Page 1

Del 6 al 13 de setembre de '13 · www.eltotdigital.com · Número 1599

Les classes d’idiomes començaran ĞůϮĚ͛ŽĐƚƵďƌĞĂů͛ĞĚŝĮĐŝĚĞůĂƌŵĞ

ĂĚĂĞŶƚƌĞĐŽŵĞŶĕĂůĂĐĂŵƉĂŶLJĂ ͞WƌĞƉĂƌĂƚƐ͕ůůĞƐƚŽƐ͕ũĂ͙͊͊͊͟

Diada en cadena


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

6 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 20 22 - 24 26 - 27 28 - 29 30

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb Empenta Consultori Legal Animàlia

34 - 37 40 - 42 38 - 39 43 49 47 61

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia L'Última

51 - 52 44 - 45 44 45 54 - 60 62 63

Família Fradera celebrant l'aniversari de la iaia, any 1958. Foto: Núria Fradera

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externos a su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

4|

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.


Actualitat Més de 10.000 persones inscrites a la Via Catalana al seu pas per Badalona

| Imatge de l’assaig de la cadena, fet a Badalona, aquest estiu

Onze de setembre

| Carles Carvajal

To t a p u n t a B a d a l o n a i Montgat per a la Via Catalana del proper 11 de setembre. A Badalona, segons ha explicat al Tot Carles Martret, responsable local de la cadena, més de 10.0 0 0 per sones estan inscrites per omplir el tram badaloní. A la ciutat la cadena humana creuarà pràcticament tota la façana marítima, des d’Eduard Maristany i fins a la Riera Canyadó i després seguirà per la carretera de Mataró, fins a Montgat. En aquesta població, la cadena seguirà el traçat de la carretera Nacional II, com passarà a la resta de la comarca del Maresme. A Badalona, que ha estat dividida en 10 trams, hi ha inscrites 10.000 persones, però els organitzadors 6i

esperen que aquesta xifra quedi curta perquè hi ha la previsió que moltes persones hi participin sense inscripció. A la ciutat, diverses colles de cultura popular, com els Castellers de Badalona, també hi par ticiparan amb diverses activitats paral·leles. L’hora de la trobada, de les persones que hi vulguin formar par t, serà les 16h i l ’h o r a p e r e n c a d e n a r- s e d e m a n s s e r à l e s 17:14 h , fins pràc tic ament les 18 h. Aquests 45 minuts serviran per realitzar les fotografies. L’acte clourà amb un Cant d el s S e g ad or s d e tot s els participants. Pel que fa al recorregut badaloní, fonts municipals h a n c o n f i r m a t a l To t q u e només restarà tallat al trànsit el tram de la Riera Canyadó i

la carretera de Mataró durant la cadena. Més de 3.000 inscrits a Montgat A Mongat, l’Assemblea Nacional Catalana ha aconseguit 3.000 inscrits per cobrir els 5 trams que passen pel municipi. Francesc Gómez, responsable local de la cadena a Montgat, ha explicat al Tot que “esperen doblar els inscrits i arribar als 6.000 participants”. A partir de les 14:30h la carretera Nacional II, al seu pas per Montgat, restarà tallada al trànsit. El c arril mar restarà obert per seguretat i or g an i t z ac i ó i l a c ad e n a ocuparà el tram muntanya. A Montgat també s’han preparat activitats paral·leles, abans i després de la Cadena. A les 13h, tindrà lloc una botifa-


@totbadalona /tot.badalona

| Mapa del recorregut de la Via Catalana per Badalona i Montgat

rrada a la Riera d’en Font,a l e s 15 h , g e g a n t s i c a s t e llers a la mateixa nacional II, que ja estarà tallada. En acabar la cadena, cap a les 18h,havaneres i cremat a la platja de Montgat . L’ANC busca voluntaris per desplaçar-se a les Terres de l’Ebre L’Assemblea Nacional Catalana treballa contrarellotge per que es completi el recorregut sencer de la Via Catalana, espe c ialment a les Terres de l’Ebre on encara no s’ha assolit el número de persones necessàries per a completar la cadena humana. Des de Badalona s’ha organitzat diversos autocars, direcció les Terres de l’Ebre, tant des de la mateixa ANC com des de la secció local d’Òmnium. D’altra banda, des de Badalona es desplaçaran unes 300 persones per cobrir el tram que va des de Santa Susana a Tordera, a la comarca del Maresme.

TU POSES LA IDEA, NOSALTRES L’ESPAI

t Compta amb els serveis d’una moderna oficina ( wifi, multifuncions, servei de fax, recepció de documents, cafeteria).

t Sales de reunions i formació. t Sala de treball compartit o coworking. t Servei de domiciliació d’empreses. t I a més t’oferim assessorament en totes les àrees de gestió del teu negoci.

Primer espai de coworking de Badalona, Avancem Junts? Cl. Conquesta, 60 | Telf. 93 388 15 07 www.unigestbcn.com i7


Òmnium escalfa motors amb la commemoració dels 300 anys de l’ocupació borbònica a Badalona Òmnium commemora aquest d i s s a bte, 7 d e setem bre, els 300 anys de l’ocupació borbònica a Badalona. Dins dels actes de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, s’ha organitzat el “Trencant Setges”, un conjunt d ’a c t i v i t at s q u e c o m b i n e n memòria històrica i reivindicació al voltant dels fets de

1714. L’acte central serà la recreació (22.15h, a la platja dels Pescadors) de com els badalonins sortien en llaguts cap a Barcelona per intentar trenc ar el setge bor bònic. Durant la tarda de dissabte, i a Dalt la Vila, tindrà lloc una reconstrucció històrica d’aquests fets. La nit estarà destinada per la música amb

l e s ac tuac i o n s d e l s g r u p s M a r t i n ny ’s , Tr e m p e r a i e l cantautor Miquel del Roig, a la mateixa platja dels Pescadors. Podeu trobar més informació dels actes organitzats per Òmnium a l’entrevista que trobareu en aquest número al president local, Marcel Mauri. [+] badalona.omnium.cat

La Comissió Onze de Setembre organitza actes per dimarts 10 L’agrupació d’entitats badalonines aplegades, sota l ’a i xo p l u c d e l a C o m i s s i ó de l’Onze de Setembre, han organitzat un seguit d’actes al voltant de la Diada Nacional de Catalunya. Dimarts10 de setembre,a partir de les 20:30h la plaça dels Països

Catalans serà l’escenari de gran dels ac tes que s’han preparat. Un sopar popular, u n a e s te l ad a g e g a nt a m b espelmes, actuacions de cultura popular i tradicional i parlaments serviran de preludi de la Diada. Cap a quarts de dotze de la nit arren-

c arà una mar xa d e tor xes que arribarà fins a la Plana. Al punt de la mitjanit, a la mateixa Plana, tindrà lloc una lectura del manifest i el Cant dels Segadors i el Cant de la Senyera. [+] onzesetembrebdn.cat/

>ĂŝĂĚĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵƐĞŵƉƌĞ͕ĂůĂWůĂŶĂ Pel que fa als actes institucionals, la plaça de la Plana tornarà a ser l’emplaçament per celebrar l’Onze de Setembre, a Badalona. Els actes començaran cap les 8:45h, amb una ambientació de sardanes. Cap a les 9h, començarà l’acte oficial, amb les ofrenes institucionals i de les entitats de la ciutat. La tradicional jornada castellera, cap a les 12h, tancarà l’acte. Enguany, els Castellers de Badalona, Sant Cugat i Vila de Gràcia participaran a la Diada Nacional de Catalunya a Badalona descarregant els seus castells.

8i

| Imatge de l’acte de la Diada, a la Plana


Troben el cadàver d'un home a la platja de la Barca Maria Els Mossos d'Esquadra consideren que la mort de la persona trobada, a finals d’agost, a la platja de la Barca Maria de Badalona va ser probablement accidental. Els Mossos també van explicar que la unitat científica dels Mossos va investigar la seva edat, gènere i identitat, ja que el cadàver es va trobar en estat de descomposició. Es tracta d’un home, d’uns 40 anys, i que encara s’està investigant com va patir l’accident.

L'empresa, amb seu a Badalona, Helios Energ y Euro pe invertirà 150 milions d'euros a fabri c ar mò duls fotovol taics al Japó mitjançant la creació de la societat conjunta Helios Japan amb la japonesa Lohas Grup d'empreses, i preveu arribar als 100 milions de watts de potència en els pròxims tres anys. Helios té una planta pròpia de mòduls fotovoltaics a Badalona que produeix 50 milions de watts a l'any.

Foto: Jordi Montlleó

L’empresa badalonina Helios Energy Europe inverteix 150 milions al Japó

Les últimes tendències i els millors preus!!

L’Ajuntament de Montgat aporta 57.000 euros en beques menjador i llibres L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha aprovat la concessió de beques de menjador i de llibres de text i material escolar municipals d'educació infantil, primària i secundària obligatòria per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques empadronats a Montgat. El període per presentar les TPM t MJD JUVET B Mh"KVOUBNFOU acabarà el proper 20 de setembre. Per obtenir més informació us podeu adreçar al mateix Ajuntament.

C/ Guifré, 82 Tel. 93 397 71 56

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94

Disposem de taller de joieria i de reparació de rellotges i9


>ĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſĚĞůĞƐŐƵŝŶŐƵĞƚĞƐĚĞůĂƉůĂƚũĂŚĂŶĐĂŝŐƵƚĮŶƐĂů ϭϬйĂƋƵĞƐƚĞƐƟƵ

| Imatge d’una de les guinguetes de la platja badalonina

Hosteleria

| Carles Carvajal

Les vuit guinguetes que hi ha al llarg de la platja de Badalona s'han associat aquest estiu sota la marca de l'Associació de Guinguetes de Catalun-

ya, amb la seva voluntat que en un futur puguin agrupar establiments de tot el país. Vo len sum ar esfor ç os p er defensar els interessos del sector davant l'Administració: "Hi ha un costum generalitzat

La marea groga arriba a Badalona per defensar l’escola pública Centenars de persones van rebre, divendres passat, la primera marxa per l'educació pública a Badalona en la que ha estat la setena etapa. Darrere quedaven sis etapes que els 10 i

van portar des de Ribes de Freser, passant per poblacions com Cerdanyola, Granollers, Ripoll o Vic. La marxa en defensa per l’educació pública va acabar dissabte a Barcelona.

d'enduriment de les clàusules de les concessions", denunc i a e l p r e s i d e n t p at r o n a l, Joaquim Padrós. "Seria bo que l'administració entengués que no és moment d'escanyar", afeg eix. En aquest sentit, Padrós assegura que aquest ha estat un "any dolent" per a les guinguetes i calcula que la facturació hauria caigut entre un 5% i un 10%, respecte el 2012. "Abans teníem un lavabos compartits amb l'Ajuntament i ara ens han obligat a comprar u n s d e n o u s . Ta m b é e n s obliguen a tenir un escalfador d'aigua, que no ens serveix per a res en un establiment com aquest, o ens fan posar un rentamans a la barra, quan n'hi ha un altre a dos metres i, a més, a la barra no es manipula menjar". Aquestes són algunes de les situacions amb les que ha topat la guingueta Paradís de Badalona i que, segons els seus gestors, posa encara més pals a les rodes a un sector on aquest estiu han


@totbadalona /tot.badalona

caigut les dades de facturació. El propietari i portaveu dels guinguetaires de Badalona, Joaquim Padrós, denuncia que des de l'Administració hi ha el mal costum d'endurir les condicions als concessionaris d'aquests establiments. Les vuit guinguetes que hi h a a l l i to r a l b ad a l o ní - l e s tenen repartides entre quatre concessionaris- s'ha associat enguany per combatre situac i o n s c o m aq u e s te s i p e r treballar plegats a favor del sector. S'han constituït com l'Associació de Guinguetes de Catalunya amb l'objectiu d'anar ampliant fronteres i poder arribar als guinguetaires de tot el país. Compres conjuntes entre tots els “xiringuitos” Ara per ara representen els establiments badalonins, però ja han establer t contactes amb el Baix Maresme. Entre les fites assoli des aquest estiu, en destaquen les compres conjuntes q u e h a n fet e nt r e l e s v u i t guinguetes de Badalona. "Hem aconseguit més bons preus perquè hem comprat quatre vegades més del que c o m p rava l ' a ny p a s s a t l a guingueta que més comprava de tots nosaltres", explica. Segons detalla Padrós, han ac o n s e g u i t u n d e s c o m pte mig del 5% en la majoria de productes. Tot i això, el balan ç d e la temporada no és positiu. Padrós atribueix a la crisi econòmica el descens de les vendes. "Els mesos de maig i juny va fer molt mal temps i a l'agost la gent ja no tenia diners i gastava menys", d e t a l l a Pa d r ó s . N o m é s e l mes de juliol, afirma, es va tancar amb bones xifres de facturació a les guinguet e s . " L'A d m i n i s t r a c i ó h a d'entendre que no és moment d ' e s c a ny a r. A ra n o t e n i m diners i hem de treballar per a la subsistència", conclou.

DĞƌĐĂĚŽŶĂŽďƌŝƌăĂďĂŶƐĚ͛ĂĐĂďĂƌů͛ĂŶLJĚŽƐƐƵƉĞƌİĐŝĞƐ a Badalona La cadena valenciana Mercadona ja ha començat a treballar per obrir dos nous s u p e r m e r c at s a l a c i u t at . El primer a obrir, d’aquí a poques setmanes, serà el

situat dins del centre comercial Màgic. L’altra, que obrirà abans d’acabar l’any, s’obrirà al barri de Montigalà, molt a prop del carrer de les Ciències.

INFORMES MÈDICS PER A PERMISOS DE CONDUIR

c/. Alfons XII, 17 entl. 1a. 08912 BADALONA Tel./Fax 93 399 19 18

TRAMITACIÓ ONLINE A TRÀNSIT GRATUÏTAMENT

NO CAL FOTO!!! OBTENCIONS 50 €

De dilluns a divendres PERMISOS D'ARMES de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dijous i divendres de 11 a 13h. SEGURETAT PRIVADA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS - GRUISTA

Plaça Trafalgar, 15 baixos - Llefià BADALONA Tel. 93 460 08 35 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dilluns i dimecres de 11 a 13h.

CERTIFICATS ORDINARIS NÀUTICA SUBMARINISME ESPORTS - CICLISME SERVEI DE FISIOTERÀPIA

www.badaweb.com/diagnostic

DES DE 1984 AL SEU SERVEI i 11


>ĞƐĐůĂƐƐĞƐĚ͛ŝĚŝŽŵĞƐĐŽŵĞŶĕĂƌĂŶĞůϮĚ͛ŽĐƚƵďƌĞĂů͛ĞĚŝĮĐŝ del Carme Ensenyament

| Carles Carvajal

El Carme ja ha obert les seves portes, tot i que la màxima activitat haurà d’esperar fins e l m e s d ’o c t u b r e. A q u e s t dimecres s’ha inaugurat oficialment el nou edifici que acollirà l’escola d ’idiomes de la Universitat de Barcelona, l’Oficina de Turisme i una sala d’exposicions. Pel que fa als cursos d’idiomes, l’edifici badaloní acollirà cursos d’anglès, alemany, francès, italià, japonès i rus. Aquesta setmana han començat les matriculacions. Justament, aquest dimarts, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el rector de la Univers i t at d e B ar c e l o n a , Díd ac Ramírez, van signar el conve-

| Imatge de l’edifici del Carme, al carrer Francesc Layret

ni per a la concessió directa a la Universitat de Barcelona d’una part del Centre Cultural El Carme. L’edifici té 3.500 metres quadrats, repartir en una planta subterrània, planta baixa , 4 plantes pis i una

planta superior de ser veis. Cal destacar que a la planta baixa s’instal·larà l’Oficina de Turisme de Badalona, ubicada fins ara a la plaça de la Plana. A la planta subterrània hi haurà una sala d’exposicions.

BadaCentre comença la campanya “Preparats, llestos, ja…!!!” Comerç

| Carles Carvajal

Els comerciants del carrer de Mar i de Canonge Baranera, associats a Badacentre, han començat una nova campanya comercial aquest setembre. Sota el lema “Preparats, llestos, ja...!!!” han preparat

una campanya comercial amb promocions originals a totes les botigues. A par t de les accions de cada botiga, cada setmana trobareu una butlleta a la Revista El Tot, on haure d’omplir de les vostres dades, i es farà un sorteig amb un seguit de premis.

Obert el nou carrer que comunica Termes Romanes i Fluvià, a Dalt la Vila Aquest agost s’ha obert el nou carrer, només per a vianants, que comunica el carrer Termes Romanes i el carrer Fluvià. Les obres han permès asfaltar la via i instal·lar mobiliari urbà, com enllumenat urbà o pilones per evitar el trànsit de vehicles. 12 i


DŽŶƚŐĂƚĚĞƐƟŶĂϴϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐƉĞƌĂĐƟǀĂƌ l’economia local L'Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, ha destinat una dotació pressupostària de 70.000 euros, juntament amb una aportació de la Fundació La Caixa de 10.000€, per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi, fomentar l'emprenedoria, ajudar l'empresa i crear ocupació. Els cursos s'impartiran des d’aquest setembre fins al desembre del i es comunicaran a tots els usuaris de la borsa de treball.

El programa Divendres de TV3 s’emet des de Montgat Durant aquesta setmana, el programa de les tardes de Televisió de Catalunya, “Divendres” s’ha emès des de Montgat. L’espai ha tingut diverses localitzacions al municipi, com la plaça de les Mallorquines o el casc antic. El programa també ha mostrat diversos personatges locals i tradicions marineres de Montgat. D’altra banda, el programa “Els optimistes” de Catalunya Ràdio s’emetrà aquest divendres des des de la Sala Pau Casals de la Biblioteca de Montgat.

/ŶƐƚĂůͼůĞŶĐăŵĞƌĞƐĨŽƚŽŐƌăĮques al camí dels Francesos de Tiana Les policies locals de Tiana i Montgat i els Mossos d'Esquadra han tirat endavant un pla de prevenció contra els darrers robatoris a la zona que ha portat a instal·lar càmeres f o t o g r à f i q u e s a l ’e n t r a d a del camí. D’altra banda, els Mossos estan fent controls d'identificació dels cotxes que entren i surten pel camí dels Francesos. Durant aquest estiu, han augmentat els intents i els robatoris a les urbanitzacions situades al voltant del Camí dels Francesos.

i 13


"El Trencant Setges intenta ser una mirada pedagògica al passat per tal de donar a conèixer a tots els badalonins i badalonines què va passar durant aquells anys" Entrevista a Marcel Mauri, president d' Òmnium Cultural El Marcel Mauri i de los Rios va néixer a Badalona a l'any 1977. És professor de Deontologia Periodística i Història del Periodisme a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i Doctor en Comunicació Social. A més a més, també presideix Òmnium Cultural Badalona Barcelonès Nord, càrrec pel que li espera una primera quinzena de setembre molt activa.

Artur Piquet

La via catalana ha estat un èxit de convocatòria a Badalona, i fins i tot des d'Òmniun heu organitzat autocars per omplir trams d'arreu de Catalunya amb badalonins que s'han quedat sense lloc a la 14 |

localitat. Quina valoració en fas? M o l t p o s i t i va . L a g e n t d e Badalona va respondre de forma tan entusiasta al projecte de la Via Catalana q u e e n p o c s d i e s tot s e l s trams que passen per la ciutat van quedar plens. I de la mateixa manera que en

altres ocasions ha estat la gent de fora de l'àrea metropolitana la que s'ha mobilitzat per anar a la manifestació de Barcelona, ara som també nosaltres els que hem d'anar a omplir els trams de la Via Catalana de l'Ebre on, a causa de la baixa densitat de població, és més difícil


que s'omplin. I també aquesta crida està superant les expectatives!

camí de transició nacional per emfortir la cohesió social a la nostra ciutat.

El proper dissabte 7 de setembre es commemoraran els 300 anys de l'ocupació borbònica a Badalona. Quin valor històric li dónes a aquesta celebració? De fet, l'ocupació de la ciutat es va produir a finals de juliol d e l 1713 p e r ò h e m vo l g u t concentrar la commemoració els d ies previs a la D iad a Nacional. Qualsevol ciutat o país recorda els fets del p a s s at q u e l ' h a n m ar c at i nosaltres no en podem ser l 'exc e p c i ó. És l a m e nt a b l e que l'ajuntament de la ciutat no faci cap acte per recordarho i per això des d'Òmnium hem bolcat molts esforços per oferir una programació tan ambiciosa com ens ha estat possible. El Trencant Setges intenta ser una mirada pedagògica al passat per tal de donar a conèixer a tots els badalonins i badalonines què va passar durant aquells anys i quines conseqüències van tenir aquells fets. Però sobretot entenem la Diada com una invitació a tots els ciutadans per tal de construir plegats la Catalunya del futur.

Com veus el procés per la Independència que estem vivint a Catalunya? Amb molta il·lusió pel que significa de projecte col·lectiu, engrescador, d i n à m i c i p a r t i c i p at i u. U n projecte que la ciutadania s'ha fet seu i que no va contra ningú. I que encara que alguns s'hi entestin, no ha esquerdat gens ni mica la cohesió social en ciutats com la nostra. Encara ens queda feina per fer, com per exem p le que m és g ent se s e nt i c r i d ad a a p a r t i c i p ar en aquest procés, però és inneg able que en aquests moments una majoria social del país aposta clarament perquè Catalunya sigui un nou Estat.

Després de la celebració de la Diada de l'11 de setembre, quins són els següents objectius d'actuació d'Òmnium Cultural a Badalona? 2013-2014 no serà un curs qualsevol. Sens dubte, marcarà el futur nacional de Catalunya. I no volem que Badalona resti al marge del debat sobre el Dret a decidir i l'Estat propi. El nostre principal o bje c tiu, en el qual hi abocarem tots els esforços, serà fer que tots els ciutadans - tinguin l'origen que tinguin i parlin la llengua que parlinse sentin partícipis d'aquest procés de construcció nacional. Volem aprofitar aquest

Aquest any Òmnium ha renunciat a les subvencions de la Generalitat per finançar-se amb aportacions privades. Creus que aquesta decisió pot minvar la força d'actuació de l'organització? Al contrari. Ens fa més forts perquè som més lliures. Ara mateix, l'entitat es financia en un 92% amb aportacions privades. Des d'Òmnium heu organitzat algun esdeveniment a Badalona per celebrar la Setmana del Llibre en Català (del 6 al 15 de setembre)? No hi ha res programat. És una setmana complic ada perquè ens enganxa e nt r e m i g d e l s a c te s d e l a Diada i des d'Òmnium sí que ens hem vist incapaços de programar res. Com valores l'evolució del català en els mitjans de comunicació? Mai com ara hi havia hagut tants mitjans de comunica-

ció en català ni tant consum mediàtic en aquesta llengua. Pe r ò n o p o d e m b a i x a r l a guàrdia perquè també és cert que en alguns àmbits, sobretot a la televisió, la oferta en català és molt minoritària. E l q u e s ' h a d e m o s t r at e n els darrers anys és que si hi ha una oferta meditàtica de qualitat, el públic respon. Quan un personatge públic és imputat per un delicte, creus que la publicació de missatges o emails personals viola l'ètica periodística? Aquest és un debat ètic molt interessant (i molt clàssic) perquè s'enfronten dos principis essencials: el dret a l a infor m ac i ó i e l dret a la privadesa. Tot dependrà de com s'hagin aconseguit aquests missatges, de l'interès públic del seu c ontingut i d e la rellevàn cia pública d'aquest personatge. A priori, diríem que una actuació com aquesta vulnera l'ètica professional. Però cal analitzar a fons cas per cas i veure quin dret cal prioritzar. El més important és que el mitjà de comunicació sigui molt transparent i sàpiga explicar i justificar l'actuació que acaba prenent. Actualment, quin grau de llibertat tenen els mitjans d'informació? Depèn d el mitjà. L a par ti dització de les estructures dels mitjans de comunicac ió públi c s no aju d a g ens a aquesta lliber tat. Com tampoc hi ajuden els interess o s p o lít i c s o c o m e r c i a l s (legítims) que puguin tenir a l g u n s g r u p s m e d i àt i c s s i no els deixen clars davant el seu públic. Malauradament, estem assistint a episodis vergonyosos de control informatiu per par t de governs però, a la vegada, cal destacar l'esforç de mitjans (generalment petits) i periodistes que preserven de totes totes la seva llibertat. | 15


El Badalona empata a 0 contra l'Espanyol B i manté imbatuda la seva porteria Futbol

| Artur Piquet

Després d'empatar a 0 el primer partit de la temporada contra el Prat, el Badalona va repetir resultat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el filial de l'Espanyol. En aquest inici de temporada, amb la segona jornada completada, l'equip està mostrant una gran solidesa defensiva, però li manca una mica de definició a dalt. El Badalona va sortir amb més de mig equip nou, comptant amb 6 incorporacions en l'onze inicial, i la primera part del partit va ser igualada, amb poques arribades a cap de les dues porteries. No obstant, les millors ocasions les van tenir els locals, però el porter Marcos, que ha començat la temporada en un gran estat de forma, va protagonitzar grans intervencions. L'Abraham va ser el que va tenir la millor ocasió per l'equip badaloní. La segona meitat va començar igual que havia ac abat la

primera, amb l'equip local portant mínimament la iniciativa, però amb una defensa escapulada que s'imposava a la davantera blanc-i-blava. En els minuts finals, l'exjugador del filial de l'Espanyol cedit aquesta temporada al Badalona, en Moha, va estar a punt de donar un bon ensurt al conjunt local en la millor ocasió del

partit. El davanter de Mali va rebre una assistència del seu company Joaquin Garcia que no va poder materialitzar en gol. L'equip jugarà el proper partit, a casa, davant el Sant Andreu. El diumenge, a les 18:00 hores, l'equip de Piti Belmonte intentarà oferir la primera victòria de la temporada a la seva afició.

Els Badalona Dracs busquen jugador/es per començar la nova temporada Futbol americà

| Carles Carvajal

L'equip badaloní de futbol americà, els Badalona Dracs, ha començat a preparar la propera temporada aquesta setmana. El primer objectiu del club és aconseguir nous efectius pels seus equips. La primera convocatòria és dimecres a la tarda, de 19:30 a 21:30 hores, a l'estadi de Montigalà, i està destinada a les noies, a partir de 16 anys, que desitgin practicar l'esport de contacte. Els nois d'entre 16 i 18 anys tindran la seva oportunitat el divendres, en la mateixa franja horària,igual que els nois i noies, menors d e 16 a n y s , q u e v u l g u i n practicar la modalitat flag, el 16 |

futbol americà sense contacte. El proper 12 de setembre el club també organitzarà una xerrada de presentació pels nois majors de 18 anys que

vulguin in c or p orar- se a la disciplina del club. Tots ells seran convocats el poper 30 de setembre, dia en el que començaran els entrenaments oficials.


@totbadalona /tot.badalona

El Fiatc Joventut torna a la feina per preparar la nova temporada Bàsquet

| Artur Piquet

El Fiatc Joventut, dirigit un any més pel Salva Maldonado, ha començat a treballar per preparar la nova temporada. El dilluns van passar el reconeixement mèdic els jugadors que encara no ho havien fet la setmana passada (en Savané, en Cochran i en Shurna), i durant aquesta primera setmana la preparació es farà a base de doble sessions. Als matins, sota les ordres del Dani Moreno, l'equip treballarà la faceta física i a les tardes, ja amb el Salva Maldonado, passaran a tocar pilota a la pista. Per fer una mica més amè l'inici de la temporada el dimarts al matí l'equip es va desplaçar GJOTMFTJOTUBMtMBDJPOTEF$BO Dragó per treballar a les pistes d'atletisme l'aspecte físic i, a la tarda, abans de començar a

tocar pilota, també van fer una hora de físic. El dijous, l'equip anirà a la platja de Badalona a fer la sessió d'entrenament físic. El dissabte al matí l'equip també entrenarà i diumenge disputarà el primer partit de la pretemporada, corresponent al Torneig BBVA a Sant Julià de Vilatorta, a les 20:00 hores, contra

el FC Barcelona. El partit es podrà veure per Esport3 i els seguidors verd-i-negres espern veure en acció a les incorporacions d'aquesta temporada; en Nik Cochran, en John Shurna, l'Albert Miralles, l'Alex Suárez, el jugador del planter Guillem Vives, que ha pujat al primer equip, i la darrera incorporació, en Tariq Kirksay.

Paguem en efectiu i a l'instant • Taxació gratuita

Possibilitat de recuperació

0,50€ + per gram

*més en la teva taxació si presentes aquest anunci

| 17


Mirar el passat, projectar el futur Marcel Mauri President d’Òmnium Badalona – Barcelonès Nord

Crónica de Montgat Beques i passaports varis María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Badalona, una ciutat estranya? Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

18 |

Aquest estiu ha fet 300 anys que Badalona va ser ocupada i saquejada per les tropes borbòniques. La nostra ciutat, llavors un petit poble de pescadors, va servir de trampolí perfecte per tal que l’exèrcit de Felip V (el rei borbó de Castella) organitzés el setge definitiu sobre Barcelona que 13 mesos després faria caure la capital catalana en aquell fatídic 11 de setembre de 1714. Aquell dia, Barcelona seria derrotada i, amb ella, tot Catalunya perdria els seus drets i llibertats nacionals; el mateix que pocs anys abans havia patit el País Valencià i mesos després les Illes Balears. Qualsevol país o ciutat del món rememora el seu passat: totes les festes nacionals dels estats d’arreu serveixen per recordar una data en què van succeir uns fets d’especial transcendència pel futur d’aquell territori.

I nosaltres no n’hauríem de ser l’excepció. Però no com un simple exercici de mirada nostàlgica cap al passat o encara menys com una pràctica d’exaltació nacional perquè sí; sinó amb la ferma voluntat de saber d’on venim perquè puguem projectar de forma col·lectiva el futur que volem. Malauradament, Badalona torna a ser l’excepció. El govern municipal no ha previst cap acte per commemorar el tricentenari de la caiguda de la ciutat deixant que, de nou, la tercera ciutat de Catalunya aparegui com un rara avis en el sí del país. Mentre que des del poble més petit del país fins la capital s’estan preparant actes per recordar aquells fets, el nostre alcalde es preocupa més per organitzar festes vàcues amb l’esperpèntica Summer Party com a últim i paradig-

Per a m o l t s d e n o s a l tre s, la temporada d’estiu queda finalitzada. Amb ella, es torna a tancar el cercle de les utopies, la generositat de l’esplèndid Ra, els jocs de seducció de racons perduts i volàtils i els permisos per donar-nos amb m é s fa c i l i t at . S ’e s t r e nye n les manilles de les nostres rutines, s’escurça el temps i, entre fragilitat i motivació, es perd la calma. Però partim,

ara, el setembre, des d’un punt més bell i renovat. Els deliris del descans i la febre estival ens han ajudat a reconstruir la nostra pròpia imatge. Hem pogut tastar una mica d’allò d’aquí i d’allà per idear un perfil més ajustat de nosaltres mateixos. Entre els matisos de canvi, trobem alguna proposta d’organització, de treball, de posada en marxa i en forma i, fins i tot, i amb una mica

Aquest any a Granollers la Festa Major d’Estiu celebra el 30è aniversari. Una de les festes majors d’alt valor participatiu que tenim al país, ben a prop de la nostra ciutat, i que aconsegueix mobilitzar milers de ciutadans no només com a par ticipants usuaris sinó, sobretot, com a participants organitzadors i dissenyadors de la festa. Tal com podem llegir a l’article que els hi ha dedicat el diari digital de referència Vilaweb, “De fet enguany fa 30 anys que un grup de joves entusiastes la van

dissenyar dividint la població en dos colors: blancs i blaus. Les celebracions segueixen el patró d’una batalla festiva moderna on dos bàndols s’enfronten fraternalment reptant-se en tot tipus de competicions durant una setmana” Aquestes competicions són culturals i lúdiques, i també organitzatives, ja que el repte inclou comprovar quina de les dues colles ha organitzat els actes més amistosos. I així van dibuixant un programa d’actes ric, innovador i molt participat. Mogut des del poble i per al poble. Però que evidentment


mà tic exemple. Versió Albiol del panem et circum de sempre. Sortosament, la xarxa cívica i civil de la ciutat tornarà a fer un pas endavant. Des d’Òmnium, c o njunt am ent am b m o ltes entitats d’arreu de la ciutat, no hem volgut passar per alt una data tan significativa i hem tornat a programar un conjunt d’activitats per commemo rar aquells fets: el Trencant Setges. Aquest dissabte 7 de setembre els històrics carrers de Dalt de la Vila retrocediran tres segles enrere per mostrar com es vivia a la Badalona de 1713. Durant tota la tarda, la plaça Constitució acollirà activitats de recreació històrica per a tota la família amb la presència de Miquelets (els soldats que van lluitar contra les tropes ocupants), tallers de tota mena i espectacle de titelles. Al vespre, i desprÊs d’un cercavi-

la pels carrers del centre, els actes seguiran a l’Associació de Veïns del Centre amb una xerrada sobre les conseqßències del 1714 a cà rrec de la historiadora de la Universitat de Barcelona Eva Serra. Però el plat fort arribarà a la nit, a partir de les 22h a la platja dels Pescadors, amb la recreació teatralitzada dels fets que van ocórrer aquells anys. La vetllada acabarà de forma festiva, amb concerts de grups com Martinny’s, Miquel del Roig i Trempera, allà mateix a la platja. Memòria històrica, festa i reivindicació tornaran a ser els eixos d’una Diada Nacional que tÊ posada, mÊs que mai, la mirada en el futur. 300 anys desprÊs d’aquella derrota, Catalunya afronta un camí de transició nacional cap a l’assoliment de la plena sobirania. Uns reptes de

QBÓTRVFUBNC�FOTJOUFSQFMtMFO com a badalonins. Una immensa majoria de catalans volen un Estat propi com es visualitzarà el dia 11 amb una Via Catalana que travessarà el país de sud a nord i que tambÊ desbordarà els carrers de la nostra ciutat. Aprofitem aquesta Diada Nacional per fer arribar el debat sobre el dret a decidir i el nou Estat arreu de Badalona perquè la nostra ciutat tambÊ ha de jugar un paper clau en la construcció d’aquest nou país. Sapiguem fer partícips els nostres veïns d’un projecte de país que ha de ser obert, inclusiu i construït entre totes i tots. I, sobretot, que ningú es quedi a casa: el dia 7, el dia 10 (amb els actes de la Comissió 11 de setembre) i el dia 11 sortim al carrer per trencar definitivament el setge i començar a construir el futur que tant hem imaginat.

de sor t i receptivitat, l’inici d’un (possible) ferm amor. Però calen mÊs que ganes per dur això a bon port. La crisi econòmica, mal canalitzada, pot ofegar totes aquestes propostes. La manca d’una base mínima de recursos que sustenti les il¡lusions mÊs prematures podria eradicar de cop aquestes mateixes. I això em fa pena. Per aquest motiu, són neces-

sà ries i benvingudes les ajudes que permetin continuar amb la nostra formac i ó . D e s d e l ’A j u n t a m e n t d e M o n t g a t , s ’h a a p r o v a t la concessió de beques de menjador i de llibres de text i material escolar municipals d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Els alumnes residents al municipi i amb necessitats socioeconòmiques podran

optar a rebre-les. AixĂ­, una part important del cost total d’aquestes “despesesâ€? els seria ben cober ta. I, en el fons, d ’això ĂŠs del que es tracta tot: d’oferir una plataforma suficient per permetre al poble carregar-se d’eines que el facin gran i ric mentalment (que ĂŠs la millor manera de guanyar consciència i poder). Som el que som i tambĂŠ el que volem ser.

no es podria dur a terme de cap manera sense la complicitat i el suport del govern municipal, que hi juga un paper totalment facilitador. No Ês la única ciutat on el pes de l’organització de les festes rau plenament en la societat civil, de fet aquest model Ês molt habitual en molts pobles, ciutats i comarques. El motor Ês la gent, les associacions, les entitats... i la institució pública forma part de MFRVJQPIJDPMtMBCPSB&TQPTB al servei del poble. El que no Ês gens normal Ês trobar un cas com el nostre, el de Badalona.

Una ciutat on l’ajuntament en comptes de posar-se al costat de la societat civil que mou les festes, s’hi posa a la contra. Sinó, què ha passat amb la nostra Festa Major d’Agost? Realment Badalona Ês una ciutat estranya on el govern posa tot tipus de traves als promotors de festes populars, (incloent molts cops el pretext de l’estricte compliment de normes que sovint són arbitrà ries), i on en canvi el mateix govern s’inventa i promou altres festes on se salten normes molt importants

i gens arbitrà ries (prevenció d’incendis...!) Ja em perdonaran, per l’excusa d e l s e s t r i c te s h o r ar i s p er acabar els concer ts de les Festes d’agost fa pudor. En dies excepcionals es poden permetre horaris excepcionals, i en tot cas això Ês una cosa que s’estudia i s’acorda d’entrada, no s’imposa a una setmana de l’acte! Als nostres governants els c o nvÊ v i s i t ar G r a n o l l er s i aprendre a perdre la por a la participació ciutadana. A veure si deixem de ser estranys! | 19


Badalona en tweets

S'acaba l'agost, s'acaba la cervesa calenta de la Rambla de #Badalona, avui toca cerveceta fresqueta al Círcol. Visca el Setembre!!!! @francescnajar

Queremos más aparcamientos en Badalona 35min. dando vueltas y ni un sitio. #Queascodebarrio y cada día peor.. #Badalona #Llefia @maicanicolas

Bona nit? #Badalona Plaça Pompeu Fabra. Comença la xerinola als parcs!! Somiii!! @AlbiolAlcalde_ endavant!! @xakylove

Enveja sana de #fmvilafranca o #fmsabtacoloma! Bons cartells de FM i sense restricció horària! #badalona ciutat normal? #poniendoorden @rogermelcior

@Alberto Chicote te reto a que te metas en las cocinas de los "bares/restaurantes" de la Rambla de #Badalona . Ahh!! tráete mascarilla!!!!! @raulrehidalgo

Concurso

CI NExL A K

M'estreno al #rod i per celebrar-ho ens hem parat entre #Badalona i #SantAdrià direcció #Mataró Em portaran un pastís també? @rodalia1 @jordikarate

Fins quan ha de durar aquest perill? Quan hi hagi un accident, qui tindrà la culpa? #Badalona @jclacruz

RA #totbadalona

¿Com participar?

#totbadalona

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació)

Imatge de la setmana: @cavalletsdemar Jordi Giró

Títol: Nostalgia (30-08-2013) #badalona #pontdelpetroli #ig_captures #ig_captures_sky #ig_captures_bw #totbadalona #iphone4s

Vols veure cin

20 |

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

DĞŶƟĚĞƌ͕ŝŐŶŽƌĂŶƚŽƌĞƉƌĞƐƐŽƌ;ŽůĞƐƚƌĞƐĐŽƐĞƐͿ Josep Soler Amigó President Associació de Veïns Centre

La Festa Major d’agost de 2013 passarà a la història per ser una festa sense grup musical i sense ball. També passarà a la història per el “calvo” fet a la Plaça de la Vila, mostrant el cul a les nostres autoritats, democràticament escollides. Tot comença perquè la Comissió de Festes i l’Ajuntament pacten un programa de mínims per aquests dies. Les despeses del WC portàtil i del grup musical compromés es subvencionàven amb la barra del bar. Ajuntament , despesa cero, en aquests actes. Dos dies abans, l’alcalde accidental retalla la durada de la festa, fet que fa inviable econòmicament la festa. La Comissió de Festes la suprimeix. Perquè? L’alcalde accidental

Pedro Moreno

Soy vecino de Badalona de la plaza Pati de Vela, me dirijo a ustedes para informarles que prácticamente todas las tardes aparecen grandes manchas de suciedad (plásticos, papeles y en general todo tipo de basura) flotando en el agua a lo largo de la orilla de la playa, creo que a quien corresponda tendría que investigar quien o quienes son los responsables de tan desagradable hecho y acabar de raíz con este gran problema higiénico y desagradable para nuestra ciudad. 22 |

argumenta dient que ell és el que garanteix el cumpliment de la Llei i aquesta assenyala que l’horari s’ha de reduïr en dos hores. Un soci de la Associació de Veíns del Centre m’adjunta el Diari Oficial de La generalitat (DOGC 6030 de 22/12/2011) que dona resposta al tema. L’Article 3, en relació al horari general per als esèctacles públics, diu en l’apar tat b) “l’horari de tancament fins a la 1.30 hores com a màxim”. I al apartat 3.2 diu que “poden perllongar l’horari màxim de tancament per un període de 60 minuts més.” L’Article 4 corrobora el mateix “per les activitats recreatives musicals” L’Ar ticle 7 remarca que es poden ampliar els horaris en el període de 1 de juny a 15 de setembre “allargant 30’ sobre

l’horari general de tancament” i segons l’Article 5.2 ”i a la nit de la vigilia de festius a la matinada dels festius” Sense ser expert en Lleis , el nostre veí – i jo mateix – entenem que l’horari de tencament legal és fins a les 2h 30’ Te n i m u n A j u n t a m e n t democràticament elegit que: No cumpleix el que pacta amb la Comisió de Festes, tal com es pot comprovar en el programa de festes, imprés per el mateix Ajuntament. Ignora la Llei o és ignorant? Incumpleix la Llei per ignorància o per mala fé? Quí és l’Ajuntament de Badalona per desobeïr la legislació que ha dictat la Generalitat de Catalunya? Badalona, ciutat de primera en vergonya pública però amb ajuntament escollit democràticament.


hŶĂΗĐžƉŝĂΗŵŽůƚƷƟů Martí Sánchez

Arran dels mals auguris que planen sobre les expectatives electorals de CiU, alguns han volgut veure en ells la prova del nou en relació a la teoria de “l’original” i la “còpia” (és a dir, entre ERC i CiU). Que en un any hàgim passat d’acaronar la majoria absoluta a perdre 12 diputats i, d’acord amb els últims pronòstics, a baixar fins els 34/35 diputats demostra que l'aposta sobiranista de CiU encara és massa recent per arrelar entre una bona part de l’electorat i massa dèbil per competir amb ERC, partit obertament independentista des de fa ja 82 anys. Per tant, en el salt que CiU va fer des del nacionalisme pactista/moderat cap a l’independentisme hi havia uns riscos inherents a qualsevol maniobra d’aquestes característiques que hem de pagar, però que no invaliden la idea principal que ens va moure a fer-lo: fer de Catalunya un país millor per a tothom. A CiU –i a la societat catalana-, l’independentisme ha anat

creixent de manera proporcional a com ho ha fet l’intent dels governs espanyols d’aigualir el desig majoritari d’un poble per voler ser allò que és des de fa més de mil anys. Davant d'això, l'independentisme d’ERC serà més “veterà” que el de CiU, però no més autèntic. Quan ERC va governar des del govern tripartit (2004-2010) mai es va introduir la idea del dret a decidir ni de l’estat propi a l’agenda política catalana. Mai els presidents investits amb el vots d’ERC van parlar de liderar una consulta ciutadana com ara fa el president Mas. Dit això, tampoc cal que tots els votants de CiU siguin, d’un dia per l’altre, independentistes. És suficient amb què, sense ser-ho, ho vegin amb bons ulls. El problema de CiU és haver de suportar sobre les seves espatlles una motxillla amb tres grans pedres: la de ser un partit independentista “nouvingut”; la de treballar a favor de l’Estat propi gestionant el difícil dia a dia del país; i, val a dir-ho, la de generar tota sola dubtes sobre el procés endegat cada vegada que es confonen les dificultats pròpies d’una

empresa d’aquestes magnituds amb les pors i les tremolors de cames d’alguns. Davant de tot això, caldrà fer molta pegadogia per tal de sumar els actius que la marca CiU representava abans (moderació política i social, “partit frontissa” dins l’eix dretes/esquerres) i que representa ara (radicalitat nacional com a expressió política del “ja n’hi ha prou”, lideratge mesurat del president Mas, etc); ens caldrà també governar més per tal de fer visibles altres compromisos que van més enllà de la consulta (CiU ha de poder seduir tant per allò que vol fer com per allò que fa); i, finalment, tot plegat s'ha de bastir d’un discurs inequívocament engrescador que no defugi els problemes però que tampoc els generi fins al punt d’haver de dir allò de “tothom a terra que disparen els nostres!”. I mentrestant, si per assolir allò que ens ha portat fins aquí hem de perdre pes polític… perdem-lo! Ja el recuperarem. Però el que potser no recuperarem mai més és allò que ara podem aconseguir amb la força d’una gran majoria social al costat.

Gabriel Molina

Dia 1 de juliol. Al carrer Tortosa, 104 de Badalona. Hi ha uns contenidors, que semblen un abocador durant el dia... A les 21h. Venen els operaris per llençar-ho dins el camió. I a les 22.30h. Passa un altre camió que buida els contenidors. Doncs aquest últim li va caure una caixa i una bossa que es va obrir... l'operari es va baixar... però, no ho va recollir.. No és la seva feina? Que es posi guants! La bossa va estar tot el dia al terra provocant olors i malestar als veïns. | 23


ÄžĆ?Ć‰ĆŒĹ˝Ć‰ĹžĆ?Ĺ?Ćš Anna M. Baliarda

Dissabte 6 de juliol, a les 6:3o de la tarda ens dirigíem a la Rambla per participar de la Festa d'Aspanin. En passar pel carrer Sant Joaquim ens vam haver d'apartar perquè passÊs un gran

camió de neteja. El que sorprèn en aquest cas que el camió va continuar Rambla amunt en mig de les taules i òbviament tambÊ enmig de les paradetes d'Aspanin. Al cap d'una estona el camió va tornar a passar Rambla avall pel mig de tothom. No sÊ si

es tracta d'un fet puntual, però hi ha altres carrers per passar, encara que s'hagi de fer volta i en cas de ser imprescindible passar per la Rambla, no es podia fer una altra hora? Sembla que falla el sentit comú i no es vetlla per la seguretat de les persones.

ĞŜǀŽůĹ?ƾĚĂ^ĆŒÄ‚Í˜ZĹ?Ĺ?Ăƾ͕ ComissiĂł d'obres del CEIP Bufala II (Les Ciències)

Ja hem acabat el curs escolar, però no volem deixar passar el mes de juliol sense desitjar-li unes molt bones vacances. Els pares i mares i tota la comunitat educativa del CEIP Bufalà II (Les Ciències) de Badalona marxem tambÊ molt contents, perquè des de la Generalitat ens han dit que una nova empresa reprendrà les obres aturades del nou edifici. Cert que l’havíem d’haver estrenat fa un any, que la nova data per rebre l’aulari i els despatxos —no tota l’escola— Ês desembre de 2013 (sense garanties, això sí, perquè si un altre cop falten els diners els compromisos s’esvaeixen), que com vostè ja deu saber, aquest darrer curs no hem disposat d’una aula lliure per fer desdoblament, que els nens continuen sense tenir pistes d’esports, cistelles de basquetbol o porteries de futbol (bÊ, Ês que de fet no tenim gimnàs o aula de

psicomotricitat pels nens d’infantil i primà ria—els nostres veïns del CEIP Bufalà ens permeten utilitzar el seu des da fa un any—) ni sala d’actes etc. Com els nens no han conegut res d’això en els 5 anys que porten als mòduls creiem que no s’adonen gaire del que no tenen i altres nens sí, però els pares sí que ens adonem, no es pensi. Ara ens trobem amb la certesa que l'escola no s'entregarà quan tocava i com no tenim un centímetre quadrat disponible, vostès ens proposen que un grup dels nostres nens es traslladi temporalment a fer classe a l'escola Bufalà. A grans mals, grans remeis. No sÊ si ha tingut ocasió de visitar les nostres instal¡lacions. A mÊs del que ja li hem comentat un espai digne de veure Ês el despatx de la directora. És un lloc molt acollidor i multifuncional: serveix de despatx de Direcció, de secretaria i d’espai de treball de la cap d’estudis, però tambÊ Ês aula de reforç, sala per rebre

els pares i els proveïdors i sala de reunions (quan el menjador està ocupat). Alguns pares han pensat anar a una gran superfície de mobiliari que es troba molt a prop i comprar quatre teles alegres, unes plantes i quatre espelmes i aprofitar-lo encara millor condicionant-lo tambÊ com a terrassa chill out. Entre la fotocopiadora i la porta queda un espai mort una mica desaprofitat. Per cert, just davant del nostre futur edifici s’ha començat a construir un supermercat d’alimentació a ritme frenètic. Sembla que volen inaugurar al desembre (com nosaltres, quina casualitat). A ells els hi costarà 6 mesos el que nosaltres portem esperant anys. Com era la dita? Pagant, Sant Pere canta. BÊ, no ens volem allargar, transmeti a tot el seu Departament els nostres desitjos de bones vacances. I gràcies de nou per acabar l’edifici de l’escola. Ja sabem que donades les circumstàncies els nostres fills son molt i molt afortunats.

Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada. 24 |

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t -FT DBSUFT SFCVEFT WÓB XFC OP necessà riament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no Ês fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ‹DPSSFTQPOEĂ’ODJBOJ TBUFOESĂ‹WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia


Concurs

El TOT a la maleta Mª Carmen Ribet Reverter, guanya el concurs de "El TOT a la maleta"

El concurs de "El TOT a la maleta" ja té guanyador! Mª Carmen Ribet Reverter s'emporta un sopar per a dues persones a la Donzella Beach Club. El jurat format per l'equip del nostre setmanari ha triat la poética imatge de Mª Carmen Ribet Reverter com a guanya-

dora del Concurs "El TOT a la maleta". Des de el TOT volem donar les gràcies Concurs El TOT a la maleta a totes les persones que han participat en el concurs. Gràcies a tots per emportarvos el TOT a la maleta! Aquí teniu una mostra d’algunes de les imatges rebudes.

Líders gràcies a tu! *Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

D’acord amb el que estableix la Lei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals recollides en aquest sorteig seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SUBIRATS & SUBIRATS EDITORS S.L. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 al responsable del fitxer, SUBIRATS & SUBIRATS EDITORS S.L. amb domicili a, C/SOLEDAT, 20 - 1r 3a 08911-BADALONA.


DĂƌĐƐĞƐƚƌĞŶĂƵŶĂĞdžƉŽƐŝĐŝſŵƵůƟͲĂƌơƐƟĐĂĂŵŝŐ ĐĂŵşĚĞůĂƉŝŶƚƵƌĂ͕ůĂũŽŝĞƌŝĂŝĞůŐƌĂǀĂƚ

Art

| Carles Carvajal

L a g a l e r i a d ’a r t i t a l l e r d’emmarcació Marcs, situat a l’avinguda Martí Pujol, reprèn e l n o u c ur s am b l ’e s tre n a d’una nova exposició fins al 28 de setembre amb peces artesanals multi-artístiques i úniques. Es tracta de dues j o ve s a r t i s t e s d ’u n a g r a n q u a li t at , am b m é s d e d eu anys d’experiència en el món de l’art i en exposicions. La inauguració serà el dijous dia 12 de setembre a les set del vespre. D’una banda, Lídia Sevilla (Badalona, 1973), escultora i dissenyadora local de joies i de ceràmica, ens presentarà les seves últimes obres on uneix diver ses disc iplines artístiques. Cal destacar la c o l·l e c c i ó “ M a rc d e j o i a”, q u e c o n s t a d ’u n s q u i n z e 26 |

quadres de 20 x 20 cm. Totes les peces són úniques i contenen una joia que és pot ex treure i ser por tada. És aquesta una obra que, segons l’ar tista, va lligada als seus records d’infantesa. “ La Nancy era la nina que tenia quan era petita. És la unió amb el meu passat, una jog ui na g enerac ional. Les q u e fore n n e n e s al s a nys 70 i 80 segur que se senten identificades amb aquesta imatge. El record és part de la nostra manera d’entendre la vida.” Sevilla parteix d’un món infantil ple de colors: “A mesura que passen els anys es van esmortint els colors, i la nostra vida es va emplenant de grisos.” A par tir d’aquests conceptes elabora les diferents manifestac ions plàstiques d ’a q u e s t p r o j e c te; J u g a n t

amb els miralls, que reflecteixen les visions individuals dels records, les diferents imatges d’una mateixa realitat. D’altra banda, Núria Melero ( B a r c e l o n a , 19 74 ) , é s especialista en gravats en gran format. El seu conjunt de treballs són una mostra d’estampes realitzades en e l s d a r r e r s a ny s e m p r a n t diferents tècniques gràfiques com l’aiguafort i l’aiguatinta a partir de planxes o matrius. Aquestes matrius han estat combinades en el procés d’estampació, donant com a resultat unes proves úniques però amb trets comuns entre elles. En aquesta mostra c o m b i n a l ’a b s t r a c c i ó a m b referents reals per desenvolupar el seu estil ar tístic personal, tot fent ser vir el color com a protagonista.


:ŽƐĞƉ'ƵŝŶŽǀĂƌƚŝĞůƐƉŽĞƚĞƐĂů͛ƐƉĂŝĞƚƷůŝĂ Lletres

| Carles Carvajal

L’exposició Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes aplega un conjunt d ’obres realitzades com homenatge a alguns d els p o etes més admirats pel pintor: Federico García Lorca,

Joan Salvat-Papasseit, Pe r e Q u a r t , L e ó n Fe l i p e, José Hierro, Màrius Torres i Ko n s t ad i n o s Kavafi s. És p o d r à ve ur e d e s d e l 9 d e setembre fins al 31 d'octubre. La inauguració serà el proper dijous, 12 de setembre, a les 19h, al mateix espai Betúlia.

^ĂŶƚĚƌŝăĞŶĐĞƚĂĂƋƵĞƐƚĚŝǀĞŶĚƌĞƐůĂƐĞǀĂ&ĞƐƚĂDĂũŽƌ Festes

| Carles Carvajal

Aquest divendres 6 de setembre s’inicia l’edició d’enguany de la Festa Major de Sant Adrià. En el programa trobareu activitats per a grans, joves i petits, per gaudir en família, amb amics o sols. El ventall és ampli i engresc a d o r, t r o b a r e u a c t i v i t at s culturals, lúdiques, infantils i espor tives que es desenvoluparan en els diferents espais de la ciutat. Del programa destaca l ’a c t u a c i ó d e l g r u p c at a l à Vuit o l’Orquestra Maravella i l’actuació dels Castellers de Badalona, el dissabte al matí a la plaça de la Vila de Sant Adrià.

! 27


agenda a les 14h, dinar de germanor i a les 18h concert de Lluís Platero

Port de Badalona.

Dijous 5

Dilluns 9

Pròxims actes

L’hora del conte

Exposició

badalona

A LES 18H, A LA BIBLIOTECA DE SANT ROC, amb el conte “No vull anar a l’escola”.

Trencant Setges

ACTES A L’ENTORN DEL TRENͳ CANT SETGES a diversos barris de Badalona, organitzat per Òmnium. Acte familiar amb titelles. A les 19h, a la plaça Diplodocus de Canyadó.

Dissabte 7 Acte “Trencant Setges”

ORGANITZAT PER ÒMNIUM BADALONA. De 17h a 20h, reconstrucció històrica a Dalt la Vila, a les 20h cercavila des de la plaça Constitució a Baix a Mar, a les 21h, xerrada històrica a l’AV del Centre.

"RES NO ÉS MESQUÍ. JOSEP GUINOVART I ELS POETES", a l’Espai Betúlia.

Dimarts 10 Onze de setembre a Badalona

A CÀRREC DE LA COMISSIÓ ONZE DE SETEMBRE. A la plaça dels Països Catalans, a les 20:30h, sopar popular, estelada gegant amb espelmes, actuacions de cultura popular i marxa de torxes fins a la Plana. A les 24h, lectura del manifest i cant dels Segadors i la Senyera, a la Plana.

Badalona sardanista

^ŽƌƟĚĂ

DIMARTS 10, Revetlla Diada Nacional de Catalunya (18,30 h.) Plaça de La PlanaCobla Lluïsos de Taradell.

Acte “Trencant Setges”

Dimecres 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya

EN EL QUETX CIUTAT BADAͳ LONA: POSTA de sol i cançons marineres, a les 18:30h, al Port de Badalona

ORGANITZAT PER ÒMNIUM BADALONA. Concerts a la platja dels Pescadors, a les 21h, concert amb els Martinny’s, a les 22:15h, Espectacle “Trencant Setges”, a la platja i a les 23h, concert amb Miquel del Roig i Trempera

Concert Tribut

A QUEEN AMB MOMO, a les 23:45h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 8 ^ŽƌƟĚĂ

EN EL QUETX CIUTAT BADALOͳ NA: albirament i reconeixement de les nostres aus marines, a les 11:30h, al Port de Badalona.

Festa de la Verema i Festa del Sant Crist de Canyet

A LES 10H, repic de campanes, 11h, celebració de l’Eucaristia, a les 12h, Festa de la Verema, 28 |

ĐƚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞůĂ Diada Nacional de Catalunya

A PARTIR DE LES 9 DEL MATÍ A LA PLANA, amb música ambiental de sardanes, ofrenes institucionals i d’entitats i interpretació dels Segadors.

Diada Castellera del 11 de setembre

A LES 12H A LA PLANA, amb els Castellers de Badalona, Castellers de la Vila de Gràcia i de Sant Cugat.

Via Catalana

A LES 17:14H, a la faça marítima de Badalona, Riera Canyadó i carretera de Mataró (més informació en aquest número del Tot).

^ŽƌƟĚĂ

EN EL QUETX CIUTAT BADALOͳ NA: passeig pel nostre litoral durant la Diada, a les 11h, al

Badalona sardanista

D I S S A B T E 14, R e v e t l l a d e l'APLEC (22.00 h.) Plaça de la Vila Cobla Marinada. Sardanes de 7 tirades. DIUMENGE 15, APLEC (matí 10,30 h. tarda 16,30 h.) Parc de Can Solei. Cobles Marinada, Ciutat de Girona i Principal de Llobregat. En cas de pluja, el diumenge, es celebrarà l'Aplec al recinte de la Pista de Hoquei del Centre Parroquial Sant Josep.

Curs d'escalada

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA ORGANITZA CURS D'ESCALADA en roca Nivell I del 25 de setembre al 24 d'octubre, obertura inscripcions dimarts i dijous del 3/9 al 19/9 dia 3 reservat als socis. Per més informació dimarts i dijous de 20 a 22 h Carrer de la Costa 13 tel. 933894397 o consultar la web cebadalona.org

Casal gent gran del Congrés

CARRER SANT MARC, 8 Cursets Informàtica," Inici" i "La xarxa dia a dia" Inscripcions Setembre, de dilluns a divendres de17 a 19 hores.

montgat Dissabte 7 Primera “Kedada” d'Instagram de Montgat

A LES 10:30H davant l’Església de Montgat.

Dimarts 10 Actes commemoratius desembarcament 1705

I OFRENA FLORAL DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A MONTGAT. A les 22h, recreació del desembarcament, acte institucional al monument Onze


de setembre i festival de música jove a la platja de l’espigó.

Dimecres 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya Via Catalana

CADENA HUMANA, A LES 17:14H, al tram de Montgat de la carretera nacional II.

tiana Diada Nacional de Catalunya a Montgat

Dilluns 9 Exposició

KEhZ^Zd>>^&^ͳ TA MAJOR, fins el 21 de setembre, a la Biblioteca de Can Baratau.

La platja de l'espigó de Montgat serà novament l'escenari de la recreació del desembarcament de les tropes de la Haia al 1705 amb un seguit d'actes culturals, lúdics i festius que poden consultar a l'agenda.

Exposició

La celebració tindrà lloc el 10 de setembre a partir de les 21h amb un format molt similar a la recreació del 2012, amb l'arribada d'embarcacions lleugeres, teatralització dels fets històrics, ofrena floral al monument de l'11 de setembre, el festival de música "Enroka't a la sorra", i l'actuació de diversos grups musicals de renom. L'esdeveniment DPNQUBSËBNCMBQBSUJDJQBDJØJDPMtMBCPSBDJØEhFOUJUBUTEFM poble de Tiana, així com de clubs nàutics de Badalona.

CONSUM COM SOM, fins el 21 de setembre, a la Biblioteca de Can Baratau.

Troba més activitats a:

eltotdigital.com Agenda Oberta

(+) Acte desembarcament 1705 i Diada a Montgat, dimarts 10, a partir de les 21h

AJUDA A DOMICILI NETEJA DE LA LLAR

Ajuda a domicili Feines domèstiques Acompanyaments hospitalaris Servei de cangur

93 464 71 80 Avda. Martí Pujol, 123 - 08912 Badalona www.grupoasfa21.com | 29


cinemes

Riddick

Cruce de caminos

Tú eres el siguiente

Traicionado por los suyos y dado por muerto en un planeta desolado, Riddick (Vin Diesel) tendrá que luchar con la raza alienígena de depredadores más letal que jamás ha conocido. Su única vía de escape pasa por activar una baliza de emergencia, atrayendo a una serie de mercenarios y cazarrecompensas que no se irán del planeta sin la cabeza de Riddick como trofeo. Dir.: David Twohy. USA. 2013. Acción, ciencia-ficción Inter.: Vin Diesel (Riddick), Karl Urban, Katee Sackhoff.

En “Cruce de caminos”, un misterioso y mítico piloto de motos, Luke, sale del carnaval ambulante “Globe of Death” y recorre como un relámpago los callejones de Schenectady (Nueva York) – intentando desesperadamente contactar con una antigua amante, Romina, que acaba de dar a luz, en secreto, al hijo del motorista. Dir.: Derek Cianfrance. USA. 2013. Drama. Inter.: Bradley Cooper, Ryan Gosling, Eva Mendes, Ray Liotta.

En “Tú eres el siguiente (You’re next)”, la familia Davison es atacada por un grupo de asesinos durante una escapada familiar. Atrincherados en la casa de vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar. Dir.: Adam Wingard. USA. 2011. Terror. Inter.: Sharni Vinson (Erin), Ti West (Eriq), Barbara Crampton.

Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 6 de setembre al 12 setembre del 2013 08.09.13 Film EL LLANERO SOLITARIO JUEVES 12-09-2013 EL LLANERO SOLITARIO ( 4,50€ ) DOLOR Y DINERO JUEVES 12-09-2013 DOLOR Y DINERO ( 4,50 € ) KICK ASS 2 - CON UN PAR JUEVES 12-09-2013 KICK ASS 2 - CON UN PAR ( 4,50 € ) TÚ ERES EL SIGUIENTE EPIC: EL REINO SECRETO RED 2 JUEVES 12-09-2013 EPIC: EL REINO SECRETO ( 4,50€ ) RED 2 ( 4,50 € ) CAZADORES DE SOMBRAS JUEVES 12-09-2013 CAZADORES DE SOMBRAS ( 4,50€ ) RIDDICK RIDDICK ( DIG ) EPIC: EL REINO SECRETO ( 3D ) CRUCES DE CAMINOS GUERRA MUNDIAL Z EL LLANERO SOLITARIO JUEVES 12-09-2013 GUERRA MUNDIAL Z ( 4,50€ ) w CAZADORES DE SOMBRAS PITUFOS 2 JUEVES 12-09-2013 CAZADORES DE SOMBRAS ( 4,50€ ) PITUFOS 2 ( 4,50 €) ELYSIUM JUEVES 12-09-2013 ELYSIUM ( 4,50€ ) AVIONES AHORA ME VES... JUEVES 12-09-2013 AVIONES ( 4,50€ ) AHORA ME VES...( 4,50 € )

30 |

Pase 1

Pase 2

Pase 3

Pase 4

Matinal

07.09.13 Golfa

16:15

19:10

22:00

12:10

16:15 16:20

19:10 19:30

22:00 22:00

12:00

0:25

16:20 16:00

18:10

19:30 20:20

22:00 22:30

12:00

0:40

16:00 16:15 16:15

18:10 18:15 18:15

20:20 20:15 20:15

22:30 22:15

12:15 12:15

22:20 16:15

18:15

20:15

16:30

19:10

16:30 16:00

19:10 20:30 19:15

18:15

16:25 16:30 16:00

19:10

22:20 22:00

12:00

22:00 12:15 22:00 22:00 22:00

0:15

16:00

22:00 18:30 18:10

20:40

23:20

16:20

12:15 18:10

16:20 16:30

16:30

23:20 0:20

12:25 12:00 12:15

18:30

16:30 16:30

0:15 0:20

20:40 19:30

22:00

19:30

22:00

20:20

22:30

20:20

22:30

18:20

12:15

0:15

12:00

18:20

0:35


novetats

mĂşsica Per Gina de Tera

OLIVA TRENCADA Orsai!! “Orsai !! â€? ve de la pronunciaciĂł de la paraula anglesa “ O f f s i d e â€?. És un terme futbolĂ­stic que designa el “Fora de jocâ€?. Llavors, els Oliva trencada ens expliquen amb històries musicades com el mĂłn, tal i com ho coneixem fins ara, estĂ canviant.

ORCHESTRA FIRELUCHE Tants caps tants joguets L’Orchestra Fireluche, formació gironina de deu components, 8 d ones i 3 homes, es una de les mÊs interessant i originals del panorama musical actual. La seva música porta una dècada combinant sonoritats d'allò mÊs diverses, alternant gèneres, creuant influències i utilitzant instruments casolans i de joguina.

llibres

mĂşsica Per SaltamartĂ­ Llibres

DISPARA, JO JA SÓC MORT Julia Navarro PLAZA & JANES EDITORES 6OB OPWFMtMB FY t r ao r d i n à r i a d e personatges inoblidables les vides dels quals s’entrellacen amb moments clau de la Història, des del final del segle XIX fins als nostres dies, i que recrea el dia a dia de ciutats tan emblemàtiques com Sant Petersburg, París o Jerusalem. Dispara, jo ja sóc mort Ês una història d’històries, VOBHSBOOPWFMtMBRVFBNBHB NPMUFTOPWFMtMFT

CANÇONS D'AMOR I DE PLUJA Sergi Pà mies QUADERNS CREMA Els vint-i-sis contes de Cançons d’amor i de pluja s’estructuren com un recital d’emocions i reflexions sobre la vulnerabilitat i els rituals mÊs absurds de l’edat madura. Amb un estil precís i carregat d’intensitat, Sergi Pàmies reinterpreta els clixÊs del romanticisme arquetípic i les servituds de la hipocondria sentimental.

Llista d'Ă lbums 1

2

3

4

5

Tanto Pablo AlborĂĄn 3.0 marc Anthony En acĂşstico Pablo AlborĂĄn BSO Violetta... BSO Disney Anti hĂŠroes Auryn

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Wake me up Avicii Blurred Lines Robyn Thicke Get Lucky Daft Punk Vivir mi vida Marc Anthony Mal de amres Juan MagĂĄn

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

La veritat sobre el cas Harry Quebert JoĂŤl Dicker

2

La vida cuando era nuestra Marian Izaguirre

ELS FLIPATS Nascuts del camí Nascuts al 2 011 a l a comarca Osona, Els Flipats son un grup de 5 joves, en Dan,en Marc, en Pol, l’Artur i l’Aniol tots entre 14 i 16 anys, amb l'esperit del rock and roll molt endins. El seu repertori va des de temes autènticament rock'n'roll a reggae, blues, ska,‌

EL TIPO Mà S RARO DEL MUNDO Derek B. Miller Sheldon Horowitz, judío neoyorquino de ochenta y dos aùos, se va a vivir con su nieta y su marido a Oslo despuÊs de fallecer su mujer. Obsesionado con la muerte de su hijo en la guerra de Vietnam, su caråcter refunfuùón y su negativa a aceptar la debilidad de su memoria se unen a la natural...

3

L’estiu que comença Sílvia Soler

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com

| 31


Disseny d’interiors: L’essència de l’origen

Bigues de fusta envellida, terra ceràmic de fa un segle, murs de pedra, pintures dels anys vint… Per què no recuperar l’essencia de l’origen? Aquest restaurant que trovem

a Madrid anomenat “El Barril de las letras” i dissenyat per l’estudi Stua, mostra l’essència d’aquest local construït a la “belle époque” dels famosos anys 20. Manté l’estructura de ferro colat, i el maó interior juntament amb la marqueteria d’origen. La utilització del color blanc, negre i la fusta crea un espai perdut en el sentit del temps,

transmetent una sensac ió càlida, acollidora i natural. Aquest “remember” a l’original, dóna importància als materials nobles creant un espai confortable, adient per a tot tipus de públic. L’utilització d’un mobiliari amb línees més actuals o materials de caràcter industrial, contrasta a la perfecció amb la resta de l’espai creant una total harmonia.

info@bbsbadalona.com 34 |


Mantenir la casa fresca

t *OTUBMrMBS UFOEBMT UBODBS persianes i córrer les cortines són sistemes eficaços per reduir l’escalfament del vostre habitatge. t &MT DPMPST DMBST FO TPTUSFT i parets exteriors reflecteixen la radiació solar i, per tant, eviten l’escalfament dels espais interiors. t &YJTUFJYFO MËNJOFT BEIFTJ ves transparents que, enganxades a l’exterior dels vidres, disminueixen el flux

de calor cap a l’interior de l’habitatge. t " MFTUJV WFOUJMFV MB DBTB quan l’aire del carrer sigui mÊs fresc (primeres hores del matí i durant la nit). t 6 O WF OU J M BE P S Q S FGFS F O tment de sostre, pot ser suficient per mantenir un confort adequat. t " M I P S B E F D P N Q S B S V O aire condicionat, deixeu-vos assessorar per professionals. t ²T JNQPSUBOU DPMrMPDBS FMT

aparells de refrigeració de tal manera que els toqui el sol al mínim possible i hi hagi una bona circulació d’aire. t 'J YFV M B UF N Q FS BUVS B E F refrigeració a 25 ºC. t 2VBO FODFOHVFV MBQBSFMM d’aire condicionat, no ajusteu el termòstat a una temperatura mÊs baixa del normal: no refredareu la casa mÊs rà pid i el refredament podria resultar excessiu i, per tant, una despesa innecessària. PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

- Desatascos - Vaciados pozos - AnulaciĂłn fosas - ReparaciĂłn y mejora de y malos los olores alcantarillados

ciĂł5n% o m o r el

P

d ento u factura u c s e d ns . 0 %tarecondicionoefser tas. 1 n u l s a Consu a otr a m No ac u

ul a b l e

URGENCIAS 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 â‚Ź

EL MANETES

CAMBIO BAĂ‘ERA POR PLATO DE DUXA 550â‚Ź PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 â‚Ź/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

| 35


Gastronomia Mossegades de xocolata amb gelat de vainilla amb nous de macadàmia de La Fageda

Ingredients per aproximadament 10 magdalenes: 2 ous 80 g sucre 80 ml d’oli d’oliva 100 g de farina ¾ de sobre de llevat químic 2 cullerades soperes de cacau en pols Gelat de llet i vainilla amb nous de macadàmia La Fageda Preparació: 1. Posa a escalfar el forn a 160ºC 2. Barreja els ous i l’oli fins

que quedi una barreja cremosa. Afegeix la farina tamisada, el sucre, el cacau i el llevat i barreja-ho fins que sigui tot homogeni 3. Omple els motlles per magdalenes fins a ¾ de la seva capacitat i forneja uns 15-20 minuts. Passat aquest temps deixa-les refredar 4. Just en el moment de servir fes un forat al mig de cada m ag d a l e n a , i o m p l e’l a m b gelat de vainilla i nous de macadàmia de La Fageda Els gelats de llet i/o iogur t

són aliments rics nutricionalment en vitamines i minerals que, alhora cal prendre amb mesura pel seu elevat contingut Calòric. Per aqu e s t m ot iu re c o m a nem que el seu consum sigui preferentment pel mig matí o per berenar. Si destigeu reduir les Kcal i/o sucre de les magdalenes podeu elaborarles amb un edulcorant. Per altra banda l’ús d’oli d’oliva en lloc de mantega permet disminuir molt el contingut en colesterol així com de greixos saturats.

YA TENEMOS CALÇOTS MENÚ CARGOLADA MENÚ CALÇOTADES 29,90 €

29,90*

MENÚS DE GRUPOS POR 26,90 €

CENAS DE EMPRESA DE NAVIDAD MENÚS POR 26,90 CON BAILE HASTA LAS 2:30 DE LA MADRUGADA LOS VIERNES 14 Y 21 DICIEMBRE Y TODOS LOS SÁBADOS.

DISPONEMOS DE MENÚ FESTIVO

19,95 €*

Abierta la campaña de 10% IVA NO INCLUIDO COMUNIONES 2013

38 |


Creps de sucre amb gelat de fruita del bosc de La Fageda Ingredients per 4 persones: 150 g farina 2 ous 1 pessic de sal 250 ml de llet semidesnatada Sucre integral Suc d’1 llimona Oli d’oliva verge extra 8 boles de gelat La Fageda de iogurt i fruita del bosc Preparació: 1. Barreja la farina tamisada amb els ous, la llet i el pessic de sal. És important que no hi quedin grumolls 2. En una paella antiadherent pintada amb oli d’oliva verge extra, prepara les creps de la següent manera: amb l’ajuda d’un cullerot disposa suficient massa com per cobrir la paella tot procurant que quedi una capa fina; quan sigui cuita per un cantó dona-li la volta i posa damunt la massa una cullerada de cafè de sucre integral i unes gotes de suc de llimona; tanca la crep per la meitat, torna a donar-li la volta per acabar-la de marcar i ja pots retirar. Repeteix aquesta operació per totes les creps 3. Serveix un parell de creps per persona acompanyades d e d u e s b o l e s d e g elat d e iogurt amb fruita del bosc de La Fageda Nutricionalment, els gelats els podem considerar un aliment ja que, tot i que la seva missió és refrescar-nos per fer-nos

m é s s u p o r t a b l e s l e s a l te s temperatures de l’estiu, són també una font impor tant de sucres senzills, greixos i alguna vitamina, com les vitamines A, D i B12, a més a més de minerals com el calci i el fòsfor.

i espècies (menta, te, vainilla, canyella, etc.)… Ens trobem, doncs, davant un aliment ric en molts aspectes, cosa que fa que el puguem considerar més com un berenar que no pas unes postres.

Això és degut a que els gelats, com hem dit al principi, tenen una base làctia, que tant pot ser ll et , nat a i /o m ante g a , ous i sovint s’hi afegeix suc o t r o s s et s d ’a l g u n a fr u i t a , xocolata, fruits secs, herbes

Migdies er sp L aborable

0€ 10IVA,8 inclò s!!

| 39


ůƐďĞŶĞĮĐŝƐĚĞůƐĂůŝŵĞŶƚƐĞĐŽůžŐŝĐƐ químiques de síntesi (com hem dit abans, abonaments, pesticides, herbicides, plaguicides, etc...) ni llavors genèticament modificades i adopten unes normes rigoroses en el sistema de producció imposades per la Unió Europea. Un exemple dels benefic i s q u e e n s ofer e i xe n e l s aliments ecològics el trobem en els cereals integrals. La seva closca concentra residus químics utilitzats en el seu cultiu, substàncies que passen a l’estómac del consumidor en no refinar-se ni eliminarne la closca. Amb els cereals integrals ecològics eliminem els riscos d’aquesta possibilitat. Un altre avantatge dels aliments ecològic s és que arriben amb una gran qualitat, un òptim nivell nutricional i un bon sabor. A més, es comercialitzen en el millor punt, ja que es recullen quan cal, no abans de madurar, com és el cas dels aliments convencio-

nals. Això repercuteix en un menor contingut d’aigua, una textura més saborosa i una millor cocció. A més a més, un aliment ecològic implica una millora del medi ambient, ja que per a la seva producció no s’han utilitzat productes nocius nii contaminants. Una manera de tenir verdures ecològiques és conrear-les nosaltres mateixos i una bona alternativa pot ser l’hort urbà.

Novadent BDN

U R 24 GE H NC O R IA A S S

Avui dia disposem d’un ampli ventall de productes que ens permeten seguir una dieta sana i, sobre tot, lliure de productes químics com són els pesticides, els herbicides, els abonaments químics... Sovint, quan anem al supermercat o a la botiga de queviures trobem un gran nombre de productes amb l’etiqueta: orgànic, biològic o ecològic. Els aliments ‘bio’ continuen estant de moda però, com podem saber si realment responen a l’etiquetatge?Ii, quins beneficis ens aporten? La resposta no és senzilla, ja que ens tro bem d avant d ’una gran varietat d’aliments i s’haurien d’analitzar per separat. En canvi, podem establir algunes generalitats sobre aquests tipus d’aliments. Per començar, podem definirne el concepte. Els aliments ecològics són aquells que procedeixen de l’agricultura i de la ramaderia ecològica; és a dir, que no utilitzen substàncies

CENTRO DENTAL E IMPLANTOLÓGICO PACK ANTICRISIS 2013 Primera visita + revisión GRATIS

Empaste 25€ Implante Dental 450€ Endodoncia 70 € Blanqueamiento 99 €

Ortodoncia 50% de descuento Higiene dental 25 € + OBSEQUIO SET LIMPIEZA Novadent BDN | Centro Dental e Implantológico Francesc Layret, 19-23, 1º 2ª - 08911 Badalona (junto ayuntamiento) www.novadentbdn.es

931 653 003 40 |

LINEAS BUS 1,2,4, B17, B25 B27, B29, B30, B31 METRO Linea 2 Pompeu Fabra


Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES

La gent gran i Internet El fet de navegar per Internet podria potenciar el rendiment cerebral en les persones grans i també d’edat mitjana, segons un estudi fet per la Universitat de Califòrnia (Los Angeles), als Estats Units, i és que els investigadors han descobert que fer recerques a la xarxa estimula els centres del cervell que controlen la presa de decisions i els raonam e nt s c o m p l exo s, l a q u a l cosa podria ajudar a contrarestar els canvis associats en l’edat que fan que el cervell desacceleri la seva activitat. A mesura que el cer vell envelleix, se succeeixen una sèr i e d e c anv i s, e ntre e l s quals es troba la reducció de l’activitat cel·lular, cosa que pot afectar el seu rendiment. A més, les activitats que mantenen el cer vell actiu, com els trencaclosques, poden ajudar a minimitzar l’impacte de l’envelliment. Per això, l’estudi suggereix que la navegació per Internet pot ser inclosa en la llista d’activitats beneficioses. L’estudi s’ha fet amb 24 voluntaris amb edats entre els 55 i els 76 anys. La meitat eren usuaris habituals d’Internet. MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

Cada un es va sotmetre a un escàner cerebral mentre feia recerques a Internet i llegia un llibre. Les dues tasques van produir efectes positius en les regions del cer vell que controlen el llenguatge, la lectura, la memòria i les habilitats visuals. En els usuaris habituals d’Internet, la recerca a la xarxa va generar a més una gran activitat en àrees separades del cervell que c o ntro len la pres a d e decisions i els raonaments complexos. Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

NOCTURN De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 42 |

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606


Opel Agila

L’Opel Agila és un utilitari de cinc places, amb aspecte de monovolum compacte. Per les seves característiques es tracta d’un vehicle urbà, amb una capacitat interior correcta i un maleter, amb un volum màxim de 225 litres. L’exterior correspon amb el d’un vehicle atractiu i la imatge transmet agilitat i dinamisme. Les línies, molt cuidades i harmòniques, amaguen un interior amb múltiples butxaques i espais portaobjectes (ampolles, gots, el mòbil, la cartera) i prou ampli. De l’interior, també destaca la flexibilitat, amb seients modulables, que permeten un bon ajustament respecte dels ocupants. A més a més, hi ha la possibilitat de plegar els seients posteriors, de manera que el volum del maleter pot augmentar fins als mil litres, aconseguint, a més, una superfície de càrrega plana. El motor de l’Opel Agila és un 1.2 de 16 vàlvules i 94 cavalls. Aquest propulsor acredita una velocitat punta de 175 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 12 segons i un

promig de consum de 5 litres als 100 quilòmetres. Aquest motor a benzina proporciona un extra d’agilitat i un estalvi de consum pel fet que es tracta d’una construcció en alumini. Aquest propulsor va acoblat a un àgil sistema de canvi de marxes manual de cinc velocitats, ubicat en una posició elevada. A més a més, cal afegir el sistema StartStop, que apaga el motor en aturar-se el vehicle per tal de reduir el consum de combustible i emissions contaminants. La seguretat de l’Opel Agila

comença per l’estructura del vehicle, que ha estat especialment dissenyada per garantir la mínima deformació de l’habitacle en cas de col·lisió. A l’interior, l’Agila compta amb un complet sistema de coixins de seguretat. S’inclouen els frontals, els laterals per al conductor i l’acompanyant i, o p c ionalment, se’n po d en equipar de cortina. Un altre dels detalls relacionats amb la seguretat, és l’alertador lluminós quan el conductor no porta cordat el cinturó de seguretat.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA | 43


horòscops Tindreu uns dies genials us sabreu divertir amb qualsevol cosa, a part sense dificultat trobareu maneres per estalviar diners sense deixar de fer res del que us ve bé. Tot això està molt bé però el més important és que si aneu de vacances les sabreu aprofitar per descansar i per obrir la vostra ment a tenir pau en les coses de cada dia. Si voleu lligar us anirà d’aquella manera, millor que us aneu a divertir.

CRANC (22/6 al 21/7) Per vosaltres serà com estar en un núvol, tot serà especial, tot tindrà un sentit diferent i a sobre no hi haurà res ni ningú que us trenqui aquest sentiment, i això és bo. L’aspecte en el que us sentireu millor serà en el camp de la parella on tot serà com un joc i us farà estar com als primers dies de la relació, si ja teniu parella, i si no en teniu heu d’aprofitar per obrir portes a noves relacions.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

ÀRIES (21/3 al 20/4)

Seran uns dies de no parar, de trencar esquemes, de buscar maneres de fer coses i de implicarvos amb les històries que fan els demés, i amb ganes de formar part de cada cosa d’una manera activa. Estareu molt comunicatius, amb una gran facilitat de parlar i de fer nous coneguts, potenciant més la vostra capacitat de ser servicials amb els demés. Hauríeu de dedicar temps al descans, que us convé.

BESSONS (22/5 al 21/6) Us canviarà el humor d’un moment a l’altre sense motiu aparent, sort que de mal humor no hi estareu gaire, perquè si no ja podem plegar. El que estareu molt impressionables i això us implicarà el fet de que tot se us farà més gros i més fort que de costum, us aconsello que per aquest motiu no deixeu de fer res ja que si les coses us afecten més les viureu amb més intensitat i us farà sentir més vius. 44 |

Estareu inconformistes, res del que us proposin us farà gràcia i res del que us diguin creureu que té importància, que hi voleu fer hi ha d’haver moments per tot i ara mateix a vosaltres no se us posa bé que us vulguin organitzar la vida. Tampoc és res de mal, ara bé, per les persones que viuen amb vosaltres pot ser una mica molest pel fet de que això que sempre et diguin que no cansa, però les coses van com van.

VERGE (24/8 al 23/9) U s c o nve n e n vacances i si teniu sor t les fareu per ara aquest temps, seria més que perfecte, sobretot per la senzilla raó de que se us marquen uns dies molt actius, que us pot donar per pintar a casa, o per fer renovacions al mobiliari, o senzillament per fer una neteja ben complerta, que de vegades també va bé. Només us diré que feu el favor de no patir tant per tot, no val la pena, és millor divertir-se.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

La força física que tindreu serà important, si us ve de gust fer alguna cosa fora del normal en la que necessiteu tenir més força que del costum no patiu perquè la tindreu, fins al punt que us sorprendrà el que sou capaços de fer si en teniu ganes. Teniu molt clar el que voleu i esteu sortint a portarho a terme, però hi ha una part de vosaltres que té por i que necessita tenir suport d’algú que us empenyi.

Tindreu uns dies molt bons si aprofiteu per estar sols, o bé amb la família. No es pas que no pugueu sortir, o que no pugueu fer res, al contrari, podeu fer moltes coses i us convé de fer-les, però el més important és que feu coses que us agradin, per la senzilla raó de que necessiteu sentir-vos realitzats i obrir portes a sensacions noves, per tant heu de buscar què podeu fer i fer-ho en companyia dels vostres.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Qui ho pot tenir millor que vosaltres seria la pregunta que ens hauríem de fer, ja que es admirable amb la JMtMVTJØRVFVTBHBGFVMFT coses al llarg d’aquests dies, tot és maco, tot val la pena i sobretot el més important, és que no deixeu que res us tregui la màgia que heu trobat en totes les coses que teniu previstes de fer. Potser hi ha una cosa que no us aniria bé, quedar-vos tancats a casa, sortiu!!

Potser de tots els dies ara a p r i m er s d e mes serà quan més bé estigueu perquè us serà molt fàcil trobar amics i gent que feia temps que no veieu, això us farà NPMUBJMtMVTJØJFTUBSFV contents, però sols ho podreu aprofitar uns dies i cal que ho tingueu clar per no perdre el temps sense sentit. Després serà molt diferent ja que us donarà per voler reorganitzar la vostra vida i estareu en un pla molt centrat i rígid.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Us aconsello que sortiu a veure món, necessiteu canviar d’aires i sobretot canviar d’ambient, ja que en el tema d’amistats us poden sortir alguns problemes, no massa grossos però amb malestar de no saber com haver de dir les coses sense que ningú es senti ofès, o senzillament atacat. Per tant és millor fer alguns amics nous i anar a conèixer més ambients diferents. Si no podeu viatjar no patiu que ja en venen.

PEIXOS (20/2 al 20/3) La cosa està genial si mirem l ’a s p e c t e d e salut, estareu forts com un roure, ara bé si que us haig d’avisar de que anireu massa ràpid a fer les coses i anar pels llocs i això us pot portar a alguna caiguda per anar despistats, pareu una mica d’atenció al que feu sobretot quan estigueu anant pel carrer agafeuvos ho amb calma, ja teniu temps no cal correr ni cal voler passar al davant de tothom que no hi ha pressa.


Mirant al cel...

La méteo del mes d’agost Meteorologia

| Oriol Rodríguez

Encetem el mes de setembre tot deixant enrere l’agost que ha estat marcat per unes temperatures normals per l’època de l’any, sense haver tingut cap onada de calor important. De fet, al llarg de la mesada no s’ha arribat als 30ºC en cap ocasió (la màxima mensual ha estat de 28.6ºC al centre de la ciutat). Tot i que el temps ha estat generalment tranquil, no fa massa dies, dimarts 27, vàrem patir les conseqüències d’una forta tempesta d’estiu que va deixar quantitats importants de precipitació a casa nostra. L’arribada d’aire fred en alçada, juntament amb la xafogor que feia en superfície i el vent de llevant que encara aportava més humitat, van fer créixer potents núvols de tempesta a l’interior de les comarques de Girona i del nord de Barcelona que es van

anar desplaçant cap a la costa al llarg de la tarda fins a arribar al Maresme. Com a registres més importants d’aquell fort xàfec destaquen els 38mm de Tiana, els 37mm del centre de Badalona (30mm dels quals en menys de mitja hora) i els 30mm de la Conreria. Temp màx

28.6ºC el dia 5

Temp mín

18.4ºC el dia 9

Hr màx

91% el dia 27

Hr mín

43% el dia 30

Press atm màx 1021.4hPa dies 3, 9 i 31 Press atm mín 1007.1hPa el dia 7 Vent màx

51.5km/h (est) dia 27

Precip màx 24h 37.2 l/m2 dia 27 Precip anual

377.1 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Sens dubte, l’aiguat de tarda de dimarts dia 27 ha marcat la meteorologia d’aquest agost. La tempesta anava acompanyada de moltes descàrregues elèctriques i un llamp va caure en una zona de matolls de Montgat tot provocant un petit incendi forestal. A més, també va caure calamarsa a Tiana i Montgat i les rieres van baixar plenes. A la fotografia de Joan Francesc Hernández podem veure l’espessa cortina de pluja avançant des de la Conreria cap a Badalona. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail. com, les hi esperem!

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

TAROTVIDENCIA TULUZBLANCA

respuestas claras y rápidas 806405653 visa 902 73 74 76/93 122 00 96 chat susana 27771

ACIERTOS GARANTIZADOS

t Tarot t"NVMFUPT Providència, 158 - Badalona Tel. 93 127 66 45 t.JOFSBMFT

10% descuento en todos los artículos

(L2

Pep Ventura)

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

| 45


Legal Tipus de despeses a les comunitats de veïns Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

Sovint un propietari o propietària que formi part d'una comunitat de veïns pot trobar-se en la tessitura de no saber si una despesa és o no de caràcter obligatori. Això acostuma a passar sobretot quan s'aproven certes derrames, que tenen un component extraordinari que pot fer dubtar de si són d'obligat compliment.

"Existeixen diferents tipus de despesa en una comunitat. Algunes poden ser obligatòries i d'altres no" La Llei de Propietat Horitzontal ens fa un esbós dels pagaments que poden originar-se en una comunitat de veïns. Així, els veïns estan obligats, en funció de la seva quota, a sufragar les despeses ordinàries que ja vam comentar a l'article anterior. També tenen obligació d'abonar

les derrames que s'originin per obres necessàries, que són aquelles que tenen per objectiu conservar l'edifici i els serveis associats al mateix, tot buscant mantenir unes bones condicions estructurals, d'habitabilitat i seguretat d'aquest. Associat a aquest pagament, existeix una obligació general de mantenir un fons de reserva mínim per a donar cobertura a possibles contingències que es puguin ocasionar.

Per l'altra banda, existeixen despeses que no són obligatòries i que engloben aquelles de caràcter ordinari i extraordinari per a realitzar innovacions que no són necessàries per a la conservació de l'immoble. Malgrat això, si es decideix fer la despesa, no es podrà modificar la quota del que s'oposi a la mateixa, encara que no sigui possible excloure'l de l'ús de la millora que no ha sufragat.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 47


Catรกlogos Delta


Aquesta setmana parlem amb el Sr. Benigno Moreno, Director General de Helios Energy Europe L’empresa de Badalona fabricant de mòduls fotovoltaics s’obra pas en el mercat internacional. Com neix l’empresa Helios Energy i quan es va fundar? La empresa fue creada e n J u n i o d e l 20 07, ante l a expectativa de desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica. La empresa SAP (Sistemas de Automatizac ión de Procesos), había realizado líneas automatizadas llave en mano para la industria fotovoltaica, el know-how adquirido permitía plantearse, con un aprovisionamiento de inversión, la introducción en este merc ado mediante una fábrica propia. Quina és la vostra activitat? En què us diferencieu de la competència? Helios Energy Europe (HEE) fabrica módulos fotovoltaicos de alta gama para generar energía electrica a partir de la luz solar. Los módulos de HEE son m ó d u l o s o pto e l e c tr ó n i c o s, esto significa que la estructura óptica de los mismos se diferencia del 95% del mercado, porque es radicalmen te distinta, permitiendo una captura de luz difusa y luz con inclinación solar màxima (al amanecer y al atardecer), asi como el angulo solar de las distintas estaciones, con u n m á x i m o d e a p r ove c h a miento. Además el disponer de la tecnología de fabricación (SAP Solar), permite disponer de desarrollos en máquinaria y procesos de producción más reproducibles y por tanto fiables.

Quina valoració feu del vostre recorregut al llarg d’aquest període? Hemos montado en estos 7 años 4 fabricas, la primera y base de todo el desarrollo en Catalunya en Badalona. El año 2010 fue óptimo para nosotros, y en este momento estamos abriendo mercado, a pesar de la situación de crisis económica, continuamos teniendo actividad en Japón, como referente asíatico, y en Africa, con varios proyectos en preparación. Quina és la vostra vinculació amb Badalona? Impor tante, dada nuestra vinculación por estar en el Poligono Industrial las Guixeras, tanto HEE c omo SAP Solar, tener el Badalona Centro Internacional de Negocios como referente y en proximidad para eventos. Allí por ejemplo celebramos la inauguración de la empresa en el año 2008.

Com veieu el vostre sector avui i en el futur immediat? En Catalunya y España, con dificultades por carencia del marco legal necesario para desarrollar la actividad sin inter ferencia de los lobby´s eléctricos, que tienen a los g o b i er n o s c o nve n c i d o s d e sus c onjeturas, d esmont adas varias veces por buenos periodistas de los medios de comunicación (como J. Evole en su programa, por ejemplo). A nivel mundial muy promet e d o r. H o y d í a u n a i n s t a l a c i ó n f o t o v o l t a i c a s o l a r, puede generar energía al mismo precio que la eólica, la hidroelecrtrica, nuclear y combustibles fósiles, siempre y cuando se de la condición de paridad de red y marco regulatorio legal establecido, como lo tienen los paises más desarrollados del mundo: A l e m a n i a , J a p ó n, a l g u n o s e s t a d o s d e USA , C a n a d à , y paises emergentes como Sudafrica y México. | 49


ůůůŽŐƵĞƌĚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĂƌƌĂƐĂĞŶǀĂĐĂŶĐĞƐ Entre gener i juliol van arribar al país 34 milions de turistes, una xifra rècord que permet pensar que aquest any es depassaran els 57,7 milions amb que es va tancar 2012. L'estirada turística no ha passat inadvertit entre empresaris d'altres sectors o fins i tot entre particulars. No resulta complicat trobar pels carrers de les ciutats més visitades o per internet anuncis d'habitatges en lloguer. Segons un recent estudi del portal de viatges Trip Advisor, el lloguer vacacional segueix sent una de les opcions més valorades pels viatgers per a les seves vacances. El percentatge d'espanyols interessats a llogar un habitatge ha augmentat aquest any un 26 % respecte

a 2011: un de cada quatre trien aquesta modalitat, que segueix situant-se en segon lloc en les preferències d'allotjament dels viatgers enfront de les habitacions d'hotel. Així mateix, el 70% dels enquestats assegura haver llogat alguna vegada una propietat per passar les vacances. Més de la meitat dels enques-

tats (60 %) confessa que la crisi fa més atractiu encara el lloguer d'apartaments, ja que els seus preus són més assequibles que el dels hotels. És precisament el menor cost d'aquesta opció d'allotjament el que mou a la majoria (85 %) d'els qui aposten pel lloguer, que també valoren la llibertat que ofereix i l'estalvi en menjar.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es ÀTIC PEP VENTURA/PROGRÉS Ref B-2438: Àtic de 100m², 3hab, 2banys, menjador de 22m² ext a Terrassa de 55m² orientada a mar, pis per actualitzar, pis alt amb vistes i ascensor. 41.6Mpts (250.000€)

CASA A TIANA Ref B-2446: Pb+ 1 de 110m², 3 hab dobles, 2banys reformats, cuina arreglada ext a pati de 15m², gres català i parquet, alumini, calef i a/c, per entrar a viure. 40.7Mpts (245.000€)

PISOS EN LLOGUER POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.550€ MONTGAT: 80m², 3hab, menjador 20m² a balcó grandet, tot arreglat.650€ CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².790€ MONTGAT: 90m², 3hab, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ PEP VENTURA:75m²,3hab, conservat, balcó.550€ LA SALUT ALTA:65m²,3hab,tot reformat i amb mobles.Asc.590€ SANT CRIST: Apartament de 2hab, reformat.430€ PEP VENTURA: 3hab, reformat i semi moblat.500€ PEP VENTURA-CENTRE:70m², 2hab dobles, traster, balcó de 10m², conservat.600€ BUFALÀ:65m², 2hab, reformat i amb mobles, calef i a/c, asc.625€

PLÇ. PEP VENTURA Ref B2220:Pis de 90m², 4hab (2 dobles), cuina i bany d’origen, menjador de 20m² ext a balcó, ascensor. 24.9Mpts (150.000€) Ideal pe zona.

BUFALÀ PART CENTRE LA BAIXA Ref B-2443:Ref 80m², PLANA B3hab, 2de banys 2347:Pis 4hab complerts, cuina exteriors, bany i office, menjador aseo, cuina reforext a balcó mada amb gran de galeria, 11m², menjador ext,de calef terrassa i a/c, gres 47m², a/calumini, i calef, per entrar a viure, ascensor. 38.6Mpts ascensor. (232.000€) 52.5Mpts Pk i traster (315.000€) opcionals.

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m² amb 3hab, cuina ext en bon estat, 2 banys en bon estat, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 23.3Mpts (140.000€) PEP VENTURA A PROP SARAGOSSA Ref B-2406: Pis d’obra seminova de 80m², 3hab, 2 banys, cuina office gran, menjador de 22m² ext a balcó de 8m², gres, alumini i faig, asc. 39.1Mpts (235.000€)

LLOREDA /AMPEP VENTURA BULATORI Ref Ref 2421: Pis de B-2441: Pis de 85m², 4hab, men75m²3hab, bany i cuina office reforjador de 24m² ext a balcó gran, cuina mats, menjador de 22m² ext a balcó office, 2 banys, tegran, parquet, rrazo, alumini, pis alumini, roure, a/c amb bomba calor. conservat .Asc. Asc. 29.6Mpts 31Mpts (178.000€) (186.000€)

BUFALÀ Ref B-2407:Pis de 75m², 3hab, 2banys, menjador de 22m² ext a balcó, completament reformat per entrar a viure, calef i a/c, asc. 27.4Mpts (165.000€)

CENTRE A PROP Plç. ALCALDE XIFRÉ Ref B-2433:Pis de 65m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador amb sortida a balcó, calef i a/c, parquet, alumini, pis alt amb ascensor. 20.3Mpts (122.000€)

BUFALÀ - PLÇ. ST.CARLES DE NICARAGUA Ref B-2408:90m², 3hab, 2banys complerts, cuina office, menjador de 25m² ext a Terrassa de 22m², per entrar a viure, sol tot el dia. Asc. Piscina comunitaria. 40.9Mpts (246.000€)

CENTRE ZONA C/ DEL MAR Ref B-2445: Pis de 100m², 4hab dobles, 2 banys, cuina amplia, menjador de 20m² ext, balcó de 6m², conservat, ideal per zona i preu. Pis per reformar al teu gust. 43.2Mpts (260.000€)

| 51


Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!!

PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

tNTJODPMVNOBT CB×PZUSBTUFSP UPUBMNFOUFSFGPSNBEPT t1MBOUBCBKBBWJFOUPT con persianas QBSBBDSJTUBMBNJFOUPGSPOUBMZMBUFSBM t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB DPNFSDJP y

0$"4*»/ å 5FMFTPMF!POPDPN

52 |


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

OPORTUNITAT "EDIFICI SANT JORDI" pis alt, 2 hab. dobles i una individual, bany i cuina reformats, tot exterior, des de totes les habitacions i menjador vistes al mar ..........................................................................................................................................120.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA (MORERA) C/ PIRINEOS, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ............................................................................................................................................................... 397.000 € CASA UNIFAMILIAR, BUFALÀ C/ NOU CASES, soterrani garatge per a 4 cotxes, planta baixa, sala menjador, cuina gran i aseo, amb pati davant i darrere, planta pis, hab. suite amb bany + 2 hab. i 2on bany, planta 2ª, magnífiques golfes i solarium............................................... 490.000 € CASA ( CENTRE) C/ SANT JOAQUIM, dona a dos carrers, pl. baixa, pis i golfes, moltes possibilitats ..................................................... 380.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € C/ LAIETANIA ( CENTRE) 140m2, 5 hab., 1 suite amb bany, 1 doble gran i 3 de individuals, sala menjador 38 m2, balcó, cuina gran, reformat, exterior, parquet, calefacció, ascensor ................................................................................................................................................................. 420.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 €

LLOGUERS

PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES PIS C/ IGLESIAS (CENTRE) reformat, 3 hab., sala menjador cuina, bany, calefacció ........................................................................ 850 €/MES PIS C/ DE LA COSTA (DALT DE LA VILA) 2 hab, menjador, cuina, bany complert, tot exterior ............................................................ 575€/MES PIS P. COMPANYS (CENTRE) 100m2, 4 habitacions, 2 banys, sala-menjador, cuina gran, galeria, calefacció i a/acondicionat. perfecte estat .. ................................................................................................................................................... 875€/MES (PARQUING 2 COTXES OPCIONAL) PIS C/ PRIM (CENTRE) 117 m2, 4 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, exterior, calefacció, semimoblat ........................................... 800€/MES E. MARISTANY (CENTRE) 70 m2, 2 hab. grans, sala menjador, cuina, balcó, A/A i calefacció, moblat i amb electrodomèstics ....... 1.000€/MES BAIXOS C/ MENDEZ NÚÑEZ (CENTRE) 2 hab, cuina-menjador, bany i galeria .................................................................................... 400€/MES PIS C/ ROGER DE FLOR (P. VENTURA) 85m2, 3 hab, menjador gran, cuina, bany complert, tot exterior.............................................. 600€/MES PIS P. COMPANYS (FRONT VIVER) nou, 2 habitacions, menjador, cuina equipada, balco, a/a, calefacció...... 750€/MES (PARQUING OPCIONAL) BUFALÀ PART BAIXA C/ INDEPENDÈNCIA pis per estrenar, 3 hab., menjador, cuina i bany complet, molt guapo!! ........................... 625 €/MES C/ PRIM CENTRE 112 m2, 4 habitacions, sala menjador, cuina, bany, aseo, galeria, 2 balcons, calef., tot exterior, semimoblat ......... 850 €/MES TORRE MAS RAM bona ubicacio, parcela ajardinada amb barbacoa de 600 m2, planta baixa sala-menjador, cuina-ofice, hab. doble i bany complert. planta pis, 1 hab. suite, 3 hab. dobles i 2º bany. 2 terrasses, acabats de qualitat, calefacció, a/a. perfecte estat. ............. 1400€/MES OFICINES EN EL CENTRE DE BADALONA despatxos individuals, amb recepcionista i serveis inclosos, a a partir de ...................... 300 €/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL C/ COLON abans bar, 120m2 ............................................................................................................................................... 850 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado .. 1.750 € /MES LOCAL C/XALOC (BUFALÀ) 55m2 qualsevol activitat comercial, en perfecte estat ........................................................................... 425€ /MES LOCAL C/ ALFONS XII (molt comercial) 30 m2, porta automàtica i en perfecte estat ........................................................................ 350 €/MES LOCAL C/ Mª CRISTINA/ALFONS XII comercial, 115 m2, aire condicionat, parquet, portes automàtiques, perfecte estat .................. 800 €/MES LOCAL C/ ALFONS XIII 233 comercial, 150m2, porta automàtica, interessant, aire calent i fred ....................................................... 975 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta P I S O E N V E N TA E N BADALONA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón e n e l c o m e d o r. PR ECI O 400.000€ negociables TEL. 93 399 54 96 ESTHER REF. 635 BUFALÀ piso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon baño y aseo calefaccion y aacc suelos p a r ke t m u y b u e n a zo n a 150.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 157.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 634 SISTRELLS casa reformada a estrenar 160 m2 2 terrazas 4 hab. baño y aseo todo exterior parking en la finca 195.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 646 NOVA LLOREDA piso 100 m2 3 hab. ascensor reformado balcon calefaccion y aacc 2 baños todo exterior parking opcional cerca metro 259.000 € TEL. 93 460 06 96

Motor

Varis

Amistats

Classes

REF. LLOREDA piso 70 m2 3 habitac iones asc ensor reformado balcon calefacc ión y aac c c on ele c tro domesticos todo ex terior 110.000 € TEL. 93 460 06 96 ES VEN PIS D’OBRA NOVA a primera linea de mar de B a d a l o n a c a r r e r Ed u ar d Maristany, 90m2, menjador, cuina equipada, 2 banys, 3 habitacions, 2 balcons grans, aire acondicionat, parket, per sianes automàtiques, traster, parking cotxe gran, terrassa individual 10m2 al terrat comunitari, ascensor. 300.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327:terreny de 396m² amb 750m² edificats en pb+1er+golfes+sòtan i jardí de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B -2379:pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.20.4mpts(123.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CENTRE LA PLANA REF B-2347:pis de 4hab exteriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ext, calef i a/c, gres alumini, per entrar a viure, ascensor. 52.5mpts(315.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE A PROP C/ CONQUESTA REF B-2410: pis de 130m², 4hab, 2 banys compler ts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 46.6mpts (280.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 TIANA-DÚPLEX REF B-2192: dúplex de 141m², 4hab, bany i aseo, cuina office, menjador de 30m² ex t a terrassa de 3 6 m ², zona c omunit àr ia , pk i traster inclòs. asc. 57.4mpts(345.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DALT DE L A VI L A REF B-2425:pis de 85m², 3hab, 2banys,cuina office ext, menjador de 20m², marbre, alumini, roure, calef i a/c, finca seminova, per entrar a viure.48.3mpts (290.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com 54 |


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

gran, calef i a/c, persianes e l è c tr i q u e s, r efor m at d e disseny. zona comunitària. 38.3mpts(230.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2337: pis de 70m², 3 hab, per reformar ideal parelles.12.5mpts(75.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA / BALDOMER SOLÀ REF B-2420: pis de 100m², 4hab, 2banys, cuina amb galería, menjador de 24mext a balcó gran, terrat de 80m² a dalt del pis, per entrar a viure. asc. finca del 2005.pk opcional 25.000€.51.6mpts(310.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA A PROP SARAGOSSA REF B-2406: pis d’obra seminova de 80m², 3hab, 2 banys, cuina office gran, menjador de 22m² ext a balcó de 8m², gres, alumini i faig, asc.39.1mpts(235.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA REF B-2426: pis de 3hab, bany complert, cuina amb galería, menjador de 18m², exterior, calef i a/a, parquet, alumini i ascensor, completament reformat per entrar a viure. 26.9mpts(162.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CASA- CENTRE- SANT JOSEP REF B-2444: pb+ 1er de 130m² + 100m² de jardí i un estudi de 32m², 3hab(2 dobles),2 banys complerts + aseo, saló- menjador de 40m² amb cuina americana gran i exterior a jardí, terrat de 10m².per entrar a viure. 66.3mpts (399.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

N O VA L L O R E DA R E F B-2437:100m², 3hab, 2banys reformats, cuina office amb galería reformada, menjador de 25m² ext a balcó gran, terrazo, alumini, roure, calef i a/c, tot exterior, finca de 15 anys.asc.50mpts(300.000€) pk opcional TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

VENDO PLAZA DE PARKONG, Av. Marti Pujol, preu economic. TEL . 647 61 86 54

MONTGAT-LES MALLORQUINES REF B-2435: pis de 80m², 2hab, 2 banys, cuina office amb galeria, menjad or d e 2 2m ² ex t a bal c ó

Veus aquest anunci?

MAS RAM vendo casa 490.000€ TEL. 616 55 96 92

Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Líders gràcies a tu! A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 30 anys, t’apropem tot allò que t’interessa. Som líders en paper i també a internet amb descàrregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter. Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista! *Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació. | 55


Immobiliaris Lloguer BADALONA CENTRO alquilo plaza parking calle Riera Matamoros 62 interesado llamar TEL. 619 27 36 53 ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al carrer Sant Isidre de Badalona, 240m2, dona a dos carrers, diàfan, ideal per a qualsevol tipus de negoci. 700 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA O ES VEN LOCAL COMERCIAL al carrer Sant Pere, 100m2, cantoner, ideal per a qualsevol tipus de negoci. lloguer 700 euros al mes; venta 136.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA zona Bufalà, 100m2, 4 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo, aire acondicionat, balco/ terrassa, ascensor. 670 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

ES LLOGA LOCAL al carrer Santiago Rusiñol de Badalona apte per a qualsevol tipus de negoci, 100m2. 650 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 PISO EN ALQUILER B A DA L O N A P i s o e n C / Conquista, 3º piso, 3 habitaciones, balcón en comedor, muy soleado, todo al exterior, A 5 min. del centro de Badalona. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BADALO NA Lo c al en C/ Coll i Pujol, 143, 90 m2 apto para tienda o negocio, con e s c a p a r a t e, s u e l o g r e s , puerta seguridad, instalación cámaras video-vigilancia, con despacho y almacén. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER

56 |

PISO ENALQUILER BADALONA Piso en C/ Coll i Pujol, 4º piso, con ascensor, 2 habitaciones con posibilidad de tres, ventanas de a l u m i n i o, b a ñ o y c o c i n a reformado, 30 m2 de Terraza , galería, calefacción de gas y aire acondicionado, para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER BADALONA Piso en C/ J u a n Va l e r a 4º, zo n a la Salut, 2 habitac iones, muy soleado, ventanas de a l u m i n i o, c o c i n a y b a ñ o en buen estado, galería, amplio balcón, Para entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluidos PRECIO ALQUILER 420 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER BADALONA Finca con ascensor, piso en C/ Cuba 3º , 3 habitaciones, muy soleado, ventanas de aluminio climalit, cocina y baño reformado, galería, suelo de gres, Para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 475 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan de la Cruz, junto supermercado DIA, 4º piso, muy amplio, 3 habitaciones, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a vivir, cocina y baños nuevos. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 700€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER ES LLOGA PIS. BADALONA centre/Casagemes. 75 m2. 3 hab, bany, cuina i menjador. finca de pocs veïns. al costat plaça del sol. perfecte estat. per entrar a viure. 590 euros/ mes TEL. 605 80 77 66 ES LLOGA PIS. BADALONA centre/Casagemes. tot reformat de disseny. c/ santa madrona. 70 m2. 1 hab. gran, bany y menjador. molt bona zona. 650 euros/mes TEL. 605 80 77 66 REF. 2667 LA PAU piso 80 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion sin muebles al lado metro 550 € TEL. 93 460 06 96 REF. 628 SISTRELLS piso 4 habitaciones 90 m2 ascensor balcon todo exterior muy luminoso algunos muebles 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 645 MONTIGALÀ piso 4 hab.s reformado amueblado cerca metro y centro comercial 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 633 SANT ADRIÀ piso 3 hab. ascensor reformado 2 balcones todo exterior sin muebles aacc cerca metro 600 € TEL. 93 460 06 96


CHICO BUSCA TRABAJO en el campo TEL. 655 77 64 99

REF. 644 SISTRELLS atico 45 m2 2 habitaciones terraza reformado amueblado 500 € TEL. 93 460 06 96 R E F. L L O R E D A p i s o 4 habitaciones ascensor reformado 2 baños balcon todo exterior muy luminoso sin muebles 700 € TEL. 93 460 06 96 POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N TG AT: 8 0 m ², 3 h a b, menjador 20m² a balcó grandet, tot arreglat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

C H I C O BU S CA T R ABA JO para cuidar personas mayores, TEL. 655 77 64 99 - 673 58 57 57 L A SALU T ALTA: 6 5m ², 3 h a b,t o t r e fo r m at i a m b mobles.asc.590€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

SEÑORA BUSCA TRABAJO de interina , fija, disponabilidad inmeditatel TEL. 625 87 81 61

SANT CRIST: apartament de 2hab, reformat.430€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PERRUQUERA OFICIAL DE 1ª s´ofereix amb experiencia de 27 anys per mitja o jornada completa TELS. 678 88 99 57 367 31 05 39

PEP VENTURA: 3hab, reformat i semi moblat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

C E N T R E : 9 0 m ², 4 h a b, 2 banys, moblat, terrassa de 70m².790€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA-CENTRE: 70m², 2hab dobles, traster, b a l c ó d e 10 m ², c o n s e rvat.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

M O N TG AT: 9 0 m ², 3 h a b, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

BUFALÀ:65m², 2hab, reformat i amb mobles, calef i a/c, asc.625€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA:75m²,3hab, conser vat, balcó.550€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68

T I A N A H A B I TAC I O N DOBLE , zona tranquila , ambiente familiar, 300 euros TEL. 693 31 01 04 SE ALQUIILA PISO En la c/ Selva y dos locales en Av Puigfred TEL. 655 60 31 55

solucions passatemps

ES LLOGA Habitació amb tots els serveis centre Badalona ( Mar / Rambla) a Dona, , 300 euros /mes TEL. 607 23 14 28

fàcil

SEÑORA BOLIVIANA BUSCA TRABAJO por la mañana con buenas referencias TEL. 664 55 75 19

SRA BOLIVIANA BUSCA TR ABAJO de fija cuidndo personas mayores con referencias TEL. 602 82 67 05 MUJER BOLIVIANA CURSO D E G E R I AT R I A s e r i a y responable de 31 años con todos los papeles en regla y referencias se ofrece para cuidar personas mayores , limpieza TEL. 631 00 81 51

difícil

| 57


ES BUSCA DONA de fer feines i companyia, els matins, TEL. 651 99 43 19

Treball SE PRECI SA CH ICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. Rambla San Juan, 99, d. Lloreda. CHICA 43 AÑOS se ofrece para cuidado de personas mayores, experiencia y titulacion en el sector geriatrico, infermeria, disponibilidad inmediata TEL. 648 76 37 18 COMPRAMOS cosas antiguas. juguetes,tebeos,di scos,llaveros,postales calend ar i o s, c r o m o s ,r ev i s t a s , catalogos. TEL. 651 43 56 31

CHICA 43 AÑOS se ofrece para cuidado de personas mayores, experiencia y titulacion en el sector geriatrico, infermeria, disponibilidad inmediata TEL. 648 76 37 18

SE OFRECE SEÑORA catalana con experiencia y referencias para limpieza TEL. 663 37 37 25 SEÑORA SE OFRECE para como fija o interina, cuidar personas mayores, limpieza TEL. 610 28 22 835

C H I CA BU S CA T R A BA JO para cuidar personas m ayo r e s . D i s p o n i b i l i d a d total. Buenas referencias y t i tu l a c i ó n.T E L . 610 3 8 26 59 SE OFRECE CHICA para cuidado de personas mayores, limpieza y cocina, con experiencia y muy buenas referencias TEL. 698 36 17 10

SEÑORA SE OFRECE cuidado personas mayores, limpieza, referencias y experiencia TEL. 617 09 37 85

SE OFRECE CARNICERO de 35 años, experiencia y refefencias TEL. 634 27 44 60

Classes PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul a r e s y g r u p o, Pr i m a r i a , Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL . 9 3 4 61 09 24 ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, business. mètodes personalitzats TEL. 678 33 59 81 PROFESSOR ESO ofereix classes particulars. TEL. 636 48 60 32 DAVID

NÚMEROS PREMIATS Agost - Setembre 2013 Dilluns 26/8 ............................ 06.836 Dimarts 27/8 ........................... 60.995 Dimecres 28/8 ......................... 86.631 Dijous 29/8 ............................. 24.255 Divendres 30/8 .........97.149 sèrie: 114 Dissabte 31/8 ...........73.389 sèrie: 035 Diumenge 1/9 ...........91.496 sèrie: 025 58 |


Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultralligera. TEL. 93 464 23 76 COMPRAMOS COSAS ANTIGUAS. juguetes,teb eos,discos,llaveros,postal es calendarios,cromos,rev istas,catálogos. TEL. 651 435 631 D I NERO YA , agrupación de deudas, casos dificiles, solucionamos embargos. seriedad y rapidez. microcreditos en 24h. empeño vehiculos TEL. 687 745 306 VENDO COLECCIÓN de 6 tomos monasterios catedrales, jardines, palacios, plazas, murallas, 4 tomos diccionarios enciclopedico escalera aluminio 10m TEL. 687 46 31 19 ESPIRITU SANTO, tu que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdo-

nar y olvidar el mal que se hace contra mi y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto dialogo, agradecerte por todo, y confirmar una vez mas que no quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusion material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada. F.E.

Motor

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB:

www.eltotdigital.com

Quieres colaborar? Vols col·laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69 | 59


AnimĂ lia Asoa Des d´ASOA, volem denunciar el que creiem un estat irreguMBSPJMtMFHBME}VOTHPTTPTE}VOT DBĂŽBEPSTJMFTJOTUBMtMBDJPOTPO es troben. Des de el 09/05/2013 que vam presentar un escrit a l´Ajuntament de Badalona dirigit a l´alcalde i el 30/07/2013 dirigit a tots els regidors i regidores de Badalona, encara no tenim resposta de ningĂş. Dintre del parc de La MediterrĂ nia, als terrenys situats al front del CCAAC (Centre Comarcal d´AtenciĂł als Animals de Companyia), S´han fet una sèrie de construccions com “garatgesâ€? d´obra i teulat d´uralita, envoltat de tancats NFUĂ‹MtMJDT On dintre hi han un munt de gossos, al voltant de 400, es poden contar, per els pocs forats per on es pot veure que hi ha dintre. Ens han informat que son gossos de caçadors que paguen un QVQJMtMBUHFQFSM}FTUBOĂŽB Des de el Consell Comarcal del Barcelonès, titular del CCAAC, se’ns ha informat que l´aigua que fan servir la estan prenent del citat centre, i per aquet motiu s´ha interposat una demanda per “robatoriâ€? d´aigua per un valor superior a 12.000 euros. Des de la companyia elèctrica ens han informat que sembla que llum l´estan prenent de la xarxa pĂşblica que dona servei al parc. Tot plegat un conjunt del que estimem irregularitats envers els BOJNBMT MFTJOTUBMtMBDJPOTJFMTFV entorn, que intentem detallar les mes visibles, i ens preguntem: t&TMFHBMVOBDPOTUSVDDJĂ˜E}BRVFU tipus on s´ha fet? t5FOFOFMTQFSNJTPTQFSBMB construcciĂł? t&TTFHVSBEJOTUBMtMBDJĂ˜QFSMB gent que passeja per la zona, sobretot el voluntariat del CCAAC que passeja els gossos del centre?

t%}POFTUBOUUSFJFOMBJHVBRVF fan servir? t4VQPTBVOQFSJMMQFSFMTBOJNBMT les persones que passin a prop EFMFTJOTUBMtMBDJPOTPM}FOUPSO la manera que tenen per obtenir l´aigua? t%}POFTUBOUUSFJFOMBMMVNRVF fan servir? t4VQPTBVOQFSJMMQFSFMTBOJNBMT les persones que passin a prop EFMFTJOTUBMtMBDJPOTPM}FOUPSO la manera que tenen per obtenir la llum? t2VFGBOBNCFMTSFTJEVTTÛMJUT que generen? t2VFGBOBNCMFTGFNUFTEFMT animals que alberguen? t 2VF GBO BNC MFT BJHà FT residuals que generen a causa EFMBOFUFKBEFMFTJOTUBMtMBDJPOT els pixums i femtes, les vessen a la muntanya? t4VQPTFOBRVFTUFTJOTUBMtMBDJPOT un perill d´incendi per els animals que alberguen, l´entorn o les JOTUBMtMBDJPOTFOTJ t$POUFOBNCFMQFSNÓTNVOJDJQBM per albergar gossos? t&MTBOJNBMTFTUBONJDSPYJQBUT com obliga la llei de la Generalitat? t&MTBOJNBMTFTUBODFOTBUTDPN obliga l’ordenança municipal? t&MTBOJNBMTFTUBOUSBDUBUTJ albergats com obliga la llei de la Generalitat de Catalunya? t$POUFOBNCFMQFSNÓTQFSGFSIP com a explotació de negoci de QVQJMtMBUHFEFHPTTPT t$POUFOBNCFMQFSNÓTEFMB Generalitat de Catalunya i tenen FMPCMJHBUPSJ/VDMJ;PPMÛHJD t&TUBOTBOJUËSJBNFOUDPOUSPMBUT els animals? t1PEFOTVQPTBSVOQFSJMMPSJTD sanitari per els propis animals albergats? t1PEFOTVQPTBSVOQFSJMMPSJTD sanitari per les persones o animals QSPQFSTBMFTJOTUBMtMBDJPOT t%POBURVFQFSBSSJCBSIJFMT propietaris dels gossos ho han de GFSBNCDPUYF BJYÛOPDPNQPSUB un transit de vehicles per camins

de sorra no propis per la circulació, per on passeja tant les persones que estiguin per la zona com les persones que estiguin passejant gossos del CCAAC i que son voluntaris o visites del citat centre? t"NFTEFMFTJOTUBMtMBDJPOTQFS a gossos, hi ha unes destinades al que semblen magatzems, hi poden haver material inflamables o perillosos per als gossos, per les persones que estiguin a prop? t&ODBTE}JODFOEJGPSFTUBM MFT JOTUBMtMBDJPOTDPOUFOBNCVO pla d’evacuació per evitar que els gossos morin cremats i/o asfixiats? Oscar Montoro Gómez 1SFTJEFOUE}"40" Tresorer FEBA www.asoa.net asoa@asoa.net Tel. 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

61 |


ŝƐƉĂƌĂŝŵŽƐƚƌĂ͗ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĂůĂdžĂƌdžĂ

Hi ha una diferència abismal entre foto grafiar i fer una fotografia. És la mateixa diferència que hi ha entre la fotografia que fa un fotògraf i la que fa un individu corrent amb la seva càmera del mòbil. Sens dubte aquesta diferència que aquí s'explica de forma breu seria molt millor explicada per un professional. El que realment ens interessa és el canvi que aquest sector ha viscut en pocs anys. Alguns diran que la fotografia s'ha democratitzat, altres afirmaran que en realitat s'ha desprestigiat. La veritat és que actualment tothom fa fotos i el més important, tothom les comparteix de forma indiscriminada a les xarxes socials de diferent índole. Això és el que ha retratat un estudi dut a terme per Samsung. Segons la gran

multinacional coreana, els espanyols comparteixen una mitjana de 5,7 fotografies diàries. Això suposa un total de 3.969 fotografies per minut i un total també de 743 milions de fotografies al llarg del mes. L a m aj o r i a d ' i n s t a nt à n i e s es pengen a Facebook que concentra el 73 per cent de l'intercanvi d'imatges. Els experts consideren que ja no existeix reflexió entre la pròpia captura de la fotografia i el fet de compartir. És el que s'ha anomenat "Shoot and Share" i que consisteix en unir en el mateix acte l'activitat d'immortalitzar el moment i pujar-lo a la xarxa. El fet que la mitjana espanyola en pujar una imatge a la xarxa sigui de 25 segons demostra que la gran majoria de fotos estan fetes en realitat més que per recordar, per compartir.

VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

dĞů͘ϵϯϰϲϬϯϭϭϬ www.integer.cat 62 |

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

Interurbanos.-QOOQ, Inc. a publicat “Màquina del Temps Fotogràfica Yesterscape” la qual pot capturar una fotografia on i quan va ser presa.

Scatter.- (sincronització ràpida d'arxius) et permet transferir tota classe d'arxius entre el teu smartphone o tableta Android, el teu ordinador (Windows) o el teu iPad (iOS); tots entre si. Tu esculls a on i quan es transfereixen. Tot a través de la connexió WiFi local.


Canyet tornarà a gaudir diumenge de la seva festa de la Verema

| Imatge de les vinyes, aquesta setmana, a Can Coll

Carles Carvajal

Si hi ha un barri a Badalona que encara conser va la seva essènc ia del passat, i també part de la identitat, aquest és sens dubte Canyet. El barri tornarà a celebrar, aq u e s t d i u m e n g e, l a s eva festa de la Verema i del Sant Crist. La festivitat, organitzada per la Societat Cultural L’Oliva i la Parròquia del Sant Crist de Canyet, començarà a les 10h amb un repic de c ampanes. A les 11h, a la mateixa Parròquia, tindrà lloc la celebració de l’Eucaristia amb la col·laboració de la Coral Art i Cultura de Canyet. Al punt del migdia, Canyet viurà una nova festa de l a ve r e m a a m b l ’a c t u a c i ó dels Bastoners de Canyet i l’Esbart Sant Jordi. A les 14h, tindrà lloc el dinar de germa-

nor i cap a les 18h, la festa acabarà amb un concert del badaloní Lluís Platero amb l’espectacle “Somnis de Cel”. A punt per a la verema a les vinyes de Can Coll On les vinyes estan a punt per a la verema és a la Masia d e Can Coll. Aquest any, segons explica Josep Coll, “els ceps i els raïms estan sans”. Coll ha explicat al Tot que la quantitat, en primer lloc, estarà en funció del mal que puguin fer els ocells o el pas del porc senglar. “En aquest moment, pensem q u e h i h a u rà m é s q u a n t i tat en c om parac ió a la d e l'any passat. Ho comprovarem en el moment de collir. Es solament una previsió, a c op d 'ull, des prés de mirar-m'ho moltes vegades e n el d ia a d ia”, h a ex p li -

c at J o s e p C o l l. D e s d e l a Masia de Can Coll produiran aquest 2013 la quar ta anyad a d el vi “ Origens”, un vi que ja s’ha conver tit e n u n c l à s s i c a l a c iu t at i actualment es pot comprar a nombrosos establiments. La família Coll va decidir el 2004 plantar vinya novament però aquesta vegada posar el vi en ampolla per mantenir la tradició amb un segell de qualitat. Des del 2010 es presenta cada 1 de novembre el vi novell i es recupera la tradició d’encetar-lo amb una festa oberta al públic dins la mateixa masia Coll. [+] Festa de la Verema de Canyet, diumenge, a partir de les 10h

| 63


El TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1599  
El TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1599  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1599.

Advertisement