Page 1

Nr 3 okt

2011

Information från Torsby kommun

Gamla torget renoveras Nybildade företag ENERGISPARPROJEKTET FORTSÄTTER webbkarta lanserAS NR 4 - 2011 TORSBY NU 1


Innehåll

LEDARE.................................................................. 2 VISION 2020............................................................ 3 MEDBORGARUNDERSÖKNING PÅGÅR............ 4 NY WEBBKARTA.................................................... 5 NYBILDADE FÖRETAG......................................... 6 TORSBY UTVECKLING AB................................... 7 STJERNESKOLAN IDAG....................................... 8 ELEVER TECKNAR SERIER................................. 10 NYANSTÄLLDA I SKOLAN.................................... 12 SKOLMATSEDELN................................................. 13 FRITIDSVERKSAMHET......................................... 14 SKIDTUNNELN – TORSBY SPORTCENTER....... 15 GAMLA TORGET RENOVERAS............................ 16 ENERGISPARPROJEKTET FORTSÄTTER.......... 18 FÖRARUTBILDNING.............................................. 19 SYSSLEBÄCKSBADET SNART KLART.............. 20 ÅTVERVINNINGSCENTRALEN ÄR ÖPPEN........ 20 PLANLÄGET........................................................... 21 TILLGÄNGLIGHETSRÅDET STARTAR................ 22 HOLLÄNDSK SJUKGYMNAST............................. 23 BARNWEBB PÅ BIBIOTEKET.............................. 24 LADDA NER DIN TALBOK..................................... 25 UPPHANDLING LOKALT....................................... 26 EU-NYTT.................................................................. 27 KONSUMENT: INTERNETHANDEL...................... 28 DESTINATIONSPROJEKTET................................ 29 EKONOMISKA LÄGET........................................... 30 ÖPPET HUS PÅ KOMMUNKONTORET 3/11........ 31 ARKIVENS DAG 12/11........................................... 31 ANMÄL DITT EVENEMANG.................................. 31 NORDVÄRMLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING PRESENTERAR SIG.......................... 32

Kärv ekonomi kräver långsiktig planering

Det har inte gått mer än några månader sedan vi gjorde bedömningen att vi återhämtat oss från senaste lågkonjunkturen. Då vi med goda siffror från 2010 och första halvåret 2011 kunde blicka framåt med tillförsikt. Nu efter sommaren har omvärldens lite mer dystra prognoser nått oss och vi måste ompröva bedömningen om utvecklingen. 2012 kommer att bli mer kämpigt än vad vi räknat med. Det innebär att vi måste ta ansvar, hålla igen och hushålla med våra resurser ännu mer. Vi kan konstatera att svängningar i Europa och världsekonomin mycket snabbt får genomslag hos oss. Vi och vårt näringsliv är direkt påverkade och beroende av den internationella marknaden. Men i tider som dessa är det viktigt att planera långsiktigt. Vi vet att konjunkturerna svänger allt snabbare och snart är det andra tider och då måste vi stå väl rustade. Det är mycket glädjande att näringslivet under senaste tvåårsperioden gått mycket bra och haft möjlighet att investera. Detta säkrar arbetstillfällen och man står väl rustade inför kommande påfrestningar. I dag ses byggkranar på flera ställen i kommunen och mera investeringar planeras. Kommunen går nu t.ex. in i ett av sina största investeringsprojekt någonsin kring energi och miljö. Vi har gjort en översyn av hela vårt fastighetsbestånd och kommer att göra en mängd åtgärder till mer energieffektiva och miljövänligare alternativ. Förutom ekonomiska och miljömässiga besparingar kommer detta vara positivt för sysselsättningen i hela kommunen. Som det goda exemplet på framtidstro tycker jag bygget av ny mack och butik i Östmark sticker ut. Här har hela bygden samlats och åstadkommit mycket tillsammans. Jag vill önska dem lycka till med projektet.

Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, 685 80 Torsby Telefon: 0560-160 00 (växel) Telefax: 0560-160 25 E-post: torsby.kommun@torsby.se Webbplats: www.torsby.se Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, 070-236 20 54, birgitta.brorson@bredband.net www.birgittabrorson.se Foto omslag: Anki Karlsson Motiv omslag: Stella från Åsteby tycker höstlöven är så härliga Utgivning: Fem nummer 2011 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144. FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på www.torsby.se 2 TORSBY NU NR 4 - 2011

Det är viktigt att vi lyfter blicken och planerar framåt. Arbetet med vision 2020 fortsätter. Vårens och sommarens arbete håller nu på att sammanställas och nu senast har vi lagt till våra ungdomars åsikter och syn på framtiden. Delta gärna på våra avstämningsmöten höst.

HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande 0560-160 17 hakan.laack@torsby.se


Vision 2020 fortsätter Kommunfullmäktige i Torsby kommun har sedan i våras jobbat med en ny vision och nya mål för kommunen. Den nya visionen och de nya målen ska gälla från och med årsskiftet 2011/12 fram till år 2020. Under uppstarten i våras genomfördes fem dialogmöten på olika platser runt om i kommunen där allmänheten gavs möjlighet att till politiken framföra vad de ansåg som viktiga intresse- och utvecklingsområden för kommunen. Det som har hänt under sommaren och hösten är att ett grundkoncept har tagits fram vilket ska diskuteras vid ett arbetsmöte i kommunfullmäktige under oktober. Vid detta arbetsmöte ska ett förslag färdigställas på en ny vision och nya övergripande mål. Förslaget kommer i början av november att skickas ut på remiss till olika intresseorganisationer, föreningar, politisk partier med mera. Syftet med remissförfarandet är att de olika remissinstanserna ska ges möjlighet att skriftligen tycka till om förslaget. Under remisstiden kommer det även att arrangeras ett antal dialogmöten där allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter på det som föreslås, detta är en uppföljning av de möten som genomfördes under våren.

Mötena är:

SCB:s medborgarundersökning pågår nu I höst fick ca 500 personer i åldern 18-84 år som bor i Torsby kommun en enkät från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är en medborgarundersökning som SCB gör i en stor grupp kommuner, på uppdrag av respektive kommun. Du som får enkäten är slumpmässigt utvald av SCB. Svaren sammanställs av SCB. Ditt svar är mycket viktigt för att ge en rättvisande bild av vad invånarna i vår kommun tycker om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens verksamhet och det inflytande man har på kommunens verksamheter och beslut. Vill du läsa mer om undersökningen, gå in på www. scb.se och sök på ”Medborgarundersökning”, där ser du bl.a. resultatet från när Torsby var med förra gången, 2008. Nu liksom då kommer vi också att berätta om huvudresultaten i ett kommande nummer av Torsby Nu. Undersökningen kommer också att finnas tillgänglig i sin helhet på vår webbplats, torsby.se Har du frågor om undersökningen, hör gärna av dig. Annette Lauritzen Karlsson

Tisd. 8 nov. kl.18.30-ca 21.00 Ambjörby Folkets hus Onsd. 9 nov. kl.18.30-ca 21.00 Nedergården Sysslebäck. Tisd. 15 nov. kl.18.30-ca 21.00 Fensbols hotell. Anmäl dig genom tuab@torsby.se eller 0560-160 75.

informationsstrateg 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Foto: Hans Ring

Efter remisstidens utgång kommer kommunfullmäktige slutligen att utforma och besluta om en ny vision och nya mål för kommunen som ska vara vägledande under perioden fram till år 2020. Enligt tidsplanen kommer fullmäktige att besluta i ärendet vid sitt decembermöte. Anders Björck bitr. kommunchef 0560-160 86 anders.bjorck@torsby.se

NR 4 - 2011 TORSBY NU 3


Ny webbkarta på torsby.se Torsby kommun satsar på att göra information tillgänglig för allmänhet, turister och företagare med en ny webbkarta på torsby.se. I kartan kan man få information om en mängd olika intressepunkter. Gå gärna in och prova!

Innehåll i kartan Badplatser Badhus Bibliotek Bokbusshållplatser Fastigheter Förskolor Grundskolor Gymnasieskola Idrottsanläggningar Kommungräns Äldreboenden Återvinningscentraler Återvinningsstationer Översiktsplan

Under våren och sommaren har vi arbetat med att ta fram en ny webbkarta för Torsby kommun. Den första versionen går nu att använda genom att gå in på torsby.se/karta eller klicka på ”karta” på förstasidan. Välj vad du är intresserad av och klicka för det i menyn. I kartan visas då symboler för det du har valt. Genom att klicka på symbolerna visas en ”pratbubbla” som innehåller en kortfattad text och länkar 4 TORSBY NU NR 4 - 2011

till mer information. Är du t.ex. intresserad av att veta var bokbussen stannar så klickar du på ”bokbusshållplatser” i menyn. Pratbubblan dyker då upp med information om vilka tid och vilka dagar bussen besöker platsen etc. I sökrutan kan du skriva in en adress eller en fastighet. Bilden hoppar då direkt till den plats du sökt på och markerar den med en kartnål.


Översiktsplan

Om du trycker på ”översiktsplan” i menyn öppnas ett nytt kartfönster där mer information om Torsby kommuns översiktsplan finns. Översiktsplanen är uppdelad i fem olika rubriker: markanvändning, riksintressen, risker, skydd och övrigt. Bl.a. kan du se var alla naturreservat finns, vilka områden som ligger inom riskzonen för översvämning och vilka områden som planeras att skyddas på olika sätt i framtiden. För att få mer information kan du använda ”identifieraknappen och klicka på det du är intresserad av. En resultatruta dyker då upp med en kortfattad beskrivning av området.

Dela med dig av kartan

Om du vill dela med dig av en speciell plats i kartan till någon annan kan du använda funktionen "Dela/ spara denna karta" och bifoga länken till kartan (markera, högerklicka & kopiera). När länken öppnas så zoomas kartan in till den plats du valt.

Saknar du något i kartan?

Framöver kommer kartan att kompletteras med ytterligare information. Har du synpunkter eller förslag på vad som borde finnas med? Kontakta mig gärna.

Jon Wiggh planarkitekt 0560-160 93 jon.wiggh@torsby.se

NR 4 - 2011 TORSBY NU 5


Nya företag i Torsby kommun

Företag registrerade hos Bolagsverket t.o.m. oktober 2011 TC Entertainment, Torsby Artistisk verksamhet Energi och värmeteknik Torsby AB, Torsby VVS-arbete, värmepumpsinstallation, försäljning av VVS och värmeanläggningstillbehör CH Fryklund Consulting AB, Torsby Konsultverksamhet inom elteknik MAOV Förvaltning AB, Torsby Äga och förvalta värdepapper AW konsultfirma 12 KB, Torsby Konsulttjänster inom bokföring och administration Faktoriet i Torsby AB, Torsby Restaurangverksamhet Patrik Nygren Förvaltning AB, Torsby Äga och förvalta värdepapper Frisör Amanda Tunér, Torsby Hårvård Elservice Torsby AB, Torsby Installation och service på elanläggningar, kylanläggningar samt värmepumpar Värmlands Styckeri AB, Torsby Slaktning och styckning samt försäljning av köttprodukter Innergy Body & Balance, Torsby Massage Catatoo, Torsby Tatueringsverksamhet

Gondol Invest AB, Torsby Bygga, äga och förvalta fritidsbostäder, korttidsuthyrning Tash Development AB, Torsby Utveckling av produkter inom teknik och elektronik främst för fritidsbådar och motorfordon samt handel Frykens Måleriteknik AB, Torsby Måleri, plattsättning, mattläggning, försäljning och uthyrning av tillhörande material och utrustning Humorakuten AB, Östmark Artistisk verksamhet L&H Abbas Mountainbikespecialist AB, Torsby Handel med mountainbikes, reservdelar, tillbehör, cykelservice Överbyns montage AB, Torsby Byggtjänster Naeslundspraktiken HB, Torsby Medicinsk och psykologisk undersökning och behandling GIBOB AB, Torsby Försäljning och utveckling av automations-, förpacknings- och livsmedelsprodukter Erebos AB, Torsby Markentreprenad, Internethandel med presentartiklar Röjdåsens mekaniska, Östmark Svetsning och reparationsarbeten på skogs- och anläggningsmaskiner

Finnskoga Wärdshus AB, Höljes Äga och förvalta samt hyra ut fastigheter

Per Täppers reparationer och lås, Torsby Maskinförartjänster inom jord och skogsbruk, tillverkning av trä- och metallprodukter, maskin- och byggreparationer, installation av säkerhetssystem

GIH Förvaltning AB, Torsby Äga och förvalta värdepapper

Nickela Aktivitetsgård HB, Nyskoga Djur- och fritidsaktiviteter

Per-Olov Olsen AB, Torsby Ekonomikonsultation, äga och förvalta värdepapper

Bon Ami, Torsby Butikshandel med kläder Morgan Björnklint Motorsport AB, Höljes Motorsport, events, marknadsföring, försäljning av fordon och tillbehör

6 TORSBY NU NR 4 - 2011


Kalle och hans vänner AB, Torsby Tävlingsverksamhet med hästar Conmex AB, Torsby Konsulttjänster och utbildning inom sjuk- och hälsovård Stugkollen Torsby, Torsby Fastighetstjänster, gräsklippning och byggnationer mm Nordvärmland Taxi AB, Bograngen Taxitransporter, godstransporter, handel med värdepapper Karlstam Coaching KC, Sysslebäck Arbetslotsning, jobbcoaching för enskilda personer P-heads Partyband AB, Torsby Musikframträdanden, musikproduktion, bokning, uthyrning instrument och ljudanläggningar Scandinavian Universal Spreader AB, Torsby Utveckling, tillverkning och försäljning av vacuumbaserade lyftok och servicetjänster kopplat till företagets produkter

Funderar

du på att starta

företag? Har du en affärsidé som du vill diskutera? Har du frågor och funderingar om att starta och driva ett eget företag?

H-text Computing Programmering, översättning, tolk, informationstjänster

Näringslivsbolaget Tuab erbjuder kostnadsfri rådgivning inför din företagsstart. Tuab arbetar med rådgivning och service till nya och befintliga små företag i Torsby kommun och ägs av Torsby kommun tillsammans med de lokala företagarföreningarna Svensk Handel, Företagarna och Team Torsby. Vi har kontor vid Torsby Infocenter och Samverkanskontoret i Sysslebäck. För dig som är mellan 18 och 35 år finns även Communicare hos oss en dag varje vecka. Boka gärna tid för rådgivning hos våra företagsrådgivare.

Fryksdalens Flytt och Transport Flytt- och transportservice, möbelrenovering

Välkommen med din förfrågan!

Jasmine Trading Company, Torsby Import och export, försäljning av konfektyr, livsmedel och hudvårdsartiklar. Konsultverksamhet inom hälsa och kost. RHJ Holding AB Äga och förvalta aktier och värdepapper Aspsjön RHJ AB Försäljning av hus och mark, utveckling och byggande av hus Stall Fryksände AB Tävlingsverksamhet med hästar Torsby Bygg och Montage AB Byggnadsarbeten och elektronikmontage

Anna Öhgren Bodén VD 0560-160 18 070-305 60 18 anna.ohgren@torsby.se

Åsa Gertling företagsrådgivare/coach 0560-161 75, 076-801 61 75 asa.gertling@torsby.se

Anna-Lena Carlsson företagsrådgivare/energi- och klimatrådgivare 0560-162 02, 076-816 57 42 anna-lena.carlsson@torsby.se

AB Folkbildning N Värmland Folkbildning, utbildning, kurser och kulturarrangemang

Regina Larsson företagscoach Communicare 072-302 28 17 regina.larsson@communicare.nu NR 4 - 2011 TORSBY NU 7


Stjerneskolan ... Foto: Roger Agné

... i Torsby har funnits i många år och har varit en bra utbildningsplats för ett stort antal elever genom åren, i de mest skilda ämnen. Nya vindar inom skolvärlden, med många nya friskolor och stora förändringar inom hela skolans område, gör att man idag vill veta lite hur det går på Stjerneskolan? Trots hård konkurrens från andra närliggande skolor, små barnkullar och vikande kommunal budget, så ligger Stjerneskolan i Torsby bra till inför framtiden.

Karin Lundqvist, studie- och yrkesvägledare:

Det är 212 nya elever i år och av dessa är 54 idrottselever. Det är riktigt bra siffror med tanke på de små barnkullarna. Eleverna kommer från hela Sverige, ja även från många andra länder och det är det som är så speciellt med Stjerneskolan. Det är så kul att en gymnasieskola i lilla Torsby kan vara så attraktiv för så många. Stjerneskolan är en bra arbetsplats 8 TORSBY NU NR 4 - 2011

och det som slår en när man börjar här är att det är ett så väloljat maskineri som fungerar väldigt bra. Allt från lärare till övrig personal. Alla verkar veta vad dom ska göra i alla situationer och de gillar verkligen att jobba här.

Ronnie Palmquist, rektor:

Jag är positiv vad gäller Stjerneskolans framtid. Vi har 12 nationella program och hälften av alla elever kommer utifrån. Det handlar om idrottselever men det är inte enbart de som gör skolan till vad den är, vi har ett antal andra spetsutbildningar inom skilda områden som faktiskt lockar elever: T.ex tävlingsmekaniker, EU-

svetsning, diplomerad gymnasieekonom, Cambridge-engelska m.m. Det som är bekymmersamt för skolan är förstås att barnkullarna är så små de närmaste åren. Vi jobbar hårt för att få kvalitet i det vi gör med de yttre förutsättningarna vi har; få invånare, begränsad ekonomi, en stor skola med ett brett utbud, som ligger där den gör geografiskt och små barnkullar. Det finns alltid saker att förbättra på en skola, men jag anser att vi har en bra kvalitet på undervisningen och på skolan som helhet. Gymnasiereformen GY11 gör att det blir komplicerat för alla på skolan; nya betygssteg, helt nya kursplaner och ämnesplaner.


För eleverna blir det också komplicerat; säg att vi har en elev som behöver läsa om en kurs för att han inte var godkänd. Tidigare har vi kunnat erbjuda hjälp med sådant men nu kommer snart inte de gamla kurserna att gå längre och då blir det svårt att erbjuda hjälp. Vår verksamhet har totalt något högre kostnader än rikssnittet men det förklaras av att vi har många program som kräver dyr och komplicerad utrustning. Idrottsverksamheten på skolan gör att vi kan hålla en bredd i utbudet av program, men det är ingen kassako där pengarna rinner in.

Gymnasiereformen GY11

Stjerneskolan står alltså inför en rad nya utmaningar: GY11, den nya gymnasiereformen, införs från höstterminen 2011. De nya programmen på gymnasiet har förändrats sedan tidigare år. På samhällsprogrammet t.ex. har ekonomiinriktningen brutits ut och blivit ett eget program och medieprogrammet blir en inriktning på samhällsprogrammet istället för att vara ett eget program. De flesta programmen har också fått nya namn. (Se här intill.) De nya eleverna går i det ”nya” gymnasiet, samtidigt som elever från 2:an, 3:an och 4:an fortsätter i det ”gamla” gymnasiet. Med nya betygssteg och två olika skolsystem så förstår man att det finns mycket nytt att tänka på för all personal. Lärarna ska t.ex. hantera två olika sorters betygssteg samtidigt och även läsa in sig på de nya kursplanerna.

Idrottsgymnasiet

En del förutsättningar, vad gäller delar av Stjerneskolans idrottsutbud, har fått vissa problem på grund av nyheter i den nya gymnasieförordningen. Ishockeyn är ett exempel och de problemen har man förstås jobbat med att lösa.

Bengt Melin, rektor:

Hockeyn är inte NIU-certifierad(*) idag. Svenska ishockeyförbundet gjorde ett urval som gick ut på att det krävs ett samarbete med ett elitserielag eller ett allsvenskt lag, för att bli certifierad och det har ju inte vi. En nackdel är då att vi inte kan ta betalt för ”hockeydelen” av elevernas utbildning utan den finansieringen får vi ordna själva. Har man en NIU certifiering så kommer det att finnas ett fastställt belopp som kommunerna kommer att reglera sinsemellan. Vi får istället köra det som en lokal utbildning. En fördel att ha en lokal utbildning är ju att vi själva bestämmer om hur vår utbildning ska se ut, vilka elever vi vill ta in, alltså ingen rangordning från förbundet. Intresset för vår hockeyutbildning är fortsatt stort ca 80 intresseanmälningar och vi tar in ca 12-20 stycken så det ser bra ut. Stjerneskolan står fortsatt starkt när det gäller skidutbildningarna, antalet nyintagna elever är stort och antalet ansökningar var vida större, så skolans rykte, samt yttre förutsättningar som skidtunneln, för året runt träning, ett bra testcenter, bra tränare, samt en bra skidstadion, verkar helt klart lockande för kommande skidtalanger. Detta sammantaget med att idrottseleverna kan välja mellan alla gymnasieprogram för sina övriga studier.

Anders Larsson, rektor:

Det ser väldigt positivt ut, vi har fullt i alla discipliner och det finns även elever som står på kö för att komma in. Det är elever från hela Sverige eftersom vi har riksintag på längdåkning och skidskytte. Vi har också nio nationellt godkända idrottsutbildningar bl. a. friidrott, fotboll m.m. Vi kommer att starta en ny NIUcertifierad idrottsinriktning inför nästa läsår, nämligen Skicross, som är en starkt kommande idrott.

Med fortsatt bra elevintag och med en kunnig och engagerad personal ser Stjerneskolan med tillförsikt mot framtiden och om du vill veta mer så kolla oss på www.stjerneskolan.se eller kom på Öppet Hus den 26 november.

Viktiga nyheter i GY11

• Alla Sveriges idrottsutbildningar ska ha en certifiering (*) NIU= Nationell idrottsutbildning. • Yrkeselever läser inte automatiskt högskoleförberedande svenska, engelska, matematik • Yrkeselever ska ha godkänt från grundskolan i 8 ämnen • För de högskoleförberedande programmen i 12 ämnen • Alla kursplaner, ämnesplaner och programstrukturer har skrivits om • Nya betygssteg har införts: A, B, C, D, E, F • Alla lärare ska ha en lärarlegitimation

Stjerneskolans nya program i GY 11

• Barn och fritidsprogrammet • Fordon och transportprogrammet • Handel och administrationsprogrammet • Restaurang och livsmedelsprogrammet • El och energiprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Industritekniska programmet • Teknikprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Vård och omsorgsprogrammet • Ekonomiprogrammet • Bygg och anläggningsprogrammet • Introduktionsprogrammet (fd. individuella programmet) • Gymnasiesärskolan

Roger Agné lärare 0560-163 48 roger.agne@edu.torsby.se

NR 4 - 2011 TORSBY NU 9


10 TORSBY NU NR 4 - 2011


Nära hundra elever på Bovilgården När årskurs åtta på Frykenskolan hade naturoch kulturdag i september besökte de Bovilgården där Björn Vilsson tog emot och guidade runt bland sin pappas serier. Miljön och serierna gav inspiration till elevernas fortsatta jobb i skolan. Björn Vilsson öppnade sitt hem och tog emot nästan 100 elever ur årskurs åtta från Frykenskolan och visade dem runt i den miljö där konstnären Bo Vilsson var verksam. Bo Vilsson, känd som Bovil var Björn Vilssons pappa så för Björn är det naturligt att berätta med inlevelse om sin pappas serier och andra verk. Han utgick gärna från elevernas frågor när han guidade runt i ateljén. Ann-Mari Laange som är lärare på Frykenskolan och granne med Bovilgården hjälpte till att berätta om den spännande nedervåningen som är smyckad med väggmålningar, sniderier, sagoillustrationer och spännande inredningsdetaljer. För att få det hela att fungera så gick eleverna klassvis till Bovilgården där de delades upp i två grupper varav ena gruppen var nere och den andra gruppen uppe sen bytte de våning och guide. Det är en spännande och sagolik miljö och många elever visade intresse genom att ställa frågor.

Serier

Tillbaka i skolan igen fortsatte eleverna att illustrera egna serier utifrån gamla antika sagor med inspiration från Bovilgården och Bovils verk. Maria Norbäck lärare 0560-163 96 maria.norback@edu.torsby.se Foto: Maria Norbäck NR 4 - 2011 TORSBY NU 11


Jörgen Lundqvist heter jag och tillträdde som rektor på Stölletskolan och Kvistbergsskolan inför detta läsår. 1999 började jag arbeta som Ma/ No-lärare på Frykenskolan och har arbetat där sedan dess med uppehåll för några års studier. Jag är intresserad av pedagogisk utveckling och ser det som en stor utmaning att verka som pedagogisk ledare i Klarälvdalen även om det just nu är mycket nytt på jobbet. Jag bor i Torsby och har två barn på 10 och 12 år och fritiden tillbringas tillsammans med familjen, mycket tid tar också barnens fritidsaktiviteter. Du når mig på tfn 073-271 21 23 eller jorgen.lundqvist@torsby.se. Pär Bergqvist: Mina arbetsuppgifter som skolintendent är bland annat att stödja förvaltningen och rektorerna i fastighetsfrågor, skolskjuts, statistik, IT-strategi, genomföra brand- och skyddsronder samt arbetsmiljöfrågor. Jag bor i Ekshärad och fritiden ägnas till största delen till vintersporter. Du når mig på tfn 0560-162 99 eller par.bergqvist@torsby.se.

Jag heter Maria Keck och arbetar som biträdande rektor vid Frykenskolan. Där är jag ansvarig för administration, elevhälsa och kvalitetsarbete. Jag har tidigare arbetat som lärare och enhetschef. Jag bor i Sunne och på fritiden är det familjen som gäller. Jag gillar också litteratur, film, simning och promenader. Du är välkommen att kontakta mig på tfn 0560-162 52 eller maria.keck@torsby.se. Jag heter Karin Lundkvist och arbetar som studie- och yrkesvägledare på Stjerneskolan sedan i våras. Jag ansvarar främst för den kommunala vuxenutbildningen här, men arbetar också med gymnasiet. I arbetet som studie- och yrkesvägledare på kommunal vuxenutbildning möter man människor som av olika anledningar vill göra en förändring i tillvaron. Komvux fungerar ofta som en start till en ny utbildning eller nytt yrke. Jag bor i Sunne kommun med man och tre barn, varav två tredjedelar av barnen har flyttat hemifrån. Mig når du på tfn 0560-163 07 eller karin.lundkvist@torsby.se.

Patric Svensson heter jag och har tillträtt som biträdande rektor på Holmesskolan. Jag har tidigare arbetat som lärare på Ambjörby skola och har efter det arbetat på friskolorna i kommunen som lärare, biträdande rektor och rektor. Det sista läsåret har jag arbetat på Centralskolan i Malung som So-lärare. Min roll som biträdande rektor på Holmesskolan är att förbättra förutsättningarna för rektor att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap. Jag bor i Ekshärad med fru och våra två barn och mina fritidsintressen är jakt och skog. Jag nås på tfn 0560-162 56 eller patric.svensson@torsby.se.

Från vänster Jörgen Lundqvist, Maria Keck, Pär Bergqvist, Karin Lundkvist, Patric Svensson

Några nyanställda inom barn- och utbildning

12 TORSBY NU NR 4 - 2011

Foto: Helena Westh


Skolmatsedeln

Elever vid Holmesskolan låter sig väl smaka. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Här finner du skolmatsedeln för alla kommunens skolor för resten av höstterminen. Förutom varmrätten serveras varje dag också råkostsallad, mjölk, knäckebröd och smör. Vecka 44, 31/10-6/11 Mån Ugnsfalukorv, potatismos Tis Dillstuvade fiskbullar, potatis Ons Makaronigryta Tors Blodpudding/potatisbullar Fre Potatis och purjosoppa, bröd, pålägg Vecka 45, 7/11-13/11 Mån Köttbullar, sås, potatis Tis Fiskpanetter, örtdressing, potatis Ons Chicken nuggets, currysås, ris Tors Korvgryta, pasta Fre Pannkaka Vecka 46, 14/11-20/11 Mån Varm korv, potatismos Tis Fiskgratäng, potatis Ons Pepparrotskött, potatis Tors Köttfärssås, spagetti Fre Pastasoppa, mjukt bröd, pålägg

Vecka 47, 21/11-27/11 Mån Pytt i panna Tis Fiskpanetter, skarpsås, potatis Ons Varm pastasallad med köttfärs Tors Falukorv, stuvade morötter, potatis Fre Risgrynsgröt, mjukt bröd, pålägg Vecka 48, 28/11-4/12 Mån Grillkorv, potatismos Tis Fiskpanetter, smögensås, potatis Ons Köttbullar, stuvade makaroner Tors Chili con carne, ris Fre Kycklingpanna, currydressing Vecka 49, 5/12-11/12 Mån Mexikansk frestelse Tis Pocherad fisk, sås, potatis Ons Korv à la Forsell, ris Tors Pannkaka Fre Köttfärssoppa, mjukt bröd, ost

Vecka 50, 12/12-18/12 Mån Pytt i panna Tis Lasagne Ons Litet julbord Tors Dillstuvade fiskbullar Fre Hamburgare, bröd, dressing, potatismos Vecka 51, 19/12-22/12 Mån Köttkorv/julkorv, potatismos Tis Varm pastasallad med köttfärs Ons Vad köket har att erbjuda Tors Risgrynsgröt, mjukt bröd, pålägg, clementin Jullov från fredag 23 december. Med reservation för ev. ändringar.

Välkommen till bords! Ninni Boss kostchef 0560-161 19 ninni.boss@torsby.se

NR 4 - 2011 TORSBY NU 13


g n i n k l o f e b v i En akt a s l ä h k l o f d a ger ök

sanläggliv i våra inomhu av er ud sj t de h r oc har ett rikt Nu är hösten hä ttskommun som ro id en är un m m llt arbete. ningar. Torsby ko t och brett idee or st t et er iv dr be föreningsliv som Våra större hallar sporthallarna är fullbokade måndag – söndag från morgon till kväll, våra inomhusarenor är en viktig pulsåder för folkhälsoarbetet. I våra mindre gymnastikhallar kan vi fortfarande erbjuda några lediga tider. Önskar du en halltid, hör av dig till fritidskonsulent Kristina Svensson tel. 0560-166 93 eller kristina.svensson@ torsby.se.

Viktigt föreningsliv

Vi har ett föreningsliv som kan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, vi har två fina badanläggningar där vi kan njuta av fysisk aktivitet, avslappning och rekreation. Föreningslivet är ryggraden i vår verksamhet friskvård och folkhälsa är viktiga hörnstenar i samhället. Idrottens roll är av stor betydelse för samhället dels för barn- och ungdomar och dels för det stora folkhälsoarbete föreningarna står för föreningarna är de stora entreprenörerna i folkhälsoarbetet föreningarna med sina olika verksamheter ger livskvalitet och tillväxt och är en viktig tillväxtfaktor med sina olika arrangemang och events som ger kringeffekter av ekonomiskt värde. Att kunna erbjuda människor bra fritid som ger möjlighet till fysisk aktivitet kommer att spela stor roll i framtiden. Människor som växer upp behöver en meningsfull fritid där de känner sig engagerade och behövda. I Torsby kommun finns mycket bra möjligheter till en aktiv fritid vi har fina anläggningar för både inomhus och utomhusaktivitet vi har två fräscha badanläggningar. Sysslebäcksbadet genomgår för närvarande en stor renovering och beräknas öppna i början av november, TorsbyBadets gym har byggts ut och består numera av två avdelningar. På nedre plan bättrar du på din kondition i våra toppmoderna konditionsmaskiner och löpband. På övervåningen finns styrketräningsdelen, utvecklingen av gymmet blev mycket lyckad. Torsby Sportcenter är ett motions- och rekreationsområde av högsta klass som passar såväl för motionären som för elitidrottaren. Kicki Velander fritidschef 0560-166 90 kicki.velander@torsby.se

14 TORSBY NU NR 4 - 2011

Foto: Ulrika Norling


Tuffa tag i Torsby

m United s Alsgaard, två av Tea Jörgen Brink och Thoma s Blom mu Ras o: Fot nel. Ski Tun Bakeries åkare, i Torsby

Under de senaste åren har många nya gäster hittat till skidtunneln och Torsby Sportcenter. Både nybörjare, motionärer och rutinerade skidåkare men även andra indrottsutövare. I sommar har vi gästats av inte mindre än två hockeylag. Bofors gjorde ett stopp för att testa skidskytte när de var på väg till match i Mora, men först ut bland hockeyproffsen var Färjestads BK som var på kick-off i Torsby. Hela FBK hade ett tredagars tufft uthållighetsläger med stor variation på aktiviteterna. Lägret startade i med skidskytte i skidtunneln. Vistelsen kantades av både skratt och svett i grenar som cykelorientering, träskfotboll och en sväng om på Valbergsängen med de svenska längddamerna där buggkurs stod på schemat. Det var många nya grenar hockeyspelarna fick delta i och efteråt kunde vi läsa i media att det var ett av de tuffaste lägren de varit med om. Vi har haft många av våra ”gamla kändisar” på besök även i år. Men i år kunde vi även hälsa svenska skidskyttelandslagen och den dubbla Vasaloppsvinnaren Jörgen Brink välkommen på träningsläger i skidtunneln. Tillsammans med Team United Bakeries tränade Brink på Torsby Sportcenter under ett fyra dagar långt träningsläger. Team United Bakeries genomförde ett variationsrikt läger med rullskidåkning, löpning och de åkte skidor i skidtunneln. Även omgivningarna utanför Torsby Sportcenter utnyttjades, som när de körde ”Östmark runt”, 6 mil på rullskidor. Året om finns det fina möjligheter till träning, motion och rekreation i och omkring Torsby Sportcenter. Att det rör sig elitutövare i området och i skidtunneln är ett bevis på att förhållandena är bra och vi ser gärna att Valbergsområdet besöks av ännu fler motionärer. Här finns gott om plats för alla så kom och nyttja Torsby Sportcenter och Torsby Ski Tunnel du också! Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel 0560-270 00 info@skitunnel.se www.skidtunnel.se

Färjestad BK bytte is och puck mot snö och ska rpa skott i en stafett. Foto: Linda Danielsson

bas visar ! Harold Ab r man hjälm anielsson D a nd Givetvis ha Li to: fungerar. Fo ln ke cy r hu

De svenska skidskytteh errarna samlade på skjutvallen. Foto: Ann a Lindqvist

NR 4 - 2011 TORSBY NU 15


Torsby Torg utvecklas Som ett led i att anordna ett attraktivt centrum har nu turen kommit till Torsby Torg (Gamla torget). Under 2010 har gatuutställningar hållits där förslag till miljöupprustning visats, samråd har skett och nu är det dags att påbörja arbetet (se skissen) som kommer att genomföras i tre etapper. Vi börjar med att flytta torghandelsytan intill kiosken och anpassar ytorna så att handikapptoaletten blir fullt tillgänglig. I etapp två kommer vi att utföra Norra Torggatan i samma stil som Järnvägsgatan rustats upp. För utförande av etapp tre, som är en vit fläck på kartan, vill tekniska avdelningen ha in förslag från medborgare och besökare, på hur det ska se ut.

Hur vill du ha torget?

Hur tycker du att Torsby Torg ska se ut? Skicka en skiss till oss på hur du vill att Torsby Torg ska utformas och kommentera förslaget med lite text. Sänd förslaget till Torsby kommun, 10. Tekniska avdelningen 685 80 Torsby. Du kan även lämna ditt förslag på webben; www.torsby.se/torsbytorg. Mikael Löfvenholm områdeschef GVA 0560-160 53 mikael.lofvenholm@torsby.se

16 TORSBY NU NR 4 - 2011

Et

p ap

2

Etapp 3


Skriv och berätta hur du tycker torget ska vara, rita på kartan och illustrera. Riv ur mittuppslaget, eller ta en kopia på det och sänd in till oss. Adressen är: Torsby kommun 10. Tekniska avdelningen 685 80 Torsby

p

ap

Et 1 NR 4 - 2011 TORSBY NU 17


framtiden

På väg mot med energieffektiviseringsprojektet EPC

I januari 2011 tecknade kommunen ett avtal med entreprenören YIT Sverige AB för att finna besparingsåtgärder i kommunens egna fastighetsbestånd.

EPC (Energy Performance Contracting) är en affärsmodell där entreprenören lämnar en garanti på att utförda energibesparingsåtgärder ger en positiv effekt på både ekonomin och miljön. Målen är att sänka energianvändningen, säkra inomhusklimatet samt minska miljöpåverkan. Under våren har en stor inventering av fastighetsbeståndet genomförts. Över 80 byggnader kommer att ingå i EPC-projektet och arbetena startar i höst och kommer att fortgå under två år. Kommunen får genom projektet en besparingsgaranti i minst åtta år. Skulle besparingen understiga den avtalade nivån kommer entreprenören att ersätta kommunen för förlusten. Skulle däremot besparingarna bli större utgår en bonus där kommunen och entreprenören delar på överskottet.

Exempel på åtgärder i EPC-projektet:

Konvertering från olja och direktverkande el till värmepump och fastbränsle Effektivare fläktar och pumpar Isolering av vindar Tätning av dörrar och fönster Extra isolerruta i fönster eller fönsterbyten Belysningsåtgärder Vattensparåtgärder Utbildning av personal

Miljöförbättringar

Under våren har en miljöutredning genomförts. Den visar t.ex. på att EPC-projektet kommer att minska koldioxidutsläppen med 2 300 ton per år.

Torsby kommuns vinst med EPC-projektet är

• Pengar tillbaka på lång sikt • En offentlig upphandling enligt LOU istället för 250 stycken • Snabbt genomförande: 2 års entreprenadtid • Sänkt miljöpåverkan, miljömålen för 2020 nås nästan redan år 2014 • Kvalitetssäkrat inneklimat, dvs rätt temperatur och luftombyte • Motiverad personal som får moderna verktyg och en gedigen utbildning • Många nya arbetstillfällen • Gott exempel på hur man kan förena energi, miljö, arbetstillfällen och ekonomi • Värdehöjning på fastigheterna

Billy Axelsson fastighetsingenjör energi & ventilation 0560-160 61 billy.axelsson@torsby.se Foto: YIT Sverige AB 18 TORSBY NU NR 4 - 2011

Ventilationsarbete

Luftbehandlingsaggregat med återvinning


Förarutbildning på hemmaplan Inom ramen för KUSTOM och med extra projektstöd från Trafikverket genomfördes under vecka 37 en prova-på-omgång av förarutbildning på hemmaplan i SuToHaMu-kommunerna. Först ut var Torsby där fyra kvinnor från nattpatrullerna i Fryksdalen och Klarälvdalen genomförde utbildningen. Både teori och praktik

Utbildningen omfattade en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska körningen bestod av två delar och omfattade totalt två timmars körning. Den första delen var EcoDriving. Inledningsvis körde deltagarna en slinga på det sätt de normalt kör. Sedan fick de lite tips av utbildaren samt demonstration och instruerad körning. Därefter körde de återigen slingan och använde sig av metoderna i EcoDriving. Passet avslutades med en jämförelse av de båda körningarna gällande medelhastighet, körtid och bränsleförbrukning. I genomsnitt minskade bränsleförbrukning med 13 % och medelhastigheten ökade med 6 %. Den andra praktiska delen var en övning i säker körning med självvärdering. Där fick deltagarna köra fram emot en kon och stanna så nära som möjligt utan att köra på den. Därefter mättes avståndet till konen. Samma princip användes vid backning. Dessutom fick deltagarna köra slalom mellan koner, backa runt ett fingerat gathörn och uppskatta hur lång tid momenten skulle ta. Teoripasset, på tre timmar, genomfördes vid ett senare tillfälle. Det innehöll information om miljön och trafiken, ekonomiskt körsätt, fordonsteknik och reflektioner och

erfarenheter från säker körning och självvärdering.

Björg Adolfsson, Nattpatrullen Klarälvdalen och Karolina Törngren, utbildare i samspråk utanför bilen.

Kursens fördelar och vinster

Syftet med att anordna en prova-påomgång av förarutbildning på hemmaplan var att visa en modell av vad en utbildning kan innehålla. Det var också viktigt att påvisa vilka vinster kommunen kan göra i form av minskad bränsleförbrukning, mindre miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och färre skador. En minskad bränsleförbrukning på 10 % blir mycket pengar i längden. För att uppnå ett bestående långsiktigt resultat krävs motivation och uppföljning. Genom att utbildningen genomförs på hemmaplan har deltagarna nästan ingen restid till och från kursplatsen och kurstiden för varje deltagare är relativt kort. Tillsammans ger detta fler verksamheter möjlighet att genomföra förarutbildningar för sin personal eftersom kostnader för vikarier och resor hålls på en rimlig nivå. Förhoppningsvis kommer kommunen, i framtiden, att satsa på att förarutbilda sin personal i större omfattning än vad som nu sker.

Deltagarna är positiva

Deltagarna var positiva till utbildningen och alla hade förhoppningar om att fler i deras arbetslag skulle få gå utbildningen.

Elly Branhammar, Nattpatrullen Klarälvdalen förbereder sig inför förarutbildningen. Foto: Marianne Björkegren

Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby, 070-624 30 91 marianne.bjorkegren@munkfors.se

Vill du också lära dig mer?

Förarutbildningar finns i olika former för alla målgrupper oavsett om det är en organisation, ett företag, en förening eller ett gäng privatpersoner som vill köpa en utbildning. Några exempel: Förarutbildning: Säker/trygg körning, EcoDriving/Sparsam körning, Vinterutbildning och Events. Hör av dig till mig så kan du få mer information vilka olika företag som erbjuder vad. NR 4 - 2011 TORSBY NU 19


Patrik Gustafsson och Lars Elmfelt lägger nytt kakel i bassängen. Foto: Ulrika Andersson

Snart är renoveringen klar Sedan juni månad pågår en totalrenovering av badhuset i Sysslebäck. Renoveringsarbetet är den första genomgripande renovering som gjorts sedan badhuset byggdes på 70-talet. Under våren upphandlades projektet och det blev Skanska som fick huvuduppdraget att utföra renoveringsarbetet av bassänger och lokaler. Arvika-företaget Poolwater fick uppdraget att installera ny reningsanläggning. När det gäller själva bassänghallen så byts alla kakel och klinker ut vilket är totalt ca 500 m². Det blir även ny panel på väggarna och barnbassängen höjs en aning. Duschrummen genomgår även de en uppfräschning med nya kakel och klinker. I projektet är en stor del av kostnaden ny reningsanläggning där även bubbelpoolens rening blir integrerad, vilket dels säkerställer bra kvalitet på badvattnet, dels förbätt-

rar arbetsmiljön för badhuspersonalen. Integreringen av bubbelpoolens rening till den stora reningsanläggningen har även bra effekt ur energisynpunkt och kommer att tjänas in på ca 4-5 år. En annan besparingsåtgärd är utvändig isolering av bassängväggarna vilket leder till att värmen stannar i bassängen istället för att värma upp utrymmet under bassänghallen. Renoveringen beräknas vara klar i mitten av november. Allmänheten hälsas välkommen till det nyrenoverade och fräscha badhuset. Håll utkik efter annonser när badhuset öppnar på nytt!

Mats Ågren

fastighetschef 0560-160 67 mats.agren@torsby.se

Välbesökta återvinningscentraler

Nu när vi närmar oss vinter kan vi se att våra återvinningscentraler även detta år har varit välbesökta och jag kan med glädje tacka våra kunder och vår personal för god ordning, bra sortering och ett glatt humör. Hjälp sopkörarna

Tänk på att försöka hjälpa sopkörarna genom att ha sopkärlet synligt och nära vägen samt att kärlet på vintern är framskottat. Vägen fram till kärlet ska vara farbar året om och ordentligt snöröjd och sandad.

Tänk även på att grenar som hänger ut i vägen måste röjas bort. Källsorterat material lämnar du inte till sopköraren utan till någon av återvinningstationerna eller centralerna.

Några källsorteringstips, på B Blöja Hushållsavfall Broschyr Tidningsinsamling Brödrost Elektronikavfall Byggskum Farligt avfall

Sune Eriksson renhållningsingenjör 0560-160 32 sune.eriksson@torsby.se

Öppettider på återvinningscentralerna Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lördag

Torsby

7.00-15.30

7.00-15.30

7.00-15.30

7.00-19.00

7.00-15.30

maj-okt alla helgfria lörd 9.00-12.45 nov-april 2:a lörd i månaden 9.00-12.45

Sysslebäck

8.00-15.30

-

14.00-19.00

-

8.00-15.30

2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Stöllet

-

14.00-19.00

-

8.00-15.30

-

2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Torsby återvinningscentral 0560-162 31 Sysslebäck och Stöllet 073-049 67 70 20 TORSBY NU NR 4 - 2011


Illustration från Branäs: PeGe Hillinge/ SWECO Architects

Efter regn kommer solsken

Torsby kommun framstår som en av de kommuner som jobbar mest med detaljplanering i Värmland och det finns goda motiv för den höga ambitionsnivån. Kanske tiderna ses som ”dåliga” just nu, så vet vi att det alltid kommer solsken efter att regnet dragit bort. Det är nu vi i kommunerna ska planera och förbereda för kommande solsken. Vi ska vara beredda med färdiga planer, ha planberedskap, för utveckling av handel, industri, boende och turism inför kommande uppgång i konjunkturen! På kommunens webbsida kan du följa med i arbetet med de mest aktuella planjobben. Just nu pågår detaljplanering för att ge Inova Parkområdet bredare användning med större hus och möjligen till s.k. sällanköpshandel t.ex. vitvaror, fordon etc. Ändring av detaljplan för modernare fritidshus görs vid Aspsjön i Vitsand. En ny stugby planeras vid Eggsjön på Långberget. Inom Branäs planeras för utveckling av ett centrum på Branäsberget och fler stugor i Branäsdalen. Vid ICA-Toria planeras för utveckling västerut. En plan för hotell-

området på Långberget arbetas om för boende, camping och fokus på verksamheter som längdskidåkning, vandring m.m. Detta är några av de planer som är på G just nu. Tidigare i år har redan fyra detaljplaner och den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010, fått lagakraft. Det betyder att de börjat gälla och att det i detaljplanerna bestäms vad och hur man får bygga. I översiktsplanen ges mera översiktligt rekommendationer om markanvändning. Se den i artikeln om webbkartan sid 5. En av de fyra detaljplanerna som fått lagakraft är Konsumplanen. Vi kan alla se att bygget av nya Konsum är i full gång. Udden vid Fridhem är inte längre ett industriområde. I en ny plan pekas det ut som tätortsnära område för rekreation och fritidsaktiviteter. Många idéer har diskuterats i planarbetet. Till att börja med kommer

städning och uppsnyggning att utföras av kommunen. Båtklubben har flyttat småbåtsbryggorna mot söder ut på udden. Vilka som sedan etablerar verksamheter i planens anda är ännu en öppen fråga. För turismen har gamla idrottsplanen i Sörmark blivit en ”Eventanläggning” och på Långberget kan nya stugor få byggas i stället för en servicebyggnad som inte behövs. Ett par planer som på grund av osäkerhet om trafiklösningar vid E45 har vilat under flera år är detaljplan för Holmeskolan och för Östmarkskorset. Vi räknar med att arbetet med dessa planer återupptas under senhösten 2011. Torsby kommun kommer att vara väl förberedda när hjulen börjar snurra igen! Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef 0560-160 99 torbjorn.almroth@torsby.se

NR 4 - 2011 TORSBY NU 21


Tillgänglighetsrådet håller på att bemannas I juni i år antog kommunfullmäktige ett reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Samtidigt bytte rådet namn från handikapprådet till tillgänglighetsrådet. Nu pågår nomineringar till rådet. Rådet består av nio ledamöter och nio ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är politiker och sex ledamöter och sex ersättare är personer som representerar handikapprörelsen. Representanterna väljs på fyra år, för en mandatperiod med början 1 juli året efter att allmänna val hållits. Representanterna från handikapprörelsen ska representera en av fem grupper. Grupperna är personer med: • Hörselnedsättning (en ledamot och en ersättare) • Medicinsk funktionsnedsättning (två ledamöter och två ersättare) • Psykiska funktionsnedsättningar (en ledamot och en ersättare) • Rörelsenedsättning (en ledamot och en ersättare) • Synnedsättning (en ledamot och en ersättare)

serade av tillgänglighetsfrågor. För att informera om rådet och ta upp andra intressanta frågor kring just tillgänglighet, inbjöd vi till ett informationsmöte den 30 augusti på biblioteket i Torsby. Bland deltagarna fanns representanter från lokala handikappföreningar, köpmännen samt politiker och kommunala tjänstemän.

Kommunen sökte ytterligare kontakter

Vi sände brev till alla de handikappföreningar som vi kände till sedan tidigare. För att dessutom nå andra eventuellt intresserade handikapporganisationer, sände vi också en fråga till läns- och regionföreningar i Värmland. Målet var att fånga upp så många intressen som möjligt och nå personer med olika funktionsnedsättningar och behov, boende i vår kommun.

Representanter nomineras efter samråd

När alla handikappföreningar som är intresserade av att vara med i tillgänglighetsrådet har svarat, så sammanställer vi en lista över dessa föreningar. När den listan är klar så kan också nomineringen starta. Dvs. alla föreningar inom en viss grupp ska samråda med varandra inför nomineringen. Under oktober-november samråder föreningarna med varandra och lämnar in nomineringar så snart de är klara. Tillgänglighetsrådets första sammanträde beräknas kunna bli i december 2011. Har du frågor kring tillgänglighetsrådets arbete kontakta mig gärna måndag-torsdag, säkrast 8-12, 13-16. Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare 0560-161 62 gunilla.halvardsson@torsby.se

De personer som blir valda ska inte bara representera sig själva eller sin förening utan alla de personer som finns inom den aktuella gruppen. Därför är det extra viktigt att de personer som väljs har en bred förankring och har god kontakt med övriga handikappföreningar inom sin grupp.

Föreningarna bjöds in

Kommunen ville komma i kontakt med alla handikappföreningar som har medlemmar boende i Torsby kommun. Vi ville också komma i kontakt med andra som är intres22 TORSBY NU NR 4 - 2011

Tillgänglighetsrådet bjöd in till informationsmöte. Foto: Annette Lauritzen Karlsson


En holländsk sjukgymnast i Torsby

Hej! Jag heter Mark van Geffen och jobbar som legitimerad sjukgymnast hos Torsby kommunrehab. Jag har flyttat från Holland till Torsby för tre år sedan och jobbar i kommunen sedan mars 2009. Tillsammans med mina kollegor sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tekniker samt expeditionsansvarige tar vi ansvar för er som behöver rehabilitering. Min arbetsdag börjar klockan åtta. Vardagar mellan åtta och nio har jag och mina kollegor telefontid och besvarar alla frågor och begäran om rehabilitering inom kommunen. Jag har mitt kontor på Klarastrand men de flesta har kontoret på Valbergsgården i Torsby, även våra tekniker och expeditionsansvarige. Strax efter telefontid (och en kort fika) kommer jag att börja med hembesök hos ordinärt boende (d.v.s till personer som bor hemma i egen bostad) eller särskilt boende på Klarastrand, Dalbygården och Finnskogahemmet. Jag har ett stort område, allt som ligger i och norr om Fensbol tillhör mitt distrikt. Jag jobbar ihop med bland annat arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterska, Torsby Sjukhus, distriktsläkare, hemtjänst, anhöriga och självklart, vårdtagaren själv. Att ha ett stort distrikt innebär att man måste förbereda och planera mycket. Jag försöker att ha fasta dagar på alla mina ställen. På onsdagar brukar jag, t.ex. ha gruppträning/sittgympa på Klarastrand för personer som bor i eget boende. Det finns även en träningslokal i Torsby. Ett stort distrikt innebär

också att jag kör 250-300 mil varje månad. Ibland kan det vara lite slitsamt men de senaste två åren har jag sett mycket av Torsby och Torsbyborna och jag tycker fortfarande att det är jätteroligt. Vi sjukgymnaster gör bedömningar om funktionsförmåga, smärtbehandling, utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel med inriktning på gång och träning, så att man får den rehabilitering man behöver. Vid behov gör jag, tillsammans med vårdtagaren, upp en behandlingsplan. Ibland är det en stor plan men ibland är det bara utbytte av trasigt hjälpmedel. Våra arbetsterapeuter gör också bedömningar av behovet av bostadsanpassningar och utprovning/förskrivning för att underlätta vardagen i hemmet. Hjälpmedel som jag förskriver kan direkt expedieras från förrådet på Valbergsgården i Torsby men oftast via sjukgymnast eller arbetsterapeut som utprovar alla förskrivna hjälpmedel tillsammans med vårdtagaren. Allt jag gör som sjukgymnast antecknar jag i ett dokumentationssystem som heter ProCapita. I systemet beskriver jag allt om vårdtagarens hälsa, mina bedömningar, planer, hjälpmedel, etc. Alla hjälpmedel som jag och mina kolleger förskriver, är ett lån från Torsby kommun. När behovet har upphört skall hjälpmedlet återlämnas (väl rengjort och märkt med lån-

Mark har Individuell balansträning vid barren med vårdtagaren Irene Lidberg.

tagarens namn och personnummer) hos expeditionen på Valbergsgården och även på Klarastrand, Finnskogahemmet och Dalbygården. Jag hoppas nu att ni vet lite mer om mitt jobb och kommunens rehabilitering. Ni är välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar! Mer information: www.torsby.se/rehab.

Mark van Geffen leg. sjukgymnast 0560-161 33 mark.van.geffen@torsby.se

Mark van Geffen flyttade för tre år sen från Nederländerna och jobbar sedan två och ett halvt år som sjukgymnast hos kommunens Rehab. Mark; ”jag tycker om att jobba för Torsby kommuns rehabilitering, även om mitt område är jättestort”.

NR 4 - 2011 TORSBY NU 23


Foto: Ingemar Nordström

Foto: AnnaStina Kapla

ohar sag i V . r e t e naktivit teken ordnar lika bar lio o b, ib s n B e . k äseklub liote L lebäck ib t s b e s l d y il S t s kalla men t och tad. Välkom Torsby, Stölle barn. I Torsby arverks i e iv r r r e k ld d S ä n k e u t st r li bäc räffar fö ff och i Syssle också t ä r kswebb lt e Pyss bibliote a böcker och t a e y ll n ö t r iS br a på vå tips på barnsid n du få n a e k r å ä s D k c e. Vi har o mland.s 24 TORSBY NU NR 4 - 2011

Annalena Olsson hälsar barnen välkomna!

var köpt. ibliotek oteken li ib b www.b r e k nya böc se vilka


Egen nedladdning

Sagostunder på Torsby bibliotek:

Varannan tisdag kl.10.00 - 10.30 är det sagostund för alla barn över 3 år. Hösten 2011 ses vi 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12

Sagostunder på Sysslebäcks bibliotek Sista torsdagen i månaden kl. 17.00 Hösten 2011 ses vi 29/9, 27/10, 24/11

Sagostunder på Stöllets bibliotek Onsdag kl. 13.30 Hösten 2011 ses vi 19/10, 30/11

Läseklubb på Torsby bibliotek:

Var tredje onsdag kl. 15.00 - 16.15 för dig i årskurs 3-5 som gillar att läsa, prata, skriva och mysa. Hösten 2011 ses vi 14/9, 5/10, 26/10, 16/11, 7/12

Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för dig som har svårt att läsa vanliga böcker att ladda ned litteratur från TPB:s digitala bibliotek (*) direkt till din dator. Du kan göra det själv hemma eller med hjälp av personalen på ditt bibliotek. Det innebär att du kan komma åt mer än 85 000 talböcker vid vilken tid som helst på dygnet. Gå till ditt bibliotek och be om inloggningsuppgifter till TPB-katalogen där böckerna finns. Användarnamn och lösenord till katalogen skickas till din e-postadress. Du får också en användarmanual där det står hur du gör för att ladda ned böcker. Du kan också få hjälp av personalen på biblioteket som visar hur det går till. (*) TPB = Talbok- och punktskriftsbiblioteket Agneta Strandberg bibliotekarie 0560-163 17 agneta.strandberg@torsby.se

Skrivarverkstad i Sysslebäck: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11

Pyssel på Stöllets bibliotek:

Tisdagar kl. 15-18 Hösten 2011 ses vi 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 Datumen finns också på bibliotekets hemsida www.torsby.se/bibliotek.

Annastina Kapla bibliotekarie 0560-161 03 annastina.kapla@torsby.se

Maria Jönsson får hjälp av biblioteksassistent Ulrika Kvarnlöv att komma igång med egen nedladdning. NR 4 - 2011 TORSBY NU 25


Kan

kommunen handla hos

lokala

företag? Företagare och allmänhet har ibland frågor om kommunens verksamhet. En fråga som vi fått gäller kommunens upphandling. Vilka möjligheter har kommunen att öka andelen inköp från lokala företag? Grundtanken med LOU (Lagen om offentlig upphandling) är att de offentliga medlen ska användas så kostnadseffektivt som möjligt och att alla företag ska få en rättvis chans att leverera varor och tjänster till offentliga myndigheter. Bästa budet ska vinna och ingånget avtal ska givetvis följas. Brott mot LOU kan leda till mycket stora skadeståndskrav.

Underlaget får anpassas

Förenklat kan man säga: Det är tillåtet att anpassa förfrågningsunderlaget så att man öppnar för fler leverantörer, men om man försvårar eller omöjliggör för andra leverantörer att lägga/vinna ett anbud för att t.ex. gynna lokala leverantörer, strider detta mot LOU.

Dela upp upphandlingar

Torsby kommun har i flera fall använt sig av möjligheten att dela upp upphandlingar och på så vis skapat möjligheter för lokala företag att lägga och vinna anbud. Att dela upp ett anbud innebär givetvis merarbete men vår ambition är att öppna upp så 26 TORSBY NU NR 4 - 2011

Foto: Paper and pen av LucasTheExperience på www.flickr.com

att fler, även mindre, företag kan konkurrera om möjligheten att sälja varor och tjänster till kommunen.

Stora volymer blir billigare

Vid stora inköpsvolymer av ”likartade” varor är det mest kostnadseffektivt att fler kommuner går ihop och gör gemensamma uppköp. Detta är arbetsbesparande och ger också goda förutsättningar att få bra pris på varan eller tjänsten. Det förekommer även att man ansluter sig till rikstäckande ramavtal. Dessa upphandlingar är mycket omfattande och möjligheten att gör ”lokala avsteg” är begränsad. För varor och tjänster där den totala inköpsvolymen är under 287 000 kr/ år är inköpsrutinerna enklare och man har större frihet att kunna handla av lokala företag. Har du frågor? Mer information hittar du på www.torsby.se/upphandling. Du är också välkommen att ringa: Per Kjellqvist upphandlingsstrateg 0560-160 68 per.kjellqvist@torsby.se

På konkurrensverkets hemsida kan man läsa följande: lt Det går inte att ställa krav på loka .) m.m el med tillverkade produkter (livs att d, stån rtav spo Krav på korta tran d” produkten ska vara ”lokalproducera nde nera rimi disk är d” odla ”när eller och därmed inte tillåtet vid offentlig rt upphandling. Det är inte heller säke miljö t mes den är rten att transpo påverkande faktorn för den aktuella ett varan eller tjänsten och då leder ing. riter prio fel avståndskrav till Upphandlande myndigheter/enheter kan skapa goda förutsättningar för llokala, ofta mindre företag, exempe ett eller t vis en livsmedelsproducen att städbolag, att lägga anbud genom ett på get erla und ings ågn utforma förfr ud. sådant sätt att fler kan lägga anb är Exempel på det kan vara att det av möjligt att lämna anbud på viss del grageo t viss ett för eller sortimentet är fiskt område. (Konkurrensverket tillsynsmyndighet för upphandling www.konkurrensverket.se)

Vill du se vilk a större upph andlingar som Torsby kommun anno nserar om just nu el ler titta på gä llande avtal? Du hitt ar informatio nen via www.torsby.s e/upphandlin g


Händer i EU Kunskaper i tyska högvilt på svenska arbetsmarknaden

Det råder stor brist på personer som kan tyska i svenska exportföretag, enligt en kommande undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund. I studien har 200 personalchefer fått svara på vilka kunskaper som efterfrågas hos unga. Bakom bristsituationen ligger ett minskat intresse för det tyska språket i Sverige samtidigt som Tyskland stärkts sin ställning som svensk handelspartner Källa: Europaposten

UD:s reseinformation direkt i fickan

Nödläge i utlandet - vem ringer jag? Hur är säkerhetsläget i Indonesien? Kan jag resa utan pass till Belgien? Behöver jag vaccinera mig mot gula febern om jag ska till Chile? Nu finns UD:s information från världens länder samlas på ett ställe - bara ett klick bort i mobilen. Appen UD Resklar (enbart för iPhone men Android-appen kommer senare i höst) är gratis och ger dig aktuell information och konkreta tips som kan göra din resa trevligare. I appen får du bland annat information om: - läget i landet - vad du kan få hjälp med - var du kan få hjälp - vad du bör göra vid kris i landet - viktiga nummer - hälsa och vaccinationer - varningar - vilka länder UD avråder från att resa till. Källa: UD

Sensor istället för bästföredatum Forskare vid Fraunhoferinstitut i München har utvecklat en sensorremsa som avslöjar den förpackade matens tillstånd och varnar när maten inte längre är ätbar. Källa: Jordbruksaktuellt

Forskare vill odla kött

En internationell grupp forskare tagit ett steg närmare sitt mål att producera odlat kött. Under en workshop arrangerad av Chalmers universitet har forskarna enats om hur man ska gå till väga för att föra forskningen framåt. Många teknologiska komponenter faller nu på plats för att förverkliga konceptet odlat kött. Bland dem en celltyp som är möjligt att använda, flera alternativa metoder för att omvandla dessa celler till muskelceller för kött, och en näringslösning fri från animaliska ämnen som kan produceras ur solljus och koldioxid, skriver Chalmers i sitt nyhetsbrev. Källa: Jordbruksaktuellt

Mindre avfall men en kontakt

Under hösten 2011 kommer den nya standardiserade mobilladdaren som passar till alla mobiler. Den nya laddaren kommer att göra livet lättare för konsumenter, minska mängden elektronikavfall samt bli en lönsam affär för mobilindustrin, sa Antonio Tajani, kommissionär med ansvar för frågor inom näringsliv och företagande, när den nya standarden presenterades. Till en början kommer det att medfölja en laddare med varje telefon som säljs men målet är att laddarna ska säljas separat. När övergången är klar väntas detta minska det elektroniska avfallet med nästan 50 000 ton per år. Källa: Europaposten

Vill du veta mer?

Titta in på kommunens webbsida: torsby.se/eu Elisabet Olsson EU-strateg 0560-160 08 elisabet.olsson@torsby.se

Foto: Eva Åberg

NR 4 - 2011 TORSBY NU 27


Foto: Elisabeth Eklo

Gå inte på bluffen! Låter det för bra för att vara sant, är det inte det… • Fantasirikedomen för att lura oss att lämna ut kontouppgifter, skicka pengar och lämna ut lösenord är stor! Här kommer några situationer där du bör vara uppmärksam och tänka till en gång extra …

Foto: Birgitta Brorson

• Du lägger ut en annons på Blocket och får strax svar på e-post från en utländsk intressent som utan att pruta är mycket intresserad av din bil/båt/mobil. Köparen frågar efter ditt Paypalkonto och du får snart ett kvitto på att beloppet finns på kontot. Ibland har köparen t.o.m. lyckats sätta in beloppet två gånger, varför du ombeds att sätta in överskottet på ett konto i Western Union. I andra fall sätter köparen in fraktkostnaden som du uppmanas att sätta in till transportören som skall hämta varan. Har du redan hunnit skicka varan blir du av med både denna och pengarna går inte att spåra … • Ditt barn hittar en annons på nätet om ”gratis valpar” av just den ras ni vill ha. Jättefina bilder, annonsören svarar snabbt och allt verkar toppen! Nu kan barnen få den hund de önskat sig och det till ingen kostnad alls, eller? Hundarna finns i England, men ”säljaren” lovar transportera dem till Sverige. Utan kostnad. Här ligger en hund begraven … • Du hittar i en annons en jättefin och dessutom billig lägenhet på den ort du skall studera, du får t o m titta på den och allt verkar perfekt. Uthyraren vill dock ha 10 000

28 TORSBY NU NR 4 - 2011

i förskott. Eftersom du sett lägenheten och allt verkar stämma betalar du. Osannolik tur! När du anländer dagen innan studierna till huset, möts du däremot av en oförstående ägare som inte har en aning om att du hyrt en lägenhet i hans hus ... • Du blir uppringd på telefon och en röst säger på bruten engelska att din dator fått ett farligt virus och måste ”rensas”. Uppringaren, som säger sig ringa från Microsoft eller Apple, erbjuder sig att hjälpa dig om du laddar ner ett antivirusprogram på din dator. Gör du det ger du uppringaren möjlighet att fjärrstyra din dator och hämta uppgifter som lösenord, kontonummer mm … • Du får brev, e-post eller sms om en jättestor lotterivinst, arv eller placering du kan ta del av! Tänk om det är sant? Men - har du deltagit i något lotteri, har du släktingar i det aktuella landet och varför skulle just du bli kontaktad med det fantastiska erbjudandet? ...

Är du osäker – hör av dig till oss! Konsumentrådgivare på Rådrummet är: Elisabeth Eklo, Ina Johansson, Jane Ullman, Ulf Stefansson Besöksadress: Kungsgatan 12 Stora torget, Karlstad Öppet: Mån-ons 11-16 tor 11-17, fre 11-15 Tfn.tid: Mån-fre 11-12 och 13-15 Tfn: 054-540 46 84 , 054-540 46 81, 054-540 46 83 , 054-540 46 82 Fax: 054-18 59 20 E-post: konsument@karlstad.se


Kompetensutvecklande höst Projektet ”Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen” arrangerar under hösten en rad intressanta föreläsningar och seminarier för företag och föreningar inom besöksnäringen. Hittills i höst har projektet genomfört tre föreläsningar i projektområdet: ”Finansieringsseminarium” i samarbete med TUAB, Länsstyrelsen, ALMI och ALMI Invest, ”Locka fler gäster till din verksamhet” i samarbete med föreningen FörTur och ”Sälj och marknadsföring” med Viviann Labba från Business Smart. – Jag fick en del frågor om hur man som besöksnäringsföretag framgångsrikt marknadsför sig på webben. Det handlar om att vara tydlig och ha en genomtänkt strategi på sin webbsida och fundera på om och hur man vill kommunicera via t.ex. facebook och andra sociala medier, säger Berit Christoffersson från föreningen FörTur i Sverige. – De här seminarierna är verkligen jättebra för oss företagare här i området. Sociala medier är inne nu och det gäller att hålla sig ajour med hur man kan synas på Internet. Jag har anmält mig till föreläsningen ”Att köpa webb” i november, det ska bli intressant, säger Ulrika Moschini på Fensbol Hotell. Den 1:a och 2:a november går seminariet ”Värdskap i praktiken” av stapeln med Jonas Wikström från Leading Lights som föreläsare. Seminariet är en vidareutveckling av vårens uppskattade föreläsning med Janne Gunnarsson.

Att synas på Internet

I november håller Peter Bared, som är lärare inom webb och media på Broby Grafiska, två kurser om ”Att köpa webb”, som syftar till att företag/föreningar ska få tips om

Bland åhörarna fanns både besöksnäringsföretagare och elever från turismutbildningen på Klarälvdalens folkhögskola. Foto: Ulrika Andersson.

hur de kan använda webben för att marknadsföra sina verksamheter. I skrivandets stund finns platser kvar på båda träffarna som arrangeras i Sysslebäck, Torsby och Sunne, så om du som besöksnäringsföretagare/förening är intresserad, är du välkommen att höra av dig, se kontaktuppgifter nedan.

Våren 2012

Just nu planerar projektet för vårens aktiviteter, som bland annat kommer att handla om gemensamma marknadsföringsaktiviteter för projektområdet i stort. Information kommer att läggas ut på projektets webbsidor. Du som vill veta mer om projektet eller läsa om höstens återstående seminarier, titta in på www.torsby.se/destinationsutveckling eller kontakta mig på telefon eller e-post.

Ulrika Andersson

projektledare 0560-166 41 070-659 60 06 ulrika.andersson@torsby.se

Berit Christoffersson från FörTur ger tips och råd om hur besöksnäringen kan locka fler gäster till sina verksamheter. Foto: Ulrika Andersson

NR 4 - 2011 TORSBY NU 29


Ekonomisk oro

Illustration: Birgitta Brorson

Den 20 september presenterade regeringen 2012 års budgetproposition och allt tyder på att de efter sommaren publicerade konjunkturbedömningarna inte har ändrats utan fortsatt talar om en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi de närmaste åren. Den höga farten i svensk ekonomi mattas av betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Detta innebär en rätt dramatisk omsvängning jämfört med vårpropositionens prognos. För kommunerna betyder det också att t.ex. anslaget för kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag) minskar och för oss i Torsby innebär det att våra planeringsförutsättningar för de kommande åren ändras. Särskilt i tider av ekonomisk oro är det viktigt att ha god kontroll på finanserna. Det är därför som vi med extra stor omsorg har gjort vår andra uppföljning för året. Augustiuppföljningen är inte enbart ett delårsbokslut utan även ett tillfälle att lämna en prognos för helåret. Tyvärr ser vi med stor oro att flera förvaltningar och avdelningar får svårt att klara sig med de av fullmäk30 TORSBY NU NR 4 - 2011

tige tilldelade medel. Därmed äventyrar man inte bara 2011 års resultat utan det som är värre är att detta även kan påverka 2012. Den kostymen man iklätt sig i år blir svårt att ”banta sig ur” nästa år. Och det är då vi möter den riktiga utmaningen. Skatter och bidragsprognoser sjunker och vårt budgeterade resultat närmar sig noll. Att klara av detta betyder att hela organisationen måste genomsyras av budgetdisciplin eftersom den minsta avvikelsen kan orsaka att vår kommun för första gången på tio år inte klarar ett plusresultat.

Angela Birnstein ekonomichef 0560-160 28 angela.birnstein@torsby.se


Tipsa oss om evenemang så syns de bättre

Viskväll eller folkrace, utställning eller loppis. Har du ett evenemang på gång så hjälper vi dig att synas, alldeles gratis. Hör av dig till Torsby eller Sysslebäcks turistbyrå så lägger vi det på torsby.se. Det anordnas en hel del evenemang i Torsby kommun, mest på sommaren, men även andra tider på året. Det är evenemang av alla de slag och några av dem är riktigt stora, till exempel rallycrossen i Höljes, midsommarfirandet och höstmarknaden. Men inget är varken för stort eller för litet för att hamna på torsby.se Enda kravet är i princip att det ska vara tillgängligt för alla. Informationen som vi lägger in på torsby.se kan även hittas via webbsidan varmland.se, dit många söker sig för att få upplysningar om allt möjligt, bl. a evenemang. Dessutom har vi de två elektroniska ljustavlorna som står vid E45 utanför Torsby, en söder om samhället och en strax norr om, där lägger vi några av de större evenemangen i kommunen. Så tveka inte, kontakta oss på Torsby eller Sysslebäcks turistbyrå och berätta vad som är på gång – det lönar sig. Du kan ringa, mejla eller skriva ett vanligt brev, huvudsaken är att du hör av dig. Du kan även gå in på torsby.se/evenemang. Klicka på ”Anmäl ditt evenemang” och fyll i dina uppgifter den vägen. Under 2010 hade torsby.se 300 492 besökare så det är många som kan få syn på just ditt evenemang. Maria Ivansson turistbyråassistent 0560-105 50 maria.ivansson@torsby.se

Kontakta oss om evenemang Torsby turistbyrå, tfn 0560-105 50, turist@torsby.se Sysslebäcks Turistbyrå, tfn 0560-166 50, turist.syssleback@torsby.se

Välkommen på Arkivens dag

Lördagen den 12 november är det Arkivens dag runt om i Sverige. I Sysslebäck är det öppet kl 11-15 på samverkanskontoret, Torget 5, Piltzsalen. Det är Ovansjö Bygdeförening och Torsby kommun och som står för arrangemanget i år. I Torsby är det öppet kl. 10-14 på Finnkulturcentrum där även Nordvärmlands släktforskarförening finns på plats. Se även kommande annons i TorsbyBladet. Årets nationella temat och temat i Sysslebäck är ”konst”. Kristina Hellberg arkivarie 0560-160 99 NR 4 - 2011 TORSBY NU 31 kristina.hellberg@torsby.se


Vet DU själv vem du är? Kanske är det lite norrman i dig, eller har du finskt blod i dina ådror, kanske beror ditt ”SISU” på rötterna från öst? Finn s det en greve i ditt släktträd, eller kanske en soldat eller smed? Det finns en liten detektiv i oss alla och börjar man släktforska är man snart biten och sitter med sin forskning och dess mysterier till långt in på nätterna. …”en liten stund till bara och plötsligt är det efter midnatt”. NVSF firar nu i höst 15-årsjubileum , har 200 medlemmar spridda över vårt avlånga land , i Norge, USA och Canada. Egen föreningslokal i Tors by Finnkulturcentrum, som är öppen samma tider som detta och är bemannad av föreningsfolk torsd agskvällar 18-20. Kursverksamhet återkommer stän digt, för att hjälpa nya släktforskare igång.

Vägarbetare

Utterbyn 756 Foto: Axel Andersson

Ibland lämnar vi vår lokal och gör utflykter i bygden, senaste turen gick till Östmark för att titta på de restaurerade Paul Piltztavlorna som fann s i gamla Posten; avslutning med motti och fläsk på Karmen Kynna.

old Jöns Dyssw postbärare

Välkomna som medlem i vår före

ning! För en årsavgift på 150 kr. får du två nummer av vår tidning ”Släktträdet”, tillgång till allt material i vår lokal, möjlighet att följa med på våra trevliga utflykter och sammankom ster.

Viktor Olsson, 13 år lär sig släktforsk

ning av Helena Eriksson

NordVärmlands Släktforskarfören ing c/o Torsby kommun 97. Finnkulturcentrum 685 80 Torsby www.nvsf.net e-mail: info@nvsf.net Hans Lindberg 0560-128 39 Cecilia Hedström 0560-132 62 Tommy Orrestad 0560-240 53 En förening i tiden! TV-program med temat ”Vet du vem du är?” har lyft fram släktforskningen i ljuse t. Många var vi som såg Christer Sjög rens sökande efter sina anor och Elvis Presley vet vi nu är tyskättling. Okänd USA

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Nordvärmlands släktforskarförening som här presenterar sig.

32 TORSBY NU NR 4 - 2011

Okänd USA

Torsby Nu 4/2011  

Torsby kommuns informationstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you