Page 1

/(

/%

')'(&$ % %) ** , %% '( ) %*"&(* &) &))

( !+

%

%

.## (


3 i påsktiden Sönd. 4 maj ”Vila vid lugna vatten” kl.18.00 Norra Ny kyrka Kvällsmässa Birgitta Halvarsson

Söndag 11 maj Vårsångsgudstjänst i Dalby kyrka, kl. 11.00. Konfirmandläsning mellan 11-16. Gudstjänst i minneslunden N.Finnskoga, kl. 18.00

Välkomna!

In Memoriam

Tor sd ag 1 ma j kl. 19 O R G E L M ÄS S A , S i r i s k ap e l l Q u a si , m od o ge ni t i ” ”Q Styrman, Hieke L ö r d ag 3 m a j k l . 1 8 MU SI K VI D H E LGS MÅL . Några av Vecchi vänner musicerar: Gunilla Hallgren, Inger Kullgren, Anna Wallin m.fl. Präst: Stig Löwenspets S ö n d ag 4 m a j k l . 1 1 H ÖGMÄ SSA , Stig Löwenspets Fryksände kyrkokör, Gunilla Hallgren, Anna-Karin o Torbjörn Lis, Inger Kullgren, Anna Wallin m.fl. Efter Gudstjänsten sker i församlingshemmet avtackning av Stig Löwenspets, kyrkoherde i Fryksände pastorat 1990-2014. Förfriskningar serveras. Välkomna! S ö n d ag 1 1 m aj k l . 1 1 K Y R KOH ER D EI NSTAL L ATION Johan Bonander, Biskop Esbjörn Hagberg. Se kommande annons.

S ö n d ag 4 m a j Sammanlyst till Fryksände kl. 11

S ö n d ag 4 m a j Sammanlyst till Fryksände kl. 11

S ö n d ag 4 m a j k l . 1 8 ÖS TMAR K SMÄSSA , Bonander

VÄLJ FAIRTRADEMÄRKT Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Läs mer på fairtrade.se

NÄR DU HANDLAR!


Fryksände Pastorat

Inbjudan

Stig Löwenspets avskedspredikan Kyrkoherde Stig Löwenspets, som förtjänstfullt tjänstgjort i pastoratet i 24 år, har gått i pension. Fryksände pastorats kyrkoråd vill härmed välkomna alla till Stigs avskedspredikan söndagen den 4 maj 2014 klockan 11.00 i Fryksände kyrka. Efter gudstjänsten inbjuds till samkväm i församlingshemmet.

Väl mött! Rune Mattsson Ordförande i Fryksände pastorats kyrkoråd

*

-$$" % ! & !! $ '& *$$ ''

%

. #!! % #!!#% . % "" % . %+ (& % . %( #% ! ! # # !#

"$

,"

#! %

(& ' -%

(

"' ! " %( & $ "' % % , )


4'66-5 7/-' 3= =45('+)1

&% ,$)" ,$"

)04)

$:

#!$

4'66-5 '/8' 3=

"

1

!< !" -*( '$"" , $ *,- 1 ).,/( '-. ) .05 ( ) "5, 40 ) , ( ) ., "

!

$)&' !6,.4'. " !

! -4-*)"

< ! ! & )$ 5,- 5' ,) 6)-& , #1, '$. ) -./" '' , '4" )# . $ *,- 1 ( *() % , . , $)*( # (-%/&05, ) 2, ,6& 5 -)/-!,$ "

,$-

-$&.

($'

,$-

=45('+)1

('+ *9//)4 8=4'1 ,-/-3 =4

!" "" .$'' , .-& (, . , * # 04)) , !6, /++0 &.)$)" ) )4, % " -'/. ($) )-.4'')$)" +5 *, *,- 1 " $ !! $ " '' ($) ,) * # ,) ,) ( , -+ -*( 0 , ( * # !$, ($) 5,- " * # *))15,- "

" &! ( 4" , ) ",5,6 ( ' , '5)"#5," -& ++-& .. 3,*) (4,&. 1 & . .$''"$0 ) ( ) )5"*. -&1"" " " !<

! 4( "

! ""

!$ ! # !6, ",4-&'$++)$)" $ & )

;

!

) 4, 0$. -0 ,. * # *, $ 4-. )5

-66 /2.'/' 0'4.342**5 >

#!

Bjälveruds VVO EXTRA JAKTSTÄMMA hålles i Jaktstugan

fredag 9 maj kl 19.00 Ärenden: Stadgeändring, Information ang. älgskötselområde Hälsningar styrelsen

:

< !: $

!

#! # > !" !:""

$ !; :

" <

!

$ # , ",40( -&$) , !,5) .*) %/'' -. , $ 5. , *-- -*+)$)" 0 04" , -&$)., $' , $)" !6, *!! ,. ),$&

"

#

.*) ,/- $'


! &"

"

&"

Öppettider: Onsd. 09-19, torsd. 11-16, fred. 09-19, lörd. 09-16, sönd. 11-16

Säljex

0 (

% " #$

+) *

EL, VA, VVS, VENT GROSSISTER 0 ! ) &

" ! #

$

# #

#

'() % "# (')* .( )$ .(& & ( .$$&!& %* )/# , #*!,!* *)) %'( ( & ** ( $ ( ) .( & * # &% ) & )* % " *!$$ .# & $ (! &&

-&)# ) )#"+*) (!&

!# "

$ $

# %" ( !

!

" #

! $!! & %

'

$

& $

& &"

"

(! &&


"

Vaxduk nypåfyllt 59:-

"

&%

2+)+", )2

" %!!

! ' %"' !(, .

$+ &"' (+ )+", (, '& -( ' - $-"% & ,,

" (

&

! å p a Pass per met

.

Gill-trosor

boxer + taimodell svarta vita 45:-

25:-

Strumpor

barn dam herr

15:-

"%%*.",-

%

Öppettider denna vecka: Måndag-tisdag.......................10.00-18.00 Onsdag...................................10.00-16.00 Torsdag 1 maj .............................STÄNGT Fredag 2 maj STÄNGT p.g.a. inventering

Diskborstar 3st 15:-

Klädnypor från

12:-

Matbestick kniv 12:- gaffel 9:matsked 9:kaffesked 8:lattesked 9:-

& '

#

plus massor med

nyinkomna

(& "' ,2

!

$

1%% + - ( &

+1-- + ." & + %% + 2 "' )2 /// %$

vår och sommarkläder

Järnvägsg12 TORSBY 0560 71654

varuhuset

, + --,.1

&

'

(+, 0

# ',


Minnesceremonier med anledning av Flygplanskraschen vid sjön Röjden den 10 maj 1945. Alla är välkomna att närvara. Lörd 10 maj kl. 10.00 – 12.00 på Torget i Torsby

Utställning och information om Hemvärnet i Värmland • Möt det moderna hemvärnet • Konsert med Hemvärnets musikkår Guldsmedshyttan ca kl. 11

Lörd 10 maj kl. 14.00 – 15.00 vid sjön Röjden, Röjdåfors

Invigning av minnessten

Flygkrasch vid sjön Röjden 10 maj 1945 Bild ur Göte Olssons samlingar

• Anföranden av Eva-Lena Gustavsson, kommunfullmäktiges ordförande i Torsby, samt landshövding Kenneth Johansson • Korum under ledning av kyrkoherde Johan Bonander • Minnestal av Kanadas ambassadör Kenneth Macartney samt Storbritanniens militärattaché Wing Commander Mike Palmer

• Avtäckning av minnesstenen av rikshemvärnschef general Roland Ekenberg • Musik av Hemvärnets musikkår Guldsmedshyttan och säckpipeblåsare från the Royal Regiment of Scotland

Lörd 10 maj kl. 16.30 – 17.30 i Torsby bibliotek Föreläsning om gerillaledaren från Värmlandsnäs. Finn Hjelmström berättar om Bertil Harding, en svensk motståndsman som kämpade för Norge under andra världskriget.

Lörd 10 maj kl. 18.00 – 19.30 vid Siris kapell och i Fryksände kyrka

Invigning av minnestavla • Invigningtal och avtäckning • Musik av säckpipeblåsare från the Royal Regiment of Scotland • Konsert med Hemvärnsmusikkåren Guldsmedshyttan i Fryksände kyrka

Försvarsmakten

Begravning vid Fryksände kyrka 16 maj 1945 Bild ur Göte Olssons samlingar


" "

# "

"

!

"

$ # $

Nytt kök ?

SECOND HAND

Byt luckor och lådor och få ett nytt fräscht kök från

Svensktillverkat rierrbajubdaatntde ua% NuJa1n5

++rrotavddrraagg ICA Toria

Fred. 2 maj. Lörd. 3 maj kl. 11.00-13.00

PASSAR ALLA KÖK! Krister 0708-39 42 92 www.ask-kok.se

Restaurang Valbergsängen Tel. 0560/ 129 00 (måndag-lördag 08-16)

Öppettider: Månd – lörd. 11.30-14.30 Dagens rätt.....................87:(pensionärsrabatt kl 13.30 – 14.30)

Vi bjuder barn (upp till 12 år) i förälders sällskap på pasta o köttfärssås. Övrig tid: Catering o beställningar i restaurangen (fester, kalas,bröllop…) Dagens rätt och menyer finns på vår hemsida. www.restaurangvalbergsangen.se

)#'

%

, () & ! $" $! &. $& '$" &/& %&$ ! " '$" /&' !' )('-((' /&

# " ! /& & * " 0 /(' ! $ # & .!!0 * /&' ! -!%" ! #(& '' & -!' ' *-! $"# # '() " !! #

& ! ' " & ( $ & $&' +

Nu startar vi upp en Second Hand i Pingstkyrkan, dit du kan skänka kläder, husgeråd, möbler m.m. Överskottet går till att förändra livsvillkoren för gatubarn i Cochabamba Bolivia och Lima Peru. Vi börjar ta emot varor under april och maj. Ons och tors mellan kl. 12.00-17.00. Varorna lämnas i Pingstkyrkan, Skepparegatan 2, huvudentrén. För hämtning ring Bengt-Gösta Åsman 070-3078417. Vi öppnar 1 juni. Se vidare annons.

e

Valborgsfirande På Femtåbanan Onsdagen den 30/4, kl. 18.00 • Lotterier • Servering • Fyrverkeri Brasan tänds 19.30. Välkomna hälsar Likenäs Motorklubb!


!

"

$ $ " ( &#$"(

"

!

)$ "#$( $ " $ # " " ( # "( & # $%"# *

"* $ " )

)

"

"

$ $

*"

" $ $ *" & #$ *" *" "& $ $ " !"

$ " % ! %# !! #& # # "$ " " $

) &

)$ "

"$ )" & "

#*

'

" " ##

#

#

$


" " "

! !

! $ #

#

!

! #

!

" % #

!

Kom ihåg möte 11/5 kl. 18.00 Föreningen Sörmarks Skola Bygdens framtid Kl. 19.00 för övriga intresserade frågestund ang. försäljning av fastigheten. VÄLKOMNA!

Kuljaktstig

ÅSTRANDS JSK tackar sponsorer, funktionärer och deltagare för en väl genomförd kuljaktstig 27/4. HÖGTRYCKSTVÄTTEN från Sunne Bil o Maskin vanns av Filip Carlsson från N:a Finnskoga

Torsby Brukshundklubb inbjuder till medlemsmöte 18/5 kl. 14.00 i klubbstugan. VARMT VÄLKOMNA!

ULVHEDEN STÖLLET Söndag 4 maj Anmälan kl. 08.00-11.00 Tävlingsklasser och öppen klass.

VÄLKOMNA!

VÄLJ & (# '! " # ! )" #$( " ! " $ % #

OBS! 1500 kr i kontanter utlottas på startkorten.

FAIRTRADEMÄRKT Läs mer på fairtrade.se

NÄR DU HANDLAR!


Förutom att vi hyllar förra årets Svenska Mästare korar vi vinnarna i följande kategorier, de nominerade är: Årets rookie ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Årets eldsjäl ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Årets lag ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

Torsby Idrottsgala 2014 8 maj i Frykenskolans aula. Portarna öppnas kl. 17.15. Galan startar kl. 18.00.

ȱ ȱ

ȱ ȱ

Biljettsläpp 25 april

§–Šȱ’—ȱ›Š’œ‹’•“ŽĴȱ ȱ ȱ ȱ hos TorsbyBadet eller Sysslebäcksbadet.

ȱ

Årets lag/grupp, barn/ungdom (ny kategori) ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Årets kvinnliga idrottare ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Årets manliga idrottare ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Årets idrottsprestation

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

Gratis inträde för alla Alla besökare behöver Ž—ȱ‹’•“ŽĴȱŠĴȱ•§–—Šȱ’ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ Ž—·—ȱ’••ȱ ›˜ĴœŠ•Š—ǯ ȱ ȱ Varmt välkommen till en festlig kväll i ’›˜ĴŽ—œȱŽŒ”Ž—ȱ–Žȱ ȱ ȱ ȱ hyllningar, spännande intervjuer, mingelmat, ž—Ž›‘ª••—’—ȱ˜Œ‘ȱꔊǯ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ


)

! "

#&$!

) "! #&

' !& !

!! (

)

%

" !

) )

ȱ

& &

(# '

! ! ( ( ! ! & !!

ȱ

ȱȱ

"!' !

ȱ

ȱ

! &!! !! '

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ ȱ

ȱ ȱ

!&

'

(

&

!

&

ȱ

'

ȱ

ȱȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱȱ

ȱ

ȱ ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ ȱ

( #&$!

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

) )

Hipp H i p p hi h hipp i pp p p hurra hurr urr rra

ȱ ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

VI GER STÖD. Majblomman kan hjälpa barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Läs mer och ansök om bidrag på www.majblomman.se

# (

&() +

* %

$

+* # %*( # * ## % %+ $ !&( #) (+* ( .! )-" ( * )-%"* .()-"( % )'( $ ,

Värmepumpar PANASONIC • MITSUBISHI i samarbete med Klimatteknik

#

!!!

"

"


#.30*171.5 # ".30*171.5 2*) 72&18 -&3)8&, :.1 0*8 ,?6 &6'*8*8 *;86& 72.).,8

4667069: )6&,&6* :78A3)7 2@8&6* 0425&08 &:78>3)72=8&6* 742 0&3 2=8& 955 8.11 2

&3)7A, 4(- :*608<,71A)& 95*6.46 5&6&

64++7., " 7069:)6&,&* *:*6*6&7 2*) 78 '&88*6.*6 5&6&

4(- !

#> !#=!! %" !6@41/& 197 ;(*58.43*11 ,4) .386=3, 3.3,7+?62>,& . 86=*8 ,*6 *3 :&88*3&: :.7&3)* <8& 1.8*6

%" B,86<(078:@88 $ 86& 6&+8+911 2*) '&67 592586<(0 4(- :&88*32=3,) 1.8*6 8.22* ;86& 72.)., ,922.71&3,

&7&)+@6,

$! 0:2

%"

"&88*3'96*3 &06<1+=6, +?6 98:=3).,8 '690 &1:2&88 1.8*6 ". '6<8*6 )*3 091?6 )9 :.11 -& 98&3 *;86& 04783&)

?

B6)&, !.575642*3&)

1/*+@6, 197

"&88*3'96*3 &06<124).+.*6&) &10<) +=6, *6 *3 2<(0*8 64'978 4(:=)*6'*78=3)., <8& &1:'1&30 1.8*6 ". '6<8*6 )*3 091?6 )9 :.11 -& 98&3 *;86& 04783&)

%" !6&).8.43*11 B)+@6, 71&2+@6, *12&88

1.8*6

! B3)&, -&37 &88 :.33& 56*7*380468 -47 477


Nu höjer vi priset på timmer. Kontakta våra virkesköpare – moelvenskog.se – eller ring direk Är timret certifierat får du des Är din skog ännu inte certifierad Det räcker med ett möte där vi gå Sedan sköter vi resten och du ka certifierat timmer.

Vill du få vår t nyhetsbrev – anmäl dig på moelvensk

w w w.moelvenskog.se


telefonnummer finns på kt på 010-122 65 00. ssutom en extra bonus. kan vi se till att den blir det. år igenom förutsättningarna. an direkt börja leverera

kog.se/nyhetsbrev.


> = .6&8'<;& *) 75.0+.(046 '42911 7:&68 *57 4(- 03=70<)) 5> 0?5*8 :=6)*

&5 *67A, 7A,'46) 6*(.7.437 7>, 2*) .3'<,,) 1&7*6 >,'46) ! =3,) 22 4(22 +9118 98)6&,*3 ?/) 22 *0 (& 56.7

% ? ! %

B, 86<(078:@88 $ 86& '&67 86<(0 4(:&88*32=3,) 1 8.22* 2 71&3,

!&0&::&883.3, 8956?6 22 =3,) *11*6 7:&68 6.7 152

22 :.8

=3,6=33& 22 ".8 *11*6 7:&68 6.7 152

!&05&3346 &'&88 5> 8&05&3346 ?3>0*6 %! 648*(846 4(- 41&6 '*843,5&3346 7&28 ".88.3,* 8&08*,*1 =11*6 :.) 0?5 &: 04251*88 8&0

!

&6078*3

978.0 ; ; 22 ?6 ,&6&,*955+&68*6 4(- 5&60*6.3,&6

1&788&0

! "3)*61&,75&55

6.7 0:2

!&06*38

1.8*6

6911*

;

6>2.;

2

%85&55 /=1:8=(0 6911* ; 2

0.++*6,6>

6'/9)&3)*3 ,@11*6

6.7 6>


INVIGER NYA LOKALER LOK Rö

Vä ä

13

åH l

b industriområde t i åd

Vi bjuder på korv, hamburgare och kaffe

Mallba

ckens I

F Sköte r grill e n och k affet

Välkommen att träffa våra samarbetspartners:

 M

EN T R

$

!

$

#

& "

$

%

När det gäller annonser

annonser@torsbybladet.se


LIFTAR STร„LLNINGAR BYGGMASKINER MINIGRร„VARE ARBETSBODAR OCH MYCKET MER: CRAMO SUNNE

Industrigatan 7 0565-139 55 www.cramo.se

MARKISER Ring fรถr hembesรถk Lars-ร…ke .......... 070-814 91 11 David ................. 073-539 16 18

www.larssonssolskydd.se

$# (! " '! &! "% ร„MNE: Investering

# !

TRE AV FYRA BARN ร–VERLEVER CANCER

PLATS: Skogen

Krille Skogs AB i Sysslebรคck investerar fรถr framtiden Att Roger Sรคtherberg, Kristian Olsson (Krille) och Mats Ankarsund ser bรฅde nรถjda och stolta ut รคr inte att ta miste pรฅ, nรคr de poserar framfรถr den .RPDWVX  VRP .ULOOH 6NRJV$% L 6\VVOHElFN LQYHVWHUDW L 'HQ KHOW Q\DYHUVLRQHQDY.RPDWVXlUHQVN|UGDUHI|UVnYlOJDOOULQJVRPVOXWDYYHUNQLQJ)|UElWWULQJDUQDLQQHElU|NDGHIIHNWLYLWHWRFKYlVHQWOLJWOlJUH EUlQVOHI|UEUXNQLQJ RFK GlUPHG K|JUH O|QVDPKHW RFK PLQGUH PLOM|SnYHUNDQ6nJDJJUHJDWHWVRPKDUEHWHFNQLQJHQ6EHVNULYVVRPHWWDOOURXQG DJJUHJDW$WWHQWUHSUHQ|UHUUXQWRPLE\JGHUQDYnJDUVDWVDVHUYLVRPWHFNHQ SnIUDPWLGVWURRFKGHQGHODUGHPHGRVVSn)LVNDUKHGHQ ร„MNE: Fler investeringar

Stรถd Barncancerfonden PG 90 20 90-0 Tel 020-902090

PLATS: Skogen

ร„ven i Malung och Lima satsar man pรฅ nya skรถrdare Hellstrรถms Skogs AB i Malung har precis som Krille i Sysslebรคck satsat pรฅ HQQ\VN|UGDUHL+HOOVWU|PVIDOOHQ.RPDWVX2FKร€HUDLQYHVWHULQJDU lUDWWYlQWD,DXJXVWLWDU/LPD6NRJVDYYHUNQLQJ$%HQQ\VN|UGDUHLEUXN


# %#! " )"

" " " $" " " " ( % +) " $, #%) # & & ) % " *'' % ) " $, # % " ' +%" " ********************

"

( % $, " % , "" ) ,' % "' %) ( ! (" & % "(

$ '"

)" )" % $ $

&#! & (" % $"

) '

'"(# " % )& &

Vi har

Glasรถgon fr. 795:Progressiva fr. 1795:-

" & (& ' "

#%& *


! " *

$ "

*"

$

(

TorsbyĂ&#x20AC;\JHW To Torsby Ă&#x20AC; Ă&#x20AC;\JHW â&#x20AC;?En nĂśdvändighet fĂśr Â&#x2014;§Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2018;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÄ&#x2122;Â&#x2014;Čą Čą Čą Čą Čą service fĂśr medborgarenâ&#x20AC;? Torsby-Arlanda Torsby-Arlanda T TvĂĽ vĂĽ dubbelturer dubbelt urer v varje a r je helgfri helgfri v vardag. ardag.

$ *" !#

" #

Torsby-Tallinn T orsby-Tallinn

$#$%

Helgresor Helgresor till till Tallinn Tallin n ojämna o jämna veckor. veckor. Avresa Avresa kväll, ffrün rün Torsby Torsby ffredag redag k väll, hemresa h emresa sÜndag sÜndag kväll. kväll.

!

%RNQLQJ

$ # " " # " # " " " # !

$

$#$%

) (# ("

%$$ & "

)O\JLQNOERHQGH ) O\JLQNOERHQGH resebyrĂĽ Pajala P ajala resebyrĂĽ tf n 0978-711 3 0. tfn ( QGDVWĂ&#x20AC;\J (QGDVWĂ&#x20AC;\J    ǯÄ&#x161;¢Â&#x160;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;Čą    ǯÄ&#x161;¢Â&#x160;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;Čą tf n 0725-78 04 00

!

#

*"

"!$$# )" )

#

#

#

$ *" #

# $$! $ # # # $% # # ! $ # $$! !

Â&#x17D;Â&#x153;Â?§Â&#x2022;Â&#x2022;ČąÂ&#x2039;Â&#x17E;Â&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x17D;Ä´Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x153;Čą Čą Čą Čą Ă&#x2026;sa Nordh pĂĽ Avies, asa.nordh@avies.ee eel. 0725-78 04 00

7LGWDEHOOWLOOIUnQ6WRFNKROP 7LGWDEHOO 7 LGWDEHOOWWLOOIUnQ LOOIUnQ6 6WRFNK WR F NKR ROP OP 7RUV 7RUVE\6WRFNKROP$UODQGD 7R U VE E\6WRFNKROP \ 6WRFNKROP$ $UUODQ ODQ QGD GD mĂĽn-fre, avg. 06.00 - an k. 07.15 mĂĽn-fre, avg. 16.35 - a n k. 17.50 6WRFNKROP$UUODQGD 6WRFNKROP$UODQGD7RUVE\ 6WRFNKROP ODQGD7RUV UV VE\ E\ mĂĽn-fre, avg. 08.10 - an k. 09.25 mĂĽn-fre, avg. 18.40 - an k. 19.55

7 7LGWDEHOOWLOOIUnQ7DOOLQQ LGWDEHOOWLOOIUnQ7DOOLQQ RMlPQDYHFNRUORNDOWLGJlOOHU RMlPQDYHFNRUORNDOWLGJlOOHU

Tors Torsby-Tallinn To r sb by-Tallinn y-Ta Tallinn fre, avg. 20.20 - a n k. 23.05 Tallinn-Torsb Tallinn-Torsby Tallinn-To by y sĂśn, avg. 17.00 - a n k. 17.45

7RUVE\Ă&#x20AC;\JHW

$YLHVSnIDFHERRN

Fri parkering och snabb incheck ning. z Â&#x203A;Â&#x160;Â? Â&#x2019;Â&#x153;ČąÄ&#x2122;Â&#x201D;Â&#x160;ČąÂ? Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;ČąÂ&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2014;§Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x203A;ȹȹȹ  pĂĽ Torsbyterminalen. z  Flygtransfer t ill/frĂĽn Torsby Flygplats, pris fr. 66 kr/vux. enk. resa*.

Ta del av Avies Sverige AB:s nyheter och erbjudanden pĂĽ deras facebooksida. SĂśk pĂĽ: Â&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2019;Â?Â&#x17D;ȹȹ

z

$'" #

)|UHWDJ   RFKRUJDQLVDWLRQHU

* Flygt ra nsfer f rĂĽ n/t ill adress belägen i nom 10 k m f rĂĽ n Torsby Flyg plats. Boka di n t ra nsfer Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x153;Čą§Â&#x203A; Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x160; Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â? Â&#x203A;Â&#x160;Ä&#x2122;Â&#x201D;ČąÂ&#x2122;ÂŞČąÂ?Â? Â&#x2014;ČąĹ&#x2013;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2014;ČŹĹ&#x2122;Ĺ&#x2DC;ČąĹ&#x2122;Ĺ&#x2DC;ČąĹ&#x2013;Ĺ&#x2013;ÇŻČą

!##

)# '$$ ) $ )# !#$ ' & ($%

#

Â?Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D; Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ä&#x161;¢Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x153;ÇŻÂ&#x153;Â&#x17D;


MĂĽndagen den 12 maj

VĂĽrlunch pĂĽ Kalasmakeriet # # !# "

% #

# +%2* #"() ( " #* * + &, + &% * #' ) '! * "

" % "

())%-' " +. '+$ ( " +/*# '+$ +()) ( " ,2*, *#+ - +,1&& * . - .#%% ( " $ ' %1&' 0

pü Prästgürn i Gräsmark. Pris 95 kr. Avresa med egna bilar. Samükning frün Gamla torget kl. 12.15. Anmäl senast 10 maj till tel. 102 44. BesÜk av Karl-Erik Kulander frün Gräsmarks utvecklingsgrupp. Alla är hjärtligt välkomna!

BILAR FĂ&#x2013;R OMGĂ&#x2026;ENDE LEVERANS:

*

!

$%

Citroen Berlingo transport e-hdi 90 hk-14, svart ...........................Pris 153.660 +moms C4 Aircross e-hdi Seduction 4 wd -14, vit met............ord pris 279.900:- Nu 255.000:C4 Picasso e-hdi Intensive -14, rÜdmet.......................................................Pris 227.400:Citroen C5 Tourer hdi Steel Edition-14 svart met .....................................Pris 225.400:Citroen C4 e-hdi Steel Edition svart met ...................................................Pris 190.400:Citroen C4 e-hdi Steel Editon Vit ................................................................Pris 184.900:Obs! Pü alla nya bilar med Steel Edition Paket ingür 3 ürs fri service/4500Mil Ny Mb Citan sküp 109 cdi -14,vit.......................................................Pris 159000 +moms Bilsläp Niwe Trailer BF7525 .........................................................................Pris 9.700:-

BEGAGNADE BILAR: Citroen C3 1,4 i Sx komfort-03, 13000 mil, rĂśdmet.................................Pris 34.500:Citroen C4 1,6 hdi Seduction-11, 2700 mil grĂĽmet ...................................Pris 149.000:Citroen C4 1,6 hdi Egs Seduction-11, 1500 mil, blĂĽmet............................Pris 159.500:Citroen C4 1,6 hdi Egs Seduction-11, 10100 mil, vit.................................Pris 126.500:Citroen C4 Hdi Comfort Egs-06, 11400 mil. Silver...................................Pris 69.500:Citroen C1 1,0i komfort-11 rĂśd, 1200 mil ..................................................Pris 69.500:Hyundai Matrix 1,8 -05, 12100 mil. GrĂśnmet ............................................Pris 39.500:Suzuki Sx4 4 wd Komfort Diesel-08, kopparmet, 8500 mil......................Pris 94.500:MB S320 Cdi Sedan-02, välvĂĽrdad...............................................................Pris 59.500:VĂ&#x201E;LKOMMEN! Ă&#x2013;ppettider: MĂĽn â&#x20AC;&#x201C; Fre 08.00-17.00, LĂśrdagar 10.00-13.00 Personbilar: Pernilla 0560-14493 Transportbilar: Bert 0560-14485, 070-8058450

#

# ! #

"

$

- " * .# 2, * $

TRANSPORTBILSKUNDER : SVĂ&#x2026;RT ATT FĂ&#x2026; TIDEN ATT RĂ&#x201E;CKA TILL ? Ring Bert han kommer till er och visar upp vĂĽra produkter!

Industrivägen 13, 680 60 Sysslebäck 5FMFGPOtJOGP!NPUPSTIPQFODPN

www.motorshopen.com


Torsby kommun söker

Gode män Är du en person som gärna engagerar dig för andra människor? Kan du tänka dig att ställa upp för en medmänniska? Som god man kan du göra en bra insats. Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att de har svårt att sköta de dagliga göromålen som är naturliga för både dig och mig. Det kan handla om att sköta sin ekonomi och att bevaka sina rättigheter.

Uppdraget är arvoderat. Arvodets storlek bestäms av uppdragets omfattning. Du har även rätt att få kostnadsersättning för ditt uppdrag. Ung som gammal, man som kvinna, nästan ALLA kan bli en god man.

Många har hjälp från sina anhöriga men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till. Andra kanske inte har några anhöriga. Då behövs det en god man.

Vill du hjälpa en medmänniska, ring överförmyndarnämndens kansli 0560-160 94 eller sänd e-post till ofn@torsby.se. Vi ser fram emot ditt samtal!

$$ " "*

# !* # % #

$ %'# ) %$( %

#

*" #* $$ $ "# ' #

&'%+ &. !+-"" #.$

$()'*# $) "!*'( ' "' #

% $%"#

$(

'

"

'%+ &.

#

%# % ( ' "' # $( '%+ &.

#$"% "

$ % "& # " * & " $ #% "& #

#$

)

# "

(" % " *$ " ) # %$ " % )" "

$

$(" !) %$

)" +" " !*")*'(!%" $

* "*

& ! $# *"

" * )%'( , (

& " # $ +& " % %& "$#)$$ ) " % )" $ !* !! # % *" &

$ $


Förtidsrösta i EU-valet Den 25 maj är det val till EU-parlamentet och Sverige ska utse 20 representanter. Från och med 7 maj kan du förtidsrösta på flera olika platser i Torsby kommun. OBS - de olika lokalerna har olika öppettider. Glöm inte ta med röstkortet när du ska förtidsrösta. Biblioteket i Sysslebäck Öppet mån 13-18, tis och tors 15-18, ons och fre 13-16. Biblioteket i Torsby Öppet mån-tors 8-18, fre 8-16, lör 11-14.

Det går också bra att förtidsrösta på valdagen 25 maj på tre olika platser. Kommunkontoret i Torsby, öppet 10-20. Samverkanskontoret i Sysslebäck, öppet 8-21. Stölletskolan, öppet 8-21. Inget röstkort? Har du tappat eller inte fått ditt röstkort?

Kommunkontoret i Torsby Öppet mån-tors 8-16, fre 8-15. Lunchstängt mån-fre 12-13. Finnskogsjätten i Höljes Öppet endast lör 17 maj 11-15. Bygdekooperativet Södra Finnskoga i Bograngen Öppet endast lör 17 maj 11-15.

Kontakta då valnämnden 0560-160 15, länsstyrelsen 010-224 70 00 eller valmyndigheten 08-82 58 25. Det går också bra att e-posta valn@torsby.se. Valnämnden Vill du veta mer om EU-valet? Massor av bra information om EU och valet finns på www.eu-upplysningen.se/eu-valet.

" $

# '

) !

% $ $

"

! ) !!!

%(

! !

! #

*& " #"

$" ! ! !


LĂ&#x2013;RDAG 10 MAJ KL 10-14 slĂĽr vi upp portarna fĂśr:

Ă&#x2013;PPET hUS Se annons nästa vecka!

FĂśretagare och intresserad allmänhet Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢ȹÂ&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x17E;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2018;ČąÄ&#x161;¢Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;Čą Â&#x2039;Â&#x201C;Â&#x17E;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x160;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;ČŹČąÂ&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2018;ČąÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2013;ĂŁÂ?Â&#x17D;ÇŻČą

Torsdag 15 maj kl. 12.00-14.00 pĂĽ SahlstrĂśmsgĂĽrden ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ÇŻĹ&#x2013;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x17E;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2018;ČąÂ&#x2019;ČąÂ&#x2013;Â&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ zČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ÇŻĹ&#x161;Ĺ&#x203A;Čą Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x160;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2018;Čą Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17E;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x160;ČąÂ?Â&#x203A;ÂŞÂ?Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Čą Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x160;ČąÂ&#x17E;Â&#x2122;Â&#x2122;ÇŻČą Â&#x160;Ä&#x203A;Â&#x17D;ÇŻ z

Ob se n li g a t o r is a st fred k anm älan . 9/5 ulr ik a.an e -pos kl. 12. 00 t: der s son @ e 070 ller tfn: torsby.s - 6 59 e 60 0 6

Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢ȹÂ&#x2022;¢Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x153;ČąÂ&#x;Â?Čą Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x153;ČąÂ?Â&#x201C;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Ä&#x203A;Čą Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;ČąÂ&#x203A;Â&#x160;Ä&#x2122;Â&#x201D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x17D;Â?Â&#x153;Čą Â&#x2122;ÂŞÂ?ÂŞÂ&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x17E;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x160;Â&#x;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x17D;ČŹ Ä&#x161;¢Â?Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2039;¢Ȍ Â&#x160;Â?Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;ČŹÂ&#x203A;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x160;ÇŻČą Â&#x2022;¢Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;Čą Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;ČąÂ&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2039;Â&#x201C;Â&#x17E;Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ

Välkommen!

Münga olika aktiviteter som visar skolans verksamhet Dessutom loppis, hantverksutställning & konsert med Svenska Landsortsorkestern Vill du boka bord till loppisen? Kontakta Matts pü 0280-143 01

0280-143 00 â&#x20AC;˘ www.malungsfolkhogskola.se

Krets.- & Kommunmästerskap i

EftersÜk 25 maj i StÜpafors Gäller Finnskoga-Dalby, Torsby och Norra Ny JVK. Anmälan senast 9 maj till Tord Olsson 070-630 22 53

Mat- och Sättpotatis Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, Princess, Timo, SnĂśboll, King Edward, Asterix, Sava, Folva, Inova, Gul mandel, BlĂĽ mandel m.fl. En del sorter enbart sättpot. Res fĂśr slutfĂśrs. av nĂĽgon sort. MorĂśtter, fodermorĂśtter, solrosfrĂś. Hjortron-, lingon-, blĂĽbärs-, hallon, drottning-, salmbärs- och tranbärssylt (60% bärhalt) Enbärsdricka. Säljes frĂĽn lastbil LĂ&#x2013;RDAG 3/5: Bil 1: Gräsmark k:a 14.45, Lekvattnet 15.45, Ă&#x2013;stmark k:a 16.30, SĂśrmark skola 17, Torsby SJ godsm 17.45. Bil 2: StĂśllet OK/Q8 13.30, AmbjĂśrby Folkets hus 14.15, Likenäs macken 14.45, Sysslebäck Folkets park 15.30, VägsjĂśfors Statoil 17, Fensbol macken 17.30. SĂ&#x2013;NDAG 4/5: Bada 8, Lysvik k:a 8.15, StĂśpafors affären 8.15, Sunne jvstn 8.45. Ej kort. NĂ&#x201E;STA TUR OM 2 VECKOR!

FALBYGDENS LANTPROD. 070-298 39 40 www.potatisbilarna.se

Hum u orafton

Välkommen till skratt & süng

Mallbackens bygdegĂĽrd

SĂśndagen den 4 maj kl 15:00 EntrĂŠ 100 kr inkl. fika Kaffeservering & lotteri


Åsbyvallen

&# % " !

!$

FOTBOLL Björnevi Div. 4 herr Fredag 2/5 kl. 19.00

Torsby IF – Hertzöga BK Inträde 50:Övriga matcher: 1/5 1/5 3/5 3/5 4/5 NWT Cup 4/5

TIF F14 - IF Nyedshov TIF P11 - IF Nyedshov TIF P12 - Bäckalunds IF TIF P13 - Kils AIK TIF P13-IFK Skoghall TIF Div. 7 - Ämterviks FF

kl. 11.00 kl. 13.00 kl. 12.00 kl. 14.00 kl. 13.00 kl. 15.00

Huvudsponsor:

Huvudsponsorer: Länsförsäkringar, Handelsbanken Torsby, ICA Toria Rullarnas i Torsby, KP Näslunds Gallringstjänst AB Östmark Matchsponsorer: Jakobssons Skogstransporter, Datorcenter, Wictors Hörna VÄLKOMNA!

TORSBY IF

FOTBOLL Div. 2 N:a Götaland Lillängen Sysslebäck

RINNEVI Färgannonser lämnas senast

fredag kl.10.00 denna vecka. Svart-vita senast måndag kl. 13.00 annonser@torsbybladet.se

Div. 7 norra herrar Fredagen 2 maj kl. 19.00

Rinns AIKGettjärns IF

Sönd. 4/5 kl. 15.00

Nordvärmland FF vs

Torslanda IK Lillängen Sysslebäck Torsd. 1/5 kl. 13.00 P 15

Nordv. FF - Villastadens IF

Matchbollen skänkt av FIXIT

Matchsponsorer:

P 14 div 2 v:a Söndag 11/5 kl. 17.00

Rinns AIK - Årjängs IF VÄLKOMNA!

Bollsponsorer: Toolmarket Långbergets Sporthotell Bograngens Handel AB Bograngens Buss AB Radioelektriska Syssleb. Gummiverkstan Syssleb. VÄLKOMNA! www.nordvamlandsff.se

FOTBOLLSTRÄNINGSSTART för barn födda mellan 05-07. Plats: Näsängen Likenäs Tid: 6 maj KL.18:00 Nya och "gamla"spelare hälsas välkomna! Nordvärmlands FF

Västanvik Ungdom Träning P/F 07-08 Granevik B-plan Tisdagar 17.15. Start den 6 maj. Ny grupp P/F 09-10 igång Måndagar 17.30 Granevik B-plan

Hjärtligt välkomna!


QUA LIT Y HOTE L S E LM A L AG E R LÖF PRESENTER AR

Har du ont i fötterna?

MÅNS ZELMERLÖW

Nageltrång, liktorn, förhårdnader etc? el. vill du bara ha en skön fotbehandling. VÄLKOMNA TILL

Agneta Sundell Strandberg Auktoriserad medicinsk fotterapeut Tel. 070/ 521 06 36

SOM M A R SCEN

ONSDAG O N NSDAG 2 JULI JUL J LI K L . 18.0 0 - 2 4.0 0 sel m a s innerg å r d

Kvalitetsdäck till vettiga priser. Montering och balansering.

grillbu uffé 195:95:- p på å tera ass s en, Sme m djan 18.00-21.00 18 un nd der erhållning fr rå 19.00 me rån ed d Kjell-Åke l i Myra Myra och Hen enk ka Ny yå åker r

ENTRÉ - 325 KR barn/u a ungdo om u und nder 18 år - 170 kr (inkl servi v cea avgift) v

LÄS LÄ ÄS M MER ER O OCH CH B BOKA OKA A DITT DITT ST S STARRY TA T ARRY ARR RY NIGHT-PAKET NIGHT-P NIGHT -PAKET PA AKET K ET P PÅ Å

selmahotel.se selmaho s elmaho otel.se tel.se / 0 0565-688810 565-688810 / tticknet.se icknet..se se

0565/ 820 90, 070/ 268 20 90

© Kryss & Quiz AB

HON ÄR HÅLLER EN ORT HUVUDET HÖGT

FLYGARE LÄNGRE FÖRR BAK

U A H A L L M A T T A O V E R A L L E N K N I V I G A S P H A K E P S1 A A T T A N K O S R Ö R F O R S F R I K O R T A Å M A N U A L S T U M P 4 K N Ö T S I T R A S O S S5 K R O T T S J D E K A D E N S N U R Å K A R I K O N L U T B A D2 A D E Ä R O R B U R D U S A T A T E M U G G 3 T R A N O R U T N Ö T T T E R T A G G A D R O B A N A L A S A F T P R E V E N T I V N O G A R E A FINNS I FÖRSTA RUMMET

KISTAN

4

PÅSTÅENDE

GORE

DEN TAS ÖVER ALLT

3

SKAKIGT TRÄD

MARIG

HUVUDSAK

BESITTA

FÖRBÄTTRAD

I STÄLLET FÖR SJUTTON

LITET LIV

TURISTÖ TID FÖR MÅL

GÅR IBLAND UNDER JORDEN MED ETT SÅDANT ÄR DET GRATIS

STYCKE

FALL

BYTE

PÅ PÅ

2

CLOWNUTSMYCKNINGAR

GER HANDLEDNING

GRUNDÄMNE

KÄRNAVFALL

HAR JOBB PÅ GÅNG

ÄR DET SOM GÄLLER

I TYGKANT TYNGA

BRINGANDE

SOM KORVSPAD

I HÄNDELSE AV ATT

GE SJÖFART

9

SVIN

GER KRAFT

PLUMP ÄR GRÖN TILL JUL

SOM AV

LÅNGBENTA DANSARE

KAN STICKA VERKAR MEN INTE MED SIG VIRKA

FINNS PÅ SPÅRET

VARKEN FÖRR ELLER SENARE VARA AKTUELLT KID

LIGGER DET I BEREDSKAP PÅ

KRONOR PLATS PÅ FÖR SKENOR DRAGET

8

FÖRLED FÖR TILL

BETER SIG SOM ETT

7

FÖRFALL

FÖREBYGGANDE

GÅ RUNT

RUTT BANKTRÄD

DATASYMBOL

5

HÄNGER LÄPP

FÖRBAND

ANSES INTE ÄR KLART LYCKO-

MÖTER DOPPADE SIG

FÅNGA FÖRBRUKAD

FOGA IN

6

1

PIGG

KVINNLIGT VÄSEN

KATT I SKOGEN

INTETSÄGANDE

10

11

ÄR PEDANT

BLIR VISSA GUBBAR

LOCKAR TILL HANDLING

SNO


NÖJE

'"(

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

NÖJE

DIVERGENT Fredag 2 maj kl. 20.00 Onsdag 7 maj kl. 19.00 100/110 kr, Fr. 15 år. 2,19 tim

&!$("%$*'!' )

!#

!##!'

TORSBY BÅTHAMN 0560-149 80

Allt om Huset

Växtförsäljning i Skalleby, bredvid Swed-Jam

Alla växter för trädgården i stor sortering. Penséer frosthärdade Blanda 4 säckar 130:-

vatten, värme, sanitär, renovering, målning, tapetsering, kakel, snickeri m.m.

POMPEII VISAS I 3D Lördag 3 maj kl. 20.00 Söndag 4 maj kl. 18.00 110/120 kr, 1,44 tim. Fr. 15 år Kommande: 9 maj: Bad Neighbours 16 maj: Godzilla 22 maj: X-men: Days of Future Past 24 maj: Grace of Monaco 25 maj: Locke

Roland Adler Björnidesvägen 17 68534 Torsby 076-250 7485 roland.alltomhuset@gmail.com

Förköp/boka biljetter i Stjärnans kassa el. på tel. nr. 0560/ 103 33, du kan även boka online på hemsidan vilket vi rekommenderar. Kassan öppnar ca 30 min. innan varje föreställning. Student-/pensionärsrabatt 20 kr på ord. pris. Presentkort på bio köper du i Stjärnans kassa.

Planteringsjord, Dressjord, Gödsel, Barkmull, Täckbark

Nyrenoverad läktare! 61 Plusstolar med extra benutrymme! Dessa stolar kostar 10:- extra.

PERENNER INKOMMER UNDER VECKAN!

Öppet: Vard. Lörd. Sönd. OBS 1/5

10.00-18.00 10.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 & # $%

0560-101 60

/ %2) ) '*+) ' * *$(%

' ( ( ,' )!1%%'"' -1)%(++ )" +

$ %

!

"

)

'"'

'& +"%% " )" '!"%

"

" &! "#

&% *(& '. & !0%* * -0%$(&'

!

%

% && )


FASTIGHETSBYRAN.SE/TORSBY / TEL: 0560-126 00 FASTIGHETSBYRAN.SE/SYSSLEBACK / TEL: 0564-106 60

Torsby | Likenäs Transtrandsheden 19

Torsby | Oleby Oleby 221

Välkommen till denna stuga belägen på Transtrandsheden. Mysigt Per Albin-hus, byggt 1934 med ljusa ytskikt. Entréplan inrymmer stort kök med vedspis och matplats för 10-12 personer, ljust vardagsrum/sovrum och duschrum. I Övre plan finns allrum med kamin samt ett sovrum. På den stora tomten om 13000 kvm finns en uthusbyggnad samt jordkällare. Bredvid fastigheten porlar en bäck.

Med strålande och enskilt läge vid Fryken finns detta nyrenoverade 1½-planshus från 1874. Utgångspris 595 000 kr Bostadshuset är varsamt renoverat och präglas av gammaldags charm i modern tappning. Flera fina Rum 3 rum, varav 2 sovrum sällskapsytor. 8 114 kvm stor tomt. Till fastigheten finns sjöplats vid Fryken med egen badstrand! Boarea 44 kvm + 14 kvm Tomt 13 000 kvm Byggt 1934 Utgångspris 2 995 000 kr Rum 5 rum, varav 2-4 sovrum Boarea 125 kvm Tomt 8 114 kvm Byggt 1874 Visning Tor 8/5 ring eller maila för tid! Visas Lör 10/5 11.00 Mäklare Åsa Karlsson 0560-126 00 Mäklare Malin Andersson 0564-106 30

v-18  
v-18  
Advertisement