Page 1

Spotkanie z prof. Piotrem Wieliczka, 16 Luty 2013r Muzeum Ĺťup Krakowskich w Wieliczce


Muzeum Ĺťup Krakowskich w Wieliczce ul. Zamkowa 8


Przewodniczący PiS Roman Wcisło, prof. Piotr Gliński i Poseł prof. Włodzimierz Bernacki


Organizatorzy spotkania: poseł prof. Włodzimierz Bernacki - Przewodniczący Komitetu Powiatowego PiS Roman Wcisło

www.piswieliczka.pl

Fotografie, prezentacja stworzona przez Mariusza Wrześ

Spotkanie z prof. Glińskim Wieliczka 16.02.2013  

Spotkanie z prof. Glińskim w wieliczce,