Page 58

EPIPHYSEN

Erik Vestberg, glad över uppskattningen av patientsäkerhetsarbetet.

Patientsäkerhetsarbete Hot Topic även för Epiphysen Sakta men säkert har patientsäkerhetsarbete blivit en respekterad del i den svenska sjukvården. Det tog lite tid att övertyga framförallt de lite äldre läkarkollegorna att det kommer att bli allt viktigare att tänka ”patientsäkert”.

A

Av Ilka Kamrad tt det har blivit ett hett ämne kunde visas på årets Ortopedivecka i Karlskrona där patiensäkerhetssymposium hölls i största föreläs-

58 Ortopediskt Magasin 4/2011

ningssalen. Glädjande nog var det också väldigt många som lyssnade! Epiphysen har tidigare skrivit olika artiklar till Ortopedisk Magasin som handlat direkt

eller indirekt om patientsäkerhet. Ämnet har varit en återkommande punkt på styrelsemötenas agenda. Styrelsen har även en representant i SOF:s patientsäkerhetskommitté.

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement