Page 1

A CSOPORT / NÉV:

összpontszám:

jegy:

1. Mely évszámok tartoznak az eseményekhez? Az eseményeket jelöld be a második feladat alatt található idővonalon! Gömbös Gyula miniszterelnöksége: Trianoni béke aláírása: 2p/ 2. A következő eseményekhez évszámot és egy-egy nevet is kapcsolj! Az eseményeket jelöld az idővonalon. Király nélküli királyság államformájának bevezetése: Köztársaság kikiáltása: 4p/ 1920

1930

1940 4p/

3. Kösd össze a fogalmakat és a hozzájuk tartozó meghatározásokat! Egy meghatározásnak nincs párja! Melyik fogalom meghatározásáról van szó? A B C D

levente mozgalom irredentizmus konszolidáció revizionizmus

1. 2. 3. 4. 5.

Városiasodás. A trianoni béke pontjainak felülvizsgálatát követelő politikai irányzat. Helyreállítás, megszilárdítás. Az ifjúság katonai előképzésére bevezetett program. Történeti vagy nemzetiségi érvek alapján más ország területének megszerzésére, vagy visszacsatolására törekvő mozgalom.

5p/ 4. Mik jellemzőek a lent megadott államformákra? Írd a számokat a megfelelő helyre!

Királyság:

Diktatúra:

Köztársaság:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Egy személy irányítja a politikát. A nép nem szólhat bele a politika irányításába Választott tisztviselők vezetik az országot. A politika meghatározó képviselői korlátozott hatalommal rendelkeznek Szinte korlátlan hatalom áll a vezető rendelkezésére A diktátor irányítja az országot. A nép aktívan részt vesz a politika formálásában Az ország irányítója korlátlan hatalommal rendelkezik A nép csak korlátozott módon szólhat bele az ország irányításába. 9p/

5. Kösd össze a neveket és a hozzájuk tartozó meghatározásokat! A B C D E

Szent-Györgyi Albert Kodály Zoltán Klebelsberg Kúno Szilárd Leó Kun Béla

1 2 3 4 5

A korszak meghatározó vallási és közoktatási minisztere Tanácsköztársaság vezetője C-vitamint feltaláló magyar Nobel-díjas kutató Részese az atombombát megalkotó csoportnak Zenetanítási módszer kifejlesztője 5p/


6. Mely országhoz csatolták a térképen számmal jelölt területeket? Írd az ország neve mellé az elcsatolt terület nagyságát és az ott élő magyar lakosság számát is! Használd a két mellékelt táblázatokat!

Határokon kívül rekedt magyar nemzetiségűek száma Románia 1,700 ezer Csehszlovákia 1,072 ezer Jugoszlávia 465 ezer Ausztria 26 ezer

1.

Az elcsatolt területek nagysága Románia 103039 km² Csehszlovákia 61633 km² Jugoszlávia 21000 km² Ausztria 4020 km² Lengyelország 589 km²

2.

ország

Elcsatolt terület nagysága

Az ott élő magyarok száma

1. 2. 6p/ 7. Igazak vagy hamisak a lenti állítások? Írd a válaszod a pontozott vonalra! …… …… …… …… ……

Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt vezették be a pengőt. Kun Béla és a kommunisták törvénytelen eszközökkel ragadták magukhoz a hatalmat. A trianoni béke következményeként Magyarország elvesztette területének mintegy ¾-ét. A magyar politika jobbra tolódása Gömbös Gyula miniszterelnökségével gyorsult fel. Szent-Györgyi Albert a C-vitamin feltalálásáért megkapta a Nobel-díjat. 5p/

8. Értelmezd a lenti plakátot! (Írd a kép mellé, hogy szerinted mit jelent!)

3p/ 9. Mely területeket csatolták vissza Magyarországhoz a korszak végén. Mely években hoztak erről döntést?

2p/


B CSOPORT / NÉV:

összpontszám:

jegy:

1. Mely évszámok tartoznak az eseményekhez? Az eseményeket jelöld be a második feladat alatt található idővonalon! Trianoni béke aláírása: Bethlen István miniszterelnöksége: 2p/ 2. A következő eseményekhez évszámot és egy-egy nevet is kapcsolj! Az eseményeket jelöld az idővonalon! Köztársaság kikiáltása: Tanácsköztársaság megalakulása: 4p/ 1920

1930

1940 4p/

3. Kösd össze a fogalmakat és a hozzájuk tartozó meghatározásokat! (Egy meghatározásnak nincs párja! Melyik fogalom meghatározásáról van szó?) A B C D

revizionizmus konszolidáció irredentizmus népiskolák

1. 2. 3. 4. 5.

A trianoni béke pontjainak felülvizsgálatát követelő politikai irányzat. Gazdák számára indított mezőgazdasági és kulturális képzés. Zsidó ellenesség, zsidógyűlölet. Helyreállítás, megszilárdítás. Történeti vagy nemzetiségi érvek alapján más ország területének megszerzésére, vagy visszacsatolására törekvő mozgalom.

5p/ 4. Mik jellemzőek a lent megadott államformákra? Írd a számokat a megfelelő helyre!

Diktatúra:

Királyság:

Köztársaság:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A nép nem szólhat bele a politika irányításába. Szinte korlátlan hatalom áll a vezető rendelkezésére. A nép csak korlátozott módon szólhat bele az ország irányításába. A képviselők korlátozott hatalommal rendelkeznek. Egy személy irányítja a politikát. A diktátor döntései határozza meg a nemzet sorsát. A nép a rendszeres szavazások során maga is részt vesz a politika formálásában. Az ország irányítója korlátlan hatalommal rendelkezik. Választott tisztviselők irányítják az országot. 9p/

5. Kösd össze a neveket és a hozzájuk tartozó meghatározásokat! A B C D E

Gömbös Gyula Korda Sándor Matuska Szilveszter Horthy Miklós Bartók Béla

1. 2. 3. 4. 5.

Magyar kormányzója 1920 és 1944 között A biatorbágyi hidat felrobbantó merénylő. Magyarország miniszterelnöke volt. Zeneszerző, a magyar népzene és a modern zene ötvözője Hollywood-i filmrendező 5p/


6. Mely országhoz csatolták a térképen számmal jelölt területeket? Írd az ország neve mellé az elcsatolt terület nagyságát és az ott élő magyar lakosság számát is! (Használd a két mellékelt táblázatot!)

Határokon kívül rekedt magyar nemzetiségűek száma Románia 1,700 ezer Csehszlovákia 1,072 ezer Jugoszlávia 465 ezer Ausztria 26 ezer

2. 1.

ország

Az elcsatolt területek nagysága Románia 103039 km² Csehszlovákia 61633 km² Jugoszlávia 21000 km² Ausztria 4020 km² Lengyelország 589 km²

Elcsatolt terület nagysága

Az ott élő magyarok száma

1. 2. 6p/ 7. Igazak vagy hamisak a lenti állítások? Írd a válaszod a pontozott vonalra! …… …… …… …… ……

Klebelsberg Kúno által vezetett oktatáspolitika eredményeként jelentősen csökkent az analfabétizmus. Károlyi Mihály által vezetett kormány új pénzt (pengő) adott ki. A bethleni konszolidáció része volt a kormánypárt megerősítése és a politikai szélsőségek visszaszorítása. Királyi Magyarország (Nagy Magyarország) lakosainak alig több mint 50%-a volt magyar nemzetiségű. Teller Ede részt vett az atombombát megalkotó csoport munkájában. 5p/

8. Értelmezd a lenti plakátot! (Írd a kép mellé, hogy szerinted mit jelent!)

3p/ 9. Mi a különbség az 1938-as 1. zsidótörvény és az egy évvel későbbi 2. zsidótörvény között? Mit szabályoztak a törvények, és hogyan?

2p/

Profile for Korpics Zsolt

Magyarország a két világháború között  

Magyarország a két világháború között - témazáró A és B csoportal

Magyarország a két világháború között  

Magyarország a két világháború között - témazáró A és B csoportal

Advertisement