Page 1

frivillig i Ullern

Barn om frivillighet

s. 4–5

Vi jubilerer

s. 2-8

Møt Eva og Geir

s. 4–5

Geir har vært Evas besøksvenn i år. De stortrives sammen...

Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

1


Hilsen fra ordfører Fabian Stang: Aller først vil jeg benytte anledningen til å gratule-

at det var stadig færre som ville bidra. Den gode

re Ullern Frivilligsentral som i høst kan se tilbake på

nyheten er at det er omvendt. Den er stigende!

femten års drift, til beste for nærmiljøet og byens

Det tror jeg kommer av at de frivillige opplever

befolkning.

at de selv får masse glede av å hjelpe andre. Det

Det er mange som etter hvert tror at det er det

er den store pluss-siden ved dette, og derfor er

offentlige som tar vare på alt og alle. Da har de tatt

jeg veldig opptatt av at vi får med flere med inn-

fullstendig feil. Det offentlige har mange oppga-

vandrerbakgrunn i frivillig arbeid, rett og slett fordi

ver og skal utføre dem på en god måte, men uten

det gir sånn glede.

frivillighet, så har vi etter min mening ikke noe

samfunn. Det at folk stiller opp for hverandre som

en gradvis bedre forståelse for frivillighet ved at

klassekontakt, som fotballtrener for små jenter og

det er innført momsfritak for frivillige organisasjo-

gutter og ellers bidrar i ulike organisasjoner og lag

ner, men det skulle bare mangle.

Det er positivt at myndighetene også har vist

Gratulerer og stå på!

Da jeg begynte som ordfører trodde jeg at dette med frivillighet hadde en synkende kurve, altså

Fabian Stang

Hilsen fra bydelsdirektør Thor-Even Strømme hverdag når en av de mange besøksvennene kom-

som trenger det mest, er samarbeidet mellom

mer på besøk.

bydelen og en aktiv frivillig sektor av stor verdi.

På vegne av bydelen vil jeg takke ledelsen av

Bydel Ullern har over tid arbeidet med å utvikle

Frivilligsentralen, og alle som gjennom frivillig inn-

omsorgen for eldre med nye og mer solide trinn i

sats stiller opp for sine naboer og medmennesker

’omsorgstrappen’. Her har Frivilligsentralen vært

i bydelen.

gjennom sin flotte innsats for bydelens besøkstje-

• • • •

Vi gratulerer Ullern Frivilligsentral med 15- års-

Møte mellom mennesker

Thor Even Strømme

Visjon

Gratulerer med 15 innholdsrike år Ullern Frivilligsentral ble etablert

under mangeårig ledelse av Finn

for 15 år siden som et samar-

Borgersen og nå under ledelse av

beidsprosjekt mellom Kirkens

Esther Marie Lier har vist å drive

Bymisjon og Bydel Ullern. På

frivilligarbeidet i Bydel Ullern

vegne av styret, gleder vi oss

stadig fremover.

over 15 nytenkende, engasjerende og innholdsrike år! Det er en stor og økende aktivitet på Ullern Frivilligsentral som

Gratulerer med 15 års drift og nybrottsarbeid – vi gleder oss til Les hele hilsenen her: www.bymisjon.no/hg

til noe, eller være noe for andre.

sentral er de frivillige til-

Arbeidet gjøres ikke alene, men

stede i andre menneskers liv.

sammen med andre i et felles-

Takknemlige Ullern-beboere

skap der bånd til andre knyttes

En frivillig sa det slik: Jeg har

La oss sammen inspirere hverandre til å gjøre en innsats! Gi – og få – gjennom frivillig

tro på at møter mellom men-

engasjement i Ullern bydel!

nesker betyr noe, og jeg kan bety

Og takk til deg som allerede har

noe for noen. Ingen kan hjelpe

engasjert deg! Du er og gjør en

alle, men alle kan hjelpe én.

forskjell i bydelen vår!

Bak det frivillige arbeidet finnes et engasjement og en vilje til å få

Esther Marie Lier, Daglig leder

og utenfor arbeidslivet. Dette er imponerende! Det er en ekstra glede å kunne gratulere Ullern frivilligsentral med sin allsidige og inkluderende virksomhet nå

Fakta

som vi står på terskelen til 2011, et år som Europakommisjonen har oppnevnt til det europeiske året for frivillighet. På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til alle engasjerte frivillige, samarbeidspartnerne og brukere som,

Hildegunn Dømbe Hermansen, Styreleder

Om Ullern Frivilligsentral Denne avisen er utgitt av Ullern Frivilligsentral Adresse: Postboks 27 Smestad, 0309 Oslo Besøksadresse: Hoffsveien 25 Telefon: 22 52 30 05 Telefaks: 22 52 30 05 E-post: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

2 Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

(Hentet fra Strategidokumentet, Kompasset, og Verdidokumentet til Kirkens Bymisjon)

• 355 frivilligsentraler rundt om i landet • Sentralene kan ha forskjellige eierformer • Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon Oslo og drives i samarbeid med Bydel Ullern. • Ullern Frivilligsentral startet i 1995

fra flere nasjoner, mennesker i I arbeidet på Ullern Frivillig-

Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike, og vi ønsker at ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser.

å følge utviklingen videre!

involverer både voksne og unge,

tur-venn eller en å snakke med.

være en lokalt forankret møteplass være åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet initiere, mobilisere og sam- ordne frivillig aktivitet være et tillegg til offentlig virksomhet

jubileet!

neste. Mange ensomme eldre opplever en lysere

takker for en hjelpende hånd, en

Pr 1. August 2010 var det 68 aktive frivillige på frivilligsentralen. De har lagt ned tilsammen 4,8 årsverk. Det har vært en markant økning fra 2007. Da var det 35 frivillige.

Vårt mål er å

For å kunne yte omsorg og gode tjenester til de

og er fremdeles en sentral og viktig aktør, bl.a.

Esther Marie Lier, daglig leder Liv Marie Alnæs, konsulent i frivillig arbeid.

Frivillige

er et uvurderlig bidrag til at vi har et godt samfunn å leve i.

Vi som jobber her

Redaksjon: Esther Marie Lier og Torstein Ihle Trykk: Ullern Avis - Akersposten Layout: ihlcom, Torstein Ihle Web: www..bymisjon.no/ullern Gavekonto: 5005.05.57186

Prosjektet er finansiert med midler fra ”Gjensidigestiftelsen”

ULLERN

FRIVILLIGSENTRAL


Nora (8 år)

Tomine (10 år)

Christian (8 år)

Kathrine (10 år)

Laila (10 år)

Fint å ha noen å prate med! De sitter rundt bordet på Ullern Frivilligsentral og er ivrige etter å komme i gang. Fem flotte barn har sagt ja til å bli intervjuet og komme i avisen. Litt skummelt er det, men mest spennende! Vi er blitt gode venner gjennom dette året. Barna er stadig innom Frivilligsentralen på vei hjem fra skolen. Og vi har mange gode samtaler. – Hvordan er det å komme til Frivilligsentralen? – Jeg synes det er fint fordi man får noen å prate med. Og så er det som å ha en til bestemor. Men du er jo ikke så gammel, så du kan jo ikke være en bestemor, sier Tomine. – Det er koselig her og veldig fint, skyter Laila inn. – Og så får vi nesten alltid en kjeks eller chips. Det er litt kult da, sier Christian med et lurt smil rundt munnen. – Husker dere hvordan vi ble kjent? – Det var fordi - huset som brant ned (nabohytta som brant i romjulen 2009, red.anm.), sier Tomine. – Vi så deg, og spurte vi om du visste noe mer om det huset, sier Laila. Og du spurte om vi ville komme inn. Og det gjorde vi. Og så spurte du om vi ville ha noe godt, og vi sa ’Ja, Ja!’

– Hva tror dere vi gjør her i denne røde hytta? Chistian er raskt ute med svaret: – Hjelper de som ikke har det så bra. Og Tomine fortsetter: – Dere hjelper sånne som trenger noen å prate med. Gamle folk. Eller trenger noen å være sammen med. Og så prater dere i telefonen, eller drar på kafé sammen, eller gjør noe koselig. – Det dere gjør er veldig riktig og fint, kommer det ettertenksomt fra Kathrine. – Noen av dere har hilst på noen av de frivillige her…Hva er frivillig da? – De sier de er frivillige og så får de ikke betalt for det, fortsetter Kathrine. – Det er folk som velger å gjøre det fordi de er veldig glad i gamle mennesker. Og glad i sånne gamle historier, smetter Tomine inn. – Har noen av dere andre lyst til å bli frivillige, spør jeg. Alle nikker! - Skikkelig verving! De begynner veldig tidlig, sier fotografen. – Hvis dere skulle være frivillige, hva hadde dere lyst til å gjøre for andre? Vi deler fortellinger og tenker over det vi snakker om. Det er reflekterte barn.

Christian: Jeg villig gitt mat til barn. Og tatt med godteri. Laila: Jeg har lyst å hjelpe mange mennesker som ikke har det bra. Esther: Ja, det er viktig å kunne snakke med hverandre og gjøre ting sammen. Kathrine: Og være venner… – Vet dere hva vi sier? "Bli en venn - og få en igjen!" Tomine: Jeg har lyst å bli med gamle ut på kafé. Det kan være koselig! Og høre hvordan de hadde det da de var små. – Så du har lyst til å høre fortellinger? Alle istemmer et klart ’Det har jeg og!’ – Hvis vi skulle gjøre noe for barn her, hva ønsker dere vi skulle gjøre? – Ha det hyggelig. Gitt andre barn leker vi ikke trenger, svarer Nora. Det er alle enige i. – Det er jo mange som er alenemødre, og de har jo barn som kanskje trenger hjelp til lekser. Da kunne de kommet hit og dere kunne hjulpet dem med lekser, sier Tomine. Leksehjelp, spør jeg? –Ville dere kommet hit? I kor svarer alle fem: JA!

Tekst: Esther Marie Lier Foto: Torstein Ihle Se flere bilder her: www.bymisjon.no/barna

Kåre Willoch: Den frivillige innsatsen er helt uunnværlig både for å nå frem i tide, med nok styrke – og følelsesmessig varme Les hele hilsenen her: www.bymisjon.no/willoch – til alle som har spesielle problemer.

Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

3


Gode venner

En av aktivitetene de gjør sammen er å gå og handle på CC -Vest.

Bli en venn og få en igjen... To timer i uken til frivillig arbeid har jeg, sier Geir. Jeg får tid til alt mulig annet også, som trening, venner og jobb. Jeg har alltid vært opptatt av at andre skal ha det bra. Det har jeg lært hjemmefra. - Det gir en glede å kunne hjelpe andre i området der du bor, å kunne gi noe til fellesskapet, forteller Geir Zimmermann som er besøksvenn hos Eva Hollatz Larsen. – Første gang jeG møtte Geir tenkte jeg at det er veldig stor aldersforskjell. For meg var det veldig fint, men hvordan var det for Geir? Ville han dette, undrer Eva Hollatz Larsen (87). – Du vil vel ikke ha en gammel mann flyende på dørene, ler Geir mot henne. De opplever de er en god match og har en fin kjemi og en god tone mellom seg. – For meg var det en veldig trøst, sier Eva. Å se andre mennesker. Jeg har mye å prate om. Han brydde seg ikke om hvor gammel jeg var. Når vi er ute og handler, tar jeg ham i armen. Det er modig gjort av ham. Geir Zimmermann jobber ved Det Kongelige Hoff. Han kom i kontakt med Ullern Frivilligsentral

etter å ha syklet forbi og sett den lille rød hytta. – Tilfeldigvis hørte jeg på radio dagen etter om en mann som hadde fått en Røde Kors besøksvenn. Det hadde forandret livet hans. Så syklet jeg innom og meldte meg som frivillig. Vi har det godt sammen – Hva gjør dere når dere treffes? – Vi går på sightseeing og på kafé, sier hun. – Og vi unner oss et bløtkakestykke. Hun pleide alltid å ha vanlig kaffe, sier Geir. Men så drakk hun Cortado for første gang, og siden er det blitt sånn. – Den var veldig god! – Det er hyggelig å gå sammen med noen, fortsetter han.

– Vi har også fått ordnet opp i en del ting. Ordnet med TT-kort, fikset en klokke og tatt inn en ring hos gullsmeden. Opptatt av mote. Eva har jobbet med modellklær et helt liv, og er vant til mennesker. En kan se det på henne. Hun liker å lage kombinasjoner av klærne hun har. – Det du har på deg er chiq't! Du er veldig elegant! sier hun henvendt til Geir. – Det var hyggelig å møte Eva, sier Geir. Jeg har hatt en besøksvenn tidligere, og jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å ha en mann igjen. Hadde han familie, undret jeg. Jeg hadde heller lyst til å hjelpe noen som ikke hadde så mange nære. Da

Sunniva Gylver: Frivillig arbeid rommer en dimensjon av overskudd, generøsitet og idealisme, som gjør det unikt. Frivillighet Les hele hilsenen her: www.bymisjon. no/sunniva handler om frihet til å dele av det beste vi er og har - som givere og mottakere.

4 Ullern Frivilligsentral feirer 15 år


Eva har hele sitt liv vært opptatt av mote.

Valgets kvaler i kjøttdisken.

Alltid hyggelig med en biltur.

jeg fikk spørsmålet fra deg, Esther, var jeg klar. Det har vært veldig all right. – Og så er det fint at vi har det så løst med hensyn til avtalene våre. Dette passer oss begge! Det blir litt friere, sier de i kor. De har jevnlig kontakt, også på telefon. – Vi deler litt fra livene våre med hverandre og vi handler og lager handleliste. Da Geir skulle handle for henne første gang, hadde hun kledd på seg for å gå ut. Eva hadde ikke vært ute på en lang stund grunnet sykdom. – Tror du jeg kunne være med en tur? spurte hun. Siden da har de alltid dratt ut sammen. – Det er sånn som skjer en gang i livet - at man treffer et menneske som er mye yngre, men som er villig til å gjøre ting for en som er så voksen som jeg, sier Eva. – Når jeg går ut kler jeg meg alltid pent. Og det er jo litt hyggelig å gå ut med en som ser noenlunde dresset opp, sier hun og smiler. – Jeg er ikke noe husmor, og likte ikke å være hjemme. Det var avtalen at jeg skulle jobbe.

Hun jobbet hos Molstad og Varner-Gruppen og reiste mye i forbindelse med jobben – Zürich, Paris, Danmark, Italia. Det handlet om klær og kunst, sier Eva som har vært alene fra 1986. – Jeg ville se mennesker og kle dem opp. Det har vært min interesse. Jeg kunne ikke gå inne og sette meg ned i en syklubb. Jeg gikk mye ut på Grand og Blom og måtte se pen ut! – Du er jo så forfengelig, skyter Geir inn. – Synes du det, svarer hun, og alle ler. Geir – en besøksvenn - Det er veldig hyggelig å kunne hjelpe noen som trenger det. Hele familien min bor i Porsgrunn. Jeg trives godt sammen med eldre folk. Og å snakke om det som har skjedd før. Jeg forteller også litt fra mitt liv og om det jeg opplever nå. – Vi er i livets skole, sier Eva. – Mange er redde for å binde seg opp til noe som frivillig. Det skjønner jeg, men samtidig synes jeg ikke man skal være redd for det. Man får en ny venn selv også! Det er ikke bare du som har fått en venn, sier han henvendt til Eva. Det er veldig gjensidig.

En pust i bakken utenfor onkel Mac...

– Det er ikke lett å finne maken til han da, smiler Eva. Han er helt spesiell. Han lytter og er ikke dominerende. Han er en fantastisk venn! – Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis du ikke hadde kommet inn i bildet! sier Eva. – Jeg trodde ikke jeg skulle overleve. Merkelig at jeg gjorde det. Når jeg tenker på det… Jeg ropte på hjelp, men ingen hørte meg. Eva hadde falt og lå 2 ½ døgn på gulvet i leiligheten sin. Naboene så avisene utenfor døren og slo alarm. Hun ble innlagt på Diakonhjemmet. Hun var helt alene, og hun forteller at hun var veldig deprimert og gråt mye. Da ringte en sykepleier til Besøkstjenesten i Ullern. – Diakon Kristin fra Besøkstjenesten besøkte meg på Diakonhjemmet og på sykehjemmet. Hun kom med blomst. Det er sånne ting du ikke glemmer! Jeg er veldig takknemlig! Se flere bilder her: www.bymisjon.no/besok

Tekst: Esther Marie Lier Foto: Torstein Ihle

Anders Rogg: Gratulerer med 15 år med medmenneskelighet i praksis! Jeg har sett hvilken stor betydning frivillige er for mennesker. Ser heller ikke bort ifra at det betyr mye for de frivillige selv. Les hele hilsenen her: www.bymisjon. no/rogg

Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

5


Besøkstjenesten i Ullern Er et samarbeid mellom Ullern og Skøyen menigheter, Ullern og Skøyen Seniorsentre og Ullern Frivilligsentral og er en del av Ullern bydels Strategiplan og Eldreplan. Det er i dag 45 personer som er frivillige besøksvenner. Målet med Besøkstjenesten i Ullern er: • Å redusere ensomhet • Å arbeide på tvers i bydelen • Å komme i kontakt med mennesker som ønsker en besøksvenn Våre samarbeidspartnere er Ullern bydels avdelinger innen psykisk helse, hjemmesykepleien, innsatsteamet, praktisk bistand og søknadskontoret, samt legekontorer, i tillegg til Røde Kors og Besøkstjenestene i Oslo.

Torsdager… - den beste dagen på sentralen!

Finn Borgersen var den første lederen på Frivilligsentralen.

Pionéren på Frivilligsentralen Det kjente ansiktet lyser opp når vi snakker om at det er 15 år siden Frivilligsentralen ble etablert i Bydel Ullern. Finn Borgersen var første leder og igangsetter av aktivitene på Ullern Frivilligsentral.

Turgruppe Hver torsdag fra kl. 11.00 til 12.00 er Turgruppen i gang på Ullern Frivilligsentral. Da går de en liten tur i nærområdet. - Det å gå en tur er jo påfyll både fysisk og mentalt. Vi småprater mens vi går og da dukker gjerne ulike temaer opp. Gruppen inneholder mange forskjellige typer mennesker, som møtes og blir kjent over tid, sier Liv Marie Alnæs. Møt opp utenfor Ullern Frivilligsentral kl. 11.00. Turen tilpasses deltakerene fra gang til gang, og så er det Torsdagslunsj for de som har lyst til å delta på det! Påmelding er ikke nødvendig.

– Det startet med et initiativ fra Brynli Ballari, en visjonær sosialsjef i Ullern bydel. På bakgrunn av frivillighetsmeldingen i Oslo kommune begynte bydelen å lete etter en frivillighetssentral. De fant en oppi Kirkeveien – ved Ullevål sykehus, drevet av Kirkens Bymisjon. Ballari ønsket et samarbeid med lederen der, Sissel Vaage. Og i 1994/95 gikk Samarbeidsavtalen igjennom i styret til Kirkens Bymisjon og i Bydelsutvalget. – Den eneste tilknytning til Bymisjonen var at bydelen visste om at Bymisjonen hadde en frivilligsentral? – Ja, det var altså bydelen som tok initiativ med Bymisjonen. Så lyste de ut stillingen, og helt tilfeldig så jeg den:”Daglig leder av Frivillighetssentral” Så, spennende, tenkte jeg. Og så fikk jeg jobben i 1995. – Så startet dere… – Ja, sier Borgersen og blir ivrig. Vi spurte oss selv ”Hva skal vi drive med i denne Frivilligsentralen?” Det er interessant å se det i et tidsperspektiv. Vi var visjonære og hadde åpne kort. Og vi ble anbefalt: ” Bli kjent i bydelen!”

Torsdagslunsjen Hver torsdag er det gratis lunsj på Ullern Frivilligsentral. Her finner du et tverrkulturelt fellesskap. Det kan være opptil 9 forskjellige nasjoner representert - fra Asia, Afrika og forskjellige land i Europa. - Det er hyggelig å spise sammen. Her møtes vi til uhøytidelig prat og hygge. Ta en tur da vel, avslutter en smilende Liv Marie Alnæs.

- Hva gjorde dere for å bli kjent? – Vi etablerte en organisasjon som het Ullernskvetten, som besto av Renholdsverket, Kommunen og Ullern frivilligsentral. Så laget vi en diger aksjon der vi det første året samlet inn spesialavfall. Det er det du i dag leverer på Miljøstasjoner. Vi samlet inn tonnevis

av avfall. Kåre Willoch frontet det. – Slik kom vi i gang. Det ble en struktur. Vi engasjerte borettslag og boligsameier. Vi knyttet kontakt med det offentlige. Ullern Frivilligsentral ble kjent i bydelen. Det var moro! - Hvordan har det vært å være leder for mange frivillige i bydelen? - Det har vært veldig positivt. Det har vært mange flinke frivillige innom i årenes løp. Finn Borgersen blir engasjert og fortsetter å snakke om frivillighet. – Jeg ble fort trukket med av bydelsledelsen, som var veldig opptatt av frivillig sektor. I starten var det derimot en veldig skepsis blant fagfolkene til etableringen av Frivilligsentralen. – Det rare var at det var fra det offentlige trykket kom. Etterspørselen – og ressursene! Det hele ble snudd på hodet. – Nå opplever jeg noe av det samme. Det handler om at vi må samarbeide for å gjøre tilbudene optimale til dem som bor i bydelen. – Hva har gjort mest inntrykk på deg gjennom disse 15 årene? – Noen av de frivillige som har holdt på i alle disse årene. Som Pensjonistpatruljen (nå: ”Teknisk etat”) som har vært med i mange år. De møtte alle med et ”JA!”

Tekst: Esther Marie Lier Foto: Torstein Ihle

Carl Oscar Pedersen: Gratulerer med 15-årsdagen fra lokalpolitikere i Ullern. Frivilligsentralen i Ullern er en viktig pilar i tjenestene til befolkningen. Engasjerte hverdagshelter stiller opp gratis og det formidles alle typer hjelp til de som trenger det.

6 Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

Les hele hilsenen her: www.bymisjon. no/pedersen


Tekstilverkstedet - tekstiler, søm og hygge Tekstilverkstedet er nærmeste nabo til Ullern Frivilligsentral. – Vi har et flott samarbeid, forteller Lisbeth Okkelmo. En dag i uken har de felles lunsj i tillegg til hygge på tunet og felles Markedsdag. Tekstilverkstedet drives av brukerne selv og eies formelt av Mental Helse Ullern. Deltagere kommer fra ulike NAV-enheter og Enhet for psykisk helse i Bydel Ullern. Vi synliggjør brukerne ved å selge egne produkter og ved å påta oss enkle sømoppdrag. Ta gjerne en tur innom i Hoffsveien 25!

Lisbeth Okkelmo er leder for Tekstilverkstedet.

Utvikling av frivilligheten i Norge Uten frivillighet stopper Norge, uttaler Børge Brende til magasinet Frivillig (2009). Han sier han blir glad av å gi til andre og motiveres til å yte frivillig innsats fordi han ser resultater. Og det er vel nettopp dette som utgjør grunnstammen i det å være frivillig. Vi har det godt med oss selv når vi er noe for andre. Det heter seg at den beste medisin for et menneske er et annet menneske.... Vi ved Frivilligsentralen får stadig tilbakemelding at ”Ja, jeg gir, men jeg får som oftest dobbelt igjen!” Forskningsresultater på frivillighet Norge ligger, sammen med Sverige, i verdenstoppen når det gjelder frivillighet. Formen av frivillighet har imidlertid endret seg noe de siste årene i følge en rapport publisert 16. juni 2010. Rapporten er gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Senter for forskning på frivillighet og sivilsamfunn. Resultatene fra rapporten viser at det har vært en dreining fra kollektiv frivillighet over til en mer individuell og økonomisk frivillighet. På dette området har vi hatt en litt annen utvikling enn vårt naboland Sverige. Forsker Dag Wollebæk og hans kollegaer viser til at vi i Norge har hatt en solid velstandsøkning, og at dette resulterer i sosiale forskjeller i utøvelse av frivillighet. God økonomi kan gi en litt annen mulighet til å yte frivillighet både i form av tid og penger. Utfordringen fremover blir, i følge forskningen, å fortsatt ha fokus på den kollektive frivilligheten, samt å rekruttere frivillige fra alle samfunnslag. Av Liv Marie Alnæs

Hoffselven-gruppen

Noen fra Teknisk Etat-gutta: (F.v.): Odd Solvang, Tore Grohs, Egil Egeland, Thor Wik, Roald Bjerke, Jouri Netchessanov, og Anders Arntzen

Teknisk etat Teknisk etat er unge og eldre menn som hjelper deg hjemme. Bak ”Teknisk etat” står unge og eldre frivillige menn klare til å hjelpe der det trenges. Erfaringene viser at det å få ordnet de små og enkle problemene som oppstår i hjemmet er med på å øke livskvaliteten i dagliglivet. Hjelpen er

gratis. Teknisk etat utfører enkle småreparasjoner, enkle håndverksoppgaver som å sette sammen hyller/ skap, bære kasser på loft/ kjeller, bytte batterier i røykvarslere, feste elektriske ledninger eller lignende. Ring 22 52 30 05 om du ønsker hjelp!

Frivillig i ett år – Yusuf Adam, hvordan kom du i kontakt med Ullern Frivilligsentral? – Jeg fant annonsen deres i Ullern avis og kontaktet dere. Og jeg var imponert over hvordan Frivilligsentralen var interessert i å hjelpe andre. – Hva betyr det for deg å være frivillig? – Å være frivillig og hjelpe noen som trenger min hjelp, gir meg mye glede.

Yusuf Adam – født i Somalia , oppvokst i Skottland

Pioneerfrivillig (Bak fra venstre:) Eivind Bødtker, Hans Fredrik Horn, Per Henrik Bache, Egil Baanrud. (Foran: fra venstre )Sigurd Tønsberg, Esther Marie Lier, Odd Solvang, Knut Edin. De møtes jevnlig i den røde hytta ved Hoffsdammen. Åtte menn og en kvinne. Hoffselven-gruppen ble etalbert i januar 2010. Gruppen skal ta seg av ulike spørsmål i tilknytning til Hoffselvenvassdraget, og er tilknyttet Oslo Elveforum. Og de samarbeider med Ullern Frivilligsentral. - Vår første oppgave er å arbeide for en opparbeidelse/oppgradering av turstien fra Bestumkilen til Smestaddammen. Til det trenger vi ikke minst hjelp fra det lokale næringslivet og bydelens beboere, sier gruppens leder Odd Solvang. Bjørg Gretner - en av de første frivillige.

– Bjørg Greiner, du var en av de første frivillige på Ullern Frivilligsentral. Når du ser deg tilbake, hvordan har det vært å være frivillig? – Det har vært veldig fint. Håper jeg har fått gitt litt. Men jeg har også fått mye. Å være frivillig har hjulpet meg óg. Og så har jeg truffet mange hyggelige mennesker!

Odd Einar Dørum: Sentralen på Ullern er et godt eksempel på det beste her i landet. Frivillige yter en innsats til glede for Odd Einar Dørum var initiativtaker til frivilligsentralene i Norge gjennom Kirkens Bymisjon. medmennesker og seg selv. Gratulerer med 15-års jubileet!

Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

7


BESØKSTJENESTEN I ULLERN:

8 Ullern Frivilligsentral feirer 15 år

de g du som og fr så iv ! il

RING 22 52 30 05

Me ld

Ullern Frivilligsentral Ullern og Skøyen Menigheter Ullern og Skøyen seniorsentre

lig

Bli en venn - og få en igjen!

Ullern Frivilligsentral - jubileumsmagasin  

Et jubileumsmagasin for Ullern Frivilligsentral.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you