Page 1

Eerste gedichtenboekje Nynke


Copyright

Titel boek: Gedichtenboekje Nynke Auteur boek: Torromolinos ©

© 2012, Torromolinos © Uitgegeven in eigen beheer torromolinos@hotmail.com www.dewereldvandefantasie.blogspot.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Voor mijn liefste dochtertje

Nynke


Voorwoord Je bent mijn inspiratie, als ik het niet meer weet.

Dit is Nynke haar eerste officiĂŤle gedichtenboekje.

Het

samengesteld

haar

door

is zelf,

opdracht gegeven aan mama, papa, oma en opa om ook iets creatiefs in haar boekje te maken of te tekenen.

Mooi gedaan Nynke !!!!!


EINDE

Nynke's klein gedichtenboekje  

Eigen idee en ontwerp door Nynke. Ze heeft opdracht gegeven om aan anderen om ook iets in te schrijven of te tekenen.

Nynke's klein gedichtenboekje  

Eigen idee en ontwerp door Nynke. Ze heeft opdracht gegeven om aan anderen om ook iets in te schrijven of te tekenen.

Advertisement