Page 1

pædagogiske

AMU-kurser

Efterår 2013


tilmelding: www.amu-kurser.dk Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig direkte på hjemmesiden www.amu-kurser.dk

41 89 80 19 og 41 89 80 20

AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne er fleksible, således er grundkurser ikke en forudsætning for at deltage i de øvrige kurser. Gratis for kortuddannede og godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Pædagogmedhjælpere og andre med kort uddannelse deltager gratis. Desuden kan du som kortuddannet få dækket tabt arbejdsfortjeneste under kurset. Beløbet er i 2013 maks. 80 % af højeste dagpengesats. Får du fuld løn under kurset, får din institution udbetalt godtgørelsen til vikardækning.

*) Betaling for pædagoger For pædagoger og andre med videregående uddannelse har staten indført en vis brugerbetaling. Prisen fremgår ved hvert kursus. Særlige regler for ledige For ledige og kontanthjælpsmodtagere gælder særlige regler. Det betyder, at du skal kontakte din jobkonsulent i kommunen og høre om netop dine muligheder. Mindst 20 deltagere Kurserne gennemføres med mindst 20 deltagere. Kursustidspunkt Hvor intet andet er anført undervises alle dage kl. 8.30-16.00

Du kan også få transporttilskud efter statens regler for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km fra bopæl til undervisningssted og retur. Vi tager forbehold for eventuelle lovændringer og trykfejl.

2


pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

multimedier i pædagogisk arbejde

Opnå kompetence til at varetage pædagogiske arbejdsopgaver alene og sammen med uddannet personale.

Brug multimedier kreativt • leg og læring med iPads • formidling, tekst lyd, billeder og animationer • funktioner og programmer • etisk vejledning af børn og sociale medier • ITs betydning i hverdagslivet.

Kurset giver undervisning i pædagogik, psykologi, daginstitutionens historie samt kommunikation og samarbejde. 1. kursus: 2. til 20. september 2013 Tilmeldingsfrist 24. juni 2013 2. kursus: 16. september til 4. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 19. august 2013 3. kursus: 21. oktober til 8. november 2013 Tilmeldingsfrist 23. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 6.762 Kursusnr. 42666

us

urs ndk

OBS: Medbring selv iPad eller tablet 7. til 11. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 9. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44799

us

urs yt k

N

Gru

Se vores kurser for døgntilbud og opholdssteder, værkstedsassistenter og plejefamilier på www.amu-kurser.dk

3


bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Støt børn og unges idrætsaktiviteter, så de udvikler deres kompetencer og selvværd • Sundhed og motivation • Motorisk udvikling • Kropsbevidsthed • Rollen som inspirator og motivator. 7. til 11. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 9. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.447 Kursusnr. 40962

børns motorik, sansning og bevægelse Styrk børns motivation og positive erfaringer med brug af kroppen • Krop og læring • Børns sansemotoriske udvikling og kompetencer • Opvækstbetingelsernes betydning. 18. til 22. november 2013 Tilmeldingsfrist 21. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44262

børns kompetenceudvikling Vær med til at udvikle kvaliteten af børns hverdagsliv • 0-5 årige børns udvikling af kompetencer • barnets oplevelse af sig selv • relationen mellem barn og voksen • observation og formidling. 25. til 29. november 2013 Tilmeldingsfrist 28. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44299

Vi tilbyder også en individuel afklaring af dine kompetencer i forhold til AMUuddannelserne og en vurdering af dine færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik. Desuden får du mulighed for vejledning og hjælp til en uddannelsesplan.

4

børns leg Vælg, forstå og igangsæt lege for børnene •  Legens indlæringsmæssige og socialiserende funktion • Børns udvikling og legeteorier • Inspiration til børns leg. 30. september til 4. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 2. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 42660

måltidet i pædagogisk arbejde Opnå et helhedssyn på børns kostvaner • Bevidst kostpolitik og sund madkultur • Mad og sanser • Gode rammer om måltidet • Sundhed, trivsel og økologi. 4. til 8. november 2013 Tilmeldingsfrist 7. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44800

leg med sprog Inspirer børn til at undersøge, lege og eksperimentere med sproget • Børns sproglige udvikling fra 0-6 år • Sprogvanskeligheder • Leg og læring • Sprogstimulerende aktiviteter. 28. oktober til 1. november 2013 Tilmeldingsfrist 30. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 40625

arbejdet med for tidligt fødte børn Stimuler barnets fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling • Respektfuld dialog med forældrene • Observation af barnet • Senfølger • Handle- og støttemuligheder. 21. til 23. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 23. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 1.748 Kursusnr. 40993


forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Bliv endnu bedre til daglig dialog med forældrene • Det gode forældresamarbejde • Forskellige forældretyper • Gensidige forventninger • Loyalitetsproblemer • Den planlagte samtale • Forældremøder og arrangementer. 7. til 11. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 9. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44296

sorg- og krisearbejde Hjælp mennesker gennem den nødvendige smerte • bliv bedre rustet ved dødsfald blandt børn, forældre eller personale • teorier om sorgforløb • inspiration til rådgivning og sparring. 11. til 15. november 2013 Tilmeldingsfrist 14. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44312

us

urs yt k

N

samspil og relationer i pædagogisk arbejde Skab udviklende samspil og relationer – mellem børn, forældre og personale • Assertion, teori og træning • Grundlæggende kommunikation • Girafsprog • Magt og anerkendende relationer. 18. til 22. november 2013 Tilmeldingsfrist 21. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 42665

anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Skab pædagogik med respekt • Værdig og udviklende dialog • Kommunikationens grundlæggende redskaber • Samarbejdskultur • Psykisk arbejdsmiljø • Handleforslag. 25. til 27. november 2013 Tilmeldingsfrist 28. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 1.748 Kursusnr. 42834

Læs mere om kurserne på www.amu-kurser.dk

5


for klubber og fritidstilbud

ungdomspædagogik og us urs k d ungdomskultur i n Gru klubarbejdet

Deltagerkreds Ansatte og arbejdssøgende i klubber og andre fritidstilbud.

Opnå kompetence til at understøtte større børn og unges alsidige udvikling og selvstændighed • Inddrag dem i beslutningsprocesser • Unges udvikling og kulturformer • Gruppesocialisering og relationer • Din position som rollemodel.

**) Undervisningssted Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde

30. september til 4. okt. og 21. til 25. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 2. september 2013 Alle dage kl. 09.00-1 6.30 i Skovlunde** Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 5.244 Kursusnr. 41973

inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Støt den unges trivsel og oplevelse af at være en del af fællesskabet • Unges ressourcer • Anerkendende dialog og forståelse • Inklusion og eksklusion • Forebyggelse og håndtering af konflikter. 4. til 8. november 2013 Tilmeldingsfrist 7. oktober 2013 Alle dage kl. 09.00-1 6.30 i Skovlunde** Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.747 Kursusnr. 42171

forebyggende arbejde for og med udsatte unge Inddrag udsatte og sårbare børn og unge i det almindelige klubliv • Marginaliseringsprocesser • Integration og forebyggelse • Opsøgende arbejde • Identifikation af misbrug. 25. til 29. november 2013 Tilmeldingsfrist 28. oktober 2013 Alle dage kl. 09.00-1 6.30 i Skovlunde** Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.747 Kursusnr. 42172

Læs mere om kurserne og se nyheder på www.amu-kurser.dk

6


arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge

inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO

Styrk din evne til at opfange, forstå og tolke barnets og den unges signaler • Sociale påvirkninger og deres konsekvenser • Forældresamarbejde • Tværfagligt samarbejde.

Modvirk marginalisering • Forstå hvorfor et barn er udenfor – og hjælp det ind i fællesskabet • Få ideer til inkluderende aktiviteter • Metoder til at afdække eksklusion.

21. til 25. oktober 2013 Tilmeldingsfrist 23. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.747 Kursusnr. 40736

4. til. 8. november 2013 Tilmeldingsfrist 7. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.747 Kursusnr. 40955

børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser

konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Giv støtte ud fra den enkeltes særlige behov • Kend reaktionsmønstrene • Trivselsproblemer • Autisme, ADHD og Tourettes syndrom • Barnets tre udviklingsopgaver • Faglige observationer og formidling.

Få redskaber til at lære børn og unge at løse deres konflikter selv • Forebyg og håndter konflikter • Dybere indsigt i konflikter • Konfliktløsningsmodeller.

11. til 13. november 2013 Tilmeldingsfrist 14. oktober 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 1.552 Kursusnr. 40630

28. oktober til 1. november 2013 Tilmeldingsfrist 30. september 2013 Pris for uddannede pædagoger m.v.* kr. 2.421 Kursusnr. 44274

7


billig uddannelse af hele institutionen AMU-uddannelserne er målrettet både ufaglærte og faglærte og giver dermed mulighed for at sende hele institutionen billigt på kursus. På den måde kan alle medarbejdere sammen opnå en kompetenceudvikling, der gør institutionen bedre til at skabe succeser.

Lederen af Saxogården på Vesterbro, Charlotte Osbilowski: "Undervisningen foregår for den samlede personalegruppe her i vores eget hus. Det er faktisk en enestående mulighed, som ingen her i Saxogården har benyttet før. Og så er det oven i købet næsten uden udgift for os."

Oplagte kurser: • Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser • Innovation og ideudvikling • Multimedier • Anerkendende kommunikation

Kurserne er gratis, hvis du har en kort uddannelse og er i fast job. Som ledig eller kontanthjælpsmodtager skal du kontakte din jobkonsulent i kommunen. Se side 2.

Arbejdsmarkedsuddannelserne Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 · 2450 København SV 41 89 80 19 og 41 89 80 20 amu@ucc.dk · www.amu-kurser.dk

April 2013, Torvits Kommunikation – foto Kristine Bramsen

Læs mere om kurserne på www.amu-kurser.dk

Amu efteraar 2013 web  

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2013. UCC Sydhavn. Torvits.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you