Page 1

ALT I TAVLER & TILBEHØR www.totalinventar.dk

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


www.totalinventar.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

03

OPSLAGSTAVLER

04

MAGNETISKE OPSLAGSTAVLER

05

RUMDELER

06

WHITEBOARDTAVLER

07

SVÆVENDE WHITEBOARD

08

GLASTAVLER

08

INTERAKTIV WHITEBOARD

09

PLANLÆGNINGSTAVLER

10

SKRIVETAVLER

11

KØRE/SVING TAVLER

12

FLIP-OVER TAVLER

13

HEJSETAVLER

14

VERTIKAL FORSKYDELIG HEJSETAVLE

14

KLAPTAVLER

14

TAVLER TIL SKINNESYSTEM

15

OVERHEADTAVLER

15

SKINNESYSTEM

16

GALLERISKINNE

16

IND- & UDENDØRS OPSLAGSSKABE

17

TILBEHØR

18

TAVLEREKVISITTER

19

FILMLÆRRED

20

LANDKORT

21

RENGØRING AF TAVLER

23

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk
!

,

%

#&

"'

(<

=

*-

./

*"

.

*04"

'%#&

"

0

1

2

3

2

0

2

1

0

2

4

1

7

1

2

4

7

8

7

2

4

2

5

0

1

2

3

2

1

2

0

1

2

3

2

7

3

0

1

2

3

3

2

3

8

3

2

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

3

8

3

8

3

8

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

3

0

3

8

3

0

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

3

9

3

8

3

9

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

8

2

3

8

8

2

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

8

:

3

8

8

:

2

4

3

8

2

5

6

0

1

2

3

;

2

3

8

;

2

2

4

3

8

2

5

6

2

3

6

5

8

6

2

5

6STR.'

STR.

8

;

2

:

2

2

2

2

0

2

4

1

2

5

6

8

;

2

1

2

2

2

2

1

2

4

7

2

5

6

8

;

2

7

2

2

2

2

7

8

;

3

2

2

2

2

2

3

2

2

4

3

8

2

5

6

8

;

3

8

2

2

2

2

3

8

2

4

3

8

2

5

6

8

;

3

0

2

2

2

2

3

0

2

4

3

8

2

5

6

8

;

3

9

2

2

2

2

3

9

2

4

3

8

2

5

6

8

;

8

2

2

2

2

2

8

2

2

4

3

8

2

5

6

8

;

8

:

2

2

2

2

8

:

2

4

3

8

2

5

6

8

;

;

2

2

2

2

2

;

2

2

4

3

8

2

5

6

2

4

3

8

2

5

6

(

VARENR. 0

1

2

0

2

;

2

0

1

2

0

2

1

2

0

1

2

0

2

7

3

0

1

2

0

2

3

8

2)

VARENR. 

1)

>

VARENR. ŵĞĚĮƌ

+

!

$#)"

3

STR.

8

;

0

4

8

7

1

2

4

7

8

7

2

4

3

VARENR.

2

2

0

5

2

3

5

8

4

6

6

2

3

5

8

6

2

5

STR.

0

1

2

1

2

;

2

8

;

0

4

8

0

5

6

0

1

2

1

2

1

2

7

1

2

4

7

2

5

6

0

1

2

1

2

7

0

1

2

1

7

3

8

2

3

8

6

2

4

3

8

2

5

6

3

3

2

2

4

3

8

2

5

6
www.totalinventar.dk

H

I

F

J

@

A

F

D

@

K

J

C

L

VARENR. M

N

O

P

Q

R

R ^

_

P

Z

S

a

T

M

U

Z

O

V

M

W

b

Z

P

O

U

X

P

X

O

P

O

c

Z

Y

X

Z

X

W

P

S

Z

a

T

O

M

O

P

P

X

X

R

`

N

[

P

O

U

P

O

Z

X

X

P

\

T

X

c

\

P

a

U

P

M

\

T

X

e

\

ī

[

P

`

Z

\

M

P

O

Q

Z

a

\

[

a

R

P

O

P

f

f

g

h

h

h

h

h

g

h

i

j

h

k

l

f

f

g

f

h

h

h

h

j

h

i

m

h

k

l

f

f

g

n

h

h

h

h

m

f

f

g

j

h

h

h

h

o

h

h

i

o

f

h

k

l

f

f

g

p

h

h

h

h

o

f

h

i

o

f

h

k

l

f

f

j

h

h

h

h

h

o

g

h

i

o

f

h

k

l

f

f

j

f

h

h

h

h

o

p

h

i

o

f

h

k

l

f

f

j

n

h

h

h

h

f

h

h

i

o

f

h

k

l

f

j

j

j

h

h

h

h

f

n

h

i

o

f

h

k

l

f

f

j

p

h

h

h

h

q

h

h

i

o

f

h

k

l

`

a

b

[

O

d

R

Z

a

M

Z

O

M

h

i

o

f

h

k

l

c

`

?

05

STR.

]

@

A

B

C

D

E

F

G

C

H

I

F

J

@

A

F

D

@

K

J

C

L

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


’

“

r

s

~

”

tr

u

v

€w

u

x

Š

u

ƒ

u

v

t

v

v

u

x

y

zt

x

u

{

u

x

x



v

„

x

x

„

v

u

z

t

x

z

~

ƒ

ƒ

|

t

v

œ

v

x

z

„

x

›

}

w

}

t

œ

t

|

w

x

›

|

€

x

v

š

vv

x

™

v

†

‰

|

˜

xī

z’

€

v

z

–

|

u

t

{

—

v

v

w

‹

u

w

w

ˆ

–

v

v

w

€

•

u

v

‡

š

~

u

t

„

œ„

‚

€

…

u



{



t

˜

xx

‚

w

†

„

v

w

v

x

t

v

{

}

|

v

t

z

w

…

…

…

†

v

u†

„

v

ƒ

t

z

x

u

Œ

‚

x

‰

€

Œ

{

„

}

Œ

VARENR. ~

z

~

t

‚

x

}

v

~

t

u

x~

x

…



Ž



Œ



‡

x

…

„

{

…

w

v

u

v

STR.

x

¢

£

¤

¥

¦

§

¦

§

¢

£

¤

¥

¦

¢

¦

§

¢

£

¤

¥

¦

«

¦

§

VARENR. ¢

£

¤

¬

¤

¢

£

¤

¬

¤

¦

§

¤

¦

§

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

¦

¢

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

¦

«

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

BESKRIVELSE

¦

¤

§

­

®

¯

°

±

ª

²

±

µ

¢

£

¤

¬

¤

º

¤

º

­

·

®

¯

°

¥

ª

¢

¹

ª

ª

³

±

ª

²

´

»

¼

½

‘

“

€

”

t

z

•

„

ƒ

|

–

x



—

w

–

|

’

v

–

„

v

ž

x

Œ

›

|

v

Ÿ

x

u

}

’

„

v

x

”

‹



†

v

x

|

¡‚

v

¡

€

°

µ

–

t

t

„

ƒ

|

…

¾

u

VARENR. ¢

¢

06

´

¼

¸

’

¯

±

¸

£

£

¦

¦

¤

¦

¤

¦

¤

§

¢

¦

¦

§

§

ī ĞƐŵĞĚŇĂĚ ¾

t

u

zx

†

v

x

t

z

y

w

z

|

t

Œ

v

u

„„

v

€

x

|

x



|w

BESKRIVELSE

ŵĞĚŇĂĚ ½

ŵĞĚŇĂĚ

„

v‹

€



¿

|

x

v

t

„

BxH

¼

¦

§

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

¼

¦

¢

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

µ

½

ŵĞĚŇĂĚ

„

w

µ

¢

£

¦

¦

§

¦

¢

¦

§

¤

¨

¦

¢

¤

©

ª

¢

£

¦

¦

¦

§

¦

§

ª

±

¼

¥

¢

ª

½

ª

¼

³

¯

´

°

¦

§

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

¢

£

¦

¦

¦

¢

¦

§

ª

±

¼

¥

¢

ª

ª

³

¯

´

°

¦

¢

¤

¨

¦

§

¤

©

ª

¢

£

¦

¦

¦

§

¦

¢

ª

±

¼

¥

¢

ª

ª

³

¯

´

°

¦

§

¤

¨

¦

¢

¤

©

ª

µ

u

z

ī

v

x

~€

‡

}

t

ˆ

u




www.totalinventar.dk

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ã

Ç

Ê

Ë

Ä

È

Ì

Í

Î

Ó

Ï

Ü

Í

Ð

Ý

Ð

Ñ

×

Í

Þ

Ò

ß

Ó

à

Ò

Ó

Ú

Ô

Õ

Õ

á

Ö

Ò

Ï

Õ

Î

×

Ý

Î

Ø

Ú

Ô

×

Õ

Ö

Ó

Ù

Ó

Ú

Ò

Ï

Ð

Ð

Û

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

é

í

ë

î

ì

é

ï

ï

å

ï

å

ð

ñ

ò

ó

ë

í

ê

ï

ô

è

ê

é

õ

å

VARENR.

Ó

Í

Í

Ò

Ý

Ù

Ó

Ú

Õ

Ö

Î

Þ

Ò

Õ

×

Ï

Ö

Ï

ÍÚ

Ï

Ó×

Ú

á

Ý

ö

÷

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ö

÷

ø

ö

÷

ø

ö

÷

ø

ù

ö

÷

ø

ù

ú

ü

û

ú

ý

ü

ú

ü

ú

÷

ü

ú

ý

÷

ú

÷

ú

÷

÷

ú

ý

÷

ú

÷

ú

þ

÷

ú

ý

þ

ú

þ

ú

ù

ú

÷

ú

ù

ú

ÿ

ø

ù

ø

ú

ø

ù

ø

ù

ø

ù

ö

÷

ø

ù

ö

÷

ø

ù

ö

÷

ø

ù

ù

ö

÷

ø

ù

ö

÷

ø

ù

STR.

û

þ

ÿ

ø

ö

ø

ù

ø

þ

ø

ù

ú

ø

ù

ù

ù

ö

ø

ù

û

ú

ø

ù

þ

ú

÷

ú

ý

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

ú

þ

ý

Ü

ú

ÿ

ú

ÿ

ú

ý

ø

ù

ú

ø

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ø

ù

ú

ý

ø

ù

ú

ø

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ø

þ

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ù

ö

ú

ý

ø

ù

ú

û

ú

ú

ý

ø

ù

ú

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

ØÛ

Ø

ø

Ø

Ø

ù

ö

÷

ø

ù

û

ö

ø

ù

û

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ü

ú

ø

ù

ü

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ü

ö

ø

ù

ü

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ö

÷

ø

ù

ö

ú

ø

ù

ö

ú

ú

ý

ø

ù

ú

Ø

ú

ý

ø

÷

ý

ø

÷

Ø

Ø

ö

Ð

Ò

Ó

Ó

Ò

ß

ÝÍ

Ò

Þ

Ï

Ð

ØÓ

Í

Ò

Ô

Î

Þ

Õ

Ý

Ò

Ï

Þ

Ï

Ð

Õ

à

Ö

é

ê

ë

ì

é

íë

î

Í

ĂŵŵĞŵĞĚĮƌ

ì

Ò

Ü

ø

Õ

07

Ôö

Ø

Þ

Ï

Ð

Ø

Ò

ò

é

è

ê

å

êóì

è

å

VARENR.

Ö

Ò

STR.

ú

ú

ü

ÿ

ú

ú

ú

ú

û

ú

ý

ü

ú

ú

ú

ö

ú

ú

ú

ú

ú

ü

ú

ý

÷

ú

ú

ú

ö

ù

ú

ú

ú

ú

÷

ú

ý

÷

ú

ú

ú

ö

ü

ú

ú

ú

ú

÷

ú

ý

þ

ú

ú

ú

ö

ö

ú

ú

ú

ú

þ

ú

ý

þ

ú

ú

ú

ö

÷

ú

ú

ú

ú

÷

ú

ÿ

ú

ú

ú

ö

þ

ú

ú

ú

ú

ù

ú

ú

ú

÷

ú

ú

ú

÷

ú

ú

÷

ù

ú

ú

÷

ü

ú

ú

ú

÷

÷

ø

ÿ

ú

ý

ý

ø

ú

ú

ú

ú

ø

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ú

ú

ø

ù

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ú

ú

ø

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ú

ø

þ

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ù

ú

ú

÷

þ

ú

ú

ú

ú

ù

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ù

ú

ú

ú

ú

û

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

ü

ú

ú

ú

ú

ü

ú

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

÷

ú

ú

ú

ú

ü

ö

ú

ý

ø

ù

ú

ú

ú

þ

ú

ú

ú

ú

ö

ú

ú

ý

ø

ù

ú

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

Ø

Ï

ü

ß

Ù

Ö

Ò

á

×

Î

Ï

Í

Õ

Ö

Î

Ï

Ö

Ò

Ï

Õ

à

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


JK

()!

**

"

'

#$%

&'

(

)

*

"

+

,

"

%

'

-

.

'

0

')

0

%

'

(

E

!

/

'

0

.

#

'

(

)

(

/

%

)

#

'

!

/

'

F

F

'

0

/

'

F

ŽĮůĞ

(

0

G

1

D

!

%

*

.

0

%

)

A

'

-

')

A

(

1

1

0

1

L

)

0

M

'

H

/

#

'

'

"

(

'

)!

*

'

*

"

0

/

"!

(

"

*

N

/

%

.

O

?@

2

3

2

;

2

;

2

4

ĞƌŇĂĚĞ͘

#

O

VARENR.)*

*

STR.

5

5

5

5

5

6

5

8

4

9

:

5

5

5

5

5

8

2

5

7

8

8

4

9

:

2

5

5

5

5

5

8

3

5

7

8

8

4

9

:

;

;

5

5

5

5

5

2

5

5

7

8

8

4

9

:

2

;

4

5

5

5

5

5

2

3

5

7

8

8

4

9

:

2

<

5

5

5

5

5

5

=

5

5

7

8

8

4

9

:

8

7

8>''

!

A

)0

"

#

%

$

*%

)

&

0)

'

%

(

!

)

(

*

"

'

.B+

'

(

'

,

%

"

)

%

'

!

-

1

(

.

)

)

*

(

/

*

%

)

#

'

*

'

/

L

'

)

.

0

F

.A

)A&

'

%

)

#

#

'

'

(

'*

'

/(

"

/

%

.

ĞƌŇĂĚĞ͕ŽŐƐŽŵ

#

1

C 

D

!

%

*

.

0

%

)

A

'

E

F

(

""

0

G

1

,

H

/

'

1

VARENR.

I

??)3

;

5

5

5

5

5

=

3

4

5

5

5

5

5

=

;

5

5

5

5

5

8

2

=

;

2

5

5

5

5

5

8

=

;

;

5

5

5

5

5

=

;

4

5

5

5

5

5

=

<

5

5

5

5

5

5

8

;

6

5

9

:

7

8

2

5

9

:

5

7

8

2

5

9

:

3

5

7

8

2

5

9

:

2

5

5

7

8

2

5

9

:

2

3

5

7

8

2

5

9

:

=

5

5

7

8

2

5

9

:

6

5

7

5K

A

STR.

=

0

G

1

*

.

0

%

)

A

'

-

')

A

P

.

(

#

Q

A

*

.

0

%

M

H

/

'

"

)

!

*

"

0

"

!

*

N

O

O

VARENR. 3

;

5

5

5

5

5

3

4

5

5

5

5

5

;

2

5

5

5

5

5

;

;

5

5

5

5

5

*

*

1

L

(

1

$

R

STR. ;

5

6

5

9

:

7

7

8

2

5

9

:

U

6

5

U

8

3

5

7

8

2

5

9

:

5

5

7

8

2

5

9

:

U

U

08

)

A

'

1

1

2

S

E

T


www.totalinventar.dk

V

W

X

c

Y

d

e

Z

f

[

g

\

h

d

X

e

V

]

^

_

V

X

Y

`

a

[

Z

b

f

i

j

k

l

m

m

n

o

j

n

m

p

q

r

n

s

q

t

u

n

v

w

o

STR. Ž

r

n

…

ˆ



q

s

x

q

x

n

n

‰

m

ƒ

y

ƒ

†

z

s

k

u

x

o

j

p

{

|

j

w

{

q

m

n

}

n

n

m

~

†

s

nt

|

s

m

e

o

f

‡

Š

v

€

m

n

n

ƒ

†

‹

q



€

x

n

p

Œ

j

k

m

‚

s

ƒ

o

ƒ

u

t

n

s







‘

Ž







–

‘

Ž







–

‘

’

Ž

’

Ž

—

“

Ž



“

”

•

’



’

”

•

˜



“

”

•

„

nn

s

q

k

h

09

Ž

|

r

o

n

j

Š

j

k

n

v

v

n

q

t

s

k

n

u

m

n

m

n

k

c

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk

|

o

‚

g

h

|

o

‚


™

¥

š

›

¦

§

œ

š

§



¨

©

ž

ª

«

œ

¬

­

®

Ÿ

¨

œ

ž

¡

›

¢

š

£

¤

¯

VARENR.

BESKRIVELSE

´

²

³

±

³

³

³

³

²

¹

º

»

¼

½

¾

¿

»

¼

°

³

°

±

³

³

³

³

À

³

º

»

¼

½

¾

¿

»

¼

°

³

°

³

³

³

³

Á

¹

º

»

¼

½

¾

¿

»

¼

À

STR. ´

±

°

¹

·

¸

¹

³

³

µ

µ

±

¹

³

·

¸

³

³

µ

±

¹

·

¸

³

Â

¯

Ã

Ä

®

¬

Å

®

Æ

©

Å

Ç

Å

©

VARENR. °

10

È

É

¥

¬

±

²

³

§

Å

³

Ê

¦

³

¯

©

³

Ë

Ã

Ì

ª

STR.

³

´

¨

Ï

Å

ª

Í

Ã

Î

Î

È

È

Ê

Ê

¬

¬

©

©

³

¨

¨

µ

Å

Ì

¨

¨

³

·

¸

Ê

Å

Í

È

É

§

Ê

¯

Ë

Å

¨

Ê


www.totalinventar.dk

F

G

L

E

K

C

D

@

K

J

C

L

N

S

O

[

M

e

P

ã

O

P

O

Z

X

X

P

\

T

X

e

M

P

a

b

[

O

R

d

Z

a

M

Z

O

M

c

e

M

P

a

\

`

S

O

N

] `

Z

a

[

W

T

Ò

Q

e

Ñ

X

R

\

[

a

R

Z

W

P

c

Z

b

O

e

a

M

P

R

W

O

T

R

S

X

Z

R

Ò

Ñ

O

Ó

a

P

X

P

U

P

O

P

\

`

ß

Ñ

O

Ó

a

P

P

M

Z

e

]

ĂŵŵĞŵĞĚĮƌ

O

]

`

Ð

Q

O

N

U

P

R

ǀůĞƌŶĞĮŶĚĞƐŝϰ

Z

b

Ð

Ú

Õ

ß

ß

P

Ö

Þ

à

Ú

Ð

O

Ö

Z

O

U

P

O

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ú

Ü

Ý

Û

Ü

Þ

VARENR.

Ý

Ð

M

â

P

\

[

M

[

ĞƌŇĂĚĞŶĞĚď

U

`

á

O

M

â

a

N

a

W

g

j

o

g

h

g

j

o

g

h

g

j

o

g

g

j

o

g

g

j

o

g

f

g

j

o

g

g

j

o

g

j

o

g

h

j

h

STR.

j

m

X

X

P

R

D

Z

U

L

X

P

C

O

Q

A

Z

B

a

X

E

P

U

B

A

P

O

C

P

ŝŶĚĞď

O

V

a

M

R

N

Q

O

N

U

j

o

g

m

m

o

\

P

M

N

a

M

R

j

o

g

m

m

o

j

o

g

m

m

o

P

W

a

N

a

W

P

O

m

h

k

l

i

o

f

h

k

l

o

g

h

i

o

f

h

k

l

h

h

i

o

f

h

k

l

f

g

h

i

o

f

h

k

l

f

q

h

h

i

o

f

h

k

l

f

q

g

h

i

o

f

h

k

l

i

o

f

h

k

l

i

o

f

h

k

l

i

o

f

h

k

l

f

o

g

o

f

h

o

f

f

f

g

o

f

g

q

h

o

g

q

g

o

ϱϲϭϱϰϱϭϮ

ϰϱϬ

j

o

æ

ñ

ç

g

g

è

è

é

í

h

ê

ë

ò

o

ì

ó

f

è

ï

g

í

ô

î

ì

í

ï

æ

͘ůď͘ŵ

æ

ï

í

æ

õ

ô

ö

h

é

h

í

æ

é

í

é

í

æ

ù

_

BESKRIVELSE é

æ

í

û

ò

ü

h

ó

è

æ

ó

_

ú

STR.

æ

ë

è

ô

ó

æ

ò

í

h

g

i

g

k

l

g

i

g

k

l

é

l ò

g

O

`

h ô

g

l

ŇĂĚĞŶ͘

P

`

VARENR. g

k

L

`

ø

i

h

h

o

æ

F

h

j

h

h

,ƆũĚĞϭϱϰĐŵƉ ͘ůď͘ŵ

÷

j

i

o

o

ϰϬϬ

ð

B

h

ϱϲϭϱϰϬϭϮ

å

E

g

]

g

æ

ç

ñ

û

g ñ

11

X

`

]

ý

è

í

ì

ç

ñ

ç

í

æ

þ

l ì

ç

ñ

ç

í

æ

ï

æ

õ

í

é

í

æ

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk

Q

Z

a

R

P

R

P

O

ä


ÿ

¤£

¢

Ÿ

œ

ž

¡

›

¢

š

£

¤

Ă

¨§

®

Ç

©

Ì

¨

Ê

¨

¯

Ï

¦

¯

Ç

Å

Ê

Ã

«

¯

¨

©

Å

Ç

Å

©

¨¯

Å

Ê

¨

¯Ã

¯

Ç

­

¨

«

­

¥

¯

Ç

Ê

«

¦

ĞƌŇĂĚĞŝϰ Ă

­

Ï

Â

¯

­

¨¯

¥®

Ì

¨

Ë

©

¯

ª

Ă

¯

Ï

Ã

É

«

Ã

¨

®«

Í

Ë

Ã

¦

§

§

¨

®

¨Ê

­

¯

¨

¨

¯

¨

§

Ã

Ã

¨Ï

®

Ê

Ã

­¨

Ã

¨

«Í§

§

Ì

®

®

¨

¯

Ë

Í

Ë

¥Â

ËďŽĂ

¼

¼¼

»

»¼

VARENR. ¹

´

±¹

´

±¹

´

±¹

´

±¹

´

±³

±

²

±

²

±

²

±

¹

±

²

±±

²

³

±

²

²

ƐůĂ

º¾#

¾

!

$

¼

%

&

"

'ĞďŽĂ

¼$

ŽƌĮůŵͬK,W ´

²

³

¹

´

²

³

¹

´

²

³

¹

´

²

³

³

±

²

±

²

±

²

±

¹

±

²

³

±

²

²

WĊĂůůĞ Ă 

(

12

ĞďŽĂ¼¼STR. ¶

³

µ

±

²

³

·

¸

±

²

³

µ

±

²

³

·

¸

±

¹

³

µ

±

²

³

·

¸

±³

µ

±

²

³

·

¸

³

³

µ

±

²

³

·

¸

²

VARENR. ¹ƐůĂŐ͗

º

!

"STR. ¶

³

µ

±

²

³

·

¸

±

²

³

µ

±

²

³

·

¸

±

¹

³

µ

±

²

³

·

¸

³

³

µ

±

²

³

·

¸

²»

¼

)

ĂŶŵŽ

¿»

¼

»

½

%

&

'Ed/^<ŇŝƉ ĞƌůŝŶŝĂů ¾

(


www.totalinventar.dk

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

0

+

1

2

MODEL BUSINESS ;

@

7

8

=

7

S

KØRE/SVING

T

; O

U

O

O

O

O

@

7

8

=

7

S

T

O

O

H M

O

M

V

N

O

W

X

Y

5

O

6

Z

7

8

@

7

8

=

7

; Y

O

M

O

O

O

<

E

=

F

@

7

8

=

7

Z

N

[

W

O

O

?

7

@

;

G

A

8

B

H

S M

H

M

O

X

>

@

O

H M

W

;

8

O

HØJDEJUSTERBAR

S M

:

?

O

D

FLIP-OVER ;

M

9

< C

M

H

X

M

6

Z

K

U

[

Y

O

O

O

O

T

O

G

N

8

7

8

W

>

L

X

A

8

7

E

@

7

H M

<

?

8

E

F

@

7

G

N

O

P

M

O

Q

R

J

D

I

FLIP-OVER LINIAL H

@

7

5

\

@

\

<

ØKONOMI

7

U

Y

U

Z

[

N

W

X

H M

@ U

7

O

\

@

\

<

A

A

8

M

Z

N

]

Z

U

Y

W

W

X

X

T U

X

8

A

@

<

R

;

;

13

[

7 N

L ^

5

=

X

@

@

7

7

8

8

=

=

7

7

S

S

T O

[

O

O

O

O

O

O

N

O

O

O

O

O

T

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


_

`

j

k

a

l

o

b

m

p

n

v

`

o

s

c

p

n

d

q

l

e

r

s

m

r

f

s

v

y

`

k

z

g

r

s

t

n

v

s

s

u

m

v

y

o

r

{

w

s

v

s

s

u

|

}

v

s

l

u

{

|

}

z

s

v

v

s

n

j

n

y

z

m

k

p

ĞƌŇĂĚĞ͘

w

x

n

y

z

m

{v

z

s

y

{

s

v

s

m

o

p

v

s

l

u

v

q

l

r

z

s

w

~

€



‚

{

ƒ

y

m

„

s

…

t

k

{

s

†

‡

o

n

ˆ

z

s

‰

v

v

‚

s

n

Š

u

…

j

n

y

‹

p

Œ

s

m



o

p

‡

v

„



Ž





Š



ƒ

†

€

‡



s



j

}

’

v

m

}

u

s

p

q

n

j

“

p

o

l

z

n

y

l

r

”

o

w

•

–

”

—

w

‘

q

p

s

u

k

r

u

q

l

j

s

u

l

q

u

m

s

l

vz

v

|

u

m

w

˜

u ™

k

r

u

u

š

k

—

j

v

o

›

m

o

p

v

s

w

š

h

f

k

d

i

p

s

c

z

m

d

o

e

p

v

f

s

œ

`

•

g

–

s

v

v

s

n



–

–

”

—

˜



j

v

v

’

o

›

›

—

y

s

l

y

n

ž

’

•

—

s

u

›

v

j

}

’

v

m

—

k

l

m

o

r

s

n

œ

–

–

”

—

ŽĮůĞƌŵĞĚ

n

Ÿ

u

v

s

o

n

’

l

z

s

z

s

›

v

o

u

m

{

}

|

n

l

s

n

“

w

VARENR.

s

y

l

z

u

m

n

s

r

l

y

l

r

s

n

’

l

z

s

n

u

j

n

y

p

s

m

o

p

v

s

n

¡

¢

£

¢

¢

¢

¢

¢

¡

¢

©

¢

¢

¢

¢

¢

STR. ¤

£

¢

¥

¤

¦

¦

§

¨

¢

¢

¥

¤

¦

¦

§

¨

w

‘

14

¦


www.totalinventar.dk

D

@

K

P

Ü

R

ù

J

U

V

X

\

ã

e

]

L

O

D

ƚƐŇ

W

¬

ù

C

E

«

P

J

N

F

Y

X

G

P

R

E

Z

B

U

X

B

P

O

C

c

R

ª

F

Z

a

F

M

Z

D

O

C

M

?

R

`

O

Ó

O

P

X

P

`

ù

¬

ù

­

`

]

Z

\

\

P

\

P

M

Z

b

O

e

a

M

P

Y

e

a

M

M

P

Ò

Ñ

O

Ó

a

P

O

]

ø

X

N

R

P

O

]

`

b

R

Z

a

M

O

`

ø

X

[

a

M

P

X

X

P

O

N

]

`

«

P

R

ä

Z

U

X

P

O

Q

Z

a

[

S

T

®

S

O

[

e

ã

P

ã

O

P

N

`

b

]

P

Q

]

¯

ù

\

ã

`

Z

a

M

O

P

Y

O

P

M

M

P

O

`

]

_

VARENR. ¶

ê

ç

é

²

í

ý

¸ ï

ô

ì

ê

ð

ç

ñ

ò

ó

í

ì

é

·

è

ï

²

í

æ

ê

ç

é

²

í

ý

ó

æ

ý

ô

ô

ó

ç

æ

è

í

ì

ó

û

¸

·

è

é

ï

ô

ò

æ

ç

ô

ì

ü

í

ó

û

é

ó

ü

ì

·

í

o

p

o

p

o

p

o

o

h

h

h

h

h

f

h

h

h

h

h

q

h

h

h

h

h

p

q

g

h

h

h

h

o

p

n

h

h

h

h

h

o

p

n

g

h

h

h

h

o

p

g

h

h

h

h

h

o

m

h

h

h

h

h

SPEC.

è

¸

·

û

é

ó

ò

ý

ñ

é

æ

ó

ô

¹

é

ì

g

i

g

k

l ô

å

º

æ

·

í

čŐŇŝƉͲ

ü

k

ý

ü

í

ì

ç

ï

¼

»

ì

ç

ï

ý

ü

í

æ

ï

ó

ï

ç

æ

þ

»

ì

ç

ï

ý

ü

í

æ

ï

ó

ï

ç

æ

þ

ý

ü

í

æ

ï

ó

ï

ç

æ

N

Ý

C

X

\

°

L

[

a

R

C

Z

W

²

õ

ì

ý

ò

ç

ó

ì

o

D

T

U

æ

ç

²

ó

í

m

h

f

h

h

h

h

µ

µ

i

p

m

k

m

h

q

h

h

h

h

m

g

i

j

µ

k

ó

æ

ò

o

m

h

n

h

h

h

h

µ

p

K

W

J

P

X

C

X

P

i

g

m

é

ì

o

@

V

ó

o

ò

æ

í

³

ê

û

ì

ò

ó

´

ü

ô

ó

é

è

ó

æ

ñ

ó

é

è

l

l

k

l

L

O

X

N

d

R

P

R

â

`

`

P

\

]

`

STR.

ŵͬĮůŵĚƵŐ ŵͬĮůŵĚƵŐ ŵͬĮůŵĚƵŐ

15

ñ

ò

æ

BESKRIVELSE o

f

h

i

o

f

h

k

l

o

g

h

i

o

g

h

k

l

f

ó

é

±

ê

ç

é

í

²

ý

ó

æ

è

ó

é

±

ê

ç

é

í

²

ý

ó

æ

è

l

ç

æ

ø

l

ì

h

÷

S

ì

ó

ó

@

P

ñ

g

g

K

ç

g

þ

f

H

þ

ü

f

»

æ

h

h

i

h

h

k

l

o

f

f

i

f

o

f

f

k

l

o

g

h

i

o

g

h

k

l

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


½¾ >

L

'

*

"%

'

8

Á

Â

Ã

*

Ä

"

Å

0

Ã

'

5

/

F

)

F

"

(

.

F

,

Q

0

¿

A

*

À

"

0

0

<

8

Á

Ç

1

*

4

Æ

'

%

'

(

Â

Ã

Ä

Å

Ã

'

4

*

5

VARENR. Á

É

Í

Î

Å

Õ

Å

È

Ä

Ä

Ï

Ð

Ã

Ï

È

Õ

Í

Â

Ò

Ò

Ð

Ñ

Ñ

Ä

Ò

Ë

È

É

Ð

Ã

Ð

È

Ó

È

Â

Î

Ã

Ô

Ð

Ê

Å

:

8

4

5

8

4

5

Ð

Ê

×

:

Ä

Ò

Î

É

Ë

Å

È

Ó

É

È

Ä

Ò

Î

È

Â

É

Ë

Î

Ã

Ò

Ò

Ê

Ó

Ù

Ð

Ê

Å

Â

-

'

%F

Ó

Å

Ä

Ë

Ñ

SPEC.

5

5

5

5

=

È

5

5

5

5

È

:

4

5

3

5

5

5

5

Ã

Æ

Ã

Æ

Ã

Æ

Ã

Æ

Ã

Æ

Ã

Æ

Æ

:

Æ

È

:

Ú

Å

4

5

<

5

5

5

5

Æ

È

:

Ó

È

Ã

-

Ô

Ð

: 8

Î

.

Ä

:

Ø

8

Ô

8

Ò

/

Ó

8

Ö

/

1

:

Ì

'

8

Æ

Ï

Ú

Í

Ò

Ä

Ò

Î

É

Ë

4

5

4

5

5

5

5

Æ

È

:

Ä

Æ

È

Û

8

Å

Ï

Ä

I

ÍÂ

É

?

?

Ò

Ä

4

5

6

5

5

5

5

È

Ã½É

Ê

ËÜ B

S

*

R

.

*

0

%

*

)

A

E

'

,

#

"

/

'

'

(

)

!

1

A

)

'

(

"

"

0

0

'

*

'

/

D

!

%

1

VARENR. Ý

;

Á

Ä

5

:

8

Ã

Ä

Ë

Ä

Ã

Ï

Æ

Á

Æ

É

5

;

Ì

Æ

Ò

Ó

5

5

9

: 8

<

5

8

<

5

2

5

5

5

8

È

5

5

5

5

È

È

Û

8

Å

Ï

Ä

Í

Â

É

Ä

<

5

=

5

5

5

5

:

È

2

:

Ã

Æ

Ã

Æ

Æ

Ã

Æ

É

Ë

Í

Ã

Æ

É

Ë

Í

Ã

Æ

É

Ë

Í

Ã

Æ

É

Ë

Í

Ã

Æ

É

Ë

Í

:

Æ

È

Ò

È

Ö

SPEC.

5

Æ

:

8

<

5

5

5

5

5

È

U

Å

Â

Ù

Ð

Ã

Á

Ê

Ó

Ð

Å

Ë

Â

Ó

Ä

:

à

Î

Ò

Ò

Ä

Ï

Í

Ã

Ð

Ó

Î

á

Ä

Ã

Å

Þ

Ï

Ä

Ã

Ñ

Ä

Ã

Ä

Ó

7

Þ

Â

Å

8

Ñ

Ä

Ò

Â

É

Ë

Å

Î

Å

Ó

Ä

É

É

Ë

Í

Æ

Ã

Æ

Æ

ß

3

Í

Ó

Æ

8

<

5

3

5

5

5

5

È

8

<

5

;

5

5

5

5

È

ß

È

â

8

Ò

16

ã

Ó

É

Ó

Î

É

Ä

Ò

Ò

Ä

Ã

Ñ

Ä

Ë

Ð

<

5

<

5

5

5

5

È

Å

Æ

.

(

.

A

F

)

F

"

(

.

F

,

Q

0

A


www.totalinventar.dk

Ÿ

ä

œ

å

æ

ç

ä

£

ä

œ

¤

è

™

š

›

ž

ÿ

é

›

£®

Ç

ê

Æ¯

¦

Ê¯

¨

«

©

®

¬

Ã

®

¨

ø

ÅÃ

®

Ë¬

É

¨

ù

Å

¨

©

¯

®

¨

Ï

¦

¯

÷

Ã

Å

¨

«

§

¨

ø

Ê

÷

®

Ç

Å

Ê

¨

¯

®

ª

Ã

¯

Ë

Ë¿

¾

»¿

ì

¼

í

½

¼!

ë

ë

!

î

VARENR.¿

¹

´

²

²

¹

´

²

²

²

³

¹

´

²

²

À

³

¹

´

²

²

°

³»

±¿

STR.

³

)

²

³

¸

À

³

)

°

³

¸

³

±í

¾

)

¼»

¾

ï»

¼)

¼

ï

¸

»

½

)

ðÁ

³

Á

³

µ

¹

¸

³

·

¸µ

±

±

À

·

¸µ

±

±

À

·

¸ñ

¹

·

»

µ

³

»

¼

(

!

ë

!

!

VARENR.

è

™

ó®

­

š

¨

¯

›

®

ž¬

å

¨

¯

¨

«Ä

ò

¨

›

¯

Ï

¦

ž

¯

¨

œ

¯

¨

£

«

Ï

¯

¡

¦

¡

Å

«

›

§

¢

¨

š

Ä

Ã

®

¬

©

Ã

Ä

®

¬

Ê

¨

Ê

ô

¯

¦

Å

«

Ç

õSTR.

¹

´

²

²

¹

³

¹

³

)

¹

´

²

²

´

³

´

³

¸

¾

)

¼

»ï±

³

À

µ

±

±

À

·

¸

±

³

À

µ

±

±

À

·

¸

£¬

©

Ä

®

¬

Ê

¨

Ç

Ï

¬

¯

­

¨

«

VARENR. ¦

î

STR.

Ë

À

²

¹

³

³

³

³

´

³

µ

°

¹

·

¸

À

²

´

³

³

³

³

´

³

µ

³

·

¸

À

²

Á

³

³

³

³

²

³

·

¸

Â¨

®

®

¨

¯ö

³

µ

±

ú

¿

·û

¸

ï

¿

!

17

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk

»»

¼

¾

¿

!

ñ»


ü

ý

þÿϭϮĮŶ$ &

#

!

#

#

 Ä«

 

!"

#

#

$

%

&

$ &

%#

!

#

!

VARENR.

 

!

#

Ä«

 !

#

#

#

!

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SPEC.

 /

&

,

,!

#

$ #

#

#

#

#

#

"

'

#

#

#

#

##

#

#

#

#

(

#

#

#

#

#

)

#

#

#

#!

#

!

#

!

#.

&

,

0

!

#

!

#

 

!

1

!

#!

#!

#

2

#

#

#

#

#

*

#

#

#

#

#

+

#

#

#

#

(&#

#

#

#

#

,

"

#

#

#

#

,

'

#

#

#

##

#

#

#

(

#

#

#

##

#

#

#

!

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

"

#

'

#

#

#

#

#

#

'

#

"

#

#

#

#

#

'

#

(

#

#

#

#

##

#

#

#

#

##

#

#

#

#

##

(

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#"

#

#

#

#

#

#'

#

#

#

#

#

#(

#

#

#

#

#"

+#

3#!

&!

!

 4

!

!#

-(

-

!!

 4

!

"$"

($

!

$ 5

$ #%5&

 /

/

(

$

!

#

#

$ /

"

#

#

$"

"

3&

&5

&6

7

&

&6

7

&

&18(

.8

8

7

9

7

9

:

6

:

6

7 !

"

!&

7% , 

-&

 ;

<

#

3

"%

!+

!

#

-

"

-

!

!

#"
www.totalinventar.dk

Ăź

=

Ăž

>?

Ă˝

>

Ă˝

@

Ăź

Ăź ;

&/

1VARENR.

%

 ;&A!!

*

-

(

#

.#

(

#

!

#

#

#

#

SPEC.

 8&#

(

#

"

#

#

#

#

,

#

(

#

'

#

#

#

##

(

##

#

#

#

#

(

#

(

#

#

#

#

#

(

#

#

#

#

#

#

(

#

+

#

#

#

#

#

(

#

)

#

#

#

#

#

(

#

#

#

#

#

#

(

"

#

#

#

#

#

(#

#

#

#

#

(

#

#

#

#

#

(

*

#

#

#

#

#

(

+

#

#

#

#%

 

% (

#

.

#

. %  <%

,

(

#

.#

.

& 8

,$

.

///!

!

!

'

*

.

'

*

.

!

!%!)

'

.

 .!

 "(

.

8

.! / ;

&A

!

!

(

-(

.

 #!

#

#

#

#

#

#

"

#

#

#

#

#

'

#

#

#

#

#

(

#

#

#

#

#

#

#

#

 8&,

 #

% ##

. 

%

 #

 <

,#

&#

#

/

#

*

#

#

#

#

#

+

#

#

#

#

#

)

#

#

#

#

"

#

#

#

#

#

#!

#

#

.

#

19#

%

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


S

T

U

V

U

W

X

X

Y

Z

ůůĞƚLJƉĞƌĮůŵůčƌ

Y

[

\

]

X

^

_

`

a

\

b

\

[

\

c

d

\

b

e

f

g

\

]

g

h

e

h

[

h

i

VARENR. B

C

B

C

B

I

B

I

D

B

D

B

E

B

E

L

E

L

K

w

c

e

\

g

^

x

`

`

D

B

E

C

F

B

E

C

G

H

C

D

D

D

D

B

C

D

F

B

C

D

G

H

I

D

D

D

D

B

J

I

F

B

J

I

G

H

I

D

D

D

D

B

I

D

F

B

I

D

G

H

D

D

D

D

E

K

F

K

G

H

I

D

D

D

D

E

L

D

F

I

D

G

H

L

D

D

D

D

E

L

D

F

L

D

G

H

k

l

m

n

o

p

q

r

s

M

C

E

L

H

N

O

P

Q

R

M

C

E

M

H

N

O

P

Q

R

J

E

J

E

J

B

l

p

o

E

B

B

E

ĂďĞůƚĮůŵůčƌ B

E

I

D

F

E

D

F

B

E

p

t

D

G

H

E

D

G

H

BxH

D

D

D

D

B

K

D

F

B

K

D

G

H

E

D

D

D

D

D

B

M

D

F

B

M

D

G

H

E

K

D

D

D

D

D

B

I

K

F

B

I

D

G

H

J

E

L

D

D

D

D

D

B

y

C

F

B

M

D

G

H

J

E

C

D

D

D

D

D

B

y

C

F

E

D

D

G

H

J

E

M

D

D

D

D

D

E

K

F

E

K

G

H

J

E

J

D

D

D

D

D

E

D

F

E

D

G

H

VARENR.

B

L

B

L

STR.

\

B

J

C

E

D

D

D

D

B

K

D

F

B

M

D

G

H

J

C

E

E

D

D

D

D

B

M

D

F

B

M

D

G

H

J

C

E

K

D

D

D

D

B

I

K

F

B

I

D

G

H

J

C

E

L

D

D

D

D

B

y

C

F

B

M

D

G

H

J

C

E

C

D

D

D

D

B

y

C

F

E

D

D

G

H

J

C

E

M

D

D

D

D

E

K

F

E

K

G

H

J

C

E

J

D

D

D

D

E

L

D

F

E

D

G

H

J

C

E

I

D

D

D

D

E

I

D

F

E

C

G

H

J

C

E

y

D

D

D

D

E

I

D

F

E

D

G

H

B

B

B

L

B

I

STR.

J

C

B

D

D

D

D

B

K

D

F

B

K

D

G

H

J

C

B

E

D

D

D

D

B

M

D

F

B

M

D

G

H

J

C

B

K

D

D

D

D

B

I

K

F

B

I

D

G

H

J

C

B

L

D

D

D

D

B

y

C

F

B

M

D

G

H

J

C

B

C

D

D

D

D

B

y

C

F

E

D

D

G

H

J

C

B

J

D

D

D

D

E

L

D

F

E

L

D

G

H

J

C

B

I

D

D

D

D

E

I

D

F

E

C

G

H

J

C

B

y

D

D

D

D

E

I

D

F

E

D

G

H

B

I

m

I

D

VARENR.

20

n

B

f

v

c

D

VARENR.

v

c

D

B

E

j

D

E

B

BxH

C

t

u


www.totalinventar.dk

z

{

|

·

Ä

·

Å

Î

¹

·

º

—

Ÿ

«

«

21

‚

¸

·

¾

¸

—

˜



—

œ

š

º

¿

À

À

¸

½

Â

¼

Á

º

Ç

¸

É

Í

·

»

¾

Å

Ó

Å

¿

¹

¹

·

Ð

Ã

›

š

›

œ



œ



¡

¡



¢

£

¤

š

œ



¡

¢

£

¤

š

›

œ



¡

¢

£

¤

š



±

œ

±

œ

±

œ

›

œ

˜

§

§

§

´



œ



¡

¢

£

›

œ



¡

¢

£

˜

¨

œ

§

¤

§

˜

˜

˜

¨



£

¡

¨

—

¡

¥

¨

œ

²

¤

¸

½

¾

„

·

¿

|

Â

È

|

¸

É

Ã

¸

…

»

¼

»

Á

ƒ

¹

Ã

†

º

Â

Å

Á

·

ƒ

¼

Ê

Ë



¿

¸

Ì

½

…

¼

‡

Á

Í

¿

¾

Ã

¸

·

Å

Ì

Ç

É

·

Æ

Å

¹

Á

»

¸

¸

º

¾

»

É

¸

½

É

¾

½

¼

·

Å

½

¸

¾

¸

¿

º

·

·

Ï

¸

·

¾

¸

Â

½

Í

½

º

¿

¸

¾

¸

Á

¸

Ô

À

Ç

¸

Õ

¨

œ

š

š



œ

—

©

©

¥

œ

œ

ª

¨

›

œ

¥

›

¥

œ

¥

›

˜

¥

›

¥

¨

œ

¨

›

˜

§

˜

§

©

—

—

œ

›

¨



¨

§

˜

¦

¨

œ



—

ª

—

ª



¨

—

¦

¨

§

˜

™

¨

˜

¦



™

§

¨

™

§

§

§

§

§

¨





§

ˆ

‰

Š

ˆ

‰

Š

‰



‰



‰

’

‰

’

ˆ

‰

‘

ˆ

‰

‘

ˆ

‰

‘

ˆ

‰

ˆ

STR.

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Š

‹

ˆ

Œ



ˆ

ˆ

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Š

‹

ˆ

Œ



ˆ

ˆ

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Š

‹



Œ

Š

‘

‹

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Š

‹

ˆ

Œ

Š

‘

‹

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ





‘

Œ

Š

“

‘

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ





‘

Œ

Š

“

‘

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ



’

Ž



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

“

ˆ

ˆ

Ž





ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‘

ˆ

ˆ

Ž



‘

’

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ



ˆ

ˆ

Ž



‰

‘

“

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‰

‘

‘

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‰

‘



ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‰

‘

•

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‰

‘

‰

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

‰

‘

‹

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Š

ˆ

Š

ˆ

Š

ž

œ

ª

§



¯

¨

—

¤

§

—

¡

§

§

£

¡

¡

§

˜

›

° ˆ

‘

ˆ

”

²

ª

Š

²

ª

²

®



¥

§

¦

›

¨

˜

˜

¤

›

˜

¤



µ

š

˜

¯

±

œ

›

š

›

§

¦

š

š

©

™

˜

š



˜

š

»

¼

Ï

¹

Â

š

›

˜

~

Ã

Â

š

¤

¹

¤

š

š

»

Ç

Á

·

—

›

À

£

—

š

½

º

»

¢

¥

¹

ƒ

VARENR. š

¥



¾

¾

›

¯



Â

Á

Ð

Ñ

›

œ

€

¸

·

¸

Â

œ

®

¿

¾

Â

Á

œ

›Á

¸

ª

§

¸

Ç

ª

§

~

ž

™

›



š

™

­

º

Å

œ

œ

³

œ

·

Á

—

œ

«

¸

º

›

¿

¹

ŇĞ

Â

š

¿

¸



§

­

¹

™

§

­

¾

¾

¸

¾



¿

˜

¬

­

½

½

¾

¾

—

¬

¬

¸

¸

¾

¾

˜

¾

€

¼

½

º

»

»

Ÿ

¸

¼

Å»

¼

»

¸

º

Á

º

~

¹

Æ

Â

Ò

­

¸

º

Â

­

·

½

¹

·

–

¸

Å

Í

}

¯

§

¨

—

¯

§

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk


www.totalinventar.dk

Ö

×

ç

Ø

è

é

ì

ò

Ù

í

ê

î

Ú

Ö

Û

Ø

Ù

Ü

Ù

Ý

ð

ó

ôß

Û

Ù

×

à

Ü

ß

Þ

×

ß

á

×

â

ã

ä

à

Û

å

×

æ

Ü

â

Ö

Þ

å

â

Ý

ñ

ó

ò

Þ

ë

ï

ì

×

ñ

õöõ÷ð

ð

øò

ú

ñ

ù

ð

ï

ö

ø

ûö

ö

í

öñ

ï

ù

ðïð

þ

ð

û÷ÿ

ô

í

ñ

ð

ø

ý

ô

ð

þ

ö

ð

ƚŚŝŶĚĞ͘Ă͘ϮϬƐĞŬ͘Ϳ͘ïĞƌŇĂĚĞŶĞŶ

ó

ýó

üò

ò

ò

ò

ŵĞĚĞŶ ĞŶďŽŵƵůĚƐŬůƵĚ͘ ñ

23

Total Inventar - Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - www.totalinventar.dk

ß

×

Ö


Tavler / Total Inventar  
Tavler / Total Inventar