Page 1

Del 14 al 21 de març de '14 · www.eltotdigital.com · Número 1626

Jordi Serra i Albert Tomàs El Govern declara bé cultural d'interès ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝdžĞŶĞůƐĂǀĂůƐƉĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƌ nacional el monestir de Sant Jeroni a les primàries del 5 d'abril de la Murtra

Badaterra omple Pompeu Fabra de sabors


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

4 - 10 12 - 13 14 - 15 16 - 18 20 21 - 22 23 -

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb empenta Consultori Legal Animàlia

30 - 32 34 - 35 28 - 29 33 39 -

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

40 - 41 36 - 37 36 37 42 - 45 46

Equip de futbol de Festa Major entre casats i solters del Carrer Alfons XII, any 1984. Foto: Claudia Lasso

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

2|


Actualitat Jordi Serra i Albert Tomàs aconsegueixen els avals per ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂůĞƐƉƌŝŵăƌŝĞƐĚĞůW^ĂĚĂůŽŶĂ Política

| Carles Carvajal

Serra i Tomàs van aconseguir, dilluns al vespre, els avals necessaris per formar par t del procés, més de 229. Amb 433 avals Jordi Serra és el precandidat a les primàries que va aconseguir recollir més suport de la militància, prop d'un 40%. Serra va assegurar que tot aquest procés l'ha servit per agafar més força i tenir més ganes de continuar el camí per a un canvi al govern de Badalona. Per la seva banda, Albert Tomàs es va mostrar molt satisfet d'haver aconseguit reunir 239 avals, 10 més dels necessaris, per convertirse en candidat a les primàries. L' e x r e g i d o r s o c i a l i s t a v a reconèixer que aquests són uns moments molt durs per al PSC de Badalona i va assegurar que ell i el seu equip estan preparats per les primàries i per fer front al govern de Xavier Garcia Albiol. L'altre precandidat, Josep Duran,

| Si no hi ha cap imprevist, Serra i Tomàs es disputaran el lideratge del PSC

badaloní el 5 d'abril

va lliurar només 124 suports d e milit ant s i va re c lam ar oficialment que el % d'avals es rebaixi a un 10%. Des de la comissió electoral del PSC, però, ja han anun c iat que el reglament és c lar i fixa la xifra d'avals en un 20% de la militància. Els candidats definitius es donaran a conèixer a aquest dijous, d e s prés d e l 'exe c ut iva d e

federació prevista. El 17 de març, l'executiva nac ional haurà de donar el vist-i-plau a tot el procés i anunciar els c a n d i d at s a l e s p r i m àr i e s de manera oficial. Des de la direcció del partit a Badalona han c o nfir m at qu e aqu e s ta votació estarà ober ta a la ciutadania. La votació de candidats tindrà lloc el proper dissabte 5 d'abril.

>Ă'ƵăƌĚŝĂhƌďĂŶĂĚĞĂĚĂůŽŶĂŝŶƚĞƌǀĠϭϯ͘ϬϬϬƉĞĐĞƐĚĞ ďŝũƵƚĞƌŝĂŝŵĠƐĚΖƵŶŵŝůĞƌĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌƐĚĞŵƷƐŝĐĂĨĂůƐŝĮĐĂƚƐ Política

| Carles Carvajal

La Guàrdia Urbana de Badalona ha realitzat una operació contra la falsificació en què ha intervingut una gran quantitat de productes falsificats de primeres marques en sis magatzems del Polígon Indus4|

trial Sud. En total es van localitzar 13.244 peces de bijuteria de les marques Bulgari i Tous, així com 1.021 reproductors d e m ú s i c a i u n a t r e n te n a de tapes de telèfons de la marca Apple. L'Ajuntament de Badalona ha informat que totes les naus estaven gestio-

nades per ciutadans d'origen xinès. Cinc persones han estat imputades per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual. Tenint en compte les marques afec tades, el valor dels productes, en cas que fossin autèntics, seria de més de 19 MEUR.


Foto: Jordi Montlleó

19 març Sant Josep

Dia del pare!! /D3ODQD C/ Guifré, 82 93 397 71 56

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 93 387 50 94


El pla de reforç al Registre Civil de Badalona acaba amb 1.135 ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐŐĞƐƟŽŶĂĚĞƐ Justícia

| Carles Carvajal

El Departament de Justícia va posar en marxa, a principis del mes de febrer, un pla de treball de reforç per donar suport al registre civil de Badalona per poder fer front a l'allau de jures de nacionalitat. El pla arribava després que el Ministeri de Justícia posés en marxa un pla intensiu de tramitació dels expedients de nacionalitat acumulats a la Direcció General dels Registres i del Notariat des de l'any 2010. L'equip ha estat integrat per deu funcionaris dels cossos de personal al servei de l'administració de justícia, dos dels quals són gestors processals i administratius i vuit, tramitadors. Aquest grup ha treballat per al conjunt de registres civils objecte del pla i està centralitzat a la seu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Així mateix, ha

treballat amb l'autorització de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sota les directrius d'una secretària judicial designada per la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i col·labora i es coordina amb el secretari judicial i el personal de l'oficina de cada registre civil. De moment, el personal de reforç ja ha finalitzat el pla de treball referent a les jures davant notari als registres civils de Badalona, amb 1.135 inscripcions gestionades. Tot i aquest reforç, les cues dels immigrants que es volen nacionalitzar no s’ha aturat i segueixen cada dimarts i divendres al matí davant les portes del Registre, al carrer d’en Prim. D’altra banda, per aquest dijous al matí, els professionals del Registre Civil de Badalona es concentraran a la porta per protestar contra la privatització que vol aplicar el Ministeri de Justícia.

Detenen un home per ĂƉƵŶLJĂůĂƌĞůƐĞƵǀĞşĂ>ůĞĮă La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir, la setmana passada, un home que presumptament acabava d'apunyalarne un altre a l'avinguda del Marquès de Sant Mori. Segons fonts municipals, l'agressor i la seva víctima eren veïns del mateix bloc de pisos i havien començat a discutir davant la porta d'entrada de l'immoble per motius que es desconeixen.

Nou robatori al carrer de Mar pel mètode de l’encastament Uns lladres van encastar, la matinada de divendres passat, un cotxe a la botiga Dreams al carrer de Mar. Els lladres es van emportar peces de roba de l’aparador d'aquest establiment. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec d'aquest nou robatori. No és la primera vegada que botigues del Centre de Badalona pateixen el mètode de l'encastament als seus aparadors.

Oferta mensual d’Engestur per aparcar, per 15 euros, durant les tardes i nits

ŝhĚĞĂĚĂůŽŶĂĚĞŵĂŶĂƵŶƉůĂĚĞƉĂĐŝĮĐĂĐŝſĚĞů ƚƌăŶƐŝƚƉĞƌĂůĐĂƌƌĞƌ/ŶĚƷƐƚƌŝĂ El president del grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Badalona, Ferran Falcó, ha sol·licitat que es realitzi un estudi tècnic que plantegi “mesures eficaces per a pacificar el trànsit al 4|

carrer Indústria, on la velocitat que agafen els vehicles és excessiva i el perill per als vianants important”. Falcó ha explicat que el carrer Indústria acumula un nombre important d’accidents.

L’empresa municipal Engestur ofereix des d’aquest mes de març un abonament mensual de tarda i nit per un preu de 15 euros. La campanya es du a terme en els aparcament de Pompeu Fabra, El Viver, Manuel Valls i Quevedo, al barri de la Salut..L’horari en què es podrà aparcar és de les 18.30 a les 8 hores. El preu dels 15 euros no inclou l’IVA. Les places són limitades.


SOS Racisme acusa Albiol de ĨĞƌΗƌĂĐŝƐŵĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůΗ per negar ajudes als nouvinguts

Badalona ja té el disseny del dimoni ƋƵĞĐƌĞŵĂƌăĂƋƵĞƐƚ any

L'Associació SOS Racisme ha definit el nou reglament de Serveis Socials de Badalona com una "mostra de normalització del racisme institucional". El text, presentat per l'alcalde Xavier Garcia Albiol, preveu deixar de concedir prestacions als immigrants en situació irregular, empadronades durant menys de 5 anys o persones sancionades per l'ordenança de Civisme.

Aquest dimecres s’ha donat a conèixer el guanyador del concurs Crema’l Tu!. Aquest concurs atorga el privilegi de poder dissenyar el dimoni que crema cada any, la vigila de Sant A n a s t a s i, a l a p l at j a d e Badalona. El guanyador d ’a q u e s t a ny h a e s t a t Angel Martin Moyano amb un disseny inspirat amb Baetulo.

Comencen a Badalona les prescripcions i matriculacions escolars Aquesta setmana han començat les prescripcions i matriculacions als centres educatius de la ciutat. Des de l'Ajuntament de Badalona han assegurat que l'oferta de places de secundària està garantida. D'altra banda, la regidoria d'educació ha confirmat que, pel que fa a l'oferta d'infantil, es tancarien una o dues línies per la disminució de 144 alumnes de P3 per al curs vinent, 2014-15.

W/^K^d/E EdZ'&/E>^ϮϬϭϰ ǀĚĂ͘ƌĞƵĚĞdĞƌŵĞĐĂŶƚŽŶĂĚĂͬŽŵğŶĞĐĚĞŽŶĂĨĠ

^Ϯϴϱ͘ϬϬϬΦ

WăƌƋƵŝŶŐŝƚƌĂƐƚĞƌŝŶĐůžƐ

Sigfrido Ramos, nou president de la FAVB Ja s’ha presentat la nova junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. L’entitat vol apostar per canviar l'organització i treballar a partir d'ara en equip i de manera consensuada. El nou president de la FAVB és Sigfrido Ramos, de l'entitat veïnal de Bufalà, i entre els membres de la nova junta hi ha representants dels barris de Sant Crist, de Sant Antoni de Llefià o del Raval, entre altres.

ͻWŝƐŽƐĚĞϱϬĂϭϱϬŵƚƐϮ ͻϮͲϯͲϰ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐ ͻϮĂŶLJƐ;ϭƚŝƉƵƐƐƵŝƚĞͿ ͻWăƌƋƵŝŶŐŝƚƌĂƐƚĞƌŝŶĐůžƐ

ͻƚŝĐƐĚƷƉůĞdžϭϱϬŵϮ ͻW͘ĂŝdžĞƐ;ũĂƌĚşͿ ͻŽŶĂĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂĂŵďƉŝƐĐŝŶĂ ͻϭƉŝƐĚΖƵŶĚŽƌŵŝƚŽƌŝͲϭϴϬ͘ϬϬϬΦ C/ Marqués de Monistrol 6A 08391 Tiana Tel. 93 395 02 20 www.tianallars.com i5


436 eros s’han executat a Badalona durant els darrers 6 anys Treball

| Carles Carvajal

Le s e m p r e s e s d e B ad al o na han formalitzat 436 Expedients de Regulació de l ' O c u p a c i ó e n e l s d ar r e r s 6 anys. Des de l'any 20 08 s'han acomiadat 1.463 trebal l ad o r s p e r m i tj à d 'er o s , i més de 5.500 empleats s'hi han vist implicats, ja sigui en expedients temporals o d'ex tinció de contracte. Són dades ex tretes de l'informe "Impactes de la crisi a Catalunya" elaborat per Comissions Obreres. Al

municipi veí de Sant Adrià d e B e s ò s s' h a n p r e s e nt at 92 eros i a Santa Coloma de Gramenet 64 més. El 78% dels eros que s'han presentat durant la crisi entre el 2008 i el 2013 s'han concentrat a 10 comarques, sobretot a les metropolitanes, com el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Orient a l i l ' O c c i d e nt a l i e l B a i x Llobregat. En aquest període s'han presentat un total de 21.548 expedients, amb més de 441.000 treballadors afectats.

Ja es pot connectar amb ĞůǁŝͲĮŐƌĂƚƵŢƚĚĞůĂƉůĂĕĂ Trafalgar i el parc de Lloreda L’Ajuntament de Badalona ha posat en funcionament dos nous espais amb wi-fi gratuït a la plaça de Trafalgar i al parc de Lloreda. D’aquesta manera s’amplien les zones on els ciutadans poden trobar punts punt d’accés a Internet gratuït, 24 hores al dia. Durant el mes de gener ja va entrar en funcionament el servei BDN Wi-Fi a la plaça de la Vila.

Recullen 11.000 signatures contra les “vaquillas” de >ůĞĮă La Plataforma Badalona Sense Correbous ha informat, aquesta setmana, de les signatures recollides c o nt r a e l s c o r r e b o u s q u e cada mes de juny tenen lloc al barri de Llefià. De moment, segons l’entitat, s’han recollit u n e s 11. 0 0 0 s i g n a t u r e s . La Plataforma Badalona Sense Correbous té unes 20 entitats adherides i el suport d’Iniciativa per Catalunya. [+]badalonasensecorrebous.org

Els Castellers de Badalona enceten temporada aquest diumenge L’Ajuntament de Badalona millorarà la urbanització de la plaça davant de l’església de Pomar L’Ajuntament de Badalona millorarà la urbanització de la plaça situada davant de l’església de Pomar. Aquest espai en l’actualitat té un estat molt degradat en els paviments i el mobiliari urbà. El projecte preveu 8i

l’enderrocament de l’antiga pèrgola de formigó i la creació, en el seu lloc, d’una zona de jardí amb plantació d’arbustos. També es col·locaran nous paviments, jocs infantils amb paviment de cautxú, i nous bancs i papereres.

Un any més els castellers d e B ad a l o n a c o m e n ç ar a n temporada aquest diumenge. La Diada castellera es farà al final del Carrer del Mar, per celebrar la primera cita important de l’any amb la participació de Castellers de Sant Cugat, Colla Jove de Barcelona i Castellers de Badalona. La primera Diada castellera de l’any començarà a les 12h.


CDC comença a Badalona la “Ruta pel sí” Política

| Carles Carvajal

CDC va presentar la 'Ruta pel sí', una furgoneta que recorrerà en els propers dos mesos les 41 comarques de Catalunya fent campanya per la consulta. L'itinerari va començar a Badalona, dijous passat, i acabarà el proper 3 de maig a Tarragona. El secretari d'Organització convergent, Josep Rull, va explicar que la intenció és visitar tres o quatre municipis de cada comarca i acabar amb un acte d'un format més gran a cada capital. A més, la furgoneta recollirà testimonis de persones que volen votar el proper 9 de novembre, i el vídeo es penjarà en la pàgina

10 |

web de la campanya global per la consulta que ha engegat CDC. El candidat a les europees, Ramon Tremosa, hi participarà aprofitant la precampanya. En roda de premsa a la plaça Pompeu Fabra de Badalona, el secretari d'Organització de CDC, Josep Rull, el vicesecretari general de Coordinació Institucional, Lluís Corominas, i el líder de CiU a la ciutat badalonina, Ferran Falcó, van donar el tret de sortida a la 'Ruta pel sí', que s'inscriu en la campanya global que ha posat en marxa CDC de cara a la consulta del 9 de novembre. Rull va explicar que la voluntat d'aquesta ruta és recórrer totes les comarques de Catalunya

| Imatge de la presentació de la “Ruta

pel sí” a Badalona

donant la veu als catalans perquè defensin que el 9 de novembre han de dipositar un vot pel doble sí. Acompanyarà la furgoneta una càmera de vídeo que recollirà testimonis dels catalans que volen exercir el seu dret a vot, "amb totes els seus matisos, en totes les llengües", va remarcar.


Optima---NOU.indd 1

09/12/2013 10:37:51


Entrevista a l'equip de la Badalona Running

ΗƋƵĞƐƚĂŶLJůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĨĞŵĞŶŝŶĂŝĂƚůĞƚĞƐ ƋƵĞƐ͛ŝŶŝĐŝĞŶĠƐŵĠƐĂůƚĂΗ Aquesta setmana parlem 'equip de l'organització de la Badalona Running, una cursa que aquest any celebra la tercera edició als carrers de Badalona i que ja s'ha convertit en un referent dels corredors. El proper 23 de març, els llocs més emblemàtics de la ciutat s'ompliran de participants que recorreran Badalona.

12 |


Artur Piquet

La BDN Running l'Aliança no és una simple carrera de 10 km. Hi ha un valor social molt important que any rere any es va consolidant. Com ho valoreu des de l'organització? Quan vàrem vincular la prova al nom de Luis Condón, corredor dels Mikakus que va morir fa tres anys de Leucèmia, vàrem veure clar apostar per una cursa amb un rerefons farcit de valors. En aquest s e nt i t vàr e m c o m e n ç ar l a col·laboració amb la Fundació Carreras contra la Leucèmia al primer any, fent una aportació econòmica que anem augmentant gradualment. No obstant no ens vàrem voler quedar aquí. Estem apostant també per l’integració de les persones drogodependents a través de la col·laboració de Projecte Home a la cursa i fomentem l’activitat física d e l e s p er s o n e s gr an s d e la mà del programa municipal Fem Salut. Per últim per p oten c i ar l e s i n s c r i p c i o n s d ’e s c o l a r s h e m o p t a t p e r facilitar l’inscripció amb un descompte significatiu al preu d’inscripció als alumnes de les escoles de Badalona, així com també la creació d’una categoria específica i donant material esportiu a l’escola amb més arribats.

Com reben els participants el programa d'entrenaments obert que es fan els quatre diumenges previst a la cursa? És una bona oportunitat per tothom per preparar la cursa d e l a m à d ’e s p e c i a l i s t e s com el preparador físic Josh Ricart i els esportistes Jordi García Gracia i Carlos Pulido.

L’acollida ha estat bona i, a més, s’ha establert un lligam humà que va més enllà de les seccions d’entrenament.

tendeixen a cloure la temporada amb la prova regne de l’atletisme.

Creus que aquests entrenaments conjunts s'haurien de fer més sovint en altres proves per evitar desgràcies com les que s'han produït en les darreres proves de més llarga distància (mitges maratons i maratons)? Cal anar amb molt de cura sobretot en les distància llargues. Aquestes proves ex tremes que requereixen un esforç cardiovascular elevat i de manera perllongada sempre cal que vagin acompanyades a banda d’una bona preparació prèvia però també d’un seguiment mèdic. En aquest sentit creiem que són claus les proves d’esforç i les revisions periòdiques. Més enllà d’aquest fet també cal seny per part del corredor i que no s’excedeixi, no es bo posar al cos al límit!

A la BDN Running, una de les espines que teniu clavades és la participació femenina. Què creieu que els hi falta a les dones per animar-se a córrer? L’ a n y p a s s a t e n s v à r e m quedar en un 35% de participació femenina, una dada que estava per sobre la m i t j a n a d e c u r s e s d e 10 quilòmetres. L’augment de p ar t i c i p a c i ó d e l e s d o n e s en les proves del calendari metropolità s’ha disparat i en alguna prova ja han aconseguit la situació ideal: la paritat. Nosaltres anem acostant-nos-hi, veurem aquest any. En aquest sentit hem desenvolupat amb Titania Club un programa d’entrenament per a dones. Le s d o n e s q u e c o m e n c e n ens comenten que es senten més còmodes i més segures d’elles mateixes si surten a córrer juntes.

Aquest any la data de la cursa s'ha enrederit i la prova ha passat de ser una prèvia per la Marató de Barcelona, una data marcada en vermell al calendari dels corredors, a una mena de "ressopó". Creieu que pot influir d'alguna manera en la participació de la gent? A m b n o m bre d ’i n s c r i t s n o gaire. El que hem notat un canvi respecte l’any passat en el perfil de corredor justament pel canvi de data. En aquest sentit trobem que aquest any l a p ar t i c i p a c i ó fe m e n i n a i atletes que s’inicien és més alta. I a més hem baixat la mitjana d’edat. Tot indica, per tant, que alguns maratonians

Com veieu el paper de les n ove s t e c n o l o g i e s e n e l món dels corredors? Doncs nosaltres hi hem a p o s t at fo r t a m e nt p e r l e s noves tecnologies. Les aplicacions que utilitzen GPS del mòbil o els planificadors d’entrenament són del que més triomfa a l’AppStore i a G o o g l e P l a y. D e f e t e l boom en el món del running no s’entendria sense tot el que ha vingut de la mà de la tecnologia, especialment tot allò vinculat al mòbil. En aquest sentit la cursa disposa d’una aplicació amb serveis de geolocalització i un pla d ’e n t r e n a m e n t s p e r a s e r seguit pel corredor en funció del nivell. | 13


ůĂĚĂůŽŶĂƐƵƉĞƌĂĂůΖKůŽƚƚŽƚŝŶŽĨĞƌƵŶďŽŶƉĂƌƟƚ;ϭͲϬͿ Futbol

| Redacció

Després de dues victòries consecutives, el Badalona no va jugar el seu millor partit, però el més important és que va sumar tres punt més que allunyen a l'equip de la zona baixa de la classificació. Amb aquesta victòria, els escapulats ja es situen a quatre punts de la posició de promoció i a nou dels llocs de descens. El Badalona no es va sentir gens còmode sobre el terreny de joc, i l'Olot va mostrar-se molt intens i amb la clara intenció d'endurse els tres punts del Camp del Centenari. No obstant, durant tota la primera part el porter Marcos es va mostrar d'allò més segur sota pals i va refusar totes les ocasions de perill que va tenir l'equip visitant. A la segona part el joc va seguir bastant igual, amb domini de l'Olot, tot i que el Badalona, tímidament, es va anar apropant a la porteria rival per intentar inquietar al porter

Òscar. Amb aquesta dinàmica, i amb un Marcos espectacular, es va arribar al tram final del partit, i semblava que l'empat era un premi excessiu per l'equip local, tot i que entre l'afició es transmetia el sentiment que, per una vegada, l'equip escapulat havia estat afortunat aconseguint aquell punt. En aquest tram del partit l'Olot va baixar una mica els braços, i això ho va aprofitar el Badalona que va mostrar-se una mica més agressiu en el seu joc. Ja a les acaballes del partit, al temps afegit, la sort va decidir

mirar directament als ulls dels escapulats, i una centrada des de la banda dreta va acabar impactant a les mans d'un defensor olotí i l'àrbitre va xiular penal. Negredo no va desaprofitar l'oportunitat i va aconseguir l'únic gol del partit, que va donar la victòria al Badalona. El proper diumenge, a les 12:00 hores, l'equip torna a jugar a casa, contra el Constància, un rival de la part baixa de la classificació que pot servir perquè els de Piti Belmonte s'allunyin una mica més de la zona baixa de la classificació.

Aquest dijous el CEB rendirà un homenatge a Jordi Panyella El CEB segueix oferint projeccions incloses en el cicle hivernprimavera, i aquest dijous 13 de març, a les 21 hores, farà un homenatge a l'escalador Jordi Panyella, un dels impulsors més destacats de l'escalada de dificultats. El 14 de maig del 2008 va morir als 92 anys un icona de l'¡escalada catalana, que va formar part de la coneguda "Edat d'Or" de l'escalada, desenvolupant la seva activitat a Montserrat i al Pedraforca. Algunes de les seves obertures més reconegudes són el Gegant Encantat, el Cap del Guerrer, el Dit, el Sentinilla i l'Agulla Fina. El Memorial dedicat a la seva 14 |

figura projectarà un curtmetratge que resumeix la seva trajectòria esportiva, produït per Jaume Ferret, i també oferirà una taula rodona en la que participaran l'escalador Antonio Picazo. Com sempre, l'homenatge es celebrarà al local del Centre Excursionista de Badalona i l'entrada serà gratuïta. D'altra banda, el diumenge també ha organitzat una raquetada al Costabona, el mirador del Canigó i del Pirineu Oriental, una sortida senzilla d'unes cinc hores de durada, i el darrer cap de setmana del mes el Centre organitza un cap de setmana de raquetes a Camporrells, la Cerdanya francesa.


ů&ŝĂƚĐ:ŽǀĞŶƚƵƚƉĂŐĂŵŽůƚĐĂƌƵŶŵĂůƉĂƌƟƚĐŽŶƚƌĂĞů >ĂďŽƌĂů<ƵƚdžĂ;ϭϬϬͲϳϭͿ Basquet

| Artur Piquet

El Fiatc Joventut es va veure superat pel Laboral Kutxa des del salt inicial, en un partit que va estar marcat pel desencert dels homes de Maldonado en el llançament de triples (només van aconseguir una cistella de 22 intents). Amb l'ampli resultat, de 100 a 71, els badalonins també han perdut el bàsquet average particular amb l'equip alabès, pel que el balan ç d'aquest partit és negatiu en tots els sentits. Durant el primer quart l'encert des de la llarga distància va ser nul, i la velocitat i la inspiració dels jugadors locals va deixar un primer parcial de 24 a 15, tot i que el més preocupant és que durant el segon quart la imatge de la Penya no va millorar. Sense ser capaços d'anotar un triple i amb masses errors en defensa, els homes de Maldo-

nado van veure com la distància a la mitja part era de vint punts, 52-32. La segona part del partit ja no va tenir massa història, tot i que els verd-i-negres van aconseguir la distància no s'ampliés abans del darrer quart, que va començar amb un 68-48 al marcador. La millor explicació del que li va passar al Fiatc Joventut el passat diumenge és que, fins a falta de tres minuts per acabar el partit, no va ser capaç d'anotar

un triple, que seria l'únic del partit. Amb aquesta estadística era molt complicat que la Penya aconseguís treure alguna cosa positiva en el partit, i el resultat final va marcar la màxima diferència de punts entre els dos equips. El millor remei per oblidar aquest mal partit és guanyar el proper diumenge davant de l'afició verd-i-negre, a les 12:30, contra el Guipuzkoa Basquet, rival que es troba just per sota dels badalonins.

| 15


ůŶŽƐƚƌĞƐĞůĮĞ de cada dia Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

Acceptem-ho: no som moderns. Això dels selfies, -les autofotos en llenguatge nostrat -, és més vell que l’anar a peu. El que passa és que t’endinyen el concepte al mig d’una fanfàrria americana d’aquestes, com ara els Òscars

Crónica de Montgat 'Ser dona és fer-se dona' María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Badalona en campanya electoral Christian Carneado elcontrapuntbadaloni.com @Ch_Carneado

Garcia Albiol ja ha iniciat la campanya electoral per les municipals de l'any vinent. Un "nou" reglament de Serveis Socials que no ha existit mai, ni existirà, ha servit a l'alcalde per iniciar la campanya electoral. Com és habitual, atacant els més febles i atiant les més baixes passions en contra dels nouvinguts, sempre de forma 16 |

i sembla que haguem descobert la sopa d’all. Quan els rebesavis de la De Generes o d’en Brad Pitt no havien nascut i la Julia Roberts o la Meryl Streep eren pura fantasia del futur, a Sant Jeroni el prior ja es retratava. Mireu si no la pintura del tester del refetor: allà ben plantat, al costat de l’emperador Carles I, l’almirall Andrea Doria, l’emperadriu portuguesa i altres vips de l’època hi trobareu fra Pere Alsina. És una història fantàstica, de meitats del s. XVI, que va de pirates, de conquistes, d’esquadres i de badalonins espantats. Però el selfie, allà el teniu. I quan els avis d’en Bradley

Cooper o de l’Angelina Jolie eren petits, l’amo de la Bomba Prat ja se’ls gastava per sortir a la foto al costat del rei Alfons XII. És apassionant el relat d’en Bartomeu Rovira, -el viatjant d’en Prat a l’Espanya dels anys vint,- sobre l’esforç titanic per aconseguir fer sortir la marca al costat del monarca. I a fe que ho va aconseguir. (Podeu llegir-ne la història a l’article que vaig publicar fa uns anys a la Revista de Badalona i que trobareu al meu blog hospitabulis.wordpress.com) Sortir a la foto és genial. És el camí directe a l’èxit, pensen alguns. I no ho dic, -malpensats -, pel darrer número de la revista municipal Bétulo i l’Alcalde

Ser dona és un caprici, un acte de fe i un pas endavant. Ser dona és fer-se dona. La Laia va descobrir-se plenam e nt a l ’e s t iu d e l s d i n o u. Ella havia viscut abans altres coses interessants i íntimes sobre el seu cos, les idees i alguns símbols de la seva identitat. Però no es tractava d’’aquell tipus de coneixe -

ment. Es podria dir que la Laia va sentir-se pionera, fèmina i bella durant aquella estada utòpica al paradís de la terra seca. Va ser llavors, en aquell poble mig perdut i mig enlluernat pels dubtes i la senzillesa, on va desenvolupar certa sensibilitat aguda pel seu sexe. Els matissos, les olors, la nitidesa

implícita no fos cas que hagués d'anar a judici un altre vegada. La proposta de Reglament que fa Garcia Albiol no és més que propaganda política al servei del Partit Popular aprofitant-se de l'Ajuntament de Badalona com a institució, i també aprofitant-se de la ingenuïtat i/o falta de rigor de molts mitjans de comunicació que obvien totalment que molts dels anuncis i promeses d'Albiol són paper mullat si no ho aprova el Ple de l'Ajuntament, donat que governa en minoria. S'ha de ser desalmat per negar una minsa ajuda en material escolar a un infant, o negar una ajuda per l'alimentació a nadons amb intolerància a la lactosa, nens celíacs o qualsevol altre patologia relacionada amb l'alimentació, o també negar

a un ciutadà discapacitat una ajuda per fer més accessible la seva llar. Aspectes com aquests són els que el PP d'Albiol cataloga de "complementaris" i proposa que es retirin a les persones que no portin més de cinc anys empadronades a Badalona, espanyoles i estrangeres. Darrere d'aquesta mesura està el missatge implícit "marca Albiol" que és una proposta en contra dels immigrants perquè estan primer els de casa. El PP reinicia la maquinària electoral del 2011 per tornar a discursos extremistes que ofeguin el vot d'ultradreta a Badalona, que revifa degut a les promeses impossibles i incomplertes en matèria d'immigració del PP. Se'n recorden vostès de qui era el lema "primer els de casa"?


del PP, no, ho dic en general. Ens intentem projectar públicament creient, per error, que això ens dóna més volada. La meva experiència em diu, en canvi, que rera la gent més discreta es solen amagar, sovint, les millors persones. Però la nostra societat sembla que vol això: flaixos, missatges curts, raonaments encapsulats, argumentaris prefabricats … Estem arribant a un punt que ens pot passar allò que un dia m’explicava un polític avesat a sortir als mitjans. Els debats es converteixen en un llançament de discursos i raons que es reiteren fins a la sacietat. Poca gent escolta l’altre i tothom tira pel

dret. Quasi, – em deia -, que els arguments els podríem llistar i numerar i fer els debats i les tertúlies com aquell qui juga a cartes: - Jo et tiro el 3. - Menja’t aquest 5!. - Et contesto el 5 amb un 2 i t’hi afegeixo el 6. - El teu 6 me’l menjo amb patates amb un 1 i ara té, un 4!. -… A Badalona això també passa. Ara mateix el nostre Alcalde acaba de tirar, per enèsima vegada, el 4 sobre la taula, (el 4 és aquell de la limitació de les prestacions socials complementàries als qui no portin empadronats més de 5 anys a Badalona).

L’ha tirat tantes vegades des que va començar la partida el 2011, que tinc la impressió que sap que els contrincants tenen dubtes sobre quin dels arguments del seu propi catàleg pot ser el millor antídot. I potser el què passa és que no cal buscar l’antídot, aquest cop. Potser n’hi ha prou posant en evidència que tornar al discurs de culpabilitzar la immigració, – el que el va fer guanyar fa 3 anys davant uns contrincants atònits -, continua sent injust i immoral però ara, sobretot, ja és antiquat i massa vist. Ja no tapa les mancances pròpies i denota falta d’imaginació i d’idees. Potser que vagi renovant el repertori!

i la tolerància. Tot semblava tendre i clar sota la copa dels arbres. Tot estava justificat i ella era pur equilibri en una revolució d’hormones i de neurones que ballaven en harmonia. Què n’era de maca aquella època! Les retines dels mascles, irritats i encesos per l’aroma de la puresa i del descobriment, la seguien,

la vestien i l’observaven des d’allà on un home poc experimentat pot sentir-se segur. Ben lluny, de reüll i garebé d’amagat. Tres dècades corren d’ençà aquells dies. La Laia, més minvada i arrugada, treu a passejar el vell record d’aquella poesia d’estiu. Cada tercer mes de l’any, i mentre el cos li

ho permeti, brodarà el segell de la dolçor i la picardia sobre la bandera que onejen els 8 de març. Montgat la veurà recórrer els seus passadissos per brindar en honor al sentiment feminista que la joventut li va regalar. Quan ser dona, malgrat que no fós un privilegi, era un rebombori de secrets pels menys espavilats.

No se l'ha inventat Albiol ara, és de Josep Anglada i Plataforma per Catalunya. No cal afegir res més. Per acabar de desmantellar argumentalment aquest intent de reglament de serveis socials, ens hauríem de preguntar a quantes persones afectaria el reglament. Perquè el govern del PP, interessadament, ens amaga les dades d'una mesura que només afectaria les persones que portin menys de cinc anys empadronades a Badalona. Si tenim en compte que la ciutat porta tres anys perdent població (el 98% població estrangera) és fàcil d'imaginar que la mesura afecta poquíssima població i segurament la majoria dels afectats són espanyols, infants i persones discapa-

citades, i la quantitat econòmica no representa ni el 0,05% del pressupost municipal. Tota una operació de màrqueting polític a costa de trepitjar els drets dels més febles. Tota una immoralitat. Per fer front a aquest inici de pre-campanya els partits polítics de Badalona ja es comencen a moure i a preparar l'alternativa. El PSC es troba en ple procés d'eleccions primàries, ICV-EUiA sembla que les realitzarà ben aviat, i ERC ja les ha realitzat escollint Oriol Lladó com a candidat. És important com els partits d'esquerres de Badalona han entès que cal obrir-se a la ciutadania per compartir un projecte social i polític comú, i una alternativa a la dreta a Badalona. En aquest sentit ERC

i Oriol Lladó tenen una important tasca a Badalona consistent a fer tornar el vot nacionalista i independentista al costat progressista i d'esquerres, i acollir un grup molt important de votants que no vol que el seu vot serveixi perquè a Badalona governi de nou la dreta i el PP. Que el PP d'Albiol doni el tret de sortida a la precampanya tan aviat és un símptoma clar de debilitat i d'esgotament d'un projecte polític basat en mentides, titulars buits de contingut i regidors esquitxats per escàndols de corrupció. A manca de poder vendre obra de govern, el PP pensa que és millor tornar a vendre fum, però oblida que els ciutadans de Badalona ja saben que les promeses d'avui seran les mentides de demà. | 17


Badalona en tweets

Tot no s'hi val x aconseguir avals! I dir mentides pq la gent es desdigui és lleig, lleig! Això invalida a un líder i a un equip #Badalona @josepduranbdn

Com cada any anem a la #festadelbosc a la serralada de #marina #badalona plantarem uns 1000 arbres! @daniel_julia

Com riurem quan es destapi què hi ha darrera del Restaurant Xinès del Port de #Badalona #semprebuit #aixòfapudor #ElementalEstimatWatson @benvolgut77

Estelades als balcons que comencen a estar una mica descolorides #Badalona @Tonimorata

El Fòrum de Turisme de #Badalona anuncia la 3a edició del Tapes & Midnigth Bath pel 4-6 de juliol i l'acord amb Moritz @TurismeBadalona

Concurso

CI NExL A K

4 máquinas expendedoras en la estación de @Renfe rodalies en #Badalona y sin opción de comprar la T10 @shashawhite

Crucifixen imatge d'una dona a la creu de Montigalà de #Badalona per denunciar nova llei de l'avortament el #Diadona @MarcUstrell

RA Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació) Imatge de la setmana:

@davideborbon David de Borbón

Títol: Quan la llum s,amaga...

Vols veure cin

18 |

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?


Maria Carme Argelich Roser Villalmanzo

S'ha mor t la Maria Carme Argelich. Em va trucar la meva mare per donar-me la notícia. Encara que sabia que tenia càncer, tenia l'esperança de tornar-la a veure amunt i avall, d'un forn a l'altre o sortint de casa seva. Érem veïnes i amigues de

petites, ens fèiem costat en el joc, ens fèiem companyia i hi havia una complicitat espontània i natural. De més gran la recordo ja sempre entregada a la feina (al forn) i al barri amb idees i novetats com la “coca de Dalt-la-Vila” tan seva, original i exitosa. Cada vegada em venen més

records i vivències amb la Maria Carme (la seva primera comunió, la universitat ...). La ment és una caixa on ho tens tot guardat i quan menys t'ho esperes pots recuperar-ne un retall de la teva vida. Però em quedaré amb aquest somriure, el mateix que tenia a la infantesa, i de més gran amb sensatesa.

Un pla de mobilitat, ůƐƉŽůşƟĐƐĞŶƐ "pà qué"? prenen el pèl

¡FELICIDADES! ¡Los compañeros de Oficsegur-Oficasa felicitan al comercial más sexy de Badalona en el día de su cumpleaños!

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

20 |

Ramon Massip

Josep Ramón

Segons que sembla, el proper Ple Municipal tampoc aprovarà el Pla de Mobilitat Urbana de Badalona, que hauria d’estar vigent desde 2006 segons que diu la llei i el bon criteri. I això que fa 3 anys s’en va acabar, a empentes i rodolons i amb la participació d’entitats i veïns, la seva diagnòsi. Però per què sou tan pesats els del Consell de la Mobilitat reclamant que Badalona tingui un Pla de Mobilitat? Que és que algú ens posarà una sanció? Que no ens anem movent i anem tirant desde sempre sense Pla ni sense política ni sense actuacions ni sense recursos ni sense competència ni sense resoldre problemes ni sense proposar sol.lucions ni sense cap mena d’ànsia ni interés? O es que penseu que si finalment s’aprova, algú de l’Area de Mobilitat s’el mirarà i intentarà fer alguna cosa? O que cap altre regidor s’el creurà i en reclamarà la seva execució? Així anem, i anirem.

Senyors ja està bé, me n’he cansat, veig les notícies i ja n’estic far t, els polítics d’aquest país ens prenen el pèl. Si creuen que poden cobrar per la seva “ plena dedicació” i al mateix moment estan apuntats a les llistes d’atur, o cobrar per diversos càrrecs a l h o r a i o b e i nt n o m é s l e s ordres dels mercats financers i no les de la política so c ial, van bé. Mentre els altres només ens ho hem de mirar? Senyors, a partir d’ara facin el que creguin millor per por tar diners a casa seva, agafin la baixa i treballin alhora, o cobrin en negre, o enganyin a l’estat, facin el que creguin necessari per sobreviure en una societat on els servents públics han oblidat a la societat i s’han conver tit en els ser vents dels mercats financers i de la seva butxaca.


La plaça Pompeu Fabra acull aquest cap de setmana una nova edició del Badaterra Exhibició

| Carles Carvajal

L’exhibició i demostració de teràpies alternatives, com la sonoteràpia, el coaching transformacional o la foto de l’aura, són algunes de les novetats de l’edició 2014 de Badaterra, que comença aquest divendres. De manera paral·lela al desenvolupament del mercat, també es podran practicar, com en cites anteriors, ioga i tai-txi. L’oferta de tallers per a tota la família que permeten aprendre de manera lúdica també és un dels aspectes a destacar de la proposta. Com a novetat, en el marc de la filosofia d’acostarnos a uns hàbits de vida més saludables, el programa inclou tallers de construcció d’elements arquitectònics amb fang i palla i diferents propostes vinculades amb els horts urbans, una tendència en alça cada cop més factible amb les noves tècniques i recipients. En aquest sentit, destacar la xerrada de Josep Maria Vallès, expert en aquesta

| Imatge de l’edició de l’any passat del Badaterra

temàtica, programada per divendres a la tarda. La conferència de l’especialista en nutrició, Abel Mariné, està fixada per a dissabte al matí, i a la tarda tampoc us hi podeu perdre l’exhibició del documental “El plat o la vida”, i el fòrum posterior amb la seva impulsora, la Nani Moré. La mostra gastronòmica, clau per no perdre ni un minut de fira en haver de desplaçar-se a un altre lloc a dinar, inclou pizza ecològica, entrepans amb pa ecològic, barbacoes i, evidentment, l’exitós menú de “pop amb patates i allioli”elaborat des de la Confraria de Badalona. La

compra anticipada de tiquets d’aquest plat tan badaloní es pot fer en la mateixa Confraria de Pescadors i en La Peixateria, del carrer d’Arnús 31. El mercat d’intercanvi de roba i complements –a través d’un sistema de punts per peces i en base al concepte ecològic de la revalorització dels productes amb més d’un ús, completa el programa de la tercera edició de la fira Badaterra, cita temàtica basada en el consum sostenible i responsable, ecològic i solidari, se celebra en la Plaça de Pompeu Fabra de Badalona, des d’aquest divendres i fins al diumenge.

Les arpilleres de Sant Roc arriben a Barcelona Exposició

| Carles Carvajal

El Centre Cívic Can Basté de Barcelona, ubicat al passeig de Fabra i Puig 247, acull fins el 18 de març l'exposició “Sant Roc, un barri divers” amb arpilleres que reflecteixen la realitat d'aquest barri de la ciutat, els seus carrers i la seva gent. La mostra neix del treball de

diferents grups de dones la Fundació Ateneu de Sant Roc. Les arpilleres, recordem, són dones que fan tapissos amb teles de sac on es representen vivències, històries i records. La situació del barri de Sant Roc, tradicions, la vida quotidiana, el procés migratori o la guerra civil són algunes de les temàtiques plasmades.

| Imatge de l’exposició “Sant Roc, un

barri divers” | 21


El Govern català declara bé cultura d’interès nacional el ŵŽŶĞƐƟƌĚĞ^ĂŶƚ:ĞƌŽŶŝĚĞůĂDƵƌƚƌĂ Patrimoni

| Carles Carvajal

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra ha estat catalogat com a bé cultural d'interès nacional per part de la Generalitat de Catalunya; un reconeixement que, des del monestir, confien que serveixi per fer difusió de l'espai, preservarlo i estimular-ne les inversions. Tot i que en aquests moments s'està treballant en la consolidació de la torre prioral, encara cal restaurar part del claustre. Unes obres pressupostades en més de 480.000 euros. Cada any visiten el monestir unes 15.000 persones.

| Imatge del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Canyet

>ĂŽďůĂDĂƌŝŶĂĚĂŝĂĚĂůŽŶĂ^ĂƌĚĂŶŝƐƚĂƚƌĞƵĞŶƵŶĚŝƐĐ d'homenatge a Antoni Botey Novetats

| Carles Carvajal

La Cobla Marinada i l'entitat Badalona Sardanista treuen un disc de Sardanes per homenatjar al compositor badaloní Antoni Botey. Músic destacat a la seva època i alumne d'Enric

Morera, Botei feia una Sardana molt clàssica, fet que dificulta la seva pervivència. Per tal de preservar el treball del músic nascut a Canonge Baranera, ambdues entitats han editat aquest disc. La idea de fer un disc neix després d'un concert

homenatge a Botei el 2008, però no s'ha pogut editar fins ara. El disc inclou cançons d'altres compositors, totes inèdites en format CD. Un disc compacte molt cuidat i amb un alt disseny que es pot adquirir a l'entitat Badalona Sardanista.

Aquest divendres es presenta el conte “l’Anastasi i el Dimoni” Llibres

| Carles Carvajal

A menys de dos mesos per la Cremada del Dimoni, aquest divendres es presenta a la Llibreria Saltarmartí un conte molt especial relacionat amb les Festes de Maig. Es tracta del llibre “l’Anastasi i el Dimoni”, un conte inventat que s’allunya de la llegenda tradicional badalonina. El conte ha estat dibuixat per la badalonina Roser Vilagran. L’acte de presentació del llibre, que anirà a càrrec de Joan Soler i Amigó, començarà a les 18h. 22 !


agenda

Teatre

badalona

&ĞƐƚĂϮŽŶĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝ Sarau 08911

“EL POLICIA DE LAS RATAS”, a les 21h, al Teatre Principal.

rellotger, a les 18:30h, a la Sala Pau Casals de Montgat.

Diumenge 16 Recollida d'aliments en solidaritat amb Càritas

Dijous 13

A LES 24H, concert tribut a George Michael.

Xerrada sobre la BDN Running

Diumenge 16

DE LES 9H A LES 18H, al Parc del Tramvia. Organitza: AV Can Maurici.

Fira Badaterra

Calçotada popular

A LES 10H, al Centre Cívic La Morera.

Jocs a la Biblioteca

A PARTIR DE LES 18H, a Can Casacuberta.

Tertúlia

“APRÈN A MANIFESTAR LA V I D A Q U E D E S I T G E S”, a les 17h, al Centre Cívic Can Cabanyes.

Recital de poesia

“AMB VEU DE DONA”, a les 19:30h, amb Àngels Gregori i Sònia Moll.

Divendres 14 Inauguració de la Fira Badaterra A LA PLAÇA Pompeu Fabra.

Xerrada sobre la Dona

A CÀRREC DEL GRUP CIA KATAͳ LAKASKA, a les 17h, al Centre Cívic de Pomar.

WƌŝŵĞƌĨĞƐƟǀĂůĚĞ música online La Mussara

DURANT TOT EL DIA, a la plaça Pompeu Fabra.

Visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono Diada castellera

Xerrada

INICI DE TEMPORADA DELS CASTELLERS DE BADALONA amb les colles de Sant Cugat, Jove de Barcelona i Badalona. A les 12h, al final del carrer de Mar, amb Rambla.

14ena Calçotada Popular de Badalona

DURANT EL MATÍ, a l'antic escorxador del barri de la Salut. Edició del primer concurs de menjar calçots.

Teatre familiar

AMB “LLEPAFILS” a les 18h, al Zorrilla.

montgat

Dissabte 15

“EL RELLOTGE DE CATALUNYA”, a càrrec d'Eduard Farré, mestre

ŝŶĞŵĂŝŶĨĂŶƟů

“PLUJA DE MANDONGUILLES, 2”, als cinemes del Màgic a les 16:15h.

A LES 12H, al Casal.

Dijous 20

Dijous 13

DURANT TOT EL DIA, a la plaça Pompeu Fabra.

Assemblea del Casal de la Gent Gran Joan Maragall

A LES 10:30H I A LES 12:30H. Cal inscripció prèvia al Museu.

A PARTIR DE LES 20H, a la seu de l'entitat, carrer Sant Joan de la Creu, 70.

Fira Badaterra

A LES 12H, al Parc del Tramvia.

Xerrada

A M B L A N A D I A G H U L A M, a les 18h, a l'institut Thalassa de Montgat.

tiana Dijous 13 Exposició

“DONA, VOT I PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA”, a la Biblioteca de Can Baratau fins el 15 de març. Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Soledat, 20 - 1r 3a 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

La revista el Tot Badalona fa donació de tot l'arxiu fotogràfic aportat a la revista en aquests darrers anys al Museu de Badalona. S'informa a tots els cedents del dret que tenen a recollir el seu material en cas de no acceptar aquesta donació. Igualment s'avisa en cas de no emetre una opinió contrària, per entesa l'acceptació de la donació i del traspàs dels drets d'ús al Museu de Badalona. | 23


novetats

llibres

mĂşsica David RamĂłn

DEPT 1999-2014 Enguany els Dept celebren els seus 15è aniversari sobre els escenaris. AixĂ­ doncs MBGPSNBDJĂ&#x2DC;WBQFOTBSRVFQPESJB TFS VO NPNFOU JEFBM QFS GFS VO repĂ s a la seva carrera, i això ĂŠs precisament el què ens presenten amb aquest nou disc. Una tria de 28 cançons que algunes han regravat i remesclat. Es divideix en dues parts, el disc blanc amb el tema inèdit â&#x20AC;&#x153;Vivint i convençutâ&#x20AC;? i el disc negre amb nou tema â&#x20AC;&#x153;Elixirsâ&#x20AC;?. 15 anys d'història resumits en 30 cançons.

RAYDIBAUM Estructires sota terra Segons el grup aquest darrer disc encara per publicarse, parteix d'una sola premissa â&#x20AC;&#x153;si KBIPIFNGFU OPTFSWFJYw3BZEJ baum han volgut canviar, i deixarse portar per la seva creativitat, un disc segons ells â&#x20AC;&#x153;quasi temĂ tic i conceptual on les sensacions EhJODFSUFTB GSFE QMVKB JBOHPJYB TĂ&#x2DC;O QBSU EFMT QSPUBHPOJTUFT EF les lletresâ&#x20AC;?. Musicalment guitarres BDĂ&#x17E;TUJRVFTJFGFDUFTFMĂ&#x2019;DUSJDT FO EFGJOJUJWB PSĂ&#x201C;HFOT NVTJDBMT EFM grup, del seu indi 26 |

mĂşsica Per SaltamartĂ­ Llibres

EL PLAGI Silvia Romero PROA EDICIONS Lâ&#x20AC;&#x2122;escriptura ha esUBUMBHSBOJMtMVTJĂ&#x2DC; de la Carme Carreras des de ben jove. El seu company Joan, que ha conegut durant lâ&#x20AC;&#x2122;exili republicĂ a Mèxic, ĂŠs un dels seus grans mestres literaris. Però aĂŻllada EFMNĂ&#x2DC;OJĂ&#x203A;SGFOB MB$BSNFWB darrere del gran amor que li doni MFNQFOUBEFGJOJUJWBQFSWJVSF²T VOBPCTFTTJĂ&#x2DC;RVFMBDPNQBOZBJ que, amb el temps, se suma al EFTJHEFYDFMtMJSFOMFTMMFUSFTJEF USJPNGBSFOFMNĂ&#x2DC;OMJUFSBSJ

Ă&#x20AC;NIMA PERISCOPI Wajdi Mouawad

Llista d'Ă lbums 1

2

3

Llista de cançons 1

2

3

David Bisbal Diez Mil Maneras Pharrell Williams Happy Paco de LucĂ­a Entre dos Aguas

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

Quan en Wahhch Debch descobreix la seva dona assassinada, es queda paralitzat GJOTRVF FTQFSP nat per lâ&#x20AC;&#x2122;abisme que sâ&#x20AC;&#x2122;ha obert a la seva memòria, es llança cap a una irracional cacera de lâ&#x20AC;&#x2122;home seguint lâ&#x20AC;&#x2122;olor sagraEB NJMtMFOĂ&#x2039;SJB J BOJNBM EF MB sang vessada. Sol i abandonat per lâ&#x20AC;&#x2122;esperança, sâ&#x20AC;&#x2122;embarca en VOB PEJTTFB GVSJPTB B USBWĂ?T dâ&#x20AC;&#x2122;Amèrica, territori de totes les violències i de totes les belleTFT&MTSFDPSETJOGFSOBMTRVF carrega, submergits dins dels SFQMFDTEFMBTFWBJOGĂ&#x2039;ODJB FT desperten de nord a sud, amb el contacte de la humanitat dels uns i de la bestialitat dels altres.

NACH Los viajes InmĂłviles Estopa Esto es Estopa Malu Si

L'Anastasi i el dimoni Roser Vilagran

2

La terra d'Andoc Albert L., Igor Szpakowski

3

L'Altra Marta Rojals

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 14 de març al 20 de març del 2014 16.03.14 Film

Pase 1

Pase 2

Pase 3

PELO MALO ( DIG )

16:15

18:15

20:15

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN 3D

16:15

18:15

20:15

Pase 4

ROBOCOP (DIG)

Matinal

22:15

Golfa

12:15 12:30

22:10

UNA VIDA EN TRES DÍAS (DIG)

16:15

19:15

22:00

12:00

300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO 3D

16:20

8 APELLIDOS VASCOS (DIG)

16:15

18:25

20:30

22:30

12:15

18:15

20:15

22:15

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN ( DIG )

12:15

16:15

18:15

20:15

22:15

12:15

300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO (DIG)

16:15

18:20

20:25

22:25

12:10

300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO ( DIG ) EL PODER DEL DINERO ( DIG )

19:15 16:30

22:00

PLUJA DE MANDONGUILLES 2

12:15

SÁBADO 15-03-2014 EL PODER DEL DINERO ( DIG ) PLUJA DE MANDONGUILLES 2

22:00 16:15

300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO ( DIG )

19:15

LA BELLA Y LA BESTIA ( DIG )

16:00

18:15

LA LEGO PELÍCULA ( DIG )

16:00

18:00

12 AÑOS DE ESCLAVITUD ( DIG ) DALLAS BUYERS CLUB ( DIG )

16:30

EL LOBO DE WALL STREET ( DIG ) 16:20

THE MONUMENTS MEN ( DIG )

16:00

grá

20:00

22:20

19:15

22:00

12:00

21:45 12:15

18:20

miércoles 3,90 € y jueves 4,90 €

ño

12:00 12:15

20:25

Nuevos precios:

se Di

22:35

18:25

PHILOMENA (DIG) PHILOMENA (DIG)

20:25

12:00 22:40

PORTADA

ESTRENOS

EVENTOS

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es | 27


Gastronomia Sopa de peix de la senyora Maria Aquesta setmana us presente m u n a s e nzi l l a s o p a d e peix facilitada per la senyora Maria. Una dona nascuda en plena Guerra Civil on la seva lluita no va ser al front sinó tirar endavant, sola durant molts anys, la seva vida i la seva família. Els seus plats tenen aquell toc d ’abans i respiren aires andalusos, la terra que la va veure néixer. La sopa de peix és com ella, senzilla i sorprenent. Ingredients per a 4 persones: 4 medallons de lluç 4 llagostins frescos 4 patates (150g c/u) 4 tomàquets madurs (70g c/u) 1 pebrot verd (dels llargs) 2 cebes grans 3 grans d’all Oli d’oliva verge Sal Aigua Elaboració: Neteja els vegetals i pela els tomàquets, els alls, les cebes

i les patates Talla les patates i el pebrot a trossos grans En una olla amb aigua, posahi, en fred, tots els vegetals. Duu a ebullició, abaixa el foc i deixa-ho fent el xup-xup a foc lent Afegeix sal i oli Neteja el peix i quan la patata estigui tova afegeix – lo i deixa-ho coure fins que el lluç estigui fet questa recepta tan senzilla és altament nutritiva amb una

Cuina Indo Paquistanesa

Cansat de sempre el mateix... Migdies per es Laborabl

Vine i prova la

0 € nostra "cuina" 10IVA,8 in clòs!!

Regalem entrades pel cinema del Circol ...Informa't com.

RESERVES: 93 399 86 93 - tariqbadalona@gmail.com C/Baldomer Solà, 3 08912 BADALONA

28 |

aportació energètica destacable, a més a més de tenir una important riquesa mineral. El peix ens aportarà iode en quantitats impor tants, per t ant, e st ar à m o l t in d i c ad a en cas d’embaràs o durant l’etapa de la lactància, on l e s n e c e s s i t a t s e s ve u e n augmentades. El seleni, un miner al am b funció antioxidant, està present en gran quantitat i cobreix més de la meitat de les necessitats d’un adult i la totalitat de les necessitats de nens i nenes adolescents. Els greixos majoritaris d’aquest plat són els monoinsaturats, presents gràcies a l’oli d’oliva. Un greix cardiosaludable, que contribueix a millorar el nostre perfil lipídic. Una re c e pt a c o m aquest a pot completar-se amb una b o n a a m a n i d a var i ad a o n poden estar presents hortalisses fresques de temporada acompanyades amb aliments font de carbohidrats i proteïnes.


El bròquil, un vegetal amb excel·lents qualitats nutricionals Verdura de temporada, és durant aquesta època de l’any, a l’hivern, quan podem consumir bròquil de la millor qualitat. Tot i que és una verdura que malauradament cada cop es consumeix menys, el seu contingut nutricional és de gran valor. Conté proteïnes, fibra, vitamines, minerals, àcid fòlic i, a més a més, és baix en calories, amb poc més de 30 per cada 100 grams consumits Quant a mine rals, cal destacarne el ferro, el calci i el potassi. Destaca del bròquil l’aportació de fibra, un tipus especial de carbohidrat que té una important facultat, que és la de netejar en nostre sistema digestiu, facilitant-ne, també, el trànsit intestinal. A més a més, la fibra també ajuda a la digestió dels greixos i a l’eliminació de toxines. Respec te a l’apor tac ió de minerals, el potassi té una funció impor tant en el bon func ionament del sistema nerviós; mentre que el ferro resulta imprescindible en la generació de glòbuls vermells. Pel que fa al calci, de tots és sabut la seva funció de reforç a m e nt i m a nte n im e nt d e l’estructura òssia i les dents.

D’entre les vitamines del bròquil, en destaca la K que, precisament, ajuda a la bona assimilació del calci. La vitamina C també hi és present i destaca per la seva acció antioxidant i d’enfortiment de les nostres defenses. Per la poca aportació calòrica als 100 grams, el bròquil representa una opció indicada en dietes de control de pes. A

això s’hi suma el fet de ser una verdura amb altes qualitats nutricionals. Si el cuinem al vapor o amb un temps de cocció no gaire alt, podrem conservar el màxim de nutrients. També es pot consumir arrebossat, amb beixamel... En qualsevol cas, si es menja en aquesta època de l’any, que és quan es produeix de manera natural, millor que millor.

CALÇOTADES 2014 - Menú 29,90 € t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2014 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSå t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF å

| 29


Els dissenys dels coixins

Els coixins sĂłn el complement perfecte per donar estil a les estances, sempre que se saben combinar les textures i els colors. Darrerament estan mĂŠs de moda els coixins amb dissenys innovadors per aconseguir ambients avantguardistes, tant de petits com de mida gran per al terra. Aquestes sĂłn les darreres novetats: t 5FYUVSBUT VOT DPJYJOT BNC c i n te s d e s e d a fe n t z i g a -

EL MANETES

zaga apor ten dinamisme a lâ&#x20AC;&#x2122;ambient. t'BOUBTJBMBUFMBEFUVMJVOFT comptes brillants donen als coixins un encant especial i molt sofisticat, ideal per a lâ&#x20AC;&#x2122;habitaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;una nena. t"SUIJIBDPJYJOTRVFTFNCMFO obres dâ&#x20AC;&#x2122;art, inspirats en lâ&#x20AC;&#x2122;ArtNouveau de principis del segle vint, pels motius que tenen representats. t 1PQ BS U VOB BMUSB WFSTJĂ&#x2DC; artĂ­stica sĂłn els coixins amb

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAĂ&#x2018;ERA POR PLATO DE DUCHA 550â&#x201A;Ź PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 â&#x201A;Ź/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

30 |

imatges impreses de figures tĂ­piques del pop art. t3PNĂ&#x2039;OUJDVOTDPJYJOTWFSNFMMT amb ornaments grans donen un UPDSPNĂ&#x2039;OUJDBMFTUBOĂ&#x17D;B t 3FCFMT QFS B VO EPSNJUPSJ juvenil es poden adquirir uns moderns coixins decorats amb pins de color que aporten un aire funk i rebel. t 1PNQPOT VOB PQDJĂ&#x2DC; NPMU divertida sĂłn els coixins amb pompons de llana, que a mĂŠs aporten calidesa.

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERĂ?AS POZOS, FOSAS SĂ&#x2030;PTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS


Forns independents 5SBEJDJPOBMNFOU FM GPSO IB format part dâ&#x20AC;&#x2122;un sol electrodomèstic junt amb la placa de la cuina, però actualment això ha quedat obsolet, ja RVF MFT QMBRVFT WJUSPDFSĂ&#x2039;NJques sĂłn independents del forn i ĂŠs mĂŠs còmode situar FM GPSO B MBMĂ&#x17D;BEB EFMT VMMT 1FSBJYĂ&#x203A; DBEBWFHBEBTFTUĂ&#x2039; estenent mĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;adquisiciĂł de forns sense instal¡laciĂł, que ofereixen unes prestacions semblants a les dels forns integrats però ocupen menys es pai, pesen menys i sĂł n QPSUĂ&#x2039;UJMT "RVFTUT GPSOT TĂ&#x2DC;O mĂŠs assequibles, es poden guardar en un armari, es poden endollar en qualse -

vol presa de corrent i es QPEFOOFUFKBSNPMUGĂ&#x2039;DJMNFOU L a majoria funcionen amb resistències elèctriques, però tambĂŠ nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha que funcionen per convecciĂł i porten ventilador. Aquests darrers, consumeixen molt menys i cuinen N Ă? T S Ă&#x2039; Q J E B N F O U  5B N C Ă? ĂŠs possible trobar uns que combinen les funcions del forn i les del microones.Si voleu adquirir un forn convĂŠ que us fixeu en la potència, la majoria tenen 1.300 W, però els de 1.700 W cuinen molt NĂ?TSĂ&#x2039;QJEBNFOU$PNQSPWFV que les peces siguin de metall inoxidable, que el cable sigui el suficientment llarg i que la

porta tingui doble vidre per evitar cremades. Assegureuvos, tambĂŠ, que el forn compti amb grill i amb altres dues posicions en les quals la calor surti des de dalt i des de baix.

| 31


El teixit i el color dels tendals Lâ&#x20AC;&#x2122;elecciĂł de la roba del tendal es fa tant en funciĂł del model escollit com del clima del lloc on es vagi a instal¡lar. Es troben en diferents teixits, com, per exemple, els 100% acrĂ­lics, que estan tenyits i dissenyats especialment per a lâ&#x20AC;&#x2122;exterior. Els avantatges que ofereixen Ă?T RVF TĂ&#x2DC;O GĂ&#x2039;DJMT EF OFUFKBS sĂłn totalment impermeables, conserven el color millor, pesen QPD J PGFSFJYFO VOB Ă&#x2039;NQMJB gamma de colors. Una altra roba molt utilitzada ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;screen, un teixit format per fibra de WJESF J SFWFTUJU EF 17$ RVF Ă?T NPMU FGJDBĂ&#x17D; QFS DPNCBUSF FMTSBJHT67""RVFTUUJQVTEF MPOBTBEBQUBGĂ&#x2039;DJMNFOUBHSBOT espais. Dâ&#x20AC;&#x2122;altra banda, proporciona un gran confort tèrmic i ĂŠs molt resistent contra els agents DMJNĂ&#x2039;UJDT5BNCĂ?MFTMPOFTEF polièster sĂłn dâ&#x20AC;&#x2122;alta resistència, ja que suporten fortes tensions NFDĂ&#x2039;OJRVFT QFSMBRVBMDPTB el seu Ăşs ĂŠs habitual en tendals

ELECTROMARTI, S.L.

de grans dimensions. El gran avantatge ĂŠs que aquesta roba ĂŠs la que millor aĂŻlla dels raigs del sol, i es redueix aixĂ­ la sensaDJĂ&#x2DC;EFDBMPS1FMRVFGBBMTDPMPST cal tenir en compte que amb el pas del temps, a causa de la seva exposiciĂł al sol i a la pluja,

es van degradant, per això els tons foscos perden el seu color amb mĂŠs facilitat. Si es tracta dâ&#x20AC;&#x2122;un tendal per posar a la terrassa i aquesta ĂŠs molt assolellada, TFSĂ&#x2039;NJMMPSMBVUJMJU[BDJĂ&#x2DC;EFUPOT frescos però intensos, com el verd o el taronja.

PINTOR PROFESIONAL ECONĂ&#x201C;MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, veneDJBOPT1SFTVQVFTUPTTJODPNQSPNJTP TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

DINERO YA AGRUPACIĂ&#x201C;N DE DEUDAS, CASOS DIFĂ?CILES, SOLUCIONAMOS EMBARGOS. SERIEDAD Y RAPIDEZ. MICROCRĂ&#x2030;DITOS 24H. GARANTĂ?A VEHĂ?CULOS Tel. 93 142 62 27

Electricitat - Aigua Instal.lacions - Avaries EFICĂ&#x20AC;CIA I RAPIDESA

Tels. 620 53 45 28 93 464 18 28 I N S T A L . L A C I O N S S . C . P.

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ&#x2DC;OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ&#x2DC;OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ&#x2DC;MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ&#x201C;BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA 32 |

info@dcacinstall.com C/ Santiago RusiĂąol, 75 08911 Badalona

Empresa Familiar Desde 1999

s PruĂŠban%odcto.

50 1er mes al

Comunidades de Propietarios â&#x20AC;&#x201C; 3DUNLQJV²2Ă&#x20AC;FLQDV Abrillantado de suelos â&#x20AC;&#x201C; Hogar

www.limpiezas-lina.com Telf. 661 933 656


Renault Mégane

El Mégane 2014 es presenta amb diverses modificacions respecte del model de 2012. Estarà disponible a partir del mes de març, però ja es coneixen algunes de les novetats. A nivell estètic, els canvis resideixen en el frontal. Aquest nou Mégane compta amb nou disseny de fars, para-xocs i graella, amb el símbol Renault més predominant. A l’interior no hi ha previstes grans modificacions. Es tracta d’un vehicle amb un habitacle ampli i confortable, amb múltiples solucions tecnològiques. La berlina està disponible en tres nivells d’equipament: Life, GT Style i Bose. En el model bàsic, s’equipen de sèrie elements com els fars antiboira, l’aire condicionat, l’ajustament en altura del seient del conductor o el sistema de connexió Bluetooth. El GT Style hi afegeix elements com el control de distància d’estacionament posterior o climatitzador. I alguns dels detalls de l’acabat BOSE són el retrovisor interior d’enfosquiment automàtic i el navegador. Quant al maleter, la capacitat és de 372 litres, amplia-

bles segons les necessitats. La seguretat del Renault Mégane comença amb l’especial estructura, amb zones especialment reforçades i d’altres de deformació programable, que tenen com a clar objectiu minimitzar els danys a l’interior de l’habitacle. El vehicle incorpora també múltiples elements de seguretat, com són els coixins de seguretat frontals i de cap i laterals davanters. S’hi afegeix l’antibloquejament de frens ABS o un sistema per a molts molt útil,

com és l’ajuda d’engegada en pendent. El Mégane incorpora control d’estabilitat i de tracció i direcció assistida variable elèctrica. Com a novetat, el Mégane ens presenta una nova motorització, el 95 cavalls dièsel, un vehicle que pot arribar a una velocitat màxima de 190 km/h, amb una mitjana de 4,1 litres de consum als 100 quilòmetres. La gamma de motors dièsel la completen el 110 i el 131 cavalls. En benzina, les opcions també són tres, de 116, 132 i de 265 cavalls de potència màxima.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUÏT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA | 33


DĠƐĚĞϰϬϬĨĂƌŵăĐŝĞƐŝƵŶĐĞŶƚĞŶĂƌĚΖžƉƟƋƵĞƐƉƌŽŵŽƵĞŶƵŶĂ ĐĂŵƉĂŶLJĂĚŝǀƵůŐĂƟǀĂŝĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſƐŽďƌĞĞůŐůĂƵĐŽŵĂ

Més de 400 farmàcies i un centenar d'òptiques d'arreu de Catalunya promouen una campanya divulgativa i de prevenció sobre el glaucoma. La iniciativa, que ha estat impulsada per la Fundació de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma, que se celebra del 9 al 15 de març, té per objectiu fomentar el diagnòstic precoç d'aquesta patologia, que és la primera causa de ceguesa irrever sible en el món. L a c ampanya inc lou la distribució de material divulgatiu sobre el glaucoma així com revisions oculars gratuïtes per a població de risc no diagnosticada a la Unitat de Diagnòstic Precoç de l'IMO. La Fundació IMO, dedicada a la investigació, docència i prevenció de les malalties de la visió, ha posat en marxa la campanya 'Davant el glauco34 |

ma, alimenta la prevenció", que, amb motiu de la setmana Mundial del Glaucoma, que se celebra del 9 al 15 de març, té per objectiu cridar l'atenció sobre la impor tància de la prevenció d'aquesta malaltia, que afecta un milió de persones a l'estat espanyol i representa la primera causa de ceguesa irreversible en el món. La meitat dels afectats pel glaucoma desconeix que el pateix, ja que no presenta símptomes fins a fases molt avançades. Per aquest motiu, la Fundació pretén incentivar el seu diagnòstic i tractament precoç, clau per frenar l'avanç de la patologia, mitjançant una campanya preventiva en què, p er se g o n any consecutiu, compta amb la col·laboració de l'Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) i del Col·legi Oficial d'Ò ptic s O ptometristes de

Catalunya (COOOC). Fruit d'aquest acord, a par tir d'aquest dilluns més de 400 farmàcies de Barcelona i un centenar d'òptiques de Catalunya oferiran als seus c lients material divulg atiu sobre el glaucoma. Per a la Fundació IMO, la cooperació entre professionals sanitaris és clau a l'hora donar una primera veu d'alerta i fomentar la prevenció de la malaltia entre la població de risc. Amb aquesta mateixa intenció, el Depar tament de Glaucoma de l'IMO conduirà, el proper d i m a r t s 11 d e m a r ç , u n a sessió informativa sobre els aspectes clau de la patologia, la incidència de l'alimentació en la salut i també dels ulls, un aspecte sobre el qual la Fun d ac i ó ha vo l g ut c r i d ar l'atenció aquest any i que ha motivat el nom de la campanya 'Davant el glaucoma, alimenta la prevenció'.


WĆ&#x152;Ĺ˝Ä?ĹŻÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;ĹľĹ?Ć&#x152;ͲĆ?Ä&#x17E;

Si un cop us fiqueu al llit us costa agafar el son, proveu a seguir alguns dels consells segßents: t&WJUFVFMTTPQBSTBCVOEBOUT Ês millor que trieu menjars lleugers i no en gaire quantitat. t .BJ OP VT TBMUFV FM TPQBS perquè la gana tambÊ us pot desvetllar.

t1SFOFVVOHPUEFMMFUDBMFO ta mitja hora abans dâ&#x20AC;&#x2122;anar a dormir, perquè ĂŠs rica en triptòfan, una substĂ ncia que afavoreix el son.

començar a relaxar lâ&#x20AC;&#x2122;organisme. t%PSNJVFOQPTJDJĂ&#x2DC;GFUBM Ă?TB dir, de costat, amb els genolls lleugerament flexionats cap al cos i utilitzeu un bon coixĂ­.

t 'FV FT Q PS U SFHVMBS NFOU però tingueu en compte que una sessiĂł dâ&#x20AC;&#x2122;exercici intens al vespre us activa el cos a unes hores en què haurĂ­eu de

t 'J YF V M B N F OU F O C M B O D imaginant-vos una gran paret blanca, o imagineu llocs agradables, com camps plens de flors... MÂŞDOLORS MAS DELBLANCH

PSICĂ&#x201C;LOGA NiĂąos y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIĂ&#x201C;N INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a ¡ Badalona

ABOGADOS & MĂ&#x2030;DICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ VĂ­a Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

COACHING Y FLORES DE BACH: Aprende a gestionar tus emociones, alcanza tus objetivos... ÂĄSupĂŠrate!

PRIMERA SESIĂ&#x201C;N GRATUITA

Tel. 658 77 00

| 35


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Us sentireu molt còmodes en tot el que feu i això és genial ja que hi ha moltes possibilitats que us comuniqueu amb gent de fora i la seva aportació a la vostra vida sigui molt important. És bo que parleu de les vostres preocupacions, fent-ho podeu trobar algú que us doni alguna solució i us faci veure que la cosa no està tant difícil com ho podeu veure vosaltres sols.

CRANC (22/6 al 21/7) Haureu de dedicar-vos a fer el que us vingui de gust, ja que si us esforceu a fer coses a contra corrent del que voleu us podeu trobar en que les coses no us aniran bé i tot és farà més feixuc. També cal que busqueu la manera de poder parlar amb els vostres fills si en teniu perquè necessiten que estigueu per ells i que els hi demostreu que els estimeu i us importen.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Encara que no tingueu ganes de parlar haureu d’esforçar-vos a expressar el que sentiu, és el millor que podeu fer davant de la necessitat de que us entenguin. Els malentesos poden posar molts entrebancs en tot, i això us crea molta inseguretat que no us cal, és millor deixar-ho tot ben clar. Per altra banda hi hauran ganes de fer esport.

BESSONS (22/5 al 21/6) Us podeu sentir molt estranys i tenir moltes sensacions rares, com ar a q u e u s p a s s i n coses que us sembla que ja heu viscut, o bé que sentiu la presència d’algú que sabeu que ja ens ha deixat, o coses per l’estil. No us espanteu és una cosa puntual però que al llarg d’aquests dies notareu més proper, en tot cas el millor és no donar-li massa importància. 36 |

Estareu en pla de guerra, i és que tot serà bo per entrar en conflicte i buscar enfrontaments, estaria bé que miréssiu de frenar-vos i sobretot que us plantegéssiu si realment cal estar tant a la defensiva, seria bo que us relaxéssiu una mica i deixéssiu de ser tant radicals en segons quines coses. Sort que si us guieu per l’instin podreu adonar-vos de que tot és més fàcil.

VERGE (24/8 al 23/9) Tot anirà lligat amb els diners i cal que us poseu una mica les piles per no caure en l’errada de deixar de controlar aquest tema, ja que les despeses poden ser una mica grosses i sense motiu, cosa que pot fer-vos perdre el control que tant us convé. Tingueu clar que aquests dies seran per vigilar l’economia.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Sobretot no se us acudeixi jugar-vos diners a res, ni fer cap mena d’inversió amb el plantejament d e que us pot donar bons rendiments perquè no serà així i us hi podeu enganxar els dits, aneu amb molt de compte amb aquest tema. Per altra banda, seran uns dies genials per dedicar els vostres projectes, és bo i interessant que us poseu a treballar.

No intenteu ser originals en el ve s t i r q u e l a cosa pot ser una mica desastrosa, és millor seguir en el vostre tarannà de sempre que anireu més bé. D’altra banda, seria recomanable que estiguéssiu pendents de la vostra salut ja que estareu propensos arreplegar qualsevol cosa i tampoc és necessari, mireu de cuidar-vos una mica i no exposar-vos massa.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Seran uns dies en els que parlar no serà el vostre fort i que necessitareu estar actius però sense dir gaire res, de fet abans de que les coses s’emboliquin és millor callar i deixar passar el moment, més tard pot sortir l’ocasió per dir el que convingui sense que porti males conseqüències. Per altra banda, és molt provable que el millor per vosaltres sigui anar a lligar.

Voldreu estar macos i ben arreglats pel que pugui venir, i és que tot us va relacionat en el camp de la parella i és molt bo però el més important és que no us deixeu envair del tot per un altra, feu el que us dicti el cor però abans de fer-ho deixeu que el cap també hi participi una mica. També és important el tema de feina que sempre el deixeu una mica pel final i heu de mirar de no esperar tant.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Estareu molt sensibles i p r à c t i c a m e nt tot us afecta molt, ara bé no te perquè ser per mal, tot al contrari hi haurà un punt de sensibilitat bo per c réixer i p er sent ir d e m a n er e s b o n e s per descobrir par ts de vosaltres que no acabàveu de conèixer, us convido a obrir la vostra ment i gaudir d ’aq u e s t d e s c o b r i ment.

PEIXOS (20/2 al 20/3) La veritat és que ho tindreu molt bé en gairebé tots els aspectes i agraireu molt tal com arriba tot i de la manera que la gent és bolca en vosaltres. A part de que el somriure serà habitual a la vostra cara i la mirada desprendrà una energia d’allò més bona, deixeu-la gaudir als demés i compartiu aquest bon rotllo que portareu, de ben segur que us farà més feliços.


Mirant al cel...

La méteo de la setmana del 3 al 9 de març Meteorologia

| Oriol Rodríguez

Feia força anys que el vent no bufava tan fort com ho va fer durant la nit de dilluns a dimarts. Al Centre de Badalona vam arribar als 84km/h, i a Llefià als 85km/h, essent els cops de vent més intensos des de la impressionant ventada que el 24 de gener de 2009 va provocar el caos a mig país, arribant als 106km/h a Badalona. Durant 12 hores el vent de ponent i mestral va estar bufant amb cops de més de 70 a 80km/h i amb mitjanes de 40 a 50km/h, provocant petits desperfectes i fent necessària l’actuació dels bombers, sobretot per a retirar branques d’arbres que s’havien trencat i havien caigut a les voreres o al mig dels carrers. A partir de dimarts al migdia la

situació va anar millorant, i al llarg de la resta de la setmana el temps ha estat tranquil i estable, amb nits poc fredes i migdies agradables. Per segona setmana consecutiva no ha plogut gens ni mica (de fet, no ho fa des del 21 de febrer). Temp màx

17.6ºC el dia 7

Temp mín

7.4ºC el dia 4

Hr màx

89% el dia 3

Hr mín

27% el dia 4

Press atm màx 1028.2hPa dia 9 Press atm mín 996.7hPa el dia 3 Vent màx

83.7km/h (nordoest) el dia 3

Precip màx 24h 0.0 l/m2 Precip anual

70.2 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Enguany ha nevat força al Pirineu, però per la nostra zona han faltat les baixes temperatures per veure l’element blanc. Tot i això, ara fa just 4 anys ens trobàvem immersos en una invasió d’aire fred que, juntament amb l’entrada de vents de llevant, va provocar la nevada més important des de 1993 a Badalona. Gruixos de 5cm a la platja, 7cm al Centre, 11cm a Bufalà, 20cm a Can Ruti i fins a 30cm de neu acumulada a la Conreria. El 8 de març de 2010 va ser, per bé o per mal, un dia inoblidable. Envia’ns les teves fotografies a totmeteo@gmail. com, les hi esperem!

TAROT MAYTE 806 575 516

Nivell difícil

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3.

Puedo ayudarte a resolver tus problemas. Más de 30 años de experiencia - No Gabinete

VISA 93 113 54 52 674 08 08 38 TAROTVIDENCIA TULUZBLANCA ACIERTOS 100X100 RESPUESTAS CLARAS RÁPIDAS 806 405 653 OFERTAS EN VISA 902 737 476 - 93 122 00 96

EMBRUJADA CENTRO ESOTÉRICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFÓNICO

Tel. 93 387 57 24 CURSOS DE TAROT CLASES PARTICULARES C/ Alfons XII, 99, 2º 1ª Badalona | 37


Badalona Recuerdos

Any 1935 Torre de l’Ou, el propietarii constructor fou el Sr. Francesc Rius i Martí, enderrocada als anys 80 per prolongar la Ronda de Sant Antoni de Llefià. Foto antiga de la parroquia de Sant Antoni cedida per l’Arxiu històric de Llefià , foto actual de Facu-Badalona Recuerdos

Per col·laborar pots enviar la teva foto antiga a: recuerdosbdn@gmail.com /BadalonaRecuerdos 38 |

@BdnRecuerdos


Legal Las faltas

Las faltas son conductas antijurídicas que atentan contra un bien jurídico protegido, pero consideradas de menor gravedad y no tipificadas como delito, existiendo las siguientes categorías: -Faltas contra las personas: incluye conductas como las lesiones no susceptibles de delito; dejar de prestar asistencia a un menor, incapaz, anciano o discapacitado cuando lo necesite; incumplir obligaciones derivadas de un convenio de separación o divorcio y las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones. - Faltas c ontra el patrimo nio: conductas como el hurto, sustracción, estafa, apropiación indebida o defraudación de suministros cuyo importe no

supere los 400 euros. También causar daños sobre un bien cuyo importe no supere la cantidad anterior, así como deslucir muebles e inmuebles, generalmente con graffitis.

“Las faltas no contemplan penas de prisión” -Faltas contra los intereses generales: abandonar jeringuillas o instrumentos peligrosos en lugares concurridos o frecuentados por menores; no custodiar correctamente animales feroces; abandonar a un animal poniendo

en peligro su vida o maltratarlo y cortar especies de flora protegida. -Faltas contra el orden público: incluye conductas como perturbar el orden en un tribunal, acto público o espectáculo y faltar el respeto o desobedecer a la policía, entre otras. Al ser consideradas las faltas de menor gravedad, implica que las penas a imponer serán menos graves, no contemplando penas de prisión y sí otras tales como las de multa, localización permanente y trabajos en beneficio de la comunidad.

20è Aniversari c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

Advocats Accidents de trànsit · Laborals $GPLQLVWUDFLyGH¿QTXHV *HVWLyGHOORJXHUV | 39


WŝƐŽƐ͕ĮŶƐĂůϮϬϭϲͲϮϬϭϴŶŝƚŽĐĂƌ | Borja Mateo www.borjamateo.com

To t i q u e e x i s t e i x e n t r e s estadístiques sobre preus de pisos (preus de tasació, d’oferta i preus de compravenda efectiva) podem dir que només aquesta darrera opció ens reflecteix la realit at d e l q u e e s t à p a s s a n t . En els preus de taxació, les taxadores o bé depenen dels ban c s o b é p er t anye n al s mateixos. Reconèixer preus

d'habitatge ajustats a la realitat, seria constatar pèrdues en les garanties dels préstecs hipotecaris. Grans pèrdues en les mateixes poden fer que un banc col·lapsi. Per aquesta raó, la realitat es re c o neix a mesura que el banc vagi generant beneficis que li permetin digerir les pèrdues pel negoci immobiliari. Només hi ha una estadística que reculli els preus finals de venda per a una sèrie de

ciutats: l'estadística Tecnocasa. En aquest article tenim molt en compte les dades que la mateixa llança sobre les ciutats que estudia i la seva interpretació. Seguint aquesta dinàmica de càlcul, a Barcelona ciutat els preus han baixat de 4.487€/m2 a 1.911€/m2, més d’un 60% de baixada en termes reals. Altres ciutats com L'Hospitalet o Manresa els preus s’haurien abaixat més d’un 70% en termes reals.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es OPORTUNITAT METRO DE GORG Ref B-2402: Pis de 65m², 3hab, cuina reformada, bany conservat, pis conservat per entrar a viure. 87.000€

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:55m², 3 hab, reformat, balcó, a/c. 500€ BUFALÀ: Àtic de 90m², 4hab, bany i aseo, terrassa de 30m².Asc.785€ PEP VENTURA: Apartament de 2hab, conservat.382€ PEP VENTURA OBRA SEMINOVA:60m², 2hab, 2 banys, Asc.725€ (pis ,pk i traster) CENTRE LA PLANA:4hab, cuina i 2 banys reformats, balcó i asc.690€ PEP VENTURA:4hab, 2 banys, balcó i asc.750€ CENTRE AMBULATORI:90m², 4hab, reformat, balcó i asc.675€ PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, arreglat amb asc.400€ PEP VENTURA PART ALTA:Pis de 3hab, arreglat.450€

40 |

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m², 3hab, 2 banys, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 140.000€

GORG ZONA

SALUD ALTA Ref B-2447: Pis de 60m², 3hab, bany i cuina conservats en bon estat, calef i a/c, gres, embero i alumini. Ideal Parelles. 48.800€

CENTRE LA TRANVIA PLANA RefRef B-B2347:Pis de 4hab 2506:Pis de exteriors, i 65m², bany 3hab, aseo, cuina reforcuina y bany mada amb galeria, conservats, menjador ext, calef menjador i a/c, gres alumini, ext, balcó, tot perexterior entrar a viure, amb ascensor. molt de sol. 52.5Mpts Asc. (315.000€) 139.000€

PEP VENTURA PART ALTA Ref B-2504:Pis de 55m², 3hab,cuina i bany conservat, menjador ext a balcó, gres, altell. Asc. 79.000€

ÀTIC PEP VENTURA METRO Ref B-2438: 100 m², 55 m² de Terrassa, 3/4 hab 2 banys, vistes al mar, exterior i amb ascensor. 240.000€ (negoc.)

PEP VENTURA -SALESIANS Ref B-2490:70m², 3hab, menjador ext a balcó, conservat en bon estat. Asc. 135.000€

PEP VENTURA A PROP METRO Ref B-2491: Pis de 90m², 3hab, menjador ext a balcó gran, 2banys, cuina office gran, conservat en molt bon estat. 199.000€

CASAGEMES C/IRIS Ref B-2487: Pis de 70m², 2hab, menjador de 24m² ext a balcó gran, calefacció, Vistes a mar, asc. 240.000€

PEP VENTURA MERCAT TORNER Ref B-2500: Pis de 90m², 4hab, cuina i bany reformats, menjador de 20m² ext a balcó gran, calef, pis en bon estat.Asc. 185.000€

MERCAT TORNER Ref B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjdor amb balcó.Ideal per zona i preu. 92.000€

FINCA SEMI NOVA-GORG PABELLÒ OLIMPIC Ref B-2461: Pis de 95m², 4hab, 2banys, menjador ext a balcó gran de 20m², calef i a/c, alumini, asc. 225.000€


COL.LEGIAT

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851 ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € PIS C/ GUIFRÉ/CERVANTES reformat tipo estudi, 2 hab., cuina, bany dutxa i menjador, tot exterior ............................................................ 119.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA AVDA.MARTÍ PUJOL,(BUFALÀ)a 50 mts autopista, consta de local en planta baixa de 125 mt.2. i pis de 80 mts 2. De 3 habitacions amb acces independent ............................................................................................................................................................................................250.000 € CASA S. ROSSINYOL per reformar baixos i dalts .......................................................................................................................................235.000 € CASA C. MUSEU (CENTRE) totalment reformada, garatge, 3 habitacions, 2 banys, 1 aseo, ascensor, acabats de qualitat .............................278.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € LOCAL C/. SAN MARCOS (CONGRÉS) 40m2, fa cantonada, 2 portes, molt comercial ............................................................................... 36.000 € LOCAL AVDA. MARTÍ PUJOL (ZONA BUFALÀ, MOLT COMERCIAL) 240m2, qualsevol tipus de comerç, oficines, etc...molta façana ....... 220.000 €

LLOGUERS

PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES BAIXOS Ed. S. Jordi Canyadó, Canyadó, reformat, 3 hab., bany, menjador, cuina, exterior .......................................................................550 € PIS BAC DE RODA (LA MORERA) 3 hab., menjador, cuina, bany complet, acabat de reformar, calefacció, radiador, exterior ....................620 € PIS C/ GUFRÉ 60m2, 3 hab.,bany complet, cuina reformada, menjador, balcó gran, moblat .....................................................................550 € PIS C/ LLUÍS MILLET (CENTRE) 100m2, 3 hab.dobles, cuina i bany reformats, sala-menjador gran, bomba de calor i fred, semimoblat ....700 € PIS AVDA. DELS VENTS (BUFALÀ) 90m2, seminou, 3 hab., bany i aseo, cuina office, sala menjador, tot exterior, amb garatge i zona comunitària amb piscina .............................................................................................................................................................................................850 € CASA C.RUBÉN DARIO (LA MORERA) 3 hab,bany. Menjador, cuina pati gran i traster..............................................................................650 € TORRE MAS RAM bona ubicacio, parcela ajardinada amb barbacoa de 600 m2, planta baixa sala-menjador, cuina-ofice, hab. doble i bany complert. planta pis, 1 hab. suite, 3 hab. dobles i 2º bany. 2 terrasses, acabats de qualitat, calefacció, a/a. perfecte estat. ............. 1400€/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado .. 1.750 € /MES LOCAL C/XALOC (BUFALÀ) 55m2 qualsevol activitat comercial, en perfecte estat ........................................................................... 425€ /MES LOCAL C/ ALFONS XII (molt comercial) 30 m2, porta automàtica i en perfecte estat ........................................................................ 350 €/MES LOCAL C/ ALFONS XIII 233 comercial, 150m2, porta automàtica, interessant, aire calent i fred ....................................................... 975 €/MES LOCAL C/ E. MARQUINA (CANYADÓ) molt comercial, 80m2, 4 portes al carrer ................................................................................ 700 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta PISO EN VENTA EN BADALONA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón en el comedor. PRECIO 400.000€ negociables TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO Y PARKING EN VENTA EN CALLE CIENCIA Finca con ascensor, piso en C/ Ciencia 4ª planta ,80 m2, tres habitaciones(dos grandes) todo exterior, aluminio climalit, aire acondicionado con bomba de calor y el parking en la misma finca.PRECIO 175.000€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PARKING EN VENDA ZONA GORG Parking de 14 m2 c/ Tortosa 57 cantonada Marqués de Montroig. Amb vigilancia per circuit tancat tv, porta amb comandament, escala i ascensor PREU VENTA 20.000 € TEL. 636 48 60 32 DAVID REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefacción todo exterior parking opcional 150.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 655 BUFALÀ piso 70 m2 3 habitaciones balcon ascensor conservado exterior cerca metro alquiler con opción de compra p.v.p. 155.000 € alquiler 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2689 PEP VENTURA piso 55 m2 1 habitación posibilidad 2 reformado exterior calefacción gas natural y AACC al lado metro y cerca playa 97.000 € TEL. 93 460 06 96 42 |

Motor

Varis

R E F. 6 7 3 PE P V E N T U R A ático 95 m2 3 habitaciones ascensor terraza 40 m2 exterior muy luminoso cocina ofi c e 2 bañ os c al efac c i ó n parking coche y moto incluido cerca metro y centro comercial 239.000 € TEL. 93 460 06 96 PEP VENTURA-A PROP METRO REF B -2482:Pis de 3hab, menjador ex t a b a l c ó, p i s a l t a m b a s c e n sor.79.000€ IDEAL INVERSORS TELS. 93 383 28 06 93 383 04 68 LA PLANA CASA ESPECTACULAR REF B-2327:Terreny de 396m² amb 750m² edificats en PB+ 1er+ GOLFES+ SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 5 0 m ², 12h a b, 4 b a nys, p k per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE A PROP C/ CONQUESTA REF B-2410: Pis de 130m², 4hab, 2 banys complerts, cuina office amb galería, menjador de 35m² ext a balcó gran, a/c i calor, ascensor. 280.000€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68

Amistats

Classes

GORG A PROP PAVELLÓ OLÍMPIC REF B-2488: Pis de 70m², 4habitacions, c o n s e r v a t , a s c .12 5 . 0 0 0 € TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA REF B -2460:Pis de 100m², 4hab, aseo i bany, cuina office balcó gran, a/c amb bomba de calor.Asc.190.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ZONA MERCADONA R E F B - 2 3 7 6 : P i s d ’o b r a seminova am b 1habitac ió i Terrassa de 17m².110.0 0 0€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R C AT T O R N E R R E F B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjador amb sortida a balcó. Ideal per zona i preu.92.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA SALUD PART BAIXA REF B-2484: Pis de 60m², 2hab, menjador exterior, pis conservat, a/c amb bomba de calor. Ascensor. 70.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PEP VENTURA-PROGRÉS REF B -2495: Pis de 85m², 3 h a b , m e n j a d o r d e 24 m ² e x t e r i o r, p i s c o n s e r v a t e n b o n e s t at .Per e ntr ar a viure.156.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

FRONT MARÍTIM FINCA S E M I N OVA R E F B - 2 4 8 0 : Pis de 3hab, 2 banys, menjador de 26m² ext a balcó gran de 12m², terrassa de 40m². Asc. Pk opcional. 360.000€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PEP VENTURA PLÇ BADALONA REF B-2499:Pis d e 2h a b, b a ny c o n s er vat , cuina americana conser vada, menjador de 18m² ext a balcó, gres, alumini, calef. Asc.105.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

LLEFIÀ REF B-2481: Pis de 80m², 3 hab, 2 banys, menjador de 20m² ext a balcó, tot completament reformat, asc.Per entrar a viure.126.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 L A SA LU D A PR O P D E L MERCAT REF B-2447:Pis de 60m²,3hab, cuina conservada amb galería, bany amb plat de dutxe conservat, calef i a/c. Ideal per preu. 48.800€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA REF B-2505:Pis de 50m², 2hab, cuina i bany conservats, menjador ext a balcó.Asc.93.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 SE VENDE LOCAL de part a part de dos plantas 230m2 utiles con montacargas, zona morera precio 195.000€ TEL. 651 80 39 67 S E V E N D E PA R A DA " CHARCUTERIA TOCINERIA" en el mercado Maignon totalmente equipada, para más informacion llamar al TEL. 93 389 11 10 OCASIÓN MAS RAM vendo torre TEL. 616 55 96 92

Immobiliaris Lloguer ES LLOGA NAU INDUSTRIAL. poligon ind. Les Guixeres. 375 m2. tots el suministres donats d,alta. 2 banys. en perfecte estat. vistes panoràmiques.

1.000 euros/mes TEL. 605 80 77 66 ES LLOGA PIS A LA RAMBLA. 70 m2. 2 hab., bany, cuina i menjador. parquet. cuina nova. carp. alumini. tot reformat. 580 euros/mes TEL. 605 80 77 66 PISO EN ALQUILER STO. CRISTO BUEN PRECIO: Piso en calle Selva, esquina con Coll i Pujol , 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baño reformados, galería, muy soleado, aparato de aire frio/ calor. Listo para entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Angel G u i m er à , 3 h a b., ter r a z a interior, carpintería de aluminio, cocina y baño reformados, amplia galería cubierta. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Empordà, 22, 3 habitaciones, baño y cocina reformados, totalmente exterior, recién pintado. Finca con ascensor. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PI SO EN ALQU I LER PEP VENTUR A Piso en Pla za Badalona, 3 habitaciones, galería, totalmente exterior, suelo de parket, baño y cocina reformados. Finca con ascensor. No se admiten animales. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER

PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Coll i Pujol, 159 3 habitaciones, galería cubierta, totalmente exterior, recién pintado. Finca con ascensor. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 550€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER PISO EN ALQUILER SISTRELLS Ático en C/ Estrella cerca piscina sistrells,1 habitación, cocina y baño reformados, suelo parquet, dos amplias terrazas, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BADALONA BAJAMOS PRECIO!!! Local en C/ Coll i Pujol, 143, 90 m2 apto para tienda o negocio, con escaparate, suelo gres, puerta seguridad, instalación cámaras videovigilancia, con despacho y almacén. PRECIO ALQUILER 490,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en zona Santo Cristo C/ Selva 300 m2 apto para supermercado, bazar, almacén, taller,… tiene vado, en buen estado.PRECIO ALQUILER 750,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER LOCAL EN ALQUILER BA DA LO N A Lo c a l e n C/ Empordà 180 m2 apto para t i e n d a , n e g o c i o, t a l l e r, o almacén. PRECIO ALQUILER 520,00 € TEL. 93 399 54 96 ESTHER REF.2686 BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones reformado balcón AACC amueblado con electrodomésticos 500 € TEL. 93 460 06 96 | 43


REF. 680 SANT CRIST piso 60 m2 3 habitaciones reformado balcon amueblado con electrodomésticos 475 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2695 SISTRELLS planta baja 65 m2 3 habitaciones 2 patios y terraza calefacción exterior amueblado 450 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2697 LA BALSA piso 50m 2 habitaciones balcón reformado sin muebles cerca metro 400 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2702 LA PAU estudio 35 m2 planta baja 1 solo ambiente cocina americana sin muebles cerca metro y centro comercial 375 € TEL. 93 460 06 96 REF. 671 SANT CRIST piso 65 m2 3 habitaciones reformado balcón amueblado con electrodomésticos 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 679 LLOREDA piso 90 m2 4 habitaciones ascensor balcon todo exterior muy luminoso estupendas vistas amueblado 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 682 SISTRELLS casa 5 ha b i t ac i o n e s refor m ad a parking 2 coches 2 baños y 1 aseo cocina office terraza sin muebles todo exterior 850 € TEL. 93 460 06 96 LA SALUD:65m²,3hab, semi moblat, balcó gran, ascensor.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PE P VE N T U R A D Ú PLE X: 140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 44 |

BUFALÀ:90m², 4hab, bany i ase o, terr as s a d e 3 0 m ². Asc.785€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

TIANA HABITACIÓN doble exterior zona tranquila ambiente familiar, precio 265€ TEL. 693 31 01 04

PEP VENTURA: Apartament d e 2 hab, c o n ser vat .3 82€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LLO G U E R A M A R R E 4 0 % Badalona, 8 m. TEL. 6090 80 21 63

CENTRE-LA PLANA:4hab, balcó, 2 banys, asc.690€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:55m², 3hab, balcó, arreglat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:4hab, 2 banys, balcó i asc.750€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, cuina i bany arreglats, asc.400€ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA: 3 h a b, c u i n a i b a ny r e fo rmats.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA OBRA S E M I N O VA : 6 0 m ² , 2 h a b , 2 banys, Asc.725€ (pis ,pk i traster) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ES LLO G A PI S B ad a l o n a centro lado plaza Pompeu Fabra, todo exterior, 3hab., preu 620€ hot inclos TEL. 686 63 09 75 LLOGO PLACA DE PARKING per moto carrer Francesc Macià TEL. 687 55 74 86 SE ALQUILA HABITACIÓN. Bien comunicado.Trato familiar. TEL. 636 37 47 66 SE ALQUILA PISO junto metro Pep Ventura,3 habitaciones, cocina a estrenar,baño reformado, galeria nueva, todas las puertas de aluminio, recien pintado, para entrar a vivir, exterior, con ascensor, precio 570 euros todo incluido TELS. 609 55 89 89-93 387 79 14

BADALONA CENTRO ALQUILO plaza parking Riera Matamoros 30, entrada peatonal tambien por President Company, interesado llamar TEL. 619 27 36 53 CENTRO TERAPÉUTICO ALQUILA cabinas y despachos, salas para especialista en uñas, tarot, tatuajes, terapeutas o similar TEL. 654 42 12 75 ( WHATSSAP), Preguntar por Josefina ES LLOGA HABITACIÓ gran amb wifi, ben comunicada TEL. 692 66 61 25 SE ALQUILA HABITACIÓN. bien comunicada.Trato familiar TEL. 636 37 47 66 SE BUSCA PISO DE ALQUILER económico, máximo 450e TEL. 636 37 47 66 COMPARTIMOS DESPACHO en Badalona. disponemos de espacios de 10 a 15 m2, con zona office comun. de 250 a 295 €. incluido: luz, agua, wifi. c/ sant bru, 198 esq Marti Julià. planta baja. acceso directo. TEL. 606 17 97 88

Immobiliaris Traspassos SE TR ASPASA BAR, 3 0 0 euros alquiler + IVA TEL. 646 59 64 25

Amistats DIVORCIADO 59 AÑOS busca mujer delgada, amistad, relación estable TEL. 675 58 82 15


SE OFRECE SEÑORA para limpieza, cuidado de ancianos o niños,con referencias TEL. 666 90 03 46

Treball SRA DE 55 AÑOS se ofrece para cuidar persona mayor , dispongo de carnet de c o c u c ir y c o c he T E L . 616 55 96 92 ME OFREZCO PARA LIMPIEZA, cuidar abuelos, niños, con buenas referencias TEL. 685 17 09 20 S E N YO R A P E R C U I D A R persones grans, cuina i planxa etc. Anna TEL . 630 83 79 83

SE NECESITAN TELEOPERADORAS, con contrato y S.S., con experiencia TEL. 649 75 84 72 Maria CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado personas mayores, de fija, con experiencia TEL. 631 23 97 07 SE OFRECE SRA para cuidar persona mayor con experiencia TEL . 6 02 0 3 24 25

SEÑORA SE OFRECE para trabajar de limpieza, cuidando abuelos TEL. 634 12 52 03

S E O F R EC E CA M A R E R O con experiencia con carnet de manipulador alimentos TEL. 665 68 48 57

CHICA RESPONSABLE con buenas referencias se ifrece para limpiar casas, cuidado personas mayores por horas o media jornada TEL. 666 33 15 56

SE NECESITAN OFICIAL / AS para peluquería, mucha experiencia urge enviar currículum con foto xlospelos96@ gmail.com

CHICO RESPONSABLE de 34 años se ofrece con carnet de conducir B, BTP, C, CAP ( certificado debaptitud profesional) en vigor de mercancias y tarjeta del tacografo, mercancias peligrosas basico y cisternas, con disponibilidad para viajar. Tambien experiencia como mozo de almacén. Disponibilidad inmediata. TEL. 607 825 561 Miguel Ángel

B U S C O T R A B A J O i n t e rna canguro cuidar personas mayors , planchar dispionabilidad inmediata TEL. 693 67 43 44 ES NECESSITA SECRETARIA ADMINISTRATIVA gestió cara el public.Diligent i bona presència, entre 18 i 25 anys. Millor amb permis de conduir. Contacte TEL. 637 51 13 69 Roser GESTORIA, OFRECE C O M PA R T I R D E S PAC H O con abogado para extranjería y laboral zona Artigas TEL. 639 92 26 09 SEÑORA SE OFRECE para el cuidado de personas mayores, l i m p i ez a , c o n r e fe r e n c i a s tambien los fines de semana TEL. 632 47 12 18 COMPRO PISOS, indivisos, edificios y empresas. Hago préstamos en 24h. TEL. 660 37 94 45

S'OFEREIX NOIA CATALANA de 39 anys per fer feines de la llar o per cuidar nens. Experiència demostrable. Interessats/ des trucar al TEL. 616 59 05 95 ES NECESSITA CONFECCIONISTA per cosir amb plana, owerlock, puntada invisible, per cortines i roba llit, Enviar currículum : cort.interv@gmail.com TRABAJARÍA POR HORAS con furgoneta Opel Combo TEL. 645 61 39 29

Varis COMPRAMOS máquinas de confección industriales. TEL. 616 327 423 V E N D O A P A R AT O S D E ESTÉTICA a buen precio solarium-mesitasolla cerar e c u p e r a d o r- c h o c o l ate rapia-aparatos obesidad. TEL . 654 42 12 75 (whats app)

Classes PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación habitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 NOIA UNIVERSITÀRIA ofereix c l a s s e s p a r t i c u l a r s ES O / primària tardes. cparticularseso@gmail.com S'OFEREIXEN CLASSES de reforç escolar. TEL. 686 88 09 43 | 45


Badalona atrau a milers d’amants de les ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞƐdžĂƌdžĞƐƐŽĐŝĂůƐ

| Pont del Petroli. Foto. @msubirats

El Pont del Petroli, la façana litoral, el Mono de l'Anís del Mono, Dalt la Vila o el Pavelló Olímpic de Badalona són alguns dels punts més fotografiats i penjants a les xarxes socials, segons el web Shightsmap. L'eina de Google és una plataforma que genera un mapa de calor a partir de les imatges geoetiquetades a través de l'eina Panoramio, creada el 2005 per dos joves espanyols i adquirida 2 anys més tard per Google. Encara que no totes les persones pugin les seves fotos a la xarxa, Shightsmap

està , vinculat a múltiples xarxes o serveis web com Wikipedia, Foursquare, Tripadvisor, StreetView o d'altres, que amplien la informació de cada lloc, aconseguint que les dades que ofereix siguin molt similars a la realitat turística de les ciutats. Barcelona es consolida com a important destinació turística en ser la tercera ciutat on més instantànies s'han pres, després de Nova York i Roma. Per darrera es situen les ciutats de París, Istanbul, Venècia, Montecarlo, Florència, Buenos Aires i Budapest.

Clear – Tasks & To-Do List - Organitza' t d'una forma senzilla molt fàcil d'usar i amb un disseny impecable. Dissenyada perquè sigui senzilla, flexible i útil per a la gestió del dia a dia. Utilitza-ho per a: Coses personals i de treball, la compra, notes, telèfons, llista d'aniversaris, etc.

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també!

VENTA Y REPARACIÓN SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09 46 |

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10

Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com


Creu Roja crida a contractar majors de 45 anys Carles Carvajal

La Creu Roja a Catalunya, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu, posa en marxa un nou projecte d’ocupació per promoure la formació i les oportunitats de trobar feina de les persones majors de 45 anys. El p r o j e c te p o s a e s p e c i a l èmfasi en contactar i sensib i l i t z a r e l te i x i t e m p r e s a rial sobre la necessitat de facilitar la inserció laboral d e l a p o b l a c i ó d ’a q u e s t a franja d’edat i es comença a realitzar en una desena de municipis catalans, entre els quals estan Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. El Projecte #majors45 s’adreça a persones majors de 45 anys en situació d’atur que tinguin necessitat de reorientar-se profess i o n a l m e n t c a p a d ’a l t r e s sectors, actualitzar els seus coneixements i competències per millorar així la s ev a o c u p a b i l i t a t . Pe r t a l de donar aquest tipus de supor t a les persones, el projecte segueix la metodologia d’itineraris personalitzats d ’inserc ió, en què es treballen les fases següents: orientació, formació i intermediació laboral. A més, es generaran aliances empres ar i a l s e n tote s l e s fa s e s dels itineraris laborals, amb l ’e s t a b l i m e n t d ’u n a x a r x a

d’empreses col·laboradores. Pel que fa al finançament del projecte #majors45 els fons provenen el 50% del Fons Social Europeu, el 29% de fons propis de la Creu Roja, el 21% d e la Diputac ió d e Barcelona. La institució humanitària inicia aquest projecte després de presentar la setmana passada l’estudi "L’impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys", el 6è informe del seu Obser vatori de Vulne rabilitat, que constata que més del 83% de les persones d’aquesta franja d’edat ateses en projectes de lluita contra la pobresa de la Creu Roja estan a l’atur.

Dades del 2013 dels programes d’ocupació de la Creu Roja al Barcelonès Nord Des de l’any 2005, la Creu Roja al Barcelonès Nord aposta pels programes d’ocupació orientats a persones en situació d’atur. El treball continu en aquest àmbit està donant els seus fruits, ja que durant l’any 2013 s’ha aconseguit un índex d’inserció del 41,3% entre els 179 participants dels programes Incorpora, Activa’t i Interlabor@. Això significa que s’han aconseguit més de 85 contractacions, de les quals el 51% han estat contractes de jornada complerta, el 40% han estat amb una durada superior a 6 mesos i el 7% del total han estat indefinits. | 47


El TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1526  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1526.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you