Page 1

ESCOLA LA TORRETA

CURS : 2013-2014 P4- (1r trimestre) CONTINGUTS TREBALLATS : 1) Descoberta d’un mateix i dels altres a) Autoconeixement i gestió de les emocions.  Descoberta de les noves possibilitats amb el propi cos.  Les emocions: tristesa, enuig, felicitat.  Identificació amb el nom de la classe: Els Pingüins. b) Joc i moviment.  Coordinació i control en la manipulació i utilització correcta dels estris.  Coordinació i precisió del moviment global i segmentari del cos.  Precisió en la psicomotricitat fina: la pinça.  Esquema corporal i control postural: superació de reptes motrius.  Control tònic i relaxació.  Control de la respiració.  Orientació espacial.  Imaginació i creativitat en situacions inventades.  El joc simbòlic. c) Relacions afectives i comunicatives  Sentiment de pertànyer a un grup.  Respecte per si mateix i per als altres.  Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. d) Autonomia personal i relacional  Hàbits d’autonomia: fer les coses sol sense dependre de l’adult.  Hàbits d’ordre i responsabilitat: seure bé, mantenir una bona postura, càrrecs i rutines. 2) Descoberta entorn a) Exploració de l’entorn.  Identificació de les dependències de l’escola, dels objectes i de les activitats que s’hi duen a terme.  Reconeixement de les característiques del temps atmosfèric a la tardor.  Observació i identificació dels fruits de la tardor.  Reconeixement de les formes circular, quadrada i triangular en els objectes de l’entorn.  La Castanyada.  El Nadal. b) Experimentació i interpretació.  La Tardor: Experimentació amb els colors, els fruits i els elements propis d’aquesta.

Experimentació de la barreja dels colors vermell i blau.

c) Raonament i representació.  Reconeixement i identificació dels colors vermell, blau, groc, verd, taronja i morat.  Sèrie lògica de dos elements amb un atribut (color, mida o forma).  Els nombres 1, 2 i 3: associació quantitat-grafia.  Línies obertes i tancades.  Formes geomètriques: El cercle, el quadrat i el triangle. 3) Comunicació i llenguatges. a) Observar, escoltar i experimentar.  Actitud d’espera i atenció davant de la comunicació.  Memorització de poemes, dites, cançons, endevinalles...  Interès i gust pels contes.  Experimentació amb tècniques plàstiques: pintura, ceres, plastilina estesa.  Exercitació de destreses manuals: estripar, punxar, arrugar, ...  Percepció i discriminació de sons de l’entorn.  Inici en el coneixement d’instruments de percussió: pandero, pandereta, tambor, triangle, caixa xinesa,... b) Parlar, expressar i comunicar.  Repetició d’estructures convencionals: saludar, demanar les coses, acomiadar-se,...  Expressió oral de coneixements i vivències.  Comprensió i utilització del vocabulari après.  Participació activa en les rutines diàries.  Interès per comunicar-se en anglès. c) Interpretar, representar i crear.  El nom: identificació del nom propi i dels companys  Identificació del vocabulari treballat: la Tardor.  Representació gràfica (còpia) del vocabulari dels temes treballats.  Interès i utilització del llenguatge escrit.  Representació dels nombres: 1, 2, 3.  Coordinació oculo-manual de traços verticals, horitzontals i inclinats.  Ús del dibuix com a mitjà de representació.  Modelatge amb plastilina.  Danses: La Castanyera, cançons dansades (Sóc un Bolet), knock knock trick or treat.


ESCOLA LA TORRETA

CURS : 2013-2014 P4- (2n trimestre) CONTINGUTS TREBALLATS : 1) Descoberta d’un mateix i dels altres a) Autoconeixement i gestió de les emocions.  Els sentits: vista, oïda, olfacte, gust, tacte. I els seus òrgans: ull, orella, nas, llengua i pell.  Les emocions: por, enyorança, pena.  Confiança en els propis progressos.  Reconeixement de les parts del cos. b) Joc i moviment.  Coordinació i control en la manipulació i utilització correcta dels estris.  Coordinació i precisió del moviment global i segmentari del cos.  Habilitats motrius bàsiques: arrossegar-se, saltar, caminar, reptar...  Control de l’equilibri.  Esquema corporal i control postural: superació de reptes motrius.  Control tònic i relaxació.  Control de la respiració.  Consciència i ús espontani de les nocions d’espai (un costat i l’altre, davant / darrera) i mesura.  Imaginació i creativitat en situacions inventades.  El joc simbòlic. c) Relacions afectives i comunicatives  Sentiment de pertànyer a un grup.  Respecte per si mateix i per als altres.  Respecte en les diferències entre les persones.  Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. d) Autonomia personal i relacional  Hàbits d’autonomia: fer les coses sol sense dependre de l’adult, vestirse correctament.  Hàbits d’ordre i responsabilitat: seure bé, mantenir una bona postura, càrrecs i rutines.  Hàbits de convivència: aixecar la mà per demanar el torn de paraula, escoltar els companys mentre parlen. 2) Descoberta entorn a) Exploració de l’entorn.  Reconeixement de les característiques del temps atmosfèric a l’hivern (neu i fred).  Observació i identificació dels elements de l’hivern.  Reconeixement de les formes circular, quadrada, triangular i rectangular en els objectes de l’entorn. 

Identificació de costums i tradicions: El Carnaval, La Vella Quaresma, la

c) Raonament i representació.  Reconeixement i identificació dels colors primaris i secundaris.  Sèrie lògica de tres elements amb un atribut (color, mida o forma).  Els nombres 4, 5 : associació quantitat-grafia.  Identificació de les característiques contràries entre objectes.  Iniciació en la interpretació de taules de doble entrada de dues categories.  Formes geomètriques: El cercle, el quadrat, el triangle i el rectangle.  Classificació de boles i bigudins. 3) Comunicació i llenguatges. a) Observar, escoltar i experimentar.  Actitud d’espera i atenció davant de la comunicació.  Comprensió d’un conte i el seu argument. Reconeixement dels personatges i de les accions que duen a terme.  Experimentació amb tècniques plàstiques: pintura, ceres, plastilina, fang...  Exercitació de destreses manuals: estripar, punxar, arrugar, retallar, clicar...  Percepció i discriminació dels sons del cos: boca, mans, peus, cames.  Inici en el coneixement d’instruments de corda: guitarra, arpa, violí, contrabaix.  Interès i gaudi per les activitats musicals, i atenció i relaxació durant les audicions.  Discriminació auditiva de sons (consciència fonològica). b) Parlar, expressar i comunicar.  Repetició d’estructures convencionals: saludar, demanar les coses, acomiadar-se,... (català i anglès).  Expressió oral de coneixements i vivències.  Comprensió i utilització del vocabulari après. (català i anglès).  Comprensió, memorització i recitació de poemes, dites, cançons, endevinalles...  Participació activa en les rutines diàries.  Inici en la descripció de persones mitjançant l’ús d’adjectius.  Comprensió i expressió d’una seqüència temporal de tres i quatre escenes.  Respecte pel maquinari present a l'aula d'informàtica.  Interès per comunicar-se en anglès. c) Interpretar, representar i crear.  El nom: identificació del nom i cognom propi i dels companys.  Escriptura del nom i cognom propi.  Identificació del vocabulari treballat: l’hivern.  Representació gràfica (còpia) del vocabulari dels temes treballats.  

Interès i utilització del llenguatge escrit. Representació dels nombres: 4, 5.


ESCOLA LA TORRETA 

Mona, “Easter”. La casa: identificació de les parts d’aquesta.

b) Experimentació i interpretació.  L’hivern: Experimentació amb els colors i els elements propis d’aquesta.  Experimentació de la barreja dels colors vermell, blau i groc.  Experimentació de la velocitat dels objectes segons la inclinació dels plans i la massa d'aquests.  Experimentació amb rampes, boles i bigudins.  

         

CURS : 2013-2014

Coordinació oculo-manual de traços corbs enllaçats, traços en forma de bucle cap amunt i traços corbs ondulats. Ús del dibuix com a mitjà de representació. Modelatge amb plastilina i fang. Representació gràfica a través de la llibreta del cap de setmana. Conte contes. Associació de sons forts i fluixos amb la pregrafia corresponent. Identificació de sons que augmenten i disminueixen d’intensitat. La pulsació. Cançons: El Carnestoltes, La Vella Quaresma, I like winter, how is the weather?, The bunny rock. Taller de teatre: escenificació dels contes: Els tres porquets i La Rateta que escombrava l’escaleta. TIC: domini del ratolí.


ESCOLA LA TORRETA

P4- (3r trimestre) CONTINGUTS TREBALLATS : 1) Descoberta d’un mateix i dels altres a) Autoconeixement i gestió de les emocions.  Les emocions: tristesa, enuig, felicitat, por, enyorança, pena.  Confiança en els propis progressos.  Reconeixement de les parts del cos en un mateix i en els altres.  Iniciació en la lateralitat. b) Joc i moviment.  Coordinació i control en la manipulació i utilització correcta dels estris.  Coordinació i precisió del moviment global i segmentari del cos.  Habilitats motrius bàsiques: arrossegar-se, saltar, caminar, reptar, domini de la tombarella...  Control de l’equilibri.  Esquema corporal i control postural: superació de reptes motrius.  Control tònic i relaxació.  Control de la respiració.  Consciència i ús espontani de les nocions d’espai i mesura.  Imaginació i creativitat en situacions inventades.  Inici en la cooperació i la col·laboració del joc.  El joc simbòlic. c) Relacions afectives i comunicatives  Sentiment de pertànyer a un grup.  Respecte per si mateix i per als altres.  Participació i col·laboració en les activitats col·lectives.  Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. d) Autonomia personal i relacional  Hàbits d’autonomia: fer les coses sol sense dependre de l’adult, vestirse correctament.  Hàbits d’ordre i responsabilitat: seure bé, mantenir una bona postura, càrrecs i rutines. Tenir cura dels essers vius i respectar-los, no malbaratar aigua en activitats quotidianes.  Hàbits de convivència: aixecar la mà per demanar el torn de paraula, escoltar els companys mentre parlen. 2) Descoberta entorn a) Exploració de l’entorn.  Reconeixement de les característiques del temps atmosfèric a la primavera i estiu (sol, núvol, xàfecs).  Observació i identificació dels elements de la primavera i l’estiu.  Inici en el reconeixement de formes esfèrica, cilíndrica i cúbica en els objectes de l’entorn.  Identificació de costums i tradicions: Sant Jordi.

c) Raonament i representació.  Reconeixement i identificació dels colors blanc i negre.  Sèries lògiques numèriques.  Els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 : associació quantitat-grafia.  Consciència i ús espontani de les nocions espacials (a prop, lluny i al voltant) i de quantitat (més i menys, tots i cap).  Interpretació de taules de doble entrada.  L’esfera, el cilindre i el cub. 3) Comunicació i llenguatges. a) Observar, escoltar i experimentar.  Actitud d’espera i atenció davant de la comunicació.  Comprensió d’un conte i el seu argument. Reconeixement dels personatges i de les accions que duen a terme.  Experimentació amb tècniques plàstiques: pintura, ceres, plastilina,...  Exercitació de destreses manuals: estripar, punxar, arrugar, retallar, clicar...  Inici en el coneixement d’instruments de vent: oboè, saxòfon, trompeta.  Interès i gaudi per les activitats musicals, i atenció i relaxació durant les audicions.  Discriminació auditiva de sons, ritmes, rimes, pràxies (consciència fonològica). b) Parlar, expressar i comunicar.  Repetició d’estructures convencionals: saludar, demanar les coses, acomiadar-se,... (català i anglès).  Expressió oral de coneixements i vivències.  Comprensió i utilització del vocabulari après. (català i anglès).  Comprensió, memorització i recitació de poemes, dites, cançons, endevinalles...  Participació activa en les rutines diàries.  Inici en la descripció de paisatges mitjançant l’ús d’adjectius.  Comprensió i expressió d’una seqüència temporal de tres i quatre escenes.  Interès per comunicar-se en anglès. c) Interpretar, representar i crear.  El nom: identificació del nom i cognom propi i dels companys.  Escriptura del nom i cognom propi i dels companys.  Identificació del vocabulari treballat: la primavera i l’estiu.  Representació gràfica (còpia) del vocabulari dels temes treballats.  Interès i utilització del llenguatge escrit.  Representació dels nombres: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.  Coordinació oculo-manual de traç poligonal recte i inclinat, corb en espiral, vertical i horitzontal enllaçat, poligonal vertical i horitzontal.  Ús del dibuix com a mitjà de representació.  Modelatge amb plastilina.  Representació gràfica a través de la llibreta del cap de setmana.  Conte contes: explicació i/o representació d’un conte preparat a casa.  Iniciació en la creació musical mitjançant audicions: La Primavera,


ESCOLA LA TORRETA b) Experimentació i interpretació.  La Primavera: Experimentació amb els colors i els elements propis d’aquesta (plantes aromàtiques i silvestres).  Experimentació amb tubs de diferents característiques: gran / petit / mitjà, opac / translúcids, flexible / rígid.  L’aigua: experimentació amb la flotabilitat dels objectes, coloració.

       

Concert per a oboè, Ària per a trompeta, Fantasia núm. 1 en A major. Reconeixement de sons greus i aguts i dels símbols corresponents. Discriminació de sons segons l’altura (ascendent i descendent) i segons la velocitat (lent i ràpid). Coneixement d’instruments de vent: l’oboè, el saxòfon i la trompeta. Desenvolupament de la creativitat i de la imaginació per mitjà de la música. Cançons: St. Jordi arriba, Surt sol solet, Spring is here, how are you today, five little monkeys, the rainbow ... Taller de teatre: escenificació dels contes: La Llegenda se Sant Jordi. Creació d’un conte col·lectiu: text i il·lustració. TIC: domini del ratolí. Respecte pel maquinari present a l’aula d’informàtica.

Continguts p4  

Curs 2013-14 Continguts P4