Page 1

Leefgroep 2 2de leerjaar 2012-2013 Nynke


Copyright

Titel boek: Leefgroep 2 Nynke, 2de leerjaar 2012-2013 Auteur boek: Torromolinos ©

© 2013, Torromolinos © Uitgegeven in eigen beheer torromolinos@hotmail.com www.dewereldvandefantasie.blogspot.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Voor mijn liefste dochtertje

Nynke


Voorwoord Je bent mijn inspiratie, als ik het niet meer weet.

Dit is Nynke haar eerste officiĂŤle samenvatting van leefgroep 2 (2de leerjaar). verzameling

Het van

is

een wat

ze

lukrake heeft

gepresteerd tijdens het schooljaar; oefeningen, toetsen en evaluatie.

Heel goed gedaan Nynke !!!!!


EINDE

Leefgroep 2, 2012-2013  
Leefgroep 2, 2012-2013  
Advertisement