{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

promenade-gent.be

De waanzin van de Grote Oorlog - Jurgen Delnaet - Mode - Beauty Interieur - 150 jaar Gantoise - Bob De Moor - Auto 3 1 ste j a a r g a n g - m a a r t 2 0 1 4


www.omegawatches.com

THE DARK SIDE OF THE MOON

The Apollo 8 astronauts were the first people to see the dark side of the moon with their own eyes. The black ceramic [ZrO2] Co-Axial Speedmaster salutes the pioneering spirit that took them to a place no human had ever been and it pays homage to the Speedmaster Professional chronographs worn by every Apollo astronaut. OMEGA is a proud partner in mankind’s greatest dreams.

VANHOUTTEGHEM TIME & JE WELRY GHENT

DAMPOORTSTRAAT 1-3 | GENT | 09 225 50 45 | WWW.VANHOUTTEGHEM.COM


edito

COLOFON Promenade ® is een uitgave van: bvba TOROmedia Notaxlaan 2, 9070 Destelbergen Telefoon: 09 234 09 55 www.toromedia.be - www.promenade-gent.be info@toromedia.be Verantwoordelijke Uitgever: Tom Roegiers tom.roegiers@toromedia.be Redactie: Bart Van Holderbeke, Christophe Lambert, Anja Van Der Borght, Ingrid Allaerts, Rutger Jans, Sam Paret, Staf Steyner, Pascal Dewulf

We tekenen begin maart, het feestgedruis ligt alweer enige tijd achter ons. De ligging van de straalstroom, bekend dankzij wijlen Gentenaar Armand Pien, zorgt ervoor dat we geen of nauwelijks een winter hebben gekend. Dat we zelf voorzichtig aan lente durven denken, hoewel een koudefront alsnog ons land kan teisteren, nemen we er maar al te graag bij.

Advertising:

De straalstroom van onze redactie draaide alvast ook op volle toeren met een nieuwste Promenade als gevolg.

bvba TOROmedia - 0475 31 90 31 Consultancy: Media-Productions

Er staat dit jaar opnieuw één en ander te gebeuren. Zo herdenken we dit jaar het begin van van wat later de geschiedenis zal ingaan als de Eerste Wereldoorlog. Onze redacteur liet de reisreportage aan zich voorbij gaan en neemt je samen met Annick terug mee in de tijd. Hij bezocht het ‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper en kwam terug met een beklijvende reportage.

info@media-productions.be Lay-out & Vormgeving: D-Kwadraat info@dkwadraat.be

Dat Gent op regelmatige basis dienst doet als decor voor film en serie weten we al langer. We kijken er zelfs niet meer van op bij het doorkruisen van onze stad als hier of daar een filmploeg aan het werk is. Dat diezelfde fantastische stad ook stuk voor stuk goede acteurs aflevert geeft je als Gentenaar een chauvinistisch en trots gevoel.

Druk: Corelio Printing Oplage & Bedeling: 60.000 exemplaren - Belgische Distributiedienst Verschijningen: maart - april - september - oktober - december

promenade-gent.be

Zo gingen we op bezoek op de set van ‘Marsman’, de één-serie die straks de immens populaire serie ‘In Vlaamse Velden’ moet aflossen. Geen makkelijke taak maar na een gesprek met Jurgen Delnaet weten we dat er dit voorjaar nog een topserie op ons afkomt. Het is alsof we in dit nummer niet genoeg krijgen van acteurs, want we hadden ook nog een gesprek met Bob De Moor over de magie van theater, zijn eerste en grootste liefde. Zoals gebruikelijk vind je in dit nieuwste nummer een aantal vaste waarden terug. Zo passeren mode en beauty de revu en maken we plaats voor onze autorubriek. Ook ons wijnpraatje is er opnieuw, al is het in een vernieuwde vorm.

© PMRMaeyaert

Alweer een nummer boordevol artikels en reportages, het begint een gewoonte worden. Neem je tijd om dit alles door te nemen en laat je onderdompelen en verrassen door wat onze partners jou te bieden hebben. Wij spreken alvast met elkaar af voor ons volgende nummer medio april. Veel leesplezier! De waanzin van de Grote Oorlog - Jurgen Delnaet - Mode - Beauty Interieur - 150 jaar Gantoise - Bob De Moor - Auto 3 1 ste j a a r g a n g - m a a r t 2 0 1 4

Tom Roegiers © PROMENADE 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden advertenties en redactionele teksten. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de doelgroep en de zone van verspreiding te wijzigen. Opmerkingen en reacties betreffende deze uitgave zijn welkom op onze redactie. Alle rechten voorbehouden.

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 3


Sectionaalpoort vanaf € 995 MODEL: BASE-MATIC ( excl. plaatsing)

SUPERPROMOTIES TOT -20%

ZONNETENTEN

RAAMDECORATIE

TERRASSCHERMEN

VOORZETROLLUIKEN

VERANDAZONWERING

ROLPOORTEN

SCREENS

GARAGEPOORTEN

BINNENZONWERING

VLIEGENRAMEN EN -DEUREN

Vettenburg bvba • F. Lousbergskaai 21, 9000

Toonzaal: Ma - do: 08.00 u. - 12. 00 u. / 13.30 u. -17 .


SUPERPROMOTIES TOT -20% SUPERPROMOTIES TOT -20% SUPERPROMOTIES

Gent • Tel. 09/225 26 55 Fax 09/223 94 20 • www.vettenburg.be • info@vettenburg.be

. 30 u. • vr: 08.00 u. - 12.00 u. / 13.30 u. -16.00 u. • Zaterdag : 10.30 u. - 14.30 u. • Gesloten op zondag


maart 2014

8

De waanzin van de Grote Oorlog

Š Marc Ryckaert

Interview 150 jaar Gantoise Hockey

74

BMW X5 Actie en avontuur

6 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

64

Colofon - Edito

3

Inhoud

6

Interview Jurgen Delnaet

16

Mode Groene jongen Poedelnaakt Zebrapak Feeling Blue

24 26 28 30

Reportage De keuken anno 2014

34

Parfum Man power Girl power

42 44

Beauty Vitaminekuur Powder power

46 48

Interview Jacek en Svetlo

50

Recept - Wijn Eenvoud siert

58

Interview Bob De Moor

68

Mobiel Skoda Rapid Spaceback

76

Je moest er bij zijn

80

Adverteerders

82




        

REC H

AN DE KERK V TS

                             


REPORTAGE I Christophe Lambert

De waanzin van de Grote Oorlog.... Ze hadden een hondenweer voorspeld en voor een keer hadden ze blijkbaar niet gelogen. Striemende regen, onophoudelijk, het water spat langs alle kanten van het wegdek op.

Š Donald Willemsen

Ik rijd naar Ieper waar ik afspraak heb met historica Annick Vandenbilcke. We gaan praten over de Grote Oorlog die 100 jaar geleden begon. Een vuile oorlog, een loopgravenoorlog. Waar 1000-den jonge mensen het leven lieten. Een vlek op de geschiedenis van ons bestaan. Iets dat moet herinnerd worden om te voorkomen dat het zich herhaalt. We nemen plaats aan de gigantische bibliotheektafel in de werkruimte naast het museum. Voor mij liggen een paar foto’s en een verfomfaaid boekje.

8 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


© In Flanders Fields museum

Promenade: Het ziet er naar uit dat jullie archief weer een paar schatten rijker is geworden? Annick: Bijna elke dag krijgen wij een schenking. Wij zijn daar heel blij om, omdat het aantoont dat de mensen ons vertrouwen. Veel nieuw historisch inzicht geeft dit ons uiteraard niet, de feiten van de oorlog zijn gekend. Maar het is wel heel belangrijk omdat het ons dichter brengt bij de persoonlijke belevenis van die Grote Oorlog door de gewone man. De burgers hier hebben enorm geleden in WO I. Er zijn massaal veel mensen op de vlucht moeten slaan, veel gewone burgers hebben het leven gelaten. Voor het eerst misschien in de geschiedenis van de oorlogvoering stonden ook nietsoldaten in het directe oog van de storm. Vroeger had men twee legers tegenover elkaar in de open vlakte. Er volgde een confrontatie, maar zij die zich buiten het slagveld bevonden, hadden minder last van het gevecht. Promenade: WO I was een lange oorlog. Een fysische en mentale uitputtingsslag. In omstandigheden die we ons niet kunnen voorstellen. Hoeveel mensen lieten hier het leven? Annick : Ik vind dat de oorlog op vele plaatsen haar wreedhied heeft getoond. Ik denk aan de Somme, Verdun, of de strijd die zich afgespeeld heeft in Italië, op meer dan 2000 meter hoogte. In de vrieskou en de sneeuw. De loopgraven hier bij ons, het moet verschrikkelijk geweest zijn. Zeker bij weer als vandaag, als het kouder wordt en de regen met sloten uit de hemel valt. Op dagen als deze stonden de soldaten letterlijk

© In Flanders Fields museum

tot aan hun borst in het water. 600.000 meestal jonge mensen lieten op Belgisch grondgebied het leven. Soldaten uit alle landen, 42.000 van hen waren Belgen, vereeuwigd in de waanzin van de Vlaamse Velden... Promenade: De Duitsers sloegen toe op 4 augustus 1914. Heel snel verplaatste de oorlog zich naar de boog rond Ieper. Is hier het meest gestreden? Annick: Veel mensen die niet echt vertrouwd zijn met WO I, denken dat het hele strijdtoneel zich afspeelde rond de Ijzer. Maar hier rond Ieper is ook heel hard gevochten. Ieper stad is ook grotendeels platgegooid, vanaf oktober en november 1914. Kijk maar naar deze luchtfoto’s. Alles is bijna weggeveegd. Wat velen vergeten is dat het een oorlog is geweest van oprukken en terugtrekken. Van posities verliezen en trachten terug te winnen. Waar op het einde de Duitse strijdkrachten bijna de definitieve overwinning binnenhaalden. Wat ze waarschijnlijk zouden gedaan hebben indien Amerika niet ter hulp was gekomen.

Een vlek op de geschiedenis van ons bestaan. Iets dat moet herinnerd worden om te voorkomen dat het zich herhaalt.

Promenade: Waarom heeft Amerika zo lang gewacht? Annick: Ik denk dat ze niet wilden betrokken worden in een oorlog die initieel de hunne niet was. En dat ze er op stonden hun neutraliteit te behouden. Ze zijn pas van gedacht veranderd, toen ze beseften dat een “Duits Europa” voor hen economisch misschien niet zo aantrekkelijk was... Promenade: Deze streek staat vooral gekend als één grote begraafplaats, waar duizenden soldaten hun laatste rustplaats hebben gekregen. Hoe is dit allemaal mogelijk gemaakt als men weet dat, in de chaos van het oorlogsgebeuren, er soms amper tijd was de doden van het slagveld te halen? Annick: Dat is inderdaad geen evidentie geweest. Zolang de gevechten niet werden gestaakt, was het voor de strijdende partijen veelal onmogelijk hun dode makkers of zelfs gekwetsten weg te halen. Het was geen uitzondering dat lijken soms dagen bleven liggen. Enkel wanneer de wapens even zwegen, kreeg men de kans overledenen te begraven. Of ‘s nachts. Soms moest dit heel snel gebeuren, achter de oprukkende troepen. Regelmatig gebeurde dit in massagraven. Een deel van de Belgen zijn pas na de oorlog herbegraven in hun thuisplaats, op initiatief van de familie. Bepaalde landen hadden op voorhand al begraafplaatsen voorzien. De Amerikanen hadden dan weer het principe van”bring the boys home”... al is er een groot Amerikaans kerkhof in Waregem. Na de oorlog is veel dan nog rechtgezet. De Engelsen maakten er een erezaak

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 9


© Wikimedia

van dat hun geliefde soldaten op een mooie begraafplaats zouden mogen rusten. Er zijn ongeveer 170 Britse begraafplaatsen in de streek. De Fransen waren nonchalanter en besteedden er duidelijk minder aandacht aan. En dan waren er nog, laten we dat niet vergeten, de vele Duitse soldaten. Ook die gesneuvelden hadden natuurlijk recht om begraven te worden. We hebben ook 4 grote Duitse begraafplaatsen. Als je hier rondrijdt en al de kerkhoven bezoekt, kun je de manier waarop verschillende volkeren met het verlies van hun soldaten omgaan, duidelijk aanvoelen. De witte verzorgde stenen op de Engelse begraafplaatsen staan schril in contrast met de sobere platte zwarte gedenkstenen van de Duitsers... Promenade: De jaren van de herdenkingen komen er nu aan. Wat hebben jullie allemaal in gedachten om die vier jaar passend te herinneren? Annick: Er staat veel te gebeuren, dat zal u niet verwonderen. Maar wij hebben er een erezaak van gemaakt om een ode te brengen aan alle burgers die in dit conflict het leven lieten, Men vergeet soms dat het ook daar om vele duizenden gaat. Wij willen hen eren, hen een naam geven en publiekelijk vermelden. Verder wil-

10 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

len wij alle belangrijke verjaardagen van de oorlog passend in beeld brengen. De vernieling van de stad Ieper in 1914, de eerste gasaanvallen, april 1915, de vernietiging van alle vroegere kasteeltjes rond de stad. In 1916 staan de Canadezen centraal en de geschreven oorlog. In 1917 bouwen we een tentoonstelling rond de Australische oorlogsfotografen en in 1918 rondom de kunst in dienst van de oorlog. Uiteraard herdenken wij 100 jaar later...in de jaren 2014-2018 Promenade: Het verhaal van de poppy is voor eeuwig verbonden met WOI . Hoe komt dat? Annick: Het gedicht van de Candees John Mc Crae is het symbool geworden van de oorlog. Het verscheen op 8 december 1915 in het magazine Punch. De papaverbloem werd sindsdien het icoon dat onherroepelijk met WO I zal verbonden blijven. Waarom? De dieprode kleur, het feit dat na een slag deze bloem zich als eerste weer uit de grond werkt. Symbool van heropstanding, van nieuw leven. In Frankrijk, maar dat is minder geweten, is het de blauwe korenbloem dat symbool staat voor nieuw leven... Promenade: De Menenpoort, nog zo’n symbool! Met het dagelijkse eresaluut

aan de overleden soldaten, de “Last Post”. Wat is daar de korte historiek van? Annick: De Menenpoort is er gekomen uit erkentelijkheid naar het Briste volk toe. Het is in feite een stukje Engeland in Ieper. De Britten wilden in principe Ieper in puin laten liggen, als een blijvende herinnering aan de waanzin van de oorlog. Maar de Ieperlingen hebben zich daartegen verzet. De Poort is een compromis. De Last Post is een eerbetoon aan initieel de Britse, maar vrij snel daarna alle overleden soldaten. Het wordt dagelijks onder de poort door een vrijwillig korps van de brandweer met veel emotie gebracht. Annick neemt afscheid van mij. Ze begeleidt me tot aan de ingang van het museum. Annick: Neem vooral ook tijd voor de getuigenissen. Je ziet ze een beetje overal in de ruimte. Videoboodschappen waarin acteurs in monologen passend verwoorden wat er zich hier afspeelde tijdens de oorlog. Ik moet zeggen dat de tentoonstelling mij enorm aangrijpt. Het is een zeer vakkundig opgebouwde setting. Met een juiste mix tussen fotomateriaal, teksten,


© In Flanders Fields museum

maquettes, objecten. Multimedia ook die je zo weer op het slagveld brengen. Fim en die videoboodschappen die absoluut top zijn. Annick had me gewaarschuwd. Indien ik in de ban zou raken van de opstelling, zou ik hier niet in de eerste twee uur buiten zijn. En zo geschiedde. De kracht van deze expositie is dat ze de bezoeker moeiteloos meeneemt naar de dagen van de oorlog. In de videos, die zo levensecht de situatie schetsen, leggen mensen van toen je uit wat hen over-

© Wikimedia

kwam. De getuigenissen zijn zo sereen dat je stellig de indruk hebt dat deze soldaten, dokters en verpleegsters, vaders of pastoors werkelijk tegen jou aan het praten zijn. Een vader die met zijn twee dochters en vrouw moet vluchten, terwijl zijn twee zonen het vaderland dienen, kan maar niet begrijpen dat iemand gedwongen wordt zijn huis en geboortestreek achter te laten om misschien nooit meer terug te komen.

Vier soldaten, een Belg, een Engelsman, een Duitser en een Fransman vertellen hoe ze op Kerstnacht de oorlog even konden vergeten en tegen alle wetten van de oorlog, de logica en hun nachtmerrie in hun loopgraven verlieten om met “de vijand” proviand en drank, sigaretten en muziek uit te wisselen. Voor even waren ze jonge mensen onder elkaar. Ze toonden brieven en foto’s van hun geliefden en huilden bij de gedachte dat ze misschien nooit meer naar hun thuis zouden terugkeren. De lucht vulde zich even met een zachte “Heilige Nacht” in vele talen. Een pastoor vertelt hoe er in zijn dorp “zwarte” Engelse soldaten zijn toegekomen. Ze komen uit Jamaica en komen Europa helpen bevrijden. Vele mensen in het dorp zijn er bang van. Maar, zo zegt de pastoor, ze zouden beter moeten weten. Hij had de kans om sommige van de brieven die ze van hun moeder kregen te lezen en veel moeders van bij ons zouden zo geen diepgelovige christelijke gevoelens kunnen neerschrijven... Een Duitse geleerde, in dienst van het leger, heeft een gouden tip voor zijn generaal. Op sommige plaatsen is het voor de Duitse troepen te moeilijk om posities

12 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 © In Flanders Fields museum


te veroveren. Bovendien gaat het veelal ten koste van grote verliezen. Waarom geen gas gebruiken om de vijand uit te schakelen en de wind als wapen te gebruiken? Chloorgas was ideaal. Het werkt efficiënt, vervliegt snel zodat je kort daarna kan oprukken. Duizenden zouden een gruwelijke dood sterven,

hij dat hij zal sterven. Een verpleegster vertelt dat sommige jongens worden opgelapt om dan weer als kanonvoer naar het slagveld te worden teruggestuurd. Het moet want de vijand is talrijk. Maar het is gek, zo afschuwelijk gek...

Het gedicht van de Candees John Mc Crae is het symbool geworden van de oorlog. stikkend terwijl ze zich de huid openkrabben. “Gepakt van de gaze” zoals ze het hier zeggen. Een Britse arts beschrijft de toestand in zijn veldhospitaal. Het is om gek te worden. Er worden meer soldaten aangebracht dan er bedden zijn. De verpleegsters moeten roepen om het geschreeuw en het gehuil van de kermende soldaten te overstijgen. Een generaal hangt een eremedaille boven het bed van een soldaat die luid zit te snikken. Want nu weet

Ik ga naar buiten en wandel nog even door de tijdelijke tentoonstelling “Soldaten en Ambulances” Verminkte lichamen, hoopjes ellende op een bed. Genoeg. Deze tentoonstelling is zo levensecht dat een mens plots “genoeg” heeft. Dit is geen uitje naar een pretpark. Dit is materie om over na te denken. Ik heb even lucht nodig. Buiten heeft de zon de regen verdreven. Ik neem mijn wagen en rijd naar Passendale. Wat een mooie streek is dit! Ik meander door

pittoreske dorpjes en rijd in wat waarschijnlijk het hart van het strijdtoneel moet geweest zijn. Ik heb zin om naar Tynecot Cemetery te gaan en sommige van die jongens even te gaan groeten. In alle stilte, op hun rustige, vredige plek tussen de Vlaamse velden. Witte steentjes, netjes naast elkaar. Via luidsprekers worden continu de namen van gesneuvelde soldaten en hun leeftijd afgeroepen. 20, 19, 21, 18 jaar jong.... In Flanders Fields the poppies blow.... Vorig jaar kwamen 294.000 mensen het museum bezoeken. Dit jaar zal er meer vraag zijn dan het museum zal aankunnen. Maar als je kans krijgt, doen....

Voor meer info: www.inflandersfields.be

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 13


Raamdecoratie Wandbekleding Zonwering Rail- & verandasystemen Shutters Meubelstoffen Verf Vloerbekleding

Alle advies Vakkundige opmeting Eigen confectieatelier Maatwerk Eigen plaatsingsdienst Vrijblijvende offerte

Bezoek onze showroom - vrije ingang Di - Vr 9u30 - 12u30 & 13u30 - 18u Za 10u - 18u Ma op afspraak Zo gesloten Hundelgemsesteenweg 27 9050 Gent-Ledeberg T 09 230 30 23 F 09 231 95 31 www.speurder.be


INTERVIEW I Sam Paret

Jurgen Delnaet Zonder taal zijn we niets

De kogel is door de kerk: The Broken Circle Breakdown heeft zijn Oscarnominatie beet. Eens te meer een teken aan de wand dat onze cinema het voortreffelijk doet. Ten bewijze ook de vele goede en vooral nieuwe televisieproducties. In Vlaamse Velden heeft nog maar pas een goede start gemaakt of het is al uitkijken naar die andere nieuwkomer op Eén: Marsman. Het verhaal gaat over een veertiger die op een kruispunt in zijn leven komt te staan door tal van zaken die hem overkomen. Hij moet beslissingen nemen. En dat dit niet altijd eenvoudig is, moge duidelijk zijn. In de hoofdrol niemand minder dan Gentenaar Jurgen Delnaet...

Promenade: Kan je onze lezer kort introduceren in het verhaal van Marsman? Jurgen Delnaet: Het verhaal gaat over het personage Nico Marsman. In de eerste aflevering komt de kijker te weten dat Nico zijn job verliest en bij zijn thuiskomt ook nog eens verneemt dat zijn vrouw een pauze wil inlassen in hun huwelijk. Verder leer je dat Nico - sinds de recente dood van zijn moeder - de zorg draagt over zijn autistische broer. Elementen die maken dat hij op een kruispunt is

16 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

komen te staan in zijn leven. Plots wordt hij gedwongen om verantwoordelijkheid op te nemen, keuzes te maken en daarvoor moet hij alles op een rijtje kunnen zetten. Verder heeft hij een studerende dochter die af en toe langskomt. Gelukkig kan hij rekenen op zijn drie boezemvrienden met wie hij een muziekgroepje heeft. In hun stamcafé hebben ze een repetitieruimte ter beschikking. Optreden hebben ze echter nog nooit gedaan. Hoewel, nu, na al die jaren bereiden ze zich voor op hun eerste concert, op de werkvloer van Nico. Maar aangezien hij

net zijn job heeft verloren, gaat ook dat niet door. Waarschijnlijk krijg je nu de indruk dat er een zware sfeer hangt rond Marsman, maar niets is minder waar. Het is een heel lichtvoetige en geestige reeks die de grote thema’s van het leven niet schuwt. Tragikomisch is misschien het mooiste woord om Marsman te omschrijven. Promenade: De reeks is geschreven door Mathias Sercu die zelf ook meespeelt en regisseert?


oenen di h c e S

zome z o m e r d ardagne!n! ge

naar

r a a n je doen verlangen

n a l je doen ver

gen

e o n h e c n die S

OPEN足 DEUR足 DAGEN 7 - 17 maart ook open op zon 9 maart

Burgstraat 100-102 9000 Gent T 09/225 30 17

Geniet ti jdens de opendeur van een dubbele vermelding op uw klantenkaart!

C O M FO RT S C H O E N E N M E T P I T, I D E A A L VO O R ST E U N Z O L E N ALLROUNDER - ARA - BERKEMANN - CHRISTIANE DIETZ - DUREA - EL NATURALISTA FINEST - FOOTNOTES - GABOR - MEINDL - MEPHISTO - MYWALKER - POCCOPAZZA RIEKER - ROHDE - SANO - SOLIDUS - SOFACQ - THINK! - VABEENE - VAN BOMMEL VERHULST - VITAL - WOLKY

Lange Zoutstraat 58 9300 Aalst T 053/750 141 Gentstraat 19 9700 Oudenaarde T 055/497 100

open 10-18u

info@claeysbauwens.be


Jurgen Delnaet: Het is inderdaad Mathias zijn debuut als scenarioschrijver voor televisie. De regiestoel deelt hij met jong talent Eshref Reybrouck, eveneens een debuut. Hoewel die als assistent al vele waters heeft doorzwommen en het vak eigenlijk door en door kent. Zij zorgden voor een mooi evenwicht. Waar Mathias uiteraard waakte over het scenario, kleefde Eshref aan het beeld. Voor mij is het de eerste samenwerking met Mathias. Uiteraard kennen we elkaars werk, maar nooit eerder deelden we het podium. Het was een zeer fijne ontmoeting, eigenlijk klikte het vanaf het eerste moment tussen ons. Ook met de rest van het team trouwens. Vanaf de eerste lezing voelde je iets ontstaan. Ik vond het

aan iedereen verteld, maar het is geen reeks over autisme en al helemaal niet over zijn broer die in niets lijkt op het personage Rudy. Door de grote herkenbaarheid kan je eigenlijk stellen dat het voor iedereen in zekere mate autobiografisch is. Iedereen moet ooit in zijn leven keuzes maken, daar ontsnap je niet aan.

Promenade: Je hebt bepaalde acteurs zoals Daniel Day-Lewis die aan method acting doen. In dit geval zou het betekenen dat je een aantal maanden in een centrum voor mensen met autisme gaat meewerken om te ervaren hoe je voor iemand dient te zorgen. Vraagt een dergelijke rol een specifieke voorbereiding als acteur?

Promenade: Heb je begrip voor de keuzes die jouw personage uiteindelijk maakt? Met andere woorden: zou jij in zijn geval dezelfde beslissingen nemen?

Jurgen Delnaet: Ik zie Daniel Day-Lewis altijd extreme personages spelen en voor hem is dat de aangewezen voorbereiding. In het geval van Nico Marsman spreek je over een doodgewone man die in niets extreems doet. Dat vraagt dus geen praktische voorbereiding. Het enige wat ik wel heb gedaan, is gitaar leren spelen omdat je het hem ziet doen. De componist van deze reeks, Sioen, heeft mij geleerd om een gitaar geloofwaardig vast te houden en om enkele akkoorden te spelen. Voor de rest ben ik ervan overtuigd dat je voor de meeste rollen alles uit het scenario kan halen. Op voorwaarde dat het een goed scenario is. Ik ben aan het conservatorium, bij Dora Van der Groen, zo opgevoed. Zo ga ik altijd tewerk. Net als één van mijn grote voorbeelden Anthony Hopkins. Gevraagd naar hoe hij zich in godsnaam voorbereidde op de rol van Hannibal Lecter in Silence of the Lambs antwoordde hij heel laconiek: ‘ik heb twaalf kleurstiften en per keer dat ik het scenario lees, zet ik een streepje. Wanneer ik twaalf streepjes tel, ben ik er klaar voor.’ Het lijkt belachelijk, maar zo is het. Je laat de tekst binnenkomen en door de woorden steeds uit te spreken, worden ze de jouwe en word je het personage. Ik sleur er ook telkens verschillende boeken, foto’s en films bij en vorm me zo beelden die ik aan de realiteit toets. Ik hou ervan om mensen te observeren. Kijk hier tien minuten naar buiten en de hele Jurgen

Jurgen Delnaet: Dat vind ik nu net het leuke aspect aan acteren en tegelij-

Ik heb twaalf kleurstiften en per keer dat ik het scenario lees, zet ik een streepje. Wanneer ik twaalf streepjes tel, ben ik er klaar voor. wonderlijk. Dat goede gevoel is nooit meer weggegaan. Ik denk er nu nog met veel plezier aan terug. Promenade: Waar mag de kijker zich aan verwachten? Jurgen Delnaet: Aan een zeer herkenbaar en klein verhaal over de dingen des levens: zorg dragen voor iemand, relatieproblemen, volwassen kinderen, twijfels,... Ik garandeer je dat iedereen als in een spiegel zal kijken. Promenade: Nico draagt zorg voor zijn autistische broer. In hoeverre is het verhaal autobiografisch? Jurgen Delnaet: Kijk, iedereen weet dat de broer van Mathias aan een vorm van autisme lijdt. Hij heeft dat ook meteen

18 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

kertijd het moeilijkste om uit te leggen. Mensen willen steeds weten of het ook over mezelf gaat. In die zin wel dat ik net als iedereen dagelijks met keuzes wordt geconfronteerd. Door mijn werk als acteur, bevind ik me per definitie in de openbaarheid. Je krijgt - als je geluk hebt - regelmatig rollen aangeboden waaruit je een keuze moet maken. Daarnaast heb ik een gezin. Ik leef samen met mensen met wie ik rekening moet houden, mensen die een eigen stem hebben. Ik kan dus niet zomaar even doen wat ik wil. Wat ik in het geval van Nico zou doen, weet ik niet omdat ik niet voor die keuze wordt gesteld. Toch ben ik ervan overtuigd dat hij de juiste keuzes maakt. Wie zou niet voor zijn broer zorgen als hun moeder komt te overlijden?


Shakespeare-catalogus van menselijke gedragingen passeert de revue. Volg die mensen een paar minuten en je hebt meteen twintig personages. Maar alles start wel bij de tekst. Promenade: 2014 is voor jou een bijzonder jaar. Want naast Marsman, zien we jou ook binnenkort in Halfweg, de nieuwe film van Hasta La Vista - regisseur Geoffrey Enthoven met in de hoofdrol Koen De Graeve. Opnieuw over een man op een kruispunt in zijn leven? Jurgen Delnaet: Klopt. Hij speelt de rol van Stef, een man die in een scheiding zit en een ander huis moet betrekken. Op de eerste avond al staat plots een vreemde man - mijn personage - in zijn living die beweert dat hij de rechtmatige eigenaar van het huis is. Hoe die twee met elkaar overweg moeten zien te komen, is het uitgangspunt van de film. Want het blijkt dat Theo al twee jaar overleden is wanneer Stef hem ontmoet en die laatste is ook de enige die Theo daadwerkelijk ziet en met hem kan praten. Een alternatieve

20 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

‘buddyfilm’ zeg maar. En ik ben blij dat het eindelijk gelukt is om met Geoffrey samen te werken want dat was al lang het plan. Koen De Graeve behoeft geen introductie. Hij is een schitterende acteur en een heel fijne collega met wie ik eveneens voor het eerst samen speel. Zes weken lang hebben we samen met

Ik laat de dingen graag op mij afkomen. het ganse team in een huis in Ronse doorgebracht. Niet evident, maar het resultaat stemt me bijzonder tevreden. Promenade: Het lijkt me dat het voor jou belangrijk is om samen te werken met mensen met wie het klikt. Bepaalt dat mee de keuze om een rol al dan niet aan te nemen? Jurgen Delnaet: Jazeker. Voor mij is het minstens even belangrijk als het project

zelf. Nu toch, misschien lagen de ambities tien jaar geleden anders. Ik gun mezelf ook de luxe van het kiezen. Ik laat me voor een rol niet leiden door het prijskaartje dat er aan vasthangt, maar door het scenario en vooral door de fijne mensen die ik kan ontmoeten. Ik hoef niet veel om te leven, op dat vlak acht ik mij en mijn gezin vrij sober. Ik besef wel dat ik gemakkelijk spreken heb, want ik heb nog nooit iets moeten doen om het geld. Het vreselijkste voor mij zou zijn dat ik iets tegen mijn zin zou moeten doen. Ik denk dat ik het niet zou kunnen. Promenade: Wat heel bijzonder moet zijn geweest, is jouw rol in de oorlogsreeks Parade’s End. Een coproductie van BBC, HBO en de VRT met internationale sterren als Benedict Cumberbatch. Hoe heb jij die ervaren? Jurgen Delnaet: Ik voelde me alsof ik op schoolreis was. Mijn rol was dermate miniem dat ik mij geamuseerd heb om dit als een soort van bevoorrechte toerist mee te mogen maken. Het was ook


echt een uitstap. Ik zat op hotel, had mijn eigen trailer en genoot ervan al die mensen bezig te zien. Geweldig, echt waar. Daarenboven ben ik een ongelooflijke fan van Sherlock, de serie waarin Bene-

de dingen graag op mij afkomen. Mocht die kans zich alsnog voordoen, dan zou ik ze met beide handen grijpen. Anderzijds, wat zou ik tussen al die geweldige acteurs in Amerika gaan zoeken?

Ik hou van alles dat met hart en ziel gemaakt is.

Promenade: Jij houdt van literatuur. Voor theater heb je al verschillende producties gemaakt geïnspireerd door boeken van schrijvers als Shakespeare, William Faulkner, Paul Auster en JeanMarie Berckmans. Een ontembare dwang?

dict Cumberbatch de hoofdrol subliem vertolkt. Het was fijn om die mens aan het werk te zien. Van op een afstand weliswaar, zo bedeesd ben ik wel. Hoewel hij op een ander niveau zit, heeft hij dezelfde job als ik. Het blijft een mens die tussen opnames door ook de tijd moet doden op een stoeltje. Of dat nu 5th Avenue in New York is of de Bagattenstraat in Gent... Promenade: Smaakt het naar meer grote, internationale producties? Jurgen Delnaet: Absoluut, maar ik heb niet de ambitie om het in Hollywood te maken. Zo realistisch ben ik wel. Ik laat

Jurgen Delnaet: Het zijn boeken die op dat moment in mijn leven zijn gekomen en die in die mate een indruk op mij hebben gemaakt dat ik inderdaad de drang voelde om dat te delen. Sommige boeken zijn letterlijk theatraal en schreeuwen soms om uitgesproken te worden, zeker die van Jean-Marie. Ik kan het niet verklaren hoe bepaalde woorden of zinnen zich aan mij opdringen. Toch is het zo. Maar ik hou van alles dat met hart en ziel gemaakt is. Zelfs een kunstuiting die niet meteen mijn smaak is, kan me toch raken als ik merk dat er met heel veel passie aan gewerkt is.

Promenade: Een bepaalde uitspraak van jou is me bijgebleven: ‘taal is alles.’ Wat bedoel je daarmee? Jurgen Delnaet: Letterlijk wat er staat. De mens is taal, zonder taal is een mens niet een mens. Dan zou hij een beest zijn zoals andere beesten. Met taal kan je iets opbouwen maar even goed iemand mee kapot maken. Je kan er iets mee geboren doen worden zoals een personage. Er ontstaan godsdiensten op basis van boeken en dus taal. Mensen blijven bij elkaar omdat één partij ooit de woorden heeft uitgesproken: ‘ik zie u graag’. Ik weet niet waar de liefde voor taal vandaan komt bij mij. Ik weet alleen dat die er altijd is geweest. Neem nu mijn herinnering aan de stukken van Romain Deconinck in de Minardschouwburg vroeger. Wat me bijblijft is dat smakelijke, Gentse dialect dat erin werd gesproken en dat je nu bijna niet meer hoort. Ook bij ons thuis werd het niet gesproken. Het heeft bijna het aura van iets exotisch, maar ik word er instant vrolijk van. De inhoud van het stuk mag dan nog zo slecht zijn, de taal maakt het voor mij goed...

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 21


Kiruna

Auronde karmijnrood

Essential

Match London

Auping Plaza:maak kennis met comfortabel en gezond slapen Auping Plaza presenteert op zeer aantrekkelijke wijze het complete Auping-assortiment. Dat gaat van ventilerende spiraalbodems tot drukverlagende matrassen, van eigentijdse bedmodellen tot weelderige boxsprings. En van bedlinnen en dekbedden tot slaapkamerkasten. Speciaal opgeleide slaapadviseurs staan u met raad en daad bij en geven deskundig advies op het gebied van slaapcomfort. Laat u adviseren en inspireren bij Auping Plaza.

Auping Plaza

Auping Plaza

Kortrijksesteenweg 18 T 09 221 60 00 www.aupingplaza-sintmartenslatem.be di-vr 10u-12u30 & 13u30-18u • za 10u-18u

Antwerpsesteenweg 999 T 09 395 09 99 www.aupingplaza-gent.be di-vr 10u-12u30 & 13u30-18u • za 10u-18u

Sint-Martens-Latem

Oostakker


Kom langs en geniet doorlopend van onze acties & promoties

1881 - 2014 Meer dan 130 jaar slaapadvies

Steeds de nieuwste slaaptechnologieën

Spiers Slaap Oudenaarde Deinzestraat 65 ( aan afrit N60 ) Spiers Slaap & Auping Plaza Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 18 Spiers Slaap & Auping Plaza Oostakker Antwerpsesteenweg 999 ( op 50 m van Lochristi )

Gratis terugname oude matras

Familie Spiers - 1910 - Stationsstraat Oudenaarde

Gratis levering en plaatsing

Alle grote merken onder één dak

www.spiers.be

Goed slaapcomfort koopt u in vertrouwen. Ziet u door het bos de bomen niet meer? Bij het vernieuwen van uw slaapsysteem is goed advies belangrijk. Hou rekening met uw slaapvoorkeuren, gewicht, lichaamsvormen en eventuele lichamelijke problemen. Een ruim assortiment van de grootste slaapcomfortmerken en onze jarenlange ervaring garanderen een onafhankelijk advies. En vaak zelfs met omruilgarantie. Koop ook geen onbekende merken, zo bent u zeker van kwaliteitsgarantie. We willen reeds meer dan 130 jaar dat onze klanten tevreden zijn... Th ierry De Vos Zaakvoerder Spiers Slaap 4 de generatie slaapadviseurs


MODE I Pascal Dewulf

Onconventioneel Dit jasje in okergeel uit de collectie Plectrum by Ben Sherman met opvallende geometrische motieven geeft aan elke outfit een onconventionele, trendy allure. www.bensherman.com

Tijdloos klassiek Dit uurwerk uit de ‘Timeless Classics’ collectie van uurwerkmerk Swatch combineert een tijdloos design met eigentijdse accenten als striping en heloranje kleurtjes voor de wijzerplaat. www.swatch.be

GROENE JONGEN Perfecte basis In elke zichzelf respecterende garderobe hoort een wit hemd als dit exemplaar van Benetton thuis. Perfect als basis voor zomerse combinaties. www.benetton.com

Uitbundig De trend van felle kleurtjes blijft zich ook in het nieuwe seizoen doorzetten zoals bij deze uitbundige broek van SUN68. www.sun68.com

Flitsend Dit flitsende exemplaar is afkomstig uit de nieuwe ‘Earthkeepers’ collectie van Timberland. www.timberland.com 24 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Hippe kleurtjes Levendige silhouetten blijven het goed doen, ook in het fashion aanbod voor heren. SUN68 laat zich op dat vlak alvast van zijn beste kan zien door een eerder klassieke cardigan te combineren met een felgroene pantalon. www.sun68.com


TIMOTHY FA S H I O N

selected labels - personal service

for men and for women

MERKEN DAMES ARMANI COLLEZIONI - ARMANI JEANS CAROLINE BISS - CIMARRON CIRCLE OF GENTLEMEN - CRISTIANA C CRISTINA EFFE - FRIDA GANT - HUGO BOSS BLACK LA FEE MARABOUTEE - PAULE KA THELMA & LOUISE - TRAMAROSSA JEANS TRUSSARDI - TWIN-SET WALTER VOULAZ

MERKEN HEREN ARMANI COLLEZIONI - ARMANI JEANS - BENVENUTO BOGOSSE - BORELIO - BUTCH CIRCLE OF GENTLEMEN - GANT - GENTILUOMO GIMO’S - HUGO BOSS BLACK - HUGO BY HUGO BOSS HUGO BOSS GREEN - JACQUES BRITT MANUEL RITZ - PROFUOMO RIVER WOODS - SEVEN FOR ALL MANKIND TRAMAROSSA JEANS - TRUSSARDI TOMMY HILFIGER - ZILTON

VOORTAAN ELKE ZONDAG OPEN VAN 14 TOT 18 UUR

W W W. T I M OT H Y FA S H I O N. B E Kortrijksesteenweg 1129 - Sint-Denijs-Westrem - Tel.: 09/239 98 22 - info@timothyfashion.be OPEN: Dinsdag tot zaterdag: 10u tot 18u30 - Zondag open van 14 tot 18 uur - Gesloten op maandag


MODE I Pascal Dewulf

Gesofisticeerd Gigue speelt voor het lente/ zomerseizoen met zachtgroene kleuren die verglijden naar wit voor een gesofisticeerde look zoals bij deze blouse met asymmetrische sluiting. www.gigue.com

Showbeest Geen outfit is compleet zonder handtas. Dit luxueuze exemplaar van Bulgari uitgevoerd in kalfsleder met een afwerking in ‘Shell Pink Grain’ steelt gegarandeerd de show. www.bulgari.be

POEDELNAAKT Perfect basisstuk Deze zandkleurige broek van Caroline Biss vormt het perfecte basisstuk voor een geslaagde nude look. www.actualfashion.be

Simply stylish Actual Fashion biedt dit voorjaar opnieuw elegante mode aan. Dit ensemble van Caroline Biss volgt de trends nauwgezet: transparantie met een nude look als basis waarin aardetinten en gebroken wit de toon zetten. www.actualfashion.be

Tijdloze insteek Dit jurkje van Twin-Set met decoratie in kant combineert een tijdloze insteek met een eigentijdse nuance dankzij het gebruik van een ‘greige’ kleur voor het kantgedeelte. www.twin-set.be

Funky pumps Om te voorkomen dat een silhouet op basis van een nude look te hard wordt uitgevlakt, kan u er extra pit aan geven met de juiste accessoires zoals deze funky pumps van Steve Madden. www.stevemadden.com

26 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Volop van de partij Glanzende materialen en texturen zijn ook deze lente/zomer weer volop van de partij. Julia June doet op dat vlak ook zijn duit in het zakje. www.juliajune.be


CAGILL C O I F F U R E

Charles de Kerckhovelaan 83 - 9000 Gent - T 09 223 47 11 - www.cagill.be M 8u30-12u00 - W 8u30-17u00 - D 8u30-17u00 - V 8u00-17u00 - Z 8u00-16u00


Wild kantje Deze gestileerde broek in zebramotief van Betty Barclay geeft u komend seizoen gegarandeerd een wilde touch. www.bettybarclay.com

Safarisferen Ook bij Edith & Ella zoeken ze het dit seizoen duidelijk in safarisferen middels dit getailleerde jasje in zebramotief. Perfect op bijvoorbeeld een skinny jeans in combinatie met een stel hippe high heels. www.edith-ella.com

Z B A A Stijl en uitbundigheid Tropische, urban chic is het devies voor warme dagen bij Giovane. Het merk combineert die in een spannende mix tussen stijl en uitbundigheid met sterke zwart/wit silhouetten. www.giovane.be

Kers op de taart Als exotische kers op de taart kan u uw safarilook vervolledigen met deze kanjer van een tas van Edith & Ella. In combinatie met het jasje van het merk, eveneens in zebramotief, zal u gegarandeerd hoofden doen draaien. www.edith-ella.com

Zebra-attitude Een vleugje zebra-attitude kan u ook bereiken met de juiste accessorizing zoals met deze zebrageïnspireerde sokken van Happy Socks. www.happysocks.be

28 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Grafisch Dit grafische t-shirt van Caroline Biss met prominente zebra-opdruk is een perfect stuk om, bijvoorbeeld onder een kort jasje, een warme lentedag extra pit te geven. www.carolinebiss.be

Stijlrebel Schoenenmerk Maruti maakt schoeisel voor stijlrebellen maar met premium materialen. Voor dit exemplaar, de ‘Gimlet Zebra’, werd een speciale techniek gebruikt: de haren op de koeienhuid werden deels weggelaserd, vervolgens geprint en dan ingekleurd. www.marutifootwear.be


Optiek Dendermondesteenweg 511 ∙ 9070 Destelbergen ∙ T 09 336 53 45 ∙ info@optiekbonne.be ∙ W W W. O P T I E K B O N N E . B E

NU IN DE WINKEL

NIEUWE COLLECTIE

F B. C O M / O P T I E K . B O N N E


80’s Deze traditionele buckhet hats van Fred Perry uitgevoerd in katoen haalt de sfeer van de 80’s ‘Madchester’ rave scene weer helemaal naar vandaag. www.fredperry.com

FEELING BLUE Speelse touch Ben Sherman is gekend om zijn gedurfde stijl. Dit eerder onopvallend, blauw pak met klassieke, dubbele sluiting wordt plots een aandachtstrekker van formaat door de formele look te combineren met een speelse touch. www.bensherman.com

Extra energie Florale prints en junglesferen zijn in de nieuwe collecties alomtegenwoordig, zo ook bij Mexx die dit donkerblauwe hemd extra energie geeft met een prominente, florale print. www.mexx.be

Opvallende kleuraccenten Hugo is gekend voor zijn strakke silhouetten in combinatie met opvallende kleuraccenten zoals dit nauw aansluitend jasje in elektrisch blauw. www.hugoboss.be

Preppy Bij Tommy Hilfiger trekken ze stijlgewijs richting Malibu waar ze een preppy voorpost installeren met sporty chic sferen. Dit vest, voorzien van eigenzinnige accenten zoals de cirkelvormige stiksels op de mouwen, is daarvan een perfect voorbeeld. www.tommy.com

Stijlelement Het tie and dye motief van deze Converse All Star Chuck Taylor sneakers vormt één van de belangrijke stijlelementen voor komende lente en zomer. www.converse.be

30 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Voor durvers Een Ben Sherman bermuda als onderdeel van een fraai zittend maatpak in dezelfde kleur en uitvoering. Dit is dan ook geheid een outfit voor durvers. www.bensherman.com


Voor elke situatie de perfecte metgezel. Super comfortabele schoenen met een optimale pasvorm en tot in de kleinste details uitgerust met kwaliteitskenmerken die het lopen nog aangenamer maken. Ook na vele uren voelt u zich in uw Mephisto schoenen nog fit en vol energie.

GENT like us on

MAGELEINSTRAAT 35 - GENT - TEL 09 233 31 01 OPEN: 10U-18U, GESLOTEN: ZONDAG

WWW.MEPHISTOGENT.BE

NIEUWE SHOP VANAF MAART: ADOLF BUYLSTRAAT 7 - OOSTENDE - TEL 059 69 00 35 OPEN: 10U-18U, OPEN OP ZONDAG


Steeds welkom in onze toonzaal OPENDEURDAGEN VAN 7 T.E.M. 16/3 Zonnetenten Screens Terrasoverkappingen Verandazonwering Binnenzonwering Ramen in PVC en ALU Muggenhorren Rolluiken Voorzetrolluiken Poorten Automatisatie

TIBEFLEX

Nijverheidskaai 12  9040 Gent TEL: 09 218 98 98  info@tibeflex.be  WWW.TIBEFLEX.BE Openingsuren showroom: van ma tem vr van 8:30u tot 17:00 u en op za van 8:30u tot 15u


REPORTAGE I Ingrid Allaerts

De keuken anno 2014 Š Bulthaup

Anno 2014 stellen we zelf onze eigen keuken samen. Als een volleerd architect kiezen we kleuren, materialen, de indeling en zelfs de hoogte van de laden. We moduleren de keuken tot die gebruiksvriendelijk en volledig afgestemd is op onze kookgewoonten en wensen. De keuken anno 2014 is vooral een heel persoonlijke keuken waarin elk detail klopt. Keukenspecialisten gaan mee in die tendens van personaliseren en presenteren een divers aanbod. The sky is the limit.

34 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


© Franke

De greeploze keuken De greeploze keuken is niet nieuw maar is nog steeds erg geliefd. De afwezigheid van handgrepen zorgt voor een elegante en vloeiende belijning. De keukentoestellen die op zich al een designelement zijn, worden naadloos geïntegreerd. Gedempte scharnieren sluiten geluidloos laden en kasten. (foto Eggo) Een moderne greelopze keuken laat zich perfect integreren in het geheel van de woning. Op Batibouw stelde Van Marcke

© Siematic

een keuken voor van keukenfabrikant Leicht. De op het woongedeelte georiënteerde onderkasten van het kookeiland zijn voorzien van verlengde deuren tot op de grond, zodat ze perfect kunnen gecombineerd worden met het meubilair van de woonkamer of het salon. Zo krijgen de keukenkasten het karakter van woonmeubelen. Het kook- en spoelgedeelte is voorzien van greeploze kasten waarachter vaatwas en afvalsorteerder zijn geïntegreerd. De ultradunne zijwanden van 12mm. maken het keukenont-

werp strak en sierlijk. Bulthaup lanceert een aluminium uitvoering met een zandbeige tint en softtouch lak. De vrij industriële uitstraling van aluminium krijgt hierdoor een warm en natuurlijk accent. De grens tussen keuken- en woonruimte vervaagt Keukenkasten zijn als imposante wandkasten die net zo goed in de leefruimte passen. Een kastenwand biedt niet al-

© Magma

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 35


© Eggo

© Van Marcke

leen een royale opbergruimte voor voorraad, vaatwerk en keukenbenodigdheden. De kast is ook ideaal om een oven, een stoomoven, een microgolfoven, een warmhoudlade, een espressomachine, microgolfoven in te bouwen. Wanneer de inschuifdeuren open draaien, verdwijnen ze in zijdelingse openingen zodat de hele kastinhoud zichtbaar wordt. In gesloten toestand keert de rust terug. Handig wanneer er bezoek is. Vrijstaande elektrotoestellen zoals een keukenrobot, een vrijstaande espressomachine, een waterkoker, een toaster en een mixer is er voldoende plaats in opzetkasten. Het nieuwe tijdloze keukenontwerp Magma van AL-AL combineert witte volkunststof en plaatmateriaal met wengé houtdecor. Een zuivere belijning en een beperkt aantal materialen brengen rust in een open keuken. De hangkasten zijn uitgerust met een zwenkdeur in plaats van met klassieke deuren. Doordat de deur naar boven opent, zit ze nooit in de weg. Kasten laden kunnen voorzien worden van binnenverlichting. Volledig uittrekbare binnenladen zorgen voor meer opbergruimte, een perfect overzicht en

36 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

© Miele

optimale bereikbaarheid van de inhoud.

nen helder leesbaar in zwarte letters op een witte achtergrond.

Keukentoestellen met aanraakschermen

De juiste ladenhoogte

Aanraakschermen hebben intussen hun weg gevonden naar de keuken. De nieuwe generatie keukentoestellen van Miele vallen op door hun design met grote glaspartijen en geïntegreerde nieuwe M-touch-bediening en moderne bijna zwevende handgrepen die de horizontale lijnen benadrukken. Miele bedacht een uniforme bedieningstechnologie M-Touch voor de nieuwe inbouwapparaten die heel gemakkelijk en vlot werkt. De bediening wijst zich zelf uit. Via het aanraakscherm kan de gebruiker zijn keukenapparaten met een simpele vingerbeweging bedienen. Deze intuïtieve manier van werken zijn we gewend van onze smartphone en/of tablet. Het menu, weergegeven op een hoge resolutie kleur TFT display, wordt bediend met de vingertoppen en laat de gebruiker toe te scrollen doorheen alle functies, zoals de automatische kookprogramma’s, van het toestel. Functies en opties verschij-

Je keuken op maat samenstellen doe je zowel voor de buiten- als voor de binnenkant. Fabrikanten besteden veel aandacht aan de volledige binnen afwerking en indeling. Voor het opbergen van hoge flessen kies je voor extra diepe laden met verhoogde zij- en achterwanden. Voor extra zware spullen zijn laden met een verhoogde draagkracht tot 75 kg. een aanrader. Tot nu toe had iedere keuken wel zijn typische rommelschuif. Een schuif waarin je alles dropt waar je niet meteen een bestemming voor vindt omdat het te groot, te lang, te onhandig is of dat je vaak maar af en toe gebruikt. Voor dit veelvoorkomend probleem bedacht SieMatic het ‘King Size’ compartiment. Een stuk van de lade werd uitgediept door de bodem een stuk te laten zakken. Een lade kan ook voorzien worden van een vak, met keuze uit 2 afmetingen, voor het opladen van een gsm of tablet. In dit compartiment zitten twee


© Blum

USB aansluitingen. Zo kan je uw keukenlade ook als laadstation gebruiken en hoeven toestellen niet rond te slingeren in de keuken. Orde en overzicht Geïnspireerd op het interieur van een ijskast, heeft elk keukenaccessoire - zoals kruidenrek, folierolhouder, sleutelhanger tot keukentrapje - bij Siematic zijn vaste plek. Zowel aan de binnenkant van deuren als in de kasten zelf zijn daartoe ‘Multimaticstrips’ bevestigd. Deze ingefreesde kunststof strips zijn om de 15 mm. voorzien van gaatjes zodat legplanken gemakkelijk versteld kunnen worden. Geen boorgaatjes meer in de kastenwand, geen beschadigingen en wat een grote flexibiliteit met zich meebrengt. Naast de witte standaarduitvoe-

ring kan je ook kiezen voor aluminiumkleurige strips. Het slankheidsideaal in de keuken heet flinterdun De trend van keukenkasten met flinterdunne werkbladen en zijwanden zie je nu ook terug in de flijne profielen en slanke belijning van de laden. De grens tussen keuken- en leefruimte vervaagt steeds meer. Dat vertaalt zich ook ineen luxueuze inkleding van laden en kasten. Functionaliteit en design gaan hand in hand SieMatic bedacht een nieuwe exclusief materiaal Flock en integreert dit in de keuken. Flock voelt aan als vilt maar is een kunststof. Het materiaal is af-

wasbaar en kent ongekende antislipeigenschappen. Dat zijn uiteraard eigenschappen die elke keukenprins(es) weet te waarderen. Het materiaal creëert een magnetisch effect als twee beklede oppervlakken elkaar raken, waardoor potten niet gaan schuiven in laden en bestekinzetten netjes op hun plaats blijven. Ook Blum ziet heil in het magnetisch compartimenteren van laden. Blum bedacht daartoe een totaal nieuwe keukenlade voorzien van een gloednieuwe technologie. De Legrabox bestaat uit frames met magnetische zijwanden. Vroeger lag de nadruk vooral op functionaliteit. Nu kiezen keukenfabrikanten ook voor een geraffineerde vormgeving met slanke zijprofielen. Om de laden te compartimenteren, gebruikt Blum bodemloze metalen frames die je schakelt door middel van magnetische zijwanden. Daarnaast zijn er handige opbergbakjes met houtdecor die je zowel in de lade als erbuiten kan gebruiken. Met gemakkelijk te onderhouden matjes met antislipfunctie in trendy kleuren bescherm je de ladebodem. De binnenwanden zijn kaarsrecht zodat geen centimeter opbergruimte verloren gaat. Compacte oplossingen

© Orgalux

38 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Vanuit de vaststelling dat we steeds compacter wonen lanceert Franke een gloednieuw spoeltafelsysteem: Largo Work-Center. Naast spoelen en voorbereidend keukenwerk krijgt de spoeltafel er een derde, nieuwe functie bij: de sortering van organisch afval. Rechts van de spoelbak zijn twee ingebouwde, afsluitbare boxen voorzien die rechtstreeks verbonden zijn met de afvoer zodat restjes water en afvalvocht onmiddellijk wegvloeien. Met de bijhorende snijplank bovenop de spoelbak, creëer je bovendien een extra werkvlak. Opnieuw plaats gewonnen.


VAN

KERCKVOORDE

bvba

Dé tijdloze totaalinrichter van uw woning, bureel of winkel. Uw uniek interieur met meubels gemaakt zoals u het wenst, klassiek of hedendaags. Het kan. Maatwerk voor keukens, kasten, badkamers en buitenschrijnwerk.

Pure stijl.

Visie op interieur en exterieur.

Bekijk onze realisaties van • ramen en deuren • keukens • zonwering • badkamers • winkelinrichting op www.vkdesign.be

Welkom in onze toonzaal ! Brielken 30 • 9930 Evergem Tel. 09/258 15 15


MEN

WOMEN

Tailors

Airfield Ana Alcazar Anna Rachelle Arma Brax Creenstone Etoile du Monde Due Amanti Giovane Joseph Rikboff Leo Guy Marccain Collection Marccain Essential Marccain Sport Millestone Nice Connection Nina Noir & Blanc Passioni R2 Westbrook Sportalm Tito Trussardi Jeans

Armani acc. Brax Bugatti Eterna Eton Shirts Gimo’s Hugo Boss Londain Mens Meyer Millestone MMX Nino Danieli Ralph Lauren Roy Robson Scabal Thomas Bradley Tommy Hilfiger Van Gils Van Laack Versace Collection Casual

Armani Jeans Boss Jeans Façonnable Hackett of London Mc Gregor Napapijri Paul & Shark Polo Ralph Lauren Ralph Lauren Big (3XL-4XL) Tommy Hilfiger Trussardi Jeans Ceremonie

Archetipo Cossmo Hugo Boss Javier Arnaiz Masterhand Versace

1946

1954

1966

1974


Labaere bestaat 150 jaar en met onderstaande bon geniet u van 10% feestkorting

! BON

LabaErE Men | WoMen Hoogstraat 13-15-17 9620 Zottegem T 09 360 02 47 Open: ma-vr: 9u30-12u & 13u30-18u30 za: 9u30-18u Gesloten: zon- en feestdagen www.facebook.com/zottegem.labaere Parking plan op www.labaere.be of scan de QR-code:

1988

2003

2005


2

PARFUM I Anja Van Der Borght

1

3 4

MAN

POWER

7 6

5

Dsquared² (1) combineerde voor zijn nieuwe mannengeur ‘Potion Royal Black’ pure roos-essence met mannelijke ingrediënten als tabak, cederhout en oud. Resultaat? Een intense, mysterieuze en verleidelijke geur. De limited edition flacon van Le Mâle van Jean Paul Gaultier (2) werd dit seizoen uitgerust met een extra accessoire. Zo kreeg de mannentorso een anker om de hals. De flacon zelf is dit keer transparant verpakt en dus niet in een metalen blik. De oriëntaalse, sensuele mannengeur bleef onveranderd. Valentino Uomo (3) is een subtiele, lichte en klassieke geur met bergamot, mirte, koffie en ceder. Een rokerig houtakkoord geeft de geur een eigenzinnig karakter. ‘Allure Homme Sport Eau Extrême’ van Chanel (4) is vanaf nu ook verkrijgbaar in een handige navulbare travelspray. De geur zelf veranderde niet. U herkent er zeker nog Allure Homme Sport in; maar dan kruidiger en minder krachtig. Een aromatische muskusgeur die vleugels geeft. Intrigerend, mannelijk en verleidelijk. Het originele karakter van ‘Bella Notta’ van Cerruti (5) schuilt in de combinatie van kruidige facetten en nachtjasmijn. Een gedurfde toets die de geur ook een tikkeltje elegantie geeft. James Bond Fragrances (6), een nieuwkomer op de Belgische markt, presenteert – hoe kan het ook anders – geuren gewijd aan 007, idool van duizenden mannen en vrouwen wereldwijd. Het gamma omvat twee eau de toilettes: ‘James Bond 007’, een oerklassieke, viriele geur met lavendel en de ‘James Bond Quantum’, ook klassiek maar frisser met bergamot en citrus. In Engeland zijn het al bestsellers. Davidoff (7) kon geen beter naam bedenken voor zijn nieuwe geur. ‘Cool Water Night Dive’ zit boordevol koele munt en koud waterig fruit die het combineert met oriëntaalse noten en hout. Kortom, een geur als een frisse duik in het water in het schijnsel van de maan.

42 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Promenade lezen én genieten van uw tuin? ©cayman.be

Ook als het regent?

p de o n e n bin Spring wone dagen! ge buiten t

r a a m 9 7-8- tot 20u!

: 10u 18u. Vrijdag zon.: 10u tot Zat. en

Weer of geen weer, de hoogwaardige veranda’s van Decoranda brengen het beste van buiten naar binnen. Maar ook als u echt buiten wilt genieten van de zon beschikt Decoranda over de expertise om uw outdoordroom op maat te realiseren. Van vouwwanden en zonwering tot terrasoverkappingen en garden houses… Neem alvast een kijkje op www.decoranda.be

Showroom Maldegem Krommewege 38 (050 72 70 80) Showroom Oostakker Antwerpsesteenweg 945 (09 334 67 68)


2

PARFUM I Anja Van Der Borght

1

3 GIRL

7

POWER 6

4

5

‘La vie est belle L’Eau de Toilette’ uit 1935 was Lancôme (1)’s allereerste heerlijke magnoliageur. De nieuwe versie van het iconische parfum combineert magnolia-essence met iris, witte bloemen en patchouli tot een onweerstaanbare bloemengeur. ‘Endless Euphoria’, de nieuwe versie van de iconische Calvin Klein (2) geur Euphoria, is nu nog bloemiger dankzij een flinke dosis kersenbloesem. Laat de lente maar beginnen! Rosabotanica van Balenciaga (3) is zoals de naam al laat vermoeden gebaseerd op een rozenakkoord. Toch is de bloemengeur niet klassiek maar modern en sexy. ‘Secret de Rochas’ (4) is het eerste signature luxeparfum van het Huis sinds de onthulling van ‘Femme’ in 1945. Het parfum bevat rozen, zoete mango, passievrucht en perzik, Chinese Osmanthusbloem en sensuele jasmijn. Bloemig én fruitig dus. Burberry stopte zijn Body parfum in een goudkleurig pakje. Het resultaat is ‘Burberry Body Gold (5)’ een chique limited edition van de sensuele geur. Met het ontluiken van de lente stopt L’Occitane (6) weer traditiegetrouw kers, kersenbloesem, fresia en lelietje-van-dalen in zijn ‘Fleurs de Cerisier eau de toilette’. Speciaal voor de gevoelige huid brengt het merk nu een crème met dezelfde geur die gelaat, lichaam en handen vertroetelt. ‘Born in Paradise’, de limited edition geur van Escada (7), is van kop tot teen exotisch. Geïnspireerd op de beroemde pina colada cocktail biedt het parfum een zomerse mix van ananas en kokosmelk met een vleugje watermoeloen, groene appel en guave. Laat de hittegolf maar komen.

44 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


30 jaar uw slaapkwaliteit

Sleepy wordt 30 jaar

Openbeddagen van do 13 t.e.m. za 22 maart

Verjaardagsvoorwaarden op slaapcomfort* bedden, bodems en matrassen

€30 extra voordeel*

Ontdek onze nieuwe collecties

bij aankoop vanaf €125

op hoofdkussens dekbedden en bedtextiel

* Geldig voor aankopen van 13 t.e.m. 22 maart. Niet cumuleerbaar. Voorwaarden in de winkel of op sleepy.be

Uw slaapkwaliteit is uw levenskwaliteit Beleef het bij: Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124 T. 09 355 98 01 Uitzonderlijk open op zo 16 & ma 17 maart van 9.30u-18.30u

www.sleepy.be

Sleepy GENT Rooigemlaan 563 T. 09 226 17 71 Uitzonderlijk open op zo 16 & ma 17 maart van 10.00u-18.00u

Sleepy ZINGEM Gentsesteenweg 56 T. 09 384 68 36 Uitzonderlijk open op zo 16 & ma 17 maart van 10.00u-18.30u

Open op zondag 16 maart


3

2

BEAUTY I Anja Van Der Borght

1

Vitaminekuur

4

7 6

5

De ‘ScandalEyes Curve Alert Mascara’ van Rimmel (1) geeft wimpers maximale krulling dankzij een uniek gebogen borsteltje dat zelfs de kortste wimpers bereikt. De verfijnde, dikke borstel geeft bovendien twaalf keer meer volume en tot zeventig procent meer lift. ‘Phyto-Lip Twist’ van Sisley (2) geeft niet alleen kleur en glans aan de lippen maar ook verzorging. De potloodstift maakt het mogelijk om met precisie de lipcontour te tekenen en de lippen te kleuren. Dior (3) liet zich voor zijn ‘Trianon’ nagellakcollectie inspireren door de texturen van porselein en aardewerk uit de 17e eeuw. De matte finish heeft bovendien een verrassend, nieuw ‘frosted pearl’ effect. Hij is twee keer zo smeuïg als een klassieke gloss en toch kleeft hij niet. De nieuwe ‘Gloss Volupté’ van YSL (4) met zijn applicator in de vorm van kussende lippen nodigt uit tot ellenlange zoenen. Verkrijgbaar in vier onweerstaanbare tinten. De ‘Cream Blush’ van Clarins (5) (Photographer Guido Mocafico/Clarins) is half make-up, half verzorging en beschermt de huid tegen uitdroging dankzij ingrediënten als bloemenwas van roos, mimosa, jojoba en zonnebloem. Een bijzonder complex houdt het licht vast en verspreidt het waardoor de teint een unieke uitstraling krijgt. Lolita Lempicka (6) introduceert met ‘Mon Rouge’ een lipstick verkrijgbaar in diverse kleuren helemaal in de stijl van het Parijse modehuis. Voor de lancering zit de lipstick trouwens in een leuk koffertje met een miniatuurtje van het nieuwe parfum Elle L’Aime. De nieuwe ‘Satin Glam’ nagellakken van Sally Hansen (7) genereren een speciaal effect. Ze zijn glanzend bij het aanbrengen maar eens de nagellak droog is, krijgt hij een satijnzachte, matte finish.

46 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


BEAUTY I Anja Van Der Borght

1

2

3

Powder power

7 6

5

4

Bij de ‘Météorites Blossom Collection’ van Guerlain (1) horen niet alleen een nieuwe natuurharen poederkwast maar ook nieuwe kleurtjes. Elk doosje binnen de collectie bevat steeds drie kleuren parels: paars om het licht vast te houden, verfrissend roze, en geel dat rode vlekken corrigeert. Naargelang u de versie voor ‘lichte’, ‘medium’ of ‘gebruine huid’ neemt, zitten er andere tinten bij die uw gelaat sublimeren. De parels worden nog steeds met de hand vervaardigd. Het nieuwe ‘Teint Ideal Bronzing Powder’ van Vichy (2) is slechts verkrijgbaar in één universele tint. Toch geeft het poeder een gezonde gloed aan hele lichte tot karamelkleurige huiden. Oplichtend parelmoer heldert de huid ook op. Het ‘Effetto Nudo’ palet van Giorgio Armani (3) is ideaal voor wie houdt van een pure en natuurlijke teint, bijna nude. Het gelaatspoeder kan ook gebruikt worden als oogschaduw. Givenchy (4) tooit de ogen met het ‘Prisme Yeux Quatuor N°86 Rose Attraction’, een degradé van vrolijke roze tinten met poederachtige textuur. Het ‘Small Make-Up Palette’ van Only You (5) is superpraktisch om overal mee naartoe te nemen voor elke touch-up! Exclusief verkrijgbaar bij Ici Paris XL. De ‘Highlighter Blush’ uit de nieuwe ‘French Ballerine’-collectie van Lancôme (6) verfrist met zijn subtiele roze tint elke huidskleur en licht haar prachtig op. De duo-oogschaduw van Rituals (7) met vitamine E en jojoba-olie is gebakken en kan daarom droog of voor een intensere kleur ook met een vochtig penseel worden aangebracht. Verkrijgbaar in 14 duocombinaties, zowel met matte als glanzende afwerking.

48 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


INTERVIEW I Christophe Lambert

Jacek en Svetlo: Het delen van vreugdes.... Er zijn weinig instrumenten die zo veel indruk op mij maken als de piano.

Zeker wanneer het gaat om een van die prachtige zwart gelakkeerde vleugelpiano’s, die met de klep fier openstaan. Binnen, in het hart van het instrument, zien we een lange rij hamertjes. Ongeduldig staan ze klaar om de snaren die voor hen liggen hun magische klanken te ontlokken. De stoel, netjes voor het klavier opgesteld, roept. Twee sierlijke handen, met lange vingers die als van porselein lijken, glijden zachtjes over maagdelijk witte en gitzwarte toetsen. Dan wordt de stilte doorbroken en vult de ruimte zich met de zuiverste klanken...

50 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Ik heb deze middag afspraak met twee bijzondere heren. Jacek en Svetlo zijn uitmuntende vakmensen die hun leven volledig op de piano hebben afgestemd. Ze zijn niet alleen kenners, ze behoren tot de top wat het stemmen, herstellen en restaureren van piano’s betreft. Een ideaal duo dus om onze kennis wat aan te scherpen. In een gigantische ruimte, waar we letterlijk omringd worden door piano’s, gaan we gezellig aan een tafeltje zitten. Koffie wordt aangerukt, een lekker zandkoekje, met een fijn laagje chocolade erop, gepresenteerd... Promenade: Jullie hebben hier een indrukwekkende collectie piano’s staan. Hoe is het allemaal begonnen? Jacek: Dat is best een lang verhaal. Zoals u weet kom ik uit Polen. Uit Krakau, een stad die altijd centraal heeft gestaan in de geschiedenis van mijn land. Toen in 1989 de Muur in Berlijn werd neergehaald, ging ook bij ons in Polen de communistische reus aan het wankelen. Tijden van verandering kondigden zich aan. Onze leefwereld werd vrijer. Begin jaren 1990 wilde ik, zoals zoveel andere

jongeren, de wereld zien. Samen met mijn Bulgaarse vriend Svetlo kwamen wij toevallig in België toe. Van onze tijd bij Steinway wisten wij dat er in België grote nood was aan kennis en technische ondersteuning. Onze hoge opleiding was het enige dat wij vanuit Polen naar België meebrachten. Samen met mijn vrouw Margaretha en Svetlo zijn wij hier van nul begonnen. Promenade: Een stapje terug in de geschiedenis. In welke eeuw kunnen we de uitvinding van de piano situeren? Svetlo: De piano is er gekomen op de specifieke vraag van de muzikanten. Het timbre dat het klavecimbel, de voorloper van de piano, bood, was immers te beperkt geworden. Componisten drongen er bij de instrumentenbouwers op aan om meer mogelijkheden met klank te krijgen. Bij het klavecimbel kon er immers weinig onderscheid gemaakt worden tussen “piano” (zacht) en “forte” (hard). De noten konden bovendien veel minder lang worden aangehouden omdat het klavecimbel een instrument is waar de snaren worden getokkeld worden door pennetjes. Bij de piano worden

de snaren aangeslagen door hamertjes wat de klank veel langer vasthoudt. De Italiaan Christofori Bartolomeo (1655-1731) kunnen we als de vader van de piano forte erkennen. Hij was een befaamd kalvecimbel en-spinetbouwer. En gebruikte dus zijn kennis om de eerste piano’s te bouwen. Promenade: Kunnen we stellen dat het instrument later nog veel is geëvolueerd? Svetlo: Absoluut. En ook vandaag is men nog continu op zoek naar verbetering. Er zijn vele goede pianobouwers geweest in de geschiedenis. Een handvol waren echter van een uitzonderlijk niveau. Sommige bouwers focusten op techniek, anderen meer op klank. Ik citeer graag enkele namen. Erard is een heel belangrijke naam in de pianowereld. Een huis dat altijd voor kwaliteit en degelijkheid garant heeft gestaan. Pleyel is die andere grote naam uit Frankrijk. Het huis, in 1807 gesticht door Ignaz Pleyel, zelf een pianist en leerling van Joseph Haydn, is altijd geroemd geweest om de ongelooflijke zuivere klank die er uit haar pi-

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 51


ano’s kwam. Uiteraard kent iedereen het Amerikaanse, van Duitse origine, Huis Steinway, dat zowel vestigingen in Duitsland als in New York heeft. En natuurlijk is er ook die andere grote wereldspeler, Yamaha. Misschien in verhouding prijskwaliteit het beste wat de markt vandaag te bieden heeft. Ik vergeet natuurlijk nog andere grote namen. Bösendorfer bv. of Estonia....

een stemmer. Sommige mensen kunnen moeilijk vatten dat er muzikanten zijn die alleen maar met Jacek willen werken en anderen met mij. Toch is dit heel logisch. Elke stemmer heeft zijn eigen oor. De ene is meer Beethoven dan Mozart. Is hij daarom beter? Was Picasso beter dan Van Gogh? Natuurlijk niet, beide waren anders. Diversiteit is rijkdom. Dat ervaren wij elke dag.

Promenade: Je hoort altijd dat er geen slechte piano’ s meer bestaan, enkel maar slechte pianisten. Toch zweren bepaalde pianisten bij een bepaald model, hebben ze voorkeuren. Wat verwachten jullie het meest van een piano?

Promenade: In wat verschillen pianostemmers van pianisten?

Jacek: Ik denk dat een piano zo gesteld moet worden dat hij comfortabel kan bespeeld worden en een rijk palet aan mogelijkheden biedt. Dat is het hoofdobjectief. Het is dan aan de pianist om bij machte te zijn zuivere klanken uit het instrument te halen. Afhankelijk van de virtuositeit van de pianist, en dan spreek ik niet alleen technisch maar vooral ook gevoelsmatig, zal het instrument haar mooiste klanken vrijgeven. Een pianist moet kunnen schilderen met klanken. Svetlo: Ik vind het helemaal niet erg dat een pianist bepaalde voorkeuren heeft. Keuzes maken is nu eenmaal eigen aan de mens. Muziek is iets heel persoonlijks, iets delicaats. Iedereen luistert op een andere manier naar klanken. De ene hebben het liever iets zwaarder, anderen juist niet. Daarom is het stemmen van een piano zo’n cruciale onderneming. Het is een vertrouwenskwestie, een persoonlijke relatie tussen een muzikant en

52 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Svetlo: Ik denk dat wij als stemmers de opdracht hebben om steeds het beste uit een piano te halen en de gebreken van het instrument weg te werken. Een piano zal altijd klinken naar de hand van hem die er op speelt. Laat drie verschil-

Jacek: Je kan al een heel mooie tweedehandspiano kopen voor een kleine tienduizend euro. Maar er bestaan ook concert-of vleugelpiano’s voor prijzen waar je een paar klasseauto’s kan voor aankopen. Als je al het materiaal, de kennis en de tijd neemt die nodig zijn om een topkwalitatieve piano te bouwen, is de prijs nog behoorlijk laag. Neem bv. Yamaha. Ze hebben diverse productieeenheden in de wereld maar hun houtbewerkingsafdeling is gelegen in het noorden van Japan, in Holkaido. Op een plaats waar de temperaturen altijd laag zijn. Al het hout dat ze nodig hebben voor de productie wordt daarheen gebracht. Voor een piano is dat het allerfijnste sparrenhout. Zij hebben twee mensen in dienst die uitsluitend het hout keuren. Zij kiezen de bomen die zullen gebruikt worden, Zij

Een piano zal altijd klinken naar de hand van hem die er op speelt. lende pianisten op dezelfde piano spelen en het zal telkens anders zijn. Een goede pianist kan op elke piano zijn weg vinden. Daarom werk ik graag met iemand als Jef Neve. Wij stemmen meer voor de piano dan voor de pianist. Wij zijn enkel bezig met de zuiverheid van klanken. Eens het toestel mooi klinkt, geven wij het door. Wij zijn als het ware degene die de pianist veiligheid biedt. Promenade: Het valt mij op dat piano’s behoorlijk wat geld kosten. Wat maakt een piano zo duur?

zijn aanwezig bij de versnijding. En ze selecteren enkel de allerbeste planken. Zonder hun persoonlijke goedkeuring gebeurt er niets. Nu moet je weten dat er bij Yamaha ook specialisten zijn die de messen keuren die gebruikt worden om de bomen tot planken te zagen. Zij en alleen zij mogen die messen prepareren, ze slijpen. Een vaardigheid die vele jaren studie en ervaring vraagt. Andere mensen in het bedrijf zijn dan verantwoordelijk voor de keuze van de draden die gebruikt zullen worden voor de snaren. Er zijn experten voor de hamertjes en het typische schapevilt dat


Chaflo Wijnrestaurant met boeiende kaart

D

e wereld van wijnrestaurant Chaflo & Co in Destelbergen is gezet in strakke lijnen en trendy kleuren, uitwaaierend naar een bijzonder uitnodigend terras waar de zon uitbundig kan spelen in de glazen. Want de culinaire kaart mag dan al zeer aantrekkelijk zijn met die verleidelijke weeklunch, de verzorgde menu’s (ook voor families) en de suggesties van de chef - alles is vers en seizoensgebonden, wees gerust - we vergeten niet dat wijn hier een hoofdrol krijgt toebedeeld. Aangename wijnstreken evengoed als stemmige kasteelwijnen. Laat je dus raad geven door één van de kenners die voor je klaar staan: even vragen en ze adviseren met plezier over wat bij de uitverkoren gerechten past. Tijdig reserveren is het beste wat je kan doen.

G

Dendermondesteenweg 336

9070 destelbergen tel.: 09-229 28 91 Fax: 09-228 27 83

e-mail: info@chaflo.be

website: www.chaflo.be

Gesloten op woensdag

reserveren aanbevolen ruime parking

Wijnboetiek: grenzeloze smaken

oed nieuws: Michel Meesen van Vinoland en Christophe Mattijs van time2wine werken voortaan samen. Dat betekent: nog meer wijnen (600 verschillende flessen inmiddels) tegen nog scherpere prijzen. Het midden- én topsegment uit de oude en nieuwe wereld vloeien hier samen. Elke zaterdag staat ons depot royaal open voor degustaties. Wel een belletje vooraf graag, dat maakt het kiezen des te aangenamer. Wie per koppel voor E25 aankoopt, proeft gratis van acht openstaande wijnen. Wat je bevalt, neem je gewoon mee naar huis...

Wijnboetiek: Dendermondesteenweg 336 • 9070 destelbergen e-mail: info@vinoland.be • info@time2wine.be • website: www.vinoland.be Open van 10.30 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 18.00 uur • Gesloten op woensdag en zondagmiddag


erop moet komen, mensen speciaal voor het beschermend lakwerk, voor het toetsenbord. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het maken van een piano is precisiewerk, het is een ambacht voor geduldige mensen die topvakmanschap etaleren. Svetlo: Hoe extremer en verder men wilt gaan in de vervolmaking van die creativiteit, hoe duurder de piano zal worden. Er zijn piano’s die gemaakt zijn van hout dat een week is gedroogd, maar er zijn ook exemplaren vervaardigd uit hout dat maar liefst zes jaar te drogen is gelegd. Alles is relatief... Promenade: Je spreekt nu van Yamaha. Hebben wij in Europa ook nog pianobouwers met een ziel voor het vak? Jacek. Heel zeker. Ik geef je graag het voorbeeld van Fazioli, een familiebedrijf uit Sacile, een 60-tal kilometer boven Venetië. Een hele mooie streek trouwens, je zou daar eens een reportage moeten gaan maken. Het is een bedrijf dat, nog geheel volgens de traditie, concert-en vleugelpiano’s maakt. Het is een nog jong bedrijf, het bestaat maar sinds 1981. Maar ze doen de zaken zoals het hoort. Ze kiezen ook zelf hun bomen uit, maken een beperkt aantal piano’s per jaar en hebben oor voor constructieve commentaren... Promenade: Wat bedoel je? Jacek: Wanneer ze een piano leveren, dan mag je zeker zijn dat je binnen de kortste keren een telefoontje krijgt. En? Hoe klinkt de piano? Alles in orde? Ik hou

54 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

daar wel van. Dat betekent dat zij echt met hun vak bezig zijn. Ze voelen zich ook niet aangevallen wanneer wij constructieve commentaren geven. Dingen melden die voor verbetering vatbaar zijn. Zo is het vroeger ook altijd gegaan. Beethoven bv. leerde spelen op vrij kleine piano’s. Dat frustreerde hem in die mate dat hij de pianobouwers letterlijk om meer toetsen vroeg. Ook andere grote namen drongen permanent aan op beter materiaal. Franz Liszt stond er gekend voor redelijk hard op het klavier te kunnen tekeergaan. Regelmatig sloeg hij in het midden van een concert een piano stuk of deed hij de snaren springen. Hij wilde

Een pianist moet kunnen schilderen met klanken. om die reden graag altijd drie piano’s op scène en drong bij er de bouwers op aan een beetje steviger materiaal te maken. Bepaalde van deze originele piano’s, ook van Chopin, Debussy of Grieg, kan men nog vinden in privécollecties of musea. Altijd de moeite om eens zo’ exemplaar in het echt te zien. Promenade: Ik moet daar zo ver niet voor gaan. Ik meen gehoord te hebben dat jullie ook een bijzondere piano aan het restaureren zijn? Svetlo: Klopt! Een heel mooi en bijzonder exemplaar. Een concertpiano van Pleyel. Door Pleyel zelf geschonken aan

zijn architect die in Parijs zijn muziekzaal, “la Salle Pleyel”, bouwde. Wij hebben er meer dan drie jaar aan gewerkt. Nu is het af. Als u nog even tijd heeft... Ik wandel met beide heren het atelier binnen. Een grote zwarte beschermingshoes wordt weggenomen en een prachtig instrument vult sierlijk de hele ruimte. Svetlo: Een pronkstuk! Niet veel mensen hebben dit al gezien. En de klank. Waw. De piano is van alle instrumenten met voorsprong het meest universele. Een breed scala van noten en klanken, in ontelbaar veel mogelijke combinaties. Daarom is de wereld van de piano er een waarin men graag vreugdes deelt. Promenade: Vreugdes delen! Daar zou ik graag mee eindigen. Wat zijn zo de mooiste momenten die jullie als stemmer al hebben meegemaakt? Jacek: Er zijn er heel wat. Maar ik herinner me nog dat ik in Polen, lang geleden, op een Chopincompetitie stemmer was. Al die jonge virtuozen die vol spanning toeleefden naar dat ultieme moment dat ze moesten spelen. En het vertrouwen dat ik hen toen mocht geven. Fijn. Svetlo. Ik koester vooral de dankbaarheid van elke pianist als hij na een concert tevreden naar mij toestapt. Wij hebben de betrachting om de juiste piano bij de juiste pianist te brengen. Het allermooiste compliment die wij als stemmer kunnen krijgen? Als een pianist geen zin heeft om te stoppen met spelen....


Totale uitverkoop vanaf 8 maart

Tuinmeubelen: Tribu, Manutti, Dedon, Barlow Tyrie, Skagerak Vorstvrije Imprunetapotten

Kruiken: Oude kruiken, Mexicaanse en Spaanse potten Buxus en olijfboomen

Uitverkoop wegens renovatiewerken. Hundelgemsesteenweg 49 - Merelbeke - T 09 230 70 11 www.het-labyrint.be Open van 10 u. tot 18.30 u. - Gesloten op zondag en maandag


Nieuw in ons gamma

Iedereen is anders. Maar iedereen slaapt beter op een matras met GELTEX速 inside. Of je nu klein, groot, dik of dun bent, op je zij of op je rug slaapt... een gezonde slaap begint bij de juiste matras. GELTEX速 is de innovatieve, gepatenteerde mix van hoogelastische gel en luchtdoorlatend high resilience materiaal. Beka en Lattoflex matrassen met GELTEX速 inside verdelen de druk optimaal, bieden de juiste ergonomische ondersteuning en ventileren uitstekend. Test ze zelf bij uw dichtstbijzijnde ZNOOOZ-verkooppunt.

NIEUW

* De GELTEX速 inside tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk tot 90 dagen na levering.

Meer informatie: znoooz.be Bezoek ook geltex-inside.com

Guy Dhaen

Sylvie D'hooge

Dirk Stallaert

Claudine D'hooge

Met ons advies ben je zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt.


twaalf-twaalf.be

SLAAPCOMFORT & BEDDEN

dag & nacht het verschil… in aanbod. BED- & BADTEXTIEL

Goed slapen doe je in een goed bed. Maar een goed bed staat ook in een knus en gezellig huis, waar je alles hebt om lekker tot rust te komen. Twaalf-twaalf biedt je daarom, bovenop de artikelen en de service die je van onze Golden Sleep winkels kent, nog veel meer.

NACHTKLEDIJ & HOMEWEAR

Naast ons gamma in puur slaapcomfort en onze technische ruimte, stellen we je graag prachtige artikelen voor in bed- & badtextiel, nachtkledij & homewear en home decoration. Het zijn stuk voor stuk artikelen van kwaliteitsvolle en betrouwbare merken met een mooie prijs–kwaliteitverhouding. Duurzame artikelen die je lang blij maken en prachtig worden gepresenteerd. Op die manier zie je het niet alleen. Je belééft het ook helemaal.

twaalf-twaalf.be Kortrijksesteenweg 1212 9051 Sint-Denijs-Westrem Tel. 09 221 58 28 info@twaalf-twaalf.be www.twaalf-twaalf.be

HOME DECORATION

WEEKDAGEN 10 - 18u30 (GESLOTEN OP DINSDAG) ZATERDAG 10 - 18u ZONDAG 14 – 18u

VLOT BEREIKBAAR

GROTE PARKING


siert

RECEPT - WIJN I Christophe Lambert

Eenvoud

De feestdagen zijn verteerd en aan het begin van dit nieuwe Promenadejaar, kijk ik vooral ook uit naar mijn bezoekjes bij Michel. We hebben onze formule echter ietwat aangepast en ons team versterkt met Chef Tina. Zij zal een nieuwe richting geven aan ons wijnpraatje en gedurende het gehele jaar een aantal eenvoudige gerechten bereiden, waarop Michel dan zijn persoonlijke wijnkeuze gaat bepalen. Chef Tina zit al in haar keuken wanneer ik iets voor elven binnenkom.

58 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Promenade: En Tina? Met wat ga je ons voor deze eerste editie verrassen? Tina: Ik heb een leuke en lichte menu gemaakt. Na al dat zware dineren van de voorbije maand, dacht ik met een fris slaatje te beginnen. Promenade: Een slaatje? We hebben inderdaad dan ook nog niet echt een winter gehad. Ik ben benieuwd. Tina: Ik ga een bietensla maken met een crème van geitekaas. Twee soorten bietjes. Geroosterde en zoetzure. De eerste bietjes zitten nu al een halfuurtje in de oven en ik kan ze binnenkort uithalen en verwerken. De tweede bietjes snij in brunoise, in kleine brokjes dus, en overgiet met een marinade die ik eerst aan de kook heb gebracht. De creme van geitekaas wordt verrijkt met slagroom, gember en pezo. Promenade: Dit klinkt alleszins al goed. En wat laat je daar op volgen? Tina: Ik heb voor vis gekozen. Roodbaars, gebakken in olijfolie en boter. Een vroeger miskende vis, die gelukkig de laatste jaren wat in ere is hersteld. Ik dien ze op met paddestoelen, knolselder wortel en postelein, een niet zo gekende plant uit India. Jij moet dat wel kennnen natuurlijk! De knolselder verwerk ik tot een crème. De wortels bereid ik, vrij klassiek. De postelein blancheer ik kort, vermeng ze met een bouillon en mix ze tot een crème. Bij het geheel hoort een saus van citroenverbena. Een luchtig gerecht rijk aan smaken die mooi harmoniëren. Promenade: Fantastisch! Maar ligt dit binnen het bereik van elke hobbykok?

Tina: Heel zeker! Je zal zien dat de receptjes eenvoudig zijn uitgeschreven. Ik ben er van overtuigd dat iedereen dit gerecht kan maken.

Bietjessalade met creme van geitekaas Geroosterde bietjes 1 kg rode bietjes - 2 etl ahornsiroop 1 teen look - 1 etl extravierge olijfolie - Pezo Rode bietjes in alufolie wikkelen en in de oven op 180° roosteren tot ze gaar zijn( ong 40 min) De bietjes schillen en in de gewenste grootte snijden. Meng de bietjes met de ahornsiroop, look, olijfolie en pezo Zoetzure bietjes 1 rode biet - 10 gele mosterdzaadjes 5 peperkorrels - 20 g suiker 350 ml sushiazijn - 250 ml water 1 takje tijm 2 blaadjes shiso Snijd de biet in brunoise. Kook alle andere ingredienten, passeer en giet over de brunoise van biet Creme van geitekaas 150 g geitekaas - 80 ml slagroom 10 g geraspte gember Pezo Schik alles op een bord en werk af met mizuna, gepekelde mosterdzaadjes en rauwe schijfjes chioggia-bietjes.

Roodbaars met paddestoelen, knolselder, wortel en postelein Creme van knolselder 1 knolselder 1 ui versnipperd 1/2 etl komijnzaad 1 takje tijm 1 laurierblad 1 takje oregano 200 ml melk Fruit de ui, look, komijnzaad in olijfolie, doe er een beetje boter, laurier, tijm, oregano bij. Zet een deksel op de pot en laat 10 min stoven, giet er de melk bij en laat afgedekt verder garen. Draai in de blender tot een gladde creme Wortel 2 oranje wortel - 1 takje tijm - Pezo 1 laurierblad - Olijfolie - Klontje boter Schil de wortel en wikkel in alufolie met alle ingredienten. Rooster ze ong 30 min in een oven van 180° Snijd in mooie schijfjes Geroosterd rode ui Rode ui met grof zout en olijfolie gedurende ong 30 min roosteren in de oven, schillen en in fijne reepjes snijden Creme van postelein 1 bosje postelein - 1 etl groentebouillon - Pezo Blancheer de postelein en doe in de blender samen met de bouillon. Mix tot een creme Saus van citroenverbena 2 sjalotjes versnipperd - 5 champignons gesneden - 100 ml witte wijn 200 ml visbouillon - 3 takje citroenverbena - Sap en rasp van 1 citroen 400 ml room Fruit de sjalotjes, doe er de champignons bij, witte wijn, bouillon, citroen en verbena bij. Laat tot 1/3 inkoken. Doe er de room bij en laat nog eventjes koken. Zeef de saus en houd warm. Bak de vis in olijfolie en boter Bak 200 g gemengde paddestoelen Schik alles op het bord en werk af met escabeche of zoetzure gele wortel en een paar takjes postelein.

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 59


Promenade: En dan hebben we waarschijnlijk nog iets zoets om af te sluiten? Tina: Uiteraard! Een mooie gerecht sluit men af met een hartig dessert. Een mousse van melkchocolade, doyenneperen en mascaropone. Een gerechtje in drie stappen. Eenvoudig maar met een feestelijke toets. Met mijn menu onder de arm trek ik naar Michel. Benieuwd wat hij ons bij al dat lekkers van Tina zal schenken.

Mousse van melkchocolade met peren en mascarpone Peren 4 doyenneperen geschild en in 4 gesneden - 200 ml water - 100 g suiker - Sap en rasp van 1 citroen 1 vanillestok - 1 kaneelstok 1 steranijs Doe alle ingredienten in een pot en laat koken. Voeg de peren toe en laat gaarkoken. Zet apart Mousse 250 g melkchocolade 1 blaadje gelatine (geweekt in koud water) - 200 ml geklopte slagroom 40 g melk - 2 eidooiers 150 g suiker Smelt de chocolade au bain marie. Warm de melk op, voeg er de gelatine bij en meng met de chocolade. Klop de eieren met de suiker tot een witte massa, meng hierdoor het chocolademengsel. Spatel er de room onder. Laat opstijven in een spuitzak Mascarpone 200g mascarpone Rasp van 1/2 citroen 1 scheutje vanilleextract 1 tl bloemsuiker 2 etl melk Meng alle ingredienten door elkaar tot je een gladde creme hebt. Spuit de mousse op het bord, schik er de peren op, de macarpone en werk af met schijfjes rauwe appel en amandelbrood

60 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Michel: Ik zou graag toch even willen onderstrepen, beste vriend, dat de opdracht waar je me hier mee opzadelt, niet zo eenvoudig is als het lijkt. Om de juiste combinatie tussen een gerecht en wijn te bekomen, moet men eerst en vooral zijn eigen keuzes respecteren. Een voorbeeld. Iemand die geen houtgelagerde wijnen lust, zal mijn advies niet volgen, ook al is die volgens mij geschikt voor een bepaald gerecht. Wat ik zal doen is dus een suggestie geven, een potentieel goede keuze. De wijn en het gerecht moeten qua geur, aroma’s en structuur op elkaar inspelen en elkaar versterken. Promenade: Dit lijkt mij een goed plan, Michel! Wat drinken we bij de bietjes? Michel: Wat direct mijn aandacht trekt bij dit gerecht is de verrassende combinatie van de aardse smaak van bieten, gecombineerd met een zoet element, de smeuigheid van geitekaas en de scherpte en aparte kruidigheid van gember. Ik raad daarom aan om hier te kiezen voor een pure wijn. Een Chateau de Fesles, Chenin Sec, “Veilles Vignes”, Anjou Blanc, is een mogelijkheid. Een bijzonder mooie Grand vin de Loire, gedurende 6 maanden gevinifieerd in eiken houten vaten. Fijne aroma’s, lange afdronk. Een tweede keuze is een lichtere Spaanse wijn, een Finca La Estacada, Chardonnay en Sauvignon Blanc.Tenslotte zijn we nog maar aan het voorgerecht. De hogere zuurtegraad van de Sauvignon wordt gecompenseerd met het boterige van de Chardonnay. Dit moet werken. Promenade: De geur van het hoofdgerecht komt mij al tegemoet. Blijven we wit drinken? Michel: Het leuke aan dit gerecht is dat er veel diverse smaken zijn die op een

subtiele manier in balans zijn gebracht. Vermits het om een visgerecht gaat, heb ik spontaan voor wit gekozen. Ik weet dat jij die keuze niet altijd deelt, maar goed, het zal wit zijn. Ik heb mij laten verleiden door de knolselder en de postelein. Ik koos voor een volle wijn, Chileens, een vina Siegel El Crucero Chardonnay Reserva. Een fruitige wijn met een heel lichte houttoets. En tweede mogelijkheid is een Toscaanse Doga Delle Clavule, een wijn gemaakt van de vermentino druif. Geuren van rijp fruit, noten, enigszins kruidig en vol. Een iets krachtiger keuze wellicht. Promenade: Ik denk dat ik mij graag door die Toscaanse wijn zou laten verleiden. Om nog een plaatsje over te houden voor je suggestie bij het dessert. Michel: Vermits het gedeeltelijk om een chocoladedessert gaat, dacht ik eerst een vrij zoete wijn te schenken. Maar toch niet te zoet, want de mascarpone en de peren zullen het zoete verzachten. Ik stel daarom een Brown Brothers, Muscat, Late Harvested uit Australië voor. Een zoete wijn met de nodige zuurtjes. Indien ik mij focus op de chocolade, dan kies ik resoluut voor een Banuyls, uit het Zuidfranse kustdorpje, op weg naar Spanje. Een heerlijke zoete wijn, die nauw aansluit bij port. Promenade: Dit lijkt mij iets om met plezier voor aan te schuiven. Ik kan nauwelijks wachten om aan het volgende nummer te beginnen. Maar misschien is het dan leuker om elkaar al in de keuken te zien...

Met dank aan Tina Van der Heyden Lepelblad - Gent Michel Meesen Vinoland/time2wine - Destelbergen


EETWINKEL VAN CAUWENBERGHE

B r un c h

& O est e r b ar Zo n - en Fe estd agen van 9 tot 12u30

AFHA ALTR AITEUR

GROENTEN & FRUIT

‹

‹

BAKKERIJ

‹

KRUIDENIER

‹

BELEGDE BROODJES

‹

BEREIDE GERECHTEN

SALADES & KOUDE SCHOTELS

‹

SLAGERIJ

‹

‹

CHARCUTERIE

VERSE VIS

‹

‹

WIJN

GESCHENKEN

‹

ZUIVEL & KAAS

Dendermondesteenweg 238, 9070 Destelbergen T 09-218 81 81 W www.van-cauwenberghe.be

Open8u7/7 7u8 tot 19u Maandag t/m vrijdag 9 tot 19u t Bakkerij en ontbijt vanaf tvanaf Zaterdag Zon- en feestdagen 8 tot 18u t Woensdag gesloten


SCHOUWBURGSTR AAT 5 9000 GENT RESERVATIES 09 265 05 50 INFO@CAFETHEATRE.BE P KOUTER P SAVAANSTR AAT P KORTE MEER

www.cafetheatre.be


INTERVIEW I Sam Paret

150 jaar Gantoise Hockey Valerie Vermeersch, kind aan huis bij de Gantoise

Dit jaar kan u bij Promenade Magazine meegenieten van het jubileum van KAA Gent. In 2014 bestaat de Gantoise immers 150 jaar. Gestart als ‘Den Agé’ in 1864 als turnclub groeide het in de loop der jaren uit tot een organisatie met diverse sporttakken. Vandaag zijn er daar nog vier van actief: hockey, tennis, atletiek en voetbal uiteraard. Per nummer belichten we één tak. En beginnen doen we met Hockey... De euforie rond de Red Panthers - onze nationale hockeydames - is u niet onbekend. En terecht, want voor het eerst zijn onze dames in juni vertegenwoordigd op het WK in Den Haag in Nederland. Een prestatie die te danken is aan de aanwezigheid van bondscoach Pascal Kina, de nodige professionalisering en omkadering en uiteraard de bijdrages van een aantal sterkhouders.

64 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Valerie Vermeersch hoort daar zeker bij. Met 150 selecties is ze niet van de minste binnen de Red Panthers. Ze won tweemaal de Gouden Stick als beste speelster en toont ons wat clubliefde betekent. Ze heeft immers nooit voor een andere ploeg gespeeld dan La Gantoise HC. En dat zal ook niet gebeuren, want de Gantoise zit in haar hart... Promenade: Jij bent al op jonge leeftijd gestart met deze sport. Hoe komt een klein meisje tot de beslissing om hockey te spelen? Valerie Vermeersch: Simpel eigenlijk, in de slipstream van mijn vier jaar oudere broer. Hetzelfde geldt voor mijn zus. Wij vonden het fascinerend om onze broer te volgen en hem te imiteren. Bij mij zat het balgevoel van bij het begin vrij goed. Toen we alle drie aangesloten waren, is ons moeder ook vrijwilliger geworden

en ben toen meteen naar de Dames 1 overgeschakeld. Wel is het zo dat - toen ik begon - dameshockey als sport nog in de kinderschoenen stond in België. Een heel kleine wereld, in niets meer te vergelijken met nu. Mijn sterkte is misschien wel het feit dat ik lange tijd tussen jongens heb getraind én dat ik bovendien niet veel moest onderdoen. Nadien volgde de provinciale reeks waar ik voor het eerst met talentrijke meisjes van mijn leeftijd samen speelde en daarna de nationale jeugdploegen. Het hoogste niveau was de logische, volgende stap. Ik heb daar zelf nooit aan getwijfeld. Promenade: Belangrijk voor topsporters is de steun van thuis uit. Hebben jouw ouders jou steeds aangemoedigd? Valerie Vermeersch: Ja, op voorwaarde dat ik het kon combineren met mijn studies, kreeg ik hun volledige goedkeuring.

Deze warme club heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik beschouw de Gantoise dan ook als familie… voor de club. Al onze vrije tijd brachten we er door, je kan dus gerust stellen dat wij er kind aan huis zijn. Ik leerde er ondermeer squashen en tennissen. Promenade: Wanneer is gebleken dat je talent had voor hockey? Valerie Vermeersch: Vrij vroeg al. Samen met mijn zus waren we de enige meisjes in de ploeg. Ik heb mij er staande weten te houden tot ik twaalf jaar oud werd

Ik ben altijd heel bedrijvig geweest. Pas toen ik op de universiteit zat, merkte ik dat het moeilijker werd. Een geluk bij een ongeluk was dat mijn beginjaren bij de nationale ploeg veel minder intensief waren. Nu trainen ze soms 23 uur per week terwijl het toen misschien twee keer per maand was. Promenade: De discipline is duidelijk geëvolueerd van hobby naar topsport. Aan wat merk je dat nog?

Valerie Vermeersch: Je merkt het bijna aan alles. Hockey is een volwaardige sport geworden die professioneel wordt benaderd. Met dank aan bondscoach Pascal Kina, die tactisch zeer sterk is en die toch voor een kwaliteitsinjectie heeft gezorgd in het dameshockey. De meisjes krijgen techniek en tactiek aangeleerd, moeten lesmateriaal instuderen en beschikken over kwaliteitsvol materiaal en een goede infrastructuur. Een beetje naar het voorbeeld van Nederland. Al hinken we nog wat achterop. Je ziet nu ook dat sommige meisjes - eveneens naar analogie van hun Hollandse collega’s - hun studies gaan spreiden in functie en ter ondersteuning van hun sport. De faciliteiten die de universiteit - in mijn geval hier in Gent - biedt aan topsporters is zeker een steuntje in de rug. Promenade: Wat ik frappant vind: je bent en ziet er nog ongelooflijk jong uit en tegelijkertijd heb je al een enorme carrière achter de rug en behoor je inmiddels tot de anciens. Waarom ben je ook gestopt bij de Red Panthers? Valerie Vermeersch: Ik ben gestopt na de Olympische Spelen in Londen in 2012. Het viel niet langer te combineren met mijn studies geneeskunde. Zeker niet toen ik begon te werken. Dat vermoedde ik wel, het plan om afscheid te nemen hing dan ook al langer in mijn hoofd. Het is niet evident, ik kom nu nauwelijks op tijd op training voor die twee avonden in de week. Laat staan dat ik de nationale ploeg er nog bij moet nemen. Met half werk bewijs je niemand een dienst. Maar ik kijk tevreden terug op alle momenten bij de Red Panthers. Van mijn debuut

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 65


Janeiro in 2016. Voor het komende WK waren we de laatste ploeg die zich heeft gekwalificeerd. Op de Olympische Spelen in Londen in 2012 was de enigste doelstelling de laatste match winnen zodat we niet als 12e en laatste zouden eindigen. Dat is gelukt. Nu mogen we iets hoger mikken en moet een top tien plaats haalbaar zijn. Een top acht zou fantastisch zijn. We zitten helaas nog niet op het niveau van onze mannen die voluit voor een medaille gaan. Promenade: Je spreekt over het aanwezige talent in België naar wie het uitkijken is in de toekomst. Is er binnen de Gantoise iemand om in het oog te houden?

in 2002 op 16-jarige leeftijd tot mijn afscheid tien jaar later met 150 caps op de teller. Al zal ik niet lang recordhoudster blijven. Door de professionalisering zijn ook het aantal wedstrijden toegenomen. Basisspelers bij de nationale ploeg als Barbara Nelen zullen over enkele jaren de 300 caps ruim overstijgen. Ik wens het hen toe. Promenade: Toch mogen we stellen dat jij bij de beste behoort van jouw generatie. Je palmares is er ook naar met ondermeer twee Gouden Sticks. Wat zijn jouw persoonlijke hoogtepunten? Valerie Vermeersch: Een persoonlijke prijs zoals die Gouden Stick winnen, is altijd leuk. Maar ik bewaar veel mooiere herinneringen aan de titels die we met de Gantoise hebben gewonnen. Het is tenslotte een ploegsport en de sfeer in het team in die topjaren was onbeschrijfelijk. Nu amuseren we ons uiteraard ook, maar iedereen die aan sport doet, weet dat er niets is dat het gevoel overstijgt wanneer je kampioen speelt. Mijn absolute topjaar is zonder twijfel 2009. We werden voor de tweede keer kampioen, ik werd voor de tweede maal verkozen als beste speelster en met de nationale ploeg – waarvan ik toen kapitein was - stegen we van de B-Europese devisie naar de A-Europese devisie. Promenade: Met de Red Panthers bele-

66 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

ven we nu ook topjaren. Welke ambities mogen we volgens jou koesteren op het komende WK? Valerie Vermeersch: Gezonde ambities denk ik. Een WK is nog iets anders dan een EK. We moeten ons ervan bewust zijn dat België een klein land is, zeker op het vlak van dameshockey. De topsportcultuur heerst er niet zoals in andere traditielanden als Nederland, Duitsland, Argentinië en Australië. Nederland – dat als land niet zoveel groter is als ons – telt ruim 300.000 actieve speelsters terwijl dat bij ons amper een tiende is. Dat betekent dat de talentvijver om uit te vissen bij ons veel kleiner is. Willen we nog meer vooruitgang boeken, dan moeten we de basis aanpakken. En hopen dat er veel meisjes dezelfde keuze maken als ik destijds, dat we misschien mee kunnen drijven op het elan van de Red Panthers. Zoals destijds het geval is geweest met tennis, toen veel meisjes zich inschreven in een tennisclub door de populariteit tijdens de hoogdagen met Kim Clijsters en Justine Henin. Toch moeten we niet blind zijn voor onze goede prestaties en voor het feit dat er talent aanwezig is. Niet alleen in de huidige kern, maar ook bij de jeugd heb ik al een paar aardige hockeymeisjes aan het werk gezien die hopelijk kunnen doorgroeien zodat we aanwezig kunnen zijn op de Olympische Spelen in Rio de

Valerie Vermeersch: Jazeker. Bij ons speelt Alix Gerniers die pas 21 is, die nu al bij ons het verschil maakt en die bovendien nog een enorm groeipotentieel heeft. Daarnaast heb je ook Maureen Beernaert (19 jaar) die elk jaar sterker wordt. En piepjong (16 jaar), maar zeker in de gaten te houden, is Elise Dauw. Promenade: Hoe moeten we La Gantoise HC inschatten op nationaal niveau? Valerie Vermeersch: We zijn nu toch al een twaalf jaar actief op het hoogste niveau. Daarvan hebben we tien maal de play offs gehaald en vijf maal de finale gespeeld. Met daar bovenop twee titels denk ik dat je mag stellen dat we bij de topteams horen in België. Ook dit jaar loopt het aardig. Momenteel staan we vijfde maar met het programma dat we nog voor de boeg hebben, ben ik zeker dat we top vier halen. En de sfeer en de kwaliteit die in de ploeg heersen, doen me zelfs dromen van het hoogst haalbare. Na vijf jaar opnieuw een titel mogen vieren met de Gantoise, zou een geweldige apotheose zijn. Het is en blijft mijn tweede thuis. Deze warme club heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik beschouw de Gantoise dan ook als familie…


Handgemaakt

Natuurlijke materialen

Traditionele afwerking

Sleepy Gent-OOStakker

Sleepy Gent

Sleepy ZinGem

Antwerpsesteenweg 1124 T. 09 355 98 01

Rooigemlaan 563 T. 09 226 17 71

Gentsesteenweg 56 T. 09 384 68 36

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate.

Einde stadsring, aan de Palingshuizen.

Expressweg Gent-Oudenaarde, kruispunt aan McDonald’s.

Di-Vr: 9.30u - 18.30u | Za: 9.30u - 18u Zo en Ma: gesloten Open op afspraak

Di-Vr: 9.30u - 12u en 13u - 18u Za: 10u - 18u | Zo en Ma: gesloten Open op afspraak

Di-Vr: 10u - 12u en 14u - 18.30u Za: 10u - 18u Zo en Ma: gesloten

www.sleepy.be

Meesterschap

Exclusief bij


INTERVIEW I Sam Paret - Foto’s: Luk Monsaert

Bob De Moor De magie van theater

Men beweert wel eens: ‘talent gaat nooit met pensioen’, je wordt ermee geboren en gaat ermee dood. Het is een fenomeen dat je vaak terugziet bij gepassioneerde mensen , vooral

68 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

in de artistieke wereld. Denken we maar aan het afgelopen jaar wanneer performers als Lou Reed en J.J. Cale het aardse podium voor het hemelse inruilden.


Ook mijn gast denkt nog lang niet aan stoppen nu hij binnenkort officieel met pensioen dient te gaan. Integendeel, het wordt een razenddruk jaar met film- en tv-premières en uiteraard vooral met theater, zijn eerste en grootste liefde. Niets laat dus vermoeden dat Bob De Moor op 25 april 65 jaar wordt... Promenade: Een vooruitblik op 2014 beginnen we misschien best met een terugblik op 2013. Hoe was het afgelopen jaar voor jou? Bob De Moor: Het was heel stillekes begonnen. Het was lange tijd geleden dat ik het nog zo rustig had gehad. Het heeft me wel goed gedaan, ik had tijd om alles op een rijtje te zetten. ‘Reculer pour mieux sauter’ noemen ze dat zeker? Ik heb ervan gebruik gemaakt om een aantal rollen en producties voor te bereiden voor een drukke tweede helft van 2013. Dan denk ik aan de opnames voor een nieuwe langspeelfilm De Maagd van Gent, de theaterproductie met het Ver-

Bert Verbeke was mij een waar genoegen. De productie Costa Blanca gaat nu vrijdag (17 januari) in première in Nazareth en gaat dan op tournee langs de Vlaamse cultuurcentra. Daarnaast blijft de monoloog Guernica op het repertoire en regisseer ik voor Peter Marichael een adaptatie van Dagboek van een gek van Gogol. Waar ik ook naar uitkijk is Flamenco Doble, een bijzondere voorstelling over Wannes Van de Velde. Live muziek gecombineerd met dagboekfragmenten die ik voorlees. En wat televisie betreft, speel ik mee in Deadline 25/05, de opvolger van Deadline 14/10 dat naar aanleiding van de verkiezingen op VTM wordt uitgezonden. Het ziet er dus niet naar uit dat ik mij zal vervelen in mijn pensioenjaar. Promenade: Het stuk Sinatra waarvan sprake is geschreven door Jo Van Damme. Net zoals alle andere producties bij het Vernieuwd Gents Volkstoneel (VGV). Hoe komt dat je steevast voor hem kiest?

Talent gaat nooit met pensioen, je wordt ermee geboren en gaat ermee dood. nieuwd Gents Volkstoneel Sinatra en een aantal gastrollen voor televisie zoals in Binnenstebuiten op VTM. In tegenstelling tot 2013 is dit jaar van bij de start gevuld met vele uitdagingen. Voor het Vernieuwd Gents Volkstoneel heb ik nog eens plaats genomen op de regiestoel in plaats van zelf te acteren. Maar met jonge, talentrijke acteurs mogen werken zoals Clara Cleymans en

Bob De Moor: Jo is sinds meer dan tien jaar mijn copain de route. Ik hou enorm van boeken en literatuur, het is mijn eeuwige visvijver aan inspiratie. Helaas kan ik zelf niet schrijven. Jo voelt perfect aan wat ik nodig heb en ik hou van zijn schrijfstijl. Telkens opnieuw slaagt hij erin mij te verwonderen. En het publiek ook. Neem nu Sinatra, na iedere voorstelling komen mensen ons vragen

of Ol’ Blue Eyes nu werkelijk in Gent is gestopt. En nu mag ik het zeggen, want de voorstelling loopt niet meer: het klopt niet. Maar het lijkt zo waarheidsgetrouw dat iedereen het gelooft. Dat is de kunst van theater en de gave van Jo om een goed verhaal te brengen. Promenade: Kan je voor de mensen die het niet hebben gezien, het verhaal wat toelichten? Zij zullen nu wel benieuwd zijn, vermoed ik... Bob De Moor: We schrijven het jaar 1978. Een taxichauffeur die er zijn dienst net heeft opzitten, krijgt van zijn dispatch de vraag om naar de luchthaven van SintDenijs-Westrem te rijden. Een privéjet van een Amerikaans gezelschap heeft een noodlanding moeten maken en hij zou ze naar hun hotel moeten brengen. Bij aankomst blijkt het om Frank Sinatra en zijn orkest te gaan. The Voice wil eerst nog ergens incognito een cafeetje aandoen. En de taxichauffeur brengt hem naar zijn stamcafé ‘Sorgeloos’ waar zelden klanten zijn. Het stuk wil dat de enige getuigen daarvan deze gebeurtenis jaarlijks vieren in het café dat intussen tot ‘Café Sinatra’ is omgedoopt. Nu, bij de huidige viering blijven alleen de taxichauffeur en de cafébaas over. Tot een jong meisje - een fantastische Tanya Zabarylo - binnenkomt die veel schijnt te weten over het café en Sinatra en zijn liedjes kan meezingen. Op het einde komt het publiek te weten dat het om de dochter van de ex van de taxichauffeur gaat. Een knap verhaal, waarbij ontroering en humor heel mooi verweven zijn... Promenade: Met het VGV brengen jullie toch doorgaans komedies?

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 69


Bob De Moor: Inderdaad, de bedoeling is om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en humor is daarvoor de aangewezen techniek. Maar ik vond het heel schoon hoe Jo met Sinatra een extra laagje ontroering en emotie toevoegde. Als acteur is dat dankbaar. En ik heb begrepen dat het zijn intentie is om die lijn door te trekken in het volgende stuk Slechte Vrienden dat ik met Chris Van den Durpel zal spelen en dat naar aloude traditie tijdens de Gentse Feesten in première zal gaan. Promenade: Het VGV is destijds door jou opgericht en dateert intussen van 2003. Hoe is dat ontstaan en vanwaar de keuze voor die naam? Bob De Moor: Ik had al een aantal monologen met Jo gedaan en speelde met het idee om eens een stuk voor meerdere acteurs te doen. Met die vraag ben ik naar Jo en Filip Vanluchene gestapt. Daaruit is De vlaamse reus ontstaan, een voorstelling waarin naast mezelf nog Jurgen Delnaet, Lies Martens en Wim Van der Grijn acteerden en Bernard Van Lent accordeon speelde. Tijdens die voorstelling is de naam Het Vernieuwd Gents Volkstoneel voor het eerst bij wijze van grap gelanceerd. Als een geuzennaam is dat blijven bestaan en gezien we het zelf ook bleven gebruiken, hebben we het maar in leven gelaten. Geen bijzondere naam, maar het verwijst wel naar wat we willen bereiken: theater brengen voor een breed publiek, met onze eigenzinnige kijk op de moderne samenleving. Een theater dicht bij de mensen, waar ruimte is voor zowel een lach als een traan. Promenade: Welke kant wil je op met het VGV? Bob De Moor: Ik hoop dat ik nog lang toffe stukken in deze traditie kan spelen. Mijn pensioen op papier verandert niets aan mijn ambitie. Ik zou het wel leuk vinden om vaker jonge mensen erbij te betrekken zoals nu met Clara en Bert. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek en tenslotte zijn zij de toekomst. Niemand zit te wachten op een theater vol gepensioneerde acteurs. Allez, ik toch niet (lacht). Je moet een visie op lange termijn ontwikkelen en om die reden is het fijn jonge talenten een kans en podium te bieden. In de hoop dat het VGV kan blijven bestaan als ik er niet meer ben.

70 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Promenade: Jullie spelen tijdens de Gentse Feesten altijd in de mooie Minardschouwburg. Een plaats die onlosmakelijk verbonden is en blijft met Romain Deconinck. Wat vind je ervan dat velen jou als zijn opvolger beschouwen? Bob De Moor: Mijn vrienden lachen daar soms mee. Dan beweren ze dat ze al een voorraad brons hebben gekocht om mij ernaast ( het standbeeld van Romain Deconinck op de trappen voor de Minard,

nvdr) te laten zetten (lacht). Het is wel zo dat ik dankzij Romain in contact ben gekomen met het theater. Toen ik klein was namen mijn ouders mij elk jaar mee naar de Minard om naar zijn nieuwe stuk te gaan kijken. De eerste keer moet ik een jaar of zeven zijn geweest. Later heb ik nog een jaar bij hem gespeeld en dat ik nu bij wijze van spreken terugkeer naar de plaats waar het voor mij allemaal is begonnen, maakt de cirkel zowat rond. Het ver-


Tu i n m e u b e l e n - Te r r a s & p o o l h o u s e i n r i c h t i n g - O u t d o o r s f e e r

Dancook

Klassiek & modern - BBQ & buitenkeukens

Fermob

L o u n g e s - Te r r a s v e r w a r m i n g - B r i e v e n b u s s e n - I n f r a r o o d c a b i n e s

OPENDEUR VERNIEUWDE ZAAK zaterdag 19 + paasmaandag 21 april zondag en donderdag gesloten 9u00 - 12u30 en 13u30 - 18u30 (zat. tot 18u00) Moortelputstraat 1 I B-9031 Drongen-Baarle (Gent) I T 09 282 31 22 I info@thooft.com

www.thooft.com


schil tussen Romain en mezelf is dat ik niet kan schrijven, terwijl hij zowat alles deed. Maar ik vind het een eer om met hem vergeleken te worden. Promenade: Ondanks het feit dat je ook aan tv- en filmproducties je medewerking verleent, blijft je hart bij het theater. Wat maakt het voor jou zo bijzonder? Bob De Moor: Het contact met het publiek uiteraard. Dat houdt me op de been. En die steeds terugkerende betovering die mijn deel wordt wanneer we een verhaal - waarvan iedereen weet dat het niet echt is – zo op scène kunnen brengen dat het door het publiek toch

herkenbaarheid. Theater - maar ook televisie - moeten de realiteit zo dicht mogelijk benaderen of zeg maar imiteren. Ik ben daar geen voorstander van, want volgens mij schuilt daar een groot gevaar in. Omdat het ergens zo niet is. Benno Bernard verwoordt het zo mooi in zijn laatste boek Dagboek van een landjonker waarin hij stelt dat ‘kunst moet verdichten’ waarmee hij wil zeggen dat je de realiteit een beetje moet manipuleren wil het door de mens geaccepteerd worden. Ik geef een stom voorbeeld: wanneer je de scène komt opgereden met een fiets, zal het publiek het gevoel krijgen dat er iets niet klopt. Een fiets of een auto horen daar niet thuis. Terwijl het toch de echte realiteit is, begrijp je?

een liefhebber en naar aanleiding van een boek dat ik aan het lezen ben, heb ik beslist om een trip in te lassen. Het is een boek van Iain Banks met de titel Raw Spirit: In Search of the Perfect Dram en we gaan dus dezelfde route doen die hij heeft afgelegd toen hij aan zijn boek aan het werken was. Eigenlijk ben ik een sedentair die vooral in gedachten reis. Iedereen is zot van New York, maar ik heb genoeg aan een film van Woody Allen om de stad te zien. Geef mij dan maar het oude Europa zoals Sebastopol, Kiev en Jalta waar ik ooit ben geweest. Maar dit jaar kijk ik vooral ook uit naar de première op 1 april van De Maagd van Gent, een charmant project waar ik aan heb meegewerkt. Ik was verliefd geworden op het eerdere werk van filmmaker Nicolaas Rahoens zoals zijn kortfilms en zijn eerste langspeelfilm Ons Dorp dat zich afspeelt in Oosterzele. Toen ik hoorde dat hij in Gent iets gelijkaardigs plande, heb ik mij kandidaat gesteld. Hij zei dat hij me niet kon betalen, maar ik wou gewoon deel uitmaken van het project en heb hem gezegd dat hij op mij kon rekenen. Ik heb enorme bewondering voor mensen die erin slagen iets te realiseren dat op papier onmogelijk is. Zoals een goede film maken zonder budget. Bij deze wil ik een oproep doen aan alle Gentenaars om massaal naar de Decascoop af te zakken...

Ik heb enorme bewondering voor mensen die erin slagen iets te realiseren dat op papier onmogelijk is. voor waar wordt aangenomen. Voor mij is dat een wonder en ik geef toe dat het verslavend werkt. Mijn werk voor de televisie zie ik als een subsidie voor mezelf. Het geeft me de financiële vrijheid om mijn ding te kunnen blijven doen voor theater. Promenade: Als je terugkijkt naar toen je begon en nu. In welke zin is theater veranderd? Bob De Moor: Het is wel veranderd. Theater is een medium dat zich altijd heeft aangepast aan de tijd. Nu bijvoorbeeld streeft men naar een zo groot mogelijke

72 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

Door zoiets te doen, verlies je je publiek. Ik ben meer een aanhanger van de suggestie, de kunst om het zo echt mogelijk te laten lijken terwijl het dit net niet is. Promenade: 2014 wordt zoals gezegd een druk jaar. Zijn er naast het professionele, zaken waar je specifiek naar uitkijkt? Bob De Moor: Ik kijk elk jaar uit naar de lente. Dan breng ik veel tijd door in mijn tuin. Ik vind het geweldig hoe de natuur mij kan blijven verbazen. En in april vertrek ik met een vriendin naar Schotland, op zoek naar de beste whisky. Ik ben

Promenade schenkt een duo VIP-ticket voor de première aan de lezer die de meest originele foto van zichzelf met een Promenade magazine bij de Maagd van Gent instuurt. Inzendingen graag naar: info@promenade-gent.be samen met je gegevens zodat we de tickets kunnen opsturen. Voor meer info: www.facebook.com/DeMaagdVanGent


HEKKEN - ONTWERP - CONSTRUCTIE AUTOMATISATIE - VIDEO- EN TELEFONIE SIEDLE PROFESSIONEEL PLAATSINGSTEAM

Stijlvol afwerken met Alle dagen onderweg voor uw comfort, veiligheid en service.

ALFONS BRAECKMANLAAN 134 - 9040 GENT TEL.: 09/228 70 00 - FAX: 09/228 90 16 - www.dirix.be - info@dirix.be


MOBIEL I Bart Van Holderbeke

BMW X5 Actie en avontuur Met de X5 vond BMW indertijd het concept van de SUV opnieuw uit: het moest minder ruig en meer gepolijst. Minder jeep, meer personenwagen. Veel meer personenwagen zelfs, aan de nieuwe generatie te oordelen.

Imposant. Een ander woord bestaat er niet om het rijgevoel van BMW’s jongste X5 te beschrijven, nadat je een reeks bochten hebt afgewerkt en het portier achter je dichtgooit. BMW heeft het al langer over een SAV in plaats van een

74 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

SUV, waarbij de A voor Activity staat, en het is niet gelogen. Hiermee houd je een Cayenne bij. Lichter gemaakt en lager tegen de grond gebracht gaat de X5 er vandoor als een speer. En daarvoor hoef je geeneens de

superdiesel M50d (381 pk) of het tussenmodel, de 40d (330 pk) te hebben. Zelfs de 30d is met zijn 258 paarden bedeeld genoeg om er een aardige lap op te geven. Diesels bij de vleet trouwens. Helemaal onderaan start het gamma met een


voetgangers en er is een resem aan ondersteunende rijhulpsnufjes. De X5 kan vanzelf volgen in de file, heeft rijvakwaarschuwing, houdt zelf de laan aan op een autosnelweg en kan cruisend zijn snelheid automatisch regelen. Een modderig terrein ligt hem misschien minder, op de autosnelweg gedijt hij als een vis in een bokaal. Bovendien kan je in deze internettijden ook surfen aan boord. Via de optie ConectedDrive (een ingebouwde simkaart) kan je facebooken, reistips ontvangen, de data van je wagen checken of zelfs een butlerservice bellen die een overnachting voor je boekt. Het is niet zomaar een auto, alsook een halve computer.

25d die je desnoods zelfs met tweewielaandrijving kan uitrusten. Uiterlijk is het geen stijlbreuk. Iets bredere nieren en andere voorlichten maken hem gewoon

hard staat afgeveerd. Via een moodknop kan je ook kiezen voor Comfort. Of Eco Pro, voor een verbruiksgunstiger rit. Het werpt terdege zijn vruchten af. Zelf

Iets bredere nieren en andere voorlichten maken hem gewoon een tint moderner. een tint moderner. Leuk is ook dat er een zevenzitsversie van wordt gebouwd. Boterzachte werking De aandrijflijn is een van de beste die je in deze klasse aantreft. Niet alleen de boterzachte wisselwerking tussen de achttrapsautomaat, de motor en de aangedreven wielen knap gedaan, het geheel werkt ook bijzonder stil en volledig trillingsvrij. En dat een X5 zo talentrijk rijdt, betekent niet dat hij genadeloos

boekten we gemiddeld 7,8 liter per 100 kilometer, lang niet slecht voor toch 2 ton auto. Hou er ook rekening mee dat deze X5 met maar liefst 5 verschillende chassis’ kan worden getrimd, gaande van een standaardset-up tot een dichtgetrokken M-chassis. Verder opvallend is de hike in elektronica. De lawine aan digitale snufjes is overweldigend. Het scherm van het navigatiesysteem is eerste keur, het head-updisplay herkent ‘s nachts zelfs

Aantrekkingspool Binnenin is alles herkenbaar BMW. De klokken, de boordplank, de knopjes en het leder, dit kon evengoed een 5 Reeks zijn. Maar dat is goed nieuws, want het vertegenwoordigt een omgeving waarin het behaaglijk toeven is. Het interieur biedt ook meer dan voldoende ruimte voor lijf, leden en... een halve kroost op de achterbank. Dat spagaat tussen stuurgenot en familieplezier, het blijft een belangrijke aantrekkingspool van deze X5. CONCLUSIE: Denkt tegelijkertijd aan vader én aan moeder.

PASPOORT BMW X5 30d Motor: 6L, turbodiesel 3.0-liter, 258 pk Afmetingen (L/B/H): 4886/1938/1762 mm 0-100 km/u: 6,9 sec. Verbruik: 6,2 L/100 km Uitstoot: 162 g/km CO2 Prijs: 59.900

PROMENADEMAGAZINE I maart 2014 I 75


MOBIEL I Bart Van Holderbeke

SKODA RAPID SPACEBACK Laden Ă la lifestyle Inspiratie vind je nogal vaak in hogere sferen en dat is voor Skoda niet anders. De mosterd voor deze Rapid Spaceback gingen de Tsjechen halen bij Audi, dat met de A3 Sportback een sterk gelijkaardig concept in de etalage heeft staan.

De Spaceback wegrangeren als zomaar de breakversie van de gewone Rapid, is dan ook wat kort door de bocht. Hij ziet eruit als een station wagon in miniatuurformaat, maar in werkelijk-

76 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

heid is hij minder lang dan de reguliere Rapid. Resultaat? Het kortere kontje betekent een toegift in kofferruimte. De Spacebak slikt 30 melkdozen minder dan zijn vijfdeursbroertje, al


start-stopsysteem, stabiliteitscontrole… het kan allemaal. Voor betamelijke prijzen zelfs.

heb je eigenlijk niet te klagen met een totaalvolume van bijna 1.400 liter. Voor een wagen van deze omvang is dat zeker niet slecht. Maar liefhebbers die dachten er een functionelere Rapid mee in huis te halen, denken best twee keer na. De Spacebak is vooral mooier en beter aangepast aan onze smaak en goesting.

franjes pakt de Spaceback ook niet uit. De boordplank streeft helderheid en eenvoud na, wat alvast het voordeel oplevert dat je gauw je weg erin terugvindt. De sfeer is opgebouwd uit typische Skoda-elementen. Zakelijk van snit, maar best degelijk in elkaar geschroefd. We houden wel van het driespakige stuur-

De Spacebak is vooral mooier en beter aangepast aan onze smaak en goesting. Typisch Skoda De binnenruimte bleef overigens onveranderd. Zonder te willen zalven met royaal comfort vindt een stel volwassenen dus toch bekwaam een plek op de achterbank. Het is vooral het middelste zitje dat wat gecomprommitteerd is. Met

78 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014

wiel en de talrijke chroomlijstjes die toch een zekere panache aan de presentatie verlenen. Een aanrader nog is de tweekleurige uitvoering van de boordplank, terwijl de uitrusting met beide benen in 2014 staat. Bluetooth, een top of the bill navigatiesysteem, heuvelwegrijhulp,

Voorspelbaar Onderhuids staat de Rapid op een klassieke combinatie van MacPherson-veerpoten vooraan en een torsieas achteraan. Beide staan kundig afgeregeld om de compacte Skoda een voorspelbaar rijgedrag mee te geven. Het is niets waarvan de adrenaline in je bloedbanen begint te kolken, maar het komt zeer vertrouwd en geruststellend over. De 1.6 TDI-diesel combineert een mussendorst met de nodige werkijver doorheen het toerentalregime. Ook het stuurgevoel staat op punt. Ginsters zijn er evenwel niet bij, al is het allerminst een schande om met 105 paarden op het schavot de 0-100 km/u net boven 10 seconden weg te tikken. Daartegenover staat een CO2-uitstoot van 114 gram, een milieuvriendelijkheidsscore die de minder krachtige versie met 90 paarden overigens niet verbetert. Zullen we besluiten dat deze Spaceback een Audi A3 Sportback voor smallere beurzen is? CONCLUSIE: Efficiënt, zeer bruikbaar en volledig fool proof.

PASPOORT RAPID SPACEBACK 1.6 TDI: Motor: L4, turbodiesel, 1.6-liter, 105 pk Afmetingen (L/B/H): 4304/1706/1459 mm 0-100 km/u: 10,3 sec. Verbruik: 4,4 L/100 km Uitstoot: 114 g/km CO2 Prijs: 19.490 euroheb je eigenlijk niet te klagen met een totaalvolume van


Uw auto verdient het beste EXTRA GLANS IN ISO-NORMEN

GLADDER

2

+

5

+

+40%

SNELLER

ProTechÂŽ Monte Carlo, specialist in esthetische car care oplossingen sinds 1989, heeft in haar eigen laboratorium de ProTech duurzame lakbescherming ontwikkeld. Een speciale formule om de jeugdige uitstraling van alle gelakte oppervlakken te behouden.

Ontdek onze esthetische oplossing in uw ProTech Center. Duurzame behandeling oppervlakkens

van

gelakte

Verzorging interieur Verzorging exterieur

Dagelijks wordt uw auto blootgesteld aan schadelijke weer- en milieu invloeden zoals: vervuiling, UV- straling, vocht, insecten, boomhars, ‌ Het exclusieve proces, bedacht en toegepast door ProTech, garandeert u de beste bescherming te bieden. ProTech garandeert het behoud van de kleur en glans van uw voertuig voor de komende jaren. ProTech Gent Industrieweg 122 A 8 - 9032 WONDELGEM 0032 (0)92 310 045 - gent@protech.mc

Complete service van esthetische car care* Wij hebben de oplossing voor ieder esthetisch probleem. *Controleer de beschikbaarheid van deze diensten in uw ProTech Center.

Volg het laatste nieuws van ProTech Monte Carlo op Facebook.

www.facebook.com/ProTechMonteCarlo

www.protech.mc


op 12 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats, ingericht door de stad Gent, voor al zijn bewoners. Zoals ieder jaar een massa aanwezigen en in goede sfeer, met veel gratis drank en gelukkig dit jaar bij een aangename temperatuur.

2014

80 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Zwijnaardsesteenweg 143 9000 GENT

Koninginnelaan 60 9031 Drongen

WWW.GENTMOTORS.BE

Rijksweg 123a 9870 Zulte


In De Pinte opende op 23 november “AVIDOF”een nieuw gebouw, voorzien van de laatste nieuwe accommodatie, dit om bedrijven de kans te geven, opleidingen of seminaries te organiseren

De facebookgroep lanceerde een oproep met het voorstel”Bij 1000 likes graven we de reep zelf uit” Meer dan 5000 likes reageerden met als gevolg: Op 25 januari werd begonnen met het uitgraven van de reep, tussen het Duivelsteen en de Keizer Karelstraat.

Dit nummer kwam tot stand met medewerking van volgende partners Actual Fashion......................................................Cover 4

Mephisto....................................................................... 31

Altemp..................................................................Cover 3

Nuit de Folie................................................................. 47

Birka Design................................................................. 11

Optiek Bonne................................................................ 29

Bogaert Bedding.......................................................... 13

Protech Gent................................................................. 79

CAFE THEATRE....................................................... 62-63

Rechts van de kerk......................................................... 7

Cagill............................................................................. 27

Replica Design.............................................................. 21

Chaflo & Co................................................................... 53

Sfeer.............................................................................. 49

Claeys Bauwens........................................................... 17

Sleepy...................................................................... 45-67

Debersaque.................................................................. 77

Speurder Interieur.................................................. 14-15

Decoranda.................................................................... 43

Spiers slaap............................................................. 22-23

De Rocker bouwmaterialen......................................... 37

Thooft............................................................................ 71

Dirix Automatisatie...................................................... 73

Tibeflex.................................................................... 32-33

Eetwinkel Van Cauwenberghe..................................... 61

Timothy fashion............................................................ 25

Gent Motors.................................................................. 81

twaalf-twaalf.be...................................................... 56-57

Interieurkabinet........................................................... 51

Vanhoutteghem.................................................... Cover 2

Labaere.................................................................... 40-41

Vettenburg...................................................................4-5

Labyrint......................................................................... 55

VK Design..................................................................... 39

Lingerie Fragile............................................................ 19 82 I PROMENADEMAGAZINE I maart 2014


Koop voor 175 euro, en ontvang dit tasje helemaal GRATIS. Deze actie is geldig vanaf nu, tot en met eind maart 2014. Zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere acties. 1 tasje per klant.

design caesart.com

Amania Mo Amélie & Amélie Amor de Cuba Ana Alcazar Atmos Avalanche Blue Bay Brax Caroline Biss Cimarron CKS Comme Ça DTC Eroke Esprit Etoile Du Monde Four Roses Geisha Giovane Happy 13 Hunza Iko Women K-Design La Fée Maraboutée Léo Guy Lavand Mac Marie Méro Melvin Point Virgule Rinascimento Senso Terre Bleue Thelma and Louise TiTTo Very Simple Vila AYA Yumi

Dendermondesteenweg 295 . 9070 Destelbergen . Tel. 09 228 70 11 www.actualfashion.be . info@actualfashion.be Open elke weekdag van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30 Zaterdag doorlopend open van 9u30 tot 18u . Zon- en feestdagen gesloten

Profile for Promenade Gent

Promenade 137  

Gratis lifestyle magazine voor de regio Gent.

Promenade 137  

Gratis lifestyle magazine voor de regio Gent.

Profile for toromedia
Advertisement