBMTOFOTJOF OFTNJUKBOÎBOUMBQSFTFOUBDJØ JMtMVTUSBEBEFMDÛNJDNÏTGB NØTJUSBEVÕUEFUPUTFMTUFNQT GFOU VO SFDPSSFHVU QFM TFV VOJWFSTJFMTQFSTPOBUHFTRVF MIBCJUFO-BDUFBOJSËBDËSSFD EFO4BMWBEPS#PJY

%JWVJUBKVOUBNFOUT FOUSFFMMTFM EF#BEBMPOBJ5JBOB DFMMFSTJ VODPOTFMMSFHVMBEPSIBOTJHOBU VODPOWFOJEFDPMtMBCPSBDJØQFS MBQSPNPDJØEFMWJEFEFOPNJ OBDJØEPSJHFOE"MFMMB MBNÏT QFUJUBJBOUJHBEF$BUBMVOZB "NCBRVFTUDPOWFOJFTQSFUÏO QPUFODJBSMBDPNFSDJBMJU[BDJØJ RVBMJUBUEBRVFTUTWJOT3FDPS EFNRVFB#BEBMPOBFODBSBIJ IBWJOZFTBMCBSSJEF$BOZFU DPNQFSFYFNQMF BMB.BTJB EF$BO$PMMP$BO5SJBT 727%DGDORQD
&21*5(62 3LVRHQ$/48,/(5 PKDELWDFLRQHVEDxRFSODWR GHGXFKDEDOFyQVWHUUD]RFDOH IDFFLyQž5($/$08(%/$'2 $/48,/(5¼

&$10(5&$'(5 *UDQSLVRGHKDELWDFLRQHV

&$6$*(0(6

$/48,/(5¼

3(39(1785$

%8)$/¬ ÈWLFRPWHUUD]DV

3LVRPKDEEDxR FRPSOVDOyQLQGHSHQP EDOFyQW]DVJUHV$08(%/$'2 ž5($/-81720(752 $/48,/(5¼

3LVRGHPKDE VXLWWH EDxR \DVHRVDOyQGHPFVDOLGDDEDOFyQ SDUNHWPiUPROFDOHIDFDPXHEODGRDVF =21$&20&3,6&3.23&,21$/

EDxR\DVHRFRFLQDRI¿FHVDOyQ LQGHSFDOHIDF ),1&$&21$6&(1625

%8)$/¬

&(1752

3(39(1785$

$/48,/(5¼

$/48,/(5¼

3LVRPKDE EDxR\DVHRFRFLQDRI¿FHVDOyQ FVDOLGDEDOFyQFDOHIDDDVF $08(%/$'23.,1&/ $/48,/(5¼

¼376

&(175( $SDUWDPHQWRHVWXGLR P&35,0KDEFRFLQD HTXLSDGD¿QFDSRFRVYHFLQRV FRQDVFHQVRU683(5=21$ ¼376

//(),¬

6$17$'5,¬

3LVR,'($/3$5(-$6GHP KDEEDxRFRPSOFRFLQDHTXLSVDOyQHQ DPELHQWHVVJUHVFDOHIDFSHTSDWLR /,6723$5$(175$5

3LVRP\KDEGREOHV EDxR\FRFLQDUHIVDOyQP VXHORQXHYRJUHVFDOHIDFDLUHIULR FDORUDVFHQVRU-72%,%/,27(&$ ¼376

3LVRGHKDEH[WEDxR\FRFLQD

/$&215(5,$

&$6$*(0(6

'$/7/$9,/$ &DVDFRQ 08&+$6 326,%,/,'$ '(6GH P-$5',1 GHP KDEWUDVWHUR SDUNLQJ ¼ 376

727%DGDORQD

'03."5/06JOEE3LVRGHPKDEEDxR \FRFLQDUHIRUPVDOyQFVDOLGD DEDOFyQDLUHFERPEDGHFDORU DVFHQVRU3,62,03(&$%/( ¼376

2&$6,Ï13LVRP\KDE EDxRFSODWRGHGXFKDSHTXHxRWUDVWHUR DVFHQVRUSUHFLVDUHIRUPDVHQJHQHUDO 3,62&2108&+$6326,%,/,'$'(6 ¼376

0217*$7 3LVRGHPKDELWD FLRQHV(;7(5,25EDxR\DVHR VDOyQFVDOLGDDEDOFyQFDOHIDFFLyQ DVFHQVRU%,(1&216(59$'2 ¼ %8)$/¬

&DVD,'($/3$5(-$6KDEL WDFLyQGHPEDxRGHSLH]DVFRQ SODWRGHGXFKDFRFLQDDELHUWDDOVDOyQ SHTXHxRSDWLR-8172+263,7$/ ¼376

3LVRFRQ=21$&2081,7$ 5,$&213,6&,1$KDEEDxR\ DVHRVDOyQLQGHSPFRQEDOFyQ FDOHIDFDOWR\FDVFHQVRU ¼376

025(5$

%8)$/¬

3LVRGHP-72$0%8 /$725,2KDEEDxRVVDOyQ PFVDOLGDDEDOFyQFDOHIDF DVFHQVRU%8(1$',675,%8&,Ï1 ¼376

/$3/$1$

&6$17,$*2586,f2/

3LVRPKDEEDxR\FRFLQD UHIVDOyQPFVDOLGDDEDOFyQV JUHV\SDUNHWFDOHIDDDVFHQVRU /,6723$5$(175$5$9,9,5 ¼376

 &DVDGHP HQSODQWDV KDE GREOHV EDxR \DVHRFRFLQD GHVSHQVD VDOyQP SHTXHxRSDWLR FDOHIDFFLyQ ¼ 376

0217*$7

3LVRP7(55$=$P KDE VXLWWH EXKDUGLOODEDxRV DVHRFRUWHVLDVDOyQLQGHSP FVDOLGDEDOFyQDVFž/,1($0$5 ¼376&$1<$'Ï

-720(5&$'26$'5,¬

&DVDPEXKDUGLOOD KDEFRFLQDRI¿FHFRQSDWLR FDOHIDF683(5=21$GLYLGLGDHQ SOEDMDSLVR\EXKDUGLOOD ¼376%8)$/¬

3LVRPKDEEDxR\ FRFLQDUHIRUPDGRVVDOyQGHPHQ DPELHQWHVDLUHIULRFDORU72'2 (;7(5,25%8(1$=21$ ¼376

¼376

'$/7/$9,/$ È7,&2P7(55$=$P KDEEDxR\FRFLQDDFDEDGRVGHUHIRU PDUODYDGHUR),1&$&21$6&(1625 &(5&$$<817$0,(172 ¼376

3LVR72'2(;7(5,25GH KDEFRFLQDDPSOLDGDFODYDGHURVDOyQ PVXHORQXHYRGHJUHVDLUHIULR FDORU/,6723$5$(175$5$9,9,5 ¼376

UHIRUPVDOyQGHPEDOFyQDDFRQG FERPEDGHFDORU$6&$08(%/$'2 <&(/(&752'20(67,&26

//25('$ 3LVR-72$0%8/$725,2P KDEEDxRFRPSO\FRFLQDUHIODYDGHUR VDOyQFVDOLGDDEDOFyQFDOHI¿QFDFRQ DVF/,6723$5$(175$5$9,9,5 ¼376

&DVDDYLHQWRVFRQSDUFHOD PYLYLHQGDFRQKDEGREOHV 5()250$'$SRVLEOHKDFHUSLVFLQD \DPSOLDUHGL¿FDFLyQ2&$6,Ï1 ¼376

320$5

EDxRVFRFLQDHTXLSDGDVDOyQHQ QLYHOHVEDOFyQFDOHIDF 6(0,$08(%/$'2ž5($/%DMRVP-$5'Ë1 PKDE VXLWWH FDOHIDF EDUEDFRD¿QFD32&26$f26 WRGRH[WHULRU ¼376

7,$1$ &DVDPSDWLRPHQ &(1752MXQWR$\WRK\EXKDUGLOOD EDxRV\DVHRFDOHIDFVDOyQFRQ FKLPJDUDMHWRGDH[WPX\VROHDGD ¼376

        
RSLQLÓ

DPEYHXSUÒSLD BOZTEFMJODFOEJ EF)BJTTB

-FTGFTUFTEFNBJH BMUFSOBUJWFT

%PMPST4BCBUFS CMPDTNFTWJMBXFCDBUNBSJBEPMPST

+PBO4PMFSJ"NJHØ

'FJBUFNQTRVFUFOJBVOJOUFSSPHBOUBEJOTJWPMJB EFTFNCVMMBSMP2VÒTØOMFT'FTUFTEF.BJH "MUFSOBUJWFT )FFOUSBUFODPOUBDUFBNCVOT KPWFTEFM$BTBM"OUPOJ4BMBJ1POU QFSRVÒNIP FYQMJRVJO+BNIPFOTVNBWB3FDMBNFOQBSUJ DJQBSFOFMEJTTFOZJMPSHBOJU[BDJØEFMFT'FTUFT EF.BJHEFMBDJVUBU/PÏTVOBSFCFRVFSJBEF KPWFOUVUi7PMFNRVFFOUSFUPUTJUPUFTFTQVHVJ EFDJEJSRVJONPEFMEFGFTUBWPMFNw*FTQSFHVO UFOi1FSRVÒBRVFTUBNFOBEFEFDJTJPOTIBOEF RVFEBSTFNQSFFONBOTEVOTQPDT w "NÏTEBTTJTUJSBMNBHOÓmDQSFHØEFMB4ÓMWJB 4PMFSBMCBMDØEFMB$BTBEFMB7JMB IFBTTJTUJU BMEBRVFTUBBMUSB'FTUB BMB3BNCMB FONJH EVOGBOUËTUJDGPHVFJHEFEJBCMFT²TFMDJORVÒ BOZDPODFSUT VOBHJNDBOB VODPSSFCBST VOB DBNJOBEB VOEJOBSQPQVMBS EVFTYFSSBEFTJVO iSBDØÓOUJNwBNCNÞTJDB EBOTB UFBUSFJDPOUFT FSÛUJDT &TUJDBNCFMMT"SBRVFMB#BEBMPOBCFOFTUBOU JDPGPJBDPNNFNPSBFMTBOZTEF'FTUFTEF .BJHFOEFNPDSËDJB SFDPSEPRVFMFTQSJNF SFTMFTWBPSHBOJU[BSMB5BVMBEF$VMUVSB RVF BQMFHBWBFOUJUBUTDVMUVSBMTEFMBDJVUBU*RVF FMTEPTQSJNFSTBOZT NFOUSFWBJHTFSSFHJEPS EF$VMUVSB DPOWPDBWBVOBDPNJTTJØEFGFTUFT EFVNFTPTBCBOT BDPMMJOUQSPQPTUFT JNQMJDBOU OPTIJUPUT "KVOUBNFOUJUFJYJUBTTPDJBUJV2VFKP TËQJHB EFTQSÏTEFMBNFWBEJNJTTJØKBOPFTWB DPOWPDBSDBQDPNJTTJØEFGFTUFTM"KVOUBNFOU FT DVJEBWB EF UPU .ÏT QSFTTVQPTU J NFOZT QBSUJDJQBOUT 'JOT RVF MB QSJNFSB HFOFSBDJØ OBTDVEB FO EFNPDSËDJBIBEJUQSPV1FSBJYÛNBHSBEBSJB RVFBRVFTUFT'FTUFTEF.BJH"MUFSOBUJWFTFT DPOWFSUJTTJOFOVOB"MUFSOBUJWBBMFT'FTUFT EF.BJH 6OBBMUSBSFBMJUBURVFNIBTPSQSÒTÏTFMNBOJGFTU i#BEBMPOBTPNUPUTw.FMWBOEPOBSBMB'FTUB EFM#BEJV JFMWBJHTJHOBS2VBOUBQSFTÒODJB KPWF WFÕOBMJNVMUJDVMUVSBM6OQBUSJNPOJIVNË DPOTJEFSBCMFDPMtMFDUJVT NJHNJMFSEFQFS TPOFT UJSBOUDVSU QFSRVÒ QFSFYFNQMF FM$BTBM 4BMBJ1POUUÏVOTTPDJTRVFDPUJU[FO+PWFT BDUJVT DSÓUJDT BNCJEFFTQSÛQJFTQFSEJTDVUJ CMFTRVFTJHVJOQFSBBMHÞ RVFFTWPMFOJNQMJDBS FOFMQSFTFOUJFMGVUVSEFMBDJVUBU-MËTUJNB MFOHSVOBNFOUBTTPDJBUJV1FSÛUFOFODBQBDJUBU EFDPPSEJOBSTF EFDPOWPDBSDPOKVOUBNFOU'B QPSBBMHÞ 'BHPJHBEBMUSFT1FSDFSU {RVJOB QSFTÒODJBUJOESBOFOMB#BEBMPOBDBQJUBMEFMB DVMUVSBDBUBMBOBFM 

0QJOJPJOEE%JVNFOHFQBTTBU BMBUBSEB WBGFSUSFOUBDJOD BOZTEVOGFUUSËHJDEFMBIJTUÛSJBSFDFOUEF #BEBMPOB&OUJODVOSFDPSEQSPVWJV WFMBUFO FMTEFUBMMTQFSÛTJHOJmDBUJVEVOBÒQPDBFORVÒ DPNFOÎBWBMBHSBODSJTJEFMTTFUBOUB JMBHJUBDJØ PCSFSBEFMmOBMEFMGSBORVJTNFFSBNPMUQSFTFOU BMBOPTUSBDJVUBU POFTDPNFOÎBWFOBUBODBS GËCSJRVFTJFMNBMFTUBSFSBDSFJYFOU-JODFOEJ EFMBUÒYUJM)BJTTBWBTFSGVMNJOBOU WBEFTUSVJS QFSDPNQMFSUMFTJOTUBMtMBDJPOTJFMDPOUJOHVU WBGFSJSEFTFOFTEFUSFCBMMBEPSFTJUSFCBMMBEPST JFMRVFGPVNÏTUSËHJD OIJNPSJSFOTJTDJOD EPOFTJVOIPNF&TWBFTQFDVMBSNPMUTPCSFMB QPTTJCMFJOUFODJPOBMJUBUEFMJODFOEJ1FSDPCSBS MBTTFHVSBOÎB EFJFO1FSÛNBJTFOWBUSFVSF MFOUSFMMBU $PJODJEJOUBNCMBOJWFSTBSJMIJTUPSJBEPS&NJMJ 'FSSBOEPJ1VJH WBQSFTFOUBSEJKPVTFMTFVEBSSFS MMJCSF )BJTTB IJTUÛSJBEVOBUSBHÒEJBPCSFSBFO FMUBSEPGSBORVJTNF BDPNQBOZBUEVOBVEJPWJ TVBM5PUQMFHBUÏTGSVJUEFMBDPMtMBCPSBDJØEF NPMUFTQFSTPOFT BRVJ&NJMJ'FSSBOEPIBEPOBU MPQPSUVOJUBUEFSFTDBUBSEFMPCMJUVOFQJTPEJ DPMQJEPS SFQSFTFOUBUJVEVOÒQPDB1BSUJOUEF MBQPDBEPDVNFOUBDJØFTDSJUBTPCSFMBUSBHÒEJB JEFTFOWPMVQBOUVOBBDVSBEBJOWFTUJHBDJØCB TBEBFOMFTGPOUTPSBMT MBVUPSIBBDPOTFHVJU SFGFSBNCUPUEFUBMMMFTTFRàÒODJFTEBRVFMMB IJTUÛSJB JUSBOTNFUSFFMQFSmMIVNËEFMTTFVT QSPUBHPOJTUFT -BQSFTFOUBDJØ DPOEVÕEBQFSMIJTUPSJBEPS+PSEJ "MCBEBMFKP WBTFSWJSUBNCÏQFSIPNFOBUKBSMFT WÓDUJNFTJFMTTFVTGBNJMJBST RVFIBOSFTUBUUPUT BRVFTUTBOZTFOMPCMJU6OIPNFOBUHFTFOUJU FNPUJV EBWBOUEVOOPNCSPTÓTTJNQÞCMJDRVF PNQMJBEFHPNBHPNMBTBMBEFMUFBUSFEFMB $PPQFSBUJWB-B.PSBM -FTDBVTFTEFMJODFOEJOPRVFEFODMBSFT NPMU QSPCBCMFNFOUWBOTFSGPSUVÕUFT QFSÛMFTEFMB USBHÒEJBTÓMJODFOEJIBVSJBQPHVUEFTFOWPMVQBS TFTFOTFWÓDUJNFTNPSUBMT QFSÛMFTDPOEJDJPOT EFMFEJmDJJMFTOVMtMFTNFTVSFTQSFWFOUJWFTJEF TFHVSFUBUQFSQSPUFHJSMFTPCSFSFTWBOQSFDJQJUBS MBEFTHSËDJB"MBDUFEFQSFTFOUBDJØ.BSJB+FTÞT #POP %JSFDUPSB(FOFSBMEFMB.FNÛSJB%FNP DSËUJDBWBEFTUBDBSRVFBRVFTUMMJCSFÏTUBNCÏVO SFDPSEJVOBDPOEFNOBBMFTDPOEJDJPOTEFWJEB JEFUSFCBMMEFMBDMBTTFPCSFSBFOFMGSBORVJTNF 6OBQVOUJOUFSFTTBOU PQPSUÞ BSBRVFFTUFNFO VOBOPWBHSBODSJTJJRVFMFTDPOEJDJPOTEFWJEB JEFUSFCBMMEFNPMUFTQFSTPOFT FOBRVFTUFTUBU EFMCFOFTUBSRVFHFOFSBCPTTFTEFQPCSFTB DSFJYFOUT FNQJUKPSBQFSNPNFOUTJRàFTUJPOB MBDPIFTJØ5PUQMFHBU VOJOUFSFTTBOUMMJCSFQFS SFTDBUBSEFMPCMJUVOQBTTBURVFFOTQBSMBEBIJS TÓ QFSÛUBNCÏ JNPMU EBWVJ*EFEFNË 727%DGDORQD
2%5$18(9$ 5,(5$6$17-25', 0217*$7

-81725(1)(021*$73LVRVGHKDELWDFLRQHVH[WHULRUHV VRODULXP3ODQWDG~SOH[KDELWDFLRQHV\EDxRVDVHR \JUDQWHUUD]D$FDEDGRVGHH[FHOHQWHFDOLGDG9LVWDVPX\ DJUDGDEOHV([FHOHQWH]RQDMXQWRDOPDU3DUNLQJ\WUDVWHUR RSFLRQDOHV(175(*$,10(',$7$35(&,26KDEVR ODULXP½'~SOH[KDE\JUDQWHUUD]D½ 2%5$18(9$-720­*,&%'1

2%5$18(9$&*8,)5e

2%5$18(9$&0$5,1$

3LVRVKDEFRQVRODULXP3LVRVKDEFRQ VRODULXP3ODQWDVG~SOH[\KDEFRQWHUUD]D\ HQWUDGDLQGHS$FDEDGRVGHFDOLGDG0X\EXHQDV YLVWDV(175(*$,10(',$7$ 35(&,26KDE\WHUUD]D½KDE VRODULXP½3ODQWDEDMDLQGHSHQGLHQWH JUDQWHUUD]D½

-726$/(6,$126%$'$/21$&(17523LVRV GH\KDE$FDEDGRVFDOLGDG([WDFDOOH 0X\VROHDGRV&OLPDOLW$$ERPEDGHFDORU 3OD]DVSDUNLQJRSF(175(*$,10(',$7$ 35(&,26/RIWKDE½3LVRKDE ½3LVRKDE\JUDQWHUUD]DSOD]D SDUNLQJ½

-725(1)(%$'$/21$&(1752ÒOWLPRVSLVRV GHKDE ORIW KDEFRQJUDQWHUUD]D\iWLFRV KDEFRQDPSOLDWHUUD]D0X\EXHQRVDFDEDGRV$$ ERPEDGHFDORU&DMDGHVHJXULGDG&OLPDOLW&RFLQD HTXLSDGD(',),&,2(1&216758&&,Ï1 35(&,26KDE\WHUUD]D½ ORIW ÉWLFRV KDEWRGRH[W\DPSOLDWHUUD]D½3OEDMDPX\ DPSOLDKDE\EDxRVJUDQWHUUD]D½

2%5$18(9$&%$/'20(5262/­

&0$57Ì38-2/%$'$/21$

2%5$18(9$&-2&6)/25$/6

%$'$/21$&(17523LVRVGH\KDE JUDQGHVWHUUD]DV)LQFDREUDYLVWD$FDEDGRV GHFDOLGDG$$ERPEDGHFDORU3OD]DVGH SDUNLQJRSFLRQDOHQODPLVPD¿QFD(',),&,2 (1&216758&&,Ï1 35(&,26'HVGH½ KDE ½ KDE ½ KDE\JUDQWHUUUD]D

)DQWiVWLFRVSLVRVGHHQWUHJDLQPHGLDWD$PSOLRV VDORQHVGRUPLWRULRVDPSOLRVEDxRV&RFLQDV RI¿FH\HTXLSDGDV6XHORGHPiUPRO&OLPDOLW$LUH DFRQGLFLRQDGR\FDOHIDFFLyQLQGDJDV7RGRV H[WHULRUHV*UDQGHVWHUUD]DV\VRODULXP3DUNLQJ RSFLRQDO(175(*$,10(',$7$ 35(&,26½

%$'$/21$&(1752ÒOWLPRVSLVRV\KDE\iWLFRF JUDQWHUUD]D$$ERPEDFDORU&OLPDOLW&RFLQDHTXLS 9pDORVVLQFRPSURPLVR)DFLOLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQ SiJXHORFRPRDOTXLOHU(175(*$,10(',$7$ 35(&,26KDE½KDEWRGRH[W\ EDxRV½$WLFRKDEEDxRV\JUDQ WHUUD]D½

6LHVXVWHG35202725 OOiPHQRV\KDEODPRVZZZPLQWHJUDOFRP

727%DGDORQD

.*OUFHSBMQBHJOEE

        
DFWXDOLWDW

3ROÍWLFD $BTRVFUFJ(BSDÓB"MCJPMTJOTVMUFOQÞCMJDBNFOU QFSOPEFJYBSDBQEVCUF $BT RVFUFWBBDBCBSEJFOURVFiOP IJIBVOBHSBOBNJTUBUFOUSF FMDPOTFMMFSEFMFHBUEFMQPSUJ MBMDBMEF QPMÓUJDBNFOUQBSMBOUw UPUJTFSEFMNBUFJYQBSUJU (BSDÓB"MCJPMi'FSNÓO $BTRVFUFÏTVO QPDBWFSHPOZBw &M QSFTJEFOU EFM 11 IB GFU BRVFTU EJMMVOT VOB SPEB EF QSFNTBQFSEFNBOBSB$BT RVFUF iMÞOJDTJOEJDBMJTUBEF #BEBMPOBRVFFTQBTTFKBBNC VO BVEJ " J VO YPGFSw RVF EFNPTUSJ MFT JOTJOVBDJPOT B MBSËEJPiFMRVFWBEJS'FSNÓO $BTRVFUF ÏT NFOUJEB 2VF EJHVJRVJOEJBJBPOWBJHEJOBS PTPQBSKPBNCFM$POTFMMFS %FMFHBUEF.BSJOBEF#BEB MPOBBCBOTEFRVFFTDPOWP RVÏTFM1MF&YUSBPSEJOBSJw &M SFHJEPSQPQVMBSIBRVBMJmDBU MFNQSFTBSJEFMUSBOTQPSUEF iQPDBWFSHPOZBw JEFTFS iVO QFSTPOBUHF GPTD J UFOFCSØT RVFTFNQSFIBFTUBUBMPNCSB EFMQPEFSQPMÓUJDTPDJBMJTUBw (BSDÓB "MCJPM IB SFDPSEBU B $BTRVFUF RVF TJ ÏT BMDBMEF iTF MJ BDBCBSË BQSPGJUBSTF EF#BEBMPOBwJOPEVCUBRVF MFNQSFTBSJDPOTQJSBSËDPOUSB +PSEJ 4FSSB DPN IP WB GFS TFHPOTFMQPQVMBS BNC+PBO #MBODI J .BJUF "SRVÏ $BT RVFUF IB SFTQPTU RVF TJ FM QSFTJEFOUQPQVMBSTFTFOUPGÒT RVFiWBHJBMKVUHFwQFSÛRVFFMM UÏMBMMJCFSUBUEFEJS iBMMÛRVF QFOTBFODBEBNPNFOUw 

t(BSDÓB"MCJPMEVSBOUFMEBSSFS1MFFYUSBPSEJOBSJTPCSFFMDBOBM

#BEBMPOBt'FSNÓO$BTRVF UF VOBEFMFTQFSTPOFTNÏT JOnVFOUTFOFM14$EF#BEB MPOB QSPQJFUBSJEFMFNQSFTB 564(4"-JQSFTJEFOUEFM$' #BEBMPOB IBUJOHVUVOFOGSPO UBNFOU WFSCBM BNC FM QSFTJ EFOUEFM11BMBDJVUBU 9BWJFS (BSDÓB"MCJPM 7B TVDDFJS B MB UFSUÞMJB EFM QSPHSBNBEFSËEJPi.JOVUT .ÏTw RVBO MFNQSFTBSJ WB FYQMJDBS RVF B VO QPMÓUJD EF MB DJVUBU iRVF IBWJB KVHBU BM CËTRVFU wTFMWBWFVSFEJOBOU EJFT BCBOT EF MB DPOWP DBUÛSJBEFM1MF&YUSBPSEJOBSJ EFM DBOBM BNC FM $POTFMMFS %FMFHBUEF.BSJOB#BEBMPOB o FNQSFTB RVF HFTUJPOB FM QPSU o +VBO 'FMJQF 3VÓ[ &O TFOUJSTFBMtMVEJU (BSDÓB"MCJPM WB JOUFSWFOJS UFMFGÛOJDBNFOU BMBUFSUÞMJBEFMBSËEJPMPDBM JMJWBEJSB$BTRVFUFRVFGPT iWBMFOUQFSVOBWFHBEBBMB

WJEBwJRVFiEPOÏTMBDBSBwQFS FYQMJDBS PCFSUBNFOU FM RVF IBWJBJOTJOVBU $BTRVFUFMJEJVB(BSDÓB "MCJPMRVFÏTiNPMUMMFJHw $BTRVFUF OP WB FOUSBS FO MB EJTDVTTJØ J FT WB MJNJUBS B SFTQPOESF i-ÞOJDB DPTB RVFQVDEJSÏTRVFFUTNPMU MMFJHw %VSBOUMBJOUFSWFODJØ (BSDÓB"MCJPMWBSFDPSEBSBM TPDJBMJTUBRVFKBMJIBHVBOZBU EVFTRVFSFMMFTJMFNQSFTBSJWB DPOUSBBUBDBSBTTFHVSBOURVF OPMFTIBWJBHVBOZBU UBOTPMT iFTWBOBSYJWBSw $BTRVFUFWB JOTJOVBSBMBNBUFJYBUFSUÞMJB VOBDPMtMBCPSBDJØFOUSFFMTP DJBMJTUB+VBO'FMJQF3VÓ[JFM QPQVMBS(BSDÓB"MCJPMi+POP NÏTEJDRVFIBOFTUBUEJOBOU QMFHBUTJDVSJPTBNFOUEJFT EFTQSÏTFTDPOWPDBFM1MF4J (BSDÓB"MCJPMTFTFOUBMtMVEJU ÏTRVFBMHVOBDPTBMJQJDBw *

*$7&6J"SFDMBNBVOBCPTTBEIBCJUBUHFQSPUFHJU QFSBFNFSHÒODJFTTPDJBMT #BEBMPOBt&MQSFTJEFOUEFM HSVQ NVOJDJQBM E*$7&6J" $BSMFT4BHVÏT DSFVRVFFOFM OPV3FHMBNFOUEFM3FHJTUSF EF 4PMtMJDJUBOUT E)BCJUBUHF BNC1SPUFDDJØ0mDJBMEF#B EBMPOBTIBVSJBEJODMPVSFVOB CPTTBEIBCJUBUHFQSPUFHJUQFS B FNFSHÒODJFT TPDJBMT RVF 

1PMÓUJDBJOEEFODBOWJ TFHPOT4BHVÏT iTÓ RVFIJBQBSFJYFOMBSFEBDDJØ EFMSFHMBNFOUEF#BSDFMPOBw &MEJSJHFOUFDPTPDJBMJTUBEF OVODJB iMBQSFTTBw BNC RVÒ TIBQBTTBUMBJOGPSNBDJØBMT HSVQTNVOJDJQBMT iBNCVOB ÞOJDBSFVOJØBCBOTEFQBTTBS FMSFHMBNFOUQFSMBDPNJTTJØ 

JOGPSNBUJWBEFM"KVOUBNFOUw 4BHVÏTIBFOWJBUVOBDBSUBB MBMDBMEF+PSEJ4FSSBBNCUP UFTBRVFTUFTDPOTJEFSBDJPOT KVOUBNFOUBNCEBMUSFTDPN iMBGBMUBEIBCJUBUHFEPUBDJP OBMJEIBCJUBUHFQFSBQFSTP OFTBNCFTQFDJBMTEJmDVMUBUT FDPOÛNJRVFTw 

727%DGDORQD
DFWXDOLWDW

$BSMFT5PSOFSP

'BMDØOPHBSBOUFJYFMTVQPSUBM14$ FOMBSFRVBMJmDBDJØEF$BOZFU FTDPMBVOFRVJQBNFOUQFSB MBDJVUBU w'BMDØDSFVRVFMB NBKPSJBEFDJVUBEBOTOPWPMFO EPOBS MFTRVFOB BMT QSPCMF NFTFDPOÛNJDTEFM+PWFOUVUJ RVFTIBEBDUVBSiBNCUSBOT QBSÒODJBJGFOUIJHVBOZBSMB DJVUBU2VFFTQMBOJmRVJNJ MMPS JRVFTBQJHVFNRVBOUFT APQFSBDJPOTDBMESËDPNQBSUJS FO FM GVUVSw FO SFGFSÒODJB B EBMUSFTSFRVBMJmDBDJPOTRVF FT GBSBO FO UFSSFOZT RVF UÏ MB 1FOZB B MB DJVUBU i2VÒ NBHSBEBSJB B NJ  FTDSJV 'BMDØ B JOUFSOFU "KVEBS MB QFOZBJRVFM"KVOUBNFOUBKV EÏT JHVBMNFOU UBOUT J UBOUT FNQSFOFEPST J QBSUJDVMBST RVFQBUFJYFONBTTBWFHBEFT MB SJHJEFTB EF MFT OPSNFT NVOJDJQBMT &O BRVFTU TFO UJU BWBOÎP RVF $POWFSHÒO DJB WPMESJB EPOBS TVQPSU BM QSPKFDUF QFSÛRVFOPFMQPU HBSBOUJS+BIPTBQMBMDBMEF JKBIPTBQMB1FOZBEFTEFGB TFUNBOFTw

t-BNBTJBEF$BO.PSB B$BOZFU

$BOZFU t &ODBSB DPOUJOVFO FMT DBQÓUPMT TPCSF MB SFRVB MJGJDBDJØ EF MB GJODB EF $BO .PSB QSPQJFUBUEFMB1FOZB QFSVCJDBSIJVOBFTDPMBWJO DVMBEB B M0QVT &M 1SJNFS 5JOFOU E"MDBMEF FM DPOWFS HFOU'FSSBO'BMDØ IBPQJOBU TFOTFFOUSBSNBTTBFOEFUBMM TPCSF MB RàFTUJØ FO FM TFV CMPDBJOUFSOFU&MQSFTJEFOU EFM HSVQ NVOJDJQBM EF $J6 DSJUJDB BMHVOFT EF MFT QB

SBVMFT EFM QSFTJEFOU EF MB 1FOZB +PSEJ 7JMMBDBNQB B MBQSFNTB i+PSEJ7JMMBDBNQB SFCMB MFOUSFWJTUB EJFOU RVF MB1FOZBDPOWFSUFJYUFSSFOZT RVF OP WBMFO SFT FO FRVJ QBNFOUTQFSMBDJVUBU'SBO DBNFOU BRVFTUB BGJSNBDJØ TF MIBHVÏT QPHVU FTUBMWJBS /P WBM SFT BMMÛ RVF QSFWJTJ CMBNFOUFTWFOESË QBTTBOU QFSMBSFRVBMJmDBDJØ BNCFM EFNBSHF ²TBRVFTUB

&3$SFDUJmDBJNJMMPSBMBTJOUPOJBBNCFMTWFÕOT EF%BMUMB7JMB %BMUMB7JMBt-FTUFOTFTSF MBDJPOTBNCFMTWFÕOTEF%BMU MB 7JMB IBO NJMMPSBU BRVFTUB TFUNBOBEFTQSÏTEFMBSFVOJØ EFMEJSFDUPSEFM®SFBEF$VM UVSBJ1BUSJNPOJ .BUFV$IBM NFUB BNC MBTTPDJBDJØ EF WFÕOTEFMCBSSJ"MBUSPCBEB $IBMNFUBWBQSFTFOUBSFMOPV DBQEFMBHFSÒODJBUÒDOJDBEF %BMUMB7JMB 3BGBFM"SHFMJDI QFSTPOBRVFIBVSËEFMJEFSBS BSBFM1MBEF.JMMPSB6SCBOB EFMOVDMJIJTUÛSJDEFMBDJVUBU RVFUBOUBQPMÒNJDBIBBJYF DBUFOUSFWFÕOTJHPWFSONV OJDJQBM5BNCÏFTWBJOGPSNBS EFMBQPSUBDJØFDPOÛNJDBEF MB(FOFSBMJUBUSFGFSFOUBM DVMUVSBMQFSSFGFSFMDBSSFSEF MB $PTUB NBOUFOJOU MB TFWB BDUVBM GFTPNJB &O BRVFTU TFOUJU &3$GBNBSYBFOSFSFB 727%DGDORQD

1PMÓUJDBJOEE

DBU&3$QFSRVÒ DPNKBWBJO GPSNBSBRVFTUBSFWJTUB UBN CÏ FT WB BDPSEBS USFVSF FMT GBOBMTRVFFTWBODPMtMPDBSB MB1MBÎB$POTUJUVDJØJDBOWJBS FMT CBODT QFS VOT BMUSFT EF iNÏTBEJFOUTw TFHPOTIBGFU TBCFS FM QBSUJU JOEFQFOEFO UJTUB RVF EJSJHFJY MËSFB EF $VMUVSBJ1BUSJNPOJ 3FDPSEFN RVF UBOU CBODT DPNGBOBMTWBOBJYFDBSMBJSB EFMT WFÕOT RVF FMT DPOTJEF SBWFO NBTTB NPEFSOT QFS BMCBSSJ 4FHPOT IB JOGPSNBU &3$ B MB QMBÎB $POTUJUVDJØ UBNCÏ FTSFFNQMBÎBSËQBSUEFMWFSE FYJTUFOU QFS MMBNCPSEFT KB RVF iTIB WJTU RVF MB HFT QB DPMtMPDBEB FO SFGPSNBS MB QMBÎB OP IB DPNQMFSU MFT FYQFDUBUJWFTQSFWJTUFTw

t"RVFTUTTØOFMTCBODTRVFFT DBOWJBSBOB%BMUMB7JMB

MBJEFBEBOJWFMMBSVOEFMTDB SSFSTNÏTBOUJDTEFMBDJVUBU "RVFTUBJOWFSTJØEFMHPWFSO DBUBMË SFDMBNBEBQFS&3$ TFSWJSËQFSJOJDJBSFMTUSFCBMMT BQSJODJQJTEF &TUSBVSBOFMTCBODTJFMT GBOBMTRVFOPBHSBEFOBMT WFÕOT /POPNÏTFOBJYÛIBSFDUJm 


727 %DGDORQD

SFKJMMBQMBOBJOEE

727%DGDORQD 
JXLDVHUYHLV 6'NÇ(105

NCZCTZC

$#&#.10# r"+6/5".&/5 $FOUSBMFUB r(6®3%*"63#"/" 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" 6SHÒODJFT #0.#&34(&/&3"-*5"5 6SHÒODJFT .04404%&426"%3" (6®3%*"63#"/" 10-*$*"/"$*0/"- )041*5"-.6/*$*1"- )041*5"-$"/365* 5"9*4#²56-0 4&37&*%"5&/$*»$*65"%® "5&/$*»7*0-µ/$*"%0.µ45*$"

/106)#6 "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"1 .0/5("5          

6+#0# "+6/5".&/5 10-*$*"-0$"- $"15*"/" 3®%*05*"/"

727%DGDORQD

QBHJOEE

r"+6/5#"%"-0/"XXXCBEBMPOBDBU r"+6/5.0/5("5XXXNPOUHBUDBU r"+6/55*"/"XXXUJBOBDBU r3&7*45"&-505XXXFMUPUEJHJUBMDPN r1035"-*..0#*-*"3*XXXIBCJUBMJTOFU r7*-"8&#XXXWJMBXFCDBUCBEBMPOB #%/$0.6/*$"$*»XXXCBEBMPOBDPNDBU '¾36.%&#"5#²56-0XXXCFUVMPDBU 1035"-#"%"8&#XXXCBEBXFCDPN */'-0$"-#"%"#*5XXXCBEBCJUPSH #"%"-0/"01*/"XXXCBEBMPOBPQJOBDPN (6*"%&#"%"-0/"XXXHVJBECODPN */'03."$*».0/5("5XXXNPOUHBUOFU

TÀFKQU 3ËEJP$JVUBU#BEBMPOB 3$# '. UBNCÏFNFUQFS5%5

3ËEJP5JBOB'. 3ËEJP1PNBS'. 3ËEJP4BOU"ESJË'. (SBNB3ËEJP'. 3ËEJP-B.JOB'. 3ËEJP#ÏUVMP'. 0OB.BS'.

VGNGXKUKÒ r5FMFWJTJØ#BEBMPOB 57# $BOBMBOBMÛHJD$BOBM5%5

        
DFWXDOLWDW

UHSRUWDWJH

(JOBEF5FSB

BOZTEFM5*"/""/5*$" #BEBMPOBt5PUWBDPNFOÎBS RVBO -MPSFOT #MBTJ J 9BWJFS %PNÓOHVF[WBODPNFOÎBSBGFS FMQSPHSBNB7JTJHÛEJBB3ËEJP 5JBOBJNÏTUBSEB3ËEJP$JVUBU EF#BEBMPOB 6O QSPHSBNB RVFEJGPOJBJDPOUFYUVBMJU[BWB MB.ÞTJDB"OUJHB TPWJOUJHOP SBEB"QBSUJSEFMQSPHSBNB #MBTJJ%PNÓOHVF[WBOBQSPmUBS QFSQSPHSBNBSBMHVOTDPODFSUT JEFVBOZTNÏTUBSE FM5JBOB "OUJDBIBFTEFWJOHVUVOEFMT 'FTUJWBMT EF .ÞTJDB "OUJHB SFGFSFOUT EF UPU $BUBMVOZB &O VOB EÒDBEB IBO QBTTBU QFS 5JBOB VO HSBO OPNCSF EJOUÒSQSFUT BMHVOTEFMMTEF SFDPOFHVU QSFTUJHJNVOEJBMJ BMUSFTGVUVSFTQSPNFTFTRVF BWVJTØONÞTJDTDPOTBHSBUT 6OGFTUJWBMRVFFOFMTEBSSFST BOZTIBPQUBUUBNCÏQFSGFS BDUJWJUBUTDPNQMFNFOUËSJFTBMT DPODFSUTQFSUBMEFDSFBSVOB WFTTBOUQFEBHÛHJDB 'JOTBMEFNBJHBMB#JCMJP UFDBEF$BO#BSBUBVEF5JBOB QPEFNWJTJUBSMFYQPTJDJØi5JB OB"OUJDB%FVBOZTEIJTUÛSJB EF MB NÞTJDB B 5JBOBw RVF DPNNFNPSBMFGFNÒSJEF6OB NPTUSBRVFDPNQUBBNCVOB SFDPQJMBDJØ EF NBUFSJBMT EF UPUTBRVFTUTBOZTEFDPODFSUT JBDUJWJUBUTQBSBMtMFMFT

-FEJDJØEFMTBOZT &M   J EF NBJH 5JBOBFTEFWJOESËMFQJDFOUSF EFMB.ÞTJDB"OUJHB"NBOUT EFM HÒOFSF EBSSFV EF $BUB MVOZBWJOESBOmOTBMBWJMBEFM .BSFTNFQFSHBVEJSEVOBQSP HSBNBDJØFYDFMtMFOUJBNCVOT DPODFSUTBJOESFUTNFSBWFMMP TPT&MUSFUEFTPSUJEBTFSËFM BNCMBQSFTFOUBDJØEF$POKVOU &M3FQPSUBUHFJOEE

#BSSPDEFM$BGÒ DPNBDPO KVOUSFTJEFOUEFM'FTUJWBMRVF PGFSJSËVOSFDJUBMQFSBUPUTFMT QÞCMJDT%JVNFOHFM&SNJUB EFM"MFHSJBBDPMMJSËVOEVFUEF WJPMÓJQJBOPGPSUFBNC'BSSBO +BNFT.BSKV7BUTFM -BQSPQFSBTFUNBOB FM$PO KVOU#BSSPDEFM$BGÒBDUVBSËB 

MB4BMB"MCÒOJ[QSFTFOUBOUi-B OBUVSB FMNBSJMBOJUB7FOÒ DJB DPODFSUTE"OUPOJP7JWBMEJ 5BODBSË FM DJDMF M&OTBNCMF %JBCPMVT *O .VTJDB BNC -B 'POUBJOF "NPVSFVTF PCSFT QSPGBOFTEF(VJMMBVNFEF.B DIBVU < >XXXWJTJHPEJBPSH 

727%DGDORQD
$033"-&4 4-

.0#*-*"3*0%&$0$*/"".&%*%" 18(9$6(&&,Ï1 $50$5,26 (03275$'26 9(67,'25(6 &21/26$&$%$'26 <&$/,'$'35(&,2 '(6,(035(

103"-(0&45".04&/#"%"-0/"%&4%& &9104*$*»/ $2VFWFEP +UP1BTFP-B4BMVE #EO t5FM'BY

'ÈCSJDBFO.POUPSOÒTEFM7BMMÒTt5FM'BY

/HV1LQHV

3HUVRQDOLW]D W&UHDFLyGHVDPDUUHWHVSLQWDGHVDPjGLVVHQ\VH[FOXVLXVL~QLFV (GDWVGHDDQ\V PRGHOVSHUDQHQHV &DGDPRGHOpVGLIHUHQWDPEFRORUL WDOOD1RPpVKDVGHPLUDUHOPRGHOTXHW DJUDGDPpVLGHPDQDUOD 7DOOD 3UHX½

7DOOD 3UHX½

7DOOD 3UHX½

1FSDPNQSFT NKY!UFMFGPOJDBOFUr 1BHBNFOUBMhFOUSFHBEFMBTBNBSSFUB åBGFHJUTQFSFOWJBNFOUTGPSBEF#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB

5FOJNEJGFSFOUTNPEFMTJEJGFSFOUTUBMMFT$POTVMUBhOT 4JFUTVOBCPUJHBJWPMTUFOJSMFTOPTUSFTTBNBSSFUFT JOGPSNBhUTFOTFDPNQSPNÓT 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
DFWXDOLWDW

SHUVRQHV

$BSMFT5PSOFSP

i'BBOZT BOJOHÞMJJOUFSFTTBWBSFNPVSF MBUSBHÒEJBEFMB)BJTTBw &NJMJ'FSSBOEP BVUPSEF i)BJTTB)JTUÛSJBEVOB USBHÒEJBPCSFSBFO FMUBSEPGSBORVJTNFw &MEJBEFNBJHEFGB BOZT MFNQSFTBUÒYUJM)BJTTB EF#BEBMPOBFTDSFNBWBJ NPSJFOBMJODFOEJUSFCB MMBEPSFTJVOFMFDUSJDJTUB QFSTPOFTRVFIBOSFTUBUFO MPCMJUmOTBSB&MQSPGFTTPSJ IJTUPSJBEPS&NJMJ'FSSBOEP BNCMBDPOWJDDJØRVFMBIJT UÛSJBOPIBWJBFTUBUKVTUBBNC BRVFTUBUSBHÒEJB IBEFDJEJU SFDPSEBSMFTFOFMMMJCSFi)BJT TB)JTUÛSJBEVOBUSBHÒEJB PCSFSBFOFMUBSEPGSBORVJTNFw E&EJDJPOT$BSFOB&OBRVFT UBPCSB RVFWFBDPNQBOZBEB EVO%7% IJIBDPMtMBCPSBU MB'VOEBDJØ"UFOFVEF4BOU 3PDRVFIBGFUQPTTJCMFRVF FMMMJCSFWFHJMBMMVN

-JODFOEJEFMB)BJTTBWB DBVTBSVOHSBOJNQBDUF TPDJBMBMB#BEBMPOBEF MÒQPDB 4Ó QFSÛMJNQBDUFWBEVSBSQPD QFSRVÒSËQJEBNFOUFTWBUB QBS"OJOHÞMJJOUFSFTTBWBSF NPVSFBJYÛ5PUIPNUFOJBHBOFT EPCMJEBS

USFCBMMBS ÏTRVBOWFVFORVFIJ IBGVNJEFDJEFJYFOUBODBSFM RVBESFFMÒDUSJD-FTOPJFTEFM WFTUVBSJRVFTPSUJFOBUSFCBMMBS FTUSPCFOFMGVNBMQBTTBEÓTJ JOUFOUFOBWBOÎBSDBQBMBQPSUB 'JOBMNFOUWBONPSJSJOUPYJDB EFT DPNUBNCÏVOFMFDUSJDJTUB RVFWBJOUFOUBSBKVEBSMFT

$PNWBBOBSMJODFOEJ 7BTFSBMWPMUBOUEFMFTTJTEF MBUBSEBRVBOBMHVOTFNQMFBUT FTUBWFOEFTDBOTBOUQFSCFSF OBS%BRVFTUT VOBQBSUTPSUJBB GPSBJMBSFTUBTPWJOUFTRVFEBWB BMTWFTUVBSJT"MFTIPSFTFTWB DBMBSGPDQFSÛOPEVOBGPSNB WJTUPTB TJOØRVFWBDSFNBSMB mCSBJWBGFSVOGVNNPMUUÛYJD /JFMTRVFFTUBWFOGPSBOJFM HSVQEFOPJFTRVFFTUBWFOBM NBHBU[FNJBMTWFTUVBSJTEFM TPUFSSBOJTFOWBOBEPOBS2VBO WBTPOBSFMUJNCSFQFSUPSOBSB

1FSRVÒFT QSPEVFJYMJODFOEJ 6OBDPTBTØOFMTNPUJVTEF MJODFOEJJVOBBMUSBDPTBFMT NPUJVTEFMBUSBHÒEJB1FMRVFGB BMBQSJNFSBRàFTUJØ MBNBKPSJB EFMBHFOUDPJODJEFJYRVFWB USBDUBSTFEVODVSUDJSDVÕU1FM RVFGBBMTNPUJVTEFMBUSBHÒEJB IJIBEJGFSFOUTBTQFDUFT&O QSJNFSMMPD VOBEFMFTDBVTFT WBTFSMBSBQJEFTBFORVÒFTWB QSPEVJSFMGPD RVFWBEFJYBSFMT USFCBMMBEPSTTFOTFDBQBDJUBUEF SFBDDJØ6OBBMUSBDBVTBÏTRVF1FSTPOFTJOEE

FMTPUFSSBOJFSBVOBSBUPOFSBJ MÞOJDBQPSUBEFNFSHÒODJBFT UBWBUBODBEB*QFSÞMUJN IJIB SFTQPOTBCJMJUBUEFM"KVOUBNFOU QFSRVÒMBGËCSJDBOPUFOJBMMJDÒO DJBNVOJDJQBM 1FSRVÒEFDJEFJYFT FYQMJDBSIPBSB 4FNQSFRVFMMFHJBMBIJTUÛSJBEF #BEBMPOB NFOBEPOBWBRVF BQPDTMMPDTTFYQMJDBWBMBUSB HÒEJBEFMB)BJTTB*FNQSFHVO UBWBQFSRVÒOJOHÞFTSFDPSEB EBRVFTUFTQPCSFTOPJFT -BGËCSJDBWBFTUBS BCBOEPOBEBEVSBOU NPMUTBOZT 7BFTUBSBCBOEPOBEBNÏTEF BOZT*RVBOWBOBOBSBUPN CBSMB FMNBRVJOJTUBRVFWB BOBSBFOEFSSPDBSMBWBNPSJS RVBOTFMJWBDBVSFVOBDPMVNOB BTPCSF 

727%DGDORQD
-B1FOZBUJOESËVOBPQPSUVOJUBU BRVFTUEJTTBCUFB.BESJE

#BEBMPOBt1FSQSJNFSBWF HBEB FO BRVFTUB MMJHB "$# FM %,7 WB WÒODFS EJMMVOT B VOEFMTBMUSFTFRVJQTRVFIBO EJTQVUBUM&VSPMMJHB&SBMBÞMUJ NBPQPSUVOJUBU QFSRVÒMBEF SSPUB TJHOJmDBWB MFMJNJOBDJØ EFMTWFSEJOFHSFTEFMBDPN QFUJDJØ"RVFTUBWFHBEBQFSÛ 3JDLZ 3VCJP WB MJEFSBS FMT QJWPUT FT WBO GFS GPS UT QFS BOVM t MBS B 3FZFT J )FS WF MMF J MFT EFV NJM ËOJNFT EF M0MÓNQJDWBOQPTBSFONBS

727%DGDORQD

QBHJOEE

&M4BOU"OESFV /BU[BSFU DBNQJØ EFMB$PQB$BUBMVOZB JOPVFRVJQEFMBMMJHB &#"

YB MBESFOBMJOBEFMTEF4JUP #VMMPDLJ3BàM-ØQF[WBOGFS VOHSBOQBSUJU NBOUFOJOUMFT PQDJPOTCMBORVFTmOTBMÞMUJN NPNFOU -B HSBO WJSUVE EFM +PWFOUVUWBTFSBHVBOUBSVOBJ VOBBMUSBWFHBEBMFTFTDPNF TFTCMBORVFT mOTJUPURVBO QPS UBWFO VO HBMËD UJD  FO USJQMFT -B 1FOZBKVHBSË BRVFTUEJTTBCUF BMFTI BMBQJTUBEFM3FJBM.BESJE&M QBSUJUTFSËUFMFWJTBUQFS-BJ QFS3ËEJP$JVUBUDFWXDOLWDW

HVSRUWV

#BEBMPOB t &M 4BOU "OESFV EF /BU[BSFU 0WFS (JSBNØO WB B D P O T F H V J S E J V N F O H F MBTDFOT B MB MMJHB &#" EFT QSÏTEFRVFEBSDBNQJØEFMB $PQB $BUBMVOZB -FRVJQ EF #BEBMPOBWBTVQFSBSBMBmOBM BMBQSÛSSPHBFM7JMB TFDB&M(SVQP0TTPSJP"## WBBDBCBSUFSDFSEFMBmOBMB RVBUSFJFTUËQFOEFOUEFMFT QMBDFTRVFRVFEFOMMJVSFTQFS TBCFSTJQVHFO        
HVSDLFGURCKE

FXOWXUD‡DJHQGD‡OOLEUHV‡PÙVLFD‡FLQHPHV‡QRWÍFLHV

-BNÞTJDBJUFBUSFNVTJDBMBDMBQBSB MBQSPHSBNBDJØEFM#BEBMPOB&TDFOB 5FBUSFEFM$1EF4BOU+PTFQ QPSUBSË B EBMU MFTDFOBSJ VO DMËTTJDEF8PPEZ"MMFOi/PFU CFHVJTMBJHVBw VOBEJWFSUJEB TËUJSB QPMÓUJDB 5JUËOJB HSVQ EF5FBUSFEFM PSGFØ#BEBMPOÓ TBUSFWFJYFOBRVFTUBNC 'VMM.POUZJVOHSBOSFQBSUJ NFOU 'JOBMNFOU UBODBSË FM DJDMF(PTQFM4FOUJUT RVFQFS QSJNFSB WFHBEB QBSUJDJQFO EFM #BEBMPOB &TDFOB J QSF TFOUFOFMNVOUBUHF&O$MBV EF(PQFM

#BEBMPOB t 6O BOZ NÏT FM 5FBUSF;PSSJMMBBQPTUBQFSBM DJDMF#BEBMPOB&TDFOB RVF PGFSFJYBMFTDPNQBOZJFTEF MBDJVUBUMBQPTTJCJMJUBUEBDUVBS BM5FBUSF.VOJDJQBMJDPNQUBS BNCVOTVQPSUUÒDOJDQSPGFT TJPOBM%BRVFTUBNBOFSB MB QSPHSBNBDJØUFBUSBMEFMNFT EFKVOZTFDFOUSBFOBRVFTU DJDMF RVF DBEB BOZ DPNQUB

QBHJOEE

&MTNJTUFSJT EFM#BEBMPOB&TDFOB .JSBOUMBQSPHSBNBDJØ NPMUT TØO FMT RVF FYDMBNFO * MB $PPQFSBUJWB -B .PSBM * MB %SBNËUJDBEFM$ÓSDPM -B.P SBMFTUBWBBTTBKBOU%PO+VBO 5FOPSJPQFSDPNNFNPSBSFMT BOZTEFM5FBUSF;PSSJMMB J MB %SBNËUJDB EFM $ÓSDPM WB PNQMJS FM 5FBUSF EF MFOUJUBU EVSBOU EJFT BNC #FOWJO HVUT B $IJDBHP J OP QBSUJ DJQFO BM #BEBMPOB &TDFOB .PMUFT QSFHVOUFT J NJTUFSJT RVFJOUFOUBSFNSFTPMESF DPN UBNCÏ QFSRVÒOPIJIBDBQ FTQFDUBDMF EF EBOTB FO UPU FMDJDMF

BNC NÏT TFHVJEPST -0DB 6OEFSHSPVOEJFM$PS"VSJDB GPSNFO QBS U EFM #BEBMPOB &TDFOBVOBOZNÏT UPUJOP TFSBNBUFVST -B QSJNFSB QSFTFOUBSË .JUKB 7JEBBNC4POEIFJNFMEF KVOZ JFM$PS"VSJDBPNQMJSË EFCFOTFHVSFMTEPTEJFTEF GVODJØ J BNC3PTTJOJ FOUSF"NJDT"SSFMT(SVQEF(JOBEF5FSB727%DGDORQD
#BEBMPOB t 5PU J MB SFTTBDB RVF FODBSB NPMUT QBUFJYFO EFTQSÏT EF EVFT TFUNBOFT JOUFOTFTEF'FTUFTEF.BJH EJVNFOHF B -B 4BSHBOUBOB 1SPEVDDJPOT E0SJHFO FOT QSPQPTBEFTDPCSJSMBNÞTJDB EF %FMÐO VOB GPSNBDJØ EF

HVSDLF

%FMÐOBDUVFOEJVNFOHFB-B4BSHBOUBOB

BM EBSSFS EJB &M SFTUBVSBOU BNÏT PGFSFJYMBQPTTJCJMJUBU EF RVFEBSTF B TPQBS EFT QSÏT EFM SFDJUBM QFM QSFV EF FVSPT6OTPQBSRVFQFS NFUSËDPOWFSTBSBNCEBMUSFT BTTJTUFOUT

QPQÓOUJNJEFMJDBUEF.FOPSDB RVF FTUË FTEFWFOJOUVOBEF MFT TPQSFTFT EF MBOZ EJOT EFMDJSDVÕUNVTJDBMDBUBMËBNC FMTFVQSJNFSEJTDi4B3PCB &TUFTBw-FTFOUSBEFTFTUBOB MBWFOEBBMB4BSHBOUBOBJFT SFDPNBOBOPFTQFSBSTFmOT

(JOBEF5FSB

5)&53*14)08BDUVFOEJKPVTB3B[[NBUB[[ #BEBMPOB t 9BWJ $JE %BOJ .VSPT 5POJ4BJHJJ"ESJË4PM EFWJMBGPSNFO5IF5SJQ4IPX VOBKPWFCBOEBEFQPQQVOL CBEBMPOJOB RVF IB GPSNBU QBS U BRVFTU EFM 'FT UJWBM &NFSHFO[B RVF FT GB TJNVMUËOJBNFOU B #BSDFMPOB J.BESJE QFSEPOBSBDPOÒJYFSMBTFWB "DUVBMNFOU MB#BOEBFTNPV QSJNFSBNBRVFUB4JUVBUJPO J

mOTBSBIBOBDUVBUBMB4BMB .FQIJTUP BM $BSSFUFSB  3B[[NBUB[[JEJKPVTBMB 6OB CBOEB RVF WB OÏJYFS B MBDJVUBU WBDSÏJYFSBMFT+BN 4FTTJPOT EF 4BOU +PTFQ J BSBBWFVSFRVÒQBTTB (JOBEF5FSB

/064&37&*%"650"13&/&/5"5(& *3&$63404%&$"5"-®"*/5&3/&5 "VMBEJOGPSNËUJDBEFMB #JCMJPUFDB$BO$BTBDVCFSUB

$*$-&4 (0/;«-&; $1PNBSEFCBJY #BEBMPOB 5FM

5PUTFMTEJNBSUTEFBI

#JDJDMFUBT OVFWBTZEFPDBTJØO 3FQBSBDJPOFT

4FSWFJHSBUVÕUJTFOTFDJUBQSÒWJB

QSFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP /PTRVFEBNPTUVCJDJDMFUBBM DPNQSBSVOBOVFWB 4&37*$*0 3«1*%0:4&3*0

$4BOU#SV #BEBMPOB 5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE0'&35"

.BUFSJBMJ DPNQMFNFOUT QFSBM ,BZBL 3FWJTJØO DPNQMFUBZ FOHSBTF

å "º04"-4&37*$*0%&- .6/%0%&-"#*$*$-&5"        
HVSDLF

DJHQGD %DGDORQD

)PNFOBUHF

IPSFT$$ .PSFSB "W #BD EF 3PEB 

%JKPVT

%JTTBCUF

1SFTFOUBDJØ-MJCSF

#BMM

i3&$6&3%" .6/%0w %& 7*3(¶/*" '&33&3 TFDFMFCSBEJOTEFMDJDMFMJUFSBSJ i$VJOBOUQBSBVMFTw BMFTIPSFT3FHJ EPSJBEFMB%POB #BMEPNFS4PMË 

#"--*.Á4*$"&/7*6"MFTIPSFT 1SFVå TPDJ $BTBM1FQ7FOUVSB "M GPOT9** J.BSJB"VYJMJBEPSB 

i)0.&/"5(&"-$"/5$03"-wEFM NFTUSF +PTFQ .VU BNC MFT $PSBMT -B#BEBMPOFOTF +PWFOUVU5JBOFODB J "SU J $VMUVSB EF $BOZFU BDPN QBOZBUTQFSMB#BOEB4JNGÛOJDBEF #BEBMPOB EJSJHJUTQFSFM4S.BOVFM #BSFB BMFTIPSFT BM1BWFMMØEF -B1MBOB

$POUFT

"MUSFT"DUJWJUBUT

i"--®0/7*6&/&-4.0/453&4wEF .BVSJDF4FOEBL BMFTIPSFT"M&TQBJ #FUÞMJBFOFMNBSDEFMFYQPTJDJØ5FSSJUP SJTGBOUËTUJDT &OSJD#PSSËT 

'&45" %& -" (&/5 (3"/ B MFT IPSFT$$%BMUMB7JMB D(FSNË #FSOBCÏ 

%JWFOESFT -FDUVSB i5"/5 %& (645 %& $0/µ*9&3-" 4&/:03" 30%03&%"w EF . $BSNF #FSOBM B MFT IPSFT #JCM 4BOU 3PD "W$POHSÏT&VDBSÓTUJD TO

i3&-"50%&6//«6'3"(0wEF(BCSJFM (BSDÓB .ÈSRVF[ B DËSSFD EF +PBRVJOB .BSÓO"MFTIPSFT#JCM-MPSFEB "W $BUBMVOZB CMPD i-"/0*"%&-"1&3-"wEF5SBDZ$IF WBMJFS"MFTIPSFT#JCM-MFGJË9BWJFS 4PUP 1MBOFUB.BSU 

"DUJWJUBUT*OGBOUJMT $0/5&4 %*#6*9 +0$4 ."/6"-* 5"54 &5$ " MFT IPSFT #JCM 1PNBS "W1SJNFSEF.BJH TO

&YQPTJDJØ i5&45*.0y0/0wGJOTEJVNFOHF EF KVOZ #JCM -MPSFEB "W $BUBMVOZB CMPD

$PODFSU i4,:-*/&26"35&5w KB[[ BMFT IPSFT FOUSBEB MMJVSF $$ %BMU -B 7JMB D(FSNË#FSOBCÏ 

5FBUSF 0#3"%&5&"53&%&-".1"%&-$&*1 #"-%*3*3&*9"$ EFBIPSFT $$-B4BMVU "W.BSRVÒT4.PSJ DBOU D2VFWFEP

$BMFOEBSJ'FTUJV '&45" %& -" 13*."7&3" B MFT 

%JMMVOT

"DUJWJUBUT*OGBOUJMT

5FSUÞMJB-JUFSËSJB BOHMÒT

5"--&3 %*/'"/54 * 1"3&4 .®4 $"3&4 %& (6*9 OFOTFT NBKPST EF BOZT BMFTIPSFT$PPQFSBUJWB"CBDVT 'SBODFTD.BDJË 

i-07&4503:wE&SJDI4FHBM OJWFMMCË TJD BMFTIPSFT#JCM$BO$BTBDVCFSUB .PTTÒO"OUPO 

5FBUSF i&-7&/&%03%&$"$"6&54w%JSJHJEB QFS +PTFQ .‹ #BMBHVFS 0CSB EF +PBO (VBTQ"MFTIPSFT%JVNFOHFEF NBJH B MFT I $PPQFSBUJWB -B .PSBM (àFMMJ'FSSFS 

&YQPTJDJØ

"MUSFT"DUJWJUBUT

%JNBSUT

i40-% 065 &/53"%&4 &9)"63* %&4 'PUPHSBGJFT EF 9BWJFS 7JMB 'JOT EJMMVOT EF KVOZ $$ %BMU -B 7JMB D(FSNË#FSOBCÏ '&45" $"4"- %&- $&/53& B MFT IPSFT$$%BMUMB7JMB D(FSNË#FSOB CÏ 

-FDUVSB

%JVNFOHF

i)*45¾3*&410$$033&/54wEF1FSF $BMEFST"MFTIPSFT#JCM$BO$BTB DVCFSUB .PTTÒO"OUPO 

5SPCBEB1VOUBJSFT

%JNFDSFT

5"--&3 %& 16/5&4 %& #0*9&54 %& -"440$ #"33* 130(3²4 BM NBUÓ B MB 1M 1BÕTPT $BUBMBOT [POB BSCSBEB FTUËPCFSUBBUPUIPN"NCMBQBSUJDJQBDJØ EBMUSFTHSVQTEFQVOUBJSFT

$JOFNB HFOUHSBO

i&-1*4*50w1SPKFDDJØJEFCBU EFB I$$-B4BMVU "W.BSRVÒT4.PSJ DBOUD2VFWFEP

$BNQJPOBU &YDVSTJPOJTNF

-FDUVSB i&- 7*0-¶ %"64$)8*5;w EF .BSJB ®OHFMT "OHMBEB " MFT IPSFT #JCM -MPSFEB "W$BUBMVOZB CMPD

45 --03&/± %& 4"7"--  LN B MFTIPSFT " 4UB$PMPNB .POUDBEB $BMEFT 4U 'FMJV (BMMJGB 5 $BTUFMMBS 4FOUNFOBU 1PMJOZË 4BOUJHB 3JQPMMFU .POUDBEB 7BMMFOTBOB 4QPSU $JDMJTUB #ÏUVMP +PWFMMBS FTDBMB MPDBM 

i-&4$"3#"5%03wE&EHBS"MMBO1PF BMFTIPSFT#JCM1PNBS "W1SJNFS EFNBJH TO

2VFOPTFUhFTDBQJ %JWFOESFT &YQPTJDJØ 'PUPHSBmFTEFMT BOZTEFh'FTUBEFMBT .JHBTh7FTQSF/JU $$-B4BMVUDBOU $2VFWFEP

%JKPVT *OGBOUJM-IPSBEFM DPOUFA&MHBUBWFOUVSFS #JCMJPUFDB4BOU3PD "W $POHSÏT &VDBSÓTUJD TO 

(6*"$6-563"-/07"JOEE727%DGDORQD
i)&3&5"3®4 -" 3".#-"w E"MGSFE #PTDI FT DPNQUBSË BNC MB QSFTÒODJB EFMBVUPS BMFTIPSFT#JCM$BO $BTBDVCFSUB .PTTÒO"OUPO 

i&- 1*& %& +"*163w EF +BWJFS .PSP " MFT IPSFT #JCM $BO $BTBDVCFSUB .PTTÒO"OUPO 

i&- #"-/&"3*0w EF $BSNFO .BSUÓO (BJUF BMFTIPSFT#JCM1PNBS "W 1SJNFSEFNBJH TO

$POUFT i26*/46/4 &-4(&("/54wBDËSSFD EF.PO.BT6CFEB BMFTIPSFT#JCM -MFGJË9BWJFS4PUP 1MBOFUB.BSU 

%JKPVT

i5&33*503*4'"/5®45*$4w MJUFSBUV SBJOGBOUJM 0CSFTPOMBVUPSKVHBBNC EPTNØOTQBSBMtMFMT VOEFSFBMJVOEF GBOUËTUJD J DSFB VO MMPD EF QBT FOUSF BNCEØT&TQBJ#FUÞMJB D&OSJD#PSSËT  'JOTEJTTBCUFEFKVOZ

30%&4 BMFTIPSFT1SFVå$BTBM 1FQ7FOUVSB "MGPOT9** 

-&4 '0/54 %&- $"3%&/&37JTJUBSFN 4BOU-MPSFOÎEF.PSVOZT*OTDSJQDJPOT 0SGFØ #BEBMPOÓ D.BSJOB  5FM  EJMMVOTJEJNFDSFTEF BIPSFT 

i "/:4 %& $001&3"$*» ".# /*$"3"(6"w 'JOT EJTTBCUF EF NBJH#JCM -MFGJË 9BWJFS 4PUP 1MBOFUB .BSU 

$POGFSÒODJB i$0/7&34&4 %& 5"7&3/" -&4 $3&&/$&4%&-"(&/5%&."3w6OB UFSUÞMJBBNCQFTDBEPST"MFTIPSFT &TDPMBEFM.BS 3BNCMB 

i#3&5"(/& 5&33"%&."3w GPUP HSBGJFTE"MÓDJB(BSDJB'JOTEJWFOESFT EF KVOZ $$ %BMU MB 7JMB (FSNË #FSOBCÏ 

%VSBOUMBTFUNBOB

5SPCBEB*OUFSDBOWJ QMBRVFTEF$BWB

&YQPTJDJPOT i(3"'*55*4*%"-53&45µ$/*26&4w EF %BWJE -FSJO -JOEP 'JOT EJWFOESFT EFNBJH$$$BO$BOZBEØ 1PNQFV 'BCSB TO

'FTUB"OJWFSTBSJ #JCMJPUFDB i1*/0590 #3*$ " #3"$w B DËSSFD EF ;VN;VN5FBUSF BMFTIPSFT&TQFD UBDMFQFSBUPUTFMTQÞCMJDT#JCM-MPSFEB "W$BUBMVOZB CMPD

$POUFT i"-¶$*" * &- 1"¶4 %& -&4 .&3" 7&--&4w E®OHFM #VSHBT B MFT IPSFT " M&TQBJ #FUÞMJB FO FM NBSD EF MFYQPTJDJØ 5FSSJUPSJT GBOUËTUJDT &OSJD #PSSËT  i-" #36*9" #36/*-%" * &- 1&5*5 %3"$w EF 7BMFSJF 5IPNBT B MFT IPSFT #JCM 4BOU 3PD "W $POHSÏT &VDBSÓTUJD TO

5FSUÞMJB-JUFSËSJB i%03.*3 ".# 8*/0/" 3:%&3w E&EHBS $BOUFSP B MFT IPSFT #JCM -FGJË9BWJFS4PUP 1MBOFUB.BSU

i-&44*3&/&4%&#"(%"%wEF:BTNJOB ,IBESB BMFTIPSFT#JCM$BO$BTBDV CFSUB .PTTÒO"OUPO 

4PSUJEB 4"3%*/"%""--"/±®*451&3&%&

7***530#"%"%*/5&3$"/7*%&1-" 26&4%&$"7"1&3&."5"%JTTBCUF EFNBJHEFBIPSFT BMB 1MBÎB1FQ7FOUVSB*OGPSNBDJØ 9BWJFS -MVÓT

i'&45" %& -&4 .*("4w 0SHBOJU[B .VTFVEF#BEBMPOB%VSBOUNBJH$$ -B 4BMVU "W .BSRVÒT EF 4BOU .PSJ DBOUD2VFWFEP

$VSTPT $634*/5&/4*6%&-"--&/(6"%& 4*(/&4 %FT EF EJMMVOT EF KVOZGJOTEJWFOESFTEFKVMJPM.BUSÓ DVMFT PCFSUFT 1FS B NÏT JOGPSNBDJØ 

i-*/¾-&6.4w 3FDVMM EF HSBWBUT SFBMJU[BUT QFS BMVNOFT EJMtMVTUSBDJØ EFMFTDPMBE"SUJ4VQFSJPSEF%JTTFOZ 1BV (BSHBMMP EF #BEBMPOB &T QPESË WJTJUBS EVSBOU NBJH %F B I EF EJMMVOT B EJVNFOHF BM 1BTTBEÓT EBSU EFM DFOUSF 4PDJPTBOJUBSJ &M $BSNF $BNÓEF4BOU+FSPOJEFMB.VSUSB  &OUSBEBMMJVSF

'FTUFTQPQVMBST JUSBEJDJPOBMT '&45&4 1016-"34 " %*7&3404 &41"*4 %&- #"33* 4BOU "OUPOJ EF -MFGJË 4BOU.PSJEF-MFGJË 4BOU+PBO EF-MFGJË"MU 4BOU+PBOEF-MFGJË 3EB 4 "OUPOJ EF -MFGJË +PBO 7BMFSB 'JOT B GJOBMT EF KVOZ $$ 5PSSF .FOB 1M 5SBGBMHBS TO

-" $)".1*0/4 "- .®(*$ #"%"-0 /"&YQPTJDJØEFMFTQFDFTIJTUÛSJRVFT EFMT NJMMPST FRVJQT EF GVUCPM EF UPUB &VSPQB%FTEFMEJTTBCUFBMEJTTBCUF NBJH

PRQWJDW

%JWFOESFT

i26"3"/5"w)PNFOBUHFEFMRVBSBO UBBOJWFSTBSJEFM&TDPMBE"SUJ4VQFSJPS EF%JTTFOZ1BV(BSHBMMPEF#BEBMPOB "MB4BMBE&YQPTJDJPOT&M3FGVHJ'JOT EJVNFOHFEFNBJH 1MEFMB7JMB &OUSBEBMMJVSF

$JOFNB QFSBKPWFT

i$3"4)wBMFTIPSFT BMB4BMB1BV $BTBMT .POUHBU #JCM5JSBOUMP#MBOD &OUSBEBHSBUVÕUB

%JTTBCUF $PODFSU #FBUTIBLFST &MT(FOJT -B3BNCMB #BJYPT#BEBMPOB 727%DGDORQD(6*"$6-563"-/07"JOEE

HVSDLF

5FSUÞMJB-JUFSËSJB

%JVNFOHF $PODFSU %FMÐOB-B4BSHBOUB -B4BSHBOUBOB 1SPEVDDJPOTEh0SJHFO        
HVSDLF

FLQHPHV

(PPE

/PDIFFOFM.VTFP

+PIO)BMEFSQSPGFTPSEFMJUFSB UVSBFOMB"MFNBOJBEFMPTB×PT QVCMJDBVOBOPWFMBFOMBRVF FYQMPSBTVTDJSDVOTUBODJBTGBNJ MJBSFTZEFGJFOEFMBFVUBOBTJB 7BSJPTQPMÓUJDPTVTBOFMMJCSPQBSB BQPZBSMBQSPQBHBOEBHVCFSOB NFOUBM ZMBDBSSFSBEF)BMEFS DPNPFTDSJUPSEFTQFHBHSBDJBTB VOBPQUJNJTUBDPSSJFOUFEFOBDJP OBMJTNPZQSPTQFSJEBE1FSPFTUF DBNCJPEFTVFSUFMFIBDFUPNBS EFDJTJPOFTDPOEFWBTUBEPSBT DPOTFDVFODJBT %JS 7JDFOUF"NPSJN6,Z"MF NBOJB%SBNB*OUFS7JHHP .PSUFOTFO +BTPO*TBBDT

-BSSZ %BMFZ TF WF PCMJHBEP B EFDJSBEJØTBUPEPTTVTBNJHPT DVBOEPEFDJEFOIBDFSFM.V TFPEF$JFODJBT/BUVSBMFTNÈT iJOUFSBDUJWPwZTVTUJUVZFOUPEBT MBTmHVSBTQPSIPMPHSBNBT4VT BNJHPTIJTUØSJDPTTPOFNQBRVF UBEPTZFOWJBEPTBMPTBSDIJWPT EFM4NJUITPOJBOFO8BTIJOHUPO %$ FMNVTFPNÈTHSBOEFEFM NVOEP/PIBOQBTBEPOJ IPSBTDVBOEP-BSSZSFDJCFVOB MMBNBEBEF+FEFEJBI FMDPXCPZ FONJOJBUVSB %JS4IBXO-FWZ64"$P NFEJB GBNJMJBS*OUFS#FO4UJMMFS "NZ"EBNT 0XFO8JMTPO

4VF×PTEF+VWFOUVE

4FDSFUPTEF$PDJOB

+PTFGFTVOQSPGFTPSEF-JUFSBUVSB EFTFDVOEBSJBRVF BMEBSTFDVFO UBVOEÓBEFRVFZBOPFOUJFOEF BTVTBMVNOPT BCBOEPOBEF JONFEJBUPMBFOTF×BO[B&TUP TVQPOFVOEVSPHPMQFQBSB&MJÝLB TVNVKFSEFTEFIBDFUSFJOUBB×PT RVFBIPSBUJFOFBTVJSSJUBCMFZ HSV×ØODPNQB×FSPFODBTBUPEP FMEÓB4JOFNCBSHP +PTFGQJFOTB RVFBÞOUJFOFNVDIPRVFBQPSUBS BMBTPDJFEBEZRVFEFCFSÓBDPO TFHVJSPUSPUSBCBKP %JS+BO4WFSÈL3F$IFDB $PN%SBNÈUJDB *OUFS ;EFOFL 4WFSÈL %BOJFMB,PMÈSPWÈ 5BUJBOB 7JMIFMNPWÈ

-BBDDJØOBSSBODBFOVOBFTDVFMB EFDPDJOBFO4BO4FCBTUJÈO&T BRVÓEPOEFTFFODVFOUSBOMMP SBOEPEFTDPOTPMBEBNFOUF QFSP QPSFGFDUPEFMBDFCPMMBQJDBEB MPTTFJTBMVNOPTEFMÞMUJNPB×P GVUVSPTDPDJOFSPT"MCFSUP VO JONJHSBOUFCPMJWJBOPDPOBTQFDUP EFJOEÓHFOBi1JSBTw VOKPWFONVZ FTQBCJMBEP*LFSOF VOBKPWFO EFQVFCMP NPEFSOB(BMEFS VO IPNCSFQFSEJEP9BMCB FMHVB QFSBTEFMHSVQPZ&TUFGBOÓB VOB KPWFORVFWJFOFPCMJHBEBQPSTVT QBESFT%JS"J[QFB(PFOBHB&T QB×B$PNFEJB*OUFS*TJEP SP'FSOÈOEF[ #ÈSCBSB(PFOBHB

QBHJOEE&MDBCBMMPEFEPT QJFSOBT "DBNCJPEFVOEØMBSBMEÓB FM DIJDPTFFODBSHBEFMMFWBSBMOJ×P DPKPBMDPMFHJPZEFSFDPHFSMF DPNPTJEFVODBCBMMPTFUSBUBSB .JFOUSBTMPMMFWBBMBFTQBMEB TVF MFFDIBSDBSSFSBTDPOMPTCVSSPTZ DBCBMMPTRVFTFFODVFOUSBQPSFM DBNJOP#B×B MBWBZQSFQBSBBM OJ×PQBSBFNQF[BSFMEÓB1FSPFM OJ×PDPKPOPFTGFMJ[ QVFTFMDIJDP OPTFIBDPOWFSUJEPFODBCBMMP DPNPÏMEFTFBCB %JS 4BNJSB.BLINBMCBG*SÈO %SBNB *OUFS ;JZB.JS[B .PIBNBE )BSPVO"IBE (PM (PUBJ,BSJNJ

7BDBDJPOFTEF 'FSSBHPTUP (JBOOJ VOSPNBOPEFM5SBTUFWFSF WJWFFOMBDBTBGBNJMJBSDPOTVNBESF WJVEB&MEÓBBOUFTEFMBGJFTUBEF 'FSSBHPTUP FMBENJOJTUSBEPSEFMB DPNVOJEBEMFTPSQSFOEFDPOVOBQSP QVFTUBNVZQPDPIBCJUVBMRVFBDPKB BTVNBESFFOTVDBTBEVSBOUFMPT EPTEÓBTGFTUJWPT"DBNCJP MFPGSFDF EFEVDJSMFMBTEFVEBTRVFIBBDVNV MBEPEVSBOUFB×PTFOMPTHBTUPTEFMB DPNVOJEBE(JBOOJBDFQUB QFSPQPDP EFTQVÏTFMBENJOJTUSBEPSTFQSFTFOUB OPTØMPDPOTVNBESF TJOPUBNCJÏO DPOTVUÓB%JS (JBOOJ%J(SFHPSJP *UBMJB%SBNB *OUFS (JBOOJ%J (SFHPSJP 7BMFSJB%F'SBODJTDJT 

727%DGDORQD
%JHBNPTRVFFTMPRVF8PPEZ"MMFO OPRVJTPFOTF×BSEF#BSDFMPOBFO i7JDLZ$SJTUJOByw /PTFOTF×BMPTCBKPTGPOEPTEF MBDJVEBEZMBGBVOBRVFFOFMMB IBCJUBO MBESPO[VFMBT QPMJDÓBT DPSSVQUPT NBUPOFTBTVFMEP UJ NBEPSFTQFSPBOUF UPEP OPT NVFTUSBQFSTPOBT-BQFMÓDVMB ZBBSSBODBDPOFMFODVFOUSPEF

MBUSBNBDFOUSBM FMHVJØODVFOUB DPOWBSJBTTVCUSBNBT TJDBCFNÈT JOUFSFTBOUFTRVFMBQSJODJQBMZRVF DPNQMFNFOUBONFKPSMBIJTUPSJBZ UFNFUFNÈTFOMBQFSTPOBMJEBEEF UPEPTZDBEBVOPEFMPTQFSTPOB KFT1BSFDFRVFUPEBMBQFMÓDVMB FTUÏVOJEBQPSVOIJMPRVFDBEB WF[TFWBFOSPMMBOEPZMJBOEPNÈT QFSPRVFBMmOBMBDBCBVOJFOEP UPEPBMBQFSGFDDJØO5PEPMPRVF FMEJSFDUPSOPTNVFTUSBUJFOFVO QPSRVÏ OBEBFTUÈQVFTUPQBSB BEPSOBS5BOUPFMHVJØODPNPMB JOUFSQSFUBDJØO MBCBOEBTPOPSBZ FMNPOUBKFTFDPNQMFNFOUBOBMB QFSGFDDJØOZPGSFDFOPUSPUJQPEF DJOF RVFEFTHSBDJBEBNFOUFTF WFSFMFHBEPBFYIJCJSTFFOTBMBT DPOUBEBTEF#BSDFMPOBBQFTBSEF IBCFSHBOBEPQSFNJPT 1SFNJP .FKPS1FMÓDVMB;POB[JOF'FTUJ WBMEF.ÈMBHB ZIBCFSSFDJCJEP VO BMVWJØO EF CVFOBT DSÓUJDBT 4JTFTJHVFOIBDJFOEPQFMÓDVMBT DPNPÏTUB FMDJOFFTQB×PMFTUÈ TBMWBEP UBNBZP@CEO!IPUNBJMDPN

MPTEPTQFSTPOBKFTQSJODJQBMFT ,BZZ"CFM&MMB VOBMBESPO[VFMB QSFUFOEFSPCBSFMDPDIFEFVOUJQP RVFSFTVMUBTFSQPMJDÓB JOUFOUBOEP FTDBQBSFTBMDBO[BEBQPSFMQPMJ DÓBZFTUBNQBEBTPCSFFMDPDIF EF"CFMRVFMBNJSB ÏTUFTBMFEFM WFIÓDVMPZTJOQFOTBSMPMFEBDPO VOIJFSSPBMQPMJDJB NFUFB,BZ FOFMDPDIFZMBTBDBEFBIÓ.ÈT UBSEFOPTFOUFSBNPTRVF"CFMFT VOBFTQFDJFEFiDPCSBEPSEFMGSBD QFSPTJOFMGSBDw1PSPUSPMBEP FM QBESFEF,BZ 4FCBT FTVOQPCSF EJBCMPRVFTJFNQSFFTUÈNFUJEP FOMÓPTEFMPTRVFTVFMFTBMJSiJO FYUSFNJTw6OBQFMÓDVMBRVFKVFHB DPOMPTUÓQJDPTDMJDIÏTEFMHÏOFSP QPMJTDPSSVQUPT UJNBEPSFT NBUP OFT QFSPEÈOEPMFTVOBWVFMUBEF UVFSDB MPTIBDFSFEPOEPT-BQFMÓ DVMBOPEFKBEFTFSVOBIJTUPSJBEF BNPS QFSPOPTPMPBNPSSPNÈO UJDP TJOPBNPSEFVOQBESFBTV IJKP BNPSEFVOBIJKBBTVQBESFy :FMUFNBEFMBQFMÓDVMBTFSFTVNF FORVFUPEPFMNVOEPUJFOFVOB TFHVOEBPQPSUVOJEBE"QBSUFEF

&RQFXUVR

&, 1([/ $ .

HVSDLF

LJMBUFT

5$

#BEBMPOB BDJOF.ËHJD H F . T MP O F P MUJNPFTUSFO ","3"FMÞ Y TPSUFPEFFOUSBE S F W F D UF BTEPCMFT {5FBQF *OGPSNBDJØOTPCSFFMDPODVSTP$BEBKVFWFTTPSUFBNPTFOUSBEBTEPCMFTQBSBBDVEJSBWFS DVBMRVJFSQFMÓDVMBFOMPTDJOFT.FHBDJOF.ËHJD#BEBMPOB4JSFTVMUBTTFSVOPEFMPTHBOBEPSFT QPESÈTWFSDVBMRVJFSQFMÓDVMBFODVBMRVJFSTFTJØOEFMVOFTBKVFWFT NFTEFTEFMBGFDIBEF TPSUFP {$ØNPTBCFSTJIBTSFTVMUBEPHBOBEPS $BEBTFNBOBTBMESÈOMPTHBOBEPSFTEFMBTFOUSBEBT FOFMBQBSUBEPEFDJOFTEFMBTFDDJØO&TQBJ$EPOEFQVCMJDBSFNPTMPTOPNCSFTEFMPTQSFNJBEPT

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBM

{$ØNPQBSUJDJQBSDPN

 MMBEFNFHBDJOF &ODVFOUSBMBFTUSF TFO VODJPTBQBSFDJEP FOVOPEFMPTBO MOPNCSFEFMB TF OP WÓB &O B JTU FTUBSFW F FM OUFEPOEFBQBSFD FNQSFTBBOVODJB EBUPTEF TZ BUP TE UV UB OÞNFSPEFSFWJT P DPSSFPFMFDUSØOJD DPOUBDUPBOVFTUSP N JHJUBMDP CBEBMPOB!FMUPUE

(BOBEPSFTTPSUFPEFMBTFOUSBEBTEPCMFTEFMBSFWJTUB 9BWJFS4BMUBNBUB4BODIÓT $ÏTBS(BSDÓB-ØQF[ "OESÏT1ÏSF[.ÈSRVF[

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
HVSDLF

QRYHWDWV PÙVLFD

1FS(JOBEF5FSB

OOLEUHV

.15)7#%*15 (KNVTQU

4#;&+$#7/ /CPWCNFG)ÂPGTG%CVCUVTÍſE

1BOFNÏTVOB OBDJØ DSFBEB TPCSF MFT SVÕ OFTEFMRVFGB UFNQTWBTFS/PSE"NÒSJDB FMTFVQPEFSJMBTFWBSJRVFTB FT DPODFOUSFO B MB DBQJUBM SPEFKBEBQFSEJTUSJDUFTNBS HJOBMT -B DBQJUBM ÏT EVSB J DSVFM JNBOUÏTPUNFTPTBMB SFTUBEFEJTUSJDUFT PCMJHBOU MPTBFOUSFHBSDBEBBOZBEPT DJVUBEBOTDPNBUSJCVU6OOPJ JVOBOPJBFOUSFJBOZT IBVSBOEFQBSUJDJQBSFOOPN EFMTFVEJTUSJDUFBMBDFMFCSBDJØ BOVBMEFMT+PDTEFMBGBN VOB MMVJUBBWJEBPNPSUQBHJOEE

-MJTUBEFDBOÎPOT $PMHBOEPEFUVTNBOPT $#BVUF.4ÈODIF[ .PWJOH .BDBDP *OmOJUZ (VSV+PTI1SPKFDU 5IJTJTUIFMJGF "NZ.BDEPOBME 5IFCPZEPFTOPUIJOH "MFTIB%JYPO

70..1412'4 #.8+%#4+ )GTCNF&WTTGNN '&8+'0# "NC MB TFWB FYUSBPSEJOËSJB QBTTJØEFOB UVSBMJTUBJ TP CSFUPU BNCVO BmOBEÓTTJNIVNPSBOHMÒT B 6OMMPSPQFSBMWJDBSJJBMUSFT IJTUÛSJFT %VSSFMMFOTPGFSFJY WVJUFTQMÒOEJETSFMBUTTPCSF BMHVOTEFMTFTQÒDJNFOTNÏT DVSJPTPTRVFWBDPOÒJYFSFO FMTTFVTWJBUHFTQFMNØO)BOOBI.POUBOB #405IF.PWJF #JFOWFOJEPTBMBÏQPDB -PT%FMJORàFOUFT 4PVOEPGUIF6OJWFST %FQFDIF.PEF "MBTCVFOBTZBMBTNBMBT 3PTBOB %FMPUBOUPRVFUFBNP "OBNPS

1FSB4BN+P OFT MBWJEBÏT VOQBSBEÓTUÏ TFU[FBOZTJMB TFWBQBTTJØÏT MTLBUF WJV BM OPSE EF -PO ESFTBNCMBTFWBNBSF VOB KPWFEJWPSDJBEB"CBOEBEF MFTDBJHVEFTEFMBUBVMBJFMT USFNPMPSTEFMBEPMFTDÒODJB MFTDPTFTOPMJWBOHFOTNB MBNFOU QFSÛ UPU FT DBQHJSB RVBO MB TFWB OÞWJB RVFEB FNCBSBTTBEB

%BSSFSEJTD E V O B E F MFT CBO E F T R V F Q P E S F N W F V S F B M +B[;PSSJMMB "DUVBSBOB #BEBMPOBDPNBBDUVBDJØÞOJ DBFOUPU$BUBMVOZB6OEFMT SFGFSFOUTEFMKB[[OPWBJPSRVÒT BNC(VJMMFSNP,MFJOBMQJBOP &MEBSSFSEJTDÏTVOBKPJBJN QSFTDJOEJCMFQFSBMTBNBOUTEFM KB[[JQFSBRVFMMTRVFFMTBHSBEB TFHVJSMFWPMVDJØEFMHÒOFSF

6OB BM USB CBOEB EFMDJSDVÕU N V T J D B M DBUBMËRVF T B M M V OZB EFM DPOF H V U S P D L DBUBMË RVFDPNFOÎBBDBO TBS'PSNBDJØEFSPDLRVFBSB QSFTFOUFO VO USFCBMMB BNC MBTFWBMMFOHVB FMNJMMPSRVF IBOGFUmOTBSB QPUTFSQFSMB SFDFSDBRVFFMTQPSUBBTPOT BOHMPTBYPOT

-MJTUBEhËMCVNT

6162'4 70#01+# 0KEM*QTPD[ '&'/2­4+'5

/#4%2#4416 #XKQPU "NC$BTBM 3PDL UP UIPNFMDP OFJY QFSÛ B R V F T U UJBOFODGB BOZT RVF SPEBJSPEB "SBBDBCBEFUSFVSFVODEBNC EWEEVOBBDUVBDJØFOEJSFDUF ²TDPNVOSFDVMMEFMFTTFWFT NJMMPSTDBOÎPOTPMFTNÏTQP QVMBST UPUJBJYÓFTUSPCFOBGBMUBS HSBOTDMËTTJDTDPN2VJFSPTFS 4JMWFTUSF1FSBMTTFHVJEPSTEF 1BSSPUPBRVFMMTRVFFMWPMFO DPOÒJYFS

PÙVLFD

1FS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

-MJTUFTGBDJMJUBEFTQFS1SPNVTJDBF

OOLEUHV &MTNÏTWFOVUT "OBUPNJBEFVOJOTUBOUF +BWJFS$FSDBT -PTIPNCSFTRVFOP BNBCBOBMBTNVKFSFT 4UJFH-BSTTPO -BOPJBRVFTPNJBWBVO MMVNÓJVOCJEØEFHBTPMJOB 4UJFH-BSTTPO

'.5,1%5&' .#(#/ 5W\CPPG%QNNKPU '564'..# 21.#4-MJTUBGBDJMJUBEBQFS4BMUBNBSUÓ-MJCSFT

$BOPOHF#BSBOFSB  #BEBMPOB XXXTBMUBNBSUJDPN TBMUBNBSUJ!TBMUBNBSUÓDPN727%DGDORQD
HOWHXFDUUHU

$BSSFS Eh"MGPOT9** (PSH 1SPHSÏT FM 3FNFJ J 4BOU3PDt .BESJE 3FJEh&TQBOZB 'JMM Eh*TBCFM** BNCMBRVBMNBSYË BMhFYJMJRVBOGPVEFTUSPOBEB "DDFEÓBMUSPOFM EFTQSÏT EFM QSPOVODJBNFOU EF.BSUÓOF[$BNQPT%VSBOU FM TFV SFHOBU WBO GJOBMJU[BS EJWFSTPT DPOGMJDUFT TFHPOB

HVFSSB$BSMJOB JOTVSSFDDJØB $VCBJFTWBQSPNVMHBSVOB OPWB $POTUJUVDJØ  &M FTWBDBTBSBNCMBTFWB DPTJOB .BSÓB EF MBT .FSDF EFT Eh0SMFBOT.POUQFOTJFS 

RVF WB NPSJS QPD EFTQSÏT J FM  BNC .BSJB $SJTUJOB Eh)BCTCVSH-PSFOB 3FHOBWBRVBOFTWBEPOBSFM TFVOPNBMDBSSFSQFSQSJNFSB WFHBEB

"#3"4 .$"33&3"4 ./*&50 % &MTDBSSFSTEF#BEBMPOB.VTFVEF#BEBMPOBJ$POTPSDJQFSBMB/PSNBMJU[BDJØ-JOHàÓTUJDB 

L1<L H< < 6 &c P 7 H " TL1GT&1H L ™¯ĖûØØ邼ØÐgÆû™™āÐ

'JORVFT #MBODI3PJH4-

6gû¼gP™û™āgHؼ¯».Øā™é ÆgЂ¹Hؼ¯

uL āċûØāgÆðĖ¼Æ™ ÐĖ™

P™ÆíÔďď  ďĬ« »Ôďď ÔĬć­ďĉíØÐðĖ™āċg‹áĬ«xg¼ģØā»Ĭ ÔáĔ 1<7

F&L<L71GT&1H 1"3,*/(1&17&/563" GÈDJMBDDFTP QMB[BBNQMJB åNFT 1"3,*/(;POB.*26&- 4&37&5 QMB[BBNQMJB DPDIFZNPUP

åNFT ;0/""7."35¶16+0- ÈUJDP FTUVEJP IBC DPDJOB UJQPPGGJDF UFSSB[BN 50%0/6&70 åNFT ;POB&45"$*0/.0/5("5 QJTPEFN IBCT DPNFEPS N DPDJOBZCB×PNPEFSOPT 50%0&95&3*03 åNFT ;POB1&17&/563" QJTP N IBCNVZBNQMJB DPNFEPSDPDJOB CB×PDPOQMBUP EFEVDIB CBMDØO TJOBTD .6:-6.*/040 åNFT ;POB'3"/$&4$."$*® QJTPEFIBC DPNFEPSN DPDJOB CB×PZBTFP BTD QBSLFU $0.1-&5".&/5&3&'03 )"$&"º04åNFT

727%DGDORQD

QBHJOEE;POB1&17&/563" QJTP N IBCJUBDJPOFT CB×P DPNQMFUPZDPDJOBNPEFSOB CBMDØO DPNFEPSEFN BTD .6:-6.*/040åNFT

;POB13&4$0.1"/:4 QJTPEFN IBCT DPNFEPS N DPDJOBZCB×PT .6:#*&/ $0/4&37"%0åNFT

;POB$$".&-*" QJTPEFN IBCTNBUSJBNQMJBT DPDJOBZCB×P DPOTFSWBEPT UFSSB[BN.6: -6.*/040åNFT

;POB"7.03&3" QJTP EFIBC NBUSJZEPT JOEJW DPDJOBBNQMJB CB×PT NPEFSOPTZDPNQMFUPT DPNF EPSN CBMDØON50%0 &95&3*03åNFT

;POB1&17&/563" QJTP EFN IBCT DPDJOBZ CB×PCJFODPOTFSWBEPT BTD åNFT ;POB$(6*'3² QJTPEF N IBCT NBUSJZJOE DPNFEPSDPOTBMJEBBCBMDØO DPDJOBOVFWBBFTUSFOBSTJOBTD åNFT ;POB$(6*'3² QJTPEF N IBC DPDPGGJDF CB×P ZBTFP BTD CBMDØO DBMFG FMÏDUSJDP50%0/6&70 åNFT

;POB'30/5."3*5*. QJTP EFN IBCT DPDJOBZ CB×PT DPNN BB DBMFG CBMDØODPOQSFDJPTBTWJTUBT QBSRVJOHPQDJPOBMåNFT ;POB$$".&-*" QJTPEFN IBC CB×P DPNQMFUP BTFP TBMØOEFNZ DPNFEPS U[BN TFNJBNVF CMBEP50%0&95åNFT

F&L<L7]7P

;POB$0/26&45" QJTPEF IBC BNQMJBT FTUVEJP DPDJOBZCB×PNPEFSOPT UFSSB[B DVCJFSUBNåNFT

;POB$"/:"%» QJTPNDPOTUSVJEPT BSFGPS NBS BTD50%0&95&3*03 å NJMM

;POB$(6*'3& QJTPEFN IBCJUBDJPOFT DPNFEPSN DPDJOBZCB×PT CJFODPOTFSWBEPT CBMDPOFT DPOBTDFOTPSåNFT

;POB$10/&/5 QJTPIBC DPNN DPDZC× NPEFSOPT CBMDØO TJOBTD å NJMM1..')+#6

$PMMFHJBUOVN

$PMMFHJBUO

;POB."5"3» QJTPIBC DPNFEPS N DPDJOBZCB×PPSJHFO BTD $0.1-&95&3"‹-*/&"%& ."3å NJMM

;POB$&/530 QJTPEFN DPOTUSVJEPT SFGPSNBEPIBDF B×PT TJOBTD IBCT CB×P NPEFSOP DPDJOBBSSFHMBEB &95&3*03å NJM

;POB-"1-"/" QJTPIBC CB×PT DPNFEPSN DPDJOB NVZBNQMJB CBMDØON 5&33";"N"$"#"%04 %&-6+0å NJMM

1<1L7]7P `1GT&1H ;POB$/BWBUB MPDBMN QVFSUBTBDBMMF BDDWFIÓDVMPT åNFT ;POB$1307*%&/$*" TVQ N EJÈGBOP FOUSBEBWFIÓDVMPT åNFT ;POB-MPSFEB MPDBMN ".1-*0&4$"1"3"5& åNFT ;POB$13*. NFNQMBOUB NBTNEFTPUÈOP;0/" $0.&3$*"-åNFT

        
ODOODU

NCNNCTGHFRUDFLÓ‡FRQVHOOV‡PRELOLDUL‡5HIRUPHV‡MDUGLQHULD

*OTUBMrMFNVODPOKVOUEFEVUYB BMDPOKVOUPOTBDPCMBFMCSBÎ nFYJCMFEFMNËOFDSVJYBEPS 'FV FMT GPSBUT BNC VO USF QBOU JQSPDVSFVOPUSFODBSMFT SBKPMFTEFMCBOZ TJFOUFOJV JDPMrMPRVFVIJFMTUBDT4VC KFDUFV MB QBSU DPSSFTQPOFOU EFMTVQPSUJDBSHPMFVMB TF HPOTRVJOTJHVJFMNPEFM

-MBS t &JOFT J NBUFSJBMT$MBV BOHMFTB P EFTUSÒOZFS J FMT FMFNFOUTEFMDPOKVOUEFEV U YB " NÏT UBDT DBSHPMT UPSOBWÓTJUSFQBOU $BMDVMFV MBMUVSB B MB RVBM WPMFV DPMrMPDBS MB CBSSB EFM DPOKVOU5JOESËQSPCBCMFNFOU EPTTVQPSUTEFTVCKFDDJØ VO BEBMUJVOBMUSFBCBJY-BMUVSB FTUBSË EFUFSNJOBEB QFS MB EFMTVTVBSJTJEFMFTUBOÎB

6(55$//(5

/]PKX\OZK\KMSYX] KNYWSMSVSNO\OSbO] NOPO\\YZY\^O] PY\TKZKXc]O^M MPFVHUUDOOHU#JPDLOFRP

7(/ L

3(56,$1$6-$

"TTFOZBMFVFMMMPDPOIFVEF USFQBSQFSDPMrMPDBSFMTTVQPS UTEFMBCBSSB)JIBEJWFSTFT GPSNFTEJOTUBMrMBS TFHPOTFMT UJQVT QFSÛVOBQBSUTFNQSF BOJSËDBSHPMBEB-BMUSB FN CFMMJEPSB BOJSËFODBJYBEBFO BRVFTUBQMJD /PPCMJEFVUBNQPDMBEJTUËO DJBRVFFYJTUFJYFOUSFMBQSFTB EBJHVB EF MFT BJYFUFT EF MB CBOZFSBJEFMFOUSBEBEBJHVB

$BSHPMFV GJOBMNFOU FM NË OFDEFEVUYBBMBMUSBQBSUEFM CSBÎnFYJCMF&TUBSËMMFTUQFS VUJMJU[BSMP

3$/(7$/$03,67$

3,1725(6 352)(6,21$/(6

5HDOL]RWRGRWLSRGHUHIRUPDV&RFLQDV %DxRV6XHORV7HFKRVGHSODGXU3LQWXUD 0XHEOHVGHFRFLQD3XHUWDVGHLQWHULRU $UPDULRVHPSRWUDGRV(WF 3UHVXSXHVWRVVLQFRPSURPLVR

QBHJOEE

7(/ 18(9$&216758&&,Ð1 <5()250$,17(*5$/ &RFLQDVEDxRV\HVRVSLQWXUDV HQJHQHUDOFDUSLQWHUtDGHPDGHUD \DOXPLQLRSDUTXHWODPSLVWHUtD 5DPyQL(VFROj

``4PMJDJUFQSFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP JOGP!NJEBGFSDPN

5&-

7HO 4&37*$*045²$/*$04

4&37*$*00#3"2)(57$3LQWDPRVVXSLVRSRU½

7HO

3FIBCJMJUBDJØOJOUFHSBMEFFEJmDJPT 3FIBCJMJUBDJØOEFGBDIBEBT t3FWFTUJNJFOUPNPOPDBQB t.PSUFSPBDSÓMJDP1SPZFDUBEP t&TUVDPTBMBDBM t"JTMBNJFOUPJOUFHSBMGH&21),$1=$\(&21Ð0,&26 $OWDGHFRUDFLyQ\SLQWXUDHQJHQHUDO 3LVRVHVFDOHUDVORFDOHV

3FGPSNBTEFUPEPUJQP $PDJOBT #B×PT 1BMFUFSJB 1JOUVSB "HVB -V[ (BT

7HO4JGPTOFDFTTBSJ VUJMJU[FVRVBM TFWPM FJOB EFTUSÒOZFS QFSÛ QSPDVSBOUOPEFUFSJPSBSMBSPT DB-BTBCBUBEFTUBORVFÕUBU JNQFEJSËRVFMBJHVBTVSUJQFS MFTKVOUFT

3&'03."4.*%"'&3

5HSDUDFLyQ LQVWDODFLyQ\ PRWRUL]DFLyQ QRFREUDPRVGHVSOD]DPLHQWRV

3&)"#*-*5"$*»/: $0/4536$$*»/#0/"7*45" 4- "TVTFSWJDJPEFTEFFMB×P

"DPOUJOVBDJØ DBSHPMFVIJFM CSBÎnFYJCMFEFOUSBEBEBJHVB JFMCSBÎnFYJCMFEFMDPOKVOU )PQPESFVGFSEFNBOFSBTFO [JMMBBNCMBNË

*NQFSNFBCJMJ[BDJØOEF DVCJFSUBT t1SPUFDDJØOQFTBEB t1SPUFDDJØOMJHFSB t1SPUFDDJØOFMÈTUJDB $POTUSVDDJØOFOHFOFSBM

%FTQBDIPEFBSRVJUFDUVSBUÏDOJDB t1SPZFDUPTZEJSFDDJØOEFPCSB t5SBNJUBDJØOEFQFSNJTPTZTVCWFODJPOFT t%JBHOØTUJDPEF1BUPMPHÓBTFTUSVDUVSBMFT

.JHVFM4FSWFU #"%"-0/"'BY &NBJMJOGP!SDCPOBWJTUBDPNrXXXSDCPOBWJTUBDPN 727%DGDORQD
&TUJMDPMPOJBM &MEPSNJUPSJEBRVFTUFTUJMQPU DPNCJOBSGVTUFTGPTRVFTBNC UPOTCMBVT UPSSBUTJWBJOJMMB1FM RVFGBBMTNPCMFT FMDBQÎBM EFMMMJUEFGVTUBQPUUFOJSQBOFMMT EFSËmBEVOUPNÏTDMBS-FT UFMFT QSJODJQBMNFOUDPUPOTJ TFEFT IBOEFDPPSEJOBSBNC FMUPEFMBQBSFU QFSBQPSUBS MMVNBMDPOKVOU"MDPTUBUEFMB mOFTUSBQPEFVDPMrMPDBSVOFT DSJQUPSJBNCEJWFSTPTDBMBJYPT

727%DGDORQD

QBHJOEE

ODOODU

5SFTFTUJMTEFEPSNJUPSJT

J BTPCSFEFMM VORVBESFBNC QBTQBSUÞEFmCSB RVFDPNCJOJ BNCMFTUJMEFMEPSNJUPSJ

&TUJMSPNËOUJD &OBRVFTUUJQVTEFTUJMRVFEB NPMUCPOJDFMNPCJMJBSJEFDBQBU EFDPMPSCMBODDPNQMFNFOUBU BNCVODBQÎBMEFGVTUBBNC SFJYFUB JVOBUBVMFUBEFMMJU

#BSSFKBEFTUJMT 1FS BDPOTFHVJS VO EPSNJUPSJ BDPMMJEPSMBDMBVÏTFOMBDPN CJOBDJØEFTUBNQBUT UFJYJUTJ DPMPST &M DBQÎBM FT QPU FO UBQJTTBSEVODPMPSDSVJDPN QMFUBSMPBNCEJWFSTPTDPJYJOT CSPEBUTEFEJGFSFOUTNJEFTJ GPSNFT5PUTFMTDPNQMFNFOUTEFDP SBUJVT MBSPCBEFMMJUJMFTUB QJTTFSJFTFTQPEFODPPSEJOBS FO EJGFSFOUT UPOT EF CMBVT J CMBODTQFSDSFBSVOBNCJFOU USBORVJMJMMVNJOØT        
ODOODU

4&37*$*05²$/*$0

$PNUSFD VOBUBDBEF

3&1"3"$*»/ $" -%&3 "4 .BOUFOJNJFOUP $BMFOUBEPSFT BJSFBDPOEJDJPOBEP HBT QMBDBTTPMBSFT

5FM 5FMQSPZTFSDMJNB!QSPZTFSDMJNBDPN

EUPBM QSFTFOUBS FTUFBOVODJP

t (SFJY GFV TFSWJS VO ESBQ NVMMBUFOEJTTPMWFOUEFOFUFKB TFD TVBV QVSJTFOTFBJHVB 4J MB UBDB OP TVSU QSFQBSFV VOB CBSSFKB EF DVMMFSBEFT EBNPOÓBDFOVOMJUSFEBJHVB J VUJMJU[FV VOB FTQPOKB QFS BQMJDBSMB t 9PDPMBUB GFV TFS WJS VOB FTQPOKBBNCBJHVBUÒCJB t7JGFVTFSWJSVOOFUFKBEPSB CBTFEBJHVB4JMBUBDBQFS TJTUFJY QSFQBSFVVOBCBSSFKB EFDVMMFSBEFTEBNPOÓBDFO VO MJUSF EBJHVB J VUJMJU[FV VO ESBQQFSBQMJDBSMBIJ HJSBOU FMESBQSFHVMBSNFOUEFGPSNB RVFMBUBDBTFNQSFFTUJHVJFO DPOUBDUF BNC VOB QBSU OFUB EFMESBQ t4BOHOFUFHFVMBVUJMJU[BOU VOB CBSSFKB EF DVMMFSBEFT EF TBM EJTTPMUFT FO VO MJUSF EBJHVB&TCBOEJVIPJFJYV HVFVIP BNC VO ESBQ OFU 4J MB UBDB OP TVSU QSFQBSFV VOB CBSSFKB EF DVMMFSBEFT EBNPOÓBDFOVOMJUSFEBJHVB JVUJMJU[FVVOESBQQFSBQMJDBS MBIJ HJSBOU FM ESBQ SFHVMBS NFOUQFSRVÒMBUBDBFTUJHVJFO DPOUBDUFBNCVOBQBSUOFUB t'SVJUBOFUFHFVMBBNCBJ HVB GSFEB VUJMJU[BOU VOB FT QPOKB t 5JOUB EF CPMÓHSBG NVMMFV VOESBQBNCBMDPIPMEF J BQMJRVFVMP TPCSF MB UBDB HJSBOUFMESBQEFUBOUFOUBOU EFGPSNBRVFMBUBDBTFNQSF FTUJHVJFODPOUBDUFBNCVOB QBSUOFUBEFMNBUFJY QBHJOEE

50%"4 ."3$"4:4 *" $ / & ( 3 6

`&OUJFNQPEFDSJTJT MB SFQBSBDJØOFTTVNFKPSJOWFSTJØO

-*.1*&;"4 */%#"%"-0/" +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5 &'5#6#5%15&' 67$'4 #5 21<15(15#5 5œ26+%#5' +070&#%+10'5

$FSWBOUFT #"%"-0/"

6SHFODJBTMBTIPSBTJODMVTP'FTUJWPT5FMZ'BY /05*3&46%*/&30 $0/4Á-5&/04

(361%"-%"6 4&OSJRVF(SBOBEPT 1SFNJBEFNBS #BSDFMPOB

5SBCBKPTQBSBDPNVOJEBEFT EFWFDJOPTZQBSUJDVMBSFT t3FIBCJMJUBDJØOEFWJWJFOEBTZMPDBMFT t3FIBCJMJUBDJØOZSFQBSBDJPOFTEFGBDIBEBTZ QBUJPTEFMVDFT t3FIBCJMJUBDJØOZSFQBSBDJPOFTEFUFSSB[BTZDVCJFSUBT t$BNCJPZSFQBSBDJPOFTEFCBKBOUFTDPNVOJUBSJPT t$BSQJOUFSÓBFOBMVNJOJPZNBEFSB t5SBCBKPTEFMBNQJTUFSÓB BHVB HBT ZFMFDUSJDJEBEZ"$

t1JOUVSBFODPNVOJEBEFTZEPNJDJMJPTQBSUJDVMBSFT t.POUBKFTEFDPMFDUPSFTUÏSNJDPT t.POUBKFTEFQMBDBTTPMBSFT t$PMPDBDJØOEFUPMEPTFOUFSSB[BTZCBMDPOFT t"OUFOBT5%5 t.POUBKFTFJOTUBMBDJØOEFBTDFOTPSFT t$POTUSVDDJØOZNBOUFOJNJFOUPEFQJTDJOBT t$POTUSVDDJØOZNBOUFOJNJFOUPEFKBSEJOFT

1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTPt$POUBNPTDPOPGJDJOBUÏDOJDB /VFTUSPTUSBCBKPTFTUÈOHBSBOUJ[BEPTTFHÞOMBOPSNBUJWBTWJHFOUFT 5FMt'BYt.WMtXXXEBMEBVDPN

727%DGDORQD
-MBSt-BTQJSBDJØDFOUSBMJU[B EBDPOTJTUFJYBDPMrMPDBSVOB QFUJUB DFOUSBM EBTQJSBDJØ FO VOQVOUEFMBDBTBJVOJSMBB MFTQSFTFTEBTQJSBDJØSFQBSUJ EFTQFSMFTEJGFSFOUTFTUBODFT EF MIBCJUBUHF "JYÓ MVTVBSJ

TPTUSFTGBMTPTPUFSSFT mOTB MBDFOUSBMEBTQJSBDJØ -BCSVUÓDJBRVFEBSËFNNBHBU [FNBEBFOVOEJQÛTJU CBTUBOU NÏTHSBORVFFMEVOBCPTTB EBTQJSBEPSBUSBEJDJPOBM mOT RVFTJHVJCVJEBU "MHVOFTDFOUSBMTEBTQJSBDJØ UFOFO MB QPTTJCJMJUBU EF EFT DËSSFHBBVUPNËUJDB ÏTBEJS FTUBO DPOOFDUBEFT BNC FMT EFTHVBTTPTEFMBDBTB JVOB WFH BE B RVF IBH JT BD BCBU EBTQJSBS FMJNJOBSËBVUPNËUJ DBNFOUMBCSVUÓDJBBDVNVMBEB EVSBOUMBTQJSBDJØ 6OEFMTCFOFmDJTNÏTJOUFSFT TBOUTEFMTJTUFNBDFOUSBMJU[BU EBTQJSBDJØÏTMBRVBMJUBUEFMB OFUFKBUPUBMBQPMTBTQJSBEB TFOWJB B MB VOJUBU DFOUSBM J TFYQVMTB NFOUSF RVF BNC FMTFMFDUSPEPNÒTUJDTUSBEJDJP OBMT FT QFSE QBSU EBMMÛ RVF TIBBTQJSBUBDBVTBEFMBJSF EFGVJUBmOTBVOQFSDFOU EFMFTQBSUÓDVMFTEFQPMTUPSOB EFOPVBMBNCJFOU

OPNÏTIBEFDPOOFDUBSVOB NËOFHBnFYJCMFJQPDQFTBOU BMFTQSFTFTEFMBDBTB JQSÏ NFSMJOUFSSVQUPS4FSËBMFTIP SFT RVBO MB QPMT NFTDMBEB BNC MBJSF DJSDVMJ B USBWÏT EFMTUVCTSFQBSUJUQFSQBSFUT 

ODOODU

"TQJSBDJØDFOUSBMJU[BEB

-08$045 $&3".*$"%&‹$"-*%"% ";6-&+04 :1"7*.&/504 EFTEFåN

1"3,&5 -".*/"%0

103$&-«/*$0 EFTEFåN

"$BåN "$BåN

%JTQPOFNPTEFMBTÞMUJNBTOPWFEBEFT QSFTFOUBEBTFTUFB×PFO'FSJB /PTFODPOUSBSÈFO 1PMÓHPOP*OEVTUSJBM-FT(VJYFSFT$"DFS #BEBMPOB 5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
ODOODU

 IPZ QSFPEPTQMB[PT N P N `$ ODP

1PSUBUFTUPT PSJHJOBMT

FMPF

ZQรˆHV

3&'03."4&/(&/&3"#-*/%"%"4r*/5&3*03&4 "-5*--04r.63"-&4 $0$*/"4r#"ยบ04 1"326&5r"-6.*/*0 .6&#-&4".&%*%" #BMEPNFS4PMร‹ #BEBMPOB 5FM 'BY

.VFCMFTBNFEJEB "SNBSJPT EJTFร—PTQSPQJPT 1VFSUBT $PDJOBT 1BSRVFUT FUD

"OESรT'FSOรˆOEF[(JNรOF[

-MBSt&MTQPSUBUFTUPTFORVร’ DPMrMPRVFT MFT QMBOUFT Tร˜O UBNCรFMFNFOUTNPMUJNQPS UBOUT FO MB EFDPSBDJร˜ EF MB DBTBJEFMKBSEร“/PFUDPOGPS NJTBNCVOTVQPSURVBMTFWPM J EFTDPCSFJY MB NVMUJUVE EF NBUFSJBMT GPSNFTJHSBOEร‹SJFT RVF IJ IB FO FM NFSDBU6OB QFJYFSBEFWJESFUSBEJDJPOBM EFMFTSPEPOFTEFUPUBMBWJ EB FT QPU DPOWFS UJS FO VO UFTU Gร‹DJMNFOU 4J B NรT IJ FOHBOYFT CPMFUFT EF WJESF EFDPMPS PCUJOESร‹TVOSFTVM UBU BMFHSF J TPSQSFOFOU RVF QPU DPNCJOBS QFSGFDUBNFOU BNCMBEFDPSBDJร˜EFMFTIB CJUBDJPOTEFMTNรTKPWFT-B GVTUB QFSMBTFWBCBOEB รT VONBUFSJBMNPMUDPOTPMJEBUFO KBSEJOFSJB&OFTUBCMJNFOUTEF CSJDPMBUHFDPN-FSPZ.FSMJO QPUTUSPCBSMFTTFOTFQJOUBS P UBNCร FOWFSOJTTBEFT 4J FUEFDJEFJYFTQFSNPEFMTEF DPMPSQJ MFTQPUTFOWFSOJTTBS FOGPTRVJSMFTBNCOPHVFSJOB PmOTJUPUFOWFMMJSFMSFDJQJFOU BQMJDBOUIJ CFUVN 1PUT BGF HJSIJ GJOT J UPU VOB TBOFGB QJOUBEBBNCQMBOUJMMFTQFSB EJCVJYQJDBU&MGBOHUBNCรQPU DBOWJBSGร‹DJMNFOUEBTQFDUFJ BDPOTFHVJS QPSUBUFTUPT QFS TPOBMJU[BUT 1PUT EFDPSBSMP BNCSร‹mBJEPOBSVOBTQFDUF QSPWFOรŽBMBMUFTU&OBRVFTU DBT FMQJOUBSร‹TEFMDPMPSRVF NรT UBHSBEJ J VO DPQ RVF MB QJOUVSB FTUJHVJ TFDB BE IFSJSร‹TMBSร‹mBBMWPMUBOUEFM QPSUBUFTUPT QBHJOEE

1"35*$6-"3&4*/%6453*"-&4 3&'03."4*/5&(3"-&4%&467*7*&/%"$0.&3$*0

5FMT

 &GUCVCUEQU 8CEKCFQURQ\QU #PWNCEKรŽPHQUCU [OCNQUQNQTGU 4GRCTCEKรŽP[ OGLQTCFGCNECPVCTKNNCFQU

63(&/$*"4 'VFSBEFIPSBSJP -BCPSBMZ'FTUJWPT 

$BMJGFNQSFTBSJBMOรžN$1SPHSFT/BWF*OEVTUSJBM #"%"-0/" 727%DGDORQD
ODOODU

HE EFBEEHK=>E. ´ LE[*F;K: 7&/%"**/45"-r-"$*» %&5055*164%&5&/%"-4 r5FOEBMT4UPS r5FOEBMT&YUFOTJCMFT r$BQPUFT%FDPSBUJWFT r5FSSBTTFT1MBOFT r5PUBNFOBEh"VUPNBUJTNFT

13&446104504(3"56¸54 5FMr.PC $#BMEPNFS4PMËr#BEBMPOB XXXUPMEPT[BCBMMPTDPN JOGP ! UPMEPT[BCBMMPTDPN

$0#&35&4*'"±"/&4 4- | | | | #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | XFCYYYEQ[HGEQO|FNBJMEQ[HG"EQ[HGEQO |

1"-&5"

6GTTC\CU[EWDKGTVCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGHCEJCFCU 4GJCDKNKVCEKÎPFGGFKſEKQUCNWOKPQUQU 6CDKSWGURNWXKCNCGU 2CVKQUFGNWEGU $CLCPVGU &GUCI×GU

3FBMJ[PUPEPUJQPEFSFGPSNBT $PDJOBT CB×PT IVNFEBEFT DIJNFOFBT CBSCBDPB 1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP

5FM

('%#4'

$55(*/26(135(1'$6 'HYHVWLUQDSD\SLHO %/GTEÂPŖ$ # & # . 1 0 #

6GNH

1"-&5" $PDJOBT CB×PT UFSSB[BT GBDIBEBT QPSUFSÓBT CBKBOUFT UFDIPT IVNFEBEFT FUD 1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP

5FM

"MVNJOJPT ("-*-&0 4-

*/ 504 6& 4 * 40 1 6 4 13 & .130. $0

$BSQJOUFSÓB.FUÈMJDP $BSQJOUFSÓB.FUÈMJDB

$3PHFSEF'MPS O #"%"-0/" 1ÈHJOB8FCXXXCBEBXFCDPNHBMJMFP &NBJMHBMJMFP!CBEEBXFCDPN r4JTUFNBT&VSPQFPTFOWFOUBOBDPSSFEFSB QSBDUJDBCMFZQFSJNFUSBM r.BNQBSBTEFCB×PFOUPEPTMPTDPMPSFT

727%DGDORQD

QBHJOEE

5FM 'BY

r1FSTJBOBTFO"MVNJOJPUÏSNJDPZQMÈTUJDP r7JESJPEFDÈNBSB$MJNBMJU B×PTHSBOUÓB

r5PEPUJQPEF-BDBEPT DPMPSFT NBEFSBT

`/0.&5*3& QVFEPTFSMFÞUJM         
ODOODU

',5(&725, OODU

&MQBTTBU NÏTWBMVØT

1*/503130'&4*0/"-&$0/».*$0 )BDFUPEPUJQPEFQJOUVSBT FTUVDBEPT WFOFDJBOPT1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP 5&-

-BQSJNFSBCPUJHBEF #BEBMPOBFTQFDJBMJU[BEB

-".1*45" 3FGPSNBT JOTUBMBDJØO BWFSÓBT

5&-

%FUBMMTQFS $BTBNFOUT CBUFKPT DPNVOJPOT BOJWFSTBSJT JOBVHVSBDJPOTEF CPUJHVFT FUD

3&'03."4%& "-#"-*º&3*"+&4Á4

1SFTVQVFTUPTJODPNQSPNJTP 5&-

-MBS t " NÏT EFNCFMMJS MFT FTUBODFTQFSMBTFWBRVBMJUBU FMTFVWBMPSJMBTFWBDBQBDJUBU EBEBQUBDJØBRVBMTFWPMFTUJM EFDPSBUJV MFTBOUJHVJUBUTFO USFOEFQMFFOMËNCJUmOBODFS QFSDPOTJEFSBSTFVOBJOWFS TJØSFOEJCMFFOMBDUVBMJUBU "&TQBOZBTØOKBEFVNJMJPOT EFQFSTPOFTMFTRVFFTDPO TJEFSFODPMrMFDDJPOJTUFTEBSUJ BOUJHVJUBUT TFHPOTMFTEBEFT EFMPSHBOJU[BDJØEF'FSJBSUF VOBEFMFTFYIJCJDJPOTOBDJP OBMTNÏTJNQPSUBOUT-BDUVBM FDMFDUJDJTNF FO EFDPSBDJØ RVF QFSNFU MB DPOWJWÒODJB EFEJGFSFOUTFTUJMTFOVOBNB UFJYBFTUBOÎB WBMJEBMBUFPSJB RVF VO PCKFDUF EBOUJRVBSJ QPU DSFBS VO QPUFOU FGFDUF EF DPOUSBTU FO VOB TBMB NJ OJNBMJTUB SÞTUJDBPQMFOBEF NPCMFTNPEFSOT$BMESËBQMJ DBSCPOHVTUJFODFSUBMIPSB EVCJDBSMP QFSÛTFHVSBNFOU TFSË MFMFNFOU RVF NÏT JN QBDUJQFSMBTFWBFMFHËODJBJ FMTFVWBMPSIJTUÛSJD " WFHBEFT FMT EFDPSBEPST UPSOFOFMQSPUBHPOJTNFBÒQP RVFTPCMJEBEFTJSFCBJYFOMB SFMMFWËODJBEBMUSFTQFSÓPEFT IJTUÛSJDT QFSÛ BRVFTUT TØO DPNQPS UBNFOUT DÓDMJDT EFM NFSDBU QSPQJTEFMBTPDJFUBU EFMCFOFTUBS 1FSUJQVTEFNPCMFT FMTNÏT TPMrMJDJUBUT TØO MFT DBEJSFT CVUBRVFTJDIBJTFMPOHFMFT UBVMFT EFTDSJQUPSJ J EF KPD MFTDPOTPMFT FMTBSNBSJT FMT QPSUFT HSBOT FMT SFCPTUPT FMTCBODT FMTQBSBWFOUTJFMT CBHVMT QBHJOEE

7&/%&4"- ."+03 *%&5"-'"#3*$"$*» 13¾1*"

‡0DQWHQLPLHQWRGH(GL¿FLRV ‡&RPXQLGDGHVGH3URSLHWDULRV ‡,PSHUPHDELOL]DFLRQHVGH&XELHUWDV ‡5HIRUPDVGH9HVWtEXORV ‡3LQWXUDVGH(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV ‡%DMDQWHV GHVDJHV &ROHFWRUHV

OU FOUB DJ 1SFT TUBOVO O V F BRV UJOESFV UF PC EFE 

5".#²%*4104&. %&5055*164&/ 1BSUJDJQBDJPOTEFOPDFT &TUBNQFTEFDPNVOJØ 5BSHFUFSJB

352<(&726< ',5(&&,Ð1'(2%5$

$1SPWJEÒODJB 1M1FQ7FOUVSB BMDPTUBU.FSDBU5PSOFS 5FMJ'BY #BEBMPOB

"W.BSRVÏTEF.POUSPJH #"%"-0/"

7HO)D[0yYLO VHUYLGHFR#DXQDFRPVHUYLGHFREDGDORQD#KRWPDLOFRP

/&5&(&4*4&37&*4&/(&/&3"/FUFHFTEF t0GJDJOFT t-PDBMT$PNFSDJBMT t*OTUBMrMBDJPOT FTQPSUJWFT t$PNVOJUBUT t7JESFT t1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT

"MUSFT 4FSWFJT t$POUSPMTEh"DDÏT t1JOUPST t1BMFUFT t5SBDUBNFOU EF1MBHVFT t+BSEJOFSJB

"NCFM DPOUSBDUF EhVOBOZ PCTFRVJFN FMNFT USFU[F (3"5*44444

$1SPHSÏT #BEBMPOBt5FMt'BY .ÛCJMtTFSWJOUFSQMBOJGJDBDJPO!IPUNBJMDPN

t$MBSBCPJFT t3FJYFT #BSBOFT t#BMMFTUFTEhBDFSJJOPY

t5BODBNFOUT t5FSSFTEFGVTUBUSPQJDBM t1ÒSHPMFT

5FMt'BY GFSSPGVTUB!GFSSPGVTUBDPNtXXXGFSSPGVTUBDPN 727%DGDORQD
UHFHSWHV‡UHVWDXUDQWV‡SL]]HULHV‡PHQMDUVSUHSDUDWV

JDVWURQRPLDICUVTQPQOKC

.FOÞT"NBOJEB .BSNJUBLPJ'SVJUB DPODSFU VOËDJEHSBTFTTFO DJBM ÏTBEJS RVFMÞOJDBNBOF SBRVFUÏFMOPTUSFPSHBOJTNF EBDPOTFHVJSMPJBJYÓVUJMJU[BSMP ÏTRVFOPTBMUSFTMIJBQPSUFNB USBWÏT EF MBMJNFOUBDJØ 1FS BRVFTUNPUJV ÏTUBOJNQPSUBOU RVFFMQFJYTJHVJQSFTFOUFO MB OPTUSB BMJNFOUBDJØ DPN B NÓOJNWFHBEFTBMBTFUNBOB JFOUSFFMMFTDPNBNÓOJNEF QFJYCMBV %FNBOFSBRVFBRVFTUNFOÞ FOTQFSNFUTFHVJSNFOKBOUTB JEVOBGPSNBEFMJDJPTBGJOTJ UPUGPSBEFDBTB KBRVF DPN CÏTBCFNQFMTQMBUTEFNBSFT JËWJFT FMTHVJTBUTEFMEJBBO UFSJPSSFQPTBUTTØONPMUNÏT TBCPSPTPT

#MPDEhFEVDBDJØ JCFOFTUBS BMJNFOUBSJ XXXNFOKBTBFT NFOKBTB XPSEQSFTTDPN

(BTUSPOPNJBt S1MBU"NBOJEBEFTDBSPMB QBTUBOBHB UPNËRVFU DPHPN NÏTGËDJMEFEJHFSJS FODBSBRVF CSFJTBMTBEFJPHVSU UBNCÏEFQÒOEFDPNIPQSF O1MBU.BSNJUBLP QBSFN BNÏTBNÏT BRVFTU 1PTUSFT1SÏTTFDFOBMNÓWBS HSFJY ÏTFMDPOFHVUDPNHSFJY &MQFJY JHVBMRVFMBDBSO ÏT DBSEJPTBMVEBCMF KBRVFFTUSBD GPOUOBUVSBMEFQSPUFÕOFTEBMU UBEËDJETHSBTTPTQPMJJOTBUV WBMPSCJPMÛHJD1FSÛFOTPGFSFJY SBUT FOUSFFMMT JFTQFDJBMNFOU BMHVOT BWBOUBUHFT SFTQFDUF FOMBUPOZJOBQFSTFSQFJYCMBV BMBDBSO JÏTRVFFMQFJYÏT MPNFHB-PNFHB DPNIFN NFOZTHSFJYØT JQFSBJYÛ NPMU EJU ÏTVOËDJEHSBT QFSÛFO

3&45"63"/5&$)*/0:+"10/²4

80,.&%*0%¶" CFCJEBJODMVJEB

80,.BSFTNF

80,'*/ %&4&."/"

 å

0'&35"&41&$*"- 80,$3*4*4 CFCJEBJODMVJEB

å

 .*&3$0-&4.&%*0%¶" 4ØMP.BS[PZ"CSJM

0'&35" /0$)&80,

"WEB.BSFTNF 4"ESJË# FTR$JOEVTUSJB#%/GSFOUF(SBOE-BOE#EO4VE

5FMt)PSBSJPEFIBIZEFIBI

%&-6/&4"+6&7&4

"#*&35050%04-04%¶"4'«$*-"1"3$".*&/50

727%DGDORQD

QBHJOEE å        
JDVWURQRPLD

-BWFSEVSB JNQSFTDJOEJCMFQFSMBQPSUBDJØ EFWJUBNJOFT

-B WFSEVSB ÏT VO JNQPSUBOU EFQVSBEPSEFMPSHBOJTNF QFS MBQPSUBDJØEFWJUBNJOFT NJOF SBMTJmCSBJQFMGFURVFDPOUÏ QPRVFTDBMPSJFTJHSBOTRVBOUJ UBUTEBJHVB5PUQMFHBU GBRVF FM DPOTVN EF WFSEVSFT BGB WPSFJYJMFMJNJOBDJØEFMÓRVJET JEFQVSJFMOPTUSFPSHBOJTNF -BNPOHFUBWFSEBÏTSJDBFO WJUBNJOB$ # #J&5BNCÏ DPOUÏQSPUFÕOFTJBNJOPËDJET J QSPQPSDJPOB QPDT IJESBUT EF DBSCPOJ " OJWFMM DBMÛSJD BQPSUB VOFT DBMPSJFT QFS

MBQPSUBDJØFOGFSSPJFODBMDJ ²TVOBWFSEVSBBMUBNFOUEFQV SBUJWBJSFDPOTUJUVJFOU1FMTFV FGFDUFEJàSÒUJDBKVEBBSFCBJYBS FMTFYDFTTPTEFDPMFTUFSPMFO MBTBOH"QPSUBVOFTDBMP SJFTBMTHSBNT &MT FTQJOBDT TØO FTQFDJBM NFOUSJDTFOËDJEGÛMJD5BNCÏ DPOUFOFO WJUBNJOB " DBMDJ GÛTGPSJGFSSP&MTFVDPOTVN FTUËFTQFDJBMNFOUJOEJDBUFO FMFUBQBEFDSFJYFNFOUJUBNCÏ EVSBOU MFNCBSËT $POUÏ DBMPSJFTBMTHSBNT -FTQËSSFD DPOUÏ BMUT OJWFMMT EF GFSSP J EF WJUBNJOFT EFM HSVQ " # # J $ 4ØO DP OFHVEFT MFT TFWFT RVBMJUBUT EJàSÒUJRVFT &MCSÛRVJMÏTVOBEFMFTWFS EVSFTNÏTDPNQMFUFT$POUÏ DBMDJ GFSSP WJUBNJOB$ ËDJE GÛMJDJmCSB"QPSUBDBMPSJFT BMTHSBNT TFNQSFRVFFT DPOTVNFJYJCVMMJU -BDPMÏTSJDBFOGÛTGPS DBMDJ JPEFJWJUBNJOFT" #J$5Ï QSPQJFUBUTBOUJBOÒNJRVFT DJ DBUSJU[BOUTJEFQVSBUJWFT BMB WFHBEBRVFSFGPSÎBFMTJTUFNB JNNVOPMÛHJD 1FS DBEB HSBNT TØO MFT DBMPSJFT RVFSFCFN

HSBNTDPOTVNJUT-BCMF EBDPOUÏVOFTRVBOUJUBUTNPMU JOUFSFTTBOUTFOWJUBNJOB$ m OTJUPUFTQPUDPNQBSBSBMB RVFBQPSUFOFMTDÓUSJDT5BNCÏ JODMPVFOMBTFWBDPNQPTJDJØ WJUBNJOFTEFMHSVQ" #J# BNÏTEFDPOUFOJSGFSSP1FS BRVFTUNPUJV FTUSBDUBEVOB WFSEVSBBDPOTFMMBCMFFODB TPTEFQFUJUFTBOÒNJFT-FT CMFEFTUBNCÏBQPSUFOGJCSB J VOFT DBMPSJFT QFS DBEB HSBNT - B D B S Y P G B E F T U B D B Q F S

>Q_`Ma^MZ` &MCBMDØEFMNBS

#,,EØ "ADALONA

SFTUBVSBOU

4EL

CALAMERCE

TELEFONICANET

5FSSBTTFTBNCWJTUFTBNBS

LI><B:EB=:=>G<:?´L M>L <AH<HE:M>L >M< ;B>KMHMH=HLEHL=¸:L=>:A

+KBF  :=:EHG:

t.FOÞTEFEJNBSUTBEJVNFOHF t4PQBSTQFSBHSVQTBNC QPTTJCJMJUBUEFTBMBEFGFTUFT

$6*/"$"40-"/"

1BTTFJH.BSÓUJN 4/ $MVC/ËVUJD#ÏUVMP

#BEBMPOB 5FM.CM FMCBMDPEFMNBS!DOCFUVMPDPN

t/PWJMMP"SHFOUJOP %*--6/4 t9BUØEF4JUHFT 5 " $ / 5" t4FDSFUP*CÏSJDP t'JMFUEh&TUSVÎBMBCSBTB t$BSOTBMBCSBTBBNCMMFOZBEhBM[JOB t$BSHPMTBMBMMBVOBBMhFTUJMEF-MFJEB

1

BNBOJEFTrCPUJGBSSFTrQBEFDPDBrWJOTrYBUPOBEBrQBUÏT GPSNBUHFTrDBSOTBMBCSBTBrUBQFTrYBNQBOZFUrFNCPUJUTJCÒSJDT

1MBÎBEFMBGPOU r#BEBMPOB5FMr QBHJOEE$-*&/54$$PORVJTUB #"%"-0/" 5FM

727%DGDORQD
'SBODFTD.VSHBEBT J#BSEJ$BUFESËUJDEF CJPMPHJB QSPGFTTPSEF HBTUSPOPNJBJBVUPS EFEJWFSTPTMMJCSFTEF DVJOBJCJPMPHJB

"SBFOUFODVOBNJDBNÏTFM EFTmDJEFMTOPTUSFTKVCJMBUToJ OPKVCJMBUTEBWBOUFMTCVGFUT MMJVSFTEBMHVOTFTUBCMJNFOUT -BEÒSJBRVFGBPNQMJSFMQMBU mOTEBMU'JOTJUPUBNCQSP CMFNFT EF USBOTQPSU GJOT MB UBVMB 6O FRVJQ EF DJFOUÓmDT OPSE BNFSJDBOTBDBCBEFEFNPT USBS RVF FMT IVNBOT WFJFN NÏTCVJUVOQPUEFDBSBNFMT WBSJBUTRVFVOBMUSFFOFMRVF UPU J IBWFSIJ MFT NBUFJYFT VOJUBUT J FM NBUFJY QFT FMT DBSBNFMTTPOUPUTJHVBMT1FS UBOU VOQMBUBNCHSBNT EFNBDBSSPOTTFNCMBSËNÏT QMFRVFVOBMUSFFOFMRVFIJ IBHJHSBNTEFNBDBSSPOT 

 EFOTBMBEJMMB SVTTB J EFNQFESBUEFNPOHFUFT 'PVBJYÛFMRVFWBQPQVMBSJU[BS GBVOTBOZT FMQMBUDPNCJOBU BCPOBQBSUEFMBOPTUSBSFT UBVSBDJØQÞCMJDB 6OBNPEB RVFBWVJTFNCMBDPOmOBEBBMT SFTUBVSBOUTYJOFTPT RVFIBO IFSFUBUmOTJUPUMBOVNFSBDJØ EFMT QMBUT J B MFT QJ[[FSJFT &TUBCMJNFOUTPOFTEFNBOB QFSGFDUBNFOUUJQJmDBUT VOQMBU PVOBDBQSJDJPTBBNCEPCMF EFGPSNBUHF

OFOQBUBUFTJMBWJNPOHFUFT QFSBDPNQBOZBSFMUBMMEFMMVÎ QPUTFSWBMESËMBQFOBRVFFOT QMBOUFHFNGFSMFTQSFQBSBDJP OTQFSTFQBSBU RVFDBEBTDÞ USJÕFMRVFWVMHVJJRVFFTGBDJ FMTFVQMBUDPNCJOBU "MDBQJBMBm NÏTEVODPQ TJHVFNTJODFSTIBVSFVOPUBU BMSFTUBVSBOURVFMBTBMTBEFM QSJNFSQMBUFSBTPTQJUPTBNFOU TJNJMBS B MB EFM TFHPO $VSU J SBT RVF B MB DVJOB VT GBO QMBUTDPNCJOBUTTFOTFRVFIP TBQJHVFV

7BMBEJSRVF TJBRVFTUBPC TFS WBDJØ EFMT DJFOUÓGJDT ÏT DPSSFDUB QPUTFS IBVSFN EF SFDVQFSBSMBUSBEJDJØQFSBGSPO UBSMBDSFJYFOUEFTHBOBEFMT OPTUSFTOFOTJBEPMFTDFOUT0 QFSBKVEBSBMTOPTUSFTDVJOFST J DVJOFSFT EPNÒTUJRVFT RVF IBOEFGFSGSPOUBMBEFNBOEB EJWFSTBEFMTTFVTDPNFOTBMT 4J MB OFOB WPM BNBOJEB FM

0OPFSBVOQMBUDPNCJOBUVOB USPCBEBPDBTJPOBMFOVOQMBU BRVFMMimMFUEFCPVBNCSFEVD DJØEF1FESP9JNFOFTJHVBS OJDJØEFQPNBDBSBNFMtMJU[BEB JQVSÏEFDBTUBOZFTwRVFVT WBOTFSWJSBRVFTUIJWFSO "NC MBHSFVKBOURVF BMMË MFTRVBO UJUBUT BOBWFO GJYBEFT 2VF OP QPEÓFV QBTTBS QFM CVGFU MMJVSF

&DPEDODFKH

JDVWURQRPLD

4JTPVTFSWJUTFMQMBUDPNCJOBU

&MHBOBEPSEFM TPSUFPEFMEFNBZP &/3*26&5" 10/$&.03&/0

3&45"63"/5& 1*;;&3¶"t1"33*--""3(&/5*/"

0'&35".":0:+6/*0 .FOÞ"OUJDSJTJT åZ.FOÞ&KFDVUJWP å EFMVOFTBWJFSOFTNFEJPEÓB OPGFTUJWPT .FOÞEPNJOHPTZGFTUJWPT

.FOÞ/PDIFTEFMVOFTZKVFWFT OPGFTUJWPT å

 å

$$PORVJTUB t#"%"-0/"t5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
%QPEWTUGN616$#&#.10#

.'5('56'5

8+56'52'.5.'%6145 &OWJBOTVOBGPUPHSBGJBEFMFT'FTUFTEF.BJHh UBMJDPNMFTWFVTEBSSFSBMBDÃ&#x2039;NFSB JRVFTJHVJEJWFSUJEB QPQVMBS TPSQSFOFOU #BTFT&OWJBOTMFTGPUPHSBGJFTEFMFT

GFTUFT BOOFYBBVODPSSFV FMÃ&#x2019;DUSPOJDBNCMFTUFWFT EBEFTQFSTPOBMT OPN EJSFDDJÃ&#x2DC; %/*JUFMÃ&#x2019;GPO EFDPOUBDUF NÃ&#x2039;YJNEVFT GPUPHSBGJFTQFS DPODVSTBOU JOEJDBOhT FMMMPDJMBEBUB EFMBGPUPHSBGJB %BUBNÃ&#x2039;YJNBEhFOUSFHB EFNBJH-FTGPUPHSBGJFT IBOEFTFSFOGPSNBU+1( SFTPMVDJÃ&#x2DC;NÃ&#x201C;OJNBSQN B CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN -FTQVCMJDBSFNFOMhBMCVNEF MFTGFTUFTEFMFTFEJDJPOTEFM NFTEFNBJH

4JSFTVMUFTHVBOZBEPSFMQSFNJTFSÃ&#x2039;GBOUÃ&#x2039;TUJD

3&45"63"/51"-.*3"J3"'"&-)05&-&4 VTDPOWJEFOBQBTTBSVOBOJUGBOUÃ&#x2039;TUJDB

6OTPQBSBMSFDPOFHVU3FTUBVSBOU1BMNJSB SFDPNBOBUBMBHVJB.JDIFMJO JTFHVJEBNFOUVOBOJUB3BGBFMIPUFMFT#BEBMPOB &OVOBIBCJUBDJÃ&#x2DC;EPCMFBNCFTNPS[BS CVGFUJODMÃ&#x203A;T QFSBQFSTPOFT 

1BSUJDJQBJHVBOZBBRVFTUGBOUÃ&#x2039;TUJDQSFNJ

$PDOVST'PUP'FTUFT.BJHJOEE
FRQVHOOV‡DQLPDOVGHFRPSDQ\LD‡YHWHULQDULV‡RSLQLÓ

DQLPÁOLDCPKOÀNKC

.BNJ -B.BNJÏTVOBHBUFUBKPWF RVFWBBSSJCBSBM$$""$EF #BEBMPOBRVBOGFJBQPDRVF FTUBWBPCFSU 2VBO WB BSSJCBS OP TBCÓFN RVF BNBHBWB VO TFDSFUy FTUBWB FNCBSBTTBEB  7B UFOJSFMTHBUFUTJDPNUPUTFSFO QSFDJPTPTJQFUJUTEFTFHVJEB FMTWBOBEPQUBS 1FSÛBMBQPCSB.BNJOPTF MB NJSBWB OJOHÞ GFJFO NÏT HSËDJB MFT DSJFT DPSSFOUT J KVHBOU %FT EF MMBWPST RVF FTUËBMDFOUSF DBEBWFHBEB NÏTUSJTUB/PKVHBBNCBMUSFT HBUTUPUIJRVFOPMJNPMFTUB MB TFWB QSFTÒODJB FTUË TP )041*5"7&5&3*/"3*-"3$" QBHJOEE

7JOFBM$$""$B DPOÒJYFSMB OPIJUFOT SFTBQFSESFJFMMBIJUÏ NPMUBHVBOZBS $MBSB"MDBOUBSB 7PMVOUËSJB"40"J$$""$

%h&/#04$ (0'&3

/;# XXXBTPBOFU "QU #BEBMPOB5FM 'BY 

4JWPMTVOHBURVFOFDFTTJUJ MB UFWB BKVEB BRVFTUB ÏT VOB CPOB PQPSUVOJUBU &TUJD TFHVSB EF RVF BNC UFNQT TFSËTPDJBCMF

&MT WPMVOUBSJT MB JOUFOUFN BDBSJDJBS QFSÛ OPNÏT B WF HBEFTFTEFJYB/FDFTTJUBVS HFOUNFOUBMHÞRVFFOUFOHVJJ UJOHVJQBDJÒODJBBNCFMMB ²TVOBHBUFUBNPMUNBDBRVF

$SFV #KT#BEBMPOB

727%DGDORQD

OFDFTTJUBRVFMJFOTFOZJORVF MFTQFSTPOFTOPTFNQSFTØO EPMFOUFT J QPEFO SFTQFDUBS BMTBOJNBMT

MFUBFOVOSBDØEFMBHBUFSB J RVBO FOUSFT FU NJSB BNC VOTVMMTHSBOTQFSÛQMFOTEF USJTUFTB /FDFTTJUBVOBDBTBEFTEFGB NPMUEFUFNQT²TEFTDPOmB EBQFSÛOPJOUFOUBFTHBSSBQBS OJNPTTFHBS TJNQMFNFOUGVJH EFMBHFOU /PTÏEFRVJOMMPDWBBSSJCBS QFSÛTFHVSBNFOUOPIBSFCVU NBTTFTDBSÓDJFTEFOJOHÞ QFS BJYÛÏTBJYÓ

t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* #"%"-0/"5&-

BTPB!BTPBOFU         
N ÀNDWOFGNGU

-BDSJTJBGFDUBBM*OGFSOJEFJYB BMTOFOTTFOTFQJSVMFUFT -FTDPMMFTEF'PDEFMBDJVUBUWBOEFNPTUSBSBMTDJVUBEBOTRVFBNCVONFOZTOPFTQPUGFS VOBWJEBOPSNBM&OFMDPSSFGPDJOGBOUJMMBDBOBMMBFTWBRVFEBSTFOTFMFTUSBEJDJPOBMTQJSVMFUFTJFO FMEBEVMUTOPIJWBIBWFSMFODFTBJOJDJBMJFTWBGFSFMEFMSFDPSSFHVUBNCCFOHBMFT-BSFTUB EFMSFDPSSFHVUWBNBOUFOJSFMOJWFMMIBCJUVBMmOTBMFODFTBmOBM NÏTQPCSFRVFBOZTBOUFSJPST 5PUJBJYÓ DBMGFMJDJUBSMFTDPMMFTEFGPDQFSBTTFHVSBSMBGFTUBJNBOUFOJSMFTQFSJUSFJWJOEJDBUJVRVFFOT EFNPTUSBRVFMBDJVUBUÏTWJWBJQBSUJDJQBUJWB FODBSBRVFTPWJOU OPIJIBPSFMMFTRVFMFTDPMUJO

&MKPD0OTØOFMT%SBHPMJOT $BEBBOZ BQMFHBNÏT GBNÓMJFTRVFWPMFOEFTDPCSJSBPOIBOBN BHBUMFT CÒTUJFTNÏTQFUJUPOFTEFMBDJVUBU

SOFTEVSBOUFM QBSGPDJFTQV N DB FT O WB T &MTESBHPMJO JM $PSSFGPD*OGBOU

FMGPDTFOTF OQPEFSHBVEJSE &MTNÏTQFUJUTWB MDFOUSF EF BQFMTDBSSFST QFSJMMJDBQQSPCMFN &MTNÏTQFUJUPOTEF#B EB NPDBEPSFOVODBQEF MPOBUBNCÏIBOMMVÕUFM TFUNBOBDBSSFHBUEB BMBDBOBMMB DUFTQFS.BJHJOEE      )(67(6
(GUVGUFGOCKI

PSSJFOJTBMUBWFOQFM -FTCBOZFTEFMTEJBCMFTD BOZBUTEFMGPDRVF NQ BDP OB BMP #BE EF DFOUSF MJOB DSFNBWBBESFOB

 FMTTBMUJSPOTEF T EFDPUØJGFOU FM CB E SP FT C SO N QV B UT FT #FOUBQB EJSEFMFT MPOJOTWBOHBV SJHPS FMTCBEB EJBCMFT

-FODFTBmOBMWBUBODBSVODPSSFGPDSFUBMMBUQFSÛBNC MFTNBUFJYBHSFTDBJCPHFSJBEFTFNQSF2VFDSFNJ #BEBMPOB

µYJUSPUVOEEBTTJTUÒO DJB B$BM"SOÞT NPMUFTD BMT$PODFSUT BE NPMUBHFOUESFUBJBMHV JSFTQMFOFT OTNPTRVJUTRVF WBOGFSEFMFTTFWFT

FTUSB B#FM$BOUP0SDI FBDPNQBOZBUEFM DPODFSUT ST JMMP N 1BTDBM$PNFMBE FMT OE MFYDFMtMFOUFOV WBPGFSJSVOSFDJUB JNP VFTUBOZ#SBWÓTT BR E UFT FT T' EFMF GHPLDJ

.BJHJOEE       
N ÀNDWOFGNGU

&MTNÏTFTQPSUJTUFTWBODØSSFSFMTRVJMÛ NFUSFT EFMB$VSTBEFM%JNPOJ

UBMB SUBMMMBSHEFUP PNMB DØWBFTUBSPCF &MQPMÒNJDCBM SBRVFWBPNQMJSEFHPNBH MMF KPSOBEB$BTUF 1MBÎBEFMB7JMB

BMT-BGFTUB QPQVMBSTJUSBEJDJPO 6OEFMTBDUFTNÏT TFNQSFPNQMF N DP VF #BEBMPOBR JOGBOUJMNÏTSFUSPEF TJ FMDBSSFS4BOU"OBTUB

-B5ØNCPMBEFMB9FSJOPMtMBWBSFQBSUJSNBOUFT HFSSPT CPTTFTJ.BEFMNBOTBEPKP

T GPSNBUHFT BSBNFMT JOGVTJPO 'SVJUBDPOmUBEB D EFM"SSPQTIB SB 'J -B PU UJU%FU SFHBMÒTTJB FNCP 6ODFOUFOBSEFWFÕO J TEF%BMUMB7JMBWBO FTDBQBUEFMBDSJT BTTJTUJSB i7PMFN.BDBSSPOTE FMB+VEJUIwVOBNBD BSSPOBEBB MBSFDUPSJBEF4BOUB .BSJB&YDFMtMFOUTN BDBSSPOT 

.BJHJOEE      )(67(6
('5V'5FGOCKI

&MT(FHBOUFSTEF#BEBMPOBWBOGFSBJYFDB SMFTGBMEJMMFT BMT(FHBOUTEFMB$JVUBU

-IVNPSEF.PIBNFE&M,IJZBSJWBGFS FTDMBUBSEFSJVSFBMTBTTJTUFOUT NPMUT EFMMTBNCUSBEVDDJÃ&#x2DC;TJNVMUÃ&#x2039;OJB

²TMBJEFOUJUBUEFMFT'FTUFTEF.BJHJBMIPSBVOCPO QBSBTPMQFSBRVFMMFTQFSTPOFTRVFOPFMTBHSBEB

Ã&#x2019;TEF#BEBMPOB &M$FOUSFEF$VMUVSB"SBHPO TUSBDJÃ&#x2DC;EF+PUFT FNP OUE FMtMF FYD WBPGFSJSVOB B-B1MBOB "MCFSU1MBFTWBGFSFT QF JNPPPPPPPPMUBHFOU SBS VOCPODPODFSU mOTJUPUNBTTB NPMUT OPFMWBO OJWFVSF*EBMUSFTWB OCFVSFNPMUiDFSWF [BFVSPw GHPLDJ

.BJHJOEE       
)HWHVDOWHUQDWLYHV

('56'5FGOCKI

1SPHSBNBEF'FTUFTEF#BEBMPOB %JWFOESFT

%JVNFOHF

 I 3BDØÓOUJN BMB1MBÎB$POTUJUVDJØ

I 'FTUBEFMB.JHBT EVSBOUUPUFMEJB BMB1MBÎB EFM$FOUFOBSJ

)HWHV2ILFLDOV

I 5FBUSF 4FJTDMBTFT EFCBJMFFOTFJTTFNBOBT BM;PSSJMMB

+PWFOUVU5JBOFODB JMB #BOEB4JNGØOJDBEF #BEBMPOB I 'FTUJWBMEFNÞTJDB HBMMFHB BMB1MBÎBEFMB 1MBOB

I 997**'FTUBEFMB #JDJDMFUB BMB3BNCMB

%JTTBCUF I $BNJOBEB1PQVMBS BMB QMBÎB+PBRVJN-MBEØEF#VGBMË I $PODFSUBNC1PDB #SPNB .S 4IVNF +BSBOB J4LBGBN BMBNBTJBEF$BO $BCBOZFT

%JTTBCUF

 I %JBEB5SBCVDBJSF BMTDBSSFSTEFM$FOUSFJ%BMU MB7JMB

I 'FTUBB#BJYB.BS BMBQMBUKB

%JVNFOHF

 I "OJWFSTBSJEF MB4PDJFUBU$PSBM-B #BEBMPOFOTF BM1PMJFT QPSUJVMB1MBOB BNC"SUJ $VMUVSBEF$BOZFUJ

I U$FSUBNFOEF NPOÛMFHTEF#BEBMPOB BM;PSSJMMB

"HFOEBEFMFT'FTUFTEF#BEBMPOB E"SUJ4VQFSJPSEF%JTTFOZ1BV (BSHBMMP'JOTFMEFNBJH BM 3FGVHJ FYQPTJDJØi2VBSBOUBw EFMTBMVNOFTEFM&TDPMBE"SU J 4VQFSJPS EF %JTTFOZ 1BV (BSHBMMP

'JOT FM EF NBJH QPEFV QBSUJDJQBSBM$PODVSTEF'P UPHSBGJFT EF MFT 'FTUFT EF .BJHEFM5PU#BEBMPOB$BEB QFSTPOBQPUFOWJBSEVFTGP UPHSBmFT FOGPSNBU+1( EF RVBMTFWPMBDUFEFMFTGFTUFTB USBWÏTEF XXXFMUPUEJHJUBMDPN

1MBOB DPODFSUBNCMB4PDJF UBU$PSBMEF5JBOB MB4PDJFUBU $PSBM EF $BOZFU J MB #BOEB 4JNGÛOJDBEF#BEBMPOB %FMEJNFDSFTBMEJVNFOHF EFNBJH UPUFMEJB BMQPMJF TQPSUJVNVOJDJQBMEFMT1BÕTPT $BUBMBOT Ò$BNQJPOBUEFM .ØOEF'JU,JEJEBOTBFT QPSUJWB &MEJTTBCUFEFNBJH EF I BI BM*&4-B1JOFEB B1BSUZ8JmEF#BEBMPOB

'JOT FM EF NBJH QPEFV QBSUJDJQBSBM+PDEF#BEBMP OB 6OB QSPQPTUB MÞEJDB EF EJWVMHBDJØEFMQBUSJNPOJMPDBM POMJOF*OTDSJQDJPOTHSBUVÕUFT JNÏTJOGPSNBDJØB XXXFMKPDEFCBEBMPOBDBU

&M EJTTBCUF EF NBJH B MFTI BMFTHMÏTJBEF4BOUB .BSJB BDUVBDJØEFMB$PSBMEF .ÞTJDB.PEFSOBEFM&.#JMB $PSBMEF-4$EFMB-MBSEFQFS TPOFTTPSEFTEF#BEBMPOB

%FMBMEFNBJH BMWFTUÓ CVMEFMFEJmDJEFM7JWFS FYQP TJDJØDPMtMFDUJWBEBSUJTUFTCB EBMPOJOFT JOUFSQSFUBDJPOT "DËSSFDEFMFOUJUBU#"5FOFV &M EJB EF NBJH EF B I 1PFWJTJUBSËMFTMMJCSFSJFT EFMBDJVUBU FOFMCJDFOUFOBSJ E&EHBS"MMBO1PF 'JOT FM EF NBJH BM .V TFVEF#BEBMPOB FYQPTJDJØ EFMÒ"OJWFSTBSJEFM&TDPMB QBHJOEE

&MTEJFTJEFNBJH BMB UBSEB BM$FOUSF$ÓWJDEF$BO $BCBOZFT 'FTUB*OEJBOB &MTEJFTJEFNBJH EV SBOUUPUFMEJB #BEBMDFM %JTTBCUFBMNBUJUBMMFSEFDPOT USVDDJØ QJOUVSBJWPMEFTUFMT J EJVNFOHF UPUFMEJB GFTUJWBM EFTUFMT"MFTQMBUHFTEFMFT #BSRVFTJEFM$PDP

&MEJVNFOHFEFNBJH B MFTI BMQPMJFTQPSUJVEFMB       )(67(6
.BJHFTQPSUJV "DUJWJUBU 

B'FTUBEFMBCJDJDMFUB %BUB EJVNFOHFEFNBJH -MPD DPODFOUSBDJØ TPSUJEBJBSSJCBEB BMB3BNCMB 3PDBJ1J )PSBJOJDJ IPSFT %FTDSJQDJØ3FDPSSFHVUVSCË QFMTCBSSJTEF#BEBMPOB 3BNCMBr1SJNr4U#SVr3JFSB $BOZBEØr0DDJUËOJBrDBSSFUFSBEF 5JBOBrDBSSFUFSBEF.BUBSØr1PNBS EF#BJYr4U#SVr1SJNr(FSNË+VMJ r7JB"VHVTUBr"OTFMN$MBWÏrSBN CMBEF4U+PBOr4BMWBEPS&TQSJVr .BSRVÒTEF4BOU.PSJr"SJCBVr DBSSFUFSB"OUJHBEF7BMÒODJBr+VBO 7BMFSBr#SBTJMr2VFWFEPr5PSÓr %PO1FMBJr"MGPOT9***r5PSUPTB r(VJGSÏr"SCSFTr.BSUÓ1VKPMr4U +PBRVJNr3BNCMB 

GHPLDJ

QBHJOEE

)JIBVSËVOB(JNDBOBDJDMJTUB BMB3BNCMBQFSBMTNFOPSTEF BOZT *OGPSNBDJØ6OJØ$JDMJTUB -B4BMVU+VBO7BMFSB  XXXCBEBMPOBDBU 3FHJEPSJBEFTQPSUTJKPWFOUVU 0SHBOJU[B 6OJØ $JDMJTUB MB 4BMVU J3FHJEPSJBE&TQPSUTJ+PWFOUVU)J DPMtMBCPSFO$SFV3PKBJ7PMVOUBSJT

"DUJWJUBU

-BGFTUBEFMCËTRVFU BCBEBMPOB 999*7IPSFT EFCËTRVFU J99*9EJBEBEFNJOJ %BUB EJWFOESFTBMEJVNFOHFEF NBJHEF )PSBSJT QBSUJUTEFCËTRVFU EJWFOESFT EFBI EJTTBCUF EFBIPSFT EJVNFOHF EFBIPSFT DFSJNÛOJBEFDMPFOEBFMEJV NFOHF EBI BNCVO HSVQEBOJNBDJØBMBQMBÎB-B 1MBOB -MPD 1PMJFTQPSUJV.VOJDJQBM-B1MB OBJBMBQJTUBEFMT.BSJTUFT "EFNBS %FTDSJQDJØ$FMFCSBDJØEFMB FEJDJØEFMFT)PSFTEF#ËT RVFUJMBB%JBEBEF.JOJ *OTDSJQDJØHSBUVÕUB &MT QBSUJDJQBOUT SFCSBO VOB TBNBSSFUBEFSFHBM&MTIPSBSJTJ MBEVSBEBEFMTQBSUJUTEFQFOESBO EFMOPNCSFEFRVJQTJOTDSJUT *OGPSNBDJØ XXXCBEBMPOBDBU 3FHJEPSJBE&TQPSUTJ+PWFOUVU 0SHBOJU[B$PNJTTJØ)J3FHJEPSJB E&TQPSUTJ+PWFOUVU

       
%&1*-"4&3

-"5&$/0-0(*".²4 "7"/±"%""13&64 */$3&¸#-&4 1"$,4130.0$*0/"-4 &OHPOBMT BJYFMMFT å .JUHFTDBNFTJOGFSJPST FOHPOBMTå $BNFTTFODFSFT FOHPOBMT BJYFMMFT å .JUHFTDBNFTTVQFSJPST FOHPOBMT å 1JU BCEPNFOå 1JU BJYFMMFT å 1JU FTRVFOB å 1JU BCEPNFO BJYFMMFT å

--6.10-4"%" -®4&3"-&+"/%3*5" "QUFQFSBQFMMTGPTRVFT "CEPNFO BCEPNFO å "JYFMMFT BYJMBT å "OVT BOP å "SÒPMB BSFPMB å #BSCBNBTDVMJOB CBSCBNBTDVMJOB å #SBÎPTEPOB CSB[PTNVKFS å #SBÎPTIPNF CSB[PTIPNCSF å $BNFTTFODFSFT QJFSOBTFOUFSBT å $MBUFMM OVDB å $PMM DVFMMP å %JUT EFEPT å &OHPOBMT JOHMFT å &OUSFDFMMB FOUSFDFKP å &TQBUMMB IPNCSPT å &TRVFOBDPNQMFUB FTQBMEBDPNQMFUB å

*OUFHSBM JOUFHSBM å -ÓOJBBMCB MÓOFBBMCB å -ÓOJBCJRVJOJ MÓOFBCJLJOJ å -MBWJJOGFSJPS MBCJPJOGFSJPS å -MBWJTVQFSJPS MBCJPTVQFSJPS å .FOUØ NFOUØO å .JUHFTDBNFTJOG NFEJBTQJFSOBTJOG å .JUHFTDBNFTTVQFSJPST TFOTFFOHPOBMT å NFEJBTQJFSOBTTVQTJOJOHMFT

/BUHFT HMÞUFPT å 0SFMMFT PSFKBT å 1BUJMMFT QBUJMMBT å 1JU QFDIP å 1ÛNVMT QØNVMPT å 3FHJØMVNCBS MVNCBSFT å

1SFVTQFSTFTTJØ UBSJGFT 1307"(3"56¸5"

EFQJMBTFSCBEBMPOBJOEE
4PNFTQFDJBMJTUFTFO5SBDUBNFOUTMËTFS 7JOFJDPNQSPWBIP

&/'050%&1*-"$*»

‹4&44*»

'JOTFM

'0505&3®1*"&45µ5*$" 3FKPWFOJNFOUDVUBOJGBDJBM 3FKVWFOFDJNJFOUPDVUÈOFPGBDJBM

5BTRVFT$FSBUPTJ4PMBST3PTËDJFT .BODIBT2VFSBUPTJT4PMBSFT3PTÈDFBT

-FTJPOTWBTDVMBST$BQJMrMBSTUSFODBUT - F TJP O F T WB T D V M B SF T $B QJM B SF T SP U PT

5FOTBUGBDJBM 5FOTBEPGBDJBM

1PUFTEFHBMM3JDUVT1FSJMBCJBMT'MBDDJEJUBU 1BUBTEFHBMMP3JDUVT1FSJMBCJBMFT'MBDJEF[

^

å

^

å

*/5&(3"3FKPWFOJNFOUDVUBOJGBDJBM 5FOTBUGBDJBM 3FKVWFOFDJNJFOUPDVUÈOFPGBDJBM 5FOTBEPGBDJBM

å

'PUPUFSËQJBBDOF TFTTJPOT

'PUPUFSBJBBDOÏ TFTJPOFT å

%&1*-"4&3#"%"-0/" $4BOU+PBRVJN $BOUPOBEB$.BS

1®326*/((3"56¸5

 XXXEFQJMBTFSFT

)PSBSJ %JMMVOThBhI %JNBSUTB%JWFOESFThBhI %JTTBCUFThBhI

."5"3»(*30/"(3"/0--&34#"%"-0/" 3&64 5"33"(0/" --&*%" $FOUSFT%FQJMBTFSEFQSPQFSBPCFS UVSB

EFQJMBTFSCBEBMPOBJOEE
WHQGÈQFLHVVGPFÇPEKGU &RPHUÇSURSHUHOFRPHUÇGHFDVD

3FUPDBSTFEFDBQBQFVT

5FOEÒODJFT t 2VJO[F EJFT BCBOTEVOBCPEB DPOWÏSF UPDBSTFEFDBQBQFVTBNC FMT USBDUBNFOUT J QSPEVDUFT BEFRVBUT 1SJNFS ÏT GPOBNFOUBM VOB OFUFKBEFDVUJTQFSBDPOTFHVJS VOBIJHJFOFEFMBQFMMBGPOT DBMQSFQBSBSMBQFSBQMJDBSMJMB SFTUBEFUSBDUBNFOUT %FTQSÏT TIBEFGFSVOBFYGP MJBDJØQFSSFUJSBSMFTDÒMrMVMFT NPSUFTEFMBQFMMJNJMMPSBSBJYÓ UBOUMBUFYUVSBDPNFMDPOUPSO

EFMBQFMM1FSEPOBSDPMPSB MBQFMM SFTNJMMPSRVFQSFOESF EVFTPUSFTTFTTJPOTEFSBJHT 67"5BNCÏ TØO JNQPSUBOUT VOBCPOBQFEJDVSBQFSNBO UFOJSFMTQFVTFOCPOFTUBUJ VOBNBOJDVSB -FTNBMUEVOHMFT EVODPMPS RVFDPNCJOJBNCFMEFMTMMB WJT EØOB FM UPD mOBM B VOFT VOHMFT CFO DVJEBEFT 1FS DPNQMFUBSMFTDVSFTDPSQPSBMT ÏT GPOBNFOUBM MB EFQJMBDJØ BNC DFSB DBMFOUB P GSFEB 

QFSFMJNJOBSFMQÒMEFMFTDB NFTJEFMBQBSUTVQFSJPSEF MFT DVJYFT &M QÒM OP UPSOB B BQBSÒJYFS EVSBOU BMHVOFT TFUNBOFT 1FM RVF GB BM NBRVJMMBUHF DPOWÏ RVF VOFT TFUNBOFT BCBOTEFMBCPEBGFVQSPWFT BNCEJGFSFOUTUJQVTEFNBRVJ MMBUHF J UPOT mOT RVF USPCFV FMNÏTBEFRVBU1FOTFVRVF FMT DPMPST IBO EF DPNCJOBS BNCMFTUJMEFMWFTUJU MFTnPSTJ MBEPSOEFDBQRVFQPSUBSFV

$77,&6+2:5220

1>GM:=><HE><<BHGL=>M>FIHK:=: :IK>N=>FHLMK:KB #HK:KBL

/:EE>L:=NEM GHB GHB:

>=BF><K>L:=BLL:;M>

 

IIJII

/:EE>LG>GL

BLL:;M>

BOZT

IIJII

JN>LM:L>MF:G:IKHFH<B½=>M>Q:GL:Ê BO>LMBML=>?>LM:BNK;:GL:Ê $.BS POQJT#BEBMPOB/>E QBHJOEE

727%DGDORQD
WHQGÈQFLHV

0ODPMrMPDBSFMDJOUVSØ

5FOEÒODJFT t &M DJOUVSØ VT QPUBKVEBSBFTUJMJU[BSMBmHVSB TJ TBCFV PO DPMrMPDBSWPTFM TFHPOT MB GPSNB EFM WPTUSF DPT

TJDJØ FMDJOUVSØDSFBMFGFDUF WJTVBMEFUBMMBSFMDPTQFSMB NFJUBU QFSMBRVBMDPTB TF HPOT BNC RVÒ FM DPNCJOFV QPUTFSRVFOPFTUJMJU[JHBJSF ²TVOBPQDJØSFDPNBOBCMFTJ UFOJV FM UPST MMBSH KB RVF VT BKVEBSËBFRVJMJCSBSFMDPT

t 4PCSF MB DJOUVSB ÏT NPMU BEFRVBUQFSBWFTUJUTEFUBMM SFDUFJQFSSFTTBMUBSFMQJU "NÏT DPNCJOBNPMUCÏBNC MFTUJMCBCZEPMM QFSÛIFVEF DPOUSPMBSRVFMBSFTUBEFMDPT OPRVFEJTFOTFGPSNFT KBRVF TFNCMBSFVNÏTHSBTTFT

CÏVODJOUVSØEFMNBUFJYDPMPS RVFMBCSVTBJOPHBJSFBNQMF QFSRVÒBDPOTFHVJSFVBMMBSHBS WJTVBMNFOUFMDPT %BMUSBCBOEB FTDPMMJV TJWF MMFTTFO[JMMFT QFSOPGFSNBMCÏ MFGFDUF t "M NBMVD ÏT QFSGFDUF QFS BQFDFTBNQMFT DPNCSVTFT MMBSHVFTPWFTUJUT 4J BNÏT QPSUFVVOTQBOUBMP OT FMNJMMPSÏTRVFVTEFJYFV MBCSVTBQFSGPSBJQFSTPCSF IJDPMrMPRVFVFMDJOUVSØ RVF FTUJMJU[BNÏT

t 4PUB MB DJOUVSB MPCKFDUJV EFTJUVBSFMDJOUVSØFOBRVFTUB QPTJDJØJOUFSNÒEJBÏTNBSDBS FMmOBMEFMUPST 4J UFOJV FM UPST DVSU P UFOJV NPMU EF QJU VT RVFEBSË NPMU

t"MBDJOUVSBFOBRVFTUBQP

PVUMFU

.0%"*/'"/5*$+PTFQ.‹$VZËTJ5PMPTB .POUJHBMË #BEBMPOB

DPDDPMJOP

3

5FM "NEFM$BSSFGPVSEF.POUJHBMË XXXDPDDPMJOPFT

40.04'"#3*$"/5&4

5"--"4(3"/%&4 $0-&$$*»/ 13*."7&3"7&3"/0 5"--"4BMB $(VJGSÏ #BEBMPOBr5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
WHQGÈQFLHV

1FSSVRVFSJB J FTUÒUJDB

)PSBSJ %FEJNBSUTBEJTTBCUF EFBI %JTTBCUFTEFBI /05"/26&."-.*(%*"

3PCBIPNF EPOBJOFOT

JNÏT $$BOPOHF#BSBOFSB #"%"-0/"5FM

4BMVE #FMMF[B Z#JFOFTUBS

3CMB4BOU+PBO % -MPSFEB

5FM

.&405&3"1*"7*356"-

&/53"

XXXNVKFSOBUVSBMFT

GF T Q V CM JD JUBU 

1SPNPDJPOFT FTQFDJBMFT FO 1BDLT QBSB OPWJBT

r.*$301*(.&/5"$*»/ r53"5$03103"-&4 r$IPDPMBUFSBQJB '050%&1*-"$*»/ r'BOHPUFSBQJB EF-6;16-4"%" */5&/4" ‹HFOFSBDJØO

r53"5'"$*"-&4 r"OUJBDOÏ */'»3."5& 1&&-*/(%&-""-&(3*" r%&1*-"$*0/&4

B S B R V F N B J T J O P FU WF V F O  O P F Y JTU F J Y F T

%FTDVFOUPTFODPTNÏUJDPT

)UDQFHVF/D\UHW‡7HO

)LQVDUD

35(1,$ (/62/QBHJOEE

7 RIHULP ODPLOORU WHFQRORJLD %521=(-$7 $/0,//25 35(8

$UDDPpV GHVGH HPPDQWLQF ¼ (1)250$ 727%DGDORQD


IDUPÁFLHVGHWRUQ‡FRQVHOOV‡PHWJHV‡VDOXW

PHGLFLQD

OGFKEKPC "TNB{FTDBTF[EFNFEJDBNFOUPT PTJTUFNBOFSWJPTPEFmDJFOUF

4BMVU t &O FM NFT EF NBZP MMFHBOMPTOVNFSPTPTBWJTPT EFRVFMBTBMFSHJBTTFSÈOBÞO NÈTGVFSUFTFTUFB×P`1VFT OPEFCFRVFTFSBTÓ$ BEBB×PTPONÈTMPTQBDJFO UFTRVJSPQSÈDUJDPTRVFEJDFO FODPOUSBSTFNFKPSFOQSJNB WFSBoTJOBMFSHJBTPDPONF OPTDSJTJTEFBTNB

{2VÏFT &M "TNB FT VOB DPOEJDJØO NVZ TFSJB RVF BGFDUB B MPT QVMNPOFT

DBNCJPEFPYÓHFOPBEJØYJEP EFDBSCPOPQPCSFPMBDPOT USJDDJØOEFMBTWÓBTBÏSFBT &MSFTVMUBEPFTVOBESBNÈUJDB JODBQBDJEBE QBSB SFTQJSBS DPSSFDUBNFOUF"GFDUBBUPEP UJQPEFHFOUF4JOFNCBSHP TFFTUJNBRVF EFQFOEJFOEP EFMB[POBHFPHSÈmDB FOUSFFM ZFMEFOJ×PTQBEF

&MBMWFPMP FTVOTBDPEFBJSF RVF TF FODVFOUSB EFOUSP EF MPTQVMNPOFT ZPFMCSPORVJP OP TF BCSF DPNQMFUBNFOUF EBOEP DPNP SFTVMUBEP VO

.‹%0-034."4%&-#-"/$)

DFOUSFNÒEJD

14*$»-0(" /J×PTZBEPMFTDFOUFT

5SBOTUPSOPTEFMBQSFOEJ[BKFZP DPOEVDUB 5%")5SBOTUPSOPTBGFDUJWPT EFQFSTPOBMJEBEZBMJNFOUBSJPT

 "W1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

t"$0.1" /:".&/54 t)*(*&/&4 %*®3*&4 t"1"54* $0.13&4

QBHJOEE"EVMUPT

5SBOTUPSOPTEFBOTJFEBE FTUSÏT EFQSFTJØO GPCJBT-VEPQBUÓBTZ BEJDDJPOFTTPDJBMFT1TJDPTJT

/FVSPQTJDPMPHÓB

%FNFODJBT USBOTUPSOPTEFMTVF×P &WBMVBDJØOOFVSPQTJDPMØHJDB SFIBCJMJUBDJØODPHOJUJWB

1TJDPUFSBQJB

'BNJMJBSZQBSFKB )PSBTDPOWFOJEBT

7JTJUBTDPODFSUBEBT

t(&3*"53*" *1&%*"53*" 727%DGDORQD

53"5".*&/50%&- %0-03$3»/*$0 :'*#30.*"-(*" &/'&3.&%"%&4 %&(&/&3"5*7"4 3&6.«5*$"4:"-&3(*"4FEPMPSTNBT!HNBJMDPN $$PMMJ1VKPM SBr#BEBMPOB

5FM 

5FM        
PHGLFLQD

DFOEFBTNBJOGBOUJM:MPNÈT MMBNBUJWPFTRVFTVJODJEFODJB TF FTUÈ JODSFNFOUBOEP EF GPSNB BMBSNBOUF Z RVF FO MBTEPTÞMUJNBTEÏDBEBTMPT DBTPTTFIBOEVQMJDBEP 1PS SFHMB HFOFSBM MPT OJ×PT BTNÈUJDPTNFKPSBOFOMBQV CFSUBEZBEPMFTDFODJB QFSP FOUSFVOZVOWPMWF SÈBUFOFSTÓOUPNBTBQBSUJSEF MPTB×PT&MBTNBJOGBOUJM PDBTJPOBVOBEJTNJOVDJØOEF MBBDUJWJEBEEFMOJ×PZBCTFO UJTNPFTDPMBS 5SBUBNJFOUPTUSBEJDJPOBMFT -PTUSBUBNJFOUPTUSBEJDJPOB MFT TPO MPT JOIBMBEPSFT RVF GVFS[BO UFNQPSBMNFOUF BM QVMNØO B BCSJSTF ESPHBOEP BMTJTUFNBOFSWJPTP1PSNÈT FGFDUJWPT RVF FTUPT JOIBMB EPSFT TFBO UJFOFO NVDIPT FGFDUPTTFDVOEBSJPTZDPOFM UJFNQPMMFHBOBEB×BSBMUFKJEP QVMNPOBS {:MBRVJSPQSÈDUJDB &MBQBSBUPSFTQJSBUPSJPDPNP

%FUFDUBO DPMPDBOZDPSSJHFO MBT JOUFSGFSFODJBT OFSWJPTBT PTVCMVYBDJPOFTBmOEFSFT UBCMFDFSMBDPOFYJØOFOUSFFM TJTUFNBOFSWJPTPZMPTØSHB OPT EFM TJTUFNB SFTQJSBUPSJP FOFTUFDBTP &TUFEFTFRVJMJCSJPJOUFSOP SFQSFTFOUBMBSBÓ[EFDVBMRVJFS QSPCMFNBEFTBMVEPSJHJOF %&/530EFMDVFSQP BTÓRVF MBDVSBUJFOFRVFJSEF %&/530IBDJB'6&3" ZOPEFGVFSBIBDJBEFOUSP

UPEPTJTUFNBEFMDVFSQPSFDJ CF TVT ØSEFOFT EFM TJTUFNB OFS WJPTP DFSFCSP NÏEVMB FTQJOBMZOFSWJPT QSJODJQBM NFOUF EFM TJTUFNB OFSWJPTP WFHFUBUJWP UBOUPFOTVDPN QPOFOUF TJNQÈUJDP DPNP FO FM QBSBTJNQÈUJDP 6OB WF[ SFDJCJEPMBJOGPSNBDJØOEFMDF SFCSP MPTQVMNPOFTFKFDVUBO TVTGVODJPOFT1FSPDVBOEP PDVSSFVOiCMPRVFPwJOUFSGF SFODJBFOFMTJTUFNBOFSWJPTP UPEPT MPT PUSPT TJTUFNBT TF WFOBGFDUBEPT

&M BKVTUF RVJSPQSÈDUJDP SFT UBVSB FM FRVJMJCSJP JOUFSOP QFSNJUJFOEPBMDVFSQPMBIBCJ MJEBEEFNBOJGFTUBSVONBZPS HSBEP EF TBMVE Z CJFOFTUBS 3FTVMUBEPT VO DVFSQP NÈT DBQB[EFBEBQUBSTFBOVFTUSP FOUPSOPTJFNQSFDBNCJBOEP VO DVFSQP NÈT GVFSUF TJO FM VTPEFGÈSNBDPTPDJSVHÓB

-PTEPDUPSFTFO2VJSPQSÈDUJDB TPOFTQFDJBMJTUBTEFMTJTUFNB OFSWJPTP

%SB-BVSFODF(PYFT $FOUSF$IJSPQSÈDUJDEFM.BSFTNF

&.*304"

5HVLGHQFLD 7HUFHUD(GDG $+VBO99*** 5FM 4BOU'PTUEF$BNQTFOUFMMFT #BSDFMPOB

t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

5(6,'Ë1&,$*(5,­75,&$

*$8', $FOUSFDPMMBCPSBEPSEFMB(FOFSBMJUBU

$PELHQWIDPLOLDULWUDQTXLOHQPLJ GHODQDWXUD &DVDDPEMDUGtLWHUUDVVHV &XLQDSURSLD

&$QWRQL*DXGt SREOH

6$17)267'(&$036(17(//(6

7HO

505"&%"5 4&37&*4"5&/$*»"%0.*$*-* 4"%

"MTFVTFSWFJEFTEF

WFJ 1&340/&4(3"/4 $POUSBDUBOUFM4FS JØEFMB UBD FO DVN EP MB UBS ."-"-5*&4$3¾/*26&4 MJBKVEFNBUSBNJ (SBUVÕUBNFOU DJB ÒO OE QF %F MB 104501&3"503*4 EF MMFJ *OGPSNJhT 1&340/"-26"-*'*5$"5 J".#&91&3*µ/$*" 7*4*5&4$0/$&35"%&4 &NQSFTBSFHJTUSBEBB#FOFTUBS4PDJBMOÞN4 "WHEB.BSFTNF PmDJOB‹QMBOUB#BEBMPOB rXXXUPUBFEBUDPNrJOGP!UPUBFEBUDPN QBHJOEE

727%DGDORQD
JXÁUGLDGLÛUQD

JCJ

JXÁUGLDQRFWXUQD

JCJFGNFKCUGI×GPV

&KUUCDVGFGOCKI

&KUUCDVGFGOCKI

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

.03&3"+FSF[EFMB'SPOUFSB MD 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KWOGPIGFGOCKI

&KWOGPIGFGOCKI 16$)0- $USB"OUH7BMÒODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&KNNWPUFGOCKI '&33²$-"1&4"W."SUÓ1VKPM 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

16+0- -FQBOU 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

&GN&KNNWPUCN&KXGPFTGUFGOCKI

&416/:+PBRVJN3VZSB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 

"(6*-"3 'SBODFTD-BZSFU #0*9 "W$BUBMVOZB $0/%0/ 1UHF3JV5FS '&33&$-"1&4"W.BSUÓ1VKPM (": "W.BSUJ1VKPM (0/;"-&;+*.$BOPOHF#BSBOFSB 16$)0-$USB"OUJHBEF7BMÒODJB 4&3&/5*-- .BS 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT 7*7&4+PBO7BMFSB $BOU®GSJDB

727%DGDORQD

QBHJOEE

PHGLFLQD

IDUPÁFLHV

&KOCTVUFGOCKI

PHGLFLQD LVDOXW

&KOGETGUFGOCKI

BOVODJBUFO BRVFTUBTFDDJØ

&KLQWUFGOCKI "+" "W.PSFSB 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT &KXGPFTGUFGOCKI 4"/5&%2VFWFEP 7*":/""W1SFTJEFOU$PNQBOZT XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN        
FRQVXOWRULEQPUWVQTKNGICN

FRQVXOWRUL‡FRPXQLWDWV‡ODERUDO‡ILVFDO‡DVVHVVRULD

2VÏIBDFSTJFTTVDPNVOJEBEIBZQSPQJFUBSJPT RVFOPDPOUSJCVZFOBMPT MBDFSUJGJDBDJØOEFEFTDVCJFSUP mSNBEBQPSFMQSFTJEFOUFBDUVBM ZQPSÞMUJNPMBOPUJmDBDJØODPMP HBTUPTDPNVOFT

(BCJOFUF+VSÓEJDP )FSOÈOEF[7JDFOUF IW!HBCJOFUFOFU

)BMMFHBEPMBDSJTJTFDPOØNJDB ZDPOÏTUBTFIBHFOFSBEPVO BVNFOUPTVTUBODJBMEFQFSTPOBT RVFOPQVFEFOIBDFSGSFOUFBTVT QBHPT{2VÏQBTBDVBOEPEJDIPT QBHPTTPOMBTDVPUBTPSEJOBSJBTP FYUSBPSEJOBSJBTEFMB$PNVOJEBE EFWFDJOPT &MQSPDFTPFNQJF[BDPOVOB +VOUBEF1SPQJFUBSJPTEFMB DVBMTVSHJSÈVO"DUB RVFTFSÈ VOPEFMPTQJMBSFTEFMBEFNBOEB RVFQPTUFSJPSNFOUFTFJOUFSQPO ESÈ&TNVZJNQPSUBOUFRVFTF TJHBODPSSFDUBNFOUFUPEPTMPT QBTPTZBRVFEFFMMPEFQFOEFSÈ FMÏYJUPEFMBSFDMBNBDJØO&MBS UÓDVMPEFMB-FZEF1SPQJFEBE )PSJ[POUBMFYJHFRVFFOMB+VOUB TFSFBMJDFVOBBQSPCBDJØOEFMB MJRVJEBDJØOEFMBEFVEBFOMBRVF RVFEFDMBSPEFEPOEFWJFOFFM EÏCJUP DVPUBT EFSSBNBTy &MTJHVJFOUFQBTPFTOPUJmDBSMB EFVEBBMQSPQJFUBSJPEFVEPSZ SFRVFSJSMFQBSBFMQBHPEFMB

DBEBFOFMUBCMØOEFBOVODJPTEF IBCFSTFSFBMJ[BEP 6OBWF[TFIBZBBENJUJEPMB EFNBOEB TFOPUJmDBSÈBMEFNBO EBEPFMSFRVFSJNJFOUPEFQBHP &MEFVEPSEJTQPOFEFUSFTPQDJP OFTBGSPOUBSMBEFVEBZDPOTJH OBSFMQSJODJQBMFOFM+V[HBEP BCTUFOFSTFEFEBSSFTQVFTUB P NJTNBFOFMQMB[PRVFTFIBZB CJFOGPSNVMBSPQPTJDJØO QPSOP FTUBCMFDJEPFOFM"DUB/PSNBM DPOTJEFSBSMBEFVEBBKVTUBEBB NFOUFPEÓBT-PTNFEJPT %FSFDIP-BEFDJTJØORVFUPNF NÈTSFDPNFOEBCMFTQBSBSFBMJ[BS EFCFSÈNBOJGFTUBSMB EFOUSPEFM MBOPUJmDBDJØOTPOFMUFMFHSBNBP QMB[PJNQSPSSPHBCMFEFEÓBT FMCVSPGBYDPOBDVTFEFSFDJCP EFTEFMBSFDFQDJØOEFMSFRVFSJ &OFMDBTPEFRVFOPTFPCUFOHB NJFOUPEFQBHP SFTVMUBEPEFEJDIBOPUJmDBDJØO DPOTVMUPSJ OPQVFEBTFSFOUSFHBEPBMEFT UJOBUBSJP TFQSPDFEFSÈBMBDP 3FDJFOUFNFOUFNFIFRVF MPDBDJØOEFMBOPUJmDBDJØOFOFM EBEPEJTDBQBDJUBEPGÓTJDB UBCMØOEFBOVODJPTEFMBmODBP NFOUFZWJWPFOVOTFHVO FOMVHBSEFTUJOBEPBMFGFDUP EPTJOBTDFOTPS{.JTWFDJ OPTTFQVFEFOPQPOFSBMB &MQSPDFTPFNQJF[BDPO JOTUBMBDJØOEFVOBTDFOTPS VOB+VOUBEF FONJ$PNVOJEBE

1SPQJFUBSJPTEFMBDVBM TVSHJSÈVO"DUB 

5PEPTMPTQSPQJFUBSJPTEFCFO TVGSBHBS OFDFTBSJBNFOUF FTEFDJS TJOQPTJCJMJEBEEF EJTFOUJSOJEFBDVEJSBBMWÓB KVEJDJBM MPTHBTUPTEFWFO HBEPTQBSBMBTVQSFTJØOEF CBSSFSBTBSRVJUFDUØOJDBTPMB JOTUBMBDJØOEFOVFWPTTFSWJ DJPTDPNPFTVOBTDFOTPS

%FTQVÏTEFFTQFSBSFMQMB[P BOUFTSFGFSFODJBEPTFBCSFMB WÓBKVEJDJBM&NQJF[BFM1SPDF TP.POJUPSJP4FSFEBDUBSÈMB EFNBOEBBEKVOUBOEPFOQSJNFS MVHBSOPUBTJNQMFEFMBFOUJEBE SFRVFSJEB DPOMBRVFTFDPN QSVFCBRVFFMEFNBOEBEPFTFM BVUÏOUJDPQSPQJFUBSJP&MCVSPGBY FOWJBEPBMEFVEPSDPOFMBDVTF EFSFDJCPZFM"DUBQPSMBRVF TFBQSVFCBMBMJRVJEBDJØOEFMB EFVEB%FCFSÈJODMVJSBTVWF[ 

&OWÓFOPTTVTQSFHVOUBTTPCSF %FSFDIP "ENJOJTUSBDJØOEF $PNVOJEBEFTP"TFTPSÓB IW!HBCJOFUFOFU

$ERJDGRV $FFLGHQWHV7Ui¿FR/DERUDOHV $GPLQLVWUDFLyQ&RPXQLGDGHV $XWyQRPRV/DERUDO)LVFDO $VHVRUHV

%FMFHBDJØO#BEBMPOBrD$PMMJ1VKPM #BEBMPOB

%FMFHBDJØO1SFNJËr(SBO7JB ‹ 1SFNJË

QBHJOEE

727%DGDORQD
(GXDUGR0DGULG\)pOL[3pUH] /HVFRPXQLFDQHOWUDVODGRGH3pUH]6XELUDWV\&LD6UF DODFDOOH'RQ3HOD\RQž 7HO GRQGH VHJXLUHPRVDWHQGLpQGROHVEDMRODGHQRPLQDFLyQGH

3e5(=0$'5,' $6(625(6 %FQBSUBNFOUP'JTDBM %FDMBSBDJPOFTEF3FOUBZ4PDJFEBEFTt"TFTPSBNJFOUPZ1MBOJGJDBDJØO'JTDBM (FTUJØO'JTDBMZ$POUBCMFt$SFBDJØOEF&NQSFTBT %FQBSUBNFOUP+VSÓEJDP $JWJM%JWPSDJPT IFSFODJBT DPOUSBUPT SFDMBNBDJPOFT -BCPSBM%FTQJEPT SFDMBNBDJPOFTEFDBOUJEBE JOWBMJEF[ .FSDBOUJM$POTUJUVDJØOEFTPDJFEBE $PODVSTPT $POUSBUPT *ONPCJMJBSJP"SSFOEBNJFOUPT %FTBIVDJPT "ENJOJTUSBDJØOEFGJODBT

Ċ1RPHSDJDODSHQVLyQ Ċ1RPHGHMDQYHUDPLVKLMRV Ċ+DFHDxRVQRYHRDPLVQLHWRV Ċ1RPHDOFDQ]DODSHQVLyQRTXLHURUHEDMDUOD

0(',$'25$ <$%2*$'$6

(VSHFLDOLVWDVHQ'žGH)DPLOLD

 %DGDORQD &&DWDORQLDž IUHQWH*XDUGLDXUEDQD 7HO %DUFHORQD &%DLOHQž7HO7HO)D[&RQVXOWDVPDUWLMR\D#WHUUDHV

FQPC VCEQPÇKZGTCVTCXÈU FGNUGVOCPCTKCODOÈUNGEVQTU

3DUOHVKDELWXDOPHQWHQFDWDOjLYROGULHVDMXGDU DOJ~DOWUHTXHQHFHVVLWDSUDFWLFDUOR"

7XSRWVVHUYROXQWDUL #

"OVODJBhUBM505QFSBSSJCBSBNÏTHFOU 4FHPOTEBEFTEFMEBSSFS#BSÛNFUSFEFMB$PNVOJDBDJØ MB3FWJTUB&M5PUÏT FMTFUNBOBSJMPDBMBNCNÏTMFDUPSTEFMBDPNBSDBEFM#BSDFMPOÒT/PSE

3DUOHVXQDPLTXHWDGHFDWDOjSHUzHWFRVWD SUDFWLFDUORHQHOWHXHQWRUQ"

7XSRWVVHUDSUHQHQW # 6LHWVPDMRUG¶HGDWLWHQVXQD KRUDDODVHWPDQDSHUSDUODUHQ FDWDOjDPEDOJ~DOWUHDO¶KRUD DOOORFLVREUHHOVWHPHVTXH YXOJXHX 

&2086+,32'(8 $3817$5" Ɣ$OZHEZZZY[OFDW Ɣ$O&1/GH%DGDORQDL 6DQW$GULjDYG¶$OIRQV;,,, HQWOD Ɣ7UXFDQWDOWHOqIRQ Ɣ(QYLDQWXQFRUUHXHOHFWUzQLFD %ODQFD6DODEVDOD#FSQOFDW

$0/403$*1&3" -"/03."-*5;"$*ª -*/(³¤45*$"

,VLMDVRXYROXQWDULVR DSUHQHQWVLYROHXJDXGLU G¶XQDYLVLWDJXLDGDDO0XVHX G¶+LVWzULDGHOD,PPLJUDFLy GH&DWDOXQ\D D6DQW$GULj GH%HVzV HOSURSHUGLMRXV GHPDLJDOHVGHODWDUGD WUXTXHXQRVDO %ODQFD6DODR$QQD*DOOH JR 'HVFREULUHPREMHFWHV LPSUHVFLQGLEOHVSHUDXQ HTXLSDWJHLSXMDUHPDOWUHQ ³(O6HYLOODQR´

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
/HFWRUV

NGEVQTUFDUWHV‡IRWRGHQÙQFLD‡SURWDJRQLVWD‡FRO‡ODERUDFLRQV

*ODFOEJPFOMBDBMMF7FOVT &MEÓBTFQSPEVKP VOJODFOEJPFOVOQJTPEFMB $BMMF7FOVT NJDBSUBFTQBSB FM4S"MDBMEF FTVOBDSÓUJDB QPSMPRVFTFQSPEVKP$VBO EP WJOJFSPO MPT DBNJPOFT EF #PNCFSPT B TPGPDBS FM JODFOEJP FMDBNJØORVFUSBF MBFTDBMFSBEFSFTDBUF OPQV EPBDDFEFSBMBDBMMFEFCJEP B MBT FTUSFDIFDFT EFM DBSSJM

RVFQVFEFOTVDFEFSZEFCJEP BFTUPTFSSPSFT QVFEFOPDB TJPOBSWÓDUJNBTJOOFDFTBSJBT (SBDJBTZIBCFSTJDPOFTUB DSÓUJDBTPMVDJPOBOQSPCMFNBT RVF PDBTJPOBO FTUF NPEF MPEFDBMMFTQFBUPOBMFT DB EB WF[ NÈT BCVOEBOUFT FO OVFTUSBDJVEBE

QBSBMBDJSDVMBDJØO BMMMFWBS MBDBOBTUBTFWFÓBJODBQB[EF QBTBSTJOMMFWBSTFMBTTF×BMFT EF USÈmDP mKBT TFNÈGPSPT Z MPT iQBMPTw EF MBT BDFSBT $POTJEFSP RVF FO MVHBS EF IBDFS DBMMFT Á5*-&4 QBSB QPEFS BDDFEFS B FMMBT TJO EJmDVMUBE FTUFBZVOUBNJFOUP FTUÈIBDJFOEPMBTDBMMFTTJO QFOTBSFOFTUBTFNFSHFODJBT

+/(

$PODFSUEFMFT'FTUFTEF.BJH 1PSUPTBOHWBMFODJBOBBMFT CFOFTJFTGBOPUBSFTQFDJBM NFOURVBOFTDPMUPNÞTJDBEF CBOEFT1FSUBOU UJODBMHVOB DPTB FO DPNÞ BNC FM 4S #BSFB EJSFDUPSEFMB#BOEB 4JNGÛOJDBEF#BEBMPOB 5BNCÏUJODVOHSBOSFTQFD UF QFS MB GFJOB RVF GB J RVF KP WBJH UFOJS PQPSUVOJUBU EF DPOÒJYFSEJSFDUBNFOURVBOGB VOTBOZTWBSFNDBOUBSEJWFS TFTDPSBMTDPOKVOUBNFOUBNC MB#BOEBUBNCÏBMB1MBOB %JU BJYÛ IF EF NBOJGFTUBS FMNFVEFTFODÓTQFMDPODFSU EBRVFTUBOZ&OQSJNFSMMPD FOFMQSPHSBNBKBFTGFJBOP UBSRVJFSFOFMTQSPUBHPOJTUFT /P MB #BOEB J FMT NVTJDT TJOØ FM NBUFJY EJSFDUPS J FM QFSDVTTJPOJTUBRVFBCTPSCJFO MBNJUBUEFMQSPHSBNB1PUTFS QPESJFOIBWFSFYQMJDBURVFM

/P TÏ QFS B RVÒ TFSWFJYFO U BOUFT U BVMFT E F NFT D MB DBJYFT DBCMFT BMUBWFVT J NJDSPTTJUVBUTUBOUNBMBNFOU DPN TBCFO BNÏO EFMT DB MFST RVF EFVFO IBWFSOPT DPTUBU &M TP FSB FTUSJEFOU NBODBU EF DPMPS NFUËMtMJD EFTDPNQFOTBU TFOTFTPEFM DPOKVOU5SPNQFUFTJnBVUFT RVFTFNCMBWFOEFMMBVOBJMFT NBUFJYFTUJNCBMFTTFNCMBWFO TJNQMFTCJEPOTEFGFSSP/P IBVSJB FTUBU NJMMPS QFS B MB RVBMJUBU EFM TP J NPMU NÏT FDPOÛNJD QSFTDJOEJSEFUPUB BRVFMMBQBSBGBSOËMJB 4S#B SFB MJBDPOTFMMPFYJHFJYJRVF FM TP TJHVJ DPSSFDUF KB RVF TJOØEFTNFSFJYMBRVBMJUBUEF MB#BOEB*KBOPÏTFMQSJNFS BOZRVFQBTTB-FTOPTUSFT PSFMMFTMJIPBHSBJSJFO

DPNNÏTEFMBCBOEBJNFOZT EFMFTiFTUSFMMFTw &MSFQFSUPSJDSFDRVFIBVSJFO EJODMPVSFQFDFTNÏTDPOF HVEFTQFSBMQÞCMJDRVF GPSB EFMT GBNJMJBST J BNJDT EFMT NVTJDT UBNCÏOIJIBWJBRVF IJBOËWFNTFOTFDBQDPNQSP NÓT6OBQFÎBEFTDPOFHVEB P QSPNPDJPOBM FTUBSJB CÏ QFSÛ  4VQPTP RVF BM TFS HSBUVÕU TFSWFJY DPN B QSPWB EBDDFQUBDJØ QFS B JODMPVSF MFT QFDFT FO DPODFS UT EF QBHBNFOU /P IBHVÏT FTDSJU BRVFTUB DBSUBTJOPGPTQFSMBQÒTTJNB RVBMJUBU EFM TP EFM DPODFSU RVFFNWBJOEJHOBS&SB FO QSJNFSMMPD JSSFTQFDUVØTBNC MBQSÛQJB#BOEBRVF QFSTPSU FMMTOPIPQPEJFOBQSFDJBS* UBNCÏQFSBOPTBMUSFT FMQÞ CMJD KBRVFOPSFTQFDUBWBFMT TPOTPSJHJOBMTEFMFTDFOBSJ

+CV

&OWJBOhTMFTUFWFTDBSUFT &OWJBOhTMFTDBSUFTPGPUPTEFOÞODJBBNCFMOPN EBEFTJ%/* t²TPCMJHBUPSJFMOPN EBEFT%/*PQBTTBQPSUEFMBVUPSt$BQEPDVNFOURVFFOTTJHVJFOWJBU TFSËSFUPSOBUt&M505FTSFTFSWBFMESFUBSFEVJSJFEJUBSMFTDBSUFTRVFIPSFRVFSFJYJOJQVCMJ DBSBRVFMMFTRVFDPOTJEFSJPQPSUÞt/PFTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒODJBOJTBUFOESBOWJTJUFTP USVDBEFTSFTQFDUFFMTPSJHJOBMTFOWJBUTPQVCMJDBUT $-MFØ OB#BEBMPOBCBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN 

1-FDUPST1BH1BH1BHJOEE727%DGDORQD
& T U J N BE B &M F O B 'S B O D J T BNC MPCKFDUJV EBQSPWBS VO OPV1&3*RVFDPNQUÏTBNC MBQSPWBDJØ EF M"KVOUBNFOU EF #BEBMPOB MFT DPMÛOJFT EF 4BOU +PSEJ J 4BOU "OUPOJ EF $BOZFU EFDJEFJYFO UJSBS FOEBWBOUFMTSFTQFDUJVTQSP KFDUFTEVSCBOJU[BDJØEFMFT EVFT DPMÛOJFT &M  FMT QSPQJFUBSJTJWFÕOTEFMB$P MÛOJB 4BOU +PSEJ EFDJEFJYFO BQSPWBSMVSCBOJU[BDJØ FMDPTU EFMBRVBMBOJSJBBDËSSFDEFMT WFÕOT&OFMUSBOTDVSTEFMFT PCSFT M"KVOUBNFOU OPUJmDB RVFQFSQPEFSVSCBOJU[BSDBM JOUSPEVJS EFUFSNJOBEFT NP EJmDBDJPOT FOUSFMFTRVBMT FM TPUFSSBNFOU EF MFT MÓOJFT EFMFDUSJDJUBU J MB MÓOJB UFMF GÛOJDB 'JOBMNFOU TBSSJCB B MBDPSEBNCFMHPWFSONVOJ DJQBMRVFMBDPMÛOJBBWBOÎBSJB FMTEJOFSTEFMPCSBDJWJMOF DFTTËSJBQFSTPUFSSBSMFTMÓOJFT JRVFM"KVOUBNFOUSFUPSOBSJB EFTQSÏTBRVFTUTEJOFST-FT MÓOJFTFMÒDUSJRVFTFTTPUFSSFO TFOTFEJmDVMUBUQFSÛOPQBTTB

MPCSBDJWJMQFSBMBQSFQBSBDJØ EBRVFTUTPUFSSBNFOUUFMFGÛ OJD"SBSFTVMUBRVFFMTWFÕOT RVF IBO IBHVU EF GFS VOB PCSBFOMBTFWBQSPQJFUBU EFT EFMMBWPSTmOTBSBIBOIBHVU EFGFSVOBWBMCBODBSJQFSTJ NBMNFUJFO FMT DBSSFST "DB CBUTFMTDBSSFST M"KVOUBNFOU OP BDDFQUB FM MMJVSBNFOU EF MPCSBQFSRVÒFTUËJOBDBCBEB NBODBFMTPUFSSBNFOUEFMB UFMFGPOJB J FMT WFÕOT IBO EBOBS QBHBOU FMT JOUFSFT TPTEFMTBWBMT5PUQMFHBUVO EFTHBWFMM 4SB &MFOB 'SBO DJTFNQPUEPOBSWPTUÒVOB TPMVDJØQFMDBTRVFMJBDBCP EFYQPTBS -JQSFHVOUP NÏT RVF SFT QFSRVÒ B BRVFTU QSFTJEFOU OPNÏT MJ NBODB GFSVOBWBHBEFGBN BOBSB -PVSEFTQFSRVÒFTQSPEVFJYJ VONJSBDMFPFODBEFOBSTFB M"KVOUBNFOU QFSRVÒ FM SFHJ EPSEVSCBOJTNFJPBMDBMEFMJ DPODFEFJYJOWJTJUB

BJYÓBNCMFTUFMFGÛOJRVFT KB RVF MB DPNQBOZJB FYQPTB RVFNBMHSBUMPCSBDJWJMBDB CBEB OPFTQPUGFSFGFDUJWB MBDPOOFYJØQFSRVÒ TFHPOT M"KVOUBNFOU BRVFTUB TIB EFEVSBUFSNFRVBOFTUJHVJ mOBMJU[BEBMVSCBOJU[BDJØFOMB TFWBUPUBMJUBU5PUFTMFTPCSFT EVSCBOJU[BDJØ TBDBCFO FY DFQUFMB%JBHPOBMEFMB$PTUB #SBWBEFMBRVBMTFOIBEF GFSDËSSFDM"KVOUBNFOU1BT TBUTBOZT QFSmTVSCBOJU[B BRVFTU WJBM %FT EF MMBWPST FOTIFNCBSBMMBUQFSGFSFGFD UJVFMTPUFSSBNFOUEFMBMÓOJB UFMFGÛOJDB J BJYÓ EPOBS QFS BDBCBEB MVSCBOJU[BDJØ 'B VOT EPT NFTPT 5FMFGØOJDB WBEFNBOBSQFSNÓTQFSPCSJS FMDBSSFS5BNBSJVQFSTPUFSSBS mCSB ÛQUJDB QFS B M)PTQJUBM (FSNBOT5SJBTJ1VKPM"QSP GJUBOU MBWJOFOUFTB BRVFTU QSFTJEFOUWBUPSOBSBJOTJTUJS QFSTPUFSSBSMFTOPTUSFTMÓOJFT UFMFGÛOJRVFT QFSÛ 403 13&4"&OTBEPOFNRVFB BRVFTU DBSSFS OP FT WB GFS

/HFWRUV

"MBUFODJØEFMB4SB&MFOB'SBODJT

+PBRVJN#BSSFSB.PSSPT VOQSFTJEFOUQSFPDVQBUJFNQSFOZBU 

IRWRGHQÙQFLD

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

/JOHÞQPU BSSFHMBSIP 

"RVFTU KPD JOGBOUJM JOTUBMrMBU BMBQMBÎB0SJPM.BSUPSFMM GB EJFTRVFFTUËFOBRVFTU FTU BU %JWFS TPT QBSFT EF MFTDPMB+VOHGSBVIFNUSVDBU BM"KVOUBNFOU QFSÛEFNP NFOUTFOTFSFTQPTUBQPTJUJ WB&ODBSBFTUFNFTQFSBOU QPUTFSIBVSFNEBSSFHMBSIP OPTBMUSFT +ÞMJB#FSUSBO #BEBMPOB 

2VJFSFTDPMBCPSBS 7PMTDPMrMBCPSBS DPMrMBCPSB

*OGØSNBUFBRVÓPFO*OGPSNBhUBRVÓPB

727%DGDORQD

XXXBGSJDBOPTNJSBDPN

 

1-FDUPST1BH1BH1BHJOEE        
/HFWRUV

9FNFOFJFTDPOnJDUJWFT &MCBSDFMPOÒTOPUÏDBQ'BS DPN FM E"MFYBOESJB OJ DBQ $PMØTDPNB3PEFT OJB(J CSBMUBSMFTDÒMFCSFTDPMVNOFT E)ÒSDVMFT /PNÏT IJ UFOJN USFT YFNF OFJFT

&M T BOZT IBO QB T T BU M FT DPTFT TIBO BOBU BSSFHMBOU "MUSFT TPMVDJPOT IBO EPOBU MMPDBVOBQSPTQFSJUBURVFIB BDPOTFHVJUBSSBDPOBSFMTTFS WFJTRVFWBOGFSFOBRVFMMFT ÒQPRVFT

"RVFTUFTYFNFOFJFTOPWBO TJHOJmDBSQFSBMBOPTUSBDJV UBUDBQNFOBEFUSJPNG DBQ NFOB EF TÓNCPM CÒMJD DBQ FTUËOEBSE SFQSFTFOUBUJV /P SFT EF UPU BJYÛ 1FS FMT CBEBMPOJOT WB TFS VO SFJO DPSQPSBNFOUBMBDFOUFOËSJB JOEÞTUSJBCBEBMPOJOBRVFOP MBWBPNQMJSEIPOPSOJHMÛSJB TJOØ BM SFWÏT MB WB FOWPMUBS EFOÞWPMTEFGVNJNBMTPMPST EVSBOUNPMUTBOZT

&TWBQSPQPTBSFOEFSSPDBSMFT JFTWBDFMFCSBSVO3FGFSÒO EVNWBOTPSUJSHVBOZBEPSTFM QBSUJEBSJTEFDPOTFSWBSMFT

"RVFTUSFDPSEQFMTDJVUBEBOT EF#BEBMPOBWBTFSGVOFTUJ FOTMFTNJSËWFNBNCSBODPS JUSJTUFTBKBRVFFOTIBWJFOGFU NBMCÏMBNCJFOU

KBTPNBDBTB KBFTUFNFOMB OPTUSBDPTUB #BEBMPOB KB OP ÏT VO OÞWPM QVEFOU+BÏTVOBQMBUKBOF UBMFTYFNFOFJFTFTEJTUJO HFJYFONPMUCÏ 4JBRVFTUQVOUEFSFGFSÒODJB FMEFDPSÏTTJN MJMtMVNJOÏTTJN QFSFYFNQMFFODJOUFTFMÒD USJRVFT FO FTQJSBMT P FO MJ OFFTDPODÒOUSJRVFTJBMDBQ EBNVOUVOTGBSTFOVOPWB SJT DPMPST J FO FMT CBJYPT BQSPmUBOU MPCSB RVF KB FTUË GFUBPBNQMJBSMBTJDBMHVÏT BEBQUBSMPTQFSCJCMJPUFRVFT TBMFTSFDSFBUJWFTJEFTCBSKP 5SBOTGPSNBOU FM WPMUBOU FO [POFTBKBSEJOBEFTBNCEPMMT EBJHVBPOTIJSFnFDUJSFOMFT YFNFOFJFTJMMVNJOBEFTDSFD RVFQPESJBTFSCPOJD BDPMMJEPS JBGBWPSJSMBDJVUBUJMBOPTUSB DPTUB

1FSQBSEFMTCBEBMPOJOTFTWB WFVSFBNCNBMTVMMTBRVFTUB EFUFSNJOBDJØJNPMUTOJIJWBO FTUBSEBDPSE 1FSÛQFSQPDPQUJNJTUFTRVF TJHVFN QPEFN QFOTBS RVF EFT EBMUB NBS TØO VO QVOU EFSFGFSÒODJBFOMFTOPTUSFT QMBUHFT 5BOUTJBSSJCFNBNCWBJYFMM DPN FO VOB iHPMPOESJOB i P FO VO TFO[JMM QBUJ EF WFMB EFTFHVJEBFOTBEPOFNRVF

5FSFTB#BUMMF

QRWÍFLHVGHOVOHFWRUV

CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

1SPDFTJØOEF/USB4SB%F'ÈUJNBQPSMBTDBMMFT EF#BEBMPOB 'ÈUJNBZMBCBOEBEFNÞTJDB

1SPHSBNBEFBDUPT %PNJOHP EF NBZP B MBT 4PMFNOF NJTB FO MB JHMFTJB EF4BOU"OUPOJPEF-MFGJËB MBT 4BMJEBTPMFNOFEFMBQSPDFTJØO EF/VFTUSB4F×PSBEF'ÈUJNB 1BTPEF4BOU+PTÏQBUSØOEFMB IFSNBOEBE 

1-FDUPST1BH1BH1BHJOEE3FDPSSJEP *HMFTJBEF4BOU"OUPOJP DBMMF 1FSF[(BMEØT 1MB[B5SBGBMHBS .BSRVÏTEF4BOU.PSJ %S#BT TPMT 3POEBEF4BOU"OUPOJ 4BOU$JQSJBOPIBTUBMB"WEB E"NFSJDB EPOEFmOBMJ[BFTUF BDUPRVFDVFOUBDBEBB×PDPO OVNFSPTPTmFMFT 4FJOWJUBFTQFDJBMNFOUFBMPT OJ×PTRVFIBOIFDIPMBQSJNFSB DPNVOJØOFTUFB×P ZBMBDJV EBEEF#BEBMPOBQBSBBDPN QB×BSBMBWJSHFOEF'ÈUJNBFO FTUBUSBEJDJPOBMQSPDFTJØO

#BOEBEFDPSOFUBZUBNCPSFT 1BTPEFM4BHSBEPDPSB[ØOEF +FTÞT $PSUFKPEFNVKFSFTEFNBO UJMMB /J×PT EF MB QSJNFSB DPNV OJØO &TUBOEBSUFT QSFTJEFODJBEFMBT BVUPSJEBEFT 1BTPEF/VFTUSB4F×PSBEF 

$POMBDPMBCPSBDJØOEFM"ZVO UBNJFOUPEF#BEBMPOBZMB(F OFSBMJUBUEF$BUBMVOZB -BIFSNBOEBE4UNP$SJTUP3FEFOUPS Z/VFTUSB4F×PSBEFMB4PMFEBE FT UBCMFDJEBFOMBJHMFTJBEF4BOU"OUPOJ EF-MFmË727%DGDORQD
1(&52/¶*,48(6

*OGPSNBDJËQSPQPSDJPOBEBQFS10.1"4'Á/&#3&4%&#"%"-0/" 4"

+04&1#"3²4*."35¶ -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

&/$"3/"$*»/53&/"%036*; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+04²36*;("--"3%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+04&'*/"$0-0.&3/"7"330 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

&%6"3%'*(6&3"4*#«º&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"7"--&4"/504 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

$"3.&/&(&"034 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+04&'"(«;26&;36*; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# #"3#"3"(».&;."35¶/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

.*(6&-#3"70(«;26&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

3&.&%*04("3$¶".03&/0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# +6-*«/(».&;+*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# 3*$"3%0(0/;«-&;30%3¶(6&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# %*0/*4*0-»1&;%63"/ -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# +6-*"-0;"/0)&3/«/%&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# &%6"3%0("3$¶"4&.&-* -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# $0/$&1$*»1"3%0#"(²4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# 4&#"45®40-®*%0.µ/&$) -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'# $0/$&1$*»5&36&-«-7"3&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

."/&-.&%3"/0$"1*--" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$01"-0.04«&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+6"/.&4"530:" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

7*$&/±4&(63"1"-0.»4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

"/50/*030%3*(0."5&0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

1*-"3«-7"3&;+6-*«/ -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

"/(&-$)"35&4"63"4 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

"/"$6&7"4("7*-«/ -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

."3¶"("3$¶"+*.²/&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+0"/%&&4$"-"%"30%3¶(6&; -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

"/50/*"+6"/*4645 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+03(&--01*4("--"3%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

+0"/--0/(6&3"4*50/%0 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

."3*/".0/5030$"$)*/&30 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$0+04².03&3" 30.&30 -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

'3"/$*4$0+"7*&3035&(" 7&(" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

&-*"43".04."4" -FTFYÒRVJFTWBOTFS FMEFNBJHBMh0SBUPSJ1'#

"HSBÕNFOUTJBOJWFSTBSJT &TRVFMFTBMBSFWJTUBFM505 4JWPMQVCMJDBSVOBFTRVFMBBMBSFWJTUBFM505 USVRVJhOTPQBTTJQFSMBOPTUSBPmDJOB $-MFØ POFS#BEBMPOBr 5FMr 727%DGDORQD

OFDSPTQBHJOEE

        
KRU¶VFRSV ®3*&4 BM

$3"/$ BM

#"-"/±" BM $"13*$03/ BM

'PSUBDPOOFYJØBNCMB NBSF BNCFMMBUSPCB SFVTVQPSUJDPNQSFO TJØ DPTB RVF VT GBSË TFOUJS RVFOPFTUFVTPMTJRVFTPV JNQPSUBOUT QFS BMHÞ " QBSU RVFUJOESFVVOTEJFTHFOJBMT B MB GFJOB J BJYÛ VT EPOBSË DPNPEJUBU%FUPUFTNBOFSFT IFVEFUFOJSFODPNQUFRVF FTUBSFVNPMUWBSJBCMFTFOMFT FNPDJPOT

5JOESFVNPMUHFOJ UPU CÏQFSMFTUBUOFSWJØT BNCFMRVFVTUSPCFV RVFFODBSBRVFTJHVJUFNQPSBM VT DSFB TJUVBDJPOT VO UBOU DPOnJDUJWFT1FSÛOPVTIFV QBTEFEFTFTQFSBS BMDPOUSBSJ BTTFHVSFVWPTQSJNFSBNFOU RVFMFTDPTFTRVFVTUSFVFO EFQPMMFHVFSBSFBMNFOUWBMFO MB QFOB TJ ÏT BJYÓ CVTRVFV SFNFJT

-BVUPSJUBURVFVTEF NPTUSBSBO FMT BMUSFT TFSËFMQVOUEFQBSUJEB EFMBWPTUSBSFWPMVDJØQFSTP OBM&MWPTUSFJODPOGPSNJTNF EFTUBDBSËFMGFURVFTBCFVFM RVFWPMFV"JYÛÏTVOBDPTB NPMUMMPBCMF QFSÛIFVEFUFOJS FODPNQUFFMGFURVFIFVEF NBOUFOJSMBDPOmBOÎB TJNÏT OPFOBMHÞ KBRVFCFOTPMT UBNQPDVTBOJSJBCÏ

%JFT EF DSFJYFNFOU FOFMUFNBEFEJOFST ÏT CP EF GFS BMHVOB JOWFSTJØTFHVSBPEFQFOTBS FO DPN IFV EBQSPmUBS FM RVFUFOJV-FTWPTUSFTJEFFT SFTQFDUFBBRVFTUUFNBTFSBO DPODSFUFTJEJSFDUFT)FVEF UFOJSQSFTFOURVFMBHFOUEFM WPTUSF WPMUBOU VT OFDFTTJUB PTJHVJRVFIFVEFTUBSQFO EFOUTEFMRVÒ

5"63& BM

--&» BM

&4$031¶ BM "26"3* BM

1FS WPTBMUSFT TFSBO 1FSmUFOJVVOTEJFT 6TWFJFVNPMUBOJNBUTJ 5PUJRVFMBTPSUOPTFSË EFDJEJUTBQBTTBSIPMB NBSEFCÏFODPNQBO ZJBEFMFTWPTUSFTBNJTUBUTJ PCFSUTBDPOÒJYFSHFOUOPWB *UPUBOJSËGPSÎBCÏ VTTPSUJSË UPUNÏTPNFOZTDPNWPMFV FODBSBRVFVTIBJHEBWJTBS RVF FM UFNB EF WJBUHFT ÏT NJMMPSEFJYBSMPEFCBOEB KB RVFTFSËMÞOJDQVOUFOFMRVF OPUJOESFVTPSU

FMRVFVTGBSËDPNQBO ZJB BM MMBSH EBRVFTUT EJFT MFT DPTFT UBNQPD VT IBO EBOBS NBMBNFOU KB RVF OP IJ IB TPSU FO MBU[BS QFSÛ MB WPTUSB FDPOPNJB UÏ UFOEÒODJFT B QVKBS EF CPOB NBOFSB 5BNCÏ UFOJV VOB GPSUB DPOOFYJØ BNC MB HFOU RVF VT FOWPMUB EPOBOUWPT NPMUBTFHVSFUBU

EF NPMUB TPSU -FT DPTFTTFVTQPTBSBO NPMUCÏJHBVEJSFVEFMBDBQB DJUBUEFTRVJWBSFMTQSPCMFNFT EVOBNBOFSBOBUVSBMJTJNQMF "JYÛÏTNPMUCPJTJUFOJNFO DPNQUFMBGBDJMJUBUBNCMBRVF QPESFVGFSEJOFST FODBSBÏT NJMMPS &MT EJOFST OP GBO MB GFMJDJUBU QFSÛ EF WFHBEFT IJ BKVEFO

EJFT EF CPO SPUMMP QFSÛ IFV EF UFOJS QSFDBVDJØ VTIFVEFEJWFSUJS QFSÛUBNCÏIFVEFUSPCBSMB NBOFSBEFDFOUSBSFMWPTUSF DBQ FO MFT DPTFT TFSJPTFT RVFOFDFTTJUFOEFMBWPTUSB SFTQPOTBCJMJUBU %F UPUFT NBOFSFT UJOESFV MB CPOB DPNQBOZJB EFMT WPTUSFT BNJDTJBNJHVFT

#&440/4 BM 7&3(& BM

4"(*5"3* BM 1&*904 BM

6TQPEFVTFOUJSNPMU 6TDPTUBSËDPODFOUSBS &TUBSFVNPMUQSFPDV - FT DJSDVNTUËODJFT QBUT QFS UPU OP DBM FM RVF IBHJ EF WFOJS WJOESË J FM RVF OP WJOHVJ FT QFSRVÒOPDPOWÏ)JIBQPT TJCJMJUBUTEFEJTDVTTJPOTBNC HFOUEFGPSBEFDBTB BMHVO DPOFHVU PUBNCÏBMHÞRVFOP DPOFJYFVEFSFTQFSÛRVFVT GBQPTBSEFNBMIVNPS IFV EF QSFOESF QBDJÒODJB RVF UPUIPNFTUËNBTTBDSJTQBU

DPOUFOUTEFDPNVTWB UPU MBGFSNFTBBNCMB RVFVTNPWFVÏTJNNJMMPSBCMF JBJYÛÏTEFOWFKBS-BWPTUSB TFSFOJUBUEFTUBDBMFTWPTUSFT RVBMJUBUT J BKVEB B RVÒ MFT QFSTPOFTRVFVTOFDFTTJUFO UJOHVJOFMWPTUSFSFDPM[BNFOU FO FMT TFVT QSPCMFNFT 1SFQBSFVWPTQFSGFSEFDPO TFMMFSTEFTJOUFSFTTBEBNFOU

RVF FTUFV WJWJOU TF VT FTUBOU GFOU NPMU QFTBEFT TPCSFUPUFOFMDBNQ MBCPSBM UJOHVFV QBDJÒODJB J OP VT QSFDJQJUFV "M MMBSH EBRVFTUTEJFTIJIBVOBHSBO GBDJMJUBUEBDBCBSBNCFMTOBT TPTQMFOTEFUPUJRVFQVHVFV EFTFODBEFOBS VOB FYQMPTJØ EFOFSWJTBNCDPOTFRàÒODJFT JNQPSUBOUT

WPTFOMFTDPTFTQFSÛ OP UJOESFV QSPCMFNB 5SJHVFVBTPMVDJPOBSMFTDPTFT QFSÛFOTPSUJVCFOQBSBUT)FV EFTUBSDPOUFOUTQFSRVÒQPD BQPDTFVTWBOPCSJOUQPSUFT BRVÒFMWPTUSFDPOFJYFNFOU TJHVJ NFT DPNQMFSU NBJ FT DPOFJYOJTFTBQUPUQFSÛRVBO NÏTTBQSÒONÏTTFHVSFTUBS VONBUFJY

SDVVDWHPSV/JWFMMEJGÓDJM

/JWFMMGËDJM

0NQMJVMFTDBTFMMFTCVJEFTEFMSFRVBESFEFYRVBESBUTBNCYJGSFTEFMhBM/PThIBEFSFQFUJSDBQOÞNFSP FOVOBNBUFJYBmMBIPSJU[POUBMPWFSUJDBMOJTVCRVBESJDVMBEFY 1FS4VEPLVT8FCDPNQBHJOEE

727%DGDORQD
SDVVDWHPSV 

 

5"305"3"/%" {5JFOFTEVEBTFOFMBNPS /FHPDJPZTBMVE{&SFTTFOTJCMF

  ``-MÈNBNF.BZPSFTEFB×PT$PTUFMMBNBEBSFE mKBå.ØWJMå"1$PSSFPT 4BCBEFMM#$//$4

 

,"*."5"305 03*&/5"$*»/)6."/"

4PMVDJPOTBMBTFDDFDPOÛNJDT

    

"ZVEB&TQJSJUVBM7*4"

5&-

7$5275(,., 5,78$/(69(/$6

$f26126$9$/$1 7HO 0DUWD

1FS1BV7JEBM

&-&/"5"305 7*4"

)03*5;0/5"-4

7&35*$"-4

 .BTTB SËQJEB QFS QFSESF FMUFNQTBNCJOUFSNFEJBSJT $JODOÞNFSPTEFDBSSFS $BMMËEVSBOUMBQSPNFUFOÎB $PNRVFÏTMMFVHFSQSBDUJDB FMWPMMMJVSF6ORVBSUEF EVFT4FOZBMRVFFO4FSSBU TIB NBSFKBU +VTU BM NJH EFM SJCËT  -0SJPM B MB DÞSJB DPNBDBTB1BSF mMM J FTQFSJU TBOU B MB QFSJGÒSJB EF #BSDFMPOB  3FDVST QFS FNCPMJDBS MB USPDB "SJE TBDTFKBU QFS BDBCBS BNC MB HBMJQËOESJB  "VUPSJUBU BNCDBMFSTBMBCVUYBDB/PV CVJEB²TBMCVSBU RVFÏT VOUFJYJU DPNBMBGFMFMGFMÓ 5BDBBMBDÛSOJBDBVTBEBFO QMFDBUBDMJTNF-ÞMUJNDPQ RVF WB TFS GPTD %SFUT RVF IBOEFQSPUFHJSFMTHVËSEJFT -JNJUFOMBMMJCFSUBU'BEF NBMHVJQBS UBOWFSEJWJTDØT 1SPB EF QSPB  $MPTDB QFSGFSVMMFSFTBMBDBTBEFM NPOBSDB 4PWJOU FTUË BMU QFSÛ BRVÓ EF DVM  ;FSP BMFTRVFSSB2VFFTUSPCBB EJTQPTJDJØ4VSUFOEFMUFOEBM QFSFOUSBSBMB%BMNËDJB "JHVB J DPDPESJMT &YDVSTJØ QFS DBVTB EF GPSÎB NBKPS 6OUBVSØDPNVOQFTTJD EF MMVN .ÏT MMFVHFS RVF MMFVHFS JCSFV

+P JOBNPWJCMFÏTVODPN QPTU EF JPEF 6MMT TFNQSF B MBHVBJU EFM RVF QBTTB BM DBSSFS%PTNJM$BWBMMFSJB QFS BTTFHVSBSTF MB DPOUJ OVÕUBUEFMFTQÒDJFT"MDPSEFM QJPD²TEJHOFEBQMBVEJS GB QSËDUJRVFT FO FM SPEBUHF &M SÓOYPM EF MB $BSVMMB  6OBHSFHBBMBNBMFUB7BJ WFOT NBSÓUJNT " UPU FTUJSBS EPCMB  2VJOB TJUVBDJØ NÏT EJGÓDJM RVBO UBDVTFO EFTUSFU&YDÏTEBJHVBRVF WBBDBCBSBNCMBCBSSJBEB 6OJHSËDJFT/JEFMUSJDJDMF OJEFMBCJDJEFMCMBU1BSMBOU EFMBCJDJRVBOÏTGFUBTFOTF DBSCPOJ  'BSDJB EF NBMB NBOFSB FM CÒTUJB E&TDJQJØ 'BDJ DØSSFS FM DBWBMM CFO BNVOU  -B QBSU NÛCJM EF MFOUSFOBNFOU 3FTUBWB EF UBMNBOFSBRVFOPNÏTQPEJFO TFSSBNQFMMT1MBOZQFSMB SVNCB DBUBMBOB $PN TBMUBS QFM CBMDØ QFSÛ BM DPOUSBSJ 1MPV JUPUÏTCVJU$PMPSB JOFTBMBQBSFUEFMBCBTÓMJDB 5ÏNPMUTOÞNFSPTQFSBDBCBS DBJHVU/PTPMNPSJSQFS BDDJEFOUBOTQFSFYQFSJNFOU "QBSUBSÏEFUPUJEFUPUIPN &MTÞOJDTBSCSFTEFDJVUBU DPNFTUJCMFT5PUEFOFVRVF DBBBBBBBVVVV

727%DGDORQD

QBHJOEE"UFODQFSTPOBMNFOU 5PSOBSË 5SVDBSË 2VBO &MTTFVTTFOUJNFOUT $0.130#")0505 EFIBNBIQNUG UN "QUDPE B

7$5270$5,1$ /$6 + 5(638(67$6 48(%86&$6/$6 (1&2175$5É6

££//É0$0(

 9,6$(&21Ð0,&$

 606 HQYLDPDU \WXSUHJXQWDDO 

0$(675$'(5(,., 5HLNL KRUDVFRQYHQLGDV

7(/ 3UHFLR)LMR½3UHFLRPyELO½0D\RUHVDxRV

&.#36+"%" 5*&/%" &405²3*$"

1SPEVDUPT&TPUÏSJDPT Z"SUÓDVMPTEF3FHMP

5FBUJFOEPQFSTPOBMNFOUF

$63404%&

5BSPU /VNFSPMPHÓBZWFMBT 4FNJOBSJPEF3FJLJ

5FM $(àFMMJ'FSSFS +UP.FUSP1FQ7FOUVSB        
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
=ÁSLQJ %JKPVT EFNBJH

%JWFOESFT EFNBJH

I &OUSFWJTUFT

%JTTBCUF EFNBJH

I %JWVMHBUJV

%FCPDBFO CPDB

%JVNFOHF EFNBJH I "VUPNPCJMJTNF

I 1FMrMÓDVMB

)FSNBOP .BZPS

%JMMVOT EFNBJH

3PDLZ

(1.ÛOBDP 

I 4ÒSJF 'ÓTJDBP2VÓNJDB5FSDFSBUFNQP SBEBEhBRVFTUB TÒSJFRVFQBTTB BMh&TDPMB;VSCB SÈOEF.BESJE

$BEBTFUNBOB MBQFSJPEJTUB /ÞSJB$PMM QSFTFOUBBVO QFSTPOBUHF

727%DGDORQD

QBHJOEE

3PDLZ#BMCPB ÏTBMhIPTQJUBM BNCFMEVCUFEF TJQPESËUPSOBS BMMVJUBS&MT TFVTTPNOJT EFHVBOZBSFM DBNQJPOBUEF QFTPT

)FSNBOP.BZPS NPTUSBEJGFSFOUT TJUVBDJPOTSFBMT EJGÓDJMTEFMB WJEBRVPUJEJBOBI &TQPSUT &NJTTJØFO EJSFDUFEFM(SBO 1SFNJEF.ÛOB DP EF'PSNVMB BUSBWÏTEF 57'VUCPM$BU 3FQËTB MhBDUVBMJUBUGVUCP MÓTUJDBEFMhËNCJU DBUBMË

        
LPPRELOLÁULDKOOQDKNKÀTKC

/DPLOORUVHOHFFLÓLPPRELOLÁULDGHO%DUFHORQÈV1RUG

-BWFOEBEFQJTPTEFTFHPOBNËDBVNÏT EVO *NNPCJMJBSJB t "M NBSÎ TF HPOT EBEFT EFM EBSSFS JO GPSNF EF M*OTUJUVU /BDJPOBM E&TUBEÓTUJDB FT WBO WFO ESFFOFMDPOKVOUE&TQBOZB IBCJUBUHFT MB RVBM DPTB TVQPTB VOB SFDVMBEB EFM SFTQFDUFBMNBUFJY NFTEFMBOZQBTTBU&MNBKPS EFTDFOT DPNKBIBQBTTBUFO NFTPT BOUFSJPST MIBO QBUJU FMTQJTPTEFTFHPOBNË BNC VOB CBJYBEB EF WFOEFT EFM NFOUSFRVFFMTQJTPT OPVTFTUBOSFTJTUJOUVOBNJDB NJMMPSMBDSJTJ BNCVOBDBJHV EBEFM 4JNJSFNMFWPMVDJØEFMNBSÎ

NJOTB QFSÛ RVF QPU JOEJDBS MJOJDJEVODBOWJEFUFOEÒODJB $BMESËFTQFSBSMFTEBEFTEFMT QSPQFSTNFTPTQFSTBCFSDPN FWPMVDJPOBFMNFSDBU -*/& IB JOGPSNBU RVF EFMT JNNPCMFT WFOVUT BM NBSÎ  WBO TFS OPVT B N C F M   E F M UPU B M J EF TFHPOB NË 1SPQ EFMEFMTIBCJUBUHFTFSFO MMJVSFTJOPNÏTM EFQSP SFTQFDUF BM GFCSFS DBM EFT UFDDJØ PGJDJBM $BM EFTUBDBS UBDBSRVF QFSQSJNFSDPQFO QFSÛ RVFMBWFOEBEFQJTPT NPMUTNFTPT TIBQSPEVJUVO MMJVSFT IB CBJYBU QSPQ EVO MMFVHFSJODSFNFOUFOMBDPN  NFOUSF RVF FM EF QSP QSBWFOEBEFQJTPT FODPODSFU UFHJEFT IP IB GFU OPNÏT VO EFM ²TVOBQVKBEBNPMU  +BVNF.POUTFSSBUJ7JWFT (FTUPS"ENJOJTUSBUJV$PMMFHJBU "TTFTTPS'JTDBM "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB "ENJOJTUSBEPSEF'JORVFT

"44&4403&.-&401&3"$*0/4*..0#*-*®3*&4 &/5054&-4"41&$5&4 '*4$"- -&("'*/"/$&3 "%.*/*453"5*6

($0.13" (7&/%" (--0(6&3 (53"41"4404

-0$"-4&/--0(6&3 ;0/".&3$"5503/&3 N QMBOUBCBJYB NEFTØUBO1SFVB$POTVMUBS $4"-7"%03&413*6 -MPSFEB NF $*/%&1&/%&/$*" N QBUJEFN F ;0/"-"1-"/" NTFNJTÛUBO WFOUBMhFYUFSJPS"DDÏTGVSHPOFUFT F $'3"/$&4$%&1"6-" KUP$.BS ‹QMBOUB N N N .PMUBMMVNJOPTJUBU -0$"---0(6&3$"3/Á440-&%"%FOUSFTPMDPNFSDJBM N NPMUBMMVNJOPTJUBU FO QFSGFDUFFTUBUF -0$"---0(6&3$1307*%µ/$*"N QMBOUBCBJYB NTÛUBO F 1"3,*/(--0(6&3"WEB.PSFSB $PUYF.JUKË F -0$"---0(6&3;0/".&3$"5503/&3NFOQMBOUBCBJYB NEFTÛUBOF 0'*$*/"--0(6&3N ‹QMBOUB BTDFOTPS BMDPTUBUBVUPQJTUB"NJOEFM DFOUSFFOQFSGFDUFFTUBU 1SFDJPUPUBMF -0$"---0(6&3$®/(&-(6*.&3®N FOUSFTPMF -0$"---0(6&3N BMDPTUBUBKVOUBNFOU ‹QMBOUBBNCBTDFOTPS FEJGJDJEhPGJDJOFT .PMUBMMVNJOPTJUBUF -0$"---0(6&33".#-"4"/5+0"/CBJYPTN EFQBUJ QJTN *EFBMBCBJYNBHBU[FNPUBMMFSJBEBMUPGJDJOFT'JODBTFOTFWFÕOT F -0$"---0(6&33#-"45+0"/(6*9&3&4N [POBEFQBTF -0$"- --0(6&3 Y Y  N $$BTUJMMFKPT 4FOTF WFÕOT .BHBU[FNUBMMFS'ËDJM$BSHB%FTDBSHBF -0$"---0(6&3$4&-7" 4BOU$SJTU UJFOEBN F -0$"---0(6&3$53".6/5"/"#6'"-® N JNQFDBCMFF

("%.*/*453"$*0/4 ("44&4403".&/5 (J(&45*«*..0#*-*®3*"

-0$"---0(6&3$0-*7&3"4 4JTUSFMMT NF -0$"---0(6&3$(*30/"#6'"-®N NBHBU[FNUBMMFSF

1*404*$"4&4&/--0(6&3

5*"/" UPSSFBÕMMBEBFOMMPHVFS IBCEPCMFT CBOZT YFNFOFJB UFSSBTTFT KBSEÓ HBSBUHF FOQFSGFDUFFTUBU BEPTNJOVUTEhBVUPQJTUB F 1*4--0(6&3$*/%&1&/%µ/$*" #6'"-® ®UJD UFSSBTTBN IBC TBMØ N TBGBSFJH DVJOB CBOZ QBSRVFU BDBCBUEFSFGPSNBU BTDFOTPSF 1*4--0(6&315(&4"/5+03%* #6'"-® IBC DBMFG BQMBOUBF 1*4--0(6&3;0/"#6'"-®N DPOPTJONVFCMFT IBC VOBTVJUUF N UFSSB[B PSJFOUBMTVS DBMFG "" BTDFOTPS UPEPJNQFDBCMF QLPQD F 1*4--0(6&3 0#3"/07"$&EVBSE.BSRVJOB IBC CBOZ CBMDØ QBSRVFU DBMFGJBJSFDPOEJDJPOBU QBSRVJOHJUSBTUFSPQDJPOBM F $1037&/*3IBC CBMDØO HBMFSÓB NVDIBDMBSJEBE TJOBTDFOTPSF 1*4--0(6&31--"1-"/" IBC CBMDØ UPUFYUFSJPS SUTFOTFBTDF

1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1"3,*/(4*53"45&34&/--0(6&3 1-"±"-"1-"/"

/"64&/--0(6&3 /"64&/--0(6&3*/%6453*"-4$0.&3$*"-4 10-¶(»/#0/"7*45" B QBSUJSEFNFOEVFTQMBOUFTF /"7&&/"-26*-&3NQMBOUBCBKB$1SPHSÏTQVFOUFTHSVB,8EF GVFS[BF /"6"--0(6&3#BSDFMPOB[POB! $#BEBKP[ N F /"6"--0(6&31PM-FT(VJYFSFT N FRVJQBEBDPOJOTUBMBDJPOFTF

7&/%" -0$"-7*7&/%"$*/%Á453*" O N TBMJEBIVNPT3FGF

*14#4+1C*14#5C*14#52NCÁC$CTÎFG/CNF´P6GNU #RCTVCV$#&#.10# $CTEGNQPC (#:|YYYIGUVQTKCOQPVUGTTCVEQO

QBHJOEE

727%DGDORQD
1..')+#6

$*(17('(/$3523,('$',102%,/,$5,$

&2/(*1ž

) , 1 4 8 ( 6 

%$ '$ /2 1$

9(1'(6 3,6&'26'(0$,*PGRUPGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRVDODPHQMDGRUFXLQDPROWH[WHULRUDPESDUNLQJ ½ 3,6&-$80(62/$ FHQWUH PKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDLEDQ\SHUIHFWHHVWDWSRFVYHwQV ½ $9'%8)$/­PKDELWDFLRQVPHQMDGRUJUDQFXLQDQRYDEDQ\FRPSOHWFDOHIDFFLy ½ 3,6&02/Ì'(/$7255(SLVPKDELWDFLRQVEDQ\VPHQMDGRUJUDQFXLQDHTXLSDGDFDOHIDFFLy7RWH[WHULRU ½ 3,6558%,$/ &(175( REUDQRYDPKDEVDODPHQMDGRUFXLQDEDQ\DLUHFRQGLFLRQDWFDOHIWHUUDVVDP ½ 3,6&352*5e6HVSHFWDFXODUSLVGHPKDEEDQ\VPHQMDGRUGHPFXLQDGHP7RWH[WHULRUWHUUHVGHSDUTXHWSHUIHFWHHVWDW3NSHU DFRW[HV=RQDFRPXQLWjULDDPESLVFLQD ½ 3,6$/$3/$1$PpVEDOFyJUDQVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQUHIRUPDGDKDEWRWHVGREOHVEDQ\VFRPSOHWVLDVHRWRWH[WHULRUSODoDGHJDUDWJHL WUDVWHU ½ &&$0(/,(6PKDE VXLWHDPEYHVWLGRU EDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDQRXDQ\WRWH[WHULRUVRODULXPGHPFDOHI$$ ½ 3,67,$1$&(175(9GHOD0HUFHQRXDQ\VPKDEEDQ\VVDORPHQMDGRULFXLQDJUDQVJDUDWJHV]RQDFRPDPESLVFLQD ½ 3,6$9'$025(5$PKDEEDQ\FVDODPHQMDGRUFXLQDEDOFRQVWRWH[WHULRUPROWGHVROYLVWDDOPDU ½ 3,6&,1'(3(1'(1&,$PKDEPHQMDGRUJUDQFXLQDEDQ\ERQHVWDW ½ 3,63&203$1<6 &(175( PKDEEFRPSOHWFXLQDRIILFHVDIDUHLJUHIRUPDWH[WHULRU ½ 'Ó3/(; 0$15(6­ &085,//2PKDEJUDQVVDODPHMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWLWHUUDVVDSODQWDJROIHVPGLDIDQVLVRODULXPGHPILQFDGH YHwQV ½ 'Ó3/(;038-2/ &(175( PPWHUUDVVDKDE VXLWHDPEYHVWLGRULEDQ\VDPEMDFX]]L FXLQDRIILFHVDOyGHPJROIHVDPE[HPHQHLD EDQ\VFRPSOHWV]RQDFRPDPESLVFLQDSDUTXLQJ ½ 7255(0$65$0PWVFRQVWUXwWVSDUFHOODPWVQRYDGRUPLWRULV VXLWWHV VDOyPHQMDGRUFXLQDJUDQVDODJDUDWJHMRFVERGHJDIDQWjVWLTXHV YLVWHV ½ 7255( 0$65$0 PYLYHQGDPSODQWHVVDOyPHQMDPE[HPHQHLDEDQ\KDEKDEDPEVXLWWHJROIHVGHP ½ 7255(0$65$0VXSSDUFHOODPPHGLILFDWVWHYLYHQGHVLQGHSDPSOLHVJDUDWJHERGHJDHQSHUIHVWDWFDOHIERQHVYLVWHV ½ &$6$$7,$1$PROWQRYDGHGLVVHQ\JDUDWJHSODFHVVDIDUHLJVDODPHQMDGRUFXLQDJUDQKDELWDFLRQV VXLWWH EDQ\VFRPSOHWVDVHRHVWXGL VRODULXPMDUGtFDOHIDFFLyLDLUHFRQGLFLRQDW ½ &$6$5&$0Ì' $/(//$PSDWLGRUPLWRULVVDORQVEDQ\VDDFDOHIDFFLyJROIHVYLVWHVDOPDUHVSHFWDFXODURSRUWXQLWDW ½ &$6$&-+21/(121 %8)$/$ PSDWLPVXLWHDPEEDQ\KDEEDQ\FDVHRHVWXGLRERGHJDLJDUDWJH ½ 3$5.,1*&&2//,38-2/SODoDDPSOLD ½ 3$5.,1*01,&2/$8SDUNLQJHQYHQGD ½ 3$5.,1*038-2/&$10217$/DPEWUDVWHUSODoDJUDQ ½

/ /2 * 8 ( 5 6 3,6,*/(6,$6 &(175( KDEVDOyPHQMDGRUJUDQEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDWRWVHOHFWUDPREODW ½0(6 3,650$7$02526 &(175( 2EUDQRYDKDEEDQ\FRPSOHWFXLQDHTXLSDGDPHQMDGRUH[WHULRU$$FDOHIDFFLy ½0(6 3,60217*$7&(6*/(6,$KDEPHQMDGRUJUDQWHUUDVVDEDQ\FRPSOUHIRUPDWWRFDQWDODSODWMD ½0(6 3,6'552%(57%8)$/­KDEPHQMDGRUFXLQDEDQ\FRPSOHWEDOFyVHPLDPREODW ½0(6 3,67(50(6520$1(6 &(175( KDEJUDQPHQMDGRUFXLQDLEDQ\UHIRUPDWVVDIDUHLJPROWGHVRO ½0(6 3,60$57Ì38-2/KDEPHQMDGRUEDQ\FXLQD ½0(6 3,63&203$1<6PKDEVDODPHQMDGRUEDQ\VFXLQDFDOHIDFFLySDUTXHWSHUIHFWHHVWDWERQHVYLVWHVWUDVWHU ½0(6 3,67,$1$128GRUPLWRULVEDQ\VFFXLQDLVDODPHQMDGRUDDFDOHIPREODWGHGLVVHQ\DPESNLWUDVWHU]RQDFRPDPESVLFLQD ½0(6 3,6&0$5PUHIRUPDWVHQVHYHwQVKDEJUDQVPHQMDGRUFXLQDH[WHULRUWUDVWHU ½0(6 3,60'(021752,* 0$5(60( PWRGRH[WHULRUPXHEOHV\HOHFWURGRPpVWLFRVKDEEDQ\FRPSOHWFRFLQDFRPHGRU ½0(6 3,65$0%/$PKDEVDODPHQMDGRUJUDQEDQ\DVHRFXLQDHTXLSDGDFDOHIDFFLy WRWLQFOzV ½0(6 3,6&129$&$1d2 %8)$/­3$57%$,;$ PKDEEDQ\VFXLQDJDOHUtDPHQMDGRUH[WHULRUPROWGHVRO½0(6 3,6&'(/$&267$ '$/79,/$ PjWLFKDEEDQ\FXLQDPHQMDGRUEDOFyWRWH[WHULRUERQHVYLVWHVVHQVHDVFHQVRU½0(6 3,6&3$7,'(9(/$ =$1,6'(/0212/Ì1,$ G~SOH[PKDEEDQ\VFRPSODVHRVDODPHQMDGRUFXLQDWHUUDVVDDPESNLQFOzV ½0(6 (678',6,3,626LKDEHQREUDQRYDSHUDHVWUHQDUFRVWDWSDYHOOy3HQ\D'(6'(½0(6$½0(6 3,6&58%e1'$5,2 /$025(5$ PGHWHUUDVVDKDEEDQ\VFRPSOHUWVFXLQDLPHQMDGRUDPESNDOPDWH[HGLILFL WRWLQFOzV ½0(6 7255($&$1<(7%HQVLWXDWFDVDDPEKDEEDQ\PHQMDGRUFXLQDLEDQ\MDUGLGHPJDUDWJH ½0(6 7255(0$65$0PROWEpVLWXDGDKDEGREOHV VXLWWHV HVWXGLERGHJDVDODPHQMDGRUQLYHOOVPFXLQDRIILFHJDUDWJHFRW[HVHQXQDSDUFHOODGHP SLVFLQD ½0(6 2),&,1(67255(*8,;(5(6PSHUHVWUHQDUIDQWiVWLTXHVYLVWHVGHPDQHXLQIRUP 326,%,/,7$7 '( ',9,6,216 2),&,1(6$/)21;2;,,, 39(1785$ PDPEGLYLVLRQV ½0(6 /2&$/&6$10$5&26PFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/&/$75,//$FRPHUFLDOPTXDOVHYRODFWLYLWDW ½0(6 /2&$/)0$&,$ 72&$17,//$)5$'(5$ 6XSSODQWDPPDOWHOOLPSDWLDFFHVYHKLFOHV]RQDPROWFRPHUFLDO ½0(6 /2&$/0(675(1,&2/$8PSHURILFLQHVRFRPHUo ½0(6 /2&$/&20(5&,$/&%$5$1(5$P½0(675$63­6 /2&$/3,&$6$/6PDPESODQWHVPROWOOXPLQRVHVSHUTXDOVHYRODFWLYLWDWFRPHUFLDORUHVWDXUDFLyVHQVHYHwQV ½0(6 /2&$/&*,521$PGLjIDQVHQVHFROXPQHVHQWUDGDIXUJRQHWDOOXPLDLJXD ½0(6 /2&$/&&267$&267$79,$$8*867$FRPHUFLDOPSHUIHFWHHVWDWSHUDRILFLQHVSODQWDEDL[DDFFpVGLUHFWHDFDUUHU ½0(6 1$8,1'8675,$/&$15,%ÐPSODQWDPDOWHOOSHUIHFWHHVWDWHQWUDGDFDPLRQVOORJXHUDPERSFLyFRPSUD'(0$1(8 ,1)250$&,Ð

7HOqIRQ CBEBMPOB/PVEFGJOJUJVJOEE

&/DLHWDQLD%$'$/21$
LPPRELOLÁULD

1*4040#3"/07"--0(6&3 "W.BSUÓ1VKPMN IBC CBOZT UFSSBTTBN åNFT &EVBSE.BSRVJOBN IBC CBOZT CBMDØWJTUFTBMNBS åNFT 1M&SOFTU-MVDIN IBC CBOZT UFSSBTTBWJTUFTBMNBS åNFT *HOBTJ*HMFTJBTNIBC CBOZ BTFP UFSSBTTB BOUJD CFODPOTFSWBU åNFT ®5*$%ÞQMFYNIBC CBOZT UFSSBTTBN åNFT $&/53&N IBC CBOZT UFSSBTTBN CBMDØ FYUFSJPS QL åNFT

-0$"-4$0.&3$*"-4 $4"/5#36QMBOUBCBJYBN NFUSFTGBÎBOB.ÞMUJQMFTVTPT åNFT 5&.1-&6MUJNTEFTQBUYPTDPNQMSFIBCJMJUBUTEFJN"QBSUJSEF åNFT

8QDILUPDGHSUHVWLJL XXXmORVFTCFMMBWJTUBDPN "WJOHVEB.BSUÓ1VKPM OÞN SB

5FM

6U3URSLHWDULR 3UHFLVDPRVSLVRVGHDOTXLOHUSDUDGDU VDOLGDDODJUDQGHPDQGDGHFOLHQWHV TXHWHQHPRVHQFDUWHUD VHOHFFLRQDGRV\VROYHQWHV

7HO££,1)Ð50(6(

&91&3504*/.0#*-*"3*04

)UDQFHVF/D\UHW%$'$/21$ 3,626(1$/48,/(5 5HI$//25('$3LVRPKDEDLUHDFRQGVHPLDPXHEODGRDVFHQVRUH[WHULRU ½ 5HI$3(39(1785$3LVRPKDESODQWDH[WHULRUEDOFyQFRQVHUYDGR ½ 5HI$/$6$/873LVRPDPXHEODGR¿QFDREUDQXHYDDVFHQVRUFDOHIDFFLyQ ½ 5HI$&(17523LVRPKDEDPXHEODGRDVFHQVRUDLUHDFRQGLFLRQDGR ½ 5HI$672&5,6723LVRPKDEFRFLQDQXHYDDVFHQVRUFRQPXFKDOX] ½ 5HI$0217,*$/­3LVRPKDEDPXHEODGRDLUHDFRQGLFLRQDGR½ 5HI$&(1752-WR+RVSLWDOSLVRPKDEEDxRVEDOFyQH[WHULRUDVFHQVRU½ 5HI$%8)$/­7RWDOPHQWHUHIRUPDGRDHVWUHQDUKDESDUNHWFDOHIDFFLyQ*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$%8)$/­PKDELWDFLRQHVEDxRV¿QFDDxRV$$\FDOHI%DOFyQ7RGRH[WHULRU$VFHQVRU *UDQGHVYLVWDV6LQDPXHEODU*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$%8)$/­PKDEDPSOLRVDOyQJUDQFRFLQDDPXHEODGRDVFHQVRU*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$//25('$KDEDOWRFRQDVFHQVRU$PXHEODGR*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$025(5$3LVRGHPKDEEDxRV([WHULRUEDOFyQDVFHQVRU*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$*25*PKDEDPXHEODGRFDOHI\$$3UHFLRVR*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$%8)$/­DxRVPKDEEDxRV$$\FDOHI$PXHEODGR3.*DVWRVLQFOXLGRV ½ 5HI$&$1<$'Ð2EUDQXHYDVDOyQKDESiUTXLQJ\WUDVWHURH[WHULRU$$FDOHIDFFLyQ ½

7HOV QBHJOEE

727%DGDORQD
LPPRELOLÁULD

hZ' sEZ >KE ͬƚƌĂ͘ŶƟŐƵĂ sĂůĞŶĐŝĂͲŶĚƌĞƐ ^ĞŐŽǀŝĂ &ĂŶƚĄƐƟĐŽƉŝƐŽĚĞϰ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽĐŝŶĂ ĞƋƵŝƉĂĚĂ͕ďĂŹŽĐŽŵƉůĞͲ ƚŽ͕ďĂůĐſŶĂůĂĐĂůůĞ͕ƚŽĚŽ ƌĞĨŽƌŵĂĚŽ͘WĂƌĂĞŶƚƌĂƌĂ ǀŝǀŝƌ͘&ƌĞŶƚĞĨƵƚƵƌĂƉůĂnjĂ͘ DƵLJďŝĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͘ KĐĂƐŝſŶ͊͊ŶƚĞƐϮϳϱ͘ϬϬϬ Φ ,KZϮϬϵ͘ϬϬϬΦͲ hKdϴϰϬΦ ^ƌ͘ŶƚŽŶŝŽϲϲϬ͘ϴϭϵ͘ϰϭϯ $-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJØBHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNÒTUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNËUJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.µ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUËUJDB t0QDJØQBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFå

5SVDBSQFSDPODFSUBSWJTJUB5FM 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLÁULD

 Q V C M J D J U BU  S F T V M U B U T Y M B U F WB F NQSFTB

1*404%&--0(6&3 $BOZBEØ IBCJUBDJPOT CBOZ FYUFSJPS CBMDØ WJTUFTBMNBSå $FOUSF 1SFTJEFOU$PNQBOZT IBCJUBDJPOT CBOZT NFOKBEPSNå

5FM $4BOU"OBTUBTJ O

' */26&43 0+"4 "44&4403".&/5J(&45*»*..0#*-*®3*"

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10#

(CZ .1%#.'5'0#.37+.'4;8'06# %%#.&'4¦0&'.#$#4%#OCUGQKFGCNVCNNNGTEQPHGEEKÎPIKOPCUKQEQPUWNVCŝ %'0641%.NGÎOQſEKPCCUGQOW[DWGPGUVCFQ ŝ )#5615 /14'4##824#6&'.#4+$#OCUGQ +FGCNQſEKPCRCRGNGTKCLVQIWCTFGTKCGVE ŝ 561%45+615'.8#.QECNFGRNCPVGUFGOEW 2TGEKUCTGHQTOCU ŝ 561%4+5616TCURCUQGEQPÎOKEQVKGPFCWNVTCOCTKPQUOŝ +0&'2'0&'0%+#.QECNFGO ŝ 5+564'..5OUÎVCPQRCVKQ KFGCNRGSWGÌQVCNNGTUGTXKEKQUGVE ŝ %#.&'410&'.#$#4%#NQECNO KFGCNRCTCOQPVCTWPNQHV ŝ %'0641E%QNÎPOCUGQ CRVQRCTCEWCNSWKGTEQOGTEKQQſEKPCUGVE ŝ

8'06#&'2+515;%#5#5 5+564'..52GTG/CTVGNNJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEDCÌQVQFQTGEKÃPTGHITGUTQDNGCNWO ŝ %'0641#X2TGUKFGPV%QORCP[UOJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPCUEGPUQTDWGPGUVCFQ0')1%+#$.' %&15&'/#+)2#4-+0)&1$.' +FGCNKPXGTUQTU %1057.6#424'%+1 2'28'0674#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQECNGHRCTMGV4GEKÃPTGHQTOCFQ&+)01&'8'4 561%4+561OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQTGHQTOCFQ1('46¦0 %%1037+56#OJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQ DCÌGTCTGFQPFC RCTMGVCNWOPCCECNGHCEEKÎP2'4('%61'56#&1ŝ %614615#6+%1VGTTC\CFGOJCDEQOEQEDCÌQDWGPGUVCFQ ŝ /106)#6&­2.':HTGPVGCNOCTOJCDVGTTC\CſPECCÌQURGTHGEVQGUVCFQFKIPQFGXGT %1057.6#4 %%1..+27,1.DCLQUKPGUECNGTCUOJCDEQOGFQTEQEKPCDCNEÎPDCÌQ2GTHGEVQGUVCFQ ŝ #.37+.'4 )'0'4#.9';.'4&­2.':­0+%1EQOOEQEPCCUGQVGTTC\CJCD UWKVVG ECNGHſPECFGCÌQURGTHGEVQŝ %'0641,61#;706#/+'061¶VKEQVGTTC\CFGOJCDDCÌQUEQOEQECOGTKECPCCUE NKDTGLWPKQ ŝ %'0641,61'564'0('OJCDFQDNGUDCÌQCUEGPUQTECNGH##TGHQTOCFQ NKDTGOC[Q ŝ /106)#6OJCDEQOEQEKPCDCÌQCOWGDNCFQVQFQGZVGTKQTŝ 2'28'0674#OJCDEQOEQEKPCDCÌQECNGHCEEKÎPVQFQPWGXQŝ 6+#0#%#5#2#4'#&#OVGTTC\CRCVKQJCDICTCLGEQEJGUDWJCTFKNNCDCÌQUCUGQOW[DWGPGUVCFQ RQUKDKNKFCFQREKÎPFG EQORTC ŝ $7(#.COWGDNCFQJCDEQOGFQTEQEKPCDCÌQ/W[DWGPGUVCFQŝ %'0641.QHVOGNGEVTQFQOÃUVKEQU2GTHGEVQGUVCFQ.KDTGGNFGLWNKQŝ

53".*5"$*»/)*105&$"45&33&/04"#0("%05"4"$*0/&41-";"4 %&1"3,*/("%.*/*453"$*0/&4$0/4Á-5&/04

QBHJOEE

727%DGDORQD
$.BS OÞN

%*3&$5&$0/4536$503

6OLLLOGARELSEUPIS&ACI HOSENSEPOR,IGARANTIMELCOBRAMENTDELLLOGUERCADAMES-ÌXIMA ElCACIAISERIETAT4ENIMUNAAMPLIABORSADELLOGATERS0ROFESSIONALSDESDE

LPPRELOLÁULD

5*"/"

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1*

7&/%"

."4/06$&/53&1JTBSFGPSNBSN¤ å 13*. EÞQMFY NFOKBEPSN¤ CBOZ IBC CBOZDPNQMFU UFSSBTTB å %Á1-&9;0/"13*. N ‹QMNFOKBEPSN DVJOBN USBTUFS CBOZ UFSSBTTBN BDDÏTBQBUJEFN‹QMTVJUF N IBCEPCMF IBCJOE5PUFTFYUFSJPST(PMGFTEFN TPSUJEBTPMËSJVNN1PTTJCJMJUBUEFQËSLJOH å %61-&9%"-57*-" N UFSSBTTBNIBC TVJUF CBOZT QBSRVFU BB DBMFGBDDJØ NFOKBEPSTBMB DVJOBFRVJQBEB1ËSRVJOH 1FSFOUSBSBWJVSF å $"4"$&/53&1C QJTN SFCFEPS NFOKBEPSTBMB DVJOBSFGPSNBEB QBUJQFUJU MBWBCP IBCCBOZDPNQMFUOPV UFSSBTTB CBMDØ JBMUFMM å 5&33&/:1&3&%*'*$"3WBSJToVSCBOJU[BDJØ.BT3BNN å 1*4$&/53& N IBCCBOZT DVJOBJNFOKBEPSHSBOT UFSSBTTBN å ."43".oNBHOÓGJDBUPSSF WJTUFTFYDFMtMFOUT1#NFOKBEPSBEPTOJWFMMTBNCTBMBEFTUBS DVJOBN EFTQBUY MBWBCP HSBOUFSSBTTB 1JTIBC CBOZTDPNQMFUT UFSSBTTB(BSBUHFJCPEFHB å -0$"- 0'*$*/&4N$+PBO1FJSØ JEFBMQFSRVBMTFWPMOFHPDJå/&(0$*"#-&4

1JTPTIBCJUBDJPOT CBOZT CBMDØ QMBDFTEFQËSRVJOH JUSBTUFS ®UJDIBCJUBDJPOT CBOZT UFSSBTTBN QMBDFTEF QËSRVJOHJUSBTUFS

--0(6&3 1*404 $"4""-$&-7*413&4-&: QMBOUFTIBC CBOZTDVJOFT QBUJN HBSBUHFJDFMMFSå 1*4$$0/26*45" N IBC UPUSFGPSNBUQFSFOUSBSBWJVSFå $&/53&$3*&3"."5".0304 N IBCDPNQMFU DVJOBBNFSJDBOB OPVBFTUSFOBS å %&41&4&4%&4$"-"å 1*4-"#"-4" N IBCJUBDJPOT CBOZDPNQMFUå 1*4"-$&/53& N CBOZDPNQMFU IBCJUBDJPOT NFOKBEPSN UFSSBTTB NPCMBUå 26*/5"/""-5" EÞQMFYOPVBFTUSFOBS N NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT BD DBMFGBDDJØ DVJOBFRVJQBEBå %&41"591SFTJEFOU$PNQBOZT UPUSFGPSNBU NBQSPY$0/46-5"3 1*4"-$"33&3."3*/" ‹QJT IBCJUBDJPOT NPCMBU CFODPOTFSWBU QMBÎBEFQËSLJOHå %&41"59DÒOUSJD BMDPTUBUEFM"KVOUBNFOU FTUBUFYDFMtMFOU JEFBMQFSBRVBMTFWPMUJQVTEFOFHPDJ NBQSPY$0/46-5"3

#BJYPTIBCJUBDJPOT CBOZT BTFP KBSEÓN QMBDFTEFQËSRVJOHJUSBTUFS $BMFGBDDJØJBJSFDPOEJDJPOBU

5FM 

-0$"-0$"-$4"/5(0/±"- NJEFBMNBHBU[FNå -0$"-;0/"(03( N¤ GBÎBOBBEPTDBSSFSTå -0$"-"35*(6&4$#BMNFT N¤ SFGPSNBU QPSUFTå -0$"-."3("3*%"9*3(Á BMDPTUBUEFMBTFHVSFUBUTPDJBM"$0/7&/*3 -0$"-*0'*$*/&4+0"/1&*3» EJTQPTBEFHVBM"$0/7&/*3

+//1$+.+À4+#

&MTNJMMPST JNNPCMFT

1"3,*/( 1-"±"("3"5(& $3JFSB.BUBNPSPTå 1-"±"("3"5(& $4UB#ÈSCBSB.BSBHBMM$PUYFHSBOå 1-"±"("3"5(& $4BOWJDFOÎå

7JB"VHVTUB -MFUSB#S (BMFSJFT7JDUÛSJB 5FM 'BYt#BEBMPOB$'SBODFTD-BZSFU O #"%"-0/"

5

*..0#*-*®3*"

1*404*$"4&4&/7&/%" 1JT$7JMBOPWBJMB(FMUSÞN IBCJUBDJPOT CBOZ1FSSFGPSNBS å 1JT$4BOU+BVNF N IBCJUBDJPOT CBOZ SFGPSNBU å 1JT$*HOBTJ*HMÏTJBTN IBCJUBDJPOT CBOZ1FSSFGPSNBS å 1JT$$PORVFTUB N IBCJUBDJPOT CBOZ5PUBMNFOUSFGPSNBU å 1JT$4FMWB N IBCJUBDJPOT CBOZ BTDFOTPS JNQFDBCMF å 1JT$4BOU7JDFOÎ N IBCJUBDJPOT CBOZ PDBTJØ#BOZJDVJOBSFGPSNBUT å 1JT$(VJGSÏN IBCJUBDJPOT CBOZT.JMMPSRVFOPV å 1JT$3FQÞCMJDB1PSUVHVFTB N IBCJUBDJPOT CBOZT1MBOUBCBJYBBNCCBEJV å 1JTPT$BO.FSDBEFSN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT5PUBMNSFGPSNBU(SBOTWJTUFT å 1JT$.BSN IBCJUBDJPOT CBOZ å 1JT$-BJFUBOBN IBCJUBDJPOT CBOZT 1MBÎBEFQBSLJOHJODMPTB å 1JT$4BOU3BGBFMN NUFSSBTTBIBCJUBDJPOT CBOZ å 1JT$4BOU3BGBFMN IBCJUBDJPOT CBOZ1FSFOUSBSBWJVSF å 1JT$'SBODFTD-BZSFUN IBCJUBDJPOT CBOZT å 1JT$%PTEF.BJHN NUFSSBTTBIBCJUBDJPOT CBOZTÁOJD;POB-B1MBOB å 1SPNPDJØ0CSB/PWB-B.PSFSB1JTPTEFIBCJUBDJPOT CBOZT$POEJDJPOTJNNJMMPSBCMFT $BTB$.BHBU[FNN NQBUJ NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEFEJTTFOZQSFNJBEB å $BTB$.JRVFM4FSWFUN NEFQBUJ IBCJUBDJPOT CBOZT$BTBEF-VYF CPEFHB å $BTB$$PORVFTUBN NCBEJV IBCJUBDJPOT CBOZT DBTBEFMVYFOPWB å

1*404*$"4&4&/--0(6&3 $1SJN N IBCJUBDJPOT CBOZ $1SBUEFMB3JCBN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZ $4BOU1BVN IBCJUBDJPOT CBOZ $JHOBTJ*HMÒTJFT N IBCJUBDJPOT BOZ $4BOU3BNPON IBCJUBDJPOT CBOZ $*HOBTJ*HMÒTJFTN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT $.BSN IBCJUBDJPOT CBOZ $-BJFUBOBN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT $4FMWBN.PCMBU IBCJUBDJPOT CBOZ $1VJHNBMN DBTBQMBOUBEFCBJYB QJTIBCJUBDJPOT CBOZT $'POUJ$VTTØN*NQFDBCMF IBCJUBDJPOT CBOZT $#BMEPNFSP4PMËN CBOZJDVJOBSFGPSNBUT IBCJUBDJPOT CBOZ "WEB.BSUÓ1VKPMN NUFSSBTTB IBCJUBDJPOT CBOZT $4BSBHPTTBN NCBMDØ IBCJUBDJPOT CBOZT

åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT åNFT

-0$"-4 $.BSJOBN5PUBMNFOUSFGPSNBU $4BOU1FSFN $*HOBTJ*HMFTJFTN*EFBMPGJDJOB $*OEÞTUJB$PORVFTUBN BD DBMFGBDDJØ*NQFDBCMF $.BSHBSJUB9JSHVN NFUSFTEFGBÎBOB $1BV1J'FSSFSN*NQFDBCMF-BNJMMPS[POBEFMB4BMVU

 å å åNFT å å å

505&-26&#6426&4)0530#"3®4"8881"3&--"%"$"5

727%DGDORQD

QBHJOEE

        
LPPRELOLÁULD

(VJGSÏ #"%"-0/"

XXXQSPNPDBUFT

5F M        Ø       0'&35";0/" 1-"±"#"3»%& ."-%®3FG# 1JTBNCIBC USBTUFS CBOZBNQMJJ DPOTFSWBU DVJOBPGmDF DPOTFSWBEB NFOKBEPS FYUBCBMDØ BD DBMF GBDDJØ BTDFOTPS QUFT å 

$"4""1&1 7&/563"4"-&4*"/4 3FG#$BTB EFNFO1# 1BUJN HBSBUHF 1PTTJCJMJUBUEFGFSEVFT WJWFOEFTJOEFQFOEFOUT 1SFVQUT å 010356/*5"56/*$" 4"$$&15"&-4&6 1*4%&/53"%"

#"33*%&10."3 1"35#"*9" 3FG#1JT IBCFYU CBOZJDVJOB SFGPSNBUT NFOKBEPS N¤ DBMFGBDDJØ HSBO UFSSBTTBN¤1JTUPU FYUFSJPSJEFBMQBSFMMFT "DBCBUTEFRVBMJUBU QUFT å

1&17&/563" "7'3"/$&4$ ."$*®3FG# (SBOQJTEF IBC NFOKBEPSFYU BCBMDØHSBO BTFP

CBOZDPNQMFU BDBNCCPNCBEF DBMPS BTDFOTPS QUFT å

0#3"4&.* 0'&35" /07"'30/5 "1&17&/563" ."3*5*.3FG 1-±#"%"-0/"3FG #1JT #1JTIBC IBC NFOKBEPS NFOKBEPSFYU DVJOB BNQMJN¤ SFGPSNBEB CBOZFO CBOZDPNQMFU DVJOBBNFSJDBOB CPOFTUBU DBMFGBDDJØJ BD QJTBNCNPMUBMMVN QBSRVFU BMVNJOJ DBMFGBDDJØ UPUOPV JEFBMQBSFMMFT 1,JUSBTUFSPQD QUFT 1UFT å

å

1*4*%&"- 1"3&--&4 #6'"-®%$ 30#&35 3FG#1JT BNQMJIBC NFO KBEPSFYU CBOZJ DVJOBSFGPSNBUT QJTFYUFSJPSJBNC NPMUBMMVN 7JOFBWFVSFhM QUFT å

%"-5%&-"7*-" 3FG#1JT N¤BNCIBC NFOKBEPSBNQMJ FYUBCBMDØ DVJOBJ CBOZFOCPOFTUBU BJSFGSFEJDBMPS1FS FOUSBSBWJVSF "TDFOTPS 1UFT å

1-±#"%"-0/" 1&17&/563" 3FG#1JT IBC CBOZJDVJOBFO CPOFTUBU NFOKBEPS BNQMJ DBMFGJBD HSFT BMVNJOJ JOTUBMtMBDJPOT OPWFTEFTVCNJOJTUSÏT 1FSFOUSBSBWJVSF 1UFT å

#6'"-®"7%."35¶ 16+0-".#$"45* --&+043FG#1JT EPCSBTFNJOPWBBOZT N¤ IBC NFOKBEPS N¤FYUBCBMDØHSBO CBOZTDPNQMFUT DVJOB PGmDF NBSCSF DJSFSFS BMV NJOJJDBMFG1LPQDJPOBM 1UFT å

+//1$+.À4+# BOVODJBUFOBRVFTUBTFDDJØ rCBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN

$)"-&54%&$"5"-6/:"4- 5MG ZZZFKDOHWVGHFDWDOXQ\DFRP 

££&$6$62%5$18(9$ D.P&DPSR*ROI 6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV

&$6$6$9,(1726 2%5$9,67$P3$5&(/$ +$% VXLWWH %$f26 3$5.,1*35,9$'2)5(17( ))&&$0,1%&1 ,QIyUPHVHVLQFRPSURPLVR

QBHJOEE3,6$=2(1 %$'$/21$

2%5$18(9$ $PLQ3(39(1785$

),1&$(648,1(5$ 2%5$9,67$ &21$6&(1625 72'2(;7(5,250 %$/&Ï1 +$% '2%/(6 3$5.,1*,1&/8,'2

'Ò3/(;(;7(5,25(6 2%5$9,67$ +$%%$f26 3$5.,1*35,9$'2 3$7,20ð7=$6 25,(170$5 62/29(&,126

``*%&"-10313&$*0 35(*817( 6,1&203520,62

Ò1,&2(1/$=21$

7 * 7 * & / %" 4 % & 0 # 3 " / 6 & 7" % &  ‹ $ " - * %" % " 1 3 & $ * 0 % & $ 0 4 5 & $ 0 / 4 Á -5 & / 0 4  &O#BEBMPOBZPUSBTQPCMBDJPOFT

727%DGDORQD
LPPRELOLรULD

$0/46-5*/(Z(&45*ยป/*/5&(3"- 4- 1SFTJEFOU$PNQBOZT ยย‹#BEBMPOB'BY +PSHF'JMFMMB.BT"5&/$*ยป/1301*&5"3*04 $0.13".04461*40%&)"45" &6304 1"(0"-$0/5"%0

-0$"-&4:/"7&4&/7&/5":"-26*-&3 /"7&&/7&/5"-"4'3"/26&4"4%&-7"--ยต4.&/%041-"/5"4 %&.$"%"6/0 1"5*0%&.&6304 /"7&&/7&/5"#"%"-0/"$$03%&34..1-"/5"#"+" "-5*--050%04-0446.*/*45304&6304 &/7&/5"-0$"-&/4"%3*ยซ/. &/53"%"%&$0$)&4รฅ &/7&/5"#"%"-0/" 3*&3"."5".0304 -0$"-07*7*&/%" 16&35".54 "-."$ยฒ/.54:-"7"#0.&4 &/"-26*-&3/"7&*/%6453*"--&4'3"/26&4&4%&-7"--ยต4.&/1-"/ 5"#"+".&/1-"/5"461&3*03(3"/1"5*0%&.&.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-503*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04 %&&--04.รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-&/#"%"-0/"$4"/4"-7"%03 %&45*/"%0"0'*$*/"4 $0/46-503*0.ยฒ%*$0 %&41"$)04.รฅ.&4 &/ "-26*-&3 -0$"- &/ #"%"-0/" $+0)/ -&//0/ . #"ยบ0 &95&3*03 รฅ.&4 &/"-26*-&3-0$"-."3("3*5"9*3(6'3&/5&44 ..ยซ4.%&1"5*0 16&35"4รฅ.&4

1*404&/7&/5":"-26*-&3 &/"-26*-&3 -"4"-65 )"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 1"3"&/53"3"7*7*3"- 26*-&3&6304"-.&4 &/"-26*-&31*40 1&17&/563" )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 &/"-26*-&31*40 45"$0-0." )"# #"ยบ0 $0$*/"&6304"-.&4 1*40&/"-26*-&3 "7%"."3&4.& #"%"-0/")"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 $0 $*/" 50%0&95&3*03"4$&/403.&6304"-.&4 &/7&/5"1*40&/$4"/#36#"%"-0/" )"# #"ยบ04 50%03&' $"-&' 1"3,&5 5&33";"%&.54 7&/5"/"4%&"-6.*/*0 -"7"%&30 ;0/"$0 .6/"+"3%*/"%" 53"45&304 1-";"%&1"3,*/(01$&6304 &/7&/5"1*40&/#"%"-0/"$4"/5"."3*")"#*5"$*0/&4./05*& /&"4$&/403 ย1*40 &6304 7&/5"1*40#6'"-" )"# #"ยบ0 $0$*/"/6&7" .&6304 &/ 7&/5" 1*40 #"%"-0/" $ 7"-&/$*"  )"#*5"$*0/&4  #"ยบ0 $0$*/" .ยซ4.54%&1"5*0&6304 &/7&/5"$"4"4"/50$3*450 )"# #"ยบ0 .&6304 &/7&/5"4"-6% )"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 .&6304 &/7&/5"1*40&/1&17&/563" )"# #"ยบ0 $"-&' .&6304 &/7&/5"1*40&/#"3$&-0/"$#"-.&4 )"#*5"$*0/&4 #"ยบ0 $0$*/" ("-&3*"$6#*&35" .&6304 1*40&/7&/5"-"4"-65$.*(6&-13"54 . )"#*5"$*0/&4:6/#"ยบ0 $0$*/" $0/ ("-&3*" #0.#" %& "*3& '3ยถ0 : $"-03 /0 5*&/& "4$&/403 13&$*0&6304 &/ 7&/5" $"4" $.63*--0 #"%"-0/"  1-"/5"4  #"ยบ0 $0.1-&504 4" -ยป/ $0.&%03 $0$*/"  )"# 4ยป5"/0 $0/ 1"5*0 +"10/ยฒ4 : %*ยซ'"/0 5&33";"1&/%*&/5&5&3.*/"3&6304 $"4" &/ 7&/5" $".ยถ %h"-&--"  1-"/5"4 . )"#*5"#-&4 : . 4*/ )"#*5"3ย‹1-"/5"#"ยบ04$0.1- 4"-ยป/ $0.&%03 $0$*/"4 )"# (0-'"4 ("3"+&1"3"$0$)&4 &426*/&3" +"3%ยถ/.:0530%&. 5&33";"4%&.&6304

$0/46-5"313&$*04 727%DGDORQD

QBHJOEE

        
FODVVLILFDWV

&ODVVLILFDWV

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"MFTOPTUSFTPmDJOFT$-MFร˜ FSB#BEBMPOBr5FMr

7&/5" 0#3" /6&7" 1&1 7&/563" 3&' "5*$0 %61-&9 EF N DPO UFSSB[BT EF Z N  IBCJUBDJPOFT EPT CBร—PT DBMFGBDDJPO  "" 13&$*0 รฅ 15"4 XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

+OOQDKNKCTKU %QORTC8GPFC .03&3" $1&3& *** N  IBC DVJOB J CBOZ SFGPSN #BMDร˜ DMJNBMJU DBMFG 1BSRVFU BTDFOTPS ย รฅ5&- 1"35

7&/5" 1*40 3&#"+"%0 $&3$"1&17&/563"3&' QJTPEFN IBCJUBDJPOFT CBร—PT DPDJOB MBWBEFSP UFSSB[B NFUSPT DBMFGBDDJPO "" EFMBร—P JNQFDBCMF UPEP FYUFSJPS TPMUPEPFMEJB13&$*0 15"4 รฅ XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

1*4 "- $&/53& $ %& -" .&3$ยต 5PU FYUFSJPS NPMU BTTPMFMMBU N  IBC UPU SFGPSNBU QBSRVFU BSNBSJT DBMFGBDDJร˜ HBT BJSF BDPOE BSNBSJT DVJOBFRVJQBEB'JODB BNCBTDFOTPS1SFVรฅ 5&- 7&/%0 1*40 &/ 10."3 N  IBCJUBDJPOFT  EPCMFT WJTUBTBQBSRVFJOGBOUJM CPNCB EF DBMPS QSFDJP /0 /&(0$*"#-&5&-  

010356/*%"%6/*$"7&/5" 0#3" /6&7" FO -B .PSFSB $ (BMJDJB DPO QPTJCJMJEBE EF $".#*0 QPS TV WJWJFOEB BDUVBM1JTPTEFIBCZCBร—PT DPNQMFUPT1SFDJPTBMSFEFEPS EFรฅ1BSLJOHPQDJPOBM -MรˆNBOPT 5&-   

$"4" &/ 7&/%" $&/53& 10#-&$"3%&%&6"SFGPSNBS N  HBSBUHF  WJWFOEB

 Tร›UBO5PU FO QMBOUB CBJYB  KBSEร“ B WFOUT" N BKVOUBNFOUรฅ5&- 

7&/5" 130(3&4 %61-&9 0 # 3 " / 6 & 7" 3 & '   1-"/5" #"+" N  )"#*5"$*0/&4  #"ยบ04 $0.&%03 $0$*/" 1"5*0 %& N 13&$*0 รฅ 15"4 XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

53"45&30&/7&/5"QSJWBEP ZEFGรˆDJMBDDFTP FO#BEBMPOB DFOUSP  N BQSPY รฅ *OGPSNBDJร˜O TJO DPNQSPNJTP 5&- &4 7&/ -0$"- #"%"-0/" D.BSJB"VYJMJBEPSB N FO QMBOUB 5&- 63(&7&/%&3 1*40  N D0SJPM  FVSPT 5&- 

%61-&9 &/ 1-"/5" #"+" 3&'[POB1SPHSFT N IBCJUBDJPOFT CBร—PTBTFP DPNFEPS DPDJOB QBUJP EF N PCSBTFNJOVFWB13&$*0 รฅ 15"4 XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

7&/5" $"4" &/ $&/530 3&DBMMFEFMB.FSรŽF DBTB QFRVFร—B EF QMBOUBT QBSB SFGPSNBS 13&$*0 1UBT รฅ XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&- 

$"4" &/ 7&/5" 130(3&4 3&' QBSB FOUSBS B WJWJS  IBCJUBDJPOFT  CBร—PT BTFP DPNFEPS DPDJOB QBUJP ZUFSSB[B13&$*0 1 5"4     รฅ X X X NFUSPTDVBESBEPTOFU5&- &$0/0.*$4/PVTJOEE

727%DGDORQD
5SFCBMM

.PUPS

7BSJT

"NJTUBUT

$MBTTFT

FODVVLILFDWV

*NNPCJMJBSJT

$PNJOTFSUBSVOBOVODJDMBTTJmDBU r"USBWÏTE*OUFSOFU*OTFSFJYJFMTFVTBOVODJTBUSBWÏTEFMBOPTUSBXFCXXXFMUPUEJHJUBMDPN

$"4" &/ 7&/5" $"--& 30(&3%&'-033&'&O 3PHFSEF'MPS EPTQMBOUBT TØUBOP QBUJPEFNFUSPT QPTJCJMJEBEEFEPTWJWJFOEBT JOEFQFOEJFOUFT 13&$*0 å  1UBT XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

010356/*5"5 $"4" " 1&1 7&/563" 3FG # $BTB BNCUFSSFOZEFN¤JGBÎBOB EF N  QBUJ EF N¤ J UFSSBTTTB EF N¤ PSJFOUBDJØ NBSJNVOUBOZB UÏTPMUPUFMEJB &TQPUFEJGJDBS1# (0-'&4 1UFT å 5&-4 $ "4 " " 1 & 1 7 & / 5 6 3 " 4"-&4*"/4 3FG # $BTB EFNFO1# 1BUJN HBSBUHF1PTTJCJMJUBUEFGFSEVFT WJWFOEFTJOEFQFOEFOUT1SFV QUT å 010356/*5"5 6/*$"4"$$&15"&-4&61*4 %&/53"%"5&-4 

1*40 &/ 7&/5" #6'"-" 3 & '    1 J T P E F  IBCJUBDJPOFT EPT CB×PT TFNJOVFWP ""$BMFGBDDJØO ; P O B D P N V O J U B S J B D P O 1JTDJOB 13&$*0  å 1UBT XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU5&- #"-%0.&30 40-® 3".#- 4"/5+0"/3FG#1JTEF $"4" &/ 7&/5" 5*"/" $&/530 16&#-0 SFG 3FGPSNBEB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT EPT CB×PT BTFP CVIBSEJMMB MBWBEFSP HBSBKF QBSB EPT DPDIFT [P O B D P N V O J U B S J B D P O QJTDJOB 13&$*0 å   1UBT XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU5&- 

IBC NFOKBEPS FYU B CBMDØ DVJOBZCBOZSFGPSNBUT QPSUFT EFSPVSF BDBNCCPNCBDBMPS JOTUBMtMBDJPOTOPWFT BTDFOTPS QUFT å 5&-4 1&17&/563"130(3µ43FG # 1JT UPU DPNQMFUBNFOU SFGPSNBU BNC IBC CBOZ DPNQMFSU FO CPO FTUBU NFOKBEPS FYU B HSBO CBMDØ DBMFGBDDJØ DBMFGBDDJØ QBSRVFU BMVNJOJ J SPVSF 1FS FOUSBS B WJVSFQUFT å 5&-4 

.03&3"FYDFMFOUF QJTP EF NUST FYUFSJPS FYDFMFOUF [POB QBSRVFU CBMDPO UJQP UFSSB[B å  NJMM 1&17&/563"("33*("3FG

5&- -" $0/3&3*" GJODB EF NUST WJWJFOEBEF NUSTDPOQJTDJOBZHBSBKFEF NUST MB GJODB TF QVFEF TFHSFHBSZDPOTUSVJSPUSB WJWJFOEB FO QC  HPMGBT å 5&-   .03&3"D7BMFODJB QJTP NUST IBC CJFODPOTFSWBEP CBMDØO FYUFSJPS å NJMM 5&- .03&3" QJTP EF PCSB TFNJOVFWBIBC GJODBDPO BTDFOTPS Z QBSRVJOH FO MB NJTNB GJODB JODMVJEP FO FM QSFDJP NJMM 5&- 

#1JTEFN¤BNCIBC NFOKBEPSFYU DVJOBJCBOZQFS SFGPSNBS UFSSFTEFHSFT GJOFTUSFT J QPSUFT EF GVTUB 'JODB BNC BTD *EFBM QBSFMMFT QUFT å 5&-4 ®5*$ " $"4"(&.&4 3FG #®UJD EF IBC CBOZ DPOTFSWBU DVJOB BNFSJDBOB SFGPSNBEB FYU B UFSSBTTB EF N¤ NFOKBEPS FYU B UFSSBTTB EF N¤ QBSRVFU DBMFG J B D1FSFOUSBSBWJVSF QUFT å 5&-4 

10."3 NUST  IBC FYUFSJPS å NJMM 5&- 727%DGDORQD

&$0/0.*$4/PVTJOEE

        
FODVVLILFDWV

3&'--03&%"QJTP IBCJUBDJPOFT BTDFOTPS UPEP FYUFSJPS CBMDØO DPOTFSWBEP å5&- 3&'  $&/530 QJTP IBCJUBDJPOFT  N UPEP FYUFSJPS SFGPSNBEP BTDFOTPS CBMDØO "" CB×PZBTFP å5&- 1-";"%&1"3,*/(&/7&/5" 5033&/5 %& #"5--03*" 5JFOF BTDFOTPS 1MB[BT P .FEJEBT  Y  13&$*0å5&-4 1"53* 4& 7&/%&/ 1-";"4 %& 1"3,*/( */%&1&/%*&/5&4 5033&/5%&#"5--03*"" QJFEFDBMMF'ÈDJMBDDFTP5JFOF BTDFOTPS.FEJEBT Y 13&$*0å5&-4 1"53* 0 $ " 4 * » / 1 * 4 0 5 0 % 0 3&'03."%01*40&/7&/5" &/ $ -*4;5 1JTP EF N BMUVSB  SFBM IBCJUBDJPOFT DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP DPO NPTRVJUFSBT SFKBT UFSSB[B Z HBMFSÓB 1VFSUBT Z TVFMP DPOTFSWBEPT13&$*0 å5&-41"53* "5*$0 &/ 7&/5" &/ $ .*-" * '0/5"/"-4 45" $0-0." (3".&/&5  N  IBCJUBDJPOFT TBMØO DPNFEPS EF N¤ DPDJOB Z CB×P DPNQMFUP SFGPSNBEPT BEFNÈT EF UFSSB[B EF N¤ $BSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP QVFSUBT SPCMF TVFMP EF HSFT "JSF "DPOEJDJPOBEP 'SÓP Z $BMPS 4PMFBEP13&$*0 å5&-41"53* %61-&9 &/ 7&/5";0/" "-$".10 45 "%3*" .¤ 'JODB OVFWB EF UBO TPMP WFDJOPT IBCJUBDJPOFT CB×P DPNQMFUPZBTFP EPTCBMDPOFT Z HSBO UFSSB[B DBMFGBDDJPO 13&$*0&63045&-4 1"53* 0$"4*»/ ` 1-"/5" #"+" &/ 7&/5"‰;0/" 450 $ 3 * 450   N  IBCJUBDJPOFT EPCMFT DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT 8$ Z EVDIBJOEFQFOEJFOUF BEFNÈT EF HBMFSÓB $BSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP QVFSUBTTBQFMZ TVFMP EF HSFT 4PMFBEP -JTUB QBSB FOUSBSBWJWJS13&$*0 å 5&-4   1"53* /&(0$*"#-&4 &$0/0.*$4/PVTJOEE

0 $ " 4 * » / 1 * 4 0 5 0 % 0 3&'03."%01*40&/7&/5" 450 $3*450 QJTP EF N¤ BTDFOTPS  TPMFBEP Z UPEP SFGPSNBEP  IBCJUBDJPOFT QBSLFU Z QVFSUBT EF IBZB DBSQJOUFSJBEFBMVNJOJPCMBODB HBT OBUVSBM Z CBMDPO "MUJMMP FO QBTJMMP GBDIBEB SFGPSNBEB 13&$*0å5&-4 1"53*

$"4"&/7&/5"0"-26*-&3 $BTBFODBMMF.JHKPSO #BEBMPOB EFNUSTUSFTIBCJUBDJPOFTZ VOBCVIBSEJMMB TBMØODPNFEPS EPTCB×PTNÈTVOBTFP DPDJOB KBSEÓO HBSBKFQBSBEPTDPDIFT USBTUFSP EPTUFSSB[BT QBSBFOUSBS BWJWJS13&$*07&/5" å13&$*0"-26*-&3å 5&-41"53* 1-";" 1"3,*/( &/ 7&/5" 1MB[BEFQBSLJOHFOMBDBMMF4BO +VBOEF-B$SV[ EF#BEBMPOB .FEJEBT9 NUST13&$*0 7&/5" å 5&-4  1"53*

1 * 4 0 & / 7 & / 5" o ; 0 / " 1"#&--0/ %& +07&/565 .¤ GJODBDPOBTDFOTPSZNVZ MVNJOPTP 5PEP FYUFSJPS  IBCJUBDJPOFT EPCMF BTFPZ CB×PDPODVBUSPQJF[BT DPDJOB SFGPSNBEBDPOHBMFSÓB CBMDØO FYUFSJPS BSNBSJPTFNQPUSBEPT F O Q B T J M M P D B M F G B D D J Ø O DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP DPO DSJTUBM EPCMF Z TVFMP UFSSB[P ;POB $PNVOJUBSJB Z 'JODB UPUBMNFOUFSFIBCJMJUBEB13&$*0 7&/5"å5&-4 1"53*

1*40 &/7&/5" 1JTP FO DBMMF 4FMWB EF #BEBMPOB EF IBCJUBDJPOFT TBMPODPNFEPS DPDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT DBSQJOUFSJBEFBMVNJOJP CBMDØO TPMFBEP 'JODB DPO BTDFOTPS 1BSB FOUSBS B WJWJS 13&$*0 7&/5"å5&-4 1"53* 0#3" /07" $*/%6453*" "- $045"5 %& -*/45*565 i-"--"6/"w CBJYPTEFN

 UFSSBTTB EF N  IBC USBTUFS BD DBMPS QBSRVFU BMVNJOJ 1SFV å 5&- 

1*40&/7&/5"o;0/"$0-- * 16+0- .¤ GJODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT EPCMF CB×PEFPSJHFO DPDJOB SFGPSNBEB CBMDØO FYUFSJPS DFSSBEP DPO DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP 1VFSUBTEFPSJHFO"" DPOCPNCBEFDBMPS DBSQJOUFSÓB EF BMVNJOJP Z TVFMP HSFT (BT DJVEBE13&$*07&/5" å5&-41"53*

;0/" $&/530 1"3,*/( FO WFOUB1SFDJPå5&- 4&7&/%& DBTB EF N FO (JSPOFMMB #FSHB "QJFTBMJEBEF BVUPQJTUB0$"4*»/å

*/'05&-

1 * 4 0 & / 7 & / 5" o + 0 $ 4 '-03"-4 #"%"-0/"  .¤ 'JODB DPO BTDFOTPS  IBCJUBDJPOFT TBMØO TPMFBEP DPO CBMDØO DPDJOB Z CB×P EF DVBUSP QJF[BT SFGPSNBEPT TVFMP EF QBSLFU DBMFGBDDJØO Z BJSF BDPOEJDJPOBEP 13&$*0 7&/5"å5&-4 1"53*

4& 7&/%& 5&33&/0 --"/0 %& . &/ .0/5.&-- 7*-"'3"/$" DPO QSPZFDUP EF WJWJFOEB WJTBEP )JQPUFDB EFåNFT */'0 5&- 4& 7&/%& 1*40 . &/ .03&3" IBC  CB×PT  CBMDPOFT "" DBMFGBDDJØO ;POB DPNVOJUBSJB DPO KBSEÓO QJTDJOB Z QJTUB EF CÈTRVFU 1ËSRVJOH Z USBTUFSP JODMVJEPT å */'05&-5&- 

$"4"&/7&/5"0"-26*-&3 $BTBFO4BOU$FCSJËEF7BMMBMUB EF B×PT EF BOUJHàFEBE EF NUST DPOTUSVJEPT  NÈT NUSTEFKBSEÓOZNUST EF UFSSFOP IBCJUBDJPOFT  CB×PT UFSSB[B QBMB[B HBSBKF USBTUFSP DBMFGBDDJØO CVFO FTUBEP13&$*0 "-26*-&3 å.&413&$*07&/5"  å 5&-4  1"53*

7 & / 5" 1 - " / 5" # " + " $"--& (6*'3& 3&' USFT IBCJUBDJPOFT CB×P DPDJOB QBUJPEFN DPOQMB[BEFQL QFRVF×P QSFDJP  QUBT XXXNFUSPTDVBESBEPT OFU 5&-4    

1*40&/7&/5"1JTPFOWFOUB FO -MPSFEB EF NUST IBCJUBDJPOFT VOBEFFMMBTTVJUF $PDJOB BNQMJB  CB×PT UPEP OVFWP 1BSRVFU DBMFGBDDJØO Z BJSFBDPOEJDJPOBEP"TDFOTPS 13&$*07&/5"å5&-4 1"53* 

4"/50$3*450 $BMMFQSJODJQBM 1JTPEFIBCFODBMMFQSJODJQBM ZDPODPNFSDJPT UPUSFGPSNBEP NVZ CPOJUP #BMDØO EF N FYUFSJPSBDBMMF GJODBDPOBTD 13&$*0å  $605"%&å.&43&'4$ 5&- 

727%DGDORQD
#6'"-""NQMJPQJTPEFN UFSSB[BEFN IBCJUBDJPOFT DPNQMFUBNFOUFSFGPSNBEP Q SPCMF WFOUBMVNJOJP&YUFSJPS B DBMMF 13&$*0 å $605"%&å .&4 3&' #6 5&-  --03&%"«UJDPFOJONFKPSBCMF [POB N  IBCJUBDJPOFT BNQMJP TBMØO DPNFEPS DPO TBMJEBBCBMDØOUJQPUFSSB[BEF NDPOWJTUBTQBOPSÈNJDBT $PDJOB Z CB×P SFGPSNBEPT "TDFOTPS ``0DBTJØO ÞOJDB 13&$*0å 

 $605" %& å.&4 3&' -05&-

+OOQDKNKCTKU

FODVVLILFDWV

1&1 7&/563" 1JTP EF IBCJUBDJPOFT FO GJODB DPO BTDFOTPS N DPDJOB Z CB×P NVZ CJFO DPOTFSWBEPT NVZ MVNJOPTP Z NVZ CJFO DPNVOJDBEP13&$*0å $605"%&å .&43&'175&- 

.NQIWGT 4& "-26*-" )"#*5"$*»/ %0#-& : 4&/$*--" KVOUP B NFUSP #BEBMPOB (BTUPT JODMVJEPT5&- -"1-"/"-0$"-$0.&3$*"- &/--0(6&307&/%" N TÛUBO N QMBOUB N FOUSFTPM 5&- &4--0(")"#*5"$*0B#BEBMPOB BQSPQEFMBQMBUKBJSBNCMBQFS TFOZPSTPKPWFTTFSJPTPT USVDBS FM5&- 4& "-26*-" )"#*5"$*»/ " $ ) * $ " 3 & 4 1 0 / 4 " # - & BNCJFOUFGBNJMJBS DPOEFSFDIP BDPDJOBZCB×PåNFT5PEP JODMVJEP MV[ BHVB HBT 5&- 

(03( "NQMJP QJTP EF N DPOIBCJUBDJPOFT FYUB$  DPNFEPS DPO TBMJEB B CBMDØO FYUFSJPS B DBMMF SFGPSNBEP T QBSRVFU DBMFG BTDFOTPS *ONFKPSBCMF[POBKVOUPBUPEPT MPT TFSWJDJPT 1, 0QDJPOBM 103 å  $605"%&å.&43&'(( 5&- --&'*"1JTPEFIBCJUBDJPOFT CB×P Z DPDJOB SFGPSNBEPT TBMØON B BDPOE 5&33";" $0. . 3&'03."%0  å 5&-  .03&3" 1JTP EF N Z IBCJUBDJPOFT CB×P DQMBUP EVDIB DPDJOB SFGPSN TVFMP OVFWPEFHSFT DBMFGBD -*450 1"3"&/53"3"7*7*3 å5&- +6/50 3%"4"/ "/50/*0 1JTP IBCJUBDJPOFT CB×P Z DPDJOB EF PSJHFO THSFT 40-&"%0 1JTP DPO NVDIBT QPTJCJMJEBEFTå 5&- 45"$0-0." 1JTP FO $ 1"3$&3*4"4EFN IBC CB×P Z DPDJOB SFGPSNBEPT TBMØOFOBNCJFOUFT CBMDØO BJSFGSJPDBMPS BTDFOTPS å5&- #6'"-"1*40&/%330#&35 IBC FYU DPDJOBZCB×P TBMØODCBMDØO CVFOBEJTUSJC #*&/ $0/4&37"%0 +UP D *OEFQFOEFODJB å5&- 727%DGDORQD

&$0/0.*$4/PVTJOEE

        
FODVVLILFDWV

5*"/" 1*4 &/ --0(6&3  IBCJUBDJPOT ;POB DPNVOJUËSJB BNCQJTDJOB1MBÎBEFQBSLJOH 5&- -0$"-$0.&3$*"-$"-'0/4 9** FOMMPHVFSPWFOEB N FOQMBOUB 5&- 1*40$)"7"/" IBCJUBDJPOFT EPCMFT&YUFSJPS TFSWJDJPTBMUB DBMMF QFBUPOBM NVZ USBORVJMP åNFT5&- -0$"- &/ "-26*-&3 "WEB $BSJD N åNFT5&- "-26*-" )"#*5"$*0/ DPO EFSFDIP B UPEPT MPT TFSWJDJPT VCJDBEP FO #BEBMPOB 5&-  4&"-26*-"1-";"%&1"3,*/( (3"/%& $(BSSJHB å5&- " - 2 6 * -0 1" 3 , * / ( 3 * 6 $0/(045 /PWB -MPSFEB &DPOØNJDP5&- --0(6&3 %&41"5904 WËSJFT NJEFT EFT EF åNFT +VOU PCSBNFUSP5&-

1*4013&.*®%&."3"-26*-&3 N QJTDJOBDPODFTQFE QJTUB UFOJT CBMDPOFT DPNFEPS BNCJFOUFT  IBCJUBDJPOFT  M B W B C P T D P N Q M F U P T TFNJBNVFCMBEP DBMFGBDDJØO WJTUBTBMNBS BNNBS å NFT5&-

"-26*-&31*400#3"/6&7" 3&' KVOUP B NFSDBEP UPSOFS  IBCJUBDJPOFT EPT CB×PT CBMDPOFT DBMFGBDDJØO BTDFOTPS 13&$*0 å.&4 XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

1*40 .03&3" "-26*-&3 3JFSB $B×BEØ QPS FODJNB EF C N SFGPSNBEP  IBCJUBDJPOFT HBMFSÓB UFSSB[B TPMFBEP åNFT5&- 

#"%"'*/26&4 QJTPT QBSB BMRVJMBSBQBSUJSEFå5&- 

&$0/0.*$4/PVTJOEE

0#3"/07""-$&/53&1JTEF IBC HSBONFOKBEPSEFN¤ DVJOBJCBOZ HSBOCBMDØ BDBNC CPNCBEFDBMPS1JTOPVå NFT UPUJODMÛT 5&-4 

"-26*-&3 $&/530 +6/50 &45"$*»/3&/'&3&'1JTP EFN IBCJUBDJPOFT CB×P DPDJOB DPNFEPS BTDFOTPS CBMDØO13&$*0å.&4XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&- 

&4--0("-0$"-$"33&3%& #"3$&-0/" DBOUPOBEB BNC 2VJOUBOB"MUB EFN BMUFMM JOUFSFTTBUTUSVDBBM5&- 

"-26*-&3 1-";" #"%"-0/" 3&' )"#*5"$*0/&4 #"º0 $0$*/" -"7"%&30 $0.&%03 4*/ "4$&/403 1 3 & $ * 0   å . & 4 X X X NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&- 

#6'"-®0#3"4&.*/07"1JT EF N¤ BNC IBC USBTUFS CBOZDPNQMFSU HSBONFOKBEPS UPU DPNQMFUBNFOU OPVå NFT UPU JODMÛT 5Ï FOUSBEB JOEFQFOEFOU5&-4 

"-26*-&3 1*40 +6/50 " &45"$*0/ %& 3&/'& 3&' BNVFCMBEP  N EPT IBCJUBDJPOFT CB×P  DPDJOB DPNFEPS MBWBEFSP Z UFSSBEP DPNVOJUBSJP QJTP  TJO BTDFOTPS DFSDB EF MB QMBZB 13&$*0 å.&/46"-&4 XXXNFUSPTDVBESBEPTOFU 5&-     

1*40&/"-26*-&3'3&/5&"- ."(*$ 3&' BNVFCMBEP USFT IBCJUBDJPOFT BOUFT  SFGPSNBEPDPOUFSSB[BBTDFOTPS FO QFSGFDUBT DPOEJDJPOFT 13&$*0 å.&4 XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&- 

"-26*-&3 */%&1&/%&/$*" SFGÈUJDPN BNVFCMBEP  IBCJUBDJPOFT CB×P DPDJOB MBWBEFSP DBMFGBDDJØO BBUFSSB[B N BTDFOTPS QSFDJP å NFT XXXNFUSPTDVBESBEPT OFU5&- 

$&/53& 1-"±" #"30 %& ."-%"QJTPT EPCSB OPWB EF J IBC NFOKBEPST BNQMJT CBMDPOT DVJOBT PGGJDF  CBOZT BTDFOTPS å * å 1LPQDJPOBMå *7"5&-4 

"-26*-&3-0$"-$0.&3$*"- 3&' DFOUSP KVOUP B MB CJCMJPUFDB Z DPMFHJP BQUP UJFOEB EFTQBDIP QSPGFTJPOBM DPOTVMUBT  N BOUFT Q P E P M P H P  1 3 & $ * 0   å .&/46"-&4XXX NFUSPTDVBESBEPTOFU 5&- 

1&17&/563" 0#3" /07" 1JT BNC IBC CBOZ DPNQMFU DVJOB JOEFQFOEFOU NFOKBEPS FYU B CBMDØ DBMFGBDDJØ J B D BTDFOTPSåNFT UPU JODMÛT 1JT QL USBTUFS 5&-4 (03(1JTEFN¤BNCIBC NFOKBEPSFYUBHSBOCBMDØ CBOZ J DVJOB SFGPSNBUT DBMFGBDDJØ J BTDFOTPSåNFT UPUJODMÛT 5&-4     3&'--03&%"QJTPEF IBCJUBDJPOFT N PCSB CB×PT BTDFOTPS DBMFGBDJØO HBT OBUVSBM BNVFCMBEP DPO F M F D U S P E P N Ï T U J D P T Q B S L PQDJPOBMå"-26*-&3$0/ 01$*»/ %& $0.13" NFT 5&- 3&'  1&1 7&/563" QJTPIBCJUBDJPOFT BTDFOTPS CBMDØO SFGPSNBEP WJTUBT BM NBS NVZMVNJOPTPåNFT 5&-

1&1 7&/563" 1JT EF N¤ IBC DVJOB J CBOZ BD BNC CPNCBEFDBMPS NFKBEPSFYU B CBMDØåNFT UPU JODMÛT 5&-4     

3&'  450 $3*450 DBTB N  IBCJUBDJPOFT D B M F G B D D J Ø O S F G P S N B E B UFSSB[B N FYUFSJPS DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT  åNFT 5&-

4"/5$3*451JTEFN¤ IBC NFOKBEPS HSBO FYU B UFSSBTTB EFN¤ UPUSFGPSNBUåNFT UPUJODMÛT 5&-4 

3&'1&17&/563"QJTP IBCJUBDJPOFT SFGPSNBEP BTDFOTPS BNVFCMBEP DPO FMFDUSPEPNÏTUJDPT  åNFT 5&-

(03(1JT EF N¤ IBC NFOKBEPSFYUBCBMDØHSBO CBOZ J DVJOB DPOTFSWBUT "TDFOTPS QJT BNPCMBUåNFT UPU JODMÛT 5&-4 

3&'0'$&/530QJTP IBCJUBDJPOFT PCSB  FYUFSJPS CBMDØO BTDFOTPS  CB×PT DBMFGBDDJØO HBTOBUVSBM åNFT5&- 

727%DGDORQD
3&'  1&17&/563" QJTPIBCJUBDJPOFT BNQMJP TBMØO SFGPSNBEP BTDFOTPS CBMDØO åNFT5&- 3&'0'--&'*®MPDBM FOBMRVJMFSN ZQBUJPQBSB DVBMRVJFSBDUJWJEBEDPOTBMJEB EFIVNPTåNFT5&- 1*40 450 $3*450 .0/5*("-« UPUBMNFOUF S F G P S N B E P   N  IBCJUBDJPOFT EPCMFT UFSSB[B DPOUSBTUFSP BB UPEPFYUFSJPS å5&- - 0 $ " - $ $ " / 0 / ( & #"3"/&3" N [POB DFOUSF .PMU DPNFSDJBM åNFT 5&-   4&0'3&$&1*40$²/53*$0 : & / . 6 : # 6 & / " 4 $0/%*$*0/&4QBSBDPNQBSUJS BDIJDBTTFSJBTZSFTQPOTBCMFT 5&- &4 --0(" 6/" 1-"±" %& 1"3,*/( EF NPUP BM DFOUSF EF#BEBMPOB5SVDBBM5&- --03&%"."(/¶'*$01*40 &/-".&+03;0/";POBT BKBSEJOBEBTN IBC CB×PT#BMDØOFYUFSJPSå NFT5&- % 6 1 - & 9 & / " - 2 6 * - & 3 "-'0/409**+5016&350 0#3"/6&7""FTUSFOBS IBC CB×PT DPNFEPSDPO DPDJOB BNFSJDBOB Z TBMJEB B UFSSB[B N (BSBKF #POJUPT"DBCBEPT'JODBTØMP WFDJOPTå5&- %JSFDUPQSPNPUPS %61-&9 &/ "-26*-&3 +50 .&530 : 1;" 1&1 7&/563" 0CSB OVFWB B FTUSFOBS UPUBMNFOUFFYUFSJPS Z NVZ TPMFBEP  IBC CB×PT BNQMJP DPNFEPS TBMØODPODPDJOBBNFSJDBOB 5&33";"4 40-"3*6. `7FBMPå5&- %JSFDUPQSPNPUPS 727%DGDORQD

&$0/0.*$4/PVTJOEE

"-26*-01-"/5"#"+"%F PCSB OVFWB B FTUSFOBS FO DBTDP BOUJHVP EF 4U #PJ  IBCJUBDJPOFT QBUJPEFN CB×P Z DPDJOB FRVJQBEPT åNFTZåEFGJBO[B 5&-

!525-15!42/ */9%2/3$%3$%

$0.130030 s-ÉXIMA6ALORACIØN s0AGO%FECTIVO s#ONSÞLTENOSSIN COMPROMISO s!TENCIØN0ERSONALIZADA

1*404"-26*-&3$"OUPOJP #PSJ  1JTPT EF B N  IBC TVJUUF DPO CB×P Z BSNBSJP EPCMFT  CB×P HFOFSBM DPO CB×FSB DPDJOB N DPNFEPS Z CBMDØO "MRVJMFS åNFT *OGØSNFTF5&-

FODVVLILFDWV

3&'4"/50$3*450 QJTPIBCJUBDJPOFT N QMBOUB CBKB QBUJP N Z KBSEÓON SFGPSNBEP UPEP FYUFSJPS åNFT 5&- 

4EL #!RNÞS "ADALONA

&4 --0(" 1*4 #"%"-0/" $&/53& DBSSFS EFO 1SJN N IBC(SBOT CBOZT HSBO NFOKBEPS J CBMDØ 1FS FOUSBSBWJVSFåNFT5&- 

+OOQDKNKCTKU 6TCURCUUQU

53"41"40 1"/"%&3*" 1"45&-&3*" [POBDFOUSPFO #BEBMPOB'SFOUFBMDPMFHJP 5P U B M N F O U F F R V J Q B E B 0DBTJØO TFUSBTQBTBQPSOP QPEFS BUFOEFS *OUFSFTBEPT MMBNBS BM OÞNFSP EF 5&- 4"/50 $3*450 1JTP EF  IBCJUBDJPOFT UPUBMNFOUF SFGPSNBEP Z FRVJQBEP 53"41"40 1&-626&3*" D P N F E P S D P O T B M J E B B N FO MB [POB EF CBMDØO 'JODB DPO BTDFOTPS MB .PSFSB UPUBMNFOUF "-26*-&3 å.&4 3&' FRVJQBEB DPODMJFOUFMBGJKB 4$5&- USBTQBTP QPS DBNCJP EF .0-* %& -" 5033& 1JTP EPNJDJMJP QSFDJP BMRVJMFS N DPO IBCJUBDJPOFT å USBTQBTP OFHPDJBCMF UPUBMNFOUF BNVFCMBEP Z 5&-Ø FRVJQBEP UPUBMNFOUFFYUFSJPS BDBMMF.6:#6&/";0/" "-26*-&3 å.&4 3&' #65&- &4 --0(" 1*4 3".#-" ‹ -¶/*"%&."3 N IBC CBOZT NFOKBEPSBNCWJTUFT BMNBS BNCBTDFOTPS1FS FOUSBS B WJVSF åNFT 5&-

-" .03&3" .VZ CVFOB [POB1JTPEFIBCJUBDJPOFT BNQMJP DPNFEPS DPO TBMJEB BUFSSB[B3FGPSNBEP$PDJOB FRVJQBEB "-26*-&3 å .&4 3&' .35&-  4"/50 $3*450 "NQMJP QJTP EF N BNVFCMBEP  IBCJUBDJPOFT DPNFEPS DPO TBMJEB B CBMDØO GJODB DPO BTDFOTPS "-26*-&3 å .&4 3&' 4$ 5&-  .0/5*("-" 1JTP EF N DPO IBCJUBDJØO UPUBMNFOUF SFGPSNBEP CB×P Z BTFP BTDFOTPS Z 1, */$-6*%0 "-26*-&3 å.&4 3&' .05&-         
FODVVLILFDWV

6TGDCNN 43" 4&3*" 3&410/4"#-& IPOSBEB CVTDB USBCBKP DPNP DBOHVSP BZVEBOUF EF QFMVR6FSJB DBNBSFSB DPDJOB QMBODIB MJNQJF[BFUD EJTQPOJCMF5&- 0 # 6 4 2 6 & . . 0 / * 50 34 &4 1&-4 $"4"-4 %&45*6  QSFGFSFOUNFOU BNC Uร“UPM EF %JSFDUPS P .POJUPS & O W J B S $ V S S ร“ D V M V N B FMNJDBRVFS!HNBJMDPN P DPSSFV QPTUBM B D&EVBSE .BSRVJOB  CBJYPT $POTVMUFT BM5&-   $0/5&45"%03 4 & 0 ' 3 & $ & $ ) * $ " 3 & 4 1 0 / 4 " # - & 1" 3 " 53"#"+"3 FO MJNQJF[B QPS IPSBT GJKB P JOUFSJOB DVJEBS QFS TPOBT NBZPSFT $PO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT 5&- 4 & ยบ 0 3 " 4 & 0 ' 3 & $ & 1"3" $6*%"3 1&340/"4 .":03&4 OJร—PT MJNQJF[B GJKB DPO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT1BQFMFTFOSFHMB 5&- 4&/&$&4*5"0'*$*"-"%&ย‹ %&1&-626&3*"QBSBNFEJB KPSOBEB ;POB .POUJHBMรˆ 1SFHVOUBS QPS (MPSJB 5&- 4&/:03" 40'&3&*9 1&3 $6*%"31&340/&4(3"/4 P O F O T N B U J O T  " N C FYQFSJร’ODJB J SFGFSร’ODJFT 5&- 4& 0'3&$& 43" 1"3" - * . 1 * & ; " Q M B O D I B F T D B M F S B T D B O H V S P D P O FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT QBQFMFT FO SFHMB 5&-  4& 0'3&$& 43" $0.0 * / 5 & 3 / " 0 1 0 3 )03"4 MJNQJF[B DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT 5&- 

"%.*/*453"5*7"".#53&4 "/:4%&91&3*ยต/$*"CVTDB GFJOBQFS#BEBMPOB4PGFSFJY TFSJFUBU J SFTQPOTBCJMJUBU *OUFSFTTBUTUSVRVFVBM5&- 1&3-&45"3%&4

4& 0'3&$& $)*$" 1"3" 53"#"+04 %0.ยฒ45*$04 +BOBJOB   3FGFSFODJBT$BSNFO  EFIPSBT  EFIPSBT

$)*$" 4& 0'3&$& 1"3" 53"#"+"3 103 )03"4 QPS MBT UBSEFT QBSB MJNQJF[B DVJEBEPEFQFSTPOBTNBZPSFT POJร—PT 5&-

4&0'3&$&1&340/"4&3*" 103)03"4EFUBSEFTBQBSUJS I MJNQJF[B DVJEBEP EF QFSTPOBT NBZPSFT 5&- 

4&ยบ03" #64$" 53"#"+0 QPSIPSBT KPSOBEBDPNQMFUB

4& 0'3&$& 6/ 1&340/" 4&3*"BQBSUJSEFMBTI5&- 

MJNQJF[B DVJEBEP EF OJร—PT B O D J B O P T E F Q F O E J F O U B SFQPOFEPSB TVQFSNFSDBEP $PO QBQFMFT FO SFHMB Z SFGFSFODJBT 5&-  

4& 0'3&$& +07&/ 1"3" 53"#"+"3 &/ &.13&4" % & $ 0 / 4 5 3 6 $ * 0 /  B ร— P T E F F Y Q F S J F O D J B QJOUVSB BMCBร—JMFSJBy 5&- 

4& 0'3&$& &45&5*$*45" : ."4"+*45" 5*56-"%" QBSB USBCBKBS FO FNQSFTBT FO #BSDFMPOB Z DFSDBOร“BT 5&- 

4&ยบ03" #64$" 53"#"+0 QPSIPSBT DVJEBOEPQFSTPOBT NBZPSFT UBSEFT5&- 

$)*$" 4& 0'3&$& 1"3" 53"#"+0 %& -*.1*&;" KPSOBEB DPNQMFUB NFEJB KPSOBEB QPS IPSBT $VJEBEP EF QFSTPOBT NBZPSFT $PO SFGFSFODJBT 5&-  

43"4&3*"#64$"53"#"+0 MPTGJOFTEFTFNBOB GFTUJWPTZ OPDIFTQBSBDVJEBSQFSTPOBT NBZPSFT P DBOHVSP 5&- 

40'&3&*953"/41035*45" 1 & 3 5 3 " / 4 1 0 3 5 4 16/563"-4;POB#BEBMPOB .POUHBU 5JBOB5&- #64$053"#"+0$6*%"/%0 QFSTPOBT NBZPSFT Z OJร—PT 5&-

4&ยบ03" +07&/ #64$" 53"#"+0 DBOHVSP DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT MJNQJF[B 3FGFSFODJBT FYQFSJFODJB )PSBSJP B DPOWFOJS 5&- 

4&0'3&$&43"1"3"$6*%"3 1&340/"4 .":03&4 P MJNQJF[BQPSMBTOPDIFTPCJFO GJOFTEFTFNBOB FYQFSJFODJB 5&-

4 & 0 ' 3 & $ & 4 3 " 1" 3 " $"/(630 DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT MJNQJF[B QPS IPSBT QBQFMFT FO SFHMB 5&- 

4&ยบ03""ยบ044&0'3&$& QBSBDVJEBSQFSTPOBTNBZPSFT DBOHVSP Eร“B OPDIF GJOFTEF TFNBOB DPNP GJKB 5&- 

4 3 " # 6 4 $ " 5 3 " # " + 0 NFEJB KPSOBEB KPSOBEB DPNQMFUB OPDIFT GJOFT EF TFNBOB DBOHVSP Z DVJEBS QFS TPOBT NBZPSFT DPO SFGFSFODJBT5&-

4&ยบ03 4& 0'3&$& 1"3" 53"#"+"3 %& DPDJOFSP BZVEBOUF P DBNBSFSP $PO QBQFMFTFOSFHMBZFYQFSJFODJB 5&-

$)*$0 4& 0'3&$& $0.0 $0$*/&300":6%"/5&%& $0$*/" DPO FYQFSJFODJB EF Bร—PT5&-

/ร.&304 13&.*"%04

.WPGU /CTVGU /KรˆTEQNGU ,WGXGU 8KGTPGU VHULH

5รDCFQ &QOKPIQ VHULH

.FT.BZPh4& 0'3&'$& $)*$" QBSB MJNQJF[B QPS IPSBT DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT QPS MB OPDIF 5&-

&$0/0.*$4/PVTJOEE727%DGDORQD
# 6 4 $ 0 1" 3 & +" 1" 3 " $6*%"3."4*":"/$*"/0 4FQSFDJTB$BSOรEFDPOEVDJS MMBNBSQPSMBTOPDIFTPGJOEF TFNBOB 5&-

$)*$" 4& 0'3&$& 1"3" $ 6 * % " 3 1 & 3 4 0 / " 4 .":03&4 DBOHVSP MJNQJF[B EPNรTUJDB 5&-  

4&ยบ03" 3&410/4"#-& #64$"53"#"+0 DVJEBOEP QFSTPOBTNBZPSFTZDBOHVSP EFGJKB JOUFSJOB QPSIPSBT MPT GJOFTEFTFNBOBZOPDIFT5&- 

4&ยบ03" &41"ยบ0-" DPO FYQFSJFODJB Z SFGFSFODJBT C V T D B U S B C B K P Q P S IPSBT DBOHVSP QFS TPOBT NBZPSFTZMJNQJF[B5&- $ ) * $ " # 0 - * 7 * " / " $ 0 / & 9 1 & 3 * & / $ * " : 3&'&3&/$*"4TFPGSFDFQBSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT OJร—PT MJNQJF[B EF DBTBT PGJDJOBT DPDJOB GJKB JOUFSJOB 5&-#(

FODVVLILFDWV

$)*$0 4& 0'3&$& $0.0 $&-"%03 4"/*5"3*0 DPO Uร“UVMP QBSB DVJEBS QFSTPOBT NBZPSFT IPTQJUBMFT FUD5&- 

4*&546/"%0/"26&70- */$3&.&/5"3 &-4 5&64 */(3&4404 EF GPSNB NPMU MMJVSF USVDBOT5&- /PJNQPSUBFEBU 4&ยบ03" 4& 0'3&$& 1"3" 53"#"+"3 %& ."35&4 " 7*&3/&4 DVJEBOEPQFSTPOBT NBZPSFT DBOHVSP MJNQJF[B $POCVFOBTSFGFSFODJBT5&- 

#"%"(&45*&.4$1 (&45*ยป/*/.0#*-*"3*"

XXXCBEBHFTUJFNDPNJOGP!CBEBHFTUJFNDPN

#"%"-0/" "5&/$*ยป/1301*&5"3*045&/&.04(3"/$"35&3"%&$-*&/5&41"3" "-26*-"34641*404:-0$"-&4130'&4*0/"-*%"%"#40-65"

1 * 4 0 4 : $" 4 " 4 & / " - 2 6 * - & 3 01$*ยป/"$0.13"0"-26*-&3ย‹MJOFBEFNBS&TQFDUBDVMBSWJWJFOEBN IBCNUFSSB[B QBSLJOH USBTUFSP7JTUBTQBOPSรˆNJDBTBMQVFSUPรฅ $&/530.BHOร“GJDPQJTPN NUFSSB[BIBC CBMDPOFT5PEPFYUFSJPS7JTUBTBMNBS&OGSFOUF &TUBDJร˜O3FOGF#BEBMPOBรฅ $&/530$13*.NJOQMBZBN IBC CBร—PT(BTUPTDPNVOJEBEJODMVJEPTรฅ $&/530N IBC CBร—PT1[QBSLJOH USBTUFSP"QUPQBSBWJWJFOEBZPGJDJOBรฅ $&/530%61-&9OVFWPBFTUSFOBSN IBC WFTUJEPS(SBOTBMPOEFN QBUJP(BSBKFรฅ $&/530$"4"(&."4N CBMDร˜O IBC$BMFG.VZDFSDBEFMBQMBZB;POBNVZUSBORVJMBรฅ $&/530"NVFCMBEPN CBMDPO IBC CBร—PT$BMFG.VZCVFOFTUBEPรฅ $&/530"NJOSFOGF SFGPSNBEP N IBC BTDFOTPS ย‹MJOFBNBS1BSLJOHPQDJPOBMรฅ 1&17&/563"N CBMDPOUFSSB[B IBC CBร—PT"NJONFUSP [POBTBKBSEJOBEBTรฅ 1&17&/563"N IBC(SBOTBMPO QBUJP"NJOVUPEFMNFUSPรฅ 450$3*450.0/5*("-ยฎ"MMBEPS4BO+VBON IBC UFSSBEPDPNVOJUBSJP5SBTUFSPรฅ "35*("4"NJONFUSP"QBSUBNFOUPIBC4JOBTDFOTPSรฅ .0/5("5"NVFCMBEPย‹MJOFBEFNBSN IBC CBร—PT5FSSB[B(SBOEFTWJTUBTQBOPSรˆNJDBTB NBSZ#BSDFMPOBรฅ .0/5("5N IBC UFSSB[B QMB[BEFQBSLJOH DBMFG7JTUBTQBOPSรˆNJDBTBMNBSรฅ

" - 2 6 * - & 3 0 ' * $ * / " 4 - 0 $" - & 4 5 3 " 4 1" 4 0 4 : 1" 3 , * / ( 4 $&/530EFTQBDIPTZHBSBKFFOFEJGJDJPEFPGJDJOBT EFNZN BQBSUJSEFรฅ $&/5300GJDJOBTFOFEJGJDJPDPNFSDJBMNBNJOFTUBDJร˜Oรฅ $&/530FOUSF$.BSZ"W.BSUร“1VKPMN1VFSUBCBTDVMBOUF*EFBMHBSBKFZUSBTUFSPPBMNBDรOรฅ $&/530#"%"-0/""NJOEFFTUBDJร˜O.VDIPQBTPEFHFOUFN&OUSFD.BSZ.BSUร“1VKPMรฅ $&/5300GJDJOBEFNFOQMBOUBT"QUPQBSBPGJDJOBTPDPOTVMUBT"NJO"ZVOUBNJFOUPรฅ 1"3,*/("NJOVUPTEFMNFUSP1FQ7FOUVSB$PDIFHSBOEFรฅ 1&17&/563"N QBUJPN*EFBMUPEPUJQPJOEVTUSJB#JFODPNVOJDBEPDFSDBEFMNFUSPรฅ -"4"-65N QSFQBSBEPQBSBPGJDJOBT.VZDPNFSDJBMรฅ --03&%"N DPNFSDJBMVPGJDJOBTรฅ .0/5*("-ยฎ;POBNVZDPNFSDJBMNFOQMBOUB&TDBQBSBUFTรฅ .0/5*("-ยฎNDPOFTDBQBSBUFT NVZDPNFSDJBMรฅ

1 * 4 0 4 : 1" 3 , * / ( 4 & / 7 & / 5" --03&%"N IBC CBร—P BTFP4BMร˜OEFN$PDJOBFRVJQBEBDPOBSNBSJPTZMBWBEFSP" NJOVOUPTEFMDD.ร‹HJD#BEBMPOBรฅ 5*"/"$FSDBEFM"ZVOUBNJFOUP%รžQMFYPCSBOVFWBN IBC CBร—PT5FSSB[B CVIBSEJMMBZQBSLJOH

USBTUFSPPQDJPOBMรฅ

51.7%+105 2#55#6'/25

FKHรŒEKN

Hร€EKN

$$PMMJ1VKPM ยย‹ #EODFOUSP 5FM

/165 '0%4'7#65

57&1-75 727%DGDORQD

&$0/0.*$4/PVTJOEE

        
FODVVLILFDWV

4& 13&$*4"/ "69 %& '"3."$*" QBSB BUFODJร˜O B DMJFOUFTZ"VYEF(VBSEFSร“BT QBSB QBSRVFT JOGBOUJMFT Z $IJRVJ1BSL*OGร˜SNBUF-MBNB 5&-

6 3 ( & / ( 6 " 3 % " 4 '03&45"-&4: #0.#&304 QBSB#BSDFMPOB4VFMEPBQSPY รฅ 4ร˜MP /BDJPOBMJEBE &TQBร—PMB*OGร˜SNBUF5&- 

4 3 " # 6 4 $ " 5 3 " # " + 0 DVJEBOEPQFSTPOBTNBZPSFT DBOHVSP MJNQJF[BFOHFOFSBM DPOSFGFSFODJBTZFYQFSJFODJB 5&-

{ 5 * & / & 4 $ " 3 / ยฒ % & $ 0 / % 6 $ * 3 6 3 ( & / 130'&403&4 % & " 6 5 0 & 4 $ 6 & - " 1" 3 " 13ยซ$5*$"4 DPNQBUJCMF DPO PUSB BDUJWJEBE (BOB IBTUB รฅNFT 1SFQรˆSBUF QBSB JODPSQPSBSUF 5&-  

" & 3 0 1 6 & 3 50 / 6 & 7" 5 & 3 . * / " - 1 3 & $ * 4 " 1&340/"- $0/ */(-ยฒ4 QBSB4VQFSWJTPSFTEF7VFMP "HFOUFT EF 1BTBKFSPT Z "[BGBUBT EF UJFSSB 4VFMEP IBTUBรฅ1SFQรˆSBUFQBSB BDDFEFS5&- 4&ยบ03" 4 & 3 * " 3 & 4 1 0 / 4 " # - & 3&'&3&/$*"4 CVTDBUSBCBKP MJNQJF[B DVJEBEP ร—Jร—PT BOJDJBOPT NBร—BOBT 5&- 4&ยบ03" 4& 0'3&$& QBSB MJNQJF[BQPSIPSBT 5&- 3 & $ & 1 $ * 0 / * 4 5 " 4 : " 6 9 * - * " 3 & 4 " % . * / * 4 5 3 " 5 * 7 0 4 QSFDJTBO "ZVOUBNJFOUPT Z 6OJWFSTJEBEFT 1SFQรˆSBUF QBSB BDDFEFS 5&-  4 3 " # 6 4 $ " 5 3 " # " + 0 %& '*+" JOUFSJOB ร—Jร—PT P QFSTPOBT .BZPSFT 5&-  43"$"5"-"/"4&0'3&$& 1"3" $6*%"3 1&340/"4 . ":0 3 & 4 D P O N V DI B FYQFSJFODJB QPS IPSBT B DPOWFOJS5&-

"(505"&%"5/&$&44*5" JOGFSNFSFT QVFSJDVMUPSFT GJTJPUFSBQFVUFT BVY EF DMร“OJDB B EPNJDJMJ J IPTQJUBM I FUD5&- .&/4"+&304'63(0/&5" 1"3"3&1"3504ZQFRVFร—B QBRVFUFSร“B FO #BSDFMPOB Z DJOUVSร˜O1SFTFOUBSTFMVOFT Z NBSUFT UBSEFT EF B FO$1POJFOUF CKT #BEBMPOB . & / 4 " + & 3 0 4 . 050 &-&7"%04 */(3&404 1SFTFOUBSTFMVOFTZNBSUFT UBSEFT EF B FO $1POJFOUF  CKT #BEBMPOB

$)*$" $0/ &91&3*&/$*" )0/&45":3&410/4"#-& TF PGSFDF QBSB USBCBKPT EF MJNQJF[B QPS IPSBT NFEJB KPSOBEB UBSEFT NBร—BOBT EJTQPOBCJMJEBE JONFEJBUB 1"1&-&4&/3&(-"5&- 

'"-5" %&1&/%&/5" 1&3 '03/%&QB OPFTOFDFTTร‹SJB FYQFSJร’ODJB GPSNBDJร˜ B 4&ยบ03"$0/3&'&3&/$*"4 Dร‹SSFD EF MFNQSFTB 1PSUBS SFTQPOTBCMF TFSJB NVZ DVSSร“DVMVN B $$PORVFTUB USBCBKBEPSB TF PGSFDSF QBSB MBCPSFT EPNFTUJDBT QPS IPSBT IPSBSJP B DPOWFOJS 4&37*$*0 5ยฒ$/*$0 &/ QBQFMFT FO SFHBM 5&- # " % " - 0 / " 1 3 & $ * 4 " 5ยฒ$/*$0 %& )"3%8"3& QBSB UBMMFS JOGPSNรˆUJDP 4F $)*$" %& "ยบ04 CVTDB PGSFDFDPOUSBUPIPSBT USBCBKP EF EFQFOEJFOUB D B N B S F S B P T F S W J D J P TFNBOBMFT BMUB FO 44 EPNรTUJDP$POFYQFSJFODJB JODPSQPSBDJร˜O JONFEJBUB &OWJBS$7BJOGP!MFLLFSOFU 5&- FT 1&-626&3*"%&*."(&/&/ &- $&/530 %& #"%"-0/" 4& /&$&4*5" ":6%"/5" O F D F T J U B & 45 - * 45"4 V %&1&-626&3ยถ":0'*$*"-" 0'*$*"-&4 4F WBMPSBSรˆ $ 0 / & 9 1 & 3 * & / $ * " FYQFSJFODJB QSFWJB 4J FTUรˆT J O U F S F T B E B T F O W J B S JOUFSFTBEPMMรˆNBOPTBM DVSSJDVMVN P EFKBS EBUPT PBDรSDBUFB4BOU1FSF QFSTPOBMFT FO MB EJSFDDJร˜O #BEBMPOB

EFDPSSFPYUVQFMP!IPUNBJM "(505" &%"5 /&$&44*5" DPN GJYFT JOUFSJOFT QFS IPSFT QFSTPOFT EF DPNQBOZJB QFS 4& /&$&4*5" "13&/%*;" OFOT J BWJT 5&-  %& 1&-626&3*" 5&-  

2WDNKSWGUWUCPWPEKQU FKTGEVCOGPVGFGUFGNCYGD YYYGNVQVFKIKVCNEQO

&$0/0.*$4/PVTJOEE

727%DGDORQD
FODVVLILFDWV

0 $ " 4 * » / 7 & / % 0 $&/53"-*5"%*(*5"-/&3*4 #OKUVCVU OVFWB TPMPNFTFTEF VTP QSFDJP å 5&- 4&7&/%& .050 */'"/5*- "53&7&5&BNJTUBE QBSFKB EFBB×PTEFUZDD TFNJBVUPNÈUJDB FO QFSGFDUP 4& "-26*-" )"#*5"$*»/ 5&- FTUBEPå,BXBTBLJDD TF BMRVJMB IBCJUBDJØO FO EF DPNQFUJDJØO DBSCPOP FO CVFO FTUBEP å */'0 #BEBMPOB B DIJDB DPO EFSFDIP B UPEP FM QJTP 5&- $PO MPT HBTUPT JODMVJEPT %QPPGEVC~VCN~GFKEKÒ 4& 7&/%& #.8 4&3*& $FSDB.FUSP- åNFT FKIKVCNFGN6Q6 -MBNBSBQBSUJSEFMBT E 5FDIP TPMBS SVFEBT YYYGNVQVFKIKVCNEQO E F B M V N J O J P W P M B O U F I1SFHVOUBSQPS4SUB"OB GNRQTVCNFGNCVGXCTGXKUVC NVMUJGVODJØO CMVFUPPUI 5&- FUD1FSGFDUPFTUBEPå

*/'05&-

/QVQT

%NCUUGU 1 3 0 ' & 4 0 3 " 5 * 5 6 - " %" %" $-"4&4 QBSUJDVMBSFT Z HSVQP 1SJNBSJB 4FDVOEBSJB # B DI J M M F S B U P . Ø E V M P T ' S B O D Ï T 4 F M F D U J W J E B E 'P S N B D J Ø O ) È C J U P T E F &TUVEJP 5&-   

8CTKU &47&/*/4*(/*"%&-$-6# +07&/565#"%"-0/" EPS JCSJMMBOUT å WBMPSBEBFO å FOKPJFSJFT 5&- &41*3*564"/50 UVRVFNF BDMBSBTUPEP RVFJMVNJOBTMPT DBNJOPTQBSBRVFZPBMDBODF NJJEFBM5VRVFNFEBTFMEPO EJWJOPEFQFSEPOBSZPMWJEBS FMNBMRVFTFIBDFDPOUSBNJ Z FO UPEPT MPT JOTUBOUFT EF NJ WJEB FTUBT DPONJHP ZP RVJFSPFOFTUFDPSUPEJBMPHP BHSBEFDFSUF QPS UPEP Z DPOGJSNBS VOB WF[ NBT RVF OP RVJFSP TFQBSBSNF EF UJ QPSNBZPSRVFTFBMBJMVTJPO NBUFSJBM%FTFPFTUBSDPOUJHP ZUPEPTNJTTFSFTRVFSJEPTFO MBHMPSJBFUFSOB(SBDJBTQPS UVNJTFSJDPSEJBQBSBDPONJHP Z MPT NJPT "(3"%&$& -" (3"$*""-$"/;"%"./

$0.&3$*"-4 "5&.141"3$*"&M505#"%"-0/"OFDFTTJUB $0.&3$*"-4BVUÛOPNT B5&.141"3$*"4JKBUSFCBMMFTJWPMTHVBOZBSVOTPCSFTPV CVTRVFN QFSTPOFTDPNUÞ RVFWVMHVJOUSFCBMMBSBIPSFTMMJVSFTEF DPNFSDJBMTEFQVCMJDJUBUQFSMBSFWJTUB&M505#BEBMPOB 3&26&3*. t#POBQSFTFODJB t(BOFTEFUSFCBMMBS 0'&3*. t$PNJTTJØEFMBWFOEBEFQVCMJDJUBU t-MJTUBUTEFDMJFOUTJDBSUFSB

1FSBNÏTJOGPSNBDJØ

5FMP

7&/$ . ® 2 6 * / & 4 $0/'&$$*» 1SFVT NPMU CBSBUT 3FNBMMPTFT (SFHB $BEJSFT $BSSPTGFJOB FUD5&- 727%DGDORQD

&$0/0.*$4/PVTJOEE

PFOWJBSDVSSÓDVMVNBNCGPUPB

YFTDB!FMUPUEJHJUBMDPN         
WHFQRORJLD

VGEPQNQIKCQRYHWDWV‡JDGJHWV‡WHOHIRQLD‡VRIWZDUH‡LQWHUQHW

6O(PPHMFNÏTBNJEB

5FDOPMPHJBt%FTEFGBVOT EJFT FMTSFTVMUBUTRVFPGFSFJY FMDFSDBEPSNÏTQPQVMBSEFM NØO FT QPEFO DPOGJHVSBS B HVTUEFMVTVBSJ.JUKBOÎBOUMB OPWBFJOB4FBSDI8JLJ $FSDB 8JLJ EF(PPHMF MJOUFSOBVUB USJBFORVJOPSESFBQBSFJYFO FMTFOMMBÎPT BGFHFJYFOMMBÎPT OPVTRVFOPIBHJOTPSUJUFOMB DFSDBPJODPSQPSBDPNFOUBSJT TPCSF MFT EJGFSFOUT PQDJPOT RVFPGFSFJYFMDFSDBEPSFOVOB DFSDBEFUFSNJOBEB -BDFSDB8JLJEF(PPHMFQFS NFUSFPSEFOBS FMJNJOBS BGFHJS PDPNFOUBSFMTSFTVMUBUTEFSF DFSDBRVFBQBSFJYFO(PPHMF 1FSQPEFSVUJMJU[BSBRVFTUTJT UFNBDBMUFOJSVOBDDFEJSBNC VODPNQUF(PPHMFRVFSFHJTUSB MFTQSFGFSÒODJFTEFMVTVBSJ&M 8FCT BNJEB

QËHJOBEFUFSNJOBEBRVFFMT SFTVMUBUTEF(PPHMFOPNPT USFO TIBEFDMJDBSB"GFHJSVO SFTVMUBUFOMBQBSUJOGFSJPSEF RVBMTFWPMQËHJOBEFSFTVMUBUT QFSBBGFHJSBRVFMMFTQËHJOFT XFC RVF DPOTJEFSFN SFMMF WBOUTFOVOBSFDFSDBEFUFSNJ OBEB-BQËHJOBRVFTVHHFSJN BQBSFJYFSËFOMBQBSUTVQFSJPS BNCMBJDPOBEFMBnFUYBWFSEB EFOPV 4JFMRVFWPMFNÏTDPNFOUBS FMT SFTVMUBUT MVTVBSJ IB EF GFSDMJDBMBJDPOBBNCGPSNB EJËMFHEFDÛNJDQFSPCSJSVO RVBESFEFUFYUJFTDSJVSFFMTFV DPNFOUBSJ"RVFTUDPNFOUBSJ FMWFVSËMBFMTFHàFOUDPQRVF BQBSFHVJBRVFTUSFTVMUBUFOBM HVOBEFMFTTFWFTSFDFSRVFT &MTDPNFOUBSJTBKVEFOHVBSEBS JSFDPSEBSJEFFTRVFWBUFOJS MJOUFSOBVUB P OPUFT RVF WB QSFOESFTPCSFVOBQËHJOBXFC DPODSFUB&MTDPNFOUBSJTTØO QÞCMJDT QFM RVF FMT VTVBSJT QPEFODPNQBSUJSMPT

TJTUFNBGVODJPOBBJYÓ 4JFMRVFWPMFNÏTRVFQFSVOB EFUFSNJOBEBDFSDBTFNQSFFOT BQBSFHVJMBNBUFJYBQËHJOBFO MBQSJNFSBQPTJDJØEFMDFSDB EPS MJOUFSOBVUBIBEFDMJDBSFO VOBJDPOBBNCGPSNBEFnFUYB CMBODBJHSJTB4JUPSOFNBGFS BRVFTUBDFSDBNÏTFOEBWBOU TFNQSFBQBSFJYFSËBRVFMMBQË HJOBFOQSJNFSBQPTJDJØJBNC VOBJDPOBBNCGPSNBEFnFUYB WFSEBQFSQPEFSMPJEFOUJmDBS DPNBGBWPSJU 4JOPFOTBHSBEBVOSFTVMUBU EFUFSNJOBU OPNÏTDBMGFSADMJD FOMBJDPOBBNCGPSNBEFDSFV HSJTBJCMBODBQFSBFMJNJOBSMP &M SFTVMUBU TPDVMUBSË TJ GFN MB NBUFJYB SFDFSDB BMUSB WF HBEB 4JFMRVFWPMFNÏTBGFHJSVOB

*" 13*. ®3 &40 0$*"4 "5 &3 #"59*--

$&/53&%&3&1®4&456%*"/5*5µ $/ *2 6&

4*. µ5 0 %& 4%h&4 56 %* "44&4403".&/5&4$0-"3 $*OEFQFOEÒODJB "#"%"-0/" 5FMT

(FTUJØEF $PSSFVT EPNJOJT FMFDUSÛOJDT

8F C *OUFSOFU

"$"%µ.*&4 $VSTPTEFJOGPSNËUJDB$POUBCJMJEBE GBDUVSBDJØO Z OØNJOBT QPS PSEFOBEPS $VSTPT FTQFDJBMFT QBSB FNQSFTBT 0GJNÈUJDB 1SPHSBNBDJØO Z .VMUJNFEJB

XXXDMJDEJTTFOZDPN JOGP!DMJDEJTTFOZDPN

%FNBOJhOTVOB EFNPTUSBDJØHSBUVÕUB TFOTFDBQDPNQSPNÓT,167,787&$7$/­ '(&20(5d

5FM 

&XUVRVLQJOpVWRGRVORVQLYHOHV*UXSRVHVSHFLDOHVSDUDQLxRV DSDUWLUGHDxRV/DVDXODVFXHQWDQFRQ79FRQHFWDGRYtD VDWpOLWHSDUDKDFHUPiVGLYHUWLGRV\HIHFWLYRVORVHMHUFLFLRVGH DGLHVWUDPLHQWRGHORtGRDODGLFFLyQGHOLGLRPD

7HO QBHJOEE

727%DGDORQD
EFM1SPHSBNB$BQJUBM(ÏOF TJT EFM $FOUSF E*OOPWBDJØ J %FTFOWPMVQBNFOU&NQSFTB SJBM $*%&. EFMB(FOFSBMJUBU EF$BUBMVOZB 5BNCÏ IB FTUBU TFMFDDJPOBU UFSDFSBFOUSFFNQSFTFT E*OUFSOFUFVSPQFFTBMBGBTF EF WPUBDJØ QPQVMBS EFM DPO DVST 4UBS UVQ FEJDJØ J WB QBSUJDJQBS FO MB QBTTB EB FEJDJØ EFM .PCJMF 8PSME $POHSFTT TFOU VOB EF MFT FNQSFTFTDBUBMBOBTRVF MBHFODJB"$$»WBDPOWJEBS BMFTEFWFOJNFOU

WHFQRORJLD

"SSJCB$BNQVT.PWJMOFU MBYBSYBTPDJBM VOJWFSTJUËSJBBUSBWÏTEFMTNÛCJMT

8FC3FDPNBOBEB "RVFTUEJMMVOTTIBQPTBUFO NBSYB EFGJOJUJWBNFOU $BN QVTNPWJMOFU "RVFTUB BQMJD BD JØ NPCJMF 8FCÏTMBQSJNFSBYBSYB TPDJBMBUSBWÏTEFEJTQPTJUJVT NÛCJMT QFS B MB DPNVOJUBU VOJWFSTJUËSJBFTQBOZPMB BMB RVBMTBDDFEFJYEFGPSNBFY DMVTJWBNJUKBOÎBOUFMDPNQUF EFDPSSFVFMFDUSÛOJDRVFBT TJHOBMBVOJWFSTJUBUBMTTFVT NFNCSFT &TUSBDUBEVODBNQVTWJSUVBM OPPmDJBMDFOUSBUFOFMTEJT QPTJUJVTNÛCJMT

QFSBNÞMUJQMFTGVODJPOTRVF FT EVGFSFODJJ EFMT DBNQVT J MFT BVMFT WJSUVBMT RVF PGF SFJYFO MFT NBUFJYFT VOJWFS TJUBUT$BNQVTNØWJMPGFSFJY MBQPTTJCJMJUBUDPNBFMFNFOU EJGFSFODJBMEFTFSVOBYBSYB VOJWFSTJUËSJBBNCMBQPTTJCJ MJUBUTEÞTEFTEFEJTQPTJUJVT NÛCJMT CBSSFKBOUVTPTMÞEJDT BNC FMT EF HFTUJØ EFM DP OFJYFNFOU

$BNQVT.PWJMOFU BTQJSB B DPCSJS MFT OFDFTTJUBUT EF MB DPNVOJUBU VOJWFSTJUËSJB FT QBOZPMB SFMBDJPOBEFT BNC MBGBMUBEVOTFSWFJE*OUFSOFU

$BNQVT.ØWJMOFUÏTVOQSP EVDUFEF'VOLZ.PCJMF*EFBT 4- VOBTQJOPGGTPSHJEBEFT EF MB 6OJWFSTJUBU EF 7JD J DPNQUBBNCFMTVQPSUJOJDJBM

< >TOBQmMFTDPNHFU RXQSFTJ[FSIUNM 2VJDL8FC1IPUP3FTJ[FS ÏTVOBMUSFSFEJNFOTJPOBEPS EJNBUHFTJFJOBEFDPNQSFT TJØQFSBVTVBSJTRVFOPUJO HVJODPOFJYFNFOUTUÒDOJDT 1PESËTQSFWJTVBMJ[BSMFT WFSTJPOTSFEJNFOTJPOBEFT EFTEFMBDBSQFUBUFNQPSBMJ HVBSEBSMFTFOVOBDBSQFUB BMBUFWBFMFDDJØ

&TUË QSFWJTU FM TFV MMBOÎB NFOU B -MBUJOPBNFSJDB QFS MBOZ

EFMPTQBESFTOPTBCFORVFIBDFO TVTIJKPTDPOFMPSEFOBEPS {26*&3& 4"#&3-0

--«.&/04  727%DGDORQD

QBHJOEE

        
727PRWRU

616OQVQTYHK,FOHV‡FLUFXODFLÓ‡QRYHWDWV‡FRQFHVVLRQDULV

4V[VLJ"MUP

.PUPSt&M4V[VLJ"MUPÏTVO VUJMJUBSJEFDJODQPSUFTJRVBUSF QMBDFT EÞTFNJOFOUNFOUVSCË JEFDVSUFTEJTUËODJFT&TUSBDUB EFMNPEFMNÏTQFUJUEFMBDBTB KBQPOFTB BNCVOFTEJNFOTJP OTEF NFUSFTEFMMBSH  NFUSFTEBNQMFJ NFUSFT EBMU1FMRVFGBBMNBMFUFS MB DBQBDJUBUÏTEFMJUSFT VOB YJGSBRVFQPUBSSJCBSBMTTJFT QMFHVFOFMTTFJFOUTQPTUFSJPST -JOUFSJPSEFMWFIJDMFFTUËDPO mHVSBUFORVBUSFTFJFOUT RVF QFSNFUFODBCJSRVBUSFPDVQBOUT EFEJNFOTJPOTOPSNBMT BNC UPUBMDPNPEJUBU -"MUPEJTQPTBEFEPTOJWFMMT EFRVJQBNFOU FM("JFM(-

BMT RVJMÛNFUSFT ÏT VOB NJDBTVQFSJPSJBSSJCBBMT MJUSFT&MWFIJDMFJODPSQPSBEF TÒSJFDPJYJOTEFTFHVSFUBU  DPOUSPMEFTUBCJMJUBU BMÎBWJESFT FMÒDUSJDTBMEBWBOU"NÏTB NÏT IJIBEJTQPOJCMFFMQBRVFU EFTFHVSFUBU BNC F M R V B M T B G F H F J Y D P O U S P M EFTUBCJMJUBU GBSTBOUJCPJSBEB WBOUFSTJDPJYJOTEFTFHVSFUBU EF DPSUJOB $BM BQVOUBS RVF UPUFTMFTWFSTJPOTEJTQPTFOEF TÒSJFEFEPCMFDPJYJEFTFHV SFUBU GSPOUBM 5BNCÏ DPNQUB BNCUBODBNFOUEFTFHVSFUBU QFSBMTOFOTFOMFTQPSUFTEFM EBSSFSFJEJTUSJCVDJØFMFDUSÛOJDB EFGSFOBEB

-BWFSTJØCËTJDBJODMPVEJSFD DJØBTTJTUJEB WPMBOUBKVTUBCMF FOBMUVSB PCFSUVSBSFNPUBEFM EJQÛTJUEFDPNCVTUJCMF FOEPMM JOUFSJPSEFXBUT WJESFTUJOUBUT FOWFSE WJESFUÒSNJDJSFMMPUHF EJHJUBM -"MUPDPNQUBBNCVOÞOJDQSP QVMTPSBCFO[JOBEFDBWBMMT EFDFOUÓNFUSFTDÞCJDT USFT DJMJOESFTJJOKFDDJØEJSFDUB"NC BRVFTUNPUPSFTQPUBTTPMJSVOB WFMPDJUBUNËYJNBEFLNI BNCVOBBDDFMFSBDJØEFB FOTFHPOTJVODPOTVNNJUKË EFMJUSFTJNJHBMTRVJMÛ NFUSFT&MWFIJDMFQPUEVSDBOWJ OPSNBMPCÏBVUPNËUJD BNCFM RVBMMBEFTQFTBEFDPNCVTUJCMF

5BMMFST 3FDBOWJT 7FOEFTJ&YQPTJDJØ 1SFTJEFOU$PNQBOZT #"%"-0/"

5FM 'BY NPUPTCBEBMPOB!UFSSBFT QBHJOEE

727%DGDORQD
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        
727%DGDORQD

1MBOUJMMB#BTFJOEE

        TOT Badalona 1375  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana, número 1375.

TOT Badalona 1375  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana, número 1375.

Advertisement