Page 1

Del 28 al 7 de març de '14 · www.eltotdigital.com · Número 1624

>ĞƐĞŶƟƚĂƚƐĚĞĂĚĂůŽŶĂŝŵƉƵůƐĞŶ͕ ƵŶĂŶLJŵĠƐ͕ĞůƐĂĐƚĞƐĚĞĂƌŶĞƐƚŽůƚĞƐ ĂůĂĐŝƵƚĂƚ

ůƐĞƚŵĂŶĂƌŝůdKdĚſŶĂϰ͘ϬϬϬĨŽƚŽƐ ĚĞůƐĞƵĂƌdžŝƵĂůDƵƐĞƵĚĞĂĚĂůŽŶĂ

Imatge virtual

Biblioteca nova abans d'acabar l'any


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

4 - 10 12 - 13 14 - 15 16 - 18 20 21 - 27 23 27

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb empenta Consultori Legal Animàlia

30 - 31 35 28 - 29 32 39 -

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

40 - 41 36 - 37 36 37 42 - 45 46

Entrega de medalles al grup esportiu del Gimnàs Unió, any 1963. Foto: Francisco Ortega.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

2|


Actualitat La biblioteca de CanyadĂł-Casagemes obrirĂ les Ć?ĞǀĞĆ?Ć‰Ĺ˝ĆŒĆšÄžĆ?Ä‚ĎŜĂůĆ?ĚΖĂŜLJ Equipament

| Carles Carvajal

L' e s p e r a d a b i b l i o t e c a d e Canyadó-Casagemes, u b i c ad a a l a c r uï l l a d e l a Riera Canyadó amb Jacinto Benavente, ja tÊ data d ' o b e r t u r a . L' a l c a l d e d e Badalona, Xavier Garcia Albiol ha anunciat al TOT que l'equipament estarà operatiu a finals d'aquest any. Arran de l'acord entre el promotor de l'edificació d'habitatges i l'Ajuntament de Badalona, el primer va cedir al consistori el local de la planta baixa i altell per tal d'instal¡lar una biblioteca. A grans trets, l'equipament disposarà d'un espai infatil, sala d'actes i espais de personal a la planta baixa, mentre a la planta primera es s'instal¡larà la biblioteca general, zones de música i imatge i els espais de formació. L'alcalde de Badalona, s' h a m o s t r at s at i s fe t a m b l'acord arribat amb CIU per tirar endavant l'equipament cultural. Albiol ha avançat que la biblioteca obrirà les seves portes abans d'acabar l'any, just al voltant de les festes de Nadal. A partir de juliol, i durant uns 5 mesos, s'habilitarà l'espai. L'alcalde ha detallat que la nova biblioteca disposarà d'una petita sala d'actes, per fer-hi presentacions, una sala d'ordinadors, una sala de lectura i una sala infantil. L'alcalde ha valorat molt positivament l'obertura 4|

| *NBUHFWJSUVBMEFMhFEJGJDJPOThJOTUBMtMBSĂ‹MBCJCMJPUFDBEF$BOZBEĂ˜$BTBHFNFT

de l'equipament perquè “era un deute històric pels veĂŻns d'aquesta zona de la ciutat, sobretot dels barris situats mĂŠs al nordâ€?. Per la seva banda, el president del grup de CiU, Ferran FalcĂł, ha afirmat que “CiU hem estat damunt d’aquest proje c te d es d e fa tem ps, quan ja el vĂ rem plantejar a l’anterior govern, del qual formĂ vem part. El context va retardar el desplegament del projecte, però el fet que la manca d’equipaments culturals a CanyadĂł i Casagemes

ĂŠs innegable ens hi ha fet insistir. Amb la posada en marxa a finals d’any d’aquesta bi bliote ca, es farĂ un pas e n d ava n t p e r a re c o n d u i r una situaciĂł que el nostre g ru p ha vo lg ut c anviar e n els darrers anys, primer al govern i ara des de l’oposiciĂłâ€?. FalcĂł ha afegit que “a mĂŠs a mĂŠs, valorem molt positivament que la dimensiĂł de la instal¡laciĂł permeti donar servei mĂŠs enllĂ  d’aquests dos barris i pugui ser molt Ăştil als veĂŻns de Morera i la zona nord de Badalonaâ€?.


Jordi Serra anuncia que es presentarà a les primàries del PSC Política

| Carles Carvajal

El president del grup municipal del PSC de Badalona, Jordi Serra, serà candidat a les primàries del seu partit per a les municipals de 2015. Serra diu que es presenta “amb molta gent” al seu costat i amb “l'ànim de recuperar el bon govern” de la ciutat. Aquesta és la segona candidatura feta pública després que l'exregidor del PSC, Albert Tomàs, anunciés el passat mes de desembre que també es

presentarà a les primàries del partit socialista. Tomàs ha explicat que compta amb el suport de companys destacats en la delegació badalonina del PSC, malgrat que no ha volgut desvelar el seu nom. D'altra banda, assegura que no formarà part de la llista de Serra, en cas que aquest guanyi les primàries i opti a l'alcaldia de Badalona. El proper 10 de març acaba el termini per presentar candidatures a les primàries del PSC.

| Jordi Serra ha anunciat, aques-

ta setmana, que té la intenció de presentar-se a les primàries

,ŽƚĞůƐŝƚĂdžŝƐƚĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂĨĂŶůΖĂŐŽƐƚƉĞůDŽďŝůĞ World Congress Economia

| Carles Carvajal

Els hotels de Badalona han estat plens aquesta setmana a causa de la celebració a Barcelona del Mobile World Congress, una fira de telefonia mòbil que impacta econòmicament a la ciutat. Els taxistes badalonins també s’han beneficiat del congrés aquests dies. Hotels com el Miramar, el RafaelHoteles o fins i tot l’Hostal Solimar han penjat el cartell de complert. Els preus de les habitacions a la ciutat se situen entre els 50 i els 150 euros per nit, fet que suposa un increment, en la majoria d'hotels, d'entre 60 i 100 euros més la pernoctació amb relació a una setmana habitual. Tot per atraure alguns dels 75.000 congressistes que visiten Barcelona i, de retruc, la seva àrea d'influència. Tot i que la capital té 365 hotels i prop de 34.500 habitacions, el parc hoteler es veu desbordat i els assistents han de travessar la frontera barcelonina i arribar a ciutats de l'entorn com Badalona,

| Els hotels badalonins han tingut una ocupació del gairebé 100% durant

aquesta setmana

que es veuen també beneficiades d'aquesta fira.L'estada mitjana dels clients que han arribat fins a Badalona durant aquesta setmana és de fins a quatre i cinc dies. Segons els hotelers badalonins, els congressistes l'incrementen més de l'habitual per quedar-se uns dies de vacances per la zona i aprofitar per fer turisme a Barcelona i a Catalunya.

Els taxis també han notat el Congrés del Mòbil El col·lectiu de taxis de Badalona també han vist beneficiat per la visita d'aquests congressistes. En només quatre dies, els taxistes han notat un incrementat de fins a un 20% el nombre de clients. Una oportunitat que no volen deixar perdre, i que segons alguns taxistes consultats pel TOT farà fer l’agost tot just a finals de febrer. i5


KƌŝŽů>ůĂĚſĞŶĐĂƉĕĂůĂƌăůĂůůŝƐƚĂĚ͛ZĂ ůĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐĚĞůϮϬϭϱ Política

| Carles Carvajal

Oriol Lladó serà el candidat d ' Esquerra Republi c ana a Badalona en les eleccions municipals del 2015. Caldrà esperar que l'assemblea de militants ratifiqui la seva elecció però es tracta de l'única persona que ha presentat la seva candidatura. Oriol Lladó va ocupar l'any 2011 el número 2 de la coalició formada per Esquer r a R e p u b l i c a n a , Ac c e nt i Reagrupament liderada pel president d'Esquerra a Badalona, Miquel Estruch. Fins aleshores el periodista badaloní havia estat el presid e nt d ' Ò m n iu m Cul tur al a Badalona. Oriol Lladó, que liderava el grup independent Ac cent, es presentarà ara com a militant d'Esquerra. Objectiu, tornar a l’Ajuntament de Badalona En les passades eleccions

L'Ajuntament de Badalona ha detectat un increment de queixes ciutadanes contra persones que donen menjar als coloms. Tot i que són molts els veïns que tenen la sensació de que aquests ocells són més presents a la ciutat, des de l'àrea de Salut i Serveis Socials asseguren que treballen per controlar la població i evitar que creixi. Recordem que alimentar els coloms es pot sancionar amb 900 euros.

ƉƵŶƚůĞƐŽďƌĞƐ Ě͛ĂŵƉůŝĂĐŝſĚĞůWĂƐƐĞŝŐ DĂƌşƟŵĚĞDŽŶƚŐĂƚ | Oriol Lladó, serà número 1 d’ERC a

les eleccions municipals

municipals Esquerra Republic a n a va p er d re e l re g i d or que mantenia a l'ajuntament de Badalona. Ara, algunes enquestes indiquen a què ERC recuperaria la representació al consistori badaloní.

>ĂW,ŽĐƵƉĂů͛ŽĮĐŝŶĂĚĞĂƚĂůƵŶLJĂ ĂŝdžĂĂŶĐyĂůďĂƌƌŝĚĞůĂ^ĂůƵƚ

L a PA H d e B a d a l o n a v a ocupar, el divendres passat, una nova oficina bancària. Es tracta d'una acció dins de la 6|

ƌĞŝdžůĂƉƌăĐƟĐĂĚĞĚŽŶĂƌ ŵĞŶũĂƌĂůƐĐŽůŽŵƐĂ ĂĚĂůŽŶĂ

campanya anomenada 'de Km 0, de proximitat de les PAH' que es porta a terme diverses plataformes d'afectats.

El tram entre el túnel del tren i la llotja de pescadors del Passeig Marítim de Montgat iniciarà en breu la primera fase d'obres d'ampliació. Uns treballs que un cop acabats permetran conciliar les diferents activitats que s'hi fan ja que es passarà dels gairebé 3 metres als 5 metres i mig. Aquest tram registra, de manera habitual, conflictes entre ciclistes i vianants.

WŽƌƚĞƐŽďĞƌƚĞƐĂůĚĞƐƉĂƚdž ĚĞů͛ĂůĐĂůĚĞŝĞů^ĂůſĚĞ WůĞŶƐ L’Ajuntament de Badalona ha organitzat una Jornada de portes obertes a l’edifici de la Casa de la Vila aquest dissabte 1 de març amb l’objectiu que els ciutadans puguin conèixer algunes de MFT JOTUBMtMBDJPOT EBRVFTU edifici. Els ciutadans podran fer un recorregut per diferents espais de la Casa de la Vila, entre les 10 i les 14 hores i de 17 a 20 hores.


Més de 900 dones van ser ateses pel ^ĞƌǀĞŝ/ŶƚĞŐƌĂůĂůĂsşĐƟŵĂĚĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂĚĂůŽŶĂ Societat

| Carles Carvajal

Un total de 903 dones van ser ateses l'any 2013 pel Servei d'Atenció Integral a la Víctima de l'Ajuntament de Badalona. Aquest servei, que es va posar en marxa el setembre del 2012, té com a missió l'assistència, orientació i suport a les víctimes per violència de qualsevol tipus. Segons assenyalen des de l'Ajuntament una part de casos atesos correspon a seguiments de persones ateses amb anterioritat a l'any 2013, en total 383; mentre que les persones ateses per primer cop han arribat a les 520. Les usuàries s'han dirigit

al SAIV per rebre assistència i suport en qüestions legals i aten c ió psi c olò g i c a , així com per altres qüestions no directament relacionades amb maltractaments, com ara rebre informació i també assessorament en temes socials. La gran majoria de les dones ateses pel SAIV durant l'any passat eren de nacionalitat espanyola, un total de 745. La franja d'edat amb més usuàries és la compresa entre els 30 i els 45 anys, amb un total de 451 dones, una xifra que representa gairebé el doble de la franja que la segueix, les dones de 45 a 65 anys, que ha comptat amb 245 usuàries.

>ĂƉůĂĕĂdƵƌſĂƌŝƚŐĂĚĂůŽŶĂĂĐƵůůĚŝƵŵĞŶŐĞ ůĂƚĞƌĐĞƌĂDĂƟŶĂůDŽƚĞƌĂ^ŽůŝĚăƌŝĂ

| Les motos participants faran un recorregut per Badalona, Montgat i Tiana

Solidaritat

| Carles Carvajal

Per tercer any consecutiu s’organitza la tercera edició de la Matinal Motera de la mà de l'Associació de Veïns Turó D'en Caritg i l'Associació de Comerciants Piferrer Salut Alta. Un acte solidari que tindrà lloc a la plaça Turó Caritg Badalona i que any rere any aplega desenes de persones. En aquest cas la cita serà aquest diumenge 2 de març i es fa en col·laboració amb malalties rares i amb el 8i

moviment associatiu 'Todos somos raros-Todos somos únicos' (Marató televisiu que tindrà lloc el mateix 2 de març a TV2). L'acte estarà apadrinat pel pilot del Mundial de Moto2 Riky Cardús i la sortida amb moto recorrerà Badalona, Montgat, Tiana i tornarà n ova m e nt a B ad a l o n a . H i haurà actuacions musicals amb artistes com Dani Mata, David Ros, entre d'altres i sor teig de premis així com botifarrada i activitats lúdiques.

ĂĚĂƚĞƌƌĂƚŽƌŶĂƌăĂůĂƉůĂĕĂ WŽŵƉĞƵ&ĂďƌĂĂŵŝƚũĂŶƐĚĞ ŵĂƌĕ La plaça de Pompeu Fabra acollirà de divendres 14 de març fins al diumenge 16 de març la tercera edició de la mostra ecològica Badaterra, una fira temàtica basada en el consum sostenible i responsable, ecològic i solidari. -B'JSBIBSFGPSÎBUMBDPMtMBCPSBDJØ amb la Confraria de pescadors de Badalona i oferirà un dinar mariner amb el tradicional “pop amb patates i all i oli”.

Cursos de cultura xinesa a ů͛ĞĚŝĮĐŝĚĞůĂƌŵĞ La Fundació Institut Confuci oferirà cursos de cultura xinesa a l’edifici del Carme EF#BEBMPOBFODPMtMBCPSBDJØ amb la Universitat de Barcelona. Es faran cinc tallers a partir del proper 7 de març. Els inscrits podran aprendre les tècniques de protocol d'aquest país asiàtic, la seva gastronomia i les claus del cinema xinès. Encara hi ha places disponibles per assistir als cursos.

͞ůZĂĐſĚĞDŽŶƟ͟ĚĞƐƟŶĂ ƵŶĞƐƉĂŝĂů͞&ĂƌtĞƐƚ͟ És tracta d'un espai lúdic, u b i c a t a l C e n t r e C o m e rcial de Montigalà que s'ha transformat en el “Far West”. Enfundats amb una pistola i vestits d 'èpo c a, els més petits es poden posar a la pell dels vaquers del llunyà oest. En aquest espai, els pares tenen l'oportunitat de deixar els seus fills sota supervisió professional, mentre realitzen les seves compres al recinte del Centre Comercial Montigalà.


Usuaris del CAP de Sant Roc denuncien retallades ƐĂŶŝƚăƌŝĞƐĂůĐĞŶƚƌĞ Els usuaris del CAP de Sant Roc han denunciat que ha augmentat el temps d'espera per visitar-se amb el metge de família. En aquest centre sanitari han perdut tres metges, tres infermeres que s'han jubilat i no s'han substituït i dos administratius en els darrers mesos. Un grup d’usuaris del centre d’atenció ha organitzat diverses mobilitzacions per denunciar aquestes mancances.

/hƉƌŽƉŽƐĂŵĞƐƵƌĞƐƉĞƌ ŵŝůůŽƌĂƌůĂĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂ entre ciutadans i gossos El grup municipal de Convergència i Unió proposa un seguit de mesures per millorar la convivència entre els propietaris de gossos, els mateixos animals i d'altres usuaris d'espais públics. Per això, d'entre les accions que contemplen s'han fixat en el municipi de Molins de Rei on des del mes d'octubre compten amb un aparell on els gossos orinen i obtenen una galeta de regal.

/sͲhŝĚĞŶƵŶĐŝĂůĂĚĞŝdžĂĚĞƐĂĚ͛ƵŶƐŽůĂƌĚĞŽůůŝWƵũŽů El grup muni c ipal d ’ICVEUiA, juntament amb l’AV Coll i Pujol, han denunciat que l’espai situat a Coll i Pujol entre els carrers Vila Vall

Llebrera i Sant Gonçal, és un niu de porqueria, amb vegetació descuidada i deixalles de tot tipus, que ha generat la presència de rates.

W/^K^d/E EdZ'&/E>^ϮϬϭϰ ǀĚĂ͘ƌĞƵĚĞdĞƌŵĞĐĂŶƚŽŶĂĚĂͬŽŵğŶĞĐĚĞŽŶĂĨĠ

^Ϯϴϱ͘ϬϬϬΦ

WăƌƋƵŝŶŐŝƚƌĂƐƚĞƌŝŶĐůžƐ

EŽǀĂĞƐƚĂĨĂĂŵďĨĂůƐŽƐ revisors de gas a Can Claris Els veïns del Can Claris han aler tat de l'existència d'uns operaris que intenten estafar als badalonins fent-se passar per revisors de gas. Després que una empresa hagi col·locat cartells informant de la revisió que faran a diverses comunitats, l'entitat veïnal de Can Claris ha penjat un rètol d'estafa a cada bloc de pisos perquè els veïns estiguin previnguts.

ͻWŝƐŽƐĚĞϱϬĂϭϱϬŵƚƐϮ ͻϮͲϯͲϰ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐ ͻϮĂŶLJƐ;ϭƚŝƉƵƐƐƵŝƚĞͿ ͻWăƌƋƵŝŶŐŝƚƌĂƐƚĞƌŝŶĐůžƐ

ͻƚŝĐƐĚƷƉůĞdžϭϱϬŵϮ ͻW͘ĂŝdžĞƐ;ũĂƌĚşͿ ͻŽŶĂĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂĂŵďƉŝƐĐŝŶĂ ͻϭƉŝƐĚΖƵŶĚŽƌŵŝƚŽƌŝͲϭϴϬ͘ϬϬϬΦ C/ Marqués de Monistrol 6A 08391 Tiana Tel. 93 395 02 20 www.tianallars.com i9


Com que no arribem al 50%, començarem en 2ª convocatòria.

EP¡¡¡ Que aquest any les comunitats tenen la obligació de fer el model 347.

A finques Badalona, som una gran família¡¡¡.

Senyora, confiï en nosaltres... tenim 30 anys d’experiència¡¡¡

Sí senyor¡¡¡ la inspecció de la baixa tensió és obligatòria.

Si,Sra. Pilar ja ho sap, el nostre horari es de 9 a 13 i de 16 a 19. S E RV E I S

I M M O B I L I A R I S

C/ Laietània, 17 - Badalona - 93 384 00 00


Entrevista a Josep Maria Noales, jutge degà de Badalona Josep Maria Noales és, des del mes de juny del 2010, el jutge degà de Badalona. Presideix els jutjats de la ciutat, pel que és la persona més indicada per parlar de la situació que viu el sector judicial actualment.

ΗYƵĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůĂĂƐĂZĞŝĂůƉƌĞƐƟ declaració com a imputada és un exemple ĐůĂƌĚĞƋƵĞůĂũƵƐơĐŝĂĨƵŶĐŝŽŶĂĚĞůĂŵăĚΖƵŶ jutge independent" Artur Piquet

La justícia tampoc s'ha lliurat de les retallades actuals. Com han afectat als jutjats de Badalona? Als jutjats de Badalona s'han vist afectats com tots, perquè aquest és un problema global de l'Estat. Les retallades que hem patit s'han vist reflectides amb l'eliminació 12 |

de facto de tots els jutges substituts. Abans, si qualsevol jutge havia de demanar una baixa o canviava de destí, es nomenava un altre jutge, que no pertanyia a la carrera judicial però que accidentalment pot exercir de jutge durant un temps. Comptàvem amb un 1500, i des de l'any passat es van suprimir la quasi totalitat. El problema és que la

gent segueix estant de baixa o canviant de destí, i aquesta vacant l'hem de cobrir entre els que som (aquí en som cinc). Per cobrir aquestes baixes ens hem de deixar una setmana cada més sense assenyalaments, pel que els efectes és que triguem encara més a resoldre alguns casos. Cada mes es demora una setmana la nostra activitat. Si partíssim


d'una situació òptima potser no passaria res, però com que partim d'una situació de caos, és molt delicat. Un exemple clar el tenim amb el jutjat de família de Badalona, que a finals del 2013 assenyalava un cas pel 2015. En funció de la gravetat del cas que es jutgi, un retràs pot comportar conseqüències greus. Com intenta minimitzar-ne els afectes de la situació els jutjats de Badalona? Evidentment hi ha casos que generen més alarma o que suposen més risc. En aquests casos els hi donem prioritat perquè sinó la situació podria ser alarmant. Aquí tenim una c o s a m o l t b o na; e ntre e l s companys tenim molt bona relació, i entre nosaltres ens cobrim per poder arribar a tot. Creu que aquest moment que està vivint la justícia fa que els delinqüents actuïn amb més impunitat? No, els delinqüents no actuen en funció del que es trigarà a jutjar les seves accions. Es mouen per altres estímuls, però és evident que com més eficaç és una administració de justícia més eficaç ha de ser la repressió del delicte. Com creu que hauria d'actuar la justícia amb problemàtiques com els desnonaments, que estan afectant a tanta gent? Això s'ha tractat en moltes ocasions. D'entrada ha d'actuar com ho ha fet, fent paleses les deficiències que puguin haver-hi en una llei, aquells aspectes que no s'acordin a la constitució o a les normes europees sobre la matèria, i sent molt curosos

amb el compliment dels requisits de la Unió Europea i, si no es compleixen, ni que sigui per un detall formal, no hauria procedir amb el desnonament. En qualsevol c as actuar de forma conjunta amb serveis socials per minimitzar la c onseqüènc ia leg al d e l d e s n o n a m e n t . Ta m b é s'ha de distingir el que és un d e s n o n a m e nt , e s d ev i n g u t d'un lloguer, i una execució e s d ev i n g u d a d 'u n p r é s te c hipotecari. Si una persona no paga el lloguer crec que ha de ser desnonada, però una per so na que tenia un bé en propietat i per l'efecte de la garantia de l'hipoteca, llavors és llençat. En el cas dels llançaments és on no hi havia un correcte seguiment d e l a n o r m at i va e u r o p e a . S'ha modificat, però s'ha fet defectuosament, i s'ha de ser molt curós a l'hora d'executar aquestes garanties. Casos com els protagonitzats per l'Iñaki Urdangarin i la Infanta Cristina posen en una situació molt delicada la credibilitat de la justícia per part dels ciutadans. Com creu que es podria fer més creïble la frase "La justícia és igual per tothom"? No crec que aquests casos posin en dubte la credibilitat de la justícia. En tot cas e nte n c q u e s ó n exe m p l e s que la justícia funciona, potser malament o sense recursos, però funciona. Que una persona de la Casa Reial presti declaració com a imputada és un exemple clar de que la justícia funciona de la mà d'un jutge independent, que es regeix per la seva opinió sobre la tipicitat del delicte d'uns fets. Tota persona està sotmesa a

que si els seus actes no són c l ar s p o d e n s er i m p u t at s. Una altra cosa és la fiscalia, de la que la gent pot dubtar més, ja que sí que obeeix a un principi jeràrquic a les ordres d 'uns superior s. El jutge és independent i això la gent s'ho ha de creure perquè és així a un nivell indubtable. Si es tenen diners i es pot contractar a un bon advocat algú pot delinquir amb més opcions de sortir-ne indemne. Creu que s'hauria de treballar per millorar la qualitat de la defensa gratuïta? La relació entre el que cobra un advocat i la seva qualitat no és direc tament proporcional. El que sí que és cert és que com més esforços es destinin a un cas el resultat ha de ser més bo, però pels esforços, no per la vàlua de l'advocat. El que sí que és cert és que s'han de destinar més recursos a formar els ad vo c at s d 'ofi c i, am b una formació més contínua, que es vagin reciclant periòdicament. Quin sentit hi veu a que en un judici es condemni a algú a una pena de 60 anys de presó i després sempre acabi sortint al carrer abans? És u n efe c te d e l a pr ò p i a llei. La comissió d'un delicte comporta una pena, i si se n'ha comès diversos la pena s'ha d'anar sumant. És un efecte moral legal. La doctrina Parot ha servit per calcular els beneficis penitenciaris. Actualment, en el nostre ordenament jurídic el compliment màxim que es pot donar és 40 anys de compliment efectiu, i crec que és prou raonable. | 13


El Badalona aconsegueix una gran victòria contra el València Mestalla tot i acabar amb nou jugadors (2-1) Futbol

| Redacció

El Badalona es va sobreposar a tots els contratemps per aconseguir una important victòria davant de la seva afició contra el València Mestalla i es distancia a cinc punts de la zona de descens. Des de bon començament, el Badalona va dominar el joc, disposant de clares arribades sobre la porteria visitant, però l'encert del porter Jaume va evitar inaugurar el marcador. Al quart d'hora de partit Piti Belmonte es va veure obligat a realitzar el primer canvi després que Xavi Boniquet rebés un fort cop al nas. El davanter va ser substituït per Abraham, però l'equip no es va descentrar i fins i tot va trobar més profunditat amb l'entrada del jugador canari. Al minut 25, a la sortida d'un córner, va arribar el primer gol del Badalona. El gol va donar més força als escapulats, que van seguir arribant a la porteria del València. No obstant, el marcador no es va tornar a moure abans del descans. En l'inici de la segona part els visitants van sortir amb més empenta, i al minut 9 de la represa Chumbi va aconseguir l'empat. El gol va ser un cop pels jugadors del Badalo-

na i, per si no n'hi havia prou, un minut més tard, Sergi Gómez va veure la segona targeta groga i va ser expulsat (la primera l'havia vist quatre minuts abans). Malgrat la inferioritat numèrica, els escapulats no van renunciar a la victòria, i fins i tot van gaudir de més oportunitats que amb onze jugadors. Lolo, amb un xut des de fóra l'àrea, i Abraham ho van provar fortuna i, posteriorment, David Cárdenas va rematar una centrada del davanter canari per aconseguir el segon gol local. Era el minut 65 de partit, i des d'aquell moment van quedar vint-i-cinc minuts de patiment constant. El moment més delicat va ser quan l'àrbitre va assenyalar un penal quan faltaven cinc minuts pel final del partit. La pena màxima va comportar l'expulsió del defensa badaloní, però afortunadament el llançament de Portu va marxar per sobre de la porteria. Amb aquesta ocasió pels valencians va acabar el partit, i el Badalona va aconseguir tres punts vitals per aconseguir el seu objectiu de mantenir-se a la categoria. El Badalona jugarà dos anys al camp de Montigalà El Badalona va celebrar el passat

dilluns l'assemblea de socis, en la que es va ratificar que el club abandonarà el camp del Centenari a finals de temporada i durant dos anys jugarà al camp de Montigalà gràcies a un conveni establert amb l'Ajuntament que es preveu que es firmi el mes que ve. Es tracta del pas previ perquè els terrenys de l'Avinguda Navarra entrin a subhasta i donar pas a la construcció del nou estadi del Badalona, un projecte que fa temps que persegueix el club. L'Ajuntament invertirà un milió d'euros per millorar les instal·lacions de Montigalà, com els vestidors, la graderia i traslladar la gespa del Centenari. El president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, va mostrar la seva satisfacció pel suport rebut per part de les forces polítiques de la ciutat. L'operació urbanística servirà per obtenir els recursos econòmics per pagar el nou estadi i, a més a més, el Badalona rebrà cent mil euros anuals en concepte de subvenció pel futbol base del club. El projecte del nou estadi municipal al Torrent de la Batlòria, preveu un aforament per a unes 4.500 persones i la inversió per a aquesta primera fase serà de sis milions i mig d'euros.

>ĂEZƵŶŶŝŶŐůΖůŝĂŶĕĂŝŵƉƵůƐĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĚĞůĞƐĞƐĐŽůĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂ La BDN Running l'Aliança, que tindrà lloc el proper 23 de març pels carrers de la ciutat, ha iniciat una campanya als centres educatius de Badalona amb l’objectiu de promoure la participació dels estudiants de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius a la cursa. El recorregut, de 10 quilòmetres, recórrer diversos espais de Badalona com la plaça de Pompeu Fabra, el passeig de la Rambla, el parc de Ca l’Arnús i el Port. Els centres escolars podran 14 |

fer una inscripció de grup a un preu reduït, i el centre que tingui més participants que completin la cursa, rebrà un trofeu a més d'un val per material esportiu. El programa d'escoles va tenir molt bona acollida l'edició passada, i l'organització espera millorar les xifres aconseguides. Gairebé un centenar d'alumnes de vuit centres educatius de la ciutat van participar al programa, triplicant la xifra de menors de 18 anys respecte l'any anterior.

Com cada any, la prova també tindrà un vessant solidari, ja que un euro de la inscripció de cada participant anirà destinat a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. A més, la cursa aposta per la integració de les persones en risc d’exclusió social. Persones drogodependents en tractament de desintoxicació al centre Projecte Home de Montgat col·laboraran en la realització de diverses tasques durant la cursa.


Un Fiatc Joventut sense opcions perd a la pista del Rio Natura Monbus (89-72) Basquet

| Artur Piquet

La Penya va patir una dolorosa derrota a la pista del Rio Natura per 89 a 72, en un partit en què l’equip de Maldonado no va ser capaç de posar en problemes a l'equip gallec, que van arribar a tenir un avantatge de fins a 26 punts, degut a un desequilibri defensiu constant. La primera part va ser poc lluïda per part del FIATC Joventut, que només va ser capaç d'anotar dos triples. El primer quart va finalitzar amb un ajustat 21 a 19, però el segon període va acabar amb un parcial de 8 a 0 a favor dels locals que va obrir una diferència massa elevada al marcador (40-33). Amb aquest resultat els verdi-negres van sortir desconcentrats després del descans, i tres triples consecutius de Corbacho van ampliar la diferència fins al 20 punts a favor dels locals. Quan l'avantatge va arribar als 26

punts, els jugadors de la Penya van intentar reaccionar i van maquillar una mica el resultat abans d'iniciar el darrer quart, al que es va arribar amb un 68-42 al marcador. En el darrer període els de Badalona van treure l'orgull. El Fiatc Joventut ha tret l’orgull en l’últim quart, fet que va fer que els verd-i-negres aconseguissin reduir la diferència, però no n'hi va haver prou per capgirar el

marcador. Els triples de Cochran i Ventura van permetre que quan faltaven quatre minuts per al final, els de Maldonado es posessin a 12 punts (79-67), però els triples de Dewar van tornar a donar avantatge als gallecs que van acabar guanyant per 89 a 72. El proper diumenge, a les 12:30 hores, la Penya tindrà l'oportunitat de recuperar el camí de la victòria contra el cuer de la classificació, el CB Valladolid.

| 15


hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ de Badalona, ;ĂůĐĞůƐŝĂͿ Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

ƌſŶŝĐĂ de Montgat Tots contra la Síndrome de ^ĂŶĮůŝƉƉŽ María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

16 |

Els guanyadors mai no en tenen prou. No sé què els passa, que mai s’embafen. Fa tres-cents anys Badalona va perdre la seva Universitat, nom amb que es c o neixia la seva institució de govern local, al ser substituïda per Felip V per un Ajuntament de matriu castellana. D’un sistema de consells, de síndics, d ’e l e c c i ó p er i n s a c u l a c i ó, (a m b l a p r e c i o s a e s c e n a períodica d’un infant, menor de 7 anys, a l’actual Plaça de la Constitució, treient d’un sac dos rodolins com els de la foto, un amb noms i un altre

amb càrrecs)…, de tot això es va passar al nomenament per part de la Real Audiencia d’un batlle i uns quants regidors. Una mostra de respecte i confiança a les persones que formaven la vila, que feia segles que s’organit zaven d’aquella manera. Ara, 3 0 0 anys després, el govern de l’Estat torna a l’atac: el principi de subsidiarietat, a fer punyetes! A afeblir el món local. Just el contrari del que escriu el PP a l’hora de fer els seus programes electorals: “El Partido Popular siempre ha defendido que el princip i o d e s u b s i d i a r i e d a d…”,

La síndrome de Sanfilippo és una malaltia hereditària que afecta als nens, provocant que no passin de l'etapa de l'adolescència, tenint així una esperança de vida molt curta. En l'actualitat és considerada una malaltia rara i, de moment, no s'ha descobert una cura per als humans, encara que si s'han fet assajos amb ratolins, aconseguint la recuperació dels mateixos. Aquesta malaltia es deu a l'absència d'un enzim, la qual cosa provoca que el c os no sigui c apaç de descompondre cer tes molècules de sucres (glucos a m i n o g l i c a n o s) , o c a s i o nant això greus danys a llarg termini. L'any 19 61, Harris va informar les manifestacions clíniques d'una nena amb hepatoesplenomegalia,

avaluació esquelètica normal i excreció de grans quantitats de heparan sulfat en l'orina. El 1962 i 1963, Sanfilippo i associats van descriure vuit nens amb retard mental i mucopolisacariduria de heparan sulfat i van delinear la síndrome que ara por ta el seu nom. Ara a Montgat, s'ha preparat una cursa per combatre la síndrome de Sanfilippo (5KMS i 10KMS) que tindrà lloc el diumenge 30 de març a les 9:30h. El punt de sortida i d’arribada estarà situat a la Plaça de les Mallorquines, davant de l’estació de Renfe Montgat. La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament.Aquesta és una bona oportunitat per ser solidàris, ara et toca a tu!


o “Creemos en el principio de subsidiariedad, concebimos la sociedad como una estructura que se construye de abajo hacia arriba…” Són uns cracs. Ens venen això i, en canvi, es treuen de la màniga una Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que fa tot el contrari: allunya la presa de decisions dels ciutadans, eliminant competències fins ar a prò p ies d el m ó n l o c al i passant-les a institucions supramunicipals. Això sí, ho fan pel nostre bé: tot serà més sostenible, més eficient, més racional…, Mare de Déu!Els

representants del PP en el món local, només creuen en el principi de subsidiarietat en un cas concret: si es tracta de buidar competències de la Generalitat. Llavors sí que tot canvia. Mireu si no el seu darrer programa electoral a les eleccions al Parlament: “Elaborarem una Llei de descentralització i desconcentració administrativa de la Generalitat, que reguli la transferència i delegació de c o m p e tè n c i e s a l s A j u n t a ments”. Però la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha fet

una altra cosa meravellosa: ha introduït una disposició addicional 16a. (quan algun text necessita tantes disposic ions ad d i c ionals ja ens trobem probablement davant allò que tècnicament anomenem xurro) a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que ha permès, oh miracle!, que el pressupost de l’Ajuntament de Badalona, per primer cop des de 1979, s’hagi aprovat per part de 5 regidors només. La Universitat de Badalona va morir fa 300 anys. I no, no va morir de vella.

| 17


Badalona en tweets

Buen recorrido, mejor organización y fantástico ambiente en la @maratest30km. El próximo año, a por los 30K :D #runners #badalona @fchopo

#Badalona Por primera vez, en el parque de Montigalà, hay perros dentro del pipi-can. Qué ha pasado @jaytec_3000

Badalona colapsada per manca d'informació per la Maratest.#Badalona @sanzferma

Grup d’individus cremant estelades carrer del carme #Badalona #denuncia @mertin15

Sortir a passejar dissabte per #Badalona i comptar les botigues del carrer de Mar i voltants que han tancat aquesta setmana... @AngelsSerraA

Concurso

CI NExL A K

Que bé s'esta al solet de la rambla de diumenge #Badalona #vermuteke @botterini

Tan se val d'on veniu: de la B500, C31 o B20, #Badalona us rebrà amb un crit a la democràcia! #9n #unpaisnormal @rogermelcior

RA Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació) Imatge de la setmana:

@montgatiana montgatiana

Títol: #best #clikcat #catalunya #diables #igdaily #iphonesia #instadaily #montgat #maresme #montgatterotllo #picoftheday #revistamgt #totbadalona Vols veure cin

18 |

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?


Error olímpic és ni fer ni deixar fer Ferran Falcó

L’article al blog de Christian Carneado, militant socialista, m’ha convidat a respondre els seus arguments, atès que qualifica d’error olímpic, que Convergència i Unió s’hagi abstingut a la votació del pressupost d’inversions municipal. Diu Carneado que res del que teòricament consta a les inversions s’hagués deixat de fer, atès que tot és necessari. Diu que aquest vot d’abstenció avança la voluntat de CiU de governar amb el PP en el futur. Pronostica una fuga de vots cap a ERC. I afirma que votar CiU no servirà per canviar la majoria a Badalona. Anem a pams, perquè Carneado va fort. Primer, per aclarir que el pressupost d el PP s’hagués aprovat igualment “manu militari” encara que el Ple l’hagués rebutjat. La minoria del PP en aquest cas, no importa. Perquè el govern de Madrid ha fet una modificació legal que fa possible el que és anti-democràtic. Poder aprovar un pressupost encara que el Ple te’l rebutgi. Si això és així, el que hem fet nosaltres és mirar d’escombrar cap a allò que ens interessa més. I si, com diu Carneado, s’hagués fet igual perquè fa anys que tot està molt malament....doncs miri, em pregunto com és que no s’havia fet abans. És un argument certament absurd, perquè un pressupost marca prioritats i, ja li asseguro, no és fàcil triar si es fa un carrer que està malament, o un altre carrer que també està malament... perquè tot, de cop, no és pot fer. El PSC-PSOE avança que CiU vol governar amb el PP. Lleig. Antic. I mentida. Si volguéssim, ja ho estaríem fent. No 20 |

volem. I que ens ho digui algú que ha governat, i crec que bé, amb nosaltres, no és massa oportú. Perquè a Carneado cal recordar-li quelcom de fonamental. Jo, nosaltres, hem pactat la piscina del Centre, la Biblioteca de Canyadó, o alguns carrers i places....però no hem pactat amb el PP, com el PSC - PSOE, vet ar nous Estatuts d’Autonomia, vetar la consulta de Catalunya, repartirnos els membres del Constitucional, o reformar la Constitució Espanyola per a fer que el deute financer sigui el primer que cobri. El PSC-PSOE no mereix, avui, ser la segona força política de Badalona. Ni fa, ni deixa fer. Ni té projecte, ni deixa que d’altres l’expliquin. Si a algú se li acut fer una proposta fiscal, urbanística o d’inversió, li tapa la boca, l’acusa, li treu el papu del PP, per mirar de desmoralitzar-lo, d’atemorir-lo, de fer que la seva gent s’espanti i es retiri. I així, amb aquesta actitud, el PSC-PSOE perd. I perdrà. Perquè no té il·lusió, ni equip, ni projecte. I nosaltres, sí. Li dic de debó, senyor Carneado. Ha governat el PSUC, el PSC, i el PP. A l’alcaldia, hi falta CiU. És difícil, però ja ho sabíem, com sabem que mirant els toros des de la barrera, desqualificant, fent de barrufet rondinaire, i quedant-se al despatx, Badalona no millorarà. Encara no m’he trobat ningú que m’hagi criticat per haver pactat, amb el PP, que Canyadó tingui una Biblioteca. Que no s’equivoqui el PSC-PSOE de Badalona. Nosaltres no som el seu adversari. Criticant-nos de forma especial, els socialistes badalonins posen de manifest la seva debilitat: que avui no considera el PP com el seu únic i principal adversari, i que està

immers en dissertacions estèrils com la del senyor Carneado sobre futuribles que tenen poc a veure amb la realitat. Senyor Carneado: no s’equivoqui. Volem passar-los al davant. Volem guanyar-los. I no ens agrada, gens ni mica, que guanyi qui va guanyar. I finalment, recordi només una cosa. Si el PP, encara avui, governa, és perquè Iniciativa no va voler fer la moció de censura just en el moment que el PP estava en el pitjor moment, amb un milió d’euros en obres pressumptament malversades. No vam ser nosaltres qui ho vam impedir. Però això ja és passat. Volem guanyar, volem ser l’alternativa dels qui fan i no desfan, dels qui construeixen, dels qui proposen, dels qui volen que la ciutat, per davant de tot, vagi endavant. Perquè el demés, ja m’ho permetrà, són discussions de partidets polítics que als ciutadans, cada dia més, els interessen menys.

Tota l’actualitat més immediata a Twitter twitter.com/totbadalona www.eltotdigital.com facebook.com/totbadalona


>ĞƐĞŶƟƚĂƚƐĚĞĂĚĂůŽŶĂƚŽƌŶĞŶĂĂŐĂĨĂƌĞůƟŵſĚĞů ĂƌŶĞƐƚŽůƚĞƐ Carnaval

| Carles Carvajal

Un any més, i ja van tres, l’Ajuntament de Badalona és limitarà a donar suport però no organitzarà directament cap acte durant el Carnaval. Durant aquest mandat, el govern municipal va decidir cancel·lar, per motius econòmics, dels actes que s’havien fet durant anys, com l’Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, la festa infantil o els balls als poliesportius de La Plana o Llefià. El Carnaval a Badalona estarà marcat, una vegada més, per les entitats i la seves propostes. Destaca la Gran Rua de Badalona, que des de fa 32 anys recorrerà els carrers del barri de Llefià. La rua tindrà lloc aquest dissabte, 1 de març, a partir de les 17h i travessarà el carrer Pérez Galdós, la Ronda de Sant Antoni de Llefià, Doctor Bassols, Marquès de Sant Mori i acabarà a la plaça Trafalgar. Els organitzadors han assegurat que la Rua comptarà aquest any amb més participació, música i novetats que s’han incorporat. La comitiva esta organitzada a través de la Comissió de Carnestoltes de Badalona. Les persones que ho vulguin podran participar en un concurs de fotografies per escollir la millor imatge de la Rua. Rua pels carrers del Centre de Badalona Com en les darreres edicions, l'entitat cultural la Faràndula de Badalona i l'associació de comerç BadaCentre han organitzat per aquest dissabte la Rua

de Carnestoltes que recorrerà el centre de Badalona,des de la Plana fins a la plaça de la Vila, i passarà pels carrers dels Arbres, Martí Pujol, Pietat, Mar, Sant Pere, Mercè, Canonge Baranera i Mar. La festa finalitzarà a la plaça de la Vila amb una xocolatada popular per a tots els participants, petits i grans, que vinguin disfressats.Les colles es reuniran a la plaça de la Plana a les 17h, tot esperant la sortida de la rua, que està prevista a dos quarts de sis. La comitiva carnavalesca anirà encapçalada per l’entremaliat Onofre, un peculiar personatge, encarregat de realitzar la “Capta del Carnaval” durant el recorregut de la cercavila pels diferents establiments del barri, per tal d’aconseguir els dolços que acompanyaran a la xocolatada. Tot seguit, la colla de grallers de Parets del Vallès i el grup de percussió badaloní Bufons del Toc amenitzaran la rua amb la seva música esbojarrada. Seguiran les comparses dels gegants i capgrossos de la Faràndula de Badalona i de les escoles Jungfrau, Ventós-Mir i Progrés i, ja tancant el seguici, tots els nens i les nenes disfressats que vulguin participar-hi. Com a novetat d’enguany, l’organització oferirà dos premis a la millor disfressa infantil i a la comparsa més original, al finalitzar la festa. Entitats, escoles i grups d’esplai organitzen actes per tota la ciutat A part de les dues Rues de Llefià i el Centre, Badalona viurà diversos actes més durant

| Imatge de la Rua de Carnestoltes

de l’any passat. Foto: Comissió de Carnestoltes de Badalona

aquest cap de setmana de Carnestoltes. Aquest Dijous Gras i divendres, nombroses escoles i instituts sortiran als carrers en comitiva per mostres les seves disfresses. A la Biblioteca de Can Casacuberta, dijous a les 18h, tindrà lloc un joc de Carnaval, anomenat “setzevoltes”. A la Biblioteca de Sant Roc, a la mateixa hora, proposen un taller de disfresses. Divendres, la seu de la Fundació Ateneu de Sant Roc celebraran el Carnaval amb diverses activitats. D’altra banda, dissabte a la tarda, a partir de les 17:30h, el pavelló de Casagemes acollirà un Gran Ball de Carnestoltes amb el Roger Canals. La festa, amb un preu de 4 euros, inclourà berenar. | 21


ůŵĂŐDƵƌƉŚLJŽďƚĠĞůƉƌĞŵŝ>ŝͲŚĂŶŐ͕ĂƚŽƌŐĂƚƉĞůƉƷďůŝĐĚĞ ůĂ'ĂůĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞDăŐŝĂ Màgia

| Carles Carvajal

El Festival Internacional d e M à g i a -X I V M e m o r i a l Li - Chang, que se c ele bra durant tot aquest mes de febrer a Badalona, ha aconseguit un alt nivell d’espectadors amb ocupacions que pràcticament arriben al total de les entrades disponibles venudes. Les quatre representacions de la Gala Internacional de Màgia, que van tenir lloc al Teatre Zorrilla, i l’espectacle del Mag Lari al Teatre Blas Infante van penjar el cartell d’exhaurides les localitats. Aquest dissabte, com a cloenda del festival, tindrà lloc una Gala Solidària de Màgia, Àfrica Negra, a partir de les 18h, al Blas Infante.

^͛ŝŶĂƵŐƵƌĂů͛ĞdžƉŽƐŝĐŝſĂůDƵƐĞƵ͕DĂŶĞůƌŵĞŶŐŽů͘ dƌĂŶƐŝĐŝŽŶƐ͘ůƐƐĞƚĂŶƚĂĂƐƉĂŶLJĂ͕ĞůƐƐƚĂƚƐhŶŝƚƐŝůĂyŝŶĂ

PARC TEMÀTIC INFANTIL

VINE A JUGAR!! VINE A CELEBRAR EL TEU ANIVERSARI AMB ELS TEUS AMICS!!

FESTA DE CARNESTOLTES Diumenge 2 de març Obert tots eLs dies

Av. del Guix, 22-24 (Pol. Ind. Les Guixeres) 08915 Badalona

Tel. 93 465 52 53

22 !

| Vaga d’autobusos a Badalona

Exposicions

| Carles Carvajal

Nascut a Badalona el 1949, Manel Armengol, es va iniciar en la fotografia a la ciutat, on va col·laborar a la premsa local. Als anys 1970 es va fer famós internacionalment amb fotografies de la repressió policial de manifestants a Barcelona, i va iniciar una intensa carrera de reporter arreu del món. L’exposició, produïda

per la Generalitat de Catalunya, presenta fotografies de la Fundació Colectánea,d’Espanya, la Xina i els Estats Units a la dècada dels setanta. En aquest cas, i amb la col·laboració de l’autor, també hi haurà un apartat dedicat específicament a la Badalona d’aquells anys. La mostra, que s’inaugura aquest dijous a les 19h, al Museu es podrà visitar fins el 30 de març.


agenda badalona Dijous 27 Taller

"ACOMPANYAMENT A LA REͳ CERCA DE FEINA", a les 10:30h, a la seu del Badiu Jove.

Joc de Carnestoltes

SETZEVOLTES, A LES 18H, a la Biblioteca de Can Casacuberta Xerrada “Dona i ferrocarril”, a les 18h, al Cor de Marina.

Carnestoltes

AL CENTRE CÍVIC LA COLINA, a partir de les 18:30h.

Concert

Dimarts 4

Dissabte 1

"BLAU DE NIT A PRAGA" de Teresa Costa-Gramunt, a les 19:30h, a l’Espai Betúlia.

Rua de Carnestoltes

D E L’A M P A D E L’E S C O L A B Uͳ F A L À, a les 10:30h, sortida des del Parc de Can Barriga.

ŝŶĞŵĂŝŶĨĂŶƟů

Taller de disfresses Exposició

XXXII Rua de Carnestoltes de Badalona

MANEL ARMENGOL. TRANSIͳ CIONS. Els setanta a Espanya, els Estats Units i la Xina, inauguració a les 19h, al Museu de Badalona.

Tertúlia literària

A LA BIBLIOTECA CAN CASAͳ CUBERTA, a les 19h, Tertúlia literària sobre l'obra 'L'estiu que comença' de Sílvia Soler.

Divendres 28 Rua de Carnestoltes

A LA PL. SANT CARLES DE NICAͳ RAGUA 'Rua infantil de Carnestoltes' a les 15:15h.

Festa de Carnestoltes

AL CASAL GENT GRAN ANTÒNIA BOADA, a la Pl. Antònia Boada 'Festa de Carnestoltes' a les 16:30h.

Taller de disfresses i ball de carnestoltes

AMB MARC ORIOL, a les 17h, a la Fundació Ateneu de Sant Roc.

&ĞƐƚĂŝŶĨĂŶƟů de Carnestoltes

A LES 17H, al Centre Cívic de Pomar.

DURANT TOT EL MATÍ, al parc de les Muntanyetes de Montigalà.

CONCERT DE LOCOMIA, a les 24h, a la Sala Sarau 08911

"DORAEMON I NOBITA HOLͳ MES AL MISTERIÓS MUSEU DEL FUTUR", a les 16:15h, als cinemes del Màgic.

A LES 18H, a la Biblioteca de Sant Roc.

Festa de l’Espàrrec 2014

PELS CARRERS DEL BARRI DE LLEFIÀ, a partir de les 17h.

Rua de Carnestoltes

PEL CARRER DE MAR I CANONͳ GE, durant la tarda i xocolatada a la plaça de la Vila.

'ƌĂŶĂůůŝŶĨĂŶƟů de Carnestoltes

Presentació del llibre

Dimecres 5 Presentació

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA TERRA D'ÀNDOC", a les 18h, a l’Espai Betúlia.

Conferència

AL MUSEU: CICLE: COMPONDRE A QUATRE MANS: Richard Wagner i Cosima Liszt-von Richard Wagner i Cosima Liszt-von Bulow, a càrrec de Marcos Bosch,a les 19h, al Museu Municipal.

montgat Dissabte 1 Carnaval a Montgat

A PARTIR DE LES 17:30H, al pavelló de Casagemes.

TRADICIONAL BALL DE GEPS I BOTIFARRADA POPULAR, a les 21h, a la plaça Sant Joan.

Gala Solidària de Màgia Jove

Diumenge 2

&Z/D'/͵y/sDDKͳ Z/> >/ͳ,E'͕ a les 18h, al Teatre Blas Infante.

Diumenge 2 ///DĂƟŶĂůDŽƚĞƌĂ ďĞŶğĮĐĂ

DURANT EL MATÍ, al Turó d’en Caritg.

Carnaval a Montgat

RUA I FESTA AL PARC DEL TRAͳ MVIA. A partir de les 11,30 hores sortida de la rua de Carnaval organitzada per l'AMPA de l'escola Marina des de la mateixa escola amb el grup d'animació “Tokem X tu ”. A partir de les 11:30h, festa infantil al parc del Tramvia.

La revista el Tot Badalona fa donació de tot l'arxiu fotogràfic aportat a la revista en aquests darrers anys al Museu de Badalona. S'informa a tots els cedents del dret que tenen a recollir el seu material en cas de no acceptar aquesta donació. Igualment s'avisa en cas de no emetre una opinió contrària, per entesa l'acceptació de la donació i del traspàs dels drets d'ús al Museu de Badalona. | 23


novetats

llibres

mĂşsica David RamĂłn

STROMBERS CP[UFGHGUVCKNŖNGICN El grup de Cardona celebra la seva primera dècada i ho fa amb un rep``as exhaustiu a la seva carrera música. Presenten un doble disc amb dvd, amb un total de 37 temes on hi podem USPCBSMFTDPMtMBCPSBDJPOTEF Pau Riba, Berto Romero, Beth. Txarango i Búhos. Un regal d'aniversari que no es pot deixar perdre qualsevol seguidor de la formació.

MANUELA KANT Capítol pilot Tr e b a l l autoeditat per un grup de músics que barreja les sonoritats de les músiques d'arrel tradicionals tant catalanes com gallegues. Un treball finançat a travÊs del micro mecenatge ens explica petites històries a travÊs de referències històriques. Un treball descobrir i deixar-se portar per les seves deu cançons Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambÊ! Truca i informa't 93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

26 |

mĂşsica Per SaltamartĂ­ Llibres

DIES DE FRONTERA (PREMI SANT JORDI 2014) Vicenç Pagès JordĂ EDICIONS PROA "RVFTUBOPWFMtMB comença amb un petĂł llarg davant la porta d’uns grans magatzems, entre vianants carregats amb bosses de plĂ stic. Qui sĂłn ells dos? Tardarem a saber-ho. Els QSPUBHPOJTUFTEFMBOPWFMtMBFT diuen Pau i Teresa i sĂłn membres d’una parella de fet que es va prorrogant de manera automĂ tica, fins que es produeix el que ell anomena“la relliscadaâ€?, que tĂŠ com a conseqßències un daltabaix emocional, un canvi de domicili i tambĂŠ un viatge a la frontera.

SIS DIES DE DESEMBRE Jordi Sierra i Fabra PLAZA & JANES EDITORES Barcelona 1949. Un maletí robat i un conegut del QBTTBUDPMtMPRVFO l’ex inspector Mascarell al capdavant duna investigació sobre obres d’art expoliades pels nazis. Desembre del 1949. Lenin, el pispa que en Miquel Mascarell va retrobar al maig aquest mateix any a la presó, li demana ajuda per sortir d’un embolic: ha robat una cartera a un presumpte turista anglès que ha estat assassinat precisament per posseir-la. Ara, el perseguit Ês ell. Què contÊ aquesta cartera?Doncs un dels catà legs dels quadres que els nazis van robar abans de la Segona Guerra Mundial i durant FMDPOGMJDUFCÒMtMJD

Llista d'Ă lbums 1

2

3

MalĂş Si Pablo AlborĂĄn Tanto Leiva PĂłlvora

Llista de cançons 1

2

3

David Bisbal Diez Mil Maneras Pharrell Williams Happy Shakira feat.‌ Can`t Remember....

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

Cafè Barcelona Joan Carreras

2

L'Altra Marta Rojals

3

Dies de frontera Vicenç Pagès JordĂ

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 28 de febrer al 6 de març del 2014 02.03.14 Film

Pase 1

THE MONUMENTS MEN ( DIG ) LA LADRONA DE LIBROS ROBOCOP PHILOMENA (dig) VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS NEBRASKA 12 AÑOS DE ESCLAVITUD 3 BODAS DE MAS LA LEGO PELÍCULA LA GRAN ESTAFA AMERICANA CUENTO DE INVIERNO THE MONUMENTS MEN DORAEMON I NOBITA HOLMES ( CAT ) SÁBADO 01-03-2014 CUENTO DE INVIERNO THE MONUMENTS MEN DORAEMON I NOBITA HOLMES ( CAT ) EL PODER DEL DINERO ( DIG ) EL LOBO DE WALL STREET FROZEN: EL REINO DE HIELO ROBOCOP ( DIG ) PARIS A TODA COSTA EL LOBO DE WALL STREET ( DIG ) HER THE MONUMENTS MEN BALLET: JEWELLS EL LOBO DE WALL STREET FUTBOLIN ROBOCOP HER

Pase 2

16:30 16:00 16:25

18:30 18:25 18:25

grá

Matinal

22:00 22:00

12:00 12:25

20:25 20:25

22:25 22:30

12:15 12:05

20:35 20:25

22:20

12:25 12:15

Golfa

18:00 16:15 16:25

18:25

22:25 16:00

20:36 18:30 12:15 20:36 18:30

16:15 16:15 16:30 16:30 16:15 16:30 16:30

18:20 18:25

18:20

20:25

22:30 21:45

12:00

19:00 20:25 20:00 19:30

22:00 22:30

12:15 12:00 12:00

22:00

12:00

18:00 20:30 18:20 16:20 16:30 16:30

miércoles 3,90 € y jueves 4,90 €

ño

Pase 4

19:30

16:15

Nuevos precios:

se Di

Pase 3

21:45 19:00 19:30

PORTADA

22:00 22:00

12:20 12:00 12:00

ESTRENOS

EVENTOS

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es | 27


Gastronomia Crep d’ou poché amb Pernil Ibèric de Gla i oli de tòfona Ingredients per 4 persones: Per fer la crep: 1 Ou 125g de Farina 1 got de Llet desnatada Per fer el farcit: 4 ous 120g de Pernil Ibèric de Gla de l’Andreu 1 ceba grossa Oli d’oliva verge extra Sal Per fer l’oli de tòfona: Oli d’oliva verge extra Tòfona en conserva Preparació: Crep ou poche amb Pernil Ibèric de Gla: Talla la ceba en juliana i confitala en una paella a foc baix amb oli d’oliva verge extra. Mentre es confita la ceba prepara l’oli de tòfona perquè necessita reposar, tot rallant una tòfona petita amb 40ml d’oli d’oliva verge extra. Deixa reposar a la nevera. Fes les creps barrejant tots els ingredients (farina, llet i ou) amb la batedora, i cuinant-les

Sábado noche 1 de marzo Cena con espectáculo p en directo

25 € todo incluido

Reservas 693 999 688 935 014 380 (Diego) 28 |

en una paella pintada amb oli. Reserva-les A continuació prepara els ous poché. Posa a bullir aigua en una olla. Retalla un quadrat gran de paper film i folra una tassa. Al centre posa-hi un ou sense closca. Fes un saquet procurant treure tot l’aire i lliga amb fil de cuina. Repeteix el mateix procés amb els altres 3 ous. A continuació posa els saquets dins l’aigua bullint. Retira passats uns 4 minuts i reserva

Agafa 4 recipients tipus mini c o c ot te i c o bre i x- l o s am b cadascuna de les creps tal i com ho veus a la fotografia Cobreix les parets de la crep amb el pernil ibèric de gla Al centre posa-hi l’ou poché que ja hauràs tret de dins el paquetet, reparteix la ceba confitada per sobre i acaba-ho amb l’oli de tòfona Suggeriments: Abans de servir la crep pots posar-la uns minuts al forn. Si ho prefereixes pots fer l’ou a la planxa.

Cuina Indo Paquistanesa

Cansat de sempre el mateix... Migdies per es Laborabl

Vine i prova la

0 € nostra "cuina" 10IVA,8 in clòs!!

Regalem entrades pel cinema del Circol ...Informa't com.

RESERVES: 93 399 86 93 - tariqbadalona@gmail.com C/Baldomer Solà, 3 08912 BADALONA


WĂƐƚĂŶĂŐĂ͕ƵŶĂĂƌƌĞůŵƵůƟǀŝƚĂŵşŶŝĐĂ La pastanaga és una arrel, de característica forma allargada, cònica, i de color taronja. En el s nostres m er c at s la podem trobar durant tot l’any. Nutricionalment parlant, la pastanaga té un alt conting u t e n b e t a c a r o tè, a m é s de vitamines del grup B, C i minerals, especialment ferro, potassi, calci, magnesi, manganès i iode. D’aquí que la pastanaga sigui considerada un bon remineralitzant. A la vegada, el contingut en potassi fa que la pastanaga tingui un efecte diürètic i depuratiu de l’organisme. Cal ressaltar, especialment, el contingut en betacarot è, u n c o m p o n e n t q u e e s t r a n s fo r m a e n v i t a m i n a A quan arriba al fetge. Aquesta vitamina ajuda a l’absorció del ferro. El betacarotè és el responsable del típic color ataronjat de la pastanaga. La vitamina A és un poderós antioxidant que contribueix a p r o t e g i r l ’o r g a n i s m e d e l’acció dels radicals lliures. El fet que sigui un aliment amb un alt contingut en b et ac arotè re p erc uteix en el el seu efecte beneficiós per a la bona visió i el bon

estat de la pell. En relació amb les vitamines del grup B, aquestes també tenen un efe c te a nt i ox i d a nt i e s t a n relacionades amb el bon estat del sistema nerviós. A nivell energètic, les pastanagues proporcionen unes 40 calories per cada 100 grams consumits, per la qual cosa es tracta d’un aliment molt

recomanable per incloure en una dieta saludable i baixa en greixos. Culinàriament admet moltes variants. Es pot menjar crua, en suc, en purès, guisats o sopes, però també es poden fer dolços i pastissos. En cru serà quan podrem aprofitar al màxim les seves qualitats nutricionals.

CALÇOTADES 2014 - Menú 29,90 € t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2014 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSå t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF å

| 29


Les estufes de bioetanol Les estufes a base de bioetanol resulten més econòmiques que les estufes convencionals i a més són millors per al medi ambient. El bioetanol és un combustible que no fa olor, no contamina i prové de recursos renovables com les collites.A més, resulta més beneficiós per al medi ambient perquè no emet gasos contaminants que danyin la capa d’ozó.Actualment s’estan posant de moda i diversos dissenyadors estan creant estufes a base

30 |

d’aquest alcohol.Per exemple, Mario Mazzer ha dissenyat unes estufes que funcionen amb bioetanol que són molt cridaneres, gràcies a la seva senzillesa i a les seves formes tan originals.Aquestes estufes, degut a les seves reduïdes dimensions, es poden instal·lar a gairebé qualsevol lloc de casa, aportant un toc decoratiu molt modern a la vegada que funcional.Vosaltres escolliu on les preferiu, ancorades en una paret, directament en

el terra com si fossin una escultura i prenent tot el protagonisme de la decoració...


Els paviments mÊs cà lids L’elecció del paviment de casa determina el resultat final, per això si el que busqueu Ês calidesa heu de tenir en compte els tons i les textures escollides. Per crear ambients acollidors Ês fonamental escollir tons crema, teula o mel, en una textura que sigui agradable al tacte. Un dels materials mÊs utilitzats per crear ambients càlids Ês la fusta, gràcies al seu aspecte i a les seves qualitats aïllants.Una de les tendències dels habitatges actuals són els terres naturals. En tons crema passen desapercebuts i cedeixen el protagonisme als mobles. Si els escolliu amb vetes o colors marcats, guanya-

ran protagonisme. Hi ha pedres molt resistents, com el marbre de Macael o la varietat crema ivori. Però les moquetes de fibres vegetals són molt mÊs acollidores.Per aconseguir un terra que destaqui podeu utilitzar colors vibrants i mides extragrans. Però s’aconsella col¡locar-los en habitacions grans i ben il¡luminades. El mobiliari i les parets no han de treure protagonisme a aquest tipus de terres, per això convÊ que escolliu mobles clars.Els terres d’aire rústic estan de moda per la reinterpretació en zones urbanes. Escolliu un terra de cerà mica, o de fusta envellida amb moltes vetes.

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI

EL MANETES

DINERO YA AGRUPACIÓN DE DEUDAS, CASOS DIF�CILES, SOLUCIONAMOS EMBARGOS. SERIEDAD Y RAPIDEZ. MICROCRÉDITOS 24H. GARANT�A VEH�CULOS Tel. 93 142 62 27

1er m

CAMBIO BAĂ‘ERA POR PLATO DE DUCHA 550â‚Ź PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 â‚Ź/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

PINTOR PROFESIONAL ECONĂ“MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

PALETA LAMPISTA Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. BaĂąos. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

INDUSTRIALES Y PARTICULARES DESATASCOS DE TUBER�AS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

☎

Pintura, pladur, parquet, cocinas, baĂąos, electricidad, fontanerĂ­a y lampisterĂ­a

Urgencias 24 horas

tels. 605 572 894 - 674 40 76 95 mil25@live.com gerardosuarezaraujo19@gmail.com

AMB MIG RECUADRE PER 7,50 â‚Ź

s PruesĂŠabl 5a0n%odcto.

Empresa Familiar Desde 1999 Comunidades de Propietarios ²3DUNLQJV²2ÀFLQDV Abrillantado de suelos – Hogar www.limpiezas-lina.com Telf. 661 933 656

ELECTROMARTI, S.L.

Tel. 606 89 95 55

LIMPIEZAS IND. BADALONA

Cervantes, 79 08912 BADALONA

REFORMAS EN GENERAL

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂšLTENOS

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 31


Opel Mokka

Esportivitat i practicitat són dos de les qualitats que descriuen el Nou Opel Mokka. Un vehicle que s’emmarca en la categoria SUV que sorprèn pel disseny del frontal, imponent, i que de perfil ens mostra el seu aspecte més audaç i dinàmic. A l’interior ens trobem amb un vehicle ampli, confortable, que transmet qualitat. Amb aquestes característiques no és estrany la circulació es converteixi en tota una experiència, tant per al conductor com per als ocupants. A nivell decoratiu, destaquen les motllures cromades que tansmeten sensació d’esportivitat. L’interior és especialment ampli i això es percep tant en les places davanteres, com en les posteriors. A la vegada, l’espai destaca per la funcionalitat, en funció de les necessitats. A més a més, el maleter és d’alta capacitat i pot arribar a un volum de càrrega superior als 1.300 litres, en cas que es plegui el seient posterior. A la vegada, una vintena d’espais 32 |

portaobjectes, estratègicament distribuïts, faciliten que tot estigui a mà i endreçat. Pel que fa a la tecnologia, equipa multitud de ginys, que garanteixen la interconnectivitat i la màxima qualitat en la conducció. En benzina, l’Opel Mokka disposa de l’1.4 turbo, amb potència màxima de 140 cavalls té una mitjana de consum de 6 litres als 100 km. La velocitat punta que aconsegueix és de 193 km/h. En dièsel, l’opció és l’1.7 CDTi de 130

cavalls, amb un consum combinat de 4,5 litres i una velocitat màxima de 187 km/h. L’Opel ‘Safetec’ és un avançat sistema de seguretat que té coordina les accions de seguretat activa i passiva per tal d’aconseguir les més altes cotes de seguretat. En seguretat passiva, el vehicle inclou un complet repartiment dels coixins de seguretat, que complementen la seva acció amb els cinturons de seguretat davanters i posteriors.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUÏT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA


Ancians, salut i internet: El mite de la tercera edat i les NNTT cau gràcies a la salut Els clixés gairebé sempre són un impediment per al progrés. En l'apartat dels llocs comuns de les NNTT el que relaciona la gent gran amb la tecnologia és dels més usats. Per trencar aquest tòpic només hem d'observar algunes xifres que revelen que la gent gran són estrats de població que malgrat les dificultats estan molt interessats en acostar-se a les NNTT. És el cas de l'enquesta realitzada per Accenture a més de 9.000 persones de països tan diferents com Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Espanya, Estats Units, França, Anglaterra, Singapur i Espanya amb 220 participants de més de 65 anys. D'aquesta manera el 79 per cent MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

dels enquestats voldria tenir recordatoris per les seves malalties via telemàtica i el 87 per cent voldria demanar cita al metge a través d'internet. La gran majoria dels enquestats consideren que és vital tenir accés a la informació sanitària i

QUIROMASAJISTA HORARIO A CONVENIR TEL. 661 47 42 98

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

que gràcies a la xarxa això podria ser molt més senzill. El 79 per cent afegeix que seria molt útil poder renovar les seves receptes de forma electrònica i el 68 estaria disposat a comunicar-se amb el servei sanitari a través de la xarxa. En resum, el clixé de vegades fa que la societat avanci. Qui hagués dit que la gent gran són els més proclius a una sanitat d'última generació? Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

| 35


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Tindreu un bon aspecte comunicatiu en el camp familiar i sobretot en relació amb el pare, ja cal que ho aprofiteu. Sabreu dir les paraules justes en el moment més indicat i això us pot permetre estar més a l’alçada ja bé sigui a la feina com als estudis, si és el cas. Per altra banda hauríeu de pensar una mica abans de voler fer alguna animalada.

TAURE (21/4 al 20/5) L a s e n s i b i l i t at s e r à e l vo s t r e fort i ja està bé, però heu de mirar de no agafar-vos les coses massa a la valenta perquè us fareu un bon fart de patir i tampoc és necessari. Heu de mirar de fer servir el que sentiu en el bon sentit, mirant d’arreglar el que veieu que no va bé i intentant recolzar a les persones que us trobeu que estan en un moment difícil.

BESSONS (22/5 al 21/6) Serà fàcil que tingueu algunes discussions a dins de casa i que vagin relacionades amb la parella, haureu de mirar de no perdre la calma i respirar abans de dir alguna cosa que pugi massa de to. Potser us serà difícil però us heu de mirar de controlar. També us aniria bé sortir una mica perquè l’estat de nervis que porteu no és massa bo que diguem. 36 |

CRANC (22/6 al 21/7)

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Gairebé totes les coses us giraran sobre el pensament de la parella, si en teniu per si tot va bé i si no en teniu perquè heu de fer per tenir-ne. Si us haig de ser franca amb els aspectes d’aquests dies gairebé és millor no moure gaire res i deixar que tot vagi fluint pel seu compte, ja que per la vostra banda sembla que no ho teniu massa bé per arreglar gaire res.

Estareu molt inspirats i tindreu molt bon rotllo amb els amics, cosa que us anirà la mar de bé per podervos distreure una mica de les responsabilitats diàries i és que us convé fer alguna cosa per desconnectar de la rutina i ara és el moment, no deixeu que la monotonia us envaeixi feu c oses diferents i rieu tant com pugueu.

E l s d i n er s u s faran anar de corcoll i és que sembla que tenen ganes de posar-vos a proba en el camp de l’economia, despeses que no hi contàveu, pagaments que tarden més en arribar i un munt de coses que faran que us passeu aquests dies contant si arriben o no arriben. Agafeu-vos ho amb calma sort que només seran pocs moments.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

La vostra part creativa es despertarà molt aquests dies i les idees fluiran sense problemes, cosa que us anirà la mar de bé per deixar-vos anar i somiar sense parar. Tot això és molt maco i realment s’ha d’aprofitar ja que no passa sovint, però heu d’anar am b c om pte i d el que somieu o penseu no explicarne gaire res.

Estareu molt xerraires i amb ganes d’explicarho tot a tothom, que hi voleu fer són coses que passen i que de vegades no es poden ev i t a r, e n c a r a q u e penseu callar qualsevol cosa us farà tornar a engegar i tornareu a parlar pels descosits. Ara bé és molt fàcil que al llarg d’aquests dies aconseguiu fer que la gent de casa vostra us conegui millor.

LLEÓ (23/7 al 23/8) Necessitareu que us ajudin a prendre decisions, la cosa és que us atabalareu molt sense motiu i això us farà dubtar. Agafeuvos ho amb calma i USBORVJMtMJUBU OPQBTTB res greu senzillament estareu més inquiets que de normal. Per altra banda la gent del vostre entorn familiar sembla que també es posen d’acord per fer-vos dubtar més encara.

VERGE (24/8 al 23/9) En el camp de les converses haureu de vigilar amb el que digueu, ja que al llarg d’aquests dies us serà molt fàcil ferir la sensibilitat de la gent que us estimeu i ho fareu sense voler, per tant mireu d’anar en compte i penseu-ho bé abans de dir alguna cosa que no cal. També va bé que sapigueu que seran uns bons dies per moure coses en el camp de la feina.

SAGITARI (23/11 al 21/12) El tema de parella serà una mica difícil aquests dies i sembla que la cosa es pot posar una mica d’esquena, el motiu pot molt bé ser una baixada d’autoestima que podreu tenir al llarg d’un parell de dies, seria molt important que sabent el que ha de venir tinguéssiu clar que depèn de vosaltres mateixos el fet que això sigui més o menys greu

PEIXOS (20/2 al 20/3) En tots els camps hi tindreu allò que en diem com un angelet de la guarda, perquè gairebé tot us sortirà força bé, i és d’agrair. En tots els camps menys en el de la parella, on les coses es maurant en el camp de la desconfiança i això és mala cosa ja que després hi entra en joc la gelosia i sempre porta malestar, mireu de deixar les coses tant clares com pugueu.


Mirant al cel...

La méteo de la setmana del 17 al 23 de febrer Meteorologia

| Oriol Rodríguez

Al llarg d’aquests 7 dies no hem tingut cap nit amb una temperatura mínima igual o superior als 10ºC, malgrat que hem de remuntar-nos a la setmana dels 27 de gener al 2 de febrer per tornar-ho a trobar, i és que aquest hivern està sent molt poc fred: la temperatura més baixa registrada fins avui des que vam començar l’any és de 4.3ºC, fet que no succeïa des de l’any 2002. Tot i això, aquesta setmana hem tingut un ambient més propi de l’època de l’any en la que ens trobem, amb màximes de 13ºC a 15ºC, lluny dels 21ºC de mitjans de febrer. Això sí, trencant la dinàmica, de pluges gairebé no n’hem tingut:

només dimecres ens van caure un parell de ruixats febles que ens van deixar 0.3mm. Al mateix temps, tampoc s’han registrat ventades massa impor tants (cops que han arribat als 45 a 50km/h a tot estirar). Ha estat setmana força tranquil·la i sense Temp màx

15.2ºC dies 18 i 20

Temp mín

5.8ºC el dia 17

Hr màx

93% el dia 17

Hr mín

52% el dia 21

Press atm màx 1017.8hPa dia 12 Press atm mín 990.4hPa dia 10 Vent màx

48.3km/h (sud-est) dia 21

Precip màx 24h 0.3 l/m2 dia 21 Precip anual

70.2 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Nivell difícil

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical. Ni subcuadrícula de 3x3.

Dimecres a la tarda les nuvolades s’inflaven ràpidament a causa de la marcada inestabilitat que hi havia de Mataró cap al nord, deixant xàfecs forts i, des de fora, imatges tan espectaculars com aquest cúmul congestus vist des de Montcada i Reixac. Fotografia de Carmen González. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

EMBRUJADA CENTRO ESOTÉRICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFÓNICO

Tel. 93 387 57 24 CURSOS DE TAROT CLASES PARTICULARES C/ Alfons XII, 99, 2º 1ª Badalona | 37


Badalona Recuerdos

1955 Parada del tramvia en la pla莽a Pep Ventura. Foto antiga de autor desconegut, foto actual de Facu-Badalona Recuerdos

Per col路laborar pots enviar la teva foto antiga a: recuerdosbdn@gmail.com /BadalonaRecuerdos 38 |

@BdnRecuerdos


Legal Les hores extraordinàries

Les hores extraordinàries que fa un treballador són aquelles hores de treball que es realitzen per sobre de la duració màxima de la jornada ordinària i per regla general han de ser fetes voluntàriament pel treballador, a menys que hi hagi un pacte individual o col.lectiu que digui una altra cosa.

“Les hores extraordinàries han de ser fetes voluntàriament pel treballador” Està prohibit fer hores extraordinàries als treballadors menors de 18 anys i als treballadors nocturns (recordem que eren aquells treballadors que treballaven almenys durant tres

hores en el període inclòs entre les deu de la nit i les sis del matí). Els representants dels treballadors vetllaran perque les hores fetes s’adeqüin a la legalitat i tindran dret a estar informats en tot moment. El no m bre m à xim d ’hores extraordinàries està limitat i com a regla general es poden fer a l’any un màxim de 80. Si el treballador fa jornada reduïda, el nombre mà xim d’hores extraordinàries també

es reduirà en proporció. Per exemple, un treballador a mitja jornada, com a màxim podria fer 40 hores extraordinàries anuals. Aquestes hores solen estar retribuïdes millor que les hores ordinàries i en cap cas poden valdre menys. A vegades les hores extraordinàries es podran compensar per descansos dins els quatre mesos següents a la seva realització.

20è Aniversari c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

Advocats Accidents de trànsit · Laborals $GPLQLVWUDFLyGH¿QTXHV *HVWLyGHOORJXHUV | 39


Consultori arquitectònic Què podem fer per prevenir un incendi a casa? Molts dels incendis als habitatges son provocats per curtcircuits. Per evitar-ne, es recomana una revisiĂł cada 5 anys per un professional electricista. Com a Ăşs habitual, utilitzar material elèctric homologat, comprovar que els cables no s’escalfen (a l’hivern ĂŠs habitual connectar equips de calefacciĂł que demanen molta potència) i en cas que s’escalfin desendollar-lo, evitar clavar cables amb grapes a les parets. Si una protecciĂł salta mĂŠs de dues vegades no insistir i trucar a un professional qualificat. No utilitzar aparells elèctrics en males condicions (especial cura amb mantes elèctriques per la QSPYJNJUBUBMOPTUSFDPT *GJOBMNFOUWJHJMBSMBJMtMVNJOBDJĂ˜IBMĂ›HFOBEFMBDBTB EPODT ĂŠs la que mĂŠs s’escalfa. En cas que tingueu un incendi, desconnectar immediatament l’interruptor general o ICP, no llençar aigua abans de desconnectar la tensiĂł i estar pendents de les sales contigĂźes a l’origen doncs els cables poden propagar l’incendi. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i feu-nos arribar els vostres dubtes i a les properes publicacions us els resoldrem en aquest consultori t: 651982787 c: oaguilera@apabcn.cat

C/ GuifrĂŠ, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es MERCAT TORNER Ref B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjdor amb balcó.Ideal per zona i preu. 92.000₏

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA DÚPLEX:140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950₏ BUFALÀ: Àtic de 90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m².Asc.785₏ PEP VENTURA: Apartament de 2hab, conservat.382₏ CENTRE-LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690₏ PEP VENTURA OBRA SEMINOVA:60m², 2hab, 2 banys, Asc.725₏ (pis ,pk i traster) PEP VENTURA:90m², 3hab, en bon estat, 530₏ PEP VENTURA:2hab, tot reformat, a/c i balcó.500₏ MONTGAT: 3hab, 2 banys, menjador de 25m² ext terrassa 14m², ascensor.800₏

40 |

PEP VENTURA A PROP METRO Ref B-2491: Pis de 90m², 3hab, menjador ext a balcó gran, 2banys, cuina office gran, conservat en molt bon estat. 199.000₏

FINCA SEMI

PEP VENTURA OBRA SEMINOVA Ref B-2326: Pis de 75m², 2hab, cuina office, menjador ext a balcó gran, calef i a/a, asc. 196.000₏

CENTRE LA NOVA-GORG PLANA Ref BPABELLÒ 2347:Pis de 4hab OLIMPIC exteriors, bany i Ref B-2461: aseo, reforPiscuina de 95m², mada amb2banys, galeria, 4hab, menjador ext, menjadorcalef ext i a/c, alumini, a gres balcó gran perde entrar a viure, 20m², calef ascensor. i a/c, alumini, 52.5Mpts asc. (315.000₏) 225.000₏

PEP VENTURA PART ALTA Ref B-2504:Pis de 55m², 3hab,cuina i bany conservat, menjador ext a balcó, gres, altell. Asc. 79.000₏

ÀTIC PEP VENTURA METRO Ref B-2438: 100 m², 55 m² de Terrassa, 3/4 hab 2 banys, vistes al mar, exterior i amb ascensor. 240.000₏ (negoc.)

CENTRE AMBULATORI Ref B-2498:Pis de 90m², 4hab, bany complert i reformat, cuina reformada, menjador ext a balcó grandet. Ascensor. 169.000₏

PEP VENTURA -SALESIANS Ref B-2490:70m², 3hab, menjador ext a balcó, conservat en bon estat.Asc. 135.000₏

OPORTUNITAT METRO DE GORG Ref B-2402: Pis de 65m², 3hab, cuina reformada, bany conservat, pis conservat per entrar a viure. 87.000₏

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m², 3hab, 2 banys, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 140.000₏

CASAGEMES –C/ IRIS Ref B-2487: Pis de 70m², 2hab, menjador de 24m² ext a balcó gran, calefacció, Vistes a mar, asc. 240.000₏

PEP VENTURA MERCAT TORNER Ref B-2500: Pis de 90m², 4hab, cuina i bany reformats, menjador de 20m² ext a balcó gran, calef, pis en bon estat.Asc. 185.000₏


COL.LEGIAT

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851 ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € PIS ED. SANT JORDI (CANYADÓ), 72m2, 3 hab.(2 dobles i 1 individual) menjador, cuina i galeria, calefacció, totes les dependències son exteriors .. ....................................................................................................................................................................................................................... 115.000 € PIS C/ GUIFRÉ/CERVANTES reformat tipo estudi, 2 hab., cuina, bany dutxa i menjador, tot exterior ............................................................ 119.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA AVDA.MARTÍ PUJOL,(BUFALÀ)a 50 mts autopista, consta de local en planta baixa de 125 mt.2. i pis de 80 mts 2. De 3 habitacions amb acces independent ............................................................................................................................................................................................250.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € LOCAL C/. SAN MARCOS (CONGRÉS) 40m2, fa cantonada, 2 portes, molt comercial ............................................................................... 36.000 €

LLOGUERS

PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES PIS COMPANYS (CENTRE) 4 hab., 2 dobles i dos individuals, sala-menjador gran, 2 banys, cuina gran i galeria, calef., A/A, (possibilitat parquing doble) ............................................................................................................................................................................................. 800 € /MES BAIXOS Ed. S. Jordi Canyadó, Canyadó, reformat, 3 hab., bany, menjador, cuina, exterior .......................................................................550 € PIS BAC DE RODA (LA MORERA) 3 hab., menjador, cuina, bany complet, acabat de reformar, calefacció, radiador, exterior ....................720 € PIS C/ GALICIA (LA MORERA) 70 m2 + terrassa de 30 m2, 3 hab., menjador, cuina, bany complet, reformat .............................................600 € PIS C/ SANT PERE (CENTRE) 3 hab., menjador, cuina, bany complet. Molt bon estat ................................................................................550 € PIS C/ GUFRÉ 60m2, 3 hab.,bany complet, cuina reformada, menjador, balcó gran, moblat .....................................................................550 € PIS C/ LLUÍS MILLET (CENTRE) 100m2, 3 hab.dobles, cuina i bany reformats, sala-menjador gran, bomba de calor i fred, semimoblat ....700 € CASA C.RUBÉN DARIO (LA MORERA) 3 hab,bany. Menjador, cuina pati gran i traster..............................................................................650 € TORRE MAS RAM bona ubicacio, parcela ajardinada amb barbacoa de 600 m2, planta baixa sala-menjador, cuina-ofice, hab. doble i bany complert. planta pis, 1 hab. suite, 3 hab. dobles i 2º bany. 2 terrasses, acabats de qualitat, calefacció, a/a. perfecte estat. ............. 1400€/MES OFICINES EN EL CENTRE DE BADALONA despatxos individuals, amb recepcionista i serveis inclosos, a a partir de ...................... 300 €/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado .. 1.750 € /MES LOCAL C/XALOC (BUFALÀ) 55m2 qualsevol activitat comercial, en perfecte estat ........................................................................... 425€ /MES LOCAL C/ ALFONS XII (molt comercial) 30 m2, porta automàtica i en perfecte estat ........................................................................ 350 €/MES LOCAL C/ Mª CRISTINA/ALFONS XII comercial, 115 m2, aire condicionat, parquet, portes automàtiques, perfecte estat .................. 700 €/MES LOCAL C/ ALFONS XIII 233 comercial, 150m2, porta automàtica, interessant, aire calent i fred ....................................................... 975 €/MES LOCAL C/ E. MARQUINA (CANYADÓ) molt comercial, 80m2, 4 portes al carrer ................................................................................ 700 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta PISO EN VENTA EN BADALONA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón en el comedor. PRECIO 400.000€ negociables TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO Y PARKING EN VENTA EN CALLE CIENCIA Finca c o n a s c e n s o r, p i s o e n C/ Ciencia 4ª planta ,80 m2, tres habitaciones(dos grandes) todo exterior, aluminio climalit, aire acondicionado con bomba de calor y el parking en la misma finca. PRECIO 175.000€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PARKING EN VENDA ZONA GORG Parking de 14 m2 c/ Tortosa 57 cantonada Marqués de Montroig. Amb vigilancia per circuit tancat tv, porta amb comandament, escala i ascensor PREU VENTA 20.000 € TEL. 636 48 60 32 DAVID PEP VENTURA-A PROP METRO REF B-2482:Pis de 3hab, menjador ext a balcó, pis alt amb ascensor.79.000€ IDEAL INVERSORS TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327:Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i

42 |

Motor

Varis

Amistats

Classes

JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE A PROP C/CONQUESTA REF B-2410: Pis de 130m², 4hab, 2 banys complerts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 280.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CASA AL CENTRE REF B-2469:207m², 3hab, bany i 2 aseos, menjador de 25m² ext a balcó, 2 terrasses, tot reformat de dissany.545.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ZO NA M ERCAD O NA REF B-2376: Pis d’obra seminova amb 1hab i Terrassa de 17m².110.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA SALUD REF B-2447:Pis de 60m², 3hab, bany conservat, cuina arreglada, calef i a/c. 64.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD PART BAIXA REF B-2484: Pis de 60m², 2hab, menjador exterior, pis conservat, a/c amb bomba de calor. Ascensor. 70.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 FRONT MARÍTIM FINCA SEMINOVA REF B-2480: Pis de 3hab, 2 banys, menjador de 26m² ext a balcó gran de 12m², terrassa de 40m². Asc. Pk opcional. 360.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

MERCAT TORNER REF B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjador amb sortida a balcó.Ideal per zona i preu.92.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA – PROGRÉS REF B-2495: Pis de 85m², 3hab, menjador de 24m² exterior, pis conser vat en bon estat.Per entrar a viure.156.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PLÇ BADALONA REF B-2499:Pis de 2hab, bany conservat, cuina americana conservada, menjador de 18m² ext a balcó, gres, alumini, calef.Asc.105.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

GORG A PROP PAVELLÓ OLÍMPIC REF B-2488: Pis de 70m², 4hab, conser vat, asc.125.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LLEFIÀ REF B-2481: Pis de 80m², 3 hab, 2 banys, menjador de 20m² ext a balcó, tot completament reformat, asc.Per entrar a viure.126.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

MORERA REF B-2460:Pis de 100m², 4hab, aseo i bany, cuina office balcó gran, a/c amb bomba de calor.Asc.190.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 150.000 € TEL. 93 460 06 96


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

Immobiliaris Lloguer

SE VENDE LOCAL de part a part de dos plantas 230m2 útiles con montacargas, zona morera precio 195.000€ TEL. 651 80 39 67 REF. 655 BUFALÀ piso 70 m2 3 habitaciones balcon ascensor conservado exterior cerca metro alquiler con opcion de compra p.v.p. 155.000 € alquiler 600 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 2 6 8 9 PE P V E N T U RA piso 55 m2 1 habitacion posibilidad 2 reformado exterior calefaccion gas natural y aacc al lado metro y cerca playa 97.000 € TEL. 93 460 06 96

PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Selva, 25 esquina con Coll i Pujol , 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baño reformados, galería, aparato de aire frio/calor. Listo para entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER CANYADÓ Piso en calle Drac, Edif. S a nt J o r d i, h a b i t a c i o n e s , carpintería de aluminio, cocina y baño reformados, galería cubierta, balcón, muy soleado Impresionantes vistas al mar, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Angel Guimerà, 3 habitaciones, terraza interior, carpintería de aluminio, cocina y baño reformados, galería, Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER

REF. 673 PEP VENTURA ático 95 m2 3 habitaciones ascensor terraza 40 m2 exterior muy luminoso cocina ofice 2 baños calefaccion parking coche y moto incluido cerca metro y centro comercial 239.000 € TEL. 93 460 06 96

PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Empordà, 22 3 habitaciones, cocina y baño reformados, galería, Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER SISTRELLS Ático en C/ Estrella cerca piscina sistrells,1 habitación, cocina y baño reformados, suelo parquet, dos amplias terrazas, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER

LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en C/ C o l l i P u j o l , 14 3 , 9 0 m 2 apto para tienda o negocio, con escaparate, suelo gres, puerta seguridad, instalación cámaras videovigilancia, con despacho y almac én. PRECIO ALQUI LER 550,00 € TEL . 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en zona Santo Cristo C/ Selva 30 0 m 2 a p to p a r a s u p e r m e rc a d o, b a z a r, a l m a c é n , taller,… tiene vado, en buen estado. PRECIO ALQUILER 750,00 € TEL . 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BADALO NA Lo c al en C/ Empordà 180 m2 apto para t i e n d a , n e g o c i o, t a l l e r, o almacén. PRECIO ALQUILER 520,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PEP VENTURA:70m², 3habitacions, pis conservat amb terrassa de 20m².650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD:65m²,3habitacions, semi moblat, balcó gran,ascensor. 550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PE P V E N T U R A D Ú PL E X: 14 0 m ², 4 h a b i t a c i o n s , t o t reformat, balcó, ascensor.950€ TELS. 93 383 28 0 6 - 93 383 04 68 | 43


REF. 2695 SISTRELLS planta baja 65 m2 3 habitaciones 2 patios y terraza calefaccion exterior amueblado 450 € TEL. 93 460 06 96

BUFALÀ:90m², 4hab, bany i ase o, terr as s a d e 3 0 m ². Asc.785€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Apartament d e 2 hab, c o n ser vat .3 82€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE - LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA-GORG:65m², 3hab, balcó, arreglat,asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA:90m², 3hab, en bon estat, 530€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:2hab, tot reformat, a/c i balcó.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MONTGAT:100m²+ terrassa de 14m²,3hab, 2banys.Asc.800€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 REF.2686 BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones reformado balcon aacc amueblado con electrodomesticos 525 € TEL. 93 460 06 96 REF. 671 SANT CRIST piso 65 m2 3 habitaciones reformado balcon amueblado con electrodomesticos 500 € TEL. 93 460 06 96 44 |

REF. 2697 LA BALSA piso 50m 2 habitaciones balcon reformado sin muebles cerca metro 420 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2698 SISTRELLS piso 75 m2 3 habitaciones balcon reformado exterior muy luminoso sin muebles 550 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2699 BARRI MANRESA planta baja 90 m2 3 habitaciones dobles reformado terraza 30 m2 calefaccion y aacc 1ª linea de mar sin muebles 780 € TEL. 93 460 06 96 SE ALQUILA CASA DE LUJO, en La conreria, 3 hab un c on vestidor, c omedor, cocina , baño, trastero, piscina comunitaria, para entrar a vivir,600 euros agua y luz todo incluido, animales no TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14 ES LLO G A PI S B ad a l o n a centro lado plaza Pompeu Fabra todo exterior, 3habitacions, preu 620€ tot inclòs TEL. 686 63 09 75

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

Treball SE PRECISAN 7 PERSONAS para empresa catalana. ingresos entre 465€/1.200€, contrato indefinido, posibilidad de promoción interna y viajes de empresa. Se requiere buena presencia, buena actitud y ganas de aprender. Llamar para entrevista personal al TEL. 650 22 32 33, SRA. MORALES. SR A CATAL ANA s´ofereix per neteja horari matins, de dilluns a divendres TEL. 630 75 76 20 CHICO RESPONSABLE DE 34 AÑOS SE OFRECE con carnet de conducir B, BTP, C, CAP ( certificado de aptitud profesional) en vigor de mercancias y tarjeta del tacografo, mercancias peligrosas básico y cisternas, con disponibilidad para viajar. También experiencia como mozo de almacén. Disponibilidad inmediata. TEL. 607 825 561 Miguel Ángel SEÑORA muy responsable y seria se ofrece para cuidar personas mayores, fija con referencias TEL. 632 28 69 09 SRA BUSCA TRABAJO fijo o interina, cuidado de personas mayores con referencias TEL. 602 32 31 54 DIVORCIADO 59 años busca mujer delgada, amistad, relacion estable TEL. 675 58 82 15 SE NECESITAN OFICIAL / AS para Peluqueria mucha experiencia urge enviar currículum con foto Xlospelos96@ gmail.com Centro terapéutico: por ampliación necesita personal de: especialistas uñas, especialñista tattos-persing, médico o similar Movil TEL. 654 42 12 75 (Whatsapp) Preguntar Josefina


CHICA JOVEN BUSCA TRABAJO de limpieza por horas y plancha TEL. 603 50 74 80 S E O F R EC E C H I CA p ar a limpiar casas, o cuidar personas mayores, niños TEL. 666 90 03 46

Varis GRACIAS a san Judas Tadeo por los favores recibidos X.L.S.

COMPRO postales antiguas, álbums de cromos, tebeos, programas de cine.José TELS. 93 389 46 79 (CONTESTADOR) - 628 23 61 19 VENDO MOTO ELÉCTRICA minusválido 550€ y silla de ruedas 50€ TEL. 634 22 26 07

Motor

COMPRO pisos, indivisos, edificios y empresas. Hago préstamos en 24h. TEL. 660 37 94 45 V E N D O A PA R AT O S D E ESTÉTICA a buen precio solarium-mesitas-olla cerarecuperador- chocolaterapiaaparatos obesidad. TEL. 654 42 12 75 (whatsapp)

Números Premiats Febrer 2014

Dilluns 17/2 ................................................................................ 09.787 Dimarts 18/2 ............................................................................... 62.458 Dimecres 19/2 .............................................................................15.691 Dijous 20/2 ................................................................................. 13.452 Divendres 21/2.................................67.338 (sèrie 063) Dissabte 22/2...................................... 55.746 (sèrie 014) Diumenge 23/2 ..................................76.507 (sèrie 001)

solucions passatemps

difícil

ESPIRITU SANTO, tú que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que se hace contra mí y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto diálogo, agradecer te por todo, y confirmar una vez más que no quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada. F.E.

| 45


L'amor en posts: Facebook pot deduir quan començarà una relació d'amor

Les grans corporacions de la xarxa viuen dels seus serveis oferts als usuaris, però el seu veritable poder, el veritable daurat del segle XXI, és com tots sabem, la quantitat ingent d'informació que atresoren. Molts han estat els que han llançat aquesta frase: el petroli del present és el futur. Estudis com el realitzat per Facebook recentment, a més de resultar simpàtics, demostren la importància que en un temps va a tenir la utilització de la informació. Carlos Duick, un científic de dades de la major xarxa social del planeta, va descobrir fa alguns mesos que era possible predir quan sorgiria l'amor entre dues persones analitzant les dades que el portal creat per Zuckerberg ofereix . La que en

el futur serà parella, s'incrementa de manera lenta però sostinguda el nombre de missatges enviats fins arribar a la xifra de 1,67 diaris. Llavors es produeix la unió. Donada aquesta data, l'inici de la relació, i en els següents 85 dies es produeix un descens dràstic dels posts que la parella s'envia fins a arribar a la xifra de 1,53 diaris. Segons Duick això es deu al fet que la parella vol passar més temps junts. Per dur a terme aquest estudi Facebook no haver de dur a terme grans desplegaments de poder tecnològic. Únicament amb analitzar els post d'aquells que durant 200 dies canviessin el seu estat de "solter" a "té una relació" va poder dictaminar que la majoria de parelles es comporten de la mateixa manera.

Preguntados - A “Preguntados”, tenim un joc que es basa en el clàssic Trivial, però al que li fa un volt de rosca i ho converteix en un joc molt dinàmic i vistós visualment, sense perdre gens de diver sió, aconse guint un joc realment magnífic.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també!

VENTA Y REPARACIÓN SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09 46 |

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com


ůdKdĐĞĚĞŝdžϰ͘ϬϬϬĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĂŶƟŐƵĞƐĚĞĂĚĂůŽŶĂ ĂůDƵƐĞƵ Carles Carvajal

Fa 31 anys que el setmanari publica cada setmana una imatge antiga de la ciutat cedida per algun lector del TOT. Durant més de tres dècades, la revista ha anat acumulant milers d’imatges que ara podran ser utilitzades per tothom. La setmana passada, els editors d’aquest setmanari van cedir un fons únic a la ciutat; 4.000 fotografies apor tades pels nostres lectors. L'acte de lliurament va tenir lloc divendres al mateix Museu en presència de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. El fons d’imatges, que porta per nom Núria Ferrer Padrós/ TOT Badalona, està format per aproximadament 2.000 fotografies en suport paper, i altres 2.000 en suport digital. Segons l'acord subscrit, les fotos passen a ser de titularitat del Museu de Badalona, de manera gratuïta i en exclusiva. El Museu, per la seva

4|

| Imatge de l’entrega de les 4.000 fotografies al Museu de Badalona

banda, integrarà l'arxiu al seu fons, i el posarà a l'abast dels investigadors i del públic en general. A més, es garantirà la conservació de les imatges, i es documentaran i catalogaran per facilitar la seva consul-

ta i difusió. Les fotografies es podran publicar amb el crèdit pertinent. L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va agrair la donació efectuada pels propietaris d'El TOT i va afirmar que "amb aportacions com aquesta podem preservar per al futur imatges que expliquin com era aquesta ciutat a finals del segle XX i principis del XXI". El director del Museu, Joan Mayné, va explicar, durant l’acte, que actualment tenen un arxiu d’un milió de fotografies, pràcticament totes de la ciutat de Badalona. L’editor del TOT, Manel Subirats, va avançar que la secció de la fotografia antiga continuarà ocupant un espai important dins la revista. | 47


TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1624  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1624.

TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1624  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1624.

Advertisement