Page 67

utbildade team för att inte stigmatisera patienten. Efter grundlig somatisk genomgång bör vidare utredningar hos specialister stoppas. I stället bör man få föräldrarna (och barnen) att förstå att det inte finns någon underliggande sjuklig förändring som förklarar smärtan. Först då kan man mer aktiv börja bearbeta problematiken och symptomatologin. Vertebro- och kyfoplastik – finns det evidens för dessa behandlingar? Ralph Hasserius, Malmö, ledde ett symposium som värderade evi-

densgraden av behandling med vertebro- och kyfoplastik. Metoderna har senaste decenniet väckt stort intresse och fallrapporter och okontrollerade observationsstudier har i många fall redovisat underverk rörande smärtlindring och mobiliseringsförmåga. Senaste åren har det dock publicerats flera randomiserade kontrollerade studier (RCT) som lagt viss sordin på våra förhoppningar. I dagens läge konkluderar man att metoderna är lovande men att det behövs mer RCT innan man kan ta slutgiltig ställning till metodernas effektivitet. Dessutom lyfter man fram vikten av att efter en kotfraktur utre-

Ett brett sortiment av barnskor och sandaler speciellt avsedda för ortosanvändning!

FastPass ScorpionTM The Ultimate Suture Passing Device for Cuff Repair

• Multi-functional instrument grasps tissue, passes and retrieves FiberWire® • Ideal for all arthroscopic or mini-open passes of #2 FiberWire through soft tissue • Simplistic and ergonomic design allows for one-handed operation • Low profile designs fit down a 6 mm cannula • Ratcheting jaw design grasps up to 16 mm of thick tissue • Available in both single pass and MultiFire versions • MultiFire version passes and retrieves one or two strands of #2 FiberWire

MultiFire FastPass Scorpion AR-13997MF Compatible Needle MultiFire Needle AR-13995N

För mer information kontakta kundsupport 042-25 27 01 For further information please contact Arthrex Sverige | Tel: 08 566 744 40 | info@arthrex.se U.S. PATENT NO. 6,716,234 and PATENT PENDING. ©2011, Arthrex Inc. All rights reserved.

_Scorpion_A6_simplified.indd 1

www.camp.se 30.11.2011 13:32:56

Ortopediskt Magasin 4/2011 67 OM_KP.indd 1

2011-11-29 15:55:00

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement