Page 1

2e Jaarcongres

Algemene informatie z KLINIMETRIE (O.A. 6MWT EN CLAUDICATIOTEST)

Doelgroep Fysiotherapeuten, hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners/ PA vaatchirurgie, (vaat)chirurgen (i.o.), vasculair geneeskundigen (i.o.), huisartsen (i.o.), praktijkondersteuners (i.o)

z AUTOSPEED* z GROOT SNELHEIDSBEREIK (VAN 0,4 TOT 18 KM/U) z POSITIEVE EN NEGATIEVE

Datum Donderdag 15 maart 2012

ClaudicatioNet 15 maart 2012 Spant!, Bussum

HELLINGSHOEK

Locatie Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB BUSSUM, T 035 - 693 32 54

z BELASTBAAR TOT 235 KG z OVERZICHTELIJK BEDIENINGS-PANEEL

GRONINGEN

z EXTREEM LAGE OPSTAP

FRIESLANDvoor vervoer,

Spant is goed bereikbaar met de auto en het openbaar gedetailleerde informatie zie www.spant.org. Vanaf het station Bussum loopt u in circa 15 minuten van en naar Spant! Er zullen pendelbussen worden ingezet waar u gebruik van kunt maken.

z MULTIFUNCTIONELE HANDGREPEN

z TFT-KLEURENSCHERM

Inschrijving U kunt zich inschrijven via de websiteNOORDwww.congresscompany.com of www.claudicationet.nl.

UTRECHT

na 15 jan 2012 EUR 275OVERIJSSEL EUR 250 EUR 150

DRENTHE

z DESIGN EN FUNCTIONALITEIT

HOLLAND

t/m 15 jan 2012 FLEVOLAND EUR 250 EUR 225 EUR 125

FRIESLAND

z EN-TRACK SOFTWARE

DRENTHE

Kosten inschrijving Specialisten/huisartsen Fysiotherapeuten Verpleegkundigen/fysiotherapeuten i.o./ specialisten i.o./praktijkondersteuners

GRONINGEN

z ELEKTRISCH VERSTELBARE ZIJBARREN

On Site EUR 300 EUR 300 EUR 175

NOORDHOLLAND

* = Autospeed is de revolutionaire automatische snelheids-aanpassing voor het hoogst mogelijke bewegingscomfort. De EN-Motion past zich aan naar de snelheid van de gebruiker. Sneller of juist langzamer lopen? De EN-Motion bewegingssensor vertaalt dit snel en doeltreffend naar de (voor u) ideale loopsnelheid. Zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen! Behalve lopen in een tempo, waarbij u zich lekker voelt.

GELDERLAND

FLEVOLAND

Annulering ZUIDHOLLAND Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 3 februari 2012 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

UTRECHT

OVERIJSSEL

GELDERLAND

ZUIDHOLLAND

Betaling Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging. NOORD-BRABANT ZEELAND

Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Verpleegkundig Specialisten (RSV), LIMBURG Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en voor het specifieke deel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie voor het register van Algemeen Fysiotherapeut. Een teveel (max. 10 punten) aan behaalde studiepunten aan het eind van de huidige registratieperiode kan worden meegenomen naar de volgende registratieperiode.

NOORD-BRABANT ZEELAND

LIMBURG

DE LOOPBAND MET DE 6-MINUTEN WANDELTEST (6MWT) EN MET DE CLAUDICATIOTEST

Congressecretariaat

Postbus 2428 5202 CK ’s-Hertogenbosch T 073 - 700 35 00 F 073 - 700 35 05 info@congresscompany.com www.congresscompany.com

PASSION FOR MOTION

Enraf-Nonius B.V. Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam T 010 - 20 30 666 F 010 - 20 30 696 E info-nl@enraf-nonius.nl

www.claudicationet.nl


Geachte belangstellende, Op 15 maart 2012 is ClaudicatioNet ruim een jaar bezig. Tevreden kunnen we vaststellen dat gesuperviseerde looptherapie een begrip in Nederland begint te worden. Zo was ik blij verrast met de stellige wijze waarop looptherapie, tijdens de najaarsvergadering 2011 van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie door de toekomstige vaatchirurgen van Nederland werd gepropageerd. Een vergelijkbaar positieve conclusie blijkt uit de resultaten van de landelijke enquête onder vaatchirurgen. Al is er ruimte voor verbetering, zoals u tijdens dit congres zult horen. ClaudicatioNet begint te lopen en heeft de ambitie om in heel Nederland regionale netwerken voor gesuperviseerde looptherapie op te richten. De kaart van Nederland, zoals op de voorkant van deze aankondiging, verandert continu van kleur. Ook de zorgzoeker op onze website is voortdurend aan verandering onderhevig. Verwijzers en patiënten kunnen u met de zorgzoeker gemakkelijk vinden en weten dankzij uw portfolio direct wie de behandeling op zich gaat nemen. Om de samenwerking verder te verbeteren zijn dit jaar ook verwijzers uitgenodigd; hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners van de huisarts, huisartsen en vaatchirurgen. Voor zowel fysiotherapeuten als verwijzers is een boeiend en leerzaam programma samengesteld. Tijdens de pauzes en de uitgebreide netwerklunch komt iedereen op netwerkniveau bij elkaar. Wij zijn benieuwd waar dat toe gaat leiden. De cursus motiverende gespreksvoering wordt goed gewaardeerd en blijkt een zinvolle bijdrage te leveren aan de dagelijkse werkzaamheden. Een terechte vereiste in jaar 3 van het specialisatietraject voor de fysiotherapeuten. Met het verschijnen van de nieuwe KNGF richtlijn PAV 2012 zal een geheel herziene basiscursus worden gestart. Voor die fysiotherapeuten die de ‘oude’ basiscursus hebben gevolgd, wordt een verkorte nascholingscursus richtlijn PAV 2012 gemaakt. U leest het goed. De richtlijn heeft een nieuwe naam gekregen: PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden). En al dekt PAV een veel bredere lading dan claudicatio intermittens, het is nog niet de ideale naam. Want hoe moeten wij u als ClaudicatioNet fysiotherapeut eigenlijk noemen? U begeleidt in de toekomst immers ook patiënten bij een serieuze rook-stop-poging, u adviseert over gezonde voeding, u geeft individuele adviezen om frequenter te gaan bewegen. En misschien, als we echt gaan samenwerken als keten zorgverleners, attendeert u een verwijzer op het feit dat zijn of haar patiënt de voorgeschreven medicatie niet gebruikt. Gewoon, omdat uw patiënt dat wel aan u heeft verteld en niet aan de verwijzer. “Life style coach” dan? Misschien wat te populistisch en beperkt waar het gesuperviseerde looptherapie betreft. Ik nodig u bij deze graag uit uw suggesties kenbaar te maken. Via onze website of, nog beter, tijdens het 2e jaarcongres, waar wij u graag persoonlijk ontmoeten.

Programma fysiotherapeuten

Programma verwijzers

Dagvoorzitters: Dr. Erik Hendriks, FT, voorzitter richtlijn commissie KNGF en Daniëlle van Dalen, VS i.o., landelijk coördinator ClaudicatioNet

Dagvoorzitters: Prof. dr. Rob de Bie, hoogleraar fysiotherapie onderzoek, Universiteit Maastricht en Eva Troe, VS, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

08.45 – 09.30

Ontvangst

08.45 – 09.35

Ontvangst

09.30 – 09.35

Opening Dr. Joep Teijink, voorzitter ClaudicatioNet, vaatchirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

09.35 – 09.40

Opening Dr. Joep Teijink, voorzitter ClaudicatioNet, vaatchirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

09.35 – 10.00

Vaatchirurgische opties bij PAV anno 2012, waar is het mes gebleven? Dr. Patrick Vriens, vaatchirurg, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

09.40 – 10.00

Komt een man bij de dokter, met etalagebenen. Over PAV en richtlijnen. Dr. Marie-Louise Bartelink, huisarts, Juliuscentrum, Utrecht

10.00 – 10.45

GRONINGEN NL stopt! met roken. Een rol voor de fysiotherapeut? Wanda de Kanter en Pauline Dekker, longartsen, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

10.00 – 10.20

Cardiovasculair risicomanagement, hoe organiseren we dat samen in de toekomst? GRONINGEN Dr. Karin Kaasjager, internist, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

10.45 – 11.15

Pauze met mogelijkheid tot netwerken FRIESLAND

10.20 – 10.45

11.15 – 11.35

Motiverende gespreksvoering en de rol van de fysiotherapeut Stijn van Merendonk, FT, MI trainer (aangesloten bij MINT)

Gesuperviseerde looptherapie; wat is dat?FRIESLAND Dr. Saskia Nicolaï, chirurg i.o., Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

10.45 – 11.15

Pauze met mogelijkheid tot netwerken

11.15 – 12.00

NL stopt! met roken Wanda de Kanter en Pauline Dekker, longartsen, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

12.00 – 12.15

Motiverende gespreksvoering en de rol van de fysiotherapeut. Samen optrekken met u als verwijzer geeft het beste resultaat. FLEVOLAND Stijn van Merendonk, FT, MI trainer (aangesloten bij MINT)

12.15 – 13.30

Lunch met mogelijkheid tot netwerken op regioniveau

13.30 – 13.45

ClaudicatioNet & de rol van de verwijzer Daniëlle van Dalen, VS i.o., landelijk coördinator ClaudicatioNet

Inspanningsgebonden HOLLAND pijn in het bovenbeen: neurogeen of vasculair? Hugo Fokkenrood, arts-onderzoeker ClaudicatioNet

13.45 – 14.00

ZUIDVoorbeeld van een goed functionerend netwerk: Tilburg HOLLAND Maria Nooren, VS, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

12.15 – 13.30

Lunch met mogelijkheid tot netwerken op regioniveau

14.00 – 14.45

Wetenschapsvlucht

13.30 – 13.45

Vereisten van een goed functionerend netwerk: voorbeelden uit de praktijk en toekomstvisie NOORD-BRABANT Dr. Lotte Kruidenier, chirurg i.o., Orbis Medisch Centrum, Sittard

DRENTHE

11.35 – 11.55

KNGF richtlijn PAV 2012 Dr. Erik Hendriks, NOORDFT, voorzitter richtlijn commissie KNGF, Amersfoort

11.55 – 12.15

Wetenschapsvlucht

HOLLAND FLEVOLAND

Resultaten enquête NVvV. De Nederlandse vaatchirurg enOVERIJSSEL looptherapie, nog ruimte voor verbetering? Gert-Jan Lauret, arts-onderzoeker ClaudicatioNet Lopen we te hard van stapel als we dotteren bij claudicanten? Franceline Frans, arts-onderzoeker, UTRECHT AMC, Amsterdam GELDERLAND ZUID-

13.45 – 14.15

UTRECHT

ZEELAND

Lopen we te hard van stapel als we dotteren bij claudicanten? Franceline Frans, arts-onderzoeker AMC, Amsterdam Inspanningsgebonden pijn in het bovenbeen:LIMBURG neurogeen of vasculair? Hugo Fokkenrood, arts-onderzoeker ClaudicatioNet

LIMBURG

14.30 – 14.45

Het programma 2012 is gebaseerd op de in 2011 afgenomen enquête, waarin door u herhaaldelijk werd aangegeven dat u informatie wenste “die de volgende dag in de praktijk kan worden gebracht”. Wij denken dat we daarin zijn geslaagd! En heeft u nog vragen, stel ze via onze website! Dan zullen wij deze tijdens de FAQ sessie behandelen.

Alternatieve oefenvormen bij CI; wat is bekend en wat heeft toegevoegde waarde? Gert-Jan Lauret, arts-onderzoeker ClaudicatioNet

14.45 – 15.15

Pauze met mogelijkheid tot netwerken

15.15 - 15.30

Methodologische aspecten in fysiotherapeutisch onderzoek Dr. Sandra Spronk, klinisch epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam

Ik wens u een leerzame dag toe,

15.30 – 15.45

GLT bij kritieke ischemie, een zinvolle uitbreiding? Dr. Edith Willigendael, chirurg, vaatchirurg i.o., Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

namens het ClaudicatioNet team

15.45 – 16.00

ClaudicatioNet 2012, de stand van zaken en toekomst Daniëlle van Dalen, VS i.o., landelijk coördinator ClaudicatioNet

Joep Teijink, voorzitter ClaudicatioNet

16.00 – 17.00

Uitreiking ClaudicatioNet Award (uitreiking plenair in grote zaal) Afsluiting en borrel

GELDERLAND

Resultaten enquete NVvV Gert-Jan Lauret, arts-onderzoeker ClaudicatioNet NOORD-BRABANT

FAQ sessie: vraag en antwoord Steven Kleinveld, Simon van der Voort, Ben Honing en Frans Brooijmans MSc, fysiotherapeuten ClaudicatioNet De risico’s van GLT, is risicostratificatie voor een verwijzing GLT zinvol? Prof. dr. Ron Peters, hoogleraar cardiologie, AMC, Amsterdam

NOORDHOLLAND

OVERIJSSEL

ZEELAND

14.15 – 14.30

DRENTHE

14.45 – 15.15

Pauze met mogelijkheid tot netwerken

15.15 – 15.30

De risico’s van GLT, is risicostratificatie voor een verwijzing GLT zinvol? Prof. dr. Ron Peters, hoogleraar cardiologie, AMC, Amsterdam

15.30 – 15.55

Toekomstige samenwerking verwijzer en FT; het nut voor de patiënt met PAV. Prof. dr. Rob de Bie, hoogleraar fysiotherapie onderzoek, Universiteit Maastricht, Maastricht

16.00 – 17.00

Uitreiking ClaudicatioNet Award (uitreiking plenair in grote zaal) Afsluiting en borrel

Aankondiging ClaudicatioNet  
Aankondiging ClaudicatioNet  

ZUID- HOLLAND TFT-KLEURENSCHERM z EN-TRACK SOFTWARE z AUTOSPEED* z MULTIFUNCTIONELE HANDGREPEN z EXTREEM LAGE OPSTAP z ZUID- HOLLAND NOORD-...

Advertisement