Page 6

H Y R E S G Ä S T E R N A

POSITIVT NÄTVERK MED POLISEN Vi tar vårt samhällsansvar och har nyligen påbörjat ett samarbete med Polisen i Finspång. Vår boendeutvecklare Maja Damjanovic har varit i

F Ö R

kontakt med hyresvärdar på andra orter. De vittnar om framgångsrikt trygghets- och brottsförebyggande arbete i vardagen enligt modellen effektiv samordning för trygghet (EST). Mot bakgrund av detta tog Maja

T R Y G G H E T

kontakt med Polisen i Finspång med förhoppning om ett lokalt samarbete. Gensvaret från Polisen var mycket positivt och nu välkomnas fler företag och organisationer att delta i trygghetsnätverket. – Drivkraften till trygghetsarbetet är att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och i vardagslivet. Ju fler vi är som samarbetar och kan få en heltäckande bild, desto tidigare kan vi också sätta in förebyggande insatser för ett tryggare Finspång, säger Maja. Karl Landström, gruppchef för områdespolisen i Finspång, välkomnar samarbetet. Han menar att det inte i första hand handlar om några stora visioner utan att i det lilla tillsammans ringa in var problematiken finns för att sätta in resurser på rätt plats.

Profile for totalmedia7

Vallonbygden - Bomagasinet nr 1 2019  

Vallonbygden - Bomagasinet nr 1 2019  

Advertisement