Page 1

Del 17 al 24 de gener de '14 · www.eltotdigital.com · Número 1618

Polèmica per un conveni municipal ĂŵďƵŶĂĞŶƟƚĂƚƉƌĞƐŝĚŝĚĂ ƉĞƌDĂƌơŶĞnjĚĞ/ƌƵũŽ

ŽŵĞŶĕĂĞůDƵƐŝĐĂΖƚϮϬϭϰĂŵď'ŽƐƐŽƐ͕ Cesc Freixas i Miquel Abras com a caps ĚĞĐĂƌƚĞůůƐ

Treure sang sense punxar

Portada.indd 1

14/01/2014 17:54:09


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

4 - 10 12 - 13 14 - 15 16 - 18 20 21 - 27 23 27

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb empenta Consultori Legal Animàlia

30 - 32 34 - 35 36 - 39 38 39 -

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

41 36 - 37 36 37 42 - 45 46

Grup d'amics del carrer St. Francesc de Padua, any 1936, entre ells Rosa i Josep Capo, Albert i Jordi Tejedor, Joan Josep i Maria de Can Boter i Josep Valls Giralt. Foto: Josep Valls Giralt

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

2|

A5_1618.pag.02.indd 1

14/01/2014 18:39:39


ves e t s e de l s e c i l Còmp ES

X I A B E R

et regala

la base del teu descans Base abatible de láminas del grupo medida 135x190

matalàs* consultar modelos de la promoción en tienda

499 €

I a més a més REGAL SEGUR* al comprar un matalàs o DISTRIBUIDORES SISTEMAS DE DESCANSO

A Badalona - Avda. President Companys, 88 (davant ambulatori) Badalona 08911 Tel/Fax

A5_OZEN.indd 1

93 389 53 50

finanbed's

*subjecte a les condicions de l'entitat financiera

14/01/2014 17:44:52


Actualitat L'Hospital Municipal posa a prova un aparell per fer anàlisis de sang a través de sensors i sense punxar el pacient Salut

| Carles Carvajal

L'Hospital Municipal de Badalona té a prova un autoanalitzador no invasiu que permet fer anàlisis de sang sense necessitat de fer punxades, extreure sang ni dur-la al posterior estudi a laboratori. L'aparell obté la informació per uns sensors que FTDPMtMPRVFOTPCSFFMUPSTEFM pacient i en aproximadament sis minuts ja es mostren els resultats de l'analítica. L'enginy es basa en tecnologia aeroespacial i ha estat dissenyat per membres de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals, la Universitat de Massachusetts i el National Space Biomedical Research Institute. Ara és en proves a Badalona per la seva implementació al sistema sanitari de l'estat espanyol. Abans ja ha estat homologat a una desena de països. L'anàlisi de sang tradicional pot passa a la història en breu. Una aparell que ja funciona a països com República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Ucraïna, Rússia, Xina, Egipte o Vietnam està ara en fase d'assaig clínic a l'estat espanyol perquè, un cop avalat per la comunitat mèdica, pugui incorporar-se com una eina més del sistema sanitari. Les proves per validar la fiabilitat de l'aparell es duen a terme a l'Hospital Municipal de Badalona. Els professionals del centre faran aquest anàlisi de sang a 130 pacients que ja tenen la visita programada,

| Un pacient durant l'anàlisi de sang no invasiu que es posa a prova a l'hospital

municipal de Badalona

de tal manera que es podran comparar els resultat de la punxada tradicional amb les dades que s'obtindran del nou dispositiu. L'aparell es basa en tecnologia aeroespacial i l'han desenvolupat des de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals, la Universitat de Massachusetts i el National Space Biomedical Research Institute. A Europa el distribueix l'empresa Onkocet. El cap de producte, Alejandro Valverde, detalla que els paràmetres de la sang s'obtenen a partir d'una "medició de temperatura". "Cada reacció química que té lloc dins l'organisme genera una temperatura. El dispositiu, mesura aquesta temperatura i en base a un algoritme, realitza els càlculs per obtenir els

paràmetres", explica Valverde. L'anàlisi de sang s'obté gràcies a un monitor connectat a uns CJPTFOTPSTRVFFTDPMtMPRVFO sobre la pell del pacient i els resultats s'o btenen en sis minuts. Sense cap dolor pel pacient "No es nota res, cap dolor. És una avantatge poder prescindir de l'agulla, però sobretot el fet de poder tenir els resultats al moment i no haver de tornar a l'hospital d'aquí a una setmana", explica Xavier Sallent, un dels pacients de l'Hospital Municipal de Badalona que s'ha sotmès a les primeres proves. Es preveu que les conclusions de l'estudi estiguin disponibles a finals del mes de març.

4|

Actualitat-4-5(UNIGEST).indd 2

14/01/2014 13:18:24


La PAH demana a l’Ajuntament que pressioni els bancs pels pisos buits La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Badalona vol pressionar l'Ajuntament perquè sancioni els bancs que tenen pisos buits a la ciutat com ho estan fent ja altres municipis catalans. Asseguren que els desnonaments no s'aturen i que continuen atenent centenars de famílies amb problemes d'habitatge. La PAH calcula que a Badalona hi ha 8.000 pisos buits.

Puja el nombre de viatgers a la xarxa d’autobusos de Tusgsal L’e m p r e s a b a d a l o n i n a d e transport públic ha fet balanç del passat any. Segons la companyia, i després de 4 anys de perdre viatgers, s’ha registrat una crescuda d’un 2’4% en el transpor t diürn i en un 1’2% en el Nit Bus. Tusgsal ha anunciat que abans de l’estiu renovarà 32 vehicles de la seva flota i 12 més durant el primer semestre del proper any 2015.

El PSC demana la reobertura del Casal d’Avis del Raval S e g o n s e l PS C b ad a l o ní, davant el conflicte existent e ntre al g u n veí i l a J u nt a Direc tiva del Casal d ’Avis del Raval, el govern municipal del PP ha optat pel tancament del Casal, demostrant, segons els socialistes, la seva in c apac itat per tal d’aconseguir alguna solució dialogada. El PSC ha demanat que el govern actuï de mediador en aquest cas i obri el Casal.

ŶƚƌĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĞůŶŽƵĞĚŝĮĐŝĚĞů͛ĞƐĐŽůĂƵĨĂůă// Després de mesos d’espera i contratemps, els alumnes del Bufalà II van començar dilluns les classes al nou edifici al carrer Les Ciències. Durant la setmana passada es va finalitzar el trasllat

del mobiliari tot i que espais comuns com ara el gimnàs, el menjador o l'aula de música no estaran disponibles fins març. A l’exterior de l’escola encara queden detalls per acabar.

TU POSES LA IDEA, NOSALTRES L’ESPAI

t Compta amb els serveis d’una moderna oficina ( wifi, multifuncions, servei de fax, recepció de documents, cafeteria).

t Sales de reunions i formació. t Sala de treball compartit o coworking. t Servei de domiciliació d’empreses. t I a més t’oferim assessorament en totes les àrees de gestió del teu negoci.

Primer espai de coworking de Badalona, Avancem Junts? Cl. Conquesta, 60 | Telf. 93 388 15 07 www.unigestbcn.com i5

Actualitat-4-5(UNIGEST).indd 3

14/01/2014 13:18:27


WŽůğŵŝĐĂƉĞƌƵŶĐŽŶǀĞŶŝŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŵďƵŶĂĞŶƟƚĂƚ ƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉĞƌDĂƌơŶĞnjĚĞ/ƌƵũŽ

| Cayetano Martínez de Irujo presideix l’entitat esportiva que ha aixecat polèmica a Badalona

Política

| Carles Carvajal

El govern municipal de Badalona va aprovar dilluns, amb el vot contrari del PSC i CIU i la no presencia d’ICV-EUiA un conveni amb l’Associació d'Espor tistes, presidida per Cayetano Mar tínez de Irujo, fill gran de la duquessa d'Alba, que suposarà més de 30.000 euros a aquesta associació amb seu a Madrid. L'associació espor tiva, per la seva par t, durà a terme un programa de foment de l 'e s p o r t a d e u e s c o l e s d e Badalona que encara s'estan seleccionant. S e g o n s fo n t s m u n i c i p a l s , el projec te on hi par tic ipa B a d a l o n a t a m b é s ’e s t a n duent a terme a cinc municipis més de l’Estat i ha volgut aclarir que els diners no sortiran de les arques municipals

sinó de la Fundació Capital Europea del Bàsquet. Les sessions escolars seran impar tides per espor tistes d’elit que rebran compensació econòmica. Els centres participants rebran xecs que es podran bescanviar per material es c olar a El Cor te Inglés, u n d e l s p at r o c i n ad or s d e l projecte. Les escoles partic ipants t am bé c om petiran entre ells i els guanyadors es desplaçaran a la fase final de Madrid. Forta crítica dels grups de l’oposició Des del PSC badaloní han denunciat aquesta decisió aprovada a la Fundac ió Badalona Capital Europea del Bàsquet, que considera “absolutament esc andalo s a , i m é s e n c ar a qu an h o fa un Govern que contínua-

ment s'ha excusat en la greu situació econòmica per reduir ajudes socials i retallar ser veis”. En aquest sentit, els socialistes han recordat que Badalona fa pagar ara la teleassistència als avis, ha apujat l'IBI en un 14,7% i un 50% les matrícules de les guarderies. Per la seva part, des d’ICVEU i A c r e u e n q u e l ’e n t i t a t esportiva no té cap vinculació ni arrelament a la xarxa social, educativa ni esportiva de la ciutat, i que el foment de l’esport base s’ha de realitzar comptant amb la xar xa de la ciutat. Per això, des de la coalició han proposat que aquests 3 0.0 0 0 euros siguin destinats a un projecte de foment de l’esport entre les escoles públiques de la ciutat o al manteniment de les seves instal·lacions esportives de Badalona.

6|

Actualitat-6.indd 1

14/01/2014 13:23:21


Sol UVA

Ȉ Baixa i alta pressió Ȉ Sol des de 1,75 €

(per sessió, preu amb abonament)

Ȉ Abonaments mensuals des de 20 €

Depilació làser

Ȉ Aixelles ................................. 19 € Ȉ Aixelles + engonals

39 € + engonals ............................... 99 € Ȉ Pit i abdòmen ........................ 49 € brasileres .................................

Ȉ Cames senceres + aixelles

(preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Ara fecmió depila dona íntima de

Depilació cera Ȉ Cames senceres +

engonals brasileres + aixelles ...............................

21 €

Francesc Layret, 30 Tel. 933 894 358 A5_SUNFACTORY.indd 1

16/12/2013 17:41:46


El govern de Badalona podrà aprovar el pressupost d’aquest any sense passar pel ple municipal

| Badalona tindrà un pressupost d’uns 152 milions d’euros durant aquest any

Política

| Carles Carvajal

El govern de Badalona va presentar aquest dimecres en audiència pública un pressupost per al 2014 d’uns 152 milions d’euros. El govern ha destacat, principalment, l’increment en dos milions d’euros de la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària. Un altre aspecte que ha destacat el govern és la incorporació, per primera vegada en l’actual mandat, d’un annex d’inversions que preveu 18 milions d’euros destinats a la millora de carrers, places, voreres i parcs públics.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol ha assenyalat que el pressupost entrarà en vigor el proper mes de febrer, “ja que en el cas que l’oposició intentés bloquejar la seva aprovació, la nova llei 27/2013, de 27 de desembre, permet que sigui aprovat en Junta de Govern Local, òrgan que està format per l’alcalde i els quatre tinents d’alcalde”. No obstant això, fonts municipals han explicat que la intenció és poder arribar a un acord amb el major nombre de grups de l’oposició i que el pressupost es pugui aprovar en el Ple municipal.

Dimecres amb preus reduïts al Megacine Badalona El M e g ac ine d e B ad al o na s’ha sumat a la campanya de descomptes que oferiran les sales de cinema els dimecres no festius durant tres mesos. Després de l'èxit de la Festa del Cinema, les sales han acordat aquesta campanya amb l'objectiu de recuperar el nombre d'espectadors que s'ha vist reduït per la crisi i la pujada de preus.

Detenen dues persones que volien ocupar una ĐĂƐĂĂ>ůĞĮă La Guàrdia Urbana de B a d a l o n a v a d e t e n i r, l a setmana passada, dues persones que acabaven d'intentar ocupar un habitatge particular ubicat al carrer de Ramiro de Maeztu, al barri de Sant Antoni de Llefià. Un veí de l'immoble va veure com aquestes dues persones estaven colpejant amb una per siana d e la c asa i van avisar a la policia.

Pla per millorar la saturació del Registre Civil de Badalona El Departament de Justícia ha posat en mar xa aquest gener un pla de xoc per descongestionar set registres civils de Catalunya, entre ells el de Badalona. I és que aquestes oficines acumulen 50.000 expedients de nacionalitat pendents d'inscriure. 10 professionals ubicats al Centre d'Estudis Jurídics de Barc elona s'enc arreg aran exc lusivament de tramitar les inscripcions pendents.

8i

Actualitat-8-9(LIONNE).indd 2

14/01/2014 14:26:17


@totbadalona /tot.badalona

Cicle d’homenatge a Nelson Mandela a Badalona La plataforma Fem Cultura ha organitzat un cicle de cinema homenatge a Nelson Mandela. Així, dedicaran 4 sessions per projectar pel·lícules sobre Madiba, l'Apartheid i Sud-Àfrica. Totes les projeccions es faran al Carrer Font i Escolà número 6 de Badalona. La primera sessió serà aquest divendres.

EĞŝdžƵŶĂĞŶƟƚĂƚƉĞƌ conservar les Ermites de Canyet Un grup de veïns de Badalona ha creat l'associació per la Conservació de les Ermites de Canyet. La principal finalitat és poder reconstruir l'Ermita de Sant Climent i la Capella del Sant Crist de Canyet, dues edificacions malmeses pel pas del temps i la manca de manteniment. L'associació de Conservació d e l e s Er m ite s d e Canyet es presentarà en societat a finals d'aquest mes de gener.

Aspanin prepara el seu Sopar Solidari Anual El BCIN acollirà el proper d i v e n d r e s , 31 d e g e n e r, una nova edició del Sopar Solidari que cada any organitza l’entitat Aspanin. L’associació ha posat a la venda tiquets de taula zero per a les persones que no hi puguin assistir. Enguany els diners recollits del Sopar aniran destinats a continuar e l s pr o j e c te s q u e p or t a a terme l’entitat badalonina.

CiU demana al govern del PP de Badalona subvencionar les persones a l’atur que s’estableixin com a autònomes Economia

| Carles Carvajal

El president del grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Badalona, Ferran Falcó, ha demanat al govern municipal seguir l’exemple del de Molins de Rei i subvencionar les persones a l’atur que decideixin impulsar una activitat econòmica a la ciutat com a autònomes. Falcó ha dit que “mentre la política de promoció econòmica de la tercera ciutat de Catalunya continua essent d’un nivell força baix, ciutats com Molins de Rei innoven i aposten per ajuts pensats per lluitar contra l’atur”. En aquest sentit, Falcó ha lamentat que “l’únic que ha fet de nou el govern del PP de Badalona és subven-

cionar amb fins a 2.000 euros qualsevol nova activitat que impliqui l’obertura d’un local, però incloent-hi els trasllats de lloc i sense discriminar entre petites i mitjanes empreses o grans companyies multinacionals”. Per a Falcó, aquesta mesura d’ajut en el finançament de les obres als nous locals es podria haver aplicat per la via de les bonificacions fiscals en impostos com el de construccions o les llicències d’obres, alhora que “no està específicament pensada per a crear ocupació i rebaixar l’impacte de l’atur a la ciutat, mentre que la visió que tenen a Molins de Rei sí destina els recursos a ajudar les persones aturades a iniciar un negoci al municipi”.

Els Mossos detenen un home per set robatoris a domicilis del Progrés Seguretat

| Carles Carvajal

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Investigació de la comissaria de Badalona han resolt set casos de robatoris a interior de domicilis a Badalona i han detingut un home de 36 anys d'edat, com a suposat autor de tots ells. Els fets s'havien registrat al barri del Progrés durant la segona quinzena del mes de novembre i primers dies del

se Di

ño

grá

fico

mes de desembre. Els lladres feien servir un fil de llana per tal de manipular el pany de les por tes i obrir-les sense que es pogués detectar cap signe extern d'intrusió. El 27 de novembre la Guàrdia Urbana va sorprendre dos lladres 'in fragranti' però un d'ells va aconseguir escapar. El s M o s sos finalment van poder detenir el lladre i relac ionar- lo amb aquests robatoris.

Diseño de:

627 18 18 30 info@singulars.es

Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

[+] 93.384.63.04 i9

Actualitat-8-9(LIONNE).indd 3

14/01/2014 14:26:21


Montgat · Tiana Avantprojecte de connexió de la Rambla del Turó del mar Montgat

| Esther Martínez

El passat divendres, 10 de gener, es va presentar la proposta de transformació de la Rambla del Turó del Mar de Montgat a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Des del consistori s’ha obert un procés de participació ciutadana per decidir l’aplicació d’aquestsc anvis al Turó. Divendres es va convocar als veïns del barri perquè donguéssin el seuparer sobre la proposta. L’Alcalde, Francesc X. Garcia, va explicar que han detectat una sèrie de mancances a la zona i es volen solventar amb la connexió de les rambles, el cost del projecte ascendeix a 78.000 euros. Actualment, hi ha un carrer que travessa la rambla el qual és la principal entrada de vehícles al barri. Tomàs Cabrejas, regidor de Via Pública de Montgat, va explicar que en un dia la freqüència de pas de vehícles és de 1700 aproximadament. Aquest fet genera perillositat i inseguretat a la zona. L’Alcalde declarava durant l’acte de presentació que “la rambla és un eix comercial i cívic, és a dir, una sala d’estar

pública. En la que es poden millorar una sèrie d’aspectes com la perillositat pel pas dels vehícles, la divisió comercial i el desaprofitament d’espais morts”. La proposta de transformació urbanística contempla aquests aspectes i proporciona solucions: la rambla com a propietària i protagonista, proposa el reordenament del tràfic, augmentaria la seguretat ( en la cruïlla Buenos Aires-Av. Turó), hi hauria més visibilitat tant per vianants com per cotxes i també es contempla la reorganització de les zones d’estacionament. L’altra opció que s’ha plantejat des del Consistori és mantenir el pas de vehícles al carrer Buenos Aires,com fins

ara, però fent un pas elevat per tal d’obligar a reduir la velocitat en aquell punt. En el torn de precs i preguntes el veïnat va mostrar gran diversitat d’opinions. La principal preocupació per a ells era la redistribució del trànsit ja que s’eliminaria la principal entrada al barri i es reordenaria l’estacionament. Des de l’AAVV del Turó del Mar, Eusebi Mestre va apuntar que el millor será intentar canalitzar totes les opinions dels veïns i exposar-les de manera formal en una altre ocasió. En tot moment, l’Alcalde va aclarir que és un avantprojecte i que no es farà cap actuació fins que no s’arribi a un acord amb el veïnat.

Torna Ràdio Tiana Tiana

| Esther Martínez

Aquesta setmana torna la informació a Ràdio Tiana. Aquest dilluns 13 de gener ha començat la nova etapa de les emissions de la ràdio tianenca. Des del mes de noviembre que l’emissora ha iniciat una nova etapa de mitjans amb la posada en mar xa de LA

LO CA L , e l s u p o r t we b d e Ràdio Tiana. La Ràdio será l a c o nt i n u a c i ó d e l q u e h a estat des del seu naixement l’any 1996. L’actualitat local centrarà la programació i qui ho farà possible és la Marta M e s t r e, d i r e c t o r a , i S e r g i Quevedo, tècnic de so, amb tot el suport del gran nombre de col·laboradors amb el que compten.

| Marta Mestre a l'estudi 1

de Ràdio Tiana

10 |

Actualitat-10.indd 1

14/01/2014 17:34:02


Optima---NOU.indd 1

09/12/2013 10:38:05


ŶƚƌĞǀŝƐƚĂĂ:ŽƌĚŝ^ŽůĞƌ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐƉŽƌƟƵŝũƵŐĂĚŽƌĚĞůƐĂĚĂůŽŶĂƌĂĐƐ

ΗůŶŽƐƚƌĞŽďũĞĐƟƵĠƐƐĞŐƵŝƌĐƌĞŝdžĞŶƚ ŝŵĂŶƚĞŶŝƌůΖĞƐƚĂƚƵƐƋƵĞŚĞŵĂƐƐŽůŝƚĂ ĂĚĂůŽŶĂΗ En Jordi Soler és el director esportiu i jugador dels Badalona Dracs, un club que fa 26 anys que es troba a l'elit del futbol americà. Tenint en compte la dura competència que hi ha a Badalona amb altres esports com el bàsquet o el futbol té un mèrit important, i és un motiu d'orgull pel club i tots els seus representants.

12 |

Persones-12-13.indd 2

14/01/2014 17:40:33


Artur Piquet

Per què creus que el futbol americà no acaba de fer arrels a la nostra cultura esportiva? L a n o str a c ul tur a e s p or t i va e s t à m o l t v i n c u l a d a a l futbol, jo diria que en un 90%. Badalona, a més a més, està lligada al bàsquet, pel que imagina' t el que costa atraure gent en un e s p or t q u e n o té tr ad i c i ó. Nosaltres intentem que sigui un espectacle, com passa a Estats Units amb tots els esports. Allà els partits són m o l t l l ar g s, i l a g e nt va a passar una bona estona amb els seus fills, a gaudir de l'espectacle. Fins i tot un club poderós com el Barça va fracassar amb el seu equip, el Barcelo na Dragons. Què creus que va provocar-ne la desaparició? En aquest cas la força del club no va influir en l'apartat econòmic. L'esforç monetari el va posar la NFL, que va intentar aprofitar el màrqueting del club per involucrarlo en el futbol americà i potenc iar l'espor t aquí. No obstant, no va triomfar perquè la NFL funciona com un nego c i pur i dur, i en aquest sentit el futbol americà als Estats Units els hi donava un molt millor rendiment. En canvi, vosaltres porteu 26 anys funcio nant com a club, trajectòria que us ha convertit en una referència en el futbol americà català.

Quin és el secret? La clau del nostre club és la consistència de tots els integrants, ja siguin directius o jugadors. Per la gent que hi estem involucrada no és una afició. Nosaltres, primer de tot, som dels Dracs, és un sentiment. Després ja tenim altres preferències en altres espor ts, però els Dracs i el futbol americà és el primer. Fins i tot teniu una línia femenina. Quines diferències hi ha entre els homes i les dones? El futbol americà és un espor t molt físic, és el que atrau més a la gent, pel que les diferències en ambdues categories són evidents. El contacte entre jugadors i jugadores en un camp és molt diferent, però el més important és que les noies tenen com a principal objectiu triomfar en aquest espor t. Hi posen moltes ganes, i sempre responen m o l t p o s i t i va m e nt a tot e l que se'ls hi demana des del club, fet que valorem molt tenint en compte que és un esport més tradicionalment masculí. Amb esports més populars a Badalona com el bàsquet o el futbol, com aconseguir captar a joves jugadors? A diferència d'altres esports com el bàsquet o el futbol, el futbol americà no té limitacions físiques. Pots ser més alt, més baix, més prim, més grassonet, més ràpid o més lent, però sempre hi ha una posició ideal per cada estil de jugador.

Tenir una posició en la que segur que s'hi pot encaixar agrada molt als nens, sempre troben el seu espai en l'equip. A l s D r a c s t e n i m d i ve r s o s jugadors que provenen del bàsquet, a on les seves condicions físiques no e l s h a n p e r m è s d e s t a c ar, i l l avo r s ve n e n a p r o v a r i descobreixen que el futbol americà els hi té reservat un lloc. L'aprofiten i gaudeixen jugant. És una època complicada, però heu aconse guit el patrocini d'una empresa important com 888poker.es. Com teniu previst aprofitar aquets patrocini? L'e n t r a d a e c o n ò m i c a q u e e n s o fe r e i x a q u e s t p at r o c ini es d estinarà a revitalit zar el c lu b, en totes les nostres categories, ja sigui e n l ' e q u i p s è n i o r, a m b nous fit xatges, com en les categories inferiors. Quines aspiracions teniu el Dracs de cara al futur? El nostre objectiu és seguir creixent i mantenir l'estatus que hem assolit a Badalo na. Som el tercer espor t a la ciutat, i el supor t de l'Ajuntament i altres institucions és molt important per nosaltres. Hem aconseguit tenir una bona afi c ió, que no falla mai quan juguem a casa, i això és molt important i hem de treballar per mantenir-ho. El més positiu del futbol americà és que, u n c o p c o n e i xe s l 'e s p o r t , t'enganxa, no pots deixar de fer-ne el seguiment i gaudir veient-lo. | 13

Persones-12-13.indd 3

14/01/2014 17:40:33


El 23 de març arriba la tercera edició de la Badalona Running BDNRunning

| Redacció

El proper diumenge 23 de març del 2014 es celebrarà a Badalona la tercera edició de la cursa BDN Running Memorial Luis Condon. Les inscripcions per participar en la cursa de 10 quilòmetres ja estan obertes al públic, i aquells que ho vulguin, poden aconseguir el seu dorsal a través de la web www.badalonarunning.cat, i el seu cost va dels 13c als 24 euros, en funció de si es té xip propi. Aquest preu inclou el lliurament d ela samarreta commemorativa, altres obsequis, servei de cronometratge i assegurança. Un any més, la vessant solidària estarà present amb la donació d'un euro de la inscripció a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. El tret de sortida és donarà a les 9:30 hores a la Rambla del Gorg, just davant del Palau Municipal d’Esports

i, un any més, els participants recorreran diversos espais de Badalona com la plaça Pompeu Fabra, la Rambla, el parc de Ca l’Arnús o el Port. L’objectiu d’aquesta edició és arribar als 3.000 inscrits i potenciar les inscripcions de dones i joves, població que fins ara ha tingut menor presència. Per aconseguir-ho, l’organització oferirà un programa d’entrenaments especials per a dones i dinamitzarà la participació entre els

joves d’escoles i clubs esportius de la ciutat. La prova potenciarà de les noves tecnologies amb una nova aplicació per tauletes i mòbils que permetrà millorar la comunicació amb els corredors. A més a més, dues joves bandes badalonines actuaran durant el recorregut i el compromís amb la sostenibilitat es reforça amb un acord amb rodalies Renfe que permetrà als participants desplaçar-se fins a Badalona de forma gratuïta.

El Badalona s' allunya de la zona perillosa gràcies a una gran victòria contra l'Espanyol B (3-1) Futbol

| Artur Piquet

El Badalona va aconseguir una important victòria davant l'Espanyol B en un partit que, per culpa de la poca tensió amb la que van sortir els jugadors de Belmonte es va complicar ben aviat. Mamadou va avançar al filial blanc-i-blau al minut 2 desprès d'aprofitar un rebuig del porter Marcos. En els minuts següents, el porter va evitar el segon gol dels visitants en una gran intervenció davant del xut de Canario. Però a poc a poc els escapulats van aconseguir assentar-se en el terreny de joc i, al minut 7, Joaquin va empatar el partit després d'una gran assis-

tència de Cárdenas des de la zona defensiva. Després del gol de l'empat, l'equip va aconseguir asserenar en el seu joc i, amb més control, Abraham va aconseguir el segon gol a l'equador de la primera part afusellant una pilota rebuda a l'interior de l'àrea des de la banda esquerra. Abans d'arribar al descans el Badalona va tenir un parell de bones oportunitats per ampliar el marcador, però no va estar encertat i es va arribar al descans amb la sensació que el Badalona havia donat una resposta immillorable a la badada inicial. La segona part va començar amb un Espanyol que semblava que tornava a recuperar el control del partit, però al

minut 62 es va quedar amb deu homes per l'expulsió de Raillo, per doble amonestació. Tot i que els blanc-i-blaus es van llençar a l'atac buscant l'empat, els homes de Belmonte van tenir algunes ocasions, però el poc encert en els metres finals va mantenir el resultat ajustat fins els minuts finals. La inquietud de l'afició es va acabar quan, en el temps de descompte, amb una defensa visitant totalment trencada, David Lázaro va aconseguir el trecer gol en una jugada a la contra. El proper dissabte, a les 16:30 hores, l'equip intentarà aconseguir tres punts més al camp del Sant Andreu, un altre rival directe a la classificació.

14 |

Esports-12-13(H12).indd 2

14/01/2014 17:48:50


@totbadalona /tot.badalona

>ĂǀŝĐƚžƌŝĂĐŽŶƚƌĂĞůŝůďĂŽĂƐŬĞƚŵĂŶƚĠǀŝƵůΖŽďũĞĐƟƵĚĞůĂ Copa per la Penya (80-70) Bàsquet

| Artur Piquet

Els 6.000 aficionats que el diumenge al matí van anar a l'Olímpic de Badalona van g au d ir d 'u n b o n p ar t i t d e l Fiatc Joventut, que tot i que ara mateix està fora de les posicions que donen accés a la Copa del Rei, es troba novè a la classificació, l'únic que l'allunya de l'objectiu és el bàsquet average. Els homes de Maldonado sempre van anar per davant del marcador i amb un gran encert en el llançaments de triple van aconseguir acabar el primer quart amb una diferència de 12 punts (26-14). El Bilbao, que es va veure sorprès pels verd -i-negres, va reac cio nar en el segon quar t i va acostar-se perillosament al marcador gràcies a un parcial de 3 a 13. No obstant, en els darrers instants del segon quart, un triple de Kirksay va fer que s'arribés al descans amb un avantatge de 8 punts per la Penya (42-34). En el tercer quart el Fiatc Joventut va assolir el màxim avantat-

ge en el marcador, 19 punts (59-40), gràcies a una gran actuació de Shurna, que va destrossar la defensa de l’equip de Pueyo, i la Penya va encarar els darrers deu minuts amb una diferència de15 punts (63-48). En l’últim q u ar t e l B i l b ao B a s ket va intentar retallar la diferència per arribar als darrers minuts amb opcions d'aconseguir la victòria, però la confiança i la defensa dels badalonins van avortar qualssevol opció. Amb una afició entregada amb el

gran partit del seu equip, la diferència no va baixar dels 10 punts, distància amb la que es va arribar al final amb el definitiu 80 a 70. El proper partit és molt important per a c o n s e g u i r u n a p l a ç a p er disputar la Copa del Rei, pel que la Penya haurà d'intentar repetir la bona actuació, altre cop davant de la seva afició, contra el Cajasol, dissabte a le 20:00 hores. Els seguidors verd-i-negres segur que ompliran l'Olímpic per donar suport a l'equip.

CONSULTA LES NOSTRES TARIFES DE PUBLICITAT DIGITAL | 15

Esports-12-13(H12).indd 3

14/01/2014 17:48:54


GarcĂ­a Albiol, el del PP Marcel Mauri Periodista

No es pot negar que l’estratègia de mà rqueting polític de Xavier Garcia Albiol des de que estava a l’oposició municipal li ha reportat, fins ara, uns grans resultats. Una llarga precampanya on va anar situant els temes de debat (immigració i inseguretat) que mÊs li convenien i que van acabar marcant les eleccions.

CrĂłnica de Montgat Targeta Rosa, una facilitat MarĂ­a Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

No volem caritat, volem ĹŠĆľĆ?ĆĄÄ?Ĺ?Ä‚ Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Aquests dies nadalencs, entre les felicitacions i els bons desitjos, m’han arribat missatges que denuncien descarats abusos econòmics de diferents cà rrecs

I una campanya que va tenir com a eixos principals aquestes mateixes qßestions que ell havia anat posant sobre la taula i amb la resta de partits polítics anant a la seva contra. Quatre contra un i tot el protagonisme i l’atenció sobre ell. Amb temps, paciència i una estratègia de manual, García Albiol va anar traçant aquesta estratègia política i va anar forjant una imatge de líder per sobre de sigles i partits. La gent va votar en Xavi, no el candidat del PP. Els ciutadans van donar suport a un home proper, amb idees clares i solucions mà giques (tan màgiques com populistes, però efectives si l ’o bj e c t iu er a g u anyar u n s comicis). Tant li feia que les seves accions traspassessin

en diversos moments les línies vermelles bà siques que un polític responsable no creuaria mai; o que utilitzÊs la immigració com una arma llancívola sense cap mena d’escrúpols. L’ i m p o r t a n t e r a s i t u a r e n MJNBHJOBSJDPMtMFDUJVMBJEFBRVF Badalona era una ciutat insegura per culpa de persones que havien vingut de fora (encara que això, evidentment, no fos cert). I a fe que va sortir-se’n amb la seva. Durant la campanya electoral i, sobretot, un cop ja ha aconseguit l’alcaldia, García Albiol ha seguit desenvolupant una particular estratègia basada en la construcció de la seva imatge, s e n s e v i n c u l a r- s e m a s s a (nomÊs l’estrictament necessari) al partit al qual pertany, el

Montgat pertany a la zona dels afortunats viatgers que disposaran de facilitats i descomptes en les seves mobilitats, grĂ cies a l’apariciĂł de la nova ‘Targeta Rosa’. Aquesta no ĂŠs res mĂŠs que un tĂ­tol de transport de tarifaciĂł social, personal i intransferible que permetrĂ  desplaçar-se gratuĂŻtament o amb tarifa reduĂŻda als serveis de transport pĂşblic que operen a la zona tarifĂ ria 1 de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona (a la qual, el nostre municipi montgatĂ­ hi pertany). AixĂ­, els majors de 62 anys o aquells que pateixin un 33% EFEJTNJOVDJĂ˜QPESBOTPMtMJDJUBS la Targeta Rosa a l’Oficina d’AtenciĂł al CiutadĂ del propi A j u n t a m e nt i d i s p o s ar, d e manera telemĂ tica i sense dur cap documentaciĂł justificativa, d’avantatges en els serveis. Una proposta que es va

públics i privats...no Ês res nou, ho escoltem a les notícies cada dia, però de vegades tenir les xifres detallades a la vista ajuda a ser mÊs conscient de les magnituds d’aquesta vergonya. L’abús d’una minoria privilegiada sempre Ês indecent, però es converteix en una burla obscena quan segueix creixent FOQBSBMtMFMBMBDBJHVEBEFMT sous i els drets socials bà sics de la majoria de la població. Per Nadal s’escau posar en pràctica la solidaritat mÊs que mai, i són milers les iniciatives de recollida d’aliments, joguines i diners per

QBMtMJBSMFTVSHÒODJFTEFMBQPCSF sa. Gestos solidaris humans i necessaris, d’agrair...però tambÊ perillosos: en el fons encobreixen un sistema estructuralment injust i normalitzen les desigualtats incorporant la caritat com a única resposta a la manca d’equitat. Fent que la pobresa formi part de l’ordre establert, com si no fos possible superar-la. La solidaritat humana Ês bona i necessà ria, però cal acompanyar-la de reivindicació i denúncia quan el propi sistema està vulnerant drets. Sinó aquesta solidaritat acaba essent una

16 |

Opinio-16-17.indd 2

14/01/2014 14:12:17


PP. En un moment en què les sigles de la seva formació política estan més devaluades que mai (i més a Catalunya), l’alcalde reforça la seva figura al marge del partit. Ha sabut allunyar del debat badaloní temes que no generen consens entre bona part dels votants que li van fer confiança. En una ciutat tradicionalment de vot progressista, les polítiques clarament conservadores i recentralitzadores que està duent a terme el govern de Mariano Rajoy no compten, ni molt menys, amb el suport majoritari de la ciutadania. Tan sols cal recordar que a les darreres eleccions espanyoles el PSC va ser la força més votada a la ciutat. Fins ara, l’estratègia de deixar Badalona al marge del debat

nacional i estatal li ha anat prou bé. Però a mesura que el govern del PP va aprovant polítiques cada cop més regressives, aquesta situació se li anirà fent més difícil de controlar. Perquè els badalonins aniran prenent consciència que aquest alcalde que tantes coses els ha promès (però que, més enllà de polítiques efectistes, no té cap projecte integral per a la ciutat) és un membre destacat del partit que retalla drets a la ciutadania perquè pugui manifestar-se al carrer (recordem la llei de seguretat del ministre de l’Interior); que treu la llibertat a les dones per tal que puguin avortar (llei Gallardón); que vol trencar el model escolar de Catalunya (amb la llei Wert); o que impedeix que

els catalans -i per extensió els badalonins- puguem votar en un referèndum. García Albiol és del PP, aquell partit que va recollir 4 milions de signatures contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que persegueix la llengua catalana allà on governa, com a les Illes, el País Valencià o l’Aragó. Un partit que aprofita qualsevol ocasió per mirar d’esquerdar un valor tan preuat al nostre país com és la cohesió social i que fa de l’anticatalanisme una de les seves principals banderes. Però, sobretot, Xavier García Albiol forma part d’un partit sota sospita de corrupció. El partit de Bárcenas, de Gürtel, de Francisco Camps i de Jaume Matas. El partit que van fundar Manuel Fraga i José María Aznar.

començar a dur a terme el passat 1 de gener, d’acord amb el nou model de gestió implantat, i que serà renovada als antics usuaris que ja disposaven d’ella. Aquest nou sistema tindrà validesa d’un any, es renovarà automàticament abans de la seva caducitat i el pagament de la taxa es podrà realitzar per domiciliació o a l’oficina bancària. Una facilitat que perme-

trà també als seus usuaris l’entrada gratuïta o descomptes a museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic, a les instal·lacions esportives de la localitat i reduccions del preu en salut, teatres i comerços, entre d’altres. Així, la Targeta Rosa ha ampliat les seves possibilitats, incloent un gran nombre d’establiments i entitats. Un bé comú que s’aprecia i s’agraeix per un sector que es

consumeix com a conseqüència clara d’aquesta crisi general. Els pilars humans d’ahir i d’avui es corben, com si la terra els cridés, doblegant-se sota les responsabilitats, les obligacions i les càrregues que ja els va tocar patir dècades enrere. Entenent aquesta situació, l’única via restant és el coratge, el compromís i l’ajuda colateral per suavitzar una realitat trepitjada.

GPSNBEFDPMtMBCPSBDJØBDUJWB amb la injustícia. En aquest sentit celebro la iniciativa popular badalonina de convocar un gran acte reivindicatiu de drets el dia dels INNOCENTS, a la mateixa Plaça de la Vila on es projecta la falsa imatge de Badalona ciutat de primera. Perquè, si el bé comú recuperés tots els diners robats per defraudadors i corruptes, els malbaratats per la monarquia, els dels sous desorbitats, i els dels bitllets d’avió dels eurodiputats viatjant en classe turista en comptes de fer-ho en primera classe - per posar uns exemples

- no hi hauria tantes emergències socials al descobert. Perquè si en la gestió de la crisi la inversió pública hagués estat encaminada a rescatar drets socials bàsics en comptes de servir per rescatar bancs privats, engreixar els seus beneficis i engrandir el patrimoni dels seus dirigents, les necessitats no cobertes pel bé comú serien moltes menys. I podria anar ampliant la llista. Canviar tot això sembla impossible, perquè la pobresa està inscrita a nivell mundial, però és possible aconseguir societats

menys desiguals, altres països ho han aconseguit. No és una utopia. Ara aquí, gràcies a la feina i a la voluntat de molta gent, tenim una oportunitat immensa: apostar per un altre model, començar a fer les coses d’una altra manera. En la possibilitat de la independència hi veig clarament aquesta oportunitat, i aquesta construcció m’il·lusiona enormement. Us imagineu un país on hi hagués tanta justícia social que no calgués recórrer a la caritat per sobreviure?. Fem-ho possible! | 17

Opinio-16-17.indd 3

14/01/2014 14:12:18


Badalona en tweets

Ser de la #Penya y ver el rendimiento de este equipo es un orgullo. Cantera , quatre canyes i a lluitar, Fantastic !! @ ACBCOM #Badalona @badalonabasket

Sol....Rambles....Passeig Marítim....platja....us he dit que m'agrada #Badalona? @11_Caba

Per entendre el poder econòmic de la comunitat xinesa a Catalunya, aconsello visitar polígon Industrial a #Badalona i després sopar al port @ncastella

Bon horari i servei de l'Aula d'Estudi del Carme, però no amaga com de nefast és el de Can Casacuberta! #Badalona @AjBadalona @jofrebm

No se si comparteixo això de "fer fora un alcalde".El que si que cal es construir una nova majoria de progrés amb vocació govern. #Badalona @Jordicrisol

Concurso

CI NExL A K

Molt content de veure cues per signar un vot per la #independencia a #Badalona @assemblea @BDNXIND @jmllg

#Badalona ja té Times Square @ginadetera

RA Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació) Imatge de la setmana:

@pguirado Pedro Guirado

Títol: Cielo naranja.

Vols veure cin

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?

18 |

Opinio-18.indd 1

14/01/2014 14:22:50


PUBLICITAT MAPA.indd 1

09/12/2013 11:16:23


El Pont del poble i el mar Paco Fanés

L’any 2002 la ciutat de Badalona celebrava amb una gran festa a tocar del Pont del Petroli, la fi triomfal d’una llarga lluita reivindicativa per aturar l’enderrocament proposat un any abans per alts executius de l’especulació immobiliària: Segons aquesta genteta el vell pantalà no era prou estètic ni prou valuós pel seu projecte de port i vivendes a primera línea de mar. Però finalment aquell dia, milers de badalonins festejaven la notícia; un dels símbols més populars de Badalona seria rehabilitat per l’ús i gaudi dels ciutadans i com a paratge d’interès científic; recuperació del tot aconseguida el 2009. Mesos abans, un estol de badalonins i entitats ciutadanes com ara, l’honorable Josep Valls, col·lectiu Els Genis amb en Toni Poch al davant, Grup subaquàtic SASBA, Associació cultural de poesia Pont del Petroli, Associacions de Veïns, Pescadors...etc., van engegar una companya per salvar el pantalà i exigir al Consis-

tori agilitzar la seva rehabilitació. Recordem que gràcies a aquest allau de protestes és resol , amb el vot en contra del PP i CiU, portar endavant un projecte de rehabilitació. El mes juliol de 2012 però, amb l’ inauguració de les obres de remodelació del passeig marítim, viu el seu dia de gloria un dels polítics que més va pressionar per fer efectiu l’esfondrament del pantalà, l’actual batlle, Xavier García Albiol. Desprès d’aquests apunts per a no oblidar em pregunto, ho pregunto a qui correspongui, avui, un dia de mitjans de gener de 2014: Que passa amb el manteniment d’aquest popularíssim Pont que acull durant tot l’any milers de visitants tan badalonins com forasters?. Com és possible que s’estigui deixant malmetre d’aquesta manera una peça tan valuosa del nostre patrimoni, del nostre skyline?: Planxes de fusta trencades i guixades, cables d’acer laterals arrencats amb clar perill per els infants, la llum del terra sense servei, pesca furtiva, la barana del mirador farcit

de cadenats i, el que més em dol, el poema de Jordi Sarsanedas ara fa servei de contenidor de escombraries, així també, resta emmerdada de grafits tota la placa de suport al poema. El poema Pont del Petroli, del que en sóc depositari, van ser els darrers versos escrits per la mà del gran poeta Premi d’honor de les Lletres Catalanes mesos abans de morir arrel d’una visita al Pont quan aquest ni tan sols estava obert al públic. Al poeta Sarsanedas, l’increïble pantalà que s’endinsa cap a l’infinit el suggeria una profunda visió metafísica dels seus presents instants vitals; el poeta ens va deixar sis mesos després, aquell mateix 2006...’Tu, amb gest eficaç adreces a l’horitzó la teva meitat de signe perquè- això ho fantasiejo- algú d’enllà atengui, algú respongui per mi...’ Al final de la passera d’aquest desventurat pantalà i alhora, imatge d’esperança plena en horitzons inacabables hi trobareu, entre deixalles, la veu d’un poeta que prega respostes al mar.

Badalona, smart city Jesus Sànchez

Quan fa dos anys l’Ajuntament es negà a resoldre les circulacions de l’encreuament de la Riera Canyadó amb la Carretera de Mataró amb una rotonda, oferí com a solució la instal. lació de semàfors inteligents. Paso sovint per aquest tram, en cotxe o en bus, i encara no he copsat la inteligència dels semàfors en qüestió. I això que, o potser per això, m’hi paso estones esperant que es posin en verd alguns dels 4 semàfors de que consta

el tram, a voltes tots quatre. La simplicitat d’una rotonda comporta el valor que minimitza el perill de l’encreuament, facilita tots els canvis de direcció i deixa que el trànsit fluexi, reduint tots la velocitat però se n se par ad e s i c o n sum s innecessaris.La inteligència i consum tecnòlogic del sistema semàforic de Canyadó fa que sempre hi hagi vehicles parats i consumint, engegant i parant perque més que sincronitzats estan programats perque es vagin posant en vermell en el sentit de la marxa, en esperes

prolongades i que no prioritzen la via principal i no permet tots els girs. Ara que moltes ciutats s’apunten al carro de fer passes per conver tir-se en SmartCity, ciutats amb la gestió intel-ligent dels recursos i ser veis, i evaluada la inteligència de l’experiment semafòric de Canyadó, valdria la pena que Badalona no intentés imitar-les per posar-se medalles i comencés aplicant el sentit comú i l’eficiència en la gestió del trànsit de vehicles com a part de la gestió de la mobilitat.

20 |

Lectors-20-21.indd 2

14/01/2014 13:33:13


Miquel Abras, Cesk Freixas i Gossos encapçalen el cartell del Musica't Badalona

| Miquel Abras i Cesc Freixas actuen aquest dissabte al Círcol dins del Musica’t

Música

| Carles Carvajal

El festival de música d'hivern de Badalona arriba a la seva sisena edició amb una programació que combina diferents estils, amb grups c abdals de l'escena musical catalana i artistes novells en clara projecció. Els principals noms del cartell són Miquel Abras i Cesck Freixas, que oferiran un espectacle que fusiona els repertoris dels dos artistes, i Gossos, amb vint anys de carrera a les espatlles. També passaran pel Musica't el Projecte Mut, Albert Solà i Obeses. En total, sis grups que es reparteixen en quatre nits de concerts, el 16, 18, 24 i 26 de gener. La programació compta també

amb una xerrada sobre la situació actual de la música en català. La programació estrictament musical del festival donarà el tret de sortida aquest dijous, 16 de gener, al Teatre del Círcol, amb el concert del Projecte Mut. El duet eivissenc presentarà el seu tercer disc 'Col·lecció de Satèl·lits', que manté la línia dels folk en català dels seus dos treballs anteriors. Aquest dissabte es podrà veure a l’escenari del Círcol 'Cançons de nosaltres i el món', un dels plats for ts del festival amb Miquel Abras i Cesk Freixas. Els dos cantautors fusionaran els respectius repertoris en un espectacle únic que traspua esperança i aporta una mirada crítica sobre la societat actual. Gossos i Albert Solà protago-

nitzen la tercera nit de concerts el 24 de gener. Solà, de només 22 anys, estrenarà l'escenari del Teatre Principal amb un repertori de folk-pop d'històries quotidianes. Un dels punts més àlgids, però, serà l'aparició de Gossos, que vint anys i onze discos després, aterren a Badalona com un dels principals noms del Musica't. El festival es tancarà diumenge 26 a La Sargantana amb Obeses i el seu treball 'Zel'. Amb aquesta oferta, el Musica't pretén ser un aparador del moment musical que es viu a Catalunya i és per això que, a banda de l'oferta de concerts, s'inclou una xerrada sobre la situació actual de la música en català en la que hi participaran professionals del sector, músics i periodistes, entre d'altres. | 21

A5_1618.pag.21.22.indd 1

13/01/2014 11:07:21


La sala El Refugi acull la mostra d’Art d’Hivern del Grup de Belles Arts del Museu La 142a exposició col·lectiva d e p i n t u r a “ M o s t r a d ’A r t d’Hivern” del Grup de Belles Ar ts del Museu de Badalona, que aquest any celebra el seixanta-cinquè aniversari de la seva fundació, ja es pot veure a la Sala El Refugi des del passat diumenge.

El Grup Belles Ar ts és una Associació sense ànim de lucre que es va formar l’any 1949 i que aplega a persones amb inquietuds artístiques, que volen progressar en el coneixement de l’art i participar en trobades, exposicions, viatges i altres activitats que

donen l’oportunitat de contrastar opinions i maneres de llegir i entendre l’art. L’exposició es podrà veure a la sala El Refugi fins al diumenge 2 de febrer, els dies feiners de 18 a 20 hores i els festius de 12 a 14 i de 18 a 20 hores. Recordem que l’entrada és gratuïta.

Òmnium de Badalona presenta 'Paraules d'ahir per avui', un espectacle literari que vol ser la contribució a la celebració de l'acabat Any Espriu Òmnium de Badalona Barcelonès Nord presenta 'Paraules d'ahir per avui', un espectacle literari de Maria Elena Tolosa i Pep Prat que vol ser la c ontr ibu c ió a la celebració de l'acabat Any Espriu i el recent iniciat Any Vinyoli, dos dels nostres grans poetes del segle XX. Homenatjant, doncs, els poetes que van salvar-nos els mots us convidem a viure aquest espectacle estrenat a Santa Coloma de Farners, q u e e s r e p r e s e nt ar à a L a Societat Coral L a Badalo n e n s e aqu e s t d i s s a bte 18 d e g ener a les 9 d e la nit i diumeng e 19 d e g ener a dos quar ts de 7. La venda d 'e n t r a d e s , q u e t e n e n u n cost de 10 euros, es farà a la taquilla de la Badalonense (carrer de Sant Anastasi 14) des d'una hora abans dels espectacles. se Di

ño

grá

| Cartell de l’espectacle organitzat per Òmnium Badalona

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es

22 !

A5_1618.pag.21.22.indd 2

13/01/2014 11:07:24


agenda badalona Dijous 16 Estudiem de Nit

HORARI NOCTURN a les biblioteques Can Casacuberta i Xavier Soto per estudiar. Fins el 30 de gener

L’hora del conte

AMB EL CONTE ‘YO’, DE PHILIP WAECHTER, a les 18h, a la Biblioteca de Sant Roc.

Els dijous d'en Biblius

'EL LLIBRE DE LA PAU' DE TODD PARR, a les 18h, a la Biblioteca Can Casacuberta.

ProjecciĂł Guinea Conakry amb BTT

Dissabte 18 CONCERT DE MIQUEL ABRAS I CESC FREIXAS, a les 21h, al Teatre del CĂ­rcol.

Concert

CONCERT TRIBUT A EL ĂšLTIMO DE LA LA FILA, a les 23:45h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 19 Teatre familiar

SENSE SOLTA ĂŠs un espectacle de clown creat per la companyia i el pallasso Marcel Gros, a les 18h, al Teatre Zorrilla

Dilluns 20 TertĂşlia literĂ ria

A LES 21 H, AL CENTRE EXCURͳ SIONISTA DE BADALONA, projecció "Guinea Conakry amb BTT", l'experiència d'un viatge en bicicleta per l'Àfrica. Centre Excursionista de Badalona (C/ de la Costa, 13) www.cebadalona.org T/93 389 43 97

AMB “ARRIBA DE LA CUESTA� de Francesc Serrano, a les 17:30h, a la Biblioteca de Sant Roc.

TertĂşlia literĂ ria

A LES 17:15H, a la Biblioteca de Lloreda.

“MUERTE DE UNA HEROĂ?NA ROJAâ€?, a les 18:30h, a la Biblioteca de Lloreda.

ExposiciĂł

EXPOSICIÓ D’HIVERN DEL GRUP DE BELLES ARTS DEL MUSEU, al Refugi sota la plaça de la Vila.

Divendres 17 En catalĂ llegim i parlem

AMB EL LLIBRE “39+1â€? DE SĂ?LVIA SOLER, a les 18h, a la Biblioteca Xavier Soto.

Musica’t 2014

CONCERT DE PROJECTE MUT, a les 21h, al Teatre del CĂ­rcol.

Pròxims actes

Musica’t 2014

Dimarts 21 Play theatre and talk in english

Dimecres 22 Una tarda amb “Susana RuĂ­z

AUTORA PLÀSTICA I ESCULTORA DE L’ESTÀTUA DE L’AN�S DEL MONO�,a les 17:30h, al CRAD, centre de recursos.

L’hora de la poesia

AMB MARIN SORESCU, a les 19:30h, a l’Espai Betúlia.

Documental

PRESENTACIĂ“ DEL DOCUMENÍł T A L "U N A O M B R A A L S O L. FRANCESC GARRIGA, POETA" i DPMtMPRVJ BMFTI BM&TQBJ BetĂşlia.

Diada del soci

23 DE FEBRER A LES 11,30 HORES als patis socials de can Canyado amb la organitza Badalona Sardanista cobla marinada.

montgat Dijous 16 Conferència

"L'ILLA ESMERALDA. UN RECOÍł RREGUT PER IRLANDA", a les 18h, a la Sala Pau Casals de Montgat.

tiana Dijous 16 Hora del conte

BESTIOLES I BESTIASSES, amb NĂşria FĂ bregas, a les 17:30h, a la Biblioteca Can Baratau.

Si sou una associaciĂł, centre cĂ­vic, agrupaciĂł, ONG... de carĂ cter social o sense Ă nim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secciĂł! Soledat, 20 - 1er 3a 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

| 23

A5_1618.pag.23.indd 1

14/01/2014 14:26:36


A5_BDN RUNNING.indd 1

14/01/2014 14:04:25


A5_BDN RUNNING.indd 2

14/01/2014 14:04:30


novetats

llibres

música David Ramón

TOMEU PENYA Arruix! Després de publicar un disc farà menys d'un any, el mallorquí torna a la càrrega amb un nou àlbum on Penya es mostra més tendre amb balades i mitjos temps. Els records són els principals protagonistes de les 11 cançons que trobem al disc. Temes com “Somnis de Vilafranca” un tema dedicat al seu poble Vilafranca de Bonany, i a “M'agrada fer-te l'amor” hi trobem el Penya més romàtic, del qual estem ja acostumats.

PAU RIBA I PASCAL COMELADE Mosques de colors Un bon dia vàren posarse en contacte i varen decidir fer un disc plegats. Sense pressa i a poc a poc ara després de tres anys ens el presenten. Segons Riba diu que és “un homenatge recíproc”. Un disc ple de poesia sense gaires sofisticacions, només una veu i piano i cap ornamentació més, sinó és necessària. Però banda d'ells dos també hi han participat músics com Pep Pascual, Aleixb Tobias, Oriol Luna o Roger Fortea entre d'altres. “Mosques de colors” és el tema que obre el disc.

música Per Saltamartí Llibres

COSAS NO ABURRIDAS PARA SER LA MAR DE FELIZ Mr. Wonderful Una dosis de vitamina en vena en formato de libro. Hay libros d e ave ntur a s y desventuras, de amores y desamores. Hay libros de príncipes y princesas. Libros infumables y libros que devoras. Hay libros y libros. Luego están los libres felices y no aburridos, como el de Mr. Wonderful. Esos libros que te apetece leer porque te sacan un sonrisote.

EL JUEGO DE RIPPER Isabel Allende Fr a n c i s c o, u n a oleada de crímenes comienza a sacudir la ciudad. En la investigación sobre los asesinatos, el inspector Bob Martín recibirá la ayuda inesperada de un grupo de internautas especializados en juegos de rol, Ripper. «"Mi madre todavía está viva, pero la matará el Viernes Santo a medianoche", le advirtió Amanda Martín al inspector jefe y éste no lo puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del Departamento de Homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los dieciocho mil kilómetros cuadrados de la bahía de San Francisco, tenían pocas horas para encontrarla con vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla.»

Llista d'àlbums 1

2

3

B.S.O. Violetta Hoy Somos mas Pablo Alboran Tanto Alejandro Sanz La música no se toca en vivo

Llista de cançons 1

2

3

Avicii Hey Brother One Direction Story of My Life Enrique Iglesias… Loco

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

Quan en deiem xampany Rafael Nadal

2

Legado en los huesos Dolores Redondo

3

El ressò de les muntanyes Khaled Hosseini

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

26 |

A5_1618.pag.26.indd 2

14/01/2014 14:52:27


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 17 de gener al 23 de gener del 2014 19.01.14 Film

FROZEN: EL REINO DE HIELO EL ÚNICO SUPERVIVIENTE MIERCOLES-SABADO Y DOMINGO FROZEN: EL REINO DE HIELO EL ÚNICO SUPERVIVIENTE PARANORMAL ACTIVITY: SEÑALADOS LA GRAN REVANCHA LA LADRONA DE LIBROS MANDELA: DEL MITO AL HOMBRE AGOSTO EL LOBO DE WALL STREET JUEVES 23-01-2014 HOBBIT.LA DESOLACION DE SMAUG EL LOBO DE WALL STREET A PROPOSITO DE LLEWYN DAVIS CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS EL MÉDICO ( DIG ) HOBBIT.LA DESOLACION DE SMAUG JUEVES 23-01-2014 EL LOBO DE WALL STREET LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY LA GRAN FAMÍLIA ESPAÑOLA LA LEYENDA DEL SAMURAI 3 BODAS DE MÁS LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2 MIERCOLES-SABADO Y DOMINGO 3 BODAS DE MÁS LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2 THE GRANDMASTER FUTBOLIN 12 AÑOS DE ESCLAVITUD MIERCOLES-SABADO Y DOMINGO THE GRANDMASTER FUTBOLIN 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

Pase 1

16:10

Pase 2

Pase 3

18:10

Golfa

22:20

20:00

18:20 16:00 16:15 16:10 16:25 16:30

Matinal

12:15 20:10

16:10

Pase 4

18:10

20:10 19:15 19:00 19:25 20:00 18:20 18:20

12:15 22:20 22:10

12:20

22:00 22:00 22:00

12:00 11:45 11:50

21:45

16:15 19:00 19:00

22:00 22:00

12:00 11:45 11:45

18:15

20:00 20:30

22:30

12:00

18:15 18:25

20:30 20:30

22:45 22:20

12:15

20:30

22:20

16:10 16:00 16:30 16:15 16:00 16:20

16:20 16:00

18:25

12:15 22:35

18:15 20:10 22:35 16:15

18:15

12:30 20:10

Nuevos precios: miércoles 3,90 € y jueves 4,90 € PORTADA ESTRENOS EVENTOS | 27

A5_1618.pag.27.indd 3

14/01/2014 13:50:22


Gastronomia Migas de l'Avi A casa, és l'avi el gran especialista en aquest plat. Ell és el responsable de preparar el pa sec, posar-lo en remull i preparar tots els acompanyaments que duran les 'Migas'. I és una d'aquelles receptes que s'han fet tradicionalment a les cuines d'àvies i besàvies per aprofitar el pa sec. Hi ha persones que també les fan amb sèmola, jo però us explicaré una de les maneres de fer-les només amb pa, ja que hi ha gairebé tantes receptes diferents com persones les fan.Ingredients per a 4 persones:Pa sec (uns 500 grams)8 gran d'allsI per a c o m p a nya r : p e b r o t ve r d , xoriço, cansalada, botifarra negra, bacó...I com que és un plat contundent, sempre millor ac ompanyar- ho amb una mica d'amanida.Elaboració en 4 passos:1. Tallar el pa a trossos i esquitxar-lo amb força aigua fins que quedi ben xopat.2. Fregir els embotits i el pebrot per torns a la cassola on farem les 'Migas', sense oli, ja

que especialment el bacó o la cansalada ja desprendran prou greix. Finalment fregir el pebrot que també s'ha de reservar.3. Fregir els alls. Quan ja estiguin al punt, incorporar el pa ben escorregut i esmicolat. Amb una cullera de fusta, s'ha d'anar remenant, insistentment, i anar trencant la massa que es formi. Es sala al punt. El recipient ha

de ser antiadherent per evitar que formi una capa de crosta al fons que acabi cremant-se. És qüestió de paciència i de braç. Seguirem remenant fins que quedi ben engrunat.4. Es ser veix directament al plat, acompanyant les 'Migas' amb el pebrot i els embotits escollits. I l'amanida, no ho oblideu!

28 |

A5_1618.pag.28.29.indd 2

13/01/2014 12:46:35


>͛Žƾ͕ƾŜÄ‚ĹŻĹ?žĞŜƚžŽůƚĹśĆľĆšĆŒĹ?Ć&#x;ĆľĹ?ƉŽÄ?Ä?Ä‚ĹŻĹžĆŒĹ?Ä? És un aliment molt nutritiu, que es caracteritza per l’alt contingut de proteĂŻnes i les poques calories. Els minerals sĂłn altres dels components importants de l’ou, en trobem, especialment,calci, magnesi, ferro, sodi, entre d’altres. L’à cid fòlic i les vitamines (B12, A, D3, E) sĂłn altres de les qualitats de l’ou. ContrĂ riament al que se sol pensar, l’ou tan sols aporta setanta calories i posseeix bones qualitats proteĂ­niques. La clara estĂ  formada per aigua i proteĂŻnes. Les proteĂŻnes sĂłn cadenes d’aminoĂ cids que en el cas de l’ou, sĂłn els vuit necessaris per a l’organisme humĂ . ContĂŠ, a mĂŠs, vitamines, minerals i elements que actuen contra els microorganismes. El rovell ĂŠs format per lĂ­pids i proteĂŻnes, ĂŠs on hi ha mĂŠs quantitat de vitamines, però tambĂŠ on es concentren les calories i els greixos. El color depèn de l’alimentaciĂł de la gallina (mĂŠs o menys blat de moro, determinades flors, etc.). Pel que fa al contingut greixĂłs, es comptabilitza entre 4 i 4,5 g/ unitat, dels quals 1,5 sĂłn greixos saturats i la resta no saturats, amb predomini dels monoinsaturats (bons per a l’assimilaciĂł

que fa el cos. El rovell tambÊ contÊ moltes vitamines (A, E, D, à cid fòlic, B12, B6, B2, B1, ferro, fòsfor i zinc). A banda de tot això, l’ou contÊ carotenoides, que són beneficiosos per a la vista. En relació al colesterol, tot i que l’ou tÊ una alta quantitat de colesterol,

aquest pot no arribar a afectar les persones sanes ja que posseeix un tant per cent mÊs alt d’à cids greixosos poliinsaturats i monoinsaturats; Ês a dir, mÊs greixos insaturats que saturats, que són els que provoquen l’augment del colesterol a la sang.

Cuina Indo Paquistanesa

Cansat de sempre el mateix... Migdies per es Laborabl

Vine i prova la

0 ₏ nostra "cuina" 10IVA,8 in clòs!!

Regalem entrades pel cinema del Circol ...Informa't com.

3&4&37&4UBSJRCBEBMPOB!HNBJMDPN C/Baldomer SolĂ , 3 08912 BADALONA

CALÇOTADES 2014 - Menú 29,90 ₏ t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2014 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSü t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF ü

| 29

A5_1618.pag.28.29.indd 3

13/01/2014 12:46:53


Colors per decorar el bany

Els colors ajuden a donar una sensació de calma i rela x. Per aconseguir-ho, generalment s’escullen els colors clars, és per això que seguint aquests consells probablement aconseguiu que el vostre bany sembli un spa relaxant. Al terra podeu col·locar rajoles o vinils, semblants al color del terra de l’habitació.Pel que fa a les parets, també es recomana pintar-les del mateix color

que el dormitori, en cas de ser el bany d’una suite. Si preferiu l’empaperat, utilitzeu un paper en tons beix, que sigui semblant al de la pintura de l’habitació. No oblideu col·locar quadres o objectes de decoració.Els colors escollits per al rentamans, la banyera, etc., han de combinar. Podeu optar pel blanc o l’ivori, que sempre que d en bé, o si ho prefe -

riu, algun color més fort.Les tovalloles han d’estar sempre impecables. Es recomanen en tons de blau celest i ivori. Si teniu una finestra al bany, podeu utilitzar una tela igual a la de la cortina del bany o del color de les tovalloles per fer una cortina.En escollir objectes decoratius per al bany, opteu per colors dintre dels mateixos tons que ja s’han utilitzat a l’habitació.

info@bbsbadalona.com 30 |

A5_1618.pag.30.31.32.indd 2

14/01/2014 9:36:18


Consells per il¡luminar t 6OB JMrMVNJOBDJĂ˜ BNCJFOUBM o general fa que els espais petits semblin de dimensions mĂŠs grans. t -B JMrMVNJOBDJĂ˜ EF EFUBMM GB que els espais semblin mĂŠs petits. t"OPUFVUPUBMMĂ›RVFEFTJUHFV il¡luminar incloent-hi vestidors i armaris que necessitin llum interior. t 5BOU FMT HSBPOT D PN MFT entrades o escales han d’estar il¡luminats. Els llums no tenen perquè estar sempre penjats de la paret o el sostre, podeu col¡locar-los als nivells interiors de manera que il¡luminin els vostres passos. t 4J FM MMJU FT DPOWFS UFJY FO

sofĂ durant el dia, col¡loqueu il¡luminaciĂł flexible per adaptar-la a les dues situacions. t"MBDVJOBIFVEFDPMrMPDBS llum de detall sobre les zones de treball. t -B JMrMVNJOBDJĂ˜ EFYUFSJPST ha de ser prĂ ctica a mĂŠs de decorativa, i cal il¡luminar de manera especial les zones de pas i escales. t&O[POFTEFUSFCBMMJEPSNJ toris, la il¡luminaciĂł decorativa ha d ’ocupar un segon pla i centrar-vos a il¡luminar l’estança de manera prĂ ctica. t "M NFOKBEPS MB JMrMVNJOBDJĂ˜ ha d e p o d er ad a pt ar- se a diferents situacions.

ELECTROMARTI, S.L.

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA

PALETA LAMPISTA Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. BaĂąos. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

¥APROVÉCHALO! Cristalizado-ABRILLANTADO de terrazo y mårmol desde 3,00 ₏ / m2. Piso de 75 m2 aprox. desde 180,00 ₏

Pintado de paredes y techos de un piso de 75 m2 aprox. desde solo 890,00 ₏ ... y para gente mayor, con movilidad reducida o por simple comodidad‌ instalación de nueva ducha por baùera desde solo 495,00 ₏

an 10 ive º MUEBLES, DECOrsa rio compra y vende RACIÓN, segunda mano DVDs, JUEGOS, MENAJE, Si vendes, ganas ELECTRODOMÉSTICOS, Si compras, ahorras ETC...

200 Metros con la mayor diversidad de artĂ­culos de ocasiĂłn seleccionados y al mejor precio

TrĂĄenos todo lo que ya no uses y nosotros te pagamos el 50% una vez vendido

C/ Saragossa, 20 Badalona Tel. 93 383 59 01 mercamaster@movistar.es

MUEBLES, MUEBLES DECORACIÓN DECORACIÓN, Valoración de habitaciones, comedores LIBROS, CDs, DVDs, JUEcompletos y electrodomÊsticos a domicilio, sin compromiso. gratuitas. GOS, Valoraciones MENAJE, En Badalona, Sta. Coloma, St. Adrià , ELECTRODOMÉSTICOS Montgat, Tiana. | 31

A5_1618.pag.30.31.32.indd 3

14/01/2014 9:36:31


Com distribuir els sofàs davant la tele

Quan s’ha d’organitzar la sala és impor tant saber aprofitar al màxim tot l’espai amb el qual comptem. A vegades ens podem trobar amb certs problemes, com no saber on col·locar el sofà o la taula per veure bé el televisor, i anem movent els mobles fins que a c o n s e g u i m s i t u a r- l o s o n quedin millor. Col·locar bé el televisor no hauria de ser un inconvenient si compteu amb

EL MANETES

dues finestres a la vostra sala, perquè podeu aprofitar l’espai que queda entre ambdues per ubicar-hi el moble on posar-lo. Pel que fa als sofàs, en aquests casos és millor col·locar-los en forma de L, ja que d’aquesta manera es garanteix disposar d’un major nombre de seients en la menor quantitat d’espai. 5BNCÏQPEFVBGFHJSBMHVOFT butaques o alguns pufs al voltant de la taula central, i

679 65 19 43 (Juan Manuel)

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAÑERA POR PLATO DE DUCHA 550€ PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

així aconseguir que totes les ubicacions tinguin vista cap a la televisió lliurement.+infoÉs aconsellable no sobrecarregar l’espai amb mobles massa grans, perquè la llum natural que ens proveeixin les finestres pugui circular pertot arreu i no hi hagi ombres.

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

32 |

A5_1618.pag.30.31.32.indd 4

14/01/2014 9:36:37


Badalona Recuerdos

1965 Placeta que estava a dalt del "Paseo Cristo Rey" amb el carrer Paloma, avui Passeig de la Salut i Carrer de Salvador Segu铆. Foto antiga de Antonio Soler, foto actual de Facu-Badalona Recuerdos

Per col路laborar pots enviar la teva foto antiga a: recuerdosbdn@gmail.com /BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos | 33

PlanaImatges.indd 1

13/01/2014 11:17:17


¿Qué debo hacer en caso de negligencia médica?

| Mònica Llinàs Mas Seguridad y derecho, S.L. seyde.es

En p r i m e r l u g a r, s e d e b e identificar que la lesión se

d e ba a una m ala prác ti c a médica, un profesional de la sanidad obra negligentemente cuando no actúa conforme la "lex artis", es decir, con el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente

Novadent BDN

U R 24 GE H NC O R IA A S S

Cuando hablamos de negligencia médica, hablamos de un tema de actualidad, muchas son las noticias que

hacen referencia a ello, pero si nos encontramos frente a un caso de negligencia médica, ¿qué debemos hacer?

CENTRO DENTAL E IMPLANTOLÓGICO PACK ANTICRISIS 2014 Primera visita + revisión GRATIS

Empaste 25€ Implante Dental 220€ Endodoncia 70 € Blanqueamiento 99 €

Ortodoncia 50% de descuento Higiene dental 25 € + OBSEQUIO SET LIMPIEZA Novadent BDN | Centro Dental e Implantológico Francesc Layret, 19-23, 1º 2ª - 08911 Badalona (junto ayuntamiento) www.novadentbdn.es

931 653 003

LINEAS BUS 1,2,4, B17, B25 B27, B29, B30, B31 METRO Linea 2 Pompeu Fabra

34 |

A5_1618.pag.34.35.indd 2

14/01/2014 12:15:42


como adecuadas para tratar a los pacientes en el momento presente provocando que tiene como c o n s e c u e n c i a una lesión o la muer te de un paciente. Seguidamente, si la lesión se debe a una mala práctica médica, se dirige un escrito tanto al médico que actuó con dicha negligencia como al responsable del hospital y exigir la reparación del daño causado. Con el eludido escrito, se debe apor tar toda la información referente al tipo de lesión, síntomas, duración de la dolencia... Si no se recibe respuesta o si se desestima la reclamación, se podrá recurrir a la vía judicial.

Si el centro médico es privado el procedimiento judicial se desarrolla en este caso por la vía penal o civil, la responsabilidad recae sobre el médico que ha cometido la negligencia. Si, por el contrario, el centro médico fuera público, la responsabilidad recae sobre la sanidad pública, deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. En este último supuesto en que el centro médico donde se c o metió la negligenc ia es público, se podrá reclamar directamente contra la Administración Pública, sin necesidad de demandar al profesional responsable,

en base a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 13 9 d e l a L ey 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. La figura del perito médico es fundamental para demostrar que has sido víctima de una negligencia médica. Estudiará el tratamiento médico que has seguido y esclarecerá si el error cometido por los facultativos se debe a una mala praxis o a un fallo humano. PSICÒLOGA GRAFÒLOGA PSICOTERAPEUTA Col. núm. 18781 FLOREN SOLÀ BASAS Terapia sexual i de parella, ansietat,

depressions, fòbies, addiccions, trastorns del comportament i aprenentatge,trastorn obsessiu compulsiu,trastorn estrès postraumàtic, anorexia, bulimia, vomiting. Grafopsicologia. www.topterapia.info www.topgrafo. Info C/Guifré 289, 2n Badalona. Tel. 660 82 57 65 Hores convingudes

MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita

Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51 | 35

A5_1618.pag.34.35.indd 3

14/01/2014 12:15:46


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) És molt possible que al llarg d’aquests dies t in g u eu m é s d ’u n a enrabiada a la feina ja que us faran crispar els nervis amb petites coses però molt seguides, haureu de tenir molta paciència, la sort és que la convivència a casa serà més aviat GPSÎBUSBORVJMtMBJBJYÛ us donarà una mica de pau.

CRANC (22/6 al 21/7) Són dies per consolidar amistats i per consolidar relacions sentimentals, o sigui que si teniu un rotllo amb algú i li voleu proposar d’anar seriosament, aquests són uns bons dies per fer-ho. Per altra banda tindreu molta tendència a parlar amb gent força més gran que vosaltres, us anirà molt bé aprofiteu-ho.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

E l camp de la parella serà especialment agradable, hi ha moltes tendències a que la cosa vagi bé i que en algun moment romàntic us sincereu tots dos explicant-vos clarament el que sentiu l’un per l’altre, i no és maco això! Si hi haguessin més situacions així el món seria més feliç segurament.

Alguna persona coneguda us sorprendrà fent quelcom que no us espereu i que us sap una mica de greu perquè en certa forma hi confiàveu i us ha fallat, de totes maneres com que no serà res massa greu tampoc seria bo que us ho agaféssiu massa a pit, deixeu-ho estar i tan sols ho guardeu perquè no us torni a sorprendre.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Aquests dies poden ser la clau per solucionar alguna situació més aviat negativa que teniu en el camp dels diners, és possible que trobeu una manera d’anar millor i de guanyar-ne més, el que passa és que potser no els guanyareu de seguida, ja que tot són projectes, de moment el millor que podeu fer és mirar de portar-los a terme.

Dins el tema de la feina se us preparen uns dies una mica difícils ja que tindreu un sentiment molt gran de impotència i de ràbia, ja sigui perquè no teniu feina, o bé perquè la vostra situació dins d’ella és complicada, poseu-hi paciència. I deixant de banda aquest tema podríem dir que heu d’anar amb compte amb els genolls.

A vosaltres els diners us portaran de cap, però és que no se com us ho feu però darrerament per molt que vigileu marxen i gairebé no sabeu per on, no us atabaleu que no fa gaire hem passat unes festes que en són força responsables de la vostra fallida actual, i no patiu que ja remuntareu aviat.

Us esperen uns dies un tant dolents, potser com fa temps que no heu passat i és que tot us sortirà força del revés i la qüestió és mirar de suportar-ho tan bé com es pugui, o sigui que molta paciència i filosofia. Els temes allà on notareu més els efectes serà a la feina, on tothom us buscarà malestar i vosaltres haureu de sabervos comportar.

BESSONS (22/5 al 21/6)

VERGE (24/8 al 23/9)Són

SAGITARI (23/11 al 21/12)

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Tindreu uns dies una mica seriosos, seran d’aquells dies que no saps el perquè però us augmenta la responsabilitat respecta a tot i us dona la sensació que us esteu fent grans, sort que això no us durarà gaire i que anant bé hi haurà algú que trencarà totalment aquesta sensació de fer-vos grans provocant que se us obri la vostra part més animada.

dies força positius amb l’aspecte de que tindreu iniciativa en fer les coses i a sobre us sortiran bé, a part que físicament estareu en plena forma i això també us dóna més fortalesa i ganes de fer coses. Per altra part el tema que s’animarà més al llarg dels dies serà el de l’economia, potser no és el moment de fer cap inversió però si que és el moment de recollir el fruit del sembrat.

Tot i que en qüestió de diners tindreu forces pèrdues, podem dir que tampoc són tan dolents aquests dies ja que el vostre instint competitiu us donarà una oportunitat molt bona per millorar la vostra posició social p er m i tj à d ’a l g u n conegut, tenint l a p o s s i b i l i t at d e conèixer algú que serà força important per vosaltres.

A vosaltres se us plantegen uns dies molt divertits i sobretot amb molt de moviment, tant en els dies de cada dia com en el cap de setmana i a sobre és possible que se us pugui permetre fer una mica de festa o que simplement tingueu menys feina i això us suposi com si féssiu una mica de festa. També heu de tenir en compte que estareu amb els ànims força alts.

36 |

A5_1618.pag.36.37.indd 2

14/01/2014 13:27:48


Mirant al cel...

La méteo de la setmana del 6 al 12 de gener Meteorologia

| Oriol Rodríguez

Des que hem començat l’any, de fred n’ha fet ben poc. Estem tenint unes temperatures més pròpies de mitjans de març que no pas de ple hivern, amb una mitjana de 12.1ºC. Tot i això, no podem donar l’hivern per acabat, ni de bon tros! De vegades el fred es fa esperar i acaba arribant de cop i volta. Un exemple podria ser l’any 1956: veníem d’un desembre i un gener anticiclònics, secs i suaus, amb temperatures que fins i tot eren agradables. Va ser entrar al mes de febrer i patir les onades d’aire fred més importants del segle, amb mínimes que nit rere nit baixaven per sota dels 0ºC i arribant a rècords absoluts com són els -6.7ºC del centre de Barcelona, els -10ºC de l’observatori Fabra, a Collserola, o els -32ºC de l’Estany Gento (la Vall Fosca, el Pallars Jussà).

Així que si us agrada el fred, tingueu paciència, que encara tenim dos mesos sencers en els que pot passar de tot. De moment però, ens esperen unes jornades amb temperatures no tan suaus com dies enrere. Ep, i tingueu els paraigües a punt, que sembla que hi ha fronts i borrasques que tenen ganes de visitar-nos. Temp màx

16.6ºC el dia 6

Temp mín

7.0ºC el dia 9

Hr màx

92% dies 8,9,11,12

Hr mín

58% el dia 6

Press atm màx 1025.5hPa dia 8 Press atm mín 1015.5hPa dia 6 Vent màx

32.2km/h (nordoest) el dia 7

Precip màx 24h 2.8 l/m2 dia 12 Precip anual

6.3 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Ja fa força dies que ens van creuant bandes de núvols alts i prims fruit dels fronts desgastats que ens van arribant. Quan els cirrus coincideixen amb la sortida o la posta de sol el cel agafa uns colors vermellosos espectaculars tal i com es pot veure a la fotografia feta per Lourdes Cartró des de Santa Coloma de Gramenet. Un cel rogent que aquesta setmana passada ha portat poca pluja, però és que de vent gens ni mica. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

LOLY TAROT

LECTURAS ECONÓMICAS RITUALES ¿CÓMO TE IRA EN ESTE NUEVO AÑO? HORAS CONVENIDAS

Nivell difícil

TEL. 665 376 801 TAMBIÉN PUEDES CONSULTAR TELEFÓNICAMENTE LINEA FIJO TAROTVIDENCIA TULUZBLANCA RESPUESTAS CLARAS Y RÁPIDAS 806405653 VISA 902 73 74 76 Y 93 122 00 96 SIEMPRE LA VERDAD TE AYUDARÁ

EMBRUJADA CENTRO ESOTÉRICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFÓNICO

Tel. 93 387 57 24

Consultas de Tarot Providència, 158 - Badalona (L2 Pep Ventura)

Tel. 93 127 66 45

CURSOS DE TAROT t"NVMFUPT t.JOFSBMFT

CLASES PARTICULARES C/ Alfons XII, 99, 2º 1ª Badalona | 37

A5_1618.pag.36.37.indd 3

14/01/2014 13:27:58


Opel Meriva

El nou O pel Meriva és un monovolum de 4,30 metres de longitud, que presenta nou disseny i especificacions. La línia exterior del Meriva, recorda els nous Astra i Insignia i presenta un estil harmònic i expressiu, amb un augment de la superfície de vidre. A l’interior, ens trobem amb un ampli i acollidor habitacle, al qual contribueixen els confortables seients, la il·luminació ambiental, els materials utilitzats i l’alt nivell d’acabats i de tacte. La flexibilitat del vehicle s’aprecia en el sistema d’obertura de les portes, que permeten un angle de gairebé 90 graus, per facilitar-ne l’accés. L’interior és també totalment modulable. En aquest sentit, els seients posteriors externs es poden desplaçar cap a endavant i cap al centre, creant un nou espai interior, ampliant, si cal, l’espai de càrrega. A més a més, l’interior inclou un total de 32 espais portaobjec-

tes, de manera que tot queda perfectament desat. Destaca de l’interior el sostre solar d’àmplia superfície de 2,2 metres. En benzina, les opcions són l’1.4 de 120 cavalls i l’1.4 de 140 cavalls; mentre que en dièsel, la gamma inclou l’1.3 CDTi, l’1.7 CDTi de 110 cavalls i l’1.7 CDTi de 130 cavalls. Mitjançant el sistema Safetec, se sincronitzen tots els dispositius i solucions en

matèria de seguretat activa i passiva per tal d’aconseguir la major eficiència. En seguretat passiva, el Meriva inclou coixins de seguretat frontals, laterals i de cortina, sistema de pedals retràctics, recolzacaps davanters actius.... En seguretat activa, cal fer especial menció dels fars automàtics i del sensor de pluja. Cal esmentar el sistema d’estacionament pilotat.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUÏT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA

38 |

A5_1618.pag.38.indd 1

13/01/2014 10:56:12


Legal La guarda de fet

La guarda de fet és una institució regulada al Codi Civil de Catalunya que té com a objectiu la protecció d’una persona menor o incapaç en els casos que aquesta persona no compti amb uns pares o tutors o que, en cas de tenir-los, no excerceixin les seves funcions com a tal.

“El guardador de fet és la persona física o jurídica encarregada de tenir cura de la persona i d’actuar sempre en benefici d’aquesta” La guarda de fet gira entorn la figura del guardador de fet, que és la persona física o jurídica encarregada de tenir cura de la persona i d’actuar sempre en

benefici d’aquesta. Així doncs, el guardador de fet podrà fer-se cura d’aspectes personals del guardat, com l’alimentació, els tractaments médics i sanitaris, la seva formació i sobretot, si es possible, vetllarà perque recuperi la seva capacitat. També hi ha casos on el guardador de fet pot assumir gestions del patrimoni de la persona, però s’ha de limitar només a fer actes d’administració ordinaria. Cal dir que el guardador de fet té dret al reemborsament de les despeses i a la indemnització

per danys per raó de la guarda, a càrrec dels béns de la persona protegida. Per tant no respon amb el seu patrimoni de les despeses causades pel protegit. Aquesta institució no està sotmesa a termini concret i es pot extingir si desapareixen les causes que la van motivar, si hi ha declaració de desemparament del menor, pel nomenament de defensor judicial o per la constitució d’un règim de protecció sobre ell. Un cop acaba la guarda de fet, el jutge pot demanar al guardador que reti comptes de la seva gestió.

20è Aniversari c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

Advocats Accidents de trànsit · Laborals $GPLQLVWUDFLyGH¿QTXHV *HVWLyGHOORJXHUV | 39

A5_1618.pag.39.indd 1

14/01/2014 9:30:04


Andrea Planas guanya el 4rt. Concurs del Conte de Nadal El quart Concurs de Contes de Nadal, ja té un guanyador. La badalonina Andrea Planas, ha estat la guanyadora de l'ordinador entregat per Centre Comerç Badalona, organitzadors del concurs. Èxit de participació en el Concurs del Conte de Nadal organitzat per Centre Comerç Badalona i el TOT Badalona, Montgat i Tiana. La redacció d'aquest setmanari ha rebut molts contes de Nadal. D'entre tots aquests contes s'ha fet una primera tria de finalistes i Centre Comerç Badalona ha triat el guanyador entre aquests. Des del TOT, i conjuntament amb Centre Comerç Badalona volem agrair als nombrosos participants del concurs. Gràcies a tots!

Organitzen el Concurs de Contes de Nadal

La gran història de la familia Evans Tot comença en una caseta petita allunyada del centre de la gran ciutat de Paris però molt acollidora ,d’aquelles casetes que tots els problemes sembla que es fonguin i desapareguin en arribarhi encara que per mala sort la nostre història no es així,es tot el contrari la família Evans vivia esplèndidament fa 2 anys en una gran casa que havien pogut comprar per la feina del senyor Evans gràcies a un local que havia obert desde que s’havien anat a viure junts,on la relació els hi anava perfectament ,ja que eren temps d’harmonia on tot els hi sortia com ells volien i amb la il.lusió van anarse’n endeutant amb regals,viatges i coses materials que per el simple fet de valor,ho van comprar sense tenir en compte el seu futur ni el dels seus fills,això els hi va funcionar bé durant un període de temps que vivien com reis ja que no pagaven res,l’únic

que feien era endeutar-se amb coses caríssimes .Però ara estem en temps més durs ,on la crisi ha anat augmentant hi ha afectat a la majoria de les famílies però sobretot la família Evansque es la que més ha notat el canvi de vida i la diferència entre la riquesa i a estar a unes poques passes de la pobresa i així van anar passant els dies cada vegada cap a pitjor fins el dia 25 de desembre que van anar a La Notre Place on feien una recollida solidària d’objectes antics per recollir diners per a la gent necessitada i al veure’s identificats amb la seva situació pèssima van decidir col.laborar venent els pocs objectes que els hi quedaven, ja que no volien que ningú es sentís en la mateixa situació en la que ells havien estat perquè ninguna persona en el mon mereix estar en una situació així,l’únic que la societat en la que vivim ens oprimeix a no deixar

Andrea Planas

demostrar sentiments ni actes així ja que el barri on estaven era molt egoista amb aquests temes però la família Evans van demostrar a tothom que per molt poc que tinguis sempre pots aportar un gra de sorra per canviar el mon i així va succeir ja que la gent que passava per allà va ajudar-los i col.laborar amb el barri perquè tothom passes un bon nadal i així van aconseguir donar exemple a les altres ciutats arribant al cor de els altres persones i veient que tots estem units al mon i que si no ho fem nosaltres no ho fará ningú ,el mon està a les nostres mans per fer-ne d’ell un mon mes just i solidari i fer veure a tothom que el nadal no es disfruta amb diners sinó que esdisfruta amb la família i amicsactuant amb actes nadalencs per ajudar a tothom,ja que la solidaritat és més important que qualsevol cosa material.

40 |

ConcursConte.indd 1

14/01/2014 18:55:45


ůŵĞƌĐĂƚĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚŐĞŚĂƌĞĚƵŢƚĞůƐĞƵŶŝǀĞůůĚΖĂĐƟǀŝƚĂƚ Segons l'informe de Societat de Ta xació (ST ), el mercat immobiliari ha reduït el seu nivell d'activitat per les dificultats de finançament i es manté la tendència decreixent dels preus. Durant l'última par t de l'any sembla confirmarse la previsió feta a finals de 2012, que la reduc c ió dels preus podia afavorir l'entrada al mercat espanyol de grups d'inversió estrangers, capaces d'absorbir grans volums d'habitatges.

La tendència creixent en l'ofer ta d'habitatges amb a nt i g u i t at e nt r e 1 i 5 a nys pendents de primera ocupació, de semestres anteriors, sembla haver-se frenat i es constata el desplaçament en bona mesura de la venda des dels professionals de la promo c i ó immobiliàr ia c a p als departaments immobiliaris d'entitats de crèdit i a particulars no professionals del sector i continua l'augment d'immobles en què es modifica

la modalitat inicial de venda per l'ofer ta de lloguer amb opció de compra. En q u a nt a l e s p r ev i s i o n s, l'oferta d'habitatge nou seguirà s e nt i m p o r t a nt , m a l g r at l a considerable reducció en el volum d'habitatges iniciats. La recent entrada al mercat immobiliari espanyol de fons d'inversió estrangers pot induir a l'acceleració en l'absorció de l'estoc ja construït, que porti aparellada certa reactivació del sector.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es MERCAT TORNER Ref B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjdor amb balcó.Ideal per zona i preu. 92.000€

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:55m², 2hab, bany i cuina conservats.450€ SISTRELLS:60m², 3hab, reformat, a/c i calor.Asc.500€ ST.CRIST:80m², 3hab, reformat, balcó gran, asc.500€ LA SALUD: Àtic de 50m², 2 hab, tot reformat, terrassa de 10m².450€ PEP VENTURA/MERCAT:70m², 3hab, cuina reformada, bany en bon estat.550€ PEP VENTURA DÚPLEX:140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950€ BUFALÀ:90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m².Asc.785€ PEP VENTURA:85m², 3hab, balcó amb mobles i electrodomèstics, asc.650€ PEP VENTURA: Pis de 2 hab, conservat.525€ CENTRE –LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€

GORG- TRAMVIA Ref B-2467: Per entrar a viure 75m², 3hab, menjador ext a balcó, ascensor. 80.000€

MANRESÀ 1ª LINIA DE MAR Ref B-2263: Pis molt acollidor de 60m², 3hab, tot exterior sol tot el dia. Ideal preu i zona. 125.000€

CENTRE CENTRE LA PRIMRef RefBBPLANA 2489:110m²,3 2347:Pis de 4hab exteriors, bany i hab,menjador aseo, de cuina 25m²reforext a mada amb galeria, balcó gran, camenjador ext, calef lef gres i a/c,alumini, asc, tot i a/c, reforperexterior entrar aiviure, mat.283.000€ ascensor. 52.5Mpts Pk i traster (315.000€) opcionals

GORG – 2 MIN DEL METRO Ref B-2485: Pis de 90m², 3hab,gran menjador de 24m² ext a balcó, tot reformat i exterior.Asc. 158.000€

PEP VENTURA PART ALTA Ref B-2372:Pis de 55m², 3hab, cuina i bany conservats, alumini, embero, ideal parelles. 65.000€

PEP VENTURA -SALESIANS Ref B-2490:70m², 3hab, menjador ext a balcó, conservat en bon estat.Asc. 135.000€

OPORTUNITAT METRO DE GORG Ref B-2402: Pis de 65m², 3hab, cuina reformada, bany conservat, pis conservat per entrar a viure. 87.000€

FRONT MARITÍM Ref B2476:85m², 3hab, menjador de 24m² ext a gran balcó de 15m², zona comunitària amb piscina, tot nou. Pk opcional. 306.000€

PEP VENTURA A PROP METRO Ref B-2491: Pis de 90m², 3hab, menjador ext a balcó gran, 2banys, cuina office gran, conservat en molt bon estat. 219.000€

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m², 3hab, 2 banys, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 140.000€

CASAGEMES –C/ IRIS Ref B-2487: Pis de 70m², 2hab, menjador de 24m² ext a balcó gran, calefacció, Vistes a mar, asc. 240.000€

| 41

A5_1618.pag.41.indd 1

14/01/2014 17:56:46


Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

Amistats

Classes

Immobiliaris Compra - Venta PISO EN VENTA E BADALOA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón en el comedor. PRECIO 400.000€ negociables TEL. 93 399 54 96 Esther PARKING EN VENDA ZONA GORG Parking de 14 m2 c/ Tortosa 57 cantonada Marqués de Montroig. Amb vigilancia per circuit tancat tv, porta amb comandament, escala i ascensor PREU VENTA 20.000 € TEL. 636 48 60 32 David REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 150.000 € TEL. 93 460 06 96 REF.661PEPVENTURApiso52m2 2 hab. dobles reformado aacc balcon terrazacomunitariacercametroyplaya 116.500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 655 BUFALÀ piso 70 m2 3 hab. balcon ascensor conservado exterior cerca metro alquiler con opcion de compra p.v.p. 155.000 € alquiler 600 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 2 6 8 9 P E P V E N T U RA piso 55 m2 1 habitacion posibilidad 2 reformado exterior calefaccion gas natural y aacc al lado metro y cerca playa 107.000 € TEL. 93 460 06 96

REF. 673 PEP VENTURA atico 95 m2 3 habitaciones ascensor terraza 40 m2 exterior muy luminoso cocina ofice 2 baños calefaccion parking coche y moto incluido cerca metro y centro comercial 239.000 € TEL. 93 460 06 96 CASAGEMES -ZONA PRIM REF B -2483: Dúplex de 120m², 4hab, menjador ext a gran balcó, a/c amb bomba calor.220.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA-A PROP METRO REF B-2482:Pis de 3hab, menjador ext a balcó, pis alt amb ascensor.79.000€ IDEAL INVERSORS TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MONTGAT LES MALLORQUINES REF B-2478: Pis de 100m², 3hab, 2 banys, menjador de 30 m² ex t a Terrassa de 10 m ², vistes a mar. Asc.336.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327: Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 280.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA REF B-2426: Pis de 3hab, bany complert, menjador de 18m², exterior, calef i a/a, ascensor, completament reformat per entrar a viure. 162.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SANT CRIST REF B-2471: Pis de 75m², 3hab, cuina i bany reformats, menjador de 25m² ext a terrassa de 15m²calef i a/c, per entrar a viure.169.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD REF B-2447:Pis de 60m², 3hab, bany conservat, cuina arreglada, calef i a/c. 64.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DÚPLEX CENTRE REF B-2479: 145m², 4 hab + traster, 2 banys, cuina de 30m², menjador ext, terrassa de 12m², asc. 206.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD PART BAIXA REF B-2484: Pis de 60m², 2hab, menjador exterior, pis conservat, a/c amb bomba de calor. Ascensor. 70.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE A PROP C/CONQUESTA REF B-2410: Pis de 130m², 4hab, 2 banys complerts, cuina office amb galería, menjador de 42 |

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 2

14/01/2014 18:55:16


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

FRONT MARÍTIM FINCA SEMINOVA REF B-2480: Pis de 3hab, 2 banys, menjador de 26m² ext a balcó gran de 12m², terrassa de 40m². Asc. Pk opcional. 360.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 GORG A PROP PABELLÓ OLÍMPIC REF B-2488: Pis de 70m², 4hab, conservat, asc.125.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA Ref B-2460:Pis de 100m², 4hab, aseo i bany, cuina office balcó gran, a/c amb bomba de calor.Asc.190.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

MANRESÀ 1ª LINIA DE MAR Ref B-2263: Pis molt acollidor de 60m², 3hab, tot exterior sol tot el dia. Ideal preu i zona. 125.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MAS RAM vendo casa de una sola planta buen precio TEL. 616 55 96 92 PARKING EN VENTA. 6000€ calle Llefià, junto Badalona VII. TEL. 650 34 56 43

CASA AL CENTRE ref B-2469:207m², 3hab, bany i 2 aseos, menjador de 25m² ext a balcó, 2 terrasses, tot reformat de dissany.545.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ZO N A M E R CA D O N A R e f B-2376: Pis d’obra seminova amb 1hab i Terrassa de 17m².110.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA OBRA SEMINOVA Ref B-2326: Pis de 75m², 2hab, cuina office, menjador ext a balcó gran, calef i a/a, asc.196.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Lloguer PI SO EN ALQU I LER PEP VENTUR A Piso en Ausias March 2º piso, con ascensor, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baño nuevos, galería, totalmente amueblado, con todos los electrodomésticos, para entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther PISO EN ALQUILER STO. CRISTO / MOTIGALÁ Piso en Felipe II 3º piso, totalmente exterior, con ascensor, 3 habita-

ciones, ventanas de aluminio, cocina y baño nuevos de diseño, balcón en comedor, galería, totalmente amueblado, con todos los electrodomésticos, calefacción con programador, para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther PISO EN ALQUILER BADALONA Ático en C/ Estrella cerca piscina sistrells,1 habitación, cocina y baño reformados, suelo parquet, dos amplias terrazas, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 Esther PISO E ALQUILER BADALONA Piso en c/ Coll i Pujol 196, 4 habitaciones, cocina y baño reformados, amplia galería, suelo parquet, balcón en comedor, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en C/ Coll i Pujol, 143, 90 m2 apto para tienda o negocio, con escaparate, suelo gres, puerta seguridad, instalación cámaras video-vigilancia, con despacho y almacén. PRECIO ALQUILER 575,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en zona Santo Cristo C/ Selva 300 m2 apto para supermercado, bazar, almacén, taller,… tiene vado, en buen estado. PRECIO ALQUILER 800,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther | 43

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 3

14/01/2014 18:55:17


PE P VE N T U R A D Ú PLE X: 140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Llogo pis 1 habitació terres marbre, a/a, perfecte persona sola o parella. Preu lloguer 420€/mes. Gastos inclòssos

Tel. 676 06 32 53 629 34 21 84 LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en C/ Empordà 180 m2 apto para tienda, negocio, taller, o almacén. Precio alquiler 520,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther SE ALQUILA LOCAL. BADALONA. poligono les guixeres. 375 m2. acondicionado para cualquier tipo de negocio.1.300 euros/mes TEL. 605 80 77 66 SE ALQUILA PISO. BADALONA CENTRO. al lado de la rambla. 40 m2. 2 hab, baño, cocina y comedor. planta baja. todo reformado. parquet, aire acondicionado, carp. aluminio. para entrar a vivir. 390 euros TEL. 605 80 77 66 ES LLOGA PIS. BADALONA. CASAGEMES. RAMBLA. 70 m2. 2 hab., bany, cuina i menjador. recent reformat. exterior. 580 euros/mes TEL. 605 80 77 66 SE ALQUILA ÁTICO. CALLE CERVANTES.75 m2. 3 hab., baño, gran cocina, comedor y terraza. todo exterior. vistas espectaculares. ascensor. calefacción. todo reformado.580 euros/mes TEL. 605 80 77 66 REF. 672 PEP VENTURA piso 55 m2 2 habitaciones reformado sin m uebles aacc al lado metro 425€ TEL. 93 460 06 96 REF.2686 BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones reformado balcon aacc amueblado con electrodomesticos 550 € TEL. 93 460 06 96

BUFALÀ:90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m².Asc.785€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 REF. 2685 BARRI MANRESA casa 50 m2 2 habitaciones patio y terraza calefaccion amueblado 500 € TEL. 93 460 06 96

PEP VENTURA:85m², 3hab, balcó amb mobles i electrodomèstics, asc.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

REF. 671 SANT CRIST piso 65 m2 3 habitaciones reformado balcon amueblado con electrodomesticos 500 € TEL. 93 460 06 96

PEP VENTURA: Pis de 2 hab, conservat.525€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

REF. 660 SISTRELLS piso 65 m2 3 habitaciones balcon exterior reformado amueblado sin electrodom esticos cerca metro 550 € TEL. 93 460 06 96

CENTRE –LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA:55m², 2hab, bany i cuina conservats.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS:60m², 3hab, reformat, a/c i calor.Asc.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ST.CRIST:80m², 3hab, reformat, balcó gran, asc.50 0€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA-GORG: 65m², 3hab, balcó, arreglat, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA: Pis de 3hab, tot reformat amb ascensor.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA SALUD: Àtic de 50m², 2 hab, tot reformat, terrassa de 10m².450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PLAZA BADALONA se alquila piso3hab exterior, soleado, asc, listo para entrar a vivir, precio 500€ gastos escalera incluidos TEL. 609 55 89 89 S E A L Q U I L A N AV E m u y economica, 300 m2 + oficina, vestuario y patio en badalona,diafana , zona industrial llamar TEL. 622 64 10 37

LA SALUD:65m²,3hab, semi moblat, balcó gran, ascensor.550€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68

PISO EN ALQUILER BADALONA CENTRO, cerca metro Pompeu Fabra, todo exterior,3 hab., precio 600 euros TEL. 686 63 09 75

PE P VE N T U R A / M E RCAT: 70m², 3hab, cuina reformada, bany en bon estat.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

BADALONA CENTRO ALQUILO PLAZA PARKING Riera Matamoro 30 entrada peatonal tambien por President Company Interesado llamar TEL. 619 27 36 53

PEP VENTURA:70m², 3hab, pis conservat amb terrassa de 20m².650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

44 |

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 4

14/01/2014 18:55:20


TIANA HABITACIÓN DOBLE exterior zona tranquila ambiente familiar,precio265€TEL.693310104

Immobiliaris Traspassos 2 LOCALS ACTUALMENT PASTISSERIA I OBRADOR , (sortida fums) zonal comercial el Masnou 750 euros/mes TEL. 649 71 23 56 SE TRASPASA BAR, 300 euros alquiler + iva TEL. 646 39 64 25 TRASPASO BODEGA en funcionamiento en badalona, zona Llefià, clientela fija TEL. 610 65 23 90

ASPANIN NECESSITA persona masculina estudis assistència sociosanitària atenció persones amb discapacitat. contracte. enviar currriculum aspanin@aspanin.cat SEÑORA DOMINICANA se ofrece para cuidar personas mayores y limpieza con experiencia y paciencia, buenas referencias TEL. 603 87 06 90 C H I CA S E O F R EC E p ar a c u i d a r p e r s o n a s m ay o r e , tiempo entero, fines de semana o noches. TEL. 632 66 73 38 SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo por horas TEL. 672 68 74 78 SE OFRECE SEÑORA CATALANA con experiencia y referencias para limpieza y cuidar personas mayores y niños. TEL. 663 37 37 25 C H I CA S E O F R EC E p ar a cuidar personas mayores, tiempo entero, fines de semana o noches TEL. 608 53 36 19

Treball SE PRECISA CHICA de academia para prácticas en peluquería. Rambla San Juan, 99, d. Lloreda. P R O F E S O R A T I T U L A DA da clases particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación hábitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 CHICA RESPONSABLE busca trabajo de limpieza por horas TEL. 672 68 74 12 SEÑORA CON REFERENCIAS , experiencia se ofrece cuidar personas mayores, como fija o interina TEL. 602 17 74 90 INGRESOS EXTRAS TEL. 93 128 72 17 AS I S T E N TA A RG E N T I N A busca trabajo de limpieza cuidar personas mayores fin de semana o noches TEL. 608 64 91 67

SE OFRECE CHCIA para limpieza cuidado personas mayores o ñiños por horas o todo el dia de 8 a 20horas el TEL. 698 38 45 27 CHICO RESPONSABLE se ofrece para cuidado de personas mayores, por las noches TEL. 698 31 82 32 - 631 16 36 61 SEÑORA SE OFRECE para cuidar personas mayores, limpieza y canguro TEL. 622 23 79 83 SE VENDE LOCAL de part a part de dos plantas 230m2 utiles con montacargas, zona morera precio 195.000€ TEL. 651 80 39 67 SE OFRECE CHICA para horas por la tarde limpieza canguro similar llamar tardes TEL. 655 26 35 40 SE OFRECE SRA para cuidar persona mayores, limpieza, canguro con referencias. fines de semana TEL 632 47 12 18 SEÑORA busca trabjo por horas o canguro TEL. 635 09 68 91

SE OFRECE sra joven limpieza domestica, canguro TEL. 636 93 03 12 SEÑORA ECUATORIANA titulo auxiliar de geriatria se ofrece para cuidar personas mayores horas fija, noches 0 interina TELS. 645 38 15 82 - 93 398 54 97 SEÑOR A RESPONSABLE precisa trabajo por horas como interina de 8 a 20 horas con referencias TEL. 688 31 80 80 SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza por horas, media jornada, cuidado personas mayores TEL. 634 29 59 27 ME LLAMO ESTHER busco trabajo horario disponible cuido abuelos/as y canguro y limpieza TEL. 685 17 09 20 - 93 460 69 62 SE OFRECE sra fija y canguro TEL. 647 08 60 46

Classes GRADUADA UNIVERSITÀRIA dóna classes particulars de primària i ESO de totes les assignatures i tècniques d'estudi. TELS. 627 87 11 02 - 93 464 48 87 ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81

Varis VENDO ESCALERA ALUMINIO 8 m., 6 tomos colección monumentos, palacios, jardines. Plazas, catedrales, castillos. Cámara fotos del año 1975 Royal TEL. 687 46 31 19 NECESSITARIA POSAR-ME EN CONTACTE amb el fotògraf sr. Arnaldo Licer ( que va residir c/ Independència) agrairia es poses en contacte al TEL. 693 34 87 34 | 45

A5_1613.pag.ECONOMICS.indd 5

14/01/2014 18:55:21


Hi havia una vegada...Una app de contes ŝŶĨĂŶƟůƐ CreA pp cuentos és la nova aplic ac ió infantil per crear noves històries a partir dels contes clàssics de sempre. Amb l'objectiu d'estimular la creativitat i la imaginació dels nens, permet que els protagonistes d'un conte puguin c onviure am b per sonatg es d'altres creant un nou relat personalitzat. CreAppcuentos és un editor de contes adreçat a pares, mares i familiars amb fills de 0 a 12 anys en què, a través d'uns senzills passos, es creen històries úniques i diferents. L'eina que tinguin amb diferents "stickers" de diferents contes amb els quals els nens poden m u nt ar a m b d i ver s o s fo n s de pantalla el seu propi. Per exemple, Caputxeta podrà ser salvada per un superheroi d'un dinosaure. Una vegada que l'usuari l'ha creat, s'afegeix a la seva prestatgeria personal per poder llegir i gaudir la narració tantes vegades com vulgui recreant-se en el conte

en qualsevol moment. El seu fundador, Avelino Correa, ha volgut anar més enllà de la creació de noves històries i dissenyar, de forma paral·lela, una plataforma que funcioni com a xarxa social. Es tracta de la Cuentoteca, un contenidor de contes en què es podran trobar les noves narracions p u j ad e s t ant p er p ar t d e l s usuaris com de centres educatius, amb diferents categories en funció dels continguts. Els usuaris podran votar de forma positiva o bé opinar sobre les diferents històries pujades pels altres creadors. " Vo l e m q u e l a g e n t t i n g u i present el concepte que les pastilles no són dolentes i que hi ha eines molt bones que fomenten la creativitat i imaginació", comenta el seu fundador. El seu major objectiu és aconseguir que els nens i els pares interactuïn junts i que estimulin la creativitat i la imaginació fent servir una eina visual i intuïtiva.

Move - Move, un joc de trencaclosques que segur t'acompanyés en les teves hora mortes…. Les peces es mouen sempre tret que estiguin bloquejats. Has de moure els *circulos i col·locar-los en els quadrats de colors. Juga a través de centenars de nivells gratuïts.Estàs llest per esprémer el teu cervell?

Veus aquest anunci? VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

dĞů͘ϵϯϰϲϬϯϭϭϬ www.integer.cat

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

46 |

A5_1618.pag.46.indd 1

13/01/2014 11:02:10


La Fundació Roca i Pi inaugura un nou centre ocupacional

| Imatge d’alguns dels integrants del nou taller ocupacional

Carles Carvajal

En temps difícils els tallers ocupacionals han esdevingut una importància cabdal. Un exemple el trobem al nou Taller Sant Isidre, un nou centre sòcio-ocupacional dirigit a persones sense llar, que vol donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu al territori. La Fundació Roca i Pi, Càritas Barcelonès Nord, i la Fundació Formació i Treball han iniciat tasca de col·laboració 4una | per engegar i desenvolupar aquesta iniciativa. El taller neix com una eina pont que permeti als usuaris i usuàries fugir, poc a poc, de les situacions d’exclusió social en que estan immersos. Un primer

p a s, p er r e c u p er ar h à b i t s sociolaborals, que els apropin al teixit social i laboral del seu entorn. El projecte es justifica en la situació que presenten moltes de les persones que participen del Centre d’ Acollida diürn per a persones en situació de sense llar FOLRE, la Casa d’Acollida Bisbe Joan Carrera de Càritas i el menjadors socials de la parròquia de St. Adrià del Besòs o el recentment posat en marxa a Badalona, en relació als aspectes d’inserció sòcio-laboral. El Centre FOLRE, la Casa d’ Acollida i el menjador social, són projectes que atenen a unes 60 persones, dones i homes majors d’edat que es troben en una situació de vulnerabi-

litat i exclusió social. L’objectiu del projecte és acompanyar algunes d’aquestes persones en el camí de recuperació de la seva màxima autonomia, tot tenint en compte les seves potencialitats i limitacions. En una primera etapa el nou taller ocupacional atén a 6 persones, motivades i amb actitud d’aprendre i conduits per un educador responsable del taller, per endegar entre totes una bona dinàmica d’entesa i de treball en el Taller. Més endavant, a partir dels 3 ó 4 mesos, s’aniran incorporant progressivament la resta de persones fins a cobrir el total de places disponibles que pot arribar a ser de 12 o 15 persones, en funció de les activitats que es puguin desenvolupar. | 47

L'ULTIMA-63.indd 1

13/01/2014 10:47:03


DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 93 387 50 94

Foto: Jordi Montlleó

C/ Guifré, 82 93 397 71 56

Directament... SÚPER REBAIXES! GUIA_A5_LA PLANA.indd 1

13/01/2014 13:22:29

El TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1618  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1618.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you