Törökbálint Ma - 2020 Január

Page 1

IV. évfolyam 1. lapszám 2020. január l

l

ingyenes havilap

Díszpolgárunktól búcsúzunk Túl az első 100 napon... Elek Sándorral, Törökbálint Város polgármesterével beszélgettünk. (2. oldal)

Felállt az ideiglenes pénzügyi bizottság Ideiglenes pénzügyi bizottságot fogadott el a testület, van esély a költségvetésre!

(3. oldal)

1


Interjú Túl az első 100 napon Együttműködésre vagyunk ítélve Elek Sándorral, Törökbálinti város polgármesterével beszélgettünk számos olyan témáról, melyet a közvélemény kiemelt érdeklődése övez. TbMA: A képviselő-testület összetétele az előző öt évhez képest jelentősen megváltozott. Körvonalazódik az együttműködés mikéntje? Elek Sándor: Októberben a törökbálinti választópolgárok akarata érvényesült, és ez így van rendjén. Véleményen szerint a csapat együttműködésre van ítélve. Bár vannak közöttünk nézeteltérések, ezeket félre tudjuk tenni a város érdekében. Első fontos feladat a költségvetés megtárgyalása, utána visszatérhetünk a véleménykülönbségekhez. Úgy vélem, kora tavasz környékén fog felállni a bizottsági rendszer és lesz(nek) a városnak alpolgármestere(i). TbMA: Egy korábbi javaslatban három alpolgármester megválasztását is felvetette. Törökbálint rendelkezik ennyi feladattal? E.S.: Törökbálint egy jó adottságokkal rendelkező település, az anyagi helyzete pedig kifejezetten jó. Mindenféle híresztelés ellenére a város pénzügyi tekintetben kiegyensúlyozott. Számos fejlesztést hajtunk végre, nagyon sok az önként vállalt feladat, a civil szervezetek pedig kiemelt támogatásokat kapnak. A megfelelő munka érdekében elengedhetetlen akár a napi szintű kapcsolattartás is, ahol az alpolgármester segíteni tudja a polgármester munkáját. A tévedések elkerülése érdekében hangsúlyoznám, az alpolgármester nem tartozik a városvezetői körhöz, az önkormányzati törvény pontosan meghatározza, milyen módon segítheti a polgármester munkáját. Feladatait csak a polgármester szabhatja meg és neki tartozik beszámolással is. A Szervezeti és Működési Szabályzatban jelenleg kettő alpolgármester van megjelölve - egy főállású és egy társadalmi megbízatású. A novemberi testületi ülésen azért tettem javaslatot három

2

alpolgármesterre, mert úgy gondoltam, hogy ezzel egy konszenzust lehetne kialakítani a képviselő-testületben helyet foglaló felek között, de ez nem talált támogatásra. Ezek után, természetesen más formában fogok javaslatot tenni az alpolgármesteri tisztségre és a bizottsági rendszerre, de ezt megelőzően sokkal fontosabb a költségvetés megtárgyalása. TbMA: Milyen munka folyik jelenleg az önkormányzatban? E.S.: Az önkormányzat az előző költségvetés által megszabott irányvonalat követi. Naponta hat-hét tárgyalás van a folyamatban lévő munkákról és feladatokról, egyáltalán nem áll le a munka az alpolgármester és a bizottságok hiánya miatt. Természetesen ebből adódik, hogy a polgármesterre ilyenkor sokkal több feladat hárul, hiszen semmilyen segítség nem áll rendelkezésére. TbMA: Mikorra várható, hogy a testület elfogadja a költségvetést? E.S.: Reményeim szerint februárban, lehetőleg minél hamarabb. Amennyiben elcsúszna márciusig, úgy az önként vállalt feladatok veszélybe kerülnek, legyen szó a kiemelt rendezvényekről vagy a szociális terület támogatásáról. Jelenleg a Majális és a nyári futóverseny van a legnagyobb veszélyben, mivel sem az Önkormányzat, sem a Munkácsy Mihály Művelődési Ház nem tud szerződéseket

kötni. Úgy gondolom, a képviselő-testület ezeket nem szeretné veszélybe sodorni. Egy képviselőtől sem hallottam olyat, hogy bármilyen okból ne szavazná meg a költségvetést. Polgármesterként számos javaslatot veszek figyelembe a költségvetés benyújtásakor, hiszen egy képviselő támogatási kérelme igazából nem kérés, hanem utasítás. Nagyon remélem, hogy hamarosan elérkezik az a pillanat, amikor sokan elismerik, nem volt igazuk, amikor azt állították, hogy a város a csőd szélén áll és likviditási problémái vannak. Szeretném tisztázni azt a félreértést, hogy a testületben nincsen egyetértés. A döntéseink túlnyomó többsége szinte 100 százalékos támogatással megy át. Természetesen vannak olyan kérdések és előterjesztések, amelyeket nem mindannyian támogatunk. Ezeken lehet tovább dolgozni, megkeresni azokat a pontokat, ahol a vélemények találkoznak, ebből pedig kialakul egy mindenki által támogatott előterjesztés. TbMA: A szavaiból úgy tűnik, hogy optimistán és bizakodóan áll a testület jövőbeni munkájához. E.S.: Azt szokták mondani, hogy aki optimista, annak nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű információ. Az én optimizmusom másból fakad. Az elmúlt harminc esztendőben országszerte


Interjú nem fordult elő olyan, hogy egy város ne fogadta volna el a költségvetését. Emlékezzünk rá vissza, hogy Keller László polgármestersége során, a kvázi ellenzéki képviselő-testület kisebb módosításokkal, de ugyanúgy elfogadta a költségvetést. Törökbálintnak mindig volt időben elfogadott költségvetése, ez idén sem lesz másképp.

Ha az állami sportberuházás megvalósul - amely szerint 50 méteres versenymedence és tekecsarnok épülhet - akkor a későbbiekben technikailag kivitelezhetetlen lenne, hogy belülre megépítsük az évek óta ígért élménymedencét. Ez egy újabb közösségi tér lenne, továbbá a Sportközpont bevételeit is nagyban segítené.

Fel sem merül bennem a kérdés és a kétség, hogy amikor érdemben van szó a városról, akkor más érdek kerülnek előtérbe. TbMA: Mik a következő öt év prioritásai? E.S.: Több komoly feladat is áll előttünk. A bölcsőde és a piac megépítése mellett meg kell valósítani a német nemzetiségi óvoda tornatermét pályázati és önkormányzati forrásból, valamint el kell készíttetni a közlekedési koncepciót. Kifejezett célunk mihamarabb megvalósítani az élménymedencét a Sportközpontnál.

A Géza fejedelem úti parkot is nagyon szeretnénk megvalósítani. A projekt előrehaladott állapotban van, a szükséges engedélyek megvannak. A tervezett tó és park egy újabb közösségi tér lehet, miközben megőrizzük a terület “vadságát”. A víz egyfajta kapocs a természet és az emberek között, ezért továbbra sem tettünk le arról, hogy a város bejáratánál található nagy tó a mi tulajdonunk legyen. Szeretném a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy találjunk egy megoldást erre is.

Ideiglenes pénzügyi bizottságot fogadott el a testület, van esély a költségvetésre! A képviselő-testület meghatározó lépést tett a település 2020. évi költségvetésének ügyében. A lapzárta után érkezett információk szerint, Törökbálint Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. január 22. napján megtartott ülésén elfogadta az ideiglenes pénzügyi bizottság felállítását. Mint ismeretes - a törvény szerint - a pénzügyi bizottság által tárgyalt és jóváhagyott költségvetést minden esetben a város polgármestere terjeszti a képviselő-testület elé, tehát a költségvetés elfogadásának kardinális feltétele a pénzügyi bizottság megléte. A határozott időre felállított, 10 fős bizottságot Dr. Somogyi Bálint Márton vezeti, alelnöke Szőke Péter László, és mindkét oldal 5-5 főt delegált, hiszen törvény szerint a bizottságnak a polgármester nem lehet tagja. Az ideiglenes bizottság felállításával elhárult a legnagyobb akadály a költségvetés elfogadása elől és nem kell elindítani az átmeneti gazdálkodást. Bízunk a további konstruktív együttműködésben!

A rendszámleolvasó a következő cél Új autóval bővült a Hegyőrség Törökbálint Polgárőr Egyesület eszközparkja. Hosszas egyeztetések után a Pest Megyei Polgárőrszövetség közreműködésének köszönhetően, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól vehetett át egy új autót a Hegyőrség. A Skoda Fabia 1.2 Combi kutyásboksszal, rádióval, porraloltóval, illetve kisebb mentési és forgalomirányítási eszközökkel van felsze-

relve. A Hegyőrségnek így már két jármű áll rendelkezésére, további célként jelölték meg, hogy rendszámleolvasót is beszerezzenek. Amennyiben csatlakozni kíván az egyesület munkájához, úgy bizalommal keresse őket a központi telefonszámukon! 06-20/510-50-04

3


Beruházás Hivatalos információ Tájékoztatás a közbeszerzési bírságról Mint már sokak számára ismeretes, Törökbálint Város Önkormányzatának 11 millió forint büntetést kellett kifizetnie az új Városháza megépítése kapcsán. Az elmúlt időszakban olyan vádaskodás látott napvilágot, miszerint az önkormányzat szándékosan követett el súlyos jogszabálysértést, és ez bevált gyakorlata lenne a helyi közösséget szolgáló intézménynek.

Az új Városháza megépítésére az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást folytatott, ami eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy mindhárom ajánlatban szereplő ár meghaladta az önkormányzat rendelkezésére álló fedezetét. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) ilyen esetben felkínálja a lehetőséget ajánlatkérő részére, hogy ne indítson újra nyílt eljárást, hanem tárgyaljon az ajánlattevőkkel. Az önkormányzat arról döntött, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a nyílt közbeszerzési eljárás három ajánlattevőjével egy eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából. A fedezethiányra tekintettel alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról a Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezik. Eszerint az ajánlatkérő fedezethiányra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. Ennek keretében az eredeti terv szerződéses feltételeinek és a műszaki dokumentáció módosítása kezdődött meg.

4

A Kbt. és a kiegészítő kormányrendeletek szerint ilyen tárgyalásos eljárában a közbeszerzés tárgyát jellegében és körülményében nem szabad módosítani, ugyanakkor nincsenek tételesítve a változtatási lehetőségek. Ebben az eljárásban mindhárom ajánlattevő a változatlan műszaki tartalomra és szerződéses feltételekre azonos ajánlati árakat adott. Az önkormányzat ezzel szembesülve úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában olyan módosításokat hajt végre, melyek alapján a közbeszerzési eljárást eredményesen tudja lezárni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában az ajánlattevőket is felhívta a költségcsökkentő javaslatok megtételére. A Kbt. 101.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását. A módosítások a szerződéses feltételeket és a műszaki tartalmat érintették, a közbeszerzési eljárás megindításáig ismert joggyakorlat figyelembevételével. A műszaki tartalom vonatkozásában az építési beruházás tárgyát képező polgármesteri hivatal épülete tekintetében ajánlatkérő semmilyen változtatást nem hajtott végre. A polgármesteri hivatal épülete változatlan műszaki tartalommal, ugyanazon hasznos alapterülettel és szerkezettel felépült akként, hogy funkciójának rendeltetésszerű betöltésére alkalmas volt. A végleges műszaki tartalomra beérkezett ajánlatok alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen, szerződéskötéssel zárult. A fentiek értelmében az önkormányzat - az általa ismert joggyakorlat figyelembevételével - a polgármesteri hivatal épületének műszaki tartalmát nem

változtatta meg, ugyanakkor az imént említett módosítások célja az ajánlati ár csökkentése volt. Később, a Városháza előtt elhelyezkedő vízjátékot és az épületen Munkácsy Mihály műalkotását megjeleníteni hivatott lamellákat külön szerződésbe foglalta. A Közbeszerzési Hatóság 2019 nyarán újabb Útmutatót tett közzé, vagyis hozzávetőleg kettő évvel a közbeszerzési eljárás megindítását követően és hozzávetőleg kettő hónappal a jogorvoslati eljárás megindítását megelőzően. Az Útmutató a hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos közbeszerzési érintette. Az Útmutatóban a lényeges feltételek változása vonatkozásában a jogszerűség határát szintén az alkalmassági követelmények, a részekre bontás, illetve az értékelési részszempontok szintjén kezelték. A kiadott Útmutatóban tehát egyetlen szó sincs arról, hogy a fedezethiányra tekintettel indított hirdetmény nélküli tár-

gyalásos eljárásokban a lényeges módosítást akként kell értelmezni, ahogyan azt a Városházára hozott határozatban leírták. Azért nem volt erről szó, mert ezt megelőzően hasonló joggyakorlati előzménye nem volt. A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban KBD) határozata szerint jogsértő volt az eredeti terv szétbontása, ezért 4 millió forintos bírságot szabott ki. A KDB döntése szerint a tárgyalásos szakaszban minden egyes módosítás a lényeges módosítás tilalmába ütközött, tehát egy újabb nyílt közbeszerzési eljárást kellett volna kiírni. A KDB határozata alapján a vízjáték és a lamellára kötött szerződések is jogsértőek voltak. To-


Hivatalos információ vábbá a KDB szerint a lamellák nem minősültek egyedi művészeti alkotásnak. A jogsértés miatt a lamellákra egymillió forint bírságot, míg a vízjátékra 500 ezer forintos bírságot szabtak ki. Összegezve, Törökbálint Város Önkormányzata 5,5 millió forint bírságot kapott, ugyanakkor a jogszabályok szerint az eredeti állapot helyreállíthathatatlansága miatt az összeg duplikálódott, így 11 millió forintot kellett a KDBnek utalni. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Városházával kapcsolatban hozott határozatát megelőzően sem a közösségi (uniós), sem pedig a hazai joggyakorlat

szintjén nem hozott olyan döntést, mely szerint fedezethiány miatt indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást azért nyilvánítsanak jogszerűtlennek, mert a tárgyaláson túlzott mértékű módosításokat hajtottak végre. Felmerül a kérdés, hogy az ajánlatkérő miről tárgyalhat a KDB döntését követően, ha fedezethiányra tekintettel újabb nyílt eljárás helyett tárgyalni kíván az ajánlattevőkkel egy olyan eljárásban, melynek megindítását a Hatóság külön határozatban jogszerűnek minősítette? A műszaki tartalom és a szerződéses feltételek költségcsökkentő módosításán kívül milyen eszköze van az aján-

latkérőnek, melynek alkalmazásával a tárgyalásos eljáráson fedezeten belülre kerülhet, vagyis szerződést köthet? A fedezethiányra tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás értelme és célja nyilvánvalóan az, hogy ajánlatkérő fedezeten belülre kerüljön és eredményes közbeszerzési eljárást zárjon. A Városháza kapcsán hozott határozat gyakorlati üzenete nyilvánvalóan az, hogy fedezethiányra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a továbbiakban ne kerüljön sor.

Nagysikerű burgonyavásár Törökbálint Város Önkormányzata 2019-ben harmadjára rendezte meg kedvezményes burgonyavásárát. December 21-én a Városháza mögötti parkolóban - az előző évekhez hasonlóan - mintegy tíz tonna krumplit lehetett kedvezményes áron megvásárolni. A törökbálinti lakcímkártyával rendelkező nyugdíjasok, nagycsaládosok és rászorulók háztartásonként kétszer 15 kilogrammot vehettek meg, zsákonként 300 forintért. Az akció kiemelt célja, hogy az önkormányzat ezzel is segítse a téli felkészülést a törökbálinti nyugdíjasok, nagycsaládosok és rászorulók számára. A vásáron most is aktívan segítettek a Városőrség tagjai, az Önkormányzat munkatársai, a képviselők és az Ifjúsá-

gi Önkormányzat tagjai. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy nem jutott krumpli minden sorban állónak, számukra december 23-án, hétfőn kiszállították az előre kifizetett burgonyákat.

A burgonya téli eltartásához száraz, fagymentes, jól szellőztethető helyre van szükség. A krumpli nagyon érzékeny a fagyra, meleg helyen viszont azonnal elkezd csírázni, ezért 3-4 Celsius-fokos helyiségben kell tárolni. Tippek a krumpli tárolására: - a burgonyát nem szabad a vöröshagymával együtt tárolni, mivel utóbbi etiléngázt termel, ami felgyorsítja a burgonya csírázását - sötét helyet kell választani, világosban a burgonya bezöldül, aminek az íze kesernyés lesz, sőt, nagyobb mennyiségben mérgező is lehet

5


Emlékezünk Beruházás Szeretettel emlékezünk Megrendülve fogadtuk a hírt az elmúlt esztendő utolsó napjaiban, hogy Szőnyi Erzsébet, Kossuth-díjas zeneszerző, énektanár, karnagy, a Nemzet Művésze, városunk díszpolgára 96. életévében elhunyt.

Szőnyi Erzsébet 1924. április 25-én született egyetlen gyermekként. Művészetkedvelő környezetben nevelkedett, majd a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban énektanárának, Sztojanovics Adrienne-nek köszönhetően a népdalok kiemelkedő szerepet kaptak taníttatása során. Megismerte Kodály Zoltán kórusműveit, melyekért rajongott, majd hamarosan az énekkar zongorakísérője lett. Kodály több ízben meglátogatta a kórust, így személyesen megismerhette a tehetséges tanulót. Szőnyi Erzsébet már a középiskolai évek alatt próbálkozott komponálással, dalokat, kórusműveket, kisebb zongoradarabokat alkotott, közben elmélyülten tanulmányozta Bartók és Kodály kórusműveit. A Zeneakadémián középiskolai ének-zene tanár szakon tanult, majd zeneszerzésre is jelentkezett. Viski János osztályába került, aki rendszeresen referált Kodálynak tanítványai előmeneteléről. Annak idején Szőnyi Erzsébet volt az egyetlen nő a zeneszerzés tanszakon, így híre eljutott Emma asszonyhoz is, Kodály feleségéhez, akihez később személyes barátság fűzte. 1945-ben megszerezte énektanári diplomáját, 1947-ben pedig zeneszerzői diplomáját. Az 1947/48-as tanévet francia állami ösztöndíjjal Párizsban töltötte, ahol tanulmányozta Olivier Messiaen és Nadia Boulanger óráit, illetve a francia

6

alapfokú zenetanítás módszereit. Mindeközben a párizsi Magyar Intézetben és a magyar követségen rendezett zenei események gyakori meghívottja volt, ahol Bartók és Kodály népdalfeldolgozásaiból adott elő zongora- és énekműveket. 1948 tavaszán mutatta be Párizsban, a Conservatoire vizsgaversenyén zenekari Divertimentóját saját vezényletével, igen nagy sikerrel. 1948-tól a Zeneakadémia tanára, majd tanszékvezető több mint három évtizeden át. Kodály biztatására készült el első pedagógiai könyve, “A zenei írás-olvasás módszertana” 1954-ben. Szőnyi Erzsébetnek köszönhető, hogy a ‘60-as évektől kezdve, bár kicsit göröngyösen, de a magyarok számára is megnyílt az út a zene nemzetközi világa felé. 1967-ben Esztergomban megindult a Dunakanyar Művészeti Nyári Egyetem. Ennek szervezése még Kodály Zoltán életében kezdődött, de a megnyitást már nem érhette meg. Szőnyi Erzsébet volt ennek mindvégig a szakmai vezetője, irányítója. Évente több mint száz fiatal érkezett a világ minden részéből, aktív zenetanárok vagy pályára készülők, akik öt különböző nyelvi csoportban két héten át különböző foglalkozások keretében tanulhatták a magyar zenei módszert és egyúttal ismerkedhettek hazánkkal is.

A törökbálinti zeneiskola 1994 óta viseli Szőnyi Erzsébet nevét. A nevelőoktató munkát mindig nagy odafigyeléssel követte nyomon. 2003-tól vezetésével rendezték meg a Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsversenyt. A törökbálinti képviselő-testület 2006-ban Volf György díjjal ismerte el, 2009-ben pedig a város díszpolgára lett. Szőnyi Erzsébetet 2006-ban az amerikai Duquesne Egyetemen díszdoktorrá avatták. Az elkötelezett Kodály-tanítvány, a tanszékvezető tanár, a magyar szolfézsmódszertan világhírű képviselője mindenkor szívesen vállalt különböző zenei feladatokat. Szőnyi Erzsébetről bátran állapítható meg, hogy egyénisége, személyisége, jelleme teljes összhangban volt zeneszerzői talentumával. Megfontoltság, fegyelmezettség, minden témában alapos felkészültség, szigor és megértés, szeretet és szerénység voltak a főbb jellemzői. Mindezt körüllengte az ötletek gazdagsága, fantáziájának szivárvány színezete. Bátran mert újítani, de soha nem volt szélsőséges. Emlékét szeretettel őrizzük! forrás: papageno.hu


Kultúra Éves közgyűlés tartott a Férfikórus A Lendvai Károly Férfikórus január legelején tartotta éves, rendes közgyűlését, ahol a 2019-ben teljesített feladatokat, a működési és a pénzügyi beszámolót, valamint a 2020-as programokat hagyták jóvá. Tóth Csaba karnagy szakmai értékelése szerint a kórus a létszámcsökkenés ellenére is sikeres, számos új művet tanultak. Szebeny Miklós elnök megköszönte a dalos feleségeknek az egész éves támogató segítséget, majd a jubiláló tagoknak adott át egy-egy üveg bort.

Beszámolók, jövőbeli tervek.

Átadták „Az év dalosa” elismerést is, melyet idén Nagy József, a kórus örökös elnöke és szóvivője vehetett át.

Mozart-esttel kezdte a kulturális rendezvények sorát a Zeneiskola A Szőnyi Erzsébet Zeneiskola az oktatás mellett a város kulturális életének is aktív részese, rendszeresen szerveznek zenei eseményeket. Január 15-én Mozart-estre került sor a Kodály Vonósnégyessel és Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szóló fúvósaival. A Zeneakadémia növendékeiből alakult vonósnégyes majdnem minden európai ország-

ban turnézott már, valamint Kínában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban és az Egyesült Államokban is. A Kodály Vonósnégyes megalakulása óta mintegy 60 CD-felvételt készített, 2007-ben a Mendelssohn és Bruch oktettek felvételét a BBC “Az év legjobb kamarazenei felvétele” címre jelölte. Az est folyamán terítékre került Mozart B-dúr szonátája fagottra és csellóra hangszerelve és az Esz-dúr kürtkvintett.

A bárányok regéje Csíksomlyóról érkeztek betlehemesek. Messziről érkeztek vendégek a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara törökbálinti központjába december kö-

zepén. A Kamara és a KÉSZ törökbálinti szervezetének invitálására a csíksomlyói Csibész Alapítvány és Ifjúsági Egyesület Árvácska Együttesének tagjai érkeztek városunkba, hogy karácsonyra készülve

megörvendeztessék a látogatókat egy kedves Betlehemes előadással, melyben a gyermekotthon apraja-nagyja is fontos szerepet kapott. Az Alapítvány története 1987-re vezethető vissza, amikor Gergely Istvánt helyezték a csíksomlyói plébániára, hiszen az atya röviddel a faluba érkezése után felkarolta a nehéz sorsú gyerekeket. Tevékenysége nyomán gyermekotthonok nyíltak, az azóta eltelt harminc évben pedig több száz nehéz sorsú kisgyermek talált otthonra és új családra az Alapítvány segítségével. A törökbálinti előadásra ellátogatott Dr. Aradszki András, városunk országgyűlési képviselője is.

7


Interjú ‘Bán Laci 60’ A Grossturwaller Musikanten év végi koncertje a megszokottakhoz képest kis mértékben rendhagyó volt, hiszen Bán László, a zenekar vezéregyénisége és karmestere 60. születésnapját ünnepelte - ebből az alkalomból pedig Elek Sándor polgármester is felköszöntötte. TbMA: Mindig meghatározta az életét a zene? Bán László: Elég hamar az életem részévé vált, 13 évesen az Úttörővasúttal és annak zeneiskolájával kezdődött. Rengeteg csoport volt, ami közül választhattam, végül a zenekar mellett döntöttem, ott kezdtem el trombitálni. A nyolcadik osztály végén a Vasútforgalmi Szakközépiskolát és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolát is megjelöltem. Úgy gondoltam, hogy a vasút mellett lehet zenélni, de a zene mellett nincs vasút, így a vasúti szakközépiskolát választottam. A mai napig ebben a szakmában dolgozom, Biatorbágy állomáson vagyok forgalmi szolgálattevő. A zene hamar a mindennapok részévé vált. A törökbálinti fúvószenekar munkájába 1973-ban kapcsolódtam be mint zenekari trombitás. Már kezdetektől fogva érdekelt a zene “belseje”, így autodidakta módon kezdtem el foglalkozni a zeneelmélettel és a komponálással. 1974 tájékán már önálló darabokkal próbálkoztam. Mindenféle szólamban kipróbáltam magam és elkezdett érdekelni a vezénylés is. Sokat figyeltem Jani bácsit, hogy tartja a kezét, hogy int be, milyen instrukciókat ad. Szívtam magamba a tudást és hamarosan én is a pulpitusra léphettem. 1990-ben alakult újjá a törökbálinti fúvószenekar Grossturwaller Musikanten néven, melynek azóta is művészeti vezetője, karmestere vagyok. Bár akkor még sok fiatal volt a zenekarban, azonban a hagyományos sváb fúvószene ápolásához több régebbi, ám még aktív tapasztalt tagot is bevontuk, akiktől rengeteget tanulhattunk. A sváb ritmust,

8

előadás módot így lehetett a legjobban megismerni. Egyidőben tanultam jazzt, majd 1990ben elvégeztem a nemzetiségi karmesterképzőt. A komponálás, zeneszerzés, hangszerelés egyre jobban kibontakozott bennem, így próbáltam új darabokat és stílust megismertetni a zenekarral, miközben a hagyományokat továbbéltettük. TbMA: Mit ad Önnek a zene? B.L.: A jó kérdés inkább az, hogy én mit adhatok a zenével. Nagyszerű érzés, amikor régi emlékeket idézhetek fel a sváb zenével a közönség soraiban ülő idősebbekben! De akkor is “adtam”, amikor elkezdtem figyelni a sváb tánc ritmusát, és ezt később beleépítettem a darabokba, így könnyebb volt rá mozogni. Folyamatosan tanulok és tapasztalok, amit arra fordítok, hogy én hogyan adhatok másoknak. TbMA: A zenekarban már látni egyegy fiatalabb tagot is. Nehéz utánpótlást találni? B.L.: Nagy szívfájdalmam, hogy a csapat csak lassacskán fiatalodik. Fúvós utánpótlás van a zeneiskolában, ugyanakkor ők nem szívesen jönnek a hagyományos sváb műfajba, holott mi nem csak ezt játsszuk. Egy évben minimum 12 alkalommal, de mindig van lehetőségünk

kiszakadni ebből a béklyóból. Természetesen más zenei felkészültséget jelent komolyzenét vagy könnyűzenét eljátszani, ami szintén nem könnyíti meg az utánpótlás bevonzását. TbMA: Hogyan írná le a hangszerelés folyamatát? B.L.: Számos alkalommal előfordul, hogy a kottapiacon bár fellelhető egy darab leírata, ám az hatalmas zenekarokra hangszerelték. Ahhoz, hogy nálunk is jól szóljon, át kell dolgoznom, ami rengeteg munka. Nálam sokat segít, hogy amit látok azt hallom is. Megragadom a fő dallamot, amihez apró díszítéseket, melódiákat rakok. TbMA: Miért választotta a karmesteri vonalat? B.L.: Amikor beülök a zenekarba és trombitálok, akkor csak egy szólam van rám bízva, annak kell megfelelnem. De ha karmester vagy és hangszerelsz, akkor mindent látsz! Ismerni kell az összes szólamot. Nagyon szeretem ezt a fajta kihívást. A fúvószenekari hangszerelés Magyarországon elég szűk rétegű, és bár nem szoktam ezzel dicsekedni, de én vagyok az egyedüli, aki több mint ezer darabot alkotott.


Esemény Ünnepi koncert Karácsony közeledtével, a hagyományokhoz híven, immár 25. alkalommal a Grossturwaller Musikanten zenekarral tölthettek el egy kellemes estét a fúvós zene kedvelői. Az ünnepi koncert a „Bán Laci 60” fedőnevet kapta, egyértelműen utalva ezzel a zenekar vezéregyéniségének és egyben karmesterének kerek születésnapi évfordulójára. A rendezvényen Bán Lászlót köszöntötte Elek Sándor, városunk polgármestere is. Az est folyamán felhangzottak a karmester saját szerzeményei, számos örökzöld sláger fúvós átirata, de nem csalódtak azok sem, akik a klasszikus fúvós zenekari számok kedvéért látogattak el a Művelődési Házba ezen az estén.

A műsorban vendégek is közreműködtek. A Grossturwaller Musikanten kíséretével énekelt Cséplő Csaba, a Lendvai Károly Férfikórus szólistája, Végh András, a Jambargo együttes frontembere, valamint a Nerobol Band. A fúvós zenekar ritmusos, élénk zenéjéhez jól illik a tánc, a mozgás, éppen ezért a koncertet a Gyémántkút Egyesület mazsorettesei és a TSE jumpszakosztályának bemutatói is színesítették.

Karitász bál a vidámság jegyében Kétségkívül az elmúlt idők egyik legvidámabb rendezvénye volt a katolikus bál, melyet január 18-án tartottak a Művelődési Házunk nagytermében. Azt már megszokhattuk, hogy a közösség báli rendezvényein mindig nagyon szép dekoráció és színes program várja a vendégeket, az idei bál azonban minden eddigi eseményen túltett, mind a műsor, mind pedig a hangulat terén. A bál tematikája a víz témakörét járta körül, így a nagyterem fényei és díszítése olyan érzést keltettek, mintha a bálozók valóban a tenger fenekére merültek volna. A plafonon medúzák úsztak körbe-körbe, az asztali díszek olyanok voltak, mint egy-egy apró tavacska, az előtérben pedig valódi vázaakváriumokban élő halacskák úszkáltak. Este hét órakor - a hagyományok szerint - Bohn István esperes-plébános úr nyitotta meg a bált, melynek teljes bevé-

telét a Katolikus Karitász javára ajánlották fel. A szervezet évek óta folyamatosan támogatja a nehéz sorsú családokat, tagjai fáradságos, önzetlen munkával nem csak anyagiakban, de minden lehető módon segítik patronáltjaikat. A tavalyi évben több mint négyszázezer forint gyűlt össze, az idei bevétel pedig talán még ezt is túlszárnyalta, hiszen közel kétszer annyi tombolajegyet adtak el és a báli belépőkből származó bevétel is jelentős volt, hiszen a nagyterem zsúfolásig megtelt. A nyitótánc a brazil tengerpartok hangulatát idézte, később pedig néhány klasszikus keringő dallamára táncolhatott a nagyérdemű közönség, majd - a Flying Times zenekar jóvoltából - a bál igazi rock and roll bulivá alakult. A zenekar neve azért is igen találó, mert a bálozók megtapasztalhatták, hogy azok a gyerekek, akik néhány éve még serényen kergetőztek a folyosókon, ma már

csinos báli ruhákban és elegáns öltönyökben, gyönyörű ifjakként szórakoztak együtt családjukkal és barátaikkal. Az este a vidám szórakozás jegyében telt, de fénypontja kétségkívül a Férfi Szépúszászati Egylet tagjainak vízibalett-bemutatója volt, amellyel óriási sikert arattak.

9


Szépségverseny Szépségek a színpadon A Szigethalomról érkezett CsanálosiSiklós Vivient választották szépségkirálynővé, az immár harmadik alkalommal megrendezett Pest Megye Szépe versenyen.

Az idei döntőn is volt azonban képviselője a törökbálinti ifjú hölgyeknek a legszebbek között, hiszen az udvarhölgyeknek járó díjakat a tavalyi első udvarhölgy, Gábor Erika adta át. A királynőnek járó koronát pedig Kis Korinna, a tavalyi A Munkácsy Mihály Művelődési Házban január 11-én megrendezett döntő és gálaesten a résztvevőket a verseny fővédnöke, dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntötte. Elek Sándor, városunk polgármestere zsűritagként vett részt a rendezvényen, mert mint azt elmondta, sajnos idén nem került törökbálinti lány a legszebb tizenöt közé, így viszont őt is felkérhették, hogy foglaljon helyet az ítészek asztalánál.

10

Pest Megye Szépe adta át a győztesnek. Az első udvarhölgynek járó díjakat Szelmveisz Nikolett, 23 éves építészmérnöki hallgató vehette át. A harmadik helyezett, vagyis a második udvarhölgy Dudás Patrícia, 21 éves modern-kortárs táncos lett.


Interjú Pest megye szépével beszélgettünk A 22 éves szerkesztő-riporter a címmel járó népszerűséggel a női egészségügyi szűrővizsgálatok fontosságára hívná fel a figyelmet.

TbMA: Még csak kis idő telt el azóta, hogy a versenyen elfoglalhattad helyedet a szépségkirálynőt megillető díszes trónszéken. Sikerült azóta kicsit kipihenni magad? Csanálosi-Siklós Vivien: Gondoltam, hogy a verseny után szükség lesz egy kis pihenőre, ezért a hét első két napjára szabadságot vettem ki, de végül mindkét napon sok elfoglaltság adódott, így még nem sikerült igazán kipihennem magam. De nem panaszkodom, örülök, hogy zajlanak körülöttem az események.

érettségi után a Metropolitan Egyetem ilyen irányú szakképzésére jelentkeztem és a gyakorlat után örömmel maradtam a szakmában. TbMA: Ha szépségversenyről van szó, akkor Sandra Bullock és a Beépített szépség jut eszébe mindenkinek. Hasonló a hangulat a kulisszák mögött a filmben látottakhoz? Cs.-S. V.: Amikor jelentkeztem a versenyre, anyukám nagyon féltett, megkérdezte, biztosan szeretném-e ezt és belegondoltam-e hogy nem csak pozitív élmények, de nehézségek is együtt járnak egy ilyen versennyel. Én is féltem tőle, hogy a rivalizálás a lányok között esetleg túlságosan megvisel és ez elveszi a kedvemet az egésztől. Szerencsére, ez egyáltalán nem így alakult, pozitívan csalódtam a versennyel kapcsolatban, és valóban, ahogyan a filmben is, volt olyan, hogy az utolsó pillanatban is egymás haját igazítottuk, hogy minden tökéletes legyen.

TbMA: Civilben mivel foglalkozol? Cs.-S. V.: Híradós szerkesztő-riporterként kezdtem, most online vonalon dolgozom a HírTV csapatában.

TbMA: Mit szólt a családod a sikerhez? Cs.-S. V.: Mindenki nagyon boldog, leginkább talán a férjem az, aki azóta is minden nap érezteti velem, hogy milyen büszke rám, ahogyan anyukám is. A kishúgom - aki fel is jött a színpadra, hogy azt az óriási vörösrózsa-csokrot átadja nekem, egyenesen bálványoz azóta. Nagyon aranyos, néha nem is tudom, hogyan mutassam meg neki, hogy azért én még mindig ugyanaz vagyok, mint a verseny előtt.

TbMA: Hogyan választottad ezt a hivatást? Cs.-S. V.: A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba jártam, ahol tizenegyedikben indult egy kommunikáció-szakkör, amire jelentkeztem. Nagyon komolyan vettük a feladatunkat, belekóstoltunk a riporteri munkától kezdve a kamerakezelésen át a vágásig mindenbe - sőt, a tanárunk segítségével néhány anyagunkat le is adták a M2 Petőfi TV „Én vagyok itt” című műsorában. Nagy élmény volt a saját filmünket látni a tévében. Így az

TbMA: Hogyan készültél a megmérettetésre? Cs.-S. V.: Már a felkészülés folyamán sok feladatunk volt. A sportos életmód nem esett nehezemre, hiszen több mint tíz évig balettoztam. Egy kedves barátom személyi edzőként dolgozik, az ő segítségét is kértem, hogy olyan speciális gyakorlatokat mutasson, amelyek a kívánt hatást segítik elő a problémás részeken. Az étrendemet is átalakítottam, figyeltem a súlyomra és igyekeztem egészségesen élni.

TbMA: Mi volt számodra a legnehezebb feladat a felkészülés során? Cs.-S. V.: Mivel a tánc kapcsán sokat szerepeltem színpadon, a rivaldafény tulajdonképpen nem volt újdonság számomra. De egy színházi előadáson egy megtanult szerepet kell előadnod, amit akár hónapokon át is gyakorolhattál. A versenyen viszont önmagamat kellett adnom és ez nem volt könnyű, különösen azért, mert soha nem voltam elégedett a külsőmmel. Talán ezért is jelentkeztem... Persze voltak gyakorlati nehézségek is. Például kicsit későn szembesültem azzal, hogy az egyik ruhám még magassarkú cipővel is hosszúnak bizonyult, és nagyon féltem, hogy rálépek majd a színpadon. Furcsa volt az is, hogy a tévéinterjúk alkalmával most a mikrofon másik felén kell állnom. Megtapasztaltam, hogy nem könnyű szabatosan, értelmesen elmondani a mondandónkat, amikor egyszerre több kamera is figyeli az embert. TbMA: A versenynek vége, de szépségkirálynőként sok feladat vár még rád az elkövetkező évben. Mire szeretnéd felhasználni a népszerűséget, ami a győzelemmel együtt a tiéd lett? Cs.-S. V.: Már a verseny előtt gondolkoztam azon, ha sikerül nyernem, az ezzel együtt járó közismertséget valamilyen értékes cél szolgálatába állítom. Úgy gondoltam, a nőket fogom megszólítani, mert bár rengeteg fórumon felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, mégis évente sok száz haláleset történik olyan betegségek miatt, amelyek gyógyíthatóak lettek volna, ha az illető rendszeresen jár szűrővizsgálatokra és a betegségét időben kezdik kezelni. Magyarországon számos ingyenes szűrővizsgálat létezik, mégis elég kevesen élnek a lehetőséggel. Ezért az elkövetkezendő évben, ahol csak lehetőségem adódik, szeretném a szűrővizsgálatok fontosságára felhívni a figyelmet. Talán lesznek majd olyanok, akik az én felhívásomnak köszönhetően időben kezdhetik meg a gyógykezelésüket. Bízom benne, hogy így lesz!

11


Évzáró Sportos ünneplés

Hopp-hopp! Karácsony!

A törpi kungfusoktól a szenior tornászokig mindenki együtt zárta az évet.

Táncos showműsorral zárták az évet.

Városunk egyik legdinamikusabb csapata, a Törökbálinti Sport Egyesület sportolói is megünnepelték a 2019. év lezárását, a Művelődési Házban megtartott eseményen ott volt mind az öt szakosztály képviselője. A szakosztályvezetők röviden értékelték a sportolók egész éves teljesítményét mivel az egyes szakosztályok tagjai csak ritkán vannak így együtt, ismertették csapatukat, az egyes sportágak, mint a Ritmikus Gimnasztika, a Sanda vagy a Judo sajátosságait, valamint az elért eredményeket. Sok szép egyéni versenyeredmény született, és az is nagyon örömteli, hogy a szabadidős sportszakosztályban is egyre többen mozognak, sportolnak rendszeresen. A beszámolókból kitűnt, hogy mindenhol zajlik az élet - versenyek, fellépések követik egymást és a közös munkából mindenki kiveszi a részét, egészen a törpi kungfusoktól a szenior tornászokig. A rövid karácsonyi szünet után januárban elindult az új szezon, ahol ismét harcba szállnak a győzelemért a TSE versenyzői.

Az ECDS, a Zoltán Erika nevével fémjelzett tánciskola-hálózat évzáró gáláját is megtartották az ünnepek közeledtével. A tánciskola - melynek több csoportja is működik Törökbálinton - már évek óta nálunk tartja karácsonyi showműsorát, ahol a régióban működő csoportok mutatják be, mit is tanultak az elmúlt évben. A felvonultatott táncok között többféle stílusra ráismerhettünk, de az uralkodó az Erikára is legjobban jellemző hipp-hopp volt, amelyet nagyon sokan táncolnak a legkisebbektől egészen a felnőttekig.

Kiváló évet zártak a triatlonosok A TuttoBici Triatlon Egyesület évzáró rendezvényt tartott az Aréna Sportcentrumban december 13-án. A megjelenteket Pécskövi Tibor köszöntötte, aki felidézte, hogy az elmúlt három évben óriási fejlődésen ment keresztül az egyesület, hiszen 2016-ban 13

versenyzővel indultak, az év végén pedig már 96 versenyzőjük volt. Az egyesület a tavalyi évben negyven versenyen vett részt, Török Alfréd ‚Dusi’ elmondása szerint világszerte mindenhol jelen volt a TuttoBici csapata. Az évzáró ünnepségen a versenyzőket korosztály szerint ajándékozták meg, majd

a hagyományokhoz híven az Ironmant teljesítőket hívták az emelvényre. Végezetül a támogatóknak személyesen is megköszönték az egész éves segítséget. Elek Sándor polgármester kiemelte, hogy bár a városban nagyon sok sportegyesület működik, nagy elismerés illeti a TuttoBicit, hiszen rövid időn belül hatalmasat fejlődtek. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan megépülhet az 50 méteres medence, ami az egyesületnek is nagy segítség lenne.

12


Évzáró Egy igazán „édes” show

Advent és művészet

Pazar előadással zárta az évet a Marcipán Egyesület.

Családias hangulatú, ünnepi klubesttel zárták az évet a Művészetbarátok Körének tagjai a Falumúzeumban.

A Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület az elmúlt években számos helyen, így Törökbálinton is indított fitnesz és akrobatikus showtánctanfolyamot. Edzőik segítségével jelenleg több mint 300 sportolóval foglalkoznak, akik kiváló munkájukkal, a gyerekek iránti türelmükkel és szeretetükkel népszerűsítik a fitneszt és a táncot. Edzéseiken akrobatikát, ugrásokat, erő-, lazasági és táncelemeket tanítanak. Az egyéni és csoportos gyakorlatok fontos alkotóeleme a kisugárzás, az elemek helyes technikai végrehajtása és a showszerűség. Az egyesület már évek óta a helyi Művelődési Házban tartja évzáró műsorát, amelyen az összes, a régióban működő csoportnak lehetősége van a fellépésre. A gyerekek az év végén is tudásuk legjavát mutatták, rendkívüli ügyességükkel és színpompás ruhájukkal sikerült minden nézőt elkápráztatniuk.

Az adventi koszorún lobogott már az első két gyertya, melyek a bűnbánatot szimbolizálták, az est résztvevői pedig lélekben már a harmadik, az öröm és a szeretet gyertyának meggyújtására készültek. Az est zenei keretét a Rosa Gallicia Régizeni Együttes XIII. századi darabokból álló dallamai adták. A klubestek állandó résztvevői a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola gimnazista diákjai, akik Cziprok Andrea tanárnő vezetésével az irodalom, a versek oldaláról közelítettek a karácsony gondolatvilágához. Magának az ünnepnek történetéről Budai Rita művészettörténész beszélt a hallgatóságnak. A hivatalos program után finom szendvicsek és mézeskalács várta a vendégeket, sőt a fellépő diákoknak alkalmuk volt megszólaltatni a zenészek különleges hangszereit is.

Jó hangulatban telt a vacsora Az áldozatos szolgálat fontossága az ünnepi időszakokban még inkább felerősödik. Hagyományosan karácsonyi vacsorával vendégelték meg a törökbálinti idős közösséget december végén. A megjelenteket Elek Sándor polgármes-

ter, Csokonáné Vízkeleti Ildikó, a Segítő Kéz Szolgálat intézményvezetője és Nédermann-Nejtek Erzsébet, a Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Iroda irodavezetője köszöntötte. A polgármester felidézte, hogy immár hatodik alkalommal vehetnek részt a vacsorán, majd megköszönte a Segítő Kéz

Szolgálat munkatársainak az egész éves pótolhatatlan munkájukat. A karácsonyi menü idén halászlé és töltött káposzta volt, melynek elfogyasztását karácsonyi éneklés előzte meg a Rózsaszirom Nótakör jóvoltából.

13


Innen-onnan Szakmai látogatás Erdélyből Hatfős óvodapedagógus-csoport érkezett Erdélyből a törökbálinti Bóbita Óvodába.

Látogatók járták körbe a várost Rátkáról érkezett tapasztalatcserére városunkba delegáció december 13-án.

Az ún. Mesezene módszer „anyaintézményében” Novák Doroti tartott foglalkozást, melyet a külhoni pedagógusok megtekintettek, majd szakmai beszélgetést tartottak. Ványi Ágnes, a Mesezene módszer megalkotója elmondta, a nagykárolyiak tavaly nyáron ismerkedtek meg a módszerrel, azóta is alkalmazzák. A kétnapos szakmai út során Budaörse is ellátogattak egy katolikus óvodába.

A rátkai polgármesteri hivatal munkatársait, valamint az óvoda és bölcsőde dolgozóit Megyaszainé Mámmel Magdolna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fogadta. A vendégségbe érkezők ellátogattak a Városházára, ahol Kailinger Ildikó jegyző asszony mesélt a hivatalról, majd a Művelődési Házat járták körbe. A Kálváriáról megcsodálták a panorámát, majd a Szérűskert Bölcsődében Kalló Ibolya intézményvezető fogadta a delegációt. A körút a Német Házban végződött, ahol a Sváb Egyesület hölgyei segítségével sváb sauressal és süteménnyel kedveskedtek a vendégeknek.

Vágtak, főztek, győztek! Törökbálinté a disznótoros aranyérem. Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a sváb disznótor Budakeszin. A Sautanz, a hagyományok szerinti disznóvágás felelevenítése, bemutatása a környező települések részvételével zajlott. A rendezvényen versenyre is sor került, a csapatok feladata 1-1 sertés hagyományos feldolgozása és disznótoros ételek készítése volt. A törökbálinti Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai rendszeres vendégei a Sautanznak, idén pedig első helyen végeztek a versenyen! Gratulálunk!

14


15


Önkormányzat A Képviselő-testület december 18-ai ülésének határozatsora 1./ Rendeletek: a.) Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, és ehhez kapcsolódó intézkedések tárgyában 199/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, és ehhez kapcsolódó intézkedéseket, és az alábbi határozatot hozza: A benyújtott rendelet-tervezetet támogatja, és felkéri a Polgármestert, hogy a környezetvédelmi törvény előírásainak megfelelően gondoskodjék a környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének beszerzéséről, majd pedig e szerv véleményét és a rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 200/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, és ehhez kapcsolódó intézkedéseket, és az alábbi határozatot hozza: 1./ Felkéri a Polgármestert, hogy a biológiai szúnyoggyérítés 2020. évi megkezdése érdekében szerezzen be árajánlatokat megfelelő referenciával rendelkező vállalkozótól a védekezés megszervezésének a feladataira, és az árajánlatok alapján gondoskodjon a szükséges fedezet költségvetésbe történő betervezéséről. 2./ Felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy milyen jogszabályi eszközökkel biztosítható, hogy Törökbálint Zöldváros-ökováros programhoz illeszkedően a város közterületein kizárólag az ökologiai gazdálkodásban is engedélyezett hatóanyagok, illetve ezeket tartalmazó készítményeket lehessen használni 2021. január 1-től. Felelős: Az 1. pont esetén a Polgármester, a 4. pont esetén a Jegyző Határidő: Az 1. pont esetén 2020. február 25. A 2. pont esetén a rendelet kihirdetésének a napja A 4. pont esetén 2020. szeptember 30. 1/b.) Javaslat az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről szóló 22/2003. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosítására 21/2019. (XII.23.) Ör. Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 2./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 201/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 3./ Településfejlesztési ügy: a.) A „Napliget” terület beruházással kapcsolatos fejlesztői vállalások ismertetése 202/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ A felelős döntés meghozatala érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal tervező bevonásával készíttessen tervezői költségbecslést és koncepciót arra vonatkozóan, hogy a Napliget beruházás nélkül

16

a közműberuházás megvalósítása milyen költségekkel jár. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal mutassa ki, hogy a Napliget fejlesztés mekkora humáninfrastruktúra-fejlesztést igényel, ami jelenjen meg a településrendezési szerződésben, mint társadalmi kötelezettség vállalás. 3./ A Napliget fejlesztőjével folytatott tárgyalások eredményéről szóló előterjesztést továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Az ülésen elhangzott kérdésekre, felvetésekre való figyelemmel a Képviselő-testület 2020. márciusi ülésére kéri visszahozni az előterjesztést. Arra az esetre felkészülve, ha nem jön létre megállapodás, a Képviselő-testület a januári ülésére kéri előterjeszteni a HÉSZ-módosítás elindítását. Felelős: Polgármester Határidő: a Képviselő-testület 2020. januári, illetve márciusi ülése 4./ A Bálint Márton Általános és Középiskola Szülők Tanácsának javaslata az iskolapedagógusok részére törökbálinti pótlék bevezetésére 203/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ A törökbálinti iskolákban jelentkező pedagógushiány megoldása érdekében elvileg támogatja az alábbi intézkedések megtételét: a.) pénzeszköz biztosítása az iskolákban dolgozó pedagógusok és egyéb munkatársak évi egyszeri anyagi elismerésére; b.) szolgálati lakás biztosítása; c.) gyakornok besorolású pedagógusok támogatása; d.) ösztöndíjrendszer kialakítása felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére; e.) munkavállaló-ajánlási jutalék-rendszer bevezetése. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettek bevonásával vizsgálja meg a javaslatok megvalósításának költségeit, lehetőségét, módját, annak várható előnyeit és hátrányait, és erre nézve készítsen előterjesztést a Képviselő-testületnek. Felelős: Polgármester Határidő: az 1.a) és 1.c) pont vonatkozásában a 2020. évi költségvetés tervezése, a b-d) pont vonatkozásában 2020. április 30. 3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 14/2019. (IX.25.) sz. önkormányzati rendelettel az óvodapedagógusok részére bevezetett támogatási rendszer tapasztalatairól tájékoztassa a Képviselő-testületet. Felelős: Polgármester Határidő: a Képviselő-testület 2020. márciusi testületi ülés 5./ Településfejlesztési ügy: a.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az OMI Kft-vel szerződés hosszabbításra 204/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ Felkéri a Polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 2020. január 1-től való folyamatosságának biztosítása érdekében hosszabbítsa meg a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval (OMI Kft.) 2020. december 31-ig. 2./ Vállalja, hogy a szolgáltatás éves fedezeteként 45.380 eFt-ot e célra betervez a 2020-as költségvetésbe. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Polgármester 6./ Javaslat a helyi adókról szóló 50/2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére 205/2019. (XII.18.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a helyi adókról szóló 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére” című polgármesteri előterjesztést, és az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 1./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában foglaltakra figyelemmel dolgozzon ki javaslatokat a helyi adórendelet módosítására a magánszemély adózókat megillető kedvezmények, mentességek tekintetében. A kedvezmények, mentességek célja a szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyokat, illetve társadalompolitikai szempontból támogatható élethelyzeteket figyelembe vevő, méltányos adórendszer kialakítása. 2. Felkéri a Jegyzőt, tegyen javaslatot a helyi adórendelet olyan értelmű módosítására, amely biztosítja, hogy a teljes körű közművesítettséggel nem rendelkező településrészeken a fizetendő építményadó összege arányosan kevesebb legyen, mint az összközműves ingatlanok esetében. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a magánszemélyek által befizetett építmény- és telekadóról felhasználásáról közösségi tervezés formájában szülessen döntés. Erre nézve a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletben rendelkezik, illetve a részletszabályokról külön előterjesztés alapján hoz döntést. 4./ A Képviselő-testület egyetért annak vizsgálatával, hogy miként lenne ösztönözhető a lakosság adópolitikai intézkedésekkel a közösség számára fontos feladatok végrehajtásában, továbbá, hogy melyek lehetnek a közösség számára fontos feladatok. A téma vizsgálatára a 2020. második félévi munkatervben kíván visszatérni, ezért felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a téma munkatervben történő szerepeltetéséről. Határidő: 1-2. pont vonatkozásában 2020. március 30., a 3. pont vonatkozásában 2020. március 15., a 4. pont vonatkozásában 2020. június 30. Felelős: Jegyző 7./ Költségvetést érintő ügy: a.) Javaslat az önkormányzati költségvetés 1%-át kitevő részvételi költségvetés megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára 206/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ Úgy dönt, hogy 2020. évtől bevezeti a közösségi költségvetési tervezést (KKT). 2./ A közösségi költségvetési tervezés projektek fedezetéül a 2020. évi költségvetésben az adott évre tervezett lakossági építmény- és telekadó tervezett összege szolgál. Felkéri a Polgármestert a 2020. évi költségvetés előkészítése során ennek betervezésére. 3./ Egy „KKT Munkacsoportot” hoz létre, amelynek tagjai: - Szőke Péter képviselő – elnök - Németh Balázs képviselő - Földvári László képviselő - Géczy Krisztián képviselő 4./ Felkéri a KKT Munkacsoportot, hogy a KKT működéséről szóló szabályokat a Polgármesteri Hivatal szakembereinek bevonásával készítse elő és terjes�sze elfogadásra a Képviselő-testület elé. Felelős: - 1-3. pont tekintetében: polgármester - 4. pont tekintetében: KKT Munkacsoport Határidő: - 1. és 2. pont tekintetében: 2020. évi költségvetés tervezése során - 3. pont tekintetében: azonnal


Önkormányzat - 4. pont tekintetében: a Képviselő-testület 2020. márciusi ülése 8./A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 207/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 9./ A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervének elfogadása 208/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 10./ Javaslat a Városgondnokság vezetői pályázatára beérkezett pályázat(ok) elbírálására 209/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 11./ Településfejlesztési ügy: a.) Javaslat Törökbálint Város közlekedési koncepciójának kidolgozására 210/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 12./ A 2. számú fogorvosi körzet ellátására kiírandó pályázat-tervezete 211/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 13./ Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 212/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 14./ Törökbálinti családok támogatása 213/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ Úgy dönt, hogy 2020. június 1-jétől a védőnői szolgálaton keresztül támogatja a laktációs tanácsadást Törökbálinton, a törökbálinti lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Törökbálinton élő édesanyák számára egy alkalommal, az első gyermek születését követően, amennyiben igénylik. A tanácsadás költségének keretösszegét a 2020. évi költségvetésben szerepelteti. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor a törökbálinti játszóterek homokjának évenkénti cseréje és/vagy rendszeres fertőtlenítése kerüljön betervezésre az illetékes intézmények dologi kiadásai között, illetve az évenkénti csere és/vagy fertőtlenítés feladata kerüljön megfogalmazásra az illetékes intézmények felé. 3./ Felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen egyeztetést a gyermekorvosokkal a József Attila utca rendelőben betegirányító rendszer kiépítéséről. A rendszer telepítésének forrása kerüljön betervezésre a 2020. évi költségvetésbe. 4./Úgy dönt, hogy célul tűzi ki, miszerint a 20192024 közötti ciklusban új játszóteret épít, vagy egy meglévőt alakít át elsősorban a 7-10 éves korosztály számára, szakemberek által javasolt játszóeszközök telepítésével. 15./ Javaslat a 175/2019. (X.30) ÖK számú határozat felülvizsgálatára (tárgya: polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása) 214/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 16./ Javaslat a polgármester részére jutalom megállapítására 215/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 17./ Törökbálint, átlátható város 216/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el. 18./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról való lemondásra 217/2019. (XII.18.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el. 19./ A Duna Szimfonikus Zenekar kérelme iskolai hangverseny megvalósításának finanszírozására 218/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 20./ Támogatási kérelmek: a.) A Buda-Környéki Látássérültek KH Egyesületének támogatási kérelme 219/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 20/b.) A Mária Rádió támogatási kérelme 220/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 20/c.) A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 221/2019. (XII.18.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 20/d.) A Törökbálinti Életmód és Tömegsport Egyesület támogatási kérelme 222/2019. (XII.18.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el. A Képviselő-testület december 23-ai ülésének határozatsora 1./ Településfejlesztési ügyek: a.) Javaslat Annahegy csapadékvíz-elvezetésének szakaszolására, az 1. ütem megvalósítására 223/2019. (XII.23.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a Törökbálint Annahegy csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy dönt, hogy arra a település vízkár-elhárítási stratégiájának áttekintése után, a 2020. januári testületi ülésen kíván visszatérni. Felelős: Polgármester Határidő: 2020. januári testületi ülés 1/b.) Járdaépítés a Bajcsy-Zs. úton, a Jókai utca és a Petőfi utca közötti szakaszon 224/2019. (XII.23.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete 1./ Megismerte a Bajcsy-Zs. úton a Jókai és a Petőfi utca közötti járdaépítéssel és járdafelújítással kapcsolatban benyújtott előterjesztést, és felkéri a Polgármestert, hogy ezen előterjesztési javaslatot építse be a 2020. évi járdafejlesztési programba a prioritásokat figyelembevéve. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül az intézmények (bölcsőde, óvodák, iskolák) körüli járdák állapotát, és tegyen javaslatot a költségvetés elkészítésekor azok szükséges felújítására, javítására. Felelős: Polgármester Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezetének ös�szeállítása 1/c.) Törökbálint város zajterhelésének csökkentése, M7-es autópálya lefedése a Kinizsi és a Bajcsy-Zs. utcák között 225/2019. (XII.23.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete 1./ Kiemelten fontosnak tartja az M0-s és az M7-es autópálya, valamint a vasúti vonal zaj- és hangszen�nyezésének csökkentését és a megfelelő minisztériumokhoz fordul segítségért. 2./ Felkéri Dr. Aradszki András, Országgyűlési Képviselőt, hogy az M7-es autópálya lefedése, és az autópályák hangfogó falainak fejlesztése, valamint a hiányzó hangfogófalak (M0 autópálya – Dulácska

völgyhídi szakasz, Virág tanya és Czégényi tanya szakasz, annahegyi szakasz; M7 autópálya – Téglagyár utca-Malomdűlő szakasz) megépítése, valamint az M7-es autópálya sebességkorlátozásának ügyében mielőbb járjon el. 3./ Felkéri a Polgármestert, hogy az M7-es autópálya lefedésére vonatkozó tanulmánytervek elkészítésére ajánlatokat kérjen, és azokat egy későbbi időpontban terjessze a testület elé annak érdekében, hogy ezek alapján lehessen megbeszéléseket kezdeni az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Felelős: Polgármester Határidő: intézkedések megkezdésére – azonnal 21/d.) Pistály közművesítése a Napliget lakóparktól függetlenül 226/2019. (XII.23.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el. 2./ Dr. Albert Gábor interpellációjára (gombapince sérülése) adott polgármesteri válasz vizsgálata 227/2019. (XII.23.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Albert Gábornak a Pipacs és Szőlőskert utcák által határolt önkormányzati ingatlan melletti gombapince sérülése tárgyában a 2019. november 13-i ülésre benyújtott interpellációja tárgyában készült jegyzői előterjesztést megtárgyalta és kéri, hogy a 2020. januárra várható szakértői vizsgálat eredményéről, valamint a bányafelügyelet és a katasztrófavédelmi hatóság megállapításairól a Hivatal tájékoztassa a Képviselő-testületet. Felelős: Jegyző Határidő: 2020. január 31. 3./ TÖRS Kft-be felügyelőbizottsági tag jelölése 228/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 4./ A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással (FAÖT) kapcsolatos döntések meghozatala 229/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 5./ Tájékoztatók, beszámolók: a.) Tájékoztató a védett övezet kijelöléséről szóló 16/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelet bevezetésének tapasztalatairól 230/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 5/b.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 231/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 5/c.) Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről (határozati javaslatot nem tartalmaz) Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszámoló elfogadása határozathozatalt nem igényel. 5/d.) Beszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb – beruházási és vagyongazdálkodási feladatokról (határozati javaslatot nem tartalmaz) Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszámoló elfogadása határozathozatalt nem igényel. ZÁRT ÜLÉS 1./ A Törökbálint, 0164, 0166/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területhasználati díj-igény, kártérítési kérelem és a földelszállításra való felszólítás 232/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon. 2./ „Törökbálint Kultúrájáért” díj odaítélése 233/2019. (XII.23.) ÖK Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

17


Információ Hogy mindenki hazaérjen... A jármű szélvédőjéről a pára, a jég és a hó teljes eltakarítása a járművezető kötelessége – erre hívja fel a figyelmet a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Ha indulás előtt a vezető nem gondoskodik az üvegfelületeken lévő pára, jég vagy hó eltakarításáról, akkor kisebb az esély arra, hogy a sofőr a veszélyhelyzetet időben felismerje és reagáljon rá. A pára- és jégmentesítés, a jármű hótól való megtisztítása akár több percet is igénybe vehet, ezért indulás előtt számoljanak ezzel az idővel a megfelelő látás biztosítása érdekében. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbiakat: Elindulás előtt mindig ellenőrizzék a gépjárműveket, teljesen tisztítsák meg

a szélvédőt, és távolítsák el a ráfagyott, ráhullott csapadékot! A belső párásodás megszüntetése nélkül ne induljanak útnak! A legjobb módja szélvédők szárításának az üvegekre irányított, intenzív fokozatra kapcsolt légkondicionáló használata. Ne csak a szélvédőről takarítsák le a havat, hanem a jelző- és világító berendezésekről is, és amennyiben lehetőség van rá, a motorháztetőn, a gépkocsi te-

Már a kormányablakokban is igényelhető az erkölcsi bizonyítvány

tején és csomagtartóján se hagyjanak havat, mert az a haladás során leesik, és másokat veszélybe sodorhat! Ne feledjék, hogy a baleset-megelőzés társadalmi feladat, és kölcsönös egymásra figyeléssel vegyenek részt a közlekedésben! … hogy mindenki hazaérjen! police.hu

- Törökbálint Ma Újság Szerkesztősége Szerkesztőség címe: 2045 Törökbálint, Hegyalja utca 54.

A kormányablakokban is intézhető az erkölcsi bizonyítvány igénylése: a fejlesztésnek köszönhetően már nem szükséges a papír alapú formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő feladása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az ügyintézőknél szóban terjeszthető elő a kérelem. Új szolgáltatással bővült az integrált ügyfélszolgálatokon intézhető ügyek köre: 2020. január 1-jétől a kormányablakokban elérhető online ügyintézői felület – a hazai és uniós forrásokból fejlesztett Erkölcsi bizonyítvány Applikáció (EAP) – segítségével bármelyik kormányablakban igényelhető a hatósági erkölcsi bizonyítvány. Ehhez nem szükséges a postán megvásárolható űrlapot kitölteni, az ügyfél azonosítá-

18

sáról és a kérelem rögzítéséről az ügyintéző gondoskodik.

Felelős kiadó: Kolibri Korlátolt

Az azonosítás a személyi szám, illetve a természetes személyazonosító adatok (4T) alapján történik. Az ügyintéző által kinyomtatott és az ügyfél által aláírt igénylőlap alapján a kérelmet elektronikus úton – közvetlenül a szakrendszerbe – nyújtják be. Az elkészült erkölcsi bizonyítványt az igénylő által megjelölt címre postai úton küldi meg a nyilvántartó hatóság.

E-mail:

A fejlesztés kiemelt célja az eljárások egyszerűsítése: az állampolgárok így egy helyen, gyorsan és hatékonyan intézhetik ügyeiket. kormanyhivatal.hu

Felelősségű Társaság torokbalintma.szerkesztoseg@ gmail.com Főszerkesztő: Vokány Attila Munkatársak: Takács Dalma, Perjésné Nyíri Erzsébet Fotó: Takács Dalma, Perjésné Nyíri Erzsébet Tördelés: Schmidtka Andrea Nyomdai kivitel: Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság Hirdetésfelvétel: info@profirka.hu


Információ Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi munkaterve: A képviselő-testületi ülések időpontja: 2020. január 22. 2020. február 19. 2020. március 11. 2020. április 22. 2020. május 20. 2020. június 17. A nyilvános ülésekre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés Az Országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el a fővárosi és megyei kormányhivatalok átszervezéséről szóló törvénycsomagot, amelynek köszönhetően tovább egyszerűsödik, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés. Az első változások már életbe is léptek. A kormányhivatal feladat- és hatásköreinek átalakítása három lépcsőben valósul meg. 2020. január 1. napjától egyes kormányhivatali és járási hatáskörök átkerülnek más központi (pl. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), illetve területi államigazgatási szervekhez (pl. tankerületi központok), kamarákhoz (pl. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), nonprofit szervezetekhez (pl. Magyar Autóklub), valamint a jegyzőkhöz. 2020. március 1. napjától a reform legjelentősebb lépése lép hatályba. Ekkortól a megyeszékhely szerinti járási hivataloknak a járási hivatalok között betöltött kiemelt szerepe megszűnik, és a megyei illetékességgel ellátott feladat- és hatásköreit (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi, családtámogatási fel-

adatok) a megyei kormányhivatal fogja ellátni. Március 1-jén a járásszékhely települések jegyzőinek építésügyi, valamint egyes járási hivatalok építésügyi és építésfelügyeleti feladat- és hatáskörei is a kormányhivatal megyei illetékességgel ellátandó feladataivá válnak, ennek eredményeként megszűnnek az építésügyi hatóságok közötti hatásköri átfedések, ez pedig hatékonyabb joghoz jutást és jogérvényesítést tesz lehetővé. Ugyanekkor a járási hivatalok szabálysértési hatáskörei a rendőrkapitányságokhoz, míg a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartására vonatkozó határozat végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök a járásbíróságokhoz kerülnek. 2020. július 1. napjával pedig az egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos feladatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerülnek. Mindezen hatásköri változások mellett – az állampolgárok és a vállalkozások indokolatlan bürokratikus terheinek csökkentése érdekében – számos engedélyezési eljárás fokozatosan bejelentés-köteles eljárássá válik (pl. árutermő csemegeszőlő ültetvény telepítése, egészségügyi kártevőirtó tevékenység

végzése). Egyes meghatározott időre megállapított ellátások felülvizsgálati kötelezettségének időpontja meghos�szabbodik (pl. az alanyi közgyógyellátás jogosultsági ideje 4 évre, a normatív közgyógyellátás jogosultsági ideje két évre emelkedett), valamint az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében számos közigazgatási szakrendszer közötti kapcsolat épül ki. Egységes rendszer A törvénycsomagnak köszönhetően a kormányhivatali szervezetrendszer egységesebb és letisztultabb lesz. Megszűnik a megyeszékhely szerinti járási hivatal kategória, a megyeszékhelyeken ellátott feladatok visszakerülnek a megyei kormányhivatalokhoz. Mindezzel a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kizárólag járási szintű ügyekkel foglalkoznak majd, a megyei szintű ügyeket ugyanakkor a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. Az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő bürokratikus terhek csökkennek, az eljárások gyorsabbá és az ügyintézés hatékonyabbá válik. kormanyhivatal.hu

19


Esemény Turwaller Adventszeit Harmonikaszóval várták a vendégeket karácsony előtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Sváb Egyesület és a Hagyományőrző Sváb Kórus adventi ünnepségén, a megjelenteket pedig Megyaszainé Mámmel Magdolna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. Az első fellépő a Bálinti Harmonika Együttes volt, sőt a nagy sikerre való tekintettel egy ráadást is adtak, még-

pedig azzal a feltétellel, hogy a német dal előadásába a közönség is besegít. Természetesen nem nagyon kellett bíztatni a hallgatóságot, hiszen a közismert sváb dalokat végig együtt énekelték a zenekarral. Ezután az érdi Rosenbrücke Német Nemzetiségi Hagyományőrző Énekkar következett, akik ezúttal kíséret nélkül adtak elő karácsonyi témájú dalokat, végül pedig a Hagyományőrző Sváb Kórus énekelt.

Egy nap a Tábitha Házért Jótékonysági napot szerveztek a kis betegekért. A gyerekeké volt a pálya a Tábitha Ház Sport- és Egészségnapján. A jótékonysági céllal megrendezett esemény minden bevételével a törökbálinti gyermekhospice-ház működését támogatták. A gyerek - korosztályonként - 10 ügyességi feladat elvégzésével nyerhették el az idén útra kelő Egészség Vándorkupákat. A kategórianyertesek a vándorkupán

20

kívül egy–egy sószobabérletet is hazavihettek a Levendula Home jóvoltából, de természetesen senki nem ment haza üres kézzel, hiszen a szervezők és a támogatók gondoskodtak róla, hogy egy kis apróságot minden résztvevő gyerkőc hazavihessen. Örömteli volt látni, hogy egy jó ügy érdekében számtalan támogató, önkéntes és sok lelkes résztvevő fogott össze.

Az összetartó, lelkes sváb közösség ezúttal is együtt emlékezett meg a közelgő ünnepről, együtt gyújtották meg a negyedik adventi gyertyát.


Kultúra / Margóra Kulturális értékeink napja Országszerte a Himnusz születését ünnepeljük. A Himnusz megszületésének napján, január 22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc közel kétszáz évvel ezelőtt, 1823-ban ezen a napon öntötte végleges formába a költeményt, melyet azután Erkel Ferenc zenésített meg. Bár a megzenésített költemény hamarosan nemzeti imádsággá vált, érdekesség, hogy hivatalosan tulajdonképpen csak 1989-ben lett a magyar nép himnusza, ekkor foglalta az Országgyűlés a Magyar Köztársaság alkotmányába.

Ezzel egy időben a Hazafias Népfront Országos Tanácsa - Fasang András zongoraművész javaslata alapján - a Nemzeti kultúra napjává avatta a Himnusz születésnapját és országszerte nemzetünk értékeit, hagyományait éltető megemlékezéseket tartottak. Azóta minden évben ezen a napon nagyobb figyelmet szentelünk évezredes hagyományainknak, megidézzük nemzeti történelmünk tárgyi és szellemi értékeit. Hagyományosan ilyenkor adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos kitüntetéseket, díjakat is.

Jótékonysági koncert a testvértelepülésen A bevétellel az eperjesi gázrobbanás károsultjait segítik. Nagytárkány Város Önkormányzata és a Csemadok helyi alapszervezetének szervezésében jótékonysági koncerttel kezdték a 2020. esztendőt testvértelepülésünkön, Nagytárkányban. A nagytárkányi római katolikus templomban megszervezett, Magyar Lász-

ló költő nevével fémjelzett, január eleji eseményen fellépett a nagytárkányi Tisza-népdalkör, az Emmánuel egyházi zenekar, valamint a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus is képviseltette magát. A jótékonysági koncert teljes bevételével az eperjesi gázrobbanás károsultjait segítik a szervezők.

Margóra Békét minekünk Van olyan időszak, amikor meg kell tanulnunk a tétlenséget – ami, természetesen nem tehetetlenség, és nem lustaság. Hanem a csak úgy lenni, meglenni állapota. Ha pedig ez így már megy, akkor aztán jöhet az ábrándozás, ami – ahogy H.F. Amiel mondja valahol – felüdíti a fáradt gondolatokat. Sőt, az álmodozás a gondolkodás vasárnapja. A hétfő így is, úgy is elérkezik. Jó lenne ezért olyasmi hétkezdetre ébrednünk hamarosan, amely azt a hajnalt hozza el – ami a békét jelenti ebben a városban. A megegyezés és az együttműködés békéjét. A gondolkodó emberek együtt-cselekvését. Nincs szándék itt semmiféle táborok, megmerevedett lövészárkok, acsarkodó felszólamlások, sértődések, bántások felemlítésére, de még bűnbakkeresésre sem. Aki figyelemmel kíséri a helyi önkormányzati eseményeket, az pontosan tudja: két azonos erejű (mármint szavazatilag) formáció alkotja a törökbálinti képviselő-testületet. Ez a választók akaratát tükrözi. Az azonban feltehetőleg nem, hogy e két fél hónapok óta nem tud megegyezni se alpolgármesterekben, se bizottsági felállásban. Magyarán szólva: a tavalyi esztendő októbere óta helyben járás, (finom fogalmazással:) mérgelődés és egymásra mutogatás van. Ami itt jó, az ott nem, ami ott, az itt ütközik ellenállásba. Talán érdemes lenne abba is belegondolni (ha már kiábrándoztuk magunkat), hogy rengeteg dolog tűnik el, ha nem foglalkozunk vele, s ennek fordítottjaként: a semmiből lesz ügy, ha rágódunk rajta. Törökbálint fejlődő pályán van, szerethető és élhető. Tizenkét embertől várunk értékteremtő, megnyugtató folytatást. Békét minekünk. Hajdu Ferenc

Forrás: Facebook

21


Esemény Poéngyárosok

Aki vért ad, életet ment!

Gyakorló édesapaként a családi élet vicces oldala került terítékre.

Naponta 1600 véradóra van szükség országosan.

A stand-up comedy műfaj két közkedvelt figurája szórakoztatta a közönséget a Művelődési Ház nagytermében január közepén. A Dumaszínház Aranyosi Péter és Beliczai Balázs stad-up estjére már hetekkel ezelőtt elkelt minden jegy. Mindkét előadó gyakorló édesapa, így nem csoda, hogy sorjáztak a családi élettel kapcsolatos poénok, de szokás szerint előkerült sok más téma is - természetesen szigorúan vicces kiadásban.

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában ismét véradásra nyílt lehetőség a Magyar Vöröskereszt szervezésében az év elején. Az elmúlt években dinamikusan nőtt a helyi véradók száma, a diákok közül is többen részt vettek az önkéntes véradásban azonban mint megtudtuk, országosan naponta 1600 véradóra van szükség ahhoz, hogy a vérellátás biztosított legyen. A véradások helyszíneiről, időpontjairól a http:// www.ovsz.hu/ver/veradasok, valamint a www.veradas.hu weboldalakon tájékozódhatnak.

Alkotás, pihenés,

Állva tapsolt a közönség

ajándékkészítés

Egy lazulós este a Fél Tíz JazzPops együttessel.

Saját kézzel és nagy-nagy szeretettel készült ajándékok kerülhettek a fa alá. Több legyet is ütött egy csapásra az, aki ellátogatott ünnepek előtt a Falumúzeumba, a Csíki család Kézműves Műhely Bőrös Könyvkötő Workshopjára. Jó társaság, nyugalom, kellemes zene, érdekes anyagok és technikák, szakértő irányítás… - mindez egy helyen volt a Falumúzeumban ezen a délelőttön. A saját készítésű, bőrkötéses könyv igazán különleges ajándék lehetett a karácsonyfa alatt vagy akár év közben, bármilyen ünnepre. A könyv elkészítésével töltött idő pedig garantáltan megnyugtat, feltöltődést és kikapcsolódást jelent. Aki decemberben lemaradt, januárban még elkészítheti saját, míves bőrkötésű könyvét.

22

Látszott a hazai pálya előnye a Törökbálinti Jazz Klub januári előadásán. Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház Festetics terme, hiszen sokan eljöttek, hogy meghallgassák a Filkey Péter nevével fémjelzett Fél Tíz JazzPops koncertjét. A formáció nagyrészt a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola tanáraiból alakult, az igazgató úr pedig megilletődötten mutatta be zenekarát. Mint elmondta, nagy felelősség olyan pályán szerepelni, ahol előzőleg a hazai jazzélet színejava fellépett. Pedig a helyi csapatnak igazán nincs szégyenkezni valója! Mutatja ezt az is, hogy a közönség többször is állva tapsolta meg a zenészeket, akik az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek dallamait hozták el közönségüknek erre a kellemes estére.


Sport 10 éve a páston A Törökbálinti Gerevich Aladár Vívó Egyesület 2020 februárjában ünnepli tízéves fennállását. Az elmúlt évtizedben nem csak a törökbálinti sportéletnek, de a magyar kardvívás utánpótlás-nevelésének is a meghatározó szereplői lettek. 2010-ben a Törökbálinti Torna Club szakosztályaként kezdődött el a vívás oktatása. Gulácsi Ferenc, Balla Nándor és Györffy Katalin az első néhány évben iskolai tornatermekben tanította a gyerekeket a vívás alapjaira. Az egyesület életében mérföldkőnek számított 2014 szeptembere. A Bálint Márton Iskola Fekete József termében nyugodt körülmények között folytathatták a munkát. Létszámuk dinamikusan nőtt, ezért több edzőre is szükség volt, Hammang Ferenc és Nemcsik Zsolt csatlakozott az egyesülethez. Az egyesületben dolgozó edzők a sportág egykori kiválóságai, a minőségi, eredményes munkára személyük a garancia. A kardvívás mellett pár éve elindult a párbajtőrvívás oktatása is Bérci Márton és Hoffmann Tamás irányításával. Az egyesület létszáma a kezdeti 26 főről mára 140 főre duzzadt. Az eredményesség, az anyagi és a szakmai háttér lehetővé tette, hogy 2017-től egyesületi formában folytassák a sporttevékenységet. 2018 óta az utánpótlás-nevelés mellett beindult az amatőr és a veterán vívás is. Örvendetes, hogy a létszám itt is dinamikusan nő. A megnövekedett létszám azt eredményezte, hogy az addig ideálisnak mondható terem mára szűkösnek bizonyul. Az egyesület célja kezdetektől egy regionális központ kialakítása, ahol lehetőséget biztosítanak a környező településeken élő, vívás iránt érdeklődő fiatalok számára egy tradicionálisan európai, azon belül is magyar küzdősport megismerésére. Az egyesület 2013 óta élvezi Törökbálint Város Önkormányzatának és a Magyar Vívó Szövetségnek a támogatását. Utóbbinak köszönhetően a kezdő gyerekek számára biztosítani tudják az alapfelsze-

U13 fiú kardcsapat

relést, a versenyzők pedig 12 elektromos páston tudnak készülni a versenyekre. Györffy Katalin elnök elmondta, jelenleg 60 versenyzőjük képviseli egyesületüket a hazai és nemzetközi versenyeken. Hozzátette, mellettük sok a tehetséges fiatal, akiket folyamatosan kezdenek versenyeztetni. Céljuk, hogy egyre magasabb korosztályban is sikereket érjenek el, valamint megtartani azokat a gyerekeket, akik nem szeretnének versenyezni, viszont kiváló edzőpartnerek, illetve a későbbiekben edzőket is kinevelni. A következő évek megoldandó feladatai között említette újabb edzők foglalkoztatását, valamint a nemzetközi versenyeken történő induláshoz az anyagi háttér megteremtését. 2019 rendkívül eredményes éve volt a törökbálinti vívóknak. Utánpótlás korosztályban Magyar Bajnokságon 2 csapattal bajnoki címet nyertek, egy csapatuk ezüstérmes lett, egyéniben 2 második, 2 harmadik helyet szereztek. Vidék Bajnokságon 12 aranyérmet, nyílt Budapest Bajnokságon a 4 versenyszámból 3 győzelmet szereztek versenyzőik. Farkas Mátyás U14 korosztályban két európai körversenyen is 3. helyen végzett. Kovács Zsanett, aki jelenleg az egyesület legeredményesebb versenyzője, számos hazai siker mellett,14 évesen az U17 korosztály európai körversenyén közel 200 fős mezőnyben ért el 3. helyezést. “Gyerekek, edzők, szülők közös érdeme, hogy a nagy létszám ellenére egyesületünkben nagyon családias a légkör, amire rendkívül büszkék vagyunk!” - zárta a beszélgetést Györffy Katalin.

U14 leány kardcsapat

A 2019. évi legrangosabb eredmények: Magyar Bajnokság: Gyermek női kardcsapat I. hely Újonc női kardcsapat I. hely Gyermek férfi kardcsapat II. hely Gyermek női kard egyéni két darab III. hely Újonc női kard egyéni II. hely Gyermek férfi kard egyéni II. hely Budapest Bajnokság (nyílt) Bambi férfi kard egyéni I. hely Bambi női kard egyéni I. hely Vidéki Bajnokság Utánpótlás kard: 12 darab I. hely (egyéni és csapat) Felnőtt férfi kardcsapat I. hely Felnőtt férfi kard egyéni II. hely Nemzetközi verseny Európai Körverseny Wroclaw: U14 férfi kard egyéni III. hely (150 indulóból) Európai Körverseny Szófia: U14 férfi kard egyéni III. hely (100 indulóból) Európai Körverseny Szófia: U17 női kard egyéni III. hely (183 indulóból)

23


Sport

24


Biztonság Szoros kapcsolat segíti a Hegyőrség és a rendőrség közötti munkát A Törökbálinti Kutyaiskola Sport Egyesület és a Hegyőrség Törökbálint Polgárőr Egyesület együttműködési szerződést kötött, mely értelmében a polgárőrkutyákat az iskolában képzik ki, illetve segítenek a városban kóborló kutyák begyűjtésében és hazajuttatásában is. A TKSE chipolvasópontot működtet Ráczugban, továbbá a még nem hazajutott kutyák ideiglenes elhelyezésében is segít. Szabó Balázs, az Országos Polgárőr Szövetség lovas és kutyás tagozatának Pest megyei koordinátora elmondta, távlati cél, hogy Törökbálint a kutyás polgárőrség kiképzőbázisa legyen, ahol a Pest megyei kutyák kiképzése irányítható és felügyelhető. Az együttműködési megállapodás is ennek megvalósulását segíti. Tavaly már sor került egy Törökbálinton megrendezett képzésre, melynek folytatása február végén lesz. A háromnapos képzést vizsga zárja majd, ahol a három törökbálinti kutya, Azúr, Xtreme és Hector az újraminősítését teszi majd le. Szabó Balázs elmondta, a Hegyőrség idősebb és fiatalabb tagokkal egyaránt bővült a közelmúltban, akik az elkövetkezendő új alommal fognak együtt tanulni. Hozzátette, elindult egy Ifjú Polgárőr-program is, ami bár még gyerekcipőben jár, de célja, hogy keretében

az egyesület 18 év alatti tagjai betekintést nyerjenek a kutyás szolgálat rejtelmeibe. A Hegyőrség célul tűzte ki, hogy több tagozatot is indítson, többek között személyi keresésre és terápiás foglalkozásra is kiképeznek majd kutyákat. Szintén a tervek között szerepel egy telephely létrehozása is azok számára, akik csak tréningezésre és szolgálatra vinnék négylábú társakat.

nagyon jó az együttműködés, folyamatosan együtt tréningeznek. A jelenlegi jogszabályok szerint polgárőrkutya csak védelmi helyzetben használható, míg a rendőrkutya kényszerítésre is, ugyanakkor a magas szintű elvárások mindkét szolgálati kutyánál elvártak. Ebből kifolyólag a rendőrség szeretné, ha a jövőben polgárőrkutyák is segítenék egyes rendezvények biztosítását.

Szabó Balázs véleménye szerint külön öröm, hogy az ország egyik legjobb kutyása, Pállai Tamás rendőr főtörzszászlós a szárnyai alá vette a programot. A Hegyőrség és a rendőrség között

A Hegyőrség Törökbálint Polgárőr Egyesület és a Kutyaiskola a felelős állattartás népszerűsítése mellett is kiáll. A lakosság számára április 25-én Törökbálinton rendezik meg az I. MARK TKSE Kupát, amely mindenki számára nyitott lesz, aki megméretné négylábúját.

25


Hitélet Katolikus hírek Bemutatták az Úrnak Február másodika Urunk bemutatásának ünnepe, közismertebb néven: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Az ószövetségi törvények előírásainak megfelelően Mária, Jézus születése után a 40. napon bemutatta gyermekét a templomban. Régebben egyházunk az ószövetségi törvénynek engedelmeskedő édesanyát, Máriát állította elénk ezen az ünnepen, ma, a karjaiban fekvő gyermekre, Jézusra, a világ világosságára hívja fel a figyelmet. Az ünnep valóban nem a kultikus előírásoknak engedelmeskedő Boldogas�szonyról szól, hanem a gyermekről, aki – Lukács evangélista szerint – „sokak romlására és sokak feltámadására lesz” nemcsak Izraelben, hanem szerte az egész világon. Ő a világ egyetlen tökéletes és Istentől küldött jele, akiben a világ világossága közeledik felénk. A mózesi törvényben előírt tisztulási szabály Lukácsnak csak alkalomként szolgált arra, hogy ezt a nagy jelet, a világ világosságát, az Úr Fölkentjét szem-

lélődésünk középpontjába helyezze. Az evangélista Isten szabadító jelének szolgálatába állítja a szülés utáni áldozat bemutatására vonatkozó mózesi törvény előírását: „Az emberek elsőszülöttét, ha fiú, meg kell váltanod” (Kiv 13, 13). Ami történt, az a világ világosságának nyilvános hírüladása a jeruzsálemi templomban, a zsidók vallási életének központjában. A jeruzsálemi templomban mindenki megláthatta az üdvösséget, Isten élő s eleven jelét, amelyet a Teremtő minden népnek világosságul rendelt. A hithű és bölcs öregek, a vének, az agg Simeon és Anna prófétaasszony, mind felismerték a feltűnés nélkül, szerényen közeledő kisbabában a világ megváltóját és üdvözítőjét. Benne megtalálták életük beteljesedését és az üdvösséget. Ezért áldották Istent: Akkor, ott, a jeruzsálemi templomba az Úr nem mennydörgés és villámlás fényben érkezett. A hangos fogadás elmaradt, de Benne mégis az Isten jött el. Úgy világított, mint a piciny gyertya pis-

lákoló fénye a koromsötétben. Édesanyja karján az Istengyermek közeledett az ember felé, gyengéden, mint ahogyan a gyertya világít a sötétségben. Nem tolakodott, és senkit sem akart erőszakkal meggyőzni vagy legyőzni. De ahol csak járt, fényt sugárzott. Jézus ma sem közeledik hozzánk pompával és lármával. Ezért sokan nem veszik észre, félreértik vagy összetévesztik másokkal. Vannak, akik ellene mondanak és vesztükbe rohannak miatta. Isten arra szánta Jézust, hogy minket is válaszút elé állítson. Aki egy vele, fölemelkedik, megmenekül; aki azonban ellentmond neki, elesik. Valamikor a keresztények „névsorába” iktattak bennünket, ám magatartásunk nagyon kön�nyen arról tanúskodhat, hogy elpártoltunk Jézus mellől és nem keressük vele a kapcsolatot. Van-e köze mindennapi életünknek Jézushoz? Jézus sokak romlására van, de feltámadására is azoknak, akik elfogadják és teljesítik akaratát.

Református gondolatok „Boldog ember az, aki...az Úr törvényében gyönyörködik...Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét...Minden sikerül, amit tesz.” (Zsoltárok 1,1-3) Boldogság? Mi fán terem? A világ mutat valamit. Sőt, inkább kényszerít: Boldognak kell lenned bármi áron! Mint egy harapófogóban éljük az életünket: család, munkahely, barátok, szomszédok, idegenek szorításában. S ha belepistulunk is, csak azért is megmutatjuk: Boldogok leszünk 2020-ban. Ennek oltárán már feláldozta némelyikünk az egészségét, a családját, kapcsolatait. Megérte? Komoly tapasztalata mindenkinek van. De leginkább keserű, ezért híjával vagyunk a boldogságnak. Az első zsoltárban, így év elején Isten elénk adja a boldog-

26

ság zálogát, amely nem más, mint az Ő Igéje, amiben gyönyörködhetsz. Amely gyümölcsöző életet eredményez és sikeressé tesz. De vajon te miben gyönyörködsz? Miben látod a sikert, a gyümölcsözőséget? Pillanatig tartó csillogásban, egy csinos nőben, kigyúrt pasiban, sikeres vállalkozásban…? A csillogás megkopik, a szépség elmúlik, az izmok petyhüdté lesznek. De Isten Igéje örök. Boldogságra vágysz? Gyönyörködj Isten törvényében. Fogadd be Jézus Krisztust, Aki vigasztal, erősít, tanácsol. S így válnak a kudarcok, erő felett való feladatok, elviselhetetlen helyzetek és emberek elhordozhatókká, s kapod meg ezzel együtt azt, amire vágysz: BOLDOGSÁGOT. Nem csak erre az évre, de örökre. Az esztendő elején, amikor reménység-

gel tekint mindenki a jövőbe, okulván a múlt esztendő kudarcaiból, szólít meg a Mindenség Ura és hív a kiegyensúlyozott, boldog életre. Nélküle csak ideig-óráig tartó, felszínes minden, de Vele örök. Amíg az Ő táborához tartozunk, amíg az Ő zászlaja alatt gyűlünk össze, amíg az Ő Igéjét tartjuk szem előtt minden döntésünkben, addig garantált a győztes, a sikeres, boldog élet. Lehet, hogy nem a világ diktálta módon, de Isten mércéje szerint. A református gyülekezet ezt tapasztalva és élve meghív mindenkit, aki vágyik arra a boldogságra, amelyet senki más nem tud megadni, csak Isten. Istentiszteleteink, gyülekezeti alkalmaink áldott terei ennek. Istentől gazdagon megáldott boldog újesztendőt kívánok! Kis Gergely Márton


Egészség Tél, hideg, depresszió… és a hormonok A depresszió bármelyik évszakban jelentkezhet, de télen különösen gyakori. Az úgynevezett téli depresszió összefügg az évszakkal, ilyenkor a nappalok rövidülnek, az éjszaka hosszúra nyúlik. Hideg időben kevésbé vagyunk hajlamosak kimozdulni, mozogni, de nincs jobb idő a rendszeres edzés megkezdésére. Akár edzőterembe kezd járni, akár csak rendszeresen sétál vagy jógázik, esetleg pilates vagy netes program segítségével kezd el mozogni, a rendszeres testmozgás segít a téli depresszió és a stressz enyhítésében is. Bizonyított, hogy a napfénynek való kitettség befolyásolja azoknak a hormonoknak a működését, melyek hatással vannak az agy kémiai folyamataira és az endokrinrendszerre. A hideg időjárás, hó, fagy beköszöntével fontos, hogy a pajzsmirigybetegek mindenképp ellenőriztessék a pajzsmirigyük működését,

mivel a hideg időjárás növeli a szervezet pajzsmirigyhormon-szükségét, fokozhatja a pajzsmirigy-alulműködés tüneteit. A stimuláló hormon (TSH) szintje emelkedik, míg a szabadhormonok szintje ( fT4, fT3) csökken. Ha a pajzsmirigy-alulműködés tünetei rosszabbodnak az időjárás hidegebbre fordulásakor, előfordulhat, hogy a pajzsmirigyhormon-pótló gyógyszer dózisának enyhe emelése szükséges a téli időszakban. A szerotonin, másnevén a boldogsághormon termelődéséért a fény nagyban felelős, ezért télen a szerotoninszint jelentősen lecsökken, tavasszal azonban beindul a termelődése, ami a hangulatunknak nagymértékben kedvez. Télen a szervezet több melatonint termel. Ilyenkor a kevesebb fény hatására fáradékonyabbak és ingerlékenyebbek vagyunk, sőt ezesetben téli depresszió is jelentkezhet. Tavasszal a fény hatására a melatoninszint csökkenése jobb hangulatot

eredményez. Gyakran előfordul azonban a tavaszi fáradtság is, mivel a kevesebb alvás, valamint a hormon csökkenésére a szervezet is reagál. Az ébrenlét és az alvás ciklusának felborulása miatt nagymértékben szükség van vitamindús ételekre, megfelelő táplálkozásra és elegendő mozgásra.

Iskola-egészségügy, iskola-védőnői munka Törökbálinton Városunkban a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában főállású iskolavédőnőként Johanidesz Julianna és Dr. Vágvölgyi Tímea gyermekorvos, míg a Zimándy Ignác Általános Iskolában Farkas Hajnalka és Dr. Ritvay Judit gyermekorvos látja el a feladatot. Az iskolaegészségügyi munkatervet minden tanév elején összeállítják, melyet átadnak az igazgatóknak. A megfelelő ellátás érdekében szükség van a tanulók bizonyos adataira. A kötelező alapszűréseket minden páros évfolyamon végzik, a testsúly, testmagasság mérése, a látás, hallás, színlátás, térlátás szűrővizsgálata mellett mozgásszervi szűrést, golyvaszűrést, valamint a vérnyomás ellenőrzését végzik el. Nem kötelező, de mindkét iskolában az első osztályosok is részesülnek az alapszűrésben, mivel a látásprobléma ebben az időszakban gyorsan kialakulhat.

A tanulók személyi higiéniáját (fejtetvesség) évente háromszor ellenőrzik, ha szükséges, akkor soron kívül is. Kiemelt feladat a kötelező védőoltások beadása, az új gyerekek oltásainak ellenőrzése. Szervezik és összeállítják a testnevelési besorolást, mindkét iskolában magas színvonalú gyógytornászok foglalkoznak a gyerekekkel.

A védőnők tanácsadási idejükben megtalálhatóak az iskolákban és elérhetőek a szolgálati mobiltelefonjaikon munkaidőben. Szívesen veszik, ha a szülők kérdeznek, esetlegesen segítséget, tanácsot kérnek.

A rendszeres egészségfejlesztő előadások témái többek között a dohányzás, a fogápolás, a serdülés és a fogamzásgátlás. Fontos, hogy az iskolai elsősegélynyújtás, a helyben felmerülő kisebb egészségügyi problémák megoldása is az ő hatáskörük. A vizsgálatokon részt vett gyermekek minden esetben leletet kapnak, ha szükséges, akkor beutalót szakrendelésre. Kiemelten fontos, hogy a gyermek megkapja a szükséges ellátást, illetve a védőnőkhöz is eljusson a szakorvostól kapott lelet.

27


Beruhรกzรกs

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.