Page 1

Nr 2 juli 2014

Information från Torsby kommun

turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt

flyktingmottagandet i Torsby

NR 2 - 2014 TORSBY NU 1


Innehåll

ledare............................................................... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...... 3 NU INVIGER VI VALBERGSGÅRDENS TRYGGHETSBOENDE........................................ 4 POLICY FÖR TROTTOARPRATARE.................. 6 TILLGÄNGLIGHETSTÄVLING............................ 7 TORSBY BOSTÄDER UTVECKLAS.................. 8 GATUARBETEN I TORSBY TÄTORT................. 9 BYT UT DINA BRUNNSLOCK............................ 9 NATUR- OCH KULTURPARK PÅSKRIVEN...... 10 BIBLIOTEKET SOM SAMLINGSPLATS........... 11 SÖKTA PROJEKT............................................. 12 OM DET BLIR RISK FÖR BRAND I SOMMAR.13 TÄNK OM – OM DROGER................................ 14 IDROTTSGALAN............................................... 15 SOMMARENS AKTIVITETER........................... 16 TURISTBYRÅNS NYA WEBBPLATS................ 18 SKIDTUNNELN ÖPPNAT IGEN........................ 19 SENASTE PÅ BREDBANDSFRONTEN........... 20 LÄSPROJEKTET ”SALT” PÅ HOLMESSKOLAN............................................. 21 SLUT PÅ COMENIUSPROJEKTET.................. 22 TUAB – AFFÄRSRÅDGIVNING........................ 24 LANDSBYGDSRÅDGIVARE PÅ TUAB............ 25 KONSUMENT: PLANERAR DU EN RESA?..... 26 FLYKTINGMOTTAGANDET I TORSBY ........... 27 REGERINGSKANSLIET BESÖKTE TORSBY.. 28 NYANSTÄLLDA................................................. 29 MITT JOBB: KOMMUNARKIVARIE.................. 30 CV-BOKEN OCH CV-FILMEN........................... 31 FINNSKOGA MOTORKLUBB PRESENTERAR SIG......................................... 32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, 685 80 Torsby Telefon: 0560-160 00 (växel) Telefax: 0560-160 25 E-post: torsby.kommun@torsby.se Webbplats: www.torsby.se Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, 070-236 20 54, birgitta.brorson@bredband.net, www.birgittabrorson.se Foto omslag: Gunilla Åberg Motiv omslag: Barn med olika nationalitet trivs tillsammans på Stölletskolan Utgivning: Fyra nummer 2014 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Strokirk-Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144. FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på www.torsby.se

2 TORSBY NU NR 2 - 2014

Halvårsskifte och det är dags att summera året så här långt Torsby kommun har färdigställt och invigt två stora och viktiga projekt nu i juni. Det ena är Valbergsgården, vårt nya trygghetsboende. Det är nu färdigrenoverat och delvis ombyggt och lägenheterna blev bebodda av förväntansfulla pensionärer. Ni kan läsa mer om trygghetsboendet på sidan 4 och efter sommaren är det dags för invigning av nästa trygghetsboende. På Klarastrand i Stöllet håller sju lägenheter på att färdigställas och det finns önskemål om fler boenden på andra orter i kommunen. Det andra viktiga projektet som invigdes den 14 juni är Finnskogscentrum i Lekvattnet. Före detta Lekvattnets skola har byggts om till ”oigenkännlighet”. Placeringen nära norska gränsen mitt i vår gemensamma finnskog känns helt klockren. Och den spännande exteriören kommer garanterat att väcka nyfikenhet hos förbipasserande på E16. Vid ett möte på Finnskogstoppen den 28 maj hade jag den stora äran att, för Torsby kommuns räkning, underteckna det avtal som fastslår att en ny regionpark har bildats i Norden. Det är den första park som gränsar två länder och blir Sveriges första och Norges femte regionpark. Mer information om detta hittar du i kulturchef Ingemar Nordströms artikel på sidan 10. Ingen har väl undgått att notera att supervalåret 2014 har lett till många aktiviteter på alla nivåer och inte minst i media. Vi har nu klarat av det första delmålet – valet till EU. Jag vill i det sammanhanget passa på att tacka alla duktiga valarbetare som bidragit till att valet flöt på problemfritt. Ni är alla viktiga kuggar i det konkreta demokratiarbetet! Det är glädjande att vi invånare i Torsby kommun har valt att rösta i högre utsträckning detta EU-val än vi gjorde 2009. En ökning på 5,5 % är inte dåligt, det är 1 % högre än Värmland som helhet. Nu hoppas jag att ökningen ska hålla i sig även inför nästa val då vi väljer vilka som ska styra i kommun, landsting och riksdag. Opinionsundersökningar visar att det fortfarande är många som känner sig osäkra på vilket parti de ska rösta på. Till alla er vill jag rikta en uppmaning. Var inte rädd för att kontakta de lokala representanterna för de partier ni vill veta mer om! Jag vet att vi alla är sugna på att berätta om vad våra partier står för och mer än gärna ägnar tid åt just dig och dina frågor och funderingar. Låt oss visa att invånare i Torsby kommun är att räkna med och att vi alla är beredda att ta vårt ansvar för demokratin den 14 september!

Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande 0560-160 17, 073-271 22 03 ann-katrin.jarasen@torsby.se


Foto: MatsYderstig

Planeringen för

Herrgårdsdammen

fortsätter och vi vill gärna ha dina synpunkter

Under förra mârten i september hade vi en utställning där Holmeskolans elever visade sina idéer för hur området runt Herrgårdsdammen skulle kunna utvecklas. Under utställningen fick vi även in mängder av förslag från besökarna och fler har kommit in under vintern, både från privatpersoner och kommunala förvaltningar. Nu tar vi nästa steg i planeringen av området runt Herrgårdsdammen och presenterar ett programförslag. Ett program ska visa vilken inriktning som önskas i ett område och ligger till grund för den detaljerade planeringen. Just nu handlar alltså planeringen om de stora dragen och inte om detaljfrågorna.

Strandpromenad, soldäck och bostäder

Huvudmålet för hela området är att det ska vara tillgänglig, trivsamt och inbjudande både för Torsbybor och för besökare. Förslaget innebär sammanfattat att hela området görs tillgängligt

genom att en strandpromed anordnas och parkmöbler placeras ut för få trivsamma rastplatser runt dammen och i Herrgårdsparken. Nya mötesplatser och aktivitetsområden där möjligheter att bygga soldäck/ bryggor och t.ex. lekpark, skatepark eller boulebanor föreslås. Även möjlighet till sommarcafé eller liknande verksamhet föreslås vid stranden. Björkholmen utreds för bostäder och möjligheten att förtäta bebyggelsen längst dammens östra strand, i Bruksallén, undersöks också. I korsningen Tingshusgatan/ Östmarksvägen föreslås en cirkulationsplats för att få en säkrare trafik-

situation. En ny gång- och cykelväg byggs längst Östmarksvägen mot Kajsheden.

Vad tycker du?

Du kan gå in och se förslaget i sin helhet på www.torsby.se/herrgardsdammen eller på biblioteket i Torsby. Sedan vill vi gärna veta vad du tycker. Skicka dina förslag och synpunkter till mbr@torsby.se.

Jon Wiggh planarkitekt 0560-160 97 jon.wiggh@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 3


Torsbys seniorer i centrum

Torsbys första trygghetsboende är invigt

Så äntligen, efter över ett års byggnationer, är trygghetsboendet på Valbergsgården färdigrenoverat och invigt. Aktivitetssamordnare Anette Edberg samspråkar med Britt Eriksson och Gun-Britt Wärme

4 TORSBY NU NR 2 - 2014


Omtänksam service till alla gäster Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Alla lägenheterna har fått en rejäl ansiktslyftning. Lägenheterna har utrustats med ny fräsch inredning i kök och badrum samt nya fönster, golv och tapeter. Allt detta bidrar till att varje lägenhet upplevs som nybyggd. Varje enskild lägenhet har tagit tre månader att färdigställa. Under byggtiden har hyresgästerna haft ett alternativ boende – några på Valbergsgården och andra på Solliden. Alla gemensamma utrymmen har fått nya fräscha färger och ytskikt så att helheten upplevs som varm och välkomnande. Kvar sedan tidigare finns den välbesökta restaurangen ”Mätt o Go” som nu också blir till gemensamt utrymme för kaffe och umgänge då restaurangen inte är öppen. De övriga gemensamma utrymmena har fräschats upp för aktiviteter som gymnastik, musik m.m. De boende får också möjlighet till bad på vissa tider i direkt anslutning till fastigheten. Fastighetens yttre med trädgård och gångvägar i vacker miljö samt uteplatser för fina dagar m.m. kommer att ställas iordning enligt separat planering. Den anropsstyrda bussen för billiga resor till centrum har fått en hållplats direkt utanför Valbergsgårdens entré.

Maten är mycket omtyckt

Aktiviteter

Alla aktiviteter i huset kommer att samordnads och utvecklas av husets egen ”glädjespridare” eller aktivitetssamordnare som hon hellre kallar sig själv, Anette Edberg. All den personal som möter de boende under dagen är glädjespridare enligt hennes personliga sätt att tänka om verksamheten. Liksom tidigare bidrar organisationer och frivilliga i hög grad till aktiviteter och trivselträffar på Valbergsgården. De boende får löpande veta vad som är på gång och har goda möjligheter att påverka vilka aktiviteter de önskar ta del av.

Gôtt å leva

Tanken med denna boendeform är att kunna skapa en tillvaro som befrämjar och utvecklar såväl kropp som själ. Det är lugnt och tryggt med stimulerande omgivningar som ger möjlighet till gemenskap och aktiviteter. Inte minst ett hus med goda grannar upplevs av många som mycket viktigt. Hela tanken med trygghetsboendet sammanfattades väl när i Galenskaparnas sång ”Det ska va gôtt å leva …”.

Kommunens ambitioner

En ytterligare tanke med denna satsning är också att äldre som inte bor på ett trygghetsboende ska kunna få ta del i gemenskap och aktiviteter som anordnas. Om detta

kommer mer information längre fram. Aktivitetssamordnaren Anette Edberg kan berätta mer om detta. Har du frågor så kontakta Anette på telefon 0560-166 03.

Fler trygghetsboenden

I september invigs ytterligare ett trygghetsboende. Denna gång i Stöllet. Ett boende som ska leva upp till samma ambitioner som på Valbergsgården. Våra seniorer har visat ett stort intresse för trygghetsboenden runt om i kommunen och redan i dag står ett 50-tal personer på kö till trygghetsboende i centrala Torsby. Ytterligar önskemål om trygghetsboenden har framförts i kommunens norra delar i samband med de medborgardialoger som genomförts av politiker från kommunfullmäktige. För att få hyra en lägenhet i trygghetsboendet ska man ha fyllt 70 år, alternativt att en i hushållet fyllt 70 år. Sedan är det kötiden som räknas. Är du intresserad av att närmare ta del av ett trygghetsboende, kanske göra ett besök för att på plats bilda dig en uppfattning eller helt enkelt ställa dig i kö, så är du välkommen att kontakta Eva-Lena Kvarnlöf på kommunens bostadsförmedling, 0560-160 64. Sven-Åke Pettersson 070-670 97 46

NR 2 - 2014 TORSBY NU 5


Policy för trottoarpratare

&

Trevligt

fram-

komligt

Trevligt och framkomligt är ledorden i den nyligen framtagna policyn för trottoarpratare. Tanken med policyn är att den visar vägen så att reklamskyltar, blomurnor etc. placeras så att det inte blir svårt för förbipasserande att ta sig fram eller så att någon kan skada sig. Det är kommunfullmäktige som antagit policyn och den gäller från 22 april i år. Policyn beskriver var reklamskyltar, blomurnor eller varorna ska ställas. Här finns också alla mått som är bra att tänka på när man placerar ut skyltar och blomdekorationer eller exponerar varor utanför en butik. För det är viktigt att det som ställs ut inte står i vägen och försvårar framkomligheten eller ställs så att någon kan skada sig.

Ordning skapar trivsel

Det ser trevligt ut och skapar trivsel, om alla gör lika. I en trevlig och prydlig utemiljö trivs alla och där vill man gärna dröja sig kvar. För de personer som sköter om våra gemensamma ytor blir det också lättare att jobba. För räddningsfordon som ambulans och brandkår är det viktigt att snabbt kunna ta sig fram och då får inget stå i vägen. Policyn har arbetats fram i nära samarbete mellan Torsby Handel och kommunens tillgänglighetsråd. 6 TORSBY NU NR 2 - 2014

Affärsinnehavarna Linda Skoglund Fotocity, Mia Eriksson Skocity och Mari Andersson Bon Ami språkar med tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Tillstånd krävs

I de lokala ordningsföreskrifterna och i ordningslagen finns reglerna som gäller allmän plats. Reglerna finns till för allas säkerhet och för att alla ska trivas på platsen. När vi vistas på och använder våra gemensamma ytor s.k. allmän platsmark, måste alla hjälpas åt för att hålla ytorna rena och snygga. Att möblera rätt i utemiljön är också viktigt och det krävs t.ex. tillstånd för att använda allmän platsmark för att skylta på. Tillståndet söks hos Polisen.

Vill du veta mer

om hur du söker tillstånd eller har frågor om vilka regler som gäller kontakta GVA-chef Mikael Löfvenholm på tekniska avdelningen, 0560-160 53. Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, 0560-161 62 svarar på frågor som rör mått, utformning och placering. Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare 0560-161 62 gunilla.halvardsson@torsby.se


Förra årets vinnare Åsa Magnusson Juberget får besök av tillgänglighetssamordnaren Gunilla Montán Halvardsson och hunden Stella. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Tillgänglighetstävling

Funktion för alla Tävlingsdags

Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet för alla. Lämna ditt förslag senast 11 augusti 2014. Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser årligen en tillgänglighetstävling. Alla kan vara med och tipsa om var man gjort bra tillgänglighetsförbättringar och ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Det kan handla om både

större och mindre åtgärder som att bygga ramp eller sätta upp dörröppnare. Du kan nominera företag som affärer, restauranger, tandläkarmottagningar eller banker etc. I år är det de som gjort (och färdigställt) bra förbättringar under 2013 som kan nomineras. Lämna ditt förslag, senast 11 augusti 2014, via e-post eller via brev till kommunens tillgänglighetssamordnare. Det går också bra att ringa eller lämna

ett meddelande på telefonsvararen. Vinnaren utses av tillgänglighetsrådet i september och presenteras på ett senare möte i kommunfullmäktige. Mer information finns på www.torsby.se/tillganglighet.

Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare 0560-161 62 gunilla.halvardsson@torsby.se


Kunggården i Sysslebäck är totalrenoverad. Foto Ulrika Andersson

Torsby Bostäder rustar inför framtiden Vårt bostadsbolag har ett gynnsamt läge. Vi har 1100 lägenheter och de flesta är uthyrda, samtidigt har vi en del resurser sparade. Detta ger oss möjligheten att möta behov av upprustning och modernisering av husen, eftersom de blir äldre. Det känns särskilt trevligt att efter en totalrenovering kunna erbjuda lägenheter rustade till nyskick vid Kunggården i Sysslebäck. – Jag har bott på ganska många ställen i mitt liv, men aldrig trivts så bra någonstans. Här är så fint och bra och trevligt, säger Sven-Åke Larsson som är hyresgäst i Kunggården. Är du intresserad av att veta mer om Kunggården och få en visning? Kontakta gärna Jennie Över vid samverkanskontoret tfn 0560-166 32.

Ny hemsida

Av naturliga orsaker flyttar ganska många till och från hela vårt bestånd under ett år. Denna rörlighet gör det möjligt för oss att hyra ut många lägenheter. Vi har nu gjort det enklare för er, genom att erbjuda tjänster via hemsidan

www.torsbybostäder.se ,där kan du hitta lediga lägenheter, stämma av dina hyresbetalningar, göra felanmälan m.m. Dygnet runt om du vill.

Bredbandsutbyggnad

Torsby Bostäder är först med bredbandsutbyggnad till lägenheter i kommunen. Kunggården i Sysslebäck var de första som kopplades in på det nya nätet. Sedan har vi fortsatt söderut och alla lägenheter hos oss beräknas ha tillgång till digital-TV och bredband före midsommar i år. I Torsby har vi nyligen avslutat en rot-renovering vid Kommershörnan och fortsätter med planering för ett större upprustningsprojekt vid Berggårdsvägen.

Mejeristen överlämnad

Eftersom Torsby har behov av nya lägenheter, tog Torsby Bostäder

på sig uppdraget att bygga höghuset på mejeritomten. Huset är nu enligt plan sålt och överlämnat till bostadsrättsföreningen. Den sista tomma lägenheten såldes vid årsskiftet och huset är nu fullt av nöjda bostadsrättsinnehavare. Torsby Bostäder har en tydlig roll vad gäller bostadsförsörjningen i kommunen. Därför går vi nu vidare med att undersöka vilka markområden i Torsby samhälle som skulle kunna vara tänkbara för en nyproduktion av bostäder. Besök gärna vår nya hemsida www.torsbybostader.se eller ring oss i Torsby på 0560-272 40 och i Sysslebäck på 0560-166 32. Håkan Laack Vd Torsby Bostäder 0560-272 45 hakan.laack@torsby.se


Byt ut de tunga locken på era slambrunnar

Har du för tungt lock på din slambrunn (dvs. locket har en diameter över 80 cm) så uppmanar vi att du byter ut detta mot ett lättare lock. De tunga locken riskerar att orsaka arbetsskador för de som ska tömma brunnen. Det finns risk för allvarliga arbetsskador. Detta har Arbetsmiljöverket uppmärksammat och ställer krav på kommuner och entreprenörer att vidta åtgärder som minskar riskerna. Men tänk också

på att locket inte får vara så lätt att öppna så att barn riskerar att ramla ner i brunnen. Om du vill ha mer information kan du vända dig till Tomas Olsson på tekniska avdelningen tfn 0560162 14 eller tomas.olsson@torsby.se. Foto: Tomas Olsson

Gatuombyggnader i Torsby centrum

Jobben med miljöupprustning och trafiksäkerhetsåtgärder i Norra Torggatan, Biografgatan och Nya Torget, som startade under 2013 med VA-ledningsarbeten, körde igång igen nu på våren. Nu arbetas det med plattläggning och stensättning. Gatorna kommer också asfalteras och det jobbet görs i etapper. Plantering- och utrustningar utförs under sensommaren och hösten och då kommer också dekorationen av torgytan vid höghuset att sättas på plats.

Figurerna (enligt förslag från kommuninvånare) som ska stå på Nya Torget har i hemlighet levererats. Alla arbeten i denna etapp av gatuombyggnaderna i Torsby centrum ska vara färdiga och slutbesiktigade i oktober i år.

Mikael Löfvenholm Områdeschef GVA 0560-160 53 mikael.lofvenholm@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 9


Kommunalråden och ordföranden skriver på.

Sinikka Langeland spelade kantele i samband med undertecknandet av avtalet.

Daglig leder för Norska parker Kristian Biörnstad, Trysil, pekar ut vilken släkt som han härstammar från.

Finnskogen natur- och kulturpark är bildad – ett gränslöst samarbete med våra norska grannkommuner

Den 28 maj samlades kommunalråd och andra representanter för Torsby kommun och fyra norska kommuner för att underteckna ett avtal om samarbete över gränsen. Vi samlades vid gränsstenen i Röjdåfors som förtecknar alla de finska släkten som invandrade till Skandinavien och till gränstrakterna mellan Sverige och Norge på 1500- och 1600-talen. Det som skrevs under är ett avtal om att bilda en regional kulturpark med namnet Finnskogen natur- och kulturpark En park i denna mening är en samarbetsplattform mellan olika intressen i ett område kring en gemensam tillgång. Vi är på båda sidor gränsen intresserade av att utveckla det gemensamma området finnskogen till ett mer välbesökt och utvecklat område.

10 TORSBY NU NR 2 - 2014

I Europa finns det 100-tals parker där man samarbetar kring turism, mat, reseliv m.m. I Norge finns det 4-5 etablerade parker, se Valdres, Telemarkskanalen m.m., men i Sverige är det här begreppet alldeles nytt och oprövat. På Finnskogen har vi många upplevelser som kan locka besökande från Skandinavien och övriga Europa till vandringar, cykelsemester, guidade turer, övernattningar, kanotfärder, museibesök. Avsikten är att få med det lokala näringslivet och kraften i hembygdsföreningar och byalag. En app (ett dataprogram) kommer att utvecklas till nästa år där du i din

dator eller smarta mobil kan guida dig till allt det som finns att göra och uppleva på Finnskogen. Kommunerna på båda sidor gränsen har förhoppning om att det långsiktiga tänkandet i det nya samarbetet ska förhindra den projektdöd som drabbat många tidigare försök att jobba över gränsen. I förlängningen kan vi hoppas på ökad turism och fler arbetstillfällen. Har du frågor eller undringar så hör av dig! Ingemar Nordström kulturchef 0560-161 04 ingemar.nordstrom@torsby.se

Vid Röjdens strand den 28/5 2014 ses från vänster Örjan Bue Åsnes kommune, Ann-Katrin Järåsen Torsby kommun, Öystein Östgaard Kongsvinger kommune, Niels F. Rolsdorph Grue kommune. Saknas på bilden gör Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune. Foto: Ingemar Nordström


Biblioteket

som mötesplats För de allra flesta människor är biblioteket ett ställe dit man går för att låna böcker, tidningar och annan media. Men idag är biblioteket mycket mer än så. Vi vill här lyfta fram Torsby bibliotek som en mötesplats för alla medborgare. Hit kan du gå som privatperson och träffa andra människor. Det kan vara allt från stickcafé, föreningsmöten, läsecirklar, studiesyften till att bara träffas i caféterian för att prata. I caféterian kan man dessutom ta del av vårt stora utbud av tidskrifter. Barnen har en egen avdelning där de kan sitta och läsa och titta i böcker, bygga pussel, rita eller leka med alla små djur och dockor. Vi har även ett mötesforum på internet i form av en nystartad Facebooksida för Torsby bibliotek, www.facebook.com/torsbybibliotek. Där kan ni följa vad som händer på biblioteket. Ni kan ställa frågor till oss som vi besvarar, ni kan tipsa om en bra bok ni läst eller annat smått och gott. Man behöver inte vara medlem i Facebook för att se vad som sker på biblioteket. Föreningar eller andra som behöver en lokal till möten, konferenser och dylikt tar kontakt med oss på Torsby bibliotek så bokar vi rum. Det går alldeles utmärkt att låna lokal då biblioteket har stängt för kvällen, fram till kl. 21.00.

Fritidsavdelningen med Kristina Svensson, Kicki Velander och Missionskyrkans Berit Palmquist planerar inför idrottsgalan 2014. Foto: Annalena Olsson Stickcafé i bibliotekets caféteria. Foto: Agneta Strandberg

Annalena Olsson bibliotekarie 0560-161 06 annalena.olsson@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 11


Brunnsdalen, en grön oas i Torsby

Säterstuga i Klarälvdalen

Foto: Olov Henriksson

Spännande projekt på gång i kommunen

Under april avslutades Leader-projektet FRISK (Fri Sikt Klarälven). FRISK har varit ett uppskattat projekt som fått mycket medial uppmärksamhet och medverkat till lyckad samverkan kring arbetet med att få ett öppnare landskap i dalgången. Nu söker Torsby kommun medel från LONA för att genomföra två naturvårdsprojekt som i många avseenden kan ses som en fortsättning på arbetet inom projekt FRISK. De två projekten är: Hagmarksinventering i Klarälvdalen

LONA - lokalt naturvårdsstöd kan kanske möjliggöra ett fortsatt arbete med att rädda det öppna landskapet och hagmarkerna i Klarälvdalen. Detta LONA-projekt har nyligen beviljats till kommunen av Länsstyrelsen. (LONA-pengarna kommer från Naturvårdsverket.) Först kommer en inventering att ske av bevarandevärda miljöer där även Sätrar ingår. Därefter kommer det att göras en kostnadsberäkning för restaureringsåtgärder. Dalgångens vandringsledsnät kommer även det 12 TORSBY NU NR 2 - 2014

att ses över. En viktig samarbetspartner i detta projekt kommer föreningen Friskt Bete i Klarälvdalen att bli, då betesdjur behövs för det långsiktiga bevarandet. Men även andra föreningar kommer att ha mycket att bidra med.

Tätortsnära naturstig runt Torsby samhälle

Även detta ett LONA-projekt och en förstudie där möjligheterna till en vandringsled från Infocenteret till Sahlströmsgården ska undersökas. Leden är tänkt att fånga upp vackra naturmiljöer och intressanta kulturvärden runt Torsby samhälle.

Den ska vara en tillgång både för boende och turister och lyfta fram bevarandevärda miljöer, både för rekreation och kontemplation. Det kommer att bli en sammanbindning av både äldre och nyare sträckor. Arbetet kommer att ske i samarbete med bl.a. Fryksände hembygdsförening, Sahlströmgårdens vänner samt Torsby naturskyddsförening, alla med viktiga kunskaper inom sina gebit. Förhoppningsvis får kommunen ta emot ett positivt svar denna månad.

Olov Henriksson

projektledare 073-271 22 36 olov.henriksson@torsby.se


Om det blir så där väldigt torrt i sommar …

då ökar risken för brand och det kan bli förbjudet att elda När det har varit soligt och varmt och det inte har regnat på länge blir det torrt i markerna och brandrisken är stor. Då kan länsstyrelsen eller kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden!

Förbudet gäller både skog och mark och på den egna tomten. I den egna trädgården är det tillåtet att grilla i ändamålsenlig grill. Men på andra platser får du bara grilla i särskilt anordnade grillar som är godkända av räddningstjänsten. Tänk på att cigarettfimpar eller glödande cigaretter som slängs i eller i närheten av torrt gräs också utgör en stor brandfara. Du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Hur vet man att det är eldningsförbud?

Det finns många olika ställen att ta reda på det. Här är några där du får aktuell information om både brandrisk och eldningsförbud:

• Lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen • SOS Alarm AB:s telefonsvarare ”Upplysning om brandrisk”, tfn 054-15 50 15 • Torsby kommuns räddningstjänst, tfn 0560-108 35 • Länsstyrelsen i Värmland, tfn 054-19 70 00 (växel) • Torsby kommuns webbplats, www.torsby.se/eldautomhus • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida: www.dinsakerhet.se/brand/eldning/eldningsforbud • Mobiltelefonappen ”Brandrisk Ute” kan du ladda ner för att ha koll på brandsrisken där du är. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store och Google Play. Läs mer om den på MSB:s hemsida.

När det är eldningsförbud hissas denna flagga vid brandstationerna i vår kommun. Den kan även vara hissad på andra platser i kommunen. (Denna flagga är en generell symbol som finns i hela Sverige). Har du frågor om brandrisker och eldningsförbud, får du gärna ringa till oss på räddningstjänsten på tfn 0560-108 35. Pär Maltesson räddningschef 0560-161 25 par.maltesson@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 13


tänk om alla föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i Torsby kommun bestämde sig för att ingen ska dricka alkohol innan man är 18 år. Då skulle problemet med ungdomsfylleri och langning i stort sett vara utrotat! Det är vänner och deras syskon, men även egna syskon som är de som i första hand förser underåriga med alkohol. Detta enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) i deras undersökning Skolelevers drogvanor. Så här kan några uppmaningar se ut till exempel på hemsidor eller i lokala annonsblad:

Om vi vuxna är tydliga med att det inte är ok att dricka alkohol före 18 års ålder blir det också lättare för unga att säga nej tack. Klicka in på sidan www.tänkom. nu där finns många tips till förälder/vårdnadshavare eller andra vuxna. Polisen i Torsby har också egen tipstelefon ”Luren” 010- 567 00 65.

Har du frågor kring ”Tänk om” hör gärna av dig till mig!

Jörgen Johansson ANDT-samordnare ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak 0560- 166 96 jorgen.johansson@torsby.se

TÄNK OM-kampanjen 2014

Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol.

Var tredje gymnasieelev i tvåan får tag i alkohol via kompisar.* Vad gör du om det är ditt barn som langar? Läs mer om ungdomar och alkohol på tänkom.nu

Folkhälsomyndigheten i samarbete med

14 TORSBY NU NR 2 - 2014

Folkhälsomyndigheten i samarbete med

* Skolelevers drogvanor 2013, CAN (36 % av andraårseleverna på gymnasiet får tag i alkohol via pojkvän/flickvän, kompisar eller kompisars syskon).

som just nu pågår i hela Sverige vill bl.a. påverka vuxna att inte köpa ut till underåriga. Och att man i föräldragrupper ska komma överens om gemensamma regler av olika slag. Huvudmålgruppen för kampanjen är i första hand föräldrar till tonåringar 13- 19 år och i andra hand unga vuxna som har eller kan tänka sig att langa och/ eller bjuda underåriga på alkohol. Kampanjen hörs och syns i radio och TV, på Facebook, i annonser, insändare i tidningar, på stortavlor, i bussar, på kommunernas hemsidor, i lokala annonsblad med mera.


Foto: Morgan Bäckvall

200 besökte idrottsgalan 2014 Idrottsgalan gick av stapeln torsdagen den 8 maj i Frykenskolans aula över 200 personer besökte idrottsgalan. Idrottsgalan är det forum där vi lyfter fram idrottslivet i kommunen och hyllar våra duktiga idrottsmän och idrottskvinnor som med fina prestationer sätter Torsby kommun på idrottskartan. Det är en festlig kväll i idrottens tecken. Årets tema var motorsport och konferencier Bengt Sahlström intervjuade en rad spännande idrottspersonligheter under kvällen. Det var bland annat Miriam Walfridsson MK Ratten och Morgan Östlund Finnskoga MK. OS-deltagaren i sloopstyle Emma Dahlström fanns på plats och uppvaktades för sin fina framgång i OS i Sotji. Kvällen bjöd även på två fantastiska uppträdanden av kulturskolan, Torsby Brass förgyllde galan med pampig musik och högtidliga fanfarer för pristagarna. Idrottsåret 2013 har varit helt fantastiskt bra, på årets gala korades inte mindre än 24 Svenska Mästare en Världsmästare tillika Europamästare och Nordisk mästare. I de olika priskategorierna fanns inte mindre än nio olika idrotter nominerade! Vi har verkligen bredd på idrotten i kommunen. Nytt för i år är det nyinstiftade priset Årets Barn- och ungdomspris som kännetecknas av att alla får vara med, att bra kamratanda råder, att rent spel gäller, att det är okey att delta i flera olika idrotter, att gruppen/laget ser till varje individs personlighet, att stimulera till livslång rörelseglädje. Kvällens prisutdelare var kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen, kyrkoherde Johan Bonander, sjukhuschef Karin Lundin och duktiga bordtennistjejen Julia Johansson.

Vinnarna i årets idrottsgala Årets Rookie Josefin Karlsson, Torsby Gymnastikförening, rytmisk gymnastik Årets Eldsjäl Lasse Andersson, Torsby Aikidoklubb Årets Lag Västanviks AIF, Fotboll Årets Barn-och ungdomspris lag/grupp Torsby IF, Fotboll/Handboll flickor 00 Årets kvinnliga Idrottsutövare Julia Marklund, SK Bore friidrott spjut Årets manliga idrottare Tore Axelsson, SK Bore löpning Årets Idrottsprestation Torsby Gymnastikförening, Rytmisk Gymnastik Kicki Velander fritidschef 0560-166 00 kicki.velander@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 15


s n e r a m m o S emang even

JuLi

Tisdag 1 juli 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 2 juli 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 3 juli VM i Rallycross, Höljes. 19.30 Bingo i Rådom. Fredag 4 juli VM i Rallycross, Höljes. Lördag 5 juli VM i Rallycross, Höljes. 12-18 Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön. 14.00 Drive-in Bingo, Bograngen. Söndag 6 juli VM i Rallycross, Höljes. 12-16 Aftaskaffe med berättelser och bilder, Vitsands Hembygdsgård. 12-18 Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön. 17.00 Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 8 juli 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. Roy Lönhöjden, Purala, Röjdåfors. Onsdag 9 juli 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 10 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand. Östmarksdagarna börjar, 10-20 juli. 09-10 Stavgång vid Skidstadion, Östmark. 17.00 Kvällsgemyt, Tomta Hembygdsgård, Skrockarberget. 19.30 Bingo i Rådom. Fredag 11 juli 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. 19.00 Visafton hembygdsgården Hagen, Östmark.

19.00 Trubadurkväll med Isak, Nedergårdens Restaurang i Sysslebäck. Lördag 12 juli Nysockenmarten vid Korvsjön, Älvens Hus. Servering av motti och fläsk. 12-14 Kvarndag i Röjdåfors Kvarn. 14.00 Vernissage, Godvei Edanius, Strandås Gästgiveri, Sysslebäck. 14.00 Drive-in Bingo, Bograngen. 18.00 Musik i sommarkväll, Dalby kyrka. 21.30 Dans till Elisa´s, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 13 juli 12-16 Finnskogstema med motti och fläsk, Vitsands Hembygdsgård. 14.00 Sommarfest, Dalby hembygdsgård. 15.00 Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus. 17.00 Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 15 juli 19.00 Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern. 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 16 juli 12-16 Mottikalas med underhållning, Lillskogshöjdens bygdegård. 17-21 Auktion och kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 17 juli 19.30 Bingo i Rådom. 18-21 Kläggen Runt på cykel ca 17 km, Åsbyvallen Östmark. Fredag 18 juli 13-17 Traktorrally motorbanan Östmark. En tipspromenad för traktorer, ca 2 mil. 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. 19.00 Visafton, hembygdsgården Hagen, Östmark. 19.00 Finnskogsspelet ”Tro’t om ni vill”, Kollsberg, Torsby.

Lördag 19 juli 09.00 Slåtter på Ritamäki, Lekvattnet. 09.00 Slåttergille, Tomta hembygdsgård, Skrockarberget. 11-15 Forsens dag, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Strängsforsen. 14.00 Drive-in Bingo, Bograngen. 18.00 Musik i sommarkväll, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. 22.00 Cykelfesten i Pustaparken, Kristinefors. Söndag 20 juli 12-16 Släktforskardag, Vitsands Hembygdsgård. 12-16 Hembygdsfest, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Halvarstugan, Båtstad. 13-17 Motorbanans Dag med Rallycross, crosscart och husvagnsrace, Östmark. 15.00 Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus. 17.00 Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 22 juli 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. 19.00 Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern. Onsdag 23 juli 19.00 Finnskogsspelet ”Tro’t om ni vill”, Karmenkynna, Lekvattnet. 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 24 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand. 19.30 Bingo i Rådom. Fredag 25 juli 17.00 Jularbofestivalen dragspelsfestival. ”Livat i Finnskogen” till minne av Carl Jularbo. 19.00 Trubadurkväll med Thomas Johansson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck.

Foto: Birgitta Brorson


2014 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. 23.00 Upplevelsekonsert i Olof den heliges spår, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Lördag 26 juli 12-16 Vernissage, Ellinor Henriksson på Sahlströmsgården. 12.00 Hemvändardag, Vitsands hembygdsgård. 12-16 Hembygdsdag på Kollsberg, Torsby. 14.00 Drive-in Bingo, Bograngen. 17.00 Jularbofestivalen dragspelsfestival. ”Livat i Finnskogen” till minne av Carl Jularbo. 17.00 Utmarksmusiken, Ransbysätern, Sysslebäck. Söndag 27 juli 15.00 Bingo, Höljes, Folkets hus. 17.00 Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 29 juli 11-17 Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand. 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 30 juli 11-17 Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand. 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00 Viskväll på Dalby Hembygdsgård. 19.00 Grillkväll med Nick Borgen, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck. 19.00 Finnskogsspelet ”Tro’t om ni vill” Sysslebäcksparken. Torsdag 31 juli 11-17 Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand. 19.30 Bingo i Rådom.

AUGUSTI

Fredag 1 augusti Svennis Cup, fotbollscupen i Torsby som lockar ungdomslag från både Sverige och Norge. 11-17 Sommarcafé på Folkets hus, Kärrbackstrand. Lördag 2 augusti 10-18 Marknad och hemvändardag, Sysslebäck. 10-17 Storloppis, Granevik Folkets park., Torsby. 11-17 Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand. 22.00 Marknadsdans, Sandins, Sysslebäcksparken. Söndag 3 augusti 10-16 Marknad och hemvändardag, Sysslebäck. 11-17 Auktion på Folkets Hus, Kärrbackstrand. 14.00 Familjeteater i Sysslebäcksparken. 15.00 Bingo, Höljes Folkets hus. 19.00 Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Tisdag 5 augusti 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 6 augusti 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Fredag 8 augusti Finnskogafestivalen, folkrace i Höljes. 19.00 Trubadurkväll med Sonny Olsson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck. 19.00 Livemusikkväll, Torsby Camping. 21.00 Dans till Donnez, Älgsjövallen, Bjurberget. Lördag 9 augusti 09.00 Krocket-VM 2014, Greavallen, Vitsand. 11.00 Lösöre och Lifdjursauktion, Hagen, Östmark.

11-15 Hembygdens dag, Karmenkynna, Lekvattnet. 11-16 Värmlands Tecknarfestival på Bovilgården, Utterbyn, Torsby. 12-18 Finngårdens dag, Rikkenberget, Bograngen. Söndag 10 augusti 15.00 Bingo, Höljes Folkets hus. 15.00 Bingo i Rådom. 18.00 Musik i sommarkväll, Östmarks kyrka. Onsdag 13 augusti 18-21 Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Lördag 16 augusti 08-17 Veteran & Kuriosamarknad, Kolhusudden, Torsby. 11-16 Antik- o loppmarknad, Kollsberg, Torsby. 21.30 Eldfest med Streaplers, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 17 augusti 14.00 Drive-in Bingo, Granevik, Torsby. 15.00 Bingo, Höljes Folkets hus. Onsdag 20 augusti 18-21 Kolbullestekning, Kindsjöns Camping. Fredag 22 augusti 19.00 Trubadurkväll med Dalens dynamiska duo, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck. 19.00 Dragspelsstämma vid Kindsjöns Camping. Söndag 24 augusti 14.00 Bingo, Granevik, Torsby. 15.00 Bingo, Höljes Folkets hus. 19.00 Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Söndag 31 augusti 12-16 Vernissage Bernt Jansson, Sahlströmsgården, Utterbyn Torsby. 14.00 Bingo, Granevik, Torsby. Med reservation för eventuella ändringar.

För dagsfärsk information se: www.visittorsby.se Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby turistbyrå, Infocenter

Gräsmarksvägen 12, 0560-160 50, turist@torsby.se Sysslebäcks turistbyrå, Torget 6, 0560-166 50, turist.syssleback@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 17


Skärmdump av startsidan på www.visittorsby.se. Bildspelsbilden är från en av Cirkus Viktorias återkommande nationaldagsparad genom Sysslebäck. Foto: Ulrika Andersson.

visittorsby.se Torsby kommuns turismverksamhet presenterar en ny webbplats:

www.visittorsby.se

Det blir allt viktigare att synas på internet, inte minst inom turismen och besöksnäringen. Det som finns där ska vara lockande och aktuellt med fängslande bilder, och framför allt snabbt. Turisten idag söker information i sin dator, läsplatta eller smartphone och han/hon förväntar sig alltid lättillgängliga, intressanta och uppdaterade fakta, resetips och färdiga paketlösningar. Därför har Torsby kommuns turismverksamhet utvecklat sina webbsidor och byggt upp en egen webbplats som är separerad från den övergripande kommunwebben www.torsby.se. Den nya platsen för turismen heter www.visittorsby.se och är en duplicering av den nydesignade värmländska webbplatsen 18 TORSBY NU NR 2 - 2014

www.visitvarmland.se, dvs. sidan är uppbygg på samma sätt. Strategin bakom det är att besökaren ska känna igen sig samtidigt som det är en kvalitetsstämpel hos det gemensamma varumärket ”Värmland”. Dessutom är webbplatsen förstås hypermodern och responsiv, det vill säga den anpassar sig och fungerar lika bra såväl i dator som i läsplatta och smartphone. Naturligtvis är det vårt eget varumärke ”Torsby” som är huvudrollsinnehavare på den nya webbplatsen. Nu finns verkligen möjligheten att visa upp vår fantastiska mångfald och våra unika resmål på ett nytt och inspirerande sätt, med massor av fina bilder och lockande artiklar om smultronställen, guldkorn och personliga profilbärare.

Dessutom kan vi arbeta mycket mer effektivt med kampanjer för specifika produkter och evenemang samt öppna möjligheter för våra företagare att jobba med direktbokning online. Turismen i Torsby är en näring i tillväxt och utveckling, med mer är 1 miljon gästnätter per år. Nu skapar vi en modern, kundanpassad och säljande webbplats som ska locka hit ännu fler gäster och ge våra turismföretagare ett nytt, fräscht ansikte ut mot världen. Välkommen in på www.visittorsby.se och kika! Mats Olsson besöksnäringsstrateg 0560-162 01 mats.olsson@torsby.se


Skidåkning, skridskor och frisbeegolf på Torsby Sportcenter i sommar

Skidtunneln blev en succé den gånga säsongen. För oss innebar bristen av snö i många delar av både Sverige och Norge en välbesökt skidtunnel ända fram till stängningsdags första helgen i mars. Snökvalitén var den bästa hittills och höll riktigt bra trots den höga beläggningen av åkare. Men sista helgen i mars var säsongen över och det blev brått, att i det milda vädret få till snöbytet, för även den konstsnö som tillverkades under en av de få köldknäppar som kom i vinter tinar om vädret är milt. Men med intensivt arbete utfördes årets snöbyte på rekordtid och efter fyra mycket långa arbetsdagar med utökad styrka var snön inne i kylan.

Frykenklassikern

Skridskobana inomhus

Det är en klassiker att ha skidläger på hösten och vintern men bland årets nyheter finner du både ett sommarskidläger och ett klassikerläger i slutet av juli.

En av förra säsongens nyheter, skridskobanan inne i arenan, var mycket uppskattad och välbesökt. Resultatet blev så lyckat att vi behåller den och kommer att ha öppet för skridskoåkning även kommande säsong. Så nu kan du även åka skridskor i sommar!

Du vet väl man i Torsby kan göra klassikerns alla moment på en och samma dag? Att kunna cykla, simma, löpa och åka skidor på samma dag är unikt och den 2 augusti genomförs Frykenklassikern med tjejklassikerns alla grenar och distanser under en och samma dag (10 km cykel, 1 km simning, 10 km löpning och 3 mil skidor). Så anta en rejäl utmaning och häng med du också.

Mer klassiker

Torsby Frisbeegolfpark

Vi har också en stor nyhet på Torsby Sportcenter, Torsby Frisbeegolf-

park. Frisbeegolf, eller discgolf som det också heter, är en sport som liknar golf men man spelar med en disc istället för klubba och boll. Banan spelas med målet att med så få kast som möjligt få discen att vila i målkorgen. På Torsby Frisbeegolfpark finns nio hål som kan spelas av både ung och gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Med tanke på att det är den första banan i Torsby kommun kan du som är nybörjare räkna med att vara i gott sällskap av fler nybörjare, så kom och testa. Discar finns att hyra i skidtunnels reception. Vi hälsar alla, både gamla och nya besökare, välkomna till Torsby Sportcenter och den nionde säsongen i Torsby Ski Tunnel! Linda Danielsson marknadsförare 0560-270 04 linda.danielsson@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 19


Foto: Cecilia Sjödén

Sönnerudsheden förbereds för fiber Hos Sven i vackra Sönnerudsheden förbereds det för fiber. Det är noga utmärkt med både pinnar och röd spray på marken var rören som fibern sedan ska ligga i, ska plöjas ned. Ända fram till huset läggs rören ned så Sven behöver inte gräva något själv. Jag frågade honom om han tyckte det var besvärligt med maskinerna som gräver i backen men han tycker bara det är roligt att det händer lite i bygden. Samma sak säger Patricia och hennes kollegor som utför grävning och plöjning i BadaRinn fiberförenings område, de har en bra dialog med fastighetsägarna, folk är positiva och intresserade. I juli räknar man med att ha grävt och plöjt ned alla rör i området, sedan kommer nästa arbetsmoment, att blåsa i fiber i rören, därefter ska inkoppling ske i fastigheterna. Till årsskiftet 2014-2015 förväntas alla medlemmar i föreningen vara anslutna. 20 TORSBY NU NR 2 - 2014

Fiber i Höljes

I april hade vi ett informationsmöte i Höljes där intresset var riktigt stort. Tillsammans med Kärrbackstrand och Brattmon är nu hela Klarälvsdalen täckt av fiberföreningar.

missionens godkännande vara klart. Först då kan Länsstyrelsen meddela beslut på de ansökningar som kommit in. Mer information om bredbandsstödet finns på jordbruksverkets hemsida under fliken Stöd.

Bredbandsstöd

Lyckad satsning på villafiber

Jordbruksverket annonserar på sin hemsida att bredbandsstödet i nya Landsbygdsprogrammet kan sökas från september 2014. Innan Länsstyrelsen sedan kan ta beslut på inkomna ansökningar måste det svenska Landsbygdsprogrammet godkännas av EU-kommissionen. I maj 2015 förväntas EU-kom-

Satsningen på villafiber i Torsby tätort har gått bra, hela 60 % har valt att ansluta sig hittills.

Cecilia Sjödén bredbandssamordnare 0560-160 03 cecilia.sjoden@torsby.se


Att läsa är som att resa. I fantasin besöker man andra länder och världar. Man reser framåt och bakåt i tiden. Men att läsa är inte bara att kunna avläsa bokstäver som blir till ord. Man måste också förstå det man läser för att läsupplevelsen ska bli lustfylld. Det vet eleverna på Holmesskolan. Vi läser och lär tillsammans

Under två läsår har eleverna lärt sig att använda olika metoder för att få en bra läsförståelse. Lärarna har i form av studiecirklar studerat, diskuterat och prövat olika sätt att undervisa i läsförståelse. Det här sättet att fortbilda sig kallas ”kollegialt lärande”. Sedan har lärarna introducerat dessa olika tekniker och strategier i elevgrupperna.

Troll, cowboys och detektiver

Det här läsåret har alla elever från förskoleklass till och med klass fem läst samma bok, ”Trollets hjärta”. Medan man läst har man övat olika metoder för att förstå bokens handling och vad

nya, obekanta ord betyder. Till sin hjälp har eleverna lärt sig använda några ”läsfixare”, Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären som på olika sätt hjälper till att göra texten begriplig.

Mod och vänskap

Arbetet med värdegrund ska genomsyra allt arbete i skolan. Så också i läsningen av Trollets hjärta. Utifrån bokens handling har orden ”mod och vänskap” varit i fokus för värdegrundsarbetet. Inspirerade av handlingen i sagan har eleverna fått uttrycka känslor, intryck, tankar och idéer i måleri, musik, dans och eget skrivande av sagor och berättelser.

Stor final!

Den tredje juni avslutades årets arbete i läsförståelse med en riktig fest. Elever och personal fick uppleva en alldeles sagolik dansföreställning under ledning av Kulturskolans danslärare, Jenny Boström. En härlig allsångsstund under ledning av Holmesskolans musiklärare och en konstrunda bland alla fantastiska målningar, bilder, sagor och tittskåp fick bli slutpunkt för årets arbete.

Verkar det här spännande? Vill du veta mera?

Hör gärna av dig till mig Inga Eriksson, lärare och projektledare, 0560-162 36 inga.eriksson@edu.torsby.se Foto: Helena Westh NR 2 - 2014 TORSBY NU 21


Passeport pour l’Europe est fini C’est fini! Under fyra varma och soliga dagar avslutades Stjerneskolans Comeniusprojekt med ett besök här i Torsby. Vi fick visa vår hembygd för elever och lärare från Belgien, Frankrike, Grekland, Italien och Portugal. Projektet började 2012 och på detta uppslag hittar du några av elevernas vittnesmål, i ord och bild, kring de upplevelser och erfarenheter som projektet har givit. I november 2012 åkte jag till det första mötet i norra Grekland. Jag är glad att jag hamnade på en plats jag säkert aldrig skulle haft tanken på att besöka annars. Det har ju varit ganska unikt för oss på Stjerneskolan att få chansen att lära känna så många olika människor och få ser hur olika vi är beroende på var vi kommer ifrån. Lisa Strandberg, Samhällsprogrammet, åk 2 Träffen i Grekland kommer jag aldrig glömma. Jag fick verkligen erfarenhet av den här resan, liksom erfarenhet av hela det här projektet. En av dagarna så besökte vi bl.a. Greklands näst största stad Thessaloniki. På bilden ser ni det kända ”Vita tornet” som ligger där. Denise Stöberg, Samhällsprogrammet, åk 2 På bilden är gruppen som var i Portugal samlade utanför ett mindre palats i Sintra. Där fanns otroligt mycket att se och uppleva! Från det här projektet har jag lärt mig om andra länders kulturer och att det faktiskt är stor skillnad även om det är inom Europa. Jag har träffat nya människor och fått nya vänner. Det har varit en fantastisk upplevelse! Jenny Jonsson, Samhällsprogrammet, medieinriktning, åk 2 Jenny Jonsson, Andreas Holmgren och jag Ilse Demes var i Lissabon, Portugal. På mindre än en vecka har jag lärt mig otroligt många nya saker, lärt känna nya människor och upplevt en helt ny kultur. Vi har badat i medelhavet, besökt Lissabons finaste ställen när det gäller kultur samt tagit del av portugisiska ungdomars liv på bästa möjliga sätt: genom att bo i en värdfamilj. En oförglömlig vecka! Ilse Demes, Samhällsprogrammet, åk 2

22 TORSBY NU NR 2 - 2014


Att delta i det här projektet har varit en upplevelse utöver det vanliga. Det har varit väldigt givande att få lära känna andra kulturer - och smått chockartat att få uppleva diverse kulturkrockar. Man har fått nya bekantskaper, och dessutom fått ett större ordförråd i både franska och engelska. Jag ångrar inte en sekund av projektet, och om jag fick möjligheten att göra om det skulle jag göra det tusen gånger om. Michelle Amberg, Samhällsprogrammet, idrottsinriktning, åk 1

Min resa inom projektet gick till Belgien i slutet av januari och det är något av det roligaste jag gjort! Min värdfamilj var helt underbar och jag har fått vänner för livet ifrån alla de deltagande länderna. Om ni som läser detta någon gång får möjlighet att göra något sådant här, tveka inte! På bilden ser ni oss som deltog vid besöket i Torsby. Emelie Bergstedt, Samhällsprogrammet, åk 2

Jag åkte till Sicilien i projektet och jag tyckte att det var jättekul. Jag träffade många olika personer som jag inte kommer att glömma. I början när jag kom till Marsala, så tyckte jag inte att det var så roligt, för att man var tvungen att följa med en okänd familj. Men, när den sista dagen närmade sig så ville jag inte åka tillbaka. Jag tyckte att vi kunde ha stannat en vecka till, fast det gick tyvärr inte. Jag tyckte att det var en rolig upplevelse som man aldrig kommer att glömma, för det är en ’’once in a lifetime’’ chans. Om jag skulle chansen, då skulle jag jättegärna vilja göra om det. Vera Barentsen, Naturvetenskapliga programmet, åk 1 Detta projekt har gett mig ett nytt perspektiv i hur folk lever, gett mig mer kunskap om det franska språket. De kunskaper vi fått och de upplevelser vi fått är helt fantastiska. Vi har även fått vänner för livet som jag aldrig kommer att glömma. Andreas Holmgren Samhällsprogrammet, idrottsinriktning, åk 2

Utbytesveckan i Italien var en mycket trevlig upplevelse och jag hade väldigt roligt. Här är vi alla samlade framför det grekiska templet utanför Marsala. Moa Ehrén, Samhällsprogrammet, medieinriktning, åk 2

NR 2 - 2014 TORSBY NU 23


Boka en tid för din idé Till Tuab kan du vända dig vid etableringsärenden, när du vill starta eget eller utveckla din befintliga verksamhet. Torsby Utveckling AB, Tuab, är ett näringslivsbolag som erbjuder rådgivning, utbildning och näringslivsservice med fokus på småföretag på uppdrag av Torsby kommun. Tuab har funnits sedan 1998 och ägs av Torsby kommun tillsammans med företagarföreningarna Torsby Handel och Företagarna Torsby. Sofia Askman är en nybliven företagare inom tjänstesektorn och hon kontaktade Tuab för att få stöttning inför sin företagsstart. – Jag studerande tidigare på Brobyskolan i Sunne och gick en starta eget kurs, då fick jag reda på att Tuab finns och att de kunde hjälpa mig att komma igång med mitt företag i Torsby. När jag sedan var redo för att starta min verksamhet, bokade jag en tid för rådgivning. Jag har också fått stöttning av Communicare och är med i deras företagsnätverk som träffas cirka en gång per månad, säger Sofia. Inför en företagsstart kan frågorna vara många. Håller min affärsidé? Var ska jag bedriva min verksamhet? Behöver jag tillstånd? Det kan också vara ekonomiska frågor som en första budget, att undersöka möjligheterna till företagsstöd och hur man löser finanseringen till företagsstarten. Sofia ville ha hjälp i arbetet med en första budget och affärsplan.

24 TORSBY NU NR 2 - 2014

– Det är alltid bra att ha någon utomstående att bolla idéer med så att man får med alla nödvändiga delar inför företagsstarten, det är lätt att missa saker. Det är också bra att få hjälp att strukturera upp en plan för när saker behöver vara utförda, för att kunna gå vidare med nästa steg, man blir mer effektiv då, berättar Sofia. Tuab finns också till hands för dig som redan driver företag och Sofia har varit i kontakt med Tuab även efter hon startat sitt företag. – Jag rekommenderar alla som ska starta eget företag att ta kontakt med en företagsrådgivare för att få hjälp att planera sin företagsstart och för att ha någon att diskutera sin företagsidé med. Tuab har ju också ett brett kontaktnät med andra organisationer och företag som man ibland behöver komma i kontakt med. Det är många delar som ingår i en företagsstart och ibland är det helt nya saker man behöver lära sig för att kunna driva sitt företag på ett bra och effektivt sätt. För Sofia har det klurigaste varit att få till en bra administrativ rutin som funkar. – Det svåraste för mig har varit det administrativa så som att lära mig om hur bokföringsprogrammet fungerar. Man vill ju hitta rutiner och skapa praktiska system som funkar så att det administrativa

arbetet går smidigt och lätt. Jag har dock lärt mig att det inte är så farligt att göra fel. Man ska inte vara rädd för att fråga om råd, det finns alltid hjälp att få, avslutar Sofia.

Intervju: Åsa Gertling Foto: Anna Öhgren Bodén Sofia Askman på Triggerpunkten vände sig till Tuab för att få stöttning vid sin företagsstart.


Fri rådgivning till dig som driver lantbruk eller skogsbruk Om du driver företag inom lantbruk eller skogsbruk kan du nu få fri rådgivning för att utveckla din verksamhet och förbättra ekonomin. Det är ett led i arbetet för att hela Torsby kommun ska leva. Rådgivarna Här är några exempel på frågor du möter kommer från som brukar förekomma – och Hushållningssällskapet. som du kan få hjälp med – Vi har märkt på andra håll där vi jobbar att många företagare uppskattar att vi är ekonomer som kan skog och lantbruk, säger Jonatan Dalberg som är en av de två rådgivare du kan anlita. Jonatan är ekonomagronom och uppvuxen på ett lantbruk i Gräsmark. Hans kollega, Erik Kumm, är skogsmästare inriktad på ekonomirådgivning. Även Erik är uppvuxen på gård, i hans fall en skogsgård i Långsta strax norr om Grums. – Jag är skogsägare på helger och kvällar och skogsekonom på dagtid. Så jag sysslar med skog och ekonomi både i jobbet och vid sidan om. Därför brukar jag ha lätt att sätta mig in de frågor som andra skogsägare har, säger Erik Kumm. De sysslar med ekonomi, företagsutveckling och viss produktionsrådgivning. Ofta resulterar rådgivningen i till exempel budget, kalkyl, företagsanalys, affärsplan eller bättre nyttjat EU-stöd.

• Jag vill utveckla verksamheten och få bättre lönsamhet. Hur ska jag göra, var ska jag börja? • Jag vill få bättre kontroll över ekonomin i företaget. Vad kan jag göra själv, vad behöver jag ta hjälp med? • Jag planerar att köpa en gård eller skog. Vilka skyldigheter och möjligheter har jag? • Jag kommer att ta över en verksamhet. Hur genomför man ett generationsskifte på bästa sätt? • Jag vill starta ett lantbruks- eller skogsföretag. Vad är viktigast att tänka på? – Ofta hamnar vi i diskussioner som rör både företaget och livet runtomkring. Den privata ekonomin hänger ju så tydligt ihop med företagets och en förändring i företaget påverkar ofta en hel familj. Vi tycker själva att vi fattar hur allt det här hänger samman, vi är vana vid att ge råd till den här typen av företag, säger Erik Kumm.

Erik Kumm och Jonatan Dalberg

Anlita utan kostnad

Rådgivningen till företagare i norra Värmland är resultatet av ett samarbete mellan Torsby kommun och Region Värmland. Tillsammans med Landsbygdsprogrammet finansierar de den fria rådgivningen. Hushållningssällskapet anlitas för att genomföra den. Den fria rådgivningen är begränsad till just rådgivning och vägledning. Det innebär till exempel att får råd om hur du gör för att arbeta fram en affärsplan, men du får betala om du vill att någon ska skriva den åt dig. Rådgivarna kommer att finnas på plats på Tuab i Torsby en dag i veckan. Jonatan Dalberg når du på telefon 070-582 09 22 och Erik Kumm på 070-829 09 24. Rådgivning till landsbygdsföretag inom till exempel lantbruk och skogsbruk är en viktig del av Hushållningssällskapets verksamhet. Runt om i landet finns 18 sällskap som tillsammans erbjuder kunskap för landets framtid. Drygt 700 medarbetare delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. – Visionen står på väggen utanför mitt kontor så jag den ser ofta. Livskraftiga företag och duktiga företagare behövs för att landsbygden ska leva och locka nya invånare. Det här är en hjärtesak för oss. Vi lever med den idén varje dag, säger Jonatan Dalberg.

NR 2 - 2014 TORSBY NU 25


Tänker du boka ett evenemang i sommar? Äntligen sommar med vänner, sol, bad, kultur, sport och en massa ledig tid. Har du som många andra tänkt boka in något evenemang under din ledighet? Vi konsumentvägledare får, främst under sommaren, in många frågor angående diverse evenemangsbiljetter. Två tjejer hade bokat biljetter till en festival. De fick problem med att få biljetterna till hemadressen, vilket utlovats. Givetvis blev det en reklamation, men företaget gick i konkurs och tjejerna kunde inte gå på den efterlängtade festivalen. Inte heller fick de sina pengar tillbaka. Det är naturligtvis inte lätt att som konsument kunna förutse en konkurs, men hade biljetterna varit betalda med kreditkort skulle tjejerna kunnat vända sig till kortutgivaren för att få sina pengar tillbaka. Det finns också några andra saker som det kan vara bra att ha koll på innan du köper dina biljetter: 26 TORSBY NU NR 2 - 2014

• För att vara säker på att det är en giltig biljett du köper bör du bara köpa biljetter från auktoriserade företag. • Jämför gärna priset hos de olika återförsäljarna, det kan variera. Alltför billigt är dock oftast en varningssignal. • Tänk på att du inte kan ångra ditt köp. Oftast har du rätt att ångra ett distansköp, men inte när du köper evenemangsbiljetter. Köpt är köpt! • Ha koll på säljarens köpvillkor, det är dessa villkor som du sedan blir bunden till. I dem finner du bland annat bestämmelser om huruvida en biljett får överlåtas eller inte.

Om något ändå skulle gå fel och du behöver göra en reklamation så kontakta företaget skriftligen och be om ett skriftligt svar. Om ärendet inte löser sig kontakta gärna oss konsumentrådgivare. Vi har öppet under hela sommaren. Trevlig sommar!

Välkommen att kontakta oss! Telefontid 9-12 mån-fre 054-540 46 84, 054-540 46 83 054-540 46 82, 054-540 46 81 E-post konsument@karlstad.se Fax 054-18 59 20 www.karlstad.se/konsument www.facebook.com/radrummet

Text och bild: Jessica Fong, konsumentrådgivare


&

Illustration: Birgitta Brorson

Flyktingmottagande asylboende

Idag finns avtal mellan Torsby kommun och Migrationsverket att ta emot 35 flyktingar och ytterligare 15 som bosätter sig här på egen hand. Vi har också plats för 14 ensamkommande flyktingbarn. Dessutom finns i kommunen två privatdrivna asylboenden med totalt 220 platser. De har kommit till genom avtal mellan Migrationsverket och de privata aktörerna. Kommunplacerade flyktingar

Torsby kommun har sedan 2006 haft ett avtal med Migrationsverket att ta emot flyktingar som har fått permanent uppehålltillstånd (PUT). Nuvarande avtal med Migrationsverket innebär ett mottagande av 35 kommunplacerade flyktingar och 15 flyktingar som bosätter sig på egen hand. Fram till december 2010 hade kommunen helhetsansvar beträffade flyktingmottagning vilket innebar bosättning (lägenheter), försörjning (integrationsersättning), svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, praktikplatser, osv. Integrationsarbetet genomfördes i nära samarbete med övriga aktörer såsom arbetsförmedlingen, landstinget osv. För detta fick kommunen ersättning från Migrationsverket som täckte samtliga kostnader. Från och med december 2010 har en ny förordning gällt där arbetsförmedlingen har det stora etableringsuppdraget. Kommunens åtagande är bosättning, SFI samt samhällsorientering och kommunen får ersättning från Migrationsverket för detta.

Sedan två år tillbaka har Torsby kommun fokuserat mottagandet på kvotflyktingar, de är utsedda av ett internationellt FN-organ (UNHCR). Flyktingar ges permanent uppehållstillstånd i det land där de befinner sig och kommer sedan direkt till utsedd kommun i Sverige. En bekräftelse på att Torsby kommun, tillsammans med övriga aktörer, bedriver ett bra etableringsarbete är att länsstyrelsen i Värmland använder Torsby som ett av länets goda exempel.

Asylboende

Idag finns två asylboende i Torsby kommun, ett i Värnäs med plats för 120 personer och ett i Svenneby med plats för 100 personer. Det är Migrationsverket som har upphandlat alla asylboenden med de privata aktörerna. Torsby kommun är inte involverad i upphandlingsprocesserna. De privata aktörer som anordnat asylboenden meddelar sina planer till kommunen i samband med att de lämnar in ansökan till Migrationsverket. Kommunen

underrättas sedan i samband med att flyktingarna anländer till kommunen. Då meddelas också behovet av skola och barnomsorg. Det är Migrationsverket och de privata aktörerna som ansvarar för verksamheten på asylboendena. Kommunens ansvar är att tillhandahålla skola för alla barn inom en månad och barnomsorg inom fyra månader. Kommunen får ersättning för dessa tjänster från Migrationsverket. I samband med öppnandet av asylboendet i Värnäs fanns erfarenhetsmässigt ett antal farhågor från andra asylboenden i länet. För att underlätta för lokalsamhället, bensinmacken, affären osv. öppnande kommunen ett servicekontor i Stöllet. Servicekontoret fungerar som ett nav där övriga ideella krafter/föreningar så som Röda korset, Norra Ny utveckling osv. samverkar med mycket gott resultat. Gösta Kihlgren arbetsmarknadschef 0560-160 26 gosta.kihlgren@torsby.se NR 2 - 2014 TORSBY NU 27

Läs på FN:s flyktingorgan UNHCR, om pojken från Syrien, som kom till Torsby: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=534fc8b46&query=torsby


Monika Sehlan, Catharina Håkansson-Boman och Ewa Nilsson på väg in till Vitsandsboa. Foto: Ingela Bönström Brusgård

Regeringskansliet

visar intresse för Torsbys lanthandlare och service i glesbygd I slutet av maj var regeringskansliet på besök i Torsby kommun. De träffade lanthandlarna i Vitsand och i Ambjörby och hade ett möte med kommunen. Resan var en del av ett tvådagarsbesök i Värmland för att regeringskansliet ville lära sig mer om lanthandelns situation och kommunens arbete med att utveckla stöd och service i glesbygd. På mötet med Torsby kommun berättade kommunen om sitt arbete i projektet ”Pilotkommuner för serviceutveckling”. Dessutom diskuterades flera, för landsbygden, viktiga frågor t.ex. bredband/fiber, varutransporter (speciellt aktuellt nu när Värmlandsbuss säger upp avtalet med Bussgods), kontanthantering, stöd till utveckling av service på landsbygden, posten och andra servicefunktioner där lanthandeln ofta är ombud, samordnade servicelösningar, kommunala upphandlingar, behov av erfarenhetsutbyte m.m. Samordnad service kan t.ex. vara att en lanthandel erbjuder många olika tjänster utöver att vara lanthandel t.ex. ombud för Apoteket, Svenska Spel, Systembolag, caféhörna i butiken, surfdator, turistinformation, återlämningslåda för biblioteksböcker m.m. Besöket är en följd av att regeringen tillsatt en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja 28 TORSBY NU NR 2 - 2014

tillgången till kommersiell service i glesbygd. Syftet är att medborgare och företag ska ha tillgång till t.ex. dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att hitta samordningslösningar mellan kommersiell och offentlig service. Från regeringskansliets utredning ”Service i glesbygd” medverkade huvudsekreterare Monika Sehlan och särskild utredare Catharina Håkansson-Boman. Med på mötet var dessutom Ingela Bönström Brusgård från Länsstyrelsen, Ewa Nilsson från Lanthandelsmentor Hushållningssällskapet, kommunchef Thomas Stjerndorff, kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen och EU-strateg Elisabet Olsson. Ann-Katrin Järåsen och Thomas Stjerndorff poängterade att arbetet med servicepunkter på landsbygden är ett prioriterat område i kommunens näringslivs- och serviceplanering. – Flera förslag till politiska beslut inför framtiden förbereds för närva-

rande, berättar Ann-Katrin Järåsen, och som ett stöd i den processen har kommunchefen beslutat att Elisabet Olsson, förutom arbetet som EUstrateg, även att ska ha ett särskilt ansvar för samordning av kommunens landsbygdsutveckling. Studiebesöket inleddes redan på måndag då man gick igenom Landsbygdsprogrammet och stöd till kommersiell service på Länsstyrelsens kontor i Karlstad. På tisdag gick resan vidare till Torsby kommun samt lanthandelsbutikerna Vitsandsboa och Nordvärmlands Livs. Delegationen fick ta del av väl förberedda presentationer från lanthandlarna. – Jag är så stolt så över ”våra” lanthandlare, säger Ingela Bönström Brusgård, som jobbar med kommersiell service på Länsstyrelsen. Elisabet Olsson EU-strateg/landsbygdsutvecklare 0560-160 08 elisabet.olsson@torsby.se


a d l l ä anst

Ny

i

kommunen Camilla Björn, ny områdeschef

Håkan Boström, vik. byggnadsinspektör Jag heter Håkan Boström och vikarierat för Malin Jonsson under hennes föräldraledighet. Jag började min tjänst 1 april 2014 som byggnadsinspektör och har ett vikariat fram till och med december 2015. Mitt ansvarsområde är att handlägga bygglovsansökningar och svara på frågor kring byggnation. Jag är snickare i grunden och har vidareutbildat mig till byggtekniker. Jag har bland annat arbetat som arbetsledare inom betongindustri och husproduktion, varit energihandläggare, skadereglerare på försäkringsbolag, samt lärare i bygg och anläggning. Jag bor i Kil sedan 1998 med min sambo och våra tre barn. Mina fritidsintressen är att delta i barnens fritidsaktiviteter, all slags motorsport samt renovera vårt hus. Jag känner mig välkommen i Torsby kommun och ser fram att få möta kommunens invånare i olika frågor. Du når mig på tfn 0560-160 84, 0761-166 084 eller e-post hakan.bostrom@torsby.se.

Mitt namn är Camilla Björn och jag arbetar från och med den 1 maj som områdeschef inom vård och omsorg. Jag har varit anställd i Torsby kommun sedan ca ett år tillbaka och har då arbetat som samordnare/handledare på ungdomsverksamheten Gnistan. Innan det arbetade jag som handläggare på Försäkringskassan. Jag har i princip alltid arbetat i yrken som omfattar arbete med människor i utsatta positioner och ser fram emot att nu få arbeta med äldreomsorg som är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är född och uppvuxen i Torsby och har aldrig flyttat från orten utan bor numera i centrala Torsby med min sambo och tre barn. När jag inte arbetar ägnar jag mesta delen av min tid tillsammans med familj och vänner och sommartid blir det en hel del trädgårdspyssel. Du når mig på tfn 0560-166 61, 070-270 47 57 eller e-post camilla.bjorn@torsby.se.

Ann-Margreth Edberg, ny administrativ chef Jag heter Ann-Margreth Edberg och är ny administrativ chef. Jag efterträder en person med lång erfarenhet av kommunalt arbete medan min erfarenhet främst är från statlig verksamhet. I mina tidigare arbeten har jag bland annat varit revisor, controller och chef. Som controller arbetade jag mycket med planering och uppföljning som årsredovisning och kvartalsuppföljningar. Jag har även ansvarat för effektivisering av verksamheter och gjort mindre utredningar. Några ledord för mig är effektivitet, kvalitet och service och viktigt är också att ha roligt på jobbet. Min avdelning, kommunkansliet, har flera olika uppgifter och med verksamhet i både Torsby och Sysslebäck. Vi arbetar bl.a. med reception, växel, diarium, arkiv, administration, utbildning, tillgänglighetsfrågor samt är sekreterare i kommunstyrelsen, utskott och kommunfullmäktige Jag tycker Torsby kommun är en spännande arbetsplats med många olika kompetenser med en trevlig och lättsam stämning. Ursprungligen är jag från Södermanland men har bott i Värmland i många år och känner mig hemma här. På fritiden ägnar jag mig åt trädgården, läser och golf men mitt största intresse är Frankrike. Jag älskar både landet, maten, vinet och språket. Du når mig på tfn 0560-160 10 eller e-post ann-margreth.edberg@torsby.se.


Torsby kommun har personal i över 160 olika yrken. Arkivarie är ett av dem.

Förvaltare av både gammal och ny

information

Arkivarie, vad är det? Inte arkitekt, inte arkeolog utan arkivarie. Och var jobbar en sådan egentligen? Det bästa förslag jag fått var av en man som tyckte det var himla fint att jag skulle jobba i ett akvarium. I Torsby kommun finns mängder med information, både gammal, i form av handskrivna dokument, och ny som skapas och lagras i våra IT-system. All information måste förvaltas på ett rättssäkert, effektivt och tillgängligt sätt och som arkivarie och registrator sysslar jag med just detta, fast under två olika yrkeshattar.

Arkivarie och registrator på Torsby kommun

Som arkivarie arbetar jag med det som kanske borde kallas informationsförvaltning. Mitt arbete går ut på att se till att kommunens information hanteras på ett rättssäkert, effektivt och tillgängligt sätt. Arkivarierollen har gått från att vara kufen som jobbar i källaren med dammiga kartonger i pappershanteringens slutskede, till att vara en person, kuf eller inte, som har ett helhetsperspektiv på hela informationshanteringen; från att den inkommer eller skapas tills att den arkiveras. Arkivarien arbetar inte längre lika mycket praktiskt i arkivet, utan arbetar allt oftare med styrning bl.a. genom dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Som registrator registrerar jag kommunstyrelsens inkommande och upprättade handlingar i vårt diarium. Rollerna som både arkivarie och registrator är skilda från varandra men är ändå väldigt beroende av varandra. Grunden till ett fungerande arkiv ligger till stor del i att diariet (eller vilket system det är som hanterar informationen) sköts på ett bra sätt. Ett bra samarbete mellan registratorn och arkivarien är a och o, och i mitt fall har jag alltså bara mig själv att skylla om samarbetet går åt pipan.

Fördelar med Torsby kommun

Efter min examen från Örebro universitet 2006 har jag jobbat i en kommun, i arkivet på ett museum och på två olika statliga myndigheter. Sedan september 2013 30 TORSBY NU NR 2 - 2014

Kicki Lech arbetar som arkivarie/registrator. Foto: Helena Henriksson

är jag anställd i Torsby kommun, med en halvtid som arkivarie och en halvtid som registrator på kommunstyrelsen. Utöver detta arbetar jag också mycket med de val som genomförs under supervalåret 2014. Att arbeta under de här olika hattarna är otroligt roligt och lärorikt. Att arbeta i en mindre kommun som Torsby gör att jag mycket väl känner av arbetsuppgifternas vikt, jag ser snabbt effekterna av mitt arbete. Jag tycker att varje dag är en bra dag, och varje dag är utmanande. De fantastiska omgivningarna och all denna skog gör ju inte livet direkt sämre. Vill du veta mer om kommunens arkiv? Hör gärna av dig till mig på 0560-160 15 eller christina.lech@torsby.se.


Göra skillnad

x29

Vill du läsa en alldeles nyutkommen bok om hur det är att jobba i en kommun? Boken som vi tänker på heter ”Göra skillnad x29”. I boken deltar 29 anställda i kommunerna Sunne, Torsby, Munkfors och Årjäng. Gemensamt för dem är att de känner att de vill göra skillnad i sina jobb. Personalen som presenteras i boken representerar några av alla drygt 150 olika yrken som finns i vår kommun. Deras berättelser tänker vi kan vara ett sätt att inspirera unga till att välja kommunen som arbetsgivare. Boken kom till som en avslutning på ett EU-projekt som de fyra kommunerna haft i två år, CV-projektet eller Creare Vivere som det egentligen heter. Det betyder ”Att skapa är att leva”. Den gemensamma nämnaren för de 29 personerna som är med i boken är att de brinner för sina jobb. De vaknar på morgonen med en skön känsla av att varje dag kunna bidra med något som också är viktigt för andra! Creare Vivere vill med boken visa en nyanserad och sann bild av medarbetarnas vardag, sett ur deras egen synvinkel.

Att göra skillnad

En tydlig tendens bland intervjupersonernas svar på frågan ”Vad är det bästa med ditt jobb?” är att de är engagerade, brinner för jobbet och känner att de har möjlighet att göra skillnad. ”Att vilja göra skillnad är den viktigaste drivkraften man har” säger en av de intervjuade personerna. Viljan att och känslan av, att göra skillnad är genomgående något som de 29 personerna lyfter fram om sitt jobb. De närmsta fem åren går ca 15 % (ca 200 personer) av Torsby kommuns anställda i pension, vilket innebär stora förändringar för vår organisation. Mängder av kompetens och erfareneter går förlorade, samtidigt som det föds nya möjligheter till förändring i yrkeslivet för de yngre. Boken vänder sig i första hand till 18-25 åringar men är intressant för alla åldrar.

Det bestående intrycket av intervjuerna är att det finns många fantastiska människor i den kommunala sektorn som brinner för sina jobb och känner att de gör skillnad!

Vill du ha ett ex av boken?

Den finns att hämta, gratis i receptionen på kommunkontoret, på biblioteket i Torsby och på samverkanskontoret i Sysslebäck. För skolungdommar också hos studie- och yrkesvägledare på Stjerneskolan, Kvistbergsskolan och Frykenskolan. Den finns även att köpa på Bokus och Adlibris. Boken är skriven av Maria Svärdsén, fotona tagna av Helena Henriksson och layouten gjord av Lina Sponberg. Inga-Carin Bergqvist HR-strateg/CV-projektkoordinator 0560-160 38 inga-carin.bergqvist@torsby.se

Creare Viveres vision: Trygghet är förändring – jag är nyfiken, kreativ och stolt över att arbeta i den offentliga sektorn. Eller vill du hellre se en film?

Som en del av CV-projektet har vi också gjort en kort film med personal från Torsby kommun som berättar om sina jobb. Det är tio anställda som med hjälp av Ipads berättar och visar bilder från sina yrken. Det är en undersköterska, en ekonom, en byggnadsinspektör, en sjuksköterska, en grundskollärare, en förskollärare, en rörläggare, en skidtunnelreceptionist, en förskolekock/skolkock och en badvärd. Syftet med filmen är liksom boken att öka kunskapen om hur det är att jobba i offentlig sektor, och då speciellt i en kommun. På www.torsby.se/attraktivajobb finner du filmen.

Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se

NR 2 - 2014 TORSBY NU 31


Finnskoga motorklubb rja . Man kan bö Höljesbanan på n am so fr vs r ta ilarna flyge istian Gus Rallycrossb r. Foto: Chr de ål s år oss vid 16 köra rallycr

Finnskoga motorklubb är en klubb med ca 300 medlemmar och det finns plats för många fler! Medlemmarna är allt ifrån små barn till pensionärer. Stödmedlemmar, aktiva förare och funktionärer. Man kan köpa enskilt medlemskort (100 kr/år) eller familjekort (150 kr/år). Klubbens samlingsplats är Höljesbanan, klassad som Europas bästa Rallycross-bana under många år. En publikvänlig bana på 1 210 m, asfalterad ca 60 %, resten grus. Som medlem får du möjligheten att komma till banan när det passar och testa på egen hand. Förutom Rallycross körs här folkrace och crosskart.

Folkrace - familjens mo torsport! Bygg eller köp bil på tävling. Varje tävling avslutas med att man kan lägga anb ud (6 500:-) på alla bilar som deltag it. Vid flera anbud på sam ma bil är det lotten som avgör. Frå n det året man fyller 15 år. Foto: Christian Gustavss on

Funderar du på att börja tävla? Vilken gren lockar mest? Vad du än väljer så handlar det om action. Intensivt, tätt, snabbt och plåtkontakt. Det är en bra körskola för ungdomar som kan skaffa sig erfarenhet redan från 12 års ålder. Motorsport är en mansdominerad sport men det finns tjejer med i de flesta motorsportsgrenar. Framförallt i folkrace där det finns en egen damklass. Ett måste i dessa sporter är att man måste ha tillgång till egen tävlingsbil, en dragbil/kärra för att transportera dessa till och från tävling samt tillgång till garage eller liknande för att kunna reparera emellanåt. För att tävla måste man ha en tävlingslicens. Finnskoga MK anordnar kurser i detta. På kursen får du lära dig allt du behöver för att kunna ställa upp i tävling.

rna mycket gör crosskarta n re bu ds yd kan börja en kraftiga sk låga vikt. Du Crosscart - D e på kartarnas nk ta ed m n llt so ustavs säkra, specie to: Christian G du fyller 12. Fo et år t de a vl tä

Både teoretiskt och praktiskt. Möjlighet att låna bil vid detta tillfälle är möjligt. Bli funktionär? För att vara ute på banan som funktionär måste du ha funktionärslicens. Även detta kan ordnas hos oss. På varje tävling krävs många funktionärer för att allt ska fungera. Funktionärer som inte är ute på banan, som t.ex. kioskpersonal behöver inte ha funktionärslicens. Är du intresserad, hör av dig! Mer information på www.finnskogamk.se Kontaktperson: Morgan Östlund, tfn 070-582 06 63

Banan sedd uppif

rån. Foto: Johnny

32 TORSBY NU NR 2 - 2014

Loix

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Finnskoga Motorklubb som här presenterar sig.


Årsredovisning 2013 Kommunens årsredovisning i korthet

Torsbys ekonomiska resultat 2013 Torsby kommun fick ett resultat på 7,4 miljoner kronor 2013. Det var bättre än 2012 års resultat på 5,8 miljoner och var dessutom hela 3,9 miljoner kronor mer än vi räknat med. Framför allt blev de finansiella kostnaderna (räntor och liknande) 3,5 miljoner lägre än budgeterat. En återbetalning av premier från AFA Försäkring (14,5 miljoner) kompenserade för en utgift för bredbandsutbyggnad, som inte var medräknad i budgeten. Alla verksamheter har under 2013 i stort sett klarat sin budget.

Kostnader och intäkter Verksamheternas totala kostnader var 656 miljoner kronor, 10 miljoner mer än 2012, men något lägre än beräknat. Nettokostnadsandelen, det vill säga kostnaderna räknat som andel av inkomsterna, blev 98,9 procent vilket var bättre än 2012 (99,1 procent). Det gjorde att vi uppfyllde lagens krav på att kostnaderna inte ska vara högre än inkomsterna. Vårt eget mål var 99 procent för 2013. När det gäller soliditeten (andelen tillgångar som vi betalt med egna pengar utan att låna) nådde vi inte riktigt målet 36 procent utan stannade på 34 procent.

Resultaträkning 2013 tkr

Bokslut

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Finansnetto Verksamhetsnetto Skatte- och bidragsintäkter Resultat

Bokslut

2013

2012

240 932 – 896 383 – 9 653 – 665 104

218 528 – 865 062 – 10 044 – 656 578

672 469

662 424

7 365

5 846

Kommunens intäkter 2013 Skatteintäkter 48,8 % Statsbidrag och utjämningar 22 % Specialdestinerade statsbidrag 3,2 % Övriga bidrag 5,9 % Taxor och avgifter 5,8 % Hyror, försäljning av verksamhet 11,6 % Finansiella intäkter 0,2 % Fastighetsavgift 2,6 %


Viktiga händelser under året

• Vi byggde ett nytt LSS-boende vid Enstigen, med sex lägenheter, som öppnades i september, samt iordningställde ett trygghetsboende vid Valbergsgården. • Regeringen beslutade om fortsatt upphandling av flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda som gör att trafiken är säkrad för åren 2015–2019. Flygtrafiken, som drivs av Avies AB, fungerade också bättre än 2012 och resandet på linjen ökade. • Torsby Ski Festival arrangerades och nytt för året var att evenemanget innefattade rullskid-SM och springskytte-SM. • Vi beslutade att samla näringslivsverksamheten, besöksnäringsverksamheten och turistbyråerna i en gemensam näringslivs- och besöksenhet, som fick en ny näringslivschef. En marknadsföringsgrupp bildades också direkt under kommunchefen. • Torsby Skitunnel hade en bra säsong med drygt 30 000 besökare och ett resultat på 850 000 kronor mer än budgeterat. I Torsby Sportcenter fortsatte arbetet med förbättringar av utomhusmiljö, säkerhet och skyltning med mera. • Projektet Frisk (Fri sikt Klarälven) fortsatte och utvecklades på ett bra sätt. • Bildandet av Finnskogen natur- och kulturpark fortsatte och en plan för utformning av Finnskogscentret i Lekvattnet togs fram.

• Vi började planera för en familjecentral i samverkan med landstinget. • Renoveringen av Prostgårdslagårn fortsatte med uppfräschning samt ny ljudanläggning och nya hörslingor. • Vi fortsatte göra hemsidan mer tillgänglig och införde flera e-tjänster för att förbättra servicen. • Vi anställde en bredbandssamordnare och tecknade avtal med Telia Operator Business för att förverkliga bredbandsutbyggnaden i hela kommunen. • Vi fortsatte med energioptimeringsprojektet EPC som startade 2011 och ska bli klart våren 2014. • Socialförvaltningen införde en ny larmhantering som innebär att en extern larmoperatör svarar och ger råd och stöd till de larmande innan personal kommer. • Vi öppnade tre nya förskoleavdelningar i en ny lokal i Torsby, sedan tre avdelningar i Rådom och Kilåsen lagts ner. I Rådom startade några ortsbor en personalkooperativ förskola istället. • Torsbys kulturvecka Höstglöd genomfördes 21–29 september med ett 40-tal kulturarrangemang med totalt omkring 2 350 besökare förutom utställningsbesökare. • Internetcaféet En trappa upp invigdes på Stjärnan i Torsby i december. • Torsby fritidsgård flyttade från Stjärnan till Ekeby vid Frykenskolan.


Verksamheterna under året Vård och omsorg

Hit hör socialnämndens insatser för äldre och funktionshindrade - som tar större delen av resurserna - samt individ- och familjeomsorg. Äldre som bor hemma erbjuds hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution. De som inte klarar att bo kvar i den egna bostaden erbjuds platser i våra boenden. Alla som har beviljats en plats i ett särskilt boende har erbjudits plats inom tre månader. 2013 var årskostnaden för en plats i ett äldreboende 444 492 kr och kostnaden per utförd hemtjänsttimme 534 kr. I handikappomsorg (LSS) ingår bland annat gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. 2013 startade vi ett nytt boende med sex lägenheter. Därmed är behovet av LSS-bostäder täckt för de närmaste åren. Årskostnaden per plats i ett gruppboende var 771 743 kr och för personlig assistans 274 kr per timme. Individ- och familjeomsorg (IFO) ger bland annat stöd till individer och familjer. Särskilt stöd håller på att utvecklas för barnfamiljer. Insatser i öppna former finns för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. IFO ger också ekonomiskt stöd till hushåll och personer. Antalet hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd (mer än sju månader) ökade 2013. I genomsnitt var stödet 27 813 kr per hushåll.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten omfattar barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbilding. Dessutom finns i Torsby tre föräldrakooperativ och två friskolor. Fler nyfödda barn gör att vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser . Därför öppnar vi ytterligare en tillfällig förskoleavdelning i Torsby. Samtidigt måste vi anpassa grundskolan och gymnasieskolan till allt färre elever. Under året beslutade kommunen om nya mål för främst kvalitet. Den genomsnittliga betygspoängen i årskurs 9 ska vara minst 225 poäng år 2020 och samtliga elever i årskurs 9 ska vara behöriga för gymnasiestudier. Resultatet för 2013 var att 84,2 procent av eleverna i åk 9 var behöriga för gymnasiet och den genomsnittliga betygspoängen var 204 poäng.

Infrastruktur och skydd Här ingår främst verksamheter inom tekniska förvaltningen och miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Här samlas kostnader för insatser för gator, vägar och dagvatten, gatubelysning, parkeringsplatser, parker och

mark samt insatser som främjar näringslivet. Dessutom ingår kostnader för räddningstjänsten och fysisk och teknisk planering (miljö- och byggverksamheten).

Fritid

Utöver två badhus och Torsby Sportcenter med Torsby Skitunnel sköter fritidsverksamheten sporthallar och idrottsplatser. Efterfrågan på aktiviteter i sporthallarna har aldrig varit så stor som 2013. Badanläggningarna och gymmen är välbesökta. Under 2013 har 75 100 gäster badat i Torsby och 27 400 i Sysslebäck. Skattefinansieringen för ett badbesök i Torsby var 54 kronor och i Sysslebäck 161 kronor.

Kultur

Kulturverksamheten ansvarar för bibliotek och den allmänna kulturverksamheten, till exempel nationaldagsfirandet. Här söker man också bidrag till föreningar och studieförbund. En viktig händelse 2013 var öppnandet av Torsby Finnkulturcentrum i Lekvattnet i juni 2014. 2013 läste varje invånare i genomsnitt 7,5 böcker. Barnverksamheten vid biblioteket hade totalt 525 deltagare vid 21 tillfällen. För alla elever i årskurs 3 ordnade biblioteket ”bokprat” vid 31 tillfällen.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet omfattar fullmäktige, kommunalråd, valnämnden, kostnader för revisorer och överförmyndaren. Fullmäktige är kommunens högsta politiska församling, där alla viktiga beslut fattas. 2013 hade kommunfullmäktige nio sammanträden och fick bland annat in nio medborgarförslag och 14 motioner. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens ställföreträdare, det vill säga förmyndare, gode män och förvaltare. Under året hanterade varje heltidsanställd 186 ärenden. Handläggningstiden var 1,5 månad för varje nytt ärende.

Särskilt riktade insatser

Med särskilt riktade insatser menas bland annat insatser inom arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen.

Affärsverksamheter

Affärsverksamheter är de verksamheter inom Torsby kommun som drivs på ett affärsmässigt sätt, exempelvis vatten och avlopp, sophantering samt uthyrning av bostäder och lokaler.


Hur ser framtiden ut för Torsby? Precis som varje hushåll och företag måste kommunen ha mer inkomster än utgifter för att ha råd att investera och betala oförutsedda utgifter. Har kommunen större utgifter än inkomster måste vi ta av våra sparade pengar eller låna, och det gör att kommunens hushållskassa till slut töms. År 2013 var Torsby kommuns kostnader 98,9 procent av intäkterna. Målet var att utgifterna inte skulle vara mer än 99 procent av inkomsterna. Andelen ska helst minska ännu mer för att vi ska ha en trygg ekonomi och kunna investera när det behövs. Målet är att nettokostnadsandelen ska ner till 95 procent år 2015.

Vi behöver bli fler För att Torsby ska fortsätta att utvecklas och växa behöver vi vända trenden med utflyttning och minskad befolkning. När många unga flyttar ut blir det allt färre i yrkesverksam ålder som ska försörja allt fler äldre och yngre. 2013 minskade tyvärr befolkningen med drygt 200 personer, trots att det föds ganska många barn i kommunen. Det är en avgörande framtidsfråga att göra Torsby till en attraktiv bostadsort där även unga vill bo och bygga sin framtid. Vi har många goda förutsättningar

för det, med en miljö rik på upplevelser, livskvalitet och aktiviteter. Men vi måste också kunna erbjuda bra service, bra bostäder och inte minst jobb för att få fler unga att stanna kvar och även flytta hit. Här är bredbandsutbyggnaden i hela kommunen en viktig pusselbit.

Utbildning och turism är framgångsfaktorer

Även om Torsby fick ett plusresultat för tolfte året i rad och prognoser pekar på en ökad tillväxt i ekonomin framöver, behöver vi fortsätta planera långsiktigt för att utveckla kommunen och förbättra vår ekonomi ännu mer. Vi behöver höja resultaten i skolorna så att våra unga blir väl rustade för gymnasiet och högre utbildning. Turismen är viktig och närheten till Norge är positivt för handel och arbetstillfällen. Med en stabil ekonomi i grunden, tillsammans med en målmedveten satsning på Torsbys styrkor och en klok användning av skattepengarna, har Torsby alla möjligheter att utvecklas till en ännu bättre kommun framöver.

Hur använde vi hundralappen du betalade i skatt? Vård och omsorg varav äldreomsorg varav handikappomsorg varav individ- och familjeomsorg

41,50 kr 26,00 kr 11,00 kr 4,50 kr

Pedagogisk verksamhet varav grundskola varav gymnasieskola varav barnomsorg

36,50 kr 16,70 kr 10,30 kr 9,50 kr

Infrastruktur, skydd mm varav gator och vägar varav näringslivsfrämjande åtgärder varav räddningstjänst

10,50 kr 2,95 kr 1,34 kr 2,40 kr

Fritidsverksamhet varav badhus

4,00 kr 2,03 kr

Kulturverksamhet varav bibliotek

2,00 kr 1,14 kr

Politisk verksamhet

1,00 kr

Särskilt riktade insatser

0,50 kr

Affärsverksamhet Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

4,00 kr

Torsby Nu 2014:2  

Torsby kommuns informationstidning Torsby Nu ges ut fyra gånger under 2014.

Torsby Nu 2014:2  

Torsby kommuns informationstidning Torsby Nu ges ut fyra gånger under 2014.