Page 1

Del 5 al 12 de juliol de '13 · www.eltotdigital.com · Número 1590

Badalona, capital del terror amb el ƌLJƉƚƐŚŽǁ&ĞƐƟǀĂů

ZĞďĂŝdžĞƐĚΖĞƐƟƵĂŵď ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚΖƵŶϱϬй a Badalona

De tapes, a prop del mar

Colla de Badalona durant la primavera de 1954. Foto. Hortensia Garcia

Portada.indd 1

02/07/2013 17:40:34


TODAS LAS ESPECIALIDADES EN EL MISMO CENTRO

IMPL ANTES DENTALES - ESTÉ TICA DENTAL - ORTODONCIA R ADIOGR AFÍAS - BL ANQUE AMIENTO - URGENCIAS - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA PAR A NIÑOS

AV. CATALUNYA, 68 - 70 - BADALONA - TEL. 93 383 05 05 Av. de Catalunya : BD5

Rbla. de Sant Joan : BD1, BD17, B19, B27

www.robdental.com NOU_1507-8.indd 2

31/01/2012 17:33:31


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

6 - 12 14 16 - 17 18 - 19 20 - 22 24 - 25 26 - 30 28 - 29

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

30 35 - 37 44 - 45 42 - 43 41 40 49

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

61 50 - 53 46 - 47 46 47 54 - 59 62

Colla de Badalona durant la primavera de 1954. A la fotografia Ana Mª Garcia, Hortensia Garcia, Josep lluis Garcia, Josep Garcia, Juan Remacho, Josep Guiral, Josep Roure, Elvira Cordero, Rosa Belletriu, Paquita, Montserrat Rosello, Cordero. Foto: Hortensia Garcia.

t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externos a su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1590.pag.004.indd 1

02/07/2013 16:36:53


1590.indd 1

02/07/2013 12:50:06


PIMEC i la Federació Empresarial de Badalona acorden un nou model patronal a Badalona i Montgat

t Imatge de la signatura entre la PIMEC i la FEB, a l’Ajuntament de Badalona

Treball Carles Carvajal

PIMEC i la Federació Empresarial de Badalona (FEB) van signar diiluns , a l’Ajuntament de Badalona, una declaració d’intencions per treballar conjuntament en la consolidació final d’una nova forma d’entendre el model associatiu patronal. Es vol treballar per generar un nou model de relacions patronals, que permeti una millor relació i col·laboració, segons van explicar les dues parts. Per aquest motiu, la FEB s’afilia a PIMEC i s’integrarà en la seva estructura territorial i els seus òrgans de govern, i representarà la patronal al territori de Badalona i Montgat. La declaració va ser signada per Josep González, president de PIMEC, i Josep Maria Puente, president de la FEB. Josep Maria Puente,

amb la presència d’Ambròs Martínez, president de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord i de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Josep Maria Puente va assegurar que amb aquest acord es donarà “una sola veu” a les petites, mitjanes i grans empreses de la ciutat. Per Josep Maria Puente és un moment d'unió i col·laboració entre les patronals per donar una millor resposta a les necessitats de les empreses del país. En paraules de Josep González, “l’actual situació del teixit de pimes i autònoms necessita, més que mai, que el món patronal vagi unit, per tenir més força davant de les institucions, i aconseguir que se l’escolti”. El president de PIMEC va reclamar “una actuació valenta dels governs, que no se centri només en retallades i pujades d’impostos, sinó que creïn mesures per a la reacti-

vació econòmica i del consum”. A par tir d’aquesta signatura, PIMEC i la FEB constituiran un grup de treball per decidir desenvolupar la seva col·laboració. Els socis actuals de la FEB passaran a ser socis també de PIMEC i els que PIMEC tingui a la demarcació territorial de Badalona i Montgat també ho seran de la FEB. L’objectiu és que tots els socis d’ambdues entitats puguin accedir als serveis, acords i representació que ofereixin de forma recíproca. Els empresaris i empresàries d ’a q u e s t t e r r i t o r i t a m b é es benefic iaran d ’aquesta col·laboració a través dels actes i jornades que s’organitzin, ja que ambdues entitats s’informaran i es coordinaran per donar una oferta complementària, el que significarà un ventall més ampli d’espais per compartir coneixement.

6i

Actualitat-6-7(H9).indd 2

02/07/2013 11:37:49


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

La platja dels Pescadors acull aquest cap de setmana la Segona “Badalona Tapas & Midnight Bath” Turisme Carles Carvajal

Aquest cap de setmana arriba la segona edició del “Badalona Tapas & Midnigth Bath”, una iniciativa del Fórum del Turisme que pretén potenciar la imatge de Badalona com a ciutat turística. Entre les novetats hi ha un c oncur s d'idees i diverses activitats turístiques, augmenta l'oferta de restauradors i s'amplia un dia respecte l'any passat. Tot això tindrà lloca par tir d ’a q u e s t d i v e n d r e s i f i n s d i u m e n g e a l a Pl atj a d e l s Pescadors. Una de les principals vessants del “Badalona Tapas and M id nig ht B ath” é s l 'o f e r t a g a s t r o n ò m i c a . Eng uany, una trentena d e restauradors badalonins ofer ir an e l s seu s p l at s e n forma de tapes per dos euros i mig amb la beguda inclosa. A banda d'haver més participació que l'any passat, hi ha més representació dels diferents barris que formen Badalona.

t Imatge de la primera edició del “Badalona Tapas & Midnight Bath”

Promocionar la marca “Badalona” Un altre dels objectius que persegueix el Fòrum del Turisme amb aquest esdeveniment és la promoció de la ciutat i de la marca Badalona. Per aquest motiu, s'instal·larà un estand turístic amb entitats i empreses badalonines, es farà un recorregut amb “Seat 600” de Moritz pels carrers de Badalona i una ruta guiada amb Segways. Una de les novetats, a més, és la convocatòria d'un concurs d'idees turístiques relacionades amb Badalona, que té el suport de la Revista El Tot.

Activitats lúdiques durant tot el cap de setmana Per c omplementar l'ofer ta turística i gastronòmica, el “Badalona Tapas and Midnight Bath” contempla també una impor tant ofer ta lúdica per amenitzar les jornades. Aquest divendres, coincidint amb la inauguració , hi haurà projeccions a la platja de curtmetratges de terror, aptes per a tots els públics, a càrrec del Cryptshow Festival. Dissabte tindrà lloc una guerra d'aigua infantil i una altra per a tots els públics o el bany a mitjanit, entre d'altres activitats.

i7

Actualitat-6-7(H9).indd 3

02/07/2013 11:37:59


ĂĚĂůŽŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝůͼůĞŐşƟŵƐĞůƐŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĚĞůĚĞƵƚĞƉƷďůŝĐĚĞůΖũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĂŵďůĞƐĞŶƟƚĂƚƐĮŶĂŶĐĞƌĞƐ Política Esther Martínez

El darrer ple de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció pionera que declara "il·legítims" part dels interessos del deute públic de l'Ajuntament contret amb les entitats financeres. El text té el suport d'ICV-EUiA, PSC i CiU -el PP es va abstenir - i fa referència als interessos de préstecs amb diferents entitats per un valor de 31 MEUR, en el marc del Pla de Pagament a Proveïdors 2012. Segons defensen la moció, "s'han aplicat interessos del 5,54% per diners públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l'1%". El ple

insta el govern municipal a emprendre "accions legals davant la justícia espanyola, europea i internacional" per ac onseguir la nul·litat del deute. La moció aprovada pels grups de l'oposició a l'Ajuntament de Badalona recorda que el PP ha augmentat el deute del consistori en 41 MEUR en només un any, bona part d e l q u a l pr ové d e l p l a d e pagament a proveïdors. Els p r é s t e c s d e l 'A j u n t a m e n t de Badalona estan contrets amb fins a dot ze entitats: Caixabanc, Catalunyabanc, Bankia, Banc Sabadell, C A M , B a n c o S a n t a n d e r, B a n e s t o, B a n c o Po p u l a r, Bank inter, Caja Es panya, Cajamar i BBVA.

Fotonotícia /sͲhŝŚŽŵĞŶĂƚũĂĂůĞƐǀşĐƟŵĞƐĚĞůƐďŽŵďĂƌĚĞũŽƐ del 38

ůW^ĐĞůĞďƌĂůĂƐĞǀĂ&ĞƐƚĂ ^ŽůŝĚăƌŝĂĚ͛ƐƟƵ Aquest dissabte, 6 de juliol al Centre Cívic Can Cabanyes a partir de les 12h l'Agrupació del PSC de Badalona celebrarà la “Festa Solidària d’Estiu”, acte de cloenda del curs polític. L’acte comptarà amb la presència i les intervencions de Isabel López Chamosa, diputada al Congrés dels Diputats, entre d’altres polítics socialistes. La “Festa solidària d’estiu” servirà per a recaptar aliments de llarga caducitat per tal de lliurar-los al Banc d’Aliments de la ciutat.

ďĚĞůŬƌŝŵ>ĂƟĮĚŝŵŝƚĞŝdž ĚĞů͛ĞŶƟƚĂƚŵŝĐƐ El fins ara president de l'associació Amics per la Multiculturalitat, Abdelkrim Latifi, ha decidit deixar el seu càrrec. La dimissió, assegura, arriba per motius personals, tancant una etapa molt satisfactòria, i compartida amb tota la junta, els voluntaris, veïns i diverses entitats que també han participat d'aquesta associació, presidida des de fa més de 7 anys per Latifi. L'entitat, que treballa per la convivència al barri de La Pau, haurà de buscar ara un nou president.

ƐƚƵĚŝĞŶƵƌďĂŶŝƚnjĂƌĞůƐŽůĂƌ ĚĞůŵĞƌĐĂƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞů &ŽŶĚŽ

Coincidint amb el 75è aniversari dels bombardejos que van tenir lloc a Badalona, concretament el 30 de juny de 1938, la coalició d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, va voler retre homenatge a les

víctimes d’aquells fets. Amb l 'o b j e c t iu d e r e c u p er ar l a memòria històrica de la ciutat, dijous es va fer una ofrena floral al Pont del Petroli i una xerrada a la fàbrica de l'Anís del Mono.

Badalona estudia un projecte per reurbanitzar el solar on es troba el mercat provisional del Fondo de Santa Coloma, en desús des del passat 13 de juny, quan es va inaugurar el nou edifici. Els veïns de la zona reclamen que es pugui construir un nou equipament pel barri o s'adeqüi l'edifici existent per donar-li un ús. Des del govern municipal, però, asseguren que es tracta d'una possibilitat pràcticament inviable ja que costaria a l'ajuntament més d'un milió d'euros.

8i

Actualitat-8.indd 1

02/07/2013 11:51:38


ExtraEstiu..indd 1

21/06/2013 11:32:29


ĞƟŶŐƵƚƉĞƌŵĂƚĂƌƵŶŚŽŵĞĞŶƵŶĂďĂƌĂůůĂŝůůĞŶĕĂƌĞůĐŽƐĚŝŶƐ ƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌĚΖĞƐĐŽŵďƌĂƌŝĞƐ Successos Carles Carvajal

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 de juny un home de 36 anys i veí de Badalona com a presumpte autor de la mor t d'un altre home de 39 anys i veí de la m ate i xa l o c a l i t at . El s fet s es remunten al passat 1 de juny quan es va rebre una trucada de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs on s'alertava de la troballa del cos sense vida d'un home en una de les cintes de triatge de la planta de reciclatg e Ec o par c 3, a to c ar d e l Fòrum. Després de diverses ind ag ac ions p oli c ials s' ha pogut determinar que després d'una baralla pels voltants de la planta de reciclatge, el detingut hauria colpejat mortalment la víctima i hauria llençat el cadàver dins d'un contenidor d'escombraries p r o p e r. Ini c ialm ent, es va pensar que el cadàver trobat el passat 1 de juny a la planta de reciclatge Ecoparc 3 de Sant Adrià de Besòs hauria mort per causes naturals però

t Imatge de l'exterior de planta de l'Ecoparc de Sant Adrià de Besòs.

l'autòpsia va revelar la naturalesa violenta de la defunció. Fruït de la investigació es va esbrinar la baralla entre els dos individus molt a prop de la planta de reciclatge, on hi ha un aparcament de vehicles per als banyistes que van a la

Platja del Camp de la Bota. La batussa va acabar amb l'agressió mortal del detingut, que posteriorment va llençar la víctima en un contenidor d'escombraries de la mateixa zona. L'autor dels fets ja ha ingressat a la presó.

Fotonotícia 'ĂƌĐşĂůďŝŽůŝƌŝĂƐĂŹĞƚĞĞƐƌĞƵŶĞŝdžĞŶĂDĂĚƌŝĚƉĞƌƉƌŽǀĂƌĚĞĚĞƐďůŽƋƵĞũĂƌůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůΖŚŽƚĞůĚĞůƉŽƌƚĚĞĂĚĂůŽŶĂ L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el ministre d 'A g r i c u l t u r a , A l i m e n t a ció i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, es van reunir, dijous passat, a Madrid durant prop d'una hora per provar d e d e s b l o quejar la construcció del futur hotel de quatre o cinc estrelles que va associat al projecte del port d e Bad alona. En sor tir de la trobada García Albiol va celebrar "l'absoluta disposició" del ministre a "resoldre un problema tècnic greu que s'arrossega des de fa bastant

anys". El director general de Costes del Ministeri visitarà

la zona a les pròximes setmanes.

10 i

Actualitat-10-11(V8).indd 2

02/07/2013 17:05:01


WƌĞƉĂƌĞŶůĂƋƵĂƌƚĂĞĚŝĐŝſ ĚĞů^ŽƉĂƌůĂŶĐĐŽŶƚƌĂĞů ĐăŶĐĞƌ

Fotonotícia ůW^ĚĞŶƵŶĐŝĂƋƵĞĞůWůĂĨſƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŝŶƐƚĂůͼůĂƚĂůĂ ƉůĂĕĂĚĞůĂsŝůĂŚĂĐŽƐƚĂƚŵĠƐĚĞϲϬϬϬĞƵƌŽƐĂůĞƐĂƌƋƵĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ

La Fundació Badalona Contra el Càncer convoca una nova edició del sopar de blanc amb 9 restaurants que participen de forma solidària en aquest esdeveniment. L'acte, que serveix per recollir fons contra aquesta malaltia, se celebrarà el proper 13 de juliol al Club Nàutic Bétulo. Badalona Contra el Càncer calcula que el nombre de participants de la festa creixerà enguany, de la mateixa manera que s'ha ampliat el nombre de restaurants i establiments col·laboradors.

>ĂdžĂƌdžĂĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝƐ ŵĞĚŝĞǀĂůƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĂ DŽŶƚďůĂŶĐ La xarxa de municipis medievals, entre ells Badalona, es va reunir dissabte a Montblanc per posar en comú diferents estratègies. Els sis municipis que actualment conformen la xarxa consideren aquests esdeveniment com una eina de cohesió social i per això creuen que explicar-se mútuament com les organitzen i què tenen en compte a l'hora de programa la festa, resulta positius per cadascuna d'aquestes poblacions. La jornada va comptar amb una representació badalonina, encapçalada pel tercer tinent d'alcalde, Miguel Jurado.

>ΖƐƐŽĐŝĂĐŝſ^WE/EĐĞůĞďƌĂ ĂƋƵĞƐƚĚŝƐƐĂďƚĞƵŶĂĚŝĂĚĂ ĂŵďĚŝĨĞƌĞŶƚƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ L'Associació ASPANIN, que treballa amb persones amb diferent capacitat intel·lectual està d'aniversari. Celebra els seus 47 anys d'història i ho fa amb la seva diada ASPANIN amb l'objectiu de donar-se a conèixer molt més així com recaptar fons destinat a la seva activitat diària. ASPANIN, triada pels lectors del Tot, entitat de l’Any, començarà la seva Diada a les 18h, a la Rambla, amb activitats lúdiques, culturals i musicals.

Actualitat-10-11(V8).indd 3

El plafó publicitari instal·lat a finals d’abril a la plaça de la Vila ha suposat una despesa a les arques municipals superior als 6000 euros.Concretament, 5500 euros ha estat el preu del plafó pagat per l’empresa

municipal Engestur a l’empresa madrilenya de mobiliari urbà Moycosa. A més, les depeses d’instal·lació han tingut un cost de més de 1500 euros. Recordem que el plafó ha estat instal·lat i desinstal·lat dues vegades.

TU POSES LA IDEA, NOSALTRES L’ESPAI

t Compta amb els serveis d’una moderna oficina ( wifi, multifuncions, servei de fax, recepció de documents, cafeteria).

t Sales de reunions i formació. t Sala de treball compartit o coworking. t Servei de domiciliació d’empreses. t I a més t’oferim assessorament en totes les àrees de gestió del teu negoci.

Primer espai de coworking de Badalona, Avancem Junts? Cl. Conquesta, 60 | Telf. 93 388 15 07 www.unigestbcn.com i 11

02/07/2013 17:05:06


ůW^ĚĞĂĚĂůŽŶĂƵƟůŝƚnjĂůΖĞƐůžŐĂŶĞůĞĐƚŽƌĂůĚĞ'ĂƌĐŝĂ ůďŝŽůƉĞƌĐĂƌƌĞŐĂƌĐŽŶƚƌĂůΖŽďƌĂĚĞŐŽǀĞƌŶĚĞůWW Política Carles Carvajal

El PSC de Badalona ha editat 10.000 fulletons en els que fan repàs de l'obra de govern del PP durant la primera meitat de mandat. Carreguen contra el govern de Xavier Garcia Albiol amb el mateix eslògan amb que els populars es van presentar a les eleccions del 2011: 'Hablando claro'. Sota aquest títol, l'ara alcalde prometia "ma dura" contra la delinqüència, l'incivisme i el frau en les ajudes socials. Dos anys després, el PSC

assegura que també vol parlar c lar i assegura que ha crescut la inseguretat i que el PP ha basat la seva política municipal en "falses p r o m e s e s ". Ta m b é p o s e n sobre la taula els casos de corrupció que han esquitxat el consistori: "Es passen més temps als jutjats que a l'Ajuntament", afirmen en el fulletó editat. El PSC fa un balanç negatiu en totes les àrees del govern de Xavier Garcia Albiol. Denuncien que el d e u t e d e l 'A j u n t a m e n t h a crescut un 45%. També ha

crescut, diuen, la inseguretat a la c iutat. Els so c ialistes afirmen també que el govern municipal no ha destinat prou recursos a polítiques d'ocupació i denuncien que s'hagi augmentat en un 50% la matrícula de les escoles bressol. Els socialistes afegeixen que l'actuació del govern municipal està "sota sospita" arrel dels cassos de presumpta corrupció que han esquitxat l'Ajuntament i per les "falses promeses" del govern municipal. Assenyalen el cas dels pisos socials.

El grup Audax, amb seu a Badalona, preveu crear 110 llocs ĚĞƚƌĞďĂůůĮŶƐĂůϮϬϭϰ Empresa Carles Carvajal

El grup energètic Auda x, amb seu a Badalona, preveu c r e a r 110 l l o c s d e t r e b a l l fins al 2014 pel seu pla de creixement, amb el qual vol arribar a una facturació de 400 milions d'euros el 2017. Segons ha informat Audax, la companyia ja va triplicar la seva fac turac ió el 2012 fins a 78 milions, i actualment contracta 40 persones de manera directa i 350 d e m an er a in d ire c t a , am b l'objectiu d'arribar a 500 llocs de treball el pròxim any. Grup Audax comercialitza electricitat, gas i telefonia --el mes que ve llançarà la companyia telefònica pròpia Banana Phone--, i preveu augmentar la plantilla tant de la seva seu central com de la seva xarxa comercial a tot l’Estat.

12 i

Actualitat-12.indd 2

02/07/2013 12:51:31


Nou pas per desafectar el ĐĂƌƌĞƌ&ƌĂŶĐĞƐĐDĂĐŝă Badalona ha donat un nou pas per a la desafectació d'alguns dels habitatges dels carrers Francesc Macià i Sant Ignasi de Loiola. La Junta de govern local ha aprovat el nou text que permetrà tirar endavant la modificació del Pla General Metropolità, amb l’objectiu de renovar la trama urbana que s'està construint al voltant de la plaça de Pompeu Fabra. Amb la nova proposta, les illes de cases podran tenir una alçada màxima de planta baixa més tres pisos i una profunditat edificable d'11 metres.

L’Ajuntament de Badalona va precintar el passat divendres el Bar Club Pajaril La Crisis, ubicat al carrer de Londres de Sant Joan de Llefià, un establiment que no disposava de les corresponents mesures d’insonorització que preveu la llei, per la qual cosa el seu funcionament diari provocava molèsties als veïns. Segons una nota de l’Ajuntament, el local també havia aixecat el malestar de l’Associació de veïns amb diverses reclamacions per reclamar el seu tancament.

ĂĚĂůŽŶĂƚĠƵŶĂƷŶŝĐĂnjŽŶĂ ͞ŐƵĞƚŽ͟ĚŝŶƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ Segons un estudi elaborat pel Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat de Barcelona, Badalona té un sol enclavament ètnic, mentre que Barcelona en té divuit, Santa Coloma de Gramenet sis i Hospitalet de Llobregat en té tres. En el conjunt de Catalunya hi hauria 16 municipis amb guetos, en total se'n han detectat 48, sent Catalunya una de les comunitats autònomes amb menys guetos de l'Estat. Es considera gueto una zona urbana amb un 60% d’estrangers.

Actualitat-12.indd 3

Foto: Jordi Montlleó

WƌĞĐŝŶƚĞŶƵŶďĂƌĚĞ>ůĞĮă ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĚĞĮĐŝğŶĐŝĞƐ Ě͛ŝŶƐŽŶŽƌŝƚnjĂĐŝſŝƉƌŽǀŽĐĂǀĂ ŵŽůğƐƟĞƐĂůǀĞŢŶƐ

Directament...

SÚPER REBAIXES!! C/ Guifré, 82 Tel. 93 397 71 56

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94 i 13

02/07/2013 12:51:50


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

AFons

>ĞƐƌĞďĂŝdžĞƐĚ͛ĞƐƟƵĐŽŵĞŶĐĞŶĂŵďĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ ĚĞĮŶƐĞůϱϬйĂĂĚĂůŽŶĂ Rebaixes Carles Carvajal

El comerç català espera facturar uns 70 0 milions d 'e u r o s d u r a n t l e s r e b a i xes d'aquest estiu, un 10% p e r s o t a d e l 'a ny p a s s at , segons ha apuntat el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Àngel Fraile. El representant dels comerc i a n t s h a ex p l i c a t q u e l a "xifra màgica" més repetida en els descomptes serà el 50%, tot i que les rebaixes de preus oscil·len entre el 10% i el 50% a la majoria de comerços de Badalona. Fraile ha declarat que els comerciants esperen que, amb aquests descomptes, e l s c o n sum i d or s "d es pertin", ja que el context social i econòmic, i fins i tot el temps més fred dels darrers mesos, no han ajudat a les vendes. Amb tot, els comerciants de Badalona esperen que cada consumidor es gasti uns 160 euros de mitjana durant l a c a m p a nya d e r e b a i xe s d 'e st iu. D e s d e B ad ac e n tre, el seu president Cinto Gubern ha celebrat que les r e b a i xe s h ag i n c o m e n ç at dilluns perquè així els botiguers no han de "competir amb la platja" durant els primers dies de campanya, q u e s ó n e l s m é s fo r t s e n vendes. Alguns c o merc iants de la c iutat, c onsultats pel Tot, han coincidit que les rebaixe s d 'e n g u a ny t e n e n " u n component més social que mai", ja que moltes famílies a p r o f i t ar a n e l s d e s c o m p tes per fer la compra de tot l'any. "Les rebaixes són una alegria pels consumidors, són retallad es en positiu, perquè no apugem

t Fins el 31 d’agost, les botigues del carrer de Mar penjaran el cartell de “Rebaixes”

els impostos o el rebut de la llum, sinó que abaixem els preus", han afegit. Crítiques dels petits comerciants cap als grans magatzems D'altra banda, els repre sentants dels comerciants han lamentat que els grans magatzems i les franquícies s'han avançat al període de rebaixes amb descomptes promocionals i que el petit comerç ha hagut de "seguir l ' e s t e l a" d 'a q u e s t a e s t r a tègia. Alguns botiguers del carrer d e M a r, p e r ò , h a n t o r n a t a criticar que les grans m a r q u e s m a r x i n d ’a q u e s t cèntric carrer cap a les

grans superfícies. Enguany, les botigues compten amb un gran estoc de producte j a q u e l e s ve n d e s d u r a n t els darrers mesos han estat per sota del previst. Moltes botigues tenen, ara mateix, gairebé un 60% del gènere sense vendre. Per això, Badacentre preveu que les r e b a i xe s s e r a n l l a r g u e s i amb descomptes que poden arribar al 60% o 70%. A l g u n s c o m er c i a nt s, c o m al Passeig de la Salut, han començat les rebaixes amb descomptes més agressius que anteriors campanyes. Durant aquest període, les vendes poden representar com a mínim un 20% del total anual.

14 i

AFons-14.indd 1

02/07/2013 11:13:32


Catรกlogos Delta

Optima.indd 3

12/11/2012 10:20:06


ŶƚƌĞǀŝƐƚĂĂ:ƵĚŝƚŚDĂƐŽŶŝ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞŵăƌƋƵĞƟŶŐĚĞD>DZͲt<WZ< Judith Masoni, amb 25 anys, és sòcia i la responsable del departament de màrqueting de l’empresa MALAMAR-WAKEPARK. És un dels projectes més ambiciosos que s’han muntat a Montgat. Aquest wake park està previst que sigui dels més importants d’Europa. On antigament hi havia la fàbrica de Lejía Conejo ara es podran veure campionats a nivell mundial de wake, un esport en creixement a tota Europa. Esther Martínez

Heu obert portes ara justament fa deu dies, com ha anat? Bé, no hem parat. Aquest cap de setmana ha fet bon temps i el cable estava ple tot el dia. Obrint de deu del matí a nou de la nit i sense fer cap tipus de promoció. Com funciona el cable esquí? Què s’ha de fer per venir i practicar aquesta activitat? Simplement véns, mirem el

nivell que tens i depenent del que tinguis, doncs podràs utilitzar un nivell o l’altre. De moment, hi ha d os c ables p erò est à prev i st que n’hi hagi tres. Són dos cables de diferents nivells. Si tens un nivell avançat faràs servir el cable de la dreta perquè hi ha uns obstacles per professionals. I l’altre de l’esquerra és el cable d’iniciació per qui no en sap tant. Quines són les tarifes de preus? De 10:00h a 11:00h del matí és c o m una “ hap pyhour ” i

val 11 euros. A partir de les 11:0 0 h fins l’hora de dinar són 18 euros. I a partir de les 15:00h val 20 euros. A part, si vols classes, l’hora amb un monitor et costa 30 euros. Per tant, podríem dir que una activitat cara a l’hora de practicar-la aquí, a MALAMAR, seria asequible? Aquest esport abans només h i t e n i a a c c é s g e n t d ’u n p o d e r a d q u i s i t i u a l t . S ’h a de tenir en compte que per practicar-lo necessites una

16 |

Persones-16-17.indd 2

02/07/2013 18:40:13


llanxa només per anar fins el lloc que has de realitzar l’activitat i, a més a més, el material és car. El nostre concepte és molt m é s e c o l ò g i c i e c o n ò m i c. Perquè el cable consumeix com una rentadora, molt poc. I el que val, una hora c om a mà xim 20 euros és també poc. I al mar el que estàs contaminant i el que estàs consumint de benzina, material i demés és molt més. Pe r t a nt , n o s a l t r e s e s te m intentant que un esport com aquest destinat des de sempre a un públic amb un poder adquisitiu alt arribi a tot tipus de públic. Quantes instal·lacions hi ha a Europa d’aquest tipus? A Europa hi ha molta cultura de wake sobretot a Alemanya i França. I ara, és un moment d e c r e i xe m e n t d ’a q u e s t esport, perquè ara han obert un cable al Canal Olímpic de Castelldefels, al Fòrum de Barcelona també n’hi ha un i al Penedès. A més, el de Madrid, el de Marbella i el de Benidorm. El d’aquí Montgat serà un dels més importants d’Espanya? Si. Aquest és nou i és molt important, perquè té un sistema de doble cable. Hem de diferenciar dos tipus de wake par k: el s que só n d e cable circular i els que són d’anada i tornada. Els circulars consten de cinc torres a m b p o l i tg e s i l a p er s o n a va voltant, saltant mòduls, obstacles. El vostre és més agressiu? S i . É s m é s a g r e s s i u . Pe r f e r- n o s u n a i d e a a m b e l c o n c e p t e d ’s k a t e o e l d e longboard. Aquest últim és per anar més tranquil i l ’s kate é s p e r a n ar a u n parc i fer salts i trucs, més p e r p r o f e s s i o n a l s . Te n i m els millors mòduls de tot e l s u d d ’ Eur o p a , n o h i h a

Persones-16-17.indd 3

un wakepark que hi hagi aquest mòdul que estàs veient. El Quarter només el saben fer ser vir professionals d’aquest esport. Nosaltres, però, també tenim en compte la gent que no en sap i, per això, hem fet un cable d’iniciació. Inclús els nens a par tir de set anys poden fer-lo servir. I, segons tinc entès, encara n’han d’arribar dos més… H a n d ’a r r i b a r d o s m é s . U n d e 18 m e t r e s q u e é s l’skateboard. I aquesta marca és la millor, la marca UNIT. I a Es p a nya n o h i h a c a p wakepark que tingui aquests obstacles tant bons. Tenint aquests cables i aquest sistema ens situa en una bona posició a nivell europeu. Els europeus practiquen wake fins l’octubre que fa un fred increïble allà. A Alemanya, s o b r etot , e s c o n g e l e n e l s llac s. I aquest públic està començant a conèixer el wakepark de Montgat i els atrau moltíssim, i, és clar, nosaltres volem captar aquest públic i portar-los cap aquí en temporada d’hivern. Teniu previst ja algun campionat a nivell internacional? En tenim un, gairebé tancat q u e é s e l c a m p i o n at m é s impor tant a nivell mundial que és el “The Wake Line”. Les classificacions es fan a cada país on hi ha cultura de wake: una a Austràlia, una a França, una a Canadà, una a Estats Units, i ara potser se’n faci una a Espanya i que sigui aquí. Per tant, la repercussió a nivell mundial és immesurable. Primer, perquè coneixeran el parc i, segon, perquè ho retransmetran totes les televisions esportives d’arreu del món. La gent sap què és el wake? Molt poca gent coneix aquest esport.

Quins esports es podran practicar a les vostres instal·lacions? Wakeboard, wakeskate i paddlesurf. Què és el paddle surf? El padd le surf és naveg ar sobre una taula semblant a les taules de surf convencional però més llarga i ample, i per tant, més estable. Et poses de peu sobre la taula i vas amb un rem. És una fusió entre kayac i surf. Vas n ave g a n t s o b r e l a t a u l a i si hi ha onades les pots agafar i sinó vas remant tranquil·lament. És un esport molt atractiu perquè treballes moltes parts del cos, i, sobretot, agrada molt a les noies, perquè és fàcil dins aquests tipus d’esports amb taula. A Malamar-Wakepark també es podran practicar esports de sorra? Si. Hi ha pistes de voleí platja i tennis platja. Allà hi tenim els Oasis Beach que són un grup de nois que es dediquen a fer campionats d’aquests espor ts. Estem units, però cadascú, tenim la nostra part. Avui hem vist per aquí a Julio Salinas, veurem famosos a Montgat? E n v e u r e m m o l t s s e g u r. S’ha de dir que el restaurant és del grup Bilbao Berria, aquest grup té restaurants a Londres, Formentera, Barcel o na i B il bao. H i ha m o lt a experiència a nivell gastronòmic. Molts treballadors són de Montgat? El 9 0% del restaurant són de Montgat. I hi ha dues persones en la part esportiva també del poble. Es va arribar a un acord amb l’Ajuntament? Ells ens cedien el terreny i nosaltres, a canvi, intentarem que hi hagi feina aquí per la gent de Montgat també. | 17

02/07/2013 18:40:13


ůĂĚĂůŽŶĂƚĂŶĐĂĞůƐĮƚdžĂƚŐĞƐĚΖĞŶŽŶŝƋƵĞƚŝĞŶ>ŽůŽ Futbol Artur Piquet

Després de tancar la contractació d'en Piti Belmonte com a nou entrenador per la propera temporada, la directiva del Badalona ha començat a treballar per aportar al nou tècnic els retocs necessaris per confeccionar una plantilla amb la que pugui treballar la seva idea de futbol. A finals de la setmana passada, abans d'acabar el mes de juny, el club va tancar els primers fitxatges de l'estiu, en Xavi Boniquet i en Manuel González "Lolo". En Xavi Boniquet ha arribat al Badalona després de jugar la última meitat de temporada al Sant Andreu, procedent al mercat d'hivern de la Pobla Mafumet, filial del Nàstic de Tarrag ona. El jug ad or, d e 23 anys, és un reforç per la

banda esquerra del mig del camp de l'equip escapulat. En Lolo és un migcampista sevillà d e 3 0 anys que ha jugat als filials del Betis, del Celta i del Barça, a on en Frank Rijkaard el va arribar a convocar pel primer equip, així com també en els primers equips del Teruel i el Caste-

llón, equip d'on procedeix. El club seguirà treballant abans que comenci la nova temporada per acabar de confeccionar el nou projecte que dirigirà des de la banqueta en Belmonte i que la directiva confia que els permeti lluitar a la zona alta de la classificació.

>Ζ/ŐŶĂƐŝ^ĞŐĂĚŽĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝdžůĂŵĞĚĂůůĂĚĞďƌŽŶnjĞĂů ĂŵƉŝŽŶĂƚĚΖƐƉĂŶLJĂĚĞsĞůĂĚĞůĂůĂƐƐĞdĞĐŚŶŽ Vela Artur Piquet

L'Ignasi Segado, regatista d e l C l u b N a t a c i ó B é t u l o, va ac o n s e g u ir l a m e d a l l a de bronze al Campionat d’Espanya de Vela de la classe Techno que es va celebrar a Cartagena durant el passat cap de setmana. L'Ignasi va competir com a component de la selecció catalana. Després de disputar-se tot el programa

i competir amb més 30 noies i noies que representaven a les altres federacions territorials, el badaloní va aconseguir un meritori tercer lloc amb el que es va penjar la medalla de bronze al coll. Amb la consecució d'aquest tercer lloc, l'Ignasi ha aconseguit una plaça per formar part de l’equip espanyol que disputarà el proper mes d’agost el campionat mundial de la classe a Sopot (Polònia), a

on ell i el club esperen que els bons resultats es mantinguin en les regates i pugui tornar amb un nou èxit per ell i pel Club.

WƌŝŵĞƌĂƚƌŝĂƚŚůſĂDŽŶƚŐĂƚ Triathló Esther Martínez

El passat diumenge 30 de juny va tenir lloc per primera vegada una triathló a Montgat. A l a c u r s a h i va n p ar t i c i -

par un total de 650 triatletes que van realitzar diferents proves. Una de natació de 750 metres, una amb bicicleta de 20 quilòmetres i 5 quilòmetres de cursa a peu. Hi havia diferents grups: popular

(n o fe d er at s), p er e q u i p s, federats en categoria femenina i federats en c ategoria masculina. La cursa també tenia una vesant solidària amb el Projecte Home dins la campanya “Corro per les adiccions”.

18 |

Esports-18-19(H12).indd 2

02/07/2013 18:44:40


Ŷ:ŽƌĚŝDĂƌơƐƵďƐƟƚƵĞŝdžĞŶ:ŽƌĚŝĂŝƌſĐŽŵĂĚŝƌĞĐƚŽƌ ĞƐƉŽƌƟƵĚĞů:ŽǀĞŶƚƵƚ Bàsquet Artur Piquet

Després de 17 anys com a director esportiu de la Penya, en Jordi Cairó va deixar el càrrec a finals de la setmana passada per motius personals. Va iniciar la seva etapa al càrrec en l'etapa presidencial d'en Genís Llamas, i sota la seva tutela el Joventut ha aconseguit la FIBA Eurocup de Kíev 2006, la Copa del Rei de Vitòria 2008, la ULEB Cup de Torí el 2008 i fins a quatre Lligues Catalanes. La figura d'en Cairó ha estat molt lligada al bàsquet de formació com a senya d’identitat del club durant les últimes dues dècades. La directiva va reaccionat ràpid i dos dies després del comiat d'en Jordi Cairó va anunciar el seu substitut, en Jordi Martí Casals, que fins ara era el director del planter del club.

El nou director esportiu, de 42 anys, és badaloní de naixement i des dels set anys ha lligat la seva activitat esportiva a la Penya; primer com a jugador i després com a entrenador (va entrenar a l'Infantil A, sent el primer entrenador d'en Rudy Fernández a l'arribar al Club, al Cadet B, Júnior B i Cadet A), aconseguint proclamar-se campió d'Espanya Sots'20 a Inca. Com a entrenador va aconseguir tretze títols; l'Infantil

A es va pro c lam ar qu atre vegades Campió de la Minicopa i va guanyar cinc campionats d'Espanya, el Cadet A va aconseguir tres campionats espanyols i el Júnior un. Posteriorment va alternar com a entrenador adjunt d'equips de planter i va ocupar la direcció de l'Escola de Bàsquet del Joventut, i a la temporada 2003-2004 va començar la seva tasca com a Director de Planter del nostre Club.

Paguem en efectiu i a l'instant • Taxació gratuita

Possibilitat de recuperació

0,50€ + per gram

*més en la teva taxació si presentes aquest anunci

| 19

Esports-18-19(H12).indd 3

02/07/2013 18:44:48


Una altra ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ Jordi Marcos Advocat i llicenciat en Ciències polítiques i de l'Administració

Crónica de Montgat Idees a la fresca María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Mitges veritats Christian Carneado elcontrapuntbadaloni.com @Ch_Carneado

S’atribueix a Plutarc la següent afirmació; -“No necessito amics que canviïn quan jo canvio, i que assenteixin quan jo assenteixo; la meva ombra ho fa millor.-“. Qualsevol projecte polític es basa en la confluència d’interessos comuns, la recerca del interès públic, l’elecció del millor equip possible per dur-ho a terme, i la funció d’utilitat que l’elector li assigna. L’axioma de Plutarc és vàlid amb independència de si estàs al Govern o a l’oposició. No és casualitat que en el decurs dels darrers temps la composició del Ple Municipal hagi fluctuat de manera tant notable a Badalona, fins a l’extrem de provocar un bolc electoral de la magnitud que varem viure ja fa més de dos anys. Aquest canvi ha estat objecte de moltes interpretacions; el denominador comú d’aquestes interpretacions feia al·lusió, amb bona o mala intenció, a la figura de l’actual Alcalde, al seu projecte i al seu discurs.

No hi ha millor perspectiva que la que et dóna el temps. El que modestament intento traslladarlos en aquestes línies no es altra cosa que un enfocament de la realitat política badalonina des de una altra perspectiva: la dels perdedors.

Compartir cultura és compartir idees. És una modalitat per fer-nos xerrar i humanitzarnos. Visualitzar, experimentar, interioritzar i sensibilitzarnos amb el que percebem és una de les millors maneres d e c r é i x e r, i p o s a r- h o e n comú, un aprenentatge. Per això, aquest tipus d’oci ens fa grans. Ens alimenta. Bé, en realitat, crec que no és certa-

ment una ac tivitat c om les altres. Qualsevol acte cultural, per molt senzill que se’ns representi, ens nodreix i ens a m p l i a m é s c o m p l e t a m e nt del que ens ajuda la resta. Responsabilitza el nostre criteri i revitalitza la nostra ment. Per aquest motiu, tota iniciativa d’aquesta mena que es contempli i es proposi amb

Entre l’absoluta veritat i la mentida hi ha una zona de grisos on el filòsof i matemàtic Alfred North Whitehead considerava que “No hi ha veritats completes; totes les veritats són mitges veritats, però el diable juga a fer-les passar com a veritats completes”

de la legislatura aquesta expectativa generada s’ha de manifestar amb fets, del contrari la credibilitat baixa. A Badalona el Partit Popular de Garcia Albiol ha perdut la credibilitat en tan sols dos anys. Les seves expectatives han estat fonamentades en primera instància per promeses electorals, i en segona instància per grans anuncis d’obra de govern. Les promeses les han incomplert totes, els grans anuncis de l’obra de govern han resultat nyaps, i a més a més l’ombra de la corrupció planeja sobre el govern.

El filòsof va fer aquesta consideració fa gairebé 100 anys, i avui dia és més vigent que mai. A Badalona tenim el nostre “diable” particular, un alcalde que juga a fer passar mitges veritats, i fins i tot mentides, com a veritats absolutes. Es pot permetre un polític viure quatre anys de mitges veritats? És molt difícil. Quan es produeix un canvi de govern i entra a gestionar un nou equip de persones, la credibilitat es troba al 100% i la expectativa és alta. Amb l’avenç

Començo. El PSC va ostentar una posició hegemònica dins de l’Ajuntament de Badalona durant tants anys, que va cometre l’error de confondre la seva identitat amb la de l’Ajuntament mateix. Va dilapidar en molt pocs anys la confiança de la seva base de poder. A l’esgotament de les idees i el projecte de ciutat, en el cas del PSC, se li ha de sumar una pretesa patrimonialització en l’exercici del Govern de la ciutat; que el PSC governés Badalona era tant previsible i normal (pel PSC) com que al diumenge li segueix el dilluns. Governar Badalona era una mena de llei constant de la Física.

A mode d’exemples propers en el temps i que siguin clarificadors podem parlar de la presumpta arribada al juliol de la UB al Centre Cultural El Carme, és fals. L’inici a mitjans de juny de les obres

20 |

Opinio-20-21.indd 2

02/07/2013 16:58:32


Per negligència o incapacitat, no va captar i assumir com propis els inputs rebuts per la seva capil·laritzada xarxa en el teixit associatiu de la ciutat. Semblava que era conditio sine qua non, pel bon socialista, estar cec. Estar sord. I ser mut. La supèrbia dels seus dirigents locals, i el silenci covard dels qui, per la seva vinculació amb el PSC, havien de dir-los la veritat, encara que aquesta no agradés a la cúpula dirigent, és una variable explicativa del que va passar al maig de 2011 sobre la que estenen un silenci molt revelador. El silenci dels qui serveixen al Rei (el President local), no pas al tron (el Partit o les idees) o al Regne (la ciutat i els ciutadans).

Un territori i una població a la que fien, per incompareixença (fins ara) dels altres partits, la seva representació al Ajuntament de Badalona. Una representació que fluctua a l’alça o la baixa en funció de la irrupció, en aquest territori, de la seva versió d’esquerres, ara ultravitaminada i mineralitzada gràcies al insondable geni polític i la fermesa ideològica del Molt Honorable President de la Generalitat.

que ells configuren com alienes, però que també són Badalona. ICV-EuiA s’ha erigit, des de fa molts anys, en el referent ideològic de la gauche divine; han abraçat tantes banderes que han desdibuixat els contorns d’aquella esquerra heroica a la que, tot i no compartir els seus punts de vista, respectava per la seva rocosa coherència i per la íntegra dignitat d’alguns dels seus defenestrats líders. Parlo d’Anguita. ICV-EuiA han aportat i aporta tant poc a la realitat política badalonina que, en comptes d’erigir-se com el veritable referent de l’esquerra, de la mà dels seus líders -perquè hi ha més d’un gall al galliner- s’han vist abocats al trist paper de ser el maquillador electoral (pel transvasament de vots i regidors) del cadàver polític que és el PSC a Badalona.

A Badalona, CiU s’ha conformat, des de fa molts anys, en ser la granota més gran de l’estany més petit. La seva Arcàdia Felix va des de, aproximadament, el Carrer d’Iris fins a Pep Ventura, i de la Rambla fins el pont de l’autopista.

CiU té una molt peculiar manera d’entendre la política a Badalona; aquest capteniment és conseqüència, en la meva opinió, de la seva particular manera d’entendre i estimar Catalunya; l’estimen tant que sublimen la realitat al seu cànon, obviant que el seu model -i, si m’està permès, la seva estratègia- pateix un defecte molt gran, com és que Badalona va molt més enllà dels contorns físics abans esmentats. Que el seu model no és exportable a d’altres realitats

l’objectiu de fer-nos més rics anímicament (que és l’única via factible per la que entenc q u e a l g ú p o t e n r i q u i r- s e) hauria de ser benvinguda. A Montgat, pels dies 6 i 27 d e juliol i pel 3 d ’ag ost, hi ha preparades les “ Nits de cinema a l’aire lliure”. Tres opcions ben fresques i interessants que tindran lloc al parc del Turonet, al parc

del Tramvia i a la platja de l’espigó. I una barreja entre fruit humà i naturalesa que pot crear un espai de discussió, d’anàlisi i de xoc d’opinions. Perquè el cinema, en definitiva, és també això. Un contrap u n t d e c r ít i q u e s m o r a l s i ètiques que jutgen, recullen i sintetitzen els comportaments i l’actitud d’elements que es reflecteixen i es miren en tots

nosaltres: cultura, una vegada més. U n a i n v e n c i ó d e l ’é s s e r SFGMFYJV QFS FYDFMtMÒODJB RVF va ser creada per alliberarnos. Fer caliu és fer ambient amb el que som i amb el que pensem. Ara, més que mai, cal que repartim els nostres coneixements per acumular e l s ex te r n s i o b te n i r- n e e l doble.

per instal·lar gespa artificial al Pere Gol, és fals. L’inici al mes de NBJHEFMFTPCSFTQFSJOTUBMtMBSMFT escales mecàniques a Sant Crist, és fals. L’anunci de començar la reurbanització de diversos carrers del barri de Sistrells, també es fals. Mentides o mitges veritats que fan que la credibilitat del govern local del PP estigui sota mínims. Estem davant d’una obra de govern virtual que només existeix en notes de premsa que molts mitjans de comunicació reprodueixen literalment sense cap anàlisi previ, ni posterior. La velocitat amb que és genera i es mou la informació va en detriment del bon periodisme, avui dia es valora més qui ho diu primer que no pas qui ho analitza millor. Aquesta velocitat de la informació, o desinformació segons és miri, també deriva en que s’acaba

donant més importància a les imatges que no pas als continguts. Aquesta setmana hem vist una fotografia de l’alcalde Albiol a Madrid entrevistant-se amb el ministre d’Agricultura Miguel Arias Cañete. L’objectiu oficial de la trobada era desbloquejar un problema urbanístic per tal que alguna empresa vulgui construir un hotel de cinc estrelles al Port de Badalona. El resultat ha estat que de moment no s’ha desbloquejat res. Pel que fa a l’objectiu real de la reunió, que no era altre que fer-se una foto amb un ministre, aquest sí que ho ha aconseguit l’alcalde.

telèfon, per correu electrònic o per videoconferència. És una vergonya que amb diners públics els ciutadans tinguem que pagar viatges a Garcia Albiol i tot el personal que l’acompanya amb l’objectiu que l’endemà algun diari publiqui la fotografia. A vegades aquesta manera de fer política té moments delirants, com anunciar un paquet d’inversions sense especificar cap inversió i dir que es presentarà amb el pressupost del 2014, quan no s’ha pogut ni aprovar el del 2013.

Sembla mentida que a l’era de les tecnologies de la informació i la comunicació, dos companys del mateix partit polític com són Garcia Albiol i Arias Cañete, siguin incapaços de comunicar-se per

En fi, en definitiva, així els va. I els anirà.

A Badalona ja portem més de dos anys de mitges veritats, mentides i fotografies megalòmanes. Cada 10 de maig ja cremem el nostre dimoni i no tenim cap necessitat que un altre diablejugui a convertir les mitges veritats en veritats completes. | 21

Opinio-20-21.indd 3

02/07/2013 16:58:32


Amb veu pròpia Micaco madur Aquest cap de setmana arriba la segona edició del “Badalona Tapas & Midnigth Bath”, una bona iniciativa del Fòrum del Turisme que pretén potenciar la imatge de Badalona com a ciutat turística. Entre les novetats hi ha un concurs d'idees i diverses activitats turístiques, augmenta l'oferta de restauradors i s'amplia un dia respecte l'any passat. El “Badalona Tapas & Midnight Bath” coincidirà amb una altra proposta que farà atraure a la ciutat gent de fora, el Cryptshow Festival, dedicat al cinema de terror. Dues iniciatives, que neixen de mans privades, que tenen com a objectiu situar Badalona en el mapa.

Badalona en tweets Ser al #hospital de #badalona i veure a un infermer amb el seu smartfone devant dels cartells de les retallades... Es pot dir ironic?... @RadaASP

#etfelicitofill. Pelicà de la platja de #Badalona que ens costes una pasta per generarnos bromera i no treure els #residus sòlids! @XavierVentura

Micaco podrit Els professionals de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona es mostren preocupats per la nova retallada que el Departament de Salut preveu aplicar als centres sanitaris del país. Segons Metges de Catalunya, l'hospital de Can Ruti reduirà de nou el seu pressupost en gairebé un 6%, una disminució que se suma a les retallades que el centre porta patint des del 2010. La principal preocupació dels professionals és que les llistes d'espera continuïn augmentant i que la qualitat assistencial torni a veure's afectada. Ara, també caldrà esperar com serà l'estiu a Can Ruti on s'espera el tancament de plantes, llits, consultes i quiròfans.

Ho hem trobat al carrer Un lector del Tot, en Gaietà G r a n é, e n s e nv i a aq u e s t a fotografia. Com podeu comprovar, mig carril bici del passeig marítim de Badalona ha sigut envaït per la vegetació que el separa de la zona de passeig de vianants, la qual cosa dificulta (i

comporta cert perill) el pas de dues bicicletes que circulin en sentits contraris. El tram correspon al barri de Canyadó, davant la barca Maria. Metres més enllà, el mateix carril queda literalment “envaït” per una caseta de socorrisme de la platja.

Horrible la playa de #Badalona, cerca del puerto. Todo piedras, agua sucia y arena llena de polvo. Fatal. @manelmorillo

He vist la bandera gai a la plaça la vila #Badalona no teníem un govern de dretes? #pp @xavireca

Inaudito el #Ayuntamiento de #Badalona retira una jardinera en Verge de la Salut porque "no tienen dinero para regarla" @Tonymorsan

Caminar per el carrer de Mar és un esport de risc, avui un xavalet amb monopatí ha atropellat a un home gran! #Badalona @Kitus7

A aquesta hora, fa angúnia banyar-se de la quantitat de deixalles flotants q hi ha. #Badalona @PlatgesBadalona @txell79 22 |

Opinio-22.indd 1

02/07/2013 14:17:05


TVB_1590.indd 1

02/07/2013 12:18:34


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

L’educació i els seus adversaris Josep Xurigué

Badalona és una ciutat educadora. Ho ha volgut la societat. Ho han volgut els homes i dones que l'han treballada, viscuda, pensada, l'han feta ser la gran ciutat que som. Una ciutat feta des de la solidaritat, la convivència i el treball. Avui més de 28.000 alumnes, entitats i institucions li mantenen el pols. L'escola és una part fonamental de la ciutat educadora. Sense educació no hi ha societat. El diner mana com mai ho ha fet abans. Més desbocat que mai. Des de l'educació cal tornar a reivindicar societat, valors i respecte. Reivindicar i contribuir a extreure de cada infant una persona lliure, plena i feliç. A Badalona, hi ha un PP que va guanyar les eleccions atacant els gitanos romanesos. No parlava de reforçar precisament

l'escola. Potser al final a un nen de 3 anys li'n demanaran estarne empadronat 5 per poder-hi anar. No creuen en l’escola, la consideren un lloc només per instruir i per fabricar futurs productors. Potser des d’aquests valors s’entén la pressumpta corrupció contra vostè i un servidor, de Bárcenas, de Blesa, de Rato, de Camps, de Fabra, de CorreaGürtel, de Matas, de Sepúlveda, i no continuo perquè vull dir més coses i esgotaria l'espai. Per cert, el seu ministre d'educació divideix l'escola, els territoris i la comunitat educativa. Això no és educació. Pensa vostè de veritat que a aquestes persones que he citat els interessa gaire l'escola dels seus fills i filles? Per evitar aquests comportaments, necessitem una escola que estimi. I estimar l'escola.

Mestres, grans professionals, els tenim. Necessitem recursos per pagar-los millor i tornar a dotar l'escola dels recursos. És immoral escatimar en beques de menjador com es fa a Badalona i destinar els recursos a castells de focs per entretenir-nos del drama i la crua realitat que vivim. A Badalona, fins ara, l'Ajuntament s'havia bolcat en l'escola. I tenim AMPES, esport escolar i societat compromesa. Ara estan més per l'austeritat de manera extremista com diu Antón Costas. Austeritat per a vostè i per a mi, és clar. Necessitem escola i ciutat educadora que ens alliberi. Necessitem alliberar-nos, pacíficament i democràtica, de les polítiques i dels governs que ens enganyen seguint els dictats del diner, sense comptar amb les nostres necessitats.

W,ĂĚĂůŽŶĂŝŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞůΖĚŝĮĐŝdƌŽŝĂ PAH Badalona

El dijous 20 de juny la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Badalona, amb l'ajut de l'Associació 500x20, i altres entitats de Badalona (15M, l'Àgora Ciutadana de Badalona...) varem alliberar un bloc de pisos propietat del BBVA, situat al carrer Isaac Peral núm. 21 , que portava més de 4 anys deshabitat. Hem allotjat a 5 famílies que per

diferents situacions estaven desnonades i ara intentarem negociar amb el banc per tal de que els hi deixin viure amb un lloguer social, adaptat a les seves rendes. En aquests moments existeixen més de 9000 Badalonins que no perceben cap, sou, cap ajuda.. i queprobablementtenen problemes d'habitatge.. L'ajuntament anuncia moltes solucions, però a l'hora de la veritat L'Alcalde no fa absolu-

tament res. Així que ens hem vist obligats a buscar solucions alternatives per algunes aquestes famílies. Aquesta c ar t a la escrivim bàsicament per agrair a tots els veïns i veïnes que ens han ajudat solidàriament , que han portat menjar, beguda, cadires.. que ens han ajudat amb el eu cotxe a moure els mobles, que han fet "guàrdia" per si hi havia cap problema... Gràcies de tot cor!!!

CARTES DELS LECTORS Vols comunicar quelcom? Escriu-nos i ho publicarem a la secció Cartes dels Lectors badalona@eltotdigital.com 24 |

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 2

01/07/2013 10:25:08


#totbadalona

Imatge de la setmana: @mertin15 mertin15

TĂ­tol: Operacion bikini III #vscocam #beach #instamood #statigram #surf #sunset #gang_family #bw #totbadalona

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada.

Els texts d'aquesta secciĂł: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT  en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t -FT DBSUFT SFCVEFT WĂ&#x201C;B XFC OP necessĂ riament seran publicades a la revista, per ser aixĂ­ hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN  EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no ĂŠs fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, aixĂ­ com de resumir-les quan ho consideri oportĂş, o eliminar part del text si ĂŠs considera que vulnerin el segĂźent punt de la normativa. t/PĂ?TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

Concurso

RA CI NExL A K

ÂżTe

xLAK ARA apetece ver

el Ăşltimo es

treno en los

gic Badalon Megacine MĂ

sorteo de 1 entrad a

ine de megac idos en la la estrella rec Encuentrae los anuncios apa de la en uno d nvĂ­anos el nombre aparece, el revista. E anunciante donde s y datos de empresa e revista, tus dato lectrĂłnico nĂşmero d a nuestro correo e. l.com contacto eltotdigita badalona@

a?

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ&#x2039;DPSSFTQPOEĂ&#x2019;ODJBOJ TBUFOESĂ&#x2039;WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia

InformaciĂłn sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier pelĂ­cula en los cines Megacine MĂ gic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrĂĄs ver cualquier pelĂ­cula en cualquier sesiĂłn de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1589: Gorka Salazar Puente, Sandra MaĂąer Pozo, Carlos DĂ­az Fuentes

ÂżCĂłmo participar?

badalona@eltotdigital

.com

| 25

Lectors-24(OroTeam)-25.indd 3

01/07/2013 10:25:14


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

El terror arriba a Badalona amb el Crypstshow &ĞƐƟǀĂů

Aquest dimecres, amb la inauguració oficial, ha començat una nova edició del Festival de cinema de terror de Badalona. Les sessions, o activitats, c o m e n ç ar a n a l e s 17h, a l Teatre d el Cír c o l. L’e d i c i ó d’aquest 2013 arriba carregada de novetats, com taules rodones o presentacions oficials de pel·lícules d’aquest gènere. Enguany, el Festival ha batut el rècord de participació amb més de 300 curtmetratges, dels quals només 67 optaran al VII Premi

Sierra Circular. Uns films que destaquen per l’augment de qualitat i que es podran veure repartides en un total de 12 hores de projeccions. Destaquen dins de la secció ofi c ial, c ur ts c om ara The captured bird produïda per Guillermo del Toro o la belga Death of a Shadow, nominada als Oscar d’aquest any, sense oblidar produccions de l’estat espanyol com ara Tin & Tina o Horizonte. C o m a c o n v i d a t d ’ h o n o r, aquest 2013 el Cr yptshow

comptarà amb la presència d e Jac k Taylor, que rebrà el premi honorífic per a una trajectòria dedicada al cinema de terror i sèrie B. Taylor ha treballat amb grans direc tors com ara Milos Forman, Roman Polanski, Amando de Ossorio… L’ a c t o r p a r t i c i p a r à a l Cr ypsthow diumenge per c lourà el Festival. Par tic ipant a pel·lícules com ara La Noche de los Brujos, Conan, el bárbaro o La orgía nocturna de los vampiros.

ůDŽŶĞƐƟƌĚĞ^ĂŶƚ:ĞƌŽŶŝĚĞůĂDƵƌƚƌĂĂĐƵůůĚŝƐƐĂďƚĞ ƵŶĂǀĞƚůůĂĚĂĞĐŽͲƉŽğƟĐĂƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂƟǀĂĐŽŶƚƌĂůĂDd El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra acollirà aquest d i s s a bte, 6 d e juli o l a l e s 19. 0 0 h o r e s u n a ve t l l a d a e c o - p o èti c a reivind i c at iva

organitzada per entitats de B ad a l o n a i S a nt a C o l o m a de Gramenet. Sota el títol de 'POE-MAT, eco-poemes contra l'alta tensió', par ti-

TANGO OUTLET

REBAIXES Canonge Baranera, 45 Badalona

ciparan Àngel Pla, Beatríz Patraca, Coloma Lleal, David Caño, Joan de la Vega, Joan Soler i Amigó, Joan Vinuesa, Jordi Cer vera, Jordi Valls, Lilo 927, Lluís Calvo, Marçal Font, Odile Arqué, Paco Fanés, Payaso Manchego, Pedro Luis Cano, Primitiva Rever ter, Ricard Mirabete, Roser Caño Valls i Valen tí Soler. A l'activitat també intervindran Santi Tornero de la Plataforma de Defensa de la Serralada de Marina i Can Zam, Ricard Vidal de Conreu Sereny i Francesc Alfambra de lAssociació Els Verds de Badalona. Per par ticipar el cost del tiquet és de 7 euros per persona.

26 |

1590.pag.26.27.indd 2

02/07/2013 16:09:43


>ĂZŽƚůůĂŶĂũĂƚĠůĞƐďĂŶĚĞƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚĞů ysŽŶĐƵƌƐĚĞDƷƐŝĐĂĚĞĂĚĂůŽŶĂ De les 190 bandes que s'han presentat al concurs, el jurat ha seleccionat un total de tretze bandes que optaran a tres premis per tres categories de participació. Com a Millor banda de Catalunya, e l f i n a l i s te s s ó n; S o n s o f Meteora, The Pink Elephants i Relamido's. Com a 'Millor banda de Badalona': Gain; Ronin; Stuntfox i Nadasuit; I Com a 'Millor banda en Català': Mandanga, NUC i Banda Bandarra. El divendres 27 de setembre tindrà lloc la final per a les bandes de Badalona i el dia 28 per les de Catalunya i bandes en Català. Els premis per les tres categories són; per a la Millor banda de Catalunya, premi de 3 0 0 0,0 0 € a bescanviar per instruments Yamaha a se Di

ño

grá

t Els badalonins Stuntfox és una de les bandes finalistes del XV Concurs de Música de Badalona

al tenda de Musical 3; Millor banda de Badalona, premi de 1000,00€ més actuació en les festes de Maig 2014 de Badalona i Millor banda

en Català, premi de 1000,00€ i actuació a la festa Trencant SETGES que organitza Òmnium, a la platja dels Pescadors, Badalona.

fico

INFORMES MÈDICS PER A PERMISOS DE CONDUIR

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

c/. Alfons XII, 17 entl. 1a. 08912 BADALONA Tel./Fax 93 399 19 18

NO CAL FOTO!!! OBTENCIONS 50 €

De dilluns a divendres PERMISOS D'ARMES de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dijous i divendres de 11 a 13h. SEGURETAT PRIVADA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS - GRUISTA

Plaça Trafalgar, 15 baixos - Llefià BADALONA Tel. 93 460 08 35 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h MATÍ: dilluns i dimecres de 11 a 13h.

627 18 18 30 info@singulars.es

TRAMITACIÓ ONLINE A TRÀNSIT GRATUÏTAMENT

CERTIFICATS ORDINARIS NÀUTICA SUBMARINISME ESPORTS - CICLISME SERVEI DE FISIOTERÀPIA

www.badaweb.com/diagnostic

DES DE 1984 AL SEU SERVEI | 27

1590.pag.26.27.indd 3

02/07/2013 16:09:49


agenda badalona

'ƌĂŶ&ĞƐƚĂĚĞůWƌŽŐƌĠƐŝ ŝŶĞŵĂĂůĂĨƌĞƐĐĂ WĞƉsĞŶƚƵƌĂ D>W>ͻ>1h>͞>/EsEͳ

Dijous 4

ACTIVITATS A PARTIR DE LES 18H, a la plaça dels Països Catalans.

&ĞƐƟǀĂů ƌLJƉƐƚŚŽǁ&ĞƐƟǀĂů

y/sZƵŐďLJĂĚĂůŽŶĂ

FESTIVAL DE CINEMA DE TEͳ RROR. Fins el 7 de juliol al Círcol i a diversos espais de la ciutat

>Ă'ƵŝŶŐƵĞƚĂ ĚĞůĂžďŝůĂ

A LA MORERA. Fins el 15 de juliol, els vespres de 19h a 23h i els divendres fins a les 24:30h.

Divendres 5 ŽƟŐƵĞƐĂůĐĂƌƌĞƌ

AL PASSEIG DE LA SALUT, durant tot el dia.

͞dĂƉĂƐΘDŝĚŶŝŐŚƚ ĂƚŚ͟

SEGONA EDICIÓ DEL “TAPAS & MIDNIGHT BATH” de Badalona, a la platja dels Pescadors amb degustacions i activitats.

EŝƚƐĚΖƐƟƵ

A LA PLATJA DAVANT EL PONT DEL PETROLI. Amb activitats festives a partir de les 13h

Diumenge 7 ͞dĂƉĂƐΘDŝĚŶŝŐŚƚ ĂƚŚ͟

SEGONA EDICIÓ DEL “TAPAS & MIDNIGHT BATH” de Badalona, a la platja dels Pescadors amb degustacions i activitats.

:ĂƌĚşĚĞůĞƐ ƉĂƉĂůůŽŶĞƐ

ŽƟŐƵĞƐĂůĐĂƌƌĞƌ

AL PASSEIG DE LA SALUT, durant tot el dia.

sŝĚĞƐWĂƌĂůĞůͻůĞƐ

ONZENA EDICIÓ DEL VIDES WZ>>ͻ>^ al Espai Betúlia, a les 20h.

Diumenge 7

ĂƐĂůĚΖƐƟƵ

^ĂƌĚĂŶĞƐĂůĂĨƌĞƐĐĂ

DEL MUSEU DE BADALONA, durant el mes de juliol.

> hZ^d  ddZ ͳ d/ LUJIU E MOR, a les 19h, a la Sala Albéniz.

SARDANES A LA FRESCA A TIANA,amb la Cobla Marinada a les 21:30h al parc de l'Antic Camp de Futbol.

ŝŶĞŵĂ ĂůĂĨƌĞƐĐĂ

Dissabte 6

47È ANIVERSARI. A partir de les 18h, a la Rambla, amb activitats i música.

tiana

Dimecres 10

A LA DONZELLA. “Mar i Cel” de Dagoll Dagom, a les 21:45h Organitza: Òmnium Badalona.

ŝĂĚĂĚΖƐƉĂŶŝŶ

A LES 12H, gran festa de l'escuma al parc d'Argelers.

Dilluns 8

,ĂǀĂŶĞƌĞƐ

SEGONA EDICIÓ DEL “TAPAS & MIDNIGHT BATH” de Badalona, a la platja dels Pescadors amb degustacions i activitats.

&ĞƐƚĞƐĚĞůďĂƌƌŝ ĚĞĂŶŝƵƌĂŶĂ

&ŝŶĂůĚĞƵƌƐ

Dimecres 10

͞dĂƉĂƐΘDŝĚŶŝŐŚƚ ĂƚŚ͟

Diumenge 7

SEGUIMENT DEL JARDÍ DE LES PAPALLONES i observació d'insectes, a les 11h, al Parc de Ca l'Arnús.

A LA TERRASSA DEL MUSEU DE BADALONA, a les 21:30h, al Museu. Cal inscripció prèvia

AL FRONT MARÍTIM, a les 22h al Port de Badalona.

CIÓN DE HUGO”, a les 22h, al Parc del Turonet.

montgat Divendres 5 ŽŶĐĞƌƚ

CONCERT DE MÚSICA DE COBLA, amb la Flama dels Farners, a les 21h, al Parc del Turonet.

Dissabte 6 &ĞƐƚĞƐĚĞůďĂƌƌŝ ĚĞĂŶŝƵƌĂŶĂ

Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Soledat, 20 1r 3a 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

FESTA INFANTIL A LES 18H AL PARC D'ARGELERS, botifarrada i ball, a partir de les 20h.

28 |

1590.pag.28.29.indd 2

02/07/2013 17:15:27


Vols practicar el català fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? Només cal 1 hora a la setmana

T’hi animes? 93 398 46 30

vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

Segueix-nos a:

CNL de Badalona i Sant Adrià

Troba més activitats a:

eltotdigital.com Agenda Oberta

se Di

ño

grá

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es | 29

1590.pag.28.29.indd 3

02/07/2013 17:15:35


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 5 de juliol al 11 de juliol del 2013 07.07.13 Film

Pase 1

Pase 2

Pase 3

Pase 4

Matinal

LOS HIJOS DE MEDIA NOCHE ( CAT )

16:20

19:15

22:00

11:45

LA MEJOR OFERTA

16:30

19:30

22:00

12:00

EL HOMBRE DE ACERO

16:15

19:10

22:00

11:45

06.07.13 Golfa 0:25

JUEVES 11-07-2013 EL HOMBRE DE ACERO ( 4,50 € )

16:15

AFTER EARTH

16:00

MONSTERS UNIVERSITY

17:00

19:10 18:10

22:00

20:20

22:30

19:15

22:00

CROODS

12:25

0:35 0:10

12:15

GRU 2

16:15

STAR TRECK: EN LA OSCURIDAD

16:25

GRU 2 3D

16:00

18:15

20:15

22:15

12:15

0:15

19:30

22:00

12:00

0:30

20:00

22:30

18:00

STAR TRECK : EN LA OSCURIDAD 3D

12:30

JUEVES 11-07-2013 GRU 2 3D

16:00

18:00

OPERA: EL MURCIELAGO

20:30

EL HOMBRE DE ACERO

18:00

RESACON 3

16:10

23:00 20:45

12:15

JUEVES 11-07-2013 EL HOMBRE DE ACERO ( 4,50 € )

18:00

RESACON 3 ( 4,50 € )

16:10

GRU 2 ( CAT )

17:30

MONSTERS UNIVERSITY

16:00

LOS BECARIOS

16:30

20:45 18:10

19:30

22:00

12:20

20:20

22:30

12:25

0:30

19:30

22:00

12:10

0:15

12:00

0:30

JUEVES 11-07-2013 LOS CROODS ( 4,50 € )

16:00

17:45

LOS BECARIOS FAST & FURIOUS 6

19:30

22:00

16:30

19:30

22:00

16:30

19:30

22:00

JUEVES 11-07-2013 FAST & FURIOUS 6 ( 4,50 € )

PORTADA

música

ESTRENOS

EVENTOS

Per Gina de Tera

Tom Odell Long way down

Mavis Staples One true vine

Long way down es título del One true vine es un disco álbum debut del cantante, de Mavis Staples, para el compositor y pianista britáque vuelve a contar en las nico Tom Odell. Con máxima labores de producción con expectación tras llevarse Jeff Tweedy (Wilco), quien el Brit Award 2013, en la además toca casi todos los categoría de elección de la instrumentos junto a su hijo, crítica; el primer ar tista masculino que lo Spencer. Grabado en el estudio Loft de Wilco, consigue. en Chicago

llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

Per Saltamartí Llibres

EL VELL REI A L’EXILI Geiger Arno EDICIONS PROA

L’ESSÈNCIA DE LA CUINA CATALANA Jaume Fàbrega COMANEGRA

L’August ha viscut sempre al mateix En aquest llibre, Jaume Fàbrega, un dels poblet austríac de províncies. És un crítics gastronòmics més importants dels home taciturn, pràcticament un desterritoris de llengua catalana, ens ofereix, conegut per als seus fills. Des que no tan sols les receptes que conformen té alzheimer, se sent desplaçat i a el corpus bàsic de la cuina catalana, sinó tothora demana de tornar a casa. també les seves histories, les seves anècdotes i el que "Vull tornar a casa", reclama insis- n’han dit els principals autors de la nostra literatura.Teniu, tent, com un vell rei a l’exili. doncs, a les vostres mans l’essència de la nostra cuina.

Els més venuts 1

L'estiu que comença Sílvia Soler

Llista facilitada per Saltamartí Llibres 2

La veritat sobre el cas Harry Quebert, Joël Dicker

3

Plans de futur Màrius Serra

30 |

1590.pag.30.indd 1

02/07/2013 11:11:05


1590.pag.31 - 34.indd 1

02/07/2013 15:50:22


1590.pag.31 - 34.indd 1

02/07/2013 15:51:56


1590.pag.31 - 34.indd 2

02/07/2013 15:54:06


1590.pag.31 - 34.indd 2

02/07/2013 15:58:39


DinĂ mica i viva Inspirada en les matemĂ tiques, La taula D* ĂŠs un trencaclosques 3d en ple funcionament que es transforma. La forma de cub es pot transformar en un triangle. D * pot ser perfectament la peça central d'una habitaciĂł o integrar-se perfectament al llarg d'una paret o a la cantonada d'una habitaciĂł. El seu disseny flexible aconsegueix que la taula D* sâ&#x20AC;&#x2122;adapti i complementi qualsevol espai, mentre que les seves lĂ­nies netes fan dâ&#x20AC;&#x2122;ella una addiciĂł elegant a qualsevol disseny. Les seves funcions es despleguen literalment en obrir la taula. Gran com una caixa d' emmagatzematge quan tĂŠ la seva forma quadrada original, D* pot amagar tot el que necessitis dins del seu emmagatzematge incorporat. Cada part de la Taula D* tĂŠ una funcionalitat Ăşnica. PINTOR PROFESIONAL ECONĂ&#x201C;MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

ELECTROMARTI, S.L. - Anul.laciĂł de fosses i males olors - Desembussos mbussos

mociĂł

- ReparaciĂł i millora del clavegueram - Buidatge de pous

Pro pte del 5% atura

m fac desco a la sevca s. n o i . % o n di c 0 r f er t e s a 1 o t l s un C o n s u l e a al t r e No ac u

m ul a b

URGĂ&#x2C6;NCIES 24 h.

608 49 09 81 C/. ProgrĂŠs 238-240 - 08918 BADALONA

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ&#x2DC;OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ&#x2DC;OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ&#x2DC;MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ&#x201C;BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 35

1590.pag.35.36.37.indd 3

02/07/2013 13:56:58


Pintura contra els insectes Hi ha algunes pintures e s p e c i a l s p er r e p e l·l ir e l s insectes. Aquestes pintures c o n te n e n u n e s p ar tíc u l e s insecticides contra mosquits, mosques, formigues o paneroles, i funcionen per contacte, però no són tòxiques ni perjudicials per a les persones ni per als animals domèstics. És possible trobar-les amb color o incolores. Algunes són monocapa, i es poden aplicar tant a l’interior com a l’exterior de casa. En aplic ar-les és possible que facin olor d’insecticida, però desapareix quan marxa l ’o l o r d e p i n t u r a o q u a n aquesta s’asseca. Algunes poden durar diversos anys, tot depèn de les seves característiques, però, en general, cal renovar la seva aplicació regularment. En cas contrari, seran menys efectives contra insectes, fongs i

EL MANETES

àcars de mida microscòpica però que habiten en parets i sostres. A l’hora d’aplicarles s’ha de tenir l’habitació ben ventilada, no s’han de pintar superfícies sobre les quals s’hagin de manipular aliments i convé deixar passar almenys 12 hores abans de

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAÑERA POR PLATO DE DUXA 550€ PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

tornar a entrar a l’estança. És important seguir sempre les instruccions del fabricant que apareixen en l’etiqueta de l’envàs i comprovar que aquests productes compleixin amb la Directiva Europea de Biocides per no perjudicar la salut de les persones.

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

info@bbsbadalona.com 36 |

1590.pag.35.36.37.indd 4

02/07/2013 13:57:01


Omplir el balcó de plantes El balcó és un lloc funcional que a part de poder aprofitarse per tenir plantes i flors, es pot decorar al vostre gust. Aconseguir-ho no és difícil, només cal tenir en compte algunes qüestions:La disponibilitat d’espai condicionarà la disposició de les plantes. Si hi ha poc espai es poden fer servir mètodes alternatius com testos penjants, testos enganxats a les parets o gelosies. Si la terrassa disposa d’un tancament envidrat, això us condicionarà a l’hora d’escollir les espècies que vulgueu conrear. Per exemple, us serà més fàcil mantenir espècies d’origen tropical, ja que estaran més protegides del fred. Abans d ’omplir la terrassa de plantes cal tenir en compte el reg. Moltes terrasses no disposen d’una aixeta ni de desguàs, això fa més incòmode el fet de regar i és

necessari col·locar plats sota els testos per recollir l’excés d’aigua. Però es pot evitar escollint espècies resistents a la manca d’aigua.A l’hora d’adquirir una planta sempre és aconsellable que pregunteu per les cures específiques i que doneu una breu descripció de com és la vostra terrassa quant a exposició, clima, etc.Tingueu en compte que les plantes enfiladisses aviat ho envaeixen tot, per la qual cosa s’han de podar amb regularitat.

PROMOCIÓN DESCUENTO 10% con este anuncio

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT Altres Serveis:$POUSPMTEh"DDÏTt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

CALIDAD Y SERVICIO Avda. Cerdanya, nave 31 Polígono Ind. Pomar Teléfono: 93 497 00 37 (6 líneas) - e.mail: bymo@bombaprinze.com 08915 BADALONA | 37

1590.pag.35.36.37.indd 5

02/07/2013 13:57:06


DEL RIO.indd 1

01/07/2013 13:23:39


DEL RIO.indd 2

01/07/2013 13:23:42


Legal Más agilidad para desahuciar ante el impago del inquilino Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

La nueva ley de arrendamiento (que analizábamos en el número anterior) agiliza los plazos y procedimientos judiciales para recuperar una vivienda arrendada en caso de impago. Es lo que comúnmente se conoce como “desahucio exprés”.

“Se reduce al mínimo la intervención judicial, agilizando un proceso que antes duraba meses” Con la reforma sólo se requiere que el inquilino acumule un mes de impago para que el propietario esté legitimado para rescindir el contrato de arrendamiento e iniciar el proceso de desalojo. Cuando un inquilino deje de pagar la renta u otras cantidades que se deben en función de lo acordado por las partes

el propietario podrá recuperar el inmueble en diez días a contar desde el momento en que acuda al juzgado a interponer denuncia, siempre que los inquilinos no paguen lo debido o no presenten alegaciones ante el juez. Así, en caso de pasividad total por parte del inquilino el juez dictará, sin más trámites que medien, resolución declarando la terminación inmediata del contrato. Dando posibilidad, de este modo, a practicar el

desahucio del arrendatario. Con esta reforma se reduce al mínimo la intervención judicial en estos procesos, que ahora terminan con auto del juez, no con el decreto del secretario judicial. Se termina así con un proceso lento que podría durar meses, pues era necesario presentar demanda en el juzgado y esperar que éste otorgara una sentencia en la que se declaraba el impago de la renta y daba vía libre para ejecutar el lanzamiento del inquilino.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 40

1590.pag.4000.indd 1

02/07/2013 17:33:23


Audi Q3 El Q3 està disponible amb tracció davantera o tracció total. El fet de decantar-se per l’una o per l’altra dependrà de l’ús habitual. Evidentment, si el cotxe ha de circular freqüentment per vies complicades o per zones on la neu és més o menys habitual, la tracció total serà l’opció més indicada. Es tracta d’un vehicle de cinc places, tot i que és amb quatre ocupants quan s’aconsegueix la màxima comoditat. L’estètica de l’Audi Q3 és un dels punts forts del cotxe. L’exterior és elegant, amb classe i amb uns trets esportius que no deixen indiferent el seu pas. A l’interior, la qualitat és imperant, amb tres nivells d’equipament: Advance, Ambiente i Ambition. L’equipament és complet, amb opcions àmplies. Fins i tot, la

possibilitat de comptar amb sintonitzador de televisió.La instrumentació del vehicle és completa i vistosa i l’interior de l’habitacle compta amb mútiples espais portaobjectes per tenir-ho tot desat. Destaca el compartiment inferior dels seients. El maleter és ampli, amb un volum de 460 litres. En benzina les opcions són el 2.0 TFSi de 170 cavalls i el 2.0 TFSi de

211 cavalls. En dièsel, el vehicle compta amb el 2.0 TDi de 140 i de 177 cavalls. L’Audi Q3 destaca per l’ampli equipament de sèrie en opció. D’entre les possibilitats, cal parlar del sistema d’alerta per canvi involuntari del carril, la detecció d’objectes en angle mort, la il·luminació adaptativa, el reconeixement dels senyals de trànsit i el d’assistent a l’estacionament

| 41

1590.pag.41.indd 1

02/07/2013 16:27:43


1590.pag.42.43_CONT.indd 2

01/07/2013 12:18:16


1590.pag.42.43_CONT.indd 3

01/07/2013 12:18:19


ůƐĞĨĞĐƚĞƐƚĞƌĂƉğƵƟĐƐĚĞůƐĐŽŶƚĞƐ͕ƌŽŶĚĂůůĞƐŝŵŝƚĞƐ

montseherrera.com

Tots hem crescut envoltats de contes, rondalles, mites i

meravelloses històries, ja sigui perquè ens ho explicaven a l'hora de dormir, perquè els llegíem en els llibres o perquè

e l s v i víe m a t r avé s d 'u n a pel·lícula… Aquests ens han fet aprendre i somiar en múltiples ocasions. Ara d'adults seguim

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

U R 24 GE H NC O R IA A S S

EŽǀĂĚĞŶƚE CENTRO DENTAL E IMPLANTOLÓGICO PACK ANTICRISIS 2013 Primera visita + revisión GRATIS

Empaste 25€ Implante Dental 450€ Endodoncia 70 € Blanqueamiento 99 €

Ortodoncia 50% de descuento Higiene dental 25 € + OBSEQUIO SET LIMPIEZA Novadent BDN | Centro Dental e Implantológico Francesc Layret, 19-23, 1º 2ª - 08911 Badalona (junto ayuntamiento) www.novadentbdn.es

931 653 003

LINEAS BUS 1,2,4, B17, B25 B27, B29, B30, B31 METRO Linea 2 Pompeu Fabra

44 |

1590.pag.44.45.indd 2

01/07/2013 11:38:10


enganxats a aquestes meravelloses històries, per què? Són molts els estudis realitzats sobre aquest tema, de per què són tan apreciats aquests relats, ja siguin reals, inventats, ficció o pura fantasia… és igual. La paraula conte prové del terme llatí “compútus”, que significa “explica”. La definició de conte seria: una narració breu real o fictícia, inspirada o no en anteriors escrits o llegendes, la trama de les quals és protagonitzada per un grup reduït de personatges, on no poden faltar: princeses, prínceps, bruixotes, (en qualsevol de les seves combinacions, la víctima, l'heroi o salvador i el dolent, dolentíssim), una altra característica és que tenen un argument relativament senzill i fàc il d'entendre. L' ú n i c a d i f e r è n c i a q u e h i ha amb els mites, del grec m y t h o s “ c o n t e ”, é s q u e aquests reflecteixen un relat curt de fets meravellosos els protagonistes dels quals són personatges sobrenaturals o extraordinaris. Les rondalles són composicions breus literàries en les quals els personatges gairebé sempre són animals o objectes, que presenten caracterísMªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

tiques humanes. Aquestes històries conclouen amb un ensenyament o moralitat de caràcter instructiu. El seu objectiu és despertar una reacció emocional impactant en el lector. Si ens centrem en la seva aportació terapèutica, podem apreciar que ens són molt útils per tenir una presa de consciència, per pensar, per obrir l'espai de mira, ens ensenyen a enfocar… moltes vegades ens donen solucions, unes altres en canvi ens donen alternatives. El realment apassionant és q u e c ad a p er s o n a ve u e n aquestes històries, moralitats diferents, aquest és el seu gran atractiu, cadascun interpreta, veu el que en aquest moment necessita. Aquesta és realment la part terapèutica. En fi gràcies a tots els que es dediquen a recopilar, invent ar i crear noves històries. Perquè després diguin que els contes són coses de nens. Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

NOCTURN ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 45

1590.pag.44.45.indd 3

01/07/2013 11:38:16


horòscops La cosa estĂ enfocada a la fe i n a a l l l ar g dâ&#x20AC;&#x2122;aquests dies, però no pinta malament del tot, encara que haureu de fer coses que no us agraden i us sentireu obligats a deixar les vostres opinions a una banda i fer el que us diuen, no us ho agafeu massa a pit, ĂŠs el que sol passar a la feina, paciència. Sobretot no us desespereu en veure que no podeu fer gaire res del que voleu, sĂłn coses que passen i no cal patir.

CRANC (22/6 al 21/7) A vosaltres us aniria perfecte viatjar, sor tir de la rutina i trencar amb lâ&#x20AC;&#x2122;anar fent de cada dia, si no podeu anar de viatge, podeu fer el que en diuen somiar truites, o somiar despert, sempre i quan no tingueu una feina de risc, que si us feu mal no mâ&#x20AC;&#x2122;ho perdonaria. Fet això tambĂŠ us haig de comentar el fet que estareu molt mĂŠs bĂŠ fĂ­sicament, us enfortiu per moments i us ĂŠs molt necessari per anar fent.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8)

Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4)

Us esperen uns dies fantĂ stics, sobretot en el camp de la parella, si podeu feu ser vir els vostres encants per demostrar el que porteu a dins, no cal ser exagerat, senzillament cal mostrar-se amb transparència i sinceritat a lâ&#x20AC;&#x2122;hora de parlar de sentiments. Necessiteu que us estimin i ĂŠs molt provable que ho pugueu captar molt rĂ pid amb la gent que us envolta el dia a dia, aprofiteu-ho per estar contents.

BESSONS (22/5 al 21/6) Per vosaltres serĂ especial el fet que estareu molt romĂ ntics, sentireu bones vibracions en tothom i buscareu el sistema per fecte per trobar el benestar dels demĂŠs, cosa que us farĂ  transmetre una pau i un bon rotllo envejable però amb instint de compartir. Per tant seran dies de tips de riure, de sorpreses divertides i dâ&#x20AC;&#x2122;afecte entre tots. Que maco seria que això fos cada dia, viurĂ­em millor.

Hi ha un instint de crispaciĂł molt important, no tindreu paciència per ben res i tot sâ&#x20AC;&#x2122;ha de dir, ĂŠs millor que no us toquin massa la moral perquè no esteu de punyetes. En lâ&#x20AC;&#x2122;ambient familiar tambĂŠ hi rondarĂ la tensiĂł i serĂ  difĂ­cil mantenir una conversa en vosaltres si no es pas que no parla ningĂş mĂŠs que vosaltres. Si us haig dâ&#x20AC;&#x2122;aconsellar alguna cosa, us diria que aneu a passar algun dia a la platja

VERGE (24/8 al 23/9) Necessiteu parlar de coses que us passen, i ĂŠs molt fĂ cil que ho acabeu fent al llarg dâ&#x20AC;&#x2122;aquests dies, just amb persones que no us pensĂ veu que us escoltarien, parlareu molt de coses profundes que us afecten de manera especial i les persones o persona en qui confieu serĂ  bastant noble, i podreu confiar USBORVJMtMBNFOU 'FV coses per divertir-vos que us convĂŠ molt, sortir i desfogar-vos.

BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Estareu molt xerraires i tindreu moltes ganes dâ&#x20AC;&#x2122;expressar el que sentiu a cada moment, no us talleu que ja us fa falta estar oberts i expressarvos, o sigui que la cosa va força bĂŠ en aquest sentit. Ara bĂŠ haurĂ­eu de plantejar-vos què penseu fer amb els dies de festa que vindran aviat, les vacances, ja que aquest tema el porteu una mica fora de control i això no ĂŠs bo, sempre sâ&#x20AC;&#x2122;ha de planificar una mica abans.

A vosaltres us afecten molt aquests dies en el sentit que tindreu una mica de mal geni, cosa que potser no ĂŠs massa corrent en vosaltres però que per circumstĂ ncies astrològiques perdeu la paciència i això fa que per no res salteu i contesteu dâ&#x20AC;&#x2122;una manera directa i contundent. Sort que ĂŠs una cosa passatgera ja que si no la cosa seria de molt mal fer. Per cert estareu molt bĂŠ a la feina.

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Tot i que els altres nomĂŠs faran que estroncar-vos les coses no heu de patir ni donarlos hi les culpes de tot, al cap i a la fi grĂ cies a que us tallin alguna cosa que volĂ­eu us estalviareu un grapat de maldecaps relacionats amb el fet que no tot el que teniu en ment per fer ĂŠs adequat sempre i per mitjĂ  de les crĂ­tiques us en escapareu dâ&#x20AC;&#x2122;alguna de grossa. Doncs ja ho sabeu a fer cas als demĂŠs, escolteulos.

Passareu una etapa de dies amb molts somnis al cap i amb moltes idees que en algun moment poden semblar incoherents però en realitat són bones i tenen la seva lògica. No deixeu de pensar coses per fer ja que podeu trobar solucions a coses que us afecten de manera important. Per altre banda hi haurà una relació un tant estranya amb la figura del pare, no us preocupeu ja es calmarà tot en poc temps.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Aneu en compta amb els diners, se us escaparan de les mans sense voler i quan us en adoneu ja serĂ una mica tard per recuperar-los, tot ĂŠs qĂźestiĂł de pensar abans dâ&#x20AC;&#x2122;actuar, o mĂŠs ben dit de comprar, que de vegades comprem coses ben inĂştils, o senzillament que no ens fan cap falta. Per altre banda us demano que doneu mĂŠs suport a la famĂ­lia, tots estant força bĂŠ però necessiten la vostre companyia.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Pr e p a r e u - vo s per sentir de tot, semblareu un confessionari, la gent us vindrĂ a demanar consell sobre qualsevol tema, la gran sort ĂŠs que dins la part complexa dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta història hi ha una part amagada que seria la facilitat que tindreu per tallar el rotllo a qui no us ve bĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;escoltar. Per altra banda en el camp de la feina sembla que les coses tendeixen a millorar, si mĂŠs no hi estareu molt mĂŠs tranquils.

46 |

1590.pag.46.47.indd 2

01/07/2013 12:38:46


Mirant al cel...

La méteo de la setmana: del 24 al 30 de juny Meteorologia Oriol Rodríguez

Les temperatures s’han mantingut a ratlla al llarg d’aquests 7 dies, amb mínimes fresques (especialment la nit de Sant Joan, quan varen ser inferiors als 15ºC a la Serralada de Marina) i màximes que arran de platja no han arribat a superar els 23ºC, malgrat que cap a Tiana i a zones d’interior de Badalona com Canyet, Bufalà o Montigalà, lluny dels efectes de la marinada, el termòmetre s’ha arribat a enfilar fins als 25ºC. De precipitacions no n’hem tingut gens ni mica, ja que ha dominat el temps estable amb força sol tot i alguns núvols baixos, formats per l’elevada humitat que hem anat tenint al llarg de les últimes jornades, que alguns matins han fet la

guitza a aquells que volien anar a la platja. Ni el vent ni l’estat de la mar han estat protagonistes (ha bufat el migjorn durant les tardes però sense massa força, superant lleugerament els 40km/h divendres i alçant onades de no més de dos pams); la calma i la tranquil·litat han imperat durant tota la setmana. Temp màx

22.9ºC dies 28 i 29

Temp mín

16.6ºC el dia 24

Hr màx

90% el dia 30

Hr mín

52% el dia 24

Press atm màx 1024.4hPa dia 29 Press atm mín 1018.3hPa dia 30 Vent màx

40.2km/h (sud) el dia 28

Precip màx 24h 0.0 l/m2 Precip anual

331.8 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Molta de la neu que queda al Pirineu s’anirà fonent ràpidament al llarg de la setmana per la pujada de temperatures que notarem, amb un ambient ja de ple estiu. Tot i això, passat Sant Joan encara trobàvem imatges com aquesta: la Pica d’Estats (3.143 m.) nevada de dalt a baix, quan el normal per a aquesta època seria que quedessin algunes congestes de neu a les obagues. Fotografia de “Parc Natural de l’Alt Pirineu”. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail.com, les hi esperem!

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

tarot

anuncia’t

en aquesta secció

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com / badalona@eltotdigital.com

TAROT MARTA 20 anys d'experiència

607 510 850 TAROTVIDENCIA SUSANA ACIERTOS GARANTIZADOS 806 474 861 VISA 902 737 476 - 931 220 096 CHAT SUSANA 27771 LA VERDAD TE AYUDARÁ | 47

1590.pag.46.47.indd 3

01/07/2013 12:38:52


Pruna Motor El seu concesionari BMW a Mataró i Maresme

Què suposa per una empresa com Pruna Motor la seva aterrar a Mataró absorbint Cayma? Suposa un desafiament molt important i una gran oportunitat, doncs ens implantem al Maresme, una comarca amb un gran potencial i amb un perfil de Client molt adient per les marques que representem. Pruna Motor pertany a Grup d´Automoció i Serveis Pruna (GASP), una Empresa amb més de 70 anys d´antiguetat. Com resumiria la seva política empresarial, què els fa diferents de la competència? Per què confiar en vostès? Hi han dos aspectes: un és el producte que venem i l´altre la filosofia de Pruna Motor. BMW i MINI són dos productes extraordinaris, innovadors en quant a la vessant tecnològica i d´una qualitat gairebé inigualable. D´altra banda, a Pruna Motor ens diferenciem de la competència pel tracte al Client. Tenim molt clar que la nostra existència només té sentit gràcies als Clients. Sense Clients no hi han concessionaris de cotxes, no hi han fàbriques, no hi ha botigues, no hi ha res. Per tant, cal satisfer el Client: cal entendre què vol i cal tractar-lo com mereix. Quina zona d’influència tenen? Fins ara estàvem a Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, i ara, a més, afegim el Maresme i les comarques veïnes. Quins serveis post-venda ofereixen? Tots els possibles: mecànica, electricitat, carrosseria i pintura de vehicles i motos. A més, tenim servei de vehicle de cortesia, recollim els vehicles a casa del Client si se´ns demana o acompanyem el Client a casa o a la feina si és necessari.

A nivell de serveis de taller, recanvis, preus. Quina política segueixen? Entenem que és la nostra obligació adaptar-nos a la situació actual i és per això que, de la mateixa manera que hem fet a Granollers i Mollet, també a Mataró farem una rebaixa molt important dels preus de la Mà d´Obra que fins a la nostra arrivada es cobraven. D´altra banda, també treballem amb preus tancats i habitualment llencem promocions pels nostres Clients. Quins complements pot trobar el comprador? L’acompanyen el tot el procés? El comprador d´un BMW, un MINI o una moto a Pruna Motor pot fer el procés sencer, cosa que li dóna molta més comoditat. Nosaltres podem finançar el vehicle, si s´escau, li podem posar qualsevol tipus d´accessori, es pot fer un contracte de manteniment del cotxe, l´ampliació de la garantia i, fins i tot, podem assegurar el vehicle, doncs tenim una Correduria d´Assegurances pròpia que treballa amb gairebé totes les companyies asseguradores del mercat, de manera que trobar el preu o les condicions que millor encaixin amb el Client és molt fàcil. Ofereixen possibilitats de finançament flexible? Quina és la seva política de preus? Tenim una política molt agressiva, en consonància amb els temps que corren. A nivel de finançament, oferim un interés molt baix i diferents variants de finançament que fa que poguem tenir la solució per a cada Client.

PUBLIREPORTATGE

és conscient que està conduint un cotxe diferent, tecnològicament molt més desenvolupat que qualsevol altra marca i amb uns estàndards de seguretat i qualitat extraordinaris. Amb MINI ens passa el mateix, afegint, a més a més, una personalitat molt concreta i atractiva que fa que qui vol un MINI... vol un MINI, no pensa en altres productes. I per què comprar-ho a Pruna Motor? Per l´equip humà, per les instal.lacions i per la filosofia de l´Empresa: tenim un equip humà molt preparat que sabrà trobar allò que necessita el Client, unes instal.lacions molt grans amb tota la gamma BMW, MINI i MOTORRAD i on el Client podrà veure i probar qualsevol dels nostres productes, i perque la nostra filosofia està totalment orientada al Client, que és qui motiva i fa que tots els matins obrim les portes.

Què ha de dur una persona a decantar-se per un BMW i per comprar-lo amb vostès? Tal i com deia abans, un BMW és un cotxe especial, només qui prova un BMW

Vía de Sèrgia, 2, 08302 Mataró · Barcelona · T 93 741 48 48 · www.pruna.bmw.es

1590.pag.48.49.indd 2

02/07/2013 17:48:16


1590.pag.48.49.indd 3

02/07/2013 17:48:17


Espanya trigarà sis anys a desfer-se de l’estoc d’habitatge Els preus podrien caure un 30% els propers cinc anys, segons RR de Acuña y Asociados L’estoc d’habitatge a Espanya trigarà sis anys a dissoldre’s del tot, segons estimacions de RR de Acuña y Asociados. La consultora ha fet pública aquesta dada en el seu Anuari Estadístic del Mercat Immobiliari Espanyol 2013. Segons aquest informe, el 2012 van quedar 2.265.000 habitatges pendents de venda al país; una xifra que es podria mantenir o créixer els propers tres anys com a conseqüència de quatre fac tor s: e l s h a b i t atg e s e n construcció, els desnonaments pendents de ser executats, l’emigració i una generació de llars gairebé nul·la. Tenint en compte que l’any

passat es van registrar unes ve n d e s n e t e s d e 2 5 9.0 0 0 habitatges, la consultora calcula que, si la demanda es manté constant, hi haurà excedent d’habitatges durant sis anys. L’a n u ar i a s s e nya l a q u e e l ritme de dissolució de l’estoc no serà el mateix a tots els municipis: el 67,8% trigarà més de sis anys (el temps mitjà en municipis de més d e 10 . 0 0 0 h a b i t a n t s , q u e concentren el 80% de la poblac ió, és de 6,4 anys), mentre que només un 0,4% l’eliminarà en menys de dos anys. Quant a l’evolució del preu de l’habitatge, l’informe estima

que la tendència general serà la d e baixar al voltant d el 30% els propers cinc anys, per continuar fent- ho amb menor intensitat els cinc anys següents. L’informe analitza també la demanda de segona residènc i a p er p ar t d ’e s tr a n g er s. Segons la consultora, el 91,8% dels que van comprar un habitatge el 2012 van ser residents que van deixar una casa (de compra o de lloguer) per adquirir-ne una a l tr a , p er l a q u a l c o s a n o van fer disminuir l’estoc. El 8,2% restant van ser estrangers no residents, i les seves compres van suposar un 1% del total de les vendes.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es CENTRE A PROP Plç. ALCALDE XIFRÉ Ref B2433:Pis de 65m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador amb sortida a balcó, calef i a/c, parquet, alumini, pis alt amb ascensor. 20.3Mpts (122.000€)

ESPECTACULAR ÀTIC AL CENTRE Ref B-2430: Àtic amb 2 terrasses (30m² i de 40m²), 136m², 4hab, 2banys, cuina molt gran ext a terrassa de 30m², menjador de 30m² ext a terrassa de 40m², per entrar a viure. Pk opcional. Asc. 43.1Mpts (259.000€)

PISOS EN LLOGUER LLOREDA:60m², 3hab, conservat amb mobles.600€ POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.570€ MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ MONTGAT: 90m², 3hab, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ CENTRE:90m², 4hab, 2banys, moblat, terrassa de 70m².900€ CENTRE:70m²,2 hab dobles, traster, menjador ext a balcó de 10m²,conservat.600€ PEP VENTURA:75m²,3hab, conservat, balcó.550€ ST.CRIST: 4hab, calef i a/c, reformat.650€ ARGENTONA: Casa 275m²,4hab,gran jardi i garatge.950€

PLÇ.PEP VENTURA Ref B-2422: Pis de 90m²,4hab, 2 banys conservats, cuina amb galería, menjador de 22m² ext a balcó, pis alt amb ascensor. 35.9Mpts (216.000€)

PEP VENTURA Ref B-2426: Pis de 3hab, bany complert, cuina amb galería, menjador de 18m², exterior, calef i a/a, parquet, alumini i ascensor, completament reformat per entrar a viure. 26.9Mpts (162.000€)

CASA - CASAGEMES Ref B-2427: PB+1er, 120m², 5hab, 2 banys complerts, cuina reformad, menjado de 22m² ext, pati de 8m², terrat de 50m² amb traster, terrazo, cierre, alumini, a/c, per entrar a viure. 60.9Mpts (366.000€)

PLÇ. PEP CENTRE LA VENTURA PLANA RefRef BB-2220:Pis de 2347:Pis de 4hab 90m², 4hab (2i exteriors, bany dobles), cuina aseo, cuina refor-i bany d’origen, mada amb galeria, menjador menjador ext,de calef 20m² balcó, i a/c, ext gresaalumini, perascensor. entrar a viure, 24.9Mpts ascensor. 52.5Mpts (150.000€) (315.000€) Ideal per zona.

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2318: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ext, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor. 31.6Mpts (190.000€)

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, asc, finca seminova. 34.4Mpts (207.000€)

PEP VENTURAMERCADONA Ref B-2376: Pis de 45m² amb 1hab, finca seminova, calef i a/c, bany i aseo, menjador ext a terrassa de 17m², per entrar a viure 18.3Mpts (110.000€)

DÚPLEX-PEP VENTURA Ref B-2291: 140m²,4hab, 2banys,cuina office de 20m² amb galeria acabada de reformar menjador de 35m² ext, balcó, , parquet i gres, alumini climalit, a/c amb bomba calor, per entrar a viure. Ascensor. 49.2Mpts (296.000€)

ÀTIC-DUPLEX D’OBRA SEMINOVA PEP VENTURA Ref B-2429: Pis de 100m²+ 49m² de golfes + 49m² de terrassa, 3hab, 2 banys, cuina gran, menjador de 25m² ext a balcó gran, alumini, calef, sol tot el dia, pk opcional. 53Mpts (318.000€)

MONTIGALÀ OBRA SEMINOVA Ref B-2404:Pis de 90m² amb 4hab, bany complert, cuina office gran, menjador de 27m² ext a Terrassa de 50m², per entrar a viure. 27.6Mpts (166.000€ ) OPORTUNITAT

50 |

1590.pag.50 - 53.indd 2

02/07/2013 14:53:17


Els API catalans es mostren en desacord amb una possible reforma de l’avalloguer Demanen un correcte funcionament d’aquest sistema i reivindiquen el paper del col·lectiu El col·lectiu dels API catalans ha fet arribar una car ta al secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, on reivindica la figura de l’avalloguer i en demana el correcte funcionament. El text, signat pel president de l’organització API, Joan Ollé, destaca l’encert d’aquest sistema, que va ser implantat a Catalunya fa gairebé cinc anys amb la intenció de “traslladar confiança als propietaris en el cobrament de les rendes de lloguer i, per extensió, animar un merc at aleshores molt malmès”. A la carta, Ollé assegura que la mesura va ser molt ben rebuda pel sector immobiliari: “Es pagaven els incidents als dos mesos de la recuperació de la possessió de l'habitatge pel propietari. Va ser bo per als propietaris i millor per als

inquilins, a qui es va deixar de sol·licitar avals o increments de la fiança”. Com a resultat, es va aconseguir augmentar el nombre de contractes de lloguer i, més notòriament, l'import de les fiances dipositades. “Alhora, es pal·liava en certa manera la lentitud dels jutjats a l'hora de tramitar desnonaments per falta de pagament de la renda, les conseqüències del qual rebia el propietari”, explica el president. O l l é d e n u n c i a , p e r ò, q u e l’avalloguer ha deixat de funcionar correctament des que, fa un any, “s'està demorant el pagament als afectats”. Tanmateix, puntualitza que “el seu crèdit està reconegut i, entenem, més tard o d'hora els ciutadans cobraran”. El que més preocupa al presi-

dent d’API són les darreres notícies sobre una possible reforma d'aquest sistema. “Sembla que es limitarà l'import màxim a tres mesos, tret que els habitatges siguin comercialitzats per les borses públiques d'habitatge, i es reduiran significativament les rendes màximes”, comenta a la carta. En cas que aquests canvis s’arribin a fer efectius, Ollé creu que suposarien un pas enrere i es podrien entendre com a competència deslleial. En aquest sentit, Ollé defensa el paper del col·lectiu. “No hi ha millor borsa que la que poden mitjançar els agents immobiliaris professionals, regulats a Catalunya, amb més de quatre mil establiments oberts al públic, alguns fins i tot els dissabtes, i que acrediten els seus honoraris per èxit”, afirma.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

LOCALS EN LLOGUER

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER

C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ............... 690 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 475 e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......550 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................525 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................800 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e C/ SOLEDAT (CENTRE), 40m2 entresol comercial. ........................ 450 e C/ RECTOR, local 85m2, planta baixa. .............................................. 550 e AVDA. BUFALÀ, 180m2, comercial, ideal negoci ........................... 950 e C/ CAMELIA 2 plantes, 100+100m2. Magatzem més oficina ..........800 e C/ FRANCESC LAYRET oficina 50m2 .............................................. 350 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 3 hab., balcó ......................................400 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...550 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................550 e C/ SELVA, 3 hab., cuina i bany reformat, 4rt amb ascensor, exterior.............650 e C/ PLAÇA LA PLANA, 4rt. sense ascensor, 3 hab., tot exterior....................650 e C/ ROSELLA, 1er pis, 3 hab., 1 bany, reformat ...................................................550 e C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet, A/A, calef., 110 m2 aprox....800 e C/ ÀFRICA (LLEFIÀ) 3 hab., 1 bany, moblat.........................................................500 e PL. VALENTÍ ALMIRALL (LLOREDA) 7è pis amb ascensor, reformat, 3 hab., calef., A/C, exterior, vistes al mar...........................................................................................625 e C/ VIRIATO 2n pis, sense ascensor, 3 hab., cuina i banys nous.........................550 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc. ............................................................................................ 2.700 e POL. BONAVISTA, 420 m2 aprox.,totalment habilitada + 4 places aparcament ................................................................................................ 1.700e

VENDA C/TANGER (BUFALÀ) 3 hab., 2 banys, parquet,A/A, calefacció, 110 m2 aprox..285.000e PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, opció parking .................................... 330.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció ......... ..........................................................................................................40.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .90.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com | 51

1590.pag.50 - 53.indd 3

02/07/2013 14:53:18


LOCAL EN VENTA C/ Ignasi Iglesias Pl. Baja 50 m2. 6 mts. fachada. Apto despachos, comercios, etcâ&#x20AC;Ś PRECIO: 160.000 Euros

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda MartĂ­ Pujol, nĂşm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

G RU P O IN M OBILIARIO NECESITA VENDRE, COMPRAR, LLOGAR i/o FINANĂ&#x2021;AMENT PER ALS SEUS PROJECTES? NO HO DUBTI...SOM LA SEVA MILLOR OPCIĂ&#x201C;!!! Best-House Badalona c/ Ribas i PerdigĂł, 50 â&#x20AC;&#x201C; Local 08911 â&#x20AC;&#x201C; Badalona Tel. 937 062 988 - 636 51 43 21 e-mail: badalonacentro@best-house.com CONSULTI la nostra nova WEB: www.best-house.com

F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

%#NHQPUQ:++DCLQU$#&#.10# 93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 YYYHKPECUTQLCUGU C/. CALD. DE LA BARCA â&#x20AC;&#x201C; 180 m.2 diĂĄfanos, 2 puertas, aseo, (ideal comercio, supermercado, etc.) alq. ...... ................................................................................................................................ 550 euros posibilidad venta ARTIGAS â&#x20AC;&#x201C; c/. Sagrada Familia â&#x20AC;&#x201C; local de 30 m.2 (ideal peluqueria, locutorio, almacen, etc.) ................... 300 â&#x201A;Ź GUIFRĂ&#x2030;-PONENT-OĹ&#x152;CUGQĹ&#x152;KFGCNCNOCEGPEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE .............................................. 500 â&#x201A;Ź IDEAL INVERSORES â&#x20AC;&#x201C; local de 150 m.2 . aseo . salida de humos...........................................GANGA 40.000 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; CASTILLEJOS â&#x20AC;&#x201C; 130 m.2 /ideal empresa de servicios) ............................................................ 500 â&#x201A;Ź C/.CORTIJO â&#x20AC;&#x201C; JTO C/. DEL MAR â&#x20AC;&#x201C; 2 pequeĂąos locales uno de 24m2. y el otro de 37 m.2 â&#x20AC;&#x201C; alquiler ....... NEGOCIABLE C/. IGNACI DE LOIOLA â&#x20AC;&#x201C; CENTRO â&#x20AC;&#x201C; 200 m.2- salida de humos, sin vecinos, ideal restauraciĂłn, supermercado, etc....2.000 â&#x201A;Ź MORERA â&#x20AC;&#x201C; local haciendo esquina â&#x20AC;&#x201C; 65 m.2 aseo (ideal comercio, empresa de servicios, etc.) ....................................... 500 â&#x201A;Ź C/. ALFONS XII â&#x20AC;&#x201C; local 1ÂŞ planta sin vecinos â&#x20AC;&#x201C; 100 m.2 aseo.................................  KFGCNQĹżEKPCGUVWFKQGVE C/. PONENT GUIFRĂ&#x2030; pequeĂąa casita de 30 m.2 ideal almacen (sin luz ni agua ) ....................................... 200 â&#x201A;Ź

VIVIENDAS EN ALQUILER

ESTUDIO â&#x20AC;&#x201C; JTO. AYUNTAMIENTO â&#x20AC;&#x201C; 1 hab. armario empotrado, com. coc. Americana con electrodomesticos, baĂąo desde................................................................................................................................................... 500 â&#x201A;Ź PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; %.CVTKNNCGFKĹżEKQ#DCEWUĹ&#x152;JCD%QOEQEDCĂ&#x152;QVGTTC\CCUE\QPCEQOWPKVCTKCFGNCXCFQ ideal pareja o persona sola, en perfecto estado, Mas gastos. Posibilidad plaza de parking ........................ 600 â&#x201A;Ź JTO. PEP VENTURA â&#x20AC;&#x201C; 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc., todo ext., muy buen estado,Posibilidad parking ...........650 â&#x201A;Ź CAĂ&#x2018;ADO â&#x20AC;&#x201C; SEMI/AMUEBLADO 3 hab., com., balc., coc. , baĂąo plato de ducha, asc. .............................. 600 â&#x201A;Ź SISTRELLS â&#x20AC;&#x201C; ARQUITECTO GAUDĂ? bajos de diseĂąo, 2 hab., com., coc, baĂąo, ideal personas mayores. Posibilidad opc. de compra ............................................................................................................................................. 500 â&#x201A;Ź BARCELONA â&#x20AC;&#x201C; JTO. CAMPO EUROPA â&#x20AC;&#x201C; AMUEBLADO â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., dobles, c om. balc., grande, coc, baĂąo, asc., buen estado ..........................................................................................................................................800 â&#x201A;Ź INCLUIDOS GASTOS PEP VENTURA 75 M,2 com., balc., coc., baĂąo, calefac., asc., muy buen estado, frente metro ...................................700 â&#x201A;Ź CENTRO â&#x20AC;&#x201C; Sant Ignacio de Loyola â&#x20AC;&#x201C; 60 m.2 â&#x20AC;&#x201C; 2 hab., com., coc. baĂąo, buen estado................................... 500 â&#x201A;Ź

IMMOBILIĂ RIA

LOCALES EN ALQUILER Y VENTA

Troba el teu immoble

OFERTĂ&#x201C;N DE PISOS EN VENTA

CASAGEMAS â&#x20AC;&#x201C; 80 M.2 â&#x20AC;&#x201C; 3 habv., com., coc., baĂąo, todo de DISEĂ&#x2018;O, asc., calefacc. Por el suelo, aire acond., ventanas PVC, puertas haya, suelos de gres ............................................................................ 51.1Ĺ? VIVIENDA EN POMAR â&#x20AC;&#x201C; MONTGAT â&#x20AC;&#x201C; CENTRO 130 m.2 TODOS .................................... PRECIOS Ă&#x161;NICOS.

VISITE NUESTRA PĂ GINA WEB PARA VIVIENDAS EN VENTA ttttttAMPLIA

OFERTA

tttttt

TRAMITACIĂ&#x201C;N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂ&#x161;LTENOS

52 |

1590.pag.50 - 53.indd 4

02/07/2013 14:53:27


‡Administradors de Finques ‡Agents immobiliaris.

VIVENDES EN LLOGUER

Ref.: 97-1 RAMBLA Apartament de 55 m2, 2 hab., menjador, cuina, bany, semi moblat ........................................................................................................... 601,00 € Ref.: 525-2 CENTRE Vistes al mar, 2 hab., sala menjador, tot. Moblat, cuina equip.,pl. PK. ................................................................................................................. 950,00€ Ref.: 558-2 BUFALÀ Pis 96 m2, 4 hab., cuina i bany refor., 3º n/ asc. ...........625,00 € Ref.: 783 SABADELL Apartaments de 1 o 2 hab., cuina americana, balco, pl. pk., i traster ............................................................................................... desde 450,00€

VIVENDES EN VENDA

Ref.: 77-1 PROGRÉS Pis 84 m2, 3 hab., abans 4, menjador, cuina, bany complet ..... ................................................................................................................ 192.000,00 € Ref:. 92-1 LA PLANA Pis 136 m2, 3 hab., 2 banys, aacc, calef., galeria 360.000,00 € Ref.: 111-1 LA PLANA pis de 90 m2, 3 hab., cuina, bany i aseo, calef.,balcó. ............. ................................................................................................................290.000,00 € Ref.: 611-1 CENTRE Casa de baixos 100m2, pati 40 m2, 1 pis 60 m2, a reformar .... ................................................................................................................365.000,00 € REF.: 724-2 CENTRE 2 pisos de 70 M2 i 1 LOCAL DE 75 M2, Ref., Ideal INVER. !! .. .................................................................................................................. A Consultar Ref.: 727-1 BUFALÀ PIS DE 90 M2, 4 HABITACIONS, CUINA, BANY ..........160.000,00 €

LOCALS LLOGUER

Ref.: 6-1 NOVA LLOREDA Perruq. 60 m2, tot equipat, climatitzat, molt lluminós, ..... .......................................................................................................................750,00 € Ref.: 7-1 BONAVISTA Nau ind. 722 M2 despatx i magatzem, 3 pls., 8 plç.de pk........ .................................................................................................................... 2.500,00€ Ref.: 12-1 BUFALÀ 80 m2, diafan, prep.of., posib. bar, 2 lav., sort. fums, traster, .......................................................................................................................600,00 € REF.: 81-1 CAN RIBÓ 4 n. Ind. altell, juntes o separades. TOT. 1.920 M2................... ..........................................................................................................entre 4€ i 6 € /m2 Ref.: 105-1 ST. CRIST 170 m2, 2 entrades, despatx condicionat, gual, 2 banys, ....... .......................................................................................................................700,00 € Ref.: 109-1 LA MORERA Nau industrial, sòtano 635m2, planta baixa 570m2 ............ ....................................................................................................................8.000,00 € Ref.: 459-1 LA SALUT 150m2, diafan, apte per qualsevol negoci, cantoner , z. Cial... .................................................................................................................... 3.200,00€ Ref.: 508-1 CENTRE Local 56 m2 amb pati. ................................................... 350,00€ Ref. : 558-3 BUFALÀ 550 m2, 2 plantes, 2 accessos, 2 aseos, opC. oficines anexes 96 m2. ......................................................................................................2.800,00 € Ref. : 783-55 SABADELL 135 m2 + 200 m2 pati. A reformar. ................... A Consultar Ref. : 803-1 PEP VENTURA 120 M2 d’oficines, 40 M2 de magatzem, necessita reformes ................................................................................................................400,00 €

LOCALS EN VENDA

Ref. : 51-1 GORG Local i negoci de bar/rest., en funcionament, 100m2, pati interior per fumadors..........................................................................................558.250,00 € Ref.: 105-1 ST. CRIST 170 m2, 2 entrades, despatx condicionat, gual, 2 banys, vestidor .......................................................................................................... 140.000,00 € Ref.: 996-1 FINCA RUSTICA A MATARÓ .......................................................a consultar Ref. 2020-1 BARCELONA 150 M2, oficines, 5 despatxos, ext., aa/cc, 2 entrades,1a. planta,asc............................................................................................... 185.000,00 €

PLACES DE PARKING LLOGUER

Ref.: CENTRE....................................................................................................98,00 € Ref.: 38-2 MARIA AUXILIADORA. ........................................................................80,00 € Ref.: 528-1 CENTRE ...........................................................................................95,00 €

PLACES DE PARKING VENDA

Ref.: 88-1 LLOREDA plaça pk .................................................................... 13.500,00 € Ref.: 88-2 LLOREDA plaça pk. .................................................................... 18.500,00 € Ref.: 98-1 PEP VENTURA superficie 3,25 x 6,30 ........................................29.000,00 € Ref.: 528-1 CENTRE .................................................................................... 16.500,00 €

'LSRVLWL QVODFRQ¿DQoDGHODJHVWLyGHOHVVHYHV¿QTXHVHQ arrendament o promocions immobiliàries, oferim assessorament integral, màxima serietat i qualitat en el servei

Visiti la nostra web, on trobarà tots els nostres productes immobiliaris i serveis que li podem oferir

www.salvatassessors.com Av. Sant Ignasi de Loiola, 110 08912 - Badalona - Tel. 93 399 46 61 | 53

1590.pag.50 - 53.indd 5

02/07/2013 14:53:31


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta REF. 635 BUFALÀ piso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon baño y aseo calefaccion y aacc suelos parket muy buena zona 155.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion todo exterior parking opcional 157.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 634 SISTRELLS casa reformada a estrenar 160 m2 2 terrazas 4 habitaciones baño y aseo todo exterior parking en la finca 19 5 . 0 0 0 € T E L . 9 3 4 6 0 06 96 BADALONA EN LA MEJOR ZONA Urbanización Mas Ram venta casa o cambio por uno o dos pisos TEL. 660 27 92 20 T R A S T E R O P R I VA D O Badalona nord Salida 213 Entre campo de fútbol y Raphaelhoteles, fácil acceso. 4m2, 2 últimos 8.000/9.000 euros TEL. 656 84 74 99

Motor

Varis

LA PLANA CASA ESPECTAC U L A R R E F B - 2 3 2 7: Te r r e n y d e 3 9 6 m ² a m b 750m² edificats en PB+ 1er+ GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12habitacios, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R C AT T O R N E R R E F B - 2 3 6 1: C a s a 12 0 m ² , 3habitacions, 2 banys i aseo, c uina of fi c e reformada ext a pati de 27m², m e n j ad o r d e 25 m ² ex t a bal c ó, ro ure, c al ef i a /c, golfes de 25m² ext a terrass a d e 15 m ² . 6 3 . 9 M p t s (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PROGRÉS REF B -2379:Pis de 52m² amb 2 hab, tot reformat per entrar a viure, balcó, gres a/c amb bomba calor, ideal parelles.20.4Mpts(123.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SISTRELLS REF B-2320: Casa de 85m² + terrat de 85m², 3habitacions, gres, alumini, calef , bany i cuina c o n s e r v a t s .O p o r t u n i t a t . 19.1Mpts (115.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

Amistats

Classes

CENTRE LA PLANA REF B -2347:Pis de 4hab exteriors, bany i aseo, cuina reformada amb galeria, menjador ex t, calef i a /c, gres alumini, per entrar a viure, ascensor.52.5Mpts (315.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 C E N T R E C O N Q U E S TA REF B-2410: Pis de 130m², 4habitacions, 2 banys complerts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 49.1Mpts (295.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ÀT I C - D U P L E X D ’ O B R A SEMINOVA PEP VENTURA REF B-2429: Pis de 100m²+ 49m² de golfes + 49m² de terrassa, 3 hab, 2 banys, cuina gran, menjador de 25m² ext a balcó gran, alumini, calef, sol tot el dia, pk opcional.53Mpts(318.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 TIANA-DÚPLEX REF B-2192: Dúplex de 141m², 4hab, bany i aseo, cuina office, menjador de 30m² ext a terrassa de 36m², zona comunitària, pk i traster inclòs. Asc. 60.8Mpts(365.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 DA LT D E L A V I L A R E F B-2425: Pis de 85m², 3hab, 2 b a nys,c u i n a of f i c e ex t , menjador de 20m², marbre, alumini, roure, calef i a/c, finca seminova, per entrar a viure.48.3Mpts(290.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

54 |

Economics_Nou.indd 54

02/07/2013 15:16:40


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

BUFALÀ REF B-2407:Pis de 75m², 3hab, 2banys, menjador de 22m² ex t a balcó, completament reformat per entrar a viure, calef i a /c, asc. 27.4M pts (16 5.0 0 0 €) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2337:Pis de 70m², 3 hab, per reformar ideal parelles.15Mpts (90.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Líders gràcies a tu! SISTRELLS REF B-2320: Casa de 85m² + terrat de 85m², 3habitacions, gres, alumini, calef , bany i cuina c o n s e r v a t s .O p o r t u n i t a t . 19.1Mpts (115.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

LLE F I À ZO N A M E R CAT REF B-2428:Pis de 70m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador de 18m² ext a balcó, gres, embero, calef i a/a, parquing inclòs en el preu.21.8Mpts (131.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PLÇ.PEP VENTUR A R E F B - 2 4 2 2 : Pi s d e 90m²,4habitacions, 2 banys c o nser vats, c uina amb galería, menjador de 22m ² ex t a balcó, pis alt amb ascensor. 3 5.9 M pts (216.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Som líders en paper i també a internet amb descàrregues al web, amics al Facebook i seguidors al Twitter.

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

BADALONA EN LA MEJOR ZONA Urbanización Mas Ram venta casa o cambio por uno o dos pisos TEL. 660 27 92 20

A Badalona, Montgat i Tiana som el setmanari gratuït més llegit i, des de fa 30 anys, t’apropem tot allò que t’interessa.

Perquè entre tots fem que el TOT sigui més que una revista! *Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació. | 55

Economics_Nou.indd 55

02/07/2013 15:16:41


REF. 2651 Pº SALUT piso 60 m2 3 habitaciones conservado calefaccion amueblado con electrodomesticos finca 2 vecinos cerca metro calle comercial 500 € TEL. 93 460 06 96

Immobiliaris Lloguer PISO EN ALQUILER BADALONA Piso en C/ Coll i Pujol, 1er piso, 2 habitaciones, galería, ventanas de aluminio, baño y cocina reformado, para entrar a vivir. PRECIO ALQUILER 500€ incluye gastos de escalera. TEL. 93 399 54 96 Esther PI SO EN ALQUILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 hab.) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther

PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor en calle San Juan d e l a Cr uz, ju nto s u p e rmercado DIA , 4º piso, muy amplio, 3 habitacio nes, ventanas de aluminio, terraza, pequeña galería, como nuevo, para entrar a v i v i r, c o c i n a y b a ñ o s nuevos. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 700€ TEL. 93 399 54 96 Esther ES LLOGA PIS. 1º LÍNIA. RAMBLA. 75 m2. 3 hab., 2 b a nys, c u i n a i m e n j a dor. asecensor.calefacció. ammoblat. perfecte estat. vistes panoràmiques al mar. 700 euros/mes TEL. 605 80 77 66 PISO EN ALQUILER. BADALONA CENTRO. 130 m2. 4 hab., 2 baños, cocina nueva, gran comedor, balcón/ terraza, jardín comunitario. aire acond. y calefacción. a s c e n s o r. p a r k i n g e n l a misma finca. para entrar a vivir. 700 euros + 100 euros (parking)/mes TEL. 605 80 77 66

PI SO EN ALQU ILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano.1 w c , PR EC I O A LQ U I L E R 450€ TEL . 93 39 9 5 4 9 6 Esther 56 |

Economics_Nou.indd 56

ES LLOGA ESTUDI/ A PA R TA M E N T. D a l t d e l a V i l a . p l a nt a b a i xa . 4 0 m2. 1 hab., bany, cuina y menjador. reformat. nevera i rentadora nous. parket. exterior. per entrar a viure. 450 euros/mes TEL . 6 0 5 80 77 66 REF. 2650- SISTRELLS- piso 50 m2 2 habitaciones conservado exterior muy luminoso patio comunitario 400 € TEL. 93 460 06 96

REF. 637 SISTRELLS piso 2 h a b i t a c i o n e s r e fo r m a do aacc sin muebles con electrodomesticos finca 2 vecinos terraza comunit ar ia 4 50 € T E L . 9 3 4 6 0 06 96 REF. 2658 PEP VENTURA piso 50 m2 3 habitacion e s r efor m ad o a s c e n s o r balcon algunos muebles y electrodomesticos al lado metro 475 € TEL . 93 460 06 96 REF. NOVA LLOREDA piso 4 habitac iones ascensor balcon reformado 2 baños calefaccion todo ex terior muy luminoso sin muebles y nevera 750 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2 6 57 MONT I G AL À atico 55 m2 2 habitacio nes reformado terraza sin muebles cerca metro y centro comercial 500 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 6 4 3 SA N T C R I S T piso 2 habitaciones planta baja reformado patio 12 m2 calefaccion suelos parket sin muebles 550 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2667 LA PAU piso 80 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefaccion sin muebles al lado metro 550 € TEL . 93 460 06 96 A LQ U I L E R LO CA L 8 5 M comercial, 2 escaparates. Pau i Piferrer,42 - 525e TEL. 600 818 122 LOCAL EN LLOGUER al carrer Guifrè,120m2 + 80m2 de soterrani, lloguer 800€. TEL. 687 09 43 10 SE ALQUILA PISO en Pep Ventura, 3 hab., gran comedor, balcon grande, exterior, para entrar a vivir, 5 5 0 euro s d e par t i c ul ar, TELS. 609 55 89 89 - 93 387 79 14

02/07/2013 15:16:44


CENTRE: 9 0 m ², 4hab, 2 banys, moblat, terrassa de 70m². 900€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

ES LLOGA PIS c/ Prim, a 10 m. del mar TELS. 92 464 07 46 - 691 43 66 15 SE ALQUILA PISO c/ Selva, 4 Hab., (2 dobles), 2 terrazas, , triple TELS. 93 501 36 16 625 91 63 97

M O N TG AT: 9 0 m ², 3 h a b, menjador 25m² a balcó grandet, obra seminova.790€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE:70m²,2 hab dobles, traster, menjador ext a balcó de 10m²,pis conservat.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

MORERA:65m², 2hab, calef i a/c, balcó gran, asc.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M O N TG AT: 8 0 m ², 3 h a b, menjador 20m² a balcó grandet, tot arreglat.650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Tel. 93

460 06 96

LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano.1 w c , PR EC I O A LQ U I L E R 450€ TEL . 93 39 9 5 4 9 6 Esther

LLOREDA:6 0 m ², 3 hab, conservat amb mobles.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 POMAR:75m², 3hab, pis en bon estat.570€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

PEP VENTURA:75m²,3hab, conservat, balcó.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ST.CRIST: 4hab, calef i a/c, reformat. 650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ARGENTONA: Casa 275m², 4hab,gran jardi i garatge. 950€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83

solucions passatemps

badalona@eltotdigital.com

fàcil

difícil

| 57

Economics_Nou.indd 57

02/07/2013 15:16:47


Immobiliaris Traspassos ES TRASPASSA PAPERERIA al centre de Badalona en ple fun c ionament . Traspàs 34.000€ TEL. 650 39 56 63

Treball SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prác ti c as en peluquería. Rambla San Juan, 9 9, d. Lloreda . SEÑORA BOLIVIANA 37 AÑOS, busca trabajo para fin e s d e se m ana , c ui d ar personas mayores, canguro o limpieza TEL. 688 49 96 26

SE PRECISAN TELEOPERADORES/AS, par oficina en Santa Coloma de Gramenet , se valorá experiencia comercial, TEL. 657 99 81 58 ANNA

ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, business. mètodes personalitzats TEL. 678 33 59 81

COMPRAMOS COSAS antiguas. juguetes,tebeos,di scos,llaveros,postales calen darios,cromos,revistas,catal ogos.TEL. 651 435 631

LI CENCIAT DÓNA CLASSES d'eso, batxillerat, selectivitat, mòduls, etc. (mates, física, química). c/ I n d u s t r i a ,10 2 . T E L S . 9 3 383 37 15 - 93 389 34 33 (RAMON) 635 33 63 28

CHICA SIN CARGOS FA M I L I A R E S s e o f r e c e como interna TELS. 632 48 24 93 - 631 00 81 51 SEÑORA BOLIVIANA con mucha experiencia y responsabilidad se ofrece para cuidar personas a tercera edad de fija con muy buenas referencias TEL. 634 79 47 28

BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, con experiencia y referencias TEL. 695 50 36 18

Classes PROFESORA TITULADA DA CL ASES par ticul ar e s y g r u p o, Pr i m ar i a , Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultralligera. TEL. 93 464 23 76 DINERO YA, agrupacion de deudas, casos dificiles,asnef y embarg os. trami tac i on herencias. seriedad. microcreditos TEL. 687 74 53 06

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB:

www.eltotdigital.com

NÚMEROS PREMIATS Juny 2013 Dilluns 24/6 ............................ 35.035 Dimarts 25/6 ........................... 83.869 Dimecres 26/6 ......................... 14.242 Dijous 27/6 ............................. 22.234 Divendres 28/6 .........77.127 sèrie: 109 Dissabte 29/6 ...........40.307 sèrie: 031 Diumenge 30/6 .........29.649 sèrie: 031 58 |

Economics_Nou.indd 58

02/07/2013 15:16:51


Motor

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 93 464 69 83

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB:

www.eltotdigital.com

badalona@eltotdigital.com

Quieres colaborar? Vols col·laborar? Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69 | 59

Economics_Nou.indd 59

02/07/2013 15:16:59


C. E. Les Motxilles: Un centre per facilitar l’aprenentatge Text facilitat per Reactivació Badalona

Quina activitat feu a Les Motxilles? Classes de repàs (Primària, ESO, B at x i l l er at , S e l e c tivitat...), taller s d ’anglès, català i castellà, informàtica i música (cant, solfeig, guitarra, violí...). Els mesos de juliol i setembre farem cursos intensius a uns preus molt a s s e q u i b l e s. Per ò p er q u è entengueu millor el que fem, us puc explicar un conte que ho il·lustra molt bé? I tant! Hi havia una vegada un noi que desitjava pujar a la Pica d’Estats, el cim més alt de Catalunya. Els seus professors li havien ompler t la motxilla de recursos necess ar i s p e r a u n b o n exc ursionista. Per tant, se sentia preparat per emprendre el seu camí. Va ascendir 1000 m, però la motxilla li pesava tant que no es veia amb cor d’arribar al cim i va retornar a casa sense assolir el seu objectiu. Estava tan decebut que va l l e n ç a r tot e l q u e d u i a a la mot xilla i va exclamar que mai més tornaria a fer excursions. Per animar-lo, la seva família va contactar amb un expert excursionista p e r t a l q u e aj u d é s e l s e u fill a complir el seu desig. Aquest mestre el va ensenyar a seleccionar els elements que havia de dur a la motxilla, i el va aconsellar, motivar i recolzar durant el seu camí. D’aquesta manera, el fill de la família Méndez Núñez va arribar als 3148 m d’altitud que té la Pica d’Estats. És

més, al cap d’uns anys, va pujar fins als 8 8 50 m que té l’Everest, i va enviar una fotografia al seu mestre com a símbol d’agraïment. El C. E. Les Mot xilles el formem un bon equip professional que té ganes, il·lusió i l a v o l u n t a t d ’a j u d a r e l s c lient s a alleuger ir el pes de les seves mot xilles per tal que, d’aquesta manera, puguin gaudir del seu procés d’aprenentatge. Com va sorgir la idea? Va sorgir a partir d’una il·lusió familiar, ja que tots compart i m l ’e s t i m a p er l a d o c è n cia. Com a conseqüència de l’actual situació econòmica i laboral, vàrem considerar q u e s er e m p r e n e d or s e n s facilitaria apor tar el nostre gra de sorra en aquest àmbit. Com es fa perquè un nen millori en els estudis? C a l e n s e nyar- l o a p l a n i f i car el seu temps, portar un seguiment del seu propi p r o c é s d ’a p r e n e n t at g e,

perdre la vergonya a l’hora de resoldre els seus dubtes per tal de poder comprendre e l s c o nt i n g u t s , s i ntet i t z ar adequadament la informació i assolir uns hàbits d’estudi. De totes maneres, el més impor tant és potenciar les seves habilitats, fomentar les seves motivacions i ajudar-lo a aconseguir una progressiva autonomia. Què us sembla l’ajuda de l’IMPO? Realitza una funció molt impor tant, ja que possibilita que persones que tenen il·lusió per un projecte p u g u i n p o r t a r- l o a t e r m e. Els consells i la informació apor tada per l’IMPO són vitals per a les persones que viuen l'ex per ièn c ia d e ser emprenedors per primera vegada. On us poden trobar? Al carrer Méndez Núñez, 51(davant del Parc de Can Solei) o als telèfons 933 843 584 / 660 861 192.

60 |

1590.pag.60.indd 1

02/07/2013 17:34:31


Animàlia El golpe de calor

adopta' m Thor És un mascle mestís de gos gran que només té set anys i necessita una nova llar. Té molt bon caràcter i és perfecte per una casa amb jardí. Té xip i les vacunes al dia. Yaky Yaky és aquest preciós gos de vuit anys molt afectuós, sociable i actiu. Necessita una nova llar per raons alienes a ell, com sempre. Està castrat i vacunat. Arnús És una gateta que ha aparegut sola al c/ Arnús, els veïns ens han dit que portava un parell de dies per allà. Estem segurs que és casolana perque és dòcil i afectuosa tot i estar una mica espantada. El veterinari li ha calculat uns 4-5 anys, té dos ullals trencats i una berruga al costat d’un ull. De moment la tenim en una casa d’acollida temporal però busquem els seus propietaris. Si ningú demana per ella, li busquem llavors uns adoptants que li tornin a ensenyar el què és una família. Ninu És un gat mascle de sis anys afectuós però que a la vegada, li agrada anar una mica al seu aire, sense que l’aclaparin. Millor en una casa sense nens ni altres animals. Està castrat, xipat i vacunat. Fistro É un cas difícil, ho sabem, però és un cas d’humanitat en què t’adonaràs que al final, ets tu qui té la sort de compartir la casa amb un gat tan afectuós. És un gat jove (entre 3 i 5 anys) però a qui l’abandonament al carrer li ha passat tota la factura de cop: és positiu d’immuno (però no té desenvolupada la malaltia), està gairebé sord i d’un ull no hi veu. Té alguna dificultat per caminar i ha estat rescatat d’una colònia perque és un gat completament domèstic. Està ja castrat i amb moltes ganes de recuperar el temps que ha sofert al carrer. Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Los perros (y los gatos) son mucho más sensibles al calor que los humanos, y un día caluroso puede ser muy peligroso si la exposición pasa de lo razonable. Lo que a nosotros nos hace exclamar "!Qué barbaridad, no hay quien se meta en el coche!", al animal puede matarlo en minutos. Nosotros podemos bajar las ventanillas, encender el aire acondicionado pero el perro NO. Y no sólo el coche es una trampa mortal. Los animales tienen más problemas que los humanos para reducir la temperatura corporal por sí mismos. El golpe de calor es el nombre común de la hipertermia, una subida del calor corporal hasta tal punto que hay riesgo de daños y mal funcionamiento de los procesos fisiológicos. Sus efectos pueden ser temporales o irreversibles, Cuanto mayores sean estos, mayores serán los daños. En apenas 10 minutos, un perro o un gato pueden morir dentro de un coche. A veces, ni un rescate rápido consigue evitar los problemas vasculares, las hemorragias o el edema cerebral. Parece mentira que haya todavía tantos propietarios tan irresponsables. Lo de "es cuestión de cinco minutos" se convierte en un drama al volver: el animal ha muerto.

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

61 |

1590.pag.61.indd 1

02/07/2013 15:33:49


5 indicis amb què sabràs si t'han piratejat ĞůƚĞƵƉĞƌĮůƐŽĐŝĂůĂ&ĂĐĞŬŽdǁŝƩĞƌ Les amenaces de seguretat a les xarxes socials segueixen en augment. Són diverses les recomanacions i precaucions que l'usuari hauria de prendre per minimitzar els riscos. El que molts usuaris potser no sàpiguen reconèixer és quins indicis o coses sospitoses passen en els seus perfils socials i que són clau per saber si han estat piratejats. 1. Veus publicacions al teu compte que no has escrit tu Encara que sembli molt obvi, no sempre és tan fàcil detectarlo. Això succeeix, per exemple, en els casos en què hi ha diversos usuaris que utilitzen un mateix compte. Si detectes aquestes publicacions, esborrales immediatament i canvia la contrasenya. 2. Si notes que algú ha entrat des d'una ubicació diferent Molts ser veis ja inclouen la possibilitat d'indicar la localització. Tingues en compte que la localització sempre és aproximada però, si ets a Espanya i algú s'ha registrat des de la Xina, llavors està clar que no ets tu. 3. Si una aplicació comença a publicar en el teu nom Poden succeir dues coses, que hagis donat un 'like' a una app o que siguis víctima d'un likejacking, terme que es refereix a la

tècnica per distribuir malware a través de la publicació de 'likes' de persones al seu mur quan, en realitat, l'usuari no ha fet res. A Facebook pots comprovar quines aplicacions has incorporat. 4. No pots entrar al teu perfil Assumint que, simplement, no hagis oblidat la contrasenya, és possible que algú (o alguna cosa) hagi accedit al teu compte i hagi canviat la contrasenya. En aquest cas pots intentar recuperar la teva contrasenya. Tingues en compte que, si aquest és el teu cas, els cibercriminals molt probablement hauran canviat també l'e-mail utilitzat per recuperar el password. En aquest cas, l'única solució és contactar directament amb Facebook o Twitter. 5. Comences a seguir un munt de gent que no coneixes Estàs de sobte seguint o convertint-te en amic d'un munt de gent a la que no coneixes? Per exemple, un codi maliciós en Twitter pot piratejar el teu compte i fer-te seguir robots de correu brossa. Passa una cosa similar amb Facebook. Aquest és un efecte en cadena que escampa per la xarxa URLs malicioses de forma exponencial. Relacionat amb aquest punt, si notes que el teu compte està manant molts missatges privats o correus.

Circa.- Pràctic lector de notícies pel nostre iPhone. Presenta una interfície senzilla, molt intuïtiva on trobarem un llistat amb totes les notícies que més ens interessen.

^Zs/dE/ /E&KZDd/

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

dĞů͘ϵϯϰϲϬϯϭϭϬ www.integer.cat INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

ACADÈMIES Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

Contactive.- Ara és possible que el nostre Android identifiqui que el número que ens truca no està a la nostra agenda i obtingui informació del número desconegut fins i tot abans de despenjar. I si està a la nostra agenda, l'aplicació és capaç d'extreure de les xarxes l'última actualització.

62 |

TECNOLOGIA.indd 1

01/07/2013 11:58:02


Em dic Eva Gallardo, fa dos anys que visc a Londres. Sóc ballarina professional de dansa contemporània. Vaig escollir una carrera universitària, però se’m feia molt difícil, cap d’elles em motivava suficient. Des d’un principi vaig tenir molt clar que el que realment volia fer i al que em volia dedicar professionalment era a la dansa. A l’agost del 2008 vaig passar un any estudiant dansa en una universitat de Virginia, als EEUU. Al acabar aquest curs, vaig marxar a viure al nord d’Anglaterra, a Leeds on vaig començar els meus tres anys de carrera en estudis de dansa. Vaig decidir començar la carrera a l’estranger perquè desafortunadament al nostre país hi ha molt poques institucions que ofereixin una carrera en dansa contemporània. Els meus professors de dansa de Mataró sempre deien que el món de la dansa està molt millor fora de Catalunya; al saber que volia dedicar-m’hi p r o fe s s i o n a l m e n t e m va n animar a marxar fora i suposo que és per tot això que vaig prendre la decisió que vaig prendre. Ara per ara no em planejo res; no he sigut mai de fer plans. Mai se sap per on et portarà la vida, sempre acaba decidint per tu, així que prefereixo deixar-me portar directament. Les coses arriben quan menys te les esperes, el canvi és el pa de cada dia en el món de la dansa, així que, com dic sempre, allà on em surtin les oportunitats allà és on aniré. També he de dir que el que tinc força clar és que tard o d’hora acabaré tornant a casa per sempre.No m’agrada generalitzar perquè com a tot arreu hi ha excepcions, però la gent té tendència a ser molt més freda, són molt més reservats, menys “tal com

Eva Gallardo, des de Londres ragen”. Tinc la teoria que va lligat al temps; Anglaterra és un país gris, humit, fred, gairebé sempre està núvol o plou i per tant penso que els hi falta l’energia i la vitalitat que ens dóna el sol als catalans. El que més m’ha sorprès és la gran consciència cultural que hi ha, com es valora l’art, la dansa. Hi ha molt de moviment, moltes més opcions, moltes més sortides, en definitiva, molt més per triar i fer. Per sort o per desgràcia, el govern anglès aprecia l’art de la dansa molt més, dóna molt més suport a les companyies que el del nostre país a les seves. I és una pena la veritat, perquè això provoca que molta gent, incloent-m’hi jo, hagi de renunciar a viure al país d’origen, on pertany, on realment vol viure pel fet de tenir la vocació que té. Des de Londres, veig Badalona com la ciutat on vull tornar algun dia per establir-

m’hi. Sóc jove i penso que ara és el moment per voltar món, per viure experiències i aprendre; he d’aprofitar que encara estic forta i sana per ballar, per exercir la meva professió i compar tir aquesta passió per la dansa amb la resta. El marxar de casa i viure en altres ciutats durant uns anys m’ha fet adonar del que tinc i de com d’afortunada sóc de tenir-ho. He après a valorar-ho i em fa feliç pensar que Badalona i la seva gent mai no es mouran de lloc i que sempre hi puc tornar.

Eva Gallardo, des de Londres

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón.indd 1

02/07/2013 17:35:07


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ&#x2DC;MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ&#x201C;OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1590  
TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1590  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1590.

Advertisement