Page 1

Międzynarodowy Festiwal Światła

Skyway ’11 Oferta dl a sponsorów


Toruń – sceneria festiwalu Toruń to miasto oddychające kulturą od stuleci. Mogące zarówno pochwalić się wspaniałym, dziedzictwem kulturowym, jak i sztuką tworzoną przez młodych, innowacyjnych twórców. Możemy pochwalić się mocną ofertą kulturalną, umieszczającą Toruń na kulturalnej mapie Europy. W kraju i poza granicami dobrze rozpoznawalne są sztandarowe festiwale. Działają tu nowoczesne Centrum Sztuki Współczesnej i bardzo aktywne środowisko artystyczne. O młodym obliczu starego Torunia stanowi ponad 30 tysięcy studentów jednej z najbardziej cenionych polskich uczelni – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ostatnie lata w Toruniu to kilka bardzo ważnych inwestycji w infrastrukturę kulturalną, planowanych bądź już zrealizowanych. Mamy najnowocześniejsze w kraju Centrum Sztuki Współczesnej – pierwsze zbudowane w Polsce od podstaw w ciągu ostatnich 70 lat. Otwarte w 2008 roku szybko stało się centrum nowych myśli i idei, źródłem rozprzestrzeniania się nowej sztuki światowej. Mijają trzy lata od kompleksowej rewitalizacji miejskiego teatru lalek – Baja Pomorskiego, który zamieniony w cudowną szafę z baśni jest dzisiaj jedną z wizytówek miasta. W planach na najbliższe lata znalazła się też nowoczesna, wielofunkcyjna sala koncertowa zaprojektowana przez hiszpańskich architektów.

1


Toruńska Agenda Kulturalna – organizator Organizatorem dwóch pierwszych edycji festiwalu była Miejska Instytucja Kultury Toruń 2016, koordynująca starania miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. 24 lutego 2011 roku toruńscy radni zdecydowali o zmianie nazwy oraz zadań instytucji. Powstała Toruńska Agenda Kulturalna. Kompetencje Toruńskiej Agendy Kulturalnej mają uczynić z instytucji miejską jednostkę wyspecjalizowaną w takich zadaniach, jak: • organizacja i współorganizacja miejskich wydarzeń kulturalnych — szczególnie tam, gdzie do tej pory w rolę organizatora wcielały się poszczególne jednostki Urzędu Miasta Torunia, • wprowadzanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności kulturalnej przez twórców indywidualnych i organizacje pozarządowe, • działania warsztatowe i edukacyjne.

3


Skyway – idea festiwalu Skyway to wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia o kolejne wydarzenie o europejskim charakterze. Wydarzenie niecodzienne, unikatowe, zmieniające rzeczywistość, które tchnie nowe życie w stare mury miasta.

4

• Nauka – sposób realizacj i projekcje festiwalu nawiązują do astronomii i innych nauk ścisłych. Sposób przekazu jest niecodzienny, przystępny, co zachęca i inspiruje do dalszych poszukiwań. Oprócz przyjemności dla zmysłów, uczestnicy wynoszą z festiwalu coś, co pozostaje w pamięci na dłużej. • Sztuka – element będący dźwignią festiwalu. Sztuka audiowizualna, performance, innowacja w kulturze, sztuka elektryzująca, ciekawa, niespotykana, wpisana w przestrzeń miejską, dostępna na wyciagnięcie ręki. Sztuka jest istotną częścią tradycji miasta, które ma być żyznym gruntem dla rozwoju nowych idei, przestrzenią ekspresji dla artystów. • Ludzie – „kultura dla wszystkich” – to hasło przyświeca festiwalowi od początku. Skyway to wydarzenie dla wszystkich pokoleń. By zacząć obcować z kulturą, wystarczą chęć i gotowość wyjścia z domu – ten komfort daje niekomercyjny charakter wydarzenia. Ważnym aspektem Skyway’a jest możliwość zaangażowania się w towarzyszące akcje specjalne. Sztuka i nauka oraz silny wymiar społeczny to aspekty, które od zawsze przenikały się i uzupełniały w Toruniu. Dzięki temu ma on niezwykły charakter – jest bogaty w idee i wartości humanizmu. Skyway to odzwierciedlenie duszy Torunia.


Skyway ’09 – retrospekcja Skyway ’09 odbył się w dniach 11–16 sierpnia 2009 roku. Toruńskie Stare Miasto – perła gotyku – stało się scenografią dla tego wydarzenia. A wszystko to pod hasłem „Let’s share the sky”. W ramach festiwalu przez sześć dni w Toruniu pojawiły się instalacje świetlne przygotowane przez kilkunastu uznanych artystów z dziewięciu europejskich krajów. Co ważne, większość z prac prezentowanych na festiwalu przygotowana została specjalnie dla konkretnych przestrzeni i miejsc w Toruniu. Dzięki festiwalowi Skyway ’09 Toruń pokazał się jako miasto, które swoją architekturą i związkami z astronomią inspiruje europejskich twórców. Festiwal w wyjątkowy sposób połączył w sobie wątki sztuki światła oraz tematykę astronomiczną. Obok instalacji świetlnych istotna dla festiwalu Skyway ’09 była też część edukacyjna, czyli seria wykładów oraz moderowanych spotkań, których uczestnikami byli naukowcy, kuratorzy sztuki i artyści, m.in. historyk nauki Arthur I. Miller, kosmolog Robert Priddey oraz matematyk i astronom Bernard Carr. Skyway ’09 w liczbach: • 8 instalacji świetlnych, • 5 sekcji artystycznych, • 3 koncerty i pokazy specjalne, • 5 imprez towarzyszących.

7


Skyway ’09 – twórcy Jana Matejkova (Czechy) – studiowała rzeźbiarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Brnie oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i ���� Mün� chen. Od roku 2007 mieszka i pracuje w Edynburgu. Artystka brała udział w licznych międzynarodowych wystawach grupowych w Europie. Matej� kova tworzy rzeźby i przygotowuje happeningi wykorzystując przestrzeń, światło i dźwięk. W swoich dziełach opowiada o związkach pomiędzy miej� scami i wydarzeniami a naszymi wspomnieniami tych miejsc i chwil.

8

Grupa OCUBO (Belgia/Portugalia) – Nuno Maya i Carole Purnelle to duet artystów używających różnorodnych środków wyrazu do przekazania róż� nych idei. Ich artystyczne wybory podyktowane są zawsze dokładną ana� lizą dostępnych materiałów i przestrzeni oraz charakteru percepcji widza. W tworzonych przez siebie obrazach świetlnych dopasowują swoje multi� medialne projekcje do elementów architektonicznych budynków, które sta� nowią tło dla ich wirtualnych obrazów. Bruno Peinado (Francja) – jego dzieła stanowią dialog z najważniejszymi ikonami sztuki i współczesnej kultury. Ogromna liczba dzieł stworzonych przez Bruno Peinado po roku 2000 to wynik zderzenia indywidualistycz� nej wyobraźni artysty z obiektami i zjawiskami mocno zakorzenionymi w zbiorowej podświadomości społeczeństwa. Rezultat? Świat chaosu, jak określiłby to pochodzący z Martyniki poeta Edouard Glissant. Za pomocą techniki samplingu (używanej powszechnie w muzyce) i swoich niezwykłych skojarzeń Peinado radośnie wysadza świat w powietrze tylko po to, by za chwilę uczynić go jeszcze bardziej skomplikowanym.

Guerilla lighting: Chantelle Stewart, John Harrison (Wielka Bryta� nia / Irlandia) – to projekt ukazujący potencjał, jaki kryje się w nowoczesnym projektowaniu oświetlenia. Polega on na urządzaniu wyjątkowych demon� stracji, podczas których mieszkańcy miasta biorą udział w tworzeniu ulot� nych obrazów świetlnych, współgrających z miejską architekturą. Pierwsza taka akcja odbyła się w listopadzie 2006 w Manchesterze, następnie podbi� te zostały Londyn, Glasgow, Birmingham, Dublin, Helsinki, Douglas, Belfast i Cork. Tysiące partyzantów włączyły się w kampanię, zaś sama inicjatywa została uhonorowana przez środowisko architektów i projektantów nagro� dą za Wyjątkowy Projekt – UK Lighting Design 2007. Joao Ribeiro (Portugalia) – Joao Ribeiro mieszka i pracuje w Lizbonie. Ma na swoim koncie kilka wystaw (zbiorowych i indywidualnych) w Portuga� lii, Hiszpanii, Kanadzie, Belgii i Stanach Zjednoczonych. W roku 2003 stwo� rzył razem z architektem Cândido Chuva Gomesem monumentalne dzieło w Miejskim Muzeum Vila Franca de Xira. W roku 2008 rozpoczął cykl trzech indywidualnych wystaw, których kuratorem jest Mário Caeiro. W roku 2009 współpracował z Joaquimem Benite przy tworzeniu choreografii do sztuki Two Men (Dwaj mężczyźni) autorstwa José Maria Vieira Mendes, reżysero� wanej przez Carlosa Pimenta.

Rochus Aust (Niemcy) – studiował muzykę w Wyższej Szkole Muzycz� nej w Trossingen Music College oraz w Royal College of Music w Londynie. Laureat międzynarodowych konkursów, w których brał udział jako trębacz, kompozytor i twórca sztuk wizualnych. Stypendysta DAAD oraz Mär� ���� kischen Kulturkonferenz. Ma na swoim koncie trasy koncertowe w ponad 25 krajach oraz nagrania dla ponad 50 stacji telewizyjnych i radiowych oraz wytwórni płytowych. Aktualnie jego zainteresowania balansują pomiędzy koncertami wizualnymi, filminstalacjami i poésie eléctronique.


Skyway ’10 – retrospekcja W dniach 26–28 sierpnia 2010 roku w Toruniu po raz drugi odbył się Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway. W tych dniach toruńska Starówka, z jej najpiękniejszymi budynkami, została zamieniona w Układ Słoneczny. Tak jak w 2009 roku, festiwal miał charakter interdyscyplinarny i połączył dwie różne dziedziny: naukę i sztukę. Celem projektu było zaciekawienie torunian oraz wszystkich gości pięknem i tajemniczością kosmosu. Odzew puliczności dał wyraźny sygnał, że mieszkańcy Torunia chcą uczestniczyć w wydarzeniach, które stwarzają szansę na bezpośrednią interakcję ze sztuką. Festiwal miał na celu również włączenie do programu tych części miasta, do których z powodu lokalizacji czy braku niezbędnej infrastruktury rzadko wychodzi się z inicjatywami kulturalnymi – Bydgoskiego Przedmieścia oraz osiedla Na Skarpie. Skyway ’10 przekształcił miasto w dynamiczną, audiowizualną orbitę, po której goście zostali zabrani w niezapomnianą podróż po Układzie Słonecznym. Dzięki festiwalowi Toruń zmienił się w niepowtarzalny sposób. Skyway ’10 w liczbach: • 9 instalacji świetlnych, • 5 akcji świetlnych, • 3 prelekcje i wycieczki, • 6 zorganizowanych, nocnych wypraw do Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, • 5 imprez towarzyszących.

11


Skyway ’10 – twórcy Wiesław Smużny (Polska) – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jako artysta debiutował w 1972 roku. Do tej pory w swoim dorobku ma 19 wystaw indywidualnych i 198 wystaw zbiorowych. Jeden z bardziej ak� tywnych artystów i krytyków sztuki środowiska toruńskiego, inicjator wie� lu akcji społeczno-artystycznych (np. „Podróż”, „Lucim”). Uczestnik działań artystycznych ideowo związanych z  epoką postartystyczną. Zajmuje się twórczością akcjonerską, parateatralną, obracającą się w kręgu problema� tyki społecznej, obyczajowej, symbolicznej. Dominik Lejman (Polska) – zajmuje się malarstwem i sztuką wideo. Jego 12

Simeon Nelson (Australia/Wlk. Brytania) – ukończył Sydney College of Art. Jego prace były prezentowane na najważniejszych międzynarodowych wystawach w Canberze, Londynie, Melbourne, Sydney i Tokio. W swych pracach poszukuje powiązań i relacji między naturą i technologią oraz na� uką i sztuką. W swoich dziełach wdrożył ogromny asortyment materiałów, technik oraz nowatorskiego podejścia do sztuki audiowizualnej. Favela Chic (Brazylia, Francja, Portugalia, Wlk. Brytania) – to międzyna� rodowa grupa, której nie da się zaszufladkować. Artyści na stałe prowa� dzą dwa kluby rozrywkowe w Londynie i Paryżu, w których można stać się świadkiem niekonwencjonalnych performanców artystycznych. Cyganeria i cyrkowość połączona z wyrazistymi przesłaniami artystycznymi zjednała grupie rzeszę fanów na całym świecie. Wyzwaniem dla tych artystów może być każda, nawet na pierwszy rzut oka zwyczajna przestrzeń, która dzięki ich interwencji zamienia się w miejsce magiczne.

prace wykraczają poza malarstwo. W swoich pracach łączy projekcje wideo z podmalówkami malarskimi, tworzy „wideo freski” oraz wielkoformato� we fototapety. Najbardziej znanym projektem jego autorstwa jest „Szpital jako krajobraz małych spektakli”, który polegał na wyświetlaniu na ścianach Dorota Kraft (Polska) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, któ� dziecięcych szpitali projekcji wideo ze zwierzętami. Projekcje można było rej prace bardzo ściśle związane są ze sztuką audiowizualną. Jej projekcja zobaczyć w Brukseli, Paryżu, Madrycie i Warszawie. „LED’s Dance!” została bardzo ciepło przyjęta przez środowisko artystyczne podczas Skyway ’10. Jej prace nawiązują do grafiki pikselowej z pierwszych Mikimors (Polska) – Mikimors to nieznana córka Andy Warhola i Ultra gier video i ekranów LED. Nawiązanie to jest wzmocnione przez 8-bitowe, Violet. Pod tym pseudonimem tworzy Agata Dworzak-Subocz. Tajemnicza charakterystyczne melodie towarzyszące wideo. i poszukująca artystka poruszająca się w popowej technice serigrafii i food-artu. Tworzy nie tyko dla dojrzałych odbiorców, ale także dla dzieci oraz Marcin Chyliński (Polska/Hiszpania) – artysta poruszający się w estety� wszystkich tych, którzy zdradzają poczucie humoru. Tematem jej prac są ce street artu. Jego murale można podziwiać w całej Europie – od Madrytu, elementy świata popowego – żelowe cukierki, lizaki i zabawki – zaprojek� gdzie żyje i tworzy, do Torunia, w którym podczas Skyway ’10 przygotował towane w nadnaturalnych wielkościach. Wszystko to skąpane w setkach pracę „Pluton”. Do dziś jego dzieło zdobi szczyt czteropiętrowego budynku odcieni różowego koloru, który stał się znakiem rozpoznawczym jej grafik. na jednym z toruńskich blokowisk. Jego twórczość subtelnie nawiązuje do ruchu, który jest podstawą relacji międzyludzkich w XXI wieku.


Opinie o festiwalu

14

• Uznany za jeden z dziesięciu najlepszych polskich eventów roku 2009 w rankingu magazynu Visual Communication • Po raz drugi Toruń stał się centrum Wszechświata. Świetlne instalacje artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Brazylii zamieniły miasto w gigantyczny Układ Słoneczny. Rzeczpospolita • Artyści z kilku krajów europejskich zmienią gotycki Toruń w świetliste widowisko. TVP.pl • Festiwal zamierza odmienić nocne oblicze starówki, przekształcając nasze najcenniejsze zabytki w wielki Układ Słoneczny. Gazeta Wyborcza • Na trzy dni miasto zmieni się w tętniący życiem Układ Słoneczny. Nowości • W tym roku instalacje zmieniły starówkę w jeden wielki Układ Słoneczny. […] Druga edycja Międzynarodowego festiwalu Światła Skyway wyciągnęła z domu prawdziwe tłumy torunian. City Toruń • Zaszczepiona w ubiegłym roku w mieszkańcach Torunia fascynacja światłem wróciła w tym roku z jeszcze większą mocą. W czwartek Skyway’owa impreza wzięła miasto we władanie i nie wypuści do dzisiejszego wieczora. Nowości • Wow! Can’t wait to get back! Matthew Donley • Super!!! Małgorzata Mroczyńska • Brawo za pomysł z takim festiwalem jak Skyway – festiwal na miarę Europejskiej Stolicy Kultury. ~Ragu • Przepiękne! Magdalena Malińska • Coś niesamowitego! Świetny, oryginalny festiwal! ~DzikaMarika • Pomysłowe! Małgorzata Gwiazdowska


Partnerzy technologiczni Skyway to wydarzenie, które reprezentuje najwyższy poziom realizacji technicznej, na który składają się profesjonalny sprzęt, perfekcyjne nagłośnienie oraz technicy pracujący przy największych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Polsce. Systemy Barco i Christie pozwalają perfekcyjnie i wyraźnie oddać wizję naszych artystów. Najwyższej klasy nagłośnienie dostarcza dodatkowych wrażeń wszystkim gościom festiwalu. Trias SA czy B&G Technology to nasi partnerzy - firmy z dużym doświadczeniem w branży, które profesjonalnie zajmują się projekcjami i obrazem. Realizacja takich wydarzeń, jak Heineken Open’er Festival, Miss World, Sopot Festival czy nadzór techniczny nad polskim pawilonem podczas EXPO w Szanghaju to najlepsze referencje naszych współpracowników. Profesjonalizm firm, z którymi współpracujemy, pozwala nam skupić się nad walorami artystycznymi instalacji i perfekcyjnym dopracowaniem każdego festiwalowego szczegółu.

Partnerzy merytoryczni Przy organizacji festiwalu rokrocznie mamy przyjemność współpracować z wieloma rozpoznawalnymi partnerami. Wśród nich warto wymienić toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej, czy też przodujący w prowadzeniu badań astronomicznych Instytut Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszym sukcesem był kontakt nawiązany przy okazji Skyway ’09 z NASA, UNESCO oraz Międzynarodową Unią Astronomiczną.

17


Skyway ’11 – koncepcja Skyway ’11 będzie już trzecią edycją festiwalu. Dzięki nowatorskiemu podejściu zaangażujemy torunian oraz zabierzemy ich w podróż na pograniczu nauki i sztuki. Miasto odwiedzą turyści, by uczestniczyć w tym unikalnym, świet(l)nym wydarzeniu. Toruń rozbłyśnie na dłużej. Miasto w roku 2011 świecić będzie niecodziennym blaskiem nieco dłużej, gdyż wydłużymy festiwal do kilku dni. Starać się będziemy o to, by termin realizacji festiwalu Skyway ’11 przypadł na okres, gdy na niebie rozbłysną Perseidy. Zjawisko to ma miejsce na przełomie lipca i sierpnia, a szczyt aktywności osiąga 12 sierpnia. 20

Edukacja najmłodszych. Wybrane projekcje i akcje będą stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych, by zainteresować ich tematyką kulturalną. Założenie to ma na celu kształtowanie w dzieciach potrzeby aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz myślenia o sztuce w szerszych kategoriach.

Ekologia. Ekologia i myślenie ekologiczne są tematami, na które chcielibyśmy położyć szczególny nacisk podczas przyszłorocznego festiwalu. Toruń to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Aby zachować ten stan, musimy uświadamiać społeczeństwu – już od najmłodszych lat – znaczenie ekologicznego modelu życia. To nasza teraźniejszość kształtuje przyszłość.

Światło jest siłą. Po raz kolejny Toruń rozświetli kultura. Siła światła sprawi, że miasto zabłyśnie na arenie międzynarodowej. Jak co roku atrakcje, jakie zaprezentujemy, spotkają się z szerokim zainteresowaniem mediów oraz odbiją się echem w Polsce i w Europie. Ponieważ Toruń = Kultura.


Odmieniona przestrzeń miasta. Toruń kojarzony jest głównie z Kopernikiem, piernikami i bogatą historią. Skyway to doskonała sposobność, by ukazać inne oblicze miasta. Innowacyjne sposoby przedstawiania sztuki przejawiające się w licznych projekcjach wkomponowanych w przestrzeń miejską połączą w niezwykły sposób tradycję i współczesność.

Światowy poziom sztuki audiowizualnej. Skyway ’11 gościć będzie w Toruniu wielu znakomitych twórców specjalizujących się w instalacjach audiowizualnych. Swoje prace prezentować będą zarówno artyści rangi światowej, których prace uświetniały setki wydarzeń międzynarodowych, jak i lokalni artyści, którzy zaskakują pomysłowością i innowacyjnym podejściem.

Skyway ’11 - misja i cele Chcemy uczynić z festiwalu wizytówkę miasta, rozbudować jego formułę i trafić do jeszcze większej liczby odbiorców. Pragniemy: • zaskakiwać nowymi sposobami przedstawiania sztuki audiowizualnej, które uczynią z festiwalu wydarzenie unikatowe, • uczynić z festiwalu jedno z największych wydarzeń kulturalnych odbywających się w kraju, • wdrażać kreatywną edukację kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i dorośli, odczuwać będą potrzebę kontaktu ze sztuką, • zwiększyć zaangażowanie kulturalne obywateli, • stworzyć przestrzeń do działania dla zaangażowanych społecznie inicjatyw oddolnych, • zachęcić obywateli, by prowadzili styl życia zgodny z zasadami ekologii, • sprawić, by Toruń odwiedzała większa ilość turystów, • nawiązać współpracę z sektorem biznesu, • promować Toruń jako miasto o dużym potencjale kulturalnym.

21


Sponsoring – dlaczego warto? Tak wielkie wydarzenie, jak Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway, wymaga nawiązania współpracy z zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim sektorem biznesu. Nawiązywanie współpracy ma na celu połączenie pozornie oderwanych od siebie dziedzin życia takich, jak biznes i kultura. 22

W naszych czasach sektor biznesu i kultura są ze sobą ściśle powiązane. Biznes potrzebuje kultury, a kultura – biznesu. Wynikiem współpracy między nimi są często wspaniałe, wyjątkowe wydarzenia organizowane z korzyścią dla wszystkich obywateli – czyli również klientów. Współpraca oparta na obustronnych korzyściach i koegzystencja sektorów o różnych profilach działalności jest gwarancją dynamicznego rozwoju sztuki i biznesu. Sponsorowane wydarzenia są jasno kojarzone z działalnością firmy, wyrażają jej poglądy oraz przedstawiają aprobatę dla działań podejmowanych w sferze kultury. Dowodzą o podejmowanych przez firmę działaniach świadczących o społecznej odpowiedzialności biznesu.


Firma może nie tylko zaprezentować się jako zainteresowana kulturą , ale także, za pomocą odpowiedniego doboru projekcji, przekazać szerkiemu gronu odbiorców wyznawane przez siebie wartości. Korzyści z okazanego wsparcia dla kultury są niewymierne. Festiwal Skyway to możliwość pokazania, zareklamowania marki w sposób niestandardowy w sytuacji sprzyjającej percepcji poprzez potencjalnych klientów. Pokazanie logo marki w okolicznościach nienasyconych inną reklamą jest często o wiele skuteczniejsze niż jakakolwiek inna forma reklamy. Zaangażowanie w festiwal to niezliczona liczba niecodziennych i niezwykle zauważalnych przestrzeni promocji. Subtelna reklama, która bardziej kojarzona będzie z działaniami wizerunkowymi i PR, odznacza się wysoką skutecznością, zapisując markę w podświadomości widza.

23


Powierzchnie promocji festiwalu 1. Poligrafia • plakaty festiwalu – 1 500 sztuk • na słupach reklamowych w Toruniu i innych miastach Polski • w witrynach sklepów • w sieci komunikacji miejskiej MZK • na wieżach projekcyjnych (wieże, na których zamieszczone jest zaplecze techniczne niezbędne do realizacji instalacji) • w instytucjach miejskich • w instytucjach kultury • na tablicach informacyjnych spółdzielni mieszkaniowych

• plakaty działań towarzyszących festiwalowi – 500 sztuk • broszura informacyjna – 25 000 sztuk • w sklepach, pubach, restauracjach, klubach, hotelach, biurach podróży, itp. • w instytucjach kultury • w instytucjach miejskich • wysyłana do partnerów, sponsorów, itp. • dodawana do prasy

• zaproszenia – 800 sztuk • dla sponsorów • dla władz lokalnych i ogólnopolskich • dla partnerów Toruńskiej Agendy Kulturalnej • dla liderów opinii publicznej • dla przedstawicieli mediów • dla środowiska zajmującego się kulturą w Polsce

25


2. E-marketing

26

• patronat internetowy • artykuły i galerie zdjęć w internetowych wydaniach gazet • bannery internetowe • serwis internetowy festiwalu www.skyway.art.pl • serwis internetowy TAK www.tak.torun.pl • portale społecznościowe, m.in. Facebook, Nasza Klasa i Twitter • fora i grupy dyskusyjne • newsletter TAK docierający do ok. 2 000 odbiorców w Polsce i Europie • serwis internetowy Urzędu Miasta Torunia www.um.torun.pl

3. Ambient Akcja promocyjna zapowiadająca festiwal. Niestandardowa forma promocji zakładająca interakcję z otoczeniem i społecznością lokalną. Wydarzenie, które przypomni mieszkańcom i gościom o zbliżającym się festiwalu. • teaserowa akcja promocyjna sponsora i festiwalu • flash mob festiwalowy związany ze sponsorem • kontekstowe akcje promujące festiwal i sponsora


4. Outdoor • billboardy (5,04 × 2,38) – 25 sztuk wykup przestrzeni na miesięczną ekspozycję w Toruniu i największych w Polsce ośrodkach miejskich

• citylighty (1,2 × 1,8) (plakaty na przystankach miejskich) – 20 sztuk wykup przestrzeni na miesięczną ekspozycję w Toruniu i największych w Polsce ośrodkach miejskich

• druki wielkoformatowe (siatki mesh/bannery) – 10 sztuk wykup przestrzeni na miesięczną ekspozycję w strategicznych punktach dużych ośrodków miejskich

• roll-up (system wystawienniczy) – 3 sztuki nośniki plansz graficznych informujących o festiwalu, które rozstawiane będą podczas konferencji prasowych i wydarzeń towarzyszących festiwalowi oraz w najważniejszych instytucjach miejskich w Toruniu

• reklama w komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj) – 5 sztuk wykup przestrzeni w lub na pojazdach komunikacji miejskiej w dużych ośrodkach miejskich

5. Spot promocyjny • w środkach komunikacji miejskiej m.in. Infobox (Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Trójmiasto, Kraków) oraz w warszawskim metrze

• w internecie m.in. YouTube, Facebook, serwis internetowy TAK, serwis internetowy festiwalu, portale kulturalne

• w telewizji telewizja lokalna TV Toruń, regionalna TVP Bydgoszcz oraz komercyjna TVN/TVN24

29


6. Specjalne • sponsor tytularny – nazwa festiwalu kojarzona ze sponsorem • objęcie mecenatem instalacji • nazwa instalacji z marką sponsora w tytule • przestrzeń dla sponsora na spot reklamowy bądź inną formę promocji podczas festiwalu • przestrzenie na bannery sponsora na wieżach projekcyjnych w centrum miasta • logo sponsora na gadżetach promocyjnych festiwalu (np. koszulki, smycze)

30

7. Mass media • prasa • patronat prasowy • umieszczanie informacji o sponsorze w notkach prasowych • umieszczanie logo sponsora w artykułach sponsorowanych

• radio • patronat radiowy • wymienianie sponsora podczas wywiadów

• telewizja • podkreślanie roli sponsora w reportażach • emisje spotu promocyjnego w telewizji lokalnej i regionalnej • prezentowanie roll-upa sponsora na konferencjach prasowych, bankietach i briefingach prasowych • reportaż poświęcony festiwalowi w telewizji komercyjnej TVN oraz w TVP


Sponsor tytularny Najbardziej wyrazistym sposobem na zaprezentowanie społecznego zaangażowania firmy jest nadanie wydarzeniu nazwy bezpośrednio kojarzonej ze sponsorem. Sponsoring tytularny przynosi promocję nieporównywalną z żadną inną kampanią reklamową. 32

Sponsor tytularny ma sponsorską wyłączność, utożsamiany jest przez odbiorców z organizatorem. Logistyka wydarzenia leży w kompetencjach instytucji inicjującej, natomiast każda wzmianka o festiwalu bezpośrednio odsyła do sponsora i zaznacza jego nieodzowną obecność w projekcie. Sponsoring tytularny to dziś jedna z najatrakcyjniejszych form angażowania się firm w projekty kulturalne, a dobre praktyki innych przypadków dowodzą, że ta forma sprawdza się w rzeczywistości: • Heineken Open’er Festival, • Era Nowe Horyzonty, • Coke Live Festival, • Plus Camerimage.


Nasza propozycja sponsoringu tytularnego • • • • • • •

umowa sponsorska

oficjalna nazwa festiwalu związana z marką sponsora, «Nazwa firmy» Skyway Festival wizualna identyfikacja całego wydarzenia nawiązująca do sponsora product placement nadanie sponsorowi statusu współorganizatora , przyznanie mu dostępu do planów festiwalu

obecność na wszystkich przestrzeniach promocji:

zaprezentowanie logo sponsora na wszystkich promocyjnych materiałach poligraficznych kolportowanych w całym kraju, m.in. plakaty, broszury, bannery, billboardy, citylighty zasięg: ponad 800 tysięcy odbiorców • tablica z logo sponsora w spocie promocyjnym emitowanym w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) w Toruniu, Bydgoszczy, Trójmieście, Warszawie itp. zasięg: około miliona użytkowników komunikacji • tablica z logo sponsora w animowanym bannerze internetowym zasięg: 400 tysięcy użytkowników / 800 tysięcy odsłon • informacje o sponsorze przekazywane w internecie, m.in. strona WWW, fora internetowe, portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, portale tematyczne zasięg: około 100 tysięcy czytelników • logo sponsora w serwisie internetowym TAK zasięg: ponad 10 tysięcy czytelników • podkreślanie w mediach wsparcia otrzymanego od sponsora • informowanie o postępach dotyczących organizacji festiwalu • możliwość umieszczenia bannerów i roll-upów sponsora

Jesteśmy otwarci na dodatkowe formy współpracy powstałe w wyniku negocjacji.

300 000 zł bez wyłączności sponsorskiej 500 000 zł z wyłącznością sponsorską

33


Mecenas sztuki Bezpośrednia interakcja z artystą – mecenat nad instalacją. TAK proponuje sponsorom możliwość zostania mecenasem sztuki. Objęcie mecenatem instalacji wpisującej się w charakterystykę i profil firmy spowoduje, że dzieło sztuki stanie się jej wizytówką podczas dużego przedsięwzięcia. 34

Ta forma współpracy sprawdziła się podczas Skyway’a ’10. Marka Bella, należąca do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, została mecenasem instalacji „Wenus” toruńskiej artystki Agaty Dworzak-Subocz. Projekcja nawiązująca do kobiecości, utrzymana w różowych kolorach doskonale wpisywała się w charakter marki, która ją sponsorowała.

Nasza propozycja mecenatu instalacji • zapewniamy wyłączność sponsorską na instalację • gwarantujemy możliwość skojarzenia firmy z artystą w celu uzgodnienia dodatkowych możliwości współpracy, jak np. logo sponsora podczas projekcji, wyraźne skojarzenia ze sponsorem* • identyfikacja wizualna sponsora w miejscu instalacji (banery, roll-upy, siatki wielkoformatowe, itp.) zasięg: 10 tysięcy odbiorców dziennie


• wszelkie przestrzenie promocji związane z instalacją (ambient marketing, stoisko promocyjne, itp.) • zaprezentowanie logo sponsora na wszystkich promocyjnych materiałach poligraficznych kolportowanych w całym kraju, m.in. plakaty, broszury, banery, billboardy, citylighty zasięg: ponad 800 tysięcy odbiorców • wyraźne zaznaczenie we wszystkich materiałach o mecenacie nad instalacją: broszury informacyjne, serwis internetowy, mass media zasięg: ponad 50 tysięcy odbiorców • tablica z logo sponsora w spocie promocyjnym emitowanym w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) w Toruniu, Bydgoszczy, Trójmieście, Warszawie itp. zasięg: około miliona użytkowników komunikacji • tablica z logo sponsora w animowanym bannerze internetowym zasięg: 400 tysięcy użytkowników / 800 tysięcy odsłon • informacje o sponsorze przekazywane w internecie, m.in. strona WWW, fora internetowe, portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, portale tematyczne zasięg: około 100 tysięcy czytelników • logo sponsora w serwisie internetowym festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy czytelników • oficjalne podziękowanie dla sponsora w serwisie internetowym festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy odbiorców • podkreślanie w mediach wsparcia otrzymanego od sponsora • informowanie o postępach dotyczących organizacji festiwalu

Pokrycie kosztów realizacji instalacji.

* Decyzja o ingerencji w pracę twórczą należy do artysty.

35


Sponsor festiwalu Oferujemy ciekawą ofertę promocji marki poprzez liczne przestrzenie na reklamę oraz dużą liczbę odbiorców.

36

• zaprezentowanie logo sponsora na wszystkich promocyjnych materiałach poligraficznych kolportowanych w całym kraju, m.in. plakaty, broszury, bannery, billboardy, citylighty zasięg: ponad 800 tysięcy odbiorców • tablica z logo sponsora w spocie promocyjnym emitowanym w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) w Toruniu, Bydgoszczy, Trójmieście, Warszawie itp. zasięg: około miliona użytkowników komunikacji • tablica z logo sponsora w animowanym bannerze internetowym zasięg: 400 tysięcy użytkowników / 800 tysięcy odsłon • informacje o sponsorze przekazywane w internecie, m.in. strona WWW, fora internetowe, portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, portale tematyczne zasięg: około 100 tysięcy czytelników • logo sponsora w serwisie internetowym festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy czytelników • oficjalne podziękowanie dla sponsora w serwisie internetowym festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy odbiorców • możliwość umieszczenia bannerów lub roll-upa sponsora


Partner festiwalu Współpraca oparta na wymianie barterowej, czyli bezgotówkowej wymianie usług/towarów. Naszym partnerom proponujemy bogatą ofertę promocyjną podczas festiwalu w zamian za świadczenie usług lub przekazanie towaru niezbędnego do realizacji festiwalu. • product placement • zaprezentowanie logo partnera na wszystkich promocyjnych materiałach poligraficznych kolportowanych w całym kraju, m.in. plakaty, broszury, bannery, billboardy, citylighty zasięg: ponad 800 tysięcy odbiorców • tablica z logo partnera w spocie promocyjnym emitowanym w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) w Toruniu, Bydgoszczy, Trójmieście, Warszawie itp. zasięg: około miliona użytkowników komunikacji • tablica z logo partnera w animowanym bannerze internetowym zasięg: 400 tysięcy użytkowników / 800 tysięcy odsłon • informacje o partnerze przekazywane w internecie, m.in. strona WWW, fora internetowe, portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, portale tematyczne zasięg: około 100 tysięcy czytelników • logo partnera w serwisie internetowym festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy czytelników • opis towarów lub usług oferowanych przez partnera na specjalnej podstronie serwisu internetowego festiwalu zasięg: ponad 10 tysięcy odbiorców • możliwość umieszczenia bannerów lub roll-upa partnera • nagłośnienie faktu korzystania z usług lub produktów partnera

37


Sponsorzy i partnerzy poprzednich edycji festiwalu

38


Kontakt Dział Promocji i Marketingu Przemysław Draheim tel. 56 621 03 33 tel. kom. 883 321 698 p.draheim@tak.torun.pl 40

Dyrektor Krystian Kubjaczyk tel. 56 621 03 33 tel. kom. 606 757 710 dyrektor@tak.torun.pl

Toruńska Agenda Kulturalna ul. Pod Krzywą Wieżą 1 87-100 Toruń tel. 56 621 03 33 faks 56 651 02 37 info@tak.torun.pl www.tak.torun.pl NIP: 956-223-11-46 REGON: 340488886

Skyway ’11: Oferta sponsorska  
Skyway ’11: Oferta sponsorska  

Oferta dla sponsorów trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway