Page 1


"

till Er alla för god omsorg och vård under

Bönsöndagen

Söndag 25 maj

Karl-Axel "Aga" Gustafssons

”Rogate – hjärtats samtal” kl.12.00 Nyskoga kyrka Söndagsgudstjänst Birgitta Halvarsson, Britta Nordberg Morsdagskaffe Kristi himmelfärds dag kl.09.00 Norra Finnskoga Gökotta

svåra sjukdom. Tack till Inger och Eva Allmottagningen, distriktssköterskor inom Torsby och Östmark samt Hemtjänstpersonalen Östmark som hjälpte KarlAxel under hans sista dagar. Ett speciellt tack till Palliativa Teamet för stöd under hela sjukdomstiden och besök i hemmet.Tack Lena Nilsson och Dr. Egonsson som ordnade praktiska detaljer för min makes räkning.Vi ska aldrig glömma Er.

Söndag 1 juni Dalby kyrka Bordsmässa Norra Ny kyrka Söndagsmässa

kl.14.00 kl.18.00

Välkomna!

!

GUN-BRITT Johan

" !

,% )&!('# # " # "

& $(' #) # #

"

!

"! # * +& # .& " #' " & ' ( !! ( ,&# # " (', $)( &# ) & %- * ! " & ' !' $ .* && ' # # & " ,&

$%& ! )!(" #

+

" ! "&

&+ " # * #

Tor sd ag 2 2 maj kl 18. 30 Information för nya konfirmandgrupper. Församlingshemmet Lö rd ag 2 4 m aj k l 1 6 Kon firm at ion sgu dst jä nst , Styrman S ö n d ag 2 5 m aj k l 1 1 Hö gmä ssa , Styrman Tis da g 27 ma j Kl 12 So pplu nch , Prostgården Majgoth Eriksson läser dikter

Lö rd ag 2 4 m aj k l 1 4 Do pgu dst jä ns t, Lundquist S ö n d ag 2 5 m aj k l 1 5 Hö gmä sso gud st jä nst , Eltenius

S ö n d ag 2 5 m aj k l 1 5 Hö gmä sso gud st jä nst , Styrman

Tor sd ag 2 2 maj kl 13 S o p p l u n c h m e d al l s ån g Lö rd ag 2 4 m aj k l 1 6 Do pgu dst jä ns t, Lundquist S ö n d ag 2 5 m aj k l 1 1 Hö gmä ssa , Eltenius Tor sd 2 9 maj kl 18 Musikg uds tj än st medv. Nils Börge Gårdh, Bonander mfl. Se annons nästa vecka.

* & '(

"" ! ,& '

&& $#& (& $"% )'( *''$#

#

$%%

)' & &-# &* & #

&!'(

$&' + & '' .& ' "( ! * & &-# &' $! #


& *)- # & ) # $&' * /&! &"')- # &"'( ,%% ( &!'( & ' &) " & !" " /&'-" # # # !" = 24( 24(

# 2'75 21()2 ! 24)162 4(- $ 203 -55%1 4-0)4% )7+)26 $ )7+)26 3246 )1%7/6 %1+22 '-1)%4&75 3 ' .2(% %&-% ! .2(% %&-% .9 7<7.- /62 7<7.- 4%1( "-6%4% 7<7.- 4%1( "-6%4% :./75-8) 7<7."-6%4% " $/ 7<7."-6%4% " $/ 7<7.- -<%5,"! 3246 : )02 7<7.- 9-*6 7<7.- 9-*6 :./75-8) 76 )02 7<7.- $ 7<7.- $ 7<7.- "-6%4% ! !2;26% %8 !2;26% %8 "2/.59%+)1 2/* /75 ! "2/82 "

Annonsbokning Tel: 0560-138 05 E-post: annonser@torsbybladet.se Hemsida: www.torsbybladet.se

Manusstopp Svart-vita annonser måndagar kl. 13.00 Vill du ha korrektur lämna annonsen senast fredag kl. 16.00 Färgannonser torsdagar kl. 16.00 Korrektur torsdagar kl. 16.00

Information Ansvarig utgivare: Morgan Oldenmark Adress: Bergebyvägen 3, 685 34 Torsby Tel: 0560-138 05 Tryckeri: Ramströms Tryckeri AB Upplaga: 11 500 ex. Utgivningsområde: Torsby kommun, Ekshärad, Lysvik, Gräsmark

)+%+1%() &-/%4

4>16%

+#(" # & ) /%%# ( ).& # $ $! (

Öppettider

#

Måndag 08.00-16.00 Tisdag 08.30-15.00, lunch 12.00-13.00 Onsdag-fredag 08.00-16.00 Vi finns på Facebook! www.torsbybladet.se

$ ! ! $

!#

" !


Vad säger du när din tonåring ber om ett glas? Tonåringar som får dricka alkohol hemma dricker mer och får större problem med sitt drickande, än de som inte blivit bjudna hemma. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol.

Folkhälsomyndigheten i samarbete med

Ändrad öppettid Torsby kommuns huvudväxel och administrativa kontor har öppet fram till kl. 12 onsdagen den 28 maj och fredagen den 30 maj.

,& !( ''$# &, )' ## !! &

## ' ', & ('' "$& # &

!! &

#' " ' "( ($&' )# & ! $( ( .%% ( ( !! ! # '( ($# '(,# ( $"" &( & & $ " !.& )# ##$#' $&' + ! ( )# ! $( ( ,& '(,# ( # ) !,"# . & -( &!," # # '!- $& '$" ##' %' # * ! '( &+ #

AP/Abdullah al-Yassin/Scanpix

Vi önskar alla en trevlig Kristi himmelsfärdshelg!

$#' # " )# & " $"" & $&' + &, # # '( ,#'( !+ %! (' #' &, # # '( ,#'( %$! ' $ " )! #' # $"" & (( -!! ( !! ## # .& '(,# '! ( %- !+ %! (' # $ ' " # " .*# # # $"" & ( (( .& $"" ( * ( ( * )(&+ # # ' $& $# " !-! )'

Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!


Dags rösta i EU-valet Söndagen den 25 maj är det val till Europaparlamentet och Sverige ska utse sina 20 representanter. Vallokalerna har öppet kl. 8-21. Torsby kommun är indelad i nio olika valdistrikt och i varje valdistrikt finns en vallokal. Vilken vallokal du ska rösta i ser du på ditt röstkort. Röstning i vallokal på valdagen Valdistrikt Vallokal Likenäs ..................Transtrands friskola, matsalen Oleby .....................Oleby folkets hus Stöllet ....................Stölletskolan, gymnastikhallen Svenneby ..............Holmesskolan, matsalen Sysslebäck.............Samverkanskontoret, A-salen Torsby norra .........Stjerneskolan, matsalen Torsby södra.........Prostgårdslagårn Vitsand ..................Aspeds skola Östmark ................Östmarks församlingshem

Vill du veta mer om EU-valet? Massor av bra information om EU och valet finns på www.eu-upplysningen.se/eu-valet.

Det går också bra att förtidsrösta på valdagen 25 maj på tre olika platser. Kommunkontoret i Torsby, kl. 10-20 Samverkanskontoret i Sysslebäck, kl. 8-21 Stölletskolan, kl. 8-21 Inget röstkort? Har du tappat eller inte fått ditt röstkort? Kontakta då valnämnden 0560-160 15, länsstyrelsen 010-224 70 00 eller valmyndigheten 08-82 58 25. Det går också bra att e-posta valn@torsby.se. Valnämnden

Välkommen till onsdagsräkningen Den 28 maj, onsdagen efter valdagen, sker den så kallade onsdagsräkningen. Då samlas valnämnden för att behandla: • De förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen • De förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Detta är förtidsröster från andra kommuner, brevröster och röster från utlandet samt brevröster som inkommit till kommunen efter valdagen. Onsdagsräkningen är offentlig och sker i kommunkontoret i Torsby med början kl. 9.00. Välkommen!


-

/ %$ )$ (' *$% ' ,#$ -% $

#

#

)*+

' $ %& %% !

Kristihimmelfärdsdag den 29/5 kl. 15.00 samlas vi tillsammans med Svenska kyrkan på Guppkullen, Lekvattnet. Keinth Lundqvist håller gudstjänsten , Lisbeth Rådström talar om trafiknykterhet. Servering av grillad korv o kaffe. Alla hjälrtligt välkomna!

# *,(+ )% #& $ $

%

!

0

2 / 3

. 0

2

+

0 3

1

- 3

) ',#

- (

0 (#$(- ( 1 1 +

(

)

+ * (%!-&"% & ! 1

0 +

Lekvattnets kyrka

$ & # $% !#$ !

#&

# "

"

!

%$ &$ !

#

"

$ ! $ & ", #, ! '+ $ &""#&$% ! $$ $ #

*0 !1* +' *%( %

$

&

+#

$ #"

/ . *#$) #!'$

' ')(% # " %!# " # # !#$% # ! # ' *# $ ' !%% # #' # )# *"" )' # "1! #&'%-0&& ( # %-0&&


' >0& B .@3& -.

!

60%* />0& B .@3& 2'04+10=343#$#55 -.

B

<73+) 5+& :

Lörd. 24 maj kl. 10-18 Sönd. 25 maj kl. 10-16 Gycklargrupperna Trix och Mareld. Musik. Knallar med försäljning av hantverk, godis mm. Ridning. Bågskytte prova-på. Medeltida trollkärringar, Smeder, Tjärbränning, Servering mm mm. Inträde 50 kr. medeltidsklädda och barn under 120 cm fritt. Annonssponsor: Jakobssons Skogstransporter

('45'3 -#.#4 $3@..12A

PROGRAM 24 och 25 maj 10.00 Öppnande med salut o klockringning 11.00 Gycklargruppen Mareld 12.00 Bågskyttetävling 13.00 Gycklargruppen Trix 13.00 Ponnyridning för barnen 14.00 Gycklargruppen Mareld 15.00 Forts ridning för barnen 16.00 (Lö) 15.00 (Sö) Gycklargruppen Trix

: " ; ; 888 3'45#63#0)7#.$'3)4#0)'0 4'

Libanesisk buffé 159:-

Arrangör:

# /'& /#//# 2> '0

#$% &

%% #"% &$

%("

!

.'7'3 (3>0 '+,'34-1.#04 /64+-.+0,' 1(+' 0&'34410 1#3 '&'07+0& 1#3 +0&$'3) 1%* #3# !'45/#0 134$9 3#44 +44+104-93-#04 -@3 3+ '053? 04#/.+0) 5+.. /@&3#7>3& + 10)1 33

!

!

!

Fensbols Hotell & Vandrarhem Tel. 0560-420 00, 070-445 77 90


Trevliga resor fr Torsby, Sunne! Teater med Stefan & Krister 25/7, 2d Falkenberg Försommarkryss m Cinderella Buss, B2 hytt, buffé inkl dryck samt frukostbuffé fr........................................495:26/5 Leif Kronlunds, 1/6 Scotts, 17/6 Fernandoz Helsingforskryss 3 dgr Buss, B2- hytt, 1 buffé inkl dryck, frukost t/r. Datum: 6/7, 16/7, 3/8, 17/8 ...............fr 895:-

AKTIVITETSDAG Torsdag 22/5 Fotproblem? Fot och skoexperten Toni K finns hos oss 22-23/5 Tidsbokning 0560-10270 NYHET! Bönpasta från ala eco. Ett nyttigare alternativ till den vanliga pastan - högt proteinnehåll Introduktionspris 35 kr/st (ord. 40:-) Ta 3 för 90 kr (gäller tom 25/5)

Charterbuss Resetjänst AB Tel: 0550-19341, 070-5710229 www.charterbuss.se

Nu börjar Therese jobba igen efter mammaledigheten.

Fredag 23/5 har hon

DROP-IN (i mån av tid)

Torsdag 22/5 15-19 kommer Rickard från Joya

10% på alla Joya skor 22-23 maj

Kyrkogatan 6 Torsby 0560-102 70

Välkomna!

Nytt kök ? Byt luckor och lådor och få ett nytt fräscht kök från

Svensktillverkat rierrbajubdaatntde ua% NuJa1n5

++ rrotavddrraagg

Torsdagen den 22 maj Coop Sysslebäck kl. 11.00-13.00

Coop Stöllet kl. 16.00-17.00

PASSAR ALLA KÖK! Krister 0708-39 42 92 www.ask-kok.se

Blomförsäljning och Morsdag i Nyskoga! Nu har vi massor med sommarblommor (petunia, verbena, (kaskade)pelargon, lobelia, snöflinga, fuchsia, tagetes mm.), fina amplar, kryddväxter, stamväxter, svartöga, törnrosas kjortel, stenpartiväxter, bambu, rosor och morsdagserbjudanden! Öppettider: onsdag-söndag 9.00 till 18.00, måndag-tisdag stängt. OBS: Morsdag 25 maj och Kr.himmelfärdsdag öppet 9 till 18 Välkommen till Nyskogalleri– Toppkvalité till riktigt bra priser! Nyskoga, 4 mil norr om Torsby tel: 070-612 97 04

Ny teorikurs månd 26/5 kl 18.00


!$- 0.. 5!!.%3// , , 5!!. ,, ####!"( &

%3// ! -0) ) / "% *!(&*$ - &*$6-

0.."* ((/&! )"! /&(( ./( *!

Medmänsklighet är vårt viktigaste vapen. Sms:a MED till 72900 så skänker du 50 kr till kampen mot världens katastrofer.

+-. 3 ( !"/ "-$" 3 1 "( ,+./ **+*."- /+-. 3 ( !"/ ." ").&! 222 /+-. 3 ( !"/ ."

*0../+,, . 1 **+*."- )6*! $ '( *0../+,, #5-$ **+*."- /+-.! $ '( +--"'/0- #-"! $ '( . 1 **+*."4,,"//&!"- )6*! $ #-"! $


+

) #& '

" -%

*

- !-# ' !

*

"

*

"

% ' %,

%

#

.$ (&

Blommor och plantor inkommer torsdag f.m.

5 8/" %

)*

8.., / 3'

3 /,1(6/, ) +,-+1(6/,

$8/ $'0)# 3 /#%, 7%# $'0) / '0)#)-/1 $',,0 11 )8. .7 .* 10 ./#+'6/" %#, -/1 $',,0 63#, .7 /* #"', -!& ,$-!#,1#/ ' -/0 4 ,%*2,"0 7"-+ -!& '**+ , 6*)-+,

#*#,0

8 !

7

# $

7

134'%* )3 -. (560,(3 : 5%*(5(4 : .1&(.,% -%05 +90* / / /

(.%3*10,(3 45 : /2.%3 )3 1413 "9.-1/0% (.

Tyrolen med vandringar 12/7, 9 dagar .........7.980:Bussresa t/r inkl. 2 övern. i Tyskland, 6 övern. på hotell Oberwirt**** i Viehhofen (nära Zell am Zee), 7 middagar, 8 frukostar samt vandringar med ledare. Buss Sunne-Grums-Åmål-Göteborg Ålandskryss med Cinderella 27/6, 2 dgr ............................fr. 300:Buss Sunne-Kil-Karlstad-Göteborg Riga m. hotell 21/7, 4 dgr ... 2.700:Buss Munkfors-Forshaga-Karlstad Läs mer & boka på vår hemsida! 054-18 72 50, www.grums.nu Telefonöppet även kvällar & helger!


1),%

,&-(8 <3

<3

0$- ?15.$4 0$00$ 24 *$1 $6+$/,( ,&+$(/$

$

/,.,% 41/ <3

)8..'(

! !! 6,// (4 $//$ 520 7338$.6$6 0,* 3> )?'(/5('$*(1 ! !" ! 6,// 3(4521$/(1 , (06-=156(1 , /(%:*733(1 )?4 $66 1, =4 5> *2$ 2&+ +-=/35$00$ 026 0,* <15.$4 (4 (1 52/,* 5(0(56(4 !!

#

# "#

,1 !

.,7,%

56 56>/ 2 3/$56 4266,1* 562/$4 )?4 %>'$ $ 56 ./,1.(43/$6624 56/ 5=/-(5 )?4 56 !

$4/5521

<34'%*(0 0$-

$ #

.,0 <3

" # ! 3> 0,1 )?'(/5('$* 71'$1%('(5 8=1/,*(1 0(1 %(56=06 =//(4 $//$ # # " # ! 3> 0,1 )?'(/5('$* 0(1 5.=1. *=41$ (1 *>8$ 6,// 8$/)4, )21' "$&. ! $

!,.'%

<3

..(0 <3 $ $ #

0,/ '4$* %(5 5.$66$' ?' 5 8 '=&. 4,5

!

; !

%008 2<

#

#

9 2&+ &0 /=1*'(4 $3$' /78(1 ,115 =8(1 6244 %-?4.8(' ! !62464,55 !

:! 4,5

"! $ , <560$4. $0/$ #(40/$1'5 %$1.(1 470 2 .?. 470 2&+ .?. ;

%/264 1&+ 10564 2< <34'%*(0 %

!

9


Söndagsbuffé KLAPPERUDSTJÄRN, SÖRMARK LÖRDAG 24/5 KL. 08.00 Kort 100:-/3 fiskar. Kort finns att köpa vid sjön på premiären samt AB Karl Hedin Torsby, Infocenter Torsby och Östmarks Handel.

Välkomna!

Östmarks FVOF

kl 11-16 i sommar ALLA SÖNDAGAR I söndagsbuffén ingår buffé, motti och fläsk, grillat.

Endast 100 kr

Välkomna! Väl komna! "

#&

&

% #

!

"#

$

restaurang 0 0 56 5 60 0-25 2 50 06 60 0• 07 76 6-76 7 63 35 50 06 65 5 0560-250 60 •0 076-7635065 www.. www.mattila.se ma att tt ii ll a.. a se s e

Sahlströmsgården

Mors Dags buffé med kaffe & tårta serveras söndag 25/5 Kl. 12-16

Energi & vattenbrunnar Kompletta pumpinstallationer Försäljning av vattenpumpar

Pris: 255 kr

Boka gärna bord.

Grävning • Jordvärme • F-skatt • Rotavdrag STUDENTBUFFÉ

Stefan 070-246 60 06 • Conny 070-626 25 45

inkl. tårta ² ²198 kr. Torsdag 12 juni från kl. 15.00 Endast bordbeställning.

Välkomna! Tfn 0560-100 26

OLIKA ERBJUDANDEN FINNS! Läs mer om dessa på hemsidan: Ställ upp för människor på flykt. Sms:a MED till 72 900 så ger du 50 kronor.

www.toriavardshus.se


0RSHGN|UNRUUWW$0 7HRULNXUVHUL/\VYLN 6RPPDUORYHW .ULVWHU+DJOXQG - ZZZOLYVVWLO-VXSSRUWFRP

Vi sÜker helgpersonal till vür nya butik som Üppnar i hÜst. Du som sÜker har ett stort matintresse, hÜg servicekänsla, är stresstülig, flexibel och inte räds nya arbetsuppgifter. Har du tidigare erfarenhet frün kassaarbete sü är detta meriterande. Arbetstid: Deltid, schemalagd arbetstid varannan helg. Arbetstimmar: LÜrdag 10 timmar och sÜndag 10 timmar. LÜn: Enligt avtal. Skicka in din ansÜkan via mail till sven-ove.bluckert@hotmail.com

5HJLRQgVW

Vill du veta mer, vänligen kontakta butikschef Sven-Ove Blßckert tel. 0564-211 50 alt. mobil. 070-5703913 Välkommen med din ansÜkan senast 27 maj 2014.

â&#x20AC;˘ Petunior, tagetes, silverek, alyssum, lobelia (kant & häng)...........................................................5:-/st

* &

, - )

â&#x20AC;˘ LĂĽda med 24 st 100:-/st (blanda hur ni vill) â&#x20AC;˘ Pelargonior 25:-/st, 5 st 100:- â&#x20AC;˘ Stora fina amplar 130:â&#x20AC;˘ Ă&#x2026;rets pelargon 35:- med flera...

ALFA BLOMMOR 0725 - 25 58 59

Välkommen!

$'( + * %$'(

TvĂĽ bansträckningar, ca 3 resp. 6 km. Start och mĂĽl vid Forsvalla IP. Ingen tidtagning. Avgift vuxna 100:-, barn gratis. Vi bjuder pĂĽ kaffe och varmkorv efter mĂĽlgĂĽng. Priser utlottas pĂĽ startbevisen. ALLA HĂ&#x201E;LSAS VĂ&#x201E;LKOMNA! FENSBOLS IF & % !%("

#%

RiksfĂśrbundet fĂśr Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade Tel: 08-629 27 80 www.rtp.se

$

!

$

$

" !

! #

$ #


Växtförsäljning i Skalleby Alla växter för trädgården finner ni hos oss! Stor sortering av perenner, kruk- och uteplanteringsväxter. Morsdagsbuketter Thuja Smaragd Stora exemplar fr. 75:-

Blanda 4 säckar 130:-

!

Planteringsjord, Dressjord, Gödsel, Barkmull, Täckbark

(+%! #

! "&

$

* )

Öppet: Vard. 10.00-18.00 Lörd. 10.00-16.00 Sönd/helg 11.00-16.00

,"

!

! "'%+

% " + #!"

0560-101 60 Välkomna!

GII LL L L Stretch- daG m

JOGGINGBYXA S-XXXXXL

Cro C rom me e

WCTBYXA

C38-46 D19-26

rr heC46-58

D96-120

239:3 Boxer- pack kalsong

98:169:-

S-XXXXXL

Boxer

Herr S-XXL

Dam S-XXL

129:-

149:-

yllt! Nypåf

bredd 140cm

Centilong 86/92-158/164

st 70-140

från

98:- VAXDUK 59:Trosor 3 även med mudd

Centilong 86/92-158/164

Regnbyxa

olika modeller

per meter

pack

.. . .

från

69:98:-

Gill-trosor

boxer + taimodell svarta vita 45:-

25:-

Massor med

(

JEANS

BH

nyinkomna

vår och sommarkläder BARN

DAM

HERR

Välkommen! Järnvägsg12 TORSBY 0560 71654

varuhuset


#$ "( TÄVLING VÖRDNADSFULLA PÅ HJUL

KORTSPEL

SAMMAN- GICK ILAND SLUTNING MED

KURTIS

YTA FÖR VISNING

2 UNDERVISAS I TA TAG PÅ TAG

BÖRJAR VID MIDJAN

VILDSILKE KOMMER ROANDE FÖRST GREJOR

PLATTA TILL

ÄTER BÅDE LEVANDE OCH DÖTT

PROGRAMSPRÅK

ARRANGERAR

RAKA ÄR KLARSPRÅK

FÖRTÄRDE

KLARTECKEN TON TRE

OCKSÅ EN ANKA EFTER LIGGER DEGIG SYSSLA KUN- ALLA KON- GÄRNA GÖRA STENS SOFFANI KRONREGLER KLÄDSEL

STING

DE FICK BREV TOMRUM

GIBBON

ÄR GIFT I USA FÄSTA OCH NÄSTA

FÖRTVIVDOMLANS MUNTER- DERADE HET FULLA AV VÅGOR LIGGS PÅ VID BOJ

4 VAPENSLAG OFTA PÅ GOLVET

OPRÖVAD BAR I VÄST

MEST TROLIGT

1 VISGUBBE IDEALTILLSTÅND

BILFRITT I BOHUSLÄN

SINGAPORE UTVINNER KRAFT

55 NATURLIG HÖJNING

SEGT VIRKE FÖLAR

ÄR BILFRI BLIR ANSIKTET IBLAND

SLÖJLIK BRISTLÄGE

ÄR STÖDJANDE FRAMTILL

BALANSERAD

3

FÖRSVAGA

HÅLLER STYRANDE

REKLAM BIPRODUKT FÖRE OFF

© Kryss & Quiz AB

I STIL MED

5

IN SER VRIDER GLÖDER SIG

I MITTEN AV LEKYTA

FÖR HALA LUTNINGAR

KONSUMERA

TAS DRAGET

KORT ÖVERFÖRING

GIFT I PINNE

UPPHOVET I DOFTANDE BERSÅ

SNUGGAN

!"#!" #

KAN GÖRA MEN INTE TÄNKA

$$

* "&##

FÖRSLAGEN

* !"# &

$

"

&%'

!"# &

#$ "

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

" ##))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))


TorsbyĂ&#x20AC;\JHW To Torsby Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;\JHW

Â&#x17D;Â&#x153;Â?§Â&#x2022;Â&#x2022;ČąÂ&#x2039;Â&#x17E;Â&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x17D;Ä´Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x153;Čą Čą Čą Čą Ă&#x2026;sa Nordh pĂĽ Avies, asa.nordh@avies.ee eel. 0725-78 04 00

â&#x20AC;?En nĂśdvändighet fĂśr Â&#x2014;§Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2018;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÄ&#x2122;Â&#x2014;Čą Čą Čą Čą Čą service fĂśr medborgarenâ&#x20AC;?

! ! "

# !

#

Torsby-Arlanda Torsby-Arlanda

6 6RPPDUXSSHKnOO RPPDUXSSHKnOO

T TvĂĽ vĂĽ dubbelturer dubbelt urer v varje a r je helgfri vardag. helgfri v ardag.

Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x203A; Â&#x17E;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x17D;Â&#x2018;ÂŞÂ&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x17D;Â&#x2018;ÂŞÂ&#x2022;Â&#x2022; u nder p erioden 28/6 28/6 - 110/8. 0/8. under perioden

Torsby-Tallinn T orsby-Tallinn

(I WHUVRPPDUXSSHKnOOHW (IWHUVRPPDUXSSHKnOOHW F en 11/8 11/8 aavgĂĽr vgĂĽr morgonmorgonFrr o m d den Ä&#x161;Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x203A;ÂŞÂ&#x2014;ČąÂ&#x203A;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x160;ČąÂ&#x201D;Â&#x2022;ÇŻČąĹ&#x2013;Ĺ&#x17E;ÇŻĹ&#x161;Ĺ&#x203A;Ç°Čą Ä&#x161;Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x203A;ÂŞÂ&#x2014;ČąÂ&#x203A;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x160;ČąÂ&#x201D;Â&#x2022;ÇŻČąĹ&#x2013;Ĺ&#x17E;ÇŻĹ&#x161;Ĺ&#x203A;Ç°Čą aankomst nkomst till t ill Torsby Torsby kl. kl. 10.00. 10.00. 

) O\JLQNOERHQGH )O\JLQNOERHQGH P ajala resebyrĂĽ resebyrĂĽ Pajala tf n 0978-711 3 0. tfn ( QGDVWĂ&#x20AC;\J (QGDVWĂ&#x20AC;\J    ǯÄ&#x161;¢Â&#x160;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;Čą    ǯÄ&#x161;¢Â&#x160;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;Čą tf n 0725-78 04 00

Fri parkering och snabb incheck ning. z  Â&#x203A;Â&#x160;Â? Â&#x2019;Â&#x153;ČąÄ&#x2122;Â&#x201D;Â&#x160;ČąÂ? Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;ČąÂ&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2014;§Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x203A;ȹȹȹ pĂĽ Torsbyterminalen. Flygtransfer t ill/frĂĽn z  Torsby Flygplats, pris fr. 66 kr/vux. enk. resa*. z

&

* Flygt ra nsfer f rĂĽ n/t ill adress LIFTAR STĂ&#x201E;LLNINGAR BYGGMASKINER MINIGRĂ&#x201E;VARE ARBETSBODAR OCH MYCKET MER: CRAMO SUNNE

belägen i nom 10 k m frĂĽ n To orsby Flyg plats. Boka di n Â? Â&#x203A;Â&#x160; Â&#x2014;Â&#x153;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x153;Čą§Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x160; Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â? Â&#x203A;Â&#x160;Ä&#x2122;Â&#x201D; pĂĽ tf n 0771-32 32 00. Industrigatan 7 0565-139 55 www.cramo.se

9lONRPPHQ

7 7LGWDEHOOWRP LGWDEHOOWRP

7RUVE\Ă&#x20AC;\JHW

7 7LGWDEHOOWRP LGWDEHOOWRP

Helgresor till till Tallinn Tallin n Helgresor o jämna veckor. veckor. Avresa A Av v resa ojämna frün Torsby Torsby fredag fredag k väll, frün kväll, h hemresa emresa sÜndag sÜndag kväll. kväll.

%RNQLQJ

%

)|UHWDJ  RFKRUJDQLVDWLRQHU 

7LGWDEHOOWLOOIUnQ$UODQGD 7LGWDEHOO 7 LGWDEHOOWWLOOIUnQ LOOIUnQ$ $UODQGD U O D Q G D Tors Torsby-Arlanda To rsbyby-Arlanda A r land a mĂĽn-fre, avg. 06.00 - an k. 07.15 mĂĽn-fre, avg. 16.35 - a n k. 17.50 Arlanda-Tor Arlanda-Torsby Arlanda o r sb by y mĂĽn-fre, avg. 08.10 - an k. 09.25 mĂĽn-fre, avg. 18.40 - an k. 19.55

7 7LGWDEHOOWLOOIUnQ7DOOLQQ LGWDEHOOWLOOIUnQ7DOOLQQ RMlPQDYHFNRUORNDOWLGJlOOHU RMlPQDYHFNRUORNDOWLGJlOOHU

Tors Torsby-Tallinn To r sb by-Tallinn y-Ta Tallinn fre, avg. 20.20 - a n k. 23.05 Tallinn-Torsb Tallinn-Torsby Tallinn-To by y sĂśn, avg. 17.00 - a n k. 17.45

 VSn $YLH RRN E IDFH k pĂĽ:

SĂś e AB verig S s e Avi Â?Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D; Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;

UTHYRES Fin 3:a i centrala Torsby pĂĽ 80 kvm uthyres pĂĽ Biografg. 3.

Anders Lundmark Tel. 070/ 381 20 41

" ! # !" $

#"


!

&

! !

!

#

' !

# !

!'

# !

$$$

& #& !

! !

%* $ !)# !% "! $ & $ !! !*$ ! ) $ #+ % ! ! ) & $ % %& $ &% ! #+ ( "$% ) " '! *%& "$ ' $ ! ! ( !! $ && #$ % !& "$& $ "$% ) ! & "$% ) $ )(* ! #+ !!"!% $ &"$% ) % ! %&

& "$% ) &%

%( "(

Ställ upp för människor på flykt. Sms:a MED till 72 900 så ger du 50 kronor.

!

$" & " % $" " " " !

!

"

& ! " !" %" # #"

"

"


Inte till salu EU räddar banker. Vi räddar välfärden EU pressar lönerna. Vi skapar schysta villkor. Vi försvarar arbetarna, arbetsrätten och fackföreningarna i Sverige och EU.

Malin Björk, 1:a namn på V-listan i EU-valet.

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. ‹…ƒ‹‰ƒƪ‡” Ǧ•¡‰ƒ”‡–‹ŽŽ”›••‡Žǡ•‹…ƒ‡”‹–‹•”Ú•–Ǥ

En välfärd att lita på! Rösta på Vänsterpartiet # !

"$ $

! $

!%

"

"

!

Kvalitetsdäck till vettiga priser. Montering och balansering.

"""

$ !$

#% %

0565/ 820 90, 070/ 268 20 90


SÄSONGSSTART MED FRI SKIDÅKNING, BARNENS VASALOPP OCH INVIGNING AV TORSBY FRISBEEGOLFPARK 1 JUNI

"

&+) $

')* .

!& * ,* + &

#

!

. # + )/* % *+)0$ & ,+*!#+ 1- ) *"1& ).# & ')* . & +),% - $$/ & + ! -/*+ )$/ % ' ) #-% .%$! + #1# - ) *),% % ) &*# $#'& 1&*+ ) ! +-0 -/ ) *+) # $# #$ + ,* ),% * %+ *'-),% % ($ +* 1) , $*/& &'% 0 & $",* ' )/* .+*#!#+ *+. # & 1))0 0& * - ! + #) !&#$ -/)% ' /$*#1++ 1) &!& % ' #'&'%!

)!*

#)'&') 1 *+ ", & % " # # !" %

(!!

'

# " *#" # "* ! !" ' " ! '## # * % ! # !# # % #! "" # # ) "#

%

)

&!"

! " !"#$ (! # % #* # (! )! ! !) ! "# "#$ ! ! #$! $ %)! ) !( % " * " #* # ! $ "#$ " "#)! # *% ! " ! ") ) ! " '"" ! #!( )! (! !(" # %(& ! " "# $


Tossebergsklätten GOTT KAFFEBRÖD • NÄVGRÖT OCH FLÄSK &# +

$

!&

KA

M

PA N

J

" &-$

&-$ & $

(

,&"

(& !-

$$ ",$$ $ $$! %" !%&(

!& !& !&

V Vii bjuder b bjjuder påå llåset! p åset!

&-$ diplomatdorrar.se diplomatdorrar. se

!& !&

*) %&('

,"!%#$

GE ANSIKTE G E HUSET HUSET ETT ETT NYTT NY T T A NSIKTE VI B JUDER P ÅD ET S MARTA LÅSET! LÅSET! VI BJUDER PÅ DET SMARTA K Köp öp e en n yytterdörr tterdörr för för 115000 kr e eller ller mer mer så så b bjuder juder vi vi 5 000 kr påå ko kodlåset Yale 4000 p dlås e t Y ale Doorman Doorman (värde (värde ca ca 4 000 kr). k r). Gäller maj G äller 119 9m aj - 1 juni. ju ni .

MARKISER Ring för hembesök Lars-Åke .......... 070-814 91 11 David ................. 073-539 16 18 '

( ! ""

www.larssonssolskydd.se

! "#

)!

* !" & * $$$ % & # !" & "


TAXI I TORSBY 0560-100 30

Av oss kan du hyra

HOPPBORG OCH PARTYTÄLT från 750:-/dag

Vi hjälper dig med att PROJEKLEDA DITT EVENT Vi kan också boka • Trollgubbar • Barnteater • Ansiktsmålning • Coverband • Dansband • Trubadurer • Eldshow med mera

www.nojes.se

NÖJES NÖJ ES BOLAGET BOLA G ET

# # #

! #

" KONTAKT: info@nojes.se 070-646 54 85

DANSLÄGER

22-27 JUNI 2014 På ABF Norra i Hagfors! Årets dansledare:

Sandra S Johansson, Showdans

Isabella Londos, Malin Wikner, Jazz Commercial/ Street

Marcus Larsson, Breakdance

• Inga förkunskaper, men du ska vara född senast 2004 • Deltagarna delas upp i åldersgrupper • Hela dagarna ägnas åt dans • Även kvällsaktiviteter • Måltiderna ingår i avgiften • Linne med tryck finns att köpa. Pris: 100:Vi kommer även i år att erbjuda kvällskurser för äldre ungdomar som inte har möjlighet att delta i danslägret på dagtid. Anmälan på tel. 0563-142 51, e-post: hagfors@abf.se eller 0563-412 60, 073-845 29 76 (Annette Wikner) ska vara oss tillhanda senast torsdag 5 juni så att vi i tid hinner skicka ut information till deltagarna. Lägeravgift: 2 000:-

TAXI I TORSBY Är du intresserad av att köra taxi extra? Krav: Taxiförarlegitimation. Hör av dig till Mikael tel. 0560/ 100 30


Åsbyvallen

(%

!

'! $"#

!!

#&

FOTBOLL Björnevi Div. 4 herr Torsdag 22/5 kl. 19.30

Torsby IF – Kils AIK

Huvudsponsor:

Div. 2 Dam Lördag 24/5 kl. 14.00

Torsby IF – Lillån FK Div. 4 Dam Söndag 25/5 kl. 15.00

Torsby IF – Kronans FK

En kan unner... - Int en enda gang va ja elakt född! sa khärn när han va lit ”runn”

Övriga matcher: 25/5 25/5 28/5

TIF P11 - Forshaga IF kl. 11.00 TIF F14 - IFK Skoghall DF kl. 12.00 TIF NWT Cup F14 - Norrstrands IF kl. 19.00

Huvudsponsorer: Länsförsäkringar, Handelsbanken Torsby, ICA Toria Rullarnas i Torsby, KP Näslunds Gallringstjänst AB Östmark, Gränsrasta Charlottenberg Bollsponsorer: Beng Berglunds Åkeri, Gunnar A. Catering o Restaurang, Gupex Industri AB VÄLKOMNA!

TORSBY IF

Å - Två ganger slogg ja ihjäl mej! sa en Ja en anner chans ä en fôrunn &

En unnrer bar, dä ä ju så Kan dessa två var härifrå? Fast ittna ä kônstit i denna tia De kan ju ha smygtett på ”anner sia” All lär ju int dit bli kalla Fast stönnvis tycks Gud tett mella fingran på de så kalla ”återfalla”

LON

+

$

% #"& "& ' " %& & (&

)

"& $" & ,$% #&&% ! #&#

&

" "

*

"

$

$

% " %!

%

" #

$ " %!

$ "

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& "

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


FOTBOLL DIV. 2

N:a Götaland

NYVALLEN AMBJÖRBY Lördag 24/5 kl. 15.00

Nordvärmland FF vs Lidköpings FK Matchsponsor:

KARLSTAD Bollsponsorer: Torsby.se, Fiskarheden, Torsby Auktionsfirma, Byggbolaget i Värmland AB, Ambjörby Städservice, Inger & Per i Uggenäs

VÄLKOMNA!

www.nordvamrlandsff.se

Lördag 24/5 firar NV Livs Ambjörby 3-års JUBILEUM

Välkomna att fira med oss! • • • • •

Vi bjuder på kaffe och tårta. GB-clownen kommer och bjuder alla barn på glass. Peter erbjuder grillat kl. 11-14 för endast 30:-/portion Provsmakningar • Tävlingar • Tipspromenad Kl 12.30-13.15 Nordvärmlands FF spelare och ledare finns på plats • 13.45 Godisregn • Kl. 14.00 Dragning av NVFFs vårlotteri samt dragning av butikstävlingar.

FOTBOLL Leksbråten LÖRDAG 24/5 KL. 15.00

Div. 5 västra

IFK VelenHammarö FK Matchsponsorer: Fäbackens Gräv Sörmarks Färg Colorama Huvudsponsorer: ANDERSSONS SKOGS I TORSBY HELMIA SJÖGRENS BIL O MOTOR Välkomna!

IFK Velen

GRANEVIK Div. 4 herrar Fredag 23/5 kl. 19.00

VAIF - FBK Karlstad P17 Söndag 25/5 kl. 16.00

VAIF - Deje/Forshaga P15 Måndag 26/5 kl. 19.00

Massor av erbjudanden i butiken! Limpa/Formfranska Konsum Värmland bageri 500-550 g .....10:-/st

Chips/Cheeze snacks OLW 175-200 ......................................10:-/st Lördagspåse Malaco 127 g ..........................................................10:-/st Öl 3,5% 6-pack Pripps Blå 0,5 l ............................................39.90/frp Köttbullar Sv Favoriter 600 g ..................................................29.90/frp Billaddare USB uttag................................................................ 49.50/st Nyinkomna varor i SECOND HAND-butiken # $ """ ! ! % & &

UNGDOMSFOTBOLL NYVALLEN Söndag 25/5 kl. 16.00 P 11 - IF NYEDSHOV

VAIF - IFK Sunne F13 Lördag 24/5 kl. 12.00

VAIF - Rännberg IK F11 Söndag 25/5 kl. 17.00

VAIF - IK Arvika HUVUDSPONSORER VALBERGSÄNGEN Restaurang & Catering STORA ENSO WERMLANDS TUNNPLÅT SCHAKTMILJÖ

Matchbollsponsorer: Janne Olssons Gräv BrandFactory AB Karl Hedin Joel Finnstad Skogsvård Handelsbanken VÄLKOMNA!


)+,

!

' $ %&

3+ && /3&%)'( -#&& .-#% ( % ) +) * %

( & + . 3+ . '

&() . 3

# .-&)--(#(! ( / !)) #

!, +4(

2 (&**)& (!&+( % 0($# % --- , ($# % &! ) /( + %*( )) ( , ** #0( $ ( &$ (0**)'(& )) % & ) $* #)$ *& " ) $* , ## , ( % !0#' % $ $0%% )" 1 " %)" !+)* + ' )) ( )&$ (&**)& ()*2 ! ( &) (&**)& (!&+( % 0($# %

&3** + ,#( (0 %)&& % -#)( 3/& # .-#% ( ) " /#(( -- *+ , (-%)+/3+

3/&#(! #(( #

&&)(! + -#&& &&

# $. + *4 ,'4-) " !)--

)1 *+ , (-%)+-

!+ ( '1 "

("# &( ' ! % *+( ! ! %"#

/

)

&$$

$ ) &( ''

&(

Har du ont i fötterna? Nageltrång, liktorn, förhårdnader etc? el. vill du bara ha en skön fotbehandling. VÄLKOMNA TILL

Agneta Sundell Strandberg Auktoriserad medicinsk fotterapeut Tel. 070/ 521 06 36

$# (! " '! &! "% # !

* '!" *

! #

& )! # ! $

&!

%


NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

$ %#

$ "

!

$ X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST Visas i 3D Torsdag 22 maj kl. 21.00 Tisdag 27 maj kl. 19.00 120/130 kr, 2,14 tim. Fr. 11 år VISAS I 2D Fredag 23 maj 100/110 kr

kl. 20.00

Grace of Monaco GALAPREMIÄR! Vi rullar ut röda mattan, bjuder på bubbel och lottar ut goodie-bags från La Rose! Lördag 24 maj kl. 19.00 90/100 kr. BT, 1,42 tim.

FRYKENS FR RYKENS YKEN NS PÄRL P PÄRLA! ÄRLA! A! !

LOCKE Söndag 25 maj kl. 18.00 90/100 kr. Fr. 15 år, 1,25 tim

www.frykensparla.se !

LYSVIK! LYSVIK! LYSVIK 0565-80407 0565-80407!!

mors dags helg!

lördag 24e och och söndag25e maj! maj! vi serv serverar erar en tre-rättersmen tretre-rättersmeny! en ny! ällv v!! välj för förrätt rätt oc och h var varmrätt mrätt själ själv!! ! för förrätt: rätt: ! tsås, bröd ! var mrökt laxsallad varmrökt laxsallad,, ör örtsås, färsk spar ris, hollandaisesås, g rissini! sparris, grissini! var mrätt:! varmrätt:! lyf yfttpot.! g rillad o xfilé m. rödvinsås oc h kl grillad oxfilé och klyftpot.! kräfftsås ts h färskpotatis tsås oc gösfilé m. kräftsås och färskpotatis!! efter rätt:! efterrätt:! efftterrättsbuf bufffé m. kaf fffe ! stor efterrättsbuffé kaffe komp ponerad a v vår k onditor Sara ara Gusta av vsson! komponerad av konditor Gustavsson! 295:-/pers!! 295:-/ ! ! !295:-/pers

mor äter er för hal halva lva v priset!!! va priset!!! bar barn n 0-1 0-12 2 år äter oc också kså för hal halva va priset priset!!

Företagsfest innan semestern??!! Boka BBQ buffé på stranden!!!! 275:-/pers.!! ps: passa på att bada jacuzzi!!!!

boka bord nu oc och h! överraska öv erraska mor! mor!!!

Kommande: 28 maj: Maleficent 31 maj: A million ways to die in the west 5 juni: Edge of tomorrow 15 juni: Tracks 22 juni: 22 jumpstreet Förköp/boka biljetter i Stjärnans kassa el. på tel. nr. 0560/ 103 33, du kan även boka online på hemsidan vilket vi rekommenderar. Kassan öppnar ca 30 min. innan varje föreställning. Student-/pensionärsrabatt 20 kr på ord. pris. Presentkort på bio köper du i Stjärnans kassa. Nyrenoverad läktare! 61 Plusstolar med extra benutrymme! Dessa stolar kostar 10:- extra.

! !

SKOGA Dans Lördag 24/5 kl. 20.00-24.00 Musik: Välkomna! Nästa dans 6/9: Roger Lindbloms


FASTIGHETSBYRAN.SE/TORSBY / TEL: 0560-126 00 FASTIGHETSBYRAN.SE/SYSSLEBACK / TEL: 0564-106 60

Torsby | Kälkerud Kälkerud 33 - "Stenbostället" Trevligt soldattorp beläget i Kälkerud, ca 4 km utanför centrala Torsby. Byggnaden, som präglas av en lantlig charm, inrymmer kombinerat kök/allrum med vedspis samt ett ljust sovrum. 2258 kvm stor, solrik tomt med uthusbyggnad rymmande förråd, vedskjul samt utedass. Här bjuds en glimt av Kälksjön samt närhet till sköna bad i Sirsjön med fint iordninggjord badplats!

Torsby | Höljes Norstugvägen 8 Utgångspris 450 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 86 kvm Tomt 9 287 kvm Byggt 1900 Visas Tis 27/5 Ring eller maila för bokning Mäklare Malin Andersson 0564-106 30

Vi har

Glasögon fr. 795:Progressiva fr. 1795:-

Utgångspris 250 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Tomt 2 258 kvm Visas Fre 30/5 16.00 Mäklare Åsa Karlsson 0560-126 00

v21_2014  
Advertisement