Page 56

SOFHÖRNAN SOFHÖRNAN Ortopediskt på läkarstämman

Kan du lösa bildgåtan?

Läkarstämman blev en klang- och jubelföreställning ur ortopedisk synvinkel. Priset till årets bästa handledare gick nämligen till en ortoped. Vem det var kan du läsa mer om på sid. 32, där den glada pristagaren också intervjuas, som sig bör. Det fanns mycket matnyttigt att bita i för en ortoped på stämman, och SOF:s vetenskaplige sekreterare Magnus Karlsson var givetvis på plats. Hans utförliga rapport återfinns på sid. 64 i det här numret.

Även Björn prisad Vid Eurospines möte i Milano erhöll Björn Strömqvist tillsammans med Fredrik Strömqvist och Bo Jönsson Eurospine Best Full Paper Award för 2011 för ett arbete om ”Dural lesions in decompression for lumbar spinal stenosis – incidence, risk factors and effect on outcome” baserat på material från Swespine, svenska ryggregistret. Artikeln kommer att publiceras i European Spine Journal.

På första sidan Margareta Berg har fått den äran att vara omslagsflicka i senaste numret av Orthopae­dics Today, EFORT:s officiella tidning. Numret handlar om hur vi ska säkra återväxten av ortopeder. Margareta menar att unga läkare inte vill arbeta i så krävande specialiteter som ortopedi. Ett av skälen är, menar Margareta, att det tar oerhört lång tid att bli färdig ortoped.

Bilderna visar en typ av amputation/rotationsplastik som kan användas vid tumörresektioner. Vad kallas tekniken? Svar skickas/mailas till redaktionen senast 30 januari. Bland de som svarat rätt, dras fem vinnare som får varsin armbandsklocka. Bildgåtan i OM 3/2011. Rätt svar: Tuberkulos i distala femur med typiskt genombrott av fysen ned i epifysen. Lokal destruktion med demineralisering och diskret periosteal bennybildning. Rätt svar inskickades av överläkare Torbjörn Persson, Värnamo. Han är en flitig gåtlösare och får därför ett par tjusiga manschettknappar med SOF:s emblem. GRATTIS önskar redaktionen!

Kommentar: Tbc ökar långsamt i vårt land. Enligt Smittskyddsinstitutet rapporterades 643 fall av tbc under år 2009. De flesta av dessa beror på invandring från länder med hög incidens av sjukdomen. Det kan jämföras med ca 9 miljoner nya fall totalt i världen!

Anders Wykman

56 Ortopediskt Magasin 4/2011

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy