Page 1

Batxillerat Institut Torrent de les Bruixes Curs 2014-2015


QUÈ ÉS?


QUÈ ÉS? • Comprèn dos cursos • En tres modalitats • Arts (Arts plàstiques i Arts escèniques) • Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials • Amb matèries comunes, de modalitat i optatives


CURRICULUM • Matèries comunes –

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Educació física

Filosofia

Ciències per al món contemporani

Història

• Matèries de modalitat –

S’han de cursar un mínim de sis entre els dos cursos, –

cinc de la pròpia modalitat TOTAL 10 matèries a 1r i 9 matèries + Treball Recerca a 2n


CURRICULUM P A R T C O M U N A P A R T D IV E R SI FI C A D

1r

2n

Llengua i literatura catalana

2

2

Llengua i literatura castellana

2

2

Llengua estrangera

3

3

Educació física

2

-

Filosofia i ciutadania

2

-

Ciències pel món contemporani

2

-

Història de la filosofia

-

3

Història

-

3

Tutoria

1

1

TOTAL PART COMUNA

14

14

Matèria de modalitat 1

4

-

Matèria de modalitat 2

4

-

Matèria de modalitat 3

4

-

Matèria de modalitat 4 o optativa

4

-

Matèria de modalitat 5

-

4

Matèria de modalitat 6

-

4

Matèria de modalitat 7

-

4

Matèria de modalitat 8 o optativa

-

4

16

16

-

-

TOTAL PART DIVERSIFICADA Treball de recerca


QUIN ITINERARI ESCOLLIR?

A quina branca pertanyen els estudis que vull seguir després del batxillerat? - Branca de coneixement Graus - Família CFGS

Quines matèries tenen una ponderacio més alta? Quines matèries estudiaré al CFGS?

Itinerari de Batxillerat


BRANQUES I FAMÍLIES


Batxillerat al TORRENT Itinerari Científic 1r

2n

Biologia

Biologia

Química

Química

Matemàtiques

Matemàtiques

Física , Biologia humana TIC, Francès, Estada empresa

Física , C.Terra, Francès, L.castellana,L.catalana, Estada empresa


Batxillerat al TORRENT Itinerari Tecnològic 1r

2n

Tecnologia Industrial

Tecnologia Industrial

Química/ Dibuix Tècnic

Química/ Dibuix Tècnic

Matemàtiques

Matemàtiques

Física

Física


Batxillerat al TORRENT Itinerari Social 1r

2n

Història Món Contemporani

Geografia

Matemàtiques Socials

Matemàtiques Socials

Economia d'Empresa Literatura castellana* Literatura catalana*

Economia d'Empresa Història de l’Art*

Biologia humana TIC, Francès,Estada empresa

C.Terra, Francès, L.castellana,L.catalana,Estada empresa


Batxillerat al TORRENT Itinerari Humanístic 1r

2n

Història del món

Geografia

Llatí Literatura castellana Literatura catalana Biologia humana TIC, Francès,Estada empresa

Llatí Història de l’Art C.Terra, Francès, L.castellana,L.catalana,Estada empresa


INFORMACIÓ


Què us oferim al TORRENT • Seguiment tutorial individualitzat al llarg del batxillerat • Projectes transversals d’enriquiment cultural • Oportunitat de fer el treball de recerca en entitats d’investigació de reconeixement internacional


Procès • Informació general (sessió d’avui) • Informació individualitzada sobre itinerari o matèries (tutors, David o Nieves) • Informació famílies “Portes obertes” el 10 d’abril 18h. • Lliurament preinscripcions (data límit 11 d’abril) a David o Nieves


Institut Torrent de les Bruixes

Informació batxillerat  
Informació batxillerat  
Advertisement