__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2019/2020

FINSPÅNGS MAGASINET G

G

A

I

FI NS

P Å

Å

G

P

PL U

NG

NG

PL U

Ett magasin o m u n i k a m ä n n i s k o r o c h f ö r e t a g s o m b o r , l e v e r o c h v e r k a r i F inspång!

FINSPÅNG – DÄR O-RINGEN STARTAR! sid 6 ”SJÄLVKLART ATT PLUGGA I FINSPÅNG” SID 12 LILLA EASY MOVER I STORA VIDA VÄRLDEN sid 19

G

A

I

FI NS


EN A N N A N T R A F I K S K O L A En annan trafikskola firar 10 år under 2019. Vi är specialiserade på B-körkort och vår mycket populära intensivkurs – Körkortscamp. Varmt välkommen till oss när du vill ta ditt körkort för bil och moped enkelt och bra. 0122-103 03 | www.enannantrafikskola.se | www.korkortscamp.se

WALLMOKRAN S B L O M S T E R A T E L J É & I N T E R I Ö R V ä l k o m m e n t i l l g å r d s b u t i k e n i L j u s f a l l shammar. En livs s t i l s b u t i k i 2 v å n i n g a r f u l l a v i n s p i r ation, blommor och i n r e d n i n g . E t t t r e v l i g t u t f l y k t s m å l m e d enklare kaffes e r v e r i n g o c h g l a s s . W e b b u t i k o c h ö v r i g info på: 070-978 93 44 | www.wallmokrans.se

PE L L E S B U S S Pelles Buss är det lilla, personliga bussbolaget som anordnar beställningsresor åt skolor, företag, föreni n g a r , kyrkor och privatpersoner. Vi arrangerar dessutom endagsturer till dans, teater, mässor och Ullared. 070-333 30 21 | www.pellesbuss.se

DN:S MÅLER I D N : s M å l e r i A B ä r e t t t r a d i t i o n e l l t m å leriföretag som r i k t a r s i g t i l l b å d e p r i v a t p e r s o n e r o c h företag. Utöver i n o m h u s - o c h u t o m h u s m å l n i n g a r b e t a r v i med fogfria golv m o t i n d u s t r i n , v å t r u m s m å l e r i o c h e p o x i produkter. Vi är k ä n d a f ö r v å r g o d a k v a l i t é o c h v å r t t r evliga bemötande. 070-550 91 96 | www.dnsmaleri.se

SO N S T O R P S B R U K Sonstorps Bruk är ett av de äldsta järnbruken i lande t. I en unik bruksmiljö finns bland annat Kvarn, Smedja, Järnbod, Spikbod samt Bruksgården med flyglar. I Ljum ma­ skogen finns ett gravfält som är över 2000 år gammalt . Uthyrning • Konferens • Festlokal • Jakt & fiske info@sonstorpsbruk.se | www.sonstorpsbruk.se

SMÅÄNGEN F Ö R S T O R A U P P L E V E L S E R Hyr stuga och fiska kräftor eller spela minigolf och avsluta med en glassmeny. Njut av solnedgången över sjön Lien. Småängens Camping utanför Tjällmo är en plats för hela familjen! 0141-620 48 | www.smaangen.se

REJMYRE KANOTBAS Kom och paddla hos oss och upplev den härliga naturen. Besök vår hemsida för mer information. Ring eller maila oss s å hjälper vi er med att ta fram en lämpli g tur. En kanot en hel dag 350 kr. 0708-78 65 96 | rejmyrekanotbas@gmail.c om www.rejmyrekanotbas.se


INLEDARE

Finspång – så mycket att erbjuda!

Innehåll Internationellt arv . . . . . . . . . . . . . . 04 Drömmen fanns i Finspång . . . . . . . . 05 Finspång - där O-Ringen startar! . . . . 06 Innovativ bruksanda på Gränges . . . . . 08 ”Arena Grosvad är en riktig pärla” . . . . 09 ”Självklart att plugga i Finspång” . . . . . 12 Finspångs bibliotek flyttar till centrum . . 14 Kulturhuset Finspång . . . . . . . . . . . . 14 Premium­boende . . . . . . . . . . . . . . . 15

Nu håller du 2019 års Finspångsmagasin i din hand. Det är med stolthet och tacksamhet

Finspångare i Sverige – Finspångare i världen . . . . . . . . . . . 16

som vi kan konstatera att det är ett fullspäckat magasin som lyfter fram allt positivt och

Musik non stop . . . . . . . . . . . . . . . . 18

vackert som Finspång har att erbjuda. Magasinet fungerar utmärkt som en guide för nyfikna gäster. I vanlig ordning delas magasinet även ut till alla hushåll i kommunen,

Lilla Easy Mover i stora vida världen . . . 19

vilket innebär att både nya och gamla finspångsbor kan återupptäcka och faktiskt lära

Friskt vatten. En hjärtefråga för FBB . . . 20

sig mer om platsen vi bor på.

Nu planeras vården i Finspång . . . . . . 21

Det som är extra kul med årets magasin är att innehållet andas framtidstro. Värt att

Smarta gröna Coop . . . . . . . . . . . . . 22

nämna är både nybyggnationen av Region Östergötlands nya vårdcentrum men också

Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän . . . . . . . . . . . 24

Amastens premiumlägenheter. Magasinet rymmer även spännande företagsreportage

Björke Vävstuga lockar världen . . . . . . 24

med bland annat Björke Vävstuga och Easy Mover, som satsar friskt på framtiden med kunder runt om i världen. Missa heller inte att läsa om Coop Finspång, som fortsätter

Friluftsliv åt alla . . . . . . . . . . . . . . . 25

och utvecklar sin populära tjänst Coop Online. På tal om mat så lyfts flera av våra fina

Passion för riktigt god mat . . . . . . . . . 27

och välbesökta restauranger också fram. Läs om Joan´s passion för mat och varför de

Besök en Finspångsbos smultronställe . . . . . . . . . . . . . . . . 28

valt att satsa på Finspång. Sist men inte minst fortsätter besöksmagneten Arena Grosvad att utvecklas, vilket är mycket positivt för både folkhälsan och besöksnäringen. Detta och mycket mer finns att ta del av i detta fullspäckade magasin om vårt Finspång.

Värdskap, service och ambassadörskap . . . . . . . . . . . . 29 Slottsparken . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Trevlig läsning!

På upptäcktsfärd genom Finspång . . . . 33

/TOTAL MEDIA & REKLAM GENOM ANDREAS RAMLÖV

Finet brinner för fiber till alla . . . . . . . 34 #dubehöverbaraoss . . . . . . . . . . . . . 34 Meningsfullt och samhällsförbättrande . . . . . . . . . . . . 35 In english . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Text, layout och produktion: Total Media & Reklam AB och Finspångs kommun Tryck: Linköpings Tryckeri AB Annonsförsäljning: Total Media & Reklam AB Foto: Total Media & Reklam AB, Finspångs kommun, övriga fotografer anges vid bilden

BJÖRKE FAS T I G H E T E R B j ö r k e F a s t i g h e t e r h a r c i r k a 1 7 0 r a d h u s­ lägenheter och lägenheter i Finspångs kommun. Dessa är fördelade på centrala Finspång, Igelfors, Rejmyre, Grytgöl, Ljusfallshammar och Sonstorp. Varmt välkommen att kontakta oss för lediga lägenheter! 0 1 2 2 - 4 4 4 9 5 0 | w w w . b j o r k e f a s t i g h e t e r . se

YOGA MED MARIE-CHRISTINE Yoga med Marie-Christine bedriver yogaverksamhet i Finspång och Skärblacka. Jag erbjuder olika former av yoga, hathayoga, yinyoga och mediyoga. Sommartid håller jag utomhusyoga i Lunddalen. Jag erbjuder också Reikibehandlingar. Anmälan via Boka Direkt. www.yogamedmarie-christine.nu


FINSPÅNG, EN P L A T S , E N T R A K T A V K U L T U R A R V !

Internationellt arv I Finspångs kommun finns en lång historia av internationellt utbyte, från vallonernas och finländarnas intåg på 1600-talet, via arbetskraftsinvandringen från Europa på 1960- och 70-talen till dagens nyanlända från alla världens hörn.

I provinsen Liège i östra Belgien låg Valloniens största

Att befinna sig i Finspång är som att ha hela världen på en

metropol. Här ifrån invandrade först Willem de Besche och

plats. I butiker och lunchrestauranger, ute på företagen eller

sedan även affärsmannen Louis De Geer, som köpte

när du vandrar runt på gator och torg möts du av många olika

Finspångs bruk av Kronan. Han var den man som först tog

språk från vida världen och så har det varit långt tillbaka i

hit duktiga vallonska smeder och byggde upp ett järnbruk

tiden. Kanon- och turbintillverkning har genom århundraden

som producerade Europas allra främsta kanoner.

varit anledningen till att Finspång fått sin naturliga plats på

Internationella företag i Finspång ger dessutom inter-

den internationella kartan.

nationella kontakter och utbyte av arbetskraft – en stark

Då det finns ett stort intresse för Finspångs kultur­historia

tradition som är ett signum för Finspång. Detta har genom

och kommunens fantastiska natur med 368 sjöar ger även

åren bidragit till en ökad social och kulturell mångfald, och

turismen många internationella besökare. Det är främst

gör så än idag. Möten mellan människor med olika kunskaper,

besökare från Tyskland och Holland som väljer att spendera

erfarenheter och förmågor innebär potential till skapande av

sin semester med ett aktivt friluftsliv här, samtidigt som de

nya kompetenser och kreativa idéer för lokal utveckling.

kan njuta av tystnaden och lugnet i harmoni med naturen.

Finspångs kommun är förvaltningsområde för finska språket Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltningsområde.

Sedan 1 februari 2013 är Finspångs kommun förvaltnings­ område för finska. Av Finspångs totala befolkning, som idag är drygt 22 000, består ungefär 13 procent av utrikesfödda personer. Dessa representerar 117 olika nationaliteter.

4


FLYTTA HIT

Drömmen fanns i Finspång Det här är berättelsen om Helena och Anders som fann sitt drömliv i Finspång, och vågade ta steget att släppa det inrotade livet i Stockholm bakom sig. Nu är det 23 år sedan de hittade hem, men när resan började var det inte lika solklart att det skulle bli just i Finspång.

Barnen var tre och fem år gamla och drömmen om ett hus för familjen var tydlig. Men att köpa hus i Stockholm var inte det enklaste. En dag kom ett erbjudande som var lite för bra för att tacka nej till och de hittade hem i Finspång.

– Anders jobbade för ett institut i Stockholm och hade olika uppdrag för Gränges. Efter ett tag blev han erbjuden ett jobb på Gränges som han gärna ville ha, men varken jag eller Anders hade egentligen inte så bra koll på Finspång. Så det är klart att det diskuterades en del, men till slut tackade han ja till jobbet, berättar Helena. Anders började på sitt nya jobb medan Helena var kvar i Stockholm med barnen. Efter ett tag fick Helena en tjänst som metallurg på ABB Stal, och nu kunde de börja leta hus på riktigt. Att flytta till Finspång kändes som att flytta ut på landet och de ville därför ha ett stort, gammalt hus. När de äntligen lyckades hitta sitt hus kände de direkt att det var rätt. Det var gammalt och slitet men charmen fanns där. – Jag såg verkligen hur fint det kunde bli, säger Helena. Och jag kunde inte haft mer rätt. BÄST ÄR NÄRHETEN Under åren som de bott i Finspång har de varsamt renoverat sitt hem till det drömboende de alltid önskat sig, samtidigt som livet runt omkring har löpt på. ­­– Det bästa med att bo i Finspång är närheten. Det har alltid varit nära till allting. Barnens skolor och fritidsaktiviteter, våra jobb och butiker. Vi har alltid

5

Foto: Sofia Hellstedt

haft mycket tid över för våra fritids­ intressen, berättar Helena. Barnen har gått hela sin skolgång i Finspång. När de flyttade hit började barnen i ett föräldrakooperativ, där föräldrarna var väldigt aktiva, och där igenom lärde Helena och Anders känna nya människor. Att de fick ett nytt nätverk så snabb har betytt mycket. När barnen var klara med gymnasiet behövde de inte söka sig långt för att gå på universitetet. Det blev Linköping för båda och tacksamheten över närheten gör sig påmind igen. LÄTT ATT TRIVAS I FINSPÅNG När Helena får frågan om hon tycker att de fått ett bättre liv av att flytta till Finspång kommer ett tveklöst ja. Hon nämner två saker som varit den stora vinsten i att flytta. – Huset, vi hade aldrig kunnat bo så här fint i Stockholm. Det är en otrolig lyx att få skapa sitt drömhem. Och våra jobb, båda jobben är bra, intressanta och väldigt roliga! Det kanske man inte tror men det är faktiskt jättekul att jobba inom industrin. Man får vara med och göra viktiga saker och skapa ett mervärde för samhället. Familjen finns kvar i Stockholm, både på Helenas och Anders sida, men saknaden efter Stockholm gör sig aldrig påmind. – Vi åker till Stockholm då och då för att hälsa på familj och släkt och jag måste säga att jag är alltid lika glad att komma hem igen. Faktiskt, det är ingenting jag saknar och det är lätt att trivas här i Finspång, avslutar Helena.


VÄRLDENS ST Ö R S T A O R I E N T E R I N G S Ä V E N T Y R

R I N G OE

Finspång - där N

R I N G OE

R I N G E O-

N

N

O-Ringen startar!

R I N G E O-

I juli 2019 kommer världens största orienteringsäventyr till Finspång – Norrköping – Kolmårdsskogen. Tävlingen avgörs mellan 21 och 27 juli. Finspång är etappvärdar för de två första tävlingsdagarna med start och målgång på Arena Grosvad.

O-Ringen engagerar tusentals männi­

”Det bästa med själva sporten är att man inte bara måste

skor i olika åldrar. Vi mötte upp två av

ta ut sig till max fysiskt utan att man samtidigt måste

Finspångs orienteringsprofiler som

använda hjärnan.”

båda kommer att delta i O-Ringen. Karin Axelsson är 67 år och kommer

– Andrea Svensson

Det bästa med orientering, enligt Karin och Andrea, är att komma ut i skogen och till nya platser som de aldrig varit på. Med hjälp av orienteringen finns möjligheten att upptäcka alla sorters natur både i Sverige och i andra länder. Man får använda både kropp och huvud och problemen är nya varje gång, eftersom det alltid är nya banor. Det är en fin sport där alla kan vara med då det finns bansvårigheter som passar alla. Bara stig, bara skog eller en kombination. Banan kan även vara svår teknisk, men lättlöpt. För barn finns en lättare variant med glada gubbar längs stigen om de springer rätt och ledsna gubbar om de springer fel. Orientering är en sport som passar alla åldrar. Genom olika aktiviteter på både träning, tävling och läger bygger man starka vänskapsband också över generationer.

med sin livslånga erfarenhet av orientering att vara med som banläggare medan Andrea Svensson, 22 år, kommer att vara med och tävla. Karin började som tolvåring orientera i Norrköpings orienteringsflickor. Hon har bland annat varit med i juniorlandslaget och sprungit nordiska mästerskapen. Idag är Karin aktiv i Finspångs Skid- och Orienteringsklubb, där hon är med och arrangerar tävlingar och aktiviteter. Hon tycker att stora tävlingar som O-Ringen alltid är roliga att vara med på. Det är ett perfekt tillfälle att träffa och umgås med gamla vänner som hon tävlat mot. Det blir en härlig gemenskap när alla är på samma plats.

”Att vara orienterare under nästan hela mitt liv har jag aldrig ångrat. Man får vara ute i skog och mark och fått träffat

”Att vara banläggare till årets O-Ringen anser jag vara ett hedersuppdrag. Mycket arbete, men roligt.”

många trevliga människor som blivit vänner för livet”

– Karin Axelsson

– Karin Axelsson

Andrea är uppvuxen i en orienterings­ familj, där hon har varit med på

Karins och Andreas bästa tips till dig som vill börja med orientering

tävlingar sedan hon föddes. Andrea gick sin första grundkurs som sexåring och har varit med i svenska landslaget och bland annat vunnit guld i stafett på juniorvärldsmästerskapet. Andrea berättar att O-Ringen betyder väldigt mycket för henne.

Lär dig först att läsa och förstå kartan. Konditionen är lättare att träna upp. Har man bra kondition och springer för fort kan det vara svårt att lugna ner sig för att klara av orienteringsmomentet.

Hon sprang sitt första O-Ringen som åtta­åring. Två år senare slog hon igenom i tävlingen. Andrea har bara missat ett O-Ringen sedan hon började tävla.

6

N


VÄRLDENS ST Ö R S T A O R I E N T E R I N G S Ä V E N T Y R

O‑Ringen: • Tävlingen avgörs mellan den 21 och 27 juli. • En familjefest med ca 25 000 deltagare. • Består av sex tävlingar, 5-dagars, Elittour, 3-dagars, Etappstar t, Ungdomsstafett och Träningsra ce. • Deltagarna är mellan 5 och 95 år och kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionär. • Är ett Miljömärkt event sedan 1999. Mer information om O-Ringen i Finspång hittar du här: finspang.se/oringen


ERIGE

INNOVATÖRERNA F

I

SV

I

FI

SPÅNG

NSPÅNG

IN

Innovativ bruksanda på Gränges VÄ

RLDEN

En gedigen bruksanda med lojala och innovativa medarbetare från världens alla hörn. Det är framgångsreceptet som gör att Gränges i Finspång fortsätter att vara en pålitlig aktör i den globala bilindustrin.

Visste du att... • varannan bil i världen innehåller aluminium från Gränges. • koncernens globala forskningscenter finns i Finspång. • det har producerats aluminium i Finspång ända sedan 19 22.

En solig februaridag tar jag rygg på företagets VD Jörgen Abrahamsson. Med raska steg går vi genom ett virrvarr av korridorer fram till kollegan Kent Schölins kontor på forsknings­ avdelningen. Tillsammans har de kamperat i 40 år på Gränges. I nästan hundra år har Finspång producerat aluminium och än idag är det den främsta produkten i sortimentet. ­­– Genom vår historia har vi varit jäkligt innovativa. Redan på 1930-talet finns rapporter om medarbetare som tagit den långa resan med båt för att se och lära av amerikanarna, för att sedan återvända hem och vidareutveckla vår verksamhet. Det är den här typen av innovativt driv som jag tror lett till att koncernen valt att förlägga vårt globala forskningscenter här i Finspång, säger Kent som är chef över ett 30-tal högutbildade forskare och ingenjörer från flera kontinenter. Koncernen satsar hårt och har valt att skjuta till 400 miljoner kronor till Finspång för att förbättra både miljön och arbetsmiljön och bygga ut kapaciteten. Allt för att kunna ge de bästa förutsättningarna att fortsätta att vara en given spelare inom aluminiumproduktion för en bilindustri som är i ständig förändring. – Det gäller att hela tiden fortsätta att vara uppfinningsrik och ligga steget före i en industri som mer och mer går åt en utveckling med allt fler hybrid- och elfordon, säger Jörgen. Både Jörgen och Kent är givetvis glada över att koncernen väljer att satsa på det anrika bruket i Finspång. Lokalt har man även valt att satsa på företagets mjuka värden. – För fem år sedan gjorde vi en grundlig nysatsning där vi jobbade med våra kärnvärden. Dels för att skapa en ännu bättre trivsel i personalgruppen, men också för att öka lönsamheten, säger Kent. Jörgen håller med om att det var en mycket lärorik

Jörgen Abrahamsson och Kent Schölin

period. – Man ska inte gå till jobbet för att man måste, utan för att man är behövd och saknad om man inte dyker upp. Vi har en stolt historia med en personalstyrka där många trivs och stannar kvar hos oss under många år. Jag känner en stor stolthet och får gåshud varje gång jag får möjlighet att stå inför vår samlade personalgrupp.

8


AR

ARENA GROSVAD

ENA

GR

O

D

ELSE EV

VA

S •

L

EN LIG ÄR

UP

P

­­– Jag tror att det är lätt att bli hemmablind.

O’Learys Event Center. På den natursköna utsidan omringas

Arena Grosvad är en riktig pärla, säger

Arena Grosvad av bandyplan, friidrottsanläggning, ishockey­

Kirsi Aronsson som är fritidsutvecklare på

hall, fotbollsplaner i natur- och konstgräs samt bågskytte-

Finspångs kommun.

klubbens lokal. I direkt anslutning till området möter grannen

Vi träffar Kirsi tillsammans med Medleys anläggningschef Evelina Karanta. Som vanligt

Grosvadsskogen upp med utegym och tydligt uppmärkta stigar – perfekta för löprundan, en tur med mountainbiken och

är det mycket folk i rörelse på området. Lunchgäster på

hundpromenaden. Vintertid stoltserar Arena Grosvad också

O’Learys möter pensionärer som precis köpt en kaffe med

med mycket välskötta konst- och naturspår för båda lokala

vännerna efter en skön simtur eller ett gympass. Lite längre

och långväga längdskidåkare.

bort hörs skolelever som har gymnastik i den hall som också

­­– Besöksantalet på vår anläggning är långt högre än vad

är innebandyklubbens hemmaborg, mässområde för Finns

vi hade vågat hoppats på. Framför allt hade vi inte räknat med

i Finspång och planer som lockar till inomhusfotboll i Atlas

så många besökare utifrån. På helger är nio av tio tillresta

Cup. Innanför portarna ryms även besöksmagneten även-

badgäster. Det här är en fantastisk mötesplats för alla åldrar,

tyrsbadet och möjligheten till bowling och mångkamp på

säger Evelina.

9

H

”Arena Grosvad är en riktig pärla”


ARENA GROSVAD

AR

ENA

GR

O

HÅRT ARBETE OCH DRÖMMAR fortsatt hårt arbete för att upprätthålla och utveckla

nuvarande och nya verksamheter.

L

EN

ELSE EV

D

VA

S

Kirsi håller med Evelina, men vidhåller också att det krävs

­­– Vi jobbar just nu med att växla upp för att få en fullgod camping som vi hoppas ska vara klar till sommaren.

H

Dessutom har vi nyligen investerat i en ny cricketplan som också kommer att kunna användas för fotboll.

LIG ÄR

UP

P

Dessutom har jobbet med den nya skate- och kickbikeparken vid Mollevallen påbörjats. Hon berättar att det förs diskussioner med bandy­ klubben för hur man kan förbättra bandyplanen. Likaså pågår också samtal om hur de populära och välbesökta skidspåren kan utvecklas. Och så får Kirsi något drömskt i blicken och fortsätter. ­­– För mig är det här som en miniatyr av Lugnet­ området i Falun. Vi kan bli ännu bättre på att kroka arm och samarbeta. Det finns en enorm utvecklingspotential. Om jag får drömma lite så skulle jag önska ett vandrarhem eller sport­hotell på området. Det skulle möjliggöra till lägerverksamhet för idrottsföreningar eller aktivitets­ helger för familjer.

Badminton

Squash TENNIS

Terränglöpning

KOTTEBANA

Simning

Utegym

Cricket INNEBANDY BANDY MTB-SPÅR Trickbana för MTB

FRIIDROTT BASKET LÄNGDSKIDOR FOTBOLL Modellflyg

Volleyboll

Handboll

Bågskytte

Ishockey


ARENA GROSVAD

O-RINGEN – ETT KVITTO PÅ FRAMGÅNG

Finspång på kartan. Det kanske också kan väcka tankar

Ett av flera kvitton för Arena Grosvads framgång är att

för besökare att det här är en ort som också går att bo och

världens största orienteringstävlingen O-Ringen väljer

leva i, säger Evelina.

att förlägga tävlingens första två etapper i Grosvadsskogen. ­­– Det känns som en fantastiskt spän-

Kirsi Aronsson är Finspångs kommuns koordinator för tävlingen, som väntas locka omkring 25 000 personer från 40 länder.

nande och rolig utmaning. Vi ser med stor

möjligheten för oss att i framtiden arrangera andra stora

också kommer krävas en hel del jobb. Men

evenemang, som exempelvis SM-tävlingar för både

det är verkligen ett ypperligt tillfälle att sätta

MEDLEY ARENA GROSVAD

­­– Med den här erfarenheten i ryggen ser jag också

spänning fram emot det och inser att det

terränglöpning och bågskytte.

Vi har något för alla åldrar.

Ta med familjen för att bada och ha kul på Medley Arena Grosvad. Här finns flera bassänger och ett härligt äventyrsbad. För dig som hellre tränar på land har vi ett varierat utbud av gruppträningspass som passar alla nivåer - nybörjare som träningsvan samt ett fint funktionellt gym. I vårt café kan du varva ner och äta något gott. Vill du ha en lite lugnare vistelse kan du besöka vår relax med bastu och bubbelpool. Vi erbjuder också kurser för alla åldrar både på land och i vatten, allt från babysim till löparkurser. I huset finner du också både O´Learys restaurang och bowling. Läs mer på medley.se/arena-grosvad


CURT NICOLIN G Y M N A S I E T • B E R G S K A G Y M N A S I E T

”Självklart att plugga i Finspång” Vi fick en pratstund med

Med utsikt över Skuten i centrala Finspång ligger det stolta landmärket Bildningen, som rymmer Curt Nicolin Gymnasiet

G

G

A

I

(CNG) och Bergska Gymnasiet. Innanför portarna myllrar det

att vara ung och plugga i Finspång.

FI NS

av liv och rörelse. Lisa Harrysson och Vilma Lindh går båda sista året på CNG. 16-åringarna Isak Wahlberg och Emma Gunder är klasskompisar i årskurs 1 på samhällsvetenskapliga

P Å

programmet på Bergska Gymnasiet. – Jag visste tidigt att jag ville gå Vård- och omsorgs­

G

P

Å

programmet. Jag fick ett bra intryck av skolan vid en

PL U

NG

NG

PL U

fyra gymnasieelever om hur det är

prova-på-dag och tjejkväll. Det kändes bekvämt att plugga hemma i Finspång och rätt att välja CNG, säger Lisa. Finspångsborna Isak och Emma är båda överens om att det var självklart att välja Finspång och att det var skönt att slippa pendla till Norrköping. – För mig var det självklart att plugga i Finspång och på Bergska. Jag kommer säkert välja att bo någon annanstans, men det hinner jag göra senare i livet, säger Emma. Vilma är en av många CNG-elever som varje skoldag pendlar till Finspång från Norrköping. – Jag fastnade för skolan och blev väl omhändertagen när jag var på Öppet hus och såg hur engagerade både elever och lärare var. Jag har inte tröttnat på att pendla. Det är ganska skönt att sova en stund eller lyssna på musik, säger Vilma som går sista året på teknikprogrammet. ­­ Jag visste tidigt att jag ville gå – omvårdnadsprogrammet på CNG. Lisa Harrysson

12

G

A

I

FI NS


CURT NICOLIN G Y M N A S I E T • B E R G S K A G Y M N A S I E T

MÅNGA FÖRMÅNER

BERGSKA GYMNASIETS PROGRAM

Likt många andra gymnasieskolor erbjuder även Bergska

Nationella program inom gymnasieskolan • Samhällsvetenskapsprogrammet • Ekonomiprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet

gymnasiet och CNG en rad olika förmåner. Båda skolornas elever får en dator, rabatter på körskolelektioner, gym och matställen. CNG garanterar även eleverna en resa i utbildningssyfte, för Lisas och Vilmas del besökte de Makedonien respektive Kroatien. På CNG kan man också tjäna en extra slant om man tar ett pass i den så kallade Fabriken. Det kan handla om att representera skolan på en mässa eller hjälpa till med andra sysslor på skolan. Eleverna på Bildningen erbjuds även omtalat god mat från Östgöta Kök. I den ljusa matsalen med fönster mot sjön är oftast tre rätter standard, varav en alltid är vegetarisk.

Utbud inom lärlingsutbildningens nationella program • Barn- och fritidsprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet • Fordons- och transportprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet

– Det är god mat här och jag tror också det bidrar till att vi kan prestera bättre i skolan, säger Isak och får medhållande nickar från de andra. – Jag tycker vi har jättebra lärare på Bergska. Ganska ofta har vi två lärare på lektionerna. Häromdagen var vi på studiebesök till Riksdagen i Stockholm och då får man chans att lära känna lärarna utanför skolans väggar, fortsätter Isak.

CURT NICOLIN GYMNASIETS PROGRAM • Teknikprogrammet • El- och energiprogrammet • Industritekniska programmet • Vård- och omsorgsprogrammet • TE4 - Gymnasieingenjör

ELBUTIK FI N S P Å N G Hos oss hittar du ett brett utbud av armaturer, lamp­ fötter, lampskärmar, ljuskällor dvs. belysning av alla slag, hushållsmaskiner, vitvaror och naturligtvis elmaterial så som kabel, strömbrytare, vägguttag och mycket mer. Varmt välkommen till Elbutik i Viberga Galleria! 011-682 80 | www.elbutikfinspang.se

EDQVIST BLOMMOR & TRÄDGÅRD I Viberga Galleria erbjuder vi allt från vardagsblomman till mer avancerade binderier och trendriktiga tillbehör. I vår säsongsöppna trädgårdsbutik hittar du plantor, buskar, träd, jord, mm. Varmt välkommen till din Interflorabutik och Trädgård i Finspång. 0122-102 05 | www.edqvists.net

MH:S DAMSH O P V ä l k o m m e n t i l l d e n l i l l a b u t i k e n m e d d et stora utbudet. V i f i n n s i V i b e r g a G a l l e r i a o c h h ä r k a n du köpa kläder b å d e t i l l v a r d a g s o c h t i l l f e s t i s t o r lekar 36-50. Några a v v å r a k l ä d m ä r k e n ä r e x e m p e l v i s B r a n d tex, Csar och M i n g e l S h a p e . V i e r b j u d e r ä v e n b a d k l ä d er och underkläder. 0122-109 80


Finspångs bibliotek flyttar till centrum Nu är det klart att Finspångs bibliotek kommer att ta över hela det övre planet i Kristallen vid Bergslagstorget.

Under våren pågår arbetet att färdigställa

läsning och litteratur i centrum, säger biblioteks­

de nya och större lokalerna mitt i centrala

chef Per Johansson.

Finspång. Ny trappa och hiss, total ombyggnad

I det nya biblioteket blir både barn- och

samt andra åtgärder för maximal framkomlighet

ungdoms­avdelningarna större. Det kommer att

står på att-göra-listan. Personalen på biblioteket

finnas studierum, fler stationära datorer och

är involverad i processen för att utveckla och

kryddat med Finspångs centrums bästa utsikt

förbättra verksamheten.

i Kristallen. Inflyttning och nyöppning kommer

– I den nya lokalen tror vi att vi kommer att nå fler målgrupper och bli hela Finspångs

att ske under sommaren 2019. – Vår nya hyresvärd Amasten är väldigt glad

bibliotek. Vi vill att biblioteket ska bli en naturlig

att få oss som hyresgäst och samarbetet med

mötesplats för barnfamiljer, studerande,

planlösningen har fungerat mycket bra. Både

pensionärer och alla andra som rör sig i centrum.

besökare och anställda har stora förväntningar

Finspångs kommun sätter, bokstavligt talat,

på det nya biblioteket, säger Per.

Kulturhuset Finspång Finspång är en ort som under lång tid präglats

I den fina biografen på Kulturhuset visas minst tre filmer i

av ett rikt kulturutbud. Idag fylls Kulturhuset av

och på loven samt dagbio varannan onsdag. Kulturhuset kan

och med kultur för unga och gamla!

veckan, bland annat visas barnfilm på söndagseftermiddagar även visa livesänd scenkonst såsom teater och opera. Det arrangeras konserter flera gånger per år och artister som uppträtt under åren är allt från Jon Henrik Fjällgren och

På Kulturhuset kan du se och uppleva bio, teater, konserter, föredrag och mycket annat. På Kulturskolan får du som är 6 - 19 år möjlighet att spela ett instrument eller gå på teater­ undervisning. Fritidsgården Hörnan erbjuder dig som går på högstadiet att komma efter skolan och på loven. I Kulturhuset finns också den privatägda restaurangen, Hugo, som erbjuder lunch- och kvällsservering och evenemang såsom hårdrockskonserter och musikquiz.

Christer Sjögren till Pernilla Andersson och Samuel Ljungblahd. Tillsammans med Riksteaterföreningen i Finspång arrangeras även flera teaterföreställningar per år. Kulturhuset ska också vara en plats för invånarnas eget kulturskapande. Flera föreningar använder lokalerna för att utöva till exempel dans och teater. Just nu satsas det på att locka fler unga att göra detsamma. kulturhusetfinspang.se


MA

Ä

RE

I

FI

NS

S I F I

N

har också ett bestånd av affärslokaler i Finspångs centrum. Vi träffar uthyrare Ulrica Lundbom i en av de nyrenoverade lägenheterna. Solen letar sig in och dansar över parkettgolvet i det ljusa och fräscha vardagsrummet. Det känns lite som att kliva in i en bild från en inredningstidning. – Våra premiumlägenheter erbjuder ett boende som är snäppet över våra standardlägenheter. Här finns ekparkett i hela lägenheten, golvvärme, helkaklat badrum, nyrenoverat kök med fräscha köks­ maskiner och nydragen el, säger Ulrica. Efter 40 år i villa flyttade Anette Stafström Persson in i en av premiumlägenheterna på Östermalmsvägen. – Jag tycker att det är jättebra att bo här. Det är hög standard. Jag har ett perfekt läge med närhet till centrum och busshållplats på andra sidan gatan om jag vill åka till Norrköping eller Linköping. Det är bekvämt och skönt att slippa oroa sig. Behöver jag hjälp med något får jag alltid snabb respons. Hitta lediga lägenheter på amasten.se.

15

RE

Bostadsbolaget Amasten hyr ut lägenheter för privatpersoner och

MA

att göras om till premiumboenden.

Ä

Under året kommer drygt 50 av Amastens lägenheter

KV

BE

NG

Premium­ boende

NG

• BE

KV

AMASTEN


Martin W. Foto: Ewa Rudling

FINSPÅNGARE I SVERIGE • FINSPÅNGARE I VÄRLDEN

Konstnären Martin Wickström, gift med skådespelerskan Lena Endre, har ställt ut på de finaste gallerierna i Sverige, Finland och i New York. Martin bodde sina första 19 år i Viggestorp. – Från barndomen minns jag alla sjöar som vi fiskade i. Som liten fanns det inte på kartan att jag skulle bli konstnär. Mina föräldrar har

SAMIR ABU EID Journalisten och utrikeskorrespondenten Samir Abu Eid föddes i Finspång. Hans rapporterande från Afrika och Asien, för både TV4 och SVT, har lett till ett flertal priser och utmärkelser.

alltid stöttat mig i mitt hårda arbete inom konstnärskapet. Jag brukar åka och hälsa på min mamma, som fortfarande bor kvar i Finspång.

Johan Rockström

HANNA ”CHUNKYHANNA” HEINEFELDT

”Chunkyhanna”

är en 41-årig

inspirerar hon inom

till ”Årets svensk” av tidningen Fokus.

bloggare och influ-

interiör och design.

Utnämnd till ”miljömäktigast i Sverige”

encer från Finspång.

Här visar hon även

2012 och 2013. Hans sommarprat

är professor i miljövetenskap och

upp sina stickade filtar

Hennes populära

föddes 1965 i Finspång. 2009 utsågs han

i Sommar i P1 var det mest lyssnade

– stora fluffiga plädar för

konto har 129 000

sommarpratet 2015.

hela familjen!

följare. Under namnet Chunkyfilt

Vi finns i centrum HOTEL DE GEER Familjeägda Hotel de Geer ligger mitt Finspång och drivs med stort hjärta och god service. Alla rum har badrum, gratis WIFI, tv och telefon. Vi erbjuder en gedigen frukostbuffé och mat och dryck i avslappnande pubmiljö. 0122-131 50 | www.hoteldegeer.nu

MINGLA M i n g l a ä r m o d e b u t i k e n i F i n s p å n g s c e n t rum som erbjuder k l ä d e r f ö r b å d e k v i n n o r o c h m ä n . M e d e tt brett sortiment, s o m h e l a t i d e n u p p d a t e r a s , o c h a l l t i d med ett positivt b e m ö t a n d e h j ä l p e r v i d i g a t t h i t t a d i n stil. V a r m t v ä l k o m m e n t i l l i n s p i r a t i o n h o s o ss! 0122-149 26


GALLERIFRI S Ö R E R N A G a l l e r i f r i s ö r e r n a ä r e n m o d e r n f r i s ö r s along som klipper h e r r , d a m o c h b a r n i a l l a å l d r a r . V i h ar tidsbokning på v å r h e m s i d a o c h d r o p - i n i m å n a v t i d , håller oss uppdate r a d e i n o m h å r v å r d o c h s k ö n h e t s a m t e r b juder 3D-tatuering f ö r ö g o n b r y n o c h p e r m a n e n t h å r b o r t t a g n ing med laser. 0122-181 81 | www.gallerifrisorerna.se

KÄGELHALLEN Föreningen Kägelhallen Finspång driver en modern kägel hall i Centrumgallerian, i Finspångs centrum. Här finns möjlighet till drop in-spel, minigolf, biljard och dart. Det finns också ett enkelt café. Begränsade öppettider. 0122-169 00 | 0739-29 50 02

HÅRSLINGAN H å r s l i n g a n ä r e n f i n o c h m o d e r n h å r s a l ong på nedre b o t t e n i G a l l e r i a K r i s t a l l e n . M e d k o m b inationen av lång e r f a r e n h e t o c h s t ä n d i g u t v e c k l i n g k r i n g det senaste inom k l i p p n i n g , f ä r g , f o r m o c h m o d e k ä n n e r sig alla kunder väl omhändertagna. 0122-164 64

KRYDDANS THE & KAFFEHANDEL För dig som älskar nymalt kaffe och lösviktste är Kryddans The & Kaffehandel butiken att besöka. Hos oss kan du även fika och äta en lättare salladslunch, samt njuta av ett härligt sortiment av läckra chokladpraliner och finska delikatesser som memma, korvar, ost och bröd. 079-335 30 91

LILLA NALL E & J A G B a r n k l ä d e r , l e k s a k e r o c h p r e s e n t e r : V i llervalla, Me Too, C e L a v i , M a r t i n e x , B u k o w s k i , T e d d y k o m p a niet, BigJigs, Pax, R u b e n s b a r n , J a B a D a B a D o , O s k a r & E l l e n , Träfiluren, Linpa, C a r l o b a b y , A t t i p a s , R u t & R a k e l , K o m a x. Kan trycka på: g o s e d j u r , s n u t t e f i l t a r , k l ä d e r , v a n t a r , ryggsäckar m.m. 0122-155 00


I

G

SV

E

MU S I K L I V I F I N S P Å N G E

FI

IG

N

ÅN

R

S

P

S

P

ÅN

G

I

L

N

DE

N

FI

MUS I K N O N S T O P

R

Finspångs starka musikliv är en plantskola till flera framgångsrika SCAR SYMMETRY

artister och band, inte minst inom hårdrocken. Skogsröjet lockar världsartister och trotsar den

Lars ”Lerta” Palmqvist och Roberth Karlsson har tagit vägen från 80-talets finspångsband som Armdynga, Ful Dörrr,

svenska festivaldöden.

Edge of Sanity och Trimmad Elg till att nu spela i USA, Europa och Asien med death metal-bandet Scar Symmetry. - Det är en skön mix att ena dagen gå runt och hosta på ett lager och andra dagen stå på en scen i USA, säger Lerta.

ANDREAS ”DON RED M O N ” J O H A N S S O N C o un tr y r e d a n i v a g g a n , u p p v ä x t i e n arbetarmiljö och låtskrivande med papp a på en ö i Dovern var rätt ingredienser f ö r at t s k a p a l j u v m u s i k . D o n R e d m o n B a n d ä r f le r f a l d i g a m ä s t a r e i c o u n t r y - S M . S o m so l o a r t i s t h a r ä v e n A n d r e a s s k ö r d a t f r am gå n g a r u t a n f ö r l a n d e t s g r ä n s e r , i n t e m i ns t i c o u n t r y n s h e m l a n d U S A .

SKO G S R ÖJ E T Missa inte 2019 års upplaga 2-3 augusti. Mer info rmation på sko gsrojet.se

ELEONOR LEONE Popartisten, ocks å k ä n d som ”Finspångsbruden ”, började som orädd se xåring på en julkonsert i R isinge kyrka. En festivalsp elning

S k o g s r ö jet har sedan starten

i Kanada ledde till en scen

2 0 0 6 v u xit fram till att bli en

i Barcelona som tog henne

a v S v e r iges trevligaste och mest

till miljonpublik i Indiens

p o p u l ä r a hårdrocksfestivaler.

största musikprogram och

D e n h a r genom åren lockat till

omslaget på indiska upplag a n

s i g s t o rheter som Alice Cooper,

av ansedda Rolling S tone

T w i s t e d Sister, W.A.S.P och

Magazine.

M e g a d e t h och gästas i år av b l a n d a nnat Avantasia, Accept, U r i a h H eep och Airbourne.


P

ÅN

I

G

SV

E

IG

E

FI

S

R

N

VÄRLDSLEDANDE

S

P

L

N

DE

N

FI

Lilla Easy Mover

ÅN

G

I

R

i stora vida världen

Rejmyre 1982. Barnen i byn undrar vad ”den där oppfinnarjocken” egentligen håller på med bakom lyckta dörrar på kvällar och nätter. Idag är patenterade Easy Mover världsledande och finns på världens alla kontinenter.

äger företaget tillsammans med sin syster och Fredrik Nilsson, vars fru Ingela också jobbar på Easy Mover. ”FÖRVALTA OCH UTVECKLA VÅRT FÖRETAG” Företaget etablerade sig snabbt i Sverige de första åren och tältnätterna blev allt mer sällsynta. 1985 togs den första kontakten med USA och då öppnades dammluckorna på allvar. Nu är USA den största marknaden och idag har Easy Mover

Ett av de nyfikna barnen som undrade över P-G Englunds

kunder på världens alla kontinenter. Några av kunderna är

hemlighetsmakeri var Stefan Englund. Vad han inte visste

Airbus, Bombardier, Volvo Trucks, Renault Trucks, TetraPak

då var att han senare skulle gifta sig med P-G:s dotter Tina

och Ferrari. Sverigemarknaden utgör nu knappt 10 procent

och börja jobba på företaget. I den anspråkslösa och mycket

av omsättningen. – Vår agent i USA har hjälpt oss in i Sydamerika och vi

enkla lokalen i Hävla utanför Rejmyre berättar Tina och Stefan Englund solskenshistorien om Easy Mover. Det var när P-G

har många stadiga kunder runt om i Europa. Ibland får

Englund jobbade på Scania i Katrineholm som han började att

vi beställningar från länder i Mellanöstern. Just nu hoppas

klura. Fanns det ett smidigare och effektivare sätt att förflytta

vi mest på den spännande och expanderande indiska

stora fordon och objekt inomhus? Klurandet resulterade i den

marknaden, som vi besökt ett flertal gånger, säger Tina

första versionen av den tryckluftsdrivna Easy Mover, som idag

som varvar sälj och administration med att själv ibland

med en lätt enhandsmanövrering kan flytta allt från stora

montera och packa maskiner på golvet en trappa ner. Trots den världsvida succén och utmärkelsen ”Årets

pappersrullar till flygplan. Så snart patentet gått igenom gav sig P-G ut på vägarna för att presentera och sälja in sin

företagare i Finspång 2018”, verkar inte framgången gått

smarta uppfinning.

dem över huvudet. – Vi vill fortsätta att vara enkla och förvalta och utveckla

– Han åkte runt med sin Renault Laban och tältade på nätterna mellan de olika företagsbesöken runt om i landet.

vårt familjeföretag. Vi jobbar hårt och kan därför ha det

Han lyckades sälja en och kunde därefter bygga två nya. Sedan

riktigt bra. Många av våra kunder, särskilt de internationella,

sålda han dem och kunde bygga fyra nya och så där fortsatte

blir mycket förvånade över att vi bara är fyra personer som

det. Vårt framgångsrecept är att vi har en riktigt bra produkt

jobbar här och att VD:n är en kvinna, som dessutom svarar

och att vi var först i världen, säger Tina som idag är VD och

direkt på växelnumret, säger Tina.

19


I

G

SV

E

FRISKT VAT T E N O C H F Ö R N Y B A R E N E R G I E

FI

IG

N

ÅN

R

S

P

S

P

ÅN

G

I

En hjärtefråga för FBB Klimatförändringen drabbar allt fler brunnsägare. David Johansson, VD på FBB Finspångs Brunnsborrning AB, berättar hur företaget arbetar för friskt vatten och förnybar energi.

NYA TJÄNSTER TILL PRIVATA BRUNNSÄGARE Tre säsonger med både torka och översvämning har satt sina spår. Nu satsar FBB på utökad service till privata brunnsägare. – Idag är det viktigare än någonsin att kontrollera sitt vatten och ha fungerande pumputrustning och därför har vi utvecklat våra tjänster inom Vattenrening och Pumpservice, berättar David. DJUPBORRADE BRUNNAR LÖSER PROBLEM – Det är framförallt hushåll med grävda brunnar som får problem. Vår lösning är djupborrade brunnar som ger trygg vattentillgång året runt, oavsett torrperioder. Vi hjälper kunderna hela vägen från projektering till grävning, behörig pumpinstallation och servicetjänster för kundens långsiktiga trygghet. Dessutom lämnar vi vattengaranti och har ett eget brunnsarkiv, baserat på 40 års erfarenhet. Det är unikt i vår region och ger kunderna en trygghet i att få bästa möjliga vatten utifrån de lokala förutsättningarna, säger David.

FBB VÄXER PÅ TRE FRONTER SAMTIDIGT David och brodern Martin representerar den andra generationen i familjeföretaget som grundades av pappa Jonny 1979. – Pappa startade med vattenbrunnar men blev tidigt nyfiken på den förnybara geoenergin, både som bergvärme till villaägare och som storskaliga system för större fastigheter. Idag växer vi även inom entreprenadborrning, som är vårt tredje affärsområde. PRESTIGEPROJEKT I BÅDE VÄSTER OCH ÖSTER – I höstas inledde vi arbetet med IKEA:s största geoenergisystem hittills, i Kållered. Och vid Slussen i Stockholm har vi just fått klartecken för etapp två av Sveriges sannolikt mest utmanande grundläggningsprojekt. Samtidigt är vi lika måna om östgötarnas vattenbrunnar som alltid. Det är inspirerande att jobba nära kunderna och att med engagerade medarbetare och hållbara lösningar göra dem nöjda, oavsett uppdragets storlek, avslutar David stolt.

TEXT: TOMAS LÅNGDAHL

L

N

DE

N

FI

Friskt vatten.

FAKTA OM FBB Finspångs Brunnsborrning AB: • Ett av Sveriges största privatägda brunnsborrningsföretag. • Har basen i Finspång, och verkar i stora delar av Sverige. • Vattenbrunnar, vattenrening, pumpservice. • Bergvärme och storskalig geoenergi. • Entreprenadborrning. • 26 heltidsanställda medarbetare. • Teknikavdelning för storskalig geoenergi.

20

www.fbb.se

R


Patienter på Finspångs nya vårdcentrum ska inte behöva fundera på vägen genom vården. Den är effektiv och sker i ett sammanhållet hus. För att lyckas är planeringsarbetet av det osynliga vårdmaskineriet i full gång.

Maria Malmberg är verksamhetsutvecklare och Lise-Lotte Bergström projektledare för Region Östergötlands verksamhet i Vårdcentrum Finspång. Deras uppgift är att samordna arbetet med att tänka ut smidiga lösningar som inte syns för patienten, men som ändå blir bra för alla inblandade. – Man kan säga att vi jobbar bakom ridån. Vi flyttar inte bara över verksamheten från Närsjukvården i Finspång utan vi vill verkligen tänka till och förbättra våra arbetssätt. Det handlar om hur vi arbetar i lokalerna, vilka verksamheter vi sätter ihop med varandra och vilka som har beröringspunkter, säger Maria Malmberg. SKAPAR SMARTA GRUPPERINGAR Ett exempel är att patienter som besöker läkare ofta ska ta prover och därefter hämta ut medicin. Då gäller det att vårdcentralen, laboratoriet och apoteket hänger samman på ett naturligt sätt. En annan sådan gruppering är barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och barn- och ungdomsmottagningen. – Vi har alltid patienterna i fokus när vi jobbar. Vi lyssnar på deras synpunkter i olika forum och planerar verksamheten så att den främjar ett fördjupat samarbete över organisationsgränserna, både våra egna och andras. Då får vi störst patientnytta, säger Lise-Lotte Bergström.

TEXT: CAROLINA HÄGGKVIST • FOTO: KAJSA JUSLIN

En annan nyhet är att samtliga slutenvårdsplatser – från både den nya intensivrehabiliteringsenheten och den utökade närvårdskliniken – placeras överst i huset. Där hamnar också kommunens korttidsverksamhet. Läkarmottagningens jour får en egen ingång och via jourmottagningen kan patienter vid behov läggas in på närvårdsavdelningen två trappor upp. REHAB FÖR HJÄRNSKADOR Intensivrehabiliteringsenheten kommer att ta emot patienter från hela länet. Det är patienter med ett stort rehabiliterings­ behov efter exempelvis en stroke eller annan hjärnskada. Hälften av platserna blir så kallad intensivvårdsrehabilitering där patienten tränar under veckan och sedan åker hem över helgen. Den andra halvan är till för patienter som har lämnat sjukhusen, men som ännu inte är redo att klara sig på egen hand. Arbetet med att planera Vårdcentrum Finspång pågår ända fram till dess att det öppnar. – Vi tar med oss den unika nära vården som Närsjukvården i Finspång är känd för i dag och arbetar vidare för att göra den ännu mer synkroniserad. Målet är helt enkelt att det ska bli ännu lite smidigare och säkrare att vara patient, säger Maria Malmberg.

21

Fakta om Vårdcentrum Finspång

• Vårdcentral med laboratorium. • Barnmorskemottagning och BVC. • Rehabiliterings­ verksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab i nära samarbete med rehabiliterings­ medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. • Specialistmottag­ ningar inom bl and annat barn- oc h ungdomsmedicin , hjärtmedicin o ch diabetesvård. • Närvårdsklinik med närvårdsavdeln ing och LAH-verksa mhet. • Finspångs kommuns korttidsavdeln ing. • Apotek. • Uppförs i fyra plan med en yta på 17 000 kvadratmeter. • Beräknas vara färdigt i slutet av 20 20.

Lise-Lotte Bergström (till vänster) och Maria Malmberg samordnar arbetet med att tänka ut smidiga lösningar för Vårdcentrum Finspång.

Nu planeras vården i Finspång


COOP FINSPÃ…NG


COOP FINSPÅNG

ATSE N PL

OO

MÖ T

C

C

OO

P T

Smarta gröna Coop E

S

E

LATSE N SP

Klassiska Vibergaområdet är sedan 1970-talet en given mötesplats och dessutom säte för Coop Finspång som levererat livsmedel i över 100 år.

23-årige Kasper Bonnevier och 36-åriga Josefin Klavestrand tillhör det yngre gardet bland Coops personal i Finspång. Kasper började sommaren efter studenten i fiskdisken och jobbar idag i mejeriavdelningen tillsammans med tre kollegor. – Det är klart att det var lite nervöst i början innan man lärt känna de andra kollegorna. Jag trivs bra här och vi har en skön stämning i personalgruppen. Ledningen arrangerar trevligheter som julfester, hockeykvällar och snart ska vi iväg med hela gänget på kägel, säger Kasper. SUCCÉ FÖR COOP ONLINE Josefin började som vikarie julen 2015 och fick sedan fast anställning kommande sommar. Efter några år på nonfoodavdelningen är hon nu en av sju anställda på kooperativets senaste avdelning: Coop online. Möjligheten att i lugn och ro hemma beställa sin mat och sedan få den hemkörd och inburen i hallen har snabbt blivit en succé i Finspång. Fem plockare och två chaufförer håller varje vecka rulljansen av utkörda matkassar igång. Josefin tror att det finns flera skäl till att Coop online blivit så populärt. – Jag tror att många är stressade och gärna slipper att behöva åka iväg och handla, inte minst barnfamiljer. Många tycker det är lättare att få överblick och att jämföra olika varor via vår nätbutik. Sedan tror jag också ryktet sprider sig snabbt från våra nöjda och återkommande onlinekunder, säger Josefin. För egen del triggas hon av att hela tiden göra snabbare och effektivare ”plockrundor” för att kunna leverera onlinevarorna så snabbt som möjligt. Dessutom får hon en rejäl dos vardagsmotion på köpet. Den nya onlinetjänsten ”Hämta” är en blinkning, särskilt till pendlare, att enkelt svänga förbi Stora Coop och plocka upp sin färdigpackade matkasse på väg hem från jobbet. – När kunden beställer anger man tid för önskad hämtning och via ett SMS får kunden sedan veta när matkassen finns färdig att hämta. Smidigt, enkelt och kostnadsfritt.

Josefin och Kasper är överens om att Coop Finspångs breda utbud passar alla åldrar och plånböcker. – För egen del uppskattar jag vårt utbud av ekovaror och dessutom har vi stadigt låga priser på blöjor. Vi underlättar handlingen för barnfamiljer genom gratis frukt till barnen och lekstationer i butiken, säger Josefin. MILJÖANSVAR OCH MINSKAT MATSVINN Coop Finspång gör sitt för att vara en förebild och ta sitt miljöansvar för att minska matsvinnet. Exempelvis tas matvaror med kort datum och skadade förpackningar tillvara i Vibergarestaurangens populära frukost- och lunchservering. Förutom Stora Coop Viberga är butikerna i Rejmyre, Skärblacka samt Bergslagshallen också en del av Coop Finspång. Dessutom är man hyresvärd för 21 hyresgäster på Viberga galleria.

Visste du att... Finspång har en av landets 20 billigaste onlinebutiker inom livsmedel? Nya tjänsten ”Hämta” gör det smidigt för den som pendlar att plocka upp sin färdiga matkasse på väg hem från jobbet.

23


• Godkänd l ä k a r u n d e r s ö kn i n g m e d a r b e t s - E KG

Bengt Eriksson och Erika Hinders beskriver sin arbetsplats som en plats med en speciell vi-känsla och som en extra familj. Nu söker de fler lagspelare att axla rollen som deltidsbrandman i Rejmyre.

• B-körkort

Eriksson menar att det finns mycket som den

Hinders är en av sex kvinnor inom kåren.

breda allmänheten inte känner till om deras

– Vi ligger över rikssnittet för anställda kvinnor inom brandförsvaret. Nu söker vi nya

vardagliga arbete. – Som exempelvis att vi ofta blir inkopp­

deltidskollegor. Alla som klarar vår kravlista

la­de via Polisen i händelse av hot om

är välkomna att söka. Vi ser det som ett plus

suicidbenägenhet. Många vet heller inte att

om du är av annan etnisk bakgrund, då detta

fast rött sken från våra bilar eller olyckstält

är underrepresenterat i vårt nuvarande team.

är jämnställt med rött trafikljus.

GE

FI

NS

I

P

R

ÅN

I

G

G

SV

ÅN

NS

Björke Vävstuga lockar världen

R

I

P

E

Fö r m e r i n f o r m a t i o n : Br a n d i n s p e k t ö r Be n g t E r i k s s o n 01 2 2 - 8 5 0 7 9

och olyckor. Men brandinspektör Bengt

rad deltidsbrandmän. Brandmannen Erika

FI

• Bo och arbeta i n o r d ö s t r a d e le n av kommunen

Alla vet att brandkåren rycker ut vid brand

heltidsanställda. Till detta tillkommer en

• Empatisk förmåga

Räddningstjänsten i Finspång har idag 32

EN

• Stabil och trygg personlighet

D

• God fysisk hälsa

L

Bengt Eriksson framför en grupp kommande deltidsbrandmän under utbildning

Kraven för att bli deltidsbrandman i Rejmyre:

Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän

När mannen tog över bondgården i Björke såg Britta behovet att piffa upp det nya hemmet. På en auktion köpte hon en vävstol för 35 kronor och resten är – som det heter – historia. Britta Eriksson och vännen Ylwa Källgren köpte in tio vävstolar och bjöd in till många populära vävstugekurser i slutet av 1970-talet. – För att hålla ner priset på garn väcktes idén att starta ett företag. När vi sedan ställde ut på Hushållningssällskapets julutställning på Bjärka-Säby började beställningarna att strömma in, säger Britta som sedan 1981 driver Björke Vävstuga tillsammans med Ylwa. Idag har de fem anställda och har kunder från Norden, Europa och USA. Förutom att locka många nyfikna östgötar till Björke Vävstuga tar de också emot bussresor med mer långväga kunder.

– Busslasterna finns oftast inom en 30-milsradie. Vi har också återkommande bussresor från Norge och även från Minnesota i USA. När vi tog emot vår första busslast insåg vi behovet av fem K för ett lyckat besök: kaffe, kissa, köpa, kvalité och kultur. Genom åren har de tagit emot många fina utmärkelser och nyligen visades deras verk upp på Östgöta Textils utställning i Japan. De fick också äran att skapa den tolv meter långa Hagaduken med tillhörande servetter som en förlovningsgåva till kronprinsessparet från Sveriges landshövdingar. – Det här är mitt största intresse och det roligaste jag vet. Jag håller på med det här tills jag dör, säger Britta.


Friluftsliv åt alla – Packa ryggsäcken och låt äventyret börja!

Visste du att...

Naturen i Finspångs kommun är på många sätt makalös, där hundratals sjöar, skog och ängsmark lever i harmoni med varandra. Alla som bor i, eller besöker, kommunen har en fantastisk möjlighet och de bästa förutsättningarna för ett rikt friluftsliv inom många områden på nära håll. Naturen finns här för dig i väntan på att bli återupptäckt. Vi har pratat med Jens Rinman, som

började på Skogsmulle. Skogsmulle

är ordförande i Friluftsfrämjandet i

finns fortfarande som barnaktivitet i

Finspång. Föreningen bedriver sin

föreningen tillsammans med Skogsknytte,

huvudsakliga verksamhet i skog och

Strövare och Familjemulle, där barnen

mark, på vatten och fjäll och utnyttjar

genom lek får lära känna naturen med

de naturliga förutsättningar som erbjuds

hela kroppen och alla sinnen.

för tillfället, oavsett årstid. Den bidrar till att skapa intresse för att upptäcka

“Barns upptäckarglädje, äventyrslust

vår fantastiska natur och erbjuder

och upplevelsen av att se glädjen när

spännande naturupplevelser med hög

någon har lyckats genomföra något för

kvalitet för familjer, barn, ungdomar

första gången är tillfällen som jag alldeles

och vuxna.

speciellt kommer ihåg.”

Jens började engagera sig redan

– Jens Rinman

på 80-talet, för sina barns skull när de

Hittaut - i vår vackra natur! Det första Rickard Börjesson, som är ansvarig för hittaut i Finspång, tänker på när han hör hittaut är glädje, motion och utmaning. Han berättar att det är en form av orientering för dig som vill motionera på ett kul och spännande sätt. Hittaut finns på många ställen runt om i Sverige och är ett av landets största friskvårdsprojekt. Det är helt nytt för Finspång och startar 24 april. Hittaut fungerar så att du ska hitta checkpoints som är utspridda runt om i Finspång, med hjälp av en orienteringskarta. Antingen laddar du ner hittaut-appen och får kartan direkt i mobilen eller hämtar ut kartan i pappersformat på olika utlämningsställen. När du besöker en checkpoint finns det en kod som du rapporterar in som ett bevis på att du varit där. Vid varje månadsskifte har hittaut sedan en utlottning och prisutdelning för de som varit flitiga och deltagit under perioden. Har du inte fått en karta hem i brevlådan kan du hämta ut en i kommunhuset eller hos Arena Grosvad Medley och Finspång turistbyrå.

• I Finspångs kom mun finns det fler än 20 naturreservat, med varierande natu rtyper, och flera av re servaten har vandringsle der, grillplatser me d mera. • I Finspångs kom mun finns det 50 ut märkta evighetsträd. • Finspångs kommun förvaltar det kommunala naturreservatet Ölstadsjön. • Finspångs kommu n arbetar för att bilda e tt kommunalt natur reservat av skogen ovanf ör Bönnerbadet. • Varje år anordn ar kommun­ e n, tillsammans med Länsstyrelsen o ch ideella föreningar, nat ur- och kulturguidninga r i spännande natur områden.

Du hittar mer inf ormation om sevärd natur o ch natur vårdsarbete på fi nspang.se samt finspang.se/turism På friluftsframja ndet.se/ finspang hittar d u all information om F r ilufts främjandet i Fins pång och de aktiviteter so m finns där. Mer informat ion om hittaut i Finspån g hittar du på hittaut.nu


ALLT INOM BYGG OCH REPARATION!

www.pekingfinspang.se

NIN

G S TJ Ä N EN

RÄD

Finspångs Räddningstjänst Skäggebyvägen 43, Finspång E-post: raddningstjansten@finspang.se Telefon: 0122-850 80

ST

D

Vi lånar ut flytvästar! Har du frågor om brandskydd?

FIN

SPÅNG

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

VAD BEHÖVERDU HJÄLP MED?

Öppet: Mån-Fre 11.00-21.00, Lör-Sön 12.00-21.00 (maj-oktober: alla dagar 08.00-21.00) Viberga Gård, Finspång Tel: 0122-181 10, 0122-108 33

LÅT OSS VETA ERA DRÖMMAR OM ERT HEM OCH ER TRÄDGÅRD. Vi har många års erfarenhet av byggbranschen. Förutom snygga och funktionella renoveringar i ditt hem kan vi också hjälpa dig med smarta och stilfulla lösningar i din trädgård.

Vi gör verklighet av dina drömmar.

www.byggochrep.se

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK

Johan Bergling 070-628 10 72

KVALITET PRECISION KÄNSLA www.dannegolv.se

MUSIKQUIZ UNDERHÅLLNING

LUNCHBUFFÉ A’LA CARTE ALLT INOM MARKENTREPRENAD!

Bergslagsvägen 29 • 612 30 Finspång • 0122-77 20 30 • www.hugofinspang.se


JOAN’S

Passion för riktigt god mat Som 13-åring började Younan jobba extra på sin bror Chowan Margos första restaurang i Vingåker. Tio år senare driver bröderna tillsammans restaurangkedjan Joan’s, som idag finns i Vingåker, Karlskoga och Finspång.

Vi träffar Younan på Joan’s i Finspång, i gränslandet mellan den hektiska lunchruschen och ännu ett mysigt och välbesökt kvällspass. Han pratar snabbt med yviga gester. Det råder inget tvivel om att han verkligen brinner för den smakfullt inredda restaurangen och baren på Bergslagstorget. Det var 2013 som Finspång för första gången fick stifta bekantskap med den då lilla restaurangen på hörnet mot Kristallen. När nyhetens behag lagt sig hade redan det goda ryktet om den nya välbesökta restaurangen spridit sig. Snart fanns ingen annan utväg än att utöka lokalen till att omfatta hela nedre plan. Idag ingår också festvåningen en trappa upp som en naturlig del av verksamheten. Younan har gått den långa vägen från att som barn komma till Sverige och starta ett nytt liv. När familjen väl landat för en tryggare vardag i Norrköping gjorde storebror Chowan vad han kunde för att lära sin lillebror den ädla restaurangkonsten. – När jag ser tillbaka så är jag glad över att ha gått hela vägen att som ung vara diskare till att idag, tillsammans med brorsan, helhjärtat driva och utveckla vår verksamhet, säger Younan. ”DÅ KÄNNS DET SOM JAG BARA VILL FLYGA FRAM” Han tycker jobbet är som roligast på en hektisk lunch med många gäster eller fullbokad kväll, med allt från barnfamiljer till pensionärer. – Jag älskar att servera och möta människor. När det är fullt i restaurangen mår jag som bäst. Då känns det som jag bara vill flyga fram.

Lunchserveringen rymmer åtta rätter, från kött- och fiskrätter och pasta till vegatariska och veganska alternativ. Om han bara får välja en enda rätt att rekommendera kommer svaret snabbt. – Då skulle jag säga vår mixtallrik som har det mesta. Den består av tre olika spett, potatistillbehör och tre olika såser. Tallriken är slutligen toppad med vår fräscha trädgårdssallad med fetaost och oliver. ”NÖJDA GÄSTER ÄR VÅR BÄSTA REKLAM” Under samtalet är passionen för riktigt god mat ett återkommande tema. Han tror att deras framgångsrecept är att alltid vara helhjärtade och behandla gästerna med kärlek och respekt. – För oss är det viktigaste att varje dag fortsätta att hålla vår höga kvalité och alltid lyssna och förbättra verksamheten efter kundernas önskemål. Folket är det bästa med Finspång. Vi är tacksamma för våra gäster. Tillsammans med dem fortsätter vi att utveckla Joan’s i Finspång. Nöjda gäster är vår bästa reklam, säger Younan och springer vidare mot nya utmaningar.


Besök en Finspångsbos

Visste du att...

SMULTRONSTÄLLE Vi efterlyste Finspångsbornas smultronställen på Finspångs kommuns Facebooksida. De svar vi fick in kan du läsa om här och de är alla garanterat värda ett besök eller två!

Siemens öppnar Finspångs slott, flyglar och park för visning lördag 25 maj kl. 10.00 – 16.00. • Visning av Finspångs slotts historiska delar • Visning av Finspong House hotell (”Gästflygel n”) • Lunchservering i Slottsmässen • Diverse aktiviteter i slottsparken • Turbinhistoriska museet håller öppet Entré till slottsvisningen 50 kr. Biljetter släpps den 6 maj.

Smultronställen Finspånga M a r k e n

Häfla Hammarsmedja

För mig är Finspånga Marken något alldeles speciellt. Man träffar folk man inte sett sedan förra marken och den doft som sprider sig från alla mat- och godisförsäljare. Man blir liksom glad. För mig är Finspånga Marken starten på sommaren! – Laila Panthzar

För mig är Övre Hävla ett riktigt smultronställe med miljön, historien och byggnaderna kring det gamla bruket. Ett måste att besöka för alla som inte varit där ännu!

När: 31 maj 2019

f i n s p ang.se/turism

P l a t s : F i n s på n g s c e n t r u m

Torekulla g r o t t a (Torekulla k y r k a ) Mitt smultronställe är Torekulla grotta. En plats man åkte till med skolan och även cyklade till med kompisar. Det var också ett populärt utflyktsmål när barnen var små. Ett kärt och spännande utflyktsmål! – Eva Gottleben F ö r m e r i n f or m a t i o n o m T o r e k u l l a k yr k a o c h v ä g b e s k r i v n in g b e s ö k f i n s p a n g . s e /t u r i s m

– Martin Wärn F ö r m er information om smedjan o c h v ägbeskrivning besök

W a l l mo k r a n s b l o m st e r a t a l j é o c h in t e r i ö r Mitt smultronställe är den mysiga butiken Wallmokrans. Butiken ligger så fint och har ett varierat utbud. Man kan både shoppa och fika. Sandra, som äger butiken, är alltid hjälpsam och glad! Det är verkligen en speciell känsla att gå in i en gammal ladugård för att handla. Jag är en utflyttad Finspångsbo men varje gång jag åker ”hem” så tar jag mig en tur till Wallmokrans. – Liselotte Ebermann F ö r m er information

5 juni kl. 19 äntrar Lotta Engberg scenen som allsångsledare för Allsång på Slottet! Kvällen bjuder på ett allsångsprogram som passar hela familjen med svenska toppartister så som Tommy Körberg, Daniel Norberg, känd från YouTube och TV och Jakob Samuel från The Poodles. Under våren släpps ytterligare artister. Håll utkik på allsangifinspang.se Förköp av biljetter via tickster.com eller hos Turistinformationen, Kulturhuset.

o c h v ägbeskrivning besök w a l l m okrans.se

28 Foto: Peter Knutson


DEST I N A T I O N E N F I N S P Å N G

Värdskap, service och ambassadörskap Värdskap är ett vackert ord. Ett ord som andas engagemang, omtanke och att du som gäst är viktig. Värdskap ska kännas i hela kroppen. För oss i Finspång betyder värdskap – konsten att få människor att känna sig välkomna.

Trenden med lokala turistambassadörer är stor i Europa och sprider sig nu i Sverige. Ett koncept som fått fäste är Greeters tänk dig en person som älskar sin plats så mycket att den vill privatguida en turist. Där har du en Greeter. Flera städer har redan provat med positiva resultat, Västsverige jobbar till exempel aktivt med sin egna variant på Greeters som de kallar för Meet the locals. Även i vår grannkommun Motala samt i Helsingborg och Strängnäs jobbar man aktivt med konceptet Greeters. Nu finns tankar på att utveckla Greeters i Finspång. – Det är oerhört viktigt för oss som mellanstor kommun, ur ett besöksnärings­ perspektiv, att alla som lever och bor i Finspång känner sig som ambassadörer, säger Ann-Britt Nilsson, turismsamordnare på Finspångs kommun.

VAD ÄR EN GREETER? En Greeter är helt enkelt en stolt lokalbo, från platsen du besöker, som gärna visar upp sina personliga guldkorn för en nyfiken turist eller annan besökare. Det mänskliga mötet står i fokus. Det är helt kostnadsfritt och avser att berika besökarens vistelse samtidigt som det ger den lokala ambassadören en ny bekantskap och möjlighet att berätta om sin stad på sitt eget sätt. Det kan handla om att visa en restaurang, en plats, en sevärdhet eller kanske bjuda på en riktigt god svensk fika. Blir du nyfiken och intresserad av att bli en Greeter? Då kan du vara den vi söker! Läs mer om Greeters på globalgreeternetwork.info och är du intresserad av att vara en Greeter i Finspång får du gärna kontakta oss på: turism@finspang.se

Finspångs Tourist Information Tel.+46(0)122- 851 00 E-post: turism@finspang.se Rejmyre Tourist Information Tel. +46(0)122- 858 85 E-post: turism@finspang.se

TURISTSERVICEPLATSER KAN BLI INFOPOINT

InfoPoint

De senaste årens tekniska utveckling har förändrat informationsöverföringen inom besöksnäringen, men mötet mellan människor är fortfarande det som uppskattas mest av besökare vid sidan av våra reseanledningar. InfoPoints är aktörer på platser där besökare naturligt befinner sig och vars personal tycker om och motiveras av att leverera ett gott värdskap och basinformation om destinationen med omnejd. Som ambassadörer för destinationen utgör InfoPoint-personalens goda värdskap ett kraftfullt medel för ökad merförsäljning inom besöksnäringen. – I Finspång finns redan, sedan många år, duktiga aktörer och organisationer som arbetar runt om i kommunen och som nu i dagsläget benämns som Turistserviceplatser. De har kartor och broschyrer om Finspång och är tillgängliga när turistinformationen inte håller öppet. Vår förhoppning är att omvandla dessa till InfoPoints för att skapa ett ännu bättre värdskap, berättar Ann-Britt Nilsson, Turismsamordnare på Finspångs kommun. Tanken är att destinationen Finspång blir huvudman för InfoPoint och ansvarar för att märkningen används korrekt, samt erbjuda utbildningar och coachning om värdskap. Aktörer som vill kan ansluta sig genom ett samarbetsavtal på ett år i taget. Arbetet med InfoPoints görs i samarbete med branschorganisationen VISITA.

NUVARANDE TURISTSERVICEPLATSER I FINSPÅNG

• Arena Grosvad • Björke Vävstuga • Circle K • Finspångs Bibliotek • Finspångs Golfklubb • Hotel De Geer • Hävla Hammarsmedja • Lantbruksmuseet Ljusfallshammar • Lotorps Vandrarhem • Rejmyre Hantverksby • Småängens camping På vår turismwebb finspang.se/turism hittar du mer information om InfoPoints samt mer om evenemang, se & göra och olika boendealternativ. Följ oss gärna på facebook.com/turismfinspang och instagram.com/turismfinspang


SL O T T S P A R K E N I D A G

Slottsparken I centrala Finspång breder Slottsparken ut sig, stilfullt omgiven av vatten. Parken började anläggas under sent 1600-tal och växte under de kommande 150 åren fram till det den park som i dags används i en rad olika sammanhang.

Efter flera år i Örebro och med familj och vänner i Söderköping och Norrköping valde Ulrika och Christian Lindholm att bosätta sig mittemellan: i Finspång. Till vardags arbetar Ulrika som partytrubaduren Spader Dam. Även Christian lever på musiken som musiker i dansbandet Highlights. – För oss är Finspång en bra plats att pendla ifrån i våra yrken. Vi har båda nära till familj och vänner i Örebro, Söderköping och Norrköping, säger Ulrika. I september 2018 gifte de sig i S:ta Maria kyrka i Finspång. När bröllopsbilder kom på tal hade man fått upp ögonen för fotografen Tony Oldenburg och valde därför att anlita honom, både för studiobilder men också för utomhusbilder vid Mäseln och Slottsparken. – Vi älskar vatten och valde därför miljöer med vatten på våra bilder. Vi brukar promenera vid det mysiga stråket vid Skuten och Slottsparken. När vi visar Finspång för våra vänner blir många positivt överraskade över hur vackert det är här.

Foto: Tonaphoto Bruden Ulrika Lindholm tillsammans med brudtärnorna Christina Mårtensson och Hanna Bjurbäck.


SL O T T S P A R K E N I D A G

Visste du att. .. Finspångs Slott uppförd es av Louis De Geer 1685 och är ett av landets största baro ckslott.

Foto: Ellinor van Leeuwen

OMT FINSPÅNGS STADSLOPP

ALLSÅNG PÅ SLOTTET

Motionsloppet OMT Finspångs Stadslopp arrangeras av

Allsång på Slottet i början av juni är den givna startpunkten

Finspångs SOK och lockar fotgängare och löpare i alla

för sommaren i Finspång. Arrangören Mötesfabriken bjuder

åldrar. Loppet har också genom åren dragit till sig elitlöpare

tillsammans med en rad aktörer från Finspångs näringsliv in

som en extra krydda till folkfesten. Den vackert belägna

till en kväll att minnas. Under årens lopp har många gäster

sju­­kilo­metersrundan har start och mål i Bruksparken,

från Sveriges artistelit intagit utomhusscenen, med Finspångs

ett stenkast från Finspångs centrum. Avslutningen kan

Slott som vacker fondvägg. Publik i alla åldrar sjunger med

knappast bli bättre längs vattnet vid Lugnet och över

och njuter av underhållning på sina picknickfiltar i gröngräset.

de små broarna i Slottsparken – allt till folkets jubel på upploppssvängen.

31


Välkommen att besöka oss i vår monter

äfla H HAMMARSMEDJA

– UNIKT BRUK AV RIKSINTRESSE FRÅN 1682

där vi informerar om

Livsarkiv & Familjejuridik

Garantin för rätt hjälp

Lite personligare

Ett avsked av någon vi älskar ska vara så personligt som möjligt. Vi hjälper dig att göra begravningen till ett ljust och vackert minne. DAGLIG GUIDNING

SMEDJANS DAG

22/6 TILL 11/8 KLOCKAN 11-17

24/8 KLOCKAN 10-16

MER INFORMATION WWW.FINSPANG.SE/HAFLA

Anne-Marie Svensson

Magnus Wallin

Besök vårt kontor, vår hemsida, kontakta oss via telefon eller boka ett hembesök. Välkommen!

94 • Vi har jour dygnet runt! Anne-Marie SvenssonTel. 0122-100 Anders Ohlsson Malin Joelsson Stationsvägen 4, Finspång • www.finspangsbegravningsbyra.se

Vill du ta del av Risingebygdens kulturarv?

Besök vårt hembygdsmuseum beläget intill S:ta Maria kyrka. I över 100 år har vi samlat kulturföremål från Risingebygden. Detta för att bevara vårt kulturarv och kunna visa dåtidens miljöer och vardagsliv för nutidens besökare. I vårt hembygdsmuseum hittar du allt från stockbåtar till Auroras badkar. Under sommarperioden finns kunnig personal på plats som kan guida dig genom samlingarna. För grupper och skolklasser kan visning ordnas även vid andra tider på året. Kontakta våra intendenter. Information och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.hembygd.se/risinge

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDEN SOM DEN VAR FÖRR

”Vi har sparat dina minnen”

ntbruksmuseet a l Ljusfallshammar

Sommaren 2019 är hembygdsgården öppen dagligen mellan kl. 13.00 – 17.00 (stängt måndagar utom den 22 juli) under perioden 16 juli – 2 augusti.

Den 3 augusti kl. 15.00 är det Hembygdsfest med stort kaffekalas!

Välkommen önskar Risinge Hembygdsförening

Nya kontaktuppgifter!

ww

Ett av Sveriges största

w.lantbruksmuseum.se

För mer info om öppettider och evenemang under 2019

www.lantbruksmuseum.se info@lantbruksmuseum.se • 070-228 27 18 lantbruksmuseum.se


PÅ UPPTÄCKTSFÄRD genom Finspång

Oavsett om du bott här i 40 år, nyss flyttat hit eller är på besök så finns det saker att upptäcka. Vi tar dig på en tur runt om i Finspång som bjuder på ett axplock av de fantastiska

Regnaholm

4 Regna

natur- och kulturupplevelser som finns i kommunen. Kanske

5 Häfla Hammarsmedja

upptäcker du ett nytt favoritställe eller får ett kärt återseende – häng med på upptäcktsfärd!

Igelfors

6 Rejmyre Grytgöl

1. Finspång Finspångs slott med sin vackra slottspark och turbinmuseet med sina banbrytande uppfinningar är ett måste om du är i Finspångs centralort. I det historiska turbinmuseet kan du se allt från den första orderboken, till flygplansmotorn som lade grunden till dagens turbinverksamhet i Finspång.

2. Sonstorps B r u k , kraftverk e t Vägen förbi Sonstorps Bruk är slingrig och naturskön. En bit efter den vackra herrgården ligger kraftverket, som uppfördes redan i början på 1900-talet. Här blandas ståtliga tegelbyggnader med äldre faluröda timmerbodar, en perfekt plats för ett fikastopp en solig dag!

3. Ljusfalls h a m m a r I Ljusfallshammar finns det 3000 kvm stora Lantbruksmuseet som bevarar och visar på ett 150 år gammalt kulturarv. Museet tar dig tillbaka till en tid då lantbruket var kärnan i Sverige. Allt ifrån skog och lantbruk till livet i hemmet och hushållet. Ett utflyktsmål med många minnen.

4. Regna & R e g n a h o l m Regna är ett rikt kulturlandskap med flera historiska byggnader i Regna kyrkby. Här finns bland annat Vita huset, som är Östergötlands äldsta skolbyggnad. När du far vidare på vägen genom Regnaholm möter du Sveriges nordligaste bokskog som breder ut sig längs med sjön Regnaren. Här färdas du som i en sagodröm.

3

Ljusfallshammar

2 Sonstorps Bruk Hällestad Sonstorp Finspång

1 7

5 . H ä f la H a m m a r s m e d j a Ett bevarat minne från 1924 finns utanför orten Hävla. Ett unikt och komplett mindre järnbruk som visar utvecklingen av produktionsteknik under 300 år. I Häfla Hammarsmedja upplever du en mäktig industrihistoria i natursköna omgivningar. Sommartid finns guide tillgänglig.

S:ta Maria kyrka

9 Björke Vävstuga

Hejtorps Gårdsmejeri

8

6 . R e j my r e Ett 200 år gammalt glasbruk invävt i vacker bruksmiljö skapar Rejmyre Hantverksby. På Reijmyre Glasbruk har man handblåst glas sedan 1810 och produktionen lever vidare än idag enligt gedigen hantverkstradition. En oas för dig som gillar historia och skickliga hantverk.

7. S:ta Maria kyrka I Dovertorps vackra naturområde ligger medeltidskyrkan S:ta Maria. En kyrka som är mest känd för sina fantastiska tak- och väggmålningar i original. Målningarna har aldrig varit överkalkade och inte heller restaurerade. Sommartid finns guide tillgänglig.

8 . H e j t o r p s G å r d s m e j e ri Med fokus på närproducerat är Hejtorp ett gårdsmejeri med hantverksmässig tillverkning av ett 20 tal olika getostar. Ostdisken är alltid välfylld utefter säsongens smaker. Passa på och njut av en ljuvlig fika eller en matbit när du är här på besök.

9. Björke Vävstuga I Björke Vävstuga sker vävningen hantverksmässigt, egen design i olika produkter med underbara färger är deras signum! En skimrande och färgsprakande upplevelse väntar på dig.

finspang.se/turism

33


Sven-Åke Andersson, VD

Finet brinner för fiber till alla

Regeringsbeslut: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband och år 2023 ska alla ha stabila digitala tjänster.

Missionen är att arbeta för att bygga ut stadsnätet från centralort till kommunens alla ytterområden på landsbygden. Med stort tekniskt intresse och bakgrund som nätverks­

Han ser en ökad förståelse för vikten av att ansluta sig till fiber,

tekniker på kommunens IT-avdelning hamnade Sven-Åke

inte minst hos de äldre i samhället.

Andersson till slut på Finet, där har han varit VD sedan 2010. – Jag bor själv på landet. Avsaknad av snabb och stabil

– Det finns en större medvetenhet om att vi alla är en del av ett allt mer digitalt samhälle. Hos äldre husägare finns också

uppkoppling ska inte vara ett hinder för drömmen att bosätta

fiberanslutning med som ett viktigt argument för framtida

sig på landsbygden för vare sig egenföretagare, barnfamiljer

husförsäljning. Vi tvingar oss självklart inte på någon, men det

eller för äldre medborgare i vår kommun, säger Sven-Åke.

är viktigt att alla får frågan och möjligheten till att ansluta sig.

#dubehöverbaraoss Total Media & Reklams breda utbud erbjuder något för alla.

I portfolion ryms uppdrag till kunder i Östergötland med

Allt från formgivning av trycksaker och digitala produktioner

omnejd, men också med internationella inslag som

till foto, film, webb och effektiv digital marknadsföring på

exempelvis filmuppdrag för Easy Mover i Frankrike och

Google och genom sociala medier.

global kommunikationskampanj för Siemens.

– Vi är en fullservicebyrå som vill växa och utvecklas

– Låt oss vara din engagerade samarbetspartner!

tillsammans med våra kunder, säger Andreas Ramlöv.

34


FA M I L J E H E M S C E N T E R

Meningsfullt och samhällsförbättrande Familjehemscenter var landets första konsulentstödda verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar. Nu, 30 år senare, är Familjehemscenter fortfarande en respekterad aktör som erbjuder kontrakterade familjer, utbildning, handledning och stöd i vardagen och sprider kunskap om barns rättigheter Caroline Wendel

i samhället.

Lisa Ramlöv och Caroline Wendel är två av de ansvariga

och telefonsamtal. I den obligatoriska externa handledningen

för dagens Familjehemscenter som fortsätter på den

får man dessutom utrymme för att fördjupa sig, förstå mer

inslagna vägen att utveckla konceptet med konsulentstödd

om barns behov och samla ny kraft med andra familjehem

familjehemsvård.

inom organisationen.

– Familjehemscenters grundare Berit och Larseric

– Många nya familjer inom vår organisation blir positivt

Ramlöv var engagerade på riksnivå i familjehemsvårdens

överraskade över hur varierat och individanpassat stöd vi

metodutveckling och barns rättigheter. Det vill vi fortsätta

erbjuder, säger Lisa.

med och därför engagerar vi oss bland annat i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF), säger Caroline som

30-ÅRSFRIANDE

är verksamhetsledare.

I år firar Familjehemscenter 30 år. Det kommer uppmärk­

– Det bästa med att jobba på Familjehemscenter är att

sammas på olika sätt under året. Inte minst den 31 augusti

det är meningsfullt och samhällsförbättrande. Vi vet att

då det uppmärksammas med en jubileumsdag både för

samhället blir bättre när vi sätter barns rättigheter i fokus,

nuvarande och tidigare familjehem, anställda och andra

tillägger Caroline.

samarbetspartners som funnits med genom åren. Den kommer innehålla mycket roligt, både för barn och vuxna

FAMILJER MED OVANLIGT STORT HJÄRTA

med inbjudna förläsare och underhållare. Mer information om

Kvalitet har varit och är ett ledord, därför utreds intressenter

jubileet finns att läsa i sociala medier och på

för att bli familjehem eller kontaktfamilj noggrant. Från första

www.familjehemscenter.se.

kontakt till att vara färdigutredd och redo att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem tar det ungefär tre månader. – Vi är mycket noggranna när vi utreder familjehem. Våra familjer är helt ”vanliga” familjer, men som oftast har det där lilla extra, som till exempel ett ovanligt stort engagemang, mycket tid och hjärta för barn och ungdomar. Par, ensam­ stående, med olika sexuell läggning, religion eller kultur, säger Lisa som är vice VD. Familjehemmen erbjuds kontinuerligt stöd och väg­ ledning i vardagslivet av en konsulent, genom hembesök

35 Lisa Ramlöv


Vi levererar redan hållbar energi till hela världen.

Tänk vad du skulle kunna göra imorgon.

FutureMakers

Bli en av oss. www.siemens.se/jobb


IN ENGLISH

Finspång Finspång’s specific local qualities, in the form of water, fire, iron and glass, tells you everything about what built this traditional industrial community. The municipality offers a rich and varied range of exciting events, natural beauty, art, handicrafts and many unique historical sites and meeting places. Would you like to learn more about glassware, weaving, turbines and our fascinating ironworks? We would be delighted to welcome you!

Water IN FINSPÅNG, NATURE IS ALWAYS ON YOUR DOORSTEP

landscape along five mapped and clearly signposted cycle

no matter where you live. In fact, we have one of the greatest

routes. Hiking through enchanted natural surroundings also

concentrations of lakes in Sweden. Our 368 lakes create

provides a wonderful sense of physical and spiritual calm.

fantastic natural environments in which to enjoy outdoor

Discover the mystique of Trollkäringeskogen (The Witchwood),

activities! Everything from bathing and fishing to paddling a

where one of Sweden’s most infamous witch trials took

canoe. Perhaps you would rather swim indoors? Visit Arena

place some 400 years ago. We have a number of beautiful,

Grosvad – a swimming and adventure baths, sports facility

mapped hiking trails, including stretches of the 1,400 km-

and extraordinary spa.

long Östgöta Trail, which runs through northern Finspång.

The trails and paths around our lakes and varied natural

Finspång has been consistently ranked as Östergötland’s

environments provide excellent cycling. Enjoy the wind in your

best municipality for outdoor activities by the Swedish

hair, the scent of summer flowers and the fantastic

Environmental Protection Agency.

Would you like to know more about Finspång? We have gathered more interesting tips on our website at: finspang.se/turism


IN ENGLISH

Fire

WATER AND FIRE have historically

orangery and gazebo, a workshop

played a significant role in Finspång

industry of forges and canon foundries

and continue to do so, in the

sprang up. Today, Finspång is home

production of iron and glass as well

to a number of successful hi-tech

as the energy that lights up the

industrial companies.

municipality today. Here, the foundations

You can experience the delightful

were laid for what is known as the cradle

surroundings of the castle grounds on a

of Swedish industry. It is now 400 years

historical walking tour and visit the Turbine

since industrialist Louis De Geer (1587-1652)

Museum in the orangery to follow the story of

signed a lease with the Swedish Government to take over

the groundbreaking inventions of Gustaf De Laval, the

Finspång Ironworks. De Geer’s son and successor at the

Ljungström Brothers and Curt Nicolin. This is also home

ironworks, also Louis, laid the foundations for Sweden’s

to the Finspång Ironworks Museum. In the nineteenth

largest Baroque castle, Finspång Castle, which was

century, the ironworks specialised in the production of

completed in 1685 and still occupies a beautiful location

cast iron artefacts in the Gothic style, under the direction

in central Finspång. Around the castle, with its

of German founder Carl Mertens.

Iron IN NORTHERN FINSPÅNG just outside Rejmyre, you will discover the Häfla Hammer Forge, one of the municipality’s many sites of industrial heritage and a unique, complete small-scale ironworks that demonstrates the development of manufacturing technology over the course of 300 years. Here, you can enjoy a guided tour taking in the hammer forge itself, a small smith’s workshop and workers’ cottages, all with technology and equipment preserved since the final smith went home in 1924.

Glass CRYSTAL CLEAR! The

You will encounter more glowing and exciting

kingdom of glass is right here

experiences just south of Rejmyre, in the

in Rejmyre! Sweden’s oldest

fantastic natural surroundings of Doverstorp;

glassworks, Reijmyre Glasbruk,

for example, the fascinating, well-preserved

has been hand-blowing glass since

medieval St. Maria Church, with unique narrative

1810. Here, you can follow glass

murals covering its vaulted ceiling. Further along the

manufacture at close range as you feel

road is the Hejtorp Goat Farm Dairy, where you can

the heat from the kilns. Maximum

buy locally produced artisan cheeses in the farm shop.

concentration is required as the molten

Last but by no means least, don’t miss the opportunity to

glass is gathered, lifted out and given its final form.

visit the district’s pride and joy, Björke Weaving Mill, with

The idyllic glassworks site is also home to Rejmyre

its exhibition, weavery and shop featuring the mill’s own

Hantverksby, a collection of handicraft shops,

designs woven in wonderful colours. You can also enjoy a

exhibitions, foundries, a glass museum and tourist

good cup of coffee in a rural landscape with cows on the

information office.

doorstep.

39


Framtiden

finns

i

Finspång!

Nyfiken på Finspångs komm u n ? Läs mer på finspang.se

TOTAL MEDIA & REKLAM AB | totalmedia.se

Profile for totalmedia7

Finspångsmagasinet 2019/2020  

Finspångsmagasinet 2019/2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded