Page 1

Torsås

A llf a rgatan

Spångatan

Be rg kv

E22

a ra

väg en

atan Verkstadsg

To rså sv ä

Måla rega tan

Lio nsl ede n

n ge

en äg gv Norra T å n

Bergkvara

Lionsleden, Torsås - Bergkvara

Skogsvägen

Sto rgat an

Leden är ca 4 km lång och har flera anslutningar vid från Norra Tångvägen vid Spånggatan och Verkstadsgatan i Torsås, samt vid gamla Faurecia. I Bergkvara ansluter Lionsleden vid skogsvägen och vid Målaregatan. Den gamla banvallen mellan Torsås och Bergkvara gjordes om till ett gång- och cykelstråk av Torsås Lionsklubb. Under 2010 fick leden ett ansiktslyft i form av ett förbättrat underlag. På vissa ställen breddades även leden för att öka framkomligheten. Torsås turistbyrå, Kungsvägen 41, 385 40 Bergkvara. turistbyran@torsas.se Tel. +46 486 331 30

E22

200m

Karta Lionsleden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you