Page 1

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY im. Karola Lipińskiego TORUŃ 2019 1.10 - 13.10

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

str./p.

Przedmowa / Preface

4

Karol Józef Lipiński – „Polski Paganini” Karol Józef Lipiński: the ‘Polish Paganini’

11

Komitet honorowy / Honorary committee

23

5. Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego — Program 5th International Karol Lipiński Violin Festival — Programme

25

5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego 5th International Karol Lipiński Violin Competition

63

Regulamin/ Rules and Regulations

64

Jury

72

Nagrody / The Awards

84

Uczestnicy / Participants

88

Pianiści konkursowi / Piano accompaniment

110

Prowadzenie Konkursu / Introduction

114

Toruńska Orkiestra Symfoniczna / The Toruń Symphony Orchestra

116

Dodatkowe informacje / Additional information

122


Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

„Nie wiem kto jest najlepszy, ale Lipiński ma na pewno drugie miejsce” – na pytanie kto jest najwybitniejszym skrzypkiem na świecie, z właściwym sobie brakiem skromności, miał rzec Niccolò Paganini.

Nazwisko genialnego Włocha zna cały świat. O Karolu Lipińskim, równie genialnym, polskim skrzypku i kompozytorze, słyszało niewielu, także w Polsce. Dlatego cieszę się, że odbywający się w naszym regionie Festiwal i Konkurs Skrzypcowy nosi właśnie jego imię, a 22 wykonawców, reprezentujących 13 państw, grać będzie utwory, niesłusznie zapomnianego mistrza.

Zwłaszcza, że wśród młodych wirtuozów będą skrzypkowie z państw które, wraz z Polską współpracują w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki czemu mogliśmy wesprzeć organizację przedsięwzięcia środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ważne także, że koncert inauguracyjny Festiwalu poświęcony będzie pamięci Michała Staśkiewicza. Wielkiego animatora kultury, prekursora konkursów skrzypcowych w Toruniu, który odszedł od nas zaledwie rok temu. Życząc Państwu niezapomnianych wrażeń zapraszam do ponownego odwiedzania gościnnych Kujaw i Pomorza.

‘I don’t know who’s the best, but Lipiński’s got second place.’ This is what Niccolò Paganini reputedly said, with his characteristic lack of modesty, when asked who was the most talented violinist in the world. The name of the eminent Italian violinist is widely known around the world. Karol Lipiński, an equally eminent Polish violinist and composer, is known much less, including in Poland. I am very glad, therefore, that the Violin Festival and Competition taking place in our region bears his name, and that the 22 performers representing 13 countries will be playing compositions by that undeservedly neglected master.

This is fortunate also because the cohort of young virtuosos from countries which, together with Poland, cooperate within the framework of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, which has made it possible to support the organization of the event with funds from the Regional Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. It is also important that the opening concert of the Festival will be dedicated to the memory of Michał Staśkiewicz, an indefatigable promoter of culture and the originator of violin competitions in Toruń, who passed away last year. I wish that you may experience many memorable moments and cordially invite you to visit again the hospitable region of Kujawy and Pomorze.


Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Mayor of Toruń

Szanowni Państwo,

Ladies and gentlemen,

W Toruniu bardzo odpowiada nam to, że w patronat Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego wpisana jest sylwetka Karola Lipińskiego. Przywołujemy w ten sposób pamięć o jednym z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec pierwszej połowy XIX wieku, nazywanego „polskim Paganinim”. Ten wysoki pułap wyśmienicie pasuje do wizerunku Torunia i to właśnie on zdecyduje o poziomie i dynamice dwudziestu wydarzeń tegorocznego festiwalu, w tym jego głównego elementu: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego.

We are indeed very pleased with the fact that the International Festival and Violin Competition bears the name of Karol Lipiński: in this way we recall the memory of one of the most eminent violin virtuosos of the first half of the nineteenth century, known as the ‘Polish Paganini’. This is especially fitting to the image of Toruń and will determine the artistic level and dynamics of the twenty events of this year’s festival, including its main element: the International Violin Competition.

Drodzy Melomani!

Ta mistrzowska rywalizacja uzdolnionych instrumentalistów odbędzie się w Toruniu – mieście podtrzymującym wartościową edukację muzyczną młodych pokoleń i zachowującym bogate życie muzyczne z prestiżową aktywnością środowiska toruńskich symfoników. Przekazuję słowa uznania Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej jako głównemu organizatorowi festiwalu i konkursu, a także wyrazy poważania dostojnemu jury.

Serdecznie pozdrawiam skrzypaczki i skrzypków ­ – uczestników konkursowych zmagań. Swoją grą i talentem wzmacniacie Państwo dobre imię Torunia, o którym średniowieczny kronikarz słusznie pisał, że „nic mu chyba pięknością, położeniem i blaskiem świetnym dorównać nie zdoła”.

Dear Music Lovers!

The mastery of the competing young violinists will resound in Toruń, a city that places much importance on musical education of the young generation and nurtures its rich musical life with the prestige of Toruń’s symphonic musicians. I would like to express my appreciation to the Toruń Symphony Orchestra as the main organiser of the festival and competition, as well as to the distinguished jury.

I am sending my best regards to the violinists who come to participate in the competition. Your talents and performances will add even more lustre to the city of Toruń, about which a medieval chronicler rightly wrote that ‘nothing can be equal to that town in terms of beauty, location and splendour’.


Zbigniew Fiderewicz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Chairman of the Organising Committee First Deputy Mayor of Toruń

Szanowni Państwo!

Ladies and Gentlemen!

Odbywający się w Toruniu 5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego to niezaprzeczalnie wyjątkowe wydarzenie kulturalne, na które z niecierpliwością oczekują miłośnicy muzyki klasycznej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

The Fifth International Karol Lipiński Violin Festival and Competition held in Toruń is undeniably a unique cultural event, eagerly awaited by music lovers not only in Poland, but also in the world at large. The fact that beautiful violin music will be resounding yet again in the birthplace of Copernicus brings us immeasurable joy and pride.

Radością i dumą napawa fakt, iż najpiękniejsza muzyka skrzypcowa znów rozbrzmiewać będzie w grodzie Mikołaja Kopernika.

Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim miłośnikom muzyki skrzypcowej, którzy zaangażowali się w organizację 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego. Wyrazy uznania kieruję w stronę Pana Marka Czekały, dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, oraz jego współpracowników, którzy podjęli się realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia muzycznego. Serdeczna pamięć należy się również zmarłemu w ubiegłym roku śp. Michałowi Staśkiewiczowi, pomysłodawcy i pierwszemu dyrektorowi festiwalu, którego determinacja i niezwykła miłość do muzyki dała początek temu wyjątkowemu wydarzeniu kulturalnemu.

Wszystkim uczestnikom festiwalu życzę udanych koncertów. Wierzę, że Państwa występy oczarują licznie goszczącą w Toruniu publiczność i odkryją przed nią piękno muzyki zaklętej w skrzypcach. Artystom biorącym udział w muzycznych zmaganiach podczas konkursu skrzypcowego, pragnę życzyć sukcesów, które staną się wstępem do światowej kariery i sławy na miarę Karola Lipińskiego. Miłośników muzyki klasycznej, w szczególności tych, dla których kwintesencją jej piękna są skrzypce, serdecznie zapraszam do Torunia na 5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy. Jestem przekonany, że występy światowej klasy wirtuozów dostarczą Państwu wyjątkowych i niezapomnianych wrażeń muzycznych.

I am extremely grateful to all lovers of violin music who have been involved in the organization of the fifth edition of the Festival and the Karol Lipiński Violin Competition. I would like to pay tribute to Marek Czekała, the director of the Toruń Symphony Orchestra, and his collaborators, who have undertaken this ambitious musical task. It was the late Michał Staśkiewicz, the originator and first director of the Festival, whose determination and love for music was beyond compare, gave impetus to this exceptional cultural event.

I wish that all participants in the Festival may enjoy the beauty of music presented at the concerts. I believe that your performances will amaze the audiences and reveal the beauty enshrined in the violin. My special wishes go to the artists taking part in the competition; I hope that your success will bode well for your careers and that Karol Lipiński’s music will guide you to worldwide fame. All lovers of classical music, especially those who regard the violin as the foundation of its beauty, are cordially invited to Toruń for the Fifth International Violin Festival and Competition. I am convinced that the performances of world-class virtuosos will provide you with exceptional and unforgettable musical impressions.


Mariusz Smolij Dyrektor Artystyczny 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego Artistic Director of the 5th Karol Lipiński International Violin Festival and Competition

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników oraz gości tegorocznej, piątej już edycji Międzynarodowego Festiwalu oraz Konkursu Skrzypcowego w Toruniu. To niezwykłe święto muzyki wiolinistycznej od roku 2019 przyjmuje nazwę imienia Karola Lipińskiego, legendarnego polskiego wirtuoza skrzypiec, kompozytora oraz pedagoga. Postać Lipińskiego, który czarował współczesnych XIX wieku wspaniałą wirtuozerią, talentem kompozytorskim oraz pedagogicznym jest doskonałym wzorcem do naśladowania dla następnych generacji młodych artystów. Życzę wszystkim młodym uczestnikom naszego konkursu, aby doświadczenia zdobyte podczas przygotowań oraz udziału w nadchodzących zmaganiach, przybliżyły ich, niezależnie od ostatecznych wyników, do ideału artysty wszechstronnego i wrażliwego na otaczającą nas rzeczywistość. Mam również nadzieję, że doświadczenia konkursowe pomogą naszym młodym wykonawcom w rozwoju umiejętności dialogu artystycznego z ich współczesnymi słuchaczami XXI wieku.

It gives me a great pleasure to welcome all the participants and guests to the 5th Toruń International Violin Festival and Competition. Beginning with the current 2019 edition, this unique musical event is adopting the name of Karol Lipiński, the legendary Polish violin virtuoso, composer and pedagogue. I believe that Karol Lipiński who charmed his 19th century audiences with his virtuosity, compositional and pedagogical talents is a perfect musical role model for new generations of young artists. It is my hope that regardless of the results of the contest, all the experiences gathered during the process of preparation and participation in our competition will help all our participants in becoming truly well rounded and sensitive artists. I hope that this will lead into developing your artistic musical language capable of successfully communicating with the contemporary audiences of the 21st century.

Wszystkim słuchaczom konkursu oraz festiwalu dziękuję za obecność i współtworzenie tych unikalnych spotkań muzycznych życząc jednocześnie niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Thank you to all the guests and listeners of our festival and competition, because your presence and genuine interests co-create this unique musical celebration. I am sure you will take home many wonderful musical memories.


KAROL JÓZEF LIPIŃSKI – „POLSKI PAGANINI” KAROL JÓZEF LIPIŃSKI: THE ‘POLISH PAGANINI’

„Portret Karola Lipińskiego” (1835-37), Alojzy Reichan (1807-1860 r.) Lwowska Galeria Sztuki, obraz dostępny w domenie publicznej Wikimedia Commons


Dzieje rodziny

Ważne spotkania z osobowościami świata muzycznego. Ferdynand Kremes, Louis Spohr, Niccolò Paganini, Fryderyk Chopin, Richard Wagner i inni

Karol Józef Lipiński przyszedł na świat 30 października 1790 roku w Radzyniu na Podlasiu i chociaż w dokumentach rodzinnych widnieje 4 listopada to bardziej wiarygodna (zgodna z metryką narodzin i z relacjami samego kompozytora) jest pierwsza wspomniana data. Jego ojciec – Feliks (ur. 1765, w Zakliczynie niedaleko Tarnowa) pochodził z rodziny chłopskiej i najprawdopodobniej kształcił się muzycznie w jednej ze szkół przyklasztornych. Biegle grał na kilku instrumentach, działał na dworach magnackich jako dyrektor orkiestr i nauczyciel dzieci swoich chlebodawców. Jednak zdania badaczy dotyczące jego edukacji muzycznej są podzielone. Jedni twierdzili, że był muzykiem bardzo wszechstronnym i dobrze wykształconym (m.in. Sowiński, Eitner, Fétis), inni – a wśród nich Oskar Kolberg – uważali, że był samoukiem i amatorem, „muzykiem miernym i słabo wykształconym”. Najprawdopodobniej Feliks Lipiński nie mógł odebrać w szkole przyklasztornej gruntownego wykształcenia muzycznego, jednak pragnąc działać w kapelach magnackich zmuszony był nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności muzyczne. Czynił to skutecznie, na co wskazuje jego działalność na dworach Lubomirskich, Tarnowskich, Potockich, Starzeńskich i Łączyńskich. Pod koniec XVIII wieku Feliks Lipiński osiadł w majątku Potockich w Radzyniu, niedaleko Lublina, gdzie uczył dzieci magnata, prowadził jego kapelę, będąc również członkiem zespołów kameralnych uświetniających dworskie uroczystości. W Radzyniu założył rodzinę, Karol był jego pierwszym dzieckiem, w kolejnych latach na świat przyszli Feliks i Antoni, którzy również otrzymali muzyczne wykształcenie. Atmosfera domu rodzinnego sprzyjała muzycznemu wychowaniu dzieci. Ojciec, grający również na skrzypcach, zaczął uczyć Karola, gdy ten ukończył pięć lat. Lecz już po niespełna dwóch latach uczeń przerósł mistrza i Karol został zmuszony do samodzielnej nauki. Jednocześnie poznawał nowe języki, literaturę i malarstwo. Wkrótce osiągnął tak wysoki poziom wirtuozerii w grze na skrzypcach, że zaczął wzbudzać powszechny podziw. W 1799 roku majątek Potockich w Radzyniu przeszedł w ręce Sapiehów, którzy nie byli w stanie utrzymać orkiestry. Feliks Lipiński otrzymał propozycję zatrudnienia od hrabiego Adama Starzeńskiego ze Lwowa. Zorganizował tam małą orkiestrę i zespół kameralny, w którym pulpit pierwszych skrzypiec zajął Karol.

Jedną z pierwszych osób, która zauważyła talent Karola był austriacki urzędnik Ferdynand Kremes (Krenes), zdolny wiolonczelista, dzięki któremu młody Lipiński zainteresował się grą na wiolonczeli. Miłość do tego instrumentu zdołała niemal zaprzepaścić jego karierę skrzypka – wirtuoza. Po kilku latach intensywnych ćwiczeń na wiolonczeli Karol jednak powrócił do swojej pierwszej miłości – skrzypiec. W nekrologu, który po jego śmierci zamieścił „Dziennik Polski” czytamy: „Kremes radził mu [tj. Lipińskiemu], aby wrócił do skrzypiec, gdyż będzie miał drogę otwartą do najpierwszej pozycji, gdy tymczasem wiolonczela zatrzyma go zawsze na podrzędnym stanowisku w orkiestrze. Tym zdaniem powodowany, oddał się Lipiński skrzypcom”1.

W wieku 20 lat Karol Lipiński miał na swoim koncie m.in. trzy symfonie i musiał być już w środowisku muzycznym Lwowa znany skoro w 1809 roku zaproponowano mu stanowisko koncertmistrza w orkiestrze teatru operowego2, pozostającego pod zarządem austriackim. Dyrektorem tego teatru był Jan Nepomucen Kamiński, który dostrzegłszy talent kompozytorski młodego Lipińskiego zaproponował mu napisanie muzyki do sztuk teatralnych. W ten sposób powstały Syrena Dniestru i Kłótnia przez zakład, a następnie Terefere w Tarapacie i jednoaktowa opera buffa Szlachta czynszowa czyli Kłótnia o wiatr. W tym czasie kompozytor zajmował się nie tylko pisaniem i grą w orkiestrze, był również skrzypkiem w różnych składach kameralnych, a także w orkiestrze symfonicznej i wciąż doskonalił swoją technikę skrzypcową. Wkrótce został koncertmistrzem i jednocześnie dyrektorem orkiestry operowej, do jego obowiązków należało również przygotowanie chóru oraz solistów.

W 1812 roku Karol Lipiński przybył do Warszawy, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskiem artystycznym. Poznał m.in. Karola Kurpińskiego, Józefa Elsnera, Wojciecha Bogusławskiego, Marię Szymanowską, Franciszka Lessla, Jana Stefaniego. Na przełomie 1812/13 roku ożenił się z Reginą Garbaczyńską, „uznaną za jedną z najpiękniejszych kobiet Lwowa”. Później na świat przyszedł ich syn Gustaw ‒ prawnik, Natalia, która została pianistką i kolejne dzieci.

1 Dz. cyt. J. Powroźniak, Karol Lipiński, PWM, Kraków 1970, s. 22-23. 2 Wcześniej kapelmistrzem orkiestry w tym teatrze był Józef Ksawery Elsner, pierwszy dyrektor założonego w 1821 roku Konserwatorium Warszawskiego i nauczyciel Fryderyka Chopina.

12


W 1813 roku dyrygentem opery wiedeńskiej został Louis Spohr. W 1814 roku Karol udał się do Wiednia, by go poznać. To spotkanie wywarło decydujący wpływ na Lipińskiego i zaowocowało ważną decyzją. Postanowił on zostać koncertującym skrzypkiem dlatego powrocie do Lwowa porzucił pracę w teatrze operowym i zaczął intensywnie doskonalić technikę gry, uwzględniając uwagi Spohra. Liczne, entuzjastycznie ocenione przez krytykę recitale sprawiły, że Lipiński w wieku 27 lat cieszył się dużą popularnością. Wiele koncertował, jego trasa koncertowa wiodła przez Węgry, Chorwację do Włoch. Odwiedził Triest, Wenecję, Mediolan, a w Padwie poznał legendarnego Niccolo Paganiniego. Włoski wirtuoz polubił Lipińskiego, nazwał go nawet skromnie „polskim Paganinim” i zaproponował wspólne koncerty. Lipiński przyjął zaproszenie i z niekłamanym podziwem obserwował wirtuozowską ekwilibrystykę żywej legendy, ale pozostał wierny swojemu stylowi gry, któremu patronował Spohr.

skiego, jednakże ta niezręczna sytuacja nie wpłynęła na przyjacielskie relacje obu geniuszy.

Wspólne występy Lipińskiego z Paganinim oraz spór o to, któremu z nich przyznać laur pierwszeństwa przyczyniły się wzrostu popularności Lipińskiego, który jednak reklamy własnej osoby nie wykorzystał, nie od razu bowiem wyruszył w trasę koncertową do Paryża. Zrozumiał ostatecznie, że szalona wirtuozeria Paganiniego i jego niedościgniona perfekcja techniczna nie są kluczem do interpretacji utworów, lecz stają się celem samym w sobie, efektowną akrobacją służącą oszołomieniu publiczności.

Gdy pod koniec 1830 roku dotarła do Lwowa wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie i kolejnych klęskach ponoszonych przez wojska polskie Lipiński boleśnie przeżył te wydarzenia. Wtedy ożyło jego zainteresowanie folklorem polskim i ukraińskim, które znalazło odzwierciedlenie w opracowaniach akompaniamentu fortepianowego Pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego, zebranych przez poetę Wacława Zaleskiego, znanego pod pseudonimem Wacław z Oleska. Pod koniec 1833 roku kompozytor wznowił podróże artystyczne i wystąpił z koncertami w Wilnie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Następnie wyruszył do Lipska, Frankfurtu nad Menem i Paryża. W Lipsku poznał Roberta Schumanna, który napisał: „Lipiński jest tutaj. Te trzy słowa wystarczą miłośnikowi muzyki w zupełności, by jego puls zabił żywiej (…). Tym, którzy nie zdążyli dotąd usłyszeć potężnego władcy skrzypiec, umiejącego swoim instrumentem wprowadzić w nieznane dotąd sfery uczucia, zwracamy uwagę na tę sposobność rozkoszowania się sztuką, jakiego, być może, nieprędko zaznają”4. W dowód przyjaźni Schumann poświęcił Lipińskiemu swój cykl utworów fortepianowych zatytułowany Karnawał.

Dążeniem Lipińskiego, podobnie jak innych wirtuozów, było włączanie do repertuaru koncertowego własnych utworów, ukazujących szafarz środków wirtuozowskich. Dlatego już jego pierwsze kompozycje: Kaprysy op. 3 i op. 10, Polonezy op. 6 i 9, Wariacje op. 2, 4, i 5, a także Rondo alla Polacca op. 7 i 13, przeznaczone do celów dydaktycznych, noszą znamiona kompozycji popisowych. W 1821 roku Lipiński wystąpił w Krakowie, Poznaniu, Berlinie, Lipsku i Wrocławiu. Następnie powrócił na krótko do Lwowa, by zaplanować kolejne podróże koncertowe i wpisać na ich mapę Wilno (maj 1822). Tournée objęło również: Kijów, ponownie Poznań (czerwiec 1823) oraz Kraków (czerwiec 1824). Z kolei w 1825 roku Lipiński koncertował m.in. w Moskwie i Petersburgu. Także następny rok obfitował w liczne wyjazdy. Pod koniec 1827 roku skrzypek przybył do Warszawy, w której podczas blisko trzymiesięcznego pobytu grał sześciokrotnie. Jego występy wielokrotnie recenzował Maurycy Mochnacki, który zauważył: „charakterystyczną cechą stylu Lipińskiego jest malowność, zrozumiałość, precyzja i liryczne uniesienie”3. Podczas pobytu w Warszawie Lipiński dostąpił ważnego zaszczytu i otrzymał nominację na „Pierwszego Skrzypka Dworu Królewsko-Polskiego”. Z kolei po wojażach kijowskich w 1829 roku, powróciwszy do Lwowa otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta. Jeszcze w tym samym roku wrócił do Warszawy, gdzie w początkowych dniach czerwca miał grać koncerty. W tym samym czasie występował w Warszawie Paganini. Krytycy podzielili się na dwa zwalczające się obozy zwolenników i przeciwników obu wirtuozów. W prasie padło wiele niepochlebnych słów pod adresem Lipiń-

W Paryżu Karol spotkał wielu przyjaciół: Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza, Bohdana Zaleskiego, Karola Sienkiewicza, Ignacego Chodźko, jednak szczególnie cenne były dla niego kontakty z Fryderykiem Chopinem, którego poznał jeszcze w Warszawie oraz z Giacomo Meyeerberem ‒ jego opery święciły ówcześnie triumfy na scenach Paryża. Kolejnymi punktami podróży koncertowych były Londyn, a następnie Frankfurt, Lipsk, Wrocław i Wiedeń. W mieście klasyków wiedeńskich Lipińskiego porównywano z Paganinim i Ole Bullem. Jednak szczególnie istotna wydaje się recenzja redaktora dziennika „Der Humorist” M. G. Saphira, który pisał: „I na skrzypcach toczy się walka romantyczności z klasycznością. Paganini przez swoją genialność dziwotwórczą, wymyślną,

4 E. Eismann, R. Schumann. Ein Quellenwerk über sein Leben und Schaffen, Leipzig 1956, t. II, s. 138, cytuję za: J. Powroźniak, Karol Lipiński, s. 108.

3 Por., dz. cyt., J. Powroźniak, Karol Lipiński, s. 86.

13


urokliwą grę – stał się reprezentantem romantyczności. Lipiński to geniusz klasyczności. W nim ów wszelki w sobie ukończony i dojrzały spokój, który sam jeden jest cechą, kwiatem i owocem wszelkiej wewnętrznej doskonałości. W Paganinim zapominamy dla artysty o sztuce, w Lipińskim o artyście dla sztuki. Skrzypce Paganiniego podziwiamy, skrzypce Lipińskiego kochamy”5. Po licznych perturbacjach i wielu podróżach w połowie 1838 roku Karol Lipiński został dyrektorem i koncertmistrzem królewskiej kapeli drezdeńskiej. Do zakresu jego obowiązków zaliczały się także solowe występy z towarzyszeniem orkiestry oraz sprawowanie pieczy nad muzyką kościelną. W Dreźnie kompozytor rozwijał również swoją pasję, działając jako kameralista. Założony przez niego kwartet smyczkowy wykonywał dzieła klasyków wiedeńskich.

dzie. Leczenie, choć przynosiło ulgę w cierpieniu, nie dało możliwości powrotu do obowiązków koncertmistrza. Dlatego w 1860 roku Lipiński zwrócił się do swego pracodawcy (Lüttichaua) z prośbą o przyznanie emerytury. W 1861 roku przeprowadził się z Drezna do Urłowa gdzie zmarł 16 grudnia na skutek ostrego ataku astmy. Jego zwłoki spoczęły w rodzinnym grobowcu w Urłowie obok żony – Reginy.

Lipiński w Urłowie próbował stworzyć szkołę muzyczną dla ubogich dzieci chłopskich. Pragnął także ufundować stypendium dla polskich skrzypków, jednak śmierć przerwała mu te plany, które zrealizował później syn kompozytora – Gustaw. Jako jedyny dziedzic Urłowa, umierając bezpotomnie, podzielił w swym testamencie dochód z majątku na cztery części, z czego trzy przeznaczył na stypendia im. Karola i Reginy Lipińskich dla trzech polskich skrzypków kształcących się w konserwatoriach we Lwowie, w Neapolu6 i Wiedniu, z zastrzeżeniem, że stypendyści będą podczas każdego egzaminu wykonywać przynajmniej jeden utwór ojca. Czwarta część dochodu ze sprzedaży majątku została przeznaczona na utrzymanie rodzinnego grobowca. Testament sprawił wykonawcy tj. Galicyjskiemu Wydziałowi Krajowemu pewien kłopot, gdyż we Lwowie nie istniało konserwatorium, a jedynie szkoła muzyczna utrzymywana przez galicyjskie Towarzystwo Muzyczne. Problem został jednak rozwiązany za pomocą przekształcenia szkoły w konserwatorium.

27 maja 1840 roku zmarł Paganini, który w testamencie zapisał osiem swoich najlepszych skrzypiec ośmiu najwybitniejszym skrzypkom Europy. Lipiński otrzymał w spadku instrument Amatiego.

W 1842 roku do nowopowstałego teatru operowego w Dreźnie przybył Richard Wagner. Lipiński zaliczał się do kręgu gorących wielbicieli jego talentu. Wkrótce Wagner objął funkcję drugiego dyrektora artystycznego opery drezdeńskiej. Koncertmistrzem orkiestry operowej był wówczas Lipiński, który popadł w konflikt z mistrzem z Bayreuth, dotyczący interpretacji Mozartowskiego Don Giovanniego. Konflikt jednak został zażegnany i pozostał bez wpływu na dalszą współpracę obu geniuszy.

Twórczość. Środki techniki kompozytorskiej

W kolejnych latach Lipiński bardzo często koncertował i w Europie, był bardzo znany, nie dziwi zatem fakt, że przybywali do niego na naukę liczni młodzi adepci wiolinistyki, ceniący swojego mistrza nie tylko za maestrię i wirtuozerię lecz również za wielki talent pedagogiczny. Wśród licznych uczniów Lipińskiego jeden okazał się geniuszem, był nim trzynastoletni Henryk Wieniawski. Mistrz zajął się cudownym dzieckiem po ojcowsku, polecając go uwadze innego wirtuoza, tym razem fortepianu, Ferenca Liszta.

W twórczości Karola Lipińskiego dominują utwory instrumentalne, z uprzywilejowaną rolą skrzypiec, co można zauważyć już w uwerturze do opery Kłótnia przez zakład, w której skrzypce pełnią rolę instrumentu koncertującego. Oczywistym jest fakt, że Lipiński komponował z myślą o sobie jako wykonawcy, a ponieważ technikę gry posiadał znakomitą dlatego nieszczególnie dziwi w jego kompozycjach częsta obecność dwudźwięków i struktur 3-głosowych oraz 4-głosowych. Kształtowaniu formy muzycznej służyło często Lipińskiemu allegro sonatowe o dość swobodnej budowie, zbliżonej do fantazji. Idiomatyczną cechą jego muzyki jest ogromna inwencja melodyczna, prosta, przejrzysta harmonika, w której pojawiają się niekiedy elementy chromatyki, a także rytmy taneczne o proweniencji ludowej.

Ostatnią podróżą artystyczną Lipińskiego był wyjazd do Kijowa w 1846 roku. W 1854 roku Lipiński otrzymał wysokie odznaczenie: rycerski order księcia Alberta, nadawany za wybitne zasługi dla dworu królewskiego.

W 1856 roku zmarła żona Lipińskiego – Regina. Stratę tę kompozytor przeżył bardzo boleśnie. W roku 1857 roku podupadł na zdrowiu i cierpiał na postępujące bóle reumatyczne. Niedowłady prawego ramienia i nadgarstka prawej ręki znacząco ograniczały zdolność kompozytora do pracy. Odtąd leczył się w Cieplicach i Karlsba-

Znaczną część jego spuścizny kompozytorskiej stano-

6 Ze względu na niski poziom nauczania w Konserwatorium w Neapolu stypendium w latach 1905-14 przekazywano dwa stypendia dla studentów konserwatorium wiedeńskiego lub przekazywano je do Konserwatorium w Berlinie.

5 Cytuję za: J. Powroźniak, Karol Lipiński, s. 122.

14


wią utwory okolicznościowe, wariacje i fantazje oparte na tematach zaczerpniętych z oper włoskich lub własnych. Mają one charakter popisowy i zawierają szafarz środków kompozytorskich typowych dla epoki. Jednakże z uwagi na niski stopień ich zindywidualizowania zostały szybko zapomniane.

dyką” , ze „zwrotami polskiej i zachodnio-ukraińskiej meliki”, z „zastosowaniem techniki improwizacyjnej”, z „okrążaniem głównych dźwięków melodyki”, z „kolorystyczną ornamentyką”, z charakterystycznymi słowiańskimi chromatyzmami i zmiennością tonalną” 7.

„Co najmniej od czasów napoleońskich polonez był tańcem wolności i to z jego udziałem manifestowano polskość” 8 ‒ przekonywała Mieczysława Demska-Trębacz. Dlatego rytmy polonezowe wielokrotnie pojawiają się w kompozycjach Karola Lipińskiego, zarówno tych opatrzonych tytułem „polonez” (op. 1,6,9), jak i w rondach alla polacca (op. 7,13,17) i w Fantazji na temat „Poloneza Kościuszki”. Polonez miał być symbolem niezłomności narodowych bohaterów, w jego topos wpisano bowiem poszanowanie tradycji i wierność ojczyźnie. Rytm i zwroty melodyczne poloneza stały się ukrytym, choć dla patriotów przecież jawnym, pozawerbalnym symbolem polskości. Jednakże niepełne byłoby ograniczenie idiomu narodowego w twórczości Lipińskiego jedynie do sfery związanej z folklorem, gdyż ważny element tego idiomu stanowiła również tradycja religijna, związana z polskim toposem maryjnym9. Świadczy o niej szkic opatrzony tytułem Boga Rodzica. Pieśń św. Wojciecha, której melodyka nie odbiega od gnieźnieńskiego wzorca. Prawdopodobne wydaje się, że był to fragment Wariacji na temat melodii polskich na skrzypce i fortepian, stanowiących rodzaj dialogu kompozytora z rodzimą tradycją narodową.

Do najcenniejszych dzieł Lipińskiego należą bez wątpienia koncerty, kaprysy, polonezy i ronda – cenione przez współczesnych i często obecne na estradach. Szczególnie interesujące są koncerty, wzorowane na koncertach Spohra. Dwa pierwsze posiadają budowę trzyczęściową, kolejne dwa – jednoczęściową. Największe wyzwanie wykonawcze stanowią kaprysy, zawierające wszystkie środki techniki wirtuozowskiej jak: arpeggio, pochody oktawowe i decymowe, flażolety i akrobatyczne pasaże. Symfonie Lipińskiego są kompozycjami pochodzącymi z okresu młodzieńczego. Symfonie Es-dur i B-dur posiadają budowę czteroczęściową, a Symfonia C-dur jest trzyczęściowa. Wszystkie, wzorem symfonii haydnowskich mają wolny wstęp. Pierwsza i ostatnia ukształtowane są w formie allegra sonatowego. Utwory te przeznaczone zostały na mały skład orkiestrowy.

Opery Lipińskiego, napisane dla teatru polskiego we Lwowie, są właściwie krótkimi wodewilami, które były ówcześnie bardzo popularne. Ich komediowa treść i „lekki charakter” zapewniały tego rodzaju kompozycjom duże powodzenie.

„I tak to Lipiński idiomem narodowym wytyczył topos koinos – wspólne miejsca – polskiej wiolinistyki. W jego wirtuozowskich pomysłach skrzypcowych zawarta jest falistość uczuć: mowa do samego siebie w częściach lirycznych i donośny głos bohatera we fragmentach dramatycznych (…). Do skarbca ogólnej kultury dorzucił Lipiński „wiolinistyczne kamyki”, a raczej „tablice z najpiękniejszego kamienia”, utrwalające pamięć dziejów polskiego losu. Zachowały one do dziś ożywczą moc generowania, współtworzenia światowej muzyki skrzypcowej”10.

Idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego W dobie porozbiorowej artystyczne wędrówki muzyków były normą. Koncertowali oni w różnych miastach Europy, manifestując często swoją przynależność narodowościową za pośrednictwem muzyki. Karol Lipiński prowadził bardzo ożywioną działalność koncertową, która sprawiła, że jako skrzypek-wirtuoz stał się obiektem kultu. Już od najwcześniejszych lat chłonął muzyczną atmosferę Lwowa i przejawiał zainteresowanie folklorem ziemi lwowskiej. Regionalne motywy w II Koncercie skrzypcowym D-dur op. 21 pochodzącym z 1826 roku spowodowały, że koncert wpisano w poczet „koncertów wojskowych”, a to oznaczało, że zmagania militarne z 1809 roku, gdy wojska napoleońskie na krótko wkroczyły do Lwowa musiały przetrwać w pamięci młodego kompozytora. Również w IV Koncercie skrzypcowym A-dur op. 32 Lipiński powrócił do motywiki marszowej, naznaczonej rytmami punktowanymi i synkopowanymi. Jak opisywał warsztat kompozytorski polskiego skrzypka ‒ Grigorjew: Lipiński wpisał się w rodzimy krąg kulturowy ze „swoją słowiańską melo-

Aneta Derkowska

7 W. Grigorjew, Karol Lipin’skij, Moskwa 1977, s. 144, cytuję za: M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, s. 181 [w:] Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, t. V, red. A. Granat-Janki, Wrocław 2013. 8 M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, s. 181. 9 Por. Tamże, s. 182. 10 M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, [w:] Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, t. V, s. 184-185.

15


Lipiński’s meetings with the great musicians of his time: Ferdinand Kremes, Louis Spohr, Niccolò Paganini, Fryderyk Chopin, Richard Wagner and others

Family history Karol Józef Lipiński was born on 30 October 1790 in Radzyń, in the Podlasie region, and although family documents mention 4 November, the earlier date is more credible (according to the composer’s birth certificate and his own account of his life). His father Feliks (born 1765 in Zakliczyn near Tarnów) came from a peasant family and most probably studied music at a monastery school. He played several instruments proficiently, working at aristocratic residences as director of orchestra ensembles and teaching the children of his benefactors. Opinions on his musical education, however, differ to a considerable extent. Some scholars (such as Sowiński, Eitner and Fétis) claimed that he was an extremely versatile and well-educated musician, others (including Oskar Kolberg, the founding father of Polish ethnography) believed that he was a self-educated amateur (‘a musician of mediocre talent having only a modicum of proper schooling’). Most probably, Feliks Lipiński could not receive a thorough musical education at his monastery school, but wishing to work at magnate courts, he constantly improved his musical knowledge and skills. He did so with success, as evidenced by his activity at the palaces of aristocracy, including those of the Lubomirski, Tarnowski, Potocki, Starzeński and Łączyński families. At the end of the eighteenth century, Feliks Lipiński settled in the Radzyń estate (near Lublin) of the Potocki family, where he taught the count’s children, conducted his private ensemble of musicians and performed chamber music celebrating the family’s ceremonies. This is also where he founded his own family, with Karol as his first child followed by Feliks and Antoni, all of whom received musical education. The atmosphere of the family home was especially conducive to the musical upbringing of his children. Being only five years of age, Karol started to study the violin under the direction of his father, who was also a skilled violinist. Less than two years had elapsed when the student surpassed the master: Karol had to study independently. At the same time, he learned languages, literature and painting. It was not long before his virtuoso command of the instrument brought him general admiration. In 1799, the Potocki estate in Radzyń passed into the hands of the Sapieha family, who were unable to maintain the orchestra. This is when Feliks Lipiński received an offer from Count Adam Starzyński to take a post in Lviv, where he set up a small orchestra and a chamber ensemble in which Karol played the first violin.

One of the first people to notice Karol’s talent was the Austrian civil official Ferdinand Kremes (Krenes), a talented cellist, who persuaded the young man to start studying the cello. The passionate interest in playing this instrument almost ruined Lipiński’s career as a virtuoso violinist. After several years dedicated to the cello, Karol returned to his first love: the violin. In the obituary published by ‘Dziennik Polski’ after his death, we read: ‘Kremes advised him that he [i.e. Lipiński] should return to the violin, as it would bring him to the fore, while the cello would lock him in a subordinate position in the orchestra for ever. Mindful of this precept, Lipiński had dedicated himself to violin music’.1

At the age of twenty, Karol Lipiński had already composed three symphonies and must have been well known in the musical circles of Lviv, since in 1809 he was offered the position of concertmaster in the orchestra of the city’s opera theatre, 2 which was then under Austrian administration. The director of that theatre was Jan Nepomucen Kamiński, who noticed the talent of the young composer and assigned to him the task of writing music for theatre performances. Lipiński agreed and wrote music for such shows as Syrena Dniestru (‘The Siren of the Dniester’) and Kłótnia przez zakład (‘The Quarrel over a Bet’), followed by Terefere w Tarapacie and the one-act opera buffa entitled Szlachta czynszowa czyli Kłótnia o wiatr (The Petty Nobility or Squabbling in the Wind’). At that time, his artistic activity was not limited to composing and playing in the orchestra; he also played the violin parts in various chamber music ensembles and symphony orchestras, continually improving his technique. He soon became the concertmaster and director of the opera orchestra, and his duties included overseeing the choir and soloists.

In 1812, Lipiński stayed in Warsaw, where he established contacts with the artistic community. He met there, among others, Karol Kurpiński, Józef Elsner, Wojciech Bogusławski, Maria Szymanowska, Franciszek Lessel and Jan Stefani. At the turn of 1813, he married Regina Garbaczyńska, who was regarded as ‘one of the most beautiful women in Lviv’. Among their children were Gustaw, a notable lawyer, and Natalia, who became a pianist.

1 J. Powroźniak, Karol Lipiński, PWM, Kraków 1970, pp. 22–23. 2 His predecessor as the Kapellmeister of the orchestra in that theatre was Józef Ksawery Elsner, the first director of the Warsaw Conservatory (founded in 1821) and a teacher of Fryderyk Chopin.

16


In 1814, Lipiński went to Vienna to meet Louis Spohr, who had recently been appointed as the conductor of the Viennese Opera. This meeting had a decisive influence on Lipiński and led him to making an important decision: he resolved to become a performing violinist. On his return to Lviv, he left the opera theatre and, following Spohr’s advice, focused on perfecting his technique. His numerous and widely acclaimed recitals brought him international renown at the age of twenty-seven. His concert tours took him through Hungary and Croatia to Italy, where he visited the cities of Trieste, Venice and Milan. In Padua, he met the famous violinist Niccolò Paganini; the Italian virtuoso liked Lipiński, hailed him as the ‘Polish Paganini’ and invited the Pole to play concerts with him. Lipiński accepted the invitation and greatly admired the virtuoso acrobatics of the living legend, but remained faithful to his own style developed under the tutelage of Spohr.

The joint performances with Paganini and the dispute over who should be hailed as the consummate virtuoso of the violin contributed to the increase of Lipiński’s popularity, who, however, did not take advantage of his growing fame, because he did not set off on a tour to Paris straight away: ultimately, he understood that Paganini’s unrivalled and frantic virtuoso technique was not crucially important for interpreting music, but became an end in itself, an impressive acrobatic feat devised to amaze the audience.

Late in 1830, news came to Lviv about the uprising against the Tsar that had broken out in Warsaw. The insurgents, however, were soon defeated, much to Lipiński’s despair. It was then that his interest in Polish and Ukrainian folklore came to the fore, as can be seen in the piano accompaniment to The Polish and Russian songs of the Galician people collected by the poet Wacław Zaleski, known also by his penname Wacław of Olesko. At the end of 1833, the composer resumed his artistic tours and gave concerts in Vilnius, Warsaw, Poznań and Gdańsk. Then he set off for Leipzig, Frankfurt am Main and Paris. In Leipzig, he met Robert Schumann, who wrote: ‘Lipiński is here. These three words are enough for a music lover to set his pulse racing … For those who have not yet heard the powerful violin master, who is so adept at ushering one into the realm of previously unfamiliar feelings, it is recommended that they pay attention to this special opportunity to relish in his art as this is going to be a musical performance they may not experience in years’.4 As a token of his affection, Schumann dedicated the series of piano works known as Carnival to Lipiński.

Lipiński’s aspiration, like that of other virtuosos, was to have his own works become part of concert repertoires and emphasise the virtuoso character of his own performances. This is why his first compositions – Caprices Op. 3 and Op. 10, Polonaises Op. 6 and 9, Variations Op. 2, 4 and 5, as well as Rondo alla polacca Op. 7 and 13 that were intended for classroom exercises – were geared towards displaying feats of extraordinary skill. Over the course of 1821, Lipiński performed in Kraków, Poznań, Berlin, Leipzig and Wrocław. He then returned to Lviv to plan his next concert tour, which included performances in Vilnius (May 1822). The tour also took him to Kiev, Poznań (June 1823) and Kraków (June 1824). In 1825, Lipiński gave concerts in Moscow and St. Petersburg. The following year was also very busy. At the end of 1827, Lipiński arrived in Warsaw, where he played six times during his nearly three-month stay. Maurycy Mochnacki wrote several reviews of his performances and noticed that ‘the characteristic feature of Lipiński’s music is its picturesque style, comprehensibility, precision and lyrical elation’. 3 During his stay in Warsaw, Lipiński received an important distinction and was declared the ‘First Violinist at the Court of the Kingdom of Poland’. Having visited Kiev for a spell in 1829, he returned to Lviv, where he received honorary citizenship. He returned to Warsaw in the same year, where he was to play concerts in June. At the same time, Paganini performed in Warsaw. Critics were divided into two opposing camps, each of them praising one virtuoso and reviling the other. There were some unflattering comments concerning Lipiński in the press, but this awkward situation did not affect the friendly relations between the two geniuses.

In Paris, Karol met a number of friends: Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Bohdan Zaleski, Karol Sienkiewicz and Ignacy Chodźko, and, most significantly, Fryderyk Chopin, whom he met when still in Warsaw, as well as Giacomo Meyerbeer, whose operas were high on the agenda of Paris opera theatres at the time. The successive concert tours took Lipiński to London, Frankfurt, Leipzig, Wrocław and Vienna, where the Viennese audience compared him with Paganini and Ole Bull. However, one particular review (by M. G. Saphir, an editor of the daily newspaper Der Humorist) seems to be especially evocative: ‘violin music is a battle ground between Romanticism and Classicism. Paganini has become representative of Romanticism on account of his stunning ingenuity and the extraordinary and charming style of his performances. Lipiński, by contrast, is a genius of Classicism. It is in him that we find

4 E. Eismann, R. Schumann. Ein Quellenwerk über sein Leben und Schaffen, Leipzig 1956, vol. 2, p. 138, quoted from J. Powroźniak, Karol Lipiński, p. 108.

3 J. Powroźniak, Karol Lipiński, p. 86.

17


peace in its perfected and fully mature form, the sort of peace that is in itself the primary feature, flower and fruit of inner perfection. In Paganini’s music we forget about art for the sake of the artist, while in Lipinski’s the artist is being forgotten for the sake of art. We admire Paganini’s violin, but it is Lipiński’s violin that we love’.5 After some time that proved to be fairly tumultuous to him, having completed a number of tours, Karol Lipiński became the director-concertmaster of the music ensemble at the royal court of Saxony in Dresden in mid-1838. His duties also included solo performances to the accompaniment of the orchestra and taking care of music performed at religious ceremonies. At that time, Lipiński also nurtured his passion for chamber music: the string quartet he founded focused on performing works by the Viennese classical composers.

but although it did alleviate his suffering, he was unable to return to concertmaster’s duties. Considering this, in 1860 Lipiński applied to his employer (Lüttichau) for a pension. In 1861, he moved from Dresden to Urłów (now Virliv in Ukraine), where he died on 16 December of that year following a severe asthma attack. His body was laid to rest next to that of his wife in the family tomb in Urłów.

When in Urłów, Lipiński tried to set up a music school for poor peasant children. He also wanted to fund scholarships for Polish violinists, but all these plans were left unfinished and it was only owing to his son Gustaw that they were finally implemented after his death. Being the only heir of the Urłów estate and having no descendants, Gustaw Lipiński stated in his will that the proceeds from the sale of the estate should be divided into four parts, three of which were to fund the Karol and Regina Lipiński scholarships for three Polish violinists studying at Lviv, Naples and Vienna conservatories,6 provided that the scholarship holders performed at least one of his father’s works at every examination. A fourth part of the proceeds was to secure the upkeep of the family tomb. The will proved to be troublesome for the executor, i.e. the regional assembly of Galicia (under Austrian administration), as Lviv did not have a conservatory, but only the music school maintained by the Galician Music Society. This, however, was resolved by transforming the school into a conservatory.

Paganini died on 27 May 1840, having bequeathed eight of his best violins listed in his will to the eight most eminent violinists in Europe (Lipiński received his Amati instrument).

In 1842, Richard Wagner was one of the first visitors to the newly created opera theatre in Dresden. Lipiński greatly esteemed his talent. It was not long before Wagner became the second artistic director of the Dresden Opera. The then concertmaster of the opera orchestra was Lipiński, who disagreed with the Bayreuth master over his interpretation of Mozart’s Don Giovanni. The conflict, however, was soon resolved and had no negative impact on their collaboration.

In the following years, Lipiński played innumerable concerts all around Europe, which only added to his already well-established fame; it is not surprising, therefore, that scores of young violinists would come to him to become his apprentices, since he was noted not only for his mastery of the violin, but also for his exceptional pedagogical talent. Among his numerous students was one indisputable genius, Henryk Wieniawski. Lipiński took care of him in a fatherly manner (he was only thirteen at the time) and recommended him to another virtuoso musician, the pianist Ferenc Liszt.

Lipiński’s artistic oeuvre and techniques of composition The works of Karol Lipiński are dominated by instrumental works, with a privileged role reserved for the violin, as can be seen in the overture to the opera Kłótnia przez zakład (‘The Quarrel over a Bet’), in which the violin plays the role of the concertante instrument. It is obvious that Lipiński composed his works having himself in mind as their intended performer, and, given his matchless technical skill, it is hardly surprising that his compositions often contained two-pitched sonorities and three-voice and four-voice structures. To shape his own works, Lipiński often used the form of sonata-allegro that was fairly casual, closely reminiscent of fantasy. The idiomatic features of Lipiński’s music include a truly remarkable melodic ingenuity, simple and clear harmony interspersed with occasional chromatic elements and folk dance rhythmic patterns.

Lipiński’s last tour took him to Kiev in 1846. In 1854, he received the knight’s cross of the Albert Order in recognition of his merit to the royal court.

The year 1856 saw the death of Regina, Lipiński’s wife. The composer was devastated by this loss and fell ill in the following year, suffering from rheumatism. He was experiencing a malfunction of his right arm and wrist, which significantly limited his ability to work. He underwent treatment at the spas of Cieplice and Karlsbad,

6 In 1905–1914, due to the low standard of teaching at the Naples Conservatory, two scholarships were awarded to students at the Vienna Conservatory or transferred to the Berlin Conservatory.

5 Quoted from J. Powroźniak, Karol Lipiński, p. 122.

18


A significant part of the composer’s legacy consists of compositions prepared for a variety of occasions, as well as variations and fantasies based on themes from Italian operas or from his own opera works. They had a showpiece character and involved the typical compositional means that were commonly employed in that period, but because of their low degree of individualization they soon passed into oblivion.

the native musical idiom owing to his ‘Slavic melodious tones’, ‘Polish and West-Ukrainian musical phrasing’, his ‘technique of improvisation’, ‘encircling the main elements of melody’, ‘vivid ornamentation’ and ‘the characteristically Slavic chromatic embellishments and changes in tonality’.7

In turn, Mieczysława Demska-Trębacz wrote that ‘the polonaise has been a dance of freedom at least since the Napoleonic times; it has often served as a manifestation of Polishness’.8 For this reason, polonaise rhythms feature very prominently in Lipiński’s compositions, including in those that are entitled polonaises (Op. 1, 6 and 9), in rondos alla polacca (Op. 7, 13 and 17) and in the Fantasy on a theme of the ‘Kościuszko Polonaise’. The polonaise was supposed to represent the righteousness of the national heroes, as it epitomised respect for tradition and loyalty to the homeland. The rhythm and melodious phrases of the polonaise soon became a subdued non-verbal symbol of Polishness (although readily recognisable to Polish patriots). However, it would be incomplete to limit the national idiom in Lipiński’s oeuvre only to the realm of folklore, given that the traditional cult of the Virgin Mary was also part of that idiom.9 Evidence for this is Lipiński’s draft entitled Boga Rodzica. A hymn of St. Adalbert, whose melodic features are modelled on old Polish traditions. It seems likely that it was a fragment of his Variations on Polish melodies for violin and piano, in which the composer grappled with Poland’s national tradition.

Among Lipiński’s most valued works are concerts, caprices, polonaises and rondos, musical forms that were especially appreciated by his contemporaries and often performed in concert halls. The concerts are particularly interesting, modelled as they are on those by Spohr. The first two have a three-part structure, whereas the other two are standalone compositions. The caprices are especially challenging on account of their technical intricacy, as they require masterful command of such virtuoso elements as arpeggio, passages spanning perfect and augmented octaves, flageolets and acrobatic portamenti.

In his youth, Lipiński composed symphonies, too. His Symphony in E flat major and Symphony in B flat major have a four-movement structure, while the Symphony in C major is made up of three parts. All of them, much in the vein of Haydn’s symphonies, begin with slow movements. The first and the final parts are composed in the form of sonata-allegro. These works were intended for small orchestral ensembles.

All opera works by Lipiński written for the Polish Theatre in Lviv were in fact short vaudevilles and followed the contemporary models of theatrical performance. Their comic and ‘light’ character made them especially appealing.

‘Thus, it was with the national idiom that Lipiński had delineated the topos koinos – the ‘common’ place – of Polish violin music. His virtuoso ideas gave rise to a wave of emotions: a soliloquy in the lyrical parts and the resonant voice of the protagonist in the dramatic ones … Lipiński added ‘violin plaques’, or perhaps ‘slabs of the most beautiful stone’, to the trove of human culture, preserving the memory of the history of Poland for posterity. They have maintained their invigorating power of generating and co-creating violin music all around the world to this day’.10

The national idiom in Lipiński’s music In the nineteenth century and beyond, when the Polish lands were partitioned between the neighbouring powers, the wanderings of musicians were the norm. They would give concerts in various European cities, often displaying their nationality through their music. Karol Lipiński was a sought-after virtuoso violinist, soon to become a living legend. Beginning with his earliest years, he absorbed the musical atmosphere of Lviv and showed interest in the folklore of the Lviv region. The regional motifs in Violin Concerto No. 2 in D major Op. 21, dating from 1826, paved the way for the concert to be included into the category of ‘military concerts’, which means that the clashes of 1809, when Napoleon’s troops briefly stationed in Lviv, were engraved on the young composer’s memory. Also, in Violin Concerto No. 4 in A major Op. 32, Lipiński returned to the military march with its counterpointed and syncopated rhythms. As V. Grigoriev wrote, Lipiński made his music part of

Aneta Derkowska

7 V. Grigorjev, Karel Lipin’ ksiy, Moscow 1977, p. 144, quoted from: M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, p. 181, [in:] Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, vol. 5, ed. by A. Granat-Janki, Wrocław 2013. 8 M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, p. 181. 9 As above, p. 182. 10 M. Demska-Trębacz, Topos i idiom narodowy w muzyce Karola Lipińskiego, [in:] Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, vol. 5, pp. 184–185.

19


5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

śnie z tych powodów; chęci ocalenia przed niepamięcią i przez wzgląd na walory wirtuozowskie, kompozycje Lipińskiego włączono do konkursowego programu.

W dniach 1-13 października 2019 roku odbędzie się w Toruniu 5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W tym roku impreza została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Podkreślić wypada, że muzyka Karola Lipińskiego, podobnie jak dzieła Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego, zajmuje ważne miejsce w muzyce polskiej również przez wzgląd na jej powiązanie z tradycjami narodowymi. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego ma służyć popularyzacji twórczości swojego patrona i przyczynić się do wskrzeszenia obecności jego muzyki na estradach międzynarodowych. Lecz przyczynek to nie jedyny, wszak Toruńska Orkiestra Symfoniczna wraz z Centrum Kultury Dwór Artusa w 2018 r., w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzyczny ślad”, wydała publikację nutową obejmującą cztery dotychczas niewydane utwory Karola Lipińskiego, a mianowicie: Fantazję i wariacje op. 33 na motywach z opery „Krakowiacy i górale” Jana Stefaniego oraz Trzy Polonezy op. 9. Autorami opracowań tych kompozycji są: Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej Wróbel i Piotr Wróbel. Utwory te, jak również dodatkowo wydane Rondo alla Polacca, są pozycjami uwzględnionymi w II etapie Konkursu.

To wielkie wydarzenie odbywa się w mieście Kopernika cyklicznie, co 3 lata, a jego głównym komponentem jest Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, powołany do życia przez Michała E. Staśkiewicza. W tym roku przypada trzecia edycja Festiwalu i piąta edycja Konkursu. Każda kolejna edycja imprezy przyciąga do Torunia coraz większe grono skrzypków-wirtuozów z całego świata. W 2019 roku z grona ponad osiemdziesięciu zgłoszonych aplikacji jury w składzie: przewodniczący – Mariusz Smolij i członkowie Aldona Cisewska oraz Maciej Sobczak wyłoniło dwudziestu czterech uczestników z czternastu krajów: z Rosji, Armenii, Tajwanu, Belgii, Polski, Niemiec, Korei Południowej, Finlandii, Japonii, Chin, USA, Chile, Szwecji, Ukrainy. Poziom artystyczny uczestników Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego ‒ utalentowanych skrzypków z całego świata oceniany będzie przez Jury składające się z niekwestionowanych autorytetów muzycznych i nadzwyczaj cenionych pedagogów, którymi są: prof. Ilya Kaler (przewodniczący jury), prof. Konstanty Andrzej Kulka, prof. Boris Kuschnir, prof. Itzhak Rashkovsky, dr Mariusz Smolij, dr Jakub Jakowicz.

W programie konkursowym znalazły się zarówno najbardziej znane, wirtuozowskie koncerty skrzypcowe, jak i utwory rzadko wykonywane. W pierwszym etapie zabrzmią dzieła przeznaczone na skrzypce solo. Drugi etap, do którego jury zakwalifikuje maksymalnie dwunastu uczestników, obejmuje recitale z towarzyszeniem fortepianu (o czasie trwania 40-45 minut), w których pozycją obowiązkową jest jedna z kompozycji Lipińskiego. W trzecim etapie, do którego dotrze sześciu finalistów, wysłuchamy wybranych z sześciu, szczególnie ważnych w literaturze skrzypcowej, koncertów autorstwa: K. Lipińskiego, K. Szymanowskiego, H. Wieniawskiego, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, P. Czajkowskiego czy B. Bartóka. Koncerty zabrzmią z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mariusza Smolija. Całość zwieńczy koncert laureatów.

Nazwanie konkursu imieniem Karola Lipińskiego wynika z chęci przywrócenia kompozytorowi i jego muzyce należnego miejsca w historii muzyki polskiej i światowej. Lipiński był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec pierwszej połowy XIX wieku, jego umiejętności wirtuozowskie dorównywały Paganiniemu, został nawet okrzyknięty mianem „polskiego Paganiniego”. Tytuł ten zaszczytny i prawdziwy nie uchronił jednak twórczości kompozytora przed zapomnieniem. Mrok historii pochłonął jego utwory, stanowiące wzorcowy przykład literatury wiolinistycznej o charakterze wirtuozowskim. Wła-

20


5TH INTERNATIONAL KAROL LIPIŃSKI FESTIVAL AND VIOLIN COMPETITION

Przesłuchania wszystkich trzech etapów Konkursu odbywać się będą w Sali Koncertowej CKK Jordanki. Przesłuchania I etapu (skrzypce solo) i II etapu (skrzypce z fortepianem) konkursu będą transmitowane na żywo przez Internet. Recenzje z przesłuchań, pióra Adama Rozlacha, przeczytać można na stronie internetowej: www.lipinski-competition.com.

The Fifth International Karol Lipiński Violin Festival and Competition will be taking place in Toruń from 1 to 13 October 2019. The organiser of the event is the Toruń Symphony Orchestra. This year, it will be held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

This magnificent event has been taking place in Toruń every three years, and its main component is the International Violin Competition established by Michał E. Staśkiewicz. This year marks the third edition of the Festival and the fifth edition of the Competition. Each edition of the event brings to the city ever more numerous virtuoso violinists from all over the world. Earlier in 2019, out of more than eighty applications submitted, the jury consisting of Mariusz Smolij (chairman), Aldona Cisewska and Maciej Sobczak selected twenty-four participants from fourteen countries: Russia, Armenia, Taiwan, Belgium, Poland, Germany, South Korea, Finland, Japan, China, USA, Chile, Sweden, Ukraine.

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: I nagroda o wartości 20 000 euro, II nagroda – 15 000 euro, III nagroda 10 000 euro oraz trzy wyróżnienia po 2 000 euro. W dłonie laureata pierwszej nagrody powędruje również Grand Prix – Astrolabium Mikołaja Kopernika ze srebra wykonane przez toruńskiego rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza. Przyznane zostaną także nagrody pozaregulaminowe.

Wśród kompozycji rozbrzmiewających podczas Konkursu i Festiwalu, nie zabraknie muzyki polskiej, gdyż jej promocja w świecie stanowi jedną z głównych idei, patronujących imprezie.

The artistic level of performances by the talented violinists from all over the world participating in the International Violin Competition will be appraised by the jury consisting of the following undisputed authorities and highly respected teachers: Professor Ilya Kaler (chairman), Professor Konstanty Andrzej Kulka, Professor Boris Kuschnir, Professor Itzhak Rashkovsky, Dr Jakub Jakowicz and Dr Mariusz Smolij.

Innym celem, który przyświeca organizatorom jest połączenie muzyki z pozostałymi dziedzinami. Korespondencja sztuk, tak idiomatyczna dla okresu romantyzmu, w którym żył i tworzył Karol Lipiński okazała się inspirująca także dla tegorocznej edycji Festiwalu i zaowocowała wydarzeniami towarzyszącymi pod postacią pokazów filmowych (obejmujących filmy o tematyce muzycznej: „Score – muzyka filmowa”, „Kwartet”, „Współczesny mężczyzna”), prelekcji i wykładów, które posiadają walor edukacyjny i są przeznaczone nie tylko dla melomanów. Ponadto Prof. Ilya Kaler poprowadzi w Sali Koncertowej toruńskiego Zespołu Szkół Muzycznych kurs mistrzowski. Festiwal stanie się również okazją do udziału w warsztatach lutniczych.

The competition has been named after Karol Lipiński to restore the well-deserved places in the history of music to the composer and his work, both in Poland and in the world at large. Lipiński was undoubtedly one of the most outstanding violin virtuosos of the first half of the nineteenth century and, owing to his tremendous skill, put on a par with Paganini, with whom he was often compared and nicknamed ‘Polish Paganini’. This nickname, however, despite being a truly apposite marker of excellence, did not secure the composer’s oeuvre against fading into oblivion. His works became lost in the mists of time, for all their exemplary character of virtuoso violin music. It is precisely for these reasons that Lipiński’s compositions have been included into the competition programme: to present their virtuoso character so as to give them their due recognition.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego

21


It should be emphasised that the music of Karol Lipiński, just as the works of Fryderyk Chopin and Henryk Wieniawski, should always be accorded an important place in Polish music. More specifically, it should be regarded as vital owing to its connection to the national traditions of Poland. The International Karol Lipiński Violin Festival and Competition is intended to promote his work and to bring his music back to concert halls all around the world. This, however, is not the only contribution that the Toruń Symphony Orchestra has made to this particular end. In 2018, in collaboration with the Artus Court Cultural Centre (as part of the ‘Musical Traces’ programme established by the Minister of Culture and National Heritage), the orchestra released a collection of musical scores that presents four hitherto unpublished compositions by Karol Lipiński, namely, Fantasy and variations Op. 33 based on themes from the opera ‘The Cracovians and the Highlanders’ by Jan Stefani and Three Polonaises Op. 9, edited by Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej Wróbel and Piotr Wróbel. These works, along with the separately published Rondo alla polacca, are included in the programme of Stage Two of the Competition.

The auditions of all three stages of the Competition will be held in the Concert Hall of CKK Jordanki. The auditions in Stage One (solo violin) and Stage Two (violin and piano) will be broadcast live on the Internet. Reviews from the auditions, to be written by Adam Rozlach, will be published on-line at www.lipinski-competition.com The prizes to be awarded in the Competition include: the First Prize of 20,000 euros, the Second Prize of 15,000 euros, the Third Prize of 10,000 euros and three distinctions of 2,000 euros each. The winner of the First Prize will also receive the Grand Prix: Nicolaus Copernicus’ Astrolabe made in silver by the Toruń sculptor Zbigniew Mikielewicz. Additional prizes will also be awarded. The compositions to be performed during the Competition and Festival will include numerous works by Polish composers, especially as the promotion of Polish music in the world is one of the principal aims of the event.

Another aim of the organisers is to combine music with other disciplines of art. The correspondence of arts, so characteristic of the period of Romanticism in which Karol Lipiński lived and worked, has turned out to be greatly inspiring for this year’s edition of the Festival and resulted in an array of accompanying events that include film screenings (with a special role reserved for music: ‘Score: A Film Music Documentary’, ‘Quartet’ and ‘A Modern Man’), talks and lectures, which are going to be of interest not only to music lovers. In addition, Professor Ilya Kaler will conduct a series of master classes in the Concert Hall of the Toruń Music School. The Festival will also provide an opportunity to participate in violin making workshops.

The competition programme includes both the bestknown virtuoso violin concertos and other works that are rarely performed. Stage One will feature works for solo violin. Stage Two, to which the jury will qualify a maximum of twelve participants, will consist of recitals with piano accompaniment (lasting approximately 40–45 minutes), including one mandatory composition by Lipiński. Finally, Stage Three will consist of performances by six finalists, each of them presenting a concert selected out of six that are deemed especially important for the history of violin music by such eminent composers as K. Lipiński, K. Szymanowski, H. Wieniawski, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. Tchaikovsky and B. Bartók. The concerts will be performed to the accompaniment of the Toruń Symphony Orchestra conducted by Mariusz Smolij. The jewel in the crown of the event will be the prizewinners’ concert.

Do come and join us at the events of the Fifth International Karol Lipiński Violin Festival and Competition!

22


KOMITET HONOROWY

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Komitet honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotr Gliński Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski Prof. Krzysztof Penderecki Rolf Georg Köhler – Nadburmistrz Getyngi Henri Lenferink – Prezydent Lejdy Tadeusz Pająk – Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu David Kim – koncertmistrz Philadelphia Orchestra Elmar Oliveira – prezydent International Elmar Oliveira Violin Competition in Florida, Roxanna Panufnik – kompozytorka; córka Andrzeja Panufnika Daniel Stabrawa – pierwszy koncertmistrz Filharmoników Berlińskich Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Komitet organizacyjny: Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – Zbigniew Fiderewicz – Przewodniczący Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Mariusz Smolij p.o. Dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej – Przemysław Kempiński Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – Jerzy Janczarski Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego – Edyta Macieja-Morzuch Dyrektor Wydziału Kultury – Zbigniew Derkowski Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki – Ewa Banaszczuk-Kisiel Prezes CKK Jordanki – Grzegorz Grabowski

23


HONORARY COMMITTEE

Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda Honorary committee: Professor Piotr Gliński, Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage Piotr Całbecki, Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Michał Zaleski, Mayor of the City of Toruń Professor Krzysztof Penderecki Rolf-Georg Köhler, Lord Mayor of Göttingen Henri Lenferink, Mayor of Leiden Tadeusz Pająk, Honorary Consul of the Republic of Finland in Toruń David Kim, Concertmaster of the Philadelphia Orchestra Elmar Oliveira, President of the International Elmar Oliveira Violin Competition in Florida Roxanna Panufnik, composer, daughter of Andrzej Panufnik Daniel Stabrawa, First Concertmaster of the Berlin Philharmonic Andrzej Tretyn, Rector of the Nicolaus Copernicus University in Toruń Organising Committee: Zbigniew Fiderewicz, First Deputy Mayor of Toruń – Chairman Mariusz Smolij, Artistic Director of the Festival Przemysław Kempiński, Director ad interim of the Toruń Symphony Orchestra Jerzy Janczarski, Head of the Department of Culture and Education at the Marshal’s Office Edyta Macieja-Morzuch, Head of the Department of Public Relations at the Marshal’s Office Zbigniew Derkowski, Head of the Department of Culture at the Mayor’s Office Ewa Banaszczuk-Kisiel, Head of the Department of Public Relations and Tourism at the Mayor’s Office Grzegorz Grabowski, Managing Director of CKK Jordanki

24


5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SKRZYPCOWY IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO — PROGRAM 5TH INTERNATIONAL KAROL LIPIŃSKI VIOLIN FESTIVAL — PROGRAMME


GALA OTWARCIA FESTIWALU – Michał Staśkiewicz in memoriam THE OPENING CONCERT OF THE KAROL LIPIŃSKI VIOLIN FESTIVAL – Michał Staśkiewicz in memoriam

1.10 wtorek, godz. 19:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki

Tuesday, 7:00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki BILETY / TICKETS: 50/40 zł Abonament: Inauguracje

W programie / In the programme: M. Bałenkowski – Hommage à Lipiński K. Lipiński – Symfonia B-dur op. 2 J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Ilya Kaler (USA) – skrzypce / violin Toruńska Orkiestra Symfoniczna Mariusz Smolij – dyrygent / conductor Urszula Guźlecka – prowadzenie / introduction

fot. E. Ingold fot. Ł. Ułanowski

Sponsorem koncertu jest Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu – Tadeusz Pająk The concert is sponsored by Tadeusz Pająk, Honorary Consul of the Republic of Finland in Toruń. 26


The Festival’s opening concert, dedicated to the late Michał Staśkiewicz, will present several musical pieces by three composers: Johannes Brahms, Maciej Bałenkowski and Karol Lipiński.

Koncert inauguracyjny Festiwalu Skrzypiec im. Karola Lipińskiego Michał Staśkiewicz in memoriam przebiegnie pod znakiem twórczości trzech kompozytorów: Johannesa Brahmsa, Macieja Bałenkowskiego i oczywiście Karola Lipińskiego.

Johannes Brahms’ Violin Concerto in D major Op. 77 builds on Ludwig van Beethoven’s Violin Concerto in D major Op. 61. The virtuoso part for the violin gives little room for the soloist to fully display his or her talent, since the symphonic character of the piece makes it necessary to keep perfect pace with the orchestra. The concert resulted from the composer’s cooperation with the Hungarian violinist and friend Joseph Joachim, the dedicatee of the work.

Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa kontynuuje linię rozwojową Koncertu skrzypcowego D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena. Wirtuozowska partia skrzypiec w tym utworze nawet przez chwilę nie służy popisowi solisty, gdyż symfoniczna natura dzieła wymaga od niego doskonałej współpracy z orkiestrą. Koncert stanowił rezultat współpracy kompozytora z węgierskim skrzypkiem światowej sławy i przyjacielem – Józefem Joachimem, któremu utwór został zadedykowany.

Concert Op. 77 is technically challenging, but the difficulty lies not only in the complexities of virtuoso acrobatics, but also in striking the right balance between the solo and orchestra parts, which requires a high volume of lusciously overwhelming sound and a high level of mastery in shaping the dramaturgy of the work by means of dynamic, articulative and colour contrasts.

Koncert op. 77 jest szalenie skomplikowany pod względem technicznym lecz jego trudności nie można sprowadzić jedynie do technicznych akrobacji, którym musi sprostać solista. W tym przypadku koncepcja równowagi partii solowej i orkiestry wymaga dużego wolumenu brzmienia, nośnego, „soczystego” dźwięku lecz przede wszystkim ‒ maestrii w kształtowaniu dramaturgii dzieła, wiedzionej przez kontrasty dynamiczne, artykulacyjne i barwowe.

Hommage à Lipiński for symphony orchestra by Maciej Bałenkowski is a composition commissioned by the Toruń Symphony Orchestra. Its world premiere took place on 13 September 2019. A privileged role in the piece is reserved for strings. In his Hommage à Lipiński, the composer combines musical tradition with modernity and his own individual style, with its characteristically complex metro-rhythmic solutions and all-pervading vitalism. The piece was created within the programme 'Composing commissions' implemented by Institute of Music and Dance.

Hommage à Lipiński na orkiestrę symfoniczną Macieja Bałenkowskiego to kompozycja zamówiona przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Jej prawykonanie odbyło się 13 września 2019 roku. Uprzywilejowaną rolę w kształtowaniu materii dźwiękowej utworu pełnią smyczki. W Hommage à Lipiński kompozytor połączył muzyczną tradycję z nowoczesnością i wzbogacił je swoim indywidualnym stylem, na który składają się wyrafinowane rozwiązania metrorytmiczne oraz wszechobecny witalizm. Utwór powstał w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Karol Lipiński’s Symphony in B flat major Op. 2 No. 3 ‘Sinfonia avec accompagnement de plusieurs instruments’ is the earliest of all symphonies composed by him. Written in 1810, when the composer was residing in Lviv, the four-part work was commissioned for Count Starzeński’s small orchestra, of which Lipiński was a member. It was inspired by Joseph Haydn’s classical symphonies, without which the symphonies by Beethoven, and later by Brahms, Lipiński and other masters of Romantic music would never have come to exist.

Symfonia B-dur op. 2 nr 3 „Sinfonia avec accompagnement de plusieurs instruments” Karola Lipińskiego ‒ pierwsza z jego symfonii ‒ powstała prawdopodobnie w 1810 roku, kiedy kompozytor przebywał we Lwowie. Ten czteroczęściowy utwór został napisany dla niewielkiej orkiestry hrabiego Starzeńskiego, w której pracował kompozytor, a nawiązuje do klasycznej symfoniki Josepha Haydna, bez niej nie byłoby symfonii Beethovena, a później Brahmsa, Lipińskiego i innych mistrzów doby muzycznego romantyzmu.

Ilya Kaler ‒ see page 72

Mariusz Smolij ‒ see page 82

Ilya Kaler ‒ str. 72

Mariusz Smolij ‒ str. 82

27


Michał Staśkiewicz Pomysłodawca Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego Originator of the Festival and Competition

28


Michał Staśkiewicz był Człowiekiem wyjątkowym – animatorem kultury, który rozumiał jej delikatną i ulotną naturę. Kochał muzykę i teatr, sztuka była Mu do życia po prostu potrzebna. Konsekwencją tej miłości jest m.in. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego. O toruńskim flisaku, który natchnął Go do powołania tej imprezy do życia pisał:

„Nie jest przypadkiem, że jednym z symboli mojego Torunia, obok Pomnika Mikołaja Kopernika, Krzywej Wieży, pięknego Ratusza, wspaniałej panoramy nad Wisłą ‒ królową polskich rzek, słodkiego toruńskiego piernika jest fontanna stojąca na Rynku Staromiejskim zwieńczona statuetką flisaka grającego na skrzypcach. Pomnik ten został ufundowany przez mieszczan, a jego autorem był urodzony w naszym mieście artysta Georg Wolf ”. „Skrzypce to najpiękniej brzmiący instrument świata” – niech te słowa, jakże prawdziwe i często cytowane przez Michała Staśkiewicza przyświecają piątej edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego.

Michał Staśkiewicz was an exceptional man, a promoter of culture, who understood its delicate and ephemeral nature. He loved music and theatre and regarded art as his lifeblood, and a result of that love is, among others, the International Karol Lipiński Violin Competition. This is what he wrote about the statue of a rafter that inspired him to organise this cultural event:

‘It is no coincidence that in addition to the Nicolaus Copernicus Monument, the Leaning Tower, the beautiful Town Hall, the magnificent panorama of the Vistula River and the sweet gingerbread, my beloved city of Toruń boasts the fountain located on the Old Town Square with the statue of a rafter playing the violin, a monument that has become truly symbolic. It was funded by the townsfolk and made by Georg Wolf, an artist born in our city.’ ‘The sound of the violin makes of it the world’s most beautiful instrument’. May these words of the late Michał Staśkiewicz, which ring so true and were so often quoted by him, be the guiding principle of the Fifth Karol Lipiński International Violin Competition. 29


KLASY MISTRZOWSKIE MASTER CLASSES

2–3.10 środa – czwartek, godz. 11:00 – 17:45 Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych

Wednesday – Thursday, 11:00 am – 5:45 pm Concert hall of the Music School BILETY / TICKETS: 200 zł

prof. Ilya Kaler – prowadzenie / direction W kursie udział weźmie 8 osób (czynne uczestnictwo). Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa biernego w charakterze słuchacza dla zainteresowanych studentów/uczniów. Eight young violinists will actively participate in the classes (admission is free to interested students wishing to sit in the audience)

30


It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

(A. Einstein)

(A. Einstein)

Kolejnym ważnym wydarzeniem 5. Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Skrzypcowego są lekcje mistrzowskie, które w dniach 2-3 października, w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego poprowadzi prof. Ilya Kaler .

Another important event of the Fifth International Violin Competition and Festival is the master classes that will be conducted by Professor Ilya Kaler, one of the most outstanding and sought-after violin teachers in the world, in the Szymanowski School of Music in Toruń.

Ilya Kaler jest jednym z najbardziej rozchwytywanych nauczycieli na świecie. Od jesieni 2018 roku pełni funcję nauczyciela na wydziale skrzypiec Cleveland Institute of Music. Jest też profesorem skrzypiec w DePaul University School of Music (Chicago, IL). Uprzednio Kaler pełnił funkcję pedagoga w Eastman School of Music (Rochester, NY) oraz w Indiana University Jacobs School of Music (Bloomington, IN). W charakterze członka jury zapraszany jest to udziału w najbardziej prestiżowych konkursach muzycznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Czajkowskiego (Moskwa, Rosja), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Sibeliusa (Helsinki, Finlandia), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henriego Marteau (Niemcy), a także Międzynarodowego Konkursu Muzycznego (Harbin, Chiny). W 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego jury 5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego w Toruniu.

Ilya Kaler is one of the most sought-after teachers in the world. He was recently invited to join the violin faculty at the distinguished Cleveland Institute of Music, where he started teaching full-time in the Fall of 2018. He has also held professorships at the Eastman School of Music in Rochester, NY, the Indiana University School of Music in Bloomington, IN, and at the DePaul University School of Music in Chicago, IL. Kaler regularly serves as a jury member at international violin competitions, including the Tchaikovsky International Competition in Moscow, Russia, the Jean Sibelius International Violin Competition, the Henri Marteau International Violin Competition in Germany, the International Music Competition Harbin (IMCH), the Elmar Oliveira International Violin Competition, and the Karol Lipinski International Violin Competition in Torun, Poland.

W kursie będzie czynnie uczestniczyć ośmioro młodych adeptów wiolinistyki. Ale zainteresowani uczniowie i studenci mają również możliwość uczestnictwa w kursie w charakterze obserwatora.

Eight young violinists will actively participate in the course, but interested students are invited to sit in the audience (admission is free)

31


SMYCZKI I JAZZ – koncert kameralny STRINGS AND JAZZ – Chamber music concert

2.10 środa, godz. 19:00 Sala Wielka Dworu Artusa Wednesday, 7:00 pm The Great Hall of the Artus Court

BILETY / TICKETS: 30/25 zł

W programie / In the programme: Medium – D. Lubowicz, Namysłowiak – K. Lenczowski Ad Libitum 2 – K. Lenczowski, Happy – M. Smoczyński Aria – K. Penderecki, Miniatura III – K. Penderecki Melody of prairie – M. Zaborski Ballada o śmierci Janosika – D. Lubowicz First Breath – M. Zaborski, Quasimodo – Z. Seifert Atom String Quartet Mateusz Smoczyński – skrzypce / violin Dawid Lubowicz – skrzypce / violin Michał Zaborski – altówka / viola Krzysztof Lenczowski – wiolonczela / cello

fot. I. Wolak

32


Koncert z okazji 40. rocznicy śmierci Zbigniewa Seiferta

A concert commemorating the 40th anniversary of Zbigniew Seifert’s death

Koncert, odbywający się w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego jest muzycznym hołdem dla Zbigniewa Seiferta. Trzon programowy tego wydarzenia stanowią autorskie kompozycje członków Atom String Quartet. Część z nich pochodzi z dwupłytowego albumu zatytułowanego „AtomSphere”. Kompozycją najsilniej inspirowaną folklorem pozostaje Ballada o śmierci Janosika Dawida Lubowicza, który wykrzesał jazzową ekspresję z melodii ludowej, opartej na góralskiej nucie i charakterystycznym podhalańskim zaśpiewie. Ludowością został też podszyty temat Medium, brzmiący na tle niemal impresjonistycznie potraktowanej partii fortepianu ‒ utworu z płyty Lubowicza, zatytułowanej Inside. Ad Libitum II Krzysztofa Lenczowskiego to z kolei swoisty międzygatunkowy kolaż z ornamentalną kantyleną skrzypiec i towarzyszeniem tremola w partiach pozostałych smyczków. Architektonicznie klasycyzujący jest First Breath Michała Zaborskiego, oparty na śpiewnym temacie w partii altówki, której towarzyszy kontrapunktujący głos skrzypiec i pizzicato wiolonczeli. Życiodajną energią poraża kompozycja Mateusza Smoczyńskiego – Happy, jej swingujące tematy mienią się brzmieniową różnorodnością. Oprócz wspomnianych kompozycji zabrzmią także: Namysłowiak z płyty „Made in Poland” Krzysztofa Lenczowskiego oraz Melody of the Praire autorstwa Michała Zaborskiego, z albumów „Feeling Earth” i „Supernova”.

The Toruń concert, part of the Fifth International Karol Lipiński Violin Festival and Competition, is a musical tribute to Zbigniew Seifert. The programme of this event includes original compositions by the members of the ensemble. Some of them come from the double album entitled ‘AtomSphere’. The composition that is particularly strongly inspired by folklore is A Ballad on Janosik’s death by Dawid Lubowicz, a native of Zakopane, who has discovered jazz-like expressiveness in the folk melodies of Poland’s mountain regions. The main theme of Medium (a piece from Lubowicz’s album Inside), with its nearly impressionistic parts for the piano, also resounds with folklore ornaments. Ad Libitum II by Krzysztof Lenczowski is an heterogeneous collage composed of violin cantilenas and tremolo accompaniments of other string instruments. Michał Zaborski’s First Breath, with its classicising structure based on a mellow theme for the viola, is accompanied by the counterpoint parts of the violin that are punctuated by the pizzicato of the cello. The piece entitled Happy by Mateusz Smoczyński is permeated by life-giving energy, its swinging themes sparkling with diversity owing to the phenomenal solos of the members of the band. In addition, we will also be listening to the following compositions: Namysłowiak by Krzysztof Lenczowski (from the album Made in Poland) and Melody of the Praire by Michał Zaborski (from the Feeling Earth and Supernova albums).

W powszechnej świadomości wielbicieli jazzu Zbigniew Seifert funkcjonuje głównie jako skrzypek–wirtuoz. Niewiele uwagi poświęca się jego kompozycjom, które w równym stopniu co mistrzowska gra na instrumencie, stanowią o charakterystycznym stylu tego geniusza. Dlatego dzisiaj zabrzmi Quassimodo autorstwa Seiferta.

Lecz nie zabraknie również „tworzywa klasycznego” pod postacią muzyki Krzysztofa Pendereckiego, przefiltrowanej przez wyobraźnię Atom String Quartet. Aria pochodzi z Trzech utworów w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową z 1963 roku. Utwór „płynie z wolna (lento), z lekka modulując (…). Melodii towarzyszy „dyskretny cień innej”. Obie ewokują nastrój elegijny, niekiedy tragiczny, ale podobnie jak u Bacha – ostatni akord niesie nadzieję. Z kolei Miniatury inicjują w twórczości Pendereckiego okres poszukiwań nowej brzmieniowości. Utwory pomyślane zostały jako odpowiednik trzech wierszy zaczerpniętych z poematu Jerzego Harasymowicza – Genealogia instrumentów: Okaryna, Basetla, Skrzypce. Kompozycje Pendereckiego nie ilustrują jednak bezpośrednio wierszy, stanowią raczej abstrakcyjne i aluzyjne nawiązanie do poetyckich inspiracji. Dzisiaj zabrzmi Miniatura III, w której do głosu dochodzi żywy dialog instrumentów.

Seifert is commonly viewed by jazz lovers as a virtuoso violinist. Little attention is paid to his compositions, which are as characteristic to his music as was his mastery of the instrument. This is only one of the reasons why Seifert’s Quasimodo will be played during this special concert

The ‘classical material’ will include several pieces by Krzysztof Penderecki, filtered through the imagination of the Quartet’s musicians. Aria, one of Three pieces in old style composed for string orchestra in 1963, ‘flows slowly (lento) with mild modulations … the melody is gently accompanied by a discreet shadow of another.’ Both melodies evoke an elegiac mood, sometimes tragic, but, as is often the case with Bach’s music, the final chord gives a beacon of hope. The composition was part of the soundtrack to the widely renowned film directed by Jerzy Has, The Manuscript Found in Saragossa. Miniature, in its turn, marks the beginning of Krzysztof Penderecki’s explorations of new tonalities. The works were conceived as a musical equivalent of three poems by Jerzy Harasymowicz from the collection Genealogy of Instruments: Ocarina, Basolia, Violin. Penderecki’s compositions, however, do not illustrate them in a straightforward manner, but offer abstract and allusive references to poetic inspirations. Today, we will hear Miniature III with its lively dialogue of musical instruments. 33


VIOLINI A DUE – koncert kameralny VIOLINI A DUE – Chamber music concert

3.10 czwartek, godz. 19:00 Sala Wielka Dworu Artusa Thursday, 7:00 pm The Great Hall of the Artus Court

BILETY / TICKETS: 30/25 zł

W programie / In the programme: A. Vivaldi – Sonata na dwoje skrzypiec F-dur RV70 A. Tansman – Sonata na dwoje skrzypiec B. Bartók – 9 Duetów z cyklu 44 Duety na dwoje skrzypiec Sz.98 H. Wieniawski – 3 Kaprysy na dwoje skrzypiec op.18 Krzysztof Jakowicz – skrzypce / violin Jakub Jakowicz – skrzypce / violin Gabriela Ułanowska – prowadzenie / introduction

fot. M. Mulawa

34


Krzysztof Jakowicz i Jakub Jakowicz zabiorą Państwa w muzyczną podróż w czasie. Barok w ich recitalu reprezentować będzie rudy ksiądz – Antonio Vivaldi (1678-1742) i jego Sonata F-dur, RV 70 na dwoje skrzypiec o następującym układzie części: Allegro – Andante – Allegro Vivaldi skomponował 20 sonat na dwoje skrzypiec i basso continuo. Sonaty te naśladują formę koncertu i składają się z 3, a nie 4 czy 5 części, tworzących sonatę da chiesa (kościelną). Sonata przypomina podwójne koncerty Vivaldiego nie tylko dzięki architektonice lecz także przez wirtuozowskie potraktowanie partii obojga skrzypiec.

Krzysztof Jakowicz and Jakub Jakowicz will take us on a musical journey into the past. As for the Baroque, the recital will include a piece by Antonio Vivaldi (1678–1742): Sonata in F major, RV 70 for two violins comprising the following movements: Allegro – Andante – Allegro. Vivaldi, known also as ‘the Red Priest’, composed more than twenty sonatas for two violins and basso continuo, which imitate the concert form and consist of only three parts that make up sonate da chiesa (church sonatas). The sonata resembles Vivaldi’s double concertos owing not only to its structure, but also to the virtuoso parts for both violins.

Z repertuaru dwudziestowiecznego zabrzmi 9 Duetów z cyklu 44 Duetów na dwoje skrzypiec, Sz. 98 Béli Bartóka (1881-1945) oraz Sonata na dwoje skrzypiec Aleksandra Tansmana (1897-1986). W 1931 roku przyszły autor „szkoły na skrzypce” (podręcznika gry na tym instrumencie) – prof. Erich Doflein zwrócił się do Bartóka z prośbą o napisanie kilku łatwych duetów w opracowaniu na dwoje skrzypiec. Powstały 44 miniatury oparte na ludowych melodiach węgierskich, słowackich, rumuńskich, ukraińskich, serbskiej i arabskiej. Ułożone w cykl według stopnia trudności prezentują najrozmaitsze środki techniki gry. Pierwszy głos w tych duetach oparty jest zazwyczaj na muzyce ludowej, drugi – schromatyzowany, dysonujący wprowadza napięcia tonalne.

Twentieth-century music will be represented by Nine Duos from the Forty-four Duos for Two Violins by Béla Bartók (1881–1945) and the Sonata for Two Violins by Alexandre Tansman (1897–1986). In 1931, Professor Erich Doflein, the future author of the ‘School of Violin’ (a textbook for playing the instrument), asked Bartók to write several simple compositions for two violins. The result was forty-four miniatures based on Hungarian, Slovak, Romanian, Ukrainian, Serbian and Arabic folk melodies. Arranged according to the degree of difficulty, they give ample room for various techniques of playing. The first voice in these duets is usually based on folk music, while the other, chromatic and dissonant, introduces tensions in tonality.

From the nineteenth century, we will hear Three Caprices for two violins Op. 18 (No. 1 in G minor, No. 7 in C minor and No. 4 in A minor) by Henryk Wieniawski (1835–1880). On account of their role in musical education, it is exceedingly rare that they are accorded their well-deserved place and played during concerts. The caprices chosen by Krzysztof and Jakub Jakowicz are among Wieniawski’s most popular works. In terms of technical complications and virtuosity, they are not inferior to the caprices for solo violin from Op. 10. The virtuoso and accompaniment parts pass several times from one violin to another in each of the caprices. Wieniawski wrote the works included in Op. 18 in 1862 as a professor of violin and chamber music at the newly established St. Petersburg Conservatory.

Z dorobku XIX wieku wybrano 3 Kaprysy na dwoje skrzypiec op. 18: nr 1 g-moll, nr 7 c-moll i nr 4 a-moll Henryka Wieniawskiego (1835-1880). Z uwagi na to, że pełnią one funkcje dydaktyczne, nie zawsze znajdują swoje, skądinąd zasłużone, miejsce w programach koncertowych. Kaprysy wybrane przez Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów należą do najpopularniejszych utworów Wieniawskiego. Pod względem komplikacji technicznych i wirtuozerii nie ustępują one kaprysom na skrzypce solo z opusu 10. Partie popisowa i akompaniująca przechodzą kilkakrotnie w każdym z kaprysów z jednych skrzypiec do drugich. Opus 18 Wieniawski tworzył w 1862 roku, pełniąc funkcję profesora skrzypiec i kameralistyki w nowo powstałym petersburskim Konserwatorium.

Tansman composed his Sonata for Two Violins in Paris in December 1950. The piece was lost in the depths of the composer’s desk for a long time. The manuscript was not found until after his death when his notes were put in order. The score was published in 1990 by Max Eschig. The Sonata, which lasts about 12 minutes, consists of the energetic, spontaneous Allegro con moto, the graceful Lento cantabile, the exhilarating Scherzo: Vivo, the dignified Aria: Largo and the energetic, lively finale.

Tansman skomponował swoją Sonatę na dwoje skrzypiec w Paryżu w grudniu 1950 roku. Utwór na długo zaginął w czeluściach biurka kompozytora. Na rękopis natrafiono dopiero, porządkując dokumenty po jego śmierci. Partyturę wydał w 1990 roku Max Eschig. Trwająca około 12 minut Sonata składa się z energicznego, żywiołowego Allegro con moto, wdzięcznego Lento cantabile, zabawnego Scherza: Vivo, dostojnej, patetycznej Arii: Largo oraz energetycznego, żywiołowego Finału.

Jakub Jakowicz ‒ see page 80

Jakub Jakowicz ‒ str. 80 35


INAUGURACJA 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO – koncert kameralny THE OPENING CONCERT OF THE FIFTH INTERNATIONAL KAROL LIPIŃSKI VIOLIN COMPETITION – Chamber music concert

4.10 piątek, godz. 20:00 Sala Kameralna CKK Jordanki

W programie / In the programme: K. Lipiński – Trio A-dur op. 12, cz. III Rondo K. Lipiński – Rondo koncertowe C-dur op. 18 K. Lipiński – Wariacje na tematy z opery „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego op. 10

BILETY / TICKETS: 40/30 zł

Losowanie kolejności wystąpień uczestników Konkursu Skrzypcowego. The drawing of lots to establish the order of performances in the Violin Competition

Friday, 8:00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki Abonament: Inauguracje

Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce / violin Andrzej Gębski – skrzypce / violin Andrzej Wróbel – wiolonczela / cello Piotr Matwiejczuk – prowadzenie / introduction

fot. M. Grynberg

36


Karol Lipiński (1790-1861), podobnie jak Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt i inni kompozytorzy XIX wieku, fascynował się muzyką operową. To uwielbienie stanowiło nie tylko rezultat swoistej mody, lecz także efekt podejmowanych funkcji, które Lipiński piastował w życiu zawodowym. Już we wczesnej młodości był koncertmistrzem i kapelmistrzem Opery we Lwowie. Działalność w tej instytucji ukształtowała jego osobowość artystyczną, naznaczając ją piętnem operowego bel canto. Przez dwadzieścia dwa lata pełnił również funkcję pierwszego koncertmistrza jednej z najlepszych orkiestr ówczesnej Europy – Königliche musikalische Kapelle, na dworze króla saskiego Friedricha Augusta II w Dreźnie, zaliczanej w poczet najstarszych niemieckich orkiestr operowych. To właśnie w Dreźnie Lipiński poznał Richarda Wagnera. Te „operowe doświadczenia” wpłynęły później na naznaczony śpiewnością styl wykonawczy Lipińskiego, odezwą się także w tematach i motywach muzycznych, będących niewyczerpanym źródłem twórczej inspiracji. I tak operowy rossiniowski szlagier rozbrzmiewa w Wariacjach op. 11 na temat opery „Kopciuszek” Karola Lipińskiego.

Karol Lipiński (1790–1861), just as Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt and other composers of the nineteenth century, was fascinated by opera music. This adoration was not only in keeping with the fashions of the day, but also resulted from the functions that Lipiński held in his professional life. Despite his very young age, he was appointed concertmaster at the Lviv Opera, which proved to be a greatly formative period of his artistic personality, as can be seen in the bel canto overtones noticeable in his later works. For twenty-two years he was also the first concertmaster of one of Europe’s best orchestras of the time, the Königliche musikalische Kapelle at the court of King Friedrich August II of Saxony in Dresden, which is also one of the oldest German opera orchestras. It was in Dresden that Lipiński met Richard Wagner. These experiences with opera enthused Lipiński’s performances with a melodious air, and are also discernible in his musical themes that have a proven record of being an inexhaustible source of inspiration. Among the opera hits that resound in Karol Lipiński’s music is the Variations Op. 11 on the theme of Gioacchino Rossini’s opera ‘Cinderella’.

Inne – wirtuozowskie kompozycje Lipińskiego, których wysłuchamy podczas dzisiejszego koncertu to: Rondo koncertowe op. 18 oraz Rondo z Tria A-dur op. 12 na dwoje skrzypiec i wiolonczelę. Ten ostatni utwór został zadedykowany księciu Nikołajowi Golicynowi – zdolnemu wiolonczeliście. Przez wzgląd na adresata dedykacji oraz osobę kompozytora, wykonującego partię pierwszych skrzypiec, kompozycję cechuje śmiała wirtuozeria typowa dla stylu brillant, która zdominowała zarówno partię wiolonczeli jak i pierwszych skrzypiec.

The programme also includes Trio in A major Op. 12 for two violins and cello dedicated to Prince Nikolai Golitsyn, who was a talented cellist. Taking into account the dedicatee’s and his own musical skills, Lipiński composed this piece with the audacious virtuosity characteristic of the brillant style, which is a dominant feature in both the cello and the first violin parts. —

Konstanty Andrzej Kulka ‒ see page 74

Konstanty Andrzej Kulka ‒ str. 74

37


I ETAP KONKURSU STAGE 1 OF THE COMPETITION skrzypce solo solo violin

5―7.10.

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY im. Karola Lipińskiego

5th INTERNATIONAL Karol Lipiński FESTIVAL AND VIOLIN COMPETITION


poniedziałek godz. 9:00-12:00

W programie / In the programme: J.S. Bach – Sonata lub Partita na skrzypce solo, E. Ysaÿe – Sonata Nr 3 lub 6, op. 27 Jeden z kaprysów na skrzypce solo N. Paganiniego lub H. Wieniawskiego: N. Paganini, op. 1 Nr 4, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 24, H. Wieniawski – L’Ecole moderne, op. 10 (dowolny kaprys)

Saturday – Sunday 9:00 am - 6:00 pm

Uczestnicy / Participants

sobota – niedziela godz. 9:00-18:00

Sala Koncertowa CKK Jordanki

Monday 9:00 am - 12:00 pm

The Concert Hall of CKK Jordanki WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Olga Artyugina (Rosja/ Russia) Dongsoo Cha (USA) Shan-Hsin Chang (Vladimir Chang) (Tajwan/ Taiwan) Ang Chen (Chiny/ China) Sofia Ermasova (Rosja/ Russia) Feliks Harutyunyan (Armenia) Lorenz Karls (Szwecja/ Sweden) Mao Konishi (Japonia/ Japan) Maya Levy (Belgia/ Belgium) Bastian Gabriel Loewe Yañez (Chile/ Niemcy/ Germany) Robert Łaguniak (Polska/ Poland) Elias David Moncado (Niemcy/ Germany) Noori Nah (Korea Południowa/ South Korea) Inhee Park (Korea Południowa/ South Korea) Taejun Park (Korea Południowa/ South Korea) Yeri Roh (Korea Południowa/ South Korea) Mio Sasaki (Japonia/ Japan) Reika Sato (Japonia/ Japan) Daria Tarasova (Ukraina/ Ukraine) Eimi Wakui (Japonia/ Japan) Rino Yoshimoto (Japonia/ Japan) Yumiko Yumiba (Japonia/ Japan)

Piotr Matwiejczuk – prowadzenie / introduction JURY KONKURSU: prof. Ilya Kaler – Przewodniczący / Chairman prof. Konstanty Andrzej Kulka prof. Boris Kuschnir prof. Itzhak Rashkovsky dr Jakub Jakowicz dr Mariusz Smolij

39


PURPUROWE SKRZYPCE – recital THE ‘RED VIOLIN’ RECITAL

5.10 sobota, godz. 18:00 Sala Kameralna CKK Jordanki

Saturday, 6:00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki BILETY / TICKETS: 30/25 zł

W programie / In the programme: L. van Beethoven – V Sonata F-dur op. 24 „Wiosenna” J. Corigliano – The Red Violin Chaconne C. Saint-Saëns – I Sonata d-moll op. 75 G. Dinicu (arr. J. Heifetz) – Hora Staccato J. Williams – Temat z filmu Lista Schindlera P. Sarasate – Zigeunerweisen Elizabeth Pitcairn – skrzypce / violin (Czerwony Mendelssohn Stradivarius z 1720 roku) (1720 Red Mendelssohn Stradivarius) Louise Thomas – fortepian / piano Małgorzata Lisecka – prowadzenie / introduction

Sponsorem koncertu jest firma Mat-Bud The concert has been sponsored by Mat-Bud

fot. J. Strotz

40


Skrzypce niejedno mają oblicze, zwłaszcza te skrzypce…

The violin has many faces, especially this one...

Na „purpurowych skrzypcach” rozbrzmiewać będzie repertuar klasyczny, romantyczny i dwudziestowieczny, także filmowy.

The programme of the ‘Red Violin’ Recital includes classical, romantic and twentieth-century musical pieces, as well as two compositions made specially for cinema.

V Sonata F-dur op. 24 „Wiosenna” Ludwiga van Beethovena (1770-1827) powstała na przełomie 18001801 roku i została zadedykowana hrabiemu Moritzowi von Fries, przyjacielowi i patronowi kompozytora. Utwór łączy kategorię liryzmu z elementami stylu Sturm und Drang (burzy i naporu), scalając długooddechowe frazy z narracją obfitującą w energetyczne wzburzenie i chromatykę. To pierwsza sonata Beethovena o budowie czteroczęściowej, z dodanym scherzem. Zyskała przydomek „Wiosenna”, gdyż skojarzyła się słuchaczom z porą roku, w której wszystko budzi się do życia. Nic dziwnego, wszak kompozycja urzeka śpiewnością i pastoralnym charakterem. Zdecydowanie beethovenowski charakter posiada I Sonata d-moll op. 74 Camille’a Saint-Saënsa (1835-1921), zadedykowana wybitnemu wirtuozowi skrzypiec ‒ Martinowi Marsickowi. Kompozycję otwiera mocne, naznaczone synkopowanym rytmem i heroiczne w wyrazie allegro, zaraz po nim attacca rozbrzmiewa adagio, utkane z pięknego dialogu skrzypiec i fortepianu. Trzecie Allegro moderato pełni rolę intermezza prowadzącego do energetycznego finału – Allegro molto, naznaczonego prawdziwie wirtuozowskim rozmachem.

Hora staccato to kompozycja z 1906 roku autorstwa rumuńskiego kompozytora Grigorașa Dinicu (18891949), szczególnie popularna w opracowaniu Jaschy Heifetza z 1932 roku. Ten wirtuozowski majstersztyk wywodzi się z ludowego tańca kołowego, rozpowszechnionego zwłaszcza w Rumunii, Mołdawii i Izraelu. W 1878 roku Pablo de Sarasate (1844-1908) stworzył swoją słynną Zigeunerweisen op. 20. Tworzywem utworu są tematy zaczerpnięte z muzyki węgierskich Cyganów. Wzorcem dla ukształtowania formy tego niewątpliwego szlagieru były Rapsodie węgierskie Franza Liszta, z którym Sarasate spotkał się w Budapeszcie w latach 70-tych.

Muzyka z pewnością przekracza znaczenie słów. One nie są w stanie oddać okrucieństw wojny. Poza słowami i ponad obrazem dokonuje tego John Williams – twórca muzyki do Listy Schindlera.

Z kolei muzyka Johna Corigliano (ur. 1938) wiedzie narrację w obrazie filmowym „Purpurowe skrzypce” Françoisa Girarda. Inspiracją dla filmowej fabuły był słynny Czerwony Mendelssohn – skrzypce Stradivariusa z 1720 roku – obecnie własność Elizabeth Pitcairn. Ten instrument będzie głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru.

The Fifth Sonata in F major Op. 24 ‘Spring’ by Ludwig van Beethoven (1770–1827) was written at the turn of 1801 and dedicated to Moritz von Fries, the composer’s friend and patron. The work marries lyrical tones with elements characteristic of the Sturm und Drang style (‘storm and stress’), combining long musical phrases with energetic narrative strands marked by chromatic ornamentation. This is Beethoven’s first four-movement sonata with an added scherzo. It was nicknamed ‘Spring’ for the associations it evokes with the season of the year when everything comes to life. This is little wonder, especially as the piece has an endearingly melodious and pastoral character. The first movement is an allegro, followed by an adagio, a short and playful scherzo (with a spirited ‘dispute’ involving all instruments that is punctuated by a short theme, the rhythm stumbling amusingly over a quaver. The final rondo returns to the dancing rhythm that pervades the sonata as a whole. Sonata No. 1 in D minor Op. 74 by Camille SaintSaëns (1835–1921), dedicated to the outstanding violin virtuoso Martin Marsick, is decidedly Beethovenian in character. It opens with a vigorous allegro, marked by a syncopated, heroically expressed rhythm, that is immediately followed by an adagio, revolving around a breath-taking dialogue between the violin and the piano. The third part, Allegro moderato, is an interlude leading to Allegro molto, the energetic virtuoso finale. Hora staccato is a 1906 composition by the Romanian composer Grigoraș Dinicu (1889–1949), which has become particularly popular owing to the 1932 arrangement by Jascha Heifetz. This virtuoso masterpiece derives from a folk circle dance that is especially well known in Romania, Moldova and Israel.

In 1878, Pablo de Sarasate (1844–1908) created his famous Zigeunerweisen Op. 20. The work draws inspiration from the music of the Roma people of Hungary. The form of this undeniably popular work developed from the Hungarian Rhapsodies by Franz Liszt, whom Sarasate met in Budapest in the 1970s.

Music certainly exceeds the meaning of words, which are uncapable of mediating the experience of wartime atrocities. John Williams, who composed the soundtrack to Schindler’s List, is an artist who can do so by transcending words and images alike.

The music of John Corigliano (b. 1938) accompanies the narrative of the film ‘The Red Violin’ by François Girard. The film’s plot was inspired by the famous ‘Red Mendelssohn’, a Stradivarius violin from 1720, now owned by Elizabeth Pitcairn. This instrument is going 41 to be the protagonist of tonight’s event.


OD BEETHOVENA DO CHOPINA – koncert kameralny FROM BEETHOVEN TO CHOPIN – Chamber music concert

6.10 niedziela, godz. 17:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego Sunday, 5:00 pm Burghers’ Hall of the Old Town Hall

BILETY / TICKETS: 30/25 zł

W programie / In the programme: L. van Beethoven – IV Trio fortepianowe B-dur op. 11 F. Chopin – Trio fortepianowe g-moll op. 8 F. Mendelssohn – I Trio fortepianowe d-moll Albrecht Menzel (Niemcy) – skrzypce (laureat I nagrody IV MKS - Toruń 2016) (winner of the first prize in the fourth edition of the competition in 2016) Ella van Poucke (Holandia) – wiolonczela Magda Amara (Austria) – fortepian Aneta Derkowska – prowadzenie / introduction

Fot. F. Hornemann

Fot. A. Grilc

Fot. S. Wijzenbeek

42


The Piano Trio in B flat major Op. 11 No. 4 by Ludwig van Beethoven (1770–1827) was composed in 1797 and originally intended for the piano, clarinet and cello. It is no coincidence that Beethoven used this particular key, especially convenient to clarinettists, although admittedly the clarinet part is also performed by violinists. The piece is also known as the Gassenhauer Trio, since in the third movement Beethoven developed a theme from Joseph Weigl’s drama giocoso entitled L’amor marinaro ossia Il corsaro, an opera that at the time was performed to great acclaim in Vienna. The Trio in B flat major was first presented on 15 October 1797 and dedicated to Countess Maria Wilhelmina von Thun, mother-in-law of Karl Lichnowsky, Beethoven’s long-time patron.

Skomponowane w 1797 r. Trio fortepianowe B-dur op. 11 nr 4 Ludwiga van Beethovena (1770-1827) pierwotnie przeznaczone było na fortepian, klarnet i wiolonczelę. Nieprzypadkowo Beethoven posłużył się tonacją B-dur, myśląc o wygodzie klarnecisty, choć partię tę wykonują alternatywnie również skrzypkowie. Kompozycja znana jest również pod nazwą Gassenhauer Trio, gdyż w części trzeciej Beethoven tematem wariacji uczynił melodię z dramma giocoso pt.: L’amor marinaro ossia Il corsaro Josepha Weigla, opery która była ówcześnie w Wiedniu bardzo popularna. Trio B-dur zostało wykonane po raz pierwszy 15 października 1797 roku i zadedykowane hrabinie Marii Wilhelminie von Thun, teściowej księcia Karla Lichnowsky’ego, wieloletniego mecenasa Beethovena.

The Piano Trio in G minor Op. 8 by Fryderyk Chopin (1810–1849) was composed in 1829. The first movement, Allegro con fuoco, is enthused with a truly Beethovenian spirit. Its monumental opening is followed by a subtle, lyrical part of the violin and cello that develop the first theme. The instrumentation is subject to frequent changes of key, especially in the piano part. The third movement, Adagio sostenuto, is preceded with a scherzo, in keeping with the model established by Beethoven. The Adagio is untypical of Chopin, as it also carries Beethovenian overtones. In the finale, a classic rondo appears, marked by the dancing rhythm of the Krakowiak in the refrain. As Robert Schumann wrote: ‘Is it [i.e. this trio] not distinguished by its unconceivable nobility? It is so dreamlike; no poet has ever sung like that.’ Marceli Antoni Szulc noted that it was ‘beautiful beyond comparison.’

Trio fortepianowe g-moll op. 8 Fryderyka Chopina (1810-1849) powstało w 1829 roku. Część pierwszą Allegro con fuoco przenika prawdziwie beethovenowski „duch”. Na patetyczny „gest otwarcia” odpowiada subtelna, liryczna partia skrzypiec i wiolonczeli, stanowiąca kontynuację pierwszego tematu. Przetworzenie obfituje w częste zmiany tonacji, wyeksponowane w partii fortepianu. Część trzecią Adagio sostenuto, wzorem Beethovena, poprzedza scherzo. Adagio nie jest typowo chopinowskie, także i ono posiada beethovenowską proweniencję. W finale pojawia się klasyczne rondo, naznaczone rytmem krakowiaka w refrenie. Robert Schumann pisał: „Czyż nie jest ono (Trio fortepianowe g-moll) tak szlachetne – jak to tylko można sobie wyobrazić? Tak marzycielskie – jak żaden jeszcze poeta nie śpiewał...”. Marceli Antoni Szulc z kolei skonstatował: „Utwór ze wszech miar znamienity”.

As for the Piano Trio in D minor Op. 49 by Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847), Robert Schumann wrote the following in 1840: ‘It is a masterly trio of our time, just like Beethoven’s trios in B flat major and in D major or Franz Schubert’s in E flat major. The composition is amazingly beautiful, it will bring delight to many generations to come. Here is the Mozart of the nineteenth century.’ The conductor Ferdinand Hiller, who came to Leipzig in 1839, also complimented Mendelssohn’s work: ‘The fire and the spirit, the tempo and the undeniably masterful character of the whole piece have greatly impressed me.’ The premiere of the Trio in D minor took place on 1 February 1840 in Leipzig’s Gewandhaus. Feliks Mendelssohn sat at the piano, while the violin and cello parts were performed by two virtuosos of the Leipzig orchestra, Ferdinand David and Franz Carl Wittmann.

W recenzji z 1840 roku Robert Schumann takimi słowami zrecenzował Trio fortepianowe d-moll op. 49 Felixa Mandelssohna-Bartholdy’ego (1809-1849): „Jest to mistrzowskie trio naszej epoki, podobnie jak swego czasu tria B-dur i D-dur Beethovena, czy Es-dur Franciszka Schuberta. Kompozycja po prostu piękna, która radować będzie jeszcze nasze wnuki i prawnuki. […] Jest on [Mendelssohn] Mozartem XIX wieku […]. Z kolei dyrygent Ferdynand Hiller, który przyjechał do Lipska w 1839 wypowiedział utworze Mendelssohna te słowa: „Ogień i duch, tempo i – krótko mówiąc – mistrzowski charakter całego utworu zrobiły na mnie ogromne wrażenie”. Premiera Tria d-moll odbyła się 1 lutego 1840 w Lipskim Gewandhausie. Przy fortepianie zasiadł Feliks Mendelssohn, a partie skrzypiec i wiolonczeli wykonali wirtuozi lipskiej orkiestry: Ferdynand David i Franz Carl Wittmann.

43


ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ KAROLA LIPIŃSKIEGO – wykład z recitalem LIFE AND WORK OF KAROL LIPIŃSKI – lecture and recital

8.10 wtorek, godz. 18:00 Sala Kameralna CKK Jordanki

Tuesday, 6:00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE*

W programie / In the programme: K. Lipiński – Polonez A dur nr 1 op. 9 N. Paganini – Kaprys nr 11 op. 1 K. Lipiński – Kaprys nr 3 op. 29 Czas trwania: 45-50 min

Voytek Proniewicz – skrzypce / violin Piotr Kopczyński – fortepian / piano Barbara Mielcarek-Krzyżanowska – prowadzenie / introduction

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

fot. D. Porter

44


Karol Lipiński (1790–1861), probably the most famous Polish musician (violinist and composer) of the pre-Chopin era, often put on a par with Paganini. Appreciated by Hector Berlioz, Clara and Robert Schumanns, Franz Liszt and Richard Wagner, he published his pieces in the most important publishing houses and remains ‘conspicuously absent’ from Poland’s musical culture. The lecture accompanying the recital will present the life of Karol Lipiński and his significance for European culture.

Karol Lipiński (1790-1861), porównywany z Paganinim bodaj najsławniejszy polski muzyk (skrzypek i kompozytor) doby przedchopinowskiej. Ceniony przez Hektora Berlioza, Klarę i Roberta Schumannów, Franciszka Liszta oraz Ryszarda Wagnera, publikujący w najważniejszych oficynach wydawniczych, obecnie pozostaje niemal „doskonale nieobecny” w polskiej kulturze muzycznej. Towarzyszący prezentacji koncertowej wykład przybliży postać Karola Lipińskiego i jego znaczenie dla kultury europejskiej.

The lecture will be given by Barbara MielcarekKrzyżanowska, music theorist, musicologist, doctor of history. Since 2001 she has been working for the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, where she actively participates in a number of research projects. Her main area of interest is the musical culture of the 20th and 21st centuries, in particular the work of Zygmunt Mycielski. She regularly participates in conferences in Poland and abroad.

Wykład wygłosi Barbara Mielcarek-Krzyżanowska ‒ teoretyk muzyki, muzykolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2001 r. związana z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie czynnie uczestniczy w różnorodnych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół kultury muzycznej XX i XXI wieku, w szczególności twórczości Zygmunta Mycielskiego. Regularnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

In the years 2001–2015 she cooperated with the Youth Centre in Bydgoszcz as a lecturer and juror at numerous events; since 2011 she has been a juror of the musical knowledge competitions organised by the Toruń Symphony Orchestra. In 2017, she co-created an e-learning project under the European Knowledge-Education-Development Funds programme.

W latach 2001–2015 współpracowała z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy jako wykładowca i juror szeregu imprez (Paideia, Eureka, Wszechnica); od 2011 r. jest jurorem Konkursów Wiedzy Muzycznej organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. W 2017 współtworzyła projekt e-learningowy w ramach programu Fundusze Europejskie Wiedza-Edukacja-Rozwój.

The repertoire of the recital will include Lipiński’s Polonaise in A major No. 1 Op. 9 and Caprice No. 3 Op. 29 as well as Paganini’s Caprice No. 11 Op. 1 in the interpretation of Voytek Proniewicz and Piotr Kopczyński.

W repertuarze recitalu znajdą się: Polonez A dur nr 1 op. 9 i Kaprys nr 3 op. 29 Karola Lipińskiego oraz Kaprys nr 11 op. 1 Niccolo Paganiniego w interpretacjach Voytka Proniewicza oraz Piotra Kopczyńskiego.

The violinist Voytek Proniewicz graduated from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw in 2005 in the class of Professors Mirosław Ławrynowicz and Andrzej Gębski. He has won many scholarships and awards, including the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage (2001) and the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage ‘Young Poland’ (2009), the Award of the President of the City of Gliwice for Culture and Art (2013) and the scholarship of the Marshal of the Silesian Voivodeship in for culture (2018).

Skrzypek Voytek Proniewicz w 2005 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza i prof. Andrzeja Gębskiego. Zdobył wiele stypendiów i nagród, wśród których znalazły się: stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2009), Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie Kultury i Sztuki (2013) oraz stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2018).

The pianist Piotr Kopczyński has been a lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw since 2012. He graduated from the same university in 2008 in the piano class of Professor Piotr Paleczny and in chamber music under the direction of Professor Maja Nosowska. He perfected his skills during master classes in Poland and abroad, with such eminent musicians as Arie Vardi, Viera Gornostajewa, Alexei Orlowiecki, John O’Connor, Kevin Kenner and Vitaly Samoshko. The artist was also a scholar of the Polish Children’s Fund, the Minister of Culture and Art, and a two-time winner of the ‘Musical Forum of the Young’ of the Austrian Cultural Forum in Warsaw.

Pianista Piotr Kopczyński od 2012 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Macierzystą uczelnię ukończył w 2008 r., w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego oraz w zakresie kameralistyki pod kierunkiem prof. Mai Nosowskiej. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich w kraju i za granicą, u takich autorytetów w dziedzinie muzyki jak: Arie Vardi, Viera Gornostajewa, Alexiej Orlowiecki, John O’Connor, Kevin Kenner, Vitaly Samoshko. Artysta był również Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Sztuki, a także dwukrotnym laureatem „Muzycznego Forum Młodych” Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

45


II ETAP KONKURSU STAGE 2 OF THE COMPETITION skrzypce i fortepian violin and piano

8―9.10.

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY im. Karola Lipińskiego

5th INTERNATIONAL Karol Lipiński FESTIVAL AND VIOLIN COMPETITION


wtorek – środa godz. 11:00-19:00

Sala Koncertowa CKK Jordanki Tuesday – Wednesday 11:00 am - 7:00 pm

The Concert Hall of CKK Jordanki WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

Każdy uczestnik wykona recital o czasie trwania 40-45 minut. Repertuar wybrany przez kandydata musi zawierać obowiązkowo utwory: Each participant shall play a recital of 40–45 minutes. The repertoire selected by the candidate must include two of the following pieces: W programie / The programme will include: Sonaty na skrzypce i fortepian (A sonata for violin and piano) L. van Beethovena: Nr 1, 3, 6, 7, 8, 10 K. Lipiński – (A composition by Karol Lipiński selected from the following). Jeden z 3 Polonezów op. 9: nr 1 A-dur, nr 2 e-moll, nr 3 D-dur K. Lipiński – Rondo alla Polacca D-dur, op. 17 K. Lipiński – Fantazja i wariacje op. 33 12 uczestników wybranych przez jury 12 participants selected by the jury of the competition Pianiści konkursowi / Piano accompanists: Katarzyna Wieczorek, Bartłomiej Wezner Piotr Matwiejczuk – prowadzenie / introduction

JURY KONKURSU: prof. Ilya Kaler – Przewodniczący / Chairman prof. Konstanty Andrzej Kulka prof. Boris Kuschnir prof. Itzhak Rashkovsky dr Jakub Jakowicz dr Mariusz Smolij

47


WARSZTATY LUTNICZE LUTHIERY WORKSHOPS

9.10 środa, godz. 11:00, 18:00 Sala Konferencyjna CKK Jordanki

Andrzej Nogaj – prowadzenie, artysta lutnik / direction, luthier Norbert Kijanka – prowadzenie, artysta lutnik / direction, luthier

Wednesday, 11:00 am, 6:00 pm Conference Hall in CKK Jordanki WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE*

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

fot. R. Berent

48


„Rola województwa kujawskopomorskiego w rozwoju lutnictwa w Polsce. Lutnictwo w Polsce na tle lutnictwa w Europie”

‘The role of the Kujawsko-Pomorskie region in the development of violin making in Poland. The art of luthiery in Poland against the European background’.

Każdemu kto interesuje się muzyką skrzypcową lutnictwo na ziemiach polskich kojarzy się z określeniem „polska szkoła lutnicza” i postaciami Dankwartów i Marcinów Grobliczów, których życiorysy owiane zostały mgłą historii. Według Encyklopedii Muzycznej PWM działało co najmniej pięć pokoleń lutników posługujących się tym właśnie imieniem i nazwiskiem. Jednak badacze życiorysów ww Grobliczów nie są pewni ile pokoleń objęło swym zasięgiem to nazwisko. Tajemnic w tym temacie jest więcej. W poczet pytań o specyfikę lutnictwa na ziemiach polskich włączyć należy również odważną, choć fantazyjną hipotezę pióra Zdzisława Szulca (z 1953 roku) o polskim pochodzeniu skrzypiec. Już te dwa zjawiska dowodzą, że problematyka wytwórstwa instrumentów smyczkowych na ziemiach polskich w okresie od XV do XIX wieku wymaga zgłębienia. Okazją ku temu staną się warsztaty lutnicze podczas których słuchacze poznają dzieje lutnictwa i historię skrzypiec. Dowiedzą się również jaką rolę w rozwoju lutnictwa w Polsce pełniły poszczególne ośrodki, z włączeniem miast naszego regionu.

Those interested in violin music may have heard of the art of violin making in the Polish lands and of the term ‘Polish school of luthiery’; some of them may also be familiar with such family names as the Dankwarts and Marcin Groblicz, although their actual biographical details are shrouded in mystery. According to Poland’s most authoritative encyclopaedia of music, there were at least five generations of violin makers using this name. However, research into the history of Groblicz family has not helped to establish how many generations were involved in this particular craft. The topic seems to be even more mysterious, as there is the question of the supposed Polish origin of the instrument that results from the bold but fanciful suggestion formulated by Zdzisław Szulc in 1953. These two phenomena alone prove that the issue of the production of string instruments in Poland from the fifteenth to the nineteenth century deserves attention. These luthiery workshops will provide the attendees with an opportunity to delve into the fascinating history of violin-making and of the violin itself. Attention will also be paid to the role of particular Polish centres in the development of violin-making, including the cities of our region.

Andrzej Nogaj ‒ absolwent Lutnictwa Artystycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu z klasy prof. Antoniego Krupy. Pd 1977 r. jest Członkiem Związku Polskich Artystów Lutników, a od 1985 r. prowadzi w Bydgoszczy prywatną pracownię lutniczą. W czasie swojej długoletniej działalności zajmował się konserwacją drogocennych instrumentów wybitnych muzyków, studentów i uczniów z kraju i zagranicy. Buduje instrumenty klasycznie, czerpiąc inspiracje, wzory i modele z dzieł dawnych mistrzów sztuki lutniczej. Naukę lutnictwa rozpoczął w 1973 r. w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu, równolegle ucząc się gry na wiolonczeli.

Andrzej Nogaj, who will be running the workshop, graduated with a degree in Artistic Luthiery from the class of Professor Antoni Krupa at the Academy of Music in Poznań. Since 1977 he has been a member of the Union of Polish Violin Makers, and since 1985 he has run a private violin making studio in Bydgoszcz. During his long career he has been involved in the conservation of valuable instruments of outstanding musicians and students from Poland and abroad. In his work, he nurtures the classical traditions of the craft, drawing inspiration, patterns and models from the masterpieces of the eminent violin makers of bygone centuries. His studies in violin making began in 1973 at the State Music High School in Poznań, where he was also learning to play the cello.

W latach 1985 – 1992 pełnił funkcję lutnika w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W latach 1993-2001 prowadził również działalność lutniczą w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2001 r. zajmuje się konserwacją i naprawą instrumentów w ZSM w Toruniu, a od 2003 r. prowadzi zajęcia z przedmiotu „Budowa i zasady konserwacji instrumentów lutniczych” w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Sprawuje opiekę nad instrumentami uczestników Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego w Toruniu.

From 1985 to 1992 he was a violin maker at the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz. In 1993–2001 he was also involved in the art of violin making at the Academy of Music in Gdańsk. Since 2001 he has been contracted for the maintenance and repair of instruments at the Music School in Toruń, and since 2003 he has taught the subject ‘Construction and conservation of string in-

49


Norbert Kijanka sztuki budowy i konserwacji instrumentów lutniczych uczył się w latach 1983-1987 w klasie lutniczej Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza w Poznaniu, a w r. 1992 ukończył studia w tym zakresie pod kierunkiem prof. W. Kamińskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 r. odbył praktykę lutniczą w pracowni W.&H. Bunnagel w Kolonii. Brał udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego, zdobywając w 1999 r. tytuł finalisty. Z powodzeniem uczestniczył też w Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (VIII miejsce, 1992), otrzymał również w tym konkursie medal jurora A. Capeli oraz nagrodę Związku Lutników Niemieckich (VDG) dla najmłodszego finalisty ‒ Polaka (II nagroda, 2001). Uzyskał również „Złoty Medal” za najwyższe walory dźwiękowe skrzypiec w II Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. V. Metelky w Nachodzie (Czechy, 2004). W 2009 r. był członkiem jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego im. W. Kamińskiego w Poznaniu, a w 2011 r. zasiadał w jury XII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. W 2006 r. został przyjęty w poczet członków Związku Lutników Niemieckich (VDG), gdzie jako jedyny Polak reprezentuje rodzime środowisko lutnicze.

struments’ at the Academy of Music in Bydgoszcz. He takes care over the instruments of the participants in the International Karol Lipiński Violin Competition in Toruń. Norbert Kijanka studied the art of construction and conservation of string instruments in 1983–1987 in the violin making class of the Karłowicz Secondary Music School in Poznań, and graduated from the Academy of Music in Poznań in 1992, where he worked under the supervision of Professor W. Kamiński at the Paderewski Academy of Music. Also in 1992, he completed an apprenticeship in violin making at the W.&H. Bunnagel studio in Cologne. He took part in two editions of the National Violin Makers’ Competition, winning the title of a finalist in 1999. He participated in the Wieniawski International Violin Making Competition in Poznań (8th place, 1992), where he also received a medal from A. Capela, a juror at the competition organized by the Association of German Violin Makers (VDG), together with the prize for the youngest Polish finalist (2nd prize, 2001). He also received the Golden Medal for the highest sound quality of the violin in the Second International Violin Makers Competition in Nachoda (Czech Republic, 2004). In 2009, he was a member of the jury of the 4th National Violin Making Competition in Poznań, and in 2011, he sat on the jury of the 12th International Wieniawski Violin Making Competition in Poznań. In 2006 he became a member of the Association of German Violin Makers (VDG), where he has been the only Pole to represent his native community of violin makers.

fot. R. Berent

fot. R. Berent


DŹWIĘKI NATURY – koncert kameralny THE SOUNDS OF NATURE – Chamber music concert

10.10 czwartek, godz. 19:00 Sala Kameralna CKK Jordanki

Thursday, 7:00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki BILETY / TICKETS: 25/20 zł

W programie / In the programme: J. J. Froberger – Chemin Montagneux J. H. Schmelzer – Sonata Cu Cu F. Couperin – Les Sylvains trad. – Leivosen polska M. Uccellini – Sonata ’La Luciminia Contenta’ K. Jylhä – Metsämarssi F. Couperin – Le Moucheron V. Niittykoski – Luonnon ääniä H. I. F. von Biber - Sonata Representativa O. Hotakainen – Koukkulammin polkka J. C. F. Fischer – Prélude and Courante d’Uranie Finnish traditional – Himlens polska A. P. Mealli – Sonata opus 3 no. 1 La Stella Kreeta-Maria Kentala (Finlandia/Finland) – skrzypce barokowe / baroque violin Matias Häkkinen (Finlandia/Finland) – klawesyn / harpsichord Przemysław Draheim – prowadzenie / introduction

Fot. U. Nikula

52


Kaustinen, rodzinne miasto Kreety-Marii Kentali, jest miejscem o bogatej i długiej tradycji muzyki ludowej. Rozwijający się tam w XVIII wieku handel smołą i bliskość portu przyniosły temu regionowi bogactwo oraz możliwość kontaktu z europejską kulturą, także muzyką. „Serce muzyki” ‒ takim mianem zostało okrzyknięte Kaustinen w 1868 roku przez Gazetę Borgå-Bladet z południa Finlandii.

Kaustinen, the home town of Kreeta-Maria Kentala, boasts a rich and long tradition of folk music. The development of tar trade in the eighteenth century and the nearby harbour brought financial prosperity to the region, opening it to the influence of European culture, including music. Kaustinen was hailed as ‘the heart of music’ in 1868 by the Borgå-Bladet newspaper from southern Finland.

Kreeta-Maria wychowała się w poszanowaniu tradycji muzyki ludowej, pielęgnowanej przez jej rodziców. Od dziecka uczyła się, ze słuchu, wszystkich tradycyjnych melodii wygrywanych przez pelimanni (w języku fińskim ‒ grających muzykę ludową). Jako skrzypaczka, wykonująca repertuar barokowy, uczestniczyła w różnych projektach spajających tradycję muzyki barokowej z muzyką ludową.

Kreeta-Maria has been brought up in an atmosphere of respect for folk music traditions nurtured by her parents. Already in her early childhood she became acquainted with the traditional melodies played by the pelimanni, i.e. Finnish folk musicians. As a violinist, performing a Baroque repertoire, she has participated in various projects combining the Baroque and folk musical traditions.

The roots of folk music in Kaustinen probably go back to the Baroque era, when the ballroom dances known from the courts of aristocracy became popular among the ordinary folk, with the folk repertoire migrating in the opposite direction. It is not surprising, therefore, that in Finnish music court and folk traditions converge to create an interesting musical mix.

Korzenie muzyki ludowej w Kaustinen sięgają prawdopodobnie czasów baroku, kiedy popularne tańce szybko przenosiły się z dworów arystokratycznych na ulice, a migracja repertuaru szła także w odwrotnym kierunku. Nie dziwi więc fakt, że w muzyce fińskiej obie tradycje: dworska i ludowa przenikają się, tworząc arcyciekawy konglomerat brzmieniowy.

Matias Häkkinen is a versatile harpsichordist, at ease with a variety of musical styles. In this programme, he will be marrying folk melodies with baroque harmony and phrasing, and translate the refined style of the French school of harpsichord into a wide spectrum of the sounds of nature enriched with folk overtones.

Matias Häkkinen jest wszechstronnym klawesynistą Jego działalność artystyczna obejmuje wiele stylów muzycznych. W przygotowanym na omawianą okoliczność programie łączy melodie ludowe z barokową harmonią i frazowaniem, a wytworną francuską szkołę klawesynową przekłada na dźwięki natury i styl naznaczony ludowością.

Nature will be the primary motif of the concert, as it is from nature that baroque composers and folk musicians alike drew inspiration. Let us all indulge in this beautiful journey to the Finnish pine forests, traversing from the picturesque mountain slopes right into the sky!

Wspólnym mianownikiem całego koncertu będzie natura, która inspirowała zarówno skrzypków ludowych, jak i kompozytorów barokowych. Wybierzmy się wspólnie w piękną podróż do fińskich lasów sosnowych, z malowniczych zboczy górskich ku niebiosom!

53


III ETAP KONKURSU STAGE 3 OF THE COMPETITION skrzypce i orkiestra violin and orchestra

11―12.10.

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY im. Karola Lipińskiego

5th INTERNATIONAL Karol Lipiński FESTIVAL AND VIOLIN COMPETITION


piątek – sobota godz. 19:00

Sala Koncertowa CKK Jordanki Friday – Saturday 7:00 pm

The Concert Hall of CKK Jordanki BILETY / TICKETS: 15/10 zł Abonament: Finaliści MKS

W programie / In the programme: Wybrane koncerty na skrzypce i orkiestrę: Selected concerts for violin and orchestra: K. Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 „Wojskowy” K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61 H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 B. Bartók – II Koncert skrzypcowy BB 117 6 finalistów wybranych przez jury konkursu 6 finalists selected by the jury of the competition Toruńska Orkiestra Symfoniczna Mariusz Smolij – dyrygent / conductor Piotr Matwiejczuk – prowadzenie / introduction GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI AUDIENCE VOTING JURY KONKURSU: prof. Ilya Kaler – Przewodniczący / Chairman prof. Konstanty Andrzej Kulka prof. Boris Kuschnir prof. Itzhak Rashkovsky dr Jakub Jakowicz dr Mariusz Smolij

55


KONCERT LAUREATÓW

niedziela, godz. 18:00, Sala Koncertowa CKK Jordanki Sunday, 6:00 pm, The Concert Hall of CKK Jordanki BILETY / TICKETS: 40/30 zł Abonament: Finaliści MKS

– Finał Festiwalu

THE PRIZEWINNERS’ CONCERT – The closing ceremony of the Festival

Wręcznie nagród głównych i pozaregulaminowych. W programie: • jeden z koncertów skrzypcowych z III etapu konkursu (I nagroda) • utwory kameralne (I i II nagroda)

P. Riess – Esej na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową (prapremiera, utwór nagrodzony w konkursie kompozytorskim w 2016 r.) Presentation of the main and additional awards

13.10.

In the programme: • one of the violin concertos from Stage 3 of the Competition (1st prize), • chamber music compositions (1st and 2nd prizes) Paweł Riess’ Essay for solo violin and string orchestra (world premiere). Laureat I nagrody – koncert z orkiestrą Laureat II nagrody – recital Laureat III nagrody – recital The winner of the first prize – concert with orchestra The winner of the second prize – recital The winner of the third prize – recital

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SKRZYPCOWY im. Karola Lipińskiego

5th INTERNATIONAL Karol Lipiński FESTIVAL AND VIOLIN COMPETITION

Adam Siebers – skrzypce / violin Toruńska Orkiestra Symfoniczna Mariusz Smolij – dyrygent / conductor Urszula Guźlecka, Piotr Matwiejczuk – prowadzenie / introduction


Adam Siebers rozpoczął naukę gry na skrzypcach w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Toruniu w klasie Jefima Stinermana. W latach 2003– 2016 kształcił się pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego najpierw w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, a następnie w poznańskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił także na wielu kursach muzycznych prowadzonych przez m.in.: Marcina Baranowskiego, Wadima Brodskiego, Idę Haendel, Jadwigę Kaliszewską, Adama Kosteckiego, Tomasza Tomaszewskiego, Monikę Urbaniak-Lisik, członków kwartetu Artemis i kwartetu Quirroga. W 2016 r. ukończył 4. edycję Akademii Sinfonia Varsovia. Jest laureatem czołowych miejsc na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych.

Jako solista, kameralista i członek orkiestr występował w wielu prestiżowych salach koncertowych w Polsce i na świecie. Jest wielokrotnym stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Torunia, Miasta Poznania, Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu, Fundacji „Rumak” oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Od 2017 r. pełni stanowisko II koncertmistrza orkiestry Sinfonia Varsovia, z którą występował w wielu prestiżowych salach Europy i Azji.

Adam Siebers started playing the violin at the age of seven at the General Music School in Toruń in the class of Jefim Stinerman. Between 2003 and 2016 he studied under the direction of Professor Marcin Baranowski, first at the Wieniawski High School of Music in Poznań, and then at the Academy of Music in Poznań, from which he graduated with distinction. He also perfected his skills at a number of master classes conducted by Marcin Baranowski, Vadim Brodsky, Ida Haendel, Jadwiga Kaliszewska, Adam Kostecki, Tomasz Tomaszewski, Monika Urbaniak-Lisik, members of the Artemis Quartet and Quirroga Quartet. In 2016 he graduated from the 4th edition of the Sinfonia Varsovia Academy. As a soloist and a chamber and symphonic musician, he has performed in many prestigious concert halls in Poland and abroad. He has received numerous scholarships, including from the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, the Prime Minister of Poland, the Presidents of the cities of Toruń and Poznań, the Rector of the Academy of Music in Poznań and the Polish Children’s Fund. Since 2017 he has been the Second Concertmaster of the Sinfonia Varsovia Orchestra, with which he has performed in prestigious concert halls in Europe and Asia.

fot. R. Berent

57


The violin concertos that will be played during the finale of the Fifth International Violin Competition may all be qualified as epoch-making compositions. Each of them is different, each in its own way unique, idiomatic both in terms of form and expression.

Koncerty skrzypcowe, które będą rozbrzmiewać podczas finału 5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego są dziełami epokowymi. Każdy z nich jest inny, każdy na swój sposób wyjątkowy, idiomatyczny zarówno pod względem formalnym jak i wyrazowym.

Felix Mendelssohn-Bartholdy’s Violin Concerto in E minor Op. 64 breathes an air of Romanticism, which can be sensed not only owing to such formal experiments as forgoing the orchestral preview of the concerto’s theme (which soon became mandatory for this musical form); its expressiveness is equally important, permeated as it is with Elfenromantik that brings to mind A Midsummer Night’s Dream.

Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego tchnie romantycznością. Wyraża się ona nie tylko poprzez eksperymenty formalne, jak choćby rezygnację z orkiestrowej ekspozycji, która wkrótce stanie się w koncertach normą, lecz także pod względem ekspresyjnym ‒ przenika go Elfenromantik spod znaku Snu nocy letniej.

Henryk Wieniawski’s Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22 is also a result of formal experiments undertaken by the composer, who introduced orchestral interludes between movements I and II and between movement II and the finale. Thus, deriving the theme from the same substance, he devised a homogeneous form reminiscent of Liszt’s symphonic poem.

Również II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego stał się dla jego twórcy obszarem eksperymentów formalnych. Kompozytor wprowadził pomiędzy części I a II oraz II a finał łączniki orkiestrowe, a wywodząc temat z tego samego rdzenia stworzył homogeniczną formę bliską Lisztowskiemu poematowi symfonicznemu. II Koncert D-dur op. 21 „Wojskowy” Karola Lipińskiego, przeniknięty „duchem rewolucyjnym”, pozostaje bliski pod względem wyrazowym i ekspresyjnym V Koncertowi fortepianowemu Es-dur Ludwiga van Beethovena.

Karol Lipiński’s Second Concerto in D major Op. 21 (‘Military’), enthused with a ‘revolutionary spirit’, remains close in its expressiveness to Ludwig van Beethoven’s Fifth Piano Concerto in E flat major.

Z kolei Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego jest zaliczany w poczet romantycznych koncertów liryczno-wirtuozowskich, które zagościły na estradach koncertowych w II połowie XIX wieku. Utwór posiada tradycyjny układ trzyczęściowy z środkową, nostalgiczną Canzonettą. Kompozycja łączy wirtuozerię partii solowej z symfonicznie potraktowanym brzmieniem orkiestry.

Tchaikovsky’s Violin Concerto in D major Op. 35 is a prime example of the Romantic lyrical-virtuoso concerto that became popular in the second half of the nineteenth century. The work follows the traditional three-part structure, with the nostalgic Canzonetta as its second movement. The composition combines the virtuoso character of the solo part with the symphonically arranged orchestral accompaniment.

Szczególny jest także naznaczony folklorem podhalańskim II Koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego. Rozbudowana kadencja Pawła Kochańskiego dzieli tę jednoczęściową kompozycję na dwa segmenty; pierwszy zbliżony formalnie do wariacji, drugi do ronda. Tadeusz Zieliński napisał o nim te słowa: „w muzyce Koncertu panuje ton obiektywny i rzeczowy, klarowność myśli, jasna, słoneczna aura i uśmiech, choć nie brak w niej także delikatnej liryki”.

Karol Szymanowski’s Second Violin Concerto Op. 61, bears the essential hallmarks of Podhale folk music. Paweł Kochański’s extensive cadenza divides this one-movement composition into two segments; the first one is formally similar to a variation, the second to a rondo. As Tadeusz Zieliński commented, ‘the concerto is dominated by an air of objectivity, with its characteristic clarity of thought, a sunny aura and a radiant smile, although it is also slightly tinged with delicately lyrical tones’.

Swojemu II Koncertowi skrzypcowemu Béla Bartók chciał nadać kształt cyklu wariacji. Finalnie pozostał przy tradycyjnym układzie formalnym, lecz z wariacji nie zrezygnował ‒ umieścił je w części środkowej. „Epicki rozmach”, monumentalizm i popisowość partii solowej każą plasować ten koncert na linii rozwojowej wytyczonej przez koncerty Beethovena i Brahmsa.

Béla Bartók’ Second Violin Concerto was initially intended to be formed of a series of variations. In the end, however, the composer retained the traditional formal arrangement, but did not abandon the idea of including variations and reserved for them the central part of the work. The ‘epic momentum’, monumentalism and virtuoso character of the solo part make this concerto heir to the tradition initiated by Beethoven and Brahms.

Podczas Koncertu Laureatów zabrzmi również Esej na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową. Autorem kompozycji jest Paweł Riess, który otrzymał za nią I nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim, który odbył się w Toruniu w 2016 roku. Nagrodą w tym Konkursie było również wykonanie utworu podczas 5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego. Zapowiedziom stało się więc zadość.

The Prizewinners’ Concert will also include the Essay for solo violin and string orchestra by Paweł Riess that was awarded the first prize in the Second National Composition Competition held in Toruń in 2016. As part of the award, it will be performed during this special concert.

58


„Współczesny mężczyzna” ‘A Modern Man’ reż./dir. E. Mulvad 5.10.2019 / 16:00 / 4 pm / Kino Centrum Magdalena Wichrowska: prowadzenie / introduction Wstęp wolny / Admission free*

PROJEKCJE FILMOWE / SCREENINGS

„Ledwie się rodzimy czujemy się samotni”

‘We’re barely born, and we’re lonely.’

Charlie Siem to współczesny mężczyzna, światowej sławy skrzypek, przystojny model. Nieustannie koncertuje na najbardziej renomowanych estradach świata. Jest błyskotliwy i czarujący, ale to tylko jedna z jego masek, pod którą kryje się egocentryczny samotnik, który z wielką pieczołowitością planuje swoją karierę. Uwielbia luksus, kocha szyte na miarę garnitury, reklamuje najbardziej znane marki odzieżowe. Jest „człowiekiem do wynajęcia” – zdarza mu się występować podczas branżowych spotkań vipów. Chorobliwie dba o własne ciało i reżyseruje każdy swój gest, spojrzenie. Już nie pamięta czym jest spontaniczność. Sprawia wrażenie smutnego, przygnębionego i wyobcowanego. Zapytany przez reżyserkę ‒ Evę Mulvad, czy nie brakuje mu miłości i przyjaciół odpowiada, że relacje wymagają czasu, a on nie może go tracić. W rozmowie ze swoim akompaniatorem, wyjawia, że jako dziecko ponosił porażki w szkole, często chorował i czuł się samotny. Dyskusja z masażystą obnaża, że Siem posiada liczne kompleksy, w które wpędził go ojciec. To on wymagał od syna najwięcej, a jednocześnie go lekceważył. Charlie wyznaje też, że złość jest motorem jego działań, to ona każe mu wciąż udowadniać, że jest najlepszy.

Charlie Siem is a modern man, a world-famous violinist and a handsome model, performing in the most renowned venues in the world. He is brilliant and charming, but this is only one of his personae under which lurks an egocentric who plans his career with great care and attention. A lover of luxury, he loves tailor-made suits and features in adverts of the most famous clothing brands. He is a ‘man for hire’, happening to perform at high-brow business meetings. Obsessively caring for his body, with studied gestures and glances, he has no idea of spontaneity and looks sad, depressed and alienated. Asked by the director Eva Mulvad about whether he misses love and friends, he replies that relationships take time and he must not while it away. In a conversation with his accompanist, he intimates that as a child he failed at school, often fell ill and felt lonely. The discussion with a masseur reveals that Siem has numerous complexes that he was driven into by his father who demanded from his son that he be the best at all times and at the same time held him in disregard. Charlie also confesses that anger is the driving force behind his actions that keeps him proving that he is indeed the best.

Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude

Octavio Paz, Labirynt samotności

Eva Mulvad’s film picture reveals the figure of a ‘contemporary man’: a man without qualities, a emotionless cyborg who is always smiling and caring for his career, but is hopelessly unhappy with the actual life escaping him.

Z tego filmowego obrazu Evy Mulvad wyłania się postać „współczesnego mężczyzny” – człowieka bez właściwości, cyborga pozbawionego emocji, zawsze uśmiechniętego i dbającego o karierę, ale nieszczęśliwego, któremu prawdziwe życie gdzieś umyka.

The film provides an opportunity to reflect on the life of each of us and shows, as Octavio Paz wrote, ‘Solitude is the profoundest fact of the human condition.’ But it would be worthwhile if we could notice in this film what the Mexican poet already discovered: ‘Man is the only being who knows he is alone, and the only one who seeks out another. His nature … consists in his longing to realize himself in another. Man is nostalgia and a search for communion. Therefore, when he is aware of himself he is aware of his lack of another, that is, of his solitude.’

Film stwarza okazję do refleksji nad życiem każdego z nas i pokazuje – jak pisał Octavio Paz – że: „Samotność jest ostatecznym tłem ludzkiej kondycji”. Dobrze byłoby jednak, gdybyśmy dzięki temu obrazowi potrafili dostrzec, to co meksykański poeta już odkrył: „Człowiek jest jedyną istotą, która się czuje samotna, i jedyną, która jest celem poszukiwań drugiej istoty. (…) Jego natura polega na dążeniu do urzeczywistniania się w drugim. Człowiek jest tęsknotą i poszukiwaniem komunii. Dlatego też zawsze, kiedy odczuwa siebie, odbiera sam siebie jako brak kogoś drugiego, jako samotność”.

59

* Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki oraz w Kinie Centrum. Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki and Kino Centrum.


„Score – muzyka filmowa” ‘Score – Film Music’ reż./dir. M. Schrader

PROJEKCJE FILMOWE / SCREENINGS

7.10.2019 / 18:00 / 6 pm / Hanza Café Magdalena Wichrowska: prowadzenie / introduction Wstęp wolny / Admission free* „Score to skomponowana pod dany film muzyczna partytura, która staje się jego bijącym sercem”

‘SCORE is a musical score for a given film, which becomes its beating heart.’

O ileż uboższy jest film pozbawiony muzyki wiemy wszyscy. Muzyka ścieżkę filmową prowadzi i dopełnia, a niekiedy staje się ważniejsza od słowa i obrazu. Uruchamiając inny zmysł, tłumaczy akcję w sposób pozawerbalny i pozawizyjny. Obnaża filmową tajemnicę albo ją przesłania. Ale co sprawia, że dźwiękowa ścieżka filmowa zapada widzowi w pamięć, że „niesie obraz”?

We all know that a film devoid of music is as if it was half-done. Music leads and complements the narrative, and sometimes becomes even more important than words and images. By appealing to another sense, it enriches the story in a non-verbal and non-visual way. It exposes the film’s mystery or conceals it. But what makes a film soundtrack memorable for a viewer? How is it fundamental to a motion picture? Matt Schrader addressed these and other questions in his 2016 film SCORE: A Film Music Documentary. As a child, Schrader fell in love with the television series about Batman, and he was especially enchanted by the music that accompanied it. In 2014, remembering this, he started preparing a documentary about, as he said, ‘little-known musical geniuses, their experiments and ingenuity’. Initially, he intended to talk to three filmmakers, but he found his way to almost sixty people in the film industry: directors, producers, composers, agents and experts, who let him behind the scenes of their own work. Among them were such eminent figures as Hans Zimmer, Howard Shore, George Lucas, Thomas Newman, Rachel Portman, John Dabney, Mychael Danna and Danny Elfman. We learn how music was created for such cinema hits as the James Bond series, Star Wars, Indiana Jones, or the Pirates of the Caribbean. Selected interviews with cinema people by Matt Schrader were also published in the volume Score: A Film Music Documentary. The Interviews. Both the film and the book are a message of encouragement that Hans Zimman, together with other personalities of the cinema world, directs to film lovers: ‘Our task is to invite the public to an emotional experience; not so much to tell them what they should feel, but to indicate that it is possible to feel something.’

Marek S. Bochniarz

Marek S. Bochniarz

Matt Schrader próbuje odpowiedzieć na te i inne pytania w swoim filmie Score – muzyka filmowa z 2016 roku. Schrader jako dziecko zakochał się w serialu telewizyjnym o Batmanie, szczególnie zauroczyła go muzyka do tego obrazu. Dlatego w 2014 roku zaczął realizować dokument o – jak sam mówił – „mało znanych muzycznych geniuszach, ich eksperymentach i pomysłowości”. Początkowo miał zamiar porozmawiać z trzema twórcami, a trafił do prawie sześćdziesięciu osób z branży filmowej: reżyserów, producentów, kompozytorów, agentów i ekspertów, którzy opowiedzieli mu o kulisach swojej pracy. Znaleźli się wśród nich m.in.: Hans Zimmer, Howard Shore, George Lucas, Thomas Newman, Rachel Portman, John Dabney, Mychael Danna i Danny Elfman. Dowiadujemy się w jaki sposób powstawała muzyka do takich hitów kinowych jak: „James Bond”, „Gwiezdne wojny”, „Indiana Jones”, czy „Piraci z Karaibów”. Wybrane rozmowy z ludźmi kina, przeprowadzone przez Matta Schradera, ukazały się również drukiem w tomie Score: A film Music Documentary. The Interviews. Zarówno film jak i książka są zachętą, którą Hans Zimman wraz z pozostałymi osobowościami kinowego świata kieruje w stronę odbiorców: „Naszym zadaniem jest zaproszenie publiczności do emocjonalnych przeżyć. Nie tyle powiedzenia im, co mają czuć, a wskazania, że istnieje taka możliwość, aby coś odczuć”.

60


„Kwartet” ‘Quartet’ reż./dir. D. Hoffman

„Starość nie jest dla mięczaków”

‘Old age isn’t for wimps.’

W jednym z wywiadów Dustin Hoffman powiedział, że wszystko co osiągnął zawdzięcza swojej żonie. „Kwartet” jest zatem filmem zrealizowanym specjalnie dla niej. Zresztą okazało się, że Lisa Hoffman była siłą sprawczą debiutu reżyserskiego swojego męża. „Miałem bardzo mało czasu na decyzję. Ostatecznie postanowiłem odmówić. Wtedy Lisa powiedziała do mnie: „Nie, tym razem się nie wycofasz, tylko po prostu to zrobisz! No i dopięła swego” – opowiadał Hoffman.

In one of his interviews, Dustin Hoffman said that he owes everything he has achieved to his wife. But the ‘Quartet’ film was made especially for her. Anyway, it turned out that Lisa Hoffman was the driving force behind her husband’s directorial debut. ‘I had very little time to make a decision. Eventually, I decided to refuse. Then Lisa said to me: ‘No, this time you’re not gonna back down, you’re just gonna do it! And she’s done her job,’ Hoffman said.

„Kwartet” to bezpretensjonalna opowieść o jesieni życia muzyków, których los rzucił do luksusowego domu spokojnej starości. I chociaż siły fizyczne bohaterów nadwątlił już czas to drzemiąca w nich siła ducha wciąż jest niespożyta. Czyżby efekt niesłabnącej pasji ‒ muzyki? Z pewnością, ale „Kwartet” to nie tylko historia o muzyce lecz także o miłości, przyjaźni, samotności i starości, a ta ostatnia nie jest przecież dla mięczaków.

‘Quartet’ is an unpretentious story about the ripe old age of musicians, who found themselves in a luxurious retirement home. And even though the physical capabilities of the protagonists have eroded with time, their power of spirit is still indomitable. Is this an effect of their inexhaustible passion for music? Certainly, but ‘Quartet’ is not only a story about music, but also about love, friendship, loneliness and old age, and the latter is undoubtedly not for wimps.

Jego film opiera się na sztuce Ronalda Harwooda, który zdobył Oskara za „Pianistę”. Scenarzysta napisał również teksty do takich filmów jak „Motyl i skafander” i „Julia”.

His film is based on a play by Ronald Harwood, who won an Oscar for ‘The Pianist’. The screenwriter has also written lyrics for such films as ‘The Diving Bell and the Butterfly’ and ‘Juliet’.

61

* Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki oraz w Hanza Café. Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki and Hanza Café.

PROJEKCJE FILMOWE / SCREENINGS

8.10.2019 / 19:00 / 7 pm / Hanza Café Magdalena Wichrowska: prowadzenie / introduction Wstęp wolny / Admission free*


fot. R. Berent

fot. R. Berent

IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy – Toruń 2016

4th International Violin Competition – Torun 2016

fot. Ł. Ułanowski


5. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO 5TH INTERNATIONAL KAROL LIPIŃSKI VIOLIN COMPETITION


REGULAMIN 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO TORUŃ 2019 1.10 — 13.10 §1 ORGANIZATOR

BWV 1003 lub Adagio i Fuga z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005 lub Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004, –– N. Paganini – jeden z Kaprysów z op.1 do wyboru kandydata, –– W. A. Mozart – pierwsza część Koncertu skrzypcowego z kadencją, nagrana z fortepianem; do wyboru Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219. 3. Nagranie video musi przedstawiać całą sylwetkę skrzypka, sfilmowanego z odległości nie większej niż 5 m. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi. Nadesłane nagrania są jedyną formą dopuszczenia do Konkursu. Dopuszczalny format pliku: mpeg4, avi. 4. Kwalifikacja kandydatów na podstawie przesłanych nagrań dokonana będzie przez Organizatora. Skład komisji zostanie podany do dnia 17.05.2019 r. Komisja spośród kandydatów zakwalifikuje do konkursu nie więcej niż 24 uczestników i wskaże nie więcej niż 5 kandydatów rezerwowych. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają w terminie do 17.06.2019 r. a lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będzie umieszczona na stronie www.violintorun.tos.art.pl. 5. Po otrzymaniu decyzji kandydaci zakwalifikowani do I etapu zobowiązani są wpłacić wpisowe w kwocie 200 euro (równowartość tej kwoty w PLN, zgodnie z bieżącym kursem z dnia wpłaty), na konto Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:

5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypwcowy im. Karola Lipińskiego – Toruń 2019 organizowany jest w dniach 04.10.2019 r. – 13.10.2019 r. przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 01/92, NIP: 956-14-29-917. §2 JURY

1. Przewodniczącym Jury jest prof. Ilya Kaler. 2. Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed rozpoczęciem Konkursu. 3. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury, który zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu Jury przed rozpoczęciem przesłuchań. 4. Oceny członków Jury są tajne. 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. §3 UCZESTNICY

Udział w Konkursie mogą wziąć skrzypkowie wszystkich narodowości urodzeni po 04.10.1986 r. §4 ZGŁOSZENIA

IBAN: PL 49 1160 2202 0000 0000 6171 9276 Kod SWIFT: BIGBPLPW W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata – Violin Competition 2019

1. Karta zgłoszenia do udziału w 5. Konkursie jest opublikowana w formie elektronicznej na stronie www.violintorun.tos. art.pl. Wypełniona i odręcznie podpisana karta zgłoszenia powinna być przesłana drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu nie później niż do 30.04.2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.

6. Wpłaty należy dokonać do dnia 01.07.2019 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi. Decyzja o zakwalifikowaniu i udziale w Konkursie jest równoznaczna z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 7. Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w Konkursie. 8. Niekompletność zgłoszenia i wadliwy plik DVD mogą być podstawą do odrzucenia zgłoszenia. 9. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

2. Wymagane załączniki: a. karta zgłoszenia, b. 2 różne aktualne zdjęcia portretowe w formacie .jpg, min. 600 dpi, c. krótki życiorys artystyczny w języku polskim lub angielskim w formacie .doc, .docx., .odt lub .pdf (zawierający max. 900 znaków), d. dokumenty potwierdzające kwalifikacje muzyczne (nagrody, recenzje, dyplomy, itp.), z okresu nie więcej niż pięciu ostatnich lat, e. skan paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzający wiek i narodowość kandydata, f. nagranie video przesłane drogą elektroniczną (za pomocą np.: YouTube, DropBox, WeTransfer, Google Drive) lub płyta DVD przesłana pocztą, podpisana imieniem i nazwiskiem z nagraniem trzech utworów z poniższej listy: –– J. S. Bach – Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001 lub Grave i Fuga z II Sonaty na skrzypce solo a-moll

§5 KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIE

1. Każdy uczestnik pokrywa koszty swojej podróży do Torunia i z powrotem. 2. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie (trzy posiłki dziennie) podczas udziału uczestnika w Konkursie. 3. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie. 64


4. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu przebywają w Toruniu na koszt własny.

B. Bartók – II Koncert Skrzypcowy BB 117. Etap finałowy z orkiestrą poprzedzi konsultacja z dyrygentem oraz próba z orkiestrą.

§6 KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

Koncert Laureatów – 13.10.2019 r.

1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu, tj. 4 października 2019 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Konkursu, okazując dowód tożsamości. Losowanie kolejności występów odbędzie się podczas Koncertu Inaugurującego 5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego − Toruń 2019 w dniu 04.10.2019 r. o godz. 19:00. Obecność uczestników na losowaniu jest obowiązkowa. Wymagany jest strój wieczorowy. 2. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej publicznie w dniu 04.10.2019 r. 3. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

2. W każdym etapie Jury oceniać będzie poszczególnych wykonawców, po zakończeniu prezentacji. 3. Uczestników obowiązuje strój koncertowy podczas występów we wszystkich etapach Konkursu. 4. Zmiany w zgłoszonym do Konkursu programie są dozwolone przy zachowaniu terminu zgłoszenia zmian. Maksymalny termin zmiany programu to 15.07.2019 r. 5. Uczestnik zobowiązany jest przesłać materiały nutowe (dot. II etapu) dla akompaniatora do dnia 31.07.2019 r. drogą elektroniczną na adres: violintorun@tos.art.pl lub drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. 6. Organizator nie zapewnia materiałów nutowych dla uczestnika. 7. Uczestnik powinien posiadać oryginalne materiały nutowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.

§7 PRZEBIEG KONKURSU

1. Program Konkursu składa się z trzech (3) etapów otwartych dla publiczności, transmitowanych na żywo i obejmuje wykonanie z pamięci (poza sonatami w II etapie) następujących utworów:

§8 AKOMPANIATORZY

I ETAP – 05-07.10.2019 r. (maksymalnie 24 kandydatów)

1. Organizatorzy zapewniają pianistę-akompaniatora każdemu uczestnikowi, który o to poprosi w karcie zgłoszeń. Uczestnikowi przysługuje jedna próba bezpłatna z oficjalnym pianistą konkursowym trwająca do 1,5 godziny oraz jedna próba z orkiestrą dla finalistów. 2. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Konkursie z własnym pianistą na swój koszt. 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie z własnym pianistą, uczestnikowi przysługuje jedna próba o czasie trwania do 1,5 godziny.

J.S. Bach – Sonata lub Partita na skrzypce solo, E. Ysaÿe – Sonata Nr 3 lub 6, op. 27 Jeden z kaprysów na skrzypce solo N. Paganiniego lub H. Wieniawskiego z poniższej listy: N. Paganini, op. 1 Nr 4, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 24, H. Wieniawski – L’ecole Moderne, op. 10 (dowolny kaprys). II ETAP – 08-09.10.2019 r. (maksymalnie 12 kandydatów) Każdy uczestnik wykona recital o czasie trwania 40-45 minut. Repertuar wybrany przez kandydata musi zawierać obowiązkowo dwie z poniższych propozycji: Jedną z Sonat na skrzypce i fortepian L. van Beethovena z następującej listy: Nr 1, 3, 6, 7, 8, 10 oraz jedną z następujących kompozycji Karola Lipińskiego: jeden z 3 Polonezów op. 9: nr 1 A-dur, nr 2 e-moll, nr 3 D-dur, Rondo alla Polacca D-dur, op. 17, Fantazja i wariacje op. 33. Materiały nutowe Karola Lipińskiego będą dostępne na stronie internetowej Konkursu. Reszta repertuaru (do maksymalnego czasu 40-45 min.) – dowolna z akompaniamentem fortepianu. Niedopuszczalne jest wykonywanie koncertów na skrzypce i orkiestrę. Kolejność wykonywanych utworów dowolna.

§9 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy nagrody regulaminowe i tytuł Laureata: I Nagroda – 20 000 euro + statuetka Astrolabium Mikołaja Kopernika II Nagroda – 15 000 euro III Nagroda – 10 000 euro 2. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie wymienione nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu. Podatek odprowadza organizator Konkursu. 3. Zdobywcy trzech pierwszych nagród otrzymują tytuł LAUREATA KONKURSU. Pozostałych trzech uczestników finału otrzyma wyróżnienia w wysokości po 2000 euro każdy. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród z zastrzeżeniem, że łączna kwota nagród nie może ulec zmianie. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody. 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów w dniu 13.10.2019 r. w Toruniu. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

III ETAP – FINAŁ 11-12.10.2019r. (maksymalnie 6 uczestników) Jeden z następujących koncertów na skrzypce i orkiestrę: K. Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 „Wojskowy”, K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61, H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22, F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64, P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35,

65


5. Poza nagrodami regulaminowymi Jury przyzna także nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne, m.in. w formie koncertów. O podziale nagród decyduje Jury konkursu. 6. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winne być zgłoszone do Dyrektora Konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 13.10.2019 r. 7. We wszystkich etapach konkursu, w tym na Koncercie Laureatów, uczestników obowiązuje strój oficjalny/koncertowy.

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 7. Organizatorowi przysługuje prawo nieograniczonego rozporządzania prawami, o których mowa w §10, w szczególności do przenoszenia ich na inne podmioty, zaś uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia. §11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO). Dane będą udostępniane lub powierzane do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, współpracującym przy organizacji Konkursu. 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celem Konkursu. 3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane osobowe w tym prawo do ich poprawiania, usunięcia oraz żądania zaprzestania przetwarzania.

§10 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na utrwalanie audiowizualne jego artystycznych wykonań oraz jego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu. 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do wykonań utworów zaprezentowanych w Konkursie oraz do wypowiedzi i wywiadów udzielonych przez uczestnika, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie. 3. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na korzystanie z wykonań konkursowych, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię. 4. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, do których mowa w §10, punkt 1 i 2, w szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki. Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości. 5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie jego praw osobistych związanych z utworami wymienionymi w §10, punkt 1 i 2. 6. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych, o których mowa w §10, punkt 1-5 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera; b. wszelki obrót oryginałem albo egzemplarzami o których mowa w §10 pkt 6 lit.a, w szczególności wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie lub najem; c. każde rozpowszechnienie w szczególności: emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych; d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

§12 INNE

1. Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia osób i instrumentów na czas trwania Konkursu. Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju. Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania. 2. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w Polsce. 3. Przypadki sporne, dotyczące niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane jedynie w oparciu o polską wersję językową. 4. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym. 5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Sekretariatu Konkursu: Toruńska Orkiestra Symfoniczna VIOLIN COMPETITION 2019 Aleja Solidarności 1-3, 87 -100 Toruń, Polska tel.: +48 56 622 88 05 violintorun@tos.art.pl www.violintorun.tos.art.pl

6. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorem, a kandydatem w sprawach uregulowanych w niniejszym regulaminie.

66


RULES AND REGULATIONS OF THE 5TH INTERNATIONAL KAROL LIPIŃSKI VIOLIN COMPETITION TORUN, 04 — 13.10.2019

§1 ORGANIZER

for solo violin in A minor BWV 1003 or Adagio and Fugue from Sonata No. 3 for solo violin in C major BWV 1005 or Chaconne from Partita No. 2 in D minor BWV 1004, –– N. Paganini - one of the Capriccios from Op. 1 at the candidate’s choice, –– W. A. Mozart - first part of the Violin concerto with cadenza, recorded to piano accompaniment; Violin Concerto in G major KV 216 or in D major KV 218 or in A major KV 219 at the candidate’s choice. 3. The video recording shall show the full body of the violinist and must be filmed at a maximum distance of 5 meters. Disc received by the organizers will not be returned. Above mentioned recordings are the only form allowed in order to be accepted to participate in the Competition. Permitted file format: mpeg4, avi. 4. The Organizer shall qualify candidates based on the received recordings. The membership of the qualifying committee shall be announced by 17.05.2019. The committee shall qualify no more than 24 participants and no more than 5 candidates on the reserve lists from among all the candidates. Participants shall receive decisions whether they have been qualified by 17.06.2019 and the list of persons qualified to participate in the Competition shall be published on the website: www.violintorun.tos.art.pl. 5. After receiving the decision, candidates qualified to the 1st stage shall be obliged to pay an entry fee in the amount of EUR 200 (or its equivalent in PLN, according to the current exchange rate as of the payment date), to the account of the Toruń Symphony Orchestra:

The 5th International Karol Lipiński Violin Competition – Torun 2019 – is organized by the Toruń Symphony Orchestra (Polish: Toruńska Orkiestra Symfoniczna), address: Aleja Solidarności, 87-100 Toruń, Poland, entered into The Register of Cultural Institutions under No. 01/92, NIP: 956-14-29-917, and shall be held from 04.10.2019 till 13.10.2019. §2 JURY

1. Prof. Ilya Kaler shall be the Chairperson of the Jury.

2. The complete membership of the international Jury shall be announced prior to the opening of the Competition.

3. Detailed rules of Jury’s procedures shall be specified in the Rules and Regulations of the Jury’s Operations, which shall be determined on the first sitting of the Jury before the auditions begin. 4. Marks granted by members of the Jury shall be secret. 5. Decisions of the Jury are final and non-appealable. §3 PARTICIPANTS

The Competition shall be open only to violinists of all nationalities born after 04.10.1986. §4 APPLICATIONS

1. Application form to participate in the 5th Competition has been published in electronic form on www.violintorun.tos. art.pl. A filled in and personally signed application form shall be sent by post to the Competition’s Secretariat no later than by 30.04.2019 (the post-mark serving as proof).

IBAN: PL 49 1160 2202 0000 0000 6171 9276 SWIFT: BIGBPLPW Payment should be annotated: Candidate’s name and surname – Violin Competition 2019

2. Required appendixes: a. application form, b. 2 different current portrait photographs in .jpg format, 600 dpi at the minimum, c. brief artistic CV in Polish or English in .doc, .docx., .odt or .pdf format (900 characters at the most), d. documents confirming musical qualifications (prizes, reviews, diplomas, etc.), from the last five years at the most, e. scan of passport or ID card confirming age and nationality of the candidate, f. a video sent in electronic form (e.g. via YouTube, DropBox, WeTransfer, Google Drive) or a DVD sent by post, signed with name and surname, with a recording of three pieces from the list provided below: –– J. S. Bach - Adagio and Fugue from Sonata No. 1 for solo violin in G minor BWV 1001 or Grave and Fugue from Sonata No. 2

6. Payments shall be made by 01.07.2019. Should the candidate resign from participating in the Competition, the entry fee shall not be returned. Decision about qualification and participation in the Competition has the effect of executing an agreement pertaining to participation in the Competition at the terms and conditions specified herein. 7. Failure to pay the entry fee by the set deadline shall be equivalent with candidate’s resignation from participation in the Competition. 8. In case the application form is incomplete or should the DVD file be defective, this may constitute the grounds for the candidate’s application to be rejected. 9. Prize-winners of previous editions of the Competition are not allowed to participate in the Competition.

67


It is prohibited to perform concertos for violin and orchestra. The works may be performed in any order.

§5 TRAVEL AND ACCOMMODATION COSTS

1. Each participant shall cover his/her costs of travel to Toruń and back. 2. The Organizer shall provide accommodation and meals (three meals a day) in the course of participant’s participation in the Competition. 3. Participants are requested to verify whether they need an entry visa to Poland, if necessary. Should such visa be necessary, the Organizer shall provide the invitation. 4. Any person accompanying Competition’s participants shall stay in Torun at his/her own cost.

3rd STAGE – FINAL 11-12.10.2019 (max. 6 candidates)

One for the following concertos for violin and orchestra: K. Lipiński – Violin Concerto No. 2 in D major Op. 21 “Military” K. Szymanowski – Violin Concerto No. 2, Op. 61 H. Wieniawski – Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 F. Mendelssohn-Bartholdy – Violin Concerto in E minor Op. 64 P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35 B. Bartók – Violin Concerto No. 2 BB 117 The final stage shall be preceded by consultations with the conductor and rehearsal with orchestra.

§6 ORDER OF PERFORMANCES DURING THE COMPETITION

Prize-winners concert – 13.10.2019

2. At each stage, the Jury shall grade each participants anonymously, after the conclusion of their presentations. 3. Concert dress code shall be mandatory for performing participants at all stages of the Competition. 4. Any changes to the published Competition’s programme shall be allowed, subject to the deadline for introducing changes. The deadline for introducing changes to the programme shall be 15.07.2019. 5. The participant shall be obliged to provide music sheets (for 2nd stage) for the accompanist by 31.07.2019 by e-mail to the address: violintorun@tos.art.pl or by post to the Competition’s Secretariat (the post-mark serving as proof). 6. The Organizer will not provide the participant with music sheets. 7. The participant should have original music sheets. The Organizer shall not be liable for violation of copyrights of third parties by the use of own music sheets by the Competition’s participant.

1. Qualified participants are obliged to report to the Competition’s office on the day of Competition’s Inauguration, i.e. October 4, 2019 by 1 p.m., presenting their ID card. The playing order of competitors shall be drawn during the Opening Ceremony of the 5th International Karol Lipiński Festival and Violin Competition – Torun 2019 on 04.10.2019, at 7 p.m. Participants are required to be present when the playing order is drawn. Evening dress shall be mandatory. 2. Participants shall perform in alphabetic order, commencing from the letter drawn in public on 04.10.2019. 3. The order of performances shall be respected until the Competition has ended. §7 AUDITIONS

1. The Competition consists of three (3) stages open to public which shall be broadcast live, and involves performance from memory (aside from sonatas in the 2nd stage) of the following compositions:

§8 ACCOMPANISTS

1. The Organizers shall provide each participant who requests such need in an application form with an accompanying pianist. Each participant shall be allowed to have one freeof-charge rehearsal with an official Competition’s pianist lasting 1.5 hour and finalists shall be allowed to have one rehearsal with orchestra. 2. The participant shall have the right to participate in the Competition with his/her own pianist, at his/her own cost. 3. Should the participant participate in the Competition with his/her own pianist, such participant shall be entitled to have accommodations available for one rehearsal lasting 1.5 hour at the most.

1st STAGE – 05-07.10.2019 (max. 24 candidates) J.S. Bach – Sonata or Partita for violin solo, E. Ysaÿe – Sonata No. 3 or No. 6, Op. 27 One of the following N. Paganini’s or H. Wieniawski’s violin capriccios solo: N. Paganini, Op. 1 No. 4, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 24 H. Wieniawski – L’ecole Moderne, Op. 10 (any capriccio). 2nd STAGE – 08-09.10.2019 (max. 12 candidates)

Each participant shall perform a recital lasting 40-45 minutes. Repertoire selected by the candidate must include two of the following: One of the following L. van Beethoven’s Sonatas for violin and piano: No. 1, 3, 6, 7, 8, 10 One of the following K. Lipiński’s compositions:

§9 PRIZES AND AWARDS

1. By way of Jury’s decision, three statutory prizes and Prize-winner title shall be granted:

K. Lipiński – one of the 3 Polonaises Op. 9: No. 1 A in A major, No. 2 in E minor, No.3 in D major. K. Lipiński – Rondo alla Polacca in D major, Op. 17 K. Lipiński – Fantasia and variations Op. 33.

1st Prize – EUR 20,000 + a statue of Nicolaus Copernicus’ Astrolabe 2nd Prize – EUR 15,000 3rd Prize – EUR 10,000

Karol Lipiński’s music sheets shall be available on the Competition’s website. The remaining part of the repertoire (40-45 minutes at the most) – at the candidate’s choice, with piano accompaniment.

2. According to the Polish tax law, all aforementioned prizes and awards shall be subject to taxation. The tax shall be paid by the Organizer. 68


3. Winners of first three prizes shall receive the title of COMPETITION’S PRIZE-WINNERS. The remaining three participants of the final shall receive awards in the amount of EUR 2,000 each. The Jury shall have the right to change the division and number of prizes; however, the total prize amount may not be changed. In the event of awarding two equal prizes, no subsequent prize shall be given. 4. All participants of the Competition shall receive commemorative diplomas. Prizes shall be granted during the Prize-winners concert on 13.10.2019 in Torun. Prize-winners shall be obliged to participate in the Prize-winners concert personally and to personally collect the prizes. 5. Aside from statutory prizes, the Jury shall also grant prizes financed by institutions and individuals, that, among others can be in the form of concerts. The Competition’s Jury shall make a decision about the distribution of all the prizes. 6. Any other financial and material prizes financed by institutions and individuals should be reported to the Competition’s Director before the Competition has started. Such prizes shall be extra-statutory and shall be granted on 13.10.2019. 7. At every stage of the Competition, including during the Prize-winners concert, official/concert dress code shall be mandatory for all participants.

broadcast, re-broadcast, including by wired or wireless video and/or sound, by land stations or satellite as well as making available (including via streaming technology) on the Internet, in other IT, cable, telecommunications and multimedia networks; d. any publication so that anyone can access the object of rights at a location and time of their choosing; e. any public screening, display, performance, exhibition. 7. The Organizer holds an unlimited right to dispose of the rights referred to in §10, including, in particular, to transfer such rights to other entities, and the participant shall not be entitled to any remuneration on this account. §11 PERSONAL DATA

1. Personal data shall be processed pursuant to provisions applicable in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. 2. Competition’s participants grant their consent for the processing of their personal data for the purposes of organizing the Competition and in accordance with the purpose of the Competition. 3. Data subjects shall have the right to access their personal data, including the right to correct such data, remove such data and to request that such data processing stop.

§10 COPYRIGHTS

§12 MISCELLANEOUS

1. Competition’s participant grants his/her consent for the Organizer to video record his/her artistic performance and his/her image, statements and interviews made in the course of the Competition. 2. Competition’s participant transfers to the Organizer any and all proprietary rights to performances of works presented in the Competition and to statements and interviews made by the participant, and grants his/her consent for the Organizer to disseminate the image recorded in connection with the participation in the Competition. 3. Competition’s participant grants his/her consent for the Organizer to use performances in the course of the Competition, interviews, statements and image in their entirety and in any selected part, to make adaptations, abstracts and alterations as well as translations, and declares that such use shall not be deemed use blemishing the reputation of the participant. 4. Competition’s participant transfers to the Organizer the exclusive and unlimited in time and space right to permit the exercise of derivative copyrights to the works referred to in §10 (1) and (2), and, in particular, permits to dispose of and use compilations of works, including translations into other languages. The participant also undertakes not to take actions that would limit the aforementioned right in the future. 5. The participant permits the Organizer to exercise his/her moral copyrights to the works referred to in §10 (1) and (2). 6. The transfer of copyrights and proprietary rights, as referred to in §10 (1-5), is unlimited in time and space and includes all fields of exploitation, in particular: a. recording and reproducing the work, creating copies of the work by any technique, including printing, reprography, magnetic record and digital technique, storing in computer memory; b. any trading of the original or copies referred to in §10 (6) (a), including, in particular, marketing, lending for use or lease; c. any publication, in particular: live broadcast and any

1. For the duration of the Competition, participants and pianists shall be obliged to obtain an insurance of persons and instruments on their own. If a participant has an antique instrument (i.e. more than 55 years old), such participant shall be obliged to report to customs authorities upon crossing the Polish border. If a participant uses a hired instrument, such Participant should hold a document confirming their right to use it. 2. Competition’s participants should hold health insurance for the duration of their stay in Poland. 3. Should there be any disputes in respect of these Rules and Regulations, such disputes shall be resolved solely on the basis of the Polish language version of these Rules and Regulations.

4. In all organizational matters outside the competence of the Jury, the Competition’s Director shall have the right to decide. Decisions of the Competition’s Director are final and are not appealable. 5. Any and all correspondence should be served to the address of the Competition’s Secretariat:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna VIOLIN COMPETITION 2019 Aleja Solidarności 1-3, 87 -100 Toruń, Poland Tel: +48 56 622 88 05 violintorun@tos.art.pl www.violintorun.tos.art.pl

6. Submission of an application for the Competition by the candidate means that the candidate accepts these Rules and Regulations. The notification of the acceptance of the candidate’s application shall be deemed as executing an agreement between the Organizer and the candidate in respect of matters covered herein.

69


JURY


Ilya Kaler jest jedynym skrzypkiem, który zdobył Złoty Medal na Konkursie im. Czajkowskiego w Moskwie (1986 r.), Konkursie im. Sibeliusa w Helsinkach (1985 r.) i Konkursie im. Paganiniego w Genui (1981 r.). Występował m.in. z Leningradzką, Moskiewską i Drezdeńską Orkiestrą Filharmoniczną, Montrealską Orkiestrą Symfoniczną, Duńską i Berlińską Orkiestrą Radiową, Moskiewską i Zuryską Orkiestrą Kameralną, jak również wspólnie z ważnymi symfonicznymi orkiestrami amerykańskimi, m.in z Seattle i Detroit. Kaler współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, w tym z Valerijem Gergiewem, Dmitrim Kitaenko, Mariss Jansons i Jerzym Semkowem, a jego koncerty można było podziwiać na pięciu kontynentach. JURY

Ilya Kaler nagrał wiele płyt dla wytwórni Naxos Records, wśród których są m.in. sonaty Schumanna i Brahmsa, koncerty Paganiniego, Szostakowicza, Czajkowskiego, Brahmsa, Schumanna, Dvořáka, Głazunowa, Szymanowskiego i Karłowicza, a także Suita Taniejewa, Sonaty i Partity Bacha na skrzypce solo oraz Sześć Sonat na skrzypce solo Ysaÿego. Dla wytwórni Ongaku nagrał płytę ze skrzypcami solo, a dla rosyjskiej wytwórni Melodiya Records - obszerny repertuar recitalowy.

fot. E. Ingold

Jako członek Tempest Trio, wraz z wiolonczelistą Amitem Peledem i pianistą Alonem Goldsteinem, Kaler regularnie koncertuje. Trio wydało niedawno w wytwórni Naxos debiutancką płytę CD z wszystkimi triami fortepianowymi Antonina Dvořáka.

prof. Ilya Kaler – Przewodniczący/ Chairman (USA)

Jako jednemu z najbardziej rozchwytywanych nauczycieli na świecie, Kalerowi zaproponowano ostatnio objęcie posady na wydziale skrzypiec Cleveland Institute of Music. Obecnie jest profesorem skrzypiec w DePaul University School of Music (Chicago, IL). Uprzednio Ilya Kaler pełnił funkcję pedagoga w Eastman School of Music (Rochester, NY) oraz w Indiana University Jacobs School of Music (Bloomington, IN). W okresie letnim skrzypek prowadzi zajęcia dydaktyczne i uczestniczy w takich wydarzeniach jak: Festiwal Muzyczny Chautauqua, Międzynarodowy Instytut Muzyczny Heifetz, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie w Keshet Eilon Music Center, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Bowdoin, Festiwal Muzyki Kameralnej w Montrealu i in. Równie często zapraszany jest jako sędzia na najbardziej prestiżowe światowe konkursy skrzypcowe, w tym na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Czajkowskiego (Moskwa, Rosja), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Sibeliusa (Helsinki, Finlandia), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henriego Marteau (Niemcy), a także

72


Międzynarodowy Konkurs Muzyczny (Harbin, Chiny).

olin Competition, the Henri Marteau International Violin Competition in Germany, the International Music Competition Harbin (IMCH), the Elmar Oliveira International Violin Competition, and the Karol Lipinski International Violin Competition in Torun, Poland.

He received his education at the Moscow Central Music School under Zinaida Gilels and at the Moscow State Conservatory under Leonid Kogan and Victor Tretyakov. Further influence and inspiration came from his long-time mentor, superb violinist and pedagogue Abram Shtern.

Ilya Kaler is one of the most outstanding personalities of the violin today, with a career ranging from that of soloist and recording artist to chamber musician and professor. He is the only violinist in the world to win the Gold Medal at three of the world’s most prestigious international violin competitions: the Tchaikovsky Competition in Moscow (1986), the Sibelius Competition in Helsinki (1985), and the Paganini Competition in Genoa (1981).

Kaler records for Naxos Records and Ongaku Records. His highly acclaimed albums include Sonatas by Schumann and Brahms, Concertos by Paganini, Shostakovich, Tchaikovsky, Brahms, Schumann, Dvorák, Glazunov, Szymanowski, and Karlowicz, as well as the Taneyev Concert Suite, J.S. Bach’s Sonatas and Partitas for Solo Violin, Ysaÿe’s Six Sonatas for Solo Violin, and an album of works for solo violin.

Praised by Gramophone magazine as "the magician, bewitching our ears," Kaler has earned rave reviews for his solo appearances with distinguished orchestras such as the Leningrad, Moscow, and Dresden Philharmonic Orchestras, the Montreal Symphony, the Danish and Berlin Radio Orchestras, the Moscow and Zurich Chamber Orchestras, and most major American orchestras. He has collaborated with a number of outstanding conductors, including Valery Gergiev, Dmitri Kitayenko, Mariss Jansons, and Jerzy Semkow. Kaler’s solo recitals have also taken him to five continents, where he received enthusiastic reviews. Kaler performs across the globe as a member of The Tempest Trio with cellist Amit Peled and pianist Alon Goldstein, a constellation of internationally acclaimed soloists. The trio recently released their debut album for Naxos Records, featuring the complete set of piano trios by Antonin Dvorák. His musical versatility extends to the symphony orchestra, as well, and he has appeared as guest Concertmaster with the Philadelphia Orchestra, the San Francisco, Pittsburgh, and Baltimore Symphonies, and on tour with the World Orchestra for Peace under Valery Gergiev. Kaler also held the Concertmaster position with the Rochester Philharmonic Orchestra in New York.

As one of the most sought-after teachers in the world, Kaler was recently invited to join the violin faculty at the distinguished Cleveland Institute of Music, where he started teaching full-time in the Fall of 2018. He has also held professorships at the Eastman School of Music in Rochester, NY, the Indiana University School of Music in Bloomington, IN, and at the DePaul University School of Music in Chicago, IL. Kaler regularly serves as a jury member at international violin competitions, including the Tchaikovsky International Competition in Moscow, Russia, the Jean Sibelius International Vi-

73

JURY

Ilya Kaler kształcił się w Moskiewskiej Centralnej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Zinaidy Gilels oraz w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym pod kierunkiem Leonida Kogana i Wiktora Tretiakowa. Po otrzymaniu wykształcenia, pozostawał on pod wpływem wieloletniego mentora, skrzypka i nauczyciela Abrama Shterna.


Konstanty Andrzej Kulka studiował grę na skrzypcach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Stefana Hermana (dyplom z wyróżnieniem w 1971).

JURY

Jako siedemnastolatek otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccolò Paganiniego w Genui, jednak drogę do międzynarodowej kariery otworzył mu w 1964 r. Międzynarodowy Konkurs Radiowy ARD w Monachium (I nagroda). Od 1966 r. artysta koncertował na obu półkulach (we wszystkich krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Północnej i Południowej, Japonii oraz Australii) ‒ zagrał ponad 1500 recitali i koncertów symfonicznych. Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr (m.in. Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Conertgebouw Amsterdam, Minneapolis Symphony Orchestra, Leningradzkej Filharmonii), uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in. w Lucernie, Bordeaux, Flandrii, Berlinie, Pradze, Barcelonie, Brighton, Warszawie. Szczególne miejsce w tournées artystycznych skrzypka zajmują występy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej.

fot. M. Grynberg

Od 1968 r. występował w duecie z Jerzym Marchwińskim. Uprawiał też kameralistykę jako członek Kwartetu fortepianowego Polskiego Radia i Telewizji (razem ze Stefanem Kamasą, Romanem Jabłońskim i Jerzym Marchwińskim).

prof. Konstanty Andrzej Kulka (Polska/ Poland)

Konstanty Andrzej Kulka ma na koncie wiele nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz wytwórni Polskie Nagrania. Nagrywa również dla zagranicznych radiofonii i firm płytowych. Ważne miejsce w repertuarze artysty zajmuje muzyka współczesna. Jest znakomitym interpretatorem utworów Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego (m.in. I Koncertu skrzypcowego), Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Augustyna Blocha, Eugeniusza Knapika. Konstanty Andrzej Kulka prowadzi jednocześnie działalność pedagogiczną ‒ od 1994 jest profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie jednocześnie kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych.

Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za „wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą”, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasiada w jury wielu międzynarodowych konkursów muzycznych.

74


Konstanty Andrzej Kulka studied violin at the State High School of Music in Gdańsk under the direction of Stefan Herman (graduated with honours in 1971).

JURY

At the age of seventeen, he received a distinction at the Niccolò Paganini International Violin Competition in Genoa, but it was the ARD International Radio Competition in Munich in 1964 where he won the first prize that ushered him into his international career. Since 1966, the artist has been giving concerts around the world (in all European countries, the United States, North and South America, Japan and Australia) and has played over 1,500 recitals and symphonic concerts. He performed as a guest soloist with a great number of renowned orchestras, including Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Concertgebouw Amsterdam, Minneapolis Symphony Orchestra and the Leningrad Philharmonic. He has participated in prestigious music festivals, including Lucerne, Bordeaux, Flanders, Berlin, Prague, Barcelona, Brighton and Warsaw. A special place among the violinist’s artistic tours has been reserved for performances with the Symphony Orchestra of Poland’s National Philharmonic. Since 1968 he has performed in a duet with Jerzy Marchwiński. He has also played as a chamber musician of the Polish Radio and Television Piano Quartet (together with Stefan Kamasa, Roman Jabłoński and Jerzy Marchwiński).

Konstanty Andrzej Kulka has made numerous recordings for the Polish Radio and Television and the Polskie Nagrania label and for broadcasters and record companies abroad. Contemporary music plays an important role in the artist’s repertoire. He is an excellent interpreter of works by Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki (including Violin Concerto No. 1), Henryk Hubertus Jabłoński, Augustyn Bloch and Eugeniusz Knapik. Konstanty Andrzej Kulka is also active as a teacher: since 1994 he has held a professorship at the Academy of Music in Warsaw, where he is the head of the Department of String Instruments.

He has received many distinctions and awards, including from the Minister of Culture and Art, the Minister of Foreign Affairs for ‘outstanding contribution to the promotion of Polish culture abroad’ and the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta. He has also served as a juror at numerous international competitions.

75


Boris Kuschnir przyszedł na świat w rodzinie muzycznej w Kijowie w 1948 r. Grę na skrzypcach studiował u Borysa Belenky'ego w Konserwatorium im. Czajkowskiego w Moskwie, a muzykę kameralną u Walentyna Berlińskiego.

Trwały wpływ na jego rozwój artystyczny miały jego liczne spotkania z Dymitrem Szostakowiczem i Dawidem Ojstrachem, u którego również studiował. Jego kariera rozpoczęła się w 1969 roku, kiedy to został jednym z trzech zwycięzców Konkursu Allunions w Leningradzie. W ślad za tym sukcesem przyszły inne liczne nagrody na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i kameralnych. W 1970 r. artysta założył Moskiewski Kwartet Smyczkowy i pozostał jego członkiem do 1979 r. JURY

W 1982 r. został obywatelem Austrii, a do 1983 r. sprawował funkcję pierwszego koncertmistrza Orkiestry im. Brucknera w Linzu. W 1984 r. został profesorem na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Wiedniu, a w 1999 r. został również profesorem honorowym Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Grazu.

Artysta nieustannie prowadzi kursy mistrzowskie na renomowanych uczelniach, takich jak Verbier Festival Academy i Kronberg Academy. Jest również członkiem jury wielu międzynarodowych konkursów muzycznych, jak m.in.: Konkurs Muzyczny im Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli, Konkurs Muzyczny im. Czajkowskiego w Moskwie, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Indianapolis, Konkurs Skrzypcowy im. Niccolò Paganiniego w Genui, Międzynarodowy Konkurs im. Marguerite Long i Jacques’a Thibaud w Paryżu, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Singapurze, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Dawida Ojstracha w Moskwie, Międzynarodowy Konkurs im. Arama Chaczaturiana w Erywaniu.

fot. W.D. Grabner

prof. Boris Kuschnir (Austria)

W 1984 r. założył Wiener Schubert Trio, wraz z którym otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Sergio Lorenzi w Trieście we Włoszech, Mozart Interpretationspreis w 1988 r. w Wiedniu oraz Nagrodę Fundacji Ernsta von Siemensa w 1990 r. Występował jako solista i kameralista w najsłynniejszych salach koncertowych świata: Wiener Musikverein, Teatro alla Scala w Mediolanie, Wigmore Hall w Londynie, w Filharmonii Berlińskiej, Théâtre des Champs-Elysées w Paryżu oraz Suntory Hall w Tokio. Brał udział w niezliczonej liczbie festiwali muzycznych. Zarówno jako solista jak i kameralista ma na swoim koncie udział w licznych nagraniach płytowych, z których warto wymienić choćby wydane przez EMI w 1991 r. wszystkie tria fortepianowe Mozarta.

W 1993 r. założył Vienna Brahms Trio. W 1996 r. wraz z tym zespołem zdobył I nagrodę na IX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Illzach we Francji. W roku 2002 został współzałożycielem Kopelman Quar-

76


tet, z którym od tego czasu koncertuje na całym świecie i nagrywa płyty nakładem Nimbus Records i Wigmore Hall Live.

Ber­lin Phil­har­mon­ic Hall, the Théâtre des Champs-Elysées in Par­is and the Sun­tory Hall in Tokyo. He has taken part in numer­ous music fest­ivals.

Both as soloist and cham­ber musi­cian, Bor­is Kuschnir made numer­ous record­ings, not­ably the com­plete Moz­ art piano tri­os for EMI, which were released in the Moz­a rt year 1991.

In 1993, he foun­ded the Vienna Brahms Trio. In 1996, the Trio won the First Prize at the 9th Inter­na­tion­a l Cham­ber Music Com­pet­i­tion in Illzach, France. He was a co-founder of the Kopel­man Quar­tet in 2002 with which he has been giv­ing con­certs all over the world ever since, and has released CDs with Nimbus Records and Wig­more Hall Live.

W grudniu 2014 r., Prezydent Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie, Wang Cizhao, nadał Borisowi Kuschnirowi tytuł prof. honoris causa. Bor­is Kuschnir was born into a musical fam­ily in Kiev in 1948. He stud­ied viol­in with Bor­is Belen­k y at the Moscow Tchaikovsky Con­ser­vatoire and cham­ber music with Valentin Ber­l ­in­sky of the Borod­in Quar­tet. His many encoun­ters with Dmitri Shos­takovich and Dav­ id Ois­trakh, with whom he also stud­ied, had a last­ing influ­ence on his artist­ic devel­op­ment. His career star­ ted in 1969 when he was one of the three win­ners of the  Allunions-Com­pet­i­tion  in Len­in­g rad. He has won numer­ous prizes at inter­na­tion­a l viol­in and cham­ber music competitions. In 1970 he foun­ded the  Moscow String Quar­tet and remained its mem­ber until 1979.

In 1999, the Aus­tri­an Pres­id­ent Dr. Thomas Klestil awar­ded Bor­is Kuschnir with the offi­cial title „Pro­fess­ or“. In 2008 the Pres­id­ent of the Repub­lic of Aus­tria Dr. Heinz Fisc­her awar­ded Bor­is Kuschnir with the “Grand Dec­or­a­tion of Hon­our in Sil­ver for Ser­v ices to the Repub­l ic of Aus­t ria” and in 2013 with the “Aus­t ri­an Cross of Hon­our for Sci­ence and the Arts, First Class”.

The Pres­id­ent of the Cent­ral Con­ser­vat­ory of Music in Beijing, Wang Cizhao, awarded the cer­ti­fic­ate of Hon­ or­a ry Pro­fess­or­ship to Bor­is Kuschnir in Decem­ber 2014.

He became an Aus­t ri­an cit­izen in 1982 and was the first con­cert­mas­ter of the Bruck­ner Orches­t ra in Linz until 1983. In 1984, he became a Pro­fess­or at the Music and Arts Uni­ver­sity of the City of Vienna and also a dis­tin­ guished Pro­fess­or at the Uni­ver­sity of Music and Performing Arts Graz in 1999.

At the same time he con­stantly gives mas­ter­c lasses at renowned academies like the Ver­bi­er Fest­iv­a l Academy and Kron­berg Academy and is a jury mem­ber of vari­ous inter­na­tion­a l music com­pet­i­tions such as Queen Eliza­ beth Com­pet­i­tion in Brus­sels, Tchaikovsky Com­pet­i­ tion in Moscow, the Inter­na­tion­a l Viol­in Competi­tion of Indi­ana­pol­is, Nic­colò Paganini Com­pet­i­tion in Gen­ ua, the Long Thibaud Com­pet­i­tion in Par­is, Joseph Joachim Com­pet­i­tion in Han­nov­er, Singapore International Violin Competition, Dav­id Ois­trakh Competition in Moscow, Aram Khachaturi­an Inter­na­tion­al Com­ pet­i­tion in Yerevan.

In 1984 Bor­is Kuschnir foun­ded the Wien­er Schubert Trio which received many pres­ti­g i­ous awards, among them the 1. Prize at the Inter­na­tion­al Cham­ber Music Com­pet­i­tion Ser­gio Loren­zi in Trieste, Italy with Sandor Vegh as pres­id­ent of the jury, the Moz­art Inter­pret­a­tion­ spre­is in 1988 in Vienna and the Prize of the Ernst von Siemens Found­a­tion in 1990. Bor­is Kuschnir played as a soloist and a cham­ber musi­cian in some of the world’s most illus­t ri­ous ven­ues: Wien­er Musik­ver­ein, Teatro alla Scala in Mil­an, the Wig­more Hall Lon­don, the

77

JURY

W 1999 r. Prezydent Austrii dr Thomas Klestil przyznał Borisowi Kuschnirowi tytuł profesora. W 2008 r. Prezydent Republiki Austrii dr Heinz Fischer przyznał artyście „Wielką Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii”, a w 2013 r. „Austriacki Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Nauce i Sztuce”.


Itzhak Rashkovsky, wybitny rosyjsko-izraelski skrzypek i pedagog, ukończył studia w Izraelskiej Akademii Muzycznej im. Samuela Rubina w Tel Awiwie, gdzie studiował pod kierunkiem profesora Yaira Klessa. Występował na całym świecie jako solista i kameralista w prestiżowych salach koncertowych, w tym w Carnegie Hall i w Sali Wielkiej Konserwatorium Moskiewskiego.

JURY

Jako profesor skrzypiec w Royal College of Music w Londynie, stał się jednym z wiodących i najbardziej poszukiwanych nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Jego uczniowie, którzy przyjeżdżają z całego świata, by studiować pod jego opieką, są zwycięzcami wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach w znanych na całym świecie instytucjach, w tym w Juilliard School, Shanghai Conservatory, Haute École de Musique de Lausanne (Szwajcaria) oraz w konserwatoriach w Singapurze i w Moskwie. Zasiadał również w jury wielu ważnych międzynarodowych konkursów, m.in. Henryka Wieniawskiego (Polska), Tibora Vargi (Szwajcaria), Josepha Joachima (Niemcy), Rodolfo Lipizera (Włochy) i Abrama Yampolskiego (Rosja). Jeden z założycieli i dyrektor muzyczny Keshet Eilon Violin Mastercourse w Kibbutz Eilon w Izraelu, międzynarodowego letniego programu dla wybitnie zdolnych młodych skrzypków, a także założyciel i dyrektor artystyczny London Music Masters Awards. Jego artykuły i edycje utworów na skrzypce ukazały się w Strad Magazine. W uznaniu jego wybitnych zasług dla muzyki w 1998 roku został członkiem Royal College of Music w Londynie z nadania Księcia Walii, a od ubiegłego roku zasiada w Royal Welsh College of Music and Drama. Gra na skrzypcach Jana Franciszka Pressendy z 1831 roku użyczonych mu przez Elderberry Foundation.

prof. Itzhak Rashkovsky (Wielka Brytania/ Great Britain)

78


JURY

Itzhak Rashkovsky, internationally renowned Russian-Israeli violinist and pedagogue, was awarded a Master's Degree by the Samuel Rubin Israeli Academy of Music, Tel Aviv, where he studied with Professor Yair Kless. He has appeared worldwide as a soloist and chamber music player at prestigious concert venues, including Carnegie Hall and the Grand Hall of Moscow Conservatory. As a Professor of Violin at the Royal College of Music, London, he has become one of the leading and most sought-after teachers in the UK. His students, who come from all over the world to study with him, have been winners of many national and international competitions. He has given masterclasses in many countries around the world at well-known music institutions, including the Juilliard School, the Shanghai Conservatory, Haute École de Musique de Lausanne (Switzerland) and the Singapore and Moscow Conservatories. He has also served as a jury member of numerous major international competitions, notably Henryk Wieniawski (Poland), Sion Valais (Switzerland), Joseph Joachim (Germany), Lipizer (Italy) and Yampolsky (Russia).

Itzhak is one of the founders and Music Director of Keshet Eilon Violin Mastercourse, Israel, an international summer programme for exceptionally talented young string players, located in Kibbutz Eilon, as well as the founder and Artistic Director of the London Music Masters Awards. His articles and editions of violin pieces were published by The Strad Magazine. In recognition of his outstanding services to music, Itzhak Rashkovsky was awarded a Fellowship of the Royal College of Music by The Prince of Wales in 1998, and the Fellowship of the Royal Welsh College of Music and Drama in 2018. He plays an 1831 J.F. Pressenda violin, generously loaned from the Elderberry Foundation.

79


JURY

Jakub Jakowicz uczył się gry na skrzypcach u swojego ojca ‒ Krzysztofa Jakowicza. Pod jego kierunkiem studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Był również ostatnim uczniem jednego z twórców polskiej szkoły skrzypcowej ‒ prof. Tadeusza Wrońskiego. Koncertuje od 11 roku życia. W 1998 r., na zaproszenie Krzysztofa Pendereckiego, wystąpił na festiwalu imienia kompozytora w Krakowie. W 2001 r. skrzypek zadebiutował z Filharmonikami Monachijskimi pod dyrekcją Pinchasa Steinberga. Od tego czasu występował jako solista z wieloma renomowanymi orkiestrami, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orchestra del Maggio Musicale we Florencji, Filharmonią Czeską w Pradze, Orchestra di Santa Cecilia w Rzymie, Filharmonią Drezdeńską, Orchestre de la Suisse Romande w Genewie, Orquesta Nacional w Madrycie, Royal Stockholm Philharmonic, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo i Concerto Köln. Współpracował z takimi dyrygentami, jak Pinchas Steinberg, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Yan Pascal Tortelier, Eiji Oue, Marek Pijarowski, Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Kirill Karabits, Michail Jurowski, Marc Minkowski czy Stefan Solyom.

fot. M. Mulawa

Jakub Jakowicz od lat tworzy duet skrzypcowy z ojcem, Krzysztofem. Od 2000 r. gra z pianistą Bartoszem Bednarczykiem – wspólnie nagrali płyty Subito (Polskie Radio), Beethoven Violin Sonatas (Subito Records), a także płyty z Partitą Witolda Lutosławskiego (CD Accord) i z muzyką kameralną Franza Schuberta (Polskie Radio). Artysta występował również z takimi muzykami jak Heinz Holliger, Paul Gulda, Jan Krzysztof Broja, Michel Lethiec, Anna Maria Staśkiewicz, Ruth Killius, Katarzyna Budnik-Gałązka, Ryszard Groblewski, Avri Levitan, Ursula Smith, Daniel Müller-Schott, Andrzej Bauer, Rafał Kwiatkowski, Marcin Zdunik, Karol Marianowski oraz Zvi Plesser.

dr Jakub Jakowicz (Polska/ Poland)

Jest również związany z dwoma kwartetami smyczkowymi: w latach 2008–2014 był prymariuszem Lutosławski Quartet, z którym dokonał m.in. nagrania kompletu kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz, a od 2006 r. jest członkiem Zehetmair Quartet, zespołu stworzonego przez austriackiego skrzypka i dyrygenta Thomasa Zehetmaira. Płyta zespołu (ECM) z utworami Béli Bartóka i Paula Hindemitha otrzymała nagrodę Diapason d’Or de l’Année 2007. W 2014 r. zespół otrzymał prestiżową Nagrodę im. Paula Hindemitha Miasta Hanau.

Jakub Jakowicz jest laureatem pierwszych nagród na konkursach skrzypcowych w Lublinie (1993), Wattrelos we Francji (1995) i Takasaki w Japonii (1999). W 2001 r. został jednym z trzech zwycięzców Międzynarodowej

80


Staśkiewicz, Ruth Killius, Katarzyna Budnik-Gałązka, Ryszard Groblewski, Avri Levitan, Ursula Smith, Daniel Müller-Schott, Andrzej Bauer, Rafał Kwiatkowski, Marcin Zdunik, Karol Marianowski and Zvi Plesser.

He is also associated with two string quartets: in 2008– 2014, he was the primarius of the Lutosławski Quartet, with whom he recorded a series of string quartets by Grażyna Bacewicz, and since 2006 he has been a member of the Zehetmair Quartet, an ensemble created by the Austrian violinist and conductor Thomas Zehetmair. The album of the ensemble (ECM) presenting works by Béla Bartók and Paul Hindemith received the Diapason d’Or in 2007. In 2014, the ensemble received the prestigious Paul Hindemith Prize of the City of Hanau.

Jakub Jakowicz nosi tytuł doktora sztuk muzycznych. Uczy gry skrzypcowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dzięki uprzejmości Fondation Jerzy Semkow artysta gra na instrumencie Braci Gand (Paryż, 1859),

Jakub Jakowicz won first prizes at violin competitions in Lublin (1993), Wattrelos in France (1995) and Takasaki in Japan (1999). In 2001, he was one of the three winners of the International Tribune of Young Performers in Bratislava, organised under the auspices of the European Radio Union and the UNESCO International Music Council. In 2002, he was awarded the Polish-Japanese Foundation prize for the most promising young violinist. In 2007, he received the Orpheus Award at the Warsaw Autumn Festival, and in 2018, in recognition of his outstanding contribution to the popularisation of Witold Lutosławski’s music, he was awarded the 100th Anniversary Medal commemorating the composer’s birth by the Witold Lutosławski Society.

Jakub Jakowicz learned to play the violin from his father, Krzysztof Jakowicz, also as a student at the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw. He is also the last student of one of the founders of the Polish violin school, Professor Tadeusz Wroński. He gave his first public concert at the age of eleven. In 1998, at the invitation of Krzysztof Penderecki, he performed at the composer’s festival in Kraków. In 2001, he debuted with the Munich Philharmonic under the direction of Pinchas Steinberg. Since then, he has performed as a soloist with many renowned orchestras, including the National Philharmonic Orchestra in Warsaw, Orchestra del Maggio Musicale in Florence, the Czech Philharmonic in Prague, Orchestra di Santa Cecilia in Rome, the Dresden Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande in Geneva, Orquesta Nacional in Madrid, the Royal Stockholm Philharmonic, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo and the Concerto Köln. He has collaborated with such conductors as Pinchas Steinberg, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Yan Pascal Tortelier, Eiji Oue, Marek Pijarowski, Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Kirill Karabits, Michail Jurowski, Marc Minkowski and Stefan Solyom.

Jakub Jakowicz holds a doctoral degree in music and is a professor of violin at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw and at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. He plays a Gand Frères violin (Paris, 1859), courtesy of the Fondation Jerzy Semkow.

For many years, Jakub Jakowicz has been performing in the violin duo with his father Krzysztof. Since 2000, he has collaborated with the pianist Bartosz Bednarczyk, with whom he has recorded such albums as Subito (Polish Radio), Beethoven Violin Sonatas (Subito Records), recordings of Witold Lutosławski’s Partita (CD Accord) and Franz Schubert’s chamber music (Polish Radio). He has also performed with a number of eminent musicians, including Heinz Holliger, Paul Gulda, Jan Krzysztof Broja, Michel Lethiec, Anna Maria

81

JURY

Trybuny Młodych Wykonawców w Bratysławie, organizowanej pod auspicjami Europejskiej Unii Radiowej i Międzynarodowej Rady Muzyki UNESCO. W 2002 r. otrzymał nagrodę Fundacji polsko-japońskiej dla najlepiej zapowiadającego się skrzypka młodej generacji. Jest także laureatem Paszportu „Polityki” za rok 2003. W 2007 r. otrzymał nagrodę „Orfeusz” podczas Festiwalu „Warszawska Jesień”, zaś w roku 2018, w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego, został uhonorowany Medalem 100-lecia urodzin kompozytora, przyznawanym przez Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.


Mariusz Smolij jest jednym z najwybitniejszych dyrygentów swojego pokolenia prowadzących orkiestry w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dyrygował ponad 130 orkiestrami w 28 krajach, na czterech kontynentach występując na najbardziej prestiżowych estradach koncertowych świata, m. in. Carnegie Hall i Lincoln Center w Nowym Jorku, Kimmel Center w Filadelfii, ABC Hall w Johannesburgu, Narodowym Centrum Kultury w Pekinie, Sali Concertgebauw w Amsterdamie, Tonehalle w Zurichu, Salle Gaveau w Paryżu oraz narodowych centrach kulturalnych Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Serbii, Cypru, Niemiec, Austrii, Węgier, Włoch, Meksyku, Kolumbii, Boliwii, Chin oraz Korei Płdn. JURY

Na liście prowadzonych przez niego orkiestr znajdują się między innymi: Atlanta Symphony Orchestra, Detroit Symphony Orchestra, Houston Symphony, Rochester Philharmonic, New Jersey Symphony Orchestra, Indianapolis Symphony, Indianapolis Chamber Orchestra, Orchestra of the Lyric Opera Chicago, Omaha Symphony Orchestra, Missouri Symphony, St. Louis Philharmonic, Symphony of Nova Scotia (Kanada), Johannesburg Philharmonic Orchestra (RPA), Jerusalem Symphony, Israel Symphony Orchestra, Israel Chamber Orchestra, Rotterdam Chamber Orchestra, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra Teatro Olimpico Vicenza, Orchestra di San Remo, Orchestra Sinfonica Lecce (Włochy), Orchestre Lamoureux Paris (Francja), Bern Sinfonieorchester, Sinfonieorchester Basel (Szwajcaria), Bergishe Symphoniker, Gottingen Symphonie, Kiel Philharmonie (Niemcy), Staatsorchester Frankfurt, Budapest Symphony Orchestra, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Sinfonia Varsovia, Bułgarska Filharmonia Narodowa w Sofii, Serbska Filharmonia Narodowa w Belgradzie, Narodowa Filharmonia Boliwii, Kolumbii, Meksyku i wiele innych.

dr Mariusz Smolij (USA/ Polska/ Poland)

Artysta nagrywał dla firm płytowych Hungaroton, Universal Poland oraz Narodowego Radia USA (NPR). Od 2004 roku regularnie współpracuje z międzynarodową wytwórnią NAXOS wydając 12 płyt, często prezentujących światowe premiery nagraniowe. Wydane przez tą firmę CD z muzyką Andrzeja Panufnika, a nagrane wspólnie z Polską Orkiestrą Kameralną, było wyróżnione w Londynie przez prestiżową „London Evening Standard” a nagranie muzyki Grażyny Bacewicz z Capella Bydgostiensis otrzymało w 2015 roku nagrodę ”Fryderyka” oraz doskonałe recenzje międzynarodowych krytyków. W Polsce dyrygent często współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia, z którą dokonał szeregu nagrań (Naxos, CDAccord) i którą prowadził podczas tourne koncertowych w Japoni, Francji oraz USA. Artysta dyrygował gościnnie większością polskich zespołów filharmonicznych i radiowych, m.in. Filharmonią Narodową

82


w Warszawie podczas festiwalu Forum Lutosławskiego. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej oraz Festiwalu Wratislavia Cantans, a w okresie 2016 – 2019 dyrektora artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

W Stanach Zjednoczonych pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Riverside Symphonia w New Jersey oraz Acadiana Symphony Orchestra w Louizjanie. Wcześniej był stałym dyrygentem New Jersey Symphony Orchestra oraz Houston Symphony Orchestra. Pomiędzy 1996 – 2000 zajmował pozycję profesora dyrygentury na Northwestern University w Chicago – Evanston, będąc w tym czasie najmłodszym wykładowcą dyrygentury pośród wszystkich czołowych uczelni amerykańskich. Jest wysoce poszukiwanym pedagogiem i prowadził międzynarodowe kursy m.in. w Czechach, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Korei Płdn. Polsce oraz dla Konserwatorium w Zurichu. Od 2009 roku artysta jest również gościnnym profesorem uniwerytetu muzycznego w Tianjin (Chiny).

The artist recorded for Hungaroton, Universal Poland, National Radio in USA. Since 2004, he regularly produces and conducts CDs for NAXOS. Among 12 discs are world premiere recordings of Eastern European composers. CD with Polish Chamber Orchestra and music by A. Panufnik was highly praised by the London’s Evening Standard and CD featuring works of G. Bacewicz with Capella Bydgostiensis received “Fryderyk Award” and excellent international reviews.

Mariusz Smolij jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie skrzypiec. Wraz z założonym przez siebie Kwartetem Smyczkowym im. K. Pendereckiego, wyjechał do USA. Kontynuował tam studia m.in. w prestiżowej Eastman School of Music w Rochester, w stanie Nowy Jork. W 1998 roku z ramienia tej instytucji otrzymał stopień doktorski. W 2019 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i promocję polskiej kultury za granicą.

In Poland, the conductor often works with orchestra Sinfonia Varsovia, making recordings and touring (Japan, France and the USA). He also led most of the Polish symphonic ensembles, including the National Philharmonic in Warsaw. Between 2002-2004 he served as the Artistic Director of the Wrocław Philharmonic and International Festival Wratislavia Cantans, and between 2016-2019 was at the artistic helm of the Toruń Symphony Orchestra.

In United States, he is the Artistic Director of Riverside Symphonia in New Jersey as well Acadiana Symphony Orchestra in Louisiana. Between 1996-2000 he served as professor of conducting at the Northwestern University in Chicago – Evanston, as the youngest at the time, conducting faculty at all leading American music universities. He is highly sought-after pedagogue giving master classes and guest appearances at educational institutions in Czech Rep., USA, China, South Korea and Switzerland. Since 2009 he serves as visiting professor at Tianjin University (China).

Mariusz Smolij is considered one of the most exciting conductors of his generation. Frequent recording artists for NAXOS International, he has been consistently gaining international critical acclaim including praises by the New York Times for “compelling performances”. Maestro Smolij led over 130 orchestras in 28 countries on five continents appearing in some of the most prestigious concert halls of the world, including the Carnegie Hall and Lincoln Center in New York, Kimmel Center in Philadelphia, Zürich Tonhalle, Salle Gaveau in Paris, Concertgebauw in Amsterdam, and National Art Center in Beijing, China. In North America among many others, he conducted the Houston Symphony, New Jersey Symphony, Orchestra of the Chicago Lyric Opera, St. Louis Philharmonic, Rochester Philharmonic, Indianapolis Symphony, Indianapolis Chamber Orchestra, New Orleans Philharmonic, Hartford Symphony and Symphony Nova Scotia. Internationally, he enjoys notable reputation appearing with important orchestras of Germany, Italy, France, Switzerland, Holland, Portugal, Spain, Israel, South Africa, Bulgaria, Serbia, Hungary, Czech Republic, Slovak Republic and Poland.

Mariusz Smolij graduated from Music Academy in Katowice, Poland. As the founding member of the internationally recognized Penderecki Quartet he left to the United States pursuing further studies, among others, at the prestigious Eastman School of Music in Rochester, NY. He received doctoral degree from that institution in 1998. In 2019 he was awarded the Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland for his artistic achievements and promotion of the Polish culture abroad.

83

JURY

The engagements include collaborations with the Berner Symphony, Sinfonieorchester Basel, Switzerland (CD recordings and series of concerts including the Tonhalle in Zürich); performances with Sinfonia Rotterdam, Florence Chamber Orchestra, Israel Symphony Orchestra, Jerusalem Symphony, Orchestre Lamoureux-Paris, Jena Philharmonic, Gottingen Symphony and Kiel Philharmonic in Germany, Belgrade Philharmonic, Budapest Symphony, Sofia Philharmonic, Bogota Philharmonic in Columbia, Johannesburg Philharmonic in South Africa, Slovak State Philharmonic, Sinfonia Varsovia, the Warsaw National Philharmonic as well as all leading orchestras in his native country of Poland.


NAGRODY

Nagrody w 5. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego:

I Nagroda – 20 000 euro, II Nagroda – 15 000 euro, III Nagroda – 10 000 euro, Wyróżnienia – 3 x 2000 euro. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopenika – Andrzeja Tretyna – nagroda pieniężna w kwocie 1200 euro za najlepsze wykonanie dzieła K. Lipińskiego Nagroda Budapest Symphony Orchestra – koncert w sezonie 2020/21 dla laureata I nagrody Nagroda Filharmonii Dolnośląskiej – koncert z orkiestrą

Nagroda Acadiana Symphony Orchestra – koncert z orkiestrą

Nagroda Filhamonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – koncert z orkiestrą Nagroda dyrektora festiwalu „Probaltica” – koncert na festiwalu dla jednego z finalistów

Nagroda Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara – za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta – Marcina Czyżniewskiego – recital Nagroda Magdaleny Gabor – ARTONUS – nagrody rzeczowe

Nagroda dyrektora Festiwalu „Muzyka na Szczytach” – Pawła Mykietyna – występ na 12. Festiwalu „Muzyka na Szczytach” – Zakopane 2020 Nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej – koncert z orkiestrą

Nagroda Polskiego Chóru Kameralnego – koncert na festiwalu Mozartiana w 2020 r.

Nagroda Florian Leonhard Fine Violins w partnerstwie z Musafia Violin Cases – nagroda rzeczowa Nagroda Getyńskiej Orkiestry Symfonicznej (Niemcy) – koncert z orkiestrą

Nagroda Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – nagroda dla laureata w postaci recitalu w sezonie artystycznym 2020/2021

Nagroda ZAW STOART – nagroda za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora

Nagroda Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej – koncert z orkiestrą w sezonie artystycznym 2020/2021 Nagroda publiczności – koncert na 24. Międzynarodowym Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”

Nagroda Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS – koncert dla laureata I nagrody w sezonie 2020/2021 Nagroda Miasta Lejdy – koncert w 2020 r. dla najlepszego Polaka

Nagroda Fundacji Gdański Festiwal Muzyczny – koncert podczas Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2020 84


THE AWARDS

The awards in the Fifth International Karol Lipiński Violin Competition:

1st Prize: EUR 20,000, 2nd Prize: EUR 15,000, 3rd Prize: EUR 10,000, and three distinction prizes of 2,000 euro each. ADDITIONAL PRIZES Prize of the Rector of the Nicolaus Copernicus University Andrzej Tretyn – 1,200 euro for the best performance of a composition by Karol Lipiński Prize of the Budapest Symphony Orchestra – concert in the 2020/2021 season for the First Prize Winner Prize of the Dolnośląska Philharmonic in Jelenia Góra – concert with the orchestra Prize of the Acadiana Symphony Orchestra – concert with the orchestra Prize of the Witold Lutosławski Chamber Philharmonic in Łomża – concert with the orchestra Prize of the Director of the Probaltica Festival – festival concert awarded to one of the finalists Prize of the Polish Sinfonia Baltica Philharmonic for the best performance of a concerto for orchestra Prize of the Chairman of the City Council Marcin Czyżniewski – recital Prizes of Magdalena Gabor – ARTONUS – in-kind prize Prize of the Director of the Music on the Heights Festival Paweł Mykietyn – performance at the 12th edition of the Festival in Zakopane in 2020 Prize of the Świętokrzyska Philharmonic – concert with the orchestra Prize of the Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis – concert at the Mozartiana Festival in 2020 Prize of Florian Leonhard Fine Violins in partnership with Musafia Violin Cases Prize of the Göttingen Symphony Orchestra – concert with the orchestra Prize of the Ignacy Jan Paderewski Music Society in Bydgoszcz – recital in the 2020/2021 season Prize of the STOART intellectual property organization for the best performance of a work by a Polish composer Prize of the the Toruń Symphony Orchestra – concert with the orchestra in the 2020/2021 season Audience Award – concert at the 24th International Nova Music and Architecture Festival in Toruń Prize of the Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio – concert with the orchestra in the 2020/2021 season Prize of the City of Leiden – concert in 2020 for the best Polish participant Prize of the Gdańsk Music Festival Foundation – concert at the Gdańsk Music Festival 2020 85


UCZESTNICY PARTICIPANTS


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Olga Artyugina (*1991, Rosja/ Russia)

Olga Artyugina urodziła się w 1991 r. w Leningradzie, gdzie ukończyła Szkołę Muzyczną Państwowego Konserwatorium Petersburskiego (2010) w klasie Tatiany Prasnikowej oraz Konserwatorium Petersburskie w klasie prof. Michaiła Gantwarga (2015). W 2018 r. ukończyła Reina Sofia School of Music w Madrycie, gdzie od 2016 r. studiowała pod kierunkiem prof. Zakhara Brona. Obecnie odbywa studia magisterskie w klasie prof. Sergieja Krylowa w Szwajcarii. Skrzypaczka jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m. in: V Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków (III nagroda, Tallin), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Dawida Ojstracha (I nagroda, Moskwa), New Names International Competition (laureatka, Moskwa), VI Międzynarodowego Konkursu Sztuki Nowoczesnej i Edukacji (I nagroda, Moskwa) X International Independent Music Competition ‘Individualis’ (I nagroda, Kijów), VIII Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków im. Mrawińskiego (I nagroda, Sankt Petersburg), II Międzynarodowego Konkursu „Wschodzące Gwiazdy” (II nagroda, Berlin), II Ogólnorosyjskiego Konkursu Muzycznego (I i II nagroda, Moskwa). Była uczestniczką wielu międzynarodowych festiwali muzycznych zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami, do których należą: Muzikale Oktober Best (Holandia), XII i XIV International Conservatoire Week Festival (Rosja), Bachwoche Ansbach Festival (Niemcy), V Międzynarodowy Festiwal Organowy (Rosja). Jest również laureatką rządowej nagrody dla „Młodego Wykonawcy Miasta Sankt Petersburg” (2014).

Born in 1991 in Leningrad, Olga Artyugina graduated from Special Music School (college) of St. Petersburg State Conservatory in the class of Tatiana Prasnikova in 2010 and from St. Petersburg Conservatory in the class of Professor Mikhail Gantvarg in 2015. In 2018 she graduated from the Reina Sofia School of Music in Madrid where she was a student of Master Programme in the class of Professor Zakhar Bron from 2016. At present she is doing a Master of Arts in Specialized Music Performance in the class of Professor Sergej Krylov in Switzerland. She has been a laureate of Russian and international competitions, including: V International Competition of Young Musicians (3rd prize, Tallinn), International David Oistrakh Violin Competition (1st prize, Moscow), the New Names International Competition (Grand Prix, Moscow), VI International Competition ‘Modern Art and Education’ (1st prize, Moscow), X International Independent Music Competition ‘Individualis’ (1st prize, Kiev), VIII Mravinsky International Youth Competition (1st prize, St. Petersburg), II International Competition Rising Stars Grand Prix (2nd prize, Berlin), II All-Russian Music Competition (2nd prize, Moscow, 2014). She is a regular participant of various international music festivals in Russia and abroad, which include: ‘Moscow Meets Friends’ (Moscow, Russia), Muzikale Oktober Best (the Netherlands), XII and XIV International Conservatoire Week Festival (St. Petersburg, Russia), the Bachwoche Ansbach Festival (Germany), V International Organ Festival (St. Petersburg, Russia) and many others. She has also been the laureate of the government prize of St. Petersburg ‘Youth Prize of St. Petersburg’ (2014).

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 24 in A minor from Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 M. Ravel – Tzigane, Rhapsody for violin and piano in D major M. 76 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

88


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Dongsoo Cha (*1995, USA)

Uzyskał tytuł magistra muzyki na Uniwersytecie Yale, studiując pod kierunkiem Syoko Aki oraz tytuł licencjata w zakresie gry na skrzypcach na Uniwersytecie Południowej Kalifornii jako student Glenna Dicterowa. Obecnie mieszka w Wiedniu, gdzie studiuje pod kierunkiem Barbary Górzyńskiej. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. Austin Symphony Concerto Competition, Pearl Amster Concerto Competition oraz Texas Association of Symphony Orchestras Juanita Miller Concerto Competition (String Division), w którym zdobył główną nagrodę. Występował z Austin Symphony Orchestra i Austin Civic Orchestra. Uczestniczył w Green Mountain Chamber Music Festival, Luzerne Music Center, a także w PyeongChang Music Festival &School. Jego nauczycielami byli również Daniel Ching, Brian Lewis i Zhao Wei.

Dongsoo Cha currently resides in Vienna, Austria, studying under the supervision of Barbara Górzyńska. He received his Master of Music at Yale University, studying under the tutelage of Syoko Aki, and his Bachelor of Music in Violin Performance from the University of Southern California, studying under Glenn Dicterow. He has won numerous competitions including the Austin Symphony Concerto Competition, the Pearl Amster Concerto Competition, and First Prize in the Texas Association of Symphony Orchestras Juanita Miller Concerto Competition’s String Divison. He has performed with the Austin Symphony Orchestra and the Austin Civic Orchestra, and has performed on the radio. He has attended the Green Mountain Chamber Music Festival, Luzerne Music Center’s summer festival, and the PyeongChang Music Festival and School. Among his previous teachers are Daniel Ching, Brian Lewis, and Zhao Wei.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 15 in E minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 H. Wieniawski – Fantasy on Themes from Gounod’s „Faust” Op. 20 fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

89


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Shan-Hsin Chang (Vladimir Chang) (*1993, Tajwan/ Taiwan)

Shan-Hsin Chang urodził się na Tajwanie w 1993 r. Naukę gry na skrzypcach i fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat. W 2011 r. przeprowadził się do Francji, aby kontynuować naukę pod kierunkiem Igora Volochine’a w Konserwatorium Paryskim, jak również Jeana-Marca Phillipsa, Marca Danela i Laurence’a Ketelsa w Narodowym Konserwatorium Muzyki i Tańca w Lyonie. Od momentu gdy został laureatem pierwszej nagrody w International Youth Music Competition (Singapur, 2007) oraz pierwszej nagrody w Krajowym Konkursie Studenckim (Tajwan, 2010) występował na wielu scenach na Tajwanie oraz w Sali Rachmaninowa w Moskwie, a po ukończeniu studiów w Europie, koncertował również we Francji, w Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Występował jako solista m.in. z Chińską Orkiestrą Symfoniczną Wenzhou City, Narodową Tajwańską Orkiestrą Symfoniczną i Tajpejską Orkiestrą Symfoniczną. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Tong-Chieh Chuang, Ka-Lok Mak, Wen-Hsien Chang i Chuang Shun-Hsu. Jako solista i kameralista gościł m.in. na Festiwalu Muzycznym w Casalmaggiore, „Taiwan Connection” Festival oraz Festival de Berlioz. Jest również założycielem Duo Hsinka (2018) ‒ duetu wspieranego przez Wyższe Narodowe Konserwatorium Muzyki i Tańca w Lyonie. W 2018 roku został laureatem drugiej nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Triomphe de l’art” w Belgii oraz dwóch pierwszych nagród (w dziedzinie muzyki kameralnej oraz skrzypcowej) na XVI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Luigi Zanuccoli” we Włoszech.

Born in Taiwan in 1993, Shan-Hsin Chang began studying the violin and the piano at the age of five. He came to France in 2011 to continue his studies with Igor Volochine in CRR de Paris, and also Jean-Marc Phillips, Marc Danel and Laurence Ketels in Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Since he became the laureate of the First Prize in the International Youth Music Competition (Singapore, 2007) and the First Prize in National Students Competition (Taiwan, 2010), he has appeared on many stages in Taiwan, and the Rachmaninov Hall in Moscow, and after he had finished his studies in Europe, he has performed in France, Netherlands, Belgium, Germany, Austria, and Italy. His solo engagements include appearances with China’s Wenzhou City Symphony Orchestra, National Taiwan Symphony Orchestra and Taipei Symphony Orchestra. He has collaborated with such conductors as Tong-Chieh Chuang, Ka-Lok Mak, Wen-Hsien Chang et Chuang Shun-Hsu, and many others. He has appeared either as a guest soloist or chamber music artist in such festivals as: Casalmaggiore Music Festival, Taiwan Connection Festival, Festival de Berlioz, and many others. He is a founder of Duo Hsinka, and since 2018, the Hsinka has been one of the chamber music support groups of the Higher National Conservatory of Music and Dance of Lyon. In 2018, he was the laureate of the 2nd prize at IV International Music Competition ‘Triomphe de l’art’ in Belgium, and the 1st prize of Chamber Music and also the 1st prize of Violin section at the 16th International Competition “Luigi Zanuccoli” in Italy.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 24 in A minor Op. 1

K. Lipiński - Polonaise in A major No. 1 Op. 9 M. Ravel – Tzigane, Rhapsody for violin and piano in D major M. 76 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

90


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Ang Chen (*1992, Chiny/ China)

Ang Chen pochodzi z Chin, naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku czterech lat. Obecnie studiuje w Cleveland Institute of Music (CIM), gdzie od września 2018 roku kształci się pod kierunkiem prof. Ilyi Kalera. W 2018 roku został magistrem sztuk muzycznych w CIM, gdzie studiował w klasie prof. Jinjoo Cho. W 2016 r. uzyskał tytuł licencjata w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Chinach. Był skrzypkiem w Chińskiej Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej (2014-2015). W latach 2012-2016 studiował u prof. Liang Chai i prof. Bin Yu. We wrześniu 2014 r. w chińskim Chengdu zdobył piątą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Guangya Chengdu.

Ang Chen was born in China and he began studying the violin at the age of 4. Since September 2018 he has been pursuing the Artist Diploma at the Cleveland Institute of Music (CIM), the most advanced diploma for performance studies, under the supervision of professor Ilya Kaler. Before that, in May 2018, he received his Master of Music degree at the CIM under the supervision of Professor Jinjoo Cho. In 2016, he received his Bachelor’s Degree at the Central Conservatory of Music in China earning the title of “Model Student of Academic Records”. From September 2014 to June 2015 he worked in China Youth Symphony Orchestra. From 2012 to 2016, he was a student of Professors Liang Chai and Bin Yu. In September 2014 he won the fifth prize at the Guangya Chengdu International Violin Competition in Chengdu, China.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in E minor No. 2 Op. 9 F. Waxman – Carmen Fantasy fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

91


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Sofia Ermasova (*1995, Rosja/ Russia)

Sofia Ermasova jest studentką Moskiewskiego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w klasie prof. Ary Bogdanian. Urodziła się w Engels, w obwodzie saratowskim w Rosji. W latach 2000-2008 uczęszczała do szkoły muzycznej w swoim rodzinnym mieście, gdzie kształciła się pod kierunkiem Mariny Gagariny. W latach 2008-2010 była uczennicą Szkoły Muzycznej w Moscow State College of Musical Performance n.a. Chopin (Rosja, Moskwa), gdzie następnie kontynuowała studia (2010-2014). Od 2014 r. jest studentką Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich tak znanych skrzypków jak: Savely Shalman, Eugenia Chugaeva, Valentina Yakubovska, Ronald Baldini i Sergey Kravchenko. Jest również laureatką wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, do których należą: IV Nahum Goldenberg Competition of Violin Performance (Rosja, Saratow, 2004), Konkurs Muzyczny „Magiczny Smyczek” (Moskwa, 2006), ‘Planet Music – Moscow’ (Moskwa, 2007), Competition of Arts (Moskwa, 2009), Międzynarodowy Konkurs „Otwarta Europa” (Moskwa, 2007, 2015), Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Kultura Syberii” (Rosja, Omsk, 2012), V Międzynarodowy Konkurs Młodych Wykonawców Muzycznych im. Gieorgija Swiridowa (Rosja, Sankt Petersburg, 2013), XXIII Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Ziemi (Sofia, Bułgaria, 2015), IX Międzynarodowy Konkurs (Loutraki, Grecja, 2016), „Konkurs ‒ Wielcy Kompozytorzy” (Londyn, Wielka Brytania, 2017), Międzynarodowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej JSFest (Turku, Finlandia, 2017),VII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Savely Orlova (Rosja, Samara, 2019).

Sofia Ermasova, student of Moscow State Tchaikovsky Conservatory (class of professor Ara Bogdanian). Born in Engels, Saratov Oblast (Russia), she started her music training in the year 2000. Between 2000 and 2008 she attended a music school in Engels (class of Мarina Gagarina). From 2008 to 2010 she was a student at a school of music at the Moscow State College of Musical Performance n.a. Chopin (Russia, Moscow), where she continued her studies between 2010 and 2014. From 2014 she has been a student at Moscow State Conservatory. She has participated in master classes of famous violinists, some of whom included Savely Shalman, Eugenia Chugaeva, Valentina Yakubovska, Ronald Baldini, Sergey Kravchenko. She has been a laureate of many international competitions, such as IV Nahum Goldenberg Competition of Violin Performance (Russia, Saratov, 2004), ‘The Magic Bow’ Music Competition (Moscow, 2006), ‘Planet Music – Moscow’ (Moscow, 2007), ‘Competition of Arts’ (Moscow, 2009), ‘Open Europe’ International Competition (Moscow, 2007, 2015), ‘Culture of Siberia’ International Music Competition (Russia, Omsk, 2012), V International Georgy Sviridov Competition for Youth Performing Arts (Russia, St. Petersburg, 2013), XXIII ‘Music and Earth’ International Competition (Sofia, Bulgaria, 2015), IX International Competition (Loutraki, Greece, 2016), ‘Great Composers Competition’ (London, UK, 2017), The International JSFest Instrumental Music Competition (Turku, Finland, 2017),VII International Savely Orlov Music Competition (Samara, Russia, 2019)

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op.12

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 10 in G minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in D major No. 3 Op. 9 E. Ysaÿe – Caprice d’après L’Etude en Forme de Valse No. 6 op. 52 de C. Saint-Saëns fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

92


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Feliks Harutyunyan (*1996, Armenia)

Feliks Harutyunyan urodził się w 1996 r. w Erywaniu w rodzinie o muzycznych korzeniach. Został laureatem pierwszej nagrody i nagrody specjalnej Jeana Ter-Mergueriana na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Renesans” (Armenia, 2013), pierwszej nagrody na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Váša Příhoda (Republika Czeska, 2017) i pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym (Malta, 2018). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Krzysztofa Śmietanę podczas Międzynarodowych Sesji Muzycznych w Holandii oraz prof. Mieczysława Szlezera podczas Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako solista skrzypek współpracuje z Armeńską Narodową Orkiestrą Kameralną i Państwową Orkiestrą Kameralną Górskiego Karabachu. Współpracował również z Wiener Symphoniker, Vienna Classical Players, Tonkünstler-Orchester. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym w Grazu pod kierunkiem prof. Dominiki Falger.

Feliks Harutyunyan was born in 1996 in Yerevan into a family of musicians. During his career, he has been the laureate of the 1st and special prize from Jean Ter-Merguerian at ‘Renaissance’ 4th International Contest-Festival (Armenia, 2013), 1st prize at 6th Váša Příhoda International Violin Competition (Czech Republic, 2017), 1st prize at Malta International Music Competition 2018. He has been a student of master classes by Prof. Krzysztof Smietana at the International Holland Music Sessions, and Prof. Mieczysław Szlezer at the Summer Academy of Music Cracow. As a soloist he collaborates with the Armenian National Chamber Orchestra and the Artsakh State Chamber Orchestra. He also collaborated with Wiener Symphoniker, Vienna Classical Players, Tonkünstler-Orchester as an orchestra member. Currently, he studies at the Music University of Graz in the class of Prof. Dominika Falger.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 10 in G minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in E minor No. 2 Op. 9 A. Khachaturian - Song-poem „In Honor of the Ashugs” Op. 19 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

93


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Lorenz Karls (*2001, Szwecja/ Sweden)

Urodzony w 2001 r. w szwedzko-austriackiej rodzinie, zaczął grać na skrzypcach w wieku czterech lat. Uczył się najpierw w sekcji dziecięcej Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu, a następnie w szkole przy Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. Lorenz Karls jest laureatem wielu pierwszych i drugich nagród na międzynarodowych konkursach skrzypcowych, m.in.: Concorso Andrea Postacchini, Concours Grumiaux pour Jeunes Violinistes, Telemann International Violin Competition oraz Vivaldi International Violin Competition. Występował jako solista z Orchester der Universität Mozarteum, Kremerata Baltica, Bergen Philharmonic Orchestra i Ferenc Liszt Chamber Orchestra. Uczestniczył w kursach mistrzowskich, które prowadzili profesorowie Vadim Repin, Igor Ozim, Kurt Sassmannshaus i Vadim Gluzman. Obecnie odbywa studia licencjackie w salzburskim Mozarteum, jego profesorem jest Benjamin Schmid. Gra na skrzypcach z 2017 r., wykonanych przez niemieckiego lutnika ‒ Martina Schleske.

Lorenz Karls, born in 2001 to a Swedish-Austrian family, began playing violin at the age of four.

He started his education at the department of highly gifted children at the University of Music and Performing Arts in Vienna and continued in the pre-college division of Mozarteum University Salzburg. Winner of a number of first and second prizes at such international violin competitions as: Concorso Andrea Postacchini, Concours Grumiaux pour Jeunes Violinistes, Telemann International Violin Competition and Vivaldi International Violin Competition. He has performed as a soloist with such orchestras as: Orchester der Universität Mozarteum, Kremerata Baltica, Bergen Philharmonic Orchestra and the Ferenc Liszt Chamber Orchestra, and participated in masterclasses with professors: Vadim Repin, Igor Ozim, Kurt Sassmannshaus and Vadim Gluzman. A student of Benjamin Schmid at the Mozarteum in Salzburg, he is currently studying for his bachelor degree in music and fine arts. He plays a contemporary violin made specially for him by the German luthier Martin Schleske in 2017.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

F. Mendelssohn-Bartholdy – Violin Concerto in E minor Op. 64

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 5 in A minor Op. 1

K. Lipiński – Rondo alla Polacca in D major Op. 17 H. W. Ernst - Caprice on Schubert’s „Erlkönig” for Solo Violin Op. 26 fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

94


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Mao Konishi (*1995, Japonia/ Japan)

Mao Konishi urodziła się w 1995 r. w Kyoto, w Japonii. Rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku sześciu lat i przez ponad dekadę kształciła się pod kierunkiem Nobu Wakabayashiego. W 2014 r. rozpoczęła studia u prof. Marka Gothoniego na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, gdzie studiowała również muzykę kameralną. Jako solistka Mao występowała w Europie i Azji. W 2010 r. koncertowała w Carnegie Hall. Wykonywała muzykę kameralną z takimi muzykami jak: Albert Lotto, Susumu Aoyagi, Philippe Graffin, Kaeko Mukoyama. Z repertuarem kameralnym występowała na Ysaÿe Festival (Tokio, Japonia), na Festiwalu Mendelssohna (Hamburg, Niemcy) oraz w Akademii Muzycznej w Savonlinnie (Finlandia). Skrzypaczka jest laureatką wielu nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym pierwszej nagrody na Konkursie im. Ibolyka-Gyarfasa (Berlin, 2015) oraz głównej nagrody na Japońskim Konkursie Muzyki Klasycznej (2010). Obecnie studiuje pod kierunkiem Borisa Belkina w Accademia Chigiana w Sienie we Włoszech oraz w Konserwatorium Maastricht w Holandii.

Mao Konishi was born in Kyoto, Japan in 1995, and started to play the violin at the age of six. She studied for more than a decade with Nobu Wakabayashi. In 2014, she started studying with Prof. Mark Gothoni at the University of the Arts Berlin, where she also studied chamber music. As a soloist, she has mainly appeared in European and Asian countries. In 2010, she played at the Carnegie Hall. She performed chamber music with prominent musicians such as: Albert Lotto, Susumu Aoyagi, Philippe Graffin, Kaeko Mukoyama etc. She performed chamber music at the Ysaÿe Festival (Tokyo, Japan), at the Mendelssohn Festival (Hamburg, Germany) and at the Savonlinna Music Academy (Finland). She has won numerous prizes at national and international competitions including the first prize at the Ibolyka-Gyarfas Competition (Berlin, Germany) in 2015, and the top prize at the Japanese Classic Music Competition in 2010. She is currently studying with Mo. Boris Belkin at the Accademia Chigiana in Siena, Italy and at the Conservatorium Maastricht, Netherlands.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 3 in C major BWV 1005

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

B. Bartók – Violin Concerto No. 2 BB 117

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in D major No. 3 Op. 9 B. Britten - Suite for violin and piano Op. 6 fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

95


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Maya Levy (*1997, Belgia/ Belgium)

Maya Levy urodziła się w 1997 r. w rodzinie francusko-belgijskiej. Zaczęła grać na skrzypcach w wieku czterech lat. Jej pierwszą nauczycielką była Bernadette Jansen. Naukę kontynuowała u Igora Tkatchouka, a od 2013 r. współpracuje z Borisem Kuschnirem w Wiedniu. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. A. Grumiaux oraz Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego (2018, Polska), a także nagrody „Supernova 2017” na Klarafestival (Belgia). Współpracowała z wieloma orkiestrami, m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, L’Orchestre Symphonique de Namur, Orkiestrą Kameralną Waterloo, Orkiestrą Kameralną Mechelen, Królewską Orkiestrą Kameralną Walonii. Gościła na wielu festiwalach, wśród których wymienić należy: Les Sommets Musicaux de Gstaad (Szwajcaria), Podium Jonge Musici, Jugend Musiziert (Niemcy), Les sommets du Classique (Szwajcaria), Festival Musical de Lasne, Musicales en Côte Chalonnaise (Francja). Od 2013 r. wraz z pianistą Matthieu Idmtal tworzy duet, który koncertował m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i Rosji. Działa również aktywnie jako kameralistka, od 2014 r. współtworząc Trio Carlo Van Neste. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich takich pedagogów jak: Augustin Dumay, Pavel Vernikov, Itamar Golan, Renaud Capuçon, Miriam Fried i Leonidas Kavakos. Maya Levy gra na skrzypcach Enrico Cerruti (Cremona, 1851).

Born in 1997 to French and Belgian parents, she started playing the violin at the age of 4 under the guidance of Bernadette Jansen. Later on she has continued her studies with Igor Tkatchouk and since 2013, she has been working with the eminent Russian pedagogue Boris Kuschnir in Vienna.

Maya Levy is a winner of numerous prestigious awards at Stockholm and Grumiaux Competitions, “Supernova 2017” prize at the Klara Festival and the title of a laureate at the Karol Szymanowski Competition in 2018. She has collaborated with many prominent conductors and orchestras, including The Polish National Radio Symphony Orchestra, L’Orchestre Symphonique de Namur, The Chamber Orchestra of Waterloo, The Chamber Orchestra of Mechelen, Royal Chamber Orchestra of Wallonia. She is a regular guest at festivals such as: the Les Sommets Musicaux de Gstaad (Switzerland), Podium Jonge Musici, Jugend Musiziert (Germany), Les sommets du Classique (Switzerland), Festival Musical de Lasne, Musicales en Côte Chalonnaise (France). Since 2013, Maya Levy and pianist Matthieu Idmtal have formed a duo, and have been performing and recording on a regular basis ever since. She is a dedicated chamber musician and, among other chamber music activities, she has been the violinist of the ‘Trio Carlo Van Neste’. She has in the meantime attended the masterclasses of many renowned teachers such as Augustin Dumay, Pavel Vernikov, Itamar Golan, Renaud Capuçon, Miriam Fried and Leonidas Kavakos. Maya Levy plays a Enrico Cerruti violin (Cremona) of 1851.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Partita for violin solo No. 2 in D minor BWV 1004

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

K. Szymanowski – Violin Concerto No. 2 Op. 61

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in E minor No. 2 Op. 9 K. Szymanowski – Violin sonata in D minor Op. 9 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

96


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Bastian Gabriel Loewe Yañez (*1991, Chile/ Niemcy/ Germany)

Bastian Loewe ukończył studia licencjackie w prestiżowej Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie, pod kierunkiem prof. Evy Christiny Schönweiss. Ukończył również z wyróżnieniem studia magisterskie w Hochschule für Musik w Bazylei, gdzie studiował grę na skrzypcach w klasie prof. Barbary Doll. W 2017 r. w tej samej instytucji ukończył studia magisterskie w zakresie performatyki. Jako solista występował z takimi orkiestrami, jak np.: Orquesta Sinfónica de Chile, Chilijska Orkiestra Kameralna, Camerata Uandes, Sinfonieorchester Basel i Kammerorchester Basel. Jako aktywny kameralista brał udział w festiwalach w: Szwajcarii, Kanadzie, Niemczech, Austrii i Chile. W 42. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Dr Luis Sigall” w chilijskim Viña del Mar, zdobył trzecią nagrodę, nagrodę publiczności oraz nagrodę za najlepszą interpretację chilijskiego utworu obowiązkowego. Duży wpływ na jego muzyczną osobowość wywarli tacy muzycy jak m.in.: Stefan Picard, Mariana Sirbu, Friedeman Weigle, Silvia Simionescu, Winnfried von Rademacher, Stefan Fehlandt, Kurt Sassmanshaus.

Bastian Loewe finished his Bachelor’s at the prestigious Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’ in Berlin, under the guidance of prof. Eva Christina Schönweiss. Most recently he has graduated with honors as a Master in Solo Performance at the Hochschule für Musik Basel, studying in Prof. Barbara Doll´s class. In 2017 he became a Master in Performance in the same institution and under the same teacher. He has performed as a soloist with such orchestras as: Orquesta Sinfónica de Chile, Chilean Chamber Orchestra, Camerata Uandes, Sinfonieorchester Basel and the Kammerorchester Basel. As an active chamber musician, he has participated in festivals in Switzerland, Canada, Germany, Austria and Chile. In the XLII edition of the International Music Competition ‘Dr Luis Sigall’ in Viña del Mar, Chile, he won the third prize, the Audience Award, and the prize for the best interpretation of a Chilean Compulsory work. During his studies, he has been profoundly influenced by some renowned musicians such us: Stefan Picard, Mariana Sirbu, Friedeman Weigle, Silvia Simionescu, Winnfried von Rademacher, Stefan Fehlandt, Kurt Sassmanshaus.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 3 in C major BWV 1005

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 1 in D major Op. 12

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 S. Prokofiev - Sonata No. 2 in D major Op. 94bis fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

97


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Robert Łaguniak (*1997, Polska/ Poland)

Robert Łaguniak urodził się w 1997 r. Grę na skrzypcach rozpoczął w wieku pięciu lat. Współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami, m. in.: Wolfgangiem Marshnerem, Zakharem Bronem, Kariną Gidaszewską, Bartoszem Bryłą, Robertem Shrederem i Krzysztofem Śmietaną. Jest laureatem pierwszych nagród na licznych polskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych oraz wielu stypendiów muzycznych. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem był udział w półfinale Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (Poznań, 2016), w którym został również laureatem nagrody specjalnej Maxima Vengerova. Warto podkreślić, że Robert Łaguniak był najmłodszym polskim uczestnikiem tego prestiżowego konkursu. Skrzypek występuje z recitalami w Polsce, Niemczech, Holandii i we Włoszech. Koncertował z wieloma polskimi orkiestrami. Obecnie jest studentem łódzkiej Akademii Muzycznej, gdzie kształci się pod kierunkiem Kariny Gidaszewskiej. Studiuje również na wydziale kameralistyki Accademia Pianistica Internazionale Incontri Col Maestro w Imoli w klasie Nazzareno Carusiego. Robert Łaguniak gra na skrzypcach stworzonych przez Janosa Spiegla (Budapeszt, 1911).

Robert Łaguniak was born in 1997 and began playing the violin at the age of 5. He worked with many renowned teachers considered to be among the best in Europe such as Wolfgang Marshner, Zakhar Bron, Karina Gidaszewska, Bartosz Bryla, Robert Shreder, Krzysztof Smietana. He has been a laureate of top prizes at 50 Polish and international violin competitions and has been awarded a number of musical scholarships. His performances have been broadcast live on Polish national television and radio, but his biggest achievement to date has been a semi-final at the Wieniawski International Violin Competition in Poznan in 2016, where he also was a laureate of a special prize by Maxim Vengerov. He was the youngest Polish participant at this prestigious competition. He plays recitals in Poland, Italy, Germany and the Netherlands. He has performed with many Polish orchestras. Currently he is a student at Music Academy in Lodz in the class of Karina Gidaszewska. He also studies chamber music at the Accademia Pianistica Internazionale Incontri Col Maestro in Imola in the class of Nazzareno Carusi. Robert Łaguniak plays a violin built by Janos Spiegel in Budapest in 1911.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Partita for violin solo No. 2 in D minor BWV 1004

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

K. Szymanowski – Violin Concerto No. 2 Op. 61

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 H. Wieniawski – Variations on an Original Theme Op. 15 fortepian/piano: Hanna Holeksa

98


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Elias David Moncado (*2000, Niemcy/ Germany)

Elias David Moncado to urodzony w 2000 r. skrzypek pochodzenia niemiecko-hiszpańsko-malezyjskiego. W 2016 r. został studentem Classics Akademie w Interlaken (Szwajcaria) gdzie kształcił się pod kierunkiem prof. Zakhara Brona. Obecnie studiuje u prof. Pierre’a Amoyala w salzburskim Mozarteum. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, jak: Hindemith Competition (Berlin, II nagroda), Concours FLAME (Paryż, I nagroda), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna (Poznań, II nagroda), Konkurs im. Knopfa (Düsseldorf, nagroda im. Eugene Ysaÿe’a), Lions Competition Germany (I nagroda), Concours Internationale de Musique de l’Orchestre Philharmonique du Morocco (II nagroda i cztery nagrody specjalne). Występował z wieloma orkiestrami, takimi jak: Orkiestra Filharmonii we Fryburgu, Orkiestra Symfoniczna w Penang (Malezja), Orkiestra Filharmoniczna im. Bedřicha Smietany (Praga), Bawarska Orkiestra Radiowa, Orchestre Philharmonique du Maroc. Współpracował z wieloma dyrygentami, jak: Wolfgang Trommer, Hans Richter, Zvi Carmeli, Fabrice Bollon, Wojciech Rajski, Gabriel Adorjan, Olivier Holt. Skrzypek gościł na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in: Classic Festival Bad Ragaz w Szwajcarii, Festiwal Muzyczny Mecklenburg-Vorpommern, Teatro Ristori i Printemps Musical des Alizés Morocco. Obecnie jest pierwszym skrzypkiem założonego przez siebie kwartetu smyczkowego. Jako laureat nagrody Fundacji Muzycznej Musikleben w Hamburgu obecnie gra na skrzypcach Giambattisty Rogeri (Brescia, ok. 1700).

Elias David Moncado was born in 2000, of German/Spanish and Malaysian descent. Since January 2016, he has been a junior student of the Interlaken Classics Akademie in Switzerland under Professor Zakhar Bron. He is currently a student of Professor Pierre Amoyal in Mozarteum Salzburg. He has been the laureate of several national and international competitions such as Hindemith Competition Berlin (2nd prize), Concours FLAME Paris (1st Grand Prize with the highest marks), Telemann Competition in Poznan/ Poland (2nd prize), the International Knopf Competition in Düsseldorf (Eugene Ysaÿe Prize), Lions Competition Germany (1st prize), Concours International de Musique de l’Orchestre Philharmonique du Maroc (2nd Prize, Audience Prize, Orchestra Prize, Special Prize of the Animato Association, Special Prize of Printemps Musical des Alizés Casablanca). He has performed with numerous orchestras such as Freiburg Philharmonic Orchestra, Penang Symphony Orchestra (Malaysia), Smetana Philharmonic Orchestra (Prague), Bavarian Broadcasting Symphony Orchestra (Bayerischer Rundfunk), Orchestre Philharmonique du Maroc. He has collaborated with a number conductors including Wolfgang Trommer, Hans Richter, Zvi Carmeli, Fabrice Bollon, Wojciech Rajski, Gabriel Adorjan, Olivier Holt. He has made guest appearances at prestigious music festivals such as Classic Festival Bad Ragaz/Switzerland, Mecklenburg-Vorpommern Music Festival, Crescendo Festival Berlin, Teatro Ristori and Printemps Musical des Alizés/Morocco. Currently, he is the Primarius of his own string quartet. As a prize winner of the “German Music Foundation Musikleben” Hamburg he plays a violin by Giambattista Rogeri/Brescia (around 1700).

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

B. Bartók – Violin Concerto No. 2 BB 117

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 C. Debussy – Sonata for violin and piano L. 140 C. Saint Saëns – Introduction and Rondo Capriccioso Op.28 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

99


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Noori Nah (*1999, Korea Płd./ South Korea)

Noori Nah rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku pięciu lat. Początkowo kształciła się pod kierunkiem prof. N.M. Patruszewa. Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Od 2012 r. studiuje w klasie prof. S.G. Girshenko w Centralnej Szkole Muzycznej Moskiewskiego Konserwatorium im. P. Czajkowskiego. Otrzymała południowokoreańską nagrodę „Młodego Bohatera” ufundowaną przez Koreański Związek Harcerski (2012). Była laureatką pierwszej nagrody na Konkursie dla Młodych Muzyków „Muzyczna Wiosna w Domu Jakobich” (Moskwa, 2012). Po ukończeniu Central Music School (2017) Noori została przyjęta do Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego, gdzie kontynuowała naukę pod kierunkiem prof. S.G. Girshenko. W 2018 roku otrzymała dyplom na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypiec i Kwartetów Smyczkowych im. Leopolda Auera w Sankt Petersburgu.

Noori Nah started playing the violin at the age of five, and her career commenced in the class of the Kazakh professor N.M. Patrusheva. She regularly participates in national and international competitions. In 2012, she was admitted to the class of professor S.G. Girshenko at the Central Music School of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory (CMS). That year, she also received South Korean National “Youth Hero Prize” from the Korea Scout Association, in recognition of her musical talent. In 2016, she received the First Prize at the National Young Musician Competition “Musical Spring in the House of Yakobi” in Moscow. After her graduation from CMS in 2017, she was accepted to the Moscow State Tchaikovsky Conservatory where she continued her studies under professor S. G. Girshenko. In 2018, she has received a Diploma at the VI Leopold Auer International Violin and String Quartet Competition.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 7 in A minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 R. Schumann – Violin Fantasie in C major Op. 131 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

100


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Inhee Park (*1991, Korea Płd./ South Korea)

Inhee Park urodziła się w Seulu w Korei Południowej, grę na skrzypcach studiowała pod kierunkiem Nahmila Chunga w Liceum Artystycznym Sunhwa, a następnie kontynuowała naukę na Narodowym Uniwersytecie Seulskim w klasie Jiwona Songa. W 2014 r. została pierwszą skrzypaczką Koreańskiej Orkiestry Symfonicznej, prowadzi także Trio Ruhe. Pracę muzyka orkiestrowego łączy z działalnością solową i kameralną. Jest laureatką wielu nagród m. in.: na Konkursie Muzycznym w Seulu (I nagroda), Międzynarodowym Konkursie Mozartowskim w Hagen, Wiedeńskim Międzynarodowym Konkursie Grand Prize Virtuoso, Północnym Międzynarodowym Konkursie Muzycznym, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Gwangju oraz Seulskim Konkursie Barokowej Muzyki Kameralnej. Została nagrodzona w dziedzinie muzyki barokowej i współczesnej na Festiwalu w Lucernie oraz Festiwalu Muzyki Kameralnej w Seocho. Występowała jako solistka m.in. z Bucheon Chamber Orchestra oraz Sejong Philharmonic Orchestra. Uczęszczała na kursy mistrzowskie prowadzone przez: Roberta Chena, Miriam Fried, Ilyi Gringoltsa, Aarona Berofsky’ego, Igora Petrushevskiego i Siergieja Kravchenko.

Born in Seoul, Korea, violinist Inhee Park studied music with Nahmil Chung at Sunhwa Arts High School and completed her studies at Seoul National University with Jiwon Song. Since 2014 she has been the 1st violin player of Korean Symphony Orchestra, and also the leader of Trio Ruhe. While performing as an orchestra member, she continues her great carrier as a soloist and a chamber musician. She has won awards at many competitions, including a grand prize at Seoul Music Competition, Mozart International Competition in Hagen, Grand Prize Virtuoso International Music Competition, North International Music Competition, Gwangju International Music Competition, and Seoul Baroque Chamber Music Competition. In recognition of her performance of baroque and modern repertoires, she was awarded at the Lucerne Festival, Seocho Chamber Music Festival and has performed as a soloist with Bucheon Chamber Orchestra, Sejong Philharmonic Orchestra, and more. She has attended masterclasses with Robert Chen, Miriam Fried, Ilya Gringolts, Aaron Berofsky, Igor Petrushevski and Sergey Kravchenko.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Partita for violin solo No. 2 in D minor, BWV 1004

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

K. Szymanowski – Violin Concerto No. 2 Op. 61

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipinski – Rondo alla Polacca in D Major Op.17 F. Waxman – Carmen Fantasy fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

101


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Taejun Park (*1991, Korea Płd./ South Korea)

Taejun Park urodził się w 1991 r. w Seulu w rodzinie o tradycjach muzycznych. W wieku dwunastu lat został przyjęty do Instytutu Muzycznego Curtisa w Filadelfii, gdzie przez cztery lata uczył się pod kierunkiem Aarona Rosanda. W Instytucie jego nauczycielami byli również: Gary Graffman, Ida Kavafian i Pamela Frank. Skrzypek uczęszczał również na zajęcia Albrechta Breuningera w Hochschule für Musik Karlsruhe. Brał udział w kursach mistrzowskich takich pedagogów jak: Ivry Gitlis, Pavel Vernikov, Rainer Kussmaul, András Keller, Jörg Widmann i Tabea Zimmermann. Jest laureatem pierwszych nagród na Konkursie J&A Beare Bach (Londyn, 2010) i Festiwalu Moritzburg (2014, jako pierwszy skrzypek kwartetu smyczkowego). Otrzymał stypendia: „Towarzystwa Louisy Knapp”, „Landdessammlung Baden-Württemberg” czy „Kulturfonds Baden e.V.”. Jako muzyk orkiestrowy pełnił funkcję koncertmistrza lub jego zastępcy i grał pod batutą m.in. Sir Simona Rattle’a, Heinricha Schiffa, Lahava Shaniego, Mario Venzago i Christiana Ehwalda. Współpracował z takimi instytucjami jak: Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Gustav Mahler Akademie w Bolzano, Carl Flesch Akademie w Baden-Baden, Accademia Internazionale Estiva w Cervo i TIHMS w Bergen. Uzyskał tytuł licencjata i magistra w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie, gdzie studiował pod kierunkiem Kolji Blacher. W 2019 r. podjął studia magisterskie w klasie Sebastiana Hamanna w Wyższej Szkole Muzyki we Fryburgu Bryzgowijskim. Gra na skrzypcach Enrico Rocca (1880) wypożyczonych od prywatnego hojnego darczyńcy.

Born in 1991 in Seoul to a family of musicians. He was admitted into the Curtis Institute of Music in Philadelphia, already at the age of twelve, where he studied with Aaron Rosand for four years. At Curtis, he received further musical guidance from artists such as: Gary Graffman, Ida Kavafian and Pamela Frank. After moving to Germany, he completed his „European Baccalaureate“ while being enrolled as a Pre-College student at the Hochschule für Musik Karlsruhe with Albrecht Breuninger. He has also participated in masterclasses with musicians such as Ivry Gitlis, Pavel Vernikov, Rainer Kussmaul, András Keller, Jörg Widmann and Tabea Zimmermann. He was awarded first prizes at the J & A Beare Bach Competition (2010) in London and at the Moritzburg Festival (2014) as a primarius of his string quartet. He is also a recipient of the scholarships: „Louisa Knapp Fellowship“, „Landdessammlung Baden-Württemberg“ and from „Kulturfonds Baden e.V.“. As an orchestral musician, he has worked in projects in leading positions as a concertmaster or as an associate, under the baton of Sir Simon Rattle, Heinrich Schiff, Lahav Shani, Mario Venzago and Christian Ehwald. He has collaborated with institutions such as the Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Gustav Mahler Akademie in Bolzano, Carl Flesch Akademie in Baden-Baden, Accademia Internazionale Estiva in Cervo and TIHMS in Bergen. He received his bachelor’s and master’s degree at the Hochschule für Musik „Hanns Eisler” in Berlin under the tutelage of Kolja Blacher. Taejun continues to pursue his Konzertexamen degree at the Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau under the direction of Sebastian Hamann and plays on the violin of Enrico Rocca (1880) on generous loan from a private donor.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 M. Ravel – Tzigane, Rhapsody for violin and piano in D major M. 76 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

102


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Yeri Roh (*1993, Korea Płd./ South Korea)

Yeri Roh to 26-letnia skrzypaczka urodzona w Seulu w Korei Południowej. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w nowojorskiej Juilliard School pod kierunkiem Hyo Kanga, Adele Anthony i Sylvii Rosenberg. Jest laureatką nagród w: Strad Competition, Konkursie Journal of Music, Konkursie Koreańsko-Niemieckiego Stowarzyszenia im. Brahmsa oraz Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych i Fortepianu American Protégé. Współpracowała z wieloma dyrygentami, jak: Alan Gilbert, David Robertson, Edward Gardner, John Adams, Matthias Pintscher i Sperenza Scapucci. Była zapraszana do udziału w takich festiwalach jak: Academia Internacional de Musica de Solsona w Hiszpanii, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Asago w Japonii, Festiwal Międzynarodowego Instytutu Muzycznego Heifetz w Wirginii, Festiwal Skrzypcowy w Singapurze, Festiwal i Szkoła Muzyki Kameralnej Kneisel Hall oraz Akademia Muzyczna w Pjongczang. Koncertowała m.in. z takimi artystami jak: Mark Kaplan, Robert Vernon, Ralph Kirshbaum i Oliver Kern, Lambert Orkis, Rachel Podger, Pamela Frank, Glenn Dicterow, Shmuel Ashkenasi, Frank Huang, Martin Beaver. Występowała również w charakterze solistki w Carnegie Hall. We wrześniu 2019 r. koncertowała jako solistka wraz z Tel Aviv Soloists Ensemble w Korei pod batutą Baraka Tala, jako finalistka Busan Maru International Music Festival Concerto Competition.

Yeri Roh, 26, a native of Seoul, South Korea. She has obtained her Bachelor’s and Master’s degrees from the Juilliard School under the tutelage of Hyo Kang, Adele Anthony, and Sylvia Rosenberg. She is a winner of awards at the Strad Competition, Journal of Music Competition, Korea-Germany Brahms Association Competition, and American Protégé International Piano & Strings Competition.

She worked with many internationally famed conductors such as Alan Gilbert, David Robertson, Edward Gardner, John Adams, Matthias Pintscher, and Sperenza Scapucci. She has been invited to participate in festivals including Academia Internacional de Musica de Solsona in Spain, Asago Internatinal Music Festival in Japan, Heifetz International Music Institute in Virginia, Singapore Violin Festival, Music Academy of the West, Kneisel Hall Chamber Music Festival & School, and Music in Pyeongchang MPYC Academy. She has shared stage with Mark Kaplan, Robert Vernon, Ralph Kirshbaum, and Oliver Kern, and has played with Lambert Orkis, Rachel Podger, Pamela Frank, Glenn Dicterow, Shmuel Ashkenasi, Frank Huang, Martin Beaver, Kathleen Winkler, and Victor Danchenko. In September 2019, she performed as a soloist with Tel Aviv Soloists Ensemble under the baton of Barak Tal in Korea, as a finalist of Busan Maru International Music Festival Concerto Competition.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

F. Mendelssohn-Bartholdy – Violin Concerto in E minor Op. 64

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 H. Wieniawski – Fantasy on Themes from Gounod’s „Faust” Op. 20 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

103


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Mio Sasaki (*1997, Japonia/ Japan)

Mio Sasaki urodziła się w 1997 r. w Japonii. Studiowała pod kierunkiem Yoshio Unno. Jest laureatką wielu konkursów krajowych i zagranicznych, m. in. Fukuyama Music Competition, Toyonaka Music Competition oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Agustina Aponte. W 2013 r. otrzymała Honorową Nagrodę w dziedzinie kultury od władz rodzinnego miasta Hirakata. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Nicolasa Chumachenco, Christiana Altenburgera i Tanję Becker-Bender. Zdobyła pierwszą nagrodę na Konkursie Międzynarodowej Letniej Akademii Mendelssohna (2018) i wystąpiła jako solistka z Hamburger Symphoniker. W 2019 roku koncertowała ze swoim debiutanckim recitalem w Konserwatorium Hamburskim, gdzie obecnie studiuje pod kierunkiem Christopha Schickedanza.

Mio Sasaki was born in 1997 in Japan. She studied in the class of Yoshio Unno. Since then, she has been a laureate of many national and international competitions such as Fukuyama Music Competition, Toyonaka Music Competition and International Agustin Aponte Music Competition. In 2013 she received a Cultural Honour from her hometown, Hirakata. She attended the master classes of Nicolas Chumachenco, Christian Altenburger and Tanja Becker-Bender. In 2018 she won the first prize at the internal competition of the International Mendelssohn Summer Academy and she played as a soloist with Hamburger Symphoniker. In February 2019 she had a debut recital offered by the Hamburger Konservatorium. She is currently studying with Christoph Schickedanz at Hamburger Konservatorium.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

H. Wieniawski – Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 7 in A minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in D major No. 3 Op. 9 J. Brahms – Sonata for violin and piano No. 2 in A major Op. 100 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

104


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Reika Sato (*1993, Korea Płd./ South Korea)

Reika Sato urodziła się w 1999 r., a na skrzypcach zaczęła grać w wieku trzech lat. Uczęszczała do Liceum Muzycznego przy Wydziale Muzycznym Uniwersytetu Artystycznego w Tokio, a obecnie studiuje w Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris. Uczyła się pod kierunkiem Ritsuko Saito, Machia Saito, Yasuko Ohtani, Eduarda Okouna i Oliviera Charliera. Jako dziecko występowała w Ensemble Dolce oraz w Tokijskiej Orkiestrze Młodzieżowej, a w wieku trzynastu lat została członkinią Młodzieżowej Orkiestry Filharmonicznej. Była aktywną uczestniczką seminariów i kursów mistrzowskich, między innymi w: Academie de Musique Francaise de Kyoto (2014-2018), Academie Internationale d’ete de Nice (2016-2018), International Music Weeks Salzburg (2017) oraz Asago International Music Festival (2015). Wystąpiła również podczas Sparkling Violins w 2016 r.

Reika jest laureatką V nagrody na XXV i XXVI Japońskim Konkursie Muzyki Klasycznej (w kategorii szkół średnich), II nagrody na XXX i XXXII Młodzieżowym Konkursie Muzyki Klasycznej w Japonii (w kategorii szkół średnich), II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Osace (pierwsza nagroda nie została przyznana).

Born in 1999, Reika Sato began playing the violin at the age of 3. She was a student of the Music High School at the Faculty of Music, Tokyo University of the Arts, and then was admitted to the Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris. She took lessons from Ritsuko Saito, Machia Saito, Yasuko Ohtani, Eduard Okoun, and Olivier Charlier. As a child, Reika played with the Ensemble Dolce for Children and Tokyo Junior Orchestra Society and at the age of 13 she joined the Junior Philharmonic Orchestra. She has been an active participant in seminars and master classes such as: Academie de Musique Francaise de Kyoto (2014-2018), Academie Internationale d’ete de Nice (2016-2018), International Music Weeks Salzburg (2017) and Asago International Music Festival (2015). She also performed in Sparkling Violins 2016. She won the 5th prize at the 25th and 26th Japan Classical Music Competition (High School division), 2nd prize at the 30th and 32nd Junior Classical Music Competition in Japan (High School division), 2nd prize at Osaka International Music Competition (1st prize was not awarded).

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

H. Wieniawski – Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in E minor No. 2 Op. 9 H. Wieniawski – Variation on an original theme for violin and piano Op. 15 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

105


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Daria Tarasova (*1994, Ukraina/ Ukraine)

Daria Tarasova urodziła się w 1994 r. w ukraińskim Kerczu na Krymie. Jest absolwentką Kolegium Muzycznego im. M. V. Lysenko w Połtawie. W 2012 r. została laureatką I nagrody na Ogólnoukraińskim Konkursie im. B. A. Kotorowicza, oraz pierwszej nagrody na Młodzieżowym Festiwalu „Charkowskie Zgromadzenia”. W 2013 r. została studentką Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego, w klasie skrzypiec Mirosławy Kotorowicz, uzyskując w 2017 r. tytuł licencjata. Jest członkinią zespołu kameralnego „Artehatta”. W 2016 r. zdobyła drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Stankowicza (w kategorii – muzyka orkiestrowa). Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Andreja Bielowa i Ivry Gitlisa. W 2017 r. Daria Tarasova otrzymała dyplom Lwowskiego Ogólnoukraińskiego Otwartego Konkursu Skrzypcowego. W 2018 r. uzyskała nagrodę specjalną Radia Ukraińskiego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora ukraińskiego w Ogólnoukraińskim Konkursie im. B.A. Kotorowicza.

Born on 17 July 1994 in Kerch, Crimea, Ukraine, Daria Tarasova graduated from Poltava Music College n.a. M. V. Lysenko. In 2012 she was awarded the First Prize at the All-Ukrainian Competition named after B. A. Kotorovych, 1st prize at the open competition for young performers at the “Kharkiv Assembly” Youth Festival. In 2013 she was admitted to the National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky, Department of Violin, to the class of Myroslava Kotorovych. She is a member of the chamber ensemble ‘Artehatta’ under the direction of M.B Kotorovych. In 2016 she received the 2nd prize at the International Competition named after Stankovich in the ‘Playing with the Orchestra’ category. She has attended master classes by Andrej Bielow and Ivry Gitlis. In 2017 she received a Diploma at the Lviv All-Ukrainian Open Competition of Violinists, as well as the Diploma of graduation ‘Bachelor’s degree’ of the National Music Academy of Ukraine named after. P. I. Tchaikovsky, in the class of M. B. Kotorovych. In 2018 she was awarded a special prize from the Ukrainian Radio for the best performance of a work by an Ukrainian composer at the All-Ukrainian Competition named after B.A. Kotorovych.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 1 in G minor BWV 1001

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 7 in C minor Op. 30

K. Szymanowski – Violin Concerto No. 2 Op. 61

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 11 in C major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 H. Wieniawski – Variations on an Original Theme Op. 15 fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

106


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Eimi Wakui (*1992, Japonia/ Japan)

Eimi Wakui urodziła się w Tokio w Japonii, a naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 5 lat. Obecnie kontynuuje studia na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu u profesora Pierre’a Amoyala. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, takich jak Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Tibora Vargi, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Euro Asia Young, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Olega Krysy, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Mirecourt, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Vaclava Humla, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Jurija Jankielewicza, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Alice Schoenfeld. Jest także finalistką i laureatką nagrody specjalnej w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym - Toruń 2016.

Występowała jako solistka z Orchestre de Chambre de Lausanne (Szwajcaria), Toruńską Orkiestrą Symfoniczną (Polska), Orkiestrą Filharmonii Sendai (Japonia), Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy (Francja), Orkiestrą Filharmonii Zagrzebskiej (Chorwacja), Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej (Ukraina), Orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego (Polska), Orkiestrą Festiwalu Tongyeong (Korea Południowa), Akademicką Orkiestrą Symfoniczną w Omsku (Rosja) oraz Orkiestrą Symfoniczną w Harbin (Chiny).

Eimi Wakui was born in Tokyo, Japan and began learning to play the violin at the age of 5. Currently she continues to study at the University Mozarteum Salzburg with Professor Pierre Amoyal.

Eimi Wakui is a winner and laureate of a number of international violin competitions such as the Tibor Varga International Violin Competition, Euro Asia Young International Competition, Oleh Krysa International Violin Competition, Mirecourt International Violin Competition, International Vaclav Huml Violin Competition, Yankelevitch International Violin Competition, Schoenfeld International String Competition and finalist and a special prize winner in the previous edition of the International Violin Competition - Toruń 2016. She has performed as a soloist with the Orchestre de Chambre de Lausanne (Switzerland), Torun Symphony Orchestra (Poland), Sendai Philharmonic Orchestra (Japan), Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy (France), Zagreb Philharmonic Orchestra (Croatia), Lviv Regional Philharmonic (Ukraine), Witold Lutosławski Chamber Philharmonic Orchestra (Poland), Tongyeong Festival Orchestra (South Korea), Omsk Academic Symphony Orchestra (Russia) and Harbin Symphony Orchestra (China).

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Partita for violin solo No. 2 in D minor BWV 1004

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

F. Mendelssohn-Bartholdy – Violin Concerto in E minor Op. 64

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 6 in E major Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 17 in E-flat major Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 M. Ravel – Sonata for violin and piano No. 2 in G major M. 77 W. Lutosławski – Subito for violin and piano fortepian/piano: Katarzyna Wieczorek

107


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Rino Yoshimoto (*2003, Japonia/ Japan)

Rino Yoshimoto jest laureatką nagrody muzycznej Kobe Nada Lions Club. Obecnie, w wieku szesnastu lat, studiuje pod kierunkiem prof. M. Frischenschlagera na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu. Została laureatką specjalnego stypendium szkoły muzycznej przy tokijskim Kolegium Muzycznym w klasie prof. Y. Unno. Jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych organizowanych w Japonii. Od 2015 r. występuje w konkursach europejskich (jako najmłodsza kandydatka). Została zwyciężczynią V Konkursu Skrzypcowego im. Emila Kamilarowa (Bułgaria) oraz XVI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Padwie, a także finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Fritza Kreislera w Wiedniu. Koncertowała w Japonii, USA i Europie. Jako solistka występowała z wieloma orkiestrami w Japonii, Bułgarii, Włoszech i USA.

Rino Yoshimoto is a laureate of Kobe Nada Lions Club Music Award. Now, at the age of sixteen, she is studying with Prof. M. Frischenschlager at the University of Music and Performing Arts in Vienna and she is a Special Scholarship Student at Music High School attached to Tokyo College of Music (Prof. Y. Unno). She has been a laureate at numerous national and international competitions in Japan. Since 2015, she has appeared at European Competitions as the youngest candidate. She was the winner of the 5th Emil Kamilarov Violin Competition (Bulgaria) and 16th Padova International Music Competition, and a finalist in the 9th Fritz Kreisler International Violin Competition (Vienna). As a concert violinist, she has given concerts and recitals in Japan, the USA, and Europe. As a soloist, she has performed with many orchestras across Japan, Bulgaria, Italy, and the USA.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Partita for violin solo No. 2 in D minor BWV 1004

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 8 in G major Op. 30

P. I. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 24 in A minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 N. Paganini – Variation „Nel cor più non mi sento” F. Kreisler – Tambourin Chinnois Op.3 fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

108


UCZESTNICY / PARTICIPANTS

Yumiko Yumiba (*1996, Japonia/ Japan)

Yumiko Yumiba urodziła się w 1996 r. w Japonii. Obecnie studiuje w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze pod kierunkiem profesor Elisabeth Kufferath. Ukończyła Uniwersytet Sztuk Pięknych w Tokio, gdzie studiowała u profesora Takashi Shimizu i profesora Sungsica Yanga. Jest laureatką pierwszych nagród w wielu konkursach krajowych, a także w Konkursie Euroasia Spain i drugich nagród w Internationalen Beethoven-Wettbewerb für Violine (2013) oraz w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Warnie (2015). Uczestniczyła w wielu międzynarodowych kursach mistrzowskich. W 2015 r. została stypendystką Międzynarodowej Akademii Letniej Mozarteum w Salzburgu. Wystąpiła na Festiwalu Orpheus Music w Austrii oraz na Internationales Musikfest Goslar-Harz w Niemczech, a także aktywnie koncertowała w Japonii. W 2018 r. zdobyła nagrodę Tokijskiego Uniwersytetu Sztuki. W dziedzinie kameralistyki kształciła się na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Henschel Quartet. Jest członkinią kwartetu smyczkowego, studiuje również grę na skrzypcach barokowych.

Yumiko Yumiba was born in 1996 in Japan. Currently, she is studying at the University of Music, Drama and Media in Hanover under Professor Elisabeth Kufferath. She graduated from Tokyo University of the Arts where she studied under Professor Takashi Shimizu and Professor Sungsic Yang. She has been the laureate of 1st prizes in many domestic competitions and Euroasia Spain Competition, 2nd prizes in Internationalen Beethoven-Wettbewerb für Violine in 2013 and Varna International Violin Competition in 2015. She has participated in many international master classes. In 2015 she was selected as a scholarship student of Mozarteum International Summer Academy in Salzburg. She has performed in the Orpheus Music Festival in Austria and in the Internationales Musikfest Goslar-Harz in Germany, and also gave a number of concerts in Japan. In 2018, she won the award of Tokyo University of the Arts. In addition, she has been a member of a quartet and has attended master classes of Henschel Quartet. She has also been a student of baroque violin.

ETAP 1/ STAGE I

ETAP 2/ STAGE II

ETAP 3/ STAGE III

J. S. Bach – Sonata for violin solo No. 2 in A minor BWV 1003

L. van Beethoven – Sonata for violin and piano No. 3 in E-flat major Op. 12

P. Tchaikovsky – Violin Concerto in D major Op. 35

E. Ysaÿe – Sonata for violin solo No. 3 in D minor Op. 27 N. Paganini – Capriccio solo No. 10 in G minor Op. 1

K. Lipiński – Polonaise in A major No. 1 Op. 9 E. Ysaÿe – Caprice d’après L’Etude en Forme de Valse op. 52, No. 6 de C. Saint-Saëns fortepian/piano: Bartłomiej Wezner

109


PIANIŚCI KONKURSOWI PIANO ACCOMPANIMENT Bartłomiej Wezner urodził się w 1981 roku w Nysie. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Ewy Pobłockiej (2006). W latach 2002-2004 był też studentem prof. Jerzego Sulikowskiego. Równolegle studiował klawesyn u prof. Urszuli Bartkiewicz. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych, a w 2014 podjął pracę w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisku Adiunkta oraz kierownika Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki Fortepianowej. Pełni również funkcję Menagera Paderewski Piano Academy w Bydgoszczy oraz dyrektora artystycznego festiwalu Muzyka w willi Blumwego.

fot. M. Hofman

Bartłomiej Wezner

Bartłomiej Wezner jest laureatem międzynarodowych konkursów kameralnych: St Martin’s Chamber Music Competition (2011, Londyn – I nagroda), 16 Premio Trio di Trieste (2015, Triest – III nagroda), Academie de Musique de Lausanne (2015, Lozanna – laureat), 50th International Vocal Competition ‘s-Hertogenbosch (2014, Holandia – laureat w kategorii Lied Duo) oraz XVII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (2010 – III nagroda). Zdobył nagrody dla najlepszego pianisty podczas konkursów wokalnych w Warszawie (2007), Katowicach (2008), Łodzi (2009), Sopocie (2010) i w Częstochowie (2013). Jako solista zdobył Nagrodę Specjalną na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2004) oraz Wyróżnienie na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. L. Janáčka w Brnie (2008, Czechy). Znaczący wpływ na estetykę wykonawczą Bartłomieja Weznera miały lekcje mistrzowskie z artystami tej miary co Maestro Janoš Starker, Stephen Kovacevich, Raphaël Pidoux (Wanderer Trio), Ewa Podleś, Kevin Kenner, Maja Nosowska, Marcin Sikorski. Artysta koncertował z: Vadimem Brodskim, Marią Machowską, Joanną Kreft, Agatą Schmidt, Ingridą Gápovą. Bartłomiej Wezner jest pianistą i założycielem zespołów BMF Piano Trio, Herbert Piano Trio, Surrealistic Five. Wraz z ojcem i rodzeństwem, tworzy unikatowy rodzinny kwartet Wezner Ensemble. Jako klawesynista współpracuje z orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis oraz zespołem muzyki dawnej Illo Tempore. Występował w Polsce, Belgii, Czechach, Szwecji, Grecji, Niemczech, Serbii i Czarnogórze, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych. Jako solista koncertował m.in. z Capellą Bydgostiensis,

110


Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Opolską, Lwowską Narodową Orkiestrą Kameralną Akademia czy Filharmonikami Bydgoskimi.

Jest laureatem następujących stypendiów: Piano Texas Festival and Academy w Fort Worth (2006, USA), International Dartington Summer School (2012, Wielka Brytania), Beethoven Haus w Bonn (2015, Niemcy) oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2011, 2012, 2017) i Ministra Kultury Młoda Polska (2012).

Pianista znakomicie odnajduje się zarówno w repertuarze klasycznym jak i w muzyce XX i XXI wieku. Dokonał prawykonań i premierowych nagrań kompozycji m. in: Hanny Kulenty, Zbigniewa Bargielskiego, Roxanny Panufnik, Marcina Maseckiego, Michała Dobrzyńskiego. Jego koncerty były transmitowane przez m. in. Polskie Radio „Dwójka” i RTS Suiss. Nagrywał dla wytwórni CdAccord, Dux, Fonoteus i Acte Préalable. Bartłomiej Wezner, born in 1981 in Nysa, graduated from the Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz in the piano class led by Professor Ewa Pobłocka in 2006. In 2002–2004, he was also a student of Professor Jerzy Sulikowski. At the same time, he studied the harpsichord under the supervision of Professor Urszula Bartkiewicz. In 2013, he received his doctoral degree in music, and joined the teaching staff of the same Academy as assistant professor and head of the Department of Piano Chamber Music. He also manages the Paderewski Piano Academy in Bydgoszcz and serves as the artistic director of the Music Festival in Blumwe’s Villa.

He has won a number of prizes at international chamber music competitions: St Martin’s Chamber Music Competition in London (2011, 1st prize), Premio Trio in Trieste (2015, 3rd prize), Académie de Musique de Lausanne (2015, prizewinner), the International Vocal Competition in ‘s-Hertogenbosch (2014, prizewinner in the Lied Duo category) and the Kiejstut Bacewicz International Chamber Music Competition in Łódź (2010, 3rd prize). He has also won best pianist awards at vocal competitions in Warsaw (2007), Katowice (2008), Łódź (2009), Sopot (2010) and Częstochowa (2013). As a soloist, he won the Special Prize at the International Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz (2004) and a distinction at the International Janáček Piano Competition in Brno (2008).

Bartłomiej Wezner’s performance style has been significantly influenced by master classes with such notable artists as Janoš Starker, Stephen Kovacevich, Raphaël Pidoux (Wanderer Trio), Ewa Podleś, Kevin Kenner, Maja Nosowska and Marcin Sikorski. He has also performed with Vadim Brodsky, Maria Machowska, Joanna Kreft, Agata Schmidt and Ingrida Gápova. Founder of the BMF Piano Trio, the Herbert Piano Trio and the Surrealistic Five. He performs with the family quartet Wezner Ensemble together with his father and siblings. As a harpsichordist, he collaborates with the Capella Bydgostiensis chamber orchestra and the Illo Tempore early music ensemble. He has performed in Poland, Belgium, Czech Republic, Sweden, Greece, Germany, Serbia, Montenegro, Switzerland, Great Britain, Italy and the United States. As a soloist, he has given concerts with the Capella Bydgostiensis, the Toruń Symphony Orchestra, the Opole Philharmonic, the Lviv National Chamber Orchestra Academy and the Bydgoszcz Philharmonic Orchestra.

His scholarships include the Piano Texas Festival and Academy scholarship in Fort Worth (2006, USA), the International Dartington Summer School (2012, UK), the Beethoven-Haus in Bonn (2015, Germany), and the awards from the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (2011, 2012, 2017) and the Minister of Culture and National Heritage (as part of the Young Poland programme, 2012). The pianist is confident in performing both classical repertoire and music of the 20th and 21st centuries. He has participated in premiere performances and recordings of compositions by Hanna Kulenty, Zbigniew Bargielski, Roxanna Panufnik, Marcin Masecki and Michał Dobrzyński. His concerts have been broadcast by Polish Radio 2 and the Swiss RTS, while his recordings have been released by such record labels as CdAccord, Dux, Fonoteus and Acte Préalable.

111


PIANIŚCI KONKURSOWI PIANO ACCOMPANIMENT Katarzyna Wieczorek urodziła się w Jeleniej Górze, w rodzinie o muzycznych korzeniach. Jest laureatką wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych jak: Konkurs Czytania Nut im. Carla Bergemanna w 2007 roku, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Marco Polo oraz Konkurs Chopinowski dla Młodzieży. Studiowała pod kierunkiem prof. Martina Dörrie i prof. Matti Raekallio w nowojorskiej Juilliard School oraz w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze.

Pianistka uczestniczyła w licznych festiwalach, m.in. Festiwalu Muzycznym w Rheingau, Festiwalu Muzyki Kameralnej w Bastad, Festiwalu w Lucernie, Beethoven Fest w Bonn i Ludwigsburger Schlossfestspiele. Wszechstronność i zaangażowanie w pracę zespołową umożliwiły jej współpracę z wieloma wybitnymi muzykami, takimi jak: Steven Isserlis, Sol Gabetta, Ana Chumachenko, Julian Rachlin, Grace Bumbry, Guy Braunstein, Nobuko Imai. Uczestniczyła także w nagraniach dla WDR Radio Cologne, radia szwajcarskiego, radia HR, telewizji NDR, wzięła również udział w nagraniu specjalnego cyklu radia BBC zatytułowanego „Artyści Nowego Pokolenia”. fot. J. Reisinger

Katarzyna Wieczorek

Od 2011 r. Katarzyna Wieczorek jest członkinią międzynarodowej organizacji muzycznej „Rhapsody in School”, założonej przez Larsa Vogta. Jest również założycielką i członkinią Limes Piano Trio, którego szeroki repertuar czerpie z tradycyjnych utworów klasycznych, ale eksploruje także nowe i niezwykle zasobne terytoria innych gatunków muzycznych, w tym jazzu i funku. Oprócz prowadzenia kursów mistrzowskich w Europie, Azji i USA, pianistka pracuje jako wykładowczyni w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem, które uznaje za swój dom.

112


Katarzyna Wieczorek was born in Jelenia Góra into a family with a long-standing musical tradition. She has won a fair number of awards in national and international piano competitions, such as the Carl Bergemann Sight Reading Competition in 2007, the Marco Polo International Piano Competition and the Chopin Competition for Youth. She studied under the supervision of Prof. Martin Dörrie and Prof. Matti Raekallio at the Juilliard School in New York and at the Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.

She has participated in numerous festivals, including the Rheingau Music Festival, the Bastad Chamber Music Festival, the Lucerne Festival, the Beethoven Fest in Bonn and the Ludwigsburger Schlossfestspiele. Her versatility and commitment to ensemble work has led her to collaborate with many outstanding musicians, including Steven Isserlis, Sol Gabetta, Ana Chumachenko, Julian Rachlin, Grace Bumbry, Guy Braunstein and Nobuko Imai. She has also participated in recordings for the WDR Radio Cologne, the Swiss Radio, the HR Radio, NDR Television, as well as for the special BBC radio series entitled ‘New Generation Artists’.

Since 2011 Katarzyna Wieczorek has been a member of the international music organization ‘Rhapsody in School’ founded by Lars Vogt. She is also a founding member of the Limes Piano Trio, whose broad repertoire draws on traditional classical works, but also explores new and extremely rich territories of other musical genres, including jazz and funk. In addition to giving master classes in Europe, Asia and the USA, she also works as a lecturer at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, which she considers her home.

113


PROWADZENIE KONKURSU INTRODUCTION Piotr Matwiejczuk – muzykolog, skrzypek, dziennikarz radiowy, krytyk muzyczny, absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–2000 współpracował z Polskim Radiem Olsztyn, od 2002 do 2016 roku był dziennikarzem Redakcji Muzycznej Programu 2 Polskiego Radia, obecnie jest jej współpracownikiem. W 2006 roku otrzymał nagrodę im. Witolda Hulewicza „za wybitne osiągnięcia radiowe”. W Teatrze Wielkim–Operze Narodowej redagował programy spektakli w reżyserii m.in. Mariusza Trelińskiego, Keitha Warnera, Laco Adamika, Natalii Korczakowskiej. Teksty i recenzje publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Ruchu Muzycznym”, „Gazecie Wyborczej”, „Czasie Kultury”, „Ethosie”, na portalu dwutygodnik.com. W latach 2012–2018 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Muzyka w Mieście”. Od kwietnia 2019 roku jest redaktorem naczelnym „Ruchu Muzycznego”.

fot. Ł. Ułanowski

Piotr Matwiejczuk

Piotr Matwiejczuk – musicologist, violinist, radio journalist, music critic, graduate of the Institute of Musicology at the University of Warsaw. From 1991 to 2000 he cooperated with the Polish Radio Olsztyn, from 2002 to 2016 he was a journalist of the Music Section of Polish Radio 2, with which he currently collaborates. Recipient of the Witold Hulewicz Prize ‘for outstanding achievements in broadcasting’ in 2006. He has edited a number of accompanying publications to productions staged in the Grand Theatre–National Opera in Warsaw by such directors as Mariusz Treliński, Keith Warner, Laco Adamik and Natalia Korczakowska. His articles and reviews appeared in ‘Tygodnik Powszechny’, ‘Ruch Muzyczny’, ‘Gazeta Wyborcza’, ‘Czas Kultury’, ‘Ethos’, and on the dwutygodnik.com magazine. In 2012–2018 he served as the editor-in-chief of the ‘Muzyka w Mieście’ monthly review. Editor-in-chief of ‘Ruch Muzyczny’ since April 2019.

114


Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra

Toruńska Orkiestra Symfoniczna w sezonie artystycznym 2019/2020 obchodzi 41-lecie działalności. Założona jako Toruńska Orkiestra Kameralna w sezonie artystycznym 1978/79, pod zarząd Miasta Toruń przeszła w 1990 roku. Utrzymywana jest przez Miasto Toruń i jemu zawdzięcza dynamiczny rozwój. W lutym 2006 roku zmieniła nazwę na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Zespół wpisał się na stałe w kulturalny krajobraz miasta, poprzez organizowanie koncertów dla mieszkańców Torunia i sławiąc jego imię na licznych tournee krajowych i zagranicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej działalności dała blisko trzy tysiące koncertów we wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa). Koncertowała także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może się poszczycić miesięcznym tournee w Chinach oraz uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pampelunie. W październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli. W lipcu 2010 roku zespół towarzyszył Jose Carrerasowi podczas jego występu na toruńskiej Motoarenie. Znaczącym wydarzeniem w historii orkiestry jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń – Muzyka i Architektura", którego kolejna, już 24. edycja odbędzie się latem 2020 roku pod nazwą: „Nova Muzyka i Architektura”. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe organizowane są przez dwa miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. Jednym z najbardziej prestiżowych produktów kulturowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy, aspirujący do grona najważniejszych wydarzeń muzycznych na mapie Polski i Europy.

In 2019, the Toruń Symphony Orchestra celebrates its 41st anniversary. It was founded as the Toruń Chamber Music Orchestra in the artistic season of 1978/79 and performed under the auspices of the City of Toruń since 1990. The orchestra receives the funding for its activities from the City of Toruń, to which it owes its dynamic development. Since February 2006 it is officially named as the Toruń Symphony Orchestra. The orchestra has gained a firm standing among many other cultural institutions in our town. This is due to the concerts performed in Toruń as well as at numerous tourneés, both in Poland and abroad. In the course of thirty-five years of their artistic activity, the orchestra played in most of Polish cities, in many European countries (e.g. Belgium, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Denmark, Great Britain, Italy, France, Belarus, Lithuania), at many prestigious festivals. The orchestra is especially proud of a one-month tourneé in China, two concerts at the Opera Gala in Pamplona, as well as the concert at the Cirque Royal in Brussels (in October 2010). Among the significant achievements of the Toruń Orchestra is the International Summer Festival ‘Music and Architecture’ (organized every year since 1997). Every July and August, the concerts at the festival gather large audiences in the historic interiors of Toruń monuments and present the art of eminent conductors and extraordinarily talented soloists.

One of the most prestigious cultural products of the Toruń Symphony Orchestra is the International Violin Festival and Competition, which aspires to be one of the most important musical events on the cultural map of Poland and Europe.

116


Toruńska Orkiestra Symfoniczna Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

TorunskaOrkiestraSymfoniczna torunska_orkiestra

www.tos.art.pl www.edukacja.tos.art.pl www.lipinski-competition.com www.muz-arch.pl

fot. R. Berent

117


Sieć Hurtowni Budowlanych PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k. tel. 56 674-14-34 www.matbud-torun.pl MatBudMaterialyBudowlane

PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k. istnieje od 1998 roku. Jest firmą rodzinną, proinwestycyjną, ukierunkowaną na wspieranie i rozwój polskiej gospodarki. Specjalizuje się w produkcji betonu i prefabrykatów, a także w sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych oraz kruszyw z własnej kopalni. Przedsiębiorstwo realizuje usługi, dostosowując swoją ofertę do rosnących oczekiwań klientów. Oferuje materiały budowlane dobrej jakości, w przystępnych cenach wychodząc naprzeciw potrzebom każdego klienta, począwszy od odbiorców indywidualnych, a na największych inwestycjach skończywszy. Oferta produktowa pozwala wykonywać zadania i projekty na każdym etapie: od fundamentów, przez ściany, dach i wykończenie wnętrza, aż po zagospodarowanie terenu. Firma realizuje sprzedaż poprzez sieć oddziałów handlowych mieszczących się w Gdyni, Gdańsku-Kowalach, Starym Toruniu, Złejwsi Małej, Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku oraz Łodzi. Betoniarnie znajdują się w Złejwsi Małej oraz Bydgoszczy, a także żwirownia w Pędzewie obsługują województwo kujawsko-pomorskie. Przedsiębiorstwo dysponuje niezbędnym transportem (m.in. HDS), dlatego gwarantuje sprawną i szybką dostawę zamówionych produktów na plac budowy. PW. Mat-Bud przyczyniło się do zbudowania setek budynków, zarówno prywatnych domów, jak i  obiektów wielorodzinnych czy inwestycyjnych. Wciąż rozbudowujemy swoją ofertę, gdyż zależy nam, aby każdy klient znalazł wszystko, czego potrzebuje. Hurtownię materiałów budowlanych Mat-Bud tworzy sztab wykwalifikowanych pracowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz szerokiej wiedzy dostarczają oni klientom kompleks fachowych usług najwyższej jakości. Mat-Bud stawia na doradztwo, stąd szereg inwestycji w różnorodne szkolenia pracowników, aby mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania klientów oraz zaproponować najlepszy zestaw usług w zależności od oczekiwań. Dzięki indywidualnemu podejściu składy budowlane Mat-Bud od lat cieszą się wysokim zaufaniem wśród kontrahentów, którzy często decydują się na dalszą współpracę. Stawiamy na fachowe doradztwo, dlatego inwestujemy w szkolenie pracowników w kwestii nowych produktów i technologii budowlanych. W stałej sprzedaży posiadamy m.in.: materiały ścienne, wykończeniowe, termoizolacyjne i izolacyjne, artykuły instalacyjne, akcesoria do pomp ciepła i systemów solarnych, systemy sufitowe, profesjonalne narzędzia budowlane, w tym elektronarzędzia i rusztowania, kompletne więźby dachowe, drewno konstrukcyjne, tarcicę, podbitki, materiały do zagospodarowania terenu, jak kostki betonowe i ogrodzenia, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba betonowe. Oferujemy również materiały sypkie i najwyższej jakości beton oraz prefabrykaty betonowe z własnej betoniarni. Dysponujemy własnym transportem HDS, dlatego gwarantujemy szybką dostawę zamówionych produktów na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane „na każdą kieszeń”. Dbamy jednak także o to, aby produkty, które polecamy odbiorcom, zarówno tym detalicznym, jak i inwestycyjnym, zawsze prezentowały wysoką jakość pod względem wykonania i estetyki. W naszej ofercie znajdują się produkty czołowych producentów budowlanych, których marki są synonimem wiarygodności i jakości. Dzięki wysokiej dynamice rozwoju, prospołecznej i propaństwowej polityce wspólników i załogi PW. Mat-Bud zyskało uznanie w środowisku branżowym zdobywając wiele prestiżowych wyróżnień, m.in.: II Miejsce w Konkursie Złota Setka Pomorza i Kujaw wśród Najlepszych Średnich Firm pod względem wyników finansowych, Złoty Certyfikat Rzetelności Płatniczej, Złoty Orzeł Hurtownictwa 2018, tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Rekomendacja Business Centre Club jako firma rzetelna, wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.


ORGANIZATOR FESTIWALU / THE ORGANISER OF THE FESTIVAL Toruńska Orkiestra Symfoniczna

p.o. Dyrektora – Przemysław Kempiński

Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Mariusz Smolij Dyrektor (IX 2016 - VIII 2019) – Marek Czekała Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, Polska www.tos.art.pl

www.lipinski-competition.com Redakcja folderu/ Editors of the Festival Catalogue: Aneta Derkowska

Recenzent konkursu/ Official Reviewer of the Competition: Adam Rozlach

Opracowanie graficzne/ Design and layout: Jarosław Pawlicki – Pneuma

Autor plakatu/ Festival poster: Mariusz Kałdowski

Projekt i wykonanie Astrolabium/ The Astrolabe (design and manufacture): Zbigniew Mikielewicz Opieka nad instrumentami/ Conservation of musical instruments: Andrzej Nogaj Jan Sznycer

Obsługa fotograficzna/ Photographer: Łukasz Ułanowski Obsługa video/ Video operator:

Slash Films – Michał Walkowski Biuro festiwalowe/ Festival Office: Magdalena Bąk – koordynator

Joanna Błaszkiewicz-Lasek Bogusława Gołomska Katarzyna Olszewska

Tadeusz Poksiński

Olga Potęga

Karolina Osińska Alina Reut

Karolina Smolarek-Szynal Adam Wójcik

Sekretarz konkursu/ Competition Secretary: Longina Strzelecka


PODSTAWOWE INFORMACJE

ADDITIONAL INFORMATION

1. Prosimy o punktualne przybycie.

1. Please be punctual.

2. Na koncertach obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania dźwięku, filmowania oraz transmitowania.

2. It is forbidden to take photographs during the concert, also recording sounds and images or transmitting the concerts is not allowed.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców i repertuaru.

3. The organisers reserve the right to change the performing artists and the repertoire.

INFORMACJE O BILETACH

TICKETS

Bilety na koncerty festiwalowe można kupić:

The tickets for festival concerts may be purchased:

internetowo – www.tos.art.pl

via the website www.tos.art.pl

w kasie CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, czynnej od wtorku do soboty w godzinach 13:00 – 19:00

na godzinę przed koncertem w miejscu, gdzie będzie się on odbywał.

at the ticket office in CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, open Tuesday to Saturday, 1 pm – 7 pm

one hour before the concert at the concert venue.

Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki.

Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

W sprzedaży również bilety grupowe.

For the information about group tickets please visit: www.tos.art.pl

Więcej informacji na: www.tos.art.pl

PRZYDATNE ADRESY / USEFUL ADDRESSES CKK JORDANKI Aleja Solidarności 1-3, Toruń CK DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, Toruń RATUSZ STAROMIEJSKI Rynek Staromiejski 1, Toruń KINO CENTRUM / CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU Wały Gen. Sikorskiego 13, Toruń KAWIARNIA HANZA CAFÉ ul. Piekary 28, Toruń


Profile for Torunska Orkiestra Symfoniczna

5th International Karol Lipiński Festival and Violin Competition  

From 1st October till 13th October 2019, Torun Symphony Orchestra organizes the 5th International Karol Lipiński Violin Festival – Torun 201...

5th International Karol Lipiński Festival and Violin Competition  

From 1st October till 13th October 2019, Torun Symphony Orchestra organizes the 5th International Karol Lipiński Violin Festival – Torun 201...

Advertisement