Page 1


INAUGURACJA FESTIWALU – Koncert Prezydencki 40-lecie współpracy miast partnerskich Torunia i Getyngi

22.06

The opening ceremony of the Festival and the Presidential Concert to mark the 40th anniversary of the partnership of Toruń and Göttingen

SIOSTRZANA SYMFONIA NADZIEI / A SISTERLIKE SYMPHONY OF HOPE

30.06 1.07 7.07 13.07 20.07

CZTERY STRONY EUROPY / THE FOUR CORNERS OF EUROPE

22.07

KONCERT DLA DZIECI Z MUZYKĄ F. CHOPINA – Kujawsko-Pomorskie #Lubiętubyć A CONCERT OF CHOPIN’S MUSIC FOR CHILDREN – KUJAWSKO-POMORSKIE #LUBIĘTUBYĆ?

28.07

PERŁY MUZYKI POLSKIEJ / POLISH MUSICAL GEMS

3.08

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! – koncert Orkiestry Wojskowej THE MIGHT OF WIND BANDS: A CONCERT OF MARTIAL MUSIC

4.08 11.08 18.08

KINO – KLASYKA – SYMFONIKA! / SYMPHONIC CLASSICS IN CINEMA

18.08

MŁODE TALENTY – Paderewski Piano Academy YOUNG TALENTS at the Paderewski Piano Academy

19.08

MŁODZIEŃCZE INTERPRETACJE / JUVENILE INTERPRETATIONS SYMPHONICA – ROCK OF POLAND CZAR TANGA …I NIE TYLKO / THE LURE OF TANGO ...AND MORE Z WIEDNIA DO WILNA / FROM VIENNA TO VILNIUS

KLASYKA POLSKIEJ ROZRYWKI / THE GREATEST HITS OF POLISH POPULAR MUSIC FILM, FOLK I …SIBELIUS / FILM, FOLK AND …SIBELIUS

W HOŁDZIE POLSKIEMU PAPIEŻOWI

Koncert z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża

IN MEMORIAM: JOHN PAUL II

A concert to commemorate the 40th anniversary of Karola Wojtyła’s election as pope

31.08 1.09 2.09

MUZYCZNA MODLITWA: NEGRO SPIRITUAL / A MUSICAL PRAYER: NEGRO SPIRITUAL GERSHWIN I AMERYKAŃSKIE NASTROJE / GERSHWIN AND AMERICAN CLIMATES Finał Festiwalu – Koncert Marszałkowski / The Festival’s finale – the Marshal’s Concert PORGY & BESS – HISTORIA MIŁOŚCI PONADCZASOWEJ / PORGY & BESS: A HISTORY OF TIMELESS LOVE

29.06 / 6.07 / 20.07 / 10.08 – Projekcje filmowe / AN EVENING WITH FILMS 14.07 / 28.07 – spotkanie z przewodnikiem – KONCERT Z PRELEKCJĄ – ORGANY W KOŚCIELE WNMP GUIDED TOUR: THE CHURCH ORGAN


Piotr Całbecki Marszałek Województ wa Kujawsko - Pomorskiego Marshal of Kuyavian- Pomeranian Region

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników 22. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”, który co roku odbywa się w letnich miesiącach w Toruniu. Cieszę się, że spotykają się Państwo w naszym regionie, na Kujawach i Pomorzu. Szczególnie doceniam także fakt, że tegoroczna edycja festiwalu, poprzez wyjątkowe koncerty, towarzyszy trzem istotnym rocznicom: stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, czterdziestolecia wyboru Jana Pawła II, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, na papieża oraz czterdziestolecia współpracy miast partnerskich Torunia i Getyngi.

I am very much honoured to send my greetings to the organisers and participants in the twenty-second edition of the International Festiwal Nova Music and Architecture, which takes place every summer in Toruń. It is indeed a great pleasure to have you as our guests in the region of Kujawy and Pomorze. Moreover, I find it particularly noteworthy that this year’s edition with its unique concerts celebrates three important anniversaries: the hundredth anniversary of Poland’s independence, the fortieth anniversary of Cardinal Karol Wojtyła’s election as pope (who is the patron saint of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship), and the forty years of the partnership between Toruń and Göttingen.

Niezwykle różnorodny program festiwalu – od muzyki klasycznej, poprzez jazz, aż do muzyki rozrywkowej w orkiestrowych aranżacjach sprawi, że będzie to prawdziwe święto muzyki. Muzyki, która łączy ponad granicami, epokami i stylami, czyniąc twórców i słuchaczy jedną wspólnotą. Tworzeniu harmonijnej jedności sprzyja atmosfera Torunia, a także Kujaw i Pomorza, gdzie kulturowe dziedzictwo spotyka się ze współczesnością i nowoczesnością. Organizatorów festiwalu, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, proszę o przyjęcie uznania. Dzięki Państwu mieszkańcy i goście Kujaw i Pomorza mają niezwykłą okazję do kontaktu z nieprzemijalną sztuką. Wszystkim uczestnikom festiwalu życzę niezapomnianych wrażeń. Niech koncerty sprawią, że świat piękna i harmonii w otoczeniu toruńskich zabytków przyniesie wiele muzycznych wzruszeń. Z pewnością będą Wam towarzyszyć przyjazne myśli o Toruniu i regionie, w którym muzyka jest najmilszym gościem.

4

This is going to be a true musical feast owing to the great variety of musical genres to be presented at the Festival: classical, jazz, and pop performed in orchestral versions. The sounds of music, played in a way that transcends the divisions into epochs and styles, will unite the Festival’s musicians and its audience. This harmonious community will certainly emerge thanks to the favourable atmosphere of both Toruń and the region of Kujawy and Pomorze, where cultural heritage meets modernity. I would like to extend my thanks to the organiser of the Festival, the Toruń Symphony Orchestra for offering this excellent opportunity to savour the timelessness of music. May it enrich the fond memories of the participants in the Festival with musical emotions ushering them all into a world of beauty and harmony in the scenery of Toruń’s historical monuments. It is my firm belief that you will carry in your hearts the pleasures experienced in Toruń and our region where music is a most welcome guest.


Michał Zaleski Prez yd e nt M i a s ta To r u n i a M a yo r of To r u ń

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Drodzy Torunianie i Wakacyjni Goście Torunia!

Dear Toruń Inhabitants and Summer Visitors!

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura” traktujemy jako rewelację kulturalnego lata w Toruniu. Po jego 23 tegorocznych wydarzeniach: 17 koncertach, 4 pokazach filmowych i 2 spotkaniach tematycznych, spodziewamy się więc potwierdzenia cenionej marki festiwalu i ukazania na nowo przez 380 festiwalowych artystów walorów ambitnej muzyki, dla której tłem pozostaje jak zawsze klimatyczna zabudowa Torunia.

The International Festival Nova Music and Architecture is one of the shining stars of this year’s cultural summer in Toruń. All twenty-three events of the Festival – 17 concerts, 4 film screenings and 2 guided tours – will certainly confirm its widely appreciated renown, while the 380 artists to take part in it will present magnificent musical pieces in their masterly interpretation. All of this will be played out against the backdrop of the picturesque scenery of Toruń.

Niezwykle atrakcyjne wydają się wszystkie główne nurty festiwalowe: zaznaczenie rangi 40. rocznicy współpracy miast partnerskich Torunia i Getyngi (na scenie CKK Jordanki zobaczymy 200 artystów z obu miast!), a także 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża (św. Jana Pawła II czcimy w Toruniu także jako Honorowego Obywatela naszego miasta), koncert muzyki polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czy spotkanie z największymi hitami gwiazd polskiej estrady, ale także przebojami muzyki filmowej. Kochamy i lubimy ten festiwal za jego niezawodny poziom, letnie nastroje oraz urozmaicony program. Stoi za tym renoma organizatora imprezy: Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, a także wyśmienita klasa zaproszonych w tym roku artystów. Nie mamy zatem innego wyjścia – kolejne koncerty Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” zasługują na zainteresowanie i aplauz melomanów. Do zobaczenia na festiwalowych spotkaniach!

Among the highlights of the Festival are several noteworthy celebratory events, such as the musical gala feting the forty years of the partnership between Toruń and Göttingen (with two hundred artists from both cities performing on the stage of CKK Jordanki), a celebration of the fortieth anniversary of Cardinal Karol Wojtyła’s election as pope John Paul II (who is counted among the Honorary Citizens of Toruń), a concert of Polish music to mark the hundredth anniversary of Poland’s independence, and concerts of Polish pop and film music. We love and enjoy every edition of this Festival as it never fails to meet our expectations and contributes to conjuring up the unique summer atmosphere of our city by offering a variegated programme of events. All of this is guaranteed by the Toruń Symphony Orchestra, the Festival’s organiser, and the masterly finesse of the artists invited to perform at this year’s edition. Briefly speaking, there is a lot to be enjoyed: the concerts of the festival will certainly deserve interest and applause from music lovers. See you there!


Marek Czekała Dy re k to r To r u ń s k i ej O r k i e s t r y S y mfo n i cz n ej T h e D i re cto r of t h e To r u ń S y m p h o ny O rc h e s t ra

Szanowni Państwo!

Ladies and Gentlemen,

Zbliża się kolejny okres wakacyjny, podczas którego będziemy mieli przyjemność i zaszczyt zaprosić mieszkańców Torunia i przybyłych do naszego miasta gości na kolejny, 22. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”. Podbudowani sukcesami poprzednich edycji, chcemy zaproponować Państwu program jeszcze bardziej urozmaicony, zarówno pod względem wykonawczym, jak i tematycznym. W wydarzeniach festiwalowych udział wezmą wybitni artyści ze wszystkich stron świata, którzy zaprezentują swoje umiejętności w najciekawszych architektonicznie przestrzeniach Torunia. Cieszymy się, że dzięki festiwalowi, muzyka po raz kolejny stanie się doskonałym pretekstem do prezentowania najpiękniejszych toruńskich zabytków.

This year’s summer holidays are close at hand, which means that we are going to have the pleasure and honour to invite Toruń inhabitants and guests to the twenty-second edition of the International Festival Nova Music and Architecture. With the intention to take the Festival to even greater heights, we are proposing an even more variegated programme of events, both in terms of the artists invited to perform and the thematic scope of the Festival. We will be all graced with the presence of eminent musicians from around the world who will be presenting their remarkable skill in the most appealing architectural monuments of Toruń. It is our great joy that for yet another time the music played during the Festival will present the audience with an opportunity to admire the most beautiful historical monuments of our city.

W związku z faktem, iż w tym roku obchodzimy 100-lecie niepodległości naszego Państwa, w programie Festiwalu nie zabraknie szerokiego przekroju muzyki polskiej – od Chopina do współczesnych nam zespołów rockowych. Jestem przekonany, że spotkanie z polską muzyką i piosenką sprawi naszym słuchaczom szczególną radość. Byłoby to jednak niemożliwe gdyby nie wsparcie i życzliwość tych wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji kolejnej edycji festiwalu. Dziękujemy włodarzom naszego Miasta i Regionu, Mecenasom, Partnerom. Zachęcam Państwa do uczestnictwa we wszystkich 23 wydarzeniach Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” Toruń 2018. Do zobaczenia, do usłyszenia!

6

To mark the hundredth anniversary of Poland’s independence, the programme includes a vast array of Polish musical works from Chopin to contemporary rock bands; I am convinced that our audience will be especially pleased with this selection of musical pieces. We would not be able to organise these events if it were not for the kind support of the local authorities of the city and the region as well as our sponsors and partners, to all of whom I extend my sincere thanks. Please accept my invitation to take part in all festival events, I am hoping to see you at the Festival’s venues.


Mariusz Smolij Dyrektor Artystyczny Festiwalu Artistic Director of the Festival

Szanowni Państwo!

Ladies and Gentlemen,

Z największą przyjemnością i zaszczytem zapraszam Państwa do muzycznych spotkań podczas tegorocznego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura.” Podczas nadchodzącej 22-giej edycji naszego wielkiego muzycznego święta, wiele zabytkowych jak i nowoczesnych przestrzeni Torunia wypełni niezwykle bogaty wachlarz prezentacji muzycznych. Wykonywane będę arcydzieła reprezentujące różnorodny wybór stylów i tradycji artystycznych. Będą mogli Państwo usłyszeć zarówno kompozycje o wielkiej dramaturgii, jak i o charakterze rozrywkowym, muzykę stworzoną na instrumenty solowe czy głos solowy obok dzieł na wielką orkiestrą symfoniczną, ogromny chór i grupy solistów.

It is indeed a great honour and pleasure to invite you to take part in the musical events of this year’s edition of the Nova Music and Architecture Festival. This extraordinary musical feast will make an incredibly vast array of musical presentation resound at numerous venues of Toruń, historical and modern alike. We shall have an opportunity to listen to musical masterpieces representing a lavish selection of styles and artistic traditions, not only those known for their great dramaturgy, but also other musical pieces intended primarily for entertainment, composed not only for solo voices or instruments, but also for grand symphony orchestras and large choirs or groups of soloists.

Na zaproszenie organizatorów, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, przybędą wykonawcy z różnych krajów i kontynentów. Wielu z nich wystąpi u boku naszych rodzimych muzyków. W tym kontekście, szczególnie gorąco zapraszam Państwa na dwa niepowtarzalne wieczory: wykonanie Symfonii „Zmartwychwstanie” G. Mahlera przez połączone orkiestry i chóry siostrzanych miast Torunia i Getyngi oraz koncertowe wykonanie „narodowej opery” amerykańskiej „Porgy and Bess” przez murzyński chór gospel i solistów z Teksasu wraz z naszą orkiestrą. Myślę, że każdy z proponowanych przez nas programów wnosi coś inspirującego i ciekawego do krajobrazu kulturalnego Torunia i gwarantuje muzyczne przeżycia najwyższych lotów. Tegoroczna bogata oferta programowa oraz poziom artystyczny wykonawców jest kolejnym dowodem na to, że nasz festiwal staje się jednym z najbardziej ambitnych, różnorodnych i prestiżowych letnich wydarzeń kulturalnych na artystycznej mapie Polski. Życzę nam wszystkim, aby koncerty tego lata były okazją do radości z obcowania z muzyką znaną i zachwytu z odkrywania muzyki nowej. Mam nadzieję, że będzie to prawdziwe święto muzyczne, którym cieszyć się będą wszystkie rodziny naszego regionu. Z muzycznym pozdrowieniem,

The Toruń Symphony Orchestra, the organiser of the Festival, has invited a remarkable number of musicians from all over the world. A great many of those will perform together with Polish artists. With this in mind, I would like to take this opportunity to invite you to the performance of Mahler’s Resurrection Symphony prepared jointly by orchestras and choirs from the partner cities of Toruń and Göttingen, as well as the concert of the ‘national American opera’, Porgy and Bess, by a gospel choir and a group of soloists from Texas performing with the Toruń orchestra. I firmly believe that each and every event of the Festival will enrich the cultural landscape of our city with interesting, inspiring and memorable musical experiences. This year’s rich programme and the artistic renown of the invited musicians proves that our Festival has become one of the most ambitious, prestigious and variegated cultural summer events all across Poland. I do hope that the proposed concerts will give an opportunity for the enjoyment of both listening to wellknown musical pieces and discovering other compositions with which we are not so familiar. Let me invite you to this genuine musical feast, one that will be greatly enjoyable to all families of our region.


22.06 (piątek) – godz. 19:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki (Friday) – 7.00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki Wstęp wolny* Admission free*

SIOSTRZANA SYMFONIA NADZIEI Inauguracja Festiwalu – Koncert Prezydencki 40-lecie współpracy miast partnerskich Torunia i Getyngi

A SISTERLIKE SYMPHONY OF HOPE

The opening ceremony of the Festival and the Presidential Concert to mark the 40th anniversary of the partnership of Toruń and Göttingen Jadwiga Rappé – alt / alto Ewa Biegas – sopran / soprano Göttinger Stadtkantorei – chór / choir Bernd Eberhardt – dyrygent chóru (Niemcy) / choir conductor (Germany) Kantorei St. Jacobi – chór / choir Stefan Kordes – dyrygent chóru (Niemcy) / choir conductor (Germany) Göttinger Symphonie Orchester (Niemcy / Germany) Toruńska Orkiestra Symfoniczna / The Toruń Symphony Orchestra Mariusz Smolij – dyrygent / conductor

W programie / The programme will include: G. Mahler – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie Podczas wieczoru inaugurującego festiwal „Nova Muzyka i Architektura” usłyszymy II Symfonię austriackiego twórcy Gustava Mahlera noszącą tytuł „Zmartwychwstanie”, która w swojej formie stanowi pięcioczęściową, monumentalną kompozycję na duży aparat wykonawczy tj. orkiestrę symfoniczną, chór i solistów (sopran i alt). Podczas swojego życia Mahler znany był głównie jako fenomenalny dyrygent. Renesans popularności twórczości kompozytora nastąpił wiele lat po jego śmierci. Austriak to twórca pieśni oraz symfonii. Jedną z nich – monumentalną „Drugą”, skomponowaną pomiędzy 1888 a 1894 rokiem, usłyszymy w audytorium Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.

tli

k

Piątkowy wieczór będzie wyjątkową okazją do tego, aby usłyszeć efekt współpracy połączonych sił symfoników z Torunia i Getyngi, którym towarzyszyć będą dwa getyńskie chóry mieszane. Partie solowe wykonają Jadwiga Rappé (alt) i Ewa Biegas (sopran), które specjalizują się w repertuarze operowym i kantatowym. Artystki mają na swoim koncie wiele nagród oraz występy na licznych europejskich festiwalach muzycznych.

.A f ot

w

Druga symfonia Austriaka to jedna z najczęściej wykonywanych jego kompozycji. Szanowni Państwo, przygotujmy się na niemal 80-cio minutową feerię brzmień i ekstatycznej muzyki w secesyjnym stylu. * Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

8

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura

ot

o

Symfonie Mahlera to utwory, które wyrosły z tradycji romantycznej. Monumentalne ramy kryją bogactwo faktury, emocji, mieszankę stylów oraz barw. Brzmieniowy przepych Drugiej Symfonii idzie w parze z siłą wyrazu jej warstwy programowej. Oto bowiem kompozytor włącza w kolejnych częściach do swojej muzycznej kreacji ideę nieustającego cyklu „życie – śmierć – zmartwychwstanie”. Ukoronowaniem całej symfonii jest ostatnia część, podczas której chór intonuje chorał „Zmartwychwstanie”. Jak mawiał sam Mahler o swoim dziele: „Gdy planuję wielki obraz muzyczny, zawsze dochodzę do punktu, w którym muszę sięgnąć do słowa, jako nosiciela mojej muzycznej idei ...ZMARTWYCHWSTANIE! Uderzyło to we mnie jak piorun, i wszystko stało się dla mnie jasne i wyraźne. Na taką błyskawicę czeka twórca – to jest święte nawiedzenie”(„Przewodnik Koncertowy”, T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schaffer).

ie

fot. J

.

m Ya A.

am


At the inauguration of the International Festiwal Nova Music and Architecture we shall have an occasion to listen to the Austrian composer Gustav Mahler’s Symphony No. 2, known as the Resurrection Symphony. It is a monumental musical piece composed of five parts scored for large performing forces (a symphony orchestra, a choir, and two soloists: alto and soprano).

Göttinger Symphonie Orchester fot. fsk photography

In his lifetime, Mahler was known primarily as a phenomenal conductor. His works gained wider popularity many years after his death, in particular his oeuvre in the genres of song and symphony. The Concert Hall of CKK Jordanki will see then a performance of the monumental Second Symphony, composed after 1888 and before 1894. This Friday night will present an extraordinary opportunity to admire the collaboration of symphony musicians from Toruń and Göttingen joined by two mixed choirs of Göttingen. Jadwiga Rappé (alto) and Ewa Biegas (soprano), artists specialising in opera and cantata repertoire, will perform the solo parts. Both have won innumerable prizes and performed at numerous music festivals in Europe. Mahler’s symphonies stem from the tradition of Romanticism. Their monumental framework betrays lavishness of form and emotion and a blend of styles and colours. The sumptuous sounds of the Second Symphony correspond to its thematic layer as the composer interlaces his musical creation with the timeless cycle of life, death, and resurrection. The work reaches its peak in the final part with the choir singing the ‘Resurrection’ choral. As Mahler himself said about this particular composition: ‘Whenever I set myself to paint a large musical picture, I always reach a point where I must have recourse to words as vehicles of my musical idea… RESURRECTION! This was an awe-inspiring experience, it was as if I had been struck by a lightning and everything had become crystal clear. It is this sort of lightning that all artists crave, a holy visitation’. The Second Symphony is one of the most often performed Mahler’s musical pieces: let us all prepare for nearly 80 minutes of immensely beautiful and indeed ecstatic music. fot.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

Ł.

a Uł

no

w

sk

i

9


30.06

CZTERY STRONY EUROPY

(sobota) – godz. 20:00 Sala Kameralna CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki

Michał Szymanowski – fortepian / piano

Bilety / Tickets: 15 zł

THE FOUR CORNERS OF EUROPE Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Artysta – rezydent”

W programie / The programme will include: J. Brahms – Ballada d-moll op. 10 nr 1, E. Grieg – Ballada g-moll op. 24, F. Chopin – Ballada f-moll op. 52, F. Chopin – Barkarola Fis-dur op. 60, A. Skriabin – IV Sonata Fis-dur op. 30, K. Szymanowski – Wariacje b-moll op. 3 Z Austrii, przez Polskę i Rosję, aż do Norwegii! W tak intrygującą i wszechstronną muzyczną podróż zabierze nas wyróżniający się pianista młodego pokolenia – Michał Szymanowski. Pomimo młodego wieku artysta ma na koncie udział w wielu konkursach i koncerty m. in. w USA, Brazylii, Argentynie, Wenezueli, Japonii, Szwajcarii i Watykanie. Podczas koncertu w Sali Kameralnej pianista przedstawi liryczny program, którego trzon stanowić będą jedne z najbardziej popularnych ballad romantycznych. Recital rozpocznie młodzieńcza, programowa ballada J. Brahmsa (op. 10 nr 1), następnie usłyszymy balladę E. Griega (g-moll op. 24), która posiada formę tematu i cyklu wariacji zakończonych kodą. Balladową część recitalu zakończy Ballada f-moll F. Chopina, która często uznawana jest za szczytowe osiągnięcie tego gatunku. Pełna rozmachu i dramatyzmu różni się od pozostałych rozbudowaną formą, silną ekspresją liryczną i refleksyjnością. Kontynuację lirycznego nastroju stanowić będzie także Barkarola Fis-dur op. 60 Chopina, o której J. Iwaszkiewicz pisał, że to „pejzaż impresjonistyczny, przynoszący katharsis, ekstazę i oczyszczenie”. Recital pianisty zwieńczą utwory skomponowane na początku XX w. Najpierw ekstatyczna sonata A. Skriabina (nr IV, Fis-dur op. 30) – najkrótsza z sonat Rosjanina, a następnie Wariacje b-moll op. 3 czyli młodzieńczy, aczkolwiek bogaty harmonicznie i wirtuozowski cykl XII studenckich wariacji K. Szymanowskiego.

fot. F. Bła żejows k i

From Austria through Poland and Russia to Norway: we shall have an opportunity to embark on this intriguing and multifarious musical journey with the young distinguished pianist Michał Szymanowski, who has taken part in numerous competitions and presented his skill by playing concerts in, among others, the USA, Brazil, Argentina, Venezuela, Japan, Switzerland and the Vatican. The Chamber Music Hall will be the setting for a lyrical programme composed of the most popular Romantic ballads. The recital will begin with one of the earliest ballads by J. Brahms (op. 10 no. 1) and the Ballad in G minor op. 24 by E. Grieg in the form of a musical theme and a cycle of variations. The final ballad to be presented during the recital will be the Ballad in F minor by F. Chopin, a greatly renowned masterpiece of this musical genre with its fully developed form, dramatic panache, and powerful thought-provoking lyrical expression. In a similar vein, this will be followed by Chopin’s Barcarolle in F sharp major op. 60, about which J. Iwaszkiewicz wrote: ‘it is an impressionistic landscape, one that produces feelings of katharsis and ecstasy’. The recital will end with a performance of early twentieth-century compositions: A. Skriabin’s ecstatic Sonata no. 4 in F sharp major op. 30, the shortest of all the sonatas by this composer, and the Variations in B flat minor op. 3, the juvenile, harmonically rich and virtuoso cycle of twelve pieces by K. Szymanowski.

10

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki” CKK Jordanki – Culture and Congress Centre

fot. M. Chełminiak

Najnowsza w Toruniu, wielofunkcyjna sala koncertowo-kongresowa, powstawała w latach 2013-2015. Oficjalnie otworzona 12 grudnia 2015 roku, stała się nową siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W 2008 roku, spośród 22 projektów zgłoszonych do międzynarodowego konkursu na Salę Koncertową w Toruniu, wybrano koncepcję autorstwa hiszpańskiego architekta Fernando Menisa – założyciela pracowni „MenisArquitectos S.L.P.”. Centrum Kulturalno-Kongresowe składa się z czterech modułów zawierających Salę Koncertową na 882 miejsca, Salę Kameralną na 287 miejsc, sale konferencyjne, kawiarnię, biura oraz dwukondygnacyjny parking podziemny na 185 miejsc.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

The multi-purpose concert and conference hall, the newest in Toruń, was built in 2013-2015. Officially opened on 12 December 2015, it became the new seat of the Toruń Symphony Orchestra. In 2008, out of 22 projects submitted to the international competition for a Concert Hall in Toruń, the concept by the Spanish architect Fernando Menis, the founder of the practice Menis Arquitectos SLP, was selected. The Culture and Congress Centre consists of four modules, which contain a concert hall with 882 seats, a Chamber Hall with 287 seats, conference rooms, a café, offices, and a two-storey underground car park with 185 parking spaces.

11


1.07

MŁODZIEŃCZE INTERPRETACJE

(niedziela) – godz. 16:00 Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski* (Sunday) – 4.00 pm The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski*

Orkiestra Kameralna N-harmonia

JUVENILE INTERPRETATIONS

Wstęp wolny Admission free W programie / The programme will include: M. Karłowicz – Serenada op. 2 na orkiestrę smyczkową, P. Warlock – Capriol Suite, E. Grieg – Melodie nordyckie, W. A. Mozart – Divertimento D-dur KV 136

Orkiestra Kameralna N-Harmonia jest ogólnopolską, kameralną orkiestrą smyczkową, składającą się z uzdolnionych muzyków młodego pokolenia - studentów oraz uczniów szkół muzycznych z jedenastu polskich miast. Wspomniani artyści to członkowie czołowych polskich i zagranicznych orkiestr młodzieżowych, którzy jako soliści i kameraliści mają na swoim koncie liczne osiągnięcia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Podczas koncertu na scenie plenerowej, zlokalizowanej w przepięknej scenerii Bulwaru Filadelfijskiego, muzycy zaprezentują popularny wśród orkiestr smyczkowych repertuar, swoiste „the best of...” , nawiązujące głównie do muzyki tanecznej. Koncert rozpocznie Serenada przedwcześnie zmarłego M. Karłowicza. Tytuły jej poszczególnych części charakteryzują muzykę i są to: marsz, romans i walc. Następnie usłyszymy, skomponowaną na początku XX w. ale nawiązującą do tańców renesansowych (m.in. pawany, tourdion, branle) „Capricol Suite” P. Warlocka oraz nostalgiczne, przepełnione beztroską „Melodie nordyckie” E. Griega, odwołujące się do norweskiej muzyki ludowej. Na zakończenie artyści przedstawią Divertimento D-dur W. A. Mozarta. Pełna uroku, błyskotliwa kompozycja stanowi po dziś dzień ideał klasycznego piękna.

The N-Harmonia Chamber Music Orchestra is a chamber music string ensemble composed of young talented musicians who are still studying at musical schools and academies of music in eleven Polish cities. Its members have played with the leading young orchestras in Poland and abroad and won numerous prizes at country-wide and international competitions. During their concert set in the beautiful scenery of Bulwar Filadelfijski they will present a repertoire of musical pieces mostly associated with dance, a ‘the best of’ selection of compositions usually played by string orchestras. The concert will begin with Serenade by the late M. Karłowicz, with its individual parts referring to such genres of dance as march, romance and waltz. This will be followed by Capricol Suite by P. Warlock, composed in the early 20th century but strongly reminiscent of Renaissance dance music (such as pavane, tourdion, and branle). The programme also includes the nostalgic yet carefree Nordic Melodies by E. Grieg inspired by Norwegian folk music. The final piece will be the Divertimento in D major by W. A. Mozart, a delightful and scintillating composition which continues to be an epitome of classical beauty.

* W przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych koncert zostanie przeniesiony do Sali Prób CKK Jordanki. * In case of bad weather the concert will take place in the Rehearsal Room of CKK Jordanki.

12

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


7.07

Symphonica – Rock of Poland

(sobota) – godz. 20:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki

Martyna Pawłowska, Sylwia Lorens, Damian Ukeje, Ernest Staniaszek, Grzegorz Kupczyk – śpiew / vocals Orkiestra Filharmonii Futura Mikołaj Blajda – reżyseria / director

Bilety / Tickets: 50 zł

W programie / The programme will include: Skóra, Nieprzemakalni, Piosenka młodych wioślarzy, Kocham wolność, Autobusy i tramwaje, Kocham cię jak Irlandię, Obudź się, Dorosłe dzieci, Nie pytaj o Polskę, Szklana pogoda, Nie płacz Ewka, Mój jest ten kawałek podłogi i inne Scenariusz, aranżacje utworów, reżyseria: Mikołaj Blajda Produkcja: Sylwia Lorens

Jedną z idei naszego festiwalu jest proponowanie Państwu zróżnicowanego programu, tak aby każdy z miłośników dobrych brzmień znalazł coś dla siebie, przy okazji otwierając się i eksplorując nowe i, być może dotąd nieznane, przestrzenie muzyczne. W tegorocznym programie festiwalu proponujemy więc koncert, będący mieszanką kultowych polskich, rockowych przebojów z lat 80., w aranżacji wzbogaconej o brzmienie instrumentów smyczkowych i sekcji dętej. Pomysłodawca projektu i jego szef artystyczny, Mikołaj Blajda tak wypowiada się o koncercie: „Będziemy poruszać się jak najdalej od tak zwanego mainstreamu. Lata 80. był to czas rozkwitu niebanalnej kultury rockowej, punkowej i metalowej. Warto więc przypomnieć kultowe produkcje tamtych lat. Dla jednych będzie to sentymentalny powrót do lat młodości, dla innych spotkanie z niebanalną, polską twórczością”. Poza bogatymi aranżacjami muzycznymi, autorzy przygotowali także scenografię i wizualizacje wprowadzające w klimat tamtych lat. To niesamowity powrót do czasów PRL poprzez polską muzykę popularną. Zapraszamy wszystkich w tą niezwykle sentymentalną muzyczną podróż, przy dźwiękach hitowych utworów Obywatela G.C., Lombardu, Turbo, Sztywnego Palu Azji, Chłopców z Placu Broni, Perfectu czy też Kobranocki. One of our fundamental intentions in organising the Festival it to offer a rich and variegated programme, so that all Festival participants may find in it something suitable to their tastes and perhaps discover some new spheres of music which they have not been particularly familiar with. For this reason in this year’s edition we have prepared a concert which will present a selection of the hits of Polish rock music of the 1980s played in new arrangements including both string and brass instruments. Mikołaj Blajda, the originator and artistic director of this project, promises that the programme will be far removed from the so-called mainstream music: ‘the 1980s was a time when rock, punk and heavy metal musical cultures were in their heyday, so it is particularly worth returning to the hits of that decade. For some, this is going to be a sentimental return to their young age, for others, an occasion to savour the ambitious Polish music of the 1980s’. In addition to the rich musical arrangements, the artists have prepared a stage set and visualisations reminiscent of the atmosphere of those years. This sentimental musical journey will take us to the times of the Polish People’s Republic by offering a selection of popular music hits by such musical bands as Obywatel G.C., Lombard, Turbo, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Perfect, and Kobranocka.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

fot. M

M fot.

.P

uli

. Pu

lit

t

13


Dwór Artusa The Artus Court

Obecny budynek Dworu Artusa, jeden z najbardziej reprezentatywnych gmachów toruńskiego Starego Miasta, został wzniesiony w latach 1889-1891 przez Rudolfa Schmidta na miejscu aż trzech innych budynków. Pierwotny Dwór Artusa z 1386 roku od początku był centralnym punktem życia towarzyskiego najbogatszych mieszczan. To tutaj podpisano II pokój toruński. Pierwotny budynek, rozebrany w 1802 roku z powodu złego stanu technicznego został zastąpiony w 1829 roku nowym, dwupiętrowym gmachem, przeznaczonym na scenę teatralną. Mieściła się tutaj również część Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Klub Studencki Od Nowa. Dziś budynek nadal pełni istotną funkcję w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta. Obecnie jest siedzibą Centrum Kultury Dwór Artusa.

The present building of the Artus Court, one of the most representative of Toruń’s Old Town, was constructed in the years 1889-1891 by Rudolf Schmidt in place of three other buildings. The original Artus Court from 1386 was the central point of social life for the richest townsmen. It was here that the Second Peace of Toruń was signed. The original building was demolished in 1802 due to its poor technical condition, and replaced in 1829 with a new, two-storey object intended as a theatre stage. It also used to be a part of the Nicolaus Copernicus University and the student club Od Nowa. Today the building still plays an essential role in the cultural and social life of the city. It is now the seat of the Artus Court Cultural Centre.

14

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


13.07 (piątek) – godz. 19:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Friday) – 7.00 pm The Great Hall of the Artus Court Bilety / Tickets: 20 zł

CZAR TANGA …I NIE TYLKO THE LURE OF TANGO ...AND MORE Krzysztof Meisinger – gitara / guitar Kwintet Smyczkowy Sinfonia Varsovia, w składzie: Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce / violin Kamil Staniczek – skrzypce / violin Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka / viola Marcel Markowski – wiolonczela / cello Michał Sobuś – kontrabas / double bass

W programie / The programme will include: Projekt AstorArte – A. Piazzolla – Verano Porteno, Escualo, Adios Nonino, La Muerte del Angel, Fracanapa, Tango Suite, Primavera Portena, E. Morricone – Suite „Cinema Paradiso”, C. Gardel – El Dia Que Me Quieras AstorArte to autorski projekt Krzysztofa Meisingera z 2018 roku, dedykowany twórczości Astora Piazzolli. Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja muzyki argentyńskiego wirtuoza w sposób prawdziwy, autentyczny i wolny od efekciarstwa. Jego „poprzednik” – projekt ASTOR, realizowany wspólnie z orkiestrą, Sinfonia Varsovia odnosi olbrzymie międzynarodowe sukcesy, zarówno wśród publiczności, jak i krytyki. AstorArte jest natomiast projektem „siostrzanym”, z unikatowym programem opartym o materiały niezwykłe i opracowane specjalnie na sekstet: gitarę i kwintet smyczkowy. Artyści sekstetu to wybitni i wielokrotnie nagradzani soliści, dla których twórczość Astora Piazzolli jest manifestacją głębokich emocji oraz emanacją niesamowitej energii, która tworzy tę muzykę. Zapraszamy na pełne ekspresji, wyjątkowe spotkanie ze znakomitą feerią dźwięków oraz artystami-wirtuozami, których połączyła miłość do muzyki Piazzolli. AstorArte is a project by Krzysztof Meisinger devoted to the oeuvre of Astor Piazzolla. Beginning with the year 2018, the main objective of this endeavour is to present the music of the Argentinian virtuoso in an authentic, genuine and unpretentious manner. The forerunner to this particular project (known simply as ASTOR) which has been carried out jointly with Sinfonia Varsovia continues to garner international renown among both critics and music lovers. The unique programme of AstorArte, by contrast, is based on an extraordinary material purposefully arranged for guitar and string quintet. The artists forming the sextet have been widely acclaimed as eminent soloists. Piazzolla’s compositions are for them a manifestation of deep emotions emanating from the incredible energy which lies at the heart of his music. This is going to be an extraordinary evening which will resound with the expressive music played by musicians united by their love of Astor Piazzolla’s work.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

15


20.07 (piątek) – godz. 20:00 Sala Widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury (Friday) – 8.00 pm Concert Hall of the Youth Culture Centre

Z WIEDNIA DO WILNA FROM VIENNA TO VILNIUS Mettis Quartet (Litwa / Lithuania), w składzie: Kostas Tumosa – skrzypce / violin Bernardas Petrauskas – skrzypce / violin Karolis Rudokas – altówka / viola Rokas Vaitkevičius – wiolonczela / cello

Wstęp wolny* Admission free* W programie / The programme will include: M. K. Čiurlionis – Kwartet smyczkowy c-moll , J. Haydn – Kwartet smyczkowy D-dur op. 64 nr 5 L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy c-moll op.18 nr 4, D. Szostakowicz – Kwartet smyczkowy Es-dur nr 9

fo

Kolejną muzyczną podróż odbędziemy wraz z litewskim Mettis Quartet. Młodzi adepci Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru z Wilna mają na swoim koncie zwycięstwa w konkursach oraz udział w licznych kursach mistrzowskich. Na swojej pierwszej płycie Kwartet umieścił kompozycje Beethovena i Szostakowicza, wyznaczając tym samym swą oś programową. Utwory tych kanonicznych kompozytorów artyści zaprezentują także podczas naszego Festiwalu. Rozpoczną jednak od kwartetu swojego rodaka. M. K. Čiurlionis, bo o nim mowa, uchodzi za jednego z najbardziej uznanych artystów litewskich przełomu XIX/XX w. Znany głównie jako malarz i grafik był także kompozytorem. Usłyszymy 3 zachowane do dziś części Kwartetu c-moll z 1902 r. Część finałowa tego tradycyjnego w wyrazie utworu niestety nie zachowała się. Jako kolejny artyści przedstawią słynny kwartet „Skowronek” („Lark”) J. Haydna (z 1790 r.). Wirtuozowski, ze śpiewną partią skrzypiec, której zawdzięcza swój przydomek, podlega ścisłym regułom formalnej budowy klasycznego kwartetu (allegro sonatowe, ogniwo powolne, menuet i szybki finał). W drugiej części koncertu usłyszymy dynamiczny, błyskotliwy i po.P zbawiony wolnego ogniwa kwartet niespełna trzydziestoletniego le i ta L. van Beethovena (1800 r.). Na zakończenie będziemy mieli natomiast okazję wysłuchać grany bez przerw, pięcioczęściowy kwartet Nr 9 D. Szostakowicza. Jakkolwiek utwór trwa niespełna 25 minut to charakterem przywodzi na myśl rozbudowane symfonie Dymitra Dymitrijewicza. K t.

The Lithuanian Mettis Quartet will take us for another musical journey. These adepts of the Lithuanian Academy of Music and Theatre from Vilnius have received many awards in musical competitions and taken part in numerous master classes. Their first recorded album presents their interpretations of musical pieces by Beethoven and Shostakovich, whose works they will also perform during our Festival. The concert will begin with a composition by their compatriot, M. K. Čiurlionis, one of the most widely renowned Lithuanian artists of the turn of the twentieth century, known not only as an accomplished painter and graphic artist, but also as a composer. His Quartet in C minor written in 1902 was composed of four parts, of which only the first three are extant. This will be followed by a piece by J. Haydn, composed in 1790, namely the famous Lark: this virtuoso composition, strictly following the model of a classical string quartet (sonata, slow movement, minuet, and the final movement), includes a melodious part for violin from which the piece takes its name. The second part of the concert will present the energetic and brilliant quartet by Beethoven (composed in 1800, when he was only thirty years of age). Finally, we shall listen to an uninterrupted performance of five-part Quartet no. 5 by D. Shostakovich; lasting for less than 25 minutes, it does bear many resemblances to the fully fledged symphony works by this composer.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

16

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Młodzieżowy Dom Kultury Cultural Centre for Young People

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 roku. Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku. Sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce. Obecnie siedzibę ma tu od 1952 roku Młodzieżowy Dom Kultury, którego głównym celem jest wychowanie odbiorców sztuki, jej przyszłych twórców i aktywnych uczestników życia społecznego.

The building of the Cultural Centre for Young People is situated on the plot of land given to the Municipal Defence Service in 1489. The first mentions about the building date back to the late 18th century. The Concert Hall of the Centre was formerly used for training by the members of the Service. The hall is known for its original stage and balcony as well as stucco decoration of the ceiling and walls with neo-baroque motifs of acanthus leaves. Since 1952 the building has been home to the Cultural Centre for Young People, which aims to educate people receptive to the arts, prospective artists as well as active participants in social activities.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

17


22.07 (niedziela) – godz. 12:00 Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski* (Sunday) – 12.00 am The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski*

KONCERT DLA DZIECI Z MUZYKĄ F. CHOPINA – Kujawsko-Pomorskie #Lubiętubyć A CONCERT OF CHOPIN’S MUSIC FOR CHILDREN – KUJAWSKO-POMORSKIE #LUBIĘTUBYĆ

Wstęp wolny Admission free W programie / The programme will include: utwory F. Chopina: Pieśń Życzenie op. 74 nr 1, Pieśń Śliczny chłopiec op. 74 nr 8, Pieśń Wojak op. 74 nr 10, Etiuda E-dur op. 10 nr 3, Etiuda Ges-dur op. 25 nr 9, Polonez g-moll, Walc Des-dur op. 64 nr 1, Walc a-moll op. 34 nr 2, Polonez A-dur op. 40 nr 1

Zapraszamy najmłodszych melomanów na niedzielny koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu artystów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wakacje, które młody Frycek spędził w Toruniu i okolicach wpływają znacząco na późniejszą jego twórczość. Zasłyszane w czasie pobytów na wsi melodie ludowe Chopin wplata w wielkie dzieła, znane dziś na całym świecie. Młodzi słuchacze usłyszą m. in. pierwsze kompozycje Fryderyka, a także poznają historie i anegdoty dotyczące jego życia. Dzieci będą miały możliwość zestawienia klasycznej wersji utworów z wersjami jazzowymi. Usłyszymy również fragmenty „Kuryera Szafarskiego”, którego autorem i redaktorem był nastoletni Frycek. Każdy uczestnik koncertu z pewnością wyobrazi sobie świat młodzieńczych lat wielkiego kompozytora. Nie zabraknie również wspólnych zabaw i śpiewu.

The youngest music lovers will certainly enjoy this concert of Chopin’s music performed by musicians from the Kui jawsko-Pomorskie region. The summer vacask w o n tions which young Frederic spent in Toruń and ła .U its environs must have had a great impact on his .Ł f ot later compositions: the folk melodies he had heard in the countryside seeped into his grand works which are now known all over the world. The young audience will have an opportunity to listen to Chopin’s earliest compositions, learn about his life through related stories and anecdotes and appreciate the contrasts between his original compositions with their jazz arrangements by contemporary musicians. We will also listen to fragments of ‘Kuryer Szafarski’ (‘The Szafarnia Herald’), founded and edited by the young Chopin in his teens. All of this will help us imagine the world of Chopin’s young age. We will also play and sing together!

* W przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych koncert zostanie przeniesiony do Sali Prób CKK Jordanki. * In case of bad weather the concert will take place in the Rehearsal Room of CKK Jordanki.

18

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


28.07 (sobota) – godz. 20:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego (Saturday) – 8.00 pm Townsmen Hall of the Old Town Hall Bilety / Tickets: 15 zł

PERŁY MUZYKI POLSKIEJ POLISH MUSICAL GEMS Wojciech Waleczek – fortepian / piano Acoustic Quartet, w składzie: Mateusz Moś – skrzypce / violin Marcin Sidor – skrzypce / violin Ewa Sidor – altówka / viola Mateusz Mańka – wiolonczela / cello

W programie / The programme will include: H. Wieniawski – Kujawiak, G. Bacewicz – Oberek, I. J. Paderewski – Krakowiak Fantastyczny, M. K. Ogiński – Polonez Pożegnanie Ojczyzny, S. Moniuszko – Mazur z opery Straszny Dwór, F. Chopin – Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, W. Kilar – Suita Muzyki Filmowej (Pan Tadeusz, Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana)

W ostatnią sobotę lipca przygotowaliśmy dla Państwa koncert z przekrojowym repertuarem od Wieniawskiego i Moniuszki, aż po Paderewskiego i Bacewicz. Zabrzmi również m.in. słynny i doskonale wszystkim znany Polonez Pożegnanie Ojczyzny M.K. Ogińskiego. Nie zabraknie oczywiście F. Chopina, a zwieńczeniem tego różnorodnego, w pełni polskiego programu będzie suita z filmowymi tematami W. Kilara. Polskie muzyczne perły zaprezentują nasi goście ze Śląska - absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, pianista Wojciech Waleczek oraz związani z Aukso Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy muzycy tworzący Acoustic Quartet (również absolwenci katowickiej uczelni). W. Waleczek od ponad dwudziestu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową, wykonując recitale fortepianowe, a także koncerty symfoniczne i kameralne w 21 krajach Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Palestynie, Algierii, Turcji, Iranie, Iraku, Tunezji, Kanadzie, Japonii, Argentynie oraz w USA. Ten wszechstronny artysta zajmuje się także działalnością naukowodydaktyczną - pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Acoustic Quartet to młoda formacja, powołana w 2014 roku ale, mogąca już pochwalić się wykonaniami na wielu europejskich scenach. W Polsce muzycy występowali m.in. na festiwalach Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Sacrum Profanum, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Jazz Jamboree, Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu, a także Open’er Festival.

fo

t. R

.K a zm

i e rc z a k

This concert is going to take us on a musical journey across Poland and its history, since the programme will include compositions by Wieniawski, Moniuszko, Paderewski, Bacewicz, Ogiński (his memorable Polonaise ‘Farewell to the Motherland’, and, quite obviously, Chopin. In the final part of this Polish music concert we shall listen to a suite of film themes by W. Kilar. These musical gems will be played by our guests from Silesia: the pianist Wojciech Waleczek, a graduate of the Szymanowski Academy of Music in Katowice, and the Acoustic Quartet, a group of musicians from the Aukso Chamber Music Orchestra of Tychy (also graduates of the Academy). For over twenty years already, Wojciech Waleczek has played a number of concerts (piano recitals as well as symphonic and chamber music concerts) in 21 countries of the EU, Switzerland, Bosnia and Hercegovina, Moldova, Belarus, Russia, Kazakhstan, Jordan, Palestine, Algeria, Turkey, Iran, Iraq, Tunisia, Canada, Japan, Argentina, and the USA. In addition to his artistic work, he is also an accomplished academic and works as associate professor in the Institute of Music of the University of Silesia. The Acoustic Quartet was established in 2014 and its musicians have played numerous concerts all across Europe. In Poland, they performed at the following festivals: Warsaw Autumn, Wratislavia Cantans, the Dialogue of Four Cultures Festival, Sacrum Profanum, Film Music Festival in Krakow, Jazz Jamboree, European Congress of Culture in Wrocław and Open’er Festival.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

19


3.08 (piątek) – godz. 19:00 Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski (Friday) – 7.00 pm The Stage on the Barge – Bulwar Filadelfijski

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! – koncert Orkiestry Wojskowej THE MIGHT OF WIND BANDS: A CONCERT OF MARTIAL MUSIC Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy mjr Dominik Sierzputowski – kapelmistrz / bandleader

Wstęp wolny Admission free W programie / The programme will include: Muzyka filmowa, C. M. Schönberg, arr. W. Barker - Selections from Les Miserables‚ Arr. T. Mashima - Disney Festival, H. Mancini, arr. T. Mashima - Memories of Henry Mancini (Baby Elephant, The Pink Panther, Sunflower, Two for the Road, Moon River), H. Mancini, arr. M. Brown - Moon River (Breakfast at Tiffany`s), H. Arlen, arr. B. Lowden - Over the Rainbow, C. Mangione, arr. N. Iwai - Children of Sanchez Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy utworzona została w roku 1950. Od samego początku swojego powołania występuje dla wojska i społeczeństwa, popularyzując muzykę wojskową, muzykę polską, transkrypcje muzyki poważnej oraz standardy muzyki rozrywkowej w najlepszych opracowaniach. Orkiestra współpracuje z Operą NOVA, Filharmonią Pomorską, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz solistami bydgoskich scen. Zabezpiecza także oprawę muzyczną uroczystości wynikających z Ceremoniału Wojskowego, świąt państwowych, religijnych i patriotycznych dla jednostek i instytucji wojskowych oraz dla miasta Bydgoszczy i regionu. W wykonaniu Orkiestry usłyszymy kompozycje muzyki filmowej w transkrypcji na orkiestrę dętą. Zwieńczeniem występu na scenie przy toruńskim bulwarze będzie intrygujące wykonanie słynnego „Children of Sanchez” Chucka Mangione.

The Martial Orchestra of Bydgoszcz was formed in 1950 and since its very beginnings it has performed for the armed forces and society at large. Its repertoire includes mainly martial music, but also Polish music and transcriptions of classical and pop music in fine arrangements. The Orchestra also plays for the NOVA Opera of Bydgoszcz, the Pomeranian Philharmonic, the Academy of Music in Bydgoszcz and the soloists of Bydgoszcz musical stages. Its performances take place at numerous military, national, religious and patriotic occasions in Bydgoszcz and the region. The Orchestra will present a selection of film music arranged for wind instruments. Especially noteworthy is their intriguing interpretation of Children of Sanchez by Chuck Mangione which will be presented on the stage at Bulwar Filadelfijski.

20

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


4.08

KINO – KLASYKA – SYMFONIKA!

(sobota) – godz. 20:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki

Leonel Morales – fortepian (Hiszpania) / piano (Spain) Toruńska Orkiestra Symfoniczna / The Toruń Symphony Orchestra Mariusz Smolij – dyrygent / conductor

SYMPHONIC CLASSICS IN CINEMA

Bilety / Tickets: 30 zł W programie / The programme will include: J. Williams – Raiders March (z filmu Indiana Jones) L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92 cz. II - Allegretto arr. C. Custer – „007” - Suita muzyki z filmów z Jamesem Bondem P. Mascagni – Intermezzo z opery Cavaleria Rusticana Boughton/Barr/Bernstein – Suita „Wielkie Westerny” (m.in. Silverado, Siedmiu Wspaniałych, Tańczący z Wilkami) S. Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18

Związek muzyki i kina datuje się od początku istnienia kinematografii. Muzyka filmowa jako gatunek rozwinęła się w połowie XX w. włączając także twórczość kompozytorów muzyki klasycznej. Dziś to niezależny nurt muzyki, mogący się poszczycić nie tylko wpływem na artystyczny wyraz kinematografii, ale także hitami rozpoznawanymi na całym świecie. Któż z nas w przypływie pozytywnych emocji nie nucił najsłynniejszych tematów z filmów o Indianie Jonesie, Jamesie Bondzie, czy też z wielkich produkcji westernowych? Podczas naszego koncertu tych wątków również nie zabraknie ... Śmiałków zachęcamy do nucenia razem z orkiestrą. Ozdobą koncertu będzie druga część (Alegretto) siódmej symfonii L. van Beethovena, wykorzystana w ścieżkach dźwiękowych kilkudziesięciu filmów, m.in. w kulminacyjnej scenie oscarowej produkcji Toma Hoopera „Jak zostać królem” z 2010 r. Podczas sobotniego koncertu solistą będzie artysta z Hiszpanii, pianista Leonel Morales, laureat wielu konkursów pianistycznych, a obecnie wykładowca akademicki w Madrycie, Salzburgu i Walencji. Krytycy upatrują w nim świetnego interpretatora muzyki niemieckich oraz rosyjskich kompozytorów, wskazując w jego sztuce pianistycznej wyjątkową wirtuozerię i umiejętność kształtowania prawidłowej intonacji. Te cechy w połączeniu z muzykalnością sprawią, że II Koncert S. Rachmaninowa (także obecny w kinematografii i popkulturze), który usłyszymy w jego wykonaniu, stanie się na pewno wydarzeniem długo pamiętanym przez toruńskich melomanów. Music and cinema have been closely connected since the very inception of cinema art, with cinema music becoming a genre of its own in the middle decades of the twentieth century, when it also included works by classical music composers. Today, it is an independent strand of music with a great impact on the artistic value of films, widely recognised for some of its hits. For who does not know the most famous musical themes from the films about the adventures of Indiana Jones, those of James Bond, or the classical westerns? We will have an occasion to listen to plenty of these tunes during this particular concert: we encourage you to hum together with the orchestra, if you like! The most precious gem of the concert will be the Alegretto from Symphony no. 7 by L. van Beethoven – it is featured in the soundtracks of several dozen films, including the culmination of the Oscar-winning Tom Hooper’s film The King’s Speech which premiered in 2010. During this concert we will listen to solo performances by the Spanish pianist Leonel Morales, a prize-winner of numerous piano competitions and currently piano professor in Madrid, Salzburg and Valencia. Widely recognised by music critics for his magnificent interpretations of music by German and Russian composers, his art is greatly appreciated for an exceptional virtuoso style and the skill of producing delightful intonations. His performance of Rachmaninov’s Piano Concerto no. 2 (also present in cinema and pop culture) will certainly be counted by music lovers among the most pleasant memories of this year’s Festival.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

21


11.08

KLASYKA POLSKIEJ ROZRYWKI

(sobota) – godz. 20:00 Sala Kameralna CKK Jordanki (Saturday) – 8.00 pm Chamber Hall in CKK Jordanki

THE GREATEST HITS OF POLISH POPULAR MUSIC Grohman Orchestra

Bilety / Tickets: 20 zł W programie / The programme will include: Autobiografia, Chcemy być sobą, Czerwony jak cegła, Dmuchawce, latawce, wiatr, Pierwszy siwy włos, Nie poganiaj mnie bo tracę oddech, Kocham Cię kochanie moje, Niech żyje bal, Wspomnienie, Sen o Warszawie, Piosenka jest dobra na wszystko, Cała jesteś w skowronkach, Prześliczna wiolonczelistka

Grohman Orchestra przyjęła swą nazwę od imienia wielkiego konesera sztuki i przyjaciela artystów, łodzianina Henryka Grohmana. To nazwa bardzo związana z fabrykancką Łodzią. Zespół tworzą muzycy Filharmonii Łódzkiej, liderzy poszczególnych grup oraz koncertmistrz, pełniący podwójną rolę – skrzypka solisty oraz dyrygenta. Dotychczas Grohman Orchestra grała głównie walce, arie, polki, uwertury i marsze rodziny Straussów. Owocem muzycznych eksploracji i chęci poszerzenia repertuaru jest nowy projekt zespołu „Grohman Orchestra – Klasyka polskiej rozrywki”. Przeprowadzona wśród sympatyków zespołu i melomanów festiwalu Geyer Music Factory ankieta na temat najbardziej przebojowych utworów ostatnich 40 lat pokazała, że lubimy stare, dobre piosenki. One właśnie, w klasycznym brzmieniu zespołu, zabrzmią w nowych, ciekawych aranżacjach, za które odpowiada jeden z najbardziej uznanych polskich aranżerów – Krzysztof Herdzin. Artysta tak opisuje pracę nad projektem: „To jedno z najciekawszych a zarazem najtrudniejszych wyzwań aranżacyjnych w moim życiu. Połączenie klasyki z najpopularniejszymi polskimi piosenkami, a do tego reminiscencje wielkiego Johanna Straussa.” Tomasz Gołębiewski – Koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, a jednocześnie skrzypek-dyrygent Grohman Orchestra nie ma wątpliwości: „Będziemy się dobrze bawili zarówno na estradzie, jak i wśród publiczności! Jesteśmy przekonani, że tak właśnie będzie w każdym zakątku Polski.” Trzymamy za słowo!

The Grohman Orchestra takes its name from the late Henryk Grohman, a famous Łódź industrialist, fine connoisseur of art and patron of artists. The orchestra is a group of musicians of the Łódź Philharmonic: the leaders of individual sections and its concertmaster violinist, who also acts as the orchestra’s conductor. The ensemble specialised mainly in the compositions of the Strauss family, including such musical genres as waltz, polka, overture and march. Recently, however, they have set themselves the task of broadening their repertoire and exploring some new musical worlds; a result of this venture is their new project entitled ‘Grohman Orchestra - the Greatest Hits of Polish Popular Music’.

demonstrated that we cherish primary the good old songs. We shall listen to some of these in new and intriguing arrangements by Krzysztof Herdzin, one of the most distinguished arrangement artists in Poland, who confessed that this particular project is of the most interesting and demanding challenges he has ever been involved in, including as it does a fusion of classical and pop music pervaded with reminiscences of the greatest compositions by Johann Strauss. Tomasz Gołębiewski, the concertmaster of the Łódź Philharmonic Orchestra and the violinist-conductor of the Grohman Orchestra, is firmly convinced that both the musicians and the audience will be relishing in this concert and that this will be the case all across Poland wherever the concert is going to be performed. See you there!

A survey conducted among the orchestra’s fans and the participants of the Geyer Music Factory Festival has

22

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


18.08

FILM, FOLK I …SIBELIUS

(sobota) – godz. 16:00 Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski* (Saturday) – 4.00 pm The Stage on the Barge* – Bulwar Filadelfijski Wstęp wolny Admission free

FILM, FOLK AND …SIBELIUS Duo Vitare (Finlandia / Finland), w składzie: Agnieszka Kotulska-Rahunen – wiolonczela / cello Kimmo Rahunen – gitara / guitar, oraz Arto Järvelä – nyckelharpa, skrzypce folkowe, śpiew (Finlandia) / nyckelharpa, fiddle, voice (Finland) Koncert pod patronatem Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Toruniu - Tadeusza Pająka. The concert is organised under the patronage of Tadeusz Pająk, the Honorary Consul of the Republic of Finland in Toruń.

W programie / The programme will include: J. Sibelius – Impromptu (arr. K. Rahunen), Carminalia (arr. A. Järvelä), Tuule tuuli leppeämmin (t. A.V. Koskimies, arr. A. Järvelä), Humoreske (arr. A. Järvelä), Ei saa murhein (t. J.L. Runeberg, arr. A. Järvelä), A. Järvelä – Ainolan Valssi, Keväälle, Seriem – Suita na nyckelharpę, wiolonczelę i gitarę (światowa premiera), melodia ludowa – Masurkka Eräjärveltä (arr. A. Järvelä), F. Waxman – Katsumi Love Theme (z filmu Sayonara) (arr. G. Nestor), J. Williams – Theme from Schindler’s List (z filmu Lista Schindlera) (arr. G. Nestor), melodia ludowa – Den Bortkomne Sauen (z filmu Fargo) (arr. A. Järvelä), Tan Dun – Farewell (z filmu Crouching Tiger Hidden Dragon) (arr. K. Rahunen), A. Järvelä - Murhe

Zapraszamy na nietuzinkowe spotkanie skandynawskiego folku z muzyką klasyczną i filmową! Do współpracy zaprosiliśmy fiński duet wiolonczelowo-gitarowy, który wystąpi w towarzystwie jednego z czołowych fińskich wirtuozów skrzypiec folkowych. Trio artystów na scenie plenerowej zlokalizowanej na Bulwarze Filadelfijskim zaprezentuje swoje niezwykłe umiejętności i przekrojowy program, składający się z utworów rodzimych kompozytorów oraz specjalnie na tę okazję zaaranżowanych fragmentów pochodzących ze ścieżek dźwiękowych (m.in. Lista Schindlera, Fargo, Przyczajony tygrys, ukryty smok, Sayonara). Formacja Duo Vitare & A. Järvelä powołana została w 2015 roku dla uczczenia 150. urodzin fińskiego kompozytora Jeana Sibeliusa. Od początku istnienia spotkała się z dobrym przyjęciem, a program „The Waltz of Ainola – Sibelius zainspirowany folkiem” okazał się sukcesem zarówno w Polsce, jak w Finlandii. Artyści ośmieleni możliwościami jakie daje trio działające na styku muzyki klasycznej i folkowej postanowili koncertować regularnie. Arto Järvelä – od ponad 30. lat jest członkiem ponad dziesięciu folkowych ansambli, w tym przede wszystkim kultowej w Finlandii formacji JPP. Dał się tam poznać jako wybitnie uzdolniony wirtuoz, multiinstrumentalista i kompozytor. Solista jest także kompozytorem i autorem aranżacji muzyki prezentowanej wspólnie z Duo Vittare. Repertuar tria składa się ponadto z fińskich i polskich melodii folkowych oraz aranżacji utworów J. Sibeliusa. This concert will present an unusual blend of Nordic folk with classical and film music. The Finnish cello and guitar duo we have invited will perform together with one of Finland’s most distinguished virtuosos of folk violin. We will thus have an opportunity to admire their superb skill and rich musical programme on the open-air stage at Bulwar Filadelfijski: a selection of musical pieces by Finnish composers and arrangements of film themes prepared specially for this event from such memorable films as Schindler’s List, Fargo, Crouching Tiger & Hidden Dragon, and Sayonara. Established in 2015 to mark the 150th birth anniversary of the Finnish composer Jean Sibelius, the trio composed of Duo Vitare and Arto Järvelä, have been well received from their very first performances, while their programme ‘The Waltz of Ainola - Sibelius inspired by Folk’ has won great acclaim in both Poland and Finland. Encouraged by the musical potential resulting from their cooperation in playing folk and classical music, the trio has decided to start performing on a regular basis. Arto Järvelä, a member of a dozen folk ensembles for over thirty years (especially of the remarkable JPP ensemble), is a multi-talented virtuoso multi-instrumentalist and composer, arranging and composing also for his performances with Duo Vitare. The repertoire of the trio also includes Polish and Finnish folk music as well as arrangements of compositions by J. Sibelius.

* W przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych koncert zostanie przeniesiony do Sali Prób CKK Jordanki. * In case of bad weather the concert will take place in the Rehearsal Room of CKK Jordanki.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

23


18.08

MŁODE TALENTY – Paderewski Piano Academy

(sobota) – godz. 20:00 Sala Wielka Dworu Artusa (Saturday) – 8.00 pm The Great Hall of the Artus Court

YOUNG TALENTS at the Paderewski Piano Academy Soliści – pianiści – uczestnicy Paderewski Piano Academy The pianists participating in the Paderewski Piano Academy Toruńska Orkiestra Symfoniczna / The Toruń Symphony Orchestra Jakub Chrenowicz – dyrygent / conductor

Wstęp wolny* Admission free* W programie / The programme will include: W.A. Mozart, F. Chopin, E. Grieg, L. van Beethoven

Kolejny koncert festiwalowy wypełnią najsłynniejsze dzieła literatury fortepianowej w wykonaniu młodych, utalentowanych obywateli całego świata. Na Piano Paderewski Academy zgłasza się każdego roku coraz liczniej elita pianistycznej młodzieży z Europy, Azji i Ameryki. Toruńska Orkiestra Symfoniczna po raz dziewiąty towarzyszyć będzie tym utalentowanym wirtuozom podczas prób i czterech koncertów – w Chełmży, Chełmnie, Toruniu i Bydgoszczy. Jury tegorocznej edycji Paderewski Piano Academy składa się z czterech wybitnych profesorów fortepianu z Niemiec, Rosji i Węgier, którymi są: Andrey Shibko, Tamás Ungár, Jan Jiracek von Arnim oraz Francisco J. Cruz Plaza. Toruński koncert odbędzie się w Sali Wielkiej Dworu Artusa, a zakwalifikowani do niego młodzi wirtuozi, przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Jakuba Chrenowicza, zaprezentują wybrane części koncertów fortepianowych Mozarta, Beethovena, Chopina, Mendelssohna, Schumanna, Griega, Saint-Saënsa, Brahmsa bądź Rachmaninowa. fo

t. Ł

.U

ła n

ow s k

i

Szczegółowy repertuar znany będzie dopiero w przeddzień koncertu, kiedy to spośród uczestników zostanie wyłonione grono solistów. Jednego możemy być pewni – przygotujmy się na wielką dawkę emocji i znakomite interpretacje arcydzieł fortepianowych!

This concert will present the most famous piano compositions performed by young and talented pianists from all over the world. Every year, there are ever greater numbers of applicants to take part in the Paderewski Piano Academy. Selected young virtuoso musicians from Europe, Asia and America will be performing to the accompaniment of the Toruń Symphony Orchestra at rehearsals and during four concerts: in Chełmża, Chełmno, Toruń, and Bydgoszcz. The jury of this year’s edition of the Academy is composed of four eminent piano professors from Germany, Russia, and Hungary: Andrey Shibko, Tamás Ungár, Jan Jiracek von Arnim and Francisco J. Cruz Plaza. The Toruń concert will take place in the Great Hall of the Artus Court. The programme will include performances by qualified young pianists of selected parts of piano concertos by Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Saint-Saëns, Brahms and Rachmaninov to the accompaniment of the Toruń Symphony Orchestra conducted by Jakub Chrenowicz. The detailed programme will only be established the day before the concert together with the selection of the participants qualified to perform, but we can be sure that their excellent interpretations of musical pieces for piano will fill the air with intense emotion!

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

24

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


19.08 (niedziela) – godz. 20:00 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Sunday) – 8.00 pm Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

W HOŁDZIE POLSKIEMU PAPIEŻOWI

Koncert z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża

IN MEMORIAM: JOHN PAUL II

A concert to commemorate the 40th anniversary of Karola Wojtyła’s election as pope Anna Lasota – sopran / soprano Jakub Oczkowski – tenor / tenor Piotr Żukowski – fortepian / piano

Wstęp wolny Admission free

W programie / The programme will include:

jc

zy

k

16 października br. przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na następcę św. Pioi ko tra w Watykanie. Z dumą włączamy się w ob.M A . chody tej okrągłej rocznicy. Podczas wyjątkof ot wego koncertu usłyszymy program składający się z najpiękniejszych pieśni maryjnych połączonych z najwspanialszymi utworami muzyki klasycznej i sakralnej. Są to bowiem ulubione utwory Ojca Świętego, które przez wiele lat wykonywali dla niego najsłynniejsi światowi artyści. ła

F. Chopin – Polonez A-dur, G. Caccini – Ave Maria, M. Lorenc – Ave Maria, A. L. Webber – Pie Jesu z Requiem, T. Albinoni – Adagio, H. Martins – Ave Maria Non Morro, F. Schubert – Ave Maria, J. S. Bach – Prelude In C major (Ave Maria), Secret garden – Unoszę wzrok (You raise me up), Greene – Mary did you know (Mario czy ty wiesz), Maryjo Śliczna Pani, A. L. Webber – Jak mam go Pokochać, J.S. Bach – Preludium chorałowe Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, Czarna Madonna, Barka, M. Frisina – Jesus Christ, You Are My Life

O wysoki poziom artystyczny tego wydarzenia zadbają zaproszeni przez nas artyści – absolwenci czołowych krajowych akademii mający na koncie liczne nagrody, kursy mistrzowskie oraz występy na europejskich scenach. Solistami koncertu, który odbędzie się 19 sierpnia w Kościele WNMP, będą: sopranistka Anna Lasota, tenor Jakub Oczkowski i pianista Piotr Żukowski. Zapraszamy do wspólnej celebracji tej wyjątkowej rocznicy. On 16 October this year, forty years will have passed since the election of Cardinal Karol Wojtyła as successor to St Peter in the Vatican. We are proud to become involved in celebrating that historic event by organising this special concert, which will present a programme of beautiful songs to the Blessed Virgin Mary and a selection of masterpieces of classical and religious music. All of these were among the Pope’s favourite musical pieces, which he enjoyed being performed for him by world-class artists on numerous occasions. The exquisite artistic value of the concert is guaranteed by the invited artists, graduates of the most prestigious academy of music in Poland, prize-winners of numerous competitions, and attendees of master classes with eminent musicians, all of whom have performed for large audiences across Europe. The concert will take place on 19 August in St Mary’s Church, where we will have an opportunity to listen to Anna Lasota (soprano), Jakub Oczkowski (tenor), and the pianist Piotr Żukowski. Do come and join us for this magnificent celebration!

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

25


31.08

MUZYCZNA MODLITWA: NEGRO SPIRITUAL

(piątek) – godz. 20:30 Kościół św. Ducha (Friday) – 8.30 pm The Church of Holy Spirit

Prairie View A&M University Concert Chorale – chór (USA) Arlecia Jan Taylor – dyrygent chóru (USA) / conductor

A MUSICAL PRAYER: NEGRO SPIRITUAL

Wstęp wolny Admission free

W programie / The programme will include: tradycyjny Negro Spirituals oraz utwory wokalne kompozytorów amerykańskich

Murzyński chór akademicki z Teksasu specjalizujący się w stylu Negro – Spiritual przedstawi oryginalne aranżacje najbardziej popularnych hymnów i pieśni w stylu gospel. Program zawiera tradycyjne historyczne opracowania oraz współczesne interpretacje tego unikalnego nurtu muzycznego pochodzącego z Ameryki Północnej. W programie m.in. Amazing Grace, Swing Low, Sweet Chariot, Oh, Happy Day, Precious Lord, Walk Together Children oraz Lord, I Done. The Prairie View Chorale from Texas, a choir specialising in Negro–Spiritual repertoire, will present a selection of their arrangements and interpretations of popular gospel songs and anthems. The programme will include both traditional and modern interpretations of this unique musical genre which originated in North America: Amazing Grace, Swing Low, Sweet Chariot, Oh, Happy Day, Precious Lord, Walk Together Children and Lord, I Done.

26

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Kościół ŚW. ducha The Church of Holy Spirit

Kościół św. Ducha jest późnobarokową świątynią wzniesioną w połowie XVIII wieku jako ewangelicki zbór. Jego powstanie ściśle wiąże się z toruńskimi zamieszkami religijnymi z 1724 roku, w wyniku których miejscowi luteranie utracili posiadany wcześniej kościół Najświętszej Marii Panny. Dopiero w 1754 roku uzyskali zgodę królewską na zbudowanie prostego domu modlitwy, który z zewnątrz nie miał przypominać kościoła. Zgodnie z postawionymi warunkami świątynia nie posiadała wieży - obecną wzniesiono dopiero w ostatnich latach XIX wieku. Kościół aż do 1945 roku służył protestantom, następnie został przejęty przez księży Jezuitów i stał się kościołem akademickim, odwiedzanym przez pracowników i studentów toruńskiego uniwersytetu. W latach osiemdziesiątych XX w. świątynia była miejscem spotkań antykomunistycznej opozycji. Wewnątrz zachowały się elementy wyposażenia w stylu rokoko, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny oraz drzwi do zakrystii wykonane w 1756 r. w technice intarsji, polegającej na tworzeniu barwnych motywów dekoracyjnych wyłącznie z różnych gatunków drewna. Zbudowane w II poł. XVIII wieku organy uległy zniszczeniu w maju 1989 roku w czasie pożaru, który strawił wnętrze świątyni. Obecnie ich miejsce zajmuje nowy instrument, nawiązujący wystrojem do poprzedniego.

The Church of Holy Spirit was built in the late Baroque style in the mid-eighteenth century to serve the community of Toruń Lutherans. In the aftermath of the 1724 religious riot, St Mary’s Church was returned to Catholics and only in 1754 did the Lutherans obtain permission from the king to build a simple house of prayer on the condition that from the outside it bore no resemblances to church buildings. For this reason, they were forbidden to erect a tower; the present tower was built only in the late nineteenth century. Used by Protestants until 1945, it was given into the care of Jesuits, who have established there a university chaplaincy. In the 1980s, the church was a meeting place for anti-communist opposition movements. The interior includes several ornaments in the Rococo style, especially the main altar and the door to the sacristy manufactured in 1756 with the use of a wood inlaying technique (intarsia). The church organ, built in the second half of the eighteenth century, was burnt during the fire that burst out in May 1989 and destroyed much of the church’s interior. They have now been replaced with a new organ decorated in keeping with the original design.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

27


1.09 (sobota) – godz. 20:00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego (Saturday) – 8.00 pm Townsmen Hall of the Old Town Hall

GERSHWIN I AMERYKAŃSKIE NASTROJE GERSHWIN AND AMERICAN CLIMATES Dr Danny R. Kelley – fortepian (USA) / piano Leon P. Turner – bas-baryton (USA) / bass-baritone

Bilety / Tickets: 15 zł W programie / The programme will include: A. Copland – Old American Songs, N. Rorem – Flight for Heaven, G. Gershwin – Rhapsody in Blue, H.T. Burleigh – Motherless Child, Ev’rytime I Feel The Spirit, Li’l David Play On Your Harp, H. Johnson – I Got To Lie Down

Amerykańska muzyka wykonana przez amerykańskich muzyków! Kto dokładniej odczyta niuanse partytury, intencje i głębię emocji twórczości amerykańskich kompozytorów niż ich rodacy? Ze specjalnym programem w całości poświęconym muzyce amerykańskiej odwiedzą nas bowiem Dr. Danny R. Kelley – wykładowca akademicki, a zarazem utytułowany w wielu konkursach pianista oraz Leon P. Turner – bas-baryton, wyspecjalizowany zarówno w europejskim repertuarze oratoryjnym i operowym, jak i muzyce kompozytorów amerykańskich. Artyści zaprezentują kompozycje m.in. A. Coplanda i N. Rorema, a ozdobą ich recitalu bez wątpienia będzie „Błękitna Rapsodia” G. Gershwina w aranżacji na fortepian solo. American music played by American artists – for who can interpret the intricacies, intentions and profound emotions of music by American composers than their compatriots? This extraordinary concert, focused exclusively on American music, will be performed by the eminent pianist and piano professor Danny R. Kelly and the bass-baritone Leon P. Turner, who specialises not only in oratorium and opera repertoire by European composers, but also in American music. The artists will play several compositions by A. Copland and N. Rorem, among others, and Gershwin’s Rhapsody in Blue arranged for solo piano.

28

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Ratusz Staromiejski The Old Town Hall Budynek najważniejszego niegdyś miejsca w mieście to jeden z najokazalszych gotyckich obiektów wielkomiejskich w Europie. Jego obecna forma stanowi rezultat wielowiekowych przekształceń architektonicznych. Powstał w końcu XIV wieku, w okresie szczytowego rozwoju miasta. Ewenementem była również jego funkcjonalność – łączył w sobie zarówno funkcje handlowe, administracyjne jak i sądownicze. Dziś obiekt należy do Muzeum Okręgowego i gromadzi w swoich wnętrzach zbiory sztuki gotyckiej, rzemiosła artystycznego, poczet królów polskich, galerię malarstwa polskiego, toruńskie monety oraz niezwykle cenny skarb ze Skrwilna i Nieszawy. Sala Mieszczańska – przyjęła swoją nazwę od znajdującej się tu kolekcji portretów oraz tarcz herbowych toruńskich mieszczan. Była najważniejszą miejską salą i gościła niejednokrotnie władze królewskie, posłów oraz inne ważne osobistości. To tu odbywały się również sejmiki pruskie oraz aż trzykrotnie sejmy polskie. W tej Sali przekazano Polakom władzę w 1920 roku. Dziś nadal pełni funkcję reprezentacyjnej sali, w której odbywają się spotkania, konferencje i koncerty. Wieża Ratuszowa – zbudowana w 1274 roku jest najstarszą wieżą tego typu w Europie środkowo-wschodniej i najstarszą częścią samego Ratusza. Znajduje się u zbiegu skrzydeł południowego i wschodniego, wybudowana została w typie flandryjskich wież strażniczych. W przeszłości pokryta była także wysokim gotyckim hełmem, który dumnie wystawał nad miastem do roku 1703, kiedy to w wyniku szwedzkiego ataku, wieża niemal doszczętnie spłonęła. Najbardziej ucierpiało znajdujące się tam miejskie archiwum, z którego nic nie pozostało. Dziedziniec – obszerny, pierwotnie z czterema przelotowymi bramami, obecnie jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów. Dziś tylko dwie bramy są używane i otwierane – północna i południowa. Odbywają się tu liczne wystawy czasowe, koncerty i inne wydarzenia.

The building of this once main landmark in the city is one of the most magnificent gothic objects in metropolitan areas in Europe. Its current form is the result of architectural transformations over many centuries. It was created at the end of the 14th century, during the peak period in the city’s development. Its functionality was also unique, combining commercial, administrative, and judicial functions. Today the object belongs to the District Museum and holds in its interiors collections of Gothic art, craftwork, portraits of Polish kings, a gallery of Polish painting, Toruń coins, and extremely valuable treasures of Skrwilno and Nieszawa. The Burghers’ Hall – The Burghers’ Hall took its name from the collection of portraits and coats of arms of Toruń’s citizens. It was the most important room of the Town Hall and on several occasions hosted royals, envoys and other important personalities. It was here that the Prussian councils gathered, as did, on three occasions, the Polish Sejm. In this room, power was passed over to Poles in 1920. These days, it still serves as a representative hall, which hosts meetings, conferences and concerts. The Town Hall Tower – Built in 1274, it is the oldest tower of this type in Central and Eastern Europe, and the oldest part of the Town Hall. It is located at the meeting of the southern and eastern wings, and was built in the style of Flanders watchtowers. In the past it was covered with a high Gothic helmet, which proudly protruded above the city until 1703, when as a result of a Swedish attack the tower almost completely burned down. The city archive located within suffered the most, as none of it survived. The Courtyard – The vast inner courtyard of the Old Town Hall, originally with four gates, is currently a place frequently visited by tourists. Only two gates, north and south, are used and opened these days. It hosts numerous temporary exhibitions, concerts and other events.


2.09 (niedziela) – godz. 18:00 Sala Koncertowa CKK Jordanki (Sunday) – 6.00 pm The Concert Hall of CKK Jordanki Bilety / Tickets: 40 zł

PORGY & BESS – HISTORIA MIŁOŚCI PONADCZASOWEJ Finał Festiwalu – Koncert Marszałkowski PORGY & BESS: A HISTORY OF TIMELESS LOVE The Festival’s finale – the Marshal’s Concert Jolie Rocke Brown – sopran (USA) / soprano Audra Scott – sopran (USA) / soprano Leon P. Turner – bas-baryton (USA) / bass-baritone David Lee Brewer – tenor (USA) / tenor Prairie View A&M University Concert Chorale – chór (USA) Arlecia Jan Taylor – dyrygent chóru (USA) / conductor Toruńska Orkiestra Symfoniczna / The Toruń Symphony Orchestra Mariusz Smolij – dyrygent /conductor

W programie / The programme will include: A. Hailstork – Four Spirituals, L. Bernstein – Tańce symfoniczne z West Side Story, G. Gershwin – Porgy & Bess (wersja koncertowa)

Na zakończenie tegorocznej edycji 22. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” przygotowaliśmy dla Państwa nie lada gratkę - koncertową wersję opery G. Gershwina – „Porgy i Bess”, której premiera odbyła się w Nowym Jorku w 1935 r. Libretto tego arcydzieła amerykańskiej muzyki można interpretować na wielu poziomach, jest to bowiem zarówno historia traktująca o sile miłości, wybaczeniu i nieposkromionych żądzach, ale także portret trudnego życia afroamerykańskiej społeczności dzielnicy Catfish Row w Charleston. Główny wątek to jednak niesłabnąca miłość, pełna wyrozumiałości i poświęcenia, przeciwstawiona niepohamowanym żądzom i namiętnościom. Czy miłość tym razem zatryumfuje? Zanim jednak poddamy się historii burzliwego związku Porgiego i Bess zabrzmią „Four Spirituals” A. Hailstorka oraz „Tańce symfoniczne z West Side Story” L. Bernsteina. The final event of this year’s edition of the International Festiwal Nova Music and Architecture will be a concert version of G. Gershwin’s opera Porgy and Bess, which premiered in New York in 1935. The libretto of this masterpiece of American music may be interpreted on several levels, since it is not only a story about the power of love, forgiveness and unbridled desire, but also a portrayal of the difficult life of the Afro-American community of Catfish Row district in Charleston. The main theme, however, is the unrelenting, long-suffering and understanding love, which is in stark contrast to irrepressible lust and desire. Will love prevail this time? Before we become engrossed in the story of the tumultuous relationship of Porgy Bess, we shall listen to A. Hailstork’s ‘Four Spirituals’ and the ‘Symphonic dances from West Side Story’ by L. Bernstein.

30

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Toruńska Orkiestra Symfoniczna The Toruń Symphony Orchestra Koncerty, festiwale, recitale, bogata oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na spotkania z muzyką na żywo! Przyjdź i przeżyj to symfonicznie! Toruńska Orkiestra Symfoniczna Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń www.tos.art.pl www.edukacja.tos.art.pl www.violintorun.tos.art.pl www.muz-arch.pl www.silynatury.pl

22.07 — 2.09.18, Toruń

The Toruń Symphony Orchestra organises concerts, festivals, and recitals, as well as a wide range of educational activities for children and young people. We are looking forward to see you and enjoy live music together! Do come for a symphony experience!

TorunskaOrkiestraSymfoniczna torunska_orkiestra

muz-arch.pl

31


PROJEKCJE FILMOWE AN EVENING WITH FILMS Prowadzenie / Speaker – Magdalena Wichrowska

NOVE OBLICZA DOKUMENTU / NOVA: A NEW OUTLOOK ON DOCUMENTARY FILMS

29.06

Sugar Man, reż. M. Bendjelloul Sugar Man directed by M. Bendjelloul

(piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

6.07

20 000 dni na Ziemi, reż. J. Pollard, I. Forsyth 20,000 Days on Earth directed by J. Pollard, I. Forsyth

(piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

MUZYKA I ARCHITEKTURA / MUSIC AND ARCHITECTURE

20.07

Control, reż. A. Corbijn Control, directed by A. Corbijn

(piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

10.08

Tylko kochankowie przeżyją, reż. J. Jarmusch Only Lovers Left Alive, directed by J. Jarmusch

(piątek) – godz. 19:00, Hanza Cafe (Friday) – 7.00 pm, Hanza Cafe Wstęp wolny* Admission free*

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

32

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


22. Festiwalowi „Nova Muzyka i Architektura” towarzyszy przegląd filmów muzycznych. W tym roku projekcje odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych silnie dialogujących z ideą festiwalu. W pierwszym NOVE OBLICZA DOKUMENTU zaprezentowane zostaną dwa dokumenty muzyczne, które znacząco wymykają się klasycznym ramom gatunkowym, sięgając po język kina fabularnego i interesujący aparat kreacyjny. „Sugar Man” Malika Bendjelloula jest połączeniem dokumentalnego śledztwa i muzycznej biografii Rodrigueza, jednej z najbardziej tajemniczych i zapomnianych osobowości muzycznych przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Po język dokumentu artystycznego sięgają twórcy obrazu „20 000 dni na Ziemi” – Jane Pollard i Iain Forsyth. Przez inscenizację oraz swoistą sztuczność, która byłaby efektem niepożądanym w dokumencie klasycznym, autorzy próbują uchwycić rzeczywistość artysty i zachować wierność wobec niej. Efektem jest film, który swoją poetyką przypomina bohatera dokumentu – Nicka Cave’a. Drugi blok MUZYKA I ARCHITEKTURA łączy sztuki wizualne z ideą festiwalu. Pierwszy przystanek Tanger i Detroit. „Tylko kochankowie przeżyją” Jima Jarmuscha jest muzyczno-wizualną perłą i hołdem dla czasów minionych. Bohaterem filmu jest wampir Adam, który mieszka w opuszczonym, pogrążonym w kryzysie gospodarczym i emocjonalnym Detroit, czerpiąc resztę sił z miłości do swoich idoli i instrumentów muzycznych. Z kolei depresyjny industrial Manchesteru rezonuje z bohaterem filmu „Control” Antona Corbijna – Ianem Curtisem, wokalistą zespołu Joy Division. Kuratorką przeglądu jest filmoznawczyni dr Magdalena Wichrowska.

The 22nd International Festiwal Nova Music and Architecture includes a review of music-related cinema works arranged in two closely related thematic blocks. The first of these, NOVA: A NEW OUTLOOK ON DOCUMENTARY FILMS, will present two musical documentaries which largely diverge from the classic genre categorisations, reaching out for the modes of expression of feature films and for interesting creative techniques. Malik Bendjelloul’s Sugar Man, a fusion of documentary investigation and musical biography, relates the story of Rodriguez, one of the most mysterious and forgotten musicians of the turn of the 1970s. Jane Pollard and Ian Forsyth in their film 20.000 Days on Earth make use of the poetics of artistic documentaries; by resorting to a mise-en-scène approach and a peculiar sort of artificiality, they make an attempt at capturing the life of an artist and producing its faithful image. The result of this attempt is a film whose poetic language makes one think of that of Nick Cave, the main character portrayed in the document. The other block of films, MUSIC AND ARCHITECTURE, makes a connection between the idea of the festival and visual arts. The first destinations are Tanger and Detroit: Only Lovers Left Alive by Jim Jarmusch, a film honouring the past, is a splendid masterpiece to be admired for its visual and musical features. The main character is Adam, a vampire, who lives in Detroit, a rundown city submerged in economic and emotional crisis, and keeps going only thanks to his admiration of musical stars and instruments. Another grim and gloomy industrial centre to be presented in the review is Manchester, the backdrop to the life of Ian Curtis, the lead singer of Joy Division, portrayed in the film Control by Anton Corbijn. The review is curated by Dr Magdalena Wichrowska

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

33


14.07 28.07 spotkanie z przewodnikiem – KONCERT Z PRELEKCJĄ – ORGANY W KOŚCIELE WNMP GUIDED TOUR: THE CHURCH ORGAN

(sobota) – godz. 10:00 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny / zbiórka przed kościołem

Prowadzenie: Dawid Wesołowski

(Saturday) – 10.00 am Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary / The starting point will be in front of the Church

Podczas tegorocznej odsłony wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym znajduje się jeden z najciekawszych instrumentów na terenie Torunia.

Wstęp wolny* Admission free*

Wzorem poprzednich edycji festiwalu, kontynuujemy nasze letnie spotkania z przewodnikiem.

Wspomniane organy, bo o nich właśnie mowa, są najbardziej okazałym instrumentem jaki powstał w protestanckim Toruniu i na terenach ziemi chełmińskiej. Instrument, który nieodzownie kojarzy się z liturgią odgrywał w przeszłości znaczącą rolę, towarzysząc nieustannie zarówno luteranom jak i katolikom, podczas najważniejszych uroczystości rodzinnych i miejskich. O tym dlaczego dziś nie gra się na XVII – wiecznym instrumencie i co symbolizują rzeźby na prospekcie dowiemy się podczas spotkania z Dawidem Wesołowskim, który zaprezentuje organy w całej krasie i co ważne, pokaże również możliwości brzmieniowe i techniczne instrumentu. In keeping with the tradition of our Festival, guided tours will also form part of its programme. The highlight of this year’s tours will be St Mary’s Church (or the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) and its organ, one of the most spectacular musical instruments in Toruń. In the past, this magnificent masterpiece of organ building and an instrument inseparably associated with liturgy played an important role during family occasions and city ceremonies of Lutherans and Catholics alike. This seventeen-century instrument will be presented by Dawid Wesołowski, who will explain why it is no longer in use, translate the symbolic language of the decorative sculptures included in it, and, most interestingly, demonstrate the sound and technical features of the organ.

* Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. * Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki.

34

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Budowę murowanego Kościoła rozpoczęli w 1343 roku franciszkanie, którzy przybyli do miasta krótko po jego założeniu w roku 1239. Zachowana do dziś monumentalna gotycka świątynia jest trzecim bądź nawet czwartym kościołem zbudowanym w tym miejscu. Zgodnie z surową franciszkańską regułą budowla od początku nie posiadała wieży, a jedynie zakończony trzema sygnaturkami szczyt. Z kościołem związana jest także historia Gimnazjum Akademickiego, szkoły półwyższej, z którą związane są wybitne postacie nie tylko dawnego Torunia. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego, znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. The construction of the brick church started in 1343 by Franciscans, who arrived in the town shortly after its foundation in 1239. The monumental gothic temple, preserved to this day, is the third – or perhaps even fourth – church built in this spot. In accordance with the strict Franciscan principles, from the very start the structure had no tower, only a peak decorated with three turrets. The church is also important for the history of the Academic Gymnasium, a semi-high school associated with outstanding figures of Toruń, not only in the past. The church’s interior is dominated by monumental Gothic frescoes from the 14th century, Baroque and Rococo altarpieces, a Renaissance organ, a pulpit, and epitaphs of Toruń’s patrician families. In the presbytery, next to the Rococo high altar, there are the beautifully carved Gothic choir stalls from the first half of the 15th century, and a Baroque mausoleum of Anna Vasa of Sweden.

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

35


Organizacja festiwalu:

Przydatne adresy

Toruńska Orkiestra Symfoniczna Dyrektor – Marek Czekała Dyrektor artystyczny festiwalu – Mariusz Smolij Aleja Solidarności 1-3; 87-100 Toruń tel.: +48 56 622 88 05 sekretariat@tos.art.pl www.tos.art.pl www.muz-arch.pl

CKK JORDANKI Aleja Solidarności 1-3, Toruń

Biuro festiwalowe: Magdalena Bąk – koordynator Przemysław Kempiński Katarzyna Olszewska Alina Reut Karolina Smolarek Adam Wójcik

CK DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, Toruń KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA Piekary 24, Toruń RATUSZ STAROMIEJSKI Rynek Staromiejski 1, Toruń www.muzeum.torun.pl MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Przedzamcze 11/15, Toruń

Projekt plakatu: Jakub Sobczak Identyfikacja wizualna / współpraca przy redakcji tekstów: Jarosław Pawlicki / www.pneuma.net.pl

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ul. Panny Marii 2, Toruń

Obsługa fotograficzna: Łukasz Ułanowski Współpraca: ks. Wojciech Niedźwiecki, proboszcz parafii WNMP w Toruniu ks. o. Zbigniew Leczkowski sj, Superior domu zakonnego, Rektor Kościoła Akademickiego Beata Young, Patrick Young, HanzaTrade Göttinger Symphonie Orchester Kulturbüro Göttingen Prairie View A & M University Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Sztuk Pięknych Instytut Muzyki i Tańca

HANZA CAFE ul. Piekary 28, Toruń

Organizatorzy pragną podziękować: Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michałowi Zaleskiemu Prezydentowi Miasta Torunia Mirosławowi Graczykowi Staroście Toruńskiemu Jerzemu Janczarskiemu Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edycie Macieja-Morzuch Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewowi Derkowskiemu Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski Patronat nad koncertem „Film, folk i …Sibelius” objął Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu – Tadeusz Pająk

38

22. międzynarodowy festiwal nova muzyka i architektura


Podstawowe informacje

ADDITIONAL INFORMATION

1. Prosimy o punktualne przybycie.

1. Please be punctual.

2. Na koncertach obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania dźwięku, filmowania oraz transmitowania.

2. It is forbidden to take photographs during the concert, also recording sounds and images or transmitting the concerts is not allowed.

3. Organizatorzy mają prawo do utrwalania koncertów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik koncertów przyjmuje do wiadomości, że udział w koncertach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawców i repertuaru.

3. The organisers reserve the right to register and broadcast the concerts. It is assumed that all the participants of the festival give their consent to being filmed or photographed without compensation as well to recording, transmitting and otherwise publishing their voices or images in documentary, report, advertisement and promotional materials. 4. The organisers reserve the right to change the performing artists and the repertoire.

Informacje o biletach

Tickets

Bilety na koncerty festiwalowe można kupić:

The tickets for festival concerts may be purchased:

– za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl

– via the website www.tos.art.pl

– w kasie CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, czynnej od czwartku do soboty w godzinach 13:00 – 19:00

– at the ticket office in CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel. +48 56 642 43 79, open Thursday to Saturday, 1 pm – 7 pm

– na godzinę przed koncertem w miejscu, gdzie będzie się on odbywał.

– one hour before the concert at the concert venue.

Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. W sprzedaży również bilety grupowe. Więcej informacji na: www.tos.art.pl

22.07 — 2.09.18, Toruń

muz-arch.pl

Free tickets will be available in the box office in CKK Jordanki. For the information about group tickets please visit: www.tos.art.pl

39


22. International Festival "Nova Music & Architecture"  
22. International Festival "Nova Music & Architecture"  
Advertisement